Microsoft Word c-346f-4f2e-94ff-eb9795ccf254_in_for_PDF_printing.docx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Word - 8395033c-346f-4f2e-94ff-eb9795ccf254_in_for_PDF_printing.docx"

Transcription

1 30 July 2015 Chinese Original: English 促 进 全 面 禁 止 核 试 验 条 约 生 效 会 议 2015 年 9 月 29 日, 纽 约 条 约 全 面 禁 止 核 试 验 条 约 组 织 筹 备 委 员 会 临 时 技 术 秘 书 处 为 促 进 全 面 禁 止 核 试 验 条 约 生 效 会 议 编 写 的 背 景 文 件 (2015 年, 纽 约 ) 1. 全 面 禁 止 核 试 验 条 约 ( 禁 核 试 条 约 ) 禁 止 一 切 核 试 验 爆 炸, 不 论 其 是 以 军 事 用 途 为 目 的, 还 是 以 任 何 其 他 用 途 为 目 的 它 涵 盖 所 有 各 类 环 境, 且 没 有 规 定 应 予 适 用 禁 止 的 下 限 条 约 序 言 部 分 申 明, 其 目 标 是 有 效 促 进 全 面 防 止 核 武 器 扩 散 和 促 进 核 裁 军 进 程 2. 自 禁 核 试 条 约 于 1996 年 获 得 通 过 以 来, 条 约 以 及 不 进 行 核 试 验 的 国 际 规 范 的 力 量 一 直 在 增 长 禁 核 试 条 约 必 须 在 得 到 条 约 附 件 2 中 列 明 的 44 个 国 家 全 部 批 准 后 方 能 生 效 这 些 国 家 是 指 正 式 参 加 裁 军 谈 判 会 议 1996 年 届 会 工 作 从 而 为 禁 核 试 条 约 谈 判 最 后 阶 段 做 出 了 贡 献 并 且 列 于 国 际 原 子 能 机 构 ( 原 子 能 机 构 ) 汇 编 的 拥 有 核 能 反 应 堆 ( 截 至 1996 年 4 月 ) 或 核 研 究 反 应 堆 ( 截 至 1995 年 12 月 ) 的 国 家 名 单 中 的 国 家 3. 在 实 现 条 约 生 效 和 普 遍 加 入 这 一 目 标 方 面 已 取 得 重 大 进 展 到 目 前 为 止, 已 有 183 个 国 家 签 署 并 有 164 个 国 家 批 准 了 禁 核 试 条 约, 其 中 包 括 附 件 2 所 列 44 个 国 家 中 的 36 个 自 2013 年 第 十 四 条 会 议 以 来, 多 个 国 家 完 成 了 其 批 准 程 序 : 纽 埃,2014 年 3 月 ; 刚 果,2014 年 9 月 ; 以 及 安 哥 拉,2015 年 3 月 4. 有 90 多 个 国 家 参 加 了 2014 年 9 月 26 日 在 纽 约 举 行 的 促 进 条 约 生 效 的 第 七 次 部 长 级 会 议 各 国 外 交 部 长 及 其 他 高 级 官 员 发 表 了 一 份 联 合 呼 吁, 要 求 实 现 禁 核 试 条 约 生 效 和 普 遍 加 入 条 约 承 诺 继 续 作 为 核 不 扩 散 和 裁 军 的 集 结 地 2013 年 第 十 四 条 会 议 5. 依 照 第 十 四 条 的 规 定, 如 果 条 约 在 开 放 供 签 署 满 三 周 年 之 日 仍 未 生 效, 已 批 准 该 条 约 的 国 家 可 召 开 会 议, 以 协 商 一 致 方 式 决 定 可 采 取 哪 些 符 合 国 际 法 的 措 施 来 加 速 批 准 进 程 和 促 使 条 约 生 效 此 外, 还 应 邀 请 签 署 国 参 加 会 议 V (C) * *

2 年 第 十 四 条 会 议 于 2013 年 9 月 27 日 在 纽 约 举 行, 共 有 80 个 批 准 国 8 个 签 署 国 和 1 个 观 察 员 国 参 加 了 该 次 会 议 会 议 通 过 了 一 份 最 后 宣 言, 呼 吁 所 有 尚 未 签 署 和 / 或 批 准 条 约 的 国 家 尽 早 这 样 做 (CTBT-Art.XIV/2013/6, 附 件 ) 该 宣 言 中 载 有 多 项 促 进 禁 核 试 条 约 生 效 的 措 施 年 第 十 四 条 会 议 认 识 到, 筹 备 委 员 会 执 行 秘 书 设 立 一 个 知 名 人 士 小 组 将 有 助 于 批 准 国 为 宣 传 条 约 目 标 和 促 进 条 约 生 效 而 开 展 的 各 项 活 动 8. 在 落 实 2013 年 第 十 四 条 会 议 的 后 续 行 动 活 动 过 程 中, 并 根 据 最 后 宣 言 第 9(c) 段 之 规 定, 会 议 主 席 国 匈 牙 利 和 印 度 尼 西 亚 当 选 这 一 进 程 的 协 调 员, 以 期 通 过 与 所 有 相 关 国 家 进 行 非 正 式 磋 商, 促 进 合 作, 目 的 是 进 一 步 促 进 签 字 和 批 准 进 程 2015 年 2 月 23 日, 在 该 第 十 四 条 进 程 框 架 内 进 行 的 非 正 式 磋 商 上, 日 本 和 哈 萨 克 斯 坦 被 指 定 担 任 筹 备 纽 约 2015 年 第 十 四 条 会 议 候 任 主 席 国 筹 备 委 员 会 9. 在 条 约 生 效 和 设 立 全 面 禁 止 核 试 验 条 约 组 织 ( 禁 核 试 条 约 组 织 ) 之 前, 签 署 国 于 1996 年 11 月 19 日 先 行 设 立 了 一 个 筹 备 委 员 会, 设 立 该 筹 委 会 的 目 的 是 为 有 效 执 行 禁 核 试 条 约 做 好 必 要 准 备, 并 着 手 筹 备 条 约 缔 约 国 大 会 第 一 届 会 议 共 有 139 个 国 家 得 到 筹 委 会 的 正 式 认 可, 并 有 143 个 国 家 已 经 指 定 了 其 国 家 主 管 部 门 或 联 络 中 心 10. 筹 委 会 有 两 项 主 要 活 动 第 一 项 包 括 进 行 所 有 必 要 的 筹 备 活 动, 以 确 保 禁 核 试 条 约 所 设 想 的 核 查 制 度 能 够 在 条 约 生 效 时 履 行 其 业 务 使 命 第 二 项 是 促 进 签 署 和 批 准 条 约, 以 便 实 现 条 约 生 效 筹 委 会 由 一 个 全 体 会 议 机 构 和 一 个 临 时 技 术 秘 书 处 ( 临 时 秘 书 处 ) 组 成, 前 者 负 责 提 供 政 策 方 向, 并 且 由 所 有 签 署 国 组 成, 后 者 负 责 协 助 筹 委 会 履 行 其 各 项 职 责, 并 且 执 行 筹 委 会 确 定 的 职 能 临 时 技 术 秘 书 处 11. 截 至 2015 年 6 月 30 日, 临 时 秘 书 处 共 有 来 自 78 个 国 家 的 256 名 工 作 人 员 专 业 职 等 工 作 人 员 171 名 临 时 秘 书 处 一 贯 秉 持 就 业 机 会 平 等 政 策, 尤 为 注 重 提 高 妇 女 的 代 表 性, 特 别 是 在 专 业 职 类 的 科 技 领 域 截 至 2015 年 6 月 30 日, 共 有 60 名 妇 女 担 任 专 业 职 位, 占 专 业 工 作 人 员 总 数 的 35.09% 12. 筹 委 会 2015 年 核 定 预 算 为 亿 美 元 1997 年 至 2015 财 年 ( 包 括 2015 财 年 在 内 ) 的 预 算 资 源 总 额 为 亿 美 元 和 亿 欧 元 按 1 美 元 兑 欧 元 的 预 算 汇 率 计 算, 总 额 相 等 于 亿 美 元 在 这 一 总 额 中,79.5% 系 专 门 用 于 核 查 相 关 方 案, 其 中 包 括 拨 给 资 本 投 资 基 金 用 于 安 装 和 升 级 国 际 监 测 系 统 台 站 的 亿 美 元 (22%) 年, 筹 委 会 符 合 国 际 公 共 部 门 会 计 准 则 的 机 构 资 源 规 划 系 统 实 施 告 竣, 该 项 工 作 未 超 预 算 且 按 时 完 成 系 统 自 2014 年 5 月 起 投 入 运 行, 至 今 未 出 现 任 何 重 大 问 题 根 据 国 际 公 共 部 门 会 计 准 则 首 次 发 布 的 2014 年 财 务 报 表 获 得 外 聘 审 计 员 无 保 留 审 计 意 见 核 查 制 度 14. 禁 核 试 条 约 规 定 建 立 一 种 由 一 个 国 际 监 测 系 统 一 个 磋 商 和 澄 清 进 程 现 场 视 察 和 建 立 信 任 措 施 组 成 的 独 特 的 全 球 核 查 制 度 国 际 监 测 系 统 台 站 提 供 的 数 据 将 通 过 一 个 安 全 的 全 球 卫 星 网 ( 全 球 通 信 基 础 1 以 往 各 次 第 十 四 条 会 议 分 别 在 维 也 纳 (1999 年 2003 年 和 2007 年 ) 和 纽 约 (2001 年 2005 年 2009 年 和 2011 年 ) 举 行 2

3 设 施 ) 发 送 到 国 际 数 据 中 心 进 行 处 理 和 分 析, 并 将 向 各 国 提 供 国 际 监 测 系 统 的 数 据 和 国 际 数 据 中 心 的 产 品 国 际 监 测 系 统 15. 国 际 监 测 系 统 将 是 一 个 由 321 个 监 测 台 站 和 16 个 放 射 性 核 素 实 验 室 组 成 的 网 络 这 些 设 施 的 任 务 是 生 成 数 据, 用 于 核 爆 炸 探 测 这 些 数 据 将 向 各 缔 约 国 提 供, 以 供 核 查 条 约 生 效 之 后 各 国 的 履 约 情 况 16. 完 成 国 际 监 测 系 统 网 络 的 工 作 继 续 保 持 适 度 推 进 的 势 头 自 2013 年 中 期 以 来, 在 地 震 水 声 次 声 和 放 射 性 核 素 所 有 四 种 技 术 方 面 已 经 取 得 进 展 截 至 2015 年 6 月 30 日, 已 安 装 了 285 个 (89%) 国 际 监 测 系 统 台 站 经 正 式 核 证, 共 有 270 个 (82%) 台 站 和 11 个 (69%) 放 射 性 核 素 实 验 室 达 到 了 筹 委 会 的 技 术 规 范 要 求 其 他 台 站 的 安 装 工 作 同 样 取 得 了 进 展 朝 鲜 民 主 主 义 人 民 共 和 国 2006 年 2009 年 和 2013 年 发 生 的 事 件 令 惰 性 气 体 监 测 的 重 要 性 得 到 承 认, 此 后, 临 时 秘 书 处 更 加 重 视 惰 性 气 体 技 术 2014 年, 国 际 监 测 系 统 网 络 试 运 转 的 一 个 重 大 里 程 碑 是 某 国 际 监 测 系 统 实 验 室 (RL3, 奥 地 利 塞 伯 斯 多 夫 ) 惰 性 气 体 分 析 能 力 的 初 次 核 证 截 至 2015 年 6 月 30 日, 在 条 约 设 想 的 40 个 惰 性 气 体 探 测 系 统 中,31 个 已 安 装 完 毕, 这 其 中 又 有 22 个 系 统 已 通 过 核 证 (55%) 17. 另 外, 临 时 秘 书 处 前 几 年 一 直 无 法 开 展 工 作 的 一 些 国 际 监 测 系 统 设 施 所 在 国 纷 纷 提 供 了 政 治 支 持, 从 而 使 得 彻 底 建 成 国 际 监 测 系 统 网 络 的 前 景 更 近 一 步 国 际 数 据 中 心 18. 国 际 数 据 中 心 的 任 务 是 为 在 条 约 生 效 后 进 行 有 效 的 全 球 监 测 提 供 必 要 的 数 据 产 品 和 服 务, 从 而 为 各 国 的 核 查 责 任 提 供 支 助 19. 国 际 数 据 中 心 继 续 其 临 时 运 行 模 式, 并 通 过 获 取 和 传 送 来 自 国 际 监 测 系 统 的 连 续 实 时 数 据 选 定 数 据 段 和 放 射 性 核 素 光 谱 的 方 式 向 签 署 国 提 供 支 助 国 际 数 据 中 心 负 责 处 理 国 际 监 测 系 统 的 数 据 以 及 经 过 汇 编 的 气 象 数 据, 并 分 发 由 此 得 到 的 产 品, 以 便 支 助 各 国 的 核 查 责 任 及 其 民 间 和 科 学 部 门 所 做 的 努 力 其 每 年 分 发 的 数 据 和 产 品 平 均 高 达 11 兆 兆 字 节 该 中 心 系 通 过 一 个 在 线 服 务 台 数 据 检 索 服 务 培 训 课 程 讲 习 班 软 件 和 设 备 向 各 国 提 供 支 助 20. 全 球 通 信 基 础 设 施 负 责 接 收 和 分 发 国 际 监 测 系 统 的 数 据 和 国 际 数 据 中 心 的 报 告 产 品 经 综 合 利 用 卫 星 地 面 和 因 特 网 技 术, 这 一 通 信 基 础 设 施 现 已 覆 盖 全 球 100 多 个 国 家 和 地 区 目 前, 有 八 个 签 署 国 在 运 行 子 网 络, 作 为 对 全 球 通 信 基 础 设 施 的 补 充 随 时 对 物 理 基 础 设 施 和 程 序 进 行 调 整, 以 确 保 全 球 通 信 基 础 设 施 能 够 继 续 安 全 地 传 输 数 据 和 产 品, 且 数 据 可 用 性 达 到 99.5% 由 于 全 球 通 信 基 础 设 施 数 据 库 业 已 投 入 运 行, 国 际 数 据 中 心 所 提 供 数 据 的 及 时 性 得 到 极 大 提 升 21. 利 用 来 自 欧 洲 联 盟 理 事 会 第 五 号 决 定 的 支 持 和 美 利 坚 合 众 国 的 实 物 捐 助, 现 已 通 过 国 际 惰 性 气 体 实 验 和 医 疗 和 工 业 同 位 素 生 产 痕 迹 问 题 讲 习 班 对 全 球 放 射 性 氙 背 景 痕 迹 和 放 射 药 剂 工 业 排 放 的 影 响 进 行 了 研 究 现 正 与 该 行 业 携 手 努 力, 以 更 好 地 了 解 排 放 的 影 响 并 在 可 能 的 情 况 下 减 少 排 放, 以 便 国 际 监 测 系 统 惰 性 气 体 系 统 的 探 测 能 力 能 足 够 敏 感 到 探 测 出 核 爆 炸 筹 委 会 执 行 秘 书 拉 西 纳 泽 尔 博 先 生 与 六 处 医 学 同 位 素 生 产 设 施 的 首 席 执 行 干 事 现 已 签 署 关 于 在 减 少 惰 性 气 体 方 面 开 展 合 作 的 保 证 书 22. 国 际 数 据 中 心 的 大 气 传 输 建 模 能 力 在 不 断 提 高 现 在 已 经 有 了 分 辨 率 更 高 的 全 球 气 象 数 据, 并 将 用 于 生 产 更 加 优 质 的 大 气 传 输 建 模 产 品, 以 满 足 各 签 署 国 的 需 求 与 此 同 时, 国 际 数 据 中 心 正 在 努 力 进 行 区 域 性 的 高 分 辨 率 气 象 和 大 气 传 输 建 模 模 拟, 以 支 持 关 于 深 入 研 究 特 别 感 兴 趣 的 事 件 的 请 求 3

4 23. 于 2014 年 启 动 的 国 际 数 据 中 心 第 二 阶 段 改 造 工 作 侧 重 于 整 个 地 震 水 声 和 次 声 处 理 系 统 的 设 计, 旨 在 开 发 一 个 统 一 的 软 件 架 构, 用 以 引 导 国 际 数 据 中 心 地 震 水 声 和 次 声 处 理 软 件 的 进 一 步 开 发 和 维 持 临 时 秘 书 处 现 正 努 力 扩 展 提 供 给 国 家 数 据 中 心 的 现 有 地 震 水 声 和 次 声 分 析 软 件, 为 其 增 加 额 外 功 能, 特 别 是 在 次 声 处 理 和 实 时 自 动 处 理 领 域 该 项 目 还 旨 在 使 国 家 数 据 中 心 能 够 更 简 便 地 将 国 际 监 测 系 统 数 据 和 国 际 数 据 中 心 产 品 与 来 自 地 方 和 区 域 台 站 以 及 来 自 其 他 全 球 性 网 络 的 数 据 相 整 合 维 持 和 维 护 国 际 监 测 系 统 24. 按 照 条 约 第 四 条, 临 时 技 术 秘 书 处 负 责 监 督 协 调 和 确 保 国 际 监 测 系 统 及 其 各 个 组 成 部 分 的 运 行 制 订 一 种 全 球 核 查 制 度 不 仅 仅 涉 及 建 设 台 站 的 问 题, 它 还 涉 及 到 从 全 盘 着 眼, 建 立 和 维 持 一 种 既 能 够 满 足 条 约 所 设 核 查 要 求 又 能 够 确 保 国 际 监 测 系 统 设 施 最 短 化 的 制 度 随 着 时 间 的 推 移, 系 统 运 行 经 验 不 断 增 加, 从 而 确 立 起 了 国 际 监 测 系 统 维 持 结 构, 并 为 提 高 运 行 预 防 性 维 护 后 勤 及 工 程 战 略 和 方 案 的 效 力 做 出 了 共 同 努 力 这 些 维 持 活 动 对 于 保 护 签 署 国 业 已 做 出 的 投 资 至 关 重 要 25. 自 2013 年 以 来, 临 时 秘 书 处 一 直 在 继 续 发 展 其 在 配 置 管 理 后 勤 支 助 分 析 订 立 设 备 支 助 合 同 装 运 和 结 关 以 及 备 件 储 存 和 事 先 定 位 方 面 的 技 术 专 长, 以 确 保 现 场 有 可 用 的 替 换 设 备 和 耗 材 它 还 在 继 续 对 国 际 监 测 系 统 设 施 中 使 用 寿 命 即 将 终 了 的 部 件 进 行 资 本 结 构 调 整, 并 及 时 处 理 计 划 外 维 护 问 题 此 外, 鉴 于 台 站 运 行 方 在 现 场 解 决 问 题 并 从 而 促 进 实 现 高 水 平 数 据 可 用 性 方 面 所 发 挥 的 核 心 作 用, 临 时 秘 书 处 继 续 进 行 投 入, 以 根 据 台 站 运 行 方 的 需 求 为 其 量 身 定 制 本 地 培 训 课 程 还 开 发 了 监 测 软 件, 以 方 便 执 行 监 测 和 探 测 国 际 监 测 系 统 网 络 中 各 种 事 故 的 任 务 网 络 软 件 也 已 提 供 给 台 站 运 行 方, 借 助 此 软 件, 他 们 能 够 远 程 监 测 其 台 站 的 运 行 状 况, 包 括 向 国 际 数 据 中 心 传 输 的 数 据 流 26. 随 着 国 际 监 测 系 统 网 络 的 发 展 壮 大, 与 维 持 相 关 的 费 用 也 在 增 加 现 已 出 台 相 关 措 施, 以 应 对 国 际 监 测 系 统 设 备 在 可 预 见 的 未 来 达 到 淘 汰 高 峰 的 问 题 不 过, 对 于 修 理 因 自 然 力 量 导 致 的 国 际 监 测 系 统 设 施 损 害 这 一 问 题, 筹 委 会 需 要 找 到 可 行 的 解 决 办 法 2010 年, 成 功 地 筹 集 到 预 算 外 经 费, 从 而 使 重 建 胡 安 费 尔 南 德 斯 群 岛 ( 智 利 ) 两 个 国 际 监 测 系 统 台 站 所 需 的 数 百 万 美 元 有 了 着 落 27. 负 责 国 际 监 测 系 统 辅 助 地 震 台 站 的 运 营 和 维 护 是 东 道 国 的 责 任 在 过 去 两 年 里, 临 时 秘 书 处 与 东 道 国 及 其 他 组 织 一 起, 共 同 更 加 系 统 地 应 对 了 与 维 持 这 些 台 站 有 关 的 各 种 挑 战 这 些 努 力 的 结 果 是 让 那 些 获 得 认 证 的 辅 助 地 震 台 站 的 数 据 可 用 性 得 以 提 高, 并 使 维 持 这 些 监 测 站 的 作 用 和 责 任 得 到 了 进 一 步 的 理 解 欧 洲 联 盟 为 那 些 不 属 于 主 网 络 且 位 于 发 展 中 国 家 或 转 型 期 国 家 的 国 际 监 测 系 统 辅 助 地 震 台 站 提 供 资 金 支 持 28. 增 加 筹 委 会 与 国 际 监 测 系 统 设 施 所 在 国 之 间 的 设 施 协 定 和 安 排 的 数 目 对 于 向 国 际 监 测 系 统 提 供 其 正 常 运 行 和 维 持 所 必 需 的 支 助 具 有 其 重 要 意 义 事 实 证 明, 针 对 筹 委 会 运 入 国 际 监 测 系 统 东 道 国 的 设 备 建 立 及 时 结 关 和 免 税 等 机 制 具 有 重 大 现 实 意 义 29. 临 时 秘 书 处 继 续 着 力 于 工 程 和 开 发 活 动, 目 的 是 增 强 国 际 监 测 系 统 监 测 设 施 的 稳 健 性 和 提 高 相 关 技 术 的 性 能 和 能 力 质 量 保 证 / 质 量 控 制 方 案 的 实 施 现 已 取 得 进 展 自 2012 年 起, 在 所 有 台 站 运 行 方 的 支 持 下, 每 年 对 基 本 和 辅 助 地 震 台 站 进 行 一 次 定 时 校 准 类 似 地, 还 定 期 对 所 有 放 射 性 核 素 台 站 实 施 全 面 的 质 量 保 证 / 质 量 控 制 方 案 30. 国 际 监 测 系 统 借 助 一 个 技 术 开 发 方 案 来 确 保 其 科 学 和 技 术 相 关 性 该 方 案 有 赖 于 与 科 学 和 技 术 界 的 定 期 交 流, 其 内 容 包 括 在 测 试 设 施 和 实 验 室 内 开 展 研 究 和 实 验 现 正 在 制 定 专 项 技 术 路 线 图, 以 评 估 相 关 技 术 发 展, 其 中, 惰 性 气 体 技 术 路 线 图 相 当 先 进 4

5 31. 国 际 监 测 系 统 网 络 中 传 感 器 的 校 准 工 作 已 取 得 进 展 该 项 工 作 包 括 在 某 次 声 台 站 试 点 部 署 首 个 自 校 准 型 次 声 传 感 器 和 启 动 T 相 水 声 台 站 校 准 程 序 32. 临 时 秘 书 处 的 计 算 机 系 统 现 已 更 新 完 毕, 目 的 是 消 除 临 时 服 务 故 障 时 间 和 提 高 临 时 秘 书 处 的 运 作 效 率 33. 自 2013 年 以 来, 开 始 采 用 新 的 数 据 可 用 率 定 义, 该 定 义 中 列 入 了 原 始 数 据 的 质 量 临 时 秘 书 处 的 运 行 和 维 持 战 略 以 及 其 与 各 代 表 团 各 国 政 府 台 站 运 行 方 和 国 家 机 构 的 共 同 努 力 现 已 取 得 回 报 国 际 监 测 系 统 台 站 数 据 可 用 性 高 正 日 渐 成 为 现 实, 业 已 采 取 的 举 措 应 该 能 够 在 中 期 内 提 高 数 据 可 用 性 水 平 2014 年, 次 声 台 站 网 络 和 基 本 地 震 台 站 网 络 的 数 据 可 用 性 分 别 达 到 97.7% 和 95.7% 同 年, 水 声 网 络 和 辅 助 台 站 的 数 据 可 用 性 分 别 达 到 88.8% 和 85.8% 同 是 在 该 年, 放 射 性 核 素 网 络 的 数 据 可 用 性 为 85.4% ( 微 粒 台 站 ) 和 80.3%( 惰 性 气 体 系 统 ) 34. 核 证 后 活 动 合 同 协 定 和 安 排 为 台 站 运 行 方 运 行 和 维 护 核 证 后 的 国 际 监 测 系 统 基 本 台 站 提 供 支 助 临 时 秘 书 处 现 已 实 施 标 准 化 的 运 行 和 维 护 计 划, 截 至 目 前,95 个 台 站 的 运 行 和 维 护 计 划 已 提 交 并 获 接 受 这 种 做 法 还 有 助 于 将 运 行 成 本 保 持 在 合 理 水 平 上, 同 时 可 确 保 有 充 足 的 资 金 对 台 站 进 行 良 好 维 护 将 国 际 监 测 系 统 台 站 的 运 行 成 本 保 持 在 合 理 水 平 上 是 临 时 秘 书 处 和 东 道 国 的 共 同 责 任 现 场 视 察 35. 现 场 视 察 是 禁 核 试 条 约 为 处 理 在 遵 守 条 约 方 面 可 能 出 现 的 令 人 关 切 的 问 题 而 采 取 的 最 终 核 查 措 施 现 场 视 察 只 有 在 条 约 生 效 之 后 方 可 援 用 其 唯 一 目 的 是 澄 清 是 否 存 在 违 反 条 约 规 定 进 行 核 武 器 试 验 爆 炸 或 其 他 任 何 核 爆 炸 的 情 况 并 收 集 可 能 有 助 于 查 明 任 何 可 能 违 反 者 身 份 的 事 实 36. 筹 委 会 一 直 在 继 续 按 照 条 约 要 求 逐 步 建 立 现 场 视 察 核 查 制 度 在 过 去 两 年 里, 在 最 后 确 定 现 场 视 察 行 动 计 划 最 后 确 定 视 察 员 第 二 个 培 训 周 期, 以 及 筹 备 和 开 展 2014 年 月 约 旦 综 合 实 地 演 练 方 面 取 得 了 相 当 大 的 进 展 2014 年 综 合 实 地 演 练 37. 综 合 实 地 演 练 于 2014 年 11 月 3 日 至 12 月 9 日 举 行, 是 临 时 秘 书 处 自 设 立 以 来 举 行 的 规 模 最 大 的 全 方 位 实 地 演 练 2014 年 综 合 实 地 演 练 的 目 标 是 : 综 合 测 试 启 动 视 察 前 视 察 和 视 察 后 各 个 阶 段 的 关 键 方 面 ; 检 验 在 进 一 步 开 发 程 序 ( 包 括 现 场 视 察 作 业 手 册 草 案 和 现 场 视 察 辅 助 文 件 ) 技 术 ( 包 括 相 关 设 备 ), 以 及 在 2008 年 哈 萨 克 斯 坦 综 合 实 地 演 练 之 后 的 培 训 方 案 方 面 取 得 的 进 展 ; 找 出 差 距 和 需 要 进 一 步 开 发 和 培 训 的 领 域 38. 在 整 个 2014 年 综 合 实 地 演 练 过 程 中, 视 察 组 共 使 用 了 条 约 准 予 使 用 的 17 项 地 面 环 境 技 术 中 的 15 种, 并 在 约 旦 死 海 以 东 近 平 方 公 里 的 视 察 区 域 内 综 合 适 用 这 些 技 术 同 时, 还 在 设 于 奥 地 利 贡 特 拉 姆 斯 多 夫 设 备 存 储 和 维 护 设 施 的 作 业 支 助 中 心 内 同 步 举 行 了 演 练 活 动 39. 共 有 来 自 53 个 签 署 国 临 时 秘 书 处 和 约 旦 的 364 名 专 家 参 加 了 该 次 演 练 约 150 吨 设 备 通 过 海 路 和 空 路 运 至 约 旦, 包 括 10 个 签 署 国 ( 加 拿 大 中 国 捷 克 共 和 国 法 国 匈 牙 利 意 大 利 日 本 瑞 典 联 合 王 国 和 美 利 坚 合 众 国 ) 和 欧 洲 联 盟 作 为 自 愿 捐 款 提 供 的 价 值 逾 万 美 元 的 设 备 后 勤 和 作 业 支 助 保 障 了 所 有 设 备 以 及 工 业 气 体 和 其 他 危 险 物 品 全 部 安 全 运 抵 约 旦 5

6 年 综 合 实 地 演 练 系 按 照 条 约 及 其 议 定 书 规 定 的 时 间 进 度 表 推 进 但 是, 启 动 和 视 察 两 个 阶 段 的 持 续 时 间 被 压 缩 了 大 约 一 半, 且 具 体 的 作 业 支 助 中 心 相 关 活 动 提 前 举 行 41. 为 综 合 实 地 演 练 编 拟 科 学 上 可 信 且 综 合 全 面 的 预 案 的 工 作 于 2012 年 3 月 启 动, 其 标 志 性 事 件 是 成 立 了 一 支 由 来 自 签 署 国 的 外 部 专 家 组 成 的 工 作 队 该 预 案 组 为 模 拟 视 察 组 应 用 现 场 视 察 技 术 的 实 况 做 出 了 卓 越 努 力 预 案 编 拟 工 作 前 后 共 包 括 九 次 会 议 和 2014 年 6 月 进 行 的 一 次 实 地 考 察, 最 后 以 2014 年 9 月 在 约 旦 举 行 的 彩 排 画 上 句 号 其 主 要 目 标 是 与 指 定 被 视 察 缔 约 国 代 表 分 享 基 本 预 案 信 息, 让 他 们 为 其 在 演 练 中 承 担 的 角 色 做 好 准 备 42. 为 2014 年 综 合 实 地 演 练 开 展 的 培 训 活 动 如 下 : 2013 年 4 月 在 中 国 举 办 的 放 射 性 核 素 分 组 和 临 时 秘 书 处 技 术 专 家 放 射 性 惰 性 气 体 设 备 培 训 课 程 2013 年 9 月 在 意 大 利 举 办 的 关 于 机 载 设 备 操 作 的 机 载 技 术 培 训 课 程 2013 年 12 月 在 约 旦 举 行 的 东 道 国 专 家 培 训 2014 年 3 月 在 匈 牙 利 举 行 的 深 续 阶 段 技 术 实 地 测 试 和 培 训, 旨 在 让 深 续 阶 段 技 术 分 组 熟 悉 主 动 式 地 震 和 电 磁 设 备 2014 年 5 月 在 设 备 存 储 和 维 护 设 施 举 行 的 放 射 性 核 素 和 惰 性 气 体 培 训, 旨 在 让 放 射 性 核 素 分 队 做 好 准 备 2014 年 6 月 在 设 备 存 储 和 维 护 设 施 举 办 的 筹 备 培 训 班, 旨 在 让 视 察 组 和 被 视 察 缔 约 国 的 成 员 为 其 在 综 合 实 地 演 练 中 的 职 责 做 好 准 备 2014 年 9 月 在 设 备 存 储 和 维 护 设 施 举 行 的 作 业 支 助 中 心 工 作 人 员 培 训 43. 经 深 入 审 查, 共 有 48 份 现 场 视 察 质 量 管 理 系 统 文 件 ( 标 准 作 业 程 序 作 业 指 导 书 和 手 册 ) 获 得 批 准, 另 有 35 份 文 件 被 授 权 在 综 合 实 地 演 练 期 间 作 为 草 案 加 以 使 用 此 外, 从 经 批 准 或 授 权 的 质 量 管 理 系 统 文 件 中 提 取 出 的 大 约 200 份 表 格 和 模 板 也 已 准 备 就 绪 同 时, 关 于 视 察 设 备 和 技 术 的 500 多 份 设 备 和 软 件 使 用 手 册, 以 及 学 术 和 科 学 材 料 亦 汇 编 完 毕, 并 按 照 现 场 视 察 专 题 代 码 分 门 别 类, 以 备 综 合 实 地 演 练 之 用 44. 一 个 存 有 1500 多 份 文 件 的 现 场 视 察 电 子 图 书 馆 已 于 2014 年 6 月 投 入 运 行 该 电 子 图 书 馆 已 与 临 时 秘 书 处 质 量 管 理 系 统 文 件 管 理 系 统 实 现 对 接, 以 确 保 所 有 经 批 准 的 现 场 视 察 质 量 管 理 系 统 文 件 均 可 自 动 复 制 至 现 场 视 察 电 子 图 书 馆 此 外, 该 电 子 图 书 馆 已 同 综 合 信 息 管 理 系 统 实 现 对 接, 可 供 在 实 地 使 用 此 外, 还 准 备 了 包 括 一 整 套 综 合 实 地 演 练 文 件 在 内 的 电 子 读 物, 供 在 综 合 实 地 演 练 期 间 浏 览 使 用 45. 演 练 参 与 者 由 三 组 人 员 构 成 : 视 察 组, 其 成 员 包 括 从 代 理 检 查 员 名 册 中 遴 选 而 出 的 来 自 临 时 秘 书 处 和 签 署 国 的 58 名 专 家 在 给 定 时 间 参 加 约 旦 视 察 活 动 的 个 人 不 得 超 过 40 人 被 视 察 缔 约 国 小 组, 其 成 员 包 括 来 自 临 时 秘 书 处 签 署 国 和 东 道 国 的 44 名 专 家 在 给 定 时 间 参 加 约 旦 视 察 活 动 的 个 人 不 得 超 过 34 人 作 业 支 助 中 心 工 作 人 员, 其 成 员 包 括 44 名 临 时 秘 书 处 工 作 人 员 和 6 名 训 练 有 素 的 代 理 视 察 员 作 业 支 助 中 心 工 作 人 员 负 责 协 调 和 支 助 开 展 现 场 视 察 启 动 准 备 工 作, 提 供 技 术 后 勤 行 政 安 保 作 业 和 法 律 支 持 以 及 与 现 场 的 视 察 组 保 持 通 信 此 外, 作 业 支 助 中 心 的 工 作 人 员 还 担 任 总 干 事 ( 由 现 场 视 察 司 司 长 扮 演 ) 临 时 秘 书 处 和 视 察 组 之 间 的 联 络 人, 并 每 天 向 总 干 事 进 行 汇 报 6

7 46. 控 制 组 由 来 自 签 署 国 的 22 名 专 家 和 临 时 秘 书 处 的 1 名 代 表 组 成, 其 主 要 任 务 是 确 保 预 案 界 限 不 会 被 逾 越 且 演 练 的 目 标 圆 满 完 成 评 价 组 则 是 由 来 自 签 署 国 的 10 名 外 部 专 家 和 来 自 临 时 秘 书 处 的 2 名 支 助 人 员 共 同 组 成, 其 主 要 任 务 是 确 定 2014 年 综 合 实 地 演 练 各 项 目 标 的 落 实 程 度 47. 签 署 国 提 名 的 技 术 专 家 则 作 为 以 下 三 种 不 同 安 排 中 的 观 察 员 跟 进 演 练 程 序 的 推 进 情 况 :2014 年 11 月 7-9 日 的 入 境 点 方 案 2014 年 11 月 日 的 技 术 观 察 员 方 案 和 2014 年 综 合 实 地 演 练 持 续 期 间 的 驻 地 观 察 员 方 案 48. 此 外, 还 有 2014 年 11 月 日 的 高 级 别 来 访 者 方 案, 包 括 正 式 开 幕 式 来 访 政 要 包 括 约 旦 亲 王 费 萨 尔 阿 里 侯 赛 因 约 旦 能 源 和 矿 产 资 源 大 臣 穆 罕 默 德 哈 米 德 先 生 约 旦 媒 体 事 务 和 通 信 国 务 大 臣 穆 罕 默 德 阿 里 穆 曼 尼 先 生 美 国 主 管 军 备 控 制 和 国 际 安 全 的 副 国 务 卿 罗 丝 戈 特 莫 勒 女 士 联 合 国 裁 军 事 务 高 级 代 表 安 格 拉 凯 恩 女 士 知 名 人 士 小 组 的 三 名 成 员 各 国 常 驻 维 也 纳 代 表 团 的 大 使 和 执 行 秘 书 各 国 常 驻 维 也 纳 代 表 团 的 代 表 们 还 能 通 过 2014 年 11 月 13 日 和 12 月 3 日 在 作 业 支 助 中 心 举 行 的 简 报 会 跟 进 综 合 实 地 演 练 程 序 的 推 进 情 况 49. 尽 管 详 细 的 评 估 报 告 尚 未 出 炉, 但 2014 年 综 合 实 地 演 练 清 楚 地 表 明, 自 2008 年 开 始 举 办 综 合 实 地 演 练 以 来, 已 经 取 得 了 重 大 改 进 若 干 视 察 技 术 的 进 一 步 开 发 和 综 合 应 用 基 础 作 业 和 后 勤 概 念 以 及 现 场 视 察 程 序 的 制 订 均 取 得 了 长 足 进 步 该 次 演 练 还 证 实 了 2014 年 综 合 实 地 演 练 规 划 和 筹 备 概 念 的 效 力, 此 前 的 三 次 集 结 演 练 也 是 这 一 概 念 不 可 或 缺 的 组 成 部 分 质 量 保 证 和 性 能 监 测 50. 临 时 秘 书 处 致 力 于 通 过 其 涵 纳 自 身 所 有 有 益 的 进 程 和 工 作 产 品 的 质 量 管 理 系 统 来 不 断 地 增 强 实 效 和 提 高 效 率 该 质 量 管 理 系 统 的 功 能 之 一 是 确 定 并 执 行 用 以 评 价 这 些 进 程 和 产 品 的 主 要 性 能 指 标, 其 总 目 标 是 为 实 现 始 终 达 到 核 查 制 度 的 要 求 这 一 目 标 提 供 支 持 51. 性 能 监 测 和 测 试 框 架 系 由 临 时 秘 书 处 确 立, 旨 在 营 造 一 种 将 质 量 作 为 正 常 活 动 的 一 部 分 加 以 监 测 的 文 化, 从 而 使 签 署 国 和 国 家 数 据 中 心 等 客 户 相 信 筹 委 会 确 已 遵 守 条 约 及 其 议 定 书 所 规 定 的 各 项 要 求 作 为 该 进 程 的 一 部 分, 使 用 国 际 数 据 中 心 产 品 和 服 务 的 国 家 数 据 中 心 借 参 加 年 度 讲 习 班 之 机 举 行 碰 面 会, 以 提 供 其 反 馈 意 见 年 国 家 数 据 中 心 讲 习 班 于 5 月 12 日 至 16 日 在 奥 地 利 维 也 纳 举 行, 该 讲 习 班 系 由 临 时 秘 书 处 举 办, 奥 地 利 政 府 以 提 供 捐 助 的 方 式 对 此 给 予 了 大 力 支 持 该 讲 习 班 的 目 的 是 为 国 家 数 据 中 心 的 专 家 们 搭 建 起 一 个 论 坛, 供 其 相 互 分 享 其 在 履 行 自 身 核 查 职 责 方 面 的 经 验 并 就 临 时 秘 书 处 所 提 供 数 据 产 品 服 务 和 支 助 的 各 个 方 面 提 供 反 馈 意 见 53. 在 国 家 数 据 中 心 所 开 展 的 一 系 列 国 家 数 据 中 心 准 备 情 况 演 练 的 推 动 下, 经 验 和 知 识 交 流 不 断 取 得 新 突 破 国 家 数 据 中 心 准 备 情 况 演 练 标 志 着 国 家 数 据 中 心 在 行 使 其 核 查 职 责 的 学 习 曲 线 上 又 向 前 迈 进 了 一 步, 增 进 了 禁 核 试 条 约 各 种 监 测 技 术 专 家 与 临 时 秘 书 处 之 间 的 对 话 与 合 作 54. 在 关 于 年 期 间 三 次 现 场 视 察 集 结 演 练 的 评 价 工 作 圆 满 收 官 之 后,2014 年 综 合 实 地 演 练 评 价 的 筹 备 工 作 继 续 对 从 早 期 集 结 演 练 评 价 工 作 中 汲 取 的 主 要 经 验 教 训 的 借 鉴 运 用 让 2014 年 综 合 实 地 演 练 评 价 所 针 对 的 作 业 能 力 的 定 义 更 加 全 面 现 场 视 察 被 分 解 为 18 个 作 业 能 力 目 标, 进 而 被 细 分 为 个 有 待 评 价 的 性 能 指 标 此 外, 还 因 之 开 发 出 了 一 种 更 好 的 手 段 来 管 理 就 各 个 目 标 收 集 到 的 信 息, 既 能 提 高 实 际 评 估 的 效 率, 同 时 还 能 在 此 基 础 上 汇 编 历 史 记 录 在 这 方 面, 现 已 开 发 出 一 个 定 制 评 价 信 息 管 理 系 统 7

8 55. 由 10 名 评 价 人 员 组 成 的 外 部 评 价 组 利 用 该 定 制 评 价 信 息 管 理 系 统 对 2014 年 在 维 也 纳 和 约 旦 举 行 的 综 合 实 地 演 练 进 行 了 总 结 性 评 价 2015 年 3 月, 该 评 价 组 在 维 也 纳 召 开 会 议, 目 的 是 在 导 出 该 定 制 评 价 信 息 管 理 系 统 所 载 的 技 术 数 据 以 编 制 一 份 技 术 报 告 之 前 对 其 进 行 验 证 嗣 后, 在 该 材 料 的 基 础 上 草 拟 了 一 份 高 级 别 评 价 报 告, 旨 在 提 供 一 份 关 于 主 要 评 价 结 果 的 战 略 概 览 2015 年 6 月 29 日 至 7 月 1 日, 在 维 也 纳 开 办 了 一 个 讲 习 班, 供 该 评 估 组 与 利 益 攸 关 方 举 行 会 面, 以 根 据 其 与 利 益 攸 关 方 的 实 时 互 动, 调 整 基 于 先 前 收 到 的 书 面 反 馈 意 见 的 报 告 该 高 级 别 报 告 将 于 2015 年 8 月 提 交 各 签 署 国 同 时, 评 价 组 所 收 集 的 全 部 技 术 详 情 也 将 通 过 一 份 背 景 文 件 向 各 利 益 攸 关 方 提 供 科 学 与 技 术 2015 年 会 议 56. 铭 记 条 约 第 四 条 规 定 的 义 务, 即 各 缔 约 国 应 与 禁 核 试 条 约 组 织 合 作, 设 法 改 进 核 查 机 制 并 审 查 [ ] 另 外 的 监 测 技 术 的 核 查 潜 力, 于 2006 年 确 立 了 禁 核 试 条 约 : 科 学 与 技 术 进 程, 旨 在 与 全 球 科 学 和 技 术 研 究 界 进 行 互 动 交 流 该 进 程 在 2015 年 6 月 继 续 向 前 推 进, 其 时, 筹 委 会 在 奥 地 利 联 邦 欧 洲 和 国 际 事 务 部 的 大 力 支 持 下, 在 维 也 纳 霍 夫 堡 宫 主 办 了 该 进 程 的 第 五 次 会 议 及 其 他 一 系 列 两 年 一 次 的 会 议 在 该 次 会 议 上, 与 会 者 超 过 800 人, 口 头 专 题 介 绍 共 计 80 余 场, 研 究 海 报 250 多 份, 还 有 多 场 小 组 讨 论, 另 外, 在 开 幕 当 天, 还 有 多 位 高 级 别 受 邀 者 就 政 治 和 外 交 环 境 做 了 介 绍 会 议 为 筹 委 会 提 供 了 一 个 及 时 了 解 禁 核 试 条 约 核 查 相 关 新 兴 技 术 的 论 坛 会 议 还 探 讨 了 用 以 监 测 核 查 制 度 性 能 的 方 法, 并 审 议 了 关 于 能 够 推 进 相 关 监 测 设 备 安 装 和 维 护 以 及 数 据 处 理 和 分 析 之 人 的 能 力 建 设 以 及 教 育 和 培 训 的 专 题 综 合 能 力 建 设 与 培 训 57. 筹 委 会 高 度 重 视 培 训 和 能 力 建 设, 以 期 提 高 签 署 国 的 能 力, 使 之 能 够 有 效 地 履 行 其 依 照 条 约 应 尽 的 核 查 责 任, 并 从 其 参 加 核 查 制 度 中 充 分 获 益, 特 别 是 通 过 使 用 国 际 监 测 系 统 数 据 和 国 际 数 据 中 心 产 品 ( 用 于 核 查 以 及 用 于 其 自 身 的 民 事 和 科 学 用 途 ) 58. 除 传 统 的 培 训 方 法 外, 电 子 学 习 等 信 息 和 通 信 技 术 也 为 扩 大 和 进 一 步 强 化 能 力 建 设 开 拓 了 更 多 的 可 能 性 培 训 和 能 力 建 设 的 提 供 对 象 是 可 以 获 取 国 际 监 测 系 统 数 据 和 国 际 数 据 中 心 产 品 的 签 署 国 ( 来 自 134 个 国 家 的 多 位 授 权 用 户 ) 以 及 无 法 获 取 此 种 数 据 和 产 品 的 签 署 国 (49 个 国 家 ) 和 可 以 获 取 此 种 信 息 但 对 其 使 用 有 限 的 签 署 国 59. 培 训 活 动 系 针 对 一 系 列 受 众, 即 国 际 监 测 系 统 台 站 运 行 方 国 家 数 据 中 心 技 术 人 员 现 场 视 察 实 地 视 察 员 官 员 外 交 官 和 临 时 秘 书 处 工 作 人 员 目 前, 可 向 这 些 受 众 提 供 45 个 电 子 学 习 模 块, 其 中 18 个 模 块 是 以 联 合 国 正 式 语 文 提 供 自 2009 年 至 今, 共 有 来 自 80 个 签 署 国 的 300 多 名 国 家 数 据 中 心 技 术 人 员 接 受 了 培 训 当 前 的 培 训 方 案 包 括 ( 名 义 上 每 年 )7 场 国 家 数 据 中 心 培 训 活 动 和 14 场 台 站 运 行 方 培 训 活 动, 涉 及 所 有 4 种 技 术 60. 投 资 于 下 一 代 核 不 扩 散 和 核 裁 军 专 家 的 必 要 性 是 筹 委 会 开 展 教 育 活 动 的 一 个 主 要 推 动 因 素 这 些 活 动 旨 在 拓 宽 受 众 对 条 约 的 认 识 和 开 展 签 署 国 能 力 建 设, 从 而 有 效 应 对 条 约 及 其 核 查 制 度 所 面 临 的 政 治 法 律 技 术 和 科 学 挑 战 为 了 实 现 这 一 目 标, 筹 委 会 开 发 了 一 个 在 线 禁 核 试 条 约 教 育 门 户 网 站, 内 含 针 对 具 体 问 题 的 培 训 模 块 一 个 关 于 禁 核 试 条 约 相 关 资 源 和 材 料 的 数 据 库 和 一 个 关 于 条 约 及 其 核 查 制 度 所 倚 赖 的 科 学 与 技 术 演 讲 的 文 库 筹 委 会 还 是 首 个 在 itunes U 上 创 建 免 费 公 开 教 育 平 台 且 注 重 安 全 的 国 际 组 织, 透 过 该 平 台, 用 户 可 访 问 和 下 载 关 于 禁 核 试 条 约 政 策 法 律 技 术 和 科 学 方 面 的 演 讲 文 件 和 专 题 介 绍 文 件 8

9 61. 筹 委 会 于 2014 年 9 月 1 日 至 9 日 开 办 了 禁 核 试 条 约 公 共 政 策 课 程 : 通 过 外 交 和 科 学 进 行 核 查 该 课 程 的 成 功 离 不 开 欧 洲 联 盟 挪 威 政 府 和 瑞 典 辐 射 安 全 管 理 局 的 资 金 支 持 课 程 内 容 涵 盖 条 约 的 政 策 和 法 律 方 面 以 及 核 查 技 术 及 其 民 用 和 科 学 应 用, 其 重 心 是 增 进 受 众 对 条 约 所 涉 问 题 的 实 际 理 解, 且 特 别 侧 重 于 现 场 视 察, 目 的 是 提 高 受 众 对 2014 年 综 合 实 地 演 练 的 认 识 62. 为 了 扩 大 其 与 学 术 界 的 互 动 交 流 范 围, 筹 委 会 分 别 于 2014 年 5 月 8 日 至 9 日 和 2015 年 6 月 26 日 举 办 了 两 届 禁 核 试 条 约 学 术 论 坛 ( 后 者 系 作 为 禁 核 试 条 约 : 科 学 与 技 术 2015 年 会 议 的 一 部 分 ) 来 自 各 大 洲 一 系 列 大 学 和 研 究 机 构 的 学 者 出 席 了 这 两 届 论 坛, 其 中 包 括 来 自 附 件 2 剩 余 8 个 国 家 中 7 个 国 家 的 代 表 论 坛 的 主 要 目 标 是 进 一 步 探 索 关 于 将 条 约 相 关 问 题 纳 入 学 校 课 程 的 创 新 方 法, 以 及 应 对 研 究 需 求 和 抓 住 机 遇 外 联 活 动 63. 临 时 秘 书 处 外 联 活 动 的 目 的 包 括 : 强 化 各 国 媒 体 民 间 社 会 和 公 众 对 条 约 的 理 解 和 执 行 ; 促 进 条 约 的 签 署 和 批 准, 从 而 促 成 其 普 遍 加 入 和 生 效 ; 协 助 签 署 国 在 其 国 内 执 行 各 种 核 查 措 施 并 从 核 查 技 术 的 和 平 应 用 中 获 益 ; 以 及, 协 助 促 进 签 署 国 参 与 筹 委 会 的 工 作 64. 与 各 国 就 提 高 其 对 条 约 的 认 识 并 促 进 条 约 签 署 和 生 效 而 进 行 的 互 动 大 多 是 通 过 双 边 磋 商 和 通 信 进 行 的 虽 然 特 别 强 调 条 约 附 件 2 所 列 国 家 以 及 国 际 监 测 系 统 设 施 所 在 国, 但 实 际 上 自 2013 年 9 月 以 来, 临 时 秘 书 处 在 其 外 联 活 动 中 几 乎 同 所 有 国 家 都 有 接 洽 同 时, 还 在 全 球 区 域 次 区 域 会 议 及 其 他 集 会 的 间 隙 举 行 了 各 种 级 别 的 磋 商 65. 临 时 秘 书 处 组 织 了 多 场 会 议 与 活 动, 借 此 与 来 自 签 署 国 和 非 签 署 国 的 与 会 者 进 行 双 边 磋 商 例 如, 临 时 秘 书 处 于 2013 年 10 月 与 安 哥 拉 政 府 和 欧 洲 联 盟 合 作, 在 罗 安 达 共 同 组 织 举 办 了 一 场 关 于 禁 核 试 条 约 的 国 家 研 讨 会 出 席 该 研 讨 会 的 有 参 与 安 哥 拉 禁 核 试 条 约 批 准 进 程 的 主 要 立 法 人 员 和 众 多 高 级 政 府 官 员, 嗣 后 该 国 的 条 约 批 准 进 程 于 2015 年 3 月 完 成 2014 年 5 月 19 日 至 20 日 在 印 度 尼 西 亚 雅 加 达 举 行 的 禁 核 试 条 约 东 南 亚 太 平 洋 和 远 东 国 家 区 域 会 议 旨 在 就 东 南 亚 太 平 洋 和 远 东 国 家 批 准 条 约 问 题 进 一 步 扩 大 区 域 内 合 作 66. 执 行 秘 书 参 加 主 要 活 动 以 及 高 级 别 双 边 会 谈 是 临 时 秘 书 处 外 联 活 动 的 一 个 关 键 组 成 部 分 此 种 活 动 包 括 美 国 地 球 物 理 联 合 会 会 议 (2013 年 12 月, 旧 金 山 ); 不 扩 散 核 武 器 条 约 缔 约 国 2015 年 审 议 大 会 筹 备 委 员 会 第 三 届 会 议 (2014 年 4-5 月, 纽 约 );2014 年 詹 姆 斯 马 丁 不 扩 散 研 究 中 心 外 交 讲 习 班 (2014 年 3 月, 阿 纳 西 ); 非 洲 日 纪 念 会 议 (2014 年 5 月, 柏 林 ); 军 备 控 制 协 会 题 为 核 武 器 试 验 : 历 史 进 展 与 挑 战 的 会 议 (2014 年 9 月, 华 盛 顿 特 区 ); 胡 佛 研 究 所 题 为 行 动 的 力 量 : 推 进 核 安 全 以 防 发 生 难 以 想 象 的 事 态 的 会 议 (2014 年 9 月, 斯 坦 福 大 学 ); 世 界 经 济 论 坛 全 球 议 程 首 脑 会 议 (2014 年 11 月, 迪 拜 );2014 年 莫 斯 科 不 扩 散 会 议 : 核 能 裁 军 与 不 扩 散 (2014 年 11 月, 莫 斯 科 ); 布 拉 格 议 程 会 议 (2014 年 12 月, 布 拉 格 ); 核 武 器 人 道 主 义 影 响 维 也 纳 会 议 (2014 年 12 月, 维 也 纳 );2015 年 詹 姆 斯 马 丁 不 扩 散 研 究 中 心 外 交 讲 习 班 (2015 年 3 月, 阿 纳 西 ); 不 扩 散 核 武 器 条 约 缔 约 国 2015 年 审 议 大 会 (2015 年 4 月, 纽 约 ); 非 洲 问 题 世 界 经 济 论 坛 (2015 年 6 月, 开 普 敦 ); 以 及, 题 为 2015 年 审 议 大 会 : 结 果 和 下 一 步 的 外 交 讲 习 班 (2015 年 6 月, 巴 登 ) 67. 执 行 秘 书 出 席 了 知 名 人 士 小 组 在 瑞 典 斯 德 哥 尔 摩 (2014 年 4 月 ) 和 大 韩 民 国 首 尔 (2015 年 6 月 ) 举 行 的 会 议, 该 小 组 成 员 包 括 裁 军 和 不 扩 散 问 题 国 际 知 名 专 家 该 小 组 还 计 划 在 日 本 广 岛 召 开 一 次 会 议 (2015 年 8 月 ) 68. 执 行 秘 书 在 上 述 各 次 会 议 的 间 隙 以 及 在 其 他 研 讨 会 讲 习 班 情 况 介 绍 会 和 访 问 期 间, 与 包 括 联 合 国 秘 书 长 潘 基 文 (2014 年 9 月 ) 以 及 多 国 外 交 部 长 在 内 的 高 级 官 员 举 行 了 双 边 讨 论 他 还 出 席 了 由 个 别 国 家 9

10 的 政 府 召 集 的 关 于 核 不 扩 散 和 裁 军 问 题 的 活 动 为 了 加 强 与 筹 委 会 的 双 边 互 动 以 及 提 高 对 条 约 的 认 识, 执 行 秘 书 自 2013 年 9 月 以 来 共 出 访 了 26 个 国 家 69. 临 时 秘 书 处 继 续 通 过 其 就 根 据 禁 核 试 条 约 第 三 条 规 定 应 予 采 取 的 措 施 向 各 国 提 供 立 法 援 助 的 方 案, 推 动 各 国 开 展 执 行 禁 核 试 条 约 的 筹 备 工 作 相 关 示 范 立 法 和 评 注 现 已 通 过 临 时 秘 书 处 广 泛 散 发, 可 在 公 开 网 站 上 查 阅 70. 筹 委 会 外 联 活 动 中 有 相 当 一 部 分 是 利 用 签 署 国 提 供 的 自 愿 捐 款 开 展 的 临 时 秘 书 处 利 用 这 种 捐 款 开 展 的 活 动 包 括 便 利 发 展 中 国 家 的 专 家 参 加 筹 委 会 技 术 会 议 以 及 2013 年 11 月 某 咨 询 考 察 的 项 目 所 提 供 的 自 愿 捐 款 还 旨 在 建 设 发 展 中 国 家 的 能 力, 并 让 各 国 更 加 了 解 筹 委 会 的 工 作 禁 核 试 条 约 核 查 技 术 的 应 用 情 况 以 及 加 入 筹 委 会 所 带 来 的 惠 益, 包 括 核 查 技 术 民 用 和 科 学 应 用 的 潜 在 惠 益 71. 临 时 秘 书 处 继 续 通 过 其 与 各 国 媒 体 民 间 社 会 教 育 和 科 学 机 构 智 库 和 公 众 之 间 的 互 动 来 宣 传 条 约 及 其 核 查 制 度 通 过 采 用 一 种 积 极 主 动 且 有 针 对 性 的 做 法, 公 共 宣 传 活 动 成 功 引 发 了 媒 体 对 2014 年 综 合 实 地 演 练 和 科 学 与 技 术 2015 年 会 议 等 主 要 活 动 的 极 大 关 注 和 报 道 视 频 报 道 互 动 故 事 片 和 动 画 是 外 联 活 动 的 显 著 特 色 对 社 交 媒 体 的 战 略 性 利 用 以 及 不 同 语 言 版 本 公 共 宣 传 材 料 的 出 版 现 得 到 了 进 一 步 强 化, 以 普 及 到 新 的 受 众, 特 别 是 在 附 件 2 所 列 国 家 中 尚 未 批 准 条 约 的 国 家 受 此 推 动, 条 约 及 其 核 查 制 度 在 世 界 各 国 印 刷 媒 体 在 线 媒 体 和 广 播 媒 体 中 的 可 见 度 得 到 提 高 媒 体 宣 传 及 其 他 公 共 宣 传 活 动 继 续 采 用 文 章 采 访 新 闻 稿 简 报 禁 核 试 条 约 组 织 丛 刊 杂 志 等 出 版 物 展 览 和 专 题 介 绍 等 形 式 展 开 条 约 的 民 用 和 科 学 惠 益 72. 条 约 核 查 技 术 的 一 系 列 民 用 和 科 学 应 用 可 以 让 签 署 国 从 中 受 益 可 供 签 署 国 使 用 的 数 据 和 产 品 丰 富 多 样, 这 可 方 便 它 们 展 开 包 括 自 然 灾 害 预 警 和 备 灾 可 持 续 发 展 知 识 拓 展 和 造 福 民 众 等 在 内 的 民 用 和 科 学 活 动 现 已 签 署 50 余 份 合 同, 由 此 科 学 家 们 可 通 过 虚 拟 数 据 开 发 中 心 免 费 获 取 国 际 监 测 系 统 的 数 据 73. 核 查 技 术 民 用 和 科 学 应 用 的 一 个 实 例 是 筹 委 会 现 已 商 定 据 以 向 公 认 的 海 啸 预 警 组 织 提 供 国 际 监 测 系 统 地 震 和 水 声 数 据 的 条 款 目 前, 已 与 14 个 国 家 达 成 此 种 协 议 或 安 排, 并 据 此 向 其 发 送 由 国 际 监 测 系 统 101 个 台 站 提 供 的 数 据 海 啸 预 警 组 织 现 已 确 认, 国 际 监 测 系 统 的 数 据 比 来 自 其 他 来 源 的 数 据 更 为 及 时 可 靠, 对 这 些 数 据 的 使 用 提 高 了 其 识 别 可 能 由 海 啸 引 起 的 地 震 并 更 加 迅 速 地 发 布 预 警 的 能 力 结 论 74. 自 2013 年 第 十 四 条 会 议 以 来, 宣 传 条 约 和 推 进 其 核 查 制 度 的 努 力 取 得 了 长 足 进 展 使 条 约 及 早 生 效 的 呼 吁 继 续 在 核 不 扩 散 和 裁 军 国 际 运 动 的 议 程 上 占 据 显 著 位 置 条 约 核 查 制 度 现 已 趋 向 告 竣, 进 一 步 提 高 了 其 作 业 就 绪 性, 从 而 提 升 了 各 界 对 其 在 任 何 环 境 中 都 能 够 探 测 到 任 何 核 爆 炸 试 验 的 信 心 10

2001 年 1 月 8 日 乌 克 兰 常 驻 联 合 国 代 表 团 临 时 代 办 给 秘 书 长 的 信 的 附 件 2000 年 12 月 15 日 乌 克 兰 总 统 列 奥 尼 德 库 奇 马 先 生 阁 下 在 关 闭 切 尔 诺 贝 利 核 电 厂 时 的 讲 话 我 要 就 一

2001 年 1 月 8 日 乌 克 兰 常 驻 联 合 国 代 表 团 临 时 代 办 给 秘 书 长 的 信 的 附 件 2000 年 12 月 15 日 乌 克 兰 总 统 列 奥 尼 德 库 奇 马 先 生 阁 下 在 关 闭 切 尔 诺 贝 利 核 电 厂 时 的 讲 话 我 要 就 一 联 合 国 A/55/744 大 会 Distr.: General 24 January 2001 Chinese Original: English 第 五 十 五 届 会 议 议 程 项 目 20 b 加 强 联 合 国 人 道 主 义 和 救 灾 援 助 包 括 特 别 经 济 援 助 的 协 调 向 个 别 国 家 或 区 域 提 供 特 别 经 济 援 助 2001 年 1 月 8 日

More information

Ctpu

Ctpu 联 合 国 A/67/323 大 会 Distr.: General 21 August 2012 Chinese Original: English 第 六 十 七 届 会 议 临 时 议 程 项 目 63 联 合 国 难 民 事 务 高 级 专 员 的 报 告 : 与 难 民 回 返 者 和 流 离 失 所 者 有 关 的 问 题 以 及 人 道 主 义 问 题 向 非 洲 难 民 回 返 者

More information

艾滋病毒/艾滋病问题高级别会议:为联合国人口基金、联合国教育、科学及文化组织和联合国毒品和犯罪问题办事处联合举办的预防问题圆桌会议编写的讨论文件

艾滋病毒/艾滋病问题高级别会议:为联合国人口基金、联合国教育、科学及文化组织和联合国毒品和犯罪问题办事处联合举办的预防问题圆桌会议编写的讨论文件 24 March 2005 Chinese Original: English 第 五 十 九 届 会 议 议 程 项 目 43 第 二 十 六 届 特 别 会 议 成 果 的 后 续 行 动 : 关 于 艾 滋 病 毒 / 艾 滋 病 问 题 的 承 诺 宣 言 的 执 行 情 况 艾 滋 病 毒 / 艾 滋 病 问 题 高 级 别 会 议 为 联 合 国 人 口 基 金 联 合 国 教 育 科

More information

Ctpu

Ctpu 联 合 国 S/2013/354 安 全 理 事 会 Distr.: General 14 June 2013 Chinese Original: English 一. 导 言 秘 书 长 关 于 萨 赫 勒 地 区 局 势 的 报 告 二. 背 景 1. 本 报 告 是 依 照 安 全 理 事 会 第 2056(2012) 号 决 议 提 交 安 理 会 在 该 决 议 中 请 我 与 区 域 组

More information

二. 提 要 1. 导 言 : 委 内 瑞 拉 玻 利 瓦 尔 共 和 国 在 实 施 联 合 国 反 腐 败 公 约 方 面 的 法 律 和 体 制 框 架 概 述 委 内 瑞 拉 玻 利 瓦 尔 共 和 国 于 2003 年 12 月 10 日 签 署 了 公 约, 于 2005 年 5 月 2

二. 提 要 1. 导 言 : 委 内 瑞 拉 玻 利 瓦 尔 共 和 国 在 实 施 联 合 国 反 腐 败 公 约 方 面 的 法 律 和 体 制 框 架 概 述 委 内 瑞 拉 玻 利 瓦 尔 共 和 国 于 2003 年 12 月 10 日 签 署 了 公 约, 于 2005 年 5 月 2 联 合 国 CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.26 联 合 国 反 腐 败 公 约 缔 约 国 会 议 Distr.: General 25 July 2016 Chinese Original: Spanish 实 施 情 况 审 议 组 第 七 届 会 议 续 会 2016 年 11 月 14 日 至 16 日, 维 也 纳 议 程 项 目 2 审 议 联 合 国 反 腐 败 公 约

More information

Ctpu

Ctpu 联 合 国 E/2007/58 经 济 及 社 会 理 事 会 Distr.: General 7 May 2007 Chinese Original: English 2007 年 实 质 性 会 议 2007 年 7 月 2 日 至 27 日, 日 内 瓦 临 时 议 程 * 项 目 13(d) 经 济 和 环 境 问 题 : 人 类 住 区 协 调 执 行 人 居 议 程 秘 书 长 的 报

More information

Microsoft Word - 0634044c.doc

Microsoft Word - 0634044c.doc 联 合 国 CEDAW/C/LCA/Q/6/Add.1 消 除 对 妇 女 一 切 形 式 歧 视 公 约 Distr.: General 5 May 2006 Chinese Original: English 消 除 对 妇 女 歧 视 委 员 会 会 前 工 作 组 第 三 十 五 届 会 议 2006 年 5 月 15 日 至 6 月 2 日 对 审 议 初 次 第 二 第 三 第 四 第

More information

强迫症毁灭天才

强迫症毁灭天才 封 面 强 迫 症 改 变 人 生 孟 刚 这 是 一 个 闻 所 未 闻 的 故 事 这 是 一 个 天 才 少 年 的 心 灵 成 长 史 这 是 一 部 性 格 与 命 运 的 启 示 录 这 是 一 把 开 启 心 锁 的 钥 匙 这 是 作 者 死 过 一 次 后 悟 出 的 自 我 心 理 疗 法 封 二 此 书 献 给 : 一 切 渴 望 解 除 心 理 痛 苦 者 一 切 渴 望 心

More information

Microsoft Word - 2-...G...doc

Microsoft Word - 2-...G...doc 第 二 章 幼 兒 教 育 現 任 教 育 部 部 長 杜 正 勝,93 年 5 月 26 日 在 立 法 院 教 育 及 文 化 委 員 會 第 五 屆 第 五 會 期 報 告 我 國 教 育 政 策 之 現 況 與 未 來 發 展 中, 提 出 與 幼 兒 教 育 有 關 的 教 育 施 政 重 點 及 發 展 方 向, 有 下 列 三 項 :(1) 推 動 國 民 教 育 幼 兒 班, 國 教

More information

Ctpu

Ctpu 联 合 国 E/CN.3/2010/20 经 济 及 社 会 理 事 会 Distr.: General 8 December 2009 Chinese Original: English 统 计 委 员 会 第 四 十 一 届 会 议 2010 年 2 月 23 日 至 26 日 临 时 议 程 * 项 目 4(d) 供 参 考 项 目 : 华 盛 顿 残 疾 统 计 小 组 华 盛 顿 残 疾

More information

untitled

untitled 联 合 国 A/AC.105/L.262 大 会 Distr.: Limited 1 August 2005 Chinese Original: English 和 平 利 用 外 层 空 间 委 员 会 和 平 利 用 外 层 空 间 委 员 会 关 于 执 行 第 三 次 联 合 国 探 索 及 和 平 利 用 外 层 空 间 会 议 各 项 建 议 的 行 动 计 划 的 执 行 情 况 :

More information

Microsoft Word - K0841883-1-3-C.doc

Microsoft Word - K0841883-1-3-C.doc Distr.: General 17 September 2008 Chinese Original: English 国 际 化 学 品 管 理 大 会 不 限 成 员 名 额 法 律 和 技 术 工 作 组 第 一 次 会 议 2008 年 10 月 21 24 日, 罗 马 临 时 议 程 项 目 3 编 写 国 际 化 学 品 管 理 大 会 及 其 附 属 机 构 的 议 事 规 则 国

More information

NATIONS UNIES

NATIONS UNIES 联 合 国 BES IPBES/3/6/Add.5 生 物 多 样 性 和 生 态 系 统 服 务 政 府 间 科 学 政 策 平 台 Distr.: General 11 November 2014 Chinese Original: English 生 物 多 样 性 和 生 态 系 统 服 务 政 府 间 科 学 政 策 平 台 全 体 会 议 第 三 届 会 议 2015 年 1 月 12

More information

Ctpu

Ctpu 联 合 国 E/CN.3/2014/10 经 济 及 社 会 理 事 会 Distr.: General 18 December 2013 Chinese Original: English 统 计 委 员 会 第 四 十 五 届 会 议 2014 年 3 月 4 日 至 7 日 临 时 议 程 * 项 目 3(i) 供 讨 论 和 决 定 的 项 目 : 残 疾 统 计 华 盛 顿 残 疾 统 计

More information

Microsoft Word - acd6ca57-9ac a3c0-1c73597ce196_in_for_PDF_printing.doc

Microsoft Word - acd6ca57-9ac a3c0-1c73597ce196_in_for_PDF_printing.doc 联 合 国 A/CONF.222/3 第 十 三 届 联 合 国 预 防 犯 罪 和 刑 事 司 法 大 会 Distr.: General 14 January 2015 Chinese Original: English 2015 年 4 月 12 日 至 19 日, 多 哈 临 时 议 程 项 目 3 在 实 施 预 防 犯 罪 和 刑 事 司 法 综 合 政 策 和 战 略 以 促 进 国

More information

Ctpu

Ctpu 国 际 海 底 管 理 局 ISBA/18/FC/2/Rev.1 财 务 委 员 会 Distr.: General 18 June 2012 Chinese Original: English 第 十 八 届 会 议 2012 年 7 月 16 日 至 27 日 牙 买 加 金 斯 敦 关 于 签 署 国 际 公 务 员 制 度 委 员 会 规 约 所 涉 经 费 问 题 秘 书 长 的 报 告

More information

Microsoft Word - cb67afee-1e10-4d12-9b79-819787996d4a_in_for_PDF_printing.docx

Microsoft Word - cb67afee-1e10-4d12-9b79-819787996d4a_in_for_PDF_printing.docx 联 合 国 CAC/COSP/IRG/2016/4 联 合 国 反 腐 败 公 约 缔 约 国 会 议 Distr.: General 15 March 2016 Chinese Original: English 实 施 情 况 审 议 组 第 七 届 会 议 2016 年 6 月 20 日 至 24 日, 维 也 纳 联 合 国 反 腐 败 公 约 第 二 章 ( 预 防 措 施 ) 和 第 五

More information

Microsoft Word - fad55345-46e2-49f6-9fd7-3652d450cbdd_in_for_PDF_printing.doc

Microsoft Word - fad55345-46e2-49f6-9fd7-3652d450cbdd_in_for_PDF_printing.doc 联 合 国 E/CN.15/2014/18 经 济 及 社 会 理 事 会 Distr.: General 7 March 2014 Chinese Original: English 预 防 犯 罪 和 刑 事 司 法 委 员 会 第 二 十 三 届 会 议 2014 年 5 月 12 日 至 16 日, 维 也 纳 临 时 议 程 * 项 目 5(e) 统 一 并 协 调 联 合 国 毒 品 和

More information

Microsoft Word - K C-RC-COP-5-18.doc

Microsoft Word - K C-RC-COP-5-18.doc 联 合 国 RC UNEP/FAO/RC/COP.5/18 联 合 国 环 境 规 划 署 Distr. General 18 March 2011 Chinese Original: English 联 合 国 粮 食 及 农 业 组 织 关 于 在 国 际 贸 易 中 对 某 些 危 险 化 学 品 和 农 药 采 用 事 先 知 情 同 意 程 序 的 鹿 特 丹 公 约 缔 约 方 大 会

More information

二 一 导 言 1. 在 为 解 决 21 世 纪 可 持 续 发 展 的 一 些 重 大 问 题 提 供 指 引 方 面, 科 学 的 作 用 十 分 关 键 科 学 对 联 合 国 环 境 规 划 署 履 行 其 职 责 起 到 中 心 作 用, 这 些 职 责 包 括 不 断 对 环 境 进

二 一 导 言 1. 在 为 解 决 21 世 纪 可 持 续 发 展 的 一 些 重 大 问 题 提 供 指 引 方 面, 科 学 的 作 用 十 分 关 键 科 学 对 联 合 国 环 境 规 划 署 履 行 其 职 责 起 到 中 心 作 用, 这 些 职 责 包 括 不 断 对 环 境 进 联 合 国 联 合 国 环 境 规 划 署 联 合 国 环 境 大 会 EP UNEP/EA.2/3 Distr.: General 3 March 2016 Chinese Original: English 联 合 国 环 境 规 划 署 联 合 国 环 境 大 会 第 二 届 会 议 2016 年 5 月 23 日 至 27 日, 内 罗 毕 * 临 时 议 程 项 目 4(b) 国 际 环

More information

Ctpu

Ctpu 联 合 国 A/68/305 大 会 Distr.: General 9 August 2013 Chinese Original: English 第 六 十 八 届 会 议 * 临 时 议 程 项 目 48 协 助 地 雷 行 动 一. 导 言 协 助 地 雷 行 动 秘 书 长 的 报 告 1. 本 报 告 是 根 据 大 会 第 66/69 号 决 议 提 交 的, 所 涵 盖 期 间 为

More information

untitled

untitled 联 合 国 A/HRC/15/28 大 会 Distr.: General 27 July 2010 Chinese Original: English 人 权 理 事 会 第 十 五 届 会 议 议 程 项 目 2 和 3 联 合 国 人 权 事 务 高 级 专 员 的 年 度 报 告 以 及 高 级 专 员 办 事 处 的 报 告 和 秘 书 长 的 报 告 增 进 和 保 护 所 有 人 权

More information

untitled

untitled 联 合 国 A/HRC/WG.6/10/LCA/1 大 会 Distr.: General 12 November 2010 Chinese Original: English 人 权 理 事 会 普 遍 定 期 审 议 工 作 组 第 十 届 会 议 2011 年 1 月 24 日 至 2 月 4 日, 日 内 瓦 根 据 人 权 理 事 会 第 5/1 号 决 议 附 件 第 15(a) 段 提

More information

untitled

untitled 联 合 国 联 合 国 贸 易 和 发 展 会 议 Distr.: General 22 May 2014 Chinese Original: English TD/B/C.I/35 贸 易 和 发 展 理 事 会 贸 易 和 发 展 委 员 会 第 六 届 会 议 2014 年 5 月 5 日 至 9 日, 日 内 瓦 贸 易 和 发 展 委 员 会 第 六 届 会 议 报 告 目 录 一. 议

More information

Microsoft Word - K1173870C-OEWG.1-17.doc

Microsoft Word - K1173870C-OEWG.1-17.doc Distr.: General 17 October 2011 Chinese Original: English 国 际 化 学 品 管 理 大 会 不 限 成 员 名 额 工 作 组 第 一 次 会 议 2011 年 11 月 15-18 日, 贝 尔 格 莱 德 临 时 议 程 项 目 8 2013-2015 年 间 秘 书 处 计 划 开 展 的 活 动 和 预 算 草 案 2013-2015

More information

Microsoft Word - K0953462-C-FAO-EXCOPS-1-4.doc

Microsoft Word - K0953462-C-FAO-EXCOPS-1-4.doc 联 合 国 控 制 危 险 废 物 越 境 转 移 及 其 处 置 巴 塞 尔 公 约 关 于 在 国 际 贸 易 中 对 某 些 危 险 化 学 品 和 农 药 采 用 事 先 知 情 同 意 程 序 的 鹿 特 丹 公 约 UNEP/FAO/CHW/RC/POPS/EXCOPS.1/4 Distr.: General 17 November 2009 Chinese Original: English

More information

我 非 常 希 望 该 小 组 的 建 议 尤 其 是 其 执 行 摘 要 能 受 到 将 于 2000 年 9 月 来 纽 约 参 加 千 年 首 脑 会 议 的 所 有 领 导 人 的 注 意 这 次 历 史 性 的 高 级 别 会 议 提 供 了 一 个 独 特 的 机 会 使 我 们 能 够

我 非 常 希 望 该 小 组 的 建 议 尤 其 是 其 执 行 摘 要 能 受 到 将 于 2000 年 9 月 来 纽 约 参 加 千 年 首 脑 会 议 的 所 有 领 导 人 的 注 意 这 次 历 史 性 的 高 级 别 会 议 提 供 了 一 个 独 特 的 机 会 使 我 们 能 够 联 合 国 A/55/305 大 会 安 全 理 事 会 Distr.: General 21 August 2000 Chinese Original: English 大 会 第 五 十 五 届 会 议 临 时 议 程 项 目 87 整 个 维 持 和 平 行 动 问 题 所 有 方 面 的 全 盘 审 查 安 全 理 事 会 第 五 十 五 年 2000 年 8 月 21 日 秘 书 长 给

More information

Ctpu

Ctpu 联 合 国 SSC/18/3 南 南 合 作 促 进 发 展 Distr.: General 23 May 2014 Chinese Original: English 南 南 合 作 高 级 别 委 员 会 第 十 八 届 会 议 2014 年 5 月 19 日 至 22 日, 纽 约 临 时 议 程 项 目 4 * 审 议 秘 书 长 关 于 在 执 行 高 级 别 委 员 会 第 17/1 号

More information

Ctpu

Ctpu 联 合 国 海 洋 法 公 约 CLCS/56 大 陆 架 界 限 委 员 会 Distr.: General 4 October 2007 Chinese Original: English 第 二 十 届 会 议 2007 年 8 月 27 日 至 9 月 14 日, 纽 约 大 陆 架 界 限 委 员 会 主 席 关 于 委 员 会 工 作 进 展 情 况 的 说 明 1. 大 陆 架 界 限

More information

Microsoft Word - 6a4303dd-05cb-402d-841e-d04c02a3ab26_in_for_PDF_printing.docx

Microsoft Word - 6a4303dd-05cb-402d-841e-d04c02a3ab26_in_for_PDF_printing.docx 联 合 国 A/AC.105/L.306/Add.5 大 会 Distr.: Limited 16 June 2016 Chinese Original: English 和 平 利 用 外 层 空 间 委 员 会 第 五 十 九 届 会 议 2016 年 6 月 8 日 至 17 日, 维 也 纳 报 告 草 稿 增 编 第 二 章 建 议 和 决 定 E. 空 间 技 术 的 附 带 利 益 :

More information

untitled

untitled 联 合 国 经 济 及 社 会 理 事 会 Distr.: General 23 June 2014 Chinese Original: English E/C.12/CZE/CO/2 经 济 社 会 和 文 化 权 利 委 员 会 关 于 捷 克 共 和 国 第 二 次 定 期 报 告 的 结 论 性 意 见 * 1. 经 济 社 会 和 文 化 权 利 委 员 会 在 2014 年 5 月 9

More information

Microsoft Word - Chinese-Traditional_62-1230M_A4-Booklet.docx

Microsoft Word - Chinese-Traditional_62-1230M_A4-Booklet.docx Chinese THE ABSOLUTE 62-1230M 威 廉 瑪 利 安 伯 蘭 罕 第 七 位 天 使 發 聲 啟 示 錄 10:7 絕 對 美 國, 印 第 安 那 州, 傑 弗 遜 維 爾 1962 年 12 月 30 日 星 期 日 早 上 介 紹 威 廉 伯 蘭 罕 弟 兄 傳 奇 般 的 事 工 應 驗 了 聖 靈 在 瑪 拉 基 書 4:5,6, 路 加 福 音 17:30 和

More information

guidebook_P _C_NN.indd

guidebook_P _C_NN.indd C01 053 C04 C04 C09 C10 C11 C14 C15 C19 C22 C24 Chinese C02 054 055 C03 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 056 Chinese C04 C05 057 1 1 1 C06 C07 2 3 a 4 5 058 059 060 Chinese 061 C08 C09 8 6 7 2 062 Chinese 063 C10

More information

生 育 政 策 使 妇 女 预 期 寿 命 增 加 两 岁, 婴 幼 儿 和 孕 产 妇 死 亡 率 及 夫 妻 生 育 率 均 有 所 下 降 6. 家 庭 暴 力 不 再 是 一 个 禁 忌 话 题 有 关 这 个 问 题 的 信 息 有 所 增 加, 并 设 立 了 受 虐 待 妇 女 咨 询

生 育 政 策 使 妇 女 预 期 寿 命 增 加 两 岁, 婴 幼 儿 和 孕 产 妇 死 亡 率 及 夫 妻 生 育 率 均 有 所 下 降 6. 家 庭 暴 力 不 再 是 一 个 禁 忌 话 题 有 关 这 个 问 题 的 信 息 有 所 增 加, 并 设 立 了 受 虐 待 妇 女 咨 询 15 February 2005 Chinese Original: English/French 消 除 对 妇 女 歧 视 委 员 会 第 三 十 二 届 会 议 2005 年 1 月 10 日 至 28 日 结 论 意 见 : 阿 尔 及 利 亚 1. 委 员 会 在 2005 年 1 月 11 日 第 667 和 668 次 会 议 上 审 议 了 阿 尔 及 利 亚 的 第 二 次 定 期

More information

untitled

untitled Chapter 1 Chapter 2 The Practice and Theory of Tour Leader and Tour Guide 01 1-1 1-2 1-3 1-4 1-1 11 12 2 3 12 http://www.moex.gov.tw 1-1-1 2010 10 28 1. 5 1 2. 99 5 27 4 01 1. 1 1 2. 2 1-1-2 7 5 1 1 8

More information

Ctpu

Ctpu EP 联 合 国 IPBES/1/7/Rev.1 Distr.: General 20 December 2012 Chinese Original: English 联 合 国 环 境 规 划 署 生 物 多 样 性 和 生 态 系 统 服 务 政 府 间 科 学 政 策 平 台 全 体 会 议 第 一 届 会 议 2013 年 1 月 21 日 至 26 日, 德 国 波 恩 * 临 时 议 程

More information

UNEP/CBD/COP/12/L.1

UNEP/CBD/COP/12/L.1 CBD Distr. GENERAL UNEP/CBD/COP/12/29 17 October 2014 CHINESE ORIGINAL: ENGLISH 生 物 多 样 性 公 约 缔 约 方 大 会 第 十 二 届 会 议 2014 年 10 月 6 日 至 17 日, 大 韩 民 国 平 昌 生 物 多 样 性 公 约 缔 约 方 大 会 第 十 二 届 会 议 报 告 生 物 多 样 性

More information

Avision

Avision 騏 文 教 學 研 究 13 騏 文 教 學 研 究 國 文 教 學 專 題 研 究 之 三 張 學 波 中 國 先 奏 的 文 章, 奇 偶 互 用, 騏 散 相 間, 無 所 謂 駒, 亦 無 所 謂 散, 只 是 純 任 自 然 而 已 劉 擺 在 文 心 雕 龍. 麗 辭 篇 J 上 說 : 造 化 賦 形, 支 體 必 雙 ; 神 理 為 用, 事 不 孤 立 夫 心 生 文 辭, 運 裁

More information

Microsoft Word - V0986774.doc

Microsoft Word - V0986774.doc 联 合 国 工 业 发 展 组 织 Distr.: General 29 September 2009 Chinese Original: English 大 会 第 十 三 届 会 议 2009 年 12 月 7 日 至 11 日, 维 也 纳 临 时 议 程 项 目 11 2008-2011 年 中 期 方 案 纲 要 执 行 情 况, 包 括 : (a) 拉 丁 美 洲 和 加 勒 比 区 域

More information

目 录 段 次 页 次 一. 概 况... 1-2 3 二. 切 尔 诺 贝 利 核 事 故 给 人 类 带 来 的 后 果 : 复 原 战 略 报 告 内 各 项 建 议 的 执 行... 3-8 3 三. 长 期 性 的 国 际 援 助 努 力... 9-24 4 四. 宣 传 和 提 高 公

目 录 段 次 页 次 一. 概 况... 1-2 3 二. 切 尔 诺 贝 利 核 事 故 给 人 类 带 来 的 后 果 : 复 原 战 略 报 告 内 各 项 建 议 的 执 行... 3-8 3 三. 长 期 性 的 国 际 援 助 努 力... 9-24 4 四. 宣 传 和 提 高 公 联 合 国 A/58/332 大 会 Distr.: General 29 August 2003 Chinese Original: English 第 五 十 八 届 会 议 临 时 议 程 项 目 41(c) 加 强 联 合 国 人 道 主 义 和 救 灾 援 助 包 括 特 别 经 济 援 助 的 协 调 : 加 强 国 际 合 作 和 协 调 研 究 减 轻 和 尽 量 减 少 切 尔 诺

More information

Microsoft Word - 025bc610-3778-424c-90aa-22fa765710c1_in_for_PDF_printing.docx

Microsoft Word - 025bc610-3778-424c-90aa-22fa765710c1_in_for_PDF_printing.docx 联 合 国 CAC/COSP/WG.4/2016/4 联 合 国 反 腐 败 公 约 缔 约 国 会 议 Distr.: General 30 May 2016 Chinese Original: English 预 防 腐 败 问 题 不 限 成 员 名 额 政 府 间 工 作 组 第 七 届 会 议 2016 年 8 月 22 日 至 24 日, 维 也 纳 临 时 议 程 * 项 目 2(b)

More information

TD/B/WP/257/Rev.1 - Chinese version

TD/B/WP/257/Rev.1 - Chinese version 联 合 国 联 合 国 贸 易 和 发 展 会 议 Distr.: General 18 December 2013 Chinese Original: English TD/B/WP/257/Rev.1 贸 易 和 发 展 理 事 会 战 略 框 架 和 方 案 预 算 工 作 组 第 六 十 六 届 会 议 2013 年 12 月 2 日 至 4 日, 日 内 瓦 战 略 框 架 和 方 案 预

More information

Microsoft Word - 改進教學報告 1

Microsoft Word - 改進教學報告 1 南 亞 技 術 學 院 教 師 改 進 教 學 計 畫 成 果 報 告 ************************ 攝 影 與 生 活 美 學 自 編 教 材 - 實 驗 ( 習 ) 手 冊 *********************** 計 畫 編 號 : 教 改 進 100B 042 計 畫 類 別 : (A) 教 具 研 發 或 改 良 (B) 網 路 教 材 ( 含 軟 體 設 計 )

More information

Microsoft Word - d763f640-c3e9-4e0c-83a0-b8984cbc160f_in_for_PDF_printing.doc

Microsoft Word - d763f640-c3e9-4e0c-83a0-b8984cbc160f_in_for_PDF_printing.doc 联 合 国 CAC/COSP/WG.2/2012/3 联 合 国 反 腐 败 公 约 缔 约 国 会 议 Distr.: General 27 June 2012 Chinese Original: English 资 产 追 回 问 题 不 限 成 员 名 额 政 府 间 工 作 组 2012 年 8 月 30 日 至 31 日, 维 也 纳 临 时 议 程 * 项 目 3 缔 约 国 会 议 第

More information

untitled

untitled Chinese Food Cooking 1 07602-10430107602-104302 14 1. 13 2. 12 301-5 301-6 3. 4. 1212 301142301-1 301-1212301-1301-2212 214 12 1414 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 1.

More information

Microsoft Word - C5226.doc

Microsoft Word - C5226.doc 联 合 国 联 合 国 环 境 规 划 署 Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/26 25 June 2007 CHINESE ORIGINAL: ENGLISH EP 执 行 蒙 特 利 尔 议 定 书 多 边 基 金 执 行 委 员 会 第 五 十 二 次 会 议 2007 年 7 月 23 日 至 27 日, 蒙 特 利 尔 项 目 提 案 : 孟 加 拉

More information

untitled

untitled 联 合 国 A 大 会 Distr. GENERAL A/HRC/9/8 29 August 2008 CHINESE Original: ENGLISH 人 权 理 事 会 第 九 届 会 议 议 程 项 目 2 联 合 国 人 权 事 务 高 级 专 员 的 年 度 报 告 以 及 高 级 专 员 办 事 处 和 秘 书 处 长 的 报 告 在 民 族 或 族 裔 宗 教 和 语 言 上 属 于

More information

Ctpu

Ctpu 29 March 2012 Chinese Original: English 妇 女 地 位 委 员 会 第 五 十 六 届 会 议 2012 年 2 月 27 日 至 3 月 9 日 议 程 项 目 3(b) 第 四 次 妇 女 问 题 世 界 会 议 以 及 题 为 2000 年 妇 女 : 二 十 一 世 纪 两 性 平 等 发 展 与 和 平 的 大 会 第 二 十 三 届 特 别 会 议

More information

Microsoft Word - f3f9405b-0e21-4b77-988e-0d1ae95ce568_in_for_PDF_printing.docx

Microsoft Word - f3f9405b-0e21-4b77-988e-0d1ae95ce568_in_for_PDF_printing.docx 联 合 国 A/AC.105/C.1/110 大 会 Distr.: General 2 November 2015 Chinese Original: English 和 平 利 用 外 层 空 间 委 员 会 科 学 和 技 术 小 组 委 员 会 第 五 十 三 届 会 议 2016 年 2 月 15 日 至 26 日, 维 也 纳 临 时 议 程 * 项 目 8 空 间 碎 片 各 国 对

More information

untitled

untitled 联 合 国 A/HRC/17/41 大 会 Distr.: General 1 April 2011 Chinese Original: English 人 权 理 事 会 第 十 七 届 会 议 议 程 项 目 2 和 10 联 合 国 人 权 事 务 高 级 专 员 的 年 度 报 告 以 及 高 级 专 员 办 事 处 的 报 告 和 秘 书 长 的 报 告 技 术 援 助 和 能 力 建 设

More information

2 7. 委 员 会 注 意 到 该 报 告 C. 联 合 国 人 类 住 区 规 划 署 治 理 结 构 审 查 8. 副 执 行 主 任 介 绍 了 执 行 主 任 关 于 人 居 署 治 理 结 构 审 查 的 报 告 (HSP/GC/24/2/Add.1), 回 顾 道 在 理 事 会 第

2 7. 委 员 会 注 意 到 该 报 告 C. 联 合 国 人 类 住 区 规 划 署 治 理 结 构 审 查 8. 副 执 行 主 任 介 绍 了 执 行 主 任 关 于 人 居 署 治 理 结 构 审 查 的 报 告 (HSP/GC/24/2/Add.1), 回 顾 道 在 理 事 会 第 联 合 国 HSP HSP/GC/25/CW/L.1 联 合 国 人 类 住 区 规 划 署 理 事 会 Distr.: Limited 17 April 2015 Chinese Original: English 第 二 十 五 届 会 议 2015 年 4 月 17 23 日, 内 罗 毕 全 体 委 员 会 报 告 草 案 一 导 言 1. 在 2015 年 4 月 17 日 星 期 五 下

More information

ENGLISH 滨 海 发 布 手 机 微 门 户 邮 件 订 阅 全 站 检 索 - 请 输 入 关 键 字 审 计 局 首 页 关 于 我 们 新 闻 中 心 公 告 栏 法 律 法 规 审 计 知 识 审 计 文 化 调 查 征 集 局 长 信 箱 打 印 本 页 关 闭 窗 口 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 印 发 关 于 完 善 审 计 制 度 若 干 重 大 问 题

More information

联 合 国 CEDAW/C/ITA/4-5 消 除 对 妇 女 一 切 形 式 歧 视 公 约 Distr.: General 9 February 2004 Chinese Original: English 消 除 对 妇 女 歧 视 委 员 会 审 议 缔 约 国 根 据 消 除 对 妇 女 一 切 形 式 歧 视 公 约 第 18 条 提 交 的 报 告 缔 约 国 的 第 四 次 和 第

More information

page 2 附 件 禁 止 酷 刑 委 员 会 根 据 禁 止 酷 刑 和 其 他 残 忍 不 人 道 或 有 辱 人 格 的 待 遇 或 处 罚 公 约 第 22 条 通 过 的 决 定 第 三 十 一 届 会 议 事 关 第 199/2002 号 来 文 提 交 人 : Hanan Ahmed

page 2 附 件 禁 止 酷 刑 委 员 会 根 据 禁 止 酷 刑 和 其 他 残 忍 不 人 道 或 有 辱 人 格 的 待 遇 或 处 罚 公 约 第 22 条 通 过 的 决 定 第 三 十 一 届 会 议 事 关 第 199/2002 号 来 文 提 交 人 : Hanan Ahmed Distr RESTRICTED * CAT/C/31/D/199/2002 24 November 2003 CHINESE Original: ENGLISH 禁 止 酷 刑 委 员 会 第 三 十 一 届 会 议 2003 年 11 月 10 日 至 21 日 决 定 第 199/2002 号 来 文 提 交 人 : Hanan Ahmed Fouad Abd El Khalek Attia

More information

血 脂 异 常 老 年 人 使 用 他 汀 类 药 物 中 国 专 家 共 识 作 者 : 血 脂 异 常 老 年 人 使 用 他 汀 类 药 物 中 国 专 家 共 识 组 作 者 单 位 : 刊 名 : 中 华 内 科 杂 志 英 文 刊 名 : Chinese Journal of Internal Medicine 年, 卷 ( 期 ): 2015,54(5) 引 用 本 文 格 式 : 血

More information

untitled

untitled 联 合 国 禁 止 酷 刑 和 其 他 残 忍 不 人 道 或 有 辱 人 格 的 待 遇 或 处 罚 公 约 CAT/C/CHN/CO/4/Add.2 Distr.: General 18 December 2009 Original: Chinese 禁 止 酷 刑 委 员 会 审 议 缔 约 国 根 据 公 约 第 19 条 提 交 的 报 告 中 华 人 民 共 和 国 政 府 * 对 禁

More information

Microsoft Word - e128af2d-a418-4ae2-82fe-72b136754adf_in_for_PDF_printing.doc

Microsoft Word - e128af2d-a418-4ae2-82fe-72b136754adf_in_for_PDF_printing.doc 联 合 国 E/CN.7/2014/12 经 济 及 社 会 理 事 会 Distr.: General 27 December 2013 Chinese Original: English 麻 醉 药 品 委 员 会 第 五 十 七 届 会 议 2014 年 3 月 13 日 至 21 日, 维 也 纳 临 时 议 程 项 目 9 * 关 于 开 展 国 际 合 作 以 综 合 平 衡 战 略 应

More information

中文古诗词杂志 第四卷 第七期 2013年7月

中文古诗词杂志  第四卷 第七期 2013年7月 ISSN 1920-3233 (online) Journal of Classical Chinese Poems 中 文 古 诗 词 杂 志 Volume 4 Issue 7 July 2013 第 四 卷 第 七 期 2013 年 7 月 Third Anniversary Issue (2) 创 刊 三 周 年 纪 念 号 ( 二 ) 五 律 咏 九 龙 潭 万 山 胜 迹 太 行 峨, 幽

More information

(2) ( ) 1. (1) (2) ; 2. : (1) 2. : (1) ; ( ) 57

(2) ( ) 1. (1) (2) ; 2. : (1) 2. : (1) ; ( ) 57 2012 17 Chinese Vocational and Technical Education ( 100000) : : ; ; :G714 :B :1004-9290(2012)0017-0056-05 1 ( ) 1. 56 (2) ( ) 1. (1) (2) ; 2. : (1) 2. : (1) ; ( ) 57 (2) (2) ; (3) ( ) 1. (4) : ( 2) :

More information

旧 约 故 事 This publication is a translation of an original English document. In China, it is for personal use by members of The Church of Jesus Christ o

旧 约 故 事 This publication is a translation of an original English document. In China, it is for personal use by members of The Church of Jesus Christ o 旧 约 故 事 旧 约 故 事 CHINESE (SIMPLIFIED) 4 02311 18266 4 31118 266 旧 约 故 事 This publication is a translation of an original English document. In China, it is for personal use by members of The Church of Jesus

More information

创刊号电子版

创刊号电子版 A CHINESE LITERATURE MAGAZINE 1 2 3 4 5 6 7 8 NOVEMBER 2010 9 迹 学 时 间 这 点 学 会 这 独 个 国 这 双 飞 梦 时 双 脚 却 实 这 乱 动 历 还 虚 这 欢 个 这 义 这 个 数 变 处 还 学 历 梦 声 灵 够 这 样 沟 迹 这 样 个 辞 华 数 对 这 样 这 见 块 迹 将 迹 梦 轮 烛 静 静 条 头

More information

Page 2 二. 背 景 3. 公 约 缔 约 方 一 直 以 来 都 认 可 主 要 群 体 和 利 益 攸 关 方 参 与 执 行 公 约 的 重 要 性 缔 约 方 在 公 约 序 言 部 分 强 调 了 为 了 生 物 多 样 性 的 保 护 及 其 组 成 部 分 的 持 续 利 用,

Page 2 二. 背 景 3. 公 约 缔 约 方 一 直 以 来 都 认 可 主 要 群 体 和 利 益 攸 关 方 参 与 执 行 公 约 的 重 要 性 缔 约 方 在 公 约 序 言 部 分 强 调 了 为 了 生 物 多 样 性 的 保 护 及 其 组 成 部 分 的 持 续 利 用, CBD Distr. GENERAL UNEP/CBD/WGRI/5/11** 13 May 2014 CHINESE ORIGINAL: ENGLISH 审 查 公 约 执 行 情 况 不 限 成 员 名 额 特 设 工 作 组 第 五 次 会 议 2014 年 6 月 16 日 至 20 日, 蒙 特 利 尔 临 时 议 程 * 项 目 12 其 他 利 益 攸 关 方 和 主 要 群 体 的

More information

耶 稣 基 督 后 期 圣 徒 教 会 简 史 耶 稣 基 督 后 期 圣 徒 教 会 犹 他 州 盐 湖 城 发 行

耶 稣 基 督 后 期 圣 徒 教 会 简 史 耶 稣 基 督 后 期 圣 徒 教 会 犹 他 州 盐 湖 城 发 行 传 承 耶 稣 基 督 后 期 圣 徒 教 会 简 史 传承 耶稣基督后期圣徒教会 简史 耶 稣 基 督 后 期 圣 徒 教 会 简 史 耶 稣 基 督 后 期 圣 徒 教 会 犹 他 州 盐 湖 城 发 行 目 录 This publication is a translation of an original English document. In China, it is for personal

More information

Microsoft Word - 王健文_0113

Microsoft Word - 王健文_0113 成 大 歷 史 學 報 第 三 十 九 號 BIBLID1683-9794(2010.12)39. pp.1~40 2010 年 12 月, 頁 1~40 成 功 大 學 歷 史 學 系 整 齊 鄉 俗 與 鬼 神 世 界 的 統 一 : 帝 制 中 國 初 期 的 信 仰 秩 序 王 健 文 摘 要 本 文 嘗 試 從 三 個 不 同 面 向 探 討 帝 制 中 國 初 期 在 信 仰 與 意 識

More information

联合国

联合国 联 合 国 CEDAW/C/SR.893(A) 消 除 对 妇 女 一 切 形 式 歧 视 公 约 Distr.: General 13 October 2009 Chinese Original: English 消 除 对 妇 女 歧 视 委 员 会 第 四 十 四 届 会 议 第 893 次 会 议 简 要 记 录 (A 会 议 室 ) 2009 年 7 月 24 日 星 期 五 下 午 3

More information

July 2015 317 7 54 NEW FINANCE

July 2015 317 7 54 NEW FINANCE NEW FINANCE 53 July 2015 317 7 54 NEW FINANCE NEW FINANCE 55 July 2015 317 7 56 NEW FINANCE NEW FINANCE 57 July 2015 317 7 c1 = 3bp c3 = 0. 5bp c 2 T0 T01 T 02 T 03 P A PB Ft c 1 c2 c3 Boundary 58 NEW

More information

untitled

untitled 7X52 GPS SOLAR Basic Manual 1P 61P English 31P 91P 1 61 1 1 62 63 2 2 64 65 2 2 66 67 2 68 3 69 3 1 3 2 4 1 2 70 3 1 1 2 3 2 71 3 3 1 1 2 3 2 3 72 73 3 74 3 75 1 3 4 2 3 76 3 77 1 2 4 5 78 79 5 80 6 81

More information

Microsoft Word - 1310639.doc

Microsoft Word - 1310639.doc 联 合 国 大 会 A/HRC/WG.6/16/UZB/1 Distr.: General 5 February 2013 Chinese Original: Russian 人 权 理 事 会 普 遍 定 期 审 议 工 作 组 第 十 六 届 会 议 2013 年 4 月 22 日 至 5 月 3 日, 日 内 瓦 根 据 人 权 理 事 会 第 16/21 号 决 议 附 件 第 5 段 提

More information

untitled

untitled 联 合 国 A/HRC/21/22 大 会 Distr.: General 2 July 2012 Chinese Original: English 人 权 理 事 会 第 二 十 届 会 议 议 程 项 目 2 和 3 联 合 国 人 权 事 务 高 级 专 员 的 年 度 报 告 以 及 高 级 专 员 办 事 处 的 报 告 和 秘 书 长 的 报 告 增 进 和 保 护 所 有 人 权 公

More information

声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 和 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的

声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 和 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 ( 反 馈 稿 ) 主 办 券 商 二 零 一 六 年 三 月 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 和 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责

More information

Page 2 5. 作 为 缔 约 方 会 议 的 缔 约 方 大 会 在 其 第 BS-VII/3 号 决 定 中 还 决 定, 在 作 为 缔 约 方 会 议 的 缔 约 方 大 会 第 八 次 会 议 上 合 并 开 展 议 定 书 有 效 性 第 三 次 评 估 和 审 查 与 战 略 计

Page 2 5. 作 为 缔 约 方 会 议 的 缔 约 方 大 会 在 其 第 BS-VII/3 号 决 定 中 还 决 定, 在 作 为 缔 约 方 会 议 的 缔 约 方 大 会 第 八 次 会 议 上 合 并 开 展 议 定 书 有 效 性 第 三 次 评 估 和 审 查 与 战 略 计 CBD Distr. GENERAL UNEP/CBD/SBI/1/4/Add.1 18 March 2016 CHINESE ORIGINAL: ENGLISH 执 行 问 题 附 属 机 构 第 一 次 会 议 2016 年 5 月 2 日 至 6 日, 加 拿 大 蒙 特 利 尔 临 时 议 程 * 项 目 6 卡 塔 赫 纳 生 物 安 全 议 定 书 有 效 性 评 估 和 审 查 与 卡

More information

untitled

untitled 联 合 国 E 经 济 及 社 会 理 事 会 Distr. GENERAL E/C.12/POL/5 04 August 2008 CHINESE Original: ENGLISH 经 济 社 会 文 化 权 利 国 际 公 约 的 执 行 情 况 缔 约 国 根 据 公 约 第 十 六 和 十 七 条 提 交 的 第 五 次 定 期 报 告 增 编 波 兰 * ** [2007 年 9 月 5

More information

untitled

untitled 联 合 国 系 统 各 组 织 的 人 员 招 聘 : 对 照 基 准 的 比 较 分 析 框 架 综 述 撰 写 人 帕 帕 路 易 斯 法 尔 张 义 山 联 合 检 查 组 2012 年, 日 内 瓦 联 合 国 JIU/REP/2012/4 Chinese Original: English 联 合 国 系 统 各 组 织 的 人 员 招 聘 : 对 照 基 准 的 比 较 分 析 框 架

More information

E/CN.16/2014/2

E/CN.16/2014/2 联 合 国 经 济 及 社 会 理 事 会 Distr.: General 3 March 2014 Chinese Original: English E/CN.16/2014/2 科 学 和 技 术 促 进 发 展 委 员 会 第 十 七 届 会 议 2014 年 5 月 12 日 至 16 日, 日 内 瓦 临 时 议 程 项 目 3(a) 2015 年 后 发 展 议 程 上 的 科 学 技

More information

2_S_new

2_S_new 对 处 个 别 还 还 还 个 个 学 还 单 对 这 学 会 个 动 笔 从 迹 够 个 个 园 从 迹 个 温 着 这 个 这 个 迹 会 变 从 这 迹 会 间 动 织 动 这 迹 吴 悦 这 迹 时 国 国 横 经 纬 护 总 总 这 个 个 国 双 见 归 从 亲 宫 宫 迹 这 个 这 个 过 过 长 过 从 发 会 个 脚 将 风 过 骏 迹 总 录 电 邮 May 2011 Index

More information

转 型 背 景 下 的 高 校 英 语 专 业 建 设 与 师 资 培 养 士 点 208 个, 博 士 点 29 个 然 而, 看 似 兴 旺 的 英 语 专 业 前 途 不 容 乐 观 教 育 部 阳 光 高 考 网 站 公 布 了 2010 年 中 国 大 学 红 黄 绿 牌 专 业 名 单,

转 型 背 景 下 的 高 校 英 语 专 业 建 设 与 师 资 培 养 士 点 208 个, 博 士 点 29 个 然 而, 看 似 兴 旺 的 英 语 专 业 前 途 不 容 乐 观 教 育 部 阳 光 高 考 网 站 公 布 了 2010 年 中 国 大 学 红 黄 绿 牌 专 业 名 单, * 转 型 背 景 下 的 高 校 英 语 专 业 建 设 与 师 资 培 养 中 国 矿 业 大 学 吴 格 非 摘 要 : 传 统 的 学 术 性 较 强 的 英 语 专 业 已 面 临 危 机 本 文 从 现 行 英 语 专 业 人 才 培 养 转 型 的 角 度, 展 开 对 商 务 英 语 专 业 和 专 门 用 途 英 语 专 业 建 设 和 师 资 培 养 问 题 的 思 考 文 章

More information

Communication strategies of competition authorities as a tool for agency effectiveness [Chinese]

Communication strategies of competition authorities as a tool for agency effectiveness [Chinese] 联 合 国 联 合 国 贸 易 和 发 展 会 议 Distr.: General 28 April 2014 Chinese Original: English TD/B/C.I/CLP/28 贸 易 和 发 展 理 事 会 贸 易 和 发 展 委 员 会 竞 争 法 和 竞 争 政 策 问 题 政 府 间 专 家 组 第 十 四 届 会 议 2014 年 7 月 8 日 至 10 日, 日 内

More information

中國文化大學文學院中國文學研究所

中國文化大學文學院中國文學研究所 中 國 文 化 大 學 文 學 院 中 國 文 學 研 究 所 博 士 論 文 Graduate Institute of Chinese Literature College of Liberal Arts Chinese Culture University Doctoral Dissertation 黃 宗 羲 理 學 思 想 之 研 究 以 心 理 氣 是 一 為 詮 釋 進 路 The Study

More information

[ 汉 ] 朝 侯 小 子 残 碑 杨 鲁 安 旧 藏 拓 片 具 有 类 似 的 特 征, 于 是 康 有 为 便 得 出 北 碑 很 好 地 继 承 了 汉 魏 古 法 的 推 论, 进 而 提 出 晋 唐 名 家 因 取 法 汉 代 而 获 得 成 功 的 观 点 康 有 为 首 先 广 泛

[ 汉 ] 朝 侯 小 子 残 碑 杨 鲁 安 旧 藏 拓 片 具 有 类 似 的 特 征, 于 是 康 有 为 便 得 出 北 碑 很 好 地 继 承 了 汉 魏 古 法 的 推 论, 进 而 提 出 晋 唐 名 家 因 取 法 汉 代 而 获 得 成 功 的 观 点 康 有 为 首 先 广 泛 史 论 评 CHINESE PAINTING & CALLIGRAPHY 清 代 碑 学 研 究 专 题 编 者 按 : 清 代 中 后 期 是 中 国 书 法 史 的 转 捩 点, 金 石 学 的 空 前 兴 盛 促 使 书 法 研 究 和 创 作 发 生 蜕 变 在 阮 元 包 世 臣 和 康 有 为 等 人 的 鼓 吹 下, 尊 碑 思 想 成 为 一 时 风 向, 书 家 逐 渐 将 六 朝

More information

Microsoft Word - d7bf1f48-5144-4182-8e3e-77a536118a7b_in_for_PDF_printing.doc

Microsoft Word - d7bf1f48-5144-4182-8e3e-77a536118a7b_in_for_PDF_printing.doc 联 合 国 A/AC.105/L.291/Add.1 大 会 Distr.: Limited 16 June 2014 Chinese Original: English 和 平 利 用 外 层 空 间 委 员 会 第 五 十 七 届 会 议 2014 年 6 月 11 日 至 20 日, 维 也 纳 报 告 草 稿 第 二 章 建 议 和 决 定 B. 科 学 和 技 术 小 组 委 员 会 第

More information

1 哪 项 是 需 要 进 行 管 理 的 项 目 绩 效 的 六 个 方 面 之 一? a) 准 确 性 b) 可 靠 性 c) 范 围 d) 便 于 使 用 2 哪 一 主 题 确 保 项 目 是 值 得 的 可 行 的 且 可 实 现 的? a) 组 织 b) 进 展 c) 商 业 论 证 d

1 哪 项 是 需 要 进 行 管 理 的 项 目 绩 效 的 六 个 方 面 之 一? a) 准 确 性 b) 可 靠 性 c) 范 围 d) 便 于 使 用 2 哪 一 主 题 确 保 项 目 是 值 得 的 可 行 的 且 可 实 现 的? a) 组 织 b) 进 展 c) 商 业 论 证 d 基 础 资 格 考 试 Sample Paper 1 - Chinese February 2012 单 项 选 择 题 考 试 时 间 :1 小 时 考 试 须 知 1. 应 尽 量 回 答 所 有 75 道 考 题 2. 共 75 道 题, 其 中 5 道 是 试 验 题, 不 计 分 试 卷 中 并 未 显 示 哪 道 题 是 试 验 题 3. 所 有 答 案 都 必 须 在 提 供 的 答

More information

歌 詞 裡 的 語 文 天 空 稻 香. 周 杰 倫 對 這 個 世 界 如 果 你 有 太 多 的 抱 怨 跌 倒 了 就 不 敢 繼 續 往 前 走 為 什 麼 人 要 這 麼 的 脆 弱 墮 落 多 少 人 為 生 命 在 努 力 勇 敢 的 走 下 去 珍 惜 一 切 就 算 沒 有 擁 有

歌 詞 裡 的 語 文 天 空 稻 香. 周 杰 倫 對 這 個 世 界 如 果 你 有 太 多 的 抱 怨 跌 倒 了 就 不 敢 繼 續 往 前 走 為 什 麼 人 要 這 麼 的 脆 弱 墮 落 多 少 人 為 生 命 在 努 力 勇 敢 的 走 下 去 珍 惜 一 切 就 算 沒 有 擁 有 打 造 孩 子 閱 讀 的 一 片 天 Creating a Teenager Reading Wonderland 鹿 鳴 國 中 楊 志 朗 *2009 天 下 雜 誌 典 範 閱 讀 教 師 *2009 親 子 天 下 雜 誌 專 題 報 導 : 歌 詞 裡 的 語 文 天 空 *2009 天 下 雜 誌 閱 讀 動 起 來 3 記 錄 片 拍 攝 *2010 教 育 部 個 人 閱 讀 推

More information

Ctpu

Ctpu 联 合 国 CEDAW/C/SR.766 (B) 消 除 对 妇 女 一 切 形 式 歧 视 公 约 Distr.: General 8 February 2007 Chinese Original: English 消 除 对 妇 女 歧 视 委 员 会 第 三 十 七 届 会 议 第 766 次 会 议 简 要 记 录 (B 分 组 ) 2007 年 1 月 23 日, 星 期 二, 下 午 3

More information

untitled

untitled 联 合 国 A/HRC/EMRIP/2014/4 大 会 Distr.: General 28 April 2014 Chinese Original: English 土 著 人 民 权 利 专 家 机 制 第 七 届 会 议 2014 年 7 月 7 日 至 11 日 临 时 议 程 项 目 7 联 合 国 土 著 人 民 权 利 宣 言 对 于 就 实 现 联 合 国 土 著 人 民 权 利

More information

J I )

J I ) 01234567896 678789!"9:;?!"#$%&'()*+!"#$%&'()*+01,-./04567812343+5645 #A3BCADAE39012FGHIJ45678KL& 2000 22 2000 12 22 2001 1 30 ( 1998 6 1 ) 1. ( 2. 1. 2. 3. J 1999 3 22 I 1999 5 5 1999 7 3 ) rl ) ( *

More information

untitled

untitled 联 合 国 A/HRC/16/51 大 会 Distr.: General 22 December 2010 Chinese Original: English 人 权 理 事 会 第 十 六 届 会 议 议 程 项 目 3 增 进 和 保 护 所 有 人 权 公 民 权 利 政 治 权 利 经 济 社 会 和 文 化 权 利, 包 括 发 展 权 在 反 恐 时 促 进 和 保 护 人 权 与 基

More information

2013年中文期刊目录

2013年中文期刊目录 21 世 纪 CAD/CAM 与 制 造 业 信 息 化 IT 时 代 周 刊 WTO 经 济 导 刊 爱 你 安 徽 科 技 安 全 安 全 与 电 磁 兼 容 安 全 与 环 境 学 报 八 小 时 以 外 百 科 知 识 百 年 潮 办 公 自 动 化. 学 术 版 半 导 体 光 电 半 导 体 技 术 半 月 谈 报 刊 精 粹 北 京 大 学 学 报 ( 哲 学 社 会 科 学 版 )

More information

nan_yang_ming_ren_ji_zhuan.xls

nan_yang_ming_ren_ji_zhuan.xls 1 白 火 炭 福 建 安 溪 字 圻 金 疋 头 布 纱 类 新 加 坡 ; 爪 哇 之 泗 水 2 下 402 2 白 廪 福 建 安 溪 垦 殖 黄 梨 新 加 坡 4 130 3 白 平 福 建 安 溪 交 易 旧 玻 璃 罐 新 加 坡 ( 永 和 安 号 5 330 4 白 青 云 福 建 安 溪 字 锡 登 杂 货 火 油 和 暹 属 之 通 扣 埠 ; 万 振 泰 公 司 ; 建 2

More information

Microsoft Word - C4471adv.doc

Microsoft Word - C4471adv.doc 联 合 国 EP 联 合 国 环 境 规 划 署 Distr. LIMITED UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/71 26 October 2004 CHINESE ORIGINAL: ENGLISH 执 行 蒙 特 利 尔 议 定 书 多 边 基 金 执 行 委 员 会 第 四 十 四 次 会 议 2004 年 11 月 29 日 至 12 月 3 日, 布 拉 格 全 球 遵 守 蒙

More information

Ctpu

Ctpu 联 合 国 S/2010/164 安 全 理 事 会 Distr.: General 30 March 2010 Chinese Original: English 一. 导 言 秘 书 长 关 于 联 合 国 组 织 刚 果 民 主 共 和 国 特 派 团 的 第 三 十 一 次 报 告 1. 本 报 告 是 根 据 第 1906(2009) 号 决 议 提 交 的, 安 全 理 事 会 在 该

More information

Microsoft Word - 刘氏族谱上网 -RIVISED version 4

Microsoft Word - 刘氏族谱上网 -RIVISED version 4 中 國 廣 東 省 揭 西 縣 河 婆 大 埔 頭 系 劉 氏 族 譜 能 臣 公 4 子 芳 桂 公 所 传 世 系 起 龍 圍 寨 是 能 臣 公 的 發 祥 地, 建 于 1667 年 此 石 碑 于 1999 年 豎 立 在 村 前 入 口 處 经 三 百 年 后, 还 有 其 第 14 子 所 传 子 孙 在 此 居 住 1 敬 致 惠 存 刘 门 第 170 代 17 世 道 辈 ~ 泉

More information