Sepanjang tahun kewangan, prestasi Megasteel telah terjejas teruk oleh kemerosotan dalam pasaran keluli dan aktiviti lambakan berleluasa akibat lebiha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Sepanjang tahun kewangan, prestasi Megasteel telah terjejas teruk oleh kemerosotan dalam pasaran keluli dan aktiviti lambakan berleluasa akibat lebiha"

Transcription

1 PENYATA PENGERUSI Bagi pihak Lembaga Pengarah, saya dengan ini membentangkan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Beraudit Lion Diversified Holdings Berhad bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun. PRESTASI KEWANGAN Dalam tahun yang dikaji, pengeluar keluli global mengalami satu lagi tahun yang sukar. Kapasiti berlebihan kekal menjadi isu paling mencabar dalam sektor keluli, diburukkan lagi oleh pertumbuhan ekonomi yang perlahan di negara pengguna utama keluli, terutamanya China, yang menjejaskan teruk pasaran keluli antarabangsa. Malaysia, turut tidak terlepas daripada kesan lebihan kapasiti pengeluaran keluli di seluruh dunia. Kumpulan, yang kegiatan utamanya terbabit dalam pembuatan keluli, turut menerima kesan daripada persekitaran operasi yang menyusut dengan prestasinya terjejas oleh sentimen pasaran yang lembap dan lambakan produk keluli oleh kilang di China. Hasilnya, Kumpulan mencatatkan perolehan 6% lebih rendah sebanyak RM1.4 bilion bagi tahun kewangan semasa. Walau bagaimanapun, berikutan keputusan yang lebih baik daripada Bahagian Hartanah, kita mencatat keuntungan operasi yang lebih tinggi sebanyak RM110 juta berbanding RM94 juta pada tahun lalu. Syarikat sekutu utama kita, Lion Corporation Berhad dan Megasteel Sdn Bhd ( Megasteel ), yang terbabit dalam pembuatan hiliran produk keluli rata, juga mencatatkan margin yang berkurangan disebabkan oleh aktiviti lambakan, menyebabkan Kumpulan terpaksa berkongsi kerugian yang besar bagi tahun kewangan yang dikaji. Selepas mengambilkira kerugian daripada kemerosotan ke atas aset-aset dan hapus kira loji dan peralatan dalam projek relau bagas berjumlah RM57 juta, Kumpulan mencatatkan kerugian sebelum cukai sebanyak RM208 juta bagi tahun dalam kajian (: Kerugian sebelum cukai sebanyak RM231 juta). PERKEMBANGAN KORPORAT Pada 30 Ogos, Syarikat mengumumkan bahawa semua pihak secara bersama telah bersetuju pada 29 Ogos menamatkan senarai cadangan seperti di bawah: a) Cadangan usahasama antara Syarikat, Lion Industries Corporation Berhad ( LICB ) dan Lion Forest Industries Berhad dalam Lion Blast Furnace Sdn Bhd ( LBF ) dengan pegangan saham masing-masing 51%: 29%: 20%; b) Cadangan pengambilalihan oleh LBF pelbagai bidang tanah pegangan bebas berhampiran dengan Andalas Development Sdn Bhd, Che Kiang Realty Sdn Bhd dan Amsteel Mills Sdn Bhd (subsidiari milik 99% LICB) pada pertimbangan tunai berjumlah kirakira RM52.3 juta; dan c) Cadangan pajakan oleh LBF untuk tiga bidang tanah kosong pegangan bebas bersebelahan dengan Megasteel untuk tempoh pajakan selama tiga puluh (30) tahun. Maklumat penuh perkembangan korporat di atas terkandung dalam muka surat 112 dalam Laporan Tahunan ini. TINJAUAN OPERASI Kumpulan pada dasarnya terbabit dalam aktiviti berikut: - Pembuatan dan penjualan produk berkaitan keluli ( Keluli ); - Perkhidmatan kontrak pembuatan elektronik dan mekanikal ( CMS ); - Pembangunan dan pengurusan hartanah ("Hartanah") dan - Pegangan pelaburan, perdagangan dan lain-lain ( Lain-lain ). (Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun) RM Juta Perolehan RM Juta Keuntungan Operasi RM Juta RM Juta Keluli 1,160 1, CMS Hartanah Lain-lain * ,421 1, * Lain-lain : Keuntungan yang lebih tinggi dalam tahun adalah terutamanya disebabkan oleh kebalikan peruntukan bagi liabiliti sebanyak RM18 juta. Bahagian Keluli Bahagian Keluli Kumpulan yang terletak di Banting, Malaysia dikendalikan oleh syarikat berikut: a) Lion DRI Sdn Bhd ( Lion DRI ): terbabit dalam pembuatan direct reduced iron ( DRI ), bahan caj ferus berkualiti tinggi dan pengganti untuk sekerap yang digunakan dalam proses pembuatan keluli. Lion DRI adalah salah satu daripada dua pengeluar DRI di negara ini dan merupakan penyumbang utama kepada pendapatan dan keuntungan Kumpulan. b) Megasteel (sebuah syarikat sekutu Kumpulan): terbabit dalam proses keluli hiliran menerusi pembuatan gegelung gelekan panas ( HRC ) dan gegelung gelekan sejuk ( CRC ), dan adalah pengeluar tunggal HRC di Malaysia yang menawarkan bekalan untuk pasaran domestik dan antarabangsa. 26

2 Sepanjang tahun kewangan, prestasi Megasteel telah terjejas teruk oleh kemerosotan dalam pasaran keluli dan aktiviti lambakan berleluasa akibat lebihan kapasiti global. Operasi DRI kita tidak terlepas daripada sentimen pasaran yang lembap walaupun ia tidak begitu teruk terjejas. Perjanjian jangka panjang dengan Megasteel yang menyumbang pulangan minimum telah membolehkan Bahagian ini mencatatkan perolehan sebanyak RM1.2 bilion dan keuntungan operasi sebanyak RM62 juta. Bahagian CMS Bahagian CMS kita beroperasi sebagai pusat sehenti bersepadu pengilang perkakasan asal ( OEM ) yang menyediakan perkhidmatan kontrak pembuatan kepingan logam, acuan suntikan plastik, pengeluaran komponen dan enclosures berkaitan IT terutama pemasangan produk penyimpanan data dan binaan kotak untuk industri elektronik, elektrik dan barangan pengguna. Rangkaian produk utama kita termasuk komponen berkaitan IT seperti bingkai televisyen dan bingkai monitor, komponen dan enclosure untuk penyimpanan data, penggera keselamatan dan private branch exchange ( PBX ) dan kotak set-top. Barangan elektronik termasuk kad ujian peralatan kawalan, suis elektrik dan peralatan komunikasi. Kilang kita terletak di Melaka, Malaysia dan di Juarez, Mexico disokong oleh pejabat wakil jualan di Amerika Syarikat untuk menyediakan perkhidmatan sokongan pelanggan. Bahagian ini terus mengalami persaingan sengit dan kenaikan harga bahan mentah. Strategi yang diperkenalkan pada masa lalu untuk menambahbaik kualiti produk, peningkatan produktiviti, prestasi penyampaian yang lebih baik bersama-sama dengan pengembangan rangkaian peniaga telah membolehkan Bahagian ini mencatatkan prestasi memberangsangkan dengan pendapatan yang rendah sedikit sebanyak RM134 juta (: RM139 juta) dan keuntungan berjumlah RM8 juta (: RM10 juta). Bahagian Hartanah Projek hartanah utama Kumpulan merangkumi projek pembangunan bercampur yang dikenali sebagai D Venice Residence, yang terletak di empat bidang tanah bersebelahan berjumlah 20.1 hektar di Bandaraya Changshu, Wilayah Jiangsu, China. Sehingga Jun, kira-kira 1,100 unit kediaman dan pejabat kedai komersial telah ditawarkan untuk jualan sejak pelancaran sulungnya pada 2010, dengan kadar langganan memberangsangkan lebih daripada 90%. Bagi tahun kewangan dalam kajian, dengan kestabilan ekonomi China dan usaha promosi yang lebih agresif, Bahagian ini mencapai keputusan yang membanggakan dengan merekodkan peningkatan sekali ganda pendapatan dan keuntungan masing-masing kepada RM119 juta dan RM36 juta berbanding RM54 juta dan RM16 juta pada tahun sebelumnya. Menuju ke hadapan, lebih banyak produk inovatif dan insentif akan ditawarkan dalam usaha untuk mengekalkan minat terhadap projek Kumpulan di tengah-tengah pengenduran dalam perkembangan pesat ekonomi China. DIVIDEN Lembaga Pengarah dengan sukacitanya mencadangkan dividen pertama dan akhir sebanyak 1.0 sen sesaham (2%), dikecualikan cukai, untuk kelulusan para pemegang saham di Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang. TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT Kita mengakui kepentingan Tanggungjawab Sosial Korporat ( CSR ) sebagai sebahagian daripada perniagaan dan komited untuk menyokong inisiatif CSR yang memberi kesan positif kepada masyarakat dan alam sekitar. Komuniti Dalam melaksanakan operasi perniagaan, Kumpulan sedar akan tanggungjawabnya sebagai warga korporat dalam menyumbang kepada masyarakat, di samping meningkatkan keuntungan dan nilai pemegang saham. Kumpulan memberi tumpuan dalam membantu masyarakat untuk mencapai kemajuan melalui pendidikan dan rawatan perubatan melalui dua Yayasan yang ditubuhkan oleh Syarikat-Syarikat Kumpulan Lion di mana Kumpulan adalah ahli. Yayasan Lion-Parkson mengagihkan dana untuk pelbagai keperluan seperti pendidikan, kebajikan dan penyelidikan saintifik, dan setiap tahun, menawarkan biasiswa kepada pelajar di universiti tempatan. Tabung Bantuan Perubatan Kumpulan Lion menyediakan bantuan kewangan kepada golongan kurang bernasib baik yang menderita penyakit kritikal yang memerlukan rawatan perubatan termasuk pembedahan, pembelian peralatan perubatan dan ubatubatan. Tabung turut menaja program kesihatan masyarakat seperti kem perubatan, dan pembelian mesin dialisis untuk Pusat Dialisis yang menyediakan subsidi rawatan untuk mereka yang menderita kegagalan buah pinggang. 27

3 Alam Sekitar Kumpulan sentiasa prihatin terhadap isu alam sekitar dengan menekankan kepada penggunaan teknologi terkini dan menerima pakai amalan perniagaan yang mesra alam, mengoptimumkan penggunaan sumber dan menggalakkan penggunaan tenaga secara cekap. Operasi-operasi Kumpulan dikendalikan mengikut peruntukan undang-undang dan peraturan alam sekitar yang diguna pakai oleh industri kendaliannya. Ini termasuk pengurusan pelepasan asap, pengurangan sisa buangan dan usaha-usaha pemulihan yang dilakukan oleh kilangkilang pengeluaran kita serta mewujudkan lanskap yang menghijau dan kemudahan taman di projek hartanah kita. Kumpulan mengguna pakai peraturan-peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar secara sistematik, diperkukuhkan dengan latihan dan pengawasan berterusan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan para pekerja. PROSPEK Persekitaran operasi untuk Bahagian Keluli Kumpulan dijangka kekal mencabar memandangkan ketidaktentuan dalam pemulihan ekonomi dunia, aktiviti lambakan yang berterusan oleh pengeksport asing dan tekanan kenaikan kos. Kumpulan akan terus bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk membolehkan industri keluli tempatan terus mencatatkan pertumbuhan dan berkembang dengan cara yang teratur. Bagi Bahagian Hartanah, operasi dijangka mengekalkan keputusan yang memuaskan dengan projek pembangunan bercampur yang berterusan di China, manakala Bahagian CMS kami dijangka terus menyumbang secara positif kepada Kumpulan. LEMBAGA PENGARAH Lembaga Pengarah ingin mengalu-alukan kedatangan Y. Bhg. Dato' Kamaruddin bin Haji Ismail atas pelantikan beliau sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Syarikat semasa tahun kewangan. Lembaga Pengarah percaya bahawa Syarikat akan mendapat manfaat daripada pengalaman dan kepakaran yang tidak ternilai beliau. PENGHARGAAN Bagi pihak Lembaga Pengarah, saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pelanggan, pembiaya, rakan perniagaan, pihak berkuasa kerajaan dan para pemegang saham atas sokongan kerjasama dan keyakinan mereka yang berterusan terhadap Kumpulan. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada rakan-rakan Pengarah atas bimbingan sokongan dan sumbangan yang tidak ternilai, sepanjang tahun dan kepada warga kerja kita atas kerja keras, dedikasi dan komitmen berterusan mereka kepada Kumpulan. TAN SRI WILLIAM H.J. CHENG Pengerusi 28

4 CHAIRMAN S STATEMENT On behalf of the Board of Directors, I hereby present the Annual Report and Audited Financial Statements of Lion Diversified Holdings Berhad for the financial year ended 30 June. FINANCIAL PERFORMANCE Global steel producers experienced another tough year in the financial year under review. Excess capacity remains the most challenging issue in the steel sector, compounded by the slow economic growth in major steel-consuming countries, particularly China, which have badly affected the international steel market. Likewise, Malaysia was not spared from the impact of the worldwide production overcapacity. The Group, which is primarily involved in the manufacturing of steel products, was similarly affected by the deteriorating operating environment with its performance impacted by the sluggish market sentiments and rampant dumping of steel products by Chinese mills. As a result, the Group posted 6% lower revenue of RM1.4 billion for the current financial year. However, with a better set of results from our Property Division, a higher operating profit of RM110 million was reported as against RM94 million a year ago. Our main associated companies, Lion Corporation Berhad and Megasteel Sdn Bhd ( Megasteel ), which are primarily involved in the downstream manufacturing of flat steel products, also encountered margin erosion due to the dumping activities, resulting in the Group having to share the substantial losses for the financial year. After accounting for the impairment loss on assets and write-off of plant and equipment in the blast furnace project totalling RM57 million, the Group registered a loss before tax of RM208 million for the year under review (: Loss before tax of RM231 million). CORPORATE DEVELOPMENTS On 30 August, the Company announced that all the parties to the proposals set out below had on 29 August, mutually agreed to terminate the said proposals: a) Proposed joint venture among the Company, Lion Industries Corporation Berhad ( LICB ) and Lion Forest Industries Berhad in Lion Blast Furnace Sdn Bhd ( LBF ) at an equity participation of 51%:29%:20% respectively; b) Proposed acquisitions by LBF of various parcels of contiguous freehold lands from Andalas Development Sdn Bhd, Che Kiang Realty Sdn Bhd and Amsteel Mills Sdn Bhd (a 99%-owned subsidiary of LICB) for a total cash consideration of approximately RM52.3 million; and c) Proposed leasing by LBF of three parcels of contiguous freehold vacant lands from Megasteel for lease tenure of thirty (30) years. Full details of the above corporate development are contained in page 112 of this Annual Report. REVIEW OF OPERATIONS The Group is principally engaged in the following activities: - Manufacturing and sale of steel related products ( Steel ); - Electronic and mechanical contract manufacturing services ( CMS ); - Property development and management ( Property ); and - Investment holding, trading and others ( Others ). (Financial Year Ended 30 June) RM Million Revenue RM Million Operating Profit RM Million RM Million Steel 1,160 1, CMS Property Others * ,421 1, * Others : Higher profit in was mainly due to the reversal of provision for liabilities of RM18 million. Steel Division The Group s Steel Division, located in Banting, Malaysia is undertaken by the following companies: a) Lion DRI Sdn Bhd ( Lion DRI ): involved in the manufacturing of direct reduced iron ( DRI ), a high quality ferrous charge material and a substitute for scrap used in the steelmaking process. Lion DRI is one of the two producers of DRI in the country and is the main revenue and profit contributor to the Group. b) Megasteel (an associated company of the Group): involved in the downstream steel process through manufacturing of hot rolled coils ( HRC ) and cold rolled coils ( CRC ), and is the sole producer of HRC in Malaysia servicing the domestic and international markets. 29

5 Throughout most of the financial year, the performance of Megasteel has been severely affected by the deterioration in the steel market and rampant dumping activities as a result of the global excess capacity. Our DRI operation is not spared from the sluggish market sentiments although the damage is comparatively less severe. The long term offtake agreement with Megasteel with a minimum return has enabled the Division to report a revenue of RM1.2 billion and an operating profit of RM62 million. CMS Division Our CMS Division operates as an integrated one-stop original equipment manufacturer ( OEM ) which provides contract manufacturing services for sheet metal stamping, plastic injection moulding, production of IT related components and enclosures especially the assembly of data storage and box build products for the electronics, electrical and consumer goods industries. Our major product range includes IT related components such as television frames and monitor frames, components and enclosures for data storage, security alarm, and private branch exchange ( PBX ) and set-top boxes. The electronic items include test equipment control cards, electrical switching and communication devices. Our production facilities are located in Melaka, Malaysia and in Juarez, Mexico supported by a sales representative office in the USA to provide customer support services. The Division continued to experience intense competition and increase in raw material prices. The strategies introduced in the past to enhance the quality of its products, productivity improvements, improved delivery performance together with expansion of its dealers network have enabled the Division to turn in an encouraging performance with marginally lower revenue of RM134 million (: RM139 million) and profit of RM8 million (: RM10 million). Property Division The Group s main property project comprises a mixed development project known as D Venice Residence, located on four pieces of contiguous land totalling 20.1 hectares in Changshu City, Jiangsu Province, China. As of June, approximately 1,100 units of residential and commercial shop offices have been offered for sale since its maiden launch in 2010, with an encouraging take-up rate of more than 90%. For the financial year under review, with the stabilisation of the Chinese economy and more aggressive promotional efforts, the Division achieved commendable results and more than doubled its revenue and profit of RM119 million and RM36 million respectively as compared to RM54 million and RM16 million respectively in the previous year. Moving forward, more innovative products and incentives will be offered in order to sustain the interest in the project amidst the cooling down of China s rapidly expanding economy. DIVIDEND The Board is pleased to recommend a first and final dividend of 1.0 sen per share (2%), tax exempt, for the approval of shareholders at the forthcoming Annual General Meeting. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY We recognise the importance of Corporate Social Responsibility ( CSR ) as an integral part of business and are committed to supporting CSR initiatives with positive impact on our community and the environment. Community In the course of conducting its business operations, the Group is mindful of its responsibilities as a corporate citizen in contributing to society while enhancing the bottom-line and shareholders value. The Group is focused on helping the community to advance through education and medical care via the two Foundations established by the Lion Group of Companies of which the Group is a member. The Lion-Parkson Foundation disburses funds for various needs such as education, charity and scientific research; and offers scholarships to undergraduates in the local universities annually. The Lion Group Medical Assistance Fund provides financial assistance to the less fortunate who require medical treatment including surgery, purchase of medical equipment and medication. The Fund also sponsors community health programmes such as medical camps, and the purchase of dialysis machines for Dialysis Centres providing subsidised treatment to those suffering from kidney failure. 30

6 Environment The Group seeks to uphold environmental concerns with emphasis on application of new technologies and industry best practices that are environmentally friendly, optimise the use of resources and promote energy efficiency. The Group s operations comply with the environmental laws and regulations governing the industries in which it operates. This includes emissions management and waste reduction and recovery by our manufacturing plants, and carrying out landscaping with lush greenery and park facilities in our property project. The Group subscribes to the safety, health and environmental regulations with a systematic approach reinforced by constant training and monitoring to ensure the safety and well-being of our employees. PROSPECTS The operating environment for the Group s Steel Division is expected to remain challenging in view of the uncertainties surrounding the recovery of the world economy, continued dumping activities by foreign exporters and the pressure of rising costs. The Group will continue to work with the authorities in order to enable the local steel industry to grow and expand in an orderly manner. As for the Property Division, the operation is expected to sustain its satisfactory results with the on-going mixed development project in China, whilst our CMS Division is anticipated to continue contributing positively to the Group. BOARD OF DIRECTORS The Board would like to extend its warm welcome to Y. Bhg. Dato Kamaruddin bin Haji Ismail on his appointment as an Independent Non-Executive Director of the Company during the financial year. The Board believes that the Company will benefit from his invaluable experience and expertise. ACKNOWLEDGEMENT On behalf of the Board, I wish to extend my sincere thanks and appreciation to all our valued customers, financiers, business associates, Government authorities and shareholders for their continued support, co-operation and confidence in the Group. I would also like to express my deepest appreciation and gratitude to my fellow Directors for their invaluable guidance, support and contribution throughout the year and to our employees for their untiring hard work, dedication and commitment to the Group. TAN SRI WILLIAM H.J. CHENG Chairman 31

7 主席报告 我谨代表董事部, 提呈金狮多元控股有限公司截至 年 6 月 30 日会计年度的常年报告和经审核财务报告 财务表现 在本会计年度, 全球钢铁厂商经历另一个艰苦的年头 钢铁领域的产能过剩仍然是最具挑战性的问题, 加上主要钢铁消费国, 尤其是中国的经济成长缓慢下来, 严重影响到国际钢铁市场 马来西亚无法独善其身, 同样受到世界性产量过剩的影响 本集团主要从事制造钢铁产品, 也遭受营业环境恶化影响, 其表现受到委靡的市场情绪以及中国钢铁产品猖獗的倾销打击 因此, 本集团今年度的营业额下降百分之六, 达到 14 亿令吉 不过, 由于我们的产业组取得更佳的业绩, 使本年度取得更高的营业利润, 达到 1 亿 1,000 万令吉 ; 上一年度的营业利润是 9,400 万令吉 我们的主要联号公司是金狮机构有限公司和美佳钢铁私人有限公司 ( 美佳钢铁 ) 它们主要从事制造平板钢产品的下游工业 由于倾销活动, 它们的利润率也受到侵蚀, 导致本集团在本会计年度必須分担其巨额亏损 在加入资产减值亏损和注销高炉工程的工厂和配备的亏损共计 5,700 万令吉之后, 本集团在本会计年度的税前亏损为 2 亿 800 万令吉 ( 年度 : 税前亏损則是 2 亿 3,100 万令吉 ) 企业发展 在 年 8 月 30 日, 本公司宣布, 与下列建议有关的关系者在 年 8 月 29 日共同同意终止有关的各项建议 : a) 建议由本公司, 金狮工业有限公司 ( 金狮工业 ) 和金狮森林工业有限公司联营金狮高炉私人有限公司 ( 金狮高炉 ), 三者的股权的分別是 51%:29% :20%; b) 建议由金狮高炉向 Andalas Development Sdn Bhd Che Kiang Realty Sdn Bhd 以及 Amsteel Mills Sdn Bhd( 它是金狮工业拥有 99% 股权的子公司 ) 收购几片相邻的永久地契土地, 收购的现金总额接近 5,230 万令吉 ; 以及 c) 建议由金狮高炉向美佳钢铁租用 3 片相邻的永久地契空地, 租用期为 30 年 上述企业发展的详情, 刊登在本常年报告 112 页 业务检讨 本集团主要从事以下的业务 : 制造和销售钢铁有关的产品 ( 钢铁 ); 电子和机械合同生产服务 ( 合同生产服务 ); 产业发展和管理 ( 产业 ); 以及 投资控股 贸易及其他 ( 其他 ) (6 月 30 日的会计年度 ) ( 百万令吉 ) 营业额 ( 百万令吉 ) ( 百万令吉 ) 營业利润 ( 百万令吉 ) 钢铁 1,160 1, 合同生产服务 产业 其他 * ,421 1, * 其他 : 年度, 更高利润主要是由于复归 1,800 万令吉的债务准备金 钢铁组 本集团的钢铁组坐落在马来西亚的万津, 由以下公司负责 : a) 金狮直接还原铁私人有限公司 ( 金獅直接还原铁 ): 这家公司制造直接还原铁, 直接还原铁是高品质的含铁原料, 在制钢过程中用以取代废铁 金狮直接还原铁是国內生產直接还原的兩家公司之一, 也是本集团营业额與利润的主要来源 b) 美佳钢铁 ( 本集团的联号公司 ): 从事钢铁的下游生产, 制造热轧钢卷和冷轧钢卷, 是馬來西亞唯一的热轧钢卷生产者, 产品供应国内市场及国际市场 由于全球钢铁产能过剩, 使到钢铁市场恶化以及倾销活动猖獗, 在本会计年度的大部分时间内美佳钢铁的表现大受影响 我们的直接还原铁业务也受到缺乏活力的市场情绪影响, 虽则其损失轻微得多 由于和美佳钢铁签订最低回酬的长期购买协议, 使到本组能够取得 12 亿令吉的营业额和 6,200 万令吉的营业利润 32

8 合同生产服务组 我们的合同生产服务组是综合一站式代工生产商, 提供合约生产服务, 包括金属片压印, 塑胶注射铸造, 生产资讯工艺相关的部件和附件, 尤其是为电子业, 电器业和消费品工业装配资料储存和盒式产品 我们生产与资讯工艺相关的主要产品, 比如电视框和显示器框, 储存资料的部件和配件, 保安警铃, 私人分支交换系统和电视上盒 电子产品包括测试配备控制卡, 电子开关产品以及通信器材 生产设备坐落在马来西亚的马六甲和墨西哥的 Juarez 另外在美国设有销售代表办事处, 以提供支援 本组继续面对激烈竞争和原料起价 过去采用的策略, 包括改善产品的品质, 提高生产力 改善送货表现以及扩大代理商网络, 使到本组的表现依然可观, 营业额只略减至 1 亿 3,400 万令吉 ( 年度 :1 亿 3,900 万令吉 ) 利润为 800 万令吉 ( 年度 :1,000 万令吉 ) 产业组 本组的主要产业计划是一项称为 D VENICE RESIDENCE 的综合发展计划, 坐落在中国江苏省常熟市的四片相邻 总共 20.1 公顷的土地上 这项计划在 2010 年推出, 到 年 6 月为止, 大约有 1,100 单位的住宅和商业店屋可供出售, 售出率超过 90%, 成绩相當令人鼓舞 在本会计年度, 由于中国经济稳定, 以及我们作出更多积极的促销活动, 本组取得卓越的业绩, 营业额和利润分别是 1 亿 1,900 万令吉和 3,600 万令吉 ; 上一个年度分别是 5,400 万令吉和 1,600 万令吉 展望未来, 由于中国迅速扩展的经济正在冷却下来, 本组将提供更多创新性产品和奖掖, 以使购兴持续 股息 董事部欣然建议颁发首期兼终期, 每股 1 仙 (2%) 的免税股息 这项建议必须获得即将召开的常年股东大会批准 金狮百盛基金 (LION-PARKSON FOUNDATION) 拨款供作教育慈善与科研用途 ; 每年都提供奖学金给在本地大学深造的在籍大学本科生 金狮集团医药援助基金則为迫切需要医疗的不幸者提供财务援助, 包括手术 购置医药仪器和药物 这项基金也赞助社区保健计划如医疗营, 并且为那些向腎病病患者提供津贴治疗服务的洗肾中心添购洗肾机 环境 本集团寻求通过专注于采用全新技术与业界最具环保效益的准则来关心环境保护, 充分利用资源与促进能源效益 本集团的业务运作严格遵守其所在领域的环境法律及条例管制 这包括制造工厂落实的排放管理与废料减少与重复使用计划, 及为我们的产业发展计划进行绿化与提供公园设施 本集团有系统地通过定期培训和有效的监管, 来落实安全 卫生及环保条例, 以确保员工的安全和福利获得照顾 展望 本集团的钢铁组的营业环境依然艰辛, 这是由于全球的经济起伏不定, 外国出口商继续展开倾销活动, 以及成本上涨的压力 本集团将继续和当局合作, 以便本地钢铁工业能够在有序之下成长和扩展 对于产业组, 由于在中国的综合发展计划持续推動, 预料将会继续取得令人满意的业绩 至于我们的合同生产服务组, 预料将继续对本集团作出正面的贡献 董事部 董事部热烈欢迎 DATO KAMARUDDIN BIN HAJI ISMAIL 在本会计年度出任本公司的独立非执行董事 董事部深信, 本公司将受惠于他的宝贵经验与专长 企业社会责任 我们承认企业社会责任 (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) 的重要性, 并认为它是商业活动中不可割舍的一部分, 并将继续承诺支持那些对社会与环境带来积极影响的企业社会责任活动 社区 本集团在展开商业活动时, 深切了解到作为企业公民的责任, 在提高利润和股东企业价值的同时, 也要回馈社会 作为金狮集团成立的两项基金的成员, 本集团着重于通过这两项基金, 以教育和医疗服务来回馈社会 鸣谢 我谨代表董事部 真诚感谢所有尊贵的客户 银行家 商业伙伴 政府机构以及股东们, 继续给予本集团支持与合作, 及对本集团有信心 我也要真诚感谢董事们, 在过去一年来给予的可贵指导和所作出的贡献, 也要感谢我们各级雇员不懈的献身精神及对本集团的贡献 主席丹斯里锺廷森 33

Bahagian Keluli Operasi keluli Kumpulan terletak di Banting, Malaysia dikendalikan oleh Lion DRI Sdn Bhd ( Lion DRI ) yang terbabit dalam pembuatan di

Bahagian Keluli Operasi keluli Kumpulan terletak di Banting, Malaysia dikendalikan oleh Lion DRI Sdn Bhd ( Lion DRI ) yang terbabit dalam pembuatan di PENYATA PENGERUSI Bagi pihak Lembaga Pengarah, saya dengan ini membentangkan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Beraudit Lion Diversified Holdings Berhad ( LDHB atau Syarikat ) bagi tahun kewangan berakhir

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SELAMAT DATANG KE PLATFORM PERKONGSIAN KEKAYAAN PENGGUNAANTARABANGSA Pengenalan keahlian DMC DMC ditubuhkan pada 2016 dan ibu pejabat DMC telah ditubuhkan di Kuala Lumpur, Malaysia. DMC ialah satu platform

More information

SaverBrochure_F 07.ai

SaverBrochure_F 07.ai TAKAFUL SAVER Menabung untuk kesejahteraan masa depan. 今天的投资, 明天的保障 produk berlandaskan syariah nasihat kewangan profesional pengurusan dana islam Konsep Takaful Takaful ialah satu konsep yang berasaskan

More information

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN SAINS TAHUN 5 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ii

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN SAINS TAHUN 5 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ii DRAF KURIKULUM STANDARD DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SAINS TAHUN LIMA BAGI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA i KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD

More information

Microsoft Word - bxyj2007_01_zongdi225.doc

Microsoft Word - bxyj2007_01_zongdi225.doc 以 科 学 发 展 观 为 统 领 深 入 贯 彻 落 实 国 务 院 23 号 文 件 全 面 提 高 保 险 业 服 务 社 会 主 义 和 谐 社 会 的 能 力 吴 定 富 ( 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会, 北 京 100032) [ 摘 要 ]2006 年, 我 国 保 险 业 社 会 地 位 稳 步 提 高, 国 际 影 响 力 不 断 扩 大, 发 展 环 境 日 益

More information

学 校 编 码 :10384 分 类 号 密 级 学 号 :X2007155130 UDC 厦 门 怡 福 养 生 健 康 管 理 有 限 公 司 创 业 计 划 王 韬 指 导 教 师 姓 名 : 郭 霖 教 授 厦 门 大 学 硕 士 学 位 论 文 厦 门 怡 福 养 生 健 康 管 理 有 限 公 司 创 业 计 划 A Business Plan for Xiamen Eve Health

More information

Langkah-langkah membeli atau menambah SAP Public Gold Membuat bayaran ke Akaun SAP Public Gold Nama Akaun: PUBLIC GOLD MARKETING SDN BHD Nombor Akaun

Langkah-langkah membeli atau menambah SAP Public Gold Membuat bayaran ke Akaun SAP Public Gold Nama Akaun: PUBLIC GOLD MARKETING SDN BHD Nombor Akaun Program Akumulasi Perak TM (SAP) Program Akumulasi Perak TM (Silver Accumulation Program TM ) bertujuan memudahkan orang ramai untuk membuat simpanan perak dengan modal serendah RM100 sahaja. Program ini

More information

Microsoft Word - 中級會計學--試題.doc

Microsoft Word - 中級會計學--試題.doc 國 立 高 雄 應 用 科 技 大 學 100 學 年 度 碩 士 班 招 生 考 試 會 計 系 准 考 證 號 碼 ( 考 生 必 須 填 寫 ) 中 級 會 計 學 試 題 共 5 頁, 第 1 頁 注 意 :a. 本 試 題 共 題, 每 題 分, 共 100 分 b. 作 答 時 不 必 抄 題 c. 考 生 作 答 前 請 詳 閱 答 案 卷 之 考 生 注 意 事 項 ㄧ 選 擇 題

More information

untitled

untitled Abstract Nowadays, more and more countries begin with the development of creative industries as a strategy to revive the economy. It not only strengthens the link between economic development and local

More information

Chinese oil import policies and reforms 随 着 经 济 的 发 展, 目 前 中 国 石 油 消 费 总 量 已 经 跃 居 世 界 第 二 作 为 一 个 负 责 任 的 大 国, 中 国 正 在 积 极 推 进 能 源 进 口 多 元 化, 鼓 励 替 代

Chinese oil import policies and reforms 随 着 经 济 的 发 展, 目 前 中 国 石 油 消 费 总 量 已 经 跃 居 世 界 第 二 作 为 一 个 负 责 任 的 大 国, 中 国 正 在 积 极 推 进 能 源 进 口 多 元 化, 鼓 励 替 代 Chinese oil import policies and reforms SINOPEC EDRI 2014.8 Chinese oil import policies and reforms 随 着 经 济 的 发 展, 目 前 中 国 石 油 消 费 总 量 已 经 跃 居 世 界 第 二 作 为 一 个 负 责 任 的 大 国, 中 国 正 在 积 极 推 进 能 源 进 口 多 元 化,

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018/2019年一年级新生报读程序 今年开始 教育部要求全部家长通过上网方式申请一年级所要就读的学校 请 家长参考以下步骤 并点击链接(https://public.moe.gov.my)填写表格 家长可 以在三月一日开始至四月三十日 2个月 期间作出申请 打印后连同所需文 件带来学校 特此声明 并非先到先得,教育局会进行筛选 因此敬请家长不必 争先恐后 PENDAFTARAN TAHUN SATU

More information

Microsoft Word RCE MP_Year Book.doc

Microsoft Word RCE MP_Year Book.doc Continuing Education Mandarin Program Our high quality and systematic Mandarin Programs in our beautiful city of Richmond In this Issue: June 8 th, 2013 School Info....1-2 Student Articles.. 3-23 Mandarin

More information

CHARTING THE FUTURE THROUGH CONTINUOUS GROWTH AND EXPANSION It is a universal principle that the future we hope to see depends on the building blocks

CHARTING THE FUTURE THROUGH CONTINUOUS GROWTH AND EXPANSION It is a universal principle that the future we hope to see depends on the building blocks ANNUAL REPORT 2015 SCIENTEX BERHAD (7867-P) CHARTING THE FUTURE THROUGH CONTINUOUS GROWTH AND EXPANSION It is a universal principle that the future we hope to see depends on the building blocks we have

More information

中国水泥窑协同处置概况

中国水泥窑协同处置概况 中 国 水 泥 窑 协 同 处 置 概 况 Overview on Waste Co-processing in Cement Kilns in China 中 国 水 泥 协 会 孔 祥 忠 KONG Xiangzhong China Cement Association 一 中 国 水 泥 产 能 情 况 Cement Production in China 截 至 2012 年 6 月 底,

More information

2005 6, :,,,,,,,, ;,,,, :, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,3,, 1959,89, 98 :,: 1,1959 2

2005 6, :,,,,,,,, ;,,,, :, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,3,, 1959,89, 98 :,: 1,1959 2 ,;,, X,2X 3X,, ;,,,,,,,,, ;,,,,,, :,,,,,, 1 2005 6, :,,,,,,,, ;,,,, :, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,3,, 1959,89, 98 :,: 1,1959 2 ,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,, ; :,, 200, 22,,,,20 20,,50,, 51,,,,,, 83,5,, :,1,329

More information

华小董事觉醒运动缘起

华小董事觉醒运动缘起 1998 年教育 ( 家长教师协会 ) 条例 PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PERSATUAN IBU BAPA - GURU) 1998 PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh perenggan 130(2)(i) Akta Pendidikan 1996, Menteri membuat peraturan-peraturan

More information

Q: Must the Relationship Managers or sales persons handling the investment products of SCSB be licensed? Does that mean your RMs are now under SCSB? W

Q: Must the Relationship Managers or sales persons handling the investment products of SCSB be licensed? Does that mean your RMs are now under SCSB? W New Subsidiary Standard Chartered Securities (B) Sdn Bhd (SCSB) FAQ Q: What is this? A: In line with regulatory obligations, Standard Chartered Bank has set up a locally incorporated subsidiary, Standard

More information

基 本 資 料 - 本 報 告 書 以 環 保 再 生 紙 影 印

基 本 資 料 - 本 報 告 書 以 環 保 再 生 紙 影 印 基 本 資 料 103 年 度 臺 北 市 推 動 資 源 回 收 形 象 改 造 暨 物 業 管 理 工 作 計 畫 基 本 資 料 表 甲 委 辦 單 位 臺 北 市 政 府 環 境 保 護 局 乙 執 行 單 位 綠 信 環 境 科 技 股 份 有 限 公 司 丙 年 度 103 年 計 畫 編 號 103 環 勞 025 號 丁 專 案 性 質 非 屬 財 務 之 工 程 或 勞 務 戊 計

More information

ISM Circular: 20 –2005

ISM Circular: 20 –2005 ISM PUBLIC FOR IMMEDIATE RELEASE CENTRAL SYSTEM FOR MOTOR INSURANCE NO CLAIM DISCOUNT (NCD) 30 June 2010 All motor insurance and takaful companies in Malaysia have integrated their sales systems with the

More information

WTO

WTO 10384 X0115018 UDC MBA 2004 5 14 2004 6 1 WTO 2004 2006 7 2 Abstract According to the promise after our country enter into WTO, our country will open the readymade oil retail market in the end of 2004

More information

怎样每一年都在大马股市里赚取超过100%的回酬

怎样每一年都在大马股市里赚取超过100%的回酬 DoAsYouLike.com 怎 样 每 一 年 都 在 大 马 股 市 里 赚 取 超 过 100% 的 回 酬 大 马 股 市 的 基 本 分 析 全 攻 略 张 国 喜 12/28/2014 目 录 : 免 责 声 明 (Disclaimer):... 2 绪 言 (Introduction):... 3 第 一 章 : 投 资 心 态 入 门 篇... 7 第 二 章 : 基 本 分 析

More information

601988 2010 040 113001 2010 8 26 2010 8 12 2010 8 26 15 15 2010 15 0 0 15 0 0 6035 20022007 20012002 19992001 200720081974 1999 2010 20082008 2000 197

601988 2010 040 113001 2010 8 26 2010 8 12 2010 8 26 15 15 2010 15 0 0 15 0 0 6035 20022007 20012002 19992001 200720081974 1999 2010 20082008 2000 197 BANK OF CHINA LIMITED 3988 2010 8 26 ** ** *** # Alberto TOGNI # # # * # 1 601988 2010 040 113001 2010 8 26 2010 8 12 2010 8 26 15 15 2010 15 0 0 15 0 0 6035 20022007 20012002 19992001 200720081974 1999

More information

WTO OEM

WTO OEM 10384 200115142 UDC A Study on the Developing Strategy of Xiamen Evere Sports Goods Co., Ltd. A Case Study based on the Theory of Value Chain (MBA) 2005 5 2005 6 2005 5 2005 5 WTO OEM Abstract Abstract

More information

has become a rarity. In other words, the water resources that supply the needs in Taiwan depend crucially on the reservoirs built at least more than t

has become a rarity. In other words, the water resources that supply the needs in Taiwan depend crucially on the reservoirs built at least more than t 臺 灣 水 利 第 64 卷 第 1 期 民 國 105 年 3 月 出 版 Taiwan Water Conservancy Vol. 64, No. 1, March 2016 論 台 灣 水 資 源 開 發 的 必 要 性 The Essentiality of Water Resource Development in Taiwan * 虞 國 興 GWO-HSING YU 淡 江 大 學

More information

Penghargaan

Penghargaan BAB 1 PENGENALAN 1.0 PENGENALAN Hanyu ( 汉语 )atau bahasa Mandarin baku adalah bahasa pengantar bangsa Han( 汉 民族的共同语言 ) yang berasaskan kepada dialek Beijing. Ia adalah bahasa standard yang telah dirasmikan

More information

<4D F736F F F696E74202D B A E92868AD48AFA8C888E5A90E096BE89EF E >

<4D F736F F F696E74202D B A E92868AD48AFA8C888E5A90E096BE89EF E > Business Results for the 1 st half ended May. 31, 2016 July. 20, 2016 1 st Half Results & Full Year Forecast 1 st half year Full Year 1 st half year.% Full Year forecast.% Net sales.... Operating Income

More information

untitled

untitled 1.01 (accounts) (affiliated company) (announcement) 16.17 (Application Proof) (approved share registrar) 12 (Articles) (asset-backed securities) (associate) 20.06(2) (authorised representative) 5.24 (balance

More information

Microsoft Word - Avail News _Januari 2017_.doc

Microsoft Word - Avail News _Januari 2017_.doc BERITA AVAIL 1) PROGRAM KICK START WITH AVAIL 2017 (TERKINI)!! Berita BAIK!! Syarikat akan mengadakan satu program iaitu Kick Start With Avail 2017. Program ini merupakan program pembukaan bagi tahun 2017.

More information

WTO

WTO 10384 200015128 UDC Exploration on Design of CIB s Human Resources System in the New Stage (MBA) 2004 2004 2 3 2004 3 2 0 0 4 2 WTO Abstract Abstract With the rapid development of the high and new technique

More information

10384 200115009 UDC Management Buy-outs MBO MBO MBO 2002 MBO MBO MBO MBO 000527 MBO MBO MBO MBO MBO MBO MBO MBO MBO MBO MBO Q MBO MBO MBO Abstract Its related empirical study demonstrates a remarkable

More information

2005 Research on the Lucre, Risk, and Development of Native Bankcard Business 2005 3 2003 6.5 45 18, WTO SWOT I Abstract Research on the Lucre, Risk, and Development of Native Bankcard Business Research

More information

00 Month Year

00 Month Year (Singapore Registration No.: 200009758W) NEWS RELEASE MIDAS JV UNIT NPRT KICKSTARTS 2016 WITH RMB1.28 BILLION METRO TRAIN CONTRACT Singapore & Hong Kong, January 4, 2016 Midas Holdings Limited ( 麦 达 斯

More information

AXA-Wealth Edu Brochure (2015)

AXA-Wealth Edu Brochure (2015) Investment-Linked I want the BEST for my child... starting from NOW Wealth Edu An investment-linked insurance plan that complements your education savings a comprehensive plan to show your love to your

More information

Product Type Batteries (only) Circuit Breatkers & Load Protection Connection Devices Contactors Ethernet Switches, Stratix Switches I/O Modules; PLC N

Product Type Batteries (only) Circuit Breatkers & Load Protection Connection Devices Contactors Ethernet Switches, Stratix Switches I/O Modules; PLC N 1201 South Second Street Milwaukee, Wisconsin U.S.A. 53204 Tel 414-382-2000 1 July 2016 RE: China Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Dear Customer, Rockwell Automation is committed to demonstrating

More information

第 三 条 本 细 则 所 称 财 政 支 持 资 金, 是 指 专 门 用 于 支 持 在 我 市 新 注 册 ( 登 记 ) 成 立 的 国 家 级 科 研 院 所 及 海 外 高 水 平 研 发 机 构 发 展, 以 及 本 市 企 事 业 单 位 吸 引 国 家 级 科 研 院 所 及 海

第 三 条 本 细 则 所 称 财 政 支 持 资 金, 是 指 专 门 用 于 支 持 在 我 市 新 注 册 ( 登 记 ) 成 立 的 国 家 级 科 研 院 所 及 海 外 高 水 平 研 发 机 构 发 展, 以 及 本 市 企 事 业 单 位 吸 引 国 家 级 科 研 院 所 及 海 关 于 支 持 海 外 高 水 平 研 发 机 构 来 津 发 展 政 策 的 实 施 细 则 ( 试 行 ) Rules for the Implementation of Supporting Policy for the Construction and Development of Overseas R&D Institutions in Tianjin (Draft) 第 一 章 总 则

More information

国 际 视 野 中 国 立 场 原 创 诉 求 专 业 精 神 读 者 寄 语 Readers of the Message

国 际 视 野 中 国 立 场 原 创 诉 求 专 业 精 神 读 者 寄 语 Readers of the Message 中 国 新 闻 周 刊 2012 年 刊 例 国 际 视 野 中 国 立 场 原 创 诉 求 专 业 精 神 读 者 寄 语 Readers of the Message 中 国 新 闻 周 刊 China Newsweek 中 国 新 闻 社 China News Service 创 刊 于 1999 年 9 月,2000 年 1 月 1 日 正 式 China Newsweek, was first

More information

TLLFDEC2013.indd

TLLFDEC2013.indd GOOD PEOPLE MANAGEMENT AWARD 2 學教卓越 行政長官卓越教學獎 2010 / 2011 本校重視學生全人發展 致力提供具專業的教學環 6. 通識科的閱讀課藉報章及時事影片與同學進行課堂討 境 營造純樸良好的校風 建立優良的班級文化 積極提 論 提升學生的批判思考及高階思維能力 並藉不同形 升教學效能 善用資源為學生提供分組教學及各種增潤課 程 並成功為學生創造多元化的成功學習經驗

More information

标题

标题 文化创新蓝皮书 24 山东省文化产业发展政策支撑体系探究 张胜冰 张 欣 摘 要: 近年来, 山东省把发展文化产业作为加快建设经济文化强省的 重大举措, 通过加快推进文化体制改革, 加大政策资金扶持力度等方式, 大 力促进文化产业发展并取得显著成效 在文化产业发展过程中, 山东省逐步 建立并不断完善具有自身特色的文化产业发展政策支撑体系, 在政府的统一 规划指导下, 依靠一系列符合山东文化产业发展实际需求的政策措施,

More information

CHARACTERISTICS OF THE GROWTH ENTERPRISE MARKET (THE GEM ) OF THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (THE STOCK EXCHANGE ) GEM has been positioned as a market designed to accommodate companies to which

More information

2 國 際 經 濟 情 勢 雙 週 報 第 1826 期 本 期 重 點 摘 要 (Abstract) OECD 表 示, 由 於 油 價 走 低 及 數 個 央 行 進 一 步 推 出 貨 幣 寬 鬆 措 施,2015 年 初 全 球 經 濟 前 景 有 所 改 善 OECD 也 警 告, 過 度

2 國 際 經 濟 情 勢 雙 週 報 第 1826 期 本 期 重 點 摘 要 (Abstract) OECD 表 示, 由 於 油 價 走 低 及 數 個 央 行 進 一 步 推 出 貨 幣 寬 鬆 措 施,2015 年 初 全 球 經 濟 前 景 有 所 改 善 OECD 也 警 告, 過 度 ISSN 1019-2441 情 勢 雙 週 報 1826 501 國 家 發 展 委 員 會 發 行 訂 閱 洽 詢 專 線 :(02)2316-5847 網 址 :http://www.ndc.gov.tw( 歡 迎 上 網 訂 閱 電 子 報 ) 中 華 民 國 104 年 4 月 2 日 ( 本 雙 週 報 係 受 託 機 構 之 觀 點, 不 應 引 申 為 國 家 發 展 委 員 會 之

More information

2004... 1... 1... 2... 4... 6... 9... 10... 11... 18... 19... 22... 22 1

2004... 1... 1... 2... 4... 6... 9... 10... 11... 18... 19... 22... 22 1 2004 2005 3 30 2004... 1... 1... 2... 4... 6... 9... 10... 11... 18... 19... 22... 22 1 2004 1 2 3 4 1 Shanghai Jin Jiang International Industrial Investment Co., Ltd. JJTZ 2 3 100 28 021 63218800 021

More information

谢 辞 仿 佛 2010 年 9 月 的 入 学 发 生 在 昨 天, 可 一 眨 眼, 自 己 20 多 岁 的 两 年 半 就 要 这 么 匆 匆 逝 去, 心 中 真 是 百 感 交 集 要 是 在 古 代, 男 人 在 二 十 几 岁 早 已 成 家 立 业, 要 是 在 近 代, 男 人

谢 辞 仿 佛 2010 年 9 月 的 入 学 发 生 在 昨 天, 可 一 眨 眼, 自 己 20 多 岁 的 两 年 半 就 要 这 么 匆 匆 逝 去, 心 中 真 是 百 感 交 集 要 是 在 古 代, 男 人 在 二 十 几 岁 早 已 成 家 立 业, 要 是 在 近 代, 男 人 我 国 中 小 板 上 市 公 司 IPO 效 应 存 在 性 检 验 及 原 因 分 析 姓 名 : 于 洋 指 导 教 师 : 黄 蕙 副 教 授 完 成 时 间 :2012 年 12 月 谢 辞 仿 佛 2010 年 9 月 的 入 学 发 生 在 昨 天, 可 一 眨 眼, 自 己 20 多 岁 的 两 年 半 就 要 这 么 匆 匆 逝 去, 心 中 真 是 百 感 交 集 要 是 在 古

More information

1 科 学 谋 划, 有 序 促 进 扶 贫 工 作 的 持 续 发 展 1.1 科 学 定 位, 精 准 发 现 地 方 的 需 求 按 照 国 家 生 态 功 能 区 的 划 分, 库 伦 旗 属 重 点 生 态 保 护 开 发 区 这 里 生 态 环 境 优 良 特 色 作 物 资 源 优 势

1 科 学 谋 划, 有 序 促 进 扶 贫 工 作 的 持 续 发 展 1.1 科 学 定 位, 精 准 发 现 地 方 的 需 求 按 照 国 家 生 态 功 能 区 的 划 分, 库 伦 旗 属 重 点 生 态 保 护 开 发 区 这 里 生 态 环 境 优 良 特 色 作 物 资 源 优 势 Major Strategy and Policy Research on Targeted Poverty Alleviation 精 准 扶 贫 中 科 技 的 作 用 * 中 国 科 学 院 内 蒙 古 库 伦 旗 扶 贫 对 策 与 成 效 1 张 铜 会 2 唐 炜 1 中 国 科 学 院 寒 区 旱 区 环 境 与 工 程 研 究 所 兰 州 730000 2 中 国 科 学 院 科 技

More information

Microsoft Word - Avail News _Mac 2017_.doc

Microsoft Word - Avail News _Mac 2017_.doc BERITA AVAIL 1) AVAIL PAKEJ IPO (TERKINI)!! Berita BAIK!! Syarikat telah menjalankan satu promosi yang sangat hebat sempena Avail Go Public 2022. Pakej tersebut ialah Avail Pakej IPO. Terdapat 5 SET pilihan

More information

黑面琵鷺2015

黑面琵鷺2015 PG10402-0124 104-01-01 104 年 度 台 江 國 家 公 園 黑 面 琵 鷺 族 群 生 態 研 究 及 其 棲 地 經 營 管 理 計 畫 台 江 國 家 公 園 管 理 處 委 託 研 究 報 告 (104 年 ) ( 本 報 告 內 容 及 建 議, 純 屬 研 究 小 組 意 見, 不 代 表 本 機 關 意 見 ) 中 華 民 國 104 年 12 月 PG10402-0124

More information

CLS Newsletter No.15 慈 大 華 語 通 訊 第 十 五 月 慈 濟 大 學 語 言 教 學 中 心 活 動 預 告 活 重 要 記 事 重 特 約 專 文 進 泰 國 印 尼 慈 濟 學 校 華 語 教 師 培 訓 慈 濟 人 文 活 動 分 享 動 要 預 記 華 語 教 入 師 華 培 語 訓 語 工 音 作 的 分 世 享 界 嚴 趙 玉 彥 真 老 高 季 節 泰 班

More information

teh, penutur ataupun pelajar bahasa Esperanto, serta peminat budaya China. III. Anugerah & Hadiah Karya akan dinilai pada dua peringkat, iaitu penilai

teh, penutur ataupun pelajar bahasa Esperanto, serta peminat budaya China. III. Anugerah & Hadiah Karya akan dinilai pada dua peringkat, iaitu penilai Pesta Filem Mikro Antarabangsa China 2016-2017 Panduan Penyertaan Pertandingan Filem Mikro Antarabangsa Teh & Cinta http://esperanto.cri.cn/teokajamo2016c/ (Chinese) http://esperanto.cri.cn/teokajamo2016e/

More information

國家圖書館典藏電子全文

國家圖書館典藏電子全文 M09116032-1 - - 2 - 921 WTO - 3 - Abstract KeywordsTurnkey Projects, Architects, Working environment. According to the statistical data, it is recognized that architects is a professional career with high

More information

(Hektar REIT) is Malaysia s first retail focused REIT. Hektar REIT s principal objective is to provide its Unitholders with a defensible income distri

(Hektar REIT) is Malaysia s first retail focused REIT. Hektar REIT s principal objective is to provide its Unitholders with a defensible income distri I (Hektar REIT) is Malaysia s first retail focused REIT. Hektar REIT s principal objective is to provide its Unitholders with a defensible income distribution and to enhance the long-term value of the

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Equity Financing for Early-Stage Companies in China Ning Jia School of Economics and Management Tsinghua University CARE Conference Understanding China s Capital Markets June 2014 1 Development of China

More information

BYD Electronic (International) Company Limited ( BYD Electronic or the Company ; together with its subsidiaries known as the Group ; stock code: 285)

BYD Electronic (International) Company Limited ( BYD Electronic or the Company ; together with its subsidiaries known as the Group ; stock code: 285) BYD Electronic (International) Company Limited ( BYD Electronic or the Company ; together with its subsidiaries known as the Group ; stock code: 285) was spun off from BYD Company Limited ( BYD, stock

More information

28 EN-PRUlink golden managed 01

28 EN-PRUlink golden managed 01 All data is as of 31 December 2015 unless otherwise stated Features of Fund Eastspring Investments Berhad (531241-U) All data is as of 31 December 2015 unless otherwise stated How the Fund has performed

More information

08陈会广

08陈会广 第 34 卷 第 10 期 2012 年 10 月 2012,34(10):1871-1880 Resources Science Vol.34,No.10 Oct.,2012 文 章 编 号 :1007-7588(2012)10-1871-10 房 地 产 市 场 及 其 细 分 的 调 控 重 点 区 域 划 分 理 论 与 实 证 以 中 国 35 个 大 中 城 市 为 例 陈 会 广 1,

More information

目 錄 第 一 章 緒 論... 1 第 一 節 研 究 背 景... 1 第 二 節 研 究 動 機... 5 第 三 節 研 究 問 題... 6 第 四 節 研 究 方 法... 6 第 五 節 研 究 架 構... 7 第 六 節 研 究 流 程... 8 第 七 節 研 究 限 制...

目 錄 第 一 章 緒 論... 1 第 一 節 研 究 背 景... 1 第 二 節 研 究 動 機... 5 第 三 節 研 究 問 題... 6 第 四 節 研 究 方 法... 6 第 五 節 研 究 架 構... 7 第 六 節 研 究 流 程... 8 第 七 節 研 究 限 制... 東 吳 大 學 國 際 經 營 與 貿 易 學 系 碩 士 班 碩 士 論 文 指 導 教 授 : 蔣 成 博 士 東 南 亞 華 語 文 教 育 市 場 之 探 討 - 以 印 度 尼 西 亞 為 例 The Research of Chinese Education Market in Southeast Asia- Take Indonesia for Example 研 究 生 : 曾 子

More information

KAJIAN METAFORA KATA NAMA DAN KATA SIFAT DALAM CERPEN BAHASA MANDARIN

KAJIAN METAFORA KATA NAMA DAN KATA SIFAT DALAM CERPEN BAHASA MANDARIN KAJIAN METAFORA KATA NAMA DAN KATA SIFAT DALAM CERPEN BAHASA MANDARIN LAU YOKE LIAN DISERTASI DISERAHKAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN BAGI IJAZAH SARJANA PENGAJIAN BAHASA MODEN FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK

More information

Your Field Guide to More Effective Global Video Conferencing As a global expert in video conferencing, and a geographically dispersed company that uses video conferencing in virtually every aspect of its

More information

1.2 资 金 的 管 理 1.1 权 利 义 务 来 源 MOU 1.3 数 据 的 使 用 和 保 护 2 国 际 空 间 站 资 源 分 配 方 案 54

1.2 资 金 的 管 理 1.1 权 利 义 务 来 源 MOU 1.3 数 据 的 使 用 和 保 护 2 国 际 空 间 站 资 源 分 配 方 案 54 第 29 卷 第 12 期 全 球 科 技 经 济 瞭 望 Vol. 29 No. 12 2014 年 12 月 Global Science, Technology and Economy Outlook Dec. 2014 刘 阳 子 ( 中 国 科 学 技 术 信 息 研 究 所, 北 京 ) 摘 要 : 空 间 探 索 既 复 杂 艰 巨 又 耗 资 甚 大, 因 此, 世 界 各 国 无

More information

台 灣 人 權 學 刊 第 三 卷 第 三 期 他 還 接 受 教 育 部 的 委 託, 長 年 擔 任 中 央 層 級 的 人 權 教 育 輔 善 團 的 指 導 教 授, 至 今 已 有 多 年 我 雖 然 不 是 很 了 解 為 什 麼 他 可 以 一 邊 承 擔 教 育 部 賦 予 的 任

台 灣 人 權 學 刊 第 三 卷 第 三 期 他 還 接 受 教 育 部 的 委 託, 長 年 擔 任 中 央 層 級 的 人 權 教 育 輔 善 團 的 指 導 教 授, 至 今 已 有 多 年 我 雖 然 不 是 很 了 解 為 什 麼 他 可 以 一 邊 承 擔 教 育 部 賦 予 的 任 人權教育在台灣的推動及其進取之道 但昭偉 台北市立大學教育系教授 摘要 2016 年台灣的大選結果 素來對人權倡議有較多同情的民主進步黨取得政權 假如這曾提出以人權立國的政黨重新要來推動人權教育 並期許以人權政策和 國際社會接軌 他們在人權教育的推動上究竟應該採取什麼樣的作為才會最有 效 在這篇論文中 本文作者先交待從 2000 年到 2015 年當中兩個執政黨在人 權教育上的作為 在交待過程中 作者從教育理論和實踐工作者的觀點來評述

More information

( 三 ) 產 業 實 習 組 撰 寫 赴 大 陸 產 業 實 習 構 想 與 規 劃 (1,000 字 ) 具 良 好 學 習 意 願 與 工 作 態 度 部 份 跨 國 企 業 需 具 備 外 語 能 力 五 研 習 課 程 * 參 見 附 件 二 六 獎 助 對 象 研 習 期 間 將 有 陸

( 三 ) 產 業 實 習 組 撰 寫 赴 大 陸 產 業 實 習 構 想 與 規 劃 (1,000 字 ) 具 良 好 學 習 意 願 與 工 作 態 度 部 份 跨 國 企 業 需 具 備 外 語 能 力 五 研 習 課 程 * 參 見 附 件 二 六 獎 助 對 象 研 習 期 間 將 有 陸 2015 第 十 屆 兩 岸 暨 國 際 菁 英 蹲 點 獎 助 研 究 生 夏 令 營 一 活 動 主 旨 提 昇 臺 灣 暨 大 陸 研 究 專 業 水 準 強 化 兩 岸 學 術 交 流 與 產 業 對 話 2015 年 3 月 25 日 修 正 獎 助 兩 岸 與 國 際 菁 英, 赴 臺 灣 與 大 陸 進 行 學 術 研 究, 並 強 化 產 業 實 習 經 驗 與 創 業 能 力 二

More information

914-151014c

914-151014c 21 年 1 月 14 日 現 價 :HK$2.1 潜 在 上 升 空 间 :+19% 目 标 价 :HK$29.8 水 泥 行 業 安 徽 海 螺 水 泥 (914.HK) 華 東 的 一 流 水 泥 生 產 商 落 后 同 步 领 先 首 次 覆 蓋 財 務 資 料 一 覽 年 結 12 月 31 日 213 214 21E 216E 217E 收 入 ( 人 民 幣 百 萬 元 ),262 6,79

More information

Microsoft PowerPoint - 06. Zhang Guohua.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 06. Zhang Guohua.ppt [Compatibility Mode] 2015 年 中 欧 城 镇 化 伙 伴 关 系 论 坛 可 持 续 城 市 交 通 规 划 分 论 坛 Synergy of Transport, Industrial & Spatial Planning in the Age of New-type Urbanization 中 国 新 型 城 镇 化 与 交 通 产 业 空 间 协 同 规 划 Zhang Guohua Comprehensive

More information

untitled

untitled 20 90 1998 2001 1 Abstract Under the environment of drastic competitive market, risk and uncertainty that the enterprise faces are greater and greater, the profit ability of enterprise assets rises and

More information

3 Nombor di dalam segi empat sama ditambah dengan nombor di dalam bulatan dan jumlahnya didarab dengan nombor di dalam segi tiga sama sisi

3 Nombor di dalam segi empat sama ditambah dengan nombor di dalam bulatan dan jumlahnya didarab dengan nombor di dalam segi tiga sama sisi UJIAN DIAGNOSTIK Sk Seksyen 20,2016 MATEMATIK TAHUN 6 KERTAS 2 1 Jam [60 Nama:.. Kelas:. Jawab semua soalan. 1 Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor. 736 981 Rajah 1 Nyatakan digit yang mewakili nilai

More information

国际化经营 NTERNATIONAL OPERATIONS 2014年下半年原油价格大幅度快速下跌 目前仍在60 1.1.3 上游投资回报处于低谷 美元/桶以下低位震荡 幅度大 跌速快 回升慢 周期长 金融危机爆发以前的1998 2008年 石油公司的上游 是此轮油价行情的主要特征 未来油价形势依然

国际化经营 NTERNATIONAL OPERATIONS 2014年下半年原油价格大幅度快速下跌 目前仍在60 1.1.3 上游投资回报处于低谷 美元/桶以下低位震荡 幅度大 跌速快 回升慢 周期长 金融危机爆发以前的1998 2008年 石油公司的上游 是此轮油价行情的主要特征 未来油价形势依然 Vol.23, No.7 2015 国 际 石 油 经 济 INTERNATIONAL PETROLEUM ECONOMICS 低 油 价 对 石 油 物 探 行 业 的 影 响 及 应 对 策 略 周 涛 1, 牟 春 英 2, 郝 文 元 2 1, 冯 连 勇 ( 1. 中 国 石 油 大 学 ( 北 京 ); 2. 中 国 石 油 集 团 东 方 地 球 物 理 勘 探 有 限 公 司 ) 摘

More information

目 录 CONTENTS 国 枫 动 态 GRANDWAY NEWS... 2 国 枫 所 与 律 商 联 讯 联 合 主 办 沙 龙 活 动 圆 满 举 行... 2 The salon activity jointly organized by the Grandway and LexisNex

目 录 CONTENTS 国 枫 动 态 GRANDWAY NEWS... 2 国 枫 所 与 律 商 联 讯 联 合 主 办 沙 龙 活 动 圆 满 举 行... 2 The salon activity jointly organized by the Grandway and LexisNex 国 枫 周 刊 GRANDWAY WEEKLY 2016 年 第 12 期 总 第 389 期 2016/04/01 北 京 国 枫 律 师 事 务 所 ( 北 京 - 上 海 - 深 圳 - 成 都 - 西 安 ) Grandway Law Offices (Beijing-Shanghai-Shenzhen-Chengdu-Xi'an) 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街

More information

1505.indd

1505.indd 上 海 市 孙 中 山 宋 庆 龄 文 物 管 理 委 员 会 上 海 宋 庆 龄 研 究 会 主 办 2015.05 总 第 148 期 图 片 新 闻 2015 年 9 月 22 日, 由 上 海 孙 中 山 故 居 纪 念 馆 台 湾 辅 仁 大 学 和 台 湾 图 书 馆 联 合 举 办 的 世 纪 姻 缘 纪 念 孙 中 山 先 生 逝 世 九 十 周 年 及 其 革 命 历 程 特 展

More information

64 Culture and Education as Sponsored by the Board of Trustees for AIFBG Hsiu-huan Chou * Abstract The Board of Trustees for the Administration of the

64 Culture and Education as Sponsored by the Board of Trustees for AIFBG Hsiu-huan Chou * Abstract The Board of Trustees for the Administration of the 63 20 4 8 193 64 Culture and Education as Sponsored by the Board of Trustees for AIFBG Hsiu-huan Chou * Abstract The Board of Trustees for the Administration of the Indemnity Funds remitted by the British

More information

前 言 一 場 交 換 學 生 的 夢, 夢 想 不 只 是 敢 夢, 而 是 也 要 敢 去 實 踐 為 期 一 年 的 交 換 學 生 生 涯, 說 長 不 長, 說 短 不 短 再 長 的 路, 一 步 步 也 能 走 完 ; 再 短 的 路, 不 踏 出 起 步 就 無 法 到 達 這 次

前 言 一 場 交 換 學 生 的 夢, 夢 想 不 只 是 敢 夢, 而 是 也 要 敢 去 實 踐 為 期 一 年 的 交 換 學 生 生 涯, 說 長 不 長, 說 短 不 短 再 長 的 路, 一 步 步 也 能 走 完 ; 再 短 的 路, 不 踏 出 起 步 就 無 法 到 達 這 次 壹 教 育 部 獎 助 國 內 大 學 校 院 選 送 優 秀 學 生 出 國 研 修 之 留 學 生 成 果 報 告 書 奧 地 利 約 翰 克 卜 勒 大 學 (JKU) 留 學 心 得 原 就 讀 學 校 / 科 系 / 年 級 : 長 榮 大 學 / 財 務 金 融 學 系 / 四 年 級 獲 獎 生 姓 名 : 賴 欣 怡 研 修 國 家 : 奧 地 利 研 修 學 校 : 約 翰 克 普

More information

Abstract Since 1980 s, the Coca-Cola came into China and developed rapidly. From 1985 to now, the numbers of bottlers has increased from 3 to 23, and

Abstract Since 1980 s, the Coca-Cola came into China and developed rapidly. From 1985 to now, the numbers of bottlers has increased from 3 to 23, and Abstract Since 1980 s, the Coca-Cola came into China and developed rapidly. From 1985 to now, the numbers of bottlers has increased from 3 to 23, and increases ulteriorly. When the Coca-Cola company came

More information

4. Treatment for illness or discomfort/ 治疗疾病或不适的方法 / Rawatan untuk masalah tersebut B. Please describe the condition of illness, sign(s) and symptom(s

4. Treatment for illness or discomfort/ 治疗疾病或不适的方法 / Rawatan untuk masalah tersebut B. Please describe the condition of illness, sign(s) and symptom(s Product Testimony Form/ 产品见证表格 / Borang Testimoni Produk Personal Details / 个人资料 /Keterangan Diri Name/ 姓名 / Nama IC No/ 身份证号码 / No Kad Pengenalan Age/ 年龄 / Umur Gender/ 性别 / Jantina : Male/ 男 / Lelaki

More information

hks298cover&back

hks298cover&back 2957 6364 2377 3300 2302 1087 www.scout.org.hk scoutcraft@scout.org.hk 2675 0011 5,500 Service and Scouting Recently, I had an opportunity to learn more about current state of service in Hong Kong

More information

「當前賦稅改革重點」相關問題研析 - 國家政策研究基金會

「當前賦稅改革重點」相關問題研析 - 國家政策研究基金會 德 明 學 報 第 三 十 七 卷 第 一 期 民 國 102 年 6 月 pp.35-52 我 國 當 前 地 方 政 府 財 政 赤 字 之 研 究 我 國 當 前 地 方 政 府 財 政 赤 字 之 研 究 The Research of Taiwan Local Governments s Fiscal Deficit 王 有 康 Yu-Kun, Wang 國 立 成 功 大 學 政 治 經

More information

2 1751 Abstract ADB 2012 2011 7.0% 6.0% 2 18% UN Supachai Panitchpakdi OECD 40 2050 Economic growth in the Pacific region is expected to slow to 6.0%

2 1751 Abstract ADB 2012 2011 7.0% 6.0% 2 18% UN Supachai Panitchpakdi OECD 40 2050 Economic growth in the Pacific region is expected to slow to 6.0% ISSN 1019-2441 1751 501 http://www.cepd.gov.tw 101329 ( ) 1990 12 2 1751 Abstract ADB 2012 2011 7.0% 6.0% 2 18% UN Supachai Panitchpakdi OECD 40 2050 Economic growth in the Pacific region is expected to

More information

Company Report: Sinotrans Shipping (00368 HK)

Company Report: Sinotrans Shipping (00368 HK) : China Zhongwang (01333 HK) 中 文 版 Kevin Guo 郭 勇 公 司 报 告 : 中 国 忠 旺 (01333HK) Chinese version +86 755 23976671 kevin.guo@gtjas.com Advanced Aluminum Products Manufacturer, Maintain Buy 先 进 铝 材 制 造 商, 维

More information

9330.doc

9330.doc The research of the ecotourism operated by the cooperative operating system in northern Tapajen Mountain The research of the ecotourism operated by the cooperative operating system in northern Tapajen

More information

歼击机I uu

歼击机I  uu 网 址 : www.test8848.com www.test8848.net 1 公 司 简 介 ( 软 件 测 试 领 域 的 专 家 ) 北 京 世 碁 天 创 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 世 碁 天 创 ) 是 一 家 专 门 从 事 咨 询 外 包 培 训 业 务 的 高 科 技 企 业, 主 要 业 务 有 :IT 咨 询 软 件 测 试 项 目 外 包 企 业 软 件

More information

CIP

CIP 2010 上 海 商 务 发 展 政 策 汇 编 上 海 市 商 务 委 员 会 上 海 科 学 技 术 文 献 出 版 社 CIP 前 言 2010 上 海 商 务 发 展 政 策 汇 编 由 上 海 市 商 务 委 员 会 汇 集 整 理, 收 录 了 近 年 来 上 海 市 政 府 及 其 相 关 职 能 部 门 出 台 的 有 关 商 务 领 域 的 产 业 发 展 产 业 管 理 扩 大

More information

我国原奶及乳制品安全生产和质量安全管理研究

我国原奶及乳制品安全生产和质量安全管理研究 密 级 论 文 编 号 中 国 农 业 科 学 院 硕 士 学 位 论 文 我 国 原 奶 及 乳 制 品 质 量 安 全 管 理 研 究 Study on Quality and Safety Management of Raw Milk and Dairy Products in China 申 请 人 : 段 成 立 指 导 教 师 : 叶 志 华 研 究 员 张 蕙 杰 研 究 员 申 请

More information

Abstract After over ten years development, Chinese securities market has experienced from nothing to something, from small to large and the course of

Abstract After over ten years development, Chinese securities market has experienced from nothing to something, from small to large and the course of 2003 MBA 600795 SWOT Abstract After over ten years development, Chinese securities market has experienced from nothing to something, from small to large and the course of being standardized. To all securities

More information

MEMO

MEMO 法 律 教 育 及 培 訓 常 設 委 員 會 二 零 一 四 年 週 年 報 告 二 零 一 四 年 一 月 一 日 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 目 錄 週 年 報 告... 1 附 件 1 : 法 律 執 業 者 條 例 第 74A 條... 7 附 件 2 : 法 律 教 育 及 培 訓 常 設 委 員 會 成 員... 9 附 件 3 : 香 港 城 市 大 學 法

More information

关 于 瓶 装 水, 你 不 得 不 知 的 8 件 事 情 关 于 瓶 装 水, 你 不 得 不 知 的 8 件 事 情 1 水 质 : 瓶 装 的, 不 一 定 就 是 更 好 的 2 生 产 : 监 管 缺 位, 消 费 者 暴 露 于 风 险 之 中 人 们 往 往 假 定 瓶 装 水 是

关 于 瓶 装 水, 你 不 得 不 知 的 8 件 事 情 关 于 瓶 装 水, 你 不 得 不 知 的 8 件 事 情 1 水 质 : 瓶 装 的, 不 一 定 就 是 更 好 的 2 生 产 : 监 管 缺 位, 消 费 者 暴 露 于 风 险 之 中 人 们 往 往 假 定 瓶 装 水 是 关 于 瓶 装 水, 你 不 得 不 知 的 件 事 情 关 于 瓶 装 水, 你 不 得 不 知 的 8 件 事 情 关 于 瓶 装 水, 你 不 得 不 知 的 8 件 事 情 1 水 质 : 瓶 装 的, 不 一 定 就 是 更 好 的 2 生 产 : 监 管 缺 位, 消 费 者 暴 露 于 风 险 之 中 人 们 往 往 假 定 瓶 装 水 是 干 净 安 全 健 康 的, 广 告 传 递

More information

封面

封面 題 目 : 符 號 學 視 角 下 的 雙 十 一 購 物 狂 歡 節 的 現 象 研 究 Title: Double Eleventh Shopping Spree from the Perspective of semiotics 姓 名 Name 學 號 Student No. 學 院 Faculty 課 程 Program 專 業 Major 指 導 老 師 Supervisor 日 期 Date

More information

Microsoft Word - 11月電子報1130.doc

Microsoft Word - 11月電子報1130.doc 發 行 人 : 楊 進 成 出 刊 日 期 2008 年 12 月 1 日, 第 38 期 第 1 頁 / 共 16 頁 封 面 圖 話 來 來 來, 來 葳 格 ; 玩 玩 玩, 玩 數 學 在 11 月 17 到 21 日 這 5 天 裡 每 天 一 個 題 目, 孩 子 們 依 據 不 同 年 段, 尋 找 屬 於 自 己 的 解 答, 這 些 數 學 題 目 和 校 園 情 境 緊 緊 結

More information

Top 10 News News Top 10 Top Ten News of Environment Sector Top Ten News of GSEGC 2010 70% 80 200 (GSEGC) GSEGC Achieved Its First Private Placement Golden State Holding Group Again Awarded as One of Top

More information

% %

% % 2014 20 2 POPULATION & DEVELOPMENT Vol. 20 No. 2 2014 430073 2010 C913 A 1674-1668 2014 02-0033 - 11 The Analysis of the Social Security of Migrant Workers and Their Integration into Urban Society SHI

More information

OUR VISION Galaxy s vision is to be: Globally recognized as Asia s leading gaming and entertainment corporation. This vision will be achieved through

OUR VISION Galaxy s vision is to be: Globally recognized as Asia s leading gaming and entertainment corporation. This vision will be achieved through Galaxy Entertainment Group Limited Stock Code Interim Report 2013 OUR VISION Galaxy s vision is to be: Globally recognized as Asia s leading gaming and entertainment corporation. This vision will be achieved

More information

摘 要 在 1990, 毛 四 周 群 山 抱, 而 在 山 中, 蕴 藏 着 丰 富 的 锡 米 銔 毛 个 村 改 邦, 马 来 文 Kampung Asam Kumbang 銔 Asam Kumbang 是 种 特 别 的 树, 在 英 文 称 Roselle, 中 文 个 美 称 洛 花 銔

摘 要 在 1990, 毛 四 周 群 山 抱, 而 在 山 中, 蕴 藏 着 丰 富 的 锡 米 銔 毛 个 村 改 邦, 马 来 文 Kampung Asam Kumbang 銔 Asam Kumbang 是 种 特 别 的 树, 在 英 文 称 Roselle, 中 文 个 美 称 洛 花 銔 UTAR NEW VILLAGE COMMUNITY PROJECT REPORT NAME OF NEW VILLAGE: ASAM KUMBANG, KUALA KUBU BHARU 邦, 毛 SELANGOR Project carried out by: Student Name ID Number Course Year/ Semester 1. Lee Ai Lian 12ABB04738

More information

2020 World Trade Organization, WTO Asia- Pacific Economic Cooperation, APEC The Company Act (company limited by share) companies limited by

2020 World Trade Organization, WTO Asia- Pacific Economic Cooperation, APEC The Company Act (company limited by share) companies limited by - ( Sabah Sarawak ) Labuan Putrajaya (Development Financial Institutions) (Takaful Operator) Bank Negara Malaysia Shariah 2006 8 Malaysia International Financial Center, MIFC the Association of South-East

More information

HEALTH A-Plus Junior CriticalCare A closer look at the benefits Medical advancements for the treatment and early detection of critical illnesses have

HEALTH A-Plus Junior CriticalCare A closer look at the benefits Medical advancements for the treatment and early detection of critical illnesses have HEALTH A-Plus Junior CriticalCare Early-Stage Protection for Juvenile Specific Critical Illnesses PT0810334/0517 aia.com.my HEALTH A-Plus Junior CriticalCare A closer look at the benefits Medical advancements

More information

目 录 前 言 戴 维 斯 双 击 理 论 (Davis double-killing effect)...4 1. 转 型 促 发 展, 前 景 广 阔...4 1.1 发 展 迅 速, 初 具 规 模...4 1.2 转 型 促 发 展, 前 景 广 阔...7 1.2.1 资 本 市 场 将

目 录 前 言 戴 维 斯 双 击 理 论 (Davis double-killing effect)...4 1. 转 型 促 发 展, 前 景 广 阔...4 1.1 发 展 迅 速, 初 具 规 模...4 1.2 转 型 促 发 展, 前 景 广 阔...7 1.2.1 资 本 市 场 将 金 融 信 息 服 务 : 前 景 广 阔, 等 待 双 击 证 券 研 究 报 告 行 业 深 度 研 究 软 硬 件 及 服 务 增 持 ( 维 持 ) 报 告 日 期 :2011 年 3 月 2 日 行 业 指 数 与 相 关 市 场 指 数 比 较 收 盘 月 涨 幅 (%) 天 相 行 业 指 数 3002.38 7.62 天 相 流 通 指 数 3822.94 7.8 上 证 指 数 2918.92

More information

擬稿

擬稿 立法會 CB(2)29/09-10(03) 號文件 2009 10 22 : 2. 2009 9 13 3. ( 59 ) () ( 59I ) ( ( 59AC ) ( 509 4. - 2 - ( ) ( 5. 50 6. ( ) 2003 2003 ( ) 7. ( ) VA 2 ( ) VA 20 12 8. ( ) ( ) 20 12 - 3-9. 20 12 50 12 10. 1 (

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南華大學 碩士論文 中華民國九十五年六月十四日 Elfin Excel I II III ABSTRACT Since Ming Hwa Yuan Taiwanese Opera Company started to cooperate with the Chinese orchestra, the problem of how the participation of Chinese music

More information

9 61-89 2004 12 * * 62 9 1 2 3 4 5 6 1 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 63 7 8 12 1 1 1 1 2 3 1 6 1 1 9 56 11 13 24 2 7 8 9 64 9 7 7 3 4 9 10 23 11 1357 2468 11 10 19 2003 10 1 65 7 5 3 1 2 4 6 8 1 6 8 4 4 6 1 30

More information

(Microsoft Word - ICT Home Automation Course 2015 Jun - \270\324\261\241\244\316\263\370\246W\252\355.doc)

(Microsoft Word - ICT Home Automation Course 2015 Jun - \270\324\261\241\244\316\263\370\246W\252\355.doc) 澳 門 機 電 工 程 師 學 會 The Macao Institution of Electrical and Mechanical Engineers 持 續 進 修 發 展 計 劃 Program of Development 講 者 : 張 子 惇 and 工 程 Continuous 師 Study 應 用 於 家 居 節 能 自 動 化 的 信 息 通 訊 技 術 Deployment

More information

2002

2002 編 號 :(91)055.606 文 化 創 意 產 業 概 況 分 析 調 查 委 託 單 位 : 行 政 院 經 濟 建 設 委 員 會 研 究 單 位 : 財 團 法 人 國 家 文 化 藝 術 基 金 會 中 華 民 國 九 十 一 年 十 二 月 1 行 政 院 經 濟 建 設 委 員 會 文 化 創 意 產 業 概 況 分 析 調 查 計 畫 主 持 人 : 薛 保 瑕 協 同 計 畫

More information

Penghargaan

Penghargaan BAB 4 ANALISIS DATA 4.0 PENGENALAN Kajian ini dijalankan untuk meneliti keupayaan mahasiswa/i etnik Melayu mentranskripsikan dan membezakan komponen utama fonetik bahasa Mandarin dari aspek mendengar dalam

More information

GDP = + + SNA

GDP = + + SNA 许宪春 GDP GDP 0086 4 GDP = + + SNA 993 008 5 03 GDP GDP = + + = + + + + - GDP GDP GDP GDP GDP = + + - + - = + + + 3 6 3 4 5 3 4 5 008 38 0 5 0 3 008 SNA European Commission, International Monetary Fund,

More information

LAPORAN TAHUNAN MSWG MUKTAMAD UNTUK DICETAK A.indd 2 3/17/16 11:39 PM

LAPORAN TAHUNAN MSWG MUKTAMAD UNTUK DICETAK A.indd 2 3/17/16 11:39 PM LAPORAN TAHUNAN 2015 Memacu Pengawasan 20160317 LAPORAN TAHUNAN MSWG MUKTAMAD UNTUK DICETAK A.indd 1 3/17/16 11:39 PM 20160317 LAPORAN TAHUNAN MSWG MUKTAMAD UNTUK DICETAK A.indd 2 3/17/16 11:39 PM Penyata

More information

Microsoft Word - 第四組心得.doc

Microsoft Word - 第四組心得.doc 徐 婉 真 這 四 天 的 綠 島 人 權 體 驗 營 令 我 印 象 深 刻, 尤 其 第 三 天 晚 上 吳 豪 人 教 授 的 那 堂 課, 他 讓 我 聽 到 不 同 於 以 往 的 正 義 之 聲 轉 型 正 義, 透 過 他 幽 默 熱 情 的 語 調 激 起 了 我 對 政 治 的 興 趣, 願 意 在 未 來 多 關 心 社 會 多 了 解 政 治 第 一 天 抵 達 綠 島 不 久,

More information

傾銷事實分析報告

傾銷事實分析報告 對 自 中 國 大 陸 產 製 進 口 之 卜 特 蘭 水 泥 及 其 熟 料 申 請 繼 續 課 徵 反 傾 銷 稅 ( 公 開 版 ) 謹 呈 財 政 部 關 務 署 經 濟 部 貿 易 調 查 委 員 會 台 灣 區 水 泥 工 業 同 業 公 會 代 理 人 : 理 律 法 律 事 務 所 林 鳳 律 師 / 林 靖 苹 律 師 / 詹 凱 惟 律 師 日 期 :2016 年 5 月 3 日

More information