Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3 cm

4

5

6 kpa mm Hg kpa

7 mm Hg cm

8

9

10

11 m

12 A A M H R H

13 A A B A B A B H F

14

15

16 g dl HbO H b O g ml

17 ml g ml ml gml ml g S S S S Hz Hz Hz

18 S S S cm cm cm cm cm

19 PCG S S S S S M T P secs T S A P A P A P sec A P sec A P A P P A S SA S S

20 S S S S S S M T sec S M T S S S P AP P A S P A P A S P S A P S S S A P sec

21 S A PA P P S P S S S S S S S S S S S S S S S S S P R S S P R S

22 OS OS OS PK ES AES PES SC

23

24 S S S S H z H z Hz S

25 S S PS S S S

26 S P P PES A P sec

27 S S

28 PCG H z

29 ECG EKG

30 K Na K Na K K K K mv mv mv mv mv

31 mv mv mv Ca Ca Ca Ca

32 P QRS T VCG W

33 mm mm mv mm mm mv mm P av F avr mv V P mv P Ta P P R QRS ST QRS Q R QS QRS QRS q R R avl mv av F mv avr mv V mv V

34 mv RV SV mv RV SV mv mv R S mv mv Q RS avr V r S R S V qr R S V V R S q QRS P R P R S T S mv mv V V mv T QR R T R S T T U T U QRS R R P P T P QRS I a VL S avr

35 R mv V mv V R S T P P P V P P mv Q RS RV RV mv RV RV SV SV mv mv R mv R S mv Rav L mv R avf mv S T T QRS S T T U ST T U RV SV mv V V R mv RV SV mv V R S qr Rav R mv

36 V V rsrr Sr a VF S T T QRS QRS S T T QRS ST QT QRS U QT P R Q RS U U TU T QRS P S T avl P QRS T V V R S Q S Q S V rsr

37 T R A kg M kg M kg M kg M kg M

38 S T mv S T mv U A M

39 N J QT P H H z mm mv mm H z V V V V

40 P q R S ST M M b

41 a a M M A P R L RVOT RA TV PV AV LA LCC RCC NCC RV IVS IAS AML P ML MV O

42 PW DA O A O LV A PEX BASE A TL STL PPM SV

43 M M

44 M M

45 EF mvcf LVEDP LVMW

46 X X X X X X X X

47 X cm X kv X X X X

48 RAO CAO

49 X X X X X X X X

50 X X

51 X CT X CT CT CT C T

52 X X cm DSA DSA DSA IVDSA IVDSA DSA IVDSA DSA DSA DSA DSA DSA DSA IVDSA DSA

53 IVDSA IVDSA DSA DSA IVD SA DSA IVDSA IVDSA F PRNA a am Tc a am Tc

54

55 ERNA a am Tc X R

56 SV CO EF ESV EDV PFR T PFR EF SV EDV EDV ESV EDV E F EF EF E F E F TlCl Tl K Tl

57 TlCl Tl Tl T l T l Tl Tl a am Tc a am Tc a am Tc MIBI Tl aam Tc aam Tc PY P

58 aam Tc PYP In

59

60 ml 1

61 QRS T QRS T X X ml

62 P A P A msec A H A H msec H msec H V H V Q RS msec P A A H H H H H V

63 QRS

64 P TCA A P TCA P TCA mm

65 P TCA P TCA P TCA P TCA P TCA P TCA P TCA P TCA P TCA P T CA

66 H BE H z X A V H I avf V mm sec P A P A ms A H A H ms H m s H V H V Q RS ms P A A H H H H H V A

67 H V H A H V H A H H QRS QRS V H H H H V H V H V H V A H H V A H H V A H H V A H H V A H H V A H P QRS

68 A H H V A H H V H RA LRA H BE CS ms

69 SNR T P ms SNR Tc ms SACT a b m s

70 SN RT ms ms PSVT PSV T PSVT

71 A AA A ms A H A B A H ms A B A H P VST QRS P VST PSVT A B V A PSVT

72 P PSVT QRS V H H V H V

73 P F F cm SE TE T R T R R R T R T T TR

74 T T mm mm B CT

75 W C C k p H

76 k C

77 Na K ATP Na N a Ca Ca

78 MDP P R T P MDP T P Q T S T T

79

80

81 ng ml Ca Ca CAT CAT CAT

82 Ca Ca CAT Ca CAT CAT CAT CAT Ca Ca DNA Ca Ca CAT Ca CAT CA T CAT

83 CA T CAT LDL CAT CAT

84

85

86 ISA Na Ca K

87 I IA IB IC IA Q T Na K QT Q T

88 N IB

89 IC Q T

90 IC

91

92 Q T mg mg Q T Ca Ca

93 Ca ATP

94

95 ACT H

96

97

98 B AT AT AT AT

99

100 S T T

101 mg kpa mm Hg

102 AG AG A G AG PGE PGI

103 kpa mmh g M

104 Q RS cm

105 mmh g

106

107

108 C C

109

110

111

112

113 A IgA IgA siga E IgE IgE IgE IgE

114 C

115 K

116 cm

117

118 ml

119 X X X CT

120

121 X

122

123

124 ph

125 A B C E

126

127 X

128 NAR ES IgE

129 X X

130

131 X

132 X X

133 cm

134

135 cm

136 mm X

137

138

139 X X X

140

141

142

143 EB

144

145

146 O B

147

148

149 X

150 Co EB EB EB EB EB

151 X CT

152 EB B

153 EB

154

155

156

157 X X X

158

159

160

161

162

163 T

164

165 C C

166 X

167

168

169

170

171

172

173

174 X CT

175

176 B

177

178

179 UICC X

180

181 IAL

182

183 mm m m m

184 IgE IgE A m B

185 mm Hg mmhg mmh g mmhg mmhg m m CO O mmh g mmh g

186 L min ml

187 L L L min L min ml cmh O cm

188 L min L min L min CO ml min mmhg CO O O CO O

189 ml

190

191

192 ml ml ml K

193

194

195

196 ml

197

198

199 AIDS T

200 COPD C E

201

202 IgG C

203 A mm

204 X CT Ga Ga

205

206 cm cm L

207 B B B B B A A G P AP UD

208 m C cm m m B

209 IgAIgG IgD IgE A PU D P m ml g K ml

210 A B D

211

212 X

213

214 X

215

216 X

217

218

219

220 ml X X

221 WD H A

222

223 ml ml ml WD H A

224

225 D B HIAA X X C T B

226 ml

227 N O O H H CH H C H CO CO CO CO HCO ml ml CO CO CO CO CO CO

228

229

230 X cm cm cm X X X X CT CT CT CT CT

231 ml ml g ml mmh g g

232 ml

233 mmh g mmh g ml

234

235

236 P FDP mg g ml X ml X

237 X

238 X cm cm

239 cm B B C T

240 mg mg mg mol L mg dl mol L mg dl

241 mol L mg dl ABO Rh G PD

242 mol L B X CT CT CT B B CT ERCP

243 ph g k g g k g ml

244 ml mmol h mmol h ml A B C A B C

245 B X P TC P T CD

246

247 cm

248 C T

249 CT mm X cm cm mm

250

251 B X CT

252 m CCD CCD

253

254 ERCP X ERCP cm cm

255 GP T

256 mol L mol L mg nmol ml ALT GP T AST GOT AKP ALP A KP A KP AK P

257 GGT GGT A KP GGT GGT GGT NT ADA MA O LD H LAP ALD g L g L g L A FP

258 g L g L g L BSP T TT TT

259 cm mm X

260 ph

261 H H K A T P

262

263 H H H H H H

264 H H P H H H H

265 mg H H H K ATP H K ATP ph H E camp

266 H B B

267 B X

268 A D K

269

270

271

272 T

273

274 B

275

276

277 B X B

278 cm B

279

280

281 B

282

283

284 X CT

285

286 X

287

288

289

290 cm cm

291

292 X

293 X X

294 X X

295 X X

296 mm

297 X

298 X X

299 X X X

300

301 B B DN A

302 B X pg ml pg ml

303

304 G G p H ph D G E PGE

305 H O O

306 cm cm

307 X X X B

308 cm cm cm

309 MA O meq h MA O meq h H

310 H H H H H H mg H E

mm Schlesinger mm ml ml ml min ml ml ml ml H E ml ml g min kg ml min ml ml ml g min ml LVEDP LVEDP PC WP N M M AN F A NF AN P A NP H AN P AN P ANP A NP A NP A NP A NP Na A NP A NP AN P

More information

(CIP) /,,. :,2005 ( ) ISBN 7 81010 879 4................R72 CIP (2005) 076544 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn) ( 1200 201203) 850 mm 1168 mm 1/ 3

(CIP) /,,. :,2005 ( ) ISBN 7 81010 879 4................R72 CIP (2005) 076544 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn) ( 1200 201203) 850 mm 1168 mm 1/ 3 (CIP) /,,. :,2005 ( ) ISBN 7 81010 879 4................R72 CIP (2005) 076544 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn) ( 1200 201203) 850 mm 1168 mm 1/ 32 14 339 1 4 160 2005 11 1 2005 11 1 ISBN 7 81010 879

More information

) Zhen duan xue shi xi zhi dao () ,,, ( ),,, ( ),,,, : 1., 2., 3. 4.,, 5., ;,,, 2005 5 ( 1 ) ( 5 ) (10) (14) (18) (20) (22) (26) (29) (36) (38) (43) (47) (49). (49). (50) (52) (55) (59). (61). (62) (67)

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf mm Hg kpa mm Hg kpa mmh g kpa mmh g mmh g kpa kpa mmhg kpa mm Hg E M E E kpa mmhg kpa mmhg kpa mmh g mm H g mmh g kpa mmhg kpa mmh g kpa mmhg Schmieder Scherrer Montfans Perloff mg g a kpa

More information

<B0DACDD1B9DAD0C4B2A1B5C4C0A7C8C52E733932>

<B0DACDD1B9DAD0C4B2A1B5C4C0A7C8C52E733932> 摆 脱 冠 心 病 的 困 扰 第 一 章 认 识 冠 心 病 总 论 [ 病 因 ] 动 脉 粥 样 硬 化 多 发 生 在 弹 力 型 大 中 等 型 动 脉, 如 主 动 脉 冠 状 动 脉 脑 动 脉 及 肾 动 脉 等 其 主 要 病 变 为 内 膜 和 中 层 平 滑 肌 细 胞 有 类 脂 质 沉 着 粥 样 斑 块 纤 维 斑 块 形 成, 并 可 伴 发 出 血 血 栓 形 成,

More information

A D A V A Ca Ca Na K A T P ATP ADP ADP ATP H Z Z Z Z Ca Ca H Ca H C ph B B B B A D E K B K P G P Willis CO P Q R S T P QRS T T P R S T kpa kpa mmh g mmhg mmh g mmhg

More information

五花八门宝典(一).doc

五花八门宝典(一).doc BBS...5... 11...23...26...31...46...49...54...55...57...59...62... 110... 114... 126... 132... 149 I "108" 1 2 3 4 BBS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 M ( ) Kg S ( ) A ( ) K (

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP) /. 2. :, 2004 (. ) ISBN 7-5077-2116-7......... :. R473. 5-44 CIP ( 2004 ) 022391 : : : : : : 2 1 : 100078 : : 787mm 1092mm 16 : 7. 5 : 180 : 2004 4 2 : 2004 4 1 : 00001 10000 : 100. 00 ( 10 ) (

More information

6 ),, A B C X 4,,,,,,,, (CIP) /,. :, ( / ) ISBN R96-44 CIP (2004) : / : :

6 ),, A B C X 4,,,,,,,, (CIP) /,. :, ( / ) ISBN R96-44 CIP (2004) : / : : ( ) ( ) 6 ),, A B C X 4,,,,,,,, (CIP) /,. :,2004.5 ( / ) ISBN 7-81060 - 374-4............ - -.R96-44 CIP (2004) 020654 818 : 200433 / : 021-65493093 : 787 1092 1/ 16 : 20.25 : 496 2004 5 1 2004 5 1 :13

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf . ( ) ( CIP) ( ) /. 2. :, 2004 (. ) ISBN 7-5077-2116-7......... : :. R473. 71-44 CIP ( 2004 ) 022284 : : : : : : 2 1 : 100078 : : 787mm 1092mm 16 : 7. 5 : 180 : 2005 3 2 : 2005 3 2 : 00001 10000 : 100.

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf 7 , () ( ) 10! :,,,, 1 ,,,,,,, 64,,,,, 2003,,,,! 2 ( 1) (10) (16) (24) (34) (38) (42) (46) (51) (69) (78) (94) (114) (119) 1 (124) (136) (146) (152) (162) (168) (174) (178) (190) () (203) (204) (249)

More information

( CIP) : /. :, ISBN R161. CIP (2002) JIANKANG XINGDONG SHIYONG CAOZUO JINGDIAN * ( 6 ) : :

( CIP) : /. :, ISBN R161. CIP (2002) JIANKANG XINGDONG SHIYONG CAOZUO JINGDIAN * ( 6 ) : : ( CIP) : /. :, 2003. 1 ISBN 7-200 - 04821-6.......... R161. CIP (2002) 106738 JIANKANG XINGDONG SHIYONG CAOZUO JINGDIAN * ( 6 ) : 100011 : www.bph.com.cn * 8501168 32 11.5 250 000 2003 2 1 2003 2 1 1-55000

More information

(CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN 7 81010 910 3.......... R247.1 TS927.161 CIP (2005) 105125 ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( 1200 201203 ) 787 mm

(CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN 7 81010 910 3.......... R247.1 TS927.161 CIP (2005) 105125 ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( 1200 201203 ) 787 mm (CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN 7 81010 910 3.......... R247.1 TS927.161 CIP (2005) 105125 ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( 1200 201203 ) 787 mm 1092 mm 1/ 32 8.375 182 1 4 100 2005 11 1 2005 11 1

More information

,,,,,,,, (CIP) /,. - :, ( ) ISBN R CIP (2003) : : ( 818 : ) : / 32 : : 263

,,,,,,,, (CIP) /,. - :, ( ) ISBN R CIP (2003) : : ( 818 : ) : / 32 : : 263 ,,,,,,,, (CIP) /,. - :,2003.11 ( ) ISBN 7-81060-315-9............ - -.R512.6-44 CIP (2003) 048452 : : ( 818 : 200433 ) : 787 1092 1/ 32 : 11.75 : 263 2003 11 1 2003 11 1 : 1 4 000 ISBN 7-81060-315-9/ R

More information

nm m Cl H CO Na K ATP Na K K Na K K ESR mm mm H b O CO Fe O Fe HbO O Fe O CO H b O H bco H b O CO H b O H b ATP Na K mm mm O CO B B B C E Fe F eso B DN A B B B VB B B B B B sprue B B B B A T P Na

More information

( C I P). :, 2001. 5 ISBN 7-5308-3025-2 /,.... R544. 1 CIP ( 2001) 11807 : : : : 189 3000 20 ( 022 ) 2 730631 4 7 87 1092 1 / 3 2 8. 25 15 8 000 20 01

( C I P). :, 2001. 5 ISBN 7-5308-3025-2 /,.... R544. 1 CIP ( 2001) 11807 : : : : 189 3000 20 ( 022 ) 2 730631 4 7 87 1092 1 / 3 2 8. 25 15 8 000 20 01 ( C I P). :, 2001. 5 ISBN 7-5308-3025-2 /,.... R544. 1 CIP ( 2001) 11807 : : : : 189 3000 20 ( 022 ) 2 730631 4 7 87 1092 1 / 3 2 8. 25 15 8 000 20 01 6 1 2001 6 1 : 1 00 000 : 000. 00 ( 1 ) ( 1 ) ( 1

More information

AA.S92

AA.S92 目 录 第 一 章 肾 的 概 述 (1) 第 二 章 泌 尿 系 统 疾 病 的 诊 断 (41) 第 三 章 肾 血 管 疾 病 (101) 第 四 章 肾 脏 运 转 异 常 综 合 症 (117) 第 五 章 遗 传 性 和 先 天 性 肾 病 (124) 第 六 章 免 疫 介 导 性 肾 脏 病 (133) 第 七 章 尿 路 感 染 第 八 章 肾 衰 第 九 章 尿 失 禁 (143)

More information

( ) 1,,, 13, 314,,,,,, ( ),,,,, 80,,,,, ;,,,,,,, ;,, ;,,,,, 1997 11 16 1 ), ( ),,,,,,,,,,,,,,, 1. 33 ; ; ; ;, 25, 10, 33 1 2. 21, 30g, 35, 31, 4, 88. 57% 2 3. 1 1 30g, 12, 3, 8 3 4. 1 78,,,, 30g, 12g,

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9DAD0C4B2A1CAB3C1C6CAB3C6D72020CFC2>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9DAD0C4B2A1CAB3C1C6CAB3C6D72020CFC2> 冠 心 病 食 疗 食 谱 第 二 编 冠 心 病 第 一 章 冠 心 病 概 述 第 一 节 冠 状 动 脉 粥 样 硬 化 性 心 脏 病 冠 状 动 脉 粥 样 硬 化 性 心 脏 病, 简 称 冠 状 动 脉 性 心 脏 病 或 冠 心 病, 有 时 又 被 称 为 冠 状 动 脉 病, 或 缺 血 性 心 脏 病, 指 由 于 冠 状 动 脉 粥 样 硬 化 导 致 心 肌 缺 血, 缺

More information

é SI 12g C = 6 12 = 1 H2( g) + O2( g) H2O( l) + 286kJ ( 1) 2 1 1 H 2( g) + O2( g) H2O( l) H = 286kJ mol ( 2) 2 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) 34kJ 2 1 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) H = + 34kJ mol 2 1 N

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf 1 1 1.?? 1 2.?? 1 3.? 1 4.? 1 5.? 1 6.? 2 7.? 2 8.? 2 9.? 2 10.? 3 11.? 3 12.? 3 13.? 3 14.? 4 15.? 4 16.? 4 1 17.? 4 18.,? 4 19.? 4 20.? 5 21.? 5 22.? 5 23.? 6 24.,? 6 25.,? 6 26. ( ),? 6 27.,? 6 28.?

More information

校园之星

校园之星 xinxin jiankang congchu g ml ml g xinxin jiankang congchu A C D E K B B B xinxin jiankang congchu DNA DN A xinxin jiankang congchu VLDL H DLApoA ApoB ApoC ApoC LCAT A D E K B A D C PP N AD NADP B T P

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf , 90, 6000 t, 1333 ha,, 500 600 t,, 131.3 ha,,,,,,,,,, ,, 9 10, 11 12, 3 4,,,,, 0.067ha 500 1000kg,, 0.067ha 2000 3000kg, 4000 5000kg,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ( ),,,,, : 1.,,,,,,,,,,,,, 2., 11, 23 31 , 7, 37,,,

More information

校园之星

校园之星 10 1 12 13 A B A B 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 24 25 26 S S 27 28 A B A B 29 V 30 N S 31 N S S S S N S S S 32 3 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 5 56 57 58 59 60 61 62 63

More information

1 2-14 I + A + 1 2 2 I 8 5 14 7 5 14 2 3 Ε K = RT ZF + K ln [ ] + [ K ] 0 i ( mv) + K Ε K = 595. lg [ ] 0 ( mv) + [ K ] i 60% 40% 20% 15% 4% 1% 55

More information

,,,, (CIP) /. :, 2004.5 () ISBN 7-81060 - 381-7.........-.R593.21 CIP (2004) 020651 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.125 : 229 2004

,,,, (CIP) /. :, 2004.5 () ISBN 7-81060 - 381-7.........-.R593.21 CIP (2004) 020651 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.125 : 229 2004 ,,,, (CIP) /. :, 2004.5 () ISBN 7-81060 - 381-7.........-.R593.21 CIP (2004) 020651 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.125 : 229 2004 5 1 2004 5 1 : 1 3 000 ISBN 7-81060 - 381-7/ R287 :

More information

99710b45zw.PDF

99710b45zw.PDF 1 2 1 4 C && Zn H H H H H Cl H O H N H H H CH C H C H 3 2 5 3 7 H H H H CH 3 C2H 5 H H H O H H O K K O NO 2 H O NO 2 NO O 2 C2H5 H O C2H5 C H O C2H3 2 5 H H H O H H O 1826 O

More information

(CIP) : / :,, :,2000.5 ISBN 7-04 - 008822-3 - - N - 42 CIP (2000)60397 55 100009 010-64054588 010-64014048 / 8501168 1/ 32 7.875

(CIP) : / :,, :,2000.5 ISBN 7-04 - 008822-3 - - N - 42 CIP (2000)60397 55 100009 010-64054588 010-64014048  /  8501168 1/ 32 7.875 ( ) (CIP) : / :,, :,2000.5 ISBN 7-04 - 008822-3 - - N - 42 CIP (2000)60397 55 100009 010-64054588 010-64014048 http:/ / www.hep.edu.cn 8501168 1/ 32 7.875 190 000 8.40, ( ) 1 16 16 16 18 21 22 24 24 24

More information

466 江 苏 实 用 心 电 学 杂 志 2013 年 第 22 卷 第 1 期 高, 其 与 缓 慢 心 率 时 的 早 复 极 有 关, 形 成 凹 面 向 下 形 ST 段 抬 高 同 理 心 内 膜 层 心 肌 细 胞 的 l to 电 流 较 心 外 膜 层 心 肌 细 胞 降 低 时,

466 江 苏 实 用 心 电 学 杂 志 2013 年 第 22 卷 第 1 期 高, 其 与 缓 慢 心 率 时 的 早 复 极 有 关, 形 成 凹 面 向 下 形 ST 段 抬 高 同 理 心 内 膜 层 心 肌 细 胞 的 l to 电 流 较 心 外 膜 层 心 肌 细 胞 降 低 时, 465 江苏实用心电学杂志 2 1 3年第 2 2卷第 1期 专家述评 心电图 ST T改变的临床问题 陈清启 关键词 心电图 电生理 S T T波改变 中图分类号 R5 4 41 文献标志码 A 文章编号 1 8 74 213 1 465 7 ST段和 T波的改变在临床上极为常见 而其临 大时 即膜电位的负值愈小时 K 外流较少 进一 床意义又千差万别 心电图室的医师在心电图报告 步保持 2 时相平台期长达

More information

zw.PDF

zw.PDF 1 He2+ 4 2 2.1 SI C SI kg * u ** e -1.6022 10-19 -1 9.1096 10-31 0.00055 p +1.6022 10-19 +1 1.6726 10-27 1.0073 n 0 1.6749 10-27 1.0087 H 1.673 10-27 1.008 * 1 ** u 12 C=12.000000 1u=1.6605 10-27 kg

More information

(CIP) /,. :,2003.10 ISBN 7-5308-3519-X............ -.R589.7 CIP ( 2003 ) 061431 : : : : 35 300051 ( 022 ) 23332393 : www. tjkjcb s.com.cn * 787 1092 1

(CIP) /,. :,2003.10 ISBN 7-5308-3519-X............ -.R589.7 CIP ( 2003 ) 061431 : : : : 35 300051 ( 022 ) 23332393 : www. tjkjcb s.com.cn * 787 1092 1 (CIP) /,. :,2003.10 ISBN 7-5308-3519-X............ -.R589.7 CIP ( 2003 ) 061431 : : : : 35 300051 ( 022 ) 23332393 : www. tjkjcb s.com.cn * 787 1092 1/ 32 4. 75 93 000 2003 10 1 2003 10 1 :6.50 , 400,,,,,,

More information

tbjx0121ZW.PDF

tbjx0121ZW.PDF 1 a a b a (9+2 b - ) a c - 9 2 ( ( ) a 90 ) ( ( ) b - ) 10 (9+2 ) a b - ( ) a c - 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) () ( ) ( ) ( ) ( 1 2 ) ( ) ( 3 () 0.3mm 2 ( ) 2 10 ( ) ( ) ( ) 2 10 ( )

More information

第 一 节 体 液 的 正 常 代 谢 体 液 平 衡 包 括 : 细 胞 内 外 体 液 之 间 的 渗 透 压 平 衡 每 日 体 液 的 出 入 量 平 衡 ( 含 内 生 无 形 ) 体 液 中 电 解 质 分 布 的 平 衡 酸 与 碱 的 平 衡 等 四 大 平 衡 彼 此 之 间 相

第 一 节 体 液 的 正 常 代 谢 体 液 平 衡 包 括 : 细 胞 内 外 体 液 之 间 的 渗 透 压 平 衡 每 日 体 液 的 出 入 量 平 衡 ( 含 内 生 无 形 ) 体 液 中 电 解 质 分 布 的 平 衡 酸 与 碱 的 平 衡 等 四 大 平 衡 彼 此 之 间 相 第 二 章 外 科 体 液 代 谢 失 衡 病 人 的 护 理 许 昌 技 术 经 济 学 校 时 小 红 第 一 节 体 液 的 正 常 代 谢 体 液 平 衡 包 括 : 细 胞 内 外 体 液 之 间 的 渗 透 压 平 衡 每 日 体 液 的 出 入 量 平 衡 ( 含 内 生 无 形 ) 体 液 中 电 解 质 分 布 的 平 衡 酸 与 碱 的 平 衡 等 四 大 平 衡 彼 此 之 间

More information

标题

标题 实 践 技 能 考 试 大 纲 11 ( 一 ) 医 德 医 风 ( 二 ) 沟 通 能 力 ( 三 ) 人 文 关 怀 一 职 业 素 质 二 病 史 采 集 ( 一 ) 发 热 ( 二 ) 皮 肤 黏 膜 出 血 ( 三 ) 疼 痛 头 痛 胸 痛 腹 痛 关 节 痛 腰 背 痛 ( 四 ) 咳 嗽 与 咳 痰 ( 五 ) 咯 血 ( 六 ) 呼 吸 困 难 ( 七 ) 心 悸 ( 八 ) 水

More information

I II

I II DM Diabetes Mellitus Insulin I II MODY MODY HNF MODY MODY H NF MODY MODY ven den Ouweland Ballinger ATP A Rabson Mendenhall Vacor N N P HLA B Stiff Man ICA CAD Down Friedreich H un tington Klinefelter

More information

( ) 039 (CIP) /. :, ISBN TS CIP ( 2005) : : : : * ( ) : ( 010 ) / www. cip. com. cn

( ) 039 (CIP) /. :, ISBN TS CIP ( 2005) : : : : * ( ) : ( 010 ) / www. cip. com. cn ( ) 039 (CIP) /. :, 2005. 3 ISBN 7-5025-6678-3... -. TS211. 4 CIP ( 2005) 012222 : : : : * ( 3 100029 ) : ( 010 ) 64982530 http:/ / www. cip. com. cn * 850mm 1168mm 1/ 32 7 196 2005 4 1 2005 4 1 ISBN 7-5025-6678-3/

More information

16385.mps

16385.mps 第 三 章 家 庭 常 用 护 理 技 术 护 理 技 术 是 挽 救 生 命 减 轻 痛 苦 恢 复 功 能 延 缓 衰 老 的 服 务 手 段 这 些 技 术 不 仅 在 医 院 中 经 常 运 用, 在 家 庭 保 健 工 作 中 也 是 不 可 缺 少 的 学 习 一 些 常 用 的 家 庭 护 理 技 术, 可 以 满 足 家 庭 成 员 卫 生 保 健 的 需 要 第 一 节 生 命 体

More information

20.?? (25) 21.? (26) 22.?? (26) 23.?? (27) 24.?? (28) 25.??? (29) 26.??? (29) 27.?? (31) 28.?? (32) 29.?? (33) 30.?? (34) 31.??? (35) 32.?? (35) 33.?

20.?? (25) 21.? (26) 22.?? (26) 23.?? (27) 24.?? (28) 25.??? (29) 26.??? (29) 27.?? (31) 28.?? (32) 29.?? (33) 30.?? (34) 31.??? (35) 32.?? (35) 33.? 1.?? ( 3) 2.? ( 4) 3.?? ( 5) 4.? ( 6) 5.? ( 7) 6.? ( 8) 7.? (10) 8.?? (13) 9.??? (14) 10.? (15) 11.? (16) 12.?? (16) 13.? (18) 14.?? (19) 15.??? (21) 16.?? (21) 17.? (22) 18.? (23) 19.? (24) 1 20.?? (25)

More information

段 时 间 内 兴 奋 性 完 全 丧 失, 对 任 何 强 度 的 剌 激 都 不 能 引 起 该 细 胞 再 次 兴 奋, 其 兴 奋 性 等 于 零 绝 对 不 应 期 相 当 于 整 个 锋 电 位 的 时 期 此 时 Na+ 通 道 在 全 部 开 放 后 迅 速 处 于 失 活 状 态,

段 时 间 内 兴 奋 性 完 全 丧 失, 对 任 何 强 度 的 剌 激 都 不 能 引 起 该 细 胞 再 次 兴 奋, 其 兴 奋 性 等 于 零 绝 对 不 应 期 相 当 于 整 个 锋 电 位 的 时 期 此 时 Na+ 通 道 在 全 部 开 放 后 迅 速 处 于 失 活 状 态, 生 物 医 学 机 能 学 实 验 问 题 与 回 答 第 一 节 神 经 肌 肉 1. 神 经 干 动 作 电 位 的 测 定 (1) 何 谓 神 经 干 动 作 电 位? 如 何 测 量 神 经 干 动 作 电 位? 可 兴 奋 组 织 如 神 经 纤 维 在 受 刺 激 而 兴 奋 时, 细 胞 膜 电 位 将 发 生 一 系 列 短 暂 的 变 化 由 安 静 状 态 下 的 膜 外 正 膜

More information

590 3 4cm 1 2 4. 1. 1 2 3 Apgar 5 4 5 2 3. 4. 5. 10 20 0.2 0.4 6. 2 3

590 3 4cm 1 2 4. 1. 1 2 3 Apgar 5 4 5 2 3. 4. 5. 10 20 0.2 0.4 6. 2 3 589 1. 2. 1 2 30 1 120 /160 / 3. 8 4 0.86cm 4. 12 5. ph 7.20 6. 4 6 7. 8. 9. 2 4 4cm 2cm 1 10. 2 4 1 2 1 11. 6 8 12. 4cm 1. 5 10 2. 590 3 4cm 1 2 4. 1. 1 2 3 Apgar 5 4 5 2 3. 4. 5. 10 20 0.2 0.4 6. 2 3

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20393730373131BAF4B8F4AAA9A4BDA5ACAAA9A4A7A9F1AE67A9CAAAABBDE8BB50A569B56FA5CDB4E5C2F7BFE7AE67B35DB3C6A4CEA8E4BFE7AE67A740B77EBADEB27ABFECAA6BA5FEA4E52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20393730373131BAF4B8F4AAA9A4BDA5ACAAA9A4A7A9F1AE67A9CAAAABBDE8BB50A569B56FA5CDB4E5C2F7BFE7AE67B35DB3C6A4CEA8E4BFE7AE67A740B77EBADEB27ABFECAA6BA5FEA4E52E646F63> 放 射 性 物 質 與 可 發 生 游 離 輻 射 設 備 及 其 輻 射 作 業 管 理 辦 法 修 正 條 文 中 華 民 國 九 十 二 年 一 月 二 十 二 日 行 政 院 原 子 能 委 員 會 會 輻 字 第 九 二 一 五 一 一 號 令 訂 定 發 布 全 文 五 十 七 條 中 華 民 國 九 十 四 年 二 月 二 十 三 日 行 政 院 原 子 能 委 員 會 會 輻 字 第

More information

,,, (CIP) /,,. :, ( ) ISBN R CIP ( 2003) : : 818 : / : : / 32

,,, (CIP) /,,. :, ( ) ISBN R CIP ( 2003) : : 818 : / : : / 32 ,,, (CIP) /,,. :, 2004.2 ( ) ISBN 7-81060 - 326-4............... - -. R587.1-44 CIP ( 2003) 067049 : : 818 : 200433 / : 021-65493093 : 787 1092 1/ 32 : 4.5 : 101 2004 2 1 2004 2 1 : 1 3 000 ISBN 7-81060

More information

目录

目录 浙 江 省 文 件 编 号 :TZYY-JY-CJ-ML 浙 江 省 台 州 医 院 检 验 科 标 本 采 集 手 册 目 录 版 本 号 :A/0 第 1 页 共 94 页 目 录 章 节 号 主 题 内 容 文 件 编 号 页 码 第 一 章 患 者 采 血 前 的 准 备 TZYY-JY-CJ-001 2-6 第 二 章 标 本 采 集 要 求 TZYY-JY-CJ-002 7-11 第 三

More information

課程重點及活動配合

課程重點及活動配合 數 學 科 校 本 度 量 縱 向 課 程 ( 一 至 六 年 級 ) 曾 梅 千 禧 學 校 校 本 縱 向 課 程 度 量 範 疇 第 一 學 習 階 段 ( 小 一 至 小 三 ) 第 二 學 習 階 段 ( 小 四 至 小 六 ) 學 生 能 選 擇 和 應 用 非 標 準 單 位 來 記 錄 基 本 量 度 活 動 的 結 果 理 解 應 用 標 準 單 位 的 需 要 選 擇 適 當 的

More information

,,,,,,,,,,,,,,, 1 , 2005 8 2 ,, ;, ;,, 87174, 34% 8 1915, 60%,,,,,,,,,,,, 1 ,,,,,, 2005 8 2 ( 1 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 6 ) ( 8 ) ( 1 0 ) ( 1 2 ) ( 1 4 ) ( 1 5 ) ( 1 6 ) ( 1 7 ) ( 1 9 ) ( 2 0 ) ( 2

More information

LYC239A.S72

LYC239A.S72 第 三 章 黄 酒 酿 造 工 艺 黄 酒 是 我 国 的 民 族 特 产 和 传 统 食 品, 也 是 世 界 上 最 古 老 的 饮 料 酒 之 一, 是 以 谷 物 为 主 要 原 料, 利 用 酒 药 麦 曲 或 米 曲 中 含 有 的 多 种 微 生 物 的 共 同 作 用, 酿 制 而 成 的 发 酵 酒 第 一 节 原 料 和 辅 料 黄 酒 生 产 的 主 要 原 料 是 酿 酒 用

More information

596.doc

596.doc 2005596 4 3 2794 2796 51 2800 51 238 238 1. 238 238 1 2. 3 2 2 6 3. 238 238 4. 238 2 238 1. 4 3 2. 3. 1. 2005107 2. 238 1. 238 2. 3. 1 238 2 238 238 238 1. 0.8mm 1.6mm 10 55 Hz 1Hz /min 95±5 min 24 ±4

More information

标题

标题 妇 产 科 学 笔 记 第 3 版 答 案 第 二 章 女 性 生 殖 系 统 解 剖 1. (1) 耻 骨 联 合 上 缘 (2) 髂 耻 缘 (3) 骶 岬 上 缘 2. 环 形 3. (1) 内 侧 (2) 子 宫 角 ( 二 ) 选 择 题 A 型 题 1. B 2. B 3. D 4. A 5. B ( 三 ) 名 词 解 释 1. 阴 阜 是 覆 盖 于 耻 骨 联 合 前 上 方 隆

More information

milieu in t rieur ph

milieu in t rieur ph milieu in t rieur ph homeostasis I p H ho meorrhesis mm Hg mm Hg mmh g ml CO CO B A D H ADH CO N H H N H N a H CO AD H autacoid B T B B T B B T T T H B T Tc T B T T M HC MH C T B B M

More information

<322ECAA1BCB6B9ABC1A2D2BDD4BAD2BDBCBCD5EFC1C6CFEEC4BFCAD5B7D1C7E5B5A52E786C73>

<322ECAA1BCB6B9ABC1A2D2BDD4BAD2BDBCBCD5EFC1C6CFEEC4BFCAD5B7D1C7E5B5A52E786C73> 浙 江 省 省 级 公 立 医 院 医 疗 服 务 项 目 价 格 汇 总 表 说 明 为 方 便 公 众 查 询, 现 将 浙 江 省 省 级 公 立 医 院 医 疗 服 务 项 目 及 价 格 汇 总 成 此 表 ( 医 疗 机 构 自 主 定 价 项 目 除 外 ), 详 见 附 件 表 中 医 疗 服 务 项 目 适 用 于 本 省 所 有 公 立 医 疗 机 构 和 非 营 利 性 非 公

More information

15654.mps

15654.mps 第 三 章 护 理 病 案 分 析 综 合 练 习 第 一 节 呼 吸 系 统 病 案 病 案 分 析 1 一 基 本 情 况 患 者, 男 性,62 岁 反 复 发 作 性 咳 喘 20 余 年 近 年 来 上 述 症 状 持 续, 动 则 气 急 1 周 来 因 上 呼 吸 道 感 染 导 致 加 重 而 入 院 二 护 理 体 检 体 温 37, 脉 搏 100 次 / 分, 呼 吸 30 次

More information

(CIP) /. :, 2002 ISBN 7-5331 - 3035-9......... -. R472 CIP (2001) 073024 : : 16 : 250002 : (0531) 2065109 : : jn- public.sd.c nin

(CIP) /. :, 2002 ISBN 7-5331 - 3035-9......... -. R472 CIP (2001) 073024 : : 16 : 250002 : (0531) 2065109 :  : jn- public.sd.c nin (CIP) /. :, 2002 ISBN 7-5331 - 3035-9......... -. R472 CIP (2001) 073024 : : 16 : 250002 : (0531) 2065109 : www.lkj.com.cn : sdkj@ jn- public.sd.c ninfo.net : : 16 : 250002 : (0531) 2020432 : : 56 : 250001

More information

第八章__红细胞疾病.doc

第八章__红细胞疾病.doc 目 录 第 一 章 血 液 生 理.(1) 第 一 节 血 液 的 组 成 与 理 化 性 质 (1) 第 二 节 造 血 与 造 血 干 细 胞 (5) 第 三 节 血 细 胞 的 生 理 (8) 第 四 节 生 理 性 止 血 与 血 液 凝 固 (14) 第 二 章 免 疫 血 液 学 基 础 (24) 第 一 节 红 细 胞 血 型 系 统 (24) 第 二 节 血 小 板 血 型 系 统

More information

Microsoft Word - 155003.htm

Microsoft Word - 155003.htm 15500 特 定 瓦 斯 器 具 裝 修 丙 級 工 作 項 目 01: 瓦 斯 基 礎 知 識 1.(4) 1kg 之 液 化 石 油 氣 完 全 燃 燒 時, 其 熱 值 約 為 多 少 kcal? 3000 6000 9000 12000 2.(3) 天 然 氣 之 著 火 溫 度 約 為 多 少? 400 500 600 700 3.(4) 紅 外 線 燃 燒 器 一 次 空 氣 之 混

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf . ( CIP), 2004 /. 2. : (. ) ISBN 7-5077-2116-7......... : :. R473. 71-44 CIP ( 2004 ) 022284 : : : : : : 2 1 : 100078 : : 787mm 1092mm 16 : 7. 5 : 180 : 2005 3 2 : 2005 3 2 : 00001 10000 : 100. 00 ( 10

More information

С¶ùÉÕÉË

С¶ùÉÕÉË 疾 病 名 小 儿 烧 伤 英 文 名 Burn in children 缩 写 别 名 ICD 号 T20-T32 概 述 小 儿 烧 伤, 这 里 指 12 岁 以 下 儿 童 烧 伤, 占 同 期 住 院 烧 伤 患 者 的 35% 左 右 特 别 是 1~5 岁 小 儿 最 易 受 伤, 占 整 个 小 儿 烧 伤 的 2/3 左 右 5 岁 以 后, 发 育 及 智 力 等 逐 渐 成 长,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf . ( CIP) /. 2. :, 2004. 10 ISBN 7-5077-1891-3 :.......... R47-44 CIP ( 2004 ) 057471 : : : : : : 2 1 : 100078 : : 787mm 1092mm 16 : 7. 5 : 180 : 2005 3 2 : 2005 3 2 : 00001 10000 : 130. 00 ( 13 ) ( ) (

More information

Microsoft Word - Z8I11A0-102.doc

Microsoft Word - Z8I11A0-102.doc 自 然 考 科 學 測 試 題 關 鍵 解 析 前 言 物 理 科 今 年 自 然 科 考 題 共 68 題, 其 中 物 理 科 占 了 17 題, 今 年 的 題 目 難 度 屬 中 偏 易, 考 題 分 配 十 分 平 均 由 於 是 新 課 綱 第 一 次 學 測, 所 以 新 的 內 容 大 致 上 均 入 題, 大 都 為 物 理 科 普 知 識 就 算 是 第 二 部 分 的 考 題,

More information

兽医临床诊断学实验指导

兽医临床诊断学实验指导 兽 医 临 床 诊 断 学 实 验 指 导 河 北 科 技 师 范 学 院 动 物 科 学 系 临 床 兽 医 学 实 验 室 2009 年 2 月 目 录 学 生 实 验 守 则... 3 实 习 一 动 物 的 接 近 保 定 和 基 本 检 查 法...4 实 习 二 临 床 基 本 检 查 法 及 一 般 检 查...10 实 习 三 循 环 系 统 的 临 床 检 查...15 实 习 四

More information

: 2 A B C D E ( ) 1 2 3 4 5 6 140 Hg / 90 Hg 50% 1/3 2-3 3-5 10 7.0mmol/L 2 11.1mmol/L 5.72mmol/L 1.70mmol/L (BMI) = (cm) 105 = (kg) / (m) 2 10%

More information

递, 激 素 神 经 递 质 药 物 需 通 过 细 胞 膜 外 表 面 上 的 相 应 受 体 的 作 用 细 胞 壁 植 物 细 胞 所 特 有 细 胞 器 内 质 网 : 膜 性 管 道 系 统, 核 糖 体 附 着 于 粗 面 内 质 网 上, 滑 面 内 质 网 高 尔 基 复 合 体 :

递, 激 素 神 经 递 质 药 物 需 通 过 细 胞 膜 外 表 面 上 的 相 应 受 体 的 作 用 细 胞 壁 植 物 细 胞 所 特 有 细 胞 器 内 质 网 : 膜 性 管 道 系 统, 核 糖 体 附 着 于 粗 面 内 质 网 上, 滑 面 内 质 网 高 尔 基 复 合 体 : 前 言 这 门 课 要 讲 的 内 容 学 什 么? 这 门 课 的 重 要 性 有 什 么 用 处? 1 与 我 们 的 专 业 密 切 相 关 2 与 我 们 的 生 活 息 息 相 关 学 习 方 法 怎 样 学? 1 理 论 联 系 实 际 2 局 部 与 整 体 的 关 系 生 命 系 统 的 层 次 : 生 物 圈 : 地 球 上 有 生 命 存 在 的 环 境 的 总 和 地 球 表

More information

ÀÏÄêÈËÒ©ÎïÐԸβ¡

ÀÏÄêÈËÒ©ÎïÐԸβ¡ 疾 病 名 老 年 人 药 物 性 肝 病 英 文 名 senile drug-induced hepatic disease 缩 写 别 名 老 年 人 药 肝 ; 老 年 药 物 性 肝 病 ICD 号 K75.8 概 述 药 物 性 肝 病 (drug-induced hepatic disease) 简 称 药 肝 是 指 由 于 药 物 本 身 或 其 代 谢 产 物 引 起 肝 脏 损

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf 1 1 1 5 10 12 13 13 16 19 26 31 33 37 38 38 49 53 60 63 79 81 81 92 112 129 132 135 144 149 150 150 155 158 1 165 178 187 191 193 194 194 207 212 217 218 223 231 233 234 234 239 245 247 251 256 259 261

More information

. v dx v d () () l s dl s d (_) d () v s v s () a dv a d (_) ( ) ( ) x- = v- = = v 0 = m/s a = = m/s 2 a- = ( ) x- v- a- Page 2 of 20

. v dx v d () () l s dl s d (_) d () v s v s () a dv a d (_) ( ) ( ) x- = v- = = v 0 = m/s a = = m/s 2 a- = ( ) x- v- a- Page 2 of 20 Page 1 of 20 . v dx v d () () l s dl s d (_) d () v s v s () a dv a d (_) ( ) ( ) x- = v- = = v 0 = m/s a = = m/s 2 a- = ( ) x- v- a- Page 2 of 20 (1) x v a (2) x v a x v (3) x v a x v a x v Page 3 of

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B1A3BBA4C4E3B5C4C9F62020C9CF2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B1A3BBA4C4E3B5C4C9F62020C9CF2E646F63> 保 护 你 的 肾 第 一 章 肾 的 概 述 肾 位 于 腰 部, 故 素 问 脉 要 精 微 论 说 : 腰 者, 肾 之 府 由 于 肾 藏 有 先 天 之 精, 为 脏 腑 阴 阳 之 本, 生 命 之 源, 故 称 为 先 天 之 本 肾 在 五 行 属 水, 肾 与 膀 胱 互 为 表 里 肾 藏 精, 主 生 长 发 育 和 生 殖 : 精 有 精 华 之 意, 指 人 体 最 重 要

More information

1943 1, ( ),, ( ),,,, 6 1989 1994 ( ),, 10 80, 3, 33 ( 23 ) 1 , 2 ,, ( WHO), 21, 15% 20%, 10%,,,,,,,,,,, 30,,,, 3 1987 80, 33, 4 1990, 1 ,,,,,,,, 1987 3,,,,,,,,,,,,,,,, ( : ) 2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) 158 :,,,,,, : 850 1168 1/ 32 : 12 : 311 1994 1 1 1998 11 2 : 5001 10000 ISBN 7 302 01340 3/ T B 15 : 13 00 ,,, 10 7, 2 80%, : 1 ;, :, :, ;, ;, 30%,,,, 20,,,, ,,,,,,!,,,! 1992 10 1 1 11 15 27 34 34

More information

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * *  利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

More information

Ö¬·¾¸Î

Ö¬·¾¸Î 疾 病 名 脂 肪 肝 英 文 名 fatty liver 别 名 hepar adiposum;hepatic adipose infiltration;jecur adiposum; 脂 肝 ICD 号 K76.0 病 因 和 发 病 机 制 研 究 的 进 展 1. 病 因 研 究 进 展 2. 发 病 机 制 研 究 进 展 脂 肪 肝 是 一 种 病 变 主 体 在 肝 小 叶, 以 肝

More information

精 品 库 我 们 的 都 是 精 品 _www.jingpinwenku.com A 型 题 第 1~90 小 题, 每 小 题 1.5 分, 共 135 分 第 91~120 小 题, 每 小 题 2 分, 共 60 分 B 型 题 X 型 题 第 121~150 小 题, 每 小 题 1.5

精 品 库 我 们 的 都 是 精 品 _www.jingpinwenku.com A 型 题 第 1~90 小 题, 每 小 题 1.5 分, 共 135 分 第 91~120 小 题, 每 小 题 2 分, 共 60 分 B 型 题 X 型 题 第 121~150 小 题, 每 小 题 1.5 更 多 内 容 请 查 看 精 品 文 库 网 www.jingpinwenku.com 2014 年 全 国 硕 士 研 究 生 入 学 统 一 考 试 西 医 综 合 之 基 础 医 学 考 试 大 纲 Ⅰ. 考 试 性 质 西 医 综 合 考 试 是 为 高 等 院 校 和 科 研 院 所 招 收 医 学 专 业 的 硕 士 研 究 生 而 设 置 具 有 选 拔 性 质 的 全 国 统 一

More information

njj00004zw.PDF

njj00004zw.PDF 100m 2 000m 4 150m 2 000m 50m 1700 1 C H O N P S Ca ATP 20 8 DNA RNA DNA RNA ATP 2 3 4 5 6 DNA 7 1 1970 Winniwarter 47 46 23 X Winniwarter 1921 Painter Y 48 46 XX 46 XY 20 50 1954 Hansen-Melander 46 48

More information

Microsoft Word - 0 目录及封面1.doc

Microsoft Word - 0 目录及封面1.doc 乐 山 宏 亚 化 工 有 限 公 司 6 万 吨 / 年 多 聚 甲 醛 及 配 套 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 公 示 本 ) 建 设 单 位 : 乐 山 宏 亚 化 工 有 限 公 司 环 评 单 位 : 四 川 省 环 境 保 护 科 学 研 究 院 二 〇 一 四 年 一 月 本 报 告 为 乐 山 宏 亚 化 工 有 限 公 司 6 万 吨 / 年 多 聚 甲 醛 及 配 套

More information

250102003 尿 比 重 测 项 1 250102004 渗 透 压 检 查 项 8 250102005 尿 蛋 白 性 项 1 250102006 尿 蛋 白 量 项 5 250102007 尿 本 - 周 氏 蛋 白 性 检 查 250102007a 尿 本 - 周 氏 蛋 白 性 检 查

250102003 尿 比 重 测 项 1 250102004 渗 透 压 检 查 项 8 250102005 尿 蛋 白 性 项 1 250102006 尿 蛋 白 量 项 5 250102007 尿 本 - 周 氏 蛋 白 性 检 查 250102007a 尿 本 - 周 氏 蛋 白 性 检 查 医 技 诊 疗 类 项 目 价 格 ( 检 验 ) 财 务 分 类 编 码 项 目 名 称 计 价 单 位 三 级 25 ( 五 ) 检 验 2501 1. 临 床 检 验 250101 血 液 一 般 检 查 250101001 血 红 蛋 白 测 (b) 项 0.5 250101002 红 细 胞 计 数 (RBC) 项 0.5 250101003 红 细 胞 比 积 测 (CT) 项 0.5

More information

动力厂安全规程

动力厂安全规程 安 钢 动 力 厂 岗 位 安 全 操 作 规 程 2015 年 10 月 目 录 1. 通 用 部 分.. 1 2. 变 配 电 工 3 3. 电 气 维 检 工 4 4. 锅 炉 运 行 工 6 5. 化 学 分 析 工 7 6. 化 学 水 工 8 7. 混 合 加 压 工 10 8. 管 道 工 11 9. 机 械 维 检 工 14 10. 电 焊 工. 16 11. 安 装 起 重 工.

More information

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

More information

过, 同 样 加 快 了 扩 散 速 度 溶 剂 则 是 从 低 浓 度 溶 液 中 通 过 渗 透 膜 向 高 浓 度 溶 液 中 扩 散 溶 液 的 浓 度 越 高, 渗 透 压 就 愈 大 随 着 温 度 升 高, 渗 透 压 逐 渐 增 加, 导 致 蛋 黄 失 水 率 增 加 [4] 因

过, 同 样 加 快 了 扩 散 速 度 溶 剂 则 是 从 低 浓 度 溶 液 中 通 过 渗 透 膜 向 高 浓 度 溶 液 中 扩 散 溶 液 的 浓 度 越 高, 渗 透 压 就 愈 大 随 着 温 度 升 高, 渗 透 压 逐 渐 增 加, 导 致 蛋 黄 失 水 率 增 加 [4] 因 F * 迟 玉 杰, 胥 伟, 刘 振 宇 150030 摘 要 : 关 键 词 : 近 年 来, 世 界 蛋 品 开 发 和 蛋 制 品 加 工 有 了 长 足 的 发 展, 欧 美 发 达 国 家 投 入 大 量 的 资 金 和 科 技 力 量 进 行 研 究 和 开 发, 许 多 发 达 国 家 禽 蛋 制 品 深 加 工 比 重 已 达 其 禽 蛋 总 量 的 20-25%, 其 产 品 多

More information

Microsoft Word - 诊断学指导.doc

Microsoft Word - 诊断学指导.doc 诊 断 学 见 习 指 导 广 州 医 学 院 诊 断 学 教 研 室 1 目 录 体 格 检 查 见 习 见 习 一 常 见 病 状 问 诊 (1) 见 习 二 一 般 检 查 及 头 颈 部 检 查 (2) 见 习 三 胸 廓 及 肺 脏 检 查 (5) 见 习 四 呼 吸 系 统 临 床 见 习 (1) (10) 见 习 五 呼 吸 系 统 临 床 见 习 (2) (11) 见 习 六 正 常

More information

包括:A1型题400题 、A2 型题100题、A3/A4型题50题、B型题100题 、X型题150 题。

包括:A1型题400题 、A2 型题100题、A3/A4型题50题、B型题100题 、X型题150 题。 包 括 :A1 型 题 400 题 A2 型 题 100 题 X 型 题 200 题 B 型 题 100 题 一 A1 型 题 400 题 ( 即 最 佳 回 答 题, 它 由 一 个 叙 述 主 体 和 五 个 备 选 答 案 组 成, 选 项 中 只 有 一 个 是 最 恰 当 的, 其 余 四 个 答 案 为 干 扰 答 案 ) 1 杀 灭 物 体 上 所 有 微 生 物 的 方 法 称 为

More information

SYC97.S72

SYC97.S72 第 七 章 方 便 与 休 闲 食 品 生 产 工 艺 关 于 方 便 食 品 的 概 念, 广 义 而 言, 凡 是 取 之 可 食 或 稍 作 处 理 即 可 食 用 的 食 品, 均 在 此 列 但 从 现 代 方 便 食 品 的 角 度 来 看, 方 便 食 品 主 要 是 指 以 粮 食 为 原 料 以 营 养 生 理 学 为 依 据 以 现 代 科 技 和 包 装 技 术 为 基 础 制

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf g ml ml g A C D E K B B B DN A DNA VLDL HDL ApoA ApoB ApoCApoC LCAT A D E K B A DC PP NAD N ADP B T PP Kupffercells KC KC TGF H GF IGF TGF IL IL TN F IF N g A G A T P NAD C ATP CDP VLDL ml G P mol L

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20817938817A95E982E782B55F90B68A88838B815B838B5F3132303231352E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20817938817A95E982E782B55F90B68A88838B815B838B5F3132303231352E646F63> 板 桥 区 外 国 籍 居 民 生 活 信 息 指 南 为 了 能 够 和 周 围 的 邻 舍 和 睦 相 处 愉 快 地 生 活, 首 先 必 须 遵 守 日 本 的 生 活 规 范 垃 圾 的 分 类 和 倒 出 的 各 种 规 则 或 许 大 家 一 开 始 会 对 日 本 所 特 有 的 习 惯, 以 及 不 同 的 生 活 习 惯 感 到 不 适 应 希 望 大 家 能 够 通 过 和 周

More information

自学考试大纲

自学考试大纲 1 诊 断 学 基 础 教 学 大 纲 第 一 部 分 前 言 诊 断 学 基 础 课 程 是 高 等 教 育 中 医 学 专 业 的 主 重 要 课 程 之 一 诊 断 学 基 础 是 研 究 诊 断 疾 病 的 基 本 理 论 和 方 法 的 课 程 诊 断 疾 病 是 临 床 医 学 的 最 基 本 任 务 之 一, 是 预 防 和 治 疗 疾 病 的 基 础 诊 断 学 基 础 课 程 的

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D203130332D322DA5FEB0EABEC7B4FA2DA6DBB54DA6D2ACECB8D5C344>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203130332D322DA5FEB0EABEC7B4FA2DA6DBB54DA6D2ACECB8D5C344> 第 1 頁 3-2 學 測 自 然 考 科 第 壹 部 分 ( 占 80 分 ) 一 單 選 題 ( 占 56 分 ) 說 明 : 第 1 題 至 第 28 題, 每 題 均 計 分 每 題 有 n 個 選 項, 其 中 只 有 一 個 是 正 確 或 最 適 當 的 選 項, 請 畫 記 在 答 案 卡 之 選 擇 題 答 案 區 各 題 答 對 者, 得 2 分 ; 答 錯 未 作 答 或 畫

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D203130332D322DA57CA7DEA447B14D2DBDC3A5CDBB50C540B27AC3FEB14DA440B8D5C344>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203130332D322DA57CA7DEA447B14D2DBDC3A5CDBB50C540B27AC3FEB14DA440B8D5C344> 103- 衛 生 與 護 理 類 專 業 科 目 ( 一 ) 1. 有 關 原 始 生 物 起 源 的 演 化 大 方 向 中, 下 列 何 者 正 確? (A) 由 好 氧 厭 氧 (B) 由 構 造 複 雜 構 造 簡 單 (C) 由 異 營 自 營 (D) 由 多 細 胞 單 細 胞. 植 物 的 莖 頂 及 根 尖 細 胞 利 用 能 量 進 行 細 胞 分 裂, 與 下 列 何 種 生 命

More information

11JR3.mps

11JR3.mps 模 块 三 饲 料 及 其 加 工 利 用 模 块 目 标 了 解 饲 料 的 有 关 概 念 及 国 际 饲 料 分 类 中 八 大 类 饲 料 的 分 类 标 准 ; 掌 握 青 饲 料 粗 饲 料 青 贮 饲 料 能 量 饲 料 蛋 白 质 饲 料 矿 物 质 饲 料 饲 料 添 加 剂 的 营 养 特 性 和 利 用 特 点 ; 掌 握 各 类 饲 料 中 常 用 饲 料 原 料 的 种 类

More information

药学白皮书.FIT)

药学白皮书.FIT) 目 录 (1) (12) (35) 第 一 章 药 典 (35) 第 二 章 药 物 分 析 基 础 (36) 第 三 章 物 理 常 数 测 定 法 (39) 第 四 章 滴 定 分 析 法 (40) 第 五 章 分 光 光 度 法 (41) 第 六 章 色 谱 法 (43) 第 七 章 体 内 药 物 分 析 (47) 第 八 章 药 物 的 杂 质 检 测 (48 (57) 第 一 章 绪 论

More information

Untitiled

Untitiled 国内统一刊号 CN 22-0016 中国社区医师 CHINESE C0MMUNITY 关注基层医药 中国核心期刊(遴选)数据库 期刊 中国学术期刊(光盘版)中文科技期刊(全文版)收录期刊 提升医师品质 26 旬刊 国内专业医学期刊发行量第 1 名 国内医学期刊首家通过国际 BPA 发行量认证 D0CT0RS 期 2014 年 9 月 第 30 卷总第 608 期 中国社区医师 CHINESE C0MMUNITY

More information

2008 GUANGDONG WEILIANG YUANSU KEXUE : g/ d a : b : a/ b Ag As Au Cd Ce 1817

2008 GUANGDONG WEILIANG YUANSU KEXUE : g/ d a : b : a/ b Ag As Au Cd Ce 1817 2008 GUANGDONG WEILIANG YUANSU KEXUE 15 2 : 1006 2 446X (2008) 02 2 00152 17. (, 201800) :,, ;, : ; ; ; ; : R 15313 : A, () () ( ) () () () [ 1 ],, 1,, ( ) 1996 1997, 4 ( ), 12 42 [ 2 ], (1) 1, 36, 17

More information

1 1493

1 1493 2012 12 32 12 1001-6325 2012 12-1492 -07 December 2012 Vol. 32 No. 12 50 1 100032 R 563. 5 R 542. 5 + 3 A 45 1 1 1. 1 2011 7 16 1995 7 Tmax 41. 0 1 h 90 30 ~50 ml < > 1 ~ 2 8 ~ 1 30 WBC /d 20 4 /d 20 10.

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP) /,. :, 2003. 10 ISBN 7-5624- 2977-4............ :. G479 CIP ( 2003) 087438 : : : : * : : 174 ( A ) : 400030 : ( 023) 65102378 65105781 : ( 023) 65103686 65105565 : http: / /www. cqup. com. cn :

More information

:,, : : ( 800 : ) : / 16 : : : ISBN / R012 : 22.00

:,, : : ( 800 : ) : / 16 : : : ISBN / R012 : 22.00 :,, : : ( 800 : 200433) : 7871092 1/ 16 : 10.75 : 260 520 1998 6 1 1998 6 1 :12 000 ISBN 7-81060-013-3/ R012 : 22.00 ,,,,,,,,,,, 12, 4,, WH O, 270,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,, 1998 6 8 1 11 15 20 27 31 35 55

More information

239 1 2 1 24 O ANCA 2B 3 50% 1 2 3 1 2 3 4 5 6. nephrotic syndrome, 1 2 3 4 1 2 1 24 2B 3

239 1 2 1 24 O ANCA 2B 3 50% 1 2 3 1 2 3 4 5 6. nephrotic syndrome, 1 2 3 4 1 2 1 24 2B 3 238 1 2 3 4 5 6 1 2 1 24 O 2B 3 1 3 1 2 1 2 1.0 / / 3 4 5 6 1 2 3 4 5 239 1 2 1 24 O ANCA 2B 3 50% 1 2 3 1 2 3 4 5 6. nephrotic syndrome, 1 2 3 4 1 2 1 24 2B 3 240 3.5/d 30g/L 2 1 2 1 1.5mg/k/d 1 2 10%

More information

29.? ?? ? ? ? ? ? ? KT/ V? KT/ V? ? ,? ? ? ? ? ? 30 4

29.? ?? ? ? ? ? ? ? KT/ V? KT/ V? ? ,? ? ? ? ? ? 30 4 1.? 1 2.? 1 3.? 3 4.? 4 5.? 4 6.? 5 7.? 5 8.? 6 9.? 7 10.? 8 11.? 8 12.? 9 13.? 9 14.? 9 15.? 10 16.? 11 17.? 12 18.? 13 19.? 13 20.? 14 21.? 15 22.? 16 23.? 16 24.? 16 25.?? 18 26.? 18 27.? 19 28.? 20

More information

( ) 63 ( ) 68 ( ) 72 ( ) 77 ( ) 85 ( ) 91 ( ) ( ) 98 ( ) 103 ( ) 107 ( ) 111 ( ) 114 ( ) 117 ( ) 121 ( ) 125 ( ) 127 ( ) ( ) 133 ( ) 139

( ) 63 ( ) 68 ( ) 72 ( ) 77 ( ) 85 ( ) 91 ( ) ( ) 98 ( ) 103 ( ) 107 ( ) 111 ( ) 114 ( ) 117 ( ) 121 ( ) 125 ( ) 127 ( ) ( ) 133 ( ) 139 1 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 7 ( ) 9 ( ) 10 16 ( ) 16 ( ) 17 ( ) 19 ( ) 23 ( ) 25 ( ) 26 30 ( ) 30 ( ) 46 50 ( ) 50 ( ) 52 1 ( ) 63 ( ) 68 ( ) 72 ( ) 77 ( ) 85 ( ) 91 ( ) 94 98 ( ) 98 ( ) 103 ( ) 107 ( ) 111 ( )

More information

,,,,,,,, 6,,,,,,, ( ),,,,,,,, 1 2, 2003 7 ( 3 ) ( 7 ) ( 9 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 20 ) ( 22 ) ( 27 ) ( ) ( 27 ) () ( 28 ) 1 2 30 ) ( ) ( 30 ) () ( 33 )

More information

40,,, (CIP) /.:, ISBN P641.5 CIP ( 2004) KUANGQUANSHU I WENQUANSHUI DE KANCHAPINGJIA YU KAIFA LIYONG : : : : 31, 100

40,,, (CIP) /.:, ISBN P641.5 CIP ( 2004) KUANGQUANSHU I WENQUANSHUI DE KANCHAPINGJIA YU KAIFA LIYONG : : : : 31, 100 40,,, (CIP) /.:,2004. 4 ISBN 7-116 - 04049-8.... P641.5 CIP ( 2004) 015147 KUANGQUANSHU I WENQUANSHUI DE KANCHAPINGJIA YU KAIFA LIYONG : : : : 31, 100083 : ( 010 ) 82324508 ( ) : http:/ / www.gph. com.

More information

1

1 2014 年 度 教 职 工 健 康 体 检 结 果 汇 总 分 析 报 告 为 了 能 让 全 体 教 职 员 工 及 时 了 解 自 身 的 健 康 状 况, 回 避 影 响 健 康 的 不 良 因 素, 提 高 大 家 的 身 心 健 康 水 平, 我 校 于 2014 年 10 月 至 11 月 组 织 全 体 教 职 员 工 进 行 了 一 年 一 度 的 健 康 体 检 此 次 体 检

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ),,,, 1 1 ( ) 1 ( ) 1 3 5 7 10 2 11 11 11 1 12 3 16 16 17 4 20 2 20 21 5 25 25 38 47 52 6 56 56 59 61 66 7 68 68 71 72 77 79 82 83 86 87 90 8 95 95 99 100 102 9 104 104 105 106 10 109 3 109 113 114

More information

校园之星

校园之星 RN A RNA RN A A Friedman A B A corony prone behavior A B A B A A A A A A A A B A X X X B DPOP BPBG BPBG a a C B C C C C C C C B RN A DNA DN A T mg mg mg mg mg mg mg

More information

- 2-2- HCO HPO SO 3 4 4 P P R P QR Q R Q + - - H HCO3 - HCO 3 - - Cl HCO 3 HCO - 3 - HCO - 3 - HCO 3 - = 100 2- SO 4 - H 2 PO 4 HPO 4 - HPO 4 2- Na

More information