untitled

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "untitled"

Transcription

1 6175 立 LITON TECHNOLOGY CORP. 年 度 年 2009 Annual Report 年 年

2 聯 量 理 理 栗 隆 路 栗 栗 隆 路 路 理 北 北 路 樓 年 度 林 聯 路 樓 易 六

3 錄 立 參 理 理 理 料... 8 理 更 六 理 理 年 露 年 度 年 理 例 例 六 理 數 例 理 理 理 理 六 行 理 金 行 年 度 年 數 年 年 歷 率 勞... 39

4 六 契 陸 年 度 益 見 年 度 年 度 年 度 六 年 度 年 列 狀 狀 狀 金 流 量 年 度 年 度 利 來 年 六 理 料 年 度 年 理 年 度 年 說 年 度 年 六 益... 55

5 力 力 利 512 年 15 里 年 年 金 暴 不 年 度 年 年 來 復 不 來 利 力 不 力 年 度 年 度 年 度 年 度 1,299, ,153 年 度 1,332,673 67, 年 度 利 61,008 不 40,062 列 益 列 52,059 利 年 度 13,527 行 年 度 年 度 狀 列 98 年 度 數 1,299,047 (1,304,533) 聯 () 利 益 (3,700) 利 (9,186) (37,588) (60,379) 利 (107,153) 1

6 利 力 年 度 年 度 年 度 金 流 225, ,790 金 流 () (15,987) (30,610) 金 流 () (255,231) (133,696) 利 力 率 (%) (5.51) (1.92) 益 率 (%) (11.83) (5.85) 利 益 (5.06) 2.17 率 (%) 益 (11.60) (7.25) 益 率 (%) (8.80) (4.64) () (1.25) (0.67) 年 度 1. 度 R 年 度 1. 陸 益 (1) 利 (2) 力 (3) 不 度 更 2. 降 (1) 量 12M 2 降 (2) 陸 降 降 1. 良 例 率 2009 年 25%2010 年 40% 2. 年 來 復 料 不 2

7 立 量 4. 利 利 利 利 量 度 年 度 不 不 利 力 立 壟 來 2010 年 +1 易 2012 年 +3 易 來 略 不 料 了 2010 年 狀 樂 2010 年 不 來 綠 力 都 量 利 2010 年 理 3

8 立 82 年 年 04 六 87 年 05 更 立 理 40,000 累 150, 年 年 07 S.G.S ISO9001 理 88 年 09 栗 年 12 49,910 累 199, 年 01 立 LITON(BVI)CO.,LTD 立 () 89 年 04 行 行 89 年 年 07 85,090 累 285, 年 09 栗 年 11 4 ( 12 ) 90 年 01 S.G.S ISO14001 理 90 年 年 年 08 87,810 累 372, 年 12 理 金 25,000 累 397, 年 01 錄 易 91 年 03 六 4

9 91 年 09 72,470 累 470, 年 年 年 ,270 累 581, 年 年 ,952 累 872, 年 6 行 參 93 年 10 71,689 累 944, 年 03 理 行 聯 度 95 年 12 料 立 立 () 96 年 年 09 8 量 98 年 ,000, 936, 年 04 立 立 易 () 98 年 8 5

10 參 理 () 理 理 理 6

11 () 理 理 略 理 行 力 理 理 度 行 行 金 理 料 理 練 料 勞 福 利 勞 行 理 理 料 料 理 理 理 理 料 量 異 度 數 量 車 行 料 料 理 理 理 量 理 理 理 行 理 理 不 良 索 理 7

12 理 理 料 ( ) 1. 料 99 年 4 26 立 隆 () 立 隆 () 麗 鈴 () 數 率 數 數 率 年 女 數 率 利 數 率 歷 年 ,850, % 33,850, % 力 年 ,850, % 33,850, % EMBA 隆 易 ( 1) 年 , % 15, % 191, % 年 , % 432, % 247, % 料 年 , % 395, % 898, % LAMAR 立 ( 2) 年 , % 理 年 , % 912, % 236, % 葉 年 , % 17, % % () 理 年 立 隆 () 98 年 年 立 隆 理 立 隆 立 隆 立 隆 8

13 2. 99 年 % 6.51% 5.24% 4.60% 立 隆 李 玲 4.22% 羅 4.20% 4.04% 隆 3.93% 3.59% 2.94% 年 4 26 不 不 4. 識 立 1 年 立 列 律 領 立 立 隆 立 隆 麗 鈴 1 2 葉 年 立 隆 () 98 年 行 立 數 9

14 2. 98 年 年 (1) (2) ( 立 不 ) (3) 年 女 行 (4) 列 (5) 行 (6) 來 理 理 (7) 理 理 (8) (9) 30 (10) 27 10

15 () 理 理 理 料 99 年 年 女 利 歷 理 數 率 數 率 數 率 理 , % 247, % 理 量 , % 理 李 , % 3, % 理 劉 , % 理 料 料 立 來 理 理 北 料 料 理 林 金 聯 理 聯 林 理 理 理 11

16 () 年 度 理 理 金 1. 金 立 隆 () 立 隆 () 麗 鈴 1 (A) 金 (B) 金 勞 (C) 行 (D) AC D 益 例 金 (E) 金 (F)( 3) 領 金 利 (G) 金 金 利 金 利 金 利 金 利 金 數 (H) ABCD 益 例 % -0.01% % -0.43% % -0.00% % -0.00% % -0.01% % -0.01% % -0.01% 1,827 1, % -1.98% % -0.01% % -0.01% 1. 麗 鈴 98 年 年 立 隆 () 98 年 年 金 0 金 數 金 金 2,000,000 金 (A+B+C+D) 金 (A+B+C+D+E+F+G) H 麗 鈴 麗 鈴 麗 鈴 麗 鈴 2,000,000 ~5,000, ,000,000 ~10,000, ,000,000 ~15,000, ,000,000 ~30,000, ,000,000 ~50,000, ,000,000 ~100,000, ,000, 領 來 金 12

17 2. 金 (A) 金 (B) 金 勞 (C) 行 (D) A C D 益 例 領 來 金 % -0.01% 葉 年 金 金 金 (A+B+C+D) 2,000,000 葉 葉 2,000,000 ~5,000, ,000,000 ~10,000, ,000,000 ~15,000, ,000,000 ~30,000, ,000,000 ~50,000, ,000,000 ~100,000, ,000, 理 理 金 (A) 金 (B)( 1) 金 (C) 利 金 (D) 金 利 金 利 金 金 利 金 利 金 AC D 益 例 數 領 來 金 理 1,827 1, % -1.98% - - 理 量 1,485 1, % -1.57% - - 理 李 % -1.08% 年 金 0, 金 數 13

18 金 理 理 金 理 理 2,000,000 量 李 量 李 2,000,000 ~5,000,000 5,000,000 ~10,000, ,000,000 ~15,000, ,000,000 ~30,000, ,000,000 ~50,000, ,000,000 ~100,000, ,000, 利 理 () 說 年 度 理 理 金 益 例 說 金 金 聯 1. 金 益 例 97 年 度 金 益 例 98 年 度 金 益 例 理 理 年 度 不 勞 利 金 車 2. 金 金 聯 車 參 度 參 年 度 年 度 勞 不 理 理 金 率 歷 參 14

19 理 () 年 度 5 列 列 數 數 列 率 立 隆 % 立 隆 % 1 麗 鈴 % % % 14 3 列 立 留 見 錄 立 見 立 見 理 利 行 利 益 參 年 度 年 度 例 立 度 行 年 麗 鈴 年 立 隆 ( ) 98 年 ( ) 參 年 度 5 列 列 數 列 率 (%) / % 葉 聯 列 見 不 行 列 見 見 理 15

20 () 理 理 異 理 異 益 理 立 立 立 理 理 理 立 立 理 立 利 露 理 行 露 露 露 落 度 說 類 理 六 理 理 理 異 理 理 參 年 理 說 (16-19) 16

21 理 異 理 益 利 利 理 量 行 行 理 量 行 行 3. 行 4. 理 理 參 易 行 參 例 理 量 行 理 理 行 說 行 () 履 行 參 益 益 行 度 履 行 理 念 力 () 理 露 ( 六 ) 理 露 () 度 行 狀 露 列 度 露 () 年 度 年 度 17

22 ( ) 年 度 年 數 98 年 度 98 年 度 98 年 度 99 年 度 立 隆 年 年 度 1. 異 2. 98/05/01~98/08/17 2. 異 金 易 3. 98/07/01~98/09/30 行 3. 異 度 年 年 度 2. 理 易 理 3. (IFRS 4. 98/7/1~98/9/30 行 度 /12/16-99/02/28 金 易 立 年 度 8. 論 年 9. 論 金 10. 金 11. 行 12. 年 度 異 2. 異 3. 異 4. 異 1. 異 2. 異 3. 異 4. 異 5. 異 6. 異 7. 異 8. 異 9. 異 10. 異 11. 異 12. 異 13. 異 18

23 99 年 度 年 度 2. 年 度 3. 99/3/1~99/03/31 金 易 論 金 6. 論 立 坝 1. 異 2. 異 3. 異 4. 異 5. 異 律 ( ) 年 度 年 不 見 錄 () 年 度 年 理 理 理 () 聯 林 98 年 度 () 金 1 2, ,000 ~4, ,000 ~6, ,000 ~8, ,000 ~10, ,000 19

24 () 例 露 金 () 更 更 年 度 更 年 度 露 金 例 () 年 度 露 金 例 更 六 理 理 年 露 年 度 年 理 例 () 理 立 隆 數 數 98 年 度 年 度 99 年 數 數 數 數 數 數 246,858 32,000 ( 1) 葉 ( 2) 理 李 297,798 理 量 73, 年 葉 98 年 () () 20

25 例 六 例 料 數 率 年 女 數 率 利 數 率 六 立 隆 立 隆 33,850, % 2,522, % 2,259, % 祥 1,909, % 林 1,832, % 行 1,600, % 1,180, % 1,157, % 1,106, % 立 隆 立 隆 1,025, % 理 數 例 理 數 例 數 例 數 例 LITON (BVI)CO.,LTD 7,057, % 7,057, % V-TECH CO.,LTD 5,647, % 5,647, % FOREVER CO., LTD 4,853, % 4,853, % EVERTECH CAPA CO.,LTD 立 ( ) 10, % 10, % 4,782, % 4,782, % 立 ( ) 35, % 35, % 立 ( ) 7,079, % 7,079, % 21

26 年 ( ) 來 行 數 金 數 金 ,900, ,000,000 19,991, ,910,000 34,900, ,000,000 28,500, ,000, ,000, ,000,000 37,281, ,810, ,000, ,000,000 39,781, ,810, ,000, ,000,000 47,028, ,280, ,000,000 2,080,000,000 58,155, ,550, ,000,000 2,080,000,000 87,250, ,502, ,000,000 2,080,000,000 94,418, ,189, ,000,000 2,080,000,000 93,678, ,789,070 類 流 行 來 金 22,500,000 15,000,000 12,410,000 金 23,497,000 利 61,593,000 利 87,810,000 金 25,000,000 39,781,000 利 32,689,000 47,028,000 利 64,242, ,952,380 利 71,686,690 7,400,000 金 (0 ) ( ) ( ) (0 0) (0 0) (0 0) ,678,907 2,000, ,581, ,000,000 留 450,000 45,000 行 22

27 () 98 年 4 26 金 數 量 數 , ,201 數 - 2,235,000 35,867,516 55,574,231 2,160 93,678,907 例 % 38.29% 59.32% 0.00% % () 年 數 數 例 1 ~ , % 1,000 ~ 5,000 1,423 3,415, % 5,001 ~ 10, ,816, % 10,001 ~ 15, ,588, % 15,001 ~ 20, ,785, % 20,001 ~ 30, ,422, % 30,001 ~ 40, ,013, % 40,001 ~ 50, ,015, % 50,001 ~ 100, ,587, % 100,001 ~ 200, ,851, % 200,001 ~ 400, ,084, % 400,001 ~ 600, ,532, % 600,001 ~ 800, ,381, % 800,001 ~ 1,000, ,519, % 1,000,001 行 10 48,443, % 3,201 93,678, % 2. 行 23

28 () 10% 率 99 年 4 26 數 例 立 隆 33,850, % 2,522, % 2,259, % 祥 1,909, % 林 1,832, % 行 1,600, % 1,180, % 1,157, % 1,106, % 1,025, % () 年 度 利 料 年 度 97 年 98 年 年 度 99 年 數 92,356 91,679 92,990 (0.67) (1.25) 0.26 利 (0.67) (1.25) 金 利 累 利 益 N/A N/A 利 金 利 利 率 1 列 2 益 行 年 度 利 累 年 度 露 年 度 累 利 3 益 年 度 4 利 年 度 金 利 5 金 利 利 率 金 利 年 度 ( 六 ) 利 行 狀 1. 年 利 年 度 金 24

29 利 留 (1) 勞 金 不 (2) 利 不 (3) 利 50% 利 利 金 利 兩 金 利 率 不 年 度 利 10% 若 金 利 0.5 金 利 利 2. 利 不 () 不 () 勞 1. 勞 數 六 利 年 度 利 勞 () ~ ~12 5~9 類 數 量 740,000 1,000,000 1,000,000 金 5,631,125 7,226,820 5,453, 理 數 量 累 數 量 理 740,000 1,000,000 2,000, 年 年 年

30 理 () () 年 () () 行 () 行 ( 六 ) 行 () 年 度 理 理 理 六 行 理 金 行 26

31 () 1. (1) 料 (2) (3) 零 (4) 易 (5) 零 (6) 料 (7) 料 零 (8) 金 理 (9) (10) 2. () 98 年 度 1,294, , , ,317, () (1) (2) (3) 4.() (1) 料 (2) () 1. 路 年 Reed Electronics 27

32 Research 路 濾 類 料 說 兩 2. 聯 立 聯 列 DVD 行 量 車 車 車 3. (1) 降 利 年 陸 金 力 陸 度 年 料 零 28

33 拓 金 立 (2) 略 烈 料 料 30%~70% 益 烈 料 來 降 料 利 不 略 臨 烈 料 不 降 力 4. 立 隆 立 類 () 1. 料 精 落 年 量 力 年 度 立 來 力 領 料 行 立 力 Low E.S.R. 率 (CHIP TYPE) 立 立 流 92 年 度 更 立 不 29

34 3. 歷 歷 歷 理 劉 料 1. 料 2./ 3./ 理 理 聯 / 冷 / / / 理 / / / 理 / / 劉 玲 / 行 / 行 / 精 ()/ / / 4. 年 度 年 \ 年 度 94 年 95 年 96 年 97 年 98 年 12,260 9,749 6,511 7,050 7,627 1,465,328 1,432,079 1,467,802 1,352,892 1,317, % 0.68% 0.44% 0.52% 0.58% 例 5. 年 度 (1) A. B. 理 C. 參 數 D. (2) A. 率 Power Supply B. (3) A. B. 度 C. 度 30

35 () 歷 金 暴 率 降 了 力 更 利 了 降 立 理 念 陸 理 綠 金 暴 不 綠 車 領 都 度 立 年 了 立 隆 拓 不 量 率 陸 料 行 路 略 聯 降 () 2009 流 行 不 來 綠 力 都 量 利 2010 年 1.()() 料 行 路 行 金 98 年 度 金 例 (%) 100, ,245, ,317,

36 2. 率 力 切 率 量 80% 量 8% 3. 來 狀 2008 年 金 暴 量 了 30% 刺 量 2009 年 不 更 2010 年 2012 年 年 率 15% 2007 年 來 量 /LOW-ESR 流 ( ) ( 車 120 ~150 ) 量 () SMD V-CHIP() 類 領 來 路 路 (Non-Polar) (Bi-Polar) 路 漏 流 率 / 量 路 療 Power Supply 濾 路 Power Supply 濾 路 LCD Projector Power Supply 濾 路 Power Supply 濾 路 / LCD Monitor/TVDVD Player 度 數 Screw Type 率 Hybrid Motor 度 流 Memory Backup 車 來 來 32

37 料 4. 數 量 99 年 度 量 7, : m2 5. 利 利 不 利 料 行 力 更 拓 力 利 (1) 良 LT 行 ISO-9001 見 行 立 良 (2) 力 行 (3) 來 行 益 良 量 來 利 率 量 見 領 力 6. 利 不 利 1. 利 不 利 說 說 車 4C 1. 勞 2. 陸 陸 料 1. 練 力 率 2. 陸 33

38 2. 3. 料 狀 4. 狀 利 不 利 說 說 年 來 良 料 良 2. 陸 良 良 例 行 立 率 料 來 度 零 量 力 立 3. 陸 立 3. 量 降 1. 料 降 料 力 1. 立 2. 量 度 34

39 5. 狀 6. 力 7. 利 不 利 說 說 年 量 2. 力 兩 利 降 金 金 不 利 1. 料 料 降 金 金 度 靈 利 力 率 參 率 3. 率 () 理 理 1. 料 理 1. A1 2 O () 料 狀 料 不 率 量 良 來 35

40 () 1. 年 度 10% 料 97 年 度 98 年 度 金 年 度 率 行 金 年 度 率 行 A 203, % B 171, % B 145, % A 128, % C 121, % C 114, % D 117, % E 89, % E 99, % 料 ABC E 料 ABC E 2. 年 度 料 97 年 度 98 年 度 金 年 度 率 行 金 年 度 行 率 343, % 353, % 1 239, % 1 217, % 177, % 1 1 益 立 隆 立 隆 來 歷 年 立 立 隆 - 年 36

41 () 年 度 量 量 年 度 97 年 度 98 年 度 量 量 3,930 2, ,418 1,958 1, , , , ,760 1, , ,107 3, ,305 2, ,113 量 利 數 量 ( 六 ) 年 度 量 / kg 量 年 度 97 度 98 度 量 量 量 量 ,305 5,374 1,178, ,924 5,029 1,222, , , , , ,262 7, , ,477 6,273 1,232,196 53,112 6,273 1,245,935 37

42 年 度 年 數 年 年 歷 率 年 99 年 度 年 度 97 年 度 98 年 度 年 數 理 年 年 歷 率 2.33% 2.34% 2.34% 44.96% 44.01% 45.31% 46.51% 48.64% 46.88% 6.20% 5.01% 5.47% % % % () 令 領 立 領 立 說 量 識 理 理 參 理 練 90 年 1 ISO14001 立 理 流 () 益 99 年 3 31 數 量 益 理 , 理 ,750 1,260 理 降 量 理 降 量 38

43 () 年 度 年 () 年 度 年 說 來 金 理 說 理 勞 () 福 利 練 度 狀 勞 益 1. 福 利 (1) 立 福 利 勞 勞 立 (2) 理 (3) 理 臨 不 行 理 (4) 福 利 金 來 A. 立 1% B. 0.05% C. 0.5% D. E. 福 利 旅 樂 流 禮 年 禮 金 2. 福 利 練 (1) 福 利 A. 理 B. a. 年 b. C. D. 行 車 車 E. a. 年 年 度 練 練 來 練 b. 勵 參 練 參 39

44 F. 樂 a. 禮 禮 b. 年 旅 G. 療 a. 了 參 勞 理 療 b. 年 年 H. 福 福 利 禮 (2) 練 年 理 練 理 領 力 3. 度 (1) 勞 勞 金 年 (2) 度 A. 勞 列 a. 年 年 b. 年 B. 勞 列 不 a. 年 六 b. 神 不 (3) 金 A. 年 年 兩 數 年 年 年 數 數 數 年 年 年 年 B. 勞 勞 神 行 數 C. 年 度 精 金 年 度 率 2% D. 94 年 7 金 度 6% 勞 4. 勞 益 勞 行 勞 勞 立 () 年 度 年 勞 來 金 40

45 六 契 金 金 金 95 年 3 行 度 行 行 度 行 ( ) 度 參 不 金 金 ( ) 度 金 ( )5 年 ( )5 年 利 率 參 利 率 年 利 率 1.10 % 栗 金 度 ( ) 金 2 年 金 10 % 金 7 金 ( ) 3 年 6 20% 例 度 度 度 度 金 利 諾 諾 列 率 41

46 年 ( ) 流 率 流 流 不 100% ( ) 率 不 120% 金 金 益 金 不 42

47 陸 年 度 益 見 () 益 1. 料 年 度 年 度 料 94 年 度 95 年 度 96 年 度 97 年 度 98 年 度 年 度 99 年 331 料 流 1,387,798 1,022,838 1,421,371 1,237, , ,348 金 292, , , , , , , , , , , , ,541 1,832 1,123 1,103 11,852 81,168 53,709 52,350 89,775 60,371 2,390,100 1,917,018 2,251,530 2,019,132 1,719,005 1,675,360 1,154, , , , , ,360 流 1,153, , , ,588 11, , , , ,000-15,896 9,625 20,858 15,800 45,755 21,911 1,184, ,044 1,163, , , ,345 1,184, ,044 1,163, , , , , , , , , , ,310 94,332 79,161 83,180 63,829 (31,743) 19,556 (13,300) (110,692) (86,040) 留 63,829 (31,743) 19,556 (13,300) 金 益 累 數 (3,640) (428) 7,632 18,763 15,061 14,086 (2,228) (5,631) (7,136) (18,314) (12,683) - 益 1,205,737 1,109,974 1,087,551 1,025, , ,015 1,205,737 1,109,974 1,087,551 1,025,670 43

48 2. 益 料 年 度 年 度 年 度 料 99 年 年 度 95 年 度 96 年 度 97 年 度 98 年 度 料 2 1,454,177 1,405,457 1,434,504 1,332,673 1,299, ,455 利 148,609 78,222 40,130 47,147 (9,186) 25,170 利 益 88,051 16,953 (836) 14,234 (46,774) 15,284 利 益 32,325 17,209 32,619 7,107 10,679 16,895 (128,055) (156,725) (55,805) (88,432) (71,058) (3,157) 益 益 (7,679) (122,563) (24,022) (67,091) (107,153) 29,022 (29,832) (95,774) (28,978) (61,834) (114,332) 24,651 益 益 累 數 益 (29,832) (95,572) (28,978) (61,834) (114,332) 24,651 () 1 (0.32) (1.02) (0.31) (0.67) (1.25) 行 數 數 299/3/31 料 () 年 度 見 年 度 見 94 年 度 林 留 見 95 年 度 林 留 見 96 年 度 林 留 見 97 年 度 林 留 見 98 年 度 聯 林 留 見 44

49 年 度 年 度 年 度 94 年 95 年 96 年 97 年 98 年 年 度 99 年 3 31 率 金 率 力 流 率 率 利 數 (545.00) (2.05) (142.29) (656.57) 1, 率 () 數 率 () 力 數 率 () 率 () 率 () 率 (%) (0.79) (3.78) (0.54) (1.92) (5.51) 1.59 益 率 (%) (2.45) (8.25) (2.64) (5.85) (11.83) 2.66 利 力 利 益 (0.09) 2.17 (5.06) 1.65 率 (%) 益 (0.81) (13.08) (2.56) (7.25) (11.60) 3.14 益 率 (%) (2.05) (6.80) (2.02) (4.64) (8.80) 6.52 () (0.32) (1.02) (0.31) (0.67) (1.25) 0.26 金 流 量 率 (%) (43.72) 金 流 量 金 流 量 率 (%) 金 率 (%) (14.34) 度 度 (95.81) 4.09 (1.63) 1.85 度 1.2 (8.27) (0.03) (2.65) (0.77) 1.23 年 度 率 說 20% 1. 流 率 98 年 2. 利 數 列 利 數 45

50 降 3. 率 98 年 度 4. 率 97 年 1~9 料 97 年 金 暴 滑 97 年 97 年 度 率 降 98 年 度 率 年 度 異 5. 率 益 率 率 益 率 降 6. 利 益 益 率 益 利 益 7. 益 率 列 8. 金 流 量 率 金 率 9. 度 益 利 益 度 度 降 1. 行 數 數 2. 年 年 度 料 聯 46

51 1. (1) 率 (2) 金 率 益 2. 力 (1) 流 率 流 流 (2) 率 流 流 (3) 利 數 利 益 利 3. 力 (1) 率 (2) 數 365 率 (3) 率 (4) 數 365 率 (5) 率 (6) 率 (7) 率 4. 利 力 (1) 率 益 利 率 (2) 益 率 益 益 (3) 利 益 率 利 益 (4) 利 益 率 利 益 (5) 益 率 利 (6) 利 利 行 數 5. 金 流 量 (1) 金 流 量 率 金 流 量 流 (2) 金 流 量 率 年 度 金 流 量 年 度 金 利 (3) 金 率 金 流 量 金 利 金 6. 度 (1) 度 利 益 (2) 度 利 益 利 益 利 47

52 年 度 年 度 六 年 度 年 列 狀 年 狀 狀 異 48

53 狀 狀 年 度 年 度 年 度 異 金 流 $964,928 $1,237,115 (272,187) (22.00) 金 221, ,357 (16,168) (6.81) 441, ,478 (48,488) (9.89) 89,775 52,530 37, ,719,005 2,019,132 (300,127) (14.86) 流 563, ,588 37, , ,000 (250,000) (55.56) 811, ,462 (182,093) (18.33) 936, ,189 (7,400) (0.78) 79,161 94,332 (15,171) (16.08) 留 (110,692) (13,300) (97,392) (732.27) 益 907,636 1,025,670 (118,034) (11.51) () 年 度 益 金 1. 流 213, 列 3. 理 年 列 流 4. 留 理 98 年 度 () () 來 不 49

54 () 年 度 年 度 年 度 年 度 () 金 例 $1,317,924 $1,352,892 $(34,968) (2.58)% $(11,698) $(13,364) (7,179) (18,877) (6,855) (20,219) (1,342) (6.64)% 1,299,047 1,332,673 (33,626) (2.52)% (1,308,233) (1,285,526) 22, % 利 (9,186) 47,147 (56,333) (119.48)% (37,588) (32,913) 4, % 利 益 (46,774) 14,234 (61,008) % 10,679 7,107 3, % (71,058) (88,432) (17,374) (19.65)% (107,153) (67,091) (40,062) (59.71)% 利 益 () (7,179) 5,257 (12,436) % 累 數 $(114,332) $(61,834) $(52,498) (84.90)% 例 說 1. 利 利 2. 利 益 利 益 3. 列 4. 利 益 () 率 20% 50

55 () 利 異 異 異 異 數 量 異 124,094 (135,087) (28,362) (16,978) (56,333) 說 利 量 不 () 數 量 力 量 () 來 () 來 不 金 流 量 () 年 度 流 年 度 98 年 年 1231 () 例 金 流 量 率 40.04% 40.11% (0.17%) 金 流 量 率 % 62.50% % 金 率 14.10% 11.13% 26.68% 例 說 兩 年 度 流 參 46 () 流 不 () 來 年 金 流 金 年 來 金 流 量 年 金 流 量 金 不 數 金 不 81, , ,000 94, 來 年 度 金 流 量 (1) 來 年 金 流 $350,000 (2) 來 年 更 金 流 $12,000 (3)$325,000 金 流 $325,000 51

56 年 度 () 金 來 () 益 率 年 度 利 來 年 () 行 ()98 年 度 52,05997 年 降 年 度 不 () 來 年 陸 六 理 () 年 度 利 率 率 益 來 98 年 度 97 年 度 利 14,163 27,690 换 利 益 (3,750) (36,479) 利 (107,153) (67,091) 料 來 1. 利 率 利 率 狀 利 率 2. 率 率 3. 料 量 () 年 度 金 易 利 來 (1) 理 來 (2)98 年 度 金 (3)98 年 度 (4)98 年 度 易 易 易 理 理 ()98 年 度 度 量 來 (1) 年 度 年 立 來 不 力 力 年 度 兩 52

57 (2) 10 度 都 年 (3) 來 () 年 度 律 (1) 年 度 律 (2) 參 律 () 年 度 (1) 年 度 (2) ( 六 ) 年 度 理 (1) 年 度 理 (2) () 行 益 行 () 益 () 臨 降 臨 () 量 更 量 () 立 來 () 列 理 例 行 益 露 金 年 理 () 53

58 料 () () 年 度 露 露 不 行 () 不 年 度 年 理 年 度 年 說 54

59 年 度 年 六 益 立 裂 立 立 行 力 不 論 復 若 切 利 復 流 栗 不 不 金 金 流 力 金 金 金 流 55

60 立 年 度 聯 林 連 不 立 年 年 56

61 立 年 度 聯 林 連 不 立 年 年 57

62 58

63 立 金 年 年 金 金 流 金 金 列 益 金 流 流 流 金 年 年 量 金 流 益 金 六 累 金 流 聯 參 理 59

64 立 金 年 年 益 金 金 流 列 益 金 年 流 流 年 年 金 金 聯 利 益 益 易 留 累 留 益 累 數 益 益 參 理 60

65 立 益 年 度 年 度 金 金 利 利 利 利 理 年 年 ( 金 ) 利 利 益 利 利 益 金 利 益 利 益 列 金 利 益 利 益 參 理 61

66 年 立 益 年 年 金 留 累 累 數 六 年 度 年 度 累 數 年 年 度 年 度 累 數 年 參 理 62

67 立 金 流 量 年 年 金 年 度 年 度 金 流 量 聯 益 利 益 益 列 利 益 金 利 益 列 益 金 流 聯 流 金 聯 利 益 金 流 參 理 63

68 立 金 流 量 年 年 金 年 度 年 度 金 流 量 金 流 金 流 量 金 流 金 金 金 金 金 金 金 流 量 露 利 不 利 不 金 流 量 年 金 金 金 金 參 理 64

69 立 敦 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 民 國 九 十 八 年 十 二 月 三 十 一 日 及 九 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日 ( 金 額 除 另 予 註 明 外, 均 以 新 台 幣 仟 元 為 單 位 ) 一 公 司 沿 革 本 公 司 創 立 於 民 國 八 十 二 年 十 一 月 經 營 鋁 質 電 蝕 箔 鋁 質 化 成 箔 製 造 加 工 及 買 賣 為 主 要 業 務 民 國 八 十 九 年 一 月 為 擴 展 業 務 範 圍, 首 度 到 中 國 大 陸 廣 東 省 惠 州 市 投 資, 因 而 成 立 LITON (BVI) CO., LTD. 及 立 敦 電 子 科 技 ( 惠 州 ) 有 限 公 司 等 二 家 轉 投 資 公 司 從 事 控 股 生 產 製 造 及 買 賣 業 務 民 國 八 十 九 年 四 月 經 證 券 主 管 機 關 同 意 完 成 股 票 公 開 發 行 程 序 民 國 九 十 一 年 六 月 十 日 股 票 正 式 於 證 券 商 營 業 處 所 掛 牌 上 櫃 買 賣 本 公 司 於 民 國 九 十 二 年 六 月 二 十 七 日 經 股 東 會 決 議 與 永 剛 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 永 剛 公 司 ) 進 行 合 併, 以 本 公 司 為 存 續 公 司, 永 剛 公 司 為 消 滅 公 司, 並 以 民 國 九 十 二 年 十 一 月 五 日 為 合 併 基 準 日, 合 併 後 公 司 名 稱 仍 為 立 敦 科 技 股 份 有 限 公 司 本 公 司 於 民 國 九 十 八 年 十 二 月 三 十 一 日 及 九 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日 之 員 工 人 數 分 別 為 141 人 及 131 人 二 重 要 會 計 政 策 之 彙 總 說 明 本 財 務 報 表 係 依 照 商 業 會 計 法 及 商 業 會 計 處 理 準 則 中 與 財 務 會 計 準 則 相 關 之 規 定 證 券 發 行 人 財 務 報 告 編 製 準 則 暨 一 般 公 認 會 計 原 則 編 製 重 要 會 計 政 策 彙 總 說 明 如 下 : 1. 外 幣 交 易 (1) 本 公 司 之 交 易 事 項 以 新 台 幣 為 記 帳 單 位, 以 外 幣 為 基 準 之 交 易 係 以 交 易 發 生 日 之 即 期 匯 率 作 為 入 帳 之 基 礎 (2) 交 易 發 生 日 與 結 清 日 係 在 同 一 會 計 期 間 時, 結 清 金 額 與 帳 載 金 額 間 之 兌 換 差 額 屬 當 期 兌 換 損 益 65

70 立 敦 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 ( 續 ) ( 金 額 除 另 予 註 明 外, 均 以 新 台 幣 仟 元 為 單 位 ) (3) 資 產 負 債 表 日 之 外 幣 貨 幣 性 資 產 或 負 債, 應 按 該 日 之 即 期 匯 率 予 以 調 整, 因 調 整 而 產 生 之 兌 換 差 額, 應 列 為 當 期 損 益 但 如 屬 本 國 企 業 與 國 外 營 運 機 構 間 具 有 長 期 投 資 性 質 之 外 幣 墊 款, 其 兌 換 差 額 應 列 入 換 算 調 整 數 科 目, 作 為 股 東 權 益 之 調 整 項 目 (4) 資 產 負 債 表 日 之 外 幣 非 貨 幣 性 資 產 或 負 債, 依 公 平 價 值 衡 量 者, 按 該 日 即 期 匯 率 調 整 而 產 生 之 兌 換 差 額, 其 公 平 價 值 變 動 認 列 為 股 東 權 益 調 整 項 目 者, 兌 換 差 額 應 列 為 股 東 權 益 調 整 項 目 ; 其 公 平 價 值 變 動 認 列 為 當 期 損 益 者, 兌 換 差 額 應 列 為 當 期 損 益 非 依 公 平 價 值 衡 量 者, 應 按 交 易 日 之 歷 史 匯 率 衡 量 2. 現 金 及 約 當 現 金 係 包 括 現 金 銀 行 存 款 及 自 投 資 日 起 三 個 月 內 到 期 且 利 率 變 動 對 其 價 值 影 響 甚 少 之 短 期 且 具 高 度 流 動 性 之 投 資 3. 金 融 資 產 及 金 融 負 債 本 公 司 依 財 務 會 計 準 則 公 報 第 三 十 四 號 金 融 商 品 之 會 計 處 理 準 則 及 證 券 發 行 人 財 務 報 告 編 製 準 則 之 規 定 將 金 融 資 產 分 類 為 公 平 價 值 變 動 列 入 損 益 之 金 融 資 產 及 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 等 類 金 融 資 產 於 原 始 認 列 時 以 公 平 價 值 衡 量, 但 非 以 公 平 價 值 衡 量 且 公 平 價 值 變 動 認 列 為 損 益 之 金 融 資 產, 尚 應 加 計 取 得 或 發 行 之 交 易 成 本 金 融 負 債 分 為 公 平 價 值 變 動 列 入 損 益 之 金 融 負 債 避 險 之 衍 生 性 金 融 負 債 及 以 成 本 衡 量 之 金 融 負 債 (1) 公 平 價 值 變 動 列 入 損 益 之 金 融 資 產 屬 此 類 別 之 金 融 資 產, 於 續 後 評 價 時, 概 以 公 平 價 值 衡 量 且 公 平 價 值 變 動 認 列 於 損 益 表 並 分 為 交 易 目 的 之 金 融 資 產 及 指 定 公 平 價 值 變 動 列 入 損 益 之 金 融 資 產 兩 類 所 稱 公 平 價 值, 在 上 市 櫃 股 票 或 存 託 憑 證, 係 指 資 產 負 債 表 日 之 收 盤 價 開 放 型 基 金 之 公 平 價 值 則 係 指 資 產 負 債 表 日 該 基 金 之 淨 資 產 價 值 66

71 立 敦 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 ( 續 ) ( 金 額 除 另 予 註 明 外, 均 以 新 台 幣 仟 元 為 單 位 ) (2) 備 供 出 售 之 金 融 資 產 備 供 出 售 之 金 融 資 產 係 指 指 定 為 備 供 出 售, 或 非 屬 公 平 價 值 變 動 列 入 損 益 之 金 融 資 產 持 有 至 到 期 日 之 投 資 及 無 活 絡 市 場 之 債 券 投 資 之 非 衍 生 性 金 融 資 產 備 供 出 售 之 金 融 資 產 續 後 評 價 係 以 公 平 價 值 衡 量, 其 公 平 價 值 變 動 造 成 之 利 益 或 損 失, 除 減 損 損 失 及 貨 幣 性 金 融 資 產 外 幣 兌 換 損 益 外, 於 除 列 前 認 列 為 股 東 權 益 調 整 項 目, 備 供 出 售 之 金 融 資 產 除 列 時, 將 累 積 之 利 益 或 損 失 列 入 當 期 損 益 (3) 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 本 公 司 對 無 活 絡 市 場 公 開 報 價 之 權 益 商 品 投 資, 以 原 始 認 列 之 成 本 衡 量 若 有 減 損 之 客 觀 證 據, 則 認 列 減 損 損 失, 此 減 損 金 額 不 予 迴 轉 (4) 衍 生 性 金 融 商 品 與 避 險 交 易 本 公 司 從 事 遠 期 外 匯 合 約 等 衍 生 性 金 融 商 品 交 易, 以 規 避 匯 率 變 動 風 險 此 類 衍 生 性 金 融 商 品 原 始 認 列 與 續 後 衡 量 皆 以 公 平 價 值 為 基 礎, 當 公 平 價 值 為 正 時 則 認 列 為 資 產, 為 負 時 則 認 列 為 負 債 當 不 符 合 避 險 會 計 的 條 件 時, 衍 生 性 金 融 商 品 公 平 價 值 變 動 部 分 則 認 列 為 當 期 損 益 4. 金 融 資 產 及 負 債 之 除 列 (1) 金 融 資 產 本 公 司 對 於 構 成 金 融 資 產 或 部 分 金 融 資 產 之 合 約 權 利 喪 失 控 制 時, 即 除 列 該 金 融 資 產 或 部 分 金 融 資 產 當 本 公 司 移 轉 全 部 或 部 分 金 融 資 產 且 放 棄 對 金 融 資 產 之 控 制 時, 於 交 換 所 收 取 對 價 之 範 圍 內 視 為 出 售 當 金 融 商 品 之 移 轉 未 符 合 喪 失 控 制 之 條 件 時, 本 公 司 則 視 該 移 轉 交 易 為 擔 保 借 款, 再 取 得 資 產 之 權 利 非 屬 衍 生 性 金 融 商 品 (2) 金 融 負 債 本 公 司 之 金 融 負 債 於 合 約 規 定 之 義 務 解 除 取 消 或 到 期 而 使 金 融 負 債 消 滅 時, 除 列 全 部 或 部 分 金 融 負 債 當 本 公 司 自 相 同 債 權 人 以 幾 乎 不 相 同 條 件 交 換 既 有 之 金 融 負 債, 或 對 既 有 負 債 條 件 進 行 大 幅 修 改, 並 同 時 承 擔 新 金 融 負 債, 該 種 交 換 或 修 改 視 為 除 列 既 有 負 債 並 同 時 認 列 新 負 債, 差 額 計 入 當 期 損 益 67

72 立 敦 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 ( 續 ) ( 金 額 除 另 予 註 明 外, 均 以 新 台 幣 仟 元 為 單 位 ) 5. 金 融 資 產 之 減 損 本 公 司 於 每 一 資 產 負 債 表 日 評 估 金 融 資 產 是 否 已 經 減 損, 依 不 同 衡 量 方 式 之 金 融 資 產, 採 用 之 減 損 方 式 如 下 : (1) 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 若 有 客 觀 證 據 顯 示 未 有 公 開 市 場 報 價 之 權 益 商 品 投 資, 或 與 前 述 權 益 商 品 連 動 且 其 清 償 須 交 付 該 等 權 益 商 品 之 衍 生 性 商 品, 有 減 損 之 客 觀 證 據, 本 公 司 將 認 列 減 損 損 失, 減 損 金 額 為 估 計 未 來 現 金 流 量 以 類 似 金 融 資 產 當 時 市 場 報 酬 率 折 現 之 折 現 值 與 帳 面 價 值 間 之 差 額, 此 減 損 金 額 不 得 迴 轉 (2) 備 供 出 售 之 金 融 資 產 備 供 出 售 之 金 融 資 產 若 已 減 損, 本 公 司 將 列 為 股 東 權 益 調 整 項 目 之 累 積 淨 損 失 金 額 轉 列 為 當 期 損 益, 其 減 損 損 失 之 金 額 為 備 供 出 售 金 融 資 產 之 取 得 成 本 ( 減 已 回 收 之 本 金 及 調 整 攤 銷 額 ) 與 當 時 公 平 價 值 或 可 回 收 金 額 間 之 差 額, 再 減 除 該 金 融 資 產 曾 列 入 損 益 之 減 損 金 額 後 之 餘 額 若 後 續 期 間 減 損 金 額 減 少, 備 供 出 售 權 益 商 品 之 減 損 減 少 金 額 不 得 認 列 為 當 期 損 益, 而 應 認 列 為 股 東 權 益 調 整 項 目 ; 備 供 出 售 債 務 商 品 之 減 損 金 額 減 少 若 明 顯 與 認 列 減 損 後 發 生 之 事 件 有 關, 則 應 予 迴 轉 並 認 列 為 當 期 利 益 6. 備 抵 呆 帳 係 採 帳 齡 分 析 法 評 估, 並 按 應 收 票 據 及 應 收 帳 款 期 末 餘 額 中 可 能 發 生 呆 帳 之 金 額 採 個 別 評 估 法 估 列 7. 存 貨 九 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日 前 係 以 成 本 與 市 價 孰 低 法 評 價, 比 較 成 本 與 市 價 時 係 採 總 額 比 較 法, 又 成 本 係 按 加 權 平 均 法 計 算 ; 至 於 市 價 之 取 決, 原 料 及 物 料 係 指 重 置 成 本, 製 成 品 及 商 品 則 指 淨 變 現 價 值, 託 外 加 工 存 貨 尚 未 加 工 者 採 重 置 成 本, 已 加 工 者 採 淨 變 現 價 值 68

73 立 敦 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 ( 續 ) ( 金 額 除 另 予 註 明 外, 均 以 新 台 幣 仟 元 為 單 位 ) 自 九 十 八 年 一 月 一 日 起, 存 貨 係 以 成 本 與 淨 變 現 價 值 孰 低 評 價, 比 較 成 本 與 淨 變 現 價 值 時 係 採 逐 項 比 較 法 為 使 存 貨 達 到 可 供 銷 售 或 可 供 生 產 之 狀 態 及 地 點 所 產 生 之 成 本 如 下 : 原 物 料 - 以 實 際 進 貨 成 本, 採 加 權 平 均 法 製 成 品 - 包 括 直 接 原 料 直 接 人 工 及 製 造 費 用 固 定 製 造 費 用 係 以 正 常 產 能 分 攤 製 成 品 採 加 權 平 均 法 淨 變 現 價 值 係 指 在 正 常 情 況 下, 估 計 售 價 減 除 至 完 工 尚 需 投 入 之 成 本 及 銷 售 費 用 後 之 餘 額 8. 採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 (1) 投 資 其 他 企 業 之 股 權, 具 有 下 列 情 形 之 一 者, 應 列 為 長 期 股 權 投 資, 並 採 用 權 益 法 評 價 : 1 投 資 公 司 對 被 投 資 公 司 有 控 制 能 力 者 2 投 資 公 司 持 有 被 投 資 公 司 有 表 決 權 股 份 百 分 之 二 十 以 上, 未 具 有 控 制 能 力 者 但 有 證 據 顯 示 投 資 公 司 對 被 投 資 公 司 無 重 大 影 響 力 者, 不 在 此 限 投 資 公 司 持 有 被 投 資 公 司 有 表 決 權 股 份 雖 未 達 百 分 之 二 十, 但 對 被 投 資 公 司 有 重 大 影 響 力 者 前 項 所 稱 投 資 公 司 持 有 被 投 資 公 司 有 表 決 權 股 份, 應 將 投 資 公 司 本 身 持 有 股 份, 連 同 其 具 有 控 制 能 力 之 他 公 司 所 持 有 同 一 被 投 資 公 司 股 份 一 併 計 算 前 述 所 稱 他 公 司, 包 括 他 公 司 本 身 及 其 具 有 控 制 能 力 之 另 一 他 公 司, 餘 類 推 (2) 帳 列 投 資 成 本 與 股 權 淨 值 間 之 差 額 比 照 財 務 會 計 準 則 公 報 第 二 十 五 號 企 業 合 併 - 購 買 法 之 會 計 處 理 有 關 收 購 成 本 分 攤 之 步 驟 予 以 分 析 處 理, 其 中 屬 於 商 譽 部 分 不 得 攤 銷 (3) 採 權 益 法 評 價 之 長 期 股 權 投 資 與 被 投 資 公 司 間 所 產 生 之 損 益 於 當 期 未 實 現 者, 予 以 銷 除 ; 交 易 損 益 如 屬 折 舊 性 質 資 產 所 產 生 者, 依 其 效 益 年 限 分 年 認 列, 其 餘 之 資 產 產 生 者, 俟 實 現 年 度 始 行 認 列 69

74 立 敦 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 ( 續 ) ( 金 額 除 另 予 註 明 外, 均 以 新 台 幣 仟 元 為 單 位 ) 投 資 公 司 與 被 投 資 公 司 間 之 順 流 交 易, 採 列 記 未 實 現 損 益 科 目 方 式 銷 除, 因 而 產 生 之 遞 延 貸 項 - 聯 屬 公 司 間 利 益 作 為 負 債, 並 依 其 實 現 期 間 劃 分 為 長 短 期 投 資 公 司 與 被 投 資 公 司 間 之 逆 流 交 易, 其 公 司 間 未 實 現 損 益 則 按 投 資 公 司 持 有 被 投 資 公 司 之 約 當 持 股 比 例 予 以 銷 除 若 投 資 公 司 對 產 生 側 流 交 易 之 各 被 投 資 公 司 均 擁 有 控 制 能 力, 則 各 被 投 資 公 司 間 未 實 現 損 益 按 投 資 公 司 對 產 生 損 益 之 被 投 資 公 司 約 當 持 股 比 例 銷 除 (4) 海 外 投 資 如 持 有 被 投 資 公 司 有 表 決 權 股 份 達 20% 或 具 有 影 響 力, 而 按 權 益 法 評 價 時, 此 項 投 資 之 會 計 處 理 為 : A. 原 始 投 資 成 本 : 按 實 際 匯 出 之 新 台 幣 金 額 列 帳 ; 以 債 權 換 股 權 則 按 應 收 帳 款 之 台 幣 列 帳 B. 投 資 損 益 : 係 以 當 期 平 均 匯 率 換 算 被 投 資 公 司 當 期 之 損 益 後, 再 依 當 期 持 股 比 例 認 列 入 帳 (5) 採 權 益 法 評 價 之 被 投 資 公 司 外 幣 財 務 報 表 之 資 產 負 債 科 目, 按 資 產 負 債 表 日 之 匯 率 換 算 ; 股 東 權 益 按 歷 史 匯 率 換 算, 損 益 科 目 按 加 權 平 均 匯 率 換 算 所 產 生 之 換 算 調 整 數 單 獨 列 示 於 股 東 權 益 項 下 9. 固 定 資 產 (1) 固 定 資 產 係 以 取 得 成 本 入 帳, 並 以 成 本 減 累 計 折 舊 及 累 計 減 損 作 為 帳 面 價 值 固 定 資 產 報 廢 或 處 分 時, 其 成 本 及 相 關 之 累 計 折 舊 均 自 帳 上 予 以 減 除, 其 產 生 之 損 益 依 其 性 質 列 為 營 業 外 損 益 或 非 常 損 益 70

75 立 敦 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 ( 續 ) ( 金 額 除 另 予 註 明 外, 均 以 新 台 幣 仟 元 為 單 位 ) (2) 固 定 資 產 耐 用 年 數 如 下 : 資 產 項 目 耐 用 年 限 建 築 物 5~55 年 機 器 設 備 5~15 年 運 輸 設 備 5 年 辦 公 設 備 3~ 8 年 其 他 設 備 3~15 年 (3) 凡 可 延 長 資 產 耐 用 年 數 之 重 大 更 新 或 改 良, 均 作 為 資 本 支 出, 列 入 固 定 資 產 ; 修 理 及 維 護 支 出 則 列 為 當 年 度 費 用 (4) 固 定 資 產 購 置 及 建 造 期 間 之 利 息 予 以 資 本 化, 列 為 固 定 資 產 之 成 本 10. 資 產 減 損 本 公 司 於 每 一 資 產 負 債 表 日 評 估 所 有 適 用 三 十 五 號 公 報 之 資 產 是 否 有 減 損 跡 象, 如 有 減 損 跡 象, 則 進 行 減 損 測 試, 依 公 報 規 定 以 個 別 資 產 或 資 產 所 屬 之 現 金 產 生 單 位 進 行 測 試 減 損 測 試 結 果 如 資 產 ( 或 資 產 所 屬 現 金 產 生 單 位 ) 之 帳 面 價 值 大 於 可 回 收 金 額, 則 須 認 列 減 損 損 失, 而 可 回 收 金 額 則 為 淨 公 平 價 值 及 使 用 價 值 之 較 高 者 ; 反 之, 若 於 資 產 負 債 表 日 有 證 據 顯 示 資 產 於 以 前 年 度 認 列 之 減 損 損 失 可 能 已 不 存 在 或 減 少 時, 應 重 新 評 估 可 回 收 金 額, 若 可 回 收 金 額 因 資 產 之 估 計 服 務 潛 能 變 動 而 增 加 時, 減 損 應 予 迴 轉, 惟 迴 轉 後 帳 面 價 值 不 可 超 過 資 產 在 未 認 列 減 損 損 失 情 況 下, 減 除 應 提 列 折 舊 或 攤 銷 後 之 帳 面 價 值 另 外, 已 分 攤 商 譽 之 現 金 產 生 單 位 或 群 組, 不 論 有 無 減 損 跡 象, 定 期 於 每 一 資 產 負 債 表 日 進 行 減 損 測 試 減 損 測 試 結 果 如 現 金 產 生 單 位 或 群 組 之 帳 面 價 值 ( 包 含 商 譽 之 帳 面 價 值 ) 大 於 可 回 收 金 額, 則 須 認 列 減 損 損 失, 認 列 減 損 時, 商 譽 先 行 減 除, 減 除 不 足 之 數 再 依 帳 面 價 值 之 相 對 比 例 分 攤 至 商 譽 以 外 之 其 他 資 產 商 譽 之 減 損, 一 經 認 列, 嗣 後 不 得 以 任 何 理 由 迴 轉 減 損 損 失 及 減 損 迴 轉 利 益 列 為 營 業 外 收 支 11. 無 形 資 產 係 電 腦 軟 體 成 本, 按 5 年 平 均 攤 銷 71

76 立 敦 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 ( 續 ) ( 金 額 除 另 予 註 明 外, 均 以 新 台 幣 仟 元 為 單 位 ) 12. 遞 延 費 用 係 電 話 裝 置 費 及 線 路 補 助 費 等 遞 延 性 資 產, 按 5 年 平 均 攤 銷 13. 所 得 稅 (1) 本 公 司 依 財 務 會 計 準 則 公 報 第 二 十 二 號 所 得 稅 之 會 計 處 理 準 則 之 規 定 作 跨 期 間 與 同 期 間 之 所 得 稅 分 攤 將 應 課 稅 暫 時 性 差 異 所 產 生 之 所 得 稅 影 響 數 認 列 為 遞 延 所 得 稅 負 債, 與 將 可 減 除 暫 時 性 差 異 虧 損 扣 抵 及 所 得 稅 抵 減 所 產 生 之 所 得 稅 影 響 數 認 列 為 遞 延 所 得 稅 資 產, 再 評 估 其 遞 延 所 得 稅 資 產 之 可 實 現 性, 估 列 其 備 抵 評 價 金 額 遞 延 所 得 稅 資 產 或 負 債 依 其 相 關 資 產 或 負 債 之 分 類 劃 分 為 流 動 或 非 流 動 項 目, 無 相 關 之 資 產 負 債 者, 依 預 期 回 轉 期 間 之 長 短 期 劃 分 為 流 動 或 非 流 動 項 目 (2) 本 公 司 對 於 購 置 設 備 支 出 及 研 究 發 展 支 出 及 投 資 於 資 源 貧 瘠 或 發 展 遲 緩 鄉 鎮 地 區 等 有 關 所 得 稅 抵 減 之 會 計 處 理 採 當 期 認 列 法, 亦 即 將 當 年 得 享 受 之 投 資 抵 減 全 數 自 所 得 稅 費 用 項 下 減 除 又 依 法 應 遞 延 適 用 投 資 抵 減 部 份, 則 認 列 遞 延 所 得 稅 資 產 (3) 本 公 司 未 分 配 盈 餘 加 徵 百 分 之 十 營 利 事 業 所 得 稅 部 份, 於 股 東 會 決 議 分 配 盈 餘 之 日 列 為 當 期 費 用 (4) 配 合 九 十 五 年 一 月 一 日 開 始 實 施 之 所 得 基 本 稅 額 條 例, 本 公 司 依 其 規 定 計 算 基 本 稅 額, 並 與 按 所 得 稅 法 規 定 計 算 之 應 納 稅 額 兩 者 相 較 擇 其 高 者 估 列 為 當 期 所 得 稅 另 本 公 司 於 評 估 遞 延 所 得 稅 資 產 可 實 現 性 時, 亦 將 未 來 年 度 應 納 之 最 低 所 得 稅 稅 額 納 入 考 量 14. 退 休 金 (1) 本 公 司 依 勞 動 基 準 法 之 規 定 訂 定 員 工 退 休 辦 法, 每 年 按 已 付 薪 資 總 額 百 分 之 二 提 撥 退 休 準 備 金, 交 由 勞 工 退 休 準 備 金 監 督 委 員 會 專 戶 儲 存 及 支 用, 截 至 九 十 八 年 十 二 月 三 十 一 日 及 九 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日 止, 上 述 勞 工 退 休 準 備 金 帳 戶 餘 額 為 $15,341 仟 元 及 $14,083 仟 元, 由 於 此 項 退 休 準 備 金 與 本 公 司 完 全 分 離, 故 未 包 含 於 前 述 財 務 報 表 之 中 (2) 本 公 司 自 八 十 八 年 底 起, 依 照 財 務 會 計 準 則 公 報 第 十 八 號 退 休 金 會 計 處 理 準 則, 以 八 十 八 年 十 二 月 三 十 一 日 為 衡 量 日 完 成 精 算, 其 累 積 給 付 義 務 若 超 過 退 休 基 金 資 產 公 平 價 值 部 分, 於 資 產 負 債 表 認 列 最 低 退 休 金 負 債, 並 自 民 國 八 十 九 年 一 月 一 日 起 按 精 算 結 果 認 列 淨 退 休 金 成 本 72

77 立 敦 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 ( 續 ) ( 金 額 除 另 予 註 明 外, 均 以 新 台 幣 仟 元 為 單 位 ) 有 關 未 認 列 過 渡 性 淨 給 付 義 務 係 按 十 五 年 採 直 線 法 攤 銷 ; 前 期 服 務 成 本 與 退 休 金 損 益 係 按 十 五 年 採 直 線 法 攤 銷 ; 補 列 之 退 休 金 負 債 若 未 超 過 未 認 列 前 期 服 務 成 本 及 未 認 列 過 渡 性 淨 資 產 或 淨 給 付 義 務 之 合 計 數 時, 其 對 方 科 目 列 為 遞 延 退 休 金 成 本, 屬 無 形 資 產 ; 若 超 過 該 合 計 數 時, 其 超 過 部 分 列 為 未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失, 屬 股 東 權 益 之 減 項 (3) 勞 工 退 休 金 條 例 自 民 國 九 十 四 年 七 月 一 日 起 施 行, 並 採 確 定 提 撥 制 實 施 後 員 工 得 選 擇 適 用 勞 動 基 準 法 有 關 之 退 休 金 規 定, 或 採 用 該 條 例 之 退 休 金 制 度 並 保 留 適 用 該 條 例 前 之 工 作 年 資 對 適 用 該 條 例 之 員 工, 本 公 司 每 月 負 擔 之 員 工 退 休 金 提 撥 率, 不 得 低 於 員 工 每 月 工 資 百 分 之 六 15. 法 定 盈 餘 公 積 本 公 司 依 公 司 法 規 定, 當 期 盈 餘 於 完 納 稅 捐 後, 應 先 彌 補 虧 損, 再 依 剩 餘 數 於 次 期 提 列 百 分 之 十 為 法 定 盈 餘 公 積 16. 特 別 盈 餘 公 積 本 公 司 依 證 券 主 管 機 關 之 規 定, 如 有 長 期 股 權 投 資 未 實 現 跌 價 損 失 累 積 換 算 調 整 數 等 股 東 權 益 減 項 時, 在 分 配 盈 餘 前, 應 先 在 下 列 限 額 內 提 列 相 同 數 額 之 特 別 盈 餘 公 積 : (1) 股 東 權 益 減 項 中 屬 於 當 年 度 發 生 之 金 額, 其 提 列 之 特 別 盈 餘 公 積 以 不 超 過 當 年 度 稅 後 盈 餘 加 計 以 前 年 度 累 積 未 分 配 盈 餘 之 合 計 數 為 限 (2) 股 東 權 益 減 項 中 屬 於 以 前 年 度 發 生 之 金 額, 以 不 超 過 以 前 年 度 累 積 未 分 配 盈 餘 扣 除 第 (1) 款 已 提 列 數 後 之 餘 額 為 限 (3) 嗣 後 股 東 權 益 減 項 有 迴 轉 時, 得 就 迴 轉 部 分 分 派 盈 餘 17. 員 工 分 紅 及 董 監 酬 勞 本 公 司 有 關 員 工 分 紅 及 董 監 酬 勞 之 會 計 處 理, 依 財 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 於 九 十 六 年 三 月 發 布 (96) 基 秘 字 第 052 號 函 之 規 定, 將 其 列 為 薪 資 費 用 73

78 立 敦 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 ( 續 ) ( 金 額 除 另 予 註 明 外, 均 以 新 台 幣 仟 元 為 單 位 ) 18. 庫 藏 股 票 本 公 司 依 上 市 上 櫃 公 司 買 回 本 公 司 股 份 辦 法 收 回 已 發 行 股 票 作 為 庫 藏 股 票, 並 依 所 支 付 之 成 本 借 記 庫 藏 股 票 科 目, 按 成 本 法 處 理 於 編 製 財 務 報 表 時, 將 庫 藏 股 票 之 帳 面 價 值 列 為 股 東 權 益 之 減 項 公 司 處 分 庫 藏 股 票 時, 若 處 分 價 格 高 於 帳 面 價 值, 其 差 額 應 貸 記 資 本 公 積 - 庫 藏 股 票 交 易 科 目 ; 若 處 分 價 格 低 於 帳 面 價 值, 其 差 額 應 沖 抵 同 種 類 庫 藏 股 票 之 交 易 所 產 生 之 資 本 公 積 ; 如 有 不 足, 則 借 記 保 留 盈 餘 公 司 註 銷 庫 藏 股 票 時, 應 貸 記 庫 藏 股 票 科 目, 並 按 股 權 比 例 借 記 資 本 公 積 - 股 票 發 行 溢 價 與 股 本 庫 藏 股 票 之 帳 面 價 值 如 高 於 面 值 與 股 票 發 行 溢 價 之 合 計 數 時, 其 差 額 應 沖 銷 同 種 類 庫 藏 股 票 所 產 生 之 資 本 公 積, 如 有 不 足 再 借 記 保 留 盈 餘 ; 庫 藏 股 票 之 帳 面 價 值 如 低 於 面 值 與 股 票 發 行 溢 價 之 合 計 數 時, 其 差 額 應 貸 記 同 種 類 庫 藏 股 票 交 易 所 產 生 之 資 本 公 積 19. 收 入 認 列 方 法 本 公 司 收 入 認 列 之 會 計 處 理, 原 則 上 於 獲 利 過 程 完 成 時 認 列, 其 條 件 為 (1) 取 得 具 有 說 服 力 之 證 據 證 明 雙 方 交 易 已 存 在 ;(2) 貨 物 之 所 有 權 及 風 險 已 移 轉 ;(3) 價 格 係 屬 於 固 定 或 可 決 定 ;(4) 價 款 收 現 性 可 合 理 確 定 本 公 司 主 要 之 銷 貨 條 件 為 Free on Board(FOB), 貨 物 所 有 權 及 風 險 於 運 出 給 客 戶 時 移 轉 備 抵 銷 貨 退 回 及 折 讓, 係 依 客 戶 訴 怨 狀 況 歷 史 經 驗 以 及 任 何 會 影 響 之 因 素 合 理 估 計 可 能 會 發 生 之 產 品 退 回 及 折 讓, 並 於 產 品 出 售 當 年 度 列 為 銷 貨 退 回 及 折 讓 另 依 證 券 暨 期 貨 管 理 委 員 會 87 年 3 月 18 日 (87) 台 財 證 ( 六 ) 第 七 四 七 號 函 規 定, 去 料 委 外 加 工 時, 雙 方 若 已 合 意 為 供 加 工 後 運 回 或 代 為 逕 行 出 售 者, 加 工 產 品 之 所 有 權 及 風 險 並 未 移 轉, 則 於 去 料 時 依 委 外 加 工 之 會 計 處 理, 而 不 作 銷 貨 處 理 20. 遞 延 貸 項 - 聯 屬 公 司 間 利 益 係 根 據 本 公 司 財 務 報 表 日 對 採 權 益 法 評 價 之 被 投 資 公 司 之 存 貨 中 屬 於 本 公 司 產 品 尚 未 出 售 者, 以 實 際 毛 利 ( 損 ) 計 算 而 得 74

79 立 敦 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 ( 續 ) ( 金 額 除 另 予 註 明 外, 均 以 新 台 幣 仟 元 為 單 位 ) 21. 每 股 盈 餘 每 股 盈 餘 之 計 算 係 以 流 通 在 外 加 權 平 均 普 通 股 股 數 為 準, 凡 有 現 金 增 資 因 合 併 發 行 新 股 者, 則 以 其 流 通 期 間 計 算 流 通 在 外 加 權 平 均 股 數, 凡 有 盈 餘 轉 增 資 或 資 本 公 積 轉 增 資 者, 在 計 算 以 往 年 度 之 每 股 盈 餘 時, 應 按 增 資 比 例 追 溯 調 整 稀 釋 每 股 盈 餘 則 以 普 通 股 股 東 之 本 期 淨 利 ( 損 ) 調 整 具 稀 釋 作 用 之 潛 在 普 通 股 之 股 利 具 稀 釋 作 用 之 潛 在 普 通 股 於 本 期 已 認 列 之 利 息 費 用 及 具 稀 釋 作 用 之 潛 在 普 通 股 因 轉 換 而 產 生 之 任 何 其 他 收 入 與 費 用 之 變 動 後, 除 以 普 通 股 加 權 平 均 流 通 在 外 股 數 加 上 所 有 具 稀 釋 作 用 之 潛 在 普 通 股 轉 換 為 普 通 股 之 加 權 平 均 流 通 在 外 股 數 22. 合 併 財 務 報 表 本 公 司 依 金 管 證 六 字 第 號 函 及 財 務 會 計 準 則 公 報 第 七 號 合 併 財 務 報 表 規 定 處 理 母 子 公 司 合 併 報 告 編 製 事 宜 三 會 計 變 動 之 理 由 及 其 影 響 1. 本 公 司 自 民 國 九 十 八 年 一 月 一 日 起, 採 用 新 修 訂 發 布 之 財 務 會 計 準 則 公 報 第 十 號 存 貨 之 會 計 處 理 準 則 規 定 採 用 新 規 定 後, 本 公 司 有 關 存 貨 之 會 計 處 理 變 動 如 下 :(1) 存 貨 係 以 成 本 與 淨 變 現 價 值 孰 低 評 價, 且 除 同 類 別 存 貨 外 應 逐 項 比 較 之 ;(2) 因 產 能 較 低 或 設 備 閒 置 導 致 之 未 分 攤 固 定 製 造 費 用, 應 於 發 生 當 期 認 列 為 銷 貨 成 本 ;(3) 異 常 製 造 成 本 及 跌 價 損 失 ( 或 回 升 利 益 ) 應 認 列 為 銷 貨 成 本 前 述 變 動 使 民 國 九 十 八 年 度 之 淨 損 失 增 加 $5,241 及 每 股 盈 餘 減 少 0.06 元 本 期 亦 重 分 類 民 國 九 十 七 年 度 營 業 外 淨 損 失 $5,860 至 銷 貨 成 本 項 下 2. 本 公 司 依 新 修 正 之 所 得 稅 法 規 定, 自 民 國 九 十 九 年 度 起 營 利 事 業 所 得 稅 稅 率 由 25% 調 降 為 20% 前 述 變 動 使 九 十 八 年 度 之 淨 損 增 加 $23,891 及 每 股 盈 餘 減 少 0.25 元 3. 本 公 司 自 民 國 九 十 七 年 一 月 一 日 開 始 採 用 新 發 布 財 務 會 計 準 則 公 報 第 三 十 九 號 股 份 基 礎 給 付 之 會 計 處 理 準 則 之 規 定 處 理 股 份 基 礎 給 付 協 議, 惟 此 項 會 計 原 則 變 動 對 本 公 司 民 國 九 十 七 年 度 之 稅 前 淨 利 及 每 股 盈 餘 並 無 影 響 75

80 立 敦 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 ( 續 ) ( 金 額 除 另 予 註 明 外, 均 以 新 台 幣 仟 元 為 單 位 ) 4. 本 公 司 自 民 國 九 十 七 年 一 月 一 日 起, 採 用 財 團 法 人 中 華 民 國 會 計 研 究 發 展 基 金 會 新 發 布 之 (96) 基 秘 字 第 052 號 函 員 工 分 紅 及 董 監 酬 勞 會 計 處 理 之 規 定, 此 項 會 計 原 則 變 動 對 民 國 九 十 七 年 度 之 稅 前 淨 利 及 每 股 盈 餘 並 無 影 響 5. 本 公 司 自 民 國 九 十 七 年 七 月 一 日 起, 依 財 務 會 計 準 則 公 報 第 三 十 四 號 金 融 商 品 之 會 計 處 理 準 則 第 二 次 修 訂 條 文 之 規 定, 將 部 分 金 融 資 產 重 分 類 惟 此 項 會 計 原 則 變 動 對 本 公 司 民 國 九 十 七 年 度 之 稅 前 淨 利 及 每 股 盈 餘 並 無 影 響 四 重 要 會 計 科 目 之 說 明 1. 現 金 及 約 當 現 金 現 金 $255 $369 銀 行 存 款 81, ,511 備 抵 外 幣 兌 換 損 益 - - 合 計 $81,306 $126, 公 平 價 值 變 動 列 入 損 益 之 金 融 資 產 交 易 目 的 金 融 資 產 - 股 票 $869 $2,309 交 易 目 的 金 融 資 產 - 衍 生 性 金 融 商 品 - 57 合 計 $869 $2, 應 收 票 據 - 非 關 係 人 (1) 明 細 如 下 : 應 收 票 據 $24,433 $12,970 減 : 備 抵 呆 帳 - - 合 計 $24,433 $12,970 (2) 備 抵 呆 帳 係 依 據 期 末 應 收 票 據 餘 額 可 能 發 生 呆 帳 金 額 予 以 估 列 76

81 立 敦 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 ( 續 ) ( 金 額 除 另 予 註 明 外, 均 以 新 台 幣 仟 元 為 單 位 ) 4. 應 收 帳 款 - 非 關 係 人 (1) 明 細 如 下 : 應 收 帳 款 $259,972 $269,400 減 : 備 抵 呆 帳 (1,917) (11,291) 加 ( 減 ): 備 抵 外 幣 兌 換 利 益 ( 損 失 ) (5,674) 9,770 合 計 288, ,879 催 收 款 49,413 45,409 減 : 備 抵 呆 帳 - 催 收 款 (49,413) (45,409) 淨 額 $288,381 $267,879 (2) 備 抵 呆 帳 係 依 據 期 末 應 收 帳 款 餘 額 可 能 發 生 呆 帳 金 額 予 以 估 列 (3) 備 抵 外 幣 債 權 兌 換 損 益 係 就 本 公 司 國 外 應 收 帳 款 依 外 幣 計 價 者, 按 期 末 結 帳 日 之 匯 率 與 交 易 發 生 時 入 帳 匯 率 之 差 異 估 列 可 能 發 生 之 兌 換 損 益 而 計 提 者 5. 應 收 款 項 - 關 係 人 應 收 票 據 $8 $4,720 應 收 帳 款 262, ,944 減 : 備 抵 呆 帳 - - 合 計 $262,463 $303, 存 貨 (1) 明 細 如 下 : 原 料 $54,207 $126,994 物 料 4,901 6,560 製 成 品 103, ,650 商 品 5,470 7,430 託 外 加 工 存 貨 94, ,957 小 計 263, ,591 減 : 備 抵 存 貨 跌 價 及 呆 滯 損 失 (10,262) (13,034) 合 計 $252,829 $466,557 77

82 立 敦 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 ( 續 ) ( 金 額 除 另 予 註 明 外, 均 以 新 台 幣 仟 元 為 單 位 ) (2) 託 外 加 工 存 貨 係 本 公 司 委 託 間 接 控 股 公 司 立 敦 電 子 科 技 ( 惠 州 ) 有 限 公 司 及 立 敦 電 子 科 技 ( 阿 壩 州 ) 有 限 公 司 進 行 加 工, 尚 未 運 回 本 公 司 之 存 貨 (3) 本 公 司 民 國 九 十 八 年 一 月 一 日 至 十 二 月 三 十 一 日 止 因 採 用 新 修 訂 之 財 務 會 計 準 則 公 報 第 十 號 存 貨 之 會 計 處 理 準 則, 致 帳 列 之 銷 貨 成 本 包 括 : 1 本 期 認 列 下 腳 收 入 $1,102;2 本 期 因 產 能 較 低 或 設 備 閒 置 導 致 之 未 分 攤 固 定 製 造 費 用 $16,001; 本 期 認 列 存 貨 盤 虧 $371;4 本 期 迴 轉 存 貨 跌 價 及 呆 滯 損 失 $2,771; 本 期 認 列 存 貨 報 廢 損 失 $2, 預 付 款 項 預 付 貨 款 $9,342 $8,329 用 品 盤 存 1,218 2,281 預 付 費 用 合 計 $10,957 $11, 其 他 流 動 資 產 受 限 制 資 產 - 定 期 存 款 $1,200 $5,700 應 收 退 稅 款 - 營 業 稅 5,274 4,750 其 他 應 收 款 932 4,473 其 他 合 計 $7,506 $15, 基 金 及 投 資 (1) 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 - 非 流 動 : 名 稱 提 供 擔 保 或 股 數 持 股 比 率 金 額 股 數 持 股 比 率 金 額 質 押 情 形 備 註 邦 英 生 物 科 技 ( 股 ) 100,000 5% $ ,000 5% $550 無 公 司 78

83 立 敦 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 ( 續 ) ( 金 額 除 另 予 註 明 外, 均 以 新 台 幣 仟 元 為 單 位 ) (2) 採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 : 名 稱 提 供 擔 保 或 股 數 持 股 比 率 金 額 股 數 持 股 比 率 金 額 質 押 情 形 備 註 LITON (BVI) CO., 7,057, % $220,639 7,057, % $228,965 無 (3) LTD. V-TECH CO., LTD 5,997, % - 5,647, % 7,842 無 (4) EVERTECH CAPA 10, % - 10, % - 無 (5) CO., LTD 合 計 $220,639 $236,807 (3) 本 公 司 自 民 國 八 十 九 年 一 月 起 透 過 LITON (BVI) CO., LTD. 轉 投 資 到 大 陸 廣 東 省 惠 州 地 區 設 立 立 敦 電 子 科 技 ( 惠 州 ) 有 限 公 司 生 產 鋁 箔 相 關 產 品, 截 至 九 十 八 年 十 二 月 三 十 一 日 及 九 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日 止 累 計 投 資 金 額 均 為 $237,021 (USD7,058 仟 元 ), 持 股 比 例 均 為 100% (4) 本 公 司 於 民 國 九 十 二 年 十 一 月 五 日 併 購 永 剛 公 司, 同 時 間 取 得 該 公 司 持 有 V-TECH CO., LTD.100% 股 權, 並 透 過 該 被 投 資 公 司 間 接 取 得 其 轉 投 資 之 子 公 司 FOREVER CO.,LTD. 及 孫 公 司 永 剛 科 技 ( 宜 昌 ) 電 子 有 限 公 司 ( 該 公 司 於 民 國 九 十 三 年 更 名 為 立 敦 電 子 科 技 ( 宜 昌 ) 有 限 公 司 )100% 股 權, 在 中 國 大 陸 湖 北 省 宜 昌 地 區 從 事 鋁 箔 相 關 產 品 加 工 買 賣 民 國 九 十 七 年 十 二 月 二 十 九 日, 本 公 司 為 降 低 生 產 成 本, 以 提 升 競 爭 力 及 獲 利 能 力, 經 董 事 會 決 議 將 立 敦 電 子 科 技 ( 宜 昌 ) 有 限 公 司 遷 移 到 四 川 省 ( 阿 壩 州 ) 地 區 從 事 鋁 箔 相 關 產 品 加 工 買 賣, 並 更 名 為 立 敦 電 子 科 技 ( 阿 壩 州 ) 有 限 公 司 截 至 九 十 八 年 十 二 月 三 十 一 日 及 九 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日 止 累 計 投 資 金 額 分 別 為 $202,756 (USD$5,997 仟 元 ) 及 $191,159(USD5,647 仟 元 ), 持 股 比 例 均 為 100% (5) 本 公 司 於 民 國 九 十 二 年 十 一 月 五 日 併 購 永 剛 公 司, 同 時 取 得 該 公 司 持 有 之 境 外 公 司 EVERTECH CAPA CO., LTD. 控 制 權 以 進 行 國 際 貿 易 業 務 截 至 九 十 八 年 十 二 月 三 十 一 日 及 九 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日 止 累 計 投 資 額 均 為 $330(USD10 仟 元 ), 持 股 比 例 均 為 100% (6) 民 國 九 十 八 年 度 及 九 十 七 年 度 依 被 投 資 公 司 提 供 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 財 務 報 表 採 權 益 法 認 列 之 投 資 ( 損 ) 益 及 換 算 調 整 數 明 細 如 下 : 79

84 立 敦 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 ( 續 ) ( 金 額 除 另 予 註 明 外, 均 以 新 台 幣 仟 元 為 單 位 ) 九 十 八 年 度 九 十 七 年 度 被 投 資 公 司 投 資 ( 損 ) 益 換 算 調 整 數 投 資 ( 損 ) 益 換 算 調 整 數 LITON (BVI) CO., LTD. $(2,492) $27,703 $(6,184) $17,886 V-TECH CO., LTD. (46,216) (7,883) (2,893) (2,835) EVERTECH CAPA CO., LTD. (3,351) 532 (2,836) (210) 合 計 $(52,059) $20,352 $(11,913) $14,841 (7) 民 國 九 十 八 年 十 二 月 三 十 一 日 及 九 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日 V-TECH CO., LTD. 經 會 計 師 查 核 之 財 務 報 表 股 權 淨 值 分 別 為 $(25,967) 及 $7,842, 致 本 公 司 長 期 投 資 帳 面 價 值 產 生 貸 餘, 由 於 本 公 司 將 會 繼 續 支 持 該 被 投 資 公 司, 故 依 規 定 將 長 期 投 資 帳 面 貸 餘 金 額 轉 列 至 對 該 被 投 資 公 司 的 其 他 負 債 (8) 民 國 九 十 八 年 十 二 月 三 十 一 日 及 九 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日 EVERTECH CAPA CO., LTD. 經 會 計 師 查 核 之 財 務 報 表 股 權 淨 值 分 別 為 $(13,113) 及 $(10,120), 致 本 公 司 長 期 投 資 帳 面 價 值 產 生 貸 餘, 由 於 本 公 司 將 會 繼 續 支 持 該 被 投 資 公 司, 故 依 規 定 將 長 期 投 資 帳 面 貸 餘 金 額 轉 列 至 對 該 被 投 資 公 司 的 其 他 負 債 10. 固 定 資 產 及 非 營 業 用 固 定 資 產 (1) 民 國 九 十 八 年 度 增 加 之 固 定 資 產 主 要 係 機 器 設 備 更 換 工 程 民 國 九 十 七 年 度 增 加 之 固 定 資 產 主 要 係 諧 波 濾 波 電 容 器 修 改 工 程 及 廠 房 設 備 工 程 (2) 民 國 九 十 八 年 及 九 十 七 年 度 因 購 置 固 定 資 產 所 應 負 擔 之 利 息 皆 為 $0, 故 無 需 利 息 資 本 化 (3) 本 公 司 於 民 國 九 十 二 年 十 一 月 五 日 併 購 永 剛 公 司 時, 為 評 定 永 剛 公 司 土 地 公 平 價 值, 聘 請 專 業 鑑 價 機 構 辦 理 永 剛 公 司 之 土 地 價 值 鑑 價, 並 以 鑑 價 結 果 做 為 新 取 得 成 本, 同 時 依 規 定 估 列 土 地 增 值 稅 準 備 $2,074 列 為 長 期 負 債 項 下, 依 企 業 併 購 法 規 定, 永 剛 公 司 應 負 擔 之 土 地 增 值 稅, 准 予 記 存 於 本 公 司 名 下 該 項 土 地 再 移 轉 時, 記 存 之 土 地 增 值 稅, 就 該 土 地 處 分 所 得 價 款 中 優 先 於 一 切 債 權 及 抵 押 權 受 償 80

85 立 敦 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 ( 續 ) ( 金 額 除 另 予 註 明 外, 均 以 新 台 幣 仟 元 為 單 位 ) (4) 非 營 業 用 固 定 資 產 明 細 如 下 : 成 本 $29,671 $29,671 減 : 累 積 折 舊 (6,332) (6,332) 備 抵 跌 價 損 失 (23,339) (23,339) 淨 額 $ - $ 短 期 借 款 債 權 人 借 款 性 質 擔 保 品 台 新 銀 行 - 台 中 分 行 遠 期 信 用 狀 借 款 $70,142 $102,777 - 台 灣 中 小 企 銀 - 台 中 分 行 遠 期 信 用 狀 借 款 55,290 45,334 - 兆 豐 國 際 商 業 銀 行 - 台 中 分 行 遠 期 信 用 狀 借 款 44,751 27,684 - 第 一 商 業 銀 行 - 苗 栗 分 行 遠 期 信 用 狀 借 款 39,672 36,391 - 中 國 信 託 商 業 銀 行 - 台 中 分 行 遠 期 信 用 狀 借 款 26,684 32,403 - 華 南 銀 行 - 台 中 分 行 遠 期 信 用 狀 借 款 5, 玉 山 銀 行 - 台 中 分 行 遠 期 信 用 狀 借 款 - 44,491 - 總 額 242, ,080 加 ( 減 ): 備 抵 外 幣 兌 換 ( 損 失 ) 利 益 (8,037) 40,615 淨 額 $234,464 $329, 公 平 價 值 變 動 列 入 損 益 之 金 融 負 債 交 易 目 的 金 融 負 債 - 衍 生 性 金 融 商 品 $1,015 $ 應 付 費 用 應 付 水 電 費 $19,580 $12,855 應 付 薪 資 及 年 終 獎 金 8,188 7,076 應 付 汙 水 處 理 費 5,970 4,095 應 付 修 繕 費 3,079 4,191 應 付 勞 務 費 1,646 1,646 應 付 利 息 898 2,318 其 他 6,941 9,138 合 計 $46,302 $41,319 81

86 立 敦 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 ( 續 ) ( 金 額 除 另 予 註 明 外, 均 以 新 台 幣 仟 元 為 單 位 ) 14. 其 他 流 動 負 債 應 付 設 備 款 $2,409 $1,891 暫 收 款 其 他 合 計 $3,410 $1, 長 期 借 款 銀 行 名 稱 借 款 性 質 擔 保 品 台 新 國 際 商 業 銀 行 等 9 家 金 擔 保 借 款 $400,000 $560,000 土 地 建 築 物 融 機 構 聯 貸 總 額 400, ,000 減 : 一 年 內 到 期 之 長 期 借 款 (200,000) (110,000) 淨 額 $200,000 $450,000 上 列 長 期 借 款 之 借 款 期 間 利 率 額 度 及 償 還 方 式 請 參 閱 後 附 長 期 借 款 科 目 明 細 表 上 述 與 台 新 國 際 商 銀 等 9 家 金 融 機 構 聯 合 貸 款 合 約 中, 本 公 司 承 諾 每 半 年 年 底 及 每 年 年 底 依 合 併 報 表 表 達 之 流 動 比 率 不 得 低 於 100%, 負 債 比 率 不 得 高 於 120% 16. 應 計 退 休 金 負 債 (1) 本 公 司 編 製 資 產 負 債 表 有 關 退 休 金 負 債 係 依 財 務 會 計 準 則 公 報 第 十 八 號 退 休 金 會 計 處 理 準 則 規 定 辦 理 民 國 九 十 八 年 度 及 九 十 七 年 度 淨 退 休 金 成 本 組 成 項 目 如 下 : 九 十 八 年 度 九 十 七 年 度 服 務 成 本 $179 $319 利 息 成 本 基 金 資 產 之 預 期 報 酬 (352) (375) 過 渡 性 淨 給 付 義 務 攤 銷 數 未 認 列 退 休 金 利 益 (529) - 淨 退 休 金 成 本 $(255) $671 82

87 立 敦 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 ( 續 ) ( 金 額 除 另 予 註 明 外, 均 以 新 台 幣 仟 元 為 單 位 ) 本 公 司 因 勞 工 退 休 金 條 例 之 施 行, 民 國 九 十 八 年 度 及 九 十 七 年 度 淨 退 休 金 成 本 之 增 加 數 分 別 為 $2,975 及 $3,487, 全 年 度 合 計 之 退 休 金 成 本 分 別 為 $2,720 及 $4,158 (2) 民 國 九 十 八 年 十 二 月 三 十 一 日 及 民 國 九 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日 之 基 金 提 撥 狀 況 與 帳 載 應 計 退 休 金 負 債 調 節 如 下 : 九 十 八 年 度 九 十 七 年 度 給 付 義 務 既 得 給 付 義 務 $- $ - 非 既 得 給 付 義 務 11,765 8,860 累 積 給 付 義 務 11,765 8,860 未 來 薪 資 增 加 之 影 響 數 3,011 2,218 預 計 給 付 義 務 14,776 11,078 退 休 基 金 資 產 公 平 價 值 (15,341) (14,083) 提 撥 狀 況 (565) (3,005) 未 認 列 過 渡 性 淨 給 付 義 務 (1,020) (1,190) 未 認 列 退 休 金 ( 損 ) 益 6,059 9,874 補 列 之 應 付 退 休 金 負 債 - - 應 計 退 休 金 負 債 $4,474 $5,679 (3) 民 國 九 十 八 年 及 九 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日 專 戶 儲 存 臺 灣 銀 行 ( 原 中 央 信 託 局 ) 之 退 休 準 備 金 餘 額 分 別 為 $15,341 及 $14,083 (4) 截 至 民 國 九 十 八 年 及 九 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日 止, 本 公 司 職 工 退 休 辦 法 之 員 工 既 得 給 付 均 為 $0 (5) 主 要 精 算 假 設 如 下 : 九 十 八 年 度 九 十 七 年 度 折 現 率 2.25% 2.50% 未 來 薪 資 水 準 增 加 率 1.00% 1.00% 退 休 基 金 資 產 報 酬 率 2.25% 2.50% 17. 股 本 本 公 司 民 國 九 十 七 年 一 月 一 日 額 定 股 本 為 $2,080,000, 分 為 208,000 仟 股, 每 股 面 額 10 元, 已 發 行 股 數 94,419 仟 股, 實 收 資 本 額 $944,189 83

88 立 敦 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 ( 續 ) ( 金 額 除 另 予 註 明 外, 均 以 新 台 幣 仟 元 為 單 位 ) 本 公 司 第 一 次 為 轉 讓 予 員 工 所 買 回 之 庫 藏 股 已 屆 滿 三 年, 因 尚 未 轉 讓 予 員 工 而 依 法 予 以 註 銷, 本 次 註 銷 減 資 股 數 為 740 仟 股, 減 少 股 本 $7,400, 並 已 辦 妥 註 銷 庫 藏 股 之 變 更 登 記, 截 至 九 十 八 年 十 二 月 三 十 一 日 止, 本 公 司 已 發 行 股 數 93,679 仟 股, 實 收 資 本 額 $936, 資 本 公 積 (1) 資 本 公 積 明 細 如 下 : 股 本 溢 價 $76,653 $94,332 庫 藏 股 交 易 2,508 - 合 計 $79,161 $94,332 (2) 依 公 司 法 規 定, 產 生 資 本 公 積 各 種 發 生 性 質 中 除 超 過 票 面 金 額 發 行 股 票 所 得 之 溢 額 受 領 贈 與 之 所 得 得 為 增 加 資 本 使 用 外, 原 則 上 僅 供 彌 補 虧 損 之 使 用 19. 盈 餘 分 配 及 股 利 政 策 (1) 本 公 司 章 程 規 定 之 股 利 政 策 如 下 : 依 本 公 司 章 程 規 定, 本 公 司 每 年 總 決 算 如 有 盈 餘, 除 依 法 扣 繳 營 利 事 業 所 得 稅 外, 應 先 彌 補 以 往 年 度 虧 損, 次 就 其 餘 額 提 百 分 之 十 為 法 定 公 積 金, 本 公 司 必 要 時 得 於 分 派 股 利 前 酌 提 特 別 盈 餘 公 積 或 酌 予 保 留 盈 餘, 如 尚 有 盈 餘 時 提 : 1 董 監 事 酬 勞 金 不 得 超 過 百 分 之 二 點 五 2 員 工 紅 利 不 低 於 百 分 之 三 股 東 股 利 由 董 事 會 擬 具 分 派 議 案, 提 股 東 會 決 議 分 派 之 本 公 司 股 利 發 放 分 為 股 票 股 利 及 現 金 股 利 兩 種, 分 派 現 金 股 利 比 率 不 低 於 以 當 年 度 股 東 股 利 分 配 總 額 之 10%, 若 每 股 現 金 股 利 低 於 0.5 元 時, 授 權 董 事 會 擬 定 議 案, 經 股 東 會 決 議 採 現 金 股 利 或 股 票 股 利 方 式 發 放 (2) 本 公 司 員 工 紅 利 及 董 監 酬 勞 係 依 董 事 會 決 議 及 依 章 程 所 定 之 成 數 為 基 礎 估 列 ( 以 不 少 於 3% 及 不 得 超 過 2.5% 估 列 ), 並 認 列 為 當 年 度 之 營 業 成 本 或 營 業 費 用, 惟 若 嗣 後 股 東 會 決 議 實 際 配 發 金 額 與 估 列 數 有 差 異 84

89 立 敦 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 ( 續 ) ( 金 額 除 另 予 註 明 外, 均 以 新 台 幣 仟 元 為 單 位 ) 時, 則 列 為 股 東 會 召 開 年 度 之 損 益 有 關 配 發 股 票 紅 利 之 股 數 計 算 基 礎 係 以 各 股 東 會 決 議 日 前 一 日 收 盤 價 並 考 量 除 權 除 息 之 影 響 九 十 八 年 度 估 列 之 員 工 紅 利 及 董 監 事 酬 勞 為 $0 本 公 司 民 國 九 十 七 年 度 估 列 及 實 際 配 發 之 員 工 紅 利 及 董 監 酬 勞 皆 為 $0, 未 產 生 估 計 差 異 (3) 本 公 司 民 國 九 十 七 年 度 及 九 十 六 年 度 皆 產 生 累 積 虧 損, 並 無 盈 餘 可 供 分 配 (4) 有 關 九 十 八 年 度 董 事 會 及 股 東 會 決 議 通 過 之 九 十 七 年 度 虧 損 撥 補 案 及 當 年 度 配 發 員 工 紅 利 及 董 監 事 酬 勞 等 相 關 訊 息, 可 至 公 開 資 訊 觀 測 站 中 查 詢 20. 庫 藏 股 票 (1) 民 國 九 十 八 年 度 : 收 回 原 因 股 數 本 期 增 加 股 數 本 期 減 少 股 數 股 數 轉 讓 股 份 予 員 工 2,740,000 股 - 740,000 股 2,000,000 股 民 國 九 十 七 年 度 : 收 回 原 因 股 數 本 期 增 加 股 數 本 期 減 少 股 數 股 數 轉 讓 股 份 予 員 工 951,000 股 1,789,000 股 - 2,740,000 股 (2) 本 公 司 第 一 次 買 回 為 轉 讓 予 員 工 之 庫 藏 股 已 屆 滿 三 年, 因 尚 未 轉 讓 予 員 工, 依 證 券 交 易 法 規 定 予 以 註 銷, 註 銷 減 資 之 股 數 為 740 仟 股, 註 銷 之 普 通 股 股 本 及 資 本 公 積 - 股 本 溢 價 分 別 為 $7,400 及 $1,769, 註 銷 之 庫 藏 股 平 均 成 本 為 $4,946, 截 至 九 十 八 年 十 二 月 三 十 一 日 及 九 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日 止, 買 回 而 尚 未 轉 讓 或 註 銷 之 庫 藏 股 票 股 數 分 別 為 2,000 仟 股 及 2,740 仟 股, 買 回 庫 藏 股 票 金 額 分 別 為 $12,683 及 $18,314 (3) 本 公 司 持 有 之 庫 藏 股 票 依 證 券 交 易 法 規 定 不 得 質 押, 亦 不 得 享 有 股 利 之 分 派 表 決 權 等 權 利 85

90 立 敦 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 ( 續 ) ( 金 額 除 另 予 註 明 外, 均 以 新 台 幣 仟 元 為 單 位 ) 21. 營 業 收 入 九 十 八 年 度 九 十 七 年 度 商 品 銷 售 $1,303,959 $1,327,431 勞 務 提 供 13,965 25,461 合 計 1,317,924 1,352,892 減 : 銷 貨 退 回 或 折 讓 (18,877) (20,219) 營 業 收 入 淨 額 $1,299,047 $1,332, 用 人 費 折 舊 折 耗 及 攤 銷 費 用 性 質 別 本 公 司 民 國 九 十 八 年 度 及 九 十 七 年 度 發 生 之 用 人 折 舊 折 耗 及 攤 銷 費 用 功 能 別 彙 總 表 如 下 : 功 能 別 屬 於 營 業 成 本 者 屬 於 營 業 費 用 者 合 計 屬 於 營 業 成 本 者 屬 於 營 業 費 用 者 用 人 費 用 薪 資 費 用 $36,946 $17,852 $54,798 $56,481 $12,988 $69,469 勞 健 保 費 用 3,811 1,465 5,276 4,218 1,416 5,634 退 休 金 費 用 1, ,720 2,941 1,217 4,158 其 他 用 人 費 用 1, ,355 3,450 1,126 4,576 折 舊 費 用 47,358 1,769 49,127 60,179 2,057 62,236 折 耗 費 用 攤 銷 費 用 4, ,098 5, ,927 合 計 $96,101 $23,273 $119,374 $132,858 $19,142 $152,000 合 計 23. 所 得 稅 (1) 本 公 司 民 國 九 十 六 年 度 以 前 ( 含 九 十 六 年 度 ) 營 利 事 業 所 得 稅 結 算 申 報 案 件, 均 經 稅 捐 稽 徵 機 關 核 定 在 案 民 國 九 十 七 年 度 以 後 營 利 事 業 所 得 稅 結 算 申 報 案 件, 尚 在 稅 捐 稽 徵 機 關 審 理 中 (2) 本 公 司 依 財 務 會 計 準 則 公 報 第 二 十 二 號 所 得 稅 之 會 計 處 理 準 則 之 規 定 作 跨 期 間 所 得 稅 分 攤, 本 公 司 之 營 利 事 業 所 得 稅 稅 率 為 25%, 依 據 民 國 九 十 八 年 五 月 二 十 七 日 新 公 布 之 所 得 稅 法 修 正 條 文, 本 公 司 自 民 國 九 十 九 年 度 起 適 用 之 所 得 稅 率 將 改 為 20%, 其 應 揭 露 之 相 關 事 項 如 下 : A. 遞 延 所 得 稅 負 債 及 資 產 : (a) 遞 延 所 得 稅 負 債 總 額 $(4,821) $(6,629) (b) 遞 延 所 得 稅 資 產 總 額 $100,345 $97,868 86

91 立 敦 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 ( 續 ) ( 金 額 除 另 予 註 明 外, 均 以 新 台 幣 仟 元 為 單 位 ) (c) 遞 延 所 得 稅 資 產 之 備 抵 評 價 金 額 $(32,477) $(21,976) (d) 產 生 遞 延 所 得 稅 負 債 或 資 產 之 暫 時 性 差 異 : 未 實 現 兌 換 損 益 產 生 之 可 減 除 ( 應 課 稅 ) 暫 時 $(3,179) $30,191 性 差 異 備 抵 呆 帳 超 限 產 生 之 可 減 除 暫 時 性 差 異 $45,874 $48,777 備 抵 存 貨 跌 價 損 失 產 生 之 可 減 除 暫 時 性 差 異 $10,263 $13,034 按 權 益 法 認 列 投 資 損 失 產 生 之 可 減 除 暫 時 性 $278,900 $226,841 差 異 提 列 退 休 金 成 本 產 生 之 ( 應 課 稅 ) 可 減 除 暫 時 $(572) $634 性 差 異 累 積 換 算 調 整 數 產 生 之 應 課 稅 暫 時 性 差 異 $(20,352) $(25,017) 未 實 現 遞 延 毛 利 ( 損 ) 產 生 之 ( 應 課 稅 ) 可 減 除 $2,200 $(1,500) 暫 時 性 差 異 閒 置 資 產 跌 價 損 失 產 生 之 可 減 除 暫 時 性 差 異 $15,789 $18,494 金 融 資 產 評 價 ( 損 失 ) 益 產 生 之 可 減 除 暫 時 性 $1,015 $206 差 異 虧 損 扣 抵 產 生 之 可 減 除 暫 時 性 差 異 $147,685 $53,297 B. 遞 延 所 得 稅 資 產 - 流 動 $41,407 $36,376 備 抵 遞 延 所 得 稅 資 產 評 價 - 流 動 (4,587) (6,097) 遞 延 所 得 稅 負 債 - 流 動 (636) (375) 流 動 遞 延 所 得 稅 資 產 淨 額 $36,184 $29,904 C. 遞 延 所 得 稅 資 產 - 非 流 動 $58,938 $61,492 備 抵 遞 延 所 得 稅 資 產 評 價 - 非 流 動 (27,890) (15,879) 遞 延 所 得 稅 負 債 - 非 流 動 (4,185) (6,254) 非 流 動 遞 延 所 得 稅 資 產 淨 額 $26,863 $39,359 D. 民 國 九 十 八 年 及 九 十 七 年 度 帳 列 稅 前 損 益 按 法 定 稅 率 25% 計 算 之 所 得 稅 與 當 期 所 得 稅 費 用 調 節 如 下 : 九 十 八 年 度 九 十 七 年 度 稅 前 淨 損 按 法 定 稅 率 計 算 之 所 得 稅 $(26,788) $(16,773) 所 得 稅 調 整 項 目 之 稅 額 影 響 數 : 永 久 性 差 異 (552) 472 暫 時 性 差 異 3,404 8,858 虧 損 扣 抵 遞 延 利 益 23,936 7,443 當 期 應 負 擔 之 所 得 稅 費 用 $- $- 87

92 立 敦 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 ( 續 ) ( 金 額 除 另 予 註 明 外, 均 以 新 台 幣 仟 元 為 單 位 ) 九 十 八 年 度 九 十 七 年 度 E. 所 得 稅 費 用 : 當 期 所 得 稅 費 用 $ - $ - 未 分 配 盈 餘 加 徵 百 分 之 十 所 得 稅 費 用 - - 未 實 現 兌 換 損 益 產 生 之 遞 延 所 得 稅 利 益 8,342 (5,880) 按 權 益 法 認 列 投 資 損 失 產 生 之 遞 延 所 得 稅 ( 利 益 ) (13,015) (2,978) 備 抵 呆 帳 超 限 產 生 之 遞 延 所 得 稅 費 用 提 列 退 休 金 成 本 產 生 之 遞 延 所 得 稅 費 用 未 實 現 遞 延 毛 利 產 生 之 遞 延 所 得 稅 ( 利 益 ) 費 用 (925) 1,500 存 貨 跌 價 損 失 產 生 之 遞 延 所 得 稅 ( 利 益 ) 費 用 693 (1,523) 金 融 資 產 評 價 損 益 產 生 之 遞 延 所 得 稅 ( 利 益 ) (202) (1,285) 閒 置 資 產 跌 價 損 失 產 生 之 遞 延 所 得 稅 費 用 ( 利 益 ) 虧 損 扣 抵 產 生 之 遞 延 所 得 稅 利 益 (23,936) (7,443) 提 列 備 抵 評 價 產 生 之 遞 延 所 得 稅 ( 利 益 ) 費 用 10,501 11,230 遞 延 所 得 稅 資 產 / 負 債 因 稅 率 變 動 影 響 數 23,891 - 遞 延 所 得 稅 費 用 ( 利 益 ) 7,052 (5,071) 以 前 年 度 會 計 估 計 變 動 127 (186) 所 得 稅 ( 利 益 ) 費 用 合 計 $7,179 $(5,257) F. 依 所 得 稅 法 規 定, 營 利 事 業 所 得 稅 結 算 申 報, 委 託 會 計 師 查 核 簽 證 申 報 者, 得 將 經 稽 徵 機 關 核 定 之 前 十 年 內 各 期 虧 損 自 本 期 純 益 中 扣 除 後, 再 行 核 課 營 利 事 業 所 得 稅 本 公 司 得 享 受 前 十 年 虧 損 扣 除 額 之 情 形 : a. 民 國 九 十 八 年 十 二 月 三 十 一 日 虧 損 年 度 未 扣 抵 金 額 最 後 扣 抵 年 度 九 十 六 年 度 22,166 一 六 年 度 九 十 七 年 度 29,772 一 七 年 度 九 十 八 年 度 95,747 一 八 年 度 合 計 $147,685 b. 民 國 九 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日 虧 損 年 度 未 扣 抵 金 額 最 後 扣 抵 年 度 九 十 六 年 度 23,525 一 六 年 度 九 十 七 年 度 29,772 一 七 年 度 合 計 $53,297 (3) 截 至 民 國 九 十 八 年 十 二 月 三 十 一 日 及 九 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日 有 關 股 東 可 扣 抵 稅 額 帳 戶 之 資 訊 內 容 如 下 : 88

93 立 敦 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 ( 續 ) ( 金 額 除 另 予 註 明 外, 均 以 新 台 幣 仟 元 為 單 位 ) 股 東 可 扣 抵 稅 額 帳 戶 餘 額 $52,287 $52,283 未 分 配 盈 餘 相 關 資 訊 八 十 六 年 度 以 前 未 分 配 盈 餘 $- $ - 八 十 七 年 度 以 後 未 分 配 盈 餘 (114,332) (61,834) 合 計 $(114,332) $(61,834) 24. 每 股 盈 餘 九 十 八 年 度 九 十 七 年 度 預 計 ( 實 際 ) 當 年 度 盈 餘 分 配 之 稅 額 扣 抵 比 率 -% -% (1) 九 十 八 年 度 每 股 盈 餘 股 數 權 數 加 權 平 均 股 數 期 初 已 發 行 股 數 94,418, ,418,907 股 本 期 已 註 銷 庫 藏 股 數 (740,000) 1 (740,000) 本 期 已 發 行 股 數 93,678, ,678,907 股 期 初 已 購 回 庫 藏 股 數 (2,000,000) 1 (2,000,000) 本 期 流 通 在 外 股 數 91,678, ,678,907 股 本 期 計 算 基 本 每 股 盈 餘 流 通 在 外 普 通 股 91,678,907 股 加 權 平 均 股 數 本 期 淨 損 $(114,332) 基 本 每 股 盈 餘 本 期 稅 前 淨 損 (1.17) 元 所 得 稅 費 用 (0.08) 本 期 淨 損 (1.25) 元 (2) 九 十 七 年 度 每 股 盈 餘 股 數 權 數 加 權 平 均 股 數 期 初 流 通 在 外 股 數 93,467, ,467,907 股 購 回 庫 藏 股 789, (758,781) 購 回 庫 藏 股 1,000, (352,500) 本 期 計 算 基 本 每 股 盈 餘 流 通 在 外 普 通 股 92,356,626 股 加 權 平 均 股 數 本 期 淨 損 $(61,834) 基 本 每 股 盈 餘 本 期 稅 前 淨 損 (0.73) 元 所 得 稅 利 益 0.06 本 期 淨 損 (0.67) 元 89

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313033A67EAAD1AA46B77CA67EB3F82DA477A7EFA672ABAC>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313033A67EAAD1AA46B77CA67EB3F82DA477A7EFA672ABAC> 一 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 聯 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 : 本 公 司 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 黃 政 文 楊 博 宇 職 稱 財 務 部 協 理 副 總 經 理 聯 絡 電 話 (02)2225-3733 (02) 2225-3733 電 子 郵 件 信 箱 kenny.huang@para.com.tw poyu.yang@para.com.tw

More information

Untitled

Untitled 1 2 附 件 一 合 併 契 約 書 立 合 併 契 約 書 人, 宏 致 電 子 股 份 有 限 公 司 ( 登 記 地 址 : 桃 園 縣 中 壢 市 東 園 路 13 號 )( 以 下 簡 稱 甲 方 ) 及 維 翰 實 業 股 份 有 限 公 司 ( 登 記 地 址 : 台 北 市 內 湖 區 新 湖 三 路 134 號 4 樓 ) ( 以 下 簡 稱 乙 方 ) 均 係 依 據 中 華

More information

重庆实业2000年年度报告.PDF

重庆实业2000年年度报告.PDF CHONGQING INTERNATIONAL ENTERPRISE INVESTMENT CO.LTD. ANNUAL REPORT 2000 1 2 3 CHONGQING INTERNATIONAL ENTERPRISE INVESTMENT CO., LTD. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2000 8 16

More information

14. 阿 亮 在 寒 假 春 節 期 間 與 父 母 到 一 座 廟 裡 拜 拜, 廟 裡 的 神 有 掌 生 死 簿 的 判 官 勾 攝 生 魂 的 黑 白 無 常 執 行 拘 提 魂 魄 的 牛 頭 馬 面, 整 間 廟 看 起 來 有 些 陰 森, 請 問 阿 亮 到 了 哪 一 座 廟 內

14. 阿 亮 在 寒 假 春 節 期 間 與 父 母 到 一 座 廟 裡 拜 拜, 廟 裡 的 神 有 掌 生 死 簿 的 判 官 勾 攝 生 魂 的 黑 白 無 常 執 行 拘 提 魂 魄 的 牛 頭 馬 面, 整 間 廟 看 起 來 有 些 陰 森, 請 問 阿 亮 到 了 哪 一 座 廟 內 師 大 附 中 98 學 年 度 第 1 學 期 高 3 選 修 歷 史 上 第 1 類 組 第 二 次 期 中 考 一 單 選 題 ( 一 題 2 分 共 48 題 不 倒 扣 ) 1. 有 一 段 資 料 提 到 先 秦 某 一 家 的 學 說 : 有 支 持 泛 神 主 義 抒 情 主 義 和 無 政 府 主 義 的 趨 向 他 們 崇 信 宇 宙 間 的 一 元 組 織, 願 意 回 歸 到

More information

( 一 ) 全 面 贯 彻 党 和 国 家 的 教 育 方 针 政 策, 落 实 国 家 有 关 教 育 的 法 律 法 规 ; 研 究 草 拟 江 苏 省 教 育 法 规 和 政 策, 并 组 织 实 施 ( 二 ) 研 究 教 育 发 展 战 略 思 路, 统 筹 规 划 协 调 指 导 江 苏

( 一 ) 全 面 贯 彻 党 和 国 家 的 教 育 方 针 政 策, 落 实 国 家 有 关 教 育 的 法 律 法 规 ; 研 究 草 拟 江 苏 省 教 育 法 规 和 政 策, 并 组 织 实 施 ( 二 ) 研 究 教 育 发 展 战 略 思 路, 统 筹 规 划 协 调 指 导 江 苏 2008 年 江 苏 高 考 改 革 新 方 案 引 争 议 1. 案 例 概 述 1.1 案 例 简 介 2008 年 高 考 新 方 案 是 江 苏 省 10 年 内 的 第 五 套 高 考 方 案, 此 方 案 11 月 28 日 一 出 台 就 饱 受 争 议, 被 指 有 轻 理 化 的 嫌 疑 且 在 录 取 阶 段 出 现 了 录 取 准 则 不 明 确 的 现 象 针 对 此 现 象,

More information

2004年年度报告正文.doc

2004年年度报告正文.doc Nanjing Huadong Electronics Information &Technology Co.,Ltd 2004 Annual Report ( ) (Chairman of the Board) .2.3....4.7 11 12....14....27 29....34..61 - - 2 70% 2004 11 2.7545% 50 Nanjing Huadong Electronics

More information

(Microsoft Word - 103\246~\253\327\246~\263\370_2_.docx)

(Microsoft Word - 103\246~\253\327\246~\263\370_2_.docx) 股 票 上 櫃 代 碼 :4417 金 洲 海 洋 科 技 股 份 有 限 公 司 KING CHOU MARINE TECHNOLOGY CO., LTD. 1 0 3 年 度 年 報 證 期 局 指 定 之 資 訊 申 報 網 址 : http://mops.twse.com.tw 公 司 揭 露 年 報 相 關 資 料 網 址 :http://www.king-net.com.tw 中 華 民

More information

untitled

untitled 002196 ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CO.,LTD. 24 1030 (www.cninfo.com.cn) 27 ,, [2007]414, 2,000 () (),, 400, 1,600, 7.48 / ([2007] 195 ),,,002196 1,600 2007 12 12 (www.cninfo.com.cn),, 1 22007 12 12 3 4002196

More information

Microsoft Word - 和益101年報.doc

Microsoft Word - 和益101年報.doc 股 票 代 號 :1709 和 益 化 學 工 業 股 份 有 限 公 司 FORMOSAN UNION CHEMICAL CORP. 一 一 年 度 年 報 Annual Report 2012 刊 印 日 期 : 中 華 民 國 一 O 二 年 四 月 三 十 日 查 詢 年 報 網 址 :http://newmops.tse.com.tw 本 公 司 網 址 :http://www.fucc.com.tw

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8FDCEE5BBA5C1AAA3BAB9D8D3DABCD3C7BFC9CFCAD0B9ABCBBED6CEC0EDD7A8CFEEBBEEB6AFD7D4B2E9CAC2CFEEB1A8B8E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8FDCEE5BBA5C1AAA3BAB9D8D3DABCD3C7BFC9CFCAD0B9ABCBBED6CEC0EDD7A8CFEEBBEEB6AFD7D4B2E9CAC2CFEEB1A8B8E62E646F63> 厦 门 三 五 互 联 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 加 强 上 市 公 司 治 理 专 项 活 动 自 查 事 项 报 告 一 公 司 基 本 情 况 股 东 状 况 ( 一 ) 公 司 的 发 展 沿 革 目 前 基 本 情 况 1 公 司 发 展 沿 革 厦 门 三 五 互 联 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 三 五 互 联 ) 系 以 整 体 变 更 方 式 设

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303136B3F5BCB6BBE1BCC6A1B6BFBCB5E3BEABBBAAA1B72E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303136B3F5BCB6BBE1BCC6A1B6BFBCB5E3BEABBBAAA1B72E646F63> 注 : P3 表 示 考 点 在 教 材 第 3 页 ( 对 应 2016 版 教 材 ) 2016 年 初 级 会 计 实 务 考 点 精 华 第 一 章 资 产 第 一 节 : 货 币 资 金 资 产 的 定 义 分 类 ( 流 动 资 产 非 流 动 资 产 等 ) P1 库 存 现 金 : 是 指 存 放 于 企 业 财 会 部 门 由 出 纳 人 员 经 管 的 货 币 P1 现 金 结

More information

224500506015125k

224500506015125k 勝 昱 科 技 股 份 有 限 公 司 104 年 度 年 報 目 錄 頁 次 壹 致 股 東 報 告 書 1 貳 公 司 簡 介 3 一 設 立 日 期 3 二 公 司 沿 革 3 參 公 司 治 理 報 告 6 一 組 織 系 統 6 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 7 三 公 司 治 理 運 作 情 形 17 四 會

More information

Microsoft Word - 99年度上緯年報-final-0718 _2_.doc

Microsoft Word - 99年度上緯年報-final-0718 _2_.doc 股 票 代 碼 :4733 上 緯 企 業 股 份 有 限 公 司 SWANCOR IND. CO.,LTD 九 十 九 年 度 年 報 中 華 民 國 一 百 年 五 月 二 十 六 日 刊 印 ( 查 詢 本 年 報 之 網 址 http://mops.tse.com.tw ) ( 查 詢 本 年 報 之 公 司 網 址 http://www.swancor.com) 一 發 言 人 代 理 發

More information

(Microsoft Word - 100\246~\246~\263\370-\252\321\252F\267|\253\341\255\327\247\357.doc)

(Microsoft Word - 100\246~\246~\263\370-\252\321\252F\267|\253\341\255\327\247\357.doc) SPEED TECH CORP. 宣 德 科 技 股 份 有 限 公 司 可 網 以 至 下 列 網 址 查 詢 本 年 報 資 料 股 票 代 號 :5457 ( 址 :http://newmops.tse.com.tw) 年 報 一 年 度 中 華 民 國 一 一 年 五 月 十 五 日 刊 印 :(03)212-0088 :(03)212-0088 :33393 :03-2120088 :03-2121771

More information

一 本 公 司 發 言 人 及 代 理 發 言 人 : 發 言 人 姓 名 : 戴 上 智 職 稱 : 財 務 部 資 深 經 理 聯 絡 電 話 :(02)2657-7675( 代 表 號 ) 電 子 郵 件 信 箱 代 理 發 言 人 姓 名 :

一 本 公 司 發 言 人 及 代 理 發 言 人 : 發 言 人 姓 名 : 戴 上 智 職 稱 : 財 務 部 資 深 經 理 聯 絡 電 話 :(02)2657-7675( 代 表 號 ) 電 子 郵 件 信 箱 代 理 發 言 人 姓 名 : 股 票 代 碼 :6114 翔 昇 電 子 股 份 有 限 公 司 H&T Electronics Co.,Ltd. 一 0 三 年 度 年 報 刊 印 日 期 : 中 華 民 國 一 0 四 年 四 月 三 十 日 查 詢 網 址 : http://mops.twse.com.tw 一 本 公 司 發 言 人 及 代 理 發 言 人 : 發 言 人 姓 名 : 戴 上 智 職 稱 : 財 務 部

More information

3044003050166

3044003050166 目 壹 致 股 東 報 告 書... 1 一 一 二 年 度 營 業 結 果... 1 二 一 三 年 度 營 業 計 畫 概 要... 1 三 未 來 公 司 發 展 策 略... 1 貳 公 司 簡 介... 2 一 設 立 日 期... 2 二 公 司 沿 革... 2 參 公 司 治 理 報 告... 4 一 組 織 系 統... 4 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9CFBAA3B2C6BEADB4F3D1A732303133C4EAC9CFB5B3D1B5B0E0BDE1D2B5C0EDC2DBCCE2BFE2A3A8746F20D1A7D4B1A3A92E646F6378>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9CFBAA3B2C6BEADB4F3D1A732303133C4EAC9CFB5B3D1B5B0E0BDE1D2B5C0EDC2DBCCE2BFE2A3A8746F20D1A7D4B1A3A92E646F6378> 上 海 财 经 大 学 2013 年 第 2 期 师 生 预 备 党 员 积 极 分 子 培 训 班 结 业 理 论 考 试 题 一 单 选 题, 合 计 90 题 : 1 马 克 思 主 义 诞 生 的 最 根 本 的 历 史 条 件 是? () A 工 人 运 动 的 兴 起 B 资 本 主 义 的 迅 速 发 展 C 社 会 主 义 思 想 的 高 涨 D 吸 取 人 类 优 秀 文 化 成

More information

Microsoft Word - 華新麗華104年報FINAL.doc

Microsoft Word - 華新麗華104年報FINAL.doc 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書... 1 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期... 3 二 公 司 沿 革... 3 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統... 5 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料... 6 三 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金... 16

More information

04055大成年封02050287綾25K.pdf

04055大成年封02050287綾25K.pdf 年 報 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書... 1 貳 公 司 簡 介... 5 参 公 司 治 理 報 告... 7 一 公 司 組 織...7 二 董 事 監 察 人 及 經 理 人 資 料...9 三 公 司 治 理 運 作 情 形...20 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形...20 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形...21 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形

More information

优合会计考点直击卷子之财经法规答案——第八套

优合会计考点直击卷子之财经法规答案——第八套 原 题 导 航 基 础 第 一 套 第 1 题 参 考 答 案 : C 试 题 评 析 : 在 社 会 主 义 市 场 经 济 条 件 下, 会 计 的 对 象 是 社 会 再 生 产 过 程 中 主 要 以 货 币 表 现 的 经 济 活 动 第 2 题 参 考 答 案 :B 试 题 评 析 : 在 权 责 发 生 制 下, 本 期 售 货 尚 未 收 到 销 售 货 款 属 于 当 期 收 入

More information

股票代碼:8213

股票代碼:8213 股 票 代 碼 :8213 志 超 科 技 股 份 有 限 公 司 TAIWAN PCB TECHVEST CO., LTD. 公 開 說 明 書 ( 現 金 增 資 發 行 新 股 暨 國 內 第 一 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 申 報 用 稿 本 ) 一 公 司 名 稱 : 志 超 科 技 股 份 有 限 公 司 二 本 公 開 說 明 書 編 印 目 的 : 現 金 增 資 發 行 新

More information

昆明制药集团股份有限公司

昆明制药集团股份有限公司 昆 药 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 作 为 昆 药 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 的 独 立 董 事, 我 们 严 格 按 照 公 司 法 上 市 公 司 治 理 准 则 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 董 事 选 任 与

More information

丁 惠 珍 990 149 丁 業 泰 77299 11595 丁 毓 倫 1321 198 丁 碧 玉 2400 360 丁 碧 玉 8270 1241 丁 學 和 1095 164 丁 璦 瑜 831 125 丁 璦 瑜 1491 224 丁 麗 珍 809 121 丁 麗 珍 174 26 丁

丁 惠 珍 990 149 丁 業 泰 77299 11595 丁 毓 倫 1321 198 丁 碧 玉 2400 360 丁 碧 玉 8270 1241 丁 學 和 1095 164 丁 璦 瑜 831 125 丁 璦 瑜 1491 224 丁 麗 珍 809 121 丁 麗 珍 174 26 丁 鳳 雲 1543 231 ABC 泳 健 世 界 204579 30687 DAVISON BRETT ALLAN 2740 411 EVERETT SHIPPING AGENCIES LTD 300000 45000 EVERETT SHIPPING AGENCIES LTD 161803 24270 JIEH JIA ENTERPRISE CO., LTD. 46 7 MAN SHIANG ENTERPRISES

More information

UNIVACCO TECHNOLOGY INC. btlee@univacco.com.tw YHHsiao@univacco.com.tw 17 3 www.sinopac.com www.ey.com.tw () 1,515,358 1,466,953 3.30% 69,009 159,347 56.70% 1.01 3,258,852 3,016,500 242,352 8.03% ()

More information

目 錄 壹 致 股 東 報 告 書... 1 一 前 言... 1 二 九 十 九 年 度 營 業 報 告... 1 ( 一 ) 營 業 計 劃 實 施 成 果... 1 ( 二 ) 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析... 1 ( 三 ) 研 究 發 展 狀 況... 1 三 民 國 一 百 年 度 營 業 計 劃 概 要... 2 貳 公 司 簡 介... 3 一 公 司 簡 介...

More information

<443A5CD7C0C3E65CC8BAD7CAC1CF5C323031344350415F73662E646F63>

<443A5CD7C0C3E65CC8BAD7CAC1CF5C323031344350415F73662E646F63> 2014 年 注 册 会 计 师 专 业 阶 段 考 试 税 法 试 题 及 答 案 一 单 项 选 择 题 1. 税 法 基 本 原 则 的 核 心 原 则 是 () A. 税 收 法 定 原 则 B. 税 收 公 平 原 则 C. 税 收 效 率 原 则 D. 实 质 课 税 原 则 答 案 A 解 析 税 收 法 定 原 则 是 税 法 基 本 原 则 的 核 心 知 识 点 税 法 基 本

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2030302DABCAADB1A142ABCAB8CCA142A5D8BFFD2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2030302DABCAADB1A142ABCAB8CCA142A5D8BFFD2E646F63> 一 本 公 司 發 言 人 資 料 發 言 人 : 張 秋 雄 職 稱 : 財 務 部 經 理 電 話 :(03)376-7800~10(EXT. 111) 電 子 郵 件 信 箱 :ted@fht.com.tw 代 理 發 言 人 : 陳 澤 禾 職 稱 : 業 務 二 部 協 理 電 話 :(03)376-7800~10(EXT. 310) 電 子 郵 件 信 箱 :Alfred@fht.com.tw

More information

1-1配股说明书.PDF

1-1配股说明书.PDF 111 112 113 114 115 116 117 118 119 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142

More information

兆 利 科 技 工 業 股 份 有 限 公 司 九 十 八 年 度 年 報 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書... 1 貳 公 司 簡 介... 4 一 設 立 日 期... 4 二 公 司 沿 革... 4 叁 公 司 治 理 報 告... 6 一 組 織 系 統... 6 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料...8 三 公

More information

美磊科技股份有限公司及其子公司

美磊科技股份有限公司及其子公司 股 票 代 碼 :3068 股 票 代 碼 :R028 美 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 合 併 財 務 報 表 暨 會 計 師 核 閱 報 告 民 國 九 十 五 年 上 半 年 度 地 址 : 新 竹 縣 湖 口 鄉 鳳 山 村 新 竹 工 業 區 自 強 路 十 八 號 電 話 :( 三 ) 五 九 七 二 四 八 八 - 1 - 目 錄 項 目 頁 財 務 報 表

More information

南京多伦科技股份有限公司

南京多伦科技股份有限公司 Nanjing Doron Technology Co., Ltd. ( 江 苏 省 南 京 市 江 宁 区 天 印 大 道 1555 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) ( 深 圳 市 福 田 区 中 心 区 中 心 广 场 香 港 中 旅 大 厦 ) 南 京 多 伦 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 发 行 股 票 类 型 人

More information

(A) 二 小 時 (B) 三 小 時 (C) 四 小 時 (D) 五 小 時 第 一 組 出 題 6. 若 對 於 收 到 的 交 通 違 規 罰 單 不 服, 在 收 到 罰 單 幾 日 內 須 向 警 察 機 關 或 監 理 機 關 申 訴? (A) 十 天 (B) 十 五 天 (C) 二 十

(A) 二 小 時 (B) 三 小 時 (C) 四 小 時 (D) 五 小 時 第 一 組 出 題 6. 若 對 於 收 到 的 交 通 違 規 罰 單 不 服, 在 收 到 罰 單 幾 日 內 須 向 警 察 機 關 或 監 理 機 關 申 訴? (A) 十 天 (B) 十 五 天 (C) 二 十 1. 依 據 強 制 執 行 法 第 28-2 條 第 1 項 規 定, 執 行 標 的 金 額 或 價 額 未 滿 新 台 幣 五 千 元 者, 免 徵 執 行 費 ; 新 台 幣 五 千 元 以 上 者, 則 以 多 少 計 算? (A) 千 分 之 八 (B) 千 分 之 一 (C) 千 分 之 五 (D) 千 分 之 十 2. 何 種 票 據 可 直 接 向 法 院 聲 請 裁 定 後 強

More information

Microsoft Word - 02 UDE102年報-合併版1

Microsoft Word - 02 UDE102年報-合併版1 股 票 代 號 :3689 湧 德 電 子 股 份 有 限 公 司 一 二 年 度 年 報 查 詢 網 址 :http://n ewmops.tse.com.tw 刊 印 日 期 : 中 華 民 國 103 年 5 月 27 日 一 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 聯 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 : 發 言 人 姓 名 : 吳 昌 璞 職 稱 : 財 務 部 經 理 聯

More information

Microsoft Word - 台灣半導體102年報.doc

Microsoft Word - 台灣半導體102年報.doc 股 票 代 號 :5425 台 灣 半 導 體 股 份 有 限 公 司 TAIWAN SEMICONDUCTOR CO., LTD 一 二 年 度 年 報 ANNUAL REPORT 2013 刊 印 日 期 : 中 華 民 國 一 三 年 四 月 二 十 日 查 詢 年 報 網 址 :mops.twse.com.tw 一 發 言 人 姓 名 職 稱 及 聯 絡 電 話 : 發 言 人 : 姓 名

More information

Taiwan Power Company 101 9

Taiwan Power Company 101 9 參 ( 一 ) 台灣電力股份有限公司組織系統圖 電 力 電 力 電 電 電 電力 電 電 系統 系統 電 電 公 力 力 電 電 電力 電力 1. 2. 8 Taiwan Power Company 101 9 1 1 100.06.24 102.06.23 2 93.08.11 95.04.28 100.06.24 102.06.23 99.04.30 100.06.24 102.06.23 95.03.10

More information

夏 宝 龙 在 省 政 府 常 务 扩 大 会 议 上 强 调 全 力 奋 战 二 季 度 确 保 经 济 平 稳 较 快 发 展 4 月 13 日, 省 长 夏 宝 龙 主 持 召 开 省 政 府 第 90 次 常 务 ( 扩 大 ) 会 议, 分 析 研 判 一 季 度 经 济 形 势, 研 究

夏 宝 龙 在 省 政 府 常 务 扩 大 会 议 上 强 调 全 力 奋 战 二 季 度 确 保 经 济 平 稳 较 快 发 展 4 月 13 日, 省 长 夏 宝 龙 主 持 召 开 省 政 府 第 90 次 常 务 ( 扩 大 ) 会 议, 分 析 研 判 一 季 度 经 济 形 势, 研 究 夏 宝 龙 在 省 政 府 常 务 扩 大 会 议 上 强 调 全 力 奋 战 二 季 度 确 保 经 济 平 稳 较 快 发 展 4 月 13 日, 省 长 夏 宝 龙 主 持 召 开 省 政 府 第 90 次 常 务 ( 扩 大 ) 会 议, 分 析 研 判 一 季 度 经 济 形 势, 研 究 部 署 二 季 度 经 济 工 作 他 强 调, 要 把 思 想 和 行 动 统 一 到 中 央 和

More information

untitled

untitled 4733 SWANCOR IND. CO.,LTD 年 年 度 年 ( 年 http://mops.twse.com.tw ) ( 年 http://www.swancor.com) 理 聯 理 聯 (049) 2255420 mountain@swancor.com 理 林 理 聯 (02) 27751387 lucas@swancor.com 六 路 (049) 2255420 行 理 北 北

More information

一、审计的分类

一、审计的分类 一 审 计 的 分 类 按 主 体 分 为 : 政 府 审 计 : 强 制 性 内 部 审 计 : 一 般 存 在 于 企 业 内 部 注 册 会 计 师 审 计 : 民 间 审 计 按 目 的 和 内 容 分 为 : 财 务 报 表 审 计 经 营 审 计 合 规 性 审 计 按 与 被 审 计 单 位 的 关 系 分 为 : 内 部 审 计 外 部 审 计 二 注 册 会 计 师 审 计 与 内

More information

A.68 B.70 C.80 D.100 答 案 A 解 析 丁 产 品 的 可 变 现 净 值 =110-2=108( 万 元 ), 成 本 =100+40=140( 万 元 ), 可 变 现 净 值 低 于 成 本, 产 品 发 生 的 减 值, 所 以 丙 材 料 的 可 变 现 净 值 =1

A.68 B.70 C.80 D.100 答 案 A 解 析 丁 产 品 的 可 变 现 净 值 =110-2=108( 万 元 ), 成 本 =100+40=140( 万 元 ), 可 变 现 净 值 低 于 成 本, 产 品 发 生 的 减 值, 所 以 丙 材 料 的 可 变 现 净 值 =1 2013 年 中 级 会 计 职 称 考 试 中 级 会 计 实 务 真 题 及 答 案 解 析 一 单 项 选 择 题 ( 本 类 题 共 15 小 题, 每 小 题 1 分, 共 15 分 每 小 题 只 有 一 个 符 合 题 意 的 正 确 答 案 请 将 选 定 的 答 案, 按 答 题 卡 要 求, 用 2B 铅 笔 填 涂 答 题 卡 中 相 应 信 息 点 多 选 错 选 不 选 均

More information

圓 方 創 新 股 份 有 限 公 司 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書...1 一 九 十 九 年 度 營 業 結 果... 2 二 一 OO 年 度 營 業 計 畫 概 要... 2 三 未 來 公 司 發 展 策 略... 3 四 外 部 競 爭 環 境 法 規 環 境 及 總 體 經 營 環 境 之 影 響... 3 貳 公 司 簡 介...4 一 設 立 日 期... 4 二 公 司 沿

More information

江苏银行股份有限公司2007年年度报告

江苏银行股份有限公司2007年年度报告 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 2007 年 年 度 报 告 二 八 年 四 月 - 1 - 目 录 第 一 节 重 要 提 示... 3 第 二 节 公 司 简 介... 4 第 三 节 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要... 6 第 四 节 股 东 及 股 本 情 况... 10 第 五 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况... 13 第 六 节 公

More information

... 1 1... 2 2... 3 3... 3 4... 4 5... 4 6... 4 7... 5 8... 5 9... 6... 7... 19 i

... 1 1... 2 2... 3 3... 3 4... 4 5... 4 6... 4 7... 5 8... 5 9... 6... 7... 19 i Zijin Mining Group Co., Ltd. * 2899 2013 9 9 2013 10 25 9 1 24 599 20 (86) 592-2933580 * 2013 9 25 ... 1 1... 2 2... 3 3... 3 4... 4 5... 4 6... 4 7... 5 8... 5 9... 6... 7... 19 i 2013 10 25 9 1 571 0.1

More information

% % CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT REPORT % % % % 28.6%

% % CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT REPORT % % % % 28.6% 2007 CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT REPORT 129 2007 50 461 20.2% 11 621 15.6% 2007 2007 CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT REPORT 2007 25 088 49.7% 14 859 29.4% 6 362 12.6% 3 478 23.6%

More information

声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的

声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 主 办 券 商 二 零 一 六 年 八 月 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 公 开

More information

一 电 工 安 全 操 作 规 程 1 电 工 上 岗 前 必 须 穿 齐 防 护 用 品, 特 别 是 绝 缘 鞋, 坚 持 穿 不 齐 不 能 上 岗 的 规 定 2 作 业 前 必 须 检 查 工 具, 验 电 器 等 防 护 用 具 是 否 完 好, 绝 缘 性 能 是 否 良 好 3 不

一 电 工 安 全 操 作 规 程 1 电 工 上 岗 前 必 须 穿 齐 防 护 用 品, 特 别 是 绝 缘 鞋, 坚 持 穿 不 齐 不 能 上 岗 的 规 定 2 作 业 前 必 须 检 查 工 具, 验 电 器 等 防 护 用 具 是 否 完 好, 绝 缘 性 能 是 否 良 好 3 不 安 钢 缔 拓 公 司 岗 位 安 全 操 作 规 程 2015 年 10 月 一 电 工 安 全 操 作 规 程 1 电 工 上 岗 前 必 须 穿 齐 防 护 用 品, 特 别 是 绝 缘 鞋, 坚 持 穿 不 齐 不 能 上 岗 的 规 定 2 作 业 前 必 须 检 查 工 具, 验 电 器 等 防 护 用 具 是 否 完 好, 绝 缘 性 能 是 否 良 好 3 不 论 高 低 压 设 备

More information

目 录 注 册 资 产 评 估 师 声 明... 4 摘 要... 5 资 产 评 估 报 告... 9 一 委 托 方 产 权 持 有 单 位 和 委 托 方 以 外 的 其 他 评 估 报 告 使 用 者. 9 二 评 估 目 的... 10 三 评 估 对 象 和 评 估 范 围... 10

目 录 注 册 资 产 评 估 师 声 明... 4 摘 要... 5 资 产 评 估 报 告... 9 一 委 托 方 产 权 持 有 单 位 和 委 托 方 以 外 的 其 他 评 估 报 告 使 用 者. 9 二 评 估 目 的... 10 三 评 估 对 象 和 评 估 范 围... 10 广 州 市 大 洋 房 地 产 开 发 公 司 拟 公 开 转 让 涉 及 位 于 花 都 区 芙 蓉 镇 瑞 边 村 两 宗 居 住 用 地 土 地 使 用 权 及 其 地 上 在 建 工 程 市 场 价 值 的 资 产 评 估 报 告 业 评 资 字 [2015] 第 0383 号 广 州 业 勤 资 产 评 估 土 地 房 地 产 估 价 有 限 公 司 YEQIN APPRAISAL CO.,

More information

(i) (ii) (iii) 2

(i) (ii) (iii) 2 BANK OF CHONGQING CO., LTD.* * 1963 2014 2 28 2014 2014 2 28 2014 1 2014 2 28 2014 2013 2013 12 26 2013 2014 2 28 2014 (i) (ii) (iii) 2 46 2007 6 26 2012 12 28 2006 12 2012 12 28 2001 2 2006 12 1998 8

More information

威海市商业银行2009年报

威海市商业银行2009年报 威 海 市 商 业 银 行 2013 年 年 度 报 告 威 海 市 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 WEIHAI CITY COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 二 〇 一 三 年 年 度 报 告 威 海 市 商 业 银 行 2013 年 年 度 报 告 目 录 第 一 节 重 要 提 示... 2 第 二 节 公 司 概 况... 2 第 三 节 会 计 资 料 和 财 务

More information

3 4 5 华丽低调 坚持人生 访原广东省电子工业局副局长李易校友 简介 李易 男 1938 年出生 广东省电子工业局原副局长 1958 年 考进华南工学院 现华南理工大学 工程物理系半导体专业 读完年级后 被学校调任团专职干部 1960 年学校组建自动控制系 李易负责该系学生工 作 1961 年因该系调整 李易要求回归学习岗位 就读自动控制专业 1964 年毕业后受中央组织部选调 安排往湖南参加

More information

七 路 上 厝 宋 江 陣 的 昔 日 風 華 與 未 來 的 期 盼 等 犯 淮 陽 軍, 遣 將 討 捕, 又 犯 京 東 ( 今 山 東 ) 江 北, 入 楚 海 州 界, 命 知 州 張 叔 夜 招 降 之 宋 史 侯 蒙 傳 : 宋 江 寇 京 東, 侯 蒙 上 書 言 : 江 以 三 十

七 路 上 厝 宋 江 陣 的 昔 日 風 華 與 未 來 的 期 盼 等 犯 淮 陽 軍, 遣 將 討 捕, 又 犯 京 東 ( 今 山 東 ) 江 北, 入 楚 海 州 界, 命 知 州 張 叔 夜 招 降 之 宋 史 侯 蒙 傳 : 宋 江 寇 京 東, 侯 蒙 上 書 言 : 江 以 三 十 二 林 社 區 大 學 七 路 上 厝 宋 江 陣 的 昔 日 風 華 與 未 來 的 期 盼 謝 日 恆 一 前 言 古 來 宋 江 陣 的 淵 源 有 三 種 說 法 : 一 傳 說 : 有 人 以 為 古 人 把 水 滸 傳 的 故 事 附 會 上 去 的, 說 是 宋 朝 的 俠 盜 宋 江 為 了 操 練 部 眾, 設 計 了 一 種 以 陣 式 為 主 個 人 為 輔 的 武 藝, 由

More information

中材国际工程股份有限公司

中材国际工程股份有限公司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 材 料 二 〇 一 四 年 九 月 北 京 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 材 料 目 录 一 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程... 2 二 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 须 知.. 3 三 议 案 ( 一 ) 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案...

More information

光明乳业股份有限公司

光明乳业股份有限公司 光 明 乳 业 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 二 零 一 三 年 四 月 目 录 一 2012 年 度 股 东 大 会 议 程 (3) 二 2012 年 度 股 东 大 会 会 议 须 知 (5) 三 2012 年 度 股 东 大 会 表 决 办 法 (7) 四 2012 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ( 含 独 立 董 事 述 职 报 告 ) (8)

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AED5A4CDB77CB2C4A454A6B8C477B3C6B77CB77CC4B3ACF6BFFD2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AED5A4CDB77CB2C4A454A6B8C477B3C6B77CB77CC4B3ACF6BFFD2E646F63> 高 雄 市 立 左 營 高 級 中 學 校 友 會 第 三 次 籌 備 會 會 議 紀 錄 高 雄 市 立 左 營 高 級 中 學 校 友 會 籌 備 會 第 三 次 籌 備 會 會 議 紀 錄 時 間 :103 年 4 月 11 日 ( 星 期 五 ) 下 午 18 時 地 點 : 本 校 忠 孝 二 樓 會 議 室 主 席 : 籌 備 會 主 任 委 員 林 明 良 紀 錄 : 吳 書 瑋 秘

More information

untitled

untitled 2010 30 2010 2015 2010 6 17 2010 2015 2010 2015 1 2010 2015-40 1978 2 1996 2009 12 3 22 11 462 1 9 14 26 1 18748 17217 584 4899 947 1 476 9 1.89% 19 1421 26 1.83% 4 83 1 1.2% 14 26 14 1104 2.26% 2 3 3

More information

Microsoft Word - mail.gf.com.cn

Microsoft Word - mail.gf.com.cn 2010 年 年 度 报 告 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 及 其 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 公 司 出 具 了 标 准

More information

Microsoft Word - Annu104年報.doc

Microsoft Word - Annu104年報.doc 股 票 代 號 :5425 台 灣 半 導 體 股 份 有 限 公 司 TAIWAN SEMICONDUCTOR CO., LTD 一 四 年 度 年 報 ANNUAL REPORT 2015 刊 印 日 期 : 中 華 民 國 一 五 年 四 月 十 五 日 查 詢 年 報 網 址 :mops.twse.com.tw 一 發 言 人 姓 名 職 稱 及 聯 絡 電 話 : 發 言 人 : 姓 名

More information

威海市商业银行2009年报

威海市商业银行2009年报 威 海 市 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 WEIHAI CITY COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 二 〇 一 二 年 年 度 报 告 威 海 市 商 业 银 行 2012 年 年 度 报 告 目 录 第 一 节 重 要 提 示... 2 第 二 节 公 司 概 况... 2 第 三 节 会 计 资 料 和 财 务 指 标 摘 要... 3 第 四 节 股 本 变 动 及

More information

A 单 位 负 责 人 B 会 计 机 构 负 责 人 C 会 计 主 管 人 员 D 会 计 人 员 多 选 题 : 1. 单 位 伪 造 变 造 会 计 凭 证 会 计 账 簿, 编 制 虚 假 财 务 会 计 报 告 的, 县 级 以 上 人 民 政 府 财 政 部 可 以 依 法 行 使 的

A 单 位 负 责 人 B 会 计 机 构 负 责 人 C 会 计 主 管 人 员 D 会 计 人 员 多 选 题 : 1. 单 位 伪 造 变 造 会 计 凭 证 会 计 账 簿, 编 制 虚 假 财 务 会 计 报 告 的, 县 级 以 上 人 民 政 府 财 政 部 可 以 依 法 行 使 的 (6.13 考 生 原 题 ) 原 始 资 料 请 勿 外 泄, 违 者 必 究! 单 选 题 : 1. 下 列 税 种 中, 不 属 于 行 为 税 的 是 ( ) A 车 船 使 用 牌 照 税 B 耕 地 占 用 税 C 城 市 维 护 建 设 税 D 车 辆 购 置 税 2. 根 据 人 民 币 银 行 结 算 账 户 管 理 办 法 的 规 定, 非 经 营 性 的 存 款 人 违 反 规

More information

第 二 章 鉴 证 业 务 的 定 义 和 目 标 第 五 条 鉴 证 业 务 是 指 注 册 会 计 师 对 鉴 证 对 象 信 息 提 出 结 论, 以 增 强 除 责 任 方 之 外 的 预 期 使 用 者 对 鉴 证 对 象 信 息 信 任 程 度 的 业 务 鉴 证 对 象 信 息 是 按

第 二 章 鉴 证 业 务 的 定 义 和 目 标 第 五 条 鉴 证 业 务 是 指 注 册 会 计 师 对 鉴 证 对 象 信 息 提 出 结 论, 以 增 强 除 责 任 方 之 外 的 预 期 使 用 者 对 鉴 证 对 象 信 息 信 任 程 度 的 业 务 鉴 证 对 象 信 息 是 按 中 国 注 册 会 计 师 鉴 证 业 务 基 本 准 则 第 一 章 总 则 第 一 条 为 了 规 范 注 册 会 计 师 执 行 鉴 证 业 务, 明 确 鉴 证 业 务 的 目 标 和 要 素, 确 定 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 中 国 注 册 会 计 师 审 阅 准 则 中 国 注 册 会 计 师 其 他 鉴 证 业 务 准 则 ( 分 别 简 称 审 计 准 则 审 阅

More information

记 忆 155 期 北 京 大 学 文 革 专 辑 (9) 目 录 专 稿 章 铎 从 高 云 鹏 的 遭 遇, 看 迟 群 之 流 的 专 制 附 : 高 云 鹏 给 胡 宗 式 章 铎 的 信 (2015 年 11 月 19 日 ) 评 论 马 云 龙 王 复 兴 抢 救 记 忆 : 一 个 北

记 忆 155 期 北 京 大 学 文 革 专 辑 (9) 目 录 专 稿 章 铎 从 高 云 鹏 的 遭 遇, 看 迟 群 之 流 的 专 制 附 : 高 云 鹏 给 胡 宗 式 章 铎 的 信 (2015 年 11 月 19 日 ) 评 论 马 云 龙 王 复 兴 抢 救 记 忆 : 一 个 北 记 忆 155 期 北 京 大 学 文 革 专 辑 (9) 目 录 专 稿 章 铎 从 高 云 鹏 的 遭 遇, 看 迟 群 之 流 的 专 制 附 : 高 云 鹏 给 胡 宗 式 章 铎 的 信 (2015 年 11 月 19 日 ) 评 论 马 云 龙 王 复 兴 抢 救 记 忆 : 一 个 北 大 学 生 的 文 革 回 忆 录 序 扬 子 浪 洗 涤 我 们 被 污 损 的 灵 魂 读 抢

More information

硕士论文正文

硕士论文正文 1905 1945...3...4...11...23...41...54...66...73 1945 1949...81...117...127...132...176...184 1905 1945 1905 1910 1920 1922 1941 1945 1920 1944 1915 1939 25 1922 1933 40 1939 30 30 20 1932 30 1944 1945

More information

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 1 3 4 1 9 17 25 3 11 19 27 5 13 21 29 7 15 23 31 2 10 18 26 3 11 19 27 6 14 22 30 7 15 23 31 4 12 20 28 5 13 21 29 6 14 22 30 7 15 23 31 8 12 24 28

More information

不 会 忘 记, 历 史 不 会 忘 记, 当 一 个 古 老 神 州 正 以 崭 新 的 姿 态 昂 首 屹 立 于 世 界 东 方 的 时 候, 当 世 界 把 延 伸 的 广 角 镜 瞄 准 这 片 神 奇 土 地 的 时 候, 中 国 人 民 已 深 深 感 到, 现 在 所 拥 有 的,

不 会 忘 记, 历 史 不 会 忘 记, 当 一 个 古 老 神 州 正 以 崭 新 的 姿 态 昂 首 屹 立 于 世 界 东 方 的 时 候, 当 世 界 把 延 伸 的 广 角 镜 瞄 准 这 片 神 奇 土 地 的 时 候, 中 国 人 民 已 深 深 感 到, 现 在 所 拥 有 的, 共 和 国 十 大 将 军 传 粟 裕 中 国 十 大 将 军 01 粟 裕 前 言 任 何 一 场 伟 大 的 革 命, 无 一 不 是 波 澜 壮 阔, 大 潮 叠 起 伴 随 和 影 响 着 这 些 革 命 的, 是 一 代 又 一 代 伟 大 的 革 命 家 对 于 二 十 世 纪 整 个 中 华 民 族 来 说, 革 命 一 词 总 是 蕴 涵 着 正 义 和 进 步, 圣 洁 和 光 荣

More information

第一章

第一章 台南市立大內國民中學母語教學檔案 兒童文學 台灣兒童歌謠 壹 前言 我國的童謠 始於列子之康衢之謠 堯乃微服遊於康衢 兒童曰 立我烝民 莫匪爾極 不識不知 順序之則 後漢書 獻帝初 京師童謠曰 千里草 何青青 十日卜 不得生 前者歌頌帝堯德政 之廣被 後者諷刺董卓之虐政 人民將身受其殃 皆係含有政治作用的 歌謠 今日所說童謠 爾雅曾說 徒歌謂之謠 所謂徒歌即是隨口吟 唱 不加伴奏 也無固定旋律 隨興之所至啍唱

More information

标题

标题 三 风 云 人 物 27 三 风 云 人 物 武 进 人 杰 地 灵, 历 代 名 人 辈 出 千 年 悠 悠, 无 数 志 士 仁 人 名 贤 巨 贾 荟 萃 于 此, 给 这 片 土 地 带 来 了 富 庶 和 文 明, 留 下 了 数 不 尽 的 动 人 故 事, 在 武 进 历 史 的 演 进 中 刻 上 深 深 的 烙 印 1 延 陵 君 子 季 札 春 秋 末 期 的 季 札 被 武 进

More information

Microsoft Word - media-tips-zh.doc

Microsoft Word - media-tips-zh.doc 媒 摘 体 自 采 粮 访 该 做 和 不 农 该 组 做 织 的 媒 事 体 情 关 系 处 编 制 的 一 份 该 做 和 不 该 做 的 事 情 清 单 积 简 单 极 地 主 回 动 当 媒 体 打 来 应 电 质 话 询 并 不 确 保 每 次 都 能 传 递 你 的 关 键 信 息 通 过 下 列 问 是 您 题 哪 贵 个 确 保 单 姓? 你 位 的 能? 完 全 明 白 你 在 同

More information

第六篇守势

第六篇守势 克 劳 塞 维 慈 战 争 论 纲 要 1/31 第 六 篇 守 势 第 六 篇 守 势 守 势 的 本 质 1 守 势 的 概 念 2 守 势 的 价 值 3 守 势 价 值 的 变 迁 4 守 势 所 附 带 的 一 般 性 质 战 略 守 势 (A) 守 势 会 战 1 战 略 守 势 的 性 质 2 战 略 守 势 的 特 别 手 段 3 守 势 的 抵 抗 种 类 a 要 塞 b 防 御

More information

1152 1221 1195 1217 12 1 5 9 5000 90 2 10 6 1226 1255 1260 5 1301 1273 1275 1281 1956 1303 1358 1333 1352 13 43 3 20 2 6 3 7 10 1349 11 1522 1508 1522 30 1601 1645 1628 9 20 1655 1644 800 1652 3 5 5 7

More information

!"# $ %& (!") *+$, %-%-.! $, ,-,- /0 12$.!3,"+$&4,-$ 5&3$ 5) 67$, $") 89" .!2 " " " " $") $4 # $ # # % :&;$

More information

,,,,,,,,,,,,, 1 ,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,!,,, 2 ,,,,,,,,,,,!, 1 ,,,,,,,,,,,?, :,,,,,,,,,,,,,,,, :,,, 2 ,,,,,,,,, :,, :,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,, 3 ,,,?,,,,,,,,,, :,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4 ,,,,,,, Q,,,,,,,,,

More information

MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD. http://www.newmops.tse.com.tw 1 2 ISO 14001 3 QS9000 OHSAS18000 4 5 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 6 7 8 9 10 0 0% 103,965,071 100% 103,965,071 100% 10,000,000

More information

五 報 告 事 項 討 論 ( 一 ) 林 所 長 富 邦 : 品 德 教 育 之 落 實 需 要 大 家 共 同 努 力, 同 學 在 校 園 內 碰 到 老 師 常 有 不 打 招 呼 情 形, 所 以 發 放 禮 儀 小 卡 片 得 否 發 揮 潛 移 默 化 的 教 育 功 能, 有 待 商

五 報 告 事 項 討 論 ( 一 ) 林 所 長 富 邦 : 品 德 教 育 之 落 實 需 要 大 家 共 同 努 力, 同 學 在 校 園 內 碰 到 老 師 常 有 不 打 招 呼 情 形, 所 以 發 放 禮 儀 小 卡 片 得 否 發 揮 潛 移 默 化 的 教 育 功 能, 有 待 商 國 立 臺 灣 海 洋 大 學 100 學 年 度 第 1 學 期 學 生 事 務 會 議 紀 錄 時 間 :100 年 12 月 23 日 ( 星 期 五 ) 中 午 12 時 10 分 地 點 : 本 校 行 政 大 樓 第 2 演 講 廳 主 席 : 林 副 校 長 三 賢 記 錄 : 詹 鴻 敏 出 席 人 員 : 行 政 單 位 : 李 教 務 長 國 誥 王 學 務 長 天 楷 熊 總

More information

untitled

untitled mops.twse.com.tw 32847 03476-1151 03476-1609 10366210B1 www.yuanta.com 022586-5859022586-5977 www.kpmg.com.tw 028101-6666 1 2 3 1002008 311 ECFA 2008 100 100 99 100 99 32,996,696 22,586,034 46.09% 46,116

More information

( CIP) /. :, 2003. 4 ISBN 7-5392 - 3599-3 I. II. III. - -. G634. 203 CIP ( 2003 ) 10673 ( 40 330008) 850 1168 32 0. 00 2004 3 1 2004 3 1 ISBN 7-5392 -

( CIP) /. :, 2003. 4 ISBN 7-5392 - 3599-3 I. II. III. - -. G634. 203 CIP ( 2003 ) 10673 ( 40 330008) 850 1168 32 0. 00 2004 3 1 2004 3 1 ISBN 7-5392 - ( CIP) /. :, 2003. 4 ISBN 7-5392 - 3599-3 I. II. III. - -. G634. 203 CIP ( 2003 ) 10673 ( 40 330008) 850 1168 32 0. 00 2004 3 1 2004 3 1 ISBN 7-5392 - 3599-3 / G G3409( ) : 0. 00, ,,, 2003 5 2004 3,, 2004

More information

一 公 司 發 言 人 及 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 及 聯 絡 電 話 發 言 人 姓 名 : 蕭 世 雄 職 稱 : 管 理 部 經 理 聯 絡 電 話 :(04) 23590096#1200 代 理 發 言 人 姓 名 : 閻 慧 芳

一 公 司 發 言 人 及 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 及 聯 絡 電 話 發 言 人 姓 名 : 蕭 世 雄 職 稱 : 管 理 部 經 理 聯 絡 電 話 :(04) 23590096#1200  代 理 發 言 人 姓 名 : 閻 慧 芳 股 票 代 號 :2413 查 詢 本 公 司 年 報 網 址 公 開 資 訊 觀 測 站 http://mops.twse.com.tw 本 公 司 網 址 http://www.umec.com.tw 環 隆 科 技 股 份 有 限 公 司 一 O 四 年 度 年 報 刊 印 日 期 : 中 華 民 國 一 O 五 年 五 月 十 日 一 公 司 發 言 人 及 代 理 發 言 人 姓 名 職

More information

Microsoft Word - 華夏98年報0524.doc

Microsoft Word - 華夏98年報0524.doc 股 票 代 碼 :1305 華 夏 海 灣 塑 膠 股 份 有 限 公 司 九 十 八 年 度 年 報 九 十 九 年 五 月 十 四 日 刊 印 查 詢 本 年 報 網 址 :http://newmops.twse.com.tw :http://www.cgpc.com.tw 一 本 公 司 發 言 人 姓 名 : 徐 正 義 職 稱 : 企 劃 處 協 理 電 話 :(037)612-079 電

More information

Modern Ideas of Government Reform ...

Modern Ideas of Government Reform ... 现 代 政 府 改 革 理 念 与 澳 门 公 共 行 政 改 革 周 谭 陈 瑞 莲 澳 门 回 归 后, 市 民 对 澳 门 公 共 行 政 改 革 的 要 求 强 烈, 希 望 通 过 改 革 重 建 政 府 公 务 员 与 整 个 行 政 架 构 的 运 作 效 率, 使 社 会 走 向 开 放 与 透 明 政 府 也 希 望 通 过 公 共 行 政 改 革 赢 回 市 民 的 信 心 回

More information

工程设计资质标准

工程设计资质标准 工 程 设 计 资 质 标 准 为 适 应 社 会 主 义 市 场 经 济 发 展, 根 据 建 设 工 程 勘 察 设 计 管 理 条 例 和 建 设 工 程 勘 察 设 计 资 质 管 理 规 定, 结 合 各 行 业 工 程 设 计 的 特 点, 制 定 本 标 准 一 总 则 ( 一 ) 本 标 准 包 括 21 个 行 业 的 相 应 工 程 设 计 类 型 主 要 专 业 技 术 人 员

More information

4 办 公 室 工 作 实 务 ( 第 3 版 ) 第 1 单 元 单 位 组 织 的 有 效 运 作 离 不 开 办 公 室 工 作 情 景 案 例 左 景 被 宏 达 商 业 集 团 公 司 录 用 为 秘 书, 试 用 期 间, 只 能 在 办 公 室 打 杂, 有 时 工 作 稍 有 差 错

4 办 公 室 工 作 实 务 ( 第 3 版 ) 第 1 单 元 单 位 组 织 的 有 效 运 作 离 不 开 办 公 室 工 作 情 景 案 例 左 景 被 宏 达 商 业 集 团 公 司 录 用 为 秘 书, 试 用 期 间, 只 能 在 办 公 室 打 杂, 有 时 工 作 稍 有 差 错 模 块 1 办 公 室 工 作 概 述 3 模 块 1 办 公 室 工 作 概 述 学 习 目 标 知 识 目 标 : 了 解 办 公 室 工 作 的 性 质 作 用 和 职 能 理 解 办 公 室 工 作 的 原 则 性 与 灵 活 性 认 识 办 公 室 秘 书 应 具 备 的 职 业 素 养 能 力 目 标 : 培 养 办 公 室 秘 书 的 工 作 悟 性 完 善 办 公 室 秘 书 的 能

More information

(35 )

(35 ) 2004 20 2004 19 2004 22 2004 21 2004 2656 2004 1973 (35 ) 2004 72 2005 29 ()() 2005 983 2005 23 2005 31 2005 28 2004 1927 2005 76 () 2005 1392 2005 907 2004 164 2004 27 2004 20 2004 7 16 1 2 3 4 5 6 7

More information

Microsoft Word - 9502_1-2.doc

Microsoft Word - 9502_1-2.doc 北 一 女 中 95 學 年 度 第 二 學 期 高 一 第 二 次 期 中 考 歷 史 科 試 題 範 圍 : 歷 史 ( 下 ) 4-3~8-2 聯 合 命 題 電 腦 卡 務 必 寫 上 座 號 姓 名, 以 便 核 對 劃 記 有 無 錯 誤 未 劃 記 或 畫 卡 錯 誤, 以 致 電 腦 不 能 判 讀 者, 一 律 先 扣 5 分 一 單 選 題 75%( 每 題 3 分 ) 1. 大

More information

untitled

untitled 1 2 SINOPEC 2009 Annual Report 3 4 SINOPEC 2009 Annual Report 5 6 7 2007 2008 12466 9317 13892 6080 3603 570 3033 916.62 181.14 735.48 3847 544 3303 943.79 167.62 776.17 3895 565 3330 966.18 176.81 789.37

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6C1D5DFB3F6B0E6B4ABC3BDB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1B2A2C9CFCAD0D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E532303134C4EA34D4C23238C8D5B1A8CBCDA3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6C1D5DFB3F6B0E6B4ABC3BDB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1B2A2C9CFCAD0D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E532303134C4EA34D4C23238C8D5B1A8CBCDA3A92E646F63> 读 者 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 Duzhe Publishing&Media Co., Ltd. 兰 州 市 城 关 区 南 滨 河 东 路 520 号 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 兰 州 市 东 岗 西 路 638 号 重 要 声 明 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中

More information

目 录 1. 重 要 提 示... 5 2. 公 司 基 本 情 况 简 介... 6 2.1 基 本 情 况 简 介... 6 2.2 其 他 有 关 资 料... 7 2.3 说 明... 8 3. 财 务 概 要... 9 3.1 财 务 数 据... 9 3.2 财 务 指 标... 10

目 录 1. 重 要 提 示... 5 2. 公 司 基 本 情 况 简 介... 6 2.1 基 本 情 况 简 介... 6 2.2 其 他 有 关 资 料... 7 2.3 说 明... 8 3. 财 务 概 要... 9 3.1 财 务 数 据... 9 3.2 财 务 指 标... 10 广 西 北 部 湾 银 行 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 广 西 北 部 湾 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 会 编 制 1 目 录 1. 重 要 提 示... 5 2. 公 司 基 本 情 况 简 介... 6 2.1 基 本 情 况 简 介... 6 2.2 其 他 有 关 资 料... 7 2.3 说 明... 8 3. 财 务 概 要... 9 3.1

More information

从 宾 馆 到 又 一 城 是 十 五 分 钟, 从 又 一 城 到 邵 逸 夫 是 十 分 钟, 去 时 一 路 上 坡 很 辛 苦, 回 时 一 路 下 坡 很 轻 松, 很 像 上 小 学 时 的 心 情, 这 是 最 初 几 天 最 深 的 感 受 有 段 时 间 很 少 走 校 内 的 路

从 宾 馆 到 又 一 城 是 十 五 分 钟, 从 又 一 城 到 邵 逸 夫 是 十 分 钟, 去 时 一 路 上 坡 很 辛 苦, 回 时 一 路 下 坡 很 轻 松, 很 像 上 小 学 时 的 心 情, 这 是 最 初 几 天 最 深 的 感 受 有 段 时 间 很 少 走 校 内 的 路 那 城 那 校 那 景 香 港 访 学 印 象 刘 斌 时 间 过 得 真 快, 一 转 眼 从 香 港 回 来 一 个 多 月 了 前 两 天 走 在 路 上, 看 到 一 个 逆 行 的 车 剐 了 路 人, 双 方 在 路 边 吵 得 不 可 开 交, 突 然 想 起 有 些 地 方 的 交 规 与 大 陆 不 一 样, 这 车 在 香 港 就 算 是 正 常 行 驶 了 于 是, 香 港,

More information

合金投资年报正文.PDF

合金投资年报正文.PDF 1999 1 1999 2. 3. 4. 5. 2 1999 3 1999 (1) 4 1999 5 1999 6 1999 7 1999 8 1999 9 1999 10 1999 11 1999 12 1999 13 1999 14 1999 15 1999 16 1999 17 1999 18 1999 19 1999 20 1999 21 1999 22 1999 23 1999 24 1999

More information

014315 市 立 永 平 高 中 無 填 報 無 填 報 (02)22319670 014322 市 立 樹 林 高 中 已 填 報 已 填 報 (02)86852011 014326 市 立 明 德 高 中 已 填 報 (02)26723302 014332 市 立 秀 峰 高 中 已 填 報

014315 市 立 永 平 高 中 無 填 報 無 填 報 (02)22319670 014322 市 立 樹 林 高 中 已 填 報 已 填 報 (02)86852011 014326 市 立 明 德 高 中 已 填 報 (02)26723302 014332 市 立 秀 峰 高 中 已 填 報 加 總 - 人 數 每 位 填 報 人 只 能 填 一 種 學 制 欄 標 籤 列 標 籤 高 級 中 學 進 修 學 校 010301 國 立 華 僑 高 級 中 等 學 校 無 填 報 已 填 報 (02)29684131 011301 私 立 淡 江 高 中 無 填 報 已 填 報 (02)26203850 011302 私 立 康 橋 高 中 已 填 報 (02)22166000 011306

More information

2. 禁 止 母 乳 代 用 品 之 促 銷 活 動, 以 及 不 得 以 贊 助 試 用 或 免 費 等 方 式, 取 得 奶 瓶 及 安 撫 奶 嘴 認 證 說 明 以 贊 助 試 用 或 免 費 等 方 式, 取 得 奶 瓶 及 安 撫 奶 嘴, 並 在 婦 產 科 門 診 兒 科 門 診 產

2. 禁 止 母 乳 代 用 品 之 促 銷 活 動, 以 及 不 得 以 贊 助 試 用 或 免 費 等 方 式, 取 得 奶 瓶 及 安 撫 奶 嘴 認 證 說 明 以 贊 助 試 用 或 免 費 等 方 式, 取 得 奶 瓶 及 安 撫 奶 嘴, 並 在 婦 產 科 門 診 兒 科 門 診 產 104 年 母 嬰 親 善 醫 療 院 所 認 證 基 準 及 評 分 說 明 ( 調 整 對 照 表 ) 認 證 說 明 措 施 一 : 明 訂 及 公 告 明 確 的 支 持 哺 餵 母 乳 政 策 (8 分 ) ( 一 ) 醫 療 院 所 成 立 母 嬰 親 善 推 動 委 員 會, 由 副 院 長 級 以 上 人 員 擔 任 主 任 委 員, 並 定 期 召 開 會 議, 評 估 醫 療 院

More information

上冊 淨 空 法 師 講述 上冊 彩色圖文 新編出版 全三冊 地 藏 經 講 記 上 冊 目 錄 前 言 004 緣 起 005 正 釋 經 文 005 忉 利 天 宮 神 通 品 第 一 005 分 身 集 會 品 第 二 115 觀 眾 生 業 緣 品 第 三 139 閻 浮 眾 生 業 感 品 第 四 165 前 言 以 往 每 遇 新 建 道 場 請 我 講 經, 首 先 必 講 地 藏

More information

1-1 招股说明书(申报稿)

1-1 招股说明书(申报稿) 北 京 乾 景 园 林 股 份 有 限 公 司 Beijing Qianjing Landscape Co., Ltd 北 京 市 海 淀 区 蓝 靛 厂 东 路 2 号 院 2 号 楼 ( 金 源 时 代 商 务 中 心 2 号 楼 )4 层 1 单 元 (A 座 )5B 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 深 圳 市 福 田

More information

目 錄 壹 致 股 東 報 告 書... 1 一 九 十 九 年 度 營 業 報 告 書... 3 二 一 年 度 營 業 計 畫 概 要... 4 貳 公 司 簡 介... 5 一 設 立 日 期... 5 二 公 司 沿 革... 5 參 公 司 治 理 報 告... 8 一 組 織 系 統... 8 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主

More information

年度报告(全文).doc

年度报告(全文).doc 2002 2002 1 2 3 4 2 2002 CHINA BAOAN GROUP CO.,LTD 0755-25170336 loubing@163.net 0755-25170382 kdl2000@163.net 0755-25170300 25170367 A 28-29 A 28-29 518020 http://www..com http://www.china000009.com szzgbajt@public.szptt.net.cn

More information

8月31日 高松市震災対策総合訓練が古高松中学校において実施され,住民2000人が参加した

8月31日 高松市震災対策総合訓練が古高松中学校において実施され,住民2000人が参加した 55 9 25 1 23 24 26 27 29 30 35 35 36 37 38 39 39 40 40 40 41 42 47 48 50 50 51 52 53 54 54 55 56 57 58 59 60 60 60 61 62 65 66 66 67 67 68 69 69 70 70 71 72 77 81 82 83 84 85 86 119 87 88 90 91 93 94

More information

【第一类】

【第一类】 第 一 类 用 于 工 业 科 学 摄 影 农 业 园 艺 森 林 的 化 学 品, 未 加 工 人 造 合 成 树 脂, 未 加 工 塑 料 物 质, 肥 料, 灭 火 用 合 成 物, 淬 火 和 金 属 焊 接 用 制 剂, 保 存 食 品 用 化 学 品, 鞣 料, 工 业 用 粘 合 剂 [ 注 释 ] 本 类 主 要 包 括 用 于 工 业 科 学 和 农 业 的 化 学 制 品, 包

More information

Microsoft Word - 104年報前1-前2

Microsoft Word - 104年報前1-前2 一 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 聯 絡 電 話 電 子 郵 件 信 箱 (1) 發 言 人 姓 名 : 張 垂 權 職 稱 : 副 總 經 理 電 話 :(03) 563-8951 E-MAIL:286@opto.com.tw (2) 代 理 發 言 人 姓 名 : 陳 建 璋 職 稱 : 股 務 室 副 經 理 電 話 :(03) 563-8951 E-MAIL:574@opto.com.tw

More information

2001年度报告(全文).PDF

2001年度报告(全文).PDF 1 2 3 6 7 9 10 11 26 27 29 29 29 2 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. SPDB 12 021-63611226 021-63296188 021-63230807 shens@spdb.com.cn yanggp@spdb.com.cn wangjb@spdb.com.cn 500 12 200002 http://www.spdb.com.cn

More information