1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "1"

Transcription

1 SEPTEMBER 2010 SEPTEMBER 30,2010 INTERNATIONAL STRUCTURED FINANCE RATING : CSO 2 2. CSO EL 6 3. CSO EL CSO CSO : CSO CDO Moody's Approach to Rating Corporate Collateralized Synthetic Obligations CSOCorporate Collateralized Synthetic Obligations=CDO 1 (CDS)CSO 2 CSO CDO CSO CSO 3 CDS CSO CDOROMTMCDOROM CSO 4 CSO SVP- 1 CDO 2000 CDO "Moody's Approach to Rating Corporate Collateralized Synthetic Obligations"

2 1.2 CSO CSO»»» 1 (CDO 5 2 CDO CDO CDO CDO 1 CDS 1 CSO CDO CDO CSO SPV(Special Purpose Vehicle CDS CDS SEPTEMBER 2010 CSO CDO

3 2 CSO CDO 2. CSO 2.1 CSO Expected LossEL EL EL CDO CSO CSO CSO CDOROM CDOROM CDOROM EL CSO EL CSO 3 SEPTEMBER 2010 CSO CDO

4 CDS (PDR)PDR CSO 8 Caa CSO CDOROM moodys.com 7 CDOROM Input Description 8 CDOROM Input Description 9 "Rating Transitions and Defaults Conditional on Rating Outlook Revisited: (December, 2005)" 4 SEPTEMBER 2010 CSO CDO

5 CSO CSO CSO 10 CDOROM 2 11 CDOROM i) 2 ii) % "Moody's Approach to Evaluating Distressed Exchanges (March 2009)"( CDOROM 12,"Corporate Asset Correlations Update: A Summary of Changes and Their Rationale (August 26, 2009)" 13 CDOROM 14 "Moody's Revisits its Methodology for Emerging Market CDOs (April 11, 2007)" 15 CDOROM 5 SEPTEMBER 2010 CSO CDO

6 CDOROM CSOCDOROM (mean)(standard deviation) % CDS 18 CDOROM CSOISDA EL CSO CSO EL CDO CDOROM CSO EL EL CDOROM CDOROM CDOROM CDOROM 17 10%CDOROM 18 CDOROM "Moody's Approach to Rating Digital Credit Default Swaps (July 16, 2004)" CDOROM CDOROM 6 SEPTEMBER 2010 CSO CDO

7 2.3.3 CSO 100% CDOROM EL CSO EL EL Lj Present Value, PV L max 0 j, PV PV PV j PV L j max 0, Lj PV Lj=Max0, PVj 24 60% CSO EL CDOROM 1 EL N N j1 L j EL EL EL 99% CDOROM CDOROM 24 "Moody's Approach to Modelling "Exotic" Synthetic CDOs with CDOROMTM (February 1, 2007)" 1 25 CDOROM 7 SEPTEMBER 2010 CSO CDO

8 EL WAL EL EL 5.0 EL Aa1 Aa2 Aa2 CSOWALWAL 27 5 CSO WAL 5 WAL CSOWAL CSOCDOROM CSOEL MM) AaaCaMM 3.0 Aa2 ELMM 4.0 Aa3 MM Aaa 3. CSO CSO EL EL EL 26 CDOROM 27 CDOROM 28 "Moody's Metric and Its Uses (June 22, 2006)""Managed Synthetic CDOs: Moody's CDOROMTM Guidelines (August 30, 2005)" CDO: CDOROMTM SEPTEMBER 2010 CSO CDO

9 CDS 4.2 EL EL CDS ABS ABS(GIC) EL CDOROM EL CDS CSO LIBOR 1 LIBOR 3 LIBOR CSO CSO i)ii) iii) EL 5. CDS EL CSO CDS EL 29 "Understanding Collateral Risks for Funded Synthetics in CDOs (June 8, 2006)" CDO SEPTEMBER 2010 CSO CDO

10 6. CSO CDO EL CSOCDOROM CDOROM CDOROM EL 30 CDOROMEL CDO CSOCDOROMEL 31 CDOROM ISDA 34 CSO CDS 30 "Managed Synthetic CDOs: Moody's CDOROMTM Guidelines (August 30, 2005)" CDO: CDOROMTM CDOROM EL MM 32 "Managed Synthetic CDOs: Moody's CDOROMTM Guidelines (August 30, 2005)" CDO: CDOROMTM "Collateral Manager Incentives, CDS Trading and Value Extraction in Synthetic CDOs (November 21, 2007)" 33 "Moody's Approach To Rating Synthetic CDOs (July 29, 2003)" : CDO "Historical Recoveries in Synthetic CDOs: Valuation and the Cheapest-to-deliver (February 25, 2004)" 10 SEPTEMBER 2010 CSO CDO

11 7.1.2 CDS , ISDA ISDACDS Markit/Creditex CDS CSO CSO 38 ISDA CDS (EOD) EL ISDA CDS CDS CDS EL CSO CDS CDS CSOCDS CDS EL 35 "CDO Rating Factors Vol...No.2 Quotation Amount in Synthetic CDOs (March 1, 2005)" "Usage of Credit Event Auction Final Price in CSOs (March 25, 2009)" 38 CSO CDS CSO EL EL 39 CDOROM 11 SEPTEMBER 2010 CSO CDO

12 7.3 CSO ISDA CSO CSO 40 CSO CSO CSO CSO CDOROM CDOROM 40 "Moody's Approach: Preparing CDO Managers for Moody's Operations Reviews (December 23, 2002)":CDO CSO 12 SEPTEMBER 2010 CSO CDO

13 9. CSO CSO CSO CSO CSO» CSO (a)(b) (c)» CSO» CSO CSO 13 SEPTEMBER 2010 CSO CDO

14 Aaa % % % % % % % % Aa % % % % % % % % Aa % % % % % % % % Aa % % % % % % % % A % % % % % % % % A % % % % % % % % A % % % % % % % % Baa % % % % % % % % Baa % % % % % % % % Baa % % % % % % % % Ba % % % % % % % % Ba % % % % % % % % Ba % % % % % % % % B % % % % % % % % B % % % % % % % % B % % % % % % % % Caa % % % % % % % % Caa % % % % % % % % Caa % % % % % % % % Ca % % % % % % % % C % % % % % % % % 14 SEPTEMBER 2010

15 2 MHO RML OA IG NIG Corp-MR TRUE TRUE TRUE 5.00% 5.00% 10.00% Corp-MMR TRUE TRUE TRUE 5.00% 5.00% 10.00% Corp-OR+MHO TRUE TRUE 5.00% 10.00% 15.00% Corp-OR TRUE 12.50% 10.00% 15.00% Corp-NoR 0.00% 5.00% 10.00% Corp-MR+OA TRUE TRUE TRUE TRUE 17.50% 5.00% 10.00% Corp-MMR+OA TRUE TRUE TRUE TRUE 17.50% 5.00% 10.00% Corp-OR+MHO+OA TRUE TRUE TRUE 17.50% 10.00% 15.00% Corp-OR+OA TRUE TRUE 25.00% 10.00% 15.00% Corp-NoR+OA 0.00% 5.00% 10.00% Sov-MR TRUE TRUE TRUE TRUE 5.00% 10.00% 10.00% Sov-MMR TRUE TRUE TRUE TRUE 5.00% 10.00% 10.00% Sov-OR+MHO TRUE TRUE TRUE 5.00% 15.00% 15.00% Sov-OR TRUE TRUE 12.50% 15.00% 15.00% Sov-NoR TRUE 0.00% 15.00% 15.00% Sov-OR+MHO+BO TRUE TRUE TRUE TRUE 5.00% 15.00% 15.00% Sov-OR+BO TRUE TRUE TRUE 5.00% 15.00% 15.00% N/A 0.00% 0.00% 0.00% Corp = Corporate exposure Sov = Sovereign exposure MR = Modified Restructuring MMR = Modified Modified Restructuring OR = Old Restructuring NoR = No Restructuring OA = Obligation Acceleration MHO = Multiple Holder Obligation BO = Bond Only RML = Restructuring Maturity Limitation 15 SEPTEMBER 2010 CSO CDO

16 Report Number: SF397(Japanese) Copyright 2010 Moodys Investors Service, Inc./ All rights reserved. MJKKMJKK MJKK (a)(b) (a) (b) MJKK Moodys Corporation (MCO ) Moodys Overseas Holdings Inc. MJKK MJKK CP MJKK MJKK ,000 MJKK MCO MJKK MJKK MCO MJKK MCO 5% SEC "Shareholder Relations-Corporate Governance-Director and Shareholder Affiliation Policy" Moodys Investors Service Pty Limited ABN G G 16 SEPTEMBER 2010 CSO CDO

[MJKK]リパッケージ債に対するムーディーズの格付手法

[MJKK]リパッケージ債に対するムーディーズの格付手法 JULY 2013 SEPTEMBER 30, 2010 INTERNATIONAL STRUCTURED FINANCE RATING : 1. 1 1.1 1 1.2 1 1.3 3 2. 4 2.1 4 2.2 9 3. 10 3.1 10 3.2 11 3.3 11 3.4 13 3.5-14 4. 14 4.1 14 4.2 14 4.3 15 : 16 03.5408.4100 Moody's

More information

[MJKK]日本のRMBSに対する格付手法(改訂版)

[MJKK]日本のRMBSに対する格付手法(改訂版) NOVEMBER 11, 2013 RESIDENTIAL MBS RATING : 1. 1 2. RMBS 2 3. 3 4. 16 5. RMBS 23 1: RMBS 24 2A: 25 2B: 28 2C: 29 2D: CPR) 32 3: 33 4: 35 5: 36 : 03.5408.4100 RMBS Updated: Moody s Approach to Rating RMBS

More information

上 海 新 世 纪 评 估 投 有 限 司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co.,Ltd. 市 场 各 种 产 收 益 率 的 上 涨 (4) 非 标 产 兴 起, 保 险 机 构 等 机 构 产 负 表 调 整 随 着

上 海 新 世 纪 评 估 投 有 限 司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co.,Ltd. 市 场 各 种 产 收 益 率 的 上 涨 (4) 非 标 产 兴 起, 保 险 机 构 等 机 构 产 负 表 调 整 随 着 市 场 研 究 213 年 市 场 发 评 级 研 究 王 海 燕 / 文 一 市 场 环 境 213 年, 内 市 场 前 热 后 冷, 发 展 动 力 趋 弱, 主 要 表 现 为 : 上 半 年 市 场 收 益 率 曲 线 缓 慢 下, 下 半 年 后 大 幅 上 升, 扣 除 政 策 性 后 的 发 规 模 环 比 逐 下 降 从 影 响 市 场 环 境 的 因 素 看, 有 以 下 几 点

More information

精 神 與 自 然 : 楊 慈 湖 心 學 研 究 趙 燦 鵬 哲 學 博 士 嶺 南 大 學 二 零 零 五 年

精 神 與 自 然 : 楊 慈 湖 心 學 研 究 趙 燦 鵬 哲 學 博 士 嶺 南 大 學 二 零 零 五 年 Terms of Use The copyright of this thesis is owned by its author. Any reproduction, adaptation, distribution or dissemination of this thesis without express authorization is strictly prohibited. All rights

More information

2

2 6030 2 0 1 5 2015 6 30 6 2015 2015 http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2 ... 4... 7... 11... 13... 33... 37... 51... 56... 57... 58... 104... 105... 109 3 4 2013 2013 CITIC Securities Finance

More information

44263-02A 1..8

44263-02A 1..8 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 OURGAME

More information

服务协议

服务协议 独 家 管 理 咨 询 服 务 协 议 本 协 议 由 以 下 双 方 于 2013 年 12 月 23 日 签 署 : 北 京 万 驰 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 万 驰 科 技 ), 一 家 于 中 国 北 京 市 注 册 成 立 的 外 商 独 资 有 限 责 任 公 司, 其 注 册 地 址 位 于 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 北 路 69 号 三 层 306 房 间

More information

(1) (2) (3) 2016 2016 12 316,900 2014 2015 14 23 1,3003,200 2016 2016 4 282016 2016 2

(1) (2) (3) 2016 2016 12 316,900 2014 2015 14 23 1,3003,200 2016 2016 4 282016 2016 2 14.58(1) Note 5 to 13.52 13A.51 00670 2016 2016 4 282016 2016 14A 25% 2016 2016 (a) 14A (b)14 19A.39A 2016 2016 5 20 1 (1) (2) (3) 2016 2016 12 316,900 2014 2015 14 23 1,3003,200 2016 2016 4 282016 2016

More information

编者按

编者按 一 件 美 丽 事 物 的 诞 生 记 杀 伤 力 巨 大 的 金 融 武 器 编 者 按 那 些 拖 垮 华 尔 街 并 搅 乱 全 球 金 融 秩 序 的 有 毒 资 产 当 初 为 何 能 获 得 虚 高 的 信 用 评 级? 目 前 美 国 司 法 和 金 融 监 管 部 门 针 对 这 一 疑 问 展 开 了 翻 天 覆 地 的 调 查 行 动, 华 尔 街 证 券 评 级 的 运 营 方

More information

C150510918Ann.indd

C150510918Ann.indd UNIVERSAL TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 1026 49% 49%224,420,000280,525,000 14.07100%14 1 14A.07 14A 1414A 510,380,000 24.53% (i) 67,540,0003.25% 20,000,000(ii)10,000,000 0.48%10,000,000 2 (i)(ii) (iii)

More information

{ } 09:00~11:00 15:00~17:

{ } 09:00~11:00 15:00~17: { } { } 09:00~11:00 15:00~17:00 0916-126-966 0910-254-214 2 3 { 5 } { } Foting 4 Ina { } Nakaw DIY 5 1. NT200 3 2. 12 1 NT100 1 3. NT150 1-2 Ina 4. NT150 1 14 139 Ina Ina 0913-215799 0939-436078 http://tw.myblog.yahoo.com/guanshan-amisrice/

More information

AAA (i) (ii) 19

AAA (i) (ii) 19 2015 7 14107.7 2009 8 31 51%49% [ ] 2015 4 8 18 2012 7 512012 AAA 622 32 2003 5 23(i) (ii) 19 1.00 (a) (b) 2012119 2005 11 11 2007929 2011 5 3030% 70% 20 2007 11 13 2008 4 15 [ ] 2005 [ ] 2009 2015 7 1050.1

More information

扉页

扉页 目 录 关 于 2015 年 广 东 省 人 力 资 源 市 场 工 资 指 导 价 位 及 行 业 人 工 成 本 信 息 的 说 明 1 第 一 部 分 工 资 指 导 价 位 4 一 分 工 资 指 导 价 位 4 ( 一 ) 分 细 类 工 资 指 导 价 位 4 1 单 位 负 责 人 4 2 专 业 技 术 人 员 4 3 办 事 人 员 12 4 商 业 服 务 业 人 员 14 5

More information

2016 2

2016 2 6030 2016 2016 6 30 6 2016 2016 http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2016 2 ... 4... 6... 10... 11... 31... 35... 44... 49... 51... 52... 100... 101... 105 3 A A A 1.00 600030 100% 2013 2013

More information

Microsoft Word - ch01.doc

Microsoft Word - ch01.doc 第 1 章 金 融 市 場 概 論 一 選 擇 題 B 1. 透 過 金 融 中 介 機 構 將 資 金 從 資 金 供 給 者 移 轉 至 資 金 需 求 者, 稱 為 : (A) 直 接 金 融 (B) 間 接 金 融 (C) 市 場 金 融 (D) 銀 行 金 融 C 2. 若 一 公 司 決 定 以 直 接 金 融 的 方 式 向 外 籌 資, 下 列 何 者 為 非? (A) 發 行 ECB

More information

A A A A A A B (a) % 97.7% % %

A A A A A A B (a) % 97.7% % % Future Land Development Holdings Limited 1030 B 900950 (2) 58.86% A A A (1)B B 900950 (2) 58.86% 1 A A A A A A B (a) % 97.7% 586.21 1 2.07% 12.41 0.23% 1.38 586.21 2 (b) % 2 90.909% 200 8.182% 18 0.909%

More information

在这个炎炎的夏日,我很荣幸能够有机会到中诚信国际信用评级公司实习

在这个炎炎的夏日,我很荣幸能够有机会到中诚信国际信用评级公司实习 对 信 用 评 级 的 学 习 和 思 考 作 者 : 自 2008 年 全 球 金 融 危 机 以 来, 我 就 注 意 到 有 个 名 词 评 级 在 电 视 和 媒 体 中 反 复 被 提 及, 也 听 到 很 多 关 于 对 评 级 机 构 的 指 责 进 入 2011 年, 国 家 主 权 信 用 评 级 更 是 被 电 视 网 络 等 媒 体 热 炒 特 别 是 进 入 八 月 以 来,

More information

目 录 CONTENTS 总 第 92 期 2015 年 12 月 20 日 主 办 联 合 信 用 管 理 有 限 公 司 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 联 合 信 用 评 级 有 限 公 司 P01 政 策 资 讯 政 策 指 南 市 场 动 向 编 委 会 ( 按 姓 氏 笔 画 顺

目 录 CONTENTS 总 第 92 期 2015 年 12 月 20 日 主 办 联 合 信 用 管 理 有 限 公 司 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 联 合 信 用 评 级 有 限 公 司 P01 政 策 资 讯 政 策 指 南 市 场 动 向 编 委 会 ( 按 姓 氏 笔 画 顺 目 录 CONTENTS 总 第 92 期 2015 年 12 月 20 日 主 办 联 合 信 用 管 理 有 限 公 司 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 联 合 信 用 评 级 有 限 公 司 P01 政 策 资 讯 政 策 指 南 市 场 动 向 编 委 会 ( 按 姓 氏 笔 画 顺 序 排 列 ) 万 华 伟 马 文 洛 马 新 江 王 少 波 王 丽 娟 卢 志 怀 田 兵 成

More information

比 賽 表 Competition Schedule 報 到 : 比 賽 開 始 前 15 分 鐘 Reporting : 15 minutes before the scheduled time for the match 各 參 賽 隊 伍 必 須 依 照 大 會 編 定 的 出 場 比 賽,

比 賽 表 Competition Schedule 報 到 : 比 賽 開 始 前 15 分 鐘 Reporting : 15 minutes before the scheduled time for the match 各 參 賽 隊 伍 必 須 依 照 大 會 編 定 的 出 場 比 賽, 比 賽 表 Competition Schedule 報 到 : 比 賽 開 始 前 15 分 鐘 Reporting : 15 minutes before the scheduled time for the match 各 參 賽 隊 伍 必 須 依 照 大 會 編 定 的 出 場 比 賽, 每 場 賽 事 於 裁 判 召 集 出 場 5 分 鐘 後 仍 未 能 出 場 作 賽 或 參 2016

More information

2 0 1 6 2 5 9 11 37 42 54 60 63 64 135 136 140 A A A 1.00 600030 100% 2013 2013 CITIC Securities CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd. Finance MTN 2016 2 H H H 1.00 6030 3 2016 6 30 2016 4 CITIC Securities

More information

¬¬

¬¬ 2 年 第 9 周 2.2.2-2.2.27 26 年 第 7 周 : 受 春 节 影 响, 一 二 级 市 场 无 供 应 成 交 26 年 第 7 周 (26 年 2 月 8 日 26 年 2 月 4 日 ) 哈 尔 滨 市 无 土 地 供 应 26 年 第 7 周 (26 年 2 月 8 日 26 年 2 月 4 日 ) 哈 尔 滨 市 无 土 地 成 交 26 年 第 7 周 (26 年 2

More information

标题

标题 亲 历 国 有 经 济 改 革 贾 和 亭 1 1982 年 8 月, 我 从 北 京 经 济 学 院 毕 业, 分 配 到 北 京 市 政 府 研 究 室 随 后, 被 安 排 到 北 京 市 经 委 企 业 管 理 处 实 习 锻 炼, 和 尹 光 华 共 事 一 年 后, 尹 光 华 调 国 家 体 改 委 工 作, 在 她 的 引 荐 下, 我 于 1983 年 底 调 入 国 家 体 改

More information

前 言 2011 年 第 1 期 总 第 9 期 ( 内 部 刊 物, 仅 供 参 考 ) 主 办 : 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 地 址 上 海 市 汉 口 路 398 号 华 盛 大 厦 14F 邮 编 200001 随 着 我 国 经 济 和 资 本 市

前 言 2011 年 第 1 期 总 第 9 期 ( 内 部 刊 物, 仅 供 参 考 ) 主 办 : 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 地 址 上 海 市 汉 口 路 398 号 华 盛 大 厦 14F 邮 编 200001 随 着 我 国 经 济 和 资 本 市 专刊 SPECIAL REPORT 2011 年第 1 期 总第 9 期 国际三大信用评级机构的评级比较 标准普尔评级产品与符号介绍 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 前 言 2011 年 第 1 期 总 第 9 期 ( 内 部 刊 物, 仅 供 参 考 ) 主 办 :

More information

(1) 64 15 2062 50 8 818 60 41606 63 8305 53 3 11201 38 10 216C 2012815 2012815 2012815 2012815 2012815 201464 200211 20128 20128 20128 20128 20146 4 2

(1) 64 15 2062 50 8 818 60 41606 63 8305 53 3 11201 38 10 216C 2012815 2012815 2012815 2012815 2012815 201464 200211 20128 20128 20128 20128 20146 4 2 (1) 51 41 49 6 6 7 161 4 27 338 2012815 2012815 2012815 200712 20093 20086 211 (1) 64 15 2062 50 8 818 60 41606 63 8305 53 3 11201 38 10 216C 2012815 2012815 2012815 2012815 2012815 201464 200211 20128

More information

09-article.doc

09-article.doc Basel 2 91 6 1 1988 7 1999 6 2001 1 2002 2005 3 2001 12 26 1 2 1988 1988 1996 8% 1992 3 2 Basel 2 2002 1999 6 (CP3) 2005 (New Capital AccordBasel 2) (Consultative paper 1 CP1) 2001 1 1988 (CP2) 2004 0%

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8F0D6DEB0D3B8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E65F4445435F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8F0D6DEB0D3B8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E65F4445435F2E646F63> 中 国 葛 洲 坝 集 团 股 份 有 限 公 司 中 期 票 据 跟 踪 评 级 报 告 主 体 长 期 信 用 等 级 AA + 级 本 期 债 券 信 用 等 级 AA + 级 评 级 时 间 2011 年 5 月 19 日 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service

More information

状 态, 使 人 类 社 会 难 以 正 确 认 识 评 级 这 一 信 用 经 济 的 内 在 规 律, 难 以 真 正 总 结 西 方 错 误 评 级 的 教 训, 难 以 让 评 级 有 效 服 务 于 人 类 信 用 经 济 实 践 如 果 我 们 还 不 能 在 信 用 评 级 思 想 领

状 态, 使 人 类 社 会 难 以 正 确 认 识 评 级 这 一 信 用 经 济 的 内 在 规 律, 难 以 真 正 总 结 西 方 错 误 评 级 的 教 训, 难 以 让 评 级 有 效 服 务 于 人 类 信 用 经 济 实 践 如 果 我 们 还 不 能 在 信 用 评 级 思 想 领 世 界 需 要 评 级 新 思 想 关 建 中 2015 年 5 月 26 日 2008 年 爆 发 于 美 国 的 全 球 信 用 危 机 证 明 : 信 用 评 级 关 系 人 类 社 会 安 全 发 展, 西 方 错 误 评 级 是 危 机 的 制 造 者, 它 不 能 承 担 世 界 评 级 责 任 于 是, 改 革 国 际 评 级 体 系 成 为 时 代 的 主 流 思 潮 和 向 人 类

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D203230303820C4EAC4EAB1A8BCF2CCE5D6D0CEC4B0E6303930333237A3A833A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203230303820C4EAC4EAB1A8BCF2CCE5D6D0CEC4B0E6303930333237A3A833A3A92E646F63> 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 2008 年 年 度 报 告 i 目 录 简 介 重 要 提 示 封 二 封 二 释 义 扉 页 1 公 司 基 本 情 况 简 介 3 2 财 务 摘 要 6 3 董 事 长 报 告 8 4 行 长 报 告 10 5 管 理 层 讨 论 与 分 析 14 5.1 财 务 回 顾 14 5.1.1 利 润 表 分 析 15 5.1.2 资 产 负 债

More information

2015 10 5.00 2

2015 10 5.00 2 6030 2015 2015 12 31 2015 2015 2016 4 30 H http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2015 10 5.00 2 ... 4... 7... 8... 18... 22... 23... 65... 72... 92... 103... 117... 150... 228... 229... 230...

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0D9C4EAC0F5D4B0B8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E6A3A8D6D5B8E5A3A92D322E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0D9C4EAC0F5D4B0B8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E6A3A8D6D5B8E5A3A92D322E646F63> 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 跟 踪 评 级 报 告 主 体 长 期 信 用 等 级 BB 级 评 级 时 间 2012 年 4 月 17 日 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 北 京 百 年 栗 园 生 态 农

More information

政 策 资 讯 政 策 指 南 Policy Guidelines 国 务 院 确 定 金 融 支 持 工 业 措 施 鼓 励 直 接 融 资 国 务 院 总 理 李 克 强 2016 年 1 月 27 日 主 持 召 开 国 务 院 常 务 会 议 会 议 指 出, 用 好 和 创 新 金 融 工

政 策 资 讯 政 策 指 南 Policy Guidelines 国 务 院 确 定 金 融 支 持 工 业 措 施 鼓 励 直 接 融 资 国 务 院 总 理 李 克 强 2016 年 1 月 27 日 主 持 召 开 国 务 院 常 务 会 议 会 议 指 出, 用 好 和 创 新 金 融 工 2016 年 第 1 期 总 第 93 期 2016 年 2 月 20 日 主 办 联 合 信 用 管 理 有 限 公 司 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 联 合 信 用 评 级 有 限 公 司 编 委 会 ( 按 姓 氏 笔 画 顺 序 排 列 ) 万 华 伟 马 文 洛 马 新 江 王 少 波 王 丽 娟 卢 志 怀 田 兵 成 斐 朱 建 红 任 红 庄 建 华 刘 文 良 刘 晖 刘

More information

(1) (2) (3) 1. (1) 2

(1) (2) (3) 1. (1) 2 0386 71.32% 14A 1 (1) (2) (3) 1. (1) 2 (a) (b) (i) (ii) (iii) 3 (iv) (a) (b) (c) (d) 6% 4 2013 3 26 [2013]624 10 5 2013 6 28 [2013]1246 2015 3 [2015]351 0.2 6 [2015]748 180C 7 * * 8 14A (2) 417,800,000

More information

論鄭玄對《禮記‧月令》的考辨

論鄭玄對《禮記‧月令》的考辨 19997 183-196 論 鄭 玄 對 禮 記 月 令 的 考 辨 183 論 鄭 玄 對 禮 記 月 令 的 考 辨 一 問 題 的 背 景 20b 8a 1 472 24 20a 33 7a 2 3 1 35 60 64 472 240241 2 1a 3 19b 184 4 5 二 鄭 玄 考 辨 月 令 成 書 時 代 及 來 源 的 論 證 65 4 20b 282 5 235244

More information

1. 100% % 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% % 5. 50% 50% J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% % % 172

1. 100% % 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% % 5. 50% 50% J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% % % 172 68.65% 39.72% 39.72% 6.86% 6.52% 3.43% 3.75% 30% 50% 171 1. 100% 2. 100% 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% 4. 100% 5. 50% 50% 6. 7. J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% 8. 100% 9. 100% 172 10. 100%

More information

场外金融衍生产品交易主协议(讨论稿)

场外金融衍生产品交易主协议(讨论稿) 2007 2007 2 ...1...1...3...3...4...5...6...6...9... 12... 12... 13... 14... 15... 15... 16... 16... 16... 16... 17... 19... 23... 23... 25 1 ... 25...25...26... 27...27...28... 29...30...30... 31...31...32...

More information

2016 3 31 2016 3 31 2015/16 2015 3 31 2014/15 2016 3 31 3 31 2016 2015 4 6,136,262 9,757,767 (3,177,209) (4,582,237) 2,959,053 5,175,530 / 4 1,066,242

2016 3 31 2016 3 31 2015/16 2015 3 31 2014/15 2016 3 31 3 31 2016 2015 4 6,136,262 9,757,767 (3,177,209) (4,582,237) 2,959,053 5,175,530 / 4 1,066,242 1668 2016 3 31 3 31 2016 2015 % 6,628,147 11,321,142-41.5 6,136,262 9,757,767-37.1 1,420,559 1,103,596 28.7 48% 53% 3,537,012 3,727,872-5.1 * 1,205,782 1,854,273-35.0 44.22 48.73-9.3 ** 11,686,695 8,672,722

More information

Microsoft Word - 095_2015.09.26 什麼最快樂 (白話與經文加註)-ok .doc

Microsoft Word - 095_2015.09.26  什麼最快樂 (白話與經文加註)-ok .doc 釋 厚 觀 ( 福 嚴 推 廣 教 育 班,2015.9.26) 各 位 法 師 各 位 居 士, 大 家 好! 今 天 跟 大 家 分 享 一 則 佛 典 故 事, 這 故 事 出 自 法 句 譬 喻 經, 在 大 正 藏 第 4 冊 595 頁 中 欄 到 596 頁 上 欄 過 去, 佛 在 舍 衛 國 祇 園 精 舍 時, 有 四 位 新 學 比 丘 一 起 來 到 㮈 樹 下 坐 禪 修

More information

... 1... 4... 12... 15 i

... 1... 4... 12... 15 i QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* 3369 * 2016 8 9 ... 1... 4... 12... 15 i 601390 390 2008 3 31 1.00 2016 7 19 2013 12 12 1 H 1.00 16.67% 2016 8 5 2016 7 19 2 571 120.671 % 3 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* 3369

More information

新世纪评级 概述 编号 新世纪跟踪[2015]100007 跟踪对象 广西北部湾国际港务集团有限公司 2014 年度第二期及第三期短期融资券 本次 主体/展望/债项 AA /稳定/ A-1 + 14 北部湾 CP003 评级时间 主体/展望/债项 评级时间 2015 年 1 月 AA /稳定/ A-

新世纪评级 概述 编号 新世纪跟踪[2015]100007 跟踪对象 广西北部湾国际港务集团有限公司 2014 年度第二期及第三期短期融资券 本次 主体/展望/债项 AA /稳定/ A-1 + 14 北部湾 CP003 评级时间 主体/展望/债项 评级时间 2015 年 1 月 AA /稳定/ A- 广 西 北 部 湾 国 际 港 务 集 团 有 限 公 司 2014 年 度 第 二 期 及 第 三 期 短 期 融 资 券 跟 踪 评 级 报 告 主 体 信 用 等 级 : AA + 级 14 北 部 湾 CP002 信 用 等 级 :A-1 级 14 北 部 湾 CP003 信 用 等 级 :A-1 级 跟 踪 评 级 报 告 评 级 时 间 : 2015 年 1 月 14 日 上 海 新 世

More information

中文最终版30.indd

中文最终版30.indd 创 造 价 值 追 求 卓 越 Creating Value Pursuing Excellence 目 录 CONTENTS 公 司 概 况 02 总 裁 致 辞 04 管 理 层 报 告 06 业 务 概 览 10 社 会 责 任 44 大 事 记 50 财 务 报 表 54 机 构 通 讯 录 64 公 司 概 况 ABOUT SINOCHEM 中 国 第 四 大 国 家 石 油 公 司 中

More information

关于快速直达轨道轿车公交体系的研究及可行性

关于快速直达轨道轿车公交体系的研究及可行性 关 于 快 速 直 达 轨 道 轿 车 公 交 体 系 的 研 究 及 可 行 性 应 用 领 域 : 机 械 电 子 技 术 方 案 概 要 信 息 编 号 :T2016010012 交 付 形 式 : 其 他 技 术 成 熟 度 : 初 试 合 作 方 式 : 技 术 入 股 技 术 转 让 技 术 许 可 委 托 开 发 其 他 方 案 详 述 为 了 彻 底 解 决 大 城 市 日 益 严

More information

14 14A 重 組 協 議 重 組 及 增 加 昆 山 維 信 諾 之 註 冊 資 本 股 權 持 有 人 所 擁 有 之 註 冊 資 本 狀 況 % 190, , , ,

14 14A 重 組 協 議 重 組 及 增 加 昆 山 維 信 諾 之 註 冊 資 本 股 權 持 有 人 所 擁 有 之 註 冊 資 本 狀 況 % 190, , , , YEEBO (INTERNATIONAL HOLDINGS) LIMITED 億 都 ( 國 際 控 股 ) 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 :259) 主 要 及 關 連 交 易 視 作 出 售 昆 山 維 信 諾 及 恢 復 股 份 買 賣 47.50% 34.59% 47.05% 73.22% 12.66% 90,000,000 1 14 14A 重 組 協 議 重 組 及 增 加 昆 山

More information

我們的使命 麥當勞叔叔之家慈善基金會的使命 是要創設 尋找和支持可以直接改善兒童健康及福祉的計劃 我們相信 當我們改變一個孩子的生命時 一個家庭的 生命也同時被改變 透過不同的活動和計劃 讓他們更有 力量面對生命中的每一個艱難時刻 新竹/喬喬和家人/黑色素痣

我們的使命 麥當勞叔叔之家慈善基金會的使命 是要創設 尋找和支持可以直接改善兒童健康及福祉的計劃 我們相信 當我們改變一個孩子的生命時 一個家庭的 生命也同時被改變 透過不同的活動和計劃 讓他們更有 力量面對生命中的每一個艱難時刻 新竹/喬喬和家人/黑色素痣 麥 當 勞 叔 叔 之 家 慈 善 基 金 會 度 告 Ronald McDonald House Charities Annual Report 我們的使命 麥當勞叔叔之家慈善基金會的使命 是要創設 尋找和支持可以直接改善兒童健康及福祉的計劃 我們相信 當我們改變一個孩子的生命時 一個家庭的 生命也同時被改變 透過不同的活動和計劃 讓他們更有 力量面對生命中的每一個艱難時刻 新竹/喬喬和家人/黑色素痣

More information

% 83.83% 26.91% A 14A.101 (i) (ii) 51.05% 26% 51% 2

% 83.83% 26.91% A 14A.101 (i) (ii) 51.05% 26% 51% 2 NATIONAL AGRICULTURAL HOLDINGS LIMITED 1236 30% 30% 105 131.25 145181.25 1 14.07 100% 83.83% 26.91% A 14A.101 (i) (ii) 51.05% 26% 51% 2 (i) (ii) (iii) (iv) (v) 30% 105131.25 145181.25 3 83.83% 26.91% 30%

More information

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 立 論 李 年 易 亂 領 不 數 量 更 更 易 了 靈 不 不 便 易 離 來 歷 烈 不 了 理 論 年 論 歷 說 論 度 離 度 歷 論 良 略 良 異 異 離 連 論 歷 不 不 異 論 行 行 度 切 履 來 行 論 更 論 論 離 異 度 歷 度 論 良 良 復 略 履 略 I 離 不 論 論 參 II 論 論 易 亂 領 不 數 量 更 更 易 了 靈 不 不 便 易 離 來 歷

More information

B

B 90/5/22 (90) 04594 91 12 31 P * 1-12 1 13 01 01 1 2 18-21 22-24 1 2 1 2 / 31-32 37-38 I4 I2I3I4 I2I3I4 . () () ( )... 00 90 010203040506 070809 101112 13141516 17 99 ( ) ( ) ( ) 91. 92. 1 1 2 3 4 ( ) 1

More information

重 要 声 明 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 编 制 本 报 告 的 内 容 及 信 息 来 源 于 陕 西 东 岭 工 贸 集 团 股 份 有 限 公 司 提 供 的 证 明 文 件 以 及 第 三 方 中 介 机 构 出 具 的 专 业 意 见 长 城 证 券 对 报 告 中 所 包

重 要 声 明 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 编 制 本 报 告 的 内 容 及 信 息 来 源 于 陕 西 东 岭 工 贸 集 团 股 份 有 限 公 司 提 供 的 证 明 文 件 以 及 第 三 方 中 介 机 构 出 具 的 专 业 意 见 长 城 证 券 对 报 告 中 所 包 2015 年 陕 西 东 岭 工 贸 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 宝 鸡 市 马 营 路 东 段 ) 公 司 债 券 受 托 管 理 事 务 报 告 (2015 年 度 ) 债 券 代 理 人 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 16-17 层 ) 2016 年 4 月 12 日 1 重 要 声 明 长 城

More information

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 跟 踪 评 级 报 告 概 要 编 号 : 新 世 纪 跟 踪 [2016]100323 存 续 期 间 5(3+2) 年 期 债 券 50 亿 元 人 民

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 跟 踪 评 级 报 告 概 要 编 号 : 新 世 纪 跟 踪 [2016]100323 存 续 期 间 5(3+2) 年 期 债 券 50 亿 元 人 民 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 [ 此 处 键 入 本 期 债 券 名 称 全 称 ] 2016 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 信 用 评 级 报 告 跟 踪 评 级 报 告 主 体 信 用 等 级 : AAA 级 债 项 信 用 等 级 : AAA 级 评 级 时 间 : 2016 年 6 月 24 日 上 海 新 世 纪 资

More information

( 五 ) 本 基 金 包 含 新 臺 幣 美 元 人 民 幣 澳 幣 及 南 非 幣 計 價 級 別, 如 投 資 人 以 非 本 基 金 計 價 幣 別 之 貨 幣 換 匯 後 申 購 本 基 金 者, 須 自 行 承 擔 匯 率 變 動 之 風 險 此 外, 因 投 資 人 與 銀 行 進 行

( 五 ) 本 基 金 包 含 新 臺 幣 美 元 人 民 幣 澳 幣 及 南 非 幣 計 價 級 別, 如 投 資 人 以 非 本 基 金 計 價 幣 別 之 貨 幣 換 匯 後 申 購 本 基 金 者, 須 自 行 承 擔 匯 率 變 動 之 風 險 此 外, 因 投 資 人 與 銀 行 進 行 聯 博 收 益 傘 型 證 券 投 資 信 託 基 金 公 開 說 明 書 封 面 一 基 金 名 稱 : 聯 博 收 益 傘 型 證 券 投 資 信 託 基 金 ( 一 ) 子 基 金 名 稱 : 聯 博 收 益 傘 型 證 券 投 資 信 託 基 金 之 聯 博 債 券 收 益 組 合 證 券 投 資 信 託 基 金 ( 本 基 金 得 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 基

More information

2006 : 604 1 9 8 28 26 604 http://www.shenzheninvestment.com 2 739,464 734,364 (462,672) (447,986) 276,792 286,378 5 78,411 66,316 120,012 127,530 (18,780) (30,858) (161,352) (169,014) (67,467) (19,124)

More information

跟 踪 评 级 概 述 编 号 : 新 世 纪 跟 踪 [2016] 跟 踪 对 象 : 南 京 市 浦 口 区 国 有 资 产 投 资 经 营 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 ( 简 称 本 期 短 券 ) 主 体 信 用 等 级 评 级 展 望 债

跟 踪 评 级 概 述 编 号 : 新 世 纪 跟 踪 [2016] 跟 踪 对 象 : 南 京 市 浦 口 区 国 有 资 产 投 资 经 营 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 ( 简 称 本 期 短 券 ) 主 体 信 用 等 级 评 级 展 望 债 南 京 市 浦 口 区 国 有 资 产 投 资 经 营 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 跟 踪 评 级 报 告 主 体 信 用 等 级 : 债 项 信 用 等 级 : AA 级 A-1 级 评 级 时 间 : 2016 年 1 月 26 日 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 Shanghai Brilliance Credit Rating

More information

ù °¨ ®Ñ ²Ä Á¿

ù °¨ ®Ñ ²Ä Á¿ 先 祖 時 期 雅 各 ( 一 ) 在 家 的 雅 各 - 騙 取 長 子 的 祝 福 ( 創 27:1-40) ( 壹 ) 以 撒 要 為 長 子 以 掃 祝 福 ( 創 27:1-4) ( 甲 ) 創 世 記 第 27 章 一 開 始 就 說 到 以 撒 老 邁, 兩 眼 昏 花 ; 他 在 這 時 候 雖 沒 有 兩 眼 盲 目, 但 也 差 不 多 了. 這 時 雅 各 已 經 是 77 歲,

More information

untitled

untitled ACTIVE GROUP HOLDINGS LIMITED 1096 792.6 584.3 26.3% 174.4 62.9 64.0% 22.0% 10.8% 130.3 72.0 0.06 0.11 1 3(a) 584,270 792,572 (521,412) (618,192) 62,858 174,380 4(a) 2,852 3,416 4(b) 1,739 429 (22,925)

More information

编 号 : 新 世 纪 跟 踪 [2015]100528 跟 踪 评 级 概 述 新 世 纪 评 级 跟 踪 对 象 : 广 东 科 达 洁 能 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 ( 简 称 本 期 短 券 ) 主 体 信 用 等 级 评 级 展 望 债 项

编 号 : 新 世 纪 跟 踪 [2015]100528 跟 踪 评 级 概 述 新 世 纪 评 级 跟 踪 对 象 : 广 东 科 达 洁 能 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 ( 简 称 本 期 短 券 ) 主 体 信 用 等 级 评 级 展 望 债 项 广 东 科 达 洁 能 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 跟 踪 评 级 报 告 主 体 信 用 等 级 : AA 级 15 科 达 洁 能 CP001 信 用 等 级 : A-1 级 评 级 时 间 : 2015 年 7 月 20 日 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 Shanghai Brilliance Credit Rating

More information

Microsoft PowerPoint - 1000502(樹德科大)-張翔傑執行長.ppt

Microsoft PowerPoint - 1000502(樹德科大)-張翔傑執行長.ppt 社 會 新 鮮 人 理 財 的 第 一 堂 課 主 講 : 張 翔 傑 送 走 99 年, 你 留 下 等 在 你 前 方 的 是 什 麼? 百 年 一 遇, 在 100 年 之 後. 我 們 為 什 麼 要 理 財? 金 額 收 入 曲 線 儲 蓄 理 財? 進 修 學 習 旅 遊 娛 樂 =? 車 貸 支 出 房 貸 支 出 醫 療 照 護 支 出 曲 線 0 父 母 養 育 期 養 育 教 育

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303136513220A4A4B0EAA5ADBFC5A4BDB67DBBA1A9FAAED1>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303136513220A4A4B0EAA5ADBFC5A4BDB67DBBA1A9FAAED1> 封 面 柏 瑞 中 國 平 衡 證 券 投 資 信 託 基 金 公 開 說 明 書 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) 一 基 金 名 稱 : 柏 瑞 中 國 平 衡 證 券 投 資 信 託 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息

More information

声 明 本 募 集 说 明 书 摘 要 的 目 的 仅 为 向 投 资 者 提 供 有 关 本 次 发 行 的 简 要 情 况, 并 不 包 括 募 集 说 明 书 全 文 的 各 部 分 内 容 募 集 说 明 书 全 文 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 投 资 者 在 做

声 明 本 募 集 说 明 书 摘 要 的 目 的 仅 为 向 投 资 者 提 供 有 关 本 次 发 行 的 简 要 情 况, 并 不 包 括 募 集 说 明 书 全 文 的 各 部 分 内 容 募 集 说 明 书 全 文 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 投 资 者 在 做 ( 住 所 : 江 苏 省 无 锡 市 解 放 东 路 800 号 ) 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 募 集 说 明 书 摘 要 ( 面 向 合 格 投 资 者 ) 主 承 销 商 债 券 受 托 管 理 人 住 所 : 江 苏 省 无 锡 市 新 区 高 浪 东 路 19 号 15 层 01-11 单 元 签 署 日 期 : 年 月 日 声 明 本 募 集 说

More information

第一章 緒論

第一章  緒論 社 團 法 人 台 灣 金 融 服 務 業 聯 合 總 會 委 託 專 案 研 究 台 灣 財 富 管 理 業 務 監 理 制 度 之 探 討 計 畫 主 持 人 : 周 行 一 共 同 計 畫 主 持 人 : 邱 靖 博 研 究 人 員 : 葉 淑 玲 陳 恩 儀 葉 穎 如 游 聖 貞 財 團 法 人 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 中 華 民 國 九 十 八 年

More information

本行發言人

本行發言人 兆 豐 國 際 商 業 銀 行 總 副 總 協 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 102 年 12 月 31 日 職 稱 係 之 人 總 徐 光 曦 95/8/21 副 總 魏 美 玉 95/8/21 副 總 呂 丹 虹 97/1/1 副 總 張 瑛 鶯 101/1/12 副 總 柯 風 祈 102/6/28 總 稽 核 洪 慶 隆 101/1/12 總 處 協 兼 債 權 管 處 處

More information

新巴塞爾資本協定簡介

新巴塞爾資本協定簡介 行 政 院 所 屬 各 機 關 因 公 出 國 人 員 出 國 報 告 書 ( 出 國 類 別 : 實 習 ) 參 加 東 南 亞 國 家 中 央 銀 行 總 裁 聯 合 會 (SEACEN) 及 金 融 穩 定 研 究 中 心 (FSI) 共 同 舉 辦 之 第 九 屆 銀 行 監 理 人 員 區 域 性 研 討 會 報 告 服 務 機 關 : 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 銀

More information

业 务 声 明 本 评 级 机 构 对 2015 年 合 肥 兴 泰 金 融 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 小 微 企 业 扶 持 债 券 的 信 用 评 级 作 如 下 声 明 : 本 次 债 务 人 信 用 评 级 的 评 级 结 论 是 本 评 级 机 构 以 及 评 级 分 析 员

业 务 声 明 本 评 级 机 构 对 2015 年 合 肥 兴 泰 金 融 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 小 微 企 业 扶 持 债 券 的 信 用 评 级 作 如 下 声 明 : 本 次 债 务 人 信 用 评 级 的 评 级 结 论 是 本 评 级 机 构 以 及 评 级 分 析 员 2015 年 合 肥 兴 泰 金 融 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 小 微 企 业 扶 持 债 券 信 用 评 级 报 告 主 体 信 用 等 级 : AA + 债 项 信 用 等 级 : AA + 级 级 评 级 时 间 : 2015 年 11 月 30 日 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 Shanghai Brilliance Credit Rating

More information

02 04 06 20 24 28 32 36 40 44 48 54 56 57 2 FUBON PLUS 1 2009 2010 2011 3,060,253 3,452,775 3,618,135 208,468 217,390 233,683 19,938 19,905 30,543 2.47 2.33 3.39 25.65 25.40 25.93 % 11.3% 9.3% 13.50% %

More information

5% 14A 0.1% 5% 14A 2

5% 14A 0.1% 5% 14A 2 GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LIMITED 0337 (i) (ii) 55% 49% (iii) 57% 57% 49%60% 1 5% 14A 0.1% 5% 14A 2 (i) (ii) 359,403 539.87683.84 518 3 (i) 55% (ii) 49% 3,260 16.3020.64 152 70% 80% 95%5% 4 (i) (ii)

More information

概 述 编 号 : 新 世 纪 跟 踪 [2016]100111 跟 踪 对 象 :2015 年 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 二 级 资 本 债 券 ( 简 称 本 期 债 券 ) 本 次 前 次 主 体 / 展 望 / 债 项 评 级 时 间 主 体 / 展 望 / 债 项 评 级 时

概 述 编 号 : 新 世 纪 跟 踪 [2016]100111 跟 踪 对 象 :2015 年 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 二 级 资 本 债 券 ( 简 称 本 期 债 券 ) 本 次 前 次 主 体 / 展 望 / 债 项 评 级 时 间 主 体 / 展 望 / 债 项 评 级 时 2015 年 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 二 级 资 本 债 券 [ 此 处 键 入 本 期 债 券 名 称 全 称 ] 跟 踪 评 级 报 告 信 用 评 级 报 告 主 体 信 用 等 级 : AAA 级 15 徽 商 二 级 债 信 用 等 级 : AA + 级 评 级 时 间 :2016 年 5 月 5 日 评 级 时 间 : 2012 年 10 月 12 日 上 海 新 世 纪

More information

2.3 該 10 個 分 析 類 別 如 下 : (a) 政 治 風 險 (i) 政 治 體 制 的 穩 定 性 及 合 法 性 ; (ii) 公 眾 在 政 治 程 序 的 參 與 程 度 ; (iii) 領 導 層 的 接 任 是 否 井 然 有 序 ; (iv) 經 濟 政 策 決 定 及 目

2.3 該 10 個 分 析 類 別 如 下 : (a) 政 治 風 險 (i) 政 治 體 制 的 穩 定 性 及 合 法 性 ; (ii) 公 眾 在 政 治 程 序 的 參 與 程 度 ; (iii) 領 導 層 的 接 任 是 否 井 然 有 序 ; (iv) 經 濟 政 策 決 定 及 目 資 料 摘 要 國 際 信 貸 評 級 機 構 對 香 港 的 評 級 1. 引 言 1.1 在 財 經 事 務 委 員 會 ( 下 稱 事 務 委 員 會 )2002 年 11 月 4 日 的 會 議 席 上, 委 員 要 求 研 究 國 際 信 貸 評 級 機 構 對 香 港 的 評 級 事 務 委 員 會 同 意, 此 項 研 究 應 論 述 以 下 3 個 課 題 : (a) 國 際 信 貸

More information

Microsoft Word - 10201生物02.doc

Microsoft Word - 10201生物02.doc 五 福 一 自 p1 高 雄 市 立 五 福 國 中 97 學 年 度 第 2 學 期 第 1 次 段 考 一 年 級 自 然 與 生 活 科 技 學 習 領 域 試 題 卷 一 選 擇 題 : 每 題 2 分,35 題 共 70 分 ㄧ 年 班 號 姓 名 : ( )1. 下 列 關 於 有 性 生 殖 的 特 色, 哪 一 項 敘 述 是 正 確 的? (A) 高 等 植 物 利 用 營 養 器

More information

http://learning.sohu.com/s2007/07gkzw/ Page 1 of 13 搜 狐 首 页 - 新 闻 - 体 育 - 娱 乐 圈 - 财 经 - IT - 汽 车 - 房 产 - 女 人 - 短 信 - ChinaRen - 邮 件 - 博 客 - BBS - 搜 狗 各 媒 院 地 体 校 关 动 注 态 招 志 07 分 办 愿 数 主 模 线 任 拟 估 填 访

More information

i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114

i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114 二 零 一 四 年 年 報 i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114 释 义 及 重 大 风 险 提 示 2010 5 2011 72012 7 27 2011 7 2011

More information

0404.doc

0404.doc 20-4-2004 2 2004-CE 2 0 0 4 1. 40% 30% 2. 3. 4. All Rights Reserved 2004 2004-CE-HIST 1-1 3 1. A A 1862 1871 1848 1849 (a) A (1 ) (b) A A (4 ) (c) A A (5 ) 2004-CE-HIST 1-2 -1-4 2. B B 1902 (a) B B (1+1

More information

湖南省高速公路建设开发总公司

湖南省高速公路建设开发总公司 湖 南 省 高 速 公 路 建 设 开 发 总 公 司 2013 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 发 行 人 : 湖 南 省 高 速 公 路 建 设 开 发 总 公 司 注 册 总 额 度 : 39 亿 元 本 期 发 行 金 额 : 19 亿 元 发 行 期 限 : 365 天 担 保 情 况 : 无 担 保 信 用 评 级 机 构 : 联 合 资 信 评 估 有 限

More information

游戏攻略大全(五十二).doc

游戏攻略大全(五十二).doc ...1 III...1...2...7... 11...14...21...29...32 4...38...50...55...56...61...62 2...66 3...88... 101... 124... 134... 134... 138... 141 I ... 145... 148... 150 II 1 III 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

More information

游戏攻略大全(五十一).doc

游戏攻略大全(五十一).doc I...1...5...5...12 2...12...13...13...14...15...15...16...17...17...18...19...20...21...21...22...23...24...24...25 II...26...27...27...28...29...30...30...48...48...51...54...63 -...67...67...75...81...86...89...94...94...97...

More information

¨Æ·~½g¡ã¾·~¤ÀÃþ

¨Æ·~½g¡ã¾·~¤ÀÃþ 事 業 篇 年 級 課 題 名 稱 目 標 1. 讀 書 時 讀 書 遊 戲 時 遊 戲 生 活 計 劃 初 2. 一 寸 光 陰 一 寸 金 處 事 態 度 3. 職 業 分 類 職 業 資 訊 1. 個 人 每 天 生 活 時 間 表 生 活 計 劃 中 2. 誰 的 工 作 處 事 態 度 3. 十 條 問 題 猜 一 猜 職 業 資 訊 1. 時 間 投 資 大 拍 賣 生 活 計 劃 高

More information

% 25% (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 2

% 25% (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 2 01165 2016 12 30 (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 1 14.22 14.07 5% 25% 14 14 2016 12 30 (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 2 2016 12 30 (i) (ii)

More information

Microsoft Word - om388-rnt _excl Items 16 & 38_ 23.1.09 _final_for uploading_.doc

Microsoft Word - om388-rnt _excl Items 16 & 38_ 23.1.09 _final_for uploading_.doc 城 市 規 劃 委 員 會 鄉 郊 及 新 市 鎮 規 劃 小 組 委 員 會 二 零 零 九 年 一 月 二 十 三 日 下 午 二 時 三 十 分 舉 第 3 8 8 次 會 議 記 錄 行 的 出 席 者 規 劃 署 署 長 伍 謝 淑 瑩 女 士 主 席 陳 偉 明 先 生 簡 松 年 先 生 梁 廣 灝 先 生 吳 祖 南 博 士 鄭 恩 基 先 生 鄺 心 怡 女 士 陳 漢 雲 教 授

More information

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF I II ..1.1.1.1.4. 4.....5...11.13... 13...23.........31........42....42 57.......70...70... 75.......83......83......88....100..115.115.127.130..137.137.138..141 III 1979 860 1 1979 1980 4 1987 1979 34

More information

Microsoft Word - 405-mpc-min-chi.doc

Microsoft Word - 405-mpc-min-chi.doc 城 市 規 劃 委 員 會 都 會 規 劃 小 組 委 員 會 二 零 零 九 年 十 月 九 日 上 午 九 時 舉 行 的 第 4 0 5 次 會 議 記 錄 出 席 者 規 劃 署 署 長 伍 謝 淑 瑩 女 士 黃 遠 輝 先 生 主 席 副 主 席 陳 華 裕 先 生 陳 弘 志 先 生 梁 乃 江 教 授 林 雲 峰 教 授 杜 本 文 博 士 邱 小 菲 女 士 陳 家 樂 先 生 陳

More information

穨cwht.PDF

穨cwht.PDF 1 3 3 4 5 6 6 8 10 12 13 13 14 15 16 ii 17 17 18 19 20 21 21 22 22 23 24 25 25 26 26 27 27 28 28 iii 29 29 29 30 30 31 31 32 33 1 85 000 70% 2 1 1 41 3 1 1 1 2 1 3 (a) 4 (b) (c) (d) 1 4 1 5 1.6% 457 000

More information

900502_Oasis.indb

900502_Oasis.indb 2010 1 22 93 1996 4 1 2009 8 27 2015 4 24 2005 5 1 94 12 95 2013 5 15 2 2005 12 1 2015 5 30 1993 11 12011 1 8 96 1994 10 11 1996 2005 3 28 2005 5 1 2009 10 11 97 98 (i) (ii) (iii) 2002 11 1 2014 8 31 2015

More information

bnb.PDF

bnb.PDF - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-6 - 5 5 900,000,000 2 10 10 10 10-7 - - 8 - - 9 - -14,833.25 (%) (%) - 10 - - 11 - 277.84 0 21,003.87 6668.57 355.99 18,421.47 405.7290.67 0 0 399.79-12

More information

untitled

untitled 2016 3 175,688 163,875 510,091 493,725 (85,912) (81,373) (253,533) (262,191) 89,776 82,502 256,558 231,534 3 611 827 3,158 7,011 3 656 326 2,768 1,480 (53,355) (48,544) (148,127) (120,526) (12,592) (14,056)

More information

Microsoft Word - 75413980_4

Microsoft Word - 75413980_4 中 国 资 产 管 理 业 翘 首 等 待 修 订 后 的 证 券 投 资 基 金 法 及 配 套 法 规 的 施 行 2012 年 12 月 28 日, 业 内 期 盼 已 久 的 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ( 新 基 金 法 ) 修 订 通 过, 自 2013 年 6 月 1 日 起 施 行 为 了 支 持 新 基 金 法 的 实 施, 有 关 监 管 部 门, 主

More information

郑州大学(下).doc

郑州大学(下).doc ...1...10 ( )...12...14...18...20...24...26...30...33...37...39...42...45...48...52...53 I ...57...63...65...74...82...84...85...87...91...95...97... 101... 103... 106... 109... 115... 124... 126... 128

More information

厨房小知识(六)

厨房小知识(六) ...1...1...2...2...4...6...7...8...9...10...13...14...17...18...20...20...21...23...24...24...26...27...28 I II...31...32...32...35...36...39...40...41...41...42...43...44...47?...49...50...52...53...54...54...60...67...68...69

More information

广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 发 展 党 员 公 示 制 实 施 办 法...189 关 于 推 荐 优 秀 团 员 作 为 党 的 发 展 对 象 工 作 的 意 见...192 后 勤 管 理 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 新 引 进 教 职 工 周 转 房 管 理

广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 发 展 党 员 公 示 制 实 施 办 法...189 关 于 推 荐 优 秀 团 员 作 为 党 的 发 展 对 象 工 作 的 意 见...192 后 勤 管 理 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 新 引 进 教 职 工 周 转 房 管 理 目 党 政 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 委 理 论 中 心 组 学 习 制 度...1 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 教 职 工 政 治 理 论 学 习 制 度...4 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 风 廉 政 建 设 责 任 制 实 施 办 法 ( 试 行 )...6 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 风 廉 政 建 设 暂 行 规 定...18

More information

2005 2005 12

2005  2005 12 2005 2005 http://www.nsfc.gov.cn 2005 12 2005...1 1-1 2005...1 1-2 2005...2 1-3 2005...5 1-4 2005...6 1-5 2005...7 1-6 2005...8 1-7 2005...9 1-8 2005...10 1-9 2005 200...11 1-10 2005...21 1-11 2005...61

More information

游戏攻略大全(五十).doc

游戏攻略大全(五十).doc I...1...2...18...32...37...39...40...40...41...41...41...42...42...42...43...44...44...44...45...45...45...46 ...46...46...47...47...47...47...48...48...48...49...51...72...80...82...85...86...91...94...97

More information

金融英语证书考试大纲

金融英语证书考试大纲 金 融 英 语 证 书 考 试 大 纲 第 一 部 分 考 试 说 明 一 考 试 目 的 金 融 英 语 证 书 考 试 是 国 家 级 行 业 性 专 业 外 语 水 平 考 试, 旨 在 通 过 统 一 的 标 准 化 考 试 程 序 和 测 试 标 准, 为 中 国 金 融 业 提 供 金 融 英 语 水 平 行 业 参 考 标 准, 测 试 并 认 定 应 试 人 员 的 金 融 英 语

More information

I...1...2...3...4...6...7...8...10... 11...12...13...14...16...17...18...20...21...22...23...25...26...27...28...30 II...31...33...34...35...37...38...39...41...43...44...45...47...49...50...52...54...55...56...57...59...60...61...62...63...64...65

More information

健康知识(二)

健康知识(二) I...1...6...7...8...10...12...14...15...17...19...22...26...28...29...30...31...32...34...36...37...38...39...40 II...41...42...43...46 7...47...48...49...53...55...56...57...58...60...66...67...68...69...69...70...73...73...74...75...78...79...79

More information

中南财经大学(二).doc

中南财经大学(二).doc 2004...1...3 2004...5...9 2004...10 2004...13...16...18...19...23...35...39...42...44...46...50 I ...53...54 ( )...57...58...62... 121... 124... 149 ( )... 151... 152... 154... 157... 158... 159... 163...

More information

广西大学(一).doc

广西大学(一).doc .....1... 11...14...15...16...17...19...19...22 ( )...30 ( )...32...34...39...44 ( )...63...64...67...69 I ...75...77...79...81...87 ( )...88...92...93...95...98... 100... 104... 114... 116... 124 ( )...

More information

根据学校教学工作安排,2011年9月19日正式开课,也是我校迁址蓬莱的第一学期开学

根据学校教学工作安排,2011年9月19日正式开课,也是我校迁址蓬莱的第一学期开学 济 南 大 学 泉 城 学 院 2014 届 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 前 言 济 南 大 学 泉 城 学 院 是 国 家 教 育 部 和 山 东 省 人 民 政 府 正 式 批 准 成 立, 实 施 本 科 层 次 学 历 教 育 的 综 合 性 高 等 院 校 自 2005 年 建 校 以 来, 学 院 依 托 济 南 大 学 雄 厚 的 办 学 实 力, 坚 持 以 学 生

More information

山东大学(一).doc

山东大学(一).doc ...1...8...23...27...30 ( )...33...36...40...44...46...52 ( )...53...54...54 I ...55...56...58...59...60 ( )...63...75...88...92...99 ( )... 110... 118... 138... 142... 148 ( )... 152 2004 2006... 156

More information

主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清

主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清 主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清 周 秋 婷 李 忆 萍 徐 如 雪 何 雯 技 术 编 辑 : 李 雅 清 曹 纯 纯 薛 莞 陈 敏

More information

最新文物管理执法全书(十四).doc

最新文物管理执法全书(十四).doc I...1...3...5...8...12...15...19...23...25...28...30...34...37...39...43...47...50...52...55...59...60...63...67...70 ...75...79...82...83...85...90...92...95...99... 103... 106... 113... 117... 119...

More information

园林常识(二).doc

园林常识(二).doc I...1...1...1...2...32...33...36...38...41...42...43...43...43...44...45...45...46...48...49...56...62...65 ...68...77...84...98... 103 :... 104... 105 :... 107 :... 109... 110...111... 126... 127... 130

More information