1. ( )( ) A. B. C. D. 2. ( )( ) A. : B. : C. : D. : 3. ( )( ) A. : B. : C. : D. : 1 D : 2

Size: px
Start display at page:

Download "1. ( )(1999 11 ) A. B. C. D. 2. ( )(2000 11 ) A. : B. : C. : D. : 3. ( )(20001 11 ) A. : B. : C. : D. : 1 D : 2"

Transcription

1 340 : 3 1

2 1. ( )( ) A. B. C. D. 2. ( )( ) A. : B. : C. : D. : 3. ( )( ) A. : B. : C. : D. : 1 D : 2

3 ( ) ( ) 2 A B D C C 3 C C A B D 3

4 6 : (1) : (2) A. : ( )- ( ) 4

5 : B. : ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5

6 (3) : : : 6

7 : ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) : : : : : 7

8 ( ) : 7 : 8

9 : ( ) : (4) (5) 9 :

10 (6) : ( ) ( ) ( ) 10

11 :a. ( ) ( )b. ( ) ( )c.?( ) ( ) ( ) :a. ( )b. ( ) a b ( ) 11

12 :a. ( ) ( ) ( )b.?( ) ( ) ( ) ( ) : A. a. ): b. ( ): 12

13 B. ( ) :a. ( ): b. ( ): C. :a. ( ): b. ( ) D. :a. ( ): b. ( ): 13 E. ( ) :a. ( ): b. ( ):

14 c. ( ): F. :a. ( ): b. ( ): ( ) 14 ( ) : ( ): :a. ( ): b.( ) ( ): ( ) :a. ( ): b. ( ):

15 ( ) :a. ( ):?b. ( ): : 1.A. : B. : C. : D. : 2.A. : B. : C. : D. : 3.A. : 15

16 B. : C. : D. 4.A. B. : C. D. : 5.A. : B. : C. D. : 6.A. B. C. D. 7.A. B. C. 16

17 D. 8.A. B. C. D A. B. C. D. 17

18 32 : ( ) : ( ) 1. ( ) 18

19 2. ( )( ) 3. ( )( ) 19

20 1 A B C D : : 2 A A B C D 20

21 3 A B C ( : ) : 21

22 20 (1) (30 ) (2) 22

23 ( ) ( : ) ( ) ( : ) ( ) ( : ) ( ) ( : ( ) ) ( ) ( ) ( ) ( : ) ( ) ( : ) ( ) ( : ) ( ) ( : ) ( )( : ) ( ) ( : b ) ( ) ( : ) ( ) 23

24 A. B. C. D. A. B. C. D. 24

25 A. B. C. D. 4. A. B. C. C

26 26

27 27

28 28

29 29

30 1. ( )( ) A. ( ) B. ( ) C. ( ) D. ( ) 2. ( )( ) A. B. C. D. 1 A B C D 30

31 2 A

32 : : 32

33 (A) A. B. C. D : (A) A. B. C. D. 33

34 (A) A. B. C. D. (1) : : : : : 34

35 : : : : : (2) : : : : : : : 35

36 (3) : : : : : : : : : :! : : : 36

37 37 : (4) :?( ( )) :?( ) :?( ) :?( ) :?( ) :?( ) ( ) :?( ) :?( ) :?( )

38 38 :?( ) :?( ) :?( ) : :? ( ( ) ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : (?) :?( ) (5) :

39 39 :! :? :?? : : : : + + : : + + : + : : + ( ) :

40 + ( ) : 1.? A. B. C. D

41 : A. B. C. D

42 A. B. C. D. 4. A. B.? C. D.? E. 5. A. B. C. D. 42

43 6. A. / / B. / C. / / D. / / / 7.? A. / / 43

44 B. / C. / D. / 8. A. B. C. D. E.?( )?( )?( )?( )?( ) ( )??( )?( ) 9. A. ( ) B. C. D. E. ( ) F.? 44

45 45?( )?( )?!( )?( ) ( ) 10. ( )? ( ) A. / / / / B. / / / /

46 C. / / / / D. / / / / : :

47 1. ( )( ) A. B. C. D. 2. ( )( ) A. B. C. 47

48 D. 3. ( )( ) A. B. C. D. 1 A C D g 48

49 B 2 A C D B B 3 B B B 49

50 (C) A. B. C. D : (C) A.

51 B. C. D. 51

52 52

53 53

54 1. A. : B. : C. 54

55 : D. : E. : 2. A. : B.? :? C. : D. : 55

56 3. 56 ( ) ( ) ( ) A. B. C. D. 4. ( )

57 A. : B. : C. : D. : 5.! A. B. 57

58 C. D. 6. A. B. C. D.? 7. A. B. C. 58

59 D. 8. A. B. C. D

60 : 1. 60

61 ( )( ) A. B. C. D. 2. ( ) A. B. C. 61

62 D. 3. ( )( ) A. B. C. D. 4. ( ) A. 62

63 B. C. D. 1 A 2 A B D C 63

64 ( ) ( ) C 3 C 4 A B D C ( ) C 64

65 17? 65

66

67 3. 4. : : 67

68 5. :

69 : : 69

70 ( ) 70

71 2. 71

72 ( 72

73 ) ( ) A :C D B C 73

74 B C 16 C D 12 C D 3. 74

75

76 ? : 4. 76

77

78 D? ( ) ( ) ( )

79 : ( ) ( )

80 (1999 ) :? : : : :? : 80

81 :? (2000 ) : : :? : 81

82 :? : (2001 ) : : 82

83 [ ] ( ) : :? 83

84 : : : : 1. ( ) A.h o f n B.h o f n C.h o f n D.h o f n 2.?( ) A. B. C. D. ( ) 3. ( ) A. B. C. D. 4. ( ) 84

85 A. B. C. D. 5. ( )? A. B. C. D. 6. : ( ) A. : B. : C. : 85

86 D. : 7. ( ) A. B. C. D. ( ) 86

87 : : 1. ( ) A.ch y B.zhu y C.ch y D.zhu y 2. ( ) A. B. C. D

88 ( ) A. B. C. D. 4. ( ) A. B. C. D. ( ) 5. A. 88

89 B. C. D. 6. ( ) A. B. C. D. 7. : ( ) A. 89

90 B. C. D. 8. ( ) A. B. C. D. ( ) : : : 90

91 : :?? : 91? : : (b ): : : (y o): 1. ( )

92 A. y qi o B. y C. y D. y qi o qi o qi o 2. ( ) A. B. C. D. 3. ( ) A. B. C. D. 4. ( ) A. B. C. D.? 92

93 A. 5. ( ) B. C. D. 6.?( ) A.? B.? C.? D.? 7. ( ) A. 93

94 B. C. D. 8. ( ) A. B. C. D. ( )( ) 94

95 :? :? : : : : :! : : : 1. 95

96 A. B. C. D A. B. C. D. 3. A. B. C. D. 4. A. B. C.

97 D. 5. A. B. C. D. 6. A. B. C. D

98 A. B. C. D. 8. A. B. C. D. ( ) : 98

99 : :! : :! :! : : : 99

100 100 : 1. ( ) A. : B. : C. : D. : 2. ( ) A. B. C. D. 3. ( )

101 A. : B. : C. : D. : ( ) A. B. C. D. 5. ( ) A. B. C. 101

102 D. 6. ( )! A. B. C. D. 7. ( ) A. B. 102

103 C. D. ( ) :? : : 103

104 : :? : : : : : 1. ( ) A. : B. : C. : D. : 2. ( ) 104

105 A. B. C. D. 3. ( ) A. B. C. D. 4. ( ) A. B. C. 105

106 D ( ) A. B. C. D. 6. ( ) A. B. C. D. 7. ( ) ) 106

107 107? A. B. C. D. 8. ( ) A. B. C. D.

108 ( ) :? : : : 108 :

109 : : 1. ( ) A. : B. : C. : D. : 2. ( ) A. B. C. D. 3. ( ) 109

110 A. B. C. D. 4. ( ) A. B. C. D. 5. ( ) A. B. C. D. 6. ( ) A. B. 110

111 C. D. 7. ( ) A. B. C. D. 8. ( ) A. B. C. 111

112 D. ( ) :??! :? :!? 112

113 ! (x )? 1. ( ) A. : B. : C. : D.? : 2. ( ) A. B. C. D. 113

114 3. ( ) A. : B. C. : D. : 4. ( ) A. B. C. D. 114

115 5. A. B. C. D. 6. A. B. C. D ( )

116 ? A. B. C. D. 8. ( ) A. B. C. D. ( ) 116

117 :? : : : :? : ( ) 117 : : : 1.

118 A. p g i B. p C. b D. b j j g i 2. A. B. C. D. 3. A. B. C. D

119 A. B. C. D. 5.? A.? B.? C? D.? 6. A. B. 119

120 C. D. 7.? A. B. C. D. 8. A. B. 120

121 C. : [ ] ( ) :? 121

122 : :! (d n ) ( ) : 1. A. : B. : C. : D. :

123 A. B. C. D. 3. A. B. C. D. 4. A. 123

124 B. C. D. 5. A. B. C. D. 6. A. 124

125 B. C. D. ( ) :? : 125

126 !! (. ) : (n ): : : : 1. A. : 126

127 B. : C. : D. : 2. A. B. C. D. 3. A B. C. 127

128 D. 4. A. ( ) B. C. D. 5. A. B. C. D. 6. A. B. 128

129 C. D. ( ) 129

130 :! :? : : 130! 1. A. B. C. D. 2.

131 A. B. C. D. 3. A. B. 131

132 C. D. 4. A. B. C. D. 5. A. B. C. D. 6. A. 132

133 B. C. D. ( ) : 133

134 : : 1. A. B. C. D

135 3. A. ( ) B. ( ) C.( ) D.( ) 4. A. B. 135

136 C. : D. 5. A. B. C. D. 6. A. B. C. D. 136

137 ( ) : :? : :? : :? : : : 137

138 ? ( ) : (xi ): (p ) : 1. A. : B. : C. : D. : 2. A. B. C. D. 138

139 A. B. C. D. 4. A. B. C. D. 5.

140 A. B. C. D. 6. A. B. C. D. ( ) ( ) :! 140

141 :? : :!?? :! :! :! : : :! :! 141

142 : 1. A. : j B. : C. : D. : 2. A. A. B. C. D

143 A. B. C. D. 4. A. B. C. D. 5.? 143

144 A. / B. / / C. / / D. / 6. A. B. C. D. 144

145 ( ) :! :! : : : : 145

146 ?! : : 1. A. : B. : C. : D. : 2. A. B. C. 146

147 D. 3. A. : B. : C. : D. : 4. ( ) A. B. C. D

148 A. B. C. D. 6. A. B. C. D. 148

149 ( ) :? 149

150 ( ) 1. A. : B. : C. : D. : 2. A. B. C. D

151 A. B. C. D. 4. A. B. C. D

152 A. / / B. / C. / / D. / / / 6. A. B. C. D. ( ) : 152

153 ( ) :! ( ) ( ) 儷 153

154 ( ) 1. ( ) A. : B. : C. 儷 儷: D. : 2. ( ) A. : B. : C. : D. : 3. ( ) 154

155 A. B. C. D. 4. ( ) A. B. C. D. 5. ( ) 155

156 A. B. C. D. 6. ( ) A. B. C. D. 156

157 ( ) : : : : : 157

158 : ( 119) 1. ( ) A. : B. : C. : 158

159 D. : 2. ( ) A. B. C. D. 3. ( ) A. : B. : C. : D. 4. A. B. C. 159

160 D A. B. C. D. 6. A. B. 160

161 C. D. ( ) :? 兗 具 : :! 161

162 : ( ) : 兗:zh o :ch n y ( ) :ku i ku : 1. A. : B. : C. : D. :

163 A. B. C. D. 3. A. B. C. D. 4. A. B. 163

164 C. D. 5. A. B. C. D. 6. A. B. C. 164

165 D. ( ) : :? :? :? :? :? 165

166 ! : : : :? : :! : : : 1. ( ) A. B. C. D. 166

167 2. ( ) A. B. C. D. 3. ( ) A. : B. : C. : D. : 4. ( ) A. 167

168 B. C. D. 5. ( ) A. / / B. / / C. / / / D. / 6. ( ) A. B. 168

169 C. D. ( ) : :! :? : : 冗 169

170 冗 : 冗 冗 : 1. (2 ) A. : B. : C. : D. 冗 : 2. (2 ) 170

171 A. B. C. D. 3. (2 ) A. : B. : C. 冗 : D. : (3 ) A. B. C. D. 171

172 5. (3 ) A. B. C. D. 6. (3 ) A. B. C. D. 7. (3 ) A. 172

173 B. C. 冗 D. ( ) : 173

174 : : : : ( ) 1. (2 ) A. : B. : C. : D. : 2. (2 ) 174

175 A. : B. : C. : D. : 3. (2 ) A. B. C. D. 4. (3 ) A. B. 175

176 C. D. 5. (3 ) A. B. C. D. 6. (3 ) A. B. C. D. 6. (3 ) A. 176

177 B. C. D. ( ) 177

178 : : :! : :?

179 A. : B. : C. : D. : A. : B. : C. : D. : 179

180 4. A. B. C. D. 5.!? A. B. C. D. 180

181 6. A. B. C. D. ( ) 181

182 : : 182

183 : : : : 1. A. B. C. D

184 3. A. B. C. D. 4. : 184

185 A. B. C. D. 5. A. : ( ) : B. : C. D. 185

186 6. A. B. C. D. ( ) 186

187 : : 冷 冷 :! 187

188 ( ) 1. A. : B. : C. : D. : 2. A. B. C. D. 3. A. B. C. 188

189 D. 4. A. : B. : C. : D. : 5. A. B. C. D

190 A. B. C. D. ( ) : 190

191 :! :? : ( ) : : : : : 191

192 : : : 1. A. B. C. D A. B. C. 192

193 D. 3. A. B. C. D. 4. A. 193

194 B. C. D

195 A. B. C. D. 6. A. B. C. D. ( ) ( ) :? : 195

196 ? : : : : :? : 196

197 59 : : : : 1. A. : B. : C. : D. : 2. A. 197

198 B. C. D. 3. A. B. C. D. 4. A. B. C. D. 5. A. ( ) 198

199 B. ( ) C. D. 6. A. B. C. D. ( ) 199

200 ( ) ( )? : : ( ) [ ( ) ( )? 200?

201 ?] 1. A. : B. : C. : D. : : 3. A. B. 201

202 C. C. 4.? A.? B.? C.? D.? 5. : A. B. C. D. 6.? 202

203 A. B. C. D. 1.B( ) 2.D( ) 3.C( )4.B( ) 5.D( ) 6.C( ) 7.A( ) 8.C( ) 9.C( / ) 10.C 1.A( : / : / ) 2.B( : / : ) 3.B( : ) 203

204 4.D( ) 5.D(A B. C. D ) 6.D(A B. C. D. ) 7.A( B. C. D. ) 8.B(A B. C. D. ) 9.A( B. D. ) 10.B( A. / C. / D. / ) ) 1.C 2.B 3.C 4.C 5.A( ) 6.B( / / 204

205 7.A( 205 / / ) 8. D B A E C A C E 9. F E C D A D 10.C( / / / / ) 1 A 2.C 3.C 4.A 5.C 6.B 7.C 8.B9.D 10.D ( )1 A 2.B 3.C 4.D 5.A 6.C 7.B ( )1.C 2.D 3.D 4.D 5.A 6.A 7.D8.B ( )1.B 2 D 3.D 4 C 5.B 6.A 7.B8.D ( )1.A 2.C 3.D 4.C 5.B 6.B 7.B8.D ( )1.B 2.C 3.B 4.D 5.C 6.D 7.A ( )1.D 2.B 3.C 4.D 5.D 6.C 7.A8.C ( )1.D 2.D 3.C 4.B 5.A 6.C 7.B8.C ( )1.D 2.B 3.D 4.A 5.D 6.B 7.D8.C ( )1.C 2.D 3.C 4.B 5.D 6.A 7.C8.D ( )1.B 2.B 3.C 4.B 5.D 6.B ( )1.D 2.B 3.B 4C 5.B 6.C

206 ( )1.D 2 B 3.A 4.A 5.C 6.B ( )1.B 2.A 3.C 4.D 5.A 6.D ( )1.B 2.B 3.D 4.D 5.A 6.B ( )1.B 2.A 3.A 4.B 5.C 6.A ( )1.D 2.D 3.C 4.B 5.A 6.C ( )1.D 2.D 3.B 4.C 5.D 6.C ( )1.B 2.C 3.C 4.C 5.C 6.D ( )1.C 2.B 3.B 4.B 5.B 6.A ( )1.D 2.D 3.A 4.C 5.B 6.A ( )1.C 2.D 3.B 4.C 5.B 6.A ( )1.A 2.C 3.B 4.D 5.A 6.C7.B ( )1.A 2.D 3.B 4.C 5.D 6.A7.B ( )1.B 2.D 3.D 4.A 5.C 6.B ( )1.B 2.A 3.C 4.D 5.A 6.D ( )1.C 2.B 3.B 4.B 5.C 6.D ( )1.B 2.D 3.D 4.B 5.C 6.A ( )1.D 2.D 3.A 4.D 5.C 6.D ( )1.A 2.B 3.B 4.A 5.C 6.C 206

2 2 12 12 4 81 = 108 3 2 108 = 72 3 4 72 = 96 3 2 96 = 64 3 12 t = 2 1 2 11 12 12 12 2 l 2 l 2 l 2 12 ò ED = CB DA BA DE

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf A B C D A B C D A B C D a a b c x x x x x x x x x x x x x x x x x a b c x a x x x x x x x x x x a b a b a b x x x x x x x x x x x x A B C A B C A B A B A x B C x D A B C a b c a b x x x x x x x A B A

More information

A. B. C. D. 4. A. B. C. D. 5. A. B. C. : 2

A. B. C. D. 4. A. B. C. D. 5. A. B. C. : 2 I ( 60 ) (30 )( 3 1. A. (y n) (di n) B. (p o) C. D. n) (xi o) 2. 1 A. B. C. D. 3. A. B. C. D. 4. A. B. C. D. 5. A. B. C. : 2 D. 6. A. B. C. D. 7. A. 3 B. C. D. 8. [ ] : ( 89 ) A. 4 B. C. D. 5 9. A. B.

More information

2007年普通高等学校招生全国统一考试

2007年普通高等学校招生全国统一考试 高 考 语 文 陕 西 卷 试 题 以 及 答 案 解 析 本 试 卷 分 第 Ⅰ 卷 ( 选 择 题 ) 和 第 Ⅱ 卷 1 至 4 页, 第 Ⅱ 卷 5 至 8 页 考 试 结 束 后, 将 本 试 卷 和 答 题 卡 一 并 交 回 第 Ⅰ 卷 注 意 事 项 : 1. 答 题 前, 考 生 在 答 题 卡 上 务 必 用 直 径 0.5 毫 米 黑 色 墨 水 签 字 笔 将 自 己 的 姓

More information

试卷

试卷 ( 试 题 中 凡 主 观 题 答 案 意 思 对 即 可, 若 与 答 案 不 同 而 言 之 成 理, 亦 可 酌 情 给 分 ) 一 ~ 二 (45 分 ) 1.B( 原 文 并 未 说 网 络 社 会 生 态 系 统 的 核 心 与 现 实 社 会 生 态 系 统 的 核 心 不 同 ) 2.D( 服 务 网 络 收 集 到 的 数 据 要 和 关 系 网 络 的 数 据 整 合 在 一 起,

More information

《米开朗琪罗传》

《米开朗琪罗传》 ! " # ! """"""""""""""""""" """"""""""""""""" """""""""""""""" $% """"""""""""" &# """"""""""""""" %# """"""""""""""" # """""""""""""""!$% """""""""""""""!&!! # $$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$!"#!%& (! "

More information

民國八十九年台灣地區在校學生性知識、態度與行為研究調查

民國八十九年台灣地區在校學生性知識、態度與行為研究調查 84 年 台 灣 地 區 在 校 學 生 性 知 識 態 度 與 行 為 研 究 調 查 過 錄 編 碼 簿 題 號 變 項 名 稱 變 項 說 明 選 項 數 值 說 明 備 註 i_no 學 生 編 號 問 卷 流 水 號 location 學 校 所 在 縣 市 編 號 1 台 北 市 2 基 隆 市 3 台 中 市 4 台 南 市 5 高 雄 市 6 新 竹 市 7 嘉 義 市 21 宜 蘭

More information

民 國 105 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 簡 章 目 錄 壹 考 選 依 據 1 貳 考 ( 甄 ) 選 對 象 1 參 資 格 規 定 1 肆 員 額 及 專 長 類 別 2 伍 報 名 及 選 填 志 願 日 期 方 式 3 陸 選 填 官 科 (

民 國 105 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 簡 章 目 錄 壹 考 選 依 據 1 貳 考 ( 甄 ) 選 對 象 1 參 資 格 規 定 1 肆 員 額 及 專 長 類 別 2 伍 報 名 及 選 填 志 願 日 期 方 式 3 陸 選 填 官 科 ( 民 國 105 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 期 程 表 日 期 執 行 項 目 3 月 1 日 (8 時 起 ) 至 3 月 21 日 (17 時 止 ) 網 路 報 名 並 完 成 列 印 3 月 22 日 (17 時 止 ) 各 校 承 辦 人 員 收 報 名 件 截 止 3 月 30 日 4 月 11 日 5 月 18 日 5 月 27 日 (17

More information

tbjx0033ZW.PDF

tbjx0033ZW.PDF 1998 20 2000 6 1949 4 20 4 21 22 2 22 1 2 1 Ad hu Bqi n qi n C s s i Dqi n ji n 2 A B C D 22 22 20 24 30 21 5 35 2/3 23 21 (11) 35 (12) (13) 23 (14) 21 22 (15) 1 A B C D 2 A B C D 3 A B C D 4 A 20 B

More information

SIK) 者, 需 實 施 1 年 以 上, 經 體 格 檢 查 無 後 遺 症 者 5. 身 體 任 何 部 分 有 刺 青 紋 身 穿 耳 洞 者, 不 得 報 考, 各 項 檢 查 結 果 須 符 合 體 位 區 分 標 準 常 備 役 體 位 二 在 校 軍 訓 成 績 總 平 均 70 分

SIK) 者, 需 實 施 1 年 以 上, 經 體 格 檢 查 無 後 遺 症 者 5. 身 體 任 何 部 分 有 刺 青 紋 身 穿 耳 洞 者, 不 得 報 考, 各 項 檢 查 結 果 須 符 合 體 位 區 分 標 準 常 備 役 體 位 二 在 校 軍 訓 成 績 總 平 均 70 分 民 國 102 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 簡 章 壹 依 據 : 依 民 國 102 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 計 畫 辦 理 貳 考 ( 甄 ) 選 對 象 : 具 中 華 民 國 國 籍, 尚 未 履 行 兵 役 義 務 之 役 男, 年 齡 在 32 歲 ( 民 國 70 年 1 月 1 日 以 後 出

More information

(18 3 ) 1. ( ) A. m i B. ch C. xi n D. p 2. ( ) A. B. C. D. 3. ( ) 4 1 C. D. (15 3 ) 7-11 : 4 :? :? : : :!! 5 ( ) 7. ( ) ( ) 8. A. : B. : C. : D. 9. ( ) A. B. C. D. 10. 6 7 ( ) : A. B. C. D. 11. ( )

More information

zt

zt ! " " " " " " " " " " !" %$$#! " "& ((! "!"#!"!" #!#$ "#$!$ "$!"##!"$!!"#!"!" % #$%" % # "% &!!!& ()*+,,-!& ()*+,,-*! "!,-!,-* "!)&*+,,-!)&*+,,-* "&(!$%!"! &!& ()&0,;!/) (&-:A 2-1,;!/) +2(192>*.) /0-1

More information

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) ()

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () (39mm E-Mail ( )( ), : : 1 1 ( ) 2 2 ( ) 29mm) WSK ( 1 2 / 3 1 A4 2 1 3 (2-1) 2-1 4 (2-2) 2-2 5 A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A4 10 11 ( () 4 A4, 5 6 7 8 A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () 1 2 (2-1) 3 (2-2) 4 5 6 7 (8 ) 9

More information

Microsoft Word - NHIS2013_C_130716_送印_.doc

Microsoft Word - NHIS2013_C_130716_送印_.doc 核 准 機 關 : 行 政 院 主 計 總 處 核 准 文 號 : 主 普 管 字 第 1020400481 號 有 效 期 間 : 至 103 年 6 月 30 日 止 辦 理 機 關 : 財 團 法 人 國 家 衛 生 研 究 院 行 政 院 衛 生 署 國 民 健 康 局 IRB 通 過 案 號 : 國 家 衛 生 研 究 院 EC1020502 號 樣 本 編 號 :( 訪 員 填 寫 )

More information

4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2

4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2 : / ( 6 (2003 8 : ( 1 ( ( / / (,, ( ( - ( - (39mm 29mm 2 ( 1 2 3-6 3 6-24 6-48 12-24 8-12 WSK / WSK WSK 1 4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2 9 5 ( 10 3 11 / (600 4 5 AA 710 AB 720 730

More information

山东2014第四季新教材《会计基础》冲刺卷第三套

山东2014第四季新教材《会计基础》冲刺卷第三套 2016 年 会 计 从 业 考 试 会 计 基 础 冲 刺 卷 3 一 单 项 选 择 题 ( 本 题 共 20 小 题, 每 小 题 1 分, 共 20 分 在 下 列 每 小 题 的 备 选 项 中, 有 且 只 有 一 个 选 项 是 最 符 合 题 目 要 求 的, 请 将 正 确 答 案 前 的 英 文 字 母 填 入 题 后 的 括 号 内, 不 选 错 选 均 不 得 分 ) 1.

More information

A. B. C. D. 2. A. B. C. D. 3. A. 4 N B. 18 N C. 40 N D N 1

A. B. C. D. 2. A. B. C. D. 3. A. 4 N B. 18 N C. 40 N D N 1 1 1 3 5 5 8 9 9 11 13 14 16 17 17 19 21 23 25 26 26 29 31 32 32 33 34 35 37 38 1 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1 2 3 1. A. B. C. D. 2. A. B. C. D. 3. A. 4 N B. 18 N C. 40 N D. 23. 5 N 1 1 2 3 1. A. B. C. D.

More information

就 构 成 了 盗 窃 罪 与 破 坏 交 通 设 施 罪 的 想 象 竞 合, 按 照 其 中 处 罚 较 重 的 犯 罪 处 罚 5. 答 案 :B 本 题 主 要 考 察 如 何 区 分 收 买 被 拐 卖 的 妇 女 儿 童 罪 与 拐 卖 妇 女 儿 童 罪 的 共 犯 问 题 ( 对 向

就 构 成 了 盗 窃 罪 与 破 坏 交 通 设 施 罪 的 想 象 竞 合, 按 照 其 中 处 罚 较 重 的 犯 罪 处 罚 5. 答 案 :B 本 题 主 要 考 察 如 何 区 分 收 买 被 拐 卖 的 妇 女 儿 童 罪 与 拐 卖 妇 女 儿 童 罪 的 共 犯 问 题 ( 对 向 新 东 方 全 国 法 律 硕 士 ( 非 法 学 ) 联 考 模 拟 考 试 专 业 基 础 课 答 案 解 析 一 单 项 选 择 题 1. 答 案 D 本 题 主 要 考 查 刑 法 分 则 中 关 于 亲 告 罪 与 非 亲 告 罪 的 规 定 要 注 意 这 些 亲 告 罪 在 有 特 别 的 情 况 下, 是 公 诉 犯 罪 我 国 刑 法 共 规 定 了 5 种 告 诉 才 处 理 的

More information

50~56 I1. 1 A 2 3 I2. I2a. 1 2 3 4 5 ( ) I2b. 1 2 3 I2b1. 4 5 ( ) I3. 11 12 02 ( ) 1 2 (24 ) A1. 0 1 A2 A1a. ( ) A2. ( ) () () ( ) ------------------------------------------------------------------------------------------

More information

考 查 知 识 点 肝 气 疏 泄 调 畅 气 机 的 作 用, 主 要 表 现 在 以 下 几 个 方 面 :(1) 促 进 血 液 与 津 液 的 运 行 输 布 ;(2) 促 进 脾 胃 的 运 化 功 能 和 胆 汁 分 泌 排 泄 ;(3) 调 畅 情 志 ;(4) 促 进 男 子 排 精

考 查 知 识 点 肝 气 疏 泄 调 畅 气 机 的 作 用, 主 要 表 现 在 以 下 几 个 方 面 :(1) 促 进 血 液 与 津 液 的 运 行 输 布 ;(2) 促 进 脾 胃 的 运 化 功 能 和 胆 汁 分 泌 排 泄 ;(3) 调 畅 情 志 ;(4) 促 进 男 子 排 精 2015 年 全 国 硕 士 研 究 生 入 学 统 一 考 试 中 医 综 合 科 目 试 题 解 析 一 A 型 题 :1~80 小 题, 每 小 题 1.5 分, 共 120 分 在 每 小 题 给 出 的 A B C D 四 个 选 项 中, 请 选 出 一 项 最 符 合 题 目 要 求 的 1. 提 出 阳 常 有 余, 阴 常 不 足 观 点 的 医 家 是 A 朱 丹 溪 B 刘 完

More information

!!! ! " # $% $& $#!!!!&!(!# %$ %) $ !"!#!$ %& % %% %( "& "% "$ #) #% (& (! (# (* $! !" #$ #% & & & " & # &&& &&( &&$ &&% &&# &)& &)* * !"#!$%!$&!!! $! %!()!(!(%!(&!#!##!#&!%"!%#!%&!*$ !"#!$%!$&!$ (%%

More information

untitled

untitled 2016 160 8 14 8:00 14:00 1 http://zj.sceea.cn www.sceea.cn APP 1 190 180 2 2 6 6 8 15 2016 2016 8 13 3 2016 2016 2016 0382 2 06 1 3300 14 1 3300 0451 5 01 2 7500 02 2 7500 05 ( ) 1 7500 1156 4 15 2 15000

More information

戲劇研究 創刊號 詞之雅化 實為 折子戲 源生之三個重要背景 歷代戲曲劇種如先秦至唐代之 戲曲小戲 宋金雜劇院本 北曲雜劇四折每折作獨立性演出 乃至明清民間 小戲與南雜劇之一折短劇 均實為折子戲之 先驅 則明正德至嘉靖間北劇南 戲選本之 摘套 與 散齣 迎神賽社禮節傳簿 中之 零折散齣 均可 視之為

戲劇研究 創刊號 詞之雅化 實為 折子戲 源生之三個重要背景 歷代戲曲劇種如先秦至唐代之 戲曲小戲 宋金雜劇院本 北曲雜劇四折每折作獨立性演出 乃至明清民間 小戲與南雜劇之一折短劇 均實為折子戲之 先驅 則明正德至嘉靖間北劇南 戲選本之 摘套 與 散齣 迎神賽社禮節傳簿 中之 零折散齣 均可 視之為 戲 劇 研 究 200 年1月 創刊號 頁1 2 論說 折子戲 曾永義 世新大學講座教授 緒論 折子戲 這一戲曲名詞 大家耳熟能詳 但如果進一步思考 1. 折子戲 之名始於何時 2. 折子戲 之詞彙結構如何形成 3.如果把 折子戲 當作一生命體 那麼其源生 形成 成熟與衰老的不同 階段 各自如何 其源生 形成的背景如何 其成熟興盛和衰老頹廢的原因又是 如何 4.當折子戲成熟之時 折子戲本身具有何等樣的周延義涵

More information

untitled

untitled 2016 133 1 7 28 19:00 29 14:00 http://zj.sceea.cn www.sceea.cn APP 1 2 2 6 6 2016 2016 7 28 3 2016 2016 2016 0363 1 17 1 1183 1 18 1 1184 2 41 1 45 1 1205 1 03 1 1210 3 25 1 29 2 1240 4 01 ( ) 4 1291 2

More information

論鄭玄對《禮記‧月令》的考辨

論鄭玄對《禮記‧月令》的考辨 19997 183-196 論 鄭 玄 對 禮 記 月 令 的 考 辨 183 論 鄭 玄 對 禮 記 月 令 的 考 辨 一 問 題 的 背 景 20b 8a 1 472 24 20a 33 7a 2 3 1 35 60 64 472 240241 2 1a 3 19b 184 4 5 二 鄭 玄 考 辨 月 令 成 書 時 代 及 來 源 的 論 證 65 4 20b 282 5 235244

More information

2011-论文选集-2.cdr

2011-论文选集-2.cdr ! "#$# $$ "#$#$$" " $% &%!$ $ "#$$ " ! "!#!$ %" #& # ( #$ ) )& )# )$ ** "& ")! ! "" # $% & &( ( # ) )** )*+ )*$ )) ))" ),+ )," -./ ) ) ) " )++ )+" )%,, !"#" $ ! " #$% & ( & ) % #$% #$% & * #$%#$% #$% (

More information

種 類 左 淋 巴 總 管 ( 胸 管 ) 右 淋 巴 總 管 血 管 連 接 連 接 左 鎖 骨 下 靜 脈 連 接 右 鎖 骨 下 靜 脈 淋 巴 收 集 範 圍 左 上 半 身 及 下 半 身 淋 巴 液 右 上 半 身 淋 巴 液 長 度 很 長 很 短 (3) 循 環 路 徑 : (4)

種 類 左 淋 巴 總 管 ( 胸 管 ) 右 淋 巴 總 管 血 管 連 接 連 接 左 鎖 骨 下 靜 脈 連 接 右 鎖 骨 下 靜 脈 淋 巴 收 集 範 圍 左 上 半 身 及 下 半 身 淋 巴 液 右 上 半 身 淋 巴 液 長 度 很 長 很 短 (3) 循 環 路 徑 : (4) ( 一 ) 淋 巴 系 統 與 循 環 A 淋 巴 系 統 的 功 能 : (1) 包 括 淋 巴 淋 巴 管 淋 巴 組 織 淋 巴 器 官 (2) 回 收 組 織 液 : 有 組 織 液 送 回 血 液, 以 維 持 血 液 成 分 恆 定 (3) 運 送 脂 溶 性 養 分 : 運 送 小 腸 乳 靡 管 吸 收 的 脂 溶 性 養 分 回 血 液 (4) 產 生 免 疫 反 應 : 具 有

More information

优合会计考点直击卷子之财经法规答案——第八套

优合会计考点直击卷子之财经法规答案——第八套 原 题 导 航 基 础 第 一 套 第 1 题 参 考 答 案 : C 试 题 评 析 : 在 社 会 主 义 市 场 经 济 条 件 下, 会 计 的 对 象 是 社 会 再 生 产 过 程 中 主 要 以 货 币 表 现 的 经 济 活 动 第 2 题 参 考 答 案 :B 试 题 评 析 : 在 权 责 发 生 制 下, 本 期 售 货 尚 未 收 到 销 售 货 款 属 于 当 期 收 入

More information

九十六學年度第一學期第三次定期考國文科試題

九十六學年度第一學期第三次定期考國文科試題 凡 答 案 卡 上 因 個 人 基 本 資 料 畫 記 錯 誤 或 不 完 全, 造 成 讀 卡 過 程 無 法 判 定 身 分 者, 本 科 此 次 定 期 考 分 數 扣 3 分 一 單 選 題 ( 每 題 2 分 )36% 1.( 甲 ) 乃 覺 三 十 里 :ㄐㄩㄝˊ( 乙 ) 經 宿 方 至 :ㄙㄨˋ( 丙 ) 乾 癟 :ㄅㄧㄢˇ( 丁 ) 垂 髫 : ㄊㄧㄠˊ( 戊 ) 一 綹 短 髮

More information

Microsoft Word - ZLI14A0-105

Microsoft Word - ZLI14A0-105 105 年 指 考 趨 勢 預 測 歷 史 考 歷 科 史 科 文 / 朱 詩 堯 老 文 師 / 朱 詩 堯 老 師 1 前 言 大 考 中 心 根 據 101 課 綱, 將 指 考 歷 史 科 測 驗 分 為 四 項 可 相 互 依 存 的 指 標 : 基 礎 知 識 文 本 閱 讀 歷 史 解 釋 資 料 證 據, 每 項 指 標 又 將 記 憶 閱 讀 分 析 推 證 等 能 力 納 入 一

More information

97 04 25 0970002232 97 12 31 1-7 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 24 A1. 0 1 ( 6 ) 2 ( 6 ) 3 4 A1a.? 5 6 0 1 A1b.? 0 1 2 A2. 0 1 A2b. A2c. A2a. A2d. 1 A3. 1 A4 2 0 A4 A3a.?? 0 A4 1 A3b. 0 A4 1 A3c.?? 1

More information

9202reply-s.doc

9202reply-s.doc 1 16 () (A) (B) (C) (D) B () B D (B) (D)22 (A) (B) (C) 5 12 C C 34 2 3 1. 89 42 (B) 2. 42 151 44 27 () () 69 79 89 (A) ( ) 1,803 2,039 2,217 (B) (/) 4.8 4.0 3.3 (C) 65 (%) 4.1 6.1 8.5 (D) (%) 9.9 15.8

More information

! "#$%& $()*+#$, $(-.&,./.+#/(-.&01( &-#&(&$# (&2*(,#-3.,14& $ +()5(*-#5(-#/-/#(-1#&-+)(& :;<<= > A B?

! #$%& $()*+#$, $(-.&,./.+#/(-.&01( &-#&(&$# (&2*(,#-3.,14& $ +()5(*-#5(-#/-/#(-1#&-+)(& :;<<= > A B? ! "#$%& $()*+#$, $(-.&,./.+#/(-.&01( &-#&(&$# (&2*(,#-3.,14& $ +()5(*-#5(-#/-/#(-1#&-+)(&- 67789:;

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf A A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D B C D F G I J A A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D

More information

!"# $%& %!"# $%& %!"#$%& %! ( )***%% ) $)! +**+),,* -)+.* )( ) +, +*.*)+..**! )$,*)+$))$!"!#

!# $%& %!# $%& %!#$%& %! ( )***%% ) $)! +**+),,* -)+.* )( ) +, +*.*)+..**! )$,*)+$))$!!# !"#$%& % ( % )& (% ( % (( )( !"# $%& %!"# $%& %!"#$%& %! ( )***%% ) $)! +**+),,* -)+.* )( ) +, +*.*)+..**! )$,*)+$))$!"!# !"#$%& %!! "! # " $ # % & & ( ) *!+ !"#$%& % ( (*( (*+ "#$% $%%"# (*, (*% + +*(

More information

zt

zt 1 X X ( 1 ) ( ) ( 5 ) (10) (11) (12) (1) (14) X (17) (20) (21) (26) (29) (2) (5) (8) (40) (42) (44) (48) 2 X (50) (54) (55) () (57) () (59) () (60) (62) X (65) (67) (69) (70) (7) (76) () (79) () (80) (81)

More information

!!"#$ " # " " " " " "$%%& " $%% " "!!

!!#$ #   $%%& $%% !! ! "##$ % % % % % % % % &#!"#$ %&#$ ()* % % +,-.!! !!"#$ " # " " " " " "$%%& " $%% " "!! ! "#!"#$ $ $ $ $ %# %& $ &# ()*$ " & %!! ! " "!! !!!!!!" "! ##$#%#&# $%& ()*+ "( () # *+!!!!!! $% )*#+$,#-$.#/$ -#01$

More information

E. (A) (B) (C) (D). () () () (A) (B) (C) (D) (E). () () () (A) (B) (C) (D) (E). (A)(B)(C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B)(C) (D) (E). (A) (B) (C)

E. (A) (B) (C) (D). () () () (A) (B) (C) (D) (E). () () () (A) (B) (C) (D) (E). (A)(B)(C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B)(C) (D) (E). (A) (B) (C) . (A) (B) (C) (D) (A) (B) (C)(D)(E). (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D). (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E). (A)

More information

153

153 C. 僅 限 行 前 報 名 參 加 請 向 該 活 動 之 或 聯 繫 103301 7/5~6 百 岳 5 座 7/4 晚 上 8 點 AD 行 前 會 議 黃 慶 元 合 歡 群 峰 是 中 橫 公 路 旁 郊 山 化 專 車 新 埔 捷 運 站 4300/4500 6/26 晚 8 點 0919-541045 的 高 山, 包 括 合 歡 主 山 東 峰 2 號 出 口 限 22 名 免 公

More information

过 程 排 除 A 正 确 答 案 是 B 14.A 解 析 本 题 考 查 思 修 第 八 章 中 国 人 权, 新 增 考 点 其 中 直 接 考 查 宪 法 保 障 是 人 权 保 障 的 前 提 和 基 础 A 人 权 保 障 的 最 后 防 线 是 司 法 保 障,B 人 权 保 障 的

过 程 排 除 A 正 确 答 案 是 B 14.A 解 析 本 题 考 查 思 修 第 八 章 中 国 人 权, 新 增 考 点 其 中 直 接 考 查 宪 法 保 障 是 人 权 保 障 的 前 提 和 基 础 A 人 权 保 障 的 最 后 防 线 是 司 法 保 障,B 人 权 保 障 的 2016 考 研 政 治 真 题 答 案 及 解 析 ( 完 整 版 ) 来 源 : 文 都 教 育 一 单 选 题 1.B 解 析 此 题 考 查 的 是 适 度 原 则 AC 选 项 表 述 正 确 但 与 题 目 无 关 D 表 述 错 误, 现 象 表 现 本 质 的 只 有 B 与 题 干 相 符, 所 以 答 案 为 B 2.A 解 析 前 一 句 话 " 自 由 不 在 于 幻 想 中

More information

# # # # # # = #, / / / / # 4 # # # /# 02-1 / 0 /? / 0 / 0? # # / >

# # # # # # = #, / / / / # 4 # # # /# 02-1 / 0 /? / 0 / 0? # # / > # # # # # # #,, # # # # # - #. /#. / 0 #. 0 4 1. 04 0 #. ##1 2-1 0 1. 04 # # # 3 4 0 4 3 < # : # 1 0 5 5 5 # # : # 4 678 #. 0 # 0. #678 # 0 678 678 # 0 # 4 0 : =>8 # 0 =>8 # 4.?@= # 0 0 # 4 # 0 : =>8 0

More information

CIP /. - 1999.1 ISBN 7-81059-300-! ". #. - - - - $. D909.5-44 CIP 1999 00865 100038 850 1168 1/32 8 200 1999 1 1 2003 3 1 2003 3 1 0001-5000 180.00 15.00 !! 2003 2 1998!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

= 3 + 1 7 = 22 7 3.14 = 3 + 1 7 + 1 15 +1 = 355 3.1415929 113 221221221221 136136136136 221000000000 221000000 221000 221 = 136000000000 136000000 136000 221 1000000000 1000000 1000 1 = 136 1000000000

More information

WinXP

WinXP 2014 行 测 知 识 点 详 解 班 课 程 讲 义 www.b2cedu.com 言 语 理 解 和 表 达 4 第 一 课 言 语 理 解 与 表 达 概 述... 4 第 二 课 : 逻 辑 填 空 实 词 填 空... 6 第 三 课 : 逻 辑 填 空 成 语 填 空... 9 第 四 课 : 阅 读 理 解 -- 表 面 主 旨... 12 第 五 课 : 阅 读 理 解 -- 隐

More information

標準 BIG 中文字型碼表 A 0 9 B C D E F 一 乙 丁 七 乃 九 了 二 人 儿 入 八 几 刀 刁 力 匕 十 卜 又 三 下 丈 上 丫 丸 凡 久 么 也 乞 于 亡 兀 刃 勺 千 叉 口 土 士 夕 大 女 子 孑 孓 寸 小 尢 尸 山 川 工 己 已 巳 巾 干 廾

標準 BIG 中文字型碼表 A 0 9 B C D E F 一 乙 丁 七 乃 九 了 二 人 儿 入 八 几 刀 刁 力 匕 十 卜 又 三 下 丈 上 丫 丸 凡 久 么 也 乞 于 亡 兀 刃 勺 千 叉 口 土 士 夕 大 女 子 孑 孓 寸 小 尢 尸 山 川 工 己 已 巳 巾 干 廾 標準 BIG 中文字型碼表 A 0 9 B C D E F B C D ± E F A 0 9 B C D E F 兙 兛 兞 兝 兡 兣 嗧 瓩 糎 0 B 9 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ C Ⅷ Ⅸ Ⅹ 〡 〢 〣 〤 〥 〦 〧 〨 〩 十 卄 卅 D B C D E F G H I J K L M N O P Q E R S T U V W X Y Z a b c d e f g F h i

More information

台北市立成功高中九十學年度第一學期高三國文科期末考試題

台北市立成功高中九十學年度第一學期高三國文科期末考試題 台 北 市 立 成 功 高 級 中 學 一 0 二 學 年 度 第 一 學 期 範 圍 1. 課 本 : 第 五 冊 L13 典 論 論 文 第 六 冊 L1 諫 逐 客 書 L4 庖 丁 解 牛 2. 課 外 讀 本 : 與 吳 質 書 高 三 國 文 科 期 末 考 試 題 電 腦 卡 上 請 將 班 級 座 號 姓 名 劃 記 清 楚, 錯 誤 者 一 律 扣 十 分 一 單 一 選 擇 題

More information

北京2014年会计从业资格考试《会计基础》备考机试卷一

北京2014年会计从业资格考试《会计基础》备考机试卷一 更 多 内 容 请 查 看 精 品 文 库 网 www.jingpinwenku.com 北 京 2014 年 会 计 从 业 资 格 考 试 会 计 基 础 备 考 机 试 卷 一 1 单 项 选 择 题 ( 下 列 各 题 的 备 选 答 案 中, 请 从 中 选 出 一 个 最 符 合 题 意 的 答 案 本 类 题 共 20 个 小 题, 每 小 题 1 分, 共 20 分 多 选 错 选

More information

!! "#$% & ()*+,-. &/ 00 " %0#0 % 00 " %0#0 %1% 2 %1$ 2 % )869:;.,*8656<,*= 9*>? *> A6)5, B,55, C,*D, B6 E)*)7)55) " F9D,

!! #$% & ()*+,-. &/ 00 %0#0 % 00 %0#0 %1% 2 %1$ 2 % )869:;.,*8656<,*= 9*>? *> A6)5, B,55, C,*D, B6 E)*)7)55) F9D, !!!!!!!!!!! !! "#$% & ()*+,-. &/ 00 " %0#0 % 00 " %0#0 %1% 2 %1$ 2 %13 4-+567)869:;.,*8656?884 2 @@@=.,*8656 A6)5, B,55, C,*D, B6 E)*)7)55) " F9D, G8)5H= !! "#$% "#& "# $ ())) "#& "##(!!

More information

<453A5CC2EDC0F6C5C5B0E6CEC4BCFE5CC3F1B7A8A1A4C9CCB7A8A1A4C3F1CAC2CBDFCBCFB7A8D3EBD6D9B2C3D6C6B6C8D5AACEC4BCFE574F52445CB9D9B7BDD0DEB6A9B5E7D7D3B7FECEF1A3A8A1B6C3F1CBDFBDE2CACDA1B7BACDA1B6C1A2B7A8B7A8A1B7A3A92E646F63>

<453A5CC2EDC0F6C5C5B0E6CEC4BCFE5CC3F1B7A8A1A4C9CCB7A8A1A4C3F1CAC2CBDFCBCFB7A8D3EBD6D9B2C3D6C6B6C8D5AACEC4BCFE574F52445CB9D9B7BDD0DEB6A9B5E7D7D3B7FECEF1A3A8A1B6C3F1CBDFBDE2CACDA1B7BACDA1B6C1A2B7A8B7A8A1B7A3A92E646F63> 国 家 司 法 考 试 试 题 解 析 汇 编 (2009 2014) 旧 题 新 解 服 务 要 目 : 民 诉 解 释 电 子 修 订 1 立 法 法 电 子 修 订 80 民 诉 解 释 电 子 修 订 民 事 诉 讼 法 与 仲 裁 制 度 一 单 项 选 择 题 1. 居 民 甲 与 金 山 房 地 产 公 司 签 订 了 购 买 商 品 房 一 套 的 合 同, 后 因 甲 未 按 约

More information

中華民國青溪協會第四屆第三次理監事聯席會議資料

中華民國青溪協會第四屆第三次理監事聯席會議資料 - 1 - 中 華 民 國 第 八 屆 第 四 次 理 監 事 聯 席 會 議 程 序 表 日 期 中 華 民 國 1 0 4 年 1 2 月 1 9 日 ( 星 期 六 ) 地 點 臺 南 南 紡 夢 時 代 雅 悅 會 館 五 樓 ( 臺 南 東 區 中 華 東 路 一 段 366 號 ) 項 次 程 序 起 訖 時 間 使 用 時 間 主 持 人 或 報 告 人 報 到 16:30~17:00

More information

!!! "# $ " %!!

!!! # $ %!! !!"#$%& ()*+,-./012!" #$$%! " # !!! "# $ " %!! !" #$$% #$$% #$$%!"#$%& ()*+,-./0(12 & #! ! "! " " " $ % #" # " % & " "!! !!" " "!"#" $%& ()!*+,! " #$ %$ &$ $ " # % & ( " " " "!"-" $%&./01*+, ) " ! #" #

More information

监 制 制 : 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 侨 务 办 公 室 监 制 人 : 刘 泽 彭 顾 制 问 : ( 按 姓 氏 笔 画 排 列 ) 杨 启 光 陈 光 磊 陈 学 超 周 小 兵 赵 金 铭 班 弨 郭 熙 主 制 编 : 贾 益 民 编 制 写 : ( 按 姓 氏 笔 画 排 列 ) 干 红 梅 于 珊 王 劼 刘 潇 潇 刘 慧 许 迎 春 孙 清 忠 李 艳 吴 玉 峰

More information

山东2014第四季新教材《会计基础》冲刺卷第二套

山东2014第四季新教材《会计基础》冲刺卷第二套 2016 年 会 计 从 业 考 试 会 计 基 础 冲 刺 卷 2 一 单 项 选 择 题 ( 本 题 共 20 小 题, 每 小 题 1 分, 共 20 分 在 下 列 每 小 题 的 备 选 项 中, 有 且 只 有 一 个 选 项 是 最 符 合 题 目 要 求 的, 请 将 正 确 答 案 前 的 英 文 字 母 填 入 题 后 的 括 号 内, 不 选 错 选 均 不 得 分 ) 1.

More information

比 賽 表 Competition Schedule 報 到 : 比 賽 開 始 前 15 分 鐘 Reporting : 15 minutes before the scheduled time for the match 各 參 賽 隊 伍 必 須 依 照 大 會 編 定 的 出 場 比 賽,

比 賽 表 Competition Schedule 報 到 : 比 賽 開 始 前 15 分 鐘 Reporting : 15 minutes before the scheduled time for the match 各 參 賽 隊 伍 必 須 依 照 大 會 編 定 的 出 場 比 賽, 比 賽 表 Competition Schedule 報 到 : 比 賽 開 始 前 15 分 鐘 Reporting : 15 minutes before the scheduled time for the match 各 參 賽 隊 伍 必 須 依 照 大 會 編 定 的 出 場 比 賽, 每 場 賽 事 於 裁 判 召 集 出 場 5 分 鐘 後 仍 未 能 出 場 作 賽 或 參 2016

More information

# #$$%& ()*+, -$. #-# / & 0 & 0 #& $& 1 #.& /# 2(3 #$$# $..-$ #$ 0 0 $$$$4 0 0 %# 0-5$ 6 /-0 /0 #$ 0 5$$$ #$$% 0 0 #$$% ()*+, -$. #-# / 7, $8 $$

# #$$%& ()*+, -$. #-# / & 0 & 0 #& $& 1 #.& /# 2(3 #$$# $..-$ #$ 0 0 $$$$4 0 0 %# 0-5$ 6 /-0 /0 #$ 0 5$$$ #$$% 0 0 #$$% ()*+, -$. #-# / 7, $8 $$ # #$$%& ()*+, -$. #-# / & 0 & 0 #& $& 1 #.& /# 2(3 #$$# $..-$ #$ 0 0 $$$$4 0 0 %# 0-5$ 6 /-0 /0 #$ 0 5$$$ #$$% 0 0 #$$% ()*+, -$. #-# / 7,50 0 0 $8 $$ # # $ $ % % & & ( ( ) ) ## * #* + #+, & - &&. &$ /

More information

(C) 比 得 上 (D) 如 果 17. ( ) 聖 賢 經 傳 和 傳 奇 小 說 兩 個 傳 字, 其 音 義 關 係 為 何? (A) 音 同 義 異 (B) 音 義 皆 同 (C) 義 同 音 異 (D) 音 義 皆 異 18. ( ) 下 列 選 項 中 的 形 似 字, 何 者 讀 音

(C) 比 得 上 (D) 如 果 17. ( ) 聖 賢 經 傳 和 傳 奇 小 說 兩 個 傳 字, 其 音 義 關 係 為 何? (A) 音 同 義 異 (B) 音 義 皆 同 (C) 義 同 音 異 (D) 音 義 皆 異 18. ( ) 下 列 選 項 中 的 形 似 字, 何 者 讀 音 國 中 國 文 B4:L7 考 試 卷 年 班 座 號 : 姓 名 : 一 國 字 及 注 音 1. 1 謹 ㄔˋ : 2 裝 ㄕˋ : 2. 1 ㄕㄨˊ 大 於 是 : 2 私 ㄕㄨˊ : 3. 歙 縣 : 4. 拘 泥 : 5. 不 宜 痴 : 6. 1 經 傳 : 2 傳 承 : 7. ㄏㄨㄟ 諧 : 8. 徽 州 : 9. 閒 ㄒㄧㄚˊ : 10. 康 ㄒㄧ : 11. 默 而 識 之 :

More information

( CIP. :, 2004. 10 / ISBN 7-5054 - 1005-9.......... D630. 3-44 CIP ( 2004 055306 35 100044 ( 010) 68433166 ( ) ( 010) 68413840 /68433213( ) ( 010) 884

( CIP. :, 2004. 10 / ISBN 7-5054 - 1005-9.......... D630. 3-44 CIP ( 2004 055306 35 100044 ( 010) 68433166 ( ) ( 010) 68413840 /68433213( ) ( 010) 884 , : :,, : ( CIP. :, 2004. 10 / ISBN 7-5054 - 1005-9.......... D630. 3-44 CIP ( 2004 055306 35 100044 ( 010) 68433166 ( ) ( 010) 68413840 /68433213( ) ( 010) 88415258( ) 787 1092 1 / 16 195 8 2004 10 1

More information

bingdian001.com

bingdian001.com 2015 ( ) 1 A. B. C. D. B A ; C ; D 2 A. B. C. D. B C ; D 3 2014 2 5 7 1 100 1.4 2014 12 31 9 1 2015 2 20 8 ;3 20 11.6 1 2015 A.260 B.468 C.268 D.466.6 B = 8+(11.6-9)*100+ (9-7)*100=468 4. A. B. C. D. C

More information

Hu tu f Qi o j n B xi n y m t o ch ng f sh d t ng zh f n e Q zh u hu ng q n y zh n h t n x xi n c o d s ng U W F a b a b CAD AGV CR AGV

More information

( )1

(  )1 ( )1. 如 圖 為 某 生 物 細 胞 行 減 數 分 裂 過 程 之 一, 正 常 情 況 下, 分 裂 完 成 後 子 細 胞 染 色 體 為 下 列 何 者? ( )2. 在 細 胞 的 分 裂 過 程 中,50 個 精 母 細 胞 與 50 個 卵 母 細 胞, 經 減 數 分 裂 後, 分 別 產 生 M 個 成 熟 的 精 配 子 細 胞 和 N 個 成 熟 的 卵 配 子 細 胞

More information

2 1 = 1 2 AOB AOB = 2 2 AB CD CD AB O AB CD O AOC = BOC = 1 2 AOB AOC = BOC = 1 2 AOB OA = OB = = AOC BOD SAS = OA = OB = 1 2 c = a + b - 1 2 4 ab = a + b 2 2 2 2 1.

More information

三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 哲 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z 承 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c ; 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 倦 的 声 母 是 j, 不 要 读 成 q 则 的 声 母 是 z, 不 要 读 成 zh 颂 的 声 母 是

三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 哲 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z 承 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c ; 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 倦 的 声 母 是 j, 不 要 读 成 q 则 的 声 母 是 z, 不 要 读 成 zh 颂 的 声 母 是 10. 孔 子 求 教 一 教 学 要 求 1. 会 读 会 写 本 课 的 16 个 生 字 2. 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 陈 蚂 蚁 3. 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 用 4. 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 孔 子 的 许 多 思 想 和 观 念 一 直 被 人 们 所 重 视 和 继 承 (2) 他 经 常 向 人 们 请 教 学

More information

當 地 情 形 還 不 熟 悉 4 得 勝 的 歡 似 虎 : 形 容 因 勝 利 而 得 意 忘 形 5 不 吃 無 工 之 食 : 比 喻 人 不 能 無 緣 無 故 接 受 優 待 或 贈 與 4. 請 根 據 文 意, 在 中 填 入 正 確 的 成 語 代 號 ( 甲 ) 優 游 自 在

當 地 情 形 還 不 熟 悉 4 得 勝 的 歡 似 虎 : 形 容 因 勝 利 而 得 意 忘 形 5 不 吃 無 工 之 食 : 比 喻 人 不 能 無 緣 無 故 接 受 優 待 或 贈 與 4. 請 根 據 文 意, 在 中 填 入 正 確 的 成 語 代 號 ( 甲 ) 優 游 自 在 國 二 國 文 範 圍 :B3: 第 二 課 美 猴 王 一 國 字 及 注 音 1. 拱 ㄈㄨˊ 無 違 : 2. 拍 手 稱 ㄧㄤˊ : 3. 詼 ㄒㄧㄝˊ 風 趣 : 4. ㄔㄢˊ 鬥 : 5. 搔 癢 : 6. ㄓㄤ 頭 鼠 目 : 7. 玩 ㄕㄨㄚˇ : 8. 石 竅 : 9. 採 花 ㄇㄧˋ 果 : 10. 長 途 ㄅㄚˊ 涉 : 11. 喜 不 自 勝 : 12. 進 ㄓㄨˋ 水 簾

More information

72 + + 60 2 4. 72 72 2 + 20 2 + 2.4 20 60 60 8 =.4 22 72 2 + 002 + 0.4 20 60 90 =.4 22 2 + 600 0.44 72 + + 60 72.422 + 2.4 20 + 20 2 60 72 =.4 22 2 + 0 20 + 40 60 72 =.4 40 + 600 + 600 60 72 =.400 + 600

More information

1 住 房 保 障 10BA 住 房 保 障 索 引 号 : 000013338/2010-00187 主 题 名 称 : 住 房 保 障 发 文 单 位 : 中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 发 文 日 期 : 2010-4-23, 中 华 人 民 共 和 国 民 政 部, 中

1 住 房 保 障 10BA 住 房 保 障 索 引 号 : 000013338/2010-00187 主 题 名 称 : 住 房 保 障 发 文 单 位 : 中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 发 文 日 期 : 2010-4-23, 中 华 人 民 共 和 国 民 政 部, 中 住 房 和 城 乡 建 政 府 信 息 公 开 目 录 (2010-1-1 2010-12-31) 1 住 房 保 障 10BA 住 房 保 障 索 引 号 : 000013338/2010-00187 主 题 名 称 : 住 房 保 障 发 文 单 位 : 中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 发 文 日 期 : 2010-4-23, 中 华 人 民 共 和 国 民 政 部, 中 华

More information

2. 下 列 理 解 和 分 析, 不 符 合 原 文 意 思 的 一 项 是 ( ) A. 水 手 在 伦 敦 讲 东 印 度 群 岛 的 所 见 所 闻, 匠 人 在 火 炉 边 讲 自 己 的 人 生 经 历, 他 们 讲 的 故 事 各 有 特 点, 但 同 属 于 传 统 故 事 模 式

2. 下 列 理 解 和 分 析, 不 符 合 原 文 意 思 的 一 项 是 ( ) A. 水 手 在 伦 敦 讲 东 印 度 群 岛 的 所 见 所 闻, 匠 人 在 火 炉 边 讲 自 己 的 人 生 经 历, 他 们 讲 的 故 事 各 有 特 点, 但 同 属 于 传 统 故 事 模 式 2016 年 普 通 高 等 学 校 招 生 全 国 统 一 考 试 ( 新 课 标 卷 2) 语 文 第 I 卷 阅 读 题 甲 必 考 题 现 代 文 阅 读 (9 分, 每 小 题 3 分 ) 阅 读 下 面 的 文 宇, 完 成 1 3 題 人 们 常 说 小 说 是 讲 故 事 的 艺 术, 但 故 事 不 等 于 小 说, 故 事 讲 述 人 与 小 说 家 也 不 能 混 为 一 谈

More information

! "#$! " # $%%&#! ()*+, - %& - %.,/ - /!! ! " ! #0 $ % &0 123.! 4(5 $%%& %3 &$!!!!!!!!!!!!!!! % % - /&%.&.33!!! &! 3%% - 3 % -

! #$! # $%%&#! ()*+, - %& - %.,/ - /!! ! ! #0 $ % &0 123.! 4(5 $%%& %3 &$!!!!!!!!!!!!!!! % % - /&%.&.33!!! &! 3%% - 3 % - ! ! "#$! " # $%%&#! ()*+, - %& - %.,/ - /!!0 0 0 0! "0 0 0 0! #0 $ - - - % - - - &0 123.! 4(5 $%%& %3 &$!!!!!!!!!!!!!!! % % - /&%.&.33!!! &! 3%% - 3 % - %.63! %%%!!! 7889!:::0 7;90 ;?!!! % % -.3.3

More information

! #$ % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! # ################################################### % & % & !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

2 1 = 1 AOB = 22 2 AB CD CD AB O AB CD O AOC = BOC = 1 AOB 2 AOC = BOC = 1 AOB 2 OA = OB = = AOC BOD SAS = OA = OB = 1 2 c = a + b- 1 2 2 2 2 4 ab = a + b 2 1.

More information

94 (( )) 1 2 3 4 5 7 9 11 12 13 14 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 ( ) () (/ ) (/ ) (/ 100) 256 5,034 209,647 710,954 360,925 350,029 4,047.66 3.39 103.11 256 5,034 214,574 717,811 363,149

More information

《中国小百科全书(5):技术科学》

《中国小百科全书(5):技术科学》 *)(! " # $ $ $ # % $ & & # # % % $ # % $ # $ $ % % # # % $ $ $ $ % % $ $ $ (+-,! "!! "! "!!!!! " " "!! " # $ " % % % % "!!!!!!! " "!!! "!!! "! & ()!! * +)!! % " # $ " )(! " "! # $ # "!! "! $ " "!!! "!

More information

!!""# $ %#" & $$ % $()! *% $!*% +,-. / 0 %%"#" 0 $%1 0 * $! $#)2 "

!!# $ %# & $$ % $()! *% $!*% +,-. / 0 %%# 0 $%1 0 * $! $#)2 ! """"""""""""""""""" " !!""# $ %#" & $$ % $()! *% $!*% +,-. / 0 %%"#" 0 $%1 0 * $! $#)2 " !"#$%#$&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%& (& #) *+&,"-./%0 1 2"0*-"3* #4 5%&6&4"&00 78 9+& :"/;& 7< 9+& =#4-%%/

More information

清 算, 原 告 為 使 前 開 以 應 收 帳 款 ( 債 權 ) 投 資 之 事 實, 於 外 在 形 式 上 更 符 合 稅 法 之 要 求, 遂 於 96 年 度 將 該 等 應 收 帳 款 作 價 轉 增 資, 以 滿 足 形 式 上 之 投 資 程 序, 並 得 以 認 列 投 資 損

清 算, 原 告 為 使 前 開 以 應 收 帳 款 ( 債 權 ) 投 資 之 事 實, 於 外 在 形 式 上 更 符 合 稅 法 之 要 求, 遂 於 96 年 度 將 該 等 應 收 帳 款 作 價 轉 增 資, 以 滿 足 形 式 上 之 投 資 程 序, 並 得 以 認 列 投 資 損 談 營 利 事 業 費 用 與 損 失 之 審 定 與 轉 正 之 時 點 - 台 中 高 等 行 104 年 訴 108 號 簡 評 國 富 浩 華 聯 合 會 計 師 事 務 所 楊 淑 卿 會 計 師 壹 問 題 之 提 出 我 國 稽 徵 實 務 及 審 判 實 務 上, 有 謂 營 利 事 業 既 申 報 為 損 失 科 目, 稽 徵 機 關 認 不 合 該 科 目 要 件, 不 予 認

More information

,,!!!?,?,!,,,,,,,,,,!,,, : 1 ,,,,!, :, :,?,,,, 2 ( 1 ) 7 0 ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 21 ) ( 22 ) ( 23 ) ( 25 ) ( 26 ) ( 27 ) ( 29 ) ( 30 ) ( 31 ) ( 32 ) ( 33 ) ( 34 ) (

More information

2015年廉政公署民意調查

2015年廉政公署民意調查 報 告 摘 要 2015 年 廉 政 公 署 周 年 民 意 調 查 背 景 1.1 為 了 掌 握 香 港 市 民 對 貪 污 問 題 和 廉 政 公 署 工 作 的 看 法, 廉 政 公 署 在 1992 至 2009 年 期 間, 每 年 均 透 過 電 話 訪 問 進 行 公 眾 民 意 調 查 為 更 深 入 了 解 公 眾 對 貪 污 問 題 的 看 法 及 關 注, 以 制 訂 適 切

More information

<4D F736F F D F F315FAAFEA5F333AAF9B645C2E5C0F8AA41B0C8C249BCC6B24DB3E6B443C5E9A5D3B3F8AEE6A6A12E646F63>

<4D F736F F D F F315FAAFEA5F333AAF9B645C2E5C0F8AA41B0C8C249BCC6B24DB3E6B443C5E9A5D3B3F8AEE6A6A12E646F63> 門 診 醫 療 服 務 點 數 清 單 媒 體 申 報 格 式 及 填 表 說 明 97.5.1 更 新 版 ( 檔 案 名 稱 : DTLFA, 每 筆 長 度 246 BYTES) 項 次 資 料 名 稱 格 式 中 文 名 稱 / 資 料 說 明 ==== ======================== ==== ================================== *01

More information

( ),,, ;,,,,,,,,,,,,,,,, 1 , :,,,,,,,,, :,,,, :,,,,,,,,,,,,,,, ;, ;,,,,,,,,,,,,,,, 2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,??,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 ,,,,,,,,,,,,,,? :,?!,,,,,,,,,,,, 25 25,,,, 4 ,,!,?,,,,,, :?,,,,,

More information

!"# $ %&&% ( ")*+(,-&%.,/01%,&!$ "$ #$ $$23/!"# %&&% &14145.&&&..! (0(6.&4%.5./ %- /%&..&&& %&&% (. %&&% (. ")*+(,-&%.,/01%,& 23 %(4. %%$&&

!# $ %&&% ( )*+(,-&%.,/01%,&!$ $ #$ $$23/!# %&&% &14145.&&&..! (0(6.&4%.5./ %- /%&..&&& %&&% (. %&&% (. )*+(,-&%.,/01%,& 23 %(4. %%$&& !"# $ %&&% ( ")*+(,-&%.,/01%,&!$ "$ #$ $$23/!"# %&&% &14145.&&&..! (0(6.&4%.5./ %- /%&..&&& %&&% (. %&&% (. ")*+(,-&%.,/01%,& 23 %(4. %%$&& !" #$%& " ! " " # $ %!"!"#!&!!( ") "! "! "& "* "% &) &! &! &!

More information

94/03/25 (94 0940002083 94 12 31 B 1-8 (12-64 29 5 16 82 5 15 1 2 22-24 29 25-28 k1. 1 A 2 k2k3 3 k2k3 k2. k2a. 1 2 3 4 k2b. 1 2 k2b1.? 3 k3. 11 12 02 ( ( ( 1 2 (24 A. A1.? 1 0 A1a.? 1. 1 2 2. A2. 1 2

More information

<BCC6BEC7B14DA55A2D DB2C43132B4C12E696E6464>

<BCC6BEC7B14DA55A2D DB2C43132B4C12E696E6464> 017 1 獨家發行 MATHEMATICS QR https://goo.gl/6js7dx 106 106 1 01 16 106 C 99 99 106 6 6 11 B C 100~106 100 13 11 7 4 3 6.67 101 13 11 7 4 3 6.57 10 1 10 7 4 3 6.4 103 13 11 8 5 3 6.67 104 1 10 7 4 3 6.53 105

More information

2013年3月国家教师资格统一考试

2013年3月国家教师资格统一考试 2016 年 导 游 资 格 考 试 导 游 基 础 模 拟 试 题 及 答 案 4 一 单 项 选 择 题 ( 请 选 择 一 个 正 确 答 案, 并 将 正 确 答 案 涂 在 答 题 卡 相 应 的 位 置 上 共 60 小 题, 每 小 题 0.5 分, 共 30 分 ) 1. 马 克 思 列 宁 主 义 同 中 国 实 际 相 结 合 的 第 二 次 历 史 性 飞 跃 的 理 论 成

More information

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

untitled

untitled y n s ru m ng di n qi ngl ng sh qi xi o bi o ch uch j zh n x g hu h n g o j ng h x x xi o j g t ng y y n li o h h g i q

More information

777777777

777777777 智 力 測 驗 題 型 分 析 一 智 力 測 驗 的 內 容 與 目 的 1. 精 細 的 觀 察 力 2. 敏 銳 的 辨 別 力 3. 迅 速 的 了 解 4. 敏 捷 的 反 應 5. 正 確 的 記 憶 6. 精 密 的 思 想 7. 妥 當 的 判 斷 8. 豐 富 的 想 像 9. 創 造 的 能 力 10. 推 理 的 能 力 11. 組 織 的 能 力 12. 分 析 的 能 力

More information

!!!" #$ %& ()#*+ %,!" #--. #! % %! % %" & $! % $" # - #+$/0 - -*,/0 ). %*- #)%* #)%, 9:;"74 < #)*+ < 9:;"74 #- = #*0>? A7BC""7 D #)*+ #)

!!! #$ %& ()#*+ %,! #--. #! % %! % % & $! % $ # - #+$/0 - -*,/0 ). %*- #)%* #)%, 9:;74 < #)*+ < 9:;74 #- = #*0>? A7BC7 D #)*+ #) "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

Microsoft Word - 2015司考真?行政法勘?大表.doc

Microsoft Word - 2015司考真?行政法勘?大表.doc 真 题 书 页 数 P220 P240 P241 P251 题 目 第 6 题 2015 司 考 真 题 行 政 法 与 行 政 诉 讼 法 勘 误 表 格 更 改 内 容 分 析 更 改 为 : 程 序 正 当 原 则 的 内 容 包 括 : 行 政 公 开 ; 公 众 参 与 和 公 务 回 避 选 项 A 中, 环 保 局 对 当 事 人 的 处 罚 听 证, 应 当 由 行 政 机 关 指

More information

!"#"!"## $

!#!## $ !"#"!"## $ !"#"!"#" $#%&!! &()!$$&! (#&*) (+#&$!$&*) #%&$ (!&*)"&,,&,)!"#" # &,!%&,,""" (,"(&(!!"#" -!.!"#" $,"&(! &() *!*&#!$&*) # !"#"!"#" #!$!"#" % &!"#" #"! !!!" # # $ ($(!"# $% & ! " #$%$! " ! " #

More information

!"#$%"#$!& () #*("+$,# -+(&. )!""# $ $ $ $ $ $ $ $ $ !!!"#$%#$&!"#$% #" %#&# %# (%!) (&#"*%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " "# (&$")(!*+,*)-%$ ".%).(%/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $ (&$")(!*+ &$*$(&$(!*+,*)-%$

More information

xtj

xtj 针 灸 学 试 题 绪 言 试 题 一 选 择 题 ( 一 )A 型 题 1. 针 灸 学 的 指 导 理 论 是 ( ) A. 中 医 理 论 B. 经 络 理 论 C. 腧 穴 理 论 D. 刺 灸 理 论 E. 脏 象 理 论 2. 针 灸 学 起 源 于 我 国 的 时 代 是 ( ) A. 青 铜 器 时 代 B. 石 器 时 代 C. 仰 韶 文 化 时 期 D. 奴 隶 制 度 时 代

More information

爱学习

爱学习 2013 中 建 教 育 二 级 建 造 师 建 设 工 程 施 工 管 理 点 题 班 习 题 ( 一 ) 一 单 项 选 择 题 ( 共 70 题, 每 题 1 分, 每 题 的 备 选 项 中, 只 有 1 个 最 符 合 题 意 ) 1 建 设 工 程 项 目 管 理 就 是 自 项 目 开 始 到 完 成, 通 过 ( ) 使 项 目 目 标 得 以 实 现 A 项 目 策 划 和 项 目

More information

CIP 1500 / ISBN X Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. D CIP edu. cn

CIP 1500 / ISBN X Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. D CIP edu. cn 1500 CIP 1500 /. 2006. 8 ISBN 7 5625 2128X Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. D920. 5 44 CIP 2006 087648 1500 388 430074 027 87482760 027 87481537 E-mail cbb@cug. edu. cn 2006 8 1 2006 8 1 850 1 168 1 /32 8. 625 220 26. 00 1.

More information

Microsoft Word - 國文封面

Microsoft Word - 國文封面 臺 北 區 公 立 高 中 九 十 七 學 年 度 第 二 學 期 大 學 入 學 指 定 科 目 第 一 次 聯 合 模 擬 考 試 國 文 考 科 - 作 答 注 意 事 項 - 考 試 時 間 :80 分 鐘 題 型 題 數.. 選 擇 題 共 24 題 非 選 擇 題 共 二 大 題 作 答 方 式 : 選 擇 題 用 2B 鉛 筆 在 答 案 卡 上 作 答, 修 正 時 應 以 橡 皮

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 020-4... - -. I207. 62 CIP ( 2002 ) 035654 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 030 : 78. 125 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 020-4

More information

"!! " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #$$%!& #$$%! " #! "

!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #$$%!& #$$%! #! "!! " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #$$! #$$! " #! " " "!!##$! (!##$ $!##!##! " " *$!!.$ $ /$ $ * 1. 2 4 $ 4# #4 $ 4 /!!$ # *. / 1$ 1 ### 564 " #! 564 * " 7 # 7. " 7 # 7 1 " 7! # 7 2 / " 7! # 7

More information

实 信 用 的 原 则 " 其 中, 诚 实 信 用 原 则 是 指 民 事 主 体 进 行 民 事 活 动 时, 均 应 诚 实, 不 作 假, 不 欺 诈, 不 损 害 他 人 利 益 和 社 会 利 益, 正 当 地 行 使 权 利 和 履 行 义 务 甲 将 平 房 售 与 丙 而 未 告

实 信 用 的 原 则 其 中, 诚 实 信 用 原 则 是 指 民 事 主 体 进 行 民 事 活 动 时, 均 应 诚 实, 不 作 假, 不 欺 诈, 不 损 害 他 人 利 益 和 社 会 利 益, 正 当 地 行 使 权 利 和 履 行 义 务 甲 将 平 房 售 与 丙 而 未 告 2012 年 司 法 考 试 模 拟 试 题 及 习 题 详 细 解 析 一 单 项 选 择 题, 每 题 所 给 的 选 项 中 只 有 一 个 正 确 答 案 本 部 分 1-50 题, 每 题 1 分, 共 50 分 1 甲 有 平 房 一 间 某 日, 甲 得 知 乙 将 于 该 平 房 南 建 高 楼 一 栋, 一 旦 高 楼 建 成, 该 平 房 即 无 阳 光 可 见 次 日, 甲 将

More information

2010年江西公务员考试行测真题

2010年江西公务员考试行测真题 2010 年 江 西 省 公 务 员 录 用 考 试 行 政 职 业 能 力 测 验 真 题 说 明 这 项 测 验 共 有 五 个 部 分,135 道 题, 总 时 限 120 分 钟 各 部 分 不 分 别 计 时, 但 都 给 出 了 参 考 时 限, 供 以 参 考 以 分 配 时 间 请 在 机 读 答 题 卡 上 严 格 按 照 要 求 填 写 好 自 己 的 姓 名 报 考 部 门,

More information

日照县志0903-.FIT)

日照县志0903-.FIT) 据 清 光 绪 十 二 年 版 市 档 案 局 ( 馆 ) 重 印 编 辑 委 员 会 名 誉 主 任 毛 继 春 徐 清 主 任 梁 作 芹 副 主 任 朱 世 国 傅 海 军 郑 昭 伟 孙 玉 生 刘 克 平 吴 建 华 成 员 张 传 满 张 传 鹏 田 伟 刘 祥 云 徐 田 霞 宋 莉 媛 主 编 梁 作 芹 副 主 编 朱 世 国 吴 建 华 吴 建 华 范 莉 莉 李 宛 荫 孙 晓

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ,,, :,,,,,,, ( CIP) /. :, 2001. 9 ISBN 7-5624-2368-7.......... TU311 CIP ( 2001) 061075 ( ) : : : : * : : 174 ( A ) : 400030 : ( 023) 65102378 65105781 : ( 023) 65103686 65105565 : http: / / www. cqup.

More information