smk_mokuji_sc_F_cony.indd

Size: px
Start display at page:

Download "smk_mokuji_sc_F_cony.indd"

Transcription

1 住友化学百年历史 住友化学百年历史

2

3

4 DNA CEO

5 ICT 100 COO

6

7

8 1 8

9 9

10 2 10

11 11

12 12

13 80,000 70,000 60,000 % ,000 6,000 5,000 4, , , ,000 2, , , ,000 10,

14 3 1,

15 (%) 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,

16 4 16

17 17

18 5 18

19 (%) (%) 3, , ,000 1,500 1,

20 6 20

21 (%)

22 7 22

23 %

24 8 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,

25 25

26 9 % kl /

27 27

28 10 28

29 1,200 1,000 % Sumitomo Aluminium Smelting Co., 0 0 Ltd

30 30

31 350 NZAS Asahan

32 11 32

33 33

34 12 34

35 35

36 13 36

37 37

38 14 % 4, , , ,500 2, ,500 1,

39 LED ITO ITO 39

40 15 40

41 41

42 16 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 %

43 %

44 44

45 45

46 17 46

47 47

48 * () * 48

49 49

50 * Sumitomo Chemical (Asia Pacific) Pte Ltd * 50

51 51

52 ** Sumitomo Chemical Europe S.A./N.V. * ** ** * ** 52

53 53

54 * Sumitomo Chemical America, Inc. * 54

55 55

56 56

57 57

58

59

60

61 住友化学百年历史 健康 农业相关事业领域 大连住化凯飞化学有限公司 Valent U.S.A. Corp. Valent Biosciences Corp. 住友化学 上海 有限公司 上海来福特日用化学品有限公司 Pace International, LLC 台湾住友化学股份有限公司 Sumitomo Chemical do Brasil Representações Limitada Sumitomo Chemical Agro Seoul, Ltd. McLaughlin Gormley King Company Valent de Mexico S.A. de C.V. Valent Biosciences de Chile S.A. 医药品领域 Sunovion Pharmaceuticals Inc. Kenogard S.A. Sumitomo Chemical (U.K.) plc Dainippon Sumitomo Pharma America Holdings, Inc. Philagro France S.A.S. 住友制药 苏州 有限公司 Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. Boston Biomedical, Inc. Philagro Holding S.A. Sumitomo Chemical Italia S.r.l. Philagro South Africa (Pty) Ltd. 其他 Sumitomo Chemical America, Inc. Vector Health International Ltd. Sumitomo Chemical Capital America, Inc. Sumitomo Chemical East Africa Limited Sumitomo Chemical Europe S.A./N.V. Sumitomo Chemical India Private Limited Cambridge Display Technology Ltd. Sumitomo Chemical Enviro-Agro Asia Pacific Sdn. Bhd. S.C.C. Insurance Pte. Ltd. Sumitomo Chemical (Thailand), Co., Ltd. Sumitomo Chemical (Asia Pacific) Pte Ltd Sumitomo Chemical Philippines Inc. 住化金港商贸 大连 有限公司 Sumitomo Chemical Vietnam, Co., Ltd. 住化商务服务 大连 有限公司 Sumitomo Chemical Australia Pty Ltd 大连住化金港化工有限公司 Sumitomo Chemical Turkey A.S. 西雅图 住友化学投资 中国 有限公司 马尔伯勒 明尼阿波利斯 利伯蒂维尔 波士顿 纽约 沃尔纳特克里克 威尔明顿 格里芬 菲尼克斯 瓜达拉哈拉 圣保罗 圣地亚哥 61 smk_shiryou_sc_cony.indd 61 14/12/02 10:42

62 62

63 63

64 住友化学百年历史 住友化学百年历史

目 錄 項 目 頁 次 一 封 面 1 二 目 錄 2 三 會 計 師 核 閱 報 告 書 3 四 合 併 資 產 負 債 表 4 五 合 併 綜 合 損 益 表 5 六 合 併 權 益 變 動 表 6 七 合 併 現 金 流 量 表 7 八 合 併 財 務 季 報 告 附 註 ( 一 ) 公 司

目 錄 項 目 頁 次 一 封 面 1 二 目 錄 2 三 會 計 師 核 閱 報 告 書 3 四 合 併 資 產 負 債 表 4 五 合 併 綜 合 損 益 表 5 六 合 併 權 益 變 動 表 6 七 合 併 現 金 流 量 表 7 八 合 併 財 務 季 報 告 附 註 ( 一 ) 公 司 股 票 代 碼 :2353 宏 碁 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 合 併 財 務 季 報 告 民 國 一 五 年 及 一 四 年 三 月 三 十 一 日 ( 內 附 會 計 師 核 閱 報 告 ) 公 司 地 址 : 台 北 市 復 興 北 路 369 號 7 樓 之 5 台 北 辦 事 處 : 新 北 市 汐 止 區 新 台 五 路 一 段 88 號 8 樓 電 話 :(02)2696

More information

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:【】

证券代码:002594        证券简称:比亚迪        公告编号:【】 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 比 亞 迪 股

More information

EPSON Safety Instructions Manual

EPSON Safety Instructions Manual ... 2... 9... 11... 12 Epson... 14 1 2 3 4 5 ( ) A/V 50cm 6 7 + - 8 LCD LCD LCD 9 14 UL NEMKO CSA FIMKO BSI LCIE IMQ CEBEC SAA KEMA OVE PSE SEV EK SEMKO CCC DEMKO PSB VDE 10 CD-ROM http://www.epson.com

More information

untitled

untitled 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 194.9 18.1 37.2 43.9 19.8 112.1 13 14 1.24 0.93 1 0.57 1 0.96 1 1 10.61 9.04 1 8.01 1 7.63 1 6.86 1 11.65% 15 16 17 18 19 20 34% 17% 49% 35.52% 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

More information

重 要 提 示

重 要 提 示 ZTE ZTE CORPORATION 2 3 4 7 10 12 28 32 35 83 84 108 1 A H 771 2 3G 144 Kbps 384 Kbps 2 Mbps 64 KbpsITU IMT-2000 3GPP 3GPP2 3G CDMA 2G (PN) CDMA2000 CDMAOne 2 Mbps 1xRTT 1xEVDO 1xEVDV GSM 170 TDMA IP

More information

Microsoft Word - 105_康舒104年報0520.docx

Microsoft Word - 105_康舒104年報0520.docx 股 票 代 碼 :6282 一 四 年 度 年 報 刊 印 日 期 : 中 華 民 國 一 五 年 五 月 九 日 查 詢 年 報 網 址 :http://mops.twse.com.tw http://www.acbel.com 一 本 公 司 發 言 人 : 發 言 人 : 蕭 秀 宇 / 經 營 管 理 室 協 理 代 理 發 言 人 : 葉 金 卯 / 財 務 本 部 資 深 經 理 電 話

More information

ZTE CORPORATION 2008 3 20 2007 12 31 1 1997 11 A A 2004 12 H A 100 500 2 ...4...6...7...9...12...13...17...24...39...58...59...75...85...87...107...108...228...229...311 3 4 A, H ITU ( ) 5 3G 144Kbps 384

More information

[ ] 1978 E.W Paudey 28 [ ] Dodge [ ] 1992 1 [ ] 1986 1969 1989 276 1988 65 1985 177 [ ] 1982 128 1988 271 330 D B 12 1984 1 [ ] 1980

More information

A 000725 00 1 2 4 6 7 12 14 14 CEO COO 2003 1 1 : BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. BOE 2 A A A 000725 B B 200725 3 10 10 100016 http://www.boe.com.cn web.master@boe.com.cn 4 5 010 64366264 010 64366264 hfzhong@boe.com.cn

More information

untitled

untitled 1949 10 2016500 119 02328 68.98% 75.0% 80.0% 95.45% 100% 100% 100% 2 3 25 42 43 81 2016 6 30 2015 12 31 (%) 902,276 843,468 7.0 738,847 686,273 7.7 163,429 157,195 4.0 (1) 2.85 2.74 4.2 6 30 6 2016 2015

More information

2 3 4 7 11 19 21 24 42 44 45 46

2 3 4 7 11 19 21 24 42 44 45 46 TCL CORPORATION 2004 2 3 4 7 11 19 21 24 42 44 45 46 1. TCL TCL TCL Corporation TCL Corp. 2. 3. : 0752-2288389 0755-26826552,0752-2382511 : ir@tcl.com 0755-26894118,0752-2382517 0755-26826552,0752-2382511

More information

untitled

untitled G 000725 00 CEO COO 2006 1 1: BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. BOE 2 A G A 000725 B B 200725 3 10 10 100016 http://www.boe.com.cn web.master@boe.com.cn 4 5 01064318888 01064366264 hfzhong@boe.com.cn boecapital@boe.com.cn

More information

Power & Flexibility MEIDEN MOTOR DRIVE SYSTEM MEIDEN MOTOR DRIVE SYSTEM Meiden Europe Ltd. Meiden America, Inc. Meiden Technical Center North America LLC Dubai Branch Meiden India Pvt. Ltd. Meiden

More information

目錄 財務摘要 2 合併股東權益變動表 53 董事長報告 3 合併現金流量表 55 管理層討論與分析 5 資產負債表 57 董事 監事及高級管理層 11 利潤表 59 企業管治報告 19 股東權益變動表 60 董事會報告 32 現金流量表 62 監事會報告 46 財務報表附註 64 審計報告 48 詞彙表 168 合併資產負債表 50 公司基本資料 170 合併利潤表 52 註 1. 2. 本年度報告中的財務數據根據中國會計準則編製

More information

SMK环境报告书2009

SMK环境报告书2009 Contents 1995SMK corporate citizen RoHSRoHSJ-MossREACH SMK CO2 298 28 1 2 3 4 4 5 6 7 9 1 28284129331 Gate City Office ASIA SMK High-Tech Taiwan Trading Co., Ltd. SMK Electronics (H.K.) Ltd. SMK Trading

More information

2 3 5 8 10 12 14 16 17 18 20 169 178 186 187 1. 2. 5,722,961,086 5,180,417,557 10% 1,431,472,973 1,051,863,210 36% 1,219,829,085 857,455,315 42% 1.04 0.73 2 2015 LKJ IGBT IGBT 2015 4 SMD100% 2015 3 2015

More information

70653.indb

70653.indb 1999 8 2000 7 2000 10 2003 7 2003 8 2003 11 2004 2005 3 2005 7 2006 7 2006 8 2006 10 2006 11 9 2009 8 2009 9 2010 3 ISO 9001 TüV Rheinland QUY200 12ZLJ520GQX QUY600 YZ27 CIFA 56 1,000QUY1000 5,200D5200

More information

预 测 回 报 率 预 测 股 价 涨 幅 +24.8% 预 测 股 息 收 益 率 3.3% 预 测 股 票 回 报 率 +28.1% 市 场 回 报 率 假 设 9.4% 预 测 超 额 回 报 率 +18.7% 风 险 声 明 公 司 战 略 转 型 后, 收 入 和 利 润 增 速 相 较

预 测 回 报 率 预 测 股 价 涨 幅 +24.8% 预 测 股 息 收 益 率 3.3% 预 测 股 票 回 报 率 +28.1% 市 场 回 报 率 假 设 9.4% 预 测 超 额 回 报 率 +18.7% 风 险 声 明 公 司 战 略 转 型 后, 收 入 和 利 润 增 速 相 较 Global Research 2014 年 1 月 13 日 快 评 美 的 集 团 股 权 激 励 有 望 助 业 绩 稳 定 增 长 股 权 激 励 方 案 推 出, 行 权 价 略 高 于 市 场 价 美 的 集 团 公 布 整 体 上 市 后 的 股 权 激 励 方 案, 计 划 授 予 期 权 4060 万 份, 全 部 行 权 后 占 公 司 股 权 比 例 2.41% 计 划 分 三

More information

<313031A67EA4A4A4E5A67EB3F82D2DA743B8D1AA522E706466>

<313031A67EA4A4A4E5A67EB3F82D2DA743B8D1AA522E706466> 71001301 (06)253-212160 11073923 (02)8786-8899 407677 (04)2359-115815 71001301 (06)253-212160 800533013 (07)222-71917 71001301 (06)253-212160 744437 (06)599-151133 407677 (04)2359-115815 32606301 (03)478-41437

More information

118 120 122 124 125 126 134 136 137 138 140 144 146 152 161 162 163 117 118 4,326 1,550 1,264 2.89 1.80 438,000,000 1,722 461 1,468 2,141 3,277 5,369 4,201 1,436 1,189 2.71 1.70 438,000,000 1,731 442 1,372

More information

Challenges for the Future 8.7 7

Challenges for the Future 8.7 7 215 Challenges for the Future 8.7 7 5, 5 195 196 197 198 199 1995 2 21 225 2 4 6 8 4 12,15 3,433 287 15,869 4,438 2,18 3,46 666 5,612 215 3 15,869 215 3 213 12,16 1,214 1,272 781 55 299 32 493 1 18,466

More information

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* 6869 6 31 32 33 34 66 9 201 74 76 HH 183 22 9 430073 24 H 183 22 9 430073 * ................................................................

More information

经 济 增 速 持 续 下 滑, 国 际 投 资 者 担 心 决 策 层 正 用 尽 政 策 未 来 或 无 计 可 施 的 确, 通 过 基 建 投 资 和 信 贷 扩 张 稳 增 长 的 政 策 空 间 和 有 效 性 都 在 减 弱, 而 且 也 无 法 扭 转 当 前 的 经 济 下 行 趋

经 济 增 速 持 续 下 滑, 国 际 投 资 者 担 心 决 策 层 正 用 尽 政 策 未 来 或 无 计 可 施 的 确, 通 过 基 建 投 资 和 信 贷 扩 张 稳 增 长 的 政 策 空 间 和 有 效 性 都 在 减 弱, 而 且 也 无 法 扭 转 当 前 的 经 济 下 行 趋 Global Research 2016 年 2 月 24 日 宏 观 要 点 还 有 哪 些 政 策 工 具 可 供 选 择? Economics & Macro Strategy 决 策 层 是 否 正 用 尽 政 策 未 来 或 无 计 可 施? 金 融 危 机 后, 中 国 经 历 了 信 贷 快 速 大 幅 扩 张 以 刺 激 经 济 增 长 的 一 段 时 期 几 年 过 去, 投 资

More information

45528c993FSC1.cvw

45528c993FSC1.cvw 股 票 代 碼 :6277 宏 正 自 動 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 季 報 表 民 國 九 十 九 年 及 九 十 八 年 九 月 三 十 日 ( 內 附 會 計 師 核 閱 報 告 ) 公 司 地 址 : 台 北 縣 汐 止 市 大 同 路 二 段 125 號 3 樓 電 話 :(02)8692-6789 ~1~ 目 錄 項 目 頁 次 一 封 面 1 二 目 錄 2 三 會 計

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAB7B4F8B2C6B2FAB1A3CFD5B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB3A5B8B6C4DCC1A6B6FEB4FA32303136C4EAB6FEBCBEB6C8B1A8B8E6D5AAD2AA2D30373235>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAB7B4F8B2C6B2FAB1A3CFD5B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB3A5B8B6C4DCC1A6B6FEB4FA32303136C4EAB6FEBCBEB6C8B1A8B8E6D5AAD2AA2D30373235> 保 险 公 司 偿 付 能 力 报 告 摘 要 史 带 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 Starr Property & Casualty Insurance(China) Company Limited 2016 年 第 2 季 度 目 录 ( 一 ) 基 本 信 息 ( 二 ) 主 要 指 标 ( 三 ) 实 际 资 本 ( 四 ) 最 低 资 本 ( 五 ) 风 险 综 合 评 级 (

More information

系 列 产 品 技 术 汇 亨 专 业 地 坪 解 决 方 案 带 来 令 人 惊 奇 的 施 工 和 固 化 时 间, 施 工 后 2 小 时 即 可 使 用, 同 样 具 有 诱 人 的 饰 面 多 种 创 意 性 色 彩 混 合 饰 面, 尤 其 适 用 于 商 业 地 坪, 由 于 具 有

系 列 产 品 技 术 汇 亨 专 业 地 坪 解 决 方 案 带 来 令 人 惊 奇 的 施 工 和 固 化 时 间, 施 工 后 2 小 时 即 可 使 用, 同 样 具 有 诱 人 的 饰 面 多 种 创 意 性 色 彩 混 合 饰 面, 尤 其 适 用 于 商 业 地 坪, 由 于 具 有 快 干 技 术 改 变 着 : 99 零 售 99 教 育 99 食 品 和 饮 料 99 休 闲 99 办 公 室 99 健 康 医 疗 www.flowcreteasia.com 系 列 产 品 技 术 汇 亨 专 业 地 坪 解 决 方 案 带 来 令 人 惊 奇 的 施 工 和 固 化 时 间, 施 工 后 2 小 时 即 可 使 用, 同 样 具 有 诱 人 的 饰 面 多 种 创 意 性

More information

一 本 公 司 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 連 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 發 言 人 : 湯 偉 珍 職 稱 : 資 深 專 員 聯 絡 電 話 : (04)26875100 轉 661 電 子 郵 件 信 箱 :

一 本 公 司 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 連 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 發 言 人 : 湯 偉 珍 職 稱 : 資 深 專 員 聯 絡 電 話 : (04)26875100 轉 661 電 子 郵 件 信 箱 : 一 本 公 司 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 連 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 發 言 人 : 湯 偉 珍 職 稱 : 資 深 專 員 聯 絡 電 話 : (04)26875100 轉 661 電 子 郵 件 信 箱 : tangweichen@yungshingroup.com 代 理 發 言 人 : 謝 國 燻 職 稱 : 經 理 聯 絡 電 話 : (04)26875100

More information

untitled

untitled 1 2 4 6 8 10 13 14 16 21 37 45 46 64 66 82 83 208 3 4 5 LTE 6 UPP SDR V4 ATCA 7 8 9 10 11 12 13 2,589.6 4,360.2 3,250.2 2,732.9 941.9 259.3 83.6 447.0 50.3 24.1 207.4 91.3 517.4 2010 2009 2008 70,263.9

More information

目 录 内 资 品 牌 市 场 份 额 上 升... 3 化 妆 品 市 场 增 长 强 劲... 3 胡 昀 昀, CFA 分 析 师 S1460513010001 +86-213-866 8964 近 年 来 国 内 企 业 开 始 崛 起

目 录 内 资 品 牌 市 场 份 额 上 升... 3 化 妆 品 市 场 增 长 强 劲... 3 胡 昀 昀, CFA 分 析 师 S1460513010001 +86-213-866 8964 近 年 来 国 内 企 业 开 始 崛 起 Global Research 2015 年 7 月 13 日 中 国 化 妆 品 行 业 内 资 品 牌 兴 起, 重 塑 行 业 竞 争 格 局 Equities 中 国 化 妆 品 业 内 资 品 牌 份 额 上 升 中 国 的 化 妆 品 市 场 早 在 上 世 纪 80 年 代 就 向 国 际 企 业 开 放 近 年 来, 国 际 品 牌 的 主 导 地 位 遭 遇 挑 战, 内 资 品

More information

(RICI Heath) AR chi.indb

(RICI Heath) AR chi.indb RICI HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED : 1526 2016 2 6 8 9 10 12 16 28 48 67 81 88 2017 2017 6 2 2016 6 23 2015 5 20 2014 7 11 2013 11 6 500 2 2014 7 11 (i)(ii) 2015 2 16 2015 6 29 3 2016 10 6 2016 10 6 2008

More information

untitled

untitled Headquarters Nakanoshima Mitsui Building 3-3-3 Nakanoshima, Kita-ku Osaka, 530-0005, Japan Phone : +81-6-6441-0011 URL : http://tsubakimoto.com Chain & Power Transmission Sales 1-3 Kannabidai 1-chome Kyoutanabe,

More information

Chi.indd

Chi.indd 1398 2012 9 30 13.09 1. 1.1 1.2 2012 10 30 2012 16133 1.3 1.4 1 2. 2.1 A 601398 H 1398 A 113002 55 100140 86-10-66108608 86-10-66107571 ir@icbc.com.cn 2.2 2.2.1 2012 9 30 2011 12 31 % 17,371,150 15,476,868

More information

Sinolink Worldwide Holdings Limited 2014 6 30 2014 6 30 6 30 2014 2013 3 142,670 179,994 (53,656) (73,428) 89,014 106,566 95,238 114,604 (1,427) (1,07

Sinolink Worldwide Holdings Limited 2014 6 30 2014 6 30 6 30 2014 2013 3 142,670 179,994 (53,656) (73,428) 89,014 106,566 95,238 114,604 (1,427) (1,07 1168 2014 2014 6 30 21% 1.427 17% 8,900 49% 2,290 51% 0.65 * - 1 - Sinolink Worldwide Holdings Limited 2014 6 30 2014 6 30 6 30 2014 2013 3 142,670 179,994 (53,656) (73,428) 89,014 106,566 95,238 114,604

More information

太 古 公 司 二 零 一 四 年 報 告 書 213 ( 續 ) Bao Wei Enterprises Limited 82 100 1 股, 每 股 1 美 元 物 業 買 賣 澤 景 控 股 有 限 公 司 82 100 2 股, 每 股 1 美 元 物 業 投 資 Charming Gra

太 古 公 司 二 零 一 四 年 報 告 書 213 ( 續 ) Bao Wei Enterprises Limited 82 100 1 股, 每 股 1 美 元 物 業 買 賣 澤 景 控 股 有 限 公 司 82 100 2 股, 每 股 1 美 元 物 業 投 資 Charming Gra 212 53 Stubbs Road Development Co. Limited 82 100 5,000,000 股 物 業 發 展 國 泰 有 限 公 司 ^ 82 100 807 股 物 業 投 資 永 順 利 發 展 有 限 公 司 82 100 1,000 股 物 業 投 資 太 古 城 中 心 控 股 有 限 公 司 82 100 100 股 物 業 投 資 高 雲 置 業 有 限

More information

China Cosco final cover

China Cosco final cover 03 2 3 4 6 9 14 28 37 68 69 81 83 84 86 87 88 90 92 208 01 100% 52% 12432.2 40 120 66 16 9 55 291 70 84 20 2,600 1,042,852 11% 16.23% 50% 02 03 158 12 100031 183 49 CEO ** * ** * ** H 183 17 1712-1716

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D32303134C4EAB1A8B5DAB6FEB8E52D36C9CFBDBBCBF9BEBBB8E5>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D32303134C4EAB1A8B5DAB6FEB8E52D36C9CFBDBBCBF9BEBBB8E5> 2014 年 年 度 报 告 (A 股 股 票 代 码 :601857) 2015 年 3 月 目 录 重 要 提 示 1 公 司 基 本 情 况 简 介 2 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 5 股 份 变 动 及 股 东 情 况 8 董 事 长 报 告 13 业 务 回 顾 15 管 理 层 对 财 务 状 况 和 经 营 结 果 的 讨 论 及 分 析 19 重 要 事 项 30 关

More information

股份有限公司

股份有限公司 公 司 代 码 :600143 公 司 简 称 : 金 发 科 技 金 发 科 技 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定

More information

00 ( CEO COO

00 ( CEO COO 00 ( A 000725 00 ( CEO COO 00 ( 1 3 6 10 13 15 17 27 29 32 33 ( 1 BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. BOE 2 3 10 010 64366264 010 64366264 hfzhong@boe.com.cn 4 10 10 100016 http://www.boe.com.cn web.master@boe.com.cn

More information

262,113 5.00 65,825 5.00 60,000 5.00 12,240 5.00 146,685 5.00 52,028 5.01 149,624 5.02 94,980 5.07 Aicent Inc. 16,890 5.09 183,355 5.14 104,255 5.21 80,000 5.26 93,132 5.34 168,480 5.34 84,267 5.42 112,381

More information

Microsoft Word - 1.103年報-2015.5.25.docx

Microsoft Word - 1.103年報-2015.5.25.docx 一 本 公 司 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 聯 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 : 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 : 施 啟 寅 姓 名 : 何 頎 胤 職 稱 : 協 理 職 稱 : 董 事 長 特 別 助 理 電 話 :(02)2567-5001 電 話 :(02)2567-5001 電 子 郵 件 信 箱 :ir@mos.com.tw 電 子 郵 件 信

More information

00.Cover-30041c

00.Cover-30041c 2 8 10 12 17 22 44 76 77 101 106 114 115 117 118 119 120 124 126 272 1) 2 200533 2009 1231146 561,03850145 6711 2161 20091231400 200912 31439222 21736,572,031 51% 1199 51%49% 29 400 2009 123128 142 200912

More information

RW Focus Asia Whitepaper CH1029

RW Focus Asia Whitepaper CH1029 F CUSASIA 1 Robert Walters Focus Asia Whitepaper Matthew Bennett Robert Walters 2 03 04 06 08 10 13 13 14 3 4 5 Robert Walters Focus Asia Whitepaper 6 7 Robert Walters Focus Asia Whitepaper 8 9 Robert

More information

ZTE CORPORATION

ZTE CORPORATION 易 聯 易 不 不 不 ZTE CORPORATION 立 763 聯 易 列 易 零零 年 年度 參 爲 零零 年 行 立 六 行 爲 良 李 聯 立 行 李 ZTE CORPORATION 2009 6 30 1 ...3...5...7...9...12...14...25 ()...37...135 2 ITU A, H () 3 4 3G 3Gthird generation CDMA Kbp/s

More information

Chi BoCom H (insert Cover and Back cover).indb

Chi BoCom H (insert Cover and Back cover).indb 2 2 49 3 4 27 30 50 55 93 33 38 41 44 2011 6 30 2011 6 30 2010 12 31 % 4,347,717 3,951,593 10.02 2,433,056 2,236,927 8.77 4,099,307 3,727,936 9.96 3,157,975 2,867,847 10.12 247,542 222,773 11.12 4.40 3.96

More information

目 錄 第 一 節 重 要 提 示 和 釋 義 2 第 二 節 公 司 簡 介 4 第 三 節 會 計 數 據 和 財 務 指 標 摘 要 7 第 四 節 董 事 會 報 告 10 第 五 節 重 要 事 項 40 第 六 節 股 本 變 動 及 股 東 情 況 43 第 七 節 優 先 股 相 關

目 錄 第 一 節 重 要 提 示 和 釋 義 2 第 二 節 公 司 簡 介 4 第 三 節 會 計 數 據 和 財 務 指 標 摘 要 7 第 四 節 董 事 會 報 告 10 第 五 節 重 要 事 項 40 第 六 節 股 本 變 動 及 股 東 情 況 43 第 七 節 優 先 股 相 關 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 併 表 明 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 中 國 光 大

More information

<4D F736F F D20312D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E A3A8C1AABDBBCBF9A3A92E646F6378>

<4D F736F F D20312D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E A3A8C1AABDBBCBF9A3A92E646F6378> 2015 年 度 报 告 (A 股 股 票 代 码 :601857) 2016 年 3 月 目 录 重 要 提 示 1 公 司 基 本 情 况 简 介 2 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 5 股 份 变 动 及 股 东 情 况 8 董 事 长 报 告 13 业 务 回 顾 15 管 理 层 讨 论 与 分 析 20 重 要 事 项 32 关 联 交 易 42 公 司 治 理 52 股 东

More information

65499.indb

65499.indb Bank of Communications Co., Ltd. 3328 13.09(2) 2008 2009 3 18 * * * * * * * * # Ian Ramsay Wilson # Thomas Joseph Manning # # # # * # : 601328 1908 2005 6 2007 5 105 297 69 166 2,6368 20081,00066 54 (ISMS)

More information

(Chi).indd

(Chi).indd 1398 2011 9 30 13.09 1. 1.1 1.2 2011 10 27 2011 1.3 1.4 1 2. 2.1 A 601398 H 1398 A 113002 55 100140 86-10-66108608 86-10-66106139 ir@icbc.com.cn 2.2 2.2.1 2011 9 30 2010 12 31 % 15,127,002 13,458,622 12.40

More information

SE7M-B021-C/

SE7M-B021-C/ SE7M 住友全電動微小精件專用射出成形機 SUMITOMO ALL-ELECTRIC INJECTION MOLDING MACHINE for PRECISE MICRO PARTS SE7M V:300mm/s 0 14ms(300mm/s) 4 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 /=2.06% 7.5 7.3 7.1 6.9 6.7 6.5 Range=0.01mm 75 70 65

More information

(Chi)_Application Proof_.indb

(Chi)_Application Proof_.indb 2016[] (steatosis) [] [] 200947 BioLiveScale BioLiveScale20041126 (société par actions simplifiée)2014630 12 2016 6 24 [] 20156 13 67 [2004]67 2015429[][] Echosens SA2001620 (société anonyme) 622 Furui

More information

2003半年报全文.PDF

2003半年报全文.PDF 2003, 1 2003 2003 3 5 7 8 17 19 65 2 2003 1 2 600380 3 5002 23F 518008 http://www.taitai.com : taitai@taitai.com 4 5 5002 23F 0755-8247 8966 0755-8247 8967 taitai@taitai.com 6 : http://www. sse.com.cn

More information

2 2.1 ICT + M-ICT 1.0M-ICT M-ICT 2.0 VR/AR 4G % 4G % 0.69 M-ICT ,668, ,893,897

2 2.1 ICT + M-ICT 1.0M-ICT M-ICT 2.0 VR/AR 4G % 4G % 0.69 M-ICT ,668, ,893,897 ZTE CORPORATION 763 13.09(2) 13.10B 571 XIVA 1 1.1 1.2 1.3 Bingsheng Teng 1.4 1.5 1.6 http://www.cninfo.com.cn 1 2 2.1 ICT + M-ICT 1.0M-ICT M-ICT 2.0 VR/AR 4G 2016 1 9 715.644.44% 4G 28.599.78% 0.69 M-ICT

More information

ZTE中兴

ZTE中兴 2006 6 30 2 ...4...6...8...10...14...17...35...43...100...125 3 A H ITU 4 5 3G 144Kbps 384 Kbps 2 Mbps 64 KbpsITU IMT-2000 3GPP 3GPP2 3G ADSL 1.547 Mbps 128 Kbps ASON,,, CDMA 2G PN CDMA2000 CDMAOne 2 Mbps

More information

緯 創 資 通 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 民 國 九 十 年 十 二 月 三 十 一 日 ( 內 附 會 計 師 查 核 報 告 ) 公 司 地 址 : 新 竹 市 科 學 工 業 園 區 新 安 路 7 號 1 樓 電 話 :(02)8691-2888 1

緯 創 資 通 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 民 國 九 十 年 十 二 月 三 十 一 日 ( 內 附 會 計 師 查 核 報 告 ) 公 司 地 址 : 新 竹 市 科 學 工 業 園 區 新 安 路 7 號 1 樓 電 話 :(02)8691-2888 1 緯 創 資 通 股 份 有 限 公 司 財 務 報 告 民 國 九 十 年 十 二 月 三 十 一 日 公 司 地 址 : 新 竹 市 科 學 工 業 園 區 新 安 路 7 號 1 樓 電 話 :(02)8691-2888 1 緯 創 資 通 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 民 國 九 十 年 十 二 月 三 十 一 日 ( 內 附 會 計 師 查 核 報 告 ) 公 司 地 址 : 新

More information

(90 ( (91 (

(90 ( (91 ( 8053 231304 (03577-3177 -1- (90 (100690 (91 (144183-2- (93.03.29 (93.03.29 11xx 21xx 1100 1 $ 864,291 $ 379,602 $ 216,616 2102 $ 1,387,173 $ 1,883,814 $ 1,224,070 1120-1140 3 2,702,527 1,999,629 1,229,303

More information

(Fast Retailing) AR.indb

(Fast Retailing) AR.indb FAST RETAILING CO., LTD. 2015/16 2015.9.1 2016.8.31 2 3 6 13 24 28 66 72 80 81 82 82 84 85 86 137 139 140 142 146 146 147 148 149 150 Ernst & Young ShinNihon LLC UFJ 97 1 Midtown Tower 107-6231 132 7 702

More information

65499.indb

65499.indb : 601328 1908 2005 6 2007 5 105 297 69 166 2,6368 20081,00066 54 (ISMS) ISO27001 2010 2 12 16 24 30 71 78 95 102 108 124 127 2008 132 134 136 145 335 346 347 360 1.1 2008 12 31 12 1.2 2009 3 18 www.sse.com.cn

More information

,787,321 6,292,569 (3,178,103) (3,422,560) 2,609,218 2,870, ,824 85,775 (1,766,182) (2,108,497) (477,730) (536,273) (79,000) (98,0

,787,321 6,292,569 (3,178,103) (3,422,560) 2,609,218 2,870, ,824 85,775 (1,766,182) (2,108,497) (477,730) (536,273) (79,000) (98,0 Bosideng International Holdings Limited 3998 3 31 8.0% 5,787.3 0.5 45.1% 112.5% 280.9 708.7 2.6 3 313 31 1 3 31 3 31 3 5,787,321 6,292,569 (3,178,103) (3,422,560) 2,609,218 2,870,009 4 55,824 85,775 (1,766,182)

More information

6166 R019 233248-1 - 1-2 - 3-4 - 5 6-7 8-9 9 12 - - 12 21 21 23 23 - - - 24 26 26 26 26 27-2 - 312,070 213,682 3,019 6,171 0930128050 0920123784-3 - - 4-1100 $ 45,057 3 $ 64,153 4 2100 $ 95,000 6 $ 210,000

More information

平成18年期末決算短信(連結)添付資料

平成18年期末決算短信(連結)添付資料 18 12 1812 115 (20061.112.31) 2006 2007 1 75 14 3 17 411 29 12 1 3 17 1 Sumirubber Vietnam, ltd Dunlop Tire (Thailand) Co.,Ltd Oniris S.A.S. 13 Sumirubber Industries (Malaysia)Sdn.Bhd. Changshu SRI Tech

More information

(Bocom A)-as printed-1500.indb

(Bocom A)-as printed-1500.indb 2012 8 30 2012 (www.sse.com.cn) (www.bankcomm.com) 2 3 5 32 35 48 49 50 152 37 40 42 46 Bank of Communications Co., Ltd. 222 30 (200002) 88 35 188 200120 86-21-58766688 86-21-58798398 investor@bankcomm.com

More information

重庆长安汽车股份有限公司2013半年度报告全文

重庆长安汽车股份有限公司2013半年度报告全文 重 庆 长 安 汽 车 股 份 有 限 公 司 2015 半 年 度 报 告 2015 年 08 月 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法

More information

,555 38, (34) 1 26 (46) (15) (100) (30) (3) (44) 188 1, ,039 2,195 33,594 41,084 33,142 40,

,555 38, (34) 1 26 (46) (15) (100) (30) (3) (44) 188 1, ,039 2,195 33,594 41,084 33,142 40, 2011 2010 4 36,286 29,201 (21,359) (15,958) 14,927 13,243 (3,959) (3,245) (3,084) (2,697) (250) (312) 5 149 2,008 2,547 6 870 1,083 22,771 21,344 31,424 33,971 (1,687) (1,317) 77 58 10 (1,610) (1,259)

More information

(在開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號 : 2038 FIH Mobile Limited 富智康集團有限公司 富智康集團有限公司 2015 FIH Mobile Limited (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code: 2038 2015 年報 A NNUA L R EP OR T ANNUAL

More information

瑞銀(2016Q4)季刊

瑞銀(2016Q4)季刊 第四季 瑞銀資產管理 瑞銀投信 精選基金 負利率時代的投資方針 October UBS. 鑰匙符號 UBS和瑞銀屬於UBS的註冊或未註冊商標 版權所有 瑞銀投信獨立經營管理 FED A()/B().%. REP OF SRI LANKA-SRILAN / // AGILE GROUP-AGILE / // SHIMAO PROPERTY-SHIMAO / // FPC TREASURY LTD-FIRPAC

More information

i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114

i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114 二 零 一 四 年 年 報 i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114 释 义 及 重 大 风 险 提 示 2010 5 2011 72012 7 27 2011 7 2011

More information

2006... 1... 2... 3... 5... 8... 8... 9... 18... 19... 22... 22 1 2006 1 CHINA WUYI CO.LTD. CHINA WUYI 2 3 89 33 059183170122 83170123 059183170222 gzb@chinawuyi.com.cn 4 240 89 33 350003 http://www.chinawuyi.com.cn

More information

HSBC Holdings plc Interim Report 2014 (with employee share plans) - Announcement made to the HK stock exchange - Chinese

HSBC Holdings plc Interim Report 2014 (with employee share plans) - Announcement made to the HK stock exchange - Chinese 緊密聯繫客戶助握無限商機 滙豐控股有限公司 2014 年中期業績報告 2014 206 268 IASB IAS34 2013 12 31 IASB IFRS IFRS IFRS IASB IFRS 2013 12 31 2013 12 31 IFRS IFRSIASB IFRS IASB IFRS2013 12 31 2014 6 30 2014 6 30 IFRS IFRS IASB IFRS

More information

228 普 伐 他 汀 钠 片 富 利 他 之 素 片 20mg 10 盒 铝 塑 海 正 辉 瑞 制 药 有 限 公 司 219 普 伐 他 汀 钠 片 美 百 乐 镇 素 片 40mg 7 盒 铝 塑 第 一 三 共 制 药 ( 上 海 ) 有 限 公 司 216 瑞 舒 伐 他 汀 钙 片 可

228 普 伐 他 汀 钠 片 富 利 他 之 素 片 20mg 10 盒 铝 塑 海 正 辉 瑞 制 药 有 限 公 司 219 普 伐 他 汀 钠 片 美 百 乐 镇 素 片 40mg 7 盒 铝 塑 第 一 三 共 制 药 ( 上 海 ) 有 限 公 司 216 瑞 舒 伐 他 汀 钙 片 可 杭 州 市 级 医 保 统 筹 区 公 立 医 疗 机 构 药 品 采 购 共 同 体 治 疗 高 血 脂 病 和 哮 喘 病 药 品 清 单 和 价 格 谈 判 时 间 安 排 (1 月 13 日 ) 序 号 通 用 名 商 品 名 剂 型 规 格 转 换 比 单 位 包 装 材 质 生 产 企 业 名 称 时 间 安 排 236 阿 托 伐 他 汀 钙 胶 囊 尤 佳 硬 胶 囊 剂 10mg

More information

二零零八年年報

二零零八年年報 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 2318 13.09(2) 2008 2009 4 8 Clive Bannister 1 二零零八年年報 1 4 8 9 20 25 30 42 46 47 85 87 98 99 100 2009 4 82008 19172 甦 1 2009 1 2 Fortis SA/NV Fortis N.V.

More information

(%) 71,059 67, ,289 47, ,324 36, (%) 7,122,155 6,268,

(%) 71,059 67, ,289 47, ,324 36, (%) 7,122,155 6,268, Bank of Communications Co., Ltd. 03328 4605 2015 2015 6 3034 A H A 601328 H 03328 188 86-21-58766688 86-21-58798398 investor@bankcomm.com - 1 - 2015 6 30 2015 2014 1-6 1-6 (%) 71,059 67,211 5.73 48,289

More information

富智康集團有限公司 (在開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號 : 2038 年報 2017 2 3 5 10 58 63 64 66 67 69 144 145 Daniel Joseph MEHAN P. O. Box 31119 Grand Pavilion Hibiscus Way 802 West Bay Road Grand Cayman KY1-1205 Cayman Islands

More information

Microsoft Word - C - Overseas Regulatory Announcement Cover 2012-4-23

Microsoft Word - C - Overseas Regulatory Announcement Cover 2012-4-23 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 INTERCHINA

More information

Microsoft Word - Overseas Regulatory Announcement [C] Cover 2010-4-20

Microsoft Word - Overseas Regulatory Announcement [C] Cover 2010-4-20 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 INTERCHINA

More information

2 601, ,937 12,254 16,987 (232,268) (194,295) (45,301) (62,217) 11,893 10,311 (47,317) (29,415) (45,787) (38,536) (2,178) (468) 3 252, ,30

2 601, ,937 12,254 16,987 (232,268) (194,295) (45,301) (62,217) 11,893 10,311 (47,317) (29,415) (45,787) (38,536) (2,178) (468) 3 252, ,30 SINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LIMITED 1297 601.0 518.9 15.8% 229.7 191.4 20.0% 18.54 15.45 20.0% 2.78 2.33 1 2 601,018 518,937 12,254 16,987 (232,268) (194,295) (45,301) (62,217) 11,893 10,311 (47,317) (29,415)

More information

2 4 5 9 11 14 32 40 67 69 82 83 85 86 87 89 90 200 1 306 72 89 51.3% 24115 32,791,713 1,250,609 11.9% 139399,237 40 120 74 12 1752 2 51% 49% 29 400 16.23% 50% 3 4 1 3 300461 183 49 CEO ** * ** * ** H 183

More information

Microsoft Word - ?? ?270?

Microsoft Word - ?? ?270? 彩 虹 校 刊 *: 本 期 彩 虹 介 绍 长 城 中 文 学 校 家 长 来 稿 宾 大 博 物 馆 新 春 表 演 及 中 文 喻 丽 雅 老 师 来 稿 当 我 长 大 后 主 题 演 讲 班 会 专 题 报 道 长 城 中 文 学 校 四 年 级 同 学 宾 大 博 物 馆 新 新 春 表 演 欢 庆 中 国 新 年 是 宾 夕 法 尼 亚 大 学 博 物 馆 一 年 一 度 的 传 统

More information

Lutein_C.indd

Lutein_C.indd 2013.06.21 NATURALLY PLUS DIRECT MARKETING PTE. LIMITED Company Registration No: 200721450W 2 Havelock Road #B1-03 2HR Singapore 059763 2 3 5 4 350g 295.3g 6 7 9 8 In 1956 *3 In 2006 *4 *1 *2 10.20mg 0.24mg

More information

目 錄 財 務 報 告 項 目 頁 次 附 註 編 號 一 封 面 1 二 目 錄 2 三 會 計 師 核 閱 報 告 3~ 4 四 合 併 資 產 負 債 表 5 五 合 併 綜 合 損 益 表 6~ 8 六 合 併 權 益 變 動 表 9 七 合 併 現 金 流 量 表 10~ 11 八 合 併

目 錄 財 務 報 告 項 目 頁 次 附 註 編 號 一 封 面 1 二 目 錄 2 三 會 計 師 核 閱 報 告 3~ 4 四 合 併 資 產 負 債 表 5 五 合 併 綜 合 損 益 表 6~ 8 六 合 併 權 益 變 動 表 9 七 合 併 現 金 流 量 表 10~ 11 八 合 併 股 票 代 碼 :4533 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 合 併 財 務 報 告 暨 會 計 師 核 閱 報 告 民 國 一 二 及 第 一 季 地 址 : 桃 園 縣 龜 山 鄉 南 上 路 四 四 六 號 電 話 :( 三 ) 三 五 二 五 四 六 六 - 1 - 目 錄 財 務 報 告 項 目 頁 次 附 註 編 號 一 封 面 1 二 目 錄 2 三

More information

2014 12 31 2014 2013 2012 2011 2010 134,776 130,658 120,126 103,493 84,995 84,927 79,909 75,211 65,451 49,954 65,850 62,295 58,369 50,735 39,042 6,268

2014 12 31 2014 2013 2012 2011 2010 134,776 130,658 120,126 103,493 84,995 84,927 79,909 75,211 65,451 49,954 65,850 62,295 58,369 50,735 39,042 6,268 Bank of Communications Co., Ltd. 03328 2014 12 31 2014 12 31 A H A 601328 H 03328 188 86-21-58766688 86-21-58798398 investor@bankcomm.com - 1 - 2014 12 31 2014 2013 2012 2011 2010 134,776 130,658 120,126

More information

CN_Motion_02_2014_OnlinePDF.indd

CN_Motion_02_2014_OnlinePDF.indd Motion 23 Motion 3 4 8 16 18 18 23 26 29 36 40 43 äß ü ö Cover: Christian Kerber, Photos: Christian Kerber (3), Kai Müllenhoff 2 Motion 02.2014 Motion 02.2014 3 Photos: Dirk Mathesius UNITED GRINDING

More information

2 5 8 9 28 33 38 41 61 92 93 94 96 98 100 101 103 105 210

2 5 8 9 28 33 38 41 61 92 93 94 96 98 100 101 103 105 210 235,470,000 *ST 2 5 8 9 28 33 38 41 61 92 93 94 96 98 100 101 103 105 210 China COSCO Holdings Company Limited China COSCO 12 12 (022) 66270898 (022) 66270898 (022) 66270899 (022) 66270899 guohuawei@chinacosco.com

More information

目 录 1. 首 席 执 总 裁 引 言 1-2 2. 财 务 情 况 说 明 3 3. 公 司 治 理 4-8 4. 年 度 重 大 事 项 9 5. 审 计 报 告 10-11 6. 资 产 负 债 表 12-13 7. 利 润 表 14 8. 所 有 者 权 益 变 动 表 15-16 9.

目 录 1. 首 席 执 总 裁 引 言 1-2 2. 财 务 情 况 说 明 3 3. 公 司 治 理 4-8 4. 年 度 重 大 事 项 9 5. 审 计 报 告 10-11 6. 资 产 负 债 表 12-13 7. 利 润 表 14 8. 所 有 者 权 益 变 动 表 15-16 9. 目 录 1. 首 席 执 总 裁 引 言 1-2 2. 财 务 情 况 说 明 3 3. 公 司 治 理 4-8 4. 年 度 重 大 事 项 9 5. 审 计 报 告 10-11 6. 资 产 负 债 表 12-13 7. 利 润 表 14 8. 所 有 者 权 益 变 动 表 15-16 9. 现 金 流 量 表 17-18 10. 19-92 首 席 执 总 裁 引 言 1. 首 席 执 总

More information

65425_Chi.indb

65425_Chi.indb : 3328 1908 2005620075 10529769 1662,6368 20081,00066 54 ISMS ISO27001 2010 2 4 8 16 23 64 70 85 92 98 114 117 121 123 129 284 298 300 308 80,000 30,000 28,393 3,000,000 2,682,947 70,000 65,862 25,000

More information

2 2.1 4G Pre-5G 5G 4.0 4G 2015 1 9 685.2316.53% 26.0442.19%0.63 2015 1 922.40% GSM/UMTSFDD-LTE 9.01% 45.78% 4.0 2.2 2.2.1 2015 9 30 2014 12 31 116,171

2 2.1 4G Pre-5G 5G 4.0 4G 2015 1 9 685.2316.53% 26.0442.19%0.63 2015 1 922.40% GSM/UMTSFDD-LTE 9.01% 45.78% 4.0 2.2 2.2.1 2015 9 30 2014 12 31 116,171 ZTE CORPORATION 763 13.09(2) 13.10B 571 XIVA 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 (http://www.cninfo.com.cn) 1 2 2.1 4G Pre-5G 5G 4.0 4G 2015 1 9 685.2316.53% 26.0442.19%0.63 2015 1 922.40% GSM/UMTSFDD-LTE 9.01%

More information

8083A91FSC1.cvw

8083A91FSC1.cvw 2426 03-5781616 1 2426 ( ) 03-5781616 1 1 2 3 4 5 6 7 () 8 () 8~11 () () 11~25 () 25~28 () 28~29 () 29 () () () 29 ( ) 1. 29~31 2. 31~32 3. 32 ( ) 33 2 34~49 50~53 54 () 55~57 () 57~60 () 60~62 () 62~65

More information

1103 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書 --------------------------------------------------------- 3 貳 公 司 簡 介 -------------------------------------------------------------- 6 一 公 司 簡 介 -----------------------------------------------------------

More information

33975 cl.indb

33975 cl.indb : 601328 1908 20056 20075 11329 777190 2,6489 20091,000 5649 2010 2009123112 2010330 2 10 12 14 20 26 59 64 76 82 86 99 103 109 110 121 261 267 276 3,500,000 3,309,137 100,000 35,000 3,000,000 2,678,255

More information

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 10 2 / 24

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 10 2 / 24 公 司 代 码 :600978 公 司 简 称 : 宜 华 木 业 广 东 省 宜 华 木 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 1 / 24 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 10 2 / 24 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会

More information

100% (a) (b) (c) 2

100% (a) (b) (c) 2 AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED * 771 (1)GRID DYNAMICS INTERNATIONAL, INC. (2) 118,000,000 915,267,000 1 100% 14 14 (a) (b) (c) 2 A. 118,000,000 915,267,000 B. 1. 2. (a) (b) (c) (d) (e) 3 3. 4. 118,000,000

More information

書冊C_ indb

書冊C_ indb 38D 1933 0440 36.89 32,533,8312.00 8 1 8 10 (i)(ii) (iii) (i)(ii) (iii) i 6D 6D 6D 6D 6D 708 707 6D 6D ii Capital Markets and Services Act 2007 CMSA CMSA 229(1)(b) 230(1)(b) 6 7 iii CMSA 5 Securities Act

More information

Microsoft Word - 99年度上緯年報-final-0718 _2_.doc

Microsoft Word - 99年度上緯年報-final-0718 _2_.doc 股 票 代 碼 :4733 上 緯 企 業 股 份 有 限 公 司 SWANCOR IND. CO.,LTD 九 十 九 年 度 年 報 中 華 民 國 一 百 年 五 月 二 十 六 日 刊 印 ( 查 詢 本 年 報 之 網 址 http://mops.tse.com.tw ) ( 查 詢 本 年 報 之 公 司 網 址 http://www.swancor.com) 一 發 言 人 代 理 發

More information

1,278,306 1,440, % 1,305, % 1,025,743 1,018, % 968, % 944, , % 720, % 765, , % 606, % 7

1,278,306 1,440, % 1,305, % 1,025,743 1,018, % 968, % 944, , % 720, % 765, , % 606, % 7 SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD. 0460 2410 1 1,278,306 1,440,310-11.2% 1,305,499-2.1% 1,025,743 1,018,367 0.7% 968,486 5.9% 944,490 968,220-2.5% 720,036 31.2% 765,671 842,456-9.1% 606,479 26.2%

More information

2016 6 2015 6 % 135,010 142,099 (7,089) (5%) IT 125,234 135,150 (9,916) (7%) 555 422 133 32% 941 596 345 58% 1,225 920 305 33% 4,487 4,340 147 3% 2,56

2016 6 2015 6 % 135,010 142,099 (7,089) (5%) IT 125,234 135,150 (9,916) (7%) 555 422 133 32% 941 596 345 58% 1,225 920 305 33% 4,487 4,340 147 3% 2,56 Legend Holdings Corporation 3396 2016 6 306 2016 6 306 2015 1,349.845% 25.8436% 1.10 45% 2016 6 2015 6 134,984 142,101 135,010 142,099 16 9 (42) (7) 2,584 4,015 2,214 2,295 689 2,129 (319) (409) 1.10 2.00

More information

i ii

i ii 二零一六年年報 i ii 1 2 4 6 9 10 12 16 16 19 32 36 42 44 51 53 63 64 118 125 128 130 132 134 135 136 137 138 277 279 280 66 78 92 106 110 112 2010 5 2011 7 2012 7 27 2011 7 2011 7 2012 6 12 14 571 10 Charoen

More information

44 Rayben (BVI) Lumi (BVI) Rayben (US) 2000 8 8 2010 9 21 2012 10 11 2005 7 7 2004 7 14 2012 9 6 2012 9 6 2012 11 21 2012 12 21 PCB 172000 8 Seton Hal

44 Rayben (BVI) Lumi (BVI) Rayben (US) 2000 8 8 2010 9 21 2012 10 11 2005 7 7 2004 7 14 2012 9 6 2012 9 6 2012 11 21 2012 12 21 PCB 172000 8 Seton Hal 44 2001 3 22 2015 3 23 54 2009 11 1 2015 3 23 45 2012 10 11 2015 3 23 Ye Donald Chang 51 2015 2015 [] 11 13 11 13 51 2016 50 2016 57 2016 (1) 179 44 Rayben (BVI) Lumi (BVI) Rayben (US) 2000 8 8 2010 9

More information

610*25* *19.1* *30* *9.52*11900 EN10219 S355J2H CE CPD *16*

610*25* *19.1* *30* *9.52*11900 EN10219 S355J2H CE CPD *16* 508 12.7 12000 3000.00 609.6 12.7 12000 1500.00 1 2011.8.5 2011.11.5 711.2 9.52 12000 GB 9711.1 L245 1500.00 762.0 12.7 12000 PSL1 0.00 HEBEI ELECTRICITY GROUP XINJIANG COAL CHEMICAL INDUSTRIAL PARK 812.8

More information

2,837,000 64.8% 96,00075.3% 2,169,000 73.9% 18,579,000 3,194,000 324.0% 15,221,000

2,837,000 64.8% 96,00075.3% 2,169,000 73.9% 18,579,000 3,194,000 324.0% 15,221,000 Bio Cassava Technology Holdings Limited * 8129 (1) (2)(3) 2,837,000 64.8% 96,00075.3% 2,169,000 73.9% 18,579,000 3,194,000 324.0% 15,221,000 2 1,335 839 2,837 1,722 (262) (62 ) (553) (142 ) 1,073 777 2,284

More information

¶C¶L.pdf

¶C¶L.pdf L e t t e r t o S h a r e h o l d e r s S A R S 3, 470 776 4, 06 919 42 % 36. 81 4. 29 12 AT M 7 E L E V En 100 32 % 3, 696 P O S 002 003 004 91 3,187 46.53% 2,704 84.84% 92 3,470 46.19% 2,979 85.85% %

More information