Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " "

13 !

14 "

15

16

17 %

18 &

19

20 (

21 )

22 *+,

23 *+-

24 *+.

25 *+/

26 *+0

27 *+1

28 *+2

29 *+3

30 *+4

31 *+5

32 *6,

33 *6-

34 *6.

35 *6/

36 *60

37 *61

38 *62

39 *63

40 *64

41 *65 %

42 *7,

43 *7-

44 *7.

45 *7/

46 *70

47 *71

48 *72

49 *73

50 *74

51 *75

52 *8,

53 *8-

54 *8.

55 *8/

56 *80

57 *81

58 *82

59 *83

60 *84

61 *85

62 *9,

63 *9-

64 *9.

65 *9/

66 *90

67 "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

68 *92

69 *93

70 *94

71 *95

72 *:,

73 *:-

74 *:.

75 *:/

76 *:0

77 *:1

78 *:2

79 *:3

80 *:4

81 *:5

82 *;,

83 *;-

84 *;.

85 *;/

86 *;0

87 *;1

88 *;2

89 *;3

90 *;4 &

91 *;5

92 *<,

93 *<-

94 *<.

95 *</

96 *<0

97 *<1

98 *<2

99 *<3

100 *<4

101 *<5

102 *=,

103 *=-

104 *=.

105 *=/

106 *=0

107 *=1

108 *=2

109 "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

110 *=4

111 *=5

112

113 *>?A

114 *>?B

115 *>?C

116 *>?D

117 *>?E

118 *>?F

119 *>?G

120 *>?H

121 *>?I

122

123 *>JA

124 *>JB

125 *>JC

126 *>JD

127 *>JE

128 *>JF

129 *>JG

130

131 "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

132

133 *>KA

134 *>KB

135 *>KC

136 *>KD

137 *>KE

138 *>KF

139 *>KG

140 *>KH

141 *>KI

142

143 *>LA

144 *>LB

145 "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

146 *>LD

147 *>LE

148 *>LF

149 *>LG

150 *>LH

151 *>LI

152

153 *>MA

154 *>MB

155 *>MC

156 *>MD

157 *>ME

158 *>MF

159 *>MG

160 *>MH

161 *>MI

162

163 *>NA

164 *>NB

165 *>NC

166 *>ND

167 *>NE

168 *>NF

169 *>NG

170 *>NH

171 *>NI

172

173 *>OA

174 *>OB

175 *>OC

176 *>OD

177 *>OE

178 *>OF

179 *>OG

180 *>OH

181 *>OI

182

183 *>PA

184 *>PB

185

186 "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

187 *>PE % %

188 *>PF

189 *>PG

190 *>PH

191 *>PI

192

193 *>QA

194 *>QB

195 *>QC

196 *>QD

197 *>QE

198 *>QF

199 *>QG

200 *>QH

201 *>QI

202

203 *>RA

204 *>RB

205 *>RC

206 *>RD

207 *>RE

208 *>RF

209 *>RG

210 *>RH

211 *>RI

212

213 *S?A

214 *S?B

215 *S?C

216 *S?D

217 *S?E

218 *S?F

219 *S?G

220 *S?H

221 *S?I

222

223 *SJA

224 *SJB

225 *SJC

226 *SJD

227 *SJE

228 *SJF

229 *SJG

230 *SJH

231 *SJI

232

233 *SKA

234 *SKB

235 *SKC

236 *SKD

237 *SKE

238 *SKF

239 *SKG

240 *SKH

241

242 "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

243 *SLA

244 *SLB

245 *SLC

246 *SLD

247 *SLE

248 *SLF

249 *SLG

250 *SLH

251 *SLI

252

253 *SMA

254 *SMB

255 *SMC

256 *SMD

257 *SME

258 *SMF

259 *SMG

260 *SMH

261 *SMI

262

263 *SNA

264 *SNB

265 *SNC

266 *SND

267

268 "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

269 *SNG

270 *SNH

271 *SNI

272

273 *SOA

274 *SOB

275 *SOC

276 *SOD

277 *SOE

278 *SOF

279 *SOG

280 *SOH

281 *SOI

282

283 *SPA

284 *SPB

285 *SPC

286 *SPD

287 *SPE

288 *SPF

289 *SPG

290 *SPH

291 *SPI

292

293 *SQA

294 *SQB

295 *SQC

296 "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

297 *SQE

298 *SQF

299 *SQG

300 *SQH

301 *SQI

302

303 *SRA

304 *SRB

305 *SRC

306 *SRD

307 *SRE

308 *SRF

309 *SRG

310 *SRH

311 *SRI

312

313 *T?A

314 *T?B

315 *T?C

316 *T?D

317 *T?E

318 *T?F

319 *T?G

320 *T?H

321 *T?I

322

323 *TJA

324 *TJB

325 *TJC

326 *TJD

327 *TJE

328 *TJF

329 *TJG

330 *TJH

331 *TJI

332

333 *TKA

334 *TKB

335 *TKC %

336 *TKD

337 *TKE

338 *TKF

339 *TKG

340 *TKH

341 *TKI

342

343 *TLA

344 *TLB

345 *TLC

346 *TLD

347 *TLE

348 *TLF

349 *TLG

350 *TLH

351 *TLI

zt

zt !!7:; "!! 23 " # 1))(2(1!:.3/**,3+!"2 222!#2 222!$2 3!!%2?(/(2,!! 7:; $1))(% )+0+*0! " $/.)1(0 1 % 1))1 0 ( 1))1 0 ( "+/)@()-1!(!,1! "1(2/ "*+.! "(3+))) : 3/**,3)1-,3+!?3(+ ",12)) !!!! " ###########!!"!

More information

é SI 12g C = 6 12 = 1 H2( g) + O2( g) H2O( l) + 286kJ ( 1) 2 1 1 H 2( g) + O2( g) H2O( l) H = 286kJ mol ( 2) 2 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) 34kJ 2 1 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) H = + 34kJ mol 2 1 N

More information

未完成的追踪(提纲)

未完成的追踪(提纲) 87 51 1993 11.19 CHICCO 1989 1993 11 19 400 87 51 200 CHICOO 1 1993 95 1998 1999 6 97 20 5 6 14 6 8 11 18 / 45 27 5 2 2000 5 / 12 / 30 5 8 7 8 22 / 27 10 6 40 27 ( ) 1999 7 ( ) 4 X 92 95 -- 64.7% 3 25

More information

五花八门宝典(一).doc

五花八门宝典(一).doc BBS...5... 11...23...26...31...46...49...54...55...57...59...62... 110... 114... 126... 132... 149 I "108" 1 2 3 4 BBS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 M ( ) Kg S ( ) A ( ) K (

More information

# # #

# # # " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " ### ## " " " " " " " " # # # # " "##$% # & # #" # " #" # # #" # $ # % # # # #$$$"& #$$$ ( #$$$ (# # #" # )" # % )* # *" # *" # *# # )

More information

中国轮胎商业网宣传运作收费标准

中国轮胎商业网宣传运作收费标准 中 国 轮 胎 工 厂 DOT 大 全 序 号 DOT 国 家 工 厂 名 ( 中 文 ) 1 02 中 国 曹 县 贵 德 斯 通 轮 胎 有 限 公 司 2 03 中 国 唐 山 市 灵 峰 轮 胎 有 限 公 司 3 04 中 国 文 登 市 三 峰 轮 胎 有 限 公 司 4 08 中 国 安 徽 安 粮 控 股 股 份 有 限 公 司 5 0D 中 国 贵 州 轮 胎 厂 6 0F 中 国

More information

2 伊 顿 重 型 静 液 传 动 装 置 目 录 E-TRHD-MC001-C 2011 年 7 月

2 伊 顿 重 型 静 液 传 动 装 置 目 录 E-TRHD-MC001-C 2011 年 7 月 重 载 荷 静 液 传 动 装 置 系 列 1 变 量 柱 塞 泵 (ACA) 和 马 达 (ACE) 定 量 马 达 (HHD) 峰 值 压 力 480 bar (7000 psi) 排 量 64-125 cm 3 /r(3.9-7.6 in 3 /r) 2 伊 顿 重 型 静 液 传 动 装 置 目 录 E-TRHD-MC001-C 2011 年 7 月 目 录 重 载 荷 静 液 传 动 ACA:

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf 1 1 1 5 10 12 13 13 16 19 26 31 33 37 38 38 49 53 60 63 79 81 81 92 112 129 132 135 144 149 150 150 155 158 1 165 178 187 191 193 194 194 207 212 217 218 223 231 233 234 234 239 245 247 251 256 259 261

More information

Undangan Finalis

Undangan Finalis & 1 P E M E R I N T A H P R O V I N S I J A W A T E N G A H D 1N A S p E N D I D 1K A N Jl Pe A1d N o 134 Se r r c l p 35 1530 1 F x (024) 352 00 7 ] Se r A u s t u s 20 15 No o r : o o s Ke / 0 5 \ 2

More information

08-1269-1302

08-1269-1302 行 政 第 十 八 卷, 總 第 七 十 期, 2005 No.4, 1269 1302 1269 澳 門 衛 生 史 試 編 * José da Conceição Afonso ** 健 康 與 城 市 建 設 在 19 世 紀 末 至 20 世 紀 初 頭 20 年, 在 澳 門 設 立 健 康 設 施 和 醫 療 服 務 設 施 及 立 法 是 當 時 抗 病 政 策 的 主 要 內 容,

More information

97 04 25 0970002232 97 12 31 1-7 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 24 A1. 0 1 ( 6 ) 2 ( 6 ) 3 4 A1a.? 5 6 0 1 A1b.? 0 1 2 A2. 0 1 A2b. A2c. A2a. A2d. 1 A3. 1 A4 2 0 A4 A3a.?? 0 A4 1 A3b. 0 A4 1 A3c.?? 1

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) 158 :,,,,,, : 850 1168 1/ 32 : 12 : 311 1994 1 1 1998 11 2 : 5001 10000 ISBN 7 302 01340 3/ T B 15 : 13 00 ,,, 10 7, 2 80%, : 1 ;, :, :, ;, ;, 30%,,,, 20,,,, ,,,,,,!,,,! 1992 10 1 1 11 15 27 34 34

More information

設 產 生 的 影 響 3 可 行 性 政 策 可 行 性 包 括 政 策 設 定 目 標 的 可 實 現 性, 政 策 手 段 的 正 當 性 首 先, 政 策 目 標 能 夠 在 一 定 的 時 空 範 圍 內 能 夠 達 成 例 如, 中 國 改 革 開 放 設 定 的 解 決 十 三 億 人

設 產 生 的 影 響 3 可 行 性 政 策 可 行 性 包 括 政 策 設 定 目 標 的 可 實 現 性, 政 策 手 段 的 正 當 性 首 先, 政 策 目 標 能 夠 在 一 定 的 時 空 範 圍 內 能 夠 達 成 例 如, 中 國 改 革 開 放 設 定 的 解 決 十 三 億 人 姬 朝 遠 作 為 國 家 省 級 行 政 區 的 澳 門 特 區, 面 積 不 足 30 平 方 公 里, 人 口 不 斷 增 長 客 流 量 日 增 自 然 資 源 匱 乏 經 濟 結 構 單 一 1, 經 濟 社 會 發 展 一 直 面 臨 嚴 峻 挑 戰 為 了 應 對 澳 門 特 區 發 展 面 臨 的 突 出 問 題, 除 了 澳 門 特 區 政 府 積 極 採 取 各 種 措 施 予

More information

发 布 出 品 课 题 主 持 人 谢 平 执 行 人 陈 超 课 题 组 陈 超 陈 晓 文 邹 传 伟 刘 海 二 倪 经 纬 田 薇 杨 硕 刘 利 红 高 翔 苗 文 龙 石 午 光 张 德 进 宋 功 武 欧 阳 海 燕 王 艺 潼 马 文 霄 计 葵 生 范 如 倩 周 群 监 制 姚 望 孙 波 王 东 高 嵩 制 作 项 目 总 监 兼 责 任 编 辑 欧 阳 海 燕 设 计 张 兴

More information

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

More information

zw.PDF

zw.PDF 1 He2+ 4 2 2.1 SI C SI kg * u ** e -1.6022 10-19 -1 9.1096 10-31 0.00055 p +1.6022 10-19 +1 1.6726 10-27 1.0073 n 0 1.6749 10-27 1.0087 H 1.673 10-27 1.008 * 1 ** u 12 C=12.000000 1u=1.6605 10-27 kg

More information

542 33 1 20 20 6 435 15 311 48 1 4 3 2 0 8 18 200 4 1,888 305 62 2 2 3 61 42 1,346 47 390 40 12 2 2 6 41 8 7 3 3 1 18 301 1 19 24 14 3 3 12 335 110 1 1 1, 582 45 76 547 1 147 46 1,103 96 1 22 8 6,721 70

More information

99710b45zw.PDF

99710b45zw.PDF 1 2 1 4 C && Zn H H H H H Cl H O H N H H H CH C H C H 3 2 5 3 7 H H H H CH 3 C2H 5 H H H O H H O K K O NO 2 H O NO 2 NO O 2 C2H5 H O C2H5 C H O C2H3 2 5 H H H O H H O 1826 O

More information

2,,,,,,,,,, 659 ( ) 20, 1590 ( ) ( 1578 ) 52, 16 60, 1892 ; ; ; ; ; 1. 1 1100, 16,, 731 1607,, :, 1925, 1932, 1937,,,,,,,,,,,,, ; ;, 60,,,,,,,,,,,, (

2,,,,,,,,,, 659 ( ) 20, 1590 ( ) ( 1578 ) 52, 16 60, 1892 ; ; ; ; ; 1. 1 1100, 16,, 731 1607,, :, 1925, 1932, 1937,,,,,,,,,,,,, ; ;, 60,,,,,,,,,,,, ( 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( 475-221 ),, ( 206-8 ),,,,, ( 618-907 ),,, ( ) ( ),,,,,,, ( ),, 780, 3 10, 2,,,,,,,,,, 659 ( ) 20, 1590 ( ) ( 1578 ) 52, 16 60, 1892 ; ; ; ; ; 1. 1 1100, 16,, 731 1607,,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( )158 :,,,,,, : 8501168 1/ 32 : 12 : 311 1994 1 1 1998 11 2 :500110000 ISBN 7 302 01340 3/ TB15 : 13 00 ,,, 10 7, 2 80%, : 1 ;, :, :, ;, ;, 30%,,,, 20,,,, ,,,,,,!,,,! 1992 10 1 1 11 15 27 34 34 42 50

More information

中文核心期刊要目总览-(2004年版) 简明目录

中文核心期刊要目总览-(2004年版) 简明目录 中 文 核 心 期 刊 要 目 总 览 (2004 年 版 ) 简 明 目 录 第 一 编 第 二 编 第 三 编 第 四 编 第 五 编 第 六 编 第 七 编 哲 学 社 会 学 政 治 法 律 军 事 经 济 文 化 教 育 历 史 自 然 科 学 医 药 卫 生 农 业 科 学 工 业 技 术 第 一 编 哲 学 社 会 学 政 治 法 律 军 事 A/K 综 合 性 人 文 社 会 科 学

More information

9,, (CIP) /. :, ISBN T U767 CI P ( 2004 ) : 122 : / mail.whut.edu.c

9,, (CIP) /. :, ISBN T U767 CI P ( 2004 ) : 122 : /    mail.whut.edu.c 9,, (CIP) /. :, 2005.2 ISBN 7 5629 2097 4....T U767 CI P ( 2004 )003594 : 122 : 430070 http:/ / www.techbook.com.cn E-mail: yangxuezh@ mail.whut.edu.cn : : : 7871092 1/ 16 : 17 : 421 : 2005 2 1 : 2006

More information

中文核心期刊目录

中文核心期刊目录 中 文 核 心 期 刊 目 录 总 览 (2011 新 ) 中 文 核 心 期 刊 目 录 总 览 由 中 国 知 网 中 国 术 期 刊 网 和 北 京 大 图 书 馆 期 刊 工 作 研 究 会 联 合 发 布 中 文 核 心 期 刊 目 录 1996 年 推 出 中 文 核 心 期 刊 目 录 总 览 ( 第 二 版 ), 2000 年 推 出 中 文 核 心 期 刊 目 录 总 览 ( 第

More information

Microsoft Word - Book 1 瑜伽行.doc

Microsoft Word - Book 1 瑜伽行.doc 宇 宙 生 灵 学 妙 航 法 师 的 宇 宙 生 命 学 和 宇 宙 生 灵 学 是 关 于 修 行 修 炼 的 两 部 奇 书, 书 的 内 容 包 罗 万 象, 涉 及 神 学 宗 教 学 气 功 学 以 及 现 代 边 缘 科 学 他 从 浩 如 烟 海 的 古 代 宗 教 著 作 中 找 寻 到 了 修 行 修 炼 的 核 心 三 部 圣 典 : 古 印 度 薄 迦 梵 歌 印 度 佛 教

More information

2004版中文核心期刊要目总览

2004版中文核心期刊要目总览 1 2004 AK 1 2.3 4 5 6 7 8 9 10 11.12.13 14. 15 16 17 18 19 20 21. 22.23 24. 25 26 27 28.29 30 31 32.33. 34.35 36.. 37 38. 39 40. 41. 42 43 44 45 46 47.48 49 50.51. 52 53.54 55. 56 57. 58. 59. 60. 61 62

More information

zt

zt 38 ! "# $%%&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " $# $%%&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (# $%%&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ) &# $%%&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "( # $%%&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

1. 走 入 科 学 世 界 Ⅳ 考 试 内 容 内 容 主 题 知 识 内 容 认 知 要 求 1.1 科 学 探 究 1.1.1 科 学 探 究 的 过 程 和 步 骤 分 析 1.2 科 学 实 验 室 1.2.1 实 验 室 的 安 全 守 则 1.2.2 危 险 化 学 药 品 的 安 全

1. 走 入 科 学 世 界 Ⅳ 考 试 内 容 内 容 主 题 知 识 内 容 认 知 要 求 1.1 科 学 探 究 1.1.1 科 学 探 究 的 过 程 和 步 骤 分 析 1.2 科 学 实 验 室 1.2.1 实 验 室 的 安 全 守 则 1.2.2 危 险 化 学 药 品 的 安 全 (JC05 JE05) 马 来 西 亚 华 文 独 立 中 学 初 中 统 一 考 试 科 学 考 试 纲 要 Ⅰ 考 试 性 质 初 中 统 考 科 学 的 考 试 是 要 评 定 华 文 独 立 中 学 初 中 生 完 成 三 年 初 中 科 学 课 程 之 后 的 知 识 及 能 力 水 平 Ⅱ 考 试 目 标 1. 基 础 知 识 1.1 知 道 科 学 的 基 本 事 实 1.2 知 道

More information

15 / 4... 70 4.1... 70 4.2... 72 4.3... 75 5... 76 5.1... 76 5.2... 93 5.3... 98 5.4...100 5.5... 112 5.6... 112 6... 115 6.1... 115 6.2...120 6.3...1

15 / 4... 70 4.1... 70 4.2... 72 4.3... 75 5... 76 5.1... 76 5.2... 93 5.3... 98 5.4...100 5.5... 112 5.6... 112 6... 115 6.1... 115 6.2...120 6.3...1 15 /... i 1... 1 1.1... 1 1.2... 2 1.3... 3 1.4... 4 1.5... 4 1.6... 7 2... 8 2.1... 8 2.2... 13 2.3... 13 2.4... 25 2.5... 29 2.6... 29 2.7... 31 3... 35 3.1... 35 3.2... 38 3.3... 39 3.4... 40 3.5...

More information

` * *

` * * 05 1 1989 1994 1999 2004` * 2000 4000 10000 20000 * 2 1986 1989 1991 1993 1994 1995 2 15 41 50 80 120 130 200 1500 3500 4000 7000 10000 3 lm/w Ra 13 100 18 100 21 100 55 40 60 80 70 90 75 100 65 95 ϕ

More information

ÖлÛԪͨÒßÃçÉú²úËÍÉó¸å

ÖлÛԪͨÒßÃçÉú²úËÍÉó¸å 目 录 前 言...1 0.1 项 目 由 来...1 0.2 项 目 特 点...1 0.3 评 价 过 程...2 0.4 关 注 的 主 要 环 境 问 题...4 0.5 环 境 影 响 报 告 书 主 要 结 论...4 1 总 则...5 1.1 编 制 依 据...5 1.2 评 价 因 子 和 标 准...10 1.3 评 价 重 点 和 评 价 等 级...14 1.4 评 价 范

More information

(94) 000043 11 38 11 8 2 2 2 3 56 17 19 25 鍀 16 MAUNG AIK YONG

(94) 000043 11 38 11 8 2 2 2 3 56 17 19 25 鍀 16 MAUNG AIK YONG * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 2 4 5 8 12 8 3 24 94 B 0068511 (94) 000043 11 38 11 8 2 2 2 3 56 17 19 25 鍀 16 MAUNG AIK YONG

More information

P B P B G F KP-1130 P A P B P B 1000g/ 12 / 250 / 48 / 130 / 72 / P B P F P F 200 / 50 / g

P B P B G F KP-1130 P A P B P B 1000g/ 12 / 250 / 48 / 130 / 72 / P B P F P F 200 / 50 / g 1 () P0001-20B P0110-39B G0801-39F KP-1130 P0100-10A P0140-25B P0130-13B 1000g/ 12 / 250 / 48 / 130 / 72 / P0100-10B P0140-25F P0130-13F 200 / 50 / 10 130g/ 6 / 96 / 130g/ 6 / 96 / P0001-21F P0110-39F

More information

附件一-1-凱基商業銀行特定金錢信託投資國內外有價證券相關規定一覽表-10503Ver - 複製

附件一-1-凱基商業銀行特定金錢信託投資國內外有價證券相關規定一覽表-10503Ver - 複製 凱 基 商 業 銀 行 特 定 金 錢 信 託 投 資 國 內 外 有 價 證 券 相 關 規 定 一 覽 表 105/03Ver 項 目 內 容 重 要 規 定 及 風 險 告 知 優 惠 折 扣 1 委 託 人 身 分 限 制 : 依 部 份 境 外 基 金 公 開 說 明 書 規 定, 投 資 人 不 得 具 有 美 國 公 民 或 居 民 身 分, 或 其 它 資 格 限 制, 委 託 人

More information

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

More information

1-1 + 1 + + 2 + + 3 + 4 5 + 6 + 7 8 + 9 + 1-2 1 20000 20000 20000 20000 2 10000 30000 10000 30000 3 5000 5000 30000 4 10000 20000 10000 20000 5 3000 3000 20000 6 3000 3000 20000 7 5000 15000 8 5000 15000

More information

untitled

untitled XC50FB 13P-F8199-T6 TBA10111 TBA10120 XC50FB 2013 2013 3 TCA10120 YAMAHA XC50FB YAMAHA YAMAHA 1. 2. 3. 4. YAMAHA TDA10112 ...1-1...1-3... 1-7...2-1... 2-1...2-2...2-3...3-1... 3-1 G-LOCK()...3-2...3-3...3-3...3-4...3-4...3-4...3-5...3-6...3-6...3-6...3-7...3-7...3-8...3-8...3-9...3-9...3-9...3-10...3-10...3-11...3-11...4-1...

More information

高二立體幾何

高二立體幾何 008 / 009 學 年 教 學 設 計 獎 勵 計 劃 高 二 立 體 幾 何 參 選 編 號 :C00 學 科 名 稱 : 適 用 程 度 : 高 二 簡 介 一 本 教 學 設 計 的 目 的 高 中 立 體 幾 何 的 學 習 是 學 生 較 難 理 解 而 又 非 常 重 要 的 一 個 部 分, 也 是 高 中 教 學 中 較 難 講 授 的 一 個 部 分. 像 國 內 的 聯 校

More information

: ) khgit 31 ai 33 ni 33 khum 31 sa 33 sa 55!! ( ) gai 33 phgo 31 ai 33 pg 33 log 33 n 55 ga 31 n 31 gai 33 ( ) ai 33 1 gi 33 khai 31 ai 33 mau 31 mui

: ) khgit 31 ai 33 ni 33 khum 31 sa 33 sa 55!! ( ) gai 33 phgo 31 ai 33 pg 33 log 33 n 55 ga 31 n 31 gai 33 ( ) ai 33 1 gi 33 khai 31 ai 33 mau 31 mui 1998 4,,,,,,, ai 33 a 31 na 55,,,, ai 33 : ai 33 1 1. ai 33 1 :, : 4 : ) khgit 31 ai 33 ni 33 khum 31 sa 33 sa 55!! ( ) gai 33 phgo 31 ai 33 pg 33 log 33 n 55 ga 31 n 31 gai 33 ( ) ai 33 1 gi 33 khai 31

More information

同 y b 心 y 又 它 的 结 果 的 原 对 隐 永 除 我 y * 如 本 约 W 都 记 总 没 导 前 沿 科 学 季 刊 0 5 4 第 第 6 期 的 桥 梁 存 了 ; 若 保 留 U 无 分 的 第 二 类 换 元 法 怎 么 处 理 的 法 写 作 商 Le n z 形 式 的

同 y b 心 y 又 它 的 结 果 的 原 对 隐 永 除 我 y * 如 本 约 W 都 记 总 没 导 前 沿 科 学 季 刊 0 5 4 第 第 6 期 的 桥 梁 存 了 ; 若 保 留 U 无 分 的 第 二 类 换 元 法 怎 么 处 理 的 法 写 作 商 Le n z 形 式 的 人 对 应 n G 将 给 说 笔 接 人 n 或 建 相 后 中 前 沿 科 学 季 刊 0 5 4 第 9 卷 总 第 6 期 浅 谈 行 分 原 理 的 错 误 丁 小 平 引 寺 浙 江 6 55 00 摘 要 l N e w t o n 和 G 丄 b e n z 各 自 的 分 原 理 难 自 圆 说 的 立 了 行 分 原 理 行 分 原 理 关 键 词 中 图 分 类 号 分 原 理

More information

( CIP) /. :, ISBN C.46 CIP (2006) : : RENCAISANCE YIRENWEIBEN RENRENWEICAI : : : : (029) : : :31 :

( CIP) /. :, ISBN C.46 CIP (2006) : : RENCAISANCE YIRENWEIBEN RENRENWEICAI : : : : (029) : : :31 : ( CIP) /. :, 2006. 1 ISBN 7-5604 - 2067-2.............C.46 CIP (2006) : : RENCAISANCE YIRENWEIBEN RENRENWEICAI : : : 710069 : (029) 88302590 : : :31 : 2006 1 1 2006 1 1 : ISBN 7-5604 - 2067-2/C :48.00

More information

2W R7*41 3* I O ^4!* C) 2DcD!O:4*+2,! -4) [Kb b4)_`x )C4) 2W W : 4 L2 :4 HI X^ * 4E# 2* 4 2 ] 42X$OI R 4 * W Lc -27M c 4 L ;>*-L/. 1 O ]4 3 D * ODc ^

2W R7*41 3* I O ^4!* C) 2DcD!O:4*+2,! -4) [Kb b4)_`x )C4) 2W W : 4 L2 :4 HI X^ * 4E# 2* 4 2 ] 42X$OI R 4 * W Lc -27M c 4 L ;>*-L/. 1 O ]4 3 D * ODc ^ DOI10.16034/j.cnki.10-1318/c.2016.01.018 2016-01-13 15:09:49 http://www.cnki.net/kcms/detail/10.1318.c.20160113.1509.036.html "2 & > [ \ a b c Z D0? +2 X3L45 b b "2c )6D a1 7T 8 RS 9 "2 : "2 "2a, ;a[ HD

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0C2CDD0C1A2B7F2CFEEC4BFB1A8B8E6CAE9A3A8B1A8C5FAB8E5322E3230A1AAA1AAB4F2D3A1A3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0C2CDD0C1A2B7F2CFEEC4BFB1A8B8E6CAE9A3A8B1A8C5FAB8E5322E3230A1AAA1AAB4F2D3A1A3A9> 奥 托 立 夫 ( 中 国 ) 汽 车 安 全 系 统 有 限 公 司 年 产 1800 万 只 安 全 气 袋 720 万 米 安 全 气 袋 用 特 种 纺 织 品 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 全 本 公 示 稿 ) 建 设 单 位 : 奥 托 立 夫 ( 中 国 ) 汽 车 安 全 系 统 有 限 公 司 评 价 单 位 : 南 京 大 学 环 境 规 划 设 计 研 究 院 有

More information

6 h h 3 h 3 ha 3 1 I 2 o o a 3 t y 3 t y 3 y t y 3 t y 3 y tsu 3 tsu 3 su 4 17

6 h h 3 h 3 ha 3 1 I 2 o o a 3 t y 3 t y 3 y t y 3 t y 3 y tsu 3 tsu 3 su 4 17 1o 2 n 3 ka t ia k t i x 3 3 a 3 ii 3 4 1n l n l n l 2 t t tstss t tss 3 4 i i a a ua ua ia ia 6 h h 3 h 3 ha 3 1 I 2 o o a 3 t y 3 t y 3 y t y 3 t y 3 y tsu 3 tsu 3 su 4 17 41 n 3 3 pin 3 3 ka xo 3 3

More information

untitled

untitled 15-EIAS-2014 I 2015 10 15-EIAS-2014 II 2015 10 15-EIAS-2014 III 2015 10 15-EIAS-2014 IV 2015 10 15-EIAS-2014 1 63 15km 1.6 1985 9 1998 7 460m 0m 5 /1998 5 1998~2004 270m230m190m150m 150m 2004 150m 110m

More information

,,, ( CI P) /. :, ISBN :.T U56 CI P ( 2004 ) : 122 : / E mail: mail.w hu t.ed

,,, ( CI P) /. :, ISBN :.T U56 CI P ( 2004 ) : 122 : /  E mail: mail.w hu t.ed ,,, ( CI P) /. :, 2004.8 ISBN 7 5629 2094... :.T U56 CI P ( 2004 )003590 : 122 : 430070 http:/ / www.techbook.com.cn E mail: yangxuezh@ mail.w hu t.edu.cn : : : 7871092 1/ 16 : 19 : 474 : 2004 8 1 : 2004

More information

(CIP) : / :,, :,2000.5 ISBN 7-04 - 008822-3 - - N - 42 CIP (2000)60397 55 100009 010-64054588 010-64014048 / 8501168 1/ 32 7.875

(CIP) : / :,, :,2000.5 ISBN 7-04 - 008822-3 - - N - 42 CIP (2000)60397 55 100009 010-64054588 010-64014048  /  8501168 1/ 32 7.875 ( ) (CIP) : / :,, :,2000.5 ISBN 7-04 - 008822-3 - - N - 42 CIP (2000)60397 55 100009 010-64054588 010-64014048 http:/ / www.hep.edu.cn 8501168 1/ 32 7.875 190 000 8.40, ( ) 1 16 16 16 18 21 22 24 24 24

More information

zt

zt !"# $%& () $"&*+,-."# /0)(#0.!,10 2,%3%,*# &04 $5.,+ (0 $(6(3,5 / $"(0# # 7 809%( " :(%(095&% :,,3 ;*(. #0 "&0?&95, $",096(09 @5

More information

建 设 项 目 基 本 情 况 项 目 名 称 建 设 单 位 格 立 莫 天 津 农 业 机 械 生 产 项 目 格 立 莫 农 业 技 术 ( 天 津 ) 有 限 公 司 法 人 代 表 Mr.Bert Treffers 联 系 人 杨 丽 原 通 讯 地 址 北 京 市 顺 义 区 赵 全 营 镇 赵 李 路 2 号 联 系 电 话 010-60434330 传 真 邮 政 编 码 101300

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20365F32303131B0E6D2FDD6A4B1A8B8E6B2E5D2B3>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20365F32303131B0E6D2FDD6A4B1A8B8E6B2E5D2B3> 2011 年 版 中 国 引 证 报 告 ( 扩 刊 版 ) 中 国 科 技 术 信 息 研 究 所 北 京 万 方 据 股 份 有 限 公 司 2011 年 版 中 国 引 证 报 告 ( 扩 刊 版 ) 主 任 编 委 贺 德 方 副 主 任 编 委 陈 家 昌 蒋 勇 青 郑 彦 宁 张 玉 华 宋 培 元 主 编 曾 建 勋 副 主 编 潘 云 涛 赵 捷 编 写 人 员 王 立 李 旭 林

More information

福建中联房地产开发集团有限公司

福建中联房地产开发集团有限公司 宁 德 市 中 维 房 地 产 开 发 有 限 公 司 泰 禾 红 树 林 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 简 本 ) 建 设 单 位 : 宁 德 市 中 维 房 地 产 开 发 有 限 公 司 评 价 单 位 : 北 京 中 安 质 环 技 术 评 价 中 心 有 限 公 司 国 环 评 证 乙 字 第 1029 号 二 O 一 三 年 O 十 月 1. 建 设 项 目 概 况 1.1 项

More information

ttian

ttian T = l g = a - b a ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ SiO SiO 65% SiO 52% SiO 52 45% SiO 45% 20 45% 10% 50% 95% 2.5 2.7 2.7 2.8 2.9 3.1 3.1 3.5 S0=1.94

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf Qiche Weixiu Jichu zhishi GB/ T16739 1997,, : : : (100013 10 010 64216602) : 787 1092 1 16 : : 2001 7 1 2001 7 1 1 : 8000 : 38 00 ISBN 7 114 03987 5 U 02905 ( 1) ( 8) (11) (13) (19) (22) (30) (35) (42)

More information

1 1 (a) (b) (c) (d) (e) 9 3 4 5 7 1 7 4 2 0 10 4 1 0 6 2 2 7 3 5 4 0 11 4 1 6 7 3 4 2 6 1 12 3 2 6 4 4 7 7 4 0 13 0 3 2 7 5 2 5 7 0 14 2 4 6 0 6 7 2 0 0 15 3 6 5 1 0 7 6 2 5 1 16 4 4 6 0 8 1 2 4 6 17 4

More information

( CIP).:,3.7 ISBN TB CIP (3) ( ) ISBN O78 : 3.

( CIP).:,3.7 ISBN TB CIP (3) ( ) ISBN O78 : 3. ( CIP).:,3.7 ISBN 7 568 383 3.......... TB CIP (3) 334 3 37 ( ) 64536 www.hdlgpress.com.c 7879 6 9.75 479 3 7 3 7 45 ISBN 7 568 383 3O78 : 3. 995,.,.,.,. :,,,,.. :,,,,,,.,,,,.,,. ,,.,,,.,,,.,,,,.,.,,,

More information

untitled

untitled C a music musica mausike C C C G 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 C C D E F G A B A C A A A A 24 a C C C C C a a a a 25 a a a a c C C d a a a A 26 do re mi fa so la si do i C F 27 28

More information

(C I P) /. :,2004 ( ) ISBN TU CIP (2003) : : 16 : : ( 0531 ) : w w w. lkj. com. c n : s jn- public

(C I P) /. :,2004 ( ) ISBN TU CIP (2003) : : 16 : : ( 0531 ) : w w w. lkj. com. c n : s jn- public (C I P) /. :,2004 ( ) ISBN 7-5331 - 3598-9.... TU754-62 CIP (2003) 093370 : : 16 :250002 : ( 0531 ) 2065109 : w w w. lkj. com. c n : s dkj@ jn- public. sd. cninfo. ne t : : 16 :250002 : ( 0531 ) 2020432

More information

( ),,,, ( ), (CIP) ( ) /,. :, 2005.2 ISBN 7 5612 1900 8.... TH122 CIP (2005) 005859 : : 127 :710072 : 029 88493844, 88491757 : : : 850 m

( ),,,, ( ), (CIP) ( ) /,. :, 2005.2 ISBN 7 5612 1900 8.... TH122 CIP (2005) 005859 : : 127 :710072 : 029 88493844, 88491757 :  : : 850 m ( ) ( ),,,, ( ), (CIP) ( ) /,. :, 2005.2 ISBN 7 5612 1900 8.... TH122 CIP (2005) 005859 : : 127 :710072 : 029 88493844, 88491757 : www.nwpup.com : : 850 mm1168 mm 1/ 32 : 13.25 : 460 : 2005 4 1 2005 4

More information

untitled

untitled , ( ),,, ( ) :, ( ) ( ) : : : ( ) : : : 2 2 1 : : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,, 6,,,,,,,,,,,,,,,,, 8 ( ) 2 3 4 5 6 ( ) 7 8 9 ,,,,, 1, ( ),,,,,,,,,,,,,, 3 t,,, ;,,,,,,,, t, 3,, 8 t,,,,, : (1 ),,, ; (2 ),,,,,

More information

s p o r t o w e j n a w i e r z c h n i s y n t e t y c z n, e jp o l i u r e t a n o w e j z o o n e j z n a s t p u j c e j k o n s t r u k c j i a

s p o r t o w e j n a w i e r z c h n i s y n t e t y c z n, e jp o l i u r e t a n o w e j z o o n e j z n a s t p u j c e j k o n s t r u k c j i a G d y n i a B u d o w a b o i s k a w i e l o f u n k c y j n e g o o n a w i e r z c h n i p o l i u r e t a n o w e j p r z y Z e s p o l e S z k H o t e l a r s k o- G a s t r o n o m i c z n y c h

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBB7C6C0B1A8B8E6CAE9D7CAD6CA312E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBB7C6C0B1A8B8E6CAE9D7CAD6CA312E646F63> 天 锰 新 材 料 生 产 项 目 环 境 影 响 报 告 书 编 制 人 员 名 单 表 主 持 编 制 机 构 : 重 庆 市 环 境 保 护 工 程 设 计 研 究 院 有 限 公 司 编 制 主 持 人 职 ( 执 ) 业 资 登 记 ( 注 册 证 ) 姓 名 专 业 类 别 格 证 书 编 号 编 号 肖 骏 0008882 B31060080400 化 工 石 化 医 药 类 本 人

More information

目 ( 报 批 )... 1 前 言... 1 1 总 则... 2 1.1 评 价 目 的 与 评 价 原 则... 2 1.2 编 制 依 据... 2 1.3 评 价 工 作 等 级 和 范 围... 4 1.4 评 价 标 准... 5 1.5 环 境 保 护 目 标... 7 1.6 评

目 ( 报 批 )... 1 前 言... 1 1 总 则... 2 1.1 评 价 目 的 与 评 价 原 则... 2 1.2 编 制 依 据... 2 1.3 评 价 工 作 等 级 和 范 围... 4 1.4 评 价 标 准... 5 1.5 环 境 保 护 目 标... 7 1.6 评 国 电 九 江 发 电 有 限 公 司 灰 场 综 合 整 治 工 程 环 境 影 响 报 告 书 ( 公 示 本 ) 江 西 省 环 境 保 护 科 学 研 究 院 JIANGXI ACADEMY OF ENVIRONMENTAL SCIENCES 国 环 评 证 甲 字 第 2303 号 二 一 五 年 十 一 月 南 昌 目 ( 报 批 )... 1 前 言... 1 1 总 则... 2 1.1

More information

untitled

untitled XC125LR 1CH-F8199-T9 TBA10111 TBA10120 XC125LR 2013 2013 5 TCA10120 YAMAHA XC125LR YAMAHA YAMAHA 1. 2. 3. 4. YAMAHA TDA10112 ...1-1...1-3... 1-7...2-1... 2-1...2-2...2-3...3-1... 3-1...3-2...3-2...3-3...3-3...3-4...3-4...3-5...3-5...3-6...3-6...3-7...3-8...3-8...3-8...3-9...3-9...3-9...3-10...3-10...3-11...3-11...3-12...3-12...4-1...

More information

& ) 5 )&4 *+,-. && /&0 4) &3 &1 /3 ) ) ) ) 6 6 & &) 3 2, 4 ) & & 2, & & 75&7 &

& ) 5 )&4 *+,-. && /&0 4) &3 &1 /3 ) ) ) ) 6 6 & &) 3 2, 4 ) & & 2, & & 75&7 & & ) 5 )&4 *+,-. && /&0 4) &3 &1 /3 ) ) ) ) 6 6 & &) 3 2, 4 ) & & 2, & & 75&7 & & + + + * & ) & * ) ) & & * ++, + -., + & K L *++ ) & ) ) ) ) ) & & & )), & &-+.,.-.,+ & ) ) ) - &-+ ).,+ ) ) & & / & ) )

More information

(CIP) : /. :, 2004 ISBN U472 CIP ( 2004 ) ( 1 : ) : * : : : 010

(CIP) : /. :, 2004 ISBN U472 CIP ( 2004 ) ( 1 : ) : * : : : 010 (CIP) : /. :, 2004 ISBN 7-5045-4694-1... - - -. U472 CIP ( 2004 ) 093307 ( 1 : 100029 ) : * 787 1092 16 15. 5 336 2004 11 1 2004 11 1 : : 26. 00 : 010-64929211 : 010-64911190 : http: / / www.class.com.cn

More information

( ) 039 (CIP) /. :, ISBN TS CIP ( 2005) : : : : * ( ) : ( 010 ) / www. cip. com. cn

( ) 039 (CIP) /. :, ISBN TS CIP ( 2005) : : : : * ( ) : ( 010 ) / www. cip. com. cn ( ) 039 (CIP) /. :, 2005. 3 ISBN 7-5025-6678-3... -. TS211. 4 CIP ( 2005) 012222 : : : : * ( 3 100029 ) : ( 010 ) 64982530 http:/ / www. cip. com. cn * 850mm 1168mm 1/ 32 7 196 2005 4 1 2005 4 1 ISBN 7-5025-6678-3/

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) 1997, 32 (CIP) : /,, 20006 ISBN 7-5021 - 2822-0 - : - - TE1-53 CI P (1999) 51821 (100011 ) 787 1092 16 2425 621 11000 2000 6 1 2000 6 1 ISBN 7-5021 - 2822-0/ T E2207 : 4800 ( 1) 10 (46) (56) (68) (86)

More information

Microsoft Word - Chinese Book.doc

Microsoft Word - Chinese Book.doc 編 號 要 書 名 作 者 出 版 社 權 心 信 仰 概 論 馬 有 藻 中 信 絲 之 的 剝 神 危 繭 機 話 信 仰 箴 杜 奧 士 米 恩 倫 布 易 士 更 活 橄 新 泉 問 科 信 得 學 反 科 學? 霍 桑 什 麼? 李 德 爾 種 籽 踐 們 好!- 解 答 當 代 人 對 信 仰 的 困 擾 欖 與 的 所 人 信 需 之 仰 要 間 的 信 仰 郭 何 唐 文 世 崇 生

More information

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * *  利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

More information

( 1) 1.1 ( 1) 1.2 ( 2) 1.3 ( 6) 1.4 ( 8) (13) (14) 2.1 (14) 2.2 (15) 2.3 (17) (26) (27) 3.1 (27) 3.2 (29) 3.3 (32) (37) (39) 4.1 (39) 4.2 (40) 4.3 (46

( 1) 1.1 ( 1) 1.2 ( 2) 1.3 ( 6) 1.4 ( 8) (13) (14) 2.1 (14) 2.2 (15) 2.3 (17) (26) (27) 3.1 (27) 3.2 (29) 3.3 (32) (37) (39) 4.1 (39) 4.2 (40) 4.3 (46 ,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),,,,, 2004 8 10 ( 1) 1.1 ( 1) 1.2 ( 2) 1.3 ( 6) 1.4 ( 8) (13) (14) 2.1 (14) 2.2 (15) 2.3 (17) (26) (27) 3.1 (27) 3.2 (29) 3.3 (32) (37) (39) 4.1 (39) 4.2 (40)

More information

zw.PDF

zw.PDF 20 30 15 16 15 67 12 12 12 11 1508 4 18 4 600 343 37 9 9 12 9 30 90 1503 50 23 20 400 2.65 2 19 15 20 15 16 17 19 6 23 1642 600 350 1500 19 20 30 7 1816 1830 7 23 1830 1874 4 1874 1863 14 11 20 20 20 1905

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf 1 9 9 9 ( ) 063,, :,,,,,,,,,, ( CIP ) /. - :, 1999. 2 ISBN7 113 03209 5.... N 0 CIP ( 98) 198 : : : ( 100054, 8 ) : : : : 787 1092 1/ 16 : 11. 25 : 280 : 1999 3 1 1999 3 1 : 1 5000 : ISBN 7 113 03209 5/

More information

附 图

附  图 国 环 评 证 乙 字 第 1057 号 中 牧 股 份 黄 冈 兽 药 生 产 基 地 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 报 批 稿 ) 建 设 单 位 : 中 牧 实 业 股 份 有 限 公 司 黄 冈 动 物 药 品 厂 评 价 单 位 : 中 环 国 评 ( 北 京 ) 科 技 有 限 公 司 二 O 一 五 年 十 月 中 牧 股 份 黄 冈 兽 药 生 产 基 地 项 目 环 境

More information

建设项目环境影响报告表

建设项目环境影响报告表 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 ( 试 行 ) 项 目 名 称 : 年 产 水 处 理 及 净 水 设 备 饮 水 机 及 相 关 配 件 4500 万 套 建 设 单 位 ( 盖 章 ) 碧 然 德 净 水 设 备 ( 江 苏 ) 有 限 公 司 编 制 日 期 : 2016 年 6 月 江 苏 省 环 境 保 护 局 制 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建

More information

住户表

住户表 表 号 : 人 社 统 [2008] 临 2 号 制 表 机 关 : 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 批 准 机 关 : 国 家 统 计 局 批 准 文 号 : 国 统 制 [2008]97 号 有 效 期 至 :2008 年 12 月 31 日 人 力 资 源 社 会 保 障 基 本 情 况 调 查 问 卷 ( 城 镇 居 民 ) (2008 年 社 区 直 报 调 查 ) 致 调 查 户

More information

80 30 40 60 70 80 60 30 40 50 80 7 3 1 50 70 8 30 40 70 80 1985 1 3 50 1 2 52 7 52 3 16 11 3 2 52 8 8 9 1 80 80 7 8 80 4 10 6 10 1985 1 3 1 19 87 2 17 62 3 19 64 67 1 3 1 3 33 4 5 7 2 3 7 13 50 8 2 4 70

More information

1 1 3 1.1 3 1.2 8 1.3 9 1.4 9 1.5 9 1.6 17 1.7 20 1.8 20 1.9 23 2 24 2.1 24 2.2 34 2.3 37 3 39 3.1 39 3.2 40 3.3 40 3.4 43 3.5 44 3.6 48 4 49 4.1 49 4

1 1 3 1.1 3 1.2 8 1.3 9 1.4 9 1.5 9 1.6 17 1.7 20 1.8 20 1.9 23 2 24 2.1 24 2.2 34 2.3 37 3 39 3.1 39 3.2 40 3.3 40 3.4 43 3.5 44 3.6 48 4 49 4.1 49 4 1231 2013 12 1 1 3 1.1 3 1.2 8 1.3 9 1.4 9 1.5 9 1.6 17 1.7 20 1.8 20 1.9 23 2 24 2.1 24 2.2 34 2.3 37 3 39 3.1 39 3.2 40 3.3 40 3.4 43 3.5 44 3.6 48 4 49 4.1 49 4.2 51 4.3 60 4.4 61 4.5 78 4.6 82 4.7

More information

Microsoft Word - Z8I11A0-102.doc

Microsoft Word - Z8I11A0-102.doc 自 然 考 科 學 測 試 題 關 鍵 解 析 前 言 物 理 科 今 年 自 然 科 考 題 共 68 題, 其 中 物 理 科 占 了 17 題, 今 年 的 題 目 難 度 屬 中 偏 易, 考 題 分 配 十 分 平 均 由 於 是 新 課 綱 第 一 次 學 測, 所 以 新 的 內 容 大 致 上 均 入 題, 大 都 為 物 理 科 普 知 識 就 算 是 第 二 部 分 的 考 題,

More information

威廉臣配料(上海)有限公司企业扩产及污水处理设施改造项目环境影响报告书

威廉臣配料(上海)有限公司企业扩产及污水处理设施改造项目环境影响报告书 证 书 编 号 : 国 环 评 证 乙 字 第 1809 号 企 业 扩 产 及 污 水 处 理 设 施 改 造 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 报 批 稿 公 示 版 ) 建 设 单 位 : 威 廉 臣 配 料 ( 上 海 ) 有 限 公 司 编 制 单 位 : 上 海 环 境 节 能 工 程 有 限 公 司 二 一 六 年 二 月 企 业 扩 产 及 污 水 处 理 设 施 改 造

More information

诺贝尔生理学医学奖获奖者

诺贝尔生理学医学奖获奖者 诺 贝 尔 生 理 学 医 学 奖 获 奖 者 1901 年 E.A.V. 贝 林 ( 德 国 人 ) 从 事 有 关 白 喉 血 清 疗 法 的 研 究 1902 年 R. 罗 斯 ( 英 国 人 ) 从 事 有 关 疟 疾 的 研 究 1903 年 N.R. 芬 森 ( 丹 麦 人 ) 发 现 利 用 光 辐 射 治 疗 狼 疮 1904 年 I.P. 巴 甫 洛 夫 ( 俄 国 人 ) 从 事

More information

zt

zt !!!!!"""!! "!!"" #!!!! # #!!!! " "!! $!! !! " " # # # # "! # !!" "!!!!!!! #!$"!!!!!!" "! "! "!%! "!&!!! "!& # $! "! ! (! "! " " " " " "! " "! "! "!&)!#!*! $!&%% # $! %" & " " "!# &!$ " "! "!!&*) " " "

More information

專訪 全家的擺上 羅兆泉牧師 歐陽佩玲師母 訪問 馮秉章 撰文 黃東英 拍攝 楊少淇 招潔文 至於我和我家 我們必定事奉耶和華 (書24:15) 一九九四年的一天 羅兆泉牧師初次乘船往宣教工場探訪 在他身旁的 是太太歐 陽佩玲師母 以及坐在嬰兒車內才十六個月大的長女凱恩 前後左右擠滿了人 他們只 有

專訪 全家的擺上 羅兆泉牧師 歐陽佩玲師母 訪問 馮秉章 撰文 黃東英 拍攝 楊少淇 招潔文 至於我和我家 我們必定事奉耶和華 (書24:15) 一九九四年的一天 羅兆泉牧師初次乘船往宣教工場探訪 在他身旁的 是太太歐 陽佩玲師母 以及坐在嬰兒車內才十六個月大的長女凱恩 前後左右擠滿了人 他們只 有 專訪...2-5 見證... 6-16 問卷調查... 17-19 救恩人救恩事... 20-24 講道大綱... 25-34 查經資料... 35-37 書介...38 活動預告... 39-40 編 委 顧問 姚健偉 梁松波 梁慕玲 編委 招潔文 楊少淇 陶麗莎 池頴欣 張頴詩 馮秉章 林映輝 黃東英 張小鳳 黃健生 吳芷寧 周芷瑛 設計及排版 穎生設計印刷公司 出版 崇真會救恩堂 地址 香港西營盤高街97號A

More information

1984 1985 2130 1006 366 405 379 324 4601 2327 1169 524 555 440 361 5376 1984 51.4 31.8 56.2 2.6 45.4 28.3 29.8 16.7 44.2 34.9 665.4 10.1 1989 1990 1991 1992 1993 121.1 124.5 116.0 117.9 130.1 81.6

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf 2001 ( ) 063,, ( CIP ) : : : (100054, 8 ) : : (021) 73094, ( 010 )63223094 : : : 850 1168 1/ 32 : : : : 2001 2001 : : ISBN 7-113 - 04319-4/ U 1192 : 24 00,, : ( 021 ) 73169, ( 010) 63545969 : : : : : :

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D205FC9F3C5FABED65FCCECBDF2CAD0CEE4C7E5C7F8D0C2CAC0BCCDC4C1D2B5D3D0CFDEB9ABCBBEB4F3D0CDD5D3C6F8B9A4B3CCBBB7C6C0B1A8B8E6B1ED2D2DC5A9D2B5B2BFBBB7B1A3CBF92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205FC9F3C5FABED65FCCECBDF2CAD0CEE4C7E5C7F8D0C2CAC0BCCDC4C1D2B5D3D0CFDEB9ABCBBEB4F3D0CDD5D3C6F8B9A4B3CCBBB7C6C0B1A8B8E6B1ED2D2DC5A9D2B5B2BFBBB7B1A3CBF92E646F63> 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 项 目 名 称 : 天 津 市 武 清 区 新 世 纪 牧 业 有 限 公 司 大 型 沼 气 工 程 建 设 单 位 ( 盖 章 ): 天 津 市 武 清 区 新 世 纪 牧 业 有 限 公 司 编 制 日 期 :2015 年 7 月 国 家 环 境 保 护 总 局 制 建 设 项 目 基 本 情 况 表 项 目 名 称 建 设 单 位 天 津 市 武

More information

A$1.3600 / US$ DKr6.4500 / US$ - 12 n - 12 n 1.4310-1.4505 12 1.4505 6 1.4505-1.4310 16 1.4310 6 1.4395-1.4505 12 1.4505 3 S1(b / a) + Pb 1 S0(b / a) 1 + Pa S0(b / a) + Pa 1 S1(b / a) 1 + Pb S1(b/

More information

(p.29). (a) F Qq r 2 ()() N (b) Q 2 r 2 F ( 2 )() Q 0 5 C 2. (a) F (b) F 3. 7 (p.42). (a) T (b) F (c) T 2. (a) A (b) (c) 4. (a) 4 (b) (

(p.29). (a) F Qq r 2 ()() N (b) Q 2 r 2 F ( 2 )() Q 0 5 C 2. (a) F (b) F 3. 7 (p.42). (a) T (b) F (c) T 2. (a) A (b) (c) 4. (a) 4 (b) ( 20 (p.7). (a) T (b) T (c) T (d) F 2. B 3. 3 (p.4). D 2. C D A B D B D B D 3. (a) F (b) F (c) T 4. 2 (p.0) 4 (p.23). (a) B (b) A P 2. (a) F (b) T 3. 4. 5. 6. (a) (b).6 0 9.6 0 9 0 0. (a) X Y (b) X Y Z 2.

More information

评 价 单 位 : 潍 坊 市 环 境 科 学 研 究 设 计 院 有 限 公 司 法 人 代 表 : 徐 立 民 项 目 名 称 : 山 东 金 星 水 环 境 科 技 有 限 公 司 年 产 5000 吨 净 水 剂 系 列 产 品 项 目 文 件 类 型 : 环 境 影 响 报 告 书 地 址

评 价 单 位 : 潍 坊 市 环 境 科 学 研 究 设 计 院 有 限 公 司 法 人 代 表 : 徐 立 民 项 目 名 称 : 山 东 金 星 水 环 境 科 技 有 限 公 司 年 产 5000 吨 净 水 剂 系 列 产 品 项 目 文 件 类 型 : 环 境 影 响 报 告 书 地 址 环 评 证 书 号 : 国 环 评 证 乙 字 第 2421 号 山 东 金 星 水 环 境 科 技 有 限 公 司 年 产 5000 吨 净 水 剂 系 列 产 品 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 信 息 公 示 版 ) 潍 坊 市 环 境 科 学 研 究 设 计 院 有 限 公 司 二 一 六 年 一 月 评 价 单 位 : 潍 坊 市 环 境 科 学 研 究 设 计 院 有 限 公 司

More information

山东华鲁恒升化工股份有限公司

山东华鲁恒升化工股份有限公司 I i C = C i 0i Ci, j Si, j = C s, i S S 7.0 ph j ph, j = ph j 7.0 ph sd ph 7.0 j ph, j = ph j > ph su 7.0 7.0 7.0 C P i = C i oi P P 7.0 ph j ph, j = ph j 7.0 ph sd ph 7.0 j ph, j = ph j > ph su 7.0

More information

責任政府與責任社會公共行政改革的方向與重點 學術研討會紀要

責任政府與責任社會公共行政改革的方向與重點 學術研討會紀要 責 任 政 府 與 責 任 社 會 公 共 行 政 改 革 的 方 向 與 重 點 學 術 研 討 會 紀 要 一 國 兩 制 研 究 編 輯 部 主 辦 : 澳 門 學 者 同 盟 澳 門 理 工 學 院 一 國 兩 制 研 究 中 心 時 間 :2009 年 8 月 27 日 下 午 3-6 時 地 點 : 澳 門 理 工 學 院 綜 合 樓 六 樓 1 號 會 議 室 主 持 人 : 駱 偉

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,, (CIP) /.:, 2006 ISBN 7-5629-2480-5... -. U415.6 CIP (2006) 160794 : ( 122 :430070 ) http: ww w.t ech book.com.cn E-mail: w u tpyyk@163.com : : :7871092 1/ 16 :12.25 :302 :2006 12 1 :2006 12 1 :12000

More information

"!"#$%& ( )*#+,%-. )*#+,%-. %& )*#+,%-. %& %(% )*#+,%-. %& %#( )*#+,%-. %& $"( )*#+,%-. %& %#( /$01-% )2*,%"3 )2*,%"3 %&) )2*,%"3 %&) * ( 4#&2-5 $67,"

!#$%& ( )*#+,%-. )*#+,%-. %& )*#+,%-. %& %(% )*#+,%-. %& %#( )*#+,%-. %& $( )*#+,%-. %& %#( /$01-% )2*,%3 )2*,%3 %&) )2*,%3 %&) * ( 4#&2-5 $67, !"#$% & #() 2 &(*$+,-. /%)0# 1! % % % %!!"#$% & #() &(*$+,-. /%)0# 1!""# $ "! "!"#$%& ( )*#+,%-. )*#+,%-. %& )*#+,%-. %& %(% )*#+,%-. %& %#( )*#+,%-. %& $"( )*#+,%-. %& %#( /$01-% )2*,%"3 )2*,%"3 %&) )2*,%"3

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 020-4... - -. I207. 62 CIP ( 2002 ) 035654 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 030 : 78. 125 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 020-4

More information

帝盛-改2

帝盛-改2 目 录 一 建 设 项 目 基 本 情 况... - 1 - 二 建 设 项 目 所 在 地 自 然 环 境 社 会 环 境 简 况... - 7 - 三 环 境 质 量 状 况... - 14 - 四 评 价 适 用 标 准... - 18 - 五 建 设 项 目 工 程 分 析... - 23 - 六 项 目 主 要 污 染 物 产 生 及 预 计 排 放 情 况... - 28 - 七 环 境

More information

Microsoft Word - V1_2010513_王翔会计习题课二.docx

Microsoft Word - V1_2010513_王翔会计习题课二.docx 2015 注 册 会 计 师 会 计 习 题 班 二 王 翔 肆 大 会 计 高 级 培 训 师 第 二 章 金 融 资 产 1.A 公 司 于 2013 年 1 月 2 日 从 证 券 市 场 上 购 入 B 公 司 于 2013 年 1 月 1 日 发 行 的 债 券, 该 债 券 3 年 期, 票 面 年 利 率 为 4.5%, 到 期 日 为 2016 年 1 月 1 日, 到 期 日 一

More information

tbjxD219zw.PDF

tbjxD219zw.PDF nm 1nm=10-9m CO 2 CO 2 1 1 A+B=AB 2H + O 2H O 2 2 2 AB=A+B A+BC=AC+B MnO 2 2KClO3 2KCl3O2 Zn+2HCl==ZnCl +H AB+CD=AD+CB NaOH+HC==NaCl+H O 1-2 S + O2 SO2 CuO + H Cu + H O 2 2 2 3 2Fe + 3CO 2 Fe O +

More information

ETH series v2_JPN.indd

ETH series v2_JPN.indd Parker High Force Electro Thrust Cylinder 6 ETH032-080 ETH100-125 7 www.parker.com/eme/eth M05 M10 M16 M05 M10 M20 M05 M10 M32 >45 >54 >58 >40 >46 >58 >47 >65 >95 ETH032 ETH050 2400 4500 2200 4000

More information

代码集

代码集 第 三 部 分 社 区 卫 生 信 息 代 码 集 561 562 社 区 卫 生 信 息 代 码 集 目 录 一 社 区 卫 生 信 息 代 码 集 说 明...566 二 社 区 卫 生 信 息 代 码 集 索 引 表...568 三 社 区 卫 生 信 息 代 码 集...570 代 码 A1: 布 尔 值...570 代 码 A2: 社 交 活 动 (PAT010104_300071)...570

More information

本 简 本 内 容 由 南 京 国 环 环 境 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 编 制, 并 经 南 京 江 宁 滨 江 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会 确 认 同 意 提 供 给 环 保 主 管 部 门 作 为 南 京 江 宁 滨 江 新 城 (51.1km 2 ) 区 域 环 境

本 简 本 内 容 由 南 京 国 环 环 境 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 编 制, 并 经 南 京 江 宁 滨 江 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会 确 认 同 意 提 供 给 环 保 主 管 部 门 作 为 南 京 江 宁 滨 江 新 城 (51.1km 2 ) 区 域 环 境 国 环 评 证 甲 字 第 1901 号 南 京 江 宁 滨 江 新 城 (51.1km 2 ) 区 域 环 境 影 响 跟 踪 评 价 报 告 书 ( 简 本 ) 南 京 江 宁 滨 江 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会 南 京 国 环 环 境 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2015 年 8 月 本 简 本 内 容 由 南 京 国 环 环 境 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司

More information

,4 :20..,5 ( )..,1. :..,2..,2..,10..,3.., ,1..,3..,12..,1..,2 :..,..,2 :..,3..,6..,4 ( )..,4.,.,3 6..,3 :..,3..,1 :..

,4 :20..,5 ( )..,1. :..,2..,2..,10..,3.., ,1..,3..,12..,1..,2 :..,..,2 :..,3..,6..,4 ( )..,4.,.,3 6..,3 :..,3..,1 :.. 2001..,2..,1 :..,5..,1..,6..,4..,3..,4..,2 :..,1..,1..,3 :..,3..,3 208 2001 20..,4 :20..,5 (1912 1949)..,1. :..,2..,2..,10..,3..,3 1999..,1..,3..,12..,1..,2 :..,..,2 :..,3..,6..,4 (1931 1932 )..,4.,.,3

More information