6 ),, A B C X 4,,,,,,,, (CIP) /,. :, ( / ) ISBN R96-44 CIP (2004) : / : :

Size: px
Start display at page:

Download "6 ),, A B C X 4,,,,,,,, (CIP) /,. :, ( / ) ISBN R96-44 CIP (2004) : / : :"

Transcription

1 ( ) ( )

2 6 ),, A B C X 4,,,,,,,, (CIP) /,. :, ( / ) ISBN R96-44 CIP (2004) : / : : / 16 : : : ISBN / R288 : 28.00

3 : : ( ) : :

4 , 20 50, ;80,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,, 4 A B C X 4, A B A B C X4 ;, ;,,,,,,

5 ,, :,, ; ;,,,, : (6 ),,,, ; 3 000,,, ( ), A B C X 4, : A :, 5 1 B :, 5, 1 1 C : 4, 1 1 X : 1 5,,, 2 2,, 1

6 ,,,,,

7 1 A 1 B 7 C 8 X A 14 B 17 C 17 X A 20 B 22 C 22 X A 24 B 28 C 28 X () M 31 A 31 B 36 C 36 X () N 39 A 39 B 41 C 41 X A 43 B 48 C 48 X A 54 B 57 C 58 X A 61 X A 63 B 65 C 65 X 65 66

8 67 A 67 B 70 C 70 X A 73 B 80 C 81 X A 84 B 88 C 88 X A 91 B 93 C 93 X A 95 B 99 C 100 X A B 105 C 106 X A 109 B 112 C 112 X A 115 B 117 C 118 X A 121 B 125 C 126 X A 129 B 131 C 131 X A 133 B 135 C 135

9 X A 138 B 143 C 144 X A 149 B 152 C 153 X A 156 B 159 C 159 X A 162 B 165 C 166 X A 169 B 173 C X A 176 B 177 C 178 X A 180 B 182 C 182 X A 185 B 188 C 188 X A 190 B 192 C 192 X A 194

10 B 196 C 197 X A 199 B 203 C 203 X A 206 B 208 C 209 X A 211 B 213 C 214 X A 216 B 218 C 218 X A 221 B 222 C 223 X A 226 B 227 C 228 X A 230 B 232 C 232 X A 235 B 237 C 237 X A 240 B 242 C 243 X

11 246 A 246 B 248 C 248 X A 250 B 251 C 252 X A 254 B 259 C 260 X A 265 B 267 C 268 X A 271 B 272 C 272 X ( ) 275 ( ) 283 ( ) 291 ( ) 299 5

12 A 1., C. LD50 25 mg/ kg, ED50 15 mg/ kg, D. LD mg/ kg, ED mg/ kg E. LD50 25 mg/ kg, ED50 20 mg/ kg 6. C. 2. ( LD50 ) ( ED5 0 ) A. 50 % 50% 8. C. 50 % D. 50 % E. 50% 4. E * 5 LD50 ED5 0, A. LD50 50 mg/ kg, ED50 25 mg/ kg 10. * ( T1/ 2 ) 24 h, B. LD50 25 mg/ kg, ED50 5 mg/ kg 1,

13 2 A 2 B. 3 C. 4 D. 5 E , A. B. 11. *, T1/ 2 C. D. 17. x, y, 12. * T1/ 2 24 h,, A. 2 d B. 1 d C. 4 d D. 5 d E. 3 d 13. *, 14. B. S D. 18., LD50, 19., B., 15., 20.,,,,,

14 A 3 E () 5,, 21. ( pa2 ) 1 A. 0.1 % B. 0.01% C. 1 % D. 10% E. 99% 27. *,,,,,,,, 22. pd2 28., pd2,,,,,, 23. D. 24. pka A. 90% ph B. 99% ph ph D. 50% ph p H 25. * ph = 7 90 %, pka A. 7 B. 9 C. 8 D. 5 E * pka 3.5, p H = 7.,,,,,,,, 29.,,,, 30. B. C. D. E. 31. * E. / 32.

15 4 C 33. P45 0,,,,,,,,,, *, 39., 40., 41., D. 36. * 42.,, 37. * 2 g, 100 mg/ L, A L 43. T1/ 2 33 h,, B. 2 L C. 5 L A. 2 d D. 20 L B. 3 d E. 200 L C. 5 d 38. D. 7 d E. 9 d 44. T1/ 2

16 A 5 B 50. p H 7.0, ph ,,,,, 51. pka 4.4, p H 5.4, ph 7.4, B. ED95 LD5 C. ED50 LD5 A. 100 D. ED5 LD95 B C. 99 D. 1/ 10 A. pd2 = 1 E. 1/ 100 B. pd2 = 3 C. pd2 = 4 D. pd2 = 6 E. pd2 = ph A. pa2 = 0.8 p H B. pa2 = 0.9 C. pa2 = 1 D. pa2 = E. pa2 = p H %, pk a A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 E T1/ 2,, 3,, 54. * A. ph = 5 B. ph = 4 C. ph = 9 D. ph = 7 E. p H = *, g/ L, g/ L, T1/ 2

17 6 A 2 h C. 9.09% D. 99% B. 4 h C. 3 h D. 5 h E. 9 h 56., 57., C. 58.,,, 59. pka 8.4, ( p H 7.4 ), A % B. 99.9% E % 60. pka 9.8, ph,,,,,,,,,,, 61., 62.,, pka 7.9, ph 6.9 A. 1% B. 10 % C. 50% D. 90 % E. 99% 65.

18 B 7 B B , ,, 81.,,, 8285,,,,,,,,,,,,,

19 8 C G 94. ED LD D. 97. B. ED95 LD5 98., , C A. B ED9 5 LD LD50/ ED , B.

20 X , , X , B. ED50/ LD B. ph, *, C., D. E * T1/ 2 ED5 0

21 10 E S 127. A. LD50/ ED50 B. C. LD1/ ED99 E. ED95 LD ph 131. D p H pka, A. p H B. pka 50 % 138. ph C. ph = pka, [ H A] = [ A - ] D. pka > 7.5 E. pka < , B. - E. 135.,, D.,

22 11 C A. B., E * A B,? A. A ED50 B A B C. A D. B E. B 141. A B ED5 0, A. B. C. D. E T1/ 2, T1/ 2 B., T1/ 2 C., 5 T1/ 2 97% D., 5 T1/ 2 97% A. A LD50 > B LD B. A LD5 0 < B LD50 C. A < B D. A > B E. A > B A. B. C. D. E. 1.A 2.A 3.E 4.E 5.B 6.D 7.C 8.C 9.E 10.D 11.B 12.D 13.D 14.D

23 12 5.A 16.C 17.B 18.B 19.D 20.E 21.C 22.B 23.B 24.D 25.E 26.B 27.C 28.C 29.B 30.D 31.B 32.C 33.E 34.B 35.A 36.B 37.D 38.E 39.C 40.A 41.A 42.E 43.D 44.A 45.B 46.A 47.E 48.A 49.A 50.C 51.B 52.D 53.A 54.B 55.C 56.E 57.B 58.D 59.A 60.A 61.A 62.B 63.C 64.D 65.B 66.E 67.A 68.E 69.B 70.C 71.B 72.C 73.D 74.B 75.E 76.A 77.B 78.C 79.A 80.D 81.E 82.C 83.C 84.B 85.B 86.D 87.B 88.A 89.C 90.D 91.B 92.E 93.D 94.B 9 5.E 96.A 9 7.A 9 8.B 9 9.C 1 00.E 10 1.D 10 2.C 1 03.D 104.E 105.A 106.B 107.D 108.D 109.A 110.D 111.C 112.C 113.B 114.A 115.A 116.B 117.BCD 118.ACD 119.BCE 120.ABCD 121.BCD 122.ABCDE 123.ABCE 124.ABCDE 125.BCE 126.ABDE 127.ACE 128.ACE 129.BC 130.ABCD E 131.ABCE 132.BCDE 133.CD 134.ABD 135.ABCE 136.ADE 137.BC 138.ABC 139.ABCE 140.ACD E 141.ABCE 142.ABCD 143.ABC 144.BC 145.ACE 146.A E 147.ABCD [ 5 ] [ 26 ] 10 ph - pk a = [ A - ]/ TI, TI LD5 0/ ED50 [ H A], = [A - ]/ [ H A ], [ H A ] = 1/ ( ) = %, 0.01%, B LD50/ ED50 5,, B B [ 27 ] H anderson- Hasselbalch [10 ] 1,, 5,,, D [11],, C [ 31 ] T1/ / Ke,,, T1/ 2 C, ;,, B,,, [12], 5 T1/ 2,, D [13] B [ 35 ],,,, T1/ 2 = 0.693/ Ke,,, D, [25 ] H anderson- Hasselbalch,,,, ph - pka = log [ A - ]/ [ H A],, pka = log (90/ 10 ), pka 6, E A [ 36 ],,

24 13,, B, T1/ 2 : 5 [ 37] T1/ % 98.4%, Vd = A/ C0,, T1/ 2, 46 T1/ 2 Vd = A/ C0 = 2 g/ (100 mg/ L) = 20 L, 93.5% 98.4% D BCD [54], [ 124],, ;,,, B, [55],, : Ct = ABCDE C0 e - K e t,, 12.5 = 100 e - 9 K e, [ 140] Ke, T1/ 2 = 0.693/ Ke, T1/ 2, C ED5 0 [121 ], ACDE ( )

25 A 1. 2., 3. C. 1 D B. COM T C. 1 D ,, 8. M, 9. NM ( MAO) ( COM T) 5. A. MAO

26 A ? 13. A. M B. C. 1 D. 2 E. N A. + A B. + Q C. + A D. + ATP E. + GTP 16. B. G 17. NM 18. M1 M2 M1 M2 E. M 19. M2 A. B. 20. *, A. M, 2, 2,,, 21. *

27 M 24. NM, A. 7 B. N, C C. 3 D. G 25. NN A. B. 26. A. B. C. M D. N E. DA E A. > 90% B. 75 % 90 % C. 65% 75% D. 55 % 65 % E. 55% 85% 31. A. 1 B. 2 C. 1 D. 2 E. M 32. A. D , A. 1 B. 2,

28 C 17 C D. N1 E. N2 M 35. 1, B. G D. N E. C 36. * A. 1 B. 2 C. 1 D. 2 E. M 37. M B NM 41. M A. 1 B. 2 C. 1 D. N1 E. N2 45. ( ) C

29 18 B M 55. N2 X 56. A. MA O B. COM T C. 1 D M N- 60. C. MA O D. COM T E. 1 1.D 2.C 3.A 4.C 5.C 6.C 7.C 8.E 9.C 10.D 11.C 12.C 13.E 14.C 15.C 16.B 17.D 18.C 19.A 20.C 21.D 22.A 23.A 24.E 25.E 26.C 27.E 28.C 29.A 30.B 31.D 32.B 33.B 34.D 35.B 36.E 37.E 38.A 39.A 40.B 41.A 42.E 43.C 44.D 45.D 46.E 47.A 48.B 49.C 50.A 51.B 52.C 53.D 54.C 55.D 56.ABCD 57.ABCD E 58.ABDE 59.ABC 60.CD [ 20],,,, M,, ;,,, C D [21] [ 36 ],

30 19 M,, M,,,,,, E, ( )

31 A 1.,, D. M N 2. M,, M M M 6. 7., A. C. E. 8. A. E. 9., M, B.,,

32 A 21 E C. NN D. Ca 2 + NO * M, N O M, N O A. M B. N1 C. N2 D. E. 15. * 16., N A. acetylcholine B. neostigmine C. pilocarpine D. nicotine E. atropine 17., A. M N, N1 N2,, M, 18., A., D. 1% 2% 48 h 19., N1 N2 20., 21., M N 22.,

33 22 A 23. * M 24., 25., B 2629 A. M N B. M N M N C M 32. X 33. * 34. A. 35. M NN M 36.

34 23 B 37. * () E. 1.A 2.B 3.B 4.B 5.D 6.E 7.B 8.C 9.D 10.B 11.C 12.C 13.A 14.A 15.C 16.D 17.E 18.C 19.C 20.C 21.E 22.A 23.D 24.C 25.D 26.A 27.C 28.D 29.E 3 0.C 31.A 32.B 33.ABD 34.ABCE 35.BD 3 6.BCDE 3 7.BD [ 13 ],,,, M3, D ( EDRF ) ( N O),,, M,,,, ; A [15],,,,,, ;,,, M ;,,,,,,,,,, ABD C [23 ] M,,,, ;,, M, ; BD [ 33 ] M,,,, ; 1 [ 37 ] ( )

35 A 1. B. C. D. E M N2 3. Ca , N * 9.

36 A 25 C, D. E *, 11., M B. 17., 12., D , 19. *, 14., A. M B. N 20., 15.,

37 26 E ,, 23., T1/ 2 10 h , ( ) 30.,,, ,

38 A 27 B 34., 35., D. 38. D. 39. *,,,,, , N B. 46.,

39 28 A B. 47. C. E. 48., 49. *, A. ( ) ( ) 50., ( PAM) B C

40 29 3. M 64. N X N1 N2 68., 69. * 70., 1.A 2.C 3.C 4.D 5.D 6.D 7.B 8.C 9.C 10.B 11.E 12.B 13.C 14.D 15.C 16.B 17.C 18.C 19.B 20.A 21.E 22.B 23.D 24.B 25.E 26.C 27.E 28.D 29.C 30.D 31.C 32.B 33.D 34.E 35.D 36.B 37.A 38.D 39.B 40.D 41.C 42.E 43.E 44.A 45.E 46.E 47.D 48.C 49.A 50.C 51.C 52.B 53.A 54.A 55.B 56.C 57.A 58.B 59.C 60.D 61.B 62.C 63.A 6 4.B 65.BD 66.ABDE 67.ACE 68.ABC 69.A E 70.ABCE [ 8 ],, C,,, [ 16 ],,,

41 30 B 19] ; ( ), A, (), :,, B [39], ;,,,,,, B [49], ; ( ) [ 69 ], AE ( )

42 ( ) M A 1. A. M N B. N1 N2 C. M, N1 D. M, N2 E. M 6., N 2. * M E. 3. A. B B. M,

43 32 ( ) M B 10. D. 11. * , A. 14. A ,, 17. *,, ,,,, 19., 20., 21.

44 A 33 D *,,, 23., 24. * *,, : P- P 29., P-R,, 30., 26., 12 3 h, :,,,,,,, 10.7/ 6.0 kpa ( 80/ 45 mmh g), : WBC / L, A.,,

45 34 ( ) M D E. 32. * M1 35. M 36. M 37. B. D. E T1/ 2 A. 2 h B. 4 h C. 10 h D. 30 min E. 60 min

46 A C. D. E A. B. D. 52., 46., 6 h 53., 47., 6 h , , M1 56., 50., M

47 36 ( ) M B T1/ 2 4 h 57. * 58., 59., 60. B () C

48 X 77. M ,, 84. C , 1.C 2.C 3.E 4.A 5.A 6.D 7.B 8.B 9.C 10.E 11.D 12.B 13.D 14.C 15.A 16.E 17.C 18.D 19.C 20.C 21.D 22.D 23.C 24.A 25.C 26.C 27.D 28.D 29.A 30.D 31.D 32.C 33.A 34.E 35.D 36.D 37.A 38.C 39.B 40.D 41.B 42.B 43.C 44.E 45.A 46.E 47.E 48.B 49.E 50.D 51.B 52.D 53.C

49 38 ( ) M 4.D 55.B 56.D 57.D 58.D 59.E 60.C 61.B 62.A 63.D 64.C 65.E 66.C 67.D 68.E 69.A 70.A 71.C 72.A 73.C 74.D 75.C 76.A 77.DE 78.BCE 79.ABCDE 80.ABD E 81.CDE 82.ABCDE 83.ABCD 84.ABCE 85.CE [ 2 ],,,, M,,, C [11],,,,,,,,,, D [17],, C [24] M,,,,, [25],, :, P- P P-R,, [ 27 ] D [ 32 ], [ 57 ], D ( )

50 ( ) N A 1. N1 ( ) () D N1, 3.,,,,,, ( ) 7.,,, E. N1,, N1,, N1

51 40 ( ) N D 10., , * 16., 17. ( ) 18., 19.,, 20., A. 1 min B. 2 min C. 5 min D. 10 min E. 30 min 21., A. 1 min B. 2 min

52 C 41 C 5 min D. 10 min E. 30 min , () N * B * 28. B C

53 42 ( ) N 9. X A. N2, 42. * A. 1.C 2.B 3.B 4.E 5.A 6.B 7.B 8.E 9.C 10.D 11.B 12.A 13.C 14.D 15.C 16.B 17.C 18.E 19.C 20.C 21.A 22.A 23.D 24.C 25.A 26.A 27.C 28.C 29.C 30.E 31.D 32.A 33.B 34.C 35.A 36.C 37.B 38.C 3 9.A 40.BCDE 41.ACDE 42.BCDE [ 15] [ 27 ],,,, ;,, ; M,,, [ 42 ] M,, ; N2, K +,,, ( ), C,,, [24], ( )

54 A 1. * 2. * *, 8. * 9.,, 10. *

55 44 A, B. 16. * * 13. *, 14. * 15., , A. 1 B. 2 C. D1 D. 2 E ,

56 A B. 23. A. 24., 25., 31. ( ) C.,, , ( ) 30., 2 C. D C. COMT - E. MA O 34.

57 46 A, 35. *, E. MAO COMT 36. * ( ) 39., ( ),, B. C. D. 40. *,,,, 41.,,,, , 45., C.,

58 A 47 D E., 52., 46.,,, D.,, 47. D B

59 48 D A + B E. A + B + C 58., 59., 60. A. () B A. MA O COM T C 7780

60 X 49 B , X E , A. B. C. E

61 50 B 97., 98. D ,,,, 107., ,, ,, 105., 106., 108.

62 X 51 D ml 111., A. B. M C. D. H , 115., E. camp 116., B. cam P, D ,

63 52 E 1.A 2.D 3.D 4.A 5.C 6.A 7.D 8.B 9.D 10.D 11.D 12.D 13.B 14.C 15.C 16.D 17.B 18.B 19.C 20.D 21.C 22.B 23.B 24.A 25.C 26.D 27.A 28.E 29.A 30.C 31.C 32.E 33.D 34.D 35.B 36.B 37.A 38.B 39.C 40.A 41.B 42.B 43.A 44.D 45.C 46.B 47.E 48.B 49.E 50.B 51.C 52.A 53.B 54.B 55.E 56.D 57.D 58.E 59.A 60.D 61.A 62.D 63.B 64.E 65.E 66.D 67.A 68.C 69.A 70.E 71.C 72.B 73.E 74.D 75.C 76.A 77.C 78.A 79.B 80.A 81.C 82.D 83.B 84.B 85.A 86.C 87.A 88.C 8 9.DE 90.ABCDE 91.ACD 92.BD 93.BD 94.BD 95.B 96.BC 97.ABD 98.BC 99.ABC 100.ABCDE 101.ABD 102.ACDE 103.CD 104.ABCE 105.BCE 106.ABCD E 107.AC 108.ABCE 109.BCD 110.ABCDE 111.BE 112.ABE 113.ABCD 114.ABCE 115.AC 116.ACE 117.ABCD 118.ABCDE 119.AC 120.DE [ 1 ],,,,,,,, [2 ],,, 2,,, [7 ], [8 ],, (D1 ),, ;,,,, [ 10 ],, [ 12 ], 2, [ 13 ] 1,, 25 ml [ 14 ] 1,,, 1,,

64 53 2, 2,,,,, [ 16],,,,, [35 ],,,,,,,,,,,,,, [ 40 ], ; 2, 2 [36] 2, ( )

65 A 1. 1 E. 2. * A. M B. N C. D. E. H1 3. C , 1, *

66 A 55 A,, 16.,,,,, 11. *,, A. M B. M C. D. E. 12., 18., 13., A. 14., 15., B ,, 19.,, , B

67 56 A ( ) *, , 29., 30. M , 33., B. C. 34. A.

68 B 57 E 35.,,, ,, 39. B. 1 D. A B E. A B C 40., B

69 58 C 5053 A. 1 B X 54., ,

70 59 A 64. B., C.,, E., C. T4 T3 66. *, 65., A., 1.D 2.C 3.D 4.B 5.E 6.E 7.E 8.B 9.E 10.D 11.D 12.B 13.E 14.D 15.B 16.C 17.C 18.D 19.A 20.C 21.C 22.C 23.D 24.A 25.C 26.C 27.C 28.B 29.E 30.D 31.E 32.E 33.D 34.A 35.D 36.C 37.C 38.A 39.D 40.D 41.E 42.A 43.B 44.D 45.E 46.C 47.B 48.A 49.D 50.C 51.C 52.A 53.B 54.BD 55.CE 56.ADE 57.BD 58.AE 59.ABC 60.ABCE 61.BCD 62.BD 63.ADE 64.CE 65.BDE 66.ABCE [ 2 ],,, (,, ), [ 11 ] (),,, ;, [10],,,, M,,,,,

71 60 24 ] 2 1 ; 1 2,, 2 ; 1, 1 2, [66 ] 1 ),,,,,,,,,,,,, G 2 ) 2 ( ),, 1 ( ), 20, 3), 4 ) ( ),, Ca ), ( )

72 A 1. C. ( ACh ) B.-(G ABA) H T ( DA ) D. 5- ( 5-H T ) ( N A) GABA D. G ABA A. E. 5-H T 7., C. A. C. 4. N A A. X 8. A. GABA B. NMDA C. NMDA E. 5-H T 9. DA A. -

73 62 B - C. - D. - E , DA B. E. 1.A 2.A 3.C 4.B 5.B 6.C 7.C 8.BCD 9.ACDE 10.AC ( )

74 A A.,, 2.,, D.,, 7. 3.,, ( MAC) 8. A. 4.,, 9.,, 5.

75 64 E 10. MAC 11. A. C. 12. B. / C., E. / MAC , A. 17. MAC A. 18. MAC C C

76 X 65 C B B ,, 26., D. 27., 28., C ,, B A X 35.,

77 66 E 36. D., 37.,,. C. 38. C. 39. MAC / / 40., 1.D 2.A 3.D 4.E 5.D 6.A 7.E 8.B 9.D 10.E 11.A 12A 13.E 14.B 15.E 16.B 17.A 18.B 19.B 20.D 21.D 22.C 23.B 24.D 25.C 26.E 27.A 28.B 29.A 30.C 31.B 32.A 33.A 34.A 35.BCDE 36.AD 37.ABC 38.ACE 39.ACDE 40.ADE ( )

78 A 1., Na + 6.,, , C. 9., A. B. C. 10.

79 68 A,, 14. *, D. ph, 11. * A. Cl - B. Na + C. K + D. Ca 2 + E. K +,, 15.,,, 12., B., C.,, pka 18., p H 13. A., B., C., D., E.,, 16.,

80 A 69 D 20. C. 21. D > > > B. > > > 29., > > > > > > > > > 24. p H , ( ) A.,, 30. A., D. A B C E. A C

81 70 1. E. A C , 34.,, 42,,, C. 33., 30,, B. B C ,

82 X , p H 59., 60., 1.D 2.A 3.D 4.B 5.C 6.C 7.C 8.B 9.C 10.C 11.B 12.C 13.B 14.D 15.A 16.A 17.A 18.E 19.D 20.B 21.A 22.D 23.E 24.C 25.E 26.B 27.B 28.C 29.E 30.E 31.C 32.E 33.E 34.E 35.D 36.B 37.B 38.A 39.E 40.C

83 72 1.C 42.B 43.D 44.D 45.B 46.C 47.C 48.B 49.C 50.C 51.B 52.C 53.BC 54.ABCDE 55.ABC 56.AB 57.CDE 58.ABDE 59.ABCD 60.ABCDE [ 11 ], Na +, N a +, Na +, Na +, [ 14 ] Na +, Na +, G ABA, Na +, Na + ( )

84 A A DA BZ 5- HT M 2 4.,,

85 74 B 11. *, 17. C. 5% A A. E. - () E

86 A 75 C , 24. D. 25. * A. G ABA C1 -,, GABA, 31. D. Cl -, Cl - 26., , 33.

87 76 C 34.,, E., 35., E. GABA 36., A. 38. * E. 39.,, ,, G ABA GABA GABA,, 43. *,, 44.

88 A 77 D , 52. *, 46., ( ) A., C ,

89 78 E ,, B.,, 64., 59., ( ) B., 65., 60., 61., , 67. ()

90 A 79 D ( ) ( ) , 77., 72.,, 78.,, CO2, 73. B.,, 79.,

91 80 A 83., 80. E. C D , 85. ( ) B 8688 D G ABA, GABA 90. G ABA GABAA, C1-91. GABA C1 -, 9294

92 X 81 E ) ( ) , 99.,, ( C Ca 2 +,, X

93 E GABA 114., C. GABA Cl - Cl - Cl - Cl - Cl , A. GABA GABAA B. GABA C. Cl - E. Cl E. ( ) ( ) ,, B. 119., C. E D. 1.E 2.D 3.B 4.E 5.C 6.B 7.A 8.E 9.C 10.E 11.D 12.D 13.C 14.B 15.D 16.C 17.D 18.E 19.A 20.B 21.A 22.B 23.C 24.D 25.D 26.C 27.C

94 83 8.E 29.D 30.B 31.D 32.A 33.D 34.B 35.A 36.E 37.C 38.D 39.C 40.C 41.B 42.D 43.A 44.C 45.B 46.C 47.E 48.A 49.C 50.C 51.A 52.C 53.B 54.C 55.C 56.E 57.D 58.C 59.C 60.C 61.B 62.D 63.B 64.D 65.A 66.B 67.C 68.E 69.D 70.D 71.A 72.B 73.A 74.B 75.C 76.E 77.E 78.E 79.E 80.E 81.B 82.A 83.E 84.C 85.A 86.B 87.E 88.D 89.C 90.A 91.B 92.B 93.A 94.C 95.E 96.D 97.A 98.A 99.C 100.D 101.B 102.C 103.B 104.A 105.A 106.B 107.B 108.C 1 09.B 110.C 111.ABC 112.ABCDE 113.ABE 114.BCD AE BCDE ABC ABCDE ABCDE BC [ 11 ] ph (7.0 ), (7.4), G ABA,, [ 38 ] ;,,,, [ 43 ] [25],, GABA,, GABA GABAA, GABA [ 52 ] Cl -, Cl -,, GABA ;,, Cl - Cl -, ( )

95 A 1., 2., 3. 6., 7. A. Ca 2 +, ACh Na + 8. * C. GABA Na HCO3,,, 4. 5.,,

96 A 85 B * D * A mg/ L A C B mg/ L B12 D C mg/ L D D. 515 mg/ L D E. 110 mg/ L C 14., ,

97 86 C 23.,, 610 d 29., 20 mg/ L, 24., B. Na , GABA C., N a + GABA, GABA E. GABA, 30., (12 h ) , 33. * A. B.

98 A 87 D 34., , ,, D. Ca 2 +, ,, 44. A. E

99 88 B 47., 48. B , T Ca GABA 53. ACh , , 57., C

100 X , Na , B.,, D 2.C 3.A 4.B 5.D 6.D 7.A 8.D 9.B 10.A 11.A 12.B 13.A 14.E 15.E 16.D 17.B 18.B 19.D 20.B 21.C 22.B 23.E 24.D 25.D 26.C 27.C 28.A 29.C 30.C 31.B 32.B 33.B 34.D 35.D 36.E 37.B 38.D 39.D 40.C 41.C 42.A 43.D 44.E 45.E 46.C 47.B 48.B 49.A 50.C 51.C 52.D 53.E

101 90 4.B 55.E 56.E 57.C 58.A 59.C 60.B 61.C 62.ABCDE 63.ACDE 64.BDE 65.ABC 66.AC 67.ABCD 68.AE 69.ABCD [ 8 ], D,,,, D ACh,, [ 33 ] [19],,,,, ;, ( )

102 A , 7.,,, 8.,, ACh - ACh 4.,, 9. *

103 92 A 10. A * * 14. DA DA DA DA , 17., 23 B. 16 DA DA C. DA D. DA DA L-

104 C 93 B 22.,, 24., B6 B. 23., B B A A. DA DA, DA B. DA DA, DA C ( )

105 94 D X , B6 44. B6 1.B 2.A 3.A 4.D 5.D 6.D 7.B 8.B 9.C 10.B 11.C 12.A 13.D 14.C 15.C 16.A 17.D 18.B 19.D 20.B 21.C 22.C 23.C 24.D 25.B 26.D 27.B 28.A 29.D 30.C 31.A 32.D 33.E 34.C 35.A 3 6.D 3 7.B 3 8.D 3 9.A 40.ABCD 41.BCE 42.CD 43.ABE 44.ABC [ 9 ], - DA, DA, ACh,, (, [ 13 ] ),, DA, [12] DA,,, DA ( )

106 A 1. 6., C TZ DA B. 5. D. 10. (DA)

107 96 B C. D. M E. N 11. C. - D * , A. 5- (5- H T) B. N A DA C. 5- H T D. DA E. NA 20. * D *,

108 A 97 C E D. GABA E. GABA 29. A. -DA B. -DA C. -DA D. -DA E. M A. 5-H T B. GABA D. 34. D2 D2

109 98 D 35. A. D. 36. ACh ACh NA NA 5-H T , M B. M 41. * , A., B., M,, M, 44. ( ) 45. A. GABA B. 5-H T1A C. DA E. 5- H T 46. E. ACT H 47.

110 B 99 A 51. E. 48. B. M C. D. DA 52. E. DA 49., A. M * B

111 C 6770 A. M B. DA X 74. B. 75. * A. C. 76. B A. DA B. 5-H T C. M D

112 101 C 1.E 2.A 3.E 4.D 5.A 6.C 7.C 8.D 9.B 10.D 11.E 12.A 13.D 14.A 15.C 16.B 17.A 18.B 19.C 20.D 21.A 22.E 23.B 24.B 25.B 26.D 27.C 28.A 29.C 30.B 31.D 32.D 33.E 34.B 35.B 36.C 37.A 38.D 39.E 40.D 41.C 42.B 43.E 44.D 45.B 46.D 47.C 48.C 49.C 50.E 51.A 52.D 53.E 54.C 55.B 56.A 57.D 58.C 59.E 60.B 61.A 62.D 63.A 64.E 65.C 66.B 67.D 68.A 69.C 70.B 71.C 72.A 73.B 74.ABDE 75.BD 76.ABC 77.ACD 78.ACD 79.BCDE 80.BCD 81.ACD [ 13] M ;,, ;, ;, C [20], 80% [ 50 ] Na +,,,,,,,, [22 ] - [ 75 ],, M,, [41] ( )

113 A 1. PG, D.,, E , E., C. T1/ 2 8.,, 4. A, 4 : C PG A.

114 A 103 B C. D. E , 13., A. 12 h B. 8 h C. 6 h D. 46 h E. 2 h 14.,,, C. T1/ 2 68 h 15. CO B. 18. * ( ) D. 21. D. +

115 , 26., A. CO * * E / 10 1/ 7 E., 33. D. 34.,

116 B 105 B C D. 38. A. 2 h B. 4 h C. 8 h D. 12 h E. 24 h * C ,, B , 4749 C. 47.,

117 106 8., 50., 49.,, , 54., C A B X 68.

118 107 9., CO2, 72.,,, E A 2.E 3.A 4.B 5.D 6.D 7.C 8.A 9.B 10.C 11.A 12.E 13.D 14.A 15.B 16.C 17.A 18.E 19.A 20.B 21.E 22.D 23.B 24.C 25.E 26.D 27.B 28.A 29.A 30.E 31.E 32.E 33.B 34.C 35.A 36.B 37.C 38.A 39.B 40.C 41.D 42.E 43.D 44.C 45.A 46.E 47.B 48.A 49.D 50.A 51.B 52.E 53.C 54.D 55.D 56.B 57.A 58.B 59.C 60.A 61.C 62.B 63.D 64.D 65.C 66.C 67.D 68.AD 69.BCE 70.ABCD 71.ABDE 72.BCDE 73.ABCE [ 18],,, [28],, :, [ 30 ],,,,,,,,,, ;,,,

119 108 CO2,,,,,,, [ 40], ( )

120 A 1. ( GABA) IL 6. ( PG) ( COX), PG 8. * C. PGE 4. ( TXA2 ) 9., PG A. ( Reye) ( IL), 5., A. B. 10. PG

121 110 A , 14., 15. * 16. ( A PC) ( ) PG C K

122 A 111 D 23., 28. E. C D 24., 29. COX-2 A., K B., A C., D D., 30. C E., B , C., D., , 33., A.,

123 112 B , 36.,, B , , C

124 113 0., A2 ( TXA2 ) 51., , X ,,,, 56.,, D. PG E 2.E 3.A 4.C 5.E 6.C 7.B 8.D 9.C 10.A 11.D 12.C 13.C 14.B 15.A 16.B 17.A 18.C 19.D 20.D 21.C 22.C 23.B 24.A 25.A 26.E 27.A 28.E 29.A 30.A 31.D 32.E 33.A 34.D 35.B 36.B 37.D 38.A 39.B 40.E 41.D 42.B 43.B 44.B 45.D 46.A 47.C 48.E 49.C 50.A 51.B 52.C 53.A

125 114 4.B 55.ABD 56.ABCD E 57.ABDE 58.ABCD 59.AD 60.ACDE 61.BD [ 8 ] TXA2 [ 15 ], ADP,, TXA2,,,, ( )

126 A 1., D. ( ) * A. L B. S C. N D. T E. P 7. *, 3., 4. * 8. * 5. * 9.,

127 116 B * 12. * 13. * 14. * L 5, A. 1 B. 2 C. D. E. 19. * % 70% 21. *, A. L T N P C. L 1 2 5

128 B 117 D E , A *, B. 24., 25., D * * E. A + C 30. E. A B C B 3135

129 * NO * h C * X 61. *

130 119 D , ERP 63. * , 69. C D. E. 1.E 2.B 3.E 4.B 5.C 6.B 7.D 8.D 9.D 10.E 11.D 12.B 13.C 14.B 15.D 16.D 17.C 18.A 19.C 20.C 21.D 22.B 23.B 24.C 25.C 26.B 27.C 28.D 29.E 30.E 31.A 32.C 33.D 34.B 35.E 36.D 37.B 38.A 39.E 40.C 41.C 42.B 43.A 44.D 45.E 46.C 47.A 48.D 49.B 50.C 51.A 52.D 53.B 54.C 55.C 56.A 57.C 58.C 59.D 60.B 61.ABE 62.BCE 63.ABCE 64.ACD 65.ABCDE 66.ADE 67.ABCD E 68.ABCD 69.BCD 70.ABCDE

131 120 [ 2 ] L T N P O R [4 ], L T, [5 ], L [7 ],,,, [8 ] : (1 ) : : ; :,, ; : (2 ): : ; :,,, ; : [11], ( ), ( ) NO,, NO, [12],,,,,,, [13],,, [14],,,, [ 21 ] 2, [ 23 ],, [ 27 ], [ 29 ],, [ 35 ] [ 43 ] [ 47 ] [ 61 ] [ 63 ],, [19 ] 36 h, ( )

132 A 1. A. Na + K + B. K + C. Ca * D. Na + E. Ca * 3. * ( ) 7. D. 8. B. C. Na + 4., D. K + A. Na + K +, Ca 2 +, 10. *

133 122 A, E.,, ,,,,, 14. ( ), N a +, 4 K +,,, 16. * A. 18. * *

134 A 123 E A. 4 Na +, B., E., 22., Ca 2 +, E. N a +, 28.,, * 24. Ca ,, 25. *,, ,, B., D.,

135 124 E 32. * 33., Na + N, 34. * , 37. ( A ) , A. 43. *, 44.

136 B 125 C 45. * 46. *, C. Na + K + Ca 2 + E. 47. A. C. B 4851, *, K +, 55.,, * 50. -, Na +,,, , , 52.

137 126 C * * 72.,, Ca * X 74. C. K ,

138 127 B 79. * * 1.A 2.C 3.C 4.D 5.A 6.C 7.A 8.E 9.A 10.E 11.E 12.D 13.D 14.D 15.A 16.D 17.E 18.B 19.E 20.B 21.D 22.D 23.B 24.D 25.E 26.D 27.D 28.C 29.B 30.D 31.D 32.B 33.A 34.B 35.B 36.E 37.E 38.B 39.C 40.E 41.B 42.C 43.C 44.D 45.A 46.E 47.D 48.A 49.B 50.D 51.C 52.A 53.A 54.D 55.B 56.E 57.A 58.A 59.C 60.A 61.A 62.B 63.C 64.A 65.B 66.B 67.D 68.A 69.C 70.C 71.A 72.B 73.A 74.AB 75.ACDE 76.ABC 77.ABCD 78.CDE 79.DE 80.AB 81.ABCDE [ 2 ],,,, [3 ], Ca 2 +,,,,, [6 ] Na + - K + -ATP,, [ 10 ] [ 16 ] - [ 18 ] Na + K + Ca 2 +,,, [ 20 ] 2,,,

139 128 25],,,, [29] P450, [32], D E [34],, 1/ 31/ 2 [43] K +,,, [45 ], Q- T [46] K + Na + Ca 2 +,, [54],, [ 57 ],,, [ 63 ],,, Na + -K + -ATP,, [ 64 ] 90 % 1, [ 71 ] [ 79 ], [ 80 ], ( )

140 - A 1., , A. RA AS ( - -) RA AS ( ACEI),,

141 130 - E 9., 10., 11. C. E. 12. ACEI RA AS RAAS C. NO 13., 19. ACEI, AT ACEI, 15. ACE A. K + B. Fe + C. Ca 2 + D. Mg 2 + E. Zn ACEI ACEI A. Ang A. Ang Ang ( ) P

142 X 131 C E. PGI2 B AT C K K Zn A. ACEI B. AT1 31. NO PGI X

143 132 - C ACEI A. Ang C. A T1 42. ACEI, AT1, 43. ACEI D. 1.B 2.E 3.D 4.B 5.B 6.E 7.C 8.D 9.A 10.A 11.D 12.B 13.B 14.A 15.E 16.D 17.A 18.C 19.D 20.B 21.B 22.A 23.B 24.D 25.B 26.A 27.C 28.B 28.B 29.A 30.B 31.A 32.A 33.C 34.A 35.A 36.CDE 37.BCD 38.ADE 39.ABDE 4 0.ABD 4 1.AB 4 2.AB 4 3.ABCD ( )

144 A 1., 6., 2., C. 7., 3., 8. 4., 9. 5.

145 134 E , 14., ,, B. Na + -Ca 2 +, D. ACE * 20. * 21.,

146 C 135 B , A. 30 min 5 min 2 h E. 1/ 3 25.,, B , B. Na + K + E. Na Cl - Cl - C

147 X 44., C , 50. K + -Na + -2Cl - 51., H2 O E. N acl 54.

148 137 A Na + B. K + C. Cl - D. H CO3 - E. Ca ,,,, E. N a + -K + 1.E 2.C 3.C 4.B 5.C 6.C 7.C 8.B 9.E 10.B 11.E 12.D 13.C 14.E 15.C 16.A 17.B 18.E 19.B 20.B 21.D 22.B 23.C 24.D 25.B 26.E 27.A 28.D 29.C 30.B 31.A 32.C 33.E 34.B 35.C 36.D 37.B 38.C 39.A 40.D 41.A 42.C 43.D 44.ABCDE 45.ACDE 4 6.ABE 47.ACDE 48.BC 49.ADE 50.BDE 51.ABE 52.CDE 53.ABCE 54.ABC 55.BCDE 56.AB [ 19],,,,,,, B,, [20],,, B ( )

149 A 1. * 6. *, 2. * B. C. 7., 3. A. RA AS ( - -) RA AS 8., 4. ( ACEI) 9.,, 5.

150 A 139 C , 11., A. 12. C. 13. * *, C. D., B., E., 18.,? ,, 1 21.

151 140 B 22. * B. C. 23.,,,,,,,,,, , 29., A., 30.,, 32., 33.

152 A 141 B C. E. 34. *, 35., ,,, * , 44. *,, Ca 2 +,,

153 142 B 1 2 C ( ) * 49. *, 50., Zn 2 + Zn 2 + Zn 2 + Zn 2 +, Zn , NE, 2, ACh, C. I1, ACh D. I1, ACh E. I1, ACh 52. *,, A. 2,, NE 2, ACh 2 I1 2, 53. I1 54. * 1 5-H T 1A 55. C. ACEI

154 B 143 D RA AS C. N O 56., 59. *, C. ACEI ( ) 58. ACEI RA AS B , , , , E

155 , 77., D A., NO, C

156 X 145 B X 111. * 116. B. C D , 119. B ,,

157 146 D E * * A. B. 1 E. 126., * 130.

158 147.C 2.D 3.D 4.B 5.B 6.B 7.B 8.C 9.C 10.D 11.E 12.E 13.C 14.A 15.E 16.A 17.E 18.D 19.E 20.D 21.C 22.E 23.B 24.D 25.C 26.E 27.B 28.C 29.D 30.D 31.A 32.A 33.D 34.D 35.C 36.A 37.D 38.A 39.B 40.E 41.C 42.D 43.B 44.B 45.A 46.E 47.D 48.A 49.A 50.B 51.B 52.A 53.C 54.B 55.B 56.A 57.C 58.B 59.B 60.E 61.A 62.E 63.D 64.B 65.C 66.E 67.D 68.A 69.C 70.B 71.B 72.D 73.C 74.E 75.A 76.C 77.E 78.B 79.D 80.A 81.E 82.B 83.D 84.C 85.A 86.C 87.D 88.A 89.E 90.B 91.B 92.C 93.B 94.A 95.D 96.C 97.A 98.C 99.D 100.B 101.B 102.A 103.C 104.A 105.D 106.C 1 07.A 10 8.B 1 09.C 11 0.D 1 11.ACD 11 2.ABDE 11 3.ABC 114.ABC 115.ACDE 116.AD E 117.ABC 118.BCE 119.BCDE 120.BCD E 121.ADE 122.DE 123.BCE 124.CE 125.ABCD 126.ABDE 127.ABDE 128.CE 129.ABE 130.ABCDE [ 1 ] (, 1 ) () A T1 [2 ] : (1 ) : (2 ) RA AS : ACEI: ; : ;, ACEI Ang : (3 ) : (4 ): (5 ): : ; : ; : ; :, ; 1 :, ; ATP,,, (6 ) : :, ; Na + -Ca 2 + ; : ; ; : [6 ],, ACEI, [ 13 ], [ 16 ],, [ 22 ] Ang [ 34 ], [ 37 ] [ 44 ],, [ 48 ],,

159 148, 2 [ 49],,,,,, [52],, 50 2,, 2 [54] 1, 1,, 5-H T1A, [ 59 ] ACEI, [ 111], ACEI, [ 121] 1, [ 123 ], [ 129 ] ACEI 1 ( )

160 A * B ( ) 5. * *, 9. A. T B. T

161 150 C Q- T D. P-P 10. C K E. C D 11. *,, D h,, A. 10 d B. 12 d C. 7 d D. 3 d E. 1.5 d 13. *, A * A. K +, Na + B. K +, Na + C. Mg 2 +, Ca 2 + D. Ca 2 +, K + K +, Ca *,, 20.

162 A 151 D *, 22. B. 28. * 23. Fab E., K +, 25. *, A.,,, C. D. E., A. ECG Q- T

163 152 B ,, A. 34., 90% 100 % 35. ( ) , , cam P C. D. Na + -K + -A T P 39. * K B 4144 Fab

164 C 153 D 41. Na + -K + -ATP 42. N a + -K + -ATP 43. * K Ca 2 +, 51.,,,,, 52., * Ca C *

165 154 X 68. C.,, * B. C. 70. E K , S-T 1.B 2.C 3.A 4.E 5.B 6.A 7.E 8.D 9.E 10.A 11.D 12.C 13.D 14.C 15.D 16.C 17.D 18.D 19.E 20.C 21.A 22.B 23.A 24.E 25.B 26.C 27.D 28.D 29.B 30.E 31.C 32.C 33.C 34.E 35.C 36.D 37.B 38.D 39.D 40.E 41.C 42.B 43.D 44.A 45.B 46.A 47.A 48.B 49.A 50.B 51.E 52.E 53.B 54.A 55.D 56.C 57.A 58.C 59.B 60.D 61.C 62.A 63.B 64.B 65.C 66.A 67.B 68.ACD 69.ACDE 70.ABCD 71.E 72.ABCDE 73.ACDE 74.A E 75.ABC

166 155 [ 2 ], [ 19 ] [5 ],, Na + - K + -ATP, [ 25 ], [8 ],,,, [ 27 ],,, [11] [ 28 ] [13], N a + -K + -ATP, K + [ 39 ], Ca 2 +, Na + -K + -A T P, [ 43 ],,,, [ 55 ],, Na +, K +,,,,, K +,, [15] N a + -K + -ATP, [ 63 ], Na +, K +,, Na + -Ca 2 +, Na +, Ca 2 +, Na + [ 73 ], Ca 2 + Ca 2 + ( )

167 A 1., 5., 2. E. 6. * C. E. 3., A. 7.,,,,, 8. *, 4. *, 9.

168 A 157 D 10. *, 15. *, 11.,,, 16.,,, 12. D. Ca 2 +, 13.,,,,, 17. *,,, D.,, E.,, C., 18. D.,,, 14. E. Ca ,

169 158 D NO 20. Ca * , * A2 29. *, ,55,,

170 X 159 A , B N O *, C * 44. * * 47., X 48.

171 160 B C. 49.,, C.,,,,,, * D 2.C 3.A 4.E 5.D 6.E 7.A 8.A 9.C 10.B 11.D 12.D 13.D 14.B 15.E 16.D 17.D 18.D 19.E 20.D 21.E 22.E 23.E 24.A 25.A 26.D 27.D 28.C 29.C 30.D 31.B 32.D 33.E 34.B 35.A 36.C 37.C 38.C 39.A 40.C 41.B 42.C 43.A 44.C 45.B 46.B 47.C 48.BD 49.ABC 5 0.CE 51.BCD 52.ACE 53.ABDE [ 4 ],,, [ 8],,,, [ 10 ],, 8 %,, 80% [ 15 ] [6 ],,,,

172 161 [ 37 ], ; [ 17], [ 43 ],,,, [ 44 ],,, [21], ;, 4, [ 46 ],, [26],,, [ 51 ], [29 ] Ca 2 +,,,,,, ( )

173 A 1. * E. H MG-CoA 5. * E. 2. *, A. HMG-CoA 6. * LDL H DL A. LDL-C E. 7., 3. *, B. C. H MG-CoA B. D. H MG-CoA 4. * A. 8. *

174 A 163 B C. HMG-CoA 9. A. 10. A. 11. *, A. B. 17. D. 12. C. 13. * 14. *,,,,, * A. HDL B. H DL C. CM D. VLDL IDL E. LDL VLDL IDL apob 18. * A. C. D. E. b 19. n-6 E.

175 164 0., 26., ( ) 21. C. 22. D A( HMG- CoA), 24., 25. * E. 27. * H DL B. A 28. n-3 ( n-3p U FAs ) B. C. 29. *, TC LDL-C H DL VLDL, HDL E. TCLDL-C, H DL 30. LDL 31.,, LDL

176 B 165 D 7 - HMG-CoA 32., A. H MG-CoA B. 7 - LDL E. IDL 33. * 34. *, A. VLDL VLDL 39. H DL-C LDL-C 35., TG VLDL H DL 36. *, A. TG LDL-C, D. H DL-C E. LDL 37., A. TC TG LDL H DL 38. * LDL H DL T C ApoB ApoA 40. * 2 A. ( ) B 4145 D HMG-CoA *

177 166 C A B. D H A E , 54., 55. C * X 66. D. A. camp, 68. HMG-CoA C. VLDL *, H DL 69.

178 167 C ,, E. 72. A. H DL, TG D., VLDL LDL TG 73. * 74. C. 75. * ( a) D. 1.C 2.D 3.B 4.E 5.E 6.B 7.B 8.C 9.C 10.C 11.B 12.B 13.D 14.E 15.A 16.E 17.D 18.B 19.A 20.D 21.B 22.B 23.D 24.E 25.B 26.A 27.B 28.B 29.E 30.C 31.C 32.C 33.A 34.B 35.B 36.C 37.E 38.D 39.B 40.A 41.E 42.B 43.C 44.A 45.D 46.B 47.E 48.C 49.D 50.A 51.E 52.D 53.C 54.B 55.A 56.B 57.A 58.B 59.C 60.D 61.B 62.A 63.B 64.A 65.A 66.ABC 67.CDE 68.ACD 69.ABCD E 70.BD E 71.ABCD 72.ABCDE 73.ABD 74.CE 75.BD [ 1 ] : ( 3) : (1 ): : HMG-CoA, ;, ; ( 4) : [ 2], ;, (2 ):, ;

179 168 VLDL LDL-C [ 3 ],,,,, [46] : T C LD L-C T G H D L-C H MG-CoA 15 % 30 % 25 % 45 % 10 % 25 % 5 % 15 % 20 % 15 % 30 % 3 % 5 % 25 % 10 % 20 % 20 % 50 % 15 % 30 % 15 % 10 % 15 % 20 % 50 % 20 % 25 % 10 % 15 % 30 %, [ 16 ] VLDL IDL LDL apob, ; H DL apoa, [ 18 ] 46, [ 25 ] Q-T, [ 27 ] 46 [ 29 ] 46 [ 33 ] 3 [ 34 ] LDL-C [ 36 ] 40% 50% [ 38 ] 16 [ 40 ] 14 [8 ] HMG-CoA [ 4650 ] 1 46 [ 6165 ] 46 ( CP K),, [ 67 ] 46 [ 73 ] [11] ( ) ( ) ( )() [13] 46 [ 75 ] Lp ( a) [14 ] ( )

180 A 1. 2., a a a a, K 3. E. DIC 6. K 7. K, K K1 B. DIC K3 4., a a a a K 5. 8.,, 9. 3

181 170 C 10. TXA2 TXA2 PGI2 PGI2 11., A.,, 3 12., 13. B. TXA2, TXA2 PGI2 D., camp 14., C 15. ( ) C. B K D. PAMBA B12 17., 18., B12 B. C. + B B12 B. 20.,

182 A B. GP b/ a, 3 2 h , 23. B12, B12 C D K B1 2 A, , 30., A. 1, B. 24,, (, 23 ), , A. GP b/ a, 32.,

183 172 A B K A. D. 5- E. 5, B B12 B1 2 D. 5 - B ,, 42. A. 43. A. 44.,

184 X 173 E 45., B 4648 K 46. t- PA, B12 D C 5255 A , 57., K X 61. ( )

185 174 E 62. * 63., 64., a a a a, 65. B12 66., 67. A. B. 68. A. B. 69. A. 1.E 2.E 3.C 4.D 5.B 6.E 7.C 8.E 9.C 10.A 11.D 12.D 13.A 14.D 15.B 16.D 17.B 18.D 19.A 20.D 21.B 22.A 23.D 24.E 25.B 26.A 27.E 28.D 29.C 30.E 31.E 32.B 33.C 34.C 35.D 36.D 37.C 38.C 39.B 40.C 41.A 42.D 43.D 44.A 45.C 46.B 47.A 48.B 49.B 50.A 51.E 52.A 53.C 54.A 55.C 56.D 57.B 58.C 59.A 60.C 61.ABCD 62.ABE 63.BCE 64.CDE 65.BCE 66.ABDE 67.ABD 68.BD 69.ABCE [ 62] K K

186 175 K K2, K1, K2 K,,,,, K,, K ABE ( )

187 A 1., H1 4. H C. H2,, 7. H1 8. H2 C H2

188 B 177 E 10. E H 2 ACh 17. H H 1 E. 4 50% 60% 13. A. B. C. D. E. 19. A. 14. H1 H H2 5-H T 15. A. B 2124

189 178 B C * 28., X 29. H2 C. 33. H1 30. H1 34. H1 B. 31. H2 35. H1, 32.

190 179 6., D. H2 1.C 2.C 3.E 4.D 5.E 6.C 7.A 8.B 9.D 10.E 11.C 12.D 13.D 14.D 15.C 16.A 17.D 18.B 19.C 20.B 21.B 22.B 23.A 24.A 25.A 26.A 27.C 28.D 29.BCD 30.ABCE 31.CD 32.ABCD 33.ABC 34.ACE 35.ABCD 36.ABCE [ 27 ],,,,, C H1 H 2 ( )

191 A A. PDE, camp B.,, camp C.,, cam P,, camp E.,, cam P 4., C. E. 5., cam P camp

192 A 181 C 10., 11. B. 12. H1, 2 13., E , 17. * 18. * 19. N

193 182 E , 24., A.,, 25., 2, , B C

194 X 183 X 37., 43. *,, ,, , C ,

195 184 1.A 2.C 3.B 4.B 5.E 6.E 7.C 8.C 9.D 10.C 11.B 12.E 13.A 14.B 15.B 16.D 17.C 18.B 19.B 20.B 21.A 22.D 23.E 24.D 25.C 26.C 27.A 28.A 29.B 30.E 31.C 32.A 33.A 34.A 35.B 36.C 37.ABC 38.BCD 39.ADE 40.CE 41.BC 42.BCDE 43.BC 44.ABCDE 45.CDE 46.ACE 47.BCE [ 17 ],,,,,, [18],,,,,, [43],,,, B C ( )

196 A 1. H 2 2., 3. C. () 4. Na + -K + -ATP H + -K + -ATP, 6. p H A. ph 2.0 B. ph 3.0 C. p H 4.0 D. ph 5.0 E. p H K () 8. M H B. H + -K + -ATP

197 186 C E. 10. A. H 2 ( ) C. H + -K + -ATP D. M1 11. H1 5-H T ACh M 12., 13. * C. D. 14., 15. A. C. E. 16. H + -K + -ATP 17.,, 18. M, 19. C. 20. A. B. 21.,

198 A 187 A 5-H T 22.,, H 23. -( Zollinger-E llison ), 24., B () E , 32., B., 33.,

199 188 B ph 34., PGE2 H + -K + 5% 35., B 3639 E , 43. C X

200 189 B , ( ), p H,, 55., ,, 1.C 2.C 3.E 4.B 5.A 6.A 7.C 8.A 9.B 10.D 11.A 12.C 13.A 14.E 15.D 16.A 17.D 18.A 19.B 20.C 21.D 22.B 23.C 24.C 25.C 26.D 27.A 28.B 29.A 30.D 31.C 32.D 33.B 34.A 35.D 36.D 37.A 38.C 39.B 40.D 41.E 42.C 43.A 44.D 45.C 46.C 47.A 48.AB 49.DE 50.AD 51.AE 52.CDE 53.BCDE 54.ACDE 55.CD 56.AE 57.ABD [ 13 ],, ( 20%, ) ( )

201 A 1. 5.,, 2., 6.,,, E E C.

202 A 191 E 15., 9. E., , B., 12., 18.,, 13. B.,,, 68 h , B. C. 20.

203 192 B E2 B , 2527, C * 29. * , X 32. *, E.,, 33. A., 34.,

204 193 C ( ) 35., E. 36., E2 I2 F2 D. 15- F2 H B 2.E 3.E 4.D 5.A 6.A 7.C 8.C 9.D 10.B 11.D 12.C 13.D 14.B 15.E 16.A 17.C 18.B 19.A 20.D 21.B 22.E 23.A 24.C 25.E 26.C 27.B 28.A 19.C 30.B 31.D 32.ABCDE 33.ABDE 34.BCD E 35.ABE 36.ACE 37.ABCE 38.CD 39.ACD 40.ABCD [ 28],,,, [ 29 ],,,,, ( )

205 A 1., 2. C. E , E

206 A 195 D C. L H FSH D. 18. E. A. 14 d E. B D 19. ( 53 ) 13. E. 20., , () 1 () 22. ( ) 16. () 23.

207 196 C D. 24. B. 25., 26. ( ) B. 27. C. 28. A. E. 29. * A. 30., B , 1, 22 d d, 3639 A.

208 X 197 B E C X , C., D., , B. D ,, 53.

209 198 A 54. * B. E. 1.B 2.A 3.D 4.D 5.B 6.B 7.B 8.A 9.A 10.D 11.E 12.D 13.C 14.E 15.D 16.A 17.C 18.C 19.B 20.A 21.A 22.A 23.D 24.E 25.B 26.C 27.A 28.D 29.B 30.C 31.A 32.C 33.A 34.B 35.D 36.B 37.C 38.D 39.A 40.C 41.B 42.A 43.C 44.C 45.A 46.A 47.ABCD 48.ABCDE 49.BCDE 50.ABCD 51.BC 52.BCD 53.ABC 54.ABCD [ 29],, ; [54], ;, ;,,, ( )

210 A 1. A. C1 7 - O H ; C11 = O - O H 6., B. C1 -C2, C6 - C H3 C. C9 F D. C3, C20, C4 -C5 E. C16 - CH3 - O H 2.,, T1/ 2 3. T1/ ,, 8., 9., 10.

211 200 C A2 11. A A. 19., (GR ) D. ( NOS) 15. GR, ( ) 16., A., C.,, 17., B., 18., B.,, C., 20.,,

212 A ,, D , 28. *,, , 32., 33.

213 202 B, 34.,, 35., 41. * 36. ( ) 37., 43. B. 1 d 2 d ,, B., A. B. 45. A. B.

214 C 203 C D. E. 46., 47.,, 48. B,, D E. 11-, , A. ACT H ( ) , 55., * C 60 61

215 204 B * X 66. * DN A C. DN A RNA NF-B , E. 69., A D 2.C 3.A 4.B 5.E 6.A 7.B 8.B 9.E 10.A 11.A 12.B 13.B 14.A 15.B 16.C 17.E 18.E 19.E 20.E 21.D 22.E 23.A 24.D 25.C 26.A 27.A 28.D 29.B 30.D 31.B 32.E 33.C 34.E 35.A 36.C 37.B 38.C 39.A 40.C

216 205 1.B 42.C 43.D 44.A 45.A 46.A 47.D 48.E 49.D 50.C 51.B 52.A 53.C 54.C 55.E 56.D 57.C 58.B 59.D 60.C 61.B 62.B 63.A 64.A 65.B 66.ACDE 67.ABCD 68.BCD 69.CD E 70.ABCDE 71.ABD E 72.ABCDE [ 28 ],,,,,24 h 12 g,, 2448 h, 72 h,,,, [41], [5759] ; ;,,, NF-B, COX-1,, PGs,,, : Na + -K + -ATP,, K +, ;,,, [6265] :,, [ 66 ] : DNA ; DN A RNA, RN A ATP [ 70 ], ( )

217 A 1. 6., E. T 3 T4 2.,,, D. T3 3. * 7. D. T 3 4., 8. B. T3, C. T 4,, 9. * T4 T A.

218 A 207 C 10., 16. D ( ), TS H 13. * T4 T * 15. * B., 20. C. 21. * Wolff-Chaikoff A. TS H

219 208 E C I D I I, 30. *,, 31., T3 27. B 3236 D. E I

220 X , I , 36. C X 41. D. 2, B. MI T + DITT3 C. 2DITT4 MI T DIT T3 T , T3, T 4 T B. 131 I 48., C.,

221 210 A 131 I ( 99% ) ( 1% ) B., C I D., E. 131 I 49. *, B. TG T3 T 4 E. Wolff-Chaikoff E 2.B 3.E 4.E 5.B 6.E 7.B 8.C 9.E 10.D 11.A 12.A 13.B 14.B 15.B 16.B 17.D 18.B 19.C 20.B 21.A 22.E 23.C 24.C 25.A 26.C 27.A 28.D 29.B 30.E 31.E 32.D 33.E 34.A 35.B 36.C 37.C 38.B 39.A 40.D 41.ABC 42.ADE 43.BCD 44.CD 45.ABCDE 46.BD 47.ABCDE 48.ACE 49.ABE 50.ABCDE [ 3 ], T 3 T 4, Wolff-Chaikoff 10, T3 [9 ], :, ; [13],, ;, T 4 [14],,,, TG [15], [21], T3 T 4 [ 30 ], ; 2,, T3 [ 49 ], T3 T 4 T 3 T4 Wolff- Chaikoff ( )

222 A 1., A. 2 B E. A B 2 2. A.,,, 7. 3., E. 8. * 4. E. 9. * A. B. 5.

223 * 11. E. 12. * A. ATP B *,, C. 19., 14. 2,, ,,, ( ) ( ) 20. * 21. *

224 B 213 A 22. E (IR ) ( AIRA) - ( PRAR) D. E. 25. *,, , B. K +, 29. C. 30. C. B ,

225 214 3.,, 34., 3539 A. ATP, 35., 36.,, 38.,, C A. 1 B X G 47.,, 50. * 48.

226 215 E C 2.E 3.C 4.D 5.A 6.B 7.D 8.E 9.C 10.A 11.B 12.C 13.D 14.A 15.B 16.D 17.B 18.E 19.A 20.A 21.A 22.A 23.B 24.C 25.E 26.B 27.D 28.B 29.B 30.E 31.E 32.A 33.E 34.C 35.E 36.D 37.C 38.B 39.A 40.C 41.B 42.A 43.C 44.C 45.B 46.ABCDE 47.ABC 48.AB 49.ABCDE 50.ABC 51.CD [ 8 ], 1, 6-, ;, ; ph,,, [9 10] ;,, [12 13 ] - ( PPAR),, PP AR,,,,,,, ; ;,, ;, ;, [ 20 21] [ 25 ] [ 50 ], ( )

227 A 1. A. ED95/ LD5 B. ED5/ LD9 5 6., C. ED50/ LD50 D. LD50/ ED50 E E. LD1/ ED99 2., G 7. 30S, t R- N A A 3. * ED50 ED50 LD50/ ED S, LD50/ ED , B. E C.

228 A 217 D 10. * A. 16. A G 13. G A. 15. G

229 218 B 2124 E. DNA G ,, () C

230 219 X , 49., DN A A., D. DN A RNA D 2.D 3.C 4.B 5.D 6.A 7.E 8.B 9.C 10.E 11.A 12.B 13.B 14.B 15.E 16.D 17.B 18.E 19.C 20.B 21.E 22.C 23.B 24.A 25.D 26.B 27.C 28.A 29.B 30.D 31.C 32.E 33.D 34.C 35.A 36.C 37.A 38.B 39.A 40.C 41.D 42.B 43.A 44.ABCE 45.ACDE 46.ABCDE 47.BD 48.BDE 49.ABCDE 50.ABCDE [ 3 ] ( LD50 )

231 220 ED5 0 ), 5 % ( LD50 ) 95% ( ED9 5 ),,,,,,, [ 10 ], ( )

232 - A , D. RN A * E. PBPs 9. A h, B. 2 h, C. 6 h D. 12 h 5. E. 24 h 10.

233 222 - B V ( PBPs ), A. SMZ C. D. RNA , B 2123

234 C 223 D C

235 224 - X 52., E., A. 6-A PA * A. B. 1.D 2.D 3.B 4.E 5.D 6.B 7.A 8.E 9.A 10.B 11.C 12.C 13.B 14.E 15.B 16.C 17.E 18.C 19.D 20.A 21.A 22.A 23.E 24.D 25.A 26.E 27.C 28.B 29.B 30.A 31.C 32.C 33.D 34.B 35.D 36.C 37.A 38.E 39.C 40.A 41.D 42.A 43.E 44.B 45.E 46.C 47.B 48.A 49.D 50.C 51.D 52.ACDE 53.BD 54.ABCD 55.ABCDE 56.ABCD 57.ABCDE 58.ABDE [ 4 ],,,,, [ 56 ],,

236 225,, 6-APA ( )

237 A 1. C., B. DNA C. 30S, D. 50S, A. B. C. D. E

238 B 227 A 14., 10. E. T1/ h 15., 11. D. V * E 13. B , 19.

239 228 D C X 35., , 40.,

240 229 A 1.E 2.B 3.B 4.A 5.B 6.D 7.E 8.D 9.C 10.C 11.A 12.C 13.E 14.D 15.A 16.B 17.C 18.B 19.C 20.A 21.B 22.E 23.E 24.D 25.A 26.A 27.B 28.C 29.B 30.C 31.B 32.A 33.C 34.A 35.ABCDE 36.ABCDE 37.ADE 38.ABCDE 39.ABCDE 40.ABC [ 17 ],, 5%, ( )

241 A 1. E C , E 7. * +, A. 8. B. C. 9.

242 A 231 A K + B. Ca 2 + C. Cl - D. N a 2 + E. Mg , A. D. 90% 11. A * D E. DNA 21.

243 232 D C. SMZ + TM P , 26. B , C

244 X , , A. 70S B. A,, 30S E. E. 70S 45., 48. A.,, 90% 1.B 2.B 3.C 4.A 5.C 6.E 7.B 8.A 9.B 10.D 11.C 12.D 13.E 14.D 15.E 16.B 17.C 18.D 19.E 20.B 21.C 22.A 23.D 24.D 25.D 26.C 27.D 28.B 29.C 30.A 31.B 32.E 33.B 34.A 35.C 36.B 37.A 38.D 39.C 40.C 41.A 42.D 43.ACD 44.ABCDE 45.ABCE 46.AD 47.BCDE 48.CDE

245 234 [ 7 ] +,,,,,, +,, [ 15 ], +,,,, + +,,,,,, ( )

246 A 1. 6.,, ,, 8.,, 4.,,,, G

247 236 C 10., ,, , 17. A. G + B. G + G , B., C., 21.,

248 C 237 C B T1/ h C T1/ h

249 X 47. * 48. * B1 0.5 g h 52., A. 0.5 g, 40% 90% Mg 2 + Ca , 1.B 2.E 3.C 4.A 5.D 6.D 7.B 8.E 9.D 10.E 11.E 12.A 13.B 14.C 15.B 16.D 17.D 18.A 19.E 20.B 21.C 22.D 23.E 24.B 25.A 26.B 27.D 28.C 29.D 30.C 31.A 32.C 33.D 34.C 35.D 36.C 37.D 38.C 39.C 40.B 41.D 42.A 43.A 44.B 45.C 46.C 47.BCDE 48.ABCE 49.ABCD 50.BCDE 51.ABCDE 52.ABCDE 53.ABCD 54.ABCDE

250 239 [ 47 ],, ;,,, ; 50%, 40 % 90 %,,, ;, 3.0 h,,,,, [48], Mg 2 + Ca 2 + Al 3 + Fe g, ( )

251 A * DNA 2. TM P SMZ A. SMZ B. SMZ C. SMZ, 7. E. SMZ 3., A ,

252 A DN A , , * 20., D

253 242 A D B DN A 41., 33.,

254 X 243 C RNA E. DNA A. SD + B. SMZ + TM P C. SD + G + + TM P C A. TM P B. PABA X 58. E. DN A E. TM P B. TM P 60., 62.

255 244 A 63. SMZ + T MP B. 64., D , , E 2.D 3.A 4.D 5.A 6.E 7.C 8.B 9.B 10.A 11.B 12.E 13.E 14.A 15.E 16.B 17.D 18.B 19.E 20.A 21.A 22.C 23.B 24.A 25.C 26.B 27.B

256 245 8.E 29.A 30.B 31.C 32.A 33.B 34.D 35.B 36.B 37.C 38.E 39.E 40.D 41.E 42.C 43.A 44.B 45.E 46.C 47.B 48.D 49.A 50.C 51.B 52.A 53.B 54.A 55.B 56.A 57.B 58.ABCDE 59.ABC 60.AB 61.ABCDE 62.BCE 63.ABDE 64.ABCD 65.ABCDE 66.ABCD 67.BC 68.BCDE 69.ABCDE 70.BD 71.CDE 72.ABCDE [ 6 ], ( PABA ) [ 14], SD SMZ PABA,,,, PABA 5 000, ,, ( )

257 A B A , 3. D. 8. B B 4. D. 9. B

258 A 247 A B., B DN A B., C. 16.

259 248 B 2224 B B. 25., 22., 23., 26.,, 24. B, 27.,,, 2527 C RNA X 36. C. D., 38. B, 37. * B

260 249 E DN A, 41. B D. RN A 42. * B 1.B 2.D 3.C 4.D 5.A 6.E 7.D 8.C 9.A 10.B 11.E 12.B 13.A 14.A 15.A 16.B 17.B 18.A 19.E 20.C 21.C 22.E 23.A 24.C 25.C 26.B 27.B 28.A 29.B 30.B 31.A 32.C 33.C 34.D 35.A 36.ACDE 37.ABCDE 38.ABC 39.CDE 40.ABC 41.ABCD 42.ABD [ ],,,,, ( )

261 A 1., 2., ,, 6., 7. *, B ,

262 B 251 C E. DN A 12. B 15., A.,,,,,,, D.,,,, 16. DNA RNA, 17., B6 E A C 13. DN A D. DN A RN A 14., C., 18. A. 13 B. 1 C. 69 D. 36 E B 2023

263 252 B , 27. C X A. T1/ 2,

264 253 D E 2.C 3.B 4.C 5.E 6.B 7.B 8.E 9.B 10.A 11.A 12.B 13.D 14.E 15.C 16.E 17.D 18.C 19.D 20.C 21.E 22.D 23.A 24.A 25.B 26.C 27.E 28.C 29.A 30.A 31.C 32.A 33.A 34.C 35.A 36.BCE 37.ABDE 38.BCD 39.ABC 40.ABCD 41.ABCD 42.ABC 43.ADE 44.ABCE [ 7 ] B6, B6, B6,,,, B6, ( )

265 A 1. A. 6. E. T MP 2. D. A. 7.,, 3., A. 8. * + B. + E A. 9., B. -6- C 5. A. B. 10.

266 A 255 A B. D. 11. E. A B C A. B. 18. B. DN A RN A 19., A. B. 20. A. B

267 256 E 23. C. 24. A. 25. B. 26., A. + B , A. 28., 29. E. 30. B. 31. D B A.

268 A 257 B A. Ca 2 + B. Cl - C. HCO - 3 D. K + E. Na + 39., , 42. * 43. D. 44., 45., - E , E. 47. ADP,,

269 258 B 48. * A. D. 49. B. 50. B. 51. A. 52. B. Ca 2 +, C., B. 54. B. D. 55., D. E. 56. B. 57.,, 58. A.,, ADP, 59.

270 B 259 B 60. B. B , A. E DN A, DNA B Ca 2 +, D , 84., 85. DNA, 86.

271 B. + D A. E C B B A

272 X A. 115., , , 119., , X 128. A. B. D. E B. TM P D E * T1/ 2, 133., A. T1/ 2, 2

273 262 D, E B ( ), D * B., 140. * 141. A. B. 142.,

274 263 C D C. 147.,, E A 2.B 3.D 4.D 5.C 6.D 7.A 8.D 9.B 10.E 11.C 12.E 13.D 14.E 15.C 16.C 17.B 18.B 19.D 20.C 21.A 22.E 23.A 24.B 25.E 26.C 27.B 28.A 29.C 30.D 31.D 32.C 33.E 34.A 35.C 36.D 37.C 38.A 39.E 40.B 41.D 42.C 43.E 44.A 45.E 46.D 47.C 48.B 49.E 50.A 51.C 52.C 53.A 54.E 55.B 56.C 57.E 58.D 59.D 60.A 61.D 62.B 63.C 64.A 65.C 66.A 67.B 68.B 69.A 70.E 71.D 72.C 73.B 74.D 75.E 76.C 77.A 78.E 79.D 80.A 81.A 82.A 83.B 84.E 85.C 86.A 87.C 88.A 89.A 90.A 91.B 92.D 93.B 94.C 95.D 96.E 97.A 98.B 99.C 100.A 101.D 102.D 103.A 104.B 105.B 106.D 107.A 108.C 109.C 110.A 111.B 112.A 113.B 114.C 115.A 116.B 117.B 118.A 119.B 120.C 121.B 122.C 123.A 124.A 125.B 126.C 127.D 128.ABCDE 129.ADE 130.CDE 131.ABC 132.CDE 133.BCD E 134.ABCDE 135.BCDE 13 6.BCDE 13 7.AB 1 38.BCDE 13 9.ABCD 1 40.CDE 1 41.ABCDE 142.ABDE 143.ABCDE 144.ABCDE 145.BCDE 146.ABD 1 47.DE 148.BCDE [ 8 ] +, [ 42 ],, 12 h,,,,,, [ 48 ],,,, 90 %,,,

275 ], T1/ 2,,,,,,,,,,,,,, [ 140],,, [139 ], ( )

276 A 1. D E *, A. 7. C D B RNA DNA 4. A A. 5- RN A D. 5. A. 10.

277 266 A G1, D C 15. C. D B E D A. G0 B. M C. S D. G2 E. G1 21. A.

278 B 267 C , 26., A. 27. A. G0 B. S C. G1 D. M E. G D B 2933 D A

279 268 E A. 42. S 43. M C X 60. B. 61.

280 C DN A 69. A. B B. L- C. L D C. 1.C 2.E 3.A 4.B 5.D 6.E 7.B 8.B 9.E 10.B 11.C 12.A 13.B 14.A 15.D 16.E 17.A 18.B 19.D 20.E 21.A 22.E 23.E 24.A 25.C 26.D 27.A 28.C 29.D 30.A 31.B 32.C 33.B 34.A 35.D 36.C 37.E 38.B 39.E 40.B 41.A 42.B 43.C 44.D 45.C 46.A 47.E 48.D 49.C 50.B 51.A 52.A 53.D 54.B 55.C 56.C 57.A 58.B 59.D 60.ABCDE 61.ABCDE 62.BD 63.ABCDE

281 270 4.ABCDE 65.ABCDE 66.ABDE 67.ACDE 68.ABCDE 69.ABCDE 70.ABCE 71.BC [ 2 ],,,,, 5, 10-,,,, DNA, ( )

282 A B. T D. B 8., 4. * E. C D 9. B 5. 2,

283 272 E 10., T, B A. 21., 22., 23., 24., C X 31.

284 273 B A. T IL-2 B. T camp C. B, N K D. T E. DN A RN A D 2.B 3.A 4.E 5.C 6.B 7.D 8.A 9.E 10.B 11.C 12.D 13.B 14.A 15.A 16.C 17.C 18.D 19.B 20.B 21.B 22.A 23.D 24.E 25.A 26.B 27.C 28.C 29.C 30.A 31.AC 32.BDE 33.AD 34.ABCDE 35.ACDE 36.ABCE [ 4 ],,, ( )

285 ( ) 1. : ; 2., e x vi vo in ( ) vi vo 1. : ( 1) ex v ivo :,,,, ( 2) in v ivo :,, 2. : ( ) ( ) 3. ( 1) ( 2) ( 3) ( )

286 ) A : A B C D E 5 5. pka, ph D. p H 3. 4., A. 90% ph B. 99% ph ph D. 50% ph p H ( MAO) ( COMT ) 8.? 9. M N2

287 276 ( ) E Ca M E. 11. A. B A. Ca 2 +, ACh 12. Na + C. GABA 13.,, 19., B6 B ( CTZ) DA 21.

288 A 277 D PG PG 24.,, 25. A. ( Reye), 26. PG 27., , Na + K + Ca

289 278 ( ) C E. 34., 35., A. H MG-CoA LDL-C E. 42., 36. RA AS( - -) RAAS , TXA2 TXA2 PGI2 PGI2 () K C. D. 45.

290 A 279 E 46., B., 47., B., B. T 3, C. T4,,, T4 T A. ED9 5/ LD5 B. ED5/ LD95 C. ED50/ LD5 0 D. LD50/ ED50 E. LD1/ ED ,, , 56. B 57., B6

291 280 ( ) C 58., A. E. 59. C. 60. A. E. B : A B C D E 5, () , E. DN A

( CIP ) /. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN R CIP ( 2003 ) ( 2 ) ( ) 850 mm 1168mm 1 /

( CIP ) /. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN R CIP ( 2003 ) ( 2 ) ( ) 850 mm 1168mm 1 / ( 2 ) ( CIP ) /. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 726 7........... R241 44 CIP ( 2003 ) 036422 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 12. 875 373 1 5 000 1998 12 1 2003 6 2 2003 6 ISBN 7 81010 726 7 :

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( 0531) ( CIP). /. :, 2004. 7 ISBN 7-80153 - 959-1.... G726. 9 CIP ( 2004) 069172 : : : : : : : 2 : 100733 : 010-65369524 65369530 : : : 880mm 1230mm 1 /32 : 3300 : 150 : 5000 : 2006 8 1 2 : ISBN 7-80153

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( 0410) ( CIP). /. :, 2004. 7 ISBN 7-80153 - 963 - X.... G726. 9 CIP ( 2004) 069169 : : : : : : : ( 2 : 100733, : 010-65369529, 65369527) : : : 880mm 1230mm 1 /32 : 3360 : 140 : 0001 5000 : 2005 8 1 1

More information

( CIP ) /,. 2 ( ) :, ( ) ISBN :. R CIP ( 2003 ) ( 2 ) ( ) 850 mm 1168mm 1 /

( CIP ) /,. 2 ( ) :, ( ) ISBN :. R CIP ( 2003 ) ( 2 ) ( ) 850 mm 1168mm 1 / ( 2 ) ( CIP ) /,. 2 ( ) :, 2003. 6 ( ) ISBN 7 81010 735 6............ :. R276. 1 44 CIP ( 2003 ) 030227 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 10. 25 297 1 3 000 2000 1 1 2003 6 2 2003 6 3 ISBN 7 81010

More information

( CIP) /. 2. :, 2004 (. ) ISBN G CIP ( 2004 ) : : : : : : 2 1 : : : 787mm 1092mm 16 : 7. 5 : 180 :

( CIP) /. 2. :, 2004 (. ) ISBN G CIP ( 2004 ) : : : : : : 2 1 : : : 787mm 1092mm 16 : 7. 5 : 180 : ( CIP) /. 2. :, 2004 (. ) ISBN 7-5077-0238-3.......... G40-014 CIP ( 2004 ) 019599 : : : : : : 2 1 : 100078 : : 787mm 1092mm 16 : 7. 5 : 180 : 2005 3 2 : 2005 3 2 : 00001 10000 : 70. 00 ( 7 ) ( ) ( 150

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf . :, 2004. 12 ISBN 7-80208 - 129-7. 2 /.... G726. 9 CIP ( 2004) 135154 : 2 : : : : : : 2 : 100733 : 010-65369524 65369530 : : : 880mm 1230mm 1 /32 : 2800 : 150 : 5000 : 2005 10 1 1 : ISBN 7-80208 - 129-7

More information

: () (),, ; 30, 70, ( 10, 1, 10, ) A. B. C. D. [ ] 2. A. B. C. D. [ ] 3. A. B. C. D. [ ] 4. A.1775 B.1787 C.1674 D.1636 [ ]

: () (),, ; 30, 70, ( 10, 1, 10, ) A. B. C. D. [ ] 2. A. B. C. D. [ ] 3. A. B. C. D. [ ] 4. A.1775 B.1787 C.1674 D.1636 [ ] : () (),, ; 30, 70, 100 150 10 20 20 20 30 1. ( 10, 1, 10, ) A. B. C. D. [ ] 2. A. B. C. D. [ ] 3. A. B. C. D. [ ] 4. A.1775 B.1787 C.1674 D.1636 [ ] 5. A. B. C. D. [ ] 6. A.9 B.11 ( )1 (8 ) C.12 D.13

More information

,2005.7 ISBN 7 5442-3129-1 ( CIP ) /. - :....B0-0 CIP (2005) 050924 MAKESI ZHUYI ZHEXUE YUANLI () (0898) 65350227 B 3 570203 787960 1/ 16 32.25 580 20

,2005.7 ISBN 7 5442-3129-1 ( CIP ) /. - :....B0-0 CIP (2005) 050924 MAKESI ZHUYI ZHEXUE YUANLI () (0898) 65350227 B 3 570203 787960 1/ 16 32.25 580 20 1 ( ) ( ) 2005 ,2005.7 ISBN 7 5442-3129-1 ( CIP ) /. - :....B0-0 CIP (2005) 050924 MAKESI ZHUYI ZHEXUE YUANLI () (0898) 65350227 B 3 570203 787960 1/ 16 32.25 580 2005 7 1 2005 7 1 1-5000 ISBN 7 5442-3129-1

More information

臺 灣 警 察 專 科 學 校 專 科 警 員 班 第 三 十 二 期 ( 正 期 學 生 組 ) 新 生 入 學 考 試 國 文 科 試 題 壹 單 選 題 :( 一 ) 三 十 題, 題 號 自 第 1 題 至 第 30 題, 每 題 二 分, 計 六 十 分 ( 二 ) 未 作 答 者 不 給

臺 灣 警 察 專 科 學 校 專 科 警 員 班 第 三 十 二 期 ( 正 期 學 生 組 ) 新 生 入 學 考 試 國 文 科 試 題 壹 單 選 題 :( 一 ) 三 十 題, 題 號 自 第 1 題 至 第 30 題, 每 題 二 分, 計 六 十 分 ( 二 ) 未 作 答 者 不 給 專 科 警 員 班 第 32 期 正 期 組 乙 組 標 準 解 答 國 文 標 準 答 案 中 外 歷 史 標 準 答 案 中 外 地 理 標 準 答 案 乙 組 數 學 標 準 答 案 英 文 標 準 答 案 題 號 答 案 題 號 答 案 題 號 答 案 題 號 答 案 題 號 答 案 1 C 1 B 1 D 1 D 1 D 2 D 2 C 2 B 2 A 2 B 3 A 3 B 3 A 3

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf 作 者 : 出版社 : 出版 : [ 2004 ] : 1. ; 2. [ 2004 ] (, ) : 1.,,, 2.,,,,,, 3.,,,, ( 1) ( 1) ( 2) ( 5) ( 7) ( 9) ( 10) ( 10) ( 10) ( 18) ( 22) ( 23) ( 25) ( 26) ( 26) ( 26) ( 32) ( 35) ( 37) ( 39) ( 40) ( 40) (

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( 0178) ( CIP). 1 /. :, 2004. 7 ISBN 7-80153 - 956-7.... G726. 9 CIP ( 2004) 069175 : 1 : : : : : : 2 : 100733 : 010-65369524 65369530 : : : 880mm 1230mm 1 /32 : 2400 : 150 : 5000 : 2006 8 1 2 : ISBN 7-80153

More information

6. 新 陳 代 謝 包 括 同 化 作 用 和 異 化 作 用 : (A) 受 精 卵 發 育 只 有 同 化 作 用 沒 有 異 化 作 用 (B) 呼 吸 作 用 屬 於 異 化 作 用 (C) 牛 吃 青 草 轉 化 為 牛 乳, 是 先 行 異 化 作 用 再 行 同 化 作 用 (D)

6. 新 陳 代 謝 包 括 同 化 作 用 和 異 化 作 用 : (A) 受 精 卵 發 育 只 有 同 化 作 用 沒 有 異 化 作 用 (B) 呼 吸 作 用 屬 於 異 化 作 用 (C) 牛 吃 青 草 轉 化 為 牛 乳, 是 先 行 異 化 作 用 再 行 同 化 作 用 (D) ERIC BIOLOGY 生 物 題 庫 1-1 生 命 現 象 一 單 選 題 : 1. 噬 菌 體 具 下 列 哪 一 生 命 現 象? (A) 有 生 長 現 象 (B) 有 基 因 重 組 和 突 變 現 象 (C) 有 代 謝 作 用 (D) 含 有 酵 素 系 統 2. 生 命 現 象 最 重 要 的 基 本 要 素 是 什 麼? (A) 蛋 白 質 和 核 酸 (B) 醣 類 和 能

More information

第二章 环境

第二章 环境 一 选 择 题 第 一 章 绪 论 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E A D A C D D D A D 11 12 13 14 15 16 C C ABE ABE ACD ABCDE 二 填 空 题 1.( 人 的 健 康 ) 2.( 临 床 护 理 ) ( 社 区 护 理 ) ( 护 理 管 理 ) ( 护 理 教 育 ) ( 护 理 科 研 ) 3.( 责 任 制 护 理 ) (

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf . ( CIP) /. 2. :, 2004. 10 ISBN 7-5077-1891-3 :.......... R47-44 CIP ( 2004 ) 057471 : : : : : : 2 1 : 100078 : : 787mm 1092mm 16 : 7. 5 : 180 : 2005 3 2 : 2005 3 2 : 00001 10000 : 130. 00 ( 13 ) ( ) (

More information

CIP ISBN X Ⅰ. Ⅱ.1 2 Ⅲ Ⅳ.1D D921 CIP ISBN X D htp cbs.pku.edu.cn

CIP ISBN X Ⅰ. Ⅱ.1 2 Ⅲ Ⅳ.1D D921 CIP ISBN X D htp cbs.pku.edu.cn CIP. 2006.1 ISBN7-301-04643-X Ⅰ. Ⅱ.1 2 Ⅲ.1-2 - 3 - Ⅳ.1D911.012D921 CIP 2001 06177 ISBN7-301-04643-X D 0487 205 100871 htp cbs.pku.edu.cn 62752015 62750672 62752027 pl@pup.pku.edu.cn 890 1240 A5 11.625

More information

Microsoft Word - 001544.htm

Microsoft Word - 001544.htm 15400 保 母 人 員 單 一 級 工 作 項 目 01: 職 業 倫 理 1. (1) 保 母 應 提 供 家 長 那 些 服 務 資 料 內 容?A. 收 托 時 間 ;B. 收 托 的 環 境 ;C. 收 托 收 費 ;D. 保 母 的 經 濟 狀 況 ABC B CD ABD ABCD 2. (1) 保 母 收 托 孩 子 前, 應 注 意 下 列 那 一 事 項? 了 解 收 托 孩

More information

2007 /,. :, 2006. 2 ISBN 7-89994 - 217-9. 2......... D0 2007 : : : : 2 : 100866 : http: / / www. wendu. com : 010-88422102 831, 832 : : : 850 1168 1 /

2007 /,. :, 2006. 2 ISBN 7-89994 - 217-9. 2......... D0 2007 : : : : 2 : 100866 : http: / / www. wendu. com : 010-88422102 831, 832 : : : 850 1168 1 / 2007 /,. :, 2006. 2 ISBN 7-89994 - 217-9. 2......... D0 2007 : : : : 2 : 100866 : http: / / www. wendu. com : 010-88422102 831, 832 : : : 850 1168 1 /32 : 4. 875 : 2006 3 2 2006 3 2 : ISBN 7-89994 - 217-9

More information

成功高中九十四學年度第一學期第一次期中考試 高三國文科試題

成功高中九十四學年度第一學期第一次期中考試    高三國文科試題 台 北 市 立 成 功 高 中 九 十 五 學 年 度 第 一 學 期 期 末 考 高 三 國 文 科 試 題 解 答 範 圍 : 翰 林 ( 五 )10 13 課 及 語 文 練 習 補 充 教 材 7 9 文 化 教 材 ( 五 ) 尚 論 古 人 一 單 選 題 :50%( 每 題 2 分, 答 錯 不 倒 扣 ) 請 在 答 案 卡 上 作 答 1. 下 列 各 選 項 中 內 的 字 音,

More information

2013年注册税务师考试税法二模拟试卷汇总

2013年注册税务师考试税法二模拟试卷汇总 注 册 税 务 师 - 备 考 资 料 大 全 下 载 页 :http://edu.21cn.com/xiazai/cta.htm 2013 年 注 册 税 务 师 考 试 税 法 二 模 拟 试 卷 汇 总 一 单 项 选 择 题 1. 某 市 一 居 民 企 业 为 增 值 税 一 般 纳 税 人, 主 要 生 产 销 售 同 一 类 型 的 空 调 12 月 31 日 归 还 关 联 企 业

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf 0146) : 2 /. :, 2004. 7 ISBN 7-80153 - 957-5.... G726. 9 CIP ( 2004) 069174 : 2 : : : : : : 2 : 100733 : 010-65369524 65369530 : : : 880mm 1230mm 1 /32 : 2800 : 122 : 5000 : 2006 8 1 2 : ISBN 7-80153 -

More information

际 招 标 业 务 8. 按 照 职 责 分 工, 中 央 投 资 项 目 招 标 代 理 业 务 机 构 资 格 的 认 定 工 作 由 ( ) 负 责 A. 国 务 院 B. 国 家 发 展 和 改 革 委 C. 住 房 与 城 乡 建 设 部 D. 财 政 部 9. 有 关 主 管 部 门 在

际 招 标 业 务 8. 按 照 职 责 分 工, 中 央 投 资 项 目 招 标 代 理 业 务 机 构 资 格 的 认 定 工 作 由 ( ) 负 责 A. 国 务 院 B. 国 家 发 展 和 改 革 委 C. 住 房 与 城 乡 建 设 部 D. 财 政 部 9. 有 关 主 管 部 门 在 2012 年 招 标 采 购 法 律 法 规 与 政 策 模 拟 试 题 ( 二 ) 一 单 项 选 择 题 ( 共 70 题, 每 题 1 分 每 题 的 备 选 项 中, 只 有 1 个 最 符 合 题 意 ) 1. 下 列 主 体 在 其 注 册 地 从 事 招 标 投 标 活 动 时, 可 以 不 适 用 招 标 投 标 法 的 是 ( ) A. 在 境 外 开 展 业 务 境 外 中 资

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP). 1 /. :, 2004. 12 ISBN 7-80153 - 958-3.... G726. 9 CIP ( 2004) 069173 : 1 : : : : : : 2 : 100733 : 010-65369524 65369530 : : : 880mm1230mm 1 /32 : 3960 : 150 : 5000 : 2006 8 1 2 : ISBN 7-80153 -

More information

2015-1¼¶ÊÐÕþ-¾«½²Á·Ï°

2015-1¼¶ÊÐÕþ-¾«½²Á·Ï° 一 级 市 政 实 务 练 习 题 一 单 项 选 择 题 适 当 的 稠 度 较 大 的 塑 性 足 够 的 温 度 稳 定 性 较 好 的 大 气 稳 定 性 1. 2. 水 8 沥 泥 青 混 年 碎 凝 石 土 10 属 高 于 级 年 ( 路 面 15 ) 使 用 年 限 30 为 ( 年 ) 15. 14. 沥 青 路 面 粗 再 集 料 生 关 键 细 在 集 于 ( 料 ) 的 基

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP) /. 2. :, 2004 (. ) ISBN 7-5077-2116-7......... :. R473. 5-44 CIP ( 2004 ) 022391 : : : : : : 2 1 : 100078 : : 787mm 1092mm 16 : 7. 5 : 180 : 2004 4 2 : 2004 4 1 : 00001 10000 : 100. 00 ( 10 ) (

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf 0659) . /. :, 2004. 7 ISBN 7-80153 - 964-8.... G726. 9 CIP ( 2004) 069168 : : : : : : : 2 : 100733 : ( 010) 65369524, 65369530 : : : 880mm1230mm 1 /32 : 3120 : 130 : 5000 : 2006 8 1 2 : ISBN 7-80153 -

More information

基础会计

基础会计 2006 2 15, 1 38, 10 30,,,,,,,,,,, ( PPT ) : (1),,, (2),,,, (3),,,,,, (4),,,, ;; 1 ,,, ( ) : ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ),,,,,,,, 2010 8 2 /1 /1 /7 /15 /23 /23 /26 /33 /45 /45 /54 /56 /73 /73 /79 /87

More information

精 品 库 我 们 的 都 是 精 品 _www.jingpinwenku.com 膀 胱 为 一 肌 性 囊 状 贮 尿 器 官, 成 人 容 量 为 300~500m1 膀 胱 空 虚 时 近 似 锥 体 形, 尖 向 前 上 方 称 膀 胱 尖, 后 下 部 呈 膨 大 的 三 角 形 称 膀

精 品 库 我 们 的 都 是 精 品 _www.jingpinwenku.com 膀 胱 为 一 肌 性 囊 状 贮 尿 器 官, 成 人 容 量 为 300~500m1 膀 胱 空 虚 时 近 似 锥 体 形, 尖 向 前 上 方 称 膀 胱 尖, 后 下 部 呈 膨 大 的 三 角 形 称 膀 更 多 内 容 请 查 看 精 品 文 库 网 www.jingpinwenku.com 第 六 章 泌 尿 系 统 第 一 节 总 论 泌 尿 系 统 由 肾 输 尿 管 膀 胱 和 尿 道 组 成 其 主 要 功 能 是 排 出 机 体 新 陈 代 谢 中 产 生 的 废 物 和 多 余 的 水, 保 持 机 体 内 环 境 的 平 衡 和 稳 定 肾 是 产 生 尿 的 器 官, 输 尿 管

More information

Microsoft Word - Z1I07A0-17.doc

Microsoft Word - Z1I07A0-17.doc 國 文 科 文 / 林 士 敦 老 師 1 前 言 一 95 課 綱 發 表 後,40 篇 選 文 對 大 學 入 學 考 試 產 生 巨 大 影 響 這 點 從 98 99 年 兩 份 試 卷 中 可 以 看 出 不 言 可 喻, 熟 讀 40 篇 是 必 然 的 結 論 二 在 測 驗 目 標 中, 大 考 中 心 已 經 明 示 指 考 所 要 檢 測 的 內 容 與 能 力, 因 此, 準

More information

CIP /. - 1999.1 ISBN 7-81059-300-! ". #. - - - - $. D909.5-44 CIP 1999 00865 100038 850 1168 1/32 8 200 1999 1 1 2003 3 1 2003 3 1 0001-5000 180.00 15.00 !! 2003 2 1998!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

下 列 15-16 為 題 組, 請 閱 讀 此 新 詩 後 作 答 : 作 案 渡 也 長 期 調 查 計 畫 周 詳 之 後 我 終 於 採 取 行 動 單 獨 作 案 持 械 搶 劫 現 場 只 有 一 個 女 人 甲 她 的 心 乙 似 乎 警 報 系 統 失 靈 丙 那 女 的 楞 了 一

下 列 15-16 為 題 組, 請 閱 讀 此 新 詩 後 作 答 : 作 案 渡 也 長 期 調 查 計 畫 周 詳 之 後 我 終 於 採 取 行 動 單 獨 作 案 持 械 搶 劫 現 場 只 有 一 個 女 人 甲 她 的 心 乙 似 乎 警 報 系 統 失 靈 丙 那 女 的 楞 了 一 師 大 附 中 98 學 年 第 一 學 期 高 二 競 試 國 文 科 試 題 單 一 選 擇 題 (1-20 題 共 40 分, 每 題 2 分 ) 1. 白 居 易 與 元 微 之 書 一 文, 文 章 的 線 眼 為 : (A) 三 泰 的 泰 (B) 離 闊 如 此 的 離 (C) 餘 習 所 牽 的 牽 (D) 微 之, 微 之 呼 喊 四 次 的 殷 切 思 念 2. 每 一 獨 往,

More information

(CIP) : /.:, 2002 ISBN 7-5045 - 3818-3... - - -. TS972. 116 CIP (2002) 037885 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 9. 25 229 2002 9 1 2002 9 1 : : 13. 50 : 6

(CIP) : /.:, 2002 ISBN 7-5045 - 3818-3... - - -. TS972. 116 CIP (2002) 037885 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 9. 25 229 2002 9 1 2002 9 1 : : 13. 50 : 6 ) (CIP) : /.:, 2002 ISBN 7-5045 - 3818-3... - - -. TS972. 116 CIP (2002) 037885 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 9. 25 229 2002 9 1 2002 9 1 : : 13. 50 : 64929211 : 64911190 : http : / / www. class. com.

More information

《侵权法》综合练习题

《侵权法》综合练习题 侵 权 法 综 合 练 习 题 (2011 年 11 月 ) 艾 奇 一 单 项 选 择 题 1. 因 环 境 污 染 受 到 损 害 的 受 害 人, 要 求 排 污 单 位 赔 偿 损 失, 需 证 明 ( ) A. 排 污 致 自 己 的 损 害 和 排 污 单 位 的 过 错 B. 排 污 造 成 自 己 的 损 害 C. 排 污 单 位 的 过 错 D. 自 己 无 任 何 过 错 2.

More information

( CIP. :, 2004. 10 / ISBN 7-5054 - 1005-9.......... D630. 3-44 CIP ( 2004 055306 35 100044 ( 010) 68433166 ( ) ( 010) 68413840 /68433213( ) ( 010) 884

( CIP. :, 2004. 10 / ISBN 7-5054 - 1005-9.......... D630. 3-44 CIP ( 2004 055306 35 100044 ( 010) 68433166 ( ) ( 010) 68413840 /68433213( ) ( 010) 884 , : :,, : ( CIP. :, 2004. 10 / ISBN 7-5054 - 1005-9.......... D630. 3-44 CIP ( 2004 055306 35 100044 ( 010) 68433166 ( ) ( 010) 68413840 /68433213( ) ( 010) 88415258( ) 787 1092 1 / 16 195 8 2004 10 1

More information

xtj

xtj 针 灸 学 试 题 绪 言 试 题 一 选 择 题 ( 一 )A 型 题 1. 针 灸 学 的 指 导 理 论 是 ( ) A. 中 医 理 论 B. 经 络 理 论 C. 腧 穴 理 论 D. 刺 灸 理 论 E. 脏 象 理 论 2. 针 灸 学 起 源 于 我 国 的 时 代 是 ( ) A. 青 铜 器 时 代 B. 石 器 时 代 C. 仰 韶 文 化 时 期 D. 奴 隶 制 度 时 代

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D203937A455B0AAA447B0EAA4E5ACECB4C1A5BDA6D22E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203937A455B0AAA447B0EAA4E5ACECB4C1A5BDA6D22E646F63> 臺 北 市 立 成 功 高 級 中 學 九 十 七 學 年 度 第 二 學 期 國 文 科 期 末 考 試 題 ( 共 六 面 ) 考 試 範 圍 一 三 民 版 ( 四 ): 臺 灣 通 史 序 定 法 翡 冷 翠 在 下 雨 紀 水 沙 連 登 樓 賦 二 三 民 版 課 外 閱 讀 文 選 ( 四 ): 韓 非 子 選 三 龍 騰 版 : 搶 救 國 文 大 作 戰 第 九 回 後 半 第 十

More information

2015年一级建造师《项目管理》真题

2015年一级建造师《项目管理》真题 2015 年 一 级 建 造 师 项 目 管 理 真 题 一 单 项 选 择 题 1. 某 工 程 在 浇 筑 楼 板 混 凝 土 时, 发 生 支 模 架 坍 塌, 造 成 3 人 死 亡,6 人 重 伤, 经 调 查, 系 现 场 技 术 管 理 人 员 未 进 行 技 术 交 底 所 致 该 工 程 质 量 事 故 应 判 定 为 ( ) A. 操 作 责 任 的 较 大 事 故 B. 操 作

More information

Microsoft Word - 5-2循環作用.doc

Microsoft Word - 5-2循環作用.doc 5-2 循 環 作 用 課 程 標 準 高 二 生 物 : 第 四 章 ( 動 物 的 代 謝 與 恆 定 性 ) 循 環 作 用 與 養 分 的 運 輸 循 環 系 統, 血 液 和 養 分 的 運 輸 探 討 活 動 : 心 搏 測 定 心 搏 及 影 響 心 搏 的 因 素 高 三 生 物 : 第 五 章 ( 物 質 的 運 輸 ) 心 臟 和 血 管 的 構 造 與 功 能, 動 物 體 內

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A445A451A4ADBEC7A67EABD7B0AAA447B2C4A440BEC7B4C143355B315D5B315D2E322D362E31B5AAAED72E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A445A451A4ADBEC7A67EABD7B0AAA447B2C4A440BEC7B4C143355B315D5B315D2E322D362E31B5AAAED72E646F63> 國 立 新 店 高 級 中 學 九 十 五 學 年 度 上 學 期 第 一 次 期 中 考 高 二 生 命 科 學 試 卷 一 單 選 題 :( 每 題 2 分, 答 錯 不 倒 扣 30%) ( ) 1. 開 放 循 環 的 動 物 缺 少 下 列 何 種 構 造? (A) 動 脈 (B) 心 臟 (C) 血 液 (D) 微 血 管 D ( ) 2. 下 列 對 心 電 圖 的 敘 述, 何 者

More information

考 查 知 识 点 肝 气 疏 泄 调 畅 气 机 的 作 用, 主 要 表 现 在 以 下 几 个 方 面 :(1) 促 进 血 液 与 津 液 的 运 行 输 布 ;(2) 促 进 脾 胃 的 运 化 功 能 和 胆 汁 分 泌 排 泄 ;(3) 调 畅 情 志 ;(4) 促 进 男 子 排 精

考 查 知 识 点 肝 气 疏 泄 调 畅 气 机 的 作 用, 主 要 表 现 在 以 下 几 个 方 面 :(1) 促 进 血 液 与 津 液 的 运 行 输 布 ;(2) 促 进 脾 胃 的 运 化 功 能 和 胆 汁 分 泌 排 泄 ;(3) 调 畅 情 志 ;(4) 促 进 男 子 排 精 2015 年 全 国 硕 士 研 究 生 入 学 统 一 考 试 中 医 综 合 科 目 试 题 解 析 一 A 型 题 :1~80 小 题, 每 小 题 1.5 分, 共 120 分 在 每 小 题 给 出 的 A B C D 四 个 选 项 中, 请 选 出 一 项 最 符 合 题 目 要 求 的 1. 提 出 阳 常 有 余, 阴 常 不 足 观 点 的 医 家 是 A 朱 丹 溪 B 刘 完

More information

就 构 成 了 盗 窃 罪 与 破 坏 交 通 设 施 罪 的 想 象 竞 合, 按 照 其 中 处 罚 较 重 的 犯 罪 处 罚 5. 答 案 :B 本 题 主 要 考 察 如 何 区 分 收 买 被 拐 卖 的 妇 女 儿 童 罪 与 拐 卖 妇 女 儿 童 罪 的 共 犯 问 题 ( 对 向

就 构 成 了 盗 窃 罪 与 破 坏 交 通 设 施 罪 的 想 象 竞 合, 按 照 其 中 处 罚 较 重 的 犯 罪 处 罚 5. 答 案 :B 本 题 主 要 考 察 如 何 区 分 收 买 被 拐 卖 的 妇 女 儿 童 罪 与 拐 卖 妇 女 儿 童 罪 的 共 犯 问 题 ( 对 向 新 东 方 全 国 法 律 硕 士 ( 非 法 学 ) 联 考 模 拟 考 试 专 业 基 础 课 答 案 解 析 一 单 项 选 择 题 1. 答 案 D 本 题 主 要 考 查 刑 法 分 则 中 关 于 亲 告 罪 与 非 亲 告 罪 的 规 定 要 注 意 这 些 亲 告 罪 在 有 特 别 的 情 况 下, 是 公 诉 犯 罪 我 国 刑 法 共 规 定 了 5 种 告 诉 才 处 理 的

More information

Microsoft Word - 097154004.htm

Microsoft Word - 097154004.htm 15400 保 母 人 員 單 一 級 工 作 項 目 01: 職 業 倫 理 1. (1) 保 母 應 提 供 家 長 那 些 服 務 資 料 內 容?A. 收 托 時 間 B. 收 托 的 環 境 C. 收 托 收 費 D. 保 母 的 經 濟 狀 況 ABC BCD ABD ABCD 2. (1) 保 母 收 托 孩 子 前 應 注 意 下 列 那 一 事 項? 了 解 收 托 孩 子 的 狀

More information

5. 药 理 学 的 研 究 方 法 是 实 验 性 的, 这 意 味 着 : A. 用 动 物 实 验 研 究 药 物 的 作 用 B. 用 离 体 器 官 进 行 药 物 作 用 机 制 的 研 究 C. 收 集 客 观 实 验 数 据 进 行 统 计 学 处 理 D. 用 空 白 对 照 作

5. 药 理 学 的 研 究 方 法 是 实 验 性 的, 这 意 味 着 : A. 用 动 物 实 验 研 究 药 物 的 作 用 B. 用 离 体 器 官 进 行 药 物 作 用 机 制 的 研 究 C. 收 集 客 观 实 验 数 据 进 行 统 计 学 处 理 D. 用 空 白 对 照 作 第 一 章 绪 言 ( 一 ) 单 项 选 择 题 1. 药 理 学 是 一 门 重 要 的 医 学 基 础 课 程, 是 因 为 它 : A. 阐 明 药 物 作 用 机 制 B. 改 善 药 物 质 量, 提 高 疗 效 C. 可 为 开 发 新 药 提 供 实 验 资 料 与 理 论 依 据 D. 为 指 导 临 床 合 理 用 药 提 供 理 论 基 础 E. 具 有 桥 梁 科 学 的 性

More information

2013年3月国家教师资格统一考试

2013年3月国家教师资格统一考试 2016 年 导 游 资 格 考 试 导 游 基 础 模 拟 试 题 及 答 案 4 一 单 项 选 择 题 ( 请 选 择 一 个 正 确 答 案, 并 将 正 确 答 案 涂 在 答 题 卡 相 应 的 位 置 上 共 60 小 题, 每 小 题 0.5 分, 共 30 分 ) 1. 马 克 思 列 宁 主 义 同 中 国 实 际 相 结 合 的 第 二 次 历 史 性 飞 跃 的 理 论 成

More information

Microsoft Word - 991544.htm

Microsoft Word - 991544.htm 15400 保 母 人 員 單 一 級 工 作 項 目 01: 職 業 倫 理 1. (1) 保 母 應 提 供 家 長 那 些 服 務 資 料 內 容?A. 收 托 時 間 B. 收 托 的 環 境 C. 收 托 收 費 D. 保 母 的 經 濟 狀 況 ABC B CD ABD ABCD 2. (1) 保 母 收 托 孩 子 前, 應 注 意 下 列 那 一 事 項? 了 解 收 托 孩 子 的

More information

Microsoft Word - t0626.doc

Microsoft Word - t0626.doc 台 北 市 立 成 功 高 中 高 一 國 文 科 期 末 考 試 題 一 一 學 年 度 第 二 學 期 考 試 範 圍 : 三 民 版 課 本 ( 二 ):L9~L13 三 民 版 課 外 閱 讀 新 視 界 : 古 詩 選 鶯 鶯 傳 文 學 史 之 旅 : 第 46 至 50 天 在 答 案 卡 上 作 答, 答 案 卡 書 寫 班 級 座 號 姓 名 並 正 確 畫 記, 畫 記 錯 誤

More information

17. (3) 保 母 對 自 己 的 專 業 倫 理 包 括 那 些 項 目?A. 經 常 進 修 吸 收 新 知 ;B. 積 極 參 與 保 母 專 業 組 織 ; C. 努 力 通 過 高 普 考 考 試 ;D. 配 合 督 導 制 度 提 升 自 我 素 質 1 ABC 2 ACD 3 AB

17. (3) 保 母 對 自 己 的 專 業 倫 理 包 括 那 些 項 目?A. 經 常 進 修 吸 收 新 知 ;B. 積 極 參 與 保 母 專 業 組 織 ; C. 努 力 通 過 高 普 考 考 試 ;D. 配 合 督 導 制 度 提 升 自 我 素 質 1 ABC 2 ACD 3 AB 15400 保 母 人 員 單 一 級 工 作 項 目 01: 職 業 倫 理 1. (1) 保 母 收 托 孩 子 前, 應 注 意 下 列 那 一 事 項? 1 了 解 收 托 孩 子 的 狀 況 2 收 托 孩 子 父 母 之 健 康 情 形 3 托 育 費 用 的 成 本 4 日 後 調 薪 的 可 能 性 大 小 2. (4) 下 列 對 領 有 專 業 訓 練 結 業 證 書 保 母 的

More information

2005年二级建造师考试(法规及相关知识)试题及答案

2005年二级建造师考试(法规及相关知识)试题及答案 更 多 内 容 请 查 看 精 品 文 库 网 www.jingpinwenku.com 2005 年 二 级 建 造 师 考 试 ( 法 规 及 相 关 知 识 ) 试 题 及 答 案 一 单 项 选 择 题 ( 每 题 1 分, 共 60 分 每 题 的 备 选 项 中, 只 有 1 个 最 符 合 题 意 ) 1 二 级 建 造 师 执 业 资 格 的 注 册 管 理 机 构 是 ( ) A.

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D203936A455B0AAA447B4C1A5BDB8D5C344B5AAB5AAAED7A8F7>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203936A455B0AAA447B4C1A5BDB8D5C344B5AAB5AAAED7A8F7> 臺 北 市 立 成 功 高 級 中 學 九 十 六 學 年 度 第 二 學 期 高 二 國 文 科 期 末 考 試 題 詳 解 卷 共 九 面 考 試 範 圍 一 翰 林 版 ( 四 ): 病 梅 館 記 垂 釣 睡 眠 宋 詩 選 夢 溪 筆 談 典 論 論 文 二 翰 林 版 補 充 教 材 ( 四 ): 宋 詩 選 與 吳 質 書 三 翰 林 版 語 文 練 習 ( 四 ): 病 梅 館 記

More information

Microsoft Word - Z8I11A0-102.doc

Microsoft Word - Z8I11A0-102.doc 自 然 考 科 學 測 試 題 關 鍵 解 析 前 言 物 理 科 今 年 自 然 科 考 題 共 68 題, 其 中 物 理 科 占 了 17 題, 今 年 的 題 目 難 度 屬 中 偏 易, 考 題 分 配 十 分 平 均 由 於 是 新 課 綱 第 一 次 學 測, 所 以 新 的 內 容 大 致 上 均 入 題, 大 都 為 物 理 科 普 知 識 就 算 是 第 二 部 分 的 考 題,

More information

( )

( ) ( ) (CIP) ( )/. :,2006 (. ) ISBN7?112?08203?X Ⅰ Ⅱ Ⅲ 1 2 Ⅳ F299 233 1 CIP (2006) 066486 ( ) ( ) :787 10921/16 :29 :716 2006 6 2006 6 :1 3500 :48 00 ISBN7?112?08203?X (14157) ( 100037) :htp://www.cabp.com.cn

More information

山东2014第四季新教材《会计基础》冲刺卷第三套

山东2014第四季新教材《会计基础》冲刺卷第三套 2016 年 会 计 从 业 考 试 会 计 基 础 冲 刺 卷 3 一 单 项 选 择 题 ( 本 题 共 20 小 题, 每 小 题 1 分, 共 20 分 在 下 列 每 小 题 的 备 选 项 中, 有 且 只 有 一 个 选 项 是 最 符 合 题 目 要 求 的, 请 将 正 确 答 案 前 的 英 文 字 母 填 入 题 后 的 括 号 内, 不 选 错 选 均 不 得 分 ) 1.

More information

Microsoft Word - 178003.htm

Microsoft Word - 178003.htm 17800 照 顧 服 務 員 丙 級 技 術 士 技 能 檢 定 學 科 一 是 非 題 : 1.(O) 飯 後 胃 結 腸 反 射 可 激 發 結 腸 及 大 腸 蠕 動 2.(X) 女 性 陰 部 清 潔 的 順 序 為 由 上 而 下, 由 外 往 內 3.(X) 男 女 尿 道 長 度 不 同, 女 性 尿 道 較 長, 所 以 易 感 染 發 炎 4.(X) 為 案 主 擦 拭 四 肢

More information

2002ÄêÈ«¹ú˶ʿÑо¿ÉúÈëѧ¿¼ÊÔÕþÖÎÊÔÌâ¼°´ð°¸£¨ÎÄ¿Æ£©

2002ÄêÈ«¹ú˶ʿÑо¿ÉúÈëѧ¿¼ÊÔÕþÖÎÊÔÌâ¼°´ð°¸£¨ÎÄ¿Æ£© 2002 年 全 国 硕 士 研 究 生 入 学 考 试 政 治 试 题 及 答 案 ( 文 科 ) 考 研 加 油 站 收 集 整 理 http://www.kaoyan.com 一 下 列 每 题 的 选 项 中, 有 一 项 是 最 符 合 题 意 的 请 在 答 题 卡 上 将 所 选 项 的 字 母 涂 黑 ( 每 小 题 1 分, 共 15 分 ) 1. 随 着 科 学 技 术 的 发

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D203937A67EBEC7A67EABD7B0AAA454A457BEC7B4C1B2C4A447A6B8A4EBA6D2A6D2C3442D54>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203937A67EBEC7A67EABD7B0AAA454A457BEC7B4C1B2C4A447A6B8A4EBA6D2A6D2C3442D54> 臺 北 市 立 成 功 高 中 九 十 七 學 年 度 第 一 學 期 高 三 國 文 第 二 次 期 中 考 試 題 一 單 選 題 ( 說 明 :1-25 題, 每 題 2 分, 答 錯 不 倒 扣 ) 1. 下 列 字 音, 何 者 不 是 三 者 皆 音 異? (A) 裨 海 / 稗 官 / 捭 闔 (B) 徂 謝 / 趑 趄 / 沮 喪 (C) 橐 籥 / 籲 請 / 謳 謠 相 龢 (D)

More information

2004年专业工程管理与实务试卷(公路)

2004年专业工程管理与实务试卷(公路) 2004 年 专 业 工 程 管 理 与 实 务 试 卷 ( 公 路 ) 一 单 项 选 择 题 ( 共 二 十 题, 每 题 一 分 每 题 的 备 选 项 中, 只 有 一 个 最 符 合 题 意 ) 1. 地 基 处 理 中, 如 果 地 基 原 状 土 强 度 不 符 合 要 求 时, 应 进 行 换 填, 换 填 深 度 应 大 于 或 等 于 ( )cm A.30 B.50 C.80 D.100

More information

(A) (B) (C) (D) ( )2. 某 多 醣 分 子 共 由 400 個 蔗 糖 所 組 成, 則 在 由 單 醣 合 成 此 多 醣 的 過 程 中, 共 脫 掉 多 少 水 分 子? (A) 399 (B) 798 (C) 799 (D) 400 解 析 : 此 多 醣 共 由 800

(A) (B) (C) (D) ( )2. 某 多 醣 分 子 共 由 400 個 蔗 糖 所 組 成, 則 在 由 單 醣 合 成 此 多 醣 的 過 程 中, 共 脫 掉 多 少 水 分 子? (A) 399 (B) 798 (C) 799 (D) 400 解 析 : 此 多 醣 共 由 800 年 班 座 號 姓 名 : 生 物 -2 章 得 分 : 一 單 選 題 : 每 題.5 分 共 45 分 ( ). 阿 杰 中 午 吃 下 吐 司 麵 包 後, 消 化 吸 收 的 養 分 儲 存 在 肌 肉 組 織, 並 於 下 午 時 用 來 提 供 能 量 打 球, 這 其 中 的 過 程 為 何? (A) 僅 經 過 同 化 作 用 (B) 僅 經 過 異 化 作 用 (C) 有 異 化

More information

药学白皮书.FIT)

药学白皮书.FIT) 目 录 (1) (12) (35) 第 一 章 药 典 (35) 第 二 章 药 物 分 析 基 础 (36) 第 三 章 物 理 常 数 测 定 法 (39) 第 四 章 滴 定 分 析 法 (40) 第 五 章 分 光 光 度 法 (41) 第 六 章 色 谱 法 (43) 第 七 章 体 内 药 物 分 析 (47) 第 八 章 药 物 的 杂 质 检 测 (48 (57) 第 一 章 绪 论

More information

Microsoft Word - 6.doc

Microsoft Word - 6.doc 第 六 章 肿 瘤 A1 型 题 6.001 下 列 哪 一 项 不 符 合 肿 瘤 性 增 生? A. 生 长 旺 盛 B. 相 对 的 无 止 境 生 长 C. 与 机 体 不 协 调 D. 不 同 程 度 地 丧 失 分 化 成 熟 的 能 力 E. 增 生 过 程 中 致 瘤 因 子 持 续 存 在 6.002 下 列 哪 一 项 不 符 合 炎 症 性 增 生? A. 是 反 应 性 增

More information

Microsoft Word - 9722高二文組生物

Microsoft Word - 9722高二文組生物 國 立 新 店 高 中 九 十 七 學 年 度 第 二 學 期 第 二 次 期 中 考 二 年 級 社 會 組 生 物 全 華 版 5-2~6-2 第 一 張, 共 兩 張 一 單 選 題 ( 第 1~40 題 每 題 2 分 ) 1. 人 體 的 血 糖 濃 度, 正 常 為 0.07%; 多 吃 糖 果 會 使 血 糖 增 高, 這 時 人 體 便 將 血 糖 變 為 肝 糖 而 儲 藏, 這

More information

定 义 : 指 药 物 在 体 内 达 到 动 态 平 衡 时 体 内 药 量 与 血 药 浓 度 的 比 值 Vd: 反 映 药 物 在 体 内 分 布 广 窄, 无 实 际 生 理 意 义, 取 决 于 药 物 脂 溶 性 组 织 分 配 系 数 及 药 物 结 合 率 等 六 清 除 率 指

定 义 : 指 药 物 在 体 内 达 到 动 态 平 衡 时 体 内 药 量 与 血 药 浓 度 的 比 值 Vd: 反 映 药 物 在 体 内 分 布 广 窄, 无 实 际 生 理 意 义, 取 决 于 药 物 脂 溶 性 组 织 分 配 系 数 及 药 物 结 合 率 等 六 清 除 率 指 绪 言 结 合 具 有 饱 和 性 与 可 逆 性, 有 竞 争 置 换 现 象 : 一 药 理 学 性 质 和 任 务 两 个 药 物 能 竞 争 与 同 一 蛋 白 结 合 而 发 生 置 换 现 象, 使 游 离 型 药 浓 药 理 学 : 研 究 药 物 与 机 体 ( 包 括 病 原 体 ) 相 互 作 用 的 规 律 和 机 制 ; 度 增 加, 导 致 中 毒 ; 连 接 药 学 和

More information

爱学习

爱学习 2013 中 建 教 育 二 级 建 造 师 建 设 工 程 施 工 管 理 点 题 班 习 题 ( 一 ) 一 单 项 选 择 题 ( 共 70 题, 每 题 1 分, 每 题 的 备 选 项 中, 只 有 1 个 最 符 合 题 意 ) 1 建 设 工 程 项 目 管 理 就 是 自 项 目 开 始 到 完 成, 通 过 ( ) 使 项 目 目 标 得 以 实 现 A 项 目 策 划 和 项 目

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8DFB9A4CAD4CCE2BCAFA3A832303134A3A9A3A8CDF5DEA5D5FBC0EDB3C2CFFEB6ABC9F3D4C434D4C231C8D5B8FCD5FDA3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8DFB9A4CAD4CCE2BCAFA3A832303134A3A9A3A8CDF5DEA5D5FBC0EDB3C2CFFEB6ABC9F3D4C434D4C231C8D5B8FCD5FDA3A92E646F63> 浙 江 省 水 利 专 业 高 级 工 程 师 资 格 评 价 业 务 考 试 基 础 知 识 题 集 (2014 年 修 订 版 ) 二 一 四 年 三 月 前 言 为 完 善 水 利 专 业 高 级 工 程 师 资 格 评 审 工 作, 建 立 健 全 科 学 公 平 公 正 的 评 价 机 制, 促 进 水 利 队 伍 能 力 建 设, 省 人 力 资 源 和 社 会 保 障 厅 省 经 济

More information

安全生产管理知识

安全生产管理知识 2014 年 二 建 管 理 真 题 及 答 案 一 单 项 选 择 题 ( 共 70 题, 每 题 1 分, 每 题 的 备 选 项 中, 只 有 一 个 最 符 合 题 意 ) 1. 关 于 施 工 总 承 包 方 项 目 管 理 任 务 的 说 法, 正 确 的 是 ( ) A. 施 工 总 承 包 方 一 般 不 承 担 施 工 任 务, 只 承 担 施 工 的 总 体 管 理 和 协 调

More information

2 A

2 A 1 2 A 3 AB 8 11 12 13 14 15 16 4 5 6 21 200 (l)20 (2)15 (3)10 7 8 9 10 11 11 12 14 15 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 17 18 203500 1500 500 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

More information

淘 宝 助 你 考 试 成 功 店, 是 你 的 考 试 加 油 站 2011 年 各 类 考 试 ( 财 会 类 医 药 类 工 程 类 公 务 员 等 ) 网 校 培 训 课 件 考 试 学 习 软 件 等 已 经 到 货, 欢 迎 选 购

淘 宝 助 你 考 试 成 功 店, 是 你 的 考 试 加 油 站 2011 年 各 类 考 试 ( 财 会 类 医 药 类 工 程 类 公 务 员 等 ) 网 校 培 训 课 件 考 试 学 习 软 件 等 已 经 到 货, 欢 迎 选 购 执 业 药 师 历 年 真 题 汇 编 及 答 案 执 业 药 师 西 药 师 药 理 学 试 题 (A1 型 题 1) 一 A1 型 题 : 每 一 道 考 试 题 下 面 有 A B C D E 五 个 备 选 答 案 请 从 中 选 择 一 个 最 佳 答 案, 并 在 答 题 卡 上 将 相 应 题 号 的 相 应 字 母 所 属 的 方 框 涂 黑 1. 对 阵 发 性 室 上 性 心 动

More information

北京2014年会计从业资格考试《会计基础》备考机试卷一

北京2014年会计从业资格考试《会计基础》备考机试卷一 更 多 内 容 请 查 看 精 品 文 库 网 www.jingpinwenku.com 北 京 2014 年 会 计 从 业 资 格 考 试 会 计 基 础 备 考 机 试 卷 一 1 单 项 选 择 题 ( 下 列 各 题 的 备 选 答 案 中, 请 从 中 选 出 一 个 最 符 合 题 意 的 答 案 本 类 题 共 20 个 小 题, 每 小 题 1 分, 共 20 分 多 选 错 选

More information

Microsoft Word - 2015司考真?行政法勘?大表.doc

Microsoft Word - 2015司考真?行政法勘?大表.doc 真 题 书 页 数 P220 P240 P241 P251 题 目 第 6 题 2015 司 考 真 题 行 政 法 与 行 政 诉 讼 法 勘 误 表 格 更 改 内 容 分 析 更 改 为 : 程 序 正 当 原 则 的 内 容 包 括 : 行 政 公 开 ; 公 众 参 与 和 公 务 回 避 选 项 A 中, 环 保 局 对 当 事 人 的 处 罚 听 证, 应 当 由 行 政 机 关 指

More information

精 品 库 我 们 的 都 是 精 品 _www.jingpinwenku.com 8. 开 展 安 全 生 产 标 准 化 工 作, 要 遵 循 ( ) 的 方 针, 以 隐 患 排 查 治 理 为 基 础, 提 高 安 全 生 产 水 平, 减 少 事 故 发 生, 保 障 人 身 安 全 健

精 品 库 我 们 的 都 是 精 品 _www.jingpinwenku.com 8. 开 展 安 全 生 产 标 准 化 工 作, 要 遵 循 ( ) 的 方 针, 以 隐 患 排 查 治 理 为 基 础, 提 高 安 全 生 产 水 平, 减 少 事 故 发 生, 保 障 人 身 安 全 健 更 多 内 容 请 查 看 精 品 文 库 网 www.jingpinwenku.com 模 拟 试 题 ( 二 ) 一 单 项 选 择 题 ( 共 70 题, 每 题 l 分 每 题 的 备 选 项 中, 只 有 l 个 最 符 合 题 意 ) 1.( ) 是 为 了 使 生 产 过 程 在 符 合 物 质 条 件 和 工 作 秩 序 下 进 行, 防 止 发 生 人 身 伤 亡 和 财 产 损

More information

CIP 1500 / ISBN X Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. D CIP edu. cn

CIP 1500 / ISBN X Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. D CIP edu. cn 1500 CIP 1500 /. 2006. 8 ISBN 7 5625 2128X Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. D920. 5 44 CIP 2006 087648 1500 388 430074 027 87482760 027 87481537 E-mail cbb@cug. edu. cn 2006 8 1 2006 8 1 850 1 168 1 /32 8. 625 220 26. 00 1.

More information

过 程 排 除 A 正 确 答 案 是 B 14.A 解 析 本 题 考 查 思 修 第 八 章 中 国 人 权, 新 增 考 点 其 中 直 接 考 查 宪 法 保 障 是 人 权 保 障 的 前 提 和 基 础 A 人 权 保 障 的 最 后 防 线 是 司 法 保 障,B 人 权 保 障 的

过 程 排 除 A 正 确 答 案 是 B 14.A 解 析 本 题 考 查 思 修 第 八 章 中 国 人 权, 新 增 考 点 其 中 直 接 考 查 宪 法 保 障 是 人 权 保 障 的 前 提 和 基 础 A 人 权 保 障 的 最 后 防 线 是 司 法 保 障,B 人 权 保 障 的 2016 考 研 政 治 真 题 答 案 及 解 析 ( 完 整 版 ) 来 源 : 文 都 教 育 一 单 选 题 1.B 解 析 此 题 考 查 的 是 适 度 原 则 AC 选 项 表 述 正 确 但 与 题 目 无 关 D 表 述 错 误, 现 象 表 现 本 质 的 只 有 B 与 题 干 相 符, 所 以 答 案 为 B 2.A 解 析 前 一 句 话 " 自 由 不 在 于 幻 想 中

More information

說 明, 成 個 體 統 才 是! 你 痰 迷 了 心, 脂 油 蒙 了 竅, 國 孝 家 孝 兩 重 在 身, 就 把 個 人 送 來 了 這 會 子 被 人 家 告 我 們, 我 又 是 個 沒 腳 蟹, 連 官 場 中 都 知 道 我 利 害 吃 醋, 如 今 指 名 提 我, 要 休 我,

說 明, 成 個 體 統 才 是! 你 痰 迷 了 心, 脂 油 蒙 了 竅, 國 孝 家 孝 兩 重 在 身, 就 把 個 人 送 來 了 這 會 子 被 人 家 告 我 們, 我 又 是 個 沒 腳 蟹, 連 官 場 中 都 知 道 我 利 害 吃 醋, 如 今 指 名 提 我, 要 休 我, 國 文 91 年 學 科 能 力 測 驗 總 分 班 級 : / 座 號 : / 姓 名 : 第 壹 部 分 : 選 擇 題 ( 占 54 分 ) 一 單 一 選 擇 題 ( 占 36 分 ) 說 明 : 第 1 題 至 第 18 題, 每 題 選 出 一 個 最 適 當 的 選 項, 標 示 在 答 案 卡 之 選 擇 題 答 案 區 每 題 答 對 得 2 分, 答 錯 不 倒 扣 ( )1.

More information

: () ( ) ( ),, ; 30, 70, ( 20, 1, 20 ), 1. A. B. C. D. [ ] , 24 1, A. B. C. D. [ ] 3. A. B. C. D. [ ] 4. Kayser - Fl

: () ( ) ( ),, ; 30, 70, ( 20, 1, 20 ), 1. A. B. C. D. [ ] , 24 1, A. B. C. D. [ ] 3. A. B. C. D. [ ] 4. Kayser - Fl : () ( ) ( ),, ; 30, 70, 100 150 20 10 10 15 35 10 ( 20, 1, 20 ), 1. A. B. C. D. [ ] 2. 39 40, 24 1, A. B. C. D. [ ] 3. A. B. C. D. [ ] 4. Kayser - Fleischer A. B. C. D. A [ ] 5., A. 50 g/ L B. 5 g/ L

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf , 30% 50 %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 14 25 2 2 2 3 7 8 9 10 11 13 13 15 16 18-18 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 12 28 28 29 31 32 34 35 36 36 37 38 39 40 14 42 42 43 44 46 60 61 62 63 67 68 69 69 71 72 4 73 E

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf 0660) . /. :, 2004. 7 ISBN 7-80153 - 964-8.... G726. 9 CIP ( 2004) 069168 : : : : : : : 2 : 100733 : ( 010) 65369524, 65369530 : : : 880mm1230mm 1 /32 : 3120 : 130 : 5000 : 2006 8 1 2 : ISBN 7-80153 -

More information

2011年一级建造师《建设工程经济》

2011年一级建造师《建设工程经济》 一 级 建 造 师 建 设 工 程 经 济 考 试 模 拟 题 一 单 项 选 择 题 ( 共 60 题, 每 题 1 分 每 题 的 备 选 项 中, 只 有 1 个 最 符 合 题 意 ) 1 如 果 满 足 年 有 效 利 率 与 名 义 利 率 的 差 值 最 大, 则 下 列 选 项 中 符 合 的 是 () A. 名 义 利 率 增 大, 计 息 周 期 数 减 少 B. 名 义 利 率

More information

A.68 B.70 C.80 D.100 答 案 A 解 析 丁 产 品 的 可 变 现 净 值 =110-2=108( 万 元 ), 成 本 =100+40=140( 万 元 ), 可 变 现 净 值 低 于 成 本, 产 品 发 生 的 减 值, 所 以 丙 材 料 的 可 变 现 净 值 =1

A.68 B.70 C.80 D.100 答 案 A 解 析 丁 产 品 的 可 变 现 净 值 =110-2=108( 万 元 ), 成 本 =100+40=140( 万 元 ), 可 变 现 净 值 低 于 成 本, 产 品 发 生 的 减 值, 所 以 丙 材 料 的 可 变 现 净 值 =1 2013 年 中 级 会 计 职 称 考 试 中 级 会 计 实 务 真 题 及 答 案 解 析 一 单 项 选 择 题 ( 本 类 题 共 15 小 题, 每 小 题 1 分, 共 15 分 每 小 题 只 有 一 个 符 合 题 意 的 正 确 答 案 请 将 选 定 的 答 案, 按 答 题 卡 要 求, 用 2B 铅 笔 填 涂 答 题 卡 中 相 应 信 息 点 多 选 错 选 不 选 均

More information

优合会计考点直击卷子之财经法规答案——第八套

优合会计考点直击卷子之财经法规答案——第八套 原 题 导 航 基 础 第 一 套 第 1 题 参 考 答 案 : C 试 题 评 析 : 在 社 会 主 义 市 场 经 济 条 件 下, 会 计 的 对 象 是 社 会 再 生 产 过 程 中 主 要 以 货 币 表 现 的 经 济 活 动 第 2 题 参 考 答 案 :B 试 题 评 析 : 在 权 责 发 生 制 下, 本 期 售 货 尚 未 收 到 销 售 货 款 属 于 当 期 收 入

More information

生物化学习题(答案不太全)

生物化学习题(答案不太全) 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 a- b- 9 10 11 R 12 13 NH2 COOH 14 N- C- 15 16 17 18 1. 2. 3. 4.a- 1 A B C D E 1( ) A B C D E 2 ( ) A B C D E 3 ( ) A B C ADP D 1 3 E 4 ( ) A IMP B AMP C GMP D XMP E ATP 5 SCOA ( ) A

More information

2010年中级 统计工作实务 试卷(A)

2010年中级 统计工作实务 试卷(A) 二 一 年 度 全 国 统 计 专 业 技 术 中 级 资 格 考 试 统 计 工 作 实 务 试 卷 注 意 事 项 1. 在 你 拿 到 试 卷 的 同 时 将 得 到 一 份 专 用 答 题 卡, 所 有 试 题 均 须 在 专 用 答 题 卡 上 作 答, 在 试 卷 或 草 稿 纸 上 作 答 不 得 分 2. 答 题 时 请 认 真 阅 读 试 题, 对 准 题 号 作 答 一 单 项

More information

Microsoft Word - 7产后病.doc

Microsoft Word - 7产后病.doc 中 医 妇 科 试 题 一. 名 词 解 释 (15 分 ) 1. 月 经 2. 月 经 愆 期 3. 的 候 4. 崩 漏 5. 多 囊 卵 巢 综 合 症 6. 痛 经 7. 绝 经 前 后 诸 证 8. 恶 阻 9. 异 位 妊 娠 10. 不 孕 症 二. 单 选 题 (15 分 ) 1. 现 存 中 医 古 籍 中 最 早 设 妇 科 专 篇 的 医 著 是 ( ) A. 金 匮 要 略

More information

一、單選題 (50題 每題1分 共50分)

一、單選題 (50題 每題1分 共50分) 國 立 基 隆 高 級 中 學 97 年 度 第 學 期 第 一 次 期 中 考 二 年 級 生 物 試 題 卷 請 用 電 腻 卡 作 答 命 題 教 師 : 周 以 欣 一 單 選 題 : 每 題 分 共 54 分 0. 從 左 側 頭 頸 胸 及 腹 部 下 肢 來 的 淋 巴 最 先 匯 入 下 列 何 處? (A) 胸 管 (B) 右 淋 巴 總 管 (C) 左 鎖 骨 下 靜 脈 (D)

More information

bingdian001.com

bingdian001.com 2015 ( ) 1 A. B. C. D. B A ; C ; D 2 A. B. C. D. B C ; D 3 2014 2 5 7 1 100 1.4 2014 12 31 9 1 2015 2 20 8 ;3 20 11.6 1 2015 A.260 B.468 C.268 D.466.6 B = 8+(11.6-9)*100+ (9-7)*100=468 4. A. B. C. D. C

More information

(Microsoft Word - 1531A-C\244W\270\374\272\364\255\266.doc)

(Microsoft Word - 1531A-C\244W\270\374\272\364\255\266.doc) 香 海 正 覺 蓮 社 佛 教 馬 錦 燦 紀 念 英 文 中 學 通 告 第 一 五 三 一 號 (A) 中 四 級 補 課 安 排 敬 啟 者 : 為 延 續 學 生 的 學 習, 校 方 已 為 同 學 安 排 課 後 補 課 所 有 同 學 必 須 準 時 出 席 各 項 研 習 課 程, 請 學 生 家 長 留 意 下 列 各 項, 並 督 促 貴 子 弟 依 時 上 學 1. 補 課 不

More information

C 意 识 的 形 式 是 客 观 的 D 意 识 的 形 式 是 主 观 的, 内 容 是 客 观 的 7 唯 物 辩 证 法 的 实 质 和 核 心 是 ( A ) A 对 立 统 一 规 律 B 质 量 互 变 规 律 C 否 定 之 否 定 规 律 D 世 界 的 物 质 统 一 性 原 理

C 意 识 的 形 式 是 客 观 的 D 意 识 的 形 式 是 主 观 的, 内 容 是 客 观 的 7 唯 物 辩 证 法 的 实 质 和 核 心 是 ( A ) A 对 立 统 一 规 律 B 质 量 互 变 规 律 C 否 定 之 否 定 规 律 D 世 界 的 物 质 统 一 性 原 理 说 明 :1 带 号 的 题 为 重 点 2 试 题 的 类 型 和 分 值 单 选 题 20 分 (2 10) 多 选 题 20 分 (2 10) 辨 析 题 30 分 ( 10 3) 综 合 分 析 题 30 分 ( 15 2) 马 克 思 主 义 基 本 原 理 概 论 复 习 题 一 单 项 选 择 题 1 从 研 究 对 象 上 看, 马 克 思 主 义 哲 学 是 ( C ) A 包 罗

More information

精 品 库 我 们 的 都 是 精 品 _www.jingpinwenku.com 7. 根 据 中 华 人 民 共 和 国 会 计 法 的 规 定, 对 登 记 会 计 账 簿 不 符 合 规 定 的 单 位 县 级 以 上 人 民 政 府 财 政 部 门 责 令 限 期 改 正, 并 可 以 处

精 品 库 我 们 的 都 是 精 品 _www.jingpinwenku.com 7. 根 据 中 华 人 民 共 和 国 会 计 法 的 规 定, 对 登 记 会 计 账 簿 不 符 合 规 定 的 单 位 县 级 以 上 人 民 政 府 财 政 部 门 责 令 限 期 改 正, 并 可 以 处 北 京 市 会 计 从 业 资 格 无 纸 化 考 试 财 经 法 规 与 会 计 职 业 道 德 上 机 考 试 题 库 ( 五 ) 考 试 时 间 :60 分 钟 一 单 项 选 择 题 ( 本 题 共 20 分, 每 小 题 1 分 每 小 题 只 有 一 个 正 确 答 案, 多 选 错 选 漏 选, 不 得 分 ) 1. 纳 税 人 生 产 规 模 较 小 产 品 零 星 税 源 分 散

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D203937A455B0AAA440B0EAA4E5ACECB4C1A5BDA6D22E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203937A455B0AAA440B0EAA4E5ACECB4C1A5BDA6D22E646F63> 臺 北 市 立 成 功 高 級 中 學 九 十 七 學 年 度 第 二 學 期 高 一 國 文 科 期 末 考 試 題 前 言 白 袖 輕 飄, 修 練 了 一 年, 曾 在 岳 陽 樓 上 三 醉 而 去, 也 划 過 低 聲 嗚 咽 的 呼 蘭 河 畔 搦 管 在 手, 撫 摸 著 赤 壁 石 岸, 一 回 頭 卻 聽 見 悠 哉 的 臨 池 學 書 聲 經 歷 了 五 次 測 驗 後, 即 將

More information

Microsoft Word - cjfg_jy0201.doc

Microsoft Word - cjfg_jy0201.doc 第 二 章 支 付 结 算 法 律 制 度 考 情 分 析 本 章 在 历 年 考 试 中 所 占 的 分 值 比 重 为 20 35 分 左 右 围 绕 支 付 结 算 展 开, 分 别 介 绍 了 现 金 管 理, 银 行 存 款 管 理, 以 及 各 种 支 付 结 算 工 具 本 章 重 点 为 第 四 节, 难 度 稍 高, 需 要 考 生 在 理 解 的 基 础 上 适 当 记 忆 第

More information

Microsoft Word - 24.doc

Microsoft Word - 24.doc 閱 讀 (1) 楊 桃 毒 素 過 去 有 許 多 糖 尿 病 或 高 血 壓 患 者 吃 過 新 鮮 楊 桃 或 楊 桃 汁 後, 出 現 嘔 吐 頭 暈 意 識 不 清 等 症 狀, 研 判 因 為 他 們 腎 功 能 不 佳, 無 法 排 出 楊 桃 中 不 明 的 中 毒 成 分 楊 桃 中 的 不 明 成 分 可 能 導 致 部 分 特 殊 體 質 的 尿 毒 症 病 患, 出 現 神 經

More information

bingdian001.com

bingdian001.com 2017 12 2 24 1 2 17 2 000 20 2 500 2 400 25 100 3 80 2 17 A B 80 C D 2 2 17 25 000 3 1 2 000 5 5 800 5 30 800 2 17 A B C D 3 2 17 2 16 20 20 2 17 2 16 2 17 20 000 18 000 A B C D 4 2 17 500 800 350 120

More information

Microsoft Word - 97高二上複習考

Microsoft Word - 97高二上複習考 97 學 年 度 第 一 學 期 高 二 國 文 複 習 考 - 作 答 注 意 事 項 - 考 試 時 間 :70 分 鐘 作 答 方 式 : 選 擇 題 用 2B 鉛 筆 在 答 案 卡 上 作 答, 修 正 時 應 以 橡 皮 擦 拭, 切 勿 使 用 修 正 液 非 選 擇 題 用 黑 色 或 藍 色 筆 在 答 案 卷 上 作 答 第 一 部 分 : 選 擇 題 ( 60 分 ) 壹 單

More information

答 案 :D 5 楼 层 测 量 放 线 最 常 用 的 距 离 测 量 方 法 是 () A. 钢 尺 量 距 B. 经 纬 仪 测 距 C. 水 准 仪 测 距 D. 全 站 仪 测 距 答 案 :A 6 通 常 情 况 下, 向 施 工 单 位 提 供 施 工 现 场 地 内 地 下 管 线

答 案 :D 5 楼 层 测 量 放 线 最 常 用 的 距 离 测 量 方 法 是 () A. 钢 尺 量 距 B. 经 纬 仪 测 距 C. 水 准 仪 测 距 D. 全 站 仪 测 距 答 案 :A 6 通 常 情 况 下, 向 施 工 单 位 提 供 施 工 现 场 地 内 地 下 管 线 2016 年 二 级 建 造 师 建 筑 工 程 实 务 真 题 及 答 案 一 单 项 选 择 题 ( 共 20 题, 每 题 1 分, 每 题 的 备 选 项 中, 只 有 1 个 最 符 合 题 意 ) 1 某 住 宅 楼 位 于 实 行 建 筑 高 度 控 制 区 内, 其 室 外 地 面 标 高 为 -0.3m, 屋 面 面 层 标 高 为 24.0m, 女 儿 墙 顶 标 高 为 25.2m,

More information

第 7 章 愤 怒 了 吗? 你 的 IQ 怎 样 (5) 第 7 章 愤 怒 了 吗? 你 的 IQ 怎 样 (6) 第 7 章 愤 怒 了 吗? 你 的 IQ 怎 样 (7) 第 7 章 愤 怒 了 吗? 你 的 IQ 怎 样 (8) 第 7 章 愤 怒 了 吗? 你 的 IQ 怎 样 (9)

第 7 章 愤 怒 了 吗? 你 的 IQ 怎 样 (5) 第 7 章 愤 怒 了 吗? 你 的 IQ 怎 样 (6) 第 7 章 愤 怒 了 吗? 你 的 IQ 怎 样 (7) 第 7 章 愤 怒 了 吗? 你 的 IQ 怎 样 (8) 第 7 章 愤 怒 了 吗? 你 的 IQ 怎 样 (9) 您 的 文 件 来 自 http://bbs.asuro.cn 爱 书 楼 中 文 论 坛 由 < 咏 思 > 收 集 整 理 < 爱 书 楼 TXT 小 说 论 坛 >- 全 力 为 你 提 供 最 新 最 全 的 txt 文 本 格 式 电 子 书 下 载. 声 明 : 本 书 仅 供 读 者 预 览, 请 在 下 载 后 24 小 时 内 删 除, 如 果 喜 欢 请 购 买 正 版 图 书

More information

一、审计的分类

一、审计的分类 一 审 计 的 分 类 按 主 体 分 为 : 政 府 审 计 : 强 制 性 内 部 审 计 : 一 般 存 在 于 企 业 内 部 注 册 会 计 师 审 计 : 民 间 审 计 按 目 的 和 内 容 分 为 : 财 务 报 表 审 计 经 营 审 计 合 规 性 审 计 按 与 被 审 计 单 位 的 关 系 分 为 : 内 部 审 计 外 部 审 计 二 注 册 会 计 师 审 计 与 内

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2014 年 一 级 建 造 师 建 筑 工 程 管 理 与 实 务 真 题 试 卷 辅 导 老 师 : 武 少 峰 2014 年 9 月 27 日 2014 年 一 级 建 造 师 建 筑 工 程 管 理 与 实 务 模 拟 题 二 一 单 项 选 择 题 ( 共 20 题, 每 题 1 分 每 题 的 备 选 项 中, 只 有 1 个 最 符 合 题 意 ) 1. 某 受 压 细 长 杆 件,

More information

CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. G CIP /

CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. G CIP / IP /. 2003. 10 ISBN 7-5077 - 0239-1 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. G726. 9 IP 2003 095885 11 100036 880 1230 1 /32 70 1680 2003 10 1 2003 10 1 0001 8000 140. 00 2000 2001 2002 2003!!!!!!!!!!!! 1!!!!!!!!!!! 18!!!!!!!!!!!

More information

101¦~«ü©w¦Ò¸Õ¸ÑªR-¥Íª«¦Ò¬ì

101¦~«ü©w¦Ò¸Õ¸ÑªR-¥Íª«¦Ò¬ì 生 物 考 科 文 / 家 齊 女 中 房 樹 生 老 師 101 年 指 考 試 題 關 鍵 解 析 前 言 今 年 指 考 生 物 重 視 考 基 本 觀 念 與 邏 輯 推 理 能 力, 有 鑑 別 度, 難 度 與 去 年 差 不 多, 題 目 大 多 出 自 高 三 選 修 內 容, 圖 表 題 沒 有 很 多, 沒 有 時 事 題, 也 缺 乏 課 本 實 驗 題 原 則 上 只 要 學

More information

京 佳 官 方 网 站 :www.jingjia.org 教 学 案 例 及 真 题 分 析 一 教 学 案 例 ( 一 ) 一 份 完 整 的 教 学 设 计 ( 二 ) 一 个 完 整 的 课 堂 教 学 视 频 ( 三 ) 两 个 典 型 的 教 学 片 断 分 析 ( 四 ) 十 个 精 彩

京 佳 官 方 网 站 :www.jingjia.org 教 学 案 例 及 真 题 分 析 一 教 学 案 例 ( 一 ) 一 份 完 整 的 教 学 设 计 ( 二 ) 一 个 完 整 的 课 堂 教 学 视 频 ( 三 ) 两 个 典 型 的 教 学 片 断 分 析 ( 四 ) 十 个 精 彩 全 国 免 费 咨 询 电 话 :400-700-9270 (VJJZJ HN)12282 中 国 京 佳 内 部 资 料 教 学 案 例 及 真 题 分 析 京 佳 教 育 集 团 招 教 研 究 院 编 写 京 佳 网 站 :www.jingjia.org 京 佳 网 校 :www.ccse.cn 勇 于 开 始, 才 能 找 到 成 功 的 路 京 佳 格 言 第 1 页 共 28 页 京 佳

More information

精 品 库 我 们 的 都 是 精 品 _www.jingpinwenku.com D. 刚 性 角 受 设 计 尺 寸 影 响, 与 基 础 材 质 无 关 9. 关 于 钢 筋 混 凝 土 基 础 的 说 法, 正 确 的 是 ( ) A. 钢 筋 混 凝 土 条 形 基 础 底 宽 不 宜 大

精 品 库 我 们 的 都 是 精 品 _www.jingpinwenku.com D. 刚 性 角 受 设 计 尺 寸 影 响, 与 基 础 材 质 无 关 9. 关 于 钢 筋 混 凝 土 基 础 的 说 法, 正 确 的 是 ( ) A. 钢 筋 混 凝 土 条 形 基 础 底 宽 不 宜 大 更 多 内 容 请 查 看 精 品 文 库 网 www.jingpinwenku.com 2011 年 度 全 国 造 价 工 程 师 执 业 资 格 考 试 建 设 工 程 技 术 与 计 量 ( 土 建 工 程 部 分 ) 试 卷 一 单 项 选 择 题 ( 共 60 题, 每 题 1 分 每 题 的 备 选 项 中, 只 有 1 个 最 符 合 题 意 ) 1. 关 于 地 震 震 级 和 强

More information

三、C建筑工程公司原有从业人员650人,为减员增效,2009年3月份将从业人员裁减到350人,质量部、安全部合并为质安部,原安全部的8吊专职安全管理人员转入下属二级单位,原安全部的职责转入质安部,具体工作由2人承担

三、C建筑工程公司原有从业人员650人,为减员增效,2009年3月份将从业人员裁减到350人,质量部、安全部合并为质安部,原安全部的8吊专职安全管理人员转入下属二级单位,原安全部的职责转入质安部,具体工作由2人承担 2011 年 度 全 国 注 册 安 全 工 程 师 执 业 资 格 考 试 试 卷 安 全 生 产 事 故 案 例 分 析 中 华 人 民 共 和 国 人 事 考 试 中 心 制 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 二 O 一 一 年 七 月 1 一 A 焦 化 厂 为 民 营 企 业, 从 业 人 员 1000 人,2009 年 发 生 生 产 安 全 事 故 2 起 造 成 2 人 轻 伤

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303136B3F5BCB6BBE1BCC6A1B6BFBCB5E3BEABBBAAA1B72E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303136B3F5BCB6BBE1BCC6A1B6BFBCB5E3BEABBBAAA1B72E646F63> 注 : P3 表 示 考 点 在 教 材 第 3 页 ( 对 应 2016 版 教 材 ) 2016 年 初 级 会 计 实 务 考 点 精 华 第 一 章 资 产 第 一 节 : 货 币 资 金 资 产 的 定 义 分 类 ( 流 动 资 产 非 流 动 资 产 等 ) P1 库 存 现 金 : 是 指 存 放 于 企 业 财 会 部 门 由 出 纳 人 员 经 管 的 货 币 P1 现 金 结

More information