Microsoft Word G...doc

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Word - 2-...G...doc"

Transcription

1 第 二 章 幼 兒 教 育 現 任 教 育 部 部 長 杜 正 勝,93 年 5 月 26 日 在 立 法 院 教 育 及 文 化 委 員 會 第 五 屆 第 五 會 期 報 告 我 國 教 育 政 策 之 現 況 與 未 來 發 展 中, 提 出 與 幼 兒 教 育 有 關 的 教 育 施 政 重 點 及 發 展 方 向, 有 下 列 三 項 :(1) 推 動 國 民 教 育 幼 兒 班, 國 教 向 下 紮 根 ;(2) 推 動 幼 托 整 合, 以 提 升 幼 兒 受 教 品 質 ;(3) 加 強 外 籍 配 偶 子 女 教 育, 協 助 融 入 臺 灣 社 會 我 們 深 知, 重 大 政 策 的 執 行, 除 了 必 需 考 量 政 府 財 政 狀 況 及 研 擬 周 延 的 配 套 措 施 外, 更 必 需 諮 詢 相 關 層 面 人 員 的 意 見, 如 幼 教 學 界 幼 教 業 者 幼 教 從 業 人 者 及 幼 兒 家 長, 形 成 共 識, 方 能 推 動 目 前 各 界 對 於 三 項 政 策 走 向 中 的 國 民 教 育 幼 兒 班 和 幼 托 整 合 等 政 策 仍 尚 存 疑 慮 及 意 見, 教 育 部 正 在 努 力 解 決 政 策 中 面 臨 的 難 題 至 於 加 強 外 籍 配 偶 子 女 的 教 育 問 題, 教 育 部 擬 定 推 動 幼 稚 園 外 籍 配 偶 子 女 教 育 輔 導 作 業 要 點, 以 強 化 幼 教 人 員 多 元 文 化 專 業 知 能 及 增 進 外 籍 配 偶 教 養 子 女 的 知 能 以 下 首 先 就 我 國 幼 稚 園 的 基 本 現 況 予 以 分 析, 並 說 明 本 年 度 重 要 措 施 與 執 行 成 效, 提 出 教 育 當 局 面 臨 的 教 育 問 題 及 回 應 對 策, 最 後 分 述 教 育 部 在 幼 教 政 策 未 來 的 發 展 方 向, 以 及 筆 者 的 建 議 第 一 節 基 本 概 況 由 於 社 會 型 態 改 變, 婦 女 就 業 機 會 增 加, 幼 兒 就 讀 幼 稚 園 人 數 逐 漸 增 加 在 39 學 年 度 時, 幼 稚 園 僅 有 28 所, 班 級 數 有 397 班, 幼 兒 有 17,111 人, 至 92 學 年 度, 幼 稚 園 有 3,306 所, 班 級 數 有 10,417 班, 幼 兒 有 240,926 人, 較 39 學 年 度, 園 數 增 加 3,278 所, 約 有 118 倍, 班 級 數 增 加 10,020 班, 約 有 26.2 倍, 至 於 幼 兒 人 數 則 增 加 223,815 人, 約 有 14 倍 至 於 教 師 人 數, 有 20,457 人, 女 教 師 占 98.06%, 在 學 歷 方 面, 大 多 提 升 至 大 專 程 度, 依 民 國 91 年 全 國 幼 兒 教 育 普 查 的 結 果 得 知, 幼 教 老 師 的 學 歷, 大 學 占 32.95%, 專 科 占 有 %, 在 師 生 比 上, 公 立 幼 稚 園 師 生 比 為 1:14.5, 私 立 幼 稚 園 師 生 比 為 1:11.7 此 外, 在 幼 教 經 費 方 面, 幼 兒 教 育 的 經 費 在 各 級 學 校 中, 只 占 3.05%, 比 例 仍 30

2 是 不 高 關 於 幼 兒 教 育 的 基 本 現 況, 以 下 分 別 就 :(1) 幼 稚 園 園 數 (2) 班 級 數 (3) 幼 兒 人 數 (4) 師 資 (5) 教 育 經 費 (6) 法 令 (7) 重 要 活 動 等 七 項 予 以 介 紹, 以 期 對 我 國 目 前 幼 兒 教 育 的 現 況 有 整 體 的 了 解 壹 幼 稚 園 園 數 全 國 幼 稚 園 計 有 3,306 所, 公 立 幼 稚 園 有 1,358 所, 約 占 41.08%,( 其 中 國 立 有 10 所, 直 轄 市 立 有 199 所, 縣 市 立 有 1,149 所 ), 私 立 幼 稚 園 有 1,948 所, 約 占 有 58.92%, 相 較 於 公 立 幼 稚 園, 私 立 幼 稚 園 多 了 590 所, 約 有 1.43 倍 由 表 2-1 中 可 知, 在 各 縣 市 中, 擁 有 最 多 幼 稚 園 的 前 三 個 縣 市 分 別 為 :(1) 臺 北 縣 :389 所 ;(2) 臺 北 市 :384 所 ;(3) 桃 園 縣 :310 所 ; 擁 有 最 少 幼 稚 園 園 數 的 前 三 個 縣 市 :(1) 連 江 縣 :6 所 ;(2) 澎 湖 縣 :15 所 ;(3) 金 門 縣 :19 所 由 表 2-1 也 可 知, 在 各 縣 市 公 立 幼 稚 園 園 數 上, 擁 有 最 多 公 立 幼 稚 園 的 前 三 個 縣 市 分 別 是 :(1) 臺 北 縣 :203 所 ;(2) 臺 北 市 :133 所 ;(3) 臺 南 縣 : 119 所 ; 最 少 的 前 三 個 縣 市 分 別 是 (1) 連 江 縣 :5 所 ;(2) 澎 湖 縣 :13 所 ;(3) 嘉 義 市 :15 所 此 外, 在 私 立 幼 稚 園 園 數 上, 擁 有 最 多 的 前 3 縣 市 分 別 是 :(1) 桃 園 縣 :255 所 ;(2) 臺 北 市 :251 所 ;(3) 臺 北 縣 :186 所 ; 最 少 的 前 三 個 縣 市 是 :(1) 金 門 縣 :0 所 :(2) 連 江 縣 :1 所 ;(3) 澎 湖 縣 :2 所 貳 班 級 數 全 國 幼 稚 園 的 班 級 數 計 有 10,417 班, 公 立 幼 稚 園 有 2,772 班, 占 26.61%, ( 其 中 國 立 有 38 班, 直 轄 市 立 有 734 班, 縣 市 立 有 2,000 班 ), 私 立 幼 稚 園 有 7,645 班, 占 73.39% 相 較 於 公 立 幼 稚 園 的 班 級 數, 私 立 幼 稚 園 多 了 4,873 班, 約 有 2.76 倍 之 多 由 表 2-1 中 可 知, 在 各 縣 市 中, 擁 有 最 多 班 級 數 的 前 三 個 縣 市 分 別 是 (1) 臺 北 市 :1,334 班 ;(2) 臺 北 縣 :1,076 班 ;(3) 桃 園 縣 :983 班 ; 擁 有 最 少 班 級 數 的 縣 市 分 別 是 :(1) 連 江 縣 :12 班 ;(2) 澎 湖 縣 :26 班 ;(3) 金 門 縣 : 50 班 再 從 表 2-1 可 獲 知, 在 各 縣 市 公 立 幼 稚 園 方 面, 擁 有 最 多 班 級 數 的 前 三 個 縣 市 分 別 為 :(1) 臺 北 市 :461 班 ;(2) 臺 北 縣 :386 班 ;(3) 高 雄 市 :280 31

3 班 ; 擁 有 最 少 班 級 數 的 前 三 個 縣 市 分 別 為 :(1) 連 江 縣 :10 班 ;(2) 澎 湖 縣 : 18 班 ;(3) 雲 林 縣 :32 班 私 立 幼 稚 園 方 面, 擁 有 最 多 班 級 數 的 前 三 個 縣 市 分 別 是 :(1) 桃 園 縣 :904 班 ;(2) 臺 北 市 :873 班 ;(3) 臺 北 縣 :690 班 ; 擁 有 最 少 班 級 數 的 前 三 個 縣 市 分 別 是 :(1) 金 門 縣 :0 班 ;(2) 連 江 縣 :1 班 ;(3) 澎 湖 縣 :9 班 參 幼 兒 人 數 全 國 幼 兒 人 數 計 有 240,926 人, 公 立 幼 稚 園 有 74,462 位 幼 兒, 占 30.9%, ( 其 中 國 立 有 960 人, 直 轄 市 立 有 19,344 人, 縣 市 立 有 54,158 人 ), 私 立 幼 稚 園 有 166,464 位 幼 兒, 占 69.1%, 與 公 立 幼 稚 園 相 比, 私 立 幼 稚 園 多 了 92,002 人, 約 為 公 立 幼 稚 園 幼 兒 人 數 的 2.24 倍 由 表 2-1 中 可 知, 在 各 縣 市 中, 擁 有 最 多 幼 兒 人 數 的 前 三 個 縣 市 分 別 是 (1) 臺 北 縣 :29,710 人 ;(2) 臺 北 市 :28,284 人 ;(3) 桃 園 縣 :27,244 人 ; 最 少 的 前 三 個 縣 市 分 別 是 :(1) 連 江 縣 :242 人 ;(2) 澎 湖 縣 :550 人 ;(3) 金 門 縣 : 1,294 人 再 由 表 2-1 中 也 可 知, 在 各 縣 市 招 收 幼 兒 人 數 上, 公 立 幼 稚 園 招 收 幼 兒 人 數 最 多 的 前 三 個 縣 市 分 別 是 :(1) 臺 北 縣 :13,093 人 ;(2) 臺 北 市 :12,666 人 ; (3) 高 雄 市 :7,248 人 ; 招 收 最 少 幼 兒 人 數 的 前 三 個 縣 市 分 別 是 :(1) 連 江 縣 : 207 人 ;(2) 澎 湖 縣 :372 人 ;(3) 雲 林 縣 :756 人 ; 私 立 幼 稚 園 招 收 最 多 幼 兒 人 數 的 前 三 個 縣 市 分 別 是 :(1) 桃 園 縣 :24,935 人 ;(2) 臺 北 縣 :16,617 人 ; (3) 臺 北 市 :16,018 人 ; 至 於 招 收 最 少 幼 兒 人 數 的 前 三 個 縣 市 分 別 是 :(1) 金 門 縣 :0 人 ;(2) 連 江 縣 :35 人 ;(3) 澎 湖 縣 :178 人 此 外, 從 表 2-2 可 知,3 歲 以 下 至 6 歲 以 上, 幼 兒 人 數 分 布 的 情 況 如 下 : 1. 3 歲 以 下 幼 兒 人 數 : 計 有 2,930 人, 其 中 公 立 幼 稚 園 有 268 人, 占 9.15 %( 國 立 0 人, 直 轄 市 立 0 人, 縣 市 立 268 人 ), 私 立 幼 稚 園 有 2,662 人, 占 90.85% 就 男 女 幼 兒 人 數 比 例 上, 男 幼 兒 有 1,589 人, 占 %, 女 幼 兒 有 1,341 人, 占 45.77% 2. 3 歲 至 未 滿 4 歲 幼 兒 人 數 : 計 有 22,428 人, 其 中 公 立 有 927 人, 占 4.13 %( 國 立 3 人, 直 轄 市 立 93 人, 縣 市 立 831 人 ), 私 立 幼 稚 園 有 21,501 人, 占 95.87% 就 男 女 幼 兒 人 數 比 例 上, 男 幼 兒 有 12,025 人, 占 %, 女 幼 兒 有 10,403 人, 占 46.38% 32

4 3. 4 歲 至 未 滿 5 歲 幼 兒 人 數 : 計 有 76,756 人, 其 中 公 立 幼 稚 園 有 26,326 人, 占 34.30%( 國 立 385 人, 直 轄 市 立 6,817 人, 縣 市 立 19,124 人 ), 私 立 幼 稚 園 有 50,430 人, 占 65.70% 就 男 女 幼 兒 人 數 比 例 上, 男 幼 兒 有 40,224 人, 占 52.4%, 女 幼 兒 有 36,532 人, 占 47.59% 4. 5 歲 至 未 滿 6 歲 幼 兒 人 數 : 計 有 114,418 人, 其 中 公 立 幼 稚 園 有 43,272 人, 占 37.82%( 國 立 561 人, 直 轄 市 立 11,828 人, 縣 市 立 30,883 人 ), 私 立 幼 稚 園 有 71,146 人, 占 62.18%, 男 幼 兒 有 59,799 人, 占 52.26%, 女 幼 兒 有 54,619 人, 占 47.74% 5. 6 歲 以 上 幼 兒 人 數 : 計 有 24,394 人, 其 中 公 立 幼 稚 園 有 3,669 人, 占 %( 國 立 11 人, 直 轄 市 立 606 人, 縣 市 立 3,052 人 ), 私 立 幼 稚 園 有 20,725 人, 占 84.96% 就 男 女 幼 兒 人 數 比 例 上, 男 幼 兒 有 12,795 人, 占 %, 女 幼 兒 有 11,599 人, 占 47.55% 表 2-1 九 十 二 學 年 度 幼 稚 園 園 數 班 級 數 幼 兒 人 數 及 教 師 人 數 一 覽 表 人 數 園 數 班 級 數 幼 兒 人 數 教 師 人 數 各 縣 市 公 立 私 立 合 計 公 立 私 立 合 計 公 立 私 立 合 計 公 立 私 立 合 計 臺 北 市 ,334 12,266 16,018 28, ,553 2,477 高 雄 市 ,248 12,121 19, ,366 臺 北 縣 ,076 13,093 16,617 29, ,523 2,450 宜 蘭 縣 ,718 1,898 3, 桃 園 縣 ,409 24,935 2, ,284 2,466 新 竹 縣 ,164 6, 苗 栗 縣 ,240 4,554 5, 臺 中 縣 ,435 5,497 8, 彰 化 縣 ,778 7,280 9, 南 投 縣 ,937 2,432 4, 雲 林 縣 ,019 8, 嘉 義 縣 ,804 4,280 6, 臺 南 縣 ,946 11,802 15, ,193 1,429 高 雄 縣 ,806 11,739 15, ,072 1,364 續 表 33

5 表 2-1( 續 ) 人 數 園 數 班 級 數 幼 兒 人 數 教 師 人 數 各 縣 市 公 立 私 立 合 計 公 立 私 立 合 計 公 立 私 立 合 計 公 立 私 立 合 計 屏 東 縣 ,463 4,361 6, 臺 東 縣 ,019 1,491 2, 花 蓮 縣 ,607 1,655 3, 澎 湖 縣 基 隆 市 ,200 2,155 4, 新 竹 市 ,733 4,422 6, 臺 中 市 ,109 10,841 13, ,205 1,435 嘉 義 市 ,352 3,189 4, 臺 南 市 ,740 5,769 8, 金 門 縣 , , 連 江 縣 總 計 1,358 1,948 3, ,772 7,645 10,417 74, , ,926 5,362 15,889 21,251 資 料 來 源 : 教 育 部 ( 民 93) 中 華 民 國 教 育 統 計 臺 北 市 : 作 者 表 2-2 不 同 年 齡 層 男 女 幼 兒 在 隸 屬 國 立 / 直 轄 市 立 / 縣 市 立 / 私 立 幼 稚 園 一 覽 表 年 齡 3 歲 以 下 3 歲 至 未 滿 4 歲 4 歲 至 未 滿 5 歲 5 歲 至 未 滿 6 歲 6 歲 以 上 公 私 立 男 生 女 生 男 生 女 生 男 生 女 生 男 生 女 生 男 生 女 生 公 立 國 立 幼 稚 直 市 轄 立 ,522 3,295 6,068 5, 園 縣 市 立 ,687 9,437 15,699 15,184 1,570 1,482 私 立 幼 稚 園 1,453 1,209 11,546 9,955 26,791 23,639 37,714 33, ,806 分 計 1,589 1,341 12,025 10,403 40,224 36,532 59,799 54,619 12,795 11,599 合 計 2,930 22,428 76, ,418 24,394 總 計 240,926 資 料 來 源 : 教 育 部 ( 民 93) 中 華 民 國 教 育 統 計 臺 北 市 : 作 者 34

6 肆 師 資 一 教 師 人 數 在 92 學 年 度 中, 全 國 幼 教 老 師 人 數 計 有 21,251 人, 其 中 公 立 幼 稚 園 有 5,362 位 老 師, 占 25.23%( 其 中 國 立 有 77 人, 直 轄 市 立 有 1,363 人, 縣 市 立 有 3,922 人 ), 私 立 幼 稚 園 有 15,889 位 老 師, 占 74.77%, 與 公 立 幼 稚 園 教 師 相 比, 私 立 幼 稚 園 多 了 10,527 位 教 師, 約 為 2.96 倍 與 91 學 年 度 教 師 20,457 人 相 比, 增 加 了 794 位 由 表 2-1 中 可 知, 在 各 縣 市 中, 擁 有 最 多 幼 教 老 師 的 前 3 縣 市 分 別 是 (1) 臺 北 市 :2,477 人 ;(2) 桃 園 縣 :2,466 人 ;(3) 臺 北 縣 :2,450 人 ; 最 少 的 前 3 縣 市 是 :(1) 連 江 縣 :23 人 ;(2) 澎 湖 縣 :57 人 ;(3) 金 門 縣 :92 人 由 表 2-1 也 可 知, 在 各 縣 市 教 師 人 數 上, 公 立 幼 稚 園 方 面, 擁 有 最 多 幼 教 老 師 的 前 3 縣 市 是 :(1) 臺 北 縣 :927 人 ;(2) 臺 北 市 :924 人 ;(3) 高 雄 市 : 454 人, 擁 有 最 少 教 師 人 數 的 前 3 縣 市 分 別 是 :(1) 連 江 縣 :21 人 ;(2) 澎 湖 縣 :36 人 ;(3) 雲 林 縣 :64 人 私 立 幼 稚 園 方 面, 擁 有 最 多 幼 教 老 師 的 前 三 個 縣 市 分 別 是 :(1) 桃 園 縣 :2,284 人 ;(2) 臺 北 市 :1,553 人 ;(3) 臺 北 縣 : 1,523 人 ; 擁 有 最 少 幼 教 老 師 的 前 三 個 縣 市 分 別 是 (1) 金 門 縣 :0 人 ;(2) 連 江 縣 :2 人 ;(3) 澎 湖 縣 :21 人 二 男 女 教 師 比 例 有 關 幼 稚 園 男 女 教 師 的 人 數 分 布 狀 況, 在 全 部 現 有 幼 教 老 師 21,251 人, 女 教 師 計 有 20,900 人 ( 占 98.35%), 其 中 公 立 幼 稚 園 有 5,325 人 ( 國 立 有 77 人, 直 轄 市 立 有 1,385 人, 縣 市 立 有 3,890 人 ), 私 立 幼 稚 園 有 15,575 人, 男 教 師 計 有 351 人 ( 占 1.65%), 其 中 公 立 幼 稚 園 有 37 人, 私 立 幼 稚 園 有 314 人, 相 較 於 其 他 各 級 學 校, 幼 稚 園 男 女 教 師 比 例 相 當 懸 殊 91 學 年 度 男 女 教 師 人 數, 其 中 女 性 教 師 共 有 20,060 人 ( 公 立 5,302 人 / 私 立 14,758 人 ), 男 教 師 397 人 ( 公 立 61 人 / 私 立 336 人 ), 在 一 年 中, 女 教 師 多 了 840 人, 男 教 師 少 了 46 人, 其 中 公 幼 男 教 師 少 了 24 人, 私 幼 男 教 師 少 了 22 人 35

7 表 2-3 男 女 教 師 在 公 私 立 幼 稚 園 分 布 一 覽 表 公 私 立 公 立 幼 稚 園 性 別 女 教 師 男 教 師 分 計 合 計 國 立 ,362 直 市 轄 立 1, ,363 縣 市 立 3, ,922 私 立 幼 稚 園 15, ,889 15,889 合 計 20, ,251 資 料 來 源 : 教 育 部 ( 民 93) 中 華 民 國 教 育 統 計 臺 北 市 : 作 者 三 師 生 比 由 表 2-4 可 知, 從 70 學 年 度 至 92 學 年 度 幼 稚 園 師 生 比 逐 年 上 升,92 學 年 度 平 均 每 位 教 師 與 幼 兒 人 數 比 例 為 1:11.3, 即 每 位 教 師 平 均 負 責 11 位 幼 兒 在 公 私 立 幼 稚 園 的 師 生 比 上, 公 立 幼 稚 園 的 師 生 比 為 1:13.89, 即 每 位 教 師 平 均 負 責 14 位 幼 兒 私 立 幼 稚 園 的 師 生 比 為 1:10.48, 即 每 位 教 師 平 均 負 責 10 位 幼 兒 在 幼 稚 教 育 法 中 規 定 為 一 個 班 級 2 位 老 師 30 位 幼 兒, 標 準 比 例 為 1:15, 所 以 公 私 立 幼 稚 園 這 幾 年 都 已 經 府 符 合 法 令 規 定 的 標 準 表 2-4 公 私 立 幼 稚 園 教 師 及 幼 兒 人 數 師 生 比 一 覽 表 學 年 度 全 國 幼 稚 園 公 立 幼 稚 園 私 立 幼 稚 園 教 師 數 幼 兒 數 師 生 比 教 師 數 幼 兒 數 師 生 比 教 師 數 幼 兒 數 師 生 比 70 7, ,693 1:26.1 1,368 48,784 1:35.7 5, ,909 1: , ,744 1:22.2 1,306 38,813 1:29.7 7, ,931 1: , ,076 1:21.1 1,186 33,809 1:28.5 8, ,267 1: , ,172 1: ,251 1: , ,921 1: , ,674 1: ,859 1: , ,815 1:18.5 續 表 36

8 表 2-4( 續 ) 學 年 度 全 國 幼 稚 園 公 立 幼 稚 園 私 立 幼 稚 園 教 師 數 幼 兒 數 師 生 比 教 師 數 幼 兒 數 師 生 比 教 師 數 幼 兒 數 師 生 比 75 12, ,428 1:18.7 1,838 41,188 1: , ,240 1: , ,179 1:19.3 2,299 47,569 1: , ,610 1: , ,498 1:18.5 2,407 47,765 1: , ,733 1: , ,785 1:18.3 2,560 45,667 1: , ,118 1: , ,285 1:16.4 2,631 47,388 1: , ,897 1: , ,099 1:15.8 2,752 48,271 1: , ,828 1: , ,124 1:15.7 2,892 48,563 1: , ,561 1: , ,779 1:15.9 2,982 51,113 1: , ,666 1: , ,150 1:15.3 3,155 53,189 1: , ,961 1: , ,368 1:14.9 3,419 55,529 1: , ,839 1: , ,830 1:14.7 3,711 57,679 1: , ,151 1: , ,781 1:13.9 4,005 60,918 1: , ,863 1: , ,787 1:13.4 4,290 64,936 1: , ,851 1: , ,610 1:12.8 4,550 68,563 1: , ,047 1: , ,090 1:12.1 5,045 73,434 1: , ,656 1: , ,303 1:12.4 5,246 75,956 1: , ,347 1: , ,180 1:11.8 5,363 76,382 1: , ,798 1: , ,926 1:11.3 5,362 74,462 1: , ,464 1:10.48 資 料 來 源 : 教 育 部 ( 民 93) 中 華 民 國 教 育 統 計 臺 北 市 : 作 者 伍 教 育 經 費 在 77 會 計 年 度, 幼 稚 園 教 育 經 費 為 5,259,330 千 元, 在 92 會 計 年 度, 各 級 學 校 教 育 總 經 費 計 579,647,177 千 元, 其 中 幼 稚 園 教 育 經 費 總 計 17,270,970 37

9 千 元, 占 總 教 育 經 費 之 2.98% 其 中 公 立 幼 稚 園 經 費 為 3,632,695 千 元, 占 幼 稚 園 教 育 總 經 費 21.03%; 私 立 幼 稚 園 經 費 為 13,638,281 千 元, 占 幼 稚 園 教 育 總 經 費 78.97%, 與 公 立 幼 稚 園 經 費 相 比, 私 立 幼 稚 園 多 了 10,005,586 千 元, 約 3.75 倍 就 教 育 經 費 中 的 支 出 項 目 而 言, 公 立 幼 稚 園 經 費 中, 經 常 支 出 有 3,500,660 千 元, 占 支 出 比 例 96.37%, 資 本 支 出 為 132,035 千 元, 占 支 出 比 例 3.63% 而 私 立 幼 稚 園 經 費 中, 經 常 支 出 為 12,039,380 千 元, 占 支 出 比 例 88.28, 資 本 支 出 為 1,598,901 千 元, 占 支 出 比 例 11.72% 就 整 體 幼 教 經 費 而 言, 在 240,926 位 幼 兒 的 均 分 下, 每 位 幼 兒 每 年 平 均 教 育 費 用 為 千 元 就 整 體 幼 稚 園 教 育 經 費 占 各 級 學 校 教 育 總 經 費, 在 教 育 經 費 所 占 的 比 例 分 析, 從 88 會 計 年 度 的 3.10% 至 92 會 計 年 度 的 2.98% 來 看, 減 少 了 0.02%, 略 呈 下 降 的 趨 勢 表 2-5 九 十 二 會 計 年 度 公 私 立 幼 稚 園 教 育 經 費 支 出 單 位 : 新 臺 幣 千 元 項 目 類 別 公 立 幼 稚 園 私 立 幼 稚 園 合 計 經 常 支 出 3,500,660 (96.37%) 12,039,380 (88.28%) 15,540,040 (89.98%) 資 本 支 出 132,035 (3.63%) 1,598,901 (11.72%) 1,730,936 (10.02%) 合 計 3,632,695 (21.03%) 13,638,281 (78.97%) 17,270,976 (100%) 資 料 來 源 : 教 育 部 ( 民 93) 中 華 民 國 教 育 統 計 臺 北 市 : 作 者 陸 法 令 一 訂 定 推 動 幼 稚 園 外 籍 配 偶 子 女 教 育 輔 導 作 業 要 點 教 育 部 於 93 年 透 過 直 轄 市 各 縣 市 政 府 調 查 92 學 年 度 私 立 幼 稚 園 之 大 陸 38

10 及 外 籍 配 偶 子 女 幼 生 人 數, 經 彙 整 後 就 讀 私 立 幼 稚 園 總 幼 生 數 293,266 人, 其 中 大 陸 及 外 籍 配 偶 子 女 數 計 9,164 人, 占 總 幼 生 人 數 之 3.12% 為 避 免 外 籍 配 偶 家 庭 因 語 文 經 濟 文 化 上 之 弱 勢 形 成 學 習 及 教 育 子 女 之 問 題, 教 育 部 於 93 年 12 月 22 日 臺 國 字 第 F 號 函 核 定 教 育 部 推 動 幼 稚 園 外 籍 配 偶 子 女 教 育 輔 導 作 業 要 點, 以 達 下 列 三 項 目 的 :(1) 避 免 外 籍 配 偶 家 庭 因 語 文 經 濟 文 化 上 之 弱 勢 形 成 學 習 及 教 育 子 女 之 問 題 ;(2) 提 升 並 強 化 幼 教 人 員 多 元 文 化 專 業 知 能, 以 增 進 其 教 學 輔 導 能 力 ;(3) 增 進 外 籍 配 偶 教 養 子 女 知 能, 以 協 助 其 子 女 生 活 適 應 與 身 心 健 全 發 展 並 連 結 學 校 家 庭 與 社 區 形 成 一 支 援 系 統, 加 強 幼 稚 園 教 師 對 多 元 文 化 專 業 知 能 之 增 進, 提 供 完 善 親 職 教 育 ; 進 而 透 過 學 校 連 結 社 區, 建 立 接 納 關 懷 及 尊 重 不 同 族 群 態 度, 積 極 營 造 豐 富 與 多 元 文 化 環 境 由 下 列 有 兩 種 方 式 辦 理 : 第 一 是 培 訓 幼 教 種 子 教 師, 由 教 育 部 統 籌 規 劃 以 全 國 北 中 南 東 等 四 區 辦 理 培 訓 計 畫 第 二 是 親 職 教 育 輔 導 方 案, 由 直 轄 市 縣 ( 市 ) 政 府 協 同 種 子 教 師 團 隊 規 劃 辦 理 親 職 輔 導 活 動, 提 供 間 接 和 直 接 之 協 助, 促 使 外 籍 配 偶 家 庭 父 母 角 色 能 夠 有 所 提 升 二 制 定 補 助 直 轄 市 縣 ( 市 ) 政 府 辦 理 幼 教 資 源 中 心 及 幼 教 輔 導 團 作 業 要 點 為 了 落 實 扶 持 5 歲 弱 勢 幼 兒 及 早 教 育 計 畫, 並 且 發 揮 幼 教 資 源 中 心 資 源 共 享 之 機 制, 於 93 年 12 月 22 日 核 定 此 要 點 以 補 助 有 成 立 幼 教 資 源 中 心 或 幼 教 輔 導 團 之 直 轄 市 及 縣 市 政 府, 其 補 助 的 款 項 包 括 : 幼 教 資 源 中 心 年 度 辦 理 各 幼 教 業 務 經 費 輔 導 團 團 員 到 園 輔 導 相 關 經 費 輔 導 團 團 員 培 訓 課 程 相 關 經 費 直 轄 市 縣 ( 市 ) 政 府 於 每 年 1 月 10 日 前 評 估 現 有 環 境 條 件, 依 實 際 需 要 及 補 助 原 則 與 基 準, 分 就 幼 教 資 源 中 心 及 幼 教 輔 導 團 提 列 年 度 計 畫 及 經 費 需 求 ( 含 明 細 表 ) 報 教 育 部 審 查 計 畫 內 容 應 包 含 如 下 :(1) 幼 教 資 源 中 心 年 度 營 運 計 畫 ;(2) 幼 教 輔 導 團 年 度 輔 導 計 畫 教 育 部 再 依 各 直 轄 市 及 縣 市 政 府 提 出 之 計 畫 及 經 費 需 求 作 書 面 審 查, 並 於 每 年 2 月 10 日 前 核 定 補 助 經 費 經 核 定 後 函 知 各 直 轄 市 縣 ( 市 ) 政 府, 即 應 依 計 畫 內 容 積 極 辦 理 提 列 之 活 動, 執 行 期 間 至 當 年 12 月 31 日 止 三 訂 定 教 育 部 補 助 直 轄 市 縣 市 政 府 辦 理 幼 教 研 習 作 業 要 點 為 了 強 化 幼 教 人 員 之 專 業 知 能, 提 升 幼 教 人 員 的 專 業 能 力, 維 護 幼 兒 受 教 品 質, 教 育 部 補 助 直 轄 市 及 各 縣 市 政 府 辦 理 公 私 立 幼 稚 園 教 育 人 員 研 習 依 其 39

11 研 習 對 象 區 分 為 以 下 類 別 : 第 一 類 : 負 責 人 園 長 主 任 職 員 廚 工 等 行 政 人 員 第 二 類 : 合 格 教 師 第 三 類 : 代 理 代 課 及 尚 未 取 得 合 格 教 師 證 之 現 職 人 員 第 四 類 : 幼 兒 家 長 補 助 項 目 包 括 :(1) 鐘 點 費 ;(2) 差 旅 費 ;(3) 教 材 費 ;(4) 餐 費 ;(5) 輔 導 人 員 費 ;(6) 保 險 費 ;(7) 場 地 使 用 維 護 費 ;(8) 雜 支 等 各 有 其 補 助 的 標 準 直 轄 市 縣 ( 市 ) 政 府 應 就 補 助 經 費 總 額 度, 依 補 助 項 目 及 標 準, 規 劃 研 擬 該 年 度 幼 教 研 習 計 畫 補 助 經 費 經 核 定 後 函 知 各 直 轄 市 縣 ( 市 ) 政 府, 即 應 依 計 畫 內 容 積 極 辦 理 研 習 活 動, 執 行 期 間 至 當 年 12 月 31 日 四 訂 定 教 育 部 補 助 直 轄 市 及 縣 市 政 府 增 設 幼 稚 園 班 作 業 要 點 教 育 部 訂 定 此 要 點 是 為 了 普 設 幼 稚 園, 調 節 城 鄉 差 距, 增 加 幼 兒 就 近 就 學 機 會, 以 提 升 教 育 品 質, 其 補 助 類 型 包 括 :(1) 第 一 類 : 山 地 離 島 及 偏 遠 地 區 增 設 幼 稚 園 ( 班 ), 新 設 園 每 園 ( 一 班 )150 萬 元, 每 增 一 班 20 萬 元 ;(2) 第 二 類 : 非 屬 第 一 類 之 原 住 民 地 區 增 設 幼 稚 園 ( 班 ) 新 設 園 每 園 ( 一 班 )150 萬 元, 每 增 一 班 20 萬 元 ;(3) 第 三 類 : 一 般 地 區 增 設 幼 稚 園 ( 班 ), 限 縣 ( 市 )5 歲 幼 兒 入 園 率 未 達 80% 者, 新 設 園 每 園 ( 一 班 )100 萬 元, 每 增 一 班 20 萬 元 五 訂 定 中 低 收 入 戶 幼 童 托 教 補 助 實 施 計 畫 自 93 年 1 月 1 日 起, 實 施 中 低 收 入 戶 幼 童 托 教 補 助 計 畫, 申 請 托 教 補 助 應 符 合 下 列 各 款 之 規 定 :(1) 中 低 收 入 戶 ( 列 冊 低 收 入 戶 除 外 ) 年 滿 5 足 歲 ( 以 當 年 9 月 2 日 起 至 次 年 9 月 1 日 止 年 滿 5 足 歲 未 滿 6 足 歲 者 ) 實 際 就 讀 於 已 立 案 公 私 立 幼 稚 園 之 幼 童 (2) 中 低 收 入 戶 幼 童 資 格 如 下 :1 臺 灣 省 各 縣 市 政 府 及 福 建 省 金 門 連 江 縣 政 府 : 家 庭 總 收 入 平 均 未 達 當 年 度 每 人 每 月 最 低 生 活 費 標 準 一 點 五 倍 者 2 直 轄 市 政 府 : 家 庭 總 收 入 平 均 未 超 過 最 近 一 年 消 費 支 出 80% (3) 家 庭 總 收 入 應 計 算 人 口 之 所 有 土 地 及 房 屋 價 值 合 計 未 超 過 新 臺 幣 5 百 萬 元 (4) 家 庭 總 收 入 應 計 算 人 口 存 款 本 金 及 有 價 證 券 價 值 合 計 平 均 分 配 每 人 未 超 過 新 臺 幣 15 萬 元 前 項 第 3 款 土 地 之 價 值, 以 公 告 土 地 現 值 計 算 ; 房 屋 之 價 值, 以 評 定 標 準 價 格 計 算 至 於 補 助 標 準 有 二 :(1) 符 合 本 計 畫 補 助 對 象, 每 人 每 學 期 最 高 補 助 新 臺 幣 6 千 元 ; 但 就 讀 之 幼 稚 園 實 際 收 費 較 低 者, 依 實 際 情 形 補 助 地 方 政 府 已 有 40

12 辦 理 且 補 助 金 額 高 於 本 標 準 者, 其 超 出 經 費 部 分 由 地 方 政 府 自 行 負 擔 (2) 已 請 領 幼 兒 教 育 券 補 助 原 住 民 兒 童 學 前 教 育 補 助 特 殊 境 遇 婦 女 子 女 托 育 津 貼 補 助 者, 不 得 重 複 申 請 本 項 補 助 柒 重 要 活 動 在 93 年 度 期 間, 教 育 部 在 幼 兒 教 育 的 政 策 執 行 上, 有 下 列 幾 項 重 要 活 動, 如 下 所 述 : 一 國 民 教 育 幼 兒 班 在 離 島 3 縣 3 鄉 的 實 施 為 因 應 國 民 教 育 向 下 延 伸 一 年 之 政 策,93 學 年 度 由 離 島 3 縣 ( 澎 湖 縣 連 江 縣 金 門 縣 )3 鄉 ( 蘭 嶼 綠 島 琉 球 ) 為 首 要 推 展 地 區 目 前 實 施 國 幼 班 之 機 構 共 計 有 64 所,114 班 其 中 包 括 (1) 公 立 幼 稚 園 :45 所,64 班,1047 位 幼 兒, 補 助 685 千 元 ;(2) 公 立 托 兒 所 :5 所,23 班,479 位 幼 兒, 補 助 1030 千 元 ;(3) 私 立 幼 稚 園 :3 所,6 班 106 位 幼 兒, 補 助 1,060 千 元 ;(4) 私 立 托 兒 所 :4 所,9 班,149 位 幼 兒, 補 助 1,490 千 元, 合 計 共 有 1,781 位 幼 兒 受 惠, 實 際 學 費 補 助 共 計 4,265 千 元 以 澎 湖 縣 為 例, 依 據 教 育 部 分 析 目 前 澎 湖 縣 幼 稚 園 與 托 兒 所 之 現 況, 在 核 准 招 生 數 方 面 : 幼 稚 園 核 准 招 生 數 占 幼 托 市 場 的 28% 托 兒 所 招 生 數 占 幼 托 市 場 的 72% 而 其 中 公 私 立 的 比 例 分 別 為 : 公 幼 15% 私 幼 6% 公 托 63% 私 托 16% 全 縣 的 公 私 立 幼 托 機 構 大 都 申 請 承 辦, 只 有 湖 西 鄉 立 托 兒 所 沒 有 加 入 承 辦 澎 湖 縣 國 幼 班 共 46 班,23 園 所, 公 幼 有 18 班 私 幼 有 4 班 公 托 有 15 班 私 托 有 9 班 根 據 93 年 初 的 戶 政 資 料 統 計,93 學 年 度 澎 湖 縣 5 歲 幼 兒 的 人 數 為 1,134 人, 截 至 目 前 澎 湖 縣 國 幼 班 5 歲 幼 兒 申 請 學 費 補 助 的 人 數 為 867 人 ( 其 中 不 包 含 低 收 入 戶 子 女 身 心 障 礙 子 女 原 住 民 子 女 ) 澎 湖 縣 國 幼 班 實 施 至 目 前, 以 5 歲 幼 兒 就 讀 情 況 來 看, 我 們 可 以 發 現 :5 歲 幼 兒 人 數 的 流 向 趨 勢 為, 就 讀 於 公 幼 有 224 人 公 托 有 411 人 私 幼 有 78 人 私 托 有 154 人, 各 占 比 例 為 26% 47% 9% 18% 二 扶 持 5 歲 弱 勢 幼 兒 及 早 教 育 計 畫 草 案 的 提 出 教 育 部 於 93 年 8 月 提 出 扶 持 5 歲 弱 勢 幼 兒 及 早 教 育 計 畫 之 草 案, 由 於 公 私 學 前 教 育 機 構 的 分 布 不 均 出 生 率 下 降 且 經 濟 弱 勢 幼 兒 比 率 偏 高 家 庭 支 付 子 女 教 育 經 費 沉 重, 因 此 教 育 部 認 為 實 施 此 計 畫 是 具 有 必 要 性 的 此 草 案 是 41

13 指 為 弱 勢 地 區 與 一 般 地 區 經 濟 弱 勢 之 滿 5 足 歲 至 未 入 國 民 小 學 幼 兒 所 安 排, 符 合 其 身 心 發 展 需 要 之 學 前 教 育, 採 非 強 迫 非 義 務 漸 進 免 學 費 方 式 實 施 對 身 心 障 礙 學 童 入 學 年 齡 延 伸 至 3 歲, 其 目 標 如 次 :(1) 提 供 弱 勢 地 區 與 一 般 地 區 經 濟 弱 勢 之 滿 5 足 歲 幼 兒 充 分 的 就 學 機 會, 保 障 幼 兒 受 教 權 益 (2) 建 構 滿 5 足 歲 弱 勢 幼 兒 優 質 的 幼 教 環 境, 改 善 幼 兒 受 教 品 質 (3) 規 劃 全 面 實 施 國 教 向 下 延 伸 一 年 之 配 套 機 制 三 幼 托 整 合 的 規 劃 與 推 動 有 關 幼 托 整 合 政 策, 在 93 年 1 月 至 12 月 所 進 行 的 重 要 活 動 如 下 所 述 ( 一 )93 年 1 月 20 日 : 教 育 部 與 內 政 部 草 擬 完 成 幼 托 整 合 規 畫 結 論 報 告 書 草 案, 將 托 兒 所 與 幼 稚 園 整 合 為 幼 兒 園 後, 未 來 學 前 幼 托 制 度, 除 5 歲 到 6 歲 幼 兒 教 育, 配 合 國 教 向 下 延 伸 一 年 的 政 策, 由 教 育 部 規 劃 推 動 外, 其 餘 0 歲 到 6 歲 幼 兒 的 教 育 與 照 顧, 則 由 內 政 部 主 管 ( 二 )93 年 1 月 28 日 : 教 育 部 內 政 部 首 次 聯 合 召 開 幼 托 整 合 記 者 會, 指 出 幼 托 整 合 將 於 95 學 年 度 全 面 啟 動, 並 與 國 民 教 育 幼 兒 班 共 同 配 合 實 施, 未 來 年 滿 5 足 歲 未 滿 6 足 歲 的 幼 兒 都 可 自 由 申 請 進 入 幼 兒 園 的 國 幼 班 就 讀, 公 立 幼 兒 園 的 國 幼 班 每 學 年 補 助 5 千 元, 私 立 幼 兒 園 的 國 幼 班 則 是 補 助 2 萬 元 ( 三 )93 年 1 月 31 日 : 范 巽 綠 政 務 次 長 在 幼 托 整 合 計 畫 方 案 政 策 說 明 會 上 表 示, 幼 稚 園 托 兒 所 由 單 一 機 關 主 管 是 世 界 趨 勢, 幼 托 整 合 案 將 兩 者 結 合 為 幼 兒 園, 由 於 2 歲 至 5 歲 照 顧 需 求 重 於 教 育, 較 適 合 內 政 部 主 管 ; 至 於 5 歲 到 6 歲 因 規 劃 為 國 教 向 下 延 伸 之 國 幼 班, 是 由 教 育 部 規 劃 推 動, 並 承 諾 幼 托 整 合 及 國 教 向 下 延 伸 一 年 後, 除 提 供 偏 遠 地 區 公 立 幼 稚 園 的 需 求 外, 政 府 不 會 在 短 時 間 新 設 太 多 公 立 幼 稚 園, 仍 以 輔 導 私 立 幼 兒 園 提 升 品 質 為 主 ( 四 )93 年 2 月 24 日 : 舉 辦 研 商 幼 托 整 合 相 關 事 宜 座 談 會, 由 此 會 聽 取 幼 托 業 者 代 表 意 見 ( 五 )93 年 4 月 20 日 : 召 開 幼 托 整 合 推 動 委 員 會 第 十 次 會 議 ( 六 )93 年 5 月 30 日 至 6 月 20 日 : 教 育 部 於 花 蓮 臺 中 臺 南 及 臺 北 辦 理 東 區 中 區 南 區 及 北 區 四 場 公 聽 會 ( 七 )93 年 11 月 4 日 : 召 開 幼 托 整 合 第 二 次 專 案 會 議 確 認 幼 托 整 合 係 各 42

14 界 一 致 之 共 識, 方 案 之 規 劃 應 配 合 支 持 家 庭 育 兒 婦 女 就 業 及 幼 兒 發 展 等 人 口 政 策 整 體 思 考 擬 彙 集 學 者 專 家 的 意 見, 研 擬 完 成 0 歲 至 6 歲 幼 兒 教 育 及 照 顧 服 務 以 及 6 歲 至 12 歲 學 童 之 課 後 照 顧 ( 含 補 習 班 招 收 學 齡 前 幼 兒 ) 等 配 套 方 案 ; 至 於 整 合 後, 學 前 機 構 之 行 政 主 管 機 關 歸 屬 問 題, 則 配 合 國 家 整 體 人 口 政 策, 報 請 行 政 院 決 定 方 案 規 劃 案 中, 請 一 併 思 考 從 業 人 員 權 益 問 題, 以 減 低 各 界 疑 慮 四 幼 教 券 持 續 發 放 為 了 縮 短 公 私 立 幼 稚 園 學 費 差 距, 減 輕 家 長 教 養 子 女 的 負 擔, 並 改 善 幼 稚 園 的 生 態 環 境, 以 提 升 幼 兒 教 育 水 準, 政 府 於 89 學 年 度 開 始 發 放 幼 兒 教 育 券, 期 待 健 全 並 改 進 現 存 的 幼 教 結 構, 促 進 公 平 的 合 理 效 益, 因 此 以 年 滿 5 歲 就 讀 於 立 案 之 私 立 幼 稚 園 的 幼 兒 為 對 象, 每 生 每 學 年 新 臺 幣 1 萬 元, 分 2 學 期 發 放, 在 93 年 第 1 學 期, 計 有 1,908 所 幼 稚 園 申 請,75,858 位 幼 兒 受 惠, 合 計 發 放 近 379,685 千 元 的 教 育 券 教 育 券 從 發 放 開 始 已 經 計 發 9 次, 有 751,625 位 幼 兒 受 惠, 合 計 已 發 放 3,758,520 千 元 五 中 低 收 入 戶 幼 童 托 教 補 助 的 實 施 由 於 社 會 環 境 與 家 庭 結 構 的 變 遷, 學 前 幼 托 機 構 成 為 兒 童 學 習 之 重 要 環 境, 為 了 照 顧 低 收 入 戶 的 學 齡 前 幼 童, 各 地 方 編 列 預 算 並 得 以 運 用 公 益 彩 券 之 盈 餘, 來 補 助 低 收 入 戶 幼 童 就 讀 幼 稚 園 之 費 用 自 民 國 93 年 1 月 1 日 起 開 始 實 施 中 低 收 入 戶 幼 童 托 教 之 補 助, 符 合 本 計 畫 補 助 對 象, 每 人 每 學 期 最 高 補 助 新 臺 幣 6 千 元, 但 就 讀 幼 稚 園 實 際 收 費 較 低 者, 依 實 際 情 形 補 助 六 外 籍 配 偶 子 女 教 育 輔 導 根 據 內 政 部 統 計, 截 至 93 年 2 月 底, 我 國 外 籍 配 偶 的 人 數 已 經 高 達 三 十 幾 萬, 外 籍 配 偶 家 庭 子 女 在 國 教 階 段 的 就 學 也 已 超 過 3 萬 人, 教 育 部 國 教 司 指 出, 由 於 部 分 外 籍 配 偶 子 女 容 易 出 現 學 習 問 題, 因 此 就 將 外 籍 配 偶 子 女 比 照 低 收 入 戶 等 弱 勢 族 群 列 為 幼 兒 教 育 輔 助 的 優 先 對 象, 除 提 供 外 籍 配 偶 子 女 優 先 進 入 公 立 幼 稚 園 就 讀 的 機 會 外, 並 於 93 年 12 月 22 日 訂 定 並 推 動 幼 稚 園 外 籍 配 偶 子 女 教 育 輔 導 作 業 要 點 其 辦 理 的 方 式 是 以 連 結 學 校 家 庭 與 社 區 形 成 一 支 援 系 統, 有 兩 種 方 式 : 第 一 是 培 訓 幼 教 種 子 教 師, 第 二 是 親 職 教 育 輔 導 方 案 43

15 七 全 美 語 幼 兒 學 校 的 糾 正 及 取 締 教 育 部 為 推 動 幼 托 整 合 政 策, 要 求 各 縣 市 教 育 局 針 對 坊 間 以 雙 語 幼 兒 園 或 美 語 幼 兒 學 校 等 以 違 規 名 稱 命 名 的 短 期 補 習 班, 並 招 收 學 齡 前 幼 兒 者, 予 以 糾 正 或 限 期 改 善, 否 則 停 止 其 招 生 或 撤 銷 立 案 前 教 育 部 長 黃 榮 村 也 針 對 立 委 質 疑 教 育 部 貿 然 禁 止 幼 稚 園 教 美 語, 會 造 成 貧 富 差 距 的 加 大, 以 及 數 萬 家 的 幼 兒 補 教 業, 面 臨 傾 家 蕩 產 之 虞 表 示, 教 育 部 只 是 依 監 察 院 的 糾 正, 要 求 短 期 補 習 班 改 正 名 稱 及 課 程 的 違 規 部 分, 同 時 也 要 求 幼 稚 園 依 幼 稚 園 課 程 標 準 六 大 領 域 辦 理, 不 能 全 天 教 授 美 語 此 外, 教 育 部 在 93 年 針 對 幼 兒 美 語 學 習 有 下 列 的 措 施 : ( 一 )93 年 2 月 8 日 : 教 育 部 函 請 各 縣 市 政 府 依 補 習 及 進 修 教 育 法 及 相 關 法 令 本 權 責 嚴 加 查 察 坊 間 取 締 以 雙 語 幼 兒 園 或 美 語 幼 兒 學 校 等 違 規 名 義 招 生 之 短 期 補 習 班, 而 且 所 掛 招 牌 與 核 准 立 案 名 稱 不 符 的 業 者 ( 二 )93 年 4 月 5 日 : 教 育 部 函 請 各 縣 市 政 府 本 權 責 加 強 輔 導 管 理 轄 內 將 美 / 英 語 教 學 明 列 於 招 牌 招 生 簡 章 的 各 幼 稚 園, 或 進 行 全 美 語 雙 語, 或 單 獨 將 美 / 英 語 設 科 教 學 者 ( 三 )93 年 8 月 16 日, 教 育 部 進 一 步 表 示, 對 學 齡 前 幼 兒 教 育, 不 分 幼 稚 園 托 兒 所 補 習 班, 統 一 規 劃, 先 修 正 幼 稚 園 課 程 標 準, 明 訂 幼 教 課 程 內 容 時 數 師 資 設 備 標 準 等, 未 來 公 私 立 幼 托 業 者 仍 不 得 以 全 美 語 教 學 為 招 生 口 號, 凡 是 標 榜 雙 語 學 校 美 語 幼 兒 園 或 全 美 語 教 學 者, 將 全 面 取 締 ( 四 )93 年 9 月 1 日 : 教 育 部 及 內 政 部, 邀 請 眾 多 領 域 的 專 家 學 者 ( 包 括 幼 教 語 言 英 語 社 會 特 教 ), 召 開 學 齡 前 幼 兒 英 語 教 育 政 策 定 位 專 家 學 者 諮 詢 會 議, 討 論 幼 兒 語 文 教 育 政 策 定 位 之 議 題 ( 五 )93 年 9 月 6 日 : 召 開 學 齡 前 幼 兒 英 語 教 育 政 策 定 位 專 家 學 者 諮 詢 會 議, 並 於 會 後 召 開 幼 托 整 合 推 動 委 員 會 成 立 說 帖 小 組 加 強 相 關 研 究 案 進 行 速 度 等 等 ( 六 )93 年 10 月 18 日 : 學 齡 前 幼 兒 英 語 教 育 說 帖 以 臺 國 字 第 號 函 發 給 各 縣 市 政 府, 要 求 各 縣 市 政 府 將 說 帖 內 容 納 入 94 年 度 幼 教 宣 導 手 冊 之 內, 並 加 強 輔 導 訪 視 轄 內 所 屬 之 公 私 立 幼 稚 園 44

16 八 視 力 保 健 活 動 依 教 育 部 統 計, 截 至 92 學 年 度 止, 十 年 來 我 國 小 學 一 年 級 學 童 近 視 比 例 從 五 分 之 一 攀 升 至 四 分 之 一, 為 瞭 解 各 校 推 動 視 力 保 健 成 效, 教 育 部 在 93 年 9 月 21 日 起, 進 行 為 期 一 個 月 的 國 小 幼 稚 園 視 力 保 健 工 作 抽 訪 及 輔 導, 抽 訪 績 效 良 好 的 學 校 將 舉 辦 觀 摩 發 表 會, 作 為 各 校 推 動 視 力 保 健 的 參 考 並 進 行 視 力 保 健 種 子 教 師 的 研 習 活 動 愛 眼 護 照 的 贈 送 美 麗 看 世 界 一 起 來 護 眼 的 推 廣 視 力 保 健 研 習 活 動 以 及 視 力 保 健 考 評 及 獎 勵 第 二 節 重 要 措 施 與 執 行 成 效 壹 國 幼 班 重 要 措 施 與 執 行 成 效 一 國 幼 班 實 施 計 畫 的 擬 定 及 其 成 效 國 民 教 育 幼 兒 班 ( 以 下 簡 稱 國 幼 班 ) 實 施 計 畫 ( 草 案 ) 係 依 據 2001 年 教 育 改 革 檢 討 與 改 進 會 議 暨 2003 年 全 國 教 育 發 展 會 議 結 論 之 建 議 事 項 所 做 之 政 策 規 劃 該 草 案 以 三 階 段 為 實 施 期 程,93 學 年 度 第 一 階 段, 由 離 島 3 縣 ( 連 江 澎 湖 金 門 )3 鄉 ( 蘭 嶼 綠 島 琉 球 ) 先 行 辦 理 ;94 學 年 度 第 二 階 段 除 3 縣 3 鄉 外, 再 加 入 54 個 原 住 民 鄉 鎮 市 至 第 三 階 段 95 學 年 度 全 面 實 施 的 部 分, 需 視 幼 托 整 合 推 動 情 形 及 國 家 整 體 財 政 狀 況 而 定 在 政 府 照 顧 弱 勢 之 前 提 下, 是 以 離 島 地 區 及 原 住 民 地 區 5 足 歲 幼 兒 為 優 先 實 施 對 象 由 於 幼 兒 的 人 格 發 展 對 未 來 之 成 長 具 關 鍵 性 影 響, 且 對 於 部 分 因 社 會 不 利 條 件 無 法 順 利 就 學 之 幼 兒, 政 府 若 能 及 早 介 入, 將 有 助 實 踐 教 育 機 會 均 等, 進 一 步 平 衡 城 鄉 之 間 的 落 差 計 畫 目 標 一 為 提 供 5 歲 幼 兒 充 分 的 就 學 機 會, 保 障 幼 兒 受 教 權 益 ; 目 標 二 為 建 構 5 歲 幼 兒 優 質 的 受 教 品 質, 改 善 幼 兒 受 教 環 境 在 國 幼 班 的 發 展 動 態 上, 依 據 其 實 施 項 目, 有 下 列 十 項 ( 一 ) 成 立 幼 教 政 策 推 動 委 員 會 及 工 作 小 組 透 過 幼 教 政 策 推 動 委 員 會 及 工 作 小 組 之 成 立, 提 出 對 現 行 幼 教 政 策 之 興 革 建 議, 研 擬 國 幼 班 實 施 計 畫, 規 劃 及 執 行 下 列 五 項 配 套 措 施, 並 委 託 學 者 專 家 45

17 進 行 研 究 :1. 國 民 教 育 幼 兒 班 課 程 綱 要 2. 國 民 教 育 幼 兒 班 課 程 綱 要 之 能 力 指 標 3. 國 民 教 育 幼 兒 班 設 備 基 準 4. 國 民 教 育 幼 兒 班 師 資 專 業 發 展 規 劃 5. 國 民 教 育 幼 兒 班 實 施 條 例 其 中 有 關 師 資 整 合 部 分 因 複 雜 度 較 高, 未 來 需 再 繼 續 籌 辦 公 聽 會, 以 及 再 諮 詢 相 關 人 員, 聽 取 各 方 面 的 說 法 及 意 見, 做 為 整 合 師 資 策 略 的 參 考 除 以 上 配 套 措 施 之 外, 教 育 部 也 會 責 成 各 縣 市 成 立 推 動 國 民 幼 兒 班 專 案 小 組 ( 二 ) 均 衡 並 調 節 幼 兒 就 近 入 園 機 會 為 提 供 5 歲 幼 兒 充 分 的 就 學 機 會, 教 育 部 需 調 查 全 國 幼 稚 園 托 兒 所 供 給 量, 包 括 幼 稚 園 及 托 兒 所 總 供 應 量 教 育 單 位 主 管 之 公 私 立 幼 稚 園 部 分 數 量, 以 及 分 析 推 估 未 來 5 年 各 地 區 5 歲 幼 兒 人 口 消 長 情 形, 俾 供 規 劃 增 設 及 推 動 之 參 據 此 外, 並 編 列 預 算 補 助 試 辦 縣 市 5 歲 幼 兒 供 需 量 不 足 地 區 設 立 公 立 國 小 附 設 幼 稚 園 在 離 島 及 原 住 民 地 區, 因 幼 托 機 構 無 法 供 應 新 設 幼 稚 園 之 設 備 及 人 事 費, 第 一 年 由 教 育 部 補 助 ; 第 二 年 起, 人 事 費 納 入 地 方 基 本 財 政 需 求 並 由 行 政 院 予 以 補 足, 設 備 費, 除 教 育 部 計 畫 型 補 助 外, 以 由 地 方 政 府 自 行 編 列 為 原 則 ( 三 ) 研 議 5 歲 幼 兒 免 納 部 分 學 費 之 補 助 教 育 部 需 依 5 歲 幼 兒 人 口 推 估, 籌 編 各 期 程 所 需 預 算 經 費, 以 及 分 析 各 縣 市 幼 稚 園 收 費 標 準, 研 訂 合 理 之 學 費 補 助 基 準 例 如,93 學 年 度, 離 島 3 縣 3 鄉 2,400 名 幼 兒, 公 立 可 供 應 1,200 名 幼 兒 就 園, 計 需 3,000 千 元 / 學 期, 私 立 可 供 應 1,200 名 幼 兒 就 園, 計 需 12,000 千 元 / 學 期 此 外, 也 必 需 訂 定 公 私 立 學 費 補 助 額 度 及 行 政 執 行 之 有 效 作 法 ( 四 ) 充 實 並 改 善 幼 稚 園 設 備 為 國 民 教 育 幼 兒 班 做 先 期 環 境 規 劃, 持 續 辦 理 充 實 並 改 善 幼 稚 園 環 境 設 備 補 助, 專 案 補 助 幼 稚 園 園 舍 之 維 修 ; 山 地 偏 遠 離 島 地 區 幼 稚 園, 視 實 施 需 要 補 助 購 置 幼 童 專 用 車, 接 送 幼 兒 上 下 學 此 外, 並 研 議 申 請 辦 理 國 幼 班 者, 於 開 辦 當 年, 每 2 班 補 助 10 萬 元 每 增 1 班 補 助 3 萬 元 之 可 行 性 ( 五 ) 辦 理 教 師 進 修 及 研 習 在 幼 托 專 班 開 班 原 則 下,1. 研 議 於 離 島 地 區 開 辦 幼 教 進 修 專 班 之 可 行 性 ; 2. 補 助 離 島 及 偏 遠 地 區 教 師 至 臺 灣 本 島 參 加 研 習 之 交 通 及 膳 雜 等 費 用 ;3. 補 46

18 助 第 二 三 階 段 委 託 師 資 培 育 大 學 辦 理 幼 教 進 修 專 班 ;4. 依 國 民 教 育 幼 兒 師 資 專 班 發 展 計 劃 辦 理 教 師 專 業 在 職 進 修 研 習 ( 六 ) 研 議 改 善 私 幼 教 師 待 遇 之 可 行 性 研 議 補 助 私 立 國 幼 班 合 格 教 師 相 關 津 貼 之 可 行 性 例 如 以 全 國 2 萬 名 幼 兒 計,18 萬 就 讀 私 立 國 幼 班, 計 有 1,200 名 私 立 幼 稚 園 教 師, 每 名 每 年 以 補 助 40,500 元 計, 計 需 486,000 千 元 ( 七 ) 建 構 符 合 國 民 教 育 幼 兒 班 之 課 程 設 備 法 規 等 配 套 措 施 1. 建 立 5 歲 至 6 歲 幼 兒 能 力 指 標 ;2. 配 合 政 策 規 劃, 以 現 行 幼 稚 園 課 程 標 準 為 架 構, 並 參 考 5 歲 至 6 歲 幼 兒 能 力 指 標, 研 修 國 民 教 育 幼 兒 班 課 程 綱 要 ;3. 研 修 幼 稚 教 育 法, 賦 予 國 民 教 育 幼 兒 班 實 施 依 據 ;4. 制 定 國 民 教 育 幼 兒 班 設 備 基 準 ;5. 研 議 國 民 教 育 幼 兒 班 師 資 專 業 發 展 計 畫 ( 八 ) 擬 定 幼 稚 園 及 托 兒 所 辦 理 國 幼 班 實 施 要 點 訂 定 私 立 幼 稚 園 及 公 私 立 托 兒 所 ( 未 來 稱 幼 兒 園 ) 申 請 辦 理 國 幼 班 之 原 則 ( 含 條 件 規 範 機 制 及 相 關 規 定 ) ( 九 ) 溝 通 與 宣 導 1. 課 程 設 備 申 辦 程 序 之 溝 通 與 宣 導 2. 補 助 縣 市 政 府 辦 理 國 幼 班 課 程 綱 要 與 能 力 指 標 等 進 修 研 習 及 親 職 講 座 等 研 習 活 動 經 費 3. 藉 由 大 眾 傳 播 媒 體 宣 導 國 民 教 育 幼 兒 班 ( 十 ) 落 實 國 幼 班 之 訪 視 與 輔 導 事 宜 研 擬 國 幼 班 訪 視 與 輔 導 要 點, 藉 由 國 幼 班 試 辦 狀 況 評 估 小 組 之 成 立 及 補 助 各 縣 市 政 府 成 立 訪 視 與 輔 導 小 組 等 方 式, 定 期 追 蹤 與 輔 導 國 民 教 育 幼 兒 班 之 實 施 成 效, 以 落 實 幼 托 整 合 政 策 後 之 幼 教 品 質 教 育 部 冀 望 藉 由 上 述 十 項 措 施 的 實 施, 期 望 能 達 到 下 列 四 項 目 的 :1. 藉 由 供 需 面 之 調 查 與 分 析, 充 分 提 供 5 歲 幼 兒 就 學 需 求 ;2. 開 展 教 師 課 程 進 修 之 管 道, 提 升 師 資 素 質 與 專 業 成 長 ;3. 透 過 師 資 專 業 發 展 與 諮 詢, 促 使 幼 兒 教 育 專 業 品 質 提 升 ;4. 充 實 相 關 教 學 軟 體 設 備, 改 善 教 學 環 境 維 護 幼 教 品 質 二 離 島 地 區 國 幼 班 的 辦 理 及 其 成 效 教 育 基 本 法 第 四 條 規 定 : 對 於 原 住 民 及 其 他 弱 勢 族 群 之 教 育, 應 考 量 其 47

19 自 主 性 及 特 殊 性, 依 法 令 予 以 特 別 保 障, 並 扶 助 其 發 展 雖 然 離 島 與 原 住 民 地 區 教 育 所 付 出 的 成 本 較 其 他 地 區 高, 但 幼 兒 所 受 的 教 育 品 質 並 非 最 好 因 此, 教 育 政 策 推 動 的 考 量, 是 以 優 先 照 顧 弱 勢 族 群 地 區 開 始, 自 93 學 年 度 離 島 3 縣 3 鄉 地 區 已 經 開 始 試 辦 國 民 教 育 幼 兒 班, 也 已 邀 集 3 縣 3 鄉 教 育 局 代 表 開 會, 共 同 研 商 離 島 地 區 試 辦 國 民 教 育 幼 兒 班 實 施 計 畫, 並 請 各 縣 ( 市 ) 政 府 依 其 環 境 條 件 現 況 背 景 供 需 平 衡 需 求 等 狀 況, 提 出 適 宜 的 計 畫 版 本, 協 助 國 民 教 育 幼 兒 班 順 利 推 動 在 離 島 3 縣 3 鄉 地 區 開 始 試 辦 國 幼 班 之 前, 教 育 部 與 地 方 負 責 人 員 曾 開 過 多 次 會 議, 在 93 年 4 月 15 日 離 島 地 區 試 辦 國 民 教 育 幼 兒 班 相 關 事 宜 的 第 三 次 會 議 中, 在 最 有 爭 議 的 師 資 問 題 上 達 成 共 識, 其 決 議 如 下 所 述 ( 一 )93 學 年 度 離 島 地 區 辦 理 國 幼 班 者,5 足 歲 幼 兒 (87 年 9 月 2 日 至 88 年 9 月 1 日 間 出 生 者 ) 師 生 比 以 1 比 15 為 原 則, 即 國 幼 班 幼 兒 15 人 以 下, 應 置 師 資 一 人 ; 國 幼 班 幼 兒 16~30 人, 應 置 師 資 2 人 ; 國 幼 班 幼 兒 31~45 人, 應 置 師 資 3 人 餘 依 此 類 推 ( 二 ) 公 立 托 兒 所 承 辦 國 幼 班 者, 其 保 育 員 應 以 畢 業 於 幼 兒 教 育 學 系 ( 幼 教 系 ) 學 士 後 幼 稚 園 教 師 職 前 學 分 班 ( 幼 教 系 學 士 後 學 分 班 ) 幼 兒 教 育 師 資 科 ( 幼 二 專 ) 具 備 幼 稚 園 合 格 教 師 資 格 者 擔 任 為 原 則 ( 三 ) 合 格 幼 稚 園 師 資 不 足 地 區, 暫 以 聘 請 適 用 國 幼 班 之 代 理 人 員 方 式 任 教, 解 決 國 幼 班 符 合 5 足 歲 幼 兒 師 生 比 1:15 及 師 資 條 件 之 問 題 1. 國 民 教 育 幼 兒 班 聘 任 代 理 人 員, 應 就 下 列 資 格 之 一 者 優 先 聘 任 :( 已 持 有 幼 稚 園 合 格 教 師 證 者 ;( 師 資 培 育 法 於 中 華 民 國 92 年 8 月 1 日 修 正 生 效 前, 於 師 資 培 育 之 大 學 或 二 專 修 畢 幼 稚 園 師 資 職 前 教 育 課 程 ( 含 一 年 實 習 ), 並 具 足 茲 證 明 文 件 者 2. 合 格 師 資 嚴 重 不 足 地 區, 依 前 列 規 定 聘 任 代 理 人 員 確 有 困 難 時, 得 就 下 列 人 員 依 序 聘 任 之 : (1) 大 學 以 上 兒 童 福 利 或 幼 保 相 關 科 系, 並 具 足 茲 證 明 文 件 者 (2) 專 科 以 上 學 校 畢 業, 並 經 托 兒 所 主 管 機 關 主 ( 委 ) 辦 之 兒 童 福 利 保 育 人 員 專 業 訓 練 及 格 者 (3) 高 中 ( 職 ) 學 校 幼 兒 保 育 家 政 護 理 等 相 關 科 系 畢 業, 並 經 托 兒 所 主 管 機 關 主 ( 委 ) 辦 之 兒 童 福 利 保 育 人 員 專 業 訓 練 及 格 者 48

20 (4) 普 通 考 試 丙 等 特 種 考 試 或 委 任 職 升 等 考 試 及 格, 並 經 托 兒 所 主 管 機 關 主 ( 委 ) 辦 之 兒 童 福 利 保 育 人 員 專 業 訓 練 及 格 者 (5) 助 理 保 育 人 員 具 有 2 年 以 上 托 兒 所 機 構 或 兒 童 教 養 保 護 機 構 教 保 經, 並 經 托 兒 所 主 管 機 關 主 ( 委 ) 辦 之 兒 童 福 利 保 育 人 員 專 業 訓 練 及 格 者 貳 幼 托 整 合 措 施 與 執 行 成 效 幼 托 整 合 規 劃 結 論 報 告 書 ( 草 案 ) 簡 明 版, 已 於 93 年 1 月 28 日 由 教 育 部 及 內 政 部 兩 部 長 聯 袂 召 開 記 者 會 正 式 宣 布, 並 於 同 年 1 月 30 日 由 教 育 部 及 內 政 部 政 務 次 長 主 持 政 策 說 明 會 會 中 除 由 幼 托 整 合 長 程 規 劃 師 資 及 設 備 三 小 組 主 持 人 與 會, 具 體 說 明 規 劃 方 向 外, 並 有 教 育 部 國 教 司 司 長 及 內 政 部 兒 童 局 局 長 共 同 對 各 界 之 建 言 予 以 回 應, 綜 整 與 會 人 士 之 發 言 條 共 計 提 列 132 項 問 題, 關 心 之 議 題, 包 括 幼 托 整 合 之 目 的 效 益 試 辦 及 品 質 ; 師 資 接 軌 ; 現 職 人 員 定 位 轉 換 及 權 益 保 障 與 在 職 進 修 ; 幼 兒 園 立 案 標 準 及 設 備 要 求 ; 課 程 規 劃 ; 行 政 歸 屬 與 管 理 ; 幼 托 園 所 權 益 ; 經 費 補 助 ( 包 括 園 所 教 師 及 幼 兒 補 助 等 ); 國 幼 班 政 策 國 幼 班 設 立 及 其 未 來 動 向 ; 幼 托 整 合 政 策 對 弱 勢 族 群 幼 兒 關 注 程 度 93 年 4 月 20 日 前, 幼 托 整 合 推 動 委 員 會 已 召 開 10 次 會 議, 並 已 經 於 93 年 初 規 劃 出 幼 托 整 合 政 策 說 明 書 ( 草 案 ), 目 前 有 關 立 案 及 設 置 基 準 及 主 管 機 關 部 分 已 經 達 成 初 步 整 合 的 共 識 幼 托 整 合 規 劃 目 標 有 四 :(1) 提 供 幼 兒 享 有 同 等 幼 托 品 質 ;(2) 滿 足 現 代 社 會 與 家 庭 之 幼 托 需 求 ;(3) 確 保 立 案 幼 稚 園 托 兒 所 暨 合 格 幼 托 人 員 基 本 合 法 權 益 ;(4) 整 合 運 用 國 家 資 源, 健 全 學 前 幼 托 機 構 至 於 幼 托 整 合 草 案 內 容 有 :(1) 年 齡 層 劃 分 單 一 主 管 機 關 :1 0-2 歲 歸 內 政 部 ;2 2-5 歲 歸 內 政 部 ;3 5-6 歲 歸 教 育 部 ;4 6 歲 以 上 國 小 校 內 課 後 照 顧 歸 教 育 部 主 管 ; 校 外 獨 立 托 育 中 心 暫 歸 教 育 部 主 管 至 於 師 資 部 分 :1 2-5 歲 從 業 人 員 稱 - 教 保 員 或 助 理 教 保 員 ;2 5-6 歲 從 業 人 員 稱 - 教 師 (2) 幼 兒 園 可 收 托 年 齡 層 : 所 有 幼 稚 園 托 兒 所 統 稱 幼 兒 園, 可 收 托 2-5 歲 幼 兒, 並 可 以 依 規 定 附 設 托 嬰 中 心 收 托 0-2 歲 幼 兒, 也 可 依 規 定 申 請 辦 理 5-6 歲 之 國 民 教 育 幼 兒 班, 所 以, 幼 兒 園 最 多 可 收 托 0-6 歲 幼 兒, 而 且 還 可 提 供 6-12 歲 學 童 的 課 後 照 顧 服 務 (3) 未 來 幼 托 機 構 類 型 :1 政 府 設 立 ;2 民 間 與 政 府 力 量 共 設 - 公 私 合 營 及 公 辦 民 營 ;3 民 間 設 立 (4)5 歲 幼 兒 教 育 歸 教 育 部 主 管 : 49

21 1 未 來 5 歲 幼 兒 教 育 稱 為 國 民 教 育 幼 兒 班, 主 要 由 現 行 公 立 幼 稚 園 私 立 幼 稚 園 承 辦, 公 私 立 托 兒 所 轉 型 幼 兒 園 後 可 提 出 申 請 辦 理 2 未 來 5 歲 就 讀 國 民 教 育 幼 兒 班 幼 兒, 公 立 部 分 每 人 每 年 補 助 5 千 元 私 立 部 分 每 人 每 年 補 助 2 萬 元 (5) 幼 托 師 資 設 備 課 程 :1 幼 托 專 業 人 員 依 其 培 訓 背 景 及 職 務 擔 任 不 同 年 齡 層 幼 兒 之 教 育 與 保 育 工 作, 幼 教 人 員 分 工 將 更 細 師 資 也 將 更 專 業 ;2 未 來 幼 托 機 構 之 設 備 由 中 央 訂 定 使 用 樓 層 地 下 室 使 用 室 內 外 面 積 等 重 點 項 目 的 最 低 基 準 後, 才 授 權 地 方 政 府 依 地 區 特 性 另 訂 設 置 標 準, 幼 托 機 構 之 設 備 將 更 能 依 地 區 特 性 做 調 整 歲 幼 兒 依 國 民 教 育 幼 兒 班 課 程 綱 要 進 行 課 程 活 動 ;0-5 歲 幼 兒 依 幼 兒 園 適 性 發 展 活 動 學 習 綱 要 辦 理 (6) 幼 托 整 合 後 師 資 情 形 :1 在 幼 兒 園 教 師 方 面, 納 入 師 資 培 育 法 規 範, 依 法 取 得 教 師 資 格 ;2 在 教 保 人 員 方 面, 分 助 理 教 保 員 與 教 保 員 兩 類 助 理 教 保 員 的 托 教 對 象 可 涵 括 0-5 歲, 不 另 分 類 ; 教 保 員 的 培 育 課 程 則 依 托 教 對 象 分 0-2 歲 2-5 歲 等 兩 類 凡 具 備 高 職 幼 保 科 或 專 科 以 上 幼 保 相 關 科 系 畢 業 等 學 歷 者, 可 登 記 為 助 理 教 保 員 ; 專 科 以 上 幼 保 相 關 科 系 畢 業 學 歷 且 具 有 助 理 教 保 員 半 年 以 上 經 歷 者, 可 申 請 檢 覈 登 記 為 教 保 員 3 現 職 幼 稚 園 教 師 在 幼 托 整 合 後, 可 轉 任 幼 兒 園 教 師, 並 兼 具 教 保 員 資 格 4 現 職 托 兒 所 保 育 員 在 幼 托 整 合 後, 可 轉 任 幼 兒 園 教 保 員, 現 職 助 理 保 育 員 在 幼 托 整 合 後 轉 任 幼 兒 園 助 理 教 保 員 ; 具 備 大 學 學 士 學 位 且 修 畢 幼 稚 園 師 資 教 育 學 程 或 依 師 資 培 育 法 第 24 條 修 畢 所 訂 之 專 業 課 程 者 得 申 請 幼 兒 園 教 師 資 格 參 幼 教 券 的 持 續 發 放 與 執 行 成 效 依 92 年 9 月 15 日 核 定 修 正 發 放 幼 兒 教 育 券 實 施 方 案, 自 89 學 年 度 起 開 始 發 放 幼 兒 教 育 券, 發 放 對 象 為 全 國 滿 5 足 歲 實 際 就 讀 於 已 立 案 之 私 立 幼 稚 園 ( 托 兒 所 ) 幼 兒, 每 人 每 年 1 萬 元, 分 兩 學 期 發 放 幼 兒 教 育 券 發 放 後, 除 提 高 父 母 的 教 育 選 擇 權, 亦 能 減 輕 家 長 育 兒 的 經 濟 負 擔 ; 另 一 方 面 也 能 引 導 並 促 使 目 前 未 立 案 之 私 立 幼 稚 園 積 極 申 請 立 案, 將 幼 教 環 境 做 進 一 步 的 升 級 目 前 計 有 下 列 三 項 成 效 : 一 有 751,625 位 幼 兒 獲 得 補 助 : 有 關 教 育 券, 各 年 度 發 放 情 形 如 下 表 所 示, 89 學 年 度 第 1 學 期 發 放 教 育 券 給 70,221 名 幼 稚 園 的 幼 兒, 共 計 發 放 351,105 千 元 整,89 學 年 度 第 2 學 期 有 90,840 名 幼 兒 接 受 教 育 券, 共 計 發 放 454,200 千 元 整,90 學 年 度 共 計 發 放 9 億 餘 元, 至 於 91 學 年 度 計 約 有 九 萬 餘 名 幼 50

22 兒 受 惠, 共 計 發 放 近 10 億 元 92 學 年 度 上 下 學 期 幼 教 券 的 發 放 有 165,851 人 次 幼 兒 獲 得 補 助, 共 發 放 829,255,000 元, 在 93 年 第 1 學 期, 計 有 1,908 所 幼 稚 園 申 請,75,858 位 幼 兒 受 惠, 共 計 發 放 近 379,685 千 元 的 教 育 券 至 於 各 縣 市 的 發 放 詳 細 情 形, 如 表 2-7 所 示 二 不 合 格 園 成 為 合 格 園 之 園 數 增 長 狀 況 : 至 於 不 合 格 園 成 為 合 格 園 的 情 形, 在 89 學 年 度 之 前 公 私 立 幼 稚 園 的 比 例 約 為 3.8:6.2, 幼 兒 教 育 券 發 放 之 後, 比 例 產 生 略 為 變 化, 為 3.9:6.1 至 於 對 於 立 案 幼 稚 園 成 立 的 影 響, 由 表 2-6 可 知, 在 89 年 的 第 1 學 期 立 案 幼 稚 園 有 1,782 所 幼 稚 園 完 成 立 案, 第 2 學 期 有 1,916 所 立 案 幼 稚 園, 增 加 幅 度 非 常 大, 計 增 加 134 所, 之 後, 立 案 幼 稚 園 園 數 增 加 相 當 有 限, 甚 至 有 減 少 的 現 象 三 合 格 教 師 人 數 的 增 加 : 至 於 幼 兒 教 育 券 對 於 合 格 教 師 人 數 的 影 響, 在 89 學 年 度 第 一 次 發 放 幼 教 券 時, 公 私 立 幼 稚 園 合 格 教 師 人 數 都 有 成 長, 公 立 幼 稚 園 成 長 495 人, 公 立 幼 稚 園 成 長 1,436 人, 共 計 增 加 1,931 人 表 2-6 八 十 九 至 九 十 三 學 年 度 幼 兒 人 數 金 額 及 園 數 一 覽 表 學 年 度 93 學 年 度 92 學 年 度 91 學 年 度 90 學 年 度 89 學 年 度 合 計 年 度 幼 兒 數 75,858 79,892 78,213 87,638 86,656 90,238 89,488 90,839 72, ,625 金 額 379, , , , , , , ,195 ( 千 元 ) 364, ,520 園 數 1,908 1,954 1,935 1,949 1,939 1,955 1,938 1,916 1,782 51

23 表 2-7 八 十 九 年 度 至 九 十 三 年 度 各 縣 市 幼 兒 教 育 券 執 行 情 形 一 覽 表 八 十 九 年 度 九 十 年 度 縣 市 園 數 人 數 發 放 經 費 園 數 人 數 發 放 經 費 園 數 人 數 發 放 經 費 1 臺 北 市 ,725, ,172 50,860, ,196 45,980,000 2 高 雄 市 0 1,392 6,960, ,904 29,520, ,078 30,390,000 3 宜 蘭 縣 25 1,015 5,075, ,000 5,000, ,965,000 4 臺 北 縣 ,585 52,925, ,522 47,610, ,764 43,820,000 5 桃 園 縣 ,866 54,330, ,556 62,780, ,615 68,075,000 6 新 竹 縣 64 2,312 11,560, ,833 14,165, ,861 14,305,000 7 苗 栗 縣 66 2,954 14,770, ,942 14,710, ,918 14,590,000 8 臺 中 縣 66 3,490 17,450, ,555 17,775, ,679 18,395,000 9 彰 化 縣 91 3,844 19,220, ,309 21,545, ,990 19,950, 南 投 縣 27 1,153 5,765, ,270 6,350, ,249 6,245, 雲 林 縣 81 3,133 15,665, ,098 20,490, ,406 22,030, 嘉 義 縣 50 2,191 10,955, ,261 11,305, ,163 10,815, 臺 南 縣 118 5,382 26,910, ,485 27,425, ,443 27,215, 高 雄 縣 112 5,949 29,745, ,257 31,285, ,134 30,670, 屏 東 縣 65 2,334 11,670, ,400 12,000, ,296 11,480, 臺 東 縣 ,625, ,755, ,635, 花 蓮 縣 ,880, ,925, ,670, 澎 湖 縣 , , , 基 隆 市 26 1,199 5,995, ,214 6,070, ,169 5,845, 新 竹 市 61 2,574 12,870, ,617 13,085, ,425 12,125, 臺 中 市 93 5,896 29,480, ,920 29,600, ,000 30,000, 嘉 義 市 37 1,841 9,205, ,918 9,590, ,818 9,090, 臺 南 市 61 2,753 13,765, ,977 14,885, ,787 13,935, 金 門 縣 連 江 縣 合 計 1,782 72, ,015,000 1,916 90, ,195,000 1,938 89, ,440,000 續 表 52

24 表 2-7( 續 ) 九 十 一 年 度 九 十 二 年 度 縣 市 園 數 人 數 發 放 經 費 園 數 人 數 發 放 經 費 園 數 人 數 發 放 經 費 1 臺 北 市 264 9,182 45,910, ,410 42,050, ,486 42,430,000 2 高 雄 市 103 6,272 31,360, ,263 31,315, ,325 31,625,000 3 宜 蘭 縣 ,915, ,545, ,490,000 4 臺 北 縣 189 8,821 44,105, ,089 40,445, ,924 39,620,000 5 桃 園 縣 ,259 66,295, ,855 64,275, ,415 67,075,000 6 新 竹 縣 73 2,939 14,695, ,870 14,350, ,880 14,400,000 7 苗 栗 縣 64 2,952 14,760, ,405, ,871 14,355,000 8 臺 中 縣 73 3,612 18,060, ,575 17,875, ,530 17,650,000 9 彰 化 縣 91 4,167 20,835, ,017 20,085, ,013 20,065, 南 投 縣 30 1,249 6,245, ,123 5,615, ,157 5,785, 雲 林 縣 91 4,557 22,785, ,393 21,965, ,615 23,075, 嘉 義 縣 52 2,210 11,050, ,219 11,095, ,225 11,125, 臺 南 縣 124 5,546 27,730, ,541 27,705, ,576 27,880, 高 雄 縣 114 6,216 31,080, ,950 29,750, ,984 29,920, 屏 東 縣 64 2,381 11,905, ,296 11,480, ,301 11,505, 臺 東 縣 ,705, ,560, ,675, 花 蓮 縣 ,585, ,305, ,470, 澎 湖 縣 , , , 基 隆 市 27 1,207 6,035, ,940, ,865, 新 竹 市 63 2,505 12,525, ,350 11,750, ,366 11,830, 臺 中 市 105 6,074 30,370, ,977 29,885, ,051 30,255, 嘉 義 市 41 1,854 9,270, ,759 8,795, ,841 9,205, 臺 南 市 65 2,750 13,750, ,703 13,515, ,703 13,515, 金 門 縣 連 江 縣 合 計 1,955 90, ,190,000 1,939 86, ,280,000 1,949 87, ,190,000 續 表 53

25 表 2-7( 續 ) 九 十 二 年 度 九 十 三 年 度 共 發 9 次 總 人 次 縣 市 園 數 人 數 發 放 經 費 園 數 人 數 發 放 經 費 園 數 人 數 發 放 經 費 發 放 總 金 額 1 臺 北 市 250 7,118 35,590, ,210 36,050, ,633 33,165, ,760,000 66,752 2 高 雄 市 104 5,620 28,100, ,754 28,770, ,451 27,255, ,295,000 49,059 3 宜 蘭 縣 ,270, ,330, ,060,000 41,650,000 8,330 4 臺 北 縣 181 7,057 35,285, ,255 36,275, ,844 34,220, ,305,000 74,861 5 桃 園 縣 ,413 62,065, ,878 64,390, ,645 63,225, ,510, ,502 6 新 竹 縣 76 2,510 12,550, ,621 13,105, ,582 12,910, ,040,000 24,408 7 苗 栗 縣 68 2,497 12,485, ,481 12,405, ,360 11,800, ,280,000 24,856 8 臺 中 縣 68 3,198 15,990, ,209 16,045, ,144 15,720, ,960,000 30,992 9 彰 化 縣 93 3,808 19,040, ,927 19,635, ,768 18,840, ,215,000 35, 南 投 縣 30 1,042 5,210, ,075 5,375, ,985,000 51,575,000 10, 雲 林 縣 91 4,112 20,560, ,202 21,010, ,017 20,085, ,665,000 37, 嘉 義 縣 53 2,138 10,690, ,159 10,795, ,980 9,900,000 97,730 19, 臺 南 縣 120 4,813 24,065, ,024 25,120, ,952 24,760, ,810,000 47, 高 雄 縣 109 5,308 26,540, ,442 27,210, ,172 25,860, ,060,000 54, 屏 東 縣 61 1,953 9,765, ,976 9,880, ,821 9,105,000 98,790,000 19, 臺 東 縣 ,270, ,135, ,490,000 30,850,000 6, 花 蓮 縣 ,185, ,330, ,035,000 31,385,000 6, 澎 湖 縣 , , ,000 3,495, 基 隆 市 ,995, ,955, ,015 10,075,000 51,775,000 10, 新 竹 市 64 2,050 10,250, ,088 10,440, ,159 25,795, ,670,000 24, 臺 中 市 114 5,474 27,370, ,455 27,275, ,446 7,230, ,465,000 48, 嘉 義 市 41 1,612 8,060, ,597 7,985, ,225 11,125,000 82,325,000 16, 臺 南 市 61 2,467 12,335, ,512 12,560, ,650,000 11,910,000 22, 金 門 縣 連 江 縣 合 計 1,935 78, ,065,000 1,954 79, ,908 75, ,685,000 3,758,520, ,625 54

26 肆 外 籍 配 偶 子 女 教 育 輔 導 措 施 與 執 行 成 效 臺 灣 自 有 外 籍 配 偶 後, 外 籍 配 偶 及 其 所 生 子 女 人 數 驟 增, 臺 灣 社 會 儼 然 成 為 民 族 大 熔 爐, 不 但 改 變 人 口 素 質, 在 文 化 層 面 也 產 生 莫 大 的 衝 擊 有 鑑 於 相 關 的 研 究 及 文 章 指 出, 外 籍 配 偶 及 其 子 女 在 語 言 文 化 及 教 育 問 題 上 易 有 困 擾 存 在, 政 府 是 有 必 要 給 予 更 多 的 教 育 照 顧, 使 他 們 順 利 融 入 臺 灣 社 會, 消 弭 族 群 融 合 問 題 於 無 形 初 期 教 育 部 之 政 策 上, 是 以 提 高 外 籍 配 偶 本 身 識 字 率 及 文 化 上 融 入 臺 灣 社 會 為 主, 所 辦 理 之 活 動 以 民 主 法 治 婚 姻 人 權 多 元 文 化 教 育 為 主 要 內 容 ; 在 子 女 教 育 方 面, 以 避 免 其 經 濟 上 之 弱 勢 而 加 劇 其 教 育 上 的 弱 勢 教 育 部 為 協 助 其 子 女 就 學, 已 將 其 子 女 10,718 名 納 入 國 中 小 教 育 優 先 區 計 畫 扶 助 對 象, 補 助 學 校 辦 理 親 職 教 育 學 生 學 習 輔 導 等 目 前 政 府 已 訂 定 並 推 動 幼 稚 園 外 籍 配 偶 子 女 教 育 輔 導 作 業 要 點, 培 訓 轄 內 外 籍 配 偶 幼 生 數 較 多 之 園 所 的 教 師, 提 供 父 母 效 能 訓 練 課 程 教 師 效 能 訓 練 課 程 與 彈 性 課 程 的 研 習, 促 使 外 籍 配 偶 家 庭 父 母 角 色 能 夠 有 所 提 升 此 外, 政 府 並 提 供 外 籍 配 偶 的 子 女 有 優 先 進 入 公 立 幼 稚 園 就 讀 的 機 會, 俾 及 早 提 供 外 籍 配 偶 子 女 優 質 安 全 的 學 習 成 長 環 境 伍 幼 兒 美 語 學 校 取 締 措 施 與 執 行 成 效 學 者 張 湘 君 及 顏 宏 如 2001 年 的 研 究 調 查 發 現, 大 多 數 幼 兒 的 家 長 最 關 心 的 是 幼 兒 是 否 能 及 早 接 觸 英 語, 學 好 英 語, 一 方 面 為 未 來 做 準 備, 一 方 面 也 能 避 免 重 蹈 自 己 當 年 學 英 語 年 齡 太 遲 而 學 不 好 的 覆 轍 換 句 話 說 家 長 深 信 學 外 語 的 最 佳 時 機 是 愈 早 愈 好 愈 早 開 始 學 英 語, 是 否 就 愈 容 易 學 得 好 呢? 依 教 育 部 93 年 10 月 18 日 發 布 的 學 齡 前 幼 兒 英 語 教 育 政 策 說 帖 中, 依 據 大 腦 神 經 科 學 語 言 學 等 等 的 相 關 研 究 發 現, 提 出 第 二 語 言 或 外 語 學 習 的 關 鍵 期 假 說 並 不 成 立, 愈 早 學 習 並 不 保 證 英 語 能 力 就 一 定 好, 此 外, 也 發 現 在 全 英 語 No Chinese 的 環 境 下, 由 於 語 言 的 隔 閡, 幼 兒 可 能 會 出 現 溝 通 問 題 情 緒 困 擾 與 文 化 認 同 等 問 題 因 此 坊 間 以 雙 語 幼 兒 園 或 美 語 幼 兒 學 校 等 名 義 招 生 之 短 期 補 習 班, 其 涉 所 掛 招 牌 與 核 准 立 案 名 稱 不 符, 教 育 部 已 責 請 各 縣 市 政 府 教 育 局 依 補 習 及 進 修 教 育 法 及 相 關 法 令 本 權 責 嚴 加 查 處 此 外, 教 育 部 委 託 學 者 專 家 進 行 的 專 案 研 究 : 提 早 於 幼 兒 階 段 學 習 英 語 與 後 續 英 語 國 語 能 力 之 相 關 研 究 也 於 93 年 12 月 出 爐, 可 進 一 步 澄 清 社 會 大 眾 對 美 語 學 55

27 習 的 迷 思 陸 調 節 幼 教 環 境 措 施 及 其 成 效 為 普 及 幼 兒 教 育, 拉 近 城 鄉 差 距, 以 提 升 教 育 品 質, 特 以 教 育 部 補 助 增 設 幼 稚 園 班 實 施 計 畫, 由 直 轄 市 政 府 教 育 局 及 各 縣 市 政 府 審 慎 評 估 所 轄 地 區 幼 兒 人 口 成 長 狀 況, 並 充 分 考 量 供 需 平 衡 及 不 造 成 公 私 立 幼 稚 園 競 爭 的 前 提 下, 研 提 新 設 園 ( 班 ) 計 畫, 補 助 所 需 開 辦 費 於 88 年 度 補 助 增 班 設 園 共 39 園, 同 年 6 月 調 查 5 歲 幼 兒 入 園 率 達 80.9%, 並 於 88 下 半 年 及 89 年 度 新 設 59 園, 增 班 5 班, 補 助 經 費 74,300 千 元 ; 在 90 年 度, 一 般 地 區 新 設 49 園 新 增 21 班, 共 補 助 經 費 77,000 千 元 整, 山 地 離 島 偏 遠 地 區 也 新 設 23 園 新 增 1 班, 同 年 度 也 補 助 原 住 民 及 身 心 障 礙 幼 兒 就 讀 幼 稚 園, 提 升 幼 兒 入 園 率, 至 92 學 年 度 5 歲 幼 兒 就 學 率 已 達 96%( 含 立 案 幼 稚 園 托 兒 所 或 補 習 班, 以 及 部 分 未 立 案 機 構 ), 比 84 學 年 度 5 歲 幼 兒 入 園 率 只 有 66.1%, 已 提 高 近 30.0% 柒 幼 稚 園 評 鑑 措 施 及 其 成 效 隨 著 社 會 型 態 的 改 變, 愈 來 愈 多 的 婦 女 投 入 就 業 市 場, 幼 兒 的 就 學 率 也 達 到 了 90% 以 上, 就 幼 兒 發 展 而 言, 幼 兒 階 段 的 教 育 是 未 來 發 展 的 基 礎, 幼 稚 園 的 教 學 理 念 環 境 設 備 課 程 與 教 學 等 等, 都 會 影 響 幼 兒 的 發 展 為 了 回 應 幼 兒 教 育 的 需 求, 許 多 幼 稚 園 如 雨 後 春 筍 般 的 出 現, 如 何 掌 控 急 遽 增 加 的 幼 稚 園 品 質, 促 進 幼 稚 園 自 我 成 長, 並 藉 以 引 導 幼 兒 教 育 正 常 發 展, 是 一 件 刻 不 容 緩 的 事 教 育 部 為 建 立 幼 稚 園 績 效 素 質, 營 造 全 方 位 幼 兒 受 教 環 境, 積 極 建 立 評 鑑 指 標, 透 過 補 助 與 表 揚, 改 善 幼 教 生 態, 並 結 合 各 縣 市 政 府 從 90 年 度 起, 以 全 國 公 私 立 幼 稚 園 為 對 象, 每 一 縣 市 每 年 評 鑑 園 數 以 50 園 為 原 則,3 至 5 年 為 一 循 環, 全 數 列 入 評 鑑 並 由 地 方 政 府 依 地 區 特 性 組 成 評 鑑 小 組 並 擬 訂 評 鑑 計 畫, 採 獎 勵 與 表 揚 機 構 方 式 辦 理, 逐 年 評 鑑 各 縣 市 幼 稚 園 90 年 度 已 完 成 825 園 評 鑑, 共 計 172 所 績 優 幼 稚 園 獲 得 獎 勵, 共 計 補 助 59,008 千 元 整 至 於 92 年 度 已 完 成 757 園 評 鑑, 共 計 158 所 績 優 幼 稚 園 獲 得 獎 勵, 共 計 補 助 54,310 千 元 整 56

28 捌 提 升 幼 稚 園 教 師 專 業 能 力 措 施 及 其 成 效 優 良 的 教 師 是 維 持 一 所 高 品 質 幼 稚 園 的 必 要 條 件, 因 此 教 師 專 業 生 涯 中 的 終 身 學 習 是 有 其 必 要 性, 因 此 政 府 研 定 教 育 部 健 全 師 資 培 育 與 教 師 進 修 制 度 中 程 計 畫, 對 建 立 終 身 教 育 制 度 做 整 體 規 劃, 以 提 高 教 師 整 體 素 質 目 前 師 資 培 育 機 構 除 了 一 般 大 學 生 之 外, 各 師 院 也 紛 紛 成 立 博 士 班 碩 士 班 在 職 進 修 碩 士 班 學 士 班 ( 專 畢 業 的 在 職 老 師 利 用 晚 上 及 暑 假 期 間, 進 修 學 士 學 位 ) 各 種 班 級, 以 提 供 幼 稚 園 老 師 各 種 進 修 的 管 道, 並 提 升 幼 稚 園 老 師 的 教 學 品 質 其 中 就 師 範 院 校 碩 士 學 士 班 的 人 數,91 年 的 碩 士 班 有 90 位, 大 學 部 學 生 有 731 位 至 於 在 職 進 修 的 碩 士 班, 各 師 資 培 育 機 構 大 都 是 在 這 兩 三 年 設 立, 每 班 約 招 收 25 位 學 生 以 臺 北 市 的 幼 教 老 師 為 例, 依 92 年 北 市 教 育 局 委 託 學 者 的 調 查, 發 現 952 位 公 幼 教 師 中, 有 33 位 具 碩 士 學 位, 占 3.5%,821 位 老 師 具 學 士 學 位, 占 86.3%, 其 他 98 位 公 幼 老 師, 占 10.2%, 也 具 有 專 科 學 歷, 目 前, 也 獲 知 有 些 具 有 碩 士 學 位 的 老 師, 已 繼 續 攻 讀 博 士 學 位, 除 了 顯 現 大 多 數 的 幼 教 老 師 都 已 具 有 大 專 程 度, 目 前 這 些 老 師 也 陸 續 透 過 進 修 管 道, 繼 續 修 讀 碩 士 及 博 士 學 位 第 三 節 問 題 與 對 策 壹 教 育 問 題 一 國 幼 班 可 能 會 面 臨 的 問 題 ( 一 ) 全 面 實 施 可 能 面 臨 的 問 題 前 教 育 部 長 曾 志 朗 任 內, 宣 布 將 自 94 學 年 起 實 施 國 教 向 下 延 伸 一 年 政 策, 政 府 將 全 面 提 供 5 足 歲 至 6 歲 幼 童 入 讀 幼 教 機 構 ; 但 黃 榮 村 上 任 部 長 後, 發 現 師 資 財 源 可 能 準 備 不 及, 宣 布 延 後 至 95 學 年 再 全 面 實 施,93 94 學 年 分 別 於 離 島 原 住 民 地 區 試 辦 但 教 育 部 將 計 畫 提 報 到 行 政 院 審 議 時, 因 考 量 整 體 財 政 狀 況 等 因 素, 行 政 院 不 認 同 該 方 案, 加 上 民 間 幼 托 業 者 反 對, 行 政 院 要 求 教 育 部 重 新 修 訂 計 畫 內 容, 實 施 規 模 也 大 幅 緊 縮, 由 全 面 補 助 二 十 多 萬 幼 童, 減 為 僅 補 助 弱 勢 幼 童, 因 此 教 育 部 預 計 在 95 學 年 度 全 面 實 施 國 幼 班 之 計 畫 也 57

29 勢 必 隨 之 延 緩 ( 二 ) 離 島 地 區 可 能 面 臨 的 問 題 國 幼 班 在 95 學 年 度 雖 無 法 全 面 實 施, 不 過 離 島 地 區 國 幼 班 的 先 行 實 施, 已 經 在 93 年 8 月 開 始 啟 動 這 些 區 域 可 能 會 面 臨 到 下 列 問 題 :(1) 班 級 數 不 足 的 問 題 : 離 島 3 縣 ( 金 門 連 江 澎 湖 )3 鄉 ( 蘭 嶼 綠 島 琉 球 ) 先 行 試 辦 國 幼 班, 依 據 教 育 部 的 調 查, 這 些 地 區 的 幼 稚 園 班 級 數 有 可 能 不 夠, 必 需 藉 助 於 部 分 的 公 私 立 托 兒 所 (2) 合 格 師 資 的 問 題 : 國 幼 班 師 資 資 格 應 該 至 少 有 50% 以 上 具 有 幼 稚 園 老 師 資 格, 但 的 確 有 些 區 域, 合 格 老 師 有 嚴 重 不 足 的 現 象 存 在 (3) 托 兒 所 有 兩 個 主 管 機 關 : 由 於 離 島 地 區 部 分 國 幼 班 必 需 由 公 私 立 托 兒 所 承 辦, 使 得 承 辦 國 幼 班 的 托 兒 所 在 相 關 業 務 上, 必 須 由 教 育 及 內 政 兩 個 部 門 主 管 負 責 二 公 私 學 前 教 育 機 構 分 布 不 均 且 失 衡 國 民 教 育 基 本 法 第 11 條 規 定 : 國 民 基 本 教 育 應 視 社 會 發 展 需 要 延 長 其 年 限 就 我 國 目 前 5 歲 幼 兒 就 學 率 已 高 達 96% 的 情 形 下, 國 民 教 育 是 應 有 向 下 延 伸 的 必 要 不 過, 我 國 的 公 私 立 學 前 教 育 機 構 分 布 不 均, 以 92 學 年 度 而 言, 全 國 3,305 所 幼 稚 園 當 中, 私 立 幼 稚 園 計 1,947 所, 占 58.9%, 公 立 幼 稚 園 計 1,358 所 占 41.1% 就 班 級 數 而 言, 全 國 公 私 立 幼 稚 園 班 級 數 共 計 10,965 班, 其 中 私 立 幼 稚 園 8,010 班, 占 73.1%( 可 招 收 240,300 人 ), 公 立 幼 稚 園 2,955 班, 占 26.9%( 可 招 收 88,650 人 ) 換 句 話 說, 國 內 公 立 幼 稚 園 及 托 兒 所 的 班 級 數 僅 占 國 內 幼 托 園 所 的 三 成 左 右, 所 能 招 收 的 幼 兒 人 數 有 限, 有 極 大 比 例 的 幼 兒 必 須 進 入 私 立 幼 托 機 構 就 讀, 然 而 私 立 幼 托 機 構 最 大 的 弊 病 是 教 保 品 質 良 莠 不 齊, 其 學 費 與 公 立 幼 托 機 構 相 較 差 距 達 2 至 4 倍 之 多, 不 僅 造 成 家 長 極 大 的 負 擔, 也 讓 我 們 為 幼 兒 的 學 習 環 境 擔 心 然 而 我 國 公 立 的 幼 兒 教 育 無 法 因 應 全 體 4 歲 至 6 歲 幼 兒 就 讀 的 需 求, 因 此 如 何 使 國 家 資 源 能 做 合 理 的 分 配, 並 能 確 保 入 園 率 高 達 96% 以 上 5 歲 幼 兒, 能 享 有 優 質 的 幼 教 品 質, 是 政 府 部 門 應 當 努 力 的 三 弱 勢 家 庭 有 沉 重 的 學 費 負 擔 依 行 政 院 主 計 處 92 年 家 庭 收 支 調 查 報 告 指 出, 我 國 國 民 所 得 當 中, 平 均 58

30 每 戶 用 於 教 育 與 研 究 費 之 支 出 占 總 支 配 數 的 5.96%, 其 中 0.78% 之 支 出 用 於 幼 兒 托 教 保 育 費 家 庭 學 前 教 育 經 費 之 支 出 已 因 社 會 變 遷 家 庭 結 構 轉 變 婦 女 投 入 職 場 就 業 人 口 之 激 增, 而 形 成 家 庭 經 濟 重 要 負 擔 之 一 而 此 教 育 經 費 支 出 之 於 弱 勢 地 區 及 一 般 地 區 弱 勢 家 庭 之 經 濟 壓 力 更 顯 沈 重 四 經 濟 弱 勢 幼 兒 比 率 仍 偏 高 依 據 內 政 部 統 計 資 料 顯 示, 臺 閩 地 區 人 口 出 生 率 從 民 國 80 年 之 1.57%, 到 民 國 92 年 降 為 1.06%, 再 從 出 生 人 口 數 來 看, 從 民 國 80 年 的 312,932 人, 到 民 國 92 年 減 為 227,070 人 此 外, 由 統 計 資 料 瞭 解, 各 年 齡 層 中 低 收 入 戶 約 占 人 口 數 之 0.83% 中 低 收 入 戶 約 占 人 口 數 之 5%, 綜 計 經 濟 弱 勢 幼 兒 約 占 人 口 數 之 5.83% 由 於 兒 童 早 期 發 展 是 後 期 發 展 的 基 礎, 幼 兒 階 段 其 身 心 發 展 極 具 可 塑 性 高 比 率 之 弱 勢 幼 兒, 能 透 過 教 育 機 會 均 等 的 實 現, 促 成 社 會 流 動, 避 免 下 一 代 弱 勢 循 環, 達 成 平 等 的 理 想 五 幼 托 整 合 的 不 易 依 照 現 行 規 定, 幼 稚 園 為 實 施 幼 兒 教 育 的 機 構, 是 收 受 4 足 歲 至 入 國 民 小 學 之 幼 兒 ; 托 兒 所 是 辦 理 托 育 服 務 的 兒 童 福 利 機 構, 分 為 托 嬰 與 托 兒 兩 部 分, 托 嬰 部 收 托 出 生 滿 1 個 月 至 2 歲, 托 兒 部 收 托 2 足 歲 至 6 歲 的 幼 兒 不 過 依 目 前 坊 間 幼 稚 園 與 托 兒 所 收 托 的 情 形, 有 極 高 的 相 似 性 與 重 疊 性, 然 而 在 制 度 上, 又 分 屬 於 教 育 與 社 會 福 利 兩 個 行 政 部 門, 幼 稚 園 由 幼 稚 教 育 相 關 法 規 規 範, 由 幼 稚 園 老 師 負 責 教 保, 托 兒 所 由 兒 童 福 利 相 關 法 規 規 範, 並 由 保 育 員 負 責 幼 兒 教 保 工 作 依 幼 托 整 合 規 劃 報 告 指 出, 幼 托 整 合 可 能 會 面 臨 下 列 的 問 題 :(1) 功 能 屬 性 : 幼 稚 園 為 教 育 體 系, 托 兒 所 為 社 會 福 利 體 系 ;(2) 主 管 機 關 : 幼 稚 園 屬 教 育 部 及 教 育 局 管 轄, 托 兒 所 屬 內 政 部 及 社 會 局 管 轄 ;(3) 法 令 依 據 : 幼 稚 園 係 依 幼 稚 教 育 法 及 幼 稚 園 設 備 標 準 等 相 關 規 定 設 立 之 學 前 教 育 機 構, 托 兒 所 則 依 兒 童 福 利 法 等 相 關 規 定 設 立 之 兒 童 福 利 機 構 ;(4) 年 齡 重 疊 : 幼 稚 園 係 招 收 4 足 歲 至 入 國 民 小 學 前 之 幼 兒, 托 兒 所 收 托 1 足 月 至 未 滿 6 歲 之 幼 兒, 所 以 4 至 6 歲 為 年 齡 重 疊 部 分 (5) 師 資 資 格 及 人 員 權 益 : 幼 稚 園 是 依 教 師 法 師 資 培 育 法 等 相 關 規 定 聘 任 老 師, 托 兒 所 是 依 兒 童 福 利 專 業 人 員 資 格 要 點 聘 任 保 育 人 員, 二 者 之 任 用 資 格 與 進 修 管 道 也 不 同 ;(6) 立 案 和 相 關 設 施 : 幼 稚 園 立 59

31 案 標 準 較 托 兒 所 高 ;(7) 課 程 與 教 學 : 幼 稚 園 之 教 學 內 容 是 依 幼 稚 教 育 法 所 訂 定 的 幼 稚 園 課 程 標 準 辦 理, 托 兒 所 有 教 保 手 冊 為 保 育 人 員 參 考 使 用 由 以 上 七 點 的 問 題 中, 如 何 有 效 整 合 幼 稚 園 與 托 兒 所 之 教 育 和 保 育 功 能, 一 直 是 各 界 多 年 來 關 心 的 議 題, 主 要 是 二 者 因 主 管 機 關 及 法 規 不 同, 衍 生 出 師 資 標 準 課 程 內 涵 設 置 條 件 及 輔 導 管 理 等 問 題, 導 致 幼 托 整 合 不 易 的 現 象 六 未 立 案 幼 稚 園 比 例 仍 高 普 及 幼 兒 教 育 並 提 升 幼 教 品 質 是 行 政 院 教 育 改 革 行 動 方 案 之 教 改 項 目 之 一, 惟 臺 灣 地 區 未 依 法 辦 理 立 案 之 幼 稚 園 及 托 兒 所 比 例 仍 高 在 92 年 全 國 幼 兒 教 育 普 查 中, 曾 提 及 全 國 25 個 縣 市 中, 未 立 案 的 幼 托 機 構 共 有 1,037 所, 有 81.3% 是 獨 資 經 營, 合 夥 者 只 占 18.7% 在 各 縣 市 分 布 的 狀 況 是, 臺 北 縣 未 立 案 幼 稚 園 所 占 的 園 數 最 多, 有 234 所 (22.6%), 其 次 為 桃 園 縣 143 所 (13.8%), 彰 化 縣 125 所 (12.1%), 以 上 3 縣 均 有 百 家 以 上 的 機 構 未 立 案 ; 最 少 的 縣 市 則 是 澎 湖 縣 及 宜 蘭 縣 各 1 所 (0.1%), 臺 東 縣 4 所 (0.4%) 在 1,037 所 未 立 案 機 構 中, 計 有 3,269 班,43,652 位 幼 兒 就 讀 其 中 5 足 歲 幼 兒 有 1,074 班,17,965 位 幼 兒,4 足 歲 幼 兒 有 1,052 班,14,822 位 幼 兒,3 足 歲 幼 兒 有 842 班,8,547 位 幼 兒, 未 滿 3 足 歲 幼 兒 有 301 班,2,318 位 幼 兒 至 於 這 些 未 立 案 幼 稚 園 老 師 的 學 歷 大 多 是 高 中 高 職 畢 業, 有 2,101 位 (48.1%), 其 次 是 專 科 畢 業, 有 1,565 (35.9%) 位, 其 中 不 合 格 老 師 的 比 例 也 比 較 高 此 外, 這 些 未 立 案 幼 稚 園 通 常 無 法 取 得 建 築 物 使 用 執 照, 以 及 幼 兒 各 類 活 動 空 間 無 法 達 到 標 準 等 等 由 以 上 未 立 案 幼 稚 園 的 分 布 情 形 及 存 在 的 現 象, 為 確 保 幼 兒 能 享 有 良 好 的 教 保 品 質, 建 議 政 府 當 局 應 正 視 及 解 決 這 項 問 題 七 外 籍 配 偶 子 女 的 教 養 問 題 依 內 政 部 統 計 資 料 顯 示, 從 民 國 79 年 起 至 92 年 12 月 底 為 止, 臺 灣 男 性 迎 娶 外 籍 配 偶 的 比 例 日 漸 增 加, 總 數 已 經 超 過 24 萬 人, 平 均 每 4 對 結 婚 配 偶 中 就 有 一 對 是 異 國 婚 姻 而 外 籍 配 偶 生 育 新 生 兒 人 數 與 總 比 例 也 日 益 增 加,91 年 度 臺 閩 地 區 新 生 兒 人 數 共 計 247,530 人, 其 中 外 籍 與 大 陸 配 偶 所 生 的 子 女 就 有 30,833 人, 占 總 數 的 12.46%, 約 每 8 個 新 生 兒 就 有 一 個 是 所 謂 的 新 臺 灣 之 子 這 些 新 臺 灣 之 子 比 例 日 益 增 高 是 不 爭 的 事 實, 而 且 依 據 追 蹤 資 料 顯 示, 這 些 新 臺 灣 之 子 在 胎 兒 期 產 檢 次 數 不 足, 而 其 母 也 在 他 們 還 沒 完 全 60

32 適 應 臺 灣 的 生 活 環 境 與 婚 姻 狀 況, 就 要 成 為 人 母, 這 些 媽 媽 不 僅 要 面 對 自 己 的 適 應 問 題, 而 且 要 面 臨 孩 子 的 教 養 問 題 教 育 部 國 教 司 委 託 專 家 學 者 探 討 外 籍 配 偶 子 女 學 習 困 難 的 專 案 中, 指 出 新 臺 灣 之 子 學 習 最 大 的 問 題 在 於 語 文 能 力 衛 生 署 國 民 健 康 局 2003 年 委 託 中 華 民 國 發 展 遲 緩 兒 童 早 期 療 育 協 會, 針 對 南 投 縣 13 鄉 鎮 外 籍 配 偶 之 未 滿 6 歲 子 女 進 行 身 心 發 展 篩 選 活 動, 其 經 篩 選 為 發 展 遲 緩 兒 童 比 率 為 5%, 符 合 世 界 衛 生 組 織 的 盛 行 率, 並 未 高 於 本 地 幼 兒, 不 過, 調 查 結 果, 外 籍 配 偶 子 女 以 語 言 遲 緩 的 比 率 最 高, 其 次 為 認 知 功 能 遲 緩, 政 府 必 須 及 早 介 入 外 籍 配 偶 子 女 的 教 養 問 題, 提 供 必 要 的 協 助 八 幼 兒 美 語 學 習 的 迷 思 依 據 天 下 雜 誌 在 2004 年 所 做 的 調 查 研 究, 有 77.8% 的 家 長 覺 得 英 語 好 不 好 對 孩 子 的 人 生 很 重 要,61.4% 的 家 長 也 認 為, 愈 早 開 始 學 英 語, 小 孩 的 英 語 會 更 好, 因 此 形 成 一 股 美 語 的 學 習 風 潮, 再 加 上 美 語 補 習 班 紛 紛 打 出 不 要 讓 你 的 孩 子 輸 在 起 跑 點 上, 使 得 經 濟 能 力 允 許 的 家 長, 將 孩 子 送 到 美 語 補 習 班 或 標 榜 全 美 語 幼 兒 學 校 或 雙 語 幼 兒 學 校 的 幼 托 機 構 接 受 教 育 ; 至 於 沒 有 經 濟 能 力 送 孩 子 至 美 語 幼 兒 學 校 的 家 長, 通 常 也 會 要 求 幼 托 園 所 能 上 一 些 美 語 課 程, 導 致 國 內 具 有 幼 教 理 念 的 幼 稚 園 在 這 股 美 語 熱 潮 下, 招 生 方 面 連 連 受 到 打 擊 當 我 們 再 仔 細 了 解 這 些 幼 兒 美 語 學 校 的 教 學 時, 孩 子 有 相 當 長 的 時 間 必 須 說 英 語, 不 准 說 中 文, 在 不 准 說 中 文 的 情 境 下, 導 致 有 些 幼 兒 無 法 隨 心 所 欲 的 使 用 本 國 語 言 和 同 儕 互 動 溝 通, 或 建 構 較 高 層 次 的 認 知 和 社 會 的 遊 戲 時, 而 影 響 他 們 對 自 我 的 認 同 以 及 人 際 關 係 的 建 立 更 何 況 在 國 內 相 關 引 用 其 他 研 究 資 料 中, 發 現 有 31% 的 家 長 表 示 孩 子 不 喜 歡 英 語 課 程 的 原 因 是 害 怕 講 英 語, 講 英 語 讓 孩 子 產 生 挫 折 感, 降 低 孩 子 的 學 習 動 機, 而 且 從 小 在 全 美 語 幼 托 機 構 接 受 教 育, 也 可 能 造 成 對 本 國 文 化 認 同 的 危 機, 以 及 對 自 身 文 化 的 疏 離 感 雖 然 已 有 許 多 幼 教 的 專 家 學 者 不 斷 地 呼 籲, 學 前 教 育 階 段 是 培 養 幼 兒 生 活 習 慣 自 理 能 力 及 價 值 觀 的 重 要 階 段, 如 果 太 過 度 強 調 英 語 的 學 習, 可 能 會 忽 略 幼 兒 其 他 重 要 的 學 習 然 而 家 長 一 心 追 求 自 己 孩 子 要 將 英 語 學 好, 極 少 思 考 到 幼 兒 階 段 最 重 要 的 學 習 是 什 麼? 太 早 學 習 英 語 到 底 對 幼 兒 的 發 展 影 響 為 何? 提 早 學 英 語 真 得 孩 子 就 較 具 競 爭 力? 或 具 國 際 化? 61

Microsoft Word - Chinese-Traditional_62-1230M_A4-Booklet.docx

Microsoft Word - Chinese-Traditional_62-1230M_A4-Booklet.docx Chinese THE ABSOLUTE 62-1230M 威 廉 瑪 利 安 伯 蘭 罕 第 七 位 天 使 發 聲 啟 示 錄 10:7 絕 對 美 國, 印 第 安 那 州, 傑 弗 遜 維 爾 1962 年 12 月 30 日 星 期 日 早 上 介 紹 威 廉 伯 蘭 罕 弟 兄 傳 奇 般 的 事 工 應 驗 了 聖 靈 在 瑪 拉 基 書 4:5,6, 路 加 福 音 17:30 和

More information

guidebook_P _C_NN.indd

guidebook_P _C_NN.indd C01 053 C04 C04 C09 C10 C11 C14 C15 C19 C22 C24 Chinese C02 054 055 C03 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 056 Chinese C04 C05 057 1 1 1 C06 C07 2 3 a 4 5 058 059 060 Chinese 061 C08 C09 8 6 7 2 062 Chinese 063 C10

More information

untitled

untitled Chinese Food Cooking 1 07602-10430107602-104302 14 1. 13 2. 12 301-5 301-6 3. 4. 1212 301142301-1 301-1212301-1301-2212 214 12 1414 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 1.

More information

血 脂 异 常 老 年 人 使 用 他 汀 类 药 物 中 国 专 家 共 识 作 者 : 血 脂 异 常 老 年 人 使 用 他 汀 类 药 物 中 国 专 家 共 识 组 作 者 单 位 : 刊 名 : 中 华 内 科 杂 志 英 文 刊 名 : Chinese Journal of Internal Medicine 年, 卷 ( 期 ): 2015,54(5) 引 用 本 文 格 式 : 血

More information

(2) ( ) 1. (1) (2) ; 2. : (1) 2. : (1) ; ( ) 57

(2) ( ) 1. (1) (2) ; 2. : (1) 2. : (1) ; ( ) 57 2012 17 Chinese Vocational and Technical Education ( 100000) : : ; ; :G714 :B :1004-9290(2012)0017-0056-05 1 ( ) 1. 56 (2) ( ) 1. (1) (2) ; 2. : (1) 2. : (1) ; ( ) 57 (2) (2) ; (3) ( ) 1. (4) : ( 2) :

More information

创刊号电子版

创刊号电子版 A CHINESE LITERATURE MAGAZINE 1 2 3 4 5 6 7 8 NOVEMBER 2010 9 迹 学 时 间 这 点 学 会 这 独 个 国 这 双 飞 梦 时 双 脚 却 实 这 乱 动 历 还 虚 这 欢 个 这 义 这 个 数 变 处 还 学 历 梦 声 灵 够 这 样 沟 迹 这 样 个 辞 华 数 对 这 样 这 见 块 迹 将 迹 梦 轮 烛 静 静 条 头

More information

2_S_new

2_S_new 对 处 个 别 还 还 还 个 个 学 还 单 对 这 学 会 个 动 笔 从 迹 够 个 个 园 从 迹 个 温 着 这 个 这 个 迹 会 变 从 这 迹 会 间 动 织 动 这 迹 吴 悦 这 迹 时 国 国 横 经 纬 护 总 总 这 个 个 国 双 见 归 从 亲 宫 宫 迹 这 个 这 个 过 过 长 过 从 发 会 个 脚 将 风 过 骏 迹 总 录 电 邮 May 2011 Index

More information

1 哪 项 是 需 要 进 行 管 理 的 项 目 绩 效 的 六 个 方 面 之 一? a) 准 确 性 b) 可 靠 性 c) 范 围 d) 便 于 使 用 2 哪 一 主 题 确 保 项 目 是 值 得 的 可 行 的 且 可 实 现 的? a) 组 织 b) 进 展 c) 商 业 论 证 d

1 哪 项 是 需 要 进 行 管 理 的 项 目 绩 效 的 六 个 方 面 之 一? a) 准 确 性 b) 可 靠 性 c) 范 围 d) 便 于 使 用 2 哪 一 主 题 确 保 项 目 是 值 得 的 可 行 的 且 可 实 现 的? a) 组 织 b) 进 展 c) 商 业 论 证 d 基 础 资 格 考 试 Sample Paper 1 - Chinese February 2012 单 项 选 择 题 考 试 时 间 :1 小 时 考 试 须 知 1. 应 尽 量 回 答 所 有 75 道 考 题 2. 共 75 道 题, 其 中 5 道 是 试 验 题, 不 计 分 试 卷 中 并 未 显 示 哪 道 题 是 试 验 题 3. 所 有 答 案 都 必 须 在 提 供 的 答

More information

[ 汉 ] 朝 侯 小 子 残 碑 杨 鲁 安 旧 藏 拓 片 具 有 类 似 的 特 征, 于 是 康 有 为 便 得 出 北 碑 很 好 地 继 承 了 汉 魏 古 法 的 推 论, 进 而 提 出 晋 唐 名 家 因 取 法 汉 代 而 获 得 成 功 的 观 点 康 有 为 首 先 广 泛

[ 汉 ] 朝 侯 小 子 残 碑 杨 鲁 安 旧 藏 拓 片 具 有 类 似 的 特 征, 于 是 康 有 为 便 得 出 北 碑 很 好 地 继 承 了 汉 魏 古 法 的 推 论, 进 而 提 出 晋 唐 名 家 因 取 法 汉 代 而 获 得 成 功 的 观 点 康 有 为 首 先 广 泛 史 论 评 CHINESE PAINTING & CALLIGRAPHY 清 代 碑 学 研 究 专 题 编 者 按 : 清 代 中 后 期 是 中 国 书 法 史 的 转 捩 点, 金 石 学 的 空 前 兴 盛 促 使 书 法 研 究 和 创 作 发 生 蜕 变 在 阮 元 包 世 臣 和 康 有 为 等 人 的 鼓 吹 下, 尊 碑 思 想 成 为 一 时 风 向, 书 家 逐 渐 将 六 朝

More information

nan_yang_ming_ren_ji_zhuan.xls

nan_yang_ming_ren_ji_zhuan.xls 1 白 火 炭 福 建 安 溪 字 圻 金 疋 头 布 纱 类 新 加 坡 ; 爪 哇 之 泗 水 2 下 402 2 白 廪 福 建 安 溪 垦 殖 黄 梨 新 加 坡 4 130 3 白 平 福 建 安 溪 交 易 旧 玻 璃 罐 新 加 坡 ( 永 和 安 号 5 330 4 白 青 云 福 建 安 溪 字 锡 登 杂 货 火 油 和 暹 属 之 通 扣 埠 ; 万 振 泰 公 司 ; 建 2

More information

2001 年 1 月 8 日 乌 克 兰 常 驻 联 合 国 代 表 团 临 时 代 办 给 秘 书 长 的 信 的 附 件 2000 年 12 月 15 日 乌 克 兰 总 统 列 奥 尼 德 库 奇 马 先 生 阁 下 在 关 闭 切 尔 诺 贝 利 核 电 厂 时 的 讲 话 我 要 就 一

2001 年 1 月 8 日 乌 克 兰 常 驻 联 合 国 代 表 团 临 时 代 办 给 秘 书 长 的 信 的 附 件 2000 年 12 月 15 日 乌 克 兰 总 统 列 奥 尼 德 库 奇 马 先 生 阁 下 在 关 闭 切 尔 诺 贝 利 核 电 厂 时 的 讲 话 我 要 就 一 联 合 国 A/55/744 大 会 Distr.: General 24 January 2001 Chinese Original: English 第 五 十 五 届 会 议 议 程 项 目 20 b 加 强 联 合 国 人 道 主 义 和 救 灾 援 助 包 括 特 别 经 济 援 助 的 协 调 向 个 别 国 家 或 区 域 提 供 特 别 经 济 援 助 2001 年 1 月 8 日

More information

Ctpu

Ctpu 联 合 国 A/67/323 大 会 Distr.: General 21 August 2012 Chinese Original: English 第 六 十 七 届 会 议 临 时 议 程 项 目 63 联 合 国 难 民 事 务 高 级 专 员 的 报 告 : 与 难 民 回 返 者 和 流 离 失 所 者 有 关 的 问 题 以 及 人 道 主 义 问 题 向 非 洲 难 民 回 返 者

More information

Microsoft Word - 刘氏族谱上网 -RIVISED version 4

Microsoft Word - 刘氏族谱上网 -RIVISED version 4 中 國 廣 東 省 揭 西 縣 河 婆 大 埔 頭 系 劉 氏 族 譜 能 臣 公 4 子 芳 桂 公 所 传 世 系 起 龍 圍 寨 是 能 臣 公 的 發 祥 地, 建 于 1667 年 此 石 碑 于 1999 年 豎 立 在 村 前 入 口 處 经 三 百 年 后, 还 有 其 第 14 子 所 传 子 孙 在 此 居 住 1 敬 致 惠 存 刘 门 第 170 代 17 世 道 辈 ~ 泉

More information

艾滋病毒/艾滋病问题高级别会议:为联合国人口基金、联合国教育、科学及文化组织和联合国毒品和犯罪问题办事处联合举办的预防问题圆桌会议编写的讨论文件

艾滋病毒/艾滋病问题高级别会议:为联合国人口基金、联合国教育、科学及文化组织和联合国毒品和犯罪问题办事处联合举办的预防问题圆桌会议编写的讨论文件 24 March 2005 Chinese Original: English 第 五 十 九 届 会 议 议 程 项 目 43 第 二 十 六 届 特 别 会 议 成 果 的 后 续 行 动 : 关 于 艾 滋 病 毒 / 艾 滋 病 问 题 的 承 诺 宣 言 的 执 行 情 况 艾 滋 病 毒 / 艾 滋 病 问 题 高 级 别 会 议 为 联 合 国 人 口 基 金 联 合 国 教 育 科

More information

【中国近现代史纲要】

【中国近现代史纲要】 中 国 近 现 代 史 纲 要 The Outline of Chinese Modern History 一 基 本 信 息 课 程 代 码 : 2110011 课 程 学 分 : 2 面 向 专 业 : 全 校 所 有 本 科 专 业 课 程 性 质 : 通 识 教 育 必 修 课 开 课 院 系 : 思 想 政 治 理 论 教 学 部 使 用 教 材 : 主 教 材 中 国 近 现 代 史 纲

More information

子 列 子 曰 : 昔 者 聖 人 因 陰 陽 以 統 天 地. 夫 有 形 者 生 於 無 形, 則 天 地 安 從 生? 故 曰 : 有 太 易, 有 太 初, 有 太 始, 有 太 素. 太 易 者, 未 見 氣 也 ; 太 初 者, 氣 之 始 也 ; 太 始 者, 形 之 始 也 ; 太

子 列 子 曰 : 昔 者 聖 人 因 陰 陽 以 統 天 地. 夫 有 形 者 生 於 無 形, 則 天 地 安 從 生? 故 曰 : 有 太 易, 有 太 初, 有 太 始, 有 太 素. 太 易 者, 未 見 氣 也 ; 太 初 者, 氣 之 始 也 ; 太 始 者, 形 之 始 也 ; 太 Complete Chinese text of the writings of Lie Zi 列 子 卷 第 一 天 瑞 篇 卷 第 二 黃 帝 篇 卷 第 三 周 穆 王 篇 卷 第 四 仲 尼 篇 卷 第 五 湯 問 篇 卷 第 六 力 命 篇 卷 第 七 楊 朱 篇 卷 第 八 說 符 篇 附 錄 一 張 湛 事 跡 輯 略 附 錄 二 重 要 序 論 匯 錄 附 錄 三 辨 偽 文 字 輯

More information

untitled

untitled PART 01 Chapter 1 Chapter 2 01 1-1 1-2 1-3 1-4 1-1 11 12 2 3 12 http://www.moex.gov.tw 1-1-1 2010 10 28 1. 5 1 2. 99 5 27 4 01 1. 1 1 2. 2 1-1-2 7 5 1 1 8 3 4 2012 9 24 5 1-2 1-2-1 1. 2. 3. 1-2-2 2013

More information

Microsoft Word - 191期正式- 3月.doc

Microsoft Word - 191期正式- 3月.doc 中 国 地 质 科 学 院 离 退 休 工 作 第 191 期 京 区 离 退 休 职 工 管 理 中 心 2016 年 3 月 31 日 院 情 动 态 中 国 地 质 科 学 院 8 名 学 者 入 选 高 被 引 学 者 名 单 爱 思 唯 尔 (Elsevier) 最 近 公 布 了 2015 年 中 国 高 被 引 学 者 (Most Cited Chinese Researchers)

More information

(E — F) 0001

(E — F)               0001 (A D) 0001 实 用 中 国 语 水 平 认 定 考 试 TEST OF PRACTICAL CHINESE C.TEST J06AD01 注 意 1 考 试 正 式 开 始 之 前, 请 不 要 打 开 试 卷 2 答 案 请 写 在 答 题 纸 上, 不 要 写 在 试 卷 上 3 考 试 包 括 : 听 力 理 解 70 题 综 合 运 用 90 题 4 考 试 时 间 : 听 力 理

More information

Ctpu

Ctpu 联 合 国 S/2013/354 安 全 理 事 会 Distr.: General 14 June 2013 Chinese Original: English 一. 导 言 秘 书 长 关 于 萨 赫 勒 地 区 局 势 的 报 告 二. 背 景 1. 本 报 告 是 依 照 安 全 理 事 会 第 2056(2012) 号 决 议 提 交 安 理 会 在 该 决 议 中 请 我 与 区 域 组

More information

219, :,,,,, Renaissance,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,, , ( The Chinese Re2 naissance) :,,, :,,,,, ,, (, ),,,,,,,,,,, :, ;,,,,, ;, ;,,,,,, 19

219, :,,,,, Renaissance,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,, , ( The Chinese Re2 naissance) :,,, :,,,,, ,, (, ),,,,,,,,,,, :, ;,,,,, ;, ;,,,,,, 19 218 (, 100006) :,,,,, : ; ; ; : K26111 : A : 0257-0246 (2009) 10-0218 - 12,,,,,,,,,,,,,,,,???,,??,?,,,,,, 1920, :,,,,, :, ( :??,, :, 1999, 1-26 ), 90,,, 219, :,,,,, Renaissance,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

1

1 Lateralization of neighborhood effect in Chinese two-character words 1 2 3 4 5 6 ... 9... 15... 16... 19... 22... 24... 25... 25... 27... 28... 33... 34... 41... 42... 43... 43... 48... 48... 49... 49...

More information

3 4 独 立 性 : 律 师 职 业 的 本 质 属 性 谢 佑 平 37 网 上 招 投 标 操 作 及 立 法 思 考 李 新 雄 丁 理 清 4 0 舆 论 监 督 光 环 下 的 媒 体 地 位 反 思 周 泽 评 点 44 影 响 中 国 律 师 产 业 化 发 展 的 若 干 因 素

3 4 独 立 性 : 律 师 职 业 的 本 质 属 性 谢 佑 平 37 网 上 招 投 标 操 作 及 立 法 思 考 李 新 雄 丁 理 清 4 0 舆 论 监 督 光 环 下 的 媒 体 地 位 反 思 周 泽 评 点 44 影 响 中 国 律 师 产 业 化 发 展 的 若 干 因 素 主 编 寄 语 4 神 话 是 怎 样 创 造 出 来 的 关 于 世 界 杯 的 题 外 话 刘 桂 明 焦 点 5 质 疑 民 事 诉 讼 证 据 规 定 对 最 高 人 民 法 院 关 于 民 事 诉 讼 证 据 的 若 干 规 定 的 合 法 性 可 操 作 性 的 评 论 徐 新 铭 厉 明 9 民 事 诉 讼 中 非 法 证 据 的 判 断 标 准 胡 文 苑 1 0 探 讨 关 于 民

More information

序 文 藝 社 (Society of Chinese Literature) 在 去 年 暑 假 開 始 籌 措 成 立, 二 零 一 三 年 九 月 正 式 展 開 所 有 活 動 文 藝 社 成 立 的 目 的 旨 在 讓 學 生 學 習 欣 賞 歷 代 名 篇 名 作, 其 中 以 古 典

序 文 藝 社 (Society of Chinese Literature) 在 去 年 暑 假 開 始 籌 措 成 立, 二 零 一 三 年 九 月 正 式 展 開 所 有 活 動 文 藝 社 成 立 的 目 的 旨 在 讓 學 生 學 習 欣 賞 歷 代 名 篇 名 作, 其 中 以 古 典 序 文 藝 社 (Society of Chinese Literature) 在 去 年 暑 假 開 始 籌 措 成 立, 二 零 一 三 年 九 月 正 式 展 開 所 有 活 動 文 藝 社 成 立 的 目 的 旨 在 讓 學 生 學 習 欣 賞 歷 代 名 篇 名 作, 其 中 以 古 典 散 文 為 主 ; 開 拓 學 生 的 文 藝 視 角 和 創 作 平 台 ; 強 化 對 外 的 創

More information

2007,3..,3..,4.., 4..,4..,5..,6..,11..,6..,10..,5..,6?.,8..,11..,1..,4..,5..,6..,6..,4..,12..,2..,9 :..,2..,2..,3.., ,1..,2 :..,2..,5..,6..,8..,

2007,3..,3..,4.., 4..,4..,5..,6..,11..,6..,10..,5..,6?.,8..,11..,1..,4..,5..,6..,6..,4..,12..,2..,9 :..,2..,2..,3.., ,1..,2 :..,2..,5..,6..,8.., 2007 2006..,3..,5 :..,2..,1..,1..,2..,5..,3..,3..,4..,4..,3..,2 1910..,2 1940.., 5..,1 :..,12..,3..,4 :..,6..,2 3 :..,3..,5 106..,6..,10..,3..,2..,1..,7..,11..,1..,3..,9 20 ()..,6..,3..,1..,5..,4..,3 :..,1..,5..,3..,3..,6

More information

Ctpu

Ctpu 联 合 国 E/2007/58 经 济 及 社 会 理 事 会 Distr.: General 7 May 2007 Chinese Original: English 2007 年 实 质 性 会 议 2007 年 7 月 2 日 至 27 日, 日 内 瓦 临 时 议 程 * 项 目 13(d) 经 济 和 环 境 问 题 : 人 类 住 区 协 调 执 行 人 居 议 程 秘 书 长 的 报

More information

二. 提 要 1. 导 言 : 委 内 瑞 拉 玻 利 瓦 尔 共 和 国 在 实 施 联 合 国 反 腐 败 公 约 方 面 的 法 律 和 体 制 框 架 概 述 委 内 瑞 拉 玻 利 瓦 尔 共 和 国 于 2003 年 12 月 10 日 签 署 了 公 约, 于 2005 年 5 月 2

二. 提 要 1. 导 言 : 委 内 瑞 拉 玻 利 瓦 尔 共 和 国 在 实 施 联 合 国 反 腐 败 公 约 方 面 的 法 律 和 体 制 框 架 概 述 委 内 瑞 拉 玻 利 瓦 尔 共 和 国 于 2003 年 12 月 10 日 签 署 了 公 约, 于 2005 年 5 月 2 联 合 国 CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.26 联 合 国 反 腐 败 公 约 缔 约 国 会 议 Distr.: General 25 July 2016 Chinese Original: Spanish 实 施 情 况 审 议 组 第 七 届 会 议 续 会 2016 年 11 月 14 日 至 16 日, 维 也 纳 议 程 项 目 2 审 议 联 合 国 反 腐 败 公 约

More information

2002 Shintoukai Chinese Academy. All rights reserved 2

2002 Shintoukai Chinese Academy. All rights reserved 2 2002 Shintoukai Chinese Academy. All rights reserved 1 2002 Shintoukai Chinese Academy. All rights reserved 2 2002 Shintoukai Chinese Academy. All rights reserved 3 2002 Shintoukai Chinese Academy. All

More information

Microsoft Word - 0634044c.doc

Microsoft Word - 0634044c.doc 联 合 国 CEDAW/C/LCA/Q/6/Add.1 消 除 对 妇 女 一 切 形 式 歧 视 公 约 Distr.: General 5 May 2006 Chinese Original: English 消 除 对 妇 女 歧 视 委 员 会 会 前 工 作 组 第 三 十 五 届 会 议 2006 年 5 月 15 日 至 6 月 2 日 对 审 议 初 次 第 二 第 三 第 四 第

More information

Microsoft Word - 8395033c-346f-4f2e-94ff-eb9795ccf254_in_for_PDF_printing.docx

Microsoft Word - 8395033c-346f-4f2e-94ff-eb9795ccf254_in_for_PDF_printing.docx 30 July 2015 Chinese Original: English 促 进 全 面 禁 止 核 试 验 条 约 生 效 会 议 2015 年 9 月 29 日, 纽 约 条 约 全 面 禁 止 核 试 验 条 约 组 织 筹 备 委 员 会 临 时 技 术 秘 书 处 为 促 进 全 面 禁 止 核 试 验 条 约 生 效 会 议 编 写 的 背 景 文 件 (2015 年, 纽 约 )

More information

5. 接 機 部 分 : 到 了 仁 川 機 場, 出 了 海 關, 韓 體 大 應 該 會 派 人 來 接 機 如 果 真 的 找 不 到 人 的 話, 可 以 選 擇 A: 打 電 話 回 台 灣, 請 國 際 交 流 中 心 的 老 師 幫 忙 聯 絡 韓 國 體 大 的 老 師 B: 自 己

5. 接 機 部 分 : 到 了 仁 川 機 場, 出 了 海 關, 韓 體 大 應 該 會 派 人 來 接 機 如 果 真 的 找 不 到 人 的 話, 可 以 選 擇 A: 打 電 話 回 台 灣, 請 國 際 交 流 中 心 的 老 師 幫 忙 聯 絡 韓 國 體 大 的 老 師 B: 自 己 交 換 學 生 報 告 ( 以 下 每 點 敘 述 至 少 300 字 並 附 上 照 片 ) 970802 產 經 碩 徐 安 邦 一 準 備 篇 ( 請 就 出 國 前 準 備 簽 證 之 辦 理 接 機 等 準 備 事 項 進 行 陳 述 ) 1. 簽 證 部 分 可 以 參 考 韓 國 駐 台 辦 事 處 http://taiwan.mofat.go.kr/languages/as/taiwan/mission/visa/index.jsp

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A8E0B5A3C5AAB867B1D0A87CBBA1A9FAA4E2A5552E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A8E0B5A3C5AAB867B1D0A87CBBA1A9FAA4E2A5552E646F63> ( 附 錄 ) 解 消 疑 難 好 讀 經 王 財 貴 讀 經 教 育, 即 是 希 望 兒 童 在 其 性 向 純 淨 時, 及 早 選 取 傳 統 中 有 高 尚 意 義 的 文 化 資 材 教 養 之 本 來, 教 一 個 民 族 的 幼 苗 接 受 其 祖 先 的 智 慧 的 熏 陶, 是 天 經 地 義 的 事 但 是, 在 這 個 時 代 裏 推 廣 這 樣 的 讀 經 教 育, 郤 備

More information

untitled

untitled 联 合 国 A/AC.105/L.262 大 会 Distr.: Limited 1 August 2005 Chinese Original: English 和 平 利 用 外 层 空 间 委 员 会 和 平 利 用 外 层 空 间 委 员 会 关 于 执 行 第 三 次 联 合 国 探 索 及 和 平 利 用 外 层 空 间 会 议 各 项 建 议 的 行 动 计 划 的 执 行 情 况 :

More information

untitled

untitled Chapter 1 Chapter 2 The Practice and Theory of Tour Leader and Tour Guide 01 1-1 1-2 1-3 1-4 1-1 11 12 2 3 12 http://www.moex.gov.tw 1-1-1 2010 10 28 1. 5 1 2. 99 5 27 4 01 1. 1 1 2. 2 1-1-2 7 5 1 1 8

More information

Ctpu

Ctpu 联 合 国 E/CN.3/2010/20 经 济 及 社 会 理 事 会 Distr.: General 8 December 2009 Chinese Original: English 统 计 委 员 会 第 四 十 一 届 会 议 2010 年 2 月 23 日 至 26 日 临 时 议 程 * 项 目 4(d) 供 参 考 项 目 : 华 盛 顿 残 疾 统 计 小 组 华 盛 顿 残 疾

More information

变与不变

变与不变 法 学 实 践 教 学 : 国 际 的 经 验 和 中 国 的 反 应 Practice in Legal Education: International Experience and Chinese Response 孔 庆 江 摘 要 : 本 文 详 细 考 察 了 法 学 教 育 有 代 表 性 的 国 家 进 行 法 学 实 践 教 育 的 制 度 和 机 制, 指 出 了 目 前 世 界

More information

育 为 主 体 以 3+3 中 高 职 衔 接 3+4 专 接 本 5+ 2 专 转 本 为 延 伸 的 职 业 教 育 新 学 制 试 点 工 作, 同 时 保 留 一 定 规 模 的 3 年 制 中 职 教 育, 且 绝 大 多 数 学 生 在 校 期 间 可 以 通 过 参 加 对 口 单 招

育 为 主 体 以 3+3 中 高 职 衔 接 3+4 专 接 本 5+ 2 专 转 本 为 延 伸 的 职 业 教 育 新 学 制 试 点 工 作, 同 时 保 留 一 定 规 模 的 3 年 制 中 职 教 育, 且 绝 大 多 数 学 生 在 校 期 间 可 以 通 过 参 加 对 口 单 招 2015年第32期 中国职业技术教育 教 学 Chinese Vocational and Technical Education 现代职业教育 现代职教体系下的名师内涵研究及启示 章 宏 程道明 南京市职教教研室 江苏 南京 210018 摘 要 现代职教体系对职教名师提出跨界思维 更高层次的实践教学和学术能力要求 建构简约的职教名师 内涵和特征的阐释系统 有助于职教名师的评选 培养和自身发展 构建简约的评价体系

More information

66 台 灣 文 學 館 通 訊 volume 24 特 別 報 導 齊 邦 媛 : 台 灣 文 學 是 我 們 的 ; 他 們 : 齊 老 師 不 僅 是 我 們 的, 更 是 台 灣 的! 齊 邦 媛 教 授 生 命 史 鉅 作 巨 流 河 新 書 茶 會 紀 實 67 謝 謝 妳, 齊 老 師

66 台 灣 文 學 館 通 訊 volume 24 特 別 報 導 齊 邦 媛 : 台 灣 文 學 是 我 們 的 ; 他 們 : 齊 老 師 不 僅 是 我 們 的, 更 是 台 灣 的! 齊 邦 媛 教 授 生 命 史 鉅 作 巨 流 河 新 書 茶 會 紀 實 67 謝 謝 妳, 齊 老 師 齊 邦 媛 : 台 灣 文 學 是 我 們 的 ; 他 們 : 齊 老 師 不 僅 是 我 們 的, 更 是 台 灣 的! 齊 邦 媛 教 授 生 命 史 鉅 作 巨 流 河 新 書 茶 會 紀 實 65 齊 邦 媛 : 台 灣 文 學 是 我 們 的 ; 他 們 : 齊 老 師 不 僅 是 我 們 的, 更 是 台 灣 的! 齊 邦 媛 教 授 生 命 史 鉅 作 巨 流 河 新 書 茶 會 紀

More information

<B0EAA4E5ACEC313030ABFCA6D2AF53A55A2E696E6464>

<B0EAA4E5ACEC313030ABFCA6D2AF53A55A2E696E6464> 考試趨勢分析 國文 建國中學 蕭新玉 Īᓁវ ژ ī 指定科目考試國文科乃針對大學選才取向需要具備特定或特殊語文學習成就和潛能之校 系而設計 以下就六個層面將本次試題內容做基本的分類 一 測驗學生的語文理解與應用能力 測驗目標 試題題號 A1 字形的辨識與應用能力 2 A2 字音的辨識與應用能力 1 A3 字義的辨識與應用能力 4 A4 詞語 成語意義的辨識與應用能力 3 6 A5 詞性的辨識與應用能力

More information

7 1 2012 31 肽

7 1 2012 31 肽 20127(1)30-49 1 2 3 4 5 * 11221 155 : 02-2826-7396 kareny@ms10.hinet.net 7 1 2012 30 7 1 2012 31 肽 酶 7 1 2012 32 7 1 2012 33 7 1 2012 34 7 1 2012 35 7 1 2012 36 7 1 2012 37 7 1 2012 38 7 1 2012 39 7 1

More information

Microsoft Word - K0841883-1-3-C.doc

Microsoft Word - K0841883-1-3-C.doc Distr.: General 17 September 2008 Chinese Original: English 国 际 化 学 品 管 理 大 会 不 限 成 员 名 额 法 律 和 技 术 工 作 组 第 一 次 会 议 2008 年 10 月 21 24 日, 罗 马 临 时 议 程 项 目 3 编 写 国 际 化 学 品 管 理 大 会 及 其 附 属 机 构 的 议 事 规 则 国

More information

生 育 政 策 使 妇 女 预 期 寿 命 增 加 两 岁, 婴 幼 儿 和 孕 产 妇 死 亡 率 及 夫 妻 生 育 率 均 有 所 下 降 6. 家 庭 暴 力 不 再 是 一 个 禁 忌 话 题 有 关 这 个 问 题 的 信 息 有 所 增 加, 并 设 立 了 受 虐 待 妇 女 咨 询

生 育 政 策 使 妇 女 预 期 寿 命 增 加 两 岁, 婴 幼 儿 和 孕 产 妇 死 亡 率 及 夫 妻 生 育 率 均 有 所 下 降 6. 家 庭 暴 力 不 再 是 一 个 禁 忌 话 题 有 关 这 个 问 题 的 信 息 有 所 增 加, 并 设 立 了 受 虐 待 妇 女 咨 询 15 February 2005 Chinese Original: English/French 消 除 对 妇 女 歧 视 委 员 会 第 三 十 二 届 会 议 2005 年 1 月 10 日 至 28 日 结 论 意 见 : 阿 尔 及 利 亚 1. 委 员 会 在 2005 年 1 月 11 日 第 667 和 668 次 会 议 上 审 议 了 阿 尔 及 利 亚 的 第 二 次 定 期

More information

Microsoft Word - ???????????-???

Microsoft Word - ???????????-??? 把 一 生 奉 献 给 科 学 和 祖 国 记 清 华 大 学 黄 克 智 院 士 (2005 年 ) 黄 克 智 男,1927 年 出 生,1952 年 参 加 工 作,1953 年 加 入 中 国 共 产 党 清 华 大 学 教 授, 国 际 著 名 力 学 专 家 1991 年, 当 选 为 中 国 科 学 院 院 士 ;2003 年, 俄 罗 斯 科 学 院 授 予 他 为 外 籍 院 士

More information

c111-0812065.pm

c111-0812065.pm 土 改 與 中 共 執 政 地 位 的 確 立 羅 平 漢 中 國 大 陸 的 土 地 改 革 運 動 是 分 兩 個 階 段 進 行 的 第 一 階 段 為 1946 至 1949 年, 主 要 是 在 老 解 放 區 進 行 土 改 ; 第 二 階 段 為 1950 至 1952 年, 主 要 是 在 新 解 放 區 進 行 土 地 改 革 運 動 對 於 中 國 共 產 黨 執 政 地 位 的

More information

2011 B 2011 B 1.[ ] 2.[ ] 3. 4. // +/: // / 5a. 5b. 5a. 5b. / 1 1 / 2 2 / 3 3 / 4 4 5 5 6 6 7 8 6. 1. 2. 7. 1. 2. 8. [ ] 9. [ ] 10. [ ] [ ] 11. 1. 2.

2011 B 2011 B 1.[ ] 2.[ ] 3. 4. // +/: // / 5a. 5b. 5a. 5b. / 1 1 / 2 2 / 3 3 / 4 4 5 5 6 6 7 8 6. 1. 2. 7. 1. 2. 8. [ ] 9. [ ] 10. [ ] [ ] 11. 1. 2. China ISSP 2011- Health Questionnaire 2011 B 2011 B 1.[ ] 2.[ ] 3. 4. // +/: // / 5a. 5b. 5a. 5b. / 1 1 / 2 2 / 3 3 / 4 4 5 5 6 6 7 8 6. 1. 2. 7. 1. 2. 8. [ ] 9. [ ] 10. [ ] [ ] 11. 1. 2. 3. [ ] 12.[ ][

More information

淺談「脊柱相關疾病」

淺談「脊柱相關疾病」 淺 談 脊 柱 相 關 疾 病 金 陵 中 醫 藥 針 灸 治 療 中 心 陳 新 發 中 醫 師 JL Acupuncture & TCM Centre CHAN Sun Fat Chinese Medicine Practitioner 頸 椎 1 頭 耳 鼻 喉 臉 交 感 神 經 頭 痛 偏 頭 痛 失 眠 嗜 睡 頭 昏 沉 眩 暈 頸 性 高 血 壓 腦 供 血 不 足 記 憶 力 減

More information

中共创始人访谈录

中共创始人访谈录 中共創始人訪談錄 Interviews with Founders of the Chinese Communist Party 王來棣 採訪 編輯 李锐序 -2- 中共創始人訪談錄 目 錄 序 李 銳 iii 前言 編 者 1 從同盟會員到共產黨員 林伯渠 5 我所知道的上海馬克思主義研究會 陳望道 24 籌建中共上海發起組和社會主義青年團的經過 施復亮 34 中共上海小組的建立和它的幾個據點 沈雁冰

More information

Microsoft Word - 改進教學報告 1

Microsoft Word - 改進教學報告 1 南 亞 技 術 學 院 教 師 改 進 教 學 計 畫 成 果 報 告 ************************ 攝 影 與 生 活 美 學 自 編 教 材 - 實 驗 ( 習 ) 手 冊 *********************** 計 畫 編 號 : 教 改 進 100B 042 計 畫 類 別 : (A) 教 具 研 發 或 改 良 (B) 網 路 教 材 ( 含 軟 體 設 計 )

More information

NATIONS UNIES

NATIONS UNIES 联 合 国 BES IPBES/3/6/Add.5 生 物 多 样 性 和 生 态 系 统 服 务 政 府 间 科 学 政 策 平 台 Distr.: General 11 November 2014 Chinese Original: English 生 物 多 样 性 和 生 态 系 统 服 务 政 府 间 科 学 政 策 平 台 全 体 会 议 第 三 届 会 议 2015 年 1 月 12

More information

untitled

untitled CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE CO. LIMITED 570 3,709,406 2,650,454 40.0% 2,193,953 1,643,389 33.5% 651,042 418,733 55.5% (11,444) (7,187) 59.2% 621,692 413,090 50.5% 627,528 416,755 50.6% (5,836) (3,665)

More information

1

1 New CHINESE BOOKS FAIRBANK COLLECTION FUNG LIBRARY no. 33 (October 15, 2011) 7. : [ ] 2010 蘭 26. (2007-2009) ( 2010 27. (2007-2008) ( 2009 28. (2009) ( 2010 29. ( 2010) 1 30. 1840-2000 2010 31. ( 2010)

More information

一、化学化工学院简介

一、化学化工学院简介 仲 恺 农 业 工 程 学 院 化 学 工 程 与 技 术 一 级 学 科 硕 士 点 2016 招 生 简 介 一 化 学 化 工 学 院 简 介 仲 恺 农 业 工 程 学 院 化 学 化 工 学 院 由 应 用 化 学 系 高 分 子 材 料 与 工 程 系 化 工 系 材 料 化 学 系 等 四 个 教 学 系 和 实 验 中 心 ( 省 级 实 验 教 学 示 范 中 心 ) 及 绿 色

More information

2007 2007 1 2007 2007 2007 2007 2 2007...2...4...5...8...8...12...17...76 3 2007 Shenzhen Overseas Chinese Town Holding Company 0755 26909069 26936078 26936076 0755 26600517 E-MAIL: likh@octholding.com

More information

260 生 理 学 报 Acta Physiologica Sinica, April 25, 2014, 66(2): 259 266 的 历 史, 该 是 中 国 生 理 学 会 多 么 宝 贵 的 财 富! 陈 先 生 是 一 名 杰 出 的 生 理 学 家, 在 血 管 生 理 方 面 卓

260 生 理 学 报 Acta Physiologica Sinica, April 25, 2014, 66(2): 259 266 的 历 史, 该 是 中 国 生 理 学 会 多 么 宝 贵 的 财 富! 陈 先 生 是 一 名 杰 出 的 生 理 学 家, 在 血 管 生 理 方 面 卓 生 理 学 报 Acta Physiologica Sinica, April 25, 2014, 66(2): 259 266 http://www.actaps.com.cn 259 沉 痛 悼 念 陈 孟 勤 教 授 中 国 医 学 科 学 院 基 础 医 学 研 究 所 研 究 员 北 京 协 和 医 学 院 基 础 学 院 教 授 著 名 生 理 学 家 原 中 国 生 理 学 会 名 誉

More information

2014 2 Journal of Chinese painting 画 刊 [ 顾 问 ] 许 江 张 浩 张 华 胜 金 鉴 才 高 克 明 梁 平 波 潘 鸿 海 ( 以 姓 氏 笔 画 为 序 ) [ 社 长 ] 孙 永 [ 副 社 长 ] 张 伟 民 池 沙 鸿 [ 艺 委 会 ] 王 赞

2014 2 Journal of Chinese painting 画 刊 [ 顾 问 ] 许 江 张 浩 张 华 胜 金 鉴 才 高 克 明 梁 平 波 潘 鸿 海 ( 以 姓 氏 笔 画 为 序 ) [ 社 长 ] 孙 永 [ 副 社 长 ] 张 伟 民 池 沙 鸿 [ 艺 委 会 ] 王 赞 2014 2 卷 首 语 马 航 MH370 航 班 失 联! 2014 马 年 的 3.8 妇 女 节, 国 人 自 清 晨 就 被 这 一 不 祥 讯 息 所 笼 罩 我 是 当 天 上 午 视 听 外 交 部 王 毅 部 长 答 中 外 记 者 问 时, 从 他 的 凝 重 的 开 场 白 中 而 惊 悉 的 事 件 随 后 因 马 航 马 政 府 一 些 欲 盖 弥 彰 的 言 行 以 及

More information

食 品 概 論 - 食 品 加 工 行 業 的 認 識 一 食 品 與 食 物 食 品 是 提 供 人 體 營 養 的 主 要 來 源, 大 部 分 來 自 於 農 業 產 物 的 有 機 物, 各 種 食 品 有 其 不 同 的 營 養 成 分 與 特 性 食 品 與 食 物 之 意 義 有 何

食 品 概 論 - 食 品 加 工 行 業 的 認 識 一 食 品 與 食 物 食 品 是 提 供 人 體 營 養 的 主 要 來 源, 大 部 分 來 自 於 農 業 產 物 的 有 機 物, 各 種 食 品 有 其 不 同 的 營 養 成 分 與 特 性 食 品 與 食 物 之 意 義 有 何 目 錄 課 程 內 容 食 品 概 論 - 食 品 加 工 行 業 的 認 識... 2 中 式 米 食 類... 3 中 式 麵 食 類 Ⅰ... 4 中 式 麵 食 類 Ⅱ... 5 烘 焙 - 麵 包 類 Ⅰ... 7 烘 焙 - 麵 包 類 Ⅱ... 9 烘 焙 - 麵 包 類 Ⅲ... 10 烘 焙 - 蛋 糕 類... 11 烘 焙 - 西 點 製 作... 15 食 品 概 論 - 食

More information

ICS S Z D B /Z SZDB/Z Coding Rules for Chinese Materia Medica and Their Codes 11 I II III 1 10 17 C D 0 6 X XXX X XX XXX XX XX X 10 : 9 : 8 : ( ) 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

More information

11JR3.mps

11JR3.mps 模 块 三 饲 料 及 其 加 工 利 用 模 块 目 标 了 解 饲 料 的 有 关 概 念 及 国 际 饲 料 分 类 中 八 大 类 饲 料 的 分 类 标 准 ; 掌 握 青 饲 料 粗 饲 料 青 贮 饲 料 能 量 饲 料 蛋 白 质 饲 料 矿 物 质 饲 料 饲 料 添 加 剂 的 营 养 特 性 和 利 用 特 点 ; 掌 握 各 类 饲 料 中 常 用 饲 料 原 料 的 种 类

More information

兒 童 會 4 摩 爾 門 經 本 教 材 專 為 8-11 歲 的 兒 童 設 計 耶 穌 基 督 後 期 聖 徒 教 會 台 北 發 行 中 心 印 行

兒 童 會 4 摩 爾 門 經 本 教 材 專 為 8-11 歲 的 兒 童 設 計 耶 穌 基 督 後 期 聖 徒 教 會 台 北 發 行 中 心 印 行 兒 童 會 4 摩 爾 門 經 8-11 歲 兒 童 會 4 摩 爾 門 經 本 教 材 專 為 8-11 歲 的 兒 童 設 計 耶 穌 基 督 後 期 聖 徒 教 會 台 北 發 行 中 心 印 行 1997, 1997 by Intellectual Reserve, Inc. 1997 耶 穌 基 督 後 期 聖 徒 教 會 版 權 所 有 台 北 發 行 中 心 印 行 英 語 核 准 日

More information

untitled

untitled 3800 3600 3400 3200 3000 930 912 905 1 2 910 895 962 430 3 969 777 1 1 2 3 4 5 6 4 1-16 5 16-41 107 53-57 5 24 7 18-23 68-69 6 8 8 11 1-9 6 281 11 27 12 9 1 1 2 20 73 201 156 365 26-27 235-236 17 133-134

More information

Ctpu

Ctpu 联 合 国 E/CN.3/2014/10 经 济 及 社 会 理 事 会 Distr.: General 18 December 2013 Chinese Original: English 统 计 委 员 会 第 四 十 五 届 会 议 2014 年 3 月 4 日 至 7 日 临 时 议 程 * 项 目 3(i) 供 讨 论 和 决 定 的 项 目 : 残 疾 统 计 华 盛 顿 残 疾 统 计

More information

170 雕塑研究 第七期 2012.03 司 儀 各位來賓請起立 一同以熱烈的掌聲歡迎朱銘博士進場 司 儀 首先有請香港中文大學 以下簡稱中大 校長沈祖堯教授致 朱銘香港中文大學講座演說 171 們榮譽博士的贈與 這是我們莫大的榮譽 1999 年朱銘老師創立美術館 該美術館也是他最大的作品 其中 歡

170 雕塑研究 第七期 2012.03 司 儀 各位來賓請起立 一同以熱烈的掌聲歡迎朱銘博士進場 司 儀 首先有請香港中文大學 以下簡稱中大 校長沈祖堯教授致 朱銘香港中文大學講座演說 171 們榮譽博士的贈與 這是我們莫大的榮譽 1999 年朱銘老師創立美術館 該美術館也是他最大的作品 其中 歡 168 雕 塑 研 究 第 七 期 (2012.03) 朱 銘 香 港 中 文 大 學 講 座 演 說 Ju Ming's Lecture at The Chinese University of Hong Kong 朱 佩 儀 整 理 Organized by Pei-Yi Chu 雕 塑 研 究 No.07.indd 168-169 2012/4/2 下 午 1:33 170 雕塑研究 第七期

More information

得 胜 的 秘 诀 Secrets of Victory 札 克. 潘 能 Zac Poonen (Simplified Chinese) 版 权 所 有 - 札 克. 潘 能 (1982) 本 文 章 已 拥 有 着 作 权 保 护 的 权 利, 以 防 被 滥 用 在 未 经 着 作 人 书 面 批 准, 不 可 复 印 或 翻 译 但 本 文 章 若 是 免 费 发 布 若 是 没 有 被 更

More information

2016 2 ( 85 ) 6.1 974.39 22.25 %(2) 1.1 2 2005 2014 2005 17.73 2014 102.74 4.8 663.05 ; 68.21 %(3~4) 2009 100 2014 185.54 2007 72.19 157.02 % 14.44 %

2016 2 ( 85 ) 6.1 974.39 22.25 %(2) 1.1 2 2005 2014 2005 17.73 2014 102.74 4.8 663.05 ; 68.21 %(3~4) 2009 100 2014 185.54 2007 72.19 157.02 % 14.44 % Chinese Journal of Forensic Sciences 2016 No.2 Total No.85 Forensic Forum 2005-2015 ( 100020) : 2005 : ; : DF8 : B doi: 10.3969/j.issn.1671-2072.2016.02.013 : 1671-2072-(2016)02-0070-10 2005 2015 2004

More information

1

1 October 1, 2013 NEW CHINESE BOOKS FAIRBANK CENTER COLLECTION FUNG LIBRARY No. 36 October 2013 1. 艾 滋 病 对 中 国 经 济 和 社 会 的 影 响 ( 北 京 : 社 会 科 学 文 献 出 版 社, 2. 百 歲 雜 憶 ( 台 南 : 羅 馬 印 刷 公 司, 2011) 3. 办 公 厅 工

More information

續 訂 安 宮 牛 黃 丸 粉 總 採 購 協 議 茲 提 述 招 股 章 程, 內 容 有 關 ( 其 中 包 括 ) 與 同 仁 堂 股 份 所 訂 立 現 有 安 宮 牛 黃 丸 粉 總 採 購 協 議 項 下 擬 進 行 的 持 續 關 連 交 易 由 於 現 有 安 宮 牛 黃 丸 粉 總

續 訂 安 宮 牛 黃 丸 粉 總 採 購 協 議 茲 提 述 招 股 章 程, 內 容 有 關 ( 其 中 包 括 ) 與 同 仁 堂 股 份 所 訂 立 現 有 安 宮 牛 黃 丸 粉 總 採 購 協 議 項 下 擬 進 行 的 持 續 關 連 交 易 由 於 現 有 安 宮 牛 黃 丸 粉 總 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 BEIJING

More information

万 法 归 宗 2015-10-27 16:20 跟 随 守 正, 就 是 好, 反 正 能 捞 钱 就 是 好 万 法 归 宗 2015-10-27 15:13 今 天 我 知 道 要 收 回 去, 为 什 么, 看 看 东 方 财 富 和 乐 视 就 知 道 了, 要 有 说 法 了, 下 一

万 法 归 宗 2015-10-27 16:20 跟 随 守 正, 就 是 好, 反 正 能 捞 钱 就 是 好 万 法 归 宗 2015-10-27 15:13 今 天 我 知 道 要 收 回 去, 为 什 么, 看 看 东 方 财 富 和 乐 视 就 知 道 了, 要 有 说 法 了, 下 一 万 法 归 宗 谈 投 资 前 言 : 万 法 归 宗 老 夫 所 有 言 论 如 果 有 心 人 能 全 部 拷 贝 后 认 真 阅 读, 我 想 你 会 有 大 福 报 的, 不 能 单 篇 阅 读, 要 全 部 阅 读, 同 时 针 对 市 场 仔 细 想 想, 如 何 实 现 复 利 威 力, 在 雪 球 老 夫 其 实 已 经 把 道 和 术 全 部 讲 清 楚 了, 就 看 你 是 否

More information

《毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论》教学大纲

《毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论》教学大纲 广 西 师 范 大 学 漓 江 学 院 毛 泽 东 思 想 和 中 国 特 色 社 会 主 义 理 论 体 系 概 论 教 学 大 纲 课 程 中 文 名 称 : 毛 泽 东 思 想 和 中 国 特 色 社 会 主 义 理 论 体 系 概 论 课 程 英 文 名 称 :General Introduction to Mao Zedong Thought & Socialist Theory With

More information

Microsoft Word - acd6ca57-9ac a3c0-1c73597ce196_in_for_PDF_printing.doc

Microsoft Word - acd6ca57-9ac a3c0-1c73597ce196_in_for_PDF_printing.doc 联 合 国 A/CONF.222/3 第 十 三 届 联 合 国 预 防 犯 罪 和 刑 事 司 法 大 会 Distr.: General 14 January 2015 Chinese Original: English 2015 年 4 月 12 日 至 19 日, 多 哈 临 时 议 程 项 目 3 在 实 施 预 防 犯 罪 和 刑 事 司 法 综 合 政 策 和 战 略 以 促 进 国

More information

1 1 15 2200 1 2 2 6 8 9 14-22 9 30-35 11 1-13 13 15 3 4 1 22 1 33 8 11 29 30 600 591 588 570 569 1 14-216 10 13 20-21 1 4 2 1-6 3 4 716 7-8 19 1-6 1 425 5 8-13 17 18 5 1-7 16 9-16 17 1-6 1 4 8 10 3-15

More information

记 忆 149 期 目 录 专 稿 냗 샚 剥 洋 葱 现 象 1966 年 陕 西 省 文 革 运 动 的 初 起 及 背 景 랶쫀쳎 关 于 女 附 中 十 七 年 大 事 记 章 彬 杰 抄 本 的 说 明 评 论 늻 욽 林 彪 的 四 大 经 典 马 屁 评 析 ( 一 ) 口 述 샮뒺맢

记 忆 149 期 目 录 专 稿 냗 샚 剥 洋 葱 现 象 1966 年 陕 西 省 文 革 运 动 的 初 起 及 背 景 랶쫀쳎 关 于 女 附 中 十 七 年 大 事 记 章 彬 杰 抄 本 的 说 明 评 论 늻 욽 林 彪 的 四 大 经 典 马 屁 评 析 ( 一 ) 口 述 샮뒺맢 记 忆 149 期 目 录 专 稿 냗 샚 剥 洋 葱 现 象 1966 年 陕 西 省 文 革 运 动 的 初 起 及 背 景 랶쫀쳎 关 于 女 附 中 十 七 年 大 事 记 章 彬 杰 抄 本 的 说 明 评 论 늻 욽 林 彪 的 四 大 经 典 马 屁 评 析 ( 一 ) 口 述 샮뒺맢뿚쫶/컄뺸킴 回 忆 周 总 理 五 九 接 见 大 饥 荒 陆 凌 一 九 六 零 年 ( 四 )

More information

Ctpu

Ctpu 国 际 海 底 管 理 局 ISBA/18/FC/2/Rev.1 财 务 委 员 会 Distr.: General 18 June 2012 Chinese Original: English 第 十 八 届 会 议 2012 年 7 月 16 日 至 27 日 牙 买 加 金 斯 敦 关 于 签 署 国 际 公 务 员 制 度 委 员 会 规 约 所 涉 经 费 问 题 秘 书 长 的 报 告

More information

中文古诗词杂志 第四卷 第三期 2013年3月

中文古诗词杂志 第四卷 第三期 2013年3月 ISSN 1920-3233 (online) Journal of Classical Chinese Poems 中 文 古 诗 词 杂 志 Volume 4 Issue 3 March 2013 第 四 卷 第 三 期 2013 年 3 月 点 绛 唇 春 情 叶 丹 枫 寒 春 日 厌 厌, 游 蜂 无 赖 东 风 下 月 明 景 暇, 市 井 灯 如 画 漫 忆 当 年, 醉 酒 欢 歌

More information

2015-4.FIT)

2015-4.FIT) 内 部 刊 物 月 刊 2015 年 第 4 期 叶 中 国 水 利 学 会 通 讯 曳 编 辑 部 编 2015 年 4 月 30 日 目 录 水 利 要 事 财 政 部 印 发 叶 关 于 进 一 步 加 快 水 利 建 设 项 目 财 政 投 资 评 审 工 作 的 通 知 曳 水 利 部 党 组 印 发 叶 关 于 进 一 步 加 强 部 属 单 位 纪 检 监 察 组 织 建 设 的 意

More information

1994-2008 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

1994-2008 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. 1994-2008 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net 1994-2008 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

More information

主要内容

主要内容 CPA RCMP Chinese Pharmaceutical Association Research Center for Medicinal Policy No.20 Jul 20,2012 中 国 药 学 会 医 药 政 策 研 究 中 心 行 业 热 点 评 析 总 第 20 期 2012 年 7 月 20 日 医 院 药 师 面 临 选 择 林 秀 珍 7 月 1 日 起, 北 京 友

More information

圖 9 黑 端 豹 斑 蛺 蝶 雌 蝶 圖 10 具 有 毒 性 而 成 為 其 他 物 種 模 仿 對 象 的 樺 斑 蝶 真 相 九 蝴 蝶 是 害 蟲 蝴 蝶 在 大 家 的 心 目 中 是 美 麗 的 象 徵, 一 旦 取 食 的 寄 主 植 物 與 人 類 攝 取 的 植 物 重 疊, 蝴

圖 9 黑 端 豹 斑 蛺 蝶 雌 蝶 圖 10 具 有 毒 性 而 成 為 其 他 物 種 模 仿 對 象 的 樺 斑 蝶 真 相 九 蝴 蝶 是 害 蟲 蝴 蝶 在 大 家 的 心 目 中 是 美 麗 的 象 徵, 一 旦 取 食 的 寄 主 植 物 與 人 類 攝 取 的 植 物 重 疊, 蝴 清 流 月 刊 中 華 民 國 九 十 九 年 十 二 十 二 月 號 論 述 大 陸 現 況 法 令 天 地 資 通 安 全 科 技 新 知 健 康 生 活 生 態 保 育 文 與 藝 傳 播 溝 通 新 視 野 其 他 蝴 蝶 在 大 家 的 心 目 中 是 美 麗 的 象 徵, 但 是 珠 光 鳳 蝶 在 達 悟 族 人 眼 中 卻 是 惡 靈 的 靈 魂 化 身 認 清 蝴 蝶 真 面 目

More information

香港政府華員會章程

香港政府華員會章程 香 港 政 府 華 員 會 Hong Kong Chinese Civil Servants Association 章 程 Constitution 第 10 次 修 訂 本 (2016 年 1 月 21 日 ) 香 港 政 府 華 員 會 章 程 目 錄 第 1 條 會 名 及 會 所 1 1.1 本 會 會 名 1.2 會 所 地 址 第 2 條 本 會 的 使 命 宗 旨 和 目 標 1 2.1

More information

山居筆記

山居筆記 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 Some Observations On The Aesthetics of Primitive Chinese Theatre Assian

More information

Microsoft Word - fad55345-46e2-49f6-9fd7-3652d450cbdd_in_for_PDF_printing.doc

Microsoft Word - fad55345-46e2-49f6-9fd7-3652d450cbdd_in_for_PDF_printing.doc 联 合 国 E/CN.15/2014/18 经 济 及 社 会 理 事 会 Distr.: General 7 March 2014 Chinese Original: English 预 防 犯 罪 和 刑 事 司 法 委 员 会 第 二 十 三 届 会 议 2014 年 5 月 12 日 至 16 日, 维 也 纳 临 时 议 程 * 项 目 5(e) 统 一 并 协 调 联 合 国 毒 品 和

More information

<4D F736F F D20B6BED2A9D2E0BFC9CEAAC1BCD2A92E646F63>

<4D F736F F D20B6BED2A9D2E0BFC9CEAAC1BCD2A92E646F63> 毒 药 亦 可 为 良 药 关 键 词 : 砒 霜 毒 药 砷 正 确 用 途 ------- 浅 谈 砒 霜 的 毒 性 与 药 性 摘 要 : 前 不 久, 在 许 多 网 站 上 都 看 到 揭 密 光 绪 帝 真 正 死 因 的 文 章, 觉 得 有 点 兴 趣 便 点 开 来 看 其 实 早 前 就 断 断 续 续 的 听 说 或 看 到 光 绪 帝 是 被 毒 死 的 相 关 报 道 或

More information

Microsoft Word - cb67afee-1e10-4d12-9b79-819787996d4a_in_for_PDF_printing.docx

Microsoft Word - cb67afee-1e10-4d12-9b79-819787996d4a_in_for_PDF_printing.docx 联 合 国 CAC/COSP/IRG/2016/4 联 合 国 反 腐 败 公 约 缔 约 国 会 议 Distr.: General 15 March 2016 Chinese Original: English 实 施 情 况 审 议 组 第 七 届 会 议 2016 年 6 月 20 日 至 24 日, 维 也 纳 联 合 国 反 腐 败 公 约 第 二 章 ( 预 防 措 施 ) 和 第 五

More information

沈志亮抗葡事件評述

沈志亮抗葡事件評述 沈 志 亮 抗 葡 事 迹 評 述 黃 鴻 釗 沈 志 亮 是 珠 海 近 代 歷 史 上 的 傑 出 人 物, 他 在 家 國 危 難 時 刻, 勇 敢 地 站 出 來 反 抗 澳 葡 殖 民 暴 行, 創 造 了 非 凡 的 英 雄 業 績 在 香 山 人 民 中 產 生 過 巨 大 的 影 響 但 是 近 來 很 少 有 人 提 及 其 人 其 事, 仿 佛 已 被 人 淡 忘 了 本 文 擬

More information

Microsoft Word - article 15, cui yonghua, pp.161-165.doc

Microsoft Word - article 15, cui yonghua, pp.161-165.doc Canadian TCSL Association 加 拿 大 中 文 教 学 学 会 The 6 th Canada-China TCSL Conference Collection of Papers 崔 永 华 教 授, 中 国 北 京 语 言 大 学 出 版 社 15. 汉 语 学 习 辅 助 物 编 写 理 论 与 实 践 汉 摘 语 要 学 : 习 本 Theory 辅 文 助 拟 读

More information

Microsoft Word - K C-RC-COP-5-18.doc

Microsoft Word - K C-RC-COP-5-18.doc 联 合 国 RC UNEP/FAO/RC/COP.5/18 联 合 国 环 境 规 划 署 Distr. General 18 March 2011 Chinese Original: English 联 合 国 粮 食 及 农 业 组 织 关 于 在 国 际 贸 易 中 对 某 些 危 险 化 学 品 和 农 药 采 用 事 先 知 情 同 意 程 序 的 鹿 特 丹 公 约 缔 约 方 大 会

More information

二 一 导 言 1. 在 为 解 决 21 世 纪 可 持 续 发 展 的 一 些 重 大 问 题 提 供 指 引 方 面, 科 学 的 作 用 十 分 关 键 科 学 对 联 合 国 环 境 规 划 署 履 行 其 职 责 起 到 中 心 作 用, 这 些 职 责 包 括 不 断 对 环 境 进

二 一 导 言 1. 在 为 解 决 21 世 纪 可 持 续 发 展 的 一 些 重 大 问 题 提 供 指 引 方 面, 科 学 的 作 用 十 分 关 键 科 学 对 联 合 国 环 境 规 划 署 履 行 其 职 责 起 到 中 心 作 用, 这 些 职 责 包 括 不 断 对 环 境 进 联 合 国 联 合 国 环 境 规 划 署 联 合 国 环 境 大 会 EP UNEP/EA.2/3 Distr.: General 3 March 2016 Chinese Original: English 联 合 国 环 境 规 划 署 联 合 国 环 境 大 会 第 二 届 会 议 2016 年 5 月 23 日 至 27 日, 内 罗 毕 * 临 时 议 程 项 目 4(b) 国 际 环

More information

Tiananmen Archives: Chinese Language Newspaper Articles Box 9 of Box 9. Chinese Language Newspaper Clippings Newspaper Title Date Article Title China

Tiananmen Archives: Chinese Language Newspaper Articles Box 9 of Box 9. Chinese Language Newspaper Clippings Newspaper Title Date Article Title China Box 9. Chinese Language Newspaper Clippings Newspaper Title Date Article Title China 5/9/1989 - etc. 5/26/1989 etc. 5/30/1989 etc. 6/2/1989 Etc. 5/15/1989 etc. 5/18/1989 etc. 5/20/1989 etc. 5/25/1989 etc.

More information

三、由傳統到現代的語文教育背景

三、由傳統到現代的語文教育背景 通 經 致 用 : 第 二 屆 中 華 經 學 國 際 學 術 研 討 會 論 文 集 香 港 中 國 語 文 教 育 的 發 展 姚 素 珍 香 港 公 開 大 學 教 育 及 語 文 學 院 講 師 摘 要 香 港 中 國 語 文 教 育 的 發 展 與 文 化 發 展 一 樣, 具 有 從 傳 統 走 向 現 代 化 科 學 化 的 特 色 研 究 香 港 的 中 國 語 文 教 育, 可 以

More information

福建医科大学关于报送

福建医科大学关于报送 福 建 医 科 大 学 2015 年 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 福 建 医 科 大 学 2016 年 1 月 目 录 前 言... 2 第 一 部 分 毕 业 生 基 本 情 况...5 一 毕 业 生 规 模 和 结 构...5 二 就 业 基 本 情 况...7 第 二 部 分 就 业 质 量 分 析...15 一 就 业 满 意 度...15 二 专 业 相 关 度...16

More information

Ctpu

Ctpu 联 合 国 A/68/305 大 会 Distr.: General 9 August 2013 Chinese Original: English 第 六 十 八 届 会 议 * 临 时 议 程 项 目 48 协 助 地 雷 行 动 一. 导 言 协 助 地 雷 行 动 秘 书 长 的 报 告 1. 本 报 告 是 根 据 大 会 第 66/69 号 决 议 提 交 的, 所 涵 盖 期 间 为

More information

untitled

untitled 联 合 国 禁 止 酷 刑 和 其 他 残 忍 不 人 道 或 有 辱 人 格 的 待 遇 或 处 罚 公 约 CAT/C/CHN/CO/4/Add.2 Distr.: General 18 December 2009 Original: Chinese 禁 止 酷 刑 委 员 会 审 议 缔 约 国 根 据 公 约 第 19 条 提 交 的 报 告 中 华 人 民 共 和 国 政 府 * 对 禁

More information