BB.3

Size: px
Start display at page:

Download "BB.3"

Transcription

1 I IURNA L S AN S ï EK VOA ó N m 8 ç 园 叫团团回国 J m l ll m i h M t m t ik i E v l i P g l l A i r L i m b h - T k l ik d i K t T m g i d T r p tc P g r h P r r m P r S t d i T g r T r h d p p r b h K l i c h T b h P d C t A k d m i T k i k d K c c 1t p c c r b g Sr i M v it P t m R d i X * W > it rm r M h m i r T i y b h m j 1 y p t 1l g i Nt hr ï N F t m r w 1 d B d r dd l d i i p d M d i - P t c i P g h i l H B 1 11 Y li Rt &t i Wì g \ < m z d g C U D g T 1 ï A A O l h M ik m h E d ñ t A k r T m i g i D Li Si t i H E k 1 g i D r 11 B c T m i d q St d i Pr p c k t i f i t m V i Pm A m h E k P t r i G gg K c h t l t m i p d Sk l L b r t r i m T c m Z i D r h T i gk t K r w t m ir RM ir d i K t G r t l li í K d r A m L i l t d A m L i l t p d T h d T c m p «A l i i SAINSTEK T c g g S t i p B p d S i t m T g L i t r ik G r t ï V l 6 Scd by CmScr

2 S i t k V l 6 N 6 T h P EN G A R U H P R O G R A M PR A ST U D I T A R U N A T ER H A D A P PERU BA H A N K EL I N C A H A N T U B U H p A D A C A L O N T A R U N A A K A D E M I T EK N I K D A N K ESEL A M A T A N PEN E R B A N G A N M A K A SSA R Sr i M 1 i t P t d v M N c hr w i N J K r h i r T iy b 2 I l h m h w w w i r Fi t mwt i B d r d d i 6 i l ll. F l i t p m t M y r Bq ó t k t F k l t I l m ï 1m j r 3 B i l g i F k l f B i ki m i F B gi B g i g i l it y A M v Fr A b t r M tm t i k & c m K h t d K 1 h r g t 1 U i v r ìt. PJ ; k r dd i M k r N gr i M B k l t K d kt r F k l B l lm 6 il m U ìv r it N g r i G r Z p t l l g i j y 5 c i t i m t dy S f t y M k r T h kr m t h pp r c h t p r f m 1 S m p l i g i w r im t r ly z d i d m i c r g i l i t y b y 6 3% lt c c l h w d i t h i m t f ï c t c w it h l f t r t h im p l m d t h t t h r P 2 St f k ct t ti t t i K y w r p hy i c l A b t r k d A v k r f E g i r i g t h c m d p ATKP b r v t i l t dy i d t p p i g t t r t r t l y i b y p ir d t t t i f d t r lt d m t h g i l it y f t h b dy h w c lly d t h t th r t c t t (p ) f t h P r St d y P r g r J p l D t w r rm f P 2 ST S i g i f i c t t h i c r d g i l i t y f t h b dy t h p r p c t i v E g i r i g d y i p r p c t iv i t i f p r c d t St d i t h d c t d t t t h l t r t i v i T h d d t h t t h im p l m H i f H d d i M k r r d m y w c p l i g t c h iq by t k i g t ti t ic d i t r i b t d t h w i lc x r i tt N g r i M U iv d t A h r r c g i l it y x m d g T h c r iv r d t r m i t h f t h b d y t h p r p c t iv k l g i F k 1t K d k t r T h i t Kt l l g U iv c dt It giv d t A c d m y w f c t f i t i S f t y M k r d P r St d y P r g r m c d t g i l it y f b dy phy ic l f it x r c i P l i t i i i b r t j t k m St d i T r t r h d p k l i c h t b h p d Scd by CmScr g t h i p g r h PT g r 1 P r c t t r A k d m i T k i k

3 D K l m t P r b g M k r p l it i i i d i l k k d i k m p A T K P M k r M t d y g d i g k d t m p l i t i i i d l h b r v i ] d g p d k t t d i p r p k t i ( d g m l k k P m r i k k li c h d g id t pp i g t t r p g m b i l m p l m g g k t k ik r d m m p l i g d g m g m b i l m p l j h D t d i l i i d g m g g k l i i t t i t ik m l l i j i t b r p g b i l d t b rd i t r i b i r m l d g lt m t ifi y d l h j i w i l c x H i l p l it i m j k k b h w k l i c h m i g k t b r 6 3% t l h p l k P2 ST H i l j i k m k m j k k b h w t r d p t p g r h P2 ST t r h d p k l i c h t b h (p ) D i im p l k b h w p l k Pr gr m P r St d i T r m m b r ik p g r h t r h d p p i g k t k l i c h t b h p d c t T r A k d m i T k ik d K l m t P r b g M k r K t K c i P r g r m P r St d i T r k li c h t b h k b g r f i i k l t ih fì i k P E N D A H U L U A N A k d m i T k i k d K l m t P r b g ( A T K P ) M k r d l h p r g r t i gg i k di y g m m p y i t g m l k k p d id ik p r f i l Pr gr m D i p l m d i b i d g k h li t k ik p r b g d k l m t p r b g A l m i A k d m i T k i k d K l m t P r b g M k r d l h b g i d r i d i k r j g l b l d g t i g k t k m p t i y g t i g g i m k d i h r p k m m i lik i p r f r m y g g g l b ik c r f i ik m p p r f r m k d m ik U t k m w j d k h r p t r b t l h t h l y g d p t d i l k k d m r p k h l y g t r p t i g y it d g m m i l ik i k b g r f 1 ik y g p ti m l D i A T K P di r i t r d p t t p r g r m r i t i y g d i b t P r gr m P r St d i T r (P2 ST ) d g k g i t y g b r b t k l t i h fì i k b r p 1 h r g p g i 1 m m it y g t r d i r i t () St r t c h i g l m 5 I O m it (b) l r i (c ) P h p k l i ; l t i h b r i b r b r i l m 3 j m 4 5 m i t p d m i g g p r t m P2 ST d l h r g r l m 9 0 m it p d b b r p p l it i t t g k t i v it d l t ih f i ik d it m k d y h b g t r k t i v it f i i k d g p r f r m k d m i k p d i w P l i ti y g d i l k k d i U iv r it S h l g r k Sw d i m y im p l k b h w t r d p t h b g y g j l t r k b g r f l ik y g b ik d g h i l t I Q y g b ik p l H i l y g t r b t t r t m p d p m ik ir l g ik l d p m h m v r b l N i l (2 00 9) m g t k b h w m j d i b g r r t i y m m i l ik i k p it j t g d p r b ik p r y g 2 Scd by CmScr

4 h B\ ik» c h i : t RB1 1ï 1 1b c r ik 1t k «i g c y g c k p t k t k p l it i y g d i l k k l h h l l r H m c y i l pmk b h w k b g r m k m g h i l k i w y g 1 b ih»i h l 1l I c h ilt bb1htlit1d B1 1 c hih c r cl h i g g m i g k tk p r t i k d m i k D m ik i Pt 1i p c ï 1 l it i 11 y t i g d i lt1k k B1t 1 lc l1 i g h (2 0 12) m y i m p lk b h w k t i v it f i i k h c r k r l ï r i p Hi. i l 1t 1k m c i g k tk t 1 p r f r m k d m ik p d k S m Bl r i ( ) 1 c Ic l ï 1» k h l 1w B c r g m m p h p d id i k k l h k I l mi p c m b h r1 iw y t l hi d p y y i 1 g bc r k it d g k t i v it fi ik & p t p c r r y i rk il K i l p t r ic k ( I 9 1 ) d l m m r j ( ) m g t k b h w p y k it k d c w HHH d B1p l d i m lt r i» c l m 1 h t h d i k l h t d i p r k l i h O l h k r it S l mj wMk b h w M k h k c h t l h r g d i h g k g k 1 \ p H B1t l1r l BBh p c i g k l kcbt r gm fi ik y g b r p g r h l g g t r h d p p m d k R + kl «i v h H k d c mó K l i r rc h r r p k r 1 k m p p t i g d r i k b g r f i ik y g m t d ih t hk l h» c t i t 1p m «i g r m m p m l k k k t i v it c r f i i d p r d k l i l; ht 1ik» w : 1k t bc k (! j m p bc r l h r g M r t K ir k d l l G r b r d J h ( ) k c li c i 1h t 1 d l h k m m p t k m g b h r h d p i i t b h l h BrB i Br h g i B1 y t 1 c r c p t d t p t D g d r i i l h m k i w A K P d i p t 1 d g p 15r l t k m i g k t k k b g r t b h y t k m m p r l h p r f r m H i k d k d c k y g M k 1BA 1 BA N D A N M ET O D E 1. k Nl d R c g 1' l l t i T m p t p c c l i t i bc r d d i k m p A k d m i T k ik d K l m t P r b g M k r y g b m d d i K b p t M r S l w i S l t P l it i i i m r p k p c l i t i br vi l d c g p d k t t d i p r p kt if y it d g m g k r k c li c h t b h w b 1 m d d h P2 S T p p 1 «i «1 11m p c 1 POPUl i d l h m c t t r A k d m i T k ik d K l m t P r b g U1 M k r y g m g ik t i P2ST S m p l b y k 74 r g y g d i p il ih c r t k ik r d m m p l i g d g m g m bi l m p l j h y g t l h m m h i k r it c r i i k l i y it r p d m d t g i i f r m d c t r p d m y c lc ik m k r t i w l m 3 b l d t r g k t i t r ] 5 25 [ h ; k r it r i k k l i y it r p d t id k b r d di t m p t p d t p l it i 3 Scd by CmScr

5 d i l k k B1 t pd t id k b c r d i t k m l k k p m r i k d r p d *i k it P d B1 w k 1 p m c r i k : k r i t r i dmpt y it r p d t i m g ik t i l h l P c m r ik B111 b ik it t 1 p r l t l m 1 p t 1T1 p k d d y Mt d P c g m l t l D» t» P c g 1 p t l l i 1 t l t r l i i k k d g m l k k p m r ik t i g k t k l i c h d g Yj t l A? c p p i x r. V1 P c m r ik m l d i l k k b ] m p 1 k p 2 ST y g k l i g d i l k k p g 1 b i l11 d t d g m gg k k i r d t 1 h it ci t p t 1 t d i m h i l 3 h l Bi k m d i t l h p l k P2 ST A l i i D t D t y g d id p B1t k *B d i l h d g m gg k l i i t ti t i k m g g k SPSS f r W i d w 17 0 U t k m i l i p i g k t k c p t d k l i c h t b h b l m d t l h p l k P2 ST d i g k l i i b iv r i t j i m r g i l h m g i t ( S p i y d i ) U t k m i l i p g r h P2 ST t r h d p k c p t d k l i c h t b h ' d i g k l i i b i v r i t j i t b r p g " d g l t m t i fd y Y j i w i l c x ' b i l d t t id k h r d i t r ib i r m l H A S 1L G m b r U m m S b y k P l i t i T b l 2 m j k k b h w d r i 74 t r y g m j di b y k p l it i w m m i l ik i r t g m r t r t h i t k i k l h d i p r g r t i gg i D t JM T m m b r ik g m b r b h w i l i m d i I M T b i k b l m m p d h P2 ST t r d p t p d k r it r i l N i l i m i i m m IM T b ik b l m m p t l h P2 ST t t p b r d p d r t g d r w i g ht r t i l i m k im m m g l m i p r b h d D k r it r i b i t h l m P2 ST m j d i k r it r i v r w i g ht t l h P2 ST N i l i k l i c h m g l m i p i g k t y g b l m P2 ST m i im l y h y m m p m l k k 2 1 k l i t pp i g m j d i 24 k l i t pp i g t l h p l k P2 ST B i l di l ih t b r d r k k r it r i k l i c h m k t m p k b h w k r it D b ik k t h y t r d ir i d r i 20 r g (2 7% ) D t l h P2ST il i i i m i g k t c k p i g if ik m j d i 3 3 r g (44 6 % ) K 1ï c h T b h S b l m d S t l h P2 ST p m r ik k li c h t b h m gg k i d t pp i g t l r d 1 g i m j d i 6 k r i t r i y it m p r b ik k li b ik c k p k r g d k r g k l i G m b r h i ï l k li c h p d t r A T K P M k r b l m d t l h P2ST b rd r k k r it r i t t r b t d it 1 p i lk p d l b l 4 4 Scd by CmScr

6 S r k m i Bl g r t i g k t k b l 1g r im lì ik & \d t B A 1K m g ik t i p r i i p p r i i p 1 t i h y g t c l g t l it c t t\ p k B\ p M k # r \ BB\ ïm t l ik \ t Bt \ B1k D A F T A R PU ST A K A A b r g t C r d i v c l r lì t i x c i B1\ t l w it h c g i t i i! l l \ t h l lth \ \ LI P r c d i g L t h N Bh M \ ti By q b i m. N W h (h t t p :/ / w w w SCi cdbi l y c m / r lt Bl / / l 2/ i i 11m t l i t i k w 7 J r i ) A m r i c H r t A c i t i St d t ' p h y ic B1l tì t B\ ç i t c t l w it h c B\dc \ i c c h i v m t r g t l i z d p h y ic l c t iv it r y L i t 9 1 T Bi1 v ( l i c ) (h tt p :// w w w c i c d i l y c m / r l / 20 10/ 03/ l l g 1522 h i t tl i k v x 7 J r i ) B l m f i ld J t l ECt i v S p d d A g i lity C d it i i g M c th \ ì t l l g v tb r R d m I t r m it t t D y m ic T y p S p r t J St mgt l 1 ( t ) ï t R t \ 2 1 B m p T O d H f r G G P r i d i z t i T h r y d Mt hdl / t > m i i g Fi f t h d it i H m k i t ic U SA F r r i g V A d S t J C S p r t S p c i f ic S p d A g i l it y T r d Q ic Pr g r m I : B r w L E F r r i g V A A d S t J C ( d ) I T t Bi 1ti 1Bg Ii w S p d. 4 g i l i 1y d g i c k H m k i t i c U it d St t F x E L B w r R W d F M L T h Ph y i l g ic l B i f Ph y ic l Ed c t i d A t h l t i c E d i i 4 S d r C l l g P b l i h i g N w Y r k F x S I H l P h y i B gy Ed i i 8 T h M c G r w H i l l C m p i m i E h k F r m W H P k Wt r 0t C t T f i w Pr i L A l t Gmbt t V H w t D v l p S p r t S p c if ic S p d SX ) r 1 C m «h 19 G g W F B k r F i i t g i K d k t r Ed i i 22 EG C J k r t G r C J P f 1y i l g Yc t T t F r E l i t A l ht t H m k i t ic B t k l! T r A t r l i S l t G y t A C d H l l J E B k Aj r F i i t g i K t l k1 r Ed i i 1 1 E GC J k r t H lm C C l t r H l t h d i l l ( I t m 1 c ti T r H L1Br h Pr t i B ) W r i g ht PSG L d k t r ti Si t m r f m t r ik ( l i ) (h w w w c r iä c m l d - F I IO T O T di k 12 A p r il 20 12) 9 Scd by CmScr

Undangan Finalis

Undangan Finalis & 1 P E M E R I N T A H P R O V I N S I J A W A T E N G A H D 1N A S p E N D I D 1K A N Jl Pe A1d N o 134 Se r r c l p 35 1530 1 F x (024) 352 00 7 ] Se r A u s t u s 20 15 No o r : o o s Ke / 0 5 \ 2

More information

opinia i raport sa

opinia i raport sa W a k e p a rk S p ó 1k a A k c yin a o p in ia i r a p o r t z b a d a n ia s p r a w o z d a n ia fi n a n s o w e g o z a 2 0 14 r o k G r u p a A u d y t S p z o o : ; i l l a a u d y t t e l 0 7 1

More information

30 學 術 論 文 10 1980 3 4 二 復 旦 內 部 圍 繞 鬥 爭 目 標 的 紛 爭 1966 6 1 5 6 4 6 10 7 14 8 16 18 9 19 bk bl bm bn

30 學 術 論 文 10 1980 3 4 二 復 旦 內 部 圍 繞 鬥 爭 目 標 的 紛 爭 1966 6 1 5 6 4 6 10 7 14 8 16 18 9 19 bk bl bm bn 學 術 論 文 文 革 初 期 復 旦 大 學 的 樊 建 政 董 國 強 摘 要 :1966 年 10 月 以 後 復 旦 大 學 校 園 內 圍 繞 黑 材 料 問 題 的 公 開 衝 突, 根 源 於 6 月 以 來 復 旦 師 生 間 圍 繞 本 校 如 何 開 展 文 革 運 動 所 出 現 的 紛 爭 與 對 立 一 些 激 進 師 生 貼 出 批 評 黨 委 的 大 字 報 ; 而 校

More information

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

More information

é SI 12g C = 6 12 = 1 H2( g) + O2( g) H2O( l) + 286kJ ( 1) 2 1 1 H 2( g) + O2( g) H2O( l) H = 286kJ mol ( 2) 2 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) 34kJ 2 1 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) H = + 34kJ mol 2 1 N

More information

五花八门宝典(一).doc

五花八门宝典(一).doc BBS...5... 11...23...26...31...46...49...54...55...57...59...62... 110... 114... 126... 132... 149 I "108" 1 2 3 4 BBS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 M ( ) Kg S ( ) A ( ) K (

More information

zt

zt " # $ % & ( ) " * " ) " % & + ( &, -. % & ( & # $ ( + - " " #$ %%&&& " ()( * %&+# %, %- % #&&# + % #&&# + %./01 ( 2 )&--+ 2 ) 2 -, 3#$4 "#$%& (#)"* # +,-- (#&. / " "#$%& (#)"* # 01&+%$"&2 (#&. / 33 33

More information

( CIP).:,3.7 ISBN TB CIP (3) ( ) ISBN O78 : 3.

( CIP).:,3.7 ISBN TB CIP (3) ( ) ISBN O78 : 3. ( CIP).:,3.7 ISBN 7 568 383 3.......... TB CIP (3) 334 3 37 ( ) 64536 www.hdlgpress.com.c 7879 6 9.75 479 3 7 3 7 45 ISBN 7 568 383 3O78 : 3. 995,.,.,.,. :,,,,.. :,,,,,,.,,,,.,,. ,,.,,,.,,,.,,,,.,.,,,

More information

c pm

c pm 大 饑 荒 中 的 糧 食 食 用 增 量 法 與 代 食 品 高 華 從 1960 年 起 的 兩 年 多 時 間 ), 在 中 國 廣 大 地 區 先 後 開 展 了 兩 場 與 糧 食 問 題 有 關 的 群 眾 運 動 : 糧 食 食 用 增 量 法 和 代 食 品 宣 傳 推 廣 運 動 前 者 是 在 大 饑 荒 已 經 蔓 延, 當 政 者 仍 確 信 糧 食 大 豐 收, 由 地 方

More information

1 2 9

1 2 9 8 1 2 9 3 4 10 11 5 6 12 13 7 14 8 9 bk bl bm 15 bn bo 16 bp bq br bs bt 17 ck cl cm cn 18 19 co cp 20 21 cq cr 22 23 cs ct 24 dk 25 dl 26 dm dn do dp dq 27 dr ds dt ek 28 el em 29 en eo ep eq er 30 es

More information

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

More information

恶 意 网 站 图 谱 世 界 上 最 危 险 的 域 名 由 : 芭 芭 拉 凯, 国 际 信 息 系 统 安 全 认 证 协 会 信 息 系 统 安 全 认 证 专 业 人 员, 安 全 设 计 集 团 保 拉 格 雷 夫,McAfee Labs 研 究 中 心 主 任 目 录 简 介 3 主

恶 意 网 站 图 谱 世 界 上 最 危 险 的 域 名 由 : 芭 芭 拉 凯, 国 际 信 息 系 统 安 全 认 证 协 会 信 息 系 统 安 全 认 证 专 业 人 员, 安 全 设 计 集 团 保 拉 格 雷 夫,McAfee Labs 研 究 中 心 主 任 目 录 简 介 3 主 恶 意 网 站 图 谱 世 界 上 最 危 险 的 域 名 恶 意 网 站 图 谱 1 恶 意 网 站 图 谱 世 界 上 最 危 险 的 域 名 由 : 芭 芭 拉 凯, 国 际 信 息 系 统 安 全 认 证 协 会 信 息 系 统 安 全 认 证 专 业 人 员, 安 全 设 计 集 团 保 拉 格 雷 夫,McAfee Labs 研 究 中 心 主 任 目 录 简 介 3 主 要 发 现 :

More information

E170C2.PDF

E170C2.PDF IQ E170C2 2002.3. Rotork Rotork * ( ) * * RotorkIQ - IQ * * PC IQ Insight / Rotork * - Rotork IQ www.rotork.com 5 10 5.1 11 1 2 5.2 11 2 3 5.3 11 3 IQ 3 5.4 11 3.1 3 5.5 IQM12 3.2 3 5.6 IQML12 3.3 4 5.7

More information

有 论 > 签 嘉 除 可 > 本 > 允 独 创 性 声 明 位 论 文 题 目 旧 後 一 fa 本 人 声 明 所 呈 交 的 位 论 文 本 人 导 师 指 导 下 进 行 的 研 究 工 作 及 取 得 的 研 究 成 果 据 我 所 知 了 文 中 特 别 加 以 标 注 和 致 谢 的

有 论 > 签 嘉 除 可 > 本 > 允 独 创 性 声 明 位 论 文 题 目 旧 後 一 fa 本 人 声 明 所 呈 交 的 位 论 文 本 人 导 师 指 导 下 进 行 的 研 究 工 作 及 取 得 的 研 究 成 果 据 我 所 知 了 文 中 特 别 加 以 标 注 和 致 谢 的 张 单 位 代 码 1 0 6 3 5 号 0 1 2 0 0 8 4 0 1 0 0 0 2 4 8 博 士 位 论 文 散 居 族 校 育 的 隐 性 力 研 究 - 基 于 花 埠 圈 村 族 校 育 的 田 野 考 察 论 文 作 者 指 导 师 杨 科 专 业 研 究 方 向 宏 昌 勇 授 育 原 理 育 社 会 提 交 论 文 日 期 2 0 1 2 年 4 月 1 0 日 论 文 答

More information

! "# $! ""# %& %! ($)& ($*$ + "# &*, ""# & &! ) *! $ "#! (- ((! %-,- %- $- %

! # $! # %& %! ($)& ($*$ + # &*, # & &! ) *! $ #! (- ((! %-,- %- $- % !""# $$!% & ()*+,-. )/ (0-,12* 3,2404*45 )/ 67*8-40), 9)80-. 9805,85 :); & & & & & & & &?" & @ & $ A$ B $ #!""# " B """$ B "C & & $ #" $#%! $ " E F+-84085!!""# B "# B!$ $# C

More information

s p o r t o w e j n a w i e r z c h n i s y n t e t y c z n, e jp o l i u r e t a n o w e j z o o n e j z n a s t p u j c e j k o n s t r u k c j i a

s p o r t o w e j n a w i e r z c h n i s y n t e t y c z n, e jp o l i u r e t a n o w e j z o o n e j z n a s t p u j c e j k o n s t r u k c j i a G d y n i a B u d o w a b o i s k a w i e l o f u n k c y j n e g o o n a w i e r z c h n i p o l i u r e t a n o w e j p r z y Z e s p o l e S z k H o t e l a r s k o- G a s t r o n o m i c z n y c h

More information

( ) : x HTL SC1401K 13 1979 A 1 3 4 6 7 9 10 12 31.870 53.272 21.351 43.786 7.78 5.29 5.50 5.01 8.16 7.94 0.90 0.61 0.91 0.58 0.95 0.92 0.68 0.46 0.72 0.44 0.71 0.69 1.13 0.77 1.40 0.69 1.18

More information

1 3 5657 1960 91 106 Karl HassertDie St(dte Geographisch BetrachtetLeipzig. R.BlanchardGrenobleétudedeGeographieUrbainePrais1911. TaglorT.G.Urban Geography1946New YorkE.P.Dutton. 2 1 48 46 ä 111 486

More information

c134-1202038.pm

c134-1202038.pm 蘇 區 小 學 課 本 中 的 規 訓 和 動 員 張 凱 峰 中 共 要 想 最 大 限 度 地 動 用 農 村 的 人 力 物 力 資 源, 以 滿 足 反 圍 剿 作 戰 的 要 求, 就 要 對 農 民 進 行 革 命 動 員, 並 對 原 生 態 的 農 民 加 以 規 訓 普 遍 的 小 學 教 育 可 以 幫 助 蘇 維 埃 政 權 實 現 這 個 關 乎 命 運 安 危 的 任 務

More information

!! "#$%&#%$ ((%)) *++*

!! #$%&#%$ ((%)) *++* ! !! "#$%&#%$ ((%)) *++* !! "#$%&#%$ "#$%&#%$ ())%** +,,+! +,,-. !!!!!!!!!!! "# "!!!!!!!!!!!!! "# "# "!!!!!!!!!!!!! "# "# $!!!!!!!!!!! "# "# %!!!!!!!!!!!!! "# $!!!!!!!!!!! "# $# "!!!!!!!!!!!! "# $# $!!!!!!!!!!!!!

More information

99710b45zw.PDF

99710b45zw.PDF 1 2 1 4 C && Zn H H H H H Cl H O H N H H H CH C H C H 3 2 5 3 7 H H H H CH 3 C2H 5 H H H O H H O K K O NO 2 H O NO 2 NO O 2 C2H5 H O C2H5 C H O C2H3 2 5 H H H O H H O 1826 O

More information

民 國 105 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 簡 章 目 錄 壹 考 選 依 據 1 貳 考 ( 甄 ) 選 對 象 1 參 資 格 規 定 1 肆 員 額 及 專 長 類 別 2 伍 報 名 及 選 填 志 願 日 期 方 式 3 陸 選 填 官 科 (

民 國 105 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 簡 章 目 錄 壹 考 選 依 據 1 貳 考 ( 甄 ) 選 對 象 1 參 資 格 規 定 1 肆 員 額 及 專 長 類 別 2 伍 報 名 及 選 填 志 願 日 期 方 式 3 陸 選 填 官 科 ( 民 國 105 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 期 程 表 日 期 執 行 項 目 3 月 1 日 (8 時 起 ) 至 3 月 21 日 (17 時 止 ) 網 路 報 名 並 完 成 列 印 3 月 22 日 (17 時 止 ) 各 校 承 辦 人 員 收 報 名 件 截 止 3 月 30 日 4 月 11 日 5 月 18 日 5 月 27 日 (17

More information

元 [ 所 17-1-2-3] IA27 ( D ) 下 列 何 項 情 況, 其 夫 妻 所 得 可 免 合 併 申 報? (A) 當 年 度 結 婚 (B) 當 年 度 離 婚 (C) 妻 58 歲, 夫 62 歲 無 所 得 受 其 子 扶 養 (D) 以 上 皆 是 [ 所 17-1-1]

元 [ 所 17-1-2-3] IA27 ( D ) 下 列 何 項 情 況, 其 夫 妻 所 得 可 免 合 併 申 報? (A) 當 年 度 結 婚 (B) 當 年 度 離 婚 (C) 妻 58 歲, 夫 62 歲 無 所 得 受 其 子 扶 養 (D) 以 上 皆 是 [ 所 17-1-1] 綜 合 所 得 稅 選 擇 題 題 庫 IA01 ( A ) 非 中 華 民 國 境 內 居 住 之 個 人, 取 有 中 華 民 國 境 內 銀 行 給 付 之 活 期 儲 蓄 存 款 利 息 所 得, 依 據 所 得 稅 法 規 定, 應 否 課 徵 綜 合 所 得 稅? (A) 應 就 源 扣 繳 (B) 全 年 在 27 萬 元 以 下 免 納 所 得 稅 (C) 應 該 辦 理 結 算 申

More information

1897-1986 2 3 1959 1964 7-83 1966 1969 87-131 1959 1964 1966 1969 1959 1964 1998 2-3 2003 4 5 6 胡 耀 邦 及 其 時 代 121 胡 耀 邦 作 為 曾 經 的 中 共 重 要 領 導 人, 何 以 其

1897-1986 2 3 1959 1964 7-83 1966 1969 87-131 1959 1964 1966 1969 1959 1964 1998 2-3 2003 4 5 6 胡 耀 邦 及 其 時 代 121 胡 耀 邦 作 為 曾 經 的 中 共 重 要 領 導 人, 何 以 其 書 評 李 湘 寧 楊 龍 在 官 方, 關 於 胡 耀 邦 的 史 料 編 撰 ( 傳 記 年 譜 等 ) 受 到 了 極 大 的 限 制 即 使 在 與 胡 有 着 諸 多 交 集 的 中 共 領 導 人 的 傳 記 年 譜 之 中, 與 胡 相 關 的 人 事 也 往 往 被 一 筆 帶 過 或 簡 略 處 理 2014 1915-1989 1965 6 1 1897-1986 2 3 1959

More information

c115-0804019.pm

c115-0804019.pm 上 海 廣 播 電 台 業 的 接 管 與 改 造 杜 英 1949 年, 上 海 是 多 種 文 化 力 量 發 揮 宣 傳 功 能 的 場 域 伴 隨 新 政 權 的 建 立, 解 放 日 報 上 海 人 民 廣 播 電 台 ( 以 下 簡 稱 上 海 人 民 電 台 ) 等 官 方 輿 論 工 具 進 駐 其 間 並 佔 據 中 心 位 置 這 些 新 興 的 傳 媒 難 以 迅 速 扭 轉

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf 1 1 1 5 10 12 13 13 16 19 26 31 33 37 38 38 49 53 60 63 79 81 81 92 112 129 132 135 144 149 150 150 155 158 1 165 178 187 191 193 194 194 207 212 217 218 223 231 233 234 234 239 245 247 251 256 259 261

More information

zw.PDF

zw.PDF 1 He2+ 4 2 2.1 SI C SI kg * u ** e -1.6022 10-19 -1 9.1096 10-31 0.00055 p +1.6022 10-19 +1 1.6726 10-27 1.0073 n 0 1.6749 10-27 1.0087 H 1.673 10-27 1.008 * 1 ** u 12 C=12.000000 1u=1.6605 10-27 kg

More information

SIK) 者, 需 實 施 1 年 以 上, 經 體 格 檢 查 無 後 遺 症 者 5. 身 體 任 何 部 分 有 刺 青 紋 身 穿 耳 洞 者, 不 得 報 考, 各 項 檢 查 結 果 須 符 合 體 位 區 分 標 準 常 備 役 體 位 二 在 校 軍 訓 成 績 總 平 均 70 分

SIK) 者, 需 實 施 1 年 以 上, 經 體 格 檢 查 無 後 遺 症 者 5. 身 體 任 何 部 分 有 刺 青 紋 身 穿 耳 洞 者, 不 得 報 考, 各 項 檢 查 結 果 須 符 合 體 位 區 分 標 準 常 備 役 體 位 二 在 校 軍 訓 成 績 總 平 均 70 分 民 國 102 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 簡 章 壹 依 據 : 依 民 國 102 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 計 畫 辦 理 貳 考 ( 甄 ) 選 對 象 : 具 中 華 民 國 國 籍, 尚 未 履 行 兵 役 義 務 之 役 男, 年 齡 在 32 歲 ( 民 國 70 年 1 月 1 日 以 後 出

More information

c110-0807033.pm

c110-0807033.pm 大 躍 進 中 的 糧 食 問 題 楊 繼 繩 一 大 躍 進 前 糧 食 就 很 緊 張 糧 食 收 購, 說 是 收 購 餘 糧, 實 際 上 國 家 給 農 民 的 口 糧 標 準 很 低, 農 民 根 本 吃 不 飽 用 行 政 手 段 強 制 推 行 工 業 化 需 要 快 速 增 加 城 市 人 口 需 要 出 口 農 產 品 換 回 機 器, 就 不 能 讓 農 民 吃 飽 中 華 人

More information

80 , 1993 45 000, 17, 70,160,,, :,, ;,,,,,,,,,, 2004 80,,,,2004 80 2004 80 2004, :,,,,, 2004,,,,, 2004 80, 1 ,,,,, : yqingg@hotmail.com 2004 80 2004 5 2 1 1 1 2004 2 8 2004 ( 2004 ) 12 13 13 13 14 14

More information

中华人民共和国海关进出口税则

中华人民共和国海关进出口税则 ! " " # $!"#$%&# &(%)$ *+, -.(%)$ /*)011 %1 $23 43%(536# 73("8509 %1!20+* %& ()& *+),-. +/ 01 *234+53 *+-46+7 *+-),4,+-3 8(93 (-) :&.27(4,+-3 ;(? %&4(,7&) *234+53 %24,&3 8&@,&) +- *+55,33,+-

More information

1 2 m v e 2 ö e m e m e m e m e e m m 1 1840 e m e m 2 v r Å Å Å 9999 10000 2 n λ = b( 2 2 ) n 2 Å 1 1854 1919 λ 1 1 1 2 2 λ = R ( Z H n ) 1 1 1 2 2 λ R H ( ) n f ni Z Z E ν = h mvr = n h 2π mvr = nh

More information

50~56 I1. 1 A 2 3 I2. I2a. 1 2 3 4 5 ( ) I2b. 1 2 3 I2b1. 4 5 ( ) I3. 11 12 02 ( ) 1 2 (24 ) A1. 0 1 A2 A1a. ( ) A2. ( ) () () ( ) ------------------------------------------------------------------------------------------

More information

"!""#!"#$!"""!""$ %&# #$(!""%!""& ) *+#,$ -.# % /&01!""(!" " &#(& ) 203,+," #$4,$ #5, %&# #$(!""%!""( #$!""# $ $!"#

!#!#$!!$ %&# #$(!%!& ) *+#,$ -.# % /&01!(!  &#(& ) 203,+, #$4,$ #5, %&# #$(!%!( #$!# $ $!# " #! ( # ( (!""&!""%!""&!""&!!""% "%!"""$& #& $!"#!""# $ "!""#!"#$!"""!""$ %&# #$(!""%!""& ) *+#,$ -.# % /&01!""(!" " &#(& ) 203,+," #$4,$ #5, %&# #$(!""%!""( #$!""# $ $!"# " %!""$ %!""!!!"##"$%& ( %&#

More information

種 類 左 淋 巴 總 管 ( 胸 管 ) 右 淋 巴 總 管 血 管 連 接 連 接 左 鎖 骨 下 靜 脈 連 接 右 鎖 骨 下 靜 脈 淋 巴 收 集 範 圍 左 上 半 身 及 下 半 身 淋 巴 液 右 上 半 身 淋 巴 液 長 度 很 長 很 短 (3) 循 環 路 徑 : (4)

種 類 左 淋 巴 總 管 ( 胸 管 ) 右 淋 巴 總 管 血 管 連 接 連 接 左 鎖 骨 下 靜 脈 連 接 右 鎖 骨 下 靜 脈 淋 巴 收 集 範 圍 左 上 半 身 及 下 半 身 淋 巴 液 右 上 半 身 淋 巴 液 長 度 很 長 很 短 (3) 循 環 路 徑 : (4) ( 一 ) 淋 巴 系 統 與 循 環 A 淋 巴 系 統 的 功 能 : (1) 包 括 淋 巴 淋 巴 管 淋 巴 組 織 淋 巴 器 官 (2) 回 收 組 織 液 : 有 組 織 液 送 回 血 液, 以 維 持 血 液 成 分 恆 定 (3) 運 送 脂 溶 性 養 分 : 運 送 小 腸 乳 靡 管 吸 收 的 脂 溶 性 養 分 回 血 液 (4) 產 生 免 疫 反 應 : 具 有

More information

... -1 IPC...-1 IPC...-2 IPC...-2...-2...-4...-4...-4...-5...-5...-6...-7...-7 IPC...-8...-9...-9...-9...-9...-9...-11...-12...-12...-13...-15...-15...-17...-18...-18...-19...-19 ...-21...-21...-21...-21...-22...-22...-23...-28...-28...-28...-28...-29...-31...-31...-31...-31...-31...-34...-34...-34...-35...-36...-38...-40...-41...-41...-41...-41...-44...-45...-45

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D204E5352333032B3ACB8DFD1B9CFDFC2B7B1A3BBA4D7B0D6C3BCBCCAF5CAB9D3C3CBB5C3F7CAE956322E30322E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D204E5352333032B3ACB8DFD1B9CFDFC2B7B1A3BBA4D7B0D6C3BCBCCAF5CAB9D3C3CBB5C3F7CAE956322E30322E646F63> NSR3 超高压线路保护装置 技术使用说明书 NSR3..SY R9 V. 国电南瑞科技股份有限公司 NRI THNOLOGY VLOPMNT O.,LT. NSR3 超高压线路保护装置 技术使用说明书 版本 V. 编 写 刘 浩 戴列峰 伍小刚 姚吉文 苏 理 田小锋 审 核 俞 波 批 准 陈建玉 国电南瑞科技股份有限公司 9 年 7 月 重 要 提 示 感谢您使用国电南瑞科技股份有限公司的产品

More information

!!"#$ " # " " " " " "$%%& " $%% " "!!

!!#$  #      $%%&  $%%  !! ! "##$ % % % % % % % % &#!"#$ %&#$ ()* % % +,-.!! !!"#$ " # " " " " " "$%%& " $%% " "!! ! "#!"#$ $ $ $ $ %# %& $ &# ()*$ " & %!! ! " "!! !!!!!!" "! ##$#%#&# $%& ()*+ "( () # *+!!!!!! $% )*#+$,#-$.#/$ -#01$

More information

542 33 1 20 20 6 435 15 311 48 1 4 3 2 0 8 18 200 4 1,888 305 62 2 2 3 61 42 1,346 47 390 40 12 2 2 6 41 8 7 3 3 1 18 301 1 19 24 14 3 3 12 335 110 1 1 1, 582 45 76 547 1 147 46 1,103 96 1 22 8 6,721 70

More information

!"#$%&!"#() * +) #$ * +,#(

!#$%&!#() * +) #$ * +,#( !!!!! "#$" $ $% "% &% % (% )% *% +% $% "% "# &% % "$##$&! **!,-./01.2 $)&% 345 #"( 6 +&*(+")# !"#$%&!"#() * +) #$ * +,#( - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - !" 5WXYZ6!"#$!"#$%&

More information

,, ;,, ;,,,, ( CIP ) /,. :, ( ) ISBN T P212 CIP ( 2006) : : : : * : : 174 ( A ) : : (023 )

,, ;,, ;,,,, ( CIP ) /,. :, ( ) ISBN T P212 CIP ( 2006) : : : : * : : 174 ( A ) : : (023 ) ,, ;,, ;,,,, ( CIP ) /,. :, 2006.2 ( ) ISBN 7-5624-3583-9.............T P212 CIP ( 2006) 003761 : : : : * : : 174 ( A ) : 400030 : (023 ) 65102378 65105781 : (023 ) 65103686 65105565 : http : / /w ww.c

More information

Create By PageManager

Create By PageManager ^1~2#??! : 15 @3:50@5:00 7O : @ " - 3 4 : B R; :! : @321 " (A) (B) " " 1C) 1D!" ". lal 1Bl (C1 (D) la1 (B@ 1C1 @D@ 4? (A) lb) @C@ (D) " (Al (B1-" (c1 " 1D1" ". (A) (B) ;C) 1D) (104901-C) : (Al 1Bl 1C)

More information

: (),,, (CIP) /. :, 2002.11 21 ISBN 7-5045 - 3715-2... - - - : - - - : -. TU767 CIP (2002)090133 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 23.5 583 2003 2 1 2003

: (),,, (CIP) /. :, 2002.11 21 ISBN 7-5045 - 3715-2... - - - : - - - : -. TU767 CIP (2002)090133 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 23.5 583 2003 2 1 2003 : (),,, (CIP) /. :, 2002.11 21 ISBN 7-5045 - 3715-2... - - - : - - - : -. TU767 CIP (2002)090133 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 23.5 583 2003 2 1 2003 2 1 : : 38.00 : 64929211 : 64911190 : http : / / www.

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,,??,,,, ;,,,,,,,,,,, 1 , 6,,,,,,,,,,,, 2 ( 2 ) ( 5 ) ( 7 ) ( 50 ) ( 61 ) ( 71 ) ( 85 ) ( 99 ) ( 127) ( 143) ( 156) ( 167) ( 182) ( 193) 1 199) ( 209) ( 215) ( 221) ( 229) ( 237) ( 246) ( 261) ( 267) (

More information

1991 707 708 1972 36 1990 2 126 130 21 1656 1742 1705 1972 523 334 420 342 423 1433 1435 1975 205 = + + 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 + [ ( )] 4 2 1 2 2 2 2 2 2

More information

1991 707 708 1972 36 1990 2 126 130 21 1656 1742 1705 1972 523 334 420 342 423 1433 1435 1975 205 = + + 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 + [ ( )] 4 2 1 2 2 2 2 2

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) 158 :,,,,,, : 850 1168 1/ 32 : 12 : 311 1994 1 1 1998 11 2 : 5001 10000 ISBN 7 302 01340 3/ T B 15 : 13 00 ,,, 10 7, 2 80%, : 1 ;, :, :, ;, ;, 30%,,,, 20,,,, ,,,,,,!,,,! 1992 10 1 1 11 15 27 34 34

More information

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * *  利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

More information

c140-1301012.pm

c140-1301012.pm 學 術 論 文 陳 獨 秀 的 大 我 主 義 及 其 思 想 困 境 徐 偉 摘 要 : 本 文 以 陳 獨 秀 思 想 研 究 為 個 案, 將 其 人 生 哲 學 與 政 治 思 想 ( 即 所 謂 中 國 問 題 與 人 生 問 題 ) 聯 繫 起 來, 討 論 了 其 大 我 觀 在 其 改 宗 馬 克 思 主 義 中 的 樞 紐 意 義, 指 出 陳 獨 秀 致 力 於 尋 求 非 宗

More information

SM-A7000 Android SM-A7009 Android SM-A700F Android SM-A700FD Android Galaxy A7 (2015) SM-A700FQ Android SM-A70

SM-A7000 Android SM-A7009 Android SM-A700F Android SM-A700FD Android Galaxy A7 (2015) SM-A700FQ Android SM-A70 SM-A3000 Android 5.0 2.3 SM-A3009 Android 5.0 2.3 SM-A300F Android 5.0 2.3 SM-A300FU Android 6.0 2.6 Galaxy A3 (2015) SM-A300G Android 5.0 2.3 SM-A300H Android 5.0 2.3 SM-A300HQ Android 5.0 2.3 SM-A300M

More information

9,, (CIP) /. :, ISBN T U767 CI P ( 2004 ) : 122 : / mail.whut.edu.c

9,, (CIP) /. :, ISBN T U767 CI P ( 2004 ) : 122 : /    mail.whut.edu.c 9,, (CIP) /. :, 2005.2 ISBN 7 5629 2097 4....T U767 CI P ( 2004 )003594 : 122 : 430070 http:/ / www.techbook.com.cn E-mail: yangxuezh@ mail.whut.edu.cn : : : 7871092 1/ 16 : 17 : 421 : 2005 2 1 : 2006

More information

6CO2 6H 2O C6H 2O6 6O2 = = n i= P X i n H X - P X logp X i= i n X X X P i P 0 i l n i n n P i= i H X = - p log P n i= i i i + H X - P X logp X dx - 2 2 2 2 3 2 4 2 d( Q) d( Q) > 0 = 0 di di d(

More information

B = F Il 1 = 1 1 φ φ φ B = k I r F Il F k I 2 = l r 2 10 = k 1 1-7 2 1 k = 2 10-7 2 B = ng Il. l U 1 2 mv = qu 2 v = 2qU m = 2 19 3 16. 10 13. 10 / 27 167. 10 5 = 5.0 10 /. r = m ν 1 qb r = m ν qb

More information

Microsoft Word ok-2012-第2期ok-中大管理研究-内文.doc

Microsoft Word ok-2012-第2期ok-中大管理研究-内文.doc 2012 } 7 í 2 ˆ æ ëë ƒ i ê ƒ { p { Íw Ñ Ñ } ˆ Ñ ðò Ò è ÌƒÕ í ç Ïq i Ñí Ô Ì q r Ñ w Ñ 5 10 ä h zš q qñ ƒ ƒõp { x í pø r qñq þ ÿ ƒõ q pñ ê ƒ i ƒ ƒõ p { x ä ª p Ò p { x wô ì{ { x ç ç åç { x ëë Ê k 1 China

More information

用 矿 物 质 丰 富 的 盐 炼 成 的 竹 盐 是 科 学 Contents 可 以 解 决 矿 物 质 缺 乏 的 生 命 之 盐 - 竹 盐 2 什 么 是 矿 物 质? 3 盐 不 是 单 纯 的 氯 化 钠 4 难 道 盐 是 高 血 压 的 元 凶 吗? 5 推 荐 用 盐 补 充 体 内 缺 乏 矿 物 质 8 什 么 是 竹 盐? 10 盐 与 竹 盐 的 成 分 分 析 11 竹

More information

中国轮胎商业网宣传运作收费标准

中国轮胎商业网宣传运作收费标准 中 国 轮 胎 工 厂 DOT 大 全 序 号 DOT 国 家 工 厂 名 ( 中 文 ) 1 02 中 国 曹 县 贵 德 斯 通 轮 胎 有 限 公 司 2 03 中 国 唐 山 市 灵 峰 轮 胎 有 限 公 司 3 04 中 国 文 登 市 三 峰 轮 胎 有 限 公 司 4 08 中 国 安 徽 安 粮 控 股 股 份 有 限 公 司 5 0D 中 国 贵 州 轮 胎 厂 6 0F 中 国

More information

#!$ %" & ( &)*+,((&-,./ )01,+2 ( /., )>2/ 80;2 +&,($ J &( > =.>? =0+ 9, *,0*., 0= )>2/ 2> &02($ J &( > A.;, % 9 > )>* 0= &2 9, )&11.,

#!$ % & ( &)*+,((&-,./ )01,+2 ( /., )>2/ 80;2 +&,($ J &( > =.>? =0+ 9, *,0*., 0= )>2/ 2> &02($ J &( > A.;, % 9 > )>* 0= &2 9, )&11., #$$%!&$!#$! $!!$!#$!$$!!$ $( )) *#( )!& #+!,+!-+ ##+ " $( )) #) #% #* # % & &% &- )! %$ %,#,& *$! )"./.0." " " " %!$" 0./00 &!( 0" N9 625A>26( ( ( ;4L 25G9L( ( (!!!)" /000.!% #$" 0.0// &#(." 9E94 D: #!(

More information

6 ),, A B C X 4,,,,,,,, (CIP) /,. :, ( / ) ISBN R96-44 CIP (2004) : / : :

6 ),, A B C X 4,,,,,,,, (CIP) /,. :, ( / ) ISBN R96-44 CIP (2004) : / : : ( ) ( ) 6 ),, A B C X 4,,,,,,,, (CIP) /,. :,2004.5 ( / ) ISBN 7-81060 - 374-4............ - -.R96-44 CIP (2004) 020654 818 : 200433 / : 021-65493093 : 787 1092 1/ 16 : 20.25 : 496 2004 5 1 2004 5 1 :13

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) 158,,,,,, ( CIP) /. :, 1996. 12 ISBN 7 302 02353 0... :. F275 CIP ( 96) 20860 : ( :, 100084) : : : 850 1168 1/ 32 : 13. 25 : 344 : 1996 12 1 1996 12 1 : ISBN 7 302 02353 0/ F 130 : 0001 5000 : 16.

More information

诸病源候论

诸病源候论 诸 病 源 候 论 巢 元 方 六 二 易 学 中 医 网 提 供 千 本 中 医 易 学 电 子 书 的 在 线 阅 读 和 下 载 服 务, 本 网 为 弘 扬 中 国 传 统 文 化, 振 兴 中 医 提 供 一 个 平 台, 尽 自 己 一 点 微 薄 之 力. 我 们 还 有 一 个 姊 妹 网 站, 蓄 德 网, 提 供 道 家 和 其 他 宗 教 的 书 籍, 包 含 整 部 道 藏,

More information

Microsoft Word - 烘焙食品乙級第二部份 doc

Microsoft Word - 烘焙食品乙級第二部份 doc 烘 焙 食 品 乙 級 技 術 士 技 能 檢 定 術 科 參 考 資 料 試 題 編 號 :077-900201-3 審 定 日 期 : 年 月 日 修 訂 日 期 :96 年 7 月 1 日 97 年 1 月 30 日 97 年 10 月 27 日 98 年 6 月 20 日 98 年 12 月 17 日 99 年 08 月 20 日 烘 焙 食 品 乙 級 技 術 士 技 能 檢 定 術 科

More information

ο HOH 104 31 O H 0.9568 A 1 1 109 28 1.01A ο Q C D t z = ρ z 1 1 z t D z z z t Qz = 1 2 z D z 2 2 Cl HCO SO CO 3 4 3 3 4 HCO SO 2 3 65 2 1 F0. 005H SiO0. 032M 0. 38 T4 9 ( K + Na) Ca 6 0 2 7 27 1-9

More information

的可比性 AT7①公布两件纹饰陶片 AT7②公布 一件陶盘 同样无法进行形态上的比较 AT4①和 AT4②虽出土陶器标本相对多些 但基本不见可 供比较的同类器 只是 AT4①标 10 图一 6 口沿 附加堆纹 与前一组的 CT2③标 5 图一 5 口沿 附加堆纹接近 表明它们的年代应基本相同 由此可

的可比性 AT7①公布两件纹饰陶片 AT7②公布 一件陶盘 同样无法进行形态上的比较 AT4①和 AT4②虽出土陶器标本相对多些 但基本不见可 供比较的同类器 只是 AT4①标 10 图一 6 口沿 附加堆纹 与前一组的 CT2③标 5 图一 5 口沿 附加堆纹接近 表明它们的年代应基本相同 由此可 考古与文物 赵宾福 于怀石 [内容提要] 1986 年 8-9 月发掘的吉林省长岭腰井子遗址 为松嫩平原地区的新石器文化研究提供 了一批新的材料 本文首次将该遗址出土的新石器时代遗存区分为五个年代组 第一组性质为左家山 一期文化早段遗存 第二组性质为左家山一期文化晚段遗存 两组的年代跨度为 BC5500-BC4500 年 第 三组年代在 BC4000-BC3500 年 性质属辽宁后洼上层文化遗存 第四组年代为

More information

Microsoft Word - 会行党_2014_12号-OK.doc

Microsoft Word - 会行党_2014_12号-OK.doc i k á ÀŒ» ~st v lwkno e~ z oœ ür Ž ç r± ¼~ Ÿd é~ ~ Ï» «Èn Ý»Ð Ú ÍŠcœ Ð Å Û x» d c t c l ~ Ï»Ò ~ Ð ~ «{ d g»â Š jòâ ¾ Š g»â ý «ücè «º d g»â À~ {~ p º Ð î»ò t l {x»ò æd Ò Ö t l Ï»Ò 1 µé k ~«è¹ f¹~ xq i ~

More information

II

II I II 前 言 就 业 质 量 不 仅 是 高 校 人 才 培 养 质 量 的 重 要 体 现, 同 时 也 是 社 会 需 求 的 真 实 反 映 编 制 就 业 质 量 报 告, 一 方 面 有 助 于 向 社 会 反 馈 真 实 的 就 业 状 况, 积 极 回 应 对 于 大 学 生 就 业 问 题 的 关 注, 另 一 方 面 也 有 助 于 高 校 获 取 和 分 析 社 会 需 求

More information

PURPOSE

PURPOSE 檔 號 :HP 656/ 5/8 電 話 號 碼 :2810 3610 公 務 員 事 務 局 通 函 第 2/2016 號 ( 注 意 : 這 是 甲 級 傳 閱 通 函, 全 體 公 務 員 均 應 閱 讀 ) 資 助 出 售 房 屋 計 劃 目 的 市 區 重 建 局 推 出 的 資 助 出 售 房 屋 計 劃, 是 一 項 新 的 公 共 房 屋 福 利 計 劃, 讓 合 資 格 人 士 以

More information

c135-1208029.pm

c135-1208029.pm 學 術 論 文 社 會 公 民 權 與 社 會 穩 定 新 塘 事 件 的 個 案 研 究 岳 經 綸 莊 文 嘉 摘 要 : 與 城 鎮 居 民 相 比, 中 國 農 民 工 在 城 市 / 接 受 的 福 利 待 遇 具 有 差 序 性 和 歧 視 性 長 期 的 身 份 分 割 塑 造 了 外 來 人 口 與 本 地 人 口 之 間 的 對 立 與 衝 突, 進 而 對 社 會 穩 定 構 成

More information

综合测试题(二)

综合测试题(二) 综 合 测 试 题 ( 二 ) 一 单 项 选 择 题 ( 共 70 题, 每 题 1 分 每 题 的 备 选 项 中, 只 有 1 个 最 符 合 题 意 ) 1. 以 下 法 律 规 范 性 文 件 中, 不 属 于 我 国 法 律 体 系 中 宪 法 相 关 法 的 是 ( ) A. 国 籍 法 B.

More information

监 制 制 : 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 侨 务 办 公 室 监 制 人 : 刘 泽 彭 顾 制 问 : ( 按 姓 氏 笔 画 排 列 ) 杨 启 光 陈 光 磊 陈 学 超 周 小 兵 赵 金 铭 班 弨 郭 熙 主 制 编 : 贾 益 民 编 制 写 : ( 按 姓 氏 笔 画 排 列 ) 干 红 梅 于 珊 王 劼 刘 潇 潇 刘 慧 许 迎 春 孙 清 忠 李 艳 吴 玉 峰

More information

Microsoft Word - 中三選科指南 2014 subject

Microsoft Word - 中三選科指南 2014 subject 必 修 科 目 簡 介 < < < 1. 中 文 > > > 本 科 的 公 開 評 核 以 課 程 發 展 議 會 與 香 港 考 試 及 評 核 局 聯 合 編 訂 的 中 國 語 文 科 課 程 及 評 估 指 引 ( 中 四 至 中 六 ) 為 根 據 目 標 本 科 主 要 評 核 考 生 : (1) 讀 寫 聽 說 能 力 思 維 能 力 審 美 能 力 和 自 學 能 力 ; (2)

More information

东北证券股份有限公司关于推荐北京双杰电气股份有限公司

东北证券股份有限公司关于推荐北京双杰电气股份有限公司 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 推 荐 上 海 海 印 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 的 推 荐 报 告 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 ) 下 发 的 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系

More information

1 ( Philistines) 2 3 4 ( ) ( ) ( ) 7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,, 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,, 9,,,,,,,,,,??,,, :,,,, 92. 1 2. 20 10,,,, :,!,!,!,,,,?,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,

More information

38 學 術 論 文 1970 1950 1960 5 1960 6 7 1950 1960 1960 1962 1966 一 經 濟 危 機 與 政 權 危 機 1958 1960 1959 1961 1960 8 1962 6 9 1962 1 2 bk 1961 1963 1,800 2,60

38 學 術 論 文 1970 1950 1960 5 1960 6 7 1950 1960 1960 1962 1966 一 經 濟 危 機 與 政 權 危 機 1958 1960 1959 1961 1960 8 1962 6 9 1962 1 2 bk 1961 1963 1,800 2,60 學 術 論 文 大 饑 荒 之 後 的 緊 急 措 施 : 計 劃 生 育 政 策 的 重 啟 1962-1966 霍 炫 吉 摘 要 : 本 文 旨 在 聚 焦 大 躍 進 之 後 中 國 重 啟 的 計 劃 生 育 政 策, 分 析 其 與 大 躍 進 和 大 饑 荒 之 間 的 因 果 關 係, 並 記 述 這 一 時 期 計 生 政 策 實 施 的 具 體 過 程 本 文 認 為, 1962

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ,,, :,,,,,,, ( CIP) /. :, 2001. 9 ISBN 7-5624-2368-7.......... TU311 CIP ( 2001) 061075 ( ) : : : : * : : 174 ( A ) : 400030 : ( 023) 65102378 65105781 : ( 023) 65103686 65105565 : http: / / www. cqup.

More information

Microsoft Word - 会行党_2014_7号-OK.doc

Microsoft Word - 会行党_2014_7号-OK.doc i k á ÀŒ» ~st v ~x z Ÿ iv roœ ür Ž ç r± ¼~ Ÿd é~ ~ ¾g ~ ˆî ¾s Î õ lý ~ ù g ˆ êdã»â ~ È ~È d ò lý ~ {c Ï»Ò Ð Ÿ»Â ~ È Þ w «g»â ~ È k x «g»â ~ Ú Û Î ï»â d É 1 ƒr c Ç Í Ð cð c n Æ n û cu cf c ß ƒd «Î ï лÂ

More information

Microsoft Word - 2012 May - Jun Activity newsletter.doc

Microsoft Word - 2012 May - Jun Activity newsletter.doc 2012 年 5-6 月 號 活 動 快 訊 共 同 父 母 責 任, 知 易 行 難? 1 倪 志 達 ( 倡 議 及 訓 練 幹 事 ) 勞 工 及 福 利 局 於 2011 年 12 月 發 佈 了 子 女 管 養 及 探 視 權 : 應 否 以 立 法 形 式 推 行 共 同 父 母 責 任 模 式 諮 詢 文 件, 建 議 推 行 共 同 父 母 責 任 模 式, 以 一 系 列 的 新

More information

zt

zt ################## ################### ################## ################## ################## ################# ################### ################# ################## ################### ##################

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C5C5B0E6BEADD1E9B7B4C0A12E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C5C5B0E6BEADD1E9B7B4C0A12E646F63> 核 安 全 文 化 宣 贯 推 进 专 项 行 动 系 列 教 材 之 四 核 技 术 利 用 事 故 案 例 及 经 验 反 馈 汇 编 环 境 保 护 部 ( 国 家 核 安 全 局 ) 2014 年 11 月 序 为 贯 彻 习 近 平 总 书 记 理 性 协 调 并 进 的 新 核 安 全 观, 落 实 核 与 辐 射 安 全 工 作 新 要 求, 应 对 核 与 辐 射 安 全 形 势

More information

è ù

è ù è ù é à ò ò ì ù á ò ú ì ì á í é é ú í ì è ù í é í á á í è à í ò ì ì è à ù ì ì ì á ìì à é à á á à ú ó à ó è à à ì ò è è ì à è á ì ò ì ì ì ì ì á ó à ì à á à à ó á à ù ò á á á é ì à à à á

More information

è ù é à ò ò ì ù á ò ú ì ì á í é é ú í ì è ù í é í á á í è à í ò ì ì è à ù ì ì ì á ìì à é à á á à ú ó à ó è à à ì ò è è ì à è á ì ò ì ì ì ì ì á ó à ì à á à à ó á à ù ò á á á é ì à à à á

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,,,,,,, ( ),, ( ) 1902,, 1906 1 ,,,,,,, :,, ;,,, :,, ( ) ( ),,,,,, 2 ,,,,,,, : ( ),,,,,,,,,, :, 3 ,,,,, :,,,,,,,, 1.,,,,, 4 ( ),,,,,,,,,,,,, 5 :,,, ( 1 ) ( ) ( 2 ) ( ) ( ),, ( 3 ), : : : : : : : : : :

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf (3 ) ,,, ;,, (CIP) /. 3. :, 003. 11 () ISBN 75610994.... TB301 CIP (000) 75084 : : 17, :71007 :09-8493844 : www.nwpup.com : : 787 mm1 09 mm 1/ 16 : 1.5 : 509 : 1997 10 1 003 11 3 5 : 15 000 : 7.00 : (,,,

More information

untitled

untitled 1 2 3 4 5 92010 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 6 7 11 12 13 14 15 16 17 18 ( 2010 2010 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 1 28 2 29 30 31 32 33 34 2010 153,923,778.66, 10%20% 46,177,133.60 124,517,694.03 2009 47,972,280.00

More information

200144 1 2 1 23 2 3 60 61 1992 1 2 3 5-7 1 2 3 62 63 64 65 66 67 ,,, 68 CAI,, 69 1/3 120 10,, 85 40 70 3/4 15 71 2001 4 1 2 3 4 1 1 72 Seminar 2 3 4 2 1 2 3 4 5 6 73 7 8 1 2 3 3 4 5 74 6 15 1 2 3 4 3 5

More information

(CIP) /. :,2001 ISBN TU CIP (2001) : : 16 : : ( 0531 ) : w w w.lkj.c om.c n : jn-publi c.sd

(CIP) /. :,2001 ISBN TU CIP (2001) : : 16 : : ( 0531 ) : w w w.lkj.c om.c n : jn-publi c.sd (CIP) /. :,2001 ISBN 7-5331-3005-7... - -. TU723. 3-44 CIP (2001) 061636 : : 16 :250002 : ( 0531 ) 2065109 : w w w.lkj.c om.c n : sdkj @ jn-publi c.sd.c ninfo.ne t : : 16 :250002 : ( 0531 ) 2020432 : :

More information

(12) 3 (6 ) (2) 5 SCI, (13) 6 SSCI,A&HCI, (14) 2 (8 ) 2 SCI,SSCI,A&HCI 1.1.2, Article,Review, Letter (3) 5 5 ( ) SCD 3 (4) 5 (1) 4 (5) 5 (2) 6 (3) 4 3

(12) 3 (6 ) (2) 5 SCI, (13) 6 SSCI,A&HCI, (14) 2 (8 ) 2 SCI,SSCI,A&HCI 1.1.2, Article,Review, Letter (3) 5 5 ( ) SCD 3 (4) 5 (1) 4 (5) 5 (2) 6 (3) 4 3 2010, ( 100036) : : ; ; :G64:G311 :A :1002-0241(2010)04-0005-09 1997 14 10 14 14, 3, 14 2010 2010 100 : (1) (1) ;(2), ;(3) ;(4) 2010 100 1 ( ) (3) :, (5) 4 4 1.1, (7) 5 (, 3,2010 3 ) (8) 5 ( 1.1.1 4,2010

More information

女性减肥健身(六).doc

女性减肥健身(六).doc ...1...3...8...9...9... 11...13...14...15...18...23...24...28...30...31...33...34...35...35 I ...37...39...40...42...43...45...46...47...48...49...51...53...55...57...58...62...68...69...70...72...73...75

More information

1-1 + 1 + + 2 + + 3 + 4 5 + 6 + 7 8 + 9 + 1-2 1 20000 20000 20000 20000 2 10000 30000 10000 30000 3 5000 5000 30000 4 10000 20000 10000 20000 5 3000 3000 20000 6 3000 3000 20000 7 5000 15000 8 5000 15000

More information

2 2012

2 2012 2012 1 2 2012 2012 3 2012 4 2012 CSR 201211 20121231 CSR 20121120121231 G3.1 AA10002008 2012 AA1000 2008 www.pingan.co 1 2012 2 4 6 48 50 52 54 63 10 10 13 13 14 14 23 23 24 24 31 31 32 32 35 43 44 44

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf 1 1 3 3 6 7 7 8 9 10 10 12 ( VSR) 16 19 19 21 22 22 22 23 23 23 23 23 24 27 27 28 29 29 30 31 31 32 32 32 33 34 41 41 42 44 44 44 47 48 48 48 49 50 51 52 52 54 54 58 58 59 60 61 61 62 63 64 64 64 65 65

More information

94/03/25 (94 0940002083 94 12 31 B 1-8 (12-64 29 5 16 82 5 15 1 2 22-24 29 25-28 k1. 1 A 2 k2k3 3 k2k3 k2. k2a. 1 2 3 4 k2b. 1 2 k2b1.? 3 k3. 11 12 02 ( ( ( 1 2 (24 A. A1.? 1 0 A1a.? 1. 1 2 2. A2. 1 2

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf N A N e I M M I N A e N M I I N N e N N A B A B M M M M M W W M M A f A f A f A A f f / A B E E C D B C D d d E d d E E E g f f K K K a f K K a f f f / / / / / f E a K / / / / / / / A B A

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBB7C6C0B1A8B8E6CAE9D7CAD6CA312E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBB7C6C0B1A8B8E6CAE9D7CAD6CA312E646F63> 天 锰 新 材 料 生 产 项 目 环 境 影 响 报 告 书 编 制 人 员 名 单 表 主 持 编 制 机 构 : 重 庆 市 环 境 保 护 工 程 设 计 研 究 院 有 限 公 司 编 制 主 持 人 职 ( 执 ) 业 资 登 记 ( 注 册 证 ) 姓 名 专 业 类 别 格 证 书 编 号 编 号 肖 骏 0008882 B31060080400 化 工 石 化 医 药 类 本 人

More information

纂 戴 吕 纂 菠 纂 犷 丽 舔 瘫 袂 推 出 振 兴 计 划 百 亿 大 单 投 向 百 所 中 西 部 高 校. 今 年 面 向 贫 困 地 区 定 向 招 生 专 项 计 划 指 标 增 至 3 万 名. 支 持 l 万 名 中 西 部 受 援 高 校 教 师 干 部 到 支 援 高 校

纂 戴 吕 纂 菠 纂 犷 丽 舔 瘫 袂 推 出 振 兴 计 划 百 亿 大 单 投 向 百 所 中 西 部 高 校. 今 年 面 向 贫 困 地 区 定 向 招 生 专 项 计 划 指 标 增 至 3 万 名. 支 持 l 万 名 中 西 部 受 援 高 校 教 师 干 部 到 支 援 高 校 新 国 内 外 *tlit '4 师 范 大 学 图 书 馆 编 辑 一 逛 丝 委 13 年 10 期 总 第 211 塑 2 研 轻 教 学 是 评 价 体 系 出 了 问 题 西 部 高 等 教 育 振 兴 计 划 出 全 面 提 升 中 西 部 高 等 教 育 质 量 记 者 22 日 从 教 育 部 新 闻 发 布 会 上 获 悉, 由 教 育 部 国 家 发 改 委 财 政 部 联 合

More information

2. 论 痘 疹 受 病 之 由 2.1. 夫 小 儿 在 胎 之 时. 乃 母 五 脏 之 液 所 养 成 形 也. 其 母 不 知 禁 戒. 纵 情 浓 味. 好 啖 辛 酸. 或 食 毒 物. 其 气 传 于 胞 胎 之 中. 此 毒 发 为 疮 疹. 名 曰 三 秽 液 毒. 一 五 脏 六

2. 论 痘 疹 受 病 之 由 2.1. 夫 小 儿 在 胎 之 时. 乃 母 五 脏 之 液 所 养 成 形 也. 其 母 不 知 禁 戒. 纵 情 浓 味. 好 啖 辛 酸. 或 食 毒 物. 其 气 传 于 胞 胎 之 中. 此 毒 发 为 疮 疹. 名 曰 三 秽 液 毒. 一 五 脏 六 1. 序 1.1. 尝 谓 小 儿 病 证 虽 多. 而 疮 疹 最 为 重 病. 何 则. 疮 疹 之 病. 盖 初 起 疑 似 难 辨. 投 以 他 药. 不 惟 无 益. 抑 又 害 之. 况 不 言 受 病 之 状. 孰 知 畏 恶 之 由. 父 母 爱 子. 急 于 救 疗 医 者 失 察. 用 药 差 舛. 鲜 有 不 致 夭 横 者. 文 中 每 思 及 此. 恻 然 于 心. 因 取

More information