( CIP ) / :, ISBN I37 CIP (2006) : mm 1/ 32 : : : 5000 ISBN / I37 : 936.

Size: px
Start display at page:

Download "( CIP ) / :, ISBN I37 CIP (2006) : mm 1/ 32 : : : 5000 ISBN / I37 : 936."

Transcription

1

2 ( CIP ) / :, ISBN I37 CIP (2006) : mm 1/ 32 : : : 5000 ISBN / I37 : (36 )

3 Mu Lu ( 1 ) (25) (25) (30) (43) (58) (68) (82) (95) (121) (134) (154) (162) (180) 1

4 Guan Han Qing,,,,,,,,,? 1958,, 6 28,,,,,,, :,,,,, 1

5 Wen Hao Shu Xi,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,, 2

6 Guan Han Qing, :,,, :,, :,,,,,,,, :,,,,,,, :,,,,,,,, , , , ,,, ;, 1180, 1226, 1300,,,,? 3

7 Wen Hao Shu Xi,, 80,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4

8 Guan Han Qing,,,,,,,, 20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,! :,,?,?,?,,, ;,,,, 5

9 Wen Hao Shu Xi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,, :,,,,!,,,,?,!,!, 6

10 Guan Han Qing,,,,!,,,,, : ; ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;, 7

11 Wen Hao Shu Xi,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,, :!,!,,,,,,,,,,,?,,,,,, 8

12 Guan Han Qing,,,,,,,,,,,,,,,,, (,, ),, ;, ( ) ( ),,,,,,,,,,,, :, 9

13 Wen Hao Shu Xi,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10

14 Guan Han Qing,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,!,,,,,,,,?,,,,,,,,,, 11

15 Wen Hao Shu Xi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,, 12

16 Guan Han Qing,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13

17 Wen Hao Shu Xi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,! 14

18 Guan Han Qing,,,,,,,,,,,,,,,,,,, : [], ;,,,,,,,,,,,,,,,, 15

19 Wen Hao Shu Xi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16

20 Guan Han Qing,,,,!,,,,,,,,, :, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 17

21 Wen Hao Shu Xi [] [] ( ),, () (),,,,,,,,,,,,,,,,,,, : ( : ),! (: ) [ ],,,,, (: )! ( : ) [],?!,,! (: ), (: )!,,,,,,!,,!,,,,,,, 18

22 Guan Han Qing,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,, : [],,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,, 19

23 Wen Hao Shu Xi,,,,,,,,,!,!,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,, 20,,

24 Guan Han Qing,,,,,,!,,,,, ; ; ;,,,,,,,,,,,,,,,,,, 21

25 Wen Hao Shu Xi,,, 63 14, 57, 2,,,,,,,, :,, :,,,,,,,, [ ] ): [],,,,,,,,,,,,!,,,,,, 22

26 Guan Han Qing,,,,,, [],,,!,,,, ;,,,,,,,,,,,,, [ ], [ ],,,,,,,,, [],,,,,, [ ],,, [ ) 23

27 Wen Hao Shu Xi [ ],,,,, [ ],,,,,,,!,,,,,,,,,,,, 24

28 Guan Han Qing,,,, ;,,,,,,,, ;, :,,,,,,,,,,,,,,,,! 25

29 Wen Hao Shu Xi,?,!,,,,,,,,,,,,,?,???,?,,!,,,,?,,,,?!,, ;,,,,,,, ;,,, 26

30 Guan Han Qing,,,,,!,,?,,,?,,,!,,,!,,,,,,,,?,,, ;,?,,,,?, :, ;,!,,?,,,!,,,,,,?,! 27

31 Wen Hao Shu Xi,?!,,,, ;,,?, ;,?,!,,,,,?,,,,,,,,,,,,!,,,,!,,,,,!,,!,,,,,,,,,, 28

32 Guan Han Qing,,,!,, ;,,,,,,,,!,,!,,,?,,,,,,,,,,,,!,,,,,,, ;,,,,,,! 29

33 Wen Hao Shu Xi 30 (, ),?,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,, :,,,,,,, ;,,, ;, :,,,,, ;, :,,,,,,, ;,,,,,!, (, ) : ; ;,

34 Guan Han Qing,, ;,,,! ( ) ;,,,,, ;, ;, ;, ;, ;, ;,, ( ), ( ) : ( ) ( ),! (, ),,? ( ),, ( )!,,? ( ), ( ), ( ),? ( ), ( ) ( )? ( ),,, ( ),, ( ),! ( ) ( ),,,,! ( ),, ( ),, ( ),, 31

35 Wen Hao Shu Xi ( ),,! ( ), ( ), ( ) ( ), ( ), ( ),,,,, ( )? ( ),, ( ), ( ), ( ), ;, ( ), ( ),,?! ( ),, ( ),! ( ) ;,? ( ),, ( ),,, ( ) ( ),, ;, ( ), ( )? ( ) :, 32

36 Guan Han Qing,,,,,, ;,,, ;, :,,,,, ;, :,,,,,,, ;,,,,,,! ( ),, ( ) ;, ( )? ( ),, ( ) ( ), ( ), ( )! ( ),, ( ),,? ( ) ( ),,,, ;,, ( ) :! ( ) ( ) ( ),,,,,,,,,, ( ) 33

37 Wen Hao Shu Xi (, ),,,,,,,! ( ), ;,,,,, ;,,, ( ),, ( ) (, ), (, ),? ( ) ( ): ( )? (, ) ( )! ( ) ;,, ( )?? ( ) ( ) ( ) (, )! ( ) ( ) ( ), ( ),? ( ), ( ),,,? ( ),, ; ( ),? ( ), ( ), 34 ( ),,!! ( ), ;,,

38 Guan Han Qing?, ( ),,? ( ), ( ),,, ( ),, ( ) ( ),? ( ) ( ) ( ),, ( ),? ( ),, ;, ( ), ( ),, ( ) ( )? ( ),, ( ), ;, ( )! ( ) ( ),? ( ),,, ( )? ( ), ( ), ;,, ;,! ( ),,, ( ),? ( ),,, 35

39 Wen Hao Shu Xi, ( ), ( ),,! ( )? ( ) ; ;, ;,,,,,,,! ( ),? ( ),,! ( ),, ;,,,,,, ( )( )! ( ) ( ),,,?, ( ),, ( ), ( ), ( ), ( ),,, ( ) ( ),,?,,,, ( ) 36

40 Guan Han Qing (, ),,,, : ; ;,,,, ;,,,,,,! ( ),,,,,,,,,, ( ),,,,,, ( ),,, ;,,,,, ( ),, ( ) (, ),,, :,, ( ), (, ) :,, ( )( ) ( ) ( )? ( ), 37

41 Wen Hao Shu Xi ( ), ( ),!,,,,?, ( ) ( ),, ( ),,? ( ) ( ),,,!,, ;,,, ( ) ;,, ( ), ;,, ( ),,? ( ),, ; ( ),,,, ( ),,, ( ), ( ),! ( ), ( ), ( ),? ( ),, ( ),,, 38

42 Guan Han Qing,,,, ( ), ( ),,, ;,,,,,,, ( ),, ( ),! ( ),,, ( ) ( ),,,,,! ( ) ( ),,,,,,,, ( ) ( ),, :,,, ;,,, :,, ;,, ;,, ;,, ;,, ;,,,,!, 39

43 Wen Hao Shu Xi,, ( ) (, ),?,,,, (, ),? ( ) ( ),! ( ),,, ( )! ( ),?,,,! ( ), ( )! ( ), ( ) ( ) ( ),,,,,! ( )? ( ), ( ) ( ) ( )! ( ), ( ),?,,, ( ) ( ) 40 ( ) ( ),? ( )

44 Guan Han Qing,,,,,,,?,,?,,?,,?,,, ( )? ( ), ( )? ( ),,,,,,, ;,, ;,, ( ),? ( ),,, ( ),,,?,!,! ( )! ( )? ( ) :,,,,! :,,,,?,,! ( ),? ( )? ( ),,,,? ( ), ( )? 41

45 Wen Hao Shu Xi ( ) ( ), ( ),,,,,?! ( )? ( ) ( )? ( ),,, ;, ;,,,,,,, ( ),,,,,,, ( ) (, ),, : : : : ( ) ( ) (, )? ( ) ( ),! ( ) ( ) ( )! ( ),, ( ),! ( ),!,, ( ) ( ), ( ) (, ), ( ), ( ),,,, 42

46 Guan Han Qing,,,,, :, ( ) (, ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,!:,,,, ( ) (, ),,,,,,,,, ;,,,, 43

47 Wen Hao Shu Xi?,!, ( ) (, ),,,,,, ( ),,,, ( ),! ( ),, (, ), :, ( ) (, ),? ( ),,, ;,,,! ( ),,,??,? ( ), ;, ( ) :, ( ),, (,, ),? ( ) ( ),,,?,?, ( ),,, ;?,,? ( ),!,,,?!,,,, ( ),, ( 44

48 Guan Han Qing ), ( ),?! ( ),, ( ) ( ),,,,,,? ( )? ( )?,,, ;, ( ),, ( ),,! ( ),! ( ), :,,,,,, ( ) ( )!,,! ( ) (, ),,, ( ) (, ),, ( ),! ( ),,! ( ), ;,,,,??,! 45

49 Wen Hao Shu Xi, ( ),, ( ),,! ( ),, ( ),,,! ( ),,, ;, (, ), (, ),,! ( ), ( ) ( )!,,,,,, ( ),! ( ) ( ) ( ),!? ( ),,,,! ( ),,? ( ),,,? ( ),,! ( ) ( )!,! :, ;, ( ),,? ( ) 46

50 Guan Han Qing,,,,? ( ),, ;, ( ),,,,,,,,,,, ( ),,,, ( ),,, ( ), ( ),,,,, ( ), ( ), ; ( ) ( ), ( ),,, ;,, ( ),, ( ) 47

51 Wen Hao Shu Xi (, ),,,,,,,,,? ( ),? ( ),,,,,? ( ), ( ),? ( ),,,,,,,,,,? ( )!,?! ( )? ( ),,, (, ) ( ) (, ),? ( ),? ( ) ( )?,,,? ( ),,, 48,,,? ( ),, ( ) ( ),, ;,

52 Guan Han Qing,,,? ( ) ( ),? ( ),!,,,, ( ) (, ),,,,,,,!,,,! ( ),,! ( ) (, ),,,!) (, ),, ;,?! ( ),? ( ),, ;,,, ( ),! ( ),,,,,,, ;,?? ( ),, ( ) ( ) 49

53 Wen Hao Shu Xi (, ),, ;,? ( ),,, ( ), (, ) ( ), ( ), ( ),,! ( ),? ( ),?,,,,,,,,,,!, ( ), ( ),,?,? ( ),, ;,? ( ),,,,,, ;!,,, ( ),, ( ), ;, ;,,,?? ( ),,, ( ), ( )! 50

54 (, ),, ;,, ( ) ( ), ( ),,? ( ), :,,,,? ( ),,! ( ),, ;,? ( )! ( ), ( )!,,, ;,,! ( ),?, ( ), (, ) ( ) Guan Han Qing, ( ), ( ) ( )? ( ), ( ),! ( ),,,,!?! (, ),, ( ),, ;, ( )!,?,?,! ( ),,?,, 51

55 Wen Hao Shu Xi? :,?,,,, ;,,,,,,,,, ( )? ( ),? ( ),,? ( ) ; ( ) ( ),,,, ; ( )!, ( )( ),, ( ),,,, ;, (, ),,,? (,, ) ( ) (, ) ( ) (, ) ( ), ( )!, ( ),! ( ) ( ) ( )( ) ( ),, (, ), : ( ),,,, ( )? 52

56 Guan Han Qing ( ),, ( ), ;,,,, ( ),? (, )!, (, ),, ( ) ( ),,, ( ),,, ( ),,, ( ),,,,, ( ) ( ),,,? ( ),,, ( ),, ( ),? ( ),?, ( ), ( ),, ( ) ( ),? (, ),,, ( ), ( ), ( 53

57 Wen Hao Shu Xi ) ( ),, ( ),, ;,,! ( ),,,, ( ),?, ( ) ( ),,,!,,,,? ( ) (, ),! ( ) (, ),,? (, )! ( ) ( ),! ( ) ( ),!! ( ) (,, )?,,? (, )!?! ( ), ;,, ;,,!, ;,,,,!, 54

58 Guan Han Qing ) ( )? (, (, )! ( ) ( )! ( ),! ( ),! ( ),! ( ),! ( ),,,! ( ),!, ( ), ( )!,?,,! ( )! ( ),,, ;,,,? ( )! ( ) ( ),! ( ),,! ( )!,! ( ),! (, )! ( ),,! ( )! ( )! ( ) ( )?,! ( )! ( ) ( ),,,,, 55

59 Wen Hao Shu Xi,,,! (, ),, ;,! ( ),! ( ), ( )!!! ( ),,,,,! ( ) (, ),,,,,, ( )! ( ),, (, )! ( ),,! ( ),,,,,?, ( ) :, ;,, 56

60 ( ),,,, ;,,? ( ),,, ( )! :!?! ( ),,,,?,, ( ),,, ;,,?, ;,,! ( ),! ( ),,,,, :!,,!,,?,,?,, ( ) Guan Han Qing,,,?,, 57

61 Wen Hao Shu Xi,, ( )! ( ), ;,!,,,,,?, ( ),, ;?,! ( ),!,,,, ( ),, ( ) ( ),!,!,,,,, ( ),, (, ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (, ), ( ) (, ) 58

62 Guan Han Qing,,, ( ) ( ),, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )! (, ),,,,?? ( ) ( ),,,,, ( )! ;!,,? ( ) ( ),,,,, ( ) ( ),,,,,,, ( ) (, ) ( ) ( ) (, ) ( 59

63 Wen Hao Shu Xi ) ( ) (, )!! ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (, ),! ( ) ( ) ( ),?,? ( ),,,,? () (, ),, ( ) ( ) :,, ( ),, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )? ( ),,,,? ( ) ( ),? ( ),,,,, ( ) ( ) ( ), ( ) ( ),,, ( ) ( )!,,,, ( ) 60

64 Guan Han Qing ( ) ( ) ( ) ( ) ( )!! ( ) ( ), :,,,,,,,,,,!!!,!, ;, ( ) ( ) ( ), (, ) ( ),! ( ) ( ) ( ),,,,,, ( ) ( ), (, )! ( )!? ( ) ( ),,? ( ), ;,,,,! ( ) ( ),,,,,,, 61

65 Wen Hao Shu Xi! ( ) ( ) ( ) ( ), ( ) ( ) ( ) (, ),, ( ) ( ),,, ;,? ( ) ( ) ( )!? (, )!,,, ;!! ( ) ( ),,,,! ( ), ;, ( ), ( ) ( ),,?,,,! :,? ( )!,! ( ) ( ),,!, ( ) :,,,, ( ) ( ) (, ),, ( ) ( ),,,, 62

66 Guan Han Qing, ( ),!, ;,! ( )!,, ( ) ( ) ( ) ( ), :,,? ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),,??, :?,? (, ),,? ( ),,,,,,,,! ( )! ( ) ( )!,! ( )( ) ( ),,, ;,!, 63

67 Wen Hao Shu Xi?, ( ),?! ( ), ( )!! ( ), ( ),? ( ),,! ( ), ;, ( ), :,,,,,,! ( ) ( ),,, ( ),, ( ) ( ),,?,,, ;,,! ( ) (, )!, ;,,, (, ),! ( ) (, ), ;,!,! 64

68 ( ),,, ( ) ( ),,, ( ) (, )!,!? ( )?,,,! ( )? ( ) ( ),!,, ( ),, ;, ( ), ( ),,,,,!,,,,,,!,???,!, ( ),,,?,,,,,,,,! ( ) Guan Han Qing 65

69 Wen Hao Shu Xi ( ) ( ) ( ) ( ),? ( ),,, ( ),, ;? ( )? ( ), ;, ( ), ;, ( )? ( ),?,,,, ( ) ( ) ( ) ( ) ;,,,? ( ) ( ) ( ),,, ( ) ( ) ( ) ( )?? 66

70 Guan Han Qing,!, ( )! ( ),,!,,! ( ) (, ),?!, ;, ( )! ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ; ( ) ( ),!,? ( )! ( ) ( ), ;,! ( ), ;,,?,,,,,?,,! ( )!,?, ;,, ;, ( ) (, ) ( ),, ; 67

71 Wen Hao Shu Xi,,,,, ( ) ( ) (, ),,,,,,,,,,?, (, ),,,,,,,,, (, ),, ( ) 68,!,,? ( ),! ( ),, ;,,,,? ( ),? ( ),,, (

72 Guan Han Qing )( ) ( )? (, ),,,,,,! ( ),,,,!,?,,,,,,?,!, ( ), (, ),! ( ), ( ),,? ( ),?,,,,!, ( ),,,,?,, ;, ( ),,,, ( ),, ( ), :,,! ( ),,,,? 69

73 ( ),,,!, ( )!, :, (,, ) (, ),, ( ),?,! ( ),! ( ), ;, ( ), ( )? ( ) ( ), ( ),,!,?,,! ( ),,? ( ),, ( ),,? ( )! ( ),,? ( ),,,! ( ),? ( ) ( ),! ( )! ( )?? ( ),,, 70,,, ;,,,,,? ( ), ( ) :! ( ),!, Wen Hao Shu Xi

74 Guan Han Qing, ;, ( ),, ( ), :,,,, ;, ;, ;,, ;, ( ),! ( ),,!,,,,! ( )!, ( ),? ( ),!,, ( ),, ( ),!,,! ( ),,,,?,,,,,,, ( ) ( ),! ( ),, ( ) 71

75 Wen Hao Shu Xi (, ),,,,,,,, :,,?, :,, :,,,,,,, ( ),, 72 ( ) (, ),,,,,,,,, ;,,,,,,,,,, (, ),,,,,,,,,,, ( ),!

76 ( ),? ( ),, ( ), (, ) (, ),!, ( ) ( ) ( ),,,,?! (, ),,, ;, ( ), ;,,,? (),!,,! ( ),,, ;, (, )! ( ),,? ( ) :?? ( ),,, ( ),,, ( ), ( ),?,,! Guan Han Qing ( ),,! ( ),,! ( ),! 73

77 Wen Hao Shu Xi ( ),,,,,, ( ),? ( ),, ( ),,! ( ),? ( ),,! ( ),! ( )!,,?, ( ),, ( ),,,,,,,,,, ; ( ),, ( ),, ( ),,,,,!,,,,,! ( ),, ( ), ( )! ( ), ( ), ( ), ;,,! ( ) 74 ( ),,, :

78 Guan Han Qing, ( ) ( ) ( ),! (?,,,!,?,,,, ( ) ( )!? ( ) ( ),,! ( ) ( ),? ( ) ( )! ( ) ( ),! ( ),,,,? ( ) (, ),,,,? (, )!!!,? ( ),,, ( ),? ( ),! ( ),!,? ( ),! ( ),,,, ( ), (, ), ( ),! (, ), ( ) ( ) ( ),? ( ),, ;,,,! ( ), (, ), ; 75

79 Wen Hao Shu Xi, ( ) ( ) ( )? ( ),, ( )!,! (, ),!,,,,,! ( ), ;,,,, ( ),! ( ),,, ;, ( ), (, ),! ( ), ( )? ( ),? ( ),?? ( ) ( )? (, ),,! ( ),? ( ),,!,,, ( ),! ( ), 76? ( ), ( )? (, ),, ( ),!, (, ),, ( )? (, ),! (, )!,? ( ),,

80 Guan Han Qing,! ( )!,!,, ( ), ( )!,,,! ( ) ( )? ( ), ;,,?, ( )!!, ( )! ( ), ( ) (, )!, ( ),, (, )! ( ) ( ),? ( ) ( ), ( )!! ( ),,? ( ),,,, ( ),,,? ( ), ;, ( ),,,? ( ),, :, ;, ( ), (, ),! :, ; ( )? ( ) 77

81 Wen Hao Shu Xi ( ), (, ),,? ( ) ( ),! ( ),!,,! ( ) ( ),, ;,,, ;,,, (, ) (, )! (, )! ( )? ( ) ( )???, ( ), : ( ) : (, )!, 78? ( ) ( ), : ( ) : (, )! ( ), ( ),?,! (, ), ( )! ( ), (, ),,,, ( ),!, ( ), (, ),,,

82 Guan Han Qing,,, ( )!!, ( ),? ( ), ( ),! ( )( )?,! ( )( )! ( )?,? ( ) ( )? (, )( )!,, ( ) ( ),, ( ) ( )! ( ),, ;,,!, ( ),! ( ),, ;, ( ) ( )!? (, ),?? ( ),! ( )! ( )? ( ), ( ), ( ) ( ),,! ( )! ( ) 79

83 Wen Hao Shu Xi (, ), ;,,!,,, ( ) ( ), (, ),! ( ) ( )? ( ) ;,,! ( ), (, ) (, )! ( ),! (, ) ( )(, )! ( )!,,? (, ),! ( ),, ;,! (, )!!, ( ) ( ) ( ) ( ),,!? ( )?, ( )? ( ),,,,, ( ),!,, ( ), (, ),? ( ), ; 80

84 Guan Han Qing,,? ( ) ( ),, ( ),,, ( ), ( )? ( )!,,! ( ) ;,, ;,! (, ),,,,,,,,, ( ), ;,, ;,?, ;,,,,? ( ), : ( ),,,,,, ( ) ( ),?,! 81

85 Wen Hao Shu Xi (, ),,,,,,,, ( ) (, ),,,,,,,, ;,?,,, ( ),, ( ),! (, ),, ( ) ( ),! ( ),? ( ) ( ) ( ) ( ), ( ),, ( ),, ( ),, ( ), ( ) 82, ( ) ( ) (, ),,,,

86 Guan Han Qing,,,,,? (, ), (, ),? ( ),, ( )?,! ( ),,,,,,??,!,,,,??, ;,,,,!,,,,,,,! (), ( )? ( ), ;,?,?, ;, ( ),, :! ( ), 83

87 Wen Hao Shu Xi,,,, ( ),,, ;, ( ),! ( ) (, ),? ( ),! ( ) ( )? ( ) ( ),! ( )? ( ) ( ),? ( )!,,,,,, ( ),,,, ( ),, ;, ( ) ( ), ;,, ( ), ( ),! ( ),? ( ), ( )? ( ),, ;,,,,, ( ) ( ),, 84

88 Guan Han Qing,,, ;,,,,,,,,,,?,, ( ),, ( ), (, ), ( )?,, ( ),? ( ) ( )( )?,?? ( ), ( )? ( ) ( )?,,,? ( )!, ( ) ( ) (, ),? ( ) ( ), ( ), ( ),, ( ) ( ),,,, ( )! ( ),, ( ) ( ), ( ) ( ),, ( ), ( ), ( ) 85

89 Wen Hao Shu Xi (, ),,,,,,,,, :,,, :! :,? :,?,,, :,, :? :, :? :,,, :,, :,! ( )? ( ),,, ( ) ( ),,, 86,,?,,,,! ( ) (, ),,, :,,,,,,! ( ) (, ),! ( )

90 Guan Han Qing,,?,,?,,,,,,, (, ), (, ), ( ),? ( ) :,,,,? ( ),! ( ),,,,,,,, ( ), ( ), ( ),? ( ), ( )??, ( ), ( )? ( ),? ( ),, ( ) : 87

91 Wen Hao Shu Xi,, (,, ) ( )? ( ), (, ) :,,,,,, ;,,! ( ),,, ( ), :,,!, ( ),! ( ),? ( ) ( ), (, ),, ( ), ( ),,,,!,, (, )!,? ( ),! ( ),,, ( ) ( ),,,! ( ), (, ),! ( ),,,, ( ),,, ;, 88

92 Guan Han Qing,,,,,,,,,, ( ), ( ) (, ),,,,?,, ( ),? ( ) ( )? ( ) ( )? ( ) ( ) (,, ),,,,,,,, (, ),,? ( ) ( )? ( ),, ( ),,,,,,!,, ;,,, ( ),,, 89

93 Wen Hao Shu Xi ( ) ( ), :, ( ), ( ), ;,, ;,,,, ;,,, ( ), ( ) ( ) ( ),,, ( ) (, )? (, ),? ( ) ( ) (, ) ( ), ( ),,, ( )?,,? ( ),? ( ) ( ),,,? ( ),? ( )( ),, :, ( ),? ( ), ( ),,!!, 90, ( ),,? ( ),,,,,

94 Guan Han Qing,,,?,,! ( )??!, ( ),,,,! ( ),? ( )?,, ( ),, (, ),,!,!,,,,, ( ), )!,! ( ), ;,?!, :?,, ( ),,? ( ), ( ),? ( ),, ( ),!,,,! ( ),! ;, ( )?,, ( ) ( ),,,, 91

95 Wen Hao Shu Xi,?, ( ),,,,,,, ( ),?,,,! ( ), ( ),, ( ) ( ), ( ), ( ) ( ),,!, ( ),,,,,,,, ;,,,,, ( ),,,,, ( ) ( ) 92 (, )? (, ) ( ),? (, ),,,! (, ),? ( )?! ( )??,!,

96 Guan Han Qing ( ) ( ),!,, ( ) ( ), (, ),? ( ), ( )!, ( )( ) ( ) ( ), ( ) ( ) ( ) ( ),! ( )! ( ),?, ( ), ( ) (, ),,,! ( ) (, ),!,,? ( ),, ( ),? (, ) ( ), ( ) ( ) ( )? ( ) ( ),? ( ) ( ),? ( ) ( ),? ( ), ;,, ( ) ( ), ( ), ( ),,,?,! ( ),, (, ), 93

97 Wen Hao Shu Xi ( ), ( ),? ( ) ( )! ( ), ( ) ( ), (, ), ( ) (, ),,,, ( ), ( ) ( )! ( )? ( ), ( )? ( ) ( )? ( ),,,! ( ),,,,,,!, (, ):,,, :! ( )?! (, ) ( )! ( ),,,! ( )? ( ) ( ),,? ( ) ( ), ;,, ( ), :? ( ) ( ),? 94

98 Guan Han Qing,!, ( ),,?,!, :, ; ; ( ),, ( ) ( ),, ( ) ( ),,,,,,,,,,, ;,! ( ),? ( ),,, ( ),? ( ),,, ;, (, ),,,,, 95

99 Wen Hao Shu Xi,,,,,! ( ),,,?,,,,,? ( ) :,,,,,! ( ),!,??,?,,, ;,,,, ( ), ( )? 96 ( ), ( ),, ( ) ( ) (, ), ( ),,,, :,! ( ), :,, ( ),,

100 Guan Han Qing!,,, ( )! ( ),, ;,, ;,,,, ( ),,! ( )!,, ( ),, ;, ( ),,!, ( ),! ( ), ( ), ( ) ( ),, ( ),,,,?,! ( ), ;,, ( ), ( ),,!,,,,,,,! ( ) ;,,! ( ), ( ),,! ( 97

101 Wen Hao Shu Xi )!,,!!,! ( ),,!,,,,,! ( ) ( ), ( ) ( )? ( )! ( ),, ;,!, ( ) ( ), ( ) (, ),,,,,,,,,,,,? ( )!!,, (, ),,? ( ), ( )? ( ) ( ), ( )!, ( ) ( ) ( ) ( )? ( ) :? 98

102 Guan Han Qing? ( )( ), :, ( ) ( ),! ( )! ( ),!?,!, ( ) ( ), (, ),,,! :, ;,,,,,,! ( ),,,,,,,,,,,, ;,, ;,,, ;,! ( ) ( ),,,, ( ),, ( ) ( ), 99

103 Wen Hao Shu Xi ( ),,!, ;,! ( )! ( ),,! ( ),!, ( ),,!, ;,, ( ),,, ;,, :,! ( ),,,,! ( ),,,?,, ( ), ( ),,,!, ;,, ( )! ( ),,,!, ( ),,, ( ) ( ),! ( )?,,,, (, ),,,,, 100

104 Guan Han Qing,,,, ;,,,? ( )! ( ) ( ), ( )! ( ),! ( ) ( ),,! ( )! ( ),,, ( ), (, )? ( ),,,,,,? ( ),,,!,,,,!,,! ( ),,,! ( ),!,!, :, ;, ;, :, ;, ;, ;, ;, ;, ( ),,,,, ;,,,! ( ),, 101

105 Wen Hao Shu Xi,,! ( )!,,, ( )! ( )!,, ;,,,,, ;,,, ( ),? ( ),,, : ( ) ( )! ;,!,, ( ), (, )! ( ), ( )! ( ),,,,,,,,,,!,,,,,,,,,, ( ) ( ) ( ),,,, ( ), ( ),, ( ) ( ) 102

106 Guan Han Qing! ( )! ( ),, ;,,, ( ) ( )!,!! ( ) (, ),,,,,,,,, ;,,,,,, ;,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,? ( ),, :, ;,,,,,,, ( ),,,, ( ) ( ), ( ) (, ),, 103

107 Wen Hao Shu Xi,,, ;,,,,,,,,, ( ), ( ) ( ), (, ),,,,,,,, (, ), ( )!? ( ),, ( ), ( ) ( ),???? ( ),, ;,,,,,,,,, ;,!,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,, 104

108 Guan Han Qing ( ),!?,,,,,? ( ),? ( ),!,,,,!, :,,,,,,,?, ;, ( ) ( ),,, ( ) (, ), (, ), ( ) ( ), :,, ( )!,,,,?,, ( ), ( ) ( ) :,,!,,,,,,, ( ), ( ) ( ) :,,!,,,? ( ) ( ) :,,,,, ; 105

109 Wen Hao Shu Xi,!,,!,,,,, ( ) (, )! ( ),,,,, ( ) ( )!,,,,, ( ) (, ),,,,,,, ;,, (, ),,?,,,,,,, (,, )!,,,!,, ( ) (, )!,,,,,! ( ) 106

110 Guan Han Qing,,,?, ;, ;,, :,! ( ),,,? ( ),,,,, ( ),,,, ( ), ( )! ( )!,, ( ),, (, )! ( ),!, ( ) (, )! ( ), ;?!!! ( ),,,, :! ( ),,,, ( ),!, 107

111 Wen Hao Shu Xi,,!?, ;,,,,,,,,, (, ),,,,,,,? ( ),,,!, ;,,, ;!,,!,,!, ( ),!,! (, )!? ( ),, ( ),!,? ( ),! ( ),, ( ),? ( ),,,,,, ; 108

112 Guan Han Qing,,,,,,, ;,!,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,! ;,, ( ),,,,?,! ( )! ( ),,! ( ),,, ( ), ( ) :,,, ( ) 109

113 Wen Hao Shu Xi? ( ),, ( ) ( ),, ( ) ( ), ;,, ;,,! ( ),? ( ), ( )? ( ), ( ),! ( )! ( ),! (, ),,! (, )! ( ), ( )!! ( ),!,,! ( )!!, ( )?, ( ),, ;!, ( )?? ( ),,,,,, ( ),,?,,?! ( ) ( ),, ( ),! 110

114 ( )? ( ),, ( ),, ( ) ( ),,! ( ) ( ),, ( ),,!, :,! ( ),,! ( ), ;,,? ( ), ( ) Guan Han Qing, ( ), ( ) ( ), ( ), ( ),! ( ) ( ),,! ( ), ;, ;,, ( ) ( ) ( ) ( )!! ( )! (, ),,!,!,,,!,,,! ( )?, ( ) :,,,! 111

115 Wen Hao Shu Xi,,! ( ),, ;,! ( ),,, ( ), ( ),,, ( ),,, ( ) ( ),! ( ),,, ( ),, ( ) (, ),,, ( )! ( )!,,! ( ),! (, ),, ( ), ( ) (, ), ( )? ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),,, ( ) ( ), ( ),! ( ) ( ) 112

116 Guan Han Qing? (, ),,,,! ( )? ( ),?? ( ), ( )!,? ( ) ( ) ( ), ( ) ( ) ( )!?,,,? ( )!,,, ;,, ( ), ( ),? ( ) : ;,?? ( ),? ( ),,, ( )!,!,,,,,, :,,,,? :,,,,,,,,,, : 113

117 Wen Hao Shu Xi,,,,,,,,,,,, :,, ;,,?, ;,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,, :,, ;,? :,,?!,, ;,,,,,, :,,,!, ( )?,?,, ( ),, 114

118 Guan Han Qing, ( ),,,,? ( ),! ( ) (, ),, ;,,,, ( ) ( )!,,, ( ), ( ),,,,,,,! ( ), ( ),! ( ),,,, ( ), ;, ( ),,, ( ),,, ( )? ( ),,, ( )! ( ),,, ( ) ( ), ( ),, ( ),, ( ) ( ), ( ),,,? ( )! ( ) 115

119 Wen Hao Shu Xi (, ),,,,,,,, ; ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;!,,, ( ) (, ),,? (, ),,! ( )!,? ( )?!, ( ) : 116

120 Guan Han Qing,,,,,, ( ), ( ),! (, ) (, ),,,,,, (, ),,,! ( ), ;,,,,, ( ),,! ( ),,,, ( ),,,,,, ( ),,! ( ),,,,,,, ( ) ( ),! ( ), ( ),,! ( ) ( ) ( ), 117

121 Wen Hao Shu Xi!,, ( ),, ( )! ( ) ( ),, ( )! ( ): ( )?,! ( )! ( ),! ( ), (, ),, ( ) ( ) ( ),, (, ),, (, )!,,,,,,,,,,,,,, ( )! ( ) ( ), ( ),,, ( ), ( ) :?? ( ),? ( ) 118

122 Guan Han Qing,, ;,,,! ( ) ; (, ), :,,! ( ),!,? ( )! ( ),,,! (, ),! ( ),, ( ),,! ( ) ( ),,! ( )( ),,, ( ), ( ),,,! ( ),,, ( ) (, ) ( )! ( ) ( )!! ( ),, ( ) ( ),,,, ( ),, ( ), ( ) (, )! ( ), ( )!! ( ) ( ),, ( ), 119

123 Wen Hao Shu Xi! ( ),! ( )!, (, ),,,, ( ),! ( ),!, : ( ), ( ),,? ( ),,? ( )!, (, ), ( ), ( ),! ( ) ( ), ( ),? ( )!, ( ),!,,?,,! ( )! ( )? ( ),, (, ),,,,, ( )! ( ),,, ;, ( )!,,? ( ),,,,,,,,,,,, 120

124 Guan Han Qing,,?,,, ( ),?!,! ( ),! ( )! (, ),,,,,,, :,,,,,, ;,,,! (, ),,?,,,,,,,, 121

125 Wen Hao Shu Xi,,,,,, ( ) (, ),,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,, ;, ( ), ( ),, ;,?, ;,,?,,?,, ( ),,, ( ),?,?,,,, ;,,? 122

126 Guan Han Qing ( ), ( ),,,,,,,,,! ( ),,, (, ), ( ),! ( ) ( ) ( ),,, ;, ( ) ( ),! ( ) ( ), ( ), (, ), ;,, (, ),? ( ),,, ( ) ( ),!,,, ( ),? ( ), ( ) ( ), ( ) ( ) ( ),? ( ),? ( ) ( )! ( ),??,,,,,,,! :, ;,,,,, 123

127 Wen Hao Shu Xi ;,,! ( ), (, ), ( ) ( ),?,, ( ), ;,? ( ),,? ( ),,, ( ),,, ( ),,, ;, ( ),, ( )!,? ( ),, ( ),,,,?,,, ( ),, ( ) (, ) ( ),, ( )! ( ),,,,,,, ( ) 124 ( ),,

128 Guan Han Qing,, ( ), ( ), ( ) (, ),,, ( ) (, ), ; ;,,, (, ) ( ) ( ) ( ) ( )? ( ),, ( ),,, ( ), (, ),, ( ) ( ),!, ( ) ( ),! ( ), ;,,,,, ( ), ( ) ( ),!,, ;,,,,,!,, ( ),,, 125

129 Wen Hao Shu Xi ( ),, :,,, ( ), ;,,, ( ) ( ),, ( ) ( ),! ( )? ( ),, ( ), (, ) ( ),, ( ), ( ),, ( ),, ( ), ( ),,,, ( ),, (, ) ( ) (, ),,,,,! ( ),,,,, ( ),! ( ),, 126

130 Guan Han Qing,,,,!,,,,?, ( ) ( ) :,,, ( ), ;, ( ),,, ( ),?, ( ), ;,?,,,, :,,,! ( ), ( ) (, ), (, ) (, ),, ;, ( ),,,,,,,,,,,,, ( ) 127

131 Wen Hao Shu Xi (, ),, :,, (, )! ( )? ( ),, ( )? ( ) ( ) ( ), ( )? ( ) ( )?! ( )!, ;,, ( ),!,,,, ( ) ( ) (, ),,! ( ) ( ),,,, :, (),, ( ), ( ) ( )! ( ),,,, ( ), ( ),?,? 128

132 ( ),,!!, :,, ( ), :,, ( )? ( ), :? ( ), ( ) : ( ),?, ( ), ( ), : ( )? ( ), :? ( )!,,! ( ), :,, ( ), ;,,, ( ),,, ;,,! ( ),,, ;,, ( ),,,! ( ), ( ) ( ) ( )( ) Guan Han Qing,,,?, 129

133 Wen Hao Shu Xi,,, (, ) ( )!,,,,!,,? ( ),! ( ),! ( ),,, ;,, ; ( ), ( ) ( ),? ( )?, ( ),, ( ), ( ),?,, ;,,,,?,,?,,,?,, 130

134 Guan Han Qing,,,,?, ;, ( ) (, ),,,,,,,,, (, ),,! ( ),,, ;,,, ;,,,! ( ),, (, ) ( ) (, ),,,,, ;,,, ( ),, :,! ( ) 131

135 Wen Hao Shu Xi,?,,,,,,,, ( ) ( ),,,,,,? ( ), ;,,! ( ), ( ),,! ( ),,,,,,, ( ),?,,? ( ),, ( ),! ( ),?,,, ( ), ( ) ( ),! ( )( ),,??,,? ( ), ( ), 132

136 Guan Han Qing,? ( ),, ( ), ( ),,,!,,,,,,?, ( ),!,,? ( ),, (, ),,,, ( ),,!,, (, ),! ( ),? ( ),? ( ) ( ),, ( ),,,,,,, ( ),,, ( ),,? ( ) ( ),,,,,,, 133

137 Wen Hao Shu Xi (, ),,,,,,,,,,,,,,,,!,, (,, ),,,,, ;,,,,,, ;,,?,,,,, (, )!?,,,, 134

138 Guan Han Qing? (, ),, (, ),,,,! ( ),,, ;, (, )!,,,,,,! ( ),,, ( ),, ;,,,,,,,! ( ) ( ),,, ( ) ( ), (, ),! ( ),,,,, ( ) (, ),,,,, ;, 135

139 Wen Hao Shu Xi,,!, (, ),,,,,,,, (, ),,? ( ), ( ), ( ),, ( )( ) ( ),,,,?,? ( )? (, ) ( ),, ( ),??? ( ),,,, ;,,,! ( ),?!,,,? ( ),,,,? ( )!, ( ),?, ( ) ( ),! ( )?, ( ),,, ( ) (, ),,, 136

140 Guan Han Qing,,,,,,,,! ( ),,?,,?,,,,, ( ),! ( )?!,, ;,,?,?,, ( ),? ( ) ( ), ( ),, ( ) ( )? (, ),! ( )??, ( ),! ( ) ( ),? ( ),,,,, 137

141 Wen Hao Shu Xi ( ),! :,,, ;,,? ( ),! :,,,,,,,, ( ), ( ),,?,!,,! ( ),, ( ),,,?,,,,,,,! ( ),,? ( ), :,,, ( ),,,! ( ),, ( )?,? ( ) 138

142 Guan Han Qing, ;,,,, ( ) (, ),! ( ),,, (, ),,, (, ),!,,? (,, )! ( ) ( ),?,,?,,, ( )!,,,,! :,! ( ),,? ( ) (, ),,?,,,,,, :,,!,, ;, 139

143 Wen Hao Shu Xi?,,,,,,,? :,, ;,,,,! (, ) ;,,, (, ),,,,?,, (, ), ( )? ( ) ( )?! ( )? ( ),? ( ),!,! (, ),,, (, ), :, ( ) ( )!,,,, ( ) (, ) (, ),,,, ;,,? ( )!,, ( ),, (, ),? ( ) ( )? 140

144 Guan Han Qing ( ) ( ),, ( ),, (, ),,,,,?,,?,,,! ( ), ;,,, ;,,,!,, ;,???,!,,, ( ),, ( ) (, ), ( ) ( ) (, )! ( ) ( ),,,, ( ),? ( ), ( ), ( ) (, ),, ( ),, ( ), ( ) ( ),,,!?, 141

145 Wen Hao Shu Xi?,,,,?,? ( ),? ( ) (, ), (, )! ( ),,,,,,,,?,?, ;,,,,,,,,,,, ( )!,! ( ),? ( )?, ( ),? ( ),, (, ) :! ( ),,! ( )? ( ) ( )? ( ) ( ),, ( ), ( ),! ( ),,, ( ),,?? ( )?? ( ),,!,,!, 142

146 Guan Han Qing, ( ), ( ) (, ),,,, ( ) (, ),! ( ) (,, ) ( ),,? ( ),, (, )??! ( ),,,,,! ( )? ( ) ( ) ( ) ( ),? ( ),,,, ;,,,,,,,,,,,,,, ;,,! ( ),,,,,,? ( ) :,,?,, ( ), 143

147 Wen Hao Shu Xi,! (, ) ( ),,?,!,,,,,,,,,!?,! ( )? ( ) ( ),! ( ),, ( ),,,, (, ),! ( ),!,,,,?,,,? ( ) ( )!, (, ),! ( ),,,,, ( ) (, ),, (, ) ( ),,! ( ),,! 144

148 Guan Han Qing,?,,,,?,,,,?,!, ( ), ( ),, ( )? ( ),, ( ),, ( ), ( )? ( ),, ( ) ( ),? ( ) ( ),? ( ), ( ),!, (, ),! ( )! ( ),, ( ),, ( ),! ( ),,,,,,,,, ;,! ( ),, 145

149 Wen Hao Shu Xi,, ;, (, ),,! ( ),,,,, (, ), ( ) ( ) ( ),, ( )? ( ), ;, :,,, ( ), (, ) ( ), ;,,,, ( )?,? (, ),,,,, ( ),,,! ( ), ;?,, ;,! (, ),,,! ( )!! ( ),,?, 146

150 Guan Han Qing,! (, )? (, )! ( ),, (, ),,, ( )! (, ) ( ),,! ( ),,,, ( ),?,,, (, ) (, ),,,,,,,,,,, :,,,, ;,,, :,,,,?,,, ( ) :, ( ), :, 147

151 Wen Hao Shu Xi, ( ) ( ),,, (, ) ( ),, ;,,,, (, ),,, (, ),,,, (, ),, ( ),,? (, ), ( ),,? (,, ),? ( ) (, )!,, ;? (, ) ( ),,?, (, ) ( ),, (, ),,,?,, ( ) ( )? (, ),,!!, 148

152 Guan Han Qing,!?,,? ( ) ( ),? (,,,, )!! :,,,!,,! ( ),,, ( ),,?,,? ( ),, ( )?,? ( ) ( )!,,,,!,,, ;,,?, :,, ; :,,,,, ;,,,, ;, ( ),,,,,,,,, ; 149

153 Wen Hao Shu Xi,, :,, :,,,,,,, ::,,,,,, :,,? :?? :,, ;, :,,,,,,, ;,,, :,,,,, ;,,, ;,,,, ( ),,,, ( ),?, ;,,,,,,,,! 150

154 Guan Han Qing (, ),,! :,? ( ) ( )!, ( ),,, ( ) ( ),,,,,? ( ),, (, )!,, (, )!! ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),,? ( ),, ( )?,, :,,? ( ), ( ),!,,? ( ),, ( ),,,,,,,,?,,, ( ) ( ) (, ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )? ( ), ( ),? ( ) 151

155 Wen Hao Shu Xi? ( ),,? ( ) ( ),?,? ( ),,? ( ),,,?? (, ),,? (, ),,,! ( ),,,,,! ( ),?,,,! ( ) (, ),,!,,, (, ) ( ) ( ),,? (, ), ( ),? ( ), ( ), (, ) ( ) ( ) :,,, :, :,!,,,, 152

156 Guan Han Qing,, ( ),, ( ), ( ),,, ( )!,,,? ( ),, ( ), ( ),,,,! ( ),,,!,, :,,!,, ( ),,, (, ),,, ( ) :,,,,,, ( )! ( ),,!, ( ),, ( ) ( ) ( ),? ( ), ( ), 153

157 Wen Hao Shu Xi, :,,,,,,,,, ;,,, ( ),,,, ( ) ( ) (, ) ( ) (, ) ( ) (, ),,,!,,,,,,,,,,,,?,,,,, ( ) ( ) ( ), 154

158 Guan Han Qing ( ) ( ) ( )? ( ) ( ),, ( ) ( ), ;, ;,,! ( ) ( )?,?,??,,, ( ) ( ),? ( ),,,,! ( ) ( ),,,?,,,? ( ) ( ), ;,,,,,,,,,,, ;,,, 155

159 Wen Hao Shu Xi ( )? ( ) ( ), ;,, :,,,,,, ( ) ( ),! ( ) ( ),,,,,,! ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (, ),,,,, ;, ( )? ( ),??!!,,! ( ) ( )?,?,? ( ) ( ) ( )!,, 156

160 Guan Han Qing,,,,,! ( ) ( ), ( ) ( ), ;,,, ( ) ( ),,,!!? ( ) ( ),,,? ( ) ( ) ( ),, ( ) ( ),,,!,! ( ) ( )! ( ),,,?,,? ( ) ( ),,,,,,,, ;,, ( ) ( ) ( ),,, ;, 157

161 Wen Hao Shu Xi, ( ),! ( ),,!,,???,,?,,!,,, :,!,,?,,? ;!,,! ( ) ) ( ) ( ) ( ) (, )! (, ;,,,?,,, (, )!, :,, :, ( ) (, )!, 158

162 Guan Han Qing! ( ),,,,?,,? ( ) ( ) ( ) ( ),,, ( ),, ; ( ), ) ( ), ( ) ( ) (,, ;,,,, ( ), (, ) (, ) ( ) ( ) (, ) ( ) ( ) (, ) ( ) ( ), ( ),??,??, ( )! ( ) ( ) ( ),,,,,,!,,,,,, ( ) ( ) (, ),, ( ) ( ) ( ) (,, ),? ( ) ( ),, :,,, 159

163 Wen Hao Shu Xi ( )! ( ), ( ) ( ), ( ),,, ( ) ( ),,,,,,,, ;,,,,,,, ;,,,!,,! ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),,, ;,?, ;,,, ( ) ( ) ( ),,?,, 160

164 Guan Han Qing,,,, ( ) ( ), ( ),? ;,, ( ) ( ),,,,, ( ) ( ) ( ),,,,,, ;,,,,,! ( ) ( ),,!, ;, ( ) ( ), ;,,,?, 161

165 Wen Hao Shu Xi ( ) ( ),,,,,,,,,,,, ;,, ;,,? :?,,? ( ),,,,?! ( ),,,,, :,,,,?,,, ( ) ( ),, ( ) ( ),,,,,,,,,,, 162

166 Guan Han Qing,, (, ),, (, ),? ( ),? ( ),, ;,, ( ),! ( ),, ( ) ( )!?! (, ), ;,,,,!,,,,? ( ), ( )? ( ),,,,,, ( ),,!, ( ),,,,! ( ), ( ) ( ),, ( ) (, ),,, (, ) 163

167 Wen Hao Shu Xi,!,, (, ),,, ( ),,,, ( ),! ( ),,,,,,,,,, ( ),,,? ( ), ;,,,,, ( ),,,? ( ) ( ),? (,,! ( ),,,, ( ), ( ),! ( ),,,,? ( ),, ; 164

168 Guan Han Qing,! ( ),, ( ),,? ( ),! (, ),?,? ( ), ( ),, (, ),! ( ), ( ), (, )!, ( ),? ( ),,,, ( ) ( ) ( )? ( ) ( ) ( )!! ( )? ( ) :, ;,,?, ( ), ( ),,,!?,,, ( ),,? ( ),,,! ( ) ( ),,, 165

169 Wen Hao Shu Xi,,? ( ),!? ( ), ( ), ( ) ( ),, ( ),? ( ),! ( ),,,, ( ),! ( ),, ( ),! ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), (, ),, (, ),,,,, ;,, (, ), ( )!?! ( ),! ( ) ( )!,?,!, 166

170 Guan Han Qing,? ( ), :,,! :,,,,,,, ( ) ( ),, ( ) (, ),,,,!,, (, ),,,, (, ),,?, ( ), (, ) ( ) ( ), :!,,,, ( ) (, ),,, (, )?, (, )? :,, :,, (, )?, :?!,, ( ) ( ),?! ( ), 167

171 Wen Hao Shu Xi,,,,,,,,,,,!,,,,!!,,?, ( )! ( ),, ( )! ( )?,,? ( )? :!! (, )?,, (, )?!,, (, )! (, ),? ( ),, :?, :,,,,? ( ),, ( ),? ( )? ( ),?,,? ( ), ( ) 168

172 Guan Han Qing,,,,, ;,, ( ),? ( ),,,! ( ),,,! (, ),? ( ), ( ),,!,,!,,, ( ),,? ( )? ( ),,,?, ;,, ( ),, ( ),, ( ) ( ),,, ( ) (, ),, (,, ),,,! ( ) (, ),? ( ),,,? :,, :, 169

173 Wen Hao Shu Xi,,,, ( ),! ( ) ( ), ( ) ( ),,!! ( ) ( ),? ( ),,!,,! ( ),? ( )? ( ), ( ), (, ) ( ),,!!, ( ) ( ),! ( ) ( ) ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,! ( ),! ( ),! ( ) ( ),!, :! ( )?,,, ( )! ( ) ( )! 170

174 Guan Han Qing? ( )!, ;,, ;, ;,,,,,, ( ),,,! ( ) ( ) ( ) ( )? ( ) ( ),,,, ( ),,, ( ), ( ) ( ),! ( )! ( ) ( ),,,?! ( ),,,? ( ),,! ( ) ( )? ( ), ( )! ( ) ( )? ( ), ( )! ( ) ( ),?, ( ),,,,,, ( ),! (, ),! (, ),! ( ) ( ),,, ( ) ( ),,,, 171

175 Wen Hao Shu Xi,! (, ),!,, ( ), ( ) (,, ),! ( ) ( ),,,,,,,,,,,, (, ) ( ),, ( ),,, ( )? ( ) ( )( ) ( ) ( )?,? ( ), ;, ( ),,? ( ), ( ), ( ),? ( )! ( )! (, ) ( ),? ( ) ( )?,?,, ( ), ( ),,? ( ) ( ) (, ) ( )?, ( ),,, ( ),, (, ),! ( ) ( ) (, )?! ( 172

176 Guan Han Qing, ) (, ),,! (, ), ( ),,? (, ) ( ) ( ) ( )!,,?,, ;,,,,, ( ) (, )! ( ) ( ),? ( ) ( ),, ( ),, ( ), (, ),, ( )!,, ),,,, ( ), ( ), ( ),! ( ) ( ),! ( ) :, (, )? ( )!? ( )! ( ),!,, ;,,!, ;,?,,, 173

177 Wen Hao Shu Xi!,,? ;!?! ( ) ( ),,,,,, (, )? ( )? ( )( ),,? ( ), ( )? ( ), ( ), :!,,,, ;! :,, ( ) (, ),,,,,,, (, ),,, 174

178 Guan Han Qing ( ), ( ) ( ),? ( ) ( ) (, ),! (, ),!,,,,,! ( ),, ;,,,,,,,,,,, ( ), ( ) ( ) ( ) ( ), (, )?? ( ) ( ) (, ),,!,, (,, ),? ( ),?? ( )( ) ( )?! ( ) ( ),!,,! ( ) ( ),! ( )? ( ), ( ),? ( ) ;,! ( )? ( ), ( 175

179 Wen Hao Shu Xi ), ( ), ( )? ( ), ( ),! ( ) ( ),? ( ),, ( ),,,,, ( )!,? ( ),,, :! ( ),!, ( ), ( ) ( ), : ( ) ( ) ( ), (, ),, (, ),, ( ) ( ), (, )! ( ),! ( ),! ( )! ( ) (, ), (, )? ( )! ( ),, ( ), (, ),! ( )? ( ),? ( ),! ( ),? ( ),! ( ) (, )!! ( 176

180 Guan Han Qing )!,? ( ), ( ),? ( ),,,!, ( ),! (, ),!! ( )!,? (, ),! ( ), ( ), ( ),! ( )? ( ),,!, ( ),! ( ) (, ) (, ), ( ), ;! (, ),? ( ) (), ( ),!, ( ),, ( )?!?, ( ) ( ),, ( ) (, ),,,,, ( ) ( 177

181 Wen Hao Shu Xi, ), ( ) : ( )! ( )! (, )!,, ( )!,? ( ),, ;, ( ), ( )! (,, )! ( ),,, ( ) (,, ),? ( ), ;, ( ), ;,!, ;,!, ;,,? :! ( ),? ( )!, ;,?! :,,! ( ),! ( ),! (, ),? ( ) ( ),,,, ( ) ( ),! ( ) ( ),,,! ( )!? ( ), 178

182 Guan Han Qing, (, )! (, ),? ( ),, : ( ),,, ( ),!,! ( ),?,, ( ), :,,, ; ( ) (, ),,! ( ),! (, ),,! ( ), ;,? ( ),, ( ), ( ) (, ),! ( ),,! ( ), ;, ) ( ), ( ; ;,, :! ( ), :, 179

183 Wen Hao Shu Xi,? ( ),, :,,! ( ),? ( ), ( ),? ( ), ( ),? ( ), ( )!, (, ), ( ) ( ), ( ), :,, ;,, :,,,, (, ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 180

184 Guan Han Qing,,,,,,? ( ), ( )? ( ),,, ( ), ( ),,,,, ( )!, ( ),, ( ) (, ),,, :,,,,? (, ),,, ( ) ( ) ( ), (, ),! (, ),? ( )? ( ) ( ),,, ( )? ( ),, ( ), ( ),?, (, ), ( ),,? ( ) ( )! (,, )( )? ( ),, ( ) ( )!,, ; 181

185 Wen Hao Shu Xi ;,! ( ) (, ),,,!, ( ) (, ),,,,,, (, ),,,,,, ;,? (, ),,,,,,,,,? ( ),? ( ),,! (, ), ( ),? ( ),,! ( )?,,,!,? (, ), ( ),,,,,! ( ) (, ), (, ),!!,? ( ),,? ( ),,, ( ),,,? (, ),, 182

186 Guan Han Qing,? ( ),,,,? ( ),,, ( ),,? ( ),! ( ),,! ( ),,! (, ),!,,,! ( ),,,?, ;,,,,,! ( ) ( ), ( ) (, ),,,,,,, ( ) (, ),,,,,! ( ),,,,, ( 183

187 Wen Hao Shu Xi ), ( ), ;,!,,,?, ;,, ;, ;,, ;,!,, ;,, ( )( ),,,,,, ( ), (, )!, ( ) ( ),! ( ),,? ( ),! ( ),?, ( ),? ( ) ( )!,? ( ),,!,,, ;,, ( ),,! ( )? ( ),! ( ) ( )! 184

188 Guan Han Qing ( ),!,?, ( ) ( ),,?,!,? ( ),! ( ),,,?? ( ) ( ),? ( ), ( )? ( ) ( )? ( ), ( )? ( ) ( ) (, )!,,,?!, :!,,, ( ) ( ),,? ( ), ( ),, ;,,, ( ) ( ),,! ( ) (, ),,!,,,,,,, 185

189 Wen Hao Shu Xi,!,,,,, (, ),! ( ),,? ( ),,!, ( ) ( ),? :,,, ;,,? ( ),,,,?,,?,,,,,,,,,,,,,, ;,! ( ),? ( ), ( )?,? ( ),!,,,,,! ( ), (, ),, ( ),!, ( ),? ( ) ( ),, ( ) ( 186

190 Guan Han Qing ),? ( ),,,, ( ), (, )!, ( ) ( ), ( ),, ( ),? ( ),? ( ), ( ),,? ( ),,, ( ),! ( ), ( )?,, ( ),! ( ),, ( ),,?,,?,? ( ),,? ( ),,, ( ), ;, ( ),!,, ( ),,,?! ( ),?, ( ) ( ),! 187

191 Wen Hao Shu Xi! ( ),! ( ),! ( ),,? ( ), ( ),,,, ( ) ( ),,,,,, ;,, ( ) ( )?! ( ),,?, ;,,,,,,! ( ) (, ),,,,,, ( ) (, ),,, (, )!,?,! ( ),,?,,!,,,!,,? ( ),,? ( ), 188

192 Guan Han Qing (, ),! ( ),? ( )? ( ),,! ( ),? ( )! ( )! ( ) (, ),!! (, ),? ( )? (, ),? ( ),,, ( ) ( ),!,,,! ( ),, ( )?, ( ),, ( ), (, ) ( ) ( )? ( ) ( ),! ( )! ( ), ;! ( ),! ( ),, ( ),,,, ( ),,,? ( ),,, ( ) ( ),? ( ), ( )! ( ), 189

193 Wen Hao Shu Xi?,,? (, ), ( ),, ( ) ( ) ( ),? (, ),? ( ) ( ), ( ) ( ) (,, )? ( ) ( ) ( ),?,, ;,,!, ;,,,, ( ),,, ( )? ( ),,,,,! ( )? ( ), ( ),! ( ),!,? ( )!,,,?,, ;,! ( ), 190

194 Guan Han Qing?, ( ), ( ),,? ( ),! ( ), ( ),, ( ), ( )? ( ),? ( )( )? ( ),!,!? ( ),,? ( ),,?,,!, ( )? ( ), ( ),, ;,,, ( ),?! ( ),,,! ( ) ( ),!,,, ( ),, ( ) 191

195 Wen Hao Shu Xi (, ),,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,, :, :? :,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,, ( ),, ( ) (, ), ;,,,,? (, ) 192

196 Guan Han Qing,,?,, (, ),, ( )?? ( ) ;,, ( ),?,,, (, ),,,,,,, ( ) ( )!,? ( ) ( )? ( ) ( )! ( ) ( ),? ( ),? ( ),, ( ), (, ),,,,,,? ( ), ;,,? ( ) ( )? ( ) ( )? ( )! ( )? ( ), ( ),? (, ) ( ), ( ) ( )? ( ) (, ),,? ( 193

197 Wen Hao Shu Xi, ),,,,,,,? ( ),? ( ) ( )? ( ), ( )? ( ) ( )? ( ),! ( ) ( ),? ( ),,,,,, ;? ( ) ( ),,, ( ),,,? ( ),?! ( ) (, ),,, ( ),!,?,,?,, ( ),,! ( ),,,,,,,,,,, ;,! 194

198 Guan Han Qing, ( ) :,,! ( ), ( ),, ( )?,, ;, ( )( ),,! (, )! (, )? (, )! ( )?! ( ),,, ( )! ( ),? ( ) ( ), ( ),,?,! ( ),,!! ( ),,?? ( ),,,,,,,,,,!,,,,? (, ), 195

199 Wen Hao Shu Xi,,? ( ),,,,,,,! ( ),? ( ),,,,, ;,,,! ( ),,,, ( ) ( ),,, 196

( CIP ) / :, ISBN I37 CIP (2006) : mm 1/ 32 : : : 5000 ISBN / I37 : 936.

( CIP ) / :, ISBN I37 CIP (2006) : mm 1/ 32 : : : 5000 ISBN / I37 : 936. ( CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 247-7..........I37 CIP (2006)080143 : 8501168mm 1/ 32 : 280.5 :3800 2006 3 1 : 5000 ISBN 7-80702 - 247-7/ I37 : 936.00 (36 ) Mu Lu ( 1 ) (43) (43) (51) (51) (51) (52)

More information

( CIP ) / :, ISBN I37 CIP (2006) : mm 1/ 32 : : : 5000 ISBN / I37 : 936.

( CIP ) / :, ISBN I37 CIP (2006) : mm 1/ 32 : : : 5000 ISBN / I37 : 936. ( CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 247-7..........I37 CIP (2006)080143 : 8501168mm 1/ 32 : 280.5 :3800 2006 3 1 : 5000 ISBN 7-80702 - 247-7/ I37 : 936.00 (36 ) Mu Lu ( 1 ) ( 7 ) (13) (19) (25) (29) (34)

More information

( CIP ) / :, ISBN I37 CIP (2006) : mm 1/ 32 : : : 5000 ISBN / I37 : 936.

( CIP ) / :, ISBN I37 CIP (2006) : mm 1/ 32 : : : 5000 ISBN / I37 : 936. ( CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 247-7..........I37 CIP (2006)080143 : 8501168mm 1/ 32 : 280.5 :3800 2006 3 1 : 5000 ISBN 7-80702 - 247-7/ I37 : 936.00 (36 ) Mu Lu ( 1 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 6 ) ( 8 )

More information

CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) :

CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) : CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) : 260.00 ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 4 ) (

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : (CIP) / :, 2006.3 ISBN 7-5385 - 2026-0..........I222 CIP (2006) 021873 :8501168mm 1/ 32 :200 :3000 2006 1 2 : 2000 ISBN 7-5385 - 2026-0/ I393 :498.00 ( 22 ) : : : ,,,,,,,,,,, : 7 8, 8 8, 8 9, 9 10

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : (CIP) / :, 2006.3 ISBN 7-5385 - 2026-0..........I222 CIP (2006) 021873 :8501168mm 1/ 32 :200 :3000 2006 1 2 : 2000 ISBN 7-5385 - 2026-0/ I393 :498.00 ( 22 ) : : : ,,,,,,,,,,, : 7 8, 8 8, 8 9, 9 10

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP). :, 2006 ISBN 7-224-07586-8... ( ). E289. 413 - - CIP (2006) 022989 ( 147 : 710003) 787mm 1092mm 16 29 24 650 2006 3 1 2006 3 1 1 1000 ISBN 7-224-07586-8 E 57 128.00 ISBN 7-224-07586-8 E 57 : 128.00

More information

<D5FDCEC42E733932>

<D5FDCEC42E733932> 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 与 考 场 / 张 克 敏, 兰 燕 主 编. 重 庆 : 西 南 师 范 大 学 出 版 社,2003.10 ISBN 7 唱 5621 唱 2973 唱 8 Ⅰ 畅 畅 畅 畅 Ⅱ 畅 1 张 畅 畅 畅 2 兰 畅 畅 畅 Ⅲ 畅 文 课 高 中 教 材 Ⅳ 畅 G634 畅 341 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2003)

More information

(CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 810

(CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 810 (CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 81010 715 1/ R680 22.00 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 247-7..........I37 CIP (2006)080143 : 8501168mm 1/ 32 : 280.5 :3800 2006 3 1 : 5000 ISBN 7-80702 - 247-7/ I37 : 936.00

CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 247-7..........I37 CIP (2006)080143 : 8501168mm 1/ 32 : 280.5 :3800 2006 3 1 : 5000 ISBN 7-80702 - 247-7/ I37 : 936.00 CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 247-7..........I37 CIP (2006)080143 : 8501168mm 1/ 32 : 280.5 :3800 2006 3 1 : 5000 ISBN 7-80702 - 247-7/ I37 : 936.00 (36 ) Mu Lu ( 1 ) ( 6 ) (12) (18) (24) (30) (36) (42)

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-204 - 04505 - X..........I106 CIP (2006)015695 * (20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 26, 26 38, 10 20, ;, 18

More information

( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 20

( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 20 2 ) ( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 2003 12 3 ISBN 7 81010 776 3 / R 739 64. 00 ( ) )

More information

( CIP) /,. :, 2004 ISBN K828.2 CI P ( 2004 ) ( ) : : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 :

( CIP) /,. :, 2004 ISBN K828.2 CI P ( 2004 ) ( ) : : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 : ( CIP) /,. :, 2004 ISBN 7-313 - 03771-6............. K828.2 CI P ( 2004 ) 057767 ( 877 200030 ) : 64071208 : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 :157 2004 6 1 2004 6 1 :1-20 000 ISBN7-313 - 03771-6/ K 021 :15.00

More information

(CIP ) /. - :, ISBN TS1028 CIP (2002) ( ) mm1168 mm 1 /

(CIP ) /. - :, ISBN TS1028 CIP (2002) ( ) mm1168 mm 1 / 2003 (CIP ) /. - :, 2002. 12 ISBN7-80624 - 659-6... - - -. TS1028 CIP (2002) 087823 ( 3 61 001 2 ) 2002 12 2002 12 850 mm1168 mm 1 /32 8. 75 200 1-3 000 13. 80 ( ) : : : : ( ) ,, :,,,, :, : :,, :,,,,,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP ) / : 2006.2 ISBN 7-80702 - 295-7..........I.40 CIP (2006)080154 :8501168mm 1/ 32 : 110 :2900 2006 3 1 :5000 ISBN 7-80702 - 295-7/ I40 : 380.00 ,,,,,,,,,,,,, : ;, ;, :,,, 2006 2 ( 1 ) ( 5 ) (12 )

More information

( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D

( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D : ( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D1240 : 30.00 ,, :,,, ;,,, ;,,, ;,,,,,, 2003 1 ),,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : ( CIP).,. :, 2000. 4 ISBN 7-5371- 3677-7............ - - - - - -. I211 CIP ( 2000) 08781 ( 100 : 830001) 850 1168 32 1100 35000 2000 4 1 2000 4 1 : 1 2000 ISBN7 5371 3677 7/ I 1347 : 3988 00 ,, ( )

More information

未命名-14

未命名-14 20 世 纪 军 政 巨 人 百 传 偷 袭 珍 珠 港 山 本 五 十 六 传 [ 日 ] 阿 川 弘 之 著 张 承 译 时 代 文 艺 出 版 社 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 20 世 纪 军 政 巨 人 百 传 宋 长 琨 主 编, 长 春 : 时 代 文 艺 出 版 社,2001.12 ISBN 7-5387 -1629-7 Ⅰ. 20. Ⅱ. 宋. Ⅲ. 军 政 人 物

More information

( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601-

( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601- ( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601-3285-5 2005 10 1 2005 10 1 : 1-1000 : 12.00 ,,,, 1995

More information

(CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2

(CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2 (CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2 ISBN 7 5338 2936 0/ G2913 : 18.00 1 5 5 14 25 33 34

More information

内页.FIT)

内页.FIT) 图 书 在 版 编 目 渊 CIP 冤 数 据 / 何 德 强 著. 要 天 津 院 百 花 文 艺 出 版 社 袁 2012.12 渊 文 心 藏 趣 丛 书 冤 ISBN 978-7-5306-4954-5 玉. 噎 域. 何 噎 芋. 长 篇 小 说 - 中 国 - 当 代 郁.1569.868 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 渊 2012 冤 第 999689 号 书 名

More information

(CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (0

(CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (0 (CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (020 83795749) ( : ) 2 (1466) 40 ( ) 16 27 29 40 63

More information

1

1 CIP /. - 2005. 12 ISBN 7-80171 - 425-3 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. C933. 2 CIP 2005 124813 1 100007 787 1092 1 /16 2005 12 1 2006 1 1 1-3000 ISBN 7-80171 - 425-3 /C28 998. 00 1 2 2006 1 1139 1139 1139 1140 1143 1146

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - - - - -. K291 CIP ( 1999 ) 32637 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN :

( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - - - - -. K291 CIP ( 1999 ) 32637 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : ( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - - - - -. K291 CIP ( 1999 ) 32637 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : , 1616,, 295 1635, 276 1644, 267, ( 1840 ), 1616 ( ) 1661 ( ), 1662 ( ) 1795

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ,!,,!,,,,,?,,,,,,!,,!

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,!,,,,?,,,,,,,,

More information

(CIP),. - :, ISBN E296 CIP ( 2003) ( ) : : : : 6 1 : : : : 32 ( ) : 680 : : 5000 : :

(CIP),. - :, ISBN E296 CIP ( 2003) ( ) : : : : 6 1 : : : : 32 ( ) : 680 : : 5000 : : ( ) 2003 (CIP),. - :,2003.9 ISBN 7-80136 - 915-7... - -.E296 CIP ( 2003) 067822 ( ) : : : : 6 1 : 100080 : : : 32 (8801230 ) : 680 : 29.75 : 5000 : 2003 12 1 : 2003 12 1 ISBN 7-80136 - 915-7K781 : 49.80

More information

( CIP) /. - :, ( ) ISBN I CIP ( 2002) ( ) : : : ( ) 1 : : : /32 : 208 : 5, 400 :

( CIP) /. - :, ( ) ISBN I CIP ( 2002) ( ) : : : ( ) 1 : : : /32 : 208 : 5, 400 : 2006 ( CIP) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 023-9... - -. I106. 2 CIP ( 2002) 035734 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 208 : 5, 400 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 023-9 : 636. 00 ( 26.

More information

,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, ISBN R28 CIP (2002 ) * * : / 16 : : : 1 4

,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, ISBN R28 CIP (2002 ) * * : / 16 : : : 1 4 ,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, 2002. 2 ISBN 7-5624-2576-0.......... R28 CIP (2002 ) 007159 * * : 787 1092 1/ 16 : 16. 25 : 424 2002 2 1 2002 2 1 : 1 4000 ISBN 7-5624-2576-0/ R 161 :22. 00 ,,,,,,,,,,, :

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) / / ( CIP) /, :, 2005. 8 (, 2., ) ISBN 7-5634 - 2116-5......... - - -. I565. 44 CIP ( 2005 ) 102498 : : : : ( ) ( 105 : 133002) 8501168 1 /32 10 240 2006 2 2 1 ISBN 7-5634 - 2116-5 / I294 12 : 237.

More information

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN F CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN :

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN F CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN : ( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - -. F727. 1 CIP ( 1999 ) 32679 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : ,,, ; ;,,,,,,, 6 ;,,, ( ) 938 ( ),,,,,, 1153 ( ),,, 1272 ( 9 ),, 1403 ( ), 1420

More information

战神(上).doc

战神(上).doc 项 目 策 划 : 阎 安 丛 书 统 筹 : 龙 的 天 空 责 任 编 辑 : 阎 安 特 约 编 辑 : 孙 健 李 文 雅 责 任 印 制 : 刘 志 恒 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 战 神 / 秋 凡 著. 北 京 : 海 洋 出 版 社,2005.8 ( 幻 城 系 列 ) ISBN 7-5027-6388-0 Ⅰ. 战 Ⅱ. 秋 Ⅲ. 科 学 幻 想 小 说 中 国 当

More information

灵魂战记.doc

灵魂战记.doc 项 目 策 划 : 阎 安 丛 书 统 筹 : 白 羽 工 作 室 责 任 编 辑 : 阎 安 特 约 编 辑 : 朱 俊 飞 李 婷 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 灵 魂 战 记 / 何 子 丘 著. 北 京 : 海 洋 出 版 社,2005.1 ( 幻 城 系 列 ) ISBN 7-5027-6191-8 Ⅰ. 灵 Ⅱ. 何 Ⅲ. 科 学 幻 想 小 说 中 国 当 代 Ⅳ.I247.5

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 鼓 励 孩 子 100 金 句 刘 超 平 等 / 编 著 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2005) 第 120711

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ( ) 2006 ( C I P ) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0 /. -... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ( ) 2006 ( C I P ) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0 /. -... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

B扉页、版权、序、目录10P.cdr

B扉页、版权、序、目录10P.cdr 唱我 的d e 歌 我2011-2012 西安高新第一中学学生考场优秀作文选 编 王淑芳 副 主 编 杨文花 点评导师 李 主 克 姚发清 王 辉 龚小菊 贾建英 刘海华 王三玲 荀碧云 赵 田 徐静宇 路 亮 陈 晨 盛广新 张宏玲 齐 虹 徐 马 丁 梁 枫 马 刘艳华 王亚秦 磊 婷 陕西师范大学出版总社有限公司 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 我 唱 我 的 歌 : 西 安 高

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-204 - 04505 - X..........I106 CIP (2006)015695 * (20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 26, 26 38, 10 20, ;, 18

More information

ZYXM.S2

ZYXM.S2 高 等 医 学 院 校 选 用 教 材 ( 供 成 人 教 育 中 医 药 专 业 中 西 医 结 合 专 业 使 用 ) 中 药 学 王 茂 盛 主 编 2 0 0 1 内 容 简 介 本 书 是 供 成 人 教 育 中 医 药 专 业 中 西 医 结 合 专 业 使 用 的 教 材 全 书 分 总 论 和 各 论 两 部 分, 总 论 部 分 介 绍 了 中 药 的 发 展 产 地 采 集 性

More information

) 001 ( CIP) /.. :,2005 ISBN 7-224-07463-2............. I207.411 CIP ( 2005) 134313 ( 147 : 710003 ) 787 mm 1092 mm 16 18.25 2 220 2006 1 1 2006 1 1 I

) 001 ( CIP) /.. :,2005 ISBN 7-224-07463-2............. I207.411 CIP ( 2005) 134313 ( 147 : 710003 ) 787 mm 1092 mm 16 18.25 2 220 2006 1 1 2006 1 1 I ) 001 ( CIP) /.. :,2005 ISBN 7-224-07463-2............. I207.411 CIP ( 2005) 134313 ( 147 : 710003 ) 787 mm 1092 mm 16 18.25 2 220 2006 1 1 2006 1 1 ISBN 7-224-07463-2/ I 1192 28.00 ,,,,,,,, :,????!! :,,,,,

More information

( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 729 1.... R22 44 CIP ( 2003 ) 036421 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 12. 5 362 1 5 000 1998 12 1 2

( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 729 1.... R22 44 CIP ( 2003 ) 036421 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 12. 5 362 1 5 000 1998 12 1 2 2 ) ( ) ( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 729 1.... R22 44 CIP ( 2003 ) 036421 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 12. 5 362 1 5 000 1998 12 1 2003 8 2 2003 8 8 ISBN 7 81010 729 1 : 21. 20

More information

( CIP ) /. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 730 5.......... R272 44 CIP ( 2003 ) 048161 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 25 384 1 3 000 1998

( CIP ) /. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 730 5.......... R272 44 CIP ( 2003 ) 048161 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 25 384 1 3 000 1998 2 ) ( CIP ) /. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 730 5.......... R272 44 CIP ( 2003 ) 048161 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 25 384 1 3 000 1998 12 1 2003 8 2 2003 8 5 ISBN 7 81010 730 5 : 27.

More information

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 728 3.......... R271. 1 44 CIP ( 2003 ) 061823 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14 405 1 3 000 2000 1 1

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 728 3.......... R271. 1 44 CIP ( 2003 ) 061823 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14 405 1 3 000 2000 1 1 2 ) ( ) ( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 728 3.......... R271. 1 44 CIP ( 2003 ) 061823 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14 405 1 3 000 2000 1 1 2003 8 2 2003 8 3 ISBN 7 81010 728 3 : 29.

More information

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 764 X.......... R25 44 CIP ( 2003 ) 063698 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14. 625 423 1 5 000 1999 8 1

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 764 X.......... R25 44 CIP ( 2003 ) 063698 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14. 625 423 1 5 000 1999 8 1 2 ) ( ) ( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 764 X.......... R25 44 CIP ( 2003 ) 063698 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14. 625 423 1 5 000 1999 8 1 2003 9 2 2003 9 5 ISBN 7 81010 764 X : 25.

More information

,,,, ( CIP ) /. :, ( ) ISBN K CIP ( 2005) : : 66 : : ( 0371) : : : : : : : 140mm 202mm :

,,,, ( CIP ) /. :, ( ) ISBN K CIP ( 2005) : : 66 : : ( 0371) : : : : : : : 140mm 202mm : ,,,, ( CIP ) /. :, 2005. 8 ( ) ISBN 7-5349 - 3157-6... -. K928. 957 CIP ( 2005) 014330 : : 66 : 450002 : ( 0371) 65737028 : : : : : : : 140mm 202mm : 6. 875 : 164 : 4 : 2005 8 1 2005 8 1 : 1 4 000 : 16.

More information

( CIP ) /. :, 2003 ISBN I247.5 CIP (2003) : : : ( 310 ) : : : mm mm 1/ 32 : : : :1 - : ISBN :3

( CIP ) /. :, 2003 ISBN I247.5 CIP (2003) : : : ( 310 ) : : : mm mm 1/ 32 : : : :1 - : ISBN :3 ( CIP ) /. :, 2003 ISBN 7-80647 - 579-6......... - -. I247.5 CIP (2003) 121754 : : : ( 310 ) : : : mm mm 1/ 32 : : : :1 - : ISBN7-7 - 80647-579 - 6 :330006 (, ) ,,,,, ;,,,,,,,, 1 ,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,?,?,,

More information

( CIP ) / :, ISBN X I.39 CIP (2006) : mm 1/ 16 : 60 : ISBN X/ I 39 ( 3 ) : 26

( CIP ) / :, ISBN X I.39 CIP (2006) : mm 1/ 16 : 60 : ISBN X/ I 39 ( 3 ) : 26 ( CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 271 - X..........I.39 CIP (2006) 080146 :960 640mm 1/ 16 : 60 :1280 2006 3 1 ISBN 7-80702 - 271 - X/ I 39 ( 3 ) : 260.00 , ;, ;, 5000, 19,,,,,,,,,,,, 1 ,, 1949 ;,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 755 0............. R245 44 CIP ( 2003 ) 036416 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 5 391 1 5 000 1

( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 755 0............. R245 44 CIP ( 2003 ) 036416 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 5 391 1 5 000 1 2 ) ( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 755 0............. R245 44 CIP ( 2003 ) 036416 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 5 391 1 5 000 1999 2 1 2003 6 2 2003 6 6 ISBN 7 81010 755 0 :

More information

口 年 鉴 编 纂 委 员 会 成 员 名 单 主 任 胡 勤 华 副 主 任 陈 佑 湘 程 宏 刚 许 以 华 张 汉 桥 委 员 ( 按 姓 氏 笔 画 为 序 ) 李 昌 华 闫 福 桓 余 国 成 曹 恒 文 靳 远 涛 口 年 鉴 编 辑 部 成 员 名 单 主 编 张 汉 桥 副 主

口 年 鉴 编 纂 委 员 会 成 员 名 单 主 任 胡 勤 华 副 主 任 陈 佑 湘 程 宏 刚 许 以 华 张 汉 桥 委 员 ( 按 姓 氏 笔 画 为 序 ) 李 昌 华 闫 福 桓 余 国 成 曹 恒 文 靳 远 涛 口 年 鉴 编 辑 部 成 员 名 单 主 编 张 汉 桥 副 主 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 口 年 鉴.2008/ 口 区 地 方 志 办 公 室 编. 武 汉 : 长 江 出 版 社,2008.10 ( 武 汉 市 城 区 年 鉴 丛 书.2008) ISBN 978-7-80708-525-6 鉴 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. 区 ( 城 市 ) 武 汉 市 2008 年 Ⅳ.Z526.31 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2008)

More information

CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 342-2..........G.221 CIP (2006)080157 :8501168mm 1/ 32 : 599 :4500 2006 3 1 ISBN 7-80702 - 342-2/ G221 (100 ) : 2380.0

CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 342-2..........G.221 CIP (2006)080157 :8501168mm 1/ 32 : 599 :4500 2006 3 1 ISBN 7-80702 - 342-2/ G221 (100 ) : 2380.0 qing shao nian cheng cai bao dian CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 342-2..........G.221 CIP (2006)080157 :8501168mm 1/ 32 : 599 :4500 2006 3 1 ISBN 7-80702 - 342-2/ G221 (100 ) : 2380.00 (139) (142) (144)

More information

CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 342-2..........G.221 CIP (2006)080157 :8501168mm 1/ 32 : 599 :4500 2006 3 1 ISBN 7-80702 - 342-2/ G221 (100 ) : 2380.0

CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 342-2..........G.221 CIP (2006)080157 :8501168mm 1/ 32 : 599 :4500 2006 3 1 ISBN 7-80702 - 342-2/ G221 (100 ) : 2380.0 qing shao nian cheng cai bao dian CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 342-2..........G.221 CIP (2006)080157 :8501168mm 1/ 32 : 599 :4500 2006 3 1 ISBN 7-80702 - 342-2/ G221 (100 ) : 2380.00 ( 1 ) ( 2 ) ( 5

More information

记 忆 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 编 写 组 编 中 国 大 地 出 版 社 北 京

记 忆 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 编 写 组 编 中 国 大 地 出 版 社 北 京 记 忆 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 编 写 组 编 中 国 大 地 出 版 社 北 京 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 记 忆 : 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 / 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 编 写 组 编. 北 京 : 中 国 大 地 出 版 社,2013 9 ISBN978-7-80246-618-0 Ⅰ 1

More information

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN , -. K CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN :

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN , -. K CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN : ( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5..., -. K892. 41 CIP ( 1999 ) 32680 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : 1997 2 10, :, :,,,,,,,,,,,, 1984,,,,,,, 1 ,,?,, 2 ( 1 ) ( 3 ) 1. ( 3 ) 2. ( 7 )

More information

(CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2

(CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2 (CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2004 1 1 : 13 000 ISBN 7-81060 - 342-6/ T012 : 19.70

More information

(CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1

(CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1 (CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1 1 / 24.80 ,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,, 2006 1 ( ) ( ) (

More information

: ( ) ( ) : () ( ) ( )

: ( ) ( ) : () ( ) ( ) : ( ) ( ) : () ( ) ( ) ( CIP ) /,. - :,2004. 4 ISBN 7-81100 - 114-4... - -. G861. 1 CIP (2004) 020066 100084 8501168 1/ 32 6 2004 4 1 1 6000 ISBN 7-81100 - 114-4/ G105 13. 00 ( ) , 2002 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8ABCEC42020A1B6D6D0B9FABDFCCFD6B4FACAB7B8D9D2AAA1B7BEABB2CABDCCB0B82E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8ABCEC42020A1B6D6D0B9FABDFCCFD6B4FACAB7B8D9D2AAA1B7BEABB2CABDCCB0B82E646F63> 第 三 批 高 等 学 校 国 家 级 特 色 专 业 建 设 点 思 想 政 治 教 育 建 设 成 果 长 江 师 范 学 院 中 国 近 现 代 史 纲 要 课 程 教 学 范 式 改 革 成 果 长 江 师 范 学 院 思 想 政 治 理 论 课 程 教 学 团 队 建 设 成 果 中 国 近 现 代 史 纲 要 精 彩 教 案 主 编 项 福 库 杨 双 副 主 编 何 丽 易 彪 杨 风

More information

(CIP) /,. 2. :, 2003 () ISBN R36 44 CIP (2003) (2) ( ) 850 mm1168 mm 1/

(CIP) /,. 2. :, 2003 () ISBN R36 44 CIP (2003) (2) ( ) 850 mm1168 mm 1/ (2 ) () (CIP) /,. 2. :, 2003 () ISBN 7 81010 769 0............. R36 44 CIP (2003) 087410 (2) (530 200032 ) 850 mm1168 mm 1/ 32 15.75 456 1 3 000 1999 3 1 2003 11 2 2003 11 3 ISBN 7 81010 769 0/ R733 :

More information

(CIP) /,,. :, 2004.3 ISBN 7-81060 - 387-6............... - -.759-44 CIP (2004) 013241 818 : 200433 / : 021-65493093 : 7871092 1/ 32 : 4.25 : 962 2004

(CIP) /,,. :, 2004.3 ISBN 7-81060 - 387-6............... - -.759-44 CIP (2004) 013241 818 : 200433 / : 021-65493093 : 7871092 1/ 32 : 4.25 : 962 2004 ( ),! (CIP) /,,. :, 2004.3 ISBN 7-81060 - 387-6............... - -.759-44 CIP (2004) 013241 818 : 200433 / : 021-65493093 : 7871092 1/ 32 : 4.25 : 962 2004 3 1 2004 3 1 : 14 000 ISBN 7-81060 - 387-6/ R280

More information

(CIP) 1000 /. :,2006 ISBN 7-5375 - 3357-1....R161-44 CIP (2006) 016119 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 320 / 2006 4 1 / 2006 4 1 / 24

(CIP) 1000 /. :,2006 ISBN 7-5375 - 3357-1....R161-44 CIP (2006) 016119 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 320 / 2006 4 1 / 2006 4 1 / 24 (CIP) 1000 /. :,2006 ISBN 7-5375 - 3357-1....R161-44 CIP (2006) 016119 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 320 / 2006 4 1 / 2006 4 1 / 24.80 ? ( 3 )? ( 4 )? ( 5 )? ( 7 )? ( 7 )? ( 8 )? ( 9

More information

: : : ( CIP ) /. :, 2004.11 ISBN 7-5614 - 2972 - X......... -. K927.11-53 CIP (2004) 120116 24 (610065) 850mm 1 168mm 1/ 32 8.5 235 2004 11 1 2004 11

: : : ( CIP ) /. :, 2004.11 ISBN 7-5614 - 2972 - X......... -. K927.11-53 CIP (2004) 120116 24 (610065) 850mm 1 168mm 1/ 32 8.5 235 2004 11 1 2004 11 2004 : : : ( CIP ) /. :, 2004.11 ISBN 7-5614 - 2972 - X......... -. K927.11-53 CIP (2004) 120116 24 (610065) 850mm 1 168mm 1/ 32 8.5 235 2004 11 1 2004 11 1 0 001 2 600 20. 00, :85408408/ 85401670/ 85408023

More information

: : ( ) : / : ISBN / X144 : : CIP (2005)

: : ( ) : / : ISBN / X144 : : CIP (2005) : : ( ) : / : ISBN 7801145207/ X144 : 3. 00 : 2005 5 CIP (2005) 048169 1?,?,,?,!,,,,, 1 3 4 6 8 10 10 16 20 1 ,,,, 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30?,,,,,!,, 30 31 5 33 2 35 35 36 37 42,,, ;, ;,, 42 46 48

More information

(内文)FIT1.FIT)

(内文)FIT1.FIT) (2001 2005) 鹿 寨 县 年 鉴 编 纂 委 员 会 编 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鹿 寨 年 鉴.2001 2005/ 鹿 寨 县 年 鉴 编 纂 委 员 会 编. 南 宁 : 广 西 人 民 出 版 社,2013.12 ISBN 978-7-219-08731-2 Ⅰ. 1 鹿 Ⅱ. 1 鹿 Ⅲ. 1 鹿 寨 县 2001 ~ 2005 年 鉴 Ⅳ. 1Z526.74

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) 1 2006 ( CIP) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 024-7... - -. I106. 6 CIP ( 2002) 035735 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 850 1168 1 /32 : 126 : 3, 273 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 024-7 : 397.

More information

( ) 182 ( CIP) /,. 2. :, 2005 ISBN 7-81078 -596-6............ - - -. F842. 3 CIP ( 2005) 141447 2005 ( ) : 12 : 100029 : http: / / www. uibep. com : 1

( ) 182 ( CIP) /,. 2. :, 2005 ISBN 7-81078 -596-6............ - - -. F842. 3 CIP ( 2005) 141447 2005 ( ) : 12 : 100029 : http: / / www. uibep. com : 1 ) ( ) 182 ( CIP) /,. 2. :, 2005 ISBN 7-81078 -596-6............ - - -. F842. 3 CIP ( 2005) 141447 2005 ( ) : 12 : 100029 : http: / / www. uibep. com : 140mm 203mm 16 401 2006 1 2 2006 1 1 ISBN 7-81078-

More information

对 于 人 类 而 言, 自 然 的 力 量 是 最 原 始 最 基 础 的 力 量, 是 人 类 全 部 力 量 的 支 柱 和 模 本 著 王 亚 辉 力 量 启 蒙 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 力 量 启 蒙 / 王 亚 辉 著. 北 京 : 人 民 日 报 出 版 社, 2014.9 ISBN 978-7-5115-2763-9 Ⅰ. 1 力 Ⅱ. 1 王 Ⅲ. 1 自 然

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 023-9 /. -... - -. I106. 2 CIP ( 2002) 035734 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 208 : 5, 400 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 023-9 : 636. 00 ( 26. 50

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf (CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1 1 / 24.80 ,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,, 2006 1 ( ) ( ) (

More information

军事十万个为什么 军事约章

军事十万个为什么  军事约章 (CIP) /,.- :,2002.7 ( ) ISBN7-80641-489-4 Ⅰ. Ⅱ.1 2 Ⅲ.1 - - 2 - - 3 - - Ⅳ.1E163-492D995-49 CIP (2001)077241 : ( : 66 :0371 5751257 :450002) : : :890mm 1240mm A5 :11.5 :1 :254 :1-3000 :20027 1 :20027 1 :ISBN7-80641-489-4/E

More information

(CIP).2003/.:, ISBN ( )2003.Z CI P (2003) : : : : : ( 2003 ) ( ) ( 028) ( 028 )

(CIP).2003/.:, ISBN ( )2003.Z CI P (2003) : : : : : ( 2003 ) ( ) ( 028) ( 028 ) 2 0 0 3 (CIP).2003/.:,2003.10 ISBN 7-5410 - 2305-1...( )2003.Z527.13 CI P (2003) 090796 : : : : : ( 2003 ) ( 610012) ( 028) 86665614 ( 028 ) 86665652 787 1092 1/ 16 16. 875 27 598 2003 10 2003 10 : 1-1000

More information

Microsoft Word - 内容提要2.doc

Microsoft Word - 内容提要2.doc 写 作 概 说 青 萍 主 编 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 写 作 概 说 / 青 萍 主 编. 成 都 : 电 子 科 技 大 学 出 版 社,2004.9 ISBN 7-81094-641-2 Ⅰ 写... Ⅱ 青... Ⅲ. 汉 语 写 作 高 等 学 校 教 材 Ⅳ.H15 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2004) 第 094721 号 写 作 概 说

More information

SL137BML

SL137BML 韩青辰 毕业于南京大学中文 系 中国作家协会会员 出版长篇小说 LOVE 天 长 地 久 爱 就 爱 了 山 诱 水 印 守 口 如 瓶 飞翔 哪怕翅膀断了心 等 曾获冰心儿童文学新作 奖大奖 陈伯吹儿童文学奖 新世纪儿童文学奖 儿 童 文 学 小 说 奖 少 年 文 艺 好作品奖等奖项 蓝星传奇 班长上台 最后一个灵魂 芦花小旗 野鸽子 著 我们之间 韩青辰 童年的云彩 / 门缝里的童年 并非青梅竹马

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) / / ( CIP) /, :, 2005. 8 (, 1., ) ISBN 7-5634 - 2119 - X......... - - -. I565. 84 CIP ( 2005 ) 102467 : : : : ( ) ( 105 : 133002) 850 1168 1 /32 10 240 2006 2 2 1 ISBN 7-5634 - 2119 - X /I 297 12 : 237.

More information

( ) 001 ( CIP ) /. :,2005 ISBN CIP (2005) : : ( 147 : ) : : 850mm 1168mm : 333 :

( ) 001 ( CIP ) /. :,2005 ISBN CIP (2005) : : ( 147 : ) : : 850mm 1168mm : 333 : ( ) 001 ( CIP ) /. :,2005 ISBN 7-224 - 07274-5.......... 222 CIP (2005) 045547 : : ( 147 : 710003 ) : : 850mm 1168mm 32 15. 375 : 333 : 2005 7 1 2005 7 1 : 1-1000 : ISBN 7-224 - 07274-5/ I 1182 : 29. 00

More information

A B C D E F G H J L K M N O P Q R S T X W Y Z 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

More information

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

More information

( CIP) /. - :, 1998 ( ) ISBN I CIP ( 98) GUNYU * ( 6 ) : * :

( CIP) /. - :, 1998 ( ) ISBN I CIP ( 98) GUNYU * ( 6 ) : * : ( CIP) /. - :, 1998 ( ) ISBN 7-5302 - 0561-7... - -. I247. 5 CIP ( 98) 35470 GUNYU * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 : ,,,,,, ( ),, ; ;, ;,,,,,, ,, :,, 90,,,,,,,,,,,,,, 60,,,,,,,,, ,,,,,, 1998 11 28 ,,,,,,,,?,!,!!!,,,,,,,,

More information

(CIP) /. :, ISBN G CIP ( 2006 ) JING XIA XI N LAI XU E YU WEN ( ) ( )

(CIP) /. :, ISBN G CIP ( 2006 ) JING XIA XI N LAI XU E YU WEN ( ) ( ) (CIP) /. :,2006.6 ISBN 7-81064-468-8... - -. G622. 16 CIP ( 2006 ) 065197 JING XIA XI N LAI XU E YU WEN 105 100037 68418523 ( ) 68982468( ) www.cnup.cnu.cn E-mail cnup @ mail.cnu.edu.cn 2006 6 1 2006 6

More information

: : / : ISBN 7-221 - 06814-2/ F871 : 5. 00 : 2005 8 1 CIP (2005) 158236

: : / : ISBN 7-221 - 06814-2/ F871 : 5. 00 : 2005 8 1 CIP (2005) 158236 : : / : ISBN 7-221 - 06814-2/ F871 : 5. 00 : 2005 8 1 CIP (2005) 158236 1 7 15 22 31 37 43 46 57 63 69 84 90 1 98 109 119 124 126 139 148 157 170 172 2 ,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,, 1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ( 1 ) ( 3 ) ( 9 ) (13)

More information

chineseall

chineseall 点 破 天 机 1 出 版 者 : 辽 宁 画 报 出 版 社 地 址 : 沈 阳 市 和 平 区 十 一 纬 路 25 号 邮 编 :110 003 印 刷 者 : 辽 宁 星 海 彩 色 印 刷 中 心 发 行 者 : 各 地 新 华 书 店 幅 面 尺 寸 :645mm 960mm 印 张 :26 字 数 :250 千 字 印 数 :1-5000 册 出 版 时 间 :2003 年 3 月 第

More information

2007 (CIP) / : 2007 1 ISBN978-7-80684-438-0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ I247 5 CIP (2006) 152977 : : : : : 10 :116011 :(0411)83620442 /83620941 :(0411)83610391 htp://www.dl press.com e mail:cbs@dl.gov.cn : : :140mm 203mm

More information

Microsoft Word - 黃玉緞 _民間文學教案設計_民歌擬作舉隅

Microsoft Word - 黃玉緞 _民間文學教案設計_民歌擬作舉隅 2016 海 峽 兩 岸 民 間 文 學 學 術 研 討 會 地 點 : 中 國 文 化 大 學 曉 峰 紀 念 館 時 間 :2016 年 5 月 13 日 民 間 文 學 教 案 設 計 : 民 歌 擬 作 舉 隅 黃 玉 緞 一 前 言 筆 者 於 上 個 學 年 起 開 始 任 教 本 校 中 文 系 文 藝 組 民 間 文 學 課, 依 循 文 化 大 學 大 學 部 民 間 文 學 課

More information

Microsoft Word - 8-柯香君-原稿初修-0516.doc

Microsoft Word - 8-柯香君-原稿初修-0516.doc 逢 甲 人 文 社 會 學 報 第 14 期 第 99-129 頁 2007 年 6 月 逢 甲 大 學 人 文 社 會 學 院 明 代 徽 商 與 戲 曲 關 係 之 研 究 柯 香 君 摘 要 明 代 中 葉, 商 業 經 濟 繁 盛, 新 興 商 幫 勢 力, 成 為 主 導 明 代 戲 曲 走 向 之 重 要 群 體 組 織 以 鹽 致 富 之 徽 商, 在 快 速 累 積 財 富 後, 並

More information

湖北省高中课程改革重大项目

湖北省高中课程改革重大项目 媒 体 眼 中 的 武 汉 外 国 语 学 校 李 鸿 朗 主 编 2008 年 10 月 前 言 武 汉 外 国 语 学 校 是 在 周 恩 来 和 陈 毅 等 国 家 领 导 人 亲 切 关 怀 下, 于 六 十 年 代 初 期 建 立 的 全 国 首 批 7 所 外 国 语 学 校 之 一 武 汉 外 国 语 学 校 的 发 展 经 历 了 四 个 阶 段 创 办 初 期, 老 一 代 武 外

More information

建筑学院建筑学本科专业建设发展规划.doc

建筑学院建筑学本科专业建设发展规划.doc 郑 州 大 学 建 筑 学 院 建 筑 学 本 科 专 业 建 设 发 展 规 划 (2015-2018) 编 制 人 : 郑 东 军 联 系 电 话 :13903719743 1. 专 业 定 位 及 人 才 培 养 目 标 1.1 专 业 定 位 坚 持 求 实 创 新 的 办 学 思 想 以 国 家 和 行 业 发 展 需 求 为 导 向, 围 绕 中 原 城 乡 建 设 的 需 求, 追 踪

More information

untitled

untitled ISBN 753387669C 5.00 2005 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

More information

untitled

untitled 太平广记 五 宋 李昉 等著 1 出版社 中国计量出版社 书号 ISBN 7-5026-2028-5 版权所有 北京烨子工作室 类别 历史文学名著 出版时间 2005-1-1 字数 29万 内容提要 臣昉等言 臣先奉敕撰集太平广记五百卷者 伏以六籍既 分 九流并起 皆得圣人之道 以尽万物之情 足以启迪聪明 鉴照今古 伏惟皇帝陛下 体周圣启 德迈文思 博综群言 不遗众善 以为编秩既广 观览难周 故使采拮菁英

More information

BQY.PS2

BQY.PS2 中 华 藏 典 之 : 人 生 百 科 全 书 第 四 卷 主 编 齐 豫 生 夏 于 全 吉 林 摄 影 出 版 社 责 任 编 辑 : 程 琳 封 面 设 计 : 胡 凯 中 华 藏 典 人 生 百 科 全 书 齐 豫 生 夏 于 全 主 编 吉 林 摄 影 出 版 社 ( 长 春 市 人 民 大 街 124 号 ) 787 1092 毫 米 16 开 字 数 :3900 千 字 2002 年

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20322EABEDA473A5C1B6A1B6C7BBA1AAECB1B42E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20322EABEDA473A5C1B6A1B6C7BBA1AAECB1B42E646F63> 東 華 人 文 學 報 第 十 九 期 2011 年 7 月 頁 9-63 東 華 大 學 人 文 社 會 科 學 學 院 恆 山 民 間 傳 說 初 探 丁 肇 琴 提 要 筆 者 2010 年 7 月 至 山 西 師 範 大 學 參 加 東 方 文 學 與 藝 術 國 際 學 術 研 討 會, 提 出 恆 山 民 間 傳 說 初 探 以 文 獻 資 料 為 範 圍 一 文, 會 後 赴 大 同

More information

书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1

书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1 书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1 国 作 协 会 员, 黑 龙 江 省 作 家 协 会 副 主 席 迟 子 建, 女,1964 出 生, 汉 族, 著 名 作 家 中 迟 子 建 是 当 代 中 国 具

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : : ( 124 ) 7871092 16 95 1500 2002 7 1 2002 7 1 : 3000 ISBN7538505644/ I403 : 128000 : : : : : : ,,,,,,,,,,,!,,,,, :,,,, ;,;,, ;,?,,, :,,,,,, :,,,,,,,,,,,, :,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,

More information

)001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50

)001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50 )001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50 1,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,, :,, 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,, :,,,,,,,,, 1997 3 26 1,,,,,,,,,? 1.,,,,,,,,, ;,,,,,

More information