CIP ) / :, ISBN K.23 CIP (2006) : mm 1/ 16 : 55 : :5000 ISBN / K 23 ( 3 ) :

Size: px
Start display at page:

Download "CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) :"

Transcription

1

2 CIP ) / :, ISBN K.23 CIP (2006) : mm 1/ 16 : 55 : :5000 ISBN / K 23 ( 3 ) :

3 ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 6 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 9 ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18) (20) (20) 1

4 , (20) (20) (21) (22) (23) (25) (25) (27) (28) (29) (29) (32) (32) (35) (36) (38) (39) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (44) (45) (46) (47) (47) (48) (49) 2

5 (50) (52) (53) (54) (55) (57) (58) (60) (63) (66) (67) (69) (72) (76) (76) (78) (81) (82) (82) (83) (85) (86) (87) (89) (90) (91) (91) (92) (93) (94) (95) 3

6 (96) (96) (99) (99) (100) (101) (101) (102) (103) (103) (104) (105) (106) (106) (107) (108) (109) (110) (110) (111) (112) (113) (113) (114) (115) (115) (116) (116) (117) (118) (118) 4

7 (119) (119) (121) (121) (122) (122) (122) (123) (124) (124) (124) (125) (126) (127) (127) (128) (129) (129) (130) (131) (131) (133) (133) (134) (134) (135) (136) (137) (137) (137) (138) 5

8 (139) (139) (140) (141) (141) (143) (143) (143) (144) (144) (145) (145) (146) (146) (147) (148) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (155) (156) (156) (157) (158) (158) 6

9 (159) (159) (160) (162) (163) (163) (163) (164) (164) (165) (165) (166) (166) (167) (168) (169) (170) (170) (171) (171) (172) (172) (173) (173) (174) (174) (175) (176) (177) (177) 7

10 (178) (179) (180) (181) (181) (182) (182) (183) (184) (185) (186) (186) (187) (187) (189) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (194) (195) (195) (196) (197) (198) (198) (199) (200) (200) 8

11 (201) (201) (202) (203) (203) (204) (205) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (211) (213) (214) (215) (215) (216) (217) (217) (218) (218) (219) (219) (220) (220) (221) (222) 9

12 (222) (223) (224) (225) (225) (226) (227) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (241) (243) (245) (246) (247) 10

13 , :,,, ;,, ;,, ;,, ;,,,,,,,?,,, ( 403),,,,,,,,, :, 1

14 !,,,,,, :,, ;,??,? :,,!,,!,,, ;,, 2,,,,,,, :,,? :,,!,, :,,,,,, :? : :,,,?,, : :? :,

15 ,,,, :?? :? :,, ;, : 397,,,,, :,!,,,,,,,,,, :!,,!, : :,,,, :,,, ;,,,,,, : 3

16 , :,,,! :? :,,,!,, ;,,,, ;,,,,! :! :? :,, ;,,,,,! :,?,? 4 ( 361 ), :,,,,,,,,,, :,? :,,,! :,,, :,,,! :,

17 , :,!,,!,,,,,,,,,, :,,,,, :,,,,,,,,,,, :! 5

18 ( 355), :? : :,,,? :,,,,,,,,,,,,,!, 6 354,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,, ;,,,

19 ,,,,,,,,,,,,,,, :,,, :, ;,,,,, :,,!,,,,,,,,, :!,,,,,,,,,,,, :!, 307,,,,,, 7

20 , :,,,!,, :,,,, ;,,,,, :,,,,,,,! :,,,?,,, ;,,,,,!,,,!,,, 299,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8

21 ( 283),,, ;,, :,,,,,,,,,,,,,, 279,,,,, :,,, :, ;,, 9

22 ,,,, :,!,,,,,,, :,,,, :,, ;,,, :,? : :,, ;,?,,,,,!,,, ,,,,, :, :,, : :!, :,,,,,, :

23 !,,,,,,,,, ;,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, :,,,? :,,,, :, :,,, :!!!!,,,,,,,,, 11

24 , :,!,,,,, 270,, :? :,, :,,,, :!,,,,,,,,, :,,,,,,,,,, :,, ;, :, :,, :,,,,,, ; 12

25 265,,,, :, :,!,,,, :,,, : :? :, :,,,,,, :? :, :? : : : :! :,,,,, :,,? : :,,? : :,?,,,,,,,,? :,!,, 13

26 14,,,,,, :,,! :,,?,,,,,, :, ;,,, :? :,,, ;, ;,,,, ;, ;,,, :

27 :,,,, :,!,,,,,,, ;,,,,,,,,,,, :,, ;,,,,, ;, ;,,,! 260,,,,,,,, :,,,,,,,, 258,,,, :,, 15

28 16,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,! :,,,,,,,, :,,,? :,?, :,,,,?,?,,,,,,,,,,,?,,? :!!, :? : :, :,,, :!,,

29 :,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,, :,,,,?,,,,,, ;, :,!,,, :!, ;,,!, :,,,,,,,,,,,!,, :,,,,,, 17

30 ;,!,,, :,,,?,, :,!,!,!,, 18, ; ;,,,,, :,!, :! :! :,, :,,,,, :? :,,, :,,,,,,,,,, :!,, :,,,,,,,,,,,,,

31 :, :,,!,,,,,,,,,,,,,,, :,, ;, ;,,, 19

32 ( 246 ),,,,,,,, :,,,,,,,, 245,,,,,,,,,,,,,,, :, ;,,,,, :! ,,,,,,,, ;,,

33 ; :,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,, :? :, :,,,,,,?,,,,, 21

34 ,,,,,?,,,,,,,,,,, ;,, :,,,? :? :,,,,,,,, :? :,,,,,,, :? :,,,, :,,!,,,,,, ;, 22 :,,,,,,, :,

35 ,,,,,,,,,,,,,?, ;,,,,,,, ;, ;, ;,,,,,!,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,, :,! :,,!,,,? :! 23

36 24,,,,,, :!,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,, :!,,,,, :,,!,,

37 , 213, :,,,,,,, ;,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,, ;, ;,,,, :,,, :,,!,,,,,,,,,, 210,,,,,,,,,, 25

38 26 ;,,,,,, :,,,, 209,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,, :, :,,? :!! :,,,,,? : :,,,!,,,,, ;,,,,,, ;,,

39 , :, ;,,,,?,,!, :,!,, ;,,, :,,,,, 209,,,,,,,,,, :, ;,,!!,, ;,, 27

40 ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :!!,,,, :,, ;!,, ;,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,, 28

41 ,, (, ),,, :!,, ;,!, ;,,,,,, :,,,,, :, :, :!,, ;,,,,,,,,,,,,, ;,, :,,,, ;? :,,,, ;, :, 29

42 30,, :, :, ;,!,? :,,,,,,,,,,,,, ;,,,,, : ;,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,, ;,,, ;,,,,,,,,,,,!,

43 ,, :!,,,,,,,,, :,,,,,, :,,!,, 31

44 32,,,, 206, :,,,,,,,,, ;,, :,,,,,,,,,,,,,,,, :! :,,,,,, :,?, :? : :? :,,, :,? : :,, ;, :,,,,

45 ,,?,, : :,,, :,?,, ;,,, :,,,,, : ;,?,,,, :,,,,,!,, :, : 33

46 34,, :? :, :,,!,,,,,,,,,,, :? : :!!,, :!,, :? :,!,,,,,,,,,,,,!, :!,, :,,? :,,?,, ;,,,,,, :,,,, :,,, ;, :? :,,

47 ,,,, :,!, ;!,,,,,,,,,, :! : ;,! :,,! :, ;,!,,, ;,,, ;,,,,,,,,, :,?,,, ;,,,,,,,,,,, : 35

48 ,, :? :, :? : :, ;,! : ;,, ;,,! :,! :,, ;, : :, : :!, :,,,,,,,,,,, ,,, :,,,,,, ;,,, ;,, ;,,,,,,

49 ,, :,,,,,,,,,,, :,,,,,, :,!, :! :,,,,,,,,,,, ;,, 37

50 ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, : :,, :,? :,!,?,,,, ;,,!, :!! 38 :,? :,,,,, ;,,, :!,,

51 , :,,,,, 204,, ;, ;,,,, :,!,, ;,,, :,,!,, 203,,,,,,,,,, :,! :,,, ;,!, : ;,,!, :, 39

52 ,! :,,,,,,,,,,,,, :,, ;,, ;,, ;,,, ;, ;,, ;,, ;,,,,,, ;, ;,,,,,,,!,, :,,,,, ,,,,,

53 !,,,,,,,,,,,,,,,, 202,,,,, ;, :??,,,,,,, 41

54 ,,,,,,, :,,,, ;, :, ;,,,,!,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,, ;, :?, :! 42,,, :,,,!,, :,!, ;,?,

55 ,,,, :?,, : :,,! ;,, ;,, 201 ( ),,, :,,,,,,,? :?, ;, ;,,,, :,, ;,,, :! :,,? :,,? :, 43

56 ,,,, :? :?! :,? :,,,,, ;,,, :? :,? :,,,, :,,, ;,,,, :,! 44,,,,,,,,, :

57 ,!, ;,, ;,,,,, :, :,! :,!, :, :,!! :,!,,,,, :,, :,, 45

58 ,!,, :,!, ;,,,,,,,,,,, 46,,, :,,,,,,, ; :? :,,,,,,,,,,,,,!,,,,, :! :,! 198,,,

59 , :,,,,, : ;,!,,, :, ;,,, ;,!,,,,,,, ;,,,,, ;,,,,,,,,,, :, ;,,,,, ;,,,, 47

60 ,, ;,,,,,,,,,,,, :,,, 48 ( 193) ( ),, :,,, ;, ;,,,, ;,,,,,,,,,,,,, :?,,, :!!, : :,,? :! :,

61 : :,,,,? :!,, :,,,,, :? ; :? ;, : :? :, ;, :,? :,, :,, ;, ;,, 49

62 ? :,?,?, :,,,,,,,, ( 179) ( ),, 50,,,,,, ;,,, :?, :? : :? : :,,,?,,,,,,,,,! :!,,,,

63 ,,,,, ;,,, ;,, :!,,,! :! :,, ;,,! ( 177),,, ;,, : :,,,?! :,,, ;,,,,! :, ;, :,!, ;, :,,,, 51

64 , 52, :,? :, :,,,? :, :!!,! :,,,, :?? :,, :? :,,, :, ;,,,,, ;,, ;,,,,,,, ;,,,, ;,,,,,,,,,,, ( )

65 )?,,,,, ;,,,,,,!,, 158,,,,,, ; ; ;, ;, ;, ;,,,,,,, :! : :,,, :, : :, :,,, :, :!!,,,,,! 53

66 54,, 144,,,,,,,,,, :,,,,,, :!, :! :,,? :,, ;,,,,,,,

67 ,,, :,,,,, 126,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,, :,, ;,,,,,,,,,,,,,,, :? :, 55

68 56, ;,,,,, ;, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,?,,,, ;,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

69 ,,,,, :,,,,, ;,,,,,,,, 115,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, :!!,, 57

70 58 104, :,,,, :,,,,, ;, ;,,,,,?,!,,, :!,,,,,,,

71 ,,,,,,,, ;,,,,,,, :,!,, :,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,!,,,,,,, :,,,,, 59

72 ,,,,?,,,,, :,,,,,,,,,,, 60, 100,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,, :,,,,

73 , :,,? :,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;, :,,,,,, :,! :,,?,, :!,,,,,,,,!, ;,,,,? :,, ;,,! :,,,,!,,,,,, ;, 61

74 62 ;, ;,,,,,,,,,,,, :,,,,,,, ;,,,,, :,,,,!, :!!,!,,,,,,,, :,,,,,, : :,,,,,,,!,,,,,

75 ,,,,,!!,,!,,,,, ( 81 ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,, :?, :,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,, 63

76 64,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

77 ,, :,,,? :,,,?,,,,,,,,,,, :,,, ;,,,, :!,,,,,,,,,,,,,, :,!,, :,!, :,,,,,,,,,,,,, :!,,,, 65

78 ,,,,, :,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,!,,,,!,,,,,,, :, ;, 66 ( 94 ),,,,, :,,,,, ;,

79 ,,,,,,,,, ; :,!, :!,, :? : :,? :,,,,,?!, :,? :?, :! :, ;! 88 ( ),, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,, ;, ;, ;,,,, 67

80 68,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,,,, :,,,,, ;, :,

81 ,!,,,, ;,,, :,,,,,,,,, ( 77) ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,, :,?,,, :! 69

82 70, :, ;,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,

83 ,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,, ;, ;,,,,,,,,,,,,,,,!, 71

84 ,,, :,,,,,,,! :,,,, ( ),,,,,, 72,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,, :,,,?,,, ;,

85 ;,,,,, ;,,,,,,,,, ( 67),,,,,,,,,, ;,,,,, 73

86 74,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,, :?,,, :,?,,,,?,, :, ( ), ;,,,,,,, :,,,,,,!, :,?,, :,,

87 :,,, ;,,, ;,,,,,, ;,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,!,,, : 75

88 !,,,,,,,, 66,, ;,, ( ),, ( 51 ),,,,,, ;,,,,,, 76, ;, :,,,,,,,,,

89 ,,,,,, :,,,,,,,,, :,,,,,,,,,, :,! :,,, ( 47),,,,,,, 77

90 :,,,,! :,,!,, :,!,,,,,,, ;,,,,,,,, 78,,,,,,, ;,,,,,, :,,,,,, :,,,,, ;,,,,, ;,,,,,

91 ,,,,,!, :,,,,,,,,,,,, :,?,,,, :,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,, :? : :,,,,,,,, : 79

92 80,,,,!,,,,,,,, ;,,,,, :!,,, :,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

93 , ;,, ( 35), ( 33),,,,, :,,,,, :,,,,!,, 81

94 ,,, :,,,,,,, ;, ;,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 82,,,,,,,,, :! :,!,

95 ,,, :,,,,,,,,,,,,,, :,,,,!,,,,,, :,,,,,,,,,,,,, :,, ;, ;,?,, :,,,,,,, 83

96 84, ;,,,,,, :!!,,,, ( 18) ( ),,,,, : :,,,?, ;,?,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,, ;,,, :,! :!,, :? : :,

97 :, ;,! :,,!,,,,, :,,!,, :!,,,?!?,,,,, :,,??,,,,, :?! :,,! :,?,,,? :,,,!,,,,,,,,,, :,,,!,,, 85

98 ,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (,,, ),,, 86,, ;,,, ;,

99 ,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,, :,? :,,,,,,, ;,,,,,! 23,,, ;,,,,,,, ;,,,,,,,, :,,, ;,, ;,,, 87

100 88,? :!, :,,,, :, :,,,,, :,,, ;, :,,,,,!,,,,?,,,,,,,, : :,,, ;,, :,,,,, ;,, :,, ;,,!, ( ),,,,, :,,!,!,

101 ,,,,,,,,,, ;,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,, :,,? : :,? :,,!, :,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,, 89

102 !,, ;,,,,,, ;,,,,, :, ;, :,,,,,,, :!, ;,,, ;,,,,,, :,,,,!, :,,,!,!,,,, :,,,,, ;, 90

103 ,,,, : ;,, :,,, :, ;,!,, (26 ) ( ),,,,,,,,, : 91

104 !,, ;,,,,, :, ;,,,, :, :,,, : :, ;,? :, :! 92 (27 ) ( ),,,,, :,,,,,,,,,!, ;,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,

105 ,,,,,,, ;,, :,,,,,,,, :,? :,,,,,,,, :?,,, :,,,,,,,! :,!,,,, ;,,,,,,,,,,,,,, :,,, 93

106 !, :,,, ( ),,,,,,, : ;,, :,,!, ;,,,,,! :,! :,,, ;,,,,, :,,,,,,,, ;,, :? : ;,,, :,! 94,,,,,,, :,,,,,,,,

107 ,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,, 95

108 :? :,,?,!,,, ;,, :,, ;,? :! :! ;,,,,,,,,,,, :,,,, ;,,,,, :,,?,, 96 (47 ),,,,, :,, :!,, :,

109 ;,,,,!,,,,,,,, :,,,,? :,,?,,, :,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,, ;, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,, 97

110 98,,,,, ;,,,,,,,, :,,,,,,,,!,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,, ;,,?,,,,,

111 ,,,,,,,,,!,,,,?,,,,,, ;,, (61 ), ;,, :,,,,, :,,,,?!,,,,,, ;,, ;,,,, 99

112 ,,, 100 (85),, :,,,,,,, :,!,, :,,,,,,,?,,! :

113 ,!,,,,,?,,,,,,,,, ;,,,,,,, :,,,,,?,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,, 101

114 ,,!,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,, ;,, ;,,,,, ;, ( 92) ( ),,,,,,,,,, 102

115 ,, :,,, :, ;,,,,,,,,,!,,,,,,,!,,,,,,, (102 ),, ;,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,, :,, 103

116 ,,! :,?,,,,,,,,,,,,,,,,, :,! 104,,,,, :,,,!,, :,,, :,, :? :,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,

117 ,,, :,,,,,, :,,,,,? :,,,,,,,,,!,,,,, ;,,,,, 105

118 ,,,, ;,,, ;,,,,,,,,,,, :,,, :,? :?,,, ;, :? :, ;,,,, :,,,,, ;,, :,,, ;,,,,,, 106 (142),,,,, ;,,

119 ,,,, :,, ;,,,,,,,,,,,!, :,,,,,!,!,,,,,,, ;,,,,,, ;,,,,,, :! (146 ) ( ), ;,,,,,,, :,,, :,,, ;, 107

120 108,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,!,,,,,,,,,, :,,,,,, ;,, :,,,!,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,

121 , :, ;,,,, ;,,,,?,,,,,,,,,, :,,, :,,,,,,,,,,,,,,, 109

122 , ;,,,,,,,,,,,, :!,,!,,,,,, :, ;,,!,,,,,,,,,,,,,,,, :,,?,,,,,,,, 110,,,,,,,,,,,,,

123 , :,,,,,,,,,, :,?,,,,,,,,, ;,,, :,,,,,,, :,?,,,!, :,,! (164),,,,,,,,,,,,, :,,,,, 111

124 ,,,,,,, :,,,,!,,,,,,,,,,, 112,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,? :,,,,,,?,,,,,,,,,!,,,

125 ,,,,,,,,,, ;, :,,,,,,,,,, :,?,,,, :,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,, : 113

126 ;,,,!,,,,, :, ;,, (169),,,,,, :,,,, :,? :,,?!, :, 114

127 ,,,!,, :,,!,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,, :,, :,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,, 115

128 ,, : ( ),,?!,,,,, :, ;,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, 116 (184 ),,, ( ),,,,,,,

129 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (189 ),,,,,,,,,,,, : :,,,?,,,,,,,,,,, :,,,,,?,, :,, :, ;,,,?,, 117

130 , :,,,,,, ( ),,, :,,,,,,,,, (190),,,,,,,,,,,,, :,, 118,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

131 ,? :,,,,,,,,,,,, :!, :,,,,,,,,, :!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,? :,,,? 119

132 ? ( 192 ),,,,,,,,,,,,,,,,, :? :! :!?,, :,,,,,,,,,, 120

133 ,,,, :,,,,,,? :,,,,?,,, :,,,, ;,,! :,,,,,, :!,,,,?,,,,,,,,,,, :, :! :!, :!,,,,, 121

134 :,, :, :,,,, ;,,, :?,,?,,, (196),,,,,, :,,,,,,,,, ;, ;,,??,,, 122,,

135 :,, :,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,? :,,, 123

136 ,,,, :,, :,,,,,, :,!, :,!, ;,,,,,,,?,,,,,,, :,,!,,,,, :,,,,,,,, 124 (197 ),,,,

137 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, :,,,?,?,,, :,,,,,!,,, :,,? :,,,,,,,, ;,, ;,,,,,, ;,,,,,,, ;, 125

138 ,, ;,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,, ;,,,, ;,,, ;,,,,,, :,! 126 (198 ),,,,,,, :,,,,,,, :,,? :,,, :,,, :, :,,,? :,!,,,

139 , ;,,,? :,,,,,,,,,,,,, ( 199 ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,? :? :,? : :,,,? :, 127

140 ,,,,,, ;,,,,,,,,,,, :,,,!, ;, : :,, :!,,,,,,,, 128

141 ,,,, :,,,,,,,,,,, :,,,, :,,, :,?? : :,! :! :?? :,,? :,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, 129

142 ,,, :, :!,,,,,,,,,,,, (204),,,,,,, :!! :!,, ;?,, :,! :,! :,!,,,,,, :,? :,,,?,, :,,,,, 130

143 ,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,, :!,,,,,,,,,, :,,,, :,, :,? :! :,,,,, :,, 131

144 ,,,,,? :,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,, :!, :,, 132

145 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,?,,, :,? :,,,?,,,,,,,,, :, 133

146 ,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,!,,,, ;,,,, :,,,,,? :,?, ;,, 134, :,!, :,,,,,,,,

147 ;,?,,,, :,? :,,,,,,,,,? :,,,,? :,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,, (208 ),,,,,,,, :,,,,,,,,,, 135

148 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 136,,,,,, :,,?,,,, :,,,,,,,,

149 ,,,,,,,,,,,,,, :,, :,, :,?,,?,,, :,! :,,,!, ( 214),,,,, :,?! :,,!,, :,!,,,,, 137

150 ,,,,,,,, 204,,, ;,,,, ;,,,,,,, :? :! :!?,,, 138,, ;, ;,, ;,,,,,,,,,,,, :,,, ; :,,,,,,,,, :,,? :, :? :,,

151 ,,,, :,,,,, ;,,, :, ;, ;,,,,,,,,, ;,, :,,,, :,,? :, ;, :,! ( 219 ),,,,,,,,,,,,,, 139

152 ,,,, :! :,, ;,,, ;,?,,,,,,,,,, 140,,, 219,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,, :,,? :,?, ;,?,!,,, :,,,

153 :,,,,,,,,, :!,,,,,,,, ;, :,,,,, :,! :, ;,,,! :,? :? : :,,?,,,, ;,, :, ;,,? :!,, :,,,, 141

154 ,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,, ;,,,,, :,,,,,,,,, 142

155 ,,,,,,,,,,,,,, :,!,,,, :! : :,,,,,,, :, ;,,,,,,,,,,,!,,,,, 143

156 ,, ;, :,,,,,,,,,, :!! 221,,,, :? :, :,,!,,!,,!,,!,,!,! :? :,,,,,,,, :? :, :,? :, ;,,! 144

157 ,,,, :,,,!,,,,?,,,,,!,?,!,, :,? :,,,,,,,, ( 223 ),,, :,,,, :,,,? :,,, 145

158 ,,,,,,,, :, :,,,,,,,,,,,,,,,,,?, ;,,, ;, :,,,?,, 146 (225),,,, :,,,,!,, :!,,,,,!,,, :,,

159 ,, :, ;,,,,,,,, ;, ;,, ;,,,,,,, ;,,,, ;,, :,,,,, ( ),,,,,, :? :,,,,,,,, :,!,, 147

160 , ;,,,,,, :,, (226),, ( ),, ( ),, 148,,,,, :,,!,,,,,,,,,

161 ,,,,,,,, :,?,? :,!,,,,!,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,, : : :,,,,,,,,,, :,? :,,, :, :,,,, :,,,,,?,, 149

162 , :,,,,!,,!, :,,,,,,,,,,, 150 (233), ;,,,,, :,, :,,,!,,,,?,, :,,,?! :,,,,!,,, ;

163 ,,,,, (233 ),, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,, :, :,,,,,,,,,,, ;,,,,,,, 151

164 , 152 (238 ),,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :!,,,,,, :,,,,,,,! :,,,,,?,,,,!,,,,,,,,?,,,,,,

165 ,,,,!,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,, ;,,?,,,,!, : :,,,,,,? ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :? : 153

166 :,? :,? : :,,!, 154 ( 244 ),,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

167 ,,,,,,,,,,,,,,, ( 248 ),,,,,,, :,! :,,,!, :, :? : :,,,!, :,,, :,!,,,,,,,,,, : 155

168 ,?,! :, ;,,,,?,?,,,,, :,,,,, :,?,, : ( ),,,!, 156,,,, :!, :, ;,,,!,, :,,,!,

169 ,,,,,,,,,,,!,,,,, ;, ( ),?,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,, :,,? 157

170 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,, 158 ( 257),,,,,,, :,, :,,?,,,, :? :,,,

171 ,,,,,,,,,, :,,? :,,,,,,?,,,,,,,,, :,,,,,?,!,, (260) ( ),, :,, :,,,,,,, 159

172 ,?,,!, :,?,,,,,,,,,,, :,! :,!!,,,,, :,!,,,, :,,,,, :,! :,! :! :,!,,,, 160,,,,,,,,

173 ,,,,,,,,,,,, :,,,,! :,,,,?,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,? :,,,,,,,, :,,,,,, :, 161

174 ,,,,,,, :,!,, :,,,,,, :,,,,?,,,,,,,,,,, :,,?,,,,, 162

175 (272 ), ( ),,,,, ;,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,, ;,, :,,,,? :,,,,,,,?,,,, 163

176 :,,,,,!,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,? :,? :? :,, :, ;, ;,,,, 164 ( 278),,,,

177 ;,, : :?, :!, :!,,,,, :,,,,,, :,,,,,, :, ( 278),, ( ),,,, :,,,,,,,, ;,, ( 281 ),,,,,,,, ;,, 165

178 ,,,,, (282) ( ),, :? : :? :,,,!, :,,,, :,, ;,,,,,, ;,,,,,,,, 166,,, :? :,,,,,,, :,, :!, :,

179 ,, ;,, ;,,,,,,,,,,,,, : :,, :?, :,,, ( 301),, :,,,, ;,,,, ( ),,,,,, ( ),, ;,,,,,,,,,, ;, 167

180 :, ; (, ),, ;,, ;,, ;,, 168,,,,,, :,,,,,,,, ;, :,,,,,,, :,,? :,,,,,,, :,,?,,,,,, :,!,,

181 ,,,,,,,, ;,,,,,,,,, ;, : :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,?,,,,,, ;,,, :!!, :,,,,,, :,,, 169

182 :,,,?,,,,,,, :,?,,,,,,,, :,,,, ;,,,,,,,,,,, 170 (307 ),,,,,,,,,,,,,, :,,,,,

183 ,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,!,!,,,,,,,,,,,,, :!,!,,,,,,,, :,?,,,, ;,,,,,, 171

184 ,,,,,, :, ;, ;, ;, ;,, ;,,,,,,,,,,,,,,, :! :,?, :,!, : 172,,, :,,,, ;,! : ( ), :!, ;,

185 ,,,,,, :,,! :, :,!, (311 ),,,,,,,,,,,,, ;, :,,,?,,?,, :,! :,,? :, :,,,,,, :,,,,,,, :,,, 173

186 ,,,, :,, :,,!, :,,,!,,,,, :!,,, :,,,,,,,,,!,,,,,,,, :,!,,,,, 174,,,,,, :,,,,,

187 ;,,,,,,,,,,, :,,, :,,,,, :? :,,,,,,,,,, :,!,,,, 175

188 :,, :,,?,,,, :! :,!, 176 (325 ),,,,,,,, :,,,,?,,,,!,,,, :,,,,,?,,,,, ;,,,, :? :, :,!,,,,

189 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,? :,,,,, ; ;, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 177

190 , ;,,,,,, ;,,, 178,,,, :,,,,,,, ;,, ( ) :,, ( ),,,, (348),, (, ),,,,,,,, :,,,,,,,,, ;,,, ;,,

191 ,,,,, :,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,, ;,,,,,,, (380 ),,,,,,,,, ;,,,,, :,,,,, 179

192 ,, 180,, ;, ;, (351) ( ),,,, (,, ) :,,,,,,,? :,,,,?,,, ;, ;,,? :,,,

193 ,,, :,,,,,,,, ;,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,, ;,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,, 181

194 ,,,,,,,,, :,,,? :,,,,, : 182, :,?,, :, :, :,,, :,?,,,,,,,, ;, (,,, ) (355 ) ( ),,, ( ),,, :,

195 ,,,,,,,,,,,, ( 356 ),,,,,,,, :,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?, :,,,,, 183

196 ,,,, ( 356) ( ),,,, 184, :,,,,,,,,,, :,,,?, :,,,,,

197 ,, (357 ), :,,,,,,,, : ( ),,,,, :? :! :? :,!,,,, :, :,, :,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,, (359),, 185

198 ,,,,,, ;,,,,,,,,,, :!,,,,,,, : ( ),?, :,,,,, :! ( ) :,,,,,, ;,, : :? :, :,?, 186

199 ,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,, :,,, :,,,, (365),,,, (, ) :,,,,,,,,,,,, 187

200 188 :,,,, :,,?,,?,,? :,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,?,,,,? ;,,?,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,, (,,,, ), ;,

201 ( ),,, :,!,,,,,,,,, ;,,,,,,,,, :,?,,, :,, ;,,,,, ( ),,,,,, 189

202 ,,,, :,,,,,,,,,?,,, 190 (870) ( ),, ;,, :, ;, :, :,,,

203 ,,, : ;,, :,,, :,,,?,, :,!, :,,,,, :? :,,, :? :? :,, ( ),, :? :,,,,,,, :,,,,,, ( 371 ) ( ),, ( ),,,,, 191

204 (, ), :,,, :,, :,, ( ),,,,, :, (, ), ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,, 192 (372 ),,,,, :, ;

205 ,,,,,,,,,,,,,,,,, :, ( 373), ; ( ),,,,,, :,,,,,, ;,,, 193

206 :,,? :,,,,, :,,, (375 ),,,,,,,,,, ;,,,,,,, 194,,,,,,,, :,, ;, :,,,,,,,

207 ,,, :,,,, ;,,,,,, :, (382 ),, :,,,,,,?, :,,,,, :,,, : :, ;, ;,,,,, :,! :,,,,,,, 195

208 ,,,,?, (383),,,,,,, :,,,,,,,,,,, :,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,, 196

209 ,,, ( 383 ),,,,,, ;,,,,,,,,,, :,?,, :,,, 197

210 ,,? :,,,, :,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,? :,? 198,,,, ;,,,,,,,,,, ;,,

211 ,,,,,,, :, ;,?,,, (390 ),, ;,, :,,? :,,,,,,,,,, :,, ;,,, ;,,,,,, :,,,! 199

212 ,,, (391 ),,, :,, :,,? :,,,, :? : :,, ;,, :,,,, 200,,,, (396 ) ( ),,, :,,,,,,,,,,,,, :,,, (

213 ,,,,,,,, :,,,,, (399),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,, 201

214 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 202,,, :,?,,, :,? : ;,,,?,

215 ,,, :,! :,,,?,, :, :,,?, :,, ( 401),,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,, ;,,,,, :,,,, ;,,,?,!, 203

216 ,,,,,, :,,? :,,,,?, :? : ( ),, ;,, : ( ), ( ),,,?,,,,,,,,,,,,, 204 :,,? :,,,,,? :,, (403 ) ( ),, ( ),, ; ( ), ; ( ),,

217 ;,, :,? : ( ) :,,,,,,, :,,,? :,,, :,,,,,, ;,,,,,,,,, ;, ;,,,,,,, :,,,,, :,,,,, 205

218 ,,,? 206 (404 ) ( ),,,, :!,,,,,?, ;,,,,,,,,,,,,,

219 ),, ;,, ( ),,,,,,,, ( ),, ;,, ( ),,,,,, :?! :,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, : 207

220 ,,,, : :,,!,,,,,,,,, ;,,, (405) ( ),,,,,,, :,?,,,,, ( ),, ( ),,, 208,,,,,, ( 407 ),,,, ;,,

221 ,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,, : :,,?,,,, :? :,,,,, ;,,,,,,,,,,,,, (407 ),,,, 209

222 ,, :,,,, :,, ;,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,, :,,,,,,,,,,, (409 ) ( ),,,,, :?,,,,, :,, 210

223 ( 411),,, :,?,,, ;,,,,, ;,,,,,,,,, ;,,, :,?,,,,,,,,,,, : ( )?,, :? :,,, ;,,,, : 211

224 212,,,,,,,,,,, (412) ( ),, ( ),,, :, ;,,, ( ) ( ),,,,,,, :,,, :,,

225 ,, :? :,,,,,,,,,, :,,?,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,, ;, ;,,,,,,,,,,,,, :,,,,, 213

226 214, :,? : :? :,,,,,,,? :? :,,,,,,,,,,,,,? :,,,? :,,,,,,,,,, ;,,, ;,,,,,,, : : :, ;, ;, :? :,,,,, ;,,,,,,, :,

227 ,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,!,,,,,,, ;,,, ( 417) ( ),,,,,,, :,,,, ;,,!,,,,, ; 215

228 ( ),,,,, 216 ( 418 ),,,,, :,,?,, :,,,?,,,, ;,! : ( ),

229 ;,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,, ( 419) ( ),, :, :!,, :,? :,,,,,, 217

230 ,,,,, :, ;,,,,,,,,,,,,,,,, :,, :? :,,, :, (420), ( ),,,,, :,,,, ( ),,, ( ),,,, :! :,,,,, 218

231 , ( ), ( ), :,!,,,,,,,, ( ), ( 421),,,,,, :,,,,,,, :,!,,,?, :!, ( ) :,,,,,,,,,,,,,,,,, 219

232 ,,? (422) ( ),, ;,,,,,,,,,, :,,,,, :, 220 ( 422),,, :,,,,,,, :,, ( ),,,,,,,, ;,,,,,,,,,,

233 ,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,?!,,,,,, ;, 221

234 ( ),,,,, (424),, ( ),,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ; ( ),,,, 222, :,,,?,

235 ,,,,, :?,, (426 ),,,,, :,!,,,,, ; ( ) ( ),,,,,,, :,,,,,,,,, :,,,, :,, :,,,? 223

236 ,,,,,,,,,,, :,,,,,, :,,,,, :,,, 224

237 ( 431) ( ),, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 225

238 ,,, :,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( 435 ),,,,, :,,,,,,,,,, 226

239 ,,,,, :,, :,,,,,,,,, ( ), :,,,!,,,,,, :!, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 227

240 228,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,?,,,,,,,,,, :,,,,, : ( ),,,, :,,!,

241 ,,,,,,,,,,, :, :,?, :,,, :,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (, ),,,,,,, :,,!,,,, 229

242 (, ),,,!, 230, :,,, :, ;, ;, :,,?,,, :,,,,,,,,,, :, ( ),,,,,

243 ,,,,,,,,,,,,, :,,?,,, :,, :,,? :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,!, :,!?, :,, :,,,?,!,,,!,, :,,!, 231

244 :,, ;,,,,,,,!,,!, :,,,,,,, :,!,, :,,,,,,,, :, 232,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,, : ( ),,,, ( ),,,,

245 ,,,,,,,,,,,? :,,,,,?,, ;,,,,,?,,?,,,,,,?,,,,,,? :, :? :,,,,,?,,,,,, :,,,,,,, :,,,,, 233

246 ,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 234 ( 450 ) ( ),, :, ;, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,

247 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,, :!,,, :,,, 235

248 ,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,, 236,,,,, :,,, :? : :,,,,,, :? :,,,, :,,? :!,,, :? :,,,

249 , :!,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,??,,,,, ;, 237

250 ,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,, 238,,,, 452 ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,

251 , :!, ( )? :,? :!,,,, :,, ( ),,,,,, :,,,!,,,,,,,,,, (453 ), ( ),,, :,,,,,, ( ),, ( ),, ;, ; ;,,,, ( ),, ( 239

252 240, ( ),,,,,, ( ),,,,,,, :,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,, ( ),, ( ),,,,,,,,,,,,,,,, ( ), ( ),

253 ( ),,,, ;,, ( ),,,,,,,, 458,,,,, :,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,, :,,?,,,,,,,?, 241

254 242,,,,,?,,,,, :,,,,,,,,,,?, :,, :?,?,,,,,,,,,,,, : ( ),,,,,

255 ,, ( ) :,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,?,,,, ;,,,,,,, (459) ( ),,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,, 243

256 244,,,,,,,,,,,, :,? :,,,,,,,, :!, :!,,,,,,,, :,?,,, :,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,, : ( ), ;,,!

257 ,,,,,,,, :,? :,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,, :,!,,,,,, :, :,!,, :? :!!,,,,, : 245

258 :,?,,,,,,,,,,,,,, ( 462 ) ( ),,,, :,,, 246,, :! :!!,,,,,,, :!,,,,, ;,,,,,,, ;, :,! :

259 ),,,, :!,,,,, :? :!,, ;,,,,,,, 465 ( ),, ( ),,,,,, :,,,,,,,,, ( ),,,,, :,,,, ( ),,, 247

260 ,,,,,, :,! :!! :,?,, ( ),, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :! :!, :, :,,,,, 248

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : (CIP) / :, 2006.3 ISBN 7-5385 - 2026-0..........I222 CIP (2006) 021873 :8501168mm 1/ 32 :200 :3000 2006 1 2 : 2000 ISBN 7-5385 - 2026-0/ I393 :498.00 ( 22 ) : : : ,,,,,,,,,,, : 7 8, 8 8, 8 9, 9 10

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : (CIP) / :, 2006.3 ISBN 7-5385 - 2026-0..........I222 CIP (2006) 021873 :8501168mm 1/ 32 :200 :3000 2006 1 2 : 2000 ISBN 7-5385 - 2026-0/ I393 :498.00 ( 22 ) : : : ,,,,,,,,,,, : 7 8, 8 8, 8 9, 9 10

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP). :, 2006 ISBN 7-224-07586-8... ( ). E289. 413 - - CIP (2006) 022989 ( 147 : 710003) 787mm 1092mm 16 29 24 650 2006 3 1 2006 3 1 1 1000 ISBN 7-224-07586-8 E 57 128.00 ISBN 7-224-07586-8 E 57 : 128.00

More information

<D5FDCEC42E733932>

<D5FDCEC42E733932> 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 与 考 场 / 张 克 敏, 兰 燕 主 编. 重 庆 : 西 南 师 范 大 学 出 版 社,2003.10 ISBN 7 唱 5621 唱 2973 唱 8 Ⅰ 畅 畅 畅 畅 Ⅱ 畅 1 张 畅 畅 畅 2 兰 畅 畅 畅 Ⅲ 畅 文 课 高 中 教 材 Ⅳ 畅 G634 畅 341 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2003)

More information

(CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 810

(CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 810 (CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 81010 715 1/ R680 22.00 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 20

( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 20 2 ) ( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 2003 12 3 ISBN 7 81010 776 3 / R 739 64. 00 ( ) )

More information

( CIP) /,. :, 2004 ISBN K828.2 CI P ( 2004 ) ( ) : : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 :

( CIP) /,. :, 2004 ISBN K828.2 CI P ( 2004 ) ( ) : : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 : ( CIP) /,. :, 2004 ISBN 7-313 - 03771-6............. K828.2 CI P ( 2004 ) 057767 ( 877 200030 ) : 64071208 : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 :157 2004 6 1 2004 6 1 :1-20 000 ISBN7-313 - 03771-6/ K 021 :15.00

More information

(CIP ) /. - :, ISBN TS1028 CIP (2002) ( ) mm1168 mm 1 /

(CIP ) /. - :, ISBN TS1028 CIP (2002) ( ) mm1168 mm 1 / 2003 (CIP ) /. - :, 2002. 12 ISBN7-80624 - 659-6... - - -. TS1028 CIP (2002) 087823 ( 3 61 001 2 ) 2002 12 2002 12 850 mm1168 mm 1 /32 8. 75 200 1-3 000 13. 80 ( ) : : : : ( ) ,, :,,,, :, : :,, :,,,,,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP ) / : 2006.2 ISBN 7-80702 - 295-7..........I.40 CIP (2006)080154 :8501168mm 1/ 32 : 110 :2900 2006 3 1 :5000 ISBN 7-80702 - 295-7/ I40 : 380.00 ,,,,,,,,,,,,, : ;, ;, :,,, 2006 2 ( 1 ) ( 5 ) (12 )

More information

( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D

( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D : ( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D1240 : 30.00 ,, :,,, ;,,, ;,,, ;,,,,,, 2003 1 ),,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : ( CIP).,. :, 2000. 4 ISBN 7-5371- 3677-7............ - - - - - -. I211 CIP ( 2000) 08781 ( 100 : 830001) 850 1168 32 1100 35000 2000 4 1 2000 4 1 : 1 2000 ISBN7 5371 3677 7/ I 1347 : 3988 00 ,, ( )

More information

未命名-14

未命名-14 20 世 纪 军 政 巨 人 百 传 偷 袭 珍 珠 港 山 本 五 十 六 传 [ 日 ] 阿 川 弘 之 著 张 承 译 时 代 文 艺 出 版 社 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 20 世 纪 军 政 巨 人 百 传 宋 长 琨 主 编, 长 春 : 时 代 文 艺 出 版 社,2001.12 ISBN 7-5387 -1629-7 Ⅰ. 20. Ⅱ. 宋. Ⅲ. 军 政 人 物

More information

( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601-

( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601- ( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601-3285-5 2005 10 1 2005 10 1 : 1-1000 : 12.00 ,,,, 1995

More information

(CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2

(CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2 (CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2 ISBN 7 5338 2936 0/ G2913 : 18.00 1 5 5 14 25 33 34

More information

内页.FIT)

内页.FIT) 图 书 在 版 编 目 渊 CIP 冤 数 据 / 何 德 强 著. 要 天 津 院 百 花 文 艺 出 版 社 袁 2012.12 渊 文 心 藏 趣 丛 书 冤 ISBN 978-7-5306-4954-5 玉. 噎 域. 何 噎 芋. 长 篇 小 说 - 中 国 - 当 代 郁.1569.868 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 渊 2012 冤 第 999689 号 书 名

More information

(CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (0

(CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (0 (CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (020 83795749) ( : ) 2 (1466) 40 ( ) 16 27 29 40 63

More information

1

1 CIP /. - 2005. 12 ISBN 7-80171 - 425-3 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. C933. 2 CIP 2005 124813 1 100007 787 1092 1 /16 2005 12 1 2006 1 1 1-3000 ISBN 7-80171 - 425-3 /C28 998. 00 1 2 2006 1 1139 1139 1139 1140 1143 1146

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - - - - -. K291 CIP ( 1999 ) 32637 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN :

( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - - - - -. K291 CIP ( 1999 ) 32637 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : ( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - - - - -. K291 CIP ( 1999 ) 32637 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : , 1616,, 295 1635, 276 1644, 267, ( 1840 ), 1616 ( ) 1661 ( ), 1662 ( ) 1795

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ,!,,!,,,,,?,,,,,,!,,!

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,!,,,,?,,,,,,,,

More information

(CIP),. - :, ISBN E296 CIP ( 2003) ( ) : : : : 6 1 : : : : 32 ( ) : 680 : : 5000 : :

(CIP),. - :, ISBN E296 CIP ( 2003) ( ) : : : : 6 1 : : : : 32 ( ) : 680 : : 5000 : : ( ) 2003 (CIP),. - :,2003.9 ISBN 7-80136 - 915-7... - -.E296 CIP ( 2003) 067822 ( ) : : : : 6 1 : 100080 : : : 32 (8801230 ) : 680 : 29.75 : 5000 : 2003 12 1 : 2003 12 1 ISBN 7-80136 - 915-7K781 : 49.80

More information

( CIP) /. - :, ( ) ISBN I CIP ( 2002) ( ) : : : ( ) 1 : : : /32 : 208 : 5, 400 :

( CIP) /. - :, ( ) ISBN I CIP ( 2002) ( ) : : : ( ) 1 : : : /32 : 208 : 5, 400 : 2006 ( CIP) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 023-9... - -. I106. 2 CIP ( 2002) 035734 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 208 : 5, 400 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 023-9 : 636. 00 ( 26.

More information

,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, ISBN R28 CIP (2002 ) * * : / 16 : : : 1 4

,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, ISBN R28 CIP (2002 ) * * : / 16 : : : 1 4 ,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, 2002. 2 ISBN 7-5624-2576-0.......... R28 CIP (2002 ) 007159 * * : 787 1092 1/ 16 : 16. 25 : 424 2002 2 1 2002 2 1 : 1 4000 ISBN 7-5624-2576-0/ R 161 :22. 00 ,,,,,,,,,,, :

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) / / ( CIP) /, :, 2005. 8 (, 2., ) ISBN 7-5634 - 2116-5......... - - -. I565. 44 CIP ( 2005 ) 102498 : : : : ( ) ( 105 : 133002) 8501168 1 /32 10 240 2006 2 2 1 ISBN 7-5634 - 2116-5 / I294 12 : 237.

More information

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN F CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN :

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN F CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN : ( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - -. F727. 1 CIP ( 1999 ) 32679 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : ,,, ; ;,,,,,,, 6 ;,,, ( ) 938 ( ),,,,,, 1153 ( ),,, 1272 ( 9 ),, 1403 ( ), 1420

More information

战神(上).doc

战神(上).doc 项 目 策 划 : 阎 安 丛 书 统 筹 : 龙 的 天 空 责 任 编 辑 : 阎 安 特 约 编 辑 : 孙 健 李 文 雅 责 任 印 制 : 刘 志 恒 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 战 神 / 秋 凡 著. 北 京 : 海 洋 出 版 社,2005.8 ( 幻 城 系 列 ) ISBN 7-5027-6388-0 Ⅰ. 战 Ⅱ. 秋 Ⅲ. 科 学 幻 想 小 说 中 国 当

More information

灵魂战记.doc

灵魂战记.doc 项 目 策 划 : 阎 安 丛 书 统 筹 : 白 羽 工 作 室 责 任 编 辑 : 阎 安 特 约 编 辑 : 朱 俊 飞 李 婷 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 灵 魂 战 记 / 何 子 丘 著. 北 京 : 海 洋 出 版 社,2005.1 ( 幻 城 系 列 ) ISBN 7-5027-6191-8 Ⅰ. 灵 Ⅱ. 何 Ⅲ. 科 学 幻 想 小 说 中 国 当 代 Ⅳ.I247.5

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 鼓 励 孩 子 100 金 句 刘 超 平 等 / 编 著 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2005) 第 120711

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ( ) 2006 ( C I P ) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0 /. -... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ( ) 2006 ( C I P ) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0 /. -... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

B扉页、版权、序、目录10P.cdr

B扉页、版权、序、目录10P.cdr 唱我 的d e 歌 我2011-2012 西安高新第一中学学生考场优秀作文选 编 王淑芳 副 主 编 杨文花 点评导师 李 主 克 姚发清 王 辉 龚小菊 贾建英 刘海华 王三玲 荀碧云 赵 田 徐静宇 路 亮 陈 晨 盛广新 张宏玲 齐 虹 徐 马 丁 梁 枫 马 刘艳华 王亚秦 磊 婷 陕西师范大学出版总社有限公司 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 我 唱 我 的 歌 : 西 安 高

More information

( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 729 1.... R22 44 CIP ( 2003 ) 036421 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 12. 5 362 1 5 000 1998 12 1 2

( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 729 1.... R22 44 CIP ( 2003 ) 036421 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 12. 5 362 1 5 000 1998 12 1 2 2 ) ( ) ( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 729 1.... R22 44 CIP ( 2003 ) 036421 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 12. 5 362 1 5 000 1998 12 1 2003 8 2 2003 8 8 ISBN 7 81010 729 1 : 21. 20

More information

( CIP ) /. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 730 5.......... R272 44 CIP ( 2003 ) 048161 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 25 384 1 3 000 1998

( CIP ) /. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 730 5.......... R272 44 CIP ( 2003 ) 048161 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 25 384 1 3 000 1998 2 ) ( CIP ) /. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 730 5.......... R272 44 CIP ( 2003 ) 048161 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 25 384 1 3 000 1998 12 1 2003 8 2 2003 8 5 ISBN 7 81010 730 5 : 27.

More information

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 728 3.......... R271. 1 44 CIP ( 2003 ) 061823 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14 405 1 3 000 2000 1 1

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 728 3.......... R271. 1 44 CIP ( 2003 ) 061823 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14 405 1 3 000 2000 1 1 2 ) ( ) ( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 728 3.......... R271. 1 44 CIP ( 2003 ) 061823 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14 405 1 3 000 2000 1 1 2003 8 2 2003 8 3 ISBN 7 81010 728 3 : 29.

More information

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 764 X.......... R25 44 CIP ( 2003 ) 063698 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14. 625 423 1 5 000 1999 8 1

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 764 X.......... R25 44 CIP ( 2003 ) 063698 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14. 625 423 1 5 000 1999 8 1 2 ) ( ) ( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 764 X.......... R25 44 CIP ( 2003 ) 063698 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14. 625 423 1 5 000 1999 8 1 2003 9 2 2003 9 5 ISBN 7 81010 764 X : 25.

More information

,,,, ( CIP ) /. :, ( ) ISBN K CIP ( 2005) : : 66 : : ( 0371) : : : : : : : 140mm 202mm :

,,,, ( CIP ) /. :, ( ) ISBN K CIP ( 2005) : : 66 : : ( 0371) : : : : : : : 140mm 202mm : ,,,, ( CIP ) /. :, 2005. 8 ( ) ISBN 7-5349 - 3157-6... -. K928. 957 CIP ( 2005) 014330 : : 66 : 450002 : ( 0371) 65737028 : : : : : : : 140mm 202mm : 6. 875 : 164 : 4 : 2005 8 1 2005 8 1 : 1 4 000 : 16.

More information

( CIP ) /. :, 2003 ISBN I247.5 CIP (2003) : : : ( 310 ) : : : mm mm 1/ 32 : : : :1 - : ISBN :3

( CIP ) /. :, 2003 ISBN I247.5 CIP (2003) : : : ( 310 ) : : : mm mm 1/ 32 : : : :1 - : ISBN :3 ( CIP ) /. :, 2003 ISBN 7-80647 - 579-6......... - -. I247.5 CIP (2003) 121754 : : : ( 310 ) : : : mm mm 1/ 32 : : : :1 - : ISBN7-7 - 80647-579 - 6 :330006 (, ) ,,,,, ;,,,,,,,, 1 ,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,?,?,,

More information

( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 755 0............. R245 44 CIP ( 2003 ) 036416 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 5 391 1 5 000 1

( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 755 0............. R245 44 CIP ( 2003 ) 036416 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 5 391 1 5 000 1 2 ) ( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 755 0............. R245 44 CIP ( 2003 ) 036416 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 5 391 1 5 000 1999 2 1 2003 6 2 2003 6 6 ISBN 7 81010 755 0 :

More information

口 年 鉴 编 纂 委 员 会 成 员 名 单 主 任 胡 勤 华 副 主 任 陈 佑 湘 程 宏 刚 许 以 华 张 汉 桥 委 员 ( 按 姓 氏 笔 画 为 序 ) 李 昌 华 闫 福 桓 余 国 成 曹 恒 文 靳 远 涛 口 年 鉴 编 辑 部 成 员 名 单 主 编 张 汉 桥 副 主

口 年 鉴 编 纂 委 员 会 成 员 名 单 主 任 胡 勤 华 副 主 任 陈 佑 湘 程 宏 刚 许 以 华 张 汉 桥 委 员 ( 按 姓 氏 笔 画 为 序 ) 李 昌 华 闫 福 桓 余 国 成 曹 恒 文 靳 远 涛 口 年 鉴 编 辑 部 成 员 名 单 主 编 张 汉 桥 副 主 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 口 年 鉴.2008/ 口 区 地 方 志 办 公 室 编. 武 汉 : 长 江 出 版 社,2008.10 ( 武 汉 市 城 区 年 鉴 丛 书.2008) ISBN 978-7-80708-525-6 鉴 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. 区 ( 城 市 ) 武 汉 市 2008 年 Ⅳ.Z526.31 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2008)

More information

记 忆 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 编 写 组 编 中 国 大 地 出 版 社 北 京

记 忆 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 编 写 组 编 中 国 大 地 出 版 社 北 京 记 忆 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 编 写 组 编 中 国 大 地 出 版 社 北 京 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 记 忆 : 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 / 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 编 写 组 编. 北 京 : 中 国 大 地 出 版 社,2013 9 ISBN978-7-80246-618-0 Ⅰ 1

More information

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN , -. K CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN :

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN , -. K CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN : ( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5..., -. K892. 41 CIP ( 1999 ) 32680 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : 1997 2 10, :, :,,,,,,,,,,,, 1984,,,,,,, 1 ,,?,, 2 ( 1 ) ( 3 ) 1. ( 3 ) 2. ( 7 )

More information

(CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2

(CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2 (CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2004 1 1 : 13 000 ISBN 7-81060 - 342-6/ T012 : 19.70

More information

(CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1

(CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1 (CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1 1 / 24.80 ,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,, 2006 1 ( ) ( ) (

More information

: ( ) ( ) : () ( ) ( )

: ( ) ( ) : () ( ) ( ) : ( ) ( ) : () ( ) ( ) ( CIP ) /,. - :,2004. 4 ISBN 7-81100 - 114-4... - -. G861. 1 CIP (2004) 020066 100084 8501168 1/ 32 6 2004 4 1 1 6000 ISBN 7-81100 - 114-4/ G105 13. 00 ( ) , 2002 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8ABCEC42020A1B6D6D0B9FABDFCCFD6B4FACAB7B8D9D2AAA1B7BEABB2CABDCCB0B82E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8ABCEC42020A1B6D6D0B9FABDFCCFD6B4FACAB7B8D9D2AAA1B7BEABB2CABDCCB0B82E646F63> 第 三 批 高 等 学 校 国 家 级 特 色 专 业 建 设 点 思 想 政 治 教 育 建 设 成 果 长 江 师 范 学 院 中 国 近 现 代 史 纲 要 课 程 教 学 范 式 改 革 成 果 长 江 师 范 学 院 思 想 政 治 理 论 课 程 教 学 团 队 建 设 成 果 中 国 近 现 代 史 纲 要 精 彩 教 案 主 编 项 福 库 杨 双 副 主 编 何 丽 易 彪 杨 风

More information

(CIP) /,. 2. :, 2003 () ISBN R36 44 CIP (2003) (2) ( ) 850 mm1168 mm 1/

(CIP) /,. 2. :, 2003 () ISBN R36 44 CIP (2003) (2) ( ) 850 mm1168 mm 1/ (2 ) () (CIP) /,. 2. :, 2003 () ISBN 7 81010 769 0............. R36 44 CIP (2003) 087410 (2) (530 200032 ) 850 mm1168 mm 1/ 32 15.75 456 1 3 000 1999 3 1 2003 11 2 2003 11 3 ISBN 7 81010 769 0/ R733 :

More information

(CIP) /,,. :, 2004.3 ISBN 7-81060 - 387-6............... - -.759-44 CIP (2004) 013241 818 : 200433 / : 021-65493093 : 7871092 1/ 32 : 4.25 : 962 2004

(CIP) /,,. :, 2004.3 ISBN 7-81060 - 387-6............... - -.759-44 CIP (2004) 013241 818 : 200433 / : 021-65493093 : 7871092 1/ 32 : 4.25 : 962 2004 ( ),! (CIP) /,,. :, 2004.3 ISBN 7-81060 - 387-6............... - -.759-44 CIP (2004) 013241 818 : 200433 / : 021-65493093 : 7871092 1/ 32 : 4.25 : 962 2004 3 1 2004 3 1 : 14 000 ISBN 7-81060 - 387-6/ R280

More information

(CIP) 1000 /. :,2006 ISBN 7-5375 - 3357-1....R161-44 CIP (2006) 016119 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 320 / 2006 4 1 / 2006 4 1 / 24

(CIP) 1000 /. :,2006 ISBN 7-5375 - 3357-1....R161-44 CIP (2006) 016119 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 320 / 2006 4 1 / 2006 4 1 / 24 (CIP) 1000 /. :,2006 ISBN 7-5375 - 3357-1....R161-44 CIP (2006) 016119 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 320 / 2006 4 1 / 2006 4 1 / 24.80 ? ( 3 )? ( 4 )? ( 5 )? ( 7 )? ( 7 )? ( 8 )? ( 9

More information

: : : ( CIP ) /. :, 2004.11 ISBN 7-5614 - 2972 - X......... -. K927.11-53 CIP (2004) 120116 24 (610065) 850mm 1 168mm 1/ 32 8.5 235 2004 11 1 2004 11

: : : ( CIP ) /. :, 2004.11 ISBN 7-5614 - 2972 - X......... -. K927.11-53 CIP (2004) 120116 24 (610065) 850mm 1 168mm 1/ 32 8.5 235 2004 11 1 2004 11 2004 : : : ( CIP ) /. :, 2004.11 ISBN 7-5614 - 2972 - X......... -. K927.11-53 CIP (2004) 120116 24 (610065) 850mm 1 168mm 1/ 32 8.5 235 2004 11 1 2004 11 1 0 001 2 600 20. 00, :85408408/ 85401670/ 85408023

More information

: : ( ) : / : ISBN / X144 : : CIP (2005)

: : ( ) : / : ISBN / X144 : : CIP (2005) : : ( ) : / : ISBN 7801145207/ X144 : 3. 00 : 2005 5 CIP (2005) 048169 1?,?,,?,!,,,,, 1 3 4 6 8 10 10 16 20 1 ,,,, 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30?,,,,,!,, 30 31 5 33 2 35 35 36 37 42,,, ;, ;,, 42 46 48

More information

(内文)FIT1.FIT)

(内文)FIT1.FIT) (2001 2005) 鹿 寨 县 年 鉴 编 纂 委 员 会 编 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鹿 寨 年 鉴.2001 2005/ 鹿 寨 县 年 鉴 编 纂 委 员 会 编. 南 宁 : 广 西 人 民 出 版 社,2013.12 ISBN 978-7-219-08731-2 Ⅰ. 1 鹿 Ⅱ. 1 鹿 Ⅲ. 1 鹿 寨 县 2001 ~ 2005 年 鉴 Ⅳ. 1Z526.74

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) 1 2006 ( CIP) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 024-7... - -. I106. 6 CIP ( 2002) 035735 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 850 1168 1 /32 : 126 : 3, 273 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 024-7 : 397.

More information

( ) 182 ( CIP) /,. 2. :, 2005 ISBN 7-81078 -596-6............ - - -. F842. 3 CIP ( 2005) 141447 2005 ( ) : 12 : 100029 : http: / / www. uibep. com : 1

( ) 182 ( CIP) /,. 2. :, 2005 ISBN 7-81078 -596-6............ - - -. F842. 3 CIP ( 2005) 141447 2005 ( ) : 12 : 100029 : http: / / www. uibep. com : 1 ) ( ) 182 ( CIP) /,. 2. :, 2005 ISBN 7-81078 -596-6............ - - -. F842. 3 CIP ( 2005) 141447 2005 ( ) : 12 : 100029 : http: / / www. uibep. com : 140mm 203mm 16 401 2006 1 2 2006 1 1 ISBN 7-81078-

More information

对 于 人 类 而 言, 自 然 的 力 量 是 最 原 始 最 基 础 的 力 量, 是 人 类 全 部 力 量 的 支 柱 和 模 本 著 王 亚 辉 力 量 启 蒙 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 力 量 启 蒙 / 王 亚 辉 著. 北 京 : 人 民 日 报 出 版 社, 2014.9 ISBN 978-7-5115-2763-9 Ⅰ. 1 力 Ⅱ. 1 王 Ⅲ. 1 自 然

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 023-9 /. -... - -. I106. 2 CIP ( 2002) 035734 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 208 : 5, 400 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 023-9 : 636. 00 ( 26. 50

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf (CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1 1 / 24.80 ,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,, 2006 1 ( ) ( ) (

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-204 - 04505 - X..........I106 CIP (2006)015695 * (20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 26, 26 38, 10 20, ;, 18

More information

军事十万个为什么 军事约章

军事十万个为什么  军事约章 (CIP) /,.- :,2002.7 ( ) ISBN7-80641-489-4 Ⅰ. Ⅱ.1 2 Ⅲ.1 - - 2 - - 3 - - Ⅳ.1E163-492D995-49 CIP (2001)077241 : ( : 66 :0371 5751257 :450002) : : :890mm 1240mm A5 :11.5 :1 :254 :1-3000 :20027 1 :20027 1 :ISBN7-80641-489-4/E

More information

(CIP).2003/.:, ISBN ( )2003.Z CI P (2003) : : : : : ( 2003 ) ( ) ( 028) ( 028 )

(CIP).2003/.:, ISBN ( )2003.Z CI P (2003) : : : : : ( 2003 ) ( ) ( 028) ( 028 ) 2 0 0 3 (CIP).2003/.:,2003.10 ISBN 7-5410 - 2305-1...( )2003.Z527.13 CI P (2003) 090796 : : : : : ( 2003 ) ( 610012) ( 028) 86665614 ( 028 ) 86665652 787 1092 1/ 16 16. 875 27 598 2003 10 2003 10 : 1-1000

More information

Microsoft Word - 内容提要2.doc

Microsoft Word - 内容提要2.doc 写 作 概 说 青 萍 主 编 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 写 作 概 说 / 青 萍 主 编. 成 都 : 电 子 科 技 大 学 出 版 社,2004.9 ISBN 7-81094-641-2 Ⅰ 写... Ⅱ 青... Ⅲ. 汉 语 写 作 高 等 学 校 教 材 Ⅳ.H15 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2004) 第 094721 号 写 作 概 说

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) / / ( CIP) /, :, 2005. 8 (, 1., ) ISBN 7-5634 - 2119 - X......... - - -. I565. 84 CIP ( 2005 ) 102467 : : : : ( ) ( 105 : 133002) 850 1168 1 /32 10 240 2006 2 2 1 ISBN 7-5634 - 2119 - X /I 297 12 : 237.

More information

A B C D E F G H J L K M N O P Q R S T X W Y Z 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

More information

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

More information

( CIP) /. - :, 1998 ( ) ISBN I CIP ( 98) GUNYU * ( 6 ) : * :

( CIP) /. - :, 1998 ( ) ISBN I CIP ( 98) GUNYU * ( 6 ) : * : ( CIP) /. - :, 1998 ( ) ISBN 7-5302 - 0561-7... - -. I247. 5 CIP ( 98) 35470 GUNYU * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 : ,,,,,, ( ),, ; ;, ;,,,,,, ,, :,, 90,,,,,,,,,,,,,, 60,,,,,,,,, ,,,,,, 1998 11 28 ,,,,,,,,?,!,!!!,,,,,,,,

More information

: : / : ISBN 7-221 - 06814-2/ F871 : 5. 00 : 2005 8 1 CIP (2005) 158236

: : / : ISBN 7-221 - 06814-2/ F871 : 5. 00 : 2005 8 1 CIP (2005) 158236 : : / : ISBN 7-221 - 06814-2/ F871 : 5. 00 : 2005 8 1 CIP (2005) 158236 1 7 15 22 31 37 43 46 57 63 69 84 90 1 98 109 119 124 126 139 148 157 170 172 2 ,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,, 1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

) 001 ( CIP) /.. :,2005 ISBN 7-224-07463-2............. I207.411 CIP ( 2005) 134313 ( 147 : 710003 ) 787 mm 1092 mm 16 18.25 2 220 2006 1 1 2006 1 1 I

) 001 ( CIP) /.. :,2005 ISBN 7-224-07463-2............. I207.411 CIP ( 2005) 134313 ( 147 : 710003 ) 787 mm 1092 mm 16 18.25 2 220 2006 1 1 2006 1 1 I ) 001 ( CIP) /.. :,2005 ISBN 7-224-07463-2............. I207.411 CIP ( 2005) 134313 ( 147 : 710003 ) 787 mm 1092 mm 16 18.25 2 220 2006 1 1 2006 1 1 ISBN 7-224-07463-2/ I 1192 28.00 ,,,,,,,, :,????!! :,,,,,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ( 1 ) ( 3 ) ( 9 ) (13)

More information

chineseall

chineseall 点 破 天 机 1 出 版 者 : 辽 宁 画 报 出 版 社 地 址 : 沈 阳 市 和 平 区 十 一 纬 路 25 号 邮 编 :110 003 印 刷 者 : 辽 宁 星 海 彩 色 印 刷 中 心 发 行 者 : 各 地 新 华 书 店 幅 面 尺 寸 :645mm 960mm 印 张 :26 字 数 :250 千 字 印 数 :1-5000 册 出 版 时 间 :2003 年 3 月 第

More information

2007 (CIP) / : 2007 1 ISBN978-7-80684-438-0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ I247 5 CIP (2006) 152977 : : : : : 10 :116011 :(0411)83620442 /83620941 :(0411)83610391 htp://www.dl press.com e mail:cbs@dl.gov.cn : : :140mm 203mm

More information

建筑学院建筑学本科专业建设发展规划.doc

建筑学院建筑学本科专业建设发展规划.doc 郑 州 大 学 建 筑 学 院 建 筑 学 本 科 专 业 建 设 发 展 规 划 (2015-2018) 编 制 人 : 郑 东 军 联 系 电 话 :13903719743 1. 专 业 定 位 及 人 才 培 养 目 标 1.1 专 业 定 位 坚 持 求 实 创 新 的 办 学 思 想 以 国 家 和 行 业 发 展 需 求 为 导 向, 围 绕 中 原 城 乡 建 设 的 需 求, 追 踪

More information

untitled

untitled ISBN 753387669C 5.00 2005 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

More information

untitled

untitled 太平广记 五 宋 李昉 等著 1 出版社 中国计量出版社 书号 ISBN 7-5026-2028-5 版权所有 北京烨子工作室 类别 历史文学名著 出版时间 2005-1-1 字数 29万 内容提要 臣昉等言 臣先奉敕撰集太平广记五百卷者 伏以六籍既 分 九流并起 皆得圣人之道 以尽万物之情 足以启迪聪明 鉴照今古 伏惟皇帝陛下 体周圣启 德迈文思 博综群言 不遗众善 以为编秩既广 观览难周 故使采拮菁英

More information

BQY.PS2

BQY.PS2 中 华 藏 典 之 : 人 生 百 科 全 书 第 四 卷 主 编 齐 豫 生 夏 于 全 吉 林 摄 影 出 版 社 责 任 编 辑 : 程 琳 封 面 设 计 : 胡 凯 中 华 藏 典 人 生 百 科 全 书 齐 豫 生 夏 于 全 主 编 吉 林 摄 影 出 版 社 ( 长 春 市 人 民 大 街 124 号 ) 787 1092 毫 米 16 开 字 数 :3900 千 字 2002 年

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20322EABEDA473A5C1B6A1B6C7BBA1AAECB1B42E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20322EABEDA473A5C1B6A1B6C7BBA1AAECB1B42E646F63> 東 華 人 文 學 報 第 十 九 期 2011 年 7 月 頁 9-63 東 華 大 學 人 文 社 會 科 學 學 院 恆 山 民 間 傳 說 初 探 丁 肇 琴 提 要 筆 者 2010 年 7 月 至 山 西 師 範 大 學 參 加 東 方 文 學 與 藝 術 國 際 學 術 研 討 會, 提 出 恆 山 民 間 傳 說 初 探 以 文 獻 資 料 為 範 圍 一 文, 會 後 赴 大 同

More information

Microsoft Word - 8-柯香君-原稿初修-0516.doc

Microsoft Word - 8-柯香君-原稿初修-0516.doc 逢 甲 人 文 社 會 學 報 第 14 期 第 99-129 頁 2007 年 6 月 逢 甲 大 學 人 文 社 會 學 院 明 代 徽 商 與 戲 曲 關 係 之 研 究 柯 香 君 摘 要 明 代 中 葉, 商 業 經 濟 繁 盛, 新 興 商 幫 勢 力, 成 為 主 導 明 代 戲 曲 走 向 之 重 要 群 體 組 織 以 鹽 致 富 之 徽 商, 在 快 速 累 積 財 富 後, 並

More information

书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1

书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1 书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1 国 作 协 会 员, 黑 龙 江 省 作 家 协 会 副 主 席 迟 子 建, 女,1964 出 生, 汉 族, 著 名 作 家 中 迟 子 建 是 当 代 中 国 具

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : : ( 124 ) 7871092 16 95 1500 2002 7 1 2002 7 1 : 3000 ISBN7538505644/ I403 : 128000 : : : : : : ,,,,,,,,,,,!,,,,, :,,,, ;,;,, ;,?,,, :,,,,,, :,,,,,,,,,,,, :,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,

More information

)001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50

)001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50 )001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50 1,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,, :,, 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,, :,,,,,,,,, 1997 3 26 1,,,,,,,,,? 1.,,,,,,,,, ;,,,,,

More information

...T.U.p65

...T.U.p65 3 1 2 3 4 5 10 12 14 16 18 22 24 26 28 30 6 36 38 40 42 44 48 50 52 54 56 7 58 60 62 64 66 70 72 74 76 78 81 8 10 11 12 有電子字典 會使 用字典 讀書認字 更容易 教學說明 1 指導查字典的方法 2 舉例說明如何找出部首 13 14 教學說明 1 介紹收看新聞的各種方法 2 介紹一般報紙登載的內容

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( 4 ) : : : : : 25 : 010 61265727 : 102600 : : 400 : 787 1092 : 5000 : 2007 11 1 ISBN 978-7 - 900722-98 - 0 : 20, 100, 1800. 00 ( ) ( 1 ) ( 4 ) ( 7 ) ( 10 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 16 ) ( 18 ) ( 20 ) ( 22 ) (

More information

untitled

untitled ISBN L-0000-00753/ I222 : 15 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

More information

()001 ( 131 ) : ISBN / I1021 :7.50

()001 ( 131 ) : ISBN / I1021 :7.50 ()001 ( 131 ) 787 1092 32 7 118 1998 9 1 1998 9 1 : 110000 ISBN 7-224 - 04867-4/ I1021 :7.50 ,,,,,,,,,,,?,,,, 1 ,,,,,, :, ;,,,,,,,, 1998.7. 2 ,,,,,,,!,,,?,, :!, ( :, 1 ),,??,?,,,,,,,,,, :,?, :,,,,,,,!,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( 4 ) : : : : : 25 : 010 61265727 : 102600 : : 400 : 787 1092 : 5000 : 2007 11 1 ISBN 978-7 - 900722-98 - 0 : 20, 100, 1800. 00 ( ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 8 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 13

More information

马来西亚、约旦(上).doc

马来西亚、约旦(上).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.25 4 960 2004 9 1 2004 9 1 1 500 ISBN 7-204-05944-1/K 02 1600.00 ( 20.00 ) ...1...6...44 1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

More information