2 2.1 A H A 2

Size: px
Start display at page:

Download "2 2.1 A H A 2"

Transcription

1 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

2 2 2.1 A H A 2

3 (%) 167, ,201 84,927 68, ,283 3,197 1,887 1, ,876 5,248 3,566 2, ,334 1,688 1,528 1, ,257 7,089 6,780 4, (8,333) (8,092) (5,600) (4,328) 185, ,331 93,088 73, ,940 9,030 7,442 5, ,524 4,057 2,859 1, ,554 3,216 2, ,286 3,081 1,

4 (%) (%) 255, , , ,429 74,373 65, , , , , , , ,154 35,317 29, , , , ,489 66,584 64, , , , ,660 3,554 (171) 68,489 3,554 4

5 , % 1, % % H % 4.2 3,

6 79.8 1,348 2,283 BOT 4.3 (IRGR) 4.4 6

7 ,980 A 858,864H 30, (%) ,950,010,000 11,950,010,000 2 HKSCC Nominees Limited ,144,060,420-1,288, ,500, ,500, ,772,315 +8,558, ,150,630 +4,314, ,134,362-1,234, ,000,000-4,000, L CT ,900,000-2,100, Bill & Melinda Gates Foundation Trust ,000, UBS AG ,890, ,495, HKSCC Nominees LimitedH 2 7

8 HKSCC Nominees Limited 1 4,145,349, ,772, ,150, ,134, ,000, L CT ,900, Bill & Melinda Gates Foundation 20,000,090 Trust 8 UBS AG 19,890, ,360, ,308, HKSCC Nominees LimitedH 2 8

9 ,950,010, A ,500,

10

11

12 6.4 XV XV A A (%) (%) 105, , , ,

13 7 336 A A A (%) (%) 11,950,010, H H H (%) (%) 382,490, Lehman Brothers Holdings 210,186, Inc.1 94,560, Blackrock, Inc ,776, ,217,

14 1. Lehman Brothers Holdings Inc. Lehman Brothers Holdings Inc.Lehman Brothers Holdings Plc Lehman Brothers International (Europe) 59,870,550 H 67,870,550 HLehman Brothers Holdings Inc. Lehman Brother Inc. 26,551,000 H26,551,000 HLehman Brothers Finance S.A. 123,652,010 H 60,000 H Lehman Brothers Holdings Inc. LBCCA Holdings I LLC. LBCCA Holdings II LLC. Lehman Brothers Commercial Corporation Asia Limited 113,000 H 79,000 H Lehman Brothers Holdings Inc. 2. Blackrock, Inc. Blackrock, Inc.BlackRock Investment Management, LLC. 2,698,753 H BlackRock Institutional Trust Company, N.A 33,608,000 H BlackRock Institutional Trust Company, N.A. BlackRock Fund Advisors 222,814,000 H Blackrock, Inc.BlackRock Group Limited Blackrock Advisors UK Ltd. 31,801,000 H 908,000 H BlackRock International Ltd. 2,250,595 H BlackRock Fund Managers Ltd 295,000 H Blackrock, Inc. BlackRock Asset Management North Asia Limited 6,309,367 H 6,309,367 H Blackrock, Inc. 336 XV

15 , % % %H ) % , , % 3, % 26.1%8, ,

16 1, , % %6.3% 6.4% % % 0.3% 16

17 % % % % % % 21.4%20.7% 17

18 % 2.2% 1.8%H ) % 1.7% 1.9% 9.3 (%) 1 (%) (%) (%) (%) 167, , , , , , (8,333) (722) 185, ,

19 86.2% 1, % 2.7% 2.3%H 2.2% 2.4% % 9.3% 9.1% % 5.8% 7.2% 19

20 % 18.9% 8.8% 1,348 2,283 BOT % % 1.7% 20

21 % % ,158 23,831 27,103 25,204 67,030 68, ,849 94, %

22 % % %21.0% ,323 38, ,207 15, ,721 9, ,788 3, ,991 1,353 67,030 68, % 1, %10.8% ,684 84, ,837 7, ,065 2, , ,849 94,790 22

23 % 51.4% ,545 11,327 32,024 27,114 42,569 38,441 3,800 7,120 6,150 5,967 5,801 7,472 61,457 55,863 35,347 27,151 26,110 28,712 61,457 55, % 9.0%0.75% 9.5% 3.72% 14.4% 3.72% 14.4% % 2.55% 13.0%2.2% 13.0%

24 , , , % 78.7%0.8 A %504.88% A1,517,880,

25 , , , , ,272 10,515 25

26 9.7 H 26

27 H

28 A IRGR 28

29 10.2 2,404,896,000 50%

30 (%) 1 HK ,334, ,535, ,041, ,032, ,040, , ,196, , A 1,724, , ,412, , ,390, , ,577, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,101, , , , ,821, ,728, ,146, (%) ,783, ,425, ,069, ,485, ,600, ,172, ,009, A 179,073, ,413, ,252, ,000, ,899, ,401, ,644, ,708, ,735, , , ,233, ,791, ,785, ,121, ,413, ,403, ,222,

31 % 1,156,046, ,447,205, ,420, , ,067, ,850, ,002, ,753, ,002, , ,000, ,000, , , ,000, ,000, ,000, ,573, ,094, ,094, ,094, , ,000, ,000, ,457, ,353,410, ,848, ,640,810, ,734, ,

32 (%) RMA Energy Ltd RMA Energy Ltd ,260 1, , , , , ,641 11,720 11,

33 (%) , , , , , (%) (%) 10,814,

34 MKM X 34

35 [2009]

36 (1) (%) (%) 172, , , , , , , ,

37 (%) (%) MKM 80, , , , , (%) (%) ,

38 (2) ,745 (3) 3,496, ,000, , , , ,972,

39 (4) , , ,580 5, , , , , , ,762 46, , , (5) , ,496 1,511 39

40 (6) ,707 35,553 6,631 2, , ,247 95,955 84,871 48, ,464 45, ,261 43,613 33,871 34,132 13,314 25,516 7,412 2,807 MKM 3,074 1,316 1,615 25,415 1,233 96, , , , , ,590 40

41 , ,615 MKM 151,582 30, , , ,388 52,385 19,023 18,553 12,947 16,965 6,307 14,633 5,000 5,000 3,800 3,600 3,117 2,461 2,908 51,804 2, ,175 9,904 8,302 5,984 5,682 2, , ,545 41

42 ,065, , , ,287 1,167, ,568 (4) ,756 16,097 4,730 3,171 20,486 19, , ,442 15, , , ,865 4, ,011 2,434 50,946 9,773 42

43 ,087 7,495 38,854 4,650 23, ,612 20,447 73, ,641 5,100 27,000 27,000 23,771 32,870 14,580 9,580 10, ,300 8, , , ,004,896 2,404,896 43

44 ) 78, , , , , , , , , , ,

45 ) 5, , , , ,

46 ) 66, , , , " " " " 1, , " " 4, , ,

47 ) 9, STA , , , , , ,

48 ) 1, ) ) 10, , , , , ,102, , , ,465, (%) , % 615, % 1,193,

49 ) TJ-1 TJ5 TJ ,187, ,131, ,064, ) , , , BT A B1 SZH , , ,

50 2 ) , , , R , , ) , , , , , ,

51 ) , , , BOT 1 BOT 2 BOT 3 BOT 4 BOT ) , , , ,

52 1 ) HKJX-7 HFMG-8 ) TJ1 T , , , , , , GZZH , , ,

53 2 ) , , , ) 1 2 B4-1 B , , , ,

54 ) , , ) ,

55 % 1. A A H H 2. 55

56 (1) (2) A A H 56

57 (A ) 2,203, , ,191, , (H ) 2,037, , ,337, , ,240, , ,529, , H 3. H 407,

58 A 1,397, ,397, , , % 62, , % 2,127 11, , , , , % , , % 200, , % 35, , % 1, ,203, ,191, H <=66%) 1,344, , <=17%) 346, , % <=7%) 142, , <=10% 203, , ,037, ,337, ,240, ,529, A 11,529 58

59 , ,397, ,397, , , % 1,447, ,435, ,000 59

60 BOT 516, , , PPP 178, , BT 170, , , ,185, , , , BT 259, , , , ,309,

61 10.17 A

62 , ,331 (173,745) (133,301) 11,940 9, (289) 624 (623) (495) (6,400) (4,901) (962) (1,049) 55 (2) (135) 24 4,524 4,057 4 (970) (841) 3,554 3,216 (58) (4) (116) (67) (7) (151) 308 3,403 3,524 3,286 3, ,554 3,216 3,130 3, ,403 3,

63 ,781 28,789 1, ,946 6, ,705 1,666 19,923 18,991 2,254 1, ,680 3, ,661 4,537 3,502 2,080 2,794 2, ,895 1,313 79,429 74, ,133 2,271 27,103 25,204 26,158 23, , ,690 39,076 31,068 1,709 1, ,239 2,344 45,490 49, , , , ,400 63

64 ,489 61,164 6,000 5,420 68,489 66, ,347 27, ,519 6, ,154 35, , ,002 13,985 18, ,083 26,110 28, , , , , , ,400 32,214 27, , ,901 64

65 (i) (ii) 12 65

66 RMA Energy Limited ,

67 (i) (ii) 9 3. (i) (ii) (iii) (iv) (v) 67

68 ,061 4,240 5,685 4,282 11, , , , ,268 4,283 5,876 4,334 12, ,018 3, , (122) (13) (135) (967) (47) (10) (10) (245) (1,279) ,574 3,163 4,655 1,671 5, , , , ,201 3,197 5,248 1,688 7, ,423 3, ,621 (2) 6 (6) (2) (5) (964) (70) (19) (9) (8) (1,070) 68

69 , ,423 (1,297) (2,304) (a) (6,034) (4,566) (b) (1,002) (1,222) 185, ,331 5,246 4,621 (760) (574) (c) ,524 4,057 (a) (b) (c) , ,385 6,674 6,413 14,203 13,111 43,748 36,550 54,971 46, , ,161 69

70 , ,877 4,888 4,507 9,312 9,163 31,448 27,094 37,114 32, , , , ,161 (22,221) (11,409) 2,794 2,819 (d) (171) (171) 334, , , ,552 (24,576) (8,247) , (23) 266, ,816 (d) 70

71 %25% ,299,900,000 21,299,900,

72 ,248 69,532 (1,218) (1,124) 67,030 68,408 21,622 16,886 22,421 17, , ,003 (1,895) (1,313) 109, , ,323 38,673 19,207 15,387 8,721 9,801 4,788 3,194 1,991 1,353 67,030 68,408 72

73 ,849 94,790 41,981 38,487 1,813 1,738 5,212 4, ,462 2,562 20,030 19, , , , , , , ,684 84,578 8,837 7,200 2,065 2,197 1, ,849 94,790 73

74 12 ( ( ( ( 74

2 3 5 6 12 14 24 47 48 50 51

2 3 5 6 12 14 24 47 48 50 51 390 2013 2 3 5 6 12 14 24 47 48 50 51 A H 2013 500 102 2 2013 2013 6 306 2012 2012 2011 2010 2009 (%) 204,450 164,235 192,556 170,213 133,201 24.5 4,226 4,106 4,484 4,283 3,197 2.9 6,316 4,900 6,029 5,876

More information

中国中铁股份有限公司

中国中铁股份有限公司 中 国 中 铁 股 份 有 限 公 司 2011 年 度 第 一 期 中 期 票 据 发 行 人 主 承 销 商 联 席 主 承 销 商 信 用 评 级 机 构 : 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 注 册 金 额 : 人 民 币 壹 佰 贰 拾 亿 元 发 行 金 额 : 人 民 币 捌 拾 亿 元 发 行 期 限 :10 年 ( 附 第 5 年 末 发 行 人 利 率 选 择 权 和 投

More information

2 2.1 2.1.1 2015 12 31 2014 2015 2014 2013 2012 2011 (%) 544,207 518,022 456,272 396,906 392,540 5.1 10,711 10,265 9,180 9,069 8,926 4.3 15,782 14,519

2 2.1 2.1.1 2015 12 31 2014 2015 2014 2013 2012 2011 (%) 544,207 518,022 456,272 396,906 392,540 5.1 10,711 10,265 9,180 9,069 8,926 4.3 15,782 14,519 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 390 2015 12 31 1 A H 601390 390 1281 918 100070 www.crec.cn ir@crec.cn 69 A 100039 86-10-51878413 86-10-51878417 ir@crec.cn 1 2 2.1 2.1.1 2015 12 31 2014 2015 2014 2013 2012

More information

2 3 4 7 8 25 25 27 29 32 1313.22 33 34 34 35 35 35 35 36 37 38 40 41 42 44 45 84 1 China COSCO Holdings Company Limited China COSCO 1 3 300461 183 49 CEO ** * ** * ** H A H 1919 A 601919 H 183 18 1806-1807

More information

目 錄 第 一 節 重 要 提 示 和 釋 義 2 第 二 節 公 司 簡 介 4 第 三 節 會 計 數 據 和 財 務 指 標 摘 要 7 第 四 節 董 事 會 報 告 10 第 五 節 重 要 事 項 40 第 六 節 股 本 變 動 及 股 東 情 況 43 第 七 節 優 先 股 相 關

目 錄 第 一 節 重 要 提 示 和 釋 義 2 第 二 節 公 司 簡 介 4 第 三 節 會 計 數 據 和 財 務 指 標 摘 要 7 第 四 節 董 事 會 報 告 10 第 五 節 重 要 事 項 40 第 六 節 股 本 變 動 及 股 東 情 況 43 第 七 節 優 先 股 相 關 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 併 表 明 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 中 國 光 大

More information

untitled

untitled 1949 10 2016500 119 02328 68.98% 75.0% 80.0% 95.45% 100% 100% 100% 2 3 25 42 43 81 2016 6 30 2015 12 31 (%) 902,276 843,468 7.0 738,847 686,273 7.7 163,429 157,195 4.0 (1) 2.85 2.74 4.2 6 30 6 2016 2015

More information

20.70% 30, % 4, % % ,870 2,198 1

20.70% 30, % 4, % % ,870 2,198 1 BYD COMPANY LIMITED 1211 http://www.byd.com.cn http://www.hkex.com.hk http://www.byd.com.cn 20.70% 30,435 21.41% 4,575 29.38% 467 26.67% 0.19 1.2 5,870 2,198 1 比亞迪股份有限公司二零一五年中期報告 管理層 7% 1,2101,185 2.6%

More information

Microsoft Word - 601628_2009_n.doc

Microsoft Word - 601628_2009_n.doc 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 ( 股 票 代 码 :601628) 二 〇 一 〇 年 四 月 七 日 1 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 目 录 释 义 3 重 要 提 示 4 公 司 简 介 5 财 务 摘 要 9 董 事 长

More information

untitled

untitled : 2628 2 3 6 7 10 29 36 39 50 54 70 92 96 97 98 100 102 104 105 107 217 1 1 1 2 China Life Insurance Company LimitedChina Life 16 86-10-63631244 86-10-66575112 ir@e-chinalife.com 16 86-10-63631068 86-10-66575112

More information

UBS AG

UBS AG 2015 1999 4 2010 6 2012 4 UBS AG2013 12 12 3033 8 1.9 2015 2 6 7 9 12 16 19 21 21 22 52 82 84 86 101 125 127 136 139 140 141 365 74 80 81 2 00111 600657 622 1.00 H 1.00 3 2016 4 18 12 31 571 4 1.00H 5

More information

CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. 01988 2015 6 306 2015 6 3062015 (www.hkexnews.hk) (www.cmbc.com.cn) H 2015 2015 8 28 1 2015 8 28 17843 2 2015 100.75 2 ... 2... 4... 5... 7... 9... 59... 68... 72...

More information

2 5 8 9 28 33 38 41 61 92 93 94 96 98 100 101 103 105 210

2 5 8 9 28 33 38 41 61 92 93 94 96 98 100 101 103 105 210 235,470,000 *ST 2 5 8 9 28 33 38 41 61 92 93 94 96 98 100 101 103 105 210 China COSCO Holdings Company Limited China COSCO 12 12 (022) 66270898 (022) 66270898 (022) 66270899 (022) 66270899 guohuawei@chinacosco.com

More information

1. 2. 3. 4. 2016 1-3 5. 6. 7.. 1.1 2

1. 2. 3. 4. 2016 1-3 5. 6. 7.. 1.1 2 5945 5778 5610 2016 571 XIVA 13.09 13.10B 2016 3 31 2016 118,678,000 2,571,787 1 1. 2. 3. 4. 2016 1-3 5. 6. 7.. 1.1 2 1.2 1.3 1.4. 2.1 (%) 696,043,496 696,096,330 696,096,330 0.01 114,838,290 111,664,991

More information

AR C_Longyuan_.pdf

AR C_Longyuan_.pdf ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號 00916 2 015 年度 報 告 僅供識別 2015 年度報告 僅供識別 ... 2... 4... 8... 14... 22 2015... 24... 26... 66... 83... 94... 110... 115... 119... 140... 143... 145... 147... 150... 152... 155...

More information

中国铁建股份有限公司

中国铁建股份有限公司 中 国 铁 建 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 暨 股 本 变 动 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 发 行

More information

2016 3 30 189 1 3 2015 101.60 2015 1

2016 3 30 189 1 3 2015 101.60 2015 1 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. H01988 2015 12 31 2015 12 31 (www.hkexnews.hk)(www.cmbc.com.cn) H 2016 3 30 2015 AH 101.60 2015 2016 8 31 H2015 2015 2016 3 30 2016 3 30 189 1 3 2015 101.60 2015 1 1

More information

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 03968 2010 2010 12 31 2010 2010 2011 4 H www.hkex.com.hk www.cmbchina.com www.cmbchina.com www.hkex.com.hk www.cmbchina.comwww.sse.com.cn 2011 3 31 2 3 8 12 16 22 88 97 113

More information

314390 chi.indb

314390 chi.indb CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. 01988 2011 12 31 (www.hkexnews.hk) (www.cmbc.com.cn) H 2012 3 22 5 222011 AH 103.0 2011 2012 3 22 3 4 7 45 56 68 97 98 108 112 114 116 221 222 1 2012 3 22 181815 3 3

More information

Chi.indd

Chi.indd 1398 2013 9 30 13.09 1. 1.1 1.2 2013 10 30 2013 1.3 1.4 1 2. 2.1 A 601398 H 1398 A 113002 55 100140 86-10-66108608 86-10-66107571 ir@icbc.com.cn 2.2 2.2.1 2013 9 30 2012 12 31 % 18,742,548 17,542,217 6.84

More information

書冊C_ _2356.indb

書冊C_ _2356.indb 38D 1933 2356 9.00 111,175,886 1.00 101 7 9 (i)(ii) (i)(ii) i 6D 6D 6D 6D 6D 708 707 6D 6D ii S S iii iv ... 1... 6... 7... 10... 12... 44... 53... 54... 58 v 32 1 2356 0440 2.00 1 2 45 6 155 2 82,416,917

More information

untitled

untitled ACTIVE GROUP HOLDINGS LIMITED 1096 51% 5% 25%14 14 1 (1) (2) 51% 64,998,442 51,000 51,000 51% 2 (i) (ii) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 3 (e) (f) (g)(h) (a) (b) (c) (c) 51% 1,261,500,000 5.15%4.9% 1.097

More information

UBS AG

UBS AG China Cinda Asset Management Co., Ltd. 01359 04607 2016 2016 12 31 2016 20162017 4 H www.hkexnews.hk www.cinda.com.cn 2017 3 30 1 1999 4 2010 6 2012 4UBS AG 2013 12 12 30 339 2.1 2016 2016 2 ... 4...............................................................

More information

untitled

untitled HONG LONG HOLDINGS LIMITED 1383 2007 214,796,000 2006200,812,000 1,436.0% 2007 61,459,000 200658,803,000 2,214.0% 2007 5.93 20065.67 2,180.8% 2007 6 30 26.9 11.3 1,000,000 2007 6 30 1 4 2007 2007 106,789

More information

書冊C_ indb

書冊C_ indb 38D 1933 0440 36.89 32,533,8312.00 8 1 8 10 (i)(ii) (iii) (i)(ii) (iii) i 6D 6D 6D 6D 6D 708 707 6D 6D ii Capital Markets and Services Act 2007 CMSA CMSA 229(1)(b) 230(1)(b) 6 7 iii CMSA 5 Securities Act

More information

(Chi_H share).indb

(Chi_H share).indb 2011 2012 3 22 181815 33 2011 2 4 6 8 10 44 52 61 87 88 97 101 103 106 250 251 252 253 256 2011 1 2 2011 279.20 58.81% 1.40%0.31 23.89%5.59 0.63% 0.06 357.29%86.842.23%0.35 20062009 2010 2011 2011 201183.60%

More information

2016330 1895 1 3 2015 101.60 2015

2016330 1895 1 3 2015 101.60 2015 2015 2016330 1895 1 3 2015 101.60 2015 2 3 4 11 12 14 16 20 86 98 122 160 170 175 180 390 391 392 2 A A 10 571 20151120151231 2015 3 4 2015 5 2015 2015 2015461.11 3.51%1.10%17.04% 1.300.018.26 1.23 50,000

More information

(%) 254,661, ,979, ,065,750 83,484, (%) -1,014,013-4,207,

(%) 254,661, ,979, ,065,750 83,484, (%) -1,014,013-4,207, 01898 * 2016 571 XIVA 13.09 2016 3 312016 2016 4 27 1.1 1.2-1 - 1.3 1.4 2.1 (%) 254,661,112 256,979,526-0.9 83,065,750 83,484,300-0.5 (%) -1,014,013-4,207,910-2 - (%) 12,512,676 13,075,000-4.3-223,082

More information

409918 (Minshing A share).indb

409918 (Minshing A share).indb 600016 2011 2012 3 22 181815 33 2011 2 4 6 8 12 46 54 64 90 91 99 102 104 107 110 111 113 230 236 237 240 2011 1 2 2011 279.2058.81% 1.40%0.3123.95%5.66 0.63% 0.06 357.29% 86.842.23%0.35 20062009 2010

More information

,288,758,

,288,758, CRRC CORPORATION LIMITED 1766 2015 6 30 6 9 30 H http:// www.hkex.com.hk http://www.crrcgc.cc 8 28 6 30 27,288,758,333 0.12 2 4 5 22 37 43 46 92 1 1. CRRC Corporation Limited CRRC 2. 16 16 010-51862188

More information

... 1... 4... 12... 15 i

... 1... 4... 12... 15 i QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* 3369 * 2016 8 9 ... 1... 4... 12... 15 i 601390 390 2008 3 31 1.00 2016 7 19 2013 12 12 1 H 1.00 16.67% 2016 8 5 2016 7 19 2 571 120.671 % 3 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* 3369

More information

重 要 提 示 2014 2014 2014 6,260,571,383.46 3,029,649,137.18 2013 1,603,880,395.00 7,686,340,125.64,2014 10% 302,964,913.72 7,383,375,211.92 2014 12 31 12

重 要 提 示 2014 2014 2014 6,260,571,383.46 3,029,649,137.18 2013 1,603,880,395.00 7,686,340,125.64,2014 10% 302,964,913.72 7,383,375,211.92 2014 12 31 12 2 0 1 4 2014 12 31 2014 2014 2015 4 30 H www.hkex.com.hk http://www.crcc.cn 重 要 提 示 2014 2014 2014 6,260,571,383.46 3,029,649,137.18 2013 1,603,880,395.00 7,686,340,125.64,2014 10% 302,964,913.72 7,383,375,211.92

More information

China International Capital Corporation Limited XIVA A ,832,853,595 2,720,718,

China International Capital Corporation Limited XIVA A ,832,853,595 2,720,718, China International Capital Corporation Limited 3908 13.09 571 XIVA A 2018 9 30 2018 9 30 2018 1 1 2018 9 30 9,832,853,595 2,720,718,630 2017 4 1 2018 1 1 2018 9 302017 1 1 2017 9 30 2017 4 1 2017 9 30

More information

,461,070, ,738,962, ,036,931, ,163,102, % 273,896, ,889,206, ,579,

,461,070, ,738,962, ,036,931, ,163,102, % 273,896, ,889,206, ,579, 5945, 5778, 5610 5338 2016 2016 12 31 2016 20162017 4 30 H www.hkex.com.hk http://www.crcc.cn 2016 201620168,461,070,731.41 2,738,962,914.38 2015 2,036,931,225.00 9,163,102,420.79 2016 2016 10% 273,896,291.44

More information

C-9.pdf

C-9.pdf 2333 601633 2015 2015 6 303,042,423,000 1010 102.50 3,042,423,000760,605,750 1010 3,042,423,000 6,084,846,0009,127,269,000 20158,060,364,756.76 8,059,332,452.642015 12 311,734,181,110.000.19 2015 2015

More information

1. 100% % 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% % 5. 50% 50% J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% % % 172

1. 100% % 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% % 5. 50% 50% J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% % % 172 68.65% 39.72% 39.72% 6.86% 6.52% 3.43% 3.75% 30% 50% 171 1. 100% 2. 100% 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% 4. 100% 5. 50% 50% 6. 7. J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% 8. 100% 9. 100% 172 10. 100%

More information

目錄 財務摘要 2 合併股東權益變動表 53 董事長報告 3 合併現金流量表 55 管理層討論與分析 5 資產負債表 57 董事 監事及高級管理層 11 利潤表 59 企業管治報告 19 股東權益變動表 60 董事會報告 32 現金流量表 62 監事會報告 46 財務報表附註 64 審計報告 48 詞彙表 168 合併資產負債表 50 公司基本資料 170 合併利潤表 52 註 1. 2. 本年度報告中的財務數據根據中國會計準則編製

More information

untitled

untitled 2016 China Suntien Green Energy Corporation Limited * 00956 (1) 2016 (2) 2016 (3) 2016 12 31 (4) 2016 12 31 (5) 2016 (6) 2017 12 31 (7) (8) (9) (10) 6 22 23 24 25 36 2017 6 8 2016 2017 4 21 H 2017 5 18

More information

服务协议

服务协议 独 家 管 理 咨 询 服 务 协 议 本 协 议 由 以 下 双 方 于 2013 年 12 月 23 日 签 署 : 北 京 万 驰 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 万 驰 科 技 ), 一 家 于 中 国 北 京 市 注 册 成 立 的 外 商 独 资 有 限 责 任 公 司, 其 注 册 地 址 位 于 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 北 路 69 号 三 层 306 房 间

More information

(18,344) 13 (3,603) 672 (21,947) (15,939) (55,214) (20,724) (39,913) 4,113 6,646 (16,611) (33,267) (20,645) (59,985) 4,706 4,771 (1

(18,344) 13 (3,603) 672 (21,947) (15,939) (55,214) (20,724) (39,913) 4,113 6,646 (16,611) (33,267) (20,645) (59,985) 4,706 4,771 (1 CAPITAL ENVIRONMENT HOLDINGS LIMITED NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOLDINGS LIMITED 3989) 2015 6 30 2015 6 30 2015 6 30 6 30 2015 2014 4 446,854 273,202 (360,150) (224,644) 86,704 48,558 5 1,517 581 (68,626)

More information

China Dredging Environment Protection Holdings Limited 871 2015 2 3 5 6 13 20 22 23 25 26 27 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands 1 168 200 36 19 Codan Trust

More information

untitled

untitled 本 節 所 載 資 料 乃 摘 錄 自 公 開 文 件, 並 未 由 本 公 司 聯 席 保 薦 人 聯 席 牽 頭 經 辦 人 副 經 辦 人 包 銷 商 或 彼 等 各 自 的 任 何 顧 問 或 與 配 售 事 項 有 關 的 聯 屬 公 司 編 製, 且 未 經 彼 等 獨 立 核 實 董 事 相 信, 該 等 資 料 的 來 源 就 有 關 資 料 而 言 屬 適 當 來 源, 並 於 摘

More information

China CNR Corporation Limited 6199 2014 2014 12 31 2014 2014 12 31 (www.chinacnr.com) (www.hkexnews.hk) 2014 H 2015 3 30 2 4 5 6 33 41 49 54 64 69 71 81 178 2 FCIS 15 15 28 18 A 601299 H 6199 A 166 H 183

More information

EMPOWER YOUR INSURANCE BY EXPERTISE 2 3 39 44 49 50 94 96 2017 6 30 2016 12 31 % 1 309,620 211,207 46.6 1 236,189 139,067 69.8 73,431 72,140 1.8 1.70 1.68 1.7 6 30 2017 2016 % 67,829 50,340 34.7 3,004

More information

2016 中 期 報 告 02 03 06 11 14 52 66 72 73 78 87 88 89 2016H 02 2016 2016 03 2016H A 1.00 H 1.00 Haitong Bank, S.A 2016H 04 665 05 2016H IPO QFII 2016 1 12016 6 30 RQFII 571 2016H 06 Haitong Securities Co.,

More information

H

H 00525 2017 2017 12 31 2017 2017 2018 3 28 www.hkexnews.hk http://www.gsrc.com H 2017 1 1 12 3112 2016 1 1 12 3112 A 1.00 H 1.00 ADS (Trustee) 50 H 571 014 015 2017 11 19 Guangshen Railway Company Limited

More information

CRRC CORPORATION LIMITED 1766 600,000,000 5613 2016 2016 6 30 6 2016 2016 2016 9 30 H http://www.hkex.com.hk http://www.crrcgc.cc 2016 8 22 2 4 5 23 34 42 43 46 92 1 1. CRRC Corporation Limited CRRC 2.

More information

HEBEI CONSTRUCTION GROUP CORPORATION LIMITED 1727 2017 12 31 2017 12 31 (www.hkexnews.hk) (www.hebjs.com.cn) H 2017 2018 3 26 1 ... 3... 5... 7... 10.... 19... 31... 45... 47.... 49... 53.... 64.... 81....

More information

UBS AG

UBS AG China Cinda Asset Management Co., Ltd. 01359 04607 2017 2017 12 31 2017 20172018 4 H www.hkexnews.hk www.cinda.com.cn 1 1999 4 2010 6 2012 4UBS AG 2013 12 12 30 33 1.8 2017 2017 2017 2016 2 ... 4...............................................................

More information

中期报告-1 定稿.doc

中期报告-1 定稿.doc SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED ( 2007 (A 2007 1 1 6 30 2007 8 24 1 4 9 13 15 15 20 30 31 36 115 - 1 - ( / / A B C JEL Jade Emperor Limited 95% - 2 - / Shenzhen International Holdings Limited 2008

More information

3 1,019,888 1,040,977 (590,008) (652,262) 429, , , ,166 (23,356) (19,345) (66,174) (64,837) 406, ,699 5(a) (12,275) (12,633)

3 1,019,888 1,040,977 (590,008) (652,262) 429, , , ,166 (23,356) (19,345) (66,174) (64,837) 406, ,699 5(a) (12,275) (12,633) China Conch Venture Holdings Limited 586 1,019.89 2.03% 2,530.32 75.54% 288.58 18.40% 1.40 1 3 1,019,888 1,040,977 (590,008) (652,262) 429,880 388,715 4 66,032 106,166 (23,356) (19,345) (66,174) (64,837)

More information

4 18,826 7,792 (13,894) (7,205) 4, (16) 510 (856) (922) (17,690) (8,192) (4) (7) 15 (16) (217) 672 2,849 (10,336) (7,424) 7 (34,168) (

4 18,826 7,792 (13,894) (7,205) 4, (16) 510 (856) (922) (17,690) (8,192) (4) (7) 15 (16) (217) 672 2,849 (10,336) (7,424) 7 (34,168) ( ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED 351 1 4 18,826 7,792 (13,894) (7,205) 4,932 587 5 (16) 510 (856) (922) (17,690) (8,192) 867 15 (4) (7) 15 (16) (217) 672 2,849 (10,336) (7,424) 7 (34,168) (28,032) 8

More information

untitled

untitled ACTIVE GROUP HOLDINGS LIMITED 1096 792.6 584.3 26.3% 174.4 62.9 64.0% 22.0% 10.8% 130.3 72.0 0.06 0.11 1 3(a) 584,270 792,572 (521,412) (618,192) 62,858 174,380 4(a) 2,852 3,416 4(b) 1,739 429 (22,925)

More information

2

2 6030 2 0 1 5 2015 6 30 6 2015 2015 http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2 ... 4... 7... 11... 13... 33... 37... 51... 56... 57... 58... 104... 105... 109 3 4 2013 2013 CITIC Securities Finance

More information

i

i CHINA SEVEN STAR HOLDINGS LIMITED 245 (1) (2) (3) (4) (5) 6 41 42 43 44 68 57 73 EGM 1 EGM 3 48 183 22 ............................................................ i............................................................

More information

Regal International Airport Group Company Limited * 357 H *

Regal International Airport Group Company Limited * 357 H * Regal International Airport Group Company Limited * 357 H 6 29 30 31 32 50 68 82 * ............................................................... 1.........................................................

More information

.................................................................. ii....................................................................... 1........

.................................................................. ii....................................................................... 1........ BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED * 1114 (1) (2) (3) 15 7 16 19 183 17M * .................................................................. ii.......................................................................

More information

二零一七年中期報告 1 2 4 6 8 11 11 14 18 22 24 28 32 34 36 42 64 65 68 70 72 74 75 76 77 78 135 136 44 54 56 2017 8 172017 17 17 18,280,241,4102017 6 306 0.5091.40 2010 5 2011 7 2012 7 27 2011 7 2011 7 2012 6 12

More information

EMPOWER YOUR INSURANCE BY EXPERTISE 2 3 38 43 49 50 94 96 2018 6 30 2017 12 31 % 299,545 242,800 23.4 213,912 167,430 27.8 85,633 75,370 13.6 1.80 1.75 3.0 6 30 2018 2017 % 66,308 67,829 (2.2) 2,368 3,004

More information

375,000, % 648,000, ,000, ,000, ,000, % ,000,000 2

375,000, % 648,000, ,000, ,000, ,000, % ,000,000 2 STATE ENERGY HK LIMITED LC GROUP HOLDINGS LIMITED 1683 (1) (2) (3) 1 375,000,000 75.00% 648,000,000 1.728 40,000,000 608,000,000 375,000,000 75.00% 26.1 500,000,000 2 ...........................................

More information

C Ann.indd

C Ann.indd AMBER ENERGY LIMITED 90 348,364 279,173 24.8% 90,562 112,813-19.7% 34,222 41,703-17.9% 0.075 0.091-17.6% 0% 0.03 0.03 0% 1,283,869 1,413,623-9.2% 521,339 483,913 7.7% 1 1.14 1.06 7.5% 1.10 1.23-10.6% 2

More information

(Reinsurance_chi).indb

(Reinsurance_chi).indb EMPOWER YOUR INSURANCE BY EXPERTISE 3 4 6 9 12 14 50 65 87 98 100 109 117 233 236 2016 2015 % 2014 2013 2012 1 211,207 328,993 (35.8) 189,675 154,829 148,029 1 139,067 258,036 (46.1) 135,040 108,941 103,759

More information

1 88,4499.3% 2, % , % % % 36% 1 2 = 3 = + 2

1 88,4499.3% 2, % , % % % 36% 1 2 = 3 = + 2 CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORPORATION LIMITED 552 88,449 9.3% 2,536 8.6% 4,361 22.1% 13.2% 2.9% 0.1098 0.0220 0.1318 18.5% 1 1 88,4499.3% 2,536 8.6% 2 2.1 3 4,361 22.1% 0.1098 30% 0.0220 0.1318 18.5%

More information

(1) (2) (3) 1

(1) (2) (3) 1 http://www.hkgem.com (1) (2) (3) 1 183% 93,345,00033,008,000 86% 19,472,00010,474,000 0.0310 0.0195 0.01 0.01 2 2 93,345 33,008 59,141 18,627 (53,045) (16,653) (33,187) (9,094) 40,300 16,355 25,954 9,533

More information

(chi_1Q).indd

(chi_1Q).indd 1398 2014 3 31 13.09 1. 1.1 1.2 2014 4 29 2014 15 1.3 1.4 1 2. 2.1 A 601398 H 1398 A 113002 55 100140 86-10-66108608 86-10-66107571 ir@icbc.com.cn 2.2 2.2.1 2014 3 31 2013 12 31 % 19,734,683 18,917,752

More information

ii

ii 1 7 1 213 16 1 401258) H183 17M ........................................................................ ii.................................................................. 1...................................................................

More information

i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114

i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114 二 零 一 四 年 年 報 i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114 释 义 及 重 大 风 险 提 示 2010 5 2011 72012 7 27 2011 7 2011

More information

,311, ,970, ,687, ,155, , , ,293, ,773, ,654, ,134, ,7

,311, ,970, ,687, ,155, , , ,293, ,773, ,654, ,134, ,7 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED * 00895 2016 12 31 2016 12 31 2015 12 31 2016 12 31 2016 2015 3 2,617,076,763.36 2,402,986,382.18 2,212,750,690.89 2,070,161,725.91 1,671,757,249.99 1,624,259,009.25

More information

(Minsheng) A Share_insert cover.indb

(Minsheng) A Share_insert cover.indb 600016 2013 2014 3 28 1713 1 2013 101 10 2 2013 2 2 3 4 9 10 12 14 18 70 80 100 141 142 146 149 153 158 162 165 166 168 344 350 351 354 2013 3 571 IT A A 2 2013 3 GDP 9% 7.7% 2013 7 20 P2P 2013 2013 422.78

More information

i

i 1033 4 10 11 12 13 30 2018 2 8 12 6 2018 1 11 2018 1 22 ... 1... 4... 11... 13... 31... 32... 33 i 1 4 6 9 65.22% 2018 2 8 A H 2018 2 8 2018 2018 1 11 1 2018 1 17 117 2 1,000,000,000 % 3 1033 22 1 26 2018

More information

目 錄 頁 次 釋 義......................................................... 1 董 事 會 函 件..................................................... 3 言.............

目 錄 頁 次 釋 義......................................................... 1 董 事 會 函 件..................................................... 3 言............. 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問 應諮詢 閣下的股票經紀 其他持牌證 券商 銀行經理 律師 專業會計師或其他專業顧問 閣下如已售出或轉讓名下所有金嗓子控股集團有限公司的股份 應立即將本通函連同隨附的代 表委任表格送交買主或承讓人 或經手買賣的銀行 股票經紀或其他代理人 以便轉交買主或 承讓人 香 交易及結算所有限公司及香 聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責 對其準確性

More information

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 12 释 义 : 1 本 公 司 公 司, 指 中 国 铁 建 股 份 有 限 公 司 2 本 集 团, 指 中 国 铁 建 股 份 有 限 公 司

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 12 释 义 : 1 本 公 司 公 司, 指 中 国 铁 建 股 份 有 限 公 司 2 本 集 团, 指 中 国 铁 建 股 份 有 限 公 司 公 司 A 股 代 码 :601186 公 司 H 股 代 码 :1186 公 司 A 股 简 称 : 中 国 铁 建 公 司 H 股 简 称 : 中 国 铁 建 (China Rail Cons) 中 国 铁 建 股 份 有 限 公 司 ( 于 中 华 人 民 共 和 国 注 册 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) ( 上 海 证 券 交 易 所 股 票 代 码 :601186; 香 港 联

More information

XIAOMI CORPORATION 小米集團 2,179,585,000 1,434,440,000 B 745,145, ,980,000 2,070,605,000 1,325,460,000 B 745,145, % % 0.005%

XIAOMI CORPORATION 小米集團 2,179,585,000 1,434,440,000 B 745,145, ,980,000 2,070,605,000 1,325,460,000 B 745,145, % % 0.005% 小米集團 2018 6 25 1933 (a) (b) (c) 30 571 30 1 XIAOMI CORPORATION 小米集團 2,179,585,000 1,434,440,000 B 745,145,000 108,980,000 2,070,605,000 1,325,460,000 B 745,145,000 17.00 1% 0.0027% 0.005% 0.0000025 1810

More information

6837 2016 12 31 2016 12 31 2016 (www.hkexnews.hk) (www.htsec.com) H2016 2017 3 29 * 3 7 23 28 62 91 100 101 149 184 193 194 195 13 11 2016 12 31AH11,501,700,000 AH 10 2.20 2,530,374,000.00 16,131,942,148.54

More information

2 3 4 6 10 22 31 34 37 39 40 42 44 46 48 1 2015 (1) (2) (3) (4) 2 03399 1731-1735 8 16 45 4502 1 2 8 1 21-22 H 183 17M 3 2015 2015 6 30 2014 6 30 1,491,053 1,144,399 30% 1,926,065 2,846,982 (32%) 389,428

More information

<4D F736F F D D C4EA41B9C9B0EBC4EAB6C8B1A8B8E62DB6A8B8E52E646F63>

<4D F736F F D D C4EA41B9C9B0EBC4EAB6C8B1A8B8E62DB6A8B8E52E646F63> 2009 年 半 年 度 报 告 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 半 年 度 报 告 ( 股 票 代 码 :601628) 二 〇 〇 九 年 八 月 二 十 五 日 1 2009 年 半 年 度 报 告 目 录 一 重 要 提 示 3 二 公 司 基 本 情 况 5 三 股 本 变 动 及 股 东 情 况 12 四 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 15 五

More information

二零零八年度中期報告 2 3 17 19 20 22 23 25 46 49 51 54 2007 (%) 24,874 21,157 17.6% 2,375 1,942 22.3% 1,150 395 191.1% 8.9 3.2 178.1% 8.9 3.2 178.1% 9.6 6.8 41.18% 2 2008 3C 200824,874 17.6%1,150 191.1% 1,234 46.8%

More information

31997 chi.indb

31997 chi.indb 2008 2 4 7 18 25 30 57 58 67 69 70 72 73 75 77 161 163 164 173 5,760,388,000 66.86% H 2,855,732,00033.14% 14 H 8,616,120,000 11.3% 2 3 2008 938.16.7%200715.1 105.811.4%4.7 72.7 14.0%6.733.16.1%0.9 200811.3%20070.5

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D32303134C4EAB1A8B5DAB6FEB8E52D36C9CFBDBBCBF9BEBBB8E5>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D32303134C4EAB1A8B5DAB6FEB8E52D36C9CFBDBBCBF9BEBBB8E5> 2014 年 年 度 报 告 (A 股 股 票 代 码 :601857) 2015 年 3 月 目 录 重 要 提 示 1 公 司 基 本 情 况 简 介 2 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 5 股 份 变 动 及 股 东 情 况 8 董 事 长 报 告 13 业 务 回 顾 15 管 理 层 对 财 务 状 况 和 经 营 结 果 的 讨 论 及 分 析 19 重 要 事 项 30 关

More information

ICBC A_.indb

ICBC A_.indb 2013 2 4 5 7 10 12 14 14 18 34 63 66 71 73 78 2013 190 192 46 58 60 61 HIBOR (Hong Kong Interbank Offered Rate) LIBOR (London Interbank Offered Rate) SHIBOR (Shanghai Interbank Offered Rate) (Standard

More information

6 2

6 2 2016 35.76 0.72 958.25 48.672,442.40 37.79%24.16 11.22% 89.85% 1.517,693 17 2015 A 2013 2015 2013 D B 2016 500 290 28 36 1 6 2 . 2016 6 30 2016 6 30 2016 6 30 958.25 2015 1,006.92 48.67-4.83% 32.42 2015

More information

60063_chi(攝COVER).indb

60063_chi(攝COVER).indb 2010 4 191818 153 2009 2 4 6 8 10 14 53 60 70 102 103 110 114 116 119 120 251 3 4 2009 H 200914,263.9235.3% 0.630.21 1,752.960.98%0.18 2010 500 500 500 2009H 20102015 2010 4 19 5 6 2009 266 2009 CCTV 2009

More information

2 5 7 19 20 23 31 32 33 35 37 39 76 2016 1

2 5 7 19 20 23 31 32 33 35 37 39 76 2016 1 China Railway Signal & Communication Corporation Limited* 03969 2016 6 30 2016 6 30 (www.hkexnews.hk) (www.crsc.cn) H 2016 2016 8 17 * 2 5 7 19 20 23 31 32 33 35 37 39 76 2016 1 (FCIS, FCS) (FCIS, FCS)

More information

Livzon_C_2016 3rd EGM Cir.indb

Livzon_C_2016 3rd EGM Cir.indb LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.* 1513 (I) (II) 52122 2341 38 (www.hkexnews.hk)(www.livzon.com.cn) H 18322 24 H * .............................................................. 1........................................................

More information

untitled

untitled CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 2016 2 (1-17 1. China Life Insurance Company Limited 16 1 2. (1) 2,082,353 73.67% 2,082,353 73.67% 744,118 26.33% 744,118 26.33% 2,826,471 100.00% 2,826,471 100.00%

More information

2015 2 4 5 6 7 8 18 20 34 51 53 67 69 70 72 74 76 2015 2 1993 12 29 1994 7 1 1.00 3 H 1.00 571 [2009]124 % 2015 4 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited H H 1599 H www.bjucd.com

More information

2015 3 30 17 11 1 1 2014 10 1.10 2014

2015 3 30 17 11 1 1 2014 10 1.10 2014 2014 2015 3 30 17 11 1 1 2014 10 1.10 2014 2 5 6 13 14 16 18 20 92 106 132 182 183 189 195 200 204 209 414 415 416 420 2 A A 2014 3 IT 4 571 2014 5 6 2014 7 2014 2014 2014445.46 5.36%1.26%20.35% 1.310.07

More information

,107,345 1,987,785 1,834,940 1,861, , ,674 4,426 4, , ,392 41,122 41, ,549 27, , ,617 4,781,057 4,643

,107,345 1,987,785 1,834,940 1,861, , ,674 4,426 4, , ,392 41,122 41, ,549 27, , ,617 4,781,057 4,643 股份代號 00696 中期報告 2015 34 10 2,107,345 1,987,785 1,834,940 1,861,307 340,451 431,674 4,426 4,426 188,394 178,392 41,122 41,122 133,549 27,258 130,830 111,617 4,781,057 4,643,581 28,074 15,100 11 831,374

More information

ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED 0351 02 02 05 10 11 12 12 13 16 20 24 25 27 29 31 32 02 (i) (ii) 100% 62.5% 51% 121.7 12 03 04 28,000 MV Tremonia MV Asia Energy BDI BDI300 660 18,999,000 25,324,00025%

More information

44263-02A 1..8

44263-02A 1..8 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 OURGAME

More information

) 2016 新簽合同 2016年新簽合同額 人民幣12,350億元 目錄 公司簡介 2 財務摘要 3 董事長報告書 5 股本變動及股東情況 7 業務概覽 13 管理層討論與分析 30 董事 監事及高級管理人員簡歷 43 董事會報告 50 企業管治報告 64 環境 社會及管治報告 82 獨立核數師報告 93 財務報表 98 重要事項 223 詞匯及技術術語表 250 公司信息 251 A H 500

More information

( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股 份代號 3606 (A joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) Stock Code: 3606 2016 2016 中期報告 Interim Report 2016 中期報告 Interim

More information

16 237,500, ,170, ,456,961 68,991,418 7,005,801 2,468, ,174,024 18,370, ,911,728 20,589, ,869 2,820, ,050,

16 237,500, ,170, ,456,961 68,991,418 7,005,801 2,468, ,174,024 18,370, ,911,728 20,589, ,869 2,820, ,050, ANDRE Yantai North Andre Juice Co., Ltd. * 02218 6 30 1 152,276,584 106,373,059 2 3,184,550 3 137,499,157 102,712,187 4 4,195,750 3,993,014 5 1,292,409 30,234,414 6 624,246,367 862,607,161 7 89,791,562

More information

C151112329Ann.indd

C151112329Ann.indd CHINA OIL GANGRAN ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED 200,000,000 5%25% 19 1 15% 200,000,000 (i) 500,000 (ii) 19,500,000 2 (iii) 15,000,000 (iv) 60,000,000 0.128468,750,000 (v) 105,000,00030 0.128820,312,500

More information

... 1... 3... I-1 2015... II-1 i

... 1... 3... I-1 2015... II-1 i * Bank of Zhengzhou Co., Ltd.* * 6196 2015 2015 2015 2016 2015 2015 2015 3 16 2016 6 17 2 30 22 29 II-1 II-5 (i) 2016 5 28 H (ii) H H * 155 2016 4 29 ... 1... 3... I-1 2015... II-1 i 2016 6 17 2 30 22

More information

untitled

untitled Yantai North Andre Juice Co., Ltd. * 02218 (1) 50% (2) (3) 5 16 17 18 23 18 2 52 53 H H 183 22 18 24 * ....................................................... 1..................................................

More information

untitled

untitled CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 2016 1 1. China Life Insurance Company Limited 16 1 2. (1) (%) (%) 2,082,353 73.67 2,082,353 73.67 744,118 26.33 744,118 26.33 2,826,471 100.00 2,826,471 100.00 (2)

More information

696119 H_Chi_insert cover.indb

696119 H_Chi_insert cover.indb 2013 2014 3 28 1713 1 2013 101 102 2013 2 2 3 4 9 10 12 14 16 66 76 96 136 137 141 144 148 152 155 337 338 339 342 2013 1 571 IT A A 2 2013 3 GDP 9%7.7% 2013 7 20 P2P 2013 2013422.78 12.55%1.34%23.44%

More information

ii

ii ( I ) ( I I ) ( I I I ) ( I V ) ; ( V ) 1 31 252 4 420 63 69 H 24 24 H 183 17 1712-1716 * ....................................................................... ii.................................................................

More information

<4D F736F F D20312D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E A3A8C1AABDBBCBF9A3A92E646F6378>

<4D F736F F D20312D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E A3A8C1AABDBBCBF9A3A92E646F6378> 2015 年 度 报 告 (A 股 股 票 代 码 :601857) 2016 年 3 月 目 录 重 要 提 示 1 公 司 基 本 情 况 简 介 2 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 5 股 份 变 动 及 股 东 情 况 8 董 事 长 报 告 13 业 务 回 顾 15 管 理 层 讨 论 与 分 析 20 重 要 事 项 32 关 联 交 易 42 公 司 治 理 52 股 东

More information