( CIP ) /,. - :, ISBN X I209.2 CIP (2005) ZHONGGUO GUDAI WENXUISHI (0898) B /

Size: px
Start display at page:

Download "( CIP ) /,. - :, ISBN X I209.2 CIP (2005) ZHONGGUO GUDAI WENXUISHI (0898) B /"

Transcription

1 ( ) 2005

2 ( CIP ) /,. - :, ISBN X I209.2 CIP (2005) ZHONGGUO GUDAI WENXUISHI (0898) B / ISBN X ()

3 ( 2) ( 2) ( 3) ( 3) ( 4) ( 6) ( 6) ( 7) ( 8) (10) (10) (11) (14) (17) (19) (22) (22) (24) (25) (28) (28) (30) (32)

4 ( ) (35) (38) (38) (40) (42) (44) (44) (46) (49) (52) (52) (55) (59) (62) (62) (65) (68) (72) (72) (73) (75) (78) (81) (81) (84) (87) (91) (91) (95) 2

5 (99) (99) ( 100) ( 106) ( 106) ( 108) ( 109) ( 111) ( 111) ( 112) ( 114) ( 115) ( 116) ( 117) ( 117) ( 118) ( 121) ( 125) ( 125) ( 127) ( 129) ( 135) ( 135) ( 137) ( 140) ( 140) ( 141) 3

6 ( ) ( 144) ( 147) ( 147) ( 148) ( 152) ( 155) ( 155) ( 156) ( 158) ( 162) ( 162) ( 163) ( 165) ( 168) ( 168) ( 169) ( 171) ( 173) ( 173) ( 174) ( 176) ( 180) ( 180) ( 180) ( 182) ( 185) ( 185) 4

7 ( 188) ( 189) ( 192) ( 192) ( 196) ( 202) ( 206) ( 206) ( 207) ( 211) ( 214) ( 214) ( 215) ( 218) ( 222) ( 225) ( 225) ( 226) ( 230) ( 234) ( 234) ( 235) ( 237) ( 240) ( 240) ( 241) ( 243) ( 246) ( 246) ( 248) 5

8 ( ) ( 252) ( 253) ( 254) ( 254) ( 258) ( 262) ( 262) ( 263) ( 264) ( 267) ( 267) ( 270) ( 272) ( 276) ( 276) ( 280) ( 285) ( 289) ( 289) ( 293) ( 298) ( 303) ( 303) ( 304) ( 306) ( 307) 6

9 ( 309) ( 309) ( 310) ( 314) ( 316) ( 318) ( 318) ( 319) ( 322) ( 325) ( 325) ( 326) ( 328) ( 331) ( 336) ( 336) ( 339) ( 340) ( 343) 7

10

11 ,,,,, 960 (),,,,,,,,,,,,,,,,,,

12 ,,,,,,, ( ),,,,,,,, ;,, (), :,! ( ),,,,,,,,,,,, 3

13 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, ( ), 4

14 , ;, ;,,,,,,,,, 5

15 ,, ( ) ( ),,, :,,, (),,,,, ( ),, ( ) ( 983),, :,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),

16 ( ), (),,, ( ),, ( ), ( ),,,,,,,,,,,,,,, () :,,,, (991 ),,,, :,,,,,,,,, ( 967 7

17 1028 ),, ( ),,,, :, ( ),, :, ( ), ( ),,, ( ) ( 1005 ),, ( 1013 ),,,, ( 1008 ), (,,, ) , ( ) ( )( ),,,, :,,,,,,,,,,, 8

18 ,,,,,,,,, 9

19 ,,, 60,, ;,,,,,,, ( 140 ), ( 1034 ),,,,, ( ),, (), ( ),, :,,,,,,, ( ),,,,,

20 ,,,,,,,,,, :,,, ;, ;,,,, ;,!,,,,,, ( ),,,, ( ), ( ) (1030),,,,,,,,,, :, (),,, :, ( ) : 11

21 ,, (),, ( ),, ;,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,, ( ),, :, ( ),,, :, ;, (),,,,,,,, 12

22 ,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,, ;, ;,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, : :,,,,,,,,,!, ;,, 13

23 ,,,, :,, ;, ;, ;,,,,,,,,,,, :,,,,!,,,, :,,,,,,, :,,, ( ),, ( ), (1050), 14

24 (1031),,,,,,,,,,, :,,,,, :,,, ;,,,,, :,, ( ) :, ( ) :,,,,,,,,,,, ;,,,,,,, 15

25 :, ;, (),,, ( ),, ( ) (1034) (1043 ),,,,,,,,,,, : :,,,,?,!,,?,,!,,,,,, :,,,,,,, 16

26 , :, ;, (),,, ( ),,, ( ) (1042) (1069),,,,,, ( 1076 ),, (1086),,,,,,, :,,, ( ),,, ( 1070 ),,,,,,,,,, :,, 17

27 ,,,,, ;,, ;, ;,,,,,,,?,, :,,,,,,, ;,, ;,,,,,,,,,,,,,,, :,,,!,?,,,,?, ( ),, (), ( 1057 ),,,, :,,,,,,,,,,,, 18

28 ,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,, ( ) ( 1056 ),,,, (),,,,,, ( ),, (1057),,,,,,,,,,, : 19

29 ,,,,,,,,,,,, :,,,,, :,,,?,,, :,!,,,,,,,,, :,, (),, ( ),, ( ) 20

30 ,, ( ),,,, :,, () :, ( ),, ( ), (),,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,, :,,?,,!,,,, 21

31 ,, ( ),, ( ),,, ( ),,,,,,, :,,,, ( ),,,, ( ),,,, :,?,,,,,,,,

32 ( ),, () 240, ( ),, ( ),, :?,,,, ()?,,,,? ( ),,,,,,,,, ( ), (), :,,,,, ( ),, :,,,,,, ( ),,, 23

33 ,,, ( ) ( ),, ( ) (1030), 70,,,,, :,,, () ( ) ( ),,, :?,,,!,,,, ( ),,,,, :,,,,,,,,,,,,,, ( ) 24

34 ,, ( ),, ( ) (1015) (1040) (),, :,,,,! (),, (987? 1053?),,,,, ( ) ( 1034 ), ( ),,,,,,,,,,,,,,,,, (),, 25

35 :,,,,,,,,,,, ( ),, :,,,,,,,, (), :,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,, ( 11 ),,, :,,,,,!, 26

36 ,,,,,, :,,, ;,,,,,,,,,,,,, :,,?,?,,,,,,! (),, ; ; 27

37 ,,,,,, ( ),,, ( ),,,, (1056),, (1061),, ( 1069 ),,,,, ( 1079 ),,,,, ( ), (1085),, ( 1086 ),,,, ( 1094 ),,,,,, ( 1101 )

38 :,,,,,,,,,,,,,, :,,, :,,!,,,, ( ), : ( ) ( ) ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 29

39 , :, ( ), :,, ( ),,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,, :,,,,,,, ( ),, :,,,?,,,,,,,,,,,,,,, :! 30

40 ,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,??,,,,, ;, (8 ):,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,, :, :,,,, :,,,,,, :,, :, :,, :, 31

41 ,, ( ), :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,, (),,,, 2600,,,,, :,,,? ( ),,, :,,,, 32

42 ,,,,,,,,,, :,,,,,, ( ),,,,,,,,, :,,,, :,, ( ), :, ( ),, :,?,,!,?,,,,,, :,, 33

43 ,,,, ( )?,?,? ( ),,,,, :,,,,,, :,,,,,, :,,,,, ( ),,,,,, :,,,,,,,, 34

44 ,,,,,,,,,,,,,,,, :,, ( ) :,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,, :,,,,,,,, ( ),,,, 35

45 ,, :,,,,,,,,,?,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,, :,,?,,,, ( ),,,, :,,,,?,,,,, 36

46 ,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,, :,,,,,,,,,,,,,,,, 37

47 ,,,, ( ),,,, ( )( 1067 ) ( ) ( ), (), ( 1085 ),,, (1094),, ( ) ( ), ( ),,,,,,, :,,,, :,,,,

48 ,,,,,,, :,,,, :,,,,, : ( ),??,, (47 ), :,,,,,,,,,, :,,,, :,,,,,,,, 39

49 ,,,,, ( 5 ),,, :,,,,,, :,,,,,,,,,, (11 ) ( 47 ),, ( ), :,,,,,,,,, ( ),,,, ( ) 35,, (1099),,,,,,, :,,,, 40

50 ( ),,,, ( 6),,, :, (),,,, :,,,, :,?,,!,,,,?,,?,,,,,, ( ),,, :,,,,,,,,,,,, :,,,, : 41

51 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,, 25, 11, 25,,,,,, (1127),,, 42

52 , ( ), :,, (, 95 ),,,,,,,, :,,,,,, 43

53 ,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,, :,,,,?,,,?,,,,

54 ,,,,,, ( 31 ), :,,,,,,,,, ( ),, ( ) (1079),,,, :,,,,,,,,,,,,,, (),,,, :,,,,,, ( ),,, ( ),,, ( ),,, 45

55 :,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,, ( ) ( ) ( ) (),,,, ( ),,, ( ) ( 1085 ), 43,, ( ) ( )( ) ( 1100 ),,,,,,, :,,, ( ) :,,,,,,,,,,,,,,,, 46

56 ,,,,,, :,,,,?,, ( ),,,,,?,, ( ),, ;,, ( ),, :,,,,,,?,,,,,,,, ( ),, (),,, 50,,,, : 47

57 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,?,,,!,,,, :, ( ),, :,,,,,,,,?,, :,?,,?,,!,?,,, 48

58 ,, ( ),, (), ( 1085),,, ( ) ( ) (1097) ( 1116) ( ) ( ) (1121) (),,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,?,,,?,,,, ;,,,, 49

59 ,,,,,,,,,, ( ),,,,,,, :,,,?,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,, ( ),, :,?, ;,, ;,,? ;,,,,, 50

60 ,,,,,,,, ; ; ;,, :,,,,, :,,,,, ( 1 ),,,,,,,,, 51

61 ,, ( ?),,, ( ), 19 (,1101),,,,,,,, ( 1129 ),,,, (1132),, ( 1134),,, :,,,, ( ),,,?! (),

62 ,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,!,,,,,, ( ),?,,, ( ),,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,?,, ( ) 53

63 :,,?,,!,,?,,,,,,,,,,,,,, :,,,,?,,,,?,!,,!,, ( ),,, () ( ),, ( ),,,, (),,,,,,, :, (12),, 54

64 :,,,, ( 3), ( ),,,,,, (1133),, :,,,,?, ( 1127),,,,,,, :,,,,! ( ),,,? ( ),,, :,,,, ( ),,, 55

65 ,, ( ),, () (1126),, (1142),, ( ),, :,,,?,,!,,??,?,,,,,,,, :,,,,,,,,,?,,, ( ), (),,,,, ( 1129 ) :,, 56

66 ,,,,,,,,,! ( ),,, ( ),,,, (1161), ( ), :,,?,,,,,,,,,,,,,,,, () (),,,, :,,,,, ;,,,,,,,,,,!,,,,,,!,,,,,,,,,, ( 8), (117 ), 57

67 ,,,,,, :,,,,,, :,,,,, ( 1166 ),,, :,,,,,,,,,,,,,, ( ),, ( ),,,, ( ), :,,,,,,,!,,,,,,, 58

68 :!!, ( ) ( ),,, (1113),, (1131), ( 1137 ),,,,,, :,,,,,,,,,,,,,, :,, ( ),, ( ), (1128),,, :,,,, 59

69 :,,,,,,,,,,, :,,,,,, :,,,,,,, ( ),,,,,,,, :,,,,!, :,, ( ) ),, (,,, 60

70 , :,,,?,,,,,, :, ( ),,, (,, ) 61

71 ( 1164 ), (1206),, ( ),,, ( ),,,,,,,, ( ), ( 1170 ),,, ( 1178 ), (1190),, ( 1202 ), ( 1210 ), :,,!,, 9400,,, :,,,,

72 ? ( ),,,,, :,,,,,,,, (,,,, :,,, ),,,,,,,,, :,,,,,,, (),,,,,,, :,?,,, 63

73 ! ( ),,,, ( ),,,,,,, :,? ( ),, ( ),, :,,,,,,,,,, :,,,,,?,!,,, 64

74 , :,, ( ), ( ) :,,,,,?,,,,,,,,,, :,,, ( ),,,,,,,,,, ( ),,, (1154),, 65

75 ,,,,,,,, :,, (),, ( ),,,,,,,,,, : :,,,,,, :?,,,,,,, ( ),, (),,,,,, 66

76 ,,,, (), ( ),, (),, (),,,,,,,! :,,,,,,,,, ( ),,, ( ), ( 1154 ) (1168),,,,, (1182), :,,,,,,,! ( ),, 67

77 , 72 :, :? ( ),,? ( ),, :!,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,, ( ), ( ) ( 1148 ),, 68

78 ,,,,,, :,,,,,, (139 ),,,,,,,,,,, :,,,,, ;,,,, :,,,,,,,,,,,,,,??,?, :,,,,, 69

79 ,,,,,? (),,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,, ( ),, ( ), (1169) ( 1178 ), ( 1193 ),,,,,, :,,!,,?,, :,,,,,,,,,,,,,,, 70

80 , ( ),, ( 1178 ),,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,, 6, 2,, :,,,,,,, (2 ) 71

81 ,,,,, ( ),,, ( ), (1161),,, ,,,, (),, 50 ( ), 5,, ( 1165 ), 26,, 31,,,, (1175 ),,,,,,, 41, ( ),, ( 1181 ) 20,

82 (1192) (1194),, (1203),,, 66, ( 1207 ),,,,,, ( 1),,, ;,,, ( ),, :,,?, :,?,,, ( ),,,,,, : 73

83 ,,,,,,,?,,,,!,,! (),,,,,,,,,,,, :,,,,,! ( ),,,,, (,, ),, :,,?,,,,,,,,? ( ),,,,,,! 74

84 :,,, ;,,,,,,,,,, :,,,, (, ),,,, ( ),,, :,,,,,,,,,,, (, ),,,, ( 75

85 ),,,,,,,,,,, :?,,,,,?,!,,,,,,,,, (),,,,,,, :!,, ;,,,,,!,, ;,,,,,,,,,,,,,, 76

86 ,,, :,!,?,,,,?,, :,,,,,,,,,,,,,, :,?,, ;,,,,, :,,,,! (),,,,,,, :!,,,, :, 198 :,,,,, 77

87 ,,, 140,,,,, :,,,,,, :,,,,, :,,,,,!,,,,!,,,, ( ),, ( 198 ),,,,, ( ), :, (),, :,,,,?,!,,,!,,?,!,,, 78

88 ,, ( ),,, ( ),,,,,, :,,!,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,, :,, ( ),?,,! ( ), :,,? ( ), :,,,, ( ), :, () :,,,, ( ) ( ),,, ( ),,, :, ( ),,, 79

89 :?,, ;,,,?,,,, ;,,,!,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,!, 80

90 , ( ),,, ( ),,,,,,,,, :,,?,,,,,,,,? ( ),,,,,,,,,,,, :,,?,,

91 ,,,,,,,,,,? (),,,,,,, :,?,, (,, ),,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,, ;,,,, 82

92 ,,,,,,,, :,,, ;,,,,,,,,!,,,,,,,,, ( ),,,, :,,,,,,,,,,,, :,,,,, (),,,,,,, : 83

93 ,,,,,,,,,,,,?,,, (),,, ( ),,, ( ),, (),, ( ),,,, (), (1207? 1269?),,,, ( ),,,,,, :,,?,,,,,,?,,,,, 84

94 ,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,?,,,, ; ;, ;,,,,,,,,,, ;, 85

95 ,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),, :,?,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,, ( ),, ( ), ( ),, 86

96 ,,, ( ) ( ),,,,, ( ), ( ), ( ), ( ), ( ) () ( ) ( ),,,,,, :,,,? ;,,,, ( ?),,,, ( ),,,,, :,,,,?, 87

97 ,,,,,,!,,, ( ),,, ( ) (1274),,, :,,,,,,,,, :,,,,,?,, ;,,,,,,,, ( ?),,, ( ),,,,,, :,,,,,, 88

98 ,,?,,,,,,,, :,,?,,,?,,,,,,,,,,!,,,, (? 1291?),,,, ( ),,,, :,,,,,,,, 89

99 , ;,, ( ),,, ( ) (1262),,, :,,,,,,,,, :,?,,,,,,,,?!, ;,,?,,! (),,,, 90

100 ,,,, ( ), () : (? 1211 ),,,, ( ),,, ( ),, (1190), ( ),,,,,,,,,,,,,, :,,,,!,,,, :, ( ),, (

101 ), ( ),,,,, () :,,,,, :,,,,,,,, (), ( ),,,, :,,,,,,,,, :,,,, ( ),, :, (),, ( ),, (),, :,, 92

102 :,,,,,,,,,,, (1225),,,,,,,, ( ?),,, (),,,, :,,,,,,,,, :,,,,,,,, 93

103 :,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,!,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,?,,,,, :,, 94

104 (1279),,, ( ),, () (1255),, ( 1275),,,,,, (1278),, (1282) :,,,?!,,,,,,,,, 200,,,,,,,, ( ),,,,,, ( ), : 95

105 ) ),, (),, ( ),, (,, ( ( ),,,,,,,,,,,,, :,, :?,, ( ),,, ( ) (1271),,,,, :,,! ( ),,,, :,, (,, ),, :,,,, ( ) (1245? 1331?),,, (), 96

106 ,,,, :,, (), :,, ( ),, (),, :,, (),,, ( ),,,, (),,,, :,,,,,, 8,,,,,,,,, :,, 97

107 ,, (), :,,,,,,, :,,,, 98

108 ,916, 1125,,,,,,,, 1 :,,,,,, ( ),, 10 :,,, ( ),,, ( ), ( ), :,,

109 ,,,, 120,,, :,?,,?,,,??,,,,, 1115, 1126,, 1234,,,,,, ( ),, (),,, :,, ( ) ( ),, () ( ),, (),,,, 100

110 (? 1174 ),, ( ),, ( ) ( ),, (),,,,, ( )( ),,,,, ( ),,, ( ), ( 1221 ) (1224), ( 1232 ),,,,,, :,,,,,,,,, :,,,, 101

111 ,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,, 102

112 ,, :,,,,,,,,,,,,, 103

113

114 ,, 13, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

115 ,,,,,, :,,, (, ),, :,? (),,,,,,,,,,,,,,, :,,, ( ),,,,,,,, ( ) 106

116 ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,, :,, ( ),,, ( ) ( ),, 107

117 60, 330,, ( ), 50, 80,,,, (),,,,,, 238,,,,,,,,,, ;, :,,,,,,,,, 108

118 ,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,, :,, ( ),, 109

119 ,,, (1225? 1300?),,, ( ),,,,,,,,,,,, ;,,,,,,, 70, 18, 3 57, 13,

120 ,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,, :,,,,,,? 111

121 ,, : ( ),, (, ) (),,?,!,,,,,,,,,!?!!,,,,, :,, :,,,,,!, : (),,,,,, (, ),,,,, (, ),,,!,,,,,, 112

122 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,?,,! ( ), ( )!,,,,,, :,,,! ;,, 113

123 ,,!,,!,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 114

124 ,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,, :,,,, ( ),,,,, : (),, ()? () ( )? ( ) ()? (), : (),,, ;,,,,,,,,, 115

125 ,,,,,,,, ( 1324 ), :,,,, 14,,,, ( ),,,,,,,

126 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,, :,,,, 117

127 ,,,,,,, : ( )? ( )? ( ),,,, ( )? ( )? (), : ( )! ( ),, ( ), :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 118

128 ,,,,,,,,,,??,,,, : ( ),?,??,,,,! () ( ),! ( )? ( ) ( ),! ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, ;,,,,,, 119

129 ?,?,,?,,,,,,,, : ( )!,,!, ( )!,,,,,,,,, : (),, ;,,,,, : (),,?,,,,?, 120

130 , : ( ),, :,?,,!,,,,,,,,,,,,,,,, : ( ),,,,,,,,,,, ;,?,,,, : ( ),,,,,,,,,?,,,,,, :,,, :,,?,,, : ( )!,?,,,,,,,,,,, 121

131 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,? (),,,, (),,, :,,,,, ( ),, : ( ),,,,,?,,,?,,?,,,,,,,,,!,,,?, :,,, 122

132 ? ( ),,,,,,, : ( ),,,,,,, ( )! ( )!! ( ),! ( ),, :,,,,, ;,,,,?,,,,,,,,,,,, 123

133 ( 1330 ) (1234) ( ),, ( ),,,,, ( ), ( ),, ( ),, 15,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,

134 ,,, :,,,, :,,,,,, :,?,,,,,,,,,,, :, 7,,,, :,,,,,, : (, )! ( ), ( ),,, 125

135 ,, () ( ), ;,! (),, : () ()! (),!? (),? (),,,,!,,,,, ( ),, ( ), ( ),, ( ),,,, 15, 7,, ( ),,, 126

136 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,, :,,!,,,, ;, ;, ;, ;, ;, ;, ;,!!,,,,,,,, 127

137 ,,,, ( ),,,,,,,,, ;,,,,,,, : ( ),,,,,,, ( ),,,,, ;,,,!,,, : ( ),,,,? ( 128

138 ),,,, (),,,, ( ) 32, 8 5,,,,, ( ),, 12, 3,,,,,, 6,,,,,,,, 20,, : 129

139 ,,,, ( ), 20,,,,,, : ( ),,? ( ), (, ),,,,? () ( ),,, (),, ( ),,,, ( ),, 10, 3,,,,,,,,,,,, : ( ),,,? ( )?, ;,? ( 130

140 , ),,,, ( ),,,, (),,,,,, 8,,,,,,,,,,,, :,!,,,? (), ;,, ;,, ;,, ;,? (), ( ) 10, 3 :,,,,,,, 131

141 ,,, : ( ),,,! ()??,,,,! (),,, ( )? ( ) ( ), ;, ;, ;, ;,,,!,, ( ), 23 6,,, 20,, 20,, : ( ),,,,, ( ),,,,,,,!,,, ( ) 132

142 , 1,,,,,,,,, 11,, 3 133

143 ,,, (),,,,,, 18, 8,,,, 3,,,,,,,,,, : (),, ( ),? (),,,,?

144 (),,! (), ( ),,,?,,, (),? ( ),, ( ),,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,, 6,, ( ) 135

145 ,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (1208? 1345),,,, :,,, :,?,,, 11, 3,, 18,,,,,,, :,,,,,,?!,? 136

146 !,,,,,?,,,,, ( ), 5 3,,,,,,,,,,,,, :,,, ;,?, ;,,,,,, (),?,,,,, ( ),, 137

147 ,,,, (1276), ( ),,,, ( 1313 ),,,,,,,,,, 138

148 ,,, ( ),, :,, ( ) :, :, 6,,,,,,,,, ( ),,,,,,

149 ,,,,,,,,,,,,,,, (1307? 1359 ),,, (1345), (1351), (1356),,,,,, ( ),,,, : ;, :,,, ; 140

150 ,,, ;, :, ( ),,,,, ( ),, (, ), ( ),,,, ;,, ( ) ( ),,,,,,,,?,,,,,, ( ),,,,,,,, ;,,, ;,,,,,,,,,,, : (),,, ( ), 141

151 (),,?,,,,,,,,,, :,,,?,,!,, :,,,,,,,, (),,?,,,,,?,,?,,,,,,,,,, : (),,,,,,? (),,,,?,,, 142

152 (),,,?,,, (),,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,, ( ),,,,,,,,, 16, 143

153 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,, ;, ;,,,,,, : (),, (), (),, (),, (),, (), ( ),, ( ) ( ),, (),,, :,,! ( ),,,,,,,,,,, 238, 144

154 18,,,, 145

155 ,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

156 ,,,,, ;,,,,,, ;,, :,,,,,,,,, ( ),,,,, ( ),,, ( ),,,, 8, :,,, 147

157 , (1242? 1315),,,, 120,,,, :,,, (),,,,,,, ( ),,, ( ),,, 29, 1, :,,,,,, :,?,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 148

158 ,,,,,,, :,,?,,! ( ) :,,,,,, ( ), 21, 1, :,?,,,,,,,,, 37, 4, :,,,, ( ),,, () 149

159 ,, 115, 22,,,, :,,, 28,,,,, ( ),,,, :,,,,, ( ) :,,,?, ( ) :,,?,,,?,,, :,,,,,,,,, 150

160 ,,, ( ),, ( ), 855, 9,, :,?,,,,, :,,,, :,,,,,,?,,,,,, ( ),,, 11, 3 209, 11,, :,,,,, ( ),, 151

161 ,, :,,,,, ( ),,,,,,, 70, 8, :,,? :,,,,?,,, :,,,,,!,,, ( ),,, 103,,, :,,, :,,,,, ( ),,, 152

162 ,, 161, :,,,,,, ;,,, :,,?,,,,,, 3, 3 :,,,,,,,,?,, ;,,?!,,,,, :,,, 153

163 ,,,, (1314),,,,,,,,,, ;,,,,,,,, :,,,, :, ;,,,

164 ,, ( ),,, ( ),, ( ),, :,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,, ;,,,, ( ),,, ( ), ( 1282 ),,,,, :,,,, 155

165 ,, :,, :,,,,?,,, :, ( ),, ( ), : ),, (,,,, ( ),, ( ), ( ),, :,,,, :,,,,,, : 156

166 ,,, ( ),,, ( ), :,,, :,,,,!,,,,, :,, ( ) ( ) ( ) ( ),,, ( ),,,,, ( ) :,,,,,,,, :,, 157

167 ,,!,,,,,,,, :,,,,,,,,,, ( ) :, ;, ;, ;,, :,,,, (),,,, ( ),,,, ( ),,, ( ),,, (),,,,, :,, 158

168 ,,,, (1272? 1341?),,,, (1327),,, :,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,, ( 1300? 1359?),,, ( ),,,,,,,,,,,,! ( ),, (),, ( ) :,,,, 159

169 :,,,,,, :,,,,, ( ),,,, ( )( 1327 ),,,,,,,,, :,,,,,,, ;,,,, :,,, ( ) :,,,,,,,,,,,,,, 160

170 ,, 248,(),,,,, :,,, :, :,,,, ( ),, :,,,,,,, :, ; ; ;, ()

171 :,, ;,,,, ;,,,,,,,, :,,,,, 8,,,,,,, :,, 162

172 , :,!,? :??:,,,, :,!!? : :,,,!:,,,,,, :? :,,?!,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,, :,,,,?,,,,,,, : 163

173 :,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,, 9,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 164

174 3, 17,,,, : 3 5 9, :,, :,, 165

175

176 ,,,, (1368), ( 1644 ) 16, 277,,,,,,,,,,, ( ), ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,

177 ,,,,,, ( ) ( ), ( ), (),, ( ), :,,, ( ),,,,,,,, ( ), ( 1 ) ( ),,,! ( ),,,,, 168

178 ( 34 ), ( ),,,,,,, ( ),,, ( ) ;, :,,,,,, ;, :,, ;,,,,,,,,,? :,,,,,,?,,,,,,,,!,,, ; ; ;,,,,, 169

179 ,, ( ) ( ) ( ) 100,,,, ( ),, ( ),,,,,,,,, ( ), ( ),,,,,,,, 170

180 ,,,, ( ) ( ),,,,,,,,,,,,,,,, 171

181 ,,,,,,,,,,,, : :,,,,, ;,, ( ),, 60,,,,,, ( ) ( ), 1 (1522),, 24, 240,,

182 , 100,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,, 41,, :,,,,, :,,,,!, :,,,?,?, :,?, 173

183 ,,,,,,,, 85,,, :, :,,, ;,,,, :,,!,,,,,,,,,,,,,, : :? : : :, :,,! :, : :, :! : :!! :?(30, ) : :,,? :,!:,,?:, ;, : :,,,, (21, 174

184 ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,, : :,,,, 175

185 , ;,,,,,,,,, ( 38, ),,,,,,,,,,,,,,, :, :,?, :,,,,,,? :,,,,!, :, ;,,,,?, ;,?,!,,,,,,,,,,,,,,,, 176

186 ,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,, ;,,,,,,,, :,! :,! (75, ) :,,,,,,,,,, ;,,,,,,,, ( 25, ),,,,,,,,,,,,, 177

187 (14 ),,, : :,,,! :,? :,,!,!,,,,,,,,,,,,, 178

188 ,,,,,, 36, 20 36,,,, ( ) ( 120 ) 120, 70,,,,,,,

189 ,,,,,,, :,,, ;,,,,,,,,,, : :,,,,,,,,,,,,, ( 32 ),,,,,,,,,, 41,, :!,?,,,,, ;,,!,,,,,? 180

190 ,, ;,,,,,,,, :?,,,,, :,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 181

191 :,? :!,,! :,?, (42 ) :,,, :!,,, :! :,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,, :!!,! ( 7 ), :,,,,,, ( 23 ),,, 182

192 ,,,,,,,,,, (7 ), :,,, :,, :,!,! 71,,, 71,,,, 183

193 ,, ( ),,, ( ) ( 1349 ),, ( 1377),,,, :,,,,,!,,,,!, :,,,,,,,,,,,,,, :, :,

194 ,?:, :,!,, :,,,, :,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),, ( ),,, (1360), ( 1368 ), (1370),,,,, 18, 195, :,?,,?,,?,,,,,??,!,,,,, 185

195 :??,, ;,?,,,,?,,,, ( ),, ( ), (1369),, (1370),,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,?, :,,,,?,,,,?,,,,,,,,, :,, 186

196 ,,?,,?,,,!,,,,,, :,,,,, :,,,,,,,? ( ) ( ), ( ),, ( ), ( ),, ( ) ( ),, (),,,,,,,,,,,,, ( ),,, (1464) 187

197 (1495),,,,,,, ( ),,, :,,, :,, ( ),, ( ),,,,,,,,,, :,,, ( ),,, ( ) (1494),, (1506), 188

198 ,,,,,,,,,,,,, ( ),,,, :,,,, :,,,,,, ( ),,, 20,, (1511),,,,,,,, :,, 189

199 ,,,, :,,,,,,,,,, :,,?,,,, :,,,,,,!,,,,,,, 190

200 ,,,,,,, ( ),,, ( ) (1544),,,,,,,,, ;,,,,,,,, ( ),,,,,, :,,,, ( ),, (),,,,

201 ( ) ( ),,,, (1547),,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,, ( ), :,?,,, (6 ),, :,,,, (1),, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( 1 ),,,,, :,,,, (),,,, 192

202 ( ) :,,,,,, ;, :,,,,,,,,,,,,,,, ( ) ( ),,,,,,,,,,,,,, ( ) :,, :,,,,,,,, ( ),,, :,,,,,,, ;, ( ),,, :,,,, () 193

203 ,,,, (),, ( ) ( ),,,,,,,, :?,,,,,,,,,, :,,,,, :? : :!?, :,,,,,,,,,,,,,, () :,, ( ) 194

204 ( ),,, ( ),,, ( 1565 ), :,,,,, :,,,,? ( ) :,,, ( ),,,,, ( ), (),,,, :,,,,,,,,?,,,,! ( ),,, :,,,,,,,?,, ;,,! (),, 195

205 ,,,, :,,,,, :, :, ; :??,,,, :,,,?,, :,,?,, :,,,,,,, ( ),,, ( ) ( 1529 ), ( 1553 ),, (1560),,, : ;,,,,,,,,,,,,,!,, :, ;, 196

206 ,, ;,,,, ;,? (189 ),,, :,,,,,,,?,,,,, ( ),,,,,,,, ( ),, ( ),,, :, (, 17),,, ( ),,, ( ),,, ( ),,,,,,:, ;,,, ( ),,,, 197

207 ,,, ( ),,,,, :,,,,? ( ),, :,, ( ) :,,,,, ( ),,,,, (1592), ( ),, (1586),,, ( ),,,,, ( 1616 ),,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,?,?,?, 198

208 ? ( ),,,,,,, :, ;,,,,,,,,, :,,?,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,, ( ), ( ) :,, 199

209 ,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,, 200

210 ,, ( ),, (1610 ), ( ),,, (1627), ( 1637 ), :, ;, ( ),,,,, ( ), :,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,, : :,,,,,, 201

211 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,, ( ),,, (),,,, :,,,,,,,, ;,,,,,,,, ;,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,, 202

212 ,,, :,,,,,,,,,,, ( 1629 ),, ( ),,, ( 1631 ),,,,,,,,,, ( ),, (1637),,,, :,,,, :,,,, 203

213 ,,,, ( ),,,,,,,,,, :,,, :,,,,! ( ),,,, ( ),,,,, :,,,,,, ;, 204

214 ,,,,, ( ),,,,,,,,,,,, (1398),, ( ),,, 31,,,,,,,, 30,

215 ,,,,, ( ),,, 16, 6,,,,,,,,,, 18, 1, 6 24,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,, (1496),,,, 206

216 ,,, :,,,?,,, (,!),,?,, :,,,,,!,??,,,,, ( ),,, (1502), ( 1510 ),,,,,,,, : (),!,,,,,,,,,,, 207

217 ?,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,, ( ),,,,,,, ( ), ( ) ( ?),,, 4,,,,, : (),? (, )?! (),, ()!?,,,! ( ) ()!!? () ( ),,, 208

218 (1601),,,,,,, : (),,,,!,,,, ;,,,,,,,,, ( ),,,, (1619 ), 24, 9, 4, 12,, ;,,,, ( ),,,,,,,, :, ( ) :,,,, 209

219 ,,!,? ( :,! )! (, ),,,,,! (, ;,!) ( ),,,, ( ) 20,,,,,, :,,,,,,,,,,, ( ) 4,,,,,,,, :,,,,,,, 210

220 ,, :,!,,,, (!)(!),,,?!,,,,, (), :,,,,,,,,,,,, : ( ),,,,,,,,,,!,,,,?, ;,,, ; 211

221 ,,,,, :,,,!,, :,, ( )? (),,,, ( ),! ( ),,, :, :,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,, 212

222 ,,,,,, ( ),, ( ), :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

223 ,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,, ;,, ;,,,,,,,,,,,,, 214

224 ( ),,, ( 1529), 52,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,!,,,?,,,!!,,,?,,,,!,,,, ( ),,,, 215

225 ,,, 45,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,?,, (),,,,?,,,, ( ),,, ( ),,,,,,,,,,,,,,, : 216

226 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,? ( ),,,,,,,,, :, (), ( ),,,, ( 1574 ), (1586),, ( 1589 ),,37, 17, 7 217

227 ,, 10,,,,,,, :,,,,, ( 4),!,,,,, ( ), ( ),,,,, ( ),,, ;,, ( ),,, 14,, ( ),,,,, 218

228 ,,,,, ( ),,, 3 ( ),,,,,,,,,,, (), (? 1623), ( ),,,, ( ),,,, (1619),, 5,,,,,,,,,,,,,,,, 219

229 ,,, : ( ),,,,,,,,,, ( ),,, (1616),,,,,,,,,,,,,,,, :,,,, ( ),,, ;,,,,,,,,,,, ( ?),,, ( ),, 220

230 ,,,,,,,,,,,,,,, : ( ),,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,, 56,, 221

231 ( ),,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,, : ( ),?,, (),,?,,?,, ;,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,, 222

232 ,,,,, : (),,?,,,, (),,?,,,,,,,, : (),,,,,,, (),,? () ()! (),,,,,,,,, ;, 223

233 , ( ),,,,,,, 5, 10, 12 21,, ( ) 3,, ( 1583), (1591),,,, (1598),,,,, (1598) ( 1600 )(1601),, :,,,,,,,,,,

234 ,,, ( ),,,, :, ( ),,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,, :,,!, 225

235 , ;,! ( ),,, :,,!,,,,, ;,?,,,, ( ),,,, ( ),! ( ),,,,,!,,,?,, : ( ),,,? (, ) ( ),? (),!,,, ( ) ( ) ( )? ( ), ( ),? ( ),,, (, ),,? () ( ),,,,, 226

236 ,,,,,,,,, : (),,, (),,,, (),? ( ) ( ),,, ( ),, (),,,,,,, :,,,,, :,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 227

237 ,,,,,,,,,,,,,?, :,,,,, :,,,?,,,,! (),,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,, 228

238 , ( ),,,,, (1587),,,,,,,,,,,,,,,,,, : (),,,,,,,,,? ( )?, ( ),,,,,,, (),,,, : (),,, 229

239 ,, ( ) (),,?, ( ), (),,,,,, ( ),?, (1600 ),,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,, : (),,,, ( )!, :,,,, 230

240 (),,,? ( ) :, ( ),,?,,, : (),,,,?,,,,,?,,,,,, : (),? (), (),, () ( ),,, (), ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,, 231

241 , :,, :, ( ) ( ), ( ) ( ) 232

242 ,,, (602664) (629 ),,,,,,, : 13139, 1200, 9,, 46,, 20 20,,, ( ),,, ( ),,,,

243 ,, 4, , ( 1592 ),,,,,,, : 7, ; 8 12 ; 13,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,, :!,,?,,?, 234

244 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 65,,,, ;,,,,,,,,, 235

245 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,, :,,,,,,, :!, (86, ),,, 23,,, :,,?,,, :,!,,,,,,,,,,,,, 236

246 ,,,, ;,,,,,,, 44, :,,,,,,,,,,,,,, ;, ;,,, 42,,, :!,,, 237

247 ,, 100,,,,, 238

248 ,,,,,,, ( 1596 ),, :???,,,,,,,,,,, (1617),,,, (1926)

249 :,,,,,,,, : 1 28,,,, ;,, 29 50,,, 55 79,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, ;, 240

250 ,,,,,! ( 57 ),,,, 30,, : :, ;, ;, ;, ;,! :?,,,,,?,,,,,,?,,,,,,,, : :,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,, (69 ),, 241

251 ,,,,,,, :,,,,,,,, :,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 242

252 ,,,,,, :,,,,,,,,,,,, :!,!,!,!,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,, 8,,,, :,,,,,,,,,,, 243

253 :?,,?,,,!,!, : :,,,,?:!,,?,,!:,,,,,,! :,,,!,!,! ( 7 ),,,,,,,,, 244

254 ,,,,,, 80, 6,, 5, 60, 27,,,,,,,, :,,,,

255 ( ),, ( ), ( 1630 ) 57, 61, 4,,,,, ( 6 ),,,,,, ; ; 40, 120 (1624), (1627 ) ( ),,,, ( ),,, (1644),,,, 1628, 1632, 40, ( ),, 246

256 ,,,,, :,,,,,, ;, ( ),,,,,,, :,! ( ),,,?,,,, :,,,,,,,,,,,,, (),,,,,, 247

257 ,,, :!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,, :, :,!,,,,,? :,, :,,,, 248

258 , :,,,,,,,,,,, :!,,,,,, ;,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,, :,,,, ;,, ;,,,,,, ;,,, ;,, ;,,,,, 249

259 ,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,, :,,, 250

260 ,,,,, : :,, :,?!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,, 251

261 ,,,,, :,,,,,,,,, 4 20,,,, :,,,!,,, :,,!,,, ( ), 24,, 252

262 ,,,,,, ( 25 ),,,, ( ),,,,,, :,,,?,, :,,,,, ( ),

263 ,, ( ),,,, :,,,,,,,, :,,,,,?,,,,,, :, ;,,,, (1469? 1507),, (),,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,, :,,,?,,,, ( ),,,, 254

264 ( ),,,,, :,,,,, ( ),,, ( ),, :,,,,,, :,,,,, 50, 170,, :, ;,,,?,,,,,,,,, :,,?,, 255

265 ,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,?, ( ),,, 30,,, 1000,,, :,,,,,? (1536?),,,,,,, :, :!,,,,,,,,,,,!, ( ),,, 72, 14 :,,, 256

266 ,,,,,, (),,,, 25 :,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,, ( ) :,, :!!!,,! ( ), ;,,! ( ),,,,, :,!, 257

267 , ;,,, ;, ( ),?, :, (),, :,,,,,,!, :,,,, :,,,, ( ),,,, (),,,,,, 258

268

269 ,,,,,, (1723),,,,,,,,,, :,,,,,,, (),,,

270 ,, ( ),,,,,,,, :,,,,,,, (, 19 ), :,,,, ;,, (, 1 ), :,,,,?,, ( ),,,,,? (, 19 ),, 261

271 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (1840),,,,, 262

272 ,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,, :,,,,,, ;,,,,,,,,,, 263

273 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 264

274 ,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,, 400,, :,,,,,, :,,

275 ,,,,, (), :,,,,, ( 11) ( ),,,,,,,,,, :,,,, :?,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,, ( ), 27,,, :,,,,,,, :, 266

276 ,,, ( ),,,,,,,,, ( ),,, ( ),, 6000,,,,,,, :,,,,,,,, ( ),,, ( 1651 ),,,,,, ( ),,,,, ( ),,,,,,, ;,, ( ),,, ( ) 267

277 ,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,, ( ),, ( ) ( ) 8, 13, 104,,,,, :,,,, 268

278 ( ),,,, ( ),,,,,,,, ( ),,, (1631), (1653),,, :,,,,,,,, :?,,,,,,,,,,,, 269

279 ,,,,,,,,,,,,, :,,,, :,!,,,, ( ),,,,,,,, 2000, 5,,,,,,,, ( ),,,, 270

280 (), (1679),,,,,, ( ), 500,,, :,,,,,,, :,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,, ( ), ( 1679),,, 460, 1800,,, 271

281 , :,,,,, :,,??,,,,,,,,, ( ),,,,, (1675),,,, :,,, () ;, (),,,, :,,,,,,,,, (),,,, :,,,,,, 272

282 :,,,,,,,,,,,,,,,, 273

283 ,, ( ),,, ( ) (1739),,,,,,,, ( ),,,,, ( ),,, ( ),,,,,,,, :,,,, :

284 ,,,,,, ( ),,, ( ),,,, (),,,,,, ( ),,, ( 1736 ),,,,, ( ),, :,, ( ) :,,,,, :,, ( ),, ( ) ( ),,, ( ), (1739),, 33, 275

285 ,,,, ( ) (),,,, ( ),,,,,,,,, :,, :,, :, ( ) ;, ( ) ;, ( ) ;, ( ),, ( ),, (1757 ),,,,, ( ),, : :,,,,,,, 276

286 ,,,,, ( ),,, ( ),,,,,,, ( ),,, ( ),,,, :,,,,,,, ( ),,,,,,,,,, ( ) ( ),,, ( ),,,,,,, :,,,, ( ),,,, ( ) 277

287 :,, ( ), :, (),,,, ( ),,,, (1706), ( 1722 ),,,,,, ( ),,,, :,, ( ),,, ( ),,,,,,,,,,, (, 68 ) 278

288 ,,,,,,,,,, ( ),,, ( 1726 ),,, :,,,, ;,,, ; :,,, ;,,,,,,, :, ;,, ;, ( ),,,,, ( ),,, (1763),,,,,,,,,,, : 279

289 ,,,, ;,,,, (, 4), :,,, ;,,?,,,,,,,, ( ),,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,, ;,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (, 6 ),, :,,,,, (, 280

290 4 ), 13, 700,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,, :,,,,,,,,,,, :,,,,,! ;,,,,?, ( ) ( ) ( ),,, ( 1783),,,,, (

291 1820 ),,,,,,,,,,,,,,,,, ( ), ( ),, ( ),, ( 1763 ) (1768),,,,,,, :,,,,,,,,,,?,,, ;,, ( ),, :,,,,,,,,,,,,,,, 282

292 ,,?,,, :,,,,,, ( ), 774,,,,,, :,,,,,,?,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,, 283

293 ,,,,, ( ),,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 116, 18, 10,,, :,, ;,?,, ;,?,,,,?,,, 284

294 :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,, ( ) ( ),,,, ( ),,, ( ), ;,,,,,,,,,, :,,,,,?,,,,?,,,, 285

295 ( ),, (), ( ),,,, ( ),,,,, :,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,, :,,,,,, 286

296 , ; ;,,,, :,,,,,, ;,,, (), :,, ( 3 ),, ( ),,,, ( ), 5,,,,,,,,,,

297 ,,, ( ),,,,, :,,,,, :, :,,,,,,,, 30, 20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, (1626),,,, 288

298 ,,,,,,, :,,, : ( ),,,,!,,,, ( ) (),,,!,,!!,,, : (, ),,?,,, ;,, ;,?, ;,,,,,,,,,, : ( ),,,,, 30, ( ),,, 289

299 , ( 1623?),,,, 6 ( ),,,, 9,,, 20,,,,,, ( ),,, ( ) (1648), ( 1677 ),,,,,,, (1657),,,,, 10,, 6,,,,,,,,,,,,,,,,, 290

300 :,, ;,, :, ;,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,, ( ),,,,, ( 1668 ),,, ( ),, :, ( ), (), ( ),,, (1688 ),,,,, ( ) 291

301 (1689),,,,, (1704), ( ),,,, 12,,,,, :,?,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,, 292

302 ,,, :,,, ;,,,! ( ) ()? (),,,,, ( ),,, (, ),,! ( ),,, :,,,,,,,,,,,!,,,,! (),,,,,,,, :,,,,, ;,,,,,,,, 293

303 ,,,,! ( ),,,, :,,! (),,,,, :,,,,,,,,?!,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,, 294

304 (),,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,!,,,,,! :,,,,,,!,,,,, :,,,, 50, ( ),,, 24,, 295

305 ,,, :,,,,,,,,,, :,,,,,,, :,,,,,,,,,!,,,,,!,, ( ),,,,,, (1684),,,,, :,,, ( 296

306 ),,, (),,,, ( 1690),,,, (1699),,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,, 297

307 ,,,,,,,,,, : ( ),,,,,,,, ( ),,, : (),, ;,,,? :,,,, ;, ( ), ;, ( ),,,,,, :,,,,,,,, ( )! ( ),,,,,, 298

308 ,,,,,, : (),,,! ( )!,,,,? ( )!,,,,,,? ( ),,,,,,,, :,,,,,????,,,, :,,!,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,, ;,, ;, 299

309 , ;, ( ),,,,,, ( ),,, :, ( ) 40,, 20, 20, 21, 40, 4,,,,, :,, ;,,,, ;, ( ) (1699),,, ( ), 300

310 : ; ; ;, ( ?),,, (),,,, 32,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20 80,,,,,, (1684) (1744)

311 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 100, 22,, 77,,,,,, 302

312 ,,,,,,, :,,,,,,, ;, ( 14 ), :,, ;, ;,, ; ;,, ( 14 ) :,!,,!!?,,,,,,,, :,,,,,,, ( 52 ), :! 303

313 ,,!,,,, ( 56 ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,, 304

314 ,?,,,,,,,,! (5 ),, :,,,,,,,,,,,, ( 3 ) :, ( ),,,,,,,,,,,, 305

315 12, 6, 12 30,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, () 306

316 ,, ( ),,,, () 19,,,,, ( 1679 ),, 30, 70,,,,,,,,, ; ; 500, (1679), 40,

317 (1766), 16,,, 19 60,,,,, :, :!,!, :,,?:, ;,, :!,,,,, :!,,,,!,,,,,,,, ;; ;; :, 308

318 ,,,,,,,,,,, : :,,,,? :,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,, :,,, :? :,,,! :? :,,,,, 309

319 ,,,, :,,, :,!,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,, :,, :,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 310

320 ,, ;,,,,,,,, ;,,, :,,,,,,,,, : ; ;,,,,,, :,,,,,,, 40,, 400,,, 311

321 , ( ),,,,,,,,,,,,,,, :,!,,,, :!,,,,,,,,,,,, :,?, :,,,, :,,,!,,,,,,,,, ; ;,,, 312

322 ,, 900,,,,,,,, :,, :,!, :?,,,, :,!,,,,,,, :,?,,,,,, :, :, :,?,?,,,, ;,,, ; :,,,,,,,,,,,, 313

323 ,,,, ( ), :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,, : :! :,? :!,,? :!,, :,,,,,,,,, 314

324 ,,,,,, :,,,, (), :, (), ( ),, (),,,, :,,,,,,,,,,,,,,, ;,?,,,,,,, 315

325 ,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,, (1736),,,,, 12, 4 7, ( 1749 ) (1803), 56

326 ,,,,,,,,,,,,,,, :,,,, :!!!,,, :!!!,,,,,,,,,,,, :!! ( 3 ),,,,!,,,,,,,,,,, :,?,?,, : 317

327 ,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,, :,! :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 318

328 ,,,,,,,,,,,,,?,, :,,,,,,,,, :!,,,,,!, :,,,,,!?,,, :!, :,,?,,,,, :,,,,, 319

329 ,,,,,,,,,, :,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),, 320

330 ,,,, :,,,?,, :,!,?,,!:!!,, :!,,?!,,,!,, :,,,,,,,, :,, :,?, :,,?,,, :,,!,,,,,,,,,, 321

331 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,, :,,,,,,,, :! 322

332 ,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,, (1762),, ( 1744 ), 80, (1754), 16 ; ( 1759 ), 38 ; (1760 ), 78 ; ( 1784 ), 80, (1791), 80 40

333 ,,,,,,,, 40 ( ),,,, 40 80,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, : :,,,,,,,,,,,, :!,! ( 41 ),,,, 324

334 ,,,,,,,, :,,,,!,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,, :,, 325

335 ,,,,,!,, :, :,,, (32 ),,,,,,,,,, :,,,,,,,,,, 480,,,,, ;, ;,,, 326

336 ;, :,, :,? :, :, (7 ), :?,!:,,, :,,,! (8 ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,, :, 327

337 ,,, ( 15 ),,, :,,, :,,,,,,, :,,,,, :! (47 ),,,,,,, : :,!,,,,,,,,!, ( 74 ),,,,,,,,,,,, 328

338 ,,, :,,,, :,!,,,,,! (31 ),,,,,,,,,,,, :, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,, 329

339 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 27,,,,,, ;,,,,, ;,,,,,,,,,, :?,, :,!,,,,,, :,,,,,,,,, 330

340 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :!,, :,,,,, :!,, :,,!,,,,,,,,,,,,, 40,,, :,, :,,,, 331

341 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, : :,,,,,,,,,,,!,,,,,,,, ; ; ; ; ;,, 29, :,,,,,,, : :, : :, :, :,, 332

342 ,,,,,,,,,,,, 333

343 ,,,,,,,,, ( ),,, ( ),,, 32 :,,,,,,,,,,,,, :,,, :,,,

344 , :,,?,!,,, :,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,?,,,,,, 16, 8, 8,,,,,, : (), ( )? (), ( ),? (),,,! ( ),,, 335

345 ,,,, ( ),,,,,,,,, :,,,,?,,,,,,? ( ?),,,, 17, ( ), 4,,,,,,,,, 6,,,, : (),,,, ()? ( ) ()! ( ), 336

346 ?,, () ( ) ( ) (),,!,,,?,,,, 200,,,,,,,,,,,,,,,,,, (1779),, (1790),,,,,,,,,,,, 337

347 ,,,,,,,,,, ( ), ( ) ( )( ) ( ),,, 270,, (1651 ),,,,,,,, 20, 17, 3,,,, 338

348 ,,, :,, ;,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,, 339

349 6000,,,,,, :,,,,,,!???,,,?, ( ),,,, :,, ;,! ( ),, :, ;,!,! (),,,, 340

350 ,,,,,,,,,,,,,,??,,?,,,,,,,,,,,,, -,,,,,,,,,,,,,,,

351 ,,,,,,!,,,,,

( CIP ) /,. - :, ISBN X I209.2 CIP (2005) ZHONGGUO GUDAI WENXUISHI (0898) B /

( CIP ) /,. - :, ISBN X I209.2 CIP (2005) ZHONGGUO GUDAI WENXUISHI (0898) B / ( ) 2005 ( CIP ) /,. - :,2005.7 ISBN 7 5442-2743-X...- -.I209.2 CIP (2005) 013206 ZHONGGUO GUDAI WENXUISHI (0898) 65350227 B 3 570203 787960 1/ 16 35 538 2005 7 1 2005 7 1 1-5000 ISBN 7 5442-2743-X 49.00

More information

( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D

( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D : ( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D1240 : 30.00 ,, :,,, ;,,, ;,,, ;,,,,,, 2003 1 ),,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : ( CIP).,. :, 2000. 4 ISBN 7-5371- 3677-7............ - - - - - -. I211 CIP ( 2000) 08781 ( 100 : 830001) 850 1168 32 1100 35000 2000 4 1 2000 4 1 : 1 2000 ISBN7 5371 3677 7/ I 1347 : 3988 00 ,, ( )

More information

未命名-14

未命名-14 20 世 纪 军 政 巨 人 百 传 偷 袭 珍 珠 港 山 本 五 十 六 传 [ 日 ] 阿 川 弘 之 著 张 承 译 时 代 文 艺 出 版 社 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 20 世 纪 军 政 巨 人 百 传 宋 长 琨 主 编, 长 春 : 时 代 文 艺 出 版 社,2001.12 ISBN 7-5387 -1629-7 Ⅰ. 20. Ⅱ. 宋. Ⅲ. 军 政 人 物

More information

( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601-

( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601- ( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601-3285-5 2005 10 1 2005 10 1 : 1-1000 : 12.00 ,,,, 1995

More information

(CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2

(CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2 (CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2 ISBN 7 5338 2936 0/ G2913 : 18.00 1 5 5 14 25 33 34

More information

内页.FIT)

内页.FIT) 图 书 在 版 编 目 渊 CIP 冤 数 据 / 何 德 强 著. 要 天 津 院 百 花 文 艺 出 版 社 袁 2012.12 渊 文 心 藏 趣 丛 书 冤 ISBN 978-7-5306-4954-5 玉. 噎 域. 何 噎 芋. 长 篇 小 说 - 中 国 - 当 代 郁.1569.868 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 渊 2012 冤 第 999689 号 书 名

More information

(CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (0

(CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (0 (CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (020 83795749) ( : ) 2 (1466) 40 ( ) 16 27 29 40 63

More information

1

1 CIP /. - 2005. 12 ISBN 7-80171 - 425-3 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. C933. 2 CIP 2005 124813 1 100007 787 1092 1 /16 2005 12 1 2006 1 1 1-3000 ISBN 7-80171 - 425-3 /C28 998. 00 1 2 2006 1 1139 1139 1139 1140 1143 1146

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - - - - -. K291 CIP ( 1999 ) 32637 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN :

( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - - - - -. K291 CIP ( 1999 ) 32637 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : ( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - - - - -. K291 CIP ( 1999 ) 32637 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : , 1616,, 295 1635, 276 1644, 267, ( 1840 ), 1616 ( ) 1661 ( ), 1662 ( ) 1795

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ,!,,!,,,,,?,,,,,,!,,!

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,!,,,,?,,,,,,,,

More information

(CIP),. - :, ISBN E296 CIP ( 2003) ( ) : : : : 6 1 : : : : 32 ( ) : 680 : : 5000 : :

(CIP),. - :, ISBN E296 CIP ( 2003) ( ) : : : : 6 1 : : : : 32 ( ) : 680 : : 5000 : : ( ) 2003 (CIP),. - :,2003.9 ISBN 7-80136 - 915-7... - -.E296 CIP ( 2003) 067822 ( ) : : : : 6 1 : 100080 : : : 32 (8801230 ) : 680 : 29.75 : 5000 : 2003 12 1 : 2003 12 1 ISBN 7-80136 - 915-7K781 : 49.80

More information

( CIP) /. - :, ( ) ISBN I CIP ( 2002) ( ) : : : ( ) 1 : : : /32 : 208 : 5, 400 :

( CIP) /. - :, ( ) ISBN I CIP ( 2002) ( ) : : : ( ) 1 : : : /32 : 208 : 5, 400 : 2006 ( CIP) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 023-9... - -. I106. 2 CIP ( 2002) 035734 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 208 : 5, 400 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 023-9 : 636. 00 ( 26.

More information

,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, ISBN R28 CIP (2002 ) * * : / 16 : : : 1 4

,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, ISBN R28 CIP (2002 ) * * : / 16 : : : 1 4 ,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, 2002. 2 ISBN 7-5624-2576-0.......... R28 CIP (2002 ) 007159 * * : 787 1092 1/ 16 : 16. 25 : 424 2002 2 1 2002 2 1 : 1 4000 ISBN 7-5624-2576-0/ R 161 :22. 00 ,,,,,,,,,,, :

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) / / ( CIP) /, :, 2005. 8 (, 2., ) ISBN 7-5634 - 2116-5......... - - -. I565. 44 CIP ( 2005 ) 102498 : : : : ( ) ( 105 : 133002) 8501168 1 /32 10 240 2006 2 2 1 ISBN 7-5634 - 2116-5 / I294 12 : 237.

More information

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN F CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN :

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN F CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN : ( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - -. F727. 1 CIP ( 1999 ) 32679 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : ,,, ; ;,,,,,,, 6 ;,,, ( ) 938 ( ),,,,,, 1153 ( ),,, 1272 ( 9 ),, 1403 ( ), 1420

More information

战神(上).doc

战神(上).doc 项 目 策 划 : 阎 安 丛 书 统 筹 : 龙 的 天 空 责 任 编 辑 : 阎 安 特 约 编 辑 : 孙 健 李 文 雅 责 任 印 制 : 刘 志 恒 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 战 神 / 秋 凡 著. 北 京 : 海 洋 出 版 社,2005.8 ( 幻 城 系 列 ) ISBN 7-5027-6388-0 Ⅰ. 战 Ⅱ. 秋 Ⅲ. 科 学 幻 想 小 说 中 国 当

More information

灵魂战记.doc

灵魂战记.doc 项 目 策 划 : 阎 安 丛 书 统 筹 : 白 羽 工 作 室 责 任 编 辑 : 阎 安 特 约 编 辑 : 朱 俊 飞 李 婷 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 灵 魂 战 记 / 何 子 丘 著. 北 京 : 海 洋 出 版 社,2005.1 ( 幻 城 系 列 ) ISBN 7-5027-6191-8 Ⅰ. 灵 Ⅱ. 何 Ⅲ. 科 学 幻 想 小 说 中 国 当 代 Ⅳ.I247.5

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 鼓 励 孩 子 100 金 句 刘 超 平 等 / 编 著 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2005) 第 120711

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ( ) 2006 ( C I P ) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0 /. -... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ( ) 2006 ( C I P ) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0 /. -... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) :

CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) : CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) : 260.00 ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 4 ) (

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : (CIP) / :, 2006.3 ISBN 7-5385 - 2026-0..........I222 CIP (2006) 021873 :8501168mm 1/ 32 :200 :3000 2006 1 2 : 2000 ISBN 7-5385 - 2026-0/ I393 :498.00 ( 22 ) : : : ,,,,,,,,,,, : 7 8, 8 8, 8 9, 9 10

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : (CIP) / :, 2006.3 ISBN 7-5385 - 2026-0..........I222 CIP (2006) 021873 :8501168mm 1/ 32 :200 :3000 2006 1 2 : 2000 ISBN 7-5385 - 2026-0/ I393 :498.00 ( 22 ) : : : ,,,,,,,,,,, : 7 8, 8 8, 8 9, 9 10

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP). :, 2006 ISBN 7-224-07586-8... ( ). E289. 413 - - CIP (2006) 022989 ( 147 : 710003) 787mm 1092mm 16 29 24 650 2006 3 1 2006 3 1 1 1000 ISBN 7-224-07586-8 E 57 128.00 ISBN 7-224-07586-8 E 57 : 128.00

More information

<D5FDCEC42E733932>

<D5FDCEC42E733932> 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 与 考 场 / 张 克 敏, 兰 燕 主 编. 重 庆 : 西 南 师 范 大 学 出 版 社,2003.10 ISBN 7 唱 5621 唱 2973 唱 8 Ⅰ 畅 畅 畅 畅 Ⅱ 畅 1 张 畅 畅 畅 2 兰 畅 畅 畅 Ⅲ 畅 文 课 高 中 教 材 Ⅳ 畅 G634 畅 341 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2003)

More information

(CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 810

(CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 810 (CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 81010 715 1/ R680 22.00 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN , -. K CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN :

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN , -. K CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN : ( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5..., -. K892. 41 CIP ( 1999 ) 32680 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : 1997 2 10, :, :,,,,,,,,,,,, 1984,,,,,,, 1 ,,?,, 2 ( 1 ) ( 3 ) 1. ( 3 ) 2. ( 7 )

More information

(CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2

(CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2 (CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2004 1 1 : 13 000 ISBN 7-81060 - 342-6/ T012 : 19.70

More information

(CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1

(CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1 (CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1 1 / 24.80 ,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,, 2006 1 ( ) ( ) (

More information

: ( ) ( ) : () ( ) ( )

: ( ) ( ) : () ( ) ( ) : ( ) ( ) : () ( ) ( ) ( CIP ) /,. - :,2004. 4 ISBN 7-81100 - 114-4... - -. G861. 1 CIP (2004) 020066 100084 8501168 1/ 32 6 2004 4 1 1 6000 ISBN 7-81100 - 114-4/ G105 13. 00 ( ) , 2002 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

(CIP) /,,. :, 2004.3 ISBN 7-81060 - 387-6............... - -.759-44 CIP (2004) 013241 818 : 200433 / : 021-65493093 : 7871092 1/ 32 : 4.25 : 962 2004

(CIP) /,,. :, 2004.3 ISBN 7-81060 - 387-6............... - -.759-44 CIP (2004) 013241 818 : 200433 / : 021-65493093 : 7871092 1/ 32 : 4.25 : 962 2004 ( ),! (CIP) /,,. :, 2004.3 ISBN 7-81060 - 387-6............... - -.759-44 CIP (2004) 013241 818 : 200433 / : 021-65493093 : 7871092 1/ 32 : 4.25 : 962 2004 3 1 2004 3 1 : 14 000 ISBN 7-81060 - 387-6/ R280

More information

(CIP) 1000 /. :,2006 ISBN 7-5375 - 3357-1....R161-44 CIP (2006) 016119 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 320 / 2006 4 1 / 2006 4 1 / 24

(CIP) 1000 /. :,2006 ISBN 7-5375 - 3357-1....R161-44 CIP (2006) 016119 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 320 / 2006 4 1 / 2006 4 1 / 24 (CIP) 1000 /. :,2006 ISBN 7-5375 - 3357-1....R161-44 CIP (2006) 016119 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 320 / 2006 4 1 / 2006 4 1 / 24.80 ? ( 3 )? ( 4 )? ( 5 )? ( 7 )? ( 7 )? ( 8 )? ( 9

More information

: : ( ) : / : ISBN / X144 : : CIP (2005)

: : ( ) : / : ISBN / X144 : : CIP (2005) : : ( ) : / : ISBN 7801145207/ X144 : 3. 00 : 2005 5 CIP (2005) 048169 1?,?,,?,!,,,,, 1 3 4 6 8 10 10 16 20 1 ,,,, 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30?,,,,,!,, 30 31 5 33 2 35 35 36 37 42,,, ;, ;,, 42 46 48

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) 1 2006 ( CIP) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 024-7... - -. I106. 6 CIP ( 2002) 035735 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 850 1168 1 /32 : 126 : 3, 273 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 024-7 : 397.

More information

( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 20

( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 20 2 ) ( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 2003 12 3 ISBN 7 81010 776 3 / R 739 64. 00 ( ) )

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 023-9 /. -... - -. I106. 2 CIP ( 2002) 035734 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 208 : 5, 400 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 023-9 : 636. 00 ( 26. 50

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP ) / : 2006.2 ISBN 7-80702 - 295-7..........I.40 CIP (2006)080154 :8501168mm 1/ 32 : 110 :2900 2006 3 1 :5000 ISBN 7-80702 - 295-7/ I40 : 380.00 ,,,,,,,,,,,,, : ;, ;, :,,, 2006 2 ( 1 ) ( 5 ) (12 )

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf (CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1 1 / 24.80 ,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,, 2006 1 ( ) ( ) (

More information

( CIP) /,. :, 2004 ISBN K828.2 CI P ( 2004 ) ( ) : : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 :

( CIP) /,. :, 2004 ISBN K828.2 CI P ( 2004 ) ( ) : : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 : ( CIP) /,. :, 2004 ISBN 7-313 - 03771-6............. K828.2 CI P ( 2004 ) 057767 ( 877 200030 ) : 64071208 : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 :157 2004 6 1 2004 6 1 :1-20 000 ISBN7-313 - 03771-6/ K 021 :15.00

More information

(CIP ) /. - :, ISBN TS1028 CIP (2002) ( ) mm1168 mm 1 /

(CIP ) /. - :, ISBN TS1028 CIP (2002) ( ) mm1168 mm 1 / 2003 (CIP ) /. - :, 2002. 12 ISBN7-80624 - 659-6... - - -. TS1028 CIP (2002) 087823 ( 3 61 001 2 ) 2002 12 2002 12 850 mm1168 mm 1 /32 8. 75 200 1-3 000 13. 80 ( ) : : : : ( ) ,, :,,,, :, : :,, :,,,,,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-204 - 04505 - X..........I106 CIP (2006)015695 * (20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 26, 26 38, 10 20, ;, 18

More information

(CIP).2003/.:, ISBN ( )2003.Z CI P (2003) : : : : : ( 2003 ) ( ) ( 028) ( 028 )

(CIP).2003/.:, ISBN ( )2003.Z CI P (2003) : : : : : ( 2003 ) ( ) ( 028) ( 028 ) 2 0 0 3 (CIP).2003/.:,2003.10 ISBN 7-5410 - 2305-1...( )2003.Z527.13 CI P (2003) 090796 : : : : : ( 2003 ) ( 610012) ( 028) 86665614 ( 028 ) 86665652 787 1092 1/ 16 16. 875 27 598 2003 10 2003 10 : 1-1000

More information

Microsoft Word - 内容提要2.doc

Microsoft Word - 内容提要2.doc 写 作 概 说 青 萍 主 编 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 写 作 概 说 / 青 萍 主 编. 成 都 : 电 子 科 技 大 学 出 版 社,2004.9 ISBN 7-81094-641-2 Ⅰ 写... Ⅱ 青... Ⅲ. 汉 语 写 作 高 等 学 校 教 材 Ⅳ.H15 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2004) 第 094721 号 写 作 概 说

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) / / ( CIP) /, :, 2005. 8 (, 1., ) ISBN 7-5634 - 2119 - X......... - - -. I565. 84 CIP ( 2005 ) 102467 : : : : ( ) ( 105 : 133002) 850 1168 1 /32 10 240 2006 2 2 1 ISBN 7-5634 - 2119 - X /I 297 12 : 237.

More information

B扉页、版权、序、目录10P.cdr

B扉页、版权、序、目录10P.cdr 唱我 的d e 歌 我2011-2012 西安高新第一中学学生考场优秀作文选 编 王淑芳 副 主 编 杨文花 点评导师 李 主 克 姚发清 王 辉 龚小菊 贾建英 刘海华 王三玲 荀碧云 赵 田 徐静宇 路 亮 陈 晨 盛广新 张宏玲 齐 虹 徐 马 丁 梁 枫 马 刘艳华 王亚秦 磊 婷 陕西师范大学出版总社有限公司 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 我 唱 我 的 歌 : 西 安 高

More information

A B C D E F G H J L K M N O P Q R S T X W Y Z 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

More information

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

More information

( CIP) /. - :, 1998 ( ) ISBN I CIP ( 98) GUNYU * ( 6 ) : * :

( CIP) /. - :, 1998 ( ) ISBN I CIP ( 98) GUNYU * ( 6 ) : * : ( CIP) /. - :, 1998 ( ) ISBN 7-5302 - 0561-7... - -. I247. 5 CIP ( 98) 35470 GUNYU * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 : ,,,,,, ( ),, ; ;, ;,,,,,, ,, :,, 90,,,,,,,,,,,,,, 60,,,,,,,,, ,,,,,, 1998 11 28 ,,,,,,,,?,!,!!!,,,,,,,,

More information

: : / : ISBN 7-221 - 06814-2/ F871 : 5. 00 : 2005 8 1 CIP (2005) 158236

: : / : ISBN 7-221 - 06814-2/ F871 : 5. 00 : 2005 8 1 CIP (2005) 158236 : : / : ISBN 7-221 - 06814-2/ F871 : 5. 00 : 2005 8 1 CIP (2005) 158236 1 7 15 22 31 37 43 46 57 63 69 84 90 1 98 109 119 124 126 139 148 157 170 172 2 ,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,, 1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 729 1.... R22 44 CIP ( 2003 ) 036421 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 12. 5 362 1 5 000 1998 12 1 2

( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 729 1.... R22 44 CIP ( 2003 ) 036421 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 12. 5 362 1 5 000 1998 12 1 2 2 ) ( ) ( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 729 1.... R22 44 CIP ( 2003 ) 036421 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 12. 5 362 1 5 000 1998 12 1 2003 8 2 2003 8 8 ISBN 7 81010 729 1 : 21. 20

More information

( CIP ) /. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 730 5.......... R272 44 CIP ( 2003 ) 048161 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 25 384 1 3 000 1998

( CIP ) /. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 730 5.......... R272 44 CIP ( 2003 ) 048161 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 25 384 1 3 000 1998 2 ) ( CIP ) /. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 730 5.......... R272 44 CIP ( 2003 ) 048161 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 25 384 1 3 000 1998 12 1 2003 8 2 2003 8 5 ISBN 7 81010 730 5 : 27.

More information

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 728 3.......... R271. 1 44 CIP ( 2003 ) 061823 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14 405 1 3 000 2000 1 1

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 728 3.......... R271. 1 44 CIP ( 2003 ) 061823 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14 405 1 3 000 2000 1 1 2 ) ( ) ( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 728 3.......... R271. 1 44 CIP ( 2003 ) 061823 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14 405 1 3 000 2000 1 1 2003 8 2 2003 8 3 ISBN 7 81010 728 3 : 29.

More information

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 764 X.......... R25 44 CIP ( 2003 ) 063698 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14. 625 423 1 5 000 1999 8 1

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 764 X.......... R25 44 CIP ( 2003 ) 063698 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14. 625 423 1 5 000 1999 8 1 2 ) ( ) ( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 764 X.......... R25 44 CIP ( 2003 ) 063698 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14. 625 423 1 5 000 1999 8 1 2003 9 2 2003 9 5 ISBN 7 81010 764 X : 25.

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ( 1 ) ( 3 ) ( 9 ) (13)

More information

Microsoft Word - 黃玉緞 _民間文學教案設計_民歌擬作舉隅

Microsoft Word - 黃玉緞 _民間文學教案設計_民歌擬作舉隅 2016 海 峽 兩 岸 民 間 文 學 學 術 研 討 會 地 點 : 中 國 文 化 大 學 曉 峰 紀 念 館 時 間 :2016 年 5 月 13 日 民 間 文 學 教 案 設 計 : 民 歌 擬 作 舉 隅 黃 玉 緞 一 前 言 筆 者 於 上 個 學 年 起 開 始 任 教 本 校 中 文 系 文 藝 組 民 間 文 學 課, 依 循 文 化 大 學 大 學 部 民 間 文 學 課

More information

湖北省高中课程改革重大项目

湖北省高中课程改革重大项目 媒 体 眼 中 的 武 汉 外 国 语 学 校 李 鸿 朗 主 编 2008 年 10 月 前 言 武 汉 外 国 语 学 校 是 在 周 恩 来 和 陈 毅 等 国 家 领 导 人 亲 切 关 怀 下, 于 六 十 年 代 初 期 建 立 的 全 国 首 批 7 所 外 国 语 学 校 之 一 武 汉 外 国 语 学 校 的 发 展 经 历 了 四 个 阶 段 创 办 初 期, 老 一 代 武 外

More information

建筑学院建筑学本科专业建设发展规划.doc

建筑学院建筑学本科专业建设发展规划.doc 郑 州 大 学 建 筑 学 院 建 筑 学 本 科 专 业 建 设 发 展 规 划 (2015-2018) 编 制 人 : 郑 东 军 联 系 电 话 :13903719743 1. 专 业 定 位 及 人 才 培 养 目 标 1.1 专 业 定 位 坚 持 求 实 创 新 的 办 学 思 想 以 国 家 和 行 业 发 展 需 求 为 导 向, 围 绕 中 原 城 乡 建 设 的 需 求, 追 踪

More information

untitled

untitled ISBN 753387669C 5.00 2005 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

More information

untitled

untitled 太平广记 五 宋 李昉 等著 1 出版社 中国计量出版社 书号 ISBN 7-5026-2028-5 版权所有 北京烨子工作室 类别 历史文学名著 出版时间 2005-1-1 字数 29万 内容提要 臣昉等言 臣先奉敕撰集太平广记五百卷者 伏以六籍既 分 九流并起 皆得圣人之道 以尽万物之情 足以启迪聪明 鉴照今古 伏惟皇帝陛下 体周圣启 德迈文思 博综群言 不遗众善 以为编秩既广 观览难周 故使采拮菁英

More information

BQY.PS2

BQY.PS2 中 华 藏 典 之 : 人 生 百 科 全 书 第 四 卷 主 编 齐 豫 生 夏 于 全 吉 林 摄 影 出 版 社 责 任 编 辑 : 程 琳 封 面 设 计 : 胡 凯 中 华 藏 典 人 生 百 科 全 书 齐 豫 生 夏 于 全 主 编 吉 林 摄 影 出 版 社 ( 长 春 市 人 民 大 街 124 号 ) 787 1092 毫 米 16 开 字 数 :3900 千 字 2002 年

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20322EABEDA473A5C1B6A1B6C7BBA1AAECB1B42E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20322EABEDA473A5C1B6A1B6C7BBA1AAECB1B42E646F63> 東 華 人 文 學 報 第 十 九 期 2011 年 7 月 頁 9-63 東 華 大 學 人 文 社 會 科 學 學 院 恆 山 民 間 傳 說 初 探 丁 肇 琴 提 要 筆 者 2010 年 7 月 至 山 西 師 範 大 學 參 加 東 方 文 學 與 藝 術 國 際 學 術 研 討 會, 提 出 恆 山 民 間 傳 說 初 探 以 文 獻 資 料 為 範 圍 一 文, 會 後 赴 大 同

More information

Microsoft Word - 8-柯香君-原稿初修-0516.doc

Microsoft Word - 8-柯香君-原稿初修-0516.doc 逢 甲 人 文 社 會 學 報 第 14 期 第 99-129 頁 2007 年 6 月 逢 甲 大 學 人 文 社 會 學 院 明 代 徽 商 與 戲 曲 關 係 之 研 究 柯 香 君 摘 要 明 代 中 葉, 商 業 經 濟 繁 盛, 新 興 商 幫 勢 力, 成 為 主 導 明 代 戲 曲 走 向 之 重 要 群 體 組 織 以 鹽 致 富 之 徽 商, 在 快 速 累 積 財 富 後, 並

More information

书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1

书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1 书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1 国 作 协 会 员, 黑 龙 江 省 作 家 协 会 副 主 席 迟 子 建, 女,1964 出 生, 汉 族, 著 名 作 家 中 迟 子 建 是 当 代 中 国 具

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : : ( 124 ) 7871092 16 95 1500 2002 7 1 2002 7 1 : 3000 ISBN7538505644/ I403 : 128000 : : : : : : ,,,,,,,,,,,!,,,,, :,,,, ;,;,, ;,?,,, :,,,,,, :,,,,,,,,,,,, :,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,

More information

)001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50

)001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50 )001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50 1,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,, :,, 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,, :,,,,,,,,, 1997 3 26 1,,,,,,,,,? 1.,,,,,,,,, ;,,,,,

More information

...T.U.p65

...T.U.p65 3 1 2 3 4 5 10 12 14 16 18 22 24 26 28 30 6 36 38 40 42 44 48 50 52 54 56 7 58 60 62 64 66 70 72 74 76 78 81 8 10 11 12 有電子字典 會使 用字典 讀書認字 更容易 教學說明 1 指導查字典的方法 2 舉例說明如何找出部首 13 14 教學說明 1 介紹收看新聞的各種方法 2 介紹一般報紙登載的內容

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( 4 ) : : : : : 25 : 010 61265727 : 102600 : : 400 : 787 1092 : 5000 : 2007 11 1 ISBN 978-7 - 900722-98 - 0 : 20, 100, 1800. 00 ( ) ( 1 ) ( 4 ) ( 7 ) ( 10 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 16 ) ( 18 ) ( 20 ) ( 22 ) (

More information

untitled

untitled ISBN L-0000-00753/ I222 : 15 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

More information

()001 ( 131 ) : ISBN / I1021 :7.50

()001 ( 131 ) : ISBN / I1021 :7.50 ()001 ( 131 ) 787 1092 32 7 118 1998 9 1 1998 9 1 : 110000 ISBN 7-224 - 04867-4/ I1021 :7.50 ,,,,,,,,,,,?,,,, 1 ,,,,,, :, ;,,,,,,,, 1998.7. 2 ,,,,,,,!,,,?,, :!, ( :, 1 ),,??,?,,,,,,,,,, :,?, :,,,,,,,!,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( 4 ) : : : : : 25 : 010 61265727 : 102600 : : 400 : 787 1092 : 5000 : 2007 11 1 ISBN 978-7 - 900722-98 - 0 : 20, 100, 1800. 00 ( ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 8 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 13

More information

马来西亚、约旦(上).doc

马来西亚、约旦(上).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.25 4 960 2004 9 1 2004 9 1 1 500 ISBN 7-204-05944-1/K 02 1600.00 ( 20.00 ) ...1...6...44 1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

More information

untitled

untitled ISBN L-0000-00774/ I246.4 : 15 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

More information

()001 ( 131 ) : ISBN / I1020 :6.50

()001 ( 131 ) : ISBN / I1020 :6.50 ()001 ( 131 ) 7871092 32 6.25 106 1998 9 1 1998 9 1 : 110000 ISBN 7-224 - 04866-6/ I1020 :6.50 ,,,,,,,,,,,?,,,, 1 ,,,,,, :, ;,,,,,,,, 1998.7. 2 ,,,,,,,!,,,?,, :!, ( :, 1 ),,??,?,,,,,,,,,, :,?, :,,,,,,,!,

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 保 持 平 常 心 院 幸 福 来 自 完 美 心 态 / 王 琳 编 著. 要 北 京 院 新 世 界 出 版 社 袁 2005 8 ISBN 7-80187-788-8 Ⅰ 保... Ⅱ 王... Ⅲ 个 人 要 修 养 要 通 俗 读 物 中 国 版

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 保 持 平 常 心 院 幸 福 来 自 完 美 心 态 / 王 琳 编 著. 要 北 京 院 新 世 界 出 版 社 袁 2005 8 ISBN 7-80187-788-8 Ⅰ 保... Ⅱ 王... Ⅲ 个 人 要 修 养 要 通 俗 读 物 中 国 版 保 持 平 常 心 院 幸 福 来 自 完 美 心 态 王 琳 编 著 新 世 界 出 版 社 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 保 持 平 常 心 院 幸 福 来 自 完 美 心 态 / 王 琳 编 著. 要 北 京 院 新 世 界 出 版 社 袁 2005 8 ISBN 7-80187-788-8 Ⅰ 保... Ⅱ 王... Ⅲ 个 人 要 修 养 要 通 俗 读 物 中 国 版 本

More information

图书在版编目 CIP 数据 李济深与苍梧故居 / 民革中央宣传部编. -- 北京 团结出版社 2013.6 ISBN 978-7-5126-1916-6 Ⅰ. ①李 Ⅱ. ①民 Ⅲ. ①李济深 1885~1959 传记②名人 故居 介绍 苍梧县 Ⅳ. ① K827=7②K878.2 中国版本图书馆C

图书在版编目 CIP 数据 李济深与苍梧故居 / 民革中央宣传部编. -- 北京 团结出版社 2013.6 ISBN 978-7-5126-1916-6 Ⅰ. ①李 Ⅱ. ①民 Ⅲ. ①李济深 1885~1959 传记②名人 故居 介绍 苍梧县 Ⅳ. ① K827=7②K878.2 中国版本图书馆C 丛书编委会 总 顾 问 周铁农 万鄂湘 齐续春 顾 问 朱培康 卞晋平 常荣军 尚明轩 编委会主任 修福金 编委会委员 程崇庆 傅惠民 周天鸿 刘新文 高小玫 夏 涛 李晓东 吴先宁 丛 书 主 编 王秉默 执 行 委 员 刘则永 刘玉霞 金绮寅 1 图书在版编目 CIP 数据 李济深与苍梧故居 / 民革中央宣传部编. -- 北京 团结出版社 2013.6 ISBN 978-7-5126-1916-6

More information

,, 1 000,,,,, (CIP) /,. :, 2002.5 ISBN 7-81060 - 200-4............-.R286-62 CIP ( 2002) 008944 ( 818 : 200433) : 787 1092 1/ 32 : 13.625 : 304 2002 5

,, 1 000,,,,, (CIP) /,. :, 2002.5 ISBN 7-81060 - 200-4............-.R286-62 CIP ( 2002) 008944 ( 818 : 200433) : 787 1092 1/ 32 : 13.625 : 304 2002 5 ( ) ,, 1 000,,,,, (CIP) /,. :, 2002.5 ISBN 7-81060 - 200-4............-.R286-62 CIP ( 2002) 008944 ( 818 : 200433) : 787 1092 1/ 32 : 13.625 : 304 2002 5 1 2002 5 1 : 13 000 ISBN 7-81060 - 200-4/ R166

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf / : : : / : ISBN7-5064 - 3711-8 / C 0090 : 5. 00 : 2006 3 1 CIP ( 2006) 085943 1978 8 29,,,,,,,, :!!,,,,!,! :,,,,,,,, 1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 22,,,,,,, 2 ,,,,,,,,, 23,,,, 50 60,,,,,,,,, 5, 3

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf () ( CIP ) () ; - 2, - :,2002 1 ISBN 7-5387 - 0245-8 - - - I564 45 CIP (2001)094346 : ( ) : : : : ( 124 :130021 :5638647 ) : : :8501168 32 :550 :24 :2002 1 2 :2003 12 3 1 : ISBN 7-5387 - 0245-8 I243 :53

More information

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN I267 CIP ( 96 )23374 : :36 ( ) : : :( ) : : /

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN I267 CIP ( 96 )23374 : :36 ( ) : : :( ) : : / ( CIP ) /. - :,1997.1 ( ) ISBN 7-80109 - 148-5... - - -.I267 CIP ( 96 )23374 : :36 ( 100032) :66171396 66163377-618 617 : :( 63044503 ) : :8501168 1/ 32 :152 :7.25 :1997 1 1 1 :18000 :11. 60 , :,,,,,,,,,,,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-204 - 04505 - X..........I106 CIP (2006)015695 * (20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 26, 26 38, 10 20, ;, 18

More information

,,,, ( CIP ) /. :, ( ) ISBN K CIP ( 2005) : : 66 : : ( 0371) : : : : : : : 140mm 202mm :

,,,, ( CIP ) /. :, ( ) ISBN K CIP ( 2005) : : 66 : : ( 0371) : : : : : : : 140mm 202mm : ,,,, ( CIP ) /. :, 2005. 8 ( ) ISBN 7-5349 - 3157-6... -. K928. 957 CIP ( 2005) 014330 : : 66 : 450002 : ( 0371) 65737028 : : : : : : : 140mm 202mm : 6. 875 : 164 : 4 : 2005 8 1 2005 8 1 : 1 4 000 : 16.

More information