Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3 1

4 2

5 3

6 4

7 5

8 6

9 7

10 1

11 2

12 3

13 3

14 4

15 5

16 6

17 7

18 8

19 9

20 10

21 11

22 12

23 13

24 14

25 15

26 16

27 17

28 18

29 19

30 20 1 2

31 21

32 22

33 23

34 24

35 25

36 26

37 27

38 28

39 29

40 30

41 31

42 32

43 33

44 34

45

46

47 37 5

48 38 1

49

50 40

51 41

52 42

53 43

54 44

55 45

56 46

57 47

58 48

59 49

60 50

61 51

62 52

63 53

64 54

65 55

66 56

67 57

68 58

69 59

70 60

71 61

72 62

73 63

74 64

75 65

76 66

77

78 70

79 71

80 72

81 73

82 74

83 75

84 76

85 77

86 78

87 79

88 80

89 81

90 82

91 83

92 84

93 85

94 86

95 87

96 88

97 89

98 90

99 91

100 92

101 93

102 94

103 95

104 96

105 97

106 98

107 99

108 100

109 101

110 102

111 103

112 104

113 105

114 106

115 107

116 108

117 109

118 110

119 111

120 112

121

122 114

123 115

124 116

125 117

126 118

127 119

128 120

129 121

130

131

132 124 6

133 125

134 126

135 127

136 128

137 129

138 130

139 131 1

140

141 133

142 134

143 135

144 136

145 137

146 138

147 139

148

149

150

151 143

152

153 145

154

155 147

156 148

157 149

158 150

159 151

160 152

161 153

162 154

163 155

164 156

165 157

166 158

167 159

168 160

169 161

170 162

171 163

172 164

173 165

174 166

175 167

176 171

177 172

178 173

179 174

180 175

181 176

182 177

183 178

184

185

186

187 182

188

189 184

190

191

192

193

194

195 190

196 191

197

198

199

200 195

201

202 197 2

203 198

204 199

205 200 1 獉獉 2 獉獉 3 獉獉

206

207

208

209 204 1 獉獉 2 獉獉 3 獉獉 4 獉獉

210

211 206

212

213 208

214

215 210

216 211

217 ! 2

218 213

219 214

220 215

221 216 1 獉獉獉獉 2 獉獉獉獉 3 獉獉獉獉 1

222

223

224 219 4

225 220

226

227 222 1 獉 2 獉 3 獉 4 獉

228

229 224 1 獉獉 獉獉獉 2 獉獉 獉獉獉 3 獉獉 獉獉獉 ~

230 225 ~

231

232 227

233 228

234 229

235

236 231

237 232

238 233 1 獉獉獉獉 2 獉 獉獉獉 3 獉獉獉獉 1 2 3

239

240 235

241 236 1

242

243 238

244 239

245

246 241

247

248 243

249 244

250 245 1

251 246 2

252 247 1 獉獉 2 獉獉 3 獉獉 4 獉獉 1

253

254

255

256 251

257 252

258 253

259 254

260 255

261

262

263 258

264

265

266

267

268 263 7

269 264

270 265 1 獉獉獉 2 獉獉獉 1 獉獉獉

271 266 2 獉獉獉 1 獉獉獉 2 獉獉獉

272 267 1 獉獉獉 2 獉獉獉 1 獉獉獉 2 獉獉獉

273 268

274

275 270

276 271

277 272 1 獉獉 2 獉獉 3 獉獉 4 獉獉 1 2

278 273 獉獉 獉獉 獉獉

279 274 獉獉 獉獉 獉獉

280 275

281 276 1 獉獉獉獉 2 獉獉獉獉 3 獉獉獉 獉

282

283 278 1 獉獉獉 2 獉 獉獉 3 獉獉獉

284 279

285 280 1 獉獉 2 獉獉 3 獉獉 4 獉獉 5 獉獉

286 281 6 獉獉 7 獉獉 8 獉獉 6

287 282

288 283

289 284

290 285

291 286

292 287

293 288

294 289

295 290

296 291

297 292

298 293

299 294

300

301

302 297 8

303

304

305 300

306 301

307

308

309 304

310 305 獉獉 獉獉

311 306

312 307

313 308

314 309

315 310

316 311

317 312

318 313

319 314

320

321

322 317 1 獉獉獉獉 2 獉獉獉獉

323 318 3 獉獉獉獉 獉獉獉獉

324 319 5 獉獉獉獉 6 獉獉獉獉 7 獉獉獉獉 8

325 320 獉獉獉獉 9 獉獉獉獉 獉獉獉獉 瑏瑡 獉獉 獉獉

326 321 瑏瑢 獉獉獉獉 10 瑏瑡 瑏瑢

327 322

328 323

329 324

330 325

331

332

333 328

334 329 獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉 獉獉獉獉獉獉獉 獉獉獉獉 獉獉獉獉 1 獉 獉獉獉 2 獉獉獉獉

335 330 3 獉獉獉獉 4 獉獉獉獉 5 獉獉獉獉 6 獉獉獉獉 7 獉獉獉獉 8 獉獉獉獉 9 獉獉獉獉

336 獉獉獉獉 瑏瑡 獉獉獉獉 瑏瑢 獉獉獉獉獉獉獉獉 瑏瑣 獉獉獉獉 瑏瑤 獉獉獉獉 瑏瑥 獉獉獉獉 瑏瑦 獉獉獉獉

337 332 瑏瑧 獉獉獉獉 瑏瑨 獉獉獉獉 瑏瑩 獉獉獉獉 瑏瑧 瑏瑨 瑏瑩

338

339 ~

340

341 336

342

343 338

344

345

346

347 342

348 343

349 344

350

351

352

353

354

355

356 351

357 352

358

359

360 355 1 獉獉 2 獉獉 3 獉獉 獉獉獉獉 獉 獉獉獉 1 2 獉獉獉獉

361 356

362

363

364

365 360 1 獉獉獉獉 獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉 獉獉獉獉 獉獉 獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉 獉獉獉獉 獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉 獉 2 獉獉獉獉 獉獉獉獉獉 獉獉獉獉 3 獉獉獉 獉獉獉 獉獉獉獉 4 獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉 獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉 獉獉獉 獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉 獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉 獉獉獉獉 5 獉獉獉獉獉 獉獉獉獉獉獉獉 獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉 獉 獉獉獉獉獉 獉獉獉獉獉獉獉獉 獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉 獉 獉獉獉獉獉 獉獉獉獉獉獉 獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉 獉 6 獉獉獉獉獉 獉獉獉獉獉獉 獉獉獉獉獉獉 獉獉獉 獉獉

366 361 7 獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉 8 獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉 獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉 獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉 獉

367

368

369

370

371

372 367 1

373 368

374

375

376

377

378

379

380 375

381 376

382

383 378

384 379

385

386 381

387

388

389 384

390

391

392 387

393

394

395 390

396

397

398

399

400

401 396

402 397

403 398

404 399

405

406 401

407 405

408 406

409 407

410 408

411 409

412 410

413 411

414 412

415 413! "

416 414

417 415

418 416

419 417

420 418

421 419

422 420

423 421

424 422

425 423

426 424

427 425

428 426

429 427

430 428

431 429

432 430

433 431

434 432

435 433

436 434

437 435

438 436

439 437

440 438

441 439

442 440

443 441

444 442

445 443

446 444

447 445

448 446

449 447

450 448

451 449

452 450

453 451

454 452

455 453

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 1 1 ~ 1 2 3 1 2 3 ~ 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 ~ 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 ~ 3 4 5 6 7 8 9 10 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 瑏瑦 瑏瑧 瑏瑨 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1

More information

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

07 9~9 9 ( ) 7 70 ( ) 7 ; ; 9 瑏瑠 : ; 瑏瑡 : 0 ; : 0 9~ ; : 0 ~ ; : 0 ; : : 0 ~7 ; : ( ) : 0 ~ ;: ( ) : 0 7~0 ; : (97~ 97 ) : 0 ~7 ; : 009 ~9 ; 0 : ( ) 0

07 9~9 9 ( ) 7 70 ( ) 7 ; ; 9 瑏瑠 : ; 瑏瑡 : 0 ; : 0 9~ ; : 0 ~ ; : 0 ; : : 0 ~7 ; : ( ) : 0 ~ ;: ( ) : 0 7~0 ; : (97~ 97 ) : 0 ~7 ; : 009 ~9 ; 0 : ( ) 0 0 0 : * [] 0 [ ] ; ; [ ]K7 [ ]A [ ]0-0(0)0-00- * 0 0 0 * * : (&ZD097) (XZS0) (0M700) : 00 : 997 ~ ; : 00 9~9 ; : 0 ~ ; : 0 ~9 : 00 ~ ; : 00 ~ ; : 009 ~9 ; : : 0 ~ : 00 7~ ; : 99 ~ ; : 0 9~ 07 9~9 9 ( )

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 獉獉獉獉獉 獉獉獉 獉獉 獉獉獉獉獉 3 獉獉獉獉 4 ε 獉獉獉獉獉獉 獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉 аε а а а 獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉 а аа 5 а а ε аε 6 7 8 9 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 瑏瑠

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 殨 檿 殨 殨 殨檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 1 1 ~ 1 2 1 ~ 2 ~ 1 1 ~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

A A B 1

A A B 1 1 9 21 28 35 41 45 51 66 71 81 93 112 118 125 133 140 147 159 163 171 178 1 A A B 1 B B B C D D E D E 2 F 3 F F G 4 H H I J J 5 K K L I 6 M M I N + + O 1940 O O P 1940 7 Q Q 8 9 1 2 3 4 10 5 6 7 11 76

More information

1 6 [] 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 : 939 瑏瑠 7 / 瑏瑠 11 瑏瑡 : 1932 瑏瑢 瑏瑣 70 20

1 6 [] 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 : 939 瑏瑠 7 / 瑏瑠 11 瑏瑡 : 1932 瑏瑢 瑏瑣 70 20 檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪 [ ] 1930 [ ] 檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪 1928 1 12 18 20 10 2 2 1930122 1 : 19988 28 2 : 38 20098 2011.1 69 1 6 [] 2 2 3 瑏瑢 1935 1936

More information

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

ISBN /G

ISBN /G 880 1230 32 72 3000 2004 6 1 2004 6 1 ISBN 7-5601 - 2565-4 /G301 160. 80 26. 80 ??? 1 20045 2 1!!!!!!!!!!!!!! 1!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3!!!!!!!!!!!!!!!!! 6!!!!!!!!!!!!!!! 8!!!!!!!!!!!!!!!!! 9!!!!!!!!!!!! 11!!!!!!!!!!!!

More information

1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2 ~ ~ 3 4 ~ ~ ~ ~ ~ 5 ~ 6 ~ ~ 1 2 3 4 ~ 5 6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 2 3 4 5 ~ 1 ~ 2 ~ 3 4 5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 2 3 4

More information

2015 1 NO 1 2015 115 The Journal of Ming - Qing Fiction Studies General NO 115 檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳 DOI:10.13674/j.cnki.32-1017/i.2015.01.006 1 2 83 3 4 5 6 84 7 8 9 1837 116 85 10 1844 120 6

More information

( ) ; % 2 ( 2.45 ) % 20 ( ( ) ) ( )

( ) ; % 2 ( 2.45 ) % 20 ( ( ) ) ( ) 56 6 ( ) 2017 11 Vol.56 No.6 JournalofCentralChinaNormalUniversity(HumanitiesandSocialSciences) Nov. 2017 ( 200433) 2014 ; ( ) ; ( ) ; ; ; 2015 12 2500 1 ; 2014 11 1000 2020 2300 2500 1100 2014 2005 2020

More information

U RF

U RF 20 *? E254 A 1671-4741 2016 03-0049 - 14 20 20 1971 1975 1962 4 1 1962 1955 12 18 18 1957 8700 3942 1958 2 1963 4 1 8 1 9 18 2 6 1965 1966 73 71 1967 1959 10 RB - 570 1 2 * 49 20 60 1 1 10 U - 2 1 3 18

More information

? Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ~

? Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ~ ? Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ~ ~ ~ 1 1 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3

More information

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 瑏瑦 瑏瑧 瑏瑨 瑏瑩 169 28 3 4 5 7 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 瑏瑦 瑏瑧 瑏瑩 瑏瑨 1 2 3 4 5 6 7 8 9 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 瑏瑦 瑏瑧 瑏瑨 瑏瑩 瑐瑠 獉獉獉獉獉獉獉獉獉 瑐瑡 獉獉 瑐瑢 瑐瑣 瑐瑤 瑐瑥 瑐瑦 瑐瑧

More information

1 2 3 殠 殠 檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸殠 殠 1 2 3 4 5 6 7 1 1 8 1 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 殠 殠 檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸殠

More information

/ 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 B28 /

/ 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 B28 / 2017 2 * 1 2 84 * 1 1936 3 17 11 1948 2 22 25 1997 1 2009 133 154 2 2013 289 291 / 1866 1 2 3 4 5 6 7 8 9 瑏瑠 瑏瑡 120 200 瑏瑢 1 4 2009 87 90 2 174 1968 425 429 9 B28 /1 4 7 3 4 188 49 1987 372 856 1972 103

More information

P134 ~ P329 ~ P P 瑏瑡 P P 瑏瑢 P197 ~ 198 2

P134 ~ P329 ~ P P 瑏瑡 P P 瑏瑢 P197 ~ 198 2 2016 6 Jun. 2016 33 3 JOURNAL OF ZAOZHUANG UNIVERSITY Vol. 33 NO. 3 100006 1940 1941 1942 1943 * K265 A 1004-7077 2016 03-0001 - 13 1938 8 17 3 P1 ~ 3 1 4 P346 ~ 348 2 1939 6 1940 6 7 5 P18 1940 6 * 2016-04

More information

! " : ; ( ) ( ) : 20% 16 4~

!  : ; ( ) ( ) : 20% 16 4~ (CIP). /. : 2006 ISBN7 80706 309 2 Ⅰ.... Ⅱ.1...2... Ⅲ. Ⅳ.G634.333 CIP (2006) 085760 ( ) 2006 8 1 357 2006 8 1 200336 787 1092 1 16 狑狑狑. 狔犱犫狅狅犽. 犮狅犿 210 10 1 8000 ISBN7 80706 309 2/G 644 :15.00 62347733

More information

魏胜强 * 1999 * 2014 95 2014 5 1 2 1 2 96 1 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 2009 2010 1 2 3 4 2010 6 2005 1 2014 2 2002 3 97 2014 5 2002 98 5 6 7 5 6 7 2013 1 2010 1 2011 3 99 2014 5 2009 1 8 2 3 8 2013 1 100 9 瑏瑠 瑏瑡

More information

; : : : : % ; % ; %

; : : : : % ; % ; % 55 5 ( ) 2016 9 Vol.55 No.5 JournalofCentralChinaNormalUniversity(HumanitiesandSocialSciences) Sept. 2016 ( 430077) ; ; ; 1953 1953 80 : 1977 6 : ( ) 2 28 3 10% 67% : 30 60 40 25% 1 : : 1977 1979 2016-07-16

More information

JOURNAL OF NANJING UNIVERSITY PhilosophyHumanities and Social Sciences 0 范金民 009 00 0&ZD09 9 00 0 999 9 00 99 0 99 9 Craig ClunasSuperfluous Things Material Culture and Social Status in Early Modern ChinaUniversity

More information

CIP ISBN Ⅰ Ⅱ Ⅲ - - Ⅳ G CIP htp

CIP ISBN Ⅰ Ⅱ Ⅲ - - Ⅳ G CIP htp 010 64034160 13501151303 010 64000246 CIP.. 1. 2004 ISBN7 80191 402 3 Ⅰ Ⅱ 1 2 3 4 5 Ⅲ - - Ⅳ G634.303 CIP 2004 072430 16 100717 htp www.longmen.com.cn 2004 8 A5890 1240 2004 8 103 4 1-20000 309000 14 00

More information

38 6 ( ) : [ ] 7 ( ) 8 : (1242~1303 ) 9; ( ) (1285) 瑏瑠 ; (1259~1303 (1272~1348 ) : ( 9 ) : ) 瑏瑠 : : : 1

38 6 ( ) : [ ] 7 ( ) 8 : (1242~1303 ) 9; ( ) (1285) 瑏瑠 ; (1259~1303 (1272~1348 ) : ( 9 ) : ) 瑏瑠 : : : 1 37 2012 8 [ ] ; ; ; [ ] (1270~1342 ) 1 (1266~1327 ) (1298~ 1369 ) ( (1252 ) (1215~ ) ( ) 1294) () 2 (1276 ) (1236~1295 ( ) 7 ) ( ) ( ) 3 4 5 2 3 5 6 7 1 4 6 ( 1939 1~2) 1976 3693 182 181 ( 1968 ) 2 ( 2

More information

9 ~ ~ ~ 0 00 ~

9 ~ ~ ~ 0 00 ~ 0 0 90 ~ 90 9 ~ 99 * 9 ~ 99 K A 00-08 0 0-000 - * 009 09YJC000 9 ~ 99 00 ~ 00 99 0 00 00 0 0 ~ 0 00 ~ 99 00 9 0 9 00 8 99 - - - 90 - - 0 - - - - 0 K 000 0 - - - 9 ~ 99 99 90. 9 9 9 9 9 8 9 9 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 8

More information

2013 3 NO 3 2013 109 The Journal of Ming - Qing Fiction Studies General NO 109 檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳檳 20 139 1 2 1867 1940 1888 1890 1907 1951 3 4 1894 3 18 1940 7 16 1895 1897 1904 1911 3 5 1937

More information

( 二 ) 衡阳贿选事件 所产生的负面影响已经远远超越了破坏人大代表选举的普通贿选事件 2

( 二 ) 衡阳贿选事件 所产生的负面影响已经远远超越了破坏人大代表选举的普通贿选事件 2 2014 2 184 * 莫纪宏 DOI 10. 13415 /j. cnki. fxpl. 2014. 02. 001 2013 12 29 2 ( 一 ) 人民日报 披露的相关事实及其信息完整性评价 2013 12 29 2 2013 12 27 28 56 12 28 512 2012 12 28 2013 1 3 * 1 2014 2 527 56 1. 1 518 68 56 5 512

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 獉獉 獉獉 獉獉獉獉獉 獉 獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉 獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉 ~ ~ τεχνη

More information

--,, ,,,,,,, , 27,,,,, ,

--,, ,,,,,,, , 27,,,,, , :,,, --,, 1. 1 2. 3 3. 6 4. 7 5. 10,,,,,,, 1. -- 13 2., 27,,,,, 1. 32 2., 34 3. 36 1 4. 40 5. 42 6. 44,,,, 1. 48 2. 50 3. 53 4. 58 5. 60 6. 65 7. 69 8. 71,,,,,, 1. 74 2. 75 3. 75 4. 75 2 -- 2000 20 2000,,,

More information

瑏瑡 B ~ 瑏瑡

瑏瑡 B ~ 瑏瑡 210093 1200 K928. 6 A 1005-605X 2014 04-0059- 10 The Taihu Lake Basin in the Regional History Study Jiangnan or West Zhejiang GAO Yi - fan FAN Jin - min History Department Nanjing University Nanjing 210093

More information

( ), ,,,, 5, 6,, ,, , , 1575 瑏瑠 , , 50 瑏瑡 2010, 瑏瑢 瑏瑣 +, 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣,, :, 20

( ), ,,,, 5, 6,, ,, , , 1575 瑏瑠 , , 50 瑏瑡 2010, 瑏瑢 瑏瑣 +, 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣,, :, 20 ( ) 2018 5 ( 211 ) *! ** : ;, ;, ; : DOI:10.13415/j.cnki.fxpl.2018.05.008,,,, ( ) (Media) Medius 70 1978 1, 2 3, 4 * ** 1 2 3 4 2015 ( :15BFX141), : Convergence, ( ) 2006 1 : :, 2014 8 :, ( ) 2015 6 :,

More information

CIP 8 /. - 2005.1 ISBN 7-80120 - 935-4 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. C933 CIP 2004 006268 8 / / / / /640 960 1 /16 20 300 / /2005 4 2005 4 1 /7000 /ISBN 7-80120 - 935-4 /G 435 /30.00 20 100029 2 4 5 7 9 12 15 16 18 20 23

More information

* DOI:10.14111/j.cnki.zgfx.2015.02.005 70 1976 1996 1 90 1 * 14AZD152 66 2 3 4 2 3 4 10 2001 4 4 3 3 67 2015 2 1 /3 1 /3 30 1 /10 1 /20 5 6 1991 7 8 9 5 6 7 8 9 2011 5 13 1991 119 184 1982 1957 1985 311-312

More information

http / /lady. people. com. cn /GB /1089 / html# http / /www. consumer. org. hk

http / /lady. people. com. cn /GB /1089 / html# http / /www. consumer. org. hk DOI:10.14111/j.cnki.zgfx.2013.04.010 孙颖 * 1993 2008 10 2013 4 4 23 1 2 1 2 3 1 2 * NGO 2007 8 2000 5 87 2013 4 3 35 1998 2 2004 1974 4 20 1988 3 4 2007 4 17 http / /lady. people. com. cn /GB /1089 /5626116.

More information

4 Peter Hall Kathy Pain %

4 Peter Hall Kathy Pain % 2012 2 PIETINC - - - - - - PIETINC C912. 81 A 1000-114X 2012 02-0190 - 11 20 90 21 1. J. Gottmann 1 2 3 Allen J. Scott - 190 4 Peter Hall Kathy Pain 5 2. 2030 20 6 2030 65% 3 8 9 7 1. 8 1 2 191 3 2. 1

More information

瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥

瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 * 20 90 2 1907 3 1902 29 1 * 18 ~ 19 12BZS049 166 10 21 4 瑏瑡 5 20 40 瑏瑢 6 7 1757 瑏瑣 20 90 瑏瑤 瑏瑥 8 9 167 2016. 3 瑏瑦 瑐瑡 瑏瑧 瑏瑨 1754 瑏瑩 瑐瑠 瑐瑢 2 17 瑐瑣 168 瑐瑧 瑐瑤 瑐瑨 15 瑐瑥 20 瑐瑩 瑐瑦 瑑瑠 瑑瑡 瑑瑢 169 2016. 3 1902 瑑瑧

More information

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq r r r r ~5 1

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq r r r r ~5 1 r r rqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq r 1 14 30 46 70 88 113 153 199 qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq r r r r 1. 2. 3. 4. 3~5 1 1. 2. 3. 1. 2. 1 2004 2 獉獉 A. B. C. D.

More information

B2 C A % % % % 瑏瑡 7 > > > > > 瑏瑢 8 瑏瑣 瑏瑤 1-97 瑏瑥 2

B2 C A % % % % 瑏瑡 7 > > > > > 瑏瑢 8 瑏瑣 瑏瑤 1-97 瑏瑥 2 * 1973-1975 800 DOI:10.16091/j.cnki.cn32-1308/c.2017.01.008 2013 49. 94 /10 34. 19% 1 3 2 3 1973-1975 19. 09 /10-2 1990-1992 4 15. 02 /10 4 5 * Social Science Research Council China Environment and Health

More information

% http / /cdmd. cnki. com. cn /A

% http / /cdmd. cnki. com. cn /A * 1 1 * 09&ZD043 33 34 41 19 2012 1 1. 2006 2 2011 8 800 2007 7 2008 1 1072 970 865 3 2011 3 9 2010 11 5 1500 2 3 9 300 60 80% 4 33 34 2 3 4 2011 10 http / /cdmd. cnki. com. cn /Article /CDMD - 10635-2008094387.

More information

2018 4, 3,, ( ) ( );, ;,,,,,,,, 4 2., 5,,,,,,, : ; ;,,,,,, ( ),,,, 3 SeeJamesJ.Fishman,TheDevelopmentofNonprofitCor- porationlawandanagendaforreform,3

2018 4, 3,, ( ) ( );, ;,,,,,,,, 4 2., 5,,,,,,, : ; ;,,,,,, ( ),,,, 3 SeeJamesJ.Fishman,TheDevelopmentofNonprofitCor- porationlawandanagendaforreform,3 ( ) 2018 4 ( 210 ) * ** :,,,,,, : DOI:10.13415/j.cnki.fxpl.2018.04.001, 1, 2,, :, ;, ; ; ;,, ( ) 1.,, * ** 1 2 : < > < >:, 2017 4,,,,,,,, 1 2018 4, 3,, ( ) ( );, ;,,,,,,,, 4 2., 5,,,,,,, : ; ;,,,,,, (

More information

* DOI:10.14111/j.cnki.zgfx.2016.04.015 20 1980 1 1997 2 1 2 * 14BFX113 14AZD152 1986 27-62 2010 1980 39 46 61 72 78 2012 229 266 3 4 5 6 3 4 5 6 2016 1 29 7 267 2016 4 Waldner Kettembeil 7 8 9 瑏瑠 7 8 9

More information

1. (1 ) 2. (3 ) 3. (6 ) 4. (9 ) 5. (12) (14) (16) 6. 7. 8. 9. 10. (18) (21) (25) (28) (31) (34) (37) 11. (39) 12. (41) 13. 14. (45) (48) 15. (51) (54) (57) 16. (60) 17. (64) 18. (68) 1 19. (71) 20. (75)

More information

瑏瑣 9 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢

瑏瑣 9 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 The Process of Development for Moral Life in Ming Dynasty YU Shu - gui College of Politics and Public AdministrationSoochow UniversitySuzhouJiangsu 215123 Key words moral life commodity economy social

More information

瑏瑧 瑏瑨 瑏瑩 瑏瑡 瑏瑢 瑐瑠 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 瑐瑡 瑏瑦 44

瑏瑧 瑏瑨 瑏瑩 瑏瑡 瑏瑢 瑐瑠 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 瑐瑡 瑏瑦 44 范金民 210093 K248. 3 A 1000-422x 2013 01-0000-15 1 3 4 5 1639 6 2 7 8 2012-12-20 43 瑏瑧 23 9 40 瑏瑨 23 1553-1606 瑏瑩 10 24 瑏瑡 瑏瑢 4 18 38 16 000 瑐瑠 瑏瑣 24 1551-1606 瑏瑤 瑏瑥 瑐瑡 瑏瑦 44 瑐瑢 800 瑐瑣 25 瑐瑤 瑐瑧 1666 瑐瑨 瑐瑥

More information

2 YU WEN 6 100011 www.bph.com.cn 880 1230 1610.5324000 200510 6200510 1 ISBN7-5303-2535-3 G2508 13.00 1!!!!!!!!!!!!! (1 )!!!!!!!!!!!!! (2 ) 2 1!!!!!!!!! (4 )!!!!!!!!!!!! (4 )!!!!!!!!!!!! (4 )!!!!!!!!!!!!

More information

2004 11 6 1 9 17 30 36 42 48 52 56 62 67 73 79 86 94 102 109 114 118 123 128 134 147 152 BOT 158 164 169 174 177 1 186 189 195 201 206 213 221 226 233 236 242 246 252 258 265 270 275 279 285 290 293 297

More information

; ( ) ( ) : 30 ( ) ; ( ) 4.5 : (61 ) (50) 5 (35) (34) (31) 20 (30) (22 ) (18) (14) (12 90 ) (9) 30

; ( ) ( ) : 30 ( ) ; ( ) 4.5 : (61 ) (50) 5 (35) (34) (31) 20 (30) (22 ) (18) (14) (12 90 ) (9) 30 2012 10 No.102012 ZHEJIANG SOCIAL SCIENCES 2012 10 Oct. 2012 : (1837~1870) * ; ; ( 200240) 1. 2 (1820) 18 ; 18 1 : * (09YJC770053) 132 2012 10 3 ; ( ) + + + + ( ) : 30 ( ) ; + + + 20 + ( ) 4.5 : 11 32

More information

( 07ZS8) ( J50405) 998,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 006,,,,,,,,,, 9987,, ,,,,,,,,, :,,,,,,, :,, :,,,,,,( ),,:,,,,,,,,,,,,,,,,:,, ,:,,,,,:,,,,,,,,,, (gender),,,,,,, :,,,, gender,,,,, :, :,,, (gender)sex,, :,,,,

More information

1920 1920 1 2 Wilhelm Dilthey 1833-1911 5 3 4 6 22 1920 40 1921 1905 9 17 1921 4 21 7 8 1957 23 2010 3 119 9 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 24 1920 Goethe Keats 瑏瑦 瑏瑧 Cassiopeia 瑏瑨 T. Storm 1817-1888 瑏瑩 瑏瑤 Petofi Sandor

More information

E

E 2007 E mail:sdyccs@63.com () () 2 (8) 3 (4) 4 (22) (33) (37) 5 (37) 6 (44) 7 (53) 8 (59) (69) (73) 9 (73) 0 (8) (85) 2 (89) (95) (99) 3 (00) 4 (06) 5 (2) 6 (7) (23) (29) (35) . 2. ( 3. ) 4. 5. : ; ;. 2..

More information

Fama 1980 Santomero Merton Thakor 2 Allen and Gale See Sudipto Bhattacharya Arnoud W. A. Boot a

Fama 1980 Santomero Merton Thakor 2 Allen and Gale See Sudipto Bhattacharya Arnoud W. A. Boot a 杨东 * intermediated market transactions * 58 Fama 1980 Santomero 1984 1 20 90 Merton Thakor 2 Allen and Gale 3 4 1998 5 1982 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 See Sudipto Bhattacharya Arnoud W. A. Boot and Anjan

More information

2010 11 4 The Qing History Journal Nov. 2010 No. 4 櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍 K249. 2 A 1002-8587 2010-04 - 0053-17 The Study of Mind-Nature and the Way of the Minister Reflections on the

More information

ⅠⅡⅢ Ⅳ 2 2 2 2 2 2 ~ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ~ 2 3 2 3 2 ~ 2 ~ 2 2 2 2 ~ ~ ~ 2 2 ~ ~ 2 2 2 2

More information

Ⅲ % 40% 245

Ⅲ % 40% 245 * 2016 1 31 2015 1366 2014 1 1 * 1. 6 2015 1 7 3 244 2012 1 2013 2 25934. 795 20 100 2-5 2013 2014 4 3662. 0644 2014 8 Ⅲ 3662. 0644 4. 5 160666745. 11 2014 12 30 40% 40% 245 2016 3 2014 58 55 2015 1 1

More information

瑏瑡 瑏瑢

瑏瑡 瑏瑢 2012 11 4 The Qing History Journal Nov. 2012 No. 4 20 30 2012-10 - 10 1985 100872 1986 100872 1986 100872 104 1914 2012 6 16 18 3 1 4 2 5 1923 6 1913 7 80 1985 8 9 1930 1923 1934 1955 10 1981 1991 瑏瑡 瑏瑢

More information

瑏瑡 瑏瑡

瑏瑡 瑏瑡 112 *,,,,,,, DF01 A 1673-8330 2015 03-0112 - 12 DOI:10.13893/j.cnki.bffx.2015.03.014 1 2 3 * 2013 13BFX010 1 2 3 1997 77 2015 3 113 4 1. 5 6 7 8 9 10 瑏瑡 4 5 6 7 8 9 10 瑏瑡 2006 2007 16 2005 1248 1238 2001

More information

= 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣瑏瑤

= 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣瑏瑤 19 * DF0 A 1673-8330 2014 06-0019 - 14 DOI:10.13893/j.cnki.bffx.2014.06.002 1501 2010 11 26 26 1 2 3 * 11YJC820119 132400411172 1 2010 7 30 2010 9 10 2010 11 26 2 3 2008 6 5 6 20 8 48 4 5 6 + + = 7 8 9

More information

(TheInternetSociety) % 13% 2 ( ) (Facebook) (Twiter) (HamadounToure) % ; 2 3 UN HumanRights

(TheInternetSociety) % 13% 2 ( ) (Facebook) (Twiter) (HamadounToure) % ; 2 3 UN HumanRights * * : : DOI:10.16696/j.cnki.11-4090/d.2016.02.005 2014 11 24 (InternationalTelecommunication Union ITU) 2014 30 6.6%; 40% 1 20 ( ) * 1 ; htp: /news.xinhuanet.com/tech/2014-05/11/c 126485260.htm 2015 11

More information

% % %

% % % DOI:10.14111/j.cnki.zgfx.2010.05.003 * 348 1985-2008 80 11 1 614 2 1985-2008 1095 348 2004 23 3 2004 570 20 80 21 179 31. 4% 2003 2004 2005 2006 2007 1 2 3 * 1985-2008 2009 2 156 2009 1 2004 23 88 387

More information

1003-9104 2012 05-0103 - 11 103 CSSCI 2012 5 128 * 1 2 1. 100037 2. 100006 J29 A * 1949 - 104 3 4 1 2 5 6 105 CSSCI 2012 5 128 7 8 9 瑏瑦 瑏瑧 瑏瑨 瑏瑩 10 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 106 瑐瑠 瑐瑡 瑐瑢 瑐瑣 瑐瑤 瑐瑥 瑐瑦 瑐瑧 瑐瑨 瑐瑩 瑑瑠 瑑瑡

More information

北大绿卡:新课标教材课时同步讲练 七年级语文下 人教版

北大绿卡:新课标教材课时同步讲练  七年级语文下  人教版 : : : : : : : (CIP) : /,. :,2007 3 ISBN978 7 5602 4795 3 Ⅰ.. Ⅱ.1. 2. Ⅲ. Ⅳ.G634 CIP(2007) 037245 118 (130117) :0431 85695744 85688470 :0431 85695734 :htp: www nenup com :sdcbs@mail jl cn :nenupyuwen@yahoo.cn

More information

178 20 20 2010 5 2 8 9 10 9 8 4 179 1 2 5 2 5 3 4 1 2 2 1 2 3 4 5 180 2011 4 181 46 18 M18 35 182 2011 4 1 959 1 183 104 11 67 13. 1 63 126 42A B 63 5. 14 55 E P T58 112A B 52 9A B 51 250 2 40 E P T52

More information

2007 ,,,,,,, :,,,,,?,,,,,, :, ;,,,, :, ;,,,, ( 51),,,,,,,, (1936 ),,,,, :, ;,,, ,,,,, : (),,,,,,,,, ;, ( ),,, :,,, :, ;,, ,,, :,,,, ;,,,, ( ), ( ), (),,,,,,,,,, (),,,,, :,,, ,,,,,,,,, : 1 :, 2 :, 3 :,,

More information

1 violin 犼 ū 纙狔 ì 1898~ 狔 ō 狌狆 ì 狑 ě 狀 ɡ 狑 ě 狀 ɡ 狔 ù 狔 ù 犿 í 狀犻 ǎ 狅狀狌 ó

1 violin 犼 ū 纙狔 ì 1898~ 狔 ō 狌狆 ì 狑 ě 狀 ɡ 狑 ě 狀 ɡ 狔 ù 狔 ù 犿 í 狀犻 ǎ 狅狀狌 ó 1 1 2 7 3 13 4 19 27 5 30 32 34 6 38 7 44 8 57 59 60 61 65 9 68 10 74 11 82 12 92 98 13 101 14 106 15 113 16 118 125 127 131 1 violin 犼 ū 纙狔 ì 1898~1948 1903 1916 1923 1929 1925 1928 19488 19277 狔 ō 狌狆

More information

瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 http / /www. gov. cn /ldhd/ /15/content_ htm http / /news. x

瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 http / /www. gov. cn /ldhd/ /15/content_ htm http / /news. x DOI:10.14111/j.cnki.zgfx.2013.02.002 袁达松 * 30 1 2 3 1 2 3 * 2010 4400 2012 1 2 2012 http / /cpc. people. com. cn /GB /64093 /64094 /17398582. html 2012 3 15 2012 217-218 5 2013 2 4 5 6 7 8 9 2011 瑏瑠 瑏瑡

More information

: : 50 : : : : : 148

: : 50 : : : : : 148 52 1 ( ) 2013 1 Vol.52 No.1 JournalofHuazhongNormalUniversity(HumanitiesandSocialSciences) Jan. 2013 郑若玲 1 陈为峰 2 (1. 361005;2. 6500092) 中国自古就十分注重以考试选才 考试在当今中国也被广泛使用 尤其是高考制度 具有广泛而重大的社会影响古代科举与当今高考的考试后效都十分明显

More information

%

% DOI:10.14111/j.cnki.zgfx.2012.04.004 * 2011 10 10 40 1 2 10 10 3 4 1 2 3 4 * 10 2011 10 16 2003 2 2011 1 2 54 5 10 1 7 4 2008 8 2 7 0. 75% 5 2005 55 2012 4 1 2 7 2005-2011 2005-2011 1 / / 2 3 2001 70%

More information

中学第二教材.语文.5:必修.配套人民教育出版社实验教科书.学生

中学第二教材.语文.5:必修.配套人民教育出版社实验教科书.学生 Contents (1 ) 1 (2 ) 2 (7 ) 3 (12) (17) (19) 4 (20) 5 (26) 6 (32) 7 (38) (44) (47) 8 (48) 9 (53) 10 (58) (62) (65) 11 (67) 12 (72) 13 (78) (83) (85), 1 , ; ; 1., 2., 3. 4.,,,,,,, ;,,,,,,,,, ;,,,, (, ),,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 Ⅳ1 2?

Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 Ⅳ1 2? ? Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 Ⅳ1 2? 1 7 1 2 7 2 8 3 3 3 3 4 4,4 4 9 5 5 5 5 6 6 6 6 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 1 11 12 12 12 12 21 13 13 13 13 14 24 14 14 25 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23

More information

瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 瑏瑦 Jewish - cabbalistic Behemoth 瑏瑧 4 121

瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 瑏瑦 Jewish - cabbalistic Behemoth 瑏瑧 4 121 20 17 1 2 3 20 modern prudence 20 4 120 2012. 1 瑏瑡 瑏瑢 20 1937 1933 1938 5 瑏瑣 6 1942 7 1937 8 1965 瑏瑤 9 1936 1946 瑏瑥 瑏瑦 30 10 Jewish - cabbalistic 40 41 Behemoth 1 2 3 瑏瑧 4 121 1640 1660 瑏瑨 Helmut Schelsky

More information

ODR Resolution ODR 2 ODR 3 ODR Regulation on Consumer ODR 4 ODR ODR % ODR ODR ODR Alternative Dispute Resolution A

ODR Resolution ODR 2 ODR 3 ODR Regulation on Consumer ODR 4 ODR ODR % ODR ODR ODR Alternative Dispute Resolution A 2018 4 142 ODR * ODR ODR ODR ODR ADR ODR ODR ODR ADR 1 Online Dispute * LL. M 1 6 http / /www. uncitral. org /pdf /chinese / texts /electom /MLEC_ C_ V05-89449_ Ebook. pdf 2017 6 9 190 ODR Resolution ODR

More information

瑏瑠 瑏瑠

瑏瑠 瑏瑠 * 1 2 1 2 * 2009 75 Lockyer v. Andrade 123 S. Ct. 1166 2003 5 4 175 2013 1 3 4 5 6 7 8 1 1957 1979 2 50 9 3 101 4 147 40 40 5 4 4 瑏瑠 6 3 4 5 6 7 8 9 瑏瑠 16 47 1 2 3 4 5 6 2004 1 27 1998 10 63-75 2004 15-24

More information

moving pictures not protected as cinematographic works videogram 瑏瑠 瑏瑡 audiovisual work 瑏瑢 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 M!

moving pictures not protected as cinematographic works videogram 瑏瑠 瑏瑡 audiovisual work 瑏瑢 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 M! DOI:10.14111/j.cnki.zgfx.2012.03.010 * 1 2 3 1 2 3 2011 7 13 1990 1 2001 TRIPS 2 2010 WTO 4 1 WTO TRIPS 4 3 20 1 2 3 1 2 3 * 10CFX057 2009 13-23 2001 10 17 WTO 4 2009 4 28 4 5 6 72 128 5 87 92 moving pictures

More information

1.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (3 2.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (9 3.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (13 4.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (3 2.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (9 3.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (13 4.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1+1 GAOERYUWENXIA 6 100011 www.bph.com.cn 787 1092 1612.25274000 200511 5200511 2 ISBN7-5303-1423-8 G1398 14.00 1.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (3 2.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (9 3.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

补强与拓展相结合原则 124

补强与拓展相结合原则 124 向泽选 * 1978 90 1 * 1 2012 5 123 2013 5 1. 补强与拓展相结合原则 124 2. 符合检察规律原则 2 3. 体现检察权法律属性和运行特点原则 4. 确保检察公信力原则 3 2 3 2010 6 A 1987 125 2013 5 4 1. 职务犯罪侦查是一项独立的检察权能, 职务犯罪预防从属于职务犯罪侦查 2. 审查逮捕与侦查监督 5 是两项各有侧重但又紧密相联难以分割的检察权能

More information

80 ; 6 20 ( ) : 60 3R 3R 7 (Notinmybackyard) ( ) 21 ( )

80 ; 6 20 ( ) : 60 3R 3R 7 (Notinmybackyard) ( ) 21 ( ) 55 1 ( ) 2016 1 Vol.55 No.1 JournalofCentralChinaNormalUniversity(HumanitiesandSocialSciences) Jan. 2016 ( 100029) : ; ; 2 ; 3 ; 4 ; - 5 1 2015-08-10 (2013YJA630061); (14BZZ066); (cxtd4-09) 39 80 ; 6 20

More information

9 瑏瑤 瑏瑠 5000 瑏瑡 25 瑏瑢 7500 瑏瑥 31 瑏瑣 22

9 瑏瑤 瑏瑠 5000 瑏瑡 25 瑏瑢 7500 瑏瑥 31 瑏瑣 22 2010 8 3 The Qing History Journal Aug. 2010 No. 3 櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍 K249 A 1002-8587 2010-03 - 0021-13 Private Remarriage and Sale of Wives in the Qing Dynasty as Seen from the

More information

瑏瑢 瑏瑢 0 0 0

瑏瑢 瑏瑢 0 0 0 0 0 Journal of Peking University Philosophy and Social Sciences Vol. 0No. Jan. 0 I 0. A 000-0 0-00- 0 0-0-0 000 00 00 00 00 0 00 00 0 瑏瑢 瑏瑢 0 0 0 0 0 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 00 0 0 00 0 0 000 00 00 0 00 瑏瑢 瑏瑢

More information

CNTV 9 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 瑏瑦 瑏瑧 瑏瑨 瑏瑩 瑐瑠 瑐瑡 瑐瑢 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 瑏瑦 瑏瑧 瑏瑨 瑏瑩 瑐瑠 瑐瑡 瑐瑢

CNTV 9 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 瑏瑦 瑏瑧 瑏瑨 瑏瑩 瑐瑠 瑐瑡 瑐瑢 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 瑏瑦 瑏瑧 瑏瑨 瑏瑩 瑐瑠 瑐瑡 瑐瑢 JO UR N ALO FEAST CHIN AN O R M ALUN IVER SITY Humanities and Social Sciences No.1 2018 1 24 DOI 10.16382 /j.cnki.1000-5579.2018.01.007 1978 1 2 3 4 200241 1 14ZDA049 1 2000 2 2012 3 A. 2012 4 + 2015 89

More information

瑏瑠 瑏瑢 瑏瑡 瑏瑣 74

瑏瑠 瑏瑢 瑏瑡 瑏瑣 74 2010 5 2 The Qing History Journal May 2010 No. 2 櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍櫍 4 K248 A 1002-8587 2010-02 - 0073-13 The Adjustment and Change of Administrative Divisions in Northern Anhui

More information

1!!!!!! 1 1!!!!!! 3!!!!!! 4 9!!!!!!!!!!! 9!!!!!! 13 2!!!!!! 13!!!!!! 15 20!!!!!!!!!!! 21!!!!!! 24 3 (!!!!!! 25!!!!!! 26 31!!!!!!!!!!! 31!!!!!! 35 4 (!!!!!! 35!!!!!! 37 41!!!!!!!!!!! 42!!!!!! 46!!!!!! 46!!!!!!

More information

T. Jackson Sir Nicholas Wall Steven Lubet Ronald Dworkin 3A 6 Court Re

T. Jackson Sir Nicholas Wall Steven Lubet Ronald Dworkin 3A 6 Court Re * * 985 26 1998 1 1999 2 2001 T. Jackson 3 2009 8 4 2012 5 2012 Sir Nicholas Wall 6 2013 1 2 3 4 5 6 1998 2010 281 1999 Steven Lubet Ronald Dworkin 3A 6 Court Review 5 Summer2000 Court Review 5 Winter2001

More information

1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

* DOI:10.16345/j.cnki.cn11-1562/i.2015.02.014 20 - B. S. - 1 * 09K - 07 12YJA752025 113 2015 1 137 - - - - - 3 2-114 6 - - 7 4 8 5 - - 9 hexagonal galleries 10 115 2015 1 137 瑏瑡 - - 瑏瑢 瑏瑥 瑏瑣 瑏瑤 116 瑏瑦

More information

CIP /. 2000. 6 ISBN 7-81052 - 357-0 Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. 1 - - 2 - - - Ⅳ. F426. 89 CIP 2000 33071 3 230039 0551-5106428 850 1168 1 /32 0551-5107784 11 ahdxchps@mail. hf. ah. cn 255 2000 6 1 2000 6 1 ISBN 7-81052

More information

judicial activism N

judicial activism N * 1 E 2008 2 1 2 * E 2004 1 424 2008 6 22 2008 12 19 http / /news. xinhuanet. com /newscenter /2008-12 /19 /content_10528885_1. htm 2008 8 9 5 2010 4 3 judicial activism 4 2009 8 5 6 7 8 1. 9 3 4 5 6 7

More information

CIP ISBN Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ C933 2 CIP WWW economyph com mm 960mm ISBN7-5

CIP ISBN Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ C933 2 CIP WWW economyph com mm 960mm ISBN7-5 CIP.- 2004 1 ISBN7-5017-6179-5 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ C933 2 CIP 2003 100264 100037 3 WWW economyph com 13701326619 787mm 960mm 1 16 24 5 302 20041 1 20041 1 ISBN7-5017-6179-5 G1205 38 68359418 68319282 68344225 68353507

More information

法学杂志 2013 年第 4 期 2 Green House Negotiation WTO WTO IMF WTO 3 WTO WTO 6 WTO medieval 7 WTO WTO 4 ( 二 ) 制度性缺陷已严重阻碍 WTO 功能 GATT /WTO WTO WTO 1. WTO 2. WT

法学杂志 2013 年第 4 期 2 Green House Negotiation WTO WTO IMF WTO 3 WTO WTO 6 WTO medieval 7 WTO WTO 4 ( 二 ) 制度性缺陷已严重阻碍 WTO 功能 GATT /WTO WTO WTO 1. WTO 2. WT 法学杂志 2013 年第 4 期 WTO WTO 改革动向及思考 刘敬东 100720 面对国际关系的历史性变化以及当前国际金融危机,WTO 理应改革自身体制适应 新的形势, 推动国际贸易在新世纪的发展和繁荣尽管改革思路和方案内容不同, 但对于 WTO 改 革的必要性, 国际上有广泛的共识 : WTO 体制已不适应新的国际关系特点, 自身存在的制度性缺陷 已严重阻碍 WTO 发挥多边贸易体制功能但对于

More information

* 2010 1832 2007 Franz Walter Kuhn 1884 1961 Der Traum der roten Kammer 1932 260 2004 1832 1930 1 2005 3 2 2007 2 3 2010 3 4 261 2011 2010 Begleitwort Meiner bertragung lagen zwei Ausgaben des Originaltextes

More information

CIP? ISBN Ⅰ.Ⅱ.1 2Ⅲ Ⅳ.1F F CIP ? ISBN7-5

CIP? ISBN Ⅰ.Ⅱ.1 2Ⅲ Ⅳ.1F F CIP ? ISBN7-5 CIP?. 2003.8 ISBN 7-5019-3993-4 Ⅰ.Ⅱ.1 2Ⅲ.1 - - - 2 - - -Ⅳ.1F426.862F724.783 CIP 2003 046311 6 100740 20038 1 20038 1 787 1092 1?16 15.25 368 1 ISBN7-5019-3993-4?TS2372 38.00 01088390691 88390105 88390106

More information

3 ( ) (1990) (IPC) ; (BPEO) (BATNEEC) IPC (IPPC) ( ) IPPC (1997) IPPC (IPPC) (EPAQs) : (1997) (1997) (LAQM) (19

3 ( ) (1990) (IPC) ; (BPEO) (BATNEEC) IPC (IPPC) ( ) IPPC (1997) IPPC (IPPC) (EPAQs) : (1997) (1997) (LAQM) (19 53 2 ( ) 2014 3 Vol.53 No.2 JournalofHuazhongNormalUniversity(HumanitiesandSocialSciences) Mar. 2014 : 蔡 岚 ( 510420) 英国曾是空气污染最严重的国度为此 英国中央政府提出对空气污染实行整体治 理 并开展了全国范围的战略规划 政策指导和技术支持同时 地方政府广泛开展跨部门合作 和区域合作

More information

* 20 * 2014 12 126 20 1949 20 1923 1972 5 81 1935 2006 121 1922 1922 1923 127 1906 1922 1922 1931 1935 1938 1938 20 1990 1 1922 1938 6 128 1924 20 1983 4 19 30 Ⅱ 2003 209 1989 1 55 2011 2 3 129 19 Hippolyte

More information

2 2004 11 2 1 1 1 3 7 10 11 11 13 13 17 19 21 21 22 23 25 25 25 31 36 2 36 39 41 43 46 53 53 56 59 61 63 69 69 72 76 76 79 83 83 83 85 88 91 104 109 109 111 118 3 131 131 132 134 134 135 135 136 136 138

More information

/ / must be / verisimilitude / 80

/ / must be / verisimilitude / 80 61 1. 2. 3. DOI:10.16345/j.cnki.cn11-1562/i.2015.03.010 1911-1979 1945 North and South 1979 4 17 / 1983 Lloyd Schwartz 30 Poem 10 1 2 79 1972 61 / 3 2 5 1 2015 3 139 70 4 / 70 9 4. 5 5 must be / verisimilitude

More information

ClinicalFocusJuly5205Vol30No.7 [] ( [2] mmhg() 90mmHg 40/90..2 : [4] mmhg 2.2 ( ) ( ) 2 : 20 ( ).2.2. () 2 (2) 40 ()

ClinicalFocusJuly5205Vol30No.7 [] ( [2] mmhg() 90mmHg 40/90..2 : [4] mmhg 2.2 ( ) ( ) 2 : 20 ( ).2.2. () 2 (2) 40 () 20575 30 7ClinicalFocusJuly5205Vol30No.7 725 (204 ) : 2 ( ) 3 4 5 6 [ (ACEI) Ⅱ (ARB) β ] 72 2 20/0mmHg 8 40/90mmHg 9 : ( ) 0 : 3 2~4 瑏瑡 瑏瑢 : :R544. doi:0.3969/j.issn.004-583x.205.07.002 :A :004-583X(205)07-0725-20

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 1 1 ?? 1 1 ? 癓 癕 癗 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 ? 1 1 ??? ? 獉獉 獉獉 獉獉 獉 獉 獉 獉 獉 獉 獉 檨檨檨檨檨檨 檨檨檨檨檨檨 檨檨檨檨檨檨 檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨 檨檨檨檨檨檨 檨檨 檨檨 檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨 檨檨檨檨檨檨 檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨

More information

Web TB Paul T. Decker 2 James Gray the fourth paradigm

Web TB Paul T. Decker 2 James Gray the fourth paradigm * Gartner 1 2008 PB 2012 * 2014 2014A02 46 3 2012 Web 2. 0 4 1 2010 TB 2 3 4 5 Paul T. Decker 2 James Gray the fourth paradigm 5 2009 47 2009 8 David Lazer computational social science 6 M. Ray M. Chang

More information

(CIP) / : ISBN Ⅰ Ⅱ.1 2 Ⅲ Ⅳ F230 CIP (2006) : : E mail

(CIP) / : ISBN Ⅰ Ⅱ.1 2 Ⅲ Ⅳ F230 CIP (2006) : : E mail 本书由安徽财经大学出版基金资助出版 产权视角下的会计理论 王德礼杜建菊著 合肥工业大学出版社 (CIP) / : 2006 6 ISBN7 81093 412 0 Ⅰ Ⅱ.1 2 Ⅲ Ⅳ F230 CIP (2006)058939 193 230009 :0551 2903038 :0551 2903198 www.hfutpress.com.cn E mail press@hfutpress.com.cn

More information