untitled

Size: px
Start display at page:

Download "untitled"

Transcription

1 EDM : 25-1 : : (0411) : (0411) Model No.: Editor:

2 I/O

3 : : STN LCD : : : 128(w) (h) : MPU 8 : 1/64 Duty : 6 LED (W) (H)9.5Max.(T) Mm 128 (W)(H) Dots 60.5(W) (H) Mm 55.0 (W) (H) Mm 0.43 (W) 0.43 (H) Mm 0.39 (W) 0.39 (H) Mm Approx. 80 G Vdd V LCD Vdd Vee V Vi 0 Vdd V Top Tstg %RH 3 18

4 Vdd LCD Vdd Vee V Vih Vdd=5V 5% 0.8Vdd Vdd Vil 0 0.2Vdd Fflm Vdd=5V Hz Idd Vdd=5V 2.8 Vdd Vee= 12V ma LCD Iee Fflm=75Hz LCD () Vdd Vee Ta= 0 Ta= 25 Ta= 50 Note: <1> =1/64 <2> V LCD VLCD () V 1,2, tr td Ms 1,3, deg. 1,4,5 K ,5,6 4 18

5 <1> <2> 2(k 2) <3> <4> () <5> 5 18

6 <6> (K) (K)= (B2) (B1) (K)= (B1) (B2) 6 18

7 3-6 LED 76X46.8X3.5(MAX) mm LED 74.0X39.2 mm LED LED 4.1 V LED 100 ma LED (PCB OUTLINE) (KJ) 33.0(V.A.) 75.0(PCB OUTLINE) (V.A.) P0.43X =55.0(I.A.) ? P0.43X =27.48(I.A.) MAX PIN SYM. 1 GND 2 VDD 3 NC 4 RS 5 RWL 6 CE 7-14 D0-D7 15 CS1 16 CS2 17 RST 18 NC 19 BL+ 20 BL P2.54X19= (KJ)

8 5. I/O 5-1. I/O 1 GND -- 0V 2 VDD -- : +3V 3 NC 4 RS H/L RS = H DB7~DB0 RS = L DB7~DB0 5 R/W H/L R/W= H,E= H DB7~DB0 R/W= L,E= H->L DB7~DB0 6 E H.H L : R/W= L E DB7~DB0; R/W= H E= H DD RAM DB7~DB DB0~DB CS1 H/L,CS1=1,CS2=0 16 CS2 H/L,CS1=0,CS2=1 17 /RST H/L 18 NC 19 BL+ 20 BL ) 8 18

9 2) : RS D/I. 3) E Tcyc ns E Pweh ns E Pwel ns E Tr ns E Tf ns Tas ns Tah ns Tdsw ns Tddr ns Tdhw ns Tdhr ns 5-3. #3 #

10 5-4. LCDVdd. : C MOS (BF) (DFF) XY (IR) IR, D/I=0, E, IR (DR) DR D/I=1, E, DR, DR DB7~DB0 DR DD RAM (BF) BFBF=1, BF=0,, (DFF) DFF=1,DD RAM,DFF=0 XY XY 9 X, 6 Y XY DD RAM,X DD RAM,Y DD RAM 10 18

11 RAM(DD RAM) DD RAM 1, 0 DD RAM DD RAM Z Z 6,, 1,RST Z 0 Z DISPLAY START LINE, DD RAM DD RAM 64, (DISPLAY ON/OFF) /W RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB D D=1: (DISPLAY ON) D=0: (DISPLAY OFF) DD RAM D=0 D=1 2 /W RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB A5 A4 A3 A2 A1 A0 Z Z A5~A0 6 Z, 0~63 : A5~A0 62, DD RAM : DD RAM : : (SET PAGE X ADDRESS ) /W RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB A2 A1 A0 DD RAM 8, 64 8 A2~A0 0~7 RST 0 DDRAM 4 Y (SET Y ADDRESS) R/W RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB A5 A4 A3 A2 A1 A0 A5~A0 Y DDRAM Y DDRAM,Y 1, DDRAM 11 18

12 4-4 DDRAM CS1=1, CS2=0 CS1=0, CS2=1 Y= DB0 DB0 DB0 DB0 0 X=0 DB7 DB7 DB7 DB7 7 DB0 DB0 DB0 DB0 8 DB7 DB7 DB7 DB7 55 DB0 DB0 DB0 DB0 56 X=7 DB7 DB7 DB7 DB (STATUS READ) R/W RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 1 0 BF 0 ON/OFF RST RS=1,D/I=0, E H, (DB7~DB0) BF: ( BF ) ON/OFF: DFF ( DFF ) RST: RST=1, 6(WRITE DISPLAY DATA) R/W RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 D7-D0 D7-D0 DD RAM Y 1 7(READ DISPLAY DATA) R/W RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 DD RAM D7-D0 DB7-DB0 Y 1 DDRAM MPU 12 18

13 EDM EDM #3 NC #18 NC 8031 P RD WR EDM R0, ID,DATA 1 / (DISPLAY ON/OFF) CLR P1 SETB RST SETB CS1 MOV A,ID ; 64 CLR CS1 SETB CS2 R0,A 2 CLR P1 SETB RST SETB CS1 SETB R/W ;

14 MOVX 3 RAM (WRITE DISPLAY DATA) 6 X, Y CLR P1 SETB RST SETB CS1 SETB D/I MOV A, # DATA : 20 3 : 65 20% RH ; A ; DD RAM W LCD 30cm (1) (2) 14 18

15 6-2. AQL MIL-STD-105D I Q/ED-01-98(II) MIL-STD-105D I Q/ED-01-98(II) ) (1) (2) (3) (4) (mm) 0.3 (note) 2) (Note) 4 (mm) (mm) L 10 W L W L W L W L W L W 2) 20mm 4) [: mm] A+B C D+E 0.35 F+G Note: 1) 3 2) 15 18

16 (mm) 0.7 (note) ) Note: 1) 2) 30mm (mm) 0.4 (note) 6) ) 2) / 3) / 8) LCD 9) 10) 11 12) 13) (1) (2) (3) HSC TCP 14) (1) LSI, IC 50% (2) LSI, IC 50% 15) 16) PCB 17) PCB (1) 0.45N (2) , N 1 : (unit: mm) 0.5 L N L: (unit: mm) (1) PCB (2) (1) PCB PCB 2 (2) 18) 19) (1) (2) ,000 (25 )

17 1) 65 96hrs 2) hrs 20% 2. 3) 40, 90%RH, 96hrs 4) 70 96hrs 5) hrs 6) 7) (min) 30(min) 5(min) 30(min) 5 cycle, 55~60%RH 10~55~10hz amplitude: 1.5mm 2hrs for each direction 0% LCD LCD 8-2. LCD [] : LCD C-MOS LSI, Vdd Vss,

18 - LCD, LCD ,

untitled

untitled LCD EDM12864HBSL-ALC-G : 25-1 : 116600 : (0411)7612956 7632020 : (0411)7612958 Model No.: Editor: LCD 1. ----------------------------------------------------3 2. ----------------------------------------------------3

More information

untitled

untitled EDM12832-08 : 25-1 : 116600 : (0411)7612956 7632020 7631122 : (0411)7612958 Model No.: Editor: LCD 1. ----------------------------------------------------3 2. ----------------------------------------------------3

More information

untitled

untitled EDM12864-GR 1 24 1. ----------------------------------------------------3 2. ----------------------------------------------------3 3. ----------------------------------------------------3 4. -------------------------------------------------------6

More information

untitled

untitled EDM16080-01 Model No.: Editor: 1. ----------------------------------------------------3 2. ----------------------------------------------------3 3. ----------------------------------------------------3

More information

R/W

R/W (HD44780 KS0066 ) 3 3 5 6 10 14 HD44780/KS0066 16 2 LCM 8 1 40 4 LCD HD44780/KS0066 HD44100 IC PCB 0.1 CMOS 1. 2. 3. 4. 5. RH60% 6. 1. 2. 3. PCB 3 4. 5. 6. 1. 280 C 2. 3 4s 3. 4. 5. 3 5 1. 2. IC 3. DC-DC

More information

12232A LED LED LED EL EL CCFL EL CCF

12232A LED LED LED EL EL CCFL EL CCF 12232A 0 50-20 +70-30 +85 LED LED LED EL EL CCFL EL CCF 122 x 32 1/32Duty 1/5Bias 6:00 STN( ), EL LED EL/100VAC 400HZ LED/4.2VDC 1 / VDD-VSS 0 6.5 V Ta=25 LCD VDD-V0 0 12.0 V V1 0 VDD V VDD-VSS - 4.75

More information

TSINGTEK DISPLAY CO.,LTD LCD CONTROLLER & DRIVER ST7920 OR EQUIVALENT (f) 639 2A f B1

TSINGTEK DISPLAY CO.,LTD LCD CONTROLLER & DRIVER ST7920 OR EQUIVALENT (f) 639 2A f B1 TSINGTEK DISPLAY CO.,LTD LCD CONTROLLER & DRIVER ST7920 OR EQUIVALENT 588 4 1 0571-85121224 85121742 85121304(f) 639 2A095 0571-88256346 89902095 f B1618 010-62051209 62000662 62568913 82036512 f http://www.tsingtek.com

More information

() () () () () () () () DDRAM () II

() () () () () () () () DDRAM () II 液晶模块说明书 SPEC NO YM2232A REV NO. 液晶显示模块产品说明书 产品类型 : 产品型号 : 产品描述 : 标准产品 YM2232A 22x32 图形点阵模块, 控制器 :SED52,LED 背光 客户名称 : 客户确认 : 编写 : Dexun Zou 审核 : HCC 批准 : Jingxi Yang 发行日期 : 22.8 大连佳显电子有限公司 地址 : 大连市沙河口区工华街

More information

CA24064B LED LED LED EL EL CCFL EL CCF /

CA24064B LED LED LED EL EL CCFL EL CCF / CA24064B 0 50-20 +70-30 +85 LED LED LED EL EL CCFL EL CCF 39 2 6 0755-81995643/27890716 0 13713911853 0755-27890716 1 : VDD-VSS 0 6 V LCD VDD-V0 Ta=25 0 28.0 V VI 0 VDD V : VDD-VSS --- 4.75 5.0 5.25 V

More information

» n ¹ú KS0108 x ÍÍÙ q n KS0108 KS KS0107 KS0108 KS *32 128*64 192*64 KS0108 KS0108 KS0107 KS =4096 RAM RAM LCD 2 KS

» n ¹ú KS0108 x ÍÍÙ q n KS0108 KS KS0107 KS0108 KS *32 128*64 192*64 KS0108 KS0108 KS0107 KS =4096 RAM RAM LCD 2 KS KS0108 KS0108 8 KS0107 KS0108 KS0108 128*32128*64 192*64 KS0108 KS0108 KS0107 KS0108 1 6464=4096 RAMRAM LCD 2KS0108 64 3KS0108 68 68 4KS0108 1/48--1/64 KS0108 CS1,CS2,CS3 CS1 CS2 CS3 E E KS0108 E R/W R/W=1

More information

一:概述

一:概述 EDM12864A 图形点阵式液晶显示器模块原理与应用手册 大连东福彩色液晶显示器有限公司 一 概述 EDM12864A 液晶显示器模块是全屏幕图形点阵式液晶显示器组件, 由控制器 驱动器和全点阵液晶显示器组成 可完成图形显示, 也可以显示汉字 (4 8 个 16 16 点阵汉字 ); 与 CPU 接口是 8 位数据线和几条地址线, 而不用另外加控制器 ( 如 HD61830 等 ), 另外 3 条电源线供芯片和

More information

HD61202 HD HD61203 HD61202, HY HY HD61202 HD61202 HD61203 HD =4096 RAMRAM LCD 2HD HD HD /32--

HD61202 HD HD61203 HD61202, HY HY HD61202 HD61202 HD61203 HD =4096 RAMRAM LCD 2HD HD HD /32-- HD61202 C-7 1 HD61202 HD61202 8 HD61203 HD61202, HY-12864 HY-19264 HD61202 HD61202 HD61203 HD61202 1 6464=4096 RAMRAM LCD 2HD61202 64 3HD61202 68 68 4HD61202 1/32--1/64 HD61202 HD61202 2 CS1,CS2,CS3 CS1

More information

Microsoft Word - GTC doc

Microsoft Word - GTC doc Gem-tech Dot matrix type LCM (2015-05-21) Product No. Controler Tech. V.A. A.A Dot size Module Size GTG-98641V3 NT7534 TAB NONE 31.0 22.5 26.739 19.185 0.258 0.285 34.0 64.5 GTG-12232IV2 SBN1661G_M18 COB

More information

SO E (COG) VERSION1.0 COG COG SO12864FPD-14ETNE SO12864SYD-14ETNE SO12864SBD-14ETNE FSTN ~+70 FPC STN ~+70 FPC STN ~+70 FP

SO E (COG) VERSION1.0 COG COG SO12864FPD-14ETNE SO12864SYD-14ETNE SO12864SBD-14ETNE FSTN ~+70 FPC STN ~+70 FPC STN ~+70 FP SO12864-14E (COG) VERSION10 COG COG SO12864FPD-14ETNE SO12864SYD-14ETNE SO12864SBD-14ETNE FSTN 6 00-20~+70 FPC STN 6 00-20~+70 FPC STN 6 00-20~+70 FPC COG LED SO12864-14ESW 2S 30V 30~36mA SO12864-14ESB

More information

Microsoft Word - FM12232C.doc

Microsoft Word - FM12232C.doc SPEC NO YM2232C REV NO. : YM2232C : 22x32 SED52 LED : Dexun Zou HCC : Jingxi Yang : 22.8 目 录 ( 一 ) 基本特性 () ( 二 ) 限定参数 () ( 三 ) 直流特性 (2) ( 四 ) 交流特性 (2) ( 五 ) 机械尺寸图 (3) ( 六 ) 原理图 (3) ( 七 ) DDRAM 地址表 (4)

More information

00 sirius 3R SIRIUS 3R 3RV1 0A 1 3RT1 3RH1 3 3RU11/3RB SIRIUS SIRIUS TC= / 3RV1 A 1 IEC6097- IP0 ( IP00) 1/3 IEC6097- (VDE0660) DIN VDE 06 0 AC690V, I cu 00V 1) P A n I n I cu A kw A A ka S00 0.16 0.0

More information

2 12

2 12 SHENZHEN BRILLIANT CRYSTAL TECHNOLOGIC CO.,LTD. The specification for the following models Graphic LCM serial communication control board CB001 PROPOSED BY APPROVED Design Approved TEL:+86-755-29995238

More information

( ) - 2 -

( ) - 2 - ( ) 1 = 300VA 1.5 2 = 2A 1.5 3 3mA - 1 - ( ) - 2 - 1 2 3 4 5-3 - 1) ( ) 2) 3) 4) 5) 1) F F (1) F (2) F - 4 - 192 2) 9 9 9 193 3) 6 7 8 6 A 000F 4) 4 5 E 4 5 E 1) (LED ) 2) (LED ) 3) 4) 8 1) 2) - 5 - 3)

More information

Microsoft Word - BL5372_UMAN_V1.1.doc

Microsoft Word - BL5372_UMAN_V1.1.doc 低 功 耗 实 时 时 钟 芯 (RTC)BL5372 用 户 手 册 V1.2 ( 2012.11.12) 上 海 贝 岭 股 份 有 限 公 司 Shanghai Belling Co., Ltd. 1. 概 述 低 功 耗 实 时 时 钟 芯 片 (RTC)BL5372 BL5372 是 一 款 低 功 耗 实 时 时 钟 电 路, 通 过 I 2 C 两 线 接 口 电 路 可 以 与 CPU

More information

! *!"#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( / )! ( ) 3SB3!" Ø22mm!"# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8

! *!#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!# ( / )!# ( / )!# ( / )! ( ) 3SB3! Ø22mm!# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!# ( / )!# ( / )!# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8 SIRIUS 3SB3 sirius s ! *!"#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( / )! ( ) 3SB3!" Ø22mm!"# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8! (2 /3 ) ( / ) RONIS! ( SB) CES

More information

T stg -40 to 125 C V cc 3.8V V dc RH 0 to 100 %RH T a -40 to +125 C -0.3 to 3.6V V -0.3 to VDD+0.3 V -10 to +10 ma = 25 = 3V) VDD

T stg -40 to 125 C V cc 3.8V V dc RH 0 to 100 %RH T a -40 to +125 C -0.3 to 3.6V V -0.3 to VDD+0.3 V -10 to +10 ma = 25 = 3V) VDD 1/16 T stg -40 to 125 C V cc 3.8V V dc RH 0 to 100 %RH T a -40 to +125 C -0.3 to 3.6V V -0.3 to VDD+0.3 V -10 to +10 ma (@T = 25 C, @Vdd = 3V) VDD 1.8 3.0 3.6 V (1) 0.08 0.3 µa Idd 300 450 500 µa 0.25

More information

B1B1z_ch_print.pdf

B1B1z_ch_print.pdf Since 1992 PLC B1/B1z www.fatek.com SoC PLC CPU (HLS) / FLASHSRAM BGA PLC SoC CPU I/O PCB SoC B1/ B1z PLC 01 SoC B1/B1z PLC PLC B1/B1z PLC B1/B1z PLC FBs PLC FBs PLC 02 03 04 AC 5 C 40 C 5 C 55 C -25 C

More information

untitled

untitled 0755 85286856 0755 82484849 路 4.5V ~5.5V 流 @VDD=5.0V,

More information

596.doc

596.doc 2005596 4 3 2794 2796 51 2800 51 238 238 1. 238 238 1 2. 3 2 2 6 3. 238 238 4. 238 2 238 1. 4 3 2. 3. 1. 2005107 2. 238 1. 238 2. 3. 1 238 2 238 238 238 1. 0.8mm 1.6mm 10 55 Hz 1Hz /min 95±5 min 24 ±4

More information

Microsoft Word - FG12232A.doc

Microsoft Word - FG12232A.doc 图形点阵液晶显示模块使用手册 FG2232A 广州市方舟电子有限公司 公司网站 :www.arkteck.com 地址 : 广州市天河区东圃桃园路 33 号 5 楼电话 :2-82574878 82574677 8854485 传真 :82574878 82574677 分机 88 目 录 ( 一 ) 基本特性 () ( 二 ) 原理图 (2) ( 三 ) 限定参数 (2) ( 四 ) 直流特性 (2)

More information

A (QFP-48-12x ) RANGE IF70K AL-OUT AL-SIG VSS CLKFREQ-SEL HR-SET MIN-SET AM/FM-SEL AL-DISP A AL-

A (QFP-48-12x ) RANGE IF70K AL-OUT AL-SIG VSS CLKFREQ-SEL HR-SET MIN-SET AM/FM-SEL AL-DISP A AL- AM/FM SC361 0 AM/FM 12 CMOS QFP-48-12x12-0.8 FM 150M Hz AM 30 MHz LCD 3 13 1/3 4 32.768kHz FM 10.7 MHz 70 khz AM 455kHz 12 1.8V ~ 3.3V QFP44-10 x10-0.8 A B C D QFP-48-12x12-0.8 QFP-44-10x10-0.8 COB (QFP

More information

DPJJX1.DOC

DPJJX1.DOC 8051 111 2K 1 2 3 ' ' 1 CPU RAM ROM / A/D D/A PC CPU 40 68 10 20 8 51 PIII 8051 2 MCS51 8051 8031 89C51 8051 8031 89C51? MCS51 INTEL INTEL 8031 8051 8751 8032 8052 8752 8051 8051 8051 MCS51 8031 8031

More information

SIGNUM 3SB3

SIGNUM 3SB3 SGNUM * 6, 8 6, 8 6, 8 8 : : : : ( ) Ø22mm 6, 8 6, 8 6, 8 8 : : : : ( ) 7, 10 7, 9 7, 8 : (2 /3 ) RNS ( SB) : : CES / BKS : ( / ) 10 7, 8 : (2 /3 ) RNS ( 360012K1) : : MR : 7 Ø22mm 16 16 16 16 : : : :

More information

pdf

pdf SMART INVERTER, SMART CHOICE www.siemens.com.cn/v20 0.12 kw ~ 15 kw USS MODBUS RTU 7.5 kw ~ 15 kw PCB V/fV 2 /f 0.12 kw ~ 15 kw 1AC 200 V... 240 V ( -10 % / +10 % ) 3AC 380 V... 480 V ( -15 % / +10 % )

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D4D3D6BECEC4B8E5C4A3B0E52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D4D3D6BECEC4B8E5C4A3B0E52E646F63> 1/8 文 / 杜 洋 自 从 我 的 爱 上 单 片 机 一 书 问 世, 爱 上 一 词 就 在 电 子 制 作 的 圈 子 里 小 火 了 一 把 随 后 又 出 现 了 爱 上 制 作 爱 上 Arduino, 还 有 一 大 堆 类 似 名 字 的 出 版 物 虽 然 每 一 本 的 内 容 都 很 精 彩, 但 总 这 么 爱 来 爱 去 的, 是 不 是 有 点 审 美 疲 劳 呢?

More information

/ / / , DOCNO: SG J REV11-2 -

/ / / , DOCNO: SG J REV11-2 - SG240128-01J LCD Version11 LED VDD SG240128SYD-01JSYE STN 80 50V 50V SG240128FPD-01JSWE FSTN 80 50V 50V SG240128SBD-01JSWE STN 80 50V 50V SG240128-01J 1 33V 2 LCM LCD 3 LED 4 1 LCD 2 3 : 010-80750102 /03

More information

untitled

untitled 2009 1 30 3 850 46 2 200861 5 2007 200862 12 2008194 14 2008195 20 2008196 21 2008197 22 2008116 25 2008269 28 1 2008 12 31 25 50% 1987 9 28 2 30 25 20 15 3 30 25 20 15 4 200861 2008 12 17 5 2009 2012

More information

ULTRAMAT 6 NDIR 2~9 m CO CO 2 NO SO 2 NH 3 H 2 O CH ~1200hPa ~1500hPa NAMUR 316SS/ ULTRAMAT 6 TA-Luft / BlmSchV LCD

ULTRAMAT 6 NDIR 2~9 m CO CO 2 NO SO 2 NH 3 H 2 O CH ~1200hPa ~1500hPa NAMUR 316SS/ ULTRAMAT 6 TA-Luft / BlmSchV LCD ULTRAMAT 6 2 2 3 4 5 6 8 8 9 10 12 13 14 16 19 22 23 23 24 25 27 28 29 32 34 35 36 37 38 39 19 ULTRAMAT 6E ULTRAMAT 6E-2P 2 ULTRAMAT 6E-2R/3K 2~3 TÜV ULTRAMAT 6F ULTRAMAT 6F-2R 2 TÜV 1 BARTEC EEx p 2 MiniPurge

More information

ICS 93. 080. 30 R 87 GA GA/T 508 2004 Road traffic counting down display unit 2004-08-09 2004-10-01 ... II 1... 3 2... 3 3... 3 4... 4 5... 5 6... 9 7... 13 8... 14 9... 14 10... 14 A... 15 I A II 1 2

More information

GH1220 Hall Switch

GH1220 Hall Switch Unipolar Hall Switch - Medium Sensitivity Product Description The DH220 is a unipolar h all switch designed in CMOS technology. The IC internally includes a voltage regulator, Hall sensor with dynamic

More information

untitled

untitled 计 IC 规 书 2015/09/23 1 13 1.0 内.. 3.. 3 路 图.. 4 说.. 5.. 6.. 7.. 8 LCD.. 9 应 路图..10 标图..11 流 图..12 订单..13 订..13 2015/09/23 2 13 1.0 TCP310 数 计 路 键 选择 /(/ 切换 ) 单 1.5V 关闭 内 压检测 TCP310A1.30 ± 0.05V TCP310B1.25

More information

所在行政区 南京市浦口区 环评编号:

所在行政区  南京市浦口区 环评编号: 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 工 业 类 项 目 名 称 : 建 设 单 位 : 年 产 480 万 套 液 晶 模 组 项 目 苏 州 伟 塑 光 电 科 技 有 限 公 司 编 制 日 期 :2014 年 3 月 江 苏 省 环 境 保 护 厅 制 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 由 具 有 从 事 环 境 影

More information

2. 596mm 690mm 1005mm 69kg DD 4045rpm30rpm60rpm rpm 4050rpm 8.0kg ( ) 8.0kg ( ) 5.0kg ( ) 30L 90L 64L 33dB 45dB 43dB 51dB MPa φ520mm

2. 596mm 690mm 1005mm 69kg DD 4045rpm30rpm60rpm rpm 4050rpm 8.0kg ( ) 8.0kg ( ) 5.0kg ( ) 30L 90L 64L 33dB 45dB 43dB 51dB MPa φ520mm XQG80-518HD/XQG80-528H : : XQG80-518HD : * * *, *, * 3,, * * 8 :, * XQG80-518HD * DD, 1. / 8. / 2. 9. 3. 10. 4. 11. 5. 6. 7. 1. XQG80-518HD/528H B120004 220V 8.0kg 50Hz 8.0kg 200W 5.0kg 1400W 90L 1450W

More information

TouchWin Human Machine Interface

TouchWin    Human Machine Interface Human Machine Interface TP 1 2 3 1 2 3 4 5 TP 1 PLC 113 TouchWin / 2 TouchWin PLC Programmable Logical Controller PLC CAD/CAM PLC I/O 3 TouchWin...3...4...6 1... 6 1-1... 7 1-2... 8 1-3... 10 1-4... 13

More information

untitled

untitled 0755-82134672 Macroblock MBI6655 1 LED Small Outline Transistor 1A 3 LED 350mA 12V97% 6~36 Hysteretic PFM 0.3Ω GSB: SOT-89-5L (Start-Up) (OCP) (TP) LED Small Outline Package 5 MBI6655 LED / 5 LED MBI6655

More information

代码集

代码集 第 三 部 分 社 区 卫 生 信 息 代 码 集 561 562 社 区 卫 生 信 息 代 码 集 目 录 一 社 区 卫 生 信 息 代 码 集 说 明...566 二 社 区 卫 生 信 息 代 码 集 索 引 表...568 三 社 区 卫 生 信 息 代 码 集...570 代 码 A1: 布 尔 值...570 代 码 A2: 社 交 活 动 (PAT010104_300071)...570

More information

轻油燃烧器

轻油燃烧器 PRESS GW-1-2-3-4 G CODE MODEL TYPE 3473720 PRESS GW 605T1 3474520 PRESS 1G 606T1 3474920 PRESS 2G 607T1 3475920 PRESS 3G 608T1 3476520 PRESS 4G 609T1 1 -----------------------------------------------------------------------------------------2

More information

untitled

untitled ( OH ) Cd ( OH ) NiOOH + Cd + H O Ni + ( OH ) + Cd ( OH ) NiOOH + Cd O Ni + H O H O 1/48 H ( ) M NiOOH + MH Ni OH + ( OH ) + M NiOOH MH Ni + /48 3/48 4/48 4 6 8 5.6KΩ±1% 1/ 4W L N C7 1nF/50V F1 T.5A/50V

More information

_InfraSuite datacenter_B5_SC_ _print.pdf

_InfraSuite datacenter_B5_SC_ _print.pdf The power behind competitiveness InfraSuite www.deltagreentech.com.cn InfraSuite II 1 ----------------------------------------------------------------------1 1.1 -----------------------------------------------------------------------------------------------

More information

标题

标题 广 西 壮 族 自 治 区 人 民 政 府 关 于 促 进 广 西 北 部 湾 经 济 区 开 放 开 发 的 若 干 政 策 规 定 总 则 第 一 条 为 深 入 贯 彻 落 实 党 中 央 国 务 院 关 于 加 快 广 西 北 部 湾 经 济 区 ( 以 下 简 称 经 济 区 ) 开 放 开 发 的 重 大 战 略 部 署, 按 照 把 经 济 区 建 设 成 为 带 动 西 部 大 开

More information

僑生(含港澳生)及外籍生參加全民健康保險實施要點

僑生(含港澳生)及外籍生參加全民健康保險實施要點 僑 生 ( 含 港 澳 生 ) 及 外 籍 生 參 加 全 民 健 康 保 險 實 施 要 點 中 央 健 康 保 險 局 八 十 九 年 一 月 十 八 日 核 定 施 行 壹 承 保 一 投 保 資 格 : ( 一 ) 持 有 居 留 證 明 文 件 之 僑 生 ( 含 港 澳 生 ) 及 外 籍 生 來 台 就 學 者, 自 居 留 滿 四 個 月 時 起, 即 應 依 法 強 制 參 加 全

More information

兽医临床诊断学实验指导

兽医临床诊断学实验指导 兽 医 临 床 诊 断 学 实 验 指 导 河 北 科 技 师 范 学 院 动 物 科 学 系 临 床 兽 医 学 实 验 室 2009 年 2 月 目 录 学 生 实 验 守 则... 3 实 习 一 动 物 的 接 近 保 定 和 基 本 检 查 法...4 实 习 二 临 床 基 本 检 查 法 及 一 般 检 查...10 实 习 三 循 环 系 统 的 临 床 检 查...15 实 习 四

More information

αlpha-do1000 / αlpha-do1000 / EUTECH Eutech Eutech Eutech Instruments Pte Ltd Eutech Eutech Instruments (S) Pte Ltd Blk 55 Ayer Rajah Cresce

αlpha-do1000 / αlpha-do1000 / EUTECH Eutech Eutech Eutech Instruments Pte Ltd Eutech Eutech Instruments (S) Pte Ltd Blk 55 Ayer Rajah Cresce EUTECH INSTRUMENTS αlpha-do1000 / Dissolved Oxygen Controller αlpha DO1000 MEAS 8.08 mg/l 25.0 o C ATC ALARM CAL REL A REL B REL A ENTER ESC AUTO MANU REL B 68X242101 09/98 1 αlpha-do1000 / αlpha-do1000

More information

untitled

untitled 计 IC 规 书 2017/06/19 1 13 1.0 内.. 3.. 3 路 图.. 4 说.. 5.. 6.. 7.. 8 LCD.. 9 应 路图..10 标图..11 流 图..12 订单..13 订..13 2017/06/19 2 13 1.0 TCP316 数 计 路 键 选择 /(/ 切换 ) 单 1.5V 关闭 内 压检测 TCP316A1.30 ± 0.05V TCP316B1.25

More information

mm420£±£±-ÐÂ

mm420£±£±-ÐÂ MICROMASTER 420 MICROMASTER 420 MICROMASTER 420 CD-ROM 1 3 2 4 3 5 4 MICROMASTER 420 6 4.1 4.2 7 4.3 7 4.4 8 4.5 BOP / AOP 9 5 10 5.1 P0010 P0970 10 5.2 11 5.3 BOP (P0700=1) / 11 5.4 (AOP) 11 5.5 11 5.6

More information

山东水土保持规划

山东水土保持规划 ( 征 求 意 见 稿 ) 组 织 单 位 : 山 东 省 水 利 厅 承 担 单 位 : 二 〇 一 五 年 九 月 前 言 水 是 生 命 之 源, 土 是 生 存 之 本, 水 土 是 人 类 赖 以 生 存 和 发 展 的 基 本 条 件, 是 不 可 替 代 的 基 础 资 源 水 土 流 失 破 坏 耕 地 堵 塞 河 道 淤 积 水 库 污 染 水 质 生 态 失 调 加 剧 干 旱

More information

1 (Hz DC1mHz~100kHz Hz~5MHz % 5ms FAST/NORMAL/SLOW/SLOW2 5ms( Z ( 14 Z Y Rp(DCR* Rs(ESR,DCR* G X B Lp Ls Cp Cs D(tan Q *DCR3

1 (Hz DC1mHz~100kHz Hz~5MHz % 5ms FAST/NORMAL/SLOW/SLOW2 5ms( Z ( 14 Z Y Rp(DCR* Rs(ESR,DCR* G X B Lp Ls Cp Cs D(tan Q *DCR3 3522-50/3532-50/3535 LCR http//www.hioki.cn HIOKI,, 3522/3532 LCR 5ms( 4 3522-50 DC1mHz~100kHz 3532-50 42Hz~5MHz 3535100kHz~120MHz 6ms BIN( 3535 0.08% DC 1mHz~100kHz(3522-50/42Hz~5MHz(3532-50 3535 Z0.5%

More information

NC MCP MPG

NC MCP MPG HNC-21M ...1 1.1... 1 1.1.1... 1 1.1.2... 2 1.2... 3 1.2.1... 3 1.2.2... 3 1.2.3 NC... 3 1.2.4 MCP... 4 1.2.5 MPG... 4 1.3... 5 1.4... 6 1.4.1... 7 1.4.2... 7...9 2.1... 9 2.2... 9 2.3... 9 2.4... 10 2.5...

More information

!"#!$ %!$"" %%$&&''!(!)!*+,,!%*& -./ *##)' * %$" ',!*+/!*+ / - 0,1 #$*#2 #$*#2'' *($#3 *($#3'' -. 45,67!&$#6)*$ , ' 189

!#!$ %!$ %%$&&''!(!)!*+,,!%*& -./ *##)' * %$ ',!*+/!*+ / - 0,1 #$*#2 #$*#2'' *($#3 *($#3'' -. 45,67!&$#6)*$ , ' 189 !"#!$ %!$""%%$&&''!(!)!*+,,!%*& -./ *##)' * %$" ',!*+/!*+ / - 0,1 #$*#2#$*#2'' *($#3*($#3'' -. 45,67!&$#6)*$+689. 0, ' 189 (# 9(##(# '!# ( $,F, A(#./F/ #-'-* 2>F> *'-* $3F>>/ "96((* ( (" 9 96 4>/ E> #-'-*

More information

灵星LED视频屏控制板

灵星LED视频屏控制板 目 录 第 一 章 概 述...1 1.1 功 能 特 点... 1 1.2 发 行 包 清 单... 2 第 二 章 系 统 安 装 与 设 置...3 2.1 主 要 技 术 参 数... 3 2.2 端 口 定 义... 4 2.2.1 数 据 采 集 卡 数 据 输 入 口 (DVI 接 口 ) 4 2.2.2 附 加 功 能 口... 5 2.2.3 外 接 电 源 口... 5 2.2.4

More information

Microsoft Word - SMB-63-2(簡体字).doc

Microsoft Word - SMB-63-2(簡体字).doc 补 充 说 明 书 ABSODEX AX9000TS/TH-U3 (PROFIBUS-DP 规 格 ) SMB-63C-2 前 言 承 蒙 购 置 本 公 司 的 ABSODEX, 至 为 感 谢 ABSODEX 是 为 了 精 准 灵 活 地 驱 动 常 规 产 业 用 的 组 装 设 备 检 测 设 备 的 间 歇 作 动 回 转 工 作 台 等 而 研 发 的 直 接 驱 动 的 分 度 装

More information

29 0. 0.1 0.2 0.3 1. 30 1840 1930 1932 1926 35 51 55 214 1 31 1988 3 2. 2.1 3 2000 2.2 79 1 52 32 56 57 57 2 2.3. 2 10 4 40 16 4 64 2.4 3. 3.0 3.1 1 Hz 33 193ms 176 174 169 167 165 163 162 160 159 (T )

More information

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

More information

展 望 与 述 评 2 广 电 设 备 与 技 术 2013.2

展 望 与 述 评 2 广 电 设 备 与 技 术 2013.2 展 望 与 述 评 2013.2 广 电 设 备 与 技 术 1 展 望 与 述 评 2 广 电 设 备 与 技 术 2013.2 展 望 与 述 评 2013.2 广 电 设 备 与 技 术 3 展 望 与 述 评 4 广 电 设 备 与 技 术 2013.2 展 望 与 述 评 2013.2 广 电 设 备 与 技 术 5 展 望 与 述 评 骆 萧 萧 卜 筱 皛 本 文 讨 论 了 在 非

More information

BUSNET

BUSNET Ver.3 13 45 67 7 89 BUSNET 111 12 12 13 14 14 1516 16 1718 PA-6812E 12m, 9m 2 PA-682E 2m : N.O.N.C : 2 : AC DC24V.25A 3.3Ω 1.528V DC 25mA 15ºC + 55ºC : : ø4 3 : ø3 6 12mm 47mm 11g PA-685E : N.O.N.C : 2

More information

单片机原理及应用实验指导书.doc

单片机原理及应用实验指导书.doc 1 2 3 4...2...4...9...9 AEDK598 MCS51...9 MCS51...10...10...10...10...10...10...11 P1...12...12...12....12...12...13 P3...14...14...14...14...14...14 I/O...15...15...15...15...15...16...17...17...17...17...17...18...19...19

More information

untitled

untitled 2007 12 1 2 SIRIUS 3 4 5 6 2 2/2 3SB3 2/4 3SB3 2/5 3SB3 2/5 2/7 2/10 2/11 2/13 3SB3 2/14 3SB3 2/15 3SB3 2/17 3SB37 SIRIUS 3SB3 3SB3 (/) (/) (/) () Ø22mm (/) (/) (/) () 23 RONIS (/) (SB30) () 23 OMR (/)

More information

重 要 声 明 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 编 制 本 报 告 的 内 容 及 信 息 来 源 于 陕 西 东 岭 工 贸 集 团 股 份 有 限 公 司 提 供 的 证 明 文 件 以 及 第 三 方 中 介 机 构 出 具 的 专 业 意 见 长 城 证 券 对 报 告 中 所 包

重 要 声 明 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 编 制 本 报 告 的 内 容 及 信 息 来 源 于 陕 西 东 岭 工 贸 集 团 股 份 有 限 公 司 提 供 的 证 明 文 件 以 及 第 三 方 中 介 机 构 出 具 的 专 业 意 见 长 城 证 券 对 报 告 中 所 包 2015 年 陕 西 东 岭 工 贸 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 宝 鸡 市 马 营 路 东 段 ) 公 司 债 券 受 托 管 理 事 务 报 告 (2015 年 度 ) 债 券 代 理 人 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 16-17 层 ) 2016 年 4 月 12 日 1 重 要 声 明 长 城

More information

Comp-AC ACS to 2.2 kw

Comp-AC ACS to 2.2 kw Comp-AC ACS100 0.12 to 2.2 kw ACS 100 3BFE 64307622 R0125 3ABD00008839 C 2002 11 20 2000 ABB Industry Oy ACS 100 5 (U c+, U c- ) G! (U1, V1, W1 U2, V2, W2 U c+, U c- )! ACS400 ( RO1, RO2, RO3)! ACS100!

More information

MICROCHIP EVM Board : APP APP001 PICmicro Microchip APP001 40pin PDIP PICmicro Design Tips Character LCM Temperature Sensor Application I/O Pi

MICROCHIP EVM Board : APP APP001 PICmicro Microchip APP001 40pin PDIP PICmicro Design Tips Character LCM Temperature Sensor Application I/O Pi MICROCHIP EVM Board : APP001 1-1. APP001 PICmicro Microchip APP001 40pin PDIP PICmicro Design Tips Character LCM Temperature Sensor Application I/O Pin 16 I/O Extension Interface 1-2. APP001 Block_A Block_B

More information

TSI 8384/8385/8386 Manual

TSI 8384/8385/8386 Manual 8384/85/86 TSI/ VELOCITY FLOWRATE PRESSURE zero TEMP HUMIDITY SAMPLE options NEXT TEST clear STATISTICS review data SAMPLE INTERVAL HEAT FLOW THERMAL PITOT ACTUAL STANDARD ENTER ON/OFF 7 1 8 TEL:(02)26018201

More information

untitled

untitled . m. m. m s H m h h h h h - - H H H h = H h

More information

untitled

untitled TD3200 V1.3 2005-02-25 BOM 31050155 518057 www.emersonnetworkpower.com.cn 800-820-6510 800021-230171410755-86010800 E-mailinfo@emersonnetwork.com.cn ... 1 1.1...1 1.2...2 1.3...4... 5 2.1...5 2.2...5

More information

KZ-PA35C_說明書(0911更新)

KZ-PA35C_說明書(0911更新) 使用說明書 聲寶 35 l 雙溫控油切旋風烤箱 聲寶 35 l 雙溫控油切旋風烤箱 (家庭用) KZ-PA35C KZ-PA35C 安全注意事項 1 各部位名稱 5 使用說明 6 簡易食譜 10 若有維修發生時請主動提示本保證書以享受權益 清潔與保養 14 故障檢修與排除 16 烤盤 緊急處理方法 17 規格 18 聲寶產品保證書 19 19 為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害 請務必遵守下述事項

More information

αlpha-ph800 ph/orp / αlpha-ph800 ph/orp / αlpha-ph800 ph/orp / EUTECH EUTECH Eutech Instruments Pte Ltd. Blk 55, Ayer Rajah Crescent #04-14/2

αlpha-ph800 ph/orp / αlpha-ph800 ph/orp / αlpha-ph800 ph/orp / EUTECH EUTECH Eutech Instruments Pte Ltd. Blk 55, Ayer Rajah Crescent #04-14/2 EUTECH INSTRUMENTS αlpha-ph800 ph/orp / 68X216813 03/99 0 αlpha-ph800 ph/orp / αlpha-ph800 ph/orp / αlpha-ph800 ph/orp / EUTECH EUTECH 1999 1.0 Eutech Instruments Pte Ltd. Blk 55, Ayer Rajah Crescent #04-14/24,

More information

/ / / LED DOCNO: SG D REV11-2 -

/ / / LED DOCNO: SG D REV11-2 - SG24064-02D Version11 SG24064SYD-02DSYE LCD LED VDD STN 80 50V 50V SG24064SBD-02DSWE STN 80 50V 50V SG24064FPD-02DSWE FSTN 80 50V 50V SG24064SYD-02DSYE ND STN 80 50V 50V SG24064SBD-02DSWE ND STN 80 50V

More information

ATMEL AT90S8515 AVR CPU AVR AVR AVR ATMEL RISC 32 8 r0 r X Y Z R0 R1 R2 R13 R14 R15 R16 R17 R26 R27 R28 R29 R30 R31 0x00 0x

ATMEL AT90S8515 AVR CPU AVR AVR AVR ATMEL RISC 32 8 r0 r X Y Z R0 R1 R2 R13 R14 R15 R16 R17 R26 R27 R28 R29 R30 R31 0x00 0x 115 AVR W.V. Awdrey ATMEL AVR PIC AVR PIC AVR RISC AVR PIC AVR AVR AVR AVR AVR ATtiny15 AVR AVR AVR RAM ROM 121 116 122 ATMEL AT90S8515 AVR CPU AVR AVR AVR ATMEL RISC 32 8 r0 r31 3 16 X Y Z 6-1 118 7 0

More information

專題最終版.doc

專題最終版.doc The Principle and Application of the Electric Combination Lock The Principle and Application of the Electric Combination Lock Abstract Recently, there are more and more burglaries in the society. It's

More information

Microsoft Word - 新建 Microsoft Word 文档.doc

Microsoft Word - 新建 Microsoft Word 文档.doc 变 频 器 知 识 大 全 目 录 基 础 篇 变 频 器 的 基 础 知 识 变 频 器 的 工 作 原 理 变 频 器 控 制 方 式 变 频 器 的 使 用 中 遇 到 的 问 题 和 故 障 防 范 变 频 器 对 周 边 设 备 的 影 响 及 故 障 防 范 变 频 器 技 术 发 展 方 向 预 测 控 制 篇 通 用 变 频 器 中 基 于 DSP 的 数 字 控 制 器 实 现 基

More information

逢 甲 大 學

逢 甲 大 學 Ultrasound radar system - i - - ii - The ultrasound radar system is on the basis of the Doppler Effect. In the incessant acoustic wave actuator, emitting to object. Some acoustic wave which impacted the

More information

FZ1.s92

FZ1.s92 第 一 章 服 装 制 作 工 艺 基 础 知 识 第 一 节 服 装 术 语 服 装 术 语 是 服 装 技 术 专 用 语, 如 服 装 的 每 一 个 品 种 服 装 上 的 每 一 块 裁 片 服 装 制 作 过 程 中 每 一 种 操 作, 以 及 所 使 用 的 工 具 服 装 制 作 过 程 中 出 现 的 各 种 弊 病 和 要 达 到 的 某 些 质 量 要 求 等, 都 有 其

More information

A B B DG V--*N AB P T A AB B P T DG V--*A A P B T DG V--*A L A B DG V--*C AB P T A DG V--*B DG V--*B L T A T B A.

A B B DG V--*N AB P T A AB B P T DG V--*A A P B T DG V--*A L A B DG V--*C AB P T A DG V--*B DG V--*B L T A T B A. Vickers 9./E N/9/A DGV-,........... bar ( psi)................ L/min ( US gpm),............. IS O NF PA D DIN (NG ) IS O (DIN ) A. A B B DG V--*N AB P T A AB B P T DG V--*A A P B T DG V--*A L A B DG V--*C

More information

( )1

(  )1 課 程 名 稱 :99 國 文 (VI)/ 文 學 哲 理 美 學 (II)/ 科 目 代 號 :99C3201 商 業 文 學 與 修 辭 (II) ( )1. 下 列 文 句 中 的 詞 語, 前 後 用 法 相 同 的 選 項 是 : (A) 鯈 魚 出 遊 從 容, 是 魚 之 樂 也 / 他 步 履 從 容, 可 見 心 情 很 好 (B) 今 兒 老 太 太 高 興, 這 早 晚 就 來

More information

中醫執業資格試臨床考試結果上訴聆訊的決定及裁決理由

中醫執業資格試臨床考試結果上訴聆訊的決定及裁決理由 香 港 中 醫 藥 管 理 委 員 會 根 據 中 醫 藥 條 例 第 97 條 舉 行 中 醫 執 業 資 格 試 臨 床 考 試 結 果 上 訴 聆 訊 的 決 定 及 裁 決 理 由 上 訴 聆 訊 日 期 : 2016 年 3 月 4 日 下 午 4 時 15 分 上 訴 聆 訊 地 點 : 灣 仔 皇 后 大 道 東 213 號 胡 忠 大 廈 22 樓 會 議 室 裁 決 理 由 1.

More information

绯荤粺A4鐗堟湰鍗曢〉

绯荤粺A4鐗堟湰鍗曢〉 2011 +86-10-60290088 600 690 470 970 670 1000 194 130 294 65 85 150 82 90 +86-10-60290088 +86-10-60290088 +86-10-60290088 +86-10-60290088 +86-10-60290088 +86-10-60290088

More information

1 4. ( 3 ) F A 5 0 2 5 0 的 氣 壓 缸 緩 衝 行 程 的 長 度, 依 工 業 規 格 的 建 議 為 1 2 0 ~ 3 0 2 2 5 ~ 4 0 3 1 5 ~ 20 410~ 15 mm 1 5. ( 4 ) 在 管 路 安 裝 中, 若 要 管 路 閉 止 時,

1 4. ( 3 ) F A 5 0 2 5 0 的 氣 壓 缸 緩 衝 行 程 的 長 度, 依 工 業 規 格 的 建 議 為 1 2 0 ~ 3 0 2 2 5 ~ 4 0 3 1 5 ~ 20 410~ 15 mm 1 5. ( 4 ) 在 管 路 安 裝 中, 若 要 管 路 閉 止 時, 104 年 度 08000 氣 壓 乙 級 技 術 士 技 能 檢 定 學 科 測 試 試 題 本 試 卷 有 選 擇 題 80 題 單 選 選 擇 題 60 題, 每 題 1 分 ; 複 選 選 擇 題 20 題, 每 題 2 分, 測 試 時 間 為 100 分 鐘, 請 在 答 案 卡 上 作 答, 答 錯 不 倒 扣 ; 未 作 答 者, 不 予 計 分 准 考 證 號 碼 : 姓 名 :

More information

1996 1997 GJB-151 1998 1999 2001 2002 220AC TEMPEST TEMPEST / / 1.dV/dt di/dt 2. NEMP ESD V -- - +++ - +++ - - - + V V V G PCB PCB / / IEC CISPR CISPR Pub. IEC TC77 IEC CENELEC EN FCC DOD FCC Part,

More information

5 3TK28 5/2 3TK28 5/4 3TK284 5/8 3TK282 5/4 3TK285

5 3TK28 5/2 3TK28 5/4 3TK284 5/8 3TK282 5/4 3TK285 3TK28 5 3TK28 5/2 3TK28 5/4 3TK284 5/8 3TK282 5/4 3TK285 3TK28 EN 954-98/37/EG EN 050 EN 954- B 234B EN 954- S F / P S S2 F / F2 / P P2 B4 EN 954- B / B 2 B 3 B 4 B B 3TK28 EN 60204- EN 48 EN 574 EN 954-

More information

VSD ver.2

VSD ver.2 /.7/CN/6 Slot Diffuser VSD50 3 4 7 8 9 10 1 16 VSD50 VSD50.6m 4.0m ±10K 3 VSD50-...-AS; VSD50-...-DS VSD50-...-AK; VSD50-...-DK; VSD50-...-AA n K 1 K H 1 1) H 1) Q D T 1 T G n K 3 K 4 H 3 1) H 4 1) P Q

More information

TH2512/TH2512A Tonghui Electronics reserves the right to make changes at any time without notice in order to improve design and supply the best possib

TH2512/TH2512A Tonghui Electronics reserves the right to make changes at any time without notice in order to improve design and supply the best possib TH2512/TH2512A 2 3 SPECFICATIONS 5 6 6 8 Handler 9 10 11 12 14 17 17-1 - TH2512/TH2512A Tonghui Electronics reserves the right to make changes at any time without notice in order to improve design and

More information

Microsoft Word - 專題封面.doc

Microsoft Word - 專題封面.doc 逢 甲 大 學 資 訊 工 程 學 系 專 題 研 究 報 告 8051 小 遊 戲 -21 點 指 導 教 授 : 陳 德 生 學 生 : 許 博 益 中 華 民 國 九 十 六 年 六 月 I 目 錄 第 一 章 緒 論 1 1-1 研 究 背 景 1 1-2 研 究 動 機 2 1-3 研 究 目 的 3 1-3-1 21 點 源 起 3 1-3-2 21 點 規 則 3 第 二 章 微 電

More information

µÍѹ¿ØÖƲúÆ·Óëϵͳ

µÍѹ¿ØÖƲúÆ·Óëϵͳ !"#$%&'()*+, 2004.10-2005 2004.10-2005 低压控制产品与系统价格表 此价格从 2004 年 10 月 1 日生效如有变更, 恕不事先通知 配电产品 1 3WL 24 3WT 34 3VL 72 3VT 81 3WN6 98 3VF 控制产品 SEAL 134 接触器 3TB 134 接触器组合 3TD 134 接触器 3TF 135 中间继电器 3TH 135 接触器附件

More information

4.进度控制(网络计划)0.ppt

4.进度控制(网络计划)0.ppt 全 国 建 筑 类 执 业 资 格 考 试 共 性 案 例 进 度 控 制 网 络 计 划 1 网 络 计 划 常 用 的 工 程 网 络 计 划 类 型 双 代 号 网 络 计 划 双 代 号 时 标 网 络 计 划 单 代 号 网 络 计 划 A 4 B 单 代 号 搭 接 网 络 计 划 1 D 2 4 C 2 E 5 双 代 号 5 F 2 G 4 2 6 1 工 作 A 4 D 2 4 B

More information

E170C2.PDF

E170C2.PDF IQ E170C2 2002.3. Rotork Rotork * ( ) * * RotorkIQ - IQ * * PC IQ Insight / Rotork * - Rotork IQ www.rotork.com 5 10 5.1 11 1 2 5.2 11 2 3 5.3 11 3 IQ 3 5.4 11 3.1 3 5.5 IQM12 3.2 3 5.6 IQML12 3.3 4 5.7

More information

STC90C51RC-cn.pdf

STC90C51RC-cn.pdf STC90.STC90C5RC/RD+ STC90C5RC/RD+ 805 5.5V - 3.3V 3.6V - 2.0V V 040MHz080MHz48MHz 4K / 8K / 3K / 6K / 32K / 40K/ 48K/ 56K/ 6K 28052RAM I/O35/39P/P2/P3/P4805I/OP0 I/O ISP/ IAP RxD/P3.0, TxD/P3. EEPROM MAX80

More information

ebook

ebook 30 TCP 30.1 T C P t c p _ u s r r e g p r _ u s r r e q T C P t c p _ c t l o u t p u t s e t s o c k o p t TCP 30.2 t c p _ u s r r e q T C P 30-1 t c p _ u s r r e q s w i t c h 15-17 30-1 t c p _ u

More information

中文手册

中文手册 PCC-3428 PC/104 1. PCC-3428 1.1 PCC-3428 90mm 96mm ST CPU STPC Atlas Atlas CPU 486 DX/DX2 CPU DX2 133MHz Atlas 2D LCD/CRT 100MHz SDRAM 64MBytes PCC-3428 10/100Mbps DOC EIDE USB PC/104 ST STPC Atlas STPC

More information

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 ABC 1997.3.5 CT 1997.3.8 1 1 2 3 4 5 6 7 = AR DR = IR CR 5% DR = 60% 40% DR = 20.8% 2500000 4% 25000000 2% 75000000 1.5% 125000000 1% 125000000 0.7%

More information

复 星 保 德 信 境 外 旅 行 意 外 伤 害 保 险 条 款 在 本 条 款 中, 您 指 投 保 人, 我 们 本 公 司 指 复 星 保 德 信 人 寿 保 险 有 限 公 司, 本 合 同 指 复 星 保 德 信 境 外 旅 行 意 外 伤 害 保 险 合 同 投 保 人 被 保 险 人

复 星 保 德 信 境 外 旅 行 意 外 伤 害 保 险 条 款 在 本 条 款 中, 您 指 投 保 人, 我 们 本 公 司 指 复 星 保 德 信 人 寿 保 险 有 限 公 司, 本 合 同 指 复 星 保 德 信 境 外 旅 行 意 外 伤 害 保 险 合 同 投 保 人 被 保 险 人 复 星 保 德 信 境 外 旅 行 意 外 伤 害 保 险 条 款 复 星 保 德 信 人 寿 [2014] 意 外 伤 害 保 险 037 号 请 扫 描 以 查 询 验 证 条 款 阅 读 提 示 本 阅 读 提 示 是 为 了 帮 助 投 保 人 被 保 险 人 和 受 益 人 更 好 地 理 解 条 款, 对 本 合 同 内 容 的 解 释 以 条 款 正 文 为 准 您 拥 有 的 重 要

More information

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) ()

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () (39mm E-Mail ( )( ), : : 1 1 ( ) 2 2 ( ) 29mm) WSK ( 1 2 / 3 1 A4 2 1 3 (2-1) 2-1 4 (2-2) 2-2 5 A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A4 10 11 ( () 4 A4, 5 6 7 8 A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () 1 2 (2-1) 3 (2-2) 4 5 6 7 (8 ) 9

More information

D/A DAC ( 1us) (10~20 ) DAC0832 1

D/A DAC ( 1us) (10~20 ) DAC0832 1 D/A DAC0832 8 ( 1us) (10~20 ) DAC0832 1 1. 20 DI7~DI0 ILE 8 8 DAC 8 D/A LE LE & RFB VREF IOUT2 IOUT1 RFB CS WR1 XFER WR2 & & AGND VCC DGND 2 DI7~DI0 ILE & 8 LE 8 DAC LE 8 D/A RFB V REF IOUT2 IOUT1 R FB

More information

HXJ9005技术资料

HXJ9005技术资料 概 述 一 款 双 通 道 桥 接 的 音 频 功 率 放 大 器, 在 5V 电 源 电 压 4Ω 负 载 时, 可 提 供 3.5W 的 功 率 具 有 低 功 耗 关 断 模 式 和 过 温 保 护 功 能 在 电 路 启 动 时, 具 有 缓 冲 及 防 抖 动 功 能 此 外, 当 接 立 体 耳 机 时, 芯 片 可 以 单 终 端 工 作 模 式 驱 动 立 体 耳 机 具 有 外 部

More information

女性减肥健身(四).doc

女性减肥健身(四).doc ...1...2...3...4...6...7...8...10... 11...14...16...17...23...25...26...28...30...30 I ...31 10...33...36...39...40...42...44...47...49...53...53 TOP10...55...58...61...64...65...66...68...69...72...73

More information

IEC JIS HIOKI : 25~1000V : AC3kV : AC5kV : 2000M : AC5kV : 9999M : AC/DC 5kV : 4000M ( 1000V/500V * /

IEC JIS HIOKI : 25~1000V : AC3kV : AC5kV : 2000M : AC5kV : 9999M : AC/DC 5kV : 4000M ( 1000V/500V * / 2005 http://www.hioki.cn HIOKI,, IEC JIS HIOKI 3173 3158 3159 3153 3154 : 25~1000V : AC3kV : AC5kV : 2000M : AC5kV : 9999M : AC/DC 5kV : 4000M ( 1000V/500V * / 3156 3157 3931 3930 9267 PC ( JIS/IEC/UL

More information