ULTRAMAT 6 NDIR 2~9 m CO CO 2 NO SO 2 NH 3 H 2 O CH ~1200hPa ~1500hPa NAMUR 316SS/ ULTRAMAT 6 TA-Luft / BlmSchV LCD

Size: px
Start display at page:

Download "ULTRAMAT 6 NDIR 2~9 m CO CO 2 NO SO 2 NH 3 H 2 O CH ~1200hPa ~1500hPa NAMUR 316SS/ ULTRAMAT 6 TA-Luft / BlmSchV LCD"

Transcription

1 ULTRAMAT ULTRAMAT 6E ULTRAMAT 6E-2P 2 ULTRAMAT 6E-2R/3K 2~3 TÜV ULTRAMAT 6F ULTRAMAT 6F-2R 2 TÜV 1 BARTEC EEx p 2 MiniPurge FM 1

2 ULTRAMAT 6 NDIR 2~9 m CO CO 2 NO SO 2 NH 3 H 2 O CH ~1200hPa ~1500hPa NAMUR 316SS/ ULTRAMAT 6 TA-Luft / BlmSchV LCD H U 19 4 H U Viton 6mm 1/4" 0/2/4 ~20 ma 2 65 C / Viton 6mm 1/4" 10mm 3/8" 6 2

3 LCD LED 5 2 / RS / / 1 ( ) TCP/IP AK RS 232 PROFIBUS-DP/-PA SIPROM GA ( ) ( ) 1 ULTRAMAT 6 3

4 ULTRAMAT 6 ULTRAMAT 6 2 (1) 700ºC 3 N 2 (8) (11) (10) (12) (13) (14) (5) (12) ULTRAMAT

5 19 Viton 6 O Viton Kalrez E353 O Viton Kalrez O Viton Kalrez O Viton Kalrez 19 O Viton Kalrez O Viton Kalrez SS SS O Viton Kalrez SS O Viton Kalrez 19 Duran Duran PTFE Viton Viton PA 6.3T 5

6 6 ULTRAMAT 6 OXYMAT 6/61 ULTRAMAT/OXYMAT 6 CALOMAT 6 A5E RS485/RS232 C79451-Z1589-U1 ULTRAMAT 23 SIMATIC /6XV EH10 RS 485 ELAN SIMATIC 6ES BB11-0XA0 9 SUB-D 6ES BB11-0XA0 - CA01 IK PI 6ES AA01-0XA0 RS485/C79451-A3364-D61 SIPROM GA SIPROM GA PROFIBUS-DP/-PA PNO (PROFIBUS ) Device profile for analysers PROFIBUS PC/ II 6MB SIMATIC PDM RAM COM RS232 RS CD 3 RS485 RS Windows 95 NT4 (SP6) Windows 2000 Windows XP 1 2 RS485 RS232 RS485/RS232 3 RS485 SIPROM GA 3 3.5" S79610-B4014-A1 4 / 5 RS485 6 RS485 7 RS SUB-D 9 RS485 ULTRAMAT 23 SW C79451-A3494-S ULTRAMAT 6 SW 4.1 C79451-A3478-S501 C79451-A3478-S502 C79451-A3478-S503 C79451-A3478-S504 C79451-A3478-S505 OXYMAT 6 SW 4.1 C79451-A3480-S501 C79451-A3480-S502 C79451-A3480-S503 C79451-A3480-S504 C79451-A3480-S505 6

7 PROFIBUS-DP/-PA 4 PROFIBUS PROFIBUS PROFIBUS Pofile of analysers PROFIBUS-DP 1999 PROFIBUS PROFIBUS-PA ( ) Windows 95/NT SIMATIC PDM ( ) SIMATIC PCS 7 6 ULTRAMAT 6 OXYMAT 6/61 PNO (PROFIBUS ) ULTRAMAT/OXYMAT 6 CALOMAT 6 PNO ULTRAMAT 23 PROFIBUS 7

8 19 / RS 485 / 9 PROFIBUS 37 Gas connections: stubs 6.mm or 1/ ULTRAMAT 6 19" / 2 8

9 / 2 12 EK MK VK 6 ULTRAMAT 6E-2P / hpa EK MK VK 7 ULTRAMAT 6E 2 3 9

10 RL to 20 ma/500 or 0 to 10 V 0 = 0 V (0 to 4.5 V) 1 = 24 V (13 to 33 V) 0 = 0 V (0 to 4.5 V) 1 = 24 V (13 to 33 V) 24V/1A AC/DC 8 ULTRAMAT 6, 19 10

11 19 24V/1A AC/DC ol 9 ULTRAMAT 6, 19 PROFIBUS 11

12 19 ULTRAMAT 6E [2] 4 /< 0.1- ±1% 0.33% 2 CO 0~10 vpm CO 2 0~5 < 1%/ vpm < 1%/ < 1% < 0.5% EMC NAMUR NE21 (08/98) [3] CE EN < 1%/10K EN < EN %/1% D3 0.1% 10 ±10% 15kg 1 21kg 2 100~120V AC( 90V~132V) 48~63Hz 200~240V AC( / 0/2/4~20 ma V~264V) 48~63Hz V 1T250(7MB2121) 1.6T250(7MB2123) 24V AC/DC/ 1A V 0.63T250(7MB2121) 1T250(7MB2123) 2 0/2/4-20 ma 40 VA 70 VA 6 24V 600~1500 hpa RS ~1200 hpa 8 18~90 l/h (0.3~1.5 l/min) PROFIBUS-PA 0~50 C PROFIBUS-DP <90% RH [1] -30 to to +45 <30 [5] <90% T 90 RH [1] 0~100 EN IP 20 1 l/min 0.5~2.5 <1 600~1200 hpa 600~1500 hpa [1] RH [2] [3] 1000 hpa 0.5 l/min 25 [4] 12

13 19 10 ULTRAMAT 6, 19 mm 13

14 19 ULTRAMAT 6E ULTRAMAT 6E 19 7MB Z AA 6mm 0 0 A21 1/4 1 1 A20 [5] CO 11 ~ 30 A CO 12 ~ 30 B CO TÜV 22 X CO 2 10 ~ 30 C CH 4 13 ~ 30 D C 2 H 2 15 ~ 30 E C 2 H 4 15 ~ 30 F C 2 H 6 14 ~ 30 G C 3 H 6 14 ~ 30 H C 3 H 8 13 ~ 30 J C 4 H 6 15 ~ 30 K C 4 H ~ 30 L C 6 H ~ 30 M SO 2 TÜV ~ 30 N NO TÜV ~ 30 P NH 3 14 ~ 30 Q Q H 2 O 17 ~ R R N 2 O 13 ~ 30 S 0 ~ 5 vpm 0 ~ 100 vpm 10 A 0 ~ 10 vpm 0 ~ 200 vpm 11 B 0 ~ 20 vpm 0 ~ 400 vpm 12 C 0 ~ 50 vpm 0 ~ vpm 13 D 0 ~ 100 vpm 0 ~ vpm 14 E 0 ~ 300 vpm 0 ~ vpm 15 F 0 ~ 500 vpm 0 ~ vpm 16 G 0 ~ vpm 0 ~ vpm 17 H 0 ~ vpm 0 ~ vpm 18 J 0 ~ vpm 0 ~ vpm 19 K 0 ~ vpm 0 ~ vpm 20 L 0 ~ vpm 0 ~ vpm 21 M 0 ~ 1 % 0 ~ 3 % 22 N 0 ~ 1 % 0 ~ 10 % 23 P 0 ~ 3 % 0 ~ 10 % 24 Q 0 ~ 3 % 0 ~ 30 % 25 R 0 ~ 5 % 0 ~ 15 % 26 S 0 ~ 5 % 0 ~ 50 % 27 T 0 ~ 10 % 0 ~ 30 % 28 U 0 ~ 10 % 0 ~ 100 % 29 V 0 ~ 30 % 0 ~ 100 % 30 W [6] Viton A20, A A20, A21 5 Viton A20, A

15 19 ULTRAMAT 6E ULTRAMAT 6E 7MB A A AK 3 8 / PROFIBUS PA 6 8 / PROFIBUS DP V to 120 V AC, 48 to 63 Hz V to 240 V AC, 48 to 63 Hz Z RS 485 RS 232 A11 [1] 6mm ULTRAMAT A20 [1] 1/4 ULTRAMAT A21 A31 A32 TAG B03 Kalrez B04 [2] Y01 O 2 Y02 [3] Y03 [4] Y11 Y12 Y BlmSch TÜV Y17 RS485/ RS 485/RS 232 / / PROFIBUS-PA / PROFIBUS-DP 21 C79451-A3364-D61 C79451-Z1589-U1 C79451-Z1589-U1 A5E A5E

16 19 ULTRAMAT 6E-2P 2 ULTRAMAT 6E-2P 7MB Z mm 0 0 A21, A41, A24, A25 1/4 1 1 A20, A40, A22, A23 [5] CO 11 ~ 30 A CO 12 ~ 30 B CO TÜV 22 X CO 2 10 ~ 30 C CH 4 13 ~ 30 D C 2 H 2 15 ~ 30 E C 2 H 4 15 ~ 30 F C 2 H 6 14 ~ 30 G C 3 H 6 14 ~ 30 H C 3 H 8 13 ~ 30 J C 4 H 6 15 ~ 30 K C 4 H ~ 30 L C 6 H ~ 30 M SO 2 TÜV ~ 30 N NO TÜV ~ 30 P NH 3 14 ~ 30 Q Q H 2 O 17 ~ R R N 2 O 13 ~ 30 S 0 ~ 5 vpm 0 ~ 100 vpm 10 A 0 ~ 10 vpm 0 ~ 200 vpm 11 B 0 ~ 20 vpm 0 ~ 400 vpm 12 C 0 ~ 50 vpm 0 ~ vpm 13 D 0 ~ 100 vpm 0 ~ vpm 14 E 0 ~ 300 vpm 0 ~ vpm 15 F 0 ~ 500 vpm 0 ~ vpm 16 G 0 ~ vpm 0 ~ vpm 17 H 0 ~ vpm 0 ~ vpm 18 J 0 ~ vpm 0 ~ vpm 19 K 0 ~ vpm 0 ~ vpm 20 L 0 ~ vpm 0 ~ vpm 21 M 0 ~ 1 % 0 ~ 3 % 22 N 0 ~ 1 % 0 ~ 10 % 23 P 0 ~ 3 % 0 ~ 10 % 24 Q 0 ~ 3 % 0 ~ 30 % 25 R 0 ~ 5 % 0 ~ 15 % 26 S 0 ~ 5 % 0 ~ 50 % 27 T 0 ~ 10 % 0 ~ 30 % 28 U 0 ~ 10 % 0 ~ 100 % 29 V 0 ~ 30 % 0 ~ 100 % 30 W [6] Viton A20, A21, A40, A A20, A21, A40, A41 5 Viton A20, A21, A40, A

17 ULTRAMAT 6 19 ULTRAMAT 6E-2P 2 ULTRAMAT 6E-2P 7MB Z AK / PROFIBUS-PA / PROFIBUS-DP V ~ 120 V AC, 48 ~ 63 Hz V ~ 240 V AC, 48 ~ 63 Hz 1 1 [5] CO 11 ~ 30 A CO 12 ~ 30 B CO TÜV 22 X CO 2 10 ~ 30 C CH 4 13 ~ 30 D C 2 H 2 15 ~ 30 E C 2 H 4 15 ~ 30 F C 2 H 6 14 ~ 30 G C 3 H 6 14 ~ 30 H C 3 H 8 13 ~ 30 J C 4 H 6 15 ~ 30 K C 4 H ~ 30 L C 6 H ~ 30 M SO 2 TÜV ~ 30 N NO TÜV ~ 30 P NH 3 14 ~ 30 Q Q H 2 O 17 ~ R R N 2 O 13 ~ 30 S 0 ~ 5 vpm 0 ~ 100 vpm 10 A 0 ~ 10 vpm 0 ~ 200 vpm 11 B 0 ~ 20 vpm 0 ~ 400 vpm 12 C 0 ~ 50 vpm 0 ~ vpm 13 D 0 ~ 100 vpm 0 ~ vpm 14 E 0 ~ 300 vpm 0 ~ vpm 15 F 0 ~ 500 vpm 0 ~ vpm 16 G 0 ~ vpm 0 ~ vpm 17 H 0 ~ vpm 0 ~ vpm 18 J 0 ~ vpm 0 ~ vpm 19 K 0 ~ vpm 0 ~ vpm 20 L 0 ~ vpm 0 ~ vpm 21 M 0 ~ 1 % 0 ~ 3 % 22 N 0 ~ 1 % 0 ~ 10 % 23 P 0 ~ 3 % 0 ~ 10 % 24 Q 0 ~ 3 % 0 ~ 30 % 25 R 0 ~ 5 % 0 ~ 15 % 26 S 0 ~ 5 % 0 ~ 50 % 27 T 0 ~ 10 % 0 ~ 30 % 28 U 0 ~ 10 % 0 ~ 100 % 29 V 0 ~ 30 % 0 ~ 100 % 30 W 17

18 19 ULTRAMAT 6E-2P 2 ULTRAMAT 6E-2P 19 7MB Z RS 485 RS 232 A11 6mm 1 [1] A20 1/4 1 [1] A21 6mm A22 6mm A23 1/4 A24 1/4 A25 A31 A32 6mm 2 [1] A40 1/4 2 [1] A41 TAG B03 Kalrez 1 B04 Kalrez 2 B05 [2] Y01 O Y02 [3] Y03 [4] Y11 Y12 Y BlmSch TÜV Y17 RS485/ C79451-A3364-D61 RS 485/RS 232 C79451-Z1589-U1 / C79451-Z1589-U1 / PROFIBUS-PA A5E / PROFIBUS-DP A5E

19 ULTRAMAT 6 19 ULTRAMAT 6E-2R/3K 2~3 ULTRAMAT 6E-2R/3K 7MB Z mm 0 0 A21. A41. A24, A25 1/4 1 1 A20, A40, A22, A23 5 CO 0 ~ 100 ppm 0 ~ ppm A A NO 0 ~ 100 ppm 0 ~ ppm CO 0 ~ 300 ppm 0 ~ ppm A B NO 0 ~ 300 ppm 0 ~ ppm CO 0 ~ ppm 0 ~ ppm A C NO 0 ~ ppm 0 ~ ppm for CO/NO-TÜV versions see page 22 CO 2 0 ~ 100 ppm 0 ~ ppm B A CO 0 ~ 100 ppm 0 ~ ppm CO 2 0 ~ 300 ppm 0 ~ ppm B B CO 0 ~ 300 ppm 0 ~ ppm CO 2 0 ~ ppm 0 ~ ppm B C CO 0 ~ ppm 0 ~ ppm CO 2 0 ~ ppm 0 ~ ppm B D CO 0 ~ ppm 0 ~ ppm CO 2 0 ~ 1% 0 ~ 10% B E CO 0 ~ 1% 0 ~ 10% CO 2 0 ~ 3% 0 ~ 30% B F CO 0 ~ 3% 0 ~ 30% CO 2 0 ~ 10% 0 ~ 100% B G CO 0 ~ 10% 0 ~ 100% CO 2 0 ~ 10% 0 ~ 100% C G CH 4 0 ~ 10% 0 ~ 100% CO 2 0 ~ 100 ppm 0 ~ ppm D A NO 0 ~ 100 ppm 0 ~ ppm CO 2 0 ~ 300 ppm 0 ~ ppm D B NO 0 ~ 300 ppm 0 ~ ppm [6] Viton A20, A21, A40, A A20, A21, A40, A41 5 Viton 1 AK AK / / 1 8 / / A20, A21, A40, A PROFIBUS-PA 5 PROFIBUS-PA 6 6 PROFIBUS-DP 7 PROFIBUS-DP V ~ 120 V AC, 48 ~ 63 Hz V ~ 240 V AC, 48 ~ 63 Hz

20 19 ULTRAMAT 6E-2R/3K 2~3 ULTRAMAT 6E-2R/3K 7MB Z [5] 2 W W CO 11 ~ 30 A CO 12 ~ 30 B CO TÜV 22 X CO 2 10 ~ 30 C CH 4 13 ~ 30 D C 2 H 2 15 ~ 30 E C 2 H 4 15 ~ 30 F C 2 H 6 14 ~ 30 G C 3 H 6 14 ~ 30 H C 3 H 8 13 ~ 30 J C 4 H 6 15 ~ 30 K C 4 H ~ 30 L C 6 H ~ 30 M SO 2 TÜV ~ 30 N NO TÜV ~ 30 P NH 3 14 ~ 30 Q Q H 2 O 17 ~ R R N 2 O 13 ~ 30 S 2 X 0 ~ 5 vpm 0 ~ 100 vpm 10 A 0 ~ 10 vpm 0 ~ 200 vpm 11 B 0 ~ 20 vpm 0 ~ 400 vpm 12 C 0 ~ 50 vpm 0 ~ vpm 13 D 0 ~ 100 vpm 0 ~ vpm 14 E 0 ~ 300 vpm 0 ~ vpm 15 F 0 ~ 500 vpm 0 ~ vpm 16 G 0 ~ vpm 0 ~ vpm 17 H 0 ~ vpm 0 ~ vpm 18 J 0 ~ vpm 0 ~ vpm 19 K 0 ~ vpm 0 ~ vpm 20 L 0 ~ vpm 0 ~ vpm 21 M 0 ~ 1 % 0 ~ 3 % 22 N 0 ~ 1 % 0 ~ 10 % 23 P 0 ~ 3 % 0 ~ 10 % 24 Q 0 ~ 3 % 0 ~ 30 % 25 R 0 ~ 5 % 0 ~ 15 % 26 S 0 ~ 5 % 0 ~ 50 % 27 T 0 ~ 10 % 0 ~ 30 % 28 U 0 ~ 10 % 0 ~ 100 % 29 V 0 ~ 30 % 0 ~ 100 % 30 W

21 Z RS 485 RS 232 6mm 1 [1] 1/4 1 [1] 6mm 6mm 1/4 1/4 6mm 2 [1] 1/4 2 [1] TAG A11 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A31 A32 A40 A41 B03 ULTRAMAT 6 19 ULTRAMAT 6E-2R/3K 2~3 Kalrez 1 B04 Kalrez 2 B05 [2] Y01 O Y02 [3] Y03 [4] Y11 Y12 Y BlmSch TÜV Y17 RS 485/RS 232 C79451-Z1589-U1 / A5E / PROFIBUS-PA A5E / PROFIBUS-DP A5E [1] [2] 1/2 XT [3] XT 16 6 [4] 25% % 50% ppm (vpm) [5] [6] ppm(vpm) mg/m hpa SO ppm 1 mg/m 3 NO 0.80ppm 1 mg/m 3 CO 0.86ppm 1 mg/m 3 21

22 19 TÜV CO(TÜV) SO 2 (TÜV) NO(TÜV) C D 50 mg/m mg/m 3 75 mg/m mg/m mg/m mg/m 3 E F G H K P R V 300 mg/m mg/m mg/m mg/m 3 10 g/m 3 30 g/m g/m mg/m mg/m mg/m mg/m g/m g/m g/m mg/m mg/m mg/m 3 10 g/m 3 30 g/m g/m g/m mg/m mg/m mg/m g/m g/m g/m g/m mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m 3 10 g/m 3 30 g/m g/m mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m g/m g/m g/m 3 ULTRAMAT 6E, TÜV CO 0~50/1000 mg/m 3 230V 7MB2121-0XD00-1AA0-Z +Y17 2R IR CO(TÜV) NO(TÜV) AA AB AC 75 mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m 3 ULTRAMAT 6E-2R, TÜV CO/NO+ SO 2 CO 0~75/1000 mg/m 3 NO 0~200/2000 mg/m 3 SO 2 0~75/1500 mg/m 3 230V 7MB2124-0AA00--1NC0-Z +Y

23 / a c + Pg16 d Pg13.5 e Pg ULTRAMAT 6 23

24 EK MK VK 12 ULTRAMAT 6F 3-10ml/min hPa abs EK MK VK 13 ULTRAMAT 6F 24

25 7 9 24V/1A. AC/DC 0 = 0V (0 to 4.5 V) 1 = 24V (13 to 33 V) 0 = 0V (0 to 4.5 V) 1 = 24V (13 to 33 V) 0-20mA V ULTRAMAT 6F 25

26 B 24V/1A. AC/DC 0 = 0V (0 to 4.5 V) 1 = 24V (13 to 33 V) 15 ULTRAMAT 6F PROFIBUS 26

27 ULTRAMAT 6F 600~1200 hpa 4 / 600~1500 hpa CO 0~10 vpm CO 2 0~5 vpm [2] < 0.1- ±1% 0.33% 2 EMC NAMUR NE21 (08/98) < 1%/ CE EN EN < 1%/ 0.1% 1% EN D6 < 0.5% [3] 16 < /10K 1% 32kg < 0.15%/1% 100~120V AC( 90V~132V) 48~63Hz 200~240V AC( 180V~264V) 48~63Hz 35VA 330VA / hpa( ) hpa( ) - Ex hpa( ) - Ex hpa( ) <165 hpa( >250 hpa( ) 18~90 l/h (0.3~1.5 l/min) 6 24V 0~50 C 0~80 C RS 485 <90% RH [1] 8 <30 PROFIBUS-PA ca. 90 PROFIBUS-DP T to +70 0~100 [5] 1 0.5~2.5 l/min +5~+45 <90% RH [1] EN IP 65 <1 [1] RH [2] EN [3] 1000 hpa 0.5 l/ 25 [4] 0.1% ±10% 0/2/4~20 ma V AC/DC/ 1A 2 0/2/4-20 ma 27

28 16 ULTRAMAT 6 mm 28

29 ULTRAMAT 6 ULTRAMAT 6F ULTRAMAT 6F 7MB Z - - A 6mm 0 0 A29 1/4 1 1 A28 5 CO 11 ~ 30 A CO 12 ~ 30 B CO TÜV 34 X CO 2 10 ~ 30 C CH 4 13 ~ 30 D C 2 H 2 15 ~ 30 E C 2 H 4 15 ~ 30 F C 2 H 6 14 ~ 30 G C 3 H 6 14 ~ 30 H C 3 H 8 13 ~ 30 J C 4 H 6 15 ~ 30 K C 4 H ~ 30 L C 6 H ~ 30 M SO 2 TÜV, 3413 ~ 30 N NO TÜV, 3414 ~ 30 P NH 3 ( ) 14 ~ 30 Q Q H 2 O 17 ~ 20, 22 R R (17 ~ 24, 26 ) N 2 O 13 ~ 30 S 0 ~ 5 vpm 0 ~ 100 vpm 10 A 0 ~ 10 vpm 0 ~ 200 vpm 11 B 0 ~ 20 vpm 0 ~ 400 vpm 12 C 0 ~ 50 vpm 0 ~ vpm 13 D 0 ~ 100 vpm 0 ~ vpm 14 E 0 ~ 300 vpm 0 ~ vpm 15 F 0 ~ 500 vpm 0 ~ vpm 16 G 0 ~ vpm 0 ~ vpm 17 H 0 ~ vpm 0 ~ vpm 18 J 0 ~ vpm 0 ~ vpm 19 K 0 ~ vpm 0 ~ vpm 20 L 0 ~ vpm 0 ~ vpm 21 M 0 ~ 1% 0 ~ 3% 22 N 0 ~ 1% 0 ~ 10% 23 P 0 ~ 3% 0 ~ 10% 24 Q 0 ~ 3% 0 ~ 30% 25 R 0 ~ 5% 0 ~ 15% 26 S 0 ~ 5% 0 ~ 50% 27 T 0 ~ 10% 0 ~ 30% 28 U 0 ~ 10% 0 ~ 100% 29 V 0 ~ 30% 0 ~ 100% 30 W [6] Vi~n A28, A A28, A

30 ULTRAMAT 6F ULTRAMAT 6F 7MB A / PROFIBUS-PA / PROFIBUS-DP / 8 8 PROFIBUS-PA Exi 100 V to 120 V AC, 48 to 63 Hz V to 240 V AC, 48 to 63 Hz V to 120 V AC, 48 to 63 Hz, to ATEX 100, Ex zone 1 [6] V to 240 V AC, 48 to 63 Hz, to ATEX 100, Ex zone 1 [6] V to 120 V AC, 48 to 63 Hz, to ATEX 100, Ex zone 1 [6] V to 240 V AC, 48 to 63 Hz, to ATEX 100, Ex zone 1 [6] A 65 B Z RS 485 RS 232 A11 6mm 1 [1] A28 1/4 1 [1] A29 A32 TAG B03 Kalrez B04 ATEX 100 II 3G EEx nr (Ex zone 2) E11 ( <LEL) ATEX 100; II 2/3G EEx npr (Ex zone 2) [6] E12 [2] Y01 O 2 Y02 [3] Y03 [4] Y11 Y12 Y BlmSch TÜV Y

31 ULTRAMAT 6F Ex MiniPurge FM 7MB8000-1AA Bartec EExp control unit 230V 7MB8000-2BA Bartec EExp control unit 115V 7MB8000-2BB Bartec EExp control unit 230V 7MB8000-2CA Bartec EExp control unit 115V 7MB8000-2CB Bartec EExp control unit (for units with order code E12) 7MB8000-1BA 7MB8000-3AA 8 7MB8000-4AA 7MB8000-5AA 7MB8000-5AB 7MB8000-6AA Hastelloy 7MB8000-6AB RS 485/ C79451-A3364-D61 RS 485/RS 232 C79451-Z1589-U1 8 / A5E / PROFIBUS-PA A5E / PROFIBUS-DP A5E / PROFIBUS-PA Ex i A5E [1] [2] 1/2 XT [3] XT 16 6 [4] 25% % 50% ppm (vpm) [5] [6] ppm(vpm) mg/m hpa SO ppm 1 mg/m 3 NO 0.80ppm 1 mg/m 3 CO 0.86ppm 1 mg/m 3 [7] 31

32 ULTRAMAT 6F-2R 2 ULTRAMAT 6F-2R 2 6mm 1/4 5 7MB A -Z 0 0 A A28 CO 0 ~ 100 ppm 0 ~ ppm AA NO 0 ~ 100 ppm 0 ~ ppm CO 0 ~ 300 ppm 0 ~ ppm AB NO 0 ~ 300 ppm 0 ~ ppm CO 0 ~ ppm 0 ~ ppm AC NO 0 ~ ppm 0 ~ ppm for CO/NO-TÜV versions see page 34 CO 2 0 ~ 100 ppm 0 ~ ppm B A CO 0 ~ 100 ppm 0 ~ ppm CO 2 0 ~ 300 ppm 0 ~ ppm B B CO 0 ~ 300 ppm 0 ~ ppm CO 2 0 ~ ppm 0 ~ ppm B C CO 0 ~ ppm 0 ~ ppm CO 2 0 ~ ppm 0 ~ ppm B D CO 0 ~ ppm 0 ~ ppm CO 2 0 ~ 1% 0 ~ 10% B E CO 0 ~ 1% 0 ~ 10% CO 2 0 ~ 3% 0 ~ 30% B F CO 0 ~ 3% 0 ~ 30% CO 2 0 ~ 10% 0 ~ 100% B G CO 0 ~ 10% 0 ~ 100% CO 2 0 ~ 10% 0 ~ 100% C G CH 4 0 ~ 10% 0 ~ 100% CO 2 0 ~ 100 ppm 0 ~ ppm D A NO 0 ~ 100 ppm 0 ~ ppm CO 2 0 ~ 300 ppm 0 ~ ppm D B NO 0 ~ 300 ppm 0 ~ ppm [6] Vi~n A28, A A28, A / PROFIBUS-PA / PROFIBUS-DP 7 7 PROFIBUS-PA Exi V ~ 120 V AC, 48 ~ 63 Hz V ~ 240 V AC, 48 ~ 63 Hz V ~ 120 V AC, 48 ~ 63 Hz, ATEX 100, Ex zone 1 [6] V ~ 240 V AC, 48 ~ 63 Hz, ATEX 100, Ex zone 1 [6] V ~ 120 V AC, 48 ~ 63 Hz, ATEX 100, Ex zone 1 [6] V ~ 240 V AC, 48 ~ 63 Hz, ATEX 100, Ex zone 1 [6] A 65 B 32

33 ULTRAMAT 6F-2R 2 ULTRAMAT 6 ULTRAMAT 6F-2R 2 7MB A Z RS 485 RS 232 A11 6mm 1 [1] A28 1/4 1 [1] A29 A32 TAGB03 Kalrez B04 ATEX 100 II 3G EEx nr (Ex zone 2) E11 ( <LEL) ATEX 100; II 2/3G EEx npr (Ex zone 2) [6] E12 [2] Y01 O 2 Y02 [3] Y03 [4] Y11 Y12 Y BlmSch TÜV Y17 Ex MiniPurge FM 7MB8000-1AA Bartec Eexp control unit 230V 7MB8000-2BA Bartec Eexp control unit 115V 7MB8000-2BB Bartec Eexp control unit 230V 7MB8000-2CA Bartec Eexp control unit 115V 7MB8000-2CB Bartec Eexp control unit (for units with order code E12) 7MB8000-1BA 7MB8000-3AA 8 7MB8000-4AA 7MB8000-5AA 7MB8000-5AB 7MB8000-6AA Hastelloy 7MB8000-6AB RS485/ C79451-A3364-D61 RS 485/RS 232 C79451-Z1589-U1 8 / A5E / PROFIBUS-PA A5E / PROFIBUS-DP A5E / PROFIBUS-PA Ex i A5E

34 TÜV CO(TÜV) SO 2 (TÜV) NO(TÜV) C D E F G H K P R V 50 mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m 3 10 g/m 3 30 g/m g/m mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m g/m g/m g/m 3 75 mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m 3 10 g/m 3 30 g/m g/m g/m mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m g/m g/m g/m g/m mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m 3 10 g/m 3 30 g/m g/m mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m g/m g/m g/m 3 ULTRAMAT 6F, TÜV CO 0~50/1000 mg/m 3 230V 7MB2111-0XD00-1AA0-Z +Y17 2R CO(TÜV) NO(TÜV) AA AB AC 75 mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m 3 ULTRAMAT 6F-2R, TÜV CO/NO CO 0~75/1000 mg/m 3 NO 0~200/2000 mg/m 3 230V 7MB2112-0AA00-1AA0-Z +Y

35 ULTRAMAT 6 Eex p 50 l/min hPa EEx p 0.5hPa 165hPa 0.5 hpa hpa - =1- N 2 EEx p 0.5hPa Ex 2 2 EEx nr 0.5hPa 2 - Ex 1 94/9/EC EC PTB 00 ATEX 2022 X II 2 G EEx p [ia] ia IIC T4 EN 50014:1997, EN 50016:1995, EN50020:1994 EN 954:1996 EEx nrp 1 2 FM Class 1 Div2 EEx p / ULTRAMAT EEx p 35

36 LEL LEL LEL LEL 0 1 ATEX 100a - EEx p ATEX 100a - EEx p ATEX 100a - EEx p EEx p <165 hpa - EEx p <165 hpa - EEx p - > 165 hpa - EEx p > 165 hpa EEx p 2 EEx nr EEx np EEx np EEx nrp (N 2, CO 2 ) (N 2, CO 2 ) 1 - Ex1 Ex-i Ex1 Ex1 Ex1 Ex2 Ex1-2 1 Ex 36

37 1 BARTEC EEx p K4/K5 EC EMC guideline 89/336/EEC APEX 2003.SI/A EC RL 73/23/EWG Ex guideline 94/9EG (EEx e) IP mm MIN A = hpa 4100 Nl/h 50 hpa MIN B = hpa 4 8 MAX = hpa MAX 1 = hpa DIFF A = 0-25 hpa Eex p DIFF B = 0-25 hpa 0-99min 5s 11kg 230V AC 115V AC 21 W /230 V NO K2 250 V, 5 A cos = V, 5 A cos = 1 RS C 17 BARTEC EEx e d ib [ia p] IIC T4/T6 Ext. P ON/OFF Ext. P DMT 99 ATEX E to +40 C K2/K3 Eex p 18 BARTEC 19 BARTEC mm 37

38 2 MiniPurge FM 1 2 MiniPurge FM 444 x 438 x l 1hPa FM 1X8A4.AE / 0B3A3.AE MiniPurge RAL7035 MiniPurge 30 psi/2000 hpa ¼ BSPP ½" 12 mm / 1 2 SPCO 20 MiniPurge 0.5 hpa 1-2 l/min RLV hpa ± 10 % 21 MiniPurge mm 38

39 1 C79451-A3462-B12 1 C79451-A3462-B510 1 C79451-A3462-B ~6mm 2 C79451-A3462-B152 20~180mm 2 C79451-A3462-B151 O 1 C75121-Z101-C1 1 C75121-Z101-C2 1 C75121-Z101-C3 1 C75121-Z101-C4 4 C79121-Z100-A24 1 C71121-Z100-A159 1 C79402-Z560-T1 ULTRAMAT 6E 0.63A/250V(230-V ) 4 W79054-L1010-T A/250V(110-V ) 4 W79054-L1011-T100 LC 1 W75025-B5001-B1 LCD/ 1 C79451-A3474-B605 1 C79165-A3042-B504 39

ULTRAMAT 23 ULTRAMAT 23 CO, CO 2, NO, N 2 SO 2, CH 4, R22( CHCIF 2 ) O ULTRAMAT 23 <1l/min IR ULTRAMAT 23 19" NO x NO x ULTRAMAT 23 6mm 1/4 TÜV

ULTRAMAT 23 ULTRAMAT 23 CO, CO 2, NO, N 2 SO 2, CH 4, R22( CHCIF 2 ) O ULTRAMAT 23 <1l/min IR ULTRAMAT 23 19 NO x NO x ULTRAMAT 23 6mm 1/4 TÜV ULTRAMAT 23 ULTRAMAT 23 2 2 3 5 6 7 9 11 13 15 16 18 24 24 1 ULTRAMAT 23 ULTRAMAT 23 CO, CO 2, NO, N 2 SO 2, CH 4, R22( CHCIF 2 ) O 2 6-12 ULTRAMAT 23

More information

SIPART PS2 2 2 SIPART PS SIPART PS2 9 - SIPART PS2 PA 11 - SIPART PS2 FF SIPART PS2 PS2 PA PS2 FF 16 - SIPART PS2 EEx-d PS2 EEx-d

SIPART PS2 2 2 SIPART PS SIPART PS2 9 - SIPART PS2 PA 11 - SIPART PS2 FF SIPART PS2 PS2 PA PS2 FF 16 - SIPART PS2 EEx-d PS2 EEx-d SIPART PS2 智能电气阀门定位器 产品目录 2010 智能电气阀门定位器 Answers for industry. SIPART PS2 2 2 SIPART PS2 6 6-7 - SIPART PS2 9 - SIPART PS2 PA 11 - SIPART PS2 FF 13-15 15 - SIPART PS2 PS2 PA PS2 FF 16 - SIPART PS2 EEx-d

More information

Impulse XT X5 Impulse XP MSTox Impulse X4 Impact, Impact Enforcer Safelink MicroMAX Pro ProImpact IR Searchpoint Optima Plus Searchline Excel XNX TVOC Sensepoint XCD Sensepoint S3000 XPIS SPM Midas Unipoint

More information

SIMOCODE pro 3UF PCS SIMOCODE ES SIMOCODE pro 3UF UL22 38 PROFIBUS MCC Siemens LV

SIMOCODE pro 3UF PCS SIMOCODE ES SIMOCODE pro 3UF UL22 38 PROFIBUS MCC Siemens LV SIMOCODE pro 03.2009 SIRIUS Answers for industry. SIMOCODE pro 3UF7 2-2 - 4-4 - 7-9 - PCS 7 10 - SIMOCODE ES SIMOCODE pro 3UF7 11-18 - 21-22 - 30-35 - 36-37 3UL22 38 PROFIBUS MCC Siemens LV 1 2009 SIMOCODE

More information

00 sirius 3R SIRIUS 3R 3RV1 0A 1 3RT1 3RH1 3 3RU11/3RB SIRIUS SIRIUS TC= / 3RV1 A 1 IEC6097- IP0 ( IP00) 1/3 IEC6097- (VDE0660) DIN VDE 06 0 AC690V, I cu 00V 1) P A n I n I cu A kw A A ka S00 0.16 0.0

More information

untitled

untitled 0.37kW 250kW D11.7 2009 SINAMICS G120 0.37kW 250kW SINAMICS G120 Answers for industry. SINAMICS G120 0.37kW 250kW SINAMICS G110 D 11.1 0.12 kw 3 kw CA01 MC CA01 MC CD : E20001-K20-C-V2-5D00 141-P90534-09020

More information

DT A B C D X PU PS PG! PU LV

DT A B C D X PU PS PG! PU LV DT A B C D X 2 1 3 6 24 2004 10 http://www.siemens.com/automation/mall PU PS PG! PU LV 1 2006 SIRIUS SIMOCODE 3UF 2 2 3 4 SIMOCODE 3UF 7 13 15 16 22 26 27 SIMOCODE 3UF SIMOCODE pro PLC SIMOCODE pro PROFIBUS

More information

untitled

untitled !"#$ 123!"# A 1507! 750001 (0951) 786 9866 (0951) 786 9867!"# 343! 21 A\B\J\K! 214002 (0510) 8273 6868 (0510) 8276 8481!"# 28!"#$ 5! 250014 (0531) 8266 6088 (0531) 8266 0836!"#$%&!"#$% 20!"#$ E4C! 300457

More information

MICROMASTER 410/420/430/440 DA kW 250kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER Vector 90kW (Low

MICROMASTER 410/420/430/440 DA kW 250kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER Vector 90kW (Low DA51.2 2002 micromaster MICROMASTER 410/420/430/440 0.12kW 250kW s MICROMASTER 410/420/430/440 DA51.2 2002 0.12kW 250kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER

More information

Manual_F5_cn.doc

Manual_F5_cn.doc SIEMENS FIDAMAT 5E 7MB1420 C79000-B5276-C106-04 A A-1 A-5 A-6 A-35 - - - 4 2 FIDAMAT 5E FIDAMAT 5E FIDAMAT. 7MB1420-1 7MB1420-0 7MB1420-2 7MB1420-4 FIDAMAT 5 FIDAMAT 5 H 2 /He FIDAMAT 5 FIDAMAT 5 5 19-19-

More information

TI440Fzh_12.09(03.10).cdr

TI440Fzh_12.09(03.10).cdr Level Pressure Flow Temperature Liquid Analysis Registration System Components Services Solutions 4...20 ma /" 2" 2 5m 2m 8m 3.5 m 32 G / " 2 2 / NPT TI440F/28/zh/2.09 ... 3...3... 4... 5... 5... 5...

More information

E170C2.PDF

E170C2.PDF IQ E170C2 2002.3. Rotork Rotork * ( ) * * RotorkIQ - IQ * * PC IQ Insight / Rotork * - Rotork IQ www.rotork.com 5 10 5.1 11 1 2 5.2 11 2 3 5.3 11 3 IQ 3 5.4 11 3.1 3 5.5 IQM12 3.2 3 5.6 IQML12 3.3 4 5.7

More information

! *!"#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( / )! ( ) 3SB3!" Ø22mm!"# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8

! *!#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!# ( / )!# ( / )!# ( / )! ( ) 3SB3! Ø22mm!# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!# ( / )!# ( / )!# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8 SIRIUS 3SB3 sirius s ! *!"#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( / )! ( ) 3SB3!" Ø22mm!"# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8! (2 /3 ) ( / ) RONIS! ( SB) CES

More information

SITRANS F C MASSFLO MASS 2100 DI 1.5 MASS 2100 DI 1.5 MASS 2100 DI 1.5 / CO 2 ABS MASS 2100 DI 1.5 MASS 2100 AISI 316L C22 1/4" NPT 1/4" ISO AISI 316L

SITRANS F C MASSFLO MASS 2100 DI 1.5 MASS 2100 DI 1.5 MASS 2100 DI 1.5 / CO 2 ABS MASS 2100 DI 1.5 MASS 2100 AISI 316L C22 1/4 NPT 1/4 ISO AISI 316L MASSFLO MASS 2100 DI 1.5 MASS 2100 DI 1.5 MASS 2100 DI 1.5 / CO 2 ABS MASS 2100 DI 1.5 MASS 2100 AISI 316L C22 1/4" NPT 1/4" ISO AISI 316L 1.4404 IP65/NEMA 4 125 C (25 7 F) 180 C (356 F) 0.1 500:1 65 kg/h

More information

MICROMASTER DA51-2 MICROMASTER 410/420/430/ KW250KW E20001-K4260-C100-V5-5D J CA01 SD CA01 SD CD M17 E20001-K5690- C100-V2-5

MICROMASTER DA51-2 MICROMASTER 410/420/430/ KW250KW E20001-K4260-C100-V5-5D J CA01 SD CA01 SD CD M17 E20001-K5690- C100-V2-5 D11.1 2006.01 sinamics G110 SINAMICS G110 1AC200V240V 0.12 kw3 kw MICROMASTER DA51-2 MICROMASTER 410/420/430/440 0.12KW250KW E20001-K4260-C100-V5-5D00 122-J903448-050320 CA01 SD CA01 SD CD M17 E20001-K5690-

More information

80 A( Switchgear for Circuit-breakers up to 80 A Load Feeders (Motor protection circuit-breakers) 1 Contactors, Contactor combinations 2 Overload relays 3 Solid-state time relays 4 Contactor relays 5 SIKOSTART

More information

SIK) 者, 需 實 施 1 年 以 上, 經 體 格 檢 查 無 後 遺 症 者 5. 身 體 任 何 部 分 有 刺 青 紋 身 穿 耳 洞 者, 不 得 報 考, 各 項 檢 查 結 果 須 符 合 體 位 區 分 標 準 常 備 役 體 位 二 在 校 軍 訓 成 績 總 平 均 70 分

SIK) 者, 需 實 施 1 年 以 上, 經 體 格 檢 查 無 後 遺 症 者 5. 身 體 任 何 部 分 有 刺 青 紋 身 穿 耳 洞 者, 不 得 報 考, 各 項 檢 查 結 果 須 符 合 體 位 區 分 標 準 常 備 役 體 位 二 在 校 軍 訓 成 績 總 平 均 70 分 民 國 102 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 簡 章 壹 依 據 : 依 民 國 102 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 計 畫 辦 理 貳 考 ( 甄 ) 選 對 象 : 具 中 華 民 國 國 籍, 尚 未 履 行 兵 役 義 務 之 役 男, 年 齡 在 32 歲 ( 民 國 70 年 1 月 1 日 以 後 出

More information

1.pdf

1.pdf 2003 3 simodrive 611 UNIVERSAL SIMODRIVE 611 3 SIMODRIVE SIMODRIVE 611 I/RF SIMODRIVE 611 SIMODRIVE SIMODRIVE 611 120 kw SIMODRIVE 611 universal 1FK7 1FT6 1PH7 1FN3 2 SIMODRIVE 611 SIMODRIVE 611 SIMODRIVE

More information

MICROMASTER 410/420/440 DA kW 200kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER Vector 90kW (Low-Vol

MICROMASTER 410/420/440 DA kW 200kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER Vector 90kW (Low-Vol s MICROMASTER 410/420/440 0.12kW 200kW DA51.2 2002 MICROMASTER 410/420/440 DA51.2 2002 0.12kW 200kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER Vector 90kW (Low-Voltage

More information

pdf

pdf SMART INVERTER, SMART CHOICE www.siemens.com.cn/v20 0.12 kw ~ 15 kw USS MODBUS RTU 7.5 kw ~ 15 kw PCB V/fV 2 /f 0.12 kw ~ 15 kw 1AC 200 V... 240 V ( -10 % / +10 % ) 3AC 380 V... 480 V ( -15 % / +10 % )

More information

SIGNUM 3SB3

SIGNUM 3SB3 SGNUM * 6, 8 6, 8 6, 8 8 : : : : ( ) Ø22mm 6, 8 6, 8 6, 8 8 : : : : ( ) 7, 10 7, 9 7, 8 : (2 /3 ) RNS ( SB) : : CES / BKS : ( / ) 10 7, 8 : (2 /3 ) RNS ( 360012K1) : : MR : 7 Ø22mm 16 16 16 16 : : : :

More information

民 國 105 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 簡 章 目 錄 壹 考 選 依 據 1 貳 考 ( 甄 ) 選 對 象 1 參 資 格 規 定 1 肆 員 額 及 專 長 類 別 2 伍 報 名 及 選 填 志 願 日 期 方 式 3 陸 選 填 官 科 (

民 國 105 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 簡 章 目 錄 壹 考 選 依 據 1 貳 考 ( 甄 ) 選 對 象 1 參 資 格 規 定 1 肆 員 額 及 專 長 類 別 2 伍 報 名 及 選 填 志 願 日 期 方 式 3 陸 選 填 官 科 ( 民 國 105 年 大 專 程 度 義 務 役 預 備 軍 官 預 備 士 官 考 選 期 程 表 日 期 執 行 項 目 3 月 1 日 (8 時 起 ) 至 3 月 21 日 (17 時 止 ) 網 路 報 名 並 完 成 列 印 3 月 22 日 (17 時 止 ) 各 校 承 辦 人 員 收 報 名 件 截 止 3 月 30 日 4 月 11 日 5 月 18 日 5 月 27 日 (17

More information

²ú Æ· ÐÔ ÄÜ ×Ê ÁÏ

²ú Æ· ÐÔ ÄÜ ×Ê ÁÏ 0081301004024BA 2003 1 5600 5600 :, 24240 / 060 (FOUNDATION ) 420 HART,, 2 7 11.12..15..23 0081301004024BA 5600 2003 1 5600,, 5600 5600,,, 5600,, 1 5600 5600_PDS_BILD_9 5600_PDS_BILD_8 5600 (LPG) 5600_PDS_BILD_10,

More information

untitled

untitled 2007 12 1 2 SIRIUS 3 4 5 6 2 2/2 3SB3 2/4 3SB3 2/5 3SB3 2/5 2/7 2/10 2/11 2/13 3SB3 2/14 3SB3 2/15 3SB3 2/17 3SB37 SIRIUS 3SB3 3SB3 (/) (/) (/) () Ø22mm (/) (/) (/) () 23 RONIS (/) (SB30) () 23 OMR (/)

More information

3 3 ma mv V AMC 3 2.5kPa ~ 100 MPa 2.5 kpa ~ 100MPa 4

3 3 ma mv V AMC 3 2.5kPa ~ 100 MPa 2.5 kpa ~ 100MPa 4 DPI 620 - DPI 620 0.0025%rdg+0.002%FS Hart Win CE PDA USB IEEE 802.11g WIFI - PM 620 GE 2.5 kpa 100 MPa 0.005%FS DPI 620 3 - PV 62X - 95% 2 MPa - 95% 10 MPa - 0 100 MPa 3 3 www.ge-mcs.com 3 3 ma mv V AMC

More information

SIRIUS - SIMOCODE pro

SIRIUS - SIMOCODE pro SIMOCODE pro sirius SIMOCODE pro SIMOCODE-DP SIMOCODE-DP SIMOCODE pro SIMOCODE pro SIMOCODE pro PROFIBUS DP PROFIBUS DP SIMOCODE pro 630 A Pt100/Pt1000 690 V COS/ PROFIBUS DP / 45 mm ATEXUL/CSACCC 2/3

More information

ma HART PROFIBUS PA FOUNDATION 2

ma HART PROFIBUS PA FOUNDATION 2 4...20 ma HART PROFIBUS PA FOUNDATION 2 WIKA 4...20 ma 4...20 ma HART DPT-10 990.27 3 G1/2B UPT-20 UPT Ex ia HART HART v7 UPT 58mm 14mm 45 4 UPT-20 UPT-21 0 0.04 MPa 0 4 MPa 0 0.04 MPa 0 100 MPa UPT-21

More information

JUMO GmbH & Co. KG Delivery address:mackenrodtstraße 4, 36039 Fulda, Germany Postal address: 36035 Fulda, Germany Phone: +49 66 60 03-0 Fax: +49 66 60 03-6 07 E-mail: mail@jumo.net Internet: www.jumo.de

More information

MICROMSTER 410/420/430/440 MICROMSTER kw 0.75 kw 0.12kW 250kW MICROMSTER kw 11 kw D C01 MICROMSTER kw 250kW E86060-

MICROMSTER 410/420/430/440 MICROMSTER kw 0.75 kw 0.12kW 250kW MICROMSTER kw 11 kw D C01 MICROMSTER kw 250kW E86060- D51.2 2003 MICROMSTER 410/420/430/440 D51.2 2003 micromaster MICROMSTER 410/420/430/440 0.12kW 250kW MICROMSTER 410/420/430/440 MICROMSTER 410 0.12 kw 0.75 kw 0.12kW 250kW MICROMSTER 420 0.12 kw 11 kw

More information

4593C_AB.fm

4593C_AB.fm 罗 斯 蒙 特 1151 智 能 型 压 力 变 送 器 开 始 步 骤 1: 安 装 变 送 器 步 骤 2: 外 壳 旋 转 步 骤 3: 接 线 通 电 步 骤 4: 设 定 开 关 步 骤 5: 参 数 设 置 步 骤 6: 量 程 调 整 产 品 认 证 结 束 2006 Rosemount Inc. ( 罗 斯 蒙 特 公 司 ) 版 权 所 有 所 有 标 识 的 所 有 权 归 Rosemount

More information

MICROMSTER 420/430/440 MICROMSTER kw 11 kw 0.12kW 250kW D MICROMSTER kw 250kW C01 E86060-D B MICROMSTER 440

MICROMSTER 420/430/440 MICROMSTER kw 11 kw 0.12kW 250kW D MICROMSTER kw 250kW C01 E86060-D B MICROMSTER 440 产品样本 D51.2 10 2008 MICROMSTER 420/430/440 变频器 应用于驱动技术的通用型变频器 产品样本 D51.2 10 2008 MICROMSTER nswers for industry. MICROMSTER 420/430/440 MICROMSTER 420 0.12 kw 11 kw 0.12kW 250kW D51.2 2008.10 MICROMSTER

More information

: DIN / VDE / EN IEC DIN EN IEC IEC pr EN IEC DIN EN IEC DIN VDE 0530 IEC DIN EN 60 0

: DIN / VDE / EN IEC DIN EN IEC IEC pr EN IEC DIN EN IEC DIN VDE 0530 IEC DIN EN 60 0 : M17/50Hz, 2002 s : DIN / VDE / EN IEC DIN EN 60 0341 IEC 60 0341 IEC 60 085 pr EN 50 347 IEC 60 072 DIN EN 60 03412 IEC 60 03412 DIN VDE 0530 IEC 60 0348 8 DIN EN 60 0347 IEC 60 0347 DIN 42 925 IEC 60

More information

5 3TK28 5/2 3TK28 5/4 3TK284 5/8 3TK282 5/4 3TK285

5 3TK28 5/2 3TK28 5/4 3TK284 5/8 3TK282 5/4 3TK285 3TK28 5 3TK28 5/2 3TK28 5/4 3TK284 5/8 3TK282 5/4 3TK285 3TK28 EN 954-98/37/EG EN 050 EN 954- B 234B EN 954- S F / P S S2 F / F2 / P P2 B4 EN 954- B / B 2 B 3 B 4 B B 3TK28 EN 60204- EN 48 EN 574 EN 954-

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ,,, :,,,,,,, ( CIP) /. :, 2001. 9 ISBN 7-5624-2368-7.......... TU311 CIP ( 2001) 061075 ( ) : : : : * : : 174 ( A ) : 400030 : ( 023) 65102378 65105781 : ( 023) 65103686 65105565 : http: / / www. cqup.

More information

4-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18 19 2 50 PLC www.ad.siemens.com.cn 3 SIWAREX CS SIWAREX CF SIWAREX SIMATIC PROFIBUS-DP SIWAREX S5-95U/DP SIWAREX (PROFIBUS ) SIWAREX SIMATIC S5-115U/-135U/-155U S7-300

More information

:,,,, ( CIP ) /,. :, ISBN CIP ( 2001) : : 127, : : : ht t p: / / www. nwpup. com : :

:,,,, ( CIP ) /,. :, ISBN CIP ( 2001) : : 127, : : : ht t p: / / www. nwpup. com : : :,,,, ( CIP ) /,. :, 2001. 8 ISBN 7 5612 1363 8............. 0342 CIP ( 2001) 027392 : : 127, : 710072 : 029-8493844 : ht t p: / / www. nwpup. com : : 787mm1 092mm : 19. 75 : 480 : 2001 8 1 2001 8 1 :

More information

MA-F300K-DLT7651-16-aZH-005.indd

MA-F300K-DLT7651-16-aZH-005.indd 系 统 概 览 紧 凑 型 火 焰 检 测 器 F300K 用 于 燃 烧 工 程 的 传 感 器 与 控 制 系 统 www.lamtec.cn LAMTEC 紧 凑 型 火 焰 检 测 器 F300K 认 证 0085 燃 气 器 具 指 令 2009/142/EC,CE0085 0036 压 力 设 备 指 令 2014/68/EU,CE0036 SIL-3 SIL 3 认 证,DIN EN

More information

BUSNET

BUSNET Ver.3 13 45 67 7 89 BUSNET 111 12 12 13 14 14 1516 16 1718 PA-6812E 12m, 9m 2 PA-682E 2m : N.O.N.C : 2 : AC DC24V.25A 3.3Ω 1.528V DC 25mA 15ºC + 55ºC : : ø4 3 : ø3 6 12mm 47mm 11g PA-685E : N.O.N.C : 2

More information

untitled

untitled SMT/SME-8 T q/w : : : Festo 80% Festo q24 Festo 13 2200 w 5 4 6x10 12 SMT/SME / Internet T,,, SMT-8M-A 5 30VDC PNP 7 NPN,2 SME-8M 5 30VAC/DC, 15 SME-8 12 30 V AC/DC, 31 3 230VAC/DC 35 SMT-8G 10 30 V DC

More information

ROTORK智能型电动执行器

ROTORK智能型电动执行器 ROTORK Rotork IQ 2 Rotork Rotork Controls Ltd, Bath, UK Rotork Controls Inc, Rochester, USA IQ3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 40 Rotork Rotork Rotork 3 Rotork IQ RotorkIQ Rotork Rotork IQ Rotork IQ IQ IQ

More information

MICROMASTER DA51-2 MICROMASTER 410/420/430/ KW250KW E20001-K4260-C100-V5-5D J CA01 SD CA01 SD E20001-K5690- C100-V2-5D00 134

MICROMASTER DA51-2 MICROMASTER 410/420/430/ KW250KW E20001-K4260-C100-V5-5D J CA01 SD CA01 SD E20001-K5690- C100-V2-5D00 134 D11.1 2006.01 sinamics G110 1AC200V240V 0.12 kw3 kw MICROMASTER DA51-2 MICROMASTER 410/420/430/440 0.12KW250KW E20001-K4260-C100-V5-5D00 122-J903448-050320 CA01 SD CA01 SD E20001-K5690- C100-V2-5D00 134-C903473-080310

More information

General CNC PCU SINUMERIK OP TP SINUMERIK PCU PC USB PC SINUMERIK SINUMERIK PCU SINUMERIK PCU PC SINUMERIK OP SINUMERIK PCU SINUMERIK SINUMERIK PCU MP

General CNC PCU SINUMERIK OP TP SINUMERIK PCU PC USB PC SINUMERIK SINUMERIK PCU SINUMERIK PCU PC SINUMERIK OP SINUMERIK PCU SINUMERIK SINUMERIK PCU MP 3/2 3/4 3/4 SINUMERIK OP 010 3/5 SINUMERIK OP 010S 3/6 SINUMERIK OP 010C 3/7 SINUMERIK OP 012 3/8 SINUMERIK TP 012 3/9 SINUMERIK OP 015 3/10 SINUMERIK OP 015A 3/11 SINUMERIK TP 015A 3/12 SINUMERIK OP 030

More information

数 学 高 分 的 展 望 一 管 理 类 联 考 分 析 第 一 篇 大 纲 解 析 篇 编 写 : 孙 华 明 1 综 合 能 力 考 试 时 间 :014 年 1 月 4 日 上 午 8:30~11:30 分 值 分 配 : 数 学 :75 分 逻 辑 :60 分 作 文 :65 分 ; 总

数 学 高 分 的 展 望 一 管 理 类 联 考 分 析 第 一 篇 大 纲 解 析 篇 编 写 : 孙 华 明 1 综 合 能 力 考 试 时 间 :014 年 1 月 4 日 上 午 8:30~11:30 分 值 分 配 : 数 学 :75 分 逻 辑 :60 分 作 文 :65 分 ; 总 目 录 数 学 高 分 的 展 望... 1 第 一 篇 大 纲 解 析 篇... 1 一 管 理 类 联 考 分 析... 1 二 最 新 大 纲 解 析... 1 三 考 前 复 习 资 料 及 方 法... 第 二 篇 总 结 篇... 4 1 应 用 题 考 点 总 结 与 技 巧 归 纳... 4 代 数 模 块 题 型 归 纳 及 考 点 总 结... 9 3 数 列 模 块 题 型 归

More information

Microsoft Word - 戴尔乐专用汽车、新能源汽车及底盘项目报批稿发送打印

Microsoft Word - 戴尔乐专用汽车、新能源汽车及底盘项目报批稿发送打印 国 环 评 证 乙 字 第 1959 号 厦 门 市 戴 尔 乐 新 能 源 汽 车 有 限 公 司 戴 尔 乐 专 用 汽 车 新 能 源 汽 车 及 底 盘 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 报 批 稿 ) 建 设 单 位 : 厦 门 市 戴 尔 乐 新 能 源 汽 车 有 限 公 司 编 制 单 位 : 江 苏 久 力 环 境 工 程 有 限 公 司 编 制 时 间 : 二 0 一 六

More information

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) ()

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () (39mm E-Mail ( )( ), : : 1 1 ( ) 2 2 ( ) 29mm) WSK ( 1 2 / 3 1 A4 2 1 3 (2-1) 2-1 4 (2-2) 2-2 5 A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A4 10 11 ( () 4 A4, 5 6 7 8 A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () 1 2 (2-1) 3 (2-2) 4 5 6 7 (8 ) 9

More information

4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2

4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2 : / ( 6 (2003 8 : ( 1 ( ( / / (,, ( ( - ( - (39mm 29mm 2 ( 1 2 3-6 3 6-24 6-48 12-24 8-12 WSK / WSK WSK 1 4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2 9 5 ( 10 3 11 / (600 4 5 AA 710 AB 720 730

More information

s 153 30 2002.11 MM440... 3 ECO... 4 MM440... 8 ECO... 9... 11 6SE92... 14 ECO /... 16 MDV... 18 MICROMASTER440... 19 MICROMASTER440... 20 MM440... 22... 24 MM440... 27 MICROMASTER440... 29 MM440... 31

More information

untitled

untitled SIMATIC S7-300 4/2 4/2 S7-300/S7-300F 4/4 4/4 CPU 312C - CPU 317F-2 DP 4/38 SIPLUS 4/38 SIPLUS CPU 312C, CPU 313C, CPU 314, CPU 315-2 DP 4/40 4/40 SM 321 4/46 SM 322 4/52 SM 323/SM 327 I/O 4/56 SIPLUS

More information

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

More information

mm420£±£±-ÐÂ

mm420£±£±-ÐÂ MICROMASTER 420 MICROMASTER 420 MICROMASTER 420 CD-ROM 1 3 2 4 3 5 4 MICROMASTER 420 6 4.1 4.2 7 4.3 7 4.4 8 4.5 BOP / AOP 9 5 10 5.1 P0010 P0970 10 5.2 11 5.3 BOP (P0700=1) / 11 5.4 (AOP) 11 5.5 11 5.6

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf Q CIP / / / 2880 Q Q Q Q Q QQ Q Q Q Q Q ec A c c A c c c Q a A A A c e A c a c c ea c c a A c c c a A c c c a A / A c c c c f a c c f a c c f a c f e A c f c f / c A c c a c c A e A c c e A c c ea c c

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf A B C DA B C D 1 12 s cm 13 m m m m cm cm m m m W mm cm mm m m mmmm V A V V V V V A V K K K P b KP K K K P b K P K K K K P R KK K K K K P b K P K B h h B n t n n t t tnn cm AB A B A B B B B C

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf , 90, 6000 t, 1333 ha,, 500 600 t,, 131.3 ha,,,,,,,,,, ,, 9 10, 11 12, 3 4,,,,, 0.067ha 500 1000kg,, 0.067ha 2000 3000kg, 4000 5000kg,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ( ),,,,, : 1.,,,,,,,,,,,,, 2., 11, 23 31 , 7, 37,,,

More information

Rotork E120E IQ brochure

Rotork E120E IQ brochure Rotork IQ IQ IQ 3 7 IP68(3-8 )NEMA 9 6 11 IQ 12 1 16 18 Rotork Controls Ltd, Bath, UK 2 Rotork Controls Inc, Rochester, USA IQ IQ IQ PCIQ-Insight IQ IQ IQ IP67 IQ - EEx ia IIC T ( ) Insight IrDA TM 9 (RS232-IrDA

More information

untitled

untitled SITRANS F US 超声波流量计 产品样本 2010 Ultrasonic flow Answers for industry. SITRANS F US 2 4 4 11 - SITRANS FUS060 16 - SONOFLO SONO 3300/FUS060 21 - SONOFLO SONO 3100/FUS060 28 - SONOFLO SONOKIT( FUS060) 36 -

More information

untitled

untitled ST/SG/AC.10/1/Rev.19 (Vol.II) 2015 ST/SG/AC.10/1/Rev.19 (Vol.II) 2015 ISSN 1014-5761 ()... 1 4... 3 4.1 ()... 5 4.1.1... 5 4.1.2... 8 4.1.3... 9 4.1.4... 12 4.1.5 1... 97 4.1.6 2... 98 4.1.7 (5.2 ) 4.1...

More information

97 04 25 0970002232 97 12 31 1-7 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 24 A1. 0 1 ( 6 ) 2 ( 6 ) 3 4 A1a.? 5 6 0 1 A1b.? 0 1 2 A2. 0 1 A2b. A2c. A2a. A2d. 1 A3. 1 A4 2 0 A4 A3a.?? 0 A4 1 A3b. 0 A4 1 A3c.?? 1

More information

untitled

untitled VOCs Volatile Organic Compounds VOCs 1 WHO VDA ISO 16000-26 2 2008 3 1 SP-208 InertSep Mini Aero DNPH VOCs Tenax VOCs VOCs InertSustain C18 InertCap 1MS TD- 20 Shimadzu LC-20A Shimadzu GC/MS 1 DNPH InertSep

More information

Rotork new IQ brochure

Rotork new IQ brochure Rotork IQ Rotork IQ 3 40 4 5 6 7 Rotork 8 10 12 14 16 18 20 Rotork Rotork Rotork Controls Ltd, Bath, UK 2 Rotork Controls Inc, Rochester, USA Rotork IQ Rotork IQ IQ Rotork IQ Rotork IQ IQ Rotork IQ IQ

More information

untitled

untitled 1058 1298 1375 1378 EN/IEC1384 DeviceNet PA203 POWER / 3G3IV-PAO12 3G3IV-PAO08 PG 3G3FV-PPGB2 PG 3G3FV-PPGA2 PG 3G3FV-PPGX2 PG 3G3FV-PPGD2 DeviceNet 3G3RV-PDRT2 / / K3MA-J 3G3IV-PJVOP96 3G3IV-PJVOP95 SYSMAC

More information

_InfraSuite datacenter_B5_SC_ _print.pdf

_InfraSuite datacenter_B5_SC_ _print.pdf The power behind competitiveness InfraSuite www.deltagreentech.com.cn InfraSuite II 1 ----------------------------------------------------------------------1 1.1 -----------------------------------------------------------------------------------------------

More information

IEC JIS HIOKI : 25~1000V : AC3kV : AC5kV : 2000M : AC5kV : 9999M : AC/DC 5kV : 4000M ( 1000V/500V * /

IEC JIS HIOKI : 25~1000V : AC3kV : AC5kV : 2000M : AC5kV : 9999M : AC/DC 5kV : 4000M ( 1000V/500V * / 2005 http://www.hioki.cn HIOKI,, IEC JIS HIOKI 3173 3158 3159 3153 3154 : 25~1000V : AC3kV : AC5kV : 2000M : AC5kV : 9999M : AC/DC 5kV : 4000M ( 1000V/500V * / 3156 3157 3931 3930 9267 PC ( JIS/IEC/UL

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf cm cm K M cmcm M N a b H M N M N GB cm cm cm BG cm PQ P Q P P Q P Q P V cm cm V W m m A V E I r cos M abcd ab ad bc a db c ad bc a d bc ac ac a h a a c ac a b ac a ba da d a da ba

More information

untitled

untitled 3RW /92 /93 /94 /95 3RW3RW3 /200 3RW40 /206 3RW44 3RW. 2.. 3. 4.... 5. 6. 400-80-4288 www.ad.siemens.com.cn /92 3RW 3RW 3RW40 3RW40 3RW44 3RW - - - - - - - - - - - 3RW3RW3 SIRIUS 3RW/3 3RW3RW3 55kW400V

More information

untitled

untitled SIMEAS Q80 SR 10.2.1 V1.0 Answers for energy. / SIMEAS Q80 3 3 4 8 10 11 12 14 15 16 20 24 25 30 31 32 CE 33 SIMEAS Q80 SR10.2.1 V1.0 2 / SIMEAS Q80 IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-7 IEC 61000-4-30 (A) SIMEAS

More information

SITRANS F C MASSFLO MASS MC2 (EHEDG ) plato /brix CO 2 CIP LPG MASS 2100 MC2 DN 50 ~ DN 150 (2 ~ 6 ) MC2 DN 20 ~ DN 80 ( ¾ ~ 3 ) (EHEDG ) 0.15%

SITRANS F C MASSFLO MASS MC2 (EHEDG ) plato /brix CO 2 CIP LPG MASS 2100 MC2 DN 50 ~ DN 150 (2 ~ 6 ) MC2 DN 20 ~ DN 80 ( ¾ ~ 3 ) (EHEDG ) 0.15% (EHEDG ) plato /brix CO 2 CIP LPG MSS 2100 MC2 DN 50 ~ DN 150 (2 ~ 6 ) MC2 DN 20 ~ DN 80 ( ¾ ~ 3 ) (EHEDG ) 0.15% 0.001 g/cm 3 S Pt 100 4 SENSORPROM 10 EEx em [ib] IIC ISI 316L 1.4571 C 4 2.4610 MC2 ISI

More information

αlpha-do1000 / αlpha-do1000 / EUTECH Eutech Eutech Eutech Instruments Pte Ltd Eutech Eutech Instruments (S) Pte Ltd Blk 55 Ayer Rajah Cresce

αlpha-do1000 / αlpha-do1000 / EUTECH Eutech Eutech Eutech Instruments Pte Ltd Eutech Eutech Instruments (S) Pte Ltd Blk 55 Ayer Rajah Cresce EUTECH INSTRUMENTS αlpha-do1000 / Dissolved Oxygen Controller αlpha DO1000 MEAS 8.08 mg/l 25.0 o C ATC ALARM CAL REL A REL B REL A ENTER ESC AUTO MANU REL B 68X242101 09/98 1 αlpha-do1000 / αlpha-do1000

More information

µÍѹ¿ØÖƲúÆ·Óëϵͳ

µÍѹ¿ØÖƲúÆ·Óëϵͳ !"#$%&'()*+, 2004.10-2005 2004.10-2005 低压控制产品与系统价格表 此价格从 2004 年 10 月 1 日生效如有变更, 恕不事先通知 配电产品 1 3WL 24 3WT 34 3VL 72 3VT 81 3WN6 98 3VF 控制产品 SEAL 134 接触器 3TB 134 接触器组合 3TD 134 接触器 3TF 135 中间继电器 3TH 135 接触器附件

More information

MSSMMDMLD 42 MD1MDV 43 MSSMLDMMD MSS 9 MSS 10 MMDMLD 10 M 11 MD MSSM 17 MDMLD MD1MDV

MSSMMDMLD 42 MD1MDV 43 MSSMLDMMD MSS 9 MSS 10 MMDMLD 10 M 11 MD MSSM 17 MDMLD MD1MDV GRUNDFOS Station MSSMLDMMDMD1MDV 50 Hz 1 3 4 5 5 5 6 6 6 36 37 38 40 MSSMMDMLD 42 MD1MDV 43 MSSMLDMMD 7 7 7 7 8 MSS 9 MSS 10 MMDMLD 10 M 11 MD 14 15 15 MSSM 17 MDMLD 18 19 MD1MDV 22 22 22 22 MD1 23 MDV

More information

2005.book

2005.book ...4... 4... 7...10... 10... 10... 10... 10... 11... 11 PCC... 11 TB170... 12 /... 12...13... 13 BP150 / BP151 / BP152 / BP155... 14...15... 15... 15... 15... 15... 15... 15... 16 PS465 / PS477... 17 PS692

More information

untitled

untitled () () 1 1.01 1.02 1.03 01-02- 03-04- 05-06- 07-08- 09-1.04? 01-02- 2.01 2.02 01-02- 09-2.03 01-02- 03-09- 2.04 1 2.05 1 2.06 01-02- 03-04- 09-2.07 01-02- 03-04- 09-2.08 01-02- 03-04- 05-06- 07-08- 09-2.09

More information

GS01W02E01-01ZH_007_CH.indd

GS01W02E01-01ZH_007_CH.indd > > General Specifications YFGW510 GS 01W02E01-01ZH GS (ISA) ISA100.11aISA100.11a (YFGW410) / (YFGW610) Duocast (ISA100.11a) ISA100.11aDuocastYFGW510 LAN (IEEE802.11a/b/g) LAN (2.4 GHz 5

More information

湖 北 景 宜 环 保 科 技 有 限 公 司 II 2016 年 6 月

湖 北 景 宜 环 保 科 技 有 限 公 司 II 2016 年 6 月 恩施市中医医院过渡性业务用房装修改造工程环境影响报告书 湖北景宜环保科技有限公司 I 2016 年 6 月 湖 北 景 宜 环 保 科 技 有 限 公 司 II 2016 年 6 月 目 录 前 言...1 第 1 章 总 论...2 1.1 评 价 目 的 及 指 导 思 想...2 1.2 编 制 依 据...3 1.3 环 境 影 响 因 素 识 别 及 评 价 因 子 筛 选... 5 1.4

More information

EUTECH INSTRUMENTS αlpha-con1000 / Conductivity Controller αlpha CON1000 MEAS ms o C ATC ALARM CAL REL A REL B REL A ENTER ESC AUTO MANU REL

EUTECH INSTRUMENTS αlpha-con1000 / Conductivity Controller αlpha CON1000 MEAS ms o C ATC ALARM CAL REL A REL B REL A ENTER ESC AUTO MANU REL EUTECH INSTRUMENTS αlpha-con1000 / Conductivity Controller αlpha CON1000 MEAS 8.08 25.0 ms o C ATC ALARM CAL REL A REL B REL A ENTER ESC AUTO MANU REL B αlpha-con1000 / αlpha-con 1000 / Eutech Eutech Eutech

More information

A B B DG V--*N AB P T A AB B P T DG V--*A A P B T DG V--*A L A B DG V--*C AB P T A DG V--*B DG V--*B L T A T B A.

A B B DG V--*N AB P T A AB B P T DG V--*A A P B T DG V--*A L A B DG V--*C AB P T A DG V--*B DG V--*B L T A T B A. Vickers 9./E N/9/A DGV-,........... bar ( psi)................ L/min ( US gpm),............. IS O NF PA D DIN (NG ) IS O (DIN ) A. A B B DG V--*N AB P T A AB B P T DG V--*A A P B T DG V--*A L A B DG V--*C

More information

$!#!"!"! # $!%%! & ( ) ) ( * &% #% - (%!B &% CB # $!#%& #!#%& $!#%& " * &&!#%& ( ) ) # ( &! &)( &+ &# $)! &$ "&( &( & *+(!,(-& &,.+/ ,

$!#!!! # $!%%! & ( ) ) ( * &% #% - (%!B &% CB # $!#%& #!#%& $!#%&  * &&!#%& ( ) ) # ( &! &)( &+ &# $)! &$ &( &( & *+(!,(-& &,.+/ , !"## $!"#$!% %"$ $ & ()!"##!"#$%&% ()*$+, (-!"*(.+/(0*+1"2 &! ( & ) *+, #"$ *!) -./$ &$ ##! $!"##$ ""&!!!" + # + + #! + +! + # +! #$ &#,")&!$ #"""! #" ## #" & & 2 =>2?. -?. @ 1>:1A. > #, #&" 33.!/ # 33

More information

ePapyrus PDF Document

ePapyrus PDF Document () ()., (),, () BGS(Background Suppression).. &... ( )... 286 (. ( ).) 2 + NPN -ST11 2M -ST12 2M -ST21 2M -ST22 2M -FT11 2M -FT12 2M -FT21 2M -FT22 2M PNP -ST13 2M -ST14 2M -ST23 2M -ST24 2M -FT13 2M -FT14

More information

( ) - 2 -

( ) - 2 - ( ) 1 = 300VA 1.5 2 = 2A 1.5 3 3mA - 1 - ( ) - 2 - 1 2 3 4 5-3 - 1) ( ) 2) 3) 4) 5) 1) F F (1) F (2) F - 4 - 192 2) 9 9 9 193 3) 6 7 8 6 A 000F 4) 4 5 E 4 5 E 1) (LED ) 2) (LED ) 3) 4) 8 1) 2) - 5 - 3)

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9ABC2B7B9A4B3CCC1A4C7E0C2B7C3E6CAA9B9A4B9E6B7B62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9ABC2B7B9A4B3CCC1A4C7E0C2B7C3E6CAA9B9A4B9E6B7B62E646F63> 中 华 人 民 共 和 国 行 业 标 准 JTJ 032 94 公 路 沥 青 路 面 施 工 技 术 规 范 Standard Specification for Construction and Acceptance of Highway Asphalt Pavements 1994 06 07 发 布 1994 12 01 实 施 中 华 人 民 共 和 国 交 通 部 发 布 目 录 1

More information

五花八门宝典(一).doc

五花八门宝典(一).doc BBS...5... 11...23...26...31...46...49...54...55...57...59...62... 110... 114... 126... 132... 149 I "108" 1 2 3 4 BBS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 M ( ) Kg S ( ) A ( ) K (

More information

ICS 93. 080. 30 R 87 GA GA/T 508 2004 Road traffic counting down display unit 2004-08-09 2004-10-01 ... II 1... 3 2... 3 3... 3 4... 4 5... 5 6... 9 7... 13 8... 14 9... 14 10... 14 A... 15 I A II 1 2

More information

50~56 I1. 1 A 2 3 I2. I2a. 1 2 3 4 5 ( ) I2b. 1 2 3 I2b1. 4 5 ( ) I3. 11 12 02 ( ) 1 2 (24 ) A1. 0 1 A2 A1a. ( ) A2. ( ) () () ( ) ------------------------------------------------------------------------------------------

More information

2.181% 0.005%0.002%0.005% 2,160 74,180, ,000, ,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2

2.181% 0.005%0.002%0.005% 2,160 74,180, ,000, ,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 90,000,000 9,000,000 81,000,000 2.18 0.10 3300 1 2.181% 0.005%0.002%0.005% 2,160 74,180,000 8.24 81,000,000 2.18 13,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 1,000,0001,000,000 1,000,000 2,000 2.18 1% 0.005%0.002%0.005%

More information

#$%&% () % ()*% +,-. /01 % + (/) " " " 2- %** -340 $%&% 5!$%&% () % ()*% +,-. /01 % + (/) " " " 2- %** -340 /64 7%,(8(, *--9( ()6 /-,%/,65 :$%&

#$%&% () % ()*% +,-. /01 % + (/)    2- %** -340 $%&% 5!$%&% () % ()*% +,-. /01 % + (/)    2- %** -340 /64 7%,(8(, *--9( ()6 /-,%/,65 :$%& ! " "!! " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #$$% & ()*+,-.(*/!0%1 23)4-(4 5).67*(*8. #$$%!9 #$$% #!$1#$!1 #9 19 :9 %; :< #$$% = 0!$ ; = : : : = 1 % #!9 #$%&% () % ()*% +,-. /01 % + (/) " " " 2- %**

More information

Microsoft Word - 0 目录及封面1.doc

Microsoft Word - 0 目录及封面1.doc 乐 山 宏 亚 化 工 有 限 公 司 6 万 吨 / 年 多 聚 甲 醛 及 配 套 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 公 示 本 ) 建 设 单 位 : 乐 山 宏 亚 化 工 有 限 公 司 环 评 单 位 : 四 川 省 环 境 保 护 科 学 研 究 院 二 〇 一 四 年 一 月 本 报 告 为 乐 山 宏 亚 化 工 有 限 公 司 6 万 吨 / 年 多 聚 甲 醛 及 配 套

More information

5. 10(1) 10(2) A-1 17(2) 7. A-2 18A B

5. 10(1) 10(2) A-1 17(2) 7. A-2 18A B 立法會 CB(2)520/05-06(01) 號文件 2005 ( )( ) 20051031 2005 10 31 2005 ( )( ) ( ) 10(2) 2. 10(2) 10(2) 3 1969 ) 1985 4. 1953 1969 1969 5. 10(1) 10(2) 6. 1953 A-1 17(2) 7. A-2 18A B 2005 11-2 - A-1 1953 17(2)

More information

1 范围

1 范围 ICS 93.080.30 R 80 GB 14887 2003 GB14887-1994 Road traffic signals 2003-05-23 2003-09-01 ... II 1... 1 2... 1 3... 1 4... 2 5... 2 6... 9 7... 13 8... 16 9... 16 A... 17 B... 20 C... 21 I 1 2 3 6 5.2.7

More information

SINAMICS G120 siemens.com/sinamics-g120 Answers for industry.

SINAMICS G120 siemens.com/sinamics-g120 Answers for industry. SINAMICS G120 siemens.com/sinamics-g120 Answers for industry. SINAMICS G120 SINAMICS G120 SINAMICS G120 (CU) 0.37 kw 250kW (PM) G120 I/O (EPos) STO SS1 SBC SLS SDI SSM PROFINET PROFIBUS PROFIdrive PROFIsafe

More information

(CIP) : /. :, 2003 ISBN T S CIP (2003) ( 1 : ) : * : :

(CIP) : /. :, 2003 ISBN T S CIP (2003) ( 1 : ) : * : : ( ) (CIP) : /. :, 2003 ISBN 7-5045-4037-4... - - - - -. T S934. 3 CIP (2003) 097666 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 14. 25 353 2004 4 1 2004 4 1 : : 26. 00 : 010-64929211 : 010-64911190 : http : / / www.class.com.cn

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf 1 1 1 5 10 12 13 13 16 19 26 31 33 37 38 38 49 53 60 63 79 81 81 92 112 129 132 135 144 149 150 150 155 158 1 165 178 187 191 193 194 194 207 212 217 218 223 231 233 234 234 239 245 247 251 256 259 261

More information

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 由 具 有 从 事 环 境 影 响 评 价 工 作 资 质 的 单 位 编 制 1. 项 目 名 称 指 项 目 立 项 批 复 时 的 名 称, 应 不 超 过 30 个 字 ( 两 个 英 文

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 由 具 有 从 事 环 境 影 响 评 价 工 作 资 质 的 单 位 编 制 1. 项 目 名 称 指 项 目 立 项 批 复 时 的 名 称, 应 不 超 过 30 个 字 ( 两 个 英 文 编 号 :GHHP-2015-110 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 项 目 名 称 : 南 京 化 学 工 业 园 区 经 济 适 用 住 房 发 展 中 心 葛 塘 5# 6# 地 块 经 济 适 用 房 ( 拆 迁 安 置 房 ) 项 目 建 设 单 位 : 南 京 化 学 工 业 园 区 经 济 适 用 住 房 发 展 中 心 评 价 机 构 : 江 苏 国 恒 安 全 评 价

More information

TYPE EB3L INTRINSIC SAFETY LAMP BARRIERS EB3L 126 Zone 0 EB3C [Exia] C Exia CT6 Exia CT4 Exia CT4 Exia CT4 Exia BT6 Flush Silhouette LUMIFA LED

TYPE EB3L INTRINSIC SAFETY LAMP BARRIERS EB3L 126 Zone 0 EB3C [Exia] C Exia CT6 Exia CT4 Exia CT4 Exia CT4 Exia BT6 Flush Silhouette LUMIFA LED TYPE INTRINSIC SAFETY LAMP BARRIERS Zone 0 [Exia] C Exia CT Exia CT Exia CT Exia CT Exia BT Flush LED 08Ex IEC00 8 PLC PLC AC 00 V AC SSSave & Safety IDEC mm DIN øø8ø0ø ø0 N IEC Ex ; FMUL ; CEATEX ; CQST

More information

untitled

untitled 3 0 30P03 Synco 200 RLU2... P-, PI, PID // () / ( C, %, ---) () CEN30en 07.0.2004 Siemens Building echnologies HVAC Products ()()() P-, PI PID / 2 / ( PI / )( )(/) () PI () () (// ) (/)( 00 %, ) RLU20

More information

<453A5CC2EDC0F6C5C5B0E6CEC4BCFE5CC3F1B7A8A1A4C9CCB7A8A1A4C3F1CAC2CBDFCBCFB7A8D3EBD6D9B2C3D6C6B6C8D5AACEC4BCFE574F52445CB9D9B7BDD0DEB6A9B5E7D7D3B7FECEF1A3A8A1B6C3F1CBDFBDE2CACDA1B7BACDA1B6C1A2B7A8B7A8A1B7A3A92E646F63>

<453A5CC2EDC0F6C5C5B0E6CEC4BCFE5CC3F1B7A8A1A4C9CCB7A8A1A4C3F1CAC2CBDFCBCFB7A8D3EBD6D9B2C3D6C6B6C8D5AACEC4BCFE574F52445CB9D9B7BDD0DEB6A9B5E7D7D3B7FECEF1A3A8A1B6C3F1CBDFBDE2CACDA1B7BACDA1B6C1A2B7A8B7A8A1B7A3A92E646F63> 国 家 司 法 考 试 试 题 解 析 汇 编 (2009 2014) 旧 题 新 解 服 务 要 目 : 民 诉 解 释 电 子 修 订 1 立 法 法 电 子 修 订 80 民 诉 解 释 电 子 修 订 民 事 诉 讼 法 与 仲 裁 制 度 一 单 项 选 择 题 1. 居 民 甲 与 金 山 房 地 产 公 司 签 订 了 购 买 商 品 房 一 套 的 合 同, 后 因 甲 未 按 约

More information

經 濟 統 計 分 析 與 統 計 圖 表 多 媒 體 設 計 之 創 新 作 法 ( 附 件 ) 經 濟 部 統 計 處 中 華 民 國 103 年 8 月 29 日 內 容 大 綱 壹 效 益 性... 2 一 點 閱 率... 2 二 媒 體 報 導... 4 三 部 務 會 議 裁 示... 7 四 榮 獲 本 部 103 年 網 站 評 比 第 1 名... 9 貳 具 體 作 法...

More information

"!! ! " # $! $&% ! " # $ %! " # $ & () #$*!!* %(* %$* # + !""!!##!"$$ %!""# &# & "$ ( & )*+ % ),+!""! )!"") -! -., ( &!""*!!! /0,#&# "*!""- % &#!# *$# !"!" ## $""" % & (()*) )*+ (, -".""" % &,(/0#1.""

More information

untitled

untitled CMMP-AS CMMP-AS USB CANopen EMC CE EN ( 6) (EnDat/HIPERFACE) S 255 / I/O 16 / I/O / I/O CAMC-D-8E8A 20 (STO) 1 (SS1) (SBC) (SOS) 2(SS2) (SLS) (SSR) (SSM) CMMP-AS CANopen EtherCAT PROFIbus,PROFINET, DeviceNet,CANopen,EtherCAT,

More information

t70.0101gb.fm

t70.0101gb.fm 数 据 单 70.3590 页 码 / JIMAGO 500 / JIMAGO 500 703590/... 5 7 3 0 40 V AC 0 30 V AC/DC COM SETUP/RS4/485 8 50 6 000 4 6 COM RS4/485 ER8 PROFIBUSDP ProfibusDP 5 6 7 ( ) ( ) ( ) 0/5V Modem 0/V ( ) SETUP Windows95/98/NT4.0/000/ME/XP/Vista

More information

water level_CN_ pdf

water level_CN_ pdf www.heinlanz.cn ..................... page 02-03.......................... page 04-11......... page 04 HD-1000......... page 08....................... page 12-13 WL-GSM-3000.... page 12............ page

More information