R/W

Size: px
Start display at page:

Download "R/W"

Transcription

1 (HD44780 KS0066 )

2 HD44780/KS

3 LCM LCD HD44780/KS0066 HD44100 IC PCB 0.1 CMOS RH60% PCB 3

4 C s IC 3. DC-DC 4. VEE C

5 C +35 C / PCB /8 5 10/11 2. IC HD44780 IC NT3881 NOVATEK KS0066 SAMSUNG SPLC78A01 SUNPLUS 3. ROM RAM RAM 6. M6800 MPU V 9. 5

6 MPU 6

7 1 1 VSS 0V GND 2 VDD 5V±10% : +5V 3 V0 0-5V : 4 RS H/L 1: ; 0: 5 R/W H/L 1: ; 0: 6 E H,H L ENABLE 7 DB0 H/L 8 DB1 H/L 9 DB2 H/L 10 DB3 H/L 11 DB4 H/L 12 DB5 H/L 13 DB6 H/L 14 DB7 H/L 2 1 MPU HD44780/KS0066 7

8 TcycE ns Pweh ns Ter,Tef - 25 ns Tas ns Tah 10 - ns Tdsw ns Th 10 - ns 2 TcycE ns Pweh ns Ter,Tef - 25 ns Tas ns Tah 10 - ns Tddr ns Tdhr 10 - ns 8

9 (3) RS R/W E AC (1) (V) VDD -Vss V (V) VDD -V V (V) VI -0.3 VDD+0.3 V ( C) Topr C ( C) Tstg C (2) MIN TYP MAX VIH VDD V VIL V VOH IOH=0.2mA VDD V VOL IOL=1.2mA V IDD VDD=5V ma 9

10 1 250Khz 1.64 µs DDRAM AC 2 250Khz 1.64 µs AC= 0 HOME 10

11 3 250Khz 40 µs I/D =1 AC I/D =0 AC S = 1 S = Khz 40 µs D D = 1 D = 0 C C = 1 C = 0 B B = 1 B = Khz 40 µs DDRAM S/C = 1 S/C = 0 R/L = 1 R/L = Khz 40 µs DL = 1 8 DL =

12 N = 1 N = 0 F = F = CG RAM 250Khz 40 µs CG RAM A5 A0 = 0 3FH 8 DD RAM 250Khz 40 µs DD RAM 9 BF AC N = 0 A6 A0 = 0 4FH N = 1 A6 A0 = 00H 2FH A6 A0 = 40H 67H BF AC BF = 1 BF = 0 AC CG RAM 10 DD RAM 250Khz 40 µs DD RAM CG RAM Khz 40 µs DD RAM CG RAM 12

13 N F RAM NF F F F F F F F F F F B 1C1D B 5C 5D F F F F F F

14 1 RESET, T RON ms T OFF 1.0 ms VDD 0.2V 4.5V 0.1ms T RON 10ms RON T OFF 1ms T OFF 2 RESET, : VDD 4.5V >4.1mS RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB * * * * VDD 4.5V >100µS RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB * * * * VDD 4.5V >40µS RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB * * * * 40µS RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB N F * * 40µS RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB µS RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB µS RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB I/D S 40µS 8031 LCD AJMP INI SUB1 SET P3.7 CLR P3.6 N1 MOV P7 #3FH N2 MOV P1 A 14

15 SETB P3.5 NOP CLRP3.5 TI1 NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP DJNZ R7 TI1 RET INI CLR P3.7 CLR P3.6 MOV R5 #07H N0 MOV R7 #FFH ACALL TI1 DJNZ R6 N0 MOV R7 #FFH MOV A #38H ACALL N2 MOV R7 #6FH MOV A #38H ACALL N2 MOV A #38H ACALL N1 MOV A #38H ACALL N1 MOV A 08H ACALL N1 MOV R7 #FFH MOV A 01H ACALL N2 MOV A 06H ACALL N1 MOV A 0E ACALL N1 MOV R7 #FFH MOV A #01H ACALL N2 MOV R6 #21H 15ms 4.1 ms 100 µs 2 5X7 80 MOV R5 #50H N11 MOV A R6 SETB P3.7 ACALL N1 INC R6 DJNZ R5 N11 END 15

16 HD44780/KS

untitled

untitled EDM12864-03 : 25-1 : 116600 : (0411)7612956 7632020 7612955 : (0411)7612958 Model No.: Editor: 1. ----------------------------------------------------3 2. ----------------------------------------------------3

More information

untitled

untitled LCD EDM12864HBSL-ALC-G : 25-1 : 116600 : (0411)7612956 7632020 : (0411)7612958 Model No.: Editor: LCD 1. ----------------------------------------------------3 2. ----------------------------------------------------3

More information

untitled

untitled EDM12832-08 : 25-1 : 116600 : (0411)7612956 7632020 7631122 : (0411)7612958 Model No.: Editor: LCD 1. ----------------------------------------------------3 2. ----------------------------------------------------3

More information

TSINGTEK DISPLAY CO.,LTD LCD CONTROLLER & DRIVER ST7920 OR EQUIVALENT (f) 639 2A f B1

TSINGTEK DISPLAY CO.,LTD LCD CONTROLLER & DRIVER ST7920 OR EQUIVALENT (f) 639 2A f B1 TSINGTEK DISPLAY CO.,LTD LCD CONTROLLER & DRIVER ST7920 OR EQUIVALENT 588 4 1 0571-85121224 85121742 85121304(f) 639 2A095 0571-88256346 89902095 f B1618 010-62051209 62000662 62568913 82036512 f http://www.tsingtek.com

More information

12232A LED LED LED EL EL CCFL EL CCF

12232A LED LED LED EL EL CCFL EL CCF 12232A 0 50-20 +70-30 +85 LED LED LED EL EL CCFL EL CCF 122 x 32 1/32Duty 1/5Bias 6:00 STN( ), EL LED EL/100VAC 400HZ LED/4.2VDC 1 / VDD-VSS 0 6.5 V Ta=25 LCD VDD-V0 0 12.0 V V1 0 VDD V VDD-VSS - 4.75

More information

untitled

untitled EDM16080-01 Model No.: Editor: 1. ----------------------------------------------------3 2. ----------------------------------------------------3 3. ----------------------------------------------------3

More information

untitled

untitled EDM12864-GR 1 24 1. ----------------------------------------------------3 2. ----------------------------------------------------3 3. ----------------------------------------------------3 4. -------------------------------------------------------6

More information

DPJJX1.DOC

DPJJX1.DOC 8051 111 2K 1 2 3 ' ' 1 CPU RAM ROM / A/D D/A PC CPU 40 68 10 20 8 51 PIII 8051 2 MCS51 8051 8031 89C51 8051 8031 89C51? MCS51 INTEL INTEL 8031 8051 8751 8032 8052 8752 8051 8051 8051 MCS51 8031 8031

More information

CA24064B LED LED LED EL EL CCFL EL CCF /

CA24064B LED LED LED EL EL CCFL EL CCF / CA24064B 0 50-20 +70-30 +85 LED LED LED EL EL CCFL EL CCF 39 2 6 0755-81995643/27890716 0 13713911853 0755-27890716 1 : VDD-VSS 0 6 V LCD VDD-V0 Ta=25 0 28.0 V VI 0 VDD V : VDD-VSS --- 4.75 5.0 5.25 V

More information

» n ¹ú KS0108 x ÍÍÙ q n KS0108 KS KS0107 KS0108 KS *32 128*64 192*64 KS0108 KS0108 KS0107 KS =4096 RAM RAM LCD 2 KS

» n ¹ú KS0108 x ÍÍÙ q n KS0108 KS KS0107 KS0108 KS *32 128*64 192*64 KS0108 KS0108 KS0107 KS =4096 RAM RAM LCD 2 KS KS0108 KS0108 8 KS0107 KS0108 KS0108 128*32128*64 192*64 KS0108 KS0108 KS0107 KS0108 1 6464=4096 RAMRAM LCD 2KS0108 64 3KS0108 68 68 4KS0108 1/48--1/64 KS0108 CS1,CS2,CS3 CS1 CS2 CS3 E E KS0108 E R/W R/W=1

More information

T stg -40 to 125 C V cc 3.8V V dc RH 0 to 100 %RH T a -40 to +125 C -0.3 to 3.6V V -0.3 to VDD+0.3 V -10 to +10 ma = 25 = 3V) VDD

T stg -40 to 125 C V cc 3.8V V dc RH 0 to 100 %RH T a -40 to +125 C -0.3 to 3.6V V -0.3 to VDD+0.3 V -10 to +10 ma = 25 = 3V) VDD 1/16 T stg -40 to 125 C V cc 3.8V V dc RH 0 to 100 %RH T a -40 to +125 C -0.3 to 3.6V V -0.3 to VDD+0.3 V -10 to +10 ma (@T = 25 C, @Vdd = 3V) VDD 1.8 3.0 3.6 V (1) 0.08 0.3 µa Idd 300 450 500 µa 0.25

More information

() () () () () () () () DDRAM () II

() () () () () () () () DDRAM () II 液晶模块说明书 SPEC NO YM2232A REV NO. 液晶显示模块产品说明书 产品类型 : 产品型号 : 产品描述 : 标准产品 YM2232A 22x32 图形点阵模块, 控制器 :SED52,LED 背光 客户名称 : 客户确认 : 编写 : Dexun Zou 审核 : HCC 批准 : Jingxi Yang 发行日期 : 22.8 大连佳显电子有限公司 地址 : 大连市沙河口区工华街

More information

微處理機期末專題

微處理機期末專題 微 處 理 機 期 末 專 題 自 動 鋼 琴 組 員 :b92611004 羅 鈞 瑋 b92611008 吳 妍 儂 b92611038 吳 韋 靜 b92611042 林 佳 穎 一 簡 介 本 組 的 主 題 是 自 動 鋼 琴 在 播 放 音 樂 的 同 時, 鋼 琴 會 自 動 按 下 琴 鍵, 被 按 下 的 琴 鍵 所 對 應 到 的 音 階, 就 是 正 在 撥 放 的 樂 曲 的

More information

一:概述

一:概述 EDM12864A 图形点阵式液晶显示器模块原理与应用手册 大连东福彩色液晶显示器有限公司 一 概述 EDM12864A 液晶显示器模块是全屏幕图形点阵式液晶显示器组件, 由控制器 驱动器和全点阵液晶显示器组成 可完成图形显示, 也可以显示汉字 (4 8 个 16 16 点阵汉字 ); 与 CPU 接口是 8 位数据线和几条地址线, 而不用另外加控制器 ( 如 HD61830 等 ), 另外 3 条电源线供芯片和

More information

HXJ9005技术资料

HXJ9005技术资料 概 述 一 款 双 通 道 桥 接 的 音 频 功 率 放 大 器, 在 5V 电 源 电 压 4Ω 负 载 时, 可 提 供 3.5W 的 功 率 具 有 低 功 耗 关 断 模 式 和 过 温 保 护 功 能 在 电 路 启 动 时, 具 有 缓 冲 及 防 抖 动 功 能 此 外, 当 接 立 体 耳 机 时, 芯 片 可 以 单 终 端 工 作 模 式 驱 动 立 体 耳 机 具 有 外 部

More information

2 12

2 12 SHENZHEN BRILLIANT CRYSTAL TECHNOLOGIC CO.,LTD. The specification for the following models Graphic LCM serial communication control board CB001 PROPOSED BY APPROVED Design Approved TEL:+86-755-29995238

More information

Microsoft Word - 專題封面.doc

Microsoft Word - 專題封面.doc 逢 甲 大 學 資 訊 工 程 學 系 專 題 研 究 報 告 8051 小 遊 戲 -21 點 指 導 教 授 : 陳 德 生 學 生 : 許 博 益 中 華 民 國 九 十 六 年 六 月 I 目 錄 第 一 章 緒 論 1 1-1 研 究 背 景 1 1-2 研 究 動 機 2 1-3 研 究 目 的 3 1-3-1 21 點 源 起 3 1-3-2 21 點 規 則 3 第 二 章 微 電

More information

HD61202 HD HD61203 HD61202, HY HY HD61202 HD61202 HD61203 HD =4096 RAMRAM LCD 2HD HD HD /32--

HD61202 HD HD61203 HD61202, HY HY HD61202 HD61202 HD61203 HD =4096 RAMRAM LCD 2HD HD HD /32-- HD61202 C-7 1 HD61202 HD61202 8 HD61203 HD61202, HY-12864 HY-19264 HD61202 HD61202 HD61203 HD61202 1 6464=4096 RAMRAM LCD 2HD61202 64 3HD61202 68 68 4HD61202 1/32--1/64 HD61202 HD61202 2 CS1,CS2,CS3 CS1

More information

A (QFP-48-12x ) RANGE IF70K AL-OUT AL-SIG VSS CLKFREQ-SEL HR-SET MIN-SET AM/FM-SEL AL-DISP A AL-

A (QFP-48-12x ) RANGE IF70K AL-OUT AL-SIG VSS CLKFREQ-SEL HR-SET MIN-SET AM/FM-SEL AL-DISP A AL- AM/FM SC361 0 AM/FM 12 CMOS QFP-48-12x12-0.8 FM 150M Hz AM 30 MHz LCD 3 13 1/3 4 32.768kHz FM 10.7 MHz 70 khz AM 455kHz 12 1.8V ~ 3.3V QFP44-10 x10-0.8 A B C D QFP-48-12x12-0.8 QFP-44-10x10-0.8 COB (QFP

More information

Microsoft Word - BL5372_UMAN_V1.1.doc

Microsoft Word - BL5372_UMAN_V1.1.doc 低 功 耗 实 时 时 钟 芯 (RTC)BL5372 用 户 手 册 V1.2 ( 2012.11.12) 上 海 贝 岭 股 份 有 限 公 司 Shanghai Belling Co., Ltd. 1. 概 述 低 功 耗 实 时 时 钟 芯 片 (RTC)BL5372 BL5372 是 一 款 低 功 耗 实 时 时 钟 电 路, 通 过 I 2 C 两 线 接 口 电 路 可 以 与 CPU

More information

Intersil精密模拟器件

Intersil精密模拟器件 Intersil 1nV/vHz & 0.00017% 1nV/ Hz Hz IC +125 DCPs VOUT I 2 C Intersil 450nA ( ) 2nA na / IntersilIC 2.8mm 1.6mm / V I SS µa (Max.) V OS (mv) (Max.) I B (pa) @1kHz (nv/ Hz ) khz (Tye.)(dB) (Tye.)(dB)

More information

untitled

untitled ...1... 1...2... 2... 3... 4... 5...6... 6... 7... 8... 9...11...11... 12... 12...13... 13 ... 13... 14... 15... 16... 18... 19... 20... 20... 21... 22... 22... 23... 23...24... 24... 25... 25... 26...

More information

9202reply-s.doc

9202reply-s.doc 1 16 () (A) (B) (C) (D) B () B D (B) (D)22 (A) (B) (C) 5 12 C C 34 2 3 1. 89 42 (B) 2. 42 151 44 27 () () 69 79 89 (A) ( ) 1,803 2,039 2,217 (B) (/) 4.8 4.0 3.3 (C) 65 (%) 4.1 6.1 8.5 (D) (%) 9.9 15.8

More information

1.1 ML_ONOFF = 1 Q 3 Q 8 C 0.3V M 2 L 1 ML_ONOFF = 0 Q 3 Q 8 C 1. + R31 VCC R21 10K ML_ONOFF R15 0:off 1:on 1K Green Light VCC=5V L1 Q VDD=12V C

1.1 ML_ONOFF = 1 Q 3 Q 8 C 0.3V M 2 L 1 ML_ONOFF = 0 Q 3 Q 8 C 1. + R31 VCC R21 10K ML_ONOFF R15 0:off 1:on 1K Green Light VCC=5V L1 Q VDD=12V C AUTOMATIC TROLLEY H K Hwang K K Chen J-S Lin S-C Wang M-L Li C-C Lin W-B Lin Dept. Of Electrical Engineering Far East College ABSTRACT This paper proposes an automatic trolley which can move automatically

More information

1 TPIS TPIS 2 2

1 TPIS TPIS 2 2 1 1 TPIS TPIS 2 2 1. 2. 3. 4. 3 3 4 5 4 TPIS TPIS 6 5 350 Mark Coil F3/F6 350 M 150 M 25 M 7.12M 8 M F3 F6 F4 F7 F8 8M AA 7 350 28V 5V IC HCPL2731 0.5mA 6 8 (TPIS) TPIS 9 7 IC AT89C2051 AT89C2051 CMOS8

More information

專題最終版.doc

專題最終版.doc The Principle and Application of the Electric Combination Lock The Principle and Application of the Electric Combination Lock Abstract Recently, there are more and more burglaries in the society. It's

More information

Microsoft Word - FM12232C.doc

Microsoft Word - FM12232C.doc SPEC NO YM2232C REV NO. : YM2232C : 22x32 SED52 LED : Dexun Zou HCC : Jingxi Yang : 22.8 目 录 ( 一 ) 基本特性 () ( 二 ) 限定参数 () ( 三 ) 直流特性 (2) ( 四 ) 交流特性 (2) ( 五 ) 机械尺寸图 (3) ( 六 ) 原理图 (3) ( 七 ) DDRAM 地址表 (4)

More information

/ / / , DOCNO: SG J REV11-2 -

/ / / , DOCNO: SG J REV11-2 - SG240128-01J LCD Version11 LED VDD SG240128SYD-01JSYE STN 80 50V 50V SG240128FPD-01JSWE FSTN 80 50V 50V SG240128SBD-01JSWE STN 80 50V 50V SG240128-01J 1 33V 2 LCM LCD 3 LED 4 1 LCD 2 3 : 010-80750102 /03

More information

2 Keil µ vision 2.1 1) Keil µ vision2 V2.34 µ vision3 2) Sino_Keil.exe Keil c:\keil\ 3) JET51 USB PC C:\Keil\ USB PC 4) S-L

2 Keil µ vision 2.1 1) Keil µ vision2 V2.34 µ vision3 2) Sino_Keil.exe   Keil c:\keil\ 3) JET51 USB PC C:\Keil\ USB PC 4) S-L 1 SH88F516 8051 64K FLASH 1024 EEPROM SH88F516 JET51 S-Lab Keil µ vision ISP51 Keil µ vision ISP51 ISP51 PC RS232 MCU SH88F516 SH88F516 1.1 SH88F516 1.1 SH88F516 SH88Fxx: QFP44, DIP40 RAM Flash E2 ADC

More information

untitled

untitled 计 IC 规 书 2015/09/23 1 13 1.0 内.. 3.. 3 路 图.. 4 说.. 5.. 6.. 7.. 8 LCD.. 9 应 路图..10 标图..11 流 图..12 订单..13 订..13 2015/09/23 2 13 1.0 TCP310 数 计 路 键 选择 /(/ 切换 ) 单 1.5V 关闭 内 压检测 TCP310A1.30 ± 0.05V TCP310B1.25

More information

2 14 PORTC.1 PORTB.3 PORTA.2/T0 GND PORTB.2 PORTA.0 PORTC.3 PORB.0/OSCO PORTB.1/OSCI PORTC.0 PORTC.2 SH69P21 /SOP PORTA

2 14 PORTC.1 PORTB.3 PORTA.2/T0 GND PORTB.2 PORTA.0 PORTC.3 PORB.0/OSCO PORTB.1/OSCI PORTC.0 PORTC.2 SH69P21 /SOP PORTA 1K 4 SH6610C 4 OTP ROM 1K X 16 RAM 88 X 4-24 - 64 2.4V-5.5V - fosc = 30kHz - 4MHz, = 2.4V - 5.5V - fosc = 4MHz - 8MHz, = 4.5V - 5.5V 11 CMOS I/O 4 ( ) 8 / - 0 PORTA.0 ( / / ) - 0 - PORTB ( ) ( ) - 32.768kHz,

More information

/ / / LED DOCNO: SG D REV11-2 -

/ / / LED DOCNO: SG D REV11-2 - SG24064-02D Version11 SG24064SYD-02DSYE LCD LED VDD STN 80 50V 50V SG24064SBD-02DSWE STN 80 50V 50V SG24064FPD-02DSWE FSTN 80 50V 50V SG24064SYD-02DSYE ND STN 80 50V 50V SG24064SBD-02DSWE ND STN 80 50V

More information

2 PIC PIC 1 / CPU PIC MCU PIC RC

2 PIC PIC 1 / CPU PIC MCU PIC RC 2 PIC PIC 1 /... 2-2 2... 2-3 3... 2-4 4... 2-4 5... 2-4 6 CPU... 2-5 7 PIC MCU... 2-6 8 PIC16... 2-6 9... 2-7 10... 2-7 11 RC... 2-7 12... 2-8 13... 2-8 14 NOP... 2-9 15 PMD... 2-9 16... 2-10 17 WDTWDT...

More information

untitled

untitled 计 IC 规 书 2017/06/19 1 13 1.0 内.. 3.. 3 路 图.. 4 说.. 5.. 6.. 7.. 8 LCD.. 9 应 路图..10 标图..11 流 图..12 订单..13 订..13 2017/06/19 2 13 1.0 TCP316 数 计 路 键 选择 /(/ 切换 ) 单 1.5V 关闭 内 压检测 TCP316A1.30 ± 0.05V TCP316B1.25

More information

GH1220 Hall Switch

GH1220 Hall Switch Unipolar Hall Switch - Medium Sensitivity Product Description The DH220 is a unipolar h all switch designed in CMOS technology. The IC internally includes a voltage regulator, Hall sensor with dynamic

More information

DCU9010及9020硬件使用说明书.doc

DCU9010及9020硬件使用说明书.doc DCU9010/9020 BORIT...2...5...12...19...20...23...33...35 1 BORIT BORIT DCU9020 DCU9010 DCU9020XP DCU9010XP CA-232 SEGUARD Modem DCU9020/XP BORIT RS485 127 DCU9020 485 508 DCU9010/XP DCU9010/9020 DCU9010/XP

More information

1-1 SH79F6431 A. 2( ) 9~15V ( 12V) U2 U3 3.3V SH79F B. 1(VCC/GND) SH79F6431 C. VDDIO SH79F6431 P4 P5 P0.6 P0.7 VDDIO VDDIO=5V D. 2 V 1.0

1-1 SH79F6431 A. 2( ) 9~15V ( 12V) U2 U3 3.3V SH79F B. 1(VCC/GND) SH79F6431 C. VDDIO SH79F6431 P4 P5 P0.6 P0.7 VDDIO VDDIO=5V D. 2 V 1.0 SH79F6431 1. SH79F6431 1T 8051 FLASH SH79F JET51 Keil µ vision JTAG 1.1. SH79F6431 LQFP64 1.2. (Target Board) SH79F6431 1 V 1.0 1-1 SH79F6431 A. 2( ) 9~15V ( 12V) U2 U3 3.3V SH79F6431 1 2 1 B. 1(VCC/GND)

More information

Microsoft Word - GTC doc

Microsoft Word - GTC doc Gem-tech Dot matrix type LCM (2015-05-21) Product No. Controler Tech. V.A. A.A Dot size Module Size GTG-98641V3 NT7534 TAB NONE 31.0 22.5 26.739 19.185 0.258 0.285 34.0 64.5 GTG-12232IV2 SBN1661G_M18 COB

More information

Microsoft Word - SDL600-zh-CN_V1.5.doc

Microsoft Word - SDL600-zh-CN_V1.5.doc 用 户 指 南 声 级 计 SD 卡 实 时 数 据 记 录 仪 型 号 SDL600 A 简 介 恭 喜 您 选 购 Extech SDL600 型 声 级 计 该 仪 表 可 显 示 并 存 储 声 压 级 范 围 在 30 至 130 db 之 间 的 读 数 SDL600 型 声 级 计 符 合 ANSI 和 IEC 61672 2 级 标 准, 具 有 A 和 C 频 率 加 权 以 及

More information

untitled

untitled 2010 2010 1 1.1 1.2 1.3 ( ) 2 2.1 2010.9.30 2009.12.31 % 4,126,073,567.93 3,693,840,245.74 11.70% 1,168,078,495.46 1,025,785,662.02 13.87% 479,722,800.00 479,722,800.00 0.00% / 2010 7-9 2.43 2.14 13.55%

More information

SO E (COG) VERSION1.0 COG COG SO12864FPD-14ETNE SO12864SYD-14ETNE SO12864SBD-14ETNE FSTN ~+70 FPC STN ~+70 FPC STN ~+70 FP

SO E (COG) VERSION1.0 COG COG SO12864FPD-14ETNE SO12864SYD-14ETNE SO12864SBD-14ETNE FSTN ~+70 FPC STN ~+70 FPC STN ~+70 FP SO12864-14E (COG) VERSION10 COG COG SO12864FPD-14ETNE SO12864SYD-14ETNE SO12864SBD-14ETNE FSTN 6 00-20~+70 FPC STN 6 00-20~+70 FPC STN 6 00-20~+70 FPC COG LED SO12864-14ESW 2S 30V 30~36mA SO12864-14ESB

More information

目 录

目 录 1 Quick51...1 1.1 SmartSOPC Quick51...1 1.2 Quick51...1 1.3 Quick51...2 2 Keil C51 Quick51...4 2.1 Keil C51...4 2.2 Keil C51...4 2.3 1 Keil C51...4 2.4 Flash Magic...9 2.5 ISP...9 2.6...10 2.7 Keil C51...12

More information

馬偕醫學院 學生事務工作簡報

馬偕醫學院 學生事務工作簡報 馬 偕 醫 學 院 總 務 處 簡 介 報 告 人 申 永 順 總 務 長 總 務 處 織 與 成 員 許 鎂 秀 曾 柏 壽 楊 嘉 華 吳 俊 仲 內 容 校 園 環 境 生 活 機 能 二 期 工 程 配 合 事 項 馬 偕 醫 學 院 一 期 校 園 簡 介 網 球 場 籃 / 排 球 場 三 芝 區 市 中 心 教 學 大 樓 5C 聯 合 行 政 辦 公 區 A 區 B 區 C 區 藝

More information

00 sirius 3R SIRIUS 3R 3RV1 0A 1 3RT1 3RH1 3 3RU11/3RB SIRIUS SIRIUS TC= / 3RV1 A 1 IEC6097- IP0 ( IP00) 1/3 IEC6097- (VDE0660) DIN VDE 06 0 AC690V, I cu 00V 1) P A n I n I cu A kw A A ka S00 0.16 0.0

More information

Microsoft Word - AN-978 _part1_.doc

Microsoft Word - AN-978 _part1_.doc AN978 MOS ( ) MOS MGD MOS MGD MGD BUCK SD P MOSFET 1. MOSFET IGBT 1 1 1 10~15V 2 3 1 MOS MGDs MOSFET IGBT 2 IR2110 1 ( MOSFET ) 2 , MOSFET "",,., 3 2 HEX-2 25ns 17ns HEXFET (V CC =15V, 9) HEX-3 HEX-4 HEX-5

More information

Keysight B2900A / Keysight B2961A 6 Keysight B2962A 6 Keysight B2961A B2962A nano-voltmeter / nv/10 fa 10 µvrms 210 V/ 3 A 10.5 A GUI nv 2

Keysight B2900A / Keysight B2961A 6 Keysight B2962A 6 Keysight B2961A B2962A nano-voltmeter / nv/10 fa 10 µvrms 210 V/ 3 A 10.5 A GUI nv 2 Keysight B2961A/B2962A 6 1 /2 210 V 3 A /10.5 A 31.8W 100 nv/10 fa Keysight B2900A / Keysight B2961A 6 Keysight B2962A 6 Keysight B2961A B2962A nano-voltmeter / 6 100 nv/10 fa 10 µvrms 210 V/ 3 A 10.5

More information

四位微控制器ML64168_ _.doc

四位微控制器ML64168_ _.doc SSSC /4168P 2005 8 4 4, (ADC), LCD Driver, (Buzzer), 1 3 CPU17 CPU 26 33 42 45 48 73 79 85 89 A/D 92 111 125 128 131 SSU4168P 133 143 A: / 153 B: 156 C: 158 D: 160 E: 161 F: 163 G: PAD 167 2 ,, 11 4 CMOS

More information

BA 2002, 3 IPCS WWW.EASTCATO.COM - - - - - -1-3 -15 - - - - - - WWW.EASTCATO.COM BA 1 2 3 4 20% DC12V A-1 WWW.EASTCATO.COM ok A-2 WWW.EASTCATO.COM RS232 RS485 EC-NET : B-1 WWW.EASTCATO.COM EC-NET 14 I/O

More information

绯荤粺A4鐗堟湰鍗曢〉

绯荤粺A4鐗堟湰鍗曢〉 2011 +86-10-60290088 600 690 470 970 670 1000 194 130 294 65 85 150 82 90 +86-10-60290088 +86-10-60290088 +86-10-60290088 +86-10-60290088 +86-10-60290088 +86-10-60290088

More information

MICROMASTER 410/420/430/440 DA kW 250kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER Vector 90kW (Low

MICROMASTER 410/420/430/440 DA kW 250kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER Vector 90kW (Low DA51.2 2002 micromaster MICROMASTER 410/420/430/440 0.12kW 250kW s MICROMASTER 410/420/430/440 DA51.2 2002 0.12kW 250kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER

More information

Microsoft Word - FG12232A.doc

Microsoft Word - FG12232A.doc 图形点阵液晶显示模块使用手册 FG2232A 广州市方舟电子有限公司 公司网站 :www.arkteck.com 地址 : 广州市天河区东圃桃园路 33 号 5 楼电话 :2-82574878 82574677 8854485 传真 :82574878 82574677 分机 88 目 录 ( 一 ) 基本特性 () ( 二 ) 原理图 (2) ( 三 ) 限定参数 (2) ( 四 ) 直流特性 (2)

More information

Specification of the 13.56MHz RFID card reader/writer

Specification of the 13.56MHz RFID card reader/writer Specification of the 13.56MHz RFID card reader/writer 3.1 RFID RFID card...4 3.2 13.56MHz RFID 13.56MHz RFID card reader/writer...4 4.1...4 4.2...7 4.3...7 4.4...7 4.5...8 4.6...8 4.7...9 4.8...9 4.9...9

More information

untitled

untitled ... F-28... -2... 465 EN1760-1 EN954-1(Category3) EN60204-1 1 IP67 3 341 - B M T -CD1 C P // -P1 A(mm) B(mm) 500 500 -M1010 750 500 -M1510 1,000 500 -M2010 750 750 -M1515 15mm 500 1,500 -M1030 1,000 750

More information

bnb.PDF

bnb.PDF 2003 1 39 2003 2 39 2003 3 39 2003 M 4 39 2003 5 39 2003 6 39 2003 7 39 2 4 2003 8 39 2003 2002 11 22 D05D06 4,708,777.00 9 39 2003 18 10 39 2003 11 39 2003 [2003]A271 2003 6 30 2003 1-6 2003 1-6 2003

More information

475_Man_D_chs.book

475_Man_D_chs.book 475 现 场 通 讯 器 用 户 手 册 用 户 手 册 Rev K 2015 五 月 475 现 场 通 讯 器 475 现 场 通 讯 器 通 知 使 用 475 现 场 通 讯 器 前, 请 阅 读 用 户 手 册 为 保 证 人 身 及 系 统 安 全, 并 发 挥 最 佳 产 品 性 能, 使 用 或 维 护 本 产 品 前, 应 深 入 掌 握 手 册 内 容 如 需 有 关 设 备

More information

逢 甲 大 學

逢    甲    大    學 論 車 Auto Vehicle 立老 磊 年 老 立老 了 見 老 了不 料 利 了 識 更了 力量! i 車. 車 利 89c51 來 流. 令. 車 8051 類 車利 車 ii Abstract The goal of this thesis is to design a small auto vehicle by using IC as its control center. Our auto

More information

untitled

untitled SIMATIC S7-300 4/2 4/2 S7-300/S7-300F 4/4 4/4 CPU 312C - CPU 317F-2 DP 4/38 SIPLUS 4/38 SIPLUS CPU 312C, CPU 313C, CPU 314, CPU 315-2 DP 4/40 4/40 SM 321 4/46 SM 322 4/52 SM 323/SM 327 I/O 4/56 SIPLUS

More information

A B B DG V--*N AB P T A AB B P T DG V--*A A P B T DG V--*A L A B DG V--*C AB P T A DG V--*B DG V--*B L T A T B A.

A B B DG V--*N AB P T A AB B P T DG V--*A A P B T DG V--*A L A B DG V--*C AB P T A DG V--*B DG V--*B L T A T B A. Vickers 9./E N/9/A DGV-,........... bar ( psi)................ L/min ( US gpm),............. IS O NF PA D DIN (NG ) IS O (DIN ) A. A B B DG V--*N AB P T A AB B P T DG V--*A A P B T DG V--*A L A B DG V--*C

More information

untitled

untitled 0.37kW 250kW D11.7 2009 SINAMICS G120 0.37kW 250kW SINAMICS G120 Answers for industry. SINAMICS G120 0.37kW 250kW SINAMICS G110 D 11.1 0.12 kw 3 kw CA01 MC CA01 MC CD : E20001-K20-C-V2-5D00 141-P90534-09020

More information

学习MSP430单片机推荐参考书

学习MSP430单片机推荐参考书 MSP430 16 MSP430 C MSP430 C MSP430 FLASH 16 1 CPU 16 ALU 16 PC SP SR R4~R15 2 3 00-FFH 100-1FFH 4 5 1 2 51 24 27 6 1 2 3 4 5 6 4 12 SR SP SR CPU SR CPU C Z N GIE CPUOff CPU OscOff SCG0 SCG1 CPU EXIT SP

More information

历经50多年考验的高科技仪表和探头 Swema 是一家瑞典公司,从1944年起它便从事于高品质仪表和感测器的设计与制造

历经50多年考验的高科技仪表和探头 Swema 是一家瑞典公司,从1944年起它便从事于高品质仪表和感测器的设计与制造 NEWSwemaAir 300. 1 2 NEWSwemaAir 300 3 4 SwemaAir 300 SWA03 SWA 03: 1V/m/s, 10 mv/ C / SWA 31: 100 mv/m/s, 10 mv/ C / SWA 10, 07: 1 mv / Pa, 100mV / m/s SWA 25, 53, SWT 315 /215 / 221: 10mV/ C SwemaFlow

More information

i

i 可 编 程 控 制 器 FP0 模 拟 I/0 单 元 用 户 手 册 适 用 机 种 : FP0-A21(AFP0480) FP0 模 拟 I/0 单 元 用 户 手 册 ARCT1F390C '07 年 4 月 http://www.mew.co.jp/ac/c 安 全 注 意 事 项 为 防 止 受 伤 事 故, 请 务 必 遵 守 以 下 事 项 在 安 装 运 行 维 护 保 养 以 及

More information

ePapyrus PDF Document

ePapyrus PDF Document () ()., (),, () BGS(Background Suppression).. &... ( )... 286 (. ( ).) 2 + NPN -ST11 2M -ST12 2M -ST21 2M -ST22 2M -FT11 2M -FT12 2M -FT21 2M -FT22 2M PNP -ST13 2M -ST14 2M -ST23 2M -ST24 2M -FT13 2M -FT14

More information

1-1 2

1-1 2 烘焙基礎實務 應檢術科考前須知 PART 02 1-1 一般性應檢須知 1-2 專業性應檢須知 1-3 術科指定參考配方表 1-4 術科測驗製作報告表 1-5 術科技能檢定評分表 1-6 術科測試時間配當表 1 1-1 2 應檢術科考前須知 十五 應檢人有下列情形之一者 取消應檢資格 其成績以不及格論 1. 冒名頂替者 協助他人或託他人代為操作者或作弊者 2. 互換半成品 成品或製作報告表 3. 攜出工具

More information

<4D F736F F D20B3E6B4B9A4F930365F32A443AC71C5E3A5DCBEB9B1B1A8EE2E646F63>

<4D F736F F D20B3E6B4B9A4F930365F32A443AC71C5E3A5DCBEB9B1B1A8EE2E646F63> 七段顯示器控制電路四位數 _ 使用解碼器驅動 +5 V 10 uf 8.2 k 12 MHz 20 pf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 RESET 10 P3.0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P3.7 XTAL2 XTAL1

More information

MICROMSTER 410/420/430/440 MICROMSTER kw 0.75 kw 0.12kW 250kW MICROMSTER kw 11 kw D C01 MICROMSTER kw 250kW E86060-

MICROMSTER 410/420/430/440 MICROMSTER kw 0.75 kw 0.12kW 250kW MICROMSTER kw 11 kw D C01 MICROMSTER kw 250kW E86060- D51.2 2003 MICROMSTER 410/420/430/440 D51.2 2003 micromaster MICROMSTER 410/420/430/440 0.12kW 250kW MICROMSTER 410/420/430/440 MICROMSTER 410 0.12 kw 0.75 kw 0.12kW 250kW MICROMSTER 420 0.12 kw 11 kw

More information

文件名

文件名 ON Semiconductor NCP1200 PWM SO-8 DIP-8 NCP1200 SMPS AC/DC 40kHz 60 khz 100 khz IGBT MOSFET NCP1200 pulse-by-pulse IC the skip cycle IC DC skip-cycle 110mA / 40kHz 60 khz 100 khz EMI AC SPICE G AC/DC USB

More information

《手机维修原理及维修实例详解》目录

《手机维修原理及维修实例详解》目录 1 IC MP3 MP4 2 CPU MP3 MP4 13M 1 LCD 2 13MHz 3 CONTACT SERVICE T SIM MP3 MP4 2 4 FLASH ROM EEPROM RAM SIM CPU CPU RST CPU FLASH Flash CE CS Flash DE WE RST Flash Flash FLASH EEPROM Phone Locked CON-TACTSERVICE

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( 150 ) 25 15 20 40 ( 25, 1, 25 ), 1. A. B. C. D. 2. A. B. C. D. 3., J = 1 H = 1 ( A B, J', J, H ) A. A = B = 1, J' =0 B. A = B = J' =1 C. A = J' =1, B =0 D. B = J' = 1, A = 0 4. AB + AB A. AB B. AB

More information

表 决, 审 议 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 和 本 公 司 章 程 的 规 定 3 本 议 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议, 与 该 等 交 易 有 利 害 关 系 的 关 联 股 东 将 放 弃 在 股 东 大 会 上 对 相 关 议 案 的 投 票 权 ( 二 ) 公

表 决, 审 议 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 和 本 公 司 章 程 的 规 定 3 本 议 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议, 与 该 等 交 易 有 利 害 关 系 的 关 联 股 东 将 放 弃 在 股 东 大 会 上 对 相 关 议 案 的 投 票 权 ( 二 ) 公 证 券 代 码 :600850 证 券 简 称 : 华 东 电 脑 编 号 : 临 2016-014 上 海 华 东 电 脑 股 份 有 限 公 司 关 于 预 计 2016 年 日 常 关 联 交 易 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9F0D5FEB0ECB7A2A3A832303136A3A93532BAC52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9F0D5FEB0ECB7A2A3A832303136A3A93532BAC52E646F63> 广 西 壮 族 自 治 区 人 民 政 府 办 公 厅 文 件 桂 政 办 发 2016 52 号 广 西 壮 族 自 治 区 人 民 政 府 办 公 厅 关 于 印 发 广 西 医 疗 卫 生 服 务 体 系 规 划 (2016 2020 年 ) 的 通 知 各 市 县 人 民 政 府, 自 治 区 人 民 政 府 各 组 成 部 门 各 直 属 机 构 : 广 西 医 疗 卫 生 服 务 体 系

More information

103_02.xls

103_02.xls 103 學 年 度 大 學 考 試 入 學 分 發 各 系 組 最 低 錄 取 分 數 及 錄 取 人 數 一 覽 表 0001 國 立 臺 灣 大 學 中 國 文 學 系 國 文 x1.50 英 文 x1.25 數 學 乙 x1.00 歷 史 x1.25 地 理 x1.00 32 493.40 **** ----- ----- ----- 0002 國 立 臺 灣 大 學 外 國 語 文 學 系

More information

<313032A655A874B2D5B3CCA743BFFDA8FABCD0B7C7AAED2E786C73>

<313032A655A874B2D5B3CCA743BFFDA8FABCD0B7C7AAED2E786C73> 102 學 年 度 大 學 考 試 入 學 分 發 各 系 組 最 低 錄 取 分 數 及 錄 取 人 數 一 覽 表 校 系 0001 國 立 臺 灣 大 學 中 國 文 學 系 國 文 x1.50 英 文 x1.25 數 學 乙 x1.00 歷 史 x1.25 地 理 x1.00 30 491.85 **** 614.02 ----- ----- 0002 國 立 臺 灣 大 學 外 國 語 文

More information

柳州历史上的今天内文改版式.FIT)

柳州历史上的今天内文改版式.FIT) 1 月 1 日 1 月 1 月 1 日 1929 年 1 月 1 日 广 西 省 第 一 次 建 设 会 议 在 柳 召 开 新 年 伊 始, 新 桂 系 执 政 后 召 开 第 一 次 全 省 建 设 会 议, 开 幕 式 在 柳 州 羊 角 山 广 西 实 业 院 内 举 行, 会 期 10 天 省 政 府 各 部 门 负 责 人 名 流 专 家 学 者 等 93 人 参 加 会 议 国 内 著

More information

生 產 準 備 您 接 近 生 產 之 注 意 事 項 : 備 妥 住 院 用 物, 勿 遠 行 ( 生 產 用 物 包 ) 最 好 有 人 在 家 陪 伴, 或 和 陪 產 者 保 持 連 繫, 有 任 何 狀 況 可 立 即 趕 到 可 做 家 事 散 步 蹲 下 等 運 動, 以 不 太 累

生 產 準 備 您 接 近 生 產 之 注 意 事 項 : 備 妥 住 院 用 物, 勿 遠 行 ( 生 產 用 物 包 ) 最 好 有 人 在 家 陪 伴, 或 和 陪 產 者 保 持 連 繫, 有 任 何 狀 況 可 立 即 趕 到 可 做 家 事 散 步 蹲 下 等 運 動, 以 不 太 累 主題 主題 (1)準媽咪之待產準備及產後保養 (1)準媽咪之待產準備及產後保養 (2)產後如何確保奶水充足 (2)產後如何確保奶水充足 產後病房護理師: 產後病房護理師:黃皖寧 生 產 準 備 您 接 近 生 產 之 注 意 事 項 : 備 妥 住 院 用 物, 勿 遠 行 ( 生 產 用 物 包 ) 最 好 有 人 在 家 陪 伴, 或 和 陪 產 者 保 持 連 繫, 有 任 何 狀 況 可 立

More information

省十二届人大常委会

省十二届人大常委会 省 十 二 届 人 大 常 委 会 第 二 十 六 次 会 议 文 件 (4) 关 于 中 国 ( 广 东 ) 自 由 贸 易 试 验 区 条 例 ( 试 行 草 案 ) 审 议 结 果 的 报 告 2016 年 5 月 24 日 在 广 东 省 第 十 二 届 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 二 十 六 次 会 议 上 广 东 省 人 大 法 制 委 员 会 副 主 任 委 员 刘

More information

Q8. 公 營 事 業 機 構 之 公 務 員 兼 具 勞 工 身 分 者, 於 97 年 3 月 19 日 以 前, 原 選 擇 參 加 勞 保, 調 任 其 他 公 營 事 業 機 構 時, 應 改 參 加 公 保 所 謂 調 任 其 他 公 營 事 業 機 構 之 判 別 依 據 ( 或 標

Q8. 公 營 事 業 機 構 之 公 務 員 兼 具 勞 工 身 分 者, 於 97 年 3 月 19 日 以 前, 原 選 擇 參 加 勞 保, 調 任 其 他 公 營 事 業 機 構 時, 應 改 參 加 公 保 所 謂 調 任 其 他 公 營 事 業 機 構 之 判 別 依 據 ( 或 標 承 保 業 務 常 見 問 題 加 保 Q1. 公 教 人 員 可 否 依 個 人 意 願 選 擇 參 加 公 保? 否 公 保 係 政 府 為 保 障 公 教 人 員 生 活 而 辦 理 之 社 會 保 險, 屬 強 制 性 保 險, 凡 法 定 機 關 或 公 私 立 學 校 編 制 內 之 有 給 專 任 人 員 應 一 律 參 加 保 險 為 被 保 險 人 Q2. 被 保 險 人 同 時

More information

学生工作部处2010年工作总结

学生工作部处2010年工作总结 夯 实 基 础, 凝 聚 特 色, 打 造 德 学 理 工 学 生 工 作 部 ( 处 ) 武 装 部 2010 年 工 作 总 结 2010 年 是 实 施 十 一 五 规 划 的 收 官 之 年, 是 我 校 建 校 70 周 年 的 庆 祝 之 年, 是 我 校 圆 满 完 成 工 信 部 组 织 的 高 校 党 建 创 优 工 程 评 估 和 北 京 普 通 高 等 学 校 党 建 和 思

More information

天人炁功行入與感應經驗分享

天人炁功行入與感應經驗分享 天 人 炁 功 行 入 與 感 應 經 驗 分 享 天 人 炁 功 行 入 與 感 應 經 驗 分 享 天 人 炁 功 指 導 院 黃 淑 惠 ( 凝 本 ) 劉 建 功 ( 顯 翼 ) 林 瑛 佩 ( 素 擎 ) 黃 淑 惠 : 道 名 凝 本, 隸 屬 天 極 行 宮 劉 建 功 : 道 名 顯 翼, 隸 屬 新 竹 市 初 院 林 瑛 佩 : 道 名 素 擎, 隸 屬 新 竹 市 初 院 497

More information

穨邱秀玲綜合展望報告.PDF

穨邱秀玲綜合展望報告.PDF 91-1 1 86 91 86 91 91 8,214 1 86 91 \ 86 87 88 89 90 91 812 842 901 1,082 1,281 1,576 4,071 4,196 4,465 4,646 5,068 5,276 1,309 1,410 1,533 1,585 1,744 1,796 997 961 1,160 1,339 1,529 1,739 4,613 4,928

More information

untitled

untitled 1 08 00 11 30 2 08 00 11 30 14 30 17 30 3 4 5 6 100 10 7 12 83339749 8 9 20 10 87766668 31310 87667731 7 5 15 6 15 8 00 11 30 2 30 5 30 12 83337716 11 12 13 14 15 16 17 18 2002 1 1 2 3 4 1 2 3 4 19 08

More information

決議、附帶決議及注意事項

決議、附帶決議及注意事項 一 通 案 決 議 部 分 : ( 一 ) 104 年 度 中 央 政 府 總 預 算 釋 股 收 入 380 億 元 不 予 保 留 105 非 本 局 職 掌 業 務 年 度 中 央 政 府 總 預 算 釋 股 收 入 288 億 元 如 下 表, 倘 財 政 狀 況 良 好, 原 則 不 予 出 售 ; 釋 股 對 象 以 政 府 四 大 基 金 為 限, 釋 股 費 用 併 同 調 整 預

More information

YYW1.nps

YYW1.nps 第三章 事务文书 事务文书是党政机关 社会团体 企事业单位办理日常事务时广泛使用的一类文书 包括计划 总结 调查报告 工作研究 规章制度 公示等 事务文书的主要特点是行文主体灵活 行文格式无 法定要求 但相对固定 事务文书的种类很多 本章着重介绍计划 总结 调查报告 工作研究和 公示 第一节 计 划 一 例文阅示 例文一 教育部 2008 年工作要点 2008 年教育工作的总体要求是 认真学习贯彻党的十七大精神

More information

水资源管理(十七)

水资源管理(十七) 1 1 2 3 4 ( ) 1 2 3 2 4 5 6 7 8 1 2 3 ( ) 3 4 1 2 3 4 7 8 200 200 4 5 5 6 1987 4 20% 6 7 8 1985 9 () () () 4 7 3 6 10 14 9 13 4 8 3 7 () 4 7 3 5 3 6 3 5 () () () 3 5 2 4 () () () 15% 10 () (1) (2) (3)

More information

Microsoft Word - NHIS2013_C_130716_送印_.doc

Microsoft Word - NHIS2013_C_130716_送印_.doc 核 准 機 關 : 行 政 院 主 計 總 處 核 准 文 號 : 主 普 管 字 第 1020400481 號 有 效 期 間 : 至 103 年 6 月 30 日 止 辦 理 機 關 : 財 團 法 人 國 家 衛 生 研 究 院 行 政 院 衛 生 署 國 民 健 康 局 IRB 通 過 案 號 : 國 家 衛 生 研 究 院 EC1020502 號 樣 本 編 號 :( 訪 員 填 寫 )

More information

使用说明书 DT4221 DT4222 数字万用表 DIGITAL MULTIMETER 2013 年 11 月第一版 DT4221A982-00(A981-00) 13-11H CN ...1...1...2...3...7 1 11 1.1... 11 1.2...12 1.3...16 1.4...17 2 19 2.1...19 2.2 /...20 2.3...22 2.4...25...

More information

从 宾 馆 到 又 一 城 是 十 五 分 钟, 从 又 一 城 到 邵 逸 夫 是 十 分 钟, 去 时 一 路 上 坡 很 辛 苦, 回 时 一 路 下 坡 很 轻 松, 很 像 上 小 学 时 的 心 情, 这 是 最 初 几 天 最 深 的 感 受 有 段 时 间 很 少 走 校 内 的 路

从 宾 馆 到 又 一 城 是 十 五 分 钟, 从 又 一 城 到 邵 逸 夫 是 十 分 钟, 去 时 一 路 上 坡 很 辛 苦, 回 时 一 路 下 坡 很 轻 松, 很 像 上 小 学 时 的 心 情, 这 是 最 初 几 天 最 深 的 感 受 有 段 时 间 很 少 走 校 内 的 路 那 城 那 校 那 景 香 港 访 学 印 象 刘 斌 时 间 过 得 真 快, 一 转 眼 从 香 港 回 来 一 个 多 月 了 前 两 天 走 在 路 上, 看 到 一 个 逆 行 的 车 剐 了 路 人, 双 方 在 路 边 吵 得 不 可 开 交, 突 然 想 起 有 些 地 方 的 交 规 与 大 陆 不 一 样, 这 车 在 香 港 就 算 是 正 常 行 驶 了 于 是, 香 港,

More information

合金投资年报正文.PDF

合金投资年报正文.PDF 1999 1 1999 2. 3. 4. 5. 2 1999 3 1999 (1) 4 1999 5 1999 6 1999 7 1999 8 1999 9 1999 10 1999 11 1999 12 1999 13 1999 14 1999 15 1999 16 1999 17 1999 18 1999 19 1999 20 1999 21 1999 22 1999 23 1999 24 1999

More information

<49432C CFB5C1D0B6C0BFD8D6C6C6F7BCB0C6E4D3A6D3C32E696E6464>

<49432C CFB5C1D0B6C0BFD8D6C6C6F7BCB0C6E4D3A6D3C32E696E6464> Technology & Application ACT30 IC ACT30 Series IC discrete controller and its application 中图分类号 :TM57 文献标识码 :B 文章编号 :1606-7517(2009)05-8-103 ACT30 IC RCC Ring ing Choke Converter 1 1 RCC RCC BVceo ACT30

More information

CD8690CP OSD RGB I 2 L X 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz SDIP

CD8690CP OSD RGB I 2 L X 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz SDIP CD8690CP NTSC/PAL 1. CD8690CP OSD PAL/NTSC AGC AGC AFT AGC FM ACC APC OSD PAL/NTSC NTSC 14 0510 5807123-5542 0510 5803016 1 12 CD8690CP OSD RGB I 2 L X 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz SDIP54 2 12 CD8690CP 2. 2. 1

More information

元 [ 所 17-1-2-3] IA27 ( D ) 下 列 何 項 情 況, 其 夫 妻 所 得 可 免 合 併 申 報? (A) 當 年 度 結 婚 (B) 當 年 度 離 婚 (C) 妻 58 歲, 夫 62 歲 無 所 得 受 其 子 扶 養 (D) 以 上 皆 是 [ 所 17-1-1]

元 [ 所 17-1-2-3] IA27 ( D ) 下 列 何 項 情 況, 其 夫 妻 所 得 可 免 合 併 申 報? (A) 當 年 度 結 婚 (B) 當 年 度 離 婚 (C) 妻 58 歲, 夫 62 歲 無 所 得 受 其 子 扶 養 (D) 以 上 皆 是 [ 所 17-1-1] 綜 合 所 得 稅 選 擇 題 題 庫 IA01 ( A ) 非 中 華 民 國 境 內 居 住 之 個 人, 取 有 中 華 民 國 境 內 銀 行 給 付 之 活 期 儲 蓄 存 款 利 息 所 得, 依 據 所 得 稅 法 規 定, 應 否 課 徵 綜 合 所 得 稅? (A) 應 就 源 扣 繳 (B) 全 年 在 27 萬 元 以 下 免 納 所 得 稅 (C) 應 該 辦 理 結 算 申

More information

团 学 要 闻 我 校 召 开 共 青 团 五 届 九 次 全 委 ( 扩 大 ) 会 议 3 月 17 日, 我 校 共 青 团 五 届 九 次 全 委 ( 扩 大 ) 会 议 在 行 政 办 公 楼 五 楼 会 议 室 举 行, 校 团 委 委 员 各 院 ( 系 ) 团 委 书 记 校 学 生

团 学 要 闻 我 校 召 开 共 青 团 五 届 九 次 全 委 ( 扩 大 ) 会 议 3 月 17 日, 我 校 共 青 团 五 届 九 次 全 委 ( 扩 大 ) 会 议 在 行 政 办 公 楼 五 楼 会 议 室 举 行, 校 团 委 委 员 各 院 ( 系 ) 团 委 书 记 校 学 生 共 青 团 工 作 简 报 2011 年 第 1 期 共 青 团 大 连 海 洋 大 学 委 员 会 团 学 要 闻 : 导 读 我 校 召 开 共 青 团 五 届 九 次 全 委 ( 扩 大 ) 会 议 我 校 在 大 连 市 大 学 生 创 新 创 意 作 品 大 赛 中 取 得 佳 绩 校 团 委 召 开 学 生 干 部 思 想 动 态 座 谈 会 校 团 委 组 织 开 展 弘 扬 雷 锋

More information

2. 596mm 690mm 1005mm 69kg DD 4045rpm30rpm60rpm rpm 4050rpm 8.0kg ( ) 8.0kg ( ) 5.0kg ( ) 30L 90L 64L 33dB 45dB 43dB 51dB MPa φ520mm

2. 596mm 690mm 1005mm 69kg DD 4045rpm30rpm60rpm rpm 4050rpm 8.0kg ( ) 8.0kg ( ) 5.0kg ( ) 30L 90L 64L 33dB 45dB 43dB 51dB MPa φ520mm XQG80-518HD/XQG80-528H : : XQG80-518HD : * * *, *, * 3,, * * 8 :, * XQG80-518HD * DD, 1. / 8. / 2. 9. 3. 10. 4. 11. 5. 6. 7. 1. XQG80-518HD/528H B120004 220V 8.0kg 50Hz 8.0kg 200W 5.0kg 1400W 90L 1450W

More information

Microsoft Word - xiuxinduanyu-2-doc.doc

Microsoft Word - xiuxinduanyu-2-doc.doc 明 慧 专 题 文 章 汇 编 这 些 文 章 是 各 位 大 法 弟 子 作 者 在 各 自 在 修 炼 过 程 中 在 当 时 所 在 层 次 的 认 识 ; 我 们 收 集 成 册, 谨 供 不 经 常 访 问 明 慧 网 的 同 修 参 考 师 父 的 法 才 是 指 导 大 法 弟 子 修 炼 提 高 的 根 本, 广 泛 阅 读 明 慧 网 上 更 多 同 修 的 修 炼 交 流, 能

More information

DATASHEET SEARCH SITE |

DATASHEET SEARCH SITE | 低 功 耗 实 时 时 钟 芯 片 (RTC)BL5372 1. 概 述 BL5372 是 一 款 低 功 耗 实 时 时 钟 电 路, 通 过 I 2 C 两 线 接 口 电 路 可 以 与 CPU 实 时 通 信, 主 要 用 于 一 切 需 要 提 供 时 基 的 系 统 中 该 芯 片 能 够 产 生 多 种 周 期 性 中 断 脉 冲 ( 最 长 周 期 可 长 达 1 个 月 ), 还

More information

dfgdafhdafhdafhdafh

dfgdafhdafhdafhdafh 逢 甲 大 學 自 動 控 制 工 程 學 系 專 題 製 作 專 題 論 文 數 位 式 電 子 秤 之 研 製 Design Study of Digital Electronic Weighing Sensor 指 導 教 授 : 賴 啟 智 學 生 : 劉 人 豪 俞 仲 維 中 華 民 國 九 十 八 年 四 月 二 十 二 日 ii . 誌 謝 本 文 承 蒙 賴 啟 智 老 師 指 導,

More information

1. 概 述 ING-3026 纯 电 流 厂 用 压 器 保 护 装 置 ( 以 下 简 称 装 置 ), 主 要 适 应 6KV~35KV 小 型 变 压 器 保 护, 是 专 门 为 开 关 柜 设 计 的 新 一 代 智 能 装 置 主 要 功 能 保 护 功 能 : a) 速 断 保 护

1. 概 述 ING-3026 纯 电 流 厂 用 压 器 保 护 装 置 ( 以 下 简 称 装 置 ), 主 要 适 应 6KV~35KV 小 型 变 压 器 保 护, 是 专 门 为 开 关 柜 设 计 的 新 一 代 智 能 装 置 主 要 功 能 保 护 功 能 : a) 速 断 保 护 ING-3026 纯 电 流 厂 用 变 压 器 保 护 装 置 技 术 及 使 用 说 明 书 1. 概 述 ING-3026 纯 电 流 厂 用 压 器 保 护 装 置 ( 以 下 简 称 装 置 ), 主 要 适 应 6KV~35KV 小 型 变 压 器 保 护, 是 专 门 为 开 关 柜 设 计 的 新 一 代 智 能 装 置 主 要 功 能 保 护 功 能 : a) 速 断 保 护 b)

More information

展 望 与 述 评 2 广 电 设 备 与 技 术 2013.2

展 望 与 述 评 2 广 电 设 备 与 技 术 2013.2 展 望 与 述 评 2013.2 广 电 设 备 与 技 术 1 展 望 与 述 评 2 广 电 设 备 与 技 术 2013.2 展 望 与 述 评 2013.2 广 电 设 备 与 技 术 3 展 望 与 述 评 4 广 电 设 备 与 技 术 2013.2 展 望 与 述 评 2013.2 广 电 设 备 与 技 术 5 展 望 与 述 评 骆 萧 萧 卜 筱 皛 本 文 讨 论 了 在 非

More information