2

Size: px
Start display at page:

Download "2"

Transcription

1 Wuhan Plastics Industrial Group Co., Ltd

2 2

3

4 : Wuhan Plastics Industrial Group Co., Ltd. Wuhan Plastics A A

5 (% 306,222, ,153, ,681, ,148, ,550, ,872, ( ) 399,555, ,500, (% 1,055, ,039, * 972, ,030, ,918, ,988, * : : 237, , , %

6 1 (+-) (%) 1 32,000, ,310, ,277, ,203, ,975, ,360, ,800, ,240, ,400, , % 84%

7 ,594 3, % 5.47% % 235,938, ,473, ,866, ,109, ,055, ,039, ,385, ,675,

8 1.93% 5.47% 79.06% 45.73% % 824,550, ,872, ,555, ,500, % 0.26% 1 2 % 88,612, ,449, ,171, ,561, % %

9 , , % ,212,

10 (1) 1800 (2) 150 (3) 700 (4) ,

11 A

12 A 5% B % C % 12

13 D % E % F 5 100% 5 A B C D

14 % 20% 14

15 20% 50% 3 A a. 2 b. 1 1 c. d. e. B a. b. c. d. 15

16 A B C D a. b

17 % a. b. c. d. e

18 a. 3 b. c a. b. c

19 A B C D E A B A B C A 19

20 B A B % 2 3-5% 3 7% 4 3% 5 2% % 1 20

21 2 3 4 % , ,767, ,734, ,832, ,260, ,609, ,994, % % 86,455, % 3,137, ,256, % 3,137, ,858, % 1,115, ,154, % 1,115, , % 169, , % 169, , % 643, , % 643, ,744, % 5,066, ,179, % 5,066, , % 21

22 5% 5% % % 33,331, % 1,323, ,870, % 1,323, ,751, % 517, ,177, % 517, , % 449, ,246, % 449, , % 258, , % 258, ,969, % 2,549, ,663, % 2,549, , % 5% 5% ,357, % 22,071, % 1,815, % 16,173, % 22,071, % 5% 5% ,396, ,038, ,539, , ,702, ,802, ,506, , , , , ,153, ,461, ,143,

23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,905, ,193, , ,385, ,800, ,598, ,586, ,810, ,826, ,636, ,810, ,826, ,636, ,826, ,023, , , % 200, , , % 510, % 6,826, % 8,036,

24 ,384, , ,450, ,556, ,906, ,462, ,948, , , ,251, ,839, ,177, , ,963, ,729, ,542, , ,127, (2) ,773, ,166, ,940, ,137, ,431, ,569, ,081, , , ,538, , , , , ,769, ,322, , ,987, (3) 403,959, ,140, (4) (5) (6) 9,108 4,588 3, % 15,176, ,903, , ,015, ERP 473, , , ,416, ,416, ,649, ,460, , ,046, (1) (2) 24

25 ,052, ,179, , ,358, ,694, , , , , , ,125, , , , , , , , , , , , , , , ,363, ,198, , , ,074, ,241, ,681, , ,260, ,980, ,880, ,880, ,270, ,270, ,150, ,150, ,083, ,475, ,000, ,559, ,209, % 22,537, % 1 2 2,838, % , % 25,669, % 25,375, % 5%( 5%) 25

26 ,031, % 2,007, % 1,031, % 2,007, % % 5,340, ,679, % 440, , % 2,242, ,710, , , % 32, , ,074, ,332, , , % 247, , % 160, , % 160, , % 65, , ,006, , ,743, % 10,680, % , % 395, % , % 16,830, % 11,075, % 5% 5% 18 26

27 ,000, ,000, ,000, ,000, (1) 42,975, ,975, ,975, ,975, (2) 47,980, ,980, (3) - - (4) ,955, ,955, (1) 50,013, ,013, (2) - - (3) - - (4) ,013, ,013, ,969, ,969, ,730, ,730, ,429, ,429, ,730, ,730, ,728, ,728, ,728, ,728, ,013, ,013, ,469, ,469,

28 % ,055, ,329, ,385, ,612, ,267, ,171, ,776, ,154, ,429, ,938, ,473, , % ,449, ,221, ,561, ,552, , ,113, ,773, % 185, , % 541, , % 232, , , ,

29 46, , , , , , , , , , , , , , , , ,175, , , ,025, ,895, , , , , ,356, ,723, , , , , , , , , , ,

30 , , , , , , , , , ,341, , , % % 38,617, % 2,254, ,514, % 2,254, ,218, % 762, ,625, % 762, , % 113, , % 113, , % 520, , % 520, ,322, % 3,650, ,449, % 3,650, , % 5% 5% % % 45,585, % 989, ,762, % 989, ,889, % 839, ,396, % 839, ,437, % 427, ,136, % 427, , % 110, , % 110, ,696, % 2,366, ,452, % 2,366,

31 2, % 5% 5% ,652, ,944, ,597, ,652, ,944, ,597, , % 200, , , % 510, % 69,086, % 42,552, % 30,007, % 5,117, % 34,195, % 6,826, % 188,997,

32 61,000, , ,086, ,086, ,200, ,639, ,352, ,552, ,580, ,100, , ,327, ,007, ,000, , ,117, ,117, ,250, , ,945, ,195, ,600, , , , ,826, ,630, ,100, ,358, , ,057, ,787, ,266, ,994, ,535, ,319, ,154, ,429, ,957, ,743, , % ,246, ,946, ,695, ,411, , ,044, ,357, ,358, ,367, , ,344, ,367,

33 (%) (%) (%) (%)

34 , , %

35 22.70% % / % 5% 10% % % % 35

36 %

37 ,609, ,994, ,293, ,330, ,677, ,112, ,420, ,114, ,173, ,071, ,461, ,143, ,586, ,385, ,222, ,153, ,636, ,810, ,636, ,810, ,127, ,729, ,987, ,769, ,140, ,959, ,140, ,959, ,046, ,649, ,186, ,608, ,980, ,681, , , ,505, ,300, ,550, ,872,

38 ,150, ,150, ,559, ,000, ,669, ,375, ,031, ,007, , , ,074, ,332, ,006, , ,830, ,075, , , ,681, ,148, ,000, ,000, , , ,014, ,014, ,696, ,162, ,299, ,209, ( ): ( ) ,969, ,969, ( ) ,969, ,969, ,730, ,730, ,469, ,469, ,728, ,728, ,385, ,329, ( ) ,555, ,500, ( ) ,550, ,872,

39 ,938, ,473, ,113, ,773, , , ,866, ,109, , , ,303, ,814, ,974, ,861, ,356, ,723, ,082, ,574, , , , , , ,432, ,583, ,782, ,832, ,594, , ,055, ,039, ,329, ,165, ,385, ,204, ,385, ,204, ,726, ( ) ,385, ,477,

40 ,881, , ,528, ,485, ,454, ,328, ,341, ,610, ,918, , , , ,938, ,600, ,538, ,743, ,880, ,880, ,880, ,530, , ,439, ,440, ,385,

41 ,055, ,594, ,322, , , ,201, , : 66-57, ,356, , ,317, ,936, ,306, ,918, ,609, ,994, ,385,

42 ,346, ,059, ,148, ,000, ,671, ,798, ,329, ,085, ,927, ,420, ,182, ,314, , , ,066, ,956, ,597, ,652, ,597, ,652, ,655, ,558, ,926, ,641, ,728, ,916, ,728, ,916, ,983, ,538, ,712, ,455, ,201, ,739, ,201, ,739, ,577, ,804,

43 ,150, ,150, ,000, ,000, ,061, ,332, , , , , ,595, , , , ,227, ,016, , , ,007, ,289, ,000, ,000, , , ,014, ,014, ,022, ,304, ( ): - - ( ) ,969, ,969, ( ) ,969, ,969, ,730, ,730, ,469, ,469, ,728, ,728, ,385, ,329, ( ) ,555, ,500, ( ) ,577, ,804,

44 ,957, ,743, ,044, ,357, , , ,603, ,242, , , , ,399, ,253, ,211, ,564, ,383, ,954, ,278, ,344, ,367, , , , , ,382, ,637, ,438, , ,055, ,039, ,329, ,165, ,385, ,204, ,385, ,204, ,726, ( ) ,385, ,477,

45 ,297, , ,584, ,279, ,555, ,706, ,016, ,558, ,973, ,000, , , ,554, ,635, ,600, ,235, ,681, ,880, ,880, ,880, ,055, , ,937, ,942, ,712,

46 ,055, ,376, , , , : 66-58, ,564, ,344, ,867, ,771, ,311, ,973, ,346, ,059, ,712,

47 ,615, ,615, ,066, ,066, ,549, ,549,

F B ,622,

F B ,622, WUHAN ZHONGBAI GROUP CO., LTD. whzbyxh@whzb.com whzbpb@whzb.com 027-82777083 027-82210291 129 129 430021 24-25F http://www.whzb.com whzb@whzb.com http://www.cninfo.com.cn 000759 1989 11 8 2004 7 14 4201001101263

More information

600705北亚集团_2003半年报.PDF

600705北亚集团_2003半年报.PDF 2003 00 2003... 2... 3... 4... 5... 8...11... 34 1 2003 1 BEIYA INDUSTRIAL (GROUP) CO., LTD. BIG 2 600705 3 12 16 150001 http://www.beiya.com.cn beiya@beiya.com.cn 4 5 16 (0451)53600764 (0451)53600770

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C2CCB5D8C4DCD4B432303133C4EAB6C8B5DAB6FEC6DAC4BCBCAFCBB5C3F7CAE9A3A830333035A3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C2CCB5D8C4DCD4B432303133C4EAB6C8B5DAB6FEC6DAC4BCBCAFCBB5C3F7CAE9A3A830333035A3A9> 绿 地 能 源 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 二 期 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 注 册 金 额 :4 亿 元 本 期 发 行 金 额 :4 亿 元 本 期 发 行 期 限 :365 天 发 行 人 主 体 评 级 :AA- 本 期 短 期 融 资 券 评 级 :A-1 发 行 人 绿 地 能 源 集 团 有 限 公 司 主 承 销 商 ( 簿 记 管 理 人 ) 信 用

More information

2002年半年度报告.PDF

2002年半年度报告.PDF SHANGHAI BASHI INDUSTRIAL (GROUP) CO., LTD. 1 2 3 4 5 9 10 1 1 Shanghai Bashi Industrial (Group) Co., Ltd. Bashi Group 2 600741 3 500 200120 525 200025 http://www.84000.com.cn office@84000.com.cn 4 5 525

More information

600741_nb_2002.PDF

600741_nb_2002.PDF SHANGHAI BASHI INDUSTRIAL (GROUP) CO., LTD. 1 2 3 4 5 7 9 9 14 15 17 50 1 1 Shanghai Bashi Industrial (Group) Co., Ltd. Bashi Group 2 3 525 18 021-63848484 021-63863118 dm@84000.com.cn 4 500 200120 525

More information

,,

,, 2012 ( ) 20121231 1 2 3 18 2012 2,, , 1 2 14 3 4,,,,,,,,,,,,,, 5 2012 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 ERP 3 ERP 4 5 6 ERP 1,,,,,,, , : ;, ; ; ; ; 2 1.5% 0.5% 1.5% 0.5% 10% 5% 10% 5% 1% 0.5% 1% 0.5% 3 1 2 3 4 10%

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9D8D3DAD3A1B7A2A1B6D6D0B9FAC4DCD4B4BDA8C9E8BCAFCDC5D3D0CFDEB9ABCBBEC1AEBDE0B7E7CFD5B7C0BFD8B9DCC0EDCAB5CAA9B0ECB7A8A3A8CAD4D0D0A3A9A1B7B5C4CDA8D6AA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9D8D3DAD3A1B7A2A1B6D6D0B9FAC4DCD4B4BDA8C9E8BCAFCDC5D3D0CFDEB9ABCBBEC1AEBDE0B7E7CFD5B7C0BFD8B9DCC0EDCAB5CAA9B0ECB7A8A3A8CAD4D0D0A3A9A1B7B5C4CDA8D6AA2E646F63> 中 能 建 党 委 纪 检 2012 18 号 各 所 属 党 委 ( 党 组 工 委 总 支 ): 中 国 能 源 建 设 集 团 有 限 公 司 廉 洁 风 险 防 控 管 理 实 施 办 法 ( 试 行 ) 已 经 集 团 公 司 2012 年 度 第 十 一 次 党 委 常 委 会 议 审 议 通 过, 现 印 发 给 你 们, 请 遵 照 执 行 中 共 中 国 能 源 建 设 集 团 有

More information

控 单 位, 商 贸 公 司 是 具 体 执 行 单 位, 项 目 单 位 是 采 购 单 位 物 资 集 团 化 集 采 配 送 工 作 内 容 一 般 包 括 : 招 标 采 购 合 同 谈 判 合 同 签 订 与 执 行 咨 询 服 务 质 量 控 制 催 交 催 运 运 输 配 送 及 商

控 单 位, 商 贸 公 司 是 具 体 执 行 单 位, 项 目 单 位 是 采 购 单 位 物 资 集 团 化 集 采 配 送 工 作 内 容 一 般 包 括 : 招 标 采 购 合 同 谈 判 合 同 签 订 与 执 行 咨 询 服 务 质 量 控 制 催 交 催 运 运 输 配 送 及 商 关 于 物 资 集 团 化 集 采 配 送 工 作 的 思 考 陈 丽 琼 ( 中 国 水 利 电 力 物 资 有 限 公 司 北 京 石 景 山 100040) 摘 要 : 本 文 紧 密 联 系 实 际, 从 集 采 配 送 定 义 业 务 流 程 业 务 目 的 入 手 介 绍 物 资 集 团 化 集 采 配 送 工 作 发 展 状 况, 查 摆 集 团 化 集 采 配 送 工 作 中 常 见

More information

Microsoft Word - 601007_20110317_5_新建 Microsoft Word 文档.doc

Microsoft Word - 601007_20110317_5_新建 Microsoft Word 文档.doc 金 陵 饭 店 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 核 报 告 天 衡 专 字 (2011)146 号 金 陵 饭 店 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 接 受 委 托, 审 核 了 金 陵 饭 店 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 金 陵 饭 店 ) 董 事 会 关 于 2010 年 度 公 司 内 部 控 制 评 价 报 告 中 关 于 2010 年 12 月

More information

职 业 教 育 的 学 生 其 意 义 更 为 重 要 对 于 企 业 无 才 无 德 等 于 废 品, 有 德 无 才 等 于 次 品, 有 才 无 德 等 于 危 险 品, 有 德 有 才 等 于 正 品 企 业 用 人 的 原 则 是 有 德 有 才 重 点 使 用, 有 德 无 才 培 养

职 业 教 育 的 学 生 其 意 义 更 为 重 要 对 于 企 业 无 才 无 德 等 于 废 品, 有 德 无 才 等 于 次 品, 有 才 无 德 等 于 危 险 品, 有 德 有 才 等 于 正 品 企 业 用 人 的 原 则 是 有 德 有 才 重 点 使 用, 有 德 无 才 培 养 附 件 1: 国 际 易 实 务 专 业 人 才 需 求 分 析 报 告 随 着 产 品 制 造 和 流 通 的 全 球 化, 国 际 易 通 量 迅 猛 提 升, 无 论 世 界 经 济 总 量 的 增 长 水 平 如 何 波 动, 各 行 各 业 产 业 链 上 各 个 环 节 的 全 球 化 程 度 都 将 不 可 逆 转 地 保 持 上 升 的 趋 势, 越 来 越 多 的 制 造 企 业

More information

2003年半年度报告全文及摘要.PDF

2003年半年度报告全文及摘要.PDF Shanghai Bashi Industrial (Group) Co., Ltd. 1 2 3 4 5 7 9 42 1 1 Shanghai Bashi Industrial (Group) Co., Ltd. Bashi Group 2 600741 3 500 200120 398 200020 http://www.84000.com.cn office@84000.com.cn 4 5

More information

股份有限公司

股份有限公司 Shanghai Bashi Industrial (Group) Co., Ltd. 2005 2005 8 29 2005... 1... 2...3... 5... 5... 8... 12... 52 1 2 3 4 1 2005 1 ( ) Shanghai Bashi Industrial (Group) Co., Ltd. Bashi Group 2 A A A 600741 3 500

More information

宁波东睦新材料股份有限公司

宁波东睦新材料股份有限公司 东 睦 新 材 料 集 团 股 份 有 限 公 司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关 于 签 署 控 股 子 公 司 东 睦 ( 江 门 ) 粉 末 冶 金 有 限 公 司 股 权 转 让 合 同 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏,

More information

招股说明书.PDF

招股说明书.PDF 1 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3 1. / 2. / 3. [2001]24 2000 9 30 * 2000 1-9 958 4 2000 2218 2000 1-9 CO 2 1974 GMP

More information

2012年度报告全文(定稿).doc

2012年度报告全文(定稿).doc 2012 2012 2013 04 1 2012 2 2012 2012...2...2...6...8...10...21...23...27...32...35...37... 119 3 2012 4 2012 2012 5 2012 000626 LIANYUNGANG IDEAL GROUP CO., LTD IDEAL GROUP 6 222006 6 222006 http://www.ideal-group.com.cn

More information

B ,570, ,093, ,031, ,469, ,283,175

B ,570, ,093, ,031, ,469, ,283,175 1 WUHAN ZHONGBAI GROUP CO., LTD. 2 3 129 027-82859668 027-82210291 whzbyxh@sina.com 4 129 129 430021 25 HTTP //WWW.WHZB.COM WHZB@WHZB.COM WHZBGR@PUBLIC.WH.HB.CN 5 HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN 6 000759 7 1999

More information

【第一类】

【第一类】 第 一 类 用 于 工 业 科 学 摄 影 农 业 园 艺 森 林 的 化 学 品, 未 加 工 人 造 合 成 树 脂, 未 加 工 塑 料 物 质, 肥 料, 灭 火 用 合 成 物, 淬 火 和 金 属 焊 接 用 制 剂, 保 存 食 品 用 化 学 品, 鞣 料, 工 业 用 粘 合 剂 [ 注 释 ] 本 类 主 要 包 括 用 于 工 业 科 学 和 农 业 的 化 学 制 品, 包

More information

1 3 3 4 5 8 10 10 11 15 16 18 47 2 2004 FUJIAN SUNSHINE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO. LTD 0591 83313741 xinfa @pub1.qz.fj.cn 0591 83377141 350005 8 26 http//www.cninfo.com.cn 000671 1991 8 12 2004 2 17 8

More information

A 股 简 称 : 广 汽 集 团 A 股 代 码 :601238 公 告 编 号 : 临 2016-071 H 股 简 称 : 广 汽 集 团 H 股 代 码 :02238 债 券 简 称 :12 广 汽 01/ 02/03 债 券 代 码 :122242 122243 122352 广 汽 转

A 股 简 称 : 广 汽 集 团 A 股 代 码 :601238 公 告 编 号 : 临 2016-071 H 股 简 称 : 广 汽 集 团 H 股 代 码 :02238 债 券 简 称 :12 广 汽 01/ 02/03 债 券 代 码 :122242 122243 122352 广 汽 转 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 GUANGZHOU

More information

2015 1 12 2015 2015 1 13 2015 2015 1 12 XV 13.51(2)(h) (v) 2

2015 1 12 2015 2015 1 13 2015 2015 1 12 XV 13.51(2)(h) (v) 2 SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.* 2386 2014 11 21 * 1 2015 1 12 2015 2015 1 13 2015 2015 1 12 XV 13.51(2)(h) (v) 2 2015 1 12 3 XV 13.51(2)(h) (v) 2015 1 13 4 50 1986 7 1992 11 1992 11 1994 2 1994

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 FUJIAN LONGXI BEARING GROUP CO. LTD. 2004 1 2 3 4 1 2004 3 4 7 11 19 22 24 37 40 46 99 2 2004 FUJIAN LONGXI BEARING GROUP CO. LTD. 0596-2072091 0596-2072136 E-mail zeng@ls.com.cn E-mail cmn@ls.com.cn 363000

More information

目 录 会 议 议 程... 1 会 议 须 知... 2 议 案 一 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告... 3 议 案 二 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告... 20 议 案 三 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要... 25 议 案 四 2015 年 度 财 务

目 录 会 议 议 程... 1 会 议 须 知... 2 议 案 一 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告... 3 议 案 二 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告... 20 议 案 三 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要... 25 议 案 四 2015 年 度 财 务 WuchanZhongda Group Co., Ltd. 股 票 简 称 : 物 产 中 大 股 票 代 码 :600704 2015 年 度 股 东 大 会 会 议 文 件 二 〇 一 六 年 五 月 十 七 日 杭 州 目 录 会 议 议 程... 1 会 议 须 知... 2 议 案 一 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告... 3 议 案 二 2015 年 度 监 事 会 工 作

More information

99年度报告.PDF

99年度报告.PDF 1 Maoming Yongye (Group) Co., Ltd. MMYY 2 3 61 0668 2327411 8008 0668 2326412 mmyongye mm.gd.cninfo.net 21 0668 2286717 0668 2326412 4 61 61 525024 mmyongye mm.gd.cninfo.net 5 http://www.cninfo.com.cn

More information

untitled

untitled 1030 1 2 1 2.408 1 2 2 ChenZhou Mining Group Co., Ltd. 293,000,000 2000 12 25 2006 6 1 1 2 3 419607 0745-4643501-2264 0745-4643255 http://www.hncmi.com czky@hncmi.com 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 7 1 2 8 1 2

More information

, , ,675, , ,031, ,096, ,272 57,641,762 57,641,762 SANYO ELECTRIC CO LTD 35,001,500 35,001,500 1

, , ,675, , ,031, ,096, ,272 57,641,762 57,641,762 SANYO ELECTRIC CO LTD 35,001,500 35,001,500 1 2012 2012 2012.9.30 2011.12.31 (%) 2,946,604,767.10 3,053,660,921.27-3.51% 1,785,584,485.08 1,748,822,103.82 2.10% 350,014,975.00 350,014,975.00 0.00% 5.10 5.00 2.00% / 2012 7-9 % 2012 1-9 % 357,894,945.23-26.46%

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600158 2005 1 2 3 4 1 2 3 3 4 5 38 2005 1 CHINA SPORTS INDUSTRY GROUP CO. LTD CSIC 2 A A A 600158 3 225 100020 http://www.csi158.com/ csic@sport158.com 4 5 010 65536158 010 65515338 E-mail wangwuyi@sport158.com

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600133 2005 2005... 1... 2... 3... 4... 5... 6 ( )... 10... 38 1 2005 1 2,, 3 4 1 2005 1 WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. ELHT 2 A A A 600133 3 1 1 430074 www.elht.com.cn dhgx@public.wh.hb.cn

More information

000900 2003 2004 3 4 5 7 9 12 13 14 19 20 22 64 2003 1 XIANDAI INVESTMENT CO., LTD 2 3 0731-5558888-1102 0731-5558888-1112 0731-5163009 465-467 11 xdtzgf@public.cs.hn.cn 4 466 : 465-467 11 410007 xdtzgf@public.cs.hn.cn

More information

untitled

untitled 2007 (Siyuan Electric Co., Ltd. ) 1 2007 2 2007 3 2007 4 2007 5 2007 6 2007 7 2007 8 2007 9 2007 10 2007 11 2007 12 2007 13 2007 14 2007 15 2007 16 2007 17 2007 18 2007 19 2007 20 2007 21 2007 22 2007

More information

北京隆源实业股份有限公司

北京隆源实业股份有限公司 2003 OO 2003...2...3...5...6...7... 11...16...49-1 - 2003-2 - 2003 1 Shanghai Longyuan-shuangdeng Industrial Co., Ltd. 2 000835 3 1900 27 208 855 15 200120 www.shuangdeng.com.cn lysd@lysdcorp.com 4 5 855

More information

prd.PDF

prd.PDF 2000 4 29 ( ) 1999 ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd PRD 1 2 3 4 1 1994 1996 2 1999 5.49 1999 5 1.91 4200 1999 91% 6357 3 10.6 20.3 1999 4453 260 1999 4627 401 3 1999 6 426,311,940.45

More information

宁波宜科科技实业股份有限公司

宁波宜科科技实业股份有限公司 Ningbo YAK Technology Industrial CO., LTD. 2004 00 200539 9 9 1 2 3 5 9 14 18 20 32 34 36 68 1 Ningbo YAK Technology Industrial CO.,LTD. 501 501 057488251123-219 057488251123-266 057488253567 057488253567

More information

A A 1 A A

A A 1 A A CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. 2039 2016 4 82016 3 A A 1 A A 1 A 1.00 2 A 6 3 10 10 2 2 4 386,263,593 386,263,593 600,000 5 2016 4 9 20A 15.4020A =20A 20 A 90% 13.86 3 6 7 A 8

More information

XI'AN TOURISM GROUP CO., LTD. ... 1... 2...2...2...3... 4...4...4... 7...7... 11...11... 12... 15...15...15...18...19...20...20...20...21...24...24... 27...27...28... 28... 33... 66 1 XI'AN TOURISM GROUP

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CEE4BABAC5A9C9D0BBB7BEB3B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB4B4D2B5B0E5CAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E532303135C4EA3132D4C239C8D5B1A8CBCDA3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CEE4BABAC5A9C9D0BBB7BEB3B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB4B4D2B5B0E5CAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E532303135C4EA3132D4C239C8D5B1A8CBCDA3A92E646F63> 创 业 板 风 险 提 示 本 次 股 票 发 行 后 拟 在 创 业 板 市 场 上 市, 该 市 场 具 有 较 高 的 投 资 风 险 创 业 板 公 司 具 有 业 绩 不 稳 定 经 营 风 险 高 退 市 风 险 大 等 特 点, 投 资 者 面 临 较 大 的 市 场 风 险 投 资 者 应 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 投 资 风 险 及 本 公 司 所 披 露 的 风 险,

More information

青岛海信电器股份有限公司

青岛海信电器股份有限公司 600060 2005 ...1...2...4...6...7...10...13...39 2005 1 2005 1 HISENSE ELECTRIC CO., LTD. HXDQ 2 3 17 266071 0532 83889556 0532 83889556 zhengquanbu@tv.hisense.com 4 18 266555 http://www.hisense.com 5 http://www.sse.com.cn

More information

untitled

untitled Industrial Bank Co., Ltd. 154 A 200 1-1-0 A http://www.sse.com.cn A A [2007]10 A [2007]26 1 1 A 2 2007 2 5 3 4 601166 55,000,000,000 61,001,000,000 7 A 8 300,000,000 12 250,250,000 3 9 450,750,000 2006

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BFB5BAEBD2A9D2B5A3BAD6D0D2F8B9FABCCAD6A4C8AFD3D0CFDED4F0C8CEB9ABCBBEB9D8D3DAB9ABCBBEB9C9C6B1C9CFCAD0B1A3BCF6CAE9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BFB5BAEBD2A9D2B5A3BAD6D0D2F8B9FABCCAD6A4C8AFD3D0CFDED4F0C8CEB9ABCBBEB9D8D3DAB9ABCBBEB9C9C6B1C9CFCAD0B1A3BCF6CAE9> 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 关 于 成 都 康 弘 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 股 票 上 市 保 荐 书 深 圳 证 券 交 易 所 : 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 2015 1198 号 文 核 准, 成 都 康 弘 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 康 弘 药 业 发 行 人 或 公 司 )4,560 万 股 社 会 公 众

More information

- - : PETROLEUM LONG CHAMP (GROUP) CO., LTD. LONG CHAMP 28 20 021-63302552 021-63300386 zhaoweiwen@hotmail.com 28 20 021-63300077-111 021-63300386 amy-gu@etang.com 28 20 28 20 200010 http://www.longchamp.com.cn

More information

AIG Assist紧急救援服务卡使用手册

AIG Assist紧急救援服务卡使用手册 永 安 星 奕 医 疗 保 险 定 制 计 划 服 务 手 册 一 客 户 增 值 服 务 服 务 类 别 服 务 项 目 编 号 项 目 名 称 服 务 内 容 备 注 日 常 健 康 咨 询 服 务 1 2 医 疗 机 构 指 引 健 康 指 导 与 建 议 为 客 户 提 供 就 近 的 适 合 的 医 疗 服 务 机 构 的 名 称 地 址 就 诊 科 室 特 色 专 科 等 信 息, 供

More information

2003 2003 8 25 2003 2003.3.3 1... 3 2....4..5...6...6...8..11. 48. 2 2003 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO. LTD. 000597 37 110026 WWW.NEGPF.COM.CN dystock@negpf.com.cn 37 024-25806664

More information

000018 200018 2003-012 Shenzhen Victor Onward Textile Industrial Co., Ltd. 2002 2002 Annual Report 2003/04/04 Shenzhen Victor Onward Textile Industrial Co., Ltd. 10 C 755 8232 0942852 2428 1823 755 8233

More information

深圳能源集团股份有限公司2015年半年度报告全文

深圳能源集团股份有限公司2015年半年度报告全文 2015 年 半 年 度 报 告 2015 年 08 月 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律

More information

(c)

(c) Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. * 8231 * 1. 2. 3. 6,542,000 3,515,000 86% 2,172,0002,341,000 7% 6,242,0006,250,000 16% 66% 24% 6,513,000 6,792,000 1 1 3 HPV 20 200 120 SFDA 2 ALA

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600596 2005 2005... 1... 1... 2... 3... 4... 6 ( )... 9 37 1 1 2 3 4 1 ZHE JIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD. XACIG 2 A A A 600596 3 93 555 311600 http://www.xinanchem.com Xinanche@jd.hz.zj.cn

More information

武汉华信高新技术股份有限公司

武汉华信高新技术股份有限公司 2003 2003 2 3 4 6 7 10 13 53 1 2003 2 2003 ( ) 1 WUHAN HUAXIN HI-TECH CO. LTD HXGF 2 3 611 027 83661352 027 83641351 hxgf0765@public.wh.hb.cn 4 779-805 611 430030 5 *ST 000765 6 http://www.cninfo.com.cn

More information

SHENZHEN KONDARL GROUP CO., LTD. 1 .....3. 4. 6 9... 13.......16...18...24...25...27...66 2 SHENZHEN KONDARL GROUP CO., LTD. 1086 0755-25425020-388 359 0755-25420155 china000048@126.com 1086 1086 518003

More information

Central China Securities Co., Ltd. 2002 1375 # 1 ... 3... 5... 5... 5... 7... 9... 12... 12... 16... 16... 21... 31... 31... 36... 38... 38... 43... 48... 54... 55... 57... 57... 59... 61... 62... 68...

More information

nb.PDF

nb.PDF 2 3 Youngor Group Co.,Ltd. YOUNGOR 0574-87425136 0574-87425390 IR@youngor.com.cn ystockdp@pub.nb.zj.cninfo.net 2 1 315153 IR@youngor.com.cn ystockdp@pub.nb.zj.cninfo.net HTTP://WWW.SSE.COM.CN 600177 4

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600689 2005 2-2 3-4 5-5 6-6 7-9 10-14 15-59 60-60 1 2 1 SHANGHAI SANMAO ENTERPRISE GROUP CO. LTD. shsanmao 2 A B B A 600689 B 900922 3 1474-1484 200135 791 200023 E-Mail zhanglf@600689.com 4 5 791 021

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D312D3120D5D0B9C9D2E2CFF2CAE9A3A8CAD7D2B3A1A2C9F9C3F7D2B3C9A8C3E8A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D312D3120D5D0B9C9D2E2CFF2CAE9A3A8CAD7D2B3A1A2C9F9C3F7D2B3C9A8C3E8A3A92E646F63> ( 河 南 省 郑 州 市 华 山 路 105 号 ) 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 A 层 ) 发 行 股 票 类 型 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 本 次 拟 发 行 股 数 每 股 面 值 每 股 发 行 价 格 预 计 发 行 日

More information

公 司 代 码 :600511 公 司 简 称 : 国 药 股 份 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应

公 司 代 码 :600511 公 司 简 称 : 国 药 股 份 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 SINOPHARM GROUP CO. LTD. * 01099) 13.10B A 2015 2015 8 17 * Sinopharm Group Co. Ltd. 公 司 代 码 :600511 公 司 简 称 : 国 药 股 份 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年

More information

22日招股意向书.PDF

22日招股意向书.PDF 12 600705 : 00 1-1-1-1 1 6% 2 3 4 5 96% 2000 3 2000 4514.9 44.78%2001 1 6 1650.6 1-1-1-2 Beiya Industrial Group Co., Ltd. 12 600705 15,000 1 90,000 3,015 86,985 1-1-1-3 1-1-1-4 . 8.... 10 18 28 32 49 51

More information

2. A 3. B 4. C D E H 21,540,743, ,292,444, F 2

2. A 3. B 4. C D E H 21,540,743, ,292,444, F 2 Zijin Mining Group Co., Ltd. * 2899 2015 2015 12 31 2016 6 20 9 1 21 1. H 2015 5 11 2014 2015 A 2015 H H 2015 6 9 H 2016 1 13 H 32,070,000 H 0.556% (A+H) 0.149% 86,165,000 32,070,000 H 32,070,000 3,207,000

More information

丰 原 生 化 关 于 2010 年 度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 根 据 中 国 证 监 会 深 圳 证 券 交 易 所 等 部 门 对 上 市 公 司 内 部 控 制 的 有 关 要 求, 以 及 公 司 法 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 和 上 市 公 司 内 部

丰 原 生 化 关 于 2010 年 度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 根 据 中 国 证 监 会 深 圳 证 券 交 易 所 等 部 门 对 上 市 公 司 内 部 控 制 的 有 关 要 求, 以 及 公 司 法 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 和 上 市 公 司 内 部 股 票 简 称 : 丰 原 生 化 股 票 代 码 :000930 公 告 编 号 :2011-017 安 徽 丰 原 生 物 化 学 股 份 有 限 公 司 ANHUI BBCA BIOCHEMICAL CO., LTD. 2010 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 二 〇 一 一 年 二 月 二 十 五 日 0 丰 原 生 化 关 于 2010 年 度 内 部 控 制 的 自 我

More information

青岛海信电器股份有限公司

青岛海信电器股份有限公司 Hisense Electric Co., Ltd. 2004 ...1...2...3...5...8...11...13...14...20...21...22...53 2004 1 2004 1 HISENSE ELECTRIC CO., LTD. HXDQ 2 3 17 266071 0532 3889556 0532 3889556 zhengquanbu@tv.hisense.com

More information

河南羚锐制药股份有限公司

河南羚锐制药股份有限公司 2004 1 2 3 [1999]09 4100001004818 2000 9 10 4000 2000 10 18 Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd. 232 465550 10036 4 10036 19013400 18.95% 15090000 15.04% 11280520 11.24% 6639600 5 6.61% 6000000 5.98%

More information

, ,094, ,755, ,183, ,019, ,845, ,783,437.

, ,094, ,755, ,183, ,019, ,845, ,783,437. 2002 Lanzhou Huanghe Enterprise Co., Ltd Lanzhou Huanghe 359 22 0931 8449054 0931 8449005 hhgfgs@public.lz.gs.cn 108 359 22 730030 lzhhqy@lz.gs.cninfo.net http://www.yellowriver.net.cn http://www.cninfo.com.cn

More information

2006 1

2006 1 2006 1 2006 3 4 6 8 14 16 16 25 26 38 42 2 2006 1. Guilinjiqi Pharmaceutical Co., Ltd. 2. 3. 8 541004 0773-5878066 0773-5875328 5818066@163.com 4. 55 541004 8 541004 http://www.guilinjiqi.com.cn 5. http://www.cninfo.com.cn

More information

( ) FUJIAN YONGAN FORESTRY (GROUP) JOINT-STOCK CO.,LTD.

( ) FUJIAN YONGAN FORESTRY (GROUP) JOINT-STOCK CO.,LTD. () FUJIAN YONGAN FORESTRY (GROUP) JOINT-STOCK CO.,LTD. 3 3 5 6 8 8 8 15 16 18 60 2 1 FUJIAN YONGAN FORESTRY GROUP JOINT STOCK CO. LTD. 2 : 3 12 :(0598)3614875 :(0598)3633415 stock@yonglin.com 4 : 12 :366000

More information

2 0 0 3 0917--3624433 5145 0917 3622392 2003 3 4 6 8 10 12 12 18 20 23 23 25 26 34 2 2003 CHANG LING GROUP CO. LTD. CLGCL 0917--3624433 5145 0917 3622392 dsh@changling.com.cn 75 75 721006 http://www.changling.com.cn

More information

1 --------------------------------3 --------------------------4 ------------------------------5 --------------9 ------------------------------------12 --------------------------------14 --------------------------------------16

More information

2005 ( ) 1 YUNNAN BAIYAO GROUP CO.,LTD : : (0871) (0871)

2005 ( ) 1 YUNNAN BAIYAO GROUP CO.,LTD : : (0871) (0871) 2005 2005 1 2 4 6 7 9 9 1 42 2005 ( ) 1 YUNNAN BAIYAO GROUP CO.,LTD. 2 000538 3 : :650118 www.ynby.com.cn ynby@yunby.cn 4 5 (0871)8324159 han@ynby.cn (0871)8350538 maqing@ynby.cn 222 (0871)8324169 6 http://www.cninfo.com.cn

More information

HTSC XIVA 13.09(2) 13.10B

HTSC XIVA 13.09(2) 13.10B HTSC 6886 2019 2019 3 31 571 XIVA 13.09(2) 13.10B 2019 1 2007 12 7 HTSC 16 Huatai Securities Co., Ltd. H 2015 6 1 6886 A 2010 2 26 601688 2019 1 1 2019 3 31 2 % 2019 4 29 3 601688 2019 4 ... 5... 6...

More information

2003 2

2003 2 2003 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD 1 2003 2 ... 4... 5... 6... 7... 10... 12... 30 3 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD 1 2 3 000423 1 78 2 78 3 252201 4 WWW.DONGEEJIAO.COM 5webmaster@dongeejiao.com 1

More information

2002 2002 YUNNAN HUAYI INVESTMENT GROUP CO., LTD YHIGC 19 0871 3610134 0871 3625615 19 650031 www.ynhy.com.cn huayi @ public. km. yn. cn //www. cninfo. com. cn 000667 1 1996 10 17 2002 2 2002 11 25 3

More information

2004 2004 3 4 6 8 9 12 17 42 2 2004 3 2004 1 : luckyfilm co. ltd 2 3 0312-7922899 0312-3217937 stock@luckyfilm.com.cn 4 68 071054 http://www.luckyfilm.com.cn office@luckyfilm.com.cn 5 http://www.sse.com.cn

More information

2009 ( )

2009 ( ) ( ) O O 2009 ( )... 2... 2... 4... 7...... 8...13...22...22 1 2009 ( ) 1. DALIAN FRIENDSHIP (GROUP) CO., LTD. DFGC 2. 3. 1 0411-82691471 0411-82650892 E-mail:dfsc@mail.dlptt.ln.cn 1 0411-82802712 0411-82650892

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600219 2005 2005 1 1 3 5 6 9 12 13 1 2005 1 2 3 4 1 SHANDONG NANSHAN INDUSTRIAL CO., LTD. 2 A A A 600219 110219 3 265706 www.600219.com.cn nanshan@public.ytptt.sd.cn 4 5 0535-8616188 0535-8616188 E-mail

More information

HUNAN VALIIN STEEL TUBE&WIIRE CO..,,LTD 2003 2003...2...3...5...6...7...11...13...43 2003-2 - 2003 1 Hunan Valin Steel Tube & Wire Co. Ltd 2 000932 3 269 20 269 20 http://www.valin.com.cn E-mail hlgx@chinavalin.com

More information

600133 2004 2004... 1... 1... 1... 3... 6... 9... 10... 11... 16... 17... 19... 35 1 2004 1 2 3 4 1 WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. ELHT 2 3 1 027-87172003 027-87172021 E-mail dhgx@hotmail.com

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBAACCA9C1AABACFD6A4C8AFD3D0CFDED4F0C8CEB9ABCBBEB9D8D3DAC9EEDBDACAD0D0CBC9ADBFECBDDDB5E7C2B7BFC6BCBCB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE32303132C4EAB6C8C4DAB2BFBFD8D6C6D7D4CED2C6C0BCDBB1A8B8E6B5C4BACBB2E9D2E2BCFB2E646

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBAACCA9C1AABACFD6A4C8AFD3D0CFDED4F0C8CEB9ABCBBEB9D8D3DAC9EEDBDACAD0D0CBC9ADBFECBDDDB5E7C2B7BFC6BCBCB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE32303132C4EAB6C8C4DAB2BFBFD8D6C6D7D4CED2C6C0BCDBB1A8B8E6B5C4BACBB2E9D2E2BCFB2E646 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 关 于 深 圳 市 兴 森 快 捷 电 路 科 技 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 核 查 意 见 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 华 泰 联 合 证 券 或 保 荐 机 构 ) 作 为 深 圳 市 兴 森 快 捷 电 路 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以

More information

untitled

untitled Page 2 Page 3 Page 4 8 10 Page 5 Page 6 9 10 Page 7 Page 8 11 12 Page 9 Page 10 13 Page 11 Page 12 1 10 2 Page 13 Page 14 3100 8,800 100 4100 2,000 Page 15 Page 16 5 1,000 Page 17 Page 18 1 Page 19 Page

More information

2005 OO - 1 -

2005 OO - 1 - 2005 OO - 1 - - 2 - - 3 - 1 JIANGSU YUEDA INVESTMENT CO., LTD. 2 600805 3 78 224002 http://www.yueda.com yueda@public.yc.js.cn 4 5 78 (0515)8202863 (0515)8334601 jsyd@public.yc.js.cn 78 (0515)8202867 (0515)8334601

More information

浙江凯恩特种材料股份有限公司

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2005 3 4 6 8 9 14 ( ) 18 55 2 2005 3 2005 ZHEJIANG KAN SPECIALITIES MATERIAL CO., LTD. 002012 108 108 323300 www.zjkan.com kan@public.lsppt.zj.cn 108 0578-8128682 0578-8123717 kantzq@263.net 0578-8128682

More information

Untitled

Untitled 1 2 附 件 一 合 併 契 約 書 立 合 併 契 約 書 人, 宏 致 電 子 股 份 有 限 公 司 ( 登 記 地 址 : 桃 園 縣 中 壢 市 東 園 路 13 號 )( 以 下 簡 稱 甲 方 ) 及 維 翰 實 業 股 份 有 限 公 司 ( 登 記 地 址 : 台 北 市 內 湖 區 新 湖 三 路 134 號 4 樓 ) ( 以 下 簡 稱 乙 方 ) 均 係 依 據 中 華

More information

2005 2005 8 4 1 1 ...3...5...7...7...9...10...45 2 2 2005 LANZHOU SANMAO INDUSTRIAL CO.,LTD. 000779 730060 HTTP://WWW.chinapaishen.com 0931-7551627 0931-7555200 3 3 HTTP://WWW.cninfo.com.cn : % 457,894,202.78

More information

untitled

untitled 0 1-1-1 1-1-2 1-1-3 1-1-4 1-1-5 1-1-6 1-1-7 1-1-8 1-1-9 1-1-10 1-1-11 SHENZHEN FAIRYFAIR FASHION CO., LTD. 1-1-12 1-1-13 1-1-14 1-1-15 1-1-16 1-1-17 1-1-18 1-1-19 1-1-20 1-1-21 1-1-22 1-1-23 1-1-24 1-1-25

More information

99年报正文

99年报正文 1 1 Beihai Yinhe Hi-Tech Industrial Co., Ltd. 2 3 0779-3202636 0779-3201888 4 536000 www.guangxiyinhe.com yinhe@ppp.nn.gx.cn 5 http://www.cninfo.com.cn 6 0806 2 1 61,561,128.21 48,316,754.33 36,412,792.08

More information

untitled

untitled () BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 2005 0 0 ... 02... 02 ~03... 04~05... 06~08... 09~12... 13~14... 15... 16~25... 26~27... 28~36..... 37~82... 83 1 2 3 4 0.4 0.2 0-0.2-0.4-0.6-0.8-1

More information

腾达建设上市公告书.PDF

腾达建设上市公告书.PDF 1 2002 12 20 : 2002 12 6 http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn 600512 003512 159,735,164 60,000,000 60,000,000 2002 12 26 2 [2002]126 6,000 A 1 7 [2002]126 2002 12 11 100% 1.00 6,000 5.00 [2002]192

More information

2003 1

2003 1 BRIGHT DAIRY & FOOD CO.,LTD 2003 2003 1 3 4 7 10 13 15 17 28 29 33 33 2 1 BRIGHT DAIRY & FOOD CO., LTD 2 3 578 021 54584520 021 64013337 E-mail 600597@brightdairy.com 4 578 578 201103 021 54584520 021

More information

nbqw.PDF

nbqw.PDF Chengde Xinxin Vanadium and Titanium Co., Ltd 1 2 4 6 8 9 10 15 16 21 55 Chengde Xinxin Vanadium and Titanium Co., Ltd CDV&T 0314 4073574 0314 4074783 0314 4079279 zqb8899@163.com 067002 http://www.cdvt.com.cn

More information

2

2 LIANYUNGANG IDEAL GROUP CO LTD 2005 ANNUAL REPORT 2 2 3 4 5 6 8 10 11 11 17 17 20 51 3 LIANYUNGANG IDEAL GROUP CO. LTD IDEAL GROUP 6 0518-5153595 0518-5150105 ruyidongmi@idealgroup.com.cn 6 6 222006 http://www.idealgroup.com.cn

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600126 2005 2005... 1... 1... 2... 3... 4... 6 ( )... 10... 60 1 2005 1 2 3 4 1 Hang Zhou Iron & Steel Co., Ltd. HZIS 2 A A A 600126 3 178 178 310022 http://www.hzsteel.com hggf@mail.hz.zj.cn 4 5 0571-88132917

More information

2012/09/20 培 训 教 师 学 习 交 流 活 动 2012/09/26 师 生 同 台 竞 技, 共 谱 赛 场 佳 话 2012/09/27 国 家 示 范 校 建 设 启 动 仪 式 2012/10/10 湖 南 湘 菜 产 业 职 业 教 育 集 团 成 立 筹 备 会 顺 利 召

2012/09/20 培 训 教 师 学 习 交 流 活 动 2012/09/26 师 生 同 台 竞 技, 共 谱 赛 场 佳 话 2012/09/27 国 家 示 范 校 建 设 启 动 仪 式 2012/10/10 湖 南 湘 菜 产 业 职 业 教 育 集 团 成 立 筹 备 会 顺 利 召 日 期 时 间 工 作 主 题 大 事 记 2012/06/01 第 十 届 技 能 节 暨 教 学 成 果 展 示 会 2012 年 6 月 1 日 下 午, 我 校 第 十 四 届 技 能 节 暨 教 学 成 果 展 示 会 在 学 校 礼 堂 隆 重 举 行 展 示 会 上, 各 专 业 学 生 将 平 日 里 所 积 攒 的 知 识 技 能 尽 情 展 示, 技 惊 四 座 2012/06/18

More information

目 录 注 册 资 产 评 估 师 声 明... 4 摘 要... 5 资 产 评 估 报 告... 9 一 委 托 方 产 权 持 有 单 位 和 委 托 方 以 外 的 其 他 评 估 报 告 使 用 者. 9 二 评 估 目 的... 10 三 评 估 对 象 和 评 估 范 围... 10

目 录 注 册 资 产 评 估 师 声 明... 4 摘 要... 5 资 产 评 估 报 告... 9 一 委 托 方 产 权 持 有 单 位 和 委 托 方 以 外 的 其 他 评 估 报 告 使 用 者. 9 二 评 估 目 的... 10 三 评 估 对 象 和 评 估 范 围... 10 广 州 市 大 洋 房 地 产 开 发 公 司 拟 公 开 转 让 涉 及 位 于 花 都 区 芙 蓉 镇 瑞 边 村 两 宗 居 住 用 地 土 地 使 用 权 及 其 地 上 在 建 工 程 市 场 价 值 的 资 产 评 估 报 告 业 评 资 字 [2015] 第 0383 号 广 州 业 勤 资 产 评 估 土 地 房 地 产 估 价 有 限 公 司 YEQIN APPRAISAL CO.,

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600654 2004 2004... 1... 1... 1... 4... 6... 10... 11... 11... 16... 17... 20... 66 1 2004 1 2 3 1 SHANGHAI FEILO CO., LTD FEILO LTD 2 3 68 021-62512629 021-62517323 E-mail liurenren@feilo.com.cn 68 021-62512629

More information

目 录 中 国 中 铁 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 案... 2 议 案 一 : 关 于 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案... 3 议 案 二 : 关 于 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案... 11 议

目 录 中 国 中 铁 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 案... 2 议 案 一 : 关 于 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案... 3 议 案 二 : 关 于 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案... 11 议 中 国 中 铁 股 份 有 限 公 司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 二 〇 一 六 年 六 月 目 录 中 国 中 铁 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 案... 2 议 案 一 : 关 于 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案... 3 议 案 二 : 关

More information

00 XINJIANG CHALKIS CO., LTD - 1 - -----------------------------3 -----------------------4 ---------------------------5 -----------7 ---------------------------------9 -----------------------------10 -----------------------------------12

More information

2004 2004 8 3 --------------------------------------------------------------------------02 --------------------------------------------------------------02 ----------------------------------------03 --------------------------------------05

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600177 2005 2005... 1... 1... 3... 6... 7... 10... 14... 54 1 2005 1 2 3 4 1 Youngor Group Co., Ltd. YOUNGOR 2 A A A 600177 100177 3 1 315153 HTTP://WWW.YOUNGOR.COM.CN ir@youngor.com.cn 4 5 057487425136

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600774 2005 2005... 3... 3... 4... 5... 7... 9... 10... 10... 12... 13... 14... 43 2 2005 1 2 3 4 1 WUHAN HANSHANG GROUP CO.,LTD. HSGC 2 3 134 027-84843197 027-84842384 E-mailhssd@public.wh.hb.cn 4 134

More information

苏福马股份有限公司

苏福马股份有限公司 2004 OO 600290 2004 2004 2 4 6 7 11 16 16 1 600290 2004 SUFOMA CO LTD SUFOMA 600290 378 57 215003 http://www.sufoma.com sufoma@sufoma.sina.net 57 0512 67513621 0512 67513633 sfmdm@sufoma.com http://www.sse.com.cn

More information

贵州茅台酒股份有限公司

贵州茅台酒股份有限公司 Kweichow Moutai Co., Ltd. 2004 1 2004 3 1.1 1.2 1.3 2 2.1 600519 0852-2386002 0852-2386002 0852-2386005 0852-2386005 fnp@moutaichina.com fnp@moutaichina.com 2.2 2.2.1 5,628,688,980.56 4,956,365,810.85

More information

目 录

目 录 国 网 北 京 市 电 力 公 司 2014 年 电 力 市 场 交 易 信 息 报 告 国 网 北 京 市 电 力 公 司 二 〇 一 五 年 一 月 目 录 一 电 力 市 场 需 求 信 息 1 ( 一 ) 电 力 市 场 环 境 1 ( 二 ) 电 力 消 费 情 况 1 二 电 力 市 场 供 应 信 息 2 ( 一 ) 电 网 建 设 及 运 行 情 况 2 ( 二 ) 电 厂 发 电

More information

1 () 2303 1737 1528 853 90 1991 2241 1178. 3 1157 1253 910 1122 1234 542 1278. 3 1144 1530 1005 934 648 213() 1705 720 859 2035 1649 1307 1210 120 487 227 1066 615 964 5 1039 1448 1015 1062 3 791 1258.

More information

鞍山信托2002年度报告正本.PDF

鞍山信托2002年度报告正本.PDF ANSHAN TRUST & INVESTMENT CO., ltd ANNUAL BULLETIN 2002 1 2002 2 2002 3-168,462,657.05 2002 2001 2000 2002 2002 2001 2000 1999 2002417 2002520 2001 2001 4 2002 5 +- 2002 6 20021230 [2002]645 9082.1956

More information