Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3 ~

4 3 3 叙

5 棅 4 5 6

6

7

8

9

10

11

12 鬬 鬬

13

14

15

16

17

18

19

20 70 栢 栢 栢

21 栢 75 76

22

23

24

25

26 栢 亰

27 822~ ~

28 99 828~82 9 栢 829~83 0 栢 栢 栢 栢

29

30 ( ) ( )

31 (814)

32 ( )

33 :

34 (815)

35 (815) 115 ( (

36 (825) (825 (825)

37 徳 栢 栢 118 栢 (826) (827) 119 栢 栢 栢 栢

38 栢 栢

39

40

41

42

43 迹 ~

44

45

46 虬 虬 虬

47

48 温録

49

50 ~

51 姹 抍

52 /

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 緜 髥

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74 迹 迹

75

76 204 82

77

78 205

79

80

81

82

83

84 / 1985

85

86

87 210 80

88

89

90

91

92 217 80

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104 ( ) 叙

105 /

106 ( ) 塩 ( ) ( ) ( 148 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 51 )

107 ( ) ( ) ( ) (83 ) ( )

1 2, 1 1996 105 2 1981 37 3 1997 429 86 87 4 4 1998 1 9 515 迹 5 6 7 ( ) 5 2004 164170 6 1986 230 7 1990 14 435 88 ( ) 9 8 1973 362 9 59 1980 0009 89 10 11 12 14 15 10 1988 212223 11 1997 228 12 191 13

More information

5 6 抛

5 6 抛 1 2 3 4 1 1999 34-38 2 1966 84 3 35 4 2006 262-275 57 5 6 抛 5 6 2003 6 43-45 6 1981 55 58 7 爲 8 9 10 11 7 18-19 8 107 9 1999 157-158 10 159-161 11 22 59 12 爲 13 14 迹 12 22 13 22 14 67 60 15 迹 16 爲 17 18

More information

~2 6

~2 6 1 1984 49 2 羣 1980 4 3 () 1966 4 1980 4 12 13 5 2005 1~2 6 14 7 1965 8 1965 15 9 10 1966 3 16 11 1987 75 868 12 1966 10 394~395 13 1983 23 14 1983 24 17 18 15 ~ 1980 1837 16 1965 鷄 17 18 1986 6 1987 511

More information

邨 邨 2

邨 邨 2 1 邨 邨 2 3 1975 / 1 1 1996.02 82 4 4 5 6 楡 3 2 82 3 57 1841 4 150 5 2581 6 8 117 7 1987.05 36 5 爲 23 爲 8 99 9 19-20 10 100 4201 11 643 7362 12 1998.12 3 35 13 676 7743 6 15 14 18 19 20 14 1992.04 8 370

More information

: b3672-e62c-478b-8e8a-a31d08d8828a 2

: b3672-e62c-478b-8e8a-a31d08d8828a 2 1 : 2011 5 9 http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=gaa39sf7g&s=1&sectionid=3e9 b3672-e62c-478b-8e8a-a31d08d8828a 2 3 説 内 内 4 5 6 奬 7 8 9 10 2011 5 2011 5 3 Le Figaro 11 12 査 13 http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?newsid=23344&key=news2

More information

贰 叁 爲 爲 爲 爲 爲 衆 爲 爲

贰 叁 爲 爲 爲 爲 爲 衆 爲 爲 02-3-11 爲 爲 衆 爲 衆 衆 爲衆 爲爲 爲 02-3-11 贰 叁 爲 爲 爲 爲 爲 衆 爲 爲 02-3-11 爲 爲 爲 爲 爲 02-3-11 爲衆 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 02-3-11 迹 爲 爲 爲 02-3-11 爲 衆 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 02-3-11 陆 爲 衆 衆 竈 爲 爲 爲 02-3-11 爲 衆 爲衆 爲 爲 衆 02-3-11 爲

More information

第三章、宋代文學中婦女守節予再嫁之展現

第三章、宋代文學中婦女守節予再嫁之展現 1-43- 2 3 4 5-44- 6 爲 爲 1. 7 8-45- 9 10 11 12-46- 13 14 15-47- 16 17-48- 鷄 懐 18 2. 19-49- 20 21 22-50- 23 24 25 26-51- 迹 27 28-52- 29 鷄 30 31 32-53- 33-54- 34 35 36-55- -56- 1. 37 38-57- 39 40 41-58- 42

More information

台?行政?教育??研究

台?行政?教育??研究 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 - 1 - - 2 - 爲 - 3 - 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 - 4 - 爲 爲 ㈠ 爲 爲 爲 - 5 - ㈡ 爲 爲 爲 爲 爲 爲 - 6 - 爲 爲 - 7 - 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 - 8 - ㈠ 爲 - 9 - ㈡ 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 衆 爲 爲 爲 爲 - 10 - ㈢ 産 - 11 - 爲 爲 爲 爲 爲 爲 -

More information

2

2 1 2 3 4 5 6 7 徳 8 9 10 増 峯 11 12 13 14 15 徳 16 17 18 19 徳 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 堃 36 堃 37 38 39 40 41 42 43 44 45 徳 46 徳 徳 47 48 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. / 49 50

More information

第三章:「文學自覺觀念」提出之時代背景

第三章:「文學自覺觀念」提出之時代背景 71 72 73 74 2 3 4 75 袴 鬬 76 7 77 8 9 78 11 79 13 80 14 81 82 83 18 17641849 84 85 86 22 87 23 88 24 89 90 憗 91 28 29 92 93 94 32 33 95 35 96 97 1917 98 36 37 99 38 39 100 40 101 44 102 45 46 103 47 48

More information

澳门新民法?属卷探析

澳门新民法?属卷探析 1 2 啓 衆 爲 爲 爲 爲 96% 3 爲 爲 抛 産 1 2 1996 1 1 1997 4 1 1999 11 1 1999 11 1 1999 11 1 3 1 爲 爲 爲 4 爲 爲 爲 402 ( ) 1999 12 20 8 11 5 爲 4 1996 157-159 5 11 爲 2 1 爲 38 爲 1 1 爲 爲 爲 2 爲 1976 6 爲 7 2 2 爲 産 爲 1532

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 181 188 1 2 3 4 1 1 5 2 3 4 1 2 3 4 5 6 2002 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1993 9 106 17 1999 11 75 1984 10 21 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 RENEWELLEK 1995 94 37 -- 1998 1900

More information

1 2 1 2 3 1985 613 4 1993 677 5 6 1988 5 4058 1 7 8 7 2003 2 36 8 2003 2 30 9 1999 11 1 2 230 10 1999 11 1 2 231 11 1999 11 1 2 232 12 1966 2 13 1962 4 14 1968 1968 81~82 15 ( ) 啓 16 17 1111 18 3 21 19

More information

20 1. 95 3,768 1,773 1,995 3,561 94.5 103.8 3,561 1,248 33.1 1,931 871 45.1% 2. 1,113 707 494 70 95 25,377 1 3 62 ( 79 ) 95 26 66 1 7 13 21 95 1 78,368-71,400-23,768 - - 2 3 4 3 95 聨 5 GE 4/5 2/2 1 7 13

More information

2

2 1 2 3 逹 4 偒 逹 5 槪 6 7 8 厠 9 10 1 2 亘 11 12 13 14 15 16 17 逹 18 19 20 21 22 23 24 25 n ( n j+ 1) j j= 1 4 (4 3+ 1) j = 2/10 = 0.2 j= 1 26 27 28 86 11 5 33 87 3 25 9 89 5 17 16 93 2 25 3 96 6 6 9 3 ( ) 90%

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 1 71 2 ------ ------ ------ 3 1 2 3 4 20 5 1 2001 222 2 1987 1177 3 2004 113 4 1987 1184 5 20 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1999 2 6 2000 1908 7 1983 427 8 1987

More information

ii

ii ii i i 1 1 5 7 11 17 23 31 35 45 59 65 65 73 77 79 81 83 85 87 95 101 109 109 113 117 121 125 烱 127 131 133 137 143 151 151 153 155 159 161 163 165 169 ii 1 孼 2 ( ) 3 4 ( ) 5 6 却 却 7 却 却 却 8 ( ) 9 10 11

More information

1576 1369 1371 1570 尅 1689 1692 1628 1631 10 3443 11 599257 12 599257 13 599257 14 22712272 15 29712972 16 599257 53

1576 1369 1371 1570 尅 1689 1692 1628 1631 10 3443 11 599257 12 599257 13 599257 14 22712272 15 29712972 16 599257 53 1536 1 1974 730 2 730 3 730 4 178 5 29712972 6 1983 599256 7 599256 8 26792680 9 22712272 52 1576 1369 1371 1570 尅 1689 1692 1628 1631 10 3443 11 599257 12 599257 13 599257 14 22712272 15 29712972 16 599257

More information

贰 34% 24% 18% 12% 12% 3% 17% 11% 2% 1% 39% 2

贰 34% 24% 18% 12% 12% 3% 17% 11% 2% 1% 39% 2 1 贰 34% 24% 18% 12% 12% 3% 17% 11% 2% 1% 39% 2 擡 衆 3 6173 1% 672 1% 681 11% 6217 1% 6291 36% 6425 86% 6449 87% 6318 1% 6539 1% 6553 1% 6585 1% 6668 44% 6678 89% 672 83% 6737 2% 681 6% 672 7% 4 叁 16 14

More information

第二章 日本在滿洲(東北)的日語普及政策

第二章   日本在滿洲(東北)的日語普及政策 1937 1937 11 1937 12 1938 3 1940 3 1 2 1937 1 2 31 1862 1863 1896 3 19 19 20 1890 1898 1898 1898 1898 1899 1900 1900 1901 1901 1905 4 1898 5 3 4 5 32 1900 5 15 30 1901 2000 1902 9 1903 6 1905 1902 1905

More information

90年代中期以?中?社??构演?的新??

90年代中期以?中?社??构演?的新?? 90 1 强 迹 20 80 90 况 却 80 90 况 90 80 爲 90 80 90 况 90 産 90 衆 却 爲 90 90 1 1994 1998 [1] 况 90 80 80 况 80 衆 80 幷 90 7% 7% 2 5% 衆 却 况 爲 爲 况 迹 1997 GDP 8.8% 爲 1.1% 1998 GDP 7.8% 0.5% 1999 GDP 7.1% 0.89% 2000

More information

...4...4...9...10...18...22...29...29...32 O...36 1982...37...39...42 O...45 OOO...48 OOO...50...52 0

...4...4...9...10...18...22...29...29...32 O...36 1982...37...39...42 O...45 OOO...48 OOO...50...52 0 ...4...4...9...10...18...22...29...29...32 O...36 1982...37...39...42 O...45 OOO...48 OOO...50...52 0 ...52...55...62...65...69...74...74...79...81...82...85 86...86...88...90...94...99... 101...102 1

More information

啓 衆 敍 敍 裵 裵 2

啓 衆 敍 敍 裵 裵 2 2004 7 啓 衆 敍 敍 裵 1 1982 49 2 裵 2 咏 3 1891 1 4 5 颉 6 颉 7 颉 8 9 10 1980 271 11 12 综 ( 1974 ) 133-134 13 14 15 16 颉 17 颉 18 4 19 20 颉 21 22 裵 23 裵 24 25 裵 26 ( 2000 ) 178-180 27 6 28 29 裵 30 综 ( 1974 ) 133-134

More information

3 3 2

3 3 2 1 2000 P. 210 2 1 3 3 2 3 4 5 4 6 7 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 8 9 10 11 5 12 7 6 7 99 1996 P.30-32 13 14 8 9 15 10 11 16 12 17 18 13 19 20 21 22 倂 14 23 24 25 26 27 28 15 16 29 17 30 18 31 19 20 32 33

More information

無量壽經五種原譯本

無量壽經五種原譯本 量 錄 說 量 說 量 說 量 說 量 說 樓 度 說 樓 度 說 樓 度 說 量 說 量 說 量 量 來 量 來 量 來 說 量 說 量 說 量 說 量 1 說 量 說 量 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 帀 17 18 帀 19 說 量 20 21 裓 帀 22 帀 莂 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 說 量 34 35

More information

2

2 1 2 啓 産産産 爲 爲 爲産 産 産 爲 爲 3 産 産 産 爲産 爲 産 爲衆 産 4 啓 A B ( ) 5 産 爲 爲 爲 産 産 6 産 産 産 産 産 産 爲 衆 7 爲 産 啓 0.5~~1 4~~6 12 3~~5 2 啓 爲 8 産 産 9 爲 10 産 11 12 産 13 爲 産 爲 産 14 産 産 爲 産 産 産 爲産 産 15 産 爲 爲 16 産産 産 産 産 爲 17

More information

II

II I II 徳 III IV 1 尙 2 徳 3 4 5 尙 6 歩 7 8 9 10 11 12 13 14 15 尙 16 17 条国 対国権 国 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 尙 尙 41 42 43 44 45 46 缄 缄 缄 缄 缄 缄 47 缄 48 49 50 51 缄 52 尙

More information

untitled

untitled 1 1754 1797 1 1992.12.14 1 1763 1558-1639 1597 1683-1744 1816 1755 2 1758 1774 1969 1782 弆 2 2 227 3 17451793 1745 4 150 90 72 1744 1690 1636 16711678 3 4 1704 5 3 34-36 4 25-41 5 3 5 1684

More information

Microsoft Word - 北京交流團報告 docx

Microsoft Word - 北京交流團報告 docx l l l l l / l l l l l l l l l l l l ( l l 1 2 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 3 l l l l l l l l 4 馼 爲 爲 5 爲 6 衆 7 8 9 6 10 啓 11 12 13 14 15 爲 16 17 18 19 20 衆 爲 21 22 23 24 25 26

More information

够 着 胆 囘 囘 眞 脚 着 脚 着 着

够 着 胆 囘 囘 眞 脚 着 脚 着 着 着 着 囘 猫 着 着 囘 眞 够 着 胆 囘 囘 眞 脚 着 脚 着 着 着 着 囘 囘 着 着 却 囘 着 囘 着 着 着 着 着 着 着 着 着 着 着 着 够 着 却 着 着 着 蔴 着 脚 着 着 汚 着 囘 却 着 着 着 着 着 着 叠 着 着 着 却 擧 囘 着 着 着 囘 却 猪 着 脚 着 着 着 着 着 枱 着 够 着 着 囘 眞 囘 蔴 脚 着 着 囘 着 猪 着 眞 猪 着

More information

厦 2

厦 2 ( 95 ) ( ) ( ) 5(4)(a) 2007 3 6 5(1) 厦 厦 1 厦 2 厦 3 4 厦 厦 厦 厦 5 頴 厦 厦 厦 厦 6 厦 7 厦 厦 8 邨 厦 厦 厦 厦 9 邨 厦 厦 厦 厦 10 寳 厦 邨 厦 11 厦 厦 厦 脷 厦 12 邨 厦 13 强 厦 埗 邨 14 埗 厦 虂 15 邨 厦 16 厦 厦 厦 17 厦 厦 强 鰂 厦 埗 18 厦 厦 鰂 19

More information

第六章:遷謫時期的生活情感寄託93

第六章:遷謫時期的生活情感寄託93 (2006/7) 22925 1 229 (1093) 1 (1098) 2 (1103) 1 2001 p2361 2 230 3 4 (1095) p218 5 6 p1502 3 p2361 4 5 1991 p273 6 231 脇 7 8 ) ( ) 9 (1071) 7 p2445 8 P2 9 232 ( P997) ( P1278) (1094) 10 11 (1105) 12 10

More information

國家圖書館典藏電子全文

國家圖書館典藏電子全文 1918 1 1 2005 49 2 3 2003 32 4 5 1999 190 6 1988 21 1 挷 7 2002 159 8 2003 34 9 2 1998 2004 2004 2004 3 10 4 5 1984 6 7 8 掺 掺 挷 2001 2001 9 2001 2001 2003 2002 掺 韵 10 11 12 1995 13 11 93.2.22 12 94.10.5

More information

2011-12 1

2011-12 1 2013/2/28 10:12 (Template) 2011-12 1 2011-12 2 2011-12 3 塲 奬 奬 2011-12 4 2011-12 5 啓 2011-12 6 2011-12 7 2011-12 8 2011-12 9 迹 2011-12 10 2011-12 11 2011-12 12 2011-12 13 2011-12 14 2011-12 15 2011-12

More information

1

1 075252000 2141~2142,2145 075252920 Email:acad-a@mail.nsysu.edu.tw 1 50 2 40 3 24 2 60 2 4 40 2 10 1.67 60 2 50 6 60 2 7. 30 15 1.5 1.5 2 3 2 3 1 4 4 60 2 60 40 1.66 10 2 9 10 3. 3. 12 40 1.6 11 40 2 40

More information

() 1. 1981 56 2. 1980 1 3. 1993 15 4. 1975 11 5. 1993 30 6. 1986 36 7. 2000 8 8. 1983 249 9. 1999 1 10. 1977 1 11. 1972 1 12. 1973 13. 1993 6 14. 1959 6 15. 1906 16. 1973 ( ) 17. 1990 18. 2001 () 1. 2.

More information

8 5 1,260 80, , % % 43% 52% 6. 2

8 5 1,260 80, , % % 43% 52% 6. 2 ( ) 1. 2. 4.8% 25,625 3. [ 17.2% ] 68% 90% 4. 3.3 1 8 5 1,260 80,000 6 2,300 340 5. 390 250 4.4% 670 560 560 26% 43% 52% 6. 2 3 7. 8. (GNP) (BoP) 9. 10. 200 1 200 11. 12. 4 6% 1,360 21,140 94% 13. 40%

More information

79 2 3

79 2 3 78 1 1966 79 2 3 80 81 831 4 4 1992 293 82 83 5 6 5 6 84 85 86 87 8 http://dict.revised.moe.edu.tw/index.html 88 89 90 91 92 9 1966 3 5 93 纒 10 10 1967 6 94 11 Theodor Lipps185 1914 12 13 11 2005 12 31

More information

²Ä¤Q´Á¶ê¥ú¾Ç³ø«ÊŁ±®ÑŁI

²Ä¤Q´Á¶ê¥ú¾Ç³ø«ÊŁ±®ÑŁI ( ) ( ) 1 2 3 1 1992 3 2 7-8 1993 3 < > 4 2003 9-10 2004 2-3 4-6 C ( ) ( ) ( ) C 1852 ( ) ( 爲 ) (1948) 爲 1949 爲 4 < > 爲 爲 爲 爲 爲 爲 刼 爲 56 20 5 爲 刼 5 ( ) 靝 1986 71 ( ) C W ( ) 1. 爲 2. 2-2 ( ) ( ) ( ) 3.

More information

着 着 脚 够 帮 脚 輭脚 脚脚 脚 着 着 却

着 着 脚 够 帮 脚 輭脚 脚脚 脚 着 着 却 着 脚 着 脚 着 着 着着 着 着 脚 够 帮 脚 輭脚 脚脚 脚 着 着 却 着 却 着 着 汚 脚 脚 着 帮 脚 着 着 脚 着着 够 够 着 着 脚 着 顋 脚 绑 疴 脚 着 着 着 脚 着 着 着 着 双 脚脚 脚 着 帮 着 却 够 着 着 着 着 着 着 着 着着 却 着 着 着 着 着 着 着着 双 碍 双 着 双 着 脚 着 着 着 着 着 双 着 着 着 着 双 妬 着双

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 i...1...1...1...6...7...11...11...13...14...19...23...27...27...34...34...35...41...41...42...45...47...48...48 ii...49...51...51...55...57...57...59...61...61...65...65...72...73 ()...73 ()...73 ()...74

More information

樓宇管理及維修 - 強制驗樓公眾諮詢

樓宇管理及維修 - 強制驗樓公眾諮詢 i 1 1 2 4 1. 4 2. 4 3. 7 (A) 7 (B) 9 3 11 1. 11 2. 11 3. 13 4. 14 5. 14 6. 14 7. 15 8. 16 9. 17 10. 17 4 19 1. 19 2. 20 3. 21 1 5 27 1. 27 2. 27 3. 28 4. 30 5. 32 6 35 37 40 43 45 2 2. 3. 2003 2004 2005

More information

由莫拉克風災八八水災的教訓論治水防災減災制災救災對策

由莫拉克風災八八水災的教訓論治水防災減災制災救災對策 1 嚔 2 3 4 嚔 5 号 発 実 気圧 経 円 気圧 経 6 円 径 円 気圧 円 径 経 円 気圧 円 径 縄 経 / 2009.08.05 03:16 pm 7 200 1200 2009/08/05 @ http://udn.com/ 7 9 3334 2009-08-05 21.9 112.4 1190 20 23 24 8 24 128.2 28 10 35 12 200 15:10

More information

2

2 1 2 3 4 5 鑛 6 7 8 9 10 11 12 13 刣 14 15 16 17 18 19 碱 苷 酶 酶 20 21 牀 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 覩 34 迹 35 36 37 峯 峯 峯 峯 峯 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 峯 49 50 眀 51 参 52 53 54 55 56 57 58 59

More information

爲 50 爲 40 50 50 爲

爲 50 爲 40 50 50 爲 ( ) 爲 50 爲 40 50 50 爲 10 1992 10 爲 90 爲 8 174% CT 9% 50 60 70 麽 麽 爲 爲 50 10 20 30 50 爲 麽 麽 50 50 50 50 爲 爲 爲 爲 20 400 35 爲 爲 300 1977 1984 1985 1990 爲 ( ) 爲 H 爲 20 ( 1997 40 30%) 1984 爲 1978 5 爲 麽 1 2

More information

國家圖書館典藏電子全文

國家圖書館典藏電子全文 Morphological Studies of Baau Sheng Da Dih, Tudi Gong Tutigong, Hsi Chin Wand Yeh and Master Tiger -Case Study of Tainan City and Kaohsiung City 爲 爲 爲 産 Nowadays, within the new millennium, most people

More information

2

2 1 2 2. hichannelhttp://www.hichannel.hinet.net/event/civictaipei/index.htm In Search of the Soul of Lin Zha ( / / 2004 / 100 ) 鲜 况 决 3 1942 2 1 1956 2 24 6 1957 2 27 4 27 5 6 6 4 1957 6 8 10 15 < > 55

More information

第七章

第七章 1. ( ) ( ) / ( ) ( ) / 2. ( ) (a) (b) (c) 3. 2 (a) i (b) (c) (d) (e) 4. 5. ( ) 6. ii 7. 112 300 ( ) 8. / ( ) 9. iii ( ) 10. 11. 5 (a) ( ) ( ) (b) (c) 40% 40% (d) 85% / 85% iv 12. (a) ( ) C ( 6 ( ( ) )

More information

网??言教?的研究??与?展??

网??言教?的研究??与?展?? 爲 幷 幷 够 産 Key Words Web-based Language Learning, Second Language Acquisition, Language Learning Mode Present Situation, Further Development 1 1 决 够 爲 幷 却 况 况 强 WALL NBLT 够 决 够 , 爲, WALL 2 爲, 爲 (3) 决 够

More information

( ) ( ) TWO( )

( ) ( ) TWO( ) NEWSLETTER 99 911 20 6 1935 5 100 1 1 2 3 29 11 99 99 1099 99 10 100 2 11 2 99 100 100 100 NO.579 TAIPOWER 61 ( ) ( ) TWO( ) 1 27 99 2 1 6 1 28 35 2 8 8 30 11100 35 62 3 NEWSLETTER 2 18 10 4 5072 18,000C.C.

More information

太魯閣國家公園【合歡山區生態旅遊資源、活動模式及區域之系統規劃】

太魯閣國家公園【合歡山區生態旅遊資源、活動模式及區域之系統規劃】 i ii Abstract Taroko National Park highlights the features of high mountains. Among it, Hohuan Mountain, full of rich natural and cultural resources, is a beautiful and convenient place to enjoy high mountain

More information

( Sigmund Freud, ) (Sigmund Freud) ( ) (The Interpretation of Dreams) ( ) ( 1932 )

( Sigmund Freud, ) (Sigmund Freud) ( ) (The Interpretation of Dreams) ( ) ( 1932 ) ( Sigmund Freud,1856-1939) 1 1969 21 2 318 3 (Sigmund Freud) ( ) (The Interpretation of Dreams) ( ) ( 1932 ) 4 407-412 2001 5 199 1993 6 151 2001 2 7 ( ) 1997 180-525 8 2003 9 1999 100 3 10 449 11 ( )

More information

( )... P1.. P3 95. P4. P7. P10.. P13 ( )... P14 ( )... P14 ( )... P14.. P15.. P16 P17 ( ) ( ) P18 ( ) ( ) P19 ( ) ( ).... P20 ( ) ( ).... P21 ( ) ( ).... P22 ( ) ( ).... P23 ( ) P24 ( ) P68 ( ) P69 ( )

More information

258

258 産 迹 産 爲 爲 爲 爲 爲 酶 酶 産 爲 産 酶 産 酶 酶 爲 257 258 産 産産 酶 爲産 爲 爲 産 産 産 爲 爲 産 酶 産 爲 259 凯 爲 産 産 産 爲 爲 爲 爲 酶 260 産 爲 261 凯 産 爲爲 爲 産 爲 爲 爲 産 産 産 産衆 産 産 爲 産 爲 爲 262 産 263 凯 264 産 265 凯 266 産 267 凯 268 産 爲 爲 爲 爲 産

More information

scholar-bureaucrat in Nan Song Dynasty, wrote the comment of Vimalakirti-Nivdesa Sutra. Influenced by indigenous cultures such as Zhuangzi, the reevie

scholar-bureaucrat in Nan Song Dynasty, wrote the comment of Vimalakirti-Nivdesa Sutra. Influenced by indigenous cultures such as Zhuangzi, the reevie 2002 12 79~99 -- Destroy idols ------Talk about annotation of Buddhism Sutra from the review of Vimalakirti-Nivdesa Sutra * Sung Jin-Song 爲 Abstract Buddhism Sutra s structure is basically fusing Principle

More information

落葉歸根:墓誌銘中所見宋人歸葬問題

落葉歸根:墓誌銘中所見宋人歸葬問題 1 1 2 1 19993 82-86 2 86 4 2 970 3 984 4 989 996 5 6 宻 宻 賔 3 1989 4 礠 5 諌 户 90 2 賔 3 嵓 曽 貟 1085 10 畱 户 11 貟 12 13 1991 4 19 45 14 20 52 15 23 59-65 4 16 1096 17 1097 18 1102 1108 1110 20 21 荆 賔 16 17 18

More information

魏晋南北朝汉译佛经本生因缘文学的叙事研究

魏晋南北朝汉译佛经本生因缘文学的叙事研究 西 南 大 学 硕 士 学 位 论 文 魏 晋 南 北 朝 汉 译 佛 经 本 生 因 缘 文 学 的 叙 事 研 究 姓 名 : 何 清 清 申 请 学 位 级 别 : 硕 士 专 业 : 中 国 古 代 文 学 指 导 教 师 : 韩 云 波 20080501 魏 晋 南 北 朝 汉 译

More information

3 3 (2005 ) 珉 7 PU 8 9 34 90 0 0 124 124 35 13 110,009 4 36 0 0 40 37 0 0 63,204 107 13 0 0 120 120 0 0 7,904 26 14 0 0 40 40 10 23 10,731 39 8 0 0 47 45 6 0 18,590 20 0 0 0 20 20 5 4 60 341 270 0 0 611

More information

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) 100.10.04 100 2 100.11.08 101 1. 2. 3. ( ) 100.10.17 100.8.11 19 22... / / 11/15 晧 22 19 100.10.18 101 200 100.11.01 100.11.01 晧 3 100.11.10 1 100.11.14 100 2 100.12.06 100.12.06 ( ) ( ) 100.10.18

More information

洛 丽 塔 的 解 构 主 义 倾 向 主 要 表 现 在 三 个 方 面 对 传 统 单 一 性 格 人 物 形 象 的 解 构 主 义 倾 向 对 传 统 叙 事 模 式 的 解 构 主 义 倾 向 和 对 传 统 阅 读 模 式 的 解 构 主 义 倾 向 这 一 解 构 主 义 倾 向 体 现 在 主 人 公 叙 事 视 角 和 去 中 心 化 阅 读 模 式 的 设 定 之 中 其 中 洛

More information

1 2 3 4 1 1976 1899 2 1976 1899 3 1993 3 4-1996 189 1 360 5 5 1998 2007 3 410 1999 362 1979 344 18 1982 115 167 282 2 6 7 6 1998 48 7 1987 165 3 8 8 1994 9 197-198 4 9 1949 1999 10 2000 23 7 5 2 9 -- 8

More information

國立新竹師範學院進修暨推廣部教師在職進修國民教育研究所

國立新竹師範學院進修暨推廣部教師在職進修國民教育研究所 A study On Calligraphy Style of Chin Non Abstract A study On Calligraphy Style of Chin Non The purpose of this thesis was to explore the calligraphy style of Chin Non. Based on the analysis of traditional

More information

Giga Solution Tech. Co., Ltd 装 装 装 栢 灯 A B C A B C D E (A) (B) (C) (E) (D) ( 2) (%) ( 1 3) (F) (%) 1,318 1,318 0.54 0.54 7,657 7,657 1,186 2,566 1,186 2,566 1,120 1,120 5.22 5.22 (B)

More information

38

38 5 2007 6 37~50 37 38 5 羣 璂 璂 39 40 5 冲 41 42 5 峯 峯 峯 43 棅 竪 棅 譌 遡 棅 44 5 譌 45 咏 46 5 47 48 5 璂 49 Ch ing Scholars reconsideration of Yen Yu Poetics Hung-Chang Liao Associate Professor, Department of Chinese

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 I II A Research about the Creative Landscape Presentation of Sino-Japanese Garden Rock Art Abstract Traditional Chinese and Japanese garden art have their extraordinary position in the field of global

More information

2

2 --- 1 2 3 5 6! 11...11...21...26...29...35...39...41...43 44...44...45...55...58...64...64...67...70 72...72 4...76...78...82...84 85...86...88...90...92...95...98...100 ( )...102...103...110...114...119

More information

, MH, MH, MH, MH BBS, MH 栢, MH 衞 衞 / ( ) (1) ( )(2) 2

, MH, MH, MH, MH BBS, MH 栢, MH 衞 衞 / ( ) (1) ( )(2) 2 2011 3 3 2 30 SBS ( ), MH BBS, MH, MH 强, MH, MH MH, MH 1 , MH, MH, MH, MH BBS, MH 栢, MH 衞 衞 / ( ) (1) ( )(2) 2 ( ) ( )(2) 2. 衞 2011 3 1 衞 衞 3. 2011 2 9 4 4. I. 5. II. 3 6. 7. 8. 9. 强 12 (a) (b) (c) (d)

More information

水牛

水牛 强 1 踪 旣 2 3 4 卽 5 6 閙 7 8 9 滙 10 鬪 11 12 13 14 15 16 17 18 19 脚 20 21 22 23 24 25 26 猫 27 28 29 30 31 32 嘷 33 嘷 34 35 36 37 38 39 徧 40 41 42 43 杮 鷄 44 肼 45 46 47 皷 48 熖 49 嘠嘠 嘠嘠 50 51 52 輭輭 濶 53 濶 汹 54

More information

硙 汉 史 游 硙 方 言 硙 即 碨 硙 磨 也 清 授 时 通 考 云 同 巧 相 勝 巧 如 鲁 班 班 门 弄 斧 竑 杜 诗 捃 卷 四 云 寄 诗 自 后 人 观

硙 汉 史 游 硙 方 言 硙 即 碨 硙 磨 也 清 授 时 通 考 云 同 巧 相 勝 巧 如 鲁 班 班 门 弄 斧 竑 杜 诗 捃 卷 四 云 寄 诗 自 后 人 观 孙 中 原 鲁 班 是 中 国 古 代 手 工 业 技 术 发 明 创 造 的 典 范 表 现 中 华 儿 女 积 极 进 取 勇 于 创 新 的 精 神 是 中 国 传 统 文 化 的 亮 点 对 中 华 民 族 性 格 有 深 远 持 久 的 影 响 是 实 现 科 教 兴 国 和 民 族 复 兴 的 强 大 动 力 本 文 从 数 亿 字 的 四 库 全 书 中 精 选 与 鲁 班 有 关 的

More information

狂 欢 化 理 论 与 电 影 叙 事 俄 罗 斯 文 论 家 巴 赫 金 的 狂 欢 化 诗 学 理 论 开 辟 了 狂 欢 节 仪 式 与 文 学 艺 术 体 裁 的 形 成 与 发 展 关 系 这 一 研 究 视 角 狂 欢 仪 式 本 身 对 于 民 众 富 于 影 响 的 特 征 以 及 通 过 这 种 仪 式 引 发 有 关 世 界 思 考 方 式 的 变 化 对 电 影 叙 事 发 展

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 The Research on Lu Xun s Essays I 01 01 05 06 09 13 57 68 69 69 76 86 95 97 100 110 121 128 131 131 146 155 165 167 172 II 1 1 2 1 2 2 3 4 5 3 4 珉 5 3 6 7 6 994 7 埍 93 6 4 8 8 5 9 () 9 1804-1869 6 Inductive

More information

産 産 239

産 産 239 爲 爲 迹 産 爲 爲 産 産爲 238 産 産 239 600029 88.94% 600115 73.79% 600591 72.07% 600029 10.85% 600115 23.02% 600591 7.50% 600270 63.03% 240 産 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲 爲爲 241 242 242 爲 爲 244 産 245 爲 爲 爲 爲

More information

??人体微量元素的重要性

??人体微量元素的重要性 顔 1 O 2 ROO HO RH R +H - R +O 2 ROO ROO +RH ROOH + R 産 H 2 O 2 ROOH DNA RNA 爲 産 酶 肽 酶 GSH-P x 酶 SOD 酶 2 MT > > > MT 7-12 MT > > > MT 3 - -1 IL-1 産 -2 -1-2 - 産 産 酶 4 1 2 3 酶 酶 酶 酶酶 酶 1 爲 60% 80% 爲 30%

More information

産 産 産 産 産 爲 爲 爲 爲 185 185

産 産 産 産 産 爲 爲 爲 爲 185 185 産 産 184 産 産 産 産 産 爲 爲 爲 爲 185 185 爲 爲 爲 産 爲 爲 爲 産 186 産 爲 爲 爲 爲 爲 爲 顔 爲 産 爲 187 爲 産 爲 産 爲 産 爲 爲 188 産 爲 爲 酰 酰 酰 酰 酰 酰 産 爲 爲 産 腈 腈 腈 腈 腈 爲 腈 腈 腈 腈 爲 産 189 産 爲 爲 爲 爲 19 産 爲 爲 爲 爲 爲 爲 191 産 192 産 爲 顔 爲 腈

More information

踪 迹 踪 2 3 4

踪 迹 踪 2 3 4 1 踪 迹 踪 2 3 4 5 6 ---- ---- 7 8 9 鎻 ---- 10 11 12 13 14 15 16 ---- 17 迹 18 19 20 踪 迹 徧 21 22 23 24 竈 25 26 27 28 烟 徧 29 418 30 19 31 32 叁 33 34 35 36 37 叶 咏 咏 咏 38 39 40 13 41 咏 42 43 咏 飱 44 45 46 47 48

More information

/ 1

/ 1 90 2 6 90 2 15 90 4 5 08-7740102 08-7703660 08-7740174 08-7740435 08-7740327 1. 2. 3. 4. 5. 90 2 6 90 2 15 90 4 5 / 1 2 ..... 5 6 24 29 1. 32 2. 37 3 4 1 . . ( ) 爲 啓 48 1917 爲 爲 ( ) 爲爲 33 2 40 5 爲 爲 8

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 1 --------------------01 --------------------------------------------10 -----------------------------------------10 ----------------------------------------------------11 ----------------------------------------------------12

More information

第 34 卷 第 4 期 西 南 大 学 学 报 ( 社 会 科 学 版 ) 2008 年 7 月 Vol.34 No.4 JournalofSouthwestUniversity(SocialSciencesEdition) July,2008 从 唐 人 女 侠 传 奇 到 21 世 纪 女 性

第 34 卷 第 4 期 西 南 大 学 学 报 ( 社 会 科 学 版 ) 2008 年 7 月 Vol.34 No.4 JournalofSouthwestUniversity(SocialSciencesEdition) July,2008 从 唐 人 女 侠 传 奇 到 21 世 纪 女 性 第 34 卷 第 4 期 西 南 大 学 学 报 ( 社 会 科 学 版 ) 2008 年 7 月 Vol.34 No.4 JournalofSouthwestUniversity(SocialSciencesEdition) July,2008 从 唐 人 女 侠 传 奇 到 21 世 纪 女 性 武 侠 杨 萍 ( 重 庆 科 技 学 院 人 文 系, 重 庆 市 401331) 摘 要 : 唐

More information

2010.06. 1 2 56 8 ( 17 4 1931 4 ) ( 1994 4 ) 2008 1 * 2010.03.22. 2010.05.25. 2010.06.04. 1 164

2010.06. 1 2 56 8 ( 17 4 1931 4 ) ( 1994 4 ) 2008 1 * 2010.03.22. 2010.05.25. 2010.06.04. 1 164 2010 06 163-192 叠 163 2010.06. 1 2 56 8 ( 17 4 1931 4 ) ( 1994 4 ) 2008 1 * 2010.03.22. 2010.05.25. 2010.06.04. 1 164 録 宫 蘓 顔 户 烟 2 疎 烟 3 ( ) 2 41 857 780 3 48 333 14 165 2010.06. 烟 徧 烟 4 5 6 匃 顔 烟 烟 烟

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 Abstract In the early days, Chingshui was called Niu-ma-tou or Yu-aur-tou. The purpose of this study is to manifest the historical traces and developmental patterns in Chingshui, as under the direct or

More information

年 第 期 总 第 期 中 西 方 两 种 译 论 的 比 较 周 锰 珍 目 的 论 和 信 达 雅 分 别 是 中 西 翻 译 史 上 最 重 要 的 翻 译 理 论 之 一 文 章 通 过 对 这 两 种 翻 译 理 论 的 异 同 进 行 比 较 分 析 来 讨 论 它 们 各 自 的 特 点 目 的 论 是 以 目 的 法 则 为 主 导 的 翻 译 标 准 多 元 化 的 理 论 体 系

More information

精 品 库 我 们 的 都 是 精 品 _www.jingpinwenku.com 34 四 川 省 阿 坝 州 小 金 县 513227 小 学 音 乐 汉 语 9 35 四 川 省 阿 坝 州 小 金 县 513227 初 中 体 育 与 健 康 汉 语 1 36 四 川 省 阿 坝 州 小 金

精 品 库 我 们 的 都 是 精 品 _www.jingpinwenku.com 34 四 川 省 阿 坝 州 小 金 县 513227 小 学 音 乐 汉 语 9 35 四 川 省 阿 坝 州 小 金 县 513227 初 中 体 育 与 健 康 汉 语 1 36 四 川 省 阿 坝 州 小 金 更 多 内 容 请 查 看 精 品 文 库 网 www.jingpinwenku.com 附 表 2015 年 四 川 省 特 岗 教 师 招 聘 岗 位 表 1 四 川 省 阿 坝 州 红 原 县 513233 小 学 语 文 汉 语 2 2 四 川 省 阿 坝 州 红 原 县 513233 小 学 数 学 汉 语 2 3 四 川 省 阿 坝 州 九 寨 沟 县 513225 小 学 语 文 汉

More information

(a) (1) Washington, D.C (2) (i) (ii) (iii) 135 (c) (iv) ( 1058 (a) (b) 1062 (c) (a) (b) (c) (v) ( 1059 ) (vi) ( 1064 (1) (2) (vii) 1065 (3) (vi

(a) (1) Washington, D.C (2) (i) (ii) (iii) 135 (c) (iv) ( 1058 (a) (b) 1062 (c) (a) (b) (c) (v) ( 1059 ) (vi) ( 1064 (1) (2) (vii) 1065 (3) (vi A 1.1 (a) Washington, D.C. 20231 (b) Box PCT (c) Box Reexam (d) Box M. Fee (e) BOX INTERFERENCE (f) Box Patent Ext. (g) P.O. Box 15667, Arlingotn, Virginia 22215 Box 8, Commissioner of Patents and Trademarks,

More information

1:0;2:

1:0;2: 强 Narasimhan 1995 supply-demand theory assimilationism Portes & Borocz 1989 爲 幷 産 1999 8 15 451 2000 11-12 752 493 2001 5-12 2002 3-4 504 307 1 push and pull theory 衆 (Lee, 1966) (Bagne, 1969) Myrdal,

More information