Ps22Pdf

Size: px
Start display at page:

Download "Ps22Pdf"

Transcription

1 ( ) ( ) 2006

2 ( C I P ) /. - :, ( ) ISBN I CIP ( 2002 ) ( ) : : : ( ) 1 : : : /32 : 2, 030 : : : : ISBN : ( )

3 1 ( 1) ( 5) ( 13) ( 17) ( 23) ( 32) ( ) ( 44) ( 69) ( 75) ( 82) ( 87) ( 94) ( 101)

4 2 ( ) ( 102) ( 109) ( ) ( 112) ( 114) ( 119) ( 129) ( 145) ( 158) ( 161) ( 170) ( 197) ( 199) ( 206) ( 210) ( 216) ( 224) ( 231)

5 3 ( 239) ( ) ( 243) ( 247) ( 251) ( 253) ( 255) ( 264) ( 269) ( 282) ( 286) ( 292)

6 1 ( ),, ( ),, ;,,,,,,,,,,,, ( 204),,,,,,,,,,,,,,

7 2 ( ),,,,,!,,?,,,,,!!,,,,!,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,!,

8 3,?,, 1,,, 12 13, 14,!, 15, 16, 17,,, 18,, 19,, :, :,, :, : ( j ) : :, ( x ) :, :, : :, : :,, 1 :, 12 :, :, :!! 13 : :,

9 4 ( ) :,? :, :,, ;, 14 ( x ) :,,, :,? 15 : 16 ( p o) : :( ),? 17 ( xi ) : :,,, 18 ( q ) : 19 ( d o) ( d ) : ( c n) : ( ),, ( ),,,,,,,,,,,,,

10 5, ( 210),,,, ;,,, ( ),,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

11 6 ( ),,,,,,,,, :,,, ;,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,

12 7,,!,,,,,,, :,,,, :,,,,,,?, :,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,?,,,,,

13 8 ( ),,,,,,,,,,,,,!,,,,,! ( ),,,,,,,,,,,,,, 1,, :,,, 12,,, 13, 14,

14 9 15, 16, 17,, 19, 20,, ;,,, 21, 2,, 23, 24 25,,,,,, 26,, 27,, 28, 29,,,,,, 30 31,, 32,, 3,,,, 34,,,,,!,,, 35,, 36,, :,, , 40,, :, ;,,, 41, 42! 43, :, 4 ;,,,

15 10 ( ), 45,,, 46,,, : 47,,, 48, 49, 50, 51, 52,?,,,,,,,, 53 54, 5,, 56, 57,,,,?,, 59 60, 61,!,,,, 62, :,, : ( 134),, ;,,, :, : :, : : : ( 184), :

16 11,,,,, ( w ) : : :,,,, :,, 1 : 12 ( qi o) : : 13 :, 14 :, 15 :,, 16 :,, ( 188),,,,, 17 : 18 :,, 19 : ( ), ( ) ( 189),,,,,,,,, 20 : ( 190),, ( ),,, 21 : ( 190),,,,,, (, ),,,, 23 ( y n) :, 24 : ( 192),, ( ),,,, 25 :,

17 12 ( ) ( ji n) : ( 197), ( ) :,, 26 :, 27 : ( 197), ( ),,, ( ru ) 28 ( j ) : 29 :, ( 199),,, 30 ( xi o) :, ( 200), ( ),,,,,,,,,, 31 :, ( ), 32 : :,,,, 3 :,, ( 208),,, 34 :,,,, 35 : 36 :, 37 : 38 :,, 39:,,,,, :, 40 : :, 43 :,, ( ti n) :,,,,,, 4 : 45 :

18 13 ( ), ;,, 46 : 47 : 48 ( g ) :,, 49 :,, ( t ng) :,,,,,,, ( ),,,,, 50 : ( 196),, 53 : 54 ( cu ) :,,,,,, 5 :,,,,,,,, 56 : 57 ( yu ) :,,, 58 : 59 : 60 : ( ji ) ( ) ( h ), ) 61 : 62 :,,,,,,, :, ( )

19 14 ( ),, ;,, ;, :,,,,,,,,,,,,, ;,, ;,,,,,, ( ), :,,,,

20 15 :,,,,,, 1,,,, 12 13,, ; 14,, 15, 16, 17, 18, 19, 20 :, :,, :, :, :, : :,,, : :, :,,,,, :,, :,,,,,, :,,,,,, :,,

21 16 ( ),,,,,,,, : :,,,,,,,,,,,, :, 1 : : 12 :,,,,,,,, 13 :, 14 : 15, :,,,,,,,,, 16 :,,, 17 :, :,,,,, 18 : 19 : 20 : ( ),,, 220,,,,,

22 17,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,, :,,,,,,,

23 18 ( ), :,,,,,,,!, ;,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

24 19,,,,,,,,,! :,,,,,,!,, ( ),,,, :,,,,, :,,,,, 1, 12, 13, 14 :,, 15, 16, 17,! 18,,

25 20 ( ) ; 19, 20,, 21, 2, 23 ; 24, ; 25, 26, 27 ;, 28, 29 ;,, 30, 31,, 32 3, ; 34,,, 35, 36,,,, 37, 38, 39,,,, 40,, 41, 42, 43, 4, 45,, 46! 47 : 48, 49,, 50,, 51,! 52, 53, :, ( ),,, ( 32 92) :, ( ),

26 21 : :,,,, : ( ),, :,?,, ( zh ) :, :,,,, :, :, ( ),, :, (? 217),,,,,,,, :, ( ),,, 1 : ( ), 12 :, (? 212 ),, 13 :, (? 217),,,, 14 :, (? 217),,,, 15 : : 16 ( ch ng) ( j ) ( l ) :,,,, 17 : 18 : ( du ) :, : 19 :,,, 20 : 21 : 2 ( ch n) : 23 : ( j n) :, 24 : : : :, 27 : 28 :

27 22 ( ) ( ch u) : 29 :, 30 :,,, 31 :,,, :,,, : 32 ( l i) : 3 : 34 : 35 ( qi ng) : : 36 : 37 : 38 : 39 : :,, 40 :, : 41 :, :, 42 : ( y u) ( ),,,, 43 :,,,,,, 4 : 45 : : 46 : :,,, : 47 ( qi ng) : 48 ( sh ) : 49 : 50 : 51 :, 52 : 53 : :,,, ( ),,,, ( ),,,,

28 23,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( 222 ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,

29 24 ( ),,,, :,,,,,,,,,,,,,, :?,! :,,!, :,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

30 25,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,, ;,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,

31 26 ( ),,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,, ( ) 14,,,, :,,,,, 1, 12 13,, 15, 16 17, 18, 19, 20 : 21?,! :,, 2!?

32 27 :, 23, 24, 25, 26, 27 ;, 28 29, 30, 31 32, 3, 34 35, 36, 37 38, 39 40, 41 42, 43, 4 45, 46 47, 48, 49 50, 51 52, 53, 54 5, 56, 57, 58 59, 60 61, 62 63, 64 65, 6 67, 68 69, 70, 71 72, 73, 74,, 75 76, 7, 78,, 79 80, 81 82, 83 84, 85 86,, 87, ; 8,

33 28 ( ) 89,, 90 91, 92, 93 94, 95 96, 97 98, 9 10, ,,, 103, 104, , 107, 108, , 1, 12 13,, 14,, 15,, 16 17, 18 ( ) : :, : : : :, :, :, : ( )

34 29 : :,,,, :, :,,,, :, :,,, : 1 : :, 12 :, : 13 :, :,, : ( ) 14 :,, :,,, 15 : :,, 16 :, 17 :,, 18 : 19 : : 20 : : 21 ( d ) : 2 : 23 :, : 24 : 25 : : 26 : : 27 : 28 : : :, ( l ) : 29 : : : 30 : 31 : 32 : : 3 : 34 :, :, 35 : : 36 :, 37 : : 38 : : 39 ( y ) :, : 40, : 41 : : : 42 : 43 : :, 4 : : 45 : 46 : : : 47 : : 48 : : :

35 30 ( ), : :, : 49 : 50 : : 51 : : 52 : : 53 :, 54 : 5 :, 56 : : : 57 : : 58 : 59 :, 60 ( y o) :, 61 : :, 62 : : : 63 : : : 64 :, : 65 :, : 6 :, : 67 : : :,, :,,,,, 68 : 69 : : 70 : : :,,,, : 71 : 72 : 73 :, 74 :,, 75 : : 76 : 7 :, 78 : 79 : 80 :,,,,, 81 : :, :,, :,, : :,, 84 : :, : 85 : : 86 :

36 31 87 : : 8 : 89 :, : 90 : 91 : 92 : 93 : 94 : 95 :,, 96 : :,,,,,,,,, : :,,, : : : 10 : 101 : : 102 : 103 ( n ) : ( g ) : 104 : 105 : 106 : : : 107 : 108 :, 109 : : 10 : 1 : 12 : 13 : 14 : : 15 : 16 : : 17 : 18 : 19 : 120 : 121 : ( ),,,,,,,,, ( ),,,,,,,

37 32 ( ),,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,, :,,?,,,,, ;,,,,,,,,,

38 33,,,,,,,,,,,, ;,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,

39 34 ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,, ;,,, ;,,,,,, ;, ;,,,,?,

40 35,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

41 36 ( ),,,,,,,,,?,, ;,, ;,,?,,, ;, ;,,,,,,,,,, ;,,,,,,

42 37,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,, ( ) :,,?,,,, ;,

43 38 ( ),,,, 1, 12, 13,, 14,,,,,,,, 15 16,, ; 17,,, 18! 19, 20 ; 21, 2, 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,,, 3 34, 35,, 36,, 37, 38,, 39,,, 40,, 41,,,, 42, 43,,, 4

44 39 45,, ; 46, 46, ; 48, 49, 50, ;,, 51 52,, 53 54, 5 ;, 56 ; 57, 58, 59,,?,, 60,, :, 61,, 62,,,, 63, 64, 65, 6,,,,, 67,, 68 ;,,,,, ; 69,, 70, 71, 72,,,, 73,,,,, 74,,, 75,, 76,,,,, 7,,,,?, 78,, ;,, ;,,!,,

45 40 ( ) 79, ; 80, ; 81, 82,,, 83,, 84,,, 85 86, 87 ;, 8, 89, 90,,,, 91,,, 92, 93,,,, 94,!,,,,,, 95,, 96,,,, ;, 97, 98, 9,,,,, 10! 101,,,, 102,

46 41 103, 104, 105,,, 106 : :,, : : : :,,, :,,,, : : : : : : : :, 1 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : :, 17 :,,,, :,,, : :,, 18 : 19 : 20 : : 21 :, ( g u wt ),, 2 :, :,, :, 23 : 24 : 25 : 26 : 27 :,, 28 : 29 :, 30 ( ku ) :, 31 : 32 : :, 3 :

47 42 ( ) :, ;, 34 :,, :,,,,,, : 35 : :, :( ),, 36 :,,,, :,,, : : : 37 : : :, 40 ( n i) :, : 41 :, 42 ( ch i) : 43 : : 4 : 45 : 46 : 47 : : 48 ( bi o) :, 49 ( xi ng) : : 50 : :, 51 : : 52 : 53 : : 54 : 5 :,, :, : 56 :, 57 ( c ) : ( x n) : 58 : 59 : : 60 ( y ) :, 61 ( b ) : 62 : 63 ( p ) :, : 64 : 65 :, 6 : 67 : 68 : 69 : : 70 : 71 ( gu ) : 72 ( y ng) : 73 : :

48 43 : : : :, : 74 : ( r) : :, 7 : : :,,,,,, :,,,,,? :,, ;,,,,,! 78 : : : :, : :,,,, 79 : : 80 : :,,,,, 81 ( ju ) : 82 : 83 : 84 : 85 : : ( mi n) : :,, 86 ( ch ) : 87 :, 8 : 89 : 90 : : 92 ( li ng) : : : 91 : 93 ( ni o) : : : 98 : 9 ( c ) : : 10 : : 101 : ( zh ) : : 104 : 102 : 103 :

49 44 ( ) ( ),, ( ), ;,,, ( 428 ), ;,,,,,, ;,,,,,,,,, ( ),, ( ),,,,,, ( ),,,,

50 45,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,? :?,, :,,, :,,,,,, :? :,,,,,,,,,, :?

51 46 ( ),,,?!, :,?,,,, :,,,?? :, :,,,,,,, : :,,,, :,,,

52 47 :,,,,,,,,, :,?,,,,,,,,, :,,?,,, :,,,,,,,,, :,?,!,,

53 48 ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,, :,,

54 49,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,

55 50 ( ) ;,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,

56 51,,,,,,,, :,,,, :,,? :,,, :,,? :?,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

57 52 ( ),,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,?,,,

58 53,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,, :,,, : :,,,,?,,,,,

59 54 ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,, :??,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

60 55 :,,,,, :, ;, ;,,,,!,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,

61 56 ( ),,,,,,,,, :,,,,, :,,,!,,,,,,,,,,,, :,,,,, ( ),,,,,,,,,,,, :,,,? :?, :,

62 57, :,,, 1 :? :, , 15, 16, 17, 18,, 19 20,, :? 21, 2,? 23 :,?, 24 25,,,, : 26, 27,,, 28! :, :,, 29,,, 30, : : 31,,, :,,, : 32,

63 58 ( ) 3,,,,,,,,, : 34, 35?,,, 36,, 37, :,,? 39 38,, 40, :, 41, 42, 43,,,, 4, :,? 45,,,,,,, 46,,, 47,,, 48,,,, 49, 50, 51 :

64 59,,,,,,,,,,,,,,,, 52, 53, 54,,, 5,,,,,, 56 :, 57, :,,,,,, 58,,, 59 60,,, 61, : 62, 63, 64,, 65,,,, 6,, 67, 68 69,,, 70?, 71, 72, 73,,,

65 60 ( ),,,, 74,, 75, 76 ;, 7,,, 78 79,, 80, 81, 82,,,,,,,,?, 83, 84, 85, 86,,, 87,,, 8,, 89,,,,,,,, 90, :, 91, 92, 93,, 94, 95,,

66 61 96, 97,,,, 98,,, :, 9,, :,,,? 10 :, 101 :, ,? :,,, 104?,,,, 105,, 106,,,,, 107,,,,, 108,,,,, 109, 10,,,,,,, :,,,, 1 12,,

67 62 ( ) 13, 14,,,,,,,,,, 15,, 16, 17, 18 :,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,, 19, 120,,,,, :,,,

68 63,, :,,, : :,,,!,,, 121,,, 12,,,,,,,,,,,, :? 123?,,,,,,,, :, 124, 125,,,, 126,,,,,,,, 127,,, 128,,, 129 :,,

69 64 ( ),,, :, ;, 131,,!, 132,,,, 13,,,,,,, ( ),,,, 134,,,,, 135,, 136, :,,, :,,!,,,,,,,,

70 65 :,,,,, :, :, :,, :,, : 62, ( 58 75) :,, ( yi), : : : :,, :,!, ( ),,, :,,,,,,,, :, : :, : 1 12 :, 13 : : :, :,, ( 73) 14 : 15 :, :,, 16 :,,, 17 : 18 : 19 : 20 :,, ( 77) 21 : 2 : 23 : 24 :,, 25 : 26 :, : 27 : 28 : 29 : 30 ( ti n) :

71 66 ( ) 31 : 32 : 3 : : 34 ( yu n) :, : : 37 :, : 38 :, 39 : : 40 : 41 :, 42 ( ti n) : : 43 : : :,, (, ) 4 ( w ) : 45 ( gu ) : 46 : 47 ( qi c ) :, 48 :, 49 ( tu ) : 50 : 51 ( ch ) : 52 ( q ) :, 53 : ( 60 ),, 54 :, ( shu ) : 5 : 56 :, :, 57 ( j ng) : : ( 7683) 60 :, :,, 61 ( p ) : ; 62 : 63 : 64 : 65 ( r u zh ) :,,, ( ),, :, : : 6 67 :,,, 68 :, :,,,,, 69 : :

72 67,,,,, 70 :, 71 : :,,, 72 :, :,, 73 : 74 : 75 : 76 :,,, 7 : 78 : :,, 81 : 82 :, :, :, 83 : 84 : 85 : 86 : 87 :, :, 8 ( sh ) : : 89 ( p n) : 90 : : 91 :, 92 :,,,,, 93 : : : ( 71 ), 94 ( zh ng) : 95 : :,,,,,,, ( chu ng) :,, 96 :, 97 : 98 : 9 :,,, : :,,,,,,,, 10 : 101 : 102 :

73 68 ( ) :, 103 : 104, ( x ng) : : 105 ( d n) : 106 : 107 ( j ) : ( w i) : 108 : 109 :, 10 :, 1 : : :,, 12 : 13 :, 14 ( y o) : 15 :, : 16 : ( 89104) : 17 :, : 120 : 121 :, :, :,, 12 : 123 : 124 : 125 : :, : 126 :,, :, :, : ( 73 ) 15 :,,, : 128 : : :,, :,, 131 : :, :, 132 : :,, 13 :, 134 : ( ), 135 ( f ng) :

74 : ( ),, 132,, :,,,,, ( ),,,,,,,,, ;,,,,,,,

75 70 ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

76 71,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,, ;,

77 72 ( ),,,,, 1,, 12 13, 14,, 15, 16, 17, 18,, 19 20,, 21, 2, 23,,,,, 24, 25, 26,,, 27, 28 29,,,, 30,, 31,, 32, 3 34, 35, 36, 37 38, 39, 40,,, 41, 42 43, , 47, 48, , 52, 53, 54,, 5, 56, 57,, 58

78 73 59, 60,, 61, 62 63, 64, :, :,, : ( ), : :,, : :, :,, : :,, : : 1 ( zh ) : ( zh ) 12 : : 13 : :, 14 :, 15 : 16 :,,, 17 :, 18 : 19 : :,,, 20 :, 21 : 2 : 132, 23 :,, 24 :, 25 :, :,,,

79 74 ( ),, 26 : 27 ( ch n) ( ch ) : 28 : 29 :, 30, :,, 31 :, 32 :, 3 : 34 : 35 :,, 36 :,,, 37 : 38 : 39 :, 40 : 41 : 42 :, 43 ( w ) : 4 : 45 : 46 : 47 : 48 : :, 49 :, 50 : 51 : ( ) 52 :,,,, 53 : 54 : 5 :, 56 : 57 :,, 58 : 59 : 60 :,,,,,,, 61 :,,, (, ) 62 : ( 77142),, 63 ( tu n) :,, 64 :

80 75,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

81 76 ( ),,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

82 77 ;,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,

83 78 ( )!, ( ),!,,,,,,,,,,,,,, 1, 12,,,, 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,,, 21 ;, 2 23, 24, 25, 26 27,,, 28, 29,,

84 79 ;,, 30, 31, 32, 3, 34,, 35, 36, 37,, 38 39, 40, 41 42,, 43 4, 45 46, 47 48,, 49,,, 50 51, 52,, 53, ;,, 54,,, 5,, 56,,,, 57, 58, 59 60, 61!,,,, 62, 63!, ( x n) :,,,,

85 80 ( ) : : ( f u) : :, : : : : : : : : : 1 :,, :,,, 12 : 13 :,, : 16 :, 17 : 18 :, 19 : : ( hu ) :,, : 20, 21 ( xi n) : 2 23 : : 24 :,, :,,,, :, 25 :,, ; 26 : : 27 :, 28 : :, ( zh ) 29,,, 30 :,,, : 31 :,, : 32 : 3 :, : :,,, 34 : ; 35 : 36 :

86 81, ; : 37 : 38 : : :,, 41 : ; 42 : 43 :, 4 :, 45 :, : ; 46 :, 47 :, 48 : 49 : 50 : : 51 : : :( ),,,,,,, 54 : 5 : 56 :, :( ),,,,, 57 : 58 : : :,,,,,,,, :,, 59 :, 60 : 61 : : 63 : ( ),, ( )

87 82 ( ),,, ( 466),,,,,,,,,,,,, ( 450),, ( 459 ),,,,,,,,,,,,,

88 83,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;, ;,,,,,,,,,?,!,,

89 84 ( ) :,,,! ( ),,,,,, ;, 1 12, 13,, 14 15, 16, 17, 18, 19 20, 21,, 23, 24, 25 26, 27 28, 29 30,, 31 32, 3 34, 35 36,,, 37, 38 39, 40, 41, 42, 43 4, 45, 46 47, 48,, 49, ; 50, 51 ; 52, 53,

90 85, 54,,, 5,, 56, 57? :? 58,, 59, ( m y ) : :, : : : :,, :,, ( ),, ( du ) : : : :, : : :, ( w i) :, : ; ( ch n h n) :,,,, : 1 : 12 : 13 : : 14 : 15 : ; 16 : 17 ( y ng) :, 18 ( k ) ( j n) ( x ) :,,, 19,, 20 :,, : ; :, 21 ( h n) :, : : 2 :, 23 ( m o) :, :,,

91 86 ( ) 24 ( z ) : : 25 ( ch ) : 26 : :, :, : : :, 27 ( ch ng) : 28 ( ji ng) : 29 : : 32 : 3 :, ( ju n) : : 34 : :, ( hu ) : ( y ) :, 35 ( j n) : ( w ) :,,, 36 : 37 : : 38 ( ch ) : :, 39 : 40 : : 41 ( k i) :, 42 : 43 ( s ) : 4 : ; 45 : ( y o) : 46 : 47 :, : 48 : 49 : ( f ) : 50 : : 51 ( y ) : 52 : 53 :,,, 54 : 5 : : 57 :, :,, 58 :

92 87 :,, : 59 : ( 439 ),,, ( ), ( ) ;,,,,,,,,,,,,,,,,,!,, ;, ;,,,!,,,,,,,,,,,,,

93 88 ( ),,,,,,,,,?!,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

94 89,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,

95 90 ( )!, 1 ;, 12 ;, 13 ; 14, 15, 16!, 17, 18,, 19,, 20, 21 2, 23 24,,, 25, 26, 27,,, 28, 29, 30, 31,!, 32, 3, 34, 35, 36,!, 37, 38, 39 40, 41, 42, 43 4, 45, 46 ;, 47 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ; 5, 56, 57,, 58,,, 59 60, 61 62, 63

96 91 64, 65 6, 67 68, 69 70,, 71, 72! 73, 74, 75,,, 76 7, 78 79, 80,, 81,, 82,, 83 84, 85, 86 87, 8,, 89, 90, : :, :, : ( s ) :, : : : : :( ),, : : :, : 1 :, 12 : : : : 13 : :( ),, : ( ) :, 14 :, 15 : 16 : 17 : 18 : : 19 : : 20 : : 21 : 2 : ( x ) : 23 ( w ) : : 24 :

97 92 ( ) 25 ( p ) : :, 26 ( zh ) : : 27 ( g ) : 28 : 29 ( gu ) : 30 : : 31 : 32 ( zh l ) : 3 : 34 : : :,, 35 : 36 : :, 37 : 38 : 39 : 40 : :,, 41 : 42 : 43 : : 4 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 ( zh ng) : : 50 : 51 ( hu ) : 52 ( f ) : : ; 53 :,, 54 ( x ) : 5 :, :, :, 56 : 57 ( p ) : 58 : 59 ( t ) : 60 :, 61 : : 64 ( k ) :,, 65 : : 6 : : 67 : 68 ( zh n) : 69 ( q ) : ( j ) :, 70 : 71 :,,, 72 ( pi o) : 73 : 74 : : 75 : :,,,, : :,, : :,,, :,

98 93,,,, : :,,,,,, 76 : : : :, : :,,,, : :,,,,,,,, ::,, 7 : :,,, :,,, :,, : :, 78 :, :,,,, : :, : :,,, : :, : 79 : 80 : 81 : ( h ) :, 82 : 83 :, 84 : 85 : 86 : 87 :, 90 : : 8 : 89 : ( ),, ( ),,,,,,,,,,,,,

99 94 ( ),,,, ;,,,,,,,,,,,?,?,,,,,,,,,,, :

100 95,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;

101 96 ( ),!,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,! ( ),,,

102 97,,,,,,,,, 1, 12 13, 14, 15 : 16, 17, 18, 19 20, 21 ;, 2 23, 24 25, , 28, 29,,,, 31, 32, 3, 34 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,, 4, 45 46, 47,

103 98 ( ) 48, 49,, 50 51, 52 53, 54, 5, 56, 57 58, 59!, 60 61, 62, 63 64, 65, 6,, 67, 68 69, 70, 71, 72, 73,!, 74,,,, 75, 76,, 7,, 78 79, 80, 81, 82, 83, 84,,! :, : :,, : : ( ),, : : ( zh o) :, : : : ( sh ng) : : : ; :, : ( hu ng) : :, 1 ( qi ) :,,

104 99 :, 12 :,,, ( y n) : : 13 ( zh ) : 14 :, : 15 : 16 : 17 : :. 18 : :,,,, 19 :,,, 20 :,, : : 21 : :, 2 : 23 :, ( m ) : :,, 24 : : : 25 : : 26 : 27 : 28 : 29 :, :,,,, 30 :, :,,,,, 31 : 32 ( w n) :, : 3 :, 34 : 35 :, :,,,,, 36 :,,,,,,,, 37 : 38 :, 39 : 40 : 41

105 100 ( ) : : 42 : : 43 : : ( ny n) : 4 :, : 45 : 46 : : :,,, 49 :, 50 : 51 :, 52 : 53 : 54 : 5 :, 56 :, 57 : :, 58 : ( b ), 59 ( di n) : 60 ( g ng) : 61 :,,,,,,,,,,,,, : 62 : : ; 63 : : 64 : 65 : 6 : 67 ( c n) :,, 68 : 69 : 70 : : :,, 71 : :, 72 : : : :?, 73 ( l ) : 74 : :, 75 ( gu ) : 76 : 7 : 78 : 79 : 80 :,

106 101 : : 81 : 82 : : : : :,, 85 :,, ( ),, ( ),,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,, ;

107 102 ( ),,, ( ),,,,, ;,,,, : :, 1 : : ( ) ; ( ) ; ( ), :,, : ( ),, ( ), ;,,,,, ( ),

108 103 ( 502),, ( 505 ),,,,,,,,,,,, ( ) :,!,,,,,,,,,!,,,!,,,,,,,,,,,,,, ;,, ;

109 104 ( ),,,,!,,,, ;, :,,?, ;,,, ;,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,!,,,?,,,,

110 105,,,,,,,,,,, ( ),! :,,,,,,,,,!,, 1,! 12,, 13,,, 14, 15,, 16, 17 18, 19,,,!, 20 ; 21, 2, 23 ; 24,, 25, ;,!, 26, 27,

111 106 ( ) 28, 29, 30, 31, 32 3, 34,! 35, 36 ; 37, 38 39, 40 ; 41, 42 43, 4,, 45 46, 47, 48, 49 50,,, 51,?,,,,,, 52! 53, 54,,? 5,, 56, 57 ; 58, 59 ; 60, 61,, 62! 63, 64, 65, 6, 67, 68, 69, : :, ; : : :, : :,

112 107 : : :!! :, : :,,, :,, ( g ) :, :, : : 1 : 12 : 13 : 14 : 15 :,, 16 : : :,? :,, :,, 17 :, 18 : ( w i ),,,,, :,, : : 19 : :,,,,,,, ( z ), 20 :, 21 : :,, 2 :, : 23 : : 24 :, : : : :,,, : 27 :, : 28 : : 29 ( y o) :, : 30 ( y ), 31 :,,

113 108 ( ) :,, :,, 32 : 3 ( mi n) : 34 :,,, 35 :,,, 36 : 37 :, 38 :,, 39 :, 40 : 41 : : 42 : 43 : ( ji n) : 4 : 386, 505 : 45 :, 46 ( ni ) : : 47 : 501, 504, 48 :, 49 : : 50 : 51: :,,, :, 52 : :,,,, ( p ) : : 53 : :,,, 54:, ( ),,, : 5 :, 56 : :, 57 ( h ) : :,, 59 : :

114 :, :, 61 :, 62 : : 63 : 64 :, 65 : 6 : 67 : ( ru ) : : 68 : 69 : 70 : : ( ),, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

115 110 ( ),,,,,, ;,,,, ;,,, ;, ( ),,,,,,, ;,,,,, ;,, ;,,, ;,, ;, : :,, ( pi o) : :

116 111,, : : :, ( l ) : :,,, : : (? 527),, ( ),, ( 515), ( 524 ), ( 526 ),,,,,,,, ( ),,,,,

117 112 ( ),, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,, :, ( )

118 113,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, : ( s ) :, : :, ( tu n) : ( y n) : : ( 531? ),,,,,,,,,,,,,

119 114 ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,, :, ;,, ;,

120 115, ;,, ;,, ;,,,,?,,,,,, ;, ;, ;, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

121 116 ( ),,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,?,,, ( ),,,,, :,, ;,, ;,, ;,, ;,, ;,,,?,

122 117,,,, 1 12, ; 13, ;, ; 14, : 15,,,,, 16,,,, 17,, 18,,,,,,, 19,, 20 21,,,,,,, 2,, 23 24,,,,, 25,, 26,, 27 28,,,,,, 29!,,,,, 30, 31, 32,, 3,,? 34,,

123 118 ( ) :, :,, : : :, : : : :,,, :, :, : : : : : : : : :,, 1 : :,,, : 12 : 13 : 14 :, 15 :, 16 :,,, :,, : : : ( y ), : :, :,, : 17 : : 18 : 19, :,,,,,,,, :, :, : :, 20, 21 ( b o) : 2 : : : :,,, : 23 : ( h ) :,,,, 24 :,, ( 548 ),, : ( ) :

124 119 :, 27 : : 28 ( h o) :, 29 : 30 : : 31 : : 32 ( b ) : ( s ) : (, ) :,, 34 : 3 : ( ),, ( ),,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,

125 120 ( ),,,,,,,,,, ;,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,!,,

126 121, ;,, ;,,, ;,, ;,!, ;,,,,,,?,,,,!,, ;,!, ;,,!, ;,,,, ;, ( )

127 122 ( ),,,,,,,,, ;, 1, 12,, 13, 14 ;, 15, 16,, 17, 18 ;, 19!, 20 ;, 21, 2 23, 24, 25,, 26, 27!, 28, 29, 30 ;, 31, 32 ;, 3, 34 ;, 35, 36 ;, 37!, 38 ;, 39, 40,,, 41? 42, 43, 4 ;

128 123, 45, 46!, 47 ;, 48!, 49 ;, 50, 51!, 52 ;, 53, 54, 5 ;, 56 : : : ( 548) : :, : :, :,, :,, :, ( ) :,,, : : :, :,, : ( 554),,,, : ( 552), : : :, : :,,,,, : :,,, : :,,, :, :, : :,,,, :!,?,!,

129 124 ( ) :, : :,,,, 1 :,, : 12 :,,, :,, 13 : 14 :, :, :, :, : 16 : :, : 17 : : 18 : :,, :,, 19 :,,, : :,,,,, :!,,,,?! 20 : :,,?, : :,,,, 21 : :,,,,, 2 :,, : :,,,, 23 : : : 24 : :,,

130 125,,,, 25 :,,,,, 26 : :, ;, 27 : : :, :, :, 28 :,,, 29 :,,,, :,!,, 30 : : : 31 : : :, :,,,, 32 : :,, :? :, 3 : : :,,,, :,?, 34 : : 35: :,,, : 36 : : :, :, 37 :, :, :,, :,! 38 :, ( )

131 126 ( ),, : : : : ( ),, 39 :, ( ) :, :, 40 : :, 41 : : :,,,,,, :, : 42 : 43 : 4 : : :,, : :,, 45 ( y u ) : : :, : :,, 46 :, : :,, 47 : :, :,,, 48 : :,, :,,,,, 49 : : 50 : : 51 : :, 52 : : : :,, 53 : : : :,,, ;,,,

132 127, 54 : : : :, :, 5 : : :,,,, :,,,, 56 : :,

133 129,,,,,,,,,, ;,, ;,,, ;,,

134 130 ( )?,,,,, :, ;,,,,,,,,,,,,,,,,?,, :,,,,,?,,,,, : :?:,! :

135 131,,,?,,,,,,,,,,?,?,,,,,,,,,?,?,,, ;,,,,,,,,,,, ;,,,, ;,? :,

136 132 ( ) ;,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,, ;,,, ;,,,,,,,,,,,,

137 133,,,,,,,,,? :,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,

138 134 ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,, ;,?,,

139 135,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,, ;,, ;,, ;,?,,,,,!, :, ;

140 136 ( ),,,,,,,,,,,,,,,?,,,, 1,,?,,,,, : :? :,? 12 :,,? 13,,, 14,,,,,!,?,,,, 15,,,?,?

141 137, 16, 17,,,,, 18,,, ;,,, ;, 19, ;,? :, ;,, 20,, 21, 2,,, 23,, 24,,,,, ;,,, ;,, ;,, 25,,,,,, 26, 27, 28 29,,

142 138 ( ),,,,? :, 30,, 31,,,,,,,,,,,, 32,?,,, 3,,, 34,, ;,,,,,,,,,,,, 35,,,,,

143 139,, 36,,, 37, 38, 39,, 40, 41 42, ;,,,,,, 43, 4 45, 46,, 47 48, 49,,, ;, 50 51? 52, 53,,,,,,?,,, 54 ;, 5,,,,,,,,,, 56 :, :,,,, :,,, : : :

144 140 ( ) :,,, : :,, ;, : : :,,,, : :, :,, : :, : : : : :, :, : : :,,,,, : : :,? :, : :, : 1, : : :, :,,,,,?, :, :,,,, 12 : :, : :? :,,? : : :, :,,,,,,,,, :,,,,,

145 141 :,?,,,,,?,,, 15, : :, :, ;, ;,,?,,,,,, :,?:, :, :,,,?,,?,, :, :,,, :,,,? :,,,! :,? 16, : :,,,,,,,,,,,,, 17, : : :,,,,,, 18, : : : :,, :,,,,,? 19 :, 20 : 21 : :

146 142 ( ), 2 : : : :, :,, :,,,,,?,,,,,,? 23 : :, :, ;, 24 : :, :,,,,,,?,, :, :,,,,? :? :,,?? :, 25, : :, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,, 26, : : : :,,, :,

147 143 :,,,,,,,,,,,?,,,,,,, 27 : :,,,,, 28 : : :,, :,,,, 29 : :, 30 : 31 : :, :,,,,,,,, 32 :,,, : 3 : 34, ::, :,,,,? :,,,,,,, ;,,,,,,,,, : :, 35 : : :,,, 36 : :,,,,,,,,,,,,,, 37 : 38 :

148 144 ( ) 39 : :,,, 40 : :,,,,,,,,,, : :, : :, 41, : :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 42 : :,, ::, 43, : : :, 4, : 45 : : : :, 46 :, 47 : : :, 48 : : :, 49 : :, 50, : :,,,,,,,,,,,,,,,,,,

149 145,,,,,,, :, 51 :? 52 : :,, 53, : :, : :, 54, : :, : : :, 5, 56, : :,,, : : :,,, ( ),, ( ),,,,,, ( 696 ),,, ( 698 ),,,,,,,,,,,

150 146 ( ),, :,,,,,,?,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,

151 147,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,

152 148 ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

153 149,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,

154 150 ( ),,,,,?,,,,?,?,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( )

155 151,,? :,,,,,,,,,,,!,,,, ;,,,,,,,,,,, 1, 12,,, 13?,,,,,,,,,,,, 14,

156 152 ( ),,,, 15,,,,,, 16,,,,,, 17 18, 19,,,,, 20,, 21,,,,,,,,,,,,?, 2,, 23,,,,,,,,,,, 24, 25,,,,, 26, 27,,, 28, 29, 30 31

157 153,, 32, 3, 34,,,,, 35,, 36, 37?, 38,,, 39,, 40, 41,,, 42,,, 43?,,,,?,,,,,,,,,,,,?,,,,

158 154 ( ) 4,,, 45,?,,,?,?, 46?,,,,,,,,,,,,,,,,, 47,,, 48 49, 50 51,,, 52, 53, : : :, :, : : : : :,, :,,, :,,, :,,,

159 155 :,, : :, : :, :, : : ( ) 1 : :, 12 : 13, : :,, ( ),,,,,,, 14 : :, : 15 :,, :, :, 16 :,,,, 17 :,,, :? :? 18 :, : :,, 19, : :,, :, 20 : ::, :,,, :, 21, : 2 :,, :,, 23 : :

160 156 ( ), : :,? 24 : : 25 : :, ( ),,, 26 :, 27 : 28, : : :, : 29 :, : 32 :, 3 : 34 : 35 : 36 : 37 : :, :,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, 38 : : 39 : 40 :,,, 41 : 42 : 43 : :,,,,,, :, :,, 4 :,,,, 45 : :, 46 : 47

161 157 : :,,,,,,,,,,, :,,,,,,, ( ),,,,,,,, :, 48, : : :, 49 : 50 :,, :,,?, 51 : 52 :,, :, 53, :,, ( ), ( ) ( 731 ),,,,, :,!, (,,,,,, )

162 158 ( ),,,,,,, ( ) ( ),, ( zh i) ( p n),,,,,,,,,,,,,,,,,

163 159,,,,,,,,,,,, :,?,,?,,, ( ),,,,,,,,,, 1 12, 13,,, 14,, 15,, 16, 17, 18, 19 :,

164 160 ( ) 20? 21,? 2! 23, : : :, :, : :,,, :,,,,,,, ( ) :,, : :,, : :,, ( q ) :, : :, :,,,, :, 12 ( ch ng) :, :,,,, 1 : 13 : 14 : 15 :, 16 ( ti o) :, 17 : 18 :, 19 ( zh o) ( g u) :, :, 21 :,, 23 : :, 24 :, 25 ( b ) :,,,, 26 : 27 : :

165 161 ( ),, ( ), ( ), ( gu ) ( ),,,,,, (, ),,,,,,,,, ( 815),, :, ;,

166 162 ( ),, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,

167 163,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,

168 164 ( ),,,,,!,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,!, ;,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 ;,

169 165, 12 13, 14,, 15, 16,,,, 17 18,,, 19, 20, 21, 2 23, 24, 25, 26 :,, 27,, 28,, 29 30,, 31,, 32, 3, 34, 35, 36 37, 38, 39,, 40,, 41, 42, 43, 4,, 45, 46, 47, 48,,, 49, 50, 51 52,, 53, 54, 5, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

170 166 ( ) 64, 65,, 6, 67,!, 68,, 69, 70, 71,,,! 72,, 73, 74! 75, 76, 7, 78,, 79,,, 80, 81, 82,,, 83, 84,! 85, 86,, 87 8, 89, 90, 91,,,,, 92!, ;,,,, 93, 94, :,

171 167 :,,,,, : :,,, :, :, :,,, ( m o) ( sh i) :,,,, ;, ( ch n) :,,,,, ( c ) :,,,,, : :, ( m ng),, :,,,,,,,, 1, ( zhu ), :,, 12,, 13 ( q ) :, ( l i) 14 ( m ) :, 15 ( zh ) :,,, 16 ( ch n) :,,, 17, : 18 : 19 ( n ) : 20 :,, 21 : : ( ) :,, 2 : : 23 : 24 ( ti n) : 25 ( t ) :,, 26,, 27 :, 28 : ( ) 29 : 30 ( hu ) :, 31 ( sh n) :,, 32 ( ji ) :,,, 3 :

172 168 ( ) 34 ( chu ng) :,,, 35 : 36 : 37 : 38 ( ni o) :,,,,, 39 ( pi n) ( y ) :,,,,,,, : 40 41,,,, 42 ( di ) :,,, 43 : 4 : 45 :,,,, ; 46 ( ch n) :, 47 : 48 :, 49 : 50 :,,, 51 :, ( h ) :,, : 52 53,, 54 :, 5, 56 : 57 : 58 : 59 ( p ng) ( j ) :,,,,, 60 :, 61 :,,,,, 62 : :, ( z ),,,, 63 : 64 : 65 : ( ) 6 ( d n) : 67 ( lu ) :,,, 68, ( z ) :,, 69 :, 70 : 71 : : :

173 :,, ( ru ) ( b ng) ( sh n) ( tu ),, ( ) 73 : ( ),, 74 : 75 ( sh n) : 76 :, 7 : :, 78 :, 79 ( ku ) :,,,, 80 ( ji n) : 81 :,,, 82 :,,,,,,,,, : 83, : 84 ( h o) : 85 :, 86 : 87 :, 8 89 :,,, 90 :, 91 :,,, 92, :, 93 :,, ( c u) :,,, : 94 :,,

174 170 ( ) ( 815 ) ( zh n) ( ),, ( ), (, ) ( 806 ),,,,,, ( ) ( ), ( gu ) ( ), ( 822), ( ), ( ),, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,

175 171,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;, ;,,?,,,,,,,

176 172 ( ),,,,,, ;,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

177 173,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,?, ;, ;, ;, :,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

178 174 ( ),,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

179 175, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,??,?,,

180 176 ( ),,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,, :,?,,,?,,, :,,,,,

181 177,, :,?!,,,?,,,,!!?,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,! :,,,,,,, ;,

182 178 ( ),,,,?,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,!, ;,,,,,?,,, ;,,,,?

183 179,,,,,,,,,,,,?,,,,?,,,,,,,?!,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,

184 180 ( )?!!,,,,,,,,,,,,! ( ) :,,,,,,,,,,,,, 1, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 23, 24,, 25, 26 27, 28, , 3 ;, 34 ;,, 35? 36

185 181 37, 38,, 39,,,, 40,,,,, 41,, 42 43,, 4, 45 46, ; 47,, 48,, 49 50, 51,, 52,, 53,, 54, 5, 56 57, 58, 59, 60, 61, 62 63, 64 65, 6, 67, 68,,, 69 70, 71 72, 73 74, 75, ;, 76 7, 78 79, 80, 81, 82,,, 83? 84, 85 ;, 86 ;, 87 ;, 8 : 89?

186 182 ( ), 90,, 91, 92,, 93, 94, 95, 96, 97,, 98,,,, 9,, 10,, 101,, 102?, 103, 104,,, 105! , 108,,,, 109, 10, , 14 15,, 16, 17, 18, 19, 120,,

187 183, , 123, , 126,, 127,, , 130, 131, ;, 132, , 135, 136, 137, 138, 139, 140,,, 141, 142, 143,,,, , , 148, 149, 150,, , , 15, , 158, 159, 160, , ,,

188 184 ( ) ,,, 168!,?? 170?, 171, 172, 173, ,, 176,, 17, 178, 179, 180,, 181,, 182,, 183,, 184, 185,, 186, :,?,, 187, 18? 189, 190,, : 191,, 192, , 195, 196,, :, ,,, 19,? 20, , , ,

189 185,, 207!!, 208,,,,,, 209,,!, 210,,, ,,, 213,,,, 214, 215,, 216,,, 217,, 218,,, 219, 20! :, 21 2, 23 24, 25,,,, ;,,,, 26 27,?, 28, 29, 230, ;,,, 231,

190 186 ( ), 232,,,, 23,, 234, 235!, 236, ,, 239, 240?,, 241,,, 242, 243, 24,, 245,, 246?,, 247, 248, 249, 250,, 251,, 252, 253, 254, 25?, 256,,,? 257,,,,,,

191 ,?,!,,,, 259,, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 26,, 267,,! 268, ,,,, 271, 272,, ,, 275? 276, 27,, 278, 279,,, 280!,,! 281, 282,, 283,,,,, 284,,! 285 :,,, :, : ( ) :,,,,, : :,,,, : ( gu n) :, : : :,, :,

192 188 ( ) : : 1 : :, 12 : 13 : : ( ji n) :, ( x ) : 16 : 17 : 18 : : 19 : : 20 :,,,, 21 ( gu n) ( zh ) :,,,,, 2 : :,, :, :,,, :,, 25 :,, 26 :, 27 : :,, :, ( xi ) :, 28 : 29 : :, : ( x ng) :, : 30 : ( w i) : 31 :, 32 : 3 : 34 :, 35 :? 36 : :, 37 : : 38 : 39 :, 40,,, :,, ( ), 41,,,,, :, ;,,,,,,, :,, 42 : : : 43 4, :,

193 189,,,,,, ( ) ( ) ( ), ( zh ) 45, :, ( ) 46 : 47 :, 48, :,,,,,,,,,, 49, :,,,,,,, 50 :, ( zhu n) ( x ) ( k ) : :,, 51 : 52, :,,,,,, 53, ( g ng), : ( y o) :,, ( ),,,,,, 54, : ( ), ( y ) ( yu ) ( ),,,, 5, :, 56 : 57 ( j ) :, 58 : :,,, :,,,,, :, 59 : 60 : 61 :,,,,,,, 62 : : ( w n) :,, 63 : 65 :,,

194 190 ( ),? 6 : 67 : 68 : :,, 69 : 70 ( f ) : :, ( ), 71 : :,, 72 :,, 73 :, :, 74 :,,, 75 :, 76, ;, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,, : 7 :,, :, 78 : 79 : :,!,!,!,!,,, 80 ( j n) : 81 :,,, 82 : : 83 : 84 :, 85 :, :, ( b i) :,,,, 86 ( y ), ( m n) : :, ( ),,,,,, 87, :, :,,,,,, 8 ( f u) ( y ), :,

195 191 :,,, 89 :, :,,,, 90, : ( ti o) 91, : ( xi ) : 92 : 93 :, 94 ( sh ng) ( sh ) : 95 :,,, 96 :,,,,,, 97 : 98 ( d i) : 9 :, 10 : 101, : 102,? :,? 103 :,,, :, 104 :, : 105 : :, 108 : 109 ( zh ) : 10 :,,, 1 : : 12 ( n) :, : 15 : 16 : 17 ( ji n) : 18 :, 19 ( zh ) : 120 : :, : 12 :, :,, : 12 : :, :, 125 :,, 126 :,, 127 :

196 192 ( ) 128 :,,, 129 :, 130 : 131 :, 132 : 132 ( w i), : ( ), 134 : 135 :, 136 :, 137 : 138, : ( 807 ) : 139 : 140 : :, ; 141 : ( b ) :, : 142 ( zh ) : 143 :,, 14 : ( ch n), :,,,,,,,,, :, :, : 145 : : 146 : 147:,,, :, 148 :, 149 ( k n) :,, 150 : 151 : :, : :, 152:,, :, 153 :, 154: 15 : 157 :, 158 :,,, :, 159 ( g ) : 160 ( d ) ( ji ) : 161 ( sh n) : 162 :,,,,

197 193, 163 :, ( n ) : 164 :,, 165 :, 16 ( f ng) : ( ) ( ),,, 16 :, 167 :, 168 ( q ) : ( ),,, 169 ( zh ) :, 170 :,,, :,, :, : :, :,, 174 ( m ng) : : 173 ( zh ) :, 175 : :,, 17 : :,,, 178 ( s ), :,,,,,,,,,,,,, 178 : ( ji n) :,, ( qu ) :,,, 179 : 180, : ( 800 ) ;, ( 806 ),, 182 ( li ) :,, 183 : ( ji n) :, 184 :,, ;,,, ( ), ( ) : 186 ( n ) : 186 :

198 194 ( ) ( p n) :, : 187 : 18?:?, 189 : :, : :, 190 :, 191 : 192 : 193 :, : 194 : 195 : 196 : ( b o),,,, 197, : :,, 198 : 19 :,, 20 ( zh n) :,,, 201 : 202 :, : 204 : : 205 ( cu ) :,, 206 : : :,, 207 :,,,, 208, : ( ),, ( ) ( z ng), 209 :, 210 :, ( zh ) : 21 : 212 : ( 808 ) 213 ( q ) :,, :,, :,, 216, ( w n) :,,,,,,,, : : , :,,, ( ) 219 :, 20 : :

199 195 21, :, 2 : 23 : 24 : 25 : 26 : : :, : :,,, : :,,? : :,?,,,, 27 :,, 28 : : 29 :, : 23 ( qu n) :,, 234 : : 235 :, 236, :, 237 : 238 :, : 239 : 240 ( b ng) :,, 241 : 242 : : 243, :, 24, :, ;, 245 : 246 :? 247 : ;,,,, 248 : 249 : 250 : 251 : : 252 : :, : 253 :, 254 ( cu ) : ( hu ), 25 :?? 256, :,,,,, 257 : 258,

200 196 ( ) :,,,,,,,, 259,,, :,,,,, :,, :,, :,, : 260 : : :, 263 :,,, 264 :,,, ( ),,,,,, :, : ( di ) :, 267 : :, 268 :,,, 269 : 270 : : 271 : : 272 : 273 ( y n) ( ch ) :,,,,,,, 274 : 275 :, 276 ( zu n) : 27 :,, 278 : 279 : 280 ( k ), :,!,,,, 280 :, 281 : 283 : 284 :, : 285 : ( ),, ( ),

201 197,, ( 753 ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,

202 198 ( )!,,,,,,,,,,,,,,, ;,,, ;,!, ;,,,, :, :,,, :, : :,,,,, : : : :, ( q ) :, : : : ( 621)

203 199,,,, :,, ( ), ( ),,,, ( ), ( 757),,,, ( 807),,,,,,,,,,,,, :,,,

204 200 ( ),,,,,,,,,,,,,?,,,,,,, ;,,,!,,?,!?,,,,,,,,!,,!,,!,,?,?,,,,!,,,

205 201,,,,!,,,,,,, :,, ;,,, :,!, ;,!,,,,, ;,,, :,!,,,,, ;, :,,! : ;,!

206 202 ( ) :, ;,,,,,, :,, :?: :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,, ;,,,,,, ( ),,,

207 203 :,,,,,,,,,, 1,,,, 12,?, 13,,, 14,, ; 15,,!,,?,!?,, 16,, ;,,,!!!,,,,,?,?, 17,,, 18!,,,

208 204 ( ),, 19,,!,, ;,,, 20,, 21 : 2,, ;,,,, :,,!, ;,!,,,,, ;,,, :,! 23,,,,, ;, : 24,,! : ;,! :, ;, 25 26, 27,,, :

209 205,, :? : :,,,, 28,,,,,, 29,,,,,,,,, :!,,,, ;,,, 30,,, : 807, ( ) ( ) :, ( ),, :, ( ),,,,,, ( ),, : : ( ) :, ( ),,,, : : : ( 757),,, :,, : : :, :,

210 206 ( ),,,,,,,,,,,,,,, 1 : 12:,,, 13 ( p ) ( f ) : : 14 :,,, 15 :, ( ), ( ), ( ), 16 :,,, 17 : 18 : :,,,,,,,,,,,, 19 : 20 : ( ) ( ) 21 :,, 2 (? 757) : ( ),,, :,, 23 : ( ) : ( ), 24 :, 25 :, 26 : ( ) :. 27 : 28 :, 29 : 30 :, :,,,

211 207,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,, :?:,,,,,?,,,,

212 208 ( ),,,,,,,,,,, :,, :,,,!,,,,,,,,,,,,, :, ( ),,,,,,,, 1,, 12 : 13, 14,, :? : 15, 16,

213 209 17, 18, 19? 20, 21, 2, 23, 24 25, 26, 27 28, 29, 30, : 31, 32 3, :,!, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 43,, 4, :, 4 : : :,,,,, :,, :, ( b ) :,, : : :, : : : : :, 1 :, 12 : ( n ) :, 13 : : 14 :, 15 : 16 : 17

214 210 ( ) :, :,, 18 ( z a ) : 19:,?, 20 : :, 21 :,, : 2 : 23 ( y) :, 24 :, 25 : ( ) 26 :, 27 :, : 28 : ( ) 29 :,, : : 30 : 31 : 32 : 3 : 34 ( ni ) :,, 35 :, 36 : 37 ( ju ) : 38 : 39 : 40 :, 41 : 42 ( gu ) : : 43 : 4 :,, :,, ( 801),,,,,,,,, :,!,?,,?

215 211,,?,,,,,,??,,,,, ;,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,

216 212 ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ; ;,,,,?,,,,

217 213,,,,,, ;,,??,,,,,,,,, ( ) :,,,!,?,?,,,,,, 1??, ;,, 12, 13, 14, 15, 16,, 17,,,

218 214 ( )!,, 18, 19, 20, 21 2, 23, 24!,,, 25,, 26,,, 27,,,, 28 29, 30,, 31, 32,,, 3,,,, 34 ;, 35 ;, 36,??,,, 37 : 38,, 39,,,?? 40 41,, 42,,,,, : ( 801 ) : ( y ), ( 802) : :, : :

219 215 :,,,,, :,, :,,,, :, ( ), ( ),, :, :,,, : : 1 ( q ) : :, : 12 :,,,,,, 13 : ( s ),, 14 :, 15 : 16 :, ( y ) : 17 : :, :,,, :,, :,, 18 :, 19 : :, 20 : 21 : : 2 :,,,, 23 : 24 ( ji ) : 25 :, : 26 :, 27 ( g ) :,, 28 : :, :, 29 : 30 :,, 31 ( ch n) : 32 :

220 216 ( ) 3 :,,, 34, :, 35, : 36 :,,,,,,, :,, :,,,,, 39 :,,, :, 42 : :, :,,,,,,,,,,,,,,,,, :, ;,,,,,,,

221 217,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,

222 218 ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,? :

223 219,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,! ( ),,,,, :,,,,,,, 1,,,, 12, 13, 14

224 220 ( ), 15 16,, 17, 18, 19, :, 20, 21, 2, 23, 24, 25, 26,?,, 27, 28, 29, 30 31, 32, 3,, 34, 35, 36, 37,, 38, 39, 40 41,,,,,,, 42, 43,, 4,,, 45, 46,,,,,,, 47, : 48,, 49? : 50,,,,, 51 :,,

225 221, 52 53,, 54,, 5,,,, 56,, 57,,,! : :,, :, ( ),, :, ( ),, ( ), :,,, : :,,,, :, : :, :, : ( ) :, ;, ;,,, ;, ;, ;, ;, ;,, : :, :,, :,,,,, ( nu ) : : ( n ) : : : :, ( ),, :, 1 : ( ch n ) ( ch ), :

226 222 ( ),, :, 12 :, ( j n),,,,,,,, 13 : 14 ( h i) :, 15 :, :,, 16 :, 17 :,, 18 : :, :, 19 : :, 20 : 21 :,, 2 : 23 : ( f ) : :, :, 24 : : : :, :, 25 ( d ) : 26 : : :,,, 27 :, 28 :,, ( ) 29 : 30 : 31 :,, :,,,, 32 :, ( ),, 3 : 34 :,, 35 : 36 : :,,

227 223 ( sh ), : :, : : : : : :, ) : ( 39 : 40 : 41 : ( ),,,,, : :, : :,, 42 :,, 43 ( xi ) :, 4 : :, :, :,,,, 45 :,, : :,, : :,, : : : : : :, 46 : : 49 : :,,,, 50 :, 51 :,, 52 :, : :, 53 :, :, :,, 257,,,,, 54 : 5 :,, ( ), 56 :

228 224 ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, :,,,,, ;, ;,,, ;, ;,,,,

229 225,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,

230 226 ( ),,,,,,!,,,, :,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,? :,,

231 227,,,,,,,,,,,,??,,,,,! ( ) :,,,, ;, ;, ;, ;, ;,,,,,,,,,,,,, 1,, 12, 13 14,, 15 16,

232 228 ( ) 17, 18,, 19, 20, 21,,,, 24 2, 23,, 25, 26,,! 27,,,,,,, 28! 29, 30, 31, 32,,, 3, 34, 35, 36!,!,,, :,,, 37? 38,,,,,, 39, 40,, 41,,,,,, 42,, 43,,,, 4, 45,,,,, 46, 47! : 48,

233 229 49,,,,,,,, 50,,,,, 51,!!, 52, 53,,, 54, 5 : : :,, ( ), : :, : ( h o) ( zhu n) ( x ) ( k ), :, :,, : :, : : : : 1 : 12 :,,,,, 13 :, ( zu ), 14 : :,,,,,,,,,,,,, : ( ),, 15 : :, 16 : ( ),, ( )

234 230 ( ),,,,,,,,,,,, 17 :, 18 :,,,, 19 :,, 20 (? 552) :,,,,,,,,, 21 :, 2 :, : 618,,,,, 23 :,,, ( ),,,,, ( 191),, 24 :,,, :, 25 :, 26 : : ( ) ( ) : 27 : : ( 808 ) ( ru ),, 28 : : 29 :, ( g o),, 30 :, 31 ( y ) : : 32 : ( d ),, 3 : 34 ( x n) :, 35 : 36 :, 37 : 38 : 39 : 40 :

235 231, 41 : ( lu n), 42 : :, 43 :, :, 4 45 : : 46 :,, 47 :,, 48 : : :, 49 : : ( li ) : ( f ) :,,,,,, :,, :,, :,,,, 52 ( su ) : 53 :, 54 : ( k n) : 5 :,, ( ), ( ),,,

236 232 ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,? : ;,, ;,,, :!

237 233,,,,,,,,, :? :!,,,,,, :,? :???, :,,,,?,,,?,,,?, :,, :,,,! :,, :,,,,,,

238 234 ( ),,,, :,,,, :,,,,,,,, :?!,,, :!,,,,,,, :?, ;,,,,,,,,!,,

239 235,,, :,, :,,,,,, :! :, :,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,

240 236 ( ),,, 1, : 12,,,? : :,, ;, 13,, :!,,,,,,,, :? :!,, 14,, :,?! :???, :,,,,?,,,?,, 15,?, :,, :,

241 237! : 16,, :,,, 17,,,, 18,,, :,,, :,,,,, 19,, :?!,,, :!,,,,,, 20,, :? 21, ;,,,,,,,,,!,,, :!, 2, : 23, 24,,,, :! : :,,,,, ,

242 238 ( ) 28, 29,, 30, 31, 32,, 3, 34,,, 35 ;,,,,,,,,, 36 : ( 764),, ( ) :,, ( 762),,, :, ( ) :,,, :,, : : ( b n) : : :, ( qi n) : : ( l ) : : :,, : : ( ) 1 : 12 :,, 13 : 14 ( b ) : 15 : 16 :,,, ( b ) :, 17 ( tu ) : 18 :,

243 239 : 19 ( x n) :, 20 : 21 ( zh ) : 2 : ( 780 ),,, 23 :, 24 ( c ) : ( ) : 25 ( zh ) : :,,,,,,,,, 26 : 27 : : ( ), : 29 :, 30: ( 794) ( t i) :, 31 :, 32 :, 3 : 34 ( x ) : 35 : : 36 :,,,,,,,,, ( ),

244 240 ( ),,,,,,, ;,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

245 241,,,!,,?,,,,,,,!,,?, ;,, ;,,,!,,? ( ),,,,,,,,, ;,,,,,

246 242 ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,?, 1,,,,,, 12!,,?, ;, 13, 14 15, 16, 17, 18!,,? : : : ( k n) : ( z ) : : ( h ) : ( qi n) : ( z ) : ( y u) : : : ( zh n) : :, 1 ( y n) : 12

247 243 ( qi ng m n) : 13 :, : : ( ) 14 :, :, 15 : : 16 : 17 ( p ), : 18 : ( ),,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

248 244 ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,!,,,,,, ;,!

249 245,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,?,,,,,,!,? ( ),,

250 246 ( ),,,,,,,,,, 1,,,,,, 12, 13,, 14, 15,,,,, 16 17,,,,,, 18,,,,,,,,,, 19,, :! 20,,,! 21,,,,, ;,! 24 2, 23, ;,,,, 25

251 247 26, 27,,,, 28, 29, 30,,,,,, : 31,,!,, 32,,,!! :, : : : : : ( d i) :, ( m ) : ( n ) : :, ( ti n) : ( n ) : ( d ) 1 : 12 : 13 : : : 14 : 15 ( d n) :, 16 : 17 :,,, 18 ( y n) : 19 : : 20 : ( h n) : 21 :, : 2 :, 23 :,,,,, 24 : 25 :, 26 : : 27 : 28 ( y ) : 29 : : 30 ( ni ) : 31 : 32 :

252 248 ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

253 249,,,,,,,,,,,, ;,,,,, ;,, ;,,,, ( ),,,,,,,,,, 1 ; 12,, 13,, 14,, 15,, 16 17, 18,, 19,

254 250 ( ),,,, 20, 21 2, 23, 24, 25, 26 27, 28, 29 ;, 30,, 30, ;,, 31, 32, 3 :, : ::, ( l ) :,,,, : :, : :, ( x ) : ( y ) : : : : :, : : 1 : 12 ( g ng) : : 13 :,,,,, 14 : 15 :, :,, :, 16 : 17 :, 18 : :,, 19 ( f i, f ) :, 20 ( xi ) : : :, 21 ( di ) : :, :

255 251 2 :,,,, 23 ( cu n) ( c ) :,, 24 :,, 25 :, 26 : 27 : 28 ( p ul u) : :,,, 29 :, ( h o),,,, 30 :, :, :, :, 30 : 31 :,, : 32 : 3 :,,,,,,,

256 252 ( ),,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,, ;,, ( ),,,,,,,,,,,,,, ; ;,,,,,,,

257 253,,,,, ;,,, ( ch ) : : ( k n) : : ( ch ) : :, ( ch ) : : : ( ),,, :,,,,, ( ),,,,,,,,, :,?,,,,,,,,,,,

258 254 ( ),,?,,?,?,,,,,,,,,,,,, ( ) 13,,,, :,?,, 1, 12, 14,, 15 16,,, 17, 18, 19,? 20 21,?,!

259 255 2,,,,, 23, 24 25, 26, 27 :, : :, ( z ) : : : : ( s ) :, : :? : : : 1: 12 : 13 : : 14 : 15 : 16 : 17 : 18: ( ch ),,, 19 : 20 :,,, : 21 : 2 23 : ( d ) : 24 : 25 : 26 :,,, 27 ( ch ng) : ( 813 ),,,,,

260 256 ( ),,,,,, :,,,,,,,, ;,,? :,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,

261 257,,,,,,,,?,,??,,?,,,,,?,!,!,,,,,,,, :, :?,?,,,,?,,,,

262 258 ( ),,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,??,,,, ;, ;, ;,, ;, ;, ;,, ;,

263 259, ;, ;, ;, ;,, ;, ;, ;, ;, ;,,????,,,,,?,,,,! ( ) :,,,,,,, ;,

264 260 ( ),! 1, 12, 13,, 14, 15, 16, 17, 18, 19,,, :, 2 23, 24,, 25, 26 27,, 28, 29,,,, 30?, 31? 32 3?, 34? 35, 36,,, 37?, 38!, 39!,, 40,, 41,, 42, 43, 4 : , 48, : 49? 50,? 51 52,, 53,?,

265 261,, 54 5,,, 56, 57!, 58, 59, 60, 61, 62,, 63,, 64, 65, 6,,,,? 67,,, 68 ;, 69 ;, 70 ;, 71 72, 73, 74, 75 76, , 80, 81, 82, , 86, 87, 8,

266 262 ( ) 89, 90 91,,,?, 92?,, 93,, 94 95?,, 96,! :, ( 819), :, :, : :, : : : : : : : 1 :, : 12 : 13 :, 14 :, 15 : 16 : ( 803 ), 17 : 18 :,, 19 : 20 : ( qi ), : 21 : 2 : :,, 23 : :,,, 24 :, 25 : 26 : ( ( 805),,, 27 : ( 807) 28 :,,,,, 29 :,

267 263 ( l i) :, 30 :? 31 :, 32 :, 3 ( du ) :, 34 ( xu n),, 35 : 36 : 37 ( n o) : ( f ), 38, 39,,, 40 :, 41 ( y n) :, 42 :, 43 : 4 ( h ) :,,, 45 : 46 :, : 47 : ( ) :, ( 789) : : 48 : 49 : 50:,, : 51 : : 54 :,,, : 5 56 : 57 : 58 : 59 :, 60 : 61 : 62 ( n ng), ( y ),, 63 :, 64 : ( b ing), ( l ng, l ng), 65 : 6 : 67 : 68 :, ( pi o) :, 69 : :, :, 70 : : 71,, 72 :, : 73 : : 74 : : 75

268 264 ( ) :, :, : 76 :, 7 : :, 78 : : 79 :, 80 : :, :,,,,, 81 : : 82 :,, 83 :, :, : 84 :, 85 :,, : :,, 86 : : 87 : :,, :,, : 8 :, : 89 : 90 : :, : : 91 : 92 : 93 : 94 :,, 95 :? 96 : ( 815 ),,,,,,,,,,,,,,

269 265 :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :

270 266 ( ),?,,, :, ;,?,,,,,,,,, :,,!,,,,,,,,,,, :,,? ( ) :,,,,,,,, 1 12,, 13, 14, 15 16, 17 18, 19,, 20, 21, 2 23,

271 267 24,, 25 26,,, 27,,,,, : 28 :, 29? 30 31, : 32, ;,?,, 3,,, 34, 35, 36, :,,! 37 38, 39,, 40 41,,, 42, 43 : 4,,! ( u) :, : : :, : : ( j ), : : ( k ) : ( li ) : :

272 268 ( ), :, 1 ( y o) : 12 :, 13 : 14, 15 :, 16 :, :, :, ( ) 17 : ( r o) : 18 :, 19 : : 20 : :, : 21 ( x ) 2 ( l ) : : 23 : 24 :, 25 : 26 : 27 :, 28 ( j ) : 29 : :, 30 : : 31, 32 : 3 34 : 35 :, ( d n), 36 ( h o), 37 : :, 38 : 39 : 40 : 41 :, : 4 : ( ), ( ),,,

273 269,,,,,,,,,,,,, ( 794 ) ( ),,,,,,,,,, ( 783 ),,, (, ),,,,,,,

274 270 ( ), ;,?, ;,,,,,,?,, ;,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,?,,,,,,, :,?

275 271,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

276 272 ( ),,,,,,,,,,,,,,,,?, :,?,,,,,,, ;,,, ;,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,?,

277 273,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,?,,,,,,,,,,,?,,,,?,,,,,, ( ), ; ;?, ;,,, ;,,,?

278 274 ( ),, 1 ; 12,, 13 :, 14 ;, 15 ;, 16, 17 ; 18, 19 20,, 2, 23, 24,, 25! 27, 26, 28,,, 29 ; 30, 31,,, 32 3, 34 35, :, 38 39! 42, 40, 41, ;, 43, 4, 45 ;, 46 ; 47, 48,, 49,, 50, 51,, 52, 53, 54 5? 56, 57,, 58 ;, 59 ;

279 275 60, 61,, 62, 63, 64 65,, 6, 67, 68, 69,, 70 71, 72, 73, 74, ; 75, 76,, 7 ;,, 78, 79 80, 81, 82, 83 ; 84, 85 ;, 86,,, 87 8, 89,, 90,, 91!, 92 :, 93 94!, 95,,, 96,, ; 97, 98 9, ; 10, :, ;, 101 :

280 276 ( ),, 102,, 103 ; 104, 105,,,, 106,, 107,, 108, ; 109,!, 10, 1, 12, 13 ; 14,, 15, 16,, ;, :, 17 18, 19 ;,,,,, 120,,, 121, ; 12, , , ;, 127!, 128,, 129, 130,, , 13,,?,,, ,?, 136,, 137 ;, , 140 :,,,,

281 277,,, :,,, ;, :,,,,,,,, :,, ( m ) :, :, : :,, ( x ) :,,,,,,, ( hu ) :, : :, : 1 ( t ng) ( d ), :,,,,,,,,,, 12 :, 13 :, 14 : 15 :,, 16, :,, 17 : 18 :,, 19 :,,, 21 : 2 : :, 23 : : 24, :,,, 25 : 26 :, : 27 ( q ) :,, 28 :, ( ), ( h ng), ( m n),,,

282 278 ( ),, : :, 29 ( h ) : 30 :, 31 :, 32 3 :, 34 ( d ) :,,, 35 :, :, ( 755),, 36 :, :,, ( z ),,,,,,,,, 37 : 38 :,,,,, 39 :,, 40 :,, 41 :, : 42 ( t o) :,, 43 :,, 4 :,,, 45 :,,,,,,, 46 :, 47 : :, :,,,? 48 :,, 49, :, ;,,,,,,,,, 50 ( zh ), :,,

283 279,,,,, 51 :,,,, 52 :,, 53 ( ju ) : 54 : 5 :? 56 :,,,, 57 : 58, ( y ) ( x ) :,, 59, ( l i) :,,,, 60 :,,, 61 : 62 : 63 : : 64 ( ju ) :, 65 : :,,,, : 6 : 67 : 68 :,, 69 :,, : : ( m ng),, 72 :,,, ( ), 73 :, 74 :, :, 75 ( h n) : : 76 :,,, :,, 7 :, 78 :, 79 : :, 80 :, : : 81 :, 82 :,,,,,

284 280 ( ) 83 ( chu ) ( d n) :,,,,, : 84 : 85 : 86 :, 87 : 8 : : 89 : 90 :, 91, :,!, 92 : 93 :, :, 94 : :,,,, : 95 96,, :,,,, 97 :, 98 ( f ) : 9 :, 10 : :,,,, 101, ;, :,,,, 102 : 103, : ( ),,,,,,,,,,, 104 :, 105 :,,,,,,, 106 :! 107 :,,, ;,, 108 :

285 281,,, 109 : 10 :, 1 :,, : 12 : 13 : : 14 ( ti o) :,,, 15 :, 16 :,,, 17 :, 18 : 19 : :,, 120 : 121 : 12 ( gu ) :,, : 123 : :, 126 :, 127 : 128 ( j ng) :, 129 :, :,, 130 : : 131, ( f n) :,,,, 132 :, :,, : 13 : 134 : :, 135 :, 136 ( l n), ( g ) :,,,,,, 137, :,, 138, :, :,,,,, 139 :,, :, 140 :,,,,

286 282 ( ),,,,, ( 855 ),,,,,,, ( ), :,,,,,,,, ;,,,,,, ; ;,,?, :,,

287 283,,,,,,,,,,,?, ;,,,,, ;,,,,,,?,, :,,,,,, ;,,,?,,,,,,,

288 284 ( ),,,, :, :,,,,,!?,,!,,,,,!,, ( ),, ;, ;,,?, :,,,,,,,,,,,?, ;,,,,

289 285,, ;,,,,,,?,, :,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,, :,! :,!,,,!? 1,,!,,,,!,, : : :,, ( ), : : ( ) ; ( ) :,,,,,,,,,, ( y o) : ( m ) :,,, : ( y ) :,

290 286 ( ) : :,,, :, : ( y ) : 1 ( sh n) :,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,, :

291 287,? :,,,? :?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :

292 288 ( ),,? :? :,? :,,? :?: :,,,,,, ;, ;,,,,,,,,?,,,, ( ),,,,,,, :,,,,

293 289 1, 12, 13 14, 15 : 16,, 17! 18 :,, 19, 20? :? 21,, 24, 25,, 26, 27,, 28 29,, 30 31, 32, 3, 34,, 35 36, 37 38, 39 40, , 4, 45, 46 : 47, 48,? : 49? : 50, 51, 52? : 53,, 54

294 290 ( ) 5? : 56? : :, 57,, 58,,, ;, ; 59, 60 ;!, 61, 62 63, 64, 65, 6,?,,, : : :, (, ) :,, : :, :, ( h ) :,,,, : : ( x ) : : :, : 1 : 12 :,, 13 :, 14 : : ( qu ) ( gu n) :,,, 15 :, 16 :, 17 ( sh n) : : 18 ( ch n) : ( ), 19, 20 :,, ( y ) :, 21,, 2 :, :,, 23 : 24 : 25 :

295 : : 27 :,, ( l u) :, 28 :, 29 : 30 : 31 : 32 :, 3 :, 34 : 35 : 36 :,, 37 :,, 38 :,,,,, 39 : 40 :, 41 ( d o) : 42 : : 43 : 845, 4 : 45 : 46 : 47 :,,,,,,,, : 48 : 49 : 50, 51 :, 52 : 53 :,,,,, 54 : : 5, 56 ( zhu n) :,,,,,, : 57 :,, 58 : 59 :, : :, 60 : 61 : 62 : 63 :, 64 :, : 65 ( y ng) : 6 :,

296 292 ( ) ( ),, ( ),,,,,,, ;, ( ),,,,,,, ( ),,,,,,,,,

297 293,,,,,,,,,,,,, ;,,, : :,,,?,, ( ),

298 294 ( ),,,,, ;,,, : :, 1,,? 12, 13, :, :,,, ( j ) : :, :, : :, : : : : : : :,,, :! :, : :, ( ),, :! 1 : : 12 : 13 :

:,,,,,,,,,,,,, :,,,! ,, ( ) ;, ( ),,, ( tu n) ( ), ( ), ( ),,, ( ),,,, ( ), : ; 1993, 15 400,, 1973, 3 ; 1977, 1, ;,, 1 ; 1995 12 6 :,,,,,,,,,,, :,,, :??,, S (,, ), ( ) ( ),,, :,,,,,,, : ( ), ( ), ( ),

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 020-4... - -. I207. 62 CIP ( 2002 ) 035654 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 030 : 78. 125 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 020-4

More information

( ) 001 ( CIP ) /. :,2005 ISBN CIP (2005) : : ( 147 : ) : : 850mm 1168mm : 333 :

( ) 001 ( CIP ) /. :,2005 ISBN CIP (2005) : : ( 147 : ) : : 850mm 1168mm : 333 : ( ) 001 ( CIP ) /. :,2005 ISBN 7-224 - 07274-5.......... 222 CIP (2005) 045547 : : ( 147 : 710003 ) : : 850mm 1168mm 32 15. 375 : 333 : 2005 7 1 2005 7 1 : 1-1000 : ISBN 7-224 - 07274-5/ I 1182 : 29. 00

More information

日照县志0903-.FIT)

日照县志0903-.FIT) 据 清 光 绪 十 二 年 版 市 档 案 局 ( 馆 ) 重 印 编 辑 委 员 会 名 誉 主 任 毛 继 春 徐 清 主 任 梁 作 芹 副 主 任 朱 世 国 傅 海 军 郑 昭 伟 孙 玉 生 刘 克 平 吴 建 华 成 员 张 传 满 张 传 鹏 田 伟 刘 祥 云 徐 田 霞 宋 莉 媛 主 编 梁 作 芹 副 主 编 朱 世 国 吴 建 华 吴 建 华 范 莉 莉 李 宛 荫 孙 晓

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf xi n j xi ng ni n w n d ng w x y sh n z f ng w i s m h xi n w i chu n w i w i sh y u x n s h u xi ng y ng z ng g ji m c u xi n r x n p ng q h w b ch ng sh w li xi n sh ng b ch y n bu sh b y n r n r

More information

,,,,,,,, ( ) ; ( ) ;,,, ;, ;,, ;,,, 5,,,, 1 ,,!,! 2004 3 20 2 ( 4 ) ( 7 ) (10) (14) (18),, (21) (27) (31), (39) (44) (52) (57) (65) (68) (73) 1 ( 80 ) ( 85 ) ( 88 ) ( 95 ) ( 98 ) ( 106) ( 113) ( 117) (

More information

标题

标题 淳 化 县 志 1 序 王 摇 刚 摇 闻 俊 辉 摇 摇 志, 即 一 方 之 全 史 也 淳 化, 历 史 悠 久 六 七 千 年 前, 先 民 居 此 ; 约 前 1600 年, 公 刘 居 豳 ; 约 前 1100 年, 兴 为 王 畿 秦 时 设 县, 至 汉 日 盛, 及 北 宋 以 淳 化 年 号 命 名, 迄 今 1017 年 矣 浩 浩 历 史 长 河, 荡 尽 了 多 少 名 人

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 中 文 第 九 册 教 学 参 考 / 中 国 暨 南 大 学 华 文 学 院 编. 修 订 版. 广 州 : 暨 南 大 学 出 版 社,2007.9 ISBN 978-7-81029-811-7 Ⅰ. 中 Ⅱ. 中 Ⅲ. 对 外 汉 语 教 学 Ⅳ. H195 暨 南 大 学 出 版 社 出 版 发 行 ( 中 国 广 州 ) 电 话 / 传 真 :0086-20-85221583

More information

M M M M M M M M M M M M M M M M S M M M M M M M M M M M M M hu n y zh gu k n y y n xi o qi ng g ng l i z n ju y u d ng l y n n o w t o ti ti n xi x ng q ng d d o q U ji

More information

tbjx0033ZW.PDF

tbjx0033ZW.PDF 1998 20 2000 6 1949 4 20 4 21 22 2 22 1 2 1 Ad hu Bqi n qi n C s s i Dqi n ji n 2 A B C D 22 22 20 24 30 21 5 35 2/3 23 21 (11) 35 (12) (13) 23 (14) 21 22 (15) 1 A B C D 2 A B C D 3 A B C D 4 A 20 B

More information

nooog

nooog 1 ( ) 1 2 4 3 ( ) 6 4 8 12 5 12 6 14 7 16 8 19 22 9 22 10 24 11 26 12 28 31 13 31 14 33 15 35 16 39 17 41 18 43 46 19 46 20 48 1 5 9 13 17 21 25 ( ) 29 ( ) 39 1 ( ) 1. ( ) A. ( y ) ( ji ) ( b ) ( hu )

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ( ) ( ) 2006 ( C I P ) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 020-4 /. -... - -. I207. 62 CIP ( 2002 ) 035654 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 030 : 78. 125 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 -

More information

( ) 001 ( CIP ) /. :, 2005 ISBN G25-53 CIP (2005) ( 147 : ) 890 mm 1240 mm ISBN

( ) 001 ( CIP ) /. :, 2005 ISBN G25-53 CIP (2005) ( 147 : ) 890 mm 1240 mm ISBN ( ) 001 ( CIP ) /. :, 2005 ISBN7-224-07251-6..........G25-53 CIP (2005) 115145 ( 147 : 710003 ) 890 mm 1240 mm 32 9 2 216 2005 12 1 2005 12 1 1 - ISBN 7-224 -.00 ( 1) ( 6) (6 ) ( 18 ) (39 ) ( 56 ) ( 60

More information

untitled

untitled y n s ru m ng di n qi ngl ng sh qi xi o bi o ch uch j zh n x g hu h n g o j ng h x x xi o j g t ng y y n li o h h g i q

More information

(18 3 ) 1. ( ) A. m i B. ch C. xi n D. p 2. ( ) A. B. C. D. 3. ( ) 4 1 C. D. (15 3 ) 7-11 : 4 :? :? : : :!! 5 ( ) 7. ( ) ( ) 8. A. : B. : C. : D. 9. ( ) A. B. C. D. 10. 6 7 ( ) : A. B. C. D. 11. ( )

More information

三 练 四 ji 佟 n j 佾 n sh 俅 xi 佗 n 1. 坚 :( ) 决 ( ) 急 ( ) 立 ( ) 惠 b 侪 p 侪 2. 发 : 调 ( ) ( ) 水 丶 3. 友 b 佗 b 佗 : ( ) 出 ( ) 涉 zh 伽 i z 佗 q 侃 n ti 佗 o 4. 条 : 营

三 练 四 ji 佟 n j 佾 n sh 俅 xi 佗 n 1. 坚 :( ) 决 ( ) 急 ( ) 立 ( ) 惠 b 侪 p 侪 2. 发 : 调 ( ) ( ) 水 丶 3. 友 b 佗 b 佗 : ( ) 出 ( ) 涉 zh 伽 i z 佗 q 侃 n ti 佗 o 4. 条 : 营 一 单 元 草 船 借 箭 一 l 佴 i sh 佟 n 倮 y 佻 q 佻 w 侑 itu 侪 j 佾 nj 侏 ( ) 鼓 ( ) 兵 ( ) ( ) ( ) y 俅 zh 佟 od 伽 i t 伽 n q 侃 n 倮 y 佻 mi 伽 osu 伽 n ( ) 计 ( ) ( ) 听 ( ) 神 机 ( ) 草 船 借 箭 二 托 渊 拖 渊 预 渊 颗 渊 及 渊 急 渊 待 渊 侍 渊 匠

More information

38

38 21 38 j q x n i z c s zh ch sh e zh ch sh Z C S j q x Z C S j n gu n xu n z n cu n su n e ei ei uo e b p m o b p m o AABB AA ABB BBA ABA A A g i q d d h n ng P ng Z ix ng ji ng b ngl l ng q y u zh gu

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf 2000 ( C I P) 2000 /,. :, 2006. 10 ISBN 7-5432 - 1288-9............ - -. I277. 8 CIP ( 2006) 050702 2000 ( 200001 193 www. ewen. cc ) 787 1092 1 /32 10 180 2006 10 1 2006 10 1 : 0 001-000 ISBN 7-5432 -

More information

2. 读 课 文, 填 空 : (1) 树 上 垂 挂 着 择 怎 侉 (2) 孔 雀 好 像 美 人 拖 着 (3) 象 身 上 刺 着, 耳 朵 上 戴 着, 脖 子 上 系 着 (4) 象 主 人 敲 着, 象 小 姐 踩 着 一 摇 一 晃 的 (5) 小 松 鼠 歪 着, 朝 你 挤 眉

2. 读 课 文, 填 空 : (1) 树 上 垂 挂 着 择 怎 侉 (2) 孔 雀 好 像 美 人 拖 着 (3) 象 身 上 刺 着, 耳 朵 上 戴 着, 脖 子 上 系 着 (4) 象 主 人 敲 着, 象 小 姐 踩 着 一 摇 一 晃 的 (5) 小 松 鼠 歪 着, 朝 你 挤 眉 8. 印 度 奇 观 星 期 一 1. 写 一 写 : 幻 盆 妨 露 丛 裙 牙 松 49 2. 读 课 文, 填 空 : (1) 树 上 垂 挂 着 择 怎 侉 (2) 孔 雀 好 像 美 人 拖 着 (3) 象 身 上 刺 着, 耳 朵 上 戴 着, 脖 子 上 系 着 (4) 象 主 人 敲 着, 象 小 姐 踩 着 一 摇 一 晃 的 (5) 小 松 鼠 歪 着, 朝 你 挤 眉 弄 眼

More information

倮 怎 伽 灶 缝 已 经 用 草 和 破 布 堵 住 了, 风 还 是 可 以 灌 进 来 躁 蚤 佟 灶 倮 她 的 一 双 小 手 几 乎 冻 僵 了 于 是, 她 从 成 把 的 火 柴 里 抽 出 一 根 来, 在 墙 上 一 擦, 火 柴 燃 起 来 了, 冒 出 火 焰 来 了! 她

倮 怎 伽 灶 缝 已 经 用 草 和 破 布 堵 住 了, 风 还 是 可 以 灌 进 来 躁 蚤 佟 灶 倮 她 的 一 双 小 手 几 乎 冻 僵 了 于 是, 她 从 成 把 的 火 柴 里 抽 出 一 根 来, 在 墙 上 一 擦, 火 柴 燃 起 来 了, 冒 出 火 焰 来 了! 她 1 卖 火 柴 的 小 女 孩 天 下 着 雪, 又 快 黑 了, 冷 极 了 这 是 一 年 的 最 后 一 天 大 年 夜 在 这 又 冷 又 黑 的 夜 晚, 一 个 光 着 头 赤 着 脚 的 小 女 孩 在 街 上 走 着, 一 双 小 脚 冻 得 红 一 块 青 一 块 的 她 的 旧 围 裙 里 装 着 许 多 火 柴, 手 里 还 拿 着 一 把 这 一 整 天, 谁 也 没 有 买

More information

( CIP) /, - :, ISBN H15 CIP ( 1999) ( 1 : ) : * : 6000 : 56

( CIP) /, - :, ISBN H15 CIP ( 1999) ( 1 : ) : * : 6000 : 56 ( ) ( CIP) /, - :, 1999. 10 ISBN 7-5045-2677-0... - - - - - -. H15 CIP ( 1999) 44365 ( 1 : 100029) : * 8501168 16 41. 5 1078 1999 9 1 1999 9 1 : 6000 : 56. 00 ( 14. 00 ) ( ),,,, :,,,,,,,,,,,,,,, 160, 28

More information

2010 10 28 1 106 ... 5... 6... 7... 10... 15... 18... 18... 22... 25... 27... 27... 40... 40... 43... 50... 50... 59... 59... 68... 69 2 106 ... 71... 72... 73... 75... 76... 77... 77... 77... 78... 79...

More information

mò bì j n n i shang qìng yè j n chuò t o jì píx u xi o g n ch q qú q xu n hé w yàng q qi o f dào juéjiàng qi n sh mò y u i

More information

三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 哲 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z 承 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c ; 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 倦 的 声 母 是 j, 不 要 读 成 q 则 的 声 母 是 z, 不 要 读 成 zh 颂 的 声 母 是

三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 哲 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z 承 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c ; 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 倦 的 声 母 是 j, 不 要 读 成 q 则 的 声 母 是 z, 不 要 读 成 zh 颂 的 声 母 是 10. 孔 子 求 教 一 教 学 要 求 1. 会 读 会 写 本 课 的 16 个 生 字 2. 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 陈 蚂 蚁 3. 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 用 4. 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 孔 子 的 许 多 思 想 和 观 念 一 直 被 人 们 所 重 视 和 继 承 (2) 他 经 常 向 人 们 请 教 学

More information

bài bì

bài bì bài bì zhuò w n bìx, gòulì ch mèn què míng shuò chuán j jué qiú g o t oqián wù yú dí yìn hòu xì z ng zì chài yín qìng wù pí zh n t ng lí chéng lì z n y chóu k ngt ng mái kuì zhuó shuò píxi y ng

More information

g ch diào qiu chì j q an zh nèn qú) yù méi xiéhòu dí dàn còu cuò guì k i hé fù pi o xi hu ng z n c z j n hóng s u gu jìyú 213 zhí qi o ji o háng su n ní c

More information

t o

t o j n t o gu n zhì jié nìng jiè zhì l isì jiég o fúxì zhì b n zèng guàn xi o m i j xi n jùn lián j ng zhù cuán cù dí mèi ch n w n nèn yòu yì j qi n xiù mi o ji n qióng wú qiú móu tuó y ny

More information

jiàn shí

jiàn shí jiàn shí hào x n càn w i huàng ji zhèn yù yàng chèn yù bì yuàn ji ng cóng (11) qiàn xué 1 yì bì èi zhé mó yù ù chái sè bá píng sh chài y l guàn ch n shì qí fú luè yáo d n zèn x yì yù jù zhèn

More information

xiè hòu qù fù tiáo pàn xiáng sh ng l huán fú yóu sh n du wán guì d u còu g qiè qì bì j x ng yín dào j ji yòu hàndàn lián tu yín qìn k n * chán zhòu yán yóu kuòy láo jìn jíwéi su

More information

yáo huò k n cu n w i chu n xi o ji n ào lù t ng pí hé yíng j mi n zhà yù cuò bì zàn q ch xi o j n ch n q n qiúrán què qí jué, xúe z liùzhóu

More information

i n i ho n n n n n ng

i n i ho n n n n n ng A i i i i i i i i n i ho n n n n n ng o o o o o o o b B b b p b b b b b b b p b b b b b b i b i b b i b b i b i b i b bn bn bn bn bn bn bn b bn bn bn bn bn bn bng bng bng b pn bng bng bng pn bng bo bo

More information

( C I P ) / () ;,. :, 2002. 10 ( ) ISBN 7-5308-3333-2................ R247.1 CIP ( 2002 ) 075690 : : : : 189 30 002 0 ( 02 2 ) 27 306 314 8 50116 8 1/

( C I P ) / () ;,. :, 2002. 10 ( ) ISBN 7-5308-3333-2................ R247.1 CIP ( 2002 ) 075690 : : : : 189 30 002 0 ( 02 2 ) 27 306 314 8 50116 8 1/ ( C I P ) / () ;,. :, 2002. 10 ( ) ISBN 7-5308-3333-2................ R247.1 CIP ( 2002 ) 075690 : : : : 189 30 002 0 ( 02 2 ) 27 306 314 8 50116 8 1/ 3 2 3. 7 5 25 9 000 200 2 10 10 2 002 1 0 1 : 58 30

More information

h ng g ng (tù) rù xiào sì y u k n yòu j j y nyun cu nduo hào cú) ch n yè r nr n sì ku zhuàng k chánnìng w n wéi r é d ng qiáo ch ng kuì ji n zhuó qì chí xiè dú l lil de zào y l chì yín

More information

1

1 1 yáo zhuàn jué gu zài liè r sh ng xué yíng ch jié jù rèn g wù yú qiè yàng huán P9 líng luò jiàn sh ng y ku liàn r shàn dùn sì lièlièqièqiè rèn zhù yìj yíng guà dí yú bò chu n láng huán dù xià

More information

校园之星

校园之星 y cu jin k rn ju zo ho shu m i lng b ng png bi s bo cn zho dn ji kn hu ch x r u q xn w i kn j ju xin xin bng nin dng l ng zo j l i so ch l jin xi su tu y j ng chn ru m zh sng shn O AB AB AB O B AB

More information

hú sh n y jù tuó qièjuàn m n h n t o lì, zh ng yín pàn yuán j bó yí zhì jié nuò w i ruí túmí du wù jì jiàn yuè qi n zh n t ng 21 yi l ni dàidàng y uè xué w i sì xì, g mà zé shè lú xiáng hé k ol

More information

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) XIANGPIAOWANLI JIUW ENH UA YU CH ENGYU

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) XIANGPIAOWANLI JIUW ENH UA YU CH ENGYU (CIP) : /. :, 2006. 12 (/ ) ISBN 7-81064-916-7... - - - - -. T S971-49 H136. 3 CI P (2006) 116729 XIANGPIAOWANLI JIUW ENH UA YU CH ENGYU 105 100037 68418523 ( ) 68982468 ( ) www.cnup.cnu.cn E- mail cnup@

More information

Hu tu f Qi o j n B xi n y m t o ch ng f sh d t ng zh f n e Q zh u hu ng q n y zh n h t n x xi n c o d s ng U W F a b a b CAD AGV CR AGV

More information

lu yàng tuò guan gui zh ng fèn wù wèi qiao jú tá l o jiàn f i è yí yì qu n sì xuè , chéng y o xi o z pìn,, 1957 7 hàn 37 38 y u p ti o bèi t n tài kù sè b n zen you y n pí chè qiàn 17 dí jué

More information

yòu xù 373 375 xiá : guà jué qi n mi o dú k ng tóng luán xié háng yè jiào k n z z n shèn chì x 1óng l n t n kuáng qi q ch qì yì yùn yo q w zhuàn sù yí qìng hé p suì x tán cuàn mi o jù yú qìng shì sh

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : ( 124 ) 7871092 16 : 3900 2003 3 1 2003 3 1 :3000 ISBN7806066187/ K29 (4 ) : 396.00 , ( ) 1959,,,,,, (1711),, ( ),,,,,,, 12, 222,,,,,,,, (, ),,,,,,,,,,,,, ,,,, 80,,,,,,,,,, 2002 11 : : : : ( 1 ) (

More information

nìng bài, shì kuì j cù zh x sh n mèi chí chì què j n zuò tòng ji o j ng f n jìliáo hù h ng shì chìzh m n mì f ngdí kuàng zhu chu n chuán hézhé ti n qí l léixiè j nxù qù, j n wù ji n s n

More information

1 yáo zhuàn jué gu zài liè r sh ng xué yíng ch jié jù rèn g wù yú qiè yàng huán P9 líng luò jiàn sh ng y ku liàn r shàn dùn sì lièlièqièqiè rèn zhù yìj yíng guà dí yú bò chu n láng huán dù xià

More information

é é

é é é é gu chài < > gòu y n zh n y yì z ng d n ruì z hóu d n chán bìn jiu c n z n shuò, chún kòu sh qi n liè sè sh n zhì sb n j ng máo í g bèi q í lì, u ì í ng chàng yào g ng zhèn zhuàn sh hu ti n j,

More information

露 和 溜 的 声 母 是 l, 不 要 读 成 n 丛 的 声 母 是 c, 不 要 读 成 ch 塞 的 声 母 是 s, 不 要 读 成 sh 币 的 韵 母 是 i, 不 要 读 成 ei 甩 的 声 母 是 sh, 不 要 读 成 s 注 意 本 课 的 多 音 字 : { f 佼 佛 家

露 和 溜 的 声 母 是 l, 不 要 读 成 n 丛 的 声 母 是 c, 不 要 读 成 ch 塞 的 声 母 是 s, 不 要 读 成 sh 币 的 韵 母 是 i, 不 要 读 成 ei 甩 的 声 母 是 sh, 不 要 读 成 s 注 意 本 课 的 多 音 字 : { f 佼 佛 家 8. 印 度 奇 观 一 教 学 要 求 1. 会 读 会 写 本 课 的 18 个 生 字 2. 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 菩 佛 圣 蝙 蝠 赭 堡 玫 瑰 雀 铛 寺 蕉 3. 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 用 4. 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 养 象 的 人 叫 它 象 小 姐, 怪 不 得 把 它 打 扮 得 这 么 漂 亮 呢

More information

书 作 名 : 者 : 出版社 : 中国电影出版社 版权所有 : 烨子工作室 类 别 : 中国传世情爱小说 出版时间 :2005 年 10 月 字 书 数 :150 千字 号 :ISBN /B 0030

书 作 名 : 者 : 出版社 : 中国电影出版社 版权所有 : 烨子工作室 类 别 : 中国传世情爱小说 出版时间 :2005 年 10 月 字 书 数 :150 千字 号 :ISBN /B 0030 编著 中国电影出版社 书 作 名 : 者 : 出版社 : 中国电影出版社 版权所有 : 烨子工作室 类 别 : 中国传世情爱小说 出版时间 :2005 年 10 月 字 书 数 :150 千字 号 :ISBN 7-106-02353-1/B 0030 内容提要 niè chài ni n g guài, chì hé chúráo jìn yù léi xiè k i l l j f gu chì

More information

cuàn, jìn dù zhòu zh qú sh zhì jùn y ng xián gu, 748 qíng xiè, kéz shì sù shu ng w w, z n jiào duò, niè chlm wàngliàng, h ng (sh xià qí dié dàimào hu sì áo du 3

More information

j n yín

j n yín ch n ài hóng zhuó, j n yín k n sù zh o fù r n xi o qì hái, y oti o sh hàn yàn yuán lí g ng z y ng b niè bì z n r n xi o qì xiè sì m6u yí yàng móu niè z u ch lì, x qu n léi xiè pì x u cu è qi n j qiú yìn

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf 77 (266071 ) http:/ / www.qdpub.com 13335059110 ( 0532) 85814611 8664 (0532 )85814750 2006 6 1 2006 6 1 16 (640mm 960mm) ISBN 318.00 ( 8 ) ( 0532)85814926, : ( 0532 ) 85814611 8628 , 7000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

mó j

mó j mó j língy xì qi n n i, f lánl ji lù ruì xi n nìng shu ng hóng p ng jìn zhuó, miù sh n j zhuàn qì yí qí è qù, qi n l xièdú 10Zc fèn j, ji n r, xu n nú, s ng qí dèng zh ng mò jiù huàn lí l cù

More information

jiào d qi n sù zhuì máo táo yìn qi n k n z jué y n f ng zh j sh n m i ch n m n qú jì dá qù xi o dàn f n y n l wò yú shú líng dài yì chóu jì Gatha b Cianisth na w i chèn Parinirv

More information

1926 qu jué kuì k bì kùn gòu luò yè f ng lián qi n p ng huáng chúyáo jù jú jí nóng n ti n qi nqu n rú Su yì zhóng pín z u xiè y n jì chuò, hùn f u ji tí léi, j n y nlòu q nq n gu q n ruò li

More information

zhì qiú w i jìnsh n lù luán yuàn zhù b o fú niè pàn h n yí j yú y ngj dào dú yì cuò tuò hàny yuán z n y nji n chún míhéng píng ní píxi g o jiàn lì zh o shúshí máo g sbuò zh ji nji zh n lián ji n

More information

píng liú zú

píng liú zú píng liú zú l láng nèn bó ch yán y n tuò x chèn r cu n ch n cù ruò zhì qù zuì m ng yíng j n bì yìn j yì héng cù ji n b n sh ng qi n lì quó k xì q n qiáo s ng z n nà p i k i y yíng gài huò ch

More information

dáo xíng zh n guà cáo guà chún shu wéi liào sh i < > t6u zhuanglian tiàn yáo què shù yín bèi xi o yuán w suì s6ng z n bì t ng hú yu

More information

háng, y u jiàn xiá shì zhèn

háng, y u jiàn xiá shì zhèn o yáo háng, y u jiàn xiá shì zhèn hu zào w zào qi nlìn cuò j n é sì, nì sì lian zhang kuang sè ne kai f ng jiù w huàn chi j l g, j, shàn liji pìn ming dang xiedài ai z n àn qù qú 1 p

More information

lí yòu qi n j n ng

lí yòu qi n j n ng lí yòu qi n j n ng zhì lú yu n ch nghé liú g p jiá ji n gè liè du zhù g jù yuán cù cì qióng zhu6 juàn p zh n túmí nòu jiong y yùndu láo x n xiá zhì yùn n n gúo jiào zh

More information

校园之星

校园之星 DI QIU ZHI L min xin i y yun TAN XUN RENNAO DE MI MI DI QIU ZHI L t jun png TAN XUN RENNAO DE MI MI DI QIU ZHI L o su TAN XUN RENNAO DE MI MI DI QIU ZHI L bo x mio c b TAN XUN RENNAO DE MI MI DI QIU ZHI

More information

80 30 40 60 70 80 60 30 40 50 80 7 3 1 50 70 8 30 40 70 80 1985 1 3 50 1 2 52 7 52 3 16 11 3 2 52 8 8 9 1 80 80 7 8 80 4 10 6 10 1985 1 3 1 19 87 2 17 62 3 19 64 67 1 3 1 3 33 4 5 7 2 3 7 13 50 8 2 4 70

More information

对联与谜语.PDF

对联与谜语.PDF 001 002 003 003 004 005 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 020 021 022 023 024 025 026 027 027 028 029 030 031 032 033 034 034 035 036 037 038 039 039 041 042 042 043 044 045

More information

( ), 6,,,,,,,,,,,, ( CIP). /,. :, ISBN G CIP ( 2006) ( ) : : : : * : : 174 ( A ) : : ( 023) 6

( ), 6,,,,,,,,,,,, ( CIP). /,. :, ISBN G CIP ( 2006) ( ) : : : : * : : 174 ( A ) : : ( 023) 6 ( ), 6,,,,,,,,,,,, ( CIP). /,. :, 2006. 2 ISBN 7-5624-3602-9............ G634. 301. CIP ( 2006) 007055 ( ) : : : : * : : 174 ( A ) : 400030 : ( 023) 65102378 65105781 : ( 023) 65103686 65105565 : http:

More information

ji n yín dào píxi g qu n z j qiúrán su n ní zè zh n zh miàn f tiào yóu yán can pinlí qí zhào fú

More information

校园之星

校园之星 zhng ru O fng x y xun thu q sh n i mi x h i sng q n chnq zhng kn shu shuo qin xing qin x q bi d j chng f dn pn jn f ku l xin s jing hng l s j h sng n zh w i zhng yng yxio

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,,,,,,,,,, ;,,,,,, 1 ,,,,,,,,,, 3000,,, [ r ],,,,,, [hn ],,,,,,,,, 2 ,,,,,,,,, 30,,,,,,, 360, ;,, ( ), ( ), 3 ,, 1405 1433,,, 1840,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4 ,,,,,,,,,,,,,,,, 18, 19,,, 1840, 19 30, 1872,,,

More information

崇 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c 创 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c, 韵 母 是 u 倩 n 倮, 不 要 读 成 u 倩 n 或 倩 n 倮 征 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z, 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 注 意 区 别 读 音 相 同

崇 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c 创 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c, 韵 母 是 u 倩 n 倮, 不 要 读 成 u 倩 n 或 倩 n 倮 征 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z, 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 注 意 区 别 读 音 相 同 7. 万 里 长 城 一 教 学 要 求 1. 会 读 会 写 本 课 的 14 个 生 字 2. 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 岭 驮 甘 肃 嘉 峪 3. 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 用 4. 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 这 个 愿 望 终 于 实 现 了 (2) 我 摸 着 古 老 的 城 墙, 崇 敬 之 情 油 然 而 生 5.

More information

sh h o y nw ih ixzh nx

sh h o y nw ih ixzh nx A i d i j ng i ih o sh h o y nw ih ixzh nx z ot nd ng w ngd d ngd ng d nglu n nj ng n ngj j ng c oz xu nxi o np i nzh nd n nqu n p ng n w ixi n nxi n ny nz ng m nz ng nc ng qi nf nzh o y zh o z nzh o nsh

More information

,,,, ( CIP ) /. :, ( ) ISBN K CIP ( 2005) : : 66 : : ( 0371) : : : : : : : 140mm 202mm :

,,,, ( CIP ) /. :, ( ) ISBN K CIP ( 2005) : : 66 : : ( 0371) : : : : : : : 140mm 202mm : ,,,, ( CIP ) /. :, 2005. 8 ( ) ISBN 7-5349 - 3157-6... -. K928. 957 CIP ( 2005) 014330 : : 66 : 450002 : ( 0371) 65737028 : : : : : : : 140mm 202mm : 6. 875 : 164 : 4 : 2005 8 1 2005 8 1 : 1 4 000 : 16.

More information

) () : 3 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 4 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1963 6 ; 1963 4,,,,,,,,,,,,,,,,, 1996 4 7 :,,,,,, :,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;, ;, ;, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

( CIP ) / :, ISBN I37 CIP (2006) : mm 1/ 32 : : : 5000 ISBN / I37 : 936.

( CIP ) / :, ISBN I37 CIP (2006) : mm 1/ 32 : : : 5000 ISBN / I37 : 936. ( CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 247-7..........I37 CIP (2006)080143 : 8501168mm 1/ 32 : 280.5 :3800 2006 3 1 : 5000 ISBN 7-80702 - 247-7/ I37 : 936.00 (36 ) Mu Lu ( 1 ) (43) (43) (51) (51) (51) (52)

More information

hu w i qún ji,fú kuàng zè, < > hú sù pí dài huì duì ch zh n ji o d zèn < > hàn jì mò ní è gu y

More information

,,,,,,,,, ( CIP ) /. :,2004 ISBN K203 CIP (2004) ( ) : : :787mm 960mm 1/ 16 : 14 :

,,,,,,,,, ( CIP ) /. :,2004 ISBN K203 CIP (2004) ( ) : : :787mm 960mm 1/ 16 : 14 : ,,,,,,,,, ( CIP ) /. :,2004 ISBN7-313 - 03915-8.......... K203 CIP (2004) 104295 ( 877 200030) :64071208 : :787mm 960mm 1/ 16 : 14 :264 2005 1 1 2005 1 1 : 1-3 050 ISBN7-313 - 03915-8/ G 692 :21.00 , 21,,

More information

Untitled

Untitled 1613 1632 1 2 13 14 3 1616 36 72 4 154 5 6 15 600 60 36 36 7 8 25 10 16 18 9 10 11 13 12 13 14 15 16 72 36 24 11 10 9 60 17 18 1628 1630 1628 1630 1616 1620 1630 19 20 21 22 23 24 25 1613 1632 26 27 cu

More information

2. 比 一 比, 再 组 词 语 : { { { { 疑 菌 它 燥 凝 苗 宅 操 3. 连 一 连, 组 词 语 : 旅 检 真 直 降 蒸 天 躁 然 验 低 行 正 接 发 4. 选 词 语 填 空 : (1) 可 见 可 惜 可 以 今 天 下 午 的 汉 语 节 目 表 演 精 彩 极

2. 比 一 比, 再 组 词 语 : { { { { 疑 菌 它 燥 凝 苗 宅 操 3. 连 一 连, 组 词 语 : 旅 检 真 直 降 蒸 天 躁 然 验 低 行 正 接 发 4. 选 词 语 填 空 : (1) 可 见 可 惜 可 以 今 天 下 午 的 汉 语 节 目 表 演 精 彩 极 10. 灰 尘 的 旅 行 星 期 一 1. 写 一 写 : 菌 燥 宅 凝 蒸 囱 76 2. 比 一 比, 再 组 词 语 : { { { { 疑 菌 它 燥 凝 苗 宅 操 3. 连 一 连, 组 词 语 : 旅 检 真 直 降 蒸 天 躁 然 验 低 行 正 接 发 4. 选 词 语 填 空 : (1) 可 见 可 惜 可 以 今 天 下 午 的 汉 语 节 目 表 演 精 彩 极 了, 你

More information

qú dìng qú mínglíng x qi n ráo j ng chí niè ézhà jiè zh ijiào língy è shùxi biàn l xièzhì mó lì, zhì m ng sà yòu yáo y u x yì

More information

填 东 海 精 卫 填 海 比 喻 不 畏 艰 难, 努 力 奋 斗 用 这 则 成 语 教 育 学 生 要 有 志 向, 做 事 情 要 学 习 精 卫 填 海 的 精 神, 不 怕 困 难, 锲 而 不 舍 三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 盾 的 韵 母 是 uen, 写 作 un,

填 东 海 精 卫 填 海 比 喻 不 畏 艰 难, 努 力 奋 斗 用 这 则 成 语 教 育 学 生 要 有 志 向, 做 事 情 要 学 习 精 卫 填 海 的 精 神, 不 怕 困 难, 锲 而 不 舍 三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 盾 的 韵 母 是 uen, 写 作 un, 6. 成 语 故 事 一 教 学 要 求 1 援 学 会 本 课 的 16 个 生 字 2 援 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 锋 炎 掀 枝 3 援 本 课 学 习 部 首 : 矛 斗, 要 求 会 认 会 用 4 援 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 用 5 援 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 卖 兵 器 的 人 听 了 十 分 得 意, 于 是

More information

校园之星

校园之星 sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji NO NO sh d sh ji NO sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d

More information

Microsoft Word - Part2_P3C_p1-p20_Chi_20130208.doc

Microsoft Word - Part2_P3C_p1-p20_Chi_20130208.doc 2013 年 全 港 性 系 統 評 估 ( 小 學 ) 便 覽 Territory-wide System Assessment 2013 (Primary Schools) Quick Guide 第 二 部 分 Part 2 中 國 語 文 科 Chinese Language 2013 香 港 考 試 及 評 核 局 版 權 所 有 甲 小 學 三 年 級 一 評 估 範 圍 中 國 語 文

More information

诗 经 简介 诗经 是中国第一部诗歌总集 它汇集了从西周初年到春秋中期 五百多年间的诗歌三百零五篇 诗经 在先秦叫做 诗 或者取诗的 数目整数叫 诗三百 本来只是一本诗集 从汉代起 儒家学者把 诗 当作经典 尊称为 诗经 列入 五经 之中 它原来的文学性质就 变成了同政治 道德等密切相连的教化人的教

诗 经 简介 诗经 是中国第一部诗歌总集 它汇集了从西周初年到春秋中期 五百多年间的诗歌三百零五篇 诗经 在先秦叫做 诗 或者取诗的 数目整数叫 诗三百 本来只是一本诗集 从汉代起 儒家学者把 诗 当作经典 尊称为 诗经 列入 五经 之中 它原来的文学性质就 变成了同政治 道德等密切相连的教化人的教 诗经 目录 诗经 简介 国风 关睢 葛覃 卷耳 螽斯 桃夭 阿芣苢 汉广 汝坟 鹊巢 采蘩 草虫 甘棠 行露 摽有梅 小星 江有汜 野有死麕 驺虞 柏舟 绿衣 燕燕 日 月 击鼓 凯风 雄雉 匏有苦叶 谷风 式微 简兮 泉水 北门 静女 二子 乘舟 柏舟 墙有茨 相鼠 载驰 考磐 硕人 芄兰 氓 河广 有狐 木瓜 黍离 君子阳阳 葛蕉 采葛 大车 将仲子 叔于田 遵大路 女曰鸡鸣 有 女同车 狡童

More information

g biàn hóng tí t i s mào yóng zhu xiàn ti n sù 1466 1056 1063 1102 yìzhì j z u xu n fú h u zhí bù yíng xiè j 1116 zàn 1163 1163 1164 1506 1521 s ng bi qi o nuò qiáo m

More information

1 6 12 15 24 29 39 49 55 60 72 88 95 101 110 117 122 128 136 1 145 152 159 163 166 2 1. 2. 3. 4. 5. 1. { { { { { { 2. 1 2 2 1 1. < > 2. 3. 3 4 1. 2. 3. 4 4. 5 1. 2. 1. 2. 3. 4. 6 7 5. 1. 2. 3. 1. 獉獉獉 8

More information

k n z n zhì s i s ng hú gu ku máng shuì k ol o chí Jiàn huàn yàn zh n huí lài ji n m t zuò ji dòu xiá jìn (rì, (yè pí dài, jiá lì j bié hùn

More information

( CIP ) / :, ISBN I37 CIP (2006) : mm 1/ 32 : : : 5000 ISBN / I37 : 936.

( CIP ) / :, ISBN I37 CIP (2006) : mm 1/ 32 : : : 5000 ISBN / I37 : 936. ( CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 247-7..........I37 CIP (2006)080143 : 8501168mm 1/ 32 : 280.5 :3800 2006 3 1 : 5000 ISBN 7-80702 - 247-7/ I37 : 936.00 (36 ) Mu Lu ( 1 ) ( 7 ) (13) (19) (25) (29) (34)

More information

ch n jiàn zhàn tuí 1912 d 1917 S chóuchú níngzhì chá kuà jiàng b (bì) (è) (1769-1821) (1732-1799) (sè) (zsu ) Q (xi ) (zhuàn) (chuán) (jiàn) Q (zhì) (sài) Q (zhù) (wù) Q (kài) (ne ) dá b o sì g t

More information

1

1 1 2 g ng g ng d ng t ng l ng z ng c ng ong [ ] t i z i l i ai r o ao a e o i u ia ua uai iao ian uan an iang uang ie e iong ueng i u [ ] 3 m ji gu [ ] xi ji hu 4 xi ji hu si s [ ] q r q r n 5 1 2 3 4 6

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf 图 书 在 版 编 目 穴 悦 陨 孕 雪 数 据 亲 子 共 读 经 典 智 慧 故 事 全 集 辕 星 月 编 著 援 要 北 京 院 海 潮 出 版 社 袁 圆 园 园 缘 陨 杂 月 晕 苑 原 愿 园 员 缘 员 原 怨 怨 员 原 源 玉 郾 亲 噎 域 郾 星 噎 芋 郾 淤 儿 童 文 学 要 故 事 要 作 品 集 郁 郾 员 员 愿 中 国 版 本 图 书 馆 悦 陨 孕 数 据

More information

38 u i i i u i u uo o e iou eng ing iong er 18 on ian an en in un ang iang uang uo d t n l uo uo z c s ue

38 u i i i u i u uo o e iou eng ing iong er 18 on ian an en in un ang iang uang uo d t n l uo uo z c s ue 22 21 n b p m f d t n l j q x g h13 z c s uo z c s z c s j q x zuo jue cuo que suo xue zh ch sh zh ch sh 3 ei z c s zhei ze che ce shei se r r r ong rong yong n h n SU su 38 u i i i u i u uo o e iou eng

More information

cùj léxiè míng l ng za fèn xi ng yìng yèn cu nduo (yì) y u zhòng xun hù w i wù xì fèn yu yà xi ng fú di o w ngyù chuò d n tiáo qi ngb o qìn

More information

3. 滌 (tí dí tiɑó tɑó) 4. 券 (juɑǹ cuɑǹ suɑǹ quɑǹ) 5. 恤 (xüè xiè xù sù) 6. 娠 (shēn chén cén zhèn) 7. 諱 (kuì wèi wěi huì) 8. 忖 (chǔn cùn cǔn cuɑǹ)

3. 滌 (tí dí tiɑó tɑó) 4. 券 (juɑǹ cuɑǹ suɑǹ quɑǹ) 5. 恤 (xüè xiè xù sù) 6. 娠 (shēn chén cén zhèn) 7. 諱 (kuì wèi wěi huì) 8. 忖 (chǔn cùn cǔn cuɑǹ) 香 港 教 育 學 院 語 文 教 育 中 心 教 師 語 文 能 力 評 核 普 通 話 科 聆 聽 與 認 辨 測 試 模 擬 卷 ( 十 ) 本 試 卷 共 分 四 個 部 分, 所 有 試 題 均 通 過 聆 聽 作 答, 若 有 需 要, 可 在 草 稿 紙 上 做 筆 記 評 核 現 在 開 始 錄 音 文 本 甲 部 聽 辨 音 節 下 列 各 題 讀 出 由 A B C D 為 代

More information

Microsoft Word - 詩經注釋.docx

Microsoft Word - 詩經注釋.docx 詩 經 注 釋 目 錄 詩 經 簡 介 關 雎 葛 覃 卷 耳 螽 斯 桃 夭 芣 苢 漢 廣 汝 墳 鵲 巢 采 蘩 草 蟲 甘 棠 行 露 摽 有 梅 小 星 江 有 汜 野 有 死 麕 騶 虞 柏 舟 綠 衣 燕 燕 日 月 擊 鼓 凱 風 雄 雉 匏 有 苦 葉 穀 風 式 微 簡 兮 泉 水 北 門 靜 女 二 子 乘 舟 柏 舟 牆 有 茨 相 鼠 載 馳 考 磐 碩 人 芄 蘭 氓 河

More information

Microsoft Word - 白話中庸.docx

Microsoft Word - 白話中庸.docx 白 話 中 庸 目 錄 簡 介 中 和 是 天 下 的 根 本 君 子 中 庸, 小 人 反 中 庸 最 高 的 道 德 標 準 誰 能 食 而 知 其 味? 隱 惡 揚 善, 執 兩 用 中 聰 明 反 被 聰 明 誤 牢 牢 抓 住 不 要 放 棄 白 刃 可 蹈, 中 庸 難 得 什 麼 是 真 正 的 強? 正 道 直 行, 默 默 無 聞 也 不 後 悔 君 子 之 道 費 而 隱 道 不

More information

ti2 guan4 bo1 bo5 huai4 zheng4 hong1 xi2 luo2 ren4

ti2 guan4 bo1 bo5 huai4 zheng4 hong1 xi2 luo2 ren4 hui1 ba2 shang1 tu4 gen1 nao3 he2 qing2 jin1 ti2 guan4 bo1 bo5 huai4 zheng4 hong1 xi2 luo2 ren4 chu2 fu4 ling2 jun4 yu4 zhao1 jiang3 che3 shi4 tu2 shi2 wa2 wa1 duan4 zhe2 bu4 lian4 bing1 mu4 ban3 xiong2

More information

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

20 1931 1 2 3 y u 50 80 2 3 1958 1962 70 1980 1977 lao 50 80 1983 1984 500 350 200 1 2 3 hu ng 3 8 qi ng 10 80 60 10 80 60 70 27 1938 1977 80 10 3 4 1 3 80 3 20 1931 1938 10 10 3 2 3 18 28 30 3 6 28 70

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-204 - 04505 - X..........I106 CIP (2006)015695 * (20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 26, 26 38, 10 20, ;, 18

More information

仁學注析.doc

仁學注析.doc 3 4 5 1887 6 * * * 7 8?? 9 10 11 12 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 13 14 [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 15 [22] [23] () 16 () [24] [25] (1876 ) [26] [27] [28] [29] 1896

More information

) 001 ( CIP) /.. :,2005 ISBN 7-224-07463-2............. I207.411 CIP ( 2005) 134313 ( 147 : 710003 ) 787 mm 1092 mm 16 18.25 2 220 2006 1 1 2006 1 1 I

) 001 ( CIP) /.. :,2005 ISBN 7-224-07463-2............. I207.411 CIP ( 2005) 134313 ( 147 : 710003 ) 787 mm 1092 mm 16 18.25 2 220 2006 1 1 2006 1 1 I ) 001 ( CIP) /.. :,2005 ISBN 7-224-07463-2............. I207.411 CIP ( 2005) 134313 ( 147 : 710003 ) 787 mm 1092 mm 16 18.25 2 220 2006 1 1 2006 1 1 ISBN 7-224-07463-2/ I 1192 28.00 ,,,,,,,, :,????!! :,,,,,

More information