( CIP) /, - :, ISBN H15 CIP ( 1999) ( 1 : ) : * : 6000 : 56

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "( CIP) /, - :, ISBN H15 CIP ( 1999) ( 1 : ) : * : 6000 : 56"

Transcription

1 ( )

2 ( CIP) /, - :, ISBN H15 CIP ( 1999) ( 1 : ) : * : 6000 : ( )

3 ( ),,,, :,,,,,,,,,,,,,,, 160, , 3 4,,,, 160 :, 50% ; ( ) 25% ; 25%,,,,, ;,, , 360 ( 1-4 ) ( 1 ) ( 1 ),,,,,

4 ( ),,,!,,,

5 ( ) ( 2) ( 5) ( 10) * ( 13) * ( 15) * ( 19) ( 22) ( 23) ( 27) ( 33) ( 35) * ( 39) * ( 42) *, ( 45) ( 47) ( 48) ( 53) ( 57) ( 57) ( 58) * ( 58) ( 60) ( 63) ( 65) ( 67) ( 67) ( 68) * ( 70) ( 71)

6 ( ) ( 75) ( 79) ( 85) ( 90) * ( 94) * ( 98) ( 102) ( 104) ( 110) ( 113) ( 117) * ( 122) * ( 125) * ( 127) ( 129) ( 130) ( 136) ( 136) * ( 138) ( 141) ( 141) * ( 142) * ( 143) ( 143) ( 144) ( 146) ( ) ( 148) ( 151) ( 154) ( 157) ( 159) ( 161) * ( 163) * ( 165)

7 ( ) * ( 167) ( 169) ( 171) ( 174) ( ) ( 177) : *

8 ( ) 1,,

9 2 ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,, , , 1 31,,,,,,, :, : : :,,, : : 30 :

10 ( ) 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10,,, 10 :, :,, :, : :,,,,, 1950 : ( f ) :, ( xu n) : : :,

11 4 ( ),, :,,,,??,,, 1.,,, 2.,

12 ( ) 5 :,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,, :,,, :,,, :?,,,,, ( yz ) :, ( shu ), :,, ;,,,,,,, :,,,, :,,,,,,

13 6 ( ),, :,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,!, ;, :,,,,, ;, :,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,?!,, :,,,,,,,,?,,,,,,,,,? ( s ) : ( zh ) :

14 ( ) 7,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,, :,,,,,, :,, :!,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,!!,,,,,,,,,,,,,,,,,, : :, ;,!, ( ),,, : : ( ),,, ;,

15 8 ( ),,,,,,!,,,!,,,,,,,,,,,,,,?,,!,,, :,,!,,,,,,,,!,,,,,, :!!,,,,? :,,,,, ( ) :, ( ) :, : :, ( t, ),,,,,,,, :,, ( y n) :,

16 ( ) 9???, 1.,,, 2.,,,,,? 3.,,,,

17 10 ( ),,,,,,,,,??,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,?,,,?,,!,??,,,,, ,

18 ( ) 11?,?,,,,!,?,,, :,,,,,, :,?,,,,,,,,,,,,, 12,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,!,,,,,, : 12,, ;,,, 12 ( x ) : ;

19 12 ( ),,,,,,,,,,,,!,,,!, ;,??,,,,, : 1., : , 3. 4.,, 5.,, 6., 7.!

20 ( ) 13,, ( 1 ),, ( 2 6 ),, ( 7 ),,,,,,,, :,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,

21 14 ( ), :!,, :,,?,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,, :, :,,,,,,, :,,!

22 ( ) ,,,,,,,,,! 1998 : ,, 2000, 150,, 1 19, ( ),,,,,,,, 19,,,,,,,?,,, :! 8 1,,,,, 20 20,,,,,,

23 16 ( ),,,,,,,,,,,,,,,, ;,,!,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,, , :,,,

24 ( ) 17,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,! :!,!,,,,,,,,,,,,,,,, :,,!,,,,,,,, :,,!,,,,,,,,,,,!,,,, 4,,, :!,!,,,,

25 18 ( ) 5,,,,,,,, 6,,,,,!

26 ( ) 19,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ( ), ( ) ( ),,,,,,,,,,,,,,, 585,,,,, ( ),,, : ( l)

27 20 ( ),,,,,, 496,,, 494,,,,,,,,,,,,,,,,,, :?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,, ;,,,,,,,,,,,,, :,, ;,,,,,,,,,,,, : h l ( ku ij ): ( p ) :,, : ( ), :,, : : :,

28 ( ) 21,, 484,,,,,,,,,, 482,, ( ),,,,,,,,,,, 473,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,, ( b ) :,,,, : :,

29 22 ( ),,, , 4., 5.,,, :,?,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

30 ( ) 23,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,, ;, ;,,,,

31 24 ( ),,,,,,, ( ),,, :,,,, : : ; : ; : ; : ; : ; :,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,

32 ( ) 25,,, ( ),,,,, ;, ;, : 1.,,,,,,, 2.,,,, :, ;,,,,, :,,,,,,,, 3., ( ),,,,,,,,,,,,,, ( ),, ;, ;,,,,,

33 26 ( ),,,

34 ( ) 27,,,, : Jo Shiki Rin,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,, ;, :,,, :,,,,,, ;, :?? :,,,,,,, , ; ( ),,,, : ( ) :, ,, ( ) :,,, 1904,, ,, 7 6,, 7 15 :,,,,

35 28 ( )?,,,,,, ;,,,,, ;,,,,,,,,, :,!,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,??,,,?,?,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, : :, ( ), :

36 ( ) 29,,,,,, ;,,,,,,,,,???,??,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, : ( ) :, , ;, ( ) : ( q ), 1905, , ;,, 8 24 ( ji ) :, :,,,,,, :, :,,, :, ( )

37 30 ( ),,, ;,,,,,,,,,,,,,,, :,!,,,,, :? : :? : :, ;,,, :??,,,,,,,, :,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,, :,, : ( ), ;,, ( f ) ( ) :,,, 1948 :

38 ( ) 31,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?, ( ) :, 1926,, :, , :, :,, ( m n ) ( dn ) : :,, : : : :,?,,,,

39 32 ( ),?,?,,,,,? 1.? 2.? 3.,? 4.?, 1912 :,,,,,,

40 ( ) 33,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,! ( 1955 ) ( ),,,,, :,,,,,,, :, 18,, : :

41 34 ( ),,,,,,,,, :,,,,, :,,,,,,,,, ;,?,,,,,,,,,,,,,,,,?,???,, ;,, :, : ( ), ( f n) :, :, 19 :, : :

42 ( ) 35,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, :, ; ;,,,,,,, (,! ) :,, :,,,!

43 36 ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,?,,,,,,,,,,,,,,, :,,!,,,,,,,!,,,,,,!,,!,,!,,,,,, :??

44 ( ) 37,,,,!,,!,?,,,,,,,!,,,!,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,!,,,,!,,,,,,,,,!,,,,,,!,, :,,, :, ;,,,,

45 38 ( ),,,,,,,,,

46 ( ) 39,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,, ,,, :!!,,,,,,,,,,,,,,,, 10,,,,,, :,,, : : :,, :,,

47 40 ( ),, 1939,,,,,,,,!,,,,,,, :,?!,, :,!,,,,,,,,,,? 1964,,,, :,,, ( ), :,?,,,,, :,!,,, :!, 1950,,,,,,,,,,,,, :,!,!,,,,,,, : : ( ),,, ( ),, ( ),,, ( ),, :,, :

48 ( ) 41??,,,,,,,, ;,,,,,,,!,,,,,,! :, :,,,,

49 42 ( ),,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;, ;, ;,,, ( ),,, ;,,,,,, :, ( ju n) : ( )

50 ( ) 43,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,, ;,,, ;,,, ;,, ;, ;,, ;,,,,,, ;, ;,, ;,,,,,,,,,,,, :,,!!!!,,,,,,,, :,,,,,,,,!,, :,,,, : ( ) : ( ) : ( ) ( xu ) : ; ( su ) : ( ) :,,,, ( ),,,,,,,,,,, ( xi ) :

51 44 ( ),,,,,,?,,,,??,,,,,,,,,,,, ;,,, ;,,,, :,,, :, :, :, ;,,,,,,, ;,,,,,,,, :,, ;,,,,,,,,,

52 ( ) 45,,,,,,,,,,, :,, :,,, :,,,,,,! :,,!, :,,,, :,,,,,!,,,!!!,,,,!! :? ,

53 46 ( )!!,!,!,, :,,!,,!, :!,,?,,,! :,,!,?,,,? :,,!,,,!

54 ( ) 47,,,,,,,,,, ;,,,,,, : : ( ), ; ( ) ; ( ) ; ( ), :,,,,,,,, ,,,,, :,,, :?,?,,,,,?,,,,,,

55 48 ( ),,, :,, 90,,,,, :,,?,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,

56 ( ) 49,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,, ;,,, ;,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,, ;,,,,, ;,,,,,, ;,,,, ;,,, ;,, :, ;, ( ),,,,,,,, ;,,,

57 50 ( ),,,, ( ), : 1.,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2.,,,,,,,,,,,, 3.,,,,,,, :,, 4.,,,,,,,,,,, ;

58 ( ) 51,, :,,,,,,,,

59 52 ( )

60 ( ) 53,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, 160 ;,, 105 ;,, 40,,,,,,,,, (, ),,,,,,,,,,,,,,

61 54 ( ),,,,, ;,,,, ;,,,,,,,, ;, ;, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;, ;,

62 ( ) 55,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 55,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 373, 2490, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

63 56 ( ),,,,,,,,,,,,,,

64 ( ) 57 ( ),? 10, 1 12?, 13! 14, 15,?, 16?,!, 17 18,?, 19?, 20! , 305,,, :, :,, ( k nkn) : ( x ) :,, : ( li n) : ( y ) :, ( ji) ( s ) : : : ( ch n) :,,,, ( ), ( q n), ( sh u) : : ( xu n) ( hun) :, : ( h ), ( ho),, :,! : : :, ( sn) :,, : : ( ch n) : : ( ch n) :, (n) :,

65 58 ( ) ( ),!,,!! 1!,!,,,,!, 10,, 12,,,,,,,,, 13, 14 15, ( shu ) : : :, ( r ) : :, :, : : :, ( yu n) : ( ) ( ) : :, :, :, ( ho) : ( )? : : :, ( jji ) :,, : ( y o ti o) : :, ( qi ) :

66 ( ) 59,,,,,,,,,?,?,,?,,, :, ;,,, ( x n ) : :, ( wm i) : : : ( s ) :, : ( mo) :, :

67 60 ( ),,, :!, :, ;, : 10,, 1, ,, :, 15, 16 17, 18?, : : ( ), :,,,,,, :,,, ( f n),, : : : :,,,,, :,, :, :,,,,, : : ( ) ( zhu ) :,, : :,,,, :,,,,,, :?,,,,, :,

68 ( ) 61,,,,,,,?, 10 1, 12?, 13 14, 15, :! 18 19, ;, 20 ;, ,?,,,, :,, : :,, : :,,,, : ( ) : ( ) ( ),,,,,,,,, :,?,,,,, :,, :, : :? :,,,, ( yu ) :, ( pn ) : :,, : :,,,,,, :,,,,, : ( ),,,, : ( ),,, :! :,

69 62 ( ),,

70 ( ) 63, :,,,, :,! :,, ;, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ,,,,, :,,, ( m) : :,,,, : : :, :, : :, : : : : : : : ( ) :, :, : :, :,,, :, : : : :, ( s u ) : : :, : :, :, : : : : : :

71 64 ( ),,, ;,,,,,?,? 10,?, 10 :, :, ( b i ) : :, ( x) :,,,,, :, : : : :,?,,,? : :? : ( zh) :, :,,, 842, 845

72 ( ) 65,,, :? :,?,, :? :?,,, :? :,,, ;,, : 10, 1 ;, ;,, :,,, 12,, 13,, 14 :, 15 : : 16, ;, ; 17, 18,,, ;, :, :, : ( y ) : ( zh o) :, :, :,? :, : : : : ( ) : : ( ) :, : : ( ),,,, :

73 66 ( ) ;,,,,,,?,??, 1., 2., 3. 4.,, :, ( ji n) :, : ( ), : ( ),,

74 ( ) 67 : :!?,, 10, 1? : 12, :! 13 :, 14,, 15?,,, 16? :, 17,,! ,, 20,,, :,,, ( zhu n) ( y ) :, :,,,, :,,,, :, :?,, :,, 40 : ( ) ( ) : :? ( ) : :, :,,,,, ( xin ) :?,, ( s ) ( xi ), ( d ), :,,,?,,,,,,, :,,, 70

75 68 ( ),,,,,, ;,,,, 10, 1,,, , 15, 16 :? :,,! , 20, 21,, 2 : : 25 26, ;, 27? :,,,,, : :,, : ( ),,,, :, ; ; : : ( ) ( ) :, : :,, : : : ( ), : ( h ) ( di o) : :, : ( ) :, : ( xi n) : : ( ) :,, :, : :, :,?

76 ( ) 69,,,,,??,?? ,,,,,,,,,, : :, :,

77 70 ( ),,,,,,,,, 20,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,, :, : :, : ( q ) : : () : :,

78 ( ) 71,, 1.,, 2., 3. 4., 1. ( A) ( B) ( C), ( D) ( E) ( 1), ( ) ( 2) ( ) ( 3) ( ) ( 4) ( ) ( 5) ( ) 2. ( A) ( B) ( 1) ( ) ( 2) ( ) 3. ( A) ( B) ( C) ( D), ( 1) ( ) ( 2) ( ) ( 3) ( ) ( 4), ( ) 4. ( A), ( B) ( C) ( 1), ( ) ( 2) ( ) ( 3), ( )

79 72 ( ) 5. ( A) ( B) ( C) ( D) ( 1) ( ) ( 2) ( ) ( 3) ( ) ( 4) ( ) 6. ( A) ( B) ( C) ( D) ( 1), ( ) ( 2) ( ) ( 3), ( ) ( 4),, ( ) ( 5) ( ) 7. ( A) ( B) ( C) ( 1), ( ) ( 2), ( ) ( 3), ( ), ? 4.? 1., 2., 3. 4., 5. 6., 7. :? 8., 9.,

80 ( ) ,, 1. 2., 3., 4., 5. 6., 7. 8., 1.,? 2., 3., 4., 5., 6. 7., 8., 9., 10.,,, 1. 2., 3.,, 4.,, ( ) 5.,,,

81 74 ( ),,,,

82 ( ) 75, ,,,, 93,,,,,,,,, 11 25, 1800, 81,, ,, 35, 23 58,,,,,,,, :,,,,!,,

83 76 ( ), ,,,,,,, 1922, 18,,,,,,,,,, :, 60,, :,,,, ;,,,,,,,,,, ;,,,,,,,, ,,,,,,,,,, : ;, 1992,,,,,,,,,,,,,, ;,,

84 ( ) 77, 1979,, 59,,,,,,,, ,,!,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,, ; :,, 11 50,,,, :,,,,,,,,, :,,!

85 78 ( ),?? ( ), ( ),, ;,,,,,,,,,,,,,,,, :, 1.? 2.? 3.? 4.? 5.? 6., 7.?

86 ( ) 79,,, :!, :!,,!!,,,,,,,,,,,,,,, :!?!?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, : ( li ng),,,, :, : cement,, : :,,,

87 80 ( ), :?,,,,,!,!,!,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,!,!,, ( shu ) :, :,, : ,,,

88 ( ) 81,,,,, (, ),,, ( ),,,,,,,,,,,,,!!,,,,,,,,,, :!!?!,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,, : ( ) : :, : :, ( ), :

89 82 ( ),,,,,!,, ( ) ( ),,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,, ;,,, :,! :!,,,,,,,,,,,,,, : ( ) ( n) :, : :

90 ( ) 83,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,, ( ) :?,!!!, :,?!,,,,!,!,,!,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,, ( ) : 19,,, : 19,,,, : :

91 84 ( )!,!,,,,!, : 1.? 2.? 3.?,, 1.,,,,! 2.,!,,,,!,, 1.,,, 2., 3.,,

92 ( ) 85,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, ;,, ;,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,, ( t i xi n) :,,

93 86 ( ),,,,,, :, ;,, ;,,,,,,,,,,, :, ;,,, :, ;,, ;,,, ;,,,,,,, ;,,,,!,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( y n) :,

94 ( ) 87,,,,,,,,,,,,,,!,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,, ;,,!,,,,,,,,,,, :,,,!,,,,, :,,,,,!, :,,!,,,,,,, :,,,, :, ;, ( z n) : ( w n), ( gg ng) :,,,

95 88 ( ) :, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :!!,,,,,,,!,,,,,, : : :!

96 ( ) 89,!,,!,!, ;, ;, ;,,, ;,!,,!,!!,!,,,,,!,,,,,!,,,,, :,!,,,,,,,,,,,,!,,!,,,,,, ??,???,, ( ),????,,,, 8 ( ) :, ( )

97 90 ( ), ;,,,,,,,, :, ;,,,,?,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,!, :, ( ),, :

98 ( ) 91,,,,,,,,,,,, :!?,!!,,,,,,,,,?, : ; ;,,,,,,, :,,,, : :,,,,,,,,, ( 1100 ),,,,,,,,,,,, :! : :,,, : :,, :,

99 92 ( ),,,,,,,,,,,, :,!,, :,,! :,,,,,,,, ;, ;,, ; ; ;,,, ;, ;,, :,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,, :,,, ;

100 ( ) 93,?,, : 1.,? 2.,? 3.?,,?,, ;,,, : : : : : : :

101 94 ( ),,, 80,,,,,,,,,, ;, 80,,,,!,,,,!,, ,,, 7,,,,, 80, 30, 260,, : ( hu ) 2083,, ( ) :,,, ( ), :,

102 ( ) 95,!,,,,,?!,!!,,,?,!,,,, :!,,,,,,,,,, :!,,,,,,,,!,,,,,,, 50,,,,,,,,,,,,,! :!,,,,,,,?,, :!,,,,,!,! 79 80,,,,

103 96 ( ),,!,,,,!,,,,,! 6,! :,!, 5 1,,,! 4,,,,,,,,,!,,,,,,,,, ;,,,,,, 500,,, :,,,,, 20,,,,, 20 10,,,,,,,,, ( ch ch ) :

104 ( ) 97,,,,,,,,,,,,,, :? :?? :, :,

105 98 ( ),,,,,,, :,,, : ; ;,, ;,,,, :,,,,,,, ;,, ;,,,,, 20,,,,,?,,, ,

106 ( ) 99,,, :,, 8 :,,,,,,, :,,,,,,,, 20,,,,, 60,,,,,, :,,,, :,,, 20,, 200, :,,? :,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, :,,

107 100 ( ),,,,,,, :,,,,?,,,,, 1990,, 50 %, 100%, ;, ;, ;,,,, :, ;, ;,, 55 10, 13,,,,,,,,,, 500,,,,? :,,,,,, :,,,, 10,, 222, 58 8, 1, 3, 2, 90%,,, :,,,

108 ( ) 101,,,,,

109 102 ( ),,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 171,,,, 171 :,,,,,, 4,,,,,, 8,

110 ( ) 103 4, 70,,, :,,,,,, ,,,,,,,,, 33,,, :,? :,,,,,,,,, , 11,,,,, 24,,, 14,, :!,,, 8 13,,,

111 104 ( ),,,!,,,,! ( ),,,,, :,,, ;,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,, 1.,,,,,,,,,,,,,,,, 2.,

112 ( ) 105,,,,,,,,,, 3., ; ;, ( ) :,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,, ( ) : ; ; ; 1.,,,,,,,,,,,, ;, ;, ;,, ;, ; ;,,, ;,,,,,,,,,,

113 106 ( ) ; ;,, :, ;, ;, ;, 2.,,,,,,,,,, ;,,,, ( ),,, ( ),,,,,, ;,, ;,, 3.,,, :,,, ; ;,,,,, ;,, :,,, ;,, ;,,,,,,, ;, 4.,,,,,,, ;,, ;,, ( ),,, ;,,,

114 ( ) 107, ( ),,,,, : 1.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2.,,,,,,,,,,,,, 3.,,,,,,,,,,,,,

115 108 ( ) 4.,,,,,, : ;, 171,,,, 5.,,,,,,,,

116 ( ) 109,,

117 110 ( ),,,,, ;,,, ;,,,,,,,,, ;,, ;,,,,,,, ;,,,,, ;,,,,,,,, ;, ;,, ;,,, 10 ; 10, ( ) :,,, : : ( w nw ) : : : : : ( m m ) :, : :,

118 ( ) 111, ;,,,, ;,,, ;,,,,, ;,,, ; :, ;,, ;,,, ;,, (, ) ,,,,,,,,,? 4,???,,??,,, 1., ( ) 2. ( ) 3., ( ), ( ), : : :, ( ) : :, :, :

119 112 ( ) ( ) 4.,, ( ) ;, ( ), 4 6

120 ( ) 113,,,,, :,,,,,,,,,,,,?,,, :!,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ) ( ),, : :, :, : ( ), :, : : :,, ( cuw i) : :,, ( d ) : : :

121 114 ( ),,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,, ;, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, : : ( l nc ) : ( nh ) :, : :, ( qi nqi n) :

122 ( ) 115,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,?,, : ( ) : :, ( y o) :, : ( n ) : : : : :,, :, :, :, :

123 116 ( ),,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;, ;, ;,,,,,,,,,,,,, : ( n i)

124 ( ) 117,?,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, : ( q )

125 118 ( ),,,,, ;,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :

126 ( ) 119,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( liz n ) :

127 120 ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?, :,,,

128 ( ) ,,, 2.,, 3., 4.,,,

129 122 ( ),, ;, ;,,,,, :,,,, :,, ;,,, ;, ; ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,, , : ( ), : ( )

130 ( ) 123,,,,,,,,, ;,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,, : :, :, :,

131 124 ( ),,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,

132 ( ) 125, ; ;,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,, ( 1986 ) ( ),,

133 126 ( )!,,!,,,,,,,,,,, ( s n) :,,, ( h )

134 ( ) 127 ; ;, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,

135 128 ( ),,, ;,,,!,,,?,,,,,,,,,,,,,,, ;, ; ;,,,,,, ;,,,!!,, :,

136 ( ) 129,,,,, :, ;, ;, ;,,,, ;,,!,,,,,,, 1.? 2.? 3.? 4.??? :,,,,,, ;,,,,,,,, ;,,, ;,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,

137 130 ( ),,, ;,,,, ;,,,,,,, ;,, ;,,,,,, ;,,,,, ;,,,,, : ( 1) ; ( 2) ; ( 3), ; ( 4) 800,,,, ;,,,,, ;, ( ),,,,, :,,, ;,

138 ( ) 131 ( ),,,, ;, ;,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ) 1.,,,,,,,,,,, 2.,,,,,,,, 3., ( ),,

139 132 ( ),,?, 4.,,,,, ( ),,,, 1.,,, ; ; ; 2.,,,,,, ( ), (, ),,,,,,,, ( ),,,,, ;, :

140 ( ) ,,,,,,,, :,! 2.,, :,, ;, ;, ;, :,!,,,,,,,,,,,, ( ),,,, ;, ;, : 1.,,,,,,,,,,, 2.,,,, :,,,,,, 3.,,,,,

141 134 ( ),,,,,,,,,,,

142 ( ) 135,

143 136 ( ),,,,,,, 10, 1, ( ),,,,, :,, : ( ji ), ( un) ( w i) :,,,,,,, ( l ) :,,,, ( h n), :,,,,, ( qi ) ( ch ), :,,,,,,, : : :,,, ( zh ), ( i) :,,,,,,,, ( o), (d ) :,,,,,,

144 ( ) 137,,,,?,, ;, ;,,, 10, 1 12, 13, 14,?, : 17,,, ( l n ), ( t i) :,,,,,,,,,, :,,,, :, : ( x ) ( ch n hu i) :,,,, ( y o) :, ( y u) : : ( xi n) ( yn), ( f i) :, ;,,,,,,, : ( kn), :,,,,,, :, :,,,, ( z ) ( h i) :,,,,, :,,,, : :,,,,,,,,,, :,,,,,,

145 138 ( ),,,, 16,,,,,,,,,, 10, 1, 12, 13, 14! ( s o), :,,,, :,, ( ch ch ), :,,,,,,, : :, :, : : : :,, :,, : : : :, : : : :,, : ( cn ) :, ( y n) : ( tu n) :,, : : ( r u) : :, :, : : : :, : ( y n) : : : :, : :, :,

146 ( ) 139,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,? 1., 2., 3., 4.,,, : ( ku ) :,, :, :,,, :, : :, : : : :,, : : : :,, : : : : : : : :,, : :,,,,, : :,,

147 140 ( ), 1.,, 2., 3.,,,

148 ( ) 141,,,,,,,,,,,,,,,?,? ;,,,, 10,, 1, ; 12, 13 14, 15!,, 16? 17, ;, ;, : 18? ( 1957 ), 7, 261 : : ( ), :, :, :,, :? :, ( d n) : : : ( ) ( ), ( c ) : : :, ( h ) : ( ) :,,, : ( ),, :

149 142 ( ),,,, ;,, ;,, :,,,,,,,,,,, :,,,, 10,,, 1,?,,,?,? 10 1 ( ),,, ( ), :,,,, : :, : : : : : :,, : :, : : : :

150 ( ) 143,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,, : ( ),,,,,, ( ), ( ),,,, :!? :,, ;, ;, ( u l u), j l u: : ( ti o ) : ( du) : : : : : ( z zh) :,, :

151 144 ( ),, ;,,,,,! :,,!,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, : 10, : :, : : : : : :, : : :, ( y n ) ( ) : : : : : ( zhu ) : : :

152 ( ) 145,,, : :,,, : : : : : : : :, :, :,

153 146 ( ) :,, ;,,,,,,, 10 1, 12, 13, 14 ; 15, 16,, 17 ;, 18, 19 20, 21, 2 ;, 23, 24 25, :, : ( di n),,,,, ( li o), : ( ) ( ) ( zhng) : ( ) ( r u) : : ( yu) ( p ) :,,, : : ( ) : ( l ) : ( xn ) :,,,, ( zh ) :, ( y ) : ( q ) : : : :, :,, : : : :, : ( x n ) : ( ) ( ),, :,

154 ( ) 147, ;, ;,,, ;,, ;,, ;, 10,,,, ,, 14,, : ( ), ( ), ( ) ;, ( ), ( ), ( ) ( ), ( ) ( ) ( ), ( ), ( ) ( ), ( ) ( ), ( ) ( ), ( ) 1.,, ;,,, 2., ;,, ;,, ;,,,, :,, : :,, : ( ),,, ( ),, ( ku ) :, : ( ) ( j ) : ( n ) :, ( ),, : ( ) ( lu) : : ( ) ( ) :,,,, ( o) : :,

155 148 ( ) ( ),,,,, 49,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,, ;,,,,, ;,,,, ;, : : : : : : : : : : :

156 ( ) 149,,,,,, ;, ;, ;, ; 10 ; 1, 12,, 13, 14, 15, 16,,,, 17,, 18, 19, 20, 21, 2,, 23, 24 25, 26 : 27, ;,, 28, 29, :, : : :, : : : : :, : : : : : : :, : : ( hn) : : : : : : : : :, : : : : : :, : :, : : : : : : :, : :, : :, : : : : : :, : :,,, :

157 150 ( ),, ;,,,,,,, ;,,,,,, ;, : : : : :, :

158 ( ) 151?,,,,,?,, 10, 1, 12, 13,?, 14 15,,,, 16, 17,, 18, 19 ;, 20 21, :?,,,, ;, : ( ),, :, : : : : : :, : : :, : ( ), :,, :, : :,, :, : : ( lu n) :, ( hu ) : :, ( ti o) :,

159 152 ( ),,,,,,,,,,,,!,, 10 1, 12,,,, 13, 14 15,, 16, 17, 18 ;, 19, 20,, 21, : 2, 23,,, 24?,,,,! :, : ( yn ) :,,, : ( ),, : :, :,,, ( u) :,, ( b i) :, : :, :, : : : ( ), :, : ( ),,, :, ( o) :, :,,,, ( q ) :,,, : ( ),, : :

160 ( ) 153,,,, :,?,,,,??,,,,,,,? ( ), ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), ( ) ( ), ( ) ( ) 1., ( ), ( ), ( ), ( ) 2. ( ) ( ), ( ), ( ) ;, ( ) ( ), ( ), ( ) : : :,,, :,

161 154 ( ),? 1., ( ) 2.,, ( ) 3., ( ) 4.,,, ( ) ( ), ( ) : ( )!,, ( ),, ( ), : ( ), : ( ), ( ) : ( ) ( ), ( ) ( ) ( ), ( ) ( ) ( ),, ( ) ;, ( ), ( ) ( ),,, ( ), ( ), ( ), ( ) ;, ;,!, ( ) ;, ( )?, ( ) ( )! ( ), : :,, ( s ) :,,,,,, ( xi ) :,, : :,,

162 ( ) 155 :? :,, ;, 10 ; 1, :, 14, 15,, ;, 16, 17 :, : :,, :, :,,, : :,, : :, :,,,, ( ch n) :, ( b ) :, : :,, :,,, :,,,,,, :,,,, :,, : ( ),,, :, (

163 156 ( ),

164 ( ) 157,,,,,,,,,,,,?,,,,?,,,,?,,,,?,,,,, :, ;,,,? : ( l ) : ampulla, :,, :

165 158 ( )?,?, 1.,, 2., 3.,,, ;,,,,,,,,,, 1., 2., 3.,,?

166 ( ) 159,,, :, ;, ;, ;,,,,,,,, ; ;,,,,,, ;,, ;,,,,,,,,,,,,,,, : (! ) ; ;,, ( ),, ;, (, ) ;,,,, :,,,, :! ( ),, :, :

167 160 ( ),,,, : : : 1.?? 2. 2, 3. 1?,

168 ( ) 161,,,!, ;, ;, ;,,,,,,!,,,, :,, :,,,, :,,,,,,,,,,,,,, :?,,?,,,, , ( b ) ( h nd n) :, :, ( l ) :, : : : : ( qi nqi ) ( ji ) : : :

169 162 ( )??,,,,,,,!,,,,!,,,, ;,,,,,,,,, ;,, :,,,,,,,,, ;,, ;,,,,,,,,,????,?,, :,!,,,,,,,,,, ;,,,,,??, ( zh ) :,

170 ( ) 163,

171 164 ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,, ;,,, ;,,,,, ;,,, ;,,,,,,, ;,,, ( x ) :

172 ( ) 165,,,,,, ;, ;! ;,,,,, ;, :,, ( q ) :, :

173 166 ( ),,,,,,, ;, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,!, 2 ( ), ( s ) : : ( h ) :, ( y) :

174 ( ) 167,,,,,,,,,,,!,!!,,,,?,?,,,?,,,,!,,,,,!, ;,,,,,,,,, ;,,,,??!,,,,,,,,,?,,, ;,,?,?,,! :

175 168 ( ),,, ( 1 5 ), ( 6 14 ), ;,, ( 15 ),,,,,,,, :, :,, ( ), :, ;,,, :,,,,,,, ;,,,,,,,,, :,,,, : ( qi n) : : :

176 ( ) 169,,, ;,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,, ;,,,,!,!,,,,,, ;,,,! :!,,?,!,?,,,,,,,,, ;? ( y n) :,,,,

177 170 ( ),,,,,,,,,,,, : ( ),,,, 1.,?,,? 2.,,,,, 3.,, 4.,,,,,? 5., ( 1) ( ) ( 2) ( ) ( 3),,, ( ), ( ) ( 4), ( ) :!,

178 ( ) 171,,, ;,,,,,, ;,,,,,,,,?,,,!!,, :,, ;,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,!,?, :, ( )

179 172 ( ),,,, ( ),,, :, :!,,,!,,,,, ;, : ;,,, ;,,,,, :,,,,,,,,,,, ( ),, :,,,,,,!,,,,,!,,,,,,, ( ),,,

180 ( ) 173,,, ( ),,, :,,, ( ) ;,, ( ) ;,, ( ) ;,, ( ) ; ( ) ;, ( ) ;,,, ( ),,,,,,,,,,, ( ),, ;, ;,,,,,,, ( ),,,,,, :,,,, ;,!,,,,,,,,,,,

181 174 ( ) ( ),,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,, ;,, ; :,!, ( ), :,??,,,!,,,,,, :,,,,

182 ( ) 175,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,, :,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,

183 176 ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, ;, ;, ;, ;,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

184 ( ) 177,,,,,,,,,, ( ),,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,, :,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,

185 178 ( ) ( ),,,,,,,,,, ( ),, : ;,,,,,, :,,?,, :,,,,,, :,,, :,,,,,,,, ;,,,, :, ( ) ( ) ( ) ( ), ( ) ( ) (, ) ( )

186 ( ) 179 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),, hng xing ; ho ; chng zhng,,, 1.,,, zho, :, cho, : :,,,?, g ng, :,,,? g ng, :,, w, ; xing, xing; sh, sh, shu, c, 2.,, :, q,, q, :,,,, wng, w, :,,, b i, p, 3.,,, :, ch ng,, sh ng :,, q,, j :,,, y,, y 4., ( chn), ( y ), ( ru zh ), ( qic ), ( b ), ( ju n d ) ; ( zh i), ( d ), ( yo), ( y j ), ( mq xi ),

187 180 ( ),,,, y, sh,, sh,, x, :, wsh, wy ; d i f, psh, kh n, dfpy khn; :, shj, su j,,,, ;,, :,, :, ( ), ( ) ( ),,,,,,,,,,,, :,,, ( ), ( ), ( ),, ( ), ( ), :, ( ), ( )

188 ( ) 181, ( ), ( ),, : ( ), ( ), ( ) ; ;,,, :,,,, ( ) ( ),,,, :,,,,,,,

( ) 001 ( CIP ) /. :,2005 ISBN CIP (2005) : : ( 147 : ) : : 850mm 1168mm : 333 :

( ) 001 ( CIP ) /. :,2005 ISBN CIP (2005) : : ( 147 : ) : : 850mm 1168mm : 333 : ( ) 001 ( CIP ) /. :,2005 ISBN 7-224 - 07274-5.......... 222 CIP (2005) 045547 : : ( 147 : 710003 ) : : 850mm 1168mm 32 15. 375 : 333 : 2005 7 1 2005 7 1 : 1-1000 : ISBN 7-224 - 07274-5/ I 1182 : 29. 00

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 020-4... - -. I207. 62 CIP ( 2002 ) 035654 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 030 : 78. 125 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 020-4

More information

:,,,,,,,,,,,,, :,,,! ,, ( ) ;, ( ),,, ( tu n) ( ), ( ), ( ),,, ( ),,,, ( ), : ; 1993, 15 400,, 1973, 3 ; 1977, 1, ;,, 1 ; 1995 12 6 :,,,,,,,,,,, :,,, :??,, S (,, ), ( ) ( ),,, :,,,,,,, : ( ), ( ), ( ),

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 020-4... - -. I207. 62 CIP ( 2002 ) 035654 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 030 : 78. 125 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 020-4

More information

日照县志0903-.FIT)

日照县志0903-.FIT) 据 清 光 绪 十 二 年 版 市 档 案 局 ( 馆 ) 重 印 编 辑 委 员 会 名 誉 主 任 毛 继 春 徐 清 主 任 梁 作 芹 副 主 任 朱 世 国 傅 海 军 郑 昭 伟 孙 玉 生 刘 克 平 吴 建 华 成 员 张 传 满 张 传 鹏 田 伟 刘 祥 云 徐 田 霞 宋 莉 媛 主 编 梁 作 芹 副 主 编 朱 世 国 吴 建 华 吴 建 华 范 莉 莉 李 宛 荫 孙 晓

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 中 文 第 九 册 教 学 参 考 / 中 国 暨 南 大 学 华 文 学 院 编. 修 订 版. 广 州 : 暨 南 大 学 出 版 社,2007.9 ISBN 978-7-81029-811-7 Ⅰ. 中 Ⅱ. 中 Ⅲ. 对 外 汉 语 教 学 Ⅳ. H195 暨 南 大 学 出 版 社 出 版 发 行 ( 中 国 广 州 ) 电 话 / 传 真 :0086-20-85221583

More information

校园之星

校园之星 y cu jin k rn ju zo ho shu m i lng b ng png bi s bo cn zho dn ji kn hu ch x r u q xn w i kn j ju xin xin bng nin dng l ng zo j l i so ch l jin xi su tu y j ng chn ru m zh sng shn O AB AB AB O B AB

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf xi n j xi ng ni n w n d ng w x y sh n z f ng w i s m h xi n w i chu n w i w i sh y u x n s h u xi ng y ng z ng g ji m c u xi n r x n p ng q h w b ch ng sh w li xi n sh ng b ch y n bu sh b y n r n r

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : ( 124 ) 7871092 16 : 3900 2003 3 1 2003 3 1 :3000 ISBN7806066187/ K29 (4 ) : 396.00 , ( ) 1959,,,,,, (1711),, ( ),,,,,,, 12, 222,,,,,,,, (, ),,,,,,,,,,,,, ,,,, 80,,,,,,,,,, 2002 11 : : : : ( 1 ) (

More information

标题

标题 淳 化 县 志 1 序 王 摇 刚 摇 闻 俊 辉 摇 摇 志, 即 一 方 之 全 史 也 淳 化, 历 史 悠 久 六 七 千 年 前, 先 民 居 此 ; 约 前 1600 年, 公 刘 居 豳 ; 约 前 1100 年, 兴 为 王 畿 秦 时 设 县, 至 汉 日 盛, 及 北 宋 以 淳 化 年 号 命 名, 迄 今 1017 年 矣 浩 浩 历 史 长 河, 荡 尽 了 多 少 名 人

More information

M M M M M M M M M M M M M M M M S M M M M M M M M M M M M M hu n y zh gu k n y y n xi o qi ng g ng l i z n ju y u d ng l y n n o w t o ti ti n xi x ng q ng d d o q U ji

More information

i n i ho n n n n n ng

i n i ho n n n n n ng A i i i i i i i i n i ho n n n n n ng o o o o o o o b B b b p b b b b b b b p b b b b b b i b i b b i b b i b i b i b bn bn bn bn bn bn bn b bn bn bn bn bn bn bng bng bng b pn bng bng bng pn bng bo bo

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ( ) ( ) 2006 ( C I P ) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 020-4 /. -... - -. I207. 62 CIP ( 2002 ) 035654 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 030 : 78. 125 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 -

More information

,,,,,,,, ( ) ; ( ) ;,,, ;, ;,, ;,,, 5,,,, 1 ,,!,! 2004 3 20 2 ( 4 ) ( 7 ) (10) (14) (18),, (21) (27) (31), (39) (44) (52) (57) (65) (68) (73) 1 ( 80 ) ( 85 ) ( 88 ) ( 95 ) ( 98 ) ( 106) ( 113) ( 117) (

More information

校园之星

校园之星 DI QIU ZHI L min xin i y yun TAN XUN RENNAO DE MI MI DI QIU ZHI L t jun png TAN XUN RENNAO DE MI MI DI QIU ZHI L o su TAN XUN RENNAO DE MI MI DI QIU ZHI L bo x mio c b TAN XUN RENNAO DE MI MI DI QIU ZHI

More information

校园之星

校园之星 zhng ru O fng x y xun thu q sh n i mi x h i sng q n chnq zhng kn shu shuo qin xing qin x q bi d j chng f dn pn jn f ku l xin s jing hng l s j h sng n zh w i zhng yng yxio

More information

nooog

nooog 1 ( ) 1 2 4 3 ( ) 6 4 8 12 5 12 6 14 7 16 8 19 22 9 22 10 24 11 26 12 28 31 13 31 14 33 15 35 16 39 17 41 18 43 46 19 46 20 48 1 5 9 13 17 21 25 ( ) 29 ( ) 39 1 ( ) 1. ( ) A. ( y ) ( ji ) ( b ) ( hu )

More information

untitled

untitled y n s ru m ng di n qi ngl ng sh qi xi o bi o ch uch j zh n x g hu h n g o j ng h x x xi o j g t ng y y n li o h h g i q

More information

( C I P ) / () ;,. :, 2002. 10 ( ) ISBN 7-5308-3333-2................ R247.1 CIP ( 2002 ) 075690 : : : : 189 30 002 0 ( 02 2 ) 27 306 314 8 50116 8 1/

( C I P ) / () ;,. :, 2002. 10 ( ) ISBN 7-5308-3333-2................ R247.1 CIP ( 2002 ) 075690 : : : : 189 30 002 0 ( 02 2 ) 27 306 314 8 50116 8 1/ ( C I P ) / () ;,. :, 2002. 10 ( ) ISBN 7-5308-3333-2................ R247.1 CIP ( 2002 ) 075690 : : : : 189 30 002 0 ( 02 2 ) 27 306 314 8 50116 8 1/ 3 2 3. 7 5 25 9 000 200 2 10 10 2 002 1 0 1 : 58 30

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,,,,,,,,,, ;,,,,,, 1 ,,,,,,,,,, 3000,,, [ r ],,,,,, [hn ],,,,,,,,, 2 ,,,,,,,,, 30,,,,,,, 360, ;,, ( ), ( ), 3 ,, 1405 1433,,, 1840,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4 ,,,,,,,,,,,,,,,, 18, 19,,, 1840, 19 30, 1872,,,

More information

) () : 3 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 4 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1963 6 ; 1963 4,,,,,,,,,,,,,,,,, 1996 4 7 :,,,,,, :,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;, ;, ;, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf 2000 ( C I P) 2000 /,. :, 2006. 10 ISBN 7-5432 - 1288-9............ - -. I277. 8 CIP ( 2006) 050702 2000 ( 200001 193 www. ewen. cc ) 787 1092 1 /32 10 180 2006 10 1 2006 10 1 : 0 001-000 ISBN 7-5432 -

More information

三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 哲 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z 承 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c ; 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 倦 的 声 母 是 j, 不 要 读 成 q 则 的 声 母 是 z, 不 要 读 成 zh 颂 的 声 母 是

三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 哲 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z 承 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c ; 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 倦 的 声 母 是 j, 不 要 读 成 q 则 的 声 母 是 z, 不 要 读 成 zh 颂 的 声 母 是 10. 孔 子 求 教 一 教 学 要 求 1. 会 读 会 写 本 课 的 16 个 生 字 2. 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 陈 蚂 蚁 3. 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 用 4. 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 孔 子 的 许 多 思 想 和 观 念 一 直 被 人 们 所 重 视 和 继 承 (2) 他 经 常 向 人 们 请 教 学

More information

( ) 001 ( CIP ) /. :, 2005 ISBN G25-53 CIP (2005) ( 147 : ) 890 mm 1240 mm ISBN

( ) 001 ( CIP ) /. :, 2005 ISBN G25-53 CIP (2005) ( 147 : ) 890 mm 1240 mm ISBN ( ) 001 ( CIP ) /. :, 2005 ISBN7-224-07251-6..........G25-53 CIP (2005) 115145 ( 147 : 710003 ) 890 mm 1240 mm 32 9 2 216 2005 12 1 2005 12 1 1 - ISBN 7-224 -.00 ( 1) ( 6) (6 ) ( 18 ) (39 ) ( 56 ) ( 60

More information

tbjx0033ZW.PDF

tbjx0033ZW.PDF 1998 20 2000 6 1949 4 20 4 21 22 2 22 1 2 1 Ad hu Bqi n qi n C s s i Dqi n ji n 2 A B C D 22 22 20 24 30 21 5 35 2/3 23 21 (11) 35 (12) (13) 23 (14) 21 22 (15) 1 A B C D 2 A B C D 3 A B C D 4 A 20 B

More information

三 练 四 ji 佟 n j 佾 n sh 俅 xi 佗 n 1. 坚 :( ) 决 ( ) 急 ( ) 立 ( ) 惠 b 侪 p 侪 2. 发 : 调 ( ) ( ) 水 丶 3. 友 b 佗 b 佗 : ( ) 出 ( ) 涉 zh 伽 i z 佗 q 侃 n ti 佗 o 4. 条 : 营

三 练 四 ji 佟 n j 佾 n sh 俅 xi 佗 n 1. 坚 :( ) 决 ( ) 急 ( ) 立 ( ) 惠 b 侪 p 侪 2. 发 : 调 ( ) ( ) 水 丶 3. 友 b 佗 b 佗 : ( ) 出 ( ) 涉 zh 伽 i z 佗 q 侃 n ti 佗 o 4. 条 : 营 一 单 元 草 船 借 箭 一 l 佴 i sh 佟 n 倮 y 佻 q 佻 w 侑 itu 侪 j 佾 nj 侏 ( ) 鼓 ( ) 兵 ( ) ( ) ( ) y 俅 zh 佟 od 伽 i t 伽 n q 侃 n 倮 y 佻 mi 伽 osu 伽 n ( ) 计 ( ) ( ) 听 ( ) 神 机 ( ) 草 船 借 箭 二 托 渊 拖 渊 预 渊 颗 渊 及 渊 急 渊 待 渊 侍 渊 匠

More information

Hu tu f Qi o j n B xi n y m t o ch ng f sh d t ng zh f n e Q zh u hu ng q n y zh n h t n x xi n c o d s ng U W F a b a b CAD AGV CR AGV

More information

倮 怎 伽 灶 缝 已 经 用 草 和 破 布 堵 住 了, 风 还 是 可 以 灌 进 来 躁 蚤 佟 灶 倮 她 的 一 双 小 手 几 乎 冻 僵 了 于 是, 她 从 成 把 的 火 柴 里 抽 出 一 根 来, 在 墙 上 一 擦, 火 柴 燃 起 来 了, 冒 出 火 焰 来 了! 她

倮 怎 伽 灶 缝 已 经 用 草 和 破 布 堵 住 了, 风 还 是 可 以 灌 进 来 躁 蚤 佟 灶 倮 她 的 一 双 小 手 几 乎 冻 僵 了 于 是, 她 从 成 把 的 火 柴 里 抽 出 一 根 来, 在 墙 上 一 擦, 火 柴 燃 起 来 了, 冒 出 火 焰 来 了! 她 1 卖 火 柴 的 小 女 孩 天 下 着 雪, 又 快 黑 了, 冷 极 了 这 是 一 年 的 最 后 一 天 大 年 夜 在 这 又 冷 又 黑 的 夜 晚, 一 个 光 着 头 赤 着 脚 的 小 女 孩 在 街 上 走 着, 一 双 小 脚 冻 得 红 一 块 青 一 块 的 她 的 旧 围 裙 里 装 着 许 多 火 柴, 手 里 还 拿 着 一 把 这 一 整 天, 谁 也 没 有 买

More information

露 和 溜 的 声 母 是 l, 不 要 读 成 n 丛 的 声 母 是 c, 不 要 读 成 ch 塞 的 声 母 是 s, 不 要 读 成 sh 币 的 韵 母 是 i, 不 要 读 成 ei 甩 的 声 母 是 sh, 不 要 读 成 s 注 意 本 课 的 多 音 字 : { f 佼 佛 家

露 和 溜 的 声 母 是 l, 不 要 读 成 n 丛 的 声 母 是 c, 不 要 读 成 ch 塞 的 声 母 是 s, 不 要 读 成 sh 币 的 韵 母 是 i, 不 要 读 成 ei 甩 的 声 母 是 sh, 不 要 读 成 s 注 意 本 课 的 多 音 字 : { f 佼 佛 家 8. 印 度 奇 观 一 教 学 要 求 1. 会 读 会 写 本 课 的 18 个 生 字 2. 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 菩 佛 圣 蝙 蝠 赭 堡 玫 瑰 雀 铛 寺 蕉 3. 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 用 4. 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 养 象 的 人 叫 它 象 小 姐, 怪 不 得 把 它 打 扮 得 这 么 漂 亮 呢

More information

2. 比 一 比, 再 组 词 语 : { { { { 疑 菌 它 燥 凝 苗 宅 操 3. 连 一 连, 组 词 语 : 旅 检 真 直 降 蒸 天 躁 然 验 低 行 正 接 发 4. 选 词 语 填 空 : (1) 可 见 可 惜 可 以 今 天 下 午 的 汉 语 节 目 表 演 精 彩 极

2. 比 一 比, 再 组 词 语 : { { { { 疑 菌 它 燥 凝 苗 宅 操 3. 连 一 连, 组 词 语 : 旅 检 真 直 降 蒸 天 躁 然 验 低 行 正 接 发 4. 选 词 语 填 空 : (1) 可 见 可 惜 可 以 今 天 下 午 的 汉 语 节 目 表 演 精 彩 极 10. 灰 尘 的 旅 行 星 期 一 1. 写 一 写 : 菌 燥 宅 凝 蒸 囱 76 2. 比 一 比, 再 组 词 语 : { { { { 疑 菌 它 燥 凝 苗 宅 操 3. 连 一 连, 组 词 语 : 旅 检 真 直 降 蒸 天 躁 然 验 低 行 正 接 发 4. 选 词 语 填 空 : (1) 可 见 可 惜 可 以 今 天 下 午 的 汉 语 节 目 表 演 精 彩 极 了, 你

More information

mò bì j n n i shang qìng yè j n chuò t o jì píx u xi o g n ch q qú q xu n hé w yàng q qi o f dào juéjiàng qi n sh mò y u i

More information

38

38 21 38 j q x n i z c s zh ch sh e zh ch sh Z C S j q x Z C S j n gu n xu n z n cu n su n e ei ei uo e b p m o b p m o AABB AA ABB BBA ABA A A g i q d d h n ng P ng Z ix ng ji ng b ngl l ng q y u zh gu

More information

( ), 6,,,,,,,,,,,, ( CIP). /,. :, ISBN G CIP ( 2006) ( ) : : : : * : : 174 ( A ) : : ( 023) 6

( ), 6,,,,,,,,,,,, ( CIP). /,. :, ISBN G CIP ( 2006) ( ) : : : : * : : 174 ( A ) : : ( 023) 6 ( ), 6,,,,,,,,,,,, ( CIP). /,. :, 2006. 2 ISBN 7-5624-3602-9............ G634. 301. CIP ( 2006) 007055 ( ) : : : : * : : 174 ( A ) : 400030 : ( 023) 65102378 65105781 : ( 023) 65103686 65105565 : http:

More information

1.,,,,,, ( ) :,, [ jm],, ;, ;, ;,,,,,

1.,,,,,, ( ) :,, [ jm],, ;, ;, ;,,,,, 1.,,,,,, ( ) :,, [ jm],, ;, ;, ;,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, :, ; (), ( ),,,,,, :,,,,, ,,,,,,,, 13,,,,,,,, 2.?,,, ( ),,, ( ),,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,, ( ),, , ( ), ;,,,,,,,,, ( 17941857 ),,,,

More information

填 东 海 精 卫 填 海 比 喻 不 畏 艰 难, 努 力 奋 斗 用 这 则 成 语 教 育 学 生 要 有 志 向, 做 事 情 要 学 习 精 卫 填 海 的 精 神, 不 怕 困 难, 锲 而 不 舍 三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 盾 的 韵 母 是 uen, 写 作 un,

填 东 海 精 卫 填 海 比 喻 不 畏 艰 难, 努 力 奋 斗 用 这 则 成 语 教 育 学 生 要 有 志 向, 做 事 情 要 学 习 精 卫 填 海 的 精 神, 不 怕 困 难, 锲 而 不 舍 三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 盾 的 韵 母 是 uen, 写 作 un, 6. 成 语 故 事 一 教 学 要 求 1 援 学 会 本 课 的 16 个 生 字 2 援 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 锋 炎 掀 枝 3 援 本 课 学 习 部 首 : 矛 斗, 要 求 会 认 会 用 4 援 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 用 5 援 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 卖 兵 器 的 人 听 了 十 分 得 意, 于 是

More information

1

1 1 yáo zhuàn jué gu zài liè r sh ng xué yíng ch jié jù rèn g wù yú qiè yàng huán P9 líng luò jiàn sh ng y ku liàn r shàn dùn sì lièlièqièqiè rèn zhù yìj yíng guà dí yú bò chu n láng huán dù xià

More information

1 yáo zhuàn jué gu zài liè r sh ng xué yíng ch jié jù rèn g wù yú qiè yàng huán P9 líng luò jiàn sh ng y ku liàn r shàn dùn sì lièlièqièqiè rèn zhù yìj yíng guà dí yú bò chu n láng huán dù xià

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf 77 (266071 ) http:/ / www.qdpub.com 13335059110 ( 0532) 85814611 8664 (0532 )85814750 2006 6 1 2006 6 1 16 (640mm 960mm) ISBN 318.00 ( 8 ) ( 0532)85814926, : ( 0532 ) 85814611 8628 , 7000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf si equation equation geome triageo metria geometria geo lin xin zng chu m x y y x h b ng sh kn x y z x y z x y z x y z x y z u c xin sho jin bio A B C zh f i q an an an an n n lim n an an gng chng

More information

,,,, 50,,,,,, 50 2003 8 1 :,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,, ;,,,,, 2 ,,,,,,, ;,,,,,,,,, ( ) :,,,,,,,, ( 1364 ),,,,, : ( ) ( ) ( ),,,,,,, 3 , :, :,,,,,,,, 1953,,,,,, :, ( 1522 ) ( ),,,,,,,,,,,, (, ),,,,,,,,,,, 4

More information

cuàn, jìn dù zhòu zh qú sh zhì jùn y ng xián gu, 748 qíng xiè, kéz shì sù shu ng w w, z n jiào duò, niè chlm wàngliàng, h ng (sh xià qí dié dàimào hu sì áo du 3

More information

书 作 名 : 者 : 出版社 : 中国电影出版社 版权所有 : 烨子工作室 类 别 : 中国传世情爱小说 出版时间 :2005 年 10 月 字 书 数 :150 千字 号 :ISBN /B 0030

书 作 名 : 者 : 出版社 : 中国电影出版社 版权所有 : 烨子工作室 类 别 : 中国传世情爱小说 出版时间 :2005 年 10 月 字 书 数 :150 千字 号 :ISBN /B 0030 编著 中国电影出版社 书 作 名 : 者 : 出版社 : 中国电影出版社 版权所有 : 烨子工作室 类 别 : 中国传世情爱小说 出版时间 :2005 年 10 月 字 书 数 :150 千字 号 :ISBN 7-106-02353-1/B 0030 内容提要 niè chài ni n g guài, chì hé chúráo jìn yù léi xiè k i l l j f gu chì

More information

,,,, ( CIP ) /. :, ( ) ISBN K CIP ( 2005) : : 66 : : ( 0371) : : : : : : : 140mm 202mm :

,,,, ( CIP ) /. :, ( ) ISBN K CIP ( 2005) : : 66 : : ( 0371) : : : : : : : 140mm 202mm : ,,,, ( CIP ) /. :, 2005. 8 ( ) ISBN 7-5349 - 3157-6... -. K928. 957 CIP ( 2005) 014330 : : 66 : 450002 : ( 0371) 65737028 : : : : : : : 140mm 202mm : 6. 875 : 164 : 4 : 2005 8 1 2005 8 1 : 1 4 000 : 16.

More information

xiè hòu qù fù tiáo pàn xiáng sh ng l huán fú yóu sh n du wán guì d u còu g qiè qì bì j x ng yín dào j ji yòu hàndàn lián tu yín qìn k n * chán zhòu yán yóu kuòy láo jìn jíwéi su

More information

(18 3 ) 1. ( ) A. m i B. ch C. xi n D. p 2. ( ) A. B. C. D. 3. ( ) 4 1 C. D. (15 3 ) 7-11 : 4 :? :? : : :!! 5 ( ) 7. ( ) ( ) 8. A. : B. : C. : D. 9. ( ) A. B. C. D. 10. 6 7 ( ) : A. B. C. D. 11. ( )

More information

é é

é é é é gu chài < > gòu y n zh n y yì z ng d n ruì z hóu d n chán bìn jiu c n z n shuò, chún kòu sh qi n liè sè sh n zhì sb n j ng máo í g bèi q í lì, u ì í ng chàng yào g ng zhèn zhuàn sh hu ti n j,

More information

校园之星

校园之星 t ji ru mng s h chun Cha Te Chai Chay Cha Cha Chi Cha T hea Tea Thee TeT he Te Thay Tey Tee Te Teoa Teia Te TeTa Te T heassinensis xn yo ji nu C dio ling th hn chng zh

More information

t o

t o j n t o gu n zhì jié nìng jiè zhì l isì jiég o fúxì zhì b n zèng guàn xi o m i j xi n jùn lián j ng zhù cuán cù dí mèi ch n w n nèn yòu yì j qi n xiù mi o ji n qióng wú qiú móu tuó y ny

More information

h ng g ng (tù) rù xiào sì y u k n yòu j j y nyun cu nduo hào cú) ch n yè r nr n sì ku zhuàng k chánnìng w n wéi r é d ng qiáo ch ng kuì ji n zhuó qì chí xiè dú l lil de zào y l chì yín

More information

2. 读 课 文, 填 空 : (1) 树 上 垂 挂 着 择 怎 侉 (2) 孔 雀 好 像 美 人 拖 着 (3) 象 身 上 刺 着, 耳 朵 上 戴 着, 脖 子 上 系 着 (4) 象 主 人 敲 着, 象 小 姐 踩 着 一 摇 一 晃 的 (5) 小 松 鼠 歪 着, 朝 你 挤 眉

2. 读 课 文, 填 空 : (1) 树 上 垂 挂 着 择 怎 侉 (2) 孔 雀 好 像 美 人 拖 着 (3) 象 身 上 刺 着, 耳 朵 上 戴 着, 脖 子 上 系 着 (4) 象 主 人 敲 着, 象 小 姐 踩 着 一 摇 一 晃 的 (5) 小 松 鼠 歪 着, 朝 你 挤 眉 8. 印 度 奇 观 星 期 一 1. 写 一 写 : 幻 盆 妨 露 丛 裙 牙 松 49 2. 读 课 文, 填 空 : (1) 树 上 垂 挂 着 择 怎 侉 (2) 孔 雀 好 像 美 人 拖 着 (3) 象 身 上 刺 着, 耳 朵 上 戴 着, 脖 子 上 系 着 (4) 象 主 人 敲 着, 象 小 姐 踩 着 一 摇 一 晃 的 (5) 小 松 鼠 歪 着, 朝 你 挤 眉 弄 眼

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-204 - 04505 - X..........I106 CIP (2006)015695 * (20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 26, 26 38, 10 20, ;, 18

More information

hú sh n y jù tuó qièjuàn m n h n t o lì, zh ng yín pàn yuán j bó yí zhì jié nuò w i ruí túmí du wù jì jiàn yuè qi n zh n t ng 21 yi l ni dàidàng y uè xué w i sì xì, g mà zé shè lú xiáng hé k ol

More information

yòu xù 373 375 xiá : guà jué qi n mi o dú k ng tóng luán xié háng yè jiào k n z z n shèn chì x 1óng l n t n kuáng qi q ch qì yì yùn yo q w zhuàn sù yí qìng hé p suì x tán cuàn mi o jù yú qìng shì sh

More information

lu yàng tuò guan gui zh ng fèn wù wèi qiao jú tá l o jiàn f i è yí yì qu n sì xuè , chéng y o xi o z pìn,, 1957 7 hàn 37 38 y u p ti o bèi t n tài kù sè b n zen you y n pí chè qiàn 17 dí jué

More information

j n yín

j n yín ch n ài hóng zhuó, j n yín k n sù zh o fù r n xi o qì hái, y oti o sh hàn yàn yuán lí g ng z y ng b niè bì z n r n xi o qì xiè sì m6u yí yàng móu niè z u ch lì, x qu n léi xiè pì x u cu è qi n j qiú yìn

More information

dáo xíng zh n guà cáo guà chún shu wéi liào sh i < > t6u zhuanglian tiàn yáo què shù yín bèi xi o yuán w suì s6ng z n bì t ng hú yu

More information

2010 10 28 1 106 ... 5... 6... 7... 10... 15... 18... 18... 22... 25... 27... 27... 40... 40... 43... 50... 50... 59... 59... 68... 69 2 106 ... 71... 72... 73... 75... 76... 77... 77... 77... 78... 79...

More information

g ch diào qiu chì j q an zh nèn qú) yù méi xiéhòu dí dàn còu cuò guì k i hé fù pi o xi hu ng z n c z j n hóng s u gu jìyú 213 zhí qi o ji o háng su n ní c

More information

jiàn shí

jiàn shí jiàn shí hào x n càn w i huàng ji zhèn yù yàng chèn yù bì yuàn ji ng cóng (11) qiàn xué 1 yì bì èi zhé mó yù ù chái sè bá píng sh chài y l guàn ch n shì qí fú luè yáo d n zèn x yì yù jù zhèn

More information

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) XIANGPIAOWANLI JIUW ENH UA YU CH ENGYU

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) XIANGPIAOWANLI JIUW ENH UA YU CH ENGYU (CIP) : /. :, 2006. 12 (/ ) ISBN 7-81064-916-7... - - - - -. T S971-49 H136. 3 CI P (2006) 116729 XIANGPIAOWANLI JIUW ENH UA YU CH ENGYU 105 100037 68418523 ( ) 68982468 ( ) www.cnup.cnu.cn E- mail cnup@

More information

jiào d qi n sù zhuì máo táo yìn qi n k n z jué y n f ng zh j sh n m i ch n m n qú jì dá qù xi o dàn f n y n l wò yú shú líng dài yì chóu jì Gatha b Cianisth na w i chèn Parinirv

More information

mó j

mó j mó j língy xì qi n n i, f lánl ji lù ruì xi n nìng shu ng hóng p ng jìn zhuó, miù sh n j zhuàn qì yí qí è qù, qi n l xièdú 10Zc fèn j, ji n r, xu n nú, s ng qí dèng zh ng mò jiù huàn lí l cù

More information

yáo huò k n cu n w i chu n xi o ji n ào lù t ng pí hé yíng j mi n zhà yù cuò bì zàn q ch xi o j n ch n q n qiúrán què qí jué, xúe z liùzhóu

More information

( CIP ) / :, ISBN I37 CIP (2006) : mm 1/ 32 : : : 5000 ISBN / I37 : 936.

( CIP ) / :, ISBN I37 CIP (2006) : mm 1/ 32 : : : 5000 ISBN / I37 : 936. ( CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 247-7..........I37 CIP (2006)080143 : 8501168mm 1/ 32 : 280.5 :3800 2006 3 1 : 5000 ISBN 7-80702 - 247-7/ I37 : 936.00 (36 ) Mu Lu ( 1 ) ( 7 ) (13) (19) (25) (29) (34)

More information

崇 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c 创 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c, 韵 母 是 u 倩 n 倮, 不 要 读 成 u 倩 n 或 倩 n 倮 征 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z, 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 注 意 区 别 读 音 相 同

崇 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c 创 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c, 韵 母 是 u 倩 n 倮, 不 要 读 成 u 倩 n 或 倩 n 倮 征 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z, 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 注 意 区 别 读 音 相 同 7. 万 里 长 城 一 教 学 要 求 1. 会 读 会 写 本 课 的 14 个 生 字 2. 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 岭 驮 甘 肃 嘉 峪 3. 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 用 4. 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 这 个 愿 望 终 于 实 现 了 (2) 我 摸 着 古 老 的 城 墙, 崇 敬 之 情 油 然 而 生 5.

More information

sh h o y nw ih ixzh nx

sh h o y nw ih ixzh nx A i d i j ng i ih o sh h o y nw ih ixzh nx z ot nd ng w ngd d ngd ng d nglu n nj ng n ngj j ng c oz xu nxi o np i nzh nd n nqu n p ng n w ixi n nxi n ny nz ng m nz ng nc ng qi nf nzh o y zh o z nzh o nsh

More information

bài bì

bài bì bài bì zhuò w n bìx, gòulì ch mèn què míng shuò chuán j jué qiú g o t oqián wù yú dí yìn hòu xì z ng zì chài yín qìng wù pí zh n t ng lí chéng lì z n y chóu k ngt ng mái kuì zhuó shuò píxi y ng

More information

háng, y u jiàn xiá shì zhèn

háng, y u jiàn xiá shì zhèn o yáo háng, y u jiàn xiá shì zhèn hu zào w zào qi nlìn cuò j n é sì, nì sì lian zhang kuang sè ne kai f ng jiù w huàn chi j l g, j, shàn liji pìn ming dang xiedài ai z n àn qù qú 1 p

More information

ji n yín dào píxi g qu n z j qiúrán su n ní zè zh n zh miàn f tiào yóu yán can pinlí qí zhào fú

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf 图 书 在 版 编 目 穴 悦 陨 孕 雪 数 据 亲 子 共 读 经 典 智 慧 故 事 全 集 辕 星 月 编 著 援 要 北 京 院 海 潮 出 版 社 袁 圆 园 园 缘 陨 杂 月 晕 苑 原 愿 园 员 缘 员 原 怨 怨 员 原 源 玉 郾 亲 噎 域 郾 星 噎 芋 郾 淤 儿 童 文 学 要 故 事 要 作 品 集 郁 郾 员 员 愿 中 国 版 本 图 书 馆 悦 陨 孕 数 据

More information

1926 qu jué kuì k bì kùn gòu luò yè f ng lián qi n p ng huáng chúyáo jù jú jí nóng n ti n qi nqu n rú Su yì zhóng pín z u xiè y n jì chuò, hùn f u ji tí léi, j n y nlòu q nq n gu q n ruò li

More information

píng liú zú

píng liú zú píng liú zú l láng nèn bó ch yán y n tuò x chèn r cu n ch n cù ruò zhì qù zuì m ng yíng j n bì yìn j yì héng cù ji n b n sh ng qi n lì quó k xì q n qiáo s ng z n nà p i k i y yíng gài huò ch

More information

( CIP ) / :, ISBN I37 CIP (2006) : mm 1/ 32 : : : 5000 ISBN / I37 : 936.

( CIP ) / :, ISBN I37 CIP (2006) : mm 1/ 32 : : : 5000 ISBN / I37 : 936. ( CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 247-7..........I37 CIP (2006)080143 : 8501168mm 1/ 32 : 280.5 :3800 2006 3 1 : 5000 ISBN 7-80702 - 247-7/ I37 : 936.00 (36 ) Mu Lu ( 1 ) (43) (43) (51) (51) (51) (52)

More information

lí yòu qi n j n ng

lí yòu qi n j n ng lí yòu qi n j n ng zhì lú yu n ch nghé liú g p jiá ji n gè liè du zhù g jù yuán cù cì qióng zhu6 juàn p zh n túmí nòu jiong y yùndu láo x n xiá zhì yùn n n gúo jiào zh

More information

1 6 12 15 24 29 39 49 55 60 72 88 95 101 110 117 122 128 136 1 145 152 159 163 166 2 1. 2. 3. 4. 5. 1. { { { { { { 2. 1 2 2 1 1. < > 2. 3. 3 4 1. 2. 3. 4 4. 5 1. 2. 1. 2. 3. 4. 6 7 5. 1. 2. 3. 1. 獉獉獉 8

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf 书 作 名 : 者 : 出版社 : 出版时间 : 2000,,,,,, 2000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 ,,,,,, :,,,,,, :, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,, ;,,,,, ;,,,,,,,, 2 ,,,,,,,,, ( ),,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 ,,,,,,,,,,,,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-204 - 04505 - X..........I106 CIP (2006)015695 * (20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 26, 26 38, 10 20, ;, 18

More information

80 30 40 60 70 80 60 30 40 50 80 7 3 1 50 70 8 30 40 70 80 1985 1 3 50 1 2 52 7 52 3 16 11 3 2 52 8 8 9 1 80 80 7 8 80 4 10 6 10 1985 1 3 1 19 87 2 17 62 3 19 64 67 1 3 1 3 33 4 5 7 2 3 7 13 50 8 2 4 70

More information

对联与谜语.PDF

对联与谜语.PDF 001 002 003 003 004 005 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 020 021 022 023 024 025 026 027 027 028 029 030 031 032 033 034 034 035 036 037 038 039 039 041 042 042 043 044 045

More information

nìng bài, shì kuì j cù zh x sh n mèi chí chì què j n zuò tòng ji o j ng f n jìliáo hù h ng shì chìzh m n mì f ngdí kuàng zhu chu n chuán hézhé ti n qí l léixiè j nxù qù, j n wù ji n s n

More information

) 001 ( CIP) /.. :,2005 ISBN 7-224-07463-2............. I207.411 CIP ( 2005) 134313 ( 147 : 710003 ) 787 mm 1092 mm 16 18.25 2 220 2006 1 1 2006 1 1 I

) 001 ( CIP) /.. :,2005 ISBN 7-224-07463-2............. I207.411 CIP ( 2005) 134313 ( 147 : 710003 ) 787 mm 1092 mm 16 18.25 2 220 2006 1 1 2006 1 1 I ) 001 ( CIP) /.. :,2005 ISBN 7-224-07463-2............. I207.411 CIP ( 2005) 134313 ( 147 : 710003 ) 787 mm 1092 mm 16 18.25 2 220 2006 1 1 2006 1 1 ISBN 7-224-07463-2/ I 1192 28.00 ,,,,,,,, :,????!! :,,,,,

More information

20 1931 1 2 3 y u 50 80 2 3 1958 1962 70 1980 1977 lao 50 80 1983 1984 500 350 200 1 2 3 hu ng 3 8 qi ng 10 80 60 10 80 60 70 27 1938 1977 80 10 3 4 1 3 80 3 20 1931 1938 10 10 3 2 3 18 28 30 3 6 28 70

More information

( CIP ) 2002 MPA. /. - :, ( ) ISBN G643 CIP ( 2002 ) : 2002 MPA ( ) : : : ISBN / G 0748 : : 100

( CIP ) 2002 MPA. /. - :, ( ) ISBN G643 CIP ( 2002 ) : 2002 MPA ( ) : : : ISBN / G 0748 : : 100 2002 MPA ( ) ( CIP ) 2002 MPA. /. - :, 2002. 7 ( ) ISBN 7-301-05778-4. 2.. - - -. G643 CIP ( 2002 ) 047493 : 2002 MPA ( ) : : : ISBN 7-301-05778-4 / G 0748 : : 100871 : http: / / cbs. pku. edu. cn : 62754962

More information

ji ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

More information

校园之星

校园之星 sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : ( CIP) /. 2. :, 2004. 10 ISBN 7-5077-0233-2 :.......... G612-44 CIP ( 2004 ) 057531 : : : : : : 2 1 : 100078 : : 787mm 1092mm 16 : 7. 5 : 180 : 2005 8 2 : 2005 8 2 : 00001 10000 : 110. 00 ( 11 ) ( )

More information

( CIP ) / :, ISBN I37 CIP (2006) : mm 1/ 32 : : : 5000 ISBN / I37 : 936.

( CIP ) / :, ISBN I37 CIP (2006) : mm 1/ 32 : : : 5000 ISBN / I37 : 936. ( CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 247-7..........I37 CIP (2006)080143 : 8501168mm 1/ 32 : 280.5 :3800 2006 3 1 : 5000 ISBN 7-80702 - 247-7/ I37 : 936.00 (36 ) Mu Lu ( 1 ) (25) (25) (30) (43) (58) (68)

More information

三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 藏 的 读 音 是 c 佗 n 倮, 不 要 读 成 z 伽 n 倮 塑 的 声 母 是 s, 不 要 读 成 sh 置 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z 顶 的 韵 母 是 in 倮, 不 要 读 成 in 舍 的 声 母 是 sh, 不 要 读

三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 藏 的 读 音 是 c 佗 n 倮, 不 要 读 成 z 伽 n 倮 塑 的 声 母 是 s, 不 要 读 成 sh 置 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z 顶 的 韵 母 是 in 倮, 不 要 读 成 in 舍 的 声 母 是 sh, 不 要 读 8. 卢 浮 宫 一 教 学 要 求 1. 会 读 会 写 本 课 的 17 个 生 字 2. 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 卢 浮 黎 坛 贝 聿 捉 铭 臂 维 纳 斯 芬 蒙 娜 莎 3. 本 课 学 习 部 首 : 要 求 会 认 会 用 4. 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 写 5. 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 藏 品 丰 富 精 美

More information

战神(上).doc

战神(上).doc 项 目 策 划 : 阎 安 丛 书 统 筹 : 龙 的 天 空 责 任 编 辑 : 阎 安 特 约 编 辑 : 孙 健 李 文 雅 责 任 印 制 : 刘 志 恒 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 战 神 / 秋 凡 著. 北 京 : 海 洋 出 版 社,2005.8 ( 幻 城 系 列 ) ISBN 7-5027-6388-0 Ⅰ. 战 Ⅱ. 秋 Ⅲ. 科 学 幻 想 小 说 中 国 当

More information

灵魂战记.doc

灵魂战记.doc 项 目 策 划 : 阎 安 丛 书 统 筹 : 白 羽 工 作 室 责 任 编 辑 : 阎 安 特 约 编 辑 : 朱 俊 飞 李 婷 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 灵 魂 战 记 / 何 子 丘 著. 北 京 : 海 洋 出 版 社,2005.1 ( 幻 城 系 列 ) ISBN 7-5027-6191-8 Ⅰ. 灵 Ⅱ. 何 Ⅲ. 科 学 幻 想 小 说 中 国 当 代 Ⅳ.I247.5

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 鼓 励 孩 子 100 金 句 刘 超 平 等 / 编 著 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2005) 第 120711

More information

g biàn hóng tí t i s mào yóng zhu xiàn ti n sù 1466 1056 1063 1102 yìzhì j z u xu n fú h u zhí bù yíng xiè j 1116 zàn 1163 1163 1164 1506 1521 s ng bi qi o nuò qiáo m

More information

( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D

( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D : ( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D1240 : 30.00 ,, :,,, ;,,, ;,,, ;,,,,,, 2003 1 ),,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : ( CIP).,. :, 2000. 4 ISBN 7-5371- 3677-7............ - - - - - -. I211 CIP ( 2000) 08781 ( 100 : 830001) 850 1168 32 1100 35000 2000 4 1 2000 4 1 : 1 2000 ISBN7 5371 3677 7/ I 1347 : 3988 00 ,, ( )

More information