untitled

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "untitled"

Transcription

1 2008

2

3 2

4 A 1.00 H

5

6 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED ACC H 0914 A X X 5

7 H

8 ,228,268 18,776,098 16,096,057 13,385,677 10,975,786 2,607,223 2,480,146 1,543, ,639 1,092,212 42,383,736 30,921,284 22,737,644 20,024,756 16,744,017 17,496,416 19,674,182 14,152,667 13,117,620 10,067, ,987,143 3,245,749 2,607,012 2,424,995 5,266,375 2 (1) 3,682 (2) 172,994 (3) 44,554 (4) 8,325 (5) 7,811 (6) (55,351) (7) 2 182,017 7

9 (%) 24,228,268 18,776, ,096,057 15,372,175 3,245,749 3,484,988 (6.86) 2,586,279 2,498,309 2,607,012 2,494, ,518,736 1,427,931 2,424,995 2,285, ,354,381 1,325, (8.82) (8.82) (7.10) (%) (%) (%) (%) ,266,375 2,668, ,052,730 2,926, (%) 42,532,123 31,040, ,935,880 22,305,525 24,796,664 11,079, ,370,154 7,051,

10 , % , % ,607,012 2,494,219 24,796,664 11,079,605 3,838 3,838 (148,387) (152,225) 16 (3,627) (17,911) (226,804) (144,467) 2,607,223 2,480,146 24,421,473 10,782,913 9

11 + (%) (%) 870,450, ,695,877-62,695, ,754, ,451, ,784,000-62,784, ,667, ,999, , , ,087, ,984, ,000, , 695, ,695, ,679, A 262,784, ,000, , 695, ,695, ,479, H 433,200, ,200, ,566,434, ,000, ,000,000 1,766,434, A62,784, ,000 A 559,696,000 62,784, ,912, ,755,147 22,755, ,999, ,999, ,123 88,123 25% 870,450,193 62,784,000 88, ,754, ,255,680,000125% 2410% ,784,000125,568, ,912,

12 ,755, ,999,046 A [2007] ,754,193 A 1,255,680,0001,566,434,193 20,000 A [2008] ,000 A 1,566,434,1931,766,434, A H

13 ,942H (%) ,957, A ,684, H 3 287,999, A 4 17,653, A 5 UBS AG 15,038, A 6 Nomura Securities Co., Ltd. 15,000, A 7 JPMorgan Chase Bank, National Association 13,258, A 8 11,000, A 9 9,883, A 10 8,485, A 11 7,879, A (1) 629,957,260 A 35.66% 110,290,113 A6.24% 519,667,147 A (2) 432,684,997 H 24.49% H99.88% (3) (4) 5% 12

14 (5) ,957, % A b a 629,957, % A b a 917,956, % A b a UBS AG 21, 584, % H c d UBS AG 25,636, % H c d JPMorgan Chase 95,475, % & Co. H c e JPMorgan Chase & 1,421, % Co. H c Morgan Stanley 50,392, % H c f Morgan Stanley 16,226, % H c f The Capital Group 39,166, % Companies, Inc. H c g State Street 21,876, % Corporation H c h Taiwan Cement 38,856, % Corporation H c i 13

15 Genesis Asset 24,548, % Managers, LLP H c FIL Limited 21,658, % H c (a) 629,957,260 A % % 917,956,306 A 629,957,260 A 287,999,046 A (b) 1,333,234,193A (c) H433,200,000 (d) UBS AG UBS AG 21,584,580 H 15,410,023 6,174,55725,636,557 H 14,649,0005,184,0005,803,557 (e) JPMorgan Chase & Co JPMorgan Chase & Co. 95,475,990 H 2,851,338 57,096,000 35,528,652 (f) Morgan Stanley Morgan Stanley (g) The Capital Group Companies, Inc The Capital Group Companies, Inc. (h) State Street Corporation State Street Corporation (i) Taiwan Cement Corporation Taiwan Cement Corporation

16 % 51% 35.66% 15

17 5 10% ,528,

18 A A 0 88,123 [2007]56 17

19 ) ) ) ) ) ) ) ) )

20 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

21 MBA MBA FCPA of the Hong Kong Institute of Certified Public Accountants CPA of CPA Australia G

22

23

24 18 XV , ,167 12, ,550 23

25 2 50, ,000 30, , ,559 1,176,469 1,170,014 1,174, , , ,661 6,887,

26 ,945 16, , ,9354,657 65,007 6(b) , ,279 25

27 [2008]116 [2008]29 [2008]

28

29 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% A 28

30 4 (a) (b) (c) (a) (b) (c) (d) (e) (f) i 2007ii

31 (1) KPMG 2007 (2) (3) (4) (i) (ii) (iii) (iv)2007 (5) KPMG 2007 KPMGKPMG 2007 (6) (i) 2008 (ii)

32 (1) 2008 KPMG (2) 2008 (3) KPMG 2008 KPMGKPMG KPMG KPMG 2006 KPMG 6 KPMG (1) 31

33 (2) (3) (4) (5) 32

34

35

36

37 2008 GDP9.0% % % % 61.82% ,392, %260, % ,422, % 260, % , % 7, %

38 t/d1 2500t/d , ,586 9, ,200 10, % (%) (%) (%) 1 10,406, ,325, ,987, ,636, (0.03) 3 4,716, ,626, , ,696, ,922, (7.74) (4.52) 23,926, ,511, % 30.05% 29.12% 7.74%

39 安 徽 海 螺 水 泥 股 份 有 限 公 司 管 理 層 討 論 及 分 析 % % 21.14% % % % ( 千 元 ) % 主 營 業 務 收 入 23,926,991 18,511, 營 業 利 潤 2,987,143 3,170,584 (5.79) 利 潤 總 額 3,245,749 3,484,988 (6.86) 歸 屬 於 上 市 公 司 股 東 的 淨 利 潤 2,607,012 2,494, 經 營 性 現 金 淨 流 量 5,266,375 2,668, 報 告 期 內, 本 集 團 主 營 業 務 收 入 為 2,392,699 萬 元, 同 比 增 長 29.26%, 主 要 得 益 於 銷 量 的 增 加 和 綜 合 價 格 的 上 漲 ; 但 受 煤 炭 等 原 燃 材 料 價 格 大 幅 上 漲, 產 品 成 本 上 升 幅 度 高 於 銷 售 價 格 上 漲 幅 度, 使 營 業 利 潤 和 利 潤 總 額 同 比 分 別 減 少 了 5.79% 和 6.86% 38

40 二 零 零 八 年 度 報 告 管 理 層 討 論 及 分 析 2008 (%) (%) 42.5 水 泥 11,920,034 9,197, (8.03) 32.5 水 泥 6,948,773 4,703, (3.88) 熟 料 5,058,184 4,019, (6.08) 綜 合 23,926,991 17,920, (6.41 ) ( 註 : 上 述 42.5 級 水 泥 包 括 42.5 級 和 42.5 級 以 上 的 水 泥 ) 2008 年, 本 集 團 綜 合 毛 利 率 為 25.10%, 較 上 年 下 降 6.41 個 百 分 點, 其 中 熟 料 毛 利 率 下 降 6.08 個 百 分 點,42.5 級 和 32.5 級 水 泥 毛 利 率 分 別 下 降 8.03 和 3.88 個 百 分 點, 主 要 是 受 煤 炭 等 原 燃 材 料 價 格 大 幅 上 漲 的 影 響, 綜 合 平 均 成 本 大 幅 上 升 ; 報 告 期 內, 本 集 團 能 源 支 出 佔 總 成 本 的 比 重 達 70.68%, 同 比 上 升 4.31 個 百 分 點 年 金 額 (%) (%) ( 千 元 ) 營 業 費 用 1,366,425 1,219, (0.78) 管 理 費 用 841, , (0.32) 財 務 費 用 ( 淨 額 ) 751, , (0.09) 合 計 2,958,894 2,547, (1.20 ) 39

41 % 22,435,101 18,860, ,097,022 12,180, ,532,123 31,040, , , ,470,636 1,930, ,174,234 9,600, ,089,682 9,892,411 (38.44) 471, , ,796,664 11,079, ,532,123 31,040, ,000 A1,128, ,253, % 1,726, % 2,479, % ,009, % , % , % % ,387,245 1,117,

42 ( ) ( ) 1 4,795,176 4,937, ,609,000 4,265, ,624,000 4,324, ,455 1,232,727 10,828,631 14,759, A 47,83840, ( ) 2007 ( ) 5,266,375 2,668,807 (6,360,020) (5,735,330) 6,433,149 3,142,997 5,339,504 76,474 1,411,707 1,335,233 6,751,211 1,411, , ,757 41

43 ( ) ( ) 4,219,590 2,877,795 7,685,571 6,148,976 11,905,161 9,026, (1) (2) (3) (4) (5) (6) ,901 (241,102) 1,201, ,901 (241,102) 1,201,757 42

44 (1) (2) (3) (4) (5) (6) ,597 80, ,597 80,803 3,141 ( 51(4)) %

45 安 徽 海 螺 水 泥 股 份 有 限 公 司 管 理 層 討 論 及 分 析 2009 年, 本 集 團 計 劃 安 排 資 本 性 支 出 約 80 億 元, 資 金 主 要 來 源 於 自 有 資 金 銀 行 貸 款 以 及 部 分 募 集 資 金, 用 於 水 泥 熟 料 生 產 線 以 及 餘 熱 發 電 項 目 的 建 設 本 集 團 將 加 快 甘 肅 平 涼 四 川 達 州 和 廣 元 重 慶 忠 縣 等 項 目 的 建 設 ; 穩 步 推 進 安 徽 全 椒 湖 南 臨 湘 等 日 產 5000 噸 水 泥 熟 料 生 產 線 項 目 以 及 安 徽 六 安 江 西 贛 江 年 產 200 萬 噸 粉 磨 站 等 項 目 的 工 程 建 設 ; 積 極 做 好 陝 西 禮 泉 和 千 陽 等 項 目 的 開 工 準 備 和 建 設 以 及 安 徽 3 條 日 產 噸 熟 料 生 產 線 的 相 關 準 備 工 作 目 前, 本 集 團 的 在 建 項 目 大 都 集 中 於 西 部 區 域, 預 計 可 於 2009 年 底 和 2010 年 初 陸 續 投 產, 這 些 市 場 前 景 良 好, 項 目 建 成 後 對 提 升 本 集 團 的 效 益 將 會 發 揮 重 要 作 用 2009 年, 預 計 本 集 團 將 新 增 熟 料 產 能 2,160 萬 噸, 新 增 水 泥 產 能 2,530 萬 噸, 公 司 的 規 模 優 勢 更 加 明 顯 此 外, 本 集 團 將 繼 續 加 大 節 能 技 術 的 創 新 和 推 廣, 加 快 餘 熱 發 電 項 目 建 設, 加 強 餘 熱 發 電 日 常 運 行 管 理, 提 高 運 行 效 率 2009 年, 本 集 團 計 劃 將 有 13 套 餘 熱 發 電 機 組 建 成 投 入 運 營, 新 增 餘 熱 發 電 裝 機 容 量 19.8 萬 千 瓦, 使 本 集 團 餘 熱 發 電 裝 機 容 量 達 到 60 萬 千 瓦, 年 發 電 量 可 達 45.6 億 千 瓦 時, 可 以 大 幅 降 低 生 產 成 本, 提 升 公 司 的 市 場 競 爭 能 力 和 經 營 效 益, 同 時, 社 會 效 益 也 十 分 可 觀, 按 同 口 徑 火 力 發 電 計 算, 相 當 於 節 約 標 準 原 煤 173 萬 噸, 減 少 二 氧 化 碳 排 放 390 萬 噸 2009 年, 雖 然 公 司 的 經 營 和 發 展 面 臨 著 宏 觀 環 境 等 諸 多 不 確 定 因 素 所 帶 來 的 壓 力, 但 公 司 管 理 層 堅 信, 危 機 中 蘊 含 著 機 遇, 挑 戰 中 蘊 藏 著 希 望, 我 們 將 積 極 實 施 發 展 規 劃, 扎 實 穩 健 經 營, 以 優 良 的 業 績 回 報 廣 大 股 東 藉 此 機 會, 公 司 管 理 層 亦 向 長 期 支 持 本 公 司 經 營 和 發 展 的 廣 大 股 東 表 示 誠 摯 的 感 謝! 44

46 ,147,600 1,128, t/d 70,221 69,218 6, t/d 153,018 86,752 6, t/d 118,596 62, t/d 52,908 50, t/d 33,368 29,169 3, t/d 45,320 30,189 12, MW 26,273 17,549 8, MW 8,819 8,554 4, MW 26,277 8,932 1, MW 13,292 7,744 2, ,354 5,634 3,805 12MW 45

47 12 18MW 13,165 12,060 7, MW 30.5MW 37,146 33,582 23, MW 17MW 21,653 18,107 15, MW 18.5MW 27,506 26,831 16, MW 13,302 4, MW 13,303 7, MW 13,304 5, MW 13,000 6, MW 17,513 8, t/d 43,310 30, t/d 40,600 28, t/d 37,836 20, t/d 27,722 8, MW 13,000 5, MW 13, MW 6,500 3, ,000 11, , , ,550 3, , ,800 5,786 1,161, , ,318 46

48 H 2 18MW 2 18MW2 120, ,370 30, MW 2 78,785 30, MW 3 71,617 30, MW 4 76,725 30, MW 317, , , ,

49 , MW ,350 2, , , , MW MW 4, , , , ,056 2,881 9MW (1) ,000100% (2) , % 48

50 (3) ,000100% (4) ,000100% (5) ,000100% (6) ,000100% (7) ,000100% (8) ,000100% (9) ,000100% (10) ,000100% (11) ,000100% 49

51 (12) ,000100% (13) , % (14) ,000 50% (15) ,00050% ,000 2,300,149 1,171,376 1,711, , , ,000 3,636,572 1,497,563 2,576, , , ,000 2,849, ,927 2,055, , , % 50

52 % 51

53 A 2009 A H A [2008] ,000 A ,566,434,193 1,766,434,193 1,566,434,1931,766,434,193 52

54 ,701260, (1) 10%12,577 (2) ,766,434, , H H 10% H H H

55 % 2.67% % 3.95% 5% ,238,3741,146, ,

56 二 零 零 八 年 度 報 告 董 事 會 報 告 本 集 團 進 口 少 量 的 設 備 耐 火 磚 及 備 件 一 般 採 用 美 元 或 歐 元 結 算, 出 口 水 泥 熟 料 一 般 採 用 美 元 結 算, 上 述 外 幣 兌 人 民 幣 的 匯 率 若 發 生 變 化 將 影 響 本 集 團 的 購 買 成 本 及 出 口 收 入 為 規 避 匯 率 風 險, 在 進 口 方 面, 對 於 採 用 美 元 結 算 的 設 備, 本 集 團 直 接 用 出 口 收 取 的 美 元 支 付 ; 採 用 歐 元 結 算 的 設 備, 本 集 團 參 考 一 些 專 業 金 融 機 構 提 供 的 建 議, 並 分 析 歐 元 區 經 濟 情 況, 特 別 是 金 融 危 機 對 其 影 響, 判 斷 和 預 測 歐 元 匯 率 變 動 趨 勢, 並 結 合 付 款 安 排, 通 常 採 用 遠 期 合 約 或 即 期 購 匯 等 不 同 方 式 來 規 避 歐 元 匯 率 變 動 風 險 在 出 口 方 面, 美 元 兌 人 民 幣 上 半 年 單 邊 升 值 較 快 而 下 半 年 相 對 穩 定, 針 對 上 半 年 人 民 幣 升 值 較 快, 市 場 上 缺 乏 有 效 對 沖 工 具 的 情 況, 本 集 團 一 般 採 用 提 前 回 籠 貨 款, 或 者 以 及 時 結 匯 和 遠 期 合 約 的 方 式 來 規 避 匯 率 變 動 風 險 ; 針 對 下 半 年 匯 率 相 對 穩 定 的 情 況, 密 切 關 注 匯 率 變 化, 力 爭 以 更 好 的 價 格 結 匯 另 外, 在 出 口 資 金 風 險 控 制 上, 針 對 金 融 危 機 影 響 造 成 出 口 資 金 風 險 加 大, 本 集 團 及 時 調 整 風 險 控 制 政 策 : 一 是 提 高 發 貨 前 電 匯 收 款 的 比 例 ; 二 是 嚴 格 控 制 外 方 客 戶 出 具 信 用 證 銀 行 風 險 ( 要 求 從 資 信 良 好 的 銀 行 出 具 信 用 證, 利 用 滙 豐 等 外 資 銀 行 的 全 球 網 絡 平 臺 及 時 查 詢 出 具 信 用 證 銀 行 的 資 信 情 況 ); 三 是 對 信 用 證 結 算, 採 取 一 對 一 的 全 程 跟 蹤 策 略, 從 出 具 信 用 證 發 貨 交 單 收 款 加 強 環 節 控 制, 確 保 安 全 收 匯 報 告 期 內, 本 公 司 國 內 信 息 披 露 報 紙 未 發 生 變 更, 仍 為 上 海 證 券 報 55

57 A KPMG 56

58

59 (%) ,019, ,307,956 (205,593,354) ,015,614, ,675,887 (211,704) (22,045,819) ,975,578 29,757, ,632, ,329,472 (817,672) (6,316,408) ,608, ,734,218 2,743, , ,191, , ,705, ,709,965 (36,840) (7,639,703) 1,493,748,357 1,201,757,498 32,351,832 (241,102,276)

60 ,567,241 2,567,241 36,503,743 12,273, ,000 60,000 1,214,579 (174,002) ,000 70, ,866 9, , , ,897 (56,205) ,000 50, ,663 33, , , ,158 (14,696) ,000 50, , ,378 2,997,241 2,997,241 39,840,219 12,202, ,567,

61 CONCH , % 25% 35 8,455 10,

62 , , 23,575 50% 16.3%

63 , 16 CK ,800 50% 16.3% 18, , %

64 A A 2,180 32% 81% 1,

65 1 2 20, , % 50% 70%20, , , International Finance Corporation A B 15 A B A % B 55.01% A B

66 4 5% , , ,

67 (2006) % 2,000 16, % 5, % 7, % 7,000 30,000 25, % 20,000 40, % 19,000 10,000 11, % 5, , % 66

68 7 A A A 8 (a) (c) (d) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (b) (c) (a) (a) (20%) 67

69 (d) (e) (a) (i) (ii) (i) (ii) (iii) 12 (f) (g) (a) (a) 120% H (a) 9 (1) 95 (2) 5710 (3) (4) 100 (5) (6) AA 68

70 (7) 24 (8) (a) (i) 2 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 69

71 H (1) H H (2) (1) (2) H H H HA H

72

73 ,13 24,228,268 18,776,098 (18,320,590 ) (13,047,187 ) 5,907,678 5,728, , , ,719 17,343 (1,366,425) (1,219,228) (840,435) (722,049) 4,085,840 4,130,878 6(a) (820,758) (633,161) 4,356 3,706 (351) 6 3,269,087 3,501,423 7(a) (591,080 ) (813,197 ) 2,678,007 2,688,226 10,36(a) 2,607,223 2,480,146 36(a) 70, ,080 36(a) 2,678,007 2,688, ,

74 (a) 25,166,895 21,469,915 1,263, ,377 26,430,547 22,469,292 15(a) 248, , ,120 16, , , , , , ,201, ,901 33(b) 68,970 79,642 28,511,282 23,485, ,870,366 1,562, ,203,103 3,470, , , , ,140 33(a) 19,170 30,799 48,153 5,977 6,751,211 1,411,707 13,872,454 7,435, ,470,634 1,930, ,395,096 2,240, ,795,176 4,937, , , ,325 9,156 33(a) 285, ,998 11,174,230 9,633,330 2,698,224 (2,197,762 ) 31,209,506 21,287,954 73

75 (a) 6,033,455 9,822, ,231 50, , ,441 33(b) 19,907 20,331 6,322,186 10,040,852 24,887,320 11,247,102 36(a) 1,766,434 1,566,434 22,655,039 9,216,479 24,421,473 10,782, , ,189 24,887,320 11,247,

76 (b) 1,050, ,104 53,218 54,412 1,103, ,516 15(b) 17,863 5, ,243,378 13,054, , , , ,201, ,901 33(b) 11,285 15,086 16,895,029 14,254, ,818 64, ,455, , ,389 55, ,078,748 3,858, ,400 42,981 3,891 5,395, ,639 14,258,094 5,375, ,399, , , , ,388, , ,344,547 3,572, , ,013 33(a) 37,756 26,558 5,517,718 4,975,321 8,740, ,930 25,635,405 14,654,266 75

77 (a) 1,300,000 2,650, ,926 12,692 1,317,926 2,662,692 24,317,479 11,991,574 36(b) 1,766,434 1,566,434 22,551,045 10,425,140 24,317,479 11,991,

78 ,247,102 8,584,977 36(a) (241,102) 228,882 36(a) 2,678,007 2,688,226 2,436,905 2,917,108 2,366,121 2,709,028 70, ,080 36(a) (251,136) 36(a) (54,275) (3,847) (54,275 ) (254,983 ) 36(a) 11,282,057 36(a) (24,469) 11,257, ,887,320 11,247,

79 ,269,087 3,501,423 14(a) 1,402,632 1,110,079 6(c) (977) 2,856 14(a) 24,556 22,526 15(a) 12,966 10,906 6(a) 820, ,161 5 (72,862) (23,607) (4,356) (3,706) (3,682) 5,994 5 (532) 5 (12,202) 5 (32,352) 5,403,919 5,259,100 (307,814) (289,673) (731,014) (2,527,567) (102,873) 67,420 (5,536) (7,255) 1,539, ,307 94,470 66,754 (2,583) 6,507 (18,653) 10,706 87,152 19,623 5,956,888 3,516,922 78

80 ,956,888 3,516,922 (690,515) (849,885) (913,603) (735,563) 4,352,770 1,931,474 (4,835,511) (5,386,450) 34,338 23,706 (280,831) (152,551) (36,164) (43,450) (41,771) 53,973 (1,500,000) 1,500,000 (46,841) (134,625) 12,417 32,132 (1,386,171) (98,019) 302,565 72,862 23,607 (160,000) 690 4,000 4,000 (10,709) (42,176) (2,598) (6,360,019 ) (5,733,558 ) 79

81 ,282,057 5,098,414 7,684,133 (9,029,443) (3,550,592) (4,275) (3,847) (251,136) 7,346,753 3,878,558 5,339,504 76, ,411,707 1,335, ,751,211 1,411,

82 (a) 3 (b) (f) 2(g) 2(z) 81

83 2 (b) 44 (c) 2(m) 2(z) 82

84 2 (d) 2(z) 2(e) 2(m) 2(z) 2(m) (e) 2(m) 83

85 2 (f) 2(v)(ii) 2(m) 2(m) 2(v)(ii) 2(m) (g) (h) 84

86 2 (i) 2(m) 2(y) (j) 2(y)) 2(i) 85

87 2 (k) 2(m) (l) (m) (i) 2(m)(ii)) 86

88 2 (m) (i) 87

89 2 (m) (ii) 2(z) 88

90 2 (m) (ii) (iii) (m)(i) (ii) (n) 89

91 2 (o) 2(m) (p) (q) 2(u)(i) (r) 3 (s) 90

92 2 (t) 91

93 2 (t) (u) (i) (i) (ii) 2(u)(iii) 92

94 2 (u) (ii) 2(u)(iii) 2(u)(iii) (iii) (v) (i) (ii) (iii) 93

95 2 (v) (iv) (w) (x) (y) (z) 94

96 2 (z) 2 (aa) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (i) 95

97 2 (bb)

98 ,926,991 18,511, , ,093 85,452 36,789 24,228,268 18,776, ,325 64,537 23,607 72,862 23, , , , ,901 97

99 ,682 (5,994) 12,202 32, ,001 4,701 3,482 18,104 60,719 17, (a) 5 775, , ,892 51,937 58,391 31, , ,505 * (92,794 ) (109,344 ) 820, ,161 * 4.86%-7.04% %-6.88% 98

100 (b) 98,065 66, , ,182 34(a) 23, , , (c) (19,501) (12,597) 24,556 22,526 12,966 10,906 1,402,632 1,110,079 (1,160) (3,673) 183 6,529 4,230 8,

101 7 (a) , ,579 12,638 15, , ,439 10,248 (44,243) ,001 10,248 (29,242 ) 591, , % % i 18% i 18% i 18% ii 12.5% iii 0% iv 0% v 0% 100

102 7 (a) (i) % % % % % % % (ii) % (iii) % (iv) % (v) % (b) ,269,087 3,501,423 25% ( %) 817,272 1,155,470 (106,969) (303,353) (40,784) (19,816) 4,460 14,303 (6,836) (7,902) (4,684) (34,172) 2,341 (91,042) (17,510) 12,638 15,860 15, , ,

103 * * * * * * * * ,237 * 102

104 * * * * * * ,902 3, ,454 4,

105 ,9001,000, ,9011,000,001 1,322,850 1,500, ,301, (a) ,930 (b) ,

106 12 (a) ,607,223, ,480,146, ,683,101, ,470,434, ,566,434 1,278, , , ,683,101 1,470,434 (b) % 105

107 ,531,460 15,853,136 2,696,808 2,922,962 24,228,268 18,776, (a) ,210,635 11,528, , ,694 2,137,914 21,692, ,431 22,653, ,186 28,859 5,126 36,914 5,298,192 5,489, ,551 5,641,828 1,799,930 2,982,264 22,829 21,346 (4,826,369) (43,796) (61,390) (164) (5,402) (110,752) (110,752) (9,227) (9,227) 9, ,077,728 14,478, , ,552 2,609,737 27,062,001 1,122,209 28,184, ,077,728 14,478, , ,552 2,609,737 27,062,001 1,122,209 28,184, , ,360 14,423 88,613 4,705,666 5,130, ,831 5,419,099 1,652,483 2,895,780 12,942 22,404 (4,583,609 ) (25,444 ) (28,400 ) (1,255 ) (21,199 ) (76,298 ) (76,298 ) ,810,973 17,561, , ,370 2,731,794 32,115,971 1,411,040 33,527,

108 14 (a) ,085,485 3,007, , , ,563, ,306 4,663, , ,756 36,356 54,229 1,110,079 22,526 1,132,605 (23,571) (56,164) (563) (756) (551) (81,605) (81,605) ,311,652 3,720, , ,307 5,592, ,832 5,714, ,311,652 3,720, , ,307 5,592, ,832 5,714, , ,903 53,855 69,191 1,402,632 24,556 1,427,188 (4,038) (21,428) (1,190) (18,986) (45,642) (45,642) ,616,297 4,670, , ,512 6,949, ,388 7,096, ,194,676 12,891,023 89, ,858 2,731,794 25,166,895 1,263,652 26,430, ,766,076 10,757, , ,245 2,609,737 21,469, ,377 22,469,292 (i) (ii) ,616, ,477, ,000, ,000, ,768,000 60,000,000 (iii) ,921, ,000,

109 14 (b) , ,645 6,463 30,366 15,228 1,062,728 50,000 1,112,728 1,706 3, ,775 68,694 76,253 76,253 3,800 5,187 (8,987) (16,538) (11,702) (46) (110) (28,396) (28,396) (9,227) (9,227) 9, , ,740 6,885 32,031 74,935 1,101,358 59,227 1,160, , ,740 6,885 32,031 74,935 1,101,358 59,227 1,160, , ,661 3,301 3, , , , ,389 10,310 14,173 14,173 6,316 55,740 (62,056) (1,524) (13,634) (250) (7,826) (23,234) (23,234) ,760 1,000,262 10,287 28,619 23,189 1,568,117 59,227 1,627, , ,078 5,685 22, ,683 3, ,016 10,935 32, ,334 46,007 1,482 47,489 (9,874) (9,416) (36) (110) (19,436) (19,436) , ,202 5,847 25, ,254 4, , , ,202 5,847 25, ,254 4, ,069 20,080 54, ,644 77,953 1,194 79,147 (1,231) (11,084) (241) (7,623) (20,179) (20,179) , ,776 6,177 20, ,028 6, , , ,486 4,110 8,412 23,189 1,050,089 53,218 1,103, , ,538 1,038 6,845 74, ,104 54, ,516 (i) (ii) ,616, ,843, ,000, ,000,

110 15 (a) ,871 17, ,424 42, , ,008 18,341 1, , ,008 18,341 1, ,874 28,541 1, , ,549 19,341 1, , ,535 2, ,448 10, , ,962 2, , ,962 2, ,354 12, , ,335 3, , ,214 16, , ,046 15, ,

111 15 (a) ,102, ,102, ,700, (b) ,627 14, , , , ,384 1, , , ,

112 ,120 16, ,243,378 13,054,

113 % 75% 171,000,000 75% 75% 29,980, % 76.2% 18% 13,710, % 100% 565,000, % 100% 10,000, % 100% 10,000, % 98.71% 35,000,000 75% 75% 60,000, % 99.75% 0.25% 15,000, % 99% 1% 15,000, % 100% 5,000, % 99% 1% 280,000,

114 17 76% 76% 14,000, % 99% 1% 300,000, % 99% 1% 318,000, % 93.75% 11,520, % 100% 54,000, % 95% 5% 50,000, % 90% 10% 50,000, % 90% 10% 16,000, % 90% 10% 50,000, % 98.7% 1.3% 31,420, % 95% 5% 170,000, % 90% 10% 20,000, % 85% 15% 150,000,

115 17 100% 100% 100,000, % 90% 10% 20,000, % 90% 10% 20,000, % 90% 10% 20,000, % 90% 10% 50,000, % 90% 10% 50,000, % 90% 10% 50,000,000 75% 75% 32,960, % 70% 30% 268,000, % 100% 332,500, % 87.75% 12.25% 400,000, % 90% 10% 50,000,000 75% 70% 5% 580,000, % 70% 30% 200,000,

116 17 100% 70% 30% 200,000,000 95% 95% 10,000, % 65% 35% 200,000, % 90% 10% 110,240, % 90% 10% 150,000, % 90% 10% 100,000, % 90% 10% 60,000, % 60% 40% 150,000, % 95.5% 4.5% 220,000, % 92.2% 7.8% 231,000, % 100% 10,000, % 100% 180, % 100% 53,554,

117 17 100% 10% 90% 10,000, % 100% 10,000, % 100% 10,000, % 100% 6,000, % 100% 80,000, % 100% 150,000, % 100% 150,000, % 100% 150,000, % 100% 180,000, % 100% 150,000, % 100% 180,000, % 100% 10,000,

118 17 100% 100% 200,000, % 100% 80,000, % 100% 100,000, % 100% 80,000, % 100% 180,000, , , , , , , , ,

119 % 40% 15,000, % 21.26% 3.94% * 200,000, % 32.62% 3.37% * 200,000,000 * ,210 7, ,254 87,742 10, ,508 12, , ,090 3, , ,811 10, ,364 99,173 9, ,508 12, , ,090 3, ,

120 , , , , % 50% 160,000,000 50% 50% 160,000, , ,521 (571) 159,649 (351) (351 ) 119

121 , , (151,281) (140,296) 222, , ,026, ,602, %-7.56% %-6.57% ,000, ,000, , , , ,901 1,080,449 1,080,449 1,201, ,901 1,201, ,

122 ,385,700 A19.69% 97,677, A A 98,019, % A A A 79.36% % 1.10% % 23 (a) , , ,605 28,105 85,462 85,331 2,950 1, , ,231 40,119 22, , ,180 76,144 13,099 1,870,366 1,562, ,818 64,

123 23 (b) ,066,076 12,604, , ,497 46,599 22,531 3,750,646 3,232,369 1,408, ,304 11,400 9,063 4,203,103 3,470,929 1,455, ,835 1 (a) ( ) ,202,831 3,469,397 1,455, , , ,203,103 3,470,929 1,455, ,

124 24 (a) (a (b) 2(m)(i) ,702 22,375 7,403 7,403 (1,160) (3,673) (393) (762) ,780 18,702 7,010 7,

125 24 (c) ,192,553 3,426,778 1,445, , ,278 42,619 10,278 19, , ,203,103 3,470,929 1,455, , , ,072 32,541 49,674 10,000 10, , , ,477 32,556 12,848 6, , ,464 45,389 55,

126 , , ,196 8,400 2, , ,140 8, ,883 7,740 2,135 7,740 56,800 56,800 56,800 56,800 41,373 41,373 41,373 41,373 4,735 4,735 1, ,100 2, , , , ,

127 ,470,634 1,930,814 1,199, , , ,000 3,470,634 1,930,814 1,399, , ,456,043 1,927,139 1,398, , ,059 2, ,216 1, ,097 3,470,634 1,930,814 1,399, ,

128 , ,200 20,891 32, , ,063 99,041 45, , ,883 5,221 13,335 50,838 54,844 9,178 16,175 69, ,768 5,321 10,509 89,836 75,904 21,954 5,457 20,367 16, , , ,939 79,504 32,014 2,395,096 2,240, , , (a) ,318,000 9,099, ,000 2,000,000 5,318,000 9,099, ,000 2,000,000 (b)(i) 650, , , ,000 (b)(ii) 65,455 72,727 6,033,455 9,822,027 1,300,000 2,650,

129 30 (b) (i) (ii) 5.32% % ,397, ,064,000 53,219, ,413, % % ,916,800 3,928,500 1,035, , ,376 1,009, , ,214 4,795,176 4,937,633 1,388, , ,376, ,009,133,

130 ,916,800 3,928,500 1,035, , ,609,000 4,265, ,000 1,370, ,624,000 4,324, , , , , (a) 5,318,000 9,099, ,000 2,000,000 9,234,800 13,027,800 1,685,000 2,250, ,000 9,234,800 12,967,800 1,685,000 2,250,000 9,234,800 13,027,800 1,685,000 2,250, ,885,000 4,883,000 60,000,

131 ,644,800, ,459,800,0001,185,000, ,420,000, (a) , ,579 55,781 57,922 (301,678) (450,380) (18,025) (31,364) 266, ,199 37,756 26,558 (19,170) (30,799) 285, ,998 37,756 26, , ,199 37,756 26,

132 33 (b) (9,795) (25,235) 27,396 (10,000) (12,435) (30,069) (17,901) (3,207) (7,065) (8,605) 12,435 (4,899) (29,242) (27,696 ) (28,442 ) 20,331 (18,605 ) (4,899 ) (59,311 ) (27,696) (28,442) 20,331 (18,605) (4,899) (59,311) 4,178 8,513 (424) (3,485) 1,466 10, (23,518 ) (19,929 ) 19,907 (22,090 ) (3,433 ) (49,063 ) (15,086) (15,086 ) (15,086) 3, (11,285 ) 131

133 33 (b) (68,970) (79,642) (11,285) (15,086) 19,907 20,331 (49,063 ) (59,311 ) (11,285 ) (15,086 ) (a) 38,928 55,734 1,628 3,475 40,556 59,209 (a) (7,325 ) (9,156 ) 33,231 50,053 (a) ,655, ,928, ,734,000 7,325, ,156,

134 , ,818 12,692 13, ,653 32,220 6,844 (19,501) (12,597) (1,610) (1,154) , ,441 17,926 12, (a) (c)(d)(i)(d)(ii)(d)(iv)(d)(iii)(d)(v) ,255,680 1,745,430 1,542, ,994 2,466,918 7,130,193 1,454,784 8,584,977 2,480,146 2,480, ,080 2,688, , ,829 1,194,828 (1,194,828) 22,755 42,343 (65,098) 11(b) (251,136) (251,136) (251,136) (3,847) (3,847) , , ,882 (1,235,230) (6,551) 1,241,781 38,797 (38,797) ,566,434 2,694, , ,882 48,345 5,898,912 10,782, ,189 11,247,

135 36 (a) (c)(d)(i)(d)(ii)(d)(iv)(d)(iii)(d)(v) ,566,434 2,694, , ,882 48,345 5,898,912 10,782, ,189 11,247,102 2,607,223 2,607,223 70,784 2,678, ,000 11,082,057 11,282,057 11,282,057 (9,618) (9,618) (14,851) (24,469) (54,275) (54,275) 22 (241,102) (241,102) (241,102) 125,768 (125,768) ,766,434 13,776, ,506 (12,220 ) 38,727 8,380,367 24,421, ,847 24,887,320 (b) (c)(d)(i)(d)(ii)(d)(iv)(d)(iii)(d)(v) ,255,680 1,745, ,059 31, ,826 4,127,664 11(b) (251,136) (251,136) 290, , ,999 7,041,576 7,329,575 22, , , , ,882 (422,118) (6,380) 428,498 38,797 (38,797) ,566,434 9,030, , ,882 25, ,064 11,991,574 (c)(d)(i)(d)(ii)(d)(iv)(d)(iii)(d)(v) ,566,434 9,030, , ,882 25, ,064 11,991,574 1,284,950 1,284, ,000 11,082,057 11,282, (241,102) (241,102) 125,768 (125,768) ,766,434 20,112, ,506 (12,220 ) 25,289 1,954,246 24,317,

136 36 (c) H1 433, , , ,200 A1 525, , , ,784 A 1 807, , , ,450 1,766,434 1,766,434 1,566,434 1,566,434 H1 433, , , ,200 A1 525, , , ,784 A 1 807, , , ,450 1,766,434 1,766,434 1,566,434 1,566, ,000,000 H H ,000,000 A A ,200,000 H A A10A15 300,000,000622,480,000 A

137 36 (c) ,784, % (i) 22,755,147 A100% 75% 100%(ii) 287,999,046 A49% 49% 49% 31.86% 310,754,193A 1.001,566,434, ,784, % ,000,000 A A H A H AH (d) (i) H AA (ii) 10% 50% 136

138 36 (d) (ii) 25% % % (iii) % 13,760, ,345, % 10,709, ,506,000 (iv) 2(f) (v) [1995]31 137

139 36 (e) ,934,085, ,064,000 (f) % % 30(b)(i) 650,000, (a)

140 37 (a) 36% % 2425 (b) ,470,634 3,470,634 3,470,634 2,395,096 2,395,096 2,395, , , , , , ,686 10,828,631 11,820,184 5,196,100 2,862,960 2,890, ,148 40,556 40,556 7,325 16,196 15,408 1,627 17,240,916 18,232,469 11,575,154 2,879,156 2,906, ,

141 37 (b) ,930,814 1,930,814 1,930,814 2,240,716 2,240,716 2,240, , , , , , ,998 14,759,660 16,606,148 5,661,697 4,717,751 4,855,580 1,371,120 59,209 59,209 9,156 17,243 19,431 13,379 19,505,410 21,351,898 10,357,394 4,734,994 4,875,011 1,384, ,399,164 1,399,164 1,399, , , ,173 2,344,547 2,344,547 2,344, , , ,128 37,756 37,756 37,756 2,688,950 2,997,596 1,484, , , ,362 6,817,718 7,126,364 5,612, , , , , , , , , ,863 3,572,441 3,572,441 3,572, , , ,013 26,558 26,558 26,558 3,113,214 3,517, ,477 1,473, , ,910 7,625,321 8,029,534 5,071,584 1,473, , ,

142 37 (c) 3031 (i) (i) % % % % 5.02%-6.80% 1,390, %-7.10% 1,470, %-6.72% 150, %-7.20% 1,528, %-7.44% 1,659, %-7.20% 1,003, %-7.44% 863, %-7.56% (344,026) 5.91%-6.57% (317,602) 2,574,350 2,811,531 1,153, , %-7.56% 7,844, %-7.65% 11,557, %-6.80% 1,535, %-6.30% 2,250, % 65, % 72,727 7,910,255 11,630,527 1,535,000 2,250,000 10,484,605 14,442,058 2,688,950 3,113,214 25% 19% 43% 28% (ii) ,371, ,635,

143 37 (d) (i) (ii) , ,597 31,407 29, , ,

144 37 (d) (iii) % 842 1% (e)

145 37 (e) 1%(2007 1%) % 12,018 1% 4,610 1% (12,018) 1% (4,610) 2007 (f) , ,707

146 37 (g) (i) 22 (ii) (iii) (iv) %-5.35% 5.02%-7.65% 5.31%-5.40% 5.91%-6.57% 145

147 38 (a) ,219,590 2,877,795 3,503 10,655 7,685,571 6,148,976 30,277 72,124 11,905,161 9,026,771 33,780 82,779 (b) 40(b)(viii) 1,513, ,513, ,000, ,578,000, (a)

148 40 (a) (b) (i) ,139 2, ,

149 40 (b) (ii) ,091 3,076 1,874 1,917 3,965 4,993 (iii) , ,060 41, ,060 41,520 (iv) ,286 17,411 25,697 (v) ,293 16,150 2,700 2,100 1, ,555 18,250

150 40 (b) (vi) * 2,824 * 239 3,063 (vii) (viii) (a) 1,513 1,513 (b) 3,277 3,261 (c) 7,644,800 10,459,800 (d) 4,735 36(d)(iii) 10,709 (a) ,513,000 (b) ,277, ,261,000 (c) 32 (d) ,735,000 *

151 40 (c) 40(b) ,170,488 1,017, , ,379 6,749,107 1,416,090 22,354 75,000 9,000,205 13,315,530 (d) ,206 4, ,302 4, (b)).

152 41 (a) (b) ,912,000 A A28% (a) 36 (b) 151

153 43 (c) (d) (e)

154 KPMG-B(2009)AR No (2006) (1) (2) (3) 153

155 (2006)

156 ,799,363,846 1,417,683, ,762,045,813 3,241,431, ,538, ,507, ,900, ,691, ,183, ,992, ,870,366,227 1,562,551, ,745,438 13,533,144,670 6,986,858, ,201,757, ,901, ,939, ,934, ,435,101,126 18,860,176, ,695,613,659 1,650,127, ,375,490,140 1,375,420, ,660,242,713 1,383,122, ,119,621 16,119, ,969,584 79,642, ,744, ,306,368 28,998,978,136 24,053,750,919 42,532,122,806 31,040,609,

157 ,268,375,685 2,479,133, ,470,635,887 1,930,815, ,375, ,063, ,806, ,272,534 5(3) 445,305, ,617,350 24,580,408 24,631, ,000, ,704,029,537 1,555,244, ,534,124,931 2,467,656,289 11,174,233,481 9,600,434, ,033,454,546 9,822,027, ,230,850 50,053, ,907,085 20,330, ,090,000 6,089,682,481 9,892,411,330 17,263,915,962 19,492,845,

158 ,766,434,193 1,566,434, ,116,514,971 3,206,468, ,503, ,735, ,442,211,374 5,960,966,997 24,796,664,298 11,079,605,265 6(3) 471,542, ,158,706 25,268,206,844 11,547,763,971 42,532,122,806 31,040,609,

159 ,438,149, ,530, ,408,989, ,304, ,599,145 22,530, ,541,075 49,673, ,000, ,139, ,947,648,190 3,490,478, ,818,388 64,593, ,948,777 14,249,695,239 5,375,250, ,201,757, ,901, ,560,970,753 13,350,476, ,026,900, ,169, ,884,027 65,148, ,705,410 9,786, ,467, ,818, ,285,069 15,086,122 17,051,970,543 14,435,386,984 31,301,665,782 19,810,637,

160 ,949, ,214, ,000, ,000, ,199,162, ,232, ,896,738 45,081, ,682,552 14,657,964 5(3) 65,093,690 42,598,824 10,281,098 9,516, ,533,650,067 3,751,020, ,000, ,000,000 5,517,716,193 4,975,322, ,300,000,000 2,650,000,000 1,300,000,000 2,650,000,000 6,817,716,193 7,625,322,

161 ,766,434,193 1,566,434, ,311,927,029 9,470,972, ,503, ,735, ,934,084, ,172,986 24,483,949,589 12,185,315,079 31,301,665,782 19,810,637,

162 ,228,268,074 18,776,097, (18,191,656,430) (12,925,705,599) 43 (148,435,452) (134,079,155) (1,366,424,936) (1,219,227,715) (841,233,249) (720,756,694) 44 (751,235,928) (607,127,022) ,337 (2,855,235) 46 56,883,806 4,237,649 4,004,765 3,705,661 2,987,143,222 3,170,584, ,322, ,977,357 9,049,136 (8,716,682) (9,573,348) (5,366,873) (5,994,354) 3,245,748,563 3,484,988, (566,226,621) (780,977,265) 2,679,521,942 2,704,010,930 42,353,568 2,607,012,335 2,494,218,617 72,509, ,792,313 57(1)

163 ,650,548,449 3,883,417, (8,031,563,216) (3,569,362,987) 43 (17,940,772) (8,187,684) (96,546,812) (47,669,986) (115,468,676) (86,841,200) 44 (166,314,963) (155,499,352) 45 (7,338,419) (5,038,332) 46 1,090,002, ,707,956 4,004,765 3,705,661 1,305,377, ,526, ,532,319 48,396,706 12,216 (2,491,855) (6,620,362) (2,351,685) (5,991,129) 1,310,418, ,302, (52,738,662) (46,327,568) 1,257,679, ,974,

164 ,359,319,865 21,479,065,142 78,447,245 81,466, ,486, ,446,070 30,694,253,638 21,868,977,556 (20,726,749,096 ) (15,438,598,056 ) (908,674,640 ) (642,631,498 ) (3,049,322,754 ) (2,752,622,670 ) (743,132,289 ) (366,318,137 ) (25,427,878,779 ) (19,200,170,361 ) 49(1) 5,266,374,859 2,668,807,195 1,856,609, ,609 12,325,000 4,000,000 34,337,146 23,706,664 76,953,546 53,140,694 1,980,225,383 81,537,967 (5,152,504,607) (5,584,223,527) (2,970,190,526) (98,019,695) (10,709,000) (160,000,000) (46,840,830) (134,624,663) (8,340,244,963) (5,816,867,885 ) (6,360,019,580) (5,735,329,918 )

165 ,282,057,207 5,098,412,776 7,684,133,436 16,380,469,983 7,684,133,436 (9,029,443,254) (3,550,591,295) (917,878,325) (990,545,357) (4,275,000) (3,847,500) (9,947,321,579 ) (4,541,136,652 ) 6,433,148,404 3,142,996,784 49(2) 5,339,503,683 76,474,061 1,411,707,022 1,335,232,961 49(3) 6,751,210,705 1,411,707,

166 ,619,640,249 3,547,817,825 5,197,430 6,936,806 1,197,227,235 1,015,309,928 10,822,064,914 4,570,064,559 (7,515,715,208) (3,378,859,149) (109,194,514) (52,346,796) (295,728,126) (174,973,633) (2,328,901,803) (348,789,145) (10,249,539,651 ) (3,954,968,723 ) 49(1) 572,525, ,095,836 1,851,521, ,100, ,289,792 15,542, ,718 2,969,143 43,417,032 4,604,203 2,294,943, ,215,849 (46,225,009) (76,255,167) (2,922,746,615) (98,019,695) (1,649,365,411) (687,116,000) (160,000,000) (3,377,131,037) (8,155,468,072 ) (861,390,862 ) (5,860,524,733 ) (592,175,013 )

167 ,282,057,207 1,903,949, ,214,404 13,186,006, ,214,404 (2,763,214,404) (630,000,000) (209,263,148) (412,855,752) (2,972,477,552 ) (1,042,855,752 ) 10,213,529,158 (149,641,348) 49(2) 4,925,529,688 (126,720,525) 469,638, ,359,487 49(3) 5,395,168, ,638,

168 ,566,434,193 3,206,468, ,735,802 5,960,966,997 11,079,605, ,158,706 11,547,763, ,607,012,335 2,607,012,335 72,509,607 2,679,521, (241,102,276) (241,102,276) (241,102,276) 38 (9,618,233) (9,618,233) (14,850,767) (24,469,000) 38 78,710,000 78,710,000 78,710, (172,010,509 ) 2,607,012,335 2,435,001,826 57,658,840 2,492,660, ,38 200,000,000 11,082,057,207 11,282,057,207 11,282,057, ,767,958 (125,767,958) (54,275,000) (54,275,000) ,766,434,193 14,116,514, ,503,760 8,442,211,374 24,796,664, ,542,546 25,268,206,

169 ,255,680,000 2,050,853, ,938,308 3,756,681,874 7,370,154,010 1,499,700,916 8,869,854, ,494,218,617 2,494,218, ,792,313 2,704,010, ,881, ,881, ,881, ,881,615 2,494,218,617 2,723,100, ,792,313 2,932,892, ,754, ,732,830 1,237,487,023 (1,237,487,023) ,797,494 (38,797,494) (251,136,000) (251,136,000) (251,136,000) (3,847,500) (3,847,500) ,566,434,193 3,206,468, ,735,802 5,960,966,997 11,079,605, ,158,706 11,547,763,

170 ,566,434,193 9,470,972, ,735, ,172,986 12,185,315, ,257,679,579 1,257,679, (241,102,276) (241,102,276) 1 2 (241,102,276 ) 1,257,679,579 1,016,577, ,38 200,000,000 11,082,057,207 11,282,057, ,767,958 (125,767,958) ,766,434,193 20,311,927, ,503,760 1,934,084,607 24,483,949,

171 ,255,680,000 1,957,353, ,938, ,131,541 4,224,102, ,974, ,974, ,881, ,881, ,881, ,974, ,856, ,754,193 7,284,737,458 7,595,491, ,797,494 (38,797,494) (251,136,000) (251,136,000) ,566,434,193 9,470,972, ,735, ,172,986 12,185,315,

172 [1997]128 [1997] ,480,0001 [1997] H361,000, ,000,000 A ,200,000 HH [2007] ,755,147A 100%75% 100% 287,999,046A 49% 49%49% 31.86%1,255,680,000 1,566,434,193 1,255,680,0001,566,434,193 [2008] ,000,000 A A ,566,434,193 1,766,434,193 1,566,434,1931,766,434,

173 2 (1) (2006) (2) (3) 3(11) 3(11) (4) 172

174 3 (1) (a) (b) 3(9) (c) 173

175 3 (1) (c) (2) 3(18) 174

176 3 (3) (4) (5) (a) 3(1)(c) 3(12)(c) 175

177 3 (5) (a) (b) 3(10) 3(12)(c) 176

178 3 (5) (b) (c) 3(12)(b) (6) 3(12)(c) 3(12)(c) 3(18) 177

179 3 (6) 3(10) 30 5% 3.17% 15 5% 6.33% 5 5% 19% % 19% (7) (a) 178

180 3 (8) 3(12)(c) 3(10) (9) 3(12)(c) (10) 179

181 3 (11) 3(5) (a) 180

182 3 (11) (a) 3(16)(c) 3(15) (b) 181

183 3 (11) (b) (c) (d) (12) (a) 182

184 3 (12) (a) 183

185 3 (12) (b) 3(5)(c) (c) 184

186 3 (12) (c) (13) (a) (b) (c) 185

187 3 (13) (c) (14) 186

188 3 (15) (16) (a) (b) 187

189 3 (16) (c) (17) (18) 188

190 3 (18) 3 (19) (20) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 189

191 3 (20) (j) (k) (l) (2006) (m) (n) (o) (p) (q) 5% 5% 1212 (a) (c) (m) 1212 (i) (j) (n) (i) (j) (n) (p) (21) 190

192 3 (21) (22) (a) 3(12)(a) (b) 3(12)(c) 191

193 3 (22) (c) 3(6) 3(8) 4 (a) [2008] (2008) (14)

194 5 (1) 3% 5% 17% 1% 7% 3% (2) 25% % 18% (i) 18% (i) 18% (i) 12.5% (ii) 0% (iii) 0% (iv) 0% (v) (i) % % % % % % % (ii) [2006] % 193

195 5 (2) (iii) [2006] % (iv) [2006] % (v) [2007] % (3) ,685, ,199,802 37,755,922 26,557,591 69,081, ,767,651 5,320,843 10,508,790 39,595,363 33,875,042 9,859,002 1,724,743 6,205,562 5,632,064 4,298, ,506 9,225,294 11,931,905 3,087,174 1,134,329 3,928,821 5,806, , ,141 31,582,543 19,404,168 4,538,546 1,206, ,305, ,617,350 65,093,690 42,598,

196 6 (1) (a) ,000,000 4,525,753 95% ,000, ,966, % ,000,000 1,000, % ,000, % * ,000, % * x 53,554, ,793, % ,000, % * ,000 39,916, % ,000,000 2,395,739, % 2,680,941,192 * 195

197 6 (1) (b) ,000, ,331,796 75% ,980, ,542,241 75% ,710,000 12,003, % ,000,000 10,000, % ,000,000 10,000, % ,000,000 35,000, % ,000,000 45,000,000 75% ,000,000 14,962, % x 15,000,000 15,000, % ,000,000 5,000, % ,000,000 1,134,267, % x 14,000,000 10,640,000 76% ,000,000 2,449,361, % 196

198 6 (1) (b) ,000,000 2,298,589, % ,520,000 10,800, % ,000,000 54,000, % ,000,000 47,500, % ,000,000 71,999, % ,000,000 14,400, % ,000,000 45,000, % ,420,000 31,000, % ,000, ,500, % ,000,000 18,000, % ,000, ,500, % ,000, ,000, % ,000,000 18,000, % ,000,000 18,000, % 197

199 6 (1) (b) ,000,000 18,000, % ,000,000 45,000, % ,000,000 45,000, % ,000,000 45,000, % ,960,000 25,272,000 75% ,000, ,600, % ,500, ,500, % x 400,000, ,000, % ,000,000 45,000, % ,000, ,054,400 75% ,000, ,000, % ,000, ,000, % ,000, ,000, % 198

200 6 (1) (b) ,240,000 99,216, % ,000, ,000, % ,000,000 90,000, % ,000,000 54,000, % ,000,000 90,000, % ,000, ,000, % x 231,000, ,000, % ,000,000 80,000, % ,000, ,000, % x 150,000, ,000, % ,000,000 80,000, % ,000, ,000, % ,000,000 80,000, % ,000, ,000, % 199

Microsoft Word _2011_n.doc

Microsoft Word _2011_n.doc Anhui Conch Cement Company Limited (A 股 :600585 H 股 :00914) 二 〇 一 一 年 年 度 报 告 中 国 安 徽 芜 湖 1 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并

More information

47.2% 981,760 666,885 53.8% 43,800 28,471 36.4% 0.15 0.11 8.24% 389 468 1,210,400 21 60 01 981,760 47.2% 389 468 8.24% 149,805 70.9% 15.3% 2.2 17.7% 43,800 53.8% 8.6% 2.4 11.0% 02 22,067 35,586 2.2% 3.6%

More information

i

i SINOCHEM HONG KONG HOLDINGS LIMITED i ii iii iv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

More information

AR C_Longyuan_.pdf

AR C_Longyuan_.pdf ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號 00916 2 015 年度 報 告 僅供識別 2015 年度報告 僅供識別 ... 2... 4... 8... 14... 22 2015... 24... 26... 66... 83... 94... 110... 115... 119... 140... 143... 145... 147... 150... 152... 155...

More information

2015 2 104 109 110 112 113 113 113 114 1 (1) 9,654,346,443 6,388,650,779 4,183,429,633 1,183,342,128 (2) 47,710,000 41,600,000 16,600,000 13,200,000 (3), (1) 371,147,787 125,421,629 749,150,179 565,001,961

More information

untitled

untitled 19.01 19.02 19.03 [ 2009 1 1 ] 19.04 (1) 19.29 19.73 19.72 (c) (d) 200% (e) 1/13 19 1 (i) 20.06(3) 19.04(8) 20.06(17) (ii) (iii) 19.04(8) 20.06(17) (A) (aa) 1 (bb) (B) (f) (i) 19.04(1)(g) (ii) (iii) (A)

More information

2

2 6030 2 0 1 5 2015 6 30 6 2015 2015 http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2 ... 4... 7... 11... 13... 33... 37... 51... 56... 57... 58... 104... 105... 109 3 4 2013 2013 CITIC Securities Finance

More information

目錄 財務摘要 2 合併股東權益變動表 53 董事長報告 3 合併現金流量表 55 管理層討論與分析 5 資產負債表 57 董事 監事及高級管理層 11 利潤表 59 企業管治報告 19 股東權益變動表 60 董事會報告 32 現金流量表 62 監事會報告 46 財務報表附註 64 審計報告 48 詞彙表 168 合併資產負債表 50 公司基本資料 170 合併利潤表 52 註 1. 2. 本年度報告中的財務數據根據中國會計準則編製

More information

2014 2 3 4 6 14 19 29 35 37 38 40 41 42 43 Clifton House 75 Fort Street P.O. Box 1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 199 18 1805 Appleby Trust (Cayman) Ltd. Clifton House 75 Fort Street P.O. Box

More information

291.99 5.85% 34.88 16.35% 17.09 19.08% 0.1284 0.0303 2016 1. 2

291.99 5.85% 34.88 16.35% 17.09 19.08% 0.1284 0.0303 2016 1. 2 00991 2016 291.99 2015 5.85% 34.88 2015 16.35% 17.09 2015 19.08% 0.1284 2015 0.0303 2016 6 30 6 2015 1 291.99 5.85% 34.88 16.35% 17.09 19.08% 0.1284 0.0303 2016 1. 2 (1) 819.5615.80% 777.4355.60% 1,928

More information

39898.indb

39898.indb 1988 4 1998 12 1990 5 40 70.................................................. 40.............................................................. 70..............................................................

More information

穨ecr2_c.PDF

穨ecr2_c.PDF i ii iii iv v vi vii viii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26 27 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 4 41 42 43 5 44 45 46 6 47 48 49 50 51 52 1 53 2 54 55 3 56

More information

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書 - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - (1) 2.1 (2) (3) 13.6 (4) 1.6 (5) 21 (6) (7) 210 (8) (9) (10) (11) ( ) ( 12) 20 60 16 (13) ( ) (

More information

i

i i ii iii iv v vi vii viii ===== 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==== 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ==== ==== 20 .. ===== ===== ===== ===== ===== ======.. 21 22 ===== ===== ===== ===== 23 24 25 26 27 28 29 ==== ====

More information

发展党员工作手册

发展党员工作手册 发 展 党 员 工 作 问 答 目 录 一 总 论...9 1. 发 展 党 员 工 作 的 方 针 是 什 么? 如 何 正 确 理 解 这 个 方 针?... 9 2. 为 什 么 强 调 发 展 党 员 必 须 保 证 质 量?... 9 3. 如 何 做 到 慎 重 发 展?... 10 4. 如 何 处 理 好 发 展 党 员 工 作 中 的 重 点 与 一 般 的 关 系?...11 5.

More information

i

i 9 1 2 3 4 i 5 6 ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 3 4 2 5 6 2 3 2.10 ( 2.11 ) ( 2.11 ) ( 2.9 ) 7 8 9 3 10 5% 2% 4 11 93% (2001 02 2003 04 ) ( ) 2,490 (100%) 5 12 25% (2.57% 25%) 6 (2001 02 2003 04 ) 13 100%

More information

(Chi) insert Cover.indb

(Chi) insert Cover.indb 101.72802,880.43 20143282013 14 12 2013 2 3 4 6 8 10 12 16 52 58 66 81 98 102 238 e 2 3 CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED CEB BANK 25 100033 010-63636363 010-63636713 IR@cebbank.com 010-63636388 25

More information

2 3 8 13 20 29 42 44 46 48 49 51 53 55 56 57 59 160 162 1. 2. 7,124,775 5,886,854 3,367,726 2,154,840 1,602,098 1,270,105 958,659 564,292 459,316 293,743 1,380,922 987,159 619,430 496,842 339,417 1,187,036

More information

2 3 6 8 11 19 31 39 43 51 56 58 72 73 199 201 202 2011 3 25 2011 12 31 2011 12 31 2 2011 1 (1) 12 31 2011 2010 2009 (%) 2,505,683 1,913,182 31.0 1,345,052 100,966 101,352 (0.4) 86,238 102,638 102,178 0.5

More information

2003 2004 2004 02 04 08 10 16 26 54 62 73 75 82 83 138 143 145 148 151 1996 12 3012.682 1997 3 H 7.475 3 12 0548 2001 12A 1.6512 25 600548 21.807 0152 30.03%. 2 3 # * 2003 3 18 107 205 2003 12 31 * * *

More information

... 1... 4... 12... 15 i

... 1... 4... 12... 15 i QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* 3369 * 2016 8 9 ... 1... 4... 12... 15 i 601390 390 2008 3 31 1.00 2016 7 19 2013 12 12 1 H 1.00 16.67% 2016 8 5 2016 7 19 2 571 120.671 % 3 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* 3369

More information

A i

A i XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 811 A 4 16 10 3011 11 15 8 H HH 183 17M * ... 1.... 4.... 4 A... 5... 13... 14... 15... 15... 15... 16 i A 1.00 A A 98,710,000 A H H 1.00 1 11 8 10 30 8 A

More information

Chi.indb

Chi.indb 2011 002 003 006 016 023 030 054 056 065 067 068 069 072 073 075 077 180 181 182 191 2 H 8,616,120,000 5,760,388,000 66.9% H 2,855,732,000 33.1% 14 11.7% 3 1,850.512.5% 1,447.245.2% 403.27-6.3% 217.27

More information

上海汽车股份有限公司

上海汽车股份有限公司 2013 年 年 报 上 海 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 600104 2013 年 年 度 报 告 第 1 页 2013 年 年 报 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 4 第 二 节 公 司 基 本 情 况 简 介... 4 第 三 节 主 要 财 务 数 据 和 指 标... 5 第 四 节 董 事 会 报 告... 6 第 五 节 重 要 事 项...

More information

SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED ( ) 2004 2005 2 18 1 3 2004 5 6 8 9 10 11 14 2004 15 16 17 19 23 25 26 29 30 31 32 34 2003 37 2004 38 2004 39 39 40 41 43 45 46 47 48 A 48 48 49 51 52 52 53 55 57 /

More information

ii

ii ( I ) ( I I ) ( I I I ) ( I V ) ; ( V ) 1 31 252 4 420 63 69 H 24 24 H 183 17 1712-1716 * ....................................................................... ii.................................................................

More information

[ ] [ ] 52 [ ] [ ]

[ ] [ ] 52 [ ] [ ] 54 70 53 47 41 41 64 [ ] [ ] 52 [ ] [ ] 35 [ ] [ ] 53 55 62 44 47 54 63 43 54 70 33 53 0992 33003396 1157 600649 600754 A 900934 B 1025 8277 Fiat Industrial S.p.A. 1336 0354 1093 601928 47 13 Biosensors

More information

92351_chi.indb

92351_chi.indb 2 3 4 6 10 24 31 46 57 58 67 69 70 72 73 75 77 2 2333 2266 15 9 183 46 24 30 18 86(312)-2197812 86(312)-2197812 www.gwm.com.cn 1,095,272,000 682,000,000413,272,000 H 500 2333 3 2008 2007 2006 2005 2004

More information

... 1... 3... 3... 4... 6... 7... 7... 7... 8

... 1... 3... 3... 4... 6... 7... 7... 7... 8 GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING LIMITED * 493 * ... 1... 3... 3... 4... 6... 7... 7... 7... 8 493 3,600,000,000 57 0.0 % GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING LIMITED * 493 Canon s Court 22 Victoria Street

More information

2 4 5 6 7 8 16 31 42 44 58 60 61 63 65 67 69 2 1993 12 291994 7 1 1.00 H 6 3 H 1.00 UBS AG 571 [2009]124 % 4 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited H H 1599 H www.bjucd.com

More information

WORLD-CLASS Hospitality WITH Eastern Charm ANNUAL REPORT 2013 (A joint stock limited company incorporated in the People s Republic of China with limited liability) Stock Code 00670 2 4 5 6 8 10 12 18

More information

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57 59 (ii) (iii) (iv) (v) 500,000 500,000 59I 18 (ii) (iii) (iv) 200,000 56 509 (ii) (iii) (iv) (v) 200,000 200,000 200,000 500,000 57 43C 57 (ii) 60 90 14 5 50,000 43F 43C (ii) 282 24 40(1B) 24 40(1) 58

More information

682 2010/2011 2 3 8 11 19 23 37 39 41 43 44 46 48 114 682 P.O. Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands http://www.chaoda.com.hk http://www.irasia.com/listco/hk/chaoda 2 2010/2011 3 2010/2011

More information

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的 目 錄 中 華 醫 藥 以 醫 術 救 人 為 何 被 稱 為 懸 壺 濟 世? 2 什 麼 樣 的 醫 生 才 能 被 稱 為 華 佗 再 世? 4 中 醫 如 何 從 臉 色 看 人 的 特 質? 6 中 醫 怎 樣 從 五 官 看 病? 8 中 醫 看 舌 頭 能 看 出 些 什 麼 來? 10 中 醫 真 的 能 靠 一 個 枕 頭, 三 根 指 頭 診 病 嗎? 12 切 脈 能 判 斷

More information

2 3 6 8 11 19 31 39 43 51 56 58 72 73 199 201 202 2011 3 25 2011 12 31 2011 12 31 2 2011 1 (1) 12 31 2011 2010 2009 (%) 2,505,683 1,913,182 31.0 1,345,052 100,966 101,352 (0.4) 86,238 102,638 102,178 0.5

More information

尿路感染防治.doc

尿路感染防治.doc ...1...1...2...4...6...7...7...10...12...13...15...16...18...19...24...25...26...27...28 I II...29...30...31...32...33...34...36...37...37...38...40...40...41...43...44...46...47...48...48...49...52 III...55...56...56...57...58

More information

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc 人 力 資 源 推 算 報 告 香 港 特 別 行 政 區 政 府 二 零 一 二 年 四 月 此 頁 刻 意 留 空 - 2 - 目 錄 頁 前 言 詞 彙 縮 寫 及 注 意 事 項 摘 要 第 一 章 : 第 二 章 : 第 三 章 : 第 四 章 : 附 件 一 : 附 件 二 : 附 件 三 : 附 件 四 : 附 件 五 : 附 件 六 : 附 件 七 : 引 言 及 技 術 大 綱 人

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 1 i -------------------------------------------------- ii iii iv v vi vii 36~39 108 viii 15 108 ix 1 2 3 30 1 ~43 2 3 ~16 1 2 4 4 5 3 6 8 6 4 4 7 15 8 ----- 5 94 4 5 6 43 10 78 9 7 10 11 12 10 11 12 9137

More information

李天命的思考藝術

李天命的思考藝術 ii iii iv v vi vii viii ix x 3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 5 10 1 2 11 6 12 13 7 8 14 15 16 17 18 9 19 20 21 22 10 23 24 23 11 25 26 7 27 28 12 13 29 30 31 28 32 14 33 34 35 36 5 15 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

More information

皮肤病防治.doc

皮肤病防治.doc ...1...1...2...3...4...5...6...7...7...9...10... 11...12...14...15...16...18...19...21 I ...22...22...24...25...26...27...27...29...30...31...32...33...34...34...36...36...37...38...40...41...41...42 II

More information

性病防治

性病防治 ...1...2...3...4...5...5...6...7...7...7...8...8...9...9...10...10... 11... 11 I ...12...12...12...13...14...14...15...17...20...20...21...22...23...23...25...27...33...34...34...35...35 II ...36...38...39...40...41...44...49...49...53...56...57...57...58...58...59...60...60...63...63...65...66

More information

中国南北特色风味名菜 _一)

中国南北特色风味名菜 _一) ...1...1...2...3...3...4...5...6...7...7...8...9... 10... 11... 13... 13... 14... 16... 17 I ... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 27... 28... 29... 30... 32... 33... 34... 35... 36... 37...

More information

全唐诗24

全唐诗24 ... 1... 1... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9...10...10...10...11...12...12...12...13...13 I II...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17...18...18...18...19...19...19...20...20...20...21...21...22...22...23...23...23...24

More information

375,000, % 648,000, ,000, ,000, ,000, % ,000,000 2

375,000, % 648,000, ,000, ,000, ,000, % ,000,000 2 STATE ENERGY HK LIMITED LC GROUP HOLDINGS LIMITED 1683 (1) (2) (3) 1 375,000,000 75.00% 648,000,000 1.728 40,000,000 608,000,000 375,000,000 75.00% 26.1 500,000,000 2 ...........................................

More information

314390 chi.indb

314390 chi.indb CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. 01988 2011 12 31 (www.hkexnews.hk) (www.cmbc.com.cn) H 2012 3 22 5 222011 AH 103.0 2011 2012 3 22 3 4 7 45 56 68 97 98 108 112 114 116 221 222 1 2012 3 22 181815 3 3

More information

心理障碍防治(下).doc

心理障碍防治(下).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...2...2...3...4...5...6...7...8...9...10... 11...12...13...15...16...17...19...21 I ...23...24...26...27...28...30...32...34...37...39...40...42...42...44...47...50...52...56...58...60...64...68

More information

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 2389 30 1 14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 (a) (b) (c) (d) (e) 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 4 (1) (2) (3) (4) (5) 400,000 (a) 400,000300,000 100,000 5 (b) 30% (i)(ii) 200,000 400,000 400,000 30,000,000

More information

(Chi)_.indb

(Chi)_.indb 1,000,000 4,000,000 1,000,000 10,000,000 30,000,000 V-1 1,000,000 2,000,000 20,000,00010,000,0005,000,000 3,000,000 30 20% 35% 20%30% V-2 1) 2)3) 171 10,000,00050% 35% 171 V-3 30 V-4 50,000100,000 1) 2)

More information

穨_2_.PDF

穨_2_.PDF 6 7.... 9.. 11.. 12... 14.. 15.... 3 .. 17 18.. 20... 25... 27... 29 30.. 4 31 32 34-35 36-38 39 40 5 6 : 1. 2. 1. 55 (2) 2. : 2.1 2.2 2.3 3. 4. ( ) 5. 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. 7 ( ) 1. 2. 3. 4.

More information

indb

indb C M Y CM MY CY CMY K QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* 829,853,000H 754,412,000H75,441,000 746,867,000H 82,986,000H H6.701%0.003% 0.005% H1.00 3369 32342C 2013125 201312106.705.25 (www.hkexnews.hk)(www.portqhd.com)

More information

2 5 7 19 20 23 31 32 33 35 37 39 76 2016 1

2 5 7 19 20 23 31 32 33 35 37 39 76 2016 1 China Railway Signal & Communication Corporation Limited* 03969 2016 6 30 2016 6 30 (www.hkexnews.hk) (www.crsc.cn) H 2016 2016 8 17 * 2 5 7 19 20 23 31 32 33 35 37 39 76 2016 1 (FCIS, FCS) (FCIS, FCS)

More information

Microsoft Word - 1-1 招股意向书

Microsoft Word - 1-1 招股意向书 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 意 向 书 ( 住 所 : 陕 西 省 西 安 市 东 新 街 232 号 信 托 大 厦 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) ( 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 38-45 层 ) 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 意 向 书 发

More information

B0306H

B0306H B0306H223010001 230100100006877 155 1 2 3 8 12 15 18 85 90 114 117 120 122 136 284 2 1997 7 25 571 10 H 1.00 1.00 2015 12 31 3 HARBIN BANK CO., LTDHARBIN BANK 160 2818 160 86-451-86779933 86-451-86779829

More information

1 2 8 9 11 12 13 15 34

1 2 8 9 11 12 13 15 34 China Telecom Corporation Limited HKEx Stock Code 728 NYSE Stock Code CHA Interim Report 2014 1 2 8 9 11 12 13 15 34 6 30 5 157,559 165,973 5.3% EBITDA 1 50,130 50,538 0.8% EBITDA 2 36.0% 33.8% -2.2 3

More information

2 4 6 8 10 14 25 35 36 149 150 2015 8 26 2015 6 30 2015 6 30 2011 230 A 1 7.1 1 7.20 1 35.31 1 7.35 2 2015 国 China Petroleum & Chemical Corporation A 600028 Sinopec Corp. H 0386 SNP SNP 2015 6 1 12,107,120.9646

More information

2 3 4 6 10 22 31 34 37 39 40 42 44 46 48 1 2015 (1) (2) (3) (4) 2 03399 1731-1735 8 16 45 4502 1 2 8 1 21-22 H 183 17M 3 2015 2015 6 30 2014 6 30 1,491,053 1,144,399 30% 1,926,065 2,846,982 (32%) 389,428

More information

2 0 1 6 2 5 9 11 37 42 54 60 63 64 135 136 140 A A A 1.00 600030 100% 2013 2013 CITIC Securities CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd. Finance MTN 2016 2 H H H 1.00 6030 3 2016 6 30 2016 4 CITIC Securities

More information

Citic_Chi.indb

Citic_Chi.indb 12 10 2 10 16 20 46 54 72 92 100 101 117 200 201 202 CITIC Securities Company Limited CITIC Securities Co., Ltd. 7088A 518040 8 518048 48 100125 http://www.cs.ecitic.com ir@citics.com +86-755-2383 5383,

More information

2 4 7 8 9 10 21 26 36 50 52 53 55 56 58

2 4 7 8 9 10 21 26 36 50 52 53 55 56 58 2 4 7 8 9 10 21 26 36 50 52 53 55 56 58 (ACCA, HKICPA) Clifton House 75 Fort Street P.O. Box 1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 465 103 www.chinauton.com 23 24 2404 2014 2 26 33 Appleby Trust (Cayman)

More information

CGS AR2014 cover_08 ( c ) Share A_20.2mm

CGS AR2014 cover_08 ( c ) Share A_20.2mm 2014 2 5 6 7 8 41 47 77 88 96 99 117 138 2014 1 A bp 1 bp1 1% 2007 1 26 H 06881 1.00 2014 12 31 ETF IB 100% 70% 30% 50% 83.32% 100% 2 2014 100% H 1.00 78.57% IPO H 2013 5 22 H2013 5 9 QDII QFII 2014 1

More information

Microsoft Word - 601628_2009_n.doc

Microsoft Word - 601628_2009_n.doc 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 ( 股 票 代 码 :601628) 二 〇 一 〇 年 四 月 七 日 1 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 目 录 释 义 3 重 要 提 示 4 公 司 简 介 5 财 务 摘 要 9 董 事 长

More information

UBS AG

UBS AG 2015 1999 4 2010 6 2012 4 UBS AG2013 12 12 3033 8 1.9 2015 2 6 7 9 12 16 19 21 21 22 52 82 84 86 101 125 127 136 139 140 141 365 74 80 81 2 00111 600657 622 1.00 H 1.00 3 2016 4 18 12 31 571 4 1.00H 5

More information

12 31 2011 2010 9,738 7,972 22.2% 158,395 111,516 42.0% 26,332 19,162 37.4% 1.48 0.66 124.2% 12 31 2011 2010 80,058 51,988 54.0% 10,746 4,743 126.6% 8,015 3,369 137.9% 12,054 6,032 99.8% Designed and produced

More information

untitled

untitled 0350 UBS AG H H UBS AG 1 UBSH A A H.................................................... 12.00 180,800,000 H H 12.00 2,169,600,000 H UBS UBS 2 (a) HH H (i) H H 75% (ii) H H 10% (b) 75% H (c) (d) H 50%b

More information

untitled

untitled 2777 19 48 4 6 10 16 24 28 29 32 40 46 52 53 57 59 153 154 163 164 4 (2013) 5 2013 2012 36,271,284 30,365,056 19% 14,234,986 12,378,280 15% 7,633,860 5,501,979 39% 2.3900 1.7224 39% 0.62 0.60 3% 24,344,335

More information

i

i 03993 ( 1 ) A ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) A A 117 239 18 25 H 24 H 18317M * i ........................................................................ iv A...............................................................

More information

北京金隅股份有限公司 股份代號 : 2009 BBMG CORPORATION 中國北京東城區北三環東路36 號 環球貿易中心 D 座 (100013) (於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司) www.bbmg.com.cn/listco 2014 年度報 告 僅供識別 2 3 6 8 16 22 57 70 77 84 110 112 115 117 119

More information

/0 8

/0 8 China Water Affairs Group Limited : 855 2007/08 * 1 2 3 4 6 18 20 24 31 33 35 37 39 41 42 153 154 20 07/0 8 2 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda 18 64 6408 28 26 Conyers Dill & Pearman

More information

Teaching kit_A4_part4.indd

Teaching kit_A4_part4.indd 4 ( 學 生 ) i. 認 識 專 題 研 習 甚 麽 是 專 題 研 習? 專 題 研 習 是 學 會 學 習 的 其 中 一 個 關 鍵 項 目 學 生 根 據 自 己 或 老 師 所 訂 立 的 主 題, 依 照 本 身 的 興 趣 和 能 力, 在 老 師 的 指 導 下, 擬 定 研 習 題 目, 設 定 探 討 的 策 略 和 方 法, 進 行 一 系 列 有 意 義 的 探 索 歷

More information

untitled

untitled : 2628 2 3 6 7 10 29 36 39 50 54 70 92 96 97 98 100 102 104 105 107 217 1 1 1 2 China Life Insurance Company LimitedChina Life 16 86-10-63631244 86-10-66575112 ir@e-chinalife.com 16 86-10-63631068 86-10-66575112

More information

3 4 7 18 24 79 85 98 99 145 169 176 177 178

3 4 7 18 24 79 85 98 99 145 169 176 177 178 2014 年 度 報 告 3 4 7 18 24 79 85 98 99 145 169 176 177 178 13 12 AH102.5 2015 2 92015 2015AH HH 1,916,978,820H H HAH 11,501,700,0002,875,425,000.00H 479,244,705.0010,369,758,976.60 2 2014 IT FICC Banco Espírito

More information

696119 H_Chi_insert cover.indb

696119 H_Chi_insert cover.indb 2013 2014 3 28 1713 1 2013 101 102 2013 2 2 3 4 9 10 12 14 16 66 76 96 136 137 141 144 148 152 155 337 338 339 342 2013 1 571 IT A A 2 2013 3 GDP 9%7.7% 2013 7 20 P2P 2013 2013422.78 12.55%1.34%23.44%

More information

39 2016 [ ] 2016 [ ] 70 2016 [ ] 2016 [ ] 73 1992 5 27 1992 5 27 47 2013 6 2013 6 45 1993 6 1993 6 73 2015 3 20 2016 1 16 53 1992 5 1992 5 2009 1 2009

39 2016 [ ] 2016 [ ] 70 2016 [ ] 2016 [ ] 73 1992 5 27 1992 5 27 47 2013 6 2013 6 45 1993 6 1993 6 73 2015 3 20 2016 1 16 53 1992 5 1992 5 2009 1 2009 73 1992 5 27 2015 3 20 44 1999 6 28 2015 11 18 62 1992 5 27 2015 11 18 37 2016 1 14 2016 1 14 76 2016 [ ] 2016 [ ] 165 39 2016 [ ] 2016 [ ] 70 2016 [ ] 2016 [ ] 73 1992 5 27 1992 5 27 47 2013 6 2013 6

More information

untitled

untitled Shenzhen Development Bank Co., Ltd. 2007 2007 8 16 ...3...3...10...13...14...23...28...98 2007...99 2 34 2007 12 (Frank N. Newman) (Daniel A. Carroll) Robert T. Barnum 2007 2007 1 Shenzhen Development

More information

重 要 提 示 ( ),, ( ) 20142014 3 18, 2013 ( ) ( ) () ( ) 2013 12 31, 2013 3,805,128,000,3,575,602,000,,, 2013 3,575,602,00030% 1,072,680,600, 13,258,663,4

重 要 提 示 ( ),, ( ) 20142014 3 18, 2013 ( ) ( ) () ( ) 2013 12 31, 2013 3,805,128,000,3,575,602,000,,, 2013 3,575,602,00030% 1,072,680,600, 13,258,663,4 ( 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) 股 份 代 碼 : 601898 2013 年 度 報 告 重 要 提 示 ( ),, ( ) 20142014 3 18, 2013 ( ) ( ) () ( ) 2013 12 31, 2013 3,805,128,000,3,575,602,000,,, 2013 3,575,602,00030% 1,072,680,600,

More information

( : 1093) 2015 2 3 11 13 15 17 19 20 39 1 18 3206 183 22 www.cspc.com.hk 2 57.30 8.22 7.3% 36.9% 17.68 36% 3 2010 2014 4 蒽 36 345 245 5 212 24 64 6 C C C 7 180 14 51 36 14 6-1 re4 DBPR-108 蒽 4 100mg 4

More information

全唐诗28

全唐诗28 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 8 I II... 8... 9... 9... 9...10...10...10...11...11...11...11...12...12...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17

More information

4 10,265,654 9,211,930 (9,414,370) (8,311,160) 851,284 900,770 4 1,413,940 1,221,095 5 225,744 207,992 6 (1,792,111) (1,631,857) 6 (342,585) (276,084)

4 10,265,654 9,211,930 (9,414,370) (8,311,160) 851,284 900,770 4 1,413,940 1,221,095 5 225,744 207,992 6 (1,792,111) (1,631,857) 6 (342,585) (276,084) WUMART STORES, INC. 01025 1 11,679,594 10,433,025 11.9% 2 2,265,224 2,121,865 6.8% 361,526 421,425-14.2% 246,984 306,661-19.5% 3 4.2% 0.9% 3.3 71 72 1 27 28 1 1 2 3-1 - 4 10,265,654 9,211,930 (9,414,370)

More information

中医疗法(下).doc

中医疗法(下).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...2...3...4...13...15...17...17...24...25...26...26...28...28...29...31...31...33...33

More information

穨學前教育課程指引.PDF

穨學前教育課程指引.PDF i 1 1.1 1 1.2 1 4 2.1 4 2.2 5 2.3 7 2.4 9 2.5 11 2.6 1 2 1 5 3.1 1 5 3.2 1 5 19 4.1 19 4.2 19 4.3 2 1 4.4 29 4.5 38 4.6 4 3 4.7 47 50 5.1 5 0 5.2 5 0 5.3 6 2 5.4 9 4 5.5 1 2 6 ( ) 1 2 7 ( ) 1 31 ( ) 1

More information

眼病防治

眼病防治 ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...2...3...5...5...6...7...9... 11...13...14...15...17...18...19...20...21 I II...21...22...23...24...25...27...27...28...29...30...31...33...33...34...36...38...39...40...41...42...43...45

More information

中国南北特色风味名菜 _八)

中国南北特色风味名菜 _八) ( 20 010010) 7871092 1/32 356.25 4 760 2004 8 1 2004 8 1 11 000 ISBN 7-204-05943-3/Z102 1026.00 ( 18.00 ) ...1...2...2...4...6...7...8...9... 10... 11... 12... 13... 13... 14... 15... 17... 18... 19...

More information

緒 言 董 事 會 宣 佈, 為 能 更 具 效 率 調 配 本 集 團 內 的 資 金 有 效 降 低 集 團 的 對 外 貸 款, 並 促 進 本 集 團 內 公 司 間 的 結 算 服 務, 於 2016 年 9 月 30 日, 本 公 司 中 糧 財 務 與 管 理 公 司 訂 立 財 務

緒 言 董 事 會 宣 佈, 為 能 更 具 效 率 調 配 本 集 團 內 的 資 金 有 效 降 低 集 團 的 對 外 貸 款, 並 促 進 本 集 團 內 公 司 間 的 結 算 服 務, 於 2016 年 9 月 30 日, 本 公 司 中 糧 財 務 與 管 理 公 司 訂 立 財 務 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 JOY

More information

31154_chi.indb

31154_chi.indb 2 3 4 6 13 16 17 18 19 21 23 24 01 02 2333 2266 15 9 183 46 24 30 18 86(312)-2197812 86(312)-2197812 www.gwm.com.cn 1,095,272,000 682,000,000413,272,000 H 500 2333 03 6,832 6,631 12,638 10,512 0 4 3,891

More information

3,455,980,000 H 11,141,800,00069% AIG9.9%60,993 PICC 2006 45.1% 4,500 95518

3,455,980,000 H 11,141,800,00069% AIG9.9%60,993 PICC 2006 45.1% 4,500 95518 2328 2006 3,455,980,000 H 11,141,800,00069% AIG9.9%60,993 PICC 2006 45.1% 4,500 95518 www.e-picc.com.cn 2 3 5 9 22 29 31 46 47 48 49 50 52 53 118 119 50,571 54,968 62,003 65,914 71,348 1,045 1,496 436

More information

公 司 簡 介 HK 1

公 司 簡 介 HK 1 * 本公司以中文名稱及英文名稱 Sinopharm Group Co. Ltd. 根據香港公司條例註冊為非香港公司 2015 中期報告 Interim Report 2015 中期報告 Interim Report 2015 * The Company is registered as a non-hong Kong company under the Hong Kong Companies Ordinance

More information

001 40 40 2 3 4 5 6 7 11 14 19 29 34 51 53 54 114 116 002 Clarendon House Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 19 25 2505 8 22 11 20 Conyers Dill & Pearman 8 1 2901 Butterfield Fulcrum Group (Bermuda)

More information

untitled

untitled :06881 2014 12 31 2014 12 31 2014 2014 2015 4www.hkexnews.hk www.chinastock.com.cn 2015 3 27 2 5 6 7 8 41 47 84 95 103 106 124 147 148 2014 1 A bp 1 bp 11% 2007 1 26 H06881 1.00 2014 12 31 ETF IB 100%

More information

2 6 8 10 15 16 23 28 31 34 36 50 52 68 70 78 79 149 153 1231 2005 2004 2003 2002 2001 * * * * 911,482 705,776 598,137 646,128 604,519 910,535 654,463 1,204,275 558,372 575,303 742,901 522,777 1,084,412

More information

untitled

untitled 2777 二零一二年年報 15 40 4 6 10 16 24 28 29 32 40 46 52 53 57 59 150 151 152 159 160 2 3 4 2012 100 10 B 5 2012 2011 30,365,056 27,370,095 11% 12,378,280 11,415,851 8% 5,501,979 4,841,650 14% 1.7224 1.5057 14%

More information

i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114

i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114 二 零 一 四 年 年 報 i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114 释 义 及 重 大 风 险 提 示 2010 5 2011 72012 7 27 2011 7 2011

More information

2 4 6 8 12 57 79 91 97 112 128 130 132 134 136 137 139 141 272 274 2 2012 2012 2012 20122,655.332,162.42 500297 28017ENR96 410 3 Metallurgical Corporation of China Ltd.* MCC 28 2008 12 1 28 1 32 3205 http://www.mccchina.com

More information

(02) (02) (02) (02) A (03) (03) (04)

(02) (02) (02) (02) A (03) (03) (04) JF ( JF ) JF ( JF ) 3~4 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 12 15 16 17 ( ) ( h t t p :// m o p s. t w s e. c o m. t w (http://www.jpmrich.com.tw) www.jpmrich.com.tw 65 17 (02) 2755-8686 (02) 2702-4699 285 25 (02)

More information

,250,000 75% 326,250, ,250,000 A (a) (b) (c) 2

,250,000 75% 326,250, ,250,000 A (a) (b) (c) 2 194 1111 (1) 326,250,000 75% (2) (3) (4) (5) (6) 1 35.69 326,250,000 75% 326,250,000 116.44 326,250,000 A (a) 35.69 (b) 4.5195 (c) 2 2013 10 25 218,359,628 50.20% 2,263,211 0.52% IU IU B 2013 10 25 IU

More information

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2015 年 11 月 4 日 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 即 由 財 務 委 員 會 批 准 當 日 起, 在 運 輸 及 房 屋 局 運 輸 科 機 場 擴 建 工 程 統

More information

(i) (ii) (iii) 2

(i) (ii) (iii) 2 BANK OF CHONGQING CO., LTD.* * 1963 2014 2 28 2014 2014 2 28 2014 1 2014 2 28 2014 2013 2013 12 26 2013 2014 2 28 2014 (i) (ii) (iii) 2 46 2007 6 26 2012 12 28 2006 12 2012 12 28 2001 2 2006 12 1998 8

More information

cgn

cgn 3654 ( 571 ) 88(4) 2014 3 31 10766 10778 2014 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2014 3 31 10768 10778 6 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2014 6 3 ( ) 10768 10778 ( ) 2014 3 31 ( 622 ) 11 80 2014 3 31 2014 6 3 10 8 2014 3 31 ( ) 2014

More information

14.07 25% 100% 14 14.07 25% 75% 14 (i)(ii) (iii) 2

14.07 25% 100% 14 14.07 25% 75% 14 (i)(ii) (iii) 2 HUAJUN HOLDINGS LIMITED * 377 A 1,700,000,000 2,006,000,000 11.52% 11.52% 1 14.07 25% 100% 14 14.07 25% 75% 14 (i)(ii) (iii) 2 (I) 1,700,000,000 2,006,000,000 A 629,629,629 A 1,700,000,000 2,006,000,000

More information

2016 2

2016 2 6030 2016 2016 6 30 6 2016 2016 http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2016 2 ... 4... 6... 10... 11... 31... 35... 44... 49... 51... 52... 100... 101... 105 3 A A A 1.00 600030 100% 2013 2013

More information

2 3 4 9 19 25 30 42 44 45 46 48 49 51 152 1

2 3 4 9 19 25 30 42 44 45 46 48 49 51 152 1 : 605 2O15 2 3 4 9 19 25 30 42 44 45 46 48 49 51 152 1 FCCA, FCPA, ACA, CTA 183 22 18 56 5606 605 www.cfsh.com.hk 0605ir@cfsh.com.hk 2 % 725,490 560,496 29.4 359,964 313,842 14.7 15.4% 16.6% (7.0) 345,815

More information