RV8H DIN 70mm 6mm IDEC DIN 70mm 6mm LED 6A H

Size: px
Start display at page:

Download "RV8H DIN 70mm 6mm IDEC DIN 70mm 6mm LED 6A H"

Transcription

1 DIN70mm6mm IDEC DIN 70mm 6mm LED H

2 SPDT 1 5V DC RV1H-G-D5 SV1H-07LS-5 V DC RV1H-G-D SV1H-07LS-1 48V DC RV1H-G-D48 SV1H-07LS-2 -S-AD60 RV1H-G-D60 60V DC RV1H-G-D60 CAD H-0266V DC -L-D6 -S-D6 1 9V DC -L-D9 -S-D9 1 V DC -L-D -S-D 1 18V DC -L-D18 -S-D V DC -L-D24 -S-D24 1 V AC/DC -L-AD -S-AD 1 18V AC/DC -L-AD18 -S-AD V AC/DC -L-AD24 -S-AD V AC/DC -L-AD48 -S-AD V AC/DC -L-AD60 -S-AD V AC/DC -L-AD0 -S-AD V AC/DC -L-AD220 -S-AD L-D6 5V DC RV1H-G-D5 -S-D6 -L-D9 9V DC RV1H-G-D9 -S-D9 9V DC RV1H-G-D9 -L-D SV1H-07L-5 V DC RV1H-G-D -S-D V DC RV1H-G-D -L-D18 18V DC RV1H-G-D18 -S-D18 18V DC RV1H-G-D18 -L-D24 24V DC RV1H-G-D24 -S-D24 24V DC RV1H-G-D24 -L-AD V DC RV1H-G-D -S-AD -L-AD18 SV1H-07L-1 18V DC RV1H-G-D18 -S-AD18 18V DC RV1H-G-D18 -L-AD24 24V DC RV1H-G-D24 -S-AD24 24V DC RV1H-G-D24 -L-AD48 -L-AD60 SV1H-07L-2 48V DC RV1H-G-D48 -S-AD48 -L-AD0 SV1H-07L-3 60V DC -S-AD0 SV1H-07LS-3 -L-AD220 SV1H-07L-4 -S-AD220 SV1H-07LS-4 LED DIN APEM

3 H-027APEM LED DIN -L -S 1 SPDT AgNi IP67 IP20IEC m 15ms 20ms 980m/s 2 1,000M 500V DC 4,000V AC1 1,000V AC Hz 0.5mmNO mmnc 10 55Hz 0.5mmNO mmnc 49m/s 2 NO 29.4m/s 2 NC 3NO 1NC 250V AC/30V DC 1,800 1,000 18, RH D6,D9,D,D18,D24,AD,AD18,AD24,AD48,AD AD10,AD RH 30g 26g ULc-UL VDE RV1H 250V AC B300/R V AC 30V DC Pilot duty 30V DC 1,500VA AC 180W DC DC AC/DC V D 10 B VA AC R300 28VA DC Pilot duty 250V AC 30V DC ma 15 at 23 6V DC D V DC D V DC D V DC D18.6 1, at 23 B V AC 1.5A R V DC 0.A Pilot duty 15 at V AC 5V DC at 23 0% 6V DC 10mA 24V DC D ,270 5 V AC/DC AD V AC/DC AD ,345 1, V AC/DC AD ,790 1, V AC/DC AD48 4.0,230,880 60V AC/DC AD ,910 17, V AC/DC AD ,450-32,900 31,790-31, V AC/DC AD ,940-68,570 65,670-66, % 1

4 V ACNC) 250V ACNC) AC 30V DC(NC) 30V DC(NC) p. f= v AC(NO) V AC(NO) 30V DC(NO) 1 DC Amm A56ms BOTTOM VIEW AC/DC DC NO NO COM COM NC NC BOTTOM VIEW RV1H AC/DC DC PROTECTION PROTECTION AND + AND INDICATION 13+ INDICATION 13+ CIRCUIT CIRCUIT H-028 AC DC AC A ACcosø=0.4 V V DCL/R=7ms DC L/R = LED DIN APEM 30V DC(NO)

5 H-029APEM LED DIN PBT SV9Z-PW g SV9Z-J DIN SV9Z-SW 1 mm SV9Z-PW SV9Z-J L DIN SV9Z-SW 71.4 BWS

6 H A ADAD18AD24 AD48AD60 mm 2 AWG AI0.5-8WH Phoenix AI0.75-8GY Contact 1 18 AI1-8RD TE L-AD TE Nichifu -L-AD18 Panasonic ERZV07D TE L-AD24 -L-AD48 Panasonic ERZVD1 1. -L-AD60 -S-AD -S-AD18 Panasonic ERZV07D390 -S-AD S-AD48 Panasonic ERZVD1 -S-AD ºC -L-AD0/AD220 ø2.0mm -S-AD0/AD220 70ºC 8 9mm -L- 2.5mm 2 AWG 1 1.5mm 2 AWG ø1.3 AWG mm 78mm 2 ø3.5mm 3 90º ø3.5mm 0.6mm 3.5mm 0.3N m0.4n mul 3.5N m A -S- 0.5mm 2 2.5mm 2 A AWG20 AWG 4 1 A 8 9mm B DIN ø2.5mm B DIN5264 C 0.4mm 2.5mm 0ºC DIN C 7 13 LED DIN APEM

S a f e t y S w i t c h Performance level 6 ISO

S a f e t y S w i t c h Performance level 6 ISO HS5L SAFETY SWITCH 01-11-18 S a f e t y S w i t c h Performance level 6 ISO9000 01-11-18 01-11-18 3 S a f e t y S w i t c h HS5E 13 IDEC HS5L 15.7mm 17mm HS5L HS5E 13% 100N HS5E 100NFzhGS-ET-19 ISO 1119013

More information

HS5L 2 4 SAFETY SWITCH

HS5L 2 4 SAFETY SWITCH HS5L 2 4 SAFETY SWITCH S a f e t y S w i t c h 2 2 Performance level EN ISO14119 Type2 PLe 2 2 1 2 4 6 ISO9000 2 2 3 S a f e t y S w i t c h 2 4 IDEC HS5L HS5E 13 2 4 145.7mm 127mm HS5L HS5E 13% 1400N

More information

超薄型功率继电器 双触点型 RJ 系列 RJ22S 型翼片端子型继电器 RJ22V 型 PCB 端子型继电器 55.7mm 55.7mm 安装到插座时 71 m m m m mm 15.5mm 插座与 RJ 系列 2 极型 通用 高信赖性双触点 标准接线螺丝型 手指安全接线螺丝型 IP

超薄型功率继电器 双触点型 RJ 系列 RJ22S 型翼片端子型继电器 RJ22V 型 PCB 端子型继电器 55.7mm 55.7mm 安装到插座时 71 m m m m mm 15.5mm 插座与 RJ 系列 2 极型 通用 高信赖性双触点 标准接线螺丝型 手指安全接线螺丝型 IP 超薄型功率继电器 双触点型 J 系列 J22S 型翼片端子型继电器 J22V 型 PCB 端子型继电器 55.7mm 55.7mm 安装到插座时 7 m m m m 7 5.5mm 5.5mm 插座与 J 系列 2 极型 通用 高信赖性双触点 标准接线螺丝型 手指安全接线螺丝型 IP IDEC 株式会社 PCB 用 V DC 00A 2 LED IDEC C,000V ULCSAVDE EN 4 IDEC

More information

S 1 DIN PCB SR2P-05A UL CSA TÜV / RR2P GT3 8 Pin GT5P GE1A RR2P GT3 8 Pin GT5P RR2P GT3 8 Pin GT5P GE1A SR2P-05C 2 M3.5 2mm 2 UL CSA TÜV CE 250V 10A 7

S 1 DIN PCB SR2P-05A UL CSA TÜV / RR2P GT3 8 Pin GT5P GE1A RR2P GT3 8 Pin GT5P RR2P GT3 8 Pin GT5P GE1A SR2P-05C 2 M3.5 2mm 2 UL CSA TÜV CE 250V 10A 7 S 1 PCB SRP-5A ULCSATÜV / RRPGT Pin GT5PGE1A RRPGT Pin GT5P RRPGT Pin GT5PGE1A SRP-5C M.5 mm ULCSATÜVCE 5V1A 79 SR SRP-A ULCSATÜV SRP-5A ULCSATÜV RRPRRPA SRP-5C M.5 ULCSATÜVCE 5V1A GT1 Pin SRP-A mm ULCSATÜV

More information

80 A( Switchgear for Circuit-breakers up to 80 A Load Feeders (Motor protection circuit-breakers) 1 Contactors, Contactor combinations 2 Overload relays 3 Solid-state time relays 4 Contactor relays 5 SIKOSTART

More information

第五章

第五章 湯 顯 祖 牡 丹 亭 及 晚 明 時 期 改 作 與 仿 作 之 研 究 - 185 - 第 五 章 牡 丹 亭 於 晚 明 時 期 之 仿 作 牡 丹 亭 自 萬 曆 二 十 六 年 (1598A.D.) 完 成 之 後, 所 引 起 的 迴 響 不 僅 是 晚 明 文 人 為 了 演 出 需 求 之 改 編, 圍 繞 著 湯 顯 祖 及 其 劇 作 所 展 開 的, 還 有 後 世 學 者 爭

More information

( ) - 2 -

( ) - 2 - ( ) 1 = 300VA 1.5 2 = 2A 1.5 3 3mA - 1 - ( ) - 2 - 1 2 3 4 5-3 - 1) ( ) 2) 3) 4) 5) 1) F F (1) F (2) F - 4 - 192 2) 9 9 9 193 3) 6 7 8 6 A 000F 4) 4 5 E 4 5 E 1) (LED ) 2) (LED ) 3) 4) 8 1) 2) - 5 - 3)

More information

LW IP65 IEC mm, IDEC ø28 2mm B

LW IP65 IEC mm, IDEC ø28 2mm B LW IP6IE609 mm, IDE ø8 mm B-07 01-613-11 010-681-6131 07-836-977 8-803-8989 AD http://www.idec.com/china APEM 60º 0º 40 80º RH 4 8%RH 0m 100M 00V D,00V A 1,00V A 1 1,000V A 1,00V A 1 Hz 0.mm 30Hz 1.mm

More information

00 sirius 3R SIRIUS 3R 3RV1 0A 1 3RT1 3RH1 3 3RU11/3RB SIRIUS SIRIUS TC= / 3RV1 A 1 IEC6097- IP0 ( IP00) 1/3 IEC6097- (VDE0660) DIN VDE 06 0 AC690V, I cu 00V 1) P A n I n I cu A kw A A ka S00 0.16 0.0

More information

ARN/ARNS CAD BR 600V 2 10A 4 BR-1E BR-2E BR-3E 2NO 1NO-1NC 2NC 30 ø16 B-342 ø22 ø30 TWN ARN CS IDEC 24V 48V 50V 110V 220V 44

ARN/ARNS CAD   BR 600V 2 10A 4 BR-1E BR-2E BR-3E 2NO 1NO-1NC 2NC 30 ø16 B-342 ø22 ø30 TWN ARN CS IDEC 24V 48V 50V 110V 220V 44 /S CAD http://www.idec.com/china BR 00V 0A BR-E BR-E BR-E NO NO-NC NC 0 B- IDEC V V 0V 0V 0V 0V AC 0/0 Hz DC AC- AC- VA DC- DC- 0A 0A 0A A A 0A A A A A 0A A.A.A A A.A 0.A IEC 0-- NONO-NC NC 0 RH 0 00 M

More information

untitled

untitled ... F-28... -2... 465 EN1760-1 EN954-1(Category3) EN60204-1 1 IP67 3 341 - B M T -CD1 C P // -P1 A(mm) B(mm) 500 500 -M1010 750 500 -M1510 1,000 500 -M2010 750 750 -M1515 15mm 500 1,500 -M1030 1,000 750

More information

! *!"#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( / )! ( ) 3SB3!" Ø22mm!"# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8

! *!#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!# ( / )!# ( / )!# ( / )! ( ) 3SB3! Ø22mm!# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!# ( / )!# ( / )!# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8 SIRIUS 3SB3 sirius s ! *!"#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( / )! ( ) 3SB3!" Ø22mm!"# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8! (2 /3 ) ( / ) RONIS! ( SB) CES

More information

untitled

untitled TYPE AGA CTROL BOXES AGA 1 IP65 ø30 1 5 ø30 429 IP65IEC 60529 1 IP54 5Y7/1 600V 2V 5M 2,0V AC 1 25 ºC 2 45 85% 1 5 1 5 1 3 HNA22 G3/422mm 4 5 HNA33 G128mm IDEC ø30 AZ 1 406 2 10 40ºC ø30.5 mm 1 3... HNA22

More information

SU SU-5MW SU-5MW SU-P7MW SU-P7MW SU-DMW SU-DMW 24 24V DC 3V DC p-p % 3V DC 2m m 3m 5m.2 7m m IC-R5 22mm SU-B2MW SU-B2MW.2 2m 22mm.4 2m 22mm / / 2% 5%

SU SU-5MW SU-5MW SU-P7MW SU-P7MW SU-DMW SU-DMW 24 24V DC 3V DC p-p % 3V DC 2m m 3m 5m.2 7m m IC-R5 22mm SU-B2MW SU-B2MW.2 2m 22mm.4 2m 22mm / / 2% 5% PE SU BUIL-IN POWER SUPPL PE PHOOELECRIC SWICHES SU DC 5m 2 24V DC DC IP67 BGS. 5 4mm 5 55mm NPN PNP 2 m ø8 ømm 5m 2 SU-5MW SU-5MW 7m IC-R5 2 SU-P7MW SU-P7MW m 2 24V DC NPN/PNP 2 SU-DMW SU-DMW 2m 2 SU-B2MW

More information

ø22mm HW HW1L-M1 HW1L-A1 HW1L-M2 HW1L-A2 HW1L-MF2 HW1L-AF2 HW2L-M1 HW2L-A1 HW3L-M1 HW3L-A ø29mm ø29mm ø4mm HW1L-M3 HW1L-A3 HW3L-M3 HW3L-A3 12

ø22mm HW HW1L-M1 HW1L-A1 HW1L-M2 HW1L-A2 HW1L-MF2 HW1L-AF2 HW2L-M1 HW2L-A1 HW3L-M1 HW3L-A ø29mm ø29mm ø4mm HW1L-M3 HW1L-A3 HW3L-M3 HW3L-A3 12 ø22mm HW ø22mm HW HW1L-M1 HW1L-A1 HW1L-M2 HW1L-A2 HW1L-MF2 HW1L-AF2 HW2L-M1 HW2L-A1 HW3L-M1 HW3L-A1 1 11 12 ø29mm ø29mm ø4mm HW1L-M3 HW1L-A3 HW3L-M3 HW3L-A3 12 13 HW1L-M4 HW1L-A4 HW1P-1 HW1P-2 HW2P-1 HW1P-5

More information

untitled

untitled 2007 12 1 2 SIRIUS 3 4 5 6 2 2/2 3SB3 2/4 3SB3 2/5 3SB3 2/5 2/7 2/10 2/11 2/13 3SB3 2/14 3SB3 2/15 3SB3 2/17 3SB37 SIRIUS 3SB3 3SB3 (/) (/) (/) () Ø22mm (/) (/) (/) () 23 RONIS (/) (SB30) () 23 OMR (/)

More information

Microsoft Word - 〈出師表〉補充講義-1214.doc

Microsoft Word - 〈出師表〉補充講義-1214.doc 出 師 表 補 充 講 義 更 新 版 出 師 表 補 充 講 義 一 關 於 作 者 ---- 孔 明 (AD181~AD234): ( 一 ) 字 號 : 字 孔 明 ( 二 ) 籍 貫 : 瑯 琊 郡 陽 都 縣 ( 山 東 沂 南 市 ) ( 三 ) 諸 葛 家 世 簡 圖 諸 葛 珪 諸 葛 謹 ( 仕 吳 ) 恪 喬 ( 亮 之 養 子 ) 諸 葛 玄 融 諸 葛 亮 ( 仕 蜀 ) 喬

More information

SIGNUM 3SB3

SIGNUM 3SB3 SGNUM * 6, 8 6, 8 6, 8 8 : : : : ( ) Ø22mm 6, 8 6, 8 6, 8 8 : : : : ( ) 7, 10 7, 9 7, 8 : (2 /3 ) RNS ( SB) : : CES / BKS : ( / ) 10 7, 8 : (2 /3 ) RNS ( 360012K1) : : MR : 7 Ø22mm 16 16 16 16 : : : :

More information

BUSNET

BUSNET Ver.3 13 45 67 7 89 BUSNET 111 12 12 13 14 14 1516 16 1718 PA-6812E 12m, 9m 2 PA-682E 2m : N.O.N.C : 2 : AC DC24V.25A 3.3Ω 1.528V DC 25mA 15ºC + 55ºC : : ø4 3 : ø3 6 12mm 47mm 11g PA-685E : N.O.N.C : 2

More information

ø22 TW LED LED 6V AC/DC 6V AC/DC10 LSTD-6 12V AC/DC 12V AC/DC10 LSTD-1 24V AC/DC 24V AC/DC10 LSTD-2 R G 100/110V AC 50/60Hz 100/110V AC10 Y 115/120V A

ø22 TW LED LED 6V AC/DC 6V AC/DC10 LSTD-6 12V AC/DC 12V AC/DC10 LSTD-1 24V AC/DC 24V AC/DC10 LSTD-2 R G 100/110V AC 50/60Hz 100/110V AC10 Y 115/120V A ø22 TW Heavy Type SS ULCSATÜVCCC / UL508 UL Listing File No. E68961 CSA C22.2 No.14 CSA File No. LR21451 TÜV Rheinland EN60947-5-1 GB14048.5 RoHS2 IDEC IEC60947-5-1 600V 10A AC-15A600 DC- HW-U10NO HW-U01NC

More information

目 錄 普 通 高 級 中 學 必 修 科 目 歷 史 課 程 綱 要... 1 普 通 高 級 中 學 選 修 科 目 歷 史 課 程 綱 要... 25 普 通 高 級 中 學 必 修 科 目 歷 史 課 程 綱 要 微 調 修 訂 對 照 表... 41 普 通 高 級 中 學 選 修 科 目

目 錄 普 通 高 級 中 學 必 修 科 目 歷 史 課 程 綱 要... 1 普 通 高 級 中 學 選 修 科 目 歷 史 課 程 綱 要... 25 普 通 高 級 中 學 必 修 科 目 歷 史 課 程 綱 要 微 調 修 訂 對 照 表... 41 普 通 高 級 中 學 選 修 科 目 普 通 高 級 中 學 課 程 綱 要 歷 史 科 中 華 民 國 103 年 2 月 目 錄 普 通 高 級 中 學 必 修 科 目 歷 史 課 程 綱 要... 1 普 通 高 級 中 學 選 修 科 目 歷 史 課 程 綱 要... 25 普 通 高 級 中 學 必 修 科 目 歷 史 課 程 綱 要 微 調 修 訂 對 照 表... 41 普 通 高 級 中 學 選 修 科 目 歷 史 課

More information

29 0. 0.1 0.2 0.3 1. 30 1840 1930 1932 1926 35 51 55 214 1 31 1988 3 2. 2.1 3 2000 2.2 79 1 52 32 56 57 57 2 2.3. 2 10 4 40 16 4 64 2.4 3. 3.0 3.1 1 Hz 33 193ms 176 174 169 167 165 163 162 160 159 (T )

More information

SLC30 LED 8 LED SS SS F F 24V AC/DC LED UL c-ul TÜV EN 15 F : IDEC F F C H L V G H2 F 30H 30W mm F 30H 30W mm C 15H 30W mm 2 H 30H 60W mm H2 30H 60W m

SLC30 LED 8 LED SS SS F F 24V AC/DC LED UL c-ul TÜV EN 15 F : IDEC F F C H L V G H2 F 30H 30W mm F 30H 30W mm C 15H 30W mm 2 H 30H 60W mm H2 30H 60W m LED 8 LED SS SS F F V A/D LED ULc-UL TÜV EN 5 F : IDE F F H L V G H F 0H 0W mm F0H 0W mm 5H 0W mm H 0H 0W mm H 0H 0W mm L 0H 90W mm V 0H 0W mm G 0H 0W mm 8 SS SL0/0 F V A/D LED F LED LED LED LED SXS/8

More information

5 3TK28 5/2 3TK28 5/4 3TK284 5/8 3TK282 5/4 3TK285

5 3TK28 5/2 3TK28 5/4 3TK284 5/8 3TK282 5/4 3TK285 3TK28 5 3TK28 5/2 3TK28 5/4 3TK284 5/8 3TK282 5/4 3TK285 3TK28 EN 954-98/37/EG EN 050 EN 954- B 234B EN 954- S F / P S S2 F / F2 / P P2 B4 EN 954- B / B 2 B 3 B 4 B B 3TK28 EN 60204- EN 48 EN 574 EN 954-

More information

A B B DG V--*N AB P T A AB B P T DG V--*A A P B T DG V--*A L A B DG V--*C AB P T A DG V--*B DG V--*B L T A T B A.

A B B DG V--*N AB P T A AB B P T DG V--*A A P B T DG V--*A L A B DG V--*C AB P T A DG V--*B DG V--*B L T A T B A. Vickers 9./E N/9/A DGV-,........... bar ( psi)................ L/min ( US gpm),............. IS O NF PA D DIN (NG ) IS O (DIN ) A. A B B DG V--*N AB P T A AB B P T DG V--*A A P B T DG V--*A L A B DG V--*C

More information

i

i 可 编 程 控 制 器 FP0 模 拟 I/0 单 元 用 户 手 册 适 用 机 种 : FP0-A21(AFP0480) FP0 模 拟 I/0 单 元 用 户 手 册 ARCT1F390C '07 年 4 月 http://www.mew.co.jp/ac/c 安 全 注 意 事 项 为 防 止 受 伤 事 故, 请 务 必 遵 守 以 下 事 项 在 安 装 运 行 维 护 保 养 以 及

More information

ePapyrus PDF Document

ePapyrus PDF Document () ()., (),, () BGS(Background Suppression).. &... ( )... 286 (. ( ).) 2 + NPN -ST11 2M -ST12 2M -ST21 2M -ST22 2M -FT11 2M -FT12 2M -FT21 2M -FT22 2M PNP -ST13 2M -ST14 2M -ST23 2M -ST24 2M -FT13 2M -FT14

More information

第 3 代 的代名词 XA系列 一体型 XA系列 组合型 圆角弧面按钮 XA系列 组合型 XW系列 组合型 机械式指示器型 XW系列 组合型 XN系列 组合型 X系列采用IDEC独特的安全能量结构 安全断开动作 作为高信赖性设备确保安全功能所研发的紧急停止开 关 因此 不仅符合国际安全标准的各要求事

第 3 代 的代名词 XA系列 一体型 XA系列 组合型 圆角弧面按钮 XA系列 组合型 XW系列 组合型 机械式指示器型 XW系列 组合型 XN系列 组合型 X系列采用IDEC独特的安全能量结构 安全断开动作 作为高信赖性设备确保安全功能所研发的紧急停止开 关 因此 不仅符合国际安全标准的各要求事 X SEMIEMO XA XA XW IDEC 第 3 代 的代名词 XA系列 一体型 XA系列 组合型 圆角弧面按钮 XA系列 组合型 XW系列 组合型 机械式指示器型 XW系列 组合型 XN系列 组合型 X系列采用IDEC独特的安全能量结构 安全断开动作 作为高信赖性设备确保安全功能所研发的紧急停止开 关 因此 不仅符合国际安全标准的各要求事项 对于忘记 安装触点单元等的人员疏忽 以及因用力过度或遭受

More information

LF LED LF1D-C LF1D-J LF1D-H LF1D-E H /F H LF2D-E H /F H LF2B LF1B-N 12/04/2016

LF LED LF1D-C LF1D-J LF1D-H LF1D-E H /F H LF2D-E H /F H LF2B LF1B-N 12/04/2016 LF LED LF1D-C LF1D-J LF1D-H LF1D-EH/FH LF2D-EH/FH LF2B LF1B-N R K typ. nm typ. 5,7K LF1D LF2D 4,7K IP67F/IP67 IP65 6 6 / 6,5K 3,K IC 59nm LF1B-N 62nm 525nm IP65 455nm LF2B 6,5K IP65 1 2 2 typ. LWHmm typ.

More information

TYPE EB3L INTRINSIC SAFETY LAMP BARRIERS EB3L 126 Zone 0 EB3C [Exia] C Exia CT6 Exia CT4 Exia CT4 Exia CT4 Exia BT6 Flush Silhouette LUMIFA LED

TYPE EB3L INTRINSIC SAFETY LAMP BARRIERS EB3L 126 Zone 0 EB3C [Exia] C Exia CT6 Exia CT4 Exia CT4 Exia CT4 Exia BT6 Flush Silhouette LUMIFA LED TYPE INTRINSIC SAFETY LAMP BARRIERS Zone 0 [Exia] C Exia CT Exia CT Exia CT Exia CT Exia BT Flush LED 08Ex IEC00 8 PLC PLC AC 00 V AC SSSave & Safety IDEC mm DIN øø8ø0ø ø0 N IEC Ex ; FMUL ; CEATEX ; CQST

More information

AI-6527C doc

AI-6527C doc AI-657C? Infilex GCInfilex GD I/O RY50 Infilex GC Infilex GD Infilex GCInfilex GD 6 ) Infilex GCInfilex GDI/O ) I/O 3) 4) 5) savic-net FX savic-net EV model0/30/50/00/300 Infilex ZM Infilex AC Infilex

More information

2005.book

2005.book ...4... 4... 7...10... 10... 10... 10... 10... 11... 11 PCC... 11 TB170... 12 /... 12...13... 13 BP150 / BP151 / BP152 / BP155... 14...15... 15... 15... 15... 15... 15... 15... 16 PS465 / PS477... 17 PS692

More information

5m m SE2L m 1 170cm 70cm RS IDEC 2 RF2 4 6 RF1V 2

5m m SE2L m 1 170cm 70cm RS IDEC 2 RF2 4 6 RF1V 2 SE2L 5m 270 7 1 5m SE2L 2 2 2 12 1 2705m 1 170cm 70cm RS-485 41 IDEC 2 RF2 4 6 RF1V 2 2 1 2 FS1A LD6A 3 32 AGV 32 EDM IDEC XWXNX6 4 SE2L USB MicroSD IDEC IDEC 5 Functional Safety SE2L SE2L 3m SE2L-H05LP

More information

( ) P C G V-**(D)- (F 3-) P C G V- * - * (D) (-1)-1* X A B (F 3-) P C G V -* - * (D)(-1) -E - * -(V ) M- *** (L ) - * -2* P C G V-**(D)-1-1

( ) P C G V-**(D)- (F 3-) P C G V- * - * (D) (-1)-1* X A B (F 3-) P C G V -* - * (D)(-1) -E - * -(V ) M- *** (L ) - * -2* P C G V-**(D)-1-1 Vickers GB-2329A-C PCGV-6/8, ; PCGV-6/8, 20 P C G V P C G ()V.................... 30 bar (000 psi) P C G ()V-6.... 10 L/min (40 US gpm) P C G ()V-8.... 300 L/min (80 US gpm) IS O 781: P C G ()V-6...............

More information

untitled

untitled 0.37kW 250kW D11.7 2009 SINAMICS G120 0.37kW 250kW SINAMICS G120 Answers for industry. SINAMICS G120 0.37kW 250kW SINAMICS G110 D 11.1 0.12 kw 3 kw CA01 MC CA01 MC CD : E20001-K20-C-V2-5D00 141-P90534-09020

More information

SL SERIES OMBINATION DISPLAY LIGHTS LED LED SS SL Type SL Type

SL SERIES OMBINATION DISPLAY LIGHTS LED LED SS SL Type SL Type SL IDE SL SERIES OMBINATION DISPLAY LIGHTS LED LED SS SL Type SL Type LED SL/ SL/LED 00 LED 00 00 LED Better SL 00 00% SL 0 0 0 80 00 SSSaveSafety SLLG LED LED0 LED V ALEDLED DIN LED 00/0V A/D PL ISO00

More information

SIMOCODE pro 3UF PCS SIMOCODE ES SIMOCODE pro 3UF UL22 38 PROFIBUS MCC Siemens LV

SIMOCODE pro 3UF PCS SIMOCODE ES SIMOCODE pro 3UF UL22 38 PROFIBUS MCC Siemens LV SIMOCODE pro 03.2009 SIRIUS Answers for industry. SIMOCODE pro 3UF7 2-2 - 4-4 - 7-9 - PCS 7 10 - SIMOCODE ES SIMOCODE pro 3UF7 11-18 - 21-22 - 30-35 - 36-37 3UL22 38 PROFIBUS MCC Siemens LV 1 2009 SIMOCODE

More information

φ φ φ 在 的 控 制 器 上 连 接 放 大 器 天 线, 对 V680 标 签 进 行 数 据 的 读 取 写 入 除 了 的 标 签 以 外, 还 可 以 和 符 合 ISO/IEC18000-3(ISO/IEC15693) 的 标 签 进 行 通 信 但 并 不 保 证 此 时 的 通

φ φ φ 在 的 控 制 器 上 连 接 放 大 器 天 线, 对 V680 标 签 进 行 数 据 的 读 取 写 入 除 了 的 标 签 以 外, 还 可 以 和 符 合 ISO/IEC18000-3(ISO/IEC15693) 的 标 签 进 行 通 信 但 并 不 保 证 此 时 的 通 RFID 系 统 ( 电 磁 感 性 方 式 13.56MHz) ISO/IEC18000-3(ISO/IEC15693) 标 准 的 次 时 代 RFID 新 登 场 具 备 优 良 耐 环 境 性 能 的 天 线 标 签 超 小 型 长 寿 命 的 标 签 从 1k 字 节 到 32k 字 节, 品 种 繁 多 通 过 7 种 模 式 实 现 可 视 化 通 信 通 过 ID Map Manager

More information

Microsoft Word - ?????? ???

Microsoft Word - ?????? ??? 我 的 怀 念 我 的 父 亲 张 开 济 张 保 和 父 亲 张 开 济 于 2006 年 9 月 28 日 去 世, 享 年 94 岁 他 生 于 1912 年, 今 年 是 他 诞 辰 一 百 周 年 作 为 一 个 建 筑 师, 可 能 很 多 读 者 熟 悉 我 的 父 亲 他 的 建 筑 设 计 作 品 遍 布 北 京, 有 些 是 几 乎 人 人 皆 知 的 知 名 建 筑, 如 在

More information

DT A B C D X PU PS PG! PU LV

DT A B C D X PU PS PG! PU LV DT A B C D X 2 1 3 6 24 2004 10 http://www.siemens.com/automation/mall PU PS PG! PU LV 1 2006 SIRIUS SIMOCODE 3UF 2 2 3 4 SIMOCODE 3UF 7 13 15 16 22 26 27 SIMOCODE 3UF SIMOCODE pro PLC SIMOCODE pro PROFIBUS

More information

BA 2002, 3 IPCS WWW.EASTCATO.COM - - - - - -1-3 -15 - - - - - - WWW.EASTCATO.COM BA 1 2 3 4 20% DC12V A-1 WWW.EASTCATO.COM ok A-2 WWW.EASTCATO.COM RS232 RS485 EC-NET : B-1 WWW.EASTCATO.COM EC-NET 14 I/O

More information

使用说明书 DT4221 DT4222 数字万用表 DIGITAL MULTIMETER 2013 年 11 月第一版 DT4221A982-00(A981-00) 13-11H CN ...1...1...2...3...7 1 11 1.1... 11 1.2...12 1.3...16 1.4...17 2 19 2.1...19 2.2 /...20 2.3...22 2.4...25...

More information

. CNS UL CSA S-P06S S-P09S S-P11 S-P12 S-P15 S-P16 S-P21 S-P25 S-P30T S-P35T S-P40T S-P50T S-P60T S-P80T S-P100T S-P125T S-P150T S-P200T S-P220T S-P30

. CNS UL CSA S-P06S S-P09S S-P11 S-P12 S-P15 S-P16 S-P21 S-P25 S-P30T S-P35T S-P40T S-P50T S-P60T S-P80T S-P100T S-P125T S-P150T S-P200T S-P220T S-P30 . www.seec.com.tw 2011.03 版 電磁開關 MAGNETIC SWITCH BREAKER & SWITCHGEAR SYSTEM . CNS UL CSA S-P06S S-P09S S-P11 S-P12 S-P15 S-P16 S-P21 S-P25 S-P30T S-P35T S-P40T S-P50T S-P60T S-P80T S-P100T S-P125T S-P150T

More information

1 50msec20MS/s 50msec20MS/s msec MS/s MS/s 1GW 2GW ( MW 128 1GW/2GW(=4GB( MS/s

1 50msec20MS/s 50msec20MS/s msec MS/s MS/s 1GW 2GW ( MW 128 1GW/2GW(=4GB( MS/s 2005 8860, 8861 HIOKI PC ; ; LAN USB 20MS/s 16bit HIOKI 8826/8835/8841/8842 http://www.hioki.cn 1 50msec20MS/s 50msec20MS/s 128 8861 8 8860 4 16 50msec 16 8861 8 8860 4 2 20MS/s 8860 8861 20MS/s 1GW 2GW

More information

s

s s PLC (IEC) : PLC EMC EMC EMC PLC MC AS : 2 . 4 1. 2. 5 1. 2. EMC 3.. 14 1. 2.. 16. SINUMERIK SIMODRIVE 17 1. 2. 3.. PLC 23 1. S7-200 PLC 2. S7-200 3. S7-200 (TP/OP/MP) 4.. 30 1. 2. 3 . 1. 1.3 n 2 : 2

More information

Baumer_Catalogue-Capacitive_CT_CN_1402_ pdf

Baumer_Catalogue-Capacitive_CT_CN_1402_ pdf 19372300 /capacitive 10 11 12 13 14 16 17 18 22 24 35 44 / 48 / 49 50 Sensofix 51 CFDK 25 52 54 12 / OCR My-Com My-Com 30 mm / 10 F G K EN 60947 L PVC PUR 2 Y 5 Vd C Sn 10%VR 82 EN 60947-5-2:2007 D Siemens

More information

Damper_Actuator_V8.4_chn_[ ].pdf

Damper_Actuator_V8.4_chn_[ ].pdf 8.4 Belimo China 3 4 5, 2Nm CM24-L/-R 8 CM24-SR-R 9 CM24-T-L/-R 10 CM230-L/-R 11, 5Nm LM24A 12 LM24A-S 13 LM24A-F 14 LM24A-SR 15 LM24A-TP 16 LM230A 17 LM230A-S 18 LM230A-F 19 LM230ASR 20, 10Nm NM24A 21

More information

柳州化工股份有限公司

柳州化工股份有限公司 柳 州 化 工 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 柳 州 化 工 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 根 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 配 套 指 引 的 规 定 和 其 他 内 部 控 制 监 管 要 求 ( 以 下 简 称 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 ), 结 合 本 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 )

More information

BN-W BNH-W BNH-W BNDH-W 1 2 UL USA TÜV TDT 3 IDEC UL UL94V-0 35mm DIN 30mm C DIN C 9.5mm 17mm BN10W BN30W BN 10W BN 150W 1 BN/BNH10W BN/BNH30W JIS C 8

BN-W BNH-W BNH-W BNDH-W 1 2 UL USA TÜV TDT 3 IDEC UL UL94V-0 35mm DIN 30mm C DIN C 9.5mm 17mm BN10W BN30W BN 10W BN 150W 1 BN/BNH10W BN/BNH30W JIS C 8 -W H-W H-W DH-W 1 2 ULUSATÜV TDT 3 IDEC UL UL94V-0 mm DIN mm C DIN C 9.5mm 17mm 10W W 10W 150W 1 /H10W /HW JIS C 201-7-1 UL FW2 G-007 021-61-1515 010-651-6131 0755-6-2979 52-203-99 -W H-W PPE 3 mm 2 AWG

More information

s 2002

s 2002 s 2002 List of all Catalogs from Electrical Installation Technology (ET) Electrical Installation Catalogs Technology ( / ) Miniature Circuit-Breakers, Residual Current Operated Circuit- Breakers and Modular

More information

VLT® Soft Starter Selection Guide

VLT® Soft Starter Selection Guide VLT Soft Starter drives.danfoss.com (DOL) 4 5 VLT Soft Starter MCD 500 VLT PC VLT Motion Control Tool MCT 10 * MCD500 961 A * USB (VSD) VSD EMC VSD 2 DKDD.PB.550.A2.41 VLT Soft Starter MCD 500 MCD 500

More information

¹ ¹ ¹ ¹ ¹ º ¹ ¹ º» ¼ ½ ¹ º» ¼ ½ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ º» ¹ º» º ¹ º ¹ º» ¼ ¹» ¼ ¹ º ¹º ¹ º ¹ º ¹ ¹ ¹ º» ¼ ¹ º» ¼ ¹ º» ¹ º» ¹ º» ¼ ¹» ¼ ¹ ¹ ¹ º ¹ º º ¼ ¹ º» ¼ ¹ º ¹ º ¹ º ¹ º ¹ º ¹ ¹ º» ¹ º» ¹ º» ¹ º ¹ ¹ ¹

More information

untitled

untitled 1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12 2 13 2007 14 15 16 17 18 3 19 20 21 22 23 24 4 25 26 27 28 29 30 5 31 32 33 34 35 36 6 37 38 39 40 2007 41 42 7 43 44 45 46 47 48 8 49 50 51 52 º º º º º 53 54 2007 9 55 56

More information

¹ ¹" ¹ ¹" º"» ¼ ½ ¾ ¹ º» ¼ ½ ¾ ¹ º» ¼ ¹ º» ¼ ¹" º " ¹ º ¹ " ¹ ¹ ¹ 5 ¹ º» ¼ ½ ¹ º» ¼ 5 ½ ¾ ¹ º ¹ 5 º ¹ º» ¹" ¹ ¹ " ¹ ¹ " º"» " ¹ º 5» ¹ 0 ¹ ¹ ¹ ¹ 0 ¹ 5 ¹ 0 º" º¹» ¹" ¹ 5 ¹ ¹ ¹

More information

¹ º ¹ º ¹ º ¹ º ¹ / º» ¹ º» ¹ ¹ ¹ º ¹ º 5 ¹ / º» " ¹ º» ¹ º ¹ 5 º ¹ ¹ 5 ¹ º ¹ º ¹ 5 º ¹" ¹ ¹ º ¹ º ¹ º / ¼" ¹ º» ¼ ¹ º ¹ º ¹ ¹ ¹ º» ¼ ½ ¹ º» ¼ ½ ¹ º» ¼ ¹ º 5» ¼ ¹ º /» ¼ ¹ º» ¼ ¹ º»" ¼

More information