A SB-5000 SB-5000 i 0A-12 i Q&A 0A-9 i 0H-31 i 0H-1 0A-16 A-18 SB-5000 Model Name: N1502 A-1

Size: px
Start display at page:

Download "A SB-5000 SB-5000 i 0A-12 i Q&A 0A-9 i 0H-31 i 0H-1 0A-16 A-18 SB-5000 Model Name: N1502 A-1"

Transcription

1 SB-5000 閃光燈 參考說明書 Nikon Manual Viewer 2 將 Nikon Manual Viewer 2 應用程式安裝至您的智能手機或平板電腦可隨時隨地查看尼康數碼相機說明書 Nikon Manual Viewer 2 可從 App Store 和 Google Play 免費下載 Tc

2 A SB-5000 SB-5000 i 0A-12 i Q&A 0A-9 i 0H-31 i 0H-1 0A-16 A-18 SB-5000 Model Name: N1502 A-1

3 SB-5000 SB-5000CLS 34.5 ISO 100, m FX 35mm A CLS FX DXD1 D100F6 CLSCOOLPIX 0G-1 SB-5000 CLS CPU 0 A-3 CLS CLS 0F-1 i-ttlcoolpix P5100 P5000 E8800 E8700 E8400 COOLPIX0G-1 A-2

4 A v t 0 t CPU CPU CPU CPU SB-5000 IX t SB-5000 PDF A-3

5 CLS A i-ttl i-ttl i-ttl i-ttl i-ttl A-4

6 A TTL TTL TTL A-5

7 CLS 2 A B A PIN PIN 4 PIN A-6

8 A SB A-7

9 FX DX FX 36 24, DX GN ; GN = m f ISO 100 A 1 EV 1 1 f/1.4 1 EV 1 ; ; A-8

10 A Q&A 1 SB C-1 B-16 B-22 i-ttl E-22 E-22 TTL C-11 C-5 E-2 E-2 E-4 E-20 E-27 E-14 E-14 C-4 A-9

11 0 AF E-24 SB-5000 FP E-31 E-32 E-32 C-18 SB-5000 CLS CLS SB-5000 COOLPIX COOLPIX G-1 F-1 A 2 SB D-1 SB-5000 D-1 SB-5000 COOLPIX D-35 CLS COOLPIX G-1 SB-5000 D-9 SB-5000 D-11 A-10

12 A 0 B-17 H-23 B-24 B-13 B-10 B-24 B-24 H-11 A-11

13 A SB A-1 Q&A... A-9...A-16...A-19...A-20 A B C...B-1 LCD...B-5... B B B B-24 i-ttl...c-2...c-5...c-8 TTL... C C C-18 A-12

14 A D SB D-1 SB D-4 SB D-5 SB D-7... D-9...D-11...D-12...D-19...D-35...D-39...D-43...D-45 A-13

15 E...E-2...E-4...E-11...E-14...E-20...E-20...E-22 AF...E-24...E-26...E-27...E-28...E-29...E-31 FP...E-31 FV...E-32...E-32...E-32...E-33 A F G CLS...F-1 COOLPIX... G-1 A-14

16 A H... H-1... H-6... H-7... H-9 LCD...H-10...H-11...H-12...H-20...H-31 A-15

17 A " " " " A-16

18 A " " " " " A-17

19 A " 1 A-18

20 A A-19

21 A SB-5000 SB-5000 SB-5000 A-20

22 A FAQ URL A-21

23 A A-22

24 B B-1

25 1 2 0B D B E E E AF 0E H TTL 0C-8 C AF B B-2

26 18 B E E LCD 0B B-23 D B E B MENU 0B-24 B-3

27 B 28 0B-8 REMOTE ON 29 0E REMOTE 0D-11 ON 0B-20 C-1 0D B-6 32 OK B-4

28 LCD LCD SB-5000 B OK OK OK 8 B-5

29 B LCD B-6

30 [ ] 2 0B-22 B [ ] 1 0E-20 0C-5 [ ] 4 0E-22 SB-5000 B-7

31 B-11 B-24 B B-8

32 [ON] i-ttl i-ttl B TTL TTL B-9

33 [REMOTE] B t MENU 2 LCD MENU 2 B-10

34 B 1 3 OK 2 0B-6 B-11

35 TTL B i-ttl [ ] A B C B-12

36 t B MENU 2 LCD B-13

37 SB-5000 SB-5000 SB-5000 SB-5000 B B-14

38 SB-5000 B SB-5000 SB-5000 SB-5000 B-15

39 CLS i-ttl 1 [+] [ ] B B-16

40 4 AA B 1.5 LR6 AA HR6 AA 10 0H R6 AA 0H-17 v 0A-16 A-18 0H-9 B-17

41 LCD SB-5000 B 2 SB-5000 SB-5000 SB-5000 L v B-18

42 v SB-5000 SB-5000 SB-5000 SB-5000 SB-5000 B SB-5000 SB SB-5000 SB SB-5000 SB-5000 B-19

43 3 90 B LCD 4 SB-5000 SB-5000 [ON] B-20

44 LCD SB-5000 LCD i-ttlfx ISO mm f 5.6 B LCD SB-5000 SB-5000 SB-5000 ISO FX CLS f SB-5000 CLS LCD SB-5000 ISO FX DX f LCD SB-5000 B-21

45 5 2 0B-6 OK B 1 2 LCD 3 4 LCD LCD 0B-11 B-22

46 SB E-20 B B-23

47 LCD SB-5000 SB-5000 MENU OK 1 3 OK 4 B B-24

48 B 1 3 OK 4 MENU LCD 2 2 B-25

49 0B-22 C-1 i-ttl i-ttl 2 B TTL 0C-8 C-11 FX DX FX DX FX FX DX DX B-26

50 AF 0E-24 ON AF OFF AF AF ONLY AF AF AF B ISO ISO ISO CLS 100 ISO 100 YES NO B-27

51 0D-12 CH5 CH10 CH15 0D-13 B PAIRING PIN PIN 0D-14 EXECUTE PIN 0D-17 4 PIN PIN B-29 D-11 8 SB-5000 B-28

52 OK DEL B OK SB E-2 CW STD EVEN i-ttl 0E-26 M1/1281/128 M1/321/32 M1/1 B-29

53 0E-23 ON OFF 0E-6 TELE WIDE OFF 0E-30 ON ON OFF B LCD 0H-10 LCD B-30

54 B AF 0D-45 AF ALL REAR FRONT 0D-45 ON OFF 0E-28 AUTO * * B-31

55 LCD 0H-10 LCD ON OFF m/ft m ft 0H B YES NO B-32

56 SB B-22 0B-11 C t ISO SB-5000 CLS CPU ISO ISO SB C-1

57 i-ttl i-ttl i-ttl SB B-16 i-ttl i-ttl i-ttl TTL i-ttl LCD i-ttl SB-5000 C i-ttl LCD C-2

58 t i-ttl i-ttl i-ttl i-ttl i-ttl LCD i-ttl C i-ttl LCD ISO C-3

59 v SB f ISO 0.3 EV 3.0 EV SB-5000 LCD 3 0B-11 C C-4

60 M1/1 M1/256 C LCD 3 C-5

61 1 OK 0B-6 0B-11 C C-6

62 C 1/3 EV M1/2 M1/2 t SB-5000 SB-5000 C-7

63 SB-5000TTL SB-5000 SB-5000 ISO SB-5000 TTL LCD C t TTL 0B-24 SB-5000 FP 0E-31 FV 0E-32 C-8

64 LCD ISO C 0E-20 C-9

65 v SB f ISO t C C-10

66 TTL SB-5000 TTL SB-5000 TTL LCD TTL C SB-5000 t TTL 0B-24 SB-5000 FP 0E-31 FV 0E-32 C-11

67 TTL LCD ISO C C-12

68 TTL C [F No] 0B-11 [F No] 0B-6 OK 0E-20 C-13

69 v SB f ISO t C C-14

70 SB-5000 LCD 2 m 3 C SB-5000 SB-5000 SB m 20 m 2.7 m 2.5 m C-15

71 3 OK 0B m 20 m ISO 0B-11 0E-20 C C-16

72 v SB f ISO C C-17

73 SB-5000 C LCD 3 C-18

74 C C-19

75 M1/8 M1/8 0.3EV M1/8 0.7EV M1/16 M1/16 M1/16 0.3EV 0.7EV M1/32 M1/32 0.3EV M1/32 0.7EV M1/64 M1/256 1 Hz 2 Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz 30 Hz 40 Hz 50 Hz 60 Hz 70 Hz 80 Hz 90 Hz 100 Hz C C-20

76 C 1 OK 0B-6 M1/8 M1/ OK 1 3 0B-11 0H-25 C-21

77 LCD f f 0H-6 SB-5000 LCD = / 10 5 Hz 2 B C C-22

78 t C v f f C-23

79 SB-5000 SB-5000 SB-5000 SB-5000 D SB-5000 WR-R10 SB-5000 WR-R10 D-1

80 SB-5000 D SB-5000 SB-5000 SB-5000 SB-5000 SB-5000 * SB-5000 SB-5000 * * SB-910 D-2

81 SB-5000 WR-R10 SB-5000 * * SB-910 D D-9 D-11 D-3

82 SB-5000 SB m 6 18 D D5 D500 WR-R10 WR WR-A10 SB A B C D E F 3 A B C 1 D-4

83 SB-5000 SB-5000 SB-5000 SB-910 SB-700 SB A B C 1 D D-5

84 SB-910 SB-700 SU-4 D D-43 D-6

85 SB-5000 i-ttl 6 A B C D E F 3 CH5 CH10 CH15 PIN 3 A B C D D-7

86 AUTO M OFF * 1 v D ISO D-8

87 SB-5000 [ON] 2 D D-9

88 LCD -- D D-10

89 [REMOTE] LCD -- D D-11

90 SB D-11 D 1 WR-R10 WR-R10 WR-R10 [CHANNEL] 0B WR-R10 OK D-12

91 2 WR-R10 [LINK MODE] 0B WR-R10 OK D D-13

92 t SB-5000 WR-R10 SB-5000 WR-R10 WR-R10 t PIN D PIN SB-5000 SB-5000 WR-R10 PIN WR-R10 PIN SB-5000 PIN WR-R10 PIN D-14

93 3 [PAIR] 0B-24 [EXECUTE] WR-R10 OK LCD D D-15

94 LCD LCD D WR-R10 WR-R10 D-16

95 PIN WR-R10 PIN 4 PIN [PIN] 0B-24 D D-17

96 D PIN OK PIN PIN D-18

97 SB SB D D-19

98 1. SB D 4 OK 3 A A D-20

99 [CHANNEL] 0B-11 [CHANNEL] OK 0B-6 0B-11 D D-21

100 D 2. 3 OK OK 4 2 WR-R10 D-22

101 4 OK 0B-6 0B-11 t D D-23

102 2 A B C SB LCD D -- C -- A B A B D-24

103 1. SB A B OK 8 : 1 1 : 8. A [1 --] B [-- 1] 3 OK D D-25

104 [CHANNEL] 0B-11 OK 0B-6 0B-11 D D-26

105 C C 3 2 OK C 0B-11 D D-27

106 2. D-22 t D D-28

107 SB LCD D D-29

108 SB-5000 ON -- 0C-18 D 1. SB OK 0B-6 M1/8 M1/256 D-30

109 3 2 OK 0B-11 3 OK D D-31

110 0H-25 LCD f f 0H-6 SB-5000 D D-32

111 LCD = / 10 5 Hz 2 B [CHANNEL] 0B-11 OK 0B-6 0B-11 D D-33

112 2. D-22 t D D-34

113 SB-5000 [REMOTE] LCD D D-35

114 SB-5000 AUTO M OFF 2 OK 0B-6 0B-11 D AUTO SB m M SB m M1/1 M1/256 D-36

115 v 1. 2 OK 0B-6 D D-37

116 4 OK 0B-6 0B-11 D t M M 1 0B SB-5000 D-38

117 AS-22 AS-22 SB-5000 SB-5000 SB-5000 D D-39

118 30 m 18 WR-R10 0B-24 D 30 m SB-5000 SB-5000 WR-R10 SB m D-40

119 D 10 m 7 m D-41

120 3 1 3 B 7 m 10 m C D 60 A TTL D-42

121 SB-5000 SB-5000 A B C D E F WR-R10 SB-910 A B C SB-5000 D D-43

122 A B C 3 A B C SB-5000 A B C WR-R10 WR-R10 D5 D500 D E F D D E F 3 D E F WR-R10 D-44

123 SB-5000 AF LCD 0B-24 SB-5000 AF 0B-24 D D-45

124 LCD D 3 f ISO D-46

125 AF LCD f ISO D D-47

126 WR-R10 PIN PIN D D-48

127 SB E-2 0E-4 0E-11 0E-14 0E-20 0E-31 AF FP FV E E-1

128 SB E E-2

129 0B-24 LCD E E-3

130 E SB-5000 SB E-4

131 1-2 m 90 1 m 2 m A4 E E-5

132 0B-24 E E-6

133 E E-7

134 0E-12 E FX 12 mm 14 mm 17 mm DX 8 mm 10 mm 11 mm 0E-2 0B-24 E-8

135 LCD 2 i-ttl TTL 0E-4 E E-9

136 t 2 3 f 2 3 ISO SB-5000 LCD t E SB E-4 E-10

137 2 m E t SB-5000 E-11

138 E FX 12 mm 14 mm 17 mm DX 8 mm 10 mm 11 mm 0B-24 E-12

139 SB B-22 t E E-13

140 E SB-5000 SB-5000 SJ-5 SZ-4 0H-12 SZ-4FL SZ-4TN SJ-5 t SZ-4TN SJ-5 TN-A1 TN-A2 SZ-4TN SJ-5 E-19 E-14

141 SZ 4FL LCD SB-5000 E E-15

142 SJ-5 E SZ 4FL SZ-4 E-16

143 LCD FL-G1 FL-G2 TN-A1 TN-A2 RED BLUE YELLOW AMBER E E-17

144 v SJ-5 E SB-5000 SJ-5 SB-5000 SB-5000 D2 D1 D200 D100 D80 D70 D60 D50 D40 E-18

145 D5 D4S D4 D3X D3S D3* 1 Df D810A D810 D800 D750 D700 D610 D600 D500 D300S D300* 2 D90 D7200 D7100 D7000 D5500 D5300 D5200 D5100 D5000 D2 D1X D1H D200 D100 D80 D70 D60 D40 D1 D50 D3300 D3200 D3100 D3000 SZ-4FL SZ-4TN * 3 FL-G1 * 4 FL-G2 TN-A1 * 5 * 3 TN-A2 * 3 RED BLUE YELLOW AMBER *1 A B 2.00 D3 *2 A B 1.10 D300 *3 *4 FL-G1 SZ-4FL *5 TN-A1 SZ-4TN E E-19

146 SB-5000 i-ttl TTL E 1 0 1/3 EV +3.0 EV 3.0 EV OK 0B-11 E-20

147 v 0 SB-5000 t SB-5000 LCD SB-5000 E E-21

148 SB-5000 SB-5000 E E-22

149 LCD B-11 0B-24 LCD E E-23

150 AF SB-5000 AF SB-5000 AF AF AF CLS COOLPIX AF E AF S AFAF-A AF AF AF 50 mm f/1.8 1 m 10 m 24 mm 135 mm D mm mm mm SB-5000 AF E-24

151 AF AF AF 0B-24 AF AF AF AF v AF AF t SB-5000 TTL SC-29 SB-5000 SC-29 AF 0H-16 E E-25

152 t AF SB-5000 AF AF SB-5000 AF AF E SB-5000 SB-5000 A A E-26

153 1 0D-19 A B E E-27

154 0D-35 SB-5000 * 0B-24 * E SB-5000 [OFF] SB-5000 E-28

155 SB-5000 SB-5000 ON OFF LCD SB-5000 E E-29

156 SB-5000 [ON] [OFF] [ON] [OFF] [ON] 0H-23 E E-30

157 SB-5000 FP FP FP i-ttl TTL FP 0H-29 E FP LCD FP E-31

158 FV SB-5000 FV FV i-ttl TTL FV E SB E-32

159 E E-33

160 CLS CLS F SB-5000 CLS SB-5000 CLS CLS CLS i-ttl TTL CLS TTL ISO F-1

161 CLS FV FP AF AF CLS CLS F F-2

162 COOLPIX SB-5000 COOLPIX CLSCOOLPIX A P7800 P7700 P7100 P7000 P6000 i-ttl COOLPIX P5100 P5000 E8800 E8700 E8400 COOLPIX COOLPIX * CLS COOLPIX i-ttl COOLPIX i-ttl A P7800 P7700 i-ttl A P7800 P7700 FV A FP AF G G-1

163 CLS COOLPIX i-ttl COOLPIX A P7800 P7700 P7800 P7700 * COOLPIX SB-5000 t CLS COOLPIX SB-5000 SB-910 SB-900 SB-800 SB-700 SU-800 COOLPIX SB-5000 SB-910 SB-900 SB-800 SB-700 SB-600 SB-500 t CLS COOLPIX LCD LCD COOLPIX G G-2

164 SB B-16 B-17 SB-5000 [OFF] E-28 SB-5000 B-17 SB-5000 B-24 H H-1

165 0 B-20 SB-5000 ISO SB-5000 SB-5000 E-8 E-12 E-22 D-39 D-12 H H-2

166 0 SB-5000 SB-5000 [OFF] B-16 SB-5000 B-10 SB-5000 E-29 0 B-17 SB-5000 SB-5000 SB-5000 [OFF] B-24 E-29 H H-3

167 0 8 C-4 C-10 C-14 C-17 D-45 D-47 SB-5000 D-12 D-5 H H-4

168 0 E-14 f f SB-5000 H H-5

169 GN ISO 100 m = m f SB ISO 100 m 35 mm FX 23 C ISO 100 f f/8 SB m 4.31 m 34.5 / f ISO ISO ISO H-25 t f = GN ISO 100 m ISO / m m = GN ISO 100 m ISO / f H H-6

170 SB-5000 LCD SB-5000 LCD H H-7

171 SB H H-8

172 Ni-MH H H-9

173 LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD SB-5000 SB-5000 LCD SB LCD 0B-24 LCD SB-5000 LCD LCD LCD 0B-24 9 H H-10

174 SB URL CLS D3 D2 D7000 D5100 D5000 D3100 D3000 D700 D300S D200 D90 D80 D70 D60 D50 D40 H CLS D4 D7100 D5200 D3200 D800E D800 D610 D600 H-11

175 AS-22 SB-5000 SJ SZ-4 SB FL-G1 2 FL-G2 2 TN-A1 2 TN-A2 2 RED 4 BLUE 4 YELLOW 2 AMBER 2 FL-G1 FL-G2TN-A1 TN-A2 SJ-5 SZ H H-12

176 SZ-4 SJ-5 WG-AS4 SB-5000 D5 1 SB H H-13

177 SB-5000 WG-AS4 WG-AS4 L H H-14

178 SB SB mm 8 g H H-15

179 SU-4 SU-4 SU-4 SS-DC2 TTL SC-28/ m SB-5000 SC-28/17 i-ttl TTL SC m SB-5000 SC-29 i-ttl SC-29 AF H H-16

180 SD-9 SK-6 SD-7 SD-8A SB-5000 SK-6 SB-5000 SB-5000 AF SD-8A SK-6 SB-5000 SD-8A SK-6 H H-17

181 SB-5000 SD-7 SC-16 SC-16A v SD-9 SD-8A 8 SD-9 6 SD-8A 8fps SD-9 SD-8A ISO SD-9 SD-8A H H-18

182 SD-9* 3 SD-8A* 3 * 1 * 2 * LR6 AA / HR6 AA / LR6 AA / HR6 AA / LR6 AA / HR6 AA / *1 30 *2 30 *3 SB-5000 H H-19

183 35 mm FX i-ttl TTL CLS IGBT 34.5 ISO 100, m 0.6 m 20 m ISO 3 FX DX i-ttl TTL AF AF i-ttl FV FP AF AF H H-20

184 ON OFF AF SB AA 1.5 LR6 AA 1.2 HR6 AA H-23 SB-5000 i-ttl TTL AUTO SB-5000 i-ttl TTL AUTO H H-21

185 M1/1 1/980 M1/2 1/1110 M1/4 1/2580 M1/8 1/5160 M1/16 1/8890 M1/32 1/13470 M1/64 1/18820 M1/128 1/24250 M1/256 1/30820 SB-5000 i-ttl TTL 1/3 EV 3.0 EV +3.0 EV 24 ISO i-ttl mm 520 g LR6 AA 420 g H H-22

186 AS-22 SW-15H SZ-4FL SZ-4TN SS-5000 CIPA Camera and Imaging Products Association; H * 1 * 2 * LR6 AA / HR6 AA / *1 30 *2 30 CIPA Camera and Imaging Products Association; AF LCD H-23

187 i-ttl TTL SB m 20 m ISO LCD H H-24

188 H SB-5000 ISO ISO 100 m FX DX mm 8 BA+WP BA WP BA+WP BA WP BA+WP BA WP BA+WP BA WP BA+WP BA WP BA+WP BA WP H-25

189 FX DX mm BA WP H H-26

190 FX ISO 100 m WP + BA 14 BA WP mm / / / / / / / / / BA WP H H-27

191 DX ISO 100 m WP + BA 10 BA WP mm / / / / / / / / / BA WP H H-28

192 FP ISO 100 m FX WP + BA 14 BA WP mm / / / / / / / / SB-5000 D3 1/500 FP 1/500 1/ /1.4 BA WP H H-29

193 ISO 100 m DX WP + BA 10 BA WP mm / / / / / / / / SB-5000 D3 1/500 FP 1/500 1/ /1.4 BA WP H H-30

194 0B-1 H...B-11...B-11 A AF... E-24 AF... D-45 AF-ILL ONLY AF-ILL... E-25 AUTO... D-36...B-10 B... E E E-22 i-ttl... C-2...E-2 CLS...F-1 C CLS... A-4 CLSCOOLPIX...G-1 CLS... A-2 COOLPIX...G-1 CPU... A-3... E-26 H-31 D DX...A-8, B E-28...B-31...B-18...B-17, H-9... B-4... D-29...D-1 E EV... A-8 F FV... E-32 FX...A-8, B-26 FX DX... A-8... B-5...E-4... H-13 TTL...C-11 TTL...C-8, C-11 G GN...H-6...B C-1, H-6... E-29

195 H... E H-23 I i-ttl COOLPIX...G-1 i-ttl... C-2 i-ttl... C-2 ISO... C-1 ISO...H-6 J...C-8, C E-32...B-18...B E-11...H-3...C A-4, C-2 L LCD... H-10 LCD... H E-17 M M... D E E B-3 N... E E-12 CLS... A-4...E-8 O OFF... D-37 P... H-12...E-2...D-7...C-18...E-2... C-4 Q... E E-25 OK... B-4 R REMOTE... D-11...B H-11 H H-32

196 H S... E E-14 SJ-5... H-12 SZ-4...E-16, H E-20...C-19...C B-23, D-45...B-20, E-4...B-20, E-4 AS-22...D-39, H-12...B-22, C-1, D-7... E-20...C-4, C-10, C-14, C-17, D-46, D-47...C-7, C-19...H-6 GN...C H-25...B D-45...D-5...D-4...D-1... C-5...B-13 T TTL... H-16...B B-5 W... H-17 SU-4... H-16...B-4, B-8, D-9, D-11...B D-41 X... B-20, E D-19...B-4, B-6 MENU...B-24 Y...D-7, D-11...A-5, D-11, D D E-14 FX DX... A-8...B A-7... A-7... A-7 H-33

197 Z...E-2... D-35...D-7, D-9...A-5, D-9 FP... E E C-8...D-7... H H-23 H H-34

198 沒有獲得日本株式會社尼康書面許可, 不可擅自以任何形式複印此說明書的全部或部分內容,( 評價或介紹文章的簡單引用除外 ) TT6B01(16) 2015 Nikon Corporation 8MSA

SB-910 A SB-910 i 0A-11 i Q&A 0A-9 i 0H-22 i 0H-1 0A-14 A-18 A 2

SB-910 A SB-910 i 0A-11 i Q&A 0A-9 i 0H-22 i 0H-1 0A-14 A-18 A 2 Nikon Manual Viewer 2 Tc SB-910 A SB-910 i 0A-11 i Q&A 0A-9 i 0H-22 i 0H-1 0A-14 A-18 A 2 SB-910 SB-910 AS-21 SS-910 SW-13H SZ-2FL SZ-2TN A AS-21 SS-910 SB-910 SZ-2FL SZ-2TN SW-13H A 3 SB-910 A SB-910

More information

SB-910 A SB-910 i 0A-11 i Q&A 0A-9 i 0H-32 i 0H-1 0A-14 A-19 A 2

SB-910 A SB-910 i 0A-11 i Q&A 0A-9 i 0H-32 i 0H-1 0A-14 A-19 A 2 SB-910 Nikon Manual Viewer 2 Nikon Manual Viewer 2 Nikon Manual Viewer 2App Store Google Play Sc SB-910 A SB-910 i 0A-11 i Q&A 0A-9 i 0H-32 i 0H-1 0A-14 A-19 A 2 SB-910 SB-910 AS-21 SS-910 SW-13H SZ-2FL

More information

A SB-700 SB-700 i 0A-11 i Q&A 0A-9 i 0H-28 i 0H-1 0A-14 A-22 A 2

A SB-700 SB-700 i 0A-11 i Q&A 0A-9 i 0H-28 i 0H-1 0A-14 A-22 A 2 SB-700 Ch A SB-700 SB-700 i 0A-11 i Q&A 0A-9 i 0H-28 i 0H-1 0A-14 A-22 A 2 AS-22 SW-14H SZ-3TN SZ-3FL SS-700 A SS-700 AS-22 SB-700 SZ-3TN SZ-3FL SW-14H A 3 SB-700 A SB-700 SB-700 CLS 28/39 ISO 100/200

More information

SB-700 Nikon Manual Viewer 2 Sc

SB-700 Nikon Manual Viewer 2 Sc SB-700 Nikon Manual Viewer 2 Sc A SB-700 SB-700 i 0A-11 i Q&A 0A-9 i 0H-36 i 0H-1 0A-14 A-23 A 2 SB-700 SB-700 AS-22 SW-14H SZ-3TN SZ-3FL SS-700 A AS-22 SS-700 SB-700 SZ-3TN SZ-3FL SW-14H A 3 SB-700 A

More information

A SB-700 SB-700 i 0A-11 i Q&A 0A-9 i 0H-29 i 0H-1 0A-14 A-21 A 2

A SB-700 SB-700 i 0A-11 i Q&A 0A-9 i 0H-29 i 0H-1 0A-14 A-21 A 2 SB-700 Ck A SB-700 SB-700 i 0A-11 i Q&A 0A-9 i 0H-29 i 0H-1 0A-14 A-21 A 2 q AS-22 q SW-14H q SZ-3TN q SZ-3FL q SS-700 q q q A SS-700 AS-22 SB-700 SZ-3TN SZ-3FL SW-14H A 3 SB-700 A SB-700 SB-700 (CLS)

More information

untitled

untitled SB-900 Ch A k... (ka-6) k (ka-4) k (kb-4) SB-900 k (kf-22) k (kf-2) A 2 A SB-900 CLS () CPU t CPU Nikkor CPUCPU CPU SB-900IX-Nikkor CLS ()CLS ISO ISOSLR35 v t A 3 A C-2 LCD C-10 F-3 C-8 C-4 C-27 C-20 D-59

More information

A k... (ka-6) k (ka-4) k (kb-4) SB-900 k (kf-22) k (kf-2) A 2

A k... (ka-6) k (ka-4) k (kb-4) SB-900 k (kf-22) k (kf-2) A 2 A k... (ka-6) k (ka-4) k (kb-4) SB-900 k (kf-22) k (kf-2) A 2 SB-900 CLS CPU A t CPU CPUCPU CPU SB-900 IX- CLSCLS ISO ISO35mm v t A 3 A C-2 LCD C-10 F-3 C-8 C-4 / C-27 C-20 D-59 D-26 C-9 LCD SB-900 C-24

More information

untitled

untitled SB-900 Ck A k... (ka-6) k (ka-4) k (kb-4) SB-900 k (kf-22) k (kf-2) A 2 SB-900 CLS CPU A t CPU CPUCPU CPU SB-900 IX- CLSCLS ISO ISO 35mm v t A 3 A C-2 C-10 F-3 C-8 C-4 F-20 / C-27 C-20 D-59 D-26 C-9 SB-900

More information

A J 2 3 A SB-R B SB-R C SW D E SB-R

A J 2 3 A SB-R B SB-R C SW D E SB-R Sc R1C1 R1 SU-800 SB-R200 A J 2 3 A SB-R200 4 5 B SB-R200 6 7 C SW-12 8 9 D 10 11 E SB-R200 12 13 F 14 15 G 16 17 H 18 19 I J 20 21 SB-R200 SX-1 22 23 1 " " "! $ # ' 2 SU-800SB-R200 " SU-800SB-R200 $ %

More information

包 裝 內 物 品 請 確 認 包 裝 內 包 含 下 列 物 品 : BS-1 配 件 插 座 蓋 DK-23 橡 膠 眼 罩 D7100 相 機 BF-1B 機 身 蓋 EN-EL15 二 次 鋰 電 池 組 ( 附 帶 終 端 蓋 ) AN-DC1 BK 相 機 帶 (0 iv) ViewNX

包 裝 內 物 品 請 確 認 包 裝 內 包 含 下 列 物 品 : BS-1 配 件 插 座 蓋 DK-23 橡 膠 眼 罩 D7100 相 機 BF-1B 機 身 蓋 EN-EL15 二 次 鋰 電 池 組 ( 附 帶 終 端 蓋 ) AN-DC1 BK 相 機 帶 (0 iv) ViewNX 數 碼 相 機 使 用 說 明 書 Tc 包 裝 內 物 品 請 確 認 包 裝 內 包 含 下 列 物 品 : BS-1 配 件 插 座 蓋 DK-23 橡 膠 眼 罩 D7100 相 機 BF-1B 機 身 蓋 EN-EL15 二 次 鋰 電 池 組 ( 附 帶 終 端 蓋 ) AN-DC1 BK 相 機 帶 (0 iv) ViewNX 2 光 碟 使 用 說 明 書 ( 本 說 明 書 ) MH-25

More information

將 您 的 影 像 與 世 界 融 合 為 一 歡 迎 關 注 SnapBridge 豐 富 您 影 像 體 驗 的 尼 康 服 務 新 成 員 SnapBridge 可 透 過 結 合 Bluetooth 低 功 耗 (BLE) 技 術 和 專 門 的 應 用 程 式 來 消 除 相 機 與 兼

將 您 的 影 像 與 世 界 融 合 為 一 歡 迎 關 注 SnapBridge 豐 富 您 影 像 體 驗 的 尼 康 服 務 新 成 員 SnapBridge 可 透 過 結 合 Bluetooth 低 功 耗 (BLE) 技 術 和 專 門 的 應 用 程 式 來 消 除 相 機 與 兼 數 碼 相 機 使 用 說 明 書 在 使 用 本 相 機 之 前, 請 先 仔 細 閱 讀 本 說 明 書 為 確 保 正 確 使 用 本 相 機, 請 務 必 閱 讀 安 全 須 知 ( 第 xiii 頁 ) 閱 讀 本 說 明 書 後, 請 將 其 妥 善 保 管 以 便 今 後 可 隨 時 查 閱 Tc 將 您 的 影 像 與 世 界 融 合 為 一 歡 迎 關 注 SnapBridge 豐

More information

Ch

Ch Ch 1 13 14 24 30 50 51 67 68 75 76 100 101 103 Macintosh Mac OS QuickTime Apple Computer Microsoft Windows Microsoft SD SD Card Association Adobe Acrobat Adobe Systems PictBridge i AC AC AC AC ii CD-ROMs

More information

vqt0y67.pdf

vqt0y67.pdf DMC-LX2 GD , Panasonic ( ),, SDHC Leica Leica Microsystems IR GmbH Elmarit Leica Camera AG.,. B ( ) ( ): (DMC-LX2) : 1588-8452( ) : ( )/ 2 : ( ) - - EU n LCD, n LCD. LCD LCD LCD LCD LCD (, ) LCD 0.01%

More information

FL-50R

FL-50R FL-50R g 26 AF g 30 35 AF FP-1 HV-1 g 36 g 16 g 9 g 9 g 9 2 g 22 g 9 22 g 22 g 23 g 4 LIGHT 15 MODE g 12 ZOOM g 21 AUTO CHECK g 12 g 7 A CHARGE TEST g 11 B POWER g 11 FLST-1 FLBA-1 FLRA-1 3 g 26 Super

More information

g 24 AF g AF g 35 g 16 g 9 g 9 g 9 2

g 24 AF g AF g 35 g 16 g 9 g 9 g 9 2 FL-36R g 24 AF g 28 34 AF g 35 g 16 g 9 g 9 g 9 2 g 22 g 9 22 g 9 22 g 22 AUTO CHECK g 12 g 4 CHARGE TEST g 11 MODE g 12 g 7 LIGHT 15 ZOOM g 21 POWER g 11 FLST-1 3 Super FP g 18 20 g 13 g 14 FOUR THIRDS

More information

DMC-FX33GK VQT1K00

DMC-FX33GK VQT1K00 DMC-FX33GK Panasonic 60 C - - SDHC Leica Microsystems IR GmbH Elmarit Camera AG AC 2 LCD LCD 2 (P91) SD SDHC MultiMediaCard SD8 MB 2GB SDHC 4 GB MultiMediaCard 4GB SDHC SDHC4 GB SD OK 4 http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs

More information

FINEPIX SL1000 Series

FINEPIX SL1000 Series BL02911-100 ZHT DIGITAL CAMERA FINEPIX SL1000 FUJIFILM P ii http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html AC FUJIFILM AC FUJIFILM FUJIFILM ii AC Ni-MH FUJIFILM HR-AA Ni-MH AC AC AC AC AC

More information

S2995 Owner's Manual

S2995 Owner's Manual BL01663-102 ZHS FINEPIX S2995 用 户 手 册 感 谢 您 购 买 本 产 品 本 手 册 讲 述 了 如 何 使 用 FUJIFILM FinePix S2995 数 码 相 机 及 附 带 的 软 件 在 使 用 相 机 之 前, 请 确 定 您 已 阅 读 并 理 解 了 本 手 册 内 容 使 用 相 机 之 前 开 始 步 骤 基 础 拍 摄 与 回 放 有 关

More information

石 家 庄 石 家 庄 恒 翼 电 子 有 限 公 司 河 北 省 石 家 庄 市 民 族 路 69 号 颐 高 数 码 广 场 三 楼 3109 室 0311-87221411 石 家 庄 石 家 庄 三 合 办 公 设 备 有 限 公 司 河 北 省 石 家 庄 中 山 东 路 126 号 (

石 家 庄 石 家 庄 恒 翼 电 子 有 限 公 司 河 北 省 石 家 庄 市 民 族 路 69 号 颐 高 数 码 广 场 三 楼 3109 室 0311-87221411 石 家 庄 石 家 庄 三 合 办 公 设 备 有 限 公 司 河 北 省 石 家 庄 中 山 东 路 126 号 ( 城 市 名 称 地 址 电 话 北 京 北 京 北 佳 兴 科 科 贸 有 限 公 司 北 京 市 朝 阳 区 建 外 南 郎 家 园 1 号 大 北 写 字 楼 309 室 和 311 室 010-65660406 北 京 北 京 冬 雪 天 地 数 码 科 技 有 限 公 司 北 京 市 朝 阳 区 和 平 里 西 苑 20 号 楼 豪 威 家 园 B 座 14 层 400-810-1526 北

More information

DMC-FZ18GK VQT1G05

DMC-FZ18GK VQT1G05 DMC-FZ18GK Panasonic 60 C - - SDHC Leica Microsystems IR GmbH Elmarit Camera AG AC 2 LCD 2 (P107) SD SDHC MultiMediaCard SD8 MB 2GB SDHC 4 GB MultiMediaCard 4GB SDHC SDHC4 GB SD OK 4 4 http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs

More information

200144 1 2 1 23 2 3 60 61 1992 1 2 3 5-7 1 2 3 62 63 64 65 66 67 ,,, 68 CAI,, 69 1/3 120 10,, 85 40 70 3/4 15 71 2001 4 1 2 3 4 1 1 72 Seminar 2 3 4 2 1 2 3 4 5 6 73 7 8 1 2 3 3 4 5 74 6 15 1 2 3 4 3 5

More information

2 2 12 12 4 81 = 108 3 2 108 = 72 3 4 72 = 96 3 2 96 = 64 3 12 t = 2 1 2 11 12 12 12 2 l 2 l 2 l 2 12 ò ED = CB DA BA DE

More information

FUJIFILM X30 使 用 手 冊 基 本 攝 影 與 播 放 拍 攝 照 片 刪 除 照 片 檢 視 照 片 基 本 動 畫 錄 製 與 播 放 錄 製 動 畫 檢 視 動 畫 拍 攝 模 式 模 式 轉 盤 程 式 自 動 AE 快 門 優 先 AE 光 圈 優 先 AE 手 動 曝 光

FUJIFILM X30 使 用 手 冊 基 本 攝 影 與 播 放 拍 攝 照 片 刪 除 照 片 檢 視 照 片 基 本 動 畫 錄 製 與 播 放 錄 製 動 畫 檢 視 動 畫 拍 攝 模 式 模 式 轉 盤 程 式 自 動 AE 快 門 優 先 AE 光 圈 優 先 AE 手 動 曝 光 FUJIFILM X30 使 用 手 冊 使 用 手 冊 使 用 手 冊 ( 基 本 操 作 : ) 使 用 手 冊 ( 本 網 站 提 供 PDF: ) 關 於 本 手 冊 簡 介 檢 視 本 手 冊 相 機 部 件 相 機 部 件 選 擇 器 指 令 轉 盤 控 制 環 VIEW MODE( 檢 視 模 式 ) 鈕 LCD 螢 幕 屈 光 度 調 節 指 示 燈 DISP/BACK 鈕 DRIVE

More information

DSLR-A900

DSLR-A900 關 於 本 產 品 的 其 他 資 訊 以 及 常 問 題 的 解 答 可 以 在 我 們 的 客 援 網 站 找 到 可 以 在 我 们 的 客 户 持 站 上 查 询 到 有 关 本 产 品 的 补 充 信 息 和 常 见 问 题 解 答 數 位 單 眼 相 機 使 說 明 書 数 码 单 反 相 机 使 说 明 书 使 基 於 不 含 有 VOC( 揮 發 性 有 機 成 分 ) 的 植 物

More information

Leica S S 2

Leica S S 2 Leica S Leica S S 2 www.leica-microsystems.com (S ) ( ) S 3 (1) S 4 Leica S S ( ) 10 cm S S 5 ( ) Leica S ( ) S 6 ( ) Leica S ( ) S 7 2 3 4 5 8 Leica S 11 12 13 S 14 15 ( ) 17 18 19 20 21 22 23 Leica LED

More information

,4 :20..,5 ( )..,1. :..,2..,2..,10..,3.., ,1..,3..,12..,1..,2 :..,..,2 :..,3..,6..,4 ( )..,4.,.,3 6..,3 :..,3..,1 :..

,4 :20..,5 ( )..,1. :..,2..,2..,10..,3.., ,1..,3..,12..,1..,2 :..,..,2 :..,3..,6..,4 ( )..,4.,.,3 6..,3 :..,3..,1 :.. 2001..,2..,1 :..,5..,1..,6..,4..,3..,4..,2 :..,1..,1..,3 :..,3..,3 208 2001 20..,4 :20..,5 (1912 1949)..,1. :..,2..,2..,10..,3..,3 1999..,1..,3..,12..,1..,2 :..,..,2 :..,3..,6..,4 (1931 1932 )..,4.,.,3

More information

並 責 成 各 里 幹 事 下 里 服 勤 宣 導 病 媒 防 治 知 識, 協 助 各 家 戶 清 除 病 媒 孳 生 源 ( 積 水 容 器 ), 降 低 棲 群 密 度, 預 防 傳 染 病 之 發 生, 以 確 保 民 眾 身 體 健 康 及 居 家 生 活 品 質 訂 定 每 月 最 後

並 責 成 各 里 幹 事 下 里 服 勤 宣 導 病 媒 防 治 知 識, 協 助 各 家 戶 清 除 病 媒 孳 生 源 ( 積 水 容 器 ), 降 低 棲 群 密 度, 預 防 傳 染 病 之 發 生, 以 確 保 民 眾 身 體 健 康 及 居 家 生 活 品 質 訂 定 每 月 最 後 541 94.4.6 臺 北 市 文 山 區 都 市 計 畫 案 通 盤 檢 討 主 要 計 畫 暨 細 部 計 畫 案 542 94.5.5 都 市 計 畫 道 路 用 地 變 更 為 可 發 展 用 地 免 予 回 饋 原 則 附 件 三 溫 泉 產 業 特 定 專 用 區 都 市 計 畫 案 召 集 人 本 案 案 情 複 雜, 且 為 求 審 議 效 益, 委 請 陳 委 員 武 正 擔 任

More information

...2 SK 100 G SK 100 G / /

...2 SK 100 G SK 100 G / / SK 100 ...2 SK 100 G3...3... 3... 4...5...6 SK 100 G3... 6... 7...8... 8... 8 /... 8... 9... 10... 11 /... 11... 12... 13... 15... 16... 16... 17... 18... 20 Menu... 20 Advanced Menu... 23... 26... 26...

More information

- Rogue Rogue LF-4001 LF-4002 LF-4003 Rogue LF

- Rogue Rogue LF-4001 LF-4002 LF-4003 Rogue LF 閃燈可創造不凡光影效果 004 1 - Rogue Rogue LF-4001 LF-4002 LF-4003 Rogue LF-4001 - - 018 1 SONY FA-CC1AM TTL TTL 1-1.5EV Nikon SC-28 SB-800 TTL 027 GN=36 F2X18M=36 GN=36 F4X9M=36 GN=36 F8X4.5M=36 GN ISO GN 045 閃光燈觸發器

More information

CX_300 Manual.book

CX_300 Manual.book PC PC 45~80 80~320 260 LCD 1 ...1...3 /...3...3...4 /...4...5...5...6...6...7 SD...8...9 SD...9...10...12...16...18...19 DSC...20...23...23 Mini USB...23...24...25...25...26...27...28 2 / 1. 2. / LCD 3.

More information

PowerShot A640/A630

PowerShot A640/A630 / / PowerShot A640 ISO / PictBridge / * 143 : : SD* SDHC MultiMediaCard SD* SDHC MultiMediaCard *SD Secure Digital / / 1 ................................. 1........................................ 5............................................

More information

C82CS1532

C82CS1532 Cs C82CS1532 CHINESE dp3 Quattro dp3 Quattro / FOVEON Foveon, Inc X3 X3 Foveon, Inc. IBM PC/AT International Business Machines Corporation (IBM) Microsoft Windows Microsoft Corporation Macintosh MAC OS

More information

诺贝尔生理学医学奖获奖者

诺贝尔生理学医学奖获奖者 诺 贝 尔 生 理 学 医 学 奖 获 奖 者 1901 年 E.A.V. 贝 林 ( 德 国 人 ) 从 事 有 关 白 喉 血 清 疗 法 的 研 究 1902 年 R. 罗 斯 ( 英 国 人 ) 从 事 有 关 疟 疾 的 研 究 1903 年 N.R. 芬 森 ( 丹 麦 人 ) 发 现 利 用 光 辐 射 治 疗 狼 疮 1904 年 I.P. 巴 甫 洛 夫 ( 俄 国 人 ) 从 事

More information

DIGITAL CAMERA X-T1

DIGITAL CAMERA X-T1 BL04711-100 ZHT DIGITAL CAMERA X-T1 使 用 手 冊 感 謝 您 選 購 本 產 品 本 手 冊 將 說 明 如 何 使 用 您 的 FUJIFILM X-T1 數 位 相 機 以 及 如 何 安 裝 隨 附 的 軟 體 在 使 用 相 機 之 前, 請 確 定 您 已 閱 讀 並 理 解 了 本 手 冊 內 容 準 備 第 一 步 驟 基 本 攝 影 與 播 放

More information

V39用户手册0227.doc

V39用户手册0227.doc 300 2004 (FCC) FCC I/O B Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouilieur du Canada. Windows Windows 98 Windows 2000 Windows ME Windows XP Microsoft

More information

2782_OME_KM_Cover.qxd

2782_OME_KM_Cover.qxd 数码说明书之家 2005.09.06 www.54gg.com 2 3 4 5 6 7 9 8...14...14...17...18...19...20...20...20...21...22...23...24...24...25...26...28...28...29...29...30...32...32 EVF LCD...32...33...34...34...35...35...36...36...37...38...39...40...40...41...41...42...43...44...45...45...46...47...48...49...50...50

More information

您 對 本 產 品 的 選 擇 充 分 顯 示 了 您 對 音 響 設 備 的 精 通, 我 們 十 分 感 謝 您 的 惠 顧, 並 為 本 公 司 提 供 優 質 產 品 一 貫 傳 統 而 感 到 無 比 的 自 豪 為 使 您 的 裝 置 與 使 用 能 得 到 最 好 的 發 揮, 我 們

您 對 本 產 品 的 選 擇 充 分 顯 示 了 您 對 音 響 設 備 的 精 通, 我 們 十 分 感 謝 您 的 惠 顧, 並 為 本 公 司 提 供 優 質 產 品 一 貫 傳 統 而 感 到 無 比 的 自 豪 為 使 您 的 裝 置 與 使 用 能 得 到 最 好 的 發 揮, 我 們 NT-503 USB DAC/Network Player 關 於 此 機 器 的 網 路 功 能, 請 看 網 路 說 明 書 使 用 者 說 明 書 與 網 路 說 明 書 可 以 從 TEAC Global Site (http://www.teac-global.com/) 下 載 USB D/A 轉 換 器 / 網 路 播 放 機 使 用 說 明 書 欲 播 放 USB 快 閃 記 憶 體

More information

untitled

untitled l 7 l l 99.99% 0.01% 146 / / / / 1 ,, / : : SD, SD?? 44?? 190? 116? FUNC.148 150 152 154 158 2 14 16 32 58 93 113 / 116 / 142 148 166 168 172 3 4............................... 7 7 8 13.................................

More information

MICROMASTER 410/420/430/440 DA kW 250kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER Vector 90kW (Low

MICROMASTER 410/420/430/440 DA kW 250kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER Vector 90kW (Low DA51.2 2002 micromaster MICROMASTER 410/420/430/440 0.12kW 250kW s MICROMASTER 410/420/430/440 DA51.2 2002 0.12kW 250kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER

More information

!% &$ % (% )% &%!""* +% ($ % )% &%,% ($ % )% &% ) *% ($ ( #% )$ % (% &% ( -% ($.% ($ ( ) & /. /!""*! $!"

!% &$ % (% )% &%!* +% ($ % )% &%,% ($ % )% &% ) *% ($ ( #% )$ % (% &% ( -% ($.% ($ ( ) & /. /!*! $! !""#!""#!""& %!"!""& %! ( )!""#!""& " && * " #"!""&!"")!" % +$, -.!""& %#!""# % $!" !% &$ % (% )% &%!""* +% ($ % )% &%,% ($ % )% &% ) *% ($ ( #% )$ % (% &% ( -% ($.% ($ ( ) & /. /!""*! $!" !!""& %!"" ()

More information

untitled

untitled / DMC-G1KGK VQT1U49 Panasonic : G MICRO SYSTEM LUMIX 4/3 (Micro Four Thirds System) Micro Four Thirds Four Thirds SDHC HDMIHDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI Licensing LLC. HDAVI Control Panasonic

More information

E. (A) (B) (C) (D). () () () (A) (B) (C) (D) (E). () () () (A) (B) (C) (D) (E). (A)(B)(C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B)(C) (D) (E). (A) (B) (C)

E. (A) (B) (C) (D). () () () (A) (B) (C) (D) (E). () () () (A) (B) (C) (D) (E). (A)(B)(C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B)(C) (D) (E). (A) (B) (C) . (A) (B) (C) (D) (A) (B) (C)(D)(E). (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D). (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E). (A)

More information

DSC-WX1

DSC-WX1 4-52-046-9() 准 备 工 作 数 码 照 相 机 使 用 说 明 书 DSC-WX 拍 摄 / 观 看 影 像 使 用 拍 摄 功 能 使 用 观 看 功 能 删 除 影 像 连 接 至 其 它 设 备 改 变 相 机 设 置 2009 Sony Corporation CS 警 告 为 减 少 发 生 火 灾 或 触 电 的 危 险, 请 勿 让 本 装 置 淋 雨 或 受 潮 为 减

More information

TouchWin Human Machine Interface

TouchWin    Human Machine Interface Human Machine Interface TP 1 2 3 1 2 3 4 5 TP 1 PLC 113 TouchWin / 2 TouchWin PLC Programmable Logical Controller PLC CAD/CAM PLC I/O 3 TouchWin...3...4...6 1... 6 1-1... 7 1-2... 8 1-3... 10 1-4... 13

More information

...2 SK 500 G SK 500 G / /

...2 SK 500 G SK 500 G / / SK 500 ...2 SK 500 G3...3... 3... 4...5...6 SK 500 G3... 6... 7...8... 8... 8 /... 8... 9... 11... 12 /... 12... 13... 14... 16... 17... 17... 18... 19... 21 Menu... 21 Advanced Menu... 24... 28... 28...

More information

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) ()

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () (39mm E-Mail ( )( ), : : 1 1 ( ) 2 2 ( ) 29mm) WSK ( 1 2 / 3 1 A4 2 1 3 (2-1) 2-1 4 (2-2) 2-2 5 A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A4 10 11 ( () 4 A4, 5 6 7 8 A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () 1 2 (2-1) 3 (2-2) 4 5 6 7 (8 ) 9

More information

TX-NR3030_BAS_Cs_ indd

TX-NR3030_BAS_Cs_ indd TX-NR3030 http://www.onkyo.com/manual/txnr3030/adv/cs.html Cs 1 2 3 Speaker Cable 2 HDMI OUT HDMI IN HDMI OUT HDMI OUT HDMI OUT HDMI OUT 1 DIGITAL OPTICAL OUT AUDIO OUT TV 3 1 5 4 6 1 2 3 3 2 2 4 3 2 5

More information

4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2

4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2 : / ( 6 (2003 8 : ( 1 ( ( / / (,, ( ( - ( - (39mm 29mm 2 ( 1 2 3-6 3 6-24 6-48 12-24 8-12 WSK / WSK WSK 1 4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2 9 5 ( 10 3 11 / (600 4 5 AA 710 AB 720 730

More information

m0 m = v2 1 c 2 F G m m 1 2 = 2 r m L T = 2 π ( m g 4 ) m m = 1 F AC F BC r F r F l r = sin sinl l F = h d G + S 2 = t v h = t 2 l = v 2 t t h = v = at v = gt t 1 l 1 a t g = t sin α 1 1 a = gsinα

More information

:,,,, ( CIP ) /,. :, ISBN CIP ( 2001) : : 127, : : : ht t p: / / www. nwpup. com : :

:,,,, ( CIP ) /,. :, ISBN CIP ( 2001) : : 127, : : : ht t p: / / www. nwpup. com : : :,,,, ( CIP ) /,. :, 2001. 8 ISBN 7 5612 1363 8............. 0342 CIP ( 2001) 027392 : : 127, : 710072 : 029-8493844 : ht t p: / / www. nwpup. com : : 787mm1 092mm : 19. 75 : 480 : 2001 8 1 2001 8 1 :

More information

EOSDRXT350DIM-ZH.pdf

EOSDRXT350DIM-ZH.pdf C EOS 350D DIGITAL 800 CMOS EF(EF-S) ( 6 7 ) ( 8 9 ) Canon EOS Adobe Adobe Systems ArcSoft ArcSoft ArcSoft PhotoStudio ArcSoft CompactFlash SanDisk Windows Macintosh Apple Corporation * 2.0(Design rule

More information

检 查 附 属 品 相 机 (1) 可 充 电 电 池 组 NP-BX1 (1) Micro USB 数 据 线 (1) 相 机 腕 带 (1) 相 机 带 转 接 扣 (2)( 用 于 连 接 随 附 的 肩 带, 如 图 所 示 ) 使 用 说 明 书 ( 本 手 册 )(1) 保 修 / 机

检 查 附 属 品 相 机 (1) 可 充 电 电 池 组 NP-BX1 (1) Micro USB 数 据 线 (1) 相 机 腕 带 (1) 相 机 带 转 接 扣 (2)( 用 于 连 接 随 附 的 肩 带, 如 图 所 示 ) 使 用 说 明 书 ( 本 手 册 )(1) 保 修 / 机 使 用 说 明 书 检 查 附 属 品 相 机 (1) 可 充 电 电 池 组 NP-BX1 (1) Micro USB 数 据 线 (1) 相 机 腕 带 (1) 相 机 带 转 接 扣 (2)( 用 于 连 接 随 附 的 肩 带, 如 图 所 示 ) 使 用 说 明 书 ( 本 手 册 )(1) 保 修 / 机 主 俱 乐 部 会 员 手 册 (1) Stellar 软 件 CD (1) 机

More information

目 录 第 一 部 分 前 言...1 第 二 部 分 释 义...3 第 三 部 分 基 金 的 基 本 情 况...9 第 四 部 分 基 金 份 额 的 发 售...12 第 五 部 分 基 金 备 案...14 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回...15 第 七 部 分

目 录 第 一 部 分 前 言...1 第 二 部 分 释 义...3 第 三 部 分 基 金 的 基 本 情 况...9 第 四 部 分 基 金 份 额 的 发 售...12 第 五 部 分 基 金 备 案...14 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回...15 第 七 部 分 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 新 华 阿 里 一 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 管 理 人 : 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 二 零 一 四 年 二 月 目 录 第 一 部 分 前 言...1 第 二 部 分 释 义...3 第 三 部 分 基 金 的 基 本 情 况...9 第 四 部 分

More information

untitled

untitled C C EOS-1Ds Mark II (36mm 24mm)1670 CMOS EF (EF-S) Canon EOS Adobe Adobe Systems Incorporated CompactFlash SanDisk Windows Macintosh Apple Corporation SD * 2.0(Design rule for Camera File System 2.0) Exif

More information

FINEPIX HS20EXR

FINEPIX HS20EXR BL01292-C00 ZHT DIGITAL CAMERA FINEPIX HS20EXR FUJIFILM FinePix HS20EXR http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html AC FUJIFILM AC FUJIFILM FUJIFILM ii 安全須知 AC Ni-MH FUJIFILM HR-AA Ni-MH

More information

# #$$%& ()*+, -$. #-# / & 0 & 0 #& $& 1 #.& /# 2(3 #$$# $..-$ #$ 0 0 $$$$4 0 0 %# 0-5$ 6 /-0 /0 #$ 0 5$$$ #$$% 0 0 #$$% ()*+, -$. #-# / 7, $8 $$

# #$$%& ()*+, -$. #-# / & 0 & 0 #& $& 1 #.& /# 2(3 #$$# $..-$ #$ 0 0 $$$$4 0 0 %# 0-5$ 6 /-0 /0 #$ 0 5$$$ #$$% 0 0 #$$% ()*+, -$. #-# / 7, $8 $$ # #$$%& ()*+, -$. #-# / & 0 & 0 #& $& 1 #.& /# 2(3 #$$# $..-$ #$ 0 0 $$$$4 0 0 %# 0-5$ 6 /-0 /0 #$ 0 5$$$ #$$% 0 0 #$$% ()*+, -$. #-# / 7,50 0 0 $8 $$ # # $ $ % % & & ( ( ) ) ## * #* + #+, & - &&. &$ /

More information

E170C2.PDF

E170C2.PDF IQ E170C2 2002.3. Rotork Rotork * ( ) * * RotorkIQ - IQ * * PC IQ Insight / Rotork * - Rotork IQ www.rotork.com 5 10 5.1 11 1 2 5.2 11 2 3 5.3 11 3 IQ 3 5.4 11 3.1 3 5.5 IQM12 3.2 3 5.6 IQML12 3.3 4 5.7

More information

DMC-LX5GK

DMC-LX5GK DMC-LX5GK VQT2Y95 ... 5... 7... 8... 11... 12... 13... 14... 16... 19 /... 21 /... 23 /... 25... 26... 27... 28... 30... 31 []... 41... 43... 43... 44... 44 AE... 45... 46... 47... 47... 47... 48-2 -...49...50

More information

a ME ME D D31T ME ME ME ME ME D31T

a ME ME D D31T ME ME ME ME ME D31T NO. Engine Description Full Set Head Set Cyl.Head 601230 MD974193 611230 MD974191 62123 MD302900 1 4A30T 601530 MD976493 611530 62153 MD325217 2 4A31 601060 MD976637 611060 MD976636 62106 MD333226 3 6A12

More information

(A)3 4 (B)5 6 (C)7 9 (D)10 2 (E) (A) (B) (C) (D) (E) ( ) ( ) ( ) (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (

(A)3 4 (B)5 6 (C)7 9 (D)10 2 (E) (A) (B) (C) (D) (E) ( ) ( ) ( ) (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) ( . (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E).. (E) (A) (B) (C) (D). (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E). (A) (B) (C) (D) (E) (A) (C) (D) (E) (A) (B) (C) (D) (E)

More information

DSC-F717

DSC-F717 3-078-045-51(1) Digital Still Camera CT CS DSC-F717 2002 Sony Corporation 中 文 ( 繁 體 字 ) 警 告 為 防 止 發 生 火 災 或 電 擊 的 危 險, 請 勿 讓 本 機 暴 露 於 雨 中 或 受 潮 為 防 止 觸 電, 不 要 打 開 機 殼 只 有 有 資 格 的 人 員 才 能 進 行 維 修 注 意 本

More information

DMC-LZ40

DMC-LZ40 高 级 功 能 使 用 说 明 书 数 码 相 机 型 号 DMC-LZ40 请 于 使 用 前 仔 细 阅 读 操 作 使 用 说 明 书, 并 妥 善 保 管 VQT5G36 F0214MR0 目 录 使 用 之 前 相 机 的 注 意 事 项...5 标 准 附 件...6 元 件 的 名 称 及 功 能...7 准 备 安 装 镜 头 盖 / 肩 带...9 安 装 镜 头 盖...9 安

More information

主席、各位委員女士、先生:

主席、各位委員女士、先生: 立 法 院 第 8 屆 第 3 會 期 內 政 委 員 會 內 政 部 施 政 報 告 ( 書 面 報 告 ) 報 告 人 : 內 政 部 部 長 李 鴻 源 中 華 民 國 102 年 3 月 21 日 目 錄 壹 民 政 業 務... 1 貳 戶 政 業 務... 3 參 地 政 業 務... 9 肆 警 政 業 務... 18 伍 營 建 業 務... 33 陸 災 害 防 救 業 務...

More information

DSC-T900

DSC-T900 4-30-97-7() 准 备 工 作 数 码 照 相 机 使 用 说 明 书 DSC-T900 开 始 使 用 本 机 前, 请 仔 细 阅 读 本 手 册, 并 保 留 该 手 册 以 供 日 后 参 考 拍 摄 / 观 看 影 像 使 用 拍 摄 功 能 使 用 观 看 功 能 删 除 影 像 连 接 至 其 它 设 备 改 变 相 机 设 置 2009 Sony Corporation CS

More information

EOS 350D DIGITAL 800 CMOS EF ( EF-S ) ( 6 7 ) ( 8 9 ) Canon EOS Canon Inc. Adobe Adobe Systems Incorporated ArcSoft ArcSoft ArcSoft PhotoStudio ArcSof

EOS 350D DIGITAL 800 CMOS EF ( EF-S ) ( 6 7 ) ( 8 9 ) Canon EOS Canon Inc. Adobe Adobe Systems Incorporated ArcSoft ArcSoft ArcSoft PhotoStudio ArcSof C EOS 350D DIGITAL 800 CMOS EF ( EF-S ) ( 6 7 ) ( 8 9 ) Canon EOS Canon Inc. Adobe Adobe Systems Incorporated ArcSoft ArcSoft ArcSoft PhotoStudio ArcSoft, Inc. CompactFlash SanDis Corporation Windows Microsoft

More information

2 : ; :

2 : ; : 4 CH 1 2 : ; : 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 1 6 2 8 3 11 6 13 1 13 2 14 14 1 15 2 16 3 17 4 18 5 22 6 23 7 24 7 CF 32 8 46 9 : 80GB HD 48 3 3 1 : 4 / / 4 9 2 CHANNEL 1 : 1 3 CHANNEL 2 : 2 4 CHANNEL 3 : 3 5 CHANNEL

More information

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 杭 州 前 进 齿 轮 箱 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 二 一 六 年 四 月 企 业 精 神 忠 诚 奉 献 团 结 第 一 企 业 宗 旨 传 动 精 神 奉 献 社 会 关 爱 员 工 回 报 股 东 企 业 目 标 亚 洲 一 流 国 际 著 名 ; 集 传 动 装 置 大 成, 铸 前 进 国 际 品 牌 报 告 规 范 时 间 范 围 本 报

More information

SW-928 0016501528800.cdr

SW-928  0016501528800.cdr 三 洋 全 自 動 洗 衣 機 使 用 說 明 書 為 了 安 全 請 務 必 遵 守 事 項 1~2 使 用 注 意 事 項 及 洗 衣 要 訣 3 各 部 名 稱 4 操 作 面 板 名 稱 及 功 能 5~6 一 般 的 使 用 方 法 7~8 自 選 行 程 9 ~10 標 準 行 程 11 浸 泡 行 程 12 羊 毛 行 程 12 毛 毯 行 程 13 洗 濯 量 和 洗 劑 量 的 關

More information

SU SU-5MW SU-5MW SU-P7MW SU-P7MW SU-DMW SU-DMW 24 24V DC 3V DC p-p % 3V DC 2m m 3m 5m.2 7m m IC-R5 22mm SU-B2MW SU-B2MW.2 2m 22mm.4 2m 22mm / / 2% 5%

SU SU-5MW SU-5MW SU-P7MW SU-P7MW SU-DMW SU-DMW 24 24V DC 3V DC p-p % 3V DC 2m m 3m 5m.2 7m m IC-R5 22mm SU-B2MW SU-B2MW.2 2m 22mm.4 2m 22mm / / 2% 5% PE SU BUIL-IN POWER SUPPL PE PHOOELECRIC SWICHES SU DC 5m 2 24V DC DC IP67 BGS. 5 4mm 5 55mm NPN PNP 2 m ø8 ømm 5m 2 SU-5MW SU-5MW 7m IC-R5 2 SU-P7MW SU-P7MW m 2 24V DC NPN/PNP 2 SU-DMW SU-DMW 2m 2 SU-B2MW

More information

新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 辅 导 工 作 进 展 报 告 新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 新 疆 交 建 发 行 人 或 公 司 ) 拟 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市, 公

新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 辅 导 工 作 进 展 报 告 新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 新 疆 交 建 发 行 人 或 公 司 ) 拟 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市, 公 长 江 证 券 承 销 保 荐 有 限 公 司 关 于 新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 辅 导 工 作 进 展 报 告 (2015 年 7 月 01 日 至 2015 年 9 月 30 日 ) 辅 导 机 构 新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 辅 导 工 作 进 展 报 告 新 疆 交 通

More information

!!""# $ %#" & $$ % $()! *% $!*% +,-. / 0 %%"#" 0 $%1 0 * $! $#)2 "

!!# $ %# & $$ % $()! *% $!*% +,-. / 0 %%# 0 $%1 0 * $! $#)2 ! """"""""""""""""""" " !!""# $ %#" & $$ % $()! *% $!*% +,-. / 0 %%"#" 0 $%1 0 * $! $#)2 " !"#$%#$&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%& (& #) *+&,"-./%0 1 2"0*-"3* #4 5%&6&4"&00 78 9+& :"/;& 7< 9+& =#4-%%/

More information

94/03/25 (94 0940002083 94 12 31 B 1-8 (12-64 29 5 16 82 5 15 1 2 22-24 29 25-28 k1. 1 A 2 k2k3 3 k2k3 k2. k2a. 1 2 3 4 k2b. 1 2 k2b1.? 3 k3. 11 12 02 ( ( ( 1 2 (24 A. A1.? 1 0 A1a.? 1. 1 2 2. A2. 1 2

More information

MICROMASTER DA51-2 MICROMASTER 410/420/430/ KW250KW E20001-K4260-C100-V5-5D J CA01 SD CA01 SD CD M17 E20001-K5690- C100-V2-5

MICROMASTER DA51-2 MICROMASTER 410/420/430/ KW250KW E20001-K4260-C100-V5-5D J CA01 SD CA01 SD CD M17 E20001-K5690- C100-V2-5 D11.1 2006.01 sinamics G110 SINAMICS G110 1AC200V240V 0.12 kw3 kw MICROMASTER DA51-2 MICROMASTER 410/420/430/440 0.12KW250KW E20001-K4260-C100-V5-5D00 122-J903448-050320 CA01 SD CA01 SD CD M17 E20001-K5690-

More information

(CIP) /. :, 2004 ISBN 7 5045 4415 9...,. U469. 110. 7 CIP (2004) 008437 (1 : 100029 ) : * 787 960 16 8 175 2004 4 1 2004 4 1 : : 15. 00 : 010 64929211

(CIP) /. :, 2004 ISBN 7 5045 4415 9...,. U469. 110. 7 CIP (2004) 008437 (1 : 100029 ) : * 787 960 16 8 175 2004 4 1 2004 4 1 : : 15. 00 : 010 64929211 (CIP) /. :, 2004 ISBN 7 5045 4415 9...,. U469. 110. 7 CIP (2004) 008437 (1 : 100029 ) : * 787 960 16 8 175 2004 4 1 2004 4 1 : : 15. 00 : 010 64929211 : 010 64911190 : http:/ / www.class.com.cn : 010 64911344

More information

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關 SB233 4865 綱 領 : (3) 救 護 服 務 管 制 人 員 : 處 方 表 示, 在 2013-14 年 度 會 啟 用 救 護 信 息 宣 傳 車, 以 繼 續 加 強 宣 傳 教 育 市 民 適 當 地 使 用 緊 急 救 護 服 務, 其 詳 情 及 為 何? 提 問 人 : 陳 家 洛 議 員 救 護 信 息 宣 傳 車 於 2013 年 年 初 投 入 服 務, 消 防 處

More information

春 天 来 了, 万 物 复 苏, 小 草 绿 了 小 河 解 冻 了 柳 树 发 芽 了 桃 花 盛 开 了 春 天 给 大 自 然 带 来 了 盎 然 生 机 春 天 的 景 物 是 美 丽 的, 春 天 的 故 事 是 动 人 的, 我 们 有 取 之 不 尽 的 以 春 为 主 题 的 作

春 天 来 了, 万 物 复 苏, 小 草 绿 了 小 河 解 冻 了 柳 树 发 芽 了 桃 花 盛 开 了 春 天 给 大 自 然 带 来 了 盎 然 生 机 春 天 的 景 物 是 美 丽 的, 春 天 的 故 事 是 动 人 的, 我 们 有 取 之 不 尽 的 以 春 为 主 题 的 作 主 编 寄 语 祝 你 在 作 文 世 界 展 翅 腾 飞 学 作 文, 必 须 从 读 别 人 的 好 作 文 开 始 中 国 旧 时 代 的 文 人 有 一 句 顺 口 溜 : 熟 读 唐 诗 三 百 首, 不 会 作 诗 也 会 诌 这 句 话 告 诉 我 们 : 写 作 必 须 从 阅 读 开 姑, 而 且 必 须 从 精 选 的 佳 作 开 始 进 入 新 世 纪 以 后, 在 新 课 标

More information

Performance redefined

Performance redefined Performance redefined Canon Canon EOS-1D X CMOS EOS Canon EOS-1D X EOS-1D X EOS-1Ds 35mm EOS-1D EOS-1Ds EOS-1D EOS-1D X EOS-1D X X EOS-1Ds EOS-1D Canon EOS-1D X EOS-1D X EF300mm f/2.8 IS II USM 300mm

More information

FINEPIX S4000 S4000A S3900 S3400 S3300 S3200 Series

FINEPIX S4000 S4000A S3900 S3400 S3300 S3200 Series BL01268-C00 ZHT DIGITAL CAMERA FINEPIX S4000/S4000A/S3900 S3400/S3300/S3200 FUJIFILM FinePix S4000/ S4000A/S3900 S3400/S3300/ S3200 http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html AC FUJIFILM

More information

Cat

Cat CAT F R Cat............................. 4 5............................ 6 7.............................. 8 9.............................. 10 11............................ 12 13..............................

More information

DSC-P200

DSC-P200 2-582-856-52(1) / DSC-P200 Printed in Japan 2005 Sony Corporation 2 t 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 t t t t t 5 9 M 6 - 1 2 1 2 7 ...92 8 , VGA FINE 101 96 SAF 30 F2.8 t 9 t t t 10 t 11 1 2 t 12 1 2 3 4 5 6 7 8

More information

untitled

untitled / 2002.6 ISBN 7-115-10291-0 I II III IV TB8 CIP 2002 031465 11 14 100061 315@ ptpress.com.cn http://www.ptpress.com.cn 010-67180876 787 1092 1/16 14 332 2002 1 1 5 000 2002 1 ISBN 7-115-10291-0/TN 1882

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf 0659) . /. :, 2004. 7 ISBN 7-80153 - 964-8.... G726. 9 CIP ( 2004) 069168 : : : : : : : 2 : 100733 : ( 010) 65369524, 65369530 : : : 880mm1230mm 1 /32 : 3120 : 130 : 5000 : 2006 8 1 2 : ISBN 7-80153 -

More information

S5系列用户手册

S5系列用户手册 萤 石 运 动 相 机 * 使 用 产 品 前 请 仔 细 阅 读 用 户 手 册, 并 妥 善 保 管 用 户 手 册 服 务 热 线 :400-878- 7878 目 录 2 4 6 7 10 11 12 13 25 28 31 35 36 41 44 装 箱 清 单 外 观 介 绍 显 示 屏 介 绍 操 作 必 读 开 机 和 关 机 概 览 浏 览 设 置 菜 单 视 频 模 式 拍 照

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ,,, :,,,,,,, ( CIP) /. :, 2001. 9 ISBN 7-5624-2368-7.......... TU311 CIP ( 2001) 061075 ( ) : : : : * : : 174 ( A ) : 400030 : ( 023) 65102378 65105781 : ( 023) 65103686 65105565 : http: / / www. cqup.

More information

南充论坛麻辣社区如何看待百度推广针对魏则西事件的回复?

南充论坛麻辣社区如何看待百度推广针对魏则西事件的回复? 南 充 论 坛 麻 辣 社 区 如 何 看 待 百 度 推 广 针 对 魏 则 西 事 件 的 回 复? www.hmhfp.com http://www.hmhfp.com 南 充 论 坛 麻 辣 社 区 如 何 看 待 百 度 推 广 针 对 魏 则 西 事 件 的 回 复? 呼 吁 千 万 别 去 这 种 医 院 昆 明 新 东 方 的 员 工 就 死 于 莆 田 系 旗 下 的 民 营 医

More information

DMC-FZ1000

DMC-FZ1000 使 用 说 明 书 数 码 相 机 型 号 DMC-FZ1000 请 于 使 用 前 仔 细 阅 读 操 作 使 用 说 明 书, 并 将 说 明 书 妥 善 保 管, 以 备 将 来 使 用 本 相 机 更 详 细 的 使 用 说 明 包 含 在 提 供 的 DVD 中 的 高 级 功 能 使 用 说 明 书 (PDF 格 式 ) 中 请 将 其 安 装 到 PC 上 阅 读 GK SQT0631

More information

00 sirius 3R SIRIUS 3R 3RV1 0A 1 3RT1 3RH1 3 3RU11/3RB SIRIUS SIRIUS TC= / 3RV1 A 1 IEC6097- IP0 ( IP00) 1/3 IEC6097- (VDE0660) DIN VDE 06 0 AC690V, I cu 00V 1) P A n I n I cu A kw A A ka S00 0.16 0.0

More information

制动踏板

制动踏板 : 00 01 AI 2006 VIN LFPH5ABC469010138 相 关 资 料............................................... FNB011C.................................. FRB011C2................................. FRB011C3 车 身 手 册........................................

More information

R-83 B-18-A R-76 B-17 R-84 J-09 2 R-85 H-24 PB R-14 H-4C PDF R-72 A-22 RRD-41 RRD-02 F-06A J-07 PDF S-05 SG-03 PDF B-17 R-70 A-21 R-257 H-14

R-83 B-18-A R-76 B-17 R-84 J-09 2 R-85 H-24 PB R-14 H-4C PDF R-72 A-22 RRD-41 RRD-02 F-06A J-07 PDF S-05 SG-03 PDF B-17 R-70 A-21 R-257 H-14 R-83 B-18-A RRD-51 A-5A R-84 J-09 2 R-85 H-24 RRD-52 H-27 R-80 A-24 R-78 H-19 S-45 J-7 SB7 R-81 F-10 R-86 2 J-10B K9 R-86 1 J-10B S-39 SA-11 RRD-49 J-3 S-44 J-7 S-43 J-7 R-74 H-10 R-79 B-21 R-75 B-16 RRD-55

More information

MICROMSTER 410/420/430/440 MICROMSTER kw 0.75 kw 0.12kW 250kW MICROMSTER kw 11 kw D C01 MICROMSTER kw 250kW E86060-

MICROMSTER 410/420/430/440 MICROMSTER kw 0.75 kw 0.12kW 250kW MICROMSTER kw 11 kw D C01 MICROMSTER kw 250kW E86060- D51.2 2003 MICROMSTER 410/420/430/440 D51.2 2003 micromaster MICROMSTER 410/420/430/440 0.12kW 250kW MICROMSTER 410/420/430/440 MICROMSTER 410 0.12 kw 0.75 kw 0.12kW 250kW MICROMSTER 420 0.12 kw 11 kw

More information

TC9000-DA.cdr

TC9000-DA.cdr 50% 48% 30 % ( ) VDE0160 CPU!! 1 TC 9000 TENSION CONTROLLER 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 2 2 2 4 5 7 9 10 11 12 25 27 12 25 27 15 26 28 16

More information

/ 11. /

/ 11. / SOUNDBAR 700 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. / 11. / 12. 13. 2 / 3 仅适用于 2000m 以下地区安全使用 2000 m Bose 3 FCC 15 B / Bose Corporation FCC 15 RSS (1) (2) FCC 20 cm 5150 5250 MHz Bose Corporation 2014/53/EU www.bose.com/compliance

More information

DR2010.doc

DR2010.doc DR/2010 HACH 11-8-96-2 HACH. DR/2010, / UL E79852 CSA C22.223 LR 58275 VDE GS 1015-92 FCC"A" 15 : AMADOR CORP, HACH. EN50 011/CISPR 11 "B" (EMI)/89/336/EEC/EMC: AMADOR CORP, HACH.. EN50 082-1( )/89/226/EEC

More information

<3235C6DA>

<3235C6DA> 简讯 3 月 1 日 海淀堂为云南省三家寨教会建堂募集款项 3 月 25 日晚上 海淀堂主堂举行了第五期义工培训 的图书义卖 吸引了许多人前来挑选购买图书 义卖图 班考试 来自海淀堂各团契和海淀区基督教会聚会点 书包括 约翰福音证道集 拆毁与建立 吴伟庆牧师 的 190 余位弟兄姐妹参加了考试 著 小先知书研讨指南 及海淀堂证道集等书籍 3 月 29 日是棕枝主日 神招聚祂众儿女来到教会 敬拜和聆听神宝贵的话语

More information

97 04 25 0970002232 97 12 31 1-7 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 24 A1. 0 1 ( 6 ) 2 ( 6 ) 3 4 A1a.? 5 6 0 1 A1b.? 0 1 2 A2. 0 1 A2b. A2c. A2a. A2d. 1 A3. 1 A4 2 0 A4 A3a.?? 0 A4 1 A3b. 0 A4 1 A3c.?? 1

More information