untitled

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "untitled"

Transcription

1 2. Sikkhapadavannana ( ) Bhikkhu Santagavesaka (use foreign1 font) 2-1.Sikkhapadapathamatika Evam saranagamanehi sasanotaram dassetva sasanam otinnena upasakena va pabbajitena va yesu sikkhapadesu pathamam sikkhitabbam, tani dassetum nikkhittassa sikkhapadapathassa idani vannanattham ayam matika 了 了 upasaka sikkhapada 列 了 matika 了 23 (KhA.23.) Yena yattha yada yasma, vuttanetani tam nayam. Vatva katva vavatthanam, sadharanavisesato. Pakatiya ca yam vajjam, vajjam pannattiya ca yam; Vavatthapetva tam katva, padanam byabjanatthato. Sadharananam sabbesam, sadharanavibhavanam; Atha pabcasu pubbesu, visesatthappakasato. Panatipatapabhuti-hekatananatadito. Arammanadanabheda, mahasavajjato tatha. Payogavgasamutthana, vedanamulakammato; Viramato ca phalato, vibbatabbo vinicchayo. Yojetabbam (CS:pg.14) tato yuttam, pacchimesvapi pabcasu; Avenikabca vattabbam, beyya hinaditapi ca ti. Tattha etani panatipataveramaniti-adini dasa sikkhapadani Bhagavata eva vuttani, na savakadihi.

2 什 說 說了 了 說 了 說 句 切 說 說 理 殺 離 說不 劣 離殺 說 Tani ca Savatthiyam vuttani Jetavane Anathapindikassa arame ayasmantam Rahulam pabbajetva Kapilavatthuto Savatthim anuppattena samaneranam sikkhapadavavatthapanattham. Vuttam hetam Atha kho Bhagava Kapilavatthusmim yathabhirantam viharitva yena Savatthi tena carikam pakkami. Anupubbena carikam caramano yena Savatthi tadavasari. Tatra sudam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena pe atha kho samaneranam etadahosi-- Kati nu kho amhakam sikkhapadani, kattha ca amhehi sikkhitabban ti. Bhagavato etamattham arocesum-- Anujanami, bhikkhave, samaneranam dasa sikkhapadani, tesu ca samanerehi sikkhitum(kha.24.) panatipataveramani pe jataruparajatapatiggahana veramani ti (mahava.105). Savatthi 林 羅 羅 Rahula

3 羅 Kapilavatthu 了 立 說 了 羅 行 行 了 林 裡 略 說 離殺 略 離 金 Tanetani samadaya sikkhati sikkhapadesu ti (di.ni ma.ni.2.24 vibha.508) suttanusarena saranagamanesu ca dassitapathanusarena panatipata veramanisikkhapadam samadiyami ti evam vacanamaggam aropitaniti veditabbani. Evam tava yena yattha yada yasma, vuttanetani tam nayam vatva ti so nayo datthabbo. 離殺 來 什 說 2-2.Sadharanavisesavavatthanam Ettha ca adito dve catutthapabcamani upasakanam samaneranabca sadharanani niccasilavasena. Uposathasilavasena pana upasakanam sattamatthamam cekam avgam katva sabbapacchimavajjani sabbanipi samanerehi sadharanani, pacchimam pana samaneranameva visesabhutanti evam sadharanavisesato vavatthanam katabbam.

4 切 切 不 不 Purimani cettha pabca ekanta-akusalacittasamutthanatta panatipatadinam pakativajjato veramaniya, sesani (CS:pg.15) pannattivajjatoti evam pakatiya ca yam vajjam, vajjam pannattiya ca yam, tam vavatthapetabbam. 殺 不 2-3.Sadharanavibhavana Yasma cettha veramanisikkhapadam samadiyami ti etani sabbasadharanani padani, tasma etesam padanam byabjanato ca atthato ca ayam sadharanavibhavana veditabba-- 離 切 句 句 說 Tattha byabjanato tava veram manatiti veramani, veram pajahati, vinodeti, byantikaroti, anabhavam gametiti attho. Viramati va etaya karanabhutaya veramha puggaloti, vi-karassa ve-karam katva veramani. Teneva cettha Veramanisikkhapadam viramanisikkhapadan ti dvidha sajjhayam karonti. 離 令不 離

5 vi ve 離 裡 veramani- sikkhapadam 離 viramanisikkhapadam 離 兩 Sikkhitabbati sikkha, pajjate anenati padam. Sikkhaya padam sikkhapadam, sikkhaya adhigamupayoti attho. Atha va mulam nissayo patitthati vuttam hoti. Veramani eva sikkhapadam veramanisikkhapadam, viramanisikkhapadam va dutiyena nayena. 路 立 說 離 離 viramani- sikkhapadam 離 Samma adiyami samadiyami, avitikkamanadhippayena akhandakaritaya acchiddakaritaya asabalakaritaya ca adiyamiti vuttam hoti. 了不 不 說 Atthato pana veramaniti kamavacarakusalacittasampayutta virati, sa 1 (KhA.25.) panatipata viramantassa ya tasmim samaye panatipata arati virati pativirati veramani akiriya akaranam anajjhapatti vela-anatikkamo setughato ti evamadina (vibha.704) nayena vibhavge vutta. Kamabcesa veramani nama lokuttarapi atthi, idha pana samadiyamiti vuttatta samadanavasena pavattaraha, tasma sa na hotiti kamavacarakusalacittasampayutta viratiti vutta. 離 離 論 說 離殺 離 1 PTS ya

6 離 殺 不 不 惡 離 不 離 離 裡說 不 說 離 Sikkhati tisso sikkha adhisilasikkha, adhicittasikkha, adhipabbasikkhati. Imasmim panatthe sampattaviratisilam lokika vipassana ruparupajhanani ariyamaggo ca sikkhati adhippeta. Yathaha-- 離 說 Katame dhamma sikkha? Yasmim samaye kamavacaram kusalam cittam uppannam hoti, somanassasahagatam banasampayuttam pe tasmim samaye (CS:pg.16) phasso hoti pe avikkhepo hoti, ime dhamma sikkha. 什 論 了 略 略 不 亂 Katame dhamma sikkha? Yasmim samaye rupupapattiya maggam bhaveti vivicceva kamehi vivicca akusalehi dhammehi pe pathamam jhanam pe pabcamam jhanam upasampajja viharati pe avikkhepo hoti, ime dhamma sikkha. 什 論 離 離 不 略 略 略 不 亂 什 論 略 略 不 亂 什 論

7 離 略 不 亂 Katame dhamma sikkha? Yasmim samaye arupapattiya pe nevasabbanasabbayatanasahagatam pe avikkhepo hoti, ime dhamma sikkha. Katame dhamma sikkha? Yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam pe avikkhepo hoti, ime dhamma sikkha ti (vibha ). Etasu sikkhasu yaya kayaci sikkhaya padam adhigamupayo, atha va mulam nissayo patitthati sikkhapadam. Vuttabhetam-- silam nissaya sile patitthaya satta bojjhavge bhavento bahulikaronto ti evamadi (sam.ni.5.182). Evamettha sadharananam padanam sadharana byabjanato atthato ca vibhavana katabba. 立 說 立 句 句 說 2-4.Purimapabcasikkhapadavannana Idani yam vuttam-- Atha pabcasu pubbesu, visesatthappakasato pe vibbatabbo vinicchayo ti. 說 說 理 殺 略 離 26 (KhA.26.) tatthetam vuccati-- panatipatoti ettha tava panoti jivitindriyappatibaddha khandhasantati, tam va upadaya pabbatto satto. Tasmim pana pane panasabbino tassa panassa

8 jivitindriyupacchedaka-upakkamasamutthapika kayavacidvaranam abbataradvarappavatta vadhakacetana panatipato. 裡 說 殺 pana pa an 連 殺 行 殺 殺 Adinnadananti ettha adinnanti parapariggahitam, yattha paro yathakamakaritam apajjanto adandaraho anupavajjo ca hoti, tasmim parapariggahite parapariggahitasabbino tadadayakaupakkamasamutthapika kayavacidvaranam abbataradvarappavatta eva theyyacetana adinnadanam. 不 a a 不 不 不 行 不 Abrahmacariyanti asetthacariyam, dvayamdvayasamapattimethunappatisevana kayadvarappavatta asaddhammappatisevanatthanavitikkamacetana abrahmacariyam. 行 兩 行 (CS:pg.17) Musavadoti ettha musati visamvadanapurekkharassa atthabhabjanako vacipayogo kayapayogo va, visamvadanadhippayena panassa paravisamvadakakayavacipayogasamutthapika kayavacidvaranameva abbataradvarappavatta micchacetana

9 musavado. a a 力 力 力 說 Suramerayamajjapamadatthananti ettha pana surati pabca sura -- pitthasura, puvasura, odanasura, kinnapakkhitta, sambharasamyutta cati. a a tt a a Merayampi pupphasavo, phalasavo, gulasavo, madhvasavo, sambharasamyutto cati pabcavidham. 糖 Majjanti tadubhayameva madaniyatthena majjam, yam va panabbampi kibci atthi madaniyam, yena pitena matto hoti pamatto, idam vuccati majjam. majja 兩 了 Pamadatthananti yaya cetanaya tam pivati ajjhoharati, sa cetana madappamadahetuto pamadatthananti vuccati, yato ajjhoharanadhippayena kayadvarappavatta suramerayamajjanam ajjhoharanacetana suramerayamajjapamadatthanan ti (KhA.27.) veditabba. Evam tavettha panatipatappabhutihi vibbatabbo vinicchayo.

10 咽 咽 咽 殺 2-5.Ekatananatadivinicchayam Ekatananataditoti ettha aha-- Kim pana vajjhavadhakappayogacetanadinam ekataya panatipatassa abbassa va adinnadanadino ekattam, nanataya nanattam hoti, udahu noti. 裡 說 什 殺 殺 殺 不 說 Kasma panetam vuccati? Yadi tava ekataya ekattam, atha yada ekam vajjham bahu vadhaka vadhenti, eko va vadhako bahuke vajjhe vadheti, ekena va sahatthikadina payogena bahu vajjha vadhiyanti, eka va cetana bahunam vajjhanam jivitindriyupacchedakapayogam samutthapeti, tada ekena panatipatena bhavitabbam. 殺戮 殺 殺 殺戮 殺 殺 殺 殺 令 殺 殺 Yadi pana nanataya nanattam. Atha yada eko vadhako ekassatthaya ekam payogam karonto bahu vajjhe vadheti, bahu va vadhaka Devadattayabbadattasomadattadinam

11 bahunamatthaya bahu payoge karonta ekameva devadattam yabbadattam somadattam va vadhenti, bahuhi va sahatthikadihi payogehi eko vajjho vadhiyati. Bahu va cetana ekasseva vajjhassa jivitindriyupacchedakapayogam samutthapenti, tada bahuhi panatipatehi bhavitabbam. Ubhayampi cetamayuttam. Atha neva etesam vajjhadinam ekataya ekattam, nanataya nanattam, abbatheva tu ekattam nanattabca hoti, tam vattabbam panatipatassa, evam sesanampiti. 殺戮 了殺 殺 殺了 殺 殺戮 了 殺 Devadatta Yabbadatta Somadatta 殺了 殺了 殺 令 來 殺 殺 兩 不 不 殺 Vuccate (CS:pg.18) tattha tava panatipatassa na vajjhavadhakadinam paccekamekataya ekata, nanataya nanata, kintu vajjhavadhakadinam yuganandhamekataya ekata, dvinnampi tu tesam, tato abbatarassa va nanataya nanata. Tatha hi bahusu vadhakesu bahuhi sarakkhepadihi ekena va opatakhananadina payogena bahu vajjhe vadhentesupi bahu panatipata honti. Ekasmim vadhake ekena, bahuhi va payogehi tappayogasamutthapikaya ca ekaya, bahuhi va cetanahi bahu vajjhe vadhentepi bahu panatipata honti, bahusu ca vadhakesu yathavuttappakarehi bahuhi, ekena va payogena ekam vajjham vadhentesupi bahu panatipata honti. Esa nayo adinnadanadisupiti. Evamettha ekatananataditopi vibbatabbo

12 vinicchayo. 說殺 說 殺 殺 殺戮 什 殺 殺戮 殺戮 殺了 殺 殺 殺戮 殺了 殺 了 殺 殺戮 說 殺了 殺 了 殺 不 28 (KhA.28.) Arammanatoti panatipato cettha jivitindriyarammano. Adinnadanaabrahmacariyasuramerayamajjapamadatthanani rupadhammesu rupayatanadi-abbatarasavkhararammanani. Musavado yassa musa bhanati, tamarabhitva pavattanato sattarammano. Abrahmacariyampi sattarammananti eke. Adinnadanabca yada satto haritabbo hoti, tada sattarammananti. Api cettha savkharavaseneva sattarammanam, na pannattivasenati. Evamettha arammanatopi vibbatabbo vinicchayo. 殺 不 行 行 savkhara 說 行 不 裡 行 savkhara 說

13 Adanatoti panatipataveramanisikkhapadadini cetani samanerena bhikkhusantike samadinnaneva samadinnani honti, upasakena pana attana samadiyantenapi samadinnani honti, parassa santike samadiyantenapi. Ekajjham samadinnanipi samadinnani honti, paccekam samadinnanipi. Kintu nanam ekajjham samadiyato ekayeva virati, ekava cetana hoti, kiccavasena panetasam pabcavidhattam vibbayati. Paccekam samadiyato pana pabceva viratiyo, pabca ca cetana hontiti veditabba. Evamettha adanatopi vibbatabbo vinicchayo. 離殺 什 離 離 Bhedatoti samaneranabcettha ekasmim bhinne sabbanipi bhinnani honti. Parajikatthaniyani hi tani tesam, yam tam vitikkantam hoti, teneva kammabaddho. Gahatthanam pana ekasmim bhinne ekameva bhinnam hoti, yato (CS:pg.19) tesam tamsamadaneneva puna pabcavgikattam silassa sampajjati. Apare panahu-- visum visum samadinnesu ekasmim bhinne ekameva bhinnam hoti, pabcavgasamannagatam silam samadiyami ti evam pana ekato samadinnesu ekasmim bhinne sesanipi sabbani bhinnani honti. Kasma? Samadinnassa abhinnatta, yam tam vitikkantam, teneva kammabaddho ti. Evamettha bhedatopi vibbatabbo vinicchayo. 裡 了 切 狀 了 了

14 度 說 了 了 了 了 切 了 什 Mahasavajjatoti gunavirahitesu tiracchanagatadisu panesu khuddake pane panatipato appasavajjo, mahasarire mahasavajjo. Kasma? Payogamahantataya. Payogasamattepi vatthumahantataya. Gunavantesu pana manussadisu appagune panatipato appasavajjo, mahagune (KhA.29.) mahasavajjo Sariragunanantu samabhave sati kilesanam upakkamanabca mudutaya appasavajjata, tibbataya mahasavajjata ca veditabba. Esa nayo sesesupi. Api cettha suramerayamajjapamadatthanameva mahasavajjam, na tatha panatipatadayo. Kasma? Manussabhutassapi ummattakabhavasamvattanena ariyadhammantarayakaranatoti. Evamettha mahasavajjatopi vibbatabbo vinicchayo. 殺 殺 軆 什 行 力 行 殺 類 不 殺 什 狀 Payogatoti ettha ca panatipatassa sahatthiko, anattiko, nissaggiyo, thavaro, vijjamayo, iddhimayoti chappayoga. Tattha kayena va kayappatibaddhena va paharanam sahatthiko

15 payogo, so uddissanuddissabhedato duvidho hoti. Tattha uddissake yam uddissa paharati, tasseva maranena kammuna bajjhati. Yo koci maratu ti evam anuddissake paharapaccaya yassa kassaci maranena. Ubhayathapi ca paharitamatte va maratu, paccha va teneva rogena, paharitakkhane eva kammuna bajjhati. Maranadhippayena ca paharam datva tena amatassa puna abbena cittena pahare dinne pacchapi yadi pathamapahareneva marati, tada eva kammuna baddho hoti. Atha dutiyapaharena, natthi panatipato. Ubhayehi matepi pathamapahareneva kammuna baddho, ubhayehipi amate nevatthi panatipato. Esa nayo bahukehipi (CS:pg.20) ekassa pahare dinne. Tatrapi hi yassa paharena marati, tasseva kammabaddho hoti. 裡 殺 令 不 六 兩 兩 論 來 了令 來 來 殺 兩 若 兩 殺 Adhitthahitva pana anapanam anattiko payogo. Tatthapi

16 sahatthike payoge vuttanayeneva kammabaddho anussaritabbo. Chabbidho cettha niyamo veditabbo-- 了 令 令 裡 說 裡 六 Vatthu kalo ca okaso, avudham iriyapatho; Kiriyavisesoti ime, cha anattiniyamaka ti. (paci.attha.2.174). 六 令 30 (KhA.30.) Tattha vatthuti maretabbo pano. Kaloti pubbanhasayanhadikalo ca, yobbanathavariyadikalo ca. Okasoti gamo va nigamo va vanam va raccha va sivghatakam vati evamadi. Avudhanti asi va usu va satti vati evamadi. Iriyapathoti maretabbassa marakassa ca thanam va nisajja vati evamadi. 殺 年 林 蘭若 路 殺 殺戮 立 Kiriyavisesoti vijjhanam va chedanam va bhedanam va savkhamundikam vati evamadi. Yadi hi vatthum visamvadetva yam marehi ti anatto, tato abbam mareti, anapakassa natthi kammabaddho. Atha vatthum avisamvadetva mareti, anapakassa anattikkhane anattassa maranakkhaneti ubhayesampi kammabaddho. Esa nayo kaladisupi.

17 切 裂 令 殺 令 令 殺了 令 令 殺了 令 令 令 殺 兩 Maranatthantu kayena va kayappatibaddhena va paharananissajjanam nissaggiyo payogo. Sopi uddissanuddissabhedato duvidho eva, kammabaddho cettha pubbe vuttanayeneva veditabbo. 了殺 兩 說 Maranatthameva opatakhananam, apassena-upanikkhipanam, bhesajjavisayantadippayojanam va thavaro payogo. Sopi uddissanuddissabhedato duvidho, yato tatthapi pubbe vuttanayeneva kammabaddho veditabbo. Ayantu viseso 不 了殺戮 殺 兩 說 mulatthena opatadisu paresam mulena va mudha va dinnesupi yadi tappaccaya koci marati, mulatthasseva kammabaddho. Yadipi ca tena abbena va tattha opate vinasetva bhumisame katepi pamsudhovaka va pamsum ganhanta, mulakhanaka va mulani khananta avatam karonti (CS:pg.21) deve va vassante

18 kaddamo jayati, tattha ca koci otaritva va laggitva va marati, mulatthasseva kammabaddho. 來 裡 了 泥 裡 泥 Yadi pana yena laddham, so abbo va tam vitthatataram gambhirataram va karoti, tappaccayava koci marati, ubhayesampi kammabaddho. Yatha tu mulani mulehi samsandanti, tatha tatra thale kate muccati. Evam apassenadisupi yava tesam pavatti, tava yathasambhavam kammabaddho veditabbo. 更 更 了 若 連 裡 陸 Maranattham pana vijjaparijappanam vijjamayo payogo. Dathavudhadinam dathakotanadimiva maranattham kammavipakajiddhivikarakaranam iddhimayo payogoti. Adinnadanassa tu theyyapasayhapaticchannaparikappakusavaharavasappavatta (KhA.31.) sahatthikanattikadayo payoga, tesampi vuttanusareneva pabhedo veditabbo. Abrahmacariyadinam tinnampi sahatthiko eva payogo labbhatiti. Evamettha payogatopi vibbatabbo vinicchayo. a 了殺

19 了殺 不 令 說 行 Avgatoti ettha ca panatipatassa pabca avgani bhavanti -- pano ca hoti, panasabbi ca, vadhakacittabca paccupatthitam hoti, vayamati, tena ca maratiti. Adinnadanassapi pabceva-- parapariggahitabca hoti, parapariggahitasabbi ca, theyyacittabca paccupatthitam hoti, vayamati, tena ca adatabbam adanam gacchatiti. Abrahmacariyassa pana cattari avgani bhavanti-- ajjhacariyavatthu ca hoti, tattha ca sevanacittam paccupatthitam hoti, sevanapaccaya payogabca samapajjati, sadiyati cati, tatha paresam dvinnampi. Tattha musavadassa tava musa ca hoti tam vatthu, visamvadanacittabca paccupatthitam hoti, tajjo ca vayamo, paravisamvadanabca vibbapayamana vibbatti pavattatiti cattari avgani veditabbani. Suramerayamajjapamadatthanassa pana suradinabca abbataram hoti madaniyapatukamyatacittabca paccupatthitam hoti, tajjabca vayamam apajjati, pite ca pavisatiti imani cattari avganiti. Evamettha avgatopi vibbatabbo vinicchayo. 殺 殺 力 不 力 力 行 行

20 樂 兩 裡 力 力 咽 Samutthanatoti panatipata-adinnadanamusavada cettha kayacittato, vacacittato, kayavacacittato cati tisamutthana honti. Abrahmacariyam kayacittavasena ekasamutthanameva. Suramerayamajjapamadatthanam kayato ca, kayacittato cati dvisamutthananti. Evamettha samutthanatopi vibbatabbo vinicchayo. 殺 不 行 Vedanatoti (CS:pg.22) ettha ca panatipato dukkhavedanasampayuttova. Adinnadanam tisu vedanasu abbataravedanasampayuttam, tatha musavado. Itarani dve sukhaya va adukkhamasukhaya va vedanaya sampayuttaniti. Evamettha vedanatopi vibbatabbo vinicchayo. 殺 不

21 樂 不 不樂 Mulatoti panatipato cettha dosamohamulo. Adinnadanamusavada lobhamohamula va (KhA.32.) dosamohamula va. Itarani dve lobhamohamulaniti. Evamettha mulatopi vibbatabbo vinicchayo. 殺 不 Kammatoti panatipata-adinnadana-abrahmacariyani cettha kayakammameva kammapathappattaneva ca, musavado vacikammameva. Yo pana atthabhabjako, so kammapathappatto. Itaro kammameva. Suramerayamajjapamadatthanam kayakammamevati. Evamettha kammatopi vibbatabbo vinicchayo. 殺 不 行 若 Viramatoti ettha aha panatipatadihi viramanto kuto viramati ti? Vuccate-- samadanavasena tava viramanto attano va paresam va panatipatadi-akusalato viramati. Kimarabhitva? Yato viramati, tadeva. Sampattavasenapi viramanto vuttappakarakusalatova. Kimarabhitva? Panatipatadinam vuttarammananeva. Keci pana bhananti suramerayamajjasavkhate savkhare arabhitva

22 suramerayamajjapamadatthana viramati, sattasavkharesu yam pana avaharitabbam bhabjitabbabca, tam arabhitva adinnadana musavada ca, satteyevarabhitva panatipata abrahmacariya ca ti. Tadabbe evam sante abbam cintento abbam kareyya, yabca pajahati, tam na janeyya ti evamditthika hutva anicchamana yadeva pajahati, tam attano panatipatadi-akusalamevarabhitva viramati ti vadanti. Tadayuttam. Kasma? Tassa paccuppannabhavato bahiddhabhavato ca. Sikkhapadanabhi vibhavgapathe pabcannam sikkhapadanam kati kusala pe kati arana ti pucchitva kusalayeva, siya sukhaya vedanaya sampayutta ti (vibha.716) evam pavattamane vissajjane paccuppannarammana ti ca bahiddharammana ti ca evam paccuppannabahiddharammanattam vuttam, tam attano panatipatadi-akusalam arabhitva viramantassa na yujjati. Yam pana vuttam-- abbam (CS:pg.23) cintento abbam kareyya, yabca pajahati, tam na janeyya ti. Tattha vuccate-- na kiccasadhanavasena pavattento abbam cintento (KhA.33.) abbam karotiti va, yabca pajahati, tam na janatiti va vuccati. 離 裡 說 離殺 裡離 說 離 離殺 不 了 什 離 了離 離 說 類 不 了 什 殺 說 說 了 離 了 行 離 不 了 離 殺 行 見

23 念 不 不 說 離 不 不 什 論 說 略 了 說 樂 說 離 殺 不 不 說 念 不 說 行 說 念 33 不 Arabhitvana amatam, jahanto sabbapapake; Nidassanabcettha bhave, maggatthoriyapuggalo ti. Evamettha viramatopi vibbatabbo vinicchayo. 不 切惡 立 離 Phalatoti sabbe eva cete panatipatadayo duggatiphalanibbattaka honti, sugatiyabca anitthakantamanapavipakanibbattaka honti, samparaye ditthadhamme eva ca avesarajjadiphalanibbattaka. Apica Yo sabbalahuso panatipatassa vipako manussabhutassa appayukasamvattaniko hoti ti (a.ni.8.40) evamadina nayenettha phalatopi vibbatabbo vinicchayo.

24 殺 惡 不 不 不 殺 類 切 Api cettha panatipatadiveramaninampi samutthanavedanamulakammaphalato vibbatabbo vinicchayo. Tatthayam vibbapana-- sabba eva ceta veramaniyo catuhi samutthahanti kayato, kayacittato, vacacittato, kayavacacittato cati. Sabba eva ca sukhavedanasampayutta va, adukkhamasukhavedanasampayutta va, alobhadosamula va alobhadosamohamula va. Catassopi cettha kayakammam, musavadaveramani vacikammam, maggakkhane ca cittatova samutthahanti, sabbapi manokammam. 裡 離殺 裡 切 離 切 離 樂 不 不樂 切 離 離 離 切 Panatipata veramaniya cettha avgapaccavgasampannata arohaparinahasampattita javasampattita suppatitthitapadata caruta muduta sucita surata mahabbalata vissatthavacanata lokapiyata nelata abhejjaparisata acchambhita duppadhamsita parupakkamena amaranata anantaparivarata surupata

25 susanthanata appabadhata asokita piyehi manapehi saddhim avippayogata dighayukatati evamadini phalani. 離殺 度 立 力 不 不 不 量 不 離 Adinnadana veramaniya mahaddhanata pahutadhanadhabbata anantabhogata anuppannabhoguppattita uppannabhogathavarata icchitanam bhoganam khippappatilabhita rajacorudakaggiappiyadayadehi (KhA.34.) asadharanabhogata (CS:pg.24) asadharanadhanappatilabhita lokuttamata natthikabhavassa ajananata sukhaviharitati evamadini. 離不 量 不 不 不 領 不 樂 Abrahmacariya veramaniya vigatapaccatthikata sabbajanapiyata annapanavatthasayanadinam labhita sukhasayanata sukhappatibujjhanata apayabhayavinimuttata itthibhavappatilabhassa va napumsakabhavappatilabhassa va abhabbata akkodhanata paccakkhakarita apatitakkhandhata anadhomukhata itthipurisanam abbamabbapiyata paripunnindriyata paripunnalakkhanata nirasavkata appossukkata sukhaviharita akutobhayata piyavippayogabhavatati evamadini. 離 行 切 料 樂 樂

26 不 女 不 不 怒 不 不 不 女 樂 離 Musavada veramaniya vippasannindriyata vissatthamadhurabhanita samasitasuddhadantata natithulata natikisata natirassata natidighata sukhasamphassata uppalagandhamukhata sussusakaparijanata adeyyavacanata kamaluppalasadisamudulohitatanujivhata anuddhatata acapalatati evamadini. 離 不 不 不 不 樂 蓮 蓮 蓮 不 不 Suramerayamajjapamadatthana veramaniya atitanagatapaccuppannesu sabbakiccakaraniyesu khippam patijananata sada upatthitasatita anummattakata banavantata analasata ajalata anelamugata amattata appamattata asammohata acchambhita asarambhita anussavkita saccavadita apisunapharusasamphapalapavadita rattindivamatanditata katabbuta katavedita amaccharita cagavantata silavantata ujuta akkodhanata hirimanata ottappita ujuditthikata mahapabbata medhavita panditata atthanatthakusalatati evamadini phalani. Evamettha panatipatadiveramaninam samutthanavedanamulakammaphalatopi vibbatabbo vinicchayo. 離 來 念 不 不懶 不 不 不 不 不 離 惡

27 懶 不 悋 不 怒 見 利 利 不利 殺 2-6.Pacchimapabcasikkhapadavannana Idani yam vuttam-- Yojetabbam tato yuttam, pacchimesvapi pabcasu; Avenikabca vattabbam, beyya hinaditapi ca ti. 說 說不 劣 Tassayam (CS:pg.25) atthavannana-- etissa purimapabcasikkhapadavannanaya (KhA.35.) yam yujjati, tam tato gahetva pacchimesvapi pabcasu sikkhapadesu yojetabbam. Tatthayam yojana-- 說 35 來 裡 yatheva hi purimasikkhapadesu arammanato ca suramerayamajjapamadatthanam rupayatanadiabbatarasavkhararammanam, tatha idha vikalabhojanam. Etena nayena sabbesam arammanabhedo veditabbo. 行 裡 a 行 切

28 Adanato ca yatha purimani samanerena va upasakena va samadiyantena samadinnani honti, tatha etanipi. Avgatopi yatha tattha panatipatadinam avgabhedo vutto, evamidhapi vikalabhojanassa cattari avgani-- vikalo, yavakalikam, ajjhoharanam, anummattakatati. Etenanusarena sesanampi avgavibhago veditabbo. 殺 說 裡 Yatha ca tattha samutthanato suramerayamajjapamadatthanam kayato ca kayacittato cati dvisamutthanam, evamidha vikalabhojanam. Etena nayena sabbesam samutthanam veditabbam. 裡 裡 切 Yatha ca tattha vedanato adinnadanam tisu vedanasu abbataravedanasampayuttam, tatha idha vikalabhojanam. Etena nayena sabbesam vedanasampayogo veditabbo. 不 裡 裡 切

29 Yatha ca tattha abrahmacariyam lobhamohamulam, evamidha vikalabhojanam. Aparani ca dve etena nayena sabbesam mulabhedo veditabbo. 行 裡 裡 切 Yatha ca tattha panatipatadayo kayakammam, evamidhapi vikalabhojanadini. Jataruparajatappatiggahanam pana kayakammam va siya vacikammam va kayadvaradihi pavattisabbhavapariyayena, na kammapathavasena. 殺 裡 裡 金 Viramatoti yatha ca tattha viramanto attano va paresam va panatipatadi-akusalato viramati, evamidhapi vikalabhojanadiakusalato, kusalatopi va ekato. 離 裡 離 離 殺 不 離 離 不 Yatha ca purima pabca veramaniyo catusamutthana kayato, kayacittato, vacacittato, kayavacacittato cati, sabba sukhavedanasampayutta va adukkhamasukhavedanasampayutta va, alobhadosamula va alobhadosamohamula va, sabba ca nanappakara-itthaphalanibbattaka, tatha idhapiti. Yojetabbam tato yuttam, pacchimesvapi pabcasu; Avenikabca vattabbam, beyya hinaditapi ca ti. -- 離 切 樂 不 不樂

30 切 離 裡 離 Ettha (KhA.36.) pana vikalabhojananti majjhanhikavitikkame bhojanam. Etabhi anubbatakale vitikkante bhojanam, tasma vikalabhojanan ti vuccati (CS:pg.26) tato vikalabhojana. 裡 說不 劣 36 vikalabhojana Naccagitavaditavisukadassananti ettha naccam nama yamkibci naccam, gitanti yamkibci gitam, vaditanti yamkibci vaditam. Visukadassananti kilesuppattipaccayato kusalapakkhabhindanena visukanam dassanam, visukabhutam va dassanam visukadassanam. Nacca ca gita ca vadita ca visukadassana ca naccagitavaditavisukadassana. 樂 naccagitavaditavisukadassana nacca gita 樂 vadita 樂 visukadassana 樂 樂 Visukadassanabcettha Brahmajale vuttanayeneva gahetabbam. Vuttabhi tattha

31 說 Yatha va paneke bhonto samanabrahmana saddhadeyyani bhojanani bhubjitva te evarupam visukadassanamanuyutta viharanti, seyyathidam, naccam gitam vaditam pekkham akkhanam panissaram vetalam kumbhathunam sobhanakam candalam vamsam dhovanam hatthiyuddham assayuddham mahimsayuddham usabhayuddham ajayuddham mendayuddham kukkutayuddham vattakayuddham dandayuddham mutthiyuddham nibbuddham uyyodhikam balaggam senabyuham anikadassanam iti va, iti evarupa visukadassana pativirato samano Gotamo ti (di.ni.1.12). 裡說 羅 不 樂 樂 樂 樂 離 Atha va yathavuttenatthena naccagitavaditani eva visukani naccagitavaditavisukani, tesam dassanam naccagitavaditavisukadassanam, tasma naccagitavaditavisukadassana. Dassanasavana ti vattabbe yatha so ca hoti micchaditthiko viparitadassano ti evamadisu (a.ni.1.308) acakkhudvarappavattampi visayaggahanam dassanan ti vuccati, evam savanampi dassanan tveva vuttam. Dassanakamyataya upasavkamitva passato eva cettha vitikkamo hoti. Thitanisinnasayanokase pana agatam gacchantassa va apathagatam passato siya samkileso, na vitikkamo. Dhammupasamhitampi cettha gitam na vattati, gitupasamhito pana (KhA.37.) dhammo vattatiti veditabbo. 說 樂

32 樂 樂 樂 說 見 見 說 見 說 了 裡 立 來 見 不 37 Maladini dharanadihi yathasavkhyam yojetabbani. Tattha malati yamkibci pupphajatam. Vilepananti yamkibci vilepanattham pisitva patiyattam. Avasesam sabbampi vasacunnadhupanadikam gandhajatam gandho. Tam sabbampi mandanavibhusanattham na vattati, bhesajjatthantu vattati, pujanatthabca abhihatam sadiyato na kenaci pariyayena na vattati. Uccasayananti pamanatikkantam vuccati. Mahasayananti akappiyasayanam akappiyattharanabca. Tadubhayampi sadiyato (CS:pg.27) na kenaci pariyayena vattati. Jatarupanti suvannam. Rajatanti kahapano, lohamasakadarumasakajatumasakadi yam yam tattha tattha voharam gacchati, tadubhayampi jataruparajatam. Tassa yena kenaci pakarena sadiyanam patiggaho nama, so na yena kenaci pariyayena vattatiti evam avenikam vattabbam. 數 裡 a a 類 vilepana 了 切 類 gandha 切 了 不 了 了

33 樂 uccasayana 量 說 mahasayana 不 不 兩 金 jatarupa 金 rajata 兩 金 金 金 說不 Dasapi cetani sikkhapadani hinena chandena cittaviriyavimamsahi va samadinnani hinani, majjhimehi majjhimani, panitehi panitani. Tanhaditthimanehi va upakkilitthani hinani, anupakkilitthani majjhimani, tattha tattha pabbaya anuggahitani panitani. Banavippayuttena va kusalacittena samadinnani hinani, sasavkharikabanasampayuttena majjhimani, asavkharikena panitaniti evam beyya hinaditapi cati. Ettavata ca ya pubbe yena yattha yada yasma ti-adihi chahi gathahi sikkhapadapathassa vannanattham matika nikkhitta, sa atthato pakasita hotiti. 劣 劣 見 劣 不 劣 行 savkharika 行

34 劣 什 了 列 六 了 ~Paramatthajotikaya khuddakapatha-atthakathaya Sikkhapadavannana nitthita.~ ~ ~

國立政治大學新研所碩士在職專班

國立政治大學新研所碩士在職專班 度 2M 度 N1 N2 M 數 N1 數 N2 數 (1)6 14 度 0.86 190/222 0.86 (2)6 15 度 0.91 202/222 0.91 度 度 度 1 {(n 1) 度 } (1)6 14 度 2 0.86 度 1 {(2 1) 0.86} 0.92 (2)6 15 度 2 0.91 度 1 {(2 1) 0.91} 0.95 97 年 1. 療 2. 療 識 2. 療

More information

中老年人養生保健藥饍

中老年人養生保健藥饍 老 年 易 不 不 良 度 --- --- 老 年 見 1. 2. 3.. 塞 4. 5. 糖 尿 6. 7. 8. 9. 10. 胖 鬆 1. 2 糖 尿 40% 老 糖 女 易 2. 年 烈 路 3. 老 女 年 D 老 年 老 年 D 4. 年 老 年 列 40 40 年 5. 年 80% 不 不 30 30 6. 力 力 老 年 易 行 糖 尿 力 老 量 不 參 老 年 力 年 樂 塞 樂

More information

untitled

untitled 奈 奈 奈 來 臨 了 奈 兩 年 奈 殺 奈 雷 奈 不 奈 奈 兩 了 奈 來 臨 奈 來 臨 了 說 1. 類 奈 類 2. ~ 六 年 3. 4. 行 5. 行 奈 6. 連 串 Flash 來 識 奈 7. 行 奈 識 奈 識 奈 識 來 奈 奈 8. 六 年 利 來 行 奈 什 奈 nanometer nanometer 度 奈 () 來 例 奈 識 奈 奈 奈 奈 奈 奈 奈 數 不

More information

行政院國科會九十一年度專題研究

行政院國科會九十一年度專題研究 行 年 度 行 里 老 老 里 路 弄 樓 錄 老 老 不 不 錄 錄 女 不 來 行 行 老 老 老 狀 老 利 參 料 不 料 了 禮 禮 來 料 年 曆 年 年 年 女 行 省 裡 省 說 度 不 識 識 不 識 識 說 離 不 說 女 女 女 女 輪 女 女 輪 說 若 什 行 老 零 說 來 什 女 女 老 金 金 金 利 利 金 老 利 說 不 來 不 良 不 不 年 力 年 便 便 輪

More information

密法漫談一 卷02 透過語根修行

密法漫談一  卷02  透過語根修行 北 行 北 行 行 行 領 行 領 羅 了 識 不 識 不 流 說 什 念 不 鍊 不 鍊 鍊 不 說 不 來 念 不 不 說 裡 念 不 年 不 年 年 了 年 不 念 什 理 不 女 殺 了 什 不 念 不 念 不 年 念 不 不 不 念 不 念 不 念 不 不 不 念 不 力 度 串 念 念 說 不 說 念 老 念 念 不 更 不 不 不 什 不 念 不 什 不 識 不 不 什 什 類 識 不

More information

我最大的一次震驚,來自於不同區域客家人 客家人是邊陲

我最大的一次震驚,來自於不同區域客家人  客家人是邊陲 行 年 來 省 流 來 年 暴 行 亂 行 亂 令 更 復 留 歷 烈行 年 復 年 若 年 料 年 路 讀 來說 不 了 了 歷年來 省 不 領 北 說 了 省 數 數 省 數 省 北 里 年 年 行 年 離 陸 了 不 拓 了 不 念 了 老 壮观 樓 數 來 說 羅 錄 參 參 了 兩 了 羅 林 林 了 錄了 了 說 來 不 了 路讀 不 見 更不 歷 不 年 裡 勞 來 羅 拓 女 了 年

More information

李前部長天羽先生對國防部臺南監獄收容人教化工作之期許

李前部長天羽先生對國防部臺南監獄收容人教化工作之期許 念 年 不 勞 歷 不 勵 來 行 不 不 浪 來 了 利 年 兩 年 理 理 論 類 留 1 立 連 陸 旅 參 令 理 行 更 復 樂 不 惡 累 流 度 度 度 類 度 樂 利 年 北 蓮 綠 度 度 度 例 度 見 離 度 度 年 蘭 林 度 來 年 不 暴 力 蓮 女 來 類 例 羅 殺 力 不 隸 烙 見 金 流 不 度 金 度 理 金 復 類 列 不 離 亂 理 行 律 療 來 率 行

More information

廉 樂 不 廉 倫 理 廉 倫 理 領 不 參 領 不 若 不 不 不 不 利 聯 行 李 聯 例 律

廉 樂 不 廉 倫 理 廉 倫 理 領 不 參 領 不 若 不 不 不 不 利 聯 行 李 聯 例 律 行 100 年 5 令 廉 倫 理 見 漏 靈 參 廉 樂 不 廉 倫 理 廉 倫 理 領 不 參 領 不 若 不 不 不 不 利 聯 行 李 聯 例 律 立 療 類 理 金 理 路 理 理 金 行 理 理 領 不 領 不 參 領 不 參 利 錄 利 領 參 理 令 數 參 若 領 不 理 論 參 不 行 領 度 參 旅 廉 倫 理 利 來 若 行 來 利 若 旅 禮 不 不 利 利 益 不 旅 北

More information

1

1 論 諸 零 易 量 零 路 車 行 不 年 行 行 年 行 金 行 年 率 流 率 行 論 識 不 易 年 行 年 行 兩 不 兩 兩 行 便 了 識 易 度 行 流 識 年 金 量 更 不 良 不 便 良 不 不 行 度 參 度 度 參 臨 數 益 數 來 行 行 流 識 率 若 例 量 度 立 行 參 行 識 不 易 料 料 類 料 論 年 流 率 益 行 料 來 度 度 利 度 度 年 料 料

More information

untitled

untitled 臨 臨 臨 臨 理 怒 臨 臨 不 更 臨 理 怒 來 臨 不 不 來 說 了 了 臨 臨 更 說 臨 了 什 了 臨 都 臨 度 行 神 降 量 臨 更 臨 臨 不 更 臨 理 都 臨 臨 來 不 數 說 不 臨 說 裡 說 錄 錄 來 臨 量 力 力 臨 說 不 臨 來 臨 理 都 來 不 臨 臨 參 例 臨 說 女 切 不 更 說 不 說 不 論 臨 都 臨 旅 臨 來 臨 臨 易 降 都 來

More information

第一章 緒論

第一章 緒論 路 立 兩 立 路 年 兩 識 復 路 116 來 理 論 力 立 論 Bruce Dickson Democratization in China and Taiwan 陸 歷 領 年 117 行 理 論 行 年 年 兩 行 年 力 路 力 度 理 118 116 年 遼 寧 年 362-363 117 年 203 118 204 54 年 歷 度 六 年 見 都 119 度 度 六 年 力 力

More information

性別主流化簡介

性別主流化簡介 不 流 葉 蘭 六 女 律 律 女 女 兩 例 女 理 立 更 女 女 例 理 年 年 度 說 葉 蘭 利 諾 女 金 女 讀 金 女 女 便 弄 女 落 弄 裡 女 都 例 惡 女 女 女 年 女 女 不 不 便 裡 不 例 略 都 見 行 年 念 立 念 館 龍 論 六 參 女 女 論 說 度 流 流 若 流 流 流 流 流 行 女 行 女 異 不 律 度 都 度 律 療 都 度 女 見 參 流

More information

了 立 連 立 量 領 來 例 蘭 便 不 數 不 論 更 更 更 力 更 參 例 來 例 見 量 度 量 量 參 論 量 行 量 量 瑩 理 來 錄 量 量 不 力 省 力 立 力 量 量 量 了 量 便 錄 錄 錄 料 說 省 6

了 立 連 立 量 領 來 例 蘭 便 不 數 不 論 更 更 更 力 更 參 例 來 例 見 量 度 量 量 參 論 量 行 量 量 瑩 理 來 錄 量 量 不 力 省 力 立 力 量 量 量 了 量 便 錄 錄 錄 料 說 省 6 量 領 力 不 參 劣 說 更 省 量 量 省 狀 切 領 量 例 類 說 留 見 省 良 料 錄 立 料 省 力 念 了 省 良 練 理 流 論 5 了 立 連 立 量 領 來 例 蘭 便 不 數 不 論 更 更 更 力 更 參 例 來 例 見 量 度 量 量 參 論 量 行 量 量 瑩 理 來 錄 量 量 不 力 省 力 立 力 量 量 量 了 量 便 錄 錄 錄 料 說 省 6 說 量 力 量

More information

魚狗 劇本

魚狗 劇本 溺 女 兩 什 綠 綠 了 什 不 溺 不 冷 冷 女 了 不 弄 了 不 理 力 不 女 狼 見 了 了 見 女 奈 拉 不 拉 不 不 不 了 溺 滑 不 見 奈 茶 說 不 不 了 年 了 不 年 度 金 宅 便 什 裡 便 拉 不 拉 來 拉 不 拉 了 籠 不 不 車 來 來 女 來 了 兩 宅 樓 車 了 來 不 怒 不 了 車 離 不 說 什 力 車 離 年 行 李 了 車 車 車 了

More information

認識[第2型]糖尿病

認識[第2型]糖尿病 識 糖 尿 療 糖 尿 糖 尿 糖 尿 泌 糖 尿 六 糖 尿 糖 尿 療 糖 尿 療 糖 尿 療 糖 尿 糖 尿 糖 異 糖 度 降 不 不 良 糖 度 糖 尿 來 糖 尿 糖 尿 糖 尿 年 糖 尿 狀 糖 糖 糖 糖 糖 尿 類 糖 尿 年 來 類 糖 尿 糖 尿 糖 尿 異 糖 尿 糖 尿 糖 尿 糖 尿 年 糖 糖 尿 數 糖 糖 糖 糖 不 良 糖 糖 不 良 糖 尿 糖 尿 糖 尿 糖

More information

untitled

untitled 女 錄 老 不 易 例 來 年 老 老 數 裡 不 易 裡 裡 老 臨 力 來 裡 老 度 不 易 流 露 來 年 年 來 來 說 來 老 說 老 來 說 年 來 不 來 說 不 老 說 年 老 行 什 了 參 參 老 老 不 說 說 落 落 都 念 來 什 練 來 兩 老 參 了 不 了 參 識 料 都 了 老 來 什 什 什 都 不 說 說 老 裡 說 什 理 來 說 錄 邏 了 不 說 都 不

More information

untitled

untitled 林 利 利 林 論 料 理 理 論 讀 了 理 理 了 理 來 歷 行 更 1 理 論 理 論 立 料 理 論 理 行 立 例 讀 論 料 便 不 類 來 例 行 略 樂 利 來 行 2 林 利 來 來 說 不 更 不 歷 裡 力 了 聯 聯 狼 念 陵 北 論 切 念 聯 來 念 朗 歷 異 了 不 論 索 理 論 索 了 念 邏 類 行 立 了 念 量 樂 便 論 領 念 索 索 念 索 年 念

More information

地方公共服務績效比較評量之探討—標竿學習策略的觀點

地方公共服務績效比較評量之探討—標竿學習策略的觀點 年 路 路 * 路 兩 例 流 行 路 離 路 例 路 路 路 類 不 不 度 路 來 離 年 聯 不 易 讀 都 年 兩 老 行 度 行 度 索 路 來 路 行 論 路 讀 練 行 理 略 益 度 路 念 立 路 力 路 念 路 六 力 年 率 數 來 臨 路 力 參 路 度 老 理 數 略 兩 立 路 良 論 不 量 數 落 更 數 念 數 練 例 不 兩 路 2 路 路 數 年 旅 兩 勵 立

More information

untitled

untitled 年 說 梁 不 落 讀 梁 李 來 路 說 金 不 說 縷 說 不 理 論 若 率 豈 不 1 梁 見 讀 梁 金 讀 參 金 料 北 1987 年 3 103 2 宅 立 梁 了 便 不 便 數 宅 不 李 北 1979 年 9 6, 7 3 北 北 1998 年 11 18 4 1145 51 說 異 兩 來 歷 說 例 例 例 參 來 歷 了 立 更 來 論 歷 不 易 便 讀 了 立 見 歷

More information

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 立 論 宅 年 六 歷 宅 宅 年 行 說 了 率 不 論 率 理 度 宅 不 不 利 宅 理 類 量 量 利 宅 宅 宅 年 宅 宅 了 炙 宅 不 了 行 宅 宅 六 來 宅 度 量 宅 不 宅 宅 率 離 率 力 度 不 了 量 金 量 來 宅 量 不 宅 利 率 若 金 不 宅 更 金 不 了 年 年 兩 年 了 老 論 略 識 更 領 不 了 勵 論 論 更 論 力 宅 論 宅 宅 宅 宅

More information

untitled

untitled 逸 老 年 1 錄 錄...I 錄...II... III... 1... 1... 1... 2... 4... 4... 4... 6... 7... 7... 7... 8... 9... 9...10 流... 11... 13...13...15...16...17... 21...21...21 度...27 論... 29...29 來...29 I 參 料... 30 料...30

More information

「經理,這是行銷科送來的資料

「經理,這是行銷科送來的資料 什 殺 了 落 落 裡 理 行 來 料 易 論 了 料 行 了 說 李 說 禮 說 連 了 錄 不 了 來 不 力 不 什 什 碌 了 不 易 切 行 利 了 利 什 行 了 廊 不 裡 廊 暈 勒 來 葉 拉 了 亮 1 說 了 隆 隆 浪 戀 隆 來 隆 說 隆 鈴 了 樓 了 來 了 隆 理 離 了 裡 隆 見 落 了 說 不 來 隆 了 了 隆 隆 了 隆 說 淚 隆 暈 了 兩 識 易 不

More information

面相學

面相學 參 老 倫 理 度 切 陵 盧 年 不 參 參 宅 參 見 識 不 行 說 雷 羅 倫 理 僚 拉 離 理 練 行 拉 金 丹 不 力 年 數 數 領 領 靈 不 路 路 女 不 金 1 金 路 不 不 若 路 不 不 露 不 金 數 不 不 女 老 年 不 力 年 不 度 不 什 年 什 什 亂 勞 祿 女 力 力 力 若 論 藍 令 令 不 六 年 不 理 力 理 理 論 論 兩 殺 殺 殺 露

More information

untitled

untitled 金 度 金 度 金 度 金 度 契 列 行 行 行 利 列 行 年 來 利 率 見 年 金 金 列 見 類 金 理 不 利 率 列 不 金 不 金 立 理 金 列 理 行 金 理 利 率 度 不 金 不 列 類 量 類 不 不 類 列 金 來 利 來 金 來 累 列 不 金 立 理 金 金 力 金 不 1/25 列 不 不 金 立 不 領 金 列 不 金 金 金 金 立 理 利 列 力 力 離 列

More information

九降風

九降風 降 1 110 裡 裡 臨 洞 年 了 了 什 練 理 車 年 六 立 年 老 立 烈 來 老 爛 不 不 履 拾 亮 裡 見 來 見 亮 來 來 連 壘 了 2 110 不 狀 領 浪 履 不 來 不 說 不 不 不 壘 不 殺 壘 不 易 不 狀 怒 沈 來 行 裡 料 不 力 3 110 領 行 不 切 行 欄 行 了 陸 陸 欄 行 來 不 便 復 行 冷 了 不 了 了 了 來 落 聯 行

More information

untitled

untitled 年 不 勞 綠 數 六 數 廊 年 樂 年 六 立 立 立 歷 樂 來 臨 麗 來 鈴 樂 年 參 年 來 臨 易 易 年 來 易 列 曆 易 易 了 數 年 易 不 不 更 年 禮 數 年 行 1 度 錄 錄 行 李 見 錄 年 隆 行 錄 行 行 李 理 行 行 錄 行 錄 來 說 不 更 令 更 了 留 留 立 李 不 行 更 不 了 來 來 更 六 行 葉 蘭 李 李 栗 見 了 料 理 更

More information

untitled

untitled 六 1 讀 99 年 度 1 靈 旅 56 說 亮 福 亮 福 讀 年 旅 淚 靈 年 立 靈 葉 流 3 - 讀 - 說 金 什 說 練 龍 立 領 讀 來 樂 力 力 若 年 路 什 了 讀 不 識 不 留 更 不 不 不 不 來 來 了 不 行 路 不 了 樂 留 落 了 樂 碌 碌 了 了 不 來 了 了 不 了 年 來 2 - 讀 - 金 來 了 力 年 老 年 樂 更 年 來 溺 碌 了

More information

untitled

untitled 老 羅 年 度 老 羅 年 連 XXXXX E-mail: XXXXX 數 不 行 更 不 樂 樂 樂 不 了 樂 不 更 了 識 更 樂 利 良 了 更 了 1815 年 連 來 裡 惡 來 了 更 李 兩 律 不 識 識 利 參 參 不 不 利 了 參 了 兩 聆 了 樂 了 老 了 不 樂 更 識 了 不 見 不 來 樂 料 識 了 不 1 樂 度 更 更 了 聆 樂 參 不 更 參 度 更

More information

臺灣地區的警察教育現況與展望

臺灣地區的警察教育現況與展望 林 行 練 若 不 益 立 理 例 年 行 立 了 更 年 年 例 理 類 行 立 立 立 力 年 1 年 立 立 立 力 年 年 年 年 精 神 倫 理 精 神 精 神 立 識 律 行 念 識 行 行 練 練 練 理 論 令 理 歷 落 流 度 精 立 度 理 論 2 立 理 行 度 勵 劣 行 行 更 年 度 勵 見 理 力 領 論 例 狀 狀 論 不 狀 理 利 行 六 量 切 力 兩 3 理

More information

客家菜与客家饮食文化

客家菜与客家饮食文化 * 爲 不 省 不 便 歷 立 流 爲 料 産 爲 産 料 臘 爲 例 爲 略 不 說 離 不 理 産 産 爲 來 冷 勞 産 爲 爲 易 料 産 歷 * 1 不 念 不 年 禮 理 說 了 遼 不 了 魯 了 爲 什 省 爲 論 [1] 行 歷 省 不 便 省 流 [2] 來 了 列 不 不 2 不 說 歷 不 利 糧 類 類 糧 蓮 殺 麟 料 産 寧 茶 了 茶 葉 葉 梨 葉 葉 葉 狀 老

More information

untitled

untitled 說 連 兩 禮 蓮 蘭 路 不 見 了 臨 了 不 了 錄 了 北 蘭 不 了 陋 懶 說 練 見 1 練 來 了 隆 了 說 什 不 來 理 了 裡 更 了 兩 不 了 惡 惡 殺 不 浪 了 不 說 拉 拉 說 拉 不 拉 了 不 利 路 了 拉 崙 丹 兩 了 了 2 了 兩 來 裡 怒 靈 了 丹 來 了 說 力 立 不 了 說 了 立 了 不 說 什 不 了 連 不 六 累 懶 殺 來 了

More information

untitled

untitled 車 車 來 裡 什 車 裡 流 領 老 車 來 劣 惡 車 車 連 串 見 路 車 索 路 車 不 亮 不 女 立 車 來 歷 落 老 來 老 落 更 來 車 來 路 女 了 亂 爛 不 療 裡 了 裂 了 離 便 療 了 殺 兩 老 領 亮 車 裡 不 見 了 廊 不 裡 了 裡 裡 糖 來 不 見 了 老 不 來 不 老 1 數 若 來 識 什 什 度 了 了 來 不 來 來 索 滑 了 來 裡

More information

untitled

untitled 龍 龍 行 年 行 索 立 兩 不 老 金 惡 金 老 識 裂 老 金 冷 金 林 金 念 了 落 不 不 說 了 蓮 落 3 金 亮 不 不 3 61 金 金 療 露 了 來 兩 了 年 路 流 落 不 料 念 年 屢 屢 不 見 金 金 路 車 車 來 老 惡 金 1. 裡 度 來 量 了 練 來 殺 林 來 來 不 烈 論 不 了 62 不 金 了 更 力 了 裡 來 率 路 落 力 沈 冷

More information

untitled

untitled 六 不 數 列 讀 降 力 良 不 裡 履 金 聆 樂 令 更 暴 不 念 留 念 更 樓 聯 錄 留 見 若 力 沈 不 異 列 浪 流 劉 老 了 年 流 來 讀 易 不 復 見 不 六 見 見 見 不 見 諒 說 句 讀 不 不 句 句 讀 不 不 句 列 不 句 更 羅 易 參 年 來 易 禮 不 不 樂 了 不 類 了 金 了 來 留 來 流 流 立 烈 聯 理 列 老 說 柳 見 北 力

More information

untitled

untitled 兩 度 異 兩 度 異 兩 1949 年 來 利 異 度 略 度 兩 度 不 不 度 異 利 55 略 律 參 12 68 令 例 例 行 1 利 51 60 利 來 兩 烈 利 年 北 年 67 兩 度 參 類 利 利 履 行 履 行 律 履 行 令 例 參 練 參 參 2 律 領 理 省 領 理 理 不 理 立 20 律 參 北 68 兩 度 異 令 行 陸 例 陸 例 例 行 令 19 3 利

More information

untitled

untitled 樂 更 年 更 年 女 理 路 更 年 41 60 年 49 更 年 六 泌 易 老 年 量 泌 尿 量 尿 易 更 年 更 年 不 不 量 易 怒 暈 陵 蓮 易 怒 女 力 更 隆 力 來 龍 蓮 暈 茶 葉 暈 綠 療 療 療 更 年 療 更 年 狀 度 療 不 異 卵 率 塞 狼 切 老 女 更 年 力 降 女 理 女 度 力 了 識 刺 六 列 更 年 狀 什 兩 說 療 療 更 年 列

More information

經濟部標準檢驗局台南分局

經濟部標準檢驗局台南分局 亂 葉 北 羅 理 宅 年 理 不 理 不 年 柳 六 羅 理 羅 理 不 不 理 不 狀 裡 理 羅 理 亂 來 說 連 葉 理 暴 說 羅 理 不 度 立 易 金 行 理 例 來 羅 理 不 落 便 了 林 1 切 羅 理 說 令 不 年 金 不 度 什 立 說 兩 行 行 了 兩 行 切 不 兩 類 不 不 易 不 不 六 六 不 不 不 不 不 六 六 不 離 不 不 論 不 不 理 利 行

More information

untitled

untitled 什 ~ 什 ~ 異 塞 裂 療 ~ 行 刺 療 刺 刺 不 什 若 刺 來 說 不 數 ~ 刺 量 亂 刺 刺 異 狀 復 什 ~ 例 率 不 了 不 不 ~ 刺 利 不 例 不 良 狀 異 970429 ~ 量 流 降 金 鍊 若 臨 970429 量 狀 了 臨 良 便 便 便 狀 臨 量 漏 不 不 不 流 臨 利 行 量 不 粒 流 若 臨 970429 度 流 念 女 都 度 了 度 罹

More information

龍華科技大學

龍華科技大學 龍 理 連 練 例 老 呂 年 1 龍 論 龍 年 度 論 不 論 龍 料 錄 路 路 路 連 不 數 行 不 欄 若 不 論 利 論 年 不 欄 若 不 論 料 館 館 不 館 館 不 欄 若 立 契 行 行 利 錄 行 利 老 年 2 連 練 例 老 呂 路 不 年 不 類 零 連 來 連 力 練 連 連 來 練 來 行 練 了 練 度 連 練 了 識 練 理 念 了 練 連 3 錄 論 連 念

More information

untitled

untitled U-N-N-S.12.16 不 理 說 來 來 不 了 來 說 懶 不 力 刺 崙 不 不 流 麗 說 崙 了 樂 便 靈 流 說 量 了 U-N-N-S.12.17 兩 累 1 籠 勒 羅 不 了 來 了 度 了 來 不 來 來 度 力 U-N-N-S.12.18 立 不 了 讀 了 讀 裡 讀 不 了 2 了 了 來 了 不 U-N-N-S.12.19 不 了 說 說 不 裡 了 串 路 錄 離

More information

第一場

第一場 不 練 戀 不 度 寧 不 濫 數 略 李 里 不 路 什 念 練 了 劉 裡 練 見 零 不 來 不 理 李 不 裡 裡 度 類 不 拾 陸 不 不 不 劉 劉 度 不 什 兩 不 劉 讀 了 劉 說 什 了 裡 句 不 酪 更 - 1 - 了 不 句 理 亂 更 不 狀 來 不 狀 了 裡 狀 樂 說 什 暈 裡 量 不 了 來 了 兩 不 來 了 不 諒 劉 年 兩 不 來 年 裡 不 說 不

More information

untitled

untitled 領 參 讀 什 不 論 不 若 不 什 什 不 來 參 不 什 來 立 來 度 讀 老 度 不 兩 落 度 行 刺 讀 例 讀 行 力 讀 兩 輪 度 不 浪 讀 率 若 度 輪 行 行 類 不 類 不 論 例 論 留 理 1 論 論 論 論 論 論 論 論 論 論 論 了 省 省 度 不 例 理 例 念 理 論 度 類 行 聯 理 論 度 精 利 2 省 例 行 類 立 省 精 省 益 省 省 利

More information

建國後西醫

建國後西醫 年 作 文 概 要 指 導 老 領 了 路 藍 縷 林 來 立 北 論 力 量 來 麗 勵 立 陸 識 來 試 題 評 析 類 數 1 2 1 2 2 4 句 1 2 6 12 論 老 禮 六 3 6 3 6 識 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 4 說 2 4 聯 1 2 1 40 1 1 年 年 度 參 年 來 例 見 力 不 年 不 年 量 識 了 讀 不 見

More information

untitled

untitled 年 年 A 年 林 年 六 朗 年 滑 年 年 年 B 年 六 略 不 1 藍 兩 兩 不 了 不 了 不 不 不 不 練 練 說 練 說不 流 不 說 不 不 不 什 老 見 了 連 了 了 了 裡 不 不 說什 什 2 了 了 說什 了 了 不了 說 了 了 了 不 不 了 裡 什 不 了 什 了 切 不 了 不 年 裡 了 了 不行 來 不領 連 不 年 來 不 裡 不 了 不 了 了 來 3

More information

untitled

untitled 錄 1 邏 若 邏 路 連 狀 立 連 便 連 領 理 領 來 數 路 行 料 見 若 度 利 來 邏 料 利 度 裡 行 行 理 理 來 留 2 路 六 料 不 立 漣 利 利 更 易 率 來 連 串 更 連 串 更 留 利 若 行 理 來 料 料 若 滑 連 滑 滑 連 滑 力 若 料 3 路 若 料 若 切 列 列 列 連 狀 來 行 理 行 立 理 更 切 不 料 料 利 料 利 不 理 來

More information

untitled

untitled 神 年 陸 錄 II 行 行 行 錄 2 2008 年 不 年 年 句 年 拉 了 連 串 立 離 拉 聯 來 拉 行 來 陸 314 拉 裂 行 了 錄 弄 了 陸 數 了 不 拉 行 什 來 年 喇 離 拉 喇 領 流 度 句 裡 裡 例 來 說 麗 來 不 年 喇 說 不 了 令 喇 流 力 力 異 年 力 勞 更 了 行 度 更 靈 了 兩 更 行 行 力 來 了 拉 力 行 來 切 不 累

More information

第五章 鄉鎮圖書館閱讀推廣活動之分析

第五章 鄉鎮圖書館閱讀推廣活動之分析 93 94 1 10 3 4 5-1 5-1 1 ( ) 94/1/10 1 94/1/10 2 94/3/4 4 () 94/3/4 94/3/4 94/3/4 94/3/5 94/3/5 3 94/3/4 94/3/4 94/3/4 1 94/1/26 2 94/1/26 94/1/26 94/1/26 2 94/1/26 94/1/26 1 94/2/22 1 94/2/22 2 94/2/22

More information

學風水的第一本書

學風水的第一本書 李 龍 宅 了 宅 流 宅 宅 老 不 便 見 流 不 理 良 立 便 輪 來 理 辰 不 年 立 年 年 來 行 易 來 李 流 來 不 了 力 讀 來 不 理 了 錄 年 讀 羅 讀 羅 宅 易 見 不 便 了 羅 理 林 樂 理 料 令 理 論 羅 立 念 念 不 力 若 了 1 不 理 說 理 羅 數 不 不 了 殺 殺 不 羅 便 不 不 靈 宅 不 更 來 來 力 量 不 理 來 力 量

More information

這是一個來自Lavare的神話故事

這是一個來自Lavare的神話故事 神 來 神 神 來 切 了 神 了 什 了 不 暴 雷 神 不 度 林 說 理 亂 了 女 女 兩 了 了 都 泥 老 不 便 神 了 憐 了 女 來 刺 不 便 來 殺 流 說 說 來 了 了 不 易 了 了 了 殺 奈 連 離 說 來 不 立 說 兩 見 不 來 兩 便 了 見 來 來 路 了 神 裡 了 不 路 不 見 度 了 了 來 兩 落 了 兩 獵 來 不 便 來 了 來 了 隆 了 兩

More information

請 貼 上 家 庭 生 活 照

請 貼 上 家 庭 生 活 照 年 更 老 樂 來 良 路 亮 請 貼 上 家 庭 生 活 照 錄 年 年 讀 領 六 力 力 識 勵 六 來 禮 兩 六 律 1 年 律 年 識 年 識 參 六 理 立 良 讀 度 六 年 讀 識 戀 年 2 來 參 年 行 力 六 理 勒 索 不 良 理 暴 力 行 車 六 濫 行 行 不 良 3 理 不 六 度 冷 年 念 六 留 旅 4 六 旅 陸 錄 錄 錄 參 錄 參 錄 六 讀 5 女

More information

untitled

untitled ? 臨 林 來 1. 2. 列 都 六 HOME 不 說 見 例 來 說 6 了 HOME 金? HOME 什 不 林 HOME 來 不 不 林 SORRY 葉 行 了 立 類 不 來 金 類 兩 見 金 不 金 不 爛 葉 便 不 來 都 路 葉 類 來 都 綠 類 兩 來 來 不 類 都 裡 都 刺 了 都 力 力 利 林 例 爛 都 數 6 了 什 不 卵 1500 粒 卵 不 卵 勞 不 了

More information

untitled

untitled .3 利 11 利 15 利 19 崙 21 28 46 50 61 174 利 180 利 212 225 利 236 崙 243 ,, 女 率 領 列 兩 年 見 切 利 來 數 裡 裡 了 不 樂 年 來 連 年 列 見 年 年 見 來 裡 來 靈 臨 說 靈 行 了 見 年 不 路 類 不 路 冷 不 來 溜 不 不 不 參 不 3 年 見 來 參 禮 若 兩 不 年 來 錄 不 不 靈 裡

More information

untitled

untitled 年 了 路 便 行 路 路 綠 老 老 不 說 不 不 不 糧 不 更 不 了 切 離 來 了 說 樂 什 不 不 不 不 便 立 立 便 了 類 落 金 隸 數 年 了 綠 了 類 北 了 粒 了 年 年 索 綠 林 索 綠 索 利 了 度 年 了 綠 年 濫 度 來 了 糧 切 不 不 識 綠 麗 行 了 年 年 來 臨 類 來 復 靈 復 綠 類 什 亂 了 立 論 論 不 露 留 亂 1 類

More information

「UPENN牙醫學院見習及費城文藝之旅」成果報告書

「UPENN牙醫學院見習及費城文藝之旅」成果報告書 見 旅 年 行 數 數 例 蘭 都 流 利 了 了 不 數 數 不 都 行 都 見 見 益 良 不 不 了 更 了 見 參 福 力 力 練 見 了 立 參 了 館 歷 念 利 見 老 兩 旅 不 識 了 歷 行 立 立 年 年 立 兩 陸 年 立 年 了 ~ 年 都 立 年 立 行 都 了 來 精 神 年 館 行 行 行 行 車 行 車 車 車 車 樂 年 了 立 來 句 爛 亮 了 立 館 ~ 見

More information

排灣族

排灣族 六 歷 陸 料 裡 說 不 來 兩 來 兩 了 了 來 來 來 殺 了 說 裡 兩 落 殺 殺 兩 落 領 女 女 量 說 說 說 了 力 了 了 亮 度 了 女 了 了 說 來 女 說 不 刺 了 女 了 來 1 便 了 了 女 拉 說 便 說 便 說 說 了 了 什 不 來 便 力 連 兩 來 女 見 女 落 了 尿 了 落 來 利 裡 不 裡 粒 粒 粒 了 串 不 說 不 行 不 粒 年 行

More information

untitled

untitled 金 金 令 金 令 不 例 律 不 令 例 金 令 5 金 數 不 金 類 類 5 90 年 8 20 (90) 09002177720 年 年 度 律 略.. 156 5 22 .. 金 272 行 金 例 金 金. 金 易 例 金 不 金 金 六 不 利 行 不 利 金 錄 23 異 不 異 不 不 不 令 行 金 錄 金 理 金 金 金 金 金 金 理 金 金 更 利 金 料 來 令 24 ()

More information

untitled

untitled MTT 100% 例 57 MTT 100% 例 MTT100% 理 不 論 MTT100% 100% MTT100% MTT100% 精 都 MTT100% MTT100% 力 量 MTT100% MTT100% 58 know-how 裡 類 行 都 留 不 了 都 流 Move To Tears 100 了 了 益 MTT 100% 例 59 不 說 不 1. 都 不 理 魯 2. 來 見 都

More information

untitled

untitled 立 便 力 年 良 1 不 年 年 省 省 北 省 更 立 省 2 年 臨 行 臨 行 領 切 里 立 省 省 立 省 省 行 聯 易 禮 陸 沈 臨 行 臨 行 1 梁 38 40 2 1927 年 6 參 見 «料» 66 222 略 力 來 不 易 立 領 力 切 諸 3 臨 了 領 省 省 領 年 領 領 領 力 臨 立 省 切 理 律 利 良 臨 律 不 良 數 利 律 劣 不 良 不 劣

More information

untitled

untitled 立 年 行 金 福 老 年 老 來 冷 冷 老 老 更 老 了 力 度 說 說 女 論 女 說 老 不 老 都 兩 女 老 念 不 老 令 說 女 老 切 老 識 刺 來 見 來 例 老 利 洞 年 - 1 - 精 令 不 老 了 敎 流 例 切 參 了 老 便 老 度 勵 裡 度 了 都 不 識 異 敎 不 了 度 精 神 不 不 度 度 度 來 度 不 精 神 不 行 說 不 不 讀 了 度 來

More information

untitled

untitled 陸 狀 歷 年 力 年 易 易 不 陸 了 陸 陸 狀 行 年 行 年 不 不 狀 臨 狀 陸 理 陸 理 年 兩 列 類 理 類 欄列 陸 不 列 陸 列 陸 年 陸 見 1 陸 類 數 數 數 料來 類 陸 不 年來 見不 陸 不 理 不 行 力 年 陸 零 零 料 零 料 泥 車 零 陸 零 零 陸 力 陸 年 陸 落 陸 陸 量 年 陸 年 陸 度 年 見 年 2 陸 零 陸 金 率 零 零

More information

立 論 行 行 玲 年 行 量 行 行 類 參 量 異 類 參 狀 行 不 行 陸 行 行 行 理 行 行 理 參 行 行 說 數 行 參 行 行 行 行 參 行 行 量 行 行 行 量 量 說 量 量 參 錄 年 行 行 類 行 行 度 行 行 流 行 度 年 來 年 立 年 讀 年 年 行 列 行 行 行 行 行 年 行 說 列 列 行 行 行 行 行 行 行 行 律 行 行 律 律 列

More information

untitled

untitled 金 療 ~~ 林 林 北 北 年 金 療 金 論 療 金 錄 索 金 老 年 見 神 不 狀 狀 量 降 神 神 泌 行 金 金 金 行 率 六 老 金 類 類 數 年 年 金 鞕 數 1 金 神 精 神 力 流 力 行 力 降 不 良 離 神 淋 不 理 力 便 尿 金 不 不 療 療 惡 療 金 金 療 里 來 2 金 硫 利 洞 狀 糖 尿 說 神 年 老 狀 金 金 神 金 理 狀 狀 量

More information

第三章 我國非營業特種基金制度及運作現況

第三章 我國非營業特種基金制度及運作現況 金 度 金 度 立 律 陸 立 類 金 歷 年 來 律 類 金 理 年 金 金 金 類 金 金 金 金 金 類 年 金 金 金 金 金 金 年 金 金 類 行 類 金 金 金 金 年 來 金 金 更 年 金 說 金 六 ~ 六 年 六 年 六 金 六 年 金 六 年 六 六 年 六 年 六 年 宅 金 更 宅 金 福 利 金 金 林 金 金 金 林 金 金 更 行 金 福 金 金 更 年 金 理 金

More information

untitled

untitled 北 107 料 北 北 1938 年 1946 年 北 療 rhodin 料 錄 來 料 錄 說來 料 療 療 歷 什 北 1938 年 歷 108 北 年 療 流行 不 1918 年 了 不 療 來 1935 年 數 年 識 不 立了 療 行 療 1934 年 立 1938 年 療 療 來理 了 行 了 利 來利 不 不 療流行 不 流行 了 良 歷 1930 年 不論 了 了 了 識 行 更 說

More information

冬季養生

冬季養生 北 理 臨 理 理 了 不 冷 裡 冷 不 裡 什 什 量 都 裡 冷 都 復 來 兩 不 鍊 更 靈 練 理 理 兩 兩 不 老 年 精 精 說 精 力 來 惡 劣 來 年 切 說 不 精 精 年 不 力 立 立 年 立 立 立 來 臨 來 零 精 來 立 曆 11 7 8 來 立 年 勞 歷 力 復 立 北 ~ 流 ~ 類 不 禮 了 年 麗 來 神 立 爐 流 力 勞 類 了 酪 不 狀

More information

untitled

untitled 料 料 立 例 復 年 見 省 略 不 料 念 不 料 來 料 年 量 不 不 料 省 省 略 見 立 例 料 略 說 1 劣 類 度 度 易 度 度 度 來 易 切 易 度 利 來 易 率 利 易 料 留 來 歷 不 不 牢 不 易 老 易 裂 更 不 易 來 易 易 不 料 例 量 劣 不 不 惡 殺 量 量 易 留 易 裂 見 裂 立 林 論 年 林 良 立 林 論 年 2 料 料 來 不 料

More information

untitled

untitled 行 女 來 說 歷 練 10 10 若 來 理 不 行 不 裡 說 兩 行 10 10~14 不 易 不 易 糖 尿 了 不 列 更 不 葉 葉 400 400 葉 降 不 率 流 類 類 蘆 老 說 量 見 類 類 D 更 不 易 若 不 量 不 易 量 45mg 45mg 類 類 類 DHA DHA 不 狀 類 DHA 類 類 類 類 量 15 B6 B6 不 狀 類 類 鈴 B12 B12 類

More information

曆 更 流 神 來 不 便 不 復 識 神 林 浪 神 都 麗 說 神 來 神 神 拓 切 濫 了 年 年 浪 年 年 神 利 來 北 福 不 更 不 老 林 說 利 力 落 不 不 不 神 力 行 利 力 1

曆 更 流 神 來 不 便 不 復 識 神 林 浪 神 都 麗 說 神 來 神 神 拓 切 濫 了 年 年 浪 年 年 神 利 來 北 福 不 更 不 老 林 說 利 力 落 不 不 不 神 力 行 利 力 1 曆 更 流 神 來 不 便 不 復 識 神 林 浪 神 都 麗 說 神 來 神 神 拓 切 濫 了 年 年 浪 年 年 神 利 來 北 福 不 更 不 老 林 說 利 力 落 不 不 不 神 力 行 利 力 1 了 了 神 福 行 了 洞 兩 神 了 女 年 都 了 見 丹 北 落 年 福 省 龍 率 領 北 拓 路 路 行 見 賈 不 年 兩 年 年 丹 里 年 里 年 年 2 了 年 濫 年 年

More information

untitled

untitled : 類 : : 猪 : 利 猪, 刺 力. 料 : 不.,,,,, : 說, 裡 猪, 都,, 來, 省. 年 :4~6 :,,,1, 說,2 來 說.3. 落, 行, 力. - 1 - --- (1) 說 --- : 9106002 林 : : 練 說 力 料 : : 說 數 :1~40 : 年 : 4-6 - 2 - ( ) 9106003 林 < > 力 < > 勵 < > 精 料 1 不 4

More information

untitled

untitled 女 說 類 說 立 說 說 說 老 龍 說 不 類 念 念 說 說 力 女 連 女 力 女 說 暴 露 便 行 異 惡 度 說 類 女 說 女 女 靈 了 說 女 1 見 六 說 1999 年 419 82 女 吏 葉 識 女 不 類 女 錄 女 類 女 說 女 來 不 類 類 裡 類 金 鈴 女 不 金 鈴 女 欄 7 殺 不 年 復 女 靈 2 見 六 說 422-423 3 異 669 錄 723-724

More information

untitled

untitled 不 見 羅 列 見 行 論 見 不 行 立 年 年 略 來 年 略 略 省 不 領 年 見 了 立 行 數 1 立 易 行 年 零 年 2 六 年 年 行 利 六 年 零 零 零 年 六 年 零 零 零 年 年 零 零 零 年 六 年 了 六 年 零 零 零 年 不 易 易 零 零 零 年 六 年 易 更 例 年 不 領 省 略 3 省 4 5 6 7 列 省 數 說 易 來 年 量 年 兩 力 立

More information

國立自然科學博物館館訊第263期

國立自然科學博物館館訊第263期 里 類 類 量 北 金 行 料 理 年 利 年 類 量 了 力 類 來 類 年 了 年 兩 料 說 里 量 1 類 量 北 金 行 料 理 年 利 年 類 量 了 力 類 來 類 年 了 年 兩 料 說 里 金 女 女 女 年 女 北 2 北 女 女 率 女 女 兩 率 女 率 來 魯 女 利 3 女 裂 兩 裂 度 裂 裂 率 女 例 女 例 裂 類 女 數 率 女 數 女 度 女 異 略 女 女

More information

untitled

untitled 論 論 行 念 讀 行 讀 便 了 理 行 理 來 令 1 了 切 累 欄 切 更 力 了 年 念 理 論 來 若 1 律 年 力 金 臨 2 類 流 度 更 陵 念 更 說 六 不 精 神 不 3 說 力 度 說 力 神 見 亮 歷 論 2 論 泥 麗 來 流 露 不 度 見 流 見 裡 更 切 理 力 度 更 亂 例 兩 不 句 了 力 度 5 靈 力 量 歷 論 歷 論 3 亂 亂 句 論 若

More information

untitled

untitled 1998.2.1 令 了 錄 了 錄 什 說 不 裡 錄 來 了 不 了 錄 練 裡 了 什 錄 來 錄 不 樂 量 靈 裡 樂 了 利 路 1 1998.2.2 見 不 留 來 了 了 留 樓 不 易 不 惡 錄 錄 來 了 靈 裡 麗 不 來 來 溜 了 靈 留 了 不 了 2 1998.2.3 療 便 離 來 更 行 不 便 歷 裡 樂 利 路 利 樓 見 不 便 理 不 不 了 不 不 不

More information

倫 廊 倫 廊 裡 不 路 樓 落 葉 不 來 說 裡 不 了 省 裡 都 理 裡 不 了 裡 樓 來 亮 羅 更 讀 落 葉 不 樓 來 亂 不 滑 易 733 5

倫 廊 倫 廊 裡 不 路 樓 落 葉 不 來 說 裡 不 了 省 裡 都 理 裡 不 了 裡 樓 來 亮 羅 更 讀 落 葉 不 樓 來 亂 不 滑 易 733 5 樓 樓 年 樓 了 了 了 樓 亂 理 了 了 領 來 裡 立 不 來 更 裡 來 亂 裡 裡 更 不 亂 利 領 裡 行 倫 廊 倫 廊 裡 不 路 樓 落 葉 不 來 說 裡 不 了 省 裡 都 理 裡 不 了 裡 樓 來 亮 羅 更 讀 落 葉 不 樓 來 亂 不 滑 易 733 5 金 見 什 不 了 便 飯 不 利 飯 料 了 理 飯 飯 說 懶 冷 什 來 洞 洞 裡 兩 裡 不 不 不

More information

3. 4. 歷 5. 6. 年 2

3. 4. 歷 5. 6. 年 2 歷 年 歷 六 1. 2. 1 3. 4. 歷 5. 6. 年 2 識 歷 歷 歷 兩 念 歷 料 料 不 料 不 不 論 不 理 歷 力 料 來 料 歷 都 不 立 歷 便 來 留 來 料 歷 利 利 來 料 歷 例 了 了 料 錄 歷 歷 料 料 歷 歷 不 歷 歷 料 料 料 歷 料 立 論 歷 不 不 不 識 不 3 歷 歷 1624 1662 1683 1858 1895 1945 領 領

More information

untitled

untitled 年 度 行 ~ 利 例 立 易 年 倫 老 老 1 錄 度 利 療 益 2 論 六 3 療 切 連 療 切 療 行 料 年 療 年 例 見 療 度 療 度 行 療 不 降 林 療 利 療 年 流 行 尿 4 療 女 了 利 度 療 異 更 更 便 利 更 易 例 神 類 林 省 利 量 更 利 尿 令 5 隆 路 拉 了 離 路 了 降 行 行 療 行 不 理 療 行 療 兩 不 療 不 6 列 療

More information

untitled

untitled 年 度 老 羅 連 XXXXX E-mail: XXXXX 錄 年 度 量 量 量 量 量 量 六 量 量 量 量 量 量 量 量 2 錄 樂 李 樂 利 羅 3 年 度 老 羅 連 XXXXX E-mail: XXXXX 數 不 行 更 不 樂 羅 老 浪 樂 歷 識 歷 老 浪 樂 了 老 不 了 不 浪 樂 識 了 裡 樂 不 樂 理 狀 狀 不 樂 殺 連 了 了 來 更 來 樂 樂 度 了

More information

untitled

untitled 數 不 不 不 更 年 年 來 麗 力 不 女 麗 流 露 了 女 不 樂 不 令 1 亮 女 不 見 裡 異 樂 亮 亮 數 不 爛 女 樂 陸 精 都 不 見 狀 樂 裡 麗 裡 弄 來 裡 裡 來 了 了 裡 來 切 2 亂 塞 來 來 了 不 不 不 不 了 不 不 了 不 什 年 了 了 裡 了 羽 來 亮 不 流 不 了 說 了 了 來 不 留 不 亂 塞 裡 說 什 不 了 了 什 樂

More information

untitled

untitled 立 立 立 立 識 立 例 立 不 立 精 神 老 老 理 不 年 都 立 不 立 年 立 例 年 年 行 禮 年 六 行 立 例 年 立 立 年 立 行 禮 年 立 行 立 年 立 讀 立 年 立 讀 例 六 年 六 年 度 理 理 不 了 數 理 念 不 年 不 參 立 立 立 立 行 行 理 館 讀 路 理 行 隆 北 蘭 蓮 金 北 行 立 館 理 行 理 量 聯 聯 流 不 六 館 料 行

More information

untitled

untitled : 類 : : : 識 數 識 (1,2 3~6 陸 7,8 ) 料 : 綠 兩, 類,,,, :(..),, 不, :. 年 :4~6-1 - --- 說 --- : 9106002 林 : : 練 了 料 : 不 異 : 綠 車 車 車 : 行 年 :4-6 : 說 - 2 - 9106003 林 糖 力 識 不 樂 力 料 1 1 6 蠟 1 1. 留 2. 3. 4. 12

More information

untitled

untitled 度 都 說 了 便 理 來 理 立 便 理 了 領 立 了 行 度 度 例 例 例 錄 不 類 立 領 行 領 令 立 領 行 領 領 行 領 立 領 1 http://client.can.com.tw/mnd/ccp/org164.php 例 年 露 例 六 年 來 例 例 來 年 立 84 2 連 連 立 連 連 連 立 領 連 行 領 連 療 立 領 立 行 行 行 領 立 了 牢 聯 了

More information

untitled

untitled 葉 葉 蓮 六 絶 來 論 異 見 類 數 量 年 不 不 年 麗 靈 見 年 麗 便 麗 1 1633-1690 領 了 論 理 論 領 錄 來 不 留 見 丹 煉 麗 不 年 臨 見 度 落 六 輪 廓 離 勒 麗 更 麗 葉 麗 來 來 2 葉 量 見 年 更 爐 暈 更 六 煉 冷 不 - 4301 丹 - 4301 5201 來 - 5201 3 - 5702 六 - 5701 見 理 不

More information

施政計畫管理資訊系統

施政計畫管理資訊系統 行 年 度 年 年 度 力 利 略 略 量 戮 力 行 落 行 立 理 行 度 行 年 度 理 量 年 僚 年 度 行 見 理 年 力 年 金 金 金 說 年 年 度 年 度 年 度 金 列 金 金 列 糧 年 度 年 度 金 列 老 金 律 金 列 利 落 年 度 行 率 率 行 落 年 度 例 欄 料 參 綠 行 行 略 利 力 力 量 數 度 量 年 度 梨 利 年 度 不 易 力 更 更 量

More information

第二章

第二章 露 倫 理 論 倫 理 論 倫 理 露 論 倫 理 論 論 惡 論 惡 論 惡 來 理 論 行 惡 論 論 論 惡 論 禮 說 惡 便 行 來 惡 立 說 惡 利 惡 惡 來 若 理 理 來 說 惡 見 惡 不 異 論 不 ( 李 197893-4) 露 論 論 略 立 論 (1992) 金 (1997)(2001) 論 (1981)(2000) 論 異 李 (1978)(1986)(1995) 論

More information

大陸黨報集團化發展之研究

大陸黨報集團化發展之研究 陸 -- 例 論 陸 2003 年 7 陸 陸 兩 留 行 律 切 例 論 行 陸 更 度 陸 陸 臨 來 更 陸 歷 陸 了 行 力 力 了 行 行 識 利 1 不 益 不 例 行 量 500 2 說 不 行 度 列 行 量 滑 行 2004 年 4 利 來 不 利 律 北 年 1 陸 連 串 更 了 力 1949 年 立 了 參 聯 立 度 領 了 利 不 類 來 淪 落 歷 說 略 烈 都 識

More information

不一樣的月光

不一樣的月光 不 亮 路 車 亮 路 行 車 累 行 兩 金 車 路 車 來 落 路 車 度 車 路 車 連 良 路 不 車 了 了 車 車 車 了 來 牢 了 來 來 車 行 車 牢 車 車 了 喇 車 車 若 車 1 車 車 落 連 落 滑 落 不 車 劉 說 劉 什 說 車 路 見 落 寧 蘭 落 若 若 累 獵 來 蘭 車 蘭 離 兩 樓 2 溜 洛 留 綠 來 來 寮 見 洛 練 練 樓 樓 了 了 獵

More information

九十一年度九年一貫課程國中藝術與人文領域召集人研習班

九十一年度九年一貫課程國中藝術與人文領域召集人研習班 老 年 北 歷 館 聯 索 領 樂 樂 聆 樂 勒 聯 樂 力 樂 年 年 六 樂 樂 識 樂 樂 識 樂 樂 1. 識 2. 識 練 3. 練 識 練 1 老 論 樂 樂 樂 料 例 力 量 識 樂 1 索 2 拉 1 樂 2 識 樂 樂 樂 樂 說 不 樂 樂 說 1 2 樂 樂 2 老 弄 1 練 2 練 料 1 識 不 2 北 1 2 論 說 1 2 論 練 3 老 索 理 來 什 樂 4

More information

最後的E…

最後的E… E.Last E. 蓮 車 蓮 車 裡 鈴 蓮 什 裡 來 來 說 什 蓮 說 數 零 了 蓮 不 不 蓮 說 不 不 說 裡 兩 來 1 E.Last E. 了 車 蓮 見 來 蓮 來 了 蓮 不 說 不 亂 不 來 不 蓮 了 裡 來 蓮 女 說 不 女 淚 了 2 E.Last E. 蓮 車 路 蓮 蓮 不 寧 立 蓮 不 什 來 了 了 蓮 車 蓮 車 車 來 車 車 喇 車 來 蓮 車 來

More information

極限燙衣板

極限燙衣板 精 力 立 力 不 諾 行 女 參 不 量 諾 諾 不 了 力 力 亮 女 年 蓮 來 朗 來 老 不 老 諾 蓮 車 料 年 了 量 1 不 路 類 靈 立 諾 都 練 不 力 力 隸 兩 行 年 來 了 來 亮 女 來 年 老 了 亮 女 什 了 不 不 諾 了 露 了 浪 車 紐 了 了 亮 女 2 不 諾 說 了 參 不 練 更 弄 來 什 讀 亂 論 了 來 理 利 諾 怒 行 不 諾 蓮

More information

二、欣賞建築之美

二、欣賞建築之美 數 年 年 六 年 識 識 禮 度 靈 不 狀 識 年 年 行 索 理 索 年 識 力 行 路 識 識 了 年 識 識 識 行 年 索 不 不 了 不 錄 年 索 立 拉 離 聆 年 識 理 1. 歷 2. 易 理 3. 落 來 4. 5. 6. 留 行 行 年 禮 識 歷 行 1. 2. 老 3. 行 行 4. 來 年 1. 歷 來 2. 3. 4. 年 1. 2. 3. 4. 六 年 1. 理

More information

untitled

untitled 力 了 來 藍 老 來 狀 立 了 119 異 塞 見 都 見 六 六 年 見 車 溺 殺 殺 異 塞 易 立 119 異 塞 復 練 異 塞 復 異 塞 行 論 不 119 復 不 5~10 兩 不 良 惡 若 立 119 療 說 降 力 異 塞 狀 塞 不 了? 說? 力 度 藍 塞 識 異 塞 塞 了 異 塞 說 塞 不 說 來 異 塞 力 不 異 塞 119 療 復 復 識 119() 119

More information

untitled

untitled 國 文 說 兩 (B)1. 沈 年 不 路 藍 縷 若 (A) (B) (C) (D) 六 不 若 (D)2. (A) 利 不 (B) (C) 怒 (D) 行 (A) (B) (C) (B)3. 說 (A) (B) (C) (D) (C)4. 說 識 列 (A) 說 異 老 說 (B) 說 女 李 (C) 樓 行 說 數 (D) 說 (A) 說 說 (B) 女 李 (D) 說 (B)5. 樓 列 (A)

More information

專 題 論 述

專  題  論  述 論 理 論 劉 理 論 律 行 見 律 行 利 行 律 行 律 度 律 行 見 行 律 行 行 律 行 力 行 行 行 律 不 行 不 律 行 度 行 度 陸 度 拉 拉 度 度 易 契 利 羅 類 羅 錄 理 行 錄 令 錄 契 羅 說 行 度 拉 羅 錄 1 羅 度 拉 度 羅 度 羅 陸 羅 陸 陸 陸 度 行 拉 度 利 羅 裂 度 羅 度 度 立 年 利 蘭 利 洛 拉 度 更 度 度 拉

More information

untitled

untitled : 類 : :. 狼 : 1.. 2. 識.() 3..() 4. 了 不 便.() 料 : 不,,,,,,. : 說, 力, 落 行 行, 力. 年 :4~6 :,,. - 1 - 說 林 旅 數 識 料 異 說 行 數 行 論 數 年 - 2 - 9106003 林 不 見 了 樂 聆 樂 力 料 數 數 蠟 兩 流 來 來 年 樂 了 來 論 來 來 律 輪 流 - 3 - 年 類 領 數 年

More information

untitled

untitled 識 理 拉 拉 列 理 說 說 識 邏 理 量 說 了 理 拉 了 來 説 了 說 了 來 不 理 說 理 讀 拉 不 利 不 來 讀 拉 連 北 連 讀 了 力 說 不 說 拉 拉 立 念 說 立 了 拉 來 念 練 了 車 領 行 拉 說 不 若 蘭 北 羅 來 年 煉 數 略 列 羅 立 力 理 力 拉 列 練 行 年 理 力 理 理 理 年 力 力 行 錄 索 拉 讀 識 理 羅 拉 來 了

More information

untitled

untitled 立 念 理 理 勞 料 年 狀 不 狀 歷 了 狀 量 練 度 數 練 量 了 說 練 度 年 度 量 度 若 練 度 練 年 料 練 度 量 度 度 1 狀 率 歷 參 練 理 度 度 來 切 數 數 度 練 數 量 度 良 練 練 練 量 練 令 參 車 雷 參 律 練 行 力 力 力 練 練 律 練 度 率 理 練 練 2 勵 練 練 練 參 不 了 樂 理 量 量 數 練 度 率 量 度 惡

More information

untitled

untitled 年 立 行 理 療 療 劉 療 度 不 數 更 勞 勞 立 理 勞 立 利 金 例 理 列 金 理 劉 例 23131415 16 理 理 理 理 理 理 六 理 六 理 六 六 理 若 理 理 立 北 北 72 4 北 北 聯 4-1-1 料 來 http://www.nhi.gov.tw/01intro/intro_2.htm 例 4 10 1. 2. 3. 73 4. 料 5. 1. 2. 率

More information

untitled

untitled 樓 龍 麗 露 老 立 年 落 不 兩 梁 麟 讀 奈 讀 流 屢 北 喇 流 丹 裡 不 兩 了 老 見 來 年 見 了 便 弄 不 劉 劉 年 來 兩 兩 復 不 落 什 亮 不 了 六 復 錄 理 來 - 1 - 落 不 錄 錄 錄 不 異 狀 了 不 不 了 年 來 錄 理 不 亂 錄 了 了 不 朗 來 奈 了 說 錄 樓 說 說 什 錄 來 了 不 年 車 不 錄 什 說 不 了 兩 說

More information

untitled

untitled 類 : 類 : 例 : 李 立 老 : 老 讀 不 歷 屢 不 參 泥 歷練 度 落 不 不 泥 略 切 行 不 利祿 行 行 不 不 林 1980 論 論 行 不 行 便 不 屢歷 若 樂 若 不 數度 行 行 不 更 例 來 年 立 惡 磊落 年 年 年 年 年 年 兩 不 量 里 淚 行 1998 見兩 年 論 列 寧 年 寧 年 1 不 力 行 論 李 說 年 離 北 練 不 年 年 臨 年

More information