A08206 eng.indd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "A08206 eng.indd"

Transcription

1 * FIRST NATURAL FOODS HOLDINGS LIMITED Provisional Liquidators Appointed * 1076 (1) (2) M *

2 i

3 * 571 1

4 * 2

5 FIRST NATURAL FOODS HOLDINGS LIMITED Provisional Liquidators Appointed * 1076 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda (1) (2) * 3

6 87 1 (3) 87(2) 86(2) (i) (ii) ( M 13.39(5) 4

7 13.39(4) * * * 5

8 47 Nam Tai Electronics, Inc. Nam Tai Electronic & Electrical Products Limited NTEEP J.I.C. Technology Company LimitedJICNTEEP JIC University of East Anglia The City University Business School XV13.51(2)(h) (v) 6

9 ,0005,000 XV13.51(2)(h) (v) 7

10 FIRST NATURAL FOODS HOLDINGS LIMITED Provisional Liquidators Appointed * 1076 * M * 8

11 3. 4. * * * 9

01 cover 42830-03D 0..1

01 cover 42830-03D 0..1 此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 如 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 之 行 動 有 任 何 疑 問, 應 諮 詢 冊 證 券 商 銀 行 經 理 律 師 專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問 閣 下 之 股 票 經 紀 或 其 他 註 閣 下 如 已 售 出 或 轉 讓 名 下 所 有 中 泛 控 股 有 限 公 司 之 股 份, 應 立 即 將 本 通 函 連 同

More information

1229 (1) (2) (3) 88 10 1003 1006 12 15 33 A18 .............................................................. 1........................................................ 3 1.....................................................

More information

... 1.... 3... 7... 10... 13 i

... 1.... 3... 7... 10... 13 i Labixiaoxin Snacks Group Limited 1262 2016 6 21123 13 16 48 183 22 2016 4 27 ... 1.... 3... 7... 10... 13 i 2016 6 211 23 1981 20% 1 2016 4 22 571 0.05 10% % 2 Labixiaoxin Snacks Group Limited 1262 Clarendon

More information

i

i YUXING INFOTECH HOLDINGS LIMITED * www.hkgem.com * i .................................................................. 1........................................................... 4...................................................

More information

untitled

untitled SUN EAST TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED * 00365 9 39 70 B1B 40 43 48 183 22 * ....................................................... 1.................................................. 9.............................................

More information

... 1.... 4.... 17.... 30.... 38... 50... 56... 61 i

... 1.... 4.... 17.... 30.... 38... 50... 56... 61 i COASTAL GREENLAND LIMITED * 1124 70% 20017 1712-16 61 62 183 22 48 * ... 1.... 4.... 17.... 30.... 38... 50... 56... 61 i 1124 14A 8.75 10.294 1 70% 2 571 0.1 % 0.851.00 3 COASTAL GREENLAND LIMITED * 1124

More information

717 (1) (2) (3) (4) 2017 1 26 11 30238 1 2 25 28 48 18322 * 2016 12 23 ..................................................................... 1................................................................

More information

+/(-) 3,470,397 3,337,944 +4% 1,391,402 1,532,973-9% 4,535,945 4,576,515-1% +/(-) 1.25 1.20 +4% 2

+/(-) 3,470,397 3,337,944 +4% 1,391,402 1,532,973-9% 4,535,945 4,576,515-1% +/(-) 1.25 1.20 +4% 2 HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED * 818 +/(-) 657,453 465,191 +41% 204,026 157,145 +30% EBITDA 76,134 (7,039) 104,590 88,996 +18% 120,095 26,971 +345% 110,118 29,755 +270% 9,977 (2,784) 120,095 26,971

More information

2015/2016 2 3 15 21 24 34 36 38 40 42 44 46 122 1 2 2015/2016 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 26 27 2709-10 183 18 www.0030hk.com ABC Communications (Holdings) LimitedBan Loong Holdings

More information

..................................................................... 1................................................................. 4 A..........

..................................................................... 1................................................................. 4 A.......... Celestial Asia Securities Holdings Limited CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED * 1049 88 3 JW 18 21 48 * ..................................................................... 1.................................................................

More information

Pak Fah Yeow International Limited PAK FAH YEOW INTERNATIONAL LIMITED * 239 4 9 10 11 17 238 3 22 23 200 11 * ............................................................... 1.........................................................

More information

CHNOE_C_Cir.indb

CHNOE_C_Cir.indb China Optoelectronics Holding Group Co., Limited 1332 (1) (2) (3) 2016128 2871617 18322 48 2016113 ........................................................... 1.....................................................

More information

untitled

untitled SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED * 934 (1) (2) (3) 12 49 50 51 52 86 N-1 N-5 183 22 48 * ....................................................... 1.................................................. 12 I....................................................

More information

VAN SHUNG CHONG HOLDINGS LIMITED * 1001 * ........................................................................ 1.................................................................. 4..........................................................

More information

目 錄...................................................... ii............................................................ 1............................

目 錄...................................................... ii............................................................ 1............................ 此 乃 要 件 請 即 處 理 32 342C 1981 26 2088 907,709,900 即 2012 4 244 理 ** 2425 2012 3 29 2012 4 244 1114 * 2012 4 10 目 錄...................................................... ii............................................................

More information

untitled

untitled EARNEST INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED * EARNEST INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED * 339 (1) (2) (3) (4) Earnest Investments Holdings Limited * 8 22 2201-220312 15 48 18322 * .......................................................

More information

A B

A B ZHUHAI HOLDINGS INVESTMENT GROUP LIMITED 00908 1 17 20 (www.hkexnews.hk) (www.0908.hk) 183 22 48 ................................................................ 1 A.......................................................

More information

Code Agri_C_GM Cir.indb

Code Agri_C_GM Cir.indb CODE AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED 8153 (1) (2) (3) (4) 30111120-2621 26 48 18322 www.hkgem.com http://www.code-hk.com i ..................................................... i.............................................................

More information

2 3 3 6 8 10 11 12 14 16 17 1 2008 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 9 5 28 26 http://www.wyth.net 897 2008 2 230,700,000 213,900,000 7.9% 9.0%104,200,000 95,600,000 174,800,000 15,400,000

More information

untitled

untitled http://www.stelux.com 84 * 2016 8 1711 30 6989 90112 16 48 * 2016 7 11 .................................................. ii 1............................................. 1 2........................ 2

More information

3 48, , , ,176 (29,594) (201,345) (150,382) (302,881) 19,120 61,505 95, , ,317 10,781 3,432 40,018 (1,821) (1,863) (6,98

3 48, , , ,176 (29,594) (201,345) (150,382) (302,881) 19,120 61,505 95, , ,317 10,781 3,432 40,018 (1,821) (1,863) (6,98 Heng Xin China Holdings Limited * 8046 * 1 3 48,714 262,850 245,525 454,176 (29,594) (201,345) (150,382) (302,881) 19,120 61,505 95,143 151,295 3 2,317 10,781 3,432 40,018 (1,821) (1,863) (6,981) (5,966)

More information

i

i SINOFERT HOLDINGS LIMITED * 297 15.01% 4 1213 14 15 30 1 128 129 * ... 1... 4... 13... 15... 31... 33... 109... 117... 123... 128 i 238,791,954 15.01% 6 1 571 1 128129 0.10 2 % 1.001.264 3 SINOFERT HOLDINGS

More information

2016 6 302015 2016 6 30 6 30 2016 2015 4 817,361 855,414 (682,150) (632,696) 135,211 222,718 4 9,174 2,306 (131) 897 250 (49,336) (48,034) (79,460) (7

2016 6 302015 2016 6 30 6 30 2016 2015 4 817,361 855,414 (682,150) (632,696) 135,211 222,718 4 9,174 2,306 (131) 897 250 (49,336) (48,034) (79,460) (7 EGL Holdings Company Limited 6882 2016 6 30 6 30 2016 2015 % 817,361 855,414-4.4 135,211 222,718-39.3 15,074 84,440-82.1 3.00 16.81 16.5% 26.0% 1.8% 9.9% 4.6% 26.5% 7-1 - 2016 6 302015 2016 6 30 6 30 2016

More information

.... 1... 7... 10... 15... 82 i

.... 1... 7... 10... 15... 82 i ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED * 316 82 85 M * .... 1... 7... 10... 15... 82 i ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED * 316 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda * 1 2 86(2) 87(2)

More information

.................................................................. ii....................................................................... 1........

.................................................................. ii....................................................................... 1........ BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED * 1114 (1) (2) (3) 15 7 16 19 183 17M * .................................................................. ii.......................................................................

More information

3a TPV Holdings Limited TPV Technology Limited 1

3a TPV Holdings Limited TPV Technology Limited 1 TPV TECHNOLOGY LIMITED * 903 * 3a 24378 10 TPV Holdings Limited TPV Technology Limited 1 6 EC24378 14 TPV Holdings Limited 2 2 7(1) (2) 1. 2. Timothy Bridges Cedar House, 41 Cedar Avenue Hamilton HM 12,

More information

Bauhinia

Bauhinia 1199 14 15 34 2007 10 112 30183 47 5152 48 183 49 2007 9 14 ... 1... 4... 5 Bauhinia 97... 7... 9... 10... 10... 11... 11... 12... 13... 13... 14... 15... 35... 37... 51 0.50 Bauhinia 97 Bauhinia 97 Limited

More information

1

1 ASIA COMMERCIAL HOLDINGS LIMITED 508 43-59 17 1701-2 8-10 1 1 1.00 32 2 ASIA COMMERCIAL HOLDINGS LIMITED Cedar House 41 Cedar Avenue Hamilton HM 12 Bermuda 43-59 17 1701-2 8-10 1. 3 2. (i) (ii) 3. 508

More information

1,387,672 1,773, % 927,421 1,278, % 828,941 1,598, % 735,968 1,451, % (547,048) 735, , % 66.8% 72.1% 53.0% 81

1,387,672 1,773, % 927,421 1,278, % 828,941 1,598, % 735,968 1,451, % (547,048) 735, , % 66.8% 72.1% 53.0% 81 SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD. 0460 2410 34 1 1,387,672 1,773,521-21.8% 927,421 1,278,850-27.5% 828,941 1,598,783-48.2% 735,968 1,451,550-49.3% (547,048) 735,968 904,502-18.6% 66.8% 72.1% 53.0%

More information

i

i AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED * 771 (1) (2) (3) 11 15 23 28 * ... 1... 4... 5... 13... 16... 23 i 11 15 10 1 1 23 28 571 0.10 2 % 3 4 AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED * 771 Canon s Court 22 Victoria

More information

Smartone_C_GM Cir.indb

Smartone_C_GM Cir.indb SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED * 00315 2015114280 381620 18317M 48 * 2015930 .................................................................. 1............................................................

More information

% 25% %

% 25% % Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited 2298 2015 3 1 92,000,000 113,778,240 2015 3 1 105,000,000 129,855,600 1 14.22 14.075% 25% 14 13.13 8% 13.15 2015 3 1 2015 3 1 2 (a) (b) (c) (d) (e) (f) 92,000,000

More information

... 1... 4... 17... 19... 37... 40... 64... 70... 77 i

... 1... 4... 17... 19... 37... 40... 64... 70... 77 i China Minsheng Drawin Technology Group Limited 726 4 16 17 18 19 36 88 77 78 183 17M 48 ... 1... 4... 17... 19... 37... 40... 64... 70... 77 i 40 63 1 571 1 6 235,000 2 64 69 571 0.10 % 100 84.186 3 China

More information

i

i WANDA HOTEL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 169 8 2 30 3007 12 15 183 22 48 ... 1... 3... 7... 10... 12 i 8 2 30 3007 H 3699 1 12 15 571 0.10 20% 10% % 2 WANDA HOTEL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 169 8 2 30

More information

C Ann.indd

C Ann.indd CGN NEW ENERGY HOLDINGS CO., LTD. 1811 2015 12 31 2015 12 31 2014 7 13 2014 12 31 2015 12 31 12 152015 2014 12 31 2015 12 311,151.92014 12 31 1,370.3 15.9% 2014 12 31 1,379.6 16.5% 1 2015 12 31162.4 2014

More information

3 314, ,802 (43,948) (35,003) 270, ,799 25,447 14,300 (224,674) (165,834) (40,911) (55,095) (3,750) (4,833) (6,798) (5,446) 255 (261) 6 9,

3 314, ,802 (43,948) (35,003) 270, ,799 25,447 14,300 (224,674) (165,834) (40,911) (55,095) (3,750) (4,833) (6,798) (5,446) 255 (261) 6 9, BESUNYEN HOLDINGS COMPANY LIMITED 926 314.0 251.824.7% 270.1 216.824.6% 86.0% 86.1% 0.1 269.3225.8 19.3% 17.2 4.6 1.121.12 0.300.30 1.25 1 3 314,001 251,802 (43,948) (35,003) 270,053 216,799 25,447 14,300

More information

HUAJUN HOLDINGS LIMITED * 377 * ................................................................ 1.......................................................... 4....................................... I-1................................................

More information

01 2012

01 2012 FAVA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED * : 08108 2012 * 01 2012 3 4 5 10 12 18 26 28 29 32 33 31 35 100 02 2012 Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda 302-8 10 1005 ) CPA, FCCA HSBC Securities

More information

untitled

untitled 2 6 10 16 19 23 33 35 36 37 39 40 42 43 109 110 130 1 2 192.24, 17.69% 7.00 42.40% LNG LNG LNG LNG LNGLNG LNG 115.5 34 500 99.5% Vesta Terminals B.V. Vesta PT.West Point Terminal 260 3 861,267 8.66%1,2637.95%

More information

IMAGI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED * 585 18 24 2402 12 14 28 26 (48) * .............................................................. 1........................................................ 3...............................

More information

HUAJUN INTERNATIONAL LIMITED NEW ISLAND DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED * 377 7 15 16 20 21 22 23 43 33 18 * .......................................................... 1................................................................

More information

NEW ARRIVALS NEW AND NOW BEST SELLERS see more > INTERIM REPORT 2016/17 2 4 8 12 13 14 15 16 17 2 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 288 16 D 3 18 20 8 2901 338 2 33 3301-04 789 www.artini-china.com

More information

HONG KONG HEALTH CHECK AND LABORATORY HOLDINGS COMPANY LIMITED * 397 3 9 * ................................................................ 1.......................................................... 3......................................................

More information

Microsoft Word - C - Overseas Regulatory Announcement Cover 2012-4-23

Microsoft Word - C - Overseas Regulatory Announcement Cover 2012-4-23 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 INTERCHINA

More information

Microsoft Word - Overseas Regulatory Announcement [C] Cover 2010-4-20

Microsoft Word - Overseas Regulatory Announcement [C] Cover 2010-4-20 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 INTERCHINA

More information

2 3 5 13 17 27 35 38 39 40 42 43 96 Directors Profile ** # # Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda 3 11 1107-1108 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere Building 69 Pitts Bay

More information

untitled

untitled 934 2 4 8 15 21 25 29 40 42 43 44 46 48 49 115 116 150 (1) 4 (1) 278 34 115.5 Vesta 65 82.70 Vesta 35 40.56 Vesta 27 38.85 (1) 6 (1) 174,000 2 (2) 172,000 1 300,000 (1) 6 (2) 1 2 7 35 2.72 2 300,000 3,000

More information

目 錄 2 3 11 13 17 25 27 28 30 31 32 34 110 年 報 2014

目 錄 2 3 11 13 17 25 27 28 30 31 32 34 110 年 報 2014 China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Limited ( ) : 00512 2014 目 錄 2 3 11 13 17 25 27 28 30 31 32 34 110 年 報 2014 公 司 資 料 Conyers, Dill & Pearman MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere

More information

i

i GREAT WORLD COMPANY HOLDINGS LTD 8003 353 36 54 55 48 183 17M http://www.hkgem.com http://www.gwchl.com i ..................................................................... 1...............................................................

More information

............................................................. 1....................................................... 3 1............................

............................................................. 1....................................................... 3 1............................ CHINA ALUMINUM CANS HOLDINGS LIMITED 6898 1 3 Lavender www.hkexnews.hk 48 ............................................................. 1....................................................... 3 1.......................................................

More information

12548-China Grand IR15_C.indd

12548-China Grand IR15_C.indd 2015 2 10 13 28 1 Cardionovum Holding Co., Limited Cardionovum GmbH Cardionovum 73% 33.3% Cardionovum CardionovumCardionovum 2 73.3% 2015 20,700,00075.4% 15,860,000 35,890,000 616,510,000 6.18% 3.1%1,576,900,000

More information

32342C UNIVERSE INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 1046 (1) (2) 0.60 16 17 23 24 ................................................................ 1......................................................

More information

139 139 139 HOLDINGS LIMITED 139 * 139 72154 155 56 48 * .................................................................. 1.............................................................. 5.........................................................

More information

... 1... 4 I.... 4 II.... 5 A... 5 B... 7 C... 9 D... 11 III.... 11 IV.... 12 V.... 12 VI.... 13 VII.... 13... 14... 16... 37... 44 i

... 1... 4 I.... 4 II.... 5 A... 5 B... 7 C... 9 D... 11 III.... 11 IV.... 12 V.... 12 VI.... 13 VII.... 13... 14... 16... 37... 44 i 1193 4 13 14 15 16 36 26 1901-05 44 45 28 26 48 ... 1... 4 I.... 4 II.... 5 A... 5 B... 7 C... 9 D... 11 III.... 11 IV.... 12 V.... 12 VI.... 13 VII.... 13... 14... 16... 37... 44 i BVI 68.46% 2,415,000,000

More information

2016 2 3 20 22 27 38 40 42 44 46 48 127 128 111 25 15 23 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 26 26 2601-05 1166 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere Building 69 Pitts Bay

More information

... 1 1.... 3 2.... 4 3.... 4 4.... 4 5.... 5 6..... 5 7.... 5 8..... 6 9.... 6 10.... 7.... 8... 12... 15 i

... 1 1.... 3 2.... 4 3.... 4 4.... 4 5.... 5 6..... 5 7.... 5 8..... 6 9.... 6 10.... 7.... 8... 12... 15 i Gemdale Properties and Investment Corporation Limited * 535 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 37 1519 48 18322 * ... 1 1.... 3 2.... 4 3.... 4 4.... 4 5.... 5 6..... 5 7.... 5 8..... 6 9.... 6 10.... 7.... 8...

More information

目錄

目錄 Annual Report 2016 年報 位元 堂 藥業控股有限公司 股份代號 897 於百慕達註冊成立之有限公司 Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited 位元堂藥業控股有限公司 年報 2016 ANNUAL REPORT 2016 (Stock Code: 897) Incorporated in Bermuda with limited liability

More information

公司簡介 A 75% 亞太衛星系統 C Ku 9A Lockheed Martin 142 A2100A 9 * CASC DFH Thales Alenia Space 76.5 SB-4000C2 75%

公司簡介 A 75% 亞太衛星系統 C Ku 9A Lockheed Martin 142 A2100A 9 * CASC DFH Thales Alenia Space 76.5 SB-4000C2 75% ( ) (: 1045) 2014 公司簡介 1045 5 6 7 9A 75% 9 9 142 亞太衛星系統 C Ku 9A Lockheed 18 20 Martin 142 A2100A 9 * CASC DFH-4 142 32 14 7 Thales Alenia 28 28 Space 76.5 SB-4000C2 75% 6 Thales Alenia 38 12 Space 134

More information

目 錄

目 錄 此乃要件 請即處理 KUANGCHI SCIENCE LIMITED 光啟科學有限公司 439 PROTON CAPITAL LIMITED 4 12 13 14 15 28 16 16W5 515-51833 34 48 183 22 目 錄.............................................................. 1........................................................

More information

2 3 9 10 18 25 31 37 54 63 65 66 67 69 70 72 147 148

2 3 9 10 18 25 31 37 54 63 65 66 67 69 70 72 147 148 Be GREEN, Be LEAN, Be BIM 本 年 報 採 用 環 保 紙 印 製 年 報 2015 2 3 9 10 18 25 31 37 54 63 65 66 67 69 70 72 147 148 黃 業 強 ( 主 席 ) 黃 天 祥 ( 副 主 席 ) 黃 慧 敏 申 振 威 陳 智 思 胡 經 昌 楊 俊 文 楊 俊 文 ( 主 席 ) 陳 智 思 胡 經 昌 陳 智 思 (

More information

untitled

untitled 2 3 7 9 12 21 30 32 34 35 37 38 40 41 114 1 NIMMO, Walter Gilbert Mearns NIMMO, Walter Gilbert Mearns NIMMO, Walter Gilbert Mearns NIMMO, Walter Gilbert Mearns UFJ Clarendon House 2 Church Street Hamilton

More information

02 03 04 07 08 12 18 22 24 25 27 28 30 32 90 16 20 20 Peter Stavros Patapios Christofis CPA, FCCA www.recruitonline.com Butterfield Fulcrum Group (Bermuda) Limited Rosebank Centre, 11 Bermudiana Road Pembroke

More information

6 77,618 73,176 (23,994) (21,959) 53,624 51, ,700 10, ,394 (424,851) (14,286) (27,490) (25,971) (20,368) (20,388) (25,694) (25,362) 9 10

6 77,618 73,176 (23,994) (21,959) 53,624 51, ,700 10, ,394 (424,851) (14,286) (27,490) (25,971) (20,368) (20,388) (25,694) (25,362) 9 10 NATIONAL AGRICULTURAL HOLDINGS LIMITED 1236 77,618,000 73,176,000 6.1% 17,979,000 440,883,000 0.88 25.29 1 6 77,618 73,176 (23,994) (21,959) 53,624 51,217 7 12,700 10,275 8 5,394 (424,851) (14,286) (27,490)

More information

...................................................................... 1.............................................................. 3..............

...................................................................... 1.............................................................. 3.............. 3 10 11 12 19 * ...................................................................... 1.............................................................. 3..............................................................

More information

1,151 561 1,694 9 34,363 18,454 25 11,235 30,046 47,292 48,525 48,443 49,086 10 34,621 29,344 3,699 4,836 6,535 39,457 39,578 7,835 8,947 8,986 9,508

1,151 561 1,694 9 34,363 18,454 25 11,235 30,046 47,292 48,525 48,443 49,086 10 34,621 29,344 3,699 4,836 6,535 39,457 39,578 7,835 8,947 8,986 9,508 CROSSTEC Group Holdings Limited 3893 1 4 132,719 130,578 (85,425) (86,376) 47,294 44,202 6 4 4 125 44 (19,949) (15,615) (11,183) 16,293 28,635 (3) 5 16,293 28,632 6 (4,785) (4,849) 11,508 23,783 (59) (59)

More information

untitled

untitled 上置集團有限公司 SRE GROUP LIMITED 上置集團有限公司 股份代號 1207 SRE GROUP LIMITED 上置集團有限公司 (Stock Code: 1207) SRE Group Limited 二 零 一 五 年 年 報 2015 Annual Report 2015 Annual Report 2015 1 2 4 5 16 22 26 30 37 49 51 53 55

More information

untitled

untitled 2 5 6 14 16 18 22 29 31 32 33 34 35 79 80 04 01 Hong Kong Resources Holdings GroupJUSCO JUSCO 05 02 03 06 05 04 03 06 2010 02 01 2 07 24,000 12 11 10 09 08 10 11 500 12 08 Dorian Ho WAVE 09 07 100 3 4

More information

C160932347Ann.indd

C160932347Ann.indd Trony Solar Holdings Company Limited 2468 1 4 37,102 115,717 (38,349) (126,053) (1,247) (10,336) 5 15,609 5,844 (6,571) (7,636) (62,895) (57,313) (55,104) (69,441) 9 (2,946) (511) 7 (984) (58,050) (70,936)

More information

China Ocean_C_DT Cir.indb

China Ocean_C_DT Cir.indb CHINA OCEAN SHIPBUILDING INDUSTRY GROUP LIMITED 00651 SUCCESS CAPTURE LIMITED 517 168-200 171702-03 SGM-1SGM-2 48 18322 ............................................................. 1.......................................................

More information

PAK FAH YEOW 2 3 4 8 9 14 15 16 17 18 19 20 21 22 47 48 49 50 1 2 Clarendon House Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 103 111 1 2718 The Bank of Bermuda Limited 6 Front Street Hamilton HM 11 Bermuda 111

More information

2 3 4 6 26 29 32 47 49 50 51 53 55 56 # * * * # * Canon s Court 22 Victoria Street Hamilton HM12 Bermuda 8 1602 05 28 12 183 17 1712 16 Appleby Weber Shandwick 979 10 1114 2 4,862,855 5,514,804 6,103,487

More information

位元堂藥業控股有限公司

位元堂藥業控股有限公司 位元堂藥業控股有限公司 ( 股份代號 :897) 以誠意用心造藥憑信譽繼往開來 2014 年報 2 4 8 17 20 34 45 47 49 51 52 54 55 135 136 1 位元堂藥業控股有限公司 MH MH MH MH Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 9 5 二零一四年年報 2 MUFG Fund Services

More information

(於百慕達註冊成立之有限公司) 股份代號 : 00751 電話 傳真 2015/16 年報 年報 2015/16 2 4 9 10 18 28 43 58 70 72 73 75 77 79 185 186 187 188 189 2016 2015 42,695 40,135 +6.4% 3,389 4,324 21.6% 4,050 4,784 15.3% 2,527 3,350 24.6% 2,170

More information

1 2 4 12 13 49 50 51 60 13.22 2015 2016

1 2 4 12 13 49 50 51 60 13.22 2015 2016 659 2015-2016 1 2 4 12 13 49 50 51 60 13.22 2015 2016 12 31 2015 2014 14,224.4 11,974.4 2,354.3 2,003.8 0.62 0.54 50% 51% 2015 12 31 2015 6 30 7,086.7 6,389.1 77,320.0 75,153.6 45,436.2 46,187.7 44,663.6

More information

14,292 (37,545) (3,243) (5,449) 7,985 (8,692) 7,985 5,600 (29,560) 5,600 (29,560) 2

14,292 (37,545) (3,243) (5,449) 7,985 (8,692) 7,985 5,600 (29,560) 5,600 (29,560) 2 DAISHO MICROLINE HOLDINGS LIMITED * 0567 3 238,559 244,372 (230,805) (234,620) 7,754 9,752 15,873 12,580 (8,270) (7,413) (38,527) (28,823) (1,887) (5,586) 14 73,561 15 4,102 9 (6,540) (13,512) 8 (10,000)

More information

年報 2013 2 3 6 13 18 26 38 40 41 43 45 112 35 37 2 11 31 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda Codan Services Limited Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 183 22 88 1

More information

CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED 256 6 9 183 22 ................................................................ 1.......................................................... 3...................................................

More information

untitled

untitled SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED * 934 (1) (2) 6 29 30 31 32 63 N-1 N-3 183 2248 * ....................................................... 1 I.................................................... 6 II.................................................

More information

圖1,700 電腦構想圖

圖1,700 電腦構想圖 ( ) 563 圖1,700 電腦構想圖 2 3 6 8 12 16 30 32 46 53 61 63 64 66 68 71 144 2 * HSBC Securities Services (Bermuda) Limited 6 Front Street Hamilton HM11 Bermuda Conyers Dill & Pearman Clarendon House 2 Church

More information

(18,344) 13 (3,603) 672 (21,947) (15,939) (55,214) (20,724) (39,913) 4,113 6,646 (16,611) (33,267) (20,645) (59,985) 4,706 4,771 (1

(18,344) 13 (3,603) 672 (21,947) (15,939) (55,214) (20,724) (39,913) 4,113 6,646 (16,611) (33,267) (20,645) (59,985) 4,706 4,771 (1 CAPITAL ENVIRONMENT HOLDINGS LIMITED NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOLDINGS LIMITED 3989) 2015 6 30 2015 6 30 2015 6 30 6 30 2015 2014 4 446,854 273,202 (360,150) (224,644) 86,704 48,558 5 1,517 581 (68,626)

More information

* Conyers Dill & Pearman MUFG Fund Service (Bermuda) Limited The Belvedere Building 69 Pitts Bay Road, Pembroke HM08 Bermuda C

* Conyers Dill & Pearman MUFG Fund Service (Bermuda) Limited The Belvedere Building 69 Pitts Bay Road, Pembroke HM08 Bermuda C CHINA INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED 中國投資開發有限公司 (於開曼群島註冊成立並於百慕達續存之有限公司) (股份代號: 204) Successful Directions 中期報告 2016 1 2016 * Conyers Dill & Pearman MUFG Fund Service (Bermuda) Limited The Belvedere Building

More information

: 292 2014 1 2 3 4 5 6 13 14 15 24 27 38 40 41 42 43 44 45 46 2 Canon s Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda 33 30 2866 3336 2866 3772 www.asiastandardhotelgroup.com info@asia-standard.com.hk

More information

目錄

目錄 C022951 目錄 2 4 6 14 24 28 40 50 52 54 56 58 60 61 151 153 公司資料 CBE BS FHKIE BBS MBE S.B.St.J. S.B.St.J. BBS MBE BBS MBE CBE BS FHKIE S.B.St.J. CBE BS FHKIE BBS MBE S.B.St.J. Clarendon House 2 Church Street

More information

44263-02A 1..8

44263-02A 1..8 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 OURGAME

More information

untitled

untitled DESON DEVELOPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED * 262 4 8 * ..................................................... 1 1............................................... 4 2...............................................

More information

12 31 2013 2 12 31 2013 4 4,007,636 2,916,266 (2,440,117) (1,847,409) 1,567,519 1,068,857 (890,308) (588,906) (185,792) (147,410) 5 79,098 38,957 6 4,

12 31 2013 2 12 31 2013 4 4,007,636 2,916,266 (2,440,117) (1,847,409) 1,567,519 1,068,857 (890,308) (588,906) (185,792) (147,410) 5 79,098 38,957 6 4, Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited 2298 2014 12 31 12 31 4,007,636 2,916,266 +37.4% 575,056 371,466 +54.8% 425,227 275,508 +54.3% % 39.1% 36.7% +6.7% % 14.3% 12.7% +12.6% % 10.6% 9.4% +12.8% 24.86

More information

Southwest Securities International Securities Limited Stock Code 812 2015 Annual Report For identification purpose only 2 4 9 11 18 30 40 42 43 45 46 48 110 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11

More information

5 11,718 64,096 7 (287) (4,151) 11,431 59,945 8 (901) 11,431 59, (3,926) (5,178) 7,041 (9,104) 7,612 2,327 66,656 11,490 59,080 (59) (36) 11,43

5 11,718 64,096 7 (287) (4,151) 11,431 59,945 8 (901) 11,431 59, (3,926) (5,178) 7,041 (9,104) 7,612 2,327 66,656 11,490 59,080 (59) (36) 11,43 WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED ( * ) 897 Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited * 4 381,045 410,964 (220,393) (220,816) 160,652 190,148 4 33,667 27,549 (130,396) (125,734) (60,784) (49,387) 6

More information

Anhui Expressway Company Limited 2

Anhui Expressway Company Limited 2 2016 5 20 1 Anhui Expressway Company Limited 2 [1996]112 1996 8 15 14897308-7 2010 1 4 340000000034968 2010 7 13 3400148973087 1 Anhui Expressway Company Limited 2 520 230088 0551-5338697 3 0551-5338696

More information

企業目標 成為亞洲最知名可靠的電子製造服務商 企業使命 創新科技, 倡導環保培育英才, 共創理想以客為本, 互惠雙贏

企業目標 成為亞洲最知名可靠的電子製造服務商 企業使命 創新科技, 倡導環保培育英才, 共創理想以客為本, 互惠雙贏 信佳國際集團有限公司 Good Quality Systematic Management Understanding of Customers' Requirements 年 報 05/06 企業目標 成為亞洲最知名可靠的電子製造服務商 企業使命 創新科技, 倡導環保培育英才, 共創理想以客為本, 互惠雙贏 05/06 2 3 4 9 13 17 19 24 34 35 36 37 38 39 82

More information

665 2014 2 4 6 10 14 22 42 48 57 74 76 205 206 207 12 31 2014 2013 2,713,291 1,646,814 65 1,018,269 529,152 92 % 1 15.71 12.57 25 56.17 41.07 37 50.42 39.15 29 5.85 4.21 39 3.74 2.99 25 2014 12 31 2013

More information

1. 100% % 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% % 5. 50% 50% J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% % % 172

1. 100% % 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% % 5. 50% 50% J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% % % 172 68.65% 39.72% 39.72% 6.86% 6.52% 3.43% 3.75% 30% 50% 171 1. 100% 2. 100% 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% 4. 100% 5. 50% 50% 6. 7. J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% 8. 100% 9. 100% 172 10. 100%

More information

USI HOLDINGS LIMITED * 369 88 5 15 17 2826 * ............................................................... 1 1....................... 4 2................................................ 5 3................................................

More information

/0 8

/0 8 China Water Affairs Group Limited : 855 2007/08 * 1 2 3 4 6 18 20 24 31 33 35 37 39 41 42 153 154 20 07/0 8 2 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda 18 64 6408 28 26 Conyers Dill & Pearman

More information

IRA (Chi).indd

IRA (Chi).indd COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED 2007 2016 6 30 2016 6 30 1,250.71,564 129.6% 85.1% 1,051.0 111.9% 573.6 21.2% 554.1 21.8% 120.3 9.6% 53.9 9.3% 1 49.6 1.6% 24.18 3.6% 6.92 6.8% 31% 1 1 2016 6 30

More information

( : 01188) 2014 2 3 5 9 32 43 45 47 49 50 52 54 134 1 111 25 9550 Flair Drive E1Monte CA91731 23 14 1407-8 Canon s Court 22 Victoria Street Hamilton HM 12 Bermuda 1 40 Appleby Management (Bermuda) Ltd.

More information

2 4 17 22 35 49 51 52 53 55 56 58 131 132 1 2,546 2,418 449 336 440 327 55.50 41.19 14.50 11.20 8.5% 6.9% 7,035 6,082 (1,693) (1,198) (137) (135) 5,205 4,749 6.56 5.99 2 本公司擁有人應佔溢利 本公司擁有人應佔權益 500 6,000

More information

Project Fantastic_C_RI Prospectus.indb

Project Fantastic_C_RI Prospectus.indb 32 342C Hsin Chong Construction Group Ltd.* HSIN CHONG CONSTRUCTION GROUP LTD. * 00404 1.00 857,449,996 1718 * (Ley 24/1988, de Mercado de Valores) 30.bis b) 2003/71/CE (Comisión del Mercado de Valores)

More information

於百慕達存續之有限公司 股份代號: 8192 2015 年報 2 3 4 7 12 14 20 30 31 32 33 35 37 25,385 9,662 6,975 210,147 251,462 (19,766) (20,188) (15,308) (24,318) (113,579) (342) (71) (4) (8) (20,108) (20,259) (15,312) (24,326)

More information

目 錄............................................................... 1......................................................... 3 錄.....................

目 錄............................................................... 1......................................................... 3 錄..................... 此 乃 要 件 請 即 處 理 2014 8 20 11 30 239 17 1417 48 183 17 1712-1716 2014 7 18 目 錄............................................................... 1......................................................... 3

More information