nooog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "nooog"

Transcription

1

2 : : / 32 : 70 :1, ISBN / I 258 : ( )

3 :,,,,,,,,,,, :? UFO??

4 ,,

5 (1) (6) (15) (21) (24) (33) (41) (44) (48) (52) (54) (59) (61) (63) 10 (68) UFO (71) (78) (80) 1

6 (83) (87) (91) (97) (100) (106) (110) 500 UFO (119) UFO (122) U FO (125) (137) (144)? (154) (159) UFO UFO (164) (173) UFO (178)? (186) (197) UFO (208) 2

7 1. œ ł» ` ł ,, 7,,,,,, 1965,,,, 1

8 2. œ ł» Ø , 1,,,,,, 3. œ ł»» Ø , :,,,! 4. ł»» Ø ł 2

9 ,,,, 5. «ł» ˆß œ ,,, 6. ł» Ø «fl ,,,, 2,,, 4,, 3

10 7. ł æ, :, 8. œ ł»» Ø fl ,,,,,,,,,,,, 4

11 9. ł» Ø ,,,,,,,, 5

12 ,, 4, : ; ; ; a «œ ˆ, ,,,,,,, 6

13 ,,,,,,,,,, b ˆ œ ˆ ,,, 7

14 ,,, :,,,,,,,,, c ƒ œ ˆ 50,,,,

15 , , ( ),,,,,,,,,,,, ,, 12 16,,,,,,, 1954, 9

16 d œ ˆ ,,,,,,, ,, C,,, 20,, ,,, 118,, ,, 10

17 ,, ,,,,, 1, ,, 2,, 4,,,,, ,, 7, 3, 11

18 ,, ,, T 10, 2. 1 e ß 12

19 , , 35,,,,,,,,?, :,,, ;,,,, :? 13

20 ,,?,,,,,,, 14

21 ,,, 11 30,,,,,, (30 50),, ,,,,,, 15

22 ,,,,,,,,,, 6 2. fl,,,,, ,, :, 16

23 ,,,, ,,,, ,,,,,,,,,,, 50 17

24 4. ˇ ,,, 15,,,,,, ,, 4,, 9, ,,,, 60, 180,

25 2. l,,,,,,, :, ,,,,,, 60,,,,,, ,, 80, 19

26 30, 7. 5,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12 15, :,,, 20

27 ,, 3 20,,, 11 29,,,, 30 3,, 3 30,,,,, :,,,, 21

28 ,,,,, 50,,,,,,,,,,, 2000,, 3, 400, 300, 150 2,, 4 UFO,,,,,,, , 22

29 ,,, , 6,, 23

30 ,, E M,,, 300,,,, M,,,, ,, 15, 45, 24

31 ,, 45, ,, 12, 100, 20,,,,,,,,,,, 7. 2, ,, 28, ( ),,, 25

32 , ,,, 16, ,, ,,,,, 4,, ,,,, 300,,,,, 9,

33 14,,,, 1. 8, 18,,,,,, ,,,, 75 45, 9-12, ,,

34 ,,,, ,,,,, , 45, 21, 21, 2. 4, 24,,, 5, 22,,, ,,, :,, 13. 5,

35 ,,, 8 10,,,,, ,, : ,, 19 9, : 1 45,, 29

36 ,,?,,, ( ) ,,, 51, 21,,,,,,,,,,, 16, 5, 0. 9, 25, ,,

37 40, 10. 5, 15, 22. 5, 30,,,,, ,, 16 19,,,,,,, 12,, ,,,,,, 31

38 ,, , 2. 7,, 3,, 2. 4, 32

39 ,,,,,, 3,, 15,,,,,,, , 33

40 , 1,,,, 3,,, :,, ( ) 2. 6, , 1,,, 16, 10, 1000,, 34

41 :,,,,,,,, 2, V,,,,,, ,, 35

42 , (, ), ;,,,,,,?? 1989, :,, 50, 10,, 50, 36

43 , 90,,,?,, :, 5,,,,, :,,, ,,,,,, 37

44 ,, 1976,,,,,,,,?,,, 1987,,,,,,,,, 38

45 , 1812,,, 25, 170,, 50,,,,,,,,??, 500, 90 %,, , 20, , 2,, 39

46 ,,,, :,, :,,,, :,,,,,,, 40

47 ,,, 5 :,, :, 12,, :,,,,,,, 5,

48 11 50, , ( 5600 ),??, ,,, , 6,?, 900,, : 42

49 ,,,, :,,,,,,,, 43

50 ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, 176, 1812, 25, 22,,, 44

51 50,,,,,,,,,, ,,,,,,, : 45

52 ,,,,,,?,,,,, 19, :,,,,, 19 80, 46

53 ,,,,, 19 47

54 ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 48

55 ,, 10 19,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,, 49

56 ,,,,, 3,,, 5,,,,,, , 1,,, 22,,,,,,, 50

57 ,,,,,,,,,,,,, : 51

58 ,,,,,, 36 :,,,,,,,,, 6 7, 52

59 :, 53

60 :,,, 900,, :,,,,, :,,, 54

61 ,,,,, :,,,,, :,,,,,,,,,,,,,, 55

62 ,,,,,,,,,,,,,,,?, UFO,,,?, 1,, 1?, 56

63 ,, :,,,,,,,, ,,,, :,! 92,, ,,,, 35, 57

64 ,,,,, ( ),,,,,,,, 58

65 , :, ,,,,,,,, 75,,? :,, 59

66 ,,,,,,, :,,,,,, 60

67 ,, RK,,, : 1. 5,,,,,,,,,,,, RK, :,!,, RK, RK, 61

68 ,, RK,, RK, 15 15? 15, 600 UFO ( ), 6, 85,,,,,? 62

69 ,, 1947,, 509 ( ),,,, ,, UFO : 63

70 , 600,,,, 4,,, ( ),,, 7 8,,, :, 509,, 64

71 ,, 509,,, ,,,,, UFO UFO, UFO 3 4,, B 24 4,,, 65

72 :,,,,,,,,,,,,,,,, 66

73 UFO,,, 67

74 , , UFO 10 UFO,, , 11,, : :?? :? ( ) 10 :,!,, 68

75 , 10,, 4 30?, , 11, ( ), :,,,,, :!,, :,?! :, 69

76 ( ) : :,! :, :!,?? 20,, 4 30,,, UFO,,, :! 70

77 UFO «ˇæ ß ,, 5 45,,,, 3 5,,,,, 71

78 ,,,,,, 2,,,,,,, 3,,,,,, 10,,, 250,, 2 72

79 »»» UFO,,,,,,,, 2,, 10,, ,,,, 120,,, 73

80 ,,,,,,,, 60 70,,, 5,, 3 4,,,,,,,,,,, 10,,, 74

81 ,??, 75

82 4,, 8 10, 30 50, U,,, 4 10, :, ˇ UFO,, UFO UFO, 4, FBI, 7 9,,,, 16 : 76

83 ,,,,, UFO,,,,,, 77

84 1964, :,,, 24,!,,,,,,,,,,?,! 78

85 ,,,,?,,,,,,,,,, 79

86 1933 4,,,,,,,,,, : 3, ,,!,,, 80

87 ,? 90,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,, 81

88 ,,,,,, 150,,,,,, 82

89 ,,,,,,,,,,,,,,, 1,,, :,, 83

90 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,, 4,,,,, 84

91 ,,?,, ,, 86 41,, 20 3,,, 7,, 1906,,,,,,,, 85

92 ? 86

93 ?,,,, 1985, 73, 90,,,,,, 87

94 ,,, :,,,,,,,,,,, :, 88

95 : (UFO),,,,,,,,,,,,, UFO 6,,,, UFO, 89

96 ,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,, 90

97 4!,!, UFO ,, 6,,,, UFO, UFO, UFO UFO, 4 150, 91

98 ,,,, 4, UFO, UFO 10 40,,,,,, UFO!,, œ ` 4 fi ˆ, UFO ,,,, 6 26, 92

99 , 6 52, 11 4, 4,, UFO,,,, 4,,,, 180, 11, 6,, 45 UFO 4,, UFO?,,,,,,, 93

100 ,,,,,,,,,!,, 4,?,, 38,, 3, ˆ «6 26,, UFO,, UFO 94

101 , 150,, 18 24! 4,!,, UFO 6 7 8,,, 40,,, UFO,,,,,??, 95

102 ,? 96

103 , ,,,, 1500,,,,,,, 3,,, ,,, 97 1

104 ,,,,,,, , 22 05, : 60, 150, 5000,,,, 100, 10,,,, 1200, , 98

105 ,,, 1000, 4O,,,,,, 20,??, UFO ( ),, 99

106 1996 1,,,,,,,,,,,,,?,,,, 100

107 ,, 1996,,,,,, :,!, 18,, (, ),, 16,, 14,, 22,,, (, ) 101

108 ,,,,,,,,,,, (!),,,,,,,!,,,,,,,,,,!,,,,, , 102

109 ,,,,,, ( ), 1996,,, ,, 1 20,, 5,, : 103

110 !,, 10? :,?,,, 10, -,,, -,,,, 104

111 , ,?,, :, (!),,,! 105

112 ,,,, 16 17,,,,,,,,,,, :, 1815,,,,,, :, , 6, 106

113 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 107

114 ,,,,,,,,, :,,!, ,,,,,,, 3, ,,,,,, : 108

115 ,,??,? :, 2,,,,,,,,,,, 2,,, :! 1930, :,, 109

116 ,, UFO, :!, :,,,,,,,,, UFO ,, 4, 110

117 ,, 20,,,,,,, ,,,, 30,,,, UFO, 8,,

118 : 17, : 7 12,,,,, , :, 50,,,,, :, 112

119 ,,,,, ,, : 40,, 300,, : 100,, 12,,,,,, :,,, :,, 113

120 ,,, :,,,, ,,,, 5 5, 25000, : ,, 100, l 30,, 3 100, 114

121 :, :,, 3, :,,, ,, : ,,,,,,,, 115

122 ,, ,,, 274,,,,,,,,,,,,,, :, 5 36,, 7 190,,, 116

123

124 , :,,,,,,,,,, 118

125 500 U FO ,,,,, UFO,,,, 5000,,,,, 500,,, 3,, : 119

126 , : 0,,,, 32 : 50,,,,,,,, :, 18,,, :

127 ,, 32 0, :, UFO,,, 121

128 U FO ( UFO) 1947,,,,,,,,,, ( ),? M K : ( UFO) ,,,, , 122

129 ,,,, 4 7, 12 20, :,?,??, :, 1963,,,,,, 8,,,, (,, ) 123

130 ,,,,, 2/ 3, 124

131 U FO UFO, UFO UFO,,, 5 30,,,, :,,! UFO, 90 UFO,,, 125

132 , UFO, UFO, 100 UFO,,,!,,,,,,, UFO,,, UFO 15,, UFO, 126

133 600, UFO,,,,,,,, UFO,, 2,,,,,,, 127

134 ,,,,,,,,,,,,,,,!,,,, 100!,,,,, UFO, 4, 128

135 ,,,,,,,,,,,,,, ,,, 23,,,,,,,,,,, 13000, 129

136 ,,,,, 13000,,,, UFO, UFO, ,, UFO 11, 3,,,,

137 ,,, UFO,,,,, 8 30,,,!,,, :,,,, 131

138 ,,,,,,,,,, 40 50,,,,, :,,,,, 132

139 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10,,,, 133

140 ,,,,,, 5,, 23,,,,,,, ,,,,,,, 134

141 ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,? MUFON, 135

142 ,,,, 136

143 ,,,?,,, 60,,, 60, , UFO,,,,, 10, :,,, 137

144 ,,, :,, :,, : 1990, 300, 2 3, ,, ,,,, 138

145 ,, , 6,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, 139

146 :, ,,,,, :,,, :,, : 140

147 ,,,,?, :,, :,,,,, ,,, :,, 141

148 ,,,, UFO : UFO, 10% UFO UFO, 50%, UFO, :, UFO, UFO,,,, ,, 142

149 ,, :,, ,,,,, : :,,,,,, 143

150 , 4583, 3196, 32. 8,,,,,,,?,,,,,,,,,,, 144

151 ,,,,,,,, ,, 10, 11 12,,, 80, 10 2,,, 30,,,, 30, 1960,,,,,,,,, 145

152 ,,,!, ,,,, 20,,,,, 13 14,,, 50,,,, 5,, :,, :,,, 146

153 , 10,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,, 2 194, 9,, 373, 147

154 204, ,, , ( ),, 8 21,,,,,,,,, 40,,, 8,,,,,, 10,,, 1 148

155 :,, 5-7,,,,,,,, , : ( l, ) (3 ) , 12 40,,,,,,!,,, 2,,,,,,,,, 149

156 ,,! ,, 1000,, 2-3???,,,,,,, 100,,,,,,,,,,,,,, :,,, 150

157 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, 1. 8,,,,,,, 151

158 ,,,!,,,,,,,,,,,,, :,,, , 299,,,,,,,,, 152

159 ,,,,,,,,,,?,? 153

160 ? ,,,,,,,,,,, 2,,,,, 2000,,,,,,,, 154

161 ,,,,,,,,, : ( 1626 ) ( : 7 9 ),,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, 155

162 ,,,,,,,,,,,,, ( ),, :,? :! :? : :? :,!,,!,,,?,,,, 156

163 ,,,,,,,,,,,,?,, 157

164 ,,,,,,,,!??,,,,, 158

165 ,,,,,,, 1. Ø ß «1500,, 3000,, 90, 4 159

166 ,, 4,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 160

167 ,,,,,,, 2. ª»,,, :,,,,, 161

168 ,,,,,,,,,,,,,, 3.» Æ,,,, 162

169 20,,,, ,,,,? 163

170 U FO UFO,, 1300, 22,,,,,,,,,, : : 30, UFO, UFO 164

171 , UFO : 15,,, : 710,, UFO,,, : 1, 12,, UFO,,, 65,,,, 165

172 ,,,,,,,,,, 300, :,,,,,,,,,,,,,, 166

173 ,,,,,,,,, ,, 1 30,, 181,,,, 167

174 , , B 26, : 5 25, UFO, UFO 8000, UFO, UFO,,, ,, , 10,,,, ,

175 , UFO,,,,, UFO,, UFO 7 24 UFO, ,,, 7 24 UFO, UFO UFO, UFO,,,,, :, 169

176 ,,,,,,, ,,,,,,,,,,, UFO, UFO,, UFO,,,, 170

177 ,, 70 %,,,,,,,,,,,,,, ,, 171

178 12, 9 27,,,,,,,, :, 172

179 , ,, 9,,,, UFO ( ),, UFO, UFO 3 :, ; ;,, 1970,, 132,

180 , 30, 600, ,, 3,,, 3, 100,,,,,,,, 174

181 , 10,, 10,,,,,,, :,,,,, 10,,,,, UFO,, UFO, 175

182 , :,, :,, 20,,, ,, , :,,, 20,,, 10,, 176

183 ,,!,,,,,,,,,, UFO :,,,,? UFO, 177

184 U FO

185 , 18,,,, SOS,,,,,, 1000,, 20, ,,,,, UFO, 7, ,, 1,,, 179

186 ,,,,,,,,,, 8000,,,,,,,,,,,,,,, 180

187 ,,,,,,, 2000 /,,, 700,,, ,, UFO,, UFO, , 5000,, 181

188 ,,,,,, UFO,, UFO,, ,, UFO :? :,,, UFO,,,,,, 182

189 , DC K, 52, 300, 2000,,,,,,,,,,,,,,,,,, 70,,, ,,,, 183

190 ,,,,,,,,,,,,,,,, 30,, , 747,, 600, 7,, 150,,,,, 184

191 ,,, 40,,,,,,, UFO 50, 760, 185

192 ? 1988,, 20,,,, 8000, 20,,,,,,, 4 :,,, 186

193 , 3,, 6000,,,,,,,, C,, ,,, B B, 187

194 B A 50,,?,? 1917, ,, : 3, 6 13, 5,,,,,,,, 7,,, 188

195 ,, :,,,,,, 7,,,, ,,, 27, ,,,,,,,, 189

196 ,, 3,,,, 3 4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 190

197 ,,,,,,,, : 7600! ,, 6,, 80, 60,,,,,,,,,, 191

198 ,, ,! 14 16,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, 192

199 ,,,,,, 5,,,,, ,,,, 4,,,,,,,,, 193

200 ,,,, , 3,,, 4,,,,,,,, 4 8,, 40 15, 200, : 2, 350,,??, 194

201 ,?,,,,,,,,,,?, 4,,?,,,,,, 195

202 ,,,,,,?,?,!,,,,,?,,,,! 196

203 1973,,, :,,,,,,,,?, :,, ( ) 197

204 ,, :,,, UFO,,,,,,, UFO,, 21,,, :,, UFO 198

205 ,,,,,,,,,,,?, UFO 1978 A :,,,, 199

206 , 1897,,,,, , 4,,,, 3,,,,,?,,,,, 200

207 ?,, ,,,,,,,,,,,,, 201

208 ,,, K,, , :,,,,,! 1953, 3,,,, , :, 202

209 , ,,,,, H T,, : l965 12,,, :,, :,,, 203

210 ,,,,,,,,, A, 50,, A,,, 50,???? 1971, 6,,, :, 204

211 ,,,,,,,,,,,,,,,?,,, 205

212 ,,,,, ( ),, A,,, 3,,, A :,, 206

213 ,,,,, 207

214 U FO, 1957,,,,,,, ,,,,,,,,, 208

215 ,, UFO , UFO, 6 11, -, 3 UFO , UFO, ,,,,,,,,,,,, 30, 209

216 ,,,,,,, 600, 60000,,,,,,,,,,, 5,,, 210

217 ,, :,,,,,,,,,, 8,,,,, UFO,

218 11 9 UFO,,, UFO : : UFO 11 9,,, ,, UFO,,, :,,,,,, :, 212

219 C,, :,, 11 14, FPC, -,, UFO,,, 11 15,, UFO,,, : 11 9, - 2, 5,,, 213

220 ,,, : 4, -,,,,,,, -, UFO 214

ł ˇ fi ` fi ł `ø ` œ ł «`ƒ `» œ ` ª ı ˆ» ª» ` º ˆ Ł ˆ ˇ ø ª ' ˆ ˆ ` ß fl ˆ æ fi ˆ» ` ˆ ª ˆ ` ª ` ' ˆ ' ˆ ˇ ı ˇ» fl ª» ˇ ` Ł ˆ»» ˆ ª ª ˇ ` ß ˆ ª ˇ ø ` ß ` Ł ß ˇ ' ` ` fl ı ˆ ƒ ø ª ø ˇª ˇ»fl ˇ ø ª ` ß ø

More information

ˇ ««` ˆƒ œ ø» fi ˇ `ø Ø» ˆ ˆ» ««ˆ ˇ ˇ «ˆ ˆ ƒ ß fl ˇ ˇ» ˇ ł»» ˇ « ˇ ø ˇ ı ˆ ˆ ` ø»» ł ı»» ` fl» ˆ ß» `»»» ` ˇ ` ª ˆ ˇ» ˇº ` ƒ ˆ» ` ª fi ø ˆ Ł fi»» ˇ ƒ» ˆ» ˆ» ` Œ ˇ ˇ ˇ ł fi ø ˆ«ª ˇ `ø fi `» ` ˇ ß ˆ ƒ ˇ

More information

ˆæ œ ˇ» ø ˆæ œ œ ˇ œ ª ˇ Ø ˇ œ ˇ «œ Œ ˇ ` ˇ œ ˆæ ł ˇ» ª ˆ ˆæ» ' º ø ˆæ Ø»Æ œ ` ` ˆæ ˇ œ ƒ `» «ˇ ł «` ˇ» ˇ»» `Ø ˆ '»» ˇ œ ˆæ» ` `ƒ `ƒ º Œ ˇ ß Œ» ˇ ø ª ß» fi ø Ł ˇ ˇ fi ˇ º ø ª ß ł ˇ Ø ˇ œ»æ ˇ ı æ» ø œ fi

More information

` ˇ º ' ` ł æ»fl ˇ ˇ `» fl ˆ º ` œ œ ˇ º ' ` ł ª ˆ ˇ ˆ Æ Æ «Æ œ œ ı» ˆ»Æ ˇ æ» ł ` ˇ ø Æ» » ß ˆ ' Ø» Æ ł ˆ ø ˇ `ˇ ø ˆ `ˇ» ' ` Æ ª `ˇ ` Æ Ł ˆ Æ Ł Ł» `ˇ «ˇ ' Ł ` Æ ˆ Æ ` ª `» ª `ˇ ` Æ ` ˆ ı»fl ß ª ˆ ı»fl

More information

? ˇ æ ˆ» ˆ ß ' Ø fi ı fl Œ ˇ ˆ ˆ œ» ˆ» æ ' ß ß ˆ ˇ ` ˇ œ»fl fi ˇ ı ı ˇ Œ ˇ ˆ ˇ»Æ Œ º» Ø ` Æ ł `»fl ˆ œ ˆæ ß ` ˇ ß» ˆ `» Ø æ» ˆ ˆæ

More information

` `» ˇ œ»» fl»»»» ˇ ˇ» ˆ»» fl ˆ fi» `» ` ˇ» `» `» ˇ ˇ» ˇ Ł `ƒ ø ø ˇ ˇ»fi ª»»» fl Ø ˇ ˇ ƒ» ˇ ˇ ƒ»» ˆ»» ˆ»»»»» ` ` fi ˇ ˇ»Æ «ˆ ˇº ˆ ` ` ø ø ˇ ˆ ß ƒ ˇ ł º ı ˆ» ˆß ª Œ ˇ ƒ œ ø æ ß `» ø ı ' fl fi ˇ ˆ ˆß ˇ ª

More information

49 œ»» ' ß ` ˇ ł ` ß ª ß ª ª Æ» ø ß»» º» º œ ª fi ı ˇ» ˇº ˇ ` ß œ º ` Ø ˆ» œ ß» ˆ» œ ı ß»fl ˆ ı ˇ Œ º ı ˇ ł º ' ` ı Œ ˇª œ «` ł ˇª» fi «œ Ø ` ` ª» Ł Ł œ ` ˇ ß ˆ ß '»Æ ˇº ˆ ˇ ˇ ˆ ˇ ø ˆ ` ˆ ß Œ ß» «ˆ ł ł

More information

!""#! "#$ $ % & & (()& * $ $ +,-. / () (!)(/0 * $!& $ "& $ #& $ $& 1,"/ 2! $ 3+4 (()(!!( )! $! $! $! $ $ $ $ $ $ $! $! $ $ $!!! $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

!#! #$ $ % & & (()& * $ $ +,-. / () (!)(/0 * $!& $ & $ #& $ $& 1,/ 2! $ 3+4 (()(!!( )! $! $! $! $ $ $ $ $ $ $! $! $ $ $!!! $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ! !""#! "#$ $ % & & (()& * $ $ +,-. / () (!)(/0 * $!& $ "& $ #& $ $& 1,"/ 2! $ 3+4 (()(!!( )! $! $! $! $ $ $ $ $ $ $! $! $ $ $!!! $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $! (!( *)(0)0##!!! ) $! #(( #!( (0"#!!(((!!$!!!

More information

ˇ» ø ª ł ' Ø «ˇ ł œ ` ˇ æ º º ˇº ł ` º ˇ ø ø «ˆ ` ø» ˆ» º ` ` ` Ø fi ˇ ƒ» ˇ» ø '» º ı ł» ı ˇ» ˇ ł ˇ ˆ ø fl ø ˇ ß» fi Æ ˇ» ª ł» æ ł Ø Æ ` ª «'» ˆ ł» ø º ` ` ` ł fi Ø fi ƒ ˇ ø ø ł»æ»` ø Æ ł º œ `»» fi `

More information

309 Œ» ` fi» fi ˇ ª ˇ ' ` ˇ fl `» fi fi œ ˇ ł ı fi» ˆ œ» fi `» ˆ ˇ ƒ ß ƒ œ ƒ» fi»» ˆ fi» ƒ ł º ` ˇ º ł» œ ˇ Œ ß fi» ƒ»fl ª ł ª ª ˆ fi ` fi fi ˇ ` fi» fi ł ' «ˆ»Æ» ˇ œ»æ ` ł œ ˆ ı `»Æ œ Ł Ł ƒ ƒ» fi Ł ß

More information

!!!

!!! !!!! "#$%! & (() **+,!!! (--. + (/! (/ !!! !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! %!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

...1...1...2...3...5...5...6...7...7...8...8...9...10...11...11...12...12...13...14...14,...15...15,...16...17,...17...18...19

...1...1...2...3...5...5...6...7...7...8...8...9...10...11...11...12...12...13...14...14,...15...15,...16...17,...17...18...19 ...1...1...2...3...5...5...6...7...7...8...8...9...10...11...11...12...12...13...14...14,...15...15,...16...17,...17...18...19 ...19...20...21...21...22...23...24...24...25...26...26...27...27...28...28...29...29...30...30...31...31...32...33...33...34...35...35...36

More information

校园之星

校园之星 C C A UFO C C K K K K K K K K C C C C C C C C C C C C C C

More information

UFO探索(一)

UFO探索(一) UFO ...1 UFO...14 UFO...30...44...59...89 I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 UFO 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 UFO 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

More information

美育211期_瀏覽用

美育211期_瀏覽用 To Nurture a Sense of Beauty: Perceiving Beauty by Reading Books Wei LIN + * &, 211! "# $ % # & '( )&( +# (* " -"./ 0 @A C 1 2 8 + 9:;:?= B >?D# E 9> 1 3 3 4 4 5 5 6 6 7 W N M ih d j ^ 5 5 5 5 5 5 4

More information

UFO探索(三)

UFO探索(三) UFO ...1...16...22...42 UFO...50 8...55...55...56...57 200 UFO...58 UFO 40...59...59...60 UFO...61...61...62...63...64...64 UFO...65 UFO...72 UFO...90 UFO...96...98 II 1 UFO 2 3 UFO 4 5 UFO 6 7 UFO 8

More information

nooog

nooog : : 8501168 1/ 32 : 70 :1,800 2005 9 2005 9 ISBN 7-80595 - 642-1/ I258 : 396.00 ( ) 1 FAS T 4 6 13 33 45 57 69 78 SOS 80 83 86 92 94 98 100 103 1 105 107 115 118 125 132 134 138 5 142 144 151 161 173 177

More information

文明探索(六)

文明探索(六) I...1...10...12...13...16...18 14...22...25...27...28...30...39...45...46 UFO...49 UFO...55 UFO...59...62 UFO...64 ...70 UFO...72 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 14 22 23 24 25

More information

壹 時 事 法 評 七 休 一 之 落 實 與 衝 擊 文 / 林 伯 川 律 師 今 年 度 勞 動 基 準 法 ( 下 稱 勞 基 法 ) 最 大 的 修 法 動 態, 莫 過 於 一 例 一 休 及 每 週 二 例 之 爭 論, 惟 迄 今 因 朝 野 兩 黨 仍 未 能 取 得 共 識, 法

壹 時 事 法 評 七 休 一 之 落 實 與 衝 擊 文 / 林 伯 川 律 師 今 年 度 勞 動 基 準 法 ( 下 稱 勞 基 法 ) 最 大 的 修 法 動 態, 莫 過 於 一 例 一 休 及 每 週 二 例 之 爭 論, 惟 迄 今 因 朝 野 兩 黨 仍 未 能 取 得 共 識, 法 明 沂 法 訊 第 八 十 二 期 2016 年 8 月 本 期 執 筆 律 師 : 林 伯 川 律 師 主 編 : 李 秀 璇 法 務 明 沂 法 訊 每 月 中 出 刊 目 錄 壹 時 事 法 評 七 休 一 之 落 實 與 衝 擊...1 貳 台 灣 地 區 重 要 修 法 或 行 政 函 釋...3 一 行 政 函 釋...3 ( 一 ) 財 政 類 : 符 合 民 法 物 權 編 施 行

More information

<4D F736F F D20BDB2B9CACAC2D1A7B5D8C0ED2E646F63>

<4D F736F F D20BDB2B9CACAC2D1A7B5D8C0ED2E646F63> 宇 宙 故 事 孤 独 的 地 球 晴 朗 的 夜 晚, 仰 望 苍 茫 的 天 穹, 浩 瀚 的 银 河 横 亘 于 天 际, 满 天 繁 星 闪 烁, 这 不 由 得 引 起 人 们 无 尽 的 遐 思 广 阔 无 垠 的 宇 宙 中, 是 不 是 只 有 地 球 这 样 一 颗 星 球 有 人 类? 我 们 的 地 球 村 是 否 还 有 伙 伴? 我 们 首 先 从 家 门 口 谈 起 月

More information

75 南 京 港 口 医 院 热 河 南 路 诊 所 83 南 京 爱 康 国 宾 门 诊 部 有 限 公 司 76 江 苏 省 环 境 监 测 84 南 京 东 大 口 腔 门 诊 部 有 限 公 司 77 南 京 市 鼓 楼 区 长 江 社 区 卫 生 服 务 中 85 南 京 医 科 大 学

75 南 京 港 口 医 院 热 河 南 路 诊 所 83 南 京 爱 康 国 宾 门 诊 部 有 限 公 司 76 江 苏 省 环 境 监 测 84 南 京 东 大 口 腔 门 诊 部 有 限 公 司 77 南 京 市 鼓 楼 区 长 江 社 区 卫 生 服 务 中 85 南 京 医 科 大 学 附 件 : 鼓 楼 区 辐 射 工 作 单 位 名 录 1 南 京 长 江 医 院 集 团 有 限 公 司 38 江 苏 省 省 级 机 关 医 院 2 南 京 恒 康 畜 牧 有 限 责 任 公 司 ( 分 南 京 立 登 尔 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 云 南 北 39 路 口 腔 诊 所 3 南 京 市 鼓 楼 区 华 侨 路 卫 生 院 40 南 京 市 鼓 楼 区 宝 塔 桥

More information

建筑学院建筑学本科专业建设发展规划.doc

建筑学院建筑学本科专业建设发展规划.doc 郑 州 大 学 建 筑 学 院 建 筑 学 本 科 专 业 建 设 发 展 规 划 (2015-2018) 编 制 人 : 郑 东 军 联 系 电 话 :13903719743 1. 专 业 定 位 及 人 才 培 养 目 标 1.1 专 业 定 位 坚 持 求 实 创 新 的 办 学 思 想 以 国 家 和 行 业 发 展 需 求 为 导 向, 围 绕 中 原 城 乡 建 设 的 需 求, 追 踪

More information

untitled

untitled ISBN 753387669C 5.00 2005 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

More information

untitled

untitled 太平广记 五 宋 李昉 等著 1 出版社 中国计量出版社 书号 ISBN 7-5026-2028-5 版权所有 北京烨子工作室 类别 历史文学名著 出版时间 2005-1-1 字数 29万 内容提要 臣昉等言 臣先奉敕撰集太平广记五百卷者 伏以六籍既 分 九流并起 皆得圣人之道 以尽万物之情 足以启迪聪明 鉴照今古 伏惟皇帝陛下 体周圣启 德迈文思 博综群言 不遗众善 以为编秩既广 观览难周 故使采拮菁英

More information

BQY.PS2

BQY.PS2 中 华 藏 典 之 : 人 生 百 科 全 书 第 四 卷 主 编 齐 豫 生 夏 于 全 吉 林 摄 影 出 版 社 责 任 编 辑 : 程 琳 封 面 设 计 : 胡 凯 中 华 藏 典 人 生 百 科 全 书 齐 豫 生 夏 于 全 主 编 吉 林 摄 影 出 版 社 ( 长 春 市 人 民 大 街 124 号 ) 787 1092 毫 米 16 开 字 数 :3900 千 字 2002 年

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20322EABEDA473A5C1B6A1B6C7BBA1AAECB1B42E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20322EABEDA473A5C1B6A1B6C7BBA1AAECB1B42E646F63> 東 華 人 文 學 報 第 十 九 期 2011 年 7 月 頁 9-63 東 華 大 學 人 文 社 會 科 學 學 院 恆 山 民 間 傳 說 初 探 丁 肇 琴 提 要 筆 者 2010 年 7 月 至 山 西 師 範 大 學 參 加 東 方 文 學 與 藝 術 國 際 學 術 研 討 會, 提 出 恆 山 民 間 傳 說 初 探 以 文 獻 資 料 為 範 圍 一 文, 會 後 赴 大 同

More information

书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1

书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1 书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1 国 作 协 会 员, 黑 龙 江 省 作 家 协 会 副 主 席 迟 子 建, 女,1964 出 生, 汉 族, 著 名 作 家 中 迟 子 建 是 当 代 中 国 具

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : : ( 124 ) 7871092 16 95 1500 2002 7 1 2002 7 1 : 3000 ISBN7538505644/ I403 : 128000 : : : : : : ,,,,,,,,,,,!,,,,, :,,,, ;,;,, ;,?,,, :,,,,,, :,,,,,,,,,,,, :,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,

More information

)001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50

)001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50 )001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50 1,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,, :,, 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,, :,,,,,,,,, 1997 3 26 1,,,,,,,,,? 1.,,,,,,,,, ;,,,,,

More information

...T.U.p65

...T.U.p65 3 1 2 3 4 5 10 12 14 16 18 22 24 26 28 30 6 36 38 40 42 44 48 50 52 54 56 7 58 60 62 64 66 70 72 74 76 78 81 8 10 11 12 有電子字典 會使 用字典 讀書認字 更容易 教學說明 1 指導查字典的方法 2 舉例說明如何找出部首 13 14 教學說明 1 介紹收看新聞的各種方法 2 介紹一般報紙登載的內容

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( 4 ) : : : : : 25 : 010 61265727 : 102600 : : 400 : 787 1092 : 5000 : 2007 11 1 ISBN 978-7 - 900722-98 - 0 : 20, 100, 1800. 00 ( ) ( 1 ) ( 4 ) ( 7 ) ( 10 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 16 ) ( 18 ) ( 20 ) ( 22 ) (

More information

untitled

untitled ISBN L-0000-00753/ I222 : 15 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

More information

()001 ( 131 ) : ISBN / I1021 :7.50

()001 ( 131 ) : ISBN / I1021 :7.50 ()001 ( 131 ) 787 1092 32 7 118 1998 9 1 1998 9 1 : 110000 ISBN 7-224 - 04867-4/ I1021 :7.50 ,,,,,,,,,,,?,,,, 1 ,,,,,, :, ;,,,,,,,, 1998.7. 2 ,,,,,,,!,,,?,, :!, ( :, 1 ),,??,?,,,,,,,,,, :,?, :,,,,,,,!,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( 4 ) : : : : : 25 : 010 61265727 : 102600 : : 400 : 787 1092 : 5000 : 2007 11 1 ISBN 978-7 - 900722-98 - 0 : 20, 100, 1800. 00 ( ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 8 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 13

More information

马来西亚、约旦(上).doc

马来西亚、约旦(上).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.25 4 960 2004 9 1 2004 9 1 1 500 ISBN 7-204-05944-1/K 02 1600.00 ( 20.00 ) ...1...6...44 1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

More information

untitled

untitled ISBN L-0000-00774/ I246.4 : 15 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

More information

()001 ( 131 ) : ISBN / I1020 :6.50

()001 ( 131 ) : ISBN / I1020 :6.50 ()001 ( 131 ) 7871092 32 6.25 106 1998 9 1 1998 9 1 : 110000 ISBN 7-224 - 04866-6/ I1020 :6.50 ,,,,,,,,,,,?,,,, 1 ,,,,,, :, ;,,,,,,,, 1998.7. 2 ,,,,,,,!,,,?,, :!, ( :, 1 ),,??,?,,,,,,,,,, :,?, :,,,,,,,!,

More information

Microsoft Word - 黃玉緞 _民間文學教案設計_民歌擬作舉隅

Microsoft Word - 黃玉緞 _民間文學教案設計_民歌擬作舉隅 2016 海 峽 兩 岸 民 間 文 學 學 術 研 討 會 地 點 : 中 國 文 化 大 學 曉 峰 紀 念 館 時 間 :2016 年 5 月 13 日 民 間 文 學 教 案 設 計 : 民 歌 擬 作 舉 隅 黃 玉 緞 一 前 言 筆 者 於 上 個 學 年 起 開 始 任 教 本 校 中 文 系 文 藝 組 民 間 文 學 課, 依 循 文 化 大 學 大 學 部 民 間 文 學 課

More information

Microsoft Word - 8-柯香君-原稿初修-0516.doc

Microsoft Word - 8-柯香君-原稿初修-0516.doc 逢 甲 人 文 社 會 學 報 第 14 期 第 99-129 頁 2007 年 6 月 逢 甲 大 學 人 文 社 會 學 院 明 代 徽 商 與 戲 曲 關 係 之 研 究 柯 香 君 摘 要 明 代 中 葉, 商 業 經 濟 繁 盛, 新 興 商 幫 勢 力, 成 為 主 導 明 代 戲 曲 走 向 之 重 要 群 體 組 織 以 鹽 致 富 之 徽 商, 在 快 速 累 積 財 富 後, 並

More information

湖北省高中课程改革重大项目

湖北省高中课程改革重大项目 媒 体 眼 中 的 武 汉 外 国 语 学 校 李 鸿 朗 主 编 2008 年 10 月 前 言 武 汉 外 国 语 学 校 是 在 周 恩 来 和 陈 毅 等 国 家 领 导 人 亲 切 关 怀 下, 于 六 十 年 代 初 期 建 立 的 全 国 首 批 7 所 外 国 语 学 校 之 一 武 汉 外 国 语 学 校 的 发 展 经 历 了 四 个 阶 段 创 办 初 期, 老 一 代 武 外

More information

Ø Ø fi» ` ˆ ˇ `ƒ»» `ƒ` `

Ø Ø fi» ` ˆ ˇ `ƒ»» `ƒ` ` » œ» ł ˇ ˆæ Ø Ø fi» ` ˆ ˇ `ƒ»» `ƒ` ` 责 任 篇 放羊干嘛 挣钱 挣钱干嘛 娶婆姨 娶婆姨干嘛 生娃 生娃干嘛 放羊 感想 多么流畅的对话 多么自然的循环 当然 这也是一种生活方式 但 是一个民族要发展 仅仅依靠这种原始的生活方式是远远不够的 有一句格言说得好 生命的悲哀不在于目标未达到 而在于没有目标 可达成 在那没有智慧之光照耀的地方

More information

Microsoft Word - xiuxinduanyu-2-doc.doc

Microsoft Word - xiuxinduanyu-2-doc.doc 明 慧 专 题 文 章 汇 编 这 些 文 章 是 各 位 大 法 弟 子 作 者 在 各 自 在 修 炼 过 程 中 在 当 时 所 在 层 次 的 认 识 ; 我 们 收 集 成 册, 谨 供 不 经 常 访 问 明 慧 网 的 同 修 参 考 师 父 的 法 才 是 指 导 大 法 弟 子 修 炼 提 高 的 根 本, 广 泛 阅 读 明 慧 网 上 更 多 同 修 的 修 炼 交 流, 能

More information

校园之星

校园之星 UFO l l T E UFO UFO E T UFO UFO UFO UFO UFO UFO UFO U FO UFO UFO U FO USO U FO UFO UFO UFO U FO UFO UFO UFO UFO UFO U FO UFO L UFO L C UFO UFO W W UFO

More information

æ æ æ æ æ æ 1.1 y x 2 æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ

More information

世界历史之谜(一)

世界历史之谜(一) ...1...1...3...5...7...10...12...14...16...19...20...21...23...26...29 :...32...34...36...38 I ...39...40...44...46...50 DNA...61...62...73...74...75...75...77 UFO...78...79...86...94... 100 II 1 2 3 4

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 反 科 普 宣 传 与 警 示 育 : 市 民 读 / 北 京 反 协 会 编 著. 北 京 : 科 学 普 及 出 版 社,2012.4 ISBN 978-7-110-07694-1 Ⅰ.1 反 Ⅱ.1 北 Ⅲ.1 - 批 判 - 通 俗 读 物 Ⅳ.1

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 反 科 普 宣 传 与 警 示 育 : 市 民 读 / 北 京 反 协 会 编 著. 北 京 : 科 学 普 及 出 版 社,2012.4 ISBN 978-7-110-07694-1 Ⅰ.1 反 Ⅱ.1 北 Ⅲ.1 - 批 判 - 通 俗 读 物 Ⅳ.1 北 京 反 协 会 编 著 反 科 普 宣 传 与 警 示 育 市 民 读 科 学 普 及 出 版 社 北 京 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 反 科 普 宣 传 与 警 示 育 : 市 民 读 / 北 京 反 协 会 编 著. 北 京 : 科 学 普 及 出 版 社,2012.4 ISBN 978-7-110-07694-1 Ⅰ.1 反 Ⅱ.1 北 Ⅲ.1 - 批 判 - 通 俗 读

More information

13 C013 中 国 卫 生 监 督 协 社 区 生 活 饮 用 水 卫 生 检 测 示 范 中 国 卫 生 监 督 协 14 C014 中 国 下 一 代 教 育 基 金 留 守 儿 童 教 育 救 助 中 国 下 一 代 教 育 基 金 15 C015 爱 之 桥 服 务 社 涉 外 送 养

13 C013 中 国 卫 生 监 督 协 社 区 生 活 饮 用 水 卫 生 检 测 示 范 中 国 卫 生 监 督 协 14 C014 中 国 下 一 代 教 育 基 金 留 守 儿 童 教 育 救 助 中 国 下 一 代 教 育 基 金 15 C015 爱 之 桥 服 务 社 涉 外 送 养 附 件 3 序 号 编 号 社 工 作 服 务 示 范 (C 类 ) 立 项 名 单 区 域 名 称 资 格 审 查 立 项 资 金 ( 万 元 ) 1 C001 中 国 残 疾 人 福 利 基 金 集 善 工 程 听 力 助 残 中 国 残 疾 人 福 利 基 金 2 C002 亨 通 慈 善 基 金 鹤 轩 安 耆 工 程 示 范 亨 通 慈 善 基 金 1 3 C003 4 C004 5 C005

More information

ERP ERP ERP ERP 1. ERP ERP ERP UFO 2. 1 ERP ERP 2 ERP 3 ERP ERP ERP-U8 850 3. ERP UFO ERP 2

ERP ERP ERP ERP 1. ERP ERP ERP UFO 2. 1 ERP ERP 2 ERP 3 ERP ERP ERP-U8 850 3. ERP UFO ERP 2 ERP 1 ERP ERP ERP ERP 1. ERP ERP ERP UFO 2. 1 ERP ERP 2 ERP 3 ERP ERP ERP-U8 850 3. ERP UFO ERP 2 1. ERP 2. 3. 4. ERP 60 30 30 24 12 12 UFO UFO 8 4 4 8 4 4 8 4 4 12 6 6 1. 2. 3 1. 1 2 2. ERP ERP ERP ERP

More information

<4D F736F F D20A4E9A5BBA57EA5E6A448ADFBA6D2B9EEB3F8A7695FA457BAF4AAA92DB2D3A9FAC5E95F2D6F6B2E646F63>

<4D F736F F D20A4E9A5BBA57EA5E6A448ADFBA6D2B9EEB3F8A7695FA457BAF4AAA92DB2D3A9FAC5E95F2D6F6B2E646F63> ò œš Ñý ð 7 8 Ÿ õû œãí 7 9 œš Þ þ š Þ±Ù Þñ Â Í 7 : æ œ Í ÈŠ þ œ Í ÈŠ È œ œ ñ Ç Í œš þ š ˆ ØÝ Í Í Ø Ÿ š Í Ø œ œ Í þ Í Â¼ ñ ² Œü 7 21 š 7 22 ð 57 ò ª 33 )3121 *ý š ñ ë 2/ ª 33 )3121 *5 2 31 3: ) Ô 67 )2:92

More information

Microsoft Word - CE 國文-講義-01~02.doc

Microsoft Word - CE 國文-講義-01~02.doc i Ñ Ñ s ˆá«ýÉ ë Š µ Š ÔÔ ã á Š Ï ššë Š À ss æ š æø Š š ³ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ œ ³í Œ ë ë î Ð Ã ŠØ Þ Š œ ³í ë Ù± Ÿ É Ÿ ë Ÿ Ÿ œ Þ ë Š¾ë ëîô Ÿ ½ ±í ž ñš A «é C Í C B D gg 1 s ûà ý {rž! s ë ë½ Ô ññ ž ò ö ìßæ ã ŠÉ

More information

树木(一)

树木(一) ISBN 7-80173-166-2/ S 01 698.00 I..................................................................... ...... 177...................................................... II 177

More information

untitled

untitled ISBN L-0000-00785/ II246.4 : 15 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

More information

untitled

untitled ISBN L-0000-00714/ II242.43 : 15 00 5 6 12 16 21 26 31 36 41 1 47 52 58 63 69 75 80 86 91 96 100 105 110 2 115 120 125 130 134 138 142 146 150 155 159 164 3 168 172 177 181 186 190 193 197 202 207 212

More information

朝鲜、韩国(四)

朝鲜、韩国(四) ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.25 4 960 2004 9 1 2004 9 1 1 500 ISBN 7-204-05944-1/K 02 1600.00 ( 20.00 ) ...1 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

More information

校园之星

校园之星 x L U L L L U U U OK OK W W k k W W W W W ISBN G ISBN G ISBN G ISBN G ISBN G

More information

一句顶一万句  

一句顶一万句   一 句 顶 一 万 句 作 者 : 刘 震 云 出 版 社 : 长 江 文 艺 出 版 社 ISBN:7535439765 出 版 时 间 :2009-03 页 数 : 大 32 开 /362 页 定 价 :29.80 元 作 品 简 介 一 句 胜 过 千 年 本 书 是 刘 震 云 酝 酿 创 作 了 三 年 的 小 说 也 是 他 迄 今 最 成 熟 最 大 气 的 作 品 小 说 的 叙 事

More information

ß ł ˆ ˇæ œ» Æ œ» ª ß ˆ ˆ ˆ ' ` ` ` º ß ø ß ª» ß ß ` fl»æ»» ˇ ˇ ø ˆ» fl»æ ø ˆ ł fi æ ˆ» ˇæ fl»æ ø «ˇ ˇ ˆ ı fl ł fi ˇ ł» «' `» ø ˆ»» ˇ «æ æ ˆ ß «fl»æ» ß ˇ æ æ `» ˆ æ ı fl ˆ» ł ı ˇ ø ˆ»» Ł ˆ» æ ˆ Œ ' ` `

More information

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DBDC3A5CDBB50C540B27AC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DBDC3A5CDBB50C540B27AC3FEB14DA447B8D5C344> 1. Ì µm Â È l u p 30 dîv (A) Ý (B) ª (C) Ò (D) Ž ß 2. p o s ̪ h Ûv± (A) l dþ z yd (B) l Þ¼ þ (C) ª ô l ß Þ (D) o o à Š3. p ù Û hv± (A) ð k (B) ƒ ƒu (C) w ts (D) y ë Ýx 4. n (body image) Ë h Ûv± (A) k

More information

硕士论文正文

硕士论文正文 / 20054 ISBN 7-5039-2718-6 ... VI... 1... 8... 19... 22.... 35... 47... 52... 60... 71... 81... 86... 92... 96... 102... 111... 114... 120... 127... 142... 146... 172... 177... 184... 188... 194...

More information

untitled

untitled - 1 - ISBN 7801157620/X 45 4.00-2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27

More information

等 而 下 之 的 一 些 人, 迷 於 酒, 迷 於 賭, 迷 於 藝 這 些 人 舉 止 動 念, 無 不 是 惡 業, 無 不 是 罪 障, 不 知 因 果 報 應 的 可 怖, 不 知 止 惡 修 善, 更 是 罪 大 惡 極 還 有 人 以 惡 業 為 樂 的, 殺 人 搶 劫, 放 火

等 而 下 之 的 一 些 人, 迷 於 酒, 迷 於 賭, 迷 於 藝 這 些 人 舉 止 動 念, 無 不 是 惡 業, 無 不 是 罪 障, 不 知 因 果 報 應 的 可 怖, 不 知 止 惡 修 善, 更 是 罪 大 惡 極 還 有 人 以 惡 業 為 樂 的, 殺 人 搶 劫, 放 火 坐 禪 通 明 法 一 日 不 修, 一 日 是 鬼 ( 代 序 ) 筆 者 今 年 是 三 十 九 歲, 說 年 紀 大, 未 至 六 十 如 何 算 大, 說 年 紀 小, 三 十 九 歲 等 於 四 十 歲, 算 來 亦 不 小, 再 加 一 倍 就 是 八 十 歲 人 生 八 十 古 來 稀, 算 起 來 正 是 上 半 生 已 過, 年 華 日 走 下 坡, 不 由 得 誠 惶 誠 恐 起

More information

<4D F736F F D203520A979C4F5BFA4B941A7F8B0FCA46BB56FAE69A4A7B357B9BA2E646F63>

<4D F736F F D203520A979C4F5BFA4B941A7F8B0FCA46BB56FAE69A4A7B357B9BA2E646F63> é é {Ê ÇŸ º Ž ö ùð  ˆ ùë Š Á Øë É ë É Ž Éë ²  ˆ í ë ë Ž É ë Ü â Î ˆ â à œ ñ ß Â «Î   Ž Ð WTO é ë ²Ê Â ˆ «ë ó ˆ ÃÎÿ ² á  ˆë Ý Ý ˆ Î ÿ ã éç w u é Ú â  ˆëœ Ÿ ª «ë Ð ë  ˆ ½ ³Î  Á â  ˆ Ø Ÿõ «214 5,752

More information

(1) (5) (1) (1) (3) (3) (6) (7) (7) (9) (11) (13) (13) (15) (16) (22) (23) (25) (26)

(1) (5) (1) (1) (3) (3) (6) (7) (7) (9) (11) (13) (13) (15) (16) (22) (23) (25) (26) (1) (5) (1) (1) (3) (3) (6) (7) (7) (9) (11) (13) (13) (15) (16) (22) (23) (25) (26) (26) (28) (33) (33) (35) (36) (38) (39) (41) (42) (43) (44) (45) (47) ( ) (47) ( ) (48) (49) (50) (52) (53) (54) (56)

More information

( 三 ) 加 强 指 导, 创 新 机 制 在 统 筹 规 划 的 前 提 下, 有 效 利 用 各 方 面 教 育 资 源, 引 导 社 会 办 学 单 位 参 与 会 计 人 员 继 续 教 育, 并 不 断 丰 富 继 续 教 育 内 容, 创 新 继 续 教 育 方 式, 整 合 继 续

( 三 ) 加 强 指 导, 创 新 机 制 在 统 筹 规 划 的 前 提 下, 有 效 利 用 各 方 面 教 育 资 源, 引 导 社 会 办 学 单 位 参 与 会 计 人 员 继 续 教 育, 并 不 断 丰 富 继 续 教 育 内 容, 创 新 继 续 教 育 方 式, 整 合 继 续 会 计 人 员 继 续 教 育 规 定 财 会 2013 18 号 第 一 章 总 则 带 格 式 的 : 要 点, 字 体 : ( 默 认 ) 仿 宋, ( 中 文 ) 仿 宋, 四 号 删 除 的 内 容 : 征 求 意 见 稿 带 格 式 的 : 字 体 : ( 默 认 ) 仿 宋, ( 中 文 ) 仿 宋, 四 号 第 一 条 为 加 强 会 计 人 员 继 续 教 育 管 理, 推 进 会

More information

<313033BDC6B8D5BA5DB3E62E786C73>

<313033BDC6B8D5BA5DB3E62E786C73> vw 103 Ô e } µu 111 u åž j s 3 ( u ) 1.1110003 Šöy 2.1110006 3.1110007 111 u åž j 3 1.1110009 hõg 2.1110008 É 3.1110005 Ž 103.03.21 1.s u 2. ž u h } e  http://exam.nctu.edu.tw/103/103mastercheckin.htm

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ( ) 2006 ( C I P ) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0 /. -... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ( ) 2006 ( C I P ) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0 /. -... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

ª ø ß fl ł ˆ fl» ª ˇ fl «fi fi»æ fl» fl ` æ ˆ ł '» œ fl ˇ ª ˇ Ø fl ` ˇ ˆ ` ı º» fl ł ƒ Ø fl ˆ ª ł æ ł Ø ˇ» ˆ ˇ ˇ fl ß ł ˇ» fl»»æ fl fl ` Æ ` «ł» Æ ª fl ' Œ» ł fl º ˇ º ' œ fl ł ø ı ø ø fl ˇ ˇ fl ł ł º

More information

Microsoft Word - AF 衛生行政-講義-01~03.doc

Microsoft Word - AF 衛生行政-講義-01~03.doc Ÿñ h d Þ vˆúã å ol e¼ v f}µ ÃÚÚ w µû v ½ ç Ãðî Û vˆúã ð Û ~ ü vˆú ƒ ~òã~i n j å ˆÚà ÊÛ µ à ä ø ƒ n å} zv ~ r f s v g ~ È } v Œ Öfà sf n ~ vˆú à v Ûå ƒ ƒ ôð n ô Þ v ÞÛ Ã Û e{ v ˆÚ à ÃÕx eû~ dã tð v ~ Ã

More information

Œ `» ˇ»æ Æ Œ»» » æ Ø ˆß `»» ` Ø ø ƒ ` º ˇ `» `ƒ»» ƒ ƒ `ƒ Ø» ˇ» ł» º ˆß ª ƒ ø ˆ `» œ º ł « ˆ ˆ» Ø ı º `» `Ø ƒ» fi» œ fi» Ø Æ ˆ ˇ `» `» ˆ `» Œ ` œ» `ƒ ˆ» ł ` ª ƒ ˆ» ˇº ˆ ł fi «ª ƒ œ Ø Œ »»Æ fi ˇ Æ» Ł ł `

More information

它 有 两 个 原 则 : 第 一, 像 不 像 一 幅 连 环 画? 我 们 当 年 小 时 候 翻 连 环 画, 每 一 个 细 节 每 一 幅 画 面 都 是 定 格 的, 每 一 张 都 很 精 彩, 好 照 片 也 是 这 样 而 流 媒 体 更 多 地 则 是 像 电 影 一 样, 一

它 有 两 个 原 则 : 第 一, 像 不 像 一 幅 连 环 画? 我 们 当 年 小 时 候 翻 连 环 画, 每 一 个 细 节 每 一 幅 画 面 都 是 定 格 的, 每 一 张 都 很 精 彩, 好 照 片 也 是 这 样 而 流 媒 体 更 多 地 则 是 像 电 影 一 样, 一 贾 老 师 是 一 个 思 想 非 常 开 放, 前 卫 的 前 辈 这 从 他 话 语 中 偶 然 闪 现 的 网 络 潮 词 中 就 能 感 受 到, 比 如 晒 雷 之 类 的 名 词, 经 常 能 让 80 后 一 辈 的 年 轻 人 也 自 愧 弗 如 这 次 讲 座 也 是 一 样, 他 对 时 代 变 迁 所 表 现 的 机 警, 对 新 闻 摄 影 的 独 到 经 验, 无 不 给

More information

( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D

( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D : ( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D1240 : 30.00 ,, :,,, ;,,, ;,,, ;,,,,,, 2003 1 ),,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : ( CIP).,. :, 2000. 4 ISBN 7-5371- 3677-7............ - - - - - -. I211 CIP ( 2000) 08781 ( 100 : 830001) 850 1168 32 1100 35000 2000 4 1 2000 4 1 : 1 2000 ISBN7 5371 3677 7/ I 1347 : 3988 00 ,, ( )

More information

未命名-14

未命名-14 20 世 纪 军 政 巨 人 百 传 偷 袭 珍 珠 港 山 本 五 十 六 传 [ 日 ] 阿 川 弘 之 著 张 承 译 时 代 文 艺 出 版 社 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 20 世 纪 军 政 巨 人 百 传 宋 长 琨 主 编, 长 春 : 时 代 文 艺 出 版 社,2001.12 ISBN 7-5387 -1629-7 Ⅰ. 20. Ⅱ. 宋. Ⅲ. 军 政 人 物

More information