,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( - ), ( ),,,,,,,,.... : ( ),,,,, ( ),,,, ( ), (,, ),, :,,,,,,,,,, (, ),,

Size: px
Start display at page:

Download ",,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( - ), ( ),,,,,,,,.... : ( ),,,,, ( ),,,, ( ), (,, ),, :,,,,,,,,,, (, ),,"

Transcription

1 : * 格兰 瑟本 :, -,,,, -,,, -. -.,,,,,,,,. -.,,,..,, '.,,,,,??,???,??, :,,?,,,,,,,,,,,, * ( ) ( ),

2 ,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( - ), ( ),,,,,,,,.... : ( ),,,,, ( ),,,, ( ), (,, ),, :,,,,,,,,,, (, ),,

3 , ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (, ), ( )???,,,,,,?,,, (,, ),,,, 1,, ( ),,, 2, ( -, : - ) 3, 4,,,,,,,,,, ,,,,, (., ) ( ) ( ) ( ) :, ; ;, ;,, ;,, ;, ;, ;, ;,, ;,, :,,,,,,,,

4 ,,,,,,,,, ( ),,,,,, (, : ),, (., : ),,,,, (, ).?,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,, ( &, : ),,,,, (, ),,, (, : ),,,,,, 1 1,, -, %, % % ( & ), ( ñ &é, )

5 ,,,,,,,,,,,,,,,, %, %, ( ),,, % ( -, : ).,??,,,,,,,, ( ) ( ) ( ) (),, ( ), (, ) ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,??,,,,,,,, (, ),,

6 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ) : : :,, :,,,,,, :?,, 1, % % (, : ), ( ) ( ),,,,, 1, (, ) ö

7 ,,,,, :. :,,. :,. ( ),,,,,,.,,,,,,,,,,,,,, (,, ) :,,,,,,,, ( ),, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), ( ), ( ),,

8 : :. ( ) ( ),,, ( ) ( ),.,,,,, ; 1, :,,,,,,, 2, ( ) ( -, ),, ( ),,,,,,.,.,... 1, :.. 2, ( ), ( )

9 .,, ( ),,,,,, %,,,,, 1 -,, ( =) ( =) ( =) - - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) :. - - ;. ;. ;. ;. - - ; : - :. ; - :. ; - :. :,(,. - ; ( ),,,,,, %, %,,, %, %,,,...,,,, 1,

10 ,,,,, (-, ; &, ),, (, ), 2,,,,, ( ), ( &, : ) - : ( ) ( ) ( ) :., ;., ;. : - :. ; - :. ; - :. ; - :. ; - :. ; - :. :, - : ( : - 1 ); : ( : ),, (, ) ( &, ) :,,,,, (, ;, : - ), ( ), (, )(,, ),. %. %,. %,, (, :. ) 1, 2,

11 (, ),, ( &, ), (, :.. -. ), (, ),, 1,, (, : ), (. ' &., ) -,,,,,,,,,,, (, : - ),, :,,,, ( ),,, ( ),,,,,,,,,,,, %, % 1,..,,, ( )

12 , %- % (, ; -, ;, ),,,. %, %,. % %(, : ;, : ) -,, %( % ), ( %),, -,, % %(, ),,,, - (, : ;, : ) -,, (, ), (., ),,,,,,, ( ),,, ( ),,. ( ),., -,, -,, (, :. ), - - (, : ;, : ) 1, -, ( &, :. ;, : ),,, 1 (, : ),, -,

13 (, :.. ),, - -,,, (,, ),,,, - (, : ;, : ),,, (, ),.,..,.. 1,,,,, ( & á, : ;, : ),,,,,,, (!),,,,, (, : ;, : ),,,,,, ( %), ( %), (, ),,,,, (, ) ( ) 1.( : ),

14 , (.., : - ), ( ),., ;,, -,,,,,, ( ), ( ),,,,, ( ),,,, (., ),, ( ),, ( ),,,,,, (, ) ( ) (, ),,, (, : Ⅲ), -,, :,,,

15 ,, ( -, ), ( &, ;, ),,, % %,, %,, : %,,,, (, : ).,,,,,,,,,, (., ),, % ( ),, %,,,, ( ).,,. (., ), (, : ; -, : ),, : ; ;,,,,, (, : - ), -., ( ), =-. ( ),,,,,

16 ,,, %,, %, % %,, : ( :.. ); ( ),,, %, %(, :.. ;, : ),,,,, 1,,, -, - (.,, ),, ;, ( )(, : ), (, :. ),,, ( ) %,, %, %(, : ),,, 1 - -, (, : ) ( =. ),,

17 ,,,,,, ( ),,,, -,, :,,,,,,,,,,,,,, (,, ),,,,,,,,,,,,,, (, ),, ( ),, ( ),,,

18 , (, : ) : ( ), :,,,,,,,,,, ( ),,, ( 覃方明王楠 ) 参考文献 :,.,. (.), ', :.,.,., :.,?.,, :., &,..,.,, :.,.&,.,,,,.,.&,.,,,,.,.,. -. ( ),,,.,.-.,, :.,.&,.,...,, :.,..,,,.,,,., :..,..& á(.),, :.,.&,.,,,., -. ( ),,,.,.,..,..,,, :.,., &,., : -?,.,.,, : &., -,,.,,,. -,, :.

19 ,,.,,,..,.,., :. -,, -.,.,.. &. (.), -,.,,.,..&,.., -, -.,.,..(.), :,,.,.,,,.,.&,.,., :.,..&é,., :, -..., -., :...,., -,,.,.,.. &. (.),,,.,..,, - :.. (.), ',,.,..,,,.,., :.,.,..,, -.,.,.,, :. -..,.,.,.. &. (.),,,,,.,.,,,. ',.&,.,,.,.,,,., -,,.,,,. -, :..,..,., -.,.,,..,.,.&,.,.,.,..,,.,..,.. &. (.), :,,.,.&,., : ' -..,,,.,., ',, '..., -.,., -,,.,.. &. (.), -,.,,.

20 ,.&,.,,, :.. &. (.),,,,,.,.,,, -, :.,.. (.), -,,.,.,,,.,.,., -.,.,, :.,,,.,,,.,,.,,.,,,.,,,,.,., '.?, -.,..,. -,,,,..,.,, :.,., -,, :., : -.,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,.,,,.,,..,,. 译者覃方明系中国社会科学院社会学研究所副研究员王楠系中国社会科学院社会学研究所硕士研究生 责任编辑 : 罗琳

,,,, ( ) (. ) : (, ), : ( ),,,?,??,,,????,,????,,,,,,,,,, (, ), ( ) (, ),,,,,, : ( ),

,,,, ( ) (. ) : (, ), : ( ),,,?,??,,,????,,????,,,,,,,,,, (, ), ( ) (, ),,,,,, : ( ), 王春光 : -, -. -...., :. ;. ;. ;. ;.,, (, ),,,?,,??,,,,,,, ;, :,,? ( )?? ,,,, ( ) (. ) : (, ), : ( ),,,?,??,,,????,,????,,,,,,,,,, (, ), ( ) (, ),,,,,, : ( ), ,,, ` ', ` ' ( ), (, : ) ( ),,,,, ;, ( ),,, ;,

More information

.,,,, ( ),,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (, ) (, ), (.. ) (, ),,.,,,,,,,,,, (, ),,,,,,,,,, (, ),,,, ( ', )(, ) ( -

.,,,, ( ),,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (, ) (, ), (.. ) (, ),,.,,,,,,,,,, (, ),,,,,,,,,, (, ),,,, ( ', )(, ) ( - 李培林 : ( ).,,. -.,, -, -,.,, ( ), (, ; &, ;, ;, ; -, ),, ( -, ;, ;, ),,,,,,,,,,,, (, ),,,,,, ( ),,,,,,, .,,,, ( ),,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (, ) (, ), (.. ) (, ),,.,,,,,,,,,, (, ),,,,,,,,,, (, ),,,, (

More information

,, (, ),,,, (, ),,, :, :,, :,, ( ),,, ( ) ( &, ), :(),, ( ),, (, ;., ), ()( ),,, ( ) ( ) ()(, ),,,,, ;,, ;, ( ),,,,,,, ( -, ), ( &, ),, ( ),,,

,, (, ),,,, (, ),,, :, :,, :,, ( ),,, ( ) ( &, ), :(),, ( ),, (, ;., ), ()( ),,, ( ) ( ) ()(, ),,,,, ;,, ;, ( ),,,,,,, ( -, ), ( &, ),, ( ),,, * 李 煜 :. -. -.,,, -,,. :( ) -, -. -.( ) -.,, -,., (, ),, ( )( ),,,,,,,,,, ;,,,, ;,,, *,, ,, (, ),,,, (, ),,, :, :,, :,, ( ),,, ( ) ( &, ), :(),, ( ),, (, ;., ), ()( ),,, ( ) ( ) ()(, ),,,,, ;,, ;, ( ),,,,,,,

More information

, (, : ),,,,,,,,,,,,, (, ), (, ),,,,???,, (, ),,,,,.,,,,,,,, %,,, % 1,,,,, (, ) 1

, (, : ),,,,,,,,,,,,, (, ), (, ),,,,???,, (, ),,,,,.,,,,,,,, %,,, % 1,,,,, (, ) 1 * 唐灿冯小双 :., -.,,.,. ( ),,,,,,,,,,,, (, );,,, (, ),,,,,,,,,,,, ( -, ),,,, *, , (, : ),,,,,,,,,,,,, (, ), (, ),,,,???,, (, ),,,,,.,,,,,,,, %,,, % 1,,,,, (, ) 1 ,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,,, ( ),,,,,,,

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information

,,,,,,,,,, ( ) -,, : ( ),,,, 1 :,, :,, ( )(, : - ), ( = )( &, ) ( = ) :,, (, : - ) :,,,, (),,,,?,,,,, : (),,,,,,,, :, ; (. ),,, ;,,, : 1,,

,,,,,,,,,, ( ) -,, : ( ),,,, 1 :,, :,, ( )(, : - ), ( = )( &, ) ( = ) :,, (, : - ) :,,,, (),,,,?,,,,, : (),,,,,,,, :, ; (. ),,, ;,,, : 1,, 阶级继承和代内流动 张 翼 : ',. :( ) ; ;,,.( ), ;( ).,, :,, (),,, ; (), (),,, ( ),,,,,, (), ( -, = ) (),, :( ),,,,, :, ;,,,,, (, : ), : *,,, ,,,,,,,,,, ( ) -,, : ( ),,,, 1 :,, :,, ( )(, : - ), ( = )( &, ) ( = ) :,,

More information

é é é é è è à é è è è é ê

More information

028 1982 285 1981 826 1982 335 272 277 2171528 1982 335 338 339 1988 3 1 1974 1 1973 2 115 116 1330 è 1975 2 335 1973 203 333 179 1983 1984 10 197 198 1990 2 é ò 1978 222 1985

More information

,,,,,,,, (, ); (, ); ; (, : ), : ( : - );, ( : - );, ( : - ); () ( ), ; ( ), (, : - );,,, (, ); ( ),, (, : - );,,, ( : - ); (. ),, (, : ),,,,,,,,,, (

,,,,,,,, (, ); (, ); ; (, : ), : ( : - );, ( : - );, ( : - ); () ( ), ; ( ), (, : - );,,, (, ); ( ),, (, : - );,,, ( : - ); (. ),, (, : ),,,,,,,,,, ( * 华东地区 县乡镇政府机构改革的个案研究 王 波 :,.,,.,... - ',. - 1,,,,,,,,,,,,,, :, ;,, ;,,, *, 1 ,,,,,,,, (, ); (, ); ; (, : ), : ( : - );, ( : - );, ( : - ); () ( ), ; ( ), (, : - );,,, (, ); ( ),, (, : - );,,, ( : - );

More information

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

More information

(, ),,,,. %,, :1,,, 2,,,,,,, ;,,,,. :,,,,,,,, (, ;, : - ),,, (, ),,,,,, (, ), (, : - ; &, : - ;, : - ),,,,,,,,,,,, ( ), 第一阶段 : 年 - 月, 政策调研与初步政策建议,,,,

(, ),,,,. %,, :1,,, 2,,,,,,, ;,,,,. :,,,,,,,, (, ;, : - ),,, (, ),,,,,, (, ), (, : - ; &, : - ;, : - ),,,,,,,,,,,, ( ), 第一阶段 : 年 - 月, 政策调研与初步政策建议,,,, : * 1 大连市完善城市居民最低生活保障制度政策过程的案例分析 葛道顺 : '.,,, '.,,,,,,,,,,, ( ),,,,,. :,,,, * (,,, ),,,,,,, (, ),, ( ) 1, ( ) :, :,, (, ),,,,. %,, :1,,, 2,,,,,,, ;,,,,. :,,,,,,,, (, ;, : - ),,, (, ),,,,,, (, ), (, : -

More information

ò í ú ó ì à ò è 5500 500 2 5500 x 23 50 2 5 2 5 9 5 10 9 5 9 9 4 4 10 64 9 9 74 10 1 5 2 1 9 5 5 4 9 7 1 5 1 3 2 1 3 1 5 1 3 1 5 1 1 5 1 3 1 1 1 4 1 4 2 40 40 1

More information

?,, :,?,?,,,,??,,,, ( ),, : ;,,,.,,,,,, (, ;, ),,,,,,, ;,,,,,. %,,,,,,,,,,

?,, :,?,?,,,,??,,,, ( ),, : ;,,,.,,,,,, (, ;, ),,,,,,, ;,,,,,. %,,,,,,,,,, : 中国社会保障体系研究 课题组 :, '.,,.??,, -., ( ) ( ) ( ), ( ),,,,,,,,,,, : %, :,,,,,,,,, ?,, :,?,?,,,,??,,,, ( ),, : ;,,,.,,,,,, (, ;, ),,,,,,, ;,,,,,. %,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,, %,,, %,,,,.,,,,?,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,

More information

ú á à à á á è ù? ì í ì á ì ò é? é à ì? à ó é à ì à à ì é í ì è? à ì á ú ó á á ì ù ì è ù

More information

á á á ú é ó é é á í í á ú á é á á í í é

More information

ò ú ó ó ú ó ú ó ú ú ó G L E = G W à è í ü í ü ü á á á á á á á á

More information

ttian

ttian í á é ì ì ì ó á ú è ù ó è á á é ì ú á á ò á è è ó é è ì á à á

More information

1989 67 1993 125 305 1989 251 1964 8 1990 231 1983 608 1987 207 1990 6 ú é ì à í à ó 1990 51 é í í ù è ì ò ú à ù ó ú è í à ì è è è í á ó ì á á ò ì á ò

More information

ì

ì ì ó à á à í é é è ú à ú ù è í ù è á ú é ù í é à ú á à í ó ò è ì ì é à à á ò à ú è ó á à í ù ú ì ì í ì á è ù ù ò ó á ì ì à è á á ì à ó è ì á ì ì à é ì ó é à ú í ì í á à á

More information

ò ó ì á è ó

ò ó ì á è ó ò ó ì á è ó à à è ì è á ó ì à ì à à à á ì ó à ì ì è ó à ú ì í í á ù ò ò í ì ó à ò ú ó ì à à à à à à í á ì ù ù è ù è ò è ù é à

More information

í í à ù à à í è è ú ì á á í à ú á è á ú à é à ù ú ì ì ì ò í è ì ì í ì ì ì è ì ì à é ó ò ó ú é ì ù ì í ó è ì à è á à ì à à à í í é á à ù ì ò ì é ú í í à à à à

More information

ò à í é ì è ì é á à è à è è ì á á à à à

More information

ó ú à ù á í í ì ì ù á ù í í ò ó ú ù à ì ì è á í í ì è á ù è ì à ú ì ù ì í à ì ì ó ì ì è ì è á ó à ó ò é ú? à á á ú á í é ì é ì á à á ù á à ò á ò é ù? ì

More information

030 í á ì ú è ì à é ù ò í í ú ù ù á í í ì ù ó ù ì è à é é ú í ì ù ì è ò á à ì ì ì ì ì á ú ì é í í é ò í ì é è ú ú í é ú è à è è à è ó à ò ù à à ù ó ì ì ì à à ù à á ú á ì á ù ù è

More information

è

è è à à à í á à à ì ú ú á ú ú ì ì í ù í à ú è ò ò ì ù ì à ì à í ì ì è è è é à ì é é á è í í à ì è ì ú í ù ì ò è à í ì à á è ì ó ú è é é ì é ì ì ì ú ó ì à ú á

More information

ú ì à ì ù ù é à à à í ú ì ì à í à é ì ó à è à ù ì é á ù ú ò ù ù ò

More information

é ú í í à á í à ù à é ó à è á ù á à à ì á á à é í á ò è ì í ì ù à é ì ì à à è ù é à ù à é ú ì ú ù 1 1 3 4

More information

:,,?,?,,,,,,, 1 ( ) (. ) ( ) :,?? :,,,,, ( ) (. ) : (. ) ( ),,, ( ) ( ), (. ), ( ) ( ) - (. - ) (. ) ;, (. ) ( ),, ( ),,, : ( - ), ( - - ) ( ) (. ),,,

:,,?,?,,,,,,, 1 ( ) (. ) ( ) :,?? :,,,,, ( ) (. ) : (. ) ( ),,, ( ) ( ), (. ), ( ) ( ) - (. - ) (. ) ;, (. ) ( ),, ( ),,, : ( - ), ( - - ) ( ) (. ),,, * 以徐家村为例 黄玉琴 :, -.' : '.,,??,., :,. -,,,,. : -,, - -.,, '. 1,, ( ) ( ) 2 3,,, 4 :? :,,? :,,,,,,!,,!!! :, 5, * 1 : ; : 2 :,, ;,, 3 :,, 4 :, 5 :, :,,?,?,,,,,,, 1 ( ) (. ) ( ) :,?? :,,,,, ( ) (. ) : (. )

More information

è á à ì ì ì ò à ó ù ú à ò è ù è è ò í á è ù è à ù à è á ú á í à à à é à à à é à èi ú á à à ó á ì à à á è à à á ó à á ù à à á ì ó à í à é ò ú ì à ò ì à ù ì é à í í á á è ò á á á á

More information

ì à à ó é í í à ì í ó à í á ò ó ì í ì í í ù ó à í ì à ù à ú è à à à ú ó ò í ù è á á é è ò ì ì ì è é ù ì à ì á ù à á ò í à ì é á è á ì ò ó è ì ò ú ì ó é ú í ú è ù í í à ó ú ú

More information

é

é à á í ù é ù ó á è í ú ù è ì í á ì ú á é ó ú ò ì ò ì à ù à ì è ì ì à è ì ó è ú á è í ì é ì éá ì é ì ù è è í í ù á à à è è à ú á ó ú è í ú á ú è ì ù ú é ì é à ú ù ì ì ó í è ì ì

More information

è ì è é è ò ì ù ù ó é ú ù è ó ì ù à è ùè á ù ù ò ó ò ù à é ù ò ì í à à à à ò à á è à è ù é é ì ú ì à à ì é ù é í ì ò

More information

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü ü ü ä 50000476_0047_2 2 3 316 ó é â á ó ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü é é ô é ò è é ü ü ü ü ü

More information

ù á ù é à è è è à è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è ú

More information

ù á ù é à è è è à è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è ú

More information

è à è è à à ó á ò ó ù ì à à ì ù à à è ù à ó á ù è à ò ì ò òú ù è à à ì ò ì ù í ù ì è í ú ò ì ù á ì è ì á à à ò ì ì ì ó é á é ú à ú ù ì à ó ì è á ì ù ì à à á í á á à ì è ì è á í á à à á è é ù í í è

More information

3 5 5 3 1 9 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 2 2 π 202 2 3.14 100 2 628 a 12 15 x a 20 = 9 2 2 3 2 4 2 5 2 1 2 2 ìí ì í à á à á á à è é è ò è à ó ò ì ù à í

More information

1988 11 20 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ( ) (, ) 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ò ò ó í è

More information

5x 2y = 10 2x 5y = 8 1 0 04 075.. 0 0 2 0 9 0 75... 0 0 0 4 0 75.. à è 1000 X X 20 = 1 1000 50 1000 1 X 5000 X 50 25 1000 X 40000 1000 X 3 + 5 2.61803398 1.61803398

More information

F E

F E F 1982 12 E 1988 5 E 1991 42 Penose 10 1023 10 1080 J A F M 1984 M 1971 J 1964 K M 1986 K 1987 H 1949 J N 1977 F D S 1983 E 1957 1963 ü 1 5 3 15 1

More information

1 471 1989 15 1983 623 627 10 1980 198 1992 416 423 424 [ ]C 1987 25 26 [ ]C 1987 25 26 1983 27 A O 139 114 37 37 38 A O 237 1959 9 8 189 1979 7 46 86 ÿ é

More information