Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ"

Transcription

1

2 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

3

4

5 Ⅳ Ⅴ Ⅵ

6

7

8 { {

9 { {

10 { ~

11 ~ α { α α α

12 ~ ~ ~ ~ ~ ~

13 ~ ~ ⅠⅡⅢ Ⅰ Ⅱ Ⅲ

14 Ⅰ Ⅱ Ⅲ { {

15 { { { {

16 { {

17 { { { 珔 珔 珔 珔 ~ ~ ~ ~ ~ ~

18 { [ ] [ ]

19 {

20

21

22

23

24 σ σ σ σ { 1 2 σ

25 {

26

27 {

28 ⅠⅡⅢ Ⅰ Ⅱ

29 v v v { Δ Δ Δ

30 Δ Δ Δ

31 {

32 { δ δ δ

33 { { 1 2

34

35

36

37

38

39

40 ~

41

42

43

44

45 { Δ Δ Δ

46 Δ Δ Δ { Δ

47 { { {

48 Δ { { λ λ Δ Δ {

49 { { { ( ) [ ] [ ] Δ Δ

50 λ β λ γγ γγ γ γ γ γ γ γ γγγ γγ γγ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ β {

51 Δ

52

53 { γ γ γ γ 槡 γ γ Δγ Δγ γ Δ { 槡 槡 槡

54

55 { ω ω {

56 ε { { α { {

57 {

58 1 2 3 珋

59 珚 珚 1 2 3

60

61

62

63

64 1

65

66 ( ) ( )

67 珔 珔

68 珔 珔 珔 珔

69 ~ ~ ~ ~ ~

70

71 珚 珔 珔 珔

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85 1 6 瑏 瑤 瑏 瑦 瑏 瑦 瑐 瑧 瑐 瑧 瑐 瑩 瑐 瑩 瑑 瑢 瑑 瑢 瑑 瑩 瑑 瑩 瑓 瑠 瑏 瑢 瑏 瑤 瑏 瑤 瑏 瑦 瑏 瑦 瑐 瑧 瑐 瑩 瑑 瑢 1 6 瑏 瑤 瑏 瑦 瑐 瑧 瑐 瑩 瑑 瑢 瑑 瑩 瑓 瑠 瑑 瑧 瑑 瑨 瑒 瑡 瑒 瑢 瑒 瑥 瑒 瑨 瑒 瑩 瑓 瑠 瑑 瑧 瑑 瑨 瑒 瑡 瑒 瑣 瑒 瑤 瑓 瑠 瑑 瑧 瑑 瑨 瑐 瑡 瑐 瑤 瑒 瑧 瑓 瑠 瑑 瑨 瑒 瑡 瑑 瑧 瑑 瑨 瑑 瑨 瑒 瑡 瑐 瑩 瑑 瑢 瑑 瑩 瑓 瑠

86 瑑 瑧 瑑 瑨 瑒 瑡 瑒 瑢 瑒 瑥 瑒 瑨 瑒 瑩 瑓 瑠 瑑 瑧 瑑 瑨 瑒 瑡 瑒 瑣 瑒 瑤 瑓 瑠

87

88 α α α

89 1 2 3

90

91 θ θ

92 θ θ θ θ

93

94

95

96

97

98

99

100

101 μ σ ξ ξ {

102 槡 槡 槡 槡

103 槡 槡 槡 ( ) ( ) ( ) 槡 槡 槡 槡

104

105

106

107 { {

108 { {

109 { {

110 { Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ {

111

112 { { { {

113 ~ ~

114

115 { ~ ~ { { { { { { { { { {

116 { { { { { { { {

117 { {

118

119

120 λ 1 2 3

121 λ

122 { ω ω ω

123 ~

124

125

126

127 ( ) ( ) ( ) ( )

128 [ ] [ ]

129 ( ) ⅠⅡ ⅠⅡ [ ] ( )

130 [ ] [ ] [ ] [ ]

131

132 λ χ

133

134 λ λ μ λλ ~ 1 2 3

135 λ μ λ μ σ σ λ μ σ μ ~ μ λ

136 μ ρ λ μ λ μ ρ ρ ρ ρ ρ ρ μ

137 λλ { } λ μ μ λ 2 [ λ ] μ μ λ 3σ σ μ σ [ λ ] μ μ λ [ λ ] μ μ λ λ λ μ μ [ λ μ μ μ ] λ [ μ μ ] λ [ λ ] μ μ λ

138 槡 ρ ρ ρ ρ μ 槡 λ λ λ μ μ λ μ ρ λ μ ρ λ ρ ρ ρ

139 ρ ρ ρ λ μ λ λ μ λ μ ρ λ ρ ρ ρ ρ ρ ρ λ μ λ λ μ

140 ρ ρ

141

142

143

144

145 ~

146

147

148 { { 1 2 3

149 ~ ~ ~ ~ ~ ~ β

150 { {

151 σ Ⅰ{ Ⅱ { Ⅱ 獉 獉 1 2

152 { {

153 Ⅰ Ⅱ ⅠⅡ ⅠⅡ [ ] [ ]

154 λ μ λ

155 {

156 ρ λ μ μ {

157 1 2 σ 珚 珔 珚 珔 珚 珔 珔 珚 獉 獉 獉

158 σ Φ [ ]

159 σ σ σ

160 {

161 { θ θ θ

162 σ {

163 1 2 { 3 4 σ ( ) Φ Φ 槡 π

164 ρ λ μ μ {

165 ρ ρ ρ λ μ λ μ ρ ρ σ

166 θ θ θ μ μ μ

167 { {

168 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

169 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦ

170 λ λ λ

171 λ ( )

172

173 珚 [ ] 珚 珚 珚 珚 珚

174 珚 {

175

1963 7 8 3 3-1 9 7 1961 6 7 1961 7 20 3 10 1961 6 28 1961 7 11 7 20 7 11 1 25

1963 7 8 3 3-1 9 7 1961 6 7 1961 7 20 3 10 1961 6 28 1961 7 11 7 20 7 11 1 25 1957 3 1 15427 1 4 50. 27mm 36. 4g 1 3-2 2 2 1 5 1927 1932 1937 50mm 23. 1g 2 5 1 4 6 1961 24 1963 7 8 3 3-1 9 7 1961 6 7 1961 7 20 3 10 1961 6 28 1961 7 11 7 20 7 11 1 25 瑏 瑡 7 28 1 7 /20 2 7 /28 1961

More information

4 1516 1517 5 6 1260-1264 7 8 1558 9 1596 1608 10 1635 20

4 1516 1517 5 6 1260-1264 7 8 1558 9 1596 1608 10 1635 20 AoE /H - 01 /08 2011-12-18 K248 A 1000-422x201202-0019-11 1 2 3 1557 19 4 1516 1517 5 6 1260-1264 7 8 1558 9 1596 1608 10 1635 20 瑏 瑡 瑏 瑢 瑏 瑣 1645 瑏 瑤 1643 瑏 瑥 1681 瑏 瑦 21 瑐 瑠 瑏 瑧 1683 瑐 瑡 瑏 瑨 瑐 瑢 瑐 瑣

More information

ⅠⅡ1 2Ⅲ Ⅳ

ⅠⅡ1 2Ⅲ Ⅳ ⅠⅡ1 2Ⅲ Ⅳ 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4.

More information

1

1 1 2 Ⅰ Ⅱ 12Ⅲ Ⅳ ~ 1 1 2 3 4 5 1 2 1 1 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 5 1 1 2 1 2 3 1 ~ 6 1 2 3 4 7 1 1 1 8 2 3 4 1 ~ ~ ~ ~ 2 3 ~ ~ 4 9 1 1 2 3 1 ~ 瑏 瑠 1 1 瑏 瑡 1 1 瑏 瑢 瑏 瑣 瑏 瑤 ~ ~ 瑏 瑥 ~ ~ 瑏 瑦 瑏 瑧 瑏 瑨 瑏 瑩 瑐 瑠

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 3 Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 3 Ⅳ 高 等 职 业 教 育 工 程 造 价 专 业 系 列 教 材 工 程 招 投 标 与 合 同 管 理 ( 第 三 版 ) 武 育 秦 主 编 重 庆 大 学 出 版 社 Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 3 Ⅳ 1 2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

瑏 瑦 瑏 瑧 20 瑏 瑨 1922 5 1901 瑏 瑩 9 10 (1902) (1911) 1028 1917 ( 1300 瑏 瑡 ) : ; ; 瑏 瑢 1906 (133 ) 1907 (139 ) 1909 (116 ) 1910 (217 ) 1911 (108 ) ( ) ; ;

瑏 瑦 瑏 瑧 20 瑏 瑨 1922 5 1901 瑏 瑩 9 10 (1902) (1911) 1028 1917 ( 1300 瑏 瑡 ) : ; ; 瑏 瑢 1906 (133 ) 1907 (139 ) 1909 (116 ) 1910 (217 ) 1911 (108 ) ( ) ; ; 51 4 ( ) 2012 7 Vol.51 No.4 JournalofHuazhongNormalUniversity(HumanitiesandSocialSciences) Jul. 2012 20 ( 300071) 20 20 20 20 ; ; 1901 - - 20 30 1 2 3 : 30 4 30 7 : 5 6 : 8 : ; ; 2012-02-10 ( ) (10&ZD076);

More information

CIP 2005 ISBN7?80078?807?5. Ⅰ Ⅱ Ⅲ - - - Ⅳ D922 54 CIP 2005 095717 GONGSHANGSHIGUSUNHAIPEICHANGSHIWU 7 100054 63056983 63292534 63056975 63056983 32 85

CIP 2005 ISBN7?80078?807?5. Ⅰ Ⅱ Ⅲ - - - Ⅳ D922 54 CIP 2005 095717 GONGSHANGSHIGUSUNHAIPEICHANGSHIWU 7 100054 63056983 63292534 63056975 63056983 32 85 CIP 2005 ISBN7?80078?807?5. Ⅰ Ⅱ Ⅲ - - - Ⅳ D922 54 CIP 2005 095717 GONGSHANGSHIGUSUNHAIPEICHANGSHIWU 7 100054 63056983 63292534 63056975 63056983 32 850 1168 8 375 217 2005 9 1 2005 9 1 ISBN7?80078?807?5

More information

CIP /. 2006. 1 ISBN 7-111-18154-9 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. F299. 233 CIP 2005 152390 22 100037 2006 1 1 1 1000mm 1400mm B5 8 271 010 68326294

CIP /. 2006. 1 ISBN 7-111-18154-9 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. F299. 233 CIP 2005 152390 22 100037 2006 1 1 1 1000mm 1400mm B5 8 271 010 68326294 CIP /. 2006. 1 ISBN 7-111-18154-9 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. F299. 233 CIP 2005 152390 22 100037 2006 1 1 1 1000mm 1400mm B5 8 271 010 68326294 2005-11 - 22 Ⅲ 2005 Ⅳ 22 Tom Hopkin Ⅴ 7 Ⅵ Ⅶ 2005 7 23 Ⅷ 1 1. 2. 3. 4. 5.

More information

??? Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ????

??? Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ???? ??? Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ???? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 ~ 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

More information

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

CIP / 苾. - 2440 1 2 ISBN 7?5344?3254?8 Ⅰ Ⅱ 12Ⅲ - -Ⅳ G421 CIP 2445 122734 苾 10 144435 4480-14-00101251 2 4480-14-00113227 2 4480-14-00101252 2 ksrt8art

CIP / 苾. - 2440 1 2 ISBN 7?5344?3254?8 Ⅰ Ⅱ 12Ⅲ - -Ⅳ G421 CIP 2445 122734 苾 10 144435 4480-14-00101251 2 4480-14-00113227 2 4480-14-00101252 2 ksrt8art CIP / 苾. - 2440 1 2 ISBN 7?5344?3254?8 Ⅰ Ⅱ 12Ⅲ - -Ⅳ G421 CIP 2445 122734 苾 10 144435 4480-14-00101251 2 4480-14-00113227 2 4480-14-00101252 2 ksrt8artpj@w.bkjprr.ss8 www.w.bkjprr.ss8 85488m110888 1 / 32

More information

1960 1980 1957 1975 1992 41 31 8 2004 2000 1 2001 2 3 49 37 86 9 2003 43 15 27 17 190 260 2 1 4 1948 10 1980 280 10 1970 3 瑏 瑡 1980 18 4 16 2005 8 36

1960 1980 1957 1975 1992 41 31 8 2004 2000 1 2001 2 3 49 37 86 9 2003 43 15 27 17 190 260 2 1 4 1948 10 1980 280 10 1970 3 瑏 瑡 1980 18 4 16 2005 8 36 2010 5 2 The Qing History Journal May 2010 No. 2 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 2010 K206. 4 A 1002-8587 2010-02 - 0021-27 Research on Chinese Famine

More information

1 2 D H Lawrence LadyChatterely s Lover 37

1 2 D H Lawrence LadyChatterely s Lover 37 2011 4 NO 4 2011 102 TheJournalofMing - QingFictionStudies General NO 102 檳 檳 檳 檳 檳 檳 檳 檳 檳 檳 檳 檳 檳 檳 檳 檳 檳 檳 檳 檳 檳 檳 檳 檳 檳 檳 檳 檳 檳 檳 媟 36 1 2 D H Lawrence LadyChatterely s Lover 37 3 4 5 6 7 8 38 嫕 9

More information

Ⅲ ⅠⅡ 1 2Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

More information

88 99 99 109 130 143 143 157 170 183 196 196 199 205 208 208 210 214 219 225 225 230 233 236 2

88 99 99 109 130 143 143 157 170 183 196 196 199 205 208 208 210 214 219 225 225 230 233 236 2 YUYIANGOUTONGYISHU 1 1 1 3 4 7 9 26 26 30 38 39 45 48 51 51 56 62 79 1 88 99 99 109 130 143 143 157 170 183 196 196 199 205 208 208 210 214 219 225 225 230 233 236 2 YUYIANGOUTONGYISHU 241 244 244 264

More information

總目186-運輸署

總目186-運輸署 管 制 人 員 : 運 輸 署 署 長 會 交 代 本 總 目 下 的 開 支 二 零 一 六 至 一 七 年 度 預 算... 28.585 億 元 二 零 一 六 至 一 七 年 度 的 編 制 上 限 ( 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 值 ) 相 等 於 由 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 預 算 設 有 的 1 5 3 6 個 非 首 長 級 職 位, 增 至 二 零

More information

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

ⅠⅡ 1 2Ⅲ 1 2 Ⅳ

ⅠⅡ 1 2Ⅲ 1 2 Ⅳ ⅠⅡ 1 2Ⅲ 1 2 Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅴ ~ ~ Ⅰ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

More information

Microsoft Word - chead095.doc

Microsoft Word - chead095.doc 管 制 人 员 : 康 乐 及 文 化 事 务 署 署 长 会 交 代 本 总 目 下 的 开 支 二 O 一 O 至 一 一 年 度 预 算... 54.547 亿 元 二 O 一 O 至 一 一 年 度 的 编 制 上 限 ( 按 薪 级 中 点 估 计 的 年 薪 值 ) 相 等 于 由 二 O 一 O 年 三 月 三 十 一 日 预 算 设 有 的 8 049 个 非 首 长 级 职 位,

More information

#!!

#!! 浅 谈 日 本 的 文 化 外 交 吴 咏 梅 近 年 来 日 本 实 行 借 助 动 漫 影 视 等 软 实 力 促 进 与 海 外 的 相 互 理 解 和 友 好 输 出 其 价 值 观 和 提 高 国 家 形 象 的 新 型 文 化 外 交 战 略 为 扩 大 其 对 国 际 事 务 的 影 响 力 提 高 国 际 地 位 实 现 政 治 大 国 的 目 标 而 做 出 了 种 种 努 力 日

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

( ) ( ) 59 ( ) ( ) 24 ( ) 5 ; ; ; 5 ( 一 ) 第 三 人 致 胎 儿 利 益 受 损 1. ; ; 8 9 ( 二 ) 父 母 致 胎 儿 利 益 受 损 1. 瑏 瑠 瑏 瑡 瑏 瑢 2. ; 瑏 瑣 ; 瑏 瑤 瑏 瑥 ( 三 )

( ) ( ) 59 ( ) ( ) 24 ( ) 5 ; ; ; 5 ( 一 ) 第 三 人 致 胎 儿 利 益 受 损 1. ; ; 8 9 ( 二 ) 父 母 致 胎 儿 利 益 受 损 1. 瑏 瑠 瑏 瑡 瑏 瑢 2. ; 瑏 瑣 ; 瑏 瑤 瑏 瑥 ( 三 ) ( ) 2016 1 ( 195 ) * ** 朱 晓 峰 ; ; DOI10.13415/j.cnki.fxpl.2016.01.022 1 2 3 28 4 ( ) ( ) 17 ( ) 14 * 2015 (15FXC046) 2014 (14SFB30031) 2014 121 (QBJ1407) ** 1 2013 100 2 2012 8 3 MüKo/Wagner 823RdNr. 66;Staudinger/Hager

More information

14 [ ] /136 15 /141 16 /147 17 /161 18 /169 19 [ ] /174 20 /191 21 /195 22 /199 23 /203 24 /206 25 /213 26 /220 27 /225 28 /229 29 /233 30 /238 2

14 [ ] /136 15 /141 16 /147 17 /161 18 /169 19 [ ] /174 20 /191 21 /195 22 /199 23 /203 24 /206 25 /213 26 /220 27 /225 28 /229 29 /233 30 /238 2 1 /1 2 /23 3 /35 4 /40 5 /51 6 [ ] /70 7 [ ] /81 8 /86 9 /97 10 /105 11 /115 12 /119 13 [ ] /124 1 14 [ ] /136 15 /141 16 /147 17 /161 18 /169 19 [ ] /174 20 /191 21 /195 22 /199 23 /203 24 /206 25 /213

More information

19 loser s Justice 2 3 76 2014 5 2 3 2005 110 2 114

19 loser s Justice 2 3 76 2014 5 2 3 2005 110 2 114 胡 玉 鸿 * 1 75 * 1 10JHQ015 2003 7 1996 192 19 loser s Justice 2 3 76 2014 5 2 3 2005 110 2 114 4 1 5 2 6 7 3 4 5 6 7 A. 2004 77 2 114 H. 7 2005 477 2 122 77 2014 5 8 9 瑏 瑠 8 9 瑏 瑠 2 114-115 2 121 1982 80

More information

ⅠⅡⅢ Ⅳ

ⅠⅡⅢ Ⅳ ⅠⅡⅢ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Γ г? Ν? л ?ε пυε ι?ε п ε ι 1 2 2

More information

2010 11 4 The Qing History Journal Nov. 2010 No. 4 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 櫍 K249 A 1002-8587 2010-04 - 0001-17 National Identity A New Angle on

More information

ⅠⅡ1 2 3Ⅲ1 2 3 Ⅳ 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 Ⅰ Ⅱ12Ⅲ Ⅳ ~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2

More information

第 9 卷 江 南 大 学 学 报 人 文 社 会 科 学 版 Z 第 2 期 掌握 是指在 表 层 知 识 教 学 过 程 中 学 生 对 表 层 知 识 的 掌 想 方法有所悟 有所体会 5 数学思想 方法教学是循环往 握 学生掌握 了 一 定 量 的 数 学 表 层 知 识 是 学 生 能 够

第 9 卷 江 南 大 学 学 报 人 文 社 会 科 学 版 Z 第 2 期 掌握 是指在 表 层 知 识 教 学 过 程 中 学 生 对 表 层 知 识 的 掌 想 方法有所悟 有所体会 5 数学思想 方法教学是循环往 握 学生掌握 了 一 定 量 的 数 学 表 层 知 识 是 学 生 能 够 江南大学学报 人文社会科学版 第9卷 Z第2期 2010 年 12 月 犑 狅狌 狉狀犪 犾狅 犳犑 犻 犪狀犵狀犪狀犝狀 犻 狏 犲 狉 狊 犻 狋 犎狌犿犪狀 犻 狋 犻 犲 狊牔 犛狅 犮 犻 犪 犾犛 犮 犻 犲狀犮 犲 狊 狔 Vo l 9 Z2 Dec 2010 数学教学 初中数学教学研究 雍兴智 南部县四龙乡小学 四川 南部 637300 不论我们选教什么 学 科 务 必 使 学 生

More information

ⅠⅡⅢ Ⅳ 2 2 2 2 2 2 ~ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ~ 2 3 2 3 2 ~ 2 ~ 2 2 2 2 ~ ~ ~ 2 2 ~ ~ 2 2 2 2

More information

標準 BIG 中文字型碼表 A 0 9 B C D E F 一 乙 丁 七 乃 九 了 二 人 儿 入 八 几 刀 刁 力 匕 十 卜 又 三 下 丈 上 丫 丸 凡 久 么 也 乞 于 亡 兀 刃 勺 千 叉 口 土 士 夕 大 女 子 孑 孓 寸 小 尢 尸 山 川 工 己 已 巳 巾 干 廾

標準 BIG 中文字型碼表 A 0 9 B C D E F 一 乙 丁 七 乃 九 了 二 人 儿 入 八 几 刀 刁 力 匕 十 卜 又 三 下 丈 上 丫 丸 凡 久 么 也 乞 于 亡 兀 刃 勺 千 叉 口 土 士 夕 大 女 子 孑 孓 寸 小 尢 尸 山 川 工 己 已 巳 巾 干 廾 標準 BIG 中文字型碼表 A 0 9 B C D E F B C D ± E F A 0 9 B C D E F 兙 兛 兞 兝 兡 兣 嗧 瓩 糎 0 B 9 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ C Ⅷ Ⅸ Ⅹ 〡 〢 〣 〤 〥 〦 〧 〨 〩 十 卄 卅 D B C D E F G H I J K L M N O P Q E R S T U V W X Y Z a b c d e f g F h i

More information

? ⅠⅡⅢ Ⅳ 1 2

? ⅠⅡⅢ Ⅳ 1 2 ? ⅠⅡⅢ Ⅳ 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ~ 7 1 1 8 ~ ~ ~ ~ 9 1 2 10 11 12 2 1 13 2 2 14 15 3 1 16 17 3 2 18 19 4 1 20 4 2 21 22 23 5 1 24 5 2 25 26 6 1 ~ 27 6 2 28 29 30 7 1 31 7 2 32 33 34 8 1 35 8 2 36

More information

素 4 在上述学 者 观 点 的 基 础 上本 文 认 为 员 工 需 要 一 理论与假设 同时具备创新意 识 创 新 能 力 创 新 动 机 和 创 新 机 会 才 能产生创新行为 创新 意 识 是 指 员 工 能 通 过 对 组 织 环 境 一 组织的创新战略与员工的创新行为 的解读认识到创新

素 4 在上述学 者 观 点 的 基 础 上本 文 认 为 员 工 需 要 一 理论与假设 同时具备创新意 识 创 新 能 力 创 新 动 机 和 创 新 机 会 才 能产生创新行为 创新 意 识 是 指 员 工 能 通 过 对 组 织 环 境 一 组织的创新战略与员工的创新行为 的解读认识到创新 中国人民大学学报 5 年第 5 期 N 55 OURNAL OF RENMN UNVER TY OF CHNA 组织创新战略如何转化为 员工创新行为 以中关村T 行业为例 苏中兴 张雨婷 曾湘泉 摘要 随 着 市 场 竞 争 加 剧 和 劳 动 力 成 本 快 速 上 升 越 来 越 多 的 中 国 企 业 开 始 采 用 创 新 战 略 来 应 对挑战 组织特定的战略需要匹配的员工行为作为支撑因此激发员工的创新

More information

2013 5 1 2 3 / / 4 5 1 2 3 4 5 1 1959 102 1959 174 1 1959 106 1988 114 1980 184 1960 193 1959 149-152 78

2013 5 1 2 3 / / 4 5 1 2 3 4 5 1 1959 102 1959 174 1 1959 106 1988 114 1980 184 1960 193 1959 149-152 78 苏 力 * 77 * * DOI:10.14111/j.cnki.zgfx.2013.05.002 2013 5 1 2 3 / / 4 5 1 2 3 4 5 1 1959 102 1959 174 1 1959 106 1988 114 1980 184 1960 193 1959 149-152 78 6 7 8 9 瑏 瑠 瑏 瑡 瑏 瑢 6 7 8 9 瑏 瑠 瑏 瑡 瑏 瑢 1980 133

More information

为 了 进 一 步 研 究 这 种 新 射 线 的 性 质, 搞 清 楚 这 个 不 速 之 客 的 真 实 身 份, 伦 琴 在 玻 璃 管 与 屏 幕 之 间 放 了 一 本 比 较 厚 的 书, 结 果 照 样 可 以 看 到 荧 光 随 后, 他 又 把 一 块 薄 木 板 放 在 了 书

为 了 进 一 步 研 究 这 种 新 射 线 的 性 质, 搞 清 楚 这 个 不 速 之 客 的 真 实 身 份, 伦 琴 在 玻 璃 管 与 屏 幕 之 间 放 了 一 本 比 较 厚 的 书, 结 果 照 样 可 以 看 到 荧 光 随 后, 他 又 把 一 块 薄 木 板 放 在 了 书 伦 琴 的 发 现 19 世 纪, 是 人 类 历 史 上 一 个 非 常 重 要 的 发 展 时 期 工 业 革 命 的 兴 起, 带 动 了 基 础 理 论 的 研 究 ; 反 过 来, 基 础 理 论 的 研 究 成 果, 又 进 一 步 推 动 了 工 业 的 发 展 特 别 是 19 世 纪 中 期, 随 着 电 力 的 广 泛 应 用, 人 们 对 于 生 产 过 程 中 出 现 的 放

More information

Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ~ Ⅲ μ 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1

More information

㲁 㱾 㲂 㱿 㲃 㲀 ኇห ᓆ㠬 敗 敜高雄市佛教會於九十八年六月六日假元亨寺舉辦 HINI新流 感消災祈安法會 由理事長淨明法師率領全體理 監事暨高雄市各寺 院法師 信眾等雲集一堂 虔誠持誦 藥師琉璃光如來本願功德經 大悲咒 一0八遍 以及佛前大供 願祈風調雨順 國泰民安 吉星 高照 遠離疫區 如意保安寧 攝影 王清江 ᐙ ᙘ 3 ኇห ᓆ㠬 妙林 第二十一卷六月號 雙(月刊 )西元二OO九年六月三十日

More information

Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ 1 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ~ 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ~ 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ~ 46 47 ~ ~ 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

More information

Ⅰ Ⅱ1 2 3 Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ 1 2 1

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

水 产 学 报 卷 : ; ; ; 立 式 型 曲 面 网 板 起 源 于 上 世 纪 年 代 的 日 本, 由 于 其 结 构 类 似 于 飞 机 的 机 翼, 同 时 有 板 面 折 角 和 后 退 角, 因 此 网 板 扩 张 性 能 高 稳 定 性 好, 现 已 在 日 本 韩 国 美 国

水 产 学 报 卷 : ; ; ; 立 式 型 曲 面 网 板 起 源 于 上 世 纪 年 代 的 日 本, 由 于 其 结 构 类 似 于 飞 机 的 机 翼, 同 时 有 板 面 折 角 和 后 退 角, 因 此 网 板 扩 张 性 能 高 稳 定 性 好, 现 已 在 日 本 韩 国 美 国 第 卷 第 期 年 月 水 产 学 报.,., 文 章 编 号 : - ( ) - - 立 式 型 曲 面 网 板 的 水 动 力 性 能 王 明 彦, 王 锦 浩, 张 勋, 郁 岳 峰, 徐 宝 生 (. 中 国 水 产 科 学 研 究 院 东 海 水 产 研 究 所 农 业 部 海 洋 与 河 口 渔 业 重 点 开 放 实 验 室, 上 海 ;. 中 水 远 洋 渔 业 有 限 责 任 公

More information

- - - α - - - - - - - - - - - - - - - - - α - - - - - -

- - - α - - - - - - - - - - - - - - - - - α - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - α - - - - - - - - - - - - - - - - - α - - - - - - - - - α - - - - - - - - - - - - - - - - λ - - - - μ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

More information

《婚姻看法大全》

《婚姻看法大全》 數 數 不 度 不 行 女 戀 來 浪 類 不 戀 類 不 利 祿 易 易 廉 女 論 廉 () 狼 羅 流 女 廉 易 鸞 更 不 不 利 殺 廉 不 戀 若 樂 力 不 離 異 若 不 利 不 離 異 若 不 離 異 若 若 易 來 不 離 異 年 女 異 不 力 離 異 梁 女 不 若 不 易 落 女 梁 離 女 梁 不 不 辰 不 離 更 女 惡 六 不 不 不 不 離 離 度 例 北 若

More information

102 103 1 2 3 4 5 104 105 6 7 8 106 9 10 51 70 1 43 65 48 2 48 78 2 78 50 107 108 瑏 瑡 瑏 瑢 109 phenotype 瑏 瑣 瑏 瑤 110 瑏 瑥 瑏 瑦 impersonality Intentional Fallacy Milan Kundera 瑏 瑧 = 瑏 瑨 瑏 瑩 111 瑠 瑐 Mikhail

More information

檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 殘 殘 殘 殘

檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 殘 殘 殘 殘 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 殘 殘 殘 殘 1 ~ ~ Ω ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ μ μ μ ~ 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

More information

! # % &# % %( ) #&#! % ( ) # +.! / 0 1 2 3 4 % )! & + 5 6 % #!& # & 7! 8 #&% 9! : ; +>?1 & 9! & % ( 2 2 ; & #! #! % & % & 2! %!+ &/ Α Β # % & # & #% % ( = #& #! #! & #

More information

22 8529 專 用 或 主 要 用 於 第 8525 至 8528 節 所 屬 器 具 之 零 件 23 8308 用 於 衣 服 靴 鞋 帳 蓬 手 提 包 旅 行 用 品 或 其 他 已 製 作 品 之 卑 金 屬 搭 鈕 帶 搭 鈕 之 框 架 帶 扣 帶 扣 搭 鈕 眼 環 眼 及 其

22 8529 專 用 或 主 要 用 於 第 8525 至 8528 節 所 屬 器 具 之 零 件 23 8308 用 於 衣 服 靴 鞋 帳 蓬 手 提 包 旅 行 用 品 或 其 他 已 製 作 品 之 卑 金 屬 搭 鈕 帶 搭 鈕 之 框 架 帶 扣 帶 扣 搭 鈕 眼 環 眼 及 其 附 表 一 項 次 4 位 碼 稅 號 我 國 對 哥 倫 比 亞 出 口 符 合 哥 國 零 關 稅 項 目 清 單 ( 以 2014 年 海 關 稅 則 前 4 碼 排 名 前 300 項 產 品 為 比 對 基 礎 ) 中 文 名 稱 2013/01-2013/12 2014/01-2014/12 單 位 : 金 額 ( 美 元 ) 名 次 增 減 比 (%) 全 部 貨 品 出 口 總 額

More information

.. (,, ),(): ( (,,, (, (,,, (), ( ): (, ), ( ): (,,, (,,, (,,, ),( ): (,,, (, (,,, (,, (, ),(): ~ (, ~ (,, ~ (, ~ (,,, ), ( ), ( ): ( (,, ~ (,, ), ~ (

.. (,, ),(): ( (,,, (, (,,, (), ( ): (, ), ( ): (,,, (,,, (,,, ),( ): (,,, (, (,,, (,, (, ),(): ~ (, ~ (,, ~ (, ~ (,,, ), ( ), ( ): ( (,, ~ (,, ), ~ ( .. 中 国 热 带 医 学 杂 志 年 卷 主 题 索 引 (,,, ),( ): (, (,,, ( (,,, ~ (, ), (,,, (,, (,,, (, ),( ): (, (,, (,, (, (,,, ),( ): ~ (,,, (,, (,,, (,,, ),( ): ( ), ( ): - (, (, (, (,,, ),(): (,,, ), α- (,,, ), (, (,,,

More information

影畫集錦㜬 2 敗 教新春前夕 本寺舉行圍爐餐敘 席開百桌 由淨明和尚主持 住持和尚感謝年來住眾 的發心以及居士大德的護持 同時期許大眾 新的一年道業精進 法喜充滿 與會佳賓高雄市吳 副市長等地方首長 各級長官 以及所屬分院法師信眾 友寺僧俗二眾 護法居士等齊聚齋堂相 互恭喜 彼此祝福 歡喜享用香積組連日來調理準備的蔬食妙供 (王清江 攝影 104.02.14) 敚 敜農曆正月初一日凌晨 高雄市政府暨打鼓岩元亨寺

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 獉獉 獉獉 獉獉獉獉獉 獉 獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉 獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉 ~ ~ τεχνη

More information

中国药师 年第 卷第 期 C P m V N 左金丸源自元代 丹溪心法 的火方 由黄连和 型在线脱气机 S L A型自动进样器 CTO A型 吴茱萸两味药按照 的比例组成 近年来的现 柱温箱 日本 S m 公司 BPD型电子天平 代药理学研究表明 左金丸具有调节中枢 抑杀幽门 德国赛多利斯集团 BR

中国药师 年第 卷第 期 C P m V N 左金丸源自元代 丹溪心法 的火方 由黄连和 型在线脱气机 S L A型自动进样器 CTO A型 吴茱萸两味药按照 的比例组成 近年来的现 柱温箱 日本 S m 公司 BPD型电子天平 代药理学研究表明 左金丸具有调节中枢 抑杀幽门 德国赛多利斯集团 BR 研究论文 www 基于细胞色素 P 的左金丸体外药物相互作用研究 龚睿林 吕春明 石美智 郭澄 韩永龙 上海交通大学附属第六人民医院药剂科 上海 摘 要 目的 探讨左金丸对人肝细胞色素 P 的 CYPA C C C D A亚型的体外抑制作用 方法 左金丸 黄连和吴茱萸的水提物分别与 CYPA C C C D A A亚型的 种混合探针底物在人肝微粒体中共同孵育后 串联质谱法 LC MS MS同时测定这

More information

Ph m V N 中国药师 年第 卷第 期 Ch 学基础首先是开放性药物可直接经口 鼻给予 其次是应 连整个产品设计紧凑携带使用方便此外减速网也被认为 答性它富含的感受器和药物受体能对体内外刺激作出应答 是可用于降低药物微粒速度从而减少其惯性嵌顿的一种结 反射从而对调节气道的张力有重要作用 第三是吸

Ph m V N 中国药师 年第 卷第 期 Ch 学基础首先是开放性药物可直接经口 鼻给予 其次是应 连整个产品设计紧凑携带使用方便此外减速网也被认为 答性它富含的感受器和药物受体能对体内外刺激作出应答 是可用于降低药物微粒速度从而减少其惯性嵌顿的一种结 反射从而对调节气道的张力有重要作用 第三是吸 www 综 述 h C d H bpg V Bu M d H D h mb w h m u h d m d A D m ASFT SHT hhc A h d m d d b w h d d h u m AmJC O MWD KM A h M m k DSS h d m d w h u m d G w h b m k O G u ud G O L M u F Th d m d du d F C A u

More information

期 李 海 青 等 : 生 物 安 全 性 白 藜 芦 醇 合 成 酶 表 达 载 体 的 构 建 及 水 稻 遗 传 转 化 子 植 物 中 作 为 植 物 处 于 恶 劣 环 境 下 或 遭 到 病 原 体 侵 害 时, 植 物 自 身 分 泌 的 一 种 可 抵 御 病 菌 感 染 的 抗 菌

期 李 海 青 等 : 生 物 安 全 性 白 藜 芦 醇 合 成 酶 表 达 载 体 的 构 建 及 水 稻 遗 传 转 化 子 植 物 中 作 为 植 物 处 于 恶 劣 环 境 下 或 遭 到 病 原 体 侵 害 时, 植 物 自 身 分 泌 的 一 种 可 抵 御 病 菌 感 染 的 抗 菌 华 北 农 学 报 ( ): - 生 物 安 全 性 白 藜 芦 醇 合 成 酶 表 达 载 体 的 构 建 及 水 稻 遗 传 转 化, 李 海 青, 柳 絮, 王 庆 国,, 姚 方 印, 刘 炜 (. 山 东 省 农 业 科 学 院 高 新 技 术 研 究 中 心, 山 东 省 作 物 遗 传 改 良 与 生 物 技 术 重 点 实 验 室, 山 东 济 南 ;. 农 业 部 黄 淮 海 作

More information

Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ ! " # $

More information

ⅠⅡⅢ Ⅳ

ⅠⅡⅢ Ⅳ ⅠⅡⅢ Ⅳ ! " 002 003 004 005 006 002 1 2 1 2 003 004 005 006 007 1 1 008 1 1 009 010 1 1 011 1 1 012 013 014 015 1 2 3 1 2 3 016 1 2 1 2 017 1 1 018 019 020 021 022 023 025 026 027 1 2 1 2 028 1 2 3 4 1

More information

① ⑰ ⒀ ⒐ ② ⑱ ⒁ ⒑ 〡 〱 ぁ ③ ⑲ ⒂ ⒒ 〢 〲 あ ④ ⑳ ⒃ ⒓ 〣 〳 ぃ ⑤ ⑴ ⒄ ⒔ 〤 〴 い ⑥ ⑵ ⒅ ⒕ 々 〥 〵 ぅ ⑦ ⑶ ⒆ ⒖ 〆 〦 う ⑧ ⑷ ⒇ ⒗ 〇 〧 ぇ ⑨ ⑸ ⒈ ⒘ 〨 ⑩ ⑹ ⒉ ⒙ 〩 ⑪ ⑺ ⒊ ⒚ ⓪ ⑯ ⑿ ⒏ え ぉ お

① ⑰ ⒀ ⒐ ② ⑱ ⒁ ⒑ 〡 〱 ぁ ③ ⑲ ⒂ ⒒ 〢 〲 あ ④ ⑳ ⒃ ⒓ 〣 〳 ぃ ⑤ ⑴ ⒄ ⒔ 〤 〴 い ⑥ ⑵ ⒅ ⒕ 々 〥 〵 ぅ ⑦ ⑶ ⒆ ⒖ 〆 〦 う ⑧ ⑷ ⒇ ⒗ 〇 〧 ぇ ⑨ ⑸ ⒈ ⒘ 〨 ⑩ ⑹ ⒉ ⒙ 〩 ⑪ ⑺ ⒊ ⒚ ⓪ ⑯ ⑿ ⒏ え ぉ お ! " @ P Q R ` a b p q r # S c s $ % & ' ( G H T U V W X d e f g h t u v w x ) I Y i y * : J Z j z + ; K [ k {, -. / < = >? L M N O \ ] ^ _ l m n o } ~ À Ð à ð ΐ Π ΰ π ϐ Ϡ ϰ Ѐ А Р а р Ѐ Ѡ Ѱ Ҁ Ґ Ҡ Ұ Ӏ Ӑ

More information

2013 2 4 37 37 36 37 37 36 37 37 37 37 36 1. 条 例 的 两 个 构 成 部 分 36 2 5 36 37 6 36 36 37 2. 第 37 条 主 体 的 共 性 非 权 力 性 行 政 37 37 7 37 4 5 6 7 2009 3-6 2 8

2013 2 4 37 37 36 37 37 36 37 37 37 37 36 1. 条 例 的 两 个 构 成 部 分 36 2 5 36 37 6 36 36 37 2. 第 37 条 主 体 的 共 性 非 权 力 性 行 政 37 37 7 37 4 5 6 7 2009 3-6 2 8 DOI:10.14111/j.cnki.zgfx.2013.02.009 朱 芒 * 37 37 36 37 2008 5 1 1 37 37 1 36 36 37 2 3 37 37 36 37 36 37 37 36 1 2 3 * 2011 - Z - 20 - A http / /law. china. cn /features / 2011-05 /03 / content_4171098.

More information

總目160-香港電台

總目160-香港電台 管 制 人 員 : 廣 播 處 長 會 交 代 本 總 目 下 的 開 支 二 零 一 五 至 一 六 年 度 預 算... 8.231 億 元 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 編 制 上 限 ( 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 值 ) 相 等 於 由 二 零 一 五 年 三 月 三 十 一 日 預 算 設 有 的 691 個 非 首 長 級 職 位, 增 至 二 零 一 六 年 三

More information

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS CHINA Ⅰ Ⅱ 2 Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 2 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 1 1 5 6 7 8 10 1 2 1 2 11 12 1 1 13 14 1 1 15 16 1 1 1 17 2 3 18 4 19 20 21 1 1 22 1 1 23 1 1 24 25 1 2 3 1 2 3 26 1 2 1 2 27 1 1 29 30 31 ~ 32 1 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 33 ~

More information

ABC Amber Text Converter

ABC Amber Text Converter 释 迦 牟 尼 佛 广 传 白 莲 花 论 全 知 麦 彭 仁 波 切 著 下 一 页 Page 1 一 功 德 品 上 一 页 首 页 下 一 页 一 功 德 品 总 体 说 来, 以 业 力 感 召 而 轮 回 于 三 界 中 之 众 生, 无 有 能 摆 脱 三 大 痛 苦 抛 开 束 缚 的 自 由, 因 而 也 得 不 到 任 何 究 竟 的 安 乐 自 在 正 因 为 他 们 从 无 始

More information

李 海 明 * 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 * 2012 12BFX091 2002 23 2009 6 3 108 1951 1955 70 80 1978 1. 6 2. 109 6 2008 2 2013 4 7 50 3. 8 9 瑏 瑠 90 瑏 瑡 瑏 瑢 1722 7 8 9 瑏 瑠 瑏 瑡 瑏 瑢 2011 41 1983 1991 1992 2007 1 2012 7

More information

瑏 瑠 瑏 瑡 瑏 瑢 瑏 瑣 瑏 瑠 瑏 瑡 瑏 瑣 瑏 瑢

瑏 瑠 瑏 瑡 瑏 瑢 瑏 瑣 瑏 瑠 瑏 瑡 瑏 瑣 瑏 瑢 43 2016 4 [ ] [ ] ; ; ; [ ]K271 [ ]A [ ]0583-0214(2016)04-0043-17 (1887-1962) (1893-1980) (1910-1985) 20 1 1949 1949 1 1988 4 221~224 ; 1993 4 110~116 ; 1994 5 49~54 ; 1998 3 185~190 ; 2008 5 22~36 ; 2008

More information

4. 1992 David 220 2012 Schweickart 300 5. 1992 3 6. 1992 5 2 20 juggernaut 450 2030 600 2030 1 3 6 2008 Con- sumerism 10 Jared Diamond 7 Anthony Gidde

4. 1992 David 220 2012 Schweickart 300 5. 1992 3 6. 1992 5 2 20 juggernaut 450 2030 600 2030 1 3 6 2008 Con- sumerism 10 Jared Diamond 7 Anthony Gidde 2 0 1 4 1 Jan. 2 0 1 4 4 3 1 Journal of Shanghai Normal University Philosophy & Social Sciences Edition Vol. 43 No. 1 B0-0 A 1004-8634 2014 01-0028- 12 200233 18 1992 2002 2012 6 1 20 27% 15 2. 4 1998

More information

标题

标题 ( ) 2007-09 38.00 7 ( ) 2007-09 48.00 8 ( ) ( ) 2007-09 42.00 17 ( ) ( ) 2007-09 38.00 18 ( ) ( ) 2010-06 58.00 73 ( ) 2008-01 28.00 29 ( ) 2010-07 38.00 75 ( ) 2010-01 48.00 67 ( ) 2010-01 38.00 62 (

More information

總目100-海事處

總目100-海事處 管 制 人 员 : 海 事 处 处 长 会 交 代 本 总 目 下 的 开 支 二 零 一 六 至 一 七 年 度 预 算... 1 3. 1 0 7 亿 元 二 零 一 六 至 一 七 年 度 的 编 制 上 限 ( 按 薪 级 中 点 估 计 的 年 薪 值 ) 相 等 于 由 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 预 算 设 有 的 1 3 7 6 个 非 首 长 级 职 位, 增 至

More information

(CIP) /. :,2005 9 ISBN 7 81058 905 9 Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ.D926 CIP (2005) 084793 ( 99 200444) (htp://www.shangdapres.com 66135110) : 890 1240 1/32 8 162 2

(CIP) /. :,2005 9 ISBN 7 81058 905 9 Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ.D926 CIP (2005) 084793 ( 99 200444) (htp://www.shangdapres.com 66135110) : 890 1240 1/32 8 162 2 (CIP) /. :,2005 9 ISBN 7 81058 905 9 Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ.D926 CIP (2005) 084793 ( 99 200444) (htp://www.shangdapres.com 66135110) : 890 1240 1/32 8 162 2005 9 1 2005 9 1 :1 6100 ISBN7 81058 905 9/D 073 :13

More information

Microsoft Word - 第一篇第三章_3.doc

Microsoft Word - 第一篇第三章_3.doc 第 三 章 生 产 环 境 与 健 康 生 产 劳 动 是 人 类 获 得 健 康 的 必 要 条 件 之 一, 良 好 的 生 产 环 境 和 劳 动 条 件 不 仅 对 劳 动 者 的 健 康 有 利, 也 是 促 进 生 产 顺 利 发 展 的 有 利 因 素 但 在 不 良 的 劳 动 条 件 下, 由 于 生 产 环 境 存 在 着 各 种 职 业 危 害 因 素, 则 可 使 职 业 人

More information

蔡 摇 凯, 等 援 化 疗 增 强 肿 瘤 免 疫 原 性 的 研 究 进 展 猿 员 员 蛋 白 ( 糟 葬 造 则 藻 贼 蚤 糟 怎 造 蚤 灶 ) 等, 或 者 使 一 些 肿 瘤 细 胞 低 表 达 的 膜 蛋 白 ( 肿 瘤 免 疫 逃 逸 的 机 制 之 一 ) 表 达 增 加, 如

蔡 摇 凯, 等 援 化 疗 增 强 肿 瘤 免 疫 原 性 的 研 究 进 展 猿 员 员 蛋 白 ( 糟 葬 造 则 藻 贼 蚤 糟 怎 造 蚤 灶 ) 等, 或 者 使 一 些 肿 瘤 细 胞 低 表 达 的 膜 蛋 白 ( 肿 瘤 免 疫 逃 逸 的 机 制 之 一 ) 表 达 增 加, 如 猿 员 园 中 国 肿 瘤 生 物 治 疗 杂 志 摇 澡 贼 贼 责 : 辕 辕 憎 憎 憎 援 遭 蚤 燥 贼 澡 藻 则 援 燥 则 早 悦 澡 蚤 灶 允 悦 葬 灶 糟 藻 则 月 蚤 燥 贼 澡 藻 则, 允 怎 灶 援 圆 园 园 怨, 灾 燥 造 援 员 远, 晕 燥 援 猿 阅 韵 陨 : 员 园 援 猿 愿 苑 圆 辕 躁 援 蚤 泽 泽 灶 援 员 园 园 苑 鄄 猿 愿 缘

More information

Ⅱ 1 2 1 2 ~ 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 ⅠⅡ 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ~ ~ 1 ~ 2 3 4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 2 3 4 5 5 1 2 3 1 2 3 4

More information

11 ( 22) 12 ( 22) 13 22) 14 ( 2004 62) ( 426) 15 () ( 1991 6) 16 () ( 2004 62) 17 ( 2004 62) 18 ( 1996 29) 19 ( 2004 62) 20 ( 21 2006 35) 22 ( 2004 62

11 ( 22) 12 ( 22) 13 22) 14 ( 2004 62) ( 426) 15 () ( 1991 6) 16 () ( 2004 62) 17 ( 2004 62) 18 ( 1996 29) 19 ( 2004 62) 20 ( 21 2006 35) 22 ( 2004 62 1 59 1 ( 1997 37) 2 ( 2005 22 ) ( 2006 28) 3 ( 2011 41) ( 2012 20) 4 ( 2004 62) ( 5 2000 063) ( 6 2010 15) ( 7 24) 8 ( 1997714 ) 9 ( 466) 10 ( 250 ) 3 11 ( 22) 12 ( 22) 13 22) 14 ( 2004 62) ( 426) 15 ()

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 Ⅳ1 2?

Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 Ⅳ1 2? ? Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 Ⅳ1 2? 1 7 1 2 7 2 8 3 3 3 3 4 4,4 4 9 5 5 5 5 6 6 6 6 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 1 11 12 12 12 12 21 13 13 13 13 14 24 14 14 25 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23

More information

Microsoft Word - 3-11.专业主干课程和主要专业课程的教学大纲.doc

Microsoft Word - 3-11.专业主干课程和主要专业课程的教学大纲.doc ... 3... 7... 10... 31... 36... 41... 49... 52... 57... 62... 65... 71... 73... 98... 105... 108... 131... 137... 148... 159... 174... 176... 192... 195... 228... 235... 242... 243 ... 247... 255... 265...

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ⅰ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! Ⅱ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

2 3 1. 历 史 性 水 域 说 4 1948 47 1 1993 4 13 5 2. 历 史 性 权 利 说 6 3. 海 上 疆 域 线 说 15 7 4. 岛 屿 归 属 线 说 8 2 3 4 5 6 7 8 2001 3 9 2011 2 2005 2 2008 3 2010 4 20

2 3 1. 历 史 性 水 域 说 4 1948 47 1 1993 4 13 5 2. 历 史 性 权 利 说 6 3. 海 上 疆 域 线 说 15 7 4. 岛 屿 归 属 线 说 8 2 3 4 5 6 7 8 2001 3 9 2011 2 2005 2 2008 3 2010 4 20 DOI:10.14111/j.cnki.zgfx.2012.06.014 金 永 明 * U 2009 5 6 2009 5 7 2009 5 7 1 1 * 36 AOCZD201202 2009 5 7 2011 593-598 2 3 1. 历 史 性 水 域 说 4 1948 47 1 1993 4 13 5 2. 历 史 性 权 利 说 6 3. 海 上 疆 域 线 说 15 7 4. 岛

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9FAB7C0BFC6D1A7BCBCCAF5B4F3D1A7B9D8D3DA32303135C4EAD5D0C9FAD7A8D2B5B8FCB8C4B5C4B9ABB8E6>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9FAB7C0BFC6D1A7BCBCCAF5B4F3D1A7B9D8D3DA32303135C4EAD5D0C9FAD7A8D2B5B8FCB8C4B5C4B9ABB8E6> 2015 年 硕 士 研 究 生 入 学 考 试 自 命 题 科 目 考 试 大 纲 科 目 代 码 :830 科 目 名 称 : 辐 射 防 护 与 安 全 一. 考 试 要 求 主 要 考 查 学 生 对 辐 射 防 护 与 安 全 基 本 概 念 的 理 解 与 掌 握 ; 对 辐 射 剂 量 辐 射 探 测 辐 射 防 护 辐 射 安 全 的 理 解 与 掌 握 ; 以 及 运 用 基 本

More information

Ⅰ Ⅱ 1 2 Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ 1 2 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 1 2 Ⅲ Ⅳ 1 2 3 4 2 ~ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 20 1 ~ 21 1 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 30 1 ~ 31 1 32 1 33 1 34 1 35 ~ 1 36 1 37 1 38 1 39 1 40 1 41 ~ 1 42 1 43 1 44

More information

20世纪初俄国在西藏的阴谋_普莱姆·拉尔·梅赫拉;杨铭;赵晓意

20世纪初俄国在西藏的阴谋_普莱姆·拉尔·梅赫拉;杨铭;赵晓意 JOURNAL OF ETHNOLOGY 2012 /02 10 DOI 10. 3969 /j. issn. 1674-9391. 2012. 02. 009 1 20 / 20 D819 A 1674 9391 2012 02 0068 10 Prem Lal Mehra 1937-610041 312000 2 P. 169-73 9 2 3 P. 13-19 1 3 68 20 1903 1904

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

. 142 135 145 48 1 5 ξ λ ϕ1 ϕ2 ξ ε η ε ξ ε ε 1 4 499 940 43 81 385 1539 14 4279634 21007820 142 143 1979 1978

More information

2006.1 ( 犆 犐 犘 ) /. : (21 ) ISBN7 5608 3198 2 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.D926.5 CIP (2005) 156451 ( 1239 200092 021 65985622) 787mm 960mm 1/16 19.25 385000 1 4100 200

2006.1 ( 犆 犐 犘 ) /. : (21 ) ISBN7 5608 3198 2 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.D926.5 CIP (2005) 156451 ( 1239 200092 021 65985622) 787mm 960mm 1/16 19.25 385000 1 4100 200 2006.1 ( 犆 犐 犘 ) /. : (21 ) ISBN7 5608 3198 2 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.D926.5 CIP (2005) 156451 ( 1239 200092 021 65985622) 787mm 960mm 1/16 19.25 385000 1 4100 2006 1 1 ISBN7 5608 3198 2/D 91 24.00 2006 1 1 21 21 21

More information

Ⅰ Ⅱ1 2 3 Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

2

2 C o n t e n t s 1 2 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 1 1 ~ 1 8 2 3 4 1 2 3 4 ~ 9 1 2 3 4 1 2 3 4 ~ 10 11 1 2 3 1 2 3 12 1 1 1 2 13 1 2 14 1 2 1 2 ~ 15 16 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 17 1 2

More information

12_01.indd

12_01.indd 1 02 09 14 19 25 30 36 43 47 52 62 70 76 81 18 29 69 80 84 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 竑 ω α α α α ρ 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 σ σ σ σ

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ~ 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 ~ 1 2 3 4 5 6 7 Ⅳ 1 2 3 4 5 1

More information

WX16d22q

WX16d22q 习 近 平 对 开 展 两 学 一 做 学 习 教 育 作 出 重 要 指 示 强 调 突 出 问 题 导 向 确 保 取 得 实 际 成 效 把 全 面 从 严 治 党 落 实 到 每 一 个 支 部 两 学 一 做 学 习 教 育 工 作 座 谈 会 在 京 召 开 刘 云 山 出 席 并 讲 话 近 日, 中 共 中 央 总 书 记 国 家 主 席 中 央 军 委 主 席 习 近 平 对 在

More information

/ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ~ ~ ~ ~ ~ ~ * ~ ~ ~ ~ ~ ~ β ~ ~ ~ ~ ~

More information

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2 3 4 2 3 4 5 7 8 9 10

More information

(CIP) / - : 2005 8 ( ) ISBN 7 80194 695 2 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 1-2 - - - - Ⅳ 1B8442I06 CIP (2005) 038358 : : : : : : : 22 3 :100842 :(010)66882586( ) 51927290( ) :(0

(CIP) / - : 2005 8 ( ) ISBN 7 80194 695 2 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 1-2 - - - - Ⅳ 1B8442I06 CIP (2005) 038358 : : : : : : : 22 3 :100842 :(010)66882586( ) 51927290( ) :(0 (CIP) / - : 2005 8 ( ) ISBN 7 80194 695 2 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 1-2 - - - - Ⅳ 1B8442I06 CIP (2005) 038358 : : : : : : : 22 3 :100842 :(010)66882586( ) 51927290( ) :(010)68222916( ) 66882583( ) :www.pmmp.com.cn : : :850mm

More information

太平洋数码二期重建项目建筑玻璃幕墙光反射影响技术分析报告

太平洋数码二期重建项目建筑玻璃幕墙光反射影响技术分析报告 太 平 洋 数 码 二 期 重 建 项 目 建 筑 玻 璃 幕 墙 光 反 射 影 响 分 析 报 告 建 设 单 位 : 上 海 环 宇 太 平 洋 数 码 咨 询 有 限 公 司 编 制 单 位 : 安 徽 中 环 环 境 科 学 研 究 院 有 限 公 司 上 海 师 范 大 学 2016 年 3 月 效 果 图 1. 工 程 概 况 1.1 工 程 名 称 及 项 目 由 来 项 目 名 称

More information

<BFC6D1A7B7F0D1A7D0D2B8A3C8CBC9FA2E696E6464>

<BFC6D1A7B7F0D1A7D0D2B8A3C8CBC9FA2E696E6464> 目 录 上 篇 科 前 言 水 和 小 虫 的 故 事 2 科 未 解 之 谜 3 第 一 章 什 么 是 科 一 科 的 定 义 6 二 用 科 的 态 度 和 科 的 方 法 探 索 法 6 1 如 何 去 掉 大 豆 的 腥 气 和 羊 奶 的 膻 气 6 2 豆 腐 的 定 义 及 豆 制 品 的 三 个 公 式 7 3 用 科 的 态 度 和 科 的 方 法 探 索 法 9 第 二 章 什

More information

巫月娥网络生态视阈下感知网络商业伦理对顾客忠诚的影响 在网络商业环境中遵循的伦理准则 以往研究对 一 引言 网络商业伦理的维度没有达成一致的结论被学 者和消费者认为最重要的网络商业伦理问题是安 根据中国电子商务研究中心发布 年中 全性和隐私 此外有学者还研究网络销售中 国电子商务市场数据监测报告 截

巫月娥网络生态视阈下感知网络商业伦理对顾客忠诚的影响 在网络商业环境中遵循的伦理准则 以往研究对 一 引言 网络商业伦理的维度没有达成一致的结论被学 者和消费者认为最重要的网络商业伦理问题是安 根据中国电子商务研究中心发布 年中 全性和隐私 此外有学者还研究网络销售中 国电子商务市场数据监测报告 截 经济 管理 重庆理工大学学报 社会科学 年第 卷第 期 C U T V N j 网络生态视阈下感知网络商业伦理 对顾客忠诚的影响 巫月娥 闽南师范大学 管理学院福建 漳州 摘要 借鉴顾客忠诚的认知 情感 行为模式 针对网络生态系统中出现的伦理问题 探讨顾客 感知的网络商业伦理对顾客满意和顾客忠诚的影响 以网络商业伦理研究文献为基础 提出顾 客感知网络商业伦理包括 隐私保护 安全保障 销售诚信 交易履行和服务公正

More information

2015 6 1 2 3 4 Sinn meaning 1 2 3 4 2014 8 13 2014 2015 3 2014 5 2012 6 2013 1 2015 1 2012 2014 5 2014 6 2015 3 1997-26

2015 6 1 2 3 4 Sinn meaning 1 2 3 4 2014 8 13 2014 2015 3 2014 5 2012 6 2013 1 2015 1 2012 2014 5 2014 6 2015 3 1997-26 * 2014 30 2014 25 * 10AFX003 DOI:10.14111/j.cnki.zgfx.2015.06.002 2015 6 1 2 3 4 Sinn meaning 1 2 3 4 2014 8 13 2014 2015 3 2014 5 2012 6 2013 1 2015 1 2012 2014 5 2014 6 2015 3 1997-26 5 Johannes P. Muller

More information

幻灯片 1

幻灯片 1 随 想 录 散 文 集 巴 金 著 共 五 卷 : 随 想 录 探 索 集 真 话 集 病 中 集 无 题 集 香 港 三 联 书 店 1979 1986 年 出 版 收 文 革 后 所 写 散 文 一 百 五 十 篇 真 实 地 记 录 作 家 八 年 来 对 历 史 和 现 实 的 严 肃 思 考 有 些 篇 什 是 怀 人 之 作, 如 怀 念 萧 珊 怀 念 老 舍 同 志 纪 念 雪 峰

More information

0.,,,,,, ;, ( ) ⅠM ⅠM ⅠM M0 M M ( ) BM M M Ⅱ M8 M9 M ( 7 ) ( ) M M Ⅲ M M M8 Ⅴ M0 M0 ( ) 8 ( ) ( ) ( ) , 979 ;,,98,89-7;,,997,-9;, ,,99,-0

0.,,,,,, ;, ( ) ⅠM ⅠM ⅠM M0 M M ( ) BM M M Ⅱ M8 M9 M ( 7 ) ( ) M M Ⅲ M M M8 Ⅴ M0 M0 ( ) 8 ( ) ( ) ( ) , 979 ;,,98,89-7;,,997,-9;, ,,99,-0 0 ( 0) JOURNALOFLITERATURE,HISTORY ANDPHILOSOPHY No.,0(SerialNo.0), ;,,,,,, ( ) ; ; ;,, ;,,, ;,,,,,,,, ;,,, ;,,,,,, ( 00);, ( 00), 98,,98 -,,000,8-7, 988, 988 0.,,,,,, ;, ( ) ⅠM ⅠM ⅠM M0 M M ( ) BM M M

More information

2013 2 ; ( ) ; 13

2013 2 ; ( ) ; 13 2013 2 No.22013 ZHEJIANG SOCIAL SCIENCES 2013 2 Feb. 2013 廖 可 斌 ( 100871) ; : ; ; 12 2013 2 ; ( ) ; 13 : ( 124 ) ( ) 1938 : : ( ) 2 1 14 2013 2 ; 3 ; ; ; ; 1233 (Gregory9 1227-1241 ) 6 15 (Chancelor) (Universitas)

More information