Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 2015

2

3 目 錄

4 主 席 報 告 書 25.3% 1,008,600, ,700, % 993,800, ,000, %11,700,000 10,900,000 2,900,000 10,800, ,000 3,000, % 42.3%393,800,000276,800,000 34% 39% 39,900, ,900, % (i) (ii) 7 7,700,000 1,700, %46,900,000 49,600, % 129,000, ,700,000 2 莊 士 中 國 投 資 有 限 公 司

5 1,700,000 1,100, , ,000 (Treasure Auctioneer International Limited) 25%64.7%171,900,000104,400,000 94,500, ,300, % 二 零 一 五 年 年 報 3

6 / A. 業 務 回 顧 50,00025%75% 11,700, , ,436 7,936 4,500 6, , , , 莊 士 中 國 投 資 有 限 公 司

7 251,700,000 1,804 32,400,000 40,500,000 3,700,000 4,600, ,600,000127,000,000 39, 二 零 一 五 年 年 報 5

8 B. 酒 店 物 業 福 建 省 廈 門 市 59.5% 6 莊 士 中 國 投 資 有 限 公 司

9 二 零 一 五 年 年 報 7

10 逸 水 療 度 假 酒 店 位 於 景 緻 宜 人 的 思 明 區 南 岸, 佔 地 約 27,600 平 方 米, 步 行 五 分 鐘 即 可 到 達 鄰 近 的 沙 灘 逸 水 療 度 假 酒 店 以 低 密 度 發 展 為 賣 點, 總 樓 面 面 積 為 18,000 平 方 米, 建 築 佈 局 及 園 景 設 計 均 以 和 諧 為 主 調 該 項 目 提 供 30 幢 總 樓 面 面 積 約 8,300 平 方 米 的 別 墅, 而 有 關 別 墅 將 以 長 期 租 約 方 式 租 出 ; 另 外 並 有 一 幢 提 供 100 個 客 房 的 獨 立 度 假 酒 店, 總 樓 面 面 積 為 9,700 平 方 米 預 期 酒 店 將 於 二 零 一 五 年 年 底 前 開 幕 試 業 8

11 428,800,000 二 零 一 五 年 年 報 9

12 10 莊 士 中 國 投 資 有 限 公 司

13 莊 士 映 蝶 藍 灣 100% 二 零 一 五 年 年 報 11

14 AP 260, , ,497 AIKMNJL P 22 7,000 H G F 12 莊 士 中 國 投 資 有 限 公 司

15 J K L N M L N 二 零 一 五 年 年 報 13

16 莊 士 映 蝶 藍 灣 J K H I F 14 莊 士 中 國 投 資 有 限 公 司

17 L 34AN P AP 290,000,000 二 零 一 五 年 年 報 15

18 濱 江 豪 園 100% 16 莊 士 中 國 投 資 有 限 公 司

19 二 零 一 五 年 年 報 17

20 項 目 施 工 中 第 29 至 31 座 莊 士 中 國 投 資 有 限 公 司

21 520, ,300 1, ,000, , 二 零 一 五 年 年 報 19

22 , ,000 20

23

24 中 心 城 100% 22 莊 士 中 國 投 資 有 限 公 司

25 SOHO100,000 29, A B 63,000 A 二 零 一 五 年 年 報 23

26 廣 場 100% 24 莊 士 中 國 投 資 有 限 公 司

27 390,000 二 零 一 五 年 年 報 25

28 % 2,428 10,862 2,428 (i) (ii) 26 莊 士 中 國 投 資 有 限 公 司

29 54% 80,000,000 19,000 11, ,000,000 51% 685,000, ,000, ,000, ,000,000 (i) 420,000,000 (ii) 197,000, ,000, A 1,017,000,000 1,273,000,000 二 零 一 五 年 年 報 27

30 主 席 報 告 書 ( 續 ) 935,200,000 1,145,100, ,000, ,700, ,200, ,400, % 85.6% 56.7% 43.3% 51.5% 46.1% 2.4% 2,604,700, % 28 莊 士 中 國 投 資 有 限 公 司

31 264 二 零 一 五 年 年 報 29

32

33 * * * * / / # # # MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere Building, 69 Pitts Bay Road, Pembroke HM08, Bermuda

34 Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda (852) (852) B

35 F A

36

37 63 Chuang s Consortium International Limited Midas International Holdings Limited 35

38

39

40

41

42

43 (A) 41

44 (A) (i) * * * ** / 42

45 (A) (ii) (iii) / * 1/1 1/1 0/1 * 43

46 (A) (iv) / 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 3/4 4/4 44

47 (A) (v) (vi) (vii) (viii)

48 (A) (ix) A

49 (B) (i) (ii) 300, ,000 (iii) B.1.2 (c)(ii) / * 1/1 1/1 1/1 * 47

50 (C) (i) 6970 (ii) 48

51 (C) (iii) / * 4/4 3/4 3/4 * (iv) 1, ,690 49

52 (D) (i) (ii) (E) / * 2/2 2/2 2/2 * 50

53 (F) (i)

54 (F) (ii) (iii) 13.39(4) 13.39(5) (iv) / (v) (G) (i) 57 (21) 52

55 (G) (ii) : : : (852) (iii) (a) 88 5% 13.51(2) (i) (ii) 53

56 (G) (iii) (a) XV 13.51(2)(h)(w) : : : (852)

57 (G) (iii) (a) (7) (7) (15) (i) (ii) (14) (10) (b) (a) ,000 / Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda

58 (G) (iii) (b) (i) (ii) / : : : (852) (H) 56

59 Chuang s China Investments Limited 57

60

61

62 ,720, ,736,

63 85(2)86(2) 86(3) Chuang s Consortium International Limited Midas International Holdings Limited 61

64 XV XV 78 XV , ,299, ,

65 XV XV 78 XV / 63

66 XV 23 XV 336 Profit Stability Investments LimitedPSI 907,869, ,869, Evergain Holdings LimitedEvergain 907,869, ,869, ,869, ,869,949 PSI Evergain Evergain PSI 2 XV 23 XV

67 34 561,212, ,539,000 53% 90% 30% 5% 9 65

68 ,332, % 4. 1% (i) (ii) (5) (iii) 8. 66

69 13.51B(1) 13.51B(1) # 1,718 # A 101,600, ,000,000 Chuang s China Investments Limited 67

70

71 CHUANG S CHINA INVESTMENTS LIMITED Chuang s China Investments Limited

72 70

73 5 1,008, ,719 (614,779) (527,942) 393, , , ,901 (46,896) (49,604) (129,035) (155,714) 17 7,699 1, , , (1,727) (1,084) 21 (774) , , (171,867) (104,384) 91, , , ,268 (3,346) (3,868) 91, , ,308 79,

74 91, ,400 (7,984) (3,550) (423) 34,055 9,961 26,071 5, , , , ,244 (3,265) (3,856) 117, ,

75 16 83,024 92, , , ,600 1,632 / , , ,576 8, , , ,553 12, , , ,864,368 1,691, ,900 4, , , , ,269 30, ,107 1,114,628 3,149,309 3,150, , , , , , , , , ,909 1,265,092 1,117,702 1,884,217 2,032,584 2,861,175 2,952, ,385 79, ,476,084 2,414, ,231 63,827 2,604,700 2,558,076 55,242 58,507 2,659,942 2,616, , , , , ,275 10, , ,474 2,861,175 2,952,

76 20 65,036 65, , ,653 65, ,143,176 2,166, ,000 30, , ,183 2,319,325 2,603, ,319,025 2,603,212 2,598,678 2,668, ,385 79, ,470,062 2,524, ,231 63,827 2,598,678 2,668,

77 / 39(a) (343,482) 237,684 (25,768) (19,460) (55,161) (55,422) / (424,411) 162,802 20,520 16,823 3,784 2,776 (2,349) (8,861) (4,453) (5,859) (3,107) (90,913) ,284 / (9,829) 76 6,437 8,787 / 49,886 (76,533) 283, ,760 (65,098) (121,642) (73,857) (31,274) ,418 56,844 / (230,107) 143,113 1,108, ,777 (6,977) (699) 39(b) 871,107 1,108,

78 78,092 2,257, ,311 2,473,106 62,363 2,535,469 / 110, ,268 (3,868) 106,400 (3,562) (3,562) 12 (3,550) (423) (423) (423) 9,961 9,961 9,961 / 5, , ,244 (3,856) 112,388 1,692 14,228 (31,237) (15,317) (15,317) (15,957) (15,957) (15,957) 79,784 2,277, ,385 2,558,076 58,507 2,616,583 / 94,491 94,491 (3,346) 91,145 (8,065) (8,065) 81 (7,984) 34,055 34,055 34,055 / 25,990 94, ,481 (3,265) 117, ,446 (63,827) (57,780) (57,780) (16,077) (16,077) (16,077) 80,385 2,309, ,972 2,604,700 55,242 2,659,

79 1 Chuang s China Investments Limited Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda Profit Stability Investments Limited 56.5% Chuang s Consortium International Limited 2 (a) 4 77

80 2 (a)

81 2 (a) (2011)

82 2 (b) (c) 80

83 2 (c) (i) 39 81

84 2 (c) (ii) (iii) (d) (e) 20%50% 82

85 2 (e) (f) 11 83

86 2 (f) (g) 84

87 2 (g) (h) 2% 10% 20% 10% 20% 10% 30% (i) 85

88 2 (i) / 86

89 2 (i) (j) (k) / / 87

90 2 (l) 2(k) (m) 88

91 2 (m) (n) (o) 89

92 2 (p) (q) (r) 90

93 2 (s) (t) (u) 91

94 2 (u) (v) (w) (i) 92

95 2 (w) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (x) (y) 93

96 2 (z) (aa) (i) (ii) (iii) 94

97 2 (ab) (ac) (ad) 95

98 3 (a) (i) ,000, ,000, ,000, ,000,000 96

99 3 (a) (i) 38 (ii) 34,000,000 50,000,

100 3 (a) (ii) 268, , ,042 5,014 16, ,259 10,275 10, ,067 5,014 16,203 10, , , , , , , ,132 21, ,413 10,175 10, , ,132 21,409 10, , , , ,441 5,014 16, , ,163 4,058 21, ,630 98

101 3 (a) (iii) /0.5% / 5,083,000 5,389,000 (iv) (v) 99

102 3 (a) (v) /5% 5% 1,189 7,808 5,951 (b) (c) 100

103 3 (c) , ,168 74,946 74, ,168 74, ,114 23,778 23, ,946 74, , , ,006 74,928 74, ,006 74, ,

104 3 (c) 102

105 3 (c) 76,020 (1,092) 74, ,946 (d) 231, ,114 12,553 12, , ,007 23,778 23,778 40,269 40, , ,107 1,224,936 23, ,114 1,479,

106 3 (d) 255, ,024 10, , , ,934 12,550 12, , ,295 30,440 30,440 1,114,628 1,114,628 1,465, ,934 1,659, , ,663 10, ,

107 3 (d) 214, ,143,176 2,166,824 40,000 30, , , ,533,484 2,603, (a) 2012 (i) (ii) 105

108 4 (a) (iii) (iv) (b) 3(c) (c) 106

109 4 (d) (e) / / (f) (g) (h) 107

110 4 (i) (i) (ii) 5 993, ,998 11,698 10,888 2,911 10, ,008, ,719 6 (a) 108

111 6 (a) 1,005,476 2, ,008,613 / 17, (69) 22,287 39,911 / 321,956 (1,771) 157 (54,829) 265,513 (1,727) (1,727) (774) (774) / 320,229 (1,771) 157 (55,603) 263,012 (171,867) (171,867) / 148,362 (1,771) 157 (55,603) 91,145 3,101,749 50,321 24, ,568 4,118,691 7,576 7,576 3,101,749 50,321 24, ,144 4,126,267 1,452, ,705 1,466, , , ,274 2, ,939 12, ,000 4,

112 6 (a) 793,886 10, , , , ,901 / 299,436 (18,514) (69,882) 211,040 (1,084) (1,084) / 298,352 (18,514) (69,054) 210,784 (104,384) (104,384) / 193,968 (18,514) (69,054) 106,400 3,425,669 2, ,357 4,061,409 8,350 8,350 3,425,669 2, ,707 4,069,759 1,438,306 6,023 8,847 1,453, , , ,998 2, ,607 11, ,000 4,000 2,321 2,321 1,404 1, ,272 7,

113 6 (b) 1,675 9, ,976 8,783 1,005, , , ,215 1,424 1,783 38,402 1,008, , , ,998 68,959 77, , , , ,446 3,176,342 3,425,945 37, , ,989 4,126,267 4,069,

114 7 20,765 16,043 3,784 2,776 11,252 40,491 4,283 78, (599) (79) , , ,800,000 60,900,000 30(c) 112

115 8 4,247 4, ,538 1, , ,185 2,157 17,215 12,026 11,161 2,321 1, ,272 7,838 7, ,300 53, ,961 3,

116 ,978 19,769 / (3,632) (2,561) (20,619) (16,124) (24,251) (18,685) 1,727 1, %7.20%3.11% 7.38% 114

117 11 (a) , , , , , , , , , , , , , , , , ,913 1 / / , ,

118 11 (b) 2,198 1, ,326 2,432 1,000,001 1,500, ,000,001 2,500,

119 11 (c) 1,000, ,000,001 1,500, ,796 46, ,153 51, (8,082) 6, , ,384 30%60% 91, ,

120 12 263, , (828) 263, , %16.5% 43,525 34,643 1,750 17,301 (1,798) (8,749) 2,752 4,744 (19,495) (12,089) 10,000 16,980 17,357 53,714 53, ,153 51, , , ,287,000 1,461,

121 ,077 15, ,231 63,827 64,308 79, ,231,000 63,827,000 48,231,000 1,607,694, ,491, ,268,000 1,600,224,4471,574,543,

122 16 24,051 1,960 6, , ,821 (4) (1) (1) (17) (23) ,089 8,861 (387) (3,701) (4,088) (2,259) (147) (498) (2,904) 24, , , , ,265 2,349 (553) (2,154) (2,707) 24, , , ,321 3, ,322 30,227 39,059 (8) (1) (5) (18) (32) ,769 11,161 (387) (3,422) (3,809) (398) (27) (158) (583) 3, ,500 36,398 45, ,967 12,026 (492) (2,035) (2,527) 4, ,498 45,332 55,297 19, ,495 83,024 20, ,172 71,314 92,

123 16 (a) 8,844 20,218 10,837 19,681 20,218 (b) 24, ,000 6,000 11,996,000 10,871,000 (c) 2,321,

124 17 29, , ,754 (1,490) (58) (1,548) 5,859 5, ,758 2,972 21, , ,215 1, , , , , ,453 4,453 (27,032) (27,032) 24 4,480 4, ,283 4,283 7, , , , ,656 (a) (b) 26,974, (c) 122

125 17 (c) (d) (e) 4.0%6.5% 5.0%6.5% 123

126 17 (e) 18 1,600 1, / 352, , (749) 33,339 48,900 3,632 2, , ,

127 19 / (a) / 151, , , , , ,446 (b) / 4,000,000 4,000, , ,036 (85,000) (85,000) 65,036 65, ,576 8,350 2,425 2,

128 21 8,350 7,522 / (683) 991 (91) (163) (774) 828 7,576 8,350 / / Treasure Auctioneer / 1,000, % 25.0% International Limited 1,000,000 3,321 6,647 / (774) 828 7,849 8,823 (273) (473) 7,576 8,

129 22 156, ,006 74,946 74, , ,934 (a) 193,934 94, (1,092) 3,107 90,913 34,055 9, , ,934 (b) 23 12,553 12,

130 24 607, ,510 1,257,268 1,125,813 1,864,368 1,691,323 (a) 1,125,813 1,359, , , ,046 20,619 16, (18,758) (554,214) (597,389) 1,257,268 1,125,813 (b) 429,192 36, ,138 1,597, ,480 93,514 1,435,176 1,691,323 1,864,368 1,691,323 (c) 520,943, ,125, (d) 4,480,000 2,972, ,000,

131 ,586 4,760 47,900 4, ,410 20,951 28,410 37, , , , , ,614 17, , ,071 21,410 20,951 20,627,000 18,880, ,000 2,071,

132 26 221,090, ,902,000 11,272,000 11,272,000 5,000, , ,617 2,673,626 2,684,274 (530,450) (517,450) 2,143,176 2,166,

133 29 40,269 30,440 40,000 30, , ,572 4,587 4, , , , , ,107 1,114, , , ,376 1,145, , , %4.10%0.001%2.50% ,000,000 30,000, , , , , , , , ,247 69,381 63, , , , , ,376 1,145, , ,

134 30 a 300 1,190 b 205, , c 60,901 60,886 d ,306 1, , , (a) ,190 (b) 127,937, ,340,000 (c) 1 48,800,000 (d) (e) 132

135 ,000,000, , , ,561,840,530 78, ,842,610 1,692 1,595,683,140 79, ,011, ,607,694,567 80,385 10% 133

136 33 1,514,091 97, , , , ,311 2,395, , ,268 (3,562) (3,562) (423) (423) 9,961 9,961 14,228 (31,237) (17,009) (15,957) (15,957) 1,528,319 97, , , , ,385 2,478,292 94,491 94,491 (8,065) (8,065) 34,055 34,055 5,446 (63,827) (58,381) (16,077) (16,077) 1,533,765 97, , , , ,972 2,524,315 1,514, , ,086 2,619,969 1,461 1,461 14,228 (31,237) (17,009) (15,957) (15,957) 1,528, , ,353 2,588,464 4,287 4,287 5,446 (63,827) (58,381) (16,077) (16,077) 1,533, , ,736 2,518, ,736,000602,353,

137 34 187, , , , , , , , ,663 * 408, ,663 (106,031) (14,952) (283,558) (244,556) (389,589) (259,508) 18, ,155 * 560,943, ,099, ,818, ,031,

138 34 320,581 14, , ,183 15, , , , %7.20%3.11% 7.38% 2.08%7.20%3.11% 7.38% 353,050 78, , , , , , ,116 82, , , ,

139 35 173,706 (290) 12 6, , (8,082) 172, ,084 12,622 8, ,478 (8,772) (290) (290) / (13,245) 19,973 (301) 6, ,839 32,305 8, ,615 (8,471) / (17,170) (912) (962) 10,000 (9,044) ,669 31,404 7,509 10, ,582 (7,509) 137

140 35 823,900,000675,200,000140,800, ,400, ,000 37,700, (a) 263, ,471 49,964 49, , ,

141 37 (b) 2,981 1, ,018 3,805 3,993 (c) 4,401 4,497 4,324 8,436 2,275 2,140 11,000 15,

142 , , , , , , , ,031 (i) (ii) 269, ,

143 39 (a) / 265, ,040 (20,765) (16,043) (3,784) (2,776) (11,252) (40,491) (4,283) (78,215) (419) (359) (7,699) (1,680) ,026 11,161 2,321 1, , ,369 94,436 // (220,171) 74,014 (43,140) (1,528) 7,494 19,997 (23,778) 18,900 12,527 / (312,156) 38,238 / (343,482) 237,684 (b) 871,107 1,114,628 (6,437) 871,107 1,108,

144 40 Midas International Holdings Limited 101,600, ,000, / / 170,000, % 100.0% 130,000, ,000, % 100.0% 80,000, % 100.0% 1,000, % 100.0% % Chinaculture.com Limited / % 117,622, % 100.0% 458,310,

145 42 / / 100, % 100.0% Chuang s China Treasury Limited / % 100.0% % 100.0% % 100.0% 1,000, , % 100.0% % 100.0% % 100.0% Uman Hotels & % 100.0% Resorts Limited 135,420, % 100.0% % 100.0% % 85.0% Gold Capital Profits Limited / % 75.0% 22,500, % 100.0% 143

146 42 / / 60,000, % 100.0% 25,000, % 54.0% MD Limited 1,000, % 100.0% 1,000,000 1,000, % 60.0% 1,000, % 100.0% % 100.0% % 100.0% % 100.0% 140,000, % 59.5% 75,000,000 1,168, % 100.0% 144

147 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% % 100.0% 145

148 2. AN / 119,721 27,697 1, % P 3,309 6, % 93, % ,275 26, % / 6,610 40, % ,763 83, % , , % 146

149 2. 27,574 18, % 11, , % 39, , % 95,948 19, % 11, % 514 2,428 10,862 2, % 147

150 198,024 1,487, , ,719 1,008,613 31, ,755 40, ,268 94, , , , , ,958 3,445,898 2,716,228 3,088,051 3,150,286 3,149,309 3,742,915 3,254,297 3,755,191 4,069,759 4,126,267 (1,667,065) (729,719) (1,219,722) (1,453,176) (1,466,325) (78,177) (65,632) (62,363) (58,507) (55,242) 1,997,673 2,458,946 2,473,106 2,558,076 2,604, ,011.5^ 1,145.1^ 935.2^ # (%) # ^ 148

151 Chuang s China Investments Limited (a) (b) (c) (d) (A) (a) (b) 0.05 (b) (a) 10% 149

152 (c) (i) (ii) (iii) (B) (a) (c) (b) (a) (c) (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) 20% 150

153 (d) (i) (ii) (iii) (C) 5(A) 5(B) 5(B) 5(A) 10% 6. Chuang s China Investments Limited 151

154

155

156 18 25 : 298

01 cover 42830-03D 0..1

01 cover 42830-03D 0..1 此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 如 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 之 行 動 有 任 何 疑 問, 應 諮 詢 冊 證 券 商 銀 行 經 理 律 師 專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問 閣 下 之 股 票 經 紀 或 其 他 註 閣 下 如 已 售 出 或 轉 讓 名 下 所 有 中 泛 控 股 有 限 公 司 之 股 份, 應 立 即 將 本 通 函 連 同

More information

NEW ARRIVALS NEW AND NOW BEST SELLERS see more > INTERIM REPORT 2016/17 2 4 8 12 13 14 15 16 17 2 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 288 16 D 3 18 20 8 2901 338 2 33 3301-04 789 www.artini-china.com

More information

目 錄 2 3 11 13 17 25 27 28 30 31 32 34 110 年 報 2014

目 錄 2 3 11 13 17 25 27 28 30 31 32 34 110 年 報 2014 China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Limited ( ) : 00512 2014 目 錄 2 3 11 13 17 25 27 28 30 31 32 34 110 年 報 2014 公 司 資 料 Conyers, Dill & Pearman MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere

More information

12548-China Grand IR15_C.indd

12548-China Grand IR15_C.indd 2015 2 10 13 28 1 Cardionovum Holding Co., Limited Cardionovum GmbH Cardionovum 73% 33.3% Cardionovum CardionovumCardionovum 2 73.3% 2015 20,700,00075.4% 15,860,000 35,890,000 616,510,000 6.18% 3.1%1,576,900,000

More information

C110256N_CCIL.indb

C110256N_CCIL.indb : 367 2 4 8 64 71 81 82 83 84 86 87 88 89 167 172 173 M.B.E.* * * * / / M.B.E. 1022 Butterfield Fulcrum Group (Bermuda) Limited Rosebank Centre, 11 Bermudiana Road, Pembroke, HM 08, Bermuda 2826 2 Clarendon

More information

untitled

untitled 上置集團有限公司 SRE GROUP LIMITED 上置集團有限公司 股份代號 1207 SRE GROUP LIMITED 上置集團有限公司 (Stock Code: 1207) SRE Group Limited 二 零 一 五 年 年 報 2015 Annual Report 2015 Annual Report 2015 1 2 4 5 16 22 26 30 37 49 51 53 55

More information

untitled

untitled SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED * 934 (1) (2) (3) 12 49 50 51 52 86 N-1 N-5 183 22 48 * ....................................................... 1.................................................. 12 I....................................................

More information

2 3 5 13 17 27 35 38 39 40 42 43 96 Directors Profile ** # # Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda 3 11 1107-1108 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere Building 69 Pitts Bay

More information

1 2 4 12 13 49 50 51 60 13.22 2015 2016

1 2 4 12 13 49 50 51 60 13.22 2015 2016 659 2015-2016 1 2 4 12 13 49 50 51 60 13.22 2015 2016 12 31 2015 2014 14,224.4 11,974.4 2,354.3 2,003.8 0.62 0.54 50% 51% 2015 12 31 2015 6 30 7,086.7 6,389.1 77,320.0 75,153.6 45,436.2 46,187.7 44,663.6

More information

Southwest Securities International Securities Limited Stock Code 812 2015 Annual Report For identification purpose only 2 4 9 11 18 30 40 42 43 45 46 48 110 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11

More information

... 1.... 4.... 17.... 30.... 38... 50... 56... 61 i

... 1.... 4.... 17.... 30.... 38... 50... 56... 61 i COASTAL GREENLAND LIMITED * 1124 70% 20017 1712-16 61 62 183 22 48 * ... 1.... 4.... 17.... 30.... 38... 50... 56... 61 i 1124 14A 8.75 10.294 1 70% 2 571 0.1 % 0.851.00 3 COASTAL GREENLAND LIMITED * 1124

More information

2 3 4 5 6-7 8 9-10 11-33 33 34-37 37 38 38 39 39 40 01

2 3 4 5 6-7 8 9-10 11-33 33 34-37 37 38 38 39 39 40 01 () ( : 1215) 2014 2 3 4 5 6-7 8 9-10 11-33 33 34-37 37 38 38 39 39 40 01 1215 www.kaiyuanholdings.com MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere Building 69 Pitts Bay Road Pembroke HM08, Bermuda

More information

717 (1) (2) (3) (4) 2017 1 26 11 30238 1 2 25 28 48 18322 * 2016 12 23 ..................................................................... 1................................................................

More information

2016 2 3 20 22 27 38 40 42 44 46 48 127 128 111 25 15 23 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 26 26 2601-05 1166 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere Building 69 Pitts Bay

More information

VAN SHUNG CHONG HOLDINGS LIMITED * 1001 * ........................................................................ 1.................................................................. 4..........................................................

More information

..................................................................... 1................................................................. 4 A..........

..................................................................... 1................................................................. 4 A.......... Celestial Asia Securities Holdings Limited CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED * 1049 88 3 JW 18 21 48 * ..................................................................... 1.................................................................

More information

目 錄...................................................... ii............................................................ 1............................

目 錄...................................................... ii............................................................ 1............................ 此 乃 要 件 請 即 處 理 32 342C 1981 26 2088 907,709,900 即 2012 4 244 理 ** 2425 2012 3 29 2012 4 244 1114 * 2012 4 10 目 錄...................................................... ii............................................................

More information

2014/15 2 5 13 23 25 27 28 29 2 2014/15 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere Building 69 Pitts Bay Road Pembroke HM08 Bermuda 183 22 Canon s Court 22 Victoria Street Hamilton HM12 Bermuda

More information

CHNOE_C_Cir.indb

CHNOE_C_Cir.indb China Optoelectronics Holding Group Co., Limited 1332 (1) (2) (3) 2016128 2871617 18322 48 2016113 ........................................................... 1.....................................................

More information

002 004 007 013 021 027 043 055 057 059 061 063 065 066 155 156

002 004 007 013 021 027 043 055 057 059 061 063 065 066 155 156 2015 002 004 007 013 021 027 043 055 057 059 061 063 065 066 155 156 MH MH MH MH Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 002 9 5 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere Building

More information

2015/2016 2 3 15 21 24 34 36 38 40 42 44 46 122 1 2 2015/2016 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 26 27 2709-10 183 18 www.0030hk.com ABC Communications (Holdings) LimitedBan Loong Holdings

More information

1 2 3 4 5 10 13 15 20 31 35 55 57 58 115 116 2 Clarendon House Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 19 25 2505 8 22 22 22012201A2202 Conyers Dill & Pearman 8 2901 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The

More information

Pak Fah Yeow International Limited PAK FAH YEOW INTERNATIONAL LIMITED * 239 4 9 10 11 17 238 3 22 23 200 11 * ............................................................... 1.........................................................

More information

目錄

目錄 Annual Report 2016 年報 位元 堂 藥業控股有限公司 股份代號 897 於百慕達註冊成立之有限公司 Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited 位元堂藥業控股有限公司 年報 2016 ANNUAL REPORT 2016 (Stock Code: 897) Incorporated in Bermuda with limited liability

More information

Project Fantastic_C_RI Prospectus.indb

Project Fantastic_C_RI Prospectus.indb 32 342C Hsin Chong Construction Group Ltd.* HSIN CHONG CONSTRUCTION GROUP LTD. * 00404 1.00 857,449,996 1718 * (Ley 24/1988, de Mercado de Valores) 30.bis b) 2003/71/CE (Comisión del Mercado de Valores)

More information

* Conyers Dill & Pearman MUFG Fund Service (Bermuda) Limited The Belvedere Building 69 Pitts Bay Road, Pembroke HM08 Bermuda C

* Conyers Dill & Pearman MUFG Fund Service (Bermuda) Limited The Belvedere Building 69 Pitts Bay Road, Pembroke HM08 Bermuda C CHINA INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED 中國投資開發有限公司 (於開曼群島註冊成立並於百慕達續存之有限公司) (股份代號: 204) Successful Directions 中期報告 2016 1 2016 * Conyers Dill & Pearman MUFG Fund Service (Bermuda) Limited The Belvedere Building

More information

1229 (1) (2) (3) 88 10 1003 1006 12 15 33 A18 .............................................................. 1........................................................ 3 1.....................................................

More information

ii & iii

ii & iii 342C 993 20 1.5 ...................................................... ii & iii............................................................ 1-4................................................... 5-6......................................................

More information

i

i YUXING INFOTECH HOLDINGS LIMITED * www.hkgem.com * i .................................................................. 1........................................................... 4...................................................

More information

... 1.... 3... 7... 10... 13 i

... 1.... 3... 7... 10... 13 i Labixiaoxin Snacks Group Limited 1262 2016 6 21123 13 16 48 183 22 2016 4 27 ... 1.... 3... 7... 10... 13 i 2016 6 211 23 1981 20% 1 2016 4 22 571 0.05 10% % 2 Labixiaoxin Snacks Group Limited 1262 Clarendon

More information

( 於百慕達註冊成立的有限公司 ) (Incorporated in Bermuda with limited liability) 股份代號 1811.HK Stock Code : 1811.HK 2015 中期報告 2015 Interim Report Interim Report 2015 中期報告 2 5 6 19 22 23 24 26 27 29 Victoria Place 31

More information

2 4 10 11 18 32 47 49 51 53 55 56 58 132

2 4 10 11 18 32 47 49 51 53 55 56 58 132 2 4 10 11 18 32 47 49 51 53 55 56 58 132 * ** *** *** *** * ** *** Canon s Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda 26 30 3001-3005 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere Building,

More information

二 零 一 六 年 二 ( ) ( ) 公 () Madhu Rama Chandra RAO () Alexander Reid HAMILTON Timothy David DATTELS () 公 Madhu Rama Chandra RAO () Alexander Reid HAMILTO

二 零 一 六 年 二 ( ) ( ) 公 () Madhu Rama Chandra RAO () Alexander Reid HAMILTON Timothy David DATTELS () 公 Madhu Rama Chandra RAO () Alexander Reid HAMILTO ( 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) 股 份 代 號 : 69 2016 中 期 報 告 二 零 一 六 年 二 ( ) ( ) 公 () Madhu Rama Chandra RAO () Alexander Reid HAMILTON Timothy David DATTELS () 公 Madhu Rama Chandra RAO () Alexander Reid HAMILTON

More information

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57 59 (ii) (iii) (iv) (v) 500,000 500,000 59I 18 (ii) (iii) (iv) 200,000 56 509 (ii) (iii) (iv) (v) 200,000 200,000 200,000 500,000 57 43C 57 (ii) 60 90 14 5 50,000 43F 43C (ii) 282 24 40(1B) 24 40(1) 58

More information

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc 人 力 資 源 推 算 報 告 香 港 特 別 行 政 區 政 府 二 零 一 二 年 四 月 此 頁 刻 意 留 空 - 2 - 目 錄 頁 前 言 詞 彙 縮 寫 及 注 意 事 項 摘 要 第 一 章 : 第 二 章 : 第 三 章 : 第 四 章 : 附 件 一 : 附 件 二 : 附 件 三 : 附 件 四 : 附 件 五 : 附 件 六 : 附 件 七 : 引 言 及 技 術 大 綱 人

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 1 i -------------------------------------------------- ii iii iv v vi vii 36~39 108 viii 15 108 ix 1 2 3 30 1 ~43 2 3 ~16 1 2 4 4 5 3 6 8 6 4 4 7 15 8 ----- 5 94 4 5 6 43 10 78 9 7 10 11 12 10 11 12 9137

More information

李天命的思考藝術

李天命的思考藝術 ii iii iv v vi vii viii ix x 3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 5 10 1 2 11 6 12 13 7 8 14 15 16 17 18 9 19 20 21 22 10 23 24 23 11 25 26 7 27 28 12 13 29 30 31 28 32 14 33 34 35 36 5 15 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

More information

皮肤病防治.doc

皮肤病防治.doc ...1...1...2...3...4...5...6...7...7...9...10... 11...12...14...15...16...18...19...21 I ...22...22...24...25...26...27...27...29...30...31...32...33...34...34...36...36...37...38...40...41...41...42 II

More information

性病防治

性病防治 ...1...2...3...4...5...5...6...7...7...7...8...8...9...9...10...10... 11... 11 I ...12...12...12...13...14...14...15...17...20...20...21...22...23...23...25...27...33...34...34...35...35 II ...36...38...39...40...41...44...49...49...53...56...57...57...58...58...59...60...60...63...63...65...66

More information

中国南北特色风味名菜 _一)

中国南北特色风味名菜 _一) ...1...1...2...3...3...4...5...6...7...7...8...9... 10... 11... 13... 13... 14... 16... 17 I ... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 27... 28... 29... 30... 32... 33... 34... 35... 36... 37...

More information

全唐诗24

全唐诗24 ... 1... 1... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9...10...10...10...11...12...12...12...13...13 I II...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17...18...18...18...19...19...19...20...20...20...21...21...22...22...23...23...23...24

More information

2 3 5 7 9 15 21 34 45 48 49 50 52 53 54 55 138

2 3 5 7 9 15 21 34 45 48 49 50 52 53 54 55 138 : 882 2014 2 3 5 7 9 15 21 34 45 48 49 50 52 53 54 55 138 2 董 事 會 公 司 秘 書 授 權 代 表 註 冊 辦 事 處 168 200 36 7 13 (852) 2162 8888 (852) 2311 0896 ir@tianjindev.com www.tianjindev.com 股 份 過 戶 登 記 處 183 22 股 份

More information

捕捉儿童敏感期

捕捉儿童敏感期 目弽 2010 捕捉儿童敏感期 I a mao 2010-3-27 整理 早教资料每日分享 http://user.qzone.qq.com/2637884895 目弽 目彔 目弽... I 出版前言... - 1 竨一章 4 丢孝子癿敂感朏敀乞... - 1 - 妞妞 0 4 岁 海颖 妞妞癿妈妈... - 1 黑白相亝癿地斱... - 1 斵转... - 2 就丌要新帰子... - 2 小霸王...

More information

2015年廉政公署民意調查

2015年廉政公署民意調查 報 告 摘 要 2015 年 廉 政 公 署 周 年 民 意 調 查 背 景 1.1 為 了 掌 握 香 港 市 民 對 貪 污 問 題 和 廉 政 公 署 工 作 的 看 法, 廉 政 公 署 在 1992 至 2009 年 期 間, 每 年 均 透 過 電 話 訪 問 進 行 公 眾 民 意 調 查 為 更 深 入 了 解 公 眾 對 貪 污 問 題 的 看 法 及 關 注, 以 制 訂 適 切

More information

全唐诗28

全唐诗28 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 8 I II... 8... 9... 9... 9...10...10...10...11...11...11...11...12...12...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17

More information

穨學前教育課程指引.PDF

穨學前教育課程指引.PDF i 1 1.1 1 1.2 1 4 2.1 4 2.2 5 2.3 7 2.4 9 2.5 11 2.6 1 2 1 5 3.1 1 5 3.2 1 5 19 4.1 19 4.2 19 4.3 2 1 4.4 29 4.5 38 4.6 4 3 4.7 47 50 5.1 5 0 5.2 5 0 5.3 6 2 5.4 9 4 5.5 1 2 6 ( ) 1 2 7 ( ) 1 31 ( ) 1

More information

Clarendon House Church Street Hamilton HM 11 Bermuda A2202 Conyers Dill & Pearman MUFG Fund Servi

Clarendon House Church Street Hamilton HM 11 Bermuda A2202 Conyers Dill & Pearman MUFG Fund Servi 001 2 3 4 5 9 12 18 29 34 51 53 54 111 112 002 1 2 1 2 1 2 1 2 Clarendon House Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 19 25 2505 8 22 22012201A2202 Conyers Dill & Pearman 8 1 2901 MUFG Fund Services (Bermuda)

More information

眼病防治

眼病防治 ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...2...3...5...5...6...7...9... 11...13...14...15...17...18...19...20...21 I II...21...22...23...24...25...27...27...28...29...30...31...33...33...34...36...38...39...40...41...42...43...45

More information

中国南北特色风味名菜 _八)

中国南北特色风味名菜 _八) ( 20 010010) 7871092 1/32 356.25 4 760 2004 8 1 2004 8 1 11 000 ISBN 7-204-05943-3/Z102 1026.00 ( 18.00 ) ...1...2...2...4...6...7...8...9... 10... 11... 12... 13... 13... 14... 15... 17... 18... 19...

More information

untitled

untitled 19.01 19.02 19.03 [ 2009 1 1 ] 19.04 (1) 19.29 19.73 19.72 (c) (d) 200% (e) 1/13 19 1 (i) 20.06(3) 19.04(8) 20.06(17) (ii) (iii) 19.04(8) 20.06(17) (A) (aa) 1 (bb) (B) (f) (i) 19.04(1)(g) (ii) (iii) (A)

More information

HUAJUN INTERNATIONAL LIMITED NEW ISLAND DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED * 377 7 15 16 20 21 22 23 43 33 18 * .......................................................... 1................................................................

More information

39898.indb

39898.indb 1988 4 1998 12 1990 5 40 70.................................................. 40.............................................................. 70..............................................................

More information

穨ecr2_c.PDF

穨ecr2_c.PDF i ii iii iv v vi vii viii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26 27 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 4 41 42 43 5 44 45 46 6 47 48 49 50 51 52 1 53 2 54 55 3 56

More information

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書 - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - (1) 2.1 (2) (3) 13.6 (4) 1.6 (5) 21 (6) (7) 210 (8) (9) (10) (11) ( ) ( 12) 20 60 16 (13) ( ) (

More information

i

i i ii iii iv v vi vii viii ===== 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==== 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ==== ==== 20 .. ===== ===== ===== ===== ===== ======.. 21 22 ===== ===== ===== ===== 23 24 25 26 27 28 29 ==== ====

More information

发展党员工作手册

发展党员工作手册 发 展 党 员 工 作 问 答 目 录 一 总 论...9 1. 发 展 党 员 工 作 的 方 针 是 什 么? 如 何 正 确 理 解 这 个 方 针?... 9 2. 为 什 么 强 调 发 展 党 员 必 须 保 证 质 量?... 9 3. 如 何 做 到 慎 重 发 展?... 10 4. 如 何 处 理 好 发 展 党 员 工 作 中 的 重 点 与 一 般 的 关 系?...11 5.

More information

i

i 9 1 2 3 4 i 5 6 ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 3 4 2 5 6 2 3 2.10 ( 2.11 ) ( 2.11 ) ( 2.9 ) 7 8 9 3 10 5% 2% 4 11 93% (2001 02 2003 04 ) ( ) 2,490 (100%) 5 12 25% (2.57% 25%) 6 (2001 02 2003 04 ) 13 100%

More information

3 48, , , ,176 (29,594) (201,345) (150,382) (302,881) 19,120 61,505 95, , ,317 10,781 3,432 40,018 (1,821) (1,863) (6,98

3 48, , , ,176 (29,594) (201,345) (150,382) (302,881) 19,120 61,505 95, , ,317 10,781 3,432 40,018 (1,821) (1,863) (6,98 Heng Xin China Holdings Limited * 8046 * 1 3 48,714 262,850 245,525 454,176 (29,594) (201,345) (150,382) (302,881) 19,120 61,505 95,143 151,295 3 2,317 10,781 3,432 40,018 (1,821) (1,863) (6,981) (5,966)

More information

緒 言 董 事 會 宣 佈, 為 能 更 具 效 率 調 配 本 集 團 內 的 資 金 有 效 降 低 集 團 的 對 外 貸 款, 並 促 進 本 集 團 內 公 司 間 的 結 算 服 務, 於 2016 年 9 月 30 日, 本 公 司 中 糧 財 務 與 管 理 公 司 訂 立 財 務

緒 言 董 事 會 宣 佈, 為 能 更 具 效 率 調 配 本 集 團 內 的 資 金 有 效 降 低 集 團 的 對 外 貸 款, 並 促 進 本 集 團 內 公 司 間 的 結 算 服 務, 於 2016 年 9 月 30 日, 本 公 司 中 糧 財 務 與 管 理 公 司 訂 立 財 務 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 JOY

More information

i

i SINOFERT HOLDINGS LIMITED * 297 15.01% 4 1213 14 15 30 1 128 129 * ... 1... 4... 13... 15... 31... 33... 109... 117... 123... 128 i 238,791,954 15.01% 6 1 571 1 128129 0.10 2 % 1.001.264 3 SINOFERT HOLDINGS

More information

Appendix2

Appendix2 附 錄 二 跨 境 服 務 開 放 措 施 ( 正 面 清 單 ) 部 門 或 分 部 門 具 體 承 諾. 商 務 服 務 A. 專 業 服 務 d. 建 築 設 計 服 務 (CPC867) e. 工 程 服 務 (CPC867) f. 集 中 工 程 服 務 (CPC867) g. 城 市 規 劃 和 風 景 園 林 設 計 服 務 ( 城 市 總 體 規 劃 服 務 和 國 家 級 風 景

More information

目錄

目錄 C022951 目錄 2 4 6 14 24 28 40 50 52 54 56 58 60 61 151 153 公司資料 CBE BS FHKIE BBS MBE S.B.St.J. S.B.St.J. BBS MBE BBS MBE CBE BS FHKIE S.B.St.J. CBE BS FHKIE BBS MBE S.B.St.J. Clarendon House 2 Church Street

More information

14.07 25% 100% 14 14.07 25% 75% 14 (i)(ii) (iii) 2

14.07 25% 100% 14 14.07 25% 75% 14 (i)(ii) (iii) 2 HUAJUN HOLDINGS LIMITED * 377 A 1,700,000,000 2,006,000,000 11.52% 11.52% 1 14.07 25% 100% 14 14.07 25% 75% 14 (i)(ii) (iii) 2 (I) 1,700,000,000 2,006,000,000 A 629,629,629 A 1,700,000,000 2,006,000,000

More information

.... 1... 7... 10... 15... 82 i

.... 1... 7... 10... 15... 82 i ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED * 316 82 85 M * .... 1... 7... 10... 15... 82 i ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED * 316 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda * 1 2 86(2) 87(2)

More information

% 83.83% 26.91% A 14A.101 (i) (ii) 51.05% 26% 51% 2

% 83.83% 26.91% A 14A.101 (i) (ii) 51.05% 26% 51% 2 NATIONAL AGRICULTURAL HOLDINGS LIMITED 1236 30% 30% 105 131.25 145181.25 1 14.07 100% 83.83% 26.91% A 14A.101 (i) (ii) 51.05% 26% 51% 2 (i) (ii) (iii) (iv) (v) 30% 105131.25 145181.25 3 83.83% 26.91% 30%

More information

DOM Pamphlet (CHIN)

DOM Pamphlet (CHIN) 中 介 服 務 ( 先 導 計 劃 ) 簡 介 公 務 員 建 屋 合 作 社 樓 宇 市 區 重 建 中 介 服 務 有 限 公 司 地 產 代 理 ( 公 司 ) 牌 照 號 碼 : C-046202 地 址 香 港 皇 后 大 道 中 183 號 中 遠 大 廈 28 樓 電 話 2588 2800 傳 真 2588 2585 網 址 www.ura-facilitator.com.hk 電

More information

前 言 根 据 澳 门 特 别 行 政 区 第 11/1999 号 法 律 第 三 条 规 定, 审 计 长 执 行 其 职 责, 已 经 对 财 政 局 提 交 的 2011 年 度 澳 门 特 别 行 政 区 总 帐 目 ( 总 帐 目 ) 进 行 了 审 计 与 2010 年 度 相 同, 本 年 度 的 总 帐 目 由 政 府 一 般 综 合 帐 目 及 特 定 机 构 汇 总 帐 目, 两

More information

untitled

untitled SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED * 934 (1) (2) 6 29 30 31 32 63 N-1 N-3 183 2248 * ....................................................... 1 I.................................................... 6 II.................................................

More information

659 17 28,300 659 2015 2015

659 17 28,300 659 2015 2015 659 2015 659 17 28,300 659 2015 2015 2 4 6 8 10 23 42 50 66 181 183 198 200 5 8-10 7 4 19 27-28 2-3 15-18 6 14-15 7 7 7 7 30-34 11-13, 37 3 18-20 7 21-25, 38-39 7 26 7 9 29 17 1 7 10-14 1-8 1-2, 4 2-4

More information

目 錄 企 業 架 構 2 財 務 摘 要 3 公 司 簡 介 4 發 展 歷 程 5 主 席 報 告 書 6 管 理 層 討 論 與 分 析 8 董 事 監 事 及 高 級 管 理 人 員 簡 介 28 董 事 會 報 告 39 監 事 會 報 告 58 企 業 管 治 報 告 61 獨 立 核

目 錄 企 業 架 構 2 財 務 摘 要 3 公 司 簡 介 4 發 展 歷 程 5 主 席 報 告 書 6 管 理 層 討 論 與 分 析 8 董 事 監 事 及 高 級 管 理 人 員 簡 介 28 董 事 會 報 告 39 監 事 會 報 告 58 企 業 管 治 報 告 61 獨 立 核 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. 宜 昌 東 陽 光 長 江 藥 業 股 份 有 限 公 司 ( 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司 ) 股 份 代 號 : 1558 我 們 的 使 命 為 每 個 人 的 健 康 年 度 報 告 2015 目 錄 企 業 架 構 2 財 務 摘 要 3 公 司 簡

More information

449 2014 目 錄 2 3 6 11 13 15 18 36 40 49 58 60 61 63 65 67 123 集 團 架 構 公 司 資 料 2014 年 大 事 回 顧 與 榮 譽 財 務 摘 要 業 務 摘 要 主 席 報 告 書 管 理 層 討 論 及 分 析 董 事 及 高 級 管 理 層 企 業 管 治 報 告 董 事 會 報 告 獨 立 核 數 師 報 告 綜 合 損 益

More information

一、

一、 ... 1...24...58 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - i. ii. iii. iv. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. - 9 - xi. - 10 - - 11 - -12- -13- -14- -15- C. @ -16- @ -17- -18- -19- -20- -21- -22-

More information

i

i LARRY JEWELRY INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 8351 (1) TUNG FONG HUNG INVESTMENT LIMITED (2) (3) (4) (5) 12 87 89 105 88 26 38 3806 SGM-1 SGM-5 183 22 10 11 74 75 i ......................................................

More information

3a TPV Holdings Limited TPV Technology Limited 1

3a TPV Holdings Limited TPV Technology Limited 1 TPV TECHNOLOGY LIMITED * 903 * 3a 24378 10 TPV Holdings Limited TPV Technology Limited 1 6 EC24378 14 TPV Holdings Limited 2 2 7(1) (2) 1. 2. Timothy Bridges Cedar House, 41 Cedar Avenue Hamilton HM 12,

More information

Microsoft Word - Panel Paper on T&D-Chinese _as at 6.2.2013__final_.doc

Microsoft Word - Panel Paper on T&D-Chinese _as at 6.2.2013__final_.doc 二 零 一 三 年 二 月 十 八 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 CB(4)395/12-13(03) 號 文 件 立 法 會 公 務 員 及 資 助 機 構 員 工 事 務 委 員 會 公 務 員 培 訓 及 發 展 概 況 目 的 本 文 件 介 紹 公 務 員 事 務 局 為 公 務 員 所 提 供 培 訓 和 發 展 的 最 新 概 況, 以 及 將 於 二 零 一 三 年 推 出

More information

-i-

-i- -i- -ii- -iii- -iv- -v- -vi- -vii- -viii- -ix- -x- -xi- -xii- 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11

More information

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx 1 1 - / 2 - / 3 - / 4 - / 5 - I. 1. / 2. / 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11. 12. 2 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22 23. 24. / / 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. II. 1. 2 3. 4 3 5. 6 7 8. 9 10 11 12 13 14. 15.

More information

untitled

untitled http://www.stelux.com 84 * 2016 8 1711 30 6989 90112 16 48 * 2016 7 11 .................................................. ii 1............................................. 1 2........................ 2

More information

2 3 4 5 8 10 22 37 43 45 46 47 49 50 52 108

2 3 4 5 8 10 22 37 43 45 46 47 49 50 52 108 2015 : 706 2 3 4 5 8 10 22 37 43 45 46 47 49 50 52 108 公 司 資 料 FCPA FCPA Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 23 20 2003 2005 Codan Services Limited Clarendon House, 2 Church Street PO

More information

... 1... 4... 17... 19... 37... 40... 64... 70... 77 i

... 1... 4... 17... 19... 37... 40... 64... 70... 77 i China Minsheng Drawin Technology Group Limited 726 4 16 17 18 19 36 88 77 78 183 17M 48 ... 1... 4... 17... 19... 37... 40... 64... 70... 77 i 40 63 1 571 1 6 235,000 2 64 69 571 0.10 % 100 84.186 3 China

More information

untitled

untitled SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED * 934 (1) (2) (3) 2,576,881,100 1 25% 100%14.06(3) 1,500,000,000 60.33% 14A 14A 5% 14A 5% 0.1% 14A.76 (2) 0.1% 14A.76 (1) 14A.90 14A 2 (i) (ii) (iii) (iv) (v) 3 I. A. (a)

More information

untitled

untitled EARNEST INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED * EARNEST INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED * 339 (1) (2) (3) (4) Earnest Investments Holdings Limited * 8 22 2201-220312 15 48 18322 * .......................................................

More information

目 錄 2 3 5 10 15 22 32 34 36 38 39 42 124 1

目 錄 2 3 5 10 15 22 32 34 36 38 39 42 124 1 CHINA FIRE SAFETY ENTERPRISE GROUP LIMITED 445 2015 目 錄 2 3 5 10 15 22 32 34 36 38 39 42 124 1 公 司 資 料 AHKICPA AHKICPA AHKICPA Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands

More information

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的 目 錄 中 華 醫 藥 以 醫 術 救 人 為 何 被 稱 為 懸 壺 濟 世? 2 什 麼 樣 的 醫 生 才 能 被 稱 為 華 佗 再 世? 4 中 醫 如 何 從 臉 色 看 人 的 特 質? 6 中 醫 怎 樣 從 五 官 看 病? 8 中 醫 看 舌 頭 能 看 出 些 什 麼 來? 10 中 醫 真 的 能 靠 一 個 枕 頭, 三 根 指 頭 診 病 嗎? 12 切 脈 能 判 斷

More information

於百慕達存續之有限公司 股份代號: 8192 2015 年報 2 3 4 7 12 14 20 30 31 32 33 35 37 25,385 9,662 6,975 210,147 251,462 (19,766) (20,188) (15,308) (24,318) (113,579) (342) (71) (4) (8) (20,108) (20,259) (15,312) (24,326)

More information

尿路感染防治.doc

尿路感染防治.doc ...1...1...2...4...6...7...7...10...12...13...15...16...18...19...24...25...26...27...28 I II...29...30...31...32...33...34...36...37...37...38...40...40...41...43...44...46...47...48...48...49...52 III...55...56...56...57...58

More information

绝妙故事

绝妙故事 980.00 III... 1... 1... 4... 5... 8...10...11...12...14...16...18...20...23...23...24...25...27...29...29...31...34...35...36...39...41 IV...43...44...46...47...48...49...50...51...52...54...56...57...59...60...61...62...63...66...67...68...69...70...72...74...76...77...79...80

More information

/0 8

/0 8 China Water Affairs Group Limited : 855 2007/08 * 1 2 3 4 6 18 20 24 31 33 35 37 39 41 42 153 154 20 07/0 8 2 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda 18 64 6408 28 26 Conyers Dill & Pearman

More information

心理障碍防治(下).doc

心理障碍防治(下).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...2...2...3...4...5...6...7...8...9...10... 11...12...13...15...16...17...19...21 I ...23...24...26...27...28...30...32...34...37...39...40...42...42...44...47...50...52...56...58...60...64...68

More information

001 40 40 2 3 4 5 6 7 11 14 19 29 34 51 53 54 114 116 002 Clarendon House Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 19 25 2505 8 22 11 20 Conyers Dill & Pearman 8 1 2901 Butterfield Fulcrum Group (Bermuda)

More information

新創建集團有限公司2016年年報

新創建集團有限公司2016年年報 2016 659 17 27,900 2016 2016 2016 4 6 8 10 12 23 41 46 54 70 190 192 208 210 2016 6 30 192207 7-9 1 1 16 26-27 5-6 12-15 5 13-14 1 1 6 1 29-34 10-12, 37 17-19, 42 1 20-24, 38-39 1 25 1 9 28 16 4 1 10-11

More information

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 2389 30 1 14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 (a) (b) (c) (d) (e) 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 4 (1) (2) (3) (4) (5) 400,000 (a) 400,000300,000 100,000 5 (b) 30% (i)(ii) 200,000 400,000 400,000 30,000,000

More information

(Chi)_.indb

(Chi)_.indb 1,000,000 4,000,000 1,000,000 10,000,000 30,000,000 V-1 1,000,000 2,000,000 20,000,00010,000,0005,000,000 3,000,000 30 20% 35% 20%30% V-2 1) 2)3) 171 10,000,00050% 35% 171 V-3 30 V-4 50,000100,000 1) 2)

More information

03

03 新 北 市 10 學 年 度 國 民 小 學 暨 幼 兒 園 教 師 甄 選 介 聘 工 作 日 程 表 10.0.1 修 訂 月 日 星 期 輔 導 工 作 小 組 工 作 內 容 承 辦 單 位 各 校 應 配 合 之 工 作 備 註 1 1 寒 假 開 始 日 年 假 天 1 1 10 學 年 度 第 學 期 開 學 註 冊 日 1 19 調 查 各 國 民 小 學 ( 含 特 教 班 ) 暨

More information

穨_2_.PDF

穨_2_.PDF 6 7.... 9.. 11.. 12... 14.. 15.... 3 .. 17 18.. 20... 25... 27... 29 30.. 4 31 32 34-35 36-38 39 40 5 6 : 1. 2. 1. 55 (2) 2. : 2.1 2.2 2.3 3. 4. ( ) 5. 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. 7 ( ) 1. 2. 3. 4.

More information

2 3 4 8 10 29 39 59 61 62 63 65 66 69 157 158 1

2 3 4 8 10 29 39 59 61 62 63 65 66 69 157 158 1 2015 年 報 2 3 4 8 10 29 39 59 61 62 63 65 66 69 157 158 1 925 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 18 66 (852) 2511 6016 (852) 2598 6905 Codan Services Limited Clarendon House, 2 Church

More information

i

i Greentown China Holdings Limited i ii iii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 áe la Borsa 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 20,000 12% 16,000

More information

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的 附 錄 美 國 國 家 兒 童 健 康 與 人 類 發 展 中 心 (NICHD) 偵 訊 指 導 手 冊 I. 開 場 白 1. 你 好, 我 的 名 字 是, 我 是 警 察 [ 介 紹 房 間 內 的 其 他 人, 不 過, 在 理 想 狀 態 下, 房 間 裡 不 該 有 其 他 人 ] 今 天 是 ( 年 月 日 ), 現 在 是 ( 幾 點 幾 分 ) 我 是 在 ( 地 點 ) 問 你

More information

目 錄 頁 次 釋 義......................................................... 1 董 事 會 函 件..................................................... 3 附 錄 一 - 有 關 本

目 錄 頁 次 釋 義......................................................... 1 董 事 會 函 件..................................................... 3 附 錄 一 - 有 關 本 此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 如 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 的 行 動 有 任 何 疑 問, 應 諮 詢 持 牌 證 券 商 銀 行 經 理 律 師 專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問 閣 下 如 已 出 售 或 轉 讓 所 有 名 下 CHINA INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED 中 國 興 業 控 股 有 限 公 司 的 股 份,

More information

主 席 報 告 2013 12 31 業 務 回 顧 2013 2013 7 30 2013 2013 670.7 2013 415.0 2012 44.9% 52.4% 146.4 22.9% 123.4 73.9 28.2% 6.12 2012 13.56 0.39-2 -

主 席 報 告 2013 12 31 業 務 回 顧 2013 2013 7 30 2013 2013 670.7 2013 415.0 2012 44.9% 52.4% 146.4 22.9% 123.4 73.9 28.2% 6.12 2012 13.56 0.39-2 - SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED 世 茂 房 地 產 控 股 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 :813) 截 至 2013 年 12 月 31 日 止 全 年 業 績 業 績 摘 要 1. 415.0 2012 44.9% 2. 52.4% 146.4 (2012 96.1 2012 33.5% 35.3% 3. 28.2% 73.9 73.19 66.8% 4.

More information