( CIP ) /. :, 2003 ISBN I247.5 CIP (2003) : : : ( 310 ) : : : mm mm 1/ 32 : : : :1 - : ISBN :3

Size: px
Start display at page:

Download "( CIP ) /. :, 2003 ISBN I247.5 CIP (2003) : : : ( 310 ) : : : mm mm 1/ 32 : : : :1 - : ISBN :3"

Transcription

1

2 ( CIP ) /. :, 2003 ISBN I247.5 CIP (2003) : : : ( 310 ) : : : mm mm 1/ 32 : : : :1 - : ISBN : (, )

3 ,,,,, ;,,,,,,,, 1

4 ,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,?,?,, 2

5 ,,,,,, ;,, ;,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,, 3

6 ,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,, 4

7 ,,,,,,,, :, ( 112, ),,,,,,?,,,,,,,,,,,, 1996,,,,,,,,,, 5

8 ,, ( ),,,,,,,,,,

9 ,!

10

11 ,,,,,,,,,,,,,,,,,

12 2,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,!, :

13 ???,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,!,, 3,,,,,,

14 4!?,!!!,!,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,!,,,, ;,,

15 ,,,,,, :,,?,,, :? :,,,,,, :,?, :,?,,,,,,,,,, 5,,,,,,,,,

16 6,,, :,,?,!?,,,,,?,?,,?,,,,,,,,,,,,,,

17 ,,,,,,,,,,,,,,, :!,?!,,?,,,,,,?,,,,?,??,,,,?,,,,,,, 7

18 8, :,,?,,!,,,,,,, :,?,,,!,,,,,,!,,,,,,,

19 ,,,,,,??,,,,,,,,,,,?,,,,!,,,, :,,,,, 9,,,,,,,,,,,,,,

20 10!,,,,!,,,,,,,,,,,,,!!,,,,,,,,!!,,!,,,,,, :

21 ,??,,,,,,, :,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,?,,, 11,,,,,

22 12,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,?,,,?,,,,,!,?,,,,

23 13,,,,,,,,,,,,!?,?,,,,??,!,,,, :,,!,,,,,,,,,,,,,

24 14,, :,,?,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, 5 1,,,,,,,

25 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,, 1917,,,,,,,,,, 1.7, 15

26 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,??,, ( ),?,,, :!,,,,,,,,,,,!,

27 17,,,,,,?,,,, ;,,,,,,,,,,,,?,,,,,? :,,,

28 18,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,

29 ,,,,,,,,?,?,!,?! :,??,,,,,,,,,,,, :?? :?,?!,,,?,,?, 19,?

30 20,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,!,,,,,,,,,

31 ,,,,,,,,,,,,, :!,,,,,,,,,,,,,, 21,,,,??,

32 22,,?,,,,,,,! :,,,,,,,,, :?,?,, :! : :!?,,,?, :, ( )?,,,,,,,

33 ,,,!,,,,,,,,?,?,,,,, : 23,,,,,,,,,,,,,

34 24,?,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,?,,,,,,,!,,!?,,,,,,,,,,, ;,

35 ,,,,,,,,,?,,?,,,,,?,???,,,,,,?,,,,, OK,, 25, ( ) :,,,,,!!,,

36 26,,,???,,?,,,,,?,,,,!,,,,,,,,??,,,, :!!?,,,,,,,,,!,,

37 27,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,!,,,,,!,,,,?,, :,,,,,,,,,,

38 28,,,,,,,,,,, :,,?,,,,,,,,,,?,,,???,,,,,,,,,,,,

39 29,,,,,,, :,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

40 30,,,,,,??,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,?,,,,,,,!,,,!!???,,,?,

41 31,,,,,,?,,?,,,,!,,,,,,, :??,,,?,,,,,,,,,,,, :,,?,?,?,!

42 32?,,,,,,,,,,,,,,,,!!!!,?,,?,,,,, :,,, :,,,,,,,,,,,!,

43 ,,,,,,,,,,, 33,,,,,,,??,?,,, :,?,??,,,,?,,,

44 34,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,, ;, ;,, :,?,,, :,,,

45 ,,,,,, :,!,,,,,,, :,,?,,,,,,,,,,,, :,!,,,,,, :??,,,,,,,, 35,

46 36,,,?,,,,,,,,,,, :,,?,,,,,,,,,,,,,,,,, :??,? :,,,,

47 37,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,! :,!,,,,,,,,,, :,,

48 38,,, :,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,

49 ,,,!,,, :,!,,,, :,,, 39,,?,,,,,,,,,,,,,,,

50 40,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,! 1903,,, ,,,,, 3500,

51 41,,,,,,, :?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :

52 42,,?,,,,,?, :,?,,,,,? :,?,,,,,,,,,,,,,,,,?,,

53 ,,,?,,!,,,, :,,,,,!, : 43,,,,,,,,? 1903,,,,,,,,,,,,,

54 44,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,

55 ,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, : 45

56 46 5, ; 6, 7,,,, :,???,? :,!,?! :, :,,,,,,,,,,?,?

57 :,?,?, :,,,,,!,,?,,?,,,,,,? :,,,?,,, 47,,,,,,,,,

58 48,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :!,,,,,,,,,,?,,?,,,,,,,,,,,,

59 49,??,,,,,? :,,,?,?,,, :,,,?,,,,,,,,?

60 50!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :!,,,,,,

61 51,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,

62 52,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,

63 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,, 53,

64 54,?? :,,,,?,?,,!,,,,?,,,,,,,,,,, :,!, :,,,,

65 , :,???,,,,,?,,,,, :? :?, :,,,?,, :,?,,,,,,, :,,?, :,,,,,?,,,,,,,, 55

66 56,,,,,,,,,,, :,!,,,,, :,?, 1913,,,,,,,, :, ;,,,,,,

67 ,,, :,,!,, :,,,?,,,, :,,,?,,,,,,,, 57,,,,,,,,,,,,,,,,,

68 58,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,?,,,,,,,,,,,,,,, :

69 59,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,??,,,,

70 60,,!,?, ;,,,,,,,?,?,!,,,,,,,,,,??,,,,,,,,,,,,,,,

71 ,,?, :,,?,,?,,?,,,,,,,,,,,,,,,,!!,,,,,?,, 61,,,

72 62,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

73 ,,,,,,,,!,, :!,,,,,!,?!, :,, :,??,, :?!, 63??,,,,

74 64 :, :?,?,, :,!?? :,,!,??,,,!?,, :!,,,, ;,,,,,,,?,?,?,,,,!, :,

75 ,,,,,,,,,,, :,,?,,,?!, :!,! :,,!,,,,,,,,,,,,,, 65,, :,

76 66,?!!,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,??,,,,,,,, :,,?,,?,,,,,

77 ,,,!,,,?,,,,,?,,,,,? :,,,,,,,,,, 67,,,,,,,,,,?,,,,?,,,

78 68,,?,, : :?,,, :?,?,, :,,,!,,,,,?, :,?,,!,!,,,,,,,,,,,

79 ,, 69,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (

80 70 ),??,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,

81 ,,,,,,,,,,, :!,,,,,,,,,,,?,,,,,,,?,!,?, 71

82 72?,,,?,,,,,,,?,,!,,,,,, :,,,,,,,,?,?,?

83 ,??,,,,,,,!,,,,,, 73,,,,,,,,, :,

84 74,,,,,, :, :?,,,,,?,,,,, :,,?, ;,,,,,, :!,,?,

85 ,?,,,,,,,,,,,?,,??,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,! 75, ;

86 76,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,!,,,,,,,,,

87 ,, (, ),,, ;,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,? 77,

88 78,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,?,

89 ,,,,,,,,!,?,, :?!,,?,,,, :,,,,!,,,, :!,,!,,,?? 79

90 80,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,

91 ,,,,,,,,,,,,,?,,,,, : :!,,,, :,,,,,,,,,,, : 81,

92 82,,,,,!,?,,,,,!,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,

93 83,?,?,,,,,,,,,, :,!,,,,,!,,,,,,,,,,,,!!,

94 84?,,??,?,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,!!

95 ,,?,,,,,,!,,,,,, :,,,,?,,,!,,,, 18,,,, 85

96 86,,,,,,,,,,,, :,, OK, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,

97 87,,,,,,,,,?,,,,,? 17,,!!,?!,,,,,,,,,,,,,,

98 88,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,

99 89,,,,,,!,,,,,,?,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!

100 90,,,,,,!,,,,,,,,?,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,

101 ,,,,,,, :, ;,,,,,,,?,,?,,,?,,,, :,,,??,,,,,,,?,,, 91

102 92,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,

103 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, 93,,,,,,,

104 94,,,,,,,,,,,,,,,,,,??,,,?,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,

105 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,?, 95,,!,,,,,,

106 96!,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,!,,,!,,?,,,,,,,,,,,,,,,,

107 97 :,,?!,??,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

108 98,,,,,,,!, :,???,,,?,,,,,,,,,,,,, :,,

109 ??,,??,?,,,,,,,,!,,,, :,, 99,,,,,,,,

110 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,?,,,,

111 101,, :,,?,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

112 102,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,? :,??,,?,?, :,?? :,,,,,,,,,

113 103, :,,,??,?,,,,,,,,,?,,,,,,,?,!?,?,,,,,?,,,

114 104,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,?,,,,,,,??,?, :

115 105,,,,?,,,,,, ;,,,, ;,,,, :,,??,!,,,,,,,,,?, :,

116 106,,,,,,,,,,,,, :,,,, :, ;,,,,,,,,,,,,,,, :,,,?

117 107,,,,,,,,,,?,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,

118 108,,,,,?!,?,,,,,,,,,,!,,,,,,,!,,,,,,,,

119 ,!?,,,,,?,!,,,,!?,,,,,,,,,,,, 109

120 110,,,,!,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,?,,?,,

121 ,,,,,,?,,,,,,,,,,, :!!!,,,!,,! 111,,,,,,,!,,,,,

122 112,!,,,,,,,,??, :,!,,?,,,,,,,,???,,,?,,??,,,,??,,,??

123 113,,, :,!??!,,,,,,,,,,,,,, :,,,,, ;,,,,,,,,,,,,!,,?

124 114??,,,,,,,,,,,,,?,,,!,?,,,!,,,?,? :!,?,,,,,,?! :,, :?,,

125 115,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,

126 116,?,!,,,!,,,,,,,,,?,,, :,?, :,,,,?, : :,?,?,?

127 117, :,,, ;,??, ;,,,,, :,, :,!?,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

128 118?,?,,,,,, :,??, :!,!,,,,,,,,?,,,,,,!,,, :,,,,,,,,,

129 ,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,? 119,

130 120 :????,??,,, :,,,?,?, :,!,,!?,,,,,,?,,?,??,,,,,, :,

131 ??,,,,,,,!?,,,,,?,?!,!,,,,,,,,,,! 121,,?,,,,

132 122,,, :??,,,,,,?,,,!,,,,,??,,,,,,,,,?,,,??,?,,?,,,

133 ,, :,,,,,,, :,,,, :,,!,, 123,??!,,?,,,,,,

134 124,,,,,,,,,, :!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,

135 125,,,,,, :!,!,,,,,!!,!,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,

136 126,,, :,,,,,,,,,,!!,,,,,,,,,,,,,?,,,,?,?,,?,,,

137 127,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

138 128,,,,,,??,,,,,,,,,,,,, :?,,?,,,,?,,,,,,,

139 ,,,,,,? 129,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,??!,,,,,,,, :,,,,!

140 130?!,???!!!,,,,?,,,,!,?,?,,,,,,,,, :,,,,,,,, :!!!,,

141 131 :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,? :!, :

142 132,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,?,,,,,,,,,, ;,

143 ,,!,,!,,,,,,,,,,?!,,,, ;,,,,,, :!,,,,,,,,,,,,, 133,

144 134,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,??,,,, :,,,,,

145 135,,,, :,,, :,,, :,, :!!, :,?? :?,,,,, :!,,,

146 136,,,, :?, :,,, :!?,,, :,,,,,, :,,,!,,,,,?,!,,,,,,,,,,,,,, :,,,,, :,!,

147 ,!,, :!!,, ;, :,?,,,,?, :?!,!,,,,,, :,,,,,,,,, 137,,,,,,,

148 138 ;,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,?,,,,,,,,,,,,,

149 , :, 139,,,,,, :, :,??!,, :?,, :,??,,,,,!,,,,,! :

150 140!,,!,,, ;,,, :,,,, :,,???,,,,!,,,,?, :,,,,,,

151 141,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,

152 142,?,, :,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,?,,

153 143,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

154 144,,,,,, ;, ;,,,,,,,,,,,,,??,,,,,,,,,

155 145,,?,,,,,,,, :?,???,?,,,,?,,,,,,,,,,,,

156 146,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

157 147!,,,,,,,,,,,,, :,,,,!,,,, :, ;,,,,,,,,, :,,,,,

158 148,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,

159 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,? 149,,,

160 150?,!!,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,!, :!,,,,,,,,,, :

161 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, :??,,,,?,!,,,!? 151,,,,,,,,,,

162 152,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,, :,

163 ,, 153

164 , :,,,,,,,,,,

165 155,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1931,,,,

166 156,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,, ( ),,,,? :,,,

167 157!,,,,,,, :,!,,??,,,,,,,,,,,,,,, :, ;,,

168 158,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,?,,,,,,,,,

169 159,,,,,,,, :,,??!,,,,,,, :!,,, :,,,,,?!?,?,,?,,,

170 160,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,

171 ,,,,,,,,,,?!,,, 161,,,,,,,,,,,,,,,,, 1917,,

172 162,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?!,,,,,,,,,,,,

173 163,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,

174 164,,,,,,,,,,,,,,!,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

175 ,,, :,?,,, :,?,? 165, :!,,,,,,, :,!,,,, :? :,,,?,,?,,, :

176 166,,,,,,,,,!??,?,,? :!,,,,, :,?,?, :,,,?, :,,!! :

177 167,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

178 168,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,

179 169,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

180 170,,,,,, :,?,,,,,!,,,?,,,!,,,,,,,,,,,,,

181 ,,,,,,!,,,,,,!,,,???,,,,,?,, 171,,,,,,,

182 172,!,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

183 ,!, :,,,,,,!,,,,,,,? 49,,,,,,,,,,!,, :,?,,? :,,,, 173,,,,,,

184 174,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,, :, ( )?!,,?,,,,,,,,,,,,,

185 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,? 175

186 176,,,,,, 1934,,,,,,,,,,,!,,,,! :,?!,?, :,,,,,,,,,

187 177,,,!,,,, :,?, :,?,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,?,

188 178?! :,!,,,,,,,,,,! :,,,,,,,,,,,,,

189 179,,,, :,?, :,,?? :,?,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

190 180 :,,,,,,,,,!,,,,,,,,,, ;,!,,,,,, ;,,,,,, :,,,,,

191 ,,,,,,,,,,,, :,,,,!,, :,! :,!!,!,,,,,,,,, 181,,,

192 182,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,!,?,!,,, :,,!,, ;,,,,,,

193 183,,,,,,,,,,,,??,? :?,?,,?,,,?,?,?,,,,,,,,

194 184 ( ),,,,,,,,, :,,,,,,, :,,,??,,,,,,,!,, ( ),,,,,,

195 185,,?,,, :,??,,,!,,, :,,?,,,,,, :,,, :? :!,,,,,,,,,,

196 186,,,,,,,,,,, ;?,,,,, :,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,!,,?,

197 ,, :,?!,,,,?,,!,,,??,,,,,,,,,,,, 187,,,,,

198 188,,,,,,, :,?,,,,,,, :, :??,,,,,, ;,,,,?, :,,?,?????

199 , :,!,, :,?,!,!,,, :!,,? 189,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,

200 190,,,,,,,,,,,,, :,,,,??,,,,,,!, :,,,, :,,, :

201 191,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,, :,,,,,,,,,

202 192, :,,,,,,,, : ; (,, ),,,,,,,,,,!,,,!,?, :,,,

203 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,? :, ;??,,?, :?, :,,,,, :!,? :,,, 193

204 194,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,? :!,,?,,,, :,,,!,, :?, :,?,? :!!,,,,??

205 195,,, ;, ;,,, :,,,,,, ;,,,,,,?,,,?,,,?,? :,,

206 196 ;,,,,,, :, :,,,,,?,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,

207 197, :!?,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

208 198,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

209 ,,,,,,,,,,,, :,!,,,,,,,,,,,,,,,,,, 199,,,,,,,,,,,,

210 200,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,

211 201?,,,,,?,, :!,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,?,,

212 202,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,?

213 203,,,,,,,,,,,,?,,,,?,,,,,,,,, :,,,,,?,?

214 204?, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?

215 205,,,,,,,,,,? :?? :,?,, :,,,?, :,,,,,,,,,,,,

216 206 :!,,?,, :! :? :?? :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,?,,,,

217 207,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,?,,,,,,,, :?,, :,

218 208,,,,,,,, :,?, :,,?,?,,,,,,,,,,,,,,,,

219 209,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,?, :????,,,,

220 210,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,

221 211, :?,,, :,,,,,,,, :,,,,,, :,,,,,?,

222 212??,,,?,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

223 213,,,,,,, ;, ;,,,?,?,,, :,!,,,?,,,,,,,,,,

224 214,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,

225 ,,,,?,,,,,,,,,,,, 215,,,,,,,,,,?,,, :?,,

226 216,,,,?,,,,??!,,?,,,,? :,!,?,,,,,,,,,,,,

227 217,,,,,, :,,,, :!,,,,,,,,,,,,,, ;, ;,,,,,, :,,,

228 218,,,, ;,,,,,,,, :,?,,?,,,?,,,, :?,?,,,,,,,,,,

229 ,, 219,?,,,,,,,,, :!,,,, :,,,,,,, :,,,,

230 220,,,,, 1932,, ;,,,,,, :?? :,!,,!,,,,,,,,,,?,,,,,,,

231 221,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,

232 222,,,,,,, :,,,,, ( :, ),,,, :,,,,,,,,,,,,?

233 223,,,,,,,, :,,,,,,,, :,??!?,, :!,,,,,,,,,,?

234 224,,,!,,,?,,,,,?,,?,, :,???, :,,,,

235 225??,, :,,, :,,?,,, :,,,,, :,?,,,,,,,!?,, :,?,,,,

236 226,,,, :?,?,,,,,,,??,,,,,, :!??,?,,?,? :,! :!,,,,,,

237 227,,,,,?,,,,,?,,,,,?,,,,,,,,?,,,?,,,,,, :, :?,?,,,

238 228,, :,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,

239 229,,,,,,,,,,,, :,?,,,?,??,?,,,,,,,,,,,!,,,

240 230,,,,,,,,?,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,??,,,,??

241 231,,,?!!,,,, ;,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,?,

242 232,,,,,,,,, :,,,,,??,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,?,,,?, :,,,

243 233, :,,,,,,,,,,?,, :,,,?,,,,,,,

244 234,,,,,,,,,,, ( ) :,,! :,, :,,,?,,,!,,, ABCDEFG,,,,,

245 ,,,,,,,,,,,?,,,,,, :?,,,, :?,,,, 235,, :,,,,,,

246 236,,,, :,,,,,,,,,,,??,,,,,,,,,?,?,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,

247 237,,,,,,?,,,?,,,,,,,,,,,?,, ;,, :,,,

248 238,,,,, :,,?,?,,!,,,,,,,,,,,,?,,!,,,,,,,,,,,,,,,

249 ,?,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,, 239!

250 240,,,?,,, :,,,,,,,,,, :?,,!,,,,,,,,,,,

251 ,,,,,,, :?,,,,?,, :,,?,,,,,?, :,,,,,, 241

252 242,,,, 1870,,,,, :, ;,!,,,, :,,,,,,,,,,?? :,

253 243,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,?,,,,

254 244,,,?,,!,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?, :!,,,,?,,

255 ,,,,, 245,,, ;, ;,,,,,,!,,,,,,,,,,,?,,?,,

256 246,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,, :!

257 247,,,,,,,,,,, :,?,,,,,,,,,,,,,,,, :???

258 248,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1937,,,,,

259 ,,,?,?,,,,,,,,,,?, 249,,,,,,,,, 1929,,,,,,,,,,,,

260 250,,,,,, :???,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

261 ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, :,

262 252,!!,!,!,,,??,,, :,,,,?,,, :

263 ,, :,,,, 1918,!,,?,

264 254?,,,,,?,,,,, 4.5,?,?,,,,,,,,,,,, :,?,?,,,,

265 255,?,,,,,,,, :,,,,,,, :,?????,??,,?,,,?!

266 256,,??,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,??,,,,,,,,,,,,,,,

267 257,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,

268 258,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,!,,,,,,

269 ,,,,,,,,,, :?!,!!,,,,,,, 8,, :,?,?, :?,,?,,, :? 259

270 260, :,?!,!,!,,,!,,,,,,,!, :!,,,,,, ;,, :,,,,, :,,,,,,,

271 ,, :,,?,??,,,?,,???,,,,,,?,,?,,, :,, 261 :,,?, :??? :,?

272 262,,, :!?,,,,,,?, :?,, :,,,,,!,,, :,,? :,! 5 12,,,

273 263,,, :,,! :,! :,,,,,, :,,,,,,,,,!,,,, ;,,,,,, ;,,

274 264,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,?,, :

275 ,,, 5 12,,,,,,,, :,!,,,,, :,??,,,,,,,,, 265?,,,,,?,,,

276 266,,,,,,,, :??,,,,,,?,?,,,,,,,???,, :,,,?,,?, :,

277 267?,,, :,,?,,, :,,,,,,,,,,, :,,,,,,

278 268,,,,,,,,,,,,,,, :,?,,,,?,,,, :,,,,, :,

279 ,,,,,,, 269,,,,,,,,, :,,,,,,,, :!

280 270,,,,,,,,,, :,!,,,, :!?!,,,,, :,,!,,,, :!!,,,,?,,

281 ,, :,?,,, 271,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

282 272,,,,,,,,?,, ;,,?,!,,,,,,,,?,?,,!,? :?,?,,?,,

283 ,?, :,? :, :?,,,,,,,,,,, :,,!??,,, :,??,! :,,, 273,,,,,,,

284 274,,,, :,,!,,,,,??,,,,,,,,,,, :,!?,,,,,?, :??,,,,,, :!,?

285 ,,,,,,,,,,, :,,,,!,,,,, :,!,, :,,, :,? :,,,,,,, :,,,,!, :,!,, : 275

286 276,,,!, ,,,,,,,,,,,,,,,,, :,?, :!,,,,,?,,

287 ,,,,,,,,,,,,,,,,? :,,,,!,,? 277,,,,,,,,,,,

288 278,,,,?,,,, ;,,,, 5,, 200,,,,,,,,,,,,, 200!, :,,,

289 ,,,,,,,?,,,,,,,,! :,,,,,, :,,,,,,,,,,,, 279 :,,

290 280,,,,,,,,,,,,,,, 5,,,,,,,,,,,,,,,,, :, :,,, :,?,?

291 281,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,? :,,,,,,

292 282,,,,,, :,,,,,,??,,?,,,,,,,,, ; ;,,,,,,,

293 283 :,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,, :,,,,

294 284??,?,?,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,?, :,,,??,,,,?, :,,

295 ,, :,?,?,,,,,?,,,,,,, :?,, :,,,,?,?,??,,,,,, :?!?,,,??, :,, 285,

296 286?,!,,,,,,,,, :,?,??? :? :,,,,?,,,,,, :,?,,,,,,,,,,,, :

297 287?,,,, :,,,!,,,,,, :,? :,?,?,,, :,,,,?,,,?, :?,,?,,??,,,,,,,,?,,

298 288,,?,,,,?,,,,,,,,,,,,,, 5 22,,,,,,,,,,, :,,,?,?

299 289 :,??? :,!, :,??,,,??,,?,,,,?,,,,,!,,, :,, :,, ,,,

300 290,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,

301 291,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,?,,, :!?,

302 292,!,,,,,,,,?,,!,,,??,,,,?,,,,,,, :?, :,,, :,,,,, :

303 !,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?? :,,??,,?,,,,,,,,,,! 293?,

304 294,!, :?,? :,,?,,,,,, : :,,,,,,,,,!,,,,,,

305 295,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,?,,,,,,,,,!!

306 296,,,,,,,,,,, :?? :,,,,,,, :,,??,,,,,,,,!,,,,,,,! :?

307 ?,,!,, 297,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

308 298,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :??,??,,,,,,,,, 8, 9 1,,

309 5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,??,?,?!,,,, :?,,,,,,? 299,?

310 300,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

311 ,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,??,,?, :??,,,,? 301

312 302, ,,,,, :?,,?,,,,, :,, :,,,,,,,

313 303,,,,,,,,,,? :,,, : 1, ;2 ;3 ;4,,,,,,,?, :?!,,,,,

314 304,, :,!,,,,,, :,, :?,,?,?,?,,,,?,?,?,,,,,???

315 ,,,,,,,,,,,,,,?,, :!,! 305,,,,,,,,,,?,,, :,,,,,

316 306,,,,?, :,!?!,,,,,,,,,!,?,??,,,,,,,, :, :,,,,,,,,?,

317 ,,,, :,,,,,,,,,,,,,?,?? :,???,,,!,!,,??,!,, :,?,,, 307 :,,,

318 308??,, :,,,?,!! ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

319 ,?,?,,,,, :,,,,,,,,,,, :?,?,,? 309,,,,,, :,,,,,

320 310,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :?,,,,,,! :,,?,?,,

321 ,, :?,?,,,, :,,, 311,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,, 7,,,,,,,,,

322 312,,,,,,,?? :,,?,,,,,,!,,,,,,,? :?,, :,,,,,,, 1,,,,,,

323 313,,, :,,,,,,,,,,,,,,, :,,,! :,,,

324 314,,,,,,,, :,,,, ;,, ;,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

325 ,,,,,,,, ;,,,,,,,!,,?,,,,, 1935,,,,,,, 315,

326 316 12,,,,,,,,,,, :,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

327 ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1903,,,,, :?,,

328 318?, 8,,,?,,,,,,,,,,,, 1939,,, 1903,,,,,,,,,,,, 1939,,,,,

329 , 12,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,!?,,, :,,,,, :,,,,?,, :, 319 :,,,,,,,,,

330 320, :,,,,,,!,?,, :,,? :,,?,,, :,,,,, :,, :,,, :!,,,,,,

331 321,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,?,,,?,?,,,,,,,,,,, :?,

332 322,?,,,,,?,, :,,,??,??,?,,,,,,,,,,,,? :,,,?,,,, :,,,,,,?!,

333 ,,?,,?,,,,,, :?, :,,,?,,,,,, :,!?, :?? :??,,!,,? 323,!,,?

334 324?,,,, :,,,,??,, :??! :,,? :,,,,,!,,,?,,,,?,,!,,

335 ,,,,,,,,,,?,,, 325,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

336 326,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,

337 327,,,,,,,,,??,?,,?,!,,?,,, :,,,? :,,,,,, :??,, :,, :,!,

338 328,?,,,,?,???,,,!,,?,,, :??,,,,,,,,,?,?,?,,,?,,,,

339 329?,!,,,,,,,,,,, 1939,,,,,,,,,,,?,,,,,

340 330,,???,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,

341 331,,,,,,,,,,,,,,, :,?,, :,,,,,,, :!,,,,,,,,,,,,,

342 332,,,,,, :?,,,?,,?,,,,,,,, ;,,,,,?,,,,,,,,

343 ,,,,,,,, 5,, :,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,, ;,,, :,,,!? 333 :,,

344 334,,,,,,,?,, :,,,,,,,,,,,,,,,, :?, :??,

345 335,,,,,,,,,, :,,,,,?,,,,,,,,,?,,,,

346 336,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,??,?,, :,,,,,,

347 337!,,,, :,,!,,,,,, :,,!!!,,,,,,,,?,,,, :,!,

348 338,,,,,, :,,,,!?,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,?,,,,,,

349 ,,, :,,!?,,,,,,,, :,?????,!,, :,?,, :, :,,,??,,,,, 339,

350 340,,!,,?,,,,,??!,,,?,?,,?,,,?,,,,,?, :,?,?,,,,?,,,,

351 341,,!,??,?,,?,?????,,,,,,,, :,,, :??,,,,,!,,,,,,,,,

352 342,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,?,,,,,,,,??,,

353 ,,,, 1942 : 42, :,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,, 343,,,

354 344,,,,,,,,??,,,,,, :,,,,,,,,?,,,,,,,, 12 8,,,,,,,,,,

355 345,,, :,,,, 1945,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

356 346,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?, :,,,,,,,,,,,,, :,,,

357 ,,,,, :,??,, :,,?, :,,,?,,,,?, :,,! :,,,, :,,,? :,,! 347,, :,,,,,,,,, :,

358 348,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,, :?,,,,,,,,,,, :,?? ;??!,,,

359 349,,,,,,,,,,,?,? 8 15,,,,,,,,,, :! :,,!,,,,

360 350,,,,,,,,!,,,!,,,,,,,,,,!,,,!,,,,,,,,,,

361 ,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, 351,,, :,,, ;,,

362 352,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,, :, :,,,,,

363 353,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,?, :,? :,,,, :,,, :?,,,,,,,,

364 354,,,

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN , -. K CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN :

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN , -. K CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN : ( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5..., -. K892. 41 CIP ( 1999 ) 32680 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : 1997 2 10, :, :,,,,,,,,,,,, 1984,,,,,,, 1 ,,?,, 2 ( 1 ) ( 3 ) 1. ( 3 ) 2. ( 7 )

More information

<D5FDCEC42E733932>

<D5FDCEC42E733932> 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 与 考 场 / 张 克 敏, 兰 燕 主 编. 重 庆 : 西 南 师 范 大 学 出 版 社,2003.10 ISBN 7 唱 5621 唱 2973 唱 8 Ⅰ 畅 畅 畅 畅 Ⅱ 畅 1 张 畅 畅 畅 2 兰 畅 畅 畅 Ⅲ 畅 文 课 高 中 教 材 Ⅳ 畅 G634 畅 341 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2003)

More information

(CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 810

(CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 810 (CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 81010 715 1/ R680 22.00 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP). :, 2006 ISBN 7-224-07586-8... ( ). E289. 413 - - CIP (2006) 022989 ( 147 : 710003) 787mm 1092mm 16 29 24 650 2006 3 1 2006 3 1 1 1000 ISBN 7-224-07586-8 E 57 128.00 ISBN 7-224-07586-8 E 57 : 128.00

More information

CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) :

CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) : CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) : 260.00 ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 4 ) (

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : (CIP) / :, 2006.3 ISBN 7-5385 - 2026-0..........I222 CIP (2006) 021873 :8501168mm 1/ 32 :200 :3000 2006 1 2 : 2000 ISBN 7-5385 - 2026-0/ I393 :498.00 ( 22 ) : : : ,,,,,,,,,,, : 7 8, 8 8, 8 9, 9 10

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : (CIP) / :, 2006.3 ISBN 7-5385 - 2026-0..........I222 CIP (2006) 021873 :8501168mm 1/ 32 :200 :3000 2006 1 2 : 2000 ISBN 7-5385 - 2026-0/ I393 :498.00 ( 22 ) : : : ,,,,,,,,,,, : 7 8, 8 8, 8 9, 9 10

More information

( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 20

( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 20 2 ) ( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 2003 12 3 ISBN 7 81010 776 3 / R 739 64. 00 ( ) )

More information

( CIP) /,. :, 2004 ISBN K828.2 CI P ( 2004 ) ( ) : : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 :

( CIP) /,. :, 2004 ISBN K828.2 CI P ( 2004 ) ( ) : : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 : ( CIP) /,. :, 2004 ISBN 7-313 - 03771-6............. K828.2 CI P ( 2004 ) 057767 ( 877 200030 ) : 64071208 : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 :157 2004 6 1 2004 6 1 :1-20 000 ISBN7-313 - 03771-6/ K 021 :15.00

More information

(CIP ) /. - :, ISBN TS1028 CIP (2002) ( ) mm1168 mm 1 /

(CIP ) /. - :, ISBN TS1028 CIP (2002) ( ) mm1168 mm 1 / 2003 (CIP ) /. - :, 2002. 12 ISBN7-80624 - 659-6... - - -. TS1028 CIP (2002) 087823 ( 3 61 001 2 ) 2002 12 2002 12 850 mm1168 mm 1 /32 8. 75 200 1-3 000 13. 80 ( ) : : : : ( ) ,, :,,,, :, : :,, :,,,,,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP ) / : 2006.2 ISBN 7-80702 - 295-7..........I.40 CIP (2006)080154 :8501168mm 1/ 32 : 110 :2900 2006 3 1 :5000 ISBN 7-80702 - 295-7/ I40 : 380.00 ,,,,,,,,,,,,, : ;, ;, :,,, 2006 2 ( 1 ) ( 5 ) (12 )

More information

( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D

( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D : ( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D1240 : 30.00 ,, :,,, ;,,, ;,,, ;,,,,,, 2003 1 ),,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : ( CIP).,. :, 2000. 4 ISBN 7-5371- 3677-7............ - - - - - -. I211 CIP ( 2000) 08781 ( 100 : 830001) 850 1168 32 1100 35000 2000 4 1 2000 4 1 : 1 2000 ISBN7 5371 3677 7/ I 1347 : 3988 00 ,, ( )

More information

未命名-14

未命名-14 20 世 纪 军 政 巨 人 百 传 偷 袭 珍 珠 港 山 本 五 十 六 传 [ 日 ] 阿 川 弘 之 著 张 承 译 时 代 文 艺 出 版 社 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 20 世 纪 军 政 巨 人 百 传 宋 长 琨 主 编, 长 春 : 时 代 文 艺 出 版 社,2001.12 ISBN 7-5387 -1629-7 Ⅰ. 20. Ⅱ. 宋. Ⅲ. 军 政 人 物

More information

( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601-

( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601- ( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601-3285-5 2005 10 1 2005 10 1 : 1-1000 : 12.00 ,,,, 1995

More information

(CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2

(CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2 (CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2 ISBN 7 5338 2936 0/ G2913 : 18.00 1 5 5 14 25 33 34

More information

内页.FIT)

内页.FIT) 图 书 在 版 编 目 渊 CIP 冤 数 据 / 何 德 强 著. 要 天 津 院 百 花 文 艺 出 版 社 袁 2012.12 渊 文 心 藏 趣 丛 书 冤 ISBN 978-7-5306-4954-5 玉. 噎 域. 何 噎 芋. 长 篇 小 说 - 中 国 - 当 代 郁.1569.868 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 渊 2012 冤 第 999689 号 书 名

More information

(CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (0

(CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (0 (CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (020 83795749) ( : ) 2 (1466) 40 ( ) 16 27 29 40 63

More information

1

1 CIP /. - 2005. 12 ISBN 7-80171 - 425-3 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. C933. 2 CIP 2005 124813 1 100007 787 1092 1 /16 2005 12 1 2006 1 1 1-3000 ISBN 7-80171 - 425-3 /C28 998. 00 1 2 2006 1 1139 1139 1139 1140 1143 1146

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - - - - -. K291 CIP ( 1999 ) 32637 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN :

( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - - - - -. K291 CIP ( 1999 ) 32637 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : ( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - - - - -. K291 CIP ( 1999 ) 32637 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : , 1616,, 295 1635, 276 1644, 267, ( 1840 ), 1616 ( ) 1661 ( ), 1662 ( ) 1795

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ,!,,!,,,,,?,,,,,,!,,!

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,!,,,,?,,,,,,,,

More information

(CIP),. - :, ISBN E296 CIP ( 2003) ( ) : : : : 6 1 : : : : 32 ( ) : 680 : : 5000 : :

(CIP),. - :, ISBN E296 CIP ( 2003) ( ) : : : : 6 1 : : : : 32 ( ) : 680 : : 5000 : : ( ) 2003 (CIP),. - :,2003.9 ISBN 7-80136 - 915-7... - -.E296 CIP ( 2003) 067822 ( ) : : : : 6 1 : 100080 : : : 32 (8801230 ) : 680 : 29.75 : 5000 : 2003 12 1 : 2003 12 1 ISBN 7-80136 - 915-7K781 : 49.80

More information

( CIP) /. - :, ( ) ISBN I CIP ( 2002) ( ) : : : ( ) 1 : : : /32 : 208 : 5, 400 :

( CIP) /. - :, ( ) ISBN I CIP ( 2002) ( ) : : : ( ) 1 : : : /32 : 208 : 5, 400 : 2006 ( CIP) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 023-9... - -. I106. 2 CIP ( 2002) 035734 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 208 : 5, 400 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 023-9 : 636. 00 ( 26.

More information

,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, ISBN R28 CIP (2002 ) * * : / 16 : : : 1 4

,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, ISBN R28 CIP (2002 ) * * : / 16 : : : 1 4 ,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, 2002. 2 ISBN 7-5624-2576-0.......... R28 CIP (2002 ) 007159 * * : 787 1092 1/ 16 : 16. 25 : 424 2002 2 1 2002 2 1 : 1 4000 ISBN 7-5624-2576-0/ R 161 :22. 00 ,,,,,,,,,,, :

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) / / ( CIP) /, :, 2005. 8 (, 2., ) ISBN 7-5634 - 2116-5......... - - -. I565. 44 CIP ( 2005 ) 102498 : : : : ( ) ( 105 : 133002) 8501168 1 /32 10 240 2006 2 2 1 ISBN 7-5634 - 2116-5 / I294 12 : 237.

More information

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN F CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN :

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN F CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN : ( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - -. F727. 1 CIP ( 1999 ) 32679 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : ,,, ; ;,,,,,,, 6 ;,,, ( ) 938 ( ),,,,,, 1153 ( ),,, 1272 ( 9 ),, 1403 ( ), 1420

More information

战神(上).doc

战神(上).doc 项 目 策 划 : 阎 安 丛 书 统 筹 : 龙 的 天 空 责 任 编 辑 : 阎 安 特 约 编 辑 : 孙 健 李 文 雅 责 任 印 制 : 刘 志 恒 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 战 神 / 秋 凡 著. 北 京 : 海 洋 出 版 社,2005.8 ( 幻 城 系 列 ) ISBN 7-5027-6388-0 Ⅰ. 战 Ⅱ. 秋 Ⅲ. 科 学 幻 想 小 说 中 国 当

More information

灵魂战记.doc

灵魂战记.doc 项 目 策 划 : 阎 安 丛 书 统 筹 : 白 羽 工 作 室 责 任 编 辑 : 阎 安 特 约 编 辑 : 朱 俊 飞 李 婷 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 灵 魂 战 记 / 何 子 丘 著. 北 京 : 海 洋 出 版 社,2005.1 ( 幻 城 系 列 ) ISBN 7-5027-6191-8 Ⅰ. 灵 Ⅱ. 何 Ⅲ. 科 学 幻 想 小 说 中 国 当 代 Ⅳ.I247.5

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 鼓 励 孩 子 100 金 句 刘 超 平 等 / 编 著 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2005) 第 120711

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ( ) 2006 ( C I P ) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0 /. -... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ( ) 2006 ( C I P ) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0 /. -... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

B扉页、版权、序、目录10P.cdr

B扉页、版权、序、目录10P.cdr 唱我 的d e 歌 我2011-2012 西安高新第一中学学生考场优秀作文选 编 王淑芳 副 主 编 杨文花 点评导师 李 主 克 姚发清 王 辉 龚小菊 贾建英 刘海华 王三玲 荀碧云 赵 田 徐静宇 路 亮 陈 晨 盛广新 张宏玲 齐 虹 徐 马 丁 梁 枫 马 刘艳华 王亚秦 磊 婷 陕西师范大学出版总社有限公司 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 我 唱 我 的 歌 : 西 安 高

More information

( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 729 1.... R22 44 CIP ( 2003 ) 036421 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 12. 5 362 1 5 000 1998 12 1 2

( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 729 1.... R22 44 CIP ( 2003 ) 036421 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 12. 5 362 1 5 000 1998 12 1 2 2 ) ( ) ( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 729 1.... R22 44 CIP ( 2003 ) 036421 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 12. 5 362 1 5 000 1998 12 1 2003 8 2 2003 8 8 ISBN 7 81010 729 1 : 21. 20

More information

( CIP ) /. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 730 5.......... R272 44 CIP ( 2003 ) 048161 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 25 384 1 3 000 1998

( CIP ) /. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 730 5.......... R272 44 CIP ( 2003 ) 048161 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 25 384 1 3 000 1998 2 ) ( CIP ) /. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 730 5.......... R272 44 CIP ( 2003 ) 048161 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 25 384 1 3 000 1998 12 1 2003 8 2 2003 8 5 ISBN 7 81010 730 5 : 27.

More information

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 728 3.......... R271. 1 44 CIP ( 2003 ) 061823 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14 405 1 3 000 2000 1 1

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 728 3.......... R271. 1 44 CIP ( 2003 ) 061823 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14 405 1 3 000 2000 1 1 2 ) ( ) ( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 728 3.......... R271. 1 44 CIP ( 2003 ) 061823 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14 405 1 3 000 2000 1 1 2003 8 2 2003 8 3 ISBN 7 81010 728 3 : 29.

More information

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 764 X.......... R25 44 CIP ( 2003 ) 063698 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14. 625 423 1 5 000 1999 8 1

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 764 X.......... R25 44 CIP ( 2003 ) 063698 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14. 625 423 1 5 000 1999 8 1 2 ) ( ) ( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 764 X.......... R25 44 CIP ( 2003 ) 063698 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14. 625 423 1 5 000 1999 8 1 2003 9 2 2003 9 5 ISBN 7 81010 764 X : 25.

More information

校园之星

校园之星 x L U L L L U U U OK OK W W k k W W W W W ISBN G ISBN G ISBN G ISBN G ISBN G

More information

2007 (CIP) / : 2007 1 ISBN978-7-80684-438-0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ I247 5 CIP (2006) 152977 : : : : : 10 :116011 :(0411)83620442 /83620941 :(0411)83610391 htp://www.dl press.com e mail:cbs@dl.gov.cn : : :140mm 203mm

More information

,,,, ( CIP ) /. :, ( ) ISBN K CIP ( 2005) : : 66 : : ( 0371) : : : : : : : 140mm 202mm :

,,,, ( CIP ) /. :, ( ) ISBN K CIP ( 2005) : : 66 : : ( 0371) : : : : : : : 140mm 202mm : ,,,, ( CIP ) /. :, 2005. 8 ( ) ISBN 7-5349 - 3157-6... -. K928. 957 CIP ( 2005) 014330 : : 66 : 450002 : ( 0371) 65737028 : : : : : : : 140mm 202mm : 6. 875 : 164 : 4 : 2005 8 1 2005 8 1 : 1 4 000 : 16.

More information

並 責 成 各 里 幹 事 下 里 服 勤 宣 導 病 媒 防 治 知 識, 協 助 各 家 戶 清 除 病 媒 孳 生 源 ( 積 水 容 器 ), 降 低 棲 群 密 度, 預 防 傳 染 病 之 發 生, 以 確 保 民 眾 身 體 健 康 及 居 家 生 活 品 質 訂 定 每 月 最 後

並 責 成 各 里 幹 事 下 里 服 勤 宣 導 病 媒 防 治 知 識, 協 助 各 家 戶 清 除 病 媒 孳 生 源 ( 積 水 容 器 ), 降 低 棲 群 密 度, 預 防 傳 染 病 之 發 生, 以 確 保 民 眾 身 體 健 康 及 居 家 生 活 品 質 訂 定 每 月 最 後 541 94.4.6 臺 北 市 文 山 區 都 市 計 畫 案 通 盤 檢 討 主 要 計 畫 暨 細 部 計 畫 案 542 94.5.5 都 市 計 畫 道 路 用 地 變 更 為 可 發 展 用 地 免 予 回 饋 原 則 附 件 三 溫 泉 產 業 特 定 專 用 區 都 市 計 畫 案 召 集 人 本 案 案 情 複 雜, 且 為 求 審 議 效 益, 委 請 陳 委 員 武 正 擔 任

More information

( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 755 0............. R245 44 CIP ( 2003 ) 036416 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 5 391 1 5 000 1

( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 755 0............. R245 44 CIP ( 2003 ) 036416 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 5 391 1 5 000 1 2 ) ( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 755 0............. R245 44 CIP ( 2003 ) 036416 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 5 391 1 5 000 1999 2 1 2003 6 2 2003 6 6 ISBN 7 81010 755 0 :

More information

口 年 鉴 编 纂 委 员 会 成 员 名 单 主 任 胡 勤 华 副 主 任 陈 佑 湘 程 宏 刚 许 以 华 张 汉 桥 委 员 ( 按 姓 氏 笔 画 为 序 ) 李 昌 华 闫 福 桓 余 国 成 曹 恒 文 靳 远 涛 口 年 鉴 编 辑 部 成 员 名 单 主 编 张 汉 桥 副 主

口 年 鉴 编 纂 委 员 会 成 员 名 单 主 任 胡 勤 华 副 主 任 陈 佑 湘 程 宏 刚 许 以 华 张 汉 桥 委 员 ( 按 姓 氏 笔 画 为 序 ) 李 昌 华 闫 福 桓 余 国 成 曹 恒 文 靳 远 涛 口 年 鉴 编 辑 部 成 员 名 单 主 编 张 汉 桥 副 主 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 口 年 鉴.2008/ 口 区 地 方 志 办 公 室 编. 武 汉 : 长 江 出 版 社,2008.10 ( 武 汉 市 城 区 年 鉴 丛 书.2008) ISBN 978-7-80708-525-6 鉴 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. 区 ( 城 市 ) 武 汉 市 2008 年 Ⅳ.Z526.31 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2008)

More information

记 忆 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 编 写 组 编 中 国 大 地 出 版 社 北 京

记 忆 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 编 写 组 编 中 国 大 地 出 版 社 北 京 记 忆 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 编 写 组 编 中 国 大 地 出 版 社 北 京 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 记 忆 : 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 / 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 编 写 组 编. 北 京 : 中 国 大 地 出 版 社,2013 9 ISBN978-7-80246-618-0 Ⅰ 1

More information

爱的谷粒

爱的谷粒 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 爱 的 谷 粒 / 杨 隆 吉 著. 深 圳 : 海 天 出 版 社, 2013.9 ( 少 儿 心 灵 成 长 读 书 课 系 列 ) ISBN 978-7-5507-0731-3 Ⅰ. 1 爱 Ⅱ. 1 杨 Ⅲ. 1 儿 童 故 事 - 作 品 集 - 中 国 - 当 代 Ⅳ. 1I287.5 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2013)

More information

衣食住行与科学知识

衣食住行与科学知识 衣 食 住 行 与 科 学 知 识 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 衣 食 住 行 与 科 学 知 识 / 王 伟 编 著. 海 口 : 南 海 出 版 公 司,2009.1 ISBN 978-7-5442-9576-5 Ⅰ. 衣 Ⅱ. 王 Ⅲ. 生 活 知 识 类 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2009) 第 16983 号 衣 食 住 行 与 科 学 知 识

More information

(CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2

(CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2 (CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2004 1 1 : 13 000 ISBN 7-81060 - 342-6/ T012 : 19.70

More information

: ( ) ( ) : () ( ) ( )

: ( ) ( ) : () ( ) ( ) : ( ) ( ) : () ( ) ( ) ( CIP ) /,. - :,2004. 4 ISBN 7-81100 - 114-4... - -. G861. 1 CIP (2004) 020066 100084 8501168 1/ 32 6 2004 4 1 1 6000 ISBN 7-81100 - 114-4/ G105 13. 00 ( ) , 2002 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

(CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1

(CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1 (CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1 1 / 24.80 ,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,, 2006 1 ( ) ( ) (

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8ABCEC42020A1B6D6D0B9FABDFCCFD6B4FACAB7B8D9D2AAA1B7BEABB2CABDCCB0B82E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8ABCEC42020A1B6D6D0B9FABDFCCFD6B4FACAB7B8D9D2AAA1B7BEABB2CABDCCB0B82E646F63> 第 三 批 高 等 学 校 国 家 级 特 色 专 业 建 设 点 思 想 政 治 教 育 建 设 成 果 长 江 师 范 学 院 中 国 近 现 代 史 纲 要 课 程 教 学 范 式 改 革 成 果 长 江 师 范 学 院 思 想 政 治 理 论 课 程 教 学 团 队 建 设 成 果 中 国 近 现 代 史 纲 要 精 彩 教 案 主 编 项 福 库 杨 双 副 主 编 何 丽 易 彪 杨 风

More information

(CIP) /,. 2. :, 2003 () ISBN R36 44 CIP (2003) (2) ( ) 850 mm1168 mm 1/

(CIP) /,. 2. :, 2003 () ISBN R36 44 CIP (2003) (2) ( ) 850 mm1168 mm 1/ (2 ) () (CIP) /,. 2. :, 2003 () ISBN 7 81010 769 0............. R36 44 CIP (2003) 087410 (2) (530 200032 ) 850 mm1168 mm 1/ 32 15.75 456 1 3 000 1999 3 1 2003 11 2 2003 11 3 ISBN 7 81010 769 0/ R733 :

More information

(CIP) /,,. :, 2004.3 ISBN 7-81060 - 387-6............... - -.759-44 CIP (2004) 013241 818 : 200433 / : 021-65493093 : 7871092 1/ 32 : 4.25 : 962 2004

(CIP) /,,. :, 2004.3 ISBN 7-81060 - 387-6............... - -.759-44 CIP (2004) 013241 818 : 200433 / : 021-65493093 : 7871092 1/ 32 : 4.25 : 962 2004 ( ),! (CIP) /,,. :, 2004.3 ISBN 7-81060 - 387-6............... - -.759-44 CIP (2004) 013241 818 : 200433 / : 021-65493093 : 7871092 1/ 32 : 4.25 : 962 2004 3 1 2004 3 1 : 14 000 ISBN 7-81060 - 387-6/ R280

More information

(CIP) 1000 /. :,2006 ISBN 7-5375 - 3357-1....R161-44 CIP (2006) 016119 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 320 / 2006 4 1 / 2006 4 1 / 24

(CIP) 1000 /. :,2006 ISBN 7-5375 - 3357-1....R161-44 CIP (2006) 016119 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 320 / 2006 4 1 / 2006 4 1 / 24 (CIP) 1000 /. :,2006 ISBN 7-5375 - 3357-1....R161-44 CIP (2006) 016119 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 320 / 2006 4 1 / 2006 4 1 / 24.80 ? ( 3 )? ( 4 )? ( 5 )? ( 7 )? ( 7 )? ( 8 )? ( 9

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : ( CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 272-8..........I.29 CIP (2006)080149 :8501168mm 1/ 32 : 100 :2000 2006 1 1 : 3000 ISBN 7-80702 - 272-8/ I29 : 248.00 (18 ) 20 30,, ;, ;,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

: : : ( CIP ) /. :, 2004.11 ISBN 7-5614 - 2972 - X......... -. K927.11-53 CIP (2004) 120116 24 (610065) 850mm 1 168mm 1/ 32 8.5 235 2004 11 1 2004 11

: : : ( CIP ) /. :, 2004.11 ISBN 7-5614 - 2972 - X......... -. K927.11-53 CIP (2004) 120116 24 (610065) 850mm 1 168mm 1/ 32 8.5 235 2004 11 1 2004 11 2004 : : : ( CIP ) /. :, 2004.11 ISBN 7-5614 - 2972 - X......... -. K927.11-53 CIP (2004) 120116 24 (610065) 850mm 1 168mm 1/ 32 8.5 235 2004 11 1 2004 11 1 0 001 2 600 20. 00, :85408408/ 85401670/ 85408023

More information

: : ( ) : / : ISBN / X144 : : CIP (2005)

: : ( ) : / : ISBN / X144 : : CIP (2005) : : ( ) : / : ISBN 7801145207/ X144 : 3. 00 : 2005 5 CIP (2005) 048169 1?,?,,?,!,,,,, 1 3 4 6 8 10 10 16 20 1 ,,,, 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30?,,,,,!,, 30 31 5 33 2 35 35 36 37 42,,, ;, ;,, 42 46 48

More information

(内文)FIT1.FIT)

(内文)FIT1.FIT) (2001 2005) 鹿 寨 县 年 鉴 编 纂 委 员 会 编 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鹿 寨 年 鉴.2001 2005/ 鹿 寨 县 年 鉴 编 纂 委 员 会 编. 南 宁 : 广 西 人 民 出 版 社,2013.12 ISBN 978-7-219-08731-2 Ⅰ. 1 鹿 Ⅱ. 1 鹿 Ⅲ. 1 鹿 寨 县 2001 ~ 2005 年 鉴 Ⅳ. 1Z526.74

More information

untitled

untitled 5 5 ISBN 7 5567 4036 C 2005 3 / 4.00 83 1 2 606 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 OK 1 1 2 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 3 5.5kg 2 3 17 30 1786 1789 7 14 1831 1836

More information

( ) 182 ( CIP) /,. 2. :, 2005 ISBN 7-81078 -596-6............ - - -. F842. 3 CIP ( 2005) 141447 2005 ( ) : 12 : 100029 : http: / / www. uibep. com : 1

( ) 182 ( CIP) /,. 2. :, 2005 ISBN 7-81078 -596-6............ - - -. F842. 3 CIP ( 2005) 141447 2005 ( ) : 12 : 100029 : http: / / www. uibep. com : 1 ) ( ) 182 ( CIP) /,. 2. :, 2005 ISBN 7-81078 -596-6............ - - -. F842. 3 CIP ( 2005) 141447 2005 ( ) : 12 : 100029 : http: / / www. uibep. com : 140mm 203mm 16 401 2006 1 2 2006 1 1 ISBN 7-81078-

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) 1 2006 ( CIP) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 024-7... - -. I106. 6 CIP ( 2002) 035735 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 850 1168 1 /32 : 126 : 3, 273 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 024-7 : 397.

More information

对 于 人 类 而 言, 自 然 的 力 量 是 最 原 始 最 基 础 的 力 量, 是 人 类 全 部 力 量 的 支 柱 和 模 本 著 王 亚 辉 力 量 启 蒙 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 力 量 启 蒙 / 王 亚 辉 著. 北 京 : 人 民 日 报 出 版 社, 2014.9 ISBN 978-7-5115-2763-9 Ⅰ. 1 力 Ⅱ. 1 王 Ⅲ. 1 自 然

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 023-9 /. -... - -. I106. 2 CIP ( 2002) 035734 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 208 : 5, 400 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 023-9 : 636. 00 ( 26. 50

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf (CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1 1 / 24.80 ,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,, 2006 1 ( ) ( ) (

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-204 - 04505 - X..........I106 CIP (2006)015695 * (20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 26, 26 38, 10 20, ;, 18

More information

(CIP).2003/.:, ISBN ( )2003.Z CI P (2003) : : : : : ( 2003 ) ( ) ( 028) ( 028 )

(CIP).2003/.:, ISBN ( )2003.Z CI P (2003) : : : : : ( 2003 ) ( ) ( 028) ( 028 ) 2 0 0 3 (CIP).2003/.:,2003.10 ISBN 7-5410 - 2305-1...( )2003.Z527.13 CI P (2003) 090796 : : : : : ( 2003 ) ( 610012) ( 028) 86665614 ( 028 ) 86665652 787 1092 1/ 16 16. 875 27 598 2003 10 2003 10 : 1-1000

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 文 化 娱 乐 场 所 从 业 人 员 安 全 与 法 规 手 册 / 于 泓 源 主 编. 北 京 : 中 国 长 安 出 版 社,2006.4 ISBN7-80175-466-2 Ⅰ. 文 Ⅱ. 于 Ⅲ. 文 娱 活 动 - 服 务 业 - 安 全 管

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 文 化 娱 乐 场 所 从 业 人 员 安 全 与 法 规 手 册 / 于 泓 源 主 编. 北 京 : 中 国 长 安 出 版 社,2006.4 ISBN7-80175-466-2 Ⅰ. 文 Ⅱ. 于 Ⅲ. 文 娱 活 动 - 服 务 业 - 安 全 管 文 化 娱 乐 场 所 从 业 人 员 安 全 与 法 规 手 册 主 编 : 于 泓 源 ( 北 京 市 公 安 局 副 局 长 ) 副 主 编 : 李 润 华 ( 北 京 市 公 安 局 治 安 管 理 总 队 总 队 长 ) 王 守 江 ( 北 京 市 公 安 局 治 安 管 理 总 队 政 委 ) 贺 安 钢 ( 北 京 市 公 安 局 治 安 管 理 总 队 副 总 队 长 ) 编 委 :

More information

Microsoft Word - 内容提要2.doc

Microsoft Word - 内容提要2.doc 写 作 概 说 青 萍 主 编 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 写 作 概 说 / 青 萍 主 编. 成 都 : 电 子 科 技 大 学 出 版 社,2004.9 ISBN 7-81094-641-2 Ⅰ 写... Ⅱ 青... Ⅲ. 汉 语 写 作 高 等 学 校 教 材 Ⅳ.H15 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2004) 第 094721 号 写 作 概 说

More information

(CIP) ()/.,2005.5 ISBN 7401410127 CIP ( 2005 )100835 2005 5 1 ISBN 7401410127 :15.00

(CIP) ()/.,2005.5 ISBN 7401410127 CIP ( 2005 )100835 2005 5 1 ISBN 7401410127 :15.00 ) (CIP) ()/.,2005.5 ISBN 7401410127 CIP ( 2005 )100835 2005 5 1 ISBN 7401410127 :15.00 1. 1 2., 6,,, 3., 10,,, 4. 13, 5. 18, 5 6., 25 1 ,,, 7., 27?, 8., 29,,, 9.33,,? 10.37,,, 11.42,, 2 2. 45,,,,,? 13.,

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAB5D3C3B2CDD2FBB7FECEF1333030CECA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAB5D3C3B2CDD2FBB7FECEF1333030CECA2E646F63> 实 用 餐 饮 服 务 300 问 李 向 东 编 著 中 国 林 业 出 版 社 实 用 餐 饮 服 务 300 问 编 委 会 主 编 李 向 东 编 委 吴 征 张 军 福 徐 配 珍 金 致 名 林 萍 吕 亚 李 常 乐 林 峰 林 华 王 百 钱 向 心 明 周 南 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 实 用 餐 饮 服 务 300 问 / 李 向 东 等 编 著. 北 京 :

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) / / ( CIP) /, :, 2005. 8 (, 1., ) ISBN 7-5634 - 2119 - X......... - - -. I565. 84 CIP ( 2005 ) 102467 : : : : ( ) ( 105 : 133002) 850 1168 1 /32 10 240 2006 2 2 1 ISBN 7-5634 - 2119 - X /I 297 12 : 237.

More information

A B C D E F G H J L K M N O P Q R S T X W Y Z 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

More information

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

More information

( CIP) /. - :, 1998 ( ) ISBN I CIP ( 98) GUNYU * ( 6 ) : * :

( CIP) /. - :, 1998 ( ) ISBN I CIP ( 98) GUNYU * ( 6 ) : * : ( CIP) /. - :, 1998 ( ) ISBN 7-5302 - 0561-7... - -. I247. 5 CIP ( 98) 35470 GUNYU * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 : ,,,,,, ( ),, ; ;, ;,,,,,, ,, :,, 90,,,,,,,,,,,,,, 60,,,,,,,,, ,,,,,, 1998 11 28 ,,,,,,,,?,!,!!!,,,,,,,,

More information

: : / : ISBN 7-221 - 06814-2/ F871 : 5. 00 : 2005 8 1 CIP (2005) 158236

: : / : ISBN 7-221 - 06814-2/ F871 : 5. 00 : 2005 8 1 CIP (2005) 158236 : : / : ISBN 7-221 - 06814-2/ F871 : 5. 00 : 2005 8 1 CIP (2005) 158236 1 7 15 22 31 37 43 46 57 63 69 84 90 1 98 109 119 124 126 139 148 157 170 172 2 ,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,, 1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

) 001 ( CIP) /.. :,2005 ISBN 7-224-07463-2............. I207.411 CIP ( 2005) 134313 ( 147 : 710003 ) 787 mm 1092 mm 16 18.25 2 220 2006 1 1 2006 1 1 I

) 001 ( CIP) /.. :,2005 ISBN 7-224-07463-2............. I207.411 CIP ( 2005) 134313 ( 147 : 710003 ) 787 mm 1092 mm 16 18.25 2 220 2006 1 1 2006 1 1 I ) 001 ( CIP) /.. :,2005 ISBN 7-224-07463-2............. I207.411 CIP ( 2005) 134313 ( 147 : 710003 ) 787 mm 1092 mm 16 18.25 2 220 2006 1 1 2006 1 1 ISBN 7-224-07463-2/ I 1192 28.00 ,,,,,,,, :,????!! :,,,,,

More information

春 天 来 了, 万 物 复 苏, 小 草 绿 了 小 河 解 冻 了 柳 树 发 芽 了 桃 花 盛 开 了 春 天 给 大 自 然 带 来 了 盎 然 生 机 春 天 的 景 物 是 美 丽 的, 春 天 的 故 事 是 动 人 的, 我 们 有 取 之 不 尽 的 以 春 为 主 题 的 作

春 天 来 了, 万 物 复 苏, 小 草 绿 了 小 河 解 冻 了 柳 树 发 芽 了 桃 花 盛 开 了 春 天 给 大 自 然 带 来 了 盎 然 生 机 春 天 的 景 物 是 美 丽 的, 春 天 的 故 事 是 动 人 的, 我 们 有 取 之 不 尽 的 以 春 为 主 题 的 作 主 编 寄 语 祝 你 在 作 文 世 界 展 翅 腾 飞 学 作 文, 必 须 从 读 别 人 的 好 作 文 开 始 中 国 旧 时 代 的 文 人 有 一 句 顺 口 溜 : 熟 读 唐 诗 三 百 首, 不 会 作 诗 也 会 诌 这 句 话 告 诉 我 们 : 写 作 必 须 从 阅 读 开 姑, 而 且 必 须 从 精 选 的 佳 作 开 始 进 入 新 世 纪 以 后, 在 新 课 标

More information

chineseall

chineseall 点 破 天 机 1 出 版 者 : 辽 宁 画 报 出 版 社 地 址 : 沈 阳 市 和 平 区 十 一 纬 路 25 号 邮 编 :110 003 印 刷 者 : 辽 宁 星 海 彩 色 印 刷 中 心 发 行 者 : 各 地 新 华 书 店 幅 面 尺 寸 :645mm 960mm 印 张 :26 字 数 :250 千 字 印 数 :1-5000 册 出 版 时 间 :2003 年 3 月 第

More information

( CIP) /. :, 2000. 9 ISBN 7-5317-1319-5... - -. I247. 5 CIP ( 2000) 70654 La ngma n Wu Gui / / / / / 105 / / / 850 1168 1/ 32 / 10 / 2 / 223 / 2000 10

( CIP) /. :, 2000. 9 ISBN 7-5317-1319-5... - -. I247. 5 CIP ( 2000) 70654 La ngma n Wu Gui / / / / / 105 / / / 850 1168 1/ 32 / 10 / 2 / 223 / 2000 10 ( CIP) /. :, 2000. 9 ISBN 7-5317-1319-5... - -. I247. 5 CIP ( 2000) 70654 La ngma n Wu Gui / / / / / 105 / / / 850 1168 1/ 32 / 10 / 2 / 223 / 2000 10 1 / 2000 10 1 / 1 5 000 / 16. 00 / ISBN 7-5317-1319-5/

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ( 1 ) ( 3 ) ( 9 ) (13)

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6B0D2B5B5C0B5C220ECE9D2B3B0E6C8A82E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6B0D2B5B5C0B5C220ECE9D2B3B0E6C8A82E646F63> 中 等 职 业 学 校 素 质 教 育 系 列 教 材 职 业 道 德 与 职 业 指 导 主 编 李 灵 电 子 科 技 大 学 出 版 社 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 职 业 道 德 与 职 业 指 导 大 学 出 版 社,2007.1 ISBN 978-7-81114-338-6 / 李 灵 主 编. 成 都 : 电 子 科 技 I. 职... II. 李... III.1 职

More information

Microsoft Word - 黃玉緞 _民間文學教案設計_民歌擬作舉隅

Microsoft Word - 黃玉緞 _民間文學教案設計_民歌擬作舉隅 2016 海 峽 兩 岸 民 間 文 學 學 術 研 討 會 地 點 : 中 國 文 化 大 學 曉 峰 紀 念 館 時 間 :2016 年 5 月 13 日 民 間 文 學 教 案 設 計 : 民 歌 擬 作 舉 隅 黃 玉 緞 一 前 言 筆 者 於 上 個 學 年 起 開 始 任 教 本 校 中 文 系 文 藝 組 民 間 文 學 課, 依 循 文 化 大 學 大 學 部 民 間 文 學 課

More information

湖北省高中课程改革重大项目

湖北省高中课程改革重大项目 媒 体 眼 中 的 武 汉 外 国 语 学 校 李 鸿 朗 主 编 2008 年 10 月 前 言 武 汉 外 国 语 学 校 是 在 周 恩 来 和 陈 毅 等 国 家 领 导 人 亲 切 关 怀 下, 于 六 十 年 代 初 期 建 立 的 全 国 首 批 7 所 外 国 语 学 校 之 一 武 汉 外 国 语 学 校 的 发 展 经 历 了 四 个 阶 段 创 办 初 期, 老 一 代 武 外

More information

建筑学院建筑学本科专业建设发展规划.doc

建筑学院建筑学本科专业建设发展规划.doc 郑 州 大 学 建 筑 学 院 建 筑 学 本 科 专 业 建 设 发 展 规 划 (2015-2018) 编 制 人 : 郑 东 军 联 系 电 话 :13903719743 1. 专 业 定 位 及 人 才 培 养 目 标 1.1 专 业 定 位 坚 持 求 实 创 新 的 办 学 思 想 以 国 家 和 行 业 发 展 需 求 为 导 向, 围 绕 中 原 城 乡 建 设 的 需 求, 追 踪

More information

untitled

untitled ISBN 753387669C 5.00 2005 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

More information

untitled

untitled 太平广记 五 宋 李昉 等著 1 出版社 中国计量出版社 书号 ISBN 7-5026-2028-5 版权所有 北京烨子工作室 类别 历史文学名著 出版时间 2005-1-1 字数 29万 内容提要 臣昉等言 臣先奉敕撰集太平广记五百卷者 伏以六籍既 分 九流并起 皆得圣人之道 以尽万物之情 足以启迪聪明 鉴照今古 伏惟皇帝陛下 体周圣启 德迈文思 博综群言 不遗众善 以为编秩既广 观览难周 故使采拮菁英

More information

BQY.PS2

BQY.PS2 中 华 藏 典 之 : 人 生 百 科 全 书 第 四 卷 主 编 齐 豫 生 夏 于 全 吉 林 摄 影 出 版 社 责 任 编 辑 : 程 琳 封 面 设 计 : 胡 凯 中 华 藏 典 人 生 百 科 全 书 齐 豫 生 夏 于 全 主 编 吉 林 摄 影 出 版 社 ( 长 春 市 人 民 大 街 124 号 ) 787 1092 毫 米 16 开 字 数 :3900 千 字 2002 年

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20322EABEDA473A5C1B6A1B6C7BBA1AAECB1B42E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20322EABEDA473A5C1B6A1B6C7BBA1AAECB1B42E646F63> 東 華 人 文 學 報 第 十 九 期 2011 年 7 月 頁 9-63 東 華 大 學 人 文 社 會 科 學 學 院 恆 山 民 間 傳 說 初 探 丁 肇 琴 提 要 筆 者 2010 年 7 月 至 山 西 師 範 大 學 參 加 東 方 文 學 與 藝 術 國 際 學 術 研 討 會, 提 出 恆 山 民 間 傳 說 初 探 以 文 獻 資 料 為 範 圍 一 文, 會 後 赴 大 同

More information

Microsoft Word - 8-柯香君-原稿初修-0516.doc

Microsoft Word - 8-柯香君-原稿初修-0516.doc 逢 甲 人 文 社 會 學 報 第 14 期 第 99-129 頁 2007 年 6 月 逢 甲 大 學 人 文 社 會 學 院 明 代 徽 商 與 戲 曲 關 係 之 研 究 柯 香 君 摘 要 明 代 中 葉, 商 業 經 濟 繁 盛, 新 興 商 幫 勢 力, 成 為 主 導 明 代 戲 曲 走 向 之 重 要 群 體 組 織 以 鹽 致 富 之 徽 商, 在 快 速 累 積 財 富 後, 並

More information

书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1

书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1 书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1 国 作 协 会 员, 黑 龙 江 省 作 家 协 会 副 主 席 迟 子 建, 女,1964 出 生, 汉 族, 著 名 作 家 中 迟 子 建 是 当 代 中 国 具

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : : ( 124 ) 7871092 16 95 1500 2002 7 1 2002 7 1 : 3000 ISBN7538505644/ I403 : 128000 : : : : : : ,,,,,,,,,,,!,,,,, :,,,, ;,;,, ;,?,,, :,,,,,, :,,,,,,,,,,,, :,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,

More information

)001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50

)001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50 )001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50 1,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,, :,, 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,, :,,,,,,,,, 1997 3 26 1,,,,,,,,,? 1.,,,,,,,,, ;,,,,,

More information

...T.U.p65

...T.U.p65 3 1 2 3 4 5 10 12 14 16 18 22 24 26 28 30 6 36 38 40 42 44 48 50 52 54 56 7 58 60 62 64 66 70 72 74 76 78 81 8 10 11 12 有電子字典 會使 用字典 讀書認字 更容易 教學說明 1 指導查字典的方法 2 舉例說明如何找出部首 13 14 教學說明 1 介紹收看新聞的各種方法 2 介紹一般報紙登載的內容

More information