PF中文版

Size: px
Start display at page:

Download "PF中文版"

Transcription

1

2 6 7 DCRM LED DCRK 7 96x96mm 2 44x44mm 8 DCRG () 6 44x44mm EXP 28x80 DCRJ 2 44x44mm (DCRJ2F) 0 2

3 DCRM DCRK DCRG DCRJ BFK

4 / LED LCD 3-4- LED 0 44x44mm 44x44mm IEC IP54 (DCRK 3/5/7); IP4 (DCRK 8/2) IP54 IP4 EXP... / (CT, 5A ; A ) 3 ( CTs, 5A A) (CT, 5A ; A ) (FAST) ( EXP0 0 ) ( DCRJ2F) 3- / ( EXP0 04 ) TTL/RS232 RS232 ( EXP0 ) RS485 ( EXP0 2 ) ( EXP0 3 ) USB Wi-Fi () (DCRJ2F ) - (RTC) ( EXP0 30 ) VAC ( VAC, VAC, VAC, VAC ) VAC VAC VAC VAC cos () ( EXP0 04 ) ( NTC0)

5 (cos ) (cos ) 3 ( )

6 DCRG USB Wi-Fi 28x80 4 IP RS232 - RS Profibus-DP - GPRS/GSM - (RTC)

7 DCRG SMS FTP DCRG - DCRG 8 32 EXP0 3 - Java EXP0 6 DCRG GSM/GPRS EXP0 5 GSM/GPRS SIM SMS FTP 5A A 5A A () EXP VAC 0 8

8 DCRM 3.. n [V] n [kg] DCRM VAC 0.66 DCRM2 cos-phi VAC VAC VAC 50/60Hz VAC CT /5A 0.-6A () CT (-) (SPDT) 8A-250VAC ( AC IEC) / B300 DIN IEC IP40 ( IP40 ) IP20 C/K OFF/0.5-2 C/K 2 OFF/ s -60s 3 PH-3PH. LED 2 LED UL Listed ( E9360)- IEC/EN IEC/EN 600- IEC/EN IEC/EN UL 508CSA C22.2 n

9 DCRK DCRK SW n [mm (in)] DCRK x96 (3.8x3.8) DCRK x96 (3.8x3.8) DCRK x96 (3.8x3.8) DCRK x44 (5.7x5.7) DCRK x44 (5.7x5.7). n DCRK SW. 5 C n [kg] [kg] C PC DCRK m/2yd TTL/RS232 3 PACR IP DCRK8 DCRK2 3 PA 96X96 IP DCRK3, DCRK5 DCRK7 3, 5, 7, /DCRK3 7 ) TTL/RS232 Ue: VAC VAC VAC VAC VAC 50/60Hz ±% 6.2VA DCRK3, DCRK5 DCRK7; 5VA DCRK8 DCRK2 Ie5A (A ) 20Ie 0ms 0.65W % Ue % Ie C 0-250% TRMS / 2 (NO / SPST) DCRK8 DCRK2 (SPDT) 5A 250VAC ( AC IEC) / B300 2A 440VAC IP20 IP54 DCRK3, DCRK5 DCRK7 IP4 DCRK8 DCRK2; IP54 3 PACR GOSTUL Listed ( E9360) IEC/EN 600-EN550 IEC/EN UL 508CSA C22.2 n 4 IEC/EN C 3 6 8

10 DCRG n [mm(in)] DCRG 8 8 DCRG 8 DCRG 8 44x44 (5.7x5.7) EXP0 06 EXP (2 ) (2 ) (4 ) (4 ) (4 ) (4 ) (6 ) (8 ) (4 ) (8 ) 8 8 n [kg] DCRG8 DCRG8 USB LCD 28x80 LCD 0 3 CT) USB Wi-Fi Modbus -RTU ASCII EXP DCRG8 8 DCRG VAC 50/60Hz ±0% 3 Ie 5A (A ) VAC A C 0-250% TRMS s 5-600s/ (NO / SPST) (SPDT) 5A 250VAC ( AC IEC) / B300 IEC IP54 IP20 culus IEC/EN 600-IEC/EN EN 550UL 508CSA C22.2 n

11 DCRG 8. EXP0 06 EXP0 0 EXP0 6 EXP n [kg] EXP DCRG 4 0/4...20mA, 0...0V, V PT00 RS232 RS485 SMS TCP/IP, Profibus-DP, GPRS/GSM. EXP0 02 EXP , 5A250VAC ,050 EXP 0... EXP0 04 EXP0 05. EXP0 EXP0 2 EXP0 3 EXP /4-20mA, PT00, 0-0V0...±5V 2 0/4-20mA, 0-0V 0...±5V RS232 RS485 Profibus-DP UL Listed ( E9360) IEC/EN 600- IEC/EN IEC/EN UL 508CSA C22.2 n 4 LOVATO. EXP0 5 EXP0 30 GPRS/GSM DCRG 8 CX 0 n [kg] CX 0 PC DCRG USB CX 02 PC DCRG8 Wi-Fi CX 03 GSM (800/900/800/900MHz) EXP0 5 DCRG8 (PC) BUS CX 0 USB DCRG8 PC PC USB DCRG 8. DCRJ SW 5 C2. 5 C2 PC DCRG8 EXP0.8m/2yd n [kg] CX 02 Wi-Fi DCRG8 CX /900/800/900MHz 5 C4 5 C4 5 C5 PC 4PX.8m/2yd DCRG8 EXP0.8m/2yd LOVATO 5 C6 4 PX DCRG8 EXP0.8m/2yd C9 4 PX PC,.8m/2yd RS232/RS VAC (0-20VAC ) RS232/RS485 38, VAC ±0% (0...20VAC )

12 DCRJ RS232/RS485 38, VAC ±0% (0...20VAC ) DCRJ SW n [mm (in)] n. DCRJ x44 (5.7x5.7) DCRJ x44 (5.7x5.7). DCRJ 2F 44x44 (5.7x5.7) +. DCRJ SW. 5 C2 n [kg] [kg] C2 PC DCRJ m/2yd 5 C4 PC 4 PX m/2yd 5 C5 DCRJ 0..8m/2yd 5 C6 DCRJ 4 PX m/2yd 5 C9 PC 0,37.8m/2yd 4 PX RS232/RS VAC (0-20VAC ) NTC 0 3 PACR 3m/3.3yd IP (DCRJ8-DCRJ2)2 / DCRJ2F 4- TRMS 7 DCRJ8-DCRJ2 NTC 0 DCRJ8-DCRJ2 RS232-RS485 PC MODBUS -RTU ASCII DCRJ2F Ue 0-27/ VAC () 50/60Hz ±5% 9.7VA DCRJ8-DCRJ2 9.2VADCRJ2F VAC 50/60Hz ±5% Ie5A (A ) 20Ie 0ms 0. 3VA TRMS VAC % Ie C 0-250% DCRJ8-DCRJ / 20 DCRJ2F DCRJ8-DCRJ2 8 2 (NO /SPST) (SPDT) 5A 250VAC ( AC IEC) / B300 2A 250VAC 440VAC DCRJ2F (Opto-Mosfet) 40VDC; 30VAC 55mA IP4 (IP54 3 PACR ); IP20 GOSTUL Listed ( E9360) IEC/EN 600-IEC/EN EN 550UL 508CSA C22.2 n

13 DCTM DCTM DCTM Ie [A] [VAC] kvar VAC 50-kvar VAC 00-kvar VAC n [kg] DCTM DCTM DCTM A [kvar] A [kvar] A [kvar] () 30-kvar50-kvar 00-kvar VAC DCTM VAC DCTM DCTM VAC (DCTM ) 50/60Hz 8-30VDC 2 DCTM C 23-7 IP0 LED. EN

14 BFK () IEC BFK... AC. BFK09 0A BFK2 0A BFK8 0A BFK26 00A BFK32 00A BFK38 00A BF50K 00 BF65K 00 BF70K 00 BF80K C(AC-6b) IEC 440V 240V 400V 480V 690V 440V [kvar] [kvar] [kvar] [kvar] NO n [kg] [A] BF0K () NO (SPST) 6060 Hz -- AC 50/60Hz 024 / 048 / 0 / 230 / 400VAC -- AC 60Hz / / / / / / (V). BFK09 0 A230 BFK09 NO 230VAC 50/60Hz BFK09 0 A BFK09 460VAC 60Hz BFK 09 BFK 2 BFK 8 BFK 26 BFK 32 BFK 38 BF50 K BF65 K BF70 K BF80 K UL/CSA VAC [A] UL/CSA 240V 480V 600V [kvar] [kvar] [kvar] BFK09 BFK2 BFK8 BFK26 BFK32 BFK38 BF50K BF65K BF70K BF80K IEC - UL/CSA gg-sc [A] C50 C 70 C 50 C 60 C BFK26 00 ( 400V ) 20kvar 0% = 8kvar 20/ 200,000 BFK BFX2..., G48..., G48..., G G28 CCC GOST UL Listed ( E93602)- IEC/EN , IEC/EN , UL508, CSA C22.2 n 4 BFK G460 BF09 0A - BF2 0A - BF8 0A - BF26 00A - BF32 00A - BF38 00A n [kg] G464 BF BF BF BF0 3 BFK G

15 [mm (in)]

16 [mm (in)] DCTM DCTM BFK09 0A - BFK2 0A - BFK8 0A BFK26 00A - BFK32 00A - BFK38 00A BF50K 00 - BF65K 00 - BF70K 00 - BF80K 00 - BF0K 00

17 DCRM 2 BF...K BF...K DCTM BFK09 A - BFK2 A - BFK8 A BFK26 A - BFK32 A - BFK38 A - BF50K - BF65K - BF70K - BF80K - BF0K 240VAC (DCTM ) VDC 3-4 BFK09 A - BFK2 A - BFK8 A

18 DCRK... BFK... a. 3 2 b. DCRG8 BFK... a. 3 2 b. DCRJ... BFK... a. 3 2 b.

19 DCRM Us Ue Ie C/K 2 IEC Ith UL/CSA IEC/EN () - (-) DCRM VAC (); VAC VAC Us 50/60Hz ±5% 4.4VA / 2.4W 480VAC VAC 50 60Hz ±% >M L-L2 L-N (CT) 5A~ 0...6A 5A TRMS +20% Ie 0In 60A 0 0.6W OFF / (SPDT) 250VAC 400VAC 8A B x Nm (7 lbin) mm 2 (24-2AWG) 480VAC C C

20 DCRK DCRJ DCRK3 - DCRK5 - DCRK7 DCRK8 - DCRK2 DCRG8 DCRJ8 - DCRJ2 DCRJ2F Us VAC 0-27 / VAC () () 6.2VA 2.7W VAC () % 50 60Hz ±% 5VA 3W 7VA -5 +0% 50Hz - 60Hz ±5% 9.7VA 5.5W VAC VAC 0.03VA 0-27 / VAC 9.2VA 5A 250VAC Ie IEC UL/CSA IEC/EN () - IEC 3, 5 7 5A (A ) 0.65W () C 8 2 0,5W 5A/A A.2 Ie 0 Ie TRMS PT00 EXP... 8(0, 2, 4, 6 EXP...) 3, 5 7 NO (SPST) 7 NO (SPST) + (SPDT) 5A 250V (AC) 2A 440VAC B x0 6 / mm 2 (24-2AWG) C C IP54 IP4 IP EXP VA ()+NTC0 () IP4 5A (A ) C for external 8 2 (SPDT) (-Mosfet) 40VDC - 30VAC 55mA 60 C IP VAC; VAC; VAC; VAC

21 Us Ie 400VAC DCTM DCTM DCTM VAC 43A 30kvars 2200VAC VAC 72A 50kvars 2800VAC 2 9VA 8-30VDC (2mA 2VDC) VAC 44A 00kvars 2800VAC 230VAC ( 230VAC ) IEC IP C (Ie<50A) C (Ie<48A) C (Ie<46A) C (Ie<00A) C (Ie<90A) C (Ie<85A) C (Ie<90A) C (Ie<80A) C (Ie<70A) C

22 2-3 BFK 3 50 C 50 C 70 C 50 C 20 / 200, BFK09 A - BFK2 A - BFK8 A BFK/BF...K IEC IEC gg NO 440 V BFK09 A BFK2 A BFK8 A BFK26 A BFK32 A BFK38 A BF50K BF65K BF70K BF80K n ( ) [A] [A] IEC 50 C(AC6b) 220V 230V 240V BF0K [kvar] V 400V [kvar] V 440V [kvar] V 690V [kvar] BFK/BF...K culus UL/CSA UL/CSA SC/gG NO (SPST) 440 V n [A] [A] BFK 09 BFK 2 BFK 8 BFK 26 BFK 32 BFK 38 BF50 K BF65 K BF70K BF80K ( ) UL/CSA 240V [kvar] V [kvar] V [kvar]

23

24 288B LOVATO ELECTRIC S.P. A. VIA DON E. MAZZA, GORLE (BERGAMO) ITALY LOVATO ELECTRIC LTD LOVATO ELECTRIC GmbH Tel Fax LOVATO ELECTRIC S.L.U. Sales Department: Tel Fax LOVATO ELECTRIC SP. Z O.O. LOVATO ELEKTRİK LTD LOVATO ELECTRIC SRL PFC_CN_09_34 LOVATO ELECTRIC S.R.O. LOVATO ELECTRIC INC. LOVATO ELECTRIC CORP. LOVATO ELECTRIC ME FZE Tel

SIMOCODE pro 3UF PCS SIMOCODE ES SIMOCODE pro 3UF UL22 38 PROFIBUS MCC Siemens LV

SIMOCODE pro 3UF PCS SIMOCODE ES SIMOCODE pro 3UF UL22 38 PROFIBUS MCC Siemens LV SIMOCODE pro 03.2009 SIRIUS Answers for industry. SIMOCODE pro 3UF7 2-2 - 4-4 - 7-9 - PCS 7 10 - SIMOCODE ES SIMOCODE pro 3UF7 11-18 - 21-22 - 30-35 - 36-37 3UL22 38 PROFIBUS MCC Siemens LV 1 2009 SIMOCODE

More information

G30

G30 EN50160 0.06% att/hr 20 W DNP3.0 16 512 128 THD 255 10/100BaseTWeb 256I/O I/O 0.06% Web RMS 4 RS485 T CP/IP GPS P Q DNP3.0 TU Modbus 2 Plus Modbus R ASCII / L CD 311 EPM 9800 EPM 9800 EPM 9800 DSP CBEMA

More information

DT A B C D X PU PS PG! PU LV

DT A B C D X PU PS PG! PU LV DT A B C D X 2 1 3 6 24 2004 10 http://www.siemens.com/automation/mall PU PS PG! PU LV 1 2006 SIRIUS SIMOCODE 3UF 2 2 3 4 SIMOCODE 3UF 7 13 15 16 22 26 27 SIMOCODE 3UF SIMOCODE pro PLC SIMOCODE pro PROFIBUS

More information

2005.book

2005.book ...4... 4... 7...10... 10... 10... 10... 10... 11... 11 PCC... 11 TB170... 12 /... 12...13... 13 BP150 / BP151 / BP152 / BP155... 14...15... 15... 15... 15... 15... 15... 15... 16 PS465 / PS477... 17 PS692

More information

2 25ms (DX1002 DX1004 DX2004 DX2008) : 200MB 2GB CF USB CF 200MB 170 CF

2 25ms (DX1002 DX1004 DX2004 DX2008) : 200MB 2GB CF USB CF 200MB 170 CF 1 DX1000/DX2000 YOKOGAWA VigilantPlant Daqstation DXAdvanced YOKOGAWA VigilantPlant : DAQSTATION DX 1999 DX [DXAdvanced] [DXAdvanced] YOKOGAWA, : 48 300 25ms DXAdvanced DXAdvanced / DX1000 12 DX2000 48

More information

Microsoft Word - step3使用说明新.doc

Microsoft Word - step3使用说明新.doc 请 您 先 简 单 浏 览 向 导, 很 快 就 了 解 STEP3 概 要 0 目 录 一 STEP3 向 导... 2 二 技 术 参 数... 3 三 STEP3 操 作 使 用 说 明... 8 ( 一 ) 设 置 模 式...9 1 密 码 输 入...9 1 密 码 修 改...10 2 地 址 码 设 置...10 3 波 特 率 设 置... 11 4 测 量 范 围 设 置...

More information

1. 概 述 ING-3026 纯 电 流 厂 用 压 器 保 护 装 置 ( 以 下 简 称 装 置 ), 主 要 适 应 6KV~35KV 小 型 变 压 器 保 护, 是 专 门 为 开 关 柜 设 计 的 新 一 代 智 能 装 置 主 要 功 能 保 护 功 能 : a) 速 断 保 护

1. 概 述 ING-3026 纯 电 流 厂 用 压 器 保 护 装 置 ( 以 下 简 称 装 置 ), 主 要 适 应 6KV~35KV 小 型 变 压 器 保 护, 是 专 门 为 开 关 柜 设 计 的 新 一 代 智 能 装 置 主 要 功 能 保 护 功 能 : a) 速 断 保 护 ING-3026 纯 电 流 厂 用 变 压 器 保 护 装 置 技 术 及 使 用 说 明 书 1. 概 述 ING-3026 纯 电 流 厂 用 压 器 保 护 装 置 ( 以 下 简 称 装 置 ), 主 要 适 应 6KV~35KV 小 型 变 压 器 保 护, 是 专 门 为 开 关 柜 设 计 的 新 一 代 智 能 装 置 主 要 功 能 保 护 功 能 : a) 速 断 保 护 b)

More information

4型配套齐全的光幕

4型配套齐全的光幕 4 OSHA 29CFR 1910.217, 1910.212 ANSI B11.1, B11.2, B11.19 1990 RIA 15.06 IEC/EN 61496-1 2 4 14E/R K- -2 : ( ) ( ) ( ) (FSD(): BG(E+MIII) 98/37/EC IEC/EN 61496-1/2 4 ) FSD EC CSA(NRTL/C) ANSI B11.1 B11.2,

More information

untitled

untitled !"#$ 123!"# A 1507! 750001 (0951) 786 9866 (0951) 786 9867!"# 343! 21 A\B\J\K! 214002 (0510) 8273 6868 (0510) 8276 8481!"# 28!"#$ 5! 250014 (0531) 8266 6088 (0531) 8266 0836!"#$%&!"#$% 20!"#$ E4C! 300457

More information

( ) - 2 -

( ) - 2 - ( ) 1 = 300VA 1.5 2 = 2A 1.5 3 3mA - 1 - ( ) - 2 - 1 2 3 4 5-3 - 1) ( ) 2) 3) 4) 5) 1) F F (1) F (2) F - 4 - 192 2) 9 9 9 193 3) 6 7 8 6 A 000F 4) 4 5 E 4 5 E 1) (LED ) 2) (LED ) 3) 4) 8 1) 2) - 5 - 3)

More information

G30

G30 Modbus TUR I/OLED EnerVista AC/DC RS232 CT I/O 6 4 2X16LCD 6 LED4 RS232 RS485 ModbusRTU 19200 EnerVista GEMultilin 24 5 129 MIB MIB M MIB MIB MIB MOV 2kV MIB RGF MIB MIB 6 LED4 33.5LED RS232 RS485 Modbus

More information

MA-F300K-DLT7651-16-aZH-005.indd

MA-F300K-DLT7651-16-aZH-005.indd 系 统 概 览 紧 凑 型 火 焰 检 测 器 F300K 用 于 燃 烧 工 程 的 传 感 器 与 控 制 系 统 www.lamtec.cn LAMTEC 紧 凑 型 火 焰 检 测 器 F300K 认 证 0085 燃 气 器 具 指 令 2009/142/EC,CE0085 0036 压 力 设 备 指 令 2014/68/EU,CE0036 SIL-3 SIL 3 认 证,DIN EN

More information

目 录

目   录 招 标 文 件 项 目 名 称 : 水 质 在 线 监 测 系 统 采 购 人 : 厦 门 市 卫 生 和 计 划 生 育 监 督 所 招 标 代 理 机 构 : 厦 门 市 华 沧 采 购 招 标 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 六 月 厦 门 市 华 沧 采 购 招 标 有 限 公 司 电 话 :0592-5559656 传 真 :0592-5333807 http://www.xm-hc.com

More information

Rotork E120E IQ brochure

Rotork E120E IQ brochure Rotork IQ IQ IQ 3 7 IP68(3-8 )NEMA 9 6 11 IQ 12 1 16 18 Rotork Controls Ltd, Bath, UK 2 Rotork Controls Inc, Rochester, USA IQ IQ IQ PCIQ-Insight IQ IQ IQ IP67 IQ - EEx ia IIC T ( ) Insight IrDA TM 9 (RS232-IrDA

More information

00 sirius 3R SIRIUS 3R 3RV1 0A 1 3RT1 3RH1 3 3RU11/3RB SIRIUS SIRIUS TC= / 3RV1 A 1 IEC6097- IP0 ( IP00) 1/3 IEC6097- (VDE0660) DIN VDE 06 0 AC690V, I cu 00V 1) P A n I n I cu A kw A A ka S00 0.16 0.0

More information

untitled

untitled OVEM zh 8068021 1702e [8068028] OVEM-DE : : : 1. / 2 Festo OVEM 1702e 1... 5 1.1... 5 1.2... 6 2... 7 2.1... 7 2.2... 7 2.3... 8 3... 9 3.1... 9 3.2... 10 3.3... 11 3.4... 13 3.5... 14 3.6... 14 3.7...

More information

F&B 100%

F&B 100% F&B 100% V3.1 XMRY5000/8000... 1...1...3...4.....23...25 XMRY5000/8000 27 XMRY5000/8000 2.1 2.1.1 2.1.2 / 2.1.3 Pt100 Pt100.0 Pt10 Cu100 Cu50 K E S B J R T N 010mA 420mA 05V 15V 30350 060mV 060mV 05V 2.1.4

More information

SENTRON WL SENTRON 1600A 6300A 50 55 OEM

SENTRON WL SENTRON 1600A 6300A 50 55 OEM SENTRON WL SENTRON 1600A 6300A 50 55 OEM 3VL 16A 1600A 3VL1 VL160X 160A 16-160A 3VL2 VL160 160A 25-160A 3VL3 VL250 250A 80-250A 3VL4 VL400 400A 126-400A 3VL5 VL630 630A 200-630A 3VL6 VL800 800A 320-800A

More information

VLT® Soft Starter Selection Guide

VLT® Soft Starter Selection Guide VLT Soft Starter drives.danfoss.com (DOL) 4 5 VLT Soft Starter MCD 500 VLT PC VLT Motion Control Tool MCT 10 * MCD500 961 A * USB (VSD) VSD EMC VSD 2 DKDD.PB.550.A2.41 VLT Soft Starter MCD 500 MCD 500

More information

安装:工业以太网轨道式交换机RS20 基础系列

安装:工业以太网轨道式交换机RS20 基础系列 用 户 手 册 安 装 工 业 以 太 网 轨 道 式 交 换 机 RS20 基 础 系 列 FAULT RS20 FAULT RS20 +24V(P1) 0V 0V +24V(P2) +24V (P1) 0V 0V +24V (P2) P 1 2 FAULT P 1 2 FAULT 1 IP-ADDRESS V.24 IP-ADDRESS V.24 1 3 4 2 2 Aufkleber MAC-Adresse

More information

s

s s PLC (IEC) : PLC EMC EMC EMC PLC MC AS : 2 . 4 1. 2. 5 1. 2. EMC 3.. 14 1. 2.. 16. SINUMERIK SIMODRIVE 17 1. 2. 3.. PLC 23 1. S7-200 PLC 2. S7-200 3. S7-200 (TP/OP/MP) 4.. 30 1. 2. 3 . 1. 1.3 n 2 : 2

More information

A B B DG V--*N AB P T A AB B P T DG V--*A A P B T DG V--*A L A B DG V--*C AB P T A DG V--*B DG V--*B L T A T B A.

A B B DG V--*N AB P T A AB B P T DG V--*A A P B T DG V--*A L A B DG V--*C AB P T A DG V--*B DG V--*B L T A T B A. Vickers 9./E N/9/A DGV-,........... bar ( psi)................ L/min ( US gpm),............. IS O NF PA D DIN (NG ) IS O (DIN ) A. A B B DG V--*N AB P T A AB B P T DG V--*A A P B T DG V--*A L A B DG V--*C

More information

1.

1. 1. 2. SCADA SCADA SCADA GIS GPRS RTU SCADA SCADA GIS MIS ; SCADA MIS 3. MIS GIS+SCADA 1 2 3 N N1 SCADA 1. SCADA( GIS ) MIS 1 2 GPS 1 10M/100M 2 1 2 1 2 1 2 2. SCADA B/S 3. SCADA 3.1 SCADA 3.1.1 ( ) : (1)

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2038313030CFB5C1D0CDF8C2E7D3B2C5CCC2BCCFF1BBFAB0B2D7B0B2D9D7F7CAD6B2E15F312E30B0E6B1BE5F>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2038313030CFB5C1D0CDF8C2E7D3B2C5CCC2BCCFF1BBFAB0B2D7B0B2D9D7F7CAD6B2E15F312E30B0E6B1BE5F> 安 装 操 作 手 册 注 意 事 项 : 请 勿 将 重 物 至 于 本 设 备 上 ; 请 勿 让 任 何 固 体 或 液 体, 掉 入 或 渗 入 设 备 内 ; 请 定 期 用 刷 子 对 电 路 板 接 插 件 机 箱 风 机 机 箱 等 进 行 除 尘, 在 进 行 机 体 清 洁 工 作 前, 请 关 闭 电 源 并 拔 掉 电 源 ; 请 勿 自 行 对 本 设 备 进 行 拆 卸

More information

sirius

sirius sirius 4/5 SIRIUS 6/9 SIRIUS 10/15 16/21 22/2 24/29 SIRIUS 100 SIRIUS( ) SIRIUS ( ECOFAST ) SIRIUS, 2 ... SIRIUS SIRIUS RW0 SIRIUS 250 kw 7 SIRIUS NET ASInterface PROFIBUS DP 60 UL CSA SIRIUS 4 5 SIRIUS

More information

Microsoft Word - SDL600-zh-CN_V1.5.doc

Microsoft Word - SDL600-zh-CN_V1.5.doc 用 户 指 南 声 级 计 SD 卡 实 时 数 据 记 录 仪 型 号 SDL600 A 简 介 恭 喜 您 选 购 Extech SDL600 型 声 级 计 该 仪 表 可 显 示 并 存 储 声 压 级 范 围 在 30 至 130 db 之 间 的 读 数 SDL600 型 声 级 计 符 合 ANSI 和 IEC 61672 2 级 标 准, 具 有 A 和 C 频 率 加 权 以 及

More information

安装操作手册

安装操作手册 安 装 操 作 手 册 注 意 事 项 : 请 勿 将 重 物 至 于 本 设 备 上 ; 请 勿 让 任 何 固 体 或 液 体, 掉 入 或 渗 入 设 备 内 ; 请 定 期 用 刷 子 对 电 路 板 接 插 件 机 箱 风 机 机 箱 等 进 行 除 尘, 在 进 行 机 体 清 洁 工 作 前, 请 关 闭 电 源 并 拔 掉 电 源 ; 请 勿 自 行 对 本 设 备 进 行 拆 卸

More information

t70.0101gb.fm

t70.0101gb.fm 数 据 单 70.3590 页 码 / JIMAGO 500 / JIMAGO 500 703590/... 5 7 3 0 40 V AC 0 30 V AC/DC COM SETUP/RS4/485 8 50 6 000 4 6 COM RS4/485 ER8 PROFIBUSDP ProfibusDP 5 6 7 ( ) ( ) ( ) 0/5V Modem 0/V ( ) SETUP Windows95/98/NT4.0/000/ME/XP/Vista

More information

Everel Molveno Dreefs Giem Signal Lux Everel Everel PCB Everel Everel Everel 2... 2... 5... 7... 10... 12... 12... 13 15 19... 19... 20 21... 21... 22

Everel Molveno Dreefs Giem Signal Lux Everel Everel PCB Everel Everel Everel 2... 2... 5... 7... 10... 12... 12... 13 15 19... 19... 20 21... 21... 22 Everel Molveno Dreefs Giem Signal Lux Everel Everel PCB Everel Everel Everel 2... 2... 5... 7... 10... 12... 12... 13 15 19... 19... 20 21... 21... 22... 22... 24 26 27 A1 10 (4) A / 250 VAC 6 (6) A /

More information

LED N700 OVP UVL UVL OVP N700 GPIB Ethernet/LAN USB 2.0 I/O 1 N700 2 Ethernet USB 2.0 GPIB 2

LED N700 OVP UVL UVL OVP N700 GPIB Ethernet/LAN USB 2.0 I/O 1 N700 2 Ethernet USB 2.0 GPIB 2 Agilent N700 N71A-9A, N70A-2A, N761A-69A, N770A-72A 2 70 W 100 W 600 V 180 A 1 U 8-26 Vac AC LAN,USB GPIB Agilent N700 1U 70W 100W 2 6V 600V 1.A 180A N700 1U 19 100W LED N700 OVP UVL UVL OVP N700 GPIB

More information

untitled

untitled SMT/SME-8 T q/w : : : Festo 80% Festo q24 Festo 13 2200 w 5 4 6x10 12 SMT/SME / Internet T,,, SMT-8M-A 5 30VDC PNP 7 NPN,2 SME-8M 5 30VAC/DC, 15 SME-8 12 30 V AC/DC, 31 3 230VAC/DC 35 SMT-8G 10 30 V DC

More information

Rotork new IQ brochure

Rotork new IQ brochure Rotork IQ Rotork IQ 3 40 4 5 6 7 Rotork 8 10 12 14 16 18 20 Rotork Rotork Rotork Controls Ltd, Bath, UK 2 Rotork Controls Inc, Rochester, USA Rotork IQ Rotork IQ IQ Rotork IQ Rotork IQ IQ Rotork IQ IQ

More information

VX 680 安装指南

VX 680 安装指南 VX 680 安 装 指 南 VeriFone 部 件 号 DOC268-003-SC-A, 修 订 版 A VX 680 安 装 指 南 2010 VeriFone, Inc. 保 留 所 有 权 利 未 经 VeriFone, Inc. 书 面 许 可, 不 得 以 任 何 方 式 复 制 或 传 播 本 文 档 的 任 何 内 容 本 文 档 所 包 含 的 信 息 如 有 更 改, 恕 不

More information

untitled

untitled SIMEAS Q80 SR 10.2.1 V1.0 Answers for energy. / SIMEAS Q80 3 3 4 8 10 11 12 14 15 16 20 24 25 30 31 32 CE 33 SIMEAS Q80 SR10.2.1 V1.0 2 / SIMEAS Q80 IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-7 IEC 61000-4-30 (A) SIMEAS

More information

MICROMASTER 410/420/440 DA kW 200kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER Vector 90kW (Low-Vol

MICROMASTER 410/420/440 DA kW 200kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER Vector 90kW (Low-Vol s MICROMASTER 410/420/440 0.12kW 200kW DA51.2 2002 MICROMASTER 410/420/440 DA51.2 2002 0.12kW 200kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER Vector 90kW (Low-Voltage

More information

untitled

untitled \ \ \ DOP11B 06/2011 16929837 / ZH SEW-EURODRIVE Driving the world 1 5 1.1 5 1.2 5 1.3 6 1.4 6 1.5 6 1.6 6 1.7 6 2 7 2.1 7 2.2 7 2.3 8 2.4 8 2.5 8 2.6 9 2.7 / 11 2.8 11 2.9 11 2.10 11 2.11 12 3 (DOP11B-10

More information

SuperE RTU RTU/SCADA RTU SuperE RTU SuperE RTU SuperE RTU contr

SuperE RTU RTU/SCADA RTU SuperE RTU SuperE RTU SuperE RTU   contr SuperE RTU SuperE RTU RTU/SCADA RTU SuperE RTU SuperE RTU 01062973388 SuperE RTU http://www.supere.com.cn http://www.echocontrol.com, E-mail(marketing@echo control.com ...1...3 1. SuperE RTU...3 1.1...3

More information

( ) P C G V-**(D)- (F 3-) P C G V- * - * (D) (-1)-1* X A B (F 3-) P C G V -* - * (D)(-1) -E - * -(V ) M- *** (L ) - * -2* P C G V-**(D)-1-1

( ) P C G V-**(D)- (F 3-) P C G V- * - * (D) (-1)-1* X A B (F 3-) P C G V -* - * (D)(-1) -E - * -(V ) M- *** (L ) - * -2* P C G V-**(D)-1-1 Vickers GB-2329A-C PCGV-6/8, ; PCGV-6/8, 20 P C G V P C G ()V.................... 30 bar (000 psi) P C G ()V-6.... 10 L/min (40 US gpm) P C G ()V-8.... 300 L/min (80 US gpm) IS O 781: P C G ()V-6...............

More information

楼宇自动化控制系统

楼宇自动化控制系统 LONWORKS EXCEL 5000 () DIO LonMark /,XFL LonMark Excel 50, Excel 500 (XC5010C/XC5210C, XCL5010) LON LNS / NTC20k, Pt1000, 0..10V; 0..20mA 8 NTC20k, Pt1000, 0..10V; 0..20mA 8 8 0..10V,. 1mA, XFL52 1B XFL52

More information

ROTORK智能型电动执行器

ROTORK智能型电动执行器 ROTORK Rotork IQ 2 Rotork Rotork Controls Ltd, Bath, UK Rotork Controls Inc, Rochester, USA IQ3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 40 Rotork Rotork Rotork 3 Rotork IQ RotorkIQ Rotork Rotork IQ Rotork IQ IQ IQ

More information

ABB Drives Modbus RMBA-01

ABB Drives Modbus RMBA-01 ABB Drives Modbus RMBA-01 Modbus RMBA-01 3ABD 00009819 REV A CN Based on:3afe 64498851 REV A EN PDM: 30005747 :2002 3 1 2002 ABB RMBA-01 Modbus! RMBA-01 iii iv RMBA-01 .........................................................

More information

_InfraSuite datacenter_B5_SC_ _print.pdf

_InfraSuite datacenter_B5_SC_ _print.pdf The power behind competitiveness InfraSuite www.deltagreentech.com.cn InfraSuite II 1 ----------------------------------------------------------------------1 1.1 -----------------------------------------------------------------------------------------------

More information

4-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18 19 2 50 PLC www.ad.siemens.com.cn 3 SIWAREX CS SIWAREX CF SIWAREX SIMATIC PROFIBUS-DP SIWAREX S5-95U/DP SIWAREX (PROFIBUS ) SIWAREX SIMATIC S5-115U/-135U/-155U S7-300

More information

S a f e t y S w i t c h Performance level 6 ISO

S a f e t y S w i t c h Performance level 6 ISO HS5L SAFETY SWITCH 01-11-18 S a f e t y S w i t c h Performance level 6 ISO9000 01-11-18 01-11-18 3 S a f e t y S w i t c h HS5E 13 IDEC HS5L 15.7mm 17mm HS5L HS5E 13% 100N HS5E 100NFzhGS-ET-19 ISO 1119013

More information

B1B1z_ch_print.pdf

B1B1z_ch_print.pdf Since 1992 PLC B1/B1z www.fatek.com SoC PLC CPU (HLS) / FLASHSRAM BGA PLC SoC CPU I/O PCB SoC B1/ B1z PLC 01 SoC B1/B1z PLC PLC B1/B1z PLC B1/B1z PLC FBs PLC FBs PLC 02 03 04 AC 5 C 40 C 5 C 55 C -25 C

More information

MICROMASTER 410/420/430/440 DA kW 250kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER Vector 90kW (Low

MICROMASTER 410/420/430/440 DA kW 250kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER Vector 90kW (Low DA51.2 2002 micromaster MICROMASTER 410/420/430/440 0.12kW 250kW s MICROMASTER 410/420/430/440 DA51.2 2002 0.12kW 250kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER

More information

ULTRAMAT 23 ULTRAMAT 23 CO, CO 2, NO, N 2 SO 2, CH 4, R22( CHCIF 2 ) O ULTRAMAT 23 <1l/min IR ULTRAMAT 23 19" NO x NO x ULTRAMAT 23 6mm 1/4 TÜV

ULTRAMAT 23 ULTRAMAT 23 CO, CO 2, NO, N 2 SO 2, CH 4, R22( CHCIF 2 ) O ULTRAMAT 23 <1l/min IR ULTRAMAT 23 19 NO x NO x ULTRAMAT 23 6mm 1/4 TÜV ULTRAMAT 23 ULTRAMAT 23 2 2 3 5 6 7 9 11 13 15 16 18 24 24 1 ULTRAMAT 23 ULTRAMAT 23 CO, CO 2, NO, N 2 SO 2, CH 4, R22( CHCIF 2 ) O 2 6-12 ULTRAMAT 23

More information

G30

G30 I/O R TD Modbus RTU RS Modbus RTU TCP/IP MB MMI 0 I/O RTD A V W var VA PF Hz Wh varh LED L CD RS 9,00pbs BaseT Mbs ModBus TM RTU ModBus TM TCP/IP (DNP) EnerVista R TD 5 6 95 96 www.gemultilin.com/cn 69

More information

Microsoft Word - 說明書HI-605-3.doc

Microsoft Word - 說明書HI-605-3.doc Teka 型 號 :HI-605 Vr00 嵌 入 式 多 功 能 電 烤 箱 使 用 暨 安 裝 說 明 書 華 財 企 業 股 份 有 限 公 司 COB Enterprise Ltd. http://www.my-kitchen.com.tw 總 公 司 :231 台 北 縣 新 店 市 永 平 街 82 號 TEL: (02) 2941-6382 FAX: (02) 8668-8974 0

More information

宏电文档

宏电文档 GPRS DDN 〇〇 1. GPRS (General Packet Radio Service) GSM GSM GPRS GSM TDMA (BSS) GPRS GPRS GPRS DDN GSM/GPRS SMS CSD USSD GPRS (DTU) (Machine To Machine M2M) GPRS DDN H7112 GPRS DTU (Tel): +86-755-83890580

More information

切 断 负 载 电 流, 点 亮 欠 压 指 示 灯, 蜂 鸣 器 丌 再 报 警, 起 到 保 护 电 池 的 作 用 使 用 方 法 : 1. 电 池 电 压 范 围 :6-50V 2. 报 警 电 压 值 : 根 据 丌 同 的 电 池 由 供 货 方 设 置 3. 负 载 电 流 :<=10

切 断 负 载 电 流, 点 亮 欠 压 指 示 灯, 蜂 鸣 器 丌 再 报 警, 起 到 保 护 电 池 的 作 用 使 用 方 法 : 1. 电 池 电 压 范 围 :6-50V 2. 报 警 电 压 值 : 根 据 丌 同 的 电 池 由 供 货 方 设 置 3. 负 载 电 流 :<=10 项 目 产 品 目 录 控 制 器 系 列 遥 控 器 系 列 呼 叫 器 系 列 信 号 处 理 器 系 列 电 机 驱 劢 器 系 列 一 控 制 器 系 列 1. 名 称 : 超 市 报 警 控 制 器 功 能 : 当 按 下 报 警 按 钮, 报 警 灯 以 1 次 / 秒 的 频 率 闪 劢, 起 到 通 知 保 安 的 作 用,15 秒 后 自 劢 停 止 平 时 灯 处 于 常 亮 状

More information

MW100_NEW

MW100_NEW MW100 MW100 / PC www.yokogawa.com www.yokogawa.com/cn ( ( Bulletin 04M10B01-01C 1 2 3 4 5 * 1-20~60 ( MX120 MX125-20~50 ( MX120 MX125 * 2 * 3-20~40 20 80%RH 40~50 10 50%RH 50~60 5 30%RH AC ( AC 100 240VAC

More information

<BFD5B5F7D6C6C0E42D E696E6464>

<BFD5B5F7D6C6C0E42D E696E6464> 电 子 歧 管 仪 ( 电 子 压 力 表 组 ) 冷 媒 检 漏 仪 真 空 表 还 有 更 多... 制 冷 专 业 人 士 的 首 选 解 决 方 案 德 图 制 冷 检 测 工 具, 全 线 出 击 www.testo.com.cn/hvacr 空 调 制 冷 行 业 的 全 面 解 决 方 案 空 调 通 风 系 统 的 检 测 过 程 中, 关 键 环 节 就 是 测 量 风 速 风 量

More information

80 A( Switchgear for Circuit-breakers up to 80 A Load Feeders (Motor protection circuit-breakers) 1 Contactors, Contactor combinations 2 Overload relays 3 Solid-state time relays 4 Contactor relays 5 SIKOSTART

More information

84

84 83 84 EKI-1526 EKI-1528 EKI-1524 EKI-1522 EKI-1521 2 2 2 2 2 16 8 4 2 1 10/100 Mbps 10/100 Mbps 10/100 Mbps 10/100 Mbps 10/100 Mbps RS-232/422/485 RS-232/422/485 RS-232/422/485 RS-232/422/485 RS-232/422/485

More information

转 变 思 路, 迎 接 新 挑 战 2016 年 5 月 13 日 新 闻 综 合 第 2 版 努 力 付 出 收 获 在 过 去 的 2015 年, 泵 项 目 组 在 大 家 的 支 持 和 配 合 下, 用 户 业 绩 增 多 了, 我 们 的 能 力 提 高 了, 大 家 的 经 验 更

转 变 思 路, 迎 接 新 挑 战 2016 年 5 月 13 日 新 闻 综 合 第 2 版 努 力 付 出 收 获 在 过 去 的 2015 年, 泵 项 目 组 在 大 家 的 支 持 和 配 合 下, 用 户 业 绩 增 多 了, 我 们 的 能 力 提 高 了, 大 家 的 经 验 更 近 日, 公 司 收 到 由 山 东 省 科 学 技 术 厅 山 东 省 财 政 厅 山 东 省 国 家 税 务 局 山 东 省 地 方 税 务 局 联 合 颁 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书, 有 效 期 : 三 年 自 2009 年 首 次 通 过 认 定 以 来, 每 三 年 一 次 认 定, 本 次 是 公 司 原 高 新 技 术 企 业 证 书 有 效 期 满 所 进 行 的 重

More information

αlpha-ph800 ph/orp / αlpha-ph800 ph/orp / αlpha-ph800 ph/orp / EUTECH EUTECH Eutech Instruments Pte Ltd. Blk 55, Ayer Rajah Crescent #04-14/2

αlpha-ph800 ph/orp / αlpha-ph800 ph/orp / αlpha-ph800 ph/orp / EUTECH EUTECH Eutech Instruments Pte Ltd. Blk 55, Ayer Rajah Crescent #04-14/2 EUTECH INSTRUMENTS αlpha-ph800 ph/orp / 68X216813 03/99 0 αlpha-ph800 ph/orp / αlpha-ph800 ph/orp / αlpha-ph800 ph/orp / EUTECH EUTECH 1999 1.0 Eutech Instruments Pte Ltd. Blk 55, Ayer Rajah Crescent #04-14/24,

More information

注意事项:

注意事项: 注 意 事 项 : 请 勿 将 重 物 置 于 本 设 备 上 ; 请 勿 让 任 何 固 体 或 液 体, 掉 入 或 渗 入 设 备 内 ; 请 定 期 用 刷 子 对 电 路 板 接 插 件 机 箱 风 机 机 箱 等 进 行 除 尘, 在 进 行 机 体 清 洁 工 作 前, 请 关 闭 电 源 并 拔 掉 电 源 ; 请 勿 自 行 对 本 设 备 进 行 拆 卸 维 修 或 更 换 零

More information

CI(SIDER) A sider_088_a sider_084_a SIDER - GB IEC NF EN VDE 0660 Teil 107 NBN EN BS EN Bureau Vé

CI(SIDER) A sider_088_a sider_084_a SIDER - GB IEC NF EN VDE 0660 Teil 107 NBN EN BS EN Bureau Vé 50-1600 A sider_088_a sider_084_a SIDER- GB 148.3-2 IEC 60947-3 NF EN 60947-3 VDE 0660 Teil 107 NBN EN 60947-3 BS EN 60947-3 Bureau Véntas CEBEC 1. 2. 3. U2 2 4. 4 2 1 3 A.91 NEW SHAFT NEW HANDLE picto_070_b_1_gb_cat

More information

Unilift CC 6 Unilift KP 6 Unilift AP Unilift CC 8 Unilift KP 11 Unilift AP12 14 Unilift AP35 17 Unilift AP35B 20 Unilift AP50 23 Uni

Unilift CC 6 Unilift KP 6 Unilift AP Unilift CC 8 Unilift KP 11 Unilift AP12 14 Unilift AP35 17 Unilift AP35B 20 Unilift AP50 23 Uni GRUNDFOS Unilift CC KP AP 50 Hz 1 4 5 5 5 5 6 Unilift CC 6 Unilift KP 6 Unilift AP 6 7 7 Unilift CC 8 Unilift KP 11 Unilift AP12 14 Unilift AP35 17 Unilift AP35B 20 Unilift AP50 23 Unilift AP50B 26 29

More information

JUMO GmbH & Co. KG Delivery address:mackenrodtstraße 4, 36039 Fulda, Germany Postal address: 36035 Fulda, Germany Phone: +49 66 60 03-0 Fax: +49 66 60 03-6 07 E-mail: mail@jumo.net Internet: www.jumo.de

More information

αlpha-do1000 / αlpha-do1000 / EUTECH Eutech Eutech Eutech Instruments Pte Ltd Eutech Eutech Instruments (S) Pte Ltd Blk 55 Ayer Rajah Cresce

αlpha-do1000 / αlpha-do1000 / EUTECH Eutech Eutech Eutech Instruments Pte Ltd Eutech Eutech Instruments (S) Pte Ltd Blk 55 Ayer Rajah Cresce EUTECH INSTRUMENTS αlpha-do1000 / Dissolved Oxygen Controller αlpha DO1000 MEAS 8.08 mg/l 25.0 o C ATC ALARM CAL REL A REL B REL A ENTER ESC AUTO MANU REL B 68X242101 09/98 1 αlpha-do1000 / αlpha-do1000

More information

untitled

untitled the new science of integrated motion. KINETIX AllenBradley Kinetix Kinetix Logix Kinetix GuardLogix Kinematics ControlLogix Kinematics AllenBradley Logix Kinetix 7000 RSLogix 5000 Logix Kinetix 2000 (LIM)

More information

ePapyrus PDF Document

ePapyrus PDF Document () ()., (),, () BGS(Background Suppression).. &... ( )... 286 (. ( ).) 2 + NPN -ST11 2M -ST12 2M -ST21 2M -ST22 2M -FT11 2M -FT12 2M -FT21 2M -FT22 2M PNP -ST13 2M -ST14 2M -ST23 2M -ST24 2M -FT13 2M -FT14

More information

2001/07/13 DST4600A DST4600A

2001/07/13 DST4600A DST4600A 2001/07/13 DST4600A 1... 1 1.1... 1 2 DST4600A... 1 2.1... 1 2.1.1... 1 2.1.2... 2 2.1.3... 2 2.1.4... 2 2.1.5... 3 2.1.6... 3 2.1.7... 3 2.1.8... 3 2.1.9... 4 2.1.10... 4 2.2... 4 2.2.1... 4 2.2.2...

More information

Microsoft Word - oem VX6000定稿.doc

Microsoft Word - oem VX6000定稿.doc 目 录 一. 使 用 需 知 ----------------------------------------------------------------------1 二. 概 述 ----------------------------------------------------------------------------1 三. 功 能 特 点 ----------------------------------------------------------------------2

More information

InterBus 接口和现场总线分散控制器

InterBus 接口和现场总线分散控制器 \ \ \ InterBus 11/009 167666 / ZH SEW-EURODRIVE Driving the world 1 4 1.1 4 1. 4.1..3.4 6. 6.6 6.7 6.8 7 3 8 3.1 INTERBUS 8 3. INTERBUS 8 4 10 4.1 10 4. MF.. / MQ...11 4.3 14 17.1 EMC 17. 19.3 INTERBUS

More information

HS5L 2 4 SAFETY SWITCH

HS5L 2 4 SAFETY SWITCH HS5L 2 4 SAFETY SWITCH S a f e t y S w i t c h 2 2 Performance level EN ISO14119 Type2 PLe 2 2 1 2 4 6 ISO9000 2 2 3 S a f e t y S w i t c h 2 4 IDEC HS5L HS5E 13 2 4 145.7mm 127mm HS5L HS5E 13% 1400N

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031352D342D3231D2C7B1EDCCD6C2DBB8E5B1E0D6C6CBB5C3F72E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031352D342D3231D2C7B1EDCCD6C2DBB8E5B1E0D6C6CBB5C3F72E646F63> 电 动 自 行 车 用 仪 表 标 准 编 制 说 明 ( 征 求 意 见 稿 ) 一 任 务 来 源 和 制 定 过 程 本 标 准 制 订 项 目 由 工 业 和 信 息 化 部 下 达 项 目 编 号 2013-0061T-QB, 项 目 名 称 电 动 自 行 车 用 仪 表 电 动 自 行 车 是 节 能 环 保 的 绿 色 交 通 工 具, 是 适 合 国 情 的 个 人 短 途 交 通

More information

5m m SE2L m 1 170cm 70cm RS IDEC 2 RF2 4 6 RF1V 2

5m m SE2L m 1 170cm 70cm RS IDEC 2 RF2 4 6 RF1V 2 SE2L 5m 270 7 1 5m SE2L 2 2 2 12 1 2705m 1 170cm 70cm RS-485 41 IDEC 2 RF2 4 6 RF1V 2 2 1 2 FS1A LD6A 3 32 AGV 32 EDM IDEC XWXNX6 4 SE2L USB MicroSD IDEC IDEC 5 Functional Safety SE2L SE2L 3m SE2L-H05LP

More information

untitled

untitled DOP www.deltaww.com DOP (RS232/RS485/ RS422) DOP USB SD 30 100 PLC Best Performance Huma Beautiful Display Beneficial Feature 1 DOP LED 65536 2D n Machine Interface s 2 DOP-B DOP-B 4.3 inches Wide B03S211

More information

RV8H DIN 70mm 6mm IDEC DIN 70mm 6mm LED 6A H

RV8H DIN 70mm 6mm IDEC DIN 70mm 6mm LED 6A H DIN70mm6mm IDEC DIN 70mm 6mm LED H-025 021-6135-1515 010-6581-6131 0755-8356-2977 852-2803-8989 SPDT 1 5V DC RV1H-G-D5 SV1H-07LS-5 V DC RV1H-G-D SV1H-07LS-1 48V DC RV1H-G-D48 SV1H-07LS-2 -S-AD60 RV1H-G-D60

More information

NT-2000

NT-2000 NT-2000 NIDEK CO., LTD. NT-2000 1 ---------------------------------------------------------------------------------------1-1 1 1 -------------------------------------------------------------------------------1-1

More information

2 3 LRV/ 地 铁 EMU/HST 机 车 由 Microelettrica Scientifica 制 造 专 门 为 LRV/LRT 单 轨 铁 路 无 轨 电 车 或 地 铁 车 辆 的 所 有 车 载 而 研 发 了 涵 盖 600 至 1,500VDC 的 中 低 功 率 产 品 系

2 3 LRV/ 地 铁 EMU/HST 机 车 由 Microelettrica Scientifica 制 造 专 门 为 LRV/LRT 单 轨 铁 路 无 轨 电 车 或 地 铁 车 辆 的 所 有 车 载 而 研 发 了 涵 盖 600 至 1,500VDC 的 中 低 功 率 产 品 系 接 触 器 直 流 高 速 断 路 器 隔 离 开 关 电 阻 测 试 装 置 风 机 2 3 LRV/ 地 铁 EMU/HST 机 车 由 Microelettrica Scientifica 制 造 专 门 为 LRV/LRT 单 轨 铁 路 无 轨 电 车 或 地 铁 车 辆 的 所 有 车 载 而 研 发 了 涵 盖 600 至 1,500VDC 的 中 低 功 率 产 品 系 列 涵 盖

More information

Unidrive M Unidrive M M200 I/O CommanderSK Unidrive M Unidrive M Discover Unidrive M ( AppStore Android ) E

Unidrive M Unidrive M M200 I/O CommanderSK Unidrive M   Unidrive M Discover Unidrive M ( AppStore Android ) E Unidrive M200 0.25 kw - 110 kw (0.33 hp - 150 hp) 100 V 200 V 400 V 575 V 690 V Unidrive M Unidrive M M200 I/O CommanderSK Unidrive M www.unidrivem.com Unidrive M Discover Unidrive M ( AppStore Android

More information

1LE1新(cs4).indd

1LE1新(cs4).indd 全 机 座 号 00 至 60 产 品 目 录 D8.N 20 LE 系 列 低 压 电 机 www.ad.siemens.com.cn 相 关 产 品 目 录 低 压 电 机 D 8. IEC 鼠 笼 式 电 机 机 座 号 56 到 450 订 货 号 : E86060K558AA27600 MOTOX D 87. 减 速 电 机 订 货 号 : E86060K5287AA7600 其 它 文

More information

01cover_cn.fm

01cover_cn.fm ACS800 : ACS800-01/U1 0.55-110kW 0.75-150HP ACS800 ( ) ACS 800-01/U1 0.55~110 kw (0.75 ~ 150 HP) 3ABD00009805 Based on:3afe 64382101 ACS 800-02/U2 90 ~500 kw (125 ~ 600 HP) 3ABD00009806 Based on:3afe 64567373

More information

Damper_Actuator_V8.4_chn_[ ].pdf

Damper_Actuator_V8.4_chn_[ ].pdf 8.4 Belimo China 3 4 5, 2Nm CM24-L/-R 8 CM24-SR-R 9 CM24-T-L/-R 10 CM230-L/-R 11, 5Nm LM24A 12 LM24A-S 13 LM24A-F 14 LM24A-SR 15 LM24A-TP 16 LM230A 17 LM230A-S 18 LM230A-F 19 LM230ASR 20, 10Nm NM24A 21

More information

DataNet_Solution2.ai

DataNet_Solution2.ai ourtec FOURIERTECHNOLOGIES DataNet 24 / 7 创新的 监控解决方案 DataNet ZigBee DataNet ZigBee 2.4 GHz 65,000 4 20 ma, 0 1 V,, 2, NTC, J 2.4 GHz API www.fourtec.com DataNet 解决方案智能的无线数据记录网络 DataNet 6 DataNet / DataNet

More information

3 3 ma mv V AMC 3 2.5kPa ~ 100 MPa 2.5 kpa ~ 100MPa 4

3 3 ma mv V AMC 3 2.5kPa ~ 100 MPa 2.5 kpa ~ 100MPa 4 DPI 620 - DPI 620 0.0025%rdg+0.002%FS Hart Win CE PDA USB IEEE 802.11g WIFI - PM 620 GE 2.5 kpa 100 MPa 0.005%FS DPI 620 3 - PV 62X - 95% 2 MPa - 95% 10 MPa - 0 100 MPa 3 3 www.ge-mcs.com 3 3 ma mv V AMC

More information

Spectrometer Safety Guide

Spectrometer Safety Guide . 此 出 版 物 中 的 信 息 仅 供 参 考 此 出 版 物 中 包 含 的 全 部 信 息 被 认 为 是 正 确 和 完 整 的 对 本 文 中 所 包 含 的 错 误 以 及 与 供 应 性 能 或 此 材 料 的 使 用 有 关 的 偶 然 或 必 然 损 失 Thermo Electron Corporation 概 不 负 责 所 有 产 品 规 格 以 及 此 出 版 物 中 包

More information

目 录 第 一 部 分 投 标 邀 请 函 第 二 部 分 采 购 项 目 内 容 第 三 部 分 投 标 人 须 知 第 四 部 分 合 同 书 格 式 第 五 部 分 投 标 文 件 格 式 第 2 页, 共 104 页

目 录 第 一 部 分 投 标 邀 请 函 第 二 部 分 采 购 项 目 内 容 第 三 部 分 投 标 人 须 知 第 四 部 分 合 同 书 格 式 第 五 部 分 投 标 文 件 格 式 第 2 页, 共 104 页 公 开 招 标 文 件 采 购 项 目 编 号 : 惠 公 易 采 2015 218 号 采 购 项 目 名 称 : 广 东 省 惠 州 市 人 民 防 空 办 公 室 (2015 年 预 算 ) 防 空 警 报 建 设 及 维 护 专 项 经 费 (2015 ( 年 警 报 器 采 购 ) 采 购 项 目 采 购 人 : 广 东 省 惠 州 市 人 民 防 空 办 公 室 惠 州 市 公 共 资

More information

<5B43485D81794E4557532652454C45415345817A834983748342835882CC9798977082C98AD682B782E9834183938350815B836792B28DB8323031342E786477>

<5B43485D81794E4557532652454C45415345817A834983748342835882CC9798977082C98AD682B782E9834183938350815B836792B28DB8323031342E786477> 2014 年 12 月 1 日 关 于 本 新 闻 稿 若 有 任 何 疑 问, 请 联 系 财 马 科 斯 股 份 有 限 公 司 不 动 产 综 合 研 究 所 TEL:03-3596-1477 FAX:03-3596-1478 info-rei@xymax.co.jp 关 于 办 公 空 间 使 用 的 问 卷 调 查 (2014 年 版 ) ~ 不 同 类 型 租 户 的 办 公 空 间 利

More information

αlpha-ph200 1/8DIN ph/orp αlpha-ph200 ph/orp / αlpha-ph200 ph/orp αlpha-ph200 EUTECH EUTECH Eutech EUTECH Eutech Instruments Pte Ltd. Blk 55, A

αlpha-ph200 1/8DIN ph/orp αlpha-ph200 ph/orp / αlpha-ph200 ph/orp αlpha-ph200 EUTECH EUTECH Eutech EUTECH Eutech Instruments Pte Ltd. Blk 55, A αlpha-ph200 1/8DIN ph/orp αlpha-ph200 ph/orp / αlpha-ph200 ph/orp αlpha-ph200 EUTECH EUTECH Eutech EUTECH 2001 9 Eutech Instruments Pte Ltd. Blk 55, Ayer Rajah Crescent #04-14/24, Singapore 139 949. Tel:

More information

Unidrive M Unidrive M Unidrive M600 I/O Commander SK Unidrive M Unidrive M Discover Unidrive M App Store Android E

Unidrive M Unidrive M Unidrive M600 I/O Commander SK Unidrive M   Unidrive M Discover Unidrive M App Store Android E Unidrive M600 0.75 kw - 2.8 MW (1.0 hp - 4,200 hp) 200 V 400 V 575 V 690 V Unidrive M Unidrive M Unidrive M600 I/O Commander SK Unidrive M www.unidrivem.com Unidrive M Discover Unidrive M App Store Android

More information

! *!"#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( / )! ( ) 3SB3!" Ø22mm!"# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8

! *!#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!# ( / )!# ( / )!# ( / )! ( ) 3SB3! Ø22mm!# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!# ( / )!# ( / )!# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8 SIRIUS 3SB3 sirius s ! *!"#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( / )! ( ) 3SB3!" Ø22mm!"# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8! (2 /3 ) ( / ) RONIS! ( SB) CES

More information

目 录 一 技 术 条 件...4 1 工 程 概 况 及 适 用 范 围...4 2 环 境 条 件...4 3 采 用 标 准 规 范...5 4 车 站 / 车 辆 段 / 停 车 场 变 电 所 综 合 自 动 化 系 统... 6 5 车 站 / 车 辆 段 / 停 车 场 交 直 流 电

目 录 一 技 术 条 件...4 1 工 程 概 况 及 适 用 范 围...4 2 环 境 条 件...4 3 采 用 标 准 规 范...5 4 车 站 / 车 辆 段 / 停 车 场 变 电 所 综 合 自 动 化 系 统... 6 5 车 站 / 车 辆 段 / 停 车 场 交 直 流 电 变 电 所 综 合 自 动 化 及 交 直 流 电 源 装 置 技 术 参 数 目 录 一 技 术 条 件...4 1 工 程 概 况 及 适 用 范 围...4 2 环 境 条 件...4 3 采 用 标 准 规 范...5 4 车 站 / 车 辆 段 / 停 车 场 变 电 所 综 合 自 动 化 系 统... 6 5 车 站 / 车 辆 段 / 停 车 场 交 直 流 电 源 装 置... 34

More information

αlpha-res1000 / αlpha-res1000 / Eutech Eutech Eutech Instruments Pte Ltd EUTECH INSTRUMENTS PTE LTD Blk 55 Ayer Rajah Crescent, #04-16/24, S

αlpha-res1000 / αlpha-res1000 / Eutech Eutech Eutech Instruments Pte Ltd EUTECH INSTRUMENTS PTE LTD Blk 55 Ayer Rajah Crescent, #04-16/24, S EUTECH αlpha-res1000 / Resistivity Controller αlpha RES1000 MEAS 18.20 1 25.0 M ATC ALARM REL A REL B REL A ENTER ESC AUTO MANU REL B αlpha-res1000 / αlpha-res1000 / Eutech Eutech Eutech Instruments Pte

More information

29 0. 0.1 0.2 0.3 1. 30 1840 1930 1932 1926 35 51 55 214 1 31 1988 3 2. 2.1 3 2000 2.2 79 1 52 32 56 57 57 2 2.3. 2 10 4 40 16 4 64 2.4 3. 3.0 3.1 1 Hz 33 193ms 176 174 169 167 165 163 162 160 159 (T )

More information

1 50msec20MS/s 50msec20MS/s msec MS/s MS/s 1GW 2GW ( MW 128 1GW/2GW(=4GB( MS/s

1 50msec20MS/s 50msec20MS/s msec MS/s MS/s 1GW 2GW ( MW 128 1GW/2GW(=4GB( MS/s 2005 8860, 8861 HIOKI PC ; ; LAN USB 20MS/s 16bit HIOKI 8826/8835/8841/8842 http://www.hioki.cn 1 50msec20MS/s 50msec20MS/s 128 8861 8 8860 4 16 50msec 16 8861 8 8860 4 2 20MS/s 8860 8861 20MS/s 1GW 2GW

More information

Honeywell Elmwood Sensors Elmwood 2 Elmwood sensors 3 Elmwood Elmwood ELMWOOD Elmwood Sensors

Honeywell Elmwood Sensors Elmwood 2 Elmwood sensors 3 Elmwood Elmwood ELMWOOD Elmwood Sensors Honeywell Elmwood Sensors 1 3000 Elmwood 2 Elmwood sensors 3 Elmwood Elmwood 1-800- ELMWOOD Elmwood Sensors Honeywell 1... 3100 3106 3150 / 3156 3305/3306 TO-5 3600/3601 3000 2... 3001-3004 15A 3450/3455R/3455RBV

More information

PR_90024_CN 温度传感器_2017-V5

PR_90024_CN  温度传感器_2017-V5 +86 411 87189010-213 shuai.liu@jumo.net 60 DAkkS 30 www.jumo.cn 4 5 7 8 9 ATEX / NEPSI IO-Link 10 12 14 15 16 17 18 21 22 24 25 26 27 DAKKS 30 2 3 IO-LinkDAkkS RTD SIL QUALIFIED QUALIFIED ATEX, EAC Ex,,

More information

标题

标题 文学蓝皮书 9 网络文学 趋向主流化 酝酿新格局 摘 要 2015 年的网络文学 在中央重视 政府主导 民间先 行 资本发力等诸多因素联手推动下 呈现出借势发 展和强势进取的良好势头 网络小说创作 在虚构类 的玄幻与仙侠 写实类的历史与都市 都有好的和比 较好的力作佳构联袂而来 主流体制组建网络文学机 构 IP 热 愈演愈烈 都从不同的侧面和层面推动网 络文学进而做大做强 使之成为当代文学中最具成长

More information

untitled

untitled 3RW /92 /93 /94 /95 3RW3RW3 /200 3RW40 /206 3RW44 3RW. 2.. 3. 4.... 5. 6. 400-80-4288 www.ad.siemens.com.cn /92 3RW 3RW 3RW40 3RW40 3RW44 3RW - - - - - - - - - - - 3RW3RW3 SIRIUS 3RW/3 3RW3RW3 55kW400V

More information

招 标 文 件

招  标  文  件 招 标 文 件 ( 征 求 意 见 稿 ) 项 目 名 称 : 宁 波 大 学 梅 山 校 区 电 梯 采 购 人 : 宁 波 大 学 宁 波 梅 山 保 税 港 区 市 场 开 发 有 限 公 司 采 购 机 构 : 宁 波 市 北 仑 区 招 投 标 中 心 二 〇 一 六 年 六 月 目 录 1 采 购 公 告 2 前 附 表 3 第 一 部 分 投 标 人 须 知 4 第 二 部 分 招 标

More information

LinuxTM 是 Torvalds 公 司 的 注 册 商 标 PentiumTM 是 Intel 公 司 的 注 册 商 标 MS-DOSTM, Windows95TM, Windows98TM, WindowsNTTM,WindowsCETM 是 Microsoft 公 司 的 注 册 商 标

LinuxTM 是 Torvalds 公 司 的 注 册 商 标 PentiumTM 是 Intel 公 司 的 注 册 商 标 MS-DOSTM, Windows95TM, Windows98TM, WindowsNTTM,WindowsCETM 是 Microsoft 公 司 的 注 册 商 标 模 块 化 POS 系 统 用 户 手 册 版 本 2002 年 7 月 LinuxTM 是 Torvalds 公 司 的 注 册 商 标 PentiumTM 是 Intel 公 司 的 注 册 商 标 MS-DOSTM, Windows95TM, Windows98TM, WindowsNTTM,WindowsCETM 是 Microsoft 公 司 的 注 册 商 标 BEETLETM 是 Wincor

More information

GE德鲁克Druck DPI620 Genii多功能校准器

GE德鲁克Druck DPI620 Genii多功能校准器 GE Measurement & Control DPI 620 Genii T / HAR Foundation Fieldbus GE imagination at work Druck DPI 620 Genii HART / Fieldbus DPI 620G - HART/Fieldbus PM 620 - MC 620G - PV 62XG - DPI 620/G PM620 MC 620/G

More information

MICROMASTER DA51-2 MICROMASTER 410/420/430/ KW250KW E20001-K4260-C100-V5-5D J CA01 SD CA01 SD CD M17 E20001-K5690- C100-V2-5

MICROMASTER DA51-2 MICROMASTER 410/420/430/ KW250KW E20001-K4260-C100-V5-5D J CA01 SD CA01 SD CD M17 E20001-K5690- C100-V2-5 D11.1 2006.01 sinamics G110 SINAMICS G110 1AC200V240V 0.12 kw3 kw MICROMASTER DA51-2 MICROMASTER 410/420/430/440 0.12KW250KW E20001-K4260-C100-V5-5D00 122-J903448-050320 CA01 SD CA01 SD CD M17 E20001-K5690-

More information

: : a) ( ) b) c) 2

: : a) ( ) b) c) 2 3RW34 1 : : a) ( ) b) c) 2 1 1.1... 5 1.2 SIKOSTART 3RW 34... 5 1.3... 5 2 2.1... 5 2.2... 5 2.3 3... 6 2.4 3... 8 3... 10 4 4.1... 13 4.2... 13 4.3... 13 4.4... 14 4.5... 19 4.6... 20 4.7... 20 5 5.1...

More information

_NT K_SC_A5_ _print.pdf

_NT K_SC_A5_ _print.pdf The power behind competitiveness Ultron NTUPS www.deltagreentech.com.cn Ultron NT ii 1 : ---------------------------------------------------------1 2 : --------------------------------------------------------------------4

More information