A Study on JI Xiaolan s ( ) Life, Couplets and Theories of Couplets 紀 曉 嵐 ( ) 生 平 資 料 斠 正 及 對 聯 聯 論 研 究 LI Ha 李 夏 THE UNIVER

Size: px
Start display at page:

Download "A Study on JI Xiaolan s (1724-1805) Life, Couplets and Theories of Couplets 紀 曉 嵐 (1724 1724-1805 1805) 生 平 資 料 斠 正 及 對 聯 聯 論 研 究 LI Ha 李 夏 THE UNIVER"

Transcription

1 Title A study on Ji Xiaolan's ( ) life, couplets and theories of couplets = Ji Xiaolan ( ) sheng ping zi liao jiao zheng ji dui lian, lian lun yan jiu Author(s) Li, Ha; 李 夏 Citation Li, H. [ 李 夏 ]. (2011). A study on Ji Xiaolan's ( ) life, couplets and theories of couplets = Ji Xiaolan ( ) sheng ping zi liao jiao zheng ji dui lian, lian lun yan jiu. (Unpublished thesis). University of Hong Kong, Pokfulam, Hong Kong SAR. Retrieved from Issued Date 2011 URL Rights The author retains all proprietary rights, (such as patent rights) and the right to use in future works.

2 A Study on JI Xiaolan s ( ) Life, Couplets and Theories of Couplets 紀 曉 嵐 ( ) 生 平 資 料 斠 正 及 對 聯 聯 論 研 究 LI Ha 李 夏 THE UNIVERSITY OF HONG KONG 2011

3 Abstract of dissertation entitled A Study on JI Xiaolan s ( ) Life, Couplets and Theories of Couplets 紀 曉 嵐 ( ) 生 平 資 料 斠 正 及 對 聯 聯 論 研 究 Submitted by LI Ha 李 夏 for the degree of Master of Arts at The University of Hong Kong in July 2011 JI Xiaolan 紀 曉 嵐 ( ) was not only a famous scholar in the Qian-Jia period 乾 嘉 時 期, but also a well-known master of couplets. On one hand, he created a huge number of exquisite and admirable couplets; on the other hand, he put forward two essential theories of couplet writing which have aroused extensive discussions in the literary arena for a long time. In the field of JI Xiaolan study, scholars have focused on his editing of the Siku Quanshu 四 庫 全 書 and the Yuewei Caotang Biji 閱 微 草 堂 筆 記, his famous literary sketches. Very few efforts have been made to study his couplets, probably as a result of the general disregard of couplet as a serious genre of literature. As for the investigation on his theories of couplets, it can be said that no scholarly writing has ever been written. This dissertation is the first full-scale study of both JI Xiaolan s couplets and his theories of couplets. The first chapter of this dissertation consists of introductory remarks on the present study. The second chapter is specially designed to amend some widely held erroneous views about JI Xiaolan s life and work.

4 In the third chapter, the subjects, contents and artistic characteristics of his couplets have been thoroughly discussed. In the fourth chapter, his two major theories of couplets have been analyzed and discussed in details. The fifth chapter is the concluding chapter. This dissertation focuses on both artistic and theoretical aspects in order to present JI Xiaolan s overall accomplishment in couplets and couplet theories. Words Count: 268

5 A Study on JI Xiaolan s ( ) Life, Couplets and Theories of Couplets 紀 曉 嵐 ( ) 生 平 資 料 斠 正 及 對 聯 聯 論 研 究 by LI Ha 李 夏 Hong Kong Exceptionally Gifted Student, Hong Kong Outstanding Citizen A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master of Arts at The University of Hong Kong July 2011

6 Declaration I declare that this dissertation represents my own work, except where due acknowledgement is made, and that it has not been previously included in a thesis, dissertation or report submitted to this University or to any other institution for a degree, diploma or other qualifications. Signed: (LI Ha)

7 特 別 鳴 謝 這 是 筆 者 十 年 前 已 打 算 探 討 的 一 個 課 題, 這 是 一 篇 醞 釀 了 十 年 的 論 文, 母 校 香 港 大 學 步 入 一 百 周 年 之 際, 它, 總 算 撰 成 了 本 篇 論 文 之 撰 成, 實 在 得 來 不 易, 筆 者 首 先 要 特 別 鳴 謝 我 的 指 導 老 師 恩 師 鄧 昭 祺 教 授 昭 祺 恩 師 不 但 德 才 兼 備 學 問 淵 博, 而 且 平 易 近 人 和 藹 可 親, 在 整 個 撰 寫 論 文 的 過 程 中, 他 給 予 了 筆 者 不 少 鼓 勵 和 勗 勉 從 選 題 範 圍 的 謀 劃, 到 論 文 題 目 的 確 立, 從 架 構 大 綱 的 擬 定, 到 論 文 內 容 的 審 閱, 再 到 後 來 的 修 改 建 議, 他 都 提 供 了 許 多 實 在 具 體 精 到 而 又 寶 貴 的 意 見 或 建 議 昭 祺 恩 師 的 治 學 態 度 一 絲 不 苟, 大 至 研 究 方 法 架 構 大 綱 文 章 內 容 語 法 修 辭 邏 輯 推 理, 小 至 頁 末 注 腳 交 互 參 照 標 點 符 號 參 考 及 引 用 文 獻 格 式, 他 都 鉅 細 必 較, 嚴 格 要 求, 務 使 筆 者 做 到 盡 善 盡 美 在 此, 筆 者 謹 以 至 誠, 感 激 昭 祺 恩 師! 並 要 鳴 謝 本 文 的 複 審 老 師 謝 耀 基 博 士 當 然, 我 要 鳴 謝 的, 又 怎 少 得 了 中 文 學 院 的 各 位 恩 師? 感 激 他 們 的 用 心 教 化 與 耐 心 啟 導! 沒 有 他 們, 恐 怕 就 沒 有 現 在 更 趨 成 熟 的 我 不 才 也 定 將 繼 續 努 力, 明 德 格 物, 爭 取 更 大 的 進 步! 此 外, 我 還 要 特 別 鳴 謝 第 二 十 一 位 賢 友 譚 超 聯 君, 以 及 各 位 碩 士 同 學, 這 兩 年, 大 家 融 洽 相 處, 互 相 指 點, 暢 言 心 性, 激 揚 文 字, 作 過 不 少 品 德 和 學 問 上 的 交 流, 甚 是 痛 快, 此 情 可 待 成 追 憶 最 後, 我 要 感 激 我 的 父 母, 感 激 一 百 歲 生 日 的 母 校 香 港 大 學, 感 激 讓 我 自 由 馳 騁 的 中 國 文 化 博 大 疆 場, 感 激 本 篇 論 文 的 主 角 紀 文 達 公 曉 嵐, 感 激 與 這 篇 論 文 同 步 進 行 同 時 撰 成 的 純 繆 斯, 還 要 感 激 : 我 自 己 李 夏 謹 識 於 二 零 一 一 香 港 大 學 一 百 周 年 之 際 1

8 謹 以 此 文 獻 給 我 的 父 母 獻 給 中 國 文 化 獻 給 對 聯 絕 學 獻 給 紀 文 達 公 曉 嵐 2

9 紀 曉 嵐 手 書 勸 勉 勵 志 聯 3

10 紀 曉 嵐 ( ) 生 平 資 料 斠 正 及 對 聯 聯 論 研 究 目 錄 第 一 章 導 論 6 第 一 節 紀 曉 嵐 研 究 領 域 前 人 成 果 概 述 6 第 二 節 研 究 動 機 與 目 的 11 第 三 節 研 究 取 材 與 方 法 17 第 二 章 紀 曉 嵐 生 平 資 料 斠 正 22 第 一 節 紀 曉 嵐 的 真 正 原 籍 22 第 二 節 紀 曉 嵐 的 生 卒 24 第 三 節 紀 曉 嵐 的 生 平 要 事 概 述 27 第 四 節 紀 曉 嵐 的 真 實 形 象 28 第 三 章 紀 曉 嵐 對 聯 研 究 33 第 一 節 對 聯 簡 介 並 舉 例 淺 析 33 第 二 節 紀 曉 嵐 創 作 對 聯 的 簡 述 概 況 34 第 三 節 對 聯 題 材 內 容 分 類 的 三 大 重 要 原 則 36 第 四 節 紀 曉 嵐 對 聯 的 題 材 內 容 37 第 五 節 紀 曉 嵐 對 聯 的 藝 術 特 色 56 第 四 章 紀 曉 嵐 聯 論 研 究 74 第 一 節 無 不 可 成 偶 者 論 74 第 二 節 楹 帖 始 於 桃 符 論 80 第 五 章 結 論 101 4

11 附 錄 一 : : : : 閱 微 草 堂 筆 記 中 紀 曉 嵐 援 引 之 對 聯 選 錄 103 附 錄 二 : 紀 曉 嵐 對 聯 誤 託 或 偽 作 選 錄 108 附 錄 三 : 紀 曉 嵐 上 推 六 世 下 推 一 世 概 況 111 附 錄 四 : 世 人 對 紀 曉 嵐 之 評 價 選 錄 112 附 錄 五 : 紀 曉 嵐 手 跡 及 畫 像 114 參 考 及 引 用 文 獻 116 5

12 第 一 章 導 論 第 一 節 紀 曉 嵐 研 究 領 域 前 人 成 果 概 述 紀 曉 嵐 ( ) 研 究, 是 個 極 為 寬 廣 浩 博 的 課 題, 其 架 構 之 龐 大 內 涵 之 渾 厚 脈 絡 之 紛 繁, 絕 非 筆 者 在 三 言 兩 語 兩 時 三 刻 之 間 能 夠 梳 理 清 晰 闡 發 殆 盡 現 筆 者 謹 按 十 年 以 來 一 己 對 紀 曉 嵐 相 關 重 要 材 料 的 粗 淺 認 知, 嘗 試 將 整 個 紀 曉 嵐 研 究 的 領 域, 劃 分 為 八 大 主 要 範 疇 : 一 紀 曉 嵐 年 譜 : 此 類 論 著 以 編 年 的 方 式, 鉅 細 無 遺 地 敍 述 紀 氏 的 生 平, 提 供 了 極 為 翔 實 的 基 礎 資 料, 以 便 讀 者 檢 閱 和 開 展 研 究, 例 子 有 : 孫 致 中 等 校 點 紀 曉 嵐 文 集 第 3 冊 附 錄 內 的 紀 曉 嵐 年 譜 (1991) 1 ; 賀 治 起 吳 慶 榮 編 的 紀 曉 嵐 年 譜 (1993) 2 ; 何 香 久 編 的 紀 曉 嵐 年 譜 長 編 (1993) 3 等 等 二 紀 曉 嵐 評 介 : 此 類 論 述 多 不 勝 數, 未 能 盡 錄, 通 常 為 短 篇 單 篇, 散 見 於 各 類 正 規 或 非 正 規 的 期 刊 雜 誌 報 章 等 等 評 介 的 範 圍 或 重 點 通 常 涵 蓋 紀 氏 的 生 平 要 事 仕 歷 總 纂 四 庫 全 書 的 概 況 撰 作 閱 微 草 堂 筆 記 的 概 況, 有 些 甚 至 還 介 紹 紀 氏 的 性 格 特 質 待 人 處 世 的 作 風 態 度 生 活 逸 事 秘 聞 然 而 這 類 論 述 實 在 太 過 浩 瀚 繁 多, 當 中 難 免 會 有 良 莠 不 齊 大 同 小 異 真 偽 難 辨 的 情 況, 其 所 介 紹 的 資 料 及 其 所 取 材 根 據 的 來 源, 不 見 得 一 定 真 確 可 靠, 因 為 在 多 番 援 引 輾 轉 流 傳 之 下, 作 者 有 可 能 會 摻 入 了 一 些 誤 植 附 會 或 虛 構 的 成 份 而 不 自 覺, 以 致 傳 遞 了 未 盡 準 確 的 訊 息, 所 以 在 使 用 的 時 候 應 當 有 批 判 思 考, 不 應 人 云 亦 云 盲 目 引 用, 要 小 心 辨 別, 相 互 比 照, 認 真 求 證 三 紀 曉 嵐 與 四 庫 全 書 四 庫 全 書 總 目 提 要 及 四 庫 全 書 簡 明 目 錄 : 紀 曉 嵐 以 總 纂 四 庫 全 書 四 庫 全 書 總 目 提 要 及 四 庫 全 書 簡 明 目 錄 而 聞 名 天 下, 他 花 費 十 餘 年 時 間 和 精 力 完 成 的 這 項 事 業, 為 全 面 整 理 和 總 結 傳 統 中 國 孫 致 中 等 校 點 : 紀 曉 嵐 文 集 ( 石 家 莊 : 河 北 教 育 出 版 社,1991), 第 3 冊, 附 錄 紀 曉 嵐 年 譜, 第 頁 賀 治 起 吳 慶 榮 編 : 紀 曉 嵐 年 譜 ( 北 京 : 書 目 文 獻 出 版 社,1993) 何 香 久 : 紀 曉 嵐 年 譜 長 編 ( 南 京 : 金 陵 書 社,1993) 6

13 文 化 典 籍 作 出 了 重 大 的 建 樹, 他 的 這 項 不 世 功 業 一 直 為 後 世 所 津 津 樂 道, 故 此 這 個 範 疇 向 來 都 是 最 為 矚 目 的 研 究 亮 點, 也 是 紀 曉 嵐 研 究 領 域 之 最 大 項, 歷 來 有 關 此 範 疇 的 論 著 數 量 相 當 驚 人, 而 且 至 今 仍 在 急 速 上 升, 各 式 書 籍 論 文 評 介 等 汗 牛 充 棟 數 之 不 盡, 例 子 有 : 王 重 民 的 論 四 庫 全 書 總 目 提 要 (1964) 4 ; 胡 玉 縉 的 四 庫 全 書 總 目 提 要 補 正 (1981) 5 ; 莊 清 輝 的 四 庫 全 書 總 目 經 部 研 究 (1988) 6 ; 吳 哲 夫 的 四 庫 全 書 纂 修 之 研 究 (1990) 7 ; 周 積 明 的 文 化 視 野 下 的 四 庫 全 書 總 目 (1991) 8 ; 楊 晉 龍 的 四 庫 學 研 究 的 反 思 (1994) 9 ; 司 馬 朝 軍 的 四 庫 全 書 總 目 研 究 (2004) 10 ; 余 嘉 錫 的 四 庫 提 要 辨 證 (2007) 11 等 等 四 紀 曉 嵐 與 閱 微 草 堂 筆 記 : 紀 曉 嵐 除 了 以 總 纂 四 庫 聞 名, 亦 以 撰 寫 筆 記 小 說 聞 名 他 惟 一 一 部 筆 記 小 說 閱 微 草 堂 筆 記, 與 蒲 松 齡 的 聊 齋 誌 異 及 曹 雪 芹 的 紅 樓 夢 一 同 風 行 海 內, 廣 受 世 人 的 歡 迎 閱 微 的 研 究, 是 僅 次 於 四 庫 研 究 的 另 一 大 項 從 1949 至 文 革 結 束 這 段 時 間 內, 由 於 當 時 局 勢 的 影 響, 內 地 關 於 閱 微 的 探 討 論 述, 只 是 零 星 散 見 於 一 些 文 學 史 小 說 史 當 中, 而 且 多 半 視 之 為 聊 齋 誌 異 的 對 立 面 而 予 以 否 定, 見 解 似 乎 有 所 偏 執 文 革 期 間, 紀 曉 嵐 一 度 被 視 為 孔 孟 衛 道 士 而 備 受 批 判, 從 作 家 柳 溪 ( 紀 清 侁 ) 不 敢 透 露 自 己 是 紀 氏 第 六 世 女 孫 的 謹 慎 心 態, 已 可 窺 見 當 時 的 情 勢, 於 是 上 世 紀 六 十 至 七 十 年 代 之 間, 關 於 閱 微 的 研 究 少 之 又 少, 這 個 情 況 要 到 近 二 十 年 才 漸 漸 得 到 扭 轉, 然 而, 內 地 有 份 量 的 閱 微 研 究 卻 仍 然 缺 席 觀 乎 台 灣 方 面, 近 三 四 十 年 來 關 於 閱 微 的 研 究 論 著 則 一 直 穩 步 增 加, 迭 見 不 斷, 乃 至 如 今 更 有 進 一 步 擴 展 深 化 完 善 的 跡 象 此 範 疇 論 著 的 例 子 有 : 盧 錦 堂 的 紀 昀 生 王 重 民 : 論 四 庫 全 書 總 目 提 要, 載 北 京 大 學 學 報,1964, 第 2 期, 第 頁 胡 玉 縉 : 四 庫 全 書 總 目 提 要 補 正 ( 台 北 : 木 鐸 出 版 社,1981) 莊 清 輝 : 四 庫 全 書 總 目 經 部 研 究 ( 台 北 : 政 治 大 學 中 文 所 碩 士 論 文,1988) 吳 哲 夫 : 四 庫 全 書 纂 修 之 研 究 ( 台 北 : 國 立 故 宮 博 物 院,1990) 周 積 明 : 文 化 視 野 下 的 四 庫 全 書 總 目 ( 廣 西 : 廣 西 人 民 出 版 社,1991) 楊 晉 龍 : 四 庫 學 研 究 的 反 思, 載 中 國 文 哲 研 究 集 刊,1994 年 3 月, 第 4 期, 第 頁 司 馬 朝 軍 : 四 庫 全 書 總 目 研 究 ( 北 京 : 社 會 科 學 文 獻 出 版 社,2004) 余 嘉 錫 : 四 庫 提 要 辨 證 ( 北 京 : 中 華 書 局,2007) 7

14 平 及 其 閱 微 草 堂 筆 記 (1973) 12 ; 賴 芳 伶 的 閱 微 草 堂 筆 記 中 的 觀 念 世 界 及 源 流 影 響 (1976) 13 ; 劉 麗 屏 的 閱 微 草 堂 筆 記 中 的 女 性 研 究 (1992) 14 ; 陳 郁 秋 的 閱 微 草 堂 筆 記 思 想 探 究 (2000) 15 ; 郭 彧 岑 的 閱 微 草 堂 筆 記 敍 事 研 究 (2004) 16 ; 張 玉 慧 的 閱 微 草 堂 筆 記 之 文 士 生 活 研 究 (2009) 17 等 等 五 紀 曉 嵐 的 文 評 思 想 與 學 術 思 想 : 歷 來, 學 界 一 直 都 把 紀 曉 嵐 研 究 的 焦 點 放 在 四 庫 和 閱 微 兩 個 大 項 之 上, 對 紀 氏 的 文 評 思 想 及 學 術 思 想 則 較 少 注 視, 此 現 象 近 二 十 年 來 開 始 慢 慢 轉 變 這 一 範 疇 的 論 著, 著 重 探 討 他 的 文 評 思 想 ( 尤 其 見 於 紀 評 文 心 雕 龍 瀛 奎 律 髓 刊 誤 玉 臺 新 詠 校 正 唐 人 試 律 說 沈 氏 四 聲 考 諸 書 ), 及 其 在 學 術 思 想 上 的 取 向 ( 例 如 : 崇 漢 儒 而 抑 宋 儒 等 ), 有 些 也 會 論 及 他 的 學 術 思 想 與 乾 嘉 學 術 背 景 氛 圍 之 相 互 關 係, 例 子 有 : 周 積 明 的 紀 昀 評 傳 (1994) 18 ; 唐 素 珍 的 紀 昀 的 學 術 活 動 研 究 (1995) 19 ; 張 維 屏 的 紀 昀 與 乾 嘉 學 術 (1998) 20 ; 楊 子 彥 的 紀 昀 文 學 思 想 研 究 (2002) 21 ; 何 香 久 的 解 密 學 問 大 師 紀 曉 嵐 (2008) 22 等 等 六 紀 曉 嵐 的 傳 奇 小 說 : 此 類 書 籍 浩 如 煙 海, 充 斥 市 面, 書 名 類 近 或 相 同 者 亦 不 知 凡 幾, 它 們 主 要 因 應 紀 曉 嵐 熱 潮 而 大 量 湧 現, 以 普 及 性 通 俗 性 娛 樂 性 為 主, 學 術 性 和 嚴 肅 性 則 相 對 較 低 它 們 往 往 採 納 了 大 量 紀 氏 流 佈 在 坊 間 的 傳 奇 故 事 瑣 聞 逸 事, 以 引 人 入 勝 的 歷 史 小 說 形 式 寫 成, 文 筆 燦 爛 生 動, 敍 事 有 聲 有 色, 不 過 各 書 所 敍 述 的 內 容 不 免 大 同 小 異, 有 些 甚 至 連 章 名 標 題 也 一 樣, 而 當 中 也 有 可 能 摻 雜 了 不 少 想 像 渲 染, 甚 至 誇 張 失 實 偽 託 誤 植 的 成 分 廣 大 民 眾 盧 錦 堂 : 紀 昀 生 平 及 其 閱 微 草 堂 筆 記 ( 台 北 : 政 治 大 學 中 文 所 碩 士 論 文,1973) 賴 芳 伶 : 閱 微 草 堂 筆 記 中 的 觀 念 世 界 及 源 流 影 響 ( 台 北 : 台 灣 大 學 中 文 所 碩 士 論 文,1976) 劉 麗 屏 : 閱 微 草 堂 筆 記 中 的 女 性 研 究 ( 台 北 : 政 治 大 學 中 文 所 碩 士 論 文,1992) 陳 郁 秋 : 閱 微 草 堂 筆 記 思 想 探 究 ( 台 中 : 東 海 大 學 中 文 所 碩 士 論 文,2000) 郭 彧 岑 : 閱 微 草 堂 筆 記 敘 事 研 究 ( 嘉 義 : 南 華 大 學 文 學 研 究 所 碩 士 論 文,2004) 張 玉 慧 : 閱 微 草 堂 筆 記 之 文 士 生 活 研 究 ( 中 壢 : 中 央 大 學 中 國 文 學 系 碩 士 論 文,2009) 周 積 明 : 紀 昀 評 傳 ( 南 京 : 南 京 大 學 出 版 社,1994) 唐 素 珍 : 紀 昀 的 學 術 活 動 研 究 ( 台 北 : 輔 仁 大 學 中 文 所 碩 士 論 文,1995) 張 維 屏 : 紀 昀 與 乾 嘉 學 術 ( 臺 北 : 國 立 臺 灣 大 學 出 版 委 員 會,1998) 楊 子 彥 : 紀 昀 文 學 思 想 研 究 ( 北 京 : 北 京 大 學 中 國 語 言 文 學 系 博 士 論 文,2002) 何 香 久 : 解 密 學 問 大 師 紀 曉 嵐 ( 北 京 : 中 國 言 實 出 版 社,2008) 8

15 之 所 以 認 識 紀 曉 嵐 這 位 清 朝 大 名 人, 紀 曉 嵐 之 所 以 近 乎 家 喻 戶 曉, 一 方 面 得 力 於 影 視 媒 介, 如 多 部 電 視 連 續 劇 的 大 肆 宣 傳 和 渲 染, 另 一 方 面 也 得 力 於 這 類 書 籍 對 紀 曉 嵐 傳 奇 式 形 象 的 塑 造 與 抬 捧 此 類 書 籍 的 例 子 有 : 楊 濤 的 紀 曉 嵐 外 傳 (1993) 23 ; 楊 子 忱 李 建 良 宋 益 三 合 著 的 紀 曉 嵐 全 傳 (1993) 24 ; 柳 溪 的 我 的 先 祖 紀 曉 嵐 (2001) 25 ; 羅 宗 陽 的 紀 曉 嵐 妙 事 (2001) 26 ; 林 鬱 的 紀 曉 嵐 的 故 事 (2003) 27 ; 郭 力 民 的 機 智 詼 諧 大 學 士 : 紀 曉 嵐 (2007) 28 等 等 七 紀 曉 嵐 的 詩 及 詩 論 : 紀 曉 嵐 除 了 是 考 據 學 家 目 錄 學 家 小 說 家, 同 時 也 是 有 名 的 詩 人, 雖 然 他 寫 了 很 多 應 制 恭 和 的 詩 作, 但 也 寫 了 不 少 抒 發 性 靈 反 映 現 實 的 詩 作 這 是 近 二 十 年 才 拓 展 的 研 究 範 疇, 論 著 數 量 未 算 得 上 繁 多, 有 待 更 多 學 者 著 力 於 此 這 個 範 疇 主 要 體 現 出 兩 大 傾 向 :1. 對 紀 氏 謫 戍 西 域 期 間 所 作 的 一 百 六 十 首 烏 魯 木 齊 雜 詩 及 詩 注 之 探 討 ;2. 綜 述 紀 氏 的 詩 學 理 論, 例 子 有 : 楊 桂 芬 的 紀 昀 詩 學 理 論 研 究 (2002) 29 ; 鄧 艷 林 的 論 紀 昀 的 詩 學 觀 與 詩 歌 批 評 (2004) 30 ; 宮 存 波 的 紀 昀 詩 歌 批 評 研 究 (2005) 31 ; 邱 怡 瑄 的 紀 昀 的 試 律 詩 學 (2010) 32 ; 洪 麗 玫 的 紀 昀 詩 論 研 究 (2010, 尚 未 對 外 開 放 ) 33 等 等 34 八 紀 曉 嵐 的 對 聯 及 聯 論 : 紀 曉 嵐 同 時 也 是 聯 家 對 聯 大 師, 只 不 過 是 因 為 他 在 對 聯 方 面 之 成 就 為 四 庫 及 閱 微 兩 方 面 之 不 世 成 就 所 掩, 學 者 普 遍 集 中 研 究 他 總 纂 四 庫 及 撰 寫 閱 微 的 情 況, 而 較 少 觸 及 其 對 聯 聯 論 的 探 析 ; 而 且 若 就 對 聯 這 種 文 學 體 式 本 身 的 內 容 表 達 功 能 及 應 用 場 合 而 言, 對 聯 相 對 於 詩 賦 文 等 大 道 文 學, 其 內 容 容 量 始 終 較 小, 不 可 能 負 載 太 多 經 世 致 用 的 楊 濤 : 紀 曉 嵐 外 傳 ( 台 北 : 世 界 文 物 出 版 社,1993) 楊 子 忱 李 建 良 宋 益 三 : 紀 曉 嵐 全 傳 ( 長 春 : 長 春 出 版 社,1993) 柳 溪 : 我 的 先 祖 紀 曉 嵐 ( 北 京 : 大 眾 文 藝 出 版 社,2001) 羅 宗 陽 : 紀 曉 嵐 妙 事 ( 台 北 : 國 際 少 年 村,2001) 林 鬱 : 紀 曉 嵐 的 故 事 ( 台 北 : 新 潮 社,2003) 郭 力 民 : 機 智 詼 諧 大 學 士 : 紀 曉 嵐 ( 台 北 : 廣 達 文 化 事 業 有 限 公 司,2007) 楊 桂 芬 : 紀 昀 詩 學 理 論 研 究 ( 高 雄 : 國 立 中 山 大 學 中 文 所 碩 士 論 文,2002) 鄧 艷 林 : 論 紀 昀 的 詩 學 觀 與 詩 歌 批 評 ( 長 沙 : 湖 南 師 範 大 學 碩 士 論 文,2004) 宮 存 波 : 紀 昀 詩 歌 批 評 研 究 ( 成 都 : 四 川 大 學 碩 士 論 文,2005) 邱 怡 瑄 : 紀 昀 的 試 律 詩 學 ( 台 北 : 政 治 大 學 中 文 所 碩 士 論 文,2010) 洪 麗 玫 : 紀 昀 詩 論 研 究 ( 台 北 : 中 央 大 學 中 文 所 博 士 論 文,2010)( 尚 未 對 外 開 放 ) 此 處 可 與 第 二 節 研 究 動 機 與 目 的 2.2 為 紀 曉 嵐 研 究 領 域 補 白 交 互 參 照 9

16 大 道 理 ; 氣 勢 與 節 奏 的 伸 舒 屈 折 也 不 如 詩 賦 文 那 樣 靈 活 多 變 ; 應 用 場 合 一 般 又 比 較 狹 窄, 只 作 日 常 交 際 酬 唱 營 造 閒 情 旨 趣 之 用, 不 會 見 於 正 規 入 仕 制 度 科 舉 考 試 的 考 核 內 容 當 中, 於 是 對 聯 便 顯 得 較 為 通 俗 而 平 凡, 被 視 為 小 道 文 學 ; 而 應 對 過 程 之 短 暫 迅 速 也 往 往 使 對 聯 難 以 保 存 下 來 流 傳 至 今, 當 下 若 不 即 時 記 錄, 事 後 便 容 易 衍 生 出 諸 多 不 同 版 本, 口 耳 相 傳 之 下 便 導 致 真 偽 難 辨, 作 者 難 考, 所 以 學 者 一 般 都 較 少 涉 足 對 聯 方 面 的 研 究, 以 避 免 繁 瑣 或 無 必 要 的 論 爭, 正 由 於 以 上 這 些 原 因, 導 致 對 聯 範 疇 成 了 紀 曉 嵐 研 究 領 域 最 為 薄 弱 最 乏 人 關 注 的 一 環 這 是 一 片 尚 未 有 太 多 人 著 手 開 發 的 新 天 地, 也 從 未 出 現 過 一 篇 全 面 探 究 其 對 聯 及 聯 論 的 學 術 研 究 論 文 根 據 筆 者 十 年 以 來 對 紀 曉 嵐 研 究 領 域 的 留 意 注 視, 四 年 以 來 的 極 力 搜 尋, 與 紀 曉 嵐 的 對 聯 及 聯 論 完 全 直 接 對 應 的 文 章, 只 尋 得 今 人 傅 小 松 (1970-) 一 篇 約 四 千 字 之 短 文 簡 述 紀 昀 的 楹 聯 及 其 聯 論 (2008) 35, 不 過 此 文 只 是 屬 於 簡 介 性 質, 為 普 及 文 章, 並 非 學 術 研 究 論 文 至 於, 與 紀 曉 嵐 對 聯 有 關 的 論 著, 自 紀 氏 1805 年 逝 世 之 後 直 至 現 今 仍 然 未 見 太 多 比 較 正 規 有 系 統 而 又 大 規 模 地 觸 及 紀 曉 嵐 對 聯 這 個 課 題 的 人, 就 筆 者 調 查 所 見, 暫 時 只 得 四 位, 而 且 可 以 分 作 兩 類 : 搜 集 收 錄 的 學 者 和 考 證 的 學 者, 清 人 英 和 ( ) 是 第 一 位 搜 集 並 收 錄 紀 曉 嵐 對 聯 的 人, 他 很 佩 服 紀 氏 出 口 成 對 的 捷 才, 亦 嘗 慨 歎 紀 氏 絕 妙 對 聯 大 多 零 落 不 傳, 其 恩 福 堂 筆 記 共 搜 得 紀 氏 8 副 對 聯 及 其 相 關 故 事 紀 曉 嵐 的 學 生 梁 章 鉅 ( ) 是 第 二 位 搜 集 並 收 錄 的 人, 其 楹 聯 叢 話 系 列 共 收 紀 氏 對 聯 約 20 副 左 右, 梁 章 鉅 每 當 言 及 紀 氏 之 處 必 定 尊 稱 紀 文 達 師, 又 常 常 以 大 手 筆 非 先 生 不 能 道 此 語 非 文 達 師 不 敢 作 斯 語 來 稱 許 紀 氏 之 對 聯 獻 縣 人 朱 惠 民 (1944-) 是 第 三 位 搜 集 整 理 並 考 證 紀 氏 對 聯 的 人, 其 紀 曉 嵐 聯 語 尋 蹤 ( 後 文 簡 稱 尋 蹤 ), 搜 集 紀 氏 對 聯 約 50 副, 大 大 超 出 前 人 所 收 之 量, 紀 氏 對 聯 第 一 次 被 結 集 成 書, 第 一 次 由 搜 集 收 錄 階 段 步 入 考 證 階 段 該 書 將 其 對 聯 分 為 慶 弔 諧 趣 工 巧 辨 識 35 傅 小 松 : 簡 述 紀 昀 的 楹 聯 及 其 聯 論, 載 國 學 文 庫 ( 北 京 : 北 京 國 學 時 代 文 化 傳 播 股 份 有 限 公 司,2008) 10

17 其 他 五 類, 惟 分 類 標 準 似 乎 稍 欠 統 一, 未 算 精 準, 不 過, 朱 惠 民 畢 竟 是 首 位 將 紀 氏 對 聯 領 入 考 證 階 段 的 人, 實 在 篳 路 藍 縷 勞 苦 功 高 今 人 孫 建 (70 年 代 出 生 ) 則 是 第 四 位 搜 集 整 理 並 考 證 紀 氏 對 聯 的 人, 其 2010 年 新 書 紀 曉 嵐 秘 史 : 附 紀 曉 嵐 聯 語 輯 證 ( 後 文 簡 稱 輯 證 ) 36, 在 前 人 的 基 礎 上 重 新 分 門 別 類, 並 再 加 廣 泛 搜 輯 深 入 考 證, 成 就 了 一 本 出 色 的 紀 氏 對 聯 考 證 書 籍 至 於 其 他 零 星 的 紀 氏 對 聯 故 事 逸 聞 簡 介 之 類, 則 不 成 系 統 地, 散 落 在 各 式 正 規 或 非 正 規 的 傳 奇 小 說 期 刊 報 章 雜 誌 當 中 至 於 紀 曉 嵐 聯 論 方 面 的 研 究, 學 界 暫 未 有 人 觸 及 過 此 八 大 主 要 範 疇, 僅 是 筆 者 按 個 人 粗 淺 識 見 歸 納 所 得, 劃 分 未 必 盡 然 準 確 恰 當, 但 仍 希 望 可 以 大 致 呈 現 出 紀 曉 嵐 研 究 領 域 的 一 些 梗 概 應 該 留 意 的 是, 此 八 大 範 疇 並 非 彼 此 割 裂 互 不 相 干, 而 是 互 相 影 響 互 相 兼 容 的, 個 中 的 關 係 極 為 複 雜, 例 如 : 年 譜 與 評 介 有 關 四 庫 與 文 評 思 想 及 學 術 思 想 有 關 四 庫 與 閱 微 有 關 傳 奇 小 說 與 詩 及 對 聯 有 關, 不 一 而 足 而 隨 著 紀 曉 嵐 研 究 領 域 的 日 益 拓 展 擴 大, 它 必 將 衍 生 出 更 紛 繁 的 門 路 分 支 演 繹 出 更 豐 富 的 成 分 內 涵 第 二 節 研 究 動 機 與 目 的 2.1 重 申 對 聯 在 中 國 文 學 及 世 界 文 學 中 的 地 位 對 聯, 又 可 稱 楹 聯 楹 帖 楹 語 對 句 對 子 對 語 聯 對 聯 句 聯 帖 聯 語 儷 語 偶 聯 偶 句 偶 語 珠 聯 等 等, 是 中 國 獨 有 的 文 學 藝 術 形 式, 堪 稱 中 華 國 粹 中 華 絕 學, 它 既 不 能 為 其 他 拼 音 文 字 所 模 仿 複 製, 也 無 從 在 其 他 語 言 文 字 體 系 中 取 得 對 等 之 翻 譯 對 聯, 是 世 界 文 藝 花 園 獨 樹 一 幟 無 可 取 代 的 奇 葩 自 宋 至 清, 蒙 童 初 學, 在 識 字 啟 蒙 之 後, 其 中 一 門 必 修 課 叫 做 對 課, 這 36 孫 建 : 紀 曉 嵐 秘 史 : 附 紀 曉 嵐 聯 語 輯 證 ( 北 京 : 現 代 教 育 出 版 社,2010) 11

18 門 課 與 句 讀 等 的 課 業 同 步 進 行 相 提 並 論, 老 師 會 從 訓 蒙 駢 句 笠 翁 對 韻 聲 律 啟 蒙 的 一 類 書 入 手, 啟 導 兒 童 分 辨 平 仄 學 習 對 仗 掌 握 聲 律 準 備 作 詩 這 是 最 基 本 而 扎 實 的 課 業, 日 子 有 功 潛 移 默 化, 就 在 兒 童 朗 朗 上 口 背 誦 如 流 的 時 候, 語 感 便 會 慢 慢 地 培 養 起 來, 基 礎 也 會 愈 加 穩 打 穩 扎, 這 時 老 師 便 會 出 上 聯 讓 他 們 應 對, 也 就 是 進 行 俗 稱 對 對 子 的 活 動, 如 果 連 對 對 子 也 沒 有 問 題 的 話, 那 就 要 求 他 們 作 詩 了 如 是 者, 一 步 一 步 循 序 漸 進 由 淺 入 深, 兒 童 很 快 便 會 成 為 小 士 人 小 作 者 小 詩 人 ; 而 對 聯 史 上 不 少 膾 炙 人 口 的 妙 對 佳 話, 也 多 是 來 自 神 童 精 彩 應 對 的 故 事 古 人 之 所 以 能 夠 出 口 成 對 吟 誦 成 詩 欬 唾 成 文, 要 得 力 歸 功 於 自 小 嚴 格 而 持 恆 的 對 課 訓 練 一 般 人 只 會 欣 賞 對 聯 的 奇 趣 巧 等 特 色, 而 詩 賦 文 章 之 能 手 由 於 他 們 本 身 已 經 技 巧 嫻 熟 爐 火 純 青 ; 加 上 對 聯 並 非 科 舉 考 試 的 考 核 內 容, 無 關 入 仕 晉 升 的 痛 癢, 所 以 詩 賦 文 章 能 手 普 遍 只 會 視 對 聯 為 兒 時 玩 意 文 字 遊 戲 雕 蟲 小 技, 認 為 早 已 味 之 爛 熟 玩 得 通 透 除 非 那 個 時 代 裏 出 現 了 一 些 真 正 淵 博 通 達 不 拘 小 節 的 通 儒, 否 則 對 聯 都 不 會 怎 樣 得 到 特 別 強 調 或 提 倡, 而 始 終 只 是 消 閒 應 酬 裝 點 門 面 的 小 品 小 道 文 學, 只 是 風 花 雪 月 的 非 主 流 俗 文 學, 難 登 大 雅 之 堂, 是 故 對 聯 絕 少 見 於 正 經 的 文 集 史 籍, 而 只 是 極 其 零 散 地 偶 見 於 一 些 野 史 逸 聞 傳 奇 當 中 紀 曉 嵐 以 學 問 淹 通 文 采 風 流 而 名 世, 然 而 世 人 一 般 卻 只 會 譽 之 為 考 據 學 家 目 錄 學 家 文 評 家 文 學 家 小 說 家 辭 賦 家 詩 人, 而 鮮 有 譽 之 為 聯 家, 其 故 安 在? 是 其 對 聯 之 成 就 遜 於 其 他 方 面 之 成 就 乎? 恐 怕 不 是, 根 本 原 因 也 許 值 得 思 考 紀 曉 嵐 的 學 生 梁 章 鉅, 編 寫 了 中 國 文 學 史 上 第 一 部 關 於 對 聯 及 聯 話 的 著 作 楹 聯 叢 話, 他 一 開 始 便 在 自 序 中 慨 歎 道 : 楹 聯 之 興, 肇 於 五 代 之 桃 符 孟 蜀 餘 慶 長 春 十 字, 其 最 古 也 至 推 而 用 之 楹 柱, 蓋 自 宋 人 始, 而 見 於 載 籍 者 寥 寥 然 如 蘇 文 忠 真 文 忠 及 朱 文 公 撰 語, 尚 有 存 者, 則 大 賢 無 不 措 意 於 此 矣 元 明 以 後, 作 者 漸 夥, 而 傳 者 甚 稀, 良 由 無 薈 萃 成 書 者, 任 其 零 落 12

19 37 湮 沉, 殊 可 慨 惜! 當 中 明 確 指 出 了, 見 於 載 籍 的 對 聯 寥 寥 可 數, 除 非 有 一 些 大 賢 通 儒 措 意 於 此, 否 則 很 難 保 存 下 來 逮 及 元 明 以 後, 雖 然 從 事 對 聯 創 作 的 人 漸 多, 但 傳 者 甚 稀, 沒 有 人 把 它 們 薈 萃 起 來 編 成 一 書, 只 任 由 它 們 七 零 八 落 湮 沒 消 沉, 實 在 讓 人 大 為 慨 歎 深 感 惋 惜 梁 章 鉅 為 著 名 文 人 紀 氏 之 高 徒, 也 是 聯 家, 他 感 慨 於 對 聯 零 落, 遂 廣 泛 搜 輯 了 數 百 位 歷 代 聯 家 聯 人 的 逾 萬 副 作 品 逮 及 他 的 第 三 子 梁 恭 辰 (1814-?), 也 繼 承 了 他 的 這 項 事 業, 最 終 合 二 人 之 力 編 撰 了 由 十 種 專 著 所 組 成 的 楹 聯 叢 話 38 系 列 當 中 的 聯 家 聯 人 包 括 : 宋 朝 朱 熹 蘇 軾 樓 鑰 等, 元 朝 趙 孟 頫 楊 元 誠 等, 明 朝 解 縉 祝 允 明 唐 寅 楊 慎 李 東 陽 徐 渭 金 聖 歎 等, 清 朝 則 清 初 至 道 光 年 間 之 名 家 名 作, 幾 近 搜 羅 無 遺, 又 以 李 漁 袁 枚 鄭 板 橋 翁 方 綱 蒲 松 齡 朱 彝 尊 彭 元 瑞 紀 曉 嵐 阮 元 林 則 徐 等 人 之 對 聯 收 錄 最 多, 此 外 尚 收 有 大 量 一 般 文 士 及 無 名 氏 的 對 聯 歷 代 珠 聯 玉 對 多 若 繁 星 閃 閃 耀, 名 士 聯 家 浩 如 長 江 滾 滾 來, 梁 章 鉅 父 子 所 做 的, 是 篳 路 藍 縷 的 開 創 工 夫, 對 於 保 存 對 聯 這 種 中 國 獨 有 的 文 學 藝 術 遺 產, 意 義 重 大 而 又 深 遠 不 過, 自 清 末 以 降, 科 舉 廢 除, 舊 式 私 塾 教 育 日 漸 沒 落, 對 課 這 種 優 良 的 訓 蒙 課 程 以 及 詩 詞 歌 賦 的 教 育 已 漸 漸 不 受 重 視 取 而 代 之, 是 新 式 的 滿 堂 灌 填 鴨 式 教 育 精 英 教 育, 以 及 求 學 即 是 求 分 數 求 分 數 即 是 謀 學 位 謀 學 位 即 是 謀 高 薪 厚 職 的 層 層 僵 化 考 核 制 度 除 非 刻 意 推 行 復 古 的 教 育 制 度, 又 或 者 有 某 些 對 古 典 文 學 感 興 趣 具 造 詣 的 人 士 加 以 宣 揚, 否 則 對 聯 及 對 聯 教 育 很 難 重 新 提 倡 起 來 筆 者 撰 寫 本 文 的 第 一 大 動 機, 就 是 希 望 通 過 研 究 對 聯 大 師 紀 曉 嵐 的 對 聯 及 聯 37 梁 章 鉅 等 撰 ; 白 化 文 李 鼎 霞 點 校 : 楹 聯 叢 話 ( 附 新 話 ) ( 北 京 : 中 華 書 局,2006), 第 7 頁, 自 序 38 楹 聯 叢 話 系 列 包 括 十 種 專 著 : 梁 章 鉅 編 撰 的 楹 聯 叢 話 十 二 卷 楹 聯 續 話 四 卷 楹 聯 三 話 二 卷 巧 對 錄 八 卷 ; 梁 章 鉅 第 三 子 梁 恭 辰 編 撰 的 楹 聯 四 話 六 卷 巧 對 續 錄 兩 卷 ; 此 外 還 包 括 : 梁 章 鉅 的 楹 聯 剩 話 ( 見 於 梁 章 鉅 的 筆 記 ) 浪 跡 叢 談 ( 散 見 聯 話 共 13 則 ) 浪 跡 續 談 ( 散 見 聯 話 共 12 則 ) 浪 跡 三 談 ( 散 見 聯 話 共 4 則 ) 可 見 楹 聯 叢 話 系 列 是 梁 氏 父 子 二 人 的 心 血 結 晶 13

20 論, 重 申 對 聯 並 非 小 道 文 學, 重 新 彰 顯 對 聯 的 內 容 美 與 形 式 美, 重 申 對 聯 在 中 國 文 學 及 世 界 文 學 中 的 地 位 2.2 為 紀 曉 嵐 研 究 領 域 補 白 誠 如 筆 者 在 第 一 節 所 作 的 概 述, 在 紀 曉 嵐 研 究 的 領 域 內, 可 大 致 分 為 八 大 範 疇, 當 中 首 七 項 已 經 為 歷 來 無 數 論 者 所 講 述 淨 盡, 優 秀 成 果 汗 牛 充 棟, 而 限 於 筆 者 薄 弱 的 才 力, 不 可 能 再 為 之 增 添 成 分 ; 惟 獨 最 後 一 項 紀 曉 嵐 的 對 聯 及 聯 論, 原 來 是 尚 未 有 太 多 人 開 發 的 新 天 地 十 年 前 的 2001 年, 筆 者 已 對 這 個 課 題 有 極 為 濃 厚 的 興 趣, 也 瀏 覽 了 不 少 紀 曉 嵐 的 相 關 資 料, 並 開 始 注 視 整 個 紀 曉 嵐 研 究 領 域 的 概 況, 當 時 的 筆 者 總 有 一 種 錯 覺 : 紀 曉 嵐 的 對 聯 及 聯 論 是 個 浩 博 而 且 顯 而 易 見 的 熱 門 大 課 題, 以 往 必 定 有 無 數 論 者 研 究 過 2007 年, 處 於 大 學 時 期 的 筆 者 仍 然 抱 持 著 這 個 看 法, 但 為 了 視 察 究 竟, 於 是 決 定 正 式 就 此 課 題 進 行 搜 索, 以 1912 至 2010 年 為 時 間 跨 度, 在 香 港 各 大 圖 書 館 各 大 專 院 校 圖 書 館 學 術 庫 及 內 地 的 論 文 數 據 庫 39, 用 所 有 適 合 的 搜 尋 方 式 40, 尋 找 一 切 可 能 與 紀 曉 嵐 的 對 聯 及 聯 論 直 接 或 間 接 全 部 或 部 分 相 關 的 書 籍 及 學 術 研 究 論 文, 四 年 以 來, 不 下 數 十 次 以 不 同 的 方 式 搜 尋, 均 並 無 任 何 發 現 年 7 月, 筆 者 在 國 學 文 庫 發 現, 傅 小 松 先 生 有 一 篇 完 全 直 接 對 應 於 紀 曉 嵐 的 對 聯 及 聯 論 範 疇 的 短 文 簡 述 紀 昀 的 楹 聯 及 其 聯 論 42, 全 文 3994 字, 前 大 半 略 介 紀 氏 之 生 平, 並 簡 述 其 對 聯 ; 後 小 半 簡 述 其 聯 論 全 文 涉 及 的 紀 包 括 : 香 港 公 共 圖 書 館 香 港 高 校 圖 書 聯 網 港 大 學 術 庫 中 國 期 刊 全 文 數 據 庫 中 國 優 秀 碩 士 學 位 論 文 全 文 數 據 庫 中 國 博 士 學 位 論 文 全 文 數 據 庫 中 國 重 要 會 議 論 文 全 文 數 據 庫 中 國 高 等 教 育 期 刊 文 獻 總 庫 中 國 基 礎 教 育 期 刊 文 獻 總 庫 包 括 用 書 名 主 題 叢 書 篇 名 篇 名 關 鍵 詞 書 名 關 鍵 詞 主 題 關 鍵 詞 摘 要 作 者 第 一 作 者 刊 名 參 考 文 獻 全 文 的 方 式 搜 尋, 都 沒 有 任 何 發 現 傅 小 松, 湖 南 汨 羅 人,1992 年 畢 業 於 湘 潭 大 學 中 文 系, 中 國 楹 聯 學 會 會 員 楹 聯 天 地 雜 誌 副 主 編 發 表 有 關 詩 聯 傳 統 文 化 民 主 憲 政 科 普 科 幻 等 方 面 的 文 章 數 百 篇, 著 有 中 國 傳 世 名 聯 三 百 副 中 國 楹 聯 史 中 國 楹 聯 發 展 史 古 今 短 聯 趣 話 中 華 詩 人 大 辭 典 等 見 第 35 注 14

21 氏 對 聯 15 副, 作 者 並 沒 有 把 它 們 分 門 別 類, 對 每 副 對 聯 的 分 析 也 只 有 數 語 ; 而 聯 論 方 面 的 闡 述 也 十 分 簡 短, 全 文 也 沒 有 下 注 腳 顯 然, 文 如 其 名, 這 篇 只 能 算 是 簡 述 性 質 的 普 及 文 章 2011 年 3 月, 筆 者 在 網 上 書 店 購 得 一 本 與 紀 曉 嵐 對 聯 相 關 ( 即 : 與 研 究 課 題 部 分 相 關 ) 的 新 書 紀 曉 嵐 秘 史 : 附 紀 曉 嵐 聯 語 輯 證 43 此 書 在 2010 年 9 44 月 1 日 出 版, 作 者 是 孫 建 先 生 此 書 第 一 部 分 紀 曉 嵐 秘 史 講 述 了 紀 氏 的 不 少 秘 聞, 例 如 : 不 善 飲 酒 不 善 書 法 嗜 煙 愛 吃 棗 不 食 鴨 等 等, 涵 蓋 了 其 生 活 的 多 個 方 面 ; 第 二 部 分 紀 曉 嵐 聯 語 輯 證, 據 筆 者 統 計, 共 選 取 了 128 副 對 聯, 先 按 題 材 內 容 劃 分 作 慶 賀 哀 輓 題 贈 諧 趣 集 句 巧 對 墨 跡 雜 綴 引 詞 ( 即 紀 氏 援 引 他 人 的 對 聯 ) 存 疑 辨 訛 十 一 類, 然 後 再 作 源 出 箋 注 疏 證 的 探 究 筆 者 謂, 此 書 第 一 部 分 雖 然 前 人 亦 嘗 論 及 45, 但 究 其 就 裏, 便 可 見 作 者 搜 羅 工 夫 之 精 細 緻 密, 他 旁 徵 博 引, 闡 發 詳 盡, 這 是 前 人 所 遠 遠 不 及 的 ; 而 第 二 部 分 更 是 全 書 價 值 之 所 在, 孫 建 明 言, 他 是 借 鑑 朱 惠 民 的 紀 曉 嵐 聯 語 尋 蹤 為 底 本, 再 按 自 己 的 標 準 重 新 分 類 釐 定 體 例, 又 增 補 聯 語 ( 筆 者 統 計 並 按 : 比 尋 蹤 增 補 了 近 80 副, 但 這 個 數 量 包 含 引 詞 和 辨 訛 這 兩 類 不 是 紀 氏 所 作 的 對 聯, 也 包 含 存 疑 這 類 未 能 確 定 是 否 紀 氏 所 作 的 對 聯 ), 並 且 條 陳 疏 證 可 見, 他 是 站 在 前 人 ( 即 : 首 位 正 式 考 證 紀 氏 對 聯 的 人 朱 惠 民 ) 的 肩 膀 上, 再 下 一 番 分 門 別 類 擴 大 搜 集 詳 加 考 證 的 精 細 工 夫, 使 這 本 書 成 為 一 本 很 優 秀 的 紀 曉 嵐 對 聯 考 證 書 籍, 而 孫 建 也 就 是 歷 史 上 第 四 位 搜 集 整 理 並 考 證 紀 氏 對 聯 的 人 不 過, 愚 以 為, 此 書 在 作 題 材 內 容 分 類 時 稍 有 瑕 疵 : 似 乎 同 時 摻 雜 了 兩 種 以 見 第 36 注 孫 建, 滄 州 紀 曉 嵐 研 究 會 副 會 長 紀 曉 嵐 雜 誌 責 任 編 輯 中 國 楹 聯 學 會 會 員, 曾 任 南 開 大 學 中 國 社 會 歷 史 研 究 中 心 特 約 研 究 員 七 十 年 代 生 於 滄 州, 八 十 年 代 求 學 北 京, 九 十 年 代 供 職 鐵 路 業 餘 喜 讀 書 考 據, 曾 參 與 點 校 整 理 紀 曉 嵐 全 集 南 通 范 氏 詩 文 世 家 等 致 力 於 紀 曉 嵐 研 究, 出 版 有 大 才 子 紀 曉 嵐 ( 與 孫 廣 權 合 著 ), 另 著 有 滄 州 棗 話 鄉 謠 偶 記 紀 曉 嵐 硯 銘 詳 注 紀 曉 嵐 聯 語 輯 證 紀 曉 嵐 側 影 等 例 如 : 在 孫 致 中 等 校 點 : 紀 曉 嵐 文 集, 第 3 冊, 附 錄 譜 餘 部 分 也 收 錄 了 一 些 紀 氏 的 秘 史, 這 些 秘 史 主 要 來 源 自 清 人 的 筆 記 小 說, 以 及 今 人 朱 惠 民 先 生 搜 集 得 來 的 資 料 15

22 46 上 的 觀 點 角 度, 以 致 劃 分 標 準 未 盡 統 一 此 外, 正 如 其 序 言 所 說, 此 書 係 以 疏 證 為 主, 略 及 注 釋, 故 此 它 顯 然 會 偏 重 於 理 性 角 度 的 考 據 斟 酌, 而 缺 少 感 性 角 度 文 學 角 度 藝 術 角 度 的 評 論 賞 析 據 筆 者 以 上 的 分 析 可 以 得 見, 對 聯 及 聯 論 是 紀 曉 嵐 研 究 領 域 最 為 薄 弱 的 一 環 筆 者 這 篇 拙 文, 期 望 是 首 篇 全 面 探 討 紀 曉 嵐 的 對 聯 及 聯 論 之 學 術 研 究 論 文, 為 此 最 為 薄 弱 有 待 開 發 的 一 環, 嘗 試 補 白, 貢 獻 一 己 之 綿 力 2.3 為 實 際 而 研 究 : 回 應 十 多 年 來 的 紀 曉 嵐 熱 潮 1991 年, 一 部 名 為 戲 說 乾 隆 的 清 朝 古 裝 電 視 連 續 劇 在 內 地 播 出, 觀 眾 發 現, 原 來 嚴 肅 的 歷 史 也 可 以 改 編 得 如 此 有 趣, 十 分 喜 歡, 於 是 其 收 視 率 節 節 上 升 有 了 此 成 功 先 例, 也 為 迎 合 觀 眾 口 味, 一 部 部 清 朝 電 視 連 續 劇 隨 即 似 雨 後 春 筍 般 湧 現, 如 : 宰 相 劉 羅 鍋 (1996) 雍 正 王 朝 (1997) 康 熙 微 服 私 訪 記 ( , 共 5 部 ) 還 珠 格 格 ( , 共 3 部 ) 康 熙 帝 國 (2001) 等 等, 都 獲 得 了 觀 眾 的 熱 烈 追 捧 2000 年, 一 部 名 為 鐵 齒 銅 牙 紀 曉 嵐 47 的 電 視 連 續 劇 在 內 地 熱 播, 之 後 的 2002 年 又 在 香 港 熱 播, 收 視 率 扶 搖 直 上, 紀 曉 嵐 旋 即 成 為 最 多 觀 眾 認 識 的 清 朝 大 名 人 由 於 此 劇 極 受 歡 迎, 所 以 繼 第 一 部 之 後, 又 陸 續 開 拍 了 另 外 三 部, 於 及 2009 年 在 內 地 首 播, 而 香 港 的 電 視 台 亦 於 及 2010 年 播 出 了 這 三 部 續 集, 仍 然 大 受 歡 迎 自 從 此 劇 在 兩 岸 四 地, 甚 至 大 中 華 地 區 熱 播 之 後, 紀 曉 嵐 的 名 字 及 其 戲 說 的 形 象 更 加 深 入 民 心, 而 關 於 他 的 各 式 資 料 ( 以 非 嚴 肅 非 正 規 者 居 多 ) 也 應 運 而 生 大 行 其 道, 形 成 了 一 股 風 靡 全 國 至 今 仍 未 減 退 的 紀 曉 嵐 熱 潮 例 如 有 : 按 使 用 目 的 分 類 的 慶 賀 哀 輓 題 贈 ; 按 文 學 性 質 分 類 的 諧 趣 巧 對 ; 按 創 作 或 書 寫 手 段 分 類 的 集 句 雜 綴 墨 跡 ; 按 考 證 角 度 分 類 的 引 詞 存 疑 辨 訛, 多 種 分 類 標 準 同 時 摻 雜 其 中, 似 乎 有 欠 統 一 此 劇 由 張 國 立 (1955-) 任 總 導 演, 並 飾 演 紀 曉 嵐 由 王 剛 (1948-) 飾 演 和 珅 由 張 鐵 林 (1957-) 飾 演 乾 隆, 三 位 演 員 有 影 視 鐵 三 角 之 稱 16

23 竊 以 為, 若 就 實 用 性 較 低 的 人 文 學 科 研 究 來 說, 一 般 容 易 墮 入 閉 門 造 車 曲 高 和 寡 的 窠 臼, 做 出 來 的 成 果 縱 然 高 深 精 微 玄 之 又 玄, 但 卻 不 知 究 竟 有 多 少 成 分 可 以 真 正 應 用 出 來 可 以 回 饋 實 際 可 以 讓 更 多 人 瞭 解 到 其 價 值 哲 學 的 道 理 不 應 該 用 哲 學 的 語 言 來 傳 譯, 高 深 的 學 問 不 應 該 用 高 深 的 方 法 來 演 繹 所 以, 以 筆 者 愚 見, 與 其 是 為 研 究 而 研 究, 不 如 也 嘗 試 為 實 際 而 研 究 為 應 用 而 研 究 做 研 究 應 當 是 既 有 輸 入 又 有 輸 出, 應 當 是 進 得 來 出 得 去, 否 則 只 會 永 遠 困 於 陽 春 白 雪 的 殿 堂, 寒 窗 空 寂 寞 探 討 紀 曉 嵐 的 對 聯 及 聯 論, 也 是 筆 者 對 紀 曉 嵐 熱 潮 的 嚴 肅 誠 摯 謙 卑 回 應 第 三 節 研 究 取 材 與 方 法 3.1 研 究 紀 曉 嵐 對 聯 時 的 三 個 難 處 在 研 究 古 人 對 聯 的 時 候, 通 常 都 會 面 對 至 少 三 個 難 處 : 一 古 人 流 傳 至 今 的 對 聯 只 屬 隻 鱗 片 爪 ; 二 真 假 難 辨 ; 三 版 本 紛 雜 研 究 紀 氏 的 對 聯 時 當 然 也 會 碰 到 這 三 個 問 題 首 先, 因 為 紀 氏 本 人 對 著 書 立 說 之 事 保 持 謹 慎 態 度, 不 願 把 過 多 的 作 品 公 諸 於 世 ( 這 種 心 態 於 晚 年 時 尤 甚 ) 紀 氏 年 少 時 曾 一 度 有 著 書 之 志, 也 一 度 以 學 問 文 章 與 天 下 相 唱 和 馳 驟, 但 隨 著 年 紀 漸 長, 歷 練 益 深, 年 老 時 檢 視 往 昔 自 己 得 意 之 作, 認 為 大 多 是 古 人 所 已 道, 覺 得 甚 是 無 謂 ; 而 且 當 時 政 治 局 勢 嚴 峻, 文 網 嚴 密, 總 纂 過 四 庫 全 書 之 後, 又 讓 他 親 眼 見 到 透 徹 領 教 到 文 字 獄 的 恐 怖, 於 是 轉 而 變 得 緘 默 寡 言, 不 敢 著 錄 一 語 ; 甚 至 連 平 生 的 稿 件 也 不 敢 自 存 ; 即 使 替 他 人 撰 稿 亦 隨 即 丟 棄 故 此, 如 今 所 見 流 傳 下 來 的, 無 論 是 紀 氏 的 詩 文 辭 賦 序 記 碑 表 尺 牘, 還 是 對 聯, 都 仍 然 只 是 一 鱗 半 爪, 遠 非 全 部 正 如 紀 氏 七 十 五 歲 寫 灤 陽 續 錄 時 所 自 白 : 17

24 景 薄 桑 榆, 精 神 日 減, 無 復 著 書 之 志, 惟 時 作 雜 記, 聊 以 消 閒 48 ; 年 近 八 十 時 又 曾 道 : 余 自 早 歲 受 書, 即 學 歌 詠 ; 中 間 奮 其 意 氣, 與 天 下 勝 流 相 倡 和, 頗 不 欲 後 人 今 年 將 八 十, 轉 瑟 縮 不 敢 著 一 語 ; 平 生 吟 稿 亦 不 敢 自 存 蓋 閱 歷 漸 深, 檢 點 得 意 之 作, 大 抵 古 人 所 已 道 ; 其 馳 騁 自 49 喜, 又 往 往 皆 古 人 所 撝 呵 撚 鬚 擁 被, 徒 自 苦 耳 ; 又 於 閱 微 草 堂 筆 記 脫 稿 時, 在 開 首 詩 中 這 樣 說 : 平 生 心 力 坐 銷 磨, 紙 上 煙 雲 過 眼 多 擬 築 書 倉 今 老 矣, 只 應 說 鬼 似 東 坡 50 自 言 畢 生 精 力 都 花 費 在 編 修 書 籍 上, 已 看 遍 紙 上 煙 雲, 如 今 年 事 已 高, 再 無 心 力 著 書 ( 按 : 當 然, 他 這 裏 說 的 書 是 指 閱 微 而 非 對 聯, 而 事 實 上, 他 並 沒 有 把 撰 寫 閱 微 視 為 一 項 著 書 事 業, 只 當 作 是 閒 時 的 雜 記 瑣 記, 而 且 認 為 稗 官 原 不 入 儒 家 ) 關 於 紀 氏 不 太 願 意 著 書 這 點, 也 可 以 從 他 的 學 生 和 好 友 的 口 中 得 到 證 明, 在 紀 文 達 公 遺 集 序 中, 陳 鶴 ( ) 說 道 : 我 師 河 間 紀 文 達 公 嘗 語 人 : 自 校 理 秘 書, 縱 觀 古 今 著 述, 知 作 者 固 已 大 備, 後 之 人 竭 其 心 思 才 力, 要 不 出 古 人 之 範 圍 ; 其 自 謂 過 之 者, 皆 不 知 量 之 甚 者 也 故 生 平 未 嘗 著 書 ; 間 為 人 作 序 記 碑 表 之 屬, 亦 隨 即 棄 擲, 未 嘗 存 稿 51 ; 劉 權 之 ( ) 說 道 : 吾 師 紀 文 達 公 天 姿 超 邁, 目 數 行 下, 掇 巍 科, 入 翰 苑, 當 時 即 有 昌 黎 北 斗 永 叔 洪 河 之 目 厥 後 高 文 典 冊, 多 為 人 提 刀 ; 然 隨 孫 致 中 等 校 點 : 紀 曉 嵐 文 集, 第 2 冊, 第 494 頁, 閱 微 草 堂 筆 記, 第 十 九 卷, 灤 陽 續 錄 ( 一 ) 孫 致 中 等 校 點 : 紀 曉 嵐 文 集, 第 1 冊, 第 206 頁, 鶴 街 詩 稿 序 孫 致 中 等 校 點 : 紀 曉 嵐 文 集, 第 2 冊, 閱 微 草 堂 筆 記, 詩 兩 首, 第 一 首 孫 致 中 等 校 點 : 紀 曉 嵐 文 集, 第 3 冊, 第 729 頁, 附 錄, 陳 鶴 序 18

25 52 手 散 失 並 不 存 稿, 總 謂 盡 係 古 人 糟 粕, 將 來 何 必 災 梨 禍 棗 為 ; 阮 元 ( ) 也 道 : 公 著 述 甚 豐, 不 自 裒 集, 故 多 散 佚 公 之 孫 香 林 比 部 勤 為 搜 輯 者 數 年, 得 詩 文 集 各 十 六 卷, 梓 以 行 世 53 ; 江 藩 ( ) 在 國 朝 漢 學 師 承 記 ( 後 文 簡 稱 漢 學 師 承 記 ) 亦 曰 : 公 一 生 精 力 粹 於 提 要 一 書, 又 好 為 稗 官 小 說, 而 嬾 於 著 54 書, 少 年 間 有 撰 述, 今 藏 於 家, 是 以 世 無 傳 者 誠 然, 紀 曉 嵐 平 生 的 心 力 都 傾 注 在 四 庫 全 書 及 其 他 典 籍 的 編 纂 之 上, 無 暇 著 書, 若 非 其 孫 紀 樹 馨 (1771-?) 搜 集 多 年, 輯 成 紀 文 達 公 遺 集 十 六 卷, 恐 怕 很 多 詩 文 已 經 散 佚 55 紀 曉 嵐 在 館 中 日 夜 沉 浸 書 海 埋 首 文 叢, 涉 獵 量 之 淵 深 浩 博, 決 非 其 他 文 士 學 人 可 比, 他 不 但 紙 上 煙 雲 過 眼 多, 而 且 曾 讀 人 間 未 見 書, 很 清 楚 今 人 所 述, 古 人 盡 備, 所 以 無 謂 再 耗 費 脣 舌 折 損 毛 穎 讀 書 越 多, 下 筆 越 慎 ; 年 紀 漸 老, 精 神 日 衰 ; 再 加 上 滿 清 文 字 獄 嚴 峻, 動 輒 得 咎 這 個 最 為 關 鍵 的 原 因, 紀 曉 嵐 自 是 更 加 惜 墨 如 金 既 已 不 願 用 力 於 著 書 立 說 此 經 國 之 大 業 不 朽 之 盛 事, 更 遑 論 把 對 聯 這 類 出 口 而 成 隨 風 而 散 之 抒 懷 遣 興 酬 唱 應 制 小 品 傳 諸 後 世 了 故 而 紀 氏 之 對 聯 既 鮮 見 於 其 文 集 筆 記, 也 無 覓 於 正 規 史 籍, 只 是 極 其 零 碎 地 散 落 在 各 式 野 史 傳 奇 之 中 上 文 曾 道 梁 章 鉅 慨 歎 對 聯 零 落 湮 沉, 從 紀 氏 之 例 子 也 可 見 一 斑 其 次, 紀 曉 嵐 既 以 對 聯 大 師 之 名 而 稱 頌 於 世, 以 雋 思 妙 語 之 事 而 樂 道 於 民, 孫 致 中 等 校 點 : 紀 曉 嵐 文 集, 第 3 冊, 第 725 頁, 附 錄, 劉 權 之 序 孫 致 中 等 校 點 : 紀 曉 嵐 文 集, 第 3 冊, 第 727 頁, 附 錄, 阮 元 序 江 藩 : 國 朝 漢 學 師 承 記, 載 續 修 四 庫 全 書 編 纂 委 員 會 : 續 修 四 庫 全 書 ( 上 海 : 上 海 古 籍 出 版 社,1995), 第 179 冊, 經 部, 群 經 總 義 類, 卷 六, 第 319 頁 下 筆 者 按 : 雖 則 紀 樹 馨 搜 輯 紀 曉 嵐 作 品 編 成 遺 集 有 功, 但 同 時 也 有 過 失 : 其 一 收 入 的 恭 和 御 覽 應 制 館 課 詩 太 多, 而 不 收 他 年 少 及 年 老 時, 那 些 真 正 述 感 抒 懷 流 露 性 靈 描 摹 世 情 批 判 現 實 的 詩 作, 彷 彿 紀 氏 僅 是 一 個 只 懂 歌 功 頌 德 的 御 用 文 人 ; 其 二 所 收 紀 曉 嵐 之 老 舊 尺 牘 太 少, 紀 曉 嵐 仕 宦 逾 五 十 年 來, 與 朱 筠 朱 珪 劉 統 勛 劉 墉 翁 方 綱 王 鳴 盛 錢 大 昕 彭 元 瑞 戴 震 段 玉 裁 等 學 者 名 士 為 知 己 賢 友, 私 交 甚 篤, 關 係 密 切, 數 十 年 來 他 們 之 間 的 書 信 往 來 必 不 下 百 次, 而 按 法 式 善 所 述, 紀 樹 馨 是 搜 集 得 到 許 多 這 類 書 信 的, 但 遺 集 僅 收 六 封, 其 餘 至 今 不 知 散 佚 何 處, 後 世 已 不 能 得 見, 這 對 於 研 究 紀 氏 之 交 誼 學 術 思 想 之 取 向 乾 嘉 之 學 風 實 為 一 大 損 失 19

26 附 會 或 偽 託 而 賴 以 傳 世 者 必 定 不 少, 故 其 對 聯 也 可 能 有 真 假 難 辨 之 問 題 再 者, 縱 使 確 定 為 紀 曉 嵐 之 真 品, 經 過 二 百 多 年 之 輾 轉 流 傳, 容 或 會 衍 生 出 多 個 不 同 版 本, 故 也 有 版 本 紛 雜 之 問 題 3.2 對 應 的 研 究 策 略 在 對 聯 的 取 材 來 源 上, 當 然 以 紀 氏 的 閱 微 草 堂 筆 記 為 先, 據 筆 者 統 計, 當 中 收 錄 的 對 聯 42 副, 不 過, 有 38 副 都 是 所 謂 的 引 詞, 也 就 是 紀 氏 所 援 引 的 他 人 作 品, 只 得 4 副 是 他 本 人 自 撰 然 後 就 是 英 和 的 恩 福 堂 筆 記, 但 也 只 得 8 副, 而 且 很 多 已 收 入 到 後 來 的 幾 種 紀 氏 對 聯 輯 錄 書 籍 當 中 再 者 就 是 梁 章 鉅 的 楹 聯 叢 話 系 列, 據 筆 者 統 計, 整 個 系 列 共 收 紀 氏 對 聯 20 副 左 右 還 有 就 是, 完 善 前 人 成 果 所 編 著 而 成 的 考 證 力 作 : 孫 建 的 輯 證 此 外, 還 會 參 考 顧 平 旦 常 江 曾 保 泉 三 人 合 編 的 名 聯 鑒 賞 詞 典 56, 當 中 收 紀 氏 對 聯 11 副 ; 以 及 余 德 泉 孟 成 英 編 著 的 古 今 絕 妙 對 聯 匯 賞 57, 當 中 收 紀 氏 對 聯 而 又 比 較 可 靠 的 約 20 副 當 然, 筆 者 也 會 斟 酌 其 餘 各 類 關 於 紀 曉 嵐 的 資 料, 例 如 : 孫 致 中 等 校 點 的 紀 曉 嵐 文 集 第 3 冊 附 錄 譜 餘 部 分 清 代 筆 記 小 說 中 有 關 紀 曉 嵐 的 資 料 有 關 紀 曉 嵐 的 民 間 傳 說, 以 及 其 他 書 籍 評 介 傳 奇 小 說 等, 取 用 時 盡 量 確 保 其 真 實 可 靠 性 本 論 文 裒 輯 紀 曉 嵐 對 聯 時 之 準 則 如 下 : 一 確 認 為 紀 氏 對 聯 者 必 收 ; 二 有 多 個 版 本 者 兼 收 ; 三 存 疑 者 照 收, 但 由 於 存 疑 嚴 格 來 說 不 能 算 作 一 類, 也 很 難 與 任 何 一 種 分 類 法 相 並 列, 故 此 會 歸 入 各 個 題 材 內 容 類 別 底 下, 在 當 中 指 明 出 來 ; 顧 平 旦 主 編 ; 常 江 曾 保 泉 副 主 編 : 名 聯 鑒 賞 詞 典 ( 合 肥 : 黃 山 書 社,1988) 余 德 泉 孟 成 英 編 著 : 古 今 絕 妙 對 聯 匯 賞 ( 上 海 : 上 海 書 畫 出 版 社,2010) 20

27 四 紀 氏 閱 微 草 堂 筆 記 中 援 引 他 人 之 對 聯 者, 由 於 並 非 紀 氏 本 人 所 作, 故 此 不 收 於 正 文, 只 列 在 附 錄 備 考 ; 五 誤 託 或 偽 作 者, 由 於 並 非 紀 氏 真 品, 故 亦 不 收 於 正 文, 只 列 在 附 錄 備 考 在 研 究 方 法 上, 本 論 文 將 分 為 兩 大 部 分 : 創 作 方 面 及 理 論 方 面 創 作 方 面, 本 來 任 何 一 類 文 學 作 品 的 內 容 ( 質 ) 和 形 式 ( 文 ) 都 是 一 個 整 體, 是 互 相 融 和 不 容 切 分 的, 然 而, 為 了 更 清 晰 更 醒 目 地 呈 現 出 各 個 研 究 重 點, 以 及 紀 曉 嵐 對 聯 在 這 些 研 究 重 點 上 的 表 現, 本 論 文 仍 然 會 將 其 對 聯 分 作 : 題 材 內 容 ( 質 / 內 容 美 ) 和 藝 術 特 色 ( 文 / 形 式 美 ) 兩 方 面 來 探 討 理 論 方 面, 由 於 紀 氏 並 沒 有 建 構 起 嚴 密 的 聯 論 架 構, 而 只 留 下 了 兩 個 極 為 重 要 的 聯 論 命 題, 故 此 筆 者 將 圍 繞 此 二 命 題 展 開 探 究 本 論 文 兼 顧 創 作 和 理 論 兩 方 面 的 研 究, 力 求 更 全 面 更 立 體 地 呈 現 出 紀 曉 嵐 在 對 聯 及 聯 論 這 一 範 疇 上 之 整 體 成 就 21

28 第 二 章 紀 曉 嵐 生 平 資 料 斠 正 蓋 凡 探 討 與 研 究, 多 從 最 根 本 最 實 在 最 細 微 處 入 手 研 究 紀 曉 嵐 的 對 聯 及 聯 論, 當 然 有 必 要 先 對 他 的 一 些 重 要 基 礎 資 料, 有 正 確 而 概 略 的 瞭 解, 以 使 後 文 的 探 討 其 來 有 自 有 根 有 據 有 跡 可 循 ; 同 時, 鑑 於 近 二 三 十 年 以 來, 有 關 紀 曉 嵐 的 文 章 書 籍 劇 集 等 各 式 正 規 或 非 正 規 資 料 大 量 湧 現, 充 斥 市 面, 而 當 中 對 紀 氏 之 重 要 基 礎 資 料, 又 有 或 多 或 少 的 記 載 偏 差 甚 或 訛 誤, 故 此 筆 者 特 闢 一 章, 專 門 斠 正 紀 曉 嵐 的 生 平 資 料 58 第 一 節 紀 曉 嵐 的 真 正 原 籍 59 紀 曉 嵐, 名 昀, 一 字 春 帆, 晚 年 自 號 石 雲, 又 號 觀 弈 道 人 孤 石 老 人 三 本 章 經 由 筆 者 多 番 比 對 互 證 及 斠 正 後, 歸 納 自 : 趙 爾 巽 等 : 清 史 稿, 卷 三 百 二 十, 列 傳 一 百 七, 紀 昀 列 傳 ( 北 京 : 中 華 書 局,1977); 賀 治 起 吳 慶 榮 編 : 紀 曉 嵐 年 譜 ; 孫 致 中 等 校 點 : 紀 曉 嵐 文 集, 第 1 冊, 柳 溪 ( 紀 清 侁, 紀 曉 嵐 第 六 世 女 孫 ) 序 言 第 3 冊, 附 錄 紀 曉 嵐 年 譜 景 城 紀 氏 家 譜 ; 周 積 明 李 忠 智 : 正 說 紀 曉 嵐 ( 上 海 : 上 海 古 籍 出 版 社,2005); 東 耳 : 實 說 紀 曉 嵐 ( 北 京 : 九 州 出 版 社,2005); 余 沐 : 正 說 清 朝 十 二 臣 ( 香 港 : 中 華 書 局 ( 香 港 ) 有 限 公 司,2005); 賴 芳 伶 : 閱 微 草 堂 筆 記 硏 究 ( 臺 北 : 國 立 臺 灣 大 學 出 版 委 員 會,1982); 及 張 維 屏 : 紀 昀 與 乾 嘉 學 術 這 幾 種 來 源 資 料, 並 結 合 筆 者 十 年 以 來 對 紀 曉 嵐 其 人 其 事 的 累 積 認 知, 斟 酌 權 衡 後 寫 成 筆 者 按 : 有 些 資 料 寫 作 觀 奕 道 人, 如 紀 曉 嵐 年 譜 第 1 頁 李 瑞 昌 的 序 賴 芳 伶 閱 微 草 堂 筆 記 硏 究 第 一 章 紀 昀 的 生 平 及 另 外 一 些 非 正 規 資 料 便 是 這 樣 寫, 誤 也, 觀 弈 道 人 方 為 正 確 1771 年,48 歲 的 紀 曉 嵐 從 烏 魯 木 齊 謫 戍 歸 來 後, 復 入 翰 林, 當 時 他 曾 為 一 幅 八 仙 對 弈 圖 題 詩, 此 畫 畫 意 如 下 : 韓 湘 子 與 何 仙 姑 對 弈, 五 仙 旁 觀, 惟 獨 那 鐵 拐 李 全 然 不 理, 斜 臥 一 旁 倒 頭 大 睡 紀 曉 嵐 領 教 過 近 三 年 的 西 域 艱 苦 磨 煉, 以 及 官 場 的 浮 沉 升 降, 心 境 大 有 轉 變, 遂 將 感 慨 化 為 題 詩, 當 中 幾 句 是 : 局 中 局 外 兩 沉 吟, 猶 是 人 間 勝 負 心 那 似 頑 仙 癡 不 看, 春 風 蝴 蝶 睡 鄉 深, 紀 曉 嵐 以 那 睡 着 的 鐵 拐 李 自 比, 化 用 莊 周 夢 蝶 的 典 故, 表 示 自 己 漸 已 看 透 世 事, 此 詩 漸 漸 顯 現 出 他 置 身 局 外 的 超 然 心 態 及 至 邁 進 六 秩, 紀 曉 嵐 長 了 十 多 年 人 生 歷 練, 飽 嘗 過 總 纂 四 庫 全 書 的 嘔 心 瀝 血, 經 歷 過 宦 海 的 風 雲 變 幻, 洞 燭 過 人 間 的 世 態 炎 涼, 變 得 更 加 世 故 深 沉, 壯 年 時 的 狂 傲 之 態 和 利 祿 之 心, 蛻 變 為 晚 年 的 看 破 紅 塵 這 時 的 他, 酷 愛 下 圍 棋, 自 己 也 有 一 套 朝 鮮 使 臣 鄧 思 賢 送 贈 的 精 美 圍 棋, 然 他 下 圍 棋 只 是 消 閒 遣 日, 並 不 看 重 輸 贏, 更 不 會 因 輸 贏 而 大 喜 乍 怒 下 圍 棋 之 時, 他 透 徹 體 悟 到 人 生 世 道 官 場 的 道 理 1786 年,63 歲 的 紀 曉 嵐 請 友 人 沈 雲 浦 畫 了 一 幅 桐 蔭 觀 弈 圖, 題 詩 道 : 不 斷 丁 丁 落 子 聲, 紋 楸 終 日 幾 輸 贏 道 人 閒 坐 桐 蔭 看, 一 笑 涼 風 木 末 生, 即 以 觀 弈 道 人 之 局 外 身 分 自 居, 七 年 後, 他 再 次 檢 視 此 畫, 認 為 當 年 還 未 能 完 全 放 下 勝 負 之 心, 遂 再 題 兩 首 : 桐 蔭 觀 弈 偶 傳 神, 已 悵 流 光 近 四 旬 今 日 髵 髵 頭 欲 白, 畫 中 又 是 少 年 人 一 枰 何 處 有 成 虧, 世 事 如 棋 老 漸 知 畫 裏 兒 童 會 長 大, 可 能 早 解 半 山 詩 1792 年,69 歲 的 他 寫 槐 西 雜 志 時, 便 開 始 把 觀 弈 道 人 之 道 號 寫 進 閱 微 裏 去 況 且, 若 就 字 義 而 言, 奕 與 弈 並 不 相 同, 說 文 : 奕, 大 也 弈, 圍 棊 也, 故 知 二 字 不 能 通 用 ; 而 觀 弈 也 顯 然 是 旁 觀 對 弈 / 觀 看 對 弈 之 意 從 以 上 分 析, 可 知 觀 弈 道 人 方 為 正 確 22

29 十 六 亭 主 人, 人 稱 茶 星 紀 河 間, 謚 號 文 達 生 於 清 世 宗 雍 正 二 年 ( 甲 辰,1724) 60 六 月 十 五 日 午 時, 卒 於 仁 宗 嘉 慶 十 年 ( 乙 丑,1805) 二 月 十 四 日 酉 時, 享 壽 八 十 二 歲 紀 曉 嵐 的 真 正 原 籍 是 江 蘇 省 應 天 府 上 元 縣 ( 今 江 蘇 省 南 京 市 江 寧 縣 ), 其 家 族 始 祖 紀 椒 坡 ( 生 卒 年 不 詳 ) 於 明 成 祖 永 樂 二 年 (1404), 響 應 朝 廷 遷 江 南 大 姓 實 畿 輔 之 號 召, 舉 家 遷 徙 至 直 隸 省 河 間 府 獻 縣 ( 今 河 北 省 滄 州 市 滄 縣 ) 61 之 景 城 ( 今 隸 屬 滄 縣 崔 爾 莊 鎮 ) 定 居 及 至 明 思 宗 崇 禎 中 葉, 因 為 子 孫 繁 衍, 紀 曉 嵐 之 曾 祖 父 紀 鈺 ( ) 又 再 分 遷 距 離 景 城 東 面 三 里 之 遙 的 崔 莊 ( 今 崔 爾 莊 鎮, 當 地 人 或 稱 崔 兒 莊 ) 後 來 崔 莊 的 一 支 漸 漸 以 登 科 第 入 仕 宦 而 聞 名 著 稱, 當 地 人 為 舉 其 盛, 便 稱 之 為 崔 莊 紀 ; 而 紀 氏 家 族 則 仍 然 繼 續 自 稱 景 城 紀, 以 示 不 忘 本 62 紀 曉 嵐 是 景 城 紀 氏 家 族 的 第 十 四 世, 屬 於 東 門 五 支 63 由 清 朝 至 現 在, 有 很 多 關 於 紀 曉 嵐 的 正 規 或 非 正 規 介 紹 文 章 和 書 籍, 都 說 他 是 直 60 筆 者 按 : 紀 曉 嵐 辭 世 之 日, 江 藩 的 漢 學 師 承 記 說 是 ( 乙 丑 正 月 ) 十 五 日, 非 是 查 紀 曉 嵐 年 譜 第 頁 嘉 慶 十 年, 乙 丑,1805 年,82 歲 之 條 目, 可 知 正 月 時 紀 曉 嵐 尚 在 生, 二 月 方 卒 ; 又 有 一 說 是 二 月 十 日, 如 紀 曉 嵐 年 譜 第 1 頁 李 瑞 昌 的 序 即 持 此 說, 就 筆 者 所 見, 後 來 亦 有 人 從 之, 又 或 不 加 考 究 而 採 用, 其 實 亦 非 再 翻 查 年 譜 的 第 頁 進 行 比 對 : 二 月 十 日, 病, 十 三 日, 朱 珪 過 門 視 疾 二 月 十 四 日 酉 時 卒, 可 見 有 明 顯 出 入 年 譜 此 段 所 據 資 料 為 朱 珪 為 紀 曉 嵐 寫 的 墓 誌 銘 ( 簡 稱 ), 相 關 原 文 也 附 於 其 下, 當 中 明 言 : 十 日 而 公 病, 十 三 日 昃, 余 過 門 視 疾, 見 公 於 床, 執 手 曰 : 昀 無 他 病, 苦 痰 湧 耳, 明 日, 公 薨 協 辦 才 十 八 日 耳 公 生 於 雍 正 甲 辰 六 月 十 五 日 午 時, 終 於 嘉 慶 乙 丑 二 月 十 四 日 酉 時, 壽 八 十 有 二, 配 馬 氏, 封 一 品 夫 人 十 五 日, 早 遺 折 聞 奉 旨 加 恩 賞 陀 羅 經 被, 派 散 秩 大 臣 德 通 帶 同 侍 衛 十 員 前 往 賜 奠, 並 賞 庫 銀 五 百 兩, 經 理 喪 事 又 賜 奠 葬, 予 謚 文 達 而 從 嘉 慶 皇 帝 發 出 恩 綸 ( 或 稱 恩 詔 ) 的 日 期 在 二 月 十 五 日, 亦 可 佐 證 紀 曉 嵐 確 實 卒 於 二 月 十 四 日, 而 非 正 月 十 五 日 或 二 月 十 日 紀 曉 嵐 年 譜 李 瑞 昌 序 中 述 紀 氏 卒 於 二 月 十 日 或 者 只 是 無 心 之 失 校 勘 之 漏, 但 已 致 使 一 些 不 小 心 的 人 一 錯 再 錯 61 筆 者 按 : 明 惠 帝 建 文 元 年 (1399), 燕 王 朱 棣 誓 師 北 平, 以 清 剿 惠 帝 身 邊 奸 佞 為 由 奪 取 帝 位 為 實, 清 君 側, 靖 內 難, 起 兵 叛 亂, 揮 軍 南 下 南 京 朝 廷 亦 派 軍 北 伐 回 應, 兩 軍 在 北 平 和 南 京 之 間 的 廣 泛 地 區 持 久 拉 鋸 接 近 四 年, 戰 場 縱 橫 數 千 里, 士 卒 平 民 死 傷 數 十 萬, 導 致 血 流 成 河, 屍 填 溝 壑, 土 地 荒 蕪 是 次 激 烈 的 皇 族 權 力 鬥 爭, 最 終 以 惠 帝 失 蹤 朱 棣 攻 入 首 都 南 京 登 極, 改 元 永 樂 為 完 結, 史 稱 靖 難 之 役 或 靖 難 之 變 由 於 南 京 的 宮 殿 已 遭 戰 火 焚 燬, 而 朱 棣 又 本 為 燕 王, 以 北 平 一 帶 為 根 據 地, 同 時 也 為 更 有 效 地 抵 禦 蒙 古 人 南 侵, 故 此 朱 棣 在 登 基 之 後, 決 定 遷 都 北 平, 並 改 名 為 北 京 永 樂 二 年, 他 隨 即 下 詔, 徙 各 地 民 戶, 充 實 久 經 戰 亂 的 京 師 一 帶 地 區 原 籍 江 蘇 省 應 天 府 上 元 縣 的 紀 氏 家 族, 就 是 在 此 時 響 應 朝 廷 遷 江 南 大 姓 實 畿 輔 之 命, 舉 家 由 江 南 遷 至 直 隸 河 間 府 獻 縣 景 城 定 居, 是 為 景 城 紀 氏 正 如 紀 曉 嵐 槐 西 雜 志 ( 二 ) 所 說 : 明 永 樂 二 年, 遷 江 南 大 姓 實 畿 輔 始 祖 椒 坡 公, 自 上 元 徙 獻 縣 之 景 城 62 槐 西 雜 志 ( 二 ): 後 子 孫 繁 衍, 析 居 崔 莊, 在 景 城 東 三 里 今 土 人 以 仕 宦 科 第, 多 在 崔 莊 故 皆 稱 崔 莊 紀, 舉 其 盛 也 ; 而 余 族 則 自 稱 景 城 紀, 不 忘 本 也 63 孫 致 中 等 校 點 : 紀 曉 嵐 文 集, 第 3 冊, 附 錄 景 城 紀 氏 家 譜, 第 583 頁 23

30 64 隸 省 河 間 府 獻 縣 崔 爾 莊 人 或 景 城 人, 其 實 並 不 正 確, 獻 縣 只 能 算 是 他 的 寄 籍 客 籍 後 入 籍, 而 並 非 其 原 籍, 每 個 人 的 原 籍 從 來 都 只 得 一 個, 也 就 是 最 起 始 最 原 先 最 根 本 的 那 個, 紀 曉 嵐 的 家 族 原 本 來 自 江 南, 其 真 正 的 原 籍 當 65 為 江 蘇 省 應 天 府 上 元 縣 第 二 節 紀 曉 嵐 的 生 卒 紀 曉 嵐 的 出 生, 本 來 與 任 何 平 常 人 出 生 時 一 樣, 並 無 任 何 特 別 或 神 奇 之 處, 然 而, 在 文 人 筆 下 以 及 民 間 傳 說 當 中, 卻 往 往 被 賦 予 了 各 種 神 祕 的 色 彩, 筆 者 謹 按 相 關 資 料, 並 結 合 十 年 以 來 對 紀 曉 嵐 其 人 其 事 的 一 己 累 積 認 知, 整 理 出 五 個 紀 氏 的 出 生 傳 說, 簡 單 臚 列 如 下, 以 備 參 考, 並 會 在 稍 後 斠 正 及 正 論 之 : 一 紀 曉 嵐 是 靈 物 的 化 身 : 相 傳 獻 縣 一 帶 乃 是 黃 河 入 海 之 九 河 故 道, 獨 特 的 地 勢 往 往 使 這 裏 一 雨 成 災, 汪 洋 成 巨 浸, 而 水 中 則 夜 夜 有 光 怪 出 現 紀 曉 嵐 出 生 前 夕, 其 祖 父 紀 天 申 ( ) 夢 見 一 道 光 閃 入 家 中, 紀 曉 嵐 就 在 這 個 時 候 出 生 了, 而 那 道 光 也 隨 即 不 見 了, 人 們 於 是 認 為 紀 曉 嵐 是 靈 物 的 化 身 66 二 紀 曉 嵐 是 火 精 託 世 : 五 代 以 來, 民 間 有 驅 趕 火 精 的 習 俗, 火 精 為 女 身, 每 次 皆 赤 裸 在 火 中 現 身, 人 們 一 但 發 現, 便 會 一 邊 敲 打 銅 鑼, 一 邊 大 聲 吼 叫, 羣 起 而 驅 逐 之 話 說 在 紀 曉 嵐 出 生 之 日, 火 精 又 再 出 現, 人 們 見 其 進 入 了 紀 府, 家 人 便 爭 相 驅 逐 之, 最 後 見 其 閃 入 了 內 室, 嘩 然 之 間, 此 時 忽 報 筆 者 按 : 這 些 介 紹 文 章 和 書 籍 包 括 : 正 史 性 質 的 研 究 論 文 性 質 的 正 說 性 質 的 評 介 性 質 的 戲 說 性 質 的 傳 奇 小 說 性 質 的 甚 或 穿 鑿 附 會 性 質 的, 很 多 都 持 有 這 種 看 法, 實 非 事 實 上, 紀 曉 嵐 曾 多 次 強 調 自 己 的 家 族 係 出 江 南 上 元 ( 語 出 : 紀 曉 嵐 為 其 兄 撰 寫 的 伯 兄 晴 湖 公 墓 誌 銘 ) 這 個 傳 說 甚 至 寫 進 了 朱 珪 的 經 筵 講 官 太 子 少 保 協 辦 大 學 士 禮 部 尚 書 管 國 子 監 事 謚 文 達 紀 公 墓 誌 銘 ( 後 文 簡 稱 墓 誌 銘 ) 及 江 藩 的 漢 學 師 承 記 裏 面 所 謂 銘 誄 尚 實, 墓 誌 銘, 本 為 實 事 求 是 的 體 式, 不 應 妄 談, 其 中 所 記 當 俱 為 真 實 才 對 ; 而 國 朝 漢 學 師 承 記 則 可 算 是 正 統 的 學 術 史, 這 個 傳 說 竟 然 出 現 在 兩 類 內 容 甚 為 正 規 嚴 肅 的 體 式 當 中, 頗 覺 稀 奇 筆 者 按 : 朱 珪 與 紀 曉 嵐 早 在 年 少 順 天 鄉 試 時 便 已 相 識, 紀 曉 嵐 曾 一 度 看 不 起 朱 珪, 但 後 來 加 深 了 對 朱 之 認 識 後 覺 得 自 己 不 對, 於 是 此 後 二 人 互 相 敬 重, 成 為 知 交, 在 數 十 年 的 官 宦 生 涯 中 互 相 照 應, 關 係 密 切, 年 老 時 又 同 拜 內 閣 宰 相 高 位, 兩 位 白 頭 卿 相, 成 為 一 時 佳 話 朱 珪 十 分 欣 賞 紀 曉 嵐, 又 曾 親 耳 聽 聞 過 他 這 個 神 奇 的 出 生 傳 說, 於 是 在 紀 氏 死 後 替 他 寫 墓 誌 銘 時, 便 把 此 傳 說 也 寫 了 進 去, 這 是 出 於 敬 重 之 情 而 將 之 神 化 ; 至 於 江 藩, 則 是 比 紀 曉 嵐 小 三 十 七 年 的 後 輩, 是 紀 氏 的 其 中 一 個 手 下, 輔 助 其 編 纂 四 庫 全 書, 出 於 對 上 司 前 輩 的 景 仰 和 愛 戴, 故 此 江 藩 也 將 這 個 傳 說 寫 進 了 自 己 的 漢 學 師 承 記 當 中, 以 進 一 步 抬 高 紀 氏 之 地 位 24

31 紀 曉 嵐 誕 生 了 初 生 之 紀 曉 嵐, 耳 垂 依 稀 有 針 孔 穿 過 的 痕 跡, 至 老 猶 宛 然 ; 而 腳 趾 則 白 嫩 而 尖 小, 彷 彿 用 布 帛 纏 過 一 樣, 於 是 人 們 相 信 他 是 火 精 託 世 67 三 紀 曉 嵐 是 猴 精 或 蟒 精 託 世 : 紀 曉 嵐 的 案 頭 上 總 是 羅 列 著 一 些 榛 子 栗 子 梨 子 棗 子 之 屬, 隨 手 拿 來 食 用, 不 能 停 口 ; 而 且 他 又 生 性 好 動, 在 家 無 事, 不 能 閒 坐 片 時, 活 潑 調 皮 如 猴 子 蟒 精 之 說 則 是 因 為 他 出 生 之 後, 本 來 在 宅 第 附 近 的 大 蟒 不 見 了 68 四 紀 曉 嵐 是 漢 朝 河 間 獻 王 託 世 / 後 繼 人 : 河 間 獻 縣 在 漢 朝 時 為 獻 王 劉 德 之 封 國, 當 年 獻 王 修 學 好 古, 實 事 求 是, 廣 收 古 文 先 秦 書, 廣 施 儒 術, 文 化 大 盛, 學 者 歸 宗 獻 縣 山 川 秀 麗, 地 靈 人 傑, 繼 獻 王 之 後 的 二 千 餘 年, 一 代 文 宗 紀 曉 嵐 在 此 出 生 了 69 五 紀 曉 嵐 是 文 曲 星 下 凡 : 筆 者 曾 聽 聞 此 說 紀 氏 的 出 生 傳 說, 大 體 不 出 此 五 者 以 外, 當 中 以 第 一 二 個 的 版 本 最 多, 也 盛 傳 得 最 為 沸 沸 揚 揚, 也 有 將 第 一 二 個 混 為 一 說 者, 此 外 還 有 一 些 零 星 的 傳 說, 如 : 星 精 託 世 金 雞 下 凡 等 等, 不 一 至 於 紀 曉 嵐 的 逝 世, 筆 者 多 年 前 曾 在 某 本 紀 曉 嵐 傳 奇 中 讀 過 一 個 史 實 以 外 的 傳 說 故 事, 說 紀 曉 嵐 是 吞 金 而 死 70, 當 然 非 是 紀 曉 嵐 年 譜 明 言 : 二 月 初 七 按 紀 曉 嵐 的 學 生 梁 章 鉅 在 歸 田 瑣 記 中 說, 火 精 託 世 是 紀 氏 本 人 親 口 講 述 相 告, 紀 氏 甚 至 讓 梁 章 鉅 察 看 其 耳 上 有 穿 痕, 至 老 猶 宛 然, 如 曾 施 鉗 環 者 ; 足 甚 白 而 尖, 又 若 曾 纏 帛 者 等 前 生 託 世 於 今 的 存 留 特 徵, 鑿 鑿 之 詞 似 乎 讓 人 相 信 不 疑, 甚 至 越 演 越 烈 越 傳 越 盛, 由 此 演 繹 引 發 出 更 多 傳 說 可 參 梁 章 鉅 : 歸 田 瑣 記 ( 台 北 : 木 鐸 出 版 社,1982), 卷 六, 第 頁 此 傳 說 見 梁 章 鉅 : 歸 田 瑣 記, 卷 六, 第 105 頁 ; 又 張 培 仁 : 妙 香 室 叢 話, 載 筆 記 小 說 大 觀 27 編,9 冊 ( 台 北 : 新 興 書 局,1979), 卷 十 二,11a/b, 第 頁 此 說 見 阮 元 紀 文 達 公 遺 集 序, 阮 元 從 學 術 上 繼 往 開 來 的 角 度, 配 以 獻 縣 地 靈 人 傑 的 優 厚 條 件, 將 紀 曉 嵐 的 出 生 予 以 另 一 種 神 化 這 個 傳 說 的 大 意 如 下 : 話 說 在 嘉 慶 十 年 二 月 十 四 日, 上 早 朝 時, 有 幾 個 英 國 使 節 前 來 朝 覲, 實 則 是 想 試 探 中 國 皇 朝 的 虛 實 和 膽 量 他 們 送 來 了 兩 根 巨 大 的 紅 蠟 燭 作 為 見 面 禮, 放 在 金 鑾 殿 的 中 央, 不 懷 好 意 的 使 節 諒 嘉 慶 皇 帝 不 敢 命 人 即 場 點 燃, 譏 笑 之, 嘉 慶 無 奈, 欲 予 應 允 此 時, 歷 仕 乾 嘉 兩 朝, 縱 橫 宦 海 五 十 年 的 八 十 二 歲 紀 曉 嵐, 揣 度 雙 方 劍 拔 弩 張 的 情 勢, 以 及 使 節 來 華 的 真 正 目 的, 恐 其 有 詐, 遂 犯 顏 冒 死 直 諫 嘉 慶, 說 蠟 燭 當 中 可 能 藏 有 可 疑 之 物, 決 不 可 點 燃, 否 則 會 對 君 臣 不 利, 並 敢 以 性 命 擔 保 自 己 的 推 測 沒 有 錯 嘉 慶 雖 然 也 明 白 當 中 的 利 害 關 係, 但 為 了 找 一 個 下 台 階, 顧 全 自 己 及 清 廷 的 面 子, 不 讓 使 節 看 不 起, 惟 有 斥 責 紀 曉 嵐 危 言 聳 聽, 又 說 如 果 他 推 測 錯 誤, 則 犯 了 欺 君 之 罪, 當 斬 然 後, 嘉 慶 命 人 拿 來 大 刀 準 備 砍 斷 蠟 燭, 視 其 究 竟 紀 曉 嵐 雖 然 歷 遍 宦 海 風 雲 事 君 已 久, 但 這 次 卻 異 常 擔 心 自 己 的 推 測 有 誤, 遂 拔 下 官 服 的 金 屬 鈕 扣, 一 顆 一 顆 靜 靜 地 吞 了 下 去 結 果, 蠟 燭 斬 斷 了, 裏 面 並 沒 有 可 疑 的 東 西, 紀 曉 嵐 推 25

32 日, 賜 奠 華 妃 於 田 村, 公 懂 恭 將 事, 感 寒, 復 作 痰 喘 疾 又 充 先 醫 廟 承 祭 大 臣, 力 疾 往 歸, 乞 假, 仍 與 禮 曹 辯 論 公 事 不 輟 二 月 十 日, 病, 十 三 日, 朱 珪 過 門 視 疾 二 月 十 四 日 酉 時 卒 71, 可 知 紀 曉 嵐 是 感 染 了 風 寒, 導 致 痰 喘, 一 臥 不 起 而 病 逝 論 曰 : 傳 說 既 云 傳, 就 是 輾 轉 流 傳 的 意 思, 在 不 斷 的 輾 轉 流 傳 過 程 中, 資 料 多 在 二 三 手 以 上, 當 中 極 有 可 能 產 生 了 虛 誇 之 傳 訛 誤 之 傳 附 會 之 傳 本 來, 與 傳 說 談 真 論 實 似 乎 是 費 時 失 事 不 切 實 際, 不 過, 現 在 乃 是 從 探 討 與 研 究 的 角 度 而 言, 這 樣 就 大 有 必 要 盡 量 還 原 歷 史 的 真 實 面 貌 大 抵 一 個 人 的 畢 生 經 歷 如 果 都 平 平 無 奇 不 過 不 失, 斷 不 會 有 很 多 人 留 意 注 視 他, 斷 不 會 有 很 多 人 著 力 渲 染 其 誕 生 出 身 和 生 平 要 事, 以 進 一 步 抬 高 其 地 位, 也 斷 不 會 衍 生 出 如 此 這 般 的 瑣 聞 逸 事, 長 期 口 耳 相 傳 於 民 間 紀 曉 嵐 自 小 便 已 經 聰 明 穎 異, 展 現 出 過 人 之 天 賦, 甚 至 有 神 童 之 美 譽, 長 大 後 他 又 善 用 天 賦, 把 握 時 機, 出 人 頭 地, 孜 孜 不 倦 為 朝 廷 為 百 姓 為 中 國 文 化 作 出 了 巨 大 的 貢 獻, 為 文 壇 之 泰 山 北 斗, 年 老 時 又 位 極 羣 臣 德 高 望 重, 這 樣 一 位 偉 人, 不 但 會 在 史 冊 中 佔 一 席 位, 文 人 墨 客 和 黎 民 百 姓 也 自 會 幫 忙 歌 功 頌 德 大 書 特 書, 遂 從 其 誕 生 甚 或 前 世 入 手, 一 開 始 便 要 把 紀 曉 嵐 塑 造 成 非 凡 之 人, 說 得 神 乎 其 神 五 個 出 生 傳 說 之 渲 染 描 畫, 或 者 是 出 於 巧 合, 或 者 是 對 前 世 今 生 因 果 相 承 之 篤 信, 或 者 是 紀 氏 本 人 及 其 家 人 之 順 水 推 舟 故 弄 玄 虛, 或 者 是 文 人 之 以 小 化 大 穿 鑿 附 會, 或 者 是 百 姓 主 觀 情 感 之 滲 入 投 射, 或 者 是 上 古 圖 騰 意 念 之 遺 韻 餘 波, 全 都 不 足 為 憑 至 於 有 關 紀 氏 如 何 逝 世 的 那 個 傳 說 故 事, 則 純 屬 摻 雜 史 實 李 代 桃 僵, 同 樣 不 可 相 信 71 測 錯 誤, 縱 使 嘉 慶 沒 有 處 斬 他, 但 他 已 吞 數 金, 最 終 在 酉 時 無 可 救 治 而 死 筆 者 按 : 此 說 摻 雜 了 不 同 的 史 實, 混 為 一 談, 混 淆 視 聽, 非 是 雖 然 紀 曉 嵐 年 譜 嘉 慶 十 年, 乙 丑,1805 年, 82 歲 之 條 目 下 有 云 : 二 月, 英 國 商 船 帶 來 禮 物 表 文, 隨 同 前 來 的 尚 有 兵 船 四 隻, 這 是 一 次 試 探 性 的 侵 略 活 動, 但 同 時 亦 有 云 : 二 月 初 七 日, 賜 奠 華 妃 於 田 村, 公 懂 恭 將 事, 感 寒, 復 作 痰 喘 疾 歸, 乞 假 二 月 十 日, 病, 十 三 日, 朱 珪 過 門 視 疾 二 月 十 四 日 酉 時 卒, 可 見 紀 曉 嵐 在 二 月 初 已 沾 染 了 風 寒, 十 日 已 臥 病 在 床, 十 四 日 逝 世, 那 又 如 何 可 以 在 十 四 日 上 朝? 而 且 故 事 中 的 人 物 性 格 也 顯 然 有 違 於 現 實 中 各 人 的 性 格 : 嘉 慶 皇 帝 縱 然 年 輕, 歷 練 較 淺, 卻 並 非 等 閒 之 輩, 不 會 任 由 使 節 擺 佈 ; 而 假 設 紀 曉 嵐 真 的 在 場, 以 其 機 智 捷 才, 定 會 想 出 其 他 更 好 的 辦 法, 必 不 至 於 用 寶 貴 生 命 打 賭, 冒 死 直 諫, 死 得 如 此 輕 率 從 以 上 分 析, 可 見 此 傳 說 附 會 之 甚 賀 治 起 吳 慶 榮 編 : 紀 曉 嵐 年 譜, 第 184 頁 26

33 第 三 節 紀 曉 嵐 的 生 平 要 事 概 述 紀 曉 嵐 在 世 年 期 橫 跨 雍 正 乾 隆 嘉 慶 三 朝, 服 侍 乾 嘉 二 帝 他 四 歲 啟 蒙, 十 一 歲 隨 父 親 紀 容 舒 ( ) 至 京 師, 十 七 歲 娶 妻 馬 月 芳, 廿 四 歲 應 順 天 鄉 試 中 解 元, 三 十 一 歲 中 殿 試 二 甲 第 四 名, 賜 進 士 出 身, 入 翰 林 任 庶 吉 士 三 十 三 歲 隨 駕 扈 從 熱 河, 始 獲 乾 隆 賞 識 四 十 歲 任 福 建 學 政, 四 十 一 歲 歸 里 丁 憂, 四 十 五 歲 因 姻 親 兩 淮 鹽 運 使 盧 見 曾 案 受 累, 謫 戍 烏 魯 木 齊, 接 近 三 年 而 赦 還, 復 入 翰 林 五 十 歲 任 四 庫 全 書 總 纂 官, 歷 時 十 餘 年 而 編 成 這 部 中 國 及 世 界 規 模 最 72 大 的 文 化 叢 書, 二 百 卷 四 庫 全 書 總 目 提 要 及 二 十 卷 四 庫 全 書 簡 明 目 錄 73 都 由 紀 曉 嵐 主 力 修 纂 和 審 訂 晚 年, 他 又 寫 了 筆 記 小 說 閱 微 草 堂 筆 記 二 十 74 四 卷, 表 面 談 狐 說 鬼, 宣 揚 傳 統 倫 理 價 值 觀, 實 則 是 抨 擊 宋 儒 理 學 揭 露 乾 隆 太 平 盛 世 背 後 的 險 惡 陰 暗 面 八 十 二 歲, 病 卒 於 翰 林 院 協 辦 大 學 士 任 上 紀 曉 嵐 一 生 三 任 禮 部 尚 書 兩 任 兵 部 尚 書 五 掌 都 察 院, 官 位 最 高 至 協 辦 大 學 士 禮 部 尚 書 太 子 少 保 國 子 監 事 ; 除 了 任 四 庫 全 書 總 纂 官, 他 也 當 過 武 英 殿 三 通 館 功 臣 館 國 史 館 方 略 館 八 旗 通 志 館 等 處 的 編 纂 官 ; 又 屢 執 文 柄, 兩 任 鄉 試 考 官 六 任 會 試 考 官, 又 曾 五 任 殿 試 讀 卷 官 據 四 庫 全 書 總 目 提 要 統 計, 四 庫 全 書 共 收 書 籍 3461 種 卷 ; 存 目 書 籍 6793 種 卷, 總 計 種 卷, 幾 乎 囊 括 了 清 朝 乾 隆 以 前 的 中 國 文 化 重 要 典 籍, 是 中 國 及 世 界 規 模 最 大 的 文 化 叢 書 筆 者 按 : 據 筆 者 所 知, 四 庫 全 書 共 有 約 229 萬 餘 頁, 約 9 億 9 千 7 百 萬 字 另 外,2002 年, 北 京 大 學 的 湯 一 介 教 授 (1927-) 開 始 組 織 整 合 國 內 外 高 校 研 究 機 構 及 專 家 學 者 的 力 量, 編 撰 儒 藏, 這 項 曠 古 工 程 正 在 如 火 如 荼 地 進 行 當 中, 預 計 將 耗 時 20 年, 於 2022 年 完 全 編 成, 屆 時 儒 藏 這 部 曠 古 巨 著, 將 收 入 中 國 歷 史 上 重 要 的 儒 家 典 籍 近 6000 部, 總 字 數 約 15 億 字, 規 模 將 超 越 四 庫 全 書, 成 為 中 國 及 世 界 歷 史 上 最 龐 大 的 儒 家 典 藏 文 化 叢 書 73 筆 者 按 : 以 往 有 些 論 者 說, 四 庫 全 書 總 目 提 要 及 四 庫 全 書 簡 明 目 錄 的 作 者 是 紀 曉 嵐, 其 實 不 確, 此 二 書 是 乾 隆 有 感 於 四 庫 全 書 架 構 龐 大 卷 帙 浩 繁, 為 了 提 供 一 便 捷 門 徑, 諭 命 四 庫 館 臣 共 同 編 撰 的, 紀 曉 嵐 並 非 唯 一 的 作 者, 只 是 他 身 任 總 纂 官, 責 任 重 大, 在 編 撰 時 又 出 力 尤 多, 最 後 又 審 訂 統 整 總 其 成 而 已 74 閱 微 草 堂 筆 記 二 十 四 卷 包 括 : 灤 陽 消 夏 錄 六 卷 如 是 我 聞 四 卷 槐 西 雜 志 四 卷 姑 妄 聽 之 四 卷 灤 陽 續 錄 六 卷 75 紀 氏 的 這 些 編 年 生 平 概 述 及 歷 任 官 職, 斟 酌 權 衡 後 綜 合 自 紀 曉 嵐 年 譜 27

34 第 四 節 紀 曉 嵐 的 真 實 形 象 在 民 間 故 事 傳 奇 小 說 和 電 視 劇 集 裏 面, 紀 曉 嵐 往 往 以 風 流 倜 儻 英 俊 瀟 灑 風 趣 幽 默 機 智 勇 敢 的 形 象 示 人, 是 個 風 流 才 子 清 朝 第 一 才 子 文 壇 宗 師 和 幽 默 大 師, 不 過, 那 些 只 是 經 過 加 工 的 戲 說, 與 歷 史 上 紀 曉 嵐 本 人 的 形 象 仍 然 有 頗 多 不 合 戲 說, 顧 名 思 義, 就 是 以 戲 為 主 的 附 會 虛 構 述 說, 其 特 性 已 清 楚 標 明, 本 來, 如 同 傳 說 一 樣, 與 戲 說 談 真 論 實, 無 異 於 緣 木 求 魚, 不 過 為 了 學 術 研 究 的 正 規 嚴 肅 需 要, 還 是 有 必 要 將 歷 史 的 本 然 面 目 盡 量 彰 顯 出 來 紀 曉 嵐 的 真 實 樣 貌, 據 清 史 專 家 鄧 之 誠 教 授 ( ) 的 考 證 : 於 時 大 臣 嚮 用, 頗 以 貌 取 文 達 貌 寢 短 視, 且 北 人, 故 不 為 純 帝 ( 乾 隆 ) 所 喜 一 時 若 翁 覃 溪 朱 竹 君 王 蘭 泉 鄒 一 桂, 皆 不 得 膴 仕, 際 遇 頗 相 似 純 帝 所 許 為 明 敏 之 才, 率 外 擢 督 撫 若 于 文 襄 梁 文 定 董 文 恭, 皆 以 弄 臣 蓄 之, 遑 問 其 餘 矣 76 指 出 紀 曉 嵐 原 來 是 貌 寢 短 視 的, 也 就 是 相 貌 難 看, 而 且 有 近 視 要 還 原 紀 曉 嵐 的 本 然 面 貌, 得 先 從 乾 隆 皇 帝 的 用 人 喜 好 說 起 其 實 乾 隆 這 個 皇 帝 不 但 雄 才 偉 略 好 大 喜 功, 而 且 對 臣 下 的 升 遷 任 免 也 自 有 一 番 標 準, 無 論 對 滿 族 還 是 漢 族 大 臣, 他 都 只 喜 歡 兩 種 : 一 是 外 表 英 俊 瀟 灑 內 裏 滿 腹 經 綸 的 大 臣, 上 面 鄧 之 誠 引 文 中 的 頗 以 貌 取 說 的 就 是 這 種 ; 二 是 世 世 代 代 皆 效 忠 服 務 滿 清 的 顯 貴 高 官 紀 曉 嵐 雖 然 學 富 五 車, 但 因 為 樣 子 不 好 看, 又 是 近 視 眼, 而 且 祖 上 並 非 世 代 之 滿 清 顯 貴, 不 合 任 何 一 項 標 準, 故 此 不 為 乾 隆 所 喜 歡 鄧 之 誠 著 ; 鄧 瑞 整 理 : 骨 董 瑣 記 全 編 ( 北 京 : 中 華 書 局,2008), 卷 三, 乾 隆 時 侍 從 之 臣, 第 109 頁 筆 者 按 : 乾 隆 與 紀 曉 嵐 的 真 實 關 係, 其 實 並 不 如 某 些 戲 說 所 述 的 那 般 投 契 乾 隆 喜 歡 儀 表 堂 堂 而 又 有 學 問 的 臣 子, 並 以 重 用 滿 洲 貴 族 為 先, 漢 人 次 之, 其 身 邊 又 圍 繞 著 很 多 文 韜 武 略 的 倜 儻 才 俊 和 世 代 效 忠 的 滿 洲 顯 貴, 如 : 年 輕 英 俊 的 和 珅 ( ) 福 康 安 (?-1796) 等, 紀 曉 嵐 只 得 才 學 一 項 切 合 乾 隆 的 喜 好, 在 樣 貌 出 身 等 方 面 都 完 全 夠 不 上 ; 再 加 上 乾 隆 這 個 皇 帝 雄 才 偉 略 自 視 頗 高, 而 專 制 君 主 在 本 質 上 也 多 不 喜 歡 一 些 個 性 突 出 的 臣 子, 故 紀 曉 嵐 一 來 升 遷 較 慢, 二 則 乾 隆 只 視 他 為 詞 臣 侍 臣 弄 臣, 在 龍 顏 大 怒 時 更 試 過 罵 他 無 用 腐 儒 倡 優 故 此, 二 人 始 終 只 維 持 著 一 種 封 建 帝 制 下 的 普 通 君 臣 關 係, 完 全 談 不 上 投 契 或 者 君 臣 無 間 對 於 紀 曉 嵐 本 人 來 說, 面 對 皇 帝 的 這 些 用 人 喜 好, 在 先 天 上 已 吃 了 虧, 環 顧 身 邊, 又 28

35 在 視 力 方 面, 根 據 槐 西 雜 志, 紀 氏 自 言 小 時 視 力 極 好, 甚 至 有 夜 中 能 見 物, 與 晝 無 異 78 的 神 奇 能 力 至 於 後 來 何 以 變 成 近 視 眼, 倒 也 不 算 奇 怪, 他 是 個 日 夜 埋 首 書 堆 的 讀 書 人, 大 概 是 因 為 閱 讀 時 姿 勢 習 慣 欠 佳, 不 注 意 保 養 而 患 有 近 視 關 於 紀 氏 近 視 是 有 佐 證 的 : 據 東 華 續 錄 乾 隆 一 百 一 載, 乾 隆 五 十 年 乙 巳 (1785), 大 學 士 阿 桂 的 姻 親 海 昇 毆 死 其 妻 吳 雅 氏, 卻 謊 稱 吳 雅 氏 是 自 縊 而 死 乾 隆 遂 派 左 都 御 史 紀 曉 嵐 一 行 人 前 去 查 驗, 證 明 確 係 縊 死, 但 吳 雅 氏 之 弟 貴 甯 以 檢 驗 不 實, 不 服 上 訴, 乾 隆 遂 又 派 阿 桂 和 珅 會 同 刑 部 堂 官 及 原 檢 官 往 複 驗 之, 但 卻 並 無 發 現 縊 痕, 紀 曉 嵐 等 人 之 前 錯 判 了 結 果 阿 桂 罰 俸 五 年, 革 職 留 任 至 於 紀 曉 嵐 的 錯 判, 乾 隆 說 : 紀 昀 本 係 無 用 腐 儒, 原 不 足 具 數, 況 伊 於 刑 名 事 件 素 非 諳 悉, 且 目 係 短 視, 於 檢 驗 時 未 能 詳 悉 閱 看, 即 以 刑 部 堂 官 所 言, 隨 同 附 和, 其 咎 尚 有 可 原, 著 交 部 嚴 加 議 處 79 實 際 是 原 諒 了 紀 曉 嵐, 為 其 開 脫 乾 隆 說 紀 曉 嵐 是 短 視, 與 鄧 之 誠 的 用 詞 一 樣, 此 話 出 自 乾 隆 皇 帝 金 口, 以 第 一 身 親 述, 如 此 則 可 證 明 紀 曉 嵐 有 近 視 是 確 鑿 的 事 實 此 外, 根 據 紀 曉 嵐 的 知 交 好 友 朱 珪 ( ) 所 講 述, 紀 氏 還 有 口 吃 的 毛 病, 朱 珪 在 其 知 足 齋 詩 集 的 幾 首 詩 中, 曾 毫 不 諱 言 此 事, 以 下 節 錄 其 中 兩 首 : 宗 伯 河 間 姹, 口 吃 善 著 書 沈 浸 四 庫 間, 提 要 萬 卷 餘 英 才 俊 彥 林 立, 受 寵 遇 的 顯 貴 快 速 飛 黃 騰 達, 有 時 心 中 亦 不 免 會 有 些 無 奈 和 鬱 悶 的 情 緒 ; 再 加 上 學 風 嚴 謹 世 情 嚴 峻 等 因 素, 以 致 他 在 待 人 接 物 方 面, 一 是 喜 歡 託 幽 默 諧 趣 以 排 遣 鬱 悶 慰 藉 心 懷, 二 則 喜 歡 憑 著 自 己 的 機 智 捷 才 偶 爾 捉 弄 諷 刺 一 下 別 人, 以 平 衡 自 己 的 心 態 78 槐 西 雜 志 ( 四 ): 余 四 五 歲 時, 夜 中 能 見 物, 與 晝 無 異 七 八 歲 後, 漸 昏 闇 十 歲 後, 遂 全 無 睹 ; 或 夜 半 睡 醒, 偶 然 能 見, 片 刻 則 如 故 十 六 七 後 以 至 今, 則 一 兩 年 或 一 見, 如 電 光 石 火, 彈 指 即 過 蓋 嗜 欲 日 增, 則 神 明 日 減 耳 筆 者 按 : 此 處 紀 氏 的 自 述 頗 有 幾 分 神 奇 味 道, 現 已 無 從 考 證 是 否 真 確 紀 氏 寫 此 段 文 字 時 是 在 六 十 九 歲, 當 時 他 已 是 德 高 望 重 的 學 界 泰 斗, 以 其 人 格 品 德 學 問, 應 不 至 於 胡 亂 吹 噓 譁 眾 取 寵 來 自 抬 身 價, 或 許 他 年 幼 時 確 實 擁 有 這 種 神 奇 能 力 79 王 先 謙 編 : 東 華 續 錄, 載 續 修 四 庫 全 書 編 纂 委 員 會 : 續 修 四 庫 全 書 ( 上 海 : 上 海 古 籍 出 版 社,1995), 第 373 冊, 史 部, 編 年 類, 乾 隆 一 百 一, 第 772 頁 下 29

36 抑 揚 百 代 上, 浩 博 衡 錙 銖 80 另 有 一 首 則 說 : 憶 昔 歲 丁 卯, 我 初 十 七 齡 覃 溪 年 十 五, 同 舉 京 兆 廳 紀 伯 81 冠 倫 魁, 口 吃 詞 建 瓴 朱 珪 與 紀 氏 同 年 中 舉, 同 朝 同 袍 相 知 相 處 數 十 載, 情 同 手 足, 基 本 上 兩 人 之 間 已 無 所 忌 諱, 故 朱 珪 的 描 述 是 耳 聞 目 睹 的 第 一 手 資 料, 也 當 為 事 實 原 來, 在 眾 多 戲 說 中 口 才 了 得 堪 稱 鐵 齒 銅 牙 的 紀 曉 嵐 竟 然 有 口 吃 的 毛 病, 猶 如 歷 史 上 的 韓 非 子 那 樣 口 吃 善 著 書 雖 則 紀 曉 嵐 貌 寢 短 視 口 吃, 但 這 些 缺 陷 應 也 不 至 於 太 嚴 重, 因 為 自 唐 朝 起, 士 人 考 中 進 士 之 後, 都 必 須 再 經 身 言 書 判 的 審 查, 四 項 標 準 都 及 格 後 方 可 授 官 : 身, 檢 視 身 體 容 貌 是 否 端 莊 而 有 威 儀 ; 言, 檢 測 口 語 表 達 能 力 ; 書, 檢 測 書 法 和 寫 作 能 力, 北 宋 之 後 專 門 檢 測 判 詞 的 寫 作 能 力 ; 判, 檢 測 審 判 和 決 斷 的 能 力 紀 曉 嵐 既 然 能 經 過 重 重 考 試 關 卡, 最 終 在 殿 試 中 取 得 二 甲 第 四 名 進 士 出 身, 獲 授 翰 林 院 庶 吉 士, 說 明 了 他 在 這 四 方 面 都 完 全 及 格 至 於, 究 竟 紀 氏 是 否 以 聰 穎 捷 才 和 諧 趣 幽 默 聞 名 於 世, 可 從 地 方 志 及 清 人 對 他 的 描 述 評 價 窺 見 一 斑 : 咸 豐 七 年 刊 本 續 獻 縣 志 這 樣 描 述 紀 曉 嵐 : 紀 昀, 字 曉 嵐 性 奇 慧, 為 文 不 假 思 索 喜 披 閱 書 籍, 過 目 不 復 忘 舉 鄉 試 第 一, 諸 城 劉 文 正 公 奇 賞 之 旋 成 進 士, 入 詞 垣, 升 侍 讀 學 士 天 子 特 達 之 知, 思 以 文 章 報 國, 每 閱 一 書, 必 剖 抉 疑 似 辦 ( 筆 者 按 : 此 處 當 為 辧 字, 辦 字 非 是 ) 析 微 茫, 期 於 至 當 而 後 已, 由 是 學 益 博 識 益 精, 宏 通 淹 雅, 遂 為 海 內 冠 所 著 四 庫 全 書 提 要, 鑒 別 精 當, 持 論 平 允, 每 進 呈, 上 未 嘗 不 朱 珪 : 知 足 齋 詩 集 二 十 卷 / 續 集 四 卷, 載 續 修 四 庫 全 書 編 纂 委 員 會 : 續 修 四 庫 全 書 ( 上 海 : 上 海 古 籍 出 版 社,1995), 第 1452 冊, 集 部, 別 集 類, 續 集 卷 二, 第 212 頁 下 朱 珪 : 知 足 齋 詩 集 二 十 卷 / 續 集 四 卷, 載 續 修 四 庫 全 書 編 纂 委 員 會 : 續 修 四 庫 全 書, 第 1452 冊, 集 部, 別 集 類, 詩 集 卷 八, 第 47 頁 下 30

37 稱 善 也 書 成, 表 進 數 千 言, 援 筆 立 就 蓋 其 才 思 敏 捷, 尤 非 人 所 能 及 82 獻 縣 志 是 正 規 官 修 地 方 志, 其 修 纂 經 過 廣 泛 搜 查, 仔 細 甄 別, 縝 密 考 證, 所 載 當 俱 為 實 事 當 中 奇 慧 為 文 不 假 思 索 過 目 不 復 忘 援 筆 立 就 非 人 所 能 及 之 語, 已 足 見 紀 曉 嵐 確 有 卓 穎 天 資 拔 萃 稟 賦 睿 明 捷 才, 人 所 難 及 至 若 其 幽 默 滑 稽, 江 藩 漢 學 師 承 記 如 此 描 述 : 胸 懷 坦 率, 性 好 滑 稽, 有 陳 亞 之 稱 然 驟 聞 其 語, 近 於 詼 諧, 過 而 思 之, 乃 名 言 也 83 可 知 時 人 把 紀 氏 比 作 當 世 陳 亞, 陳 亞 是 宋 朝 著 名 幽 默 詩 人 詞 人, 平 素 好 戲 謔 紀 氏 本 人 則 這 樣 回 應 : 臣 朔 滑 稽 固 天 性 84, 這 裏 的 朔 指 東 方 朔, 是 史 記 滑 稽 列 傳 裏 的 人 物, 東 方 朔 是 聞 名 的 智 聖, 名 氣 比 陳 亞 大 得 多, 紀 氏 認 為 人 們 只 把 他 比 作 陳 亞 實 是 太 小 看 他, 故 以 東 方 朔 自 比, 代 入 角 色 以 臣 朔 自 稱 另 外 的 一 些 清 人 筆 記 也 提 到 紀 氏 的 詼 諧, 以 及 其 喜 歡 捉 弄 人 的 性 格, 例 如 : 紀 氏 的 學 生 趙 慎 畛 ( ) 在 榆 巢 雜 識 中 說 : 河 間 師 善 詼 諧 85 ; 錢 泳 ( ) 在 履 園 叢 話 中 說 : 獻 縣 紀 相 國, 善 諧 謔, 人 人 共 知 86 ; 牛 應 之 ( 即 朱 克 敬 )( 生 卒 年 不 詳 ) 的 雨 窗 消 意 錄 說 : 紀 文 達 公 昀, 喜 詼 諧, 朝 士 多 遭 侮 弄 87 ; 陳 康 祺 ( ) 的 燕 下 鄉 脞 錄 亦 曰 : 紀 河 間 性 坦 易, 喜 滑 稽, 名 言 雋 語, 流 播 最 多 88 ; 陸 敬 安 ( 生 卒 年 不 詳 ) 的 冷 廬 雜 識 也 云 : 紀 文 達 公, 性 喜 詼 諧 89, 等 等 蓋 歷 史 研 究 有 第 一 手 資 料 和 例 不 孤 立 ( 或 稱 孤 證 不 立 ) 兩 大 原 則, 假 如 只 有 一 兩 種 資 料 記 錄 了 紀 氏 的 幽 默, 李 昌 祺 等 纂 修 : 初 續 獻 縣 志 ( 台 北 : 成 文 出 版 社,1968), 第 頁 江 藩 : 國 朝 漢 學 師 承 記, 載 續 修 四 庫 全 書 編 纂 委 員 會 : 續 修 四 庫 全 書, 第 179 冊, 經 部, 群 經 總 義 類, 卷 六, 第 319 頁 下 見 南 行 雜 詠 忻 湖 佑 申 東 田 各 以 和 章 見 示 春 澗 詩 亦 踵 至 疊 前 韻 賦 謝 趙 慎 畛 : 榆 巢 雜 識, 載 筆 記 小 說 大 觀 ( 揚 州 : 江 蘇 廣 陵 古 籍 刻 印 社,1983), 第 32 冊, 卷 上, 第 345 頁 上 錢 泳 : 履 園 叢 話, 載 筆 記 小 說 大 觀, 第 25 冊, 卷 二 十 一, 第 155 頁 下 牛 應 之 : 雨 窗 消 意 錄, 載 筆 記 小 說 大 觀, 第 25 冊, 卷 一, 第 279 頁 上 陳 康 祺 : 燕 下 鄉 脞 錄, 載 筆 記 小 說 大 觀, 第 28 冊, 卷 十 一, 第 145 頁 上 陸 敬 安 : 冷 廬 雜 識, 載 筆 記 小 說 大 觀, 第 23 冊, 卷 二, 第 284 頁 上 31

38 這 是 未 足 取 信 ; 但 事 實 上, 無 論 在 紀 氏 朋 友 同 僚 門 生 的 口 中, 抑 或 在 多 本 清 人 的 筆 記 小 說 中, 紀 氏 詼 諧 幽 默 的 性 格, 及 其 喜 歡 捉 弄 諷 刺 別 人 的 事 例 都 為 他 們 所 津 津 樂 道, 這 就 既 能 滿 足 第 一 手 資 料 的 要 求, 又 能 副 合 例 不 孤 立 的 90 原 則, 確 證 紀 曉 嵐 之 風 趣 幽 默 無 疑 以 矻 矻 勤 勉 隆 聲 厚 望 而 居 高 於 士 林, 以 淵 通 學 問 燦 爛 文 章 而 卓 穎 於 文 壇, 以 諧 趣 幽 默 機 智 捷 才 而 稱 頌 於 世 間 ; 性 喜 諧 趣, 為 人 謙 和, 廣 交 名 士, 門 人 眾 多, 選 賢 與 能 公 平 公 正, 修 纂 裒 輯 盡 心 盡 力, 為 民 請 命, 為 國 盡 瘁 紀 曉 嵐 紀 曉 嵐 的 重 要 生 平 資 料 已 在 此 章 中 得 到 斠 正, 一 些 長 期 以 來 的 記 載 偏 差 或 者 訛 誤 已 得 到 了 最 基 本 的 辨 正 與 澄 清, 紀 曉 嵐 的 本 然 形 象 也 得 到 了 較 為 真 實 的 還 原, 在 此 後 的 兩 章 中, 筆 者 將 會 全 面 探 討 紀 氏 的 對 聯 及 其 聯 論 90 此 注 可 與 第 77 注 交 互 參 照 筆 者 按 : 紀 曉 嵐 之 所 以 風 趣 幽 默, 筆 者 認 為 有 三 大 原 因 : 一 天 生 如 此 本 性 如 此 : 於 是 自 然 而 然 地 流 露 出 幽 默, 所 以 他 自 言 臣 朔 滑 稽 固 天 性 ; 二 對 皇 帝 用 人 喜 好 及 上 流 社 會 勢 利 之 轉 折 回 應 : 他 之 所 以 諧 趣, 並 時 而 捉 弄 諷 刺 別 人, 是 為 了 排 遣 鬱 悶, 平 衡 心 態, 詳 見 第 77 注 ; 三 對 冷 峻 世 情 之 轉 折 回 應 : 當 時 文 字 獄 屢 興, 人 人 動 輒 得 咎, 他 以 幽 默 行 世, 可 避 免 與 冷 峻 的 世 情 直 接 硬 碰, 是 一 種 笑 看 風 雲 明 哲 保 身 的 輕 巧 軟 方 法 32

39 第 三 章 紀 曉 嵐 對 聯 研 究 第 一 節 對 聯 簡 介 並 舉 例 淺 析 對 聯 一 詞, 在 語 言 學 上 屬 於 聯 合 關 係, 當 中 包 含 了 對 和 聯 兩 個 並 列 概 念 : 對, 是 就 形 式 而 言, 指 上 下 聯 在 外 形 上 的 對 稱 狀 態 ; 聯, 是 就 內 容 而 言, 指 上 下 聯 在 內 容 上 的 關 聯 狀 態 對 聯 必 須 成 雙, 上 下 聯 合 稱 一 聯, 量 詞 為 副 創 作 對 聯 的 基 本 規 則, 是 上 下 聯 字 數 相 等 詞 性 相 同 語 法 結 構 相 近 或 相 同 平 仄 相 對 意 義 相 對 而 又 相 成 上 下 聯 的 首 字 可 平 可 仄, 比 較 自 由, 但 上 聯 的 末 字 必 須 用 仄 聲 字, 下 聯 的 末 字 必 須 用 平 聲 字, 也 就 是 所 謂 的 平 開 仄 合 ; 仄 放 平 收, 至 於 中 間 各 字 的 平 仄 如 何 相 間 換 用, 可 以 依 照 詩 律, 也 可 以 很 自 由, 只 要 聲 律 不 至 於 太 過 呆 板 單 調, 有 基 本 的 抑 揚 頓 挫 就 可 以, 非 在 節 奏 點 上 的 字 之 平 仄 可 以 一 三 五 不 論 茲 舉 紀 曉 嵐 的 一 副 對 聯 為 例 略 作 淺 析 : - 過 如 秋 草 芟 難 盡 - - 學 似 春 冰 積 不 高 上 下 聯 均 為 七 字, 如 果 直 按 字 面 解 釋, 意 義 是 相 對 的, 上 聯 言 過 錯 有 如 秋 天 的 草, 如 何 芟 除 也 難 盡 ; 下 聯 言 學 問 好 似 春 季 的 冰, 怎 樣 累 積 亦 不 高 如 果 綜 合 整 副 對 聯 來 解 釋, 則 又 是 相 成 的, 成 就 出 圓 滿 而 連 貫 的 意 義 : 人 一 生 的 過 錯 很 多, 多 得 想 刪 掉 也 無 從 做 到 ; 但 另 一 方 面, 人 一 生 的 學 問 卻 始 終 很 淺 薄, 淺 薄 得 想 累 積 起 來 亦 不 容 易, 這 樣 聯 合 起 來, 便 成 就 了 一 副 優 秀 的 有 省 思 和 勸 誡 意 味 的 對 聯 了 詞 性 方 面, 上 下 聯 各 詞 的 詞 性 相 同 : 過 對 學, 名 詞 ; 如 對 似, 動 詞, 秋 草 對 春 冰, 名 詞 ; 芟 對 積, 動 詞 ; 難 盡 對 不 高, 形 容 詞, 也 可 理 解 為 修 飾 前 面 動 詞 的 副 詞 語 法 結 構 也 相 近, 上 聯 是 緊 縮 句, 也 有 點 近 似 33

《聊齋志異》夢境研究

《聊齋志異》夢境研究 Title An analysis of the dream motif in Liaozhai zhiyi Author(s) Chan, Pui-chi.; 陳 貝 枝 Citation Issued Date 2009 URL http://hdl.handle.net/10722/57015 Rights The author retains all proprietary rights,

More information

??? ?? 1000

??? ?? 1000 Title A study of the colour word "gold" and its combination = Yan se ci "jin" ji qi zu he yan jiu Author(s) Luk, Ka-wai; 陸 家 慧 Citation Luk, K. [ 陸 家 慧 ]. (2013). A study of the colour word "gold" and

More information

第六章 結論

第六章 結論 Title 李 白 杜 甫 登 高 望 遠 詩 硏 究 Author(s) Cheung, Hon-ching.; 張 漢 靑 Citation Cheung, H. [ 張 漢 靑 ]. (1999). Li Bo Du Fu deng gao wang yuan shi yan jiu = A study on "climbing to a height" poems by Li Bo (701-762)

More information

Microsoft Word - 封面.doc

Microsoft Word - 封面.doc Title A critical study of Wu Hengzhao's (1771-1829) Lianziju Cihua = Advisor(s) Lee, KS Author(s) Li, Wan-no, Lavina.; 李 蘊 娜. Citation Li, W. L. [ 李 蘊 娜 ]. (2006). A critical study of Wu Hengzhao's (1771-1829)

More information

Title 探討琦君散文對香港高中情意教學的意義 Other Contributor(s) University of Hong Kong Author(s) Ching, Lai-ting; 程麗婷 Citation Ching, L. [ 程麗婷 ]. (2009). Tan tao Qijun san wen dui Xianggang gao zhong qing yi jiao xue de

More information

Microsoft Word - 起首六頁.doc

Microsoft Word - 起首六頁.doc Title 廣 州 方 言 用 語 " 都 " 干 擾 學 生 書 面 語 學 習 情 況 初 探 Author(s) Lee, Che-hung; 李 志 雄 Citation Lee, C. [ 李 志 雄 ]. (2008). Guangzhou fang yan yong yu "du" gan rao xue sheng shu mian yu xue xi qing kuang chu

More information

THE UNIVERSITY OF HONG KONG

THE UNIVERSITY OF HONG KONG Title 高 中 學 生 口 語 溝 通 的 銜 接 能 力 研 究 Author(s) Chan, Lai-ying, Joyce; 陳 麗 英 Citation Chan, L. J. [ 陳 麗 英 ]. (2008). Gao zhong xue sheng kou yu gou tong de xian jie neng li yan jiu. (Unpublished thesis).

More information

Microsoft Word - 07414943_LEONG Chao Ha.doc

Microsoft Word - 07414943_LEONG Chao Ha.doc 澳 門 日 報 及 華 僑 報 報 導 貪 污 新 聞 之 異 同 - 以 歐 文 龍 貪 污 案 為 例 梁 秋 霞 傳 理 學 文 學 碩 士 畢 業 報 告 指 導 老 師 : 蕭 小 穗 博 士 香 港 浸 會 大 學 傳 理 學 院 香 港 二 00 八 年 七 月 謝 辭 我 在 香 港 浸 會 大 學 的 學 生 生 涯 隨 著 這 份 碩 士 畢 業 報 告 的 完 成 而 結 束

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20ADF0A54EABC6AAF9B0FCA46BACE3A8732E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20ADF0A54EABC6AAF9B0FCA46BACE3A8732E646F63> Title A study of livelihood and city policy in Chang'an, the capital of Tang dynasty (618-907) = Advisor(s) Yeung, HWO Author(s) Lau, Cheung-cheung.; 劉 章 璋. Citation Lau, C. [ 劉 章 璋 ]. (2005). A study

More information

國立臺南大學數位論文典藏.pdf

國立臺南大學數位論文典藏.pdf 1974~2003 Xiang Yang and the Research upon His Modern Poems: 1974~2003 1974~2003 Xiang Yang and the Research upon His Modern Poems: 1974~2003 by StudentSu-Chen Lee A Thesis submitted in partial fulfillment

More information

A VALIDATION STUDY OF THE ACHIEVEMENT TEST OF TEACHING CHINESE AS THE SECOND LANGUAGE by Chen Wei A Thesis Submitted to the Graduate School and Colleg

A VALIDATION STUDY OF THE ACHIEVEMENT TEST OF TEACHING CHINESE AS THE SECOND LANGUAGE by Chen Wei A Thesis Submitted to the Graduate School and Colleg 上 海 外 国 语 大 学 SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY 硕 士 学 位 论 文 MASTER DISSERTATION 学 院 国 际 文 化 交 流 学 院 专 业 汉 语 国 际 教 育 硕 士 题 目 届 别 2010 届 学 生 陈 炜 导 师 张 艳 莉 副 教 授 日 期 2010 年 4 月 A VALIDATION STUDY

More information

ABSTRACT ABSTRACT As we know the Sinology has a long history. As earily as 19 th century some works have already been done in this field. And among this the studies of lineages and folk beliefs in Southeast

More information

曹 文 轩 小 说 中 的 空 间 叙 事 研 究 A STUDY OF SPATIAL NARRATIVE IN CAO WEN XUAN S NOVELS By 陈 诗 蓉 TAN SIH YONG 本 论 文 乃 获 取 文 学 硕 士 学 位 ( 中 文 系 ) 的 部 分 条 件 A di

曹 文 轩 小 说 中 的 空 间 叙 事 研 究 A STUDY OF SPATIAL NARRATIVE IN CAO WEN XUAN S NOVELS By 陈 诗 蓉 TAN SIH YONG 本 论 文 乃 获 取 文 学 硕 士 学 位 ( 中 文 系 ) 的 部 分 条 件 A di 曹 文 轩 小 说 中 的 空 间 叙 事 研 究 A STUDY OF SPATIAL NARRATIVE IN CAO WEN XUAN S NOVELS 陈 诗 蓉 TAN SIH YONG MASTER OF ARTS (CHINESE STUDIES) 拉 曼 大 学 中 华 研 究 院 INSTITUTE OF CHINESE STUDIES UNIVERSITI TUNKU ABDUL

More information

實施在家教育之個案研究

實施在家教育之個案研究 屏 東 教 育 大 學 學 報 第 二 十 五 期 2006 年 9 月 頁 327-358 鍾 理 和 疾 病 書 寫 探 析 洪 玉 梅 摘 要 鍾 理 和 一 生 坎 坷 多 舛 貧 病 交 迫, 然 而, 他 熱 愛 人 生 熱 愛 文 學, 始 終 以 溫 馨 敏 銳 的 筆 觸, 僕 僕 風 塵 於 創 作 之 途, 倒 在 血 泊 中 死 而 後 已 歷 來, 研 究 鍾 理 和 的

More information

Microsoft Word - 論文封面-980103修.doc

Microsoft Word - 論文封面-980103修.doc 淡 江 大 學 中 國 文 學 學 系 碩 士 在 職 專 班 碩 士 論 文 指 導 教 授 : 呂 正 惠 蘇 敏 逸 博 士 博 士 倚 天 屠 龍 記 愛 情 敘 事 之 研 究 研 究 生 : 陳 麗 淑 撰 中 華 民 國 98 年 1 月 淡 江 大 學 研 究 生 中 文 論 文 提 要 論 文 名 稱 : 倚 天 屠 龍 記 愛 情 敘 事 之 研 究 頁 數 :128 校 系 (

More information

硕 士 学 位 论 文 论 文 题 目 : 北 岛 诗 歌 创 作 的 双 重 困 境 专 业 名 称 : 中 国 现 当 代 文 学 研 究 方 向 : 中 国 新 诗 研 究 论 文 作 者 : 奚 荣 荣 指 导 老 师 : 姜 玉 琴 2014 年 12 月

硕 士 学 位 论 文 论 文 题 目 : 北 岛 诗 歌 创 作 的 双 重 困 境 专 业 名 称 : 中 国 现 当 代 文 学 研 究 方 向 : 中 国 新 诗 研 究 论 文 作 者 : 奚 荣 荣 指 导 老 师 : 姜 玉 琴 2014 年 12 月 硕 士 学 位 论 文 论 文 题 目 : 北 岛 诗 歌 创 作 的 双 重 困 境 专 业 名 称 : 中 国 现 当 代 文 学 研 究 方 向 : 中 国 新 诗 研 究 论 文 作 者 : 奚 荣 荣 指 导 老 师 : 姜 玉 琴 2014 年 12 月 致 谢 文 学 是 我 们 人 类 宝 贵 的 精 神 财 富 两 年 半 的 硕 士 学 习 让 我 进 一 步 接 近 文 学,

More information

thesis_irene_hsiao1

thesis_irene_hsiao1 (GE AN YAN JIU: SHANDONG PINGDU DE CHUN LEI JI HUA) THESIS Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts in the Graduate School of the Ohio State University By Irene

More information

Newcomer-Thesis

Newcomer-Thesis Chinese Travel Agencies & The Internet Age: An Analysis of the Adoption of Internet Tourism in Chengdu, China Thesis Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts in

More information

中 國 文 化 大 學 藝 術 研 究 所 美 術 組 碩 士 論 文 現 代 女 性 體 態 美 初 探 此 論 文 為 藝 術 學 碩 士 學 位 之 部 分 要 求 指 導 教 授 : 歐 豪 年 研 究 生 : 賴 嚴 禾 中 華 民 國 98 年 06 月

中 國 文 化 大 學 藝 術 研 究 所 美 術 組 碩 士 論 文 現 代 女 性 體 態 美 初 探 此 論 文 為 藝 術 學 碩 士 學 位 之 部 分 要 求 指 導 教 授 : 歐 豪 年 研 究 生 : 賴 嚴 禾 中 華 民 國 98 年 06 月 中 國 文 化 大 學 藝 術 研 究 所 美 術 組 碩 士 論 文 現 代 女 性 體 態 美 初 探 此 論 文 為 藝 術 學 碩 士 學 位 之 部 分 要 求 指 導 教 授 : 歐 豪 年 研 究 生 : 賴 嚴 禾 中 華 民 國 98 年 06 月 碩 士 學 位 論 文 現 代 女 性 體 態 美 初 探 研 究 生 : 賴 嚴 禾 符 合 演 奏 / 創 作 組 部 分 要 求

More information

苗 栗 三 山 國 王 信 仰 及 其 地 方 社 會 意 涵 The Influences and Implications of Local Societies to Three Mountain Kings Belief, in Taiwan Miaoli 研 究 生 : 林 永 恩 指 導

苗 栗 三 山 國 王 信 仰 及 其 地 方 社 會 意 涵 The Influences and Implications of Local Societies to Three Mountain Kings Belief, in Taiwan Miaoli 研 究 生 : 林 永 恩 指 導 國 立 交 通 大 學 客 家 文 化 學 院 客 家 社 會 與 文 化 學 程 碩 士 論 文 苗 栗 三 山 國 王 信 仰 及 其 地 方 社 會 意 涵 The Influences and Implications of Local Societies to Three Mountain Kings Belief, in Taiwan Miaoli 研 究 生 : 林 永 恩 指 導 教

More information

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 1966 93 2 1966 2003 THE RESEARCH OF CHANG HSIAO-FENG'S LYRICAL ESSAYS 1966 2003 8911213 172 LAN PEI CHEN Hsu Hsin yi Keywords CHANG, HSIAO-FENG Modern Prose Lyrical Taiwanese Literature Abstract CHANG,

More information

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 中 國 文 學 系 國 立 中 山 大 學, 碩 士 論 文 國 立 中 山 大 學 中 國 文 學 系 碩 士 論 文 Department of Chinese Literature 肉 蒲 團 研 究 National Sun Yat-sen University Master Thesis 肉 蒲 團 研 究 The Research of Rou Pu Tuan 研 究 生 : 林 欣 穎

More information

untitled

untitled II I Abstract Abstract This thesis mainly approaches Wu Wengying s ci poetry through his different class artistic style, and make a subject comment on the controversy of whether its has modernist element

More information

論文封面

論文封面 6 21 1973 13 274 A Study of Children s Poetry by Lin Huan-Chang Chen, Chun-Yu National Taitung Teachers College The Graduate Institute of Children s Literature Abstract Lin Huan-Chang, the poet who devoted

More information

174 ( ) ( ) [ 1 ] [2] ( ) [3] [1] (1884) [2] ( [3]

174 ( ) ( ) [ 1 ] [2] ( ) [3] [1] (1884) [2] ( [3] BIBLID 1026-5279 (2005) 94:2 p. 173-206 (2005.12) 173 1794-1857 1797-1866 1794-1857 1797-1866 Keywords Documentary Science Guo Han Ma Han Xu Shan Dong Documentary E-mail: ting6153@scu.edu.tw 174 (2005.12)

More information

致 谢 本 人 自 2008 年 6 月 从 上 海 外 国 语 大 学 毕 业 之 后, 于 2010 年 3 月 再 次 进 入 上 外, 非 常 有 幸 成 为 汉 语 国 际 教 育 专 业 的 研 究 生 回 顾 三 年 以 来 的 学 习 和 生 活, 顿 时 感 觉 这 段 时 间 也

致 谢 本 人 自 2008 年 6 月 从 上 海 外 国 语 大 学 毕 业 之 后, 于 2010 年 3 月 再 次 进 入 上 外, 非 常 有 幸 成 为 汉 语 国 际 教 育 专 业 的 研 究 生 回 顾 三 年 以 来 的 学 习 和 生 活, 顿 时 感 觉 这 段 时 间 也 精 英 汉 语 和 新 实 用 汉 语 课 本 的 对 比 研 究 The Comparative Study of Jing Ying Chinese and The New Practical Chinese Textbook 专 业 : 届 别 : 姓 名 : 导 师 : 汉 语 国 际 教 育 2013 届 王 泉 玲 杨 金 华 1 致 谢 本 人 自 2008 年 6 月 从 上 海 外

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 A THESIS FOR THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION GRADUATE INSTITUTE IN PUBLISHING NAN HUA UNIVERSITY THE OPERATION MODELS OF WRITERS PRESSES IN TAIWAN ADVISOR: PH.D. CHEN CHUN-JUNG GRADUATE

More information

2005 5,,,,,,,,,,,,,,,,, , , 2174, 7014 %, % 4, 1961, ,30, 30,, 4,1976,627,,,,, 3 (1993,12 ),, 2

2005 5,,,,,,,,,,,,,,,,, , , 2174, 7014 %, % 4, 1961, ,30, 30,, 4,1976,627,,,,, 3 (1993,12 ),, 2 3,,,,,, 1872,,,, 3 2004 ( 04BZS030),, 1 2005 5,,,,,,,,,,,,,,,,, 1928 716,1935 6 2682 1928 2 1935 6 1966, 2174, 7014 %, 94137 % 4, 1961, 59 1929,30, 30,, 4,1976,627,,,,, 3 (1993,12 ),, 2 , :,,,, :,,,,,,

More information

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 國 立 中 山 大 學 中 國 文 學 系 博 士 論 文 Department of Chinese Literture National Sun Yat-sen University Doctorate Dissertation 徐 孚 遠 在 世 變 下 之 生 命 情 懷 Xu Fu-Yuan's Life Feelings during the Transitional Period between

More information

UDC The Policy Risk and Prevention in Chinese Securities Market

UDC The Policy Risk and Prevention in Chinese Securities Market 10384 200106013 UDC The Policy Risk and Prevention in Chinese Securities Market 2004 5 2004 2004 2004 5 : Abstract Many scholars have discussed the question about the influence of the policy on Chinese

More information

香 港 大 學 教 育 學 院 2014-2015 年 度 教 育 學 士 ( 語 文 教 育 ) - 小 學 及 初 中 中 文 學 士 學 位 論 文 香 港 的 大 學 生 支 援 中 國 大 陸 農 村 教 育 的 困 難 與 出 路 以 上 海 交 通 大 學 思 源 公 益 2014 年

香 港 大 學 教 育 學 院 2014-2015 年 度 教 育 學 士 ( 語 文 教 育 ) - 小 學 及 初 中 中 文 學 士 學 位 論 文 香 港 的 大 學 生 支 援 中 國 大 陸 農 村 教 育 的 困 難 與 出 路 以 上 海 交 通 大 學 思 源 公 益 2014 年 Title Study on the problem of the university students from Hong Kong to support rural education in the mainland China and its solution : taking Shanghai Jiao Tong University Siyuan commonweal organization

More information

Shanghai International Studies University THE STUDY AND PRACTICE OF SITUATIONAL LANGUAGE TEACHING OF ADVERB AT BEGINNING AND INTERMEDIATE LEVEL A Thes

Shanghai International Studies University THE STUDY AND PRACTICE OF SITUATIONAL LANGUAGE TEACHING OF ADVERB AT BEGINNING AND INTERMEDIATE LEVEL A Thes 上 海 外 国 语 大 学 硕 士 学 位 论 文 对 外 汉 语 初 中 级 副 词 情 境 教 学 研 究 与 实 践 院 系 : 国 际 文 化 交 流 学 院 学 科 专 业 : 汉 语 国 际 教 育 姓 名 : 顾 妍 指 导 教 师 : 缪 俊 2016 年 5 月 Shanghai International Studies University THE STUDY AND PRACTICE

More information

Microsoft Word - 103袁光儀.doc

Microsoft Word - 103袁光儀.doc 成 大 中 文 學 報 第 二 十 九 期 2010 年 07 月 頁 51-82 國 立 成 功 大 學 中 文 系 蒙 以 養 正 李 贄 九 正 易 因 之 蒙 卦 解 與 童 心 說 袁 光 儀 * 摘 要 本 論 文 主 要 藉 由 李 贄 的 九 正 易 因 一 書 中 對 蒙 卦 的 闡 釋, 與 其 眾 所 週 知 的 童 心 說 作 一 對 照 與 印 證 李 贄 長 期 被 視

More information

2010

2010 Title Use the "guided fantasy" to enhance students' creativity in writing Author(s) Chen, Chih-lie, Yammie.; 陳志黎. Citation Chen, C. Y. [ 陳志黎 ]. (2010). Use the "guided fantasy" to enhance students' creativity

More information

國家圖書館典藏電子全文

國家圖書館典藏電子全文 II III The Study on the Calligraphy Theory and Writing Arts of Sun Guoh-Tyng Shu Puu Summary Sun Chyan-Lii, also known as Guoh-Tyng, was born in Chern Liou (or Fuh Yang) during the Tang Dynasty at the

More information

Microsoft Word - MCHA

Microsoft Word - MCHA 探 讨 曹 操 用 人 之 法 与 其 政 治 成 就 THE METHODS OF CAO CAO IN THE USE OF PERSONNEL AND HIS POLITICAL ACHIEVEMENTS 张 伟 隆 CHONG WEI LOONG MASTER OF ARTS ( CHINESE STUDIES ) 拉 曼 大 学 中 华 研 究 院 INSTITUTE OF CHINESE

More information

姚道生 130 2 以章義選文以定篇敷理以舉統 學者一般都從文體論的角度解讀 論文敘 就能夠對某個文體的名義流變 筆 認為只要根據這四個原則研讀 論文敘筆 名家名篇及創作方法有一個大致的認識並且可以著手寫作該文體可以說今 天的文學史或文論史主要是以文體論來把握 論文敘筆 的 文心 上篇 論文敘筆 的

姚道生 130 2 以章義選文以定篇敷理以舉統 學者一般都從文體論的角度解讀 論文敘 就能夠對某個文體的名義流變 筆 認為只要根據這四個原則研讀 論文敘筆 名家名篇及創作方法有一個大致的認識並且可以著手寫作該文體可以說今 天的文學史或文論史主要是以文體論來把握 論文敘筆 的 文心 上篇 論文敘筆 的 文心雕龍 諸子 探賾 姚道生 香港浸會大學中國語言文學系 引言 文心雕龍 研究在當代已是一門顯學劉勰 約 465 522 將 文心 全書分為上下 1 篇 論文敘筆囿別區分綱領毛目剖析入微 而今之學者則精研詳究已發表 的專書專論可謂汗牛充棟然而值得討論的問題仍多 諸子 篇就是其中之一 諸子 是全書的第十七篇次於 史傳 之後是上篇 論文敘筆 中 敘筆 的 原始以表末釋名 第二篇劉勰在 序志 中講述 論文敘筆

More information

Microsoft Word - 6.劉昭明.doc

Microsoft Word - 6.劉昭明.doc 文 與 哲 第 二 十 期 2012 年 06 月 頁 205~238 國 立 中 山 大 學 中 國 文 學 系 論 蘇 軾 黃 州 紅 梅 詩 詞 的 書 寫 策 略 劉 昭 明. 彭 文 良 [ 摘 要 ] 蘇 軾 詠 梅 詩 詞 質 精 量 多, 廣 泛 流 播, 影 響 深 遠, 推 動 提 升 宋 代 詠 梅 詩 詞 的 發 展 與 地 位 蘇 軾 謫 居 黃 州, 作 紅 梅 三 首

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 ( 文 學 所 ) 碩 士 論 文 論 文 題 目 ( 陳 千 武 小 說 活 著 回 來 及 其 相 關 事 例 研 究 ) 論 文 題 目 (Chen Chien Wu Return Alive And Some Research About It) 研 究 生 : 朱 妍 淩 指 導 教 授 : 林 葉 連 中 華 民 國 一 0 一 年 6 月 8 日 陳 千 武 小 說

More information

094THU DOC

094THU DOC 1 Tunghai University Chinese Literature Department Doctoral Dissertation AdvisorProfessor Lee Li-shin Research into Tang Dynasty Poetry about Amusement Activities AuthorChen Cheng-ping July 3,2006 2 3

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B1E5C3CEC4C8CBB6CABFB1CFD2B5C2DBCEC42E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B1E5C3CEC4C8CBB6CABFB1CFD2B5C2DBCEC42E646F63> 硕 士 专 业 学 位 论 文 论 文 题 目 对 外 汉 语 写 作 能 力 测 试 研 究 以 美 国 AP 中 文 考 试 等 写 作 能 力 测 试 为 参 照 研 究 生 姓 名 指 导 教 师 姓 名 专 业 名 称 研 究 方 向 论 文 提 交 日 期 卞 梦 娜 陆 湘 怀 汉 语 国 际 教 育 硕 士 汉 语 国 际 教 育 202 年 0 月 对 外 汉 语 写 作 能 力

More information

清代賦格著作《賦學指南》考論

清代賦格著作《賦學指南》考論 2002 10 1-28 Inquiry into Yan Yan-Zhi s The Chant of Five Virtuous Men and Xiao Tong s The Chant of Shan Tao and Wang Rong Chiang Chien-Chun National Cheng Kung University Abstract 1 In the Southern Dynasty

More information

250 Discussion of Luo Yin s Object-Chanting Poems Kuei-Fang Liu* Abstract Luo Yin s object-chanting poems have the bright artistic feature and individ

250 Discussion of Luo Yin s Object-Chanting Poems Kuei-Fang Liu* Abstract Luo Yin s object-chanting poems have the bright artistic feature and individ 249270 * ( 93 6 30 93 12 1 ) * 250 Discussion of Luo Yin s Object-Chanting Poems Kuei-Fang Liu* Abstract Luo Yin s object-chanting poems have the bright artistic feature and individuality. Those poems

More information

第16卷 第2期 邯郸学院学报 2006年6月

第16卷 第2期                邯郸学院学报              2006年6月 第 21 卷 第 3 期 邯 郸 学 院 学 报 2011 年 9 月 Vol.21 No.3 Journal of Handan College Sept. 2011 学 术 名 家 研 究 史 学 大 家 安 作 璋 先 生 访 谈 录 康 香 阁 ( 邯 郸 学 院 学 报 编 辑 部, 河 北 邯 郸 056005) 摘 要 : 安 作 璋 先 生 是 新 中 国 成 立 后 最 早 从 事

More information

YANGTZE RIVER ACADEMIC 2013 4 40 2013 No. 4 Serial No. 40 100081 1960 1992 2004 1974 2004 2000 1 27 2013 4 1992 25 27 1983 1 2006 144 145 2000 111 28 2006 144 2007 28 3330 29 30 2013 4 2006 78 2006 174

More information

Public Projects A Thesis Submitted to Department of Construction Engineering National Kaohsiung First University of Science and Technology In Partial

Public Projects A Thesis Submitted to Department of Construction Engineering National Kaohsiung First University of Science and Technology In Partial Public Projects A Thesis Submitted to Department of Construction Engineering National Kaohsiung First University of Science and Technology In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Master

More information

1 2 20 3 4 5 6 1 2006 1 2 3 21 2004 6 101 4 () () 5 ( ) 6 86 4 30 1( ) 166

1 2 20 3 4 5 6 1 2006 1 2 3 21 2004 6 101 4 () () 5 ( ) 6 86 4 30 1( ) 166 1 2 20 3 4 5 6 1 2006 1 2 3 21 2004 6 101 4 () () 5 ( ) 6 86 4 30 1( ) 166 167 7 8 7 21 8 3 9 10 11 12 168 169 13 14 13 66 14 15 16 17 15 66-67 16 34 17 37 1 6 170 18 19 20 18 34 19 79 8 5 20 37 1 6-7

More information

59-81

59-81 BIBLID 0254-4466(2001)19:2 pp. 59-81 19 2 90 12 * 59 60 19 2 1498-1583 6 1572 12 27 1525-1582 1572-1620 1368-1398 1426-1435 1450-1456 1610-1695 15 1538-1588 1535-1608 61 1 1503-1583 1516-1591 1472-1528

More information

ft1.doc.doc

ft1.doc.doc Title A social study of the international settlement and the French concession in Shanghai in the late Qing period (1843-1912) Author(s) Wong, Yung-lung, Churchill.; 王容龍. Citation Wong, Y. C. [ 王容龍 ].

More information

BIBLID 0254-4466(2001)19:2 pp. 375-398 19 2 90 12 1763-1820 1911-1992 1 2 * 1 1962 11 2 1994 475-481 1994 539-546 375 376 19 2 3 4 5 6 7 8 9 3 1964 440-446 4 1967 10 18 1967 17 1 5 13 22 6 7 1936 452-465

More information

The Belief in Monk Ji-Gong and His Temples in South Taiwan Chang Chung-Liang Lecturer, General Education Center, Tainan Woman s College of Arts Techno

The Belief in Monk Ji-Gong and His Temples in South Taiwan Chang Chung-Liang Lecturer, General Education Center, Tainan Woman s College of Arts Techno 2006 6 211 238 211 The Belief in Monk Ji-Gong and His Temples in South Taiwan Chang Chung-Liang Lecturer, General Education Center, Tainan Woman s College of Arts Technology Abstract The belief in Ji-Gong

More information

1

1 Activity- based Cost Management: A New Mode of Medical cost Management () 1 Activity - based Cost Management A New Mode of Medical cost Management Abstract With the development of medical market, the defects

More information

BIBLID 0254-4466(2002)20:1 pp. 253-276 20 1 91 6 * 253 254 20 1 1724-1805 1 1729-1781 2 3 4 1 1980 6 3 2 1974 54 1967 223 3 1755 1980 106 4 1966 7 255 5 6 7 8 5 1325 4 7 6 1979 1933 7 19 7 8 4 2000.12

More information

-0?- 000 --

-0?- 000 -- Journal of Theater Studies 00 - 唱 一 個 殘 夢 到 黃 粱 * 論 邯 鄲 夢 的 飲 食 和 語 言 一 字 字 俱 費 經 營 0- * 00 00 1-00 0 -- -0?- 000 -- 唱一個殘夢到黃粱 論 邯鄲夢 的飲食和語言 時至今日 湯顯祖對戲曲語言藝術的重視 早已為學界所普遍認同 但論者 泰半是從聲律的角度 或 湯沈之爭 即戲曲創作 聲律 辭采

More information

Microsoft Word - HKU_Scholars_Hub_2011.doc

Microsoft Word - HKU_Scholars_Hub_2011.doc Title Using System theory approaches to interpret traditional Chinese thinking: Lao Zi s philosophical thought Author(s) Tsui, WK Citation Issued Date 211 URL http://hdl.handle.net/1722/138591 Rights 以

More information

BIBLID 0254-4466(2000)18: pp. 175-198 18 89 12 * 175 176 20 177 1980 1982 1985 1985 1972 -p -t -k 178 1985 1987 1990 1992 1991 1985 1980 1980 1980 1981 1981 1980 1990 1995 1982 1991 1985 1993 1992 1992

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D203033BDD7A16DA576B04FA145A4ADABD2A5BBACF6A16EADBAB6C0ABD2A4A7B74EB8712E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203033BDD7A16DA576B04FA145A4ADABD2A5BBACF6A16EADBAB6C0ABD2A4A7B74EB8712E646F63> 論 史 記 五 帝 本 紀 首 黃 帝 之 意 義 林 立 仁 明 志 科 技 大 學 通 識 教 育 中 心 副 教 授 摘 要 太 史 公 司 馬 遷 承 父 著 史 遺 志, 並 以 身 膺 五 百 年 大 運, 上 繼 孔 子 春 秋 之 史 學 文 化 道 統 為 其 職 志, 著 史 記 欲 達 究 天 人 之 際, 通 古 今 之 變, 成 一 家 之 言 之 境 界 然 史 記 百

More information

文档 9

文档 9 : : :2001 5 10 :2001 6 10 : < > :Rudimental Studies on A Classified and Annotated Bibliography of Books on Calligraphy and Painting : : :K2904.6 Yu Shaosong A classified and Annotated Bibliography of Books

More information

Time Estimation of Occurrence of Diabetes-Related Cardiovascular Complications by Ching-Yuan Hu A thesis submitted in partial fulfillment of the requi

Time Estimation of Occurrence of Diabetes-Related Cardiovascular Complications by Ching-Yuan Hu A thesis submitted in partial fulfillment of the requi Time Estimation of Occurrence of Diabetes-Related Cardiovascular Complications by Ching-Yuan Hu Master of Science 2011 Institute of Chinese Medical Sciences University of Macau Time Estimation of Occurrence

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2035B171AB73B6CBA8ECAB73A6D3A4A3B6CBA158B3AFA46CA9F9BB50B169A445C4D6AABAB750B94AB8D6B9EFA4F1ACE3A873>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2035B171AB73B6CBA8ECAB73A6D3A4A3B6CBA158B3AFA46CA9F9BB50B169A445C4D6AABAB750B94AB8D6B9EFA4F1ACE3A873> 中 正 漢 學 研 究 2012 年 第 一 期 ( 總 第 十 九 期 ) 2012 年 6 月 頁 111~134 國 立 中 正 大 學 中 國 文 學 系 111 從 哀 傷 到 哀 而 不 傷 : 陳 子 昂 與 張 九 齡 的 感 遇 詩 對 比 研 究 * 丁 涵 摘 要 在 中 國 古 典 文 學 語 境 中, 一 個 主 題 的 奠 立 往 往 需 要 歷 時 彌 久, 而 這 本

More information

National Taichung University of Education Department of Fine Arts Island Speak-Thesis on Works of Local Culture Exploration 島 語 - 在 地 文 化 探 尋 創 作 論 述

National Taichung University of Education Department of Fine Arts Island Speak-Thesis on Works of Local Culture Exploration 島 語 - 在 地 文 化 探 尋 創 作 論 述 國 立 臺中教育 大 學 美術學系在職進修碩士班 碩士論文 島語 在地文化探尋創作論述 Island Speak Thesis on Works of Local Culture Exploration 研 究 生 彭綉雯 指導教授 莊明中 教授 中 華 民 國 一 二 年 七 月 National Taichung University of Education Department of Fine

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 論 年 六 ii 離 年 拾 領 更 年 不 論 不 不 年 良 年 力 兩 年 不 料 利 論 論 劉 精 了 論 論 更 不 領 六 更 老 論 見 老 老 見 論 句 讀 見 論 更 立 年 歷 不 不 累 便 iii 論 領 易 領 領 來 年 歷 了 數 累 了 數 不 參 領 年 年 老 零 螺 不 力 說 類 更 度 識 不 留 料 螺 料 理 理 念 林 了 略 林 力 螺 iv Chiang

More information

标题

标题 第1期 阅江学刊 2016 年 2 月 Yuejiang Academic Journal No 1 Feb 2016 审美文化研究 植物审美专辑 论 红楼梦 中的桂花 俞香顺 南京师范大学 南京 210097 摘要 红楼梦 继承了桂花的原型意义 比德 思路 用桂花形容袭人的性格 还使用了 蟾桂 折桂 两个与桂花有关的典故 红楼梦 中出现的桂花既有秋桂 也有南方特有的春 桂 红楼梦 中有两次赏桂活动

More information

楹 聯 功 能 之 研 究 摘 要 本 研 究 從 楹 聯 的 起 源 楹 聯 的 格 律 楹 聯 的 分 類 上 做 系 統 性 的 探 討 利 用 眾 家 聯 集 聯 話 聯 論, 分 析 探 索 楹 聯 的 功 能, 並 提 供 應 用 性 藝 術 性 教 育 性 娛 樂 性 的 奇 聯 與

楹 聯 功 能 之 研 究 摘 要 本 研 究 從 楹 聯 的 起 源 楹 聯 的 格 律 楹 聯 的 分 類 上 做 系 統 性 的 探 討 利 用 眾 家 聯 集 聯 話 聯 論, 分 析 探 索 楹 聯 的 功 能, 並 提 供 應 用 性 藝 術 性 教 育 性 娛 樂 性 的 奇 聯 與 國 立 臺 中 教 育 大 學 語 文 教 育 學 系 國 民 小 學 教 師 在 職 進 修 教 學 碩 士 學 位 班 碩 士 論 文 指 導 教 授 : 魏 聰 祺 博 士 楹 聯 功 能 之 研 究 研 究 生 : 沈 進 禎 撰 中 華 民 國 九 十 八 年 八 月 楹 聯 功 能 之 研 究 摘 要 本 研 究 從 楹 聯 的 起 源 楹 聯 的 格 律 楹 聯 的 分 類 上 做 系

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 Modern Dance and Cultural Identity A Study on Contemporary Indigenous Choreographers in Taiwan Modern Dance and Cultural Identity A Study on Contemporary Indigenous Choreographers in Taiwan Chen Yang-Wei

More information

國 立 新 竹 教 育 大 學 音 樂 學 系 音 樂 教 學 碩 士 班 學 位 論 文 新 瓦 屋 客 家 花 鼓 之 研 究 A Research on Hsin-Wa-Wu Hakka Flower-Drum 研 究 生 : 陳 怡 妃 指 導 教 授 : 明 立 國 中 華 民 國 九 十 八 年 三 月 本 論 文 獲 行 政 院 文 化 建 設 委 員 會 文 化 資 產 總 管 理

More information

A Study of Su Hsuei-Lin s Painting Based on the Literati Painting Prototype Wu Rong-Fu Assistant Professor, Department of Chinese Literature, National

A Study of Su Hsuei-Lin s Painting Based on the Literati Painting Prototype Wu Rong-Fu Assistant Professor, Department of Chinese Literature, National 2007 4 131-170 prototype theory 131 A Study of Su Hsuei-Lin s Painting Based on the Literati Painting Prototype Wu Rong-Fu Assistant Professor, Department of Chinese Literature, National Cheng Kung University

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B169B74FC5EF2020A8E2A9A4B0EABB79B1D0ACECAED1A56AA8E5B8D6BA71BFEFBFFDA4A7ACE3A8732E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B169B74FC5EF2020A8E2A9A4B0EABB79B1D0ACECAED1A56AA8E5B8D6BA71BFEFBFFDA4A7ACE3A8732E646F63> 國 立 臺 北 教 育 大 學 人 文 藝 術 學 院 語 文 與 創 作 學 系 語 文 教 學 碩 士 班 ( 暑 期 班 ) 碩 士 論 文 Master Program of Language Instruction ( Summer Program) Department of Language and Creative Writing College of Humanities and

More information

TWGHs S

TWGHs S TWGHs S C Gaw Memorial College 東 華 三 院 吳 祥 川 紀 念 中 學 Subject Selection S3 to S4 (2013 年 2 月 版 ) 中 三 升 中 四 選 科 手 冊 新 高 中 課 程 東 華 三 院 吳 祥 川 紀 念 中 學 升 學 及 擇 業 輔 導 處 P. 1 目 錄 選 科 導 言 P.3 升 學 路 徑 P.3 如 何 選

More information

從詩歌的鑒賞談生命價值的建構

從詩歌的鑒賞談生命價值的建構 Viktor E. Frankl (logotherapy) (will-to-meaning) (creative values) Ture (Good) (Beauty) (experiential values) (attitudinal values) 1 2 (logotherapy) (biological) (2) (psychological) (3) (noölogical) (4)

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D1F4D0E9CCE5D6CAD1F8C9FAB7BDB0B8D1D0BEBF2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D1F4D0E9CCE5D6CAD1F8C9FAB7BDB0B8D1D0BEBF2E646F63> 密 级 : 公 开 学 号 :T2010033 硕 士 学 位 论 文 阳 虚 体 质 养 生 方 案 研 究 研 究 生 指 导 教 师 学 科 专 业 所 在 学 院 毕 业 时 间 朱 杰 郭 海 英 教 授 中 医 康 复 学 第 二 临 床 医 学 院 2011 年 6 月 The Research Of Healthy Programs For Yang-Deficiency Constitution

More information

我 国 医 疗 业 舆 情 现 状 与 对 策 events of medical industry in 2011 have reflected that the independent third - party investigation mechanism should be improve

我 国 医 疗 业 舆 情 现 状 与 对 策 events of medical industry in 2011 have reflected that the independent third - party investigation mechanism should be improve 新 媒 体 与 社 会 ( 第 二 辑 ) 我 国 医 疗 业 舆 情 现 状 与 对 策 上 海 交 通 大 学 舆 情 研 究 实 验 室 摘 要 : 2011 年, 医 疗 业 事 业 负 面 舆 情 风 潮 迭 起, 医 药 纠 纷 医 疗 事 故 医 疗 改 革 医 患 关 系 等 问 题 无 不 触 动 着 人 们 的 神 经 医 闹 现 象 愈 演 愈 烈, 医 疗 行 业 频 频 被

More information

00. - 0-000 0 10 0 00-0 0 11 12 13 14 15 b 16 17 18 19 0 - 20 0 0-0 0 21 22 H.Mead 0-0 - ( ) 23 ( ) 24 ( ) 25 ( ) 26 27 00 0 00 0 28 29 30 31 ( ) 0 0 32 ( ) 33 ( ) 34 ( ) 35 ( ) 36 ( ) ( ) Northrop F.S.C.

More information

排版稿.FIT)

排版稿.FIT) 第 30 卷 第 2 期 2015 年 4 月 Journal ofjingdezhen University Vol.30No.2 Apr.2015 弘 扬 陶 瓷 文 化 提 升 名 城 价 值 特 约 栏 目 主 持 人 韩 晓 光 教 授 景 德 镇 是 闻 名 世 界 的 瓷 都, 千 年 不 息 的 窑 火 创 造 了 辉 煌 璀 璨 的 陶 瓷 艺 术, 同 时 也 积 淀 了 博 大

More information

摘 要 張 捷 明 是 台 灣 當 代 重 要 的 客 語 兒 童 文 學 作 家, 他 的 作 品 記 錄 著 客 家 人 的 思 想 文 化 與 觀 念, 也 曾 榮 獲 多 項 文 學 大 獎 的 肯 定, 對 台 灣 這 塊 土 地 上 的 客 家 人 有 著 深 厚 的 情 感 張 氏 於

摘 要 張 捷 明 是 台 灣 當 代 重 要 的 客 語 兒 童 文 學 作 家, 他 的 作 品 記 錄 著 客 家 人 的 思 想 文 化 與 觀 念, 也 曾 榮 獲 多 項 文 學 大 獎 的 肯 定, 對 台 灣 這 塊 土 地 上 的 客 家 人 有 著 深 厚 的 情 感 張 氏 於 玄 奘 大 學 中 國 語 文 學 系 碩 士 論 文 客 家 安 徒 生 張 捷 明 童 話 研 究 指 導 教 授 : 羅 宗 濤 博 士 研 究 生 : 黃 春 芳 撰 中 華 民 國 一 0 二 年 六 月 摘 要 張 捷 明 是 台 灣 當 代 重 要 的 客 語 兒 童 文 學 作 家, 他 的 作 品 記 錄 著 客 家 人 的 思 想 文 化 與 觀 念, 也 曾 榮 獲 多 項 文

More information

http / /book. sina. com. cn /news /c / /3 /2586. shtml

http / /book. sina. com. cn /news /c / /3 /2586. shtml 2012 8 * 20 I206. 7 A 0257-5833 2012 08-0169-18 100871 2002 2000 700 800 2002 1000 2012-03-06 * 10&ZD 098 169 2012 8 1 2 1 2 2002 http / /book. sina. com. cn /news /c /2003-03 - 26 /3 /2586. shtml. 2008

More information

2005 3,, :,,,, (),,,,, [],,,,,,,,,,, (),, (,, ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,( ),, :,,, :,?,,, :,1999,

2005 3,, :,,,, (),,,,, [],,,,,,,,,,, (),, (,, ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,( ),, :,,, :,?,,, :,1999, (), 70,,,,,, :,31, 1555,;18,,, ;,, (1895),, 1 2005 3,, :,,,, (),,,,, [],,,,,,,,,,, (),, (,, ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,( ),, :,,, :,?,,, :,1999,24 25 2 (),,,,,,, 1970,,,,,, ;,; :,,?? 1988,,, 1987 1990,,,

More information

論 文 付 印 同 意, 研 究 生 命 墨 登... 之 碩 士 在 職 專 論 文... 段 發. 會.~Þ. 說 研 兔.. 係 本 人 所 指 導 r 今 經 口 試 通 過 益 修 改 完 成 r 茲 同 意 該 生 提 交 論 文 付 印 此 致 東 吳 大 學 中 國 文 學 系 的

論 文 付 印 同 意, 研 究 生 命 墨 登... 之 碩 士 在 職 專 論 文... 段 發. 會.~Þ. 說 研 兔.. 係 本 人 所 指 導 r 今 經 口 試 通 過 益 修 改 完 成 r 茲 同 意 該 生 提 交 論 文 付 印 此 致 東 吳 大 學 中 國 文 學 系 的 論 文 付 印 同 意, 研 究 生 命 墨 登... 之 碩 士 在 職 專 論 文... 段 發. 會.~Þ. 說 研 兔.. 係 本 人 所 指 導 r 今 經 口 試 通 過 益 修 改 完 成 r 茲 同 意 該 生 提 交 論 文 付 印 此 致 東 吳 大 學 中 國 文 學 系 的 投 作 守 門 ( 簽 章 ) Ld 年 2 月?-) 日 ~**-* ~~ ±*1iL~t~t~%

More information

致 谢 本 论 文 能 得 以 完 成, 首 先 要 感 谢 我 的 导 师 胡 曙 中 教 授 正 是 他 的 悉 心 指 导 和 关 怀 下, 我 才 能 够 最 终 选 定 了 研 究 方 向, 确 定 了 论 文 题 目, 并 逐 步 深 化 了 对 研 究 课 题 的 认 识, 从 而 一

致 谢 本 论 文 能 得 以 完 成, 首 先 要 感 谢 我 的 导 师 胡 曙 中 教 授 正 是 他 的 悉 心 指 导 和 关 怀 下, 我 才 能 够 最 终 选 定 了 研 究 方 向, 确 定 了 论 文 题 目, 并 逐 步 深 化 了 对 研 究 课 题 的 认 识, 从 而 一 中 美 国 际 新 闻 的 叙 事 学 比 较 分 析 以 英 伊 水 兵 事 件 为 例 A Comparative Analysis on Narration of Sino-US International News Case Study:UK-Iran Marine Issue 姓 名 : 李 英 专 业 : 新 闻 学 学 号 : 05390 指 导 老 师 : 胡 曙 中 教 授 上 海

More information

Microsoft Word - 09王充人性論_確定版980317_.doc

Microsoft Word - 09王充人性論_確定版980317_.doc 王 充 有 善 有 惡 的 人 性 論 王 充 有 善 有 惡 的 人 性 論 朝 陽 科 技 大 學 通 識 教 育 中 心 副 教 授 中 文 摘 要 王 充 (27-100) 的 人 性 論 本 於 世 碩 公 孫 尼 子, 主 張 人 性 先 天 上 有 善 有 惡, 進 而 批 評 在 其 之 前 諸 家 的 各 種 陳 言, 斷 其 優 劣, 在 中 國 人 性 論 發 展 史 上 十

More information

[1] 350 [1] 1991

[1] 350 [1] 1991 BIBLID 1026-5279 (2001) 90:1 pp. 115-148 (2001.6) 1 1 5 1897-1960 Keywords Xiantang Wang Diary Documentary Science E-mail: ting6153@mail.scu.edu.tw 116 2001.6 [1] 350 [1] 1991 1 1 7 1897-1960 7 1918 10

More information

55-83

55-83 BIBLID 0254-4466(2002)20:1 pp. 55-83 20 1 91 6 * 55 56 20 1 7 1 2 1 1997.10 7 260 2 7 1 262 57 17 3 94 4 3 1989.3 662-663 4 1976.10 2456-2457 58 20 1 5 74 6 100 7 92 8 64 9 33 5 1978.10 472-473 6 1951-1952

More information

2

2 Zhouyi(Zhou Dynasty Book of Changes) and the Literature By ProfKangChuanCheng Far East College ABSTRACT Book of Changes is not only a book of divination but also a classic booksince its literary characteristics

More information

Wuhan Textile University M. A. S Dissertation Emotional Design of Home Textile Based on the Chinese Traditional Culture Wedding Bedding for Example Ca

Wuhan Textile University M. A. S Dissertation Emotional Design of Home Textile Based on the Chinese Traditional Culture Wedding Bedding for Example Ca 分 类 号 J523 学 校 代 码 10495 UDC 746 密 级 硕 士 学 位 论 文 基 于 中 国 传 统 文 化 的 家 用 纺 织 品 情 感 化 研 究 以 婚 庆 床 上 用 品 为 例 作 者 姓 名 : 郭 晓 彤 学 号 : 1115013015 指 导 教 师 : 学 科 门 类 : 高 波 副 教 授 艺 术 学 专 业 : 设 计 艺 术 学 研 究 方 向 : 完

More information

一 財 團 法 人 世 聯 倉 運 文 教 基 金 會 2016 CTW 物 流 論 文 獎 徵 選 辦 法 一 申 請 資 格 凡 全 國 各 界 之 物 流 人 才 於 當 年 度 或 前 一 年 度 所 完 成 且 未 經 公 開 出 版 ( 研 討 會 發 表 碩 博 士 論 文 視 作 未 經 公 開 出 版 ) 之 中 文 研 究 論 文 皆 可 報 名 參 加 ; 惟 同 篇 論 文 應

More information

35-55

35-55 BIBLID 0254-4466(2000)18:2 pp. 35-55 18 2 89 12 * 35 36 1 1 24 1980 802-805 37 2 2 128 1959 3223 38 3 4 36 5 6 7 3 5 179 4 14 1805 5 6 258-260 6 127 3215 7 6 255 87 39 8 9 10 11 12 13 14 8 5 1986 642 9

More information

唐彪《讀書作文譜》述略

唐彪《讀書作文譜》述略 唐 彪 讀 書 作 文 譜 選 析 唐 彪 讀 書 作 文 譜 選 析 * 呂 湘 瑜 龍 華 科 技 大 學 通 識 教 育 中 心 摘 要 唐 彪 乃 清 初 浙 江 名 儒, 其 讀 書 作 文 譜 簡 潔 地 呈 現 了 對 於 讀 書 作 文 以 及 文 學 的 種 種 看 法 其 以 為 無 論 是 讀 書 或 者 作 文, 都 必 須 以 靜 凝 神 為 出 發 點, 先 求 得 放

More information

Thesis for the Master degree in Engineering Research on Negative Pressure Wave Simulation and Signal Processing of Fluid-Conveying Pipeline Leak Candi

Thesis for the Master degree in Engineering Research on Negative Pressure Wave Simulation and Signal Processing of Fluid-Conveying Pipeline Leak Candi U17 10220 UDC624 Thesis for the Master degree in Engineering Research on Negative Pressure Wave Simulation and Signal Processing of Fluid-Conveying Pipeline Leak Candidate:Chen Hao Tutor: Xue Jinghong

More information

:

: A Study of Huangtao : I Abstract Abstract This text focuses on the special contribution of Huangtao in the history of literature and culture of Fukien, by analyzing the features of Huangtao s thought,

More information

Japan He Bin Professor, School of Humanities and Social Sciences Tokyo Metropolitan University Abstract In daily life, the food on the table in the fa

Japan He Bin Professor, School of Humanities and Social Sciences Tokyo Metropolitan University Abstract In daily life, the food on the table in the fa 2007 10 177-196 Symbolic Meanings of the Food in the First Lunar Month between China and 177 Japan He Bin Professor, School of Humanities and Social Sciences Tokyo Metropolitan University Abstract In daily

More information

A-錢穆宗教觀-171

A-錢穆宗教觀-171 台 南 應 用 科 大 學 報 第 32 期 人 文 管 理 類 頁 171-186 中 華 民 國 102 年 10 月 錢 穆 宗 教 觀 析 論 以 文 化 與 教 育 為 觀 察 核 心 梁 淑 芳 國 立 體 育 大 學 通 識 教 育 中 心 助 理 教 授 摘 要 國 學 大 師 錢 穆, 可 謂 一 代 通 儒 本 文 以 其 文 化 與 教 育 為 主, 輔 以 錢 穆 的 其 餘

More information

0 No. 0 6 JOURNAL OF HISTORIOGRAPHY Serial No. 6 0087 K09 A 00-0 0-00- 90 89 0-0-8 0JJD77000 < > 99 97 98 00 07 0 90 9 97 9 90 000 998 99 9 96 9 7 9 6 99 99 989 9 9 9 000 60 007 687 0 6 7 8 9 瑏瑠 90 6 7

More information

% 30% % % % %

% 30% % % % % 2 2 Economics of Education Research (Beida) 3 2004 6 Institute of Economics of Education, Peking University 100871 2001 115 6 70% 2002 145 6 64.7% 5 2002 80% 2003 212 67 46% 2003 6 2003 8 1 50 15 2003

More information

摘 要 生 與 死 所 引 起 的 傷 逝 憂 生, 是 文 學 作 品 中 重 要 的 母 題, 每 個 人 對 死 亡 的 詮 釋 和 面 對 死 亡 的 態 度, 將 會 影 響 其 生 命 思 維 和 處 世 方 式, 透 過 歷 史 時 間 意 識 的 貫 穿, 文 人 對 於 生 死 的

摘 要 生 與 死 所 引 起 的 傷 逝 憂 生, 是 文 學 作 品 中 重 要 的 母 題, 每 個 人 對 死 亡 的 詮 釋 和 面 對 死 亡 的 態 度, 將 會 影 響 其 生 命 思 維 和 處 世 方 式, 透 過 歷 史 時 間 意 識 的 貫 穿, 文 人 對 於 生 死 的 參 行 玲 年 年 理 行 年 摘 要 生 與 死 所 引 起 的 傷 逝 憂 生, 是 文 學 作 品 中 重 要 的 母 題, 每 個 人 對 死 亡 的 詮 釋 和 面 對 死 亡 的 態 度, 將 會 影 響 其 生 命 思 維 和 處 世 方 式, 透 過 歷 史 時 間 意 識 的 貫 穿, 文 人 對 於 生 死 的 關 懷, 使 得 作 品 內 涵 有 著 生 命 悲 嘆 生 死 的

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312E5FA473AEFCB867AED5AA605FBB50B04BCFC8AABAAFABB8DCACE3A8732E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312E5FA473AEFCB867AED5AA605FBB50B04BCFC8AABAAFABB8DCACE3A8732E646F63> 國 立 臺 南 大 學 人 文 與 社 會 研 究 學 報 第 44 卷 第 2 期 ( 民 國 99.10):1-24 山 海 經 校 注 與 袁 珂 的 神 話 研 究 鍾 佩 衿 國 立 政 治 大 學 中 文 研 究 所 碩 士 生 摘 要 作 為 中 國 神 話 研 究 的 重 要 學 者, 袁 珂 的 研 究 重 心 即 在 於 對 山 海 經 神 話 進 行 詮 釋 與 探 討 ; 研

More information

2010-10-29 ( 1 : 3 1. 2. 2 1/2 3. : 4. http://334.edb.hkedcity.net/doc/chi/er_of_ugc_c_2 5. 0101007.pdf 6. 7. 8. 2 3 1. 2. 3. 4. 5. 2 1/ 2 * (* : : : http://334.edb.hkedcity.net/doc/chi/non- UGC_funded_level_%20requirement%20_Chi_bookl

More information

元代題畫女性詩歌研究

元代題畫女性詩歌研究 國 立 成 功 大 學 中 國 文 學 研 究 所 碩 士 論 文 元 代 題 畫 女 性 詩 歌 研 究 The Research of Painting Poetries of Women Pictures in Yuan Dynasty 研 究 生 : 張 書 容 指 導 教 授 : 張 高 評 中 華 民 國 一 二 年 七 月 摘 要 元 代 題 畫 詩 在 唐 宋 完 善 的 基 礎

More information

10384 200115009 UDC Management Buy-outs MBO MBO MBO 2002 MBO MBO MBO MBO 000527 MBO MBO MBO MBO MBO MBO MBO MBO MBO MBO MBO Q MBO MBO MBO Abstract Its related empirical study demonstrates a remarkable

More information

東方設計學院文化創意設計研究所

東方設計學院文化創意設計研究所 東 方 設 計 學 院 文 化 創 意 設 計 研 究 所 碩 士 學 位 論 文 應 用 德 爾 菲 法 建 立 社 區 業 餘 油 畫 課 程 之 探 討 - 以 高 雄 市 湖 內 區 為 例 指 導 教 授 : 薛 淞 林 教 授 研 究 生 : 賴 秀 紅 中 華 民 國 一 o 四 年 一 月 東 方 設 計 學 院 文 化 創 意 設 計 研 究 所 碩 士 學 位 論 文 Graduate

More information