JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO., LTD SHP2 SHP2 JAB-3068 JAB-3312 RAS JAB-3312 SHP2 JAB-3312 PD-1 MEK Ib/IIa FDA IND IND 2021

Size: px
Start display at page:

Download "JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO., LTD SHP2 SHP2 JAB-3068 JAB-3312 RAS JAB-3312 SHP2 JAB-3312 PD-1 MEK Ib/IIa FDA IND IND 2021"

Transcription

1 JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO., LTD SHP2 SHP2 JAB-3068 JAB-3312 RAS JAB-3312 SHP2 JAB-3312PD-1 MEKIb/IIa FDA INDIND AbbVie AbbVie JAB-3068 SHP2 JAB-3068I JAB-3068IIa 1

2 JAB-3068PD-1 I/IIa JAB-8263 BET JAB-8263 BET MYC JAB-8263I JAB KRAS G12C JAB KRAS G12C FDA JAB KRAS G12C IND JAB I JAB PD IND IND JAB-BX102CD FDAJAB-BX102PD-1 IND 2021 JAB (FGFR4) 2021IND JAB-2485 RB1 Aurora A 2021IND JAB IND JAB-BX300 RAS2021 3IND JAB KRAS G12D IND 2

3 JAB IND JAB KRAS G12V IND Hebecell 25,000,000HebecellHebecell 1,321,257 A Hebecell 19.74% Hebecell AbbVieSHP % %

4

5 PTPs Kirsten2KRAS AbbVie Ireland Unlimited Company AbbVie AbbVie Inc. ABBV Src2 2 SHP2 KRAS MYCMYCRB 1(PD-(L)1) 50% PTPsSHP2 GTP KRAS I/IIIND 5

6 IND IND I IIa JAB-3068 SHP2 PD-1 mab ESCC HNSCC NSCLC ESCC HNSCC NSCLC IND JAB-3312 SHP2 PD-1 mab MEKi KRAS G12Ci 3 BRAF NF1 LOF NSCLC HNSCC ESCC KRASCRC KRAS G12C ** * IND IND IIa 2021 Ib/IIa 2021 JAB-8263 BET (MYC) JAB KRAS G12C (SHP2/RAS) PD-1 mab SHP2i EGFR MF AML NSCLC CRC NSCLC CRC NSCLC NSCLC NSCLC NSCLC CRC CRC * * IND2021 IND IND IND IND IND IND IND IND JAB-BX102 JAB-6343 JAB-2485 JAB JAB-BX300 JAB JAB CD73 mab (I/O) FGFR4 (RTK) Aurora A (MYC/RB) RAS (I/O) KRAS G12D (RAS) PD-(L)1 CRC CRPC HCC RB1 NSCLC HNSCC PDAC CRC SCLC HNSCC ESCC PDAC CRC NSCLC GLP-tox DS/DP GMP GLP-tox GMP API GLP-tox DS/DP GMP IND IND IND 2021 IND 2021 IND 2021 IND 2022 IND 2022 IND ) IND ) * RP2DIIa + IND Ib/IIa 6

7 KRAS SHP2 RASKRAS SHP2 KRAS JAB-3068 JAB-3312 SHP2JAB-3068 JAB-3312 RAS SHP2 JAB-3068 FDA IND SHP2JAB-3068 JAB FDA SHP2 JAB-3068 JAB-3312 JAB-3068 JAB-3068 I/IIaI I I II (RP2D) I/IIaJAB-3068 JAB-3068 JAB-3068 IIa IIaJAB-3068 JAB-3068 PD-1mAb JAB-3068 PD-1 I/IIa

8 JAB-3312 IJAB JAB BRAF NF1 LOF JAB-3312 PD-1mAb MEK KRAS G12C Ib/IIaJAB-3312 PD-1 MEK FDAIND IND AbbVie AbbVie JAB-3312 KRAS G12C AbbVie AbbVie SHP2JAB-3068 JAB-3312 AbbVie AbbVie SHP2 SHP SHP2 AbbVie SHP2 SHP2 8

9 JAB-8263 JAB-3312PD-1Pembrolizumab MEK BinimetinibIb/IIa AbbVie AbbVie AbbVie JAB-8263 BET MYC JAB-8263 MYC NMC NSCLC SCLC CRPC ESCC(MF)(AML) JAB FDA IND MF AML JAB-8263 IND JAB KRAS JAB KRAS G12CSHP2 EGFR JAB-21822PK (Amgen) MiratiKRAS G12C FDA JAB KRAS G12C IND JAB I JAB PD IND JAB SHP2EGFR 9

10 IND RAS MYC RB JAB-BX102 JAB-BX102CD73 PD-1CRC JAB-BX102 GMP FDAJAB-BX102 PD-1IND2021 IND JAB-6343 JAB-6343 (HCC) 4(FGFR4) JAB-6343 FGF19 HCC GLPGMP2021 IND JAB-2485 JAB-2485 Aurora A RB1SCLC RB1 (SCLC) (TNBC) RB1 RB1 Aurora AJAB-2485 GLPGMP2021 IND JAB JAB NSCLC HNSCC JAB SHP2KRAS IND I JAB JAB-BX300 JAB-BX300 RAS KRAS IND I JAB-BX300 10

11 JAB JAB-22000KRAS G12D IND KRAS G12D JAB JAB JAB SCLC HNSCC ESCC IND I JAB JAB JAB-23000KRAS G12VJAB IND Hebecell 25,000,000HebecellHebecell 1,321,257 A Hebecell 19.74% Hebecell (i)(ii) (iii)(iv) (v)(vi) (vii) (viii)101 PCT73 11

12 COVID-19 COVID-19 COVID-19 12

13 SHP2 KRAS SHP2KRAS G12C 2021 SHP2 KRAS SHP2JAB-3312 PD-1 MEKI/II JAB-3312 KRAS G12C I/II JAB-3068 PD-1 SHP2 KRAS G12CJAB-21822KRAS G12C I/IIIND FDA JAB-21822PD INDJAB SHP2 EGFR JAB G12D(JAB-22000) G12V(JAB-23000) KRAS CRC NSCLC JAB IND JAB IND RASJAB-BX300 KRAS JAB-BX300 IND 2022 IND SHP2 KRAS 13

14 SHP2 KRAS BET JAB IND2021 IND JAB KRAS G12C IND JAB-BX100 CD73JAB-2485 Aurora A JAB-6343 FGFR4JAB JAB-BX300IND 2022 JAB JAB-BX300IND

15 GMP 20, AbbVieSHP2 Hebecell 18A.08(3) 15

16 % % 57, AbbVie SHP % % SHP2 53, SHP SHP AbbVie SHP % % 4,

17 ,624 3, ,624 3, (14,631) 1,069 2,701 (11,930) 1,

18 ,994 26,190 38,184 23,516 18,985 9,359 3,765 4,042 8,732 7, ,660 71, (i) 25.8 (ii) 14.7 (iii) ,379 7, , ,880 1,996 18,528 12,

19 (136,597) (810,904) 733,079 10,829 6, (125,768) (70,503) 19

20 (121,660) (71,012) 6,748 6,244 (114,912) (64,768) (18,528) (12,374) 3, (15,481) (11,296) (i) C (ii)

21 , ,627.4 AbbVie 159.4AbbVie ,808, %

22 , ,

23 A.2.1 A

24 C ,808, , ,

25 JAB % JAB % JAB-3068 JAB % JAB % JAB IND 8% % GMP 8% % % 1, ,

26 ( (

27 ,689 4 (53,133) 4,556 4 (121,660) (71,012) 4 (18,528) (12,374) 3,624 3,380 (11,930) 1,069 (143,938) (78,937) 7,644 1,831 (303) (719) 7,341 1,112 (733,079) (136,597) (810,904) 5 (136,597) (810,904) (136,597) (810,896) (8) (136,597) (810,904) 6 (0.18) (2.42) 27

28 (136,597) (810,904) (38) (5) (3,518) (38) (3,523) (136,635) (814,427) (136,635) (814,419) (8) (136,635) (814,427) 28

29 ,422 30,261 5,648 3,868 1,088 1,171 17,292 16,702 59,450 52, , , ,374 10,631 15,743 2, ,612,373 1,627,408 1,813,363 1,815,348 1,872,813 1,867, ,979,387 3,846, , ,728 (2,298,229) (2,161,632) 1,793,225 1,786,200 1,793,225 1,786,200 29

30 ,583 2,011 2,254 5,261 4,837 7, ,243 28,281 16,417 37,376 10,091 8,221 74,751 73,878 79,588 81,150 1,872,813 1,867,350 30

31 Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands (a)

32 (b) CODM CODM (a) CODM CODM (b) ,689,000 32

33 (c) , ,689 (d) , ,413 28, , ,448 26,190 59,274 30,652 21,057 9,359 4,885 4,873 4,728 6,383 4,162 1,758 3,658 2, ,652 1, ,321 83,386

34 (a) % 16.5% % % 25% HNTE % % 34

35 6 (a) (136,597) (810,896) (i) 746, ,508 (ii) (0.18) (2.42) (i) , , ,542, (ii) (b)

36 , ,612,000159,374, ,382 98, , , ,817 1,097,734 1,612,373 1,627,408 36

37 ,612,373 1,627,408 (195,747) (a) (7,222) (1,245) 1,605,151 1,430,416 (a) ,203 28, ,243 28,281 37

38 AbbVie AbbVie Ireland Unlimited Company AbbVie Inc. ABBV AML BET BET MYC CCND1 BCL2L1 CD73 5 AMP CD73 T JACOBIO (CAY) PHARMACEUTICALS CO., LTD A JAB-3068 CRPC EGFR ESCC FPI 38

39 GLP-tox GLP GMP GMP GMP Hebecell Hebecell Holding Limited IND KRAS G12X KRAS GEM MEK MAPKK MAPK 39

40 NF1 17 NF1 NMC NSCLC PD-1 1T B PD-1 T T PD-1 T PD-(L)1 PD-11 T T I Ib/IIa Ib/IIa Ib/ IIa IIa Ia IIbIII II RAS GDP/GTP GTP 40

41 FDA

Jiayuan International Group Limited , ,787, % 52% , , % % 3,

Jiayuan International Group Limited , ,787, % 52% , , % % 3, Jiayuan International Group Limited 2768 2018 12 31 2018 20,180.4 1,787,209 201795% 52% 2018 12 31 10,458.8 2,852.337.5%2018 28.4% 3,306.3 201831.6% 33.8% 2018 1,862.9 38.6% 1 1,463.2 32.5% 2018 72.21

More information

C160932347Ann.indd

C160932347Ann.indd Trony Solar Holdings Company Limited 2468 1 4 37,102 115,717 (38,349) (126,053) (1,247) (10,336) 5 15,609 5,844 (6,571) (7,636) (62,895) (57,313) (55,104) (69,441) 9 (2,946) (511) 7 (984) (58,050) (70,936)

More information

241429 IRA Chi.indb

241429 IRA Chi.indb China Yongda Automobiles Services Holdings Limited 03669 18,990.0 16,807.013.0% 2,012.91,646.4 22.3% 10.60%9.80% 0.8 9.35% 1.25 1 404.7 356.013.7% 383.0 330.016.1% 0.26 1,104 9.2% 44.3% 34.9% 1.84 88%

More information

2, % 17.0% 9.0% , % - 2 -

2, % 17.0% 9.0% , % - 2 - China Yongda Automobiles Services Holdings Limited 03669 515.59 437.3917.9% 58.85 45.1230.4% 11.41% 10.31% 1.10 16.02 9.08 76.5% 15.10 8.5177.4% 0.91 0.58 0.3360.27-1 - 2,472 1.4% 17.0% 9.0% 2.17 1,240

More information

2018 Hope Education Group Co., Ltd

2018 Hope Education Group Co., Ltd 2018 Hope Education Group Co., Ltd. 2018 7 14 2018 8 3 1 2018 Hope Education Group Co., Ltd. 2018 7 14 2018 8 3 2 2018 Hope Education Group Co., Ltd. 2018 7 14 2018 8 3 1 Hope Education Group Co., Ltd.

More information

, ,171 (188,495) (213,231) 435, , ,024 30,302 (305,546) (319,034) (56,225) (69,190) (1,876) (1

, ,171 (188,495) (213,231) 435, , ,024 30,302 (305,546) (319,034) (56,225) (69,190) (1,876) (1 GOLDEN THROAT HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 6896 2017 12 31 2016 12 31144.118.8%624.1 2016 12 31119.321.5%435.6 69.8% 2016 12 3182.9 43.8%106.2 2016 12 3141.540.3% 61.4 2017 12 31 0.06 2018 6 7-1 - 2017

More information

目 錄 頁 次 釋 義......................................................... 1 董 事 會 函 件..................................................... 3 言.............

目 錄 頁 次 釋 義......................................................... 1 董 事 會 函 件..................................................... 3 言............. 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問 應諮詢 閣下的股票經紀 其他持牌證 券商 銀行經理 律師 專業會計師或其他專業顧問 閣下如已售出或轉讓名下所有金嗓子控股集團有限公司的股份 應立即將本通函連同隨附的代 表委任表格送交買主或承讓人 或經手買賣的銀行 股票經紀或其他代理人 以便轉交買主或 承讓人 香 交易及結算所有限公司及香 聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責 對其準確性

More information

REDCO PROPERTIES GROUP LIMITED % 3, , % % 20.5%

REDCO PROPERTIES GROUP LIMITED % 3, , % % 20.5% REDCO PROPERTIES GROUP LIMITED 1622 17.4% 3,502.8 3,194.6 2.8% 347.2 13.2% 20.5% 4.0 4 64.0 1 3 3,502,804 2,984,586 4 (2,556,547) (2,018,459) 946,257 966,127 (2,446) 20,679 4 (82,821) (53,655) 4 (141,818)

More information

REDCO PROPERTIES GROUP LIMITED % 1, % 1, % , %

REDCO PROPERTIES GROUP LIMITED % 1, % 1, % , % REDCO PROPERTIES GROUP LIMITED 1622 28.4% 1,646.8 48.2% 1,694.9 113.3% 289.1 1,256.4 44% 3.8 18.07 1 4 1,646,835 1,282,569 (1,026,015) (944,546) 620,820 338,023 2,069 278 (45,785) (26,606) (85,022) (75,145)

More information

t07aplp

t07aplp Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 1933 (k) [Logo] Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 0.00001 [

More information

2016 6 302015 2016 6 30 6 30 2016 2015 4 817,361 855,414 (682,150) (632,696) 135,211 222,718 4 9,174 2,306 (131) 897 250 (49,336) (48,034) (79,460) (7

2016 6 302015 2016 6 30 6 30 2016 2015 4 817,361 855,414 (682,150) (632,696) 135,211 222,718 4 9,174 2,306 (131) 897 250 (49,336) (48,034) (79,460) (7 EGL Holdings Company Limited 6882 2016 6 30 6 30 2016 2015 % 817,361 855,414-4.4 135,211 222,718-39.3 15,074 84,440-82.1 3.00 16.81 16.5% 26.0% 1.8% 9.9% 4.6% 26.5% 7-1 - 2016 6 302015 2016 6 30 6 30 2016

More information

untitled

untitled 2014 2 3 5 6 10 17 21 32 40 42 43 45 46 48 15,131,591 23,626,031 24,804,742 29,404,462 36,085,800 5,741,869 8,176,386 8,003,448 8,142,802 9,296,468 (%) 37.9 34.6 32.3 27.7 25.8 5,584,584 7,953,871 7,400,553

More information

5(a) 11,012,220 9,888,914 6(a) (6,674,627) (6,073,292) 4,337,593 3,815,622 5(b) 296, ,230 (1,825,164) (1,620,198) (284,865) (237,454) 6 2,523,58

5(a) 11,012,220 9,888,914 6(a) (6,674,627) (6,073,292) 4,337,593 3,815,622 5(b) 296, ,230 (1,825,164) (1,620,198) (284,865) (237,454) 6 2,523,58 Dali Foods Group Company Limited 3799 11,012,220 9,888,914 11.4% 4,337,593 3,815,622 13.7% 39.4% 38.6% 0.8 (EBITDA) 2,824,982 2,520,522 12.1% 1,969,879 1,754,799 12.3% 17.9% 17.7% 0.2 0.14 0.13 12.3% 0.085

More information

untitled

untitled 0151 2011 6 30 6 30 2011 2010 % 1,279,454 1,002,392 +27.6 421,920 381,658 +10.5 203,595 195,451 +4.2 1 239,122 224,216 +6.6 167,018 161,259 +3.6 % % 33.0 38.1-5.1 15.9 19.5-3.6 13.1 16.1-3.0 15.3 16.6-1.3

More information

CHINA CHUNLAI EDUCATION GROUP CO., LTD. 中國春來教育集團有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股票代號 : 1969 2018 年度報告 2 41 3 49 5 96 6 100 7 147 16 151 21 2018 2 2004 2014/2015 29,673 2017/2018 45,210 2017 8 31460.9 2018 8 31487.8

More information

2, % 44.6% 37.1% 1.94 AutoNation 57% 19% %

2, % 44.6% 37.1% 1.94 AutoNation 57% 19% % China Yongda Automobiles Services Holdings Limited ( 中國永達汽車服務控股有限公司 ) 03669 437.39 360.7921.2% 45.12 34.4930.8% 10.31% 9.56% 0.75 9.08 5.6760.0% 8.51 5.2462.3% 0.58 0.35 0.19 0.17 1 2,438 14.9% 44.6% 37.1%

More information

t08phip

t08phip Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) 1933 Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ]

More information

4. 27(2) 5. 6. 7. 8. 10,000,000 1,000,000,000 0.01 9. 2

4. 27(2) 5. 6. 7. 8. 10,000,000 1,000,000,000 0.01 9. 2 Keen Ocean International Holding Limited 1. Keen Ocean International Holding Limited 2. Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman

More information

Kingwell_C_MT Cir.indb

Kingwell_C_MT Cir.indb KINGWELL GROUP LIMITED 1195 413 70 B1B68 18317M 48 ...................................................... 1................................................. 4.................................. 14...............................

More information

% %

% % CHINA GREENFRESH GROUP CO., LTD. * 6183 2015 12 31 2015 12 31 2014 762.12216.45 39.67 276.47 78.5939.72 261.11 54.7226.51 37.8234.26 1 217.7342.64 24.36% 256.73 2014 37.50% 49.2 20.00 17.00 2 2015 12 31

More information

4 37,919 40,859 6 (1,752) (10,323) 36,167 30,536 35,919 30, (430) 36,167 30,

4 37,919 40,859 6 (1,752) (10,323) 36,167 30,536 35,919 30, (430) 36,167 30, RIVERINE CHINA HOLDINGS LIMITED 1417 2017 12 31 2017 12 31 2016 12 31 2017 12 31 3(a) 363,303 309,268 4(a) (296,434) (248,625) 66,869 60,643 3(b) 7,611 10,283 (4,682) (4,188) (42,690) (31,267) 5 (1,496)

More information

40% 6 1920 21 22 40 138 15 N-1 N-3 (http://www.hkexnews.hk) (http://www.tfkf.com.hk) 183 22 .................................................................. 1............................................................

More information

3 707, ,007 (411,337) (371,384) 296, , ,184 4,764 (2,789) (2,194) (69,458) (32,844) (1,595) (73) 4 (102,545) (109,848) (107) 8 125,1

3 707, ,007 (411,337) (371,384) 296, , ,184 4,764 (2,789) (2,194) (69,458) (32,844) (1,595) (73) 4 (102,545) (109,848) (107) 8 125,1 Virscend Education Company Limited 1565 707,690 626,007 81,683 13.0 296,353 254,623 41,730 16.4 125,150 114,321 10,829 9.5 * 151,444 114,321 37,123 32.5 109,677 79,120 30,557 38.6 0.0487 0.0352 0.0135

More information

65746.indb

65746.indb CHINA HUIYUAN JUICE GROUP LIMITED 1886 (1) (2) 3 9 10 11 19 ( ) 20 21 48 * ........................................................................ 1 I.................................................................

More information

1,183, , % 1,001, , % 329, , % (1) 325, , % (1) 2

1,183, , % 1,001, , % 329, , % (1) 325, , % (1) 2 Forgame Holdings Limited 00484 1 1,183,128 776,649 52.3% 1,001,911 697,561 43.6% 329,215 283,591 16.1% (1) 325,202 240,031 35.5% (1) 2 91wan 91wan 3 47.8% 7.994 14 35 2013 2013 4 5 6 ARPG beta MPU 518,000

More information

5 25,347 26,359 (9,642) (12,913) 15,705 13, ,951 3,954 (8,797) (43,127) 7 (53,776) (1,409) (6,837) (80,268) (84,388) 8 (12,581) (13,316) (31) 9

5 25,347 26,359 (9,642) (12,913) 15,705 13, ,951 3,954 (8,797) (43,127) 7 (53,776) (1,409) (6,837) (80,268) (84,388) 8 (12,581) (13,316) (31) 9 China Vanguard You Champion Holdings Limited ( ) GEMGEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM 1 5 25,347 26,359 (9,642) (12,913) 15,705 13,446 6 13,951 3,954 (8,797) (43,127) 7 (53,776) (1,409) (6,837) (80,268)

More information

: 978 2014 2 3 5 12 18 19 21 22 23 168 200 17 1701 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road, George Town Grand Cayman KY1-1110 Cayman Islands 183

More information

Glorious Property Holdings Limited ,374 1, , % 1, ,895 1

Glorious Property Holdings Limited ,374 1, , % 1, ,895 1 Glorious Property Holdings Limited 00845 886.9 26,374 1,364.4 24,761.2 425.0% 1,585.0119,895 1 886.9 62.3% 1,364.4 1,676.9 18.6% 0.18 0.22 2 3 886.9 2,349.9 62.3% 123,81479.4% 25,535 26,374 18,980 39.0%

More information

INNOVENT BIOLOGICS, INC ,

INNOVENT BIOLOGICS, INC , INNOVENT BIOLOGICS, INC. 1801 2018 12 31 2018 12 31 2017 12 31 2018 12 31 1 1,481.7 2017 12 31635.7 846.0 2018 12 31 103.3 2017 12 31 82.92018 12 31 1 12. 1 2018 12 31609.8 1,221.72017 12 31 611.9 Incyte

More information

4. 27(2) 5. 6. 7. 8. 0.01 10,000,000,000 0.01 9.

4. 27(2) 5. 6. 7. 8. 0.01 10,000,000,000 0.01 9. 1. 2. Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands 3. (a) (b) 4. 27(2) 5. 6. 7. 8. 0.01 10,000,000,000 0.01 9. A 1 2 3 4-7 8-9

More information

GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM

GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM Reach New Holdings Limited () : 8471 2017 GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM 1 2017 2 3 4 10 11 14 15 24 25 34 35 38 39 40 41 42 43 44 79 80 PO Box 1350 Clifton House 75 Fort Street Grand Cayman KY1 1108

More information

2013 6 25 .............................................................. 1........................................................ 5..................................... 20...............................

More information

120214 (yongda).indb

120214 (yongda).indb 03669 ( 1 ) 100% ( 2 ) ( 3 ) 5 29 30 31 64 2277 EGM-1 EGM-2 183 17M 48 ...................................................................... 1................................................................

More information

................................................................ 1 1....................................................... 4 2.......................

................................................................ 1 1....................................................... 4 2....................... WAI CHI HOLDINGS COMPANY LIMITED 1305 11 17 21 183 22 ................................................................ 1 1....................................................... 4 2..................................................

More information

4 3,379,679 3,207,224 (2,574,040) (2,479,550) 805, , ,999 66,818 (435,016) (374,193) (90,274) (97,935) (138) (157) 5 367, ,207 6 (7

4 3,379,679 3,207,224 (2,574,040) (2,479,550) 805, , ,999 66,818 (435,016) (374,193) (90,274) (97,935) (138) (157) 5 367, ,207 6 (7 CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED 1006 5.4% 3,379,700,000 3,207,200,000 10.7%805,600,000 23.8% 13.8% 359,800,000 316,100,000 12.3% 295,500,000 263,200,000 8.7% 8.2%51.5 45.9 10 1 4 3,379,679 3,207,224

More information

... 2... 3... 5... 6... 8... 13... 19.... 26... 41... 60... 62... 63... 64... 66... 68.... 71 1 2015

... 2... 3... 5... 6... 8... 13... 19.... 26... 41... 60... 62... 63... 64... 66... 68.... 71 1 2015 2015 Intime Retail (Group) Company Limited () : 1833 ... 2... 3... 5... 6... 8... 13... 19.... 26... 41... 60... 62... 63... 64... 66... 68.... 71 1 2015 2006 11 8 2007 3 20 199817 29172,895,674 201061

More information

WISDOM EDUCATION INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED [] [] [][] [] [] [] [][] [] [] 0.01 [] [] 32 342C [][][][][][][ ][][][][][][] [] [][][][][] []

WISDOM EDUCATION INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED [] [] [][] [] [] [] [][] [] [] 0.01 [] [] 32 342C [][][][][][][ ][][][][][][] [] [][][][][] [] WISDOM EDUCATION INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 1993 (j) (k) WISDOM EDUCATION INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED [] [] [][] [] [] [] [][] [] [] 0.01 [] []

More information

,801,000 1,473,691 20,764 12,778 (548,084) (452,982) (483,269) (395,241) (97,289) (66,548) (278,473) (209,777) (85,45

,801,000 1,473,691 20,764 12,778 (548,084) (452,982) (483,269) (395,241) (97,289) (66,548) (278,473) (209,777) (85,45 Tsui Wah Holdings Limited 1314 2015 3 31 3 31 2015 2014 1,801,000 1,473,691 22.2% # 1,266,388 1,105,011 14.6% 522,188 355,412 46.9% ## 12,424 13,268 (6.4%) 157,591 156,043 1.0% 157,407 156,031 0.9% 184

More information

C Ann.indd

C Ann.indd 20171231 20171231138.792016 46.2% 23.6%0.5 8.112016 101.3% 6.5%20164.3% 33.192016101.2% 12.299.93 * 1 20171231 20171231 2017 2016 3 13,879,207 9,495,022 (10,598,430) (7,202,155) 3,280,777 2,292,867 4 106,810

More information

untitled

untitled 0151 2016 6 30 6 30 2016 2015 % 9,709,476 11,137,915-12.8 4,640,456 4,728,961-1.9 2,375,732 2,273,497 +4.5 1 2,831,773 2,695,484 +5.1 1,756,442 1,749,939 +0.4 % % 47.8 42.5 +5.3 24.5 20.4 +4.1 29.2 24.2

More information

,820,316 28,232,094 9 (27,239,193) (21,625,122) 13,581,123 6,606,972 1,331, ,150 9 (1,831,870)

,820,316 28,232,094 9 (27,239,193) (21,625,122) 13,581,123 6,606,972 1,331, ,150 9 (1,831,870) Future Land Development Holdings Limited 1030 2017 12 31 * 126,471.6 928.3 94.4% 61.4% 44.6%40,820.3 105.6%13,581.1 23.4% 33.3% 143.7%6,013.6 3,794.0 174.1% ** 131.4%4,984.7 3,087.6 167.1% *** 24,647.8

More information

* % 129, ,280 (22.7) 20,694 55,078 (62.4) 20,230 21,598 (6.3) 170, ,956 (30.2) * % 76, ,742 (30.7) 93, ,214 (29.9) 170,

* % 129, ,280 (22.7) 20,694 55,078 (62.4) 20,230 21,598 (6.3) 170, ,956 (30.2) * % 76, ,742 (30.7) 93, ,214 (29.9) 170, Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 170,196 243,956 (30.2) 813,480 66,374 100,283 (33.8) 333,941 103,822 143,673 (27.7) 479,539 107,444 131,305 (18.2) 427,944 59,630 57,593 3.5 357,799 ***

More information

A Knowledgeable Man Wins The Whole World 2018 BOJUN EDUCATION COMPANY LIMITED () : 1758 2 3 5 7 8 28 56 61 71 92 96 97 99 100 102 155 17 2018 9 12 2018 9 110,173 1,391 852 2001 2001 6 2012 4 2018 9 2001

More information

(I)... 2 (II)... 4 (III)... 6 (IV) (V) (VI) (VII) (VIII)

(I)... 2 (II)... 4 (III)... 6 (IV) (V) (VI) (VII) (VIII) 5 7.50 5880 2018 6 30 2018 6,650 2017 5.3% 2018 1,455 2018 752 2018 0.22 (I)... 2 (II)... 4 (III)... 6 (IV).... 7 (V)... 23 (VI)... 30 (VII).... 45 (VIII)... 93 1 (I) 2018 1 1 2018 6 30 Pioneer Cement

More information

578564.indb

578564.indb TM CHINA PIONEER PHARMA HOLDINGS LIMITED 333,334,000 33,334,000 300,000,000 5.001.0%0.003% 0.005% 0.01 01345 32 342C 5.00 4.10 5.001.0%0.003% 0.005% 4.10 5.00 www.hkexnews.hk www.pioneer-pharma.com 1 (

More information

Adobe Photoshop PDF

Adobe Photoshop PDF i ii iii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 16000 12000 8000 4000 8,592 6,860 9,368 7,703 8,472 10,510 9,422 12,299 10,493 13,944

More information

,152 31, , ,141 5,182 2,803 10,554 6,584 57,095 8, , , , , ,457 67, ,670 38,217 1,130,205 1

,152 31, , ,141 5,182 2,803 10,554 6,584 57,095 8, , , , , ,457 67, ,670 38,217 1,130,205 1 YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD. 1579 2 017 12 3 1 2017 12 31 2016 2017 1,646.2 2016 1,088.0 51.3% 2017 611.8 2016 416.9 46.7% 2017 261.1 2016 186.7 39.9% 2017 260.7 2016 186.7 39.6% 2017 0.269 0.267 1

More information

00C1502076 AR.indb

00C1502076 AR.indb 2014 2 3 7 11 14 23 30 32 34 35 37 38 39 114 1 2005 Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 GT, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands 18 49 4902-03 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited

More information

Bojun Education Company Limited [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 1.0% % 0.005% 0.01 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 342C [ ] [ ][ ] [

Bojun Education Company Limited [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 1.0% % 0.005% 0.01 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 342C [ ] [ ][ ] [ Bojun Education Company Limited (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Bojun Education Company Limited [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 1.0% 0.0027% 0.005% 0.01 [ ] [ ] [ ] [ ]

More information

4 3,237, ,103 (2,173,296) (37,798) 1,064,381 66, ,556 8, , (34,716) (29,053) (207,787) (52,801) 7 (97,726) (18,294) 13 (954

4 3,237, ,103 (2,173,296) (37,798) 1,064,381 66, ,556 8, , (34,716) (29,053) (207,787) (52,801) 7 (97,726) (18,294) 13 (954 C&D International Investment Group Limited 1908 1,011,18061.55 839,48953.58 804,199 323,768 313,357302,157 301,041 106,43899,807 32,942 35,750 31,4782,150.14% 72.6 30 1 4 3,237,677 104,103 (2,173,296)

More information

,787,321 6,292,569 (3,178,103) (3,422,560) 2,609,218 2,870, ,824 85,775 (1,766,182) (2,108,497) (477,730) (536,273) (79,000) (98,0

,787,321 6,292,569 (3,178,103) (3,422,560) 2,609,218 2,870, ,824 85,775 (1,766,182) (2,108,497) (477,730) (536,273) (79,000) (98,0 Bosideng International Holdings Limited 3998 3 31 8.0% 5,787.3 0.5 45.1% 112.5% 280.9 708.7 2.6 3 313 31 1 3 31 3 31 3 5,787,321 6,292,569 (3,178,103) (3,422,560) 2,609,218 2,870,009 4 55,824 85,775 (1,766,182)

More information

7 1,142, ,713 9 (920,417) (795,244) 221, , ,013 2, ,593 42,664 9 (52,237) (39,466) 9 (77,748) (77,768) 112,236 76,

7 1,142, ,713 9 (920,417) (795,244) 221, , ,013 2, ,593 42,664 9 (52,237) (39,466) 9 (77,748) (77,768) 112,236 76, TEN PAO GROUP HOLDINGS LIMITED 1979 21.0% 1,142.0 39.5% 300.4 75.8 26.5% 70.4 86.8% 221.6 49.3% 3.719.4% 45.6% 109.3 8 2 1 7 1,142,032 943,713 9 (920,417) (795,244) 221,615 148,469 8 9,013 2,737 8 11,593

More information

... 1.... 6... 30... 32.... 48... 62... 65... 72... 78... 81 i

... 1.... 6... 30... 32.... 48... 62... 65... 72... 78... 81 i 02866 AH 399 78 84 H 24 20 * 622 China Shipping Container Lines Company Limited ... 1.... 6... 30... 32.... 48... 62... 65... 72... 78... 81 i 399 39.02% 39.02% 3,751,000,000 H 7,932,125,000 A 1 65% 5%

More information

C Ann.indd

C Ann.indd SHIFANG HOLDING LIMITED 1831 1 19,125 20,443 1,266 1,500 4 5 27,013 22,907 47,404 44,850 6,472 5,583 50,511 51,527 6 101,021 7 10,314 9,714 5 4,390 5,382 220 522 117,729 109,492 290,657 182,220 338,061

More information

i

i Boyaa Interactive International Limited 0434 238 1 2 12 15 183 17M 48 ... 1... 3... 4... 5... 7... 8... 8... 8... 8... 9... 12 i 238 1 2 12 15 1 5 571 0.00005 6 2 Boyaa Interactive International Limited

More information

923.99 18.12% 25.91 17.06% 0.9636 0.8037 13.36 37.21% 2014 12 31 310.99 278.22 643.41 1 51,232.43 4.61% 29.29% 26.83% 43.88% 93 28 217 13.30 11.98% 6-

923.99 18.12% 25.91 17.06% 0.9636 0.8037 13.36 37.21% 2014 12 31 310.99 278.22 643.41 1 51,232.43 4.61% 29.29% 26.83% 43.88% 93 28 217 13.30 11.98% 6- Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * 02607 2014 (GMP) (GSP) 2014 2013-2015 - 1 - 923.99 18.12% 25.91 17.06% 0.9636 0.8037 13.36 37.21% 2014 12 31 310.99 278.22 643.41 1 51,232.43 4.61% 29.29% 26.83%

More information

MGM CHINA HOLDINGS LIMITED ,176,050 13,557,440 2,024, ,092 19,200,721 14,480,532 EBITDA 4,837,180 4

MGM CHINA HOLDINGS LIMITED ,176,050 13,557,440 2,024, ,092 19,200,721 14,480,532 EBITDA 4,837,180 4 MGM CHINA HOLDINGS LIMITED 2282 2018 12 31 2018 12 31 12 31 2018 2017 17,176,050 13,557,440 2,024,671 923,092 19,200,721 14,480,532 EBITDA 4,837,180 4,587,435 1,434,993 2,624,201 1,068,499 2,320,185 28.1

More information

i

i COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED 2007 2015 5 20 10 88 JW 3(1-4) 19 23 48 183 22 2015 4 14 ... 1 1.... 4 2.... 4 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 5 7.... 6 8.... 6 9.... 6... 7... 11... 19 i 2015 5

More information

5 11,949,401 14,705,163 (10,285,277) (9,119,336) (4,000,836) (3,078,877) (5,859,443) (6,090,711) (924,836) (795,886) (8,236,323) (11,529,150) 391,234

5 11,949,401 14,705,163 (10,285,277) (9,119,336) (4,000,836) (3,078,877) (5,859,443) (6,090,711) (924,836) (795,886) (8,236,323) (11,529,150) 391,234 LEGEND STRATEGY INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 1355 1 5 11,949,401 14,705,163 (10,285,277) (9,119,336) (4,000,836) (3,078,877) (5,859,443) (6,090,711) (924,836) (795,886) (8,236,323) (11,529,150)

More information

% %

% % 2005 22.22 6.2% 4.03 17.9% 5.1 5.3 1 2,221,921,000 2,091,471,000 6.2% % % % 2,175,536 97.9 2,091,471 100 4.0 PVC 1,278,288 57.5 1,139,167 54.5 12.2 502,196 22.6 555,842 26.6 (9.7) 226,244 10.2 245,656

More information

22 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 1 15 02 2016 2 Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111

More information

,427,689 9,302,948 9 (7,682,260) (7,367,700) 3,745,429 1,935, , ,162 9 (507,542) (384,205) 9 (1,108,200) (508,7

,427,689 9,302,948 9 (7,682,260) (7,367,700) 3,745,429 1,935, , ,162 9 (507,542) (384,205) 9 (1,108,200) (508,7 Future Land Development Holdings Limited 1030 2017 6 30 1 2017 6 30 6 30 2017 2016 11,427,689 9,302,948 9 (7,682,260) (7,367,700) 3,745,429 1,935,248 178,779 193,162 9 (507,542) (384,205) 9 (1,108,200)

More information

Shineroad International Holdings Limited 1587 6 17 18 19 20 35 291103 06 43 44 (www.hkexnews.hk) (www.shineroad.com) 48 18322 ...................................................................... 1...............................................................

More information

, ,225 (162,513) (158,904) 76,828 69, ,552 2, ,625 (27,890) (21,426) (21,265) 8 (1,689) (1,113) 29

, ,225 (162,513) (158,904) 76,828 69, ,552 2, ,625 (27,890) (21,426) (21,265) 8 (1,689) (1,113) 29 AP RENTALS HOLDINGS LIMITED * 1496 2016 3 31 3 31 2016 2015 239,341 228,225 +4.9 76,828 69,321 +10.8 20,923 42,925 51.3 1 42,188 42,925 1.7 2 2.94 6.02 32.1% 30.4% 2 8.7% 18.8% 2 17.4% 38.8% 1 2016 3 31

More information

RM GROUP HOLDINGS LIMITED 932 % 96,174 97, % 74,000 74, % EBIT 1 9,709 13, % 7,432 10, % %

RM GROUP HOLDINGS LIMITED 932 % 96,174 97, % 74,000 74, % EBIT 1 9,709 13, % 7,432 10, % % RM GROUP HOLDINGS LIMITED 932 % 96,174 97,243-1.10% 74,000 74,690-0.92% EBIT 1 9,709 13,398-27.53% 7,432 10,562-29.63% 1.44 2.05-29.76% 1.44 2.03-29.06% 1 EBIT 1 4 96,174 97,243 (22,174) (22,553) 74,000

More information

46554 chi.indb

46554 chi.indb CHINA HUIYUAN JUICE GROUP LIMITED 1886 4 8 9 10 20 21 22 48 * ......................................................................... 1...................................................................

More information

3 51,115,551 37,662,173 14,041,946 14,048,008 (12,294,931) (13,969,624) (4,241,232) (5,114,524) 38,820,620 23,692,549 9,800,714 8,933,484 3,648,828 52

3 51,115,551 37,662,173 14,041,946 14,048,008 (12,294,931) (13,969,624) (4,241,232) (5,114,524) 38,820,620 23,692,549 9,800,714 8,933,484 3,648,828 52 Link Holdings Limited * 8237 GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM * 1 3 51,115,551 37,662,173 14,041,946 14,048,008 (12,294,931) (13,969,624) (4,241,232) (5,114,524) 38,820,620 23,692,549 9,800,714 8,933,484 3,648,828

More information

i

i GREAT WORLD COMPANY HOLDINGS LTD 8003 353 36 54 55 48 183 17M http://www.hkgem.com http://www.gwchl.com i ..................................................................... 1...............................................................

More information

Hao Wen_C_AR.indb

Hao Wen_C_AR.indb HAO WEN HOLDINGS LIMITED 2 0 1 0 (i) (ii) (iii) 01 2010 3 4 5 12 15 28 37 39 40 41 42 44 2010 02 Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 268I Grand Cayman KY1-1111 Cayman

More information

% 5, % 15.9% 2, % HONMA HONMA ,991, ,339,910,000 2

% 5, % 15.9% 2, % HONMA HONMA ,991, ,339,910,000 2 Honma Golf Limited 6858 269.5% 1,110.3 9.7 10.6% 68.2% 1,620.1 14.2 15.4% 3.1% 1.7% 186.3% 16.5% 88.1% 1 1.4 58.7% 5,914.2 6.0% 15.9% 2,285.0 13.9% HONMA HONMA 50 133,991,000 0.0000025 10.00 1,339,910,000

More information

New Century Healthcare Holding Co. Limited [ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [1.0]% % 0.005% [0.0001] [ ] [ ] [ ][ ] 342C [ ] [ ][ ]

New Century Healthcare Holding Co. Limited [ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [1.0]% % 0.005% [0.0001] [ ] [ ] [ ][ ] 342C [ ] [ ][ ] New Century Healthcare Holding Co. Limited (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) New Century Healthcare Holding Co. Limited [ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [1.0]% 0.0027% 0.005% [0.0001]

More information

2

2 Baguio Green Group Limited 1397 1,028.7 821.3 25.3% 98.2 83.9 17.1% 17.7 62.5 71.7% 1.3 5,395,000 1 2 3 2013 2022 48% 55% 10 4 18 821.3 25.3%1,028.7 26.2% 930.5 737.4 17.1% 98.2 83.9 9.5% 10.2% 4 71.7%

More information

4 112,428 96,174 (34,792) (22,174) 77,636 74,000 (1) 219 (21,422) (18,735) (60,583) (45,775) 15 2,869 (1,501) 9,709 5(c) (471) (367) 5 (1,972) 9,342 6

4 112,428 96,174 (34,792) (22,174) 77,636 74,000 (1) 219 (21,422) (18,735) (60,583) (45,775) 15 2,869 (1,501) 9,709 5(c) (471) (367) 5 (1,972) 9,342 6 RM GROUP HOLDINGS LIMITED 932 % 112,428 96,174 16.90% 77,636 74,000 4.91% 1 (1,501) 9,709-115.46% (1,181) 7,432-115.89% (1,491) (0.22) 1.44-115.28% (0.22) 1.44-115.28% 1 1 4 112,428 96,174 (34,792) (22,174)

More information

[ ] [ ] Sino-French Life Insurance Co., LTD. ( ) ( ) ( )

[ ] [ ] Sino-French Life Insurance Co., LTD. ( ) ( ) ( ) Sino French Life Insurance Company Limited 2014 [ ] [ ] Sino-French Life Insurance Co., LTD. ( ) 2 8 1206 100022 ( ) 2005 12 23 ( ) 1 2 010-85288588-8 1 2014 12 31 ( ) 31/12/2014 31/12/2013 5 10,739,871.24

More information

1 2 3 4 5 i

1 2 3 4 5 i 3 1 2 3 4 5 i 6 i i iii i v v v i vii viii 1 1270(b) 12751276 1 1277 1273 1282 1283 1291 1 2 3 2 2 4 5 30 3 6 74 (94%) ( ) 1270(b) 904 ( ) 904 1270(b) 7 8 9 3 79 4.8 (682 000 141 000 ) 9.1 4.8 90% 4 1

More information

4 1,383, ,629 (746,162) (461,904) 637, ,725 33,385 10, ,634 9,235 (119,841) (33,899) (44,891) (40,490) (47,439) (28,609) (7,671) (3,

4 1,383, ,629 (746,162) (461,904) 637, ,725 33,385 10, ,634 9,235 (119,841) (33,899) (44,891) (40,490) (47,439) (28,609) (7,671) (3, CHINA SHENGMU ORGANIC MILK LIMITED 1432 1,383,627 905,629 +52.8% 637,465 443,725 +43.7% 333,609 279,090 +19.5% 1 4 1,383,627 905,629 (746,162) (461,904) 637,465 443,725 33,385 10,016 4 9,634 9,235 (119,841)

More information

............................................................ 1........................................................ 4....................... 5.....

............................................................ 1........................................................ 4....................... 5..... Tsui Wah Holdings Limited 1314 2015 8 14 3 50 2 16 20 (www.hkexnews.hk) 48 183 22 2015 7 14 ............................................................ 1........................................................

More information

, ,841 6,987 5,843 (249,969) (250,800) (280,359) (257,471) (53,934) (53,676) (157,644) (166,844) (45,059) (43,359)

, ,841 6,987 5,843 (249,969) (250,800) (280,359) (257,471) (53,934) (53,676) (157,644) (166,844) (45,059) (43,359) Tsui Wah Holdings Limited 1314 9 30 9 30 2017 895,772 904,841 (1.0)% # 561,805 590,505 (4.9)% 325,481 303,899 7.1% * 8,486 10,437 (18.7)% 72,286 115,562 (37.4)% 14,410 48,009 (70.0)% 1.02 3.40 (70.0)%

More information

3 748, ,758 3 (517,583) (435,198) 230, ,560 4 (32,567) (33,356) 4 (78,051) (62,928) (821) ,513 97, (8,298) (3,575) 5 (7,3

3 748, ,758 3 (517,583) (435,198) 230, ,560 4 (32,567) (33,356) 4 (78,051) (62,928) (821) ,513 97, (8,298) (3,575) 5 (7,3 Century Sage Scientific Holdings Limited 1450 628.8 19.0% 748.5 193.6 19.3% 231.0 77.8 24.8% 97.1 3.9 3.1 1 3 748,535 628,758 3 (517,583) (435,198) 230,952 193,560 4 (32,567) (33,356) 4 (78,051) (62,928)

More information

untitled

untitled A. 583 40 44 (i) (ii) 59 54 500,000 500,000 (i)18 (ii) (iii)(iv) (v) (vi) (vii) 200,000 509 55 200,000 200,000 200,000 500,000 282 24 40 40(1B) 56 2 40(1B) 40(1) 6 347 57 43C (a) (b) 60 14 5 57 43F 43C

More information

C Ann.indd

C Ann.indd Modern Education Group Limited 1082 20121231 20121231 128,180,0002011167,060,00023.27% 4,050,000201110,590,00061.74% 2012123120110.025 20121231 2011 1 1231 2012 2011 4 128,176 167,056 5 21,555 1,050 7

More information

5 1,307,639, ,927, ,427,750 27,484,976 (163,402,642) (130,478,323) (110,382,274) (77,483,595) (341,276,031) (277,865,036) (126,932,303) (

5 1,307,639, ,927, ,427,750 27,484,976 (163,402,642) (130,478,323) (110,382,274) (77,483,595) (341,276,031) (277,865,036) (126,932,303) ( Union Medical Healthcare Limited * 2138 969.8 44.2% 1,398.7 964.9 35.5% 1,307.6 203.5 36.7% 278.1 25% 36% 16,200 32.7% 21,500 44 45.5% 64 28.5 21.0 5.0 9.5 * 1 5 1,307,639,358 964,927,119 6 43,427,750

More information

ZHI SHENG GROUP HOLDINGS LIMITED [ ] [ ] [ ] [ ] [][]1% % 0.005% 0.01 [ ] [ ] [ ] C [] [] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ]

ZHI SHENG GROUP HOLDINGS LIMITED [ ] [ ] [ ] [ ] [][]1% % 0.005% 0.01 [ ] [ ] [ ] C [] [] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ] ZHI SHENG GROUP HOLDINGS LIMITED (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) ZHI SHENG GROUP HOLDINGS LIMITED [ ] [ ] [ ] [ ] [][]1% 0.0027% 0.005% 0.01 [ ] [ ] [ ] 32 342C [] [] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [

More information

1,151 561 1,694 9 34,363 18,454 25 11,235 30,046 47,292 48,525 48,443 49,086 10 34,621 29,344 3,699 4,836 6,535 39,457 39,578 7,835 8,947 8,986 9,508

1,151 561 1,694 9 34,363 18,454 25 11,235 30,046 47,292 48,525 48,443 49,086 10 34,621 29,344 3,699 4,836 6,535 39,457 39,578 7,835 8,947 8,986 9,508 CROSSTEC Group Holdings Limited 3893 1 4 132,719 130,578 (85,425) (86,376) 47,294 44,202 6 4 4 125 44 (19,949) (15,615) (11,183) 16,293 28,635 (3) 5 16,293 28,632 6 (4,785) (4,849) 11,508 23,783 (59) (59)

More information

HC INTERNATIONAL, INC. * 2280 4 15 9 B 100098 356 357 48 183 17 1712 1716 * ................................................................ 1..........................................................

More information

........................................................ 1.............................................................. 3............................

........................................................ 1.............................................................. 3............................ LYTON MAISON LIMITED TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED 1991 LYTON MAISON LIMITED LYTON MAISON LIMITED 8 17 18 25 26 28 29 52 53 60 338 2 33 3301-04 21 2 23 28 8 17 ........................................................

More information

( 4 3,100,711 2,132,428 (1,623,168) (1,062,620) 1,477,543 1,069,808 52,722 87,098 4 47,424 28,405 (265,468) (128,111) (107,470) (101,733) 6 (99,147) (

( 4 3,100,711 2,132,428 (1,623,168) (1,062,620) 1,477,543 1,069,808 52,722 87,098 4 47,424 28,405 (265,468) (128,111) (107,470) (101,733) 6 (99,147) ( CHINA SHENGMU ORGANIC MILK LIMITED 1432 3,100,711 2,132,428 45.4% 1,477,543 1,069,808 38.1% 800,652 711,228 12.6% 1 ( 4 3,100,711 2,132,428 (1,623,168) (1,062,620) 1,477,543 1,069,808 52,722 87,098 4 47,424

More information

Pa Shun Pharmaceutical International Holdings Limited 250,000,000 225,000,000 25,000,000 1.40 1% 0.0027% 0.005% 0.001 574 32 342C 2015 6 12 2015 6 15

Pa Shun Pharmaceutical International Holdings Limited 250,000,000 225,000,000 25,000,000 1.40 1% 0.0027% 0.005% 0.001 574 32 342C 2015 6 12 2015 6 15 Pa Shun Pharmaceutical International Holdings Limited Pa Shun Pharmaceutical International Holdings Limited 250,000,000 225,000,000 25,000,000 1.40 1% 0.0027% 0.005% 0.001 574 32 342C 2015 6 12 2015 6

More information

untitled

untitled HONG LONG HOLDINGS LIMITED 1383 2007 214,796,000 2006200,812,000 1,436.0% 2007 61,459,000 200658,803,000 2,214.0% 2007 5.93 20065.67 2,180.8% 2007 6 30 26.9 11.3 1,000,000 2007 6 30 1 4 2007 2007 106,789

More information

9 30 2014 9 30 9 30 9 30 2014 4 952,446 893,451 6,960 13,753 (270,195) (277,870) (263,052) (243,969) (55,147) (46,161) (147,150) (135,197) (47,944) (4

9 30 2014 9 30 9 30 9 30 2014 4 952,446 893,451 6,960 13,753 (270,195) (277,870) (263,052) (243,969) (55,147) (46,161) (147,150) (135,197) (47,944) (4 Tsui Wah Holdings Limited 1314 9 30 9 30 2014 952,446 893,451 6.6% # 668,256 623,420 7.2% 276,281 263,018 5.0% ## 7,909 7,013 12.8% 154,968 148,286 4.5% 81,266 88,862 (8.5%) 5.75 6.33 (9.2%) 9 30 34 29

More information

<313434365FAFE1AC57ACDBC3F6AF65AF66B8D1BD585FB8D5C5AA28A5FEAED1292E706466>

<313434365FAFE1AC57ACDBC3F6AF65AF66B8D1BD585FB8D5C5AA28A5FEAED1292E706466> v viii x 2 5 8 11 14 18 21 24 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 77 ii 82 85 88 91 94 97 100 103 106 109 112 115 118 121 124 128 130 133 iii 137 140 143 146 149 151 153 155 159 1.2 7,000 60

More information

: 01250 Beijing Enterprises Clean Energy Group Limited 2015 2 3 5 10 11 12 13 14 15 24 28 01 2015 Clifton House 75 Fort Street, PO Box 1350 Grand Cayman, KY1-1108 Cayman Islands 18 67 6706-07 Appleby Trust

More information

12 31 2013 2 12 31 2013 4 4,007,636 2,916,266 (2,440,117) (1,847,409) 1,567,519 1,068,857 (890,308) (588,906) (185,792) (147,410) 5 79,098 38,957 6 4,

12 31 2013 2 12 31 2013 4 4,007,636 2,916,266 (2,440,117) (1,847,409) 1,567,519 1,068,857 (890,308) (588,906) (185,792) (147,410) 5 79,098 38,957 6 4, Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited 2298 2014 12 31 12 31 4,007,636 2,916,266 +37.4% 575,056 371,466 +54.8% 425,227 275,508 +54.3% % 39.1% 36.7% +6.7% % 14.3% 12.7% +12.6% % 10.6% 9.4% +12.8% 24.86

More information

i

i 698 (i) 30% (ii) (iii) 25 26 27 60 18 29 A 80 82 338 2 33 3301-04 48 ... 1... 5... 25... 27... 61... 75... 80 i 698 30% 1 1.60 182,325,000 2.81% 18 29 A 6 2 1.60 1,500,000 30% 571 0.01 3 Tongda Precision

More information

Pine Care Group Limited % % 13.5 EBITDA 1.5% 32.6 EBITDA 19.9% 32.1 EBITDA EBITDA EBITDA

Pine Care Group Limited % % 13.5 EBITDA 1.5% 32.6 EBITDA 19.9% 32.1 EBITDA EBITDA EBITDA Pine Care Group Limited 1989 2019 3 31 9.4% 186.8 18.0% 13.5 EBITDA 1.5% 32.6 EBITDA 19.9% 32.1 EBITDA EBITDA EBITDA 2019 3 31 2019 2018 3 31 2018 1 EBITDA 2018 26.8 19.9% 2019 32.1 2019 3 31 94.2% 93.2%

More information

i

i SINOCHEM HONG KONG HOLDINGS LIMITED i ii iii iv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

More information

( ) :

( ) : () : 1198 2015 2 3 4 6 18 20 27 28 29 30 32 33 35 94 01 Donald H. Straszheim Donald H. Straszheim Donald H. Straszheim Donald H. Straszheim Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor,

More information

Zengame Technology Holding Limited [] [][] : [][] [] : [] [] : [][] [] : [][ ] 1.0% % 0.005% : 0.01 : [ ] [] 342C [][][][][] [][][][] [] [][][][

Zengame Technology Holding Limited [] [][] : [][] [] : [] [] : [][] [] : [][ ] 1.0% % 0.005% : 0.01 : [ ] [] 342C [][][][][] [][][][] [] [][][][ Zengame Technology Holding Limited (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) 1933 Zengame Technology Holding Limited [] [][] : [][] [] : [] [] : [][] [] : [][ ] 1.0% 0.0027% 0.005% : 0.01 : [ ] [] 342C

More information

i

i Future Land Development Holdings Limited 1030 4 17 9978 7801-0361 62 18317M 48 ... 1.... 4... 18... 20... 37.... 57... 61 i A 38,500,000 A 601155 571 6 1 A 800,0001,500,0001,500,000 2 3,500,000 42,000,000

More information

,080, , (678,995) (581,252) 401, , (175,324) (76,350) 12 (292,818) (200,776) 13 11,784 14, (2,468) (859)

,080, , (678,995) (581,252) 401, , (175,324) (76,350) 12 (292,818) (200,776) 13 11,784 14, (2,468) (859) RICI HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED 1526 12 31 12 311,080.12016 935.415.5% 12 31401.22016354.1 13.3% 12 3162.22016 58.9 12 31 EBITDA153.7 249.938.5% 12 31 12 31 1 12 31 12 31 11 1,080,149 935,383 12 (678,995)

More information