Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * 02607) XIVA * - 1 -

Size: px
Start display at page:

Download "Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * 02607) XIVA * - 1 -"

Transcription

1 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * 02607) XIVA * - 1 -

2

3 1.00A H A 1.00 H 1.00 FDA BD HIS - 3 -

4 % % % % % % % % % % 15.17% %

5

6 295% 90% ErbB2 SPH3261 SPH4336 (0.5g) 911 BD2 28Mapi Pharma 3-6 -

7 250 Oncternal Cirmtuzumab TK216 Cirmtuzumab (CLL)(MCL) HER2 CLL II 80% TK216 FDAI HIS B - 7 -

8 2.1 (%) 141,282,814, ,026,395, ,616,426, ,659,054, (%) -592,090, ,660, % 40,448,399, ,006,732, ,038,075, ,126,353, ,382, ,039,747, %

9 3 8,340, ,425, ,161, ,476, ,252, ,052, ,406, ,693,

10 ,788 (%) HKSCC NOMINEES LIMITED 1 832,077, ,516, ,806, ,333, ,655, ,100, ,891, ,496, ,964, ,262,

11 HKSCC NOMINEES LIMITED 1 832,077, ,077, ,516, ,516, ,806, ,301,798 67,504,700 85,333,703 85,333, ,655,189 47,655,189 43,100,900 24,585,800 18,515,100 24,891,300 24,891,300 24,496,006 24,496,006 11,964,367 11,964,367 11,262,800 11,262,

12 1 HKSCC NOMINEES LIMITED 67,504,700 H18,515,100 H

13 ,000, ,396, ,027, % 3,706,055, ,937,456, % 1,537,594, ,267,487, % 1,724, ,041,059, ,534,199, % 695,001, ,090,856, % 589,081, ,215,420, % 2,500,000,

14 ,949, ,457, % 12,735, ,540, ,831, ,762, % 34,585, ,282, % -355, ,657, ,377, ,956, % 34,630, ,993, % ,090, ,660, ,960, ,738, ,866,200, ,218, %

15

16 ,718,515, ,152,817, ,000, ,396, ,027, ,529, ,119, ,861,437, ,339,803, ,762,100, ,187,059, ,706,055, ,937,456, ,072,200, ,202,960, ,446, ,737, ,051,208, ,877,356, ,329, ,257, ,163,865, ,093,722, ,329,639, ,091,581,

17 ,239, ,642, ,852,333, ,853,779, ,120, ,183, ,171, ,398, ,674, ,319, ,917,704, ,445,675, ,329,324, ,649,896, ,865, ,145, ,552,030, ,622,096, ,826,201, ,930,371, ,957, ,593, ,660,979, ,789,918, ,808, ,799, ,228,168, ,222,507, ,537,594, ,267,487, ,953,175, ,934,814, ,282,814, ,026,395,

18 ,086,963, ,138,687, ,724, ,578,170, ,053,473, ,468,549, ,818,985, ,041,059, ,534,199, ,001, ,090,856, ,081, ,215,420, ,739,351, ,565,692, ,542, ,519, ,198,637, ,188,602, ,500,000, ,896,814, ,607,641,

19 ,215,559, ,135,992, ,998,467, ,998,228, ,104,024, ,155,638, ,397, ,627, ,612, ,095, ,923, ,923, ,315,054, ,278,726, ,567, ,599, ,072, ,993, ,996,680, ,032,826, ,893,495, ,640,467, ,842,089, ,842,089, ,729,245, ,720,601, ,542, ,229, ,667,684, ,667,684, ,010,950, ,970,908, ,616,426, ,659,054, ,772,892, ,726,873, ,389,318, ,385,928, ,282,814, ,026,395,

20 ,646,145, ,688,306, ,000, ,823, , ,307,968, ,676,400, ,710, ,704, ,656,937, ,365,189,

21 ,602,286, ,508,236, ,206, ,206, ,630, ,394, ,640, ,811, ,237, ,485, ,753, ,518, ,432, , ,939, ,535, ,794,127, ,705,089, ,451,064, ,070,279,

22 ,702,642, ,703,229, ,188, ,852, ,215, ,207, ,264, ,277, ,357, ,500, ,188,144, ,442,314, ,581, ,996, ,500,000, ,526,394, ,248,378, ,998,467, ,998,228, ,569, ,131, ,859, ,859, ,045,896, ,047,219, ,572,291, ,295,598,

23 ,842,089, ,842,089, ,856,501, ,847,858, ,501, ,509, ,296,575, ,296,575, ,885,108, ,789,667, ,878,773, ,774,681, ,451,064, ,070,279,

24 ,448,399, ,006,732, ,448,399, ,006,732, ,063,164, ,579,761, ,195,816, ,402,640, ,734, ,983, ,940,182, ,313,673, ,116,068, ,153,208, ,266, ,986, ,095, ,268, ,295, ,697,

25 ,615, ,691, ,949, ,457, ,770, ,071, ,788, ,827, ,708, ,759, ,735, ,540, ,831, ,762, ,585, ,282, , ,657, ,592,917, ,660,570, ,377, ,956, ,630, ,993, ,566,664, ,718,533, ,902, ,994, ,227,761, ,375,538, ,227,761, ,375,538, ,038,075, ,126,353,

26 ,686, ,185, ,039, ,193, ,313, ,945, ,295, ,597, ,295, ,597, ,018, ,347, , ,193, ,347, ,163,

27 ,725, ,247, ,129,722, ,481,731, ,761, ,176,298, ,960, ,432,

28 ,341, , , , , ,411, ,928, ,822, ,113, ,539, ,989, ,957, ,655, ,512, ,001, , , ,308, ,988, ,059, ,639,

29 ,340, ,826, , ,440, ,826, ,440, ,826, ,440, ,826, ,

30 , , ,449, ,826,

31 ,220,683, ,773,261, ,310, ,381, ,830, ,481, ,049,824, ,128,123, ,521,110, ,545,755,

32 ,975,742, ,934,711, ,614,269, ,788,845, ,530,792, ,705,150, ,641,914, ,974,462, ,090, ,660, ,409, ,116, ,544, ,215, , ,037, ,397, ,364,342, ,559, ,582,242, ,929, ,006, ,806, ,000, ,903, ,428, ,281, ,847, ,676, ,889,281, ,089,668, ,960, ,738,

33 , , ,663,429, ,553,391, ,498,125, ,461, ,000, ,410,015, ,758,881, ,562,334, ,573,111, ,679, ,582, ,314, ,320, ,800, ,969, ,543,814, ,121,662, ,866,200, ,218, , ,970, ,967,377, ,170, ,716,257, ,605,554, ,683,635, ,616,725,

34 , , ,055, ,300, ,497, ,754, ,512, ,692, ,355, ,427, , ,184, ,508, ,304, ,545, ,806, ,791, ,116, ,175, ,459, ,010,205, ,486,725, ,092,380, ,085,301, ,858, ,522, ,000, ,065,903, ,000, ,826,177, ,514,272, ,554,036, ,585,699, ,461,655, ,602,

35 ,700,000, ,700,000, ,498,125, ,074,914, ,000, ,273,039, ,890,000, ,700,000, ,600,000, ,311, ,138, ,511, ,600, ,732,823, ,682,738, ,540,216, ,261, , , ,838, ,966, ,398,271, ,617,374, ,356,110, ,280,341,

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * 02607) 2018 571 XIVA 13.09 2018 * - 1 - 1.1 1.2 2018 10 26 2018 9 30 1.3 1.4 1.5 601607 02607 2018 7 12018 9 303-2 - 1.00A H A 1.00 H 1.00 CDE - 3 - 1-91,176.02

More information

(%) 254,661, ,979, ,065,750 83,484, (%) -1,014,013-4,207,

(%) 254,661, ,979, ,065,750 83,484, (%) -1,014,013-4,207, 01898 * 2016 571 XIVA 13.09 2016 3 312016 2016 4 27 1.1 1.2-1 - 1.3 1.4 2.1 (%) 254,661,112 256,979,526-0.9 83,065,750 83,484,300-0.5 (%) -1,014,013-4,207,910-2 - (%) 12,512,676 13,075,000-4.3-223,082

More information

ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 995 571 XIVA 13.09(2)(a) 13.10B A 2018 4 26 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 (%) 14,369,664,013.17 14,176,003,506.16 1.37 9,647,275,823.71 9,379,097,885.86 2.86 (%) 501,582,496.88

More information

ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 995 571 XIVA 13.09(2)(a) 13.10B A 2017 10 27 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 (%) 13,537,814,319.74 13,120,801,927.91 3.18 9,123,464,723.75 8,678,962,620.04 5.12 (%) 1,455,690,110.82

More information

% 70,393,211, ,910,626, ,763,466, ,330,869, % -165,686, ,611,167,

% 70,393,211, ,910,626, ,763,466, ,330,869, % -165,686, ,611,167, GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED * 2333 2016 1 2016 1 13.09XIVA 2016 3 31 3 1 13.09XIVA 1. 1.1 1.2 1 1.3 1.4 1 2. 2.1 % 70,393,211,150.22 71,910,626,770.84-2.11 40,763,466,942.10 38,330,869,377.55 6.35

More information

(%) 14,541,559, ,176,003, ,849,369, ,379,097,

(%) 14,541,559, ,176,003, ,849,369, ,379,097, ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 995 571 XIVA 13.09(2)(a) 13.10B A 2018 10 29 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 (%) 14,541,559,880.69 14,176,003,506.16 2.58 9,849,369,395.28 9,379,097,885.86 5.01 2 1-9 1-9 (%) 1,412,533,900.59

More information

中国铁建股份有限公司

中国铁建股份有限公司 中 国 铁 建 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 暨 股 本 变 动 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 发 行

More information

1. 2. 3. 4. 2016 1-3 5. 6. 7.. 1.1 2

1. 2. 3. 4. 2016 1-3 5. 6. 7.. 1.1 2 5945 5778 5610 2016 571 XIVA 13.09 13.10B 2016 3 31 2016 118,678,000 2,571,787 1 1. 2. 3. 4. 2016 1-3 5. 6. 7.. 1.1 2 1.2 1.3 1.4. 2.1 (%) 696,043,496 696,096,330 696,096,330 0.01 114,838,290 111,664,991

More information

923.99 18.12% 25.91 17.06% 0.9636 0.8037 13.36 37.21% 2014 12 31 310.99 278.22 643.41 1 51,232.43 4.61% 29.29% 26.83% 43.88% 93 28 217 13.30 11.98% 6-

923.99 18.12% 25.91 17.06% 0.9636 0.8037 13.36 37.21% 2014 12 31 310.99 278.22 643.41 1 51,232.43 4.61% 29.29% 26.83% 43.88% 93 28 217 13.30 11.98% 6- Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * 02607 2014 (GMP) (GSP) 2014 2013-2015 - 1 - 923.99 18.12% 25.91 17.06% 0.9636 0.8037 13.36 37.21% 2014 12 31 310.99 278.22 643.41 1 51,232.43 4.61% 29.29% 26.83%

More information

. (%) 87,896 88, ,252 43, (%) (%) 15, , ,

. (%) 87,896 88, ,252 43, (%) (%) 15, , , 0347 2016 13.09 13.10B 571 XIVA 1 . (%) 87,896 88,596-0.79 44,252 43,274 2.26 (%) (%) 15,609 24.17 41,039-1.26 677 164.91 977 210.02 662 162.34 937 196.90 3,339-34.70 0.094 165.28 0.135 209.76 0.094 165.28

More information

untitled

untitled CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 2016 1 1. China Life Insurance Company Limited 16 1 2. (1) (%) (%) 2,082,353 73.67 2,082,353 73.67 744,118 26.33 744,118 26.33 2,826,471 100.00 2,826,471 100.00 (2)

More information

6005482001nb1.PDF

6005482001nb1.PDF SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED ( ) 2002 4 15 2 4 6 8 11 14 19 22 23 37 39 42 2001 2 41 2001 3 41 2001 4 41 Shenzhen Expressway Co., LTD 5022 A 19 86-755-2910588-208/218 86-755-2910696 Johnson@sz-expressway.com

More information

BANK OF CHONGQING CO., LTD. * * 1963 * XIVA * 155 1

BANK OF CHONGQING CO., LTD. * * 1963 * XIVA * 155 1 BANK OF CHONGQING CO., LTD. * * 1963 * 2017 9 30 13.09 571 XIVA 1. 1.1 1.2 2017 10 26 1.3 1.4 * 155 1 2. 2.1 1963 H 153 400010 18354 +86 (23) 6379 2129 +86 (23) 6379 9024 ir@bankofchongqing.com 2 2.2 2017

More information

HTSC XIVA 13.09(2) 13.10B

HTSC XIVA 13.09(2) 13.10B HTSC 6886 2019 2019 3 31 571 XIVA 13.09(2) 13.10B 2019 1 2007 12 7 HTSC 16 Huatai Securities Co., Ltd. H 2015 6 1 6886 A 2010 2 26 601688 2019 1 1 2019 3 31 2 % 2019 4 29 3 601688 2019 4 ... 5... 6...

More information

H H 1963 H BCQ 17USDPREF (23) (23)

H H 1963 H BCQ 17USDPREF (23) (23) BANK OF CHONGQING CO., LTD. * * 1963 4616 * 2018 9 30 13.09 571 XIVA 1. 1.1 1.2 2018 10 30 1.3 1.4 * 155 1 2. 2.1 H H 1963 H BCQ 17USDPREF 4616 6 400024 183 54 +86 (23) 6379 2129 +86 (23) 6379 2238 ir@cqcbank.com

More information

13.09(2) XIVA 60%

13.09(2) XIVA 60% Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 6826 60% 13.09(2) XIVA 60% 360,000,000 409,090,909 5% 25% H H 1 13.09(2) XIVA 60% 1. 2. 1 2 60% (%) (%) 60 24 20 8 20 8 60 60% 40% 1 360,000,000 409,090,909

More information

BANK OF CHONGQING CO., LTD. * * 1963 * XIVA * 155 1

BANK OF CHONGQING CO., LTD. * * 1963 * XIVA * 155 1 BANK OF CHONGQING CO., LTD. * * 1963 * 2015 9 30 13.09 571 XIVA 1. 1.1 1.2 2015 10 30 1.3 1.4 * 155 1 2. 2.1 1963 H 153 400010 183 54 +86 (23) 6379 2129 +86 (23) 6379 9024 ir@bankofchongqing.com 2 2.2

More information

股份有限公司

股份有限公司 公 司 代 码 :601766 公 司 简 称 : 中 国 中 车 中 国 中 车 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规, 投 资 者 应 当 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 仔 细 阅 读 年 度 报 告

More information

Bank of Communications Co., Ltd XIVA A H BOCOM 15USDPREF

Bank of Communications Co., Ltd XIVA A H BOCOM 15USDPREF Bank of Communications Co., Ltd. 03328 4605 2019 2019 3 3134 571 XIVA 13.09 A 601328 H 03328 1 360021 BOCOM 15USDPREF 4605-1 - 188 86(21)58766688 investor@bankcomm.com 2019 1 116 2019 3 31 2019 3 31 2018

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600662 2005 2005 1 1 2 3 4 6 ( ) 9 52 1 2005 1 2 3 4 1 shanghai Qiangsheng Holding Co., Ltd. 2 A A A 600662 3 145 920 18 200041 Http://www.62580000.com.cn qs662@163.com 4 5 021-62151515*811 021-62538782

More information

Central China Securities Co., Ltd. 2002 1375 # 1 ... 3... 5... 5... 5... 7... 9... 12... 12... 16... 16... 21... 31... 31... 36... 38... 38... 43... 48... 54... 55... 57... 57... 59... 61... 62... 68...

More information

A H H i

A H H i Hanhua Financial Holding Co., Ltd. * 3903 A 2016 2016 2016 2016 H 2016 3 3 2016 2016 11 2 7 2016 20162016 H 201620162016 H 20 26 2016 20162016 H 2016 20162016 H 2016 20162016 H 24 H 183 17M 11 2 6-92016

More information

untitled

untitled () BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 2005 0 0 ... 02... 02 ~03... 04~05... 06~08... 09~12... 13~14... 15... 16~25... 26~27... 28~36..... 37~82... 83 1 2 3 4 0.4 0.2 0-0.2-0.4-0.6-0.8-1

More information

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 12 释 义 : 1 本 公 司 公 司, 指 中 国 铁 建 股 份 有 限 公 司 2 本 集 团, 指 中 国 铁 建 股 份 有 限 公 司

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 12 释 义 : 1 本 公 司 公 司, 指 中 国 铁 建 股 份 有 限 公 司 2 本 集 团, 指 中 国 铁 建 股 份 有 限 公 司 公 司 A 股 代 码 :601186 公 司 H 股 代 码 :1186 公 司 A 股 简 称 : 中 国 铁 建 公 司 H 股 简 称 : 中 国 铁 建 (China Rail Cons) 中 国 铁 建 股 份 有 限 公 司 ( 于 中 华 人 民 共 和 国 注 册 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) ( 上 海 证 券 交 易 所 股 票 代 码 :601186; 香 港 联

More information

股份有限公司

股份有限公司 公 司 代 码 :600196 公 司 简 称 : 复 星 医 药 上 海 复 星 医 药 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 本 集 团 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)

More information

重 要 提 示 ( ),, ( ) 20142014 3 18, 2013 ( ) ( ) () ( ) 2013 12 31, 2013 3,805,128,000,3,575,602,000,,, 2013 3,575,602,00030% 1,072,680,600, 13,258,663,4

重 要 提 示 ( ),, ( ) 20142014 3 18, 2013 ( ) ( ) () ( ) 2013 12 31, 2013 3,805,128,000,3,575,602,000,,, 2013 3,575,602,00030% 1,072,680,600, 13,258,663,4 ( 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) 股 份 代 碼 : 601898 2013 年 度 報 告 重 要 提 示 ( ),, ( ) 20142014 3 18, 2013 ( ) ( ) () ( ) 2013 12 31, 2013 3,805,128,000,3,575,602,000,,, 2013 3,575,602,00030% 1,072,680,600,

More information

% 83.83% 26.91% A 14A.101 (i) (ii) 51.05% 26% 51% 2

% 83.83% 26.91% A 14A.101 (i) (ii) 51.05% 26% 51% 2 NATIONAL AGRICULTURAL HOLDINGS LIMITED 1236 30% 30% 105 131.25 145181.25 1 14.07 100% 83.83% 26.91% A 14A.101 (i) (ii) 51.05% 26% 51% 2 (i) (ii) (iii) (iv) (v) 30% 105131.25 145181.25 3 83.83% 26.91% 30%

More information

* % 129, ,280 (22.7) 20,694 55,078 (62.4) 20,230 21,598 (6.3) 170, ,956 (30.2) * % 76, ,742 (30.7) 93, ,214 (29.9) 170,

* % 129, ,280 (22.7) 20,694 55,078 (62.4) 20,230 21,598 (6.3) 170, ,956 (30.2) * % 76, ,742 (30.7) 93, ,214 (29.9) 170, Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 170,196 243,956 (30.2) 813,480 66,374 100,283 (33.8) 333,941 103,822 143,673 (27.7) 479,539 107,444 131,305 (18.2) 427,944 59,630 57,593 3.5 357,799 ***

More information

Microsoft Word - REMEMBRANCE_No35.doc

Microsoft Word - REMEMBRANCE_No35.doc 2009 年 10 月 30 日 第 25 期 总 第 三 十 五 期 2008 年 9 月 13 日 创 刊 汇 聚 研 究 成 果 提 供 学 术 资 讯 建 立 交 流 平 台 推 动 文 革 研 究 本 期 目 录 史 林 一 页 丁 凯 文 杜 钧 福 从 林 彪 座 机 被 击 落 所 想 到 的 红 八 月 中 的 抗 暴 者 风 云 人 物 阎 长 贵 关 锋 是 否 被 任 命 过

More information

untitled

untitled CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 2016 2 (1-17 1. China Life Insurance Company Limited 16 1 2. (1) 2,082,353 73.67% 2,082,353 73.67% 744,118 26.33% 744,118 26.33% 2,826,471 100.00% 2,826,471 100.00%

More information

2

2 SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD. 0460 (1) (2) 1 2 COSO 3 13.49(1) 4 (1) (2) (3) (4) 5 51 56 57 6 7 8 9 ... 14... 27 12 22 28... 9 10 ...... 16... 12...... 16 14... 14.0% 8 11 12 13 (1) (2) (3)

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600362 2004 ... 3... 3... 6... 9... 12... 16... 17... 19... 28... 33... 72 2 1.1 1.2 1.3 1 Jiangxi Copper Company Limited JCCL 2 3 15 0701-3777735 0701-3777736 0701 3777013 jccl@jxcc.com 4 15 335424 0701

More information

bnb.PDF

bnb.PDF 2003 8 5 2003 2003 Shanghai Port Machinery Co., Ltd SPMC 600732 3500 200125 http://www.chinaspmc.com spmc@chinaspmc.com 3500 02158395139 6665 02158817756 aiguo_cai@163.net http://www.sse.com.cn - 1 - 2003

More information

股份有限公司

股份有限公司 公 司 代 码 :601107 公 司 简 称 : 四 川 成 渝 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指

More information

i

i Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 6826 (1) (2) (3) 1386 23 11 13 (www.hkexnews.hk) (www.3healthcare.com) (i) (ii) * ... 1... 3... 10... 11 i H 6826 1.00 1386 23 11 13 H H 1.00 1 1.00 H %

More information

600170 2005 2005...1...1...1...3...6...10...11...11...17...18...20...68 1 2005 1 2 3 1 SHANGHAI CONSTRUCTION CO., LTD SC 2 3 33 021-68872178 021-58795500 E-mailsc@chiina-scg.com 33 68870170 021-58795500

More information

2.1 (%) 13,435,698, ,286,705, ,210,741, ,027,301, (%) 581,257, ,813, (%) 5,

2.1 (%) 13,435,698, ,286,705, ,210,741, ,027,301, (%) 581,257, ,813, (%) 5, XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 811 13.09(2) 13.10B571 XIVA 1.1 1.2 2018 10 26 1.3 1.4 2018 9 30 1 2.1 (%) 13,435,698,196.55 12,286,705,641.32 9.35 8,210,741,074.24 8,027,301,715.11 2.29

More information

4 6 13 16 34 54 59 60 62 63 100 2 2018 3 4 2018 2018 6 30 571 5 Anhui Expressway Company Limited Anhui Expressway 520 520 0551-65338697 0551-6373892363738922 0551-65338696 0551-65338696 wtgs@anhui-expressway.net

More information

600695 2004 2004 1 2 3 4 1 2 3 6 9 12 14 15 22 23 27 69 1 2004 1 Shanghai Dajiang (Group) Stock Co., Ltd. SDJ 2 3 26 862157817571 862157820072 Emailgww_sd@dajiang.com 26 862157817577 862157820072 Emailyangxf@dajiang.com

More information

41933-02A 1..34

41933-02A 1..34 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 上

More information

[2012]37 3 [2013] A A A XIVA 2

[2012]37 3 [2013] A A A XIVA 2 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. 2039 (1) A (2) (3) (4) A 386,263,593 386,263,593 A A60A 13.86 20 A 15.4020A =20A20A 90% [2012]37 3 [2013]43 [2014]47 [2014]46 1 [2012]37 3 [2013]43

More information

untitled

untitled Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. * 1349 * 295,705 272,040 241,910 214,224 153,370 57,018 55,542 51,345 45,026 41,371 (3,113) (2,862) (2,332) (2,720) (1,057) 53,905 52,680 49,013 42,306

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9CFBDBBCBF92DD6D8C7ECB8D6CCFA32303131C4EAC4EAB6C8B1A8B8E6B9D2CDF82076312E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9CFBDBBCBF92DD6D8C7ECB8D6CCFA32303131C4EAC4EAB6C8B1A8B8E6B9D2CDF82076312E646F63> 601005 2011 年 年 度 报 告 2012 年 3 月 28 日 1 重 要 提 示 1 重 庆 钢 铁 股 份 有 限 公 司 ( 本 公 司 或 公 司 ) 董 事 会 ( 董 事 会 ) 监 事 会 ( 监 事 会 ) 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并

More information

公 司 代 码 :601155 公 司 简 称 : 新 城 控 股 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完

公 司 代 码 :601155 公 司 简 称 : 新 城 控 股 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 Future Land Development Holdings Limited 1030 2015 12 31 13.09(2)(a) 571 XIVA A 2015 2016 2 4 公 司 代 码 :601155 公 司 简 称 : 新 城 控 股 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600196 2005 2005... 1... 1... 2... 5... 5... 9 ( )... 13... 81 1 2005 1 2 3 4 1 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. 2 A A A 600196 3 510 2 200010 http://www.fosun.com.cn 600196@fosun.com.cn

More information

Q Chi.indd

Q Chi.indd 1398 4603 4604 84602 H 2015 9 30 571 XIVA 13.09 1. 1.1 1.2 2015 10 30 2015 16151 1.3 1.4 1 2. 2.1 A 601398 H 1398 ICBC USDPREF1 4603 ICBC EURPREF1 4604 ICBC CNHPREF1-R 84602 55 100140 86-10-66108608 86-10-66107571

More information

,108,385, ,099,430, % 54,479,045, ,004,194, % 34,830,396, % 88,981,326, % 1,047,954

,108,385, ,099,430, % 54,479,045, ,004,194, % 34,830,396, % 88,981,326, % 1,047,954 BYD COMPANY LIMITED 1211 http://www.byd.com 2018 13.09 13.10B 2018 07 012018 09 30 1 2018 192,108,385,000.00 178,099,430,000.00 7.87% 54,479,045,000.00 55,004,194,000.00-0.95% 34,830,396,000.00 20.54%

More information

【第一类】

【第一类】 第 一 类 用 于 工 业 科 学 摄 影 农 业 园 艺 森 林 的 化 学 品, 未 加 工 人 造 合 成 树 脂, 未 加 工 塑 料 物 质, 肥 料, 灭 火 用 合 成 物, 淬 火 和 金 属 焊 接 用 制 剂, 保 存 食 品 用 化 学 品, 鞣 料, 工 业 用 粘 合 剂 [ 注 释 ] 本 类 主 要 包 括 用 于 工 业 科 学 和 农 业 的 化 学 制 品, 包

More information

(i) (ii) (iii) 2

(i) (ii) (iii) 2 BANK OF CHONGQING CO., LTD.* * 1963 2014 2 28 2014 2014 2 28 2014 1 2014 2 28 2014 2013 2013 12 26 2013 2014 2 28 2014 (i) (ii) (iii) 2 46 2007 6 26 2012 12 28 2006 12 2012 12 28 2001 2 2006 12 1998 8

More information

资证财字[2000]号

资证财字[2000]号 600030 1 2 3 4 2 2005 4 5 7 7 12 16.. 16 3 CITIC Securities Company Limited CITIC Securities Co., Ltd. 600030 1030 518001 6 : 100004 12 B 32-33 518029 http://www.ecitic.com zxzq@citics.com http://www.citics.com

More information

育 部 分 則 由 陳 淑 貞 委 員 及 李 兆 環 委 員 共 同 執 行, 在 此 先 感 謝 各 位 委 員 及 學 者 專 家 之 參 與 二 目 前 評 論 報 告 初 稿 之 架 構 區 分 為 對 政 府 機 關 回 應 意 見 之 觀 察 優 點 及 待 改 進 事 項, 以 及

育 部 分 則 由 陳 淑 貞 委 員 及 李 兆 環 委 員 共 同 執 行, 在 此 先 感 謝 各 位 委 員 及 學 者 專 家 之 參 與 二 目 前 評 論 報 告 初 稿 之 架 構 區 分 為 對 政 府 機 關 回 應 意 見 之 觀 察 優 點 及 待 改 進 事 項, 以 及 總 統 府 人 權 諮 詢 委 員 會 教 育 訓 練 小 組 第 6 次 會 議 紀 錄 時 間 :103 年 4 月 16 日 ( 星 期 三 ) 上 午 9 時 30 分 地 點 : 法 務 部 4 樓 401 會 議 室 主 席 : 黃 委 員 默 記 錄 : 劉 庭 妤 出 席 人 員 : 王 委 員 幼 玲 李 委 員 念 祖 韋 委 員 薇 張 委 員 玨 ( 以 上 依 姓 氏 筆

More information

附 : 初 中 组 一 等 奖 (31 个 ): 天 河 外 国 语 学 校 中 山 大 学 附 属 中 学 番 禺 区 大 石 富 丽 中 学 广 东 实 验 中 学 附 属 天 河 学 校 花 都 区 实 验 中 学 增 城 区 凤 凰 城 中 英 文 学 校 广 州 市 执 信 中 学 花 都

附 : 初 中 组 一 等 奖 (31 个 ): 天 河 外 国 语 学 校 中 山 大 学 附 属 中 学 番 禺 区 大 石 富 丽 中 学 广 东 实 验 中 学 附 属 天 河 学 校 花 都 区 实 验 中 学 增 城 区 凤 凰 城 中 英 文 学 校 广 州 市 执 信 中 学 花 都 关 于 2016 年 中 学 生 时 事 政 策 学 习 与 评 价 活 动 结 果 的 公 示 由 广 州 市 教 育 研 究 院 主 办, 广 州 市 中 学 政 治 教 学 研 究 会 承 办 的 2016 年 中 学 生 时 事 政 策 学 习 与 评 价 活 动 与 2016 年 4 月 9 日 上 午 在 全 市 11 个 区 的 分 赛 场 同 时 进 行 全 市 有 初 中 311

More information

58,602 102,769 51,911 74,666 35,304 139,450 145,817 316,885 5 278,277 6 1.60 2.81 1.60 2.81 2

58,602 102,769 51,911 74,666 35,304 139,450 145,817 316,885 5 278,277 6 1.60 2.81 1.60 2.81 2 119 2 9,992,147 7,489,404 (8,273,084) (6,216,323) 1,719,063 1,273,081 172,577 269,019 (265,029) (296,214) (552,162) (488,464) (130,880) (80,830) 105 513,202 (367,421) (476,205) (2,962) (6,628) (10,827)

More information

壹、學校背景

壹、學校背景 協 志 高 職 104 學 年 度 綜 合 高 中 學 生 課 程 計 畫 手 冊 嘉 義 縣 私 立 協 志 高 職 綜 合 高 中 104 學 年 度 學 生 課 程 計 畫 手 冊 核 准 文 號 : 臺 教 國 署 高 字 第 1040034301 號 夢 想 貣 飛!! 我 的 精 采, 由 我 決 定! 協 志 高 職 104 學 年 度 綜 合 高 中 學 生 課 程 輔 導 手 冊

More information

游戏攻略大全(十).doc

游戏攻略大全(十).doc ... 11 :... 11 :...14 :...18...24 II...32...38 2...45 2...53 2...59...64...65...78...96... 119... 128 7... 144 7... 154... 157 2... 169... 176... 182 I -... 188 II 1 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : 11 12 13 : 14

More information

保 险 公 司 金 富 月 盈 两 产 全 品 保 名 险 称 ( 分 红 型 ) 产 分 品 红 类 型 缴 费 年 类 缴 型 缴 10 费 年 期 缴 限 保 险 期 限 ( 年 ) 聚 富 2 号 两 全 保 险 ( 万 能 型 ) 万 能 型 趸 缴 趸 缴 6 年 龙 享 安 康 重 疾

保 险 公 司 金 富 月 盈 两 产 全 品 保 名 险 称 ( 分 红 型 ) 产 分 品 红 类 型 缴 费 年 类 缴 型 缴 10 费 年 期 缴 限 保 险 期 限 ( 年 ) 聚 富 2 号 两 全 保 险 ( 万 能 型 ) 万 能 型 趸 缴 趸 缴 6 年 龙 享 安 康 重 疾 安 邦 共 赢 2 号 投 资 型 家 庭 财 产 保 险 财 险 趸 缴 趸 缴 4 年 5 年 安 邦 共 赢 3 号 投 资 型 家 庭 财 产 保 险 财 险 趸 缴 趸 缴 安 邦 人 寿 安 邦 长 寿 稳 赢 保 险 计 划 安 邦 人 寿 安 邦 盛 世 9 号 两 全 保 险 ( 万 能 型 ) 万 能 型 3 8 年 安 邦 人 寿 盛 世 3 号 万 能 险 北 大 方 正 创

More information

Microsoft Word - 人民萬歲_宋玉雯.docx

Microsoft Word - 人民萬歲_宋玉雯.docx 人 民 萬 歲 路 翎 作 品 中 工 人 形 象 的 變 化 宋 玉 雯 非 常 草 稿, 請 勿 引 用 摘 要 1955 年 因 胡 風 案 繫 獄 關 押 多 年 的 路 翎, 作 品 主 要 發 表 於 1940 和 1950 年 代, 他 特 別 關 切 戰 亂 與 城 鄉 變 動 中 流 徙 的 流 浪 漢 與 工 農, 多 數 小 說 專 注 於 描 繪 底 層 人 民 的 生 存

More information

游戏攻略大全(五十三).doc

游戏攻略大全(五十三).doc I ...1...2 >...3...5...6...7...8...9...10... 11...51...58...63 2...71 3...72...73...92...99... 114... 115 II... 129 2... 157... 165 II 1 2 3 > 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

More information

untitled

untitled 2008 19 2008 3+2 2005 35 2008 3+2 2008 3+2 2 3 1 17 2312 2008 2008 13 2008 6 2007 6 3+2 2 1 1 1 31 4 20 2008 2008 1 2008 3 2+1 2 150 1 2 300 600 2 150 300 3 150 150 300 1 2008 6 14 15 14 15 9:00 11:30

More information

880041_C_Unique_REDACTED_.indb

880041_C_Unique_REDACTED_.indb 2016 3 31 2016 7 31 100% A B C A B 2016 12 31 C2018 28 2016 3 31 2016 7 31 86.1 65.0 31.6 25.4 26.0 9.5 29.4% 39.9% 30.0% 13.8 14.7 3.7 16.0% 22.6% 11.8% 29 12 30 2016 3 31 2016 7 31 14 31 (i) (ii) 32

More information

(1) (2) (3) 80% 1. 49% 51%

(1) (2) (3) 80% 1. 49% 51% ( ) 1103 * - 1 - (1) (2) (3) 80% 1. 49% 51% 2. 3. - 2 - (i) (ii) 100% 80% (2) (2) (1) (1) 49% 51% (1) (2) (3) (1) 10,000,000 (i) 4,900,00049% (ii) 5,100,000 51% - 3 - (2) (3) - 4 - (1) (2) (3) 5% - 5 -

More information

二零一五年施政報告 - 施政綱領 - 第三章 扶貧及為弱勢社群提供支援

二零一五年施政報告 - 施政綱領 - 第三章 扶貧及為弱勢社群提供支援 2013 2013 2009 104 100201397 16.0% 14.5% 2013 50 51 (a) 2015 80 2015/16 (b) 2015 52 (a) (b) 2015 53 (c) 54 55 (a) ( ) (b) 2014-15 56 (c) 57 (d) (e) 58 (a) (b) 2014/15 59 2014/15 15,000 6 12 (c) 2014-15

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BACBB0B2C8ABD3EBB7C5C9E4D0D4CEDBC8BEB7C0D6CEA1B0CAAEB6FECEE5A1B1B9E6BBAEBCB032303230C4EAD4B6BEB0C4BFB1EA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BACBB0B2C8ABD3EBB7C5C9E4D0D4CEDBC8BEB7C0D6CEA1B0CAAEB6FECEE5A1B1B9E6BBAEBCB032303230C4EAD4B6BEB0C4BFB1EA2E646F63> 核 安 全 与 放 射 性 污 染 防 治 十 二 五 规 划 及 2020 年 远 景 目 标 环 境 保 护 部 ( 国 家 核 安 全 局 ) 国 家 发 展 改 革 委 财 政 部 国 家 能 源 局 国 防 科 技 工 业 局 目 录 前 言... 1 一 现 状 与 形 势... 2 ( 一 ) 核 安 全 与 放 射 性 污 染 防 治 取 得 积 极 进 展... 2 ( 二 ) 核

More information

<4F4BBEFAA576A470BBA15FC160AAED313034303833312E786C73>

<4F4BBEFAA576A470BBA15FC160AAED313034303833312E786C73> 1 秦 相 李 斯 錢 寧 著 083.62/8676 2 串 場 河 傳 梅 遜 083.62/8676p.1 3 武 則 天 與 狄 仁 傑 陳 虹 083.65/8876 4 予 人 好 印 象 的 我 表 現 法 高 陽 堂 192/8365 5 后 羿 與 嫦 娥 南 宮 搏 282/8533 6 八 仙 傳 奇 畢 珍 539.52/866 7 中 國 歷 史 年 表 柏 楊 602/846v.2

More information

辽宁铁~1

辽宁铁~1 高 等 职 业 教 育 质 量 年 度 报 告 ( ) 辽 宁 铁 道 职 业 技 术 学 院 二 〇 一 五 年 十 二 月 目 录 一 年 学 校 总 体 工 作 思 路 和 重 点 任 务 ( 一 ) 工 作 总 体 思 路 ( 二 ) 重 点 工 作 任 务 二 教 育 教 学 改 革 与 成 效 ( 一 ) 稳 步 推 进 常 规 教 学 工 作 ( 二 ) 逐 步 深 化 教 学 改 革

More information

I

I 717 60 06-2664911 16021604 06-2667231 06-2667307 http://www.chna.edu.tw I ... 1... 1... 1... 1... 2... 3... 3... 4... 5... 5... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17...

More information

海底捞你学不会

海底捞你学不会 ... 1... 1... 2... 4... 6... 8... 9... 11... 13... 15... 16... 18... 20... 21... 23... 25... 26... 29... 30... 31... 33... 35... 37... 38... 40 I ... 42... 43... 45... 47... 49... 50... 52... 54... 55...

More information

YEN/MIAO CHING MS 27FEB DEL HKG

YEN/MIAO CHING MS 27FEB DEL HKG 目 錄 序 1 噶 當 派 格 西 博 多 瓦 傳 記 2 禮 讚 ---- 博 朵 瓦 格 西 喻 法 度 群 生 4 共 下 士 道 法 8 一 歸 依 有 四 十 喻, 順 喻 二 十 四, 逆 喻 十 六 8 二 暇 滿 難 得 有 二 十 七 喻, 順 喻 十 一, 逆 喻 十 六 28 三 死 無 常 有 五 十 五 喻, 順 喻 三 十 九, 逆 喻 十 六 39 四 業 因 果 有

More information

Microsoft Word - 02文本.docx

Microsoft Word - 02文本.docx (2011-2015 年 ) 目 录 前 言... 1 第 一 章 总 则... 2 第 二 章 规 划 目 标 与 原 则... 5 第 一 节 规 划 目 标... 5 第 二 节 规 划 原 则... 7 第 三 章 绿 道 网 布 局 规 划... 10 第 一 节 绿 道 线 网 布 局... 10 第 二 节 绿 化 缓 冲 区 及 城 际 交 界 面 布 局... 18 第 四 章 绿

More information

...1...5...10...13...16...18...21...24...25...30...34...38...41...42...44...46...49...53...57...64...66...71...73...76 I ...79...82...83...84...86...88...93...94...96 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

More information

案件

案件 ...1...3...6... 11...13...15...18...22...27...29...31...32...44...58 I ...74...77...80... 102... 106... 109 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

More information

義 和 團 及 兪 國 聯 軍 之 役 課 題 學 習 指 引 : A. 思 考 課 題 有 人 說, 義 和 團 及 兪 國 聯 軍 之 役 是 中 國 近 代 史 的 分 水 嶺, 你 同 意 嗎? B. 思 考 方 向 滿 清 政 府 的 管 治 威 信 思 考 是 否 已 不 信 任 滿 清

義 和 團 及 兪 國 聯 軍 之 役 課 題 學 習 指 引 : A. 思 考 課 題 有 人 說, 義 和 團 及 兪 國 聯 軍 之 役 是 中 國 近 代 史 的 分 水 嶺, 你 同 意 嗎? B. 思 考 方 向 滿 清 政 府 的 管 治 威 信 思 考 是 否 已 不 信 任 滿 清 庚 子 拳 變 及 兪 國 聯 軍 之 役 ( 初 中 及 高 中 課 程 關 係 ) 中 學 三 年 級 課 程 綱 要 ( 中 學 課 程 綱 要 中 國 歷 史 科 中 一 至 中 三 課 程 發 展 議 會 1997) 課 題 庚 子 拳 變 及 兪 國 聯 軍 之 役 建 議 節 教 學 要 點 數 2 1. 認 識 義 和 團 事 件 的 始 末 和 兪 國 聯 軍 之 役 的 結 果

More information

最新监察执法全书(一百五十五).doc

最新监察执法全书(一百五十五).doc ......... 1995................. ( )... I .................................... ( )............ ( )... II 1992 9 40 150 40 10 183 36917 56042 150 1988 1988 5 1 85 3111 35% 2.3 17 5 4 1989 84.38

More information

游戏攻略大全(三十四).doc

游戏攻略大全(三十四).doc I...1 2----...1...14...15...18...30...39...49...56...62...63...63...72...73...73...73 2...74...74...77...77...78 2...88...89 ...91...96 2-... 112... 112... 117... 139 2... 140... 140 2... 140... 140...

More information

掌握健康 掌握人生

掌握健康  掌握人生 附 錄 B 香 港 目 前 的 醫 療 系 統 引 言 B.1 多 年 來, 香 港 已 建 立 了 一 個 高 效 率 的 醫 療 系 統, 在 促 進 市 民 健 康 方 面 取 得 令 人 稱 羨 的 成 果 以 一 般 用 作 量 度 人 口 健 康 的 指 標, 即 人 口 平 均 壽 命 及 嬰 兒 夭 折 率 計 算, 香 港 均 躋 身 全 球 最 佳 的 地 區 之 一 本 港 醫

More information

草莓实用技术(一)

草莓实用技术(一) I...1...4...7... 11... 11...15...16...18...23...25...32...37...41...44...49...52...56...59...60...64...66...69...71 ...73...76...78...79...82...85...87...89...90 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

More information

Microsoft Word - 【襪子流浪記】.docx

Microsoft Word - 【襪子流浪記】.docx 2010 年 兒 童 藝 術 節 - 劇 本 創 作 優 選 作 品 襪 子 流 浪 記 劇 本 大 綱 在 襪 子 王 國 裡, 每 一 個 人 出 生 都 是 雙 胞 胎, 而 且 能 夠 被 主 人 穿 愈 多 次, 就 代 表 成 就 地 位 愈 高 剛 出 社 會 的 多 功 能 襪 這 兩 兄 弟, 哥 哥 是 充 滿 自 信 但 個 性 驕 傲 的 人, 弟 弟 是 個 沒 主 見 但

More information

钓鱼技巧_二_.doc

钓鱼技巧_二_.doc I...1...9...15...20...21...22...25...27...34...39...41 ---...45 --...46...50...52...53...53...56...66...75...76...79...80...84 ...92...93...95 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

More information

动物的智慧(五)

动物的智慧(五) I...1...3...4...6...8... 11...12...15...16...18...21...24...27...29...32...33...34...35...36...38...39...46...47 ...49...50...51...52...54...56...57...59...60...61...62...63...66...69...69...73...80...83...84...85...90

More information

学位〔2013〕37号

学位〔2013〕37号 目 录 一 申 请 增 列 硕 士 专 业 学 位 授 权 点 论 证 报 告 1 1 农 业 推 广 硕 士 专 业 学 位 授 权 点 设 置 的 必 要 性 分 析 3 1.1 我 国 现 代 农 业 发 展 对 人 才 的 需 求 3 1.2 广 东 迅 猛 发 展 的 农 业 对 人 才 的 需 求 4 1.3 珠 江 三 角 洲 现 代 都 市 农 业 对 创 新 型 人 才 的 需 求

More information

海关法规(七).doc

海关法规(七).doc 109...1 9...9 2003 73...34 2003 63...40 105...69 2003 54...80 109...92...97... 153... 185 ( )... 185... 187... 209 I 2003 54... 255 II 109 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

More information

健康知识(一)

健康知识(一) I...1...1...2...4...5... 11...14...15...16...20...21...22...26...27...28...32...38...41...42...46...49...51...52 II...54...56...59...61...68...70...71...72...73...74...75...78...79...80 4 3...84...85...87...91...93...95...96

More information

北京(一)

北京(一) ...1... 17... 22... 24... 28... 32... 34... 35... 45... 55... 66... 70.. 88... 98... 99... 106 I ...112... 120... 168 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

More information

穨ecr6_c_2.PDF

穨ecr6_c_2.PDF 2 ( ) 2. 40 000 20 3 3. 120 155 38 4. 5. 6. 4 7. 8. 9. 10. 5 11. 12. 13. 6 14. 15. 16. 7 17. 8 18. 10 000 D E 19. 9 20. 21. 22. I 10 23. II 24. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 4.0 5.2 4.0 5.2 18.4 (N#) 2.0 2.0

More information

园林植物卷(九).doc

园林植物卷(九).doc I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

More information

城市园林(上).doc

城市园林(上).doc ...1...10...12...15...26...29...32...34...39...44...45...46...48...83...94... 103... 108... 109... 122... 124... 126... 132... 134 I ... 138... 145... 147... 148... 148... 158... 165... 168... 168... 172...

More information

家装知识(四)

家装知识(四) ...1...1...6...9... 11...13...16...21...24...29...32...34...38...41...43...44...46...46...48...54...55...58...59 I ...61...64...74...76...78...79...80...81...82...82...83...84...84...85...86...87...89...90...91...92...96...

More information

苗木的种植_四_.doc

苗木的种植_四_.doc I...1...3...4...6...7...9... 11...15...18...20...22...31...33...35...37...38...40...41...44...47...48...50...53...59 ...63...67...70...72...76...78...81...82...83...85...88...89...91...92...95...97...98

More information

认识植物(一)

认识植物(一) ...1...2...3...7...12...20...36...41...42...44...45...47...53...57...65...66...67...71...72...73 I ...74...75...77...78...79...79...80 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

More information

蟹的养殖技术(一)

蟹的养殖技术(一) ...1...2...4...8...10...14...17...19...21...25...27...29...37...39...49...52...54.....57...62 I ...64...65...66....68...70...76...78...80...82...83...87...90...97...98... 101 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

More information

药用植物种植技术(二)

药用植物种植技术(二) I...1...2...4...5...7...9...17...22...26...34...38...42...44...49...51...55...58...61...64...68...72...75...79...80...83 ...84...86...88...91...93...94...97... 100... 105... 109 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

More information

特种养殖实用技术(七)

特种养殖实用技术(七) ...1...8...9...14...17...20...21...24...26...27...31...34...35...43...46...49...51...53...56 I ...59...62...66...68...70...71...74...75...77...80...83...91...95...98... 100 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

More information

司法鉴定工作手册(十八)

司法鉴定工作手册(十八) I 8.................................... 23.....?.................. ................................. 2... 61 15......... II 8 23 ? 2

More information

外科疾病诊治(三)

外科疾病诊治(三) ...1...3...6...9...13...23...54...58...60...68...71...72...73...78...83...89...92...94...97... 104... 109...111 I ... 114... 117... 119... 122... 126... 128... 129... 132... 136... 141... 145... 147...

More information

动物杂谈_三_.doc

动物杂谈_三_.doc I...1...2...5...7...9...12...15...16...17...20 --...22 --...25...26...30...32...34...36 --...41...46...47...49...52...55...57 ...58...60...62...63...65...69...72...75...81...84...87...89...90...93 --...95...99

More information