< FB04FB16FA7F3B C696E6520AEC9B6A1A5FDA558ABC828ABC8AD6EA844292E696E6462>

Size: px
Start display at page:

Download "< FB04FB16FA7F3B C696E6520AEC9B6A1A5FDA558ABC828ABC8AD6EA844292E696E6462>"

Transcription

1

2

3

4 , ,500 21

5

6

7 HK

8 4

9 5

10 6

11 7 1, % % %

12 % 48%

13 % % ,004

14 % % ,

15 , , , % %201671% 40% 35%25% 41.8% 130% % 18% 8% 5% 4% 4% 4% 3% 2% 23% * % 5% 8% 35% 6% 40%

16 ,008 64%33%16% 11,073 36% 12% 6% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 3% 21% * *

17 %35% % 30% 15% 3% %40%20 20

18

19 15 碧桂園控股有限公司 二零一六年中期報告 業務概覽 截至2016年6月30日本集團在 中國的531個項目 2 黑龍江 所在位置 11 吉林 43 內蒙古 12 6 遼寧 53 天津 14 2 河北 21 山西 山東 青海 52 甘肅 2 陝西 江蘇 21 河南 安徽 重慶 湖北 93 四川 26 浙江 湖南 84 江西 17 3 貴州 51 雲南 福建 廣西 10 5 海南 廣東 上海

20 16 (1) % 1 269, % 240, , , /6/ , % 278, , , /12/31 3 1,075, % 1,075, , , /12/ ,231 50% 408, , , /12/ , % 568, , , /6/30 6 4,759, % 4,688,886 4,423,808 4,375,302 1, /5/ , % 515, , , /6/ , % 418, , ,470 2, /10/18 9 3,213, % 2,901,465 2,558,941 2,476,775 1, /6/ ,510 90% 224, , , /6/ , % 294, , , /4/ ,728, % 967, , , /5/ , % 553, , , /3/ ,113, % 1,895,444 1,806,081 1,800, /11/ , % 954, , , /12/ , % 588, , , /12/ ,646, % 1,321,237 1,247,282 1,221,103 1, /4/ , % 390, , , /12/ ,307, % 1,003, , ,906 4, /6/ , % 185,721 19,890 10, /6/ ,312 51% 466, , , /7/ ,770, % 2,178,899 2,100,343 2,085,906 13, /6/ ,127, % 813, , ,613 30, /6/ ,150,871 90% 657, , , /12/ ,589, % 284, , ,703 22, /6/ , % 484, , ,630 20, /6/ ,112, % 537, , ,960 1, /10/ ,233, % 383, , , /9/ ,041, % 2,083,395 1,985,328 1,946, /10/30

21 17 (2) (3) 28, ,840 10/15/ ,951 3,951 04/29/ , ,691 05/11/ , , ,177 08/25/ , , ,474 17,474 05/31/ , , ,316 91,742 84,311 08/17/ ,894 10/10/ ,233, , ,578 05/15/ ,320 10/18/ , , ,531 01/17/ ,060 05/23/ , ,869 71,564 69,473 12/05/2014 9,985 06/25/ , , ,007 06/30/ , , ,329 07/27/ /13/ ,191, ,289 99,199 09/26/ ,250 11/06/ , , ,401 07/28/ ,321 04/30/ , ,717 67,717 09/08/ , , ,614 07/24/ ,288 04/22/ , ,292

22 18 (1) % 30 2,095, % 1,193,073 1,165,259 1,116,067 1, /6/ , % 292, , , /7/ , % 418, , ,020 6, /1/9 33 1,053, % 840, , , /12/ ,220, % 670, , ,996 1, /6/ , % 560, , ,461 1, /6/ ,887, % 1,157,577 1,112,810 1,041,608 17, /6/ , % 263, , ,310 13, /6/ ,226, % 487, , ,385 6, /12/ , % 417, , , /6/ ,100, % 767, , ,096 12, /5/ , % 97,746 96,564 82,342 2, /3/ , % 510, , ,531 4, /6/ ,220, % 655, , , /6/ ,490, % 978, , ,060 7, /6/ , % 524, , ,805 43, /11/ ,849, % 710, , ,864 1, /6/ , % 330, , , /11/ ,249, % 1,667,125 1,537,166 1,441,619 7, /12/ ,926, % 1,421,061 1,362,086 1,148,811 6, /6/ , % 622, , ,766 1, /9/ , % 699, , ,724 1, /5/ ,042, % 595, , ,631 58, /5/ , % 434, , , /9/ , % 359, , ,414 4, /12/ , % 270, , , /9/ , % , % 728, , , /5/1 58 1,246, % 750, , , /6/ , % 87,059 86,287 85, /5/26

23 19 (2) (3) 312, ,236 06/26/ ,564 11/01/ , , ,316 07/09/2013 6,283 01/29/ , ,708 46,105 12/13/2007 7,114 11/29/ , , , ,394 11/12/ ,208 12/10/ , , ,476 96,988 01/30/ , , ,785 12/28/ ,056 09/09/ ,976, ,134 82,874 10/20/2011 8,861 07/07/ , , ,834 09/26/ ,201 09/27/ , ,133 3,133 05/09/2016 1,255 05/17/ , , ,713 08/13/ ,127 07/28/ ,549 60,057 58,878 09/28/2014 5,160 01/27/ , , ,120 05/19/2011 7,182 06/19/ , ,956 78,955 78,855 05/21/ ,378 06/25/ , , ,954 04/24/ ,445 04/25/ ,992 39,511 39,511 09/28/2015 3,312 10/19/ ,099, /28/ , ,332 06/19/ ,165 11/27/ ,103, ,622 62,939 06/27/ ,235 11/24/ , , ,078 09/29/ ,843 10/01/ , ,191 8,445 08/11/ /29/ , ,655 82,468 09/19/ ,825 06/19/ , , ,784 71,520 04/25/ ,287 11/10/ , ,205 01/02/ , ,396 11/28/ ,721 12/10/ , ,025 04/23/ ,679 08/25/ , ,863

24 20 (1) % ,081 51% 261, , , /4/ , % 238, , , /6/ ,113, % 905, , , /3/ , % 48,765 48,493 48, /12/ , % 435, , , /11/ , % 144, , , /1/ , % 377, , , /12/ , % 167, , , /5/ , % 239, , , /12/ ,726 90% 450, , ,149 2, /12/ , % 369, , , /11/ , % 195, , , /5/ , % 523, , , /12/ ,158 93% 330, , , /4/ , % 384, , , /6/ , % 448, , , /12/ ,946, % 557, , ,240 6, /6/ ,206, % 2,908,894 2,701,152 2,672, /12/ , % 311, , , /9/ , % 79,849 74,534 68, /10/ ,183, % 1,953,256 1,911,478 1,739,167 7, /1/ ,880, % 964, , ,064 44, /4/ , % 183, , , /8/ , % 98,499 97,609 54, /12/30

25 21 (2) (3) 207, ,864 10/12/ ,385 08/21/ ,048 03/27/ ,093 89,484 12/04/ ,356 04/30/ , , ,674 09/09/ ,679 04/24/ , , ,216 11/30/ ,095 12/10/ , ,904 12/31/ ,250 08/11/ ,176, ,042, ,702 06/14/ ,201 03/23/ ,254, , ,867 04/28/ ,236 04/10/ ,059, ,435 09/21/ ,046 07/05/ ,903, ,267, , ,721 10/28/ ,864 10/28/ , ,952 1,124 1,124 04/12/ /08/ ,

26 22 (1) % , % 341, , , /1/ , % 184, , ,142 1, /6/ , % 301, , , /1/ ,425 80% 250, , ,570 1, /6/ , % 389, , ,076 2, /11/ , % 302, , ,272 7, /7/ ,542, % 1,349,706 1,285,443 1,237,780 29, /6/ , % 820, , , /9/ , % 797, , ,083 1, /10/ , % 292, , , /8/ , % 142, , , /6/ ,947 93% 541, , ,390 1, /5/ , % 76,369 52,600 18,059 2, /2/ , % 119, ,983 98,213 2, /12/ , % 512, , , /3/ , % 42,501 42,244 19, /6/ ,577, % 504, , ,201 12, /6/ ,984 55% 782, , , /6/ , % 466, , ,196 3, /3/ , % 518, , ,943 5, /5/ , % 289, , ,911 4, /10/ , % 121, , , /12/ , % 70,192 61,246 43,796 1, /10/ , % 209, , ,108 2, /11/28

27 23 (2) (3) 95,687 80,064 07/17/ ,817 09/23/ ,755 13,755 09/16/2015 3,436 01/22/ , ,806 47,174 05/28/ ,308 05/27/ , , ,101 05/28/ ,463 05/29/ , ,516 06/12/ ,095 09/25/ ,558 64,240 08/01/ ,656 04/29/ ,340 12/29/ , , ,613 12/18/ ,566 11/27/ , ,058 67,272 04/19/ , /15/ , , ,287 03/06/ ,646 06/19/ , ,139 38,192 09/04/ ,797 10/25/ , ,510 02/15/ ,191 26,492 07/30/2012 2,830 05/26/ , ,933 24,559 09/29/ , , ,905 04/19/

28 24 (1) % , % 113, ,343 90, /11/ ,051 51% 51,825 51,657 51, /1/ ,291,812 51% 204, , ,186 12, /4/ , % 184, , ,117 7, /11/ , % 344, , , /6/ ,504 51% 123, , , /12/ ,056 52% 201, , ,300 7, /7/ ,375 51% 37,375 36,363 35, /10/ ,549 51% 461, , , /12/ , % 227, , , /9/ , % 350, , ,320 1, /12/ , % 204, , ,961 2, /3/ , % 481, , , /4/ ,959 95% 187, , ,433 8, /5/ , % 335, , , /11/ , % 307, , , /11/ , % 69,319 65,851 63, /12/ , % 185, , , /5/ ,249,851 90% 717, , ,808 13, /4/ , % 226, , , /6/ , % 194, , ,990 1, /12/ , % 218, , , /11/ , % 399, , ,700 11, /5/ , % 91,251 90,155 76, /6/ ,894 85% 291, , , /4/ , % 253, , ,191 15, /11/ , % 114, ,316 93, /10/30

29 25 (2) (3) 21,647 21,472 03/15/ , ,782 20,444 07/23/2014 8,508 09/28/ , ,447 36,897 10/18/ ,258 11/01/ , ,443 96,199 93,192 12/11/ ,794 12/11/ , ,982 59,474 12/31/ ,137 06/12/ ,050 52,393 09/23/2015 7,030 10/27/ , , ,855 07/26/ ,587 03/11/ ,199 8,199 08/11/2015 3,977 09/29/ , ,733 05/04/ /13/ , , ,229 08/12/ /15/ , , , , ,675 29,082 07/31/2013 2,077 08/02/ ,070 51,997 03/06/ ,703 07/28/ , ,776 81,394 12/31/ ,150 12/19/ , ,135 57,687 54,535 08/05/ ,

30 26 (1) % ,432 51% 140, ,732 82,696 2, /11/ , % 299, , , /4/ , % 328, , ,863 4, /3/ ,423, % 440, , , /6/ , % 132, , ,806 4, /12/ , % 282, , ,146 16, /6/ , % 284, , ,931 1, /12/ , % 446, , ,158 4, /6/ , % 84,376 83,966 51,697 4, /12/ , % 360, , ,750 6, /6/ , % 96,180 96,180 40, /12/ , % 120, ,438 86, /4/ , % 673, , ,580 9, /6/ , % 100,929 91,401 88, /7/ ,109, % 478, , ,478 10, /5/ ,163 55% 134, , , /5/ , % 343, , ,010 1, /2/ , % 35,947 32,178 9,016 2, /12/ , % 188, , ,707 6, /12/ ,804 51% 246, , ,380 4, /11/ , % 31,328 30,711 11,618 1, /4/ , % 231, , , /3/ , % 29,719 29,719 16,791 1, /9/ , % 88,990 84,652 66, /10/ ,932 60% 215, , ,108 2, /6/ , % 306, , , /1/ ,773 55% 47,798 45,164 32, /3/ [] 373,856 80% 106, ,824 44,719 2, /10/ , % 117, ,431 90,872 2, /2/ ,470 55% 119, , , /12/ , % 132, ,152 91, /4/ , % 300, , ,554 3, /5/27

31 27 (2) (3) 59,961 58,635 09/26/2013 2,313 10/16/ , ,138,141 1,129,318 10/29/ ,447 09/29/ , ,367 41,367 10/28/2015 4, , ,757 98,620 09/10/ ,219 09/19/ , ,620 59,141 04/30/ ,062 09/23/ ,735 70,978 10/29/ ,288 11/09/ , , ,956 12/13/ ,036 09/01/ , , ,168 12/18/ ,802 03/20/ ,000 38,983 35,924 12/09/ ,162 12/25/ , ,431 03/04/ ,130 04/23/ ,191 01/24/ , ,769 01/27/ ,014 02/21/ , , ,494 11/22/ ,429 1,429 03/21/ , ,478 30,478 11/28/ /18/ , ,986 07/18/ ,238 10/29/ , ,784 05/09/ ,548 05/22/ , ,473 12/19/ ,204 02/06/ , ,092 05/09/ ,659 05/28/ , ,206 43,820 04/29/ ,742 05/20/ , ,201 03/10/ ,664 06/25/ , , ,950 12/18/ ,393 12/24/ , ,988 08/28/ ,647 09/26/ ,448 83,184 07/04/ /16/ , , ,909 05/23/ ,003 06/13/ , , ,342 03/26/ ,484 05/31/ , , ,597 12/31/ ,591 06/20/ ,

32 28 (1) % , % 82,794 81,623 47,739 3, /6/ ,513 60% 187, , ,225 2, /6/ ,207 60% 141, ,825 96,044 4, /6/ , % 338, , ,894 3, /6/ , % 75,066 68,256 60, /3/ , % , % , % 219, , , /4/ , % ,396 70% , % 28,536 25,186 22, /5/ , % 72,475 72,475 20,381 24, /5/ , % , % 27,967 26,125 16, /8/ C 180, % 180, , , /11/ ,895 51% 35,819 34,612 21, /12/ , % 142, , , /3/ , % ,350 51% 24,704 19,144 16, /12/ ,431 50% 237, , , /7/ , % 83,176 78,829 67,216 2, /6/ ,840 91% 70,757 70,212 61,488 3, /10/ ,226 70% 122, , , /4/ , % 62,031 56,173 44, /5/ ,940 85% 85,581 84,351 75, /6/ , % , % 102,313 99,825 50, /6/ , % 18,356 16,672 14, /3/25

33 29 (2) (3) 21,223 21,223 12/31/2014 2,611 01/14/ , , , ,970 26,581 08/06/ ,761 08/29/ ,647 89,056 04/24/ ,369 05/20/ , ,047 05/07/ ,875 04/20/ ,313 28,865 09/05/ /24/ , ,000 03/13/ ,608 06/27/ , /13/ , ,842 01/17/ ,903 07/18/ , ,175 06/16/ ,890 09/03/ , ,616 08/19/ ,274 08/20/ , , ,819 05/23/ ,243 05/30/ , , ,706 05/12/ ,890 09/22/ , ,094 04/28/ ,272 07/11/ , ,076 35,396 10/25/2014 1,101 05/30/ , , ,624 08/07/ ,706 08/29/ ,135 98,373 06/17/ ,339 07/16/ , ,090 43,090 09/01/ ,049 09/30/ , ,083 69,628 06/18/ ,551 06/18/ , /04/ /01/ , ,642 09/11/2014 2,919 11/30/ ,465 2,306 06/26/ , , , ,119 07/24/ ,930 09/19/ , ,060 94,286 06/18/ , ,089 02/10/ ,512 03/20/

34 30 (1) % , % 63,479 61,639 43, /5/ , % 116, ,027 66,758 3, /6/ , % 81,540 81,540 79, /3/ , % 34,608 34,230 19, /11/ , % 122, , ,705 2, /4/ , % 146, , ,234 22, /6/ , % , % 48,674 48,674 9,629 1, /9/ ,646 71% , % , % 188, , , /6/ , % 140, ,203 68,394 2, /4/ , % 121, , ,147 1, /6/ , % , % 55,945 53,411 23,417 6, /6/ , % 57,587 57,587 33, /3/ , % 26,930 25,908 20,144 1, /12/ , % 32,731 26,790 17, /5/ ,257 51% , % 90,719 90,636 79, /6/ , % 212, , , /5/ , % , % 129, , , /6/ , % 219 1,455,722 55% 172, , , /5/ ,243 85% 235, , , /6/ , % 89,908 86,797 84, /12/ ,046 55% 71,041 71,041 68, /6/30

35 31 (2) (3) 79,521 78,959 07/20/ ,495 08/18/ , , ,695 10/17/ ,276 10/17/ , ,873 96,464 08/21/ ,424 12/24/ ,872 27,867 09/23/2014 5,671 09/30/ , , ,896 08/04/ ,610 10/13/ , ,776 11/27/2015 8,026 11/29/ , ,059 08/19/ ,997 09/29/ , ,633 6/19/ ,593 07/09/ , ,806 07/24/ ,282 07/25/ , ,482 12/04/ ,586 12/12/ , ,012 48,012 09/30/2015 3,566 05/24/ , ,567 09/30/ ,210 04/29/ ,540 79,483 09/19/ ,228 10/27/ , ,366 11/27/ ,638 12/25/ , , ,890 07/21/ ,509 08/20/ , , ,412 09/22/ ,409 12/19/ , ,467 10/23/ ,604 12/25/ , ,219 08/20/ ,118 08/21/ , ,779 08/01/ ,852 12/09/ , ,896 76,456 67,519 06/30/ ,304 04/27/ , ,987 09/05/ ,571 09/06/ , ,283 09/23/ ,283 01/27/ , , ,810 10/24/ ,042 11/10/ , , ,485 11/03/ ,709 11/07/ , , ,328 07/04/ ,102 01/31/ , , ,709 11/29/ ,783 12/08/ , ,141 10/17/ ,406 10/17/ ,

36 32 (1) % , % 52,960 47,828 34,264 1, /4/ , % 76,073 76,073 76, /6/ , % 103, ,129 39,782 18, /6/ , % 21,628 21,628 8,778 5, /3/ , % 16,979 16,979 8,518 1, /12/ , % 45,991 45,807 16,748 29, /6/ ,361 70% 230 ) 44, % 17,664 14,491 10, /9/ ,234 85% 49,234 48,734 44, /6/ ,471 85% 36,157 17,627 17, /5/ ,021 51% 13,878 13,878 13, /5/ ,427 79% 49,593 49,593 43, /4/ ,801 62% ,217 51% ,660 90% ,930 85% 51,201 51,201 46,626 1, /6/ ,285 94% 13,274 13,274 13, /6/ ,121 95% ,827 91% 40,981 39,821 31,383 1, /6/ ,869 93% ,708 17% ,571 43% ,983 70% , % ,426 91% ,887 30% ,129 90% ,949 45%

37 33 (2) (3) 10,869 10,869 12/08/ /12/ , ,298 26,573 05/29/2015 7,681 06/12/ , , ,615 12/11/ ,782 12/12/ , , , ,990 10/31/ ,049 12/05/ , ,443 08/22/ ,501 12/11/ , , ,210 12/09/ ,373 01/23/ , ,552 51,209 10/23/ ,949 12/11/ ,314 8,944 02/13/2015 8,944 04/28/ , ,690 03/20/ ,461 07/15/ , ,161 04/21/ ,157 04/29/ , ,718 12/31/ ,240 01/21/ , ,605 37,605 04/10/ ,243 07/01/ , ,660 42,554 04/13/ ,556 06/05/ , ,754 04/08/ ,528 06/05/ , ,011 06/02/ ,802 10/15/ , ,431 06/11/ ,153 06/19/ ,213 93,546 07/20/ ,256 08/13/ , ,869 60,112 09/06/ ,058 09/10/ , ,706 07/15/ ,565 08/21/ ,571 82,285 08/13/ ,967 08/14/ ,983 22,983 09/30/ ,704 09/30/ ,638 73,112 01/12/ ,483 06/24/ ,426 84,238 07/24/ ,324 08/06/ , ,759 02/11/ ,779 02/12/ , ,129 95,236 06/25/ ,513 06/26/ ,315 97,076 08/21/ ,639 08/21/ ,634

38 34 (1) % ,013 60% ,636 90% ,339 72% ,419 94% ,554 89% 4,741 4,741 1, /4/ , % ,972 93% ,343 47% ,765 94% ,711 46% ,515 92% ,717 43% ,887 44% ,399 92% ,662 93% ,163 80% ,682 94% , % , % ,660 34% ,608 67% , % 184, , ,144 2, /3/ ,429 65% ,593 51%

39 35 (2) (3) 124, ,404 04/16/ ,536 05/20/ , ,636 62,220 12/30/ ,646 12/18/ ,339 88,447 08/31/ ,830 11/13/ , ,850 09/29/ ,450 09/30/ , , ,400 09/02/ ,087 11/27/ , ,356 10/10/ ,419 10/30/ , ,860 09/30/ ,031 10/08/ , ,122 94,122 09/02/ ,930 09/18/ , , ,223 10/13/ ,120 11/20/ ,711 83,067 09/29/ ,139 10/30/ , ,867 09/24/ ,000 09/25/ , , ,561 08/20/ ,081 08/07/ , , ,235 12/24/ ,116 12/25/ , , ,343 10/29/ ,999 10/30/ , , ,138 08/26/ ,950 08/31/ ,806 98,570 11/12/ ,767 12/11/ , , ,384 09/30/ ,706 09/30/ , ,990 08/13/ ,447 11/06/ ,028 39,182 11/25/ ,898 03/18/ ,660 58,660 11/24/ ,055 12/09/ , ,478 03/25/ ,832 04/06/ , ,350 07/31/ ,652 08/28/ , , ,294 10/23/ ,868 11/13/ , ,385 11/05/ ,257 01/29/

40 36 (1) % ,781 94% ,202 60% ,999 53% , % ,947 57% ,882 74% ,588 70% ,026 45% 32,799 32,023 21,949 1, /3/ ,844 85% ,556 85% 240, , , /1/ , % , % ,372 43% ,714 94% ,537 95% ,876 49% ,048 93% ,404 73% ,204 94% , % , % ,977 51% 157, , ,370 18, /9/ ,338 47% , % , % ,496 66%

41 37 (2) (3) 104, ,466 03/24/ ,023 03/24/ , , ,175 12/07/ ,843 12/11/ , , ,237 12/21/ ,233 03/30/ , ,878 10/28/ ,886 01/18/ , , ,404 09/30/ ,812 12/16/ , ,588 53,092 04/06/ ,448 06/03/ ,227 94,939 09/30/ ,599 12/11/ ,890 98,438 02/01/ ,347 04/29/ , , ,900 07/05/ ,946 01/06/ , ,376 59,956 11/02/ ,215 11/06/ , ,539 67,110 65,890 11/25/ ,996 12/09/ , , ,714 02/29/ ,378 06/15/ , ,572 01/13/ ,931 06/08/ ,876 50,626 04/13/ ,023 91,297 11/06/ ,619 11/09/ , , ,219 12/28/ ,122 12/30/ , ,204 44,014 12/30/ ,934 06/26/ , ,526 10/01/ ,026 12/23/ , ,874 05/24/ ,805 06/24/ , ,915 04/28/ ,535 06/27/ , ,878 12/17/ ,170 03/22/ , ,556 03/15/ /25/ , ,582 11/13/ ,037 03/25/ , , ,294 01/25/ ,987 01/29/ ,

42 38 (1) % ,418 90% , % ,143 42% 91,885 90,622 61,673 4, /12/ ,637 50% ,546 85% ,331 90% ,711 43% 104,801 92,974 58, /11/ ,678 94% ,397 85% ,820 60% ,478 85% ,531 43% ,785 46% ,783 35% , % ,846 92% , % 318 1,604,795 19% 100, ,513 30,632 26, /11/ ,784 70% ,823 55% ,296 46% ,128 46% ,067 55% ,797 92% ,685 73% ,166 74% 107, ,487 68, /8/ ,780 90% 42,143 42,049 32, /11/30

43 39 (2) (3) 89,061 88,338 10/22/ ,617 10/26/ , , ,076 12/15/ ,711 12/29/ , ,104 09/06/ ,027 11/21/ , ,327 69,767 04/29/ , , ,875 09/24/ ,800 11/27/ , ,380 12/30/ ,298 12/30/ , ,408 09/29/ ,164 12/25/ , , , ,995 03/18/ ,213 04/29/ , ,178 10/22/ ,209 11/10/ , ,441 12/04/ ,475 01/21/ , ,674 12/11/ ,774 12/27/ , ,543 04/27/ ,931 05/13/ , , , ,371 11/18/ ,764 04/26/ , , ,516 02/02/ , , ,878 12/03/ ,726 02/05/ ,810 79,728 01/05/ ,387 04/20/ , , ,827 06/08/ , ,420 04/19/ ,180 12/27/ , , ,420 11/16/ ,173 11/25/ , ,306 80,306 10/22/ ,047 10/23/ ,517 39,211 39,211 04/25/ ,748 04/29/ , , , ,446 02/25/ ,586 04/13/ , ,797 74,145 01/15/ ,932 01/20/ ,725 89,596 12/02/ ,941 12/04/ , , ,150 12/24/ ,925 12/25/ , , ,250 12/26/ ,325 12/25/

44 40 (1) % ,910 94% ,511 35% ,547 92% , % ,536 54% ,945 54% ,891 72% ,635 20% ,383 44% , % ,863 85% , % ,565 67% ,761 79% ,565 47% ,848 75% 175, , , /12/ ,895 95% ,989 87% ,597 51% 89,894 88,754 56, /12/ ,495,700 46% ,781 50% ,179 60% ,586 49%

45 41 (2) (3) 261, , ,356 98,087 01/15/ ,395 02/06/ , ,846 28,687 06/17/ , , ,935 50,828 12/31/ ,797 06/24/ , , ,182 03/09/ ,560 03/16/ ,393 5,393 06/29/ , ,121 52,495 01/08/ ,220 02/06/ , , ,120 04/08/ ,763 04/29/ , ,744 79,154 05/06/ ,600 06/14/ ,119 38,308 37,071 02/15/2016 3,293 06/08/ , ,713 03/18/ /24/ ,983 90,983 02/02/ ,390 04/22/ , ,047 21,544 06/17/2016 7,377 06/22/ , , ,150 02/20/ ,763 11/12/ , ,351 03/11/ ,327 04/28/ , ,962 56,962 01/12/ ,500 01/21/ , , ,393 04/01/ ,419 05/17/ , ,519 04/27/ ,235, , , ,

46 42 (1) % ,275 48% 15,720 15,720 7, /6/ ,396 51% ,572 60% ,523 63% ,874 33% , % ,124 50% ,193 60% ,907 91% , % , % ,431 60% , % ,140 90% ,980 63% ,553 33% ,841 12% , % , % ,265 49% ,695 92% , % ,660 80% , % , %

47 43 (2) (3) 66,278 64,144 10/20/ ,588 12/04/ , , , ,523 73,239 03/05/ , ,056 30,804 40,203 39,454 04/15/2016 3,961 06/17/ , , ,143 09/11/ , ,982 04/29/ /23/ ,303 97,527 03/18/ ,116 03/31/ ,450 82,106 01/27/ ,779 04/07/ ,725 94,557 02/19/ ,909 04/08/ , , ,856 03/22/ ,498 04/29/ , ,188 04/29/ , ,341 91,168 09/22/ ,155 01/13/ , , , , , ,395 04/28/ ,092 05/28/ , , ,695 75,406 12/21/ ,870 12/24/ , ,660 19,910 19,910 06/15/ /17/ , ,938 91,848 05/31/2016 7,580 06/12/ ,

48 ,650 85% ,719 42% ,592 40% ,642 65% ,057 60% ,027 70% ,516 54% ,873 46% ,813 48% ,553 47% ,568 70% ,594 33% ,552 47% ,376 43% 390 2,025,584 60% ,476 81% , % ,886 51% ,283 41% ,735 85% ,708 80% ,615 56% ,691 65% ,115 33% ,747 60% (1) %

49 45 (2) (3) 36,650 36,114 04/28/2016 7,975 05/25/ , ,256 04/29/ /22/ , ,384 96,303 02/25/ ,773 05/28/ , , , ,007 04/27/ , , ,100 52,097 06/30/ , , ,632 04/30/ ,277 05/03/ , ,568 77,667 04/29/ ,195 06/25/ ,594 72,776 70,277 06/02/ /21/ , ,376 35,221 04/14/2016 8,820 04/22/ , ,227, ,476 62,985 61,663 04/29/ ,143 06/17/ ,004 70, , , , , ,720 77, , , ,

50 ,152 60% ,855 45% ,980 60% ,358 35% ,237 50% ,318 51% ,116 83% ,703 50% ,047 38% ,944 85% , % ,825 60% ,341 51% ,622 43% ,617 41% ,297 43% ,472 60% , % ,974 60% ,061 93% , % ,939 60% ,358 43% , % ,904 60% (1) %

51 47 (2) (3) 61,420 41,147 05/31/ , , , , , , , ,116 3/16/ ,174 05/31/ ,703 44,047 44,047 11/24/ /15/ ,216 51,116 05/31/ , , , , ,147 04/30/ ,549 08/25/ , ,598 16,598 04/22/2016 8,229 04/29/ , , ,903 10/29/ ,732 11/14/ , ,472 41,116 41,116 5/24/2016 2,414 06/06/ , , ,721 04/28/2016 7,624 06/07/ , ,377 06/14/ ,949 06/16/ ,622 84, ,358 43,014 40,612 04/29/ , ,904 89,904 1/16/ ,001 08/01/

52 48 (1) % ,392 93% ,510 43% ,475 17% ,962 17% , % ,664 58% ,077 85% ,556 60% ,618 65% ,603 75% ,147 85% , % ,097 43% ,409 80% ,608 30% 24,357 23,725 19, /5/ ,975 43% 442 3,922, % ,180 41% ,219 45% ,530 60% , % ,988 40% ,106 45% ,370 43% ,515 35% ,963 60% , %

53 49 (2) (3) 609, , ,376 04/27/ /24/ , , ,962 89,163 06/15/ ,498 88,798 07/20/ /17/ ,664 63,809 62,685 06/03/ ,130 06/18/ , , , , , , ,690 05/25/ ,834 06/04/ , ,603 74, , , ,462 06/15/ /17/ , ,561 57,033 09/23/ ,125 07/11/ , , ,313 04/27/ ,291 04/29/ , ,922, , ,918 8,918 09/13/ /28/ , , , ,645 06/21/ ,454 06/24/ , , , ,370 98,938 06/06/ /08/ , , ,668

54 ,145 85% ,898 60% ,555 43% 456 1,237,002 47% ,025 17% , % ,781 85% ,666 99% ,100 58% ,764 60% ,308 60% ,346 51% ,166 55% ,514 60% , % ,613 45% ,746 60% ,105 35% ,293 33% , % , % ,125 20% ,836 85% ,454 51% ,940 43% ,014 51% (1) %

55 51 (2) (3) 21,145 21,145 6/30/ , ,555 95,152 04/27/ ,485 06/23/ ,237, ,025 51,873 06/15/ , , ,408 43, , , ,308 88,440 82,606 05/26/ ,372 05/01/ , , , , , ,613 99,746 68, , , ,280 32,125 31,760 03/25/ ,760 04/05/ , , ,454 4/30/ ,061 03/18/ , ,014 69,588 6/15/

56 52 (1) % ,867 30% , % ,508 84% ,803 43% ,142 60% ,703 60% , % ,194 50% ,778 51% ,966 60% ,053 51% 96,585 96,585 24, /10/ ,976 51% 59,683 58,300 11, /6/ ,560 51% ,156 51% ,866 51% ,738 51% ,606 51% 316, , ,011 2, /1/ ,556 51% 214, ,516 98,621 5, /6/ ,069 51% 99,833 97,744 80,506 1, /6/ , % ,342 60% ,317 35%

57 53 (2) (3) 48,867 48,867 04/27/ , , ,876 56, , , , , , , , ,863 11,293 11,293 07/10/ , , , ,062 05/28/ ,077 08/14/ , ,688 93,738 01/14/ , ,142 03/27/ ,239 09/08/ , ,368 40,704 07/28/ ,361 09/04/ , ,406 20,206 05/28/2014 6,717 10/31/ , , , ,317

58 54 (1) % ,556 60% , % , % 50,186 50,186 50, /2/ , % , % ,960 60% , % ,988 60% , % , % , % , % , % , % ,037 51% ,717 33% , % , % , % ,547 50% ,930 75% , % , % ,064 51% ,698 51% ,093 60% ,250 60% ,754 94% , %

59 55 (2) (3) 288,556 15, , , , , , ,988 59, , , , , ,000 49,037 48,697 06/03/ ,084 06/21/ , , , , , , , , , ,698 64,093 33,516 06/15/ , , ,869 12/21/ ,262 12/23/ , ,198

60 56 (1) % 530 4,380,000 20% 1,602,280 1,383,595 1,143,194 87, /6/ ,668 50% 65,668 65,668 61,882 2, /12/1 226,122,511 90,456,910 86,278,340 79,698, , ,771 55% 2 596,794 55% 3 1,821, % 4 68, % 2,780, % 228,903,136 90,456,910 86,278,340 79,698, ,020 (1) (2) (3) (1)(2)(3)

61 57 (2) (3) 547, ,078 12/14/ ,230, ,910,539 46,745,424 21,828,560 63,294,724 23,460, , , ,357 07/04/ ,383 09/04/ , ,821,999 1,023,001 07/04/ ,434 08/06/ ,061 63,190 06/28/ ,991 06/28/ ,029,666 1,219, , ,959 50,940,205 47,964,972 22,516,368 64,045,683 23,460,338

62 % ,148, ,077, , ,943 2, ,578 92,538 8,971 76,724 6,843 58,136 58,136 56,666 5,534 51,132 50,966 50,966 44,347 33,149 11,198 42,151 42,151 38,009 38,009 36,103 36,103 30,488 30,488

63 * (1)

64 60 * (1)

65 61 * (1)

66 62 * (1)

67 63 * (1) (2) * (3) (4) *2016 1,047 * *2016 1,238 * * * * (1) (2) (3) (4)

68 64 (i)(ii)(iii)(iv)(v) , , %96.6% %3.4% % , % 55, %6, , % % % %

69 % % ,638.88, , , % , %2016 5, , , %

70 , , % % 6.8% % , , ,271,988, ,236,200, , , , , , , , , , , , , , % %

71 % %6.33% % %

72 , , , ,585.3(i) (ii) , , , , , ,150

73

74

75 B(1) (2)(a)(e) (g)

76 XV 352 (a) ,372, ,372, % 12,162,176, ,162,176, % 3,200,000 7,511,000 10,711, % 2,756,042 2,756, % 3,200,849 3,200, % 749,437, , ,623, % 772,144, , ,112, % 3,550, ,550, % 901, , % 1,810, ,810, % 1,674, ,674, % 436, , , % 1,014, ,014, % 1,014, ,014, % 1,014, ,014, %

77 % 2. Genesis Capital Global LimitedGolden Value Investments Limited (b) ,200, ,200, % 1. Golden Value Investments Limited

78 %XV ,228,848, % Genesis Capital Global Limited 2,840,000, % 2,236,200, % Genesis Capital Global Limited 3. H2318 A %XV

79 ,014,786 1,014, ,014,786 1,014, ,014,786 1,014, , , , , , , ,515,933 1,515, ,653,950 1,653, ,509,074 1,509, , , , , , , ,074,264 1,074, ,528,437 6,697,137 2,665,373 9,560,201 3,236,589 3,236, ,236,589 3,236,589 8,765,026 6,697,137 2,665,373 12,796, ,697,137 17,786,0002,665,373 23(b)

80 ,658,5455,365, ,771, ,771, ,580, ,947, ,644, ,000, ,564, ,540, ,751, ,384, ,152, ,757, ,987, ,952, ,463,

81

82 ,510,502 20,019, ,638,845 8,686, , , ,028,807 2,052, ,252,789 52,727, ,952, , ,039, , ,835 4(a) 214,998 78, , ,950 4,353,039 3,786,942 90,469,073 89,940, ,077, ,107,046 34,353,415 34,114,127 2,399,120 1,978, ,728,938 42,242,116 14,534,221 9,490, ,592,301 11,637, ,800,244 36,240,752 43,893 18, ,210,110 1,188, ,739, ,016, ,168,963 96,516, ,510,203 73,385, ,211, ,454,491 8,663,642 8,905, ,757,524 22,778,038 72,122 10, ,837, ,594,927 86,901,620 70,421, ,370, ,361,400

83 ,348,412 20,878, ,717,518 15,258, ,077,538 30,829, , ,520 5,481,995 3,815,717 31,898 84,895,660 71,020, ,403,091 29,212, ,453,900 3,942,139 35,743,120 32,135,960 68,600,111 65,290,710 16,600,000 19,528,000 7,274,922 4,521,696 23,874,922 24,049,696 92,475,033 89,340, ,370, ,361,

84 ,362,492 47,327, (45,336,521) (36,352,962) 12,025,971 10,974, , , , , (1,981,774) (1,641,160) 24 (1,844,799) (1,307,346) 8,823,919 8,596, ,903 74, (263,497) (386,808) 6,406 (312,317) 10, ,899 (16,678) 9,209,224 8,267, (3,004,349) (2,894,721) 6,204,875 5,372,542 5,389,583 4,929, , ,198 (56,175) 275, , ,699 6,204,875 5,372,542

85 ,975 (3,307) 25,515 (300,333) 588,987 (5,740) 318,144 (9,047) 6,523,019 5,363,495 5,755,778 4,923, , ,198 (104,226) 273, , ,380 6,523,019 5,363,

86 ,212,611 3,942,139 32,135,960 65,290,710 19,528,000 4,521,696 24,049,696 89,340, (a) (327,932) (327,932) (327,932) ,212,611 3,942,139 31,808,028 64,962,778 19,528,000 4,521,696 24,049,696 89,012, ,389,583 5,389, ,467 (56,175) 815,292 6,204,875 3,975 3,975 3, , ,038 (48,051) (48,051) 588,987 25,515 25,515 25,515 (300,333) (300,333) (300,333) ,195 5,389,583 5,755, ,467 (104,226) 767,241 6,523,019

87 ,400 86,400 1,847,148 1,847,148 1,933,548 (2,928,000) (2,928,000) (2,928,000) (1,454,491) (1,454,491) (871,467) (176,660) (1,048,127) (2,502,618) 23 62,871 62,871 62, (809,520) (809,520) (809,520) 33 1,631,353 1,631,353 1,631, (5,969) (5,969) (365,869) (365,869) (371,838) 31 2,264 2,264 (78,520) (78,520) (76,256) (809,520) 145,566 (1,454,491) (2,118,445) (3,799,467) 2,857,452 (942,015) (3,060,460) ,403,091 4,453,900 35,743,120 68,600,111 16,600,000 7,274,922 23,874,922 92,475,

88 ,262,047 4,243,448 28,180,710 56,686,205 3,090,000 2,666,221 5,756,221 62,442, ,929,843 4,929, , , ,699 5,372,542 (3,307) (3,307) (3,307) (3,421) (3,421) (2,319) (2,319) (5,740) (6,728) 4,929,843 4,923, , , ,380 5,363, , , ,730 (400,000) (400,000) (400,000) (3,333,127) (3,333,127) (167,198) (50) (167,248) (3,500,375) 4,950,564 4,950,564 4,950,564 20,001 20,001 20,001 4,950,564 20,001 (3,333,127) 1,637,438 (567,198) 148,680 (418,518) 1,218, ,212,611 4,256,721 29,777,426 63,246,758 2,690,000 3,088,083 5,778,083 69,024,

89 (4,664,463) (1,059,291) (4,400,093) (3,912,673) (2,618,888) (2,394,784) (11,683,444) (7,366,748) 33 (2,147,843) (462,246) 32 (336,457) 155, ,879 (1,060,301) (1,449,524) 52, ,477 8 (14,421) (251,311) 8 (7,476) 8 (8,331) (25,668) (488,044) (5,000) (1,930,756) (265,537) (30,500) 775,971 9, ,903 74,491 (5,035,672) (1,857,342)

90 ,933, , , (128,256) 20 7,960,000 6,211,000 (2,928,000) (400,000) 22 4,950,564 (5,833,549) 19 5,483, ,306,798 10,416, (18,751,237) (6,887,637) (616,749) (192,071) (50) 22 (809,520) 11,189,584 7,685,927 (5,529,532) (1,538,163) 36,240,752 18,760,590 89,024 (58,260) 30,800,244 17,164,

91 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands

92 (a) (b) (c)

93 89 3 (c)

94 90 3 (c)

95 91 3 (c) (d) 4 3(c)

96 92 4 (a) ,135,960 4(c) (69,838) 4(c) (258,094) 9 (327,932) 9 31,808, ,998 (214,998) 214, ,998

97 93 4 (a) ,415 (13,415) 13, , ,998,000 13,415, (b) 9

98 94 4 (c) 9 9 (i) ,838, (ii) ,094,

99 %

100 ,305,485 17, , , , ,672 7, ,681 27,516 5,837 3,486,893 1,156,858 3,726,768 3,710,616 29,092,155 28,009,239 3,380,526 3,787, , ,488 36,457,914 35,875,592

101

102 (i) B

103 (i) B 12% 12 30,500 26, , ,117 (93,117) 3, , ,500,000 26,840,000

104 (ii) % 2.0% 5.0% 16,706, , ,693 17,533,957 16,706 8,599 19,885 45, % 1.0% 10.0% 15.0% 20.0% 35,152,693 1,188, ,666 81,321 1,279,039 38,418,789 35,152 11,881 71,767 12, , ,806

105 (ii) , , , , , ,126 10,331 77,539 87, , , , ,952,746,00055,520,750,000

106 (1) (2)(3)(4)

107 ,592,731 1,592,731 19,753,930 5,719,410 28,658,802 19,892,187 12,613,133 23,694, ,201 56,556,706 1,087,303 1,277,361 25,321,700 27,686,364 72,122 31, ,020 76,328,846 76,328,846 6,485, ,750 6,742,050 1,454,491 1,454, ,912,980 15,739,975 68,801,713 6,076, ,531,279

108 ,559,682 1,559,682 14,894,492 10,830,107 28,843,963 25,682,643 14,687,381 18,677, ,148 59,556, , ,426 16,063,487 17,666,259 10,198 10,198 67,571,499 67,571,499 95,538,368 17,135,489 49,635,126 11,339, ,648,

109 , ,835 29,330 92, ,105 1,210,110 1,210,110 29,330 1,788,720 1,818,050 72,122 31, , , ,998 18,043 18,043 1,188,096 1,188,096 18,043 1,403,094 1,421,137 10,198 10,198 15

110

111 ,406,431 45,502, , ,870 52,771 47, , , , ,905 57,362,492 47,327,574 90% 10% ,406,431 8,660,987 52,771 1,130, ,544 66,020,737 (8,468,661) (160,968) (28,616) (8,658,245) 55,406, ,326 52, , ,928 57,362, ,926 13,031 12, , ,840 8,295,915 46, , ,498 (123,269) 8,823, ,233,941 8,682,115 9,638,845 1,771,011 12,711, ,037, ,340 6,746 14,421 14, ,352 1,070, ,130,186 7,326,128 9, , , ,128,465

112 ,502,636 6,940,125 47,339 1,149, ,971 54,276,450 (6,678,255) (244,555) (26,066) (6,948,876) 45,502, ,870 47, , ,905 47,327, ,599 15,235 8, , ,553 8,005,664 99, ,101 82,431 (127,729) 8,596, ,818,471 7,268,206 8,686, ,304 12,999, ,748,248 1,507,855 15, ,564 4, ,683 2,790, ,280,150 8,180,750 8, , , ,140, ,992,466, ,688,426, ,823,919 8,596,258 6,406 (312,317) 378,899 (16,678) 9,209,224 8,267,263 (3,004,349) (2,894,721) 6,204,875 5,372,542

113 ,037, ,748,248 4,353,039 3,786, , , ,105 18,043 1,210,110 1,188, ,208, ,956, ,128, ,140,799 1,454,491 5,481,995 3,815,717 8,663,642 8,905,412 51,835,062 53,607,117 21,348,412 20,878,179 23,717,518 15,258, ,020 10, ,733, ,615,921

114 ,019,841 2,052,170 8,686, , ,668 1,039,931 8,331 14,421 7, , ,054 80,528 (163,509) (70,615) (9,557) (432,677) (31,694) (6,380) 39, ,510,502 2,028,807 9,638, , ,642,518 2,034,522 7,035,579 29,247 1, ,381 25, , , , ,636 (133,889) (93,385) (387,391) (27,299) (3,863) (5,799) ,734,907 2,032,891 7,945,217 25,384

115 (i) (ii) (iii)

116 ,077, ,107,046 46,252,789 52,727, ,330, ,834, ,303, ,526,146 73,883,584 69,910,631 9,142,724 7,397, ,330, ,834, % % ,492 34, , ,242 5,000 (47,585) (5,230) 630 1,952,788 34, ,952, ,492

117 ,803, ,952,788 34,262 (47,585) (5,230) (47,585) (5,230) ,934 21, ,568,102 2,241, ,484 (11,448) 630 5,039,678 9, ,596, , ,647 5,039, ,934

118 ,595,276 (30,336,558) 6,258,718 4,252,907 (3,809,260) 443, ,655, ,039,678 9, ,484 (11,448) 426,484 (11,448)

119 (a) 17,533,957 14,764, (45,190) 17,488,767 14,764,833 10,139,826 6,999,069 (b) 12,671,268 6,175,220 (c) 756, ,378 34(d) 14,851,511 4,597,657 38,418,789 18,335, (386,806) 38,031,983 18,335, ,971 30, (3,660) 26, ,971 (d) 3,916,667 4,275,331 (e) 5,280,181 4,733,607 64,744,438 42,885,066 (15,500) (642,950) 64,728,938 42,242,

120 (a) ,950,752 12,706, , , , , , ,443 17,533,957 14,764, (b) (c) ,483,028 3,919, ,186 1,063,910 5,399,214 4,983,482 (4,643,030) (4,420,104) 756, , , ,378 34(d) 468, , , ,165

121 (d) (e) ,718,547 31,839,298 2,673,998 16,038,580 49,392,545 47,877, (18,592,301) (11,637,126) 30,800,244 36,240, % %

122 ,027,126 46,753,858 2,296,446 17, , , , ,834 7, ,681 27,516 5,837 49,392,545 47,877,878 (18,592,301) (11,637,126) 30,800,244 36,240, a 1,210,110 1,188,096 (a) 9.16% NEEQ NEEQ 3

123 ,955,450 53,478,430 29,113,192 13,722,445 6,884,805 2,443,970 3,296,552 3,369, , ,624 86,510,203 73,385, ,504,181 47,826, ,232,503 3,098, ,699,640 1,564, ,519, ,542 46,955,450 53,478, ,302,755, %6.0% ,538,000, ,463,704, ,454,491,

124 ,878,179 22,273,762 5,483,516 (5,526,180) 440,491 (34,572) 813,081 1,018,521 (783,339) (970,849) 21,348,412 22,244,198 (2,543,500) 21,348,412 19,700,698 (a) (b) 250,000, ,000,000

125 ,258,499 (a)(b) 7,960,000 15, ,159 23,717,518 23,717,518 (a) ,000,000, % 3,980,000,000 (b) ,000,000, % 3,980,000,

126 ,966,197 29,094,271 19,721,868 17,504,067 (15,610,527) (15,769,259) 34,077,538 30,829, ,000 2,807,099 1,796,997 4,201,680 15,610,527 15,769,259 17,757,524 22,778, ,607,117 38,794,937 18,306,798 10,416,424 (18,751,237) (6,887,637) (1,327,616) 51,835,062 42,323, ,461,702, ,233,374,000 38,340,181, ,704,691,0002,854,495, ,667,996,000

127 % % ,330,850 40,076,619 3,726,768 3,710,616 7,671,814 7,131,060 1,851,283 2,320, , ,099 51,835,062 53,607, ,000,000,000 10,000, ,351,819,782 2,035,182 1,940,004 22,702,279 (380,236) 24,262,047 2,236,200, , ,861 4,773,703 4,950, ,588,019,782 2,258,802 2,116,865 27,475,982 (380,236) 29,212,611 (a) (809,520) (809,520) (a) (262,628,000) (26,263) (22,089) (636,657) 658, ,325,391,782 2,232,539 2,094,776 26,839,325 (531,010) 28,403,091

128 (a) ,580, ,628,000809,520, (149,801) 3,312,154 56,335 8,667 (42,668) 1,464,237 (405,476) 4,243, , ,660 (827,849) (827,849) 30,111 30,111 4,748 4,748 (55,979) (55,979) (149,801) 3,859,814 86,446 13,415 (870,517) 1,464,237 (461,455) 3,942, (149,801) 3,859,814 86,446 13,415 (870,517) 1,464,237 (461,455) 3,942, (13,415) 13, (149,801) 3,859,814 86,446 13,415 (870,517) 1,464,237 (461,455) 3,942,139 (a) 86,400 86,400 (a)(b) 24,666 38,205 62,871 3,975 3,975 (5,969) (5,969) 31 2,264 2, , ,038 25,515 25,515 (300,333) (300,333) (149,801) 3,853, ,112 17,390 (233,479) 1,464,237 25,515 (300,333) (334,586) 4,453,900

129 (a) ,800,00028,800, ,200,00086,400, ,405,00038,205, % (b) ,665, ,431, ,599, ,658,545 5,365,0642,665,373 5

130 , , ,380 3,863 3,209,579 2,909,370 41,549,555 33,220,625 80,352 33, , ,391 2,139,444 1,900, ,694 27, ,367 64,222 1,093, ,803 49,163,094 39,301, ,430 65,361 47,520 14,223 22,014 (18,361) 22,092 (7,643) 2,990 9,560 86,702 16, ,277 (27,165) 263, ,144

131 ,903 74,491 (1,850,511) (1,393,760) 19 (813,081) (1,018,521) 20 (483,159) (3,146,751) (2,412,281) 3,146,751 2,412,281 (380,771) (79,439) 117,274 (263,497) (79,439) (307,369) (263,497) (386,808) 6,406 (312,317)

132 ,131,312 2,089,765 (c) 827, ,840 2,958,717 2,914,605 (27,868) (91,884) (d) 73,500 72,000 45,632 (19,884) 3,004,349 2,894,721 (a) 16.5% % (b) 25% (c) 30%60% (d) 5%5%

133 (a) ,389,583 4,929,843 22,289,163 21,121, (b) ,389,583 4,929,843 22,289,163 21,121,232 12,154 1,671 22,301,317 21,122,

134 (a) 83,485,226 60,636,156 (b) 7,165,260 1,781,900 90,650,486 62,418,056 (a) ,347, ,841,000 83,460,879, ,585,315,000(i) (ii) (b) 34(d) 30 (a) ,667 45,753 82,738,223 84,779,569 82,755,890 84,825,322

135 (b) ,438 41, ,900 30, ,891 6, ,229 78,089 (c) ,926 93, , , , ,023 1,138,318 1,116,556

136 (a) (i) %23,340,000 19,721,00019,721,000 3,619, ,721 (23,340) (3,619) (ii) %20,000,000 14,346,00014,346,000 5,654, ,346 (20,000) (5,654)

137 (a) (iii) %45,000,000 57,376,00057,376,000 12,376, ,376 (45,000) 12,376 (iv) ,077 (39,916) (839)

138 (b) 20%40%52,000,000 52,000,000 52,000, ,000, (c) ,264 2, ,000 1,661,575 1,682,575 4,163,185 (365,869) 10 (546,639) 11 (1,568,102) 1,682,575 21,000 (357,457) (336,457)

139 (a) % 1,149,736,000 1,149, ,832 3,718, ,011 (598,987) (771,045) 2,463,134 (1,311,619) (1,779) 1,149,736 1,149,736 (131) 1,149,605

140 (a) ,097, ,097,000 (b) %925,102, ,102 3, ,104, ,091 (952,685) (266,592) 1,107,143 (177,143) (4,898) 925, ,102 (3,611) 921,491

141 (b) ,688, ,159,000 (c) %83,884,000

142 (c) 83,884 15,747 1, ,886 45,749 (477,644) (45,513) 240,960 (141,323) (15,753) 83,884 83,884 (15,747) 68, ,224, ,224,000

143 (d) %9,238,000 9, ,692 15,500 (438,905) (2,523) 10,506 (1,268) 9,238 9,238 (628) 8, ,279, ,666,000

144 (a) (b) (i) 80, ,365 1,825 1,915 81, ,280 (ii) 54,242 82,613 2,129 1,066 55,308 84,742 (iii) 320,365 2, ,999 (iv) 229,750 3, ,444

145 (c) ,759 47,674 (d) (i) 2 296,408 1,654 2,022,613 (ii) 152,804 38, , , ,104 2,610 27,224 (iii) 18, ,390 72,570 5,842,725 2,923,452 3,129, ,076 3,841,060 1,781,900 (iv) 129, ,155 45,130 8,853, ,693 2,446, ,054 3,324, ,971

146 (d) 12% 14.25% ,000,000, %3

147 143 * * Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY Cayman Islands

148 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road, George Town Grand Cayman KY Cayman Islands HK 2007 HK Equity

149

150 146 %

151 馬 來森 林城 市展 示區 島瞰 日景

Country Garden Holdings Company Limited 2007 2007.HK500 300 2017 5508 847 6066 1000 300 20 4 6 8 12 18 40 41 42 56 68 89 118 124 126 128 131 133 255 5 4 2017 2017 5 2007.HK 2007 4 20 2007 9 1 2007 9

More information

中國水務集團有限公司 中期報告 2018/19 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda Conyers Dill & Pearman

中國水務集團有限公司 中期報告 2018/19 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda Conyers Dill & Pearman China Water Affairs Group Limited : 855 2018/19 * 中國水務集團有限公司 中期報告 2018/19 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda 18 64 6408 183 22 Conyers Dill & Pearman 855 www.chinawatergroup.com 1 中期報告

More information

i

i COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED 2007 2015 5 20 10 88 JW 3(1-4) 19 23 48 183 22 2015 4 14 ... 1 1.... 4 2.... 4 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 5 7.... 6 8.... 6 9.... 6... 7... 11... 19 i 2015 5

More information

2 3 5 6 12 15 25 35 36 38 39 40 41 42 43 94 2 183 46 13-15 7 852-26860666 852-26453899 www.goldlion.com contact@goldlion.com 3 1,240,034,000 55,652,000 167,299,000 51,355,000 255,350,00012,766,000 1,767,916,000448,363,000

More information

(CG Service)(chi) IR.indb

(CG Service)(chi) IR.indb : 6098 Country Garden Services Holdings Company Limited 2018 2 3 4 6 20 22 25 26 28 29 30 Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands Conyers Trust Company (Cayman)

More information

A 20%

A 20% TIANNENG POWER INTERNATIONAL LIMITED 00819 18 1518 48 18 15 18 5A 20% 15 18 1 5B 10% 571 0.1 2 TIANNENG POWER INTERNATIONAL LIMITED 00819 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111

More information

22 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 1 15 02 2016 2 Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111

More information

China Water_C_GM Cir.indb

China Water_C_GM Cir.indb 1129 (1) (2) (3) (4) 3-4 1721 38 338 2333301-04 48 * .................................................................. 1............................................................ 3.............................................................

More information

4. 27(2) 5. 6. 7. 8. 0.01 10,000,000,000 0.01 9.

4. 27(2) 5. 6. 7. 8. 0.01 10,000,000,000 0.01 9. 1. 2. Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands 3. (a) (b) 4. 27(2) 5. 6. 7. 8. 0.01 10,000,000,000 0.01 9. A 1 2 3 4-7 8-9

More information

China SCE_12IR_Cover_ol.pdf 1 12年8月23日 下午5:54 C M Y CM MY CY CMY K 1. 2 2. 4 3. 5 4. 15 5. 17 6. 19 7. 21 8. 23 9. 25 10. 26 1 2012 5 10 2012 4 1 2012 4 1 2012 4 1 2012 4 1 2012 4 1 2012 4 1 2012 4 1 Cricket

More information

4 37,919 40,859 6 (1,752) (10,323) 36,167 30,536 35,919 30, (430) 36,167 30,

4 37,919 40,859 6 (1,752) (10,323) 36,167 30,536 35,919 30, (430) 36,167 30, RIVERINE CHINA HOLDINGS LIMITED 1417 2017 12 31 2017 12 31 2016 12 31 2017 12 31 3(a) 363,303 309,268 4(a) (296,434) (248,625) 66,869 60,643 3(b) 7,611 10,283 (4,682) (4,188) (42,690) (31,267) 5 (1,496)

More information

4 3,379,679 3,207,224 (2,574,040) (2,479,550) 805, , ,999 66,818 (435,016) (374,193) (90,274) (97,935) (138) (157) 5 367, ,207 6 (7

4 3,379,679 3,207,224 (2,574,040) (2,479,550) 805, , ,999 66,818 (435,016) (374,193) (90,274) (97,935) (138) (157) 5 367, ,207 6 (7 CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED 1006 5.4% 3,379,700,000 3,207,200,000 10.7%805,600,000 23.8% 13.8% 359,800,000 316,100,000 12.3% 295,500,000 263,200,000 8.7% 8.2%51.5 45.9 10 1 4 3,379,679 3,207,224

More information

目 錄 頁 次 釋 義......................................................... 1 董 事 會 函 件..................................................... 3 言.............

目 錄 頁 次 釋 義......................................................... 1 董 事 會 函 件..................................................... 3 言............. 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問 應諮詢 閣下的股票經紀 其他持牌證 券商 銀行經理 律師 專業會計師或其他專業顧問 閣下如已售出或轉讓名下所有金嗓子控股集團有限公司的股份 應立即將本通函連同隨附的代 表委任表格送交買主或承讓人 或經手買賣的銀行 股票經紀或其他代理人 以便轉交買主或 承讓人 香 交易及結算所有限公司及香 聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責 對其準確性

More information

C Ann.indd

C Ann.indd 20171231 20171231138.792016 46.2% 23.6%0.5 8.112016 101.3% 6.5%20164.3% 33.192016101.2% 12.299.93 * 1 20171231 20171231 2017 2016 3 13,879,207 9,495,022 (10,598,430) (7,202,155) 3,280,777 2,292,867 4 106,810

More information

清潔而富有活力 我們為此而存在

清潔而富有活力 我們為此而存在 2014 China Tian Lun Gas Holdings Limited () : 01600 清潔而富有活力 我們為此而存在 1. 2 2. 4 3. 6 4. 10 5. 14 6. 25 7. 29 8. 36 9. 44 10. 46 11. 47 12. 49 13. 51 14. 52 15. 53 16. 136 2 FCCA HKICPA 100 16 1603 Clifton

More information

C110122D_Vitar.indb

C110122D_Vitar.indb VITAR INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 195 3 6 1 2607 13 16 48 28 26 .................................................................... 1 2..............................................................

More information

............................................................ 1........................................................ 4....................... 5.....

............................................................ 1........................................................ 4....................... 5..... Tsui Wah Holdings Limited 1314 2015 8 14 3 50 2 16 20 (www.hkexnews.hk) 48 183 22 2015 7 14 ............................................................ 1........................................................

More information

2 3 4 5 17 22 23 24 26 27 28 1 2017 7 31 2017 7 31 2017 6 29 2017 6 29 2017 6 29 2017 6 29 2017 6 29 2017 6 29 2017 6 29 2017 6 29 2017 2 26 23 2305-06 600 S2 11 Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681

More information

2007.HK , ,

2007.HK , , 2007 2007.HK 500353 2000143 20186 4,125 623.4 4,389 1000 300 20 6 2 4 6 12 27 31 43 44 46 47 48 50 52 85 87 2007.HK 2007 4 20 2007 9 1 2007 9 10 100 2016 9 14502017 6 12 252017 12 4 2018 3 5 50 2 2018

More information

,801,000 1,473,691 20,764 12,778 (548,084) (452,982) (483,269) (395,241) (97,289) (66,548) (278,473) (209,777) (85,45

,801,000 1,473,691 20,764 12,778 (548,084) (452,982) (483,269) (395,241) (97,289) (66,548) (278,473) (209,777) (85,45 Tsui Wah Holdings Limited 1314 2015 3 31 3 31 2015 2014 1,801,000 1,473,691 22.2% # 1,266,388 1,105,011 14.6% 522,188 355,412 46.9% ## 12,424 13,268 (6.4%) 157,591 156,043 1.0% 157,407 156,031 0.9% 184

More information

................................................................ 1 1....................................................... 4 2.......................

................................................................ 1 1....................................................... 4 2....................... WAI CHI HOLDINGS COMPANY LIMITED 1305 11 17 21 183 22 ................................................................ 1 1....................................................... 4 2..................................................

More information

Agile Property Holdings Limited 6 14 2007 3 28 .................................................................. 1-5............................................................. 6.............................................................

More information

4. 27(2) 5. 6. 7. 8. 10,000,000 1,000,000,000 0.01 9. 2

4. 27(2) 5. 6. 7. 8. 10,000,000 1,000,000,000 0.01 9. 2 Keen Ocean International Holding Limited 1. Keen Ocean International Holding Limited 2. Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman

More information

01 中國基礎能源控股有限公司

01 中國基礎能源控股有限公司 ( ) (: 8117) 2016 01 中國基礎能源控股有限公司 105,060,000 68,495,000 53% 25,006,000 22,845,000 中國基礎能源控股有限公司 02 2 58,158 36,018 105,060 68,495 3 189 (1,338) (123) (1,129) (49,672) (28,526) (84,242) (57,228) (9,907)

More information

2

2 Baguio Green Group Limited 1397 1,028.7 821.3 25.3% 98.2 83.9 17.1% 17.7 62.5 71.7% 1.3 5,395,000 1 2 3 2013 2022 48% 55% 10 4 18 821.3 25.3%1,028.7 26.2% 930.5 737.4 17.1% 98.2 83.9 9.5% 10.2% 4 71.7%

More information

2014 12 31 2014 2014 20143 2014 2014 3 2

2014 12 31 2014 2014 20143 2014 2014 3 2 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED 813 2014 12 31 1. 560.81 2013 35.1% 2. 24.5%182.25 2013 146.41 201335.3% 201432.5% 3. 9.7%81.04 79.078.0% 4. 234.3 2013 9.8% 5. 2014 702.16 4.7% 6. 2014 12 313,607 7. 2014

More information

3 707, ,007 (411,337) (371,384) 296, , ,184 4,764 (2,789) (2,194) (69,458) (32,844) (1,595) (73) 4 (102,545) (109,848) (107) 8 125,1

3 707, ,007 (411,337) (371,384) 296, , ,184 4,764 (2,789) (2,194) (69,458) (32,844) (1,595) (73) 4 (102,545) (109,848) (107) 8 125,1 Virscend Education Company Limited 1565 707,690 626,007 81,683 13.0 296,353 254,623 41,730 16.4 125,150 114,321 10,829 9.5 * 151,444 114,321 37,123 32.5 109,677 79,120 30,557 38.6 0.0487 0.0352 0.0135

More information

untitled

untitled SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 631 2012 6 30 2012 6 30 % 2,345.1 1,781.8 +31.6 951.8 809.8 +17.5 485.0 415.6 +16.7 493.7* 415.6/387.2** +18.8/+27.5 0.16 0.13 +23.1 * 2011 **

More information

3 51,115,551 37,662,173 14,041,946 14,048,008 (12,294,931) (13,969,624) (4,241,232) (5,114,524) 38,820,620 23,692,549 9,800,714 8,933,484 3,648,828 52

3 51,115,551 37,662,173 14,041,946 14,048,008 (12,294,931) (13,969,624) (4,241,232) (5,114,524) 38,820,620 23,692,549 9,800,714 8,933,484 3,648,828 52 Link Holdings Limited * 8237 GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM * 1 3 51,115,551 37,662,173 14,041,946 14,048,008 (12,294,931) (13,969,624) (4,241,232) (5,114,524) 38,820,620 23,692,549 9,800,714 8,933,484 3,648,828

More information

Renhe Commercial Holdings Company Limited 人和商業控股有限公司 Interim Report 2016 中 期 報 告 2016 Interim Report 2016 中期報告 2 3 4 14 19 20 22 23 25 28 29 FCPA, FCCA Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand

More information

, ,841 6,987 5,843 (249,969) (250,800) (280,359) (257,471) (53,934) (53,676) (157,644) (166,844) (45,059) (43,359)

, ,841 6,987 5,843 (249,969) (250,800) (280,359) (257,471) (53,934) (53,676) (157,644) (166,844) (45,059) (43,359) Tsui Wah Holdings Limited 1314 9 30 9 30 2017 895,772 904,841 (1.0)% # 561,805 590,505 (4.9)% 325,481 303,899 7.1% * 8,486 10,437 (18.7)% 72,286 115,562 (37.4)% 14,410 48,009 (70.0)% 1.02 3.40 (70.0)%

More information

5 11,949,401 14,705,163 (10,285,277) (9,119,336) (4,000,836) (3,078,877) (5,859,443) (6,090,711) (924,836) (795,886) (8,236,323) (11,529,150) 391,234

5 11,949,401 14,705,163 (10,285,277) (9,119,336) (4,000,836) (3,078,877) (5,859,443) (6,090,711) (924,836) (795,886) (8,236,323) (11,529,150) 391,234 LEGEND STRATEGY INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 1355 1 5 11,949,401 14,705,163 (10,285,277) (9,119,336) (4,000,836) (3,078,877) (5,859,443) (6,090,711) (924,836) (795,886) (8,236,323) (11,529,150)

More information

i

i Merdeka Mobile Group Limited * MERDEKA MOBILE GROUP LIMITED ( *) 8163 (1) (2) (3) 14 18 48 18322 (http://www.hkgem.com) (http://www.merdeka.com.hk) (http://www.hkgem.com) (http://www.merdeka.com.hk) *

More information

有限公司 GEM GEM 公司 有 公司 有 公司 GEM 公司 公司 GEM GEM 有 GEM GEM 公司 1 倩碧控股有限公司

有限公司 GEM GEM 公司 有 公司 有 公司 GEM 公司 公司 GEM GEM 有 GEM GEM 公司 1 倩碧控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) 股份代號 :8367 中期報告 2018 有限公司 GEM GEM 公司 有 公司 有 公司 GEM 公司 公司 GEM GEM 有 GEM GEM 公司 1 倩碧控股有限公司 3 5 6 8 9 10 24 35 2018 年中期報告 2 公司 公司 88 35 3 倩碧控股有限公司 99 49 4909-4910 12 1 Cricket Square Hutchins

More information

3 989,048 902,420 3 25,861 20,627 (402,840) (380,162) (256,279) (237,601) (55,812) (49,785) (58,153) (51,525) (105,918) (88,123) (68,619) (65,572) 5 (

3 989,048 902,420 3 25,861 20,627 (402,840) (380,162) (256,279) (237,601) (55,812) (49,785) (58,153) (51,525) (105,918) (88,123) (68,619) (65,572) 5 ( 1181 989,048 902,420 * 1,236,310 1,128,025 9.6% 53,200 36,853 * 66,500 46,066 44.4% 12.69 8.83 * 15.86 11.04 43.7% 9.5 6.6 43.9% 58 50 * 1 : 0.8 1 3 989,048 902,420 3 25,861 20,627 (402,840) (380,162)

More information

9 30 2014 9 30 9 30 9 30 2014 4 952,446 893,451 6,960 13,753 (270,195) (277,870) (263,052) (243,969) (55,147) (46,161) (147,150) (135,197) (47,944) (4

9 30 2014 9 30 9 30 9 30 2014 4 952,446 893,451 6,960 13,753 (270,195) (277,870) (263,052) (243,969) (55,147) (46,161) (147,150) (135,197) (47,944) (4 Tsui Wah Holdings Limited 1314 9 30 9 30 2014 952,446 893,451 6.6% # 668,256 623,420 7.2% 276,281 263,018 5.0% ## 7,909 7,013 12.8% 154,968 148,286 4.5% 81,266 88,862 (8.5%) 5.75 6.33 (9.2%) 9 30 34 29

More information

China Dredging Environment Protection Holdings Limited 871 2015 2 3 5 6 13 20 22 23 25 26 27 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands 1 168 200 36 19 Codan Trust

More information

1 2 4 5 16 21 23 24 25 26 27 28 1 CA Cricket Square Hutchins Drive PO Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 43 19 10 1009 Butterfield Fulcrum Group (Cayman) Limited Butterfield House 68 Fort Street

More information

7,590 7,723 (1,436) (1,558) 6,154 6,165 (774) (2,155) 5,380 4,010 23,981 29,361 4,010 5,672 2,912 (292) 1,098 5,380 4,

7,590 7,723 (1,436) (1,558) 6,154 6,165 (774) (2,155) 5,380 4,010 23,981 29,361 4,010 5,672 2,912 (292) 1,098 5,380 4, KWAN ON HOLDINGS KWAN ON HOLDINGS LIMITED 1559 4 207,275 316,341 (183,115) (290,857) 24,160 25,484 464 608 (67) 355 (16,967) (11,825) (6,899) 1 7,590 7,723 (1,436) (1,558) 6,154 6,165 (774) (2,155) 5,380

More information

, ,225 (162,513) (158,904) 76,828 69, ,552 2, ,625 (27,890) (21,426) (21,265) 8 (1,689) (1,113) 29

, ,225 (162,513) (158,904) 76,828 69, ,552 2, ,625 (27,890) (21,426) (21,265) 8 (1,689) (1,113) 29 AP RENTALS HOLDINGS LIMITED * 1496 2016 3 31 3 31 2016 2015 239,341 228,225 +4.9 76,828 69,321 +10.8 20,923 42,925 51.3 1 42,188 42,925 1.7 2 2.94 6.02 32.1% 30.4% 2 8.7% 18.8% 2 17.4% 38.8% 1 2016 3 31

More information

Billion_C_GM Cir.indb

Billion_C_GM Cir.indb BILLION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED 2299 1 15012529 (http://www.hkexnews.hk) (http://www.baihong.com) 18317 1712171648 ............................................................. 1 1....................................................

More information

, ,171 (188,495) (213,231) 435, , ,024 30,302 (305,546) (319,034) (56,225) (69,190) (1,876) (1

, ,171 (188,495) (213,231) 435, , ,024 30,302 (305,546) (319,034) (56,225) (69,190) (1,876) (1 GOLDEN THROAT HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 6896 2017 12 31 2016 12 31144.118.8%624.1 2016 12 31119.321.5%435.6 69.8% 2016 12 3182.9 43.8%106.2 2016 12 3141.540.3% 61.4 2017 12 31 0.06 2018 6 7-1 - 2017

More information

, ,499 (622,462) (586,764) 146, ,735 (13,054) (12,363) (30,564) (24,768) (60,370) (78,336) (4,099) (4,907) 6

, ,499 (622,462) (586,764) 146, ,735 (13,054) (12,363) (30,564) (24,768) (60,370) (78,336) (4,099) (4,907) 6 Genes Tech Group Holdings Company Limited 8257 1 2017 6 30 6 30 2017 2016 5 769,142 720,499 (622,462) (586,764) 146,680 133,735 (13,054) (12,363) (30,564) (24,768) (60,370) (78,336) (4,099) (4,907) 6 38,593

More information

C Ann.indd

C Ann.indd SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED * 2313 4,772,638,000 9.5% 56.9%6.4% 14.0%63.5% 1,375,023,000 6.6%0.828.8% 920,962,000 11.3% 0.690.656.2% * 1 4 4,772,638 4,358,808 5 (3,397,615) (3,068,940)

More information

2 3 7 8 18 29 31 33 34 36 37 39 100 01 Floor 4 Willow House Cricket Square P.O. Box 2804 Grand Cayman KY1-1112 Cayman Islands 18 2 13 2-12 305 33 18 0660 www.0660.hk 02 373,582,000 380,680,000 1.9% 8,798,000

More information

7 1,142, ,713 9 (920,417) (795,244) 221, , ,013 2, ,593 42,664 9 (52,237) (39,466) 9 (77,748) (77,768) 112,236 76,

7 1,142, ,713 9 (920,417) (795,244) 221, , ,013 2, ,593 42,664 9 (52,237) (39,466) 9 (77,748) (77,768) 112,236 76, TEN PAO GROUP HOLDINGS LIMITED 1979 21.0% 1,142.0 39.5% 300.4 75.8 26.5% 70.4 86.8% 221.6 49.3% 3.719.4% 45.6% 109.3 8 2 1 7 1,142,032 943,713 9 (920,417) (795,244) 221,615 148,469 8 9,013 2,737 8 11,593

More information

20,232,000 4,310,000 0.33 20,232,000 19,134,000 5.7% 4,310,000 5,184,000 2014/15 2 100% 5.7% 20,232,000 19,134,000 3 2014/15 20,232,000 19,134,000 5.7% 14,351,000 13,032,000 16,783,000 16,326,000 4,310,000

More information

C101.pdf

C101.pdf 2016 Country Garden Holdings Company Limited 2007 2007 2016 Country Garden Holdings Company Limited 4 6 8 12 18 46 47 48 62 76 96 118 124 126 128 131 133 259 企業概覽 公司 簡介 碧桂園森林城市 馬來西亞 柔佛州 04 碧桂園控股有限公司

More information

i

i Sun International Group Limited 8029 10% 22-2622 15 19 28 26 www.hkgem.com i ............................................................. 1........................................................ 3....................................................

More information

i

i JETE POWER HOLDINGS LIMITED * 8133 21 33 9 13A 14 17 48 18322 http://www.hkgem.com http://www.jetepower.com * i ................................................................. 1.............................................................

More information

CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LIMITED 1929 2014 8 20 1 S421 14 18 183 22 48 2014 6 24 .............................................................. 1........................................................

More information

星辰通信國際控股有限公司

星辰通信國際控股有限公司 2 3 4 5 7 8 9 19 31 1 星辰通信國際控股有限公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 8 16 1606 1 183 17M http://www.centron.com.hk 星辰通信國際控股有限公司 2 國際 2017 6 30 2016 2017 6

More information

% %

% % CHINA GREENFRESH GROUP CO., LTD. * 6183 2015 12 31 2015 12 31 2014 762.12216.45 39.67 276.47 78.5939.72 261.11 54.7226.51 37.8234.26 1 217.7342.64 24.36% 256.73 2014 37.50% 49.2 20.00 17.00 2 2015 12 31

More information

untitled

untitled China Development Bank International Investment Limited Interim Report 2016 China Development Bank International Investment Limited (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code:

More information

,473,691 1,084,415 12,778 5,804 (452,982) (331,973) (395,241) (286,732) (66,548) (40,851) (209,777) (152,944) (66,423

,473,691 1,084,415 12,778 5,804 (452,982) (331,973) (395,241) (286,732) (66,548) (40,851) (209,777) (152,944) (66,423 Tsui Wah Holdings Limited 1314 2014 3 31 3 31 2014 2013 1,473,691 1,084,415 35.9 # 1,105,011 870,223 27.0 355,412 203,965 74.3 ## 13,268 10,227 29.7 156,043 131,297 18.8 156,031 129,598 20.4 12 1,699 (99.3)

More information

2015 [2014] % IP 50% 51 B2B B2B B2C % 2015 B2B B2C

2015 [2014] % IP 50% 51 B2B B2B B2C % 2015 B2B B2C WISDOM HOLDINGS GROUP 智美控股集團 1661 2015 6 30 6 團 2015 6 30 6 2014 2014 6 30 671.3 49.9%2015 6 30 6106.9 2014 6 30 646.9 42.6%2015 6 30 666.9 2014 6 30 6 31.8% 2015 6 30 6 47.4% 2014 6 30 6 250.0 24.8%187.9

More information

i

i Merdeka Financial Services Group Limited * MERDEKA FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED ( *) 8163 (1) (2) (3) 12 16 48 18322 (http://www.hkgem.com) (http://www.merdeka.com.hk) http://www.hkgem.com http://www.merdeka.com.hk

More information

,881,477 2,114,317 8 (2,384,197) (1,630,089) 497, ,228 4,966 6, ,106 20,908 8 (28,402) (24

,881,477 2,114,317 8 (2,384,197) (1,630,089) 497, ,228 4,966 6, ,106 20,908 8 (28,402) (24 1982 2018 9 30 9 30 2018 2017 2,881.5 2,114.3 +36.3% 497.3 484.2 +2.7% 17.3% 22.9% -5.6 236.0 292.1-19.2% 241.2 292.1-17.4% 8.4% 13.8% -5.4 10.4 14.1-26.2% 10.4 14.1-26.2% 3.6 5.0 1 2018 9 30 2017 9 30

More information

9 94,965 97, ,259 97, , , ,333 4, ,789 72, ,949 2,949 1,681 8,299 26,733 3,137 60,871 82, ,96

9 94,965 97, ,259 97, , , ,333 4, ,789 72, ,949 2,949 1,681 8,299 26,733 3,137 60,871 82, ,96 PROSPER CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED 6816 6 30 5 334,483 192,710 (276,916) (145,742) 57,567 46,968 (34) (2,252) (9,984) (9,768) (4,174) 37,781 40,542 (1,036) (739) (5) 36,745 39,798 6 (9,177) (4,777)

More information

untitled

untitled BExcellent Group Holdings Limited 1775 2018 7 31 7 312017 7 31 376,400,000 8.4% 408,100,000 658,0000.9%664,000 10.911.0% 12.1 34,100,000 29.0% 24,200,000 38,500,000 7.0% 41,200,000 167,600,000 7 31 3.0

More information

書冊1.indb

書冊1.indb 2 3 5 9 11 25 32 35 36 37 38 39 77 168-200 28 2811 183 22 18 7 701 www.chinabillion.net 274 1 50 25 Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 2014 2 2011 2011 2014

More information

5 1,307,639, ,927, ,427,750 27,484,976 (163,402,642) (130,478,323) (110,382,274) (77,483,595) (341,276,031) (277,865,036) (126,932,303) (

5 1,307,639, ,927, ,427,750 27,484,976 (163,402,642) (130,478,323) (110,382,274) (77,483,595) (341,276,031) (277,865,036) (126,932,303) ( Union Medical Healthcare Limited * 2138 969.8 44.2% 1,398.7 964.9 35.5% 1,307.6 203.5 36.7% 278.1 25% 36% 16,200 32.7% 21,500 44 45.5% 64 28.5 21.0 5.0 9.5 * 1 5 1,307,639,358 964,927,119 6 43,427,750

More information

,787,321 6,292,569 (3,178,103) (3,422,560) 2,609,218 2,870, ,824 85,775 (1,766,182) (2,108,497) (477,730) (536,273) (79,000) (98,0

,787,321 6,292,569 (3,178,103) (3,422,560) 2,609,218 2,870, ,824 85,775 (1,766,182) (2,108,497) (477,730) (536,273) (79,000) (98,0 Bosideng International Holdings Limited 3998 3 31 8.0% 5,787.3 0.5 45.1% 112.5% 280.9 708.7 2.6 3 313 31 1 3 31 3 31 3 5,787,321 6,292,569 (3,178,103) (3,422,560) 2,609,218 2,870,009 4 55,824 85,775 (1,766,182)

More information

untitled

untitled HONG LONG HOLDINGS LIMITED 1383 2007 214,796,000 2006200,812,000 1,436.0% 2007 61,459,000 200658,803,000 2,214.0% 2007 5.93 20065.67 2,180.8% 2007 6 30 26.9 11.3 1,000,000 2007 6 30 1 4 2007 2007 106,789

More information

Kaisa Group Holdings Ltd. 佳兆業集團控股有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 僅供識別 Interim Report 2018 中期報告 中期報告 (Incorporated in the Cayman Islands with limit

Kaisa Group Holdings Ltd. 佳兆業集團控股有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 僅供識別 Interim Report 2018 中期報告 中期報告 (Incorporated in the Cayman Islands with limit Kaisa Group Holdings Ltd. 佳兆業集團控股有限公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 1638 2 018 僅供識別 Interim Report 2018 中期報告 中期報告 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code: 1638 INTERIM REPORT 2 018

More information

2 3 13 20 21 22 23 24 25 1 178 22 2202 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands SMP Partners (Cayman) Limited Royal Bank House 3rd Floor 24 Shedden Road, P.O. Box

More information

1

1 2016 1 3 4 6 8 15 32 41 47 50 52 54 56 150 2 (CPA, FCA) (CPA, FCA) Cricket Square Hutchins Drive PO Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 338 6 A 338 2 33 3301 04 www.foodidea.com.hk 8179 3 (i)(ii)

More information

6.6%*14.4%* 4.2 * ,958 1,393, ,958,091 9,234, ,912 17,791 31,511 31, , ,447 10,967,260 10,859,636 2,963,527 3,229,8

6.6%*14.4%* 4.2 * ,958 1,393, ,958,091 9,234, ,912 17,791 31,511 31, , ,447 10,967,260 10,859,636 2,963,527 3,229,8 Fufeng Group Limited 546 6,610,200,000 6,210,600,000 6.4% 20.0% 1,121,500,000 24.1% 997,000,000 42.7% 124,400,000 51.0% 315,000,000 14.73 14.71 32.24 32.18 1 6.6%*14.4%* 4.2 * 2410 7 774,958 1,393,941

More information

目 錄 公 司 資 料 釋 義 財 務 概 要 集 團 架 構 行 政 總 裁 報 告 管 理 層 討 論 及 分 析 董 事 及 高 級 管 理 層 簡 介 企 業 管 治 報 告 董 事 會 報 告 獨 立 核 數 師 報 告 經 審 核 財 務 報 表 2 3 5 7 9 13 23 29 4

目 錄 公 司 資 料 釋 義 財 務 概 要 集 團 架 構 行 政 總 裁 報 告 管 理 層 討 論 及 分 析 董 事 及 高 級 管 理 層 簡 介 企 業 管 治 報 告 董 事 會 報 告 獨 立 核 數 師 報 告 經 審 核 財 務 報 表 2 3 5 7 9 13 23 29 4 China Dredging Environment Protection Holdings Limited : 871 871 2014 目 錄 公 司 資 料 釋 義 財 務 概 要 集 團 架 構 行 政 總 裁 報 告 管 理 層 討 論 及 分 析 董 事 及 高 級 管 理 層 簡 介 企 業 管 治 報 告 董 事 會 報 告 獨 立 核 數 師 報 告 經 審 核 財 務 報 表 2

More information

18,840,000 16,320,000 15.44%(i) (ii) 30,520,000 11,170,000 (i) (ii) 2

18,840,000 16,320,000 15.44%(i) (ii) 30,520,000 11,170,000 (i) (ii) 2 China Assurance Finance Group Limited 8090 1 18,840,000 16,320,000 15.44%(i) (ii) 30,520,000 11,170,000 (i) (ii) 2 3 18,836 16,316 3 2,051 3,296 (25,269) (23,650) (6,042) (1,863) 4 (17,001) (2,515) 6 (27,425)

More information

% (EBITDA) % % %

% (EBITDA) % % % China Harmony New Energy Auto Holding Limited 03836 2016 6 30 2016 4,928.2 4,011.4 2015 4.9%916.8 2015 15.8% 611.1 2015 11.6% 428.6 70.1% 2015 3.4 12.4% 20151.5 2015 2.2 4.5% 20150.2 20150.7 46.8% 20150.6

More information

,6316.1% 64, %48, % % 2

,6316.1% 64, %48, % % 2 813 2016 6 30 1. 2.8%300.16 2015 291.93 14.27 2015 9.6% 2. 84.67 28.2% 3. 30.28 6.30 35.02 20150.4% 12.9% 4. 2016 344.69.2% 201512,0112016 14,192 5. 2016 6 30 3,185 6. 2016 6 30 400.64 200.64 200.00 7.

More information

i

i INSPUR INTERNATIONAL LIMITED 596 (1) (2) (3) 1 A 30 B&C 16 20 www.hkex.com.hk 183 17M ... 1... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 7... 11... 16 i 1 A 30 B&C 20% 10% 571 1 0.01 % 2 INSPUR

More information

i

i Merdeka Financial Services Group Limited * MERDEKA FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED * 8163 (1) (2) 4 10 308 25 27 48 183 22 http://www.hkgem.com http://www.merdeka.com.hk * i ................................................................

More information

REAL NUTRICEUTICAL GROUP LIMITED 於開曼群島註冊成立的有限責任公司 股份代號 : 2010 專業 服務健康 中期報告 中期報告 INTERIM REPORT 2016 2016 瑞年國際有限公司 瑞年國際有限公司 REAL NUTRICEUTICAL GROUP LIMITED 瑞年國際有限公司 REAL NUTRICEUTICAL GROUP LIMITED (Incorporated

More information

IP IP IP IP IP IP A8 A8 A8 A8 IP A8 2

IP IP IP IP IP IP A8 A8 A8 A8 IP A8 2 A8 New Media Group Limited A8 800 25,000,000 3.6%24,100,000 47.9% 44.4% 3.5 139,100,000 6.3% 148,500,000 712,200,000 A8 1 IP IP IP IP IP IP A8 A8 A8 A8 IP A8 2 IP A8 IP 5% 5% 10% 100 IP 2,168 200 300 2

More information

C Ann.indd

C Ann.indd CONVOY GLOBAL HOLDINGS LIMITED 1019 484,456 372,556 30.0 11,014 6,920 59.2 2.3% 1.9% 0.4 51,436 38,184 34.7 1 5 484,456 372,556 5 3,113 518 (209,976) (187,588) (94,795) (40,855) (16,182) (13,897) 2,517

More information

2016 2 3 6 14 15 21 31 33 35 36 37 39 103 104 1 2016 * * * * 168 200 14 1407 http://arttextile.etnet.com.hk Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1 1111 Cayman Islands Royal Bank of

More information

2 3 4 6 7 8 20 31 1 2016 國際 2016 6 30 2015 2016 6 30 6 30 2016 2015 4 787,833 755,178 (573,898) (585,204) 213,935 169,974 4 1,418 2,803 (38,265) (25,775) (82,008) (64,520) 5 (20,427) (17,561) 6 74,653

More information

ASCENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 264 8510 15 18 48 ................................................................ 1........................................................... 3............................................

More information

, % % % 31.0% % 14.3% 2.4% % 1,400 2

, % % % 31.0% % 14.3% 2.4% % 1,400 2 813 2018 6 30 1. 2018 723.2 60.3% 2017271 2018 451 66.5% 2. 2018 6 305,162 2018 773 3. 18.8% 425.71 2017 358.22 14.7%18.98 4. 2017 29.6% 31.0%24.7% 132.07 2017105.91 5. 20.2%44.01 2017 36.61 201713.4%

More information

YESTAR INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability ) Stock Code : 2393 Interim Report 2016 2 4 10 16 17 18 19 21 22 25 2016 Sutikno Liky Sutikno Liky

More information

7 7,606,137 7,566, ,583,897 1,510, ,298 1, , ,072 20,158 9,382,126 9,220,961 2,095,021 2,191, ,109,755 1,213, ,489

7 7,606,137 7,566, ,583,897 1,510, ,298 1, , ,072 20,158 9,382,126 9,220,961 2,095,021 2,191, ,109,755 1,213, ,489 Fufeng Group Limited 546 5,512,500,000 5,631,500,0002.6%1,064,100,000 2.6%1,064,100,000 27.7%1,017,500,00080.6% 46,600,000 19.5%15.7% 276,900,00026.5% 350,400,000 19.2818.43 24.8423.52 11.4%*14.3%* 3.8

More information

1

1 Food Idea Holdings Limited 2015 1 3 4 7 9 18 33 43 45 47 49 51 53 144 2 (CPA, FCA) (CPA, FCA) Cricket Square Hutchins Drive PO Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 10 46 33 A18 338 2 33 3301 04

More information

2013 6 25 .............................................................. 1........................................................ 5..................................... 20...............................

More information

C Cheng_C_Refresh SML Cir.indb

C Cheng_C_Refresh SML Cir.indb C CHENG HOLDINGS LIMITED 1486 15 1213 48 338 333301-04 ............................................................. 1....................................................... 3.................................................

More information

85,426,000 39,437,000 45,989, % 30,643,000 (79,340,000 ) 48,697, % 8,794,000 6,086,000 2,708, % 7,171,000 25,573,000 18,402,000 7

85,426,000 39,437,000 45,989, % 30,643,000 (79,340,000 ) 48,697, % 8,794,000 6,086,000 2,708, % 7,171,000 25,573,000 18,402,000 7 CEFC Hong Kong Financial Investment Company Limited 1520 39,437,000 85,426,000 53.8% 7,171,000 25,573,000 18,402,000 72.0% 18.2% 29.9% 44,808,000 10,502,000 34,306,000 326.7% 2.65 0.94 1 85,426,000 39,437,000

More information

02 04 05 07 15 17 18 19 20 41 43 02 GBS, OBE, JP GBS, OBE, JP Conyers Dill & Pearman GBS, OBE, JP GBS, OBE, JP Butterfield Fund Services (Cayman) Limited Butterfield House 68 Fort Street P.O. Box 705,

More information

2014 12 31 2013 2014 12 31 2014 2013 4 1,482,469 1,712,206 (777,879) (901,895) 704,590 810,311 4 26,530 14,029 (430,816) (423,405) (82,237) (89,327) (

2014 12 31 2013 2014 12 31 2014 2013 4 1,482,469 1,712,206 (777,879) (901,895) 704,590 810,311 4 26,530 14,029 (430,816) (423,405) (82,237) (89,327) ( China Child Care Corporation Limited 2 0 1 4 1 2 3 1 2014 12 31 2013 13.4% 1,482.5 2013 12.7% 1,325.9 2013 13.0% 704.6 2013 0.2 47.5% 2013 0.4% 200.4 19.8 2013 1 2014 12 31 2013 2014 12 31 2014 2013 4

More information

GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM 1

GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM 1 2018 GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM 1 (CPA, FCA) (CPA, FCA) Cricket Square Hutchins Drive PO Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 338 6 A 338 2 33 3301 04 www.foodidea.com.hk GEM 8179 2 58% 80.30

More information

Cricket Square Hutchins Drive, P.O. Box 2681 Grand Cayman KY Cayman Islands SMP Partners (Cayman) Limite

Cricket Square Hutchins Drive, P.O. Box 2681 Grand Cayman KY Cayman Islands SMP Partners (Cayman) Limite 1 3 10 17 19 20 22 23 24 2018 9 5 2018 8 9 Cricket Square Hutchins Drive, P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1 1111 Cayman Islands 25 22 2207 25 22 2207 SMP Partners (Cayman) Limited Royal Bank House 3rd Floor,

More information

A [Chi].indd

A [Chi].indd Little Sheep Group Limited 968 (%) 1,271,523 949,174 34.0% 1,010,690 750,867 34.6% 165,328 129,369 27.8% 128,698 91,163 41.2% 13.55 10.69 26.8% 7.6 10.0% 3.3% 53.93 51.16 5.4% 1.35 1.40 (3.6%) 127 90 41.1%

More information

目錄

目錄 於開曼群島註冊成立之有限公司 股 份 代 號 1813 Build home with heart Create future with aspiration KWG GROUP HOLDINGS LIMITED 合景泰富集團控股有限公司 KWG GROUP HOLDINGS LIMITED Incorporated in the Cayman Islands with limited liability

More information

3 748, ,758 3 (517,583) (435,198) 230, ,560 4 (32,567) (33,356) 4 (78,051) (62,928) (821) ,513 97, (8,298) (3,575) 5 (7,3

3 748, ,758 3 (517,583) (435,198) 230, ,560 4 (32,567) (33,356) 4 (78,051) (62,928) (821) ,513 97, (8,298) (3,575) 5 (7,3 Century Sage Scientific Holdings Limited 1450 628.8 19.0% 748.5 193.6 19.3% 231.0 77.8 24.8% 97.1 3.9 3.1 1 3 748,535 628,758 3 (517,583) (435,198) 230,952 193,560 4 (32,567) (33,356) 4 (78,051) (62,928)

More information

SOHO SOHO 34 4,750 4, % 84% 50% 2,697 29% 1, % 26% / 08/ 10/ 13/ 21/ 23/

SOHO SOHO 34 4,750 4, % 84% 50% 2,697 29% 1, % 26% / 08/ 10/ 13/ 21/ 23/ 股份代號 410 SOHO 中國有限公司 中期報告 2014 SOHO SOHO 34 4,750 4,586 164 83% 84% 50% 2,697 29% 1,224 128% 26% 0.12 0.12 02/ 08/ 10/ 13/ 21/ 23/ (%) 55,000 100% SOHO 170,000 100% SOHO II 166,000 100% 173,000 100% SOHO

More information

China Dredging Environment Protection Holdings Limited 2013 02 03 05 07 08 13 25 31 41 51 53 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands 1 168 200 36 19 Codan Trust

More information

2 3 5 8 8 20 27 33 36 37 39 41 43 45 2016 7 25 2016 7 25 2016 7 25 2016 7 25 2016 7 25 Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681 Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands 12 16 16 18 1 1202 03 1778 www.colourlife.hk

More information

68003 (Project Unity TC)_.indb

68003 (Project Unity TC)_.indb 20151231 102.8%122.3%12 2.4%122.8% 20153 2320151231 2,0793542015203 7420163311,859 343201633128 5201633131120 968,600 750,800 201320142015 14.4%27.6%44.5% 20153 2015 5 39.96% 20163311,169 89.0% 138 20151231

More information

2 4 7 17 24 25 27 28 29 1 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 88 35 81 16 617000 168 200 37 3702 Butterfield Fund Services (Cayman) Limited Butterfield House

More information

00C1502076 AR.indb

00C1502076 AR.indb 2014 2 3 7 11 14 23 30 32 34 35 37 38 39 114 1 2005 Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 GT, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands 18 49 4902-03 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited

More information