, ,094, ,755, ,183, ,019, ,845, ,783,437.

Size: px
Start display at page:

Download ", ,094, ,755, ,183, ,019, ,845, ,783,437."

Transcription

1 2002 Lanzhou Huanghe Enterprise Co., Ltd Lanzhou Huanghe

2 , ,094, ,755, ,183, ,019, ,845, ,783, ,000, , ,715, ,071, ,836, ,000, , ,892, ,519, ,910, ,094, ,091, ,108, ,448, ,866, ,984, ,669, ,005, ,551,

3 % % 0.43% 0.90% % 0.43% % 37,183, ,845, ,094, ,755, ,840, ,272, ,657, ,328, ,094, ,005, ,570, ,094, ,664, ,840, ,842, ,657, ,328, ,999, ,669, : 6,000,000 6,000,000 57,840,000 57,840, ,840,000 3

4 63,840, ,000,000 54,000, ,000,000 54,000, ,840, ,840, , / , ,784 5, , % 28,000, ,000, ,000, ,000, ,600, , , , , , ,000 5% 5% 3 2,800 2,

5 % 5% , ~ , ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

6 ~ ~ ~ ~10 1 3~

7 , % % %

8 , % , % , % , % 8

9

10 , % 16, % 3, % 10% C , % 11, % 30.05% 3.40% 70% 60% 3,600 1, % ,500 1, % % 27.8% % % 9, ,

11 2, , , , , , % 43.40% % , , % 1, % 6, ,000 2, % , , , ,

12 9,000 6,000 3, % 743,448, ,866, ,669, ,005, ,183, ,370, ,094, ,091, ,071, ,725, , % % 3 4 2,

13 6, ,770 2,

14 , , , % 24% 15% ,000 3,000 14

15

16 ( : ) (%) (%) 1, , , , ( : ) (%) (%) ,055, , %

17 2, % , % (%) (%) 100, ,444, ,177, , ,687, ,252, ,000, ,895, ,575, , ,096, , , ,

18 2 7, , , ,000 2,000 3,000 5,000 5% 18

19

20 ,515, ,695, ,587, ,370, ,958, ,593, ,797, ,797, , ,170, ,611, , ,683, ,281, ,849, ,339, ,109, ,293, ,556, ,730, ,825, ,376, ,739, , ,336, , , ,333, ,050, ,598, ,934, ,819, ,551, ,397, ,157, ,447, ,740, ,372, ,551, , ,157, ,945, ,720, ,778, ,544, ,448, ,228, ,235, ,053, ,496, ,492, ,542, ,491, ,496, ,492, ,542, ,491, ,715, ,831, , , ,212, ,492, ,524, ,391, ,531, ,658, ,086, ,235, ,531, ,658, ,086, ,235, ,448, ,754, ,866, ,719,

21 ,995, ,000, ,750, ,000, ,483, ,097, ,543, ,092, , ,341, , ,600, , ,132, , , ,757, ,309, , , , ,610, ,331, ,144, ,044, , ,689, ,053, ,889, ,558, ,281, ,053, ,889, ,558, ,281, ,725, ,302, ,840, ,840, ,840, ,840, ,840, ,840, ,840, ,840, ,842, ,842, ,272, ,272, ,986, ,986, ,986, ,986, ,328, ,328, ,328, ,328, ,999, ,805, ,094, ,661, ,669, ,864, ,005, ,438, ,448, ,754, ,866, ,719,

22 ,070, ,186, ,591, ,664, ,676, ,241, ,329, ,589, ,393, , ,262, ,075, ,033, ,033, ,449, ,449, , , ,451, , ,779, , , , , , ,252, , ,005,

23 ,892, ,519, ,431, ,839, ,277, ,309, ,183, ,370, ,019, ,090, ,719, ,184, ,531, ,137, ,650, ,520, ,554, ,725, ,604, ,880, ,176, ,845, ,164, ,841, ,378, ,783, , ,868, ,323, ,000, ,000, , , , ,124, , ,656, , , ,854, ,701, , , ,143, ,956, ,094, , ,091, ,894, ,324, , ,258, ,836, ,120,

24 ,094, , ,091, ,894, ,094, ,525, ,997, ,233, ,999, ,805, ,094, ,661, ,999, ,805, ,094, ,661, ,999, ,805, ,094, ,661,

25 ,668, ,000, ,668, ,581, ,571, ,169, ,630, ,953, ,715, ,298, ,607, , ,455, ,077, ,999, ,076, ,621, , ,045, ,145, , ,510, ,310, ,165, ,071,

26 : - 3,094, ,143, ,667, ,375, ,038, , , , ,725, ,816, ,114, ,245, ,711, ,715, : : - 203,515, : 217,587, : - -14,071,

27 [1993]77 8,680 51% % 1995 [1995]14 2, [1996]11 1,200 5,320 [1999] ,500 9, % , % , ,

28 2.2,

29 , 2, : %

30

31 2 20% 20% 50% ( )

32 ,000,

33 A B : % % % % %

34 (1) (2) (3) 34

35

36 , , ,324,

37 [1995]11 [1996] % 17% 13% 3.2 5% / [2001] ,000 3, / ,000 3, / 37

38 3.4 7% 3.5 3% - ( ) [1992] % % [2002]56,, % % 9, , ( 2, ) 2, , ,397, % 38

39 % % % ,515, , ,760, ,566, ,754, ,515, ,587, , : ,578, , : , , 4,000.00, 3, , , ,958,

40 15,042, ,449, ,042, ,449, ,364, ,364, ,950, , ,433, ,950, , ,433, ,992, ,033, ,797, , ,723, ,921, ,644, , ,033, , % ,683, (%) (%) 1 6,947, , ,534, , ,482, ,344, ,382, ,714, ,834, ,100, ,154, ,892, ,780, ,923, ,629, ,966, ,228, ,873, ,826, ,826, ,273, ,589, ,526, ,676, , %

41 % ,252, ,326, , % 5% 20,444, ,848, % ,109, (%) (%) 1 19,898, , ,444, , , , ,063, , ,680, ,008, ,753, ,051, ,559, ,303, ,386, ,247, ,649, ,649, ,302, ,302, ,184, ,075, ,950, ,393, , % % 41

42 % 5% ,465, % ,825, % % 1 8,365, ,022, , ,257, , ,058, ,374, , ,825, ,376, ,551, % % 5% ,739, ,694, , ,777, , ,179, ,004, ,073, ,076, , , ,475, ,795, , , , ,672, ,005, ,252, , ,518, ,779, ,787, ,451,

43 501, , , , , ,252, , ,005, ,451, , ,779, ,819, ,397, ,500, , ,819, ,397, ,500, , ,819, (%) (%) ,936, , ,447, , ,496,

44 1 101,082, ,527, ,940, ,669, ,595, ,069, ,152, ,512, ,623, ,305, ,029, ,899, ,477, , , ,863, ,778, ,317, ,151, ,945, ,181, ,227, ,940, ,467, ,819, ,191, ,584, ,426, ,390, ,497, ,611, ,276, ,844, , , ,278, ,235, ,375, ,162, ,448, ,542, ,496, , , , , ,715, ( ) (%) , , ,016, , ,471, ,915, ,142, ,244, ,600, ,920, ,520, , ,026, ,057, ,318, , , ,800, ,700, ,025, ,025, , ,877, ,111, ,429,

45 - 238, , , ,766, ,321, , , ,887, ,831, ,358, ,013, , ,715, , %, , ,531, ,659, ,597, , ,927, ,731, ,973, ,496, , ,192, ,780, , , , , , ,287, ,023, , , ,758, ,051, ,457, , ,189, ,862, ,482, ,482, , , ,838, ,909, ,847, , , ,699, ,600, ,180, , ,800, ,799, ,980, ,919, , , ,553, , , , , , ,746, ,086, ,482, ,038, ,215, ,531, (97.75 )3, [2002] ,995,

46 118,295, ,250, ,700, ,500, ,000, ,000, ,995, ,750, , , , ,483, (%) 1 13,526, ,462, , ,175, ,483, % 5% ,543, (%) 1 1,427, , , ,648, ,543, % 5% ,

47 856, [2001]62 < > 23,336, , ,907, ,388, ,688, , , , , , , , % [2002]56 15% , , , ,610, (%) 17,913, , , ,305,

48 23,610, , % %( 5%) 2,895, ,895, , , , , , , , , , ,689, ,840, ,840, ,840, ,600, ,600, ,000, ,000, , , : ,000, ,000, ,000, ,000, ,840, ,840, ,842,

49 273,756, ,756, , ,398, ,725, ,188, , ,360, ,272, ,570, ,842, ,570, ,398, , ,986, ,657, ,657, ,328, ,328, ,986, ,986, ,999, ,094, ,094, ,999, ,999, ,999, , , ,892, ,431,

50 162,894, ,799, ,715, ,385, ,141, ,337, ,305, ,670, ,741, ,224, , , , , ,892, ,431, ,519, ,839, ( ) ,790, ,305, ,047, ,360, ,837, ,665, , ,355, , ,355, ,035, ,021, , % ,269, ,309, , ,277, ,309, ,623, ,878, , ,767, ,830, , ,867, ,653, ,214, ,830, ,493, , ,876, ,371, , ,221, ,202, ,019, ,743, ,024, ,719, , % , % 50

51 ,670, ,148, ,955, ,397, , , , , ,725, ,880, % , , , , , , , ,760, ,303, ,314, ,433, , , ,033, , ,836, ,120, ,783, ,868, %,

52 , , , , , , , , ,385, , , , , , , , ,124, ,656, ,000, ,000, ,630, ,000, , ,225, , ,228, ,281, (%) (%) ,278, , ,278, ,283, ,459, ,937, ,459, ,875, ,203, ,922, ,689, ,341, ,716, ,244, ,290, ,935, ,717, ,436, ,657, ,318, % 52

53 % , % % 5% 15,624, ,980, % ,293, (%) (%) 1 154,785, ,739, ,782, ,439, , , , , , , ,371, ,078, ,336, ,605, , % ( ) % % 5% 53

54 ,551, ,292, ,224, ,965, ,551, ,292, ,224, ,965, ,551, ,963, ,283, ,799, ,395, , , ,000, , , ,164, ,535, ,851, ,936, , ,447, ,936, , ,447, , ,135, ,860, , ,

55 -6,139, ,860, ,433, ,056, , , , ,303, , ,433, , , ,449, , ,836, ,120, , ,187, ,000 9,796 2, ( ) 22 8, , ( ) 2, ,000 9, ,796 55

56 2, ,567 8, , ( ) (%) (%) 4, ,000 2, , , , , , , % 16.97% , ( : ) 56

57 57 (%) (%) 1, , , , ( : ) (%) (%) (97.7 ) 3, , , ,055, ( ) ( ) 3, , , , ( : ) ,

58 ( ) , (%) (%) 20,444, ,177, , ,687, ,252, ,000, ,895, ,575, , ,096, , , , , %

59 % , , , , (%) (%)

60 171, ,800 60

兰州黄河企业股份有限公司年度报告(定稿1).PDF

兰州黄河企业股份有限公司年度报告(定稿1).PDF 1999 1 1999 1 Lanzhou Huanghe Enterprise Co.,Ltd 2 3 22 0931 8818228 0931 8850694 Lzhhqy@Lz.gs.cninfo.net 4 108 22 5 http://www.cninfo.com.cn 6 0929 2 1999 1 44,796,877.69 32,670,491.57-20,955,775.48 60,929,377.46-24,986,803.53

More information

2004 2004-1- . 3...5...7. 8....12....15 48-2- 1 HENAN HUANGHE WHIRLWIND CO., LTD 2 600172 3 200 461500 HTTP://WWW.HHXF.COM pxuanfeng@yahoo.com.cn 4 5 200 0374 6108532 6165530 0374 6128688 lijz0026@sina.com

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600172 2005 2005... 1... 1... 2... 4... 4... 6 ( )... 9... 39 1 2005 1 2 3 4 1 HENAN HUANGHE WHIRLWIND CO., LTD HHWW 2 A A A 600172 3 200 200 461500 HTTP://WWW.HHXF.COM pxuanfeng@yahoo.com.cn 4 5 03746108532

More information

【第一类】

【第一类】 第 一 类 用 于 工 业 科 学 摄 影 农 业 园 艺 森 林 的 化 学 品, 未 加 工 人 造 合 成 树 脂, 未 加 工 塑 料 物 质, 肥 料, 灭 火 用 合 成 物, 淬 火 和 金 属 焊 接 用 制 剂, 保 存 食 品 用 化 学 品, 鞣 料, 工 业 用 粘 合 剂 [ 注 释 ] 本 类 主 要 包 括 用 于 工 业 科 学 和 农 业 的 化 学 制 品, 包

More information

重庆实业2000年年度报告.PDF

重庆实业2000年年度报告.PDF CHONGQING INTERNATIONAL ENTERPRISE INVESTMENT CO.LTD. ANNUAL REPORT 2000 1 2 3 CHONGQING INTERNATIONAL ENTERPRISE INVESTMENT CO., LTD. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2000 8 16

More information

2

2 2004 SHENZHEN WORLDSUN ENTERPRISE CO. LTD www.cninfo.com.cn 2 4-4 5-5 5-6 6-6 7-8 9-12 12-37 3 1 SHENZHEN WORLDSUN ENTERPRISE CO. LTD 2 ST 000049 3 A M A M 5180001 worldsun@szworldsun.com 4 5 A M 0755-82131421

More information

, , ,675, , ,031, ,096, ,272 57,641,762 57,641,762 SANYO ELECTRIC CO LTD 35,001,500 35,001,500 1

, , ,675, , ,031, ,096, ,272 57,641,762 57,641,762 SANYO ELECTRIC CO LTD 35,001,500 35,001,500 1 2012 2012 2012.9.30 2011.12.31 (%) 2,946,604,767.10 3,053,660,921.27-3.51% 1,785,584,485.08 1,748,822,103.82 2.10% 350,014,975.00 350,014,975.00 0.00% 5.10 5.00 2.00% / 2012 7-9 % 2012 1-9 % 357,894,945.23-26.46%

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 2004 00 2004... 1... 1... 2... 4... 7... 10... 11... 12... 19... 19... 22... 61 1 2004 1 2 3 1 HENAN HUANGHE WHIRLWIND CO., LTD HHWW 2 3 200 0374 6108532 0374 6128688 E-mail lijz0026@sina.com 200 0374

More information

000900 2003 2004 3 4 5 7 9 12 13 14 19 20 22 64 2003 1 XIANDAI INVESTMENT CO., LTD 2 3 0731-5558888-1102 0731-5558888-1112 0731-5163009 465-467 11 xdtzgf@public.cs.hn.cn 4 466 : 465-467 11 410007 xdtzgf@public.cs.hn.cn

More information

untitled

untitled 2007 (Siyuan Electric Co., Ltd. ) 1 2007 2 2007 3 2007 4 2007 5 2007 6 2007 7 2007 8 2007 9 2007 10 2007 11 2007 12 2007 13 2007 14 2007 15 2007 16 2007 17 2007 18 2007 19 2007 20 2007 21 2007 22 2007

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600689 2005 2-2 3-4 5-5 6-6 7-9 10-14 15-59 60-60 1 2 1 SHANGHAI SANMAO ENTERPRISE GROUP CO. LTD. shsanmao 2 A B B A 600689 B 900922 3 1474-1484 200135 791 200023 E-Mail zhanglf@600689.com 4 5 791 021

More information

AIG Assist紧急救援服务卡使用手册

AIG Assist紧急救援服务卡使用手册 永 安 星 奕 医 疗 保 险 定 制 计 划 服 务 手 册 一 客 户 增 值 服 务 服 务 类 别 服 务 项 目 编 号 项 目 名 称 服 务 内 容 备 注 日 常 健 康 咨 询 服 务 1 2 医 疗 机 构 指 引 健 康 指 导 与 建 议 为 客 户 提 供 就 近 的 适 合 的 医 疗 服 务 机 构 的 名 称 地 址 就 诊 科 室 特 色 专 科 等 信 息, 供

More information

SHENZHEN GUANGJU ENERGY CO., LTD

SHENZHEN GUANGJU ENERGY CO., LTD 2002 2003 007, 2 3 5 7 10 11 13 22 24 29 66 1 SHENZHEN GUANGJU ENERGY CO., LTD. 518067 0755 26690988 0755 26690998 gjny0096@public.szptt.net.cn 518067 gjny0096@public.szptt.net.cn http://www.cninfo.com.cn

More information

Central China Securities Co., Ltd. 2002 1375 # 1 ... 3... 5... 5... 5... 7... 9... 12... 12... 16... 16... 21... 31... 31... 36... 38... 38... 43... 48... 54... 55... 57... 57... 59... 61... 62... 68...

More information

丰 原 生 化 关 于 2010 年 度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 根 据 中 国 证 监 会 深 圳 证 券 交 易 所 等 部 门 对 上 市 公 司 内 部 控 制 的 有 关 要 求, 以 及 公 司 法 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 和 上 市 公 司 内 部

丰 原 生 化 关 于 2010 年 度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 根 据 中 国 证 监 会 深 圳 证 券 交 易 所 等 部 门 对 上 市 公 司 内 部 控 制 的 有 关 要 求, 以 及 公 司 法 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 和 上 市 公 司 内 部 股 票 简 称 : 丰 原 生 化 股 票 代 码 :000930 公 告 编 号 :2011-017 安 徽 丰 原 生 物 化 学 股 份 有 限 公 司 ANHUI BBCA BIOCHEMICAL CO., LTD. 2010 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 二 〇 一 一 年 二 月 二 十 五 日 0 丰 原 生 化 关 于 2010 年 度 内 部 控 制 的 自 我

More information

河南羚锐制药股份有限公司

河南羚锐制药股份有限公司 2004 1 2 3 [1999]09 4100001004818 2000 9 10 4000 2000 10 18 Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd. 232 465550 10036 4 10036 19013400 18.95% 15090000 15.04% 11280520 11.24% 6639600 5 6.61% 6000000 5.98%

More information

2004 2004 3 4 6 8 9 12 17 42 2 2004 3 2004 1 : luckyfilm co. ltd 2 3 0312-7922899 0312-3217937 stock@luckyfilm.com.cn 4 68 071054 http://www.luckyfilm.com.cn office@luckyfilm.com.cn 5 http://www.sse.com.cn

More information

2005 OO - 1 -

2005 OO - 1 - 2005 OO - 1 - - 2 - - 3 - 1 JIANGSU YUEDA INVESTMENT CO., LTD. 2 600805 3 78 224002 http://www.yueda.com yueda@public.yc.js.cn 4 5 78 (0515)8202863 (0515)8334601 jsyd@public.yc.js.cn 78 (0515)8202867 (0515)8334601

More information

浙江凯恩特种材料股份有限公司

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2005 3 4 6 8 9 14 ( ) 18 55 2 2005 3 2005 ZHEJIANG KAN SPECIALITIES MATERIAL CO., LTD. 002012 108 108 323300 www.zjkan.com kan@public.lsppt.zj.cn 108 0578-8128682 0578-8123717 kantzq@263.net 0578-8128682

More information

Untitled

Untitled 1 2 附 件 一 合 併 契 約 書 立 合 併 契 約 書 人, 宏 致 電 子 股 份 有 限 公 司 ( 登 記 地 址 : 桃 園 縣 中 壢 市 東 園 路 13 號 )( 以 下 簡 稱 甲 方 ) 及 維 翰 實 業 股 份 有 限 公 司 ( 登 記 地 址 : 台 北 市 內 湖 區 新 湖 三 路 134 號 4 樓 ) ( 以 下 簡 稱 乙 方 ) 均 係 依 據 中 華

More information

untitled

untitled 0 1-1-1 1-1-2 1-1-3 1-1-4 1-1-5 1-1-6 1-1-7 1-1-8 1-1-9 1-1-10 1-1-11 SHENZHEN FAIRYFAIR FASHION CO., LTD. 1-1-12 1-1-13 1-1-14 1-1-15 1-1-16 1-1-17 1-1-18 1-1-19 1-1-20 1-1-21 1-1-22 1-1-23 1-1-24 1-1-25

More information

untitled

untitled () BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 2005 0 0 ... 02... 02 ~03... 04~05... 06~08... 09~12... 13~14... 15... 16~25... 26~27... 28~36..... 37~82... 83 1 2 3 4 0.4 0.2 0-0.2-0.4-0.6-0.8-1

More information

nb.PDF

nb.PDF ..2..3 4 6 8 10 12..13...20...21...23.. 55-1 - - 2 - 1 HENAN HUANGHE XUANFENG CO., LTD ( HHXF ) 2 600172 3 200 461500 HTTP://WWW.HHXF.COM E-mail pxuanfeng@sina.com 4 5 E-mail pxuanfeng@sina.com E-mail

More information

F B ,622,

F B ,622, WUHAN ZHONGBAI GROUP CO., LTD. whzbyxh@whzb.com whzbpb@whzb.com 027-82777083 027-82210291 129 129 430021 24-25F http://www.whzb.com whzb@whzb.com http://www.cninfo.com.cn 000759 1989 11 8 2004 7 14 4201001101263

More information

目 录 注 册 资 产 评 估 师 声 明... 4 摘 要... 5 资 产 评 估 报 告... 9 一 委 托 方 产 权 持 有 单 位 和 委 托 方 以 外 的 其 他 评 估 报 告 使 用 者. 9 二 评 估 目 的... 10 三 评 估 对 象 和 评 估 范 围... 10

目 录 注 册 资 产 评 估 师 声 明... 4 摘 要... 5 资 产 评 估 报 告... 9 一 委 托 方 产 权 持 有 单 位 和 委 托 方 以 外 的 其 他 评 估 报 告 使 用 者. 9 二 评 估 目 的... 10 三 评 估 对 象 和 评 估 范 围... 10 广 州 市 大 洋 房 地 产 开 发 公 司 拟 公 开 转 让 涉 及 位 于 花 都 区 芙 蓉 镇 瑞 边 村 两 宗 居 住 用 地 土 地 使 用 权 及 其 地 上 在 建 工 程 市 场 价 值 的 资 产 评 估 报 告 业 评 资 字 [2015] 第 0383 号 广 州 业 勤 资 产 评 估 土 地 房 地 产 估 价 有 限 公 司 YEQIN APPRAISAL CO.,

More information

2

2 Wuhan Plastics Industrial Group Co., Ltd. 00 00 2 4 5 5 6 7 9 11 36 3 : Wuhan Plastics Industrial Group Co., Ltd. Wuhan Plastics 000665 A 11-12 430022 http://www.wuhanplas.com.cn wushuoxx@public.wh.hb.cn

More information

苏福马股份有限公司

苏福马股份有限公司 2004 OO 600290 2004 2004 2 4 6 7 11 16 16 1 600290 2004 SUFOMA CO LTD SUFOMA 600290 378 57 215003 http://www.sufoma.com sufoma@sufoma.sina.net 57 0512 67513621 0512 67513633 sfmdm@sufoma.com http://www.sse.com.cn

More information

2004 2004-1 - 2004 3 3 4 7 7 10 13 49-2 - 2004 : HUALIN TYRE CO., LTD 600182 157032 hualinsr@263.net 0453 6306948 0453 6304100 hualinsobod@gititire.com 0453 6306948 0453 6304100 hualinsr@263.net www.sse.com.cn

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 2005 ( ) 600868 2005 0 ( ) 2005... 2... 2... 3... 4... 4... 7 ( )... 10... 60 1 ( ) 2005 1 2 3 4 1 ( ) GUANG DONG MEI YAN ENTERPRISE GROUP CO. LTD. MEI YAN 2 A A A 600868 3 514011 http://www.chinameiyan.com

More information

目 录

目 录 国 网 北 京 市 电 力 公 司 2014 年 电 力 市 场 交 易 信 息 报 告 国 网 北 京 市 电 力 公 司 二 〇 一 五 年 一 月 目 录 一 电 力 市 场 需 求 信 息 1 ( 一 ) 电 力 市 场 环 境 1 ( 二 ) 电 力 消 费 情 况 1 二 电 力 市 场 供 应 信 息 2 ( 一 ) 电 网 建 设 及 运 行 情 况 2 ( 二 ) 电 厂 发 电

More information

1 () 2303 1737 1528 853 90 1991 2241 1178. 3 1157 1253 910 1122 1234 542 1278. 3 1144 1530 1005 934 648 213() 1705 720 859 2035 1649 1307 1210 120 487 227 1066 615 964 5 1039 1448 1015 1062 3 791 1258.

More information

贵州茅台酒股份有限公司

贵州茅台酒股份有限公司 Kweichow Moutai Co., Ltd. 2004 1 2004 3 1.1 1.2 1.3 2 2.1 600519 0852-2386002 0852-2386002 0852-2386005 0852-2386005 fnp@moutaichina.com fnp@moutaichina.com 2.2 2.2.1 5,628,688,980.56 4,956,365,810.85

More information

鞍山信托2002年度报告正本.PDF

鞍山信托2002年度报告正本.PDF ANSHAN TRUST & INVESTMENT CO., ltd ANNUAL BULLETIN 2002 1 2002 2 2002 3-168,462,657.05 2002 2001 2000 2002 2002 2001 2000 1999 2002417 2002520 2001 2001 4 2002 5 +- 2002 6 20021230 [2002]645 9082.1956

More information

宁波东睦新材料股份有限公司

宁波东睦新材料股份有限公司 东 睦 新 材 料 集 团 股 份 有 限 公 司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关 于 签 署 控 股 子 公 司 东 睦 ( 江 门 ) 粉 末 冶 金 有 限 公 司 股 权 转 让 合 同 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏,

More information

新疆中基实业股份有限公司

新疆中基实业股份有限公司 2003 2003-1 - 2003 3 6 7 7 10 13 14 19 48-2 - 2003 2003, 2003 XINJIANG CHALKIS CO., LTD CHALKIS 000972 17 17 830002 Chalkis@xj.cninfo.net 17 A 099188529728852079 099188529728816688 xzjcy@163.net - 3 -

More information

2004 2004 8 1 2004... 3... 4... 6... 7... 12... 14... 32 2 2004 1 : :TANGSHAN IRON AND STEEL CO. LTD. 2 : : :000709 3 : 9 063016 tggf@people.com.cn 4 : 5 : 9 :0315 2701188 :0315 2702198 tgzjz@21cn.com

More information

Az b.doc

Az b.doc WANXIANG QIANCHAO CO., LTD. 1 2 3 3300001001190 330181142923441 388 4 5 6 7 8 9 10 500, 50% 1999 11 2000 8 8 2000 8 8 41,419,397.82 2003 7 15, 34,795,622.52 6,623,775.30 2003 1-6 73.81 8,672,557.55 11

More information

2、上市公告书-1211.PDF

2、上市公告书-1211.PDF Handsome Electronics Co., Ltd. 2003 12 11 1 2 3 4 5 0.03225920 6 7 5100 75.0% 1 2040 30.0% 2 504.9 7.425% 3 15 2555.1 37.575% 1700 25.00% 6800 100.00% 2 10 1 20,400,000 30.0000% 2 5,049,000 7.4250% 3 4,496,976

More information

bnb.PDF

bnb.PDF 2003 8 5 2003 2003 Shanghai Port Machinery Co., Ltd SPMC 600732 3500 200125 http://www.chinaspmc.com spmc@chinaspmc.com 3500 02158395139 6665 02158817756 aiguo_cai@163.net http://www.sse.com.cn - 1 - 2003

More information

2

2 CHONGQING INTERNATIONAL ENTERPRISE INVESTMENT CO., LTD. ANNUAL REPORT 2003 1 2 (4) (5) (8) (10) (12) (14) (15) (30) (31) (34) (70) 3 1 CHONGQING INTERNATIONAL ENTERPRISE INVESTMENT CO., LTD. 2 3 4 6 2-1-B(

More information

(i) (ii) (iii) 2

(i) (ii) (iii) 2 BANK OF CHONGQING CO., LTD.* * 1963 2014 2 28 2014 2014 2 28 2014 1 2014 2 28 2014 2013 2013 12 26 2013 2014 2 28 2014 (i) (ii) (iii) 2 46 2007 6 26 2012 12 28 2006 12 2012 12 28 2001 2 2006 12 1998 8

More information

2003 2003 8 9 ... 3... 4... 6... 7... 12... 13... 28 2 1 : :TANGSHAN IRON AND STEEL CO. LTD 2 : : :000709 3 : 9 063016 4 : 5 : 9 :0315 2701188 :0315 2702198 TGYANG@HEINFO.NET 6 http://www.cninfo.com.cn

More information

nbqw.PDF

nbqw.PDF Kweichow Moutai Co., Ltd. 2002 , 2003 3 21 1 3 4 6 8 10 13 15 27 31 33 61 2 Kweichow Moutai Co., Ltd. 564501 085223860022386239 08522386005 fnp@moutaichina.com 564501 08522386002 08522386005 fnp@moutaichina.com

More information

2012年度报告全文(定稿).doc

2012年度报告全文(定稿).doc 2012 2012 2013 04 1 2012 2 2012 2012...2...2...6...8...10...21...23...27...32...35...37... 119 3 2012 4 2012 2012 5 2012 000626 LIANYUNGANG IDEAL GROUP CO., LTD IDEAL GROUP 6 222006 6 222006 http://www.ideal-group.com.cn

More information

1999年度报告正文.PDF

1999年度报告正文.PDF CHONGQING MIN-FENG AGROCHEM CO. LTD 30 023 65180666 (023)65180743 023 65180655 30 30 400033 minfeng@public.cta.cq.cn http://www.cninfo.con.cn 0950 1999 34,112,605.67 29,630,202.50 24,864,877.36 61,804,979.28-126,679.90

More information

... 1... 3 1... 3 2... 4 3... 5 4... 6 5... 6 2016... 7 i

... 1... 3 1... 3 2... 4 3... 5 4... 6 5... 6 2016... 7 i Harbin Bank Co., Ltd. * 6138 2016 2016122555 379 H24H 18317M 852-2862 855524 16086-451- 86779933 201611 H * 155 2015128 ... 1... 3 1... 3 2... 4 3... 5 4... 6 5... 6 2016... 7 i 1997725 H06138 1.00 2016122

More information

2013半年度报告全文.doc

2013半年度报告全文.doc TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd. 2013 000965 2013-26 1 2013 2 2013 2013 1 1 2013 6 30 3 2013 000965 Tianjin Tianbao Infrastructure Co., Ltd. T.B Infrastructure 35 1 35 1 02284866617 02284866617

More information

武 汉 理 工 大 学 2015 年 教 师 招 聘 需 求 序 号 学 / 单 位 学 科 和 专 业 方 向 计 划 要 求 1 材 料 科 学 与 工 程 学 ( 含 特 种 功 能 材 料 实 验 室 2 交 通 学 3 管 理 学 ( 含 危 机 灾 害 研 究 中 心 ) 4 机 电 工

武 汉 理 工 大 学 2015 年 教 师 招 聘 需 求 序 号 学 / 单 位 学 科 和 专 业 方 向 计 划 要 求 1 材 料 科 学 与 工 程 学 ( 含 特 种 功 能 材 料 实 验 室 2 交 通 学 3 管 理 学 ( 含 危 机 灾 害 研 究 中 心 ) 4 机 电 工 附 录 : 六 校 岗 位 招 聘 信 息 表 电 子 科 技 大 学 2015 年 部 分 学 教 师 岗 位 招 聘 信 息 学 学 科 及 研 究 方 向 层 次 电 子 工 程 学 光 电 信 息 学 计 算 机 科 学 与 工 程 学 射 频 电 路 及 系 统 ; 电 磁 场 及 微 波 技 术 ; 天 线 设 计 ; 图 像 及 数 字 音 视 频 技 术 ; 遥 感 信 息 处 理

More information

潍坊银行股份有限公司2014年度报告摘要

潍坊银行股份有限公司2014年度报告摘要 潍 坊 银 行 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 报 告 摘 要 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2

More information

证券代码:600036

证券代码:600036 600036 2005-033 110036 2005-033 China Merchants Bank Co., Ltd A -1- -2-1 2 3 2006 4 16 486,061,169 6.419% 4 54.05% 19.74% 16.51% 9.70% 5 18,208,755 0.177% 12,139,170 6,069,585 7,952,377 0.077% 7,952,377

More information

江西赣南果业股份有限公司

江西赣南果业股份有限公司 00 00 1 00 1 JiangXi GanNan Fruit Co., Ltd. GNF 2 000829 3 20 341000 gyzmc@mail.china.com 4 5 20 0797 8117002 0797-8117152 gyzmc@mail.china.com 6 http://www.cninfo.com.cn 7 1 1997 11 7 1999 7 15 20 2000

More information

A 股 简 称 : 广 汽 集 团 A 股 代 码 :601238 公 告 编 号 : 临 2016-071 H 股 简 称 : 广 汽 集 团 H 股 代 码 :02238 债 券 简 称 :12 广 汽 01/ 02/03 债 券 代 码 :122242 122243 122352 广 汽 转

A 股 简 称 : 广 汽 集 团 A 股 代 码 :601238 公 告 编 号 : 临 2016-071 H 股 简 称 : 广 汽 集 团 H 股 代 码 :02238 债 券 简 称 :12 广 汽 01/ 02/03 债 券 代 码 :122242 122243 122352 广 汽 转 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 GUANGZHOU

More information

2015 1 12 2015 2015 1 13 2015 2015 1 12 XV 13.51(2)(h) (v) 2

2015 1 12 2015 2015 1 13 2015 2015 1 12 XV 13.51(2)(h) (v) 2 SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.* 2386 2014 11 21 * 1 2015 1 12 2015 2015 1 13 2015 2015 1 12 XV 13.51(2)(h) (v) 2 2015 1 12 3 XV 13.51(2)(h) (v) 2015 1 13 4 50 1986 7 1992 11 1992 11 1994 2 1994

More information

600705北亚集团_2003半年报.PDF

600705北亚集团_2003半年报.PDF 2003 00 2003... 2... 3... 4... 5... 8...11... 34 1 2003 1 BEIYA INDUSTRIAL (GROUP) CO., LTD. BIG 2 600705 3 12 16 150001 http://www.beiya.com.cn beiya@beiya.com.cn 4 5 16 (0451)53600764 (0451)53600770

More information

OO

OO OO ---------------------------------------------------2 -------------------------------------------3 -------------------------------------5 -----------------------------------------8 -------------------------12

More information

COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* B Graeme Jack * 622 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.

COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* B Graeme Jack * 622 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* 02866 13.10B 2019826 Graeme Jack * 622 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. 1 2 27 28 2019 7 17 A 1 ... 3... 16... 24 2 2019 2018 2017 2016 2016 3 31 12 31 12 31 12

More information

1 3 3 4 5 8 10 10 11 15 16 18 47 2 2004 FUJIAN SUNSHINE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO. LTD 0591 83313741 xinfa @pub1.qz.fj.cn 0591 83377141 350005 8 26 http//www.cninfo.com.cn 000671 1991 8 12 2004 2 17 8

More information

99年度报告.PDF

99年度报告.PDF 1 Maoming Yongye (Group) Co., Ltd. MMYY 2 3 61 0668 2327411 8008 0668 2326412 mmyongye mm.gd.cninfo.net 21 0668 2286717 0668 2326412 4 61 61 525024 mmyongye mm.gd.cninfo.net 5 http://www.cninfo.com.cn

More information

untitled

untitled 1030 1 2 1 2.408 1 2 2 ChenZhou Mining Group Co., Ltd. 293,000,000 2000 12 25 2006 6 1 1 2 3 419607 0745-4643501-2264 0745-4643255 http://www.hncmi.com czky@hncmi.com 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 7 1 2 8 1 2

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C2CCB5D8C4DCD4B432303133C4EAB6C8B5DAB6FEC6DAC4BCBCAFCBB5C3F7CAE9A3A830333035A3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C2CCB5D8C4DCD4B432303133C4EAB6C8B5DAB6FEC6DAC4BCBCAFCBB5C3F7CAE9A3A830333035A3A9> 绿 地 能 源 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 二 期 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 注 册 金 额 :4 亿 元 本 期 发 行 金 额 :4 亿 元 本 期 发 行 期 限 :365 天 发 行 人 主 体 评 级 :AA- 本 期 短 期 融 资 券 评 级 :A-1 发 行 人 绿 地 能 源 集 团 有 限 公 司 主 承 销 商 ( 簿 记 管 理 人 ) 信 用

More information

15,678, , * 15,608, , ,000,882, ,044, (%) ( ) 422,119, ,732,

15,678, , * 15,608, , ,000,882, ,044, (%) ( ) 422,119, ,732, 2001, 1 : A A 0547 FUJIAN FUFA CO., LTD. FUFA 2 223 67 350009 HTTP://WWW.FUFA.COM fufa@pub3.fz.fj.cn 3 4 0591-3260868 0591-3296358 fufa@pub3.fz.fj.cn 67 5 6 7 HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN 8 ; 1 15,678,274.75

More information

2004 2004 7 1 1 3 5 6 10 13 35 2004 2004 1 DALIAN TIELONG INDUSTRY COMPANY LIMITED DALIAN TIELONG INDUSTRY CO., LTD 2 600125 3 3 1 116001 tlzqb@21cn.com 4 5 0411-82810881 0411-82816639 cxdong@21cn.com

More information

2003 SDIC RESOURCES DEVELOPMENT CO., LTD 2003 2003 2003 2003 2 2003 4 5 7 11 13 15 19 33 35 41 75 76 3 2003 SDIC RESOURCES DEVELOPMENT CO., LTD. *ST 000826 114 95 20 443000 sdicres@hotmail.com 95 20 (0717)

More information

北京赛迪传媒投资股份有限公司

北京赛迪传媒投资股份有限公司 ...1...2...4...6...12...13...13...21...22...26...62 BEIJING CCID MEDIA INVESTMENTS CO., LTD. CMI 010-68710712131415 010-68710711 E-mailzqinfo@ccidtv.com 278 12 278 http//www.ccidmedia.com E-mailzqinfo@ccidtv.com

More information

,907,

,907, SINOTRANS AIR TRANSPORTATION DEVELOPMENT CO., LTD. 2003 2003 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 600270 21 21 010-68405635 010-68405635 010-68405628 010-68405628 stock@sinoair.com stock@sinoair.com 2.2 2.2.1 2,907,869,802.54

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600158 2005 1 2 3 4 1 2 3 3 4 5 38 2005 1 CHINA SPORTS INDUSTRY GROUP CO. LTD CSIC 2 A A A 600158 3 225 100020 http://www.csi158.com/ csic@sport158.com 4 5 010 65536158 010 65515338 E-mail wangwuyi@sport158.com

More information

从 事 同 业 拆 借 ; 从 事 银 行 借 记 卡 业 务 ; 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ; 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业 务 ; 提 供 保 管 箱 服 务 ; 办 理 地 方 财 政 信 用 周 转 使 用 资 金 的 委 托 存 贷 款 业 务 ; 经 国

从 事 同 业 拆 借 ; 从 事 银 行 借 记 卡 业 务 ; 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ; 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业 务 ; 提 供 保 管 箱 服 务 ; 办 理 地 方 财 政 信 用 周 转 使 用 资 金 的 委 托 存 贷 款 业 务 ; 经 国 晋 商 银 行 2015 年 度 财 务 等 重 大 信 息 一 企 业 基 本 情 况 中 文 名 称 : 晋 商 银 行 股 份 有 限 公 司 中 文 简 称 : 晋 商 银 行 英 文 名 称 :JINSHANG BANK CO., LTD. 法 定 代 表 人 : 阎 俊 生 前 十 大 股 东 : 序 号 前 十 名 股 东 名 称 入 股 金 额 ( 元 ) 持 股 比 列 1 山 西

More information

A 1 2 1

A 1 2 1 001696 CHONG QING ZONG SHEN POWER MACHINERY CO., LTD OO A 1 2 1 10 2.5 1 2 1 2 6 / 2 1 2005 12 29 2 2006 1 12 3 1 2006 1 10 11 12 9:30 11:30 13:00 15:00 2 2006 1 10 9:30 2006 1 12 15:00 1 2005 12 12 2005

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600857 2005 2005... 1... 1... 2... 4... 5... 7 ( )... 11... 49 1 2005 1 2 3 4 1 HIT. SHOUCHUANG TECHNOLOGY CO., LTD. HITSC 2 A A A 600857 3 45 81 315000 http://www.hitsc.com dongmi@hitsc.com 4 5 (0574)87367060

More information

600361 2004 2004... 1... 1... 2... 3... 6... 9... 10... 12... 16... 17... 19... 49 1 2004 1 2 3 4 1 BEIJINGHUALIAN HYPERMARKET CO., LTD 2 3 1 010-88363718 010-68364733 E-mailhlzqb@sina.com 1 010-88363718

More information

( 二 ) 主 要 财 务 数 据 与 财 务 指 标 根 据 经 审 计 的 财 务 报 告, 公 司 最 近 三 年 的 主 要 财 务 数 据 如 下 : 1 资 产 负 债 表 主 要 数 据 表 1 单 位 : 千 元 项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31

( 二 ) 主 要 财 务 数 据 与 财 务 指 标 根 据 经 审 计 的 财 务 报 告, 公 司 最 近 三 年 的 主 要 财 务 数 据 如 下 : 1 资 产 负 债 表 主 要 数 据 表 1 单 位 : 千 元 项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 威 海 市 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 辅 导 工 作 总 结 报 告 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 颁 布 的 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 ( 证 监 会 令 第 63 号 ) 等 有 关 规

More information

福建七匹狼实业股份有限公司

福建七匹狼实业股份有限公司 2005 FUJIAN SEPTWOLVES INDUSTRY CO.,LTD. 2005 1 2005 00 2 2005 --------------------------------------------- 4 ------------------------------------- 5 ------------------------------------------ 6 --------------------

More information

prd.PDF

prd.PDF 2000 4 29 ( ) 1999 ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd PRD 1 2 3 4 1 1994 1996 2 1999 5.49 1999 5 1.91 4200 1999 91% 6357 3 10.6 20.3 1999 4453 260 1999 4627 401 3 1999 6 426,311,940.45

More information

2005 2005 8 4 1 1 ...3...5...7...7...9...10...45 2 2 2005 LANZHOU SANMAO INDUSTRIAL CO.,LTD. 000779 730060 HTTP://WWW.chinapaishen.com 0931-7551627 0931-7555200 3 3 HTTP://WWW.cninfo.com.cn : % 457,894,202.78

More information

nb.PDF

nb.PDF 1 2 1 SHANGHAI JOIN BUY CO. LTD SJB 2 3 873-881 9 021 62729898 838 021 62175212 4 50 873-881 9 200041 WWW.sh9buy.com shanghaijiubai@163.net 5 http://www.sse.com.cn 873-881 9 6 600838 7 2001 8 21 3100001002736

More information

bnbqw.PDF

bnbqw.PDF 1 1 SHANGHAI JOIN BUY CO. LTD SJB 2 600838 3 50 873-881 9 200041 WWW.sh9buy.com shanghaijiubai @ 163.net 4 5 873-881 9 021 62729898 838 62170663 021 62175212 shanghaijiubai @ 163.net 6 http://www.sse.com.cn

More information

招商银行股份有限公司

招商银行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO.,LTD. 2002 3 4 5 6 9 10 12 2 3 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 0755 3198888 0755 3195883 7088 518040 0755 3195200 szs@oa.cmbchina.com 7088 518040 www.cmbchina.com szs@oa.cmbchina.com

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600432 2005 2005 ---------------------------------------------------------------------------1 -----------------------------------------------------------------------1 -----------------------------------------------------------------2

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0BBAFD1D2CDC1A3BA32303134C4EAB0EBC4EAB6C8B1A8B8E6>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0BBAFD1D2CDC1A3BA32303134C4EAB0EBC4EAB6C8B1A8B8E6> 证 券 简 称 : 中 化 岩 土 证 券 代 码 :002542 中 化 岩 土 工 程 股 份 有 限 公 司 2014 年 半 年 度 报 告 二 一 四 年 八 月 1 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导

More information

An b.PDF

An b.PDF 1 Jiangsu Huaxicun Co., Ltd. H.X.C. 2 3 0510-6217188 0510-6217177 0510-6201744 4 214420 5 http://www.cninfo.com.cn 6 0936 1 64425713.15 54695136.71 50462629.17 73077705.96 2784748.03 60148222.79 - - 4277490.36

More information

02

02 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 醍 醐 灌 顶 Xinyu Enterprise 看 富 人 如 何 变 成 贵 人 文 / 新 余 企 业 杂 志 采 编 组 时 下 是 涌 现 富 人 的 年 代, 也 是 富 人 扎 堆 的 社 会 做 几 年 贩 运 可 能 成 为 百 万 富 翁, 挖 几 年 煤 矿 可 能 成 为 千 万 富 翁, 搞 几 次 资 本 运 作

More information

A A 1 A A

A A 1 A A CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. 2039 2016 4 82016 3 A A 1 A A 1 A 1.00 2 A 6 3 10 10 2 2 4 386,263,593 386,263,593 600,000 5 2016 4 9 20A 15.4020A =20A 20 A 90% 13.86 3 6 7 A 8

More information

XI'AN TOURISM GROUP CO., LTD. ... 1... 2...2...2...3... 4...4...4... 7...7... 11...11... 12... 15...15...15...18...19...20...20...20...21...24...24... 27...27...28... 28... 33... 66 1 XI'AN TOURISM GROUP

More information

2002年半年度报告.PDF

2002年半年度报告.PDF SHANGHAI BASHI INDUSTRIAL (GROUP) CO., LTD. 1 2 3 4 5 9 10 1 1 Shanghai Bashi Industrial (Group) Co., Ltd. Bashi Group 2 600741 3 500 200120 525 200025 http://www.84000.com.cn office@84000.com.cn 4 5 525

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600714 2005 2005... 1... 1... 2... 4... 4... 6 ( )... 8... 28 1 2005 1 2 3 4 1 Qinghai Jinrui Mineral Development Co., Ltd 2 A A A 600714 3 112 112 810028 scgfxx@public.xn.qh.cn 4 5 0971-5509464 7720083

More information

untitled

untitled 000050 : A 1-1-1 1 2 3H 4 1-1-2 16,909,0003,831,593 5 6[2005]689 18 33,818,000 12.74 10 3.0 1-1-3 075583793863 83790775(0755)83790431 admin@tianma.com.cn http://www.tianma.com.cn http://www.szse.cn 1-1-4

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600658 2005 2005... 1... 1... 2... 4... 4... 7 ( )... 12... 50 1 2005 1 2 3 4 1 BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD. C&W TECH 2 A A A 600658 3 14 14 100016 http://www.cwtech.com.cn gongsi@cwtech.com.cn 4 5

More information

宜宾纸业股份有限公司

宜宾纸业股份有限公司 1 3 4 6 9 13 16 19 58 2 3 YIBIN PAPER INDUSTRY CO. LTD. YB PAPER ST 600793 54 54 644007 http //www.ybzy.com.cn dsh@ybzy.com.cn 54 644007 0831 3560589 0831 3551965 dsh@ybzy.com.cn http://www.sse.com.cn

More information

2005,

2005, Guizhou Space Appliance Co. LTD 2005 2005, 2005 1 2005. 1. 3. 4. 5. 8. 9. 13. 17. 17 2 2005 1 Guizhou Space Appliance Co., LTD. SACO 2 3 002025 0852-8616273 0852-8616290 0852-8616258 0852-8616258 WL@gzhtdq.com.cn

More information

复件 2004年中报.doc

复件 2004年中报.doc 2004 Guizhou Space Appliance Co., LTD 2004 1 2004 2004 2 2004 2.4.4.5.7.7.10.11. 11 3 2004 1 Guizhou Space Appliance Co., LTD. SACO 2 002025 3 563006 Http://www.gzhtdq.com.cn htdq@gzhtdq.com.cn 4 5 08528616273

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D203630333939335F32303132313030385F315F312D313820B0B4D5D5A1B6C9CFBAA3D6A4C8AFBDBBD2D7CBF9B9C9C6B1C9CFCAD0B9ABB8E6CAE9C4DAC8DDD3EBB8F1CABDD6B8D2FDA1B7B1E0D6C6B5C4C9CFCAD0B9ABB8E6CAE92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203630333939335F32303132313030385F315F312D313820B0B4D5D5A1B6C9CFBAA3D6A4C8AFBDBBD2D7CBF9B9C9C6B1C9CFCAD0B9ABB8E6CAE9C4DAC8DDD3EBB8F1CABDD6B8D2FDA1B7B1E0D6C6B5C4C9CFCAD0B9ABB8E6CAE92E646F63> 股 票 简 称 : 洛 阳 钼 业 股 票 代 码 :603993 洛 阳 栾 川 钼 业 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 公 告 书 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) ( 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 ) 特 别 提 示 本 公 司 股 票 将 在 上 海 证 券 交 易 所 上

More information

untitled

untitled 2005 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 4 - - - - - 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - - -

More information

2004 2

2004 2 2004 ( 002027) 2004 00 2004 2 2004...4...6...8... 11...15...18...21...34...36...39...39 3 2004 1 Hedy Computer Co., Ltd. HEDY 2 002027 3 908 B 63 510760 http://www.hedy.com.cn hedy@hedy.com.cn 4 63 510760

More information

FINANCIAL STREET HOLDING CO., LTD B 8 33 B B

FINANCIAL STREET HOLDING CO., LTD B 8 33 B B 2003 2003 1 2 4 6 6 12 16 56 1 2003 1 FINANCIAL STREET HOLDING CO., LTD. 2 000402 3 33 B 8 33 B 8 100032 http://www.jrjkg.com.cn investors@jrjkg.com 4 5 33 B 8 100032 010-88086184 010-88086186 investors@jrjkg.com

More information

bnb.PDF

bnb.PDF , 2003 7 25 1 3 5 6 7 12 13 35 2 Kweichow Moutai Co., Ltd. 600519 564501 http://www.moutaichina.com fnp@moutaichina.com 0852-23860022386239 0852-2386005 fnp@moutaichina.com http://www.sse.com.cn 1999 11

More information

An b.doc

An b.doc ST 2002 ST 2002 ST 2002 OO 1 Heilongjiang SunField Science & Technology Co., Ltd. SFT 2 3 15 8 0298223129 0298233538 sftxian 15 8 0298223129 0298233538 sftxian@163.com 4 98 15 8 710075 sftxian@163.com

More information