Chi.indd

Size: px
Start display at page:

Download "Chi.indd"

Transcription

1

2 A H 1398 A % 18,742,548 17,542, ,644,520 8,803, , , ,379,588 4,083, ,507,159 16,413, ,692,718 13,642, ,219,635 1,486,805 (17.97) 1,231,739 1,124,

3 % 432, , , , , , , ,704 (92.10) %

4 ,238H 147,766 A 742, , A+H % A ,155,852,951 A ,316,451,864 H ,008,737,030 A 1.1 3,888,418,475 A 0.3 1,053,190,083 A ,835,700 A ,890,787 A ,268, L FH002 A ,224, L CT001 A ,137,350 (1) H H (2) A 175,445, % (3) 005L CT L FH002 4

5 2.4 XV A A % % A 118,006,174,032 (1) 118,006,174, (2) (1) ,316,451,864 (2) ,155,852,951 H H H % % 10,405,376, Temasek Holdings 7,002,665, (Private) Limited JPMorgan Chase & Co. 652,143, ,404,910, ,042,223, ,099,278, ,429, Blackrock, Inc. 5,152,004,

6 A 1,761,162,000 1,219,112, ,093, ,612, ,255,000 UBS AG 491,374, ,611,000 GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD 314,293, ,631, ,000, A ,913,370 A 1,552,650, ,086, % [2013] 056 AAA AAA 6

7 3. 2, %1.51% 23.00% , % 3, % % 26.08% 187, , % 96, , % 7, %68, , , % 175, , % 146, , % 75, , , , , % % % % 2.56% 10.59%10.59% 13.17% 1 1 7

8 % 43,888 20, , , ,600 14, ,133 (30.10) 451, , , , ,648 38, , , % (2,002) (4,674) (57.17) ,687 6,

9 % % 20% % 5%

10 ( ( ( ( M C 10

11 , , , ,317 (82,515) (239,133) (75,484) (225,948) 111, , , ,369 31, ,698 27,348 86,184 (3,065) (8,195) (2,465) (6,497) 28,121 95,503 24,883 79,687 1, (2,092) (2,002) (3,211) (4,674) ,842 9,687 1,151 6, , , , ,740 (48,979) (140,728) (45,697) (130,228) (6,337) (28,264) (5,707) (24,736) (342) (356) (515) (723) 85, ,126 78, , , ,787 85, ,649 79, ,840 (18,514) (58,878) (17,158) (54,129) 67, ,771 62, ,711 11

12 , ,533 62, , , ,771 62, ,

13 , ,771 62, ,711 (9,198) (10,420) (5,526) 1,600 (3) (177) (1,115) (9,042) (70) (757) 21 (4) 9 (10,155) (18,633) (5,414) 1,054 57, ,138 57, ,765 57, ,064 57, , , ,138 57, ,765 13

14 ,360,532 3,174, , ,450 43,888 20, , ,208 19,600 14, , ,579 9,409,635 8,583,289 4,007,765 3,862,216 28,534 33, , ,889 24,401 22, , ,351 18,742,548 17,542,217 14

15 , , ,742 15,932 13,261 1,219,635 1,486, , ,764 88,648 38,009 14,692,718 13,642,910 44,640 56, , , , ,474 17,507,159 16,413, , ,620 2,306 2, , , , ,541 1,231,739 1,124,997 3,650 3,462 1,235,389 1,128,459 18,742,548 17,542,217 15

16 , ,840 (1,523) (1,787) 10,691 9,465 1,477 1,282 (215) (2,850) 28,264 24, ,729 3,142 8,138 7,204 (1,479) (646) (820) (583) 83 (24) 2,002 4,674 (493) (426) (99) (33) 315, ,717 (342,618) (112,314) 82,152 (55,007) (23,564) 3,354 (126,788) (17,166) 13,473 (6,277) (867,484) (854,641) (16,955) (79,765) (1,281,784) (1,121,816) 16

17 ,603 75,097 (341) 137 (261,286) 237,898 97,307 16,395 51,138 3,770 1,060,148 1,373,053 26,912 78,910 1,105,481 1,785, , ,161 (69,626) (64,457) 69, ,704 (26,814) (17,720) (1,176,389) (817,072) 1,012, ,238 (1,830) (13) (188,712) (165,756) 17

18 (12,893) 20,000 31,114 11,668 (6,878) (5,426) (83,565) (70,912) (40) (41) (72,107) (44,711) (190,988) 673,237 1,201, ,308 (8,002) (1,282) 1,002,657 1,520, , ,055 (192,559) (186,003) 18

19 1 1,225,035 1,150,531 1,225,055 1,150,531 1,523,899 1,435, % 10.57% 10.59% 10.57% 13.17% 13.19% 10.64% 10.92% 13.36% 13.36% 1 19

A H 1398 A % 20,150,956 18,917, ,

A H 1398 A % 20,150,956 18,917, , 1398 2014 9 30 13.09 1. 1.1 1.2 2014 10 29 2014 1.3 1.4 1 2. 2.1 A 601398 H 1398 A 113002 55 100140 86-10-66108608 86-10-66107571 ir@icbc.com.cn 2.2 2.2.1 2014 9 30 2013 12 31 % 20,150,956 18,917,752 6.52

More information

Chi.indd

Chi.indd 1398 2012 9 30 13.09 1. 1.1 1.2 2012 10 30 2012 16133 1.3 1.4 1 2. 2.1 A 601398 H 1398 A 113002 55 100140 86-10-66108608 86-10-66107571 ir@icbc.com.cn 2.2 2.2.1 2012 9 30 2011 12 31 % 17,371,150 15,476,868

More information

Q Chi.indd

Q Chi.indd 1398 4603 4604 84602 H 2015 9 30 571 XIVA 13.09 1. 1.1 1.2 2015 10 30 2015 16151 1.3 1.4 1 2. 2.1 A 601398 H 1398 ICBC USDPREF1 4603 ICBC EURPREF1 4604 ICBC CNHPREF1-R 84602 55 100140 86-10-66108608 86-10-66107571

More information

ICBC A_.indb

ICBC A_.indb 2013 2 4 5 7 10 12 14 14 18 34 63 66 71 73 78 2013 190 192 46 58 60 61 HIBOR (Hong Kong Interbank Offered Rate) LIBOR (London Interbank Offered Rate) SHIBOR (Shanghai Interbank Offered Rate) (Standard

More information

, , ,087 76,670 81,715 77, , , ,737 80,270 90, ,499 61,343 44,433 41, ,

, , ,087 76,670 81,715 77, , , ,737 80,270 90, ,499 61,343 44,433 41, , 1398 4603 4604 84602 2017 2017 6 30 1. 1.1 A 601398 H 1398 ICBC USDPREF1 4603 ICBC EURPREF1 4604 ICBC CNHPREF1-R 84602 1 360011 1.2 55 86-10-66108608 86-10-66107571 ir@icbc.com.cn 1 2. 2.1 2017 1 6 2016

More information

(ICBC) H share_.indb

(ICBC) H share_.indb 2013 1984 1120051028 20061027 40 17,2453291,903 473.5 4.32 2013 1000 2000 2 3 5 7 10 13 17 17 22 39 61 80 84 86 90 92 99 110 129 132 137 141 144 146 2013 297 301 HIBOR Hong Kong Interbank Offered Rate

More information

291.99 5.85% 34.88 16.35% 17.09 19.08% 0.1284 0.0303 2016 1. 2

291.99 5.85% 34.88 16.35% 17.09 19.08% 0.1284 0.0303 2016 1. 2 00991 2016 291.99 2015 5.85% 34.88 2015 16.35% 17.09 2015 19.08% 0.1284 2015 0.0303 2016 6 30 6 2015 1 291.99 5.85% 34.88 16.35% 17.09 19.08% 0.1284 0.0303 2016 1. 2 (1) 819.5615.80% 777.4355.60% 1,928

More information

(ICBC) A Share_.indb

(ICBC) A Share_.indb 2013 1984 1 12005 10 282006 10 27 40 17,2453291,903 473.5 4.32 2013 1000 2000 2 3 5 7 10 13 17 17 21 38 58 75 78 79 84 86 92 103 121 123 127 131 134 136 2013 277 278 2013 279 284 HIBOR (Hong Kong Interbank

More information

A A A 1 A A , ,188,655 1

A A A 1 A A , ,188,655 1 BANK OF CHINA LIMITED 3988 201067 201067 * * * * * * * # Alberto TOGNI # # # * # 601988 2010026 400 A 2010 6 2 400 100 2010 6 2 A A 1 A A 764988 718,865.50 7,188,655 1 17.97% 2 68,770.20 687,702 1.72%

More information

464277_ICBC (A).indb

464277_ICBC (A).indb 2012 1984 1 12005 10 282006 10 27 39 17,1253831,771 4383.93 2 3 5 7 10 13 17 17 21 38 58 75 77 79 80 85 87 94 104 121 123 127 131 134 136 2012 266 267 2012 268 272 HIBOR Hong Kong Interbank Offered Rate

More information

47.2% 981,760 666,885 53.8% 43,800 28,471 36.4% 0.15 0.11 8.24% 389 468 1,210,400 21 60 01 981,760 47.2% 389 468 8.24% 149,805 70.9% 15.3% 2.2 17.7% 43,800 53.8% 8.6% 2.4 11.0% 02 22,067 35,586 2.2% 3.6%

More information

(chi) H_.indb

(chi) H_.indb 2012 19841120051028 20061027 39 17,1253831,771 4383.93 2 3 5 7 10 13 17 17 22 39 63 82 84 86 88 92 94 102 114 133 136 141 145 148 150 2012 293 297 HIBOR Hong Kong Interbank Offered Rate LIBOR London Interbank

More information

insert Cover+Back Cover.indb

insert Cover+Back Cover.indb 2011 19841120051028 20061027 16,648239 1,669 4112.82 2 4 6 9 12 16 16 21 41 64 85 87 89 92 98 109 130 131 136 141 148 150 2011 292 296 300 20123292011 16151 2011 2 H 3 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF

More information

上海汽车股份有限公司

上海汽车股份有限公司 2013 年 年 报 上 海 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 600104 2013 年 年 度 报 告 第 1 页 2013 年 年 报 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 4 第 二 节 公 司 基 本 情 况 简 介... 4 第 三 节 主 要 财 务 数 据 和 指 标... 5 第 四 节 董 事 会 报 告... 6 第 五 节 重 要 事 项...

More information

: : (%) ,772,392 8,700, ,486,955 3,226,234 3,169, ,201,120 2,760,793 2,714, ,892,074 2,626,614 2

: : (%) ,772,392 8,700, ,486,955 3,226,234 3,169, ,201,120 2,760,793 2,714, ,892,074 2,626,614 2 2006 2006 1 1.1 http://www.sse.com.cn 1.2 11 9 1.3 1.4 2 2.1 600026 1138 168 ; 700 200080 www.cnshippingdev.com csd@cnshipping.com 2.2 700 1601 021-65966666-6163/7742 86-21-65966160 yqh@cnshipping.com

More information

<4D F736F F D D C4EA41B9C9B0EBC4EAB6C8B1A8B8E62DB6A8B8E52E646F63>

<4D F736F F D D C4EA41B9C9B0EBC4EAB6C8B1A8B8E62DB6A8B8E52E646F63> 2009 年 半 年 度 报 告 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 半 年 度 报 告 ( 股 票 代 码 :601628) 二 〇 〇 九 年 八 月 二 十 五 日 1 2009 年 半 年 度 报 告 目 录 一 重 要 提 示 3 二 公 司 基 本 情 况 5 三 股 本 变 动 及 股 东 情 况 12 四 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 15 五

More information

UBS AG

UBS AG 2015 1999 4 2010 6 2012 4 UBS AG2013 12 12 3033 8 1.9 2015 2 6 7 9 12 16 19 21 21 22 52 82 84 86 101 125 127 136 139 140 141 365 74 80 81 2 00111 600657 622 1.00 H 1.00 3 2016 4 18 12 31 571 4 1.00H 5

More information

Citic_Chi.indb

Citic_Chi.indb 12 10 2 10 16 20 46 54 72 92 100 101 117 200 201 202 CITIC Securities Company Limited CITIC Securities Co., Ltd. 7088A 518040 8 518048 48 100125 http://www.cs.ecitic.com ir@citics.com +86-755-2383 5383,

More information

60063_chi(攝COVER).indb

60063_chi(攝COVER).indb 2010 4 191818 153 2009 2 4 6 8 10 14 53 60 70 102 103 110 114 116 119 120 251 3 4 2009 H 200914,263.9235.3% 0.630.21 1,752.960.98%0.18 2010 500 500 500 2009H 20102015 2010 4 19 5 6 2009 266 2009 CCTV 2009

More information

<4D F736F F D20312D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E A3A8C1AABDBBCBF9A3A92E646F6378>

<4D F736F F D20312D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E A3A8C1AABDBBCBF9A3A92E646F6378> 2015 年 度 报 告 (A 股 股 票 代 码 :601857) 2016 年 3 月 目 录 重 要 提 示 1 公 司 基 本 情 况 简 介 2 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 5 股 份 变 动 及 股 东 情 况 8 董 事 长 报 告 13 业 务 回 顾 15 管 理 层 讨 论 与 分 析 20 重 要 事 项 32 关 联 交 易 42 公 司 治 理 52 股 东

More information

(ABC) H Chi攝Cover.indb

(ABC) H Chi攝Cover.indb 1288 2011 2 4 6 8 10 10 11 30 39 43 54 56 60 61 65 145 148 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED AGRICULTURAL BANK OF CHINAABC 69 86-10-85109619 86-10-85108557 ir@abchina.com 69 100005 www.abchina.com 1823

More information

2 3 6 8 11 19 31 39 43 51 56 58 72 73 199 201 202 2011 3 25 2011 12 31 2011 12 31 2 2011 1 (1) 12 31 2011 2010 2009 (%) 2,505,683 1,913,182 31.0 1,345,052 100,966 101,352 (0.4) 86,238 102,638 102,178 0.5

More information

UBS AG

UBS AG China Cinda Asset Management Co., Ltd. 01359 04607 2016 2016 12 31 2016 20162017 4 H www.hkexnews.hk www.cinda.com.cn 2017 3 30 1 1999 4 2010 6 2012 4UBS AG 2013 12 12 30 339 2.1 2016 2016 2 ... 4...............................................................

More information

67125 chi.indb

67125 chi.indb 1984 1 12005 10 28 2006 10 27 16,476112 1,400 4,89023,420 2721.7 2 3 5 10 14 18 23 31 44 45 52 55 57 79 94 109 111 114 120 122 233 240 244 2008 3 25 2007 2007 2 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA

More information

2 3 5 8 10 12 14 16 17 18 20 169 178 186 187 1. 2. 5,722,961,086 5,180,417,557 10% 1,431,472,973 1,051,863,210 36% 1,219,829,085 857,455,315 42% 1.04 0.73 2 2015 LKJ IGBT IGBT 2015 4 SMD100% 2015 3 2015

More information

, ,

, , 1398 2006 1984 1 1 2005 10 28 2006 10 27 16,997 98 1,326241 1.7 2 4 6 8 11 16 22 32 47 48 57 60 111 114 116 210 216 2 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED ICBC 55 100032 www.icbc.com.cn www.icbc-ltd.com

More information

Chi.indb

Chi.indb 2011 002 003 006 016 023 030 054 056 065 067 068 069 072 073 075 077 180 181 182 191 2 H 8,616,120,000 5,760,388,000 66.9% H 2,855,732,000 33.1% 14 11.7% 3 1,850.512.5% 1,447.245.2% 403.27-6.3% 217.27

More information

2 5 7 19 20 23 31 32 33 35 37 39 76 2016 1

2 5 7 19 20 23 31 32 33 35 37 39 76 2016 1 China Railway Signal & Communication Corporation Limited* 03969 2016 6 30 2016 6 30 (www.hkexnews.hk) (www.crsc.cn) H 2016 2016 8 17 * 2 5 7 19 20 23 31 32 33 35 37 39 76 2016 1 (FCIS, FCS) (FCIS, FCS)

More information

1.3 SINOPEC CORP. SINOPEC CORP SNP SNP

1.3 SINOPEC CORP. SINOPEC CORP SNP SNP 00386 2018 1 1.1 2018 (http:// www.sse.com.cn) (http:// www.hkex.com.hk) (http://www.sinopec.com) 2018 1.2 2018 6 30 1 1.3 SINOPEC CORP. SINOPEC CORP. 600028 00386 SNP SNP 22 86-10-59960028 86-10-59960028

More information

untitled

untitled 2013 2 3 4 16 20 36 38 43 55 69 71 73 74 76 77 79 80 171 175 1 2 14.8419.0% 28.7516.5%20 174.14 14.1% 71.07 7.3% 46.6125.9% 8.323.6% 2017 13% 3 2 4 24 104 3 CNG2 CNG14.84 LNG 23 1,445.301,292.60 29.27

More information

CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. 01988 2015 6 306 2015 6 3062015 (www.hkexnews.hk) (www.cmbc.com.cn) H 2015 2015 8 28 1 2015 8 28 17843 2 2015 100.75 2 ... 2... 4... 5... 7... 9... 59... 68... 72...

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600362 2005 2005... 1... 1... 3... 4... 4... 9 ( )... 17 53 1 2005 1 2 3 1 Jiangxi Copper Company Limited JCCL 2 A A A 600362 H ADR) H H 358 3 15 15 335424 http://www.jxcc.com jccl@jxcc.com 4 5 701 3777735

More information

,288,758,

,288,758, CRRC CORPORATION LIMITED 1766 2015 6 30 6 9 30 H http:// www.hkex.com.hk http://www.crrcgc.cc 8 28 6 30 27,288,758,333 0.12 2 4 5 22 37 43 46 92 1 1. CRRC Corporation Limited CRRC 2. 16 16 010-51862188

More information

Microsoft Word - 600688_2011_n.doc

Microsoft Word - 600688_2011_n.doc 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 600688 2011 年 年 度 报 告 目 录 一 重 要 提 示 1 二 公 司 基 本 情 况 1 三 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 4 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况 6 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 10 六 公 司 治 理 结 构 18 七 企 业 管 治 报 告 22

More information

2015 3 30 17 11 1 1 2014 10 1.10 2014

2015 3 30 17 11 1 1 2014 10 1.10 2014 2014 2015 3 30 17 11 1 1 2014 10 1.10 2014 2 5 6 13 14 16 18 20 92 106 132 182 183 189 195 200 204 209 414 415 416 420 2 A A 2014 3 IT 4 571 2014 5 6 2014 7 2014 2014 2014445.46 5.36%1.26%20.35% 1.310.07

More information

3988 4601 2 3 4 5 7 9 9 17 28 35 35 36 40 43 46 52 53 2 2016 A 1.00 601988 H 1.00 3988 (Bp, Bps) 1 0.01 100 360002 360010 100 4601 571 2016 8 302016 1311 12 2016 2016 3 BANK OF CHINA LIMITED Bank of China

More information

2 601, ,937 12,254 16,987 (232,268) (194,295) (45,301) (62,217) 11,893 10,311 (47,317) (29,415) (45,787) (38,536) (2,178) (468) 3 252, ,30

2 601, ,937 12,254 16,987 (232,268) (194,295) (45,301) (62,217) 11,893 10,311 (47,317) (29,415) (45,787) (38,536) (2,178) (468) 3 252, ,30 SINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LIMITED 1297 601.0 518.9 15.8% 229.7 191.4 20.0% 18.54 15.45 20.0% 2.78 2.33 1 2 601,018 518,937 12,254 16,987 (232,268) (194,295) (45,301) (62,217) 11,893 10,311 (47,317) (29,415)

More information

2 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 和 指 标 2.1.1 按 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末

2 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 和 指 标 2.1.1 按 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 百 万 元 项 目 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 PETROCHINA COMPANY LIMITED ( 于 中 华 人 民 共 和 国 注 册 成 立 之 股 份 有 限 公 司 ) ( 于 香 港 联 交 所 股 票 代 码 :857; 于 上 海 证 券 交 易 所 股 票 代 码 :601857) 二 零 一 五 年 中 期 业 绩 公 告 ( 半 年 度 报 告 摘 要 ) 1 重 要

More information

2 2.1 A H A 2

2 2.1 A H A 2 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 390 1 1 2 2.1 A H 601390 00390 1 100070 www.crec.cn ir@crec.cn 2.2 100039 86-10-5187 8413 86-10-5187 8417 ir@crec.cn 69 A 2 3 3.1 3.1.1 2010 6 30 6 2009 2010 2009 2008 2007

More information

( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股 份代號 3606 (A joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) Stock Code: 3606 2016 2016 中期報告 Interim Report 2016 中期報告 Interim

More information

682 2010/2011 2 3 8 11 19 23 37 39 41 43 44 46 48 114 682 P.O. Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands http://www.chaoda.com.hk http://www.irasia.com/listco/hk/chaoda 2 2010/2011 3 2010/2011

More information

2

2 6030 2 0 1 5 2015 6 30 6 2015 2015 http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2 ... 4... 7... 11... 13... 33... 37... 51... 56... 57... 58... 104... 105... 109 3 4 2013 2013 CITIC Securities Finance

More information

,461,070, ,738,962, ,036,931, ,163,102, % 273,896, ,889,206, ,579,

,461,070, ,738,962, ,036,931, ,163,102, % 273,896, ,889,206, ,579, 5945, 5778, 5610 5338 2016 2016 12 31 2016 20162017 4 30 H www.hkex.com.hk http://www.crcc.cn 2016 201620168,461,070,731.41 2,738,962,914.38 2015 2,036,931,225.00 9,163,102,420.79 2016 2016 10% 273,896,291.44

More information

15957.indb

15957.indb 2008 1984 1 12005 10 2006 10 27 2008 97,571.461,112.26 1,739 16,252134 1,440 7,085 28,656310 1.9 2 3 5 9 12 2008 16 21 26 53 70 87 89 92 93 94 101 111 126 127 133 136 142 144 259 268 272 2009 3 252008

More information

3 4 7 18 24 79 85 98 99 145 169 176 177 178

3 4 7 18 24 79 85 98 99 145 169 176 177 178 2014 年 度 報 告 3 4 7 18 24 79 85 98 99 145 169 176 177 178 13 12 AH102.5 2015 2 92015 2015AH HH 1,916,978,820H H HAH 11,501,700,0002,875,425,000.00H 479,244,705.0010,369,758,976.60 2 2014 IT FICC Banco Espírito

More information

26692.indb

26692.indb 2009 2 3 5 8 10 12 12 14 34 45 57 59 60 66 68 74 164 2009 8 202009 2009 2 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED ICBC A www.sse.com.cn 55 100140 www.icbc.com.cn www.icbc-ltd.com 3 H www.hkexnews.hk

More information

314390 chi.indb

314390 chi.indb CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. 01988 2011 12 31 (www.hkexnews.hk) (www.cmbc.com.cn) H 2012 3 22 5 222011 AH 103.0 2011 2012 3 22 3 4 7 45 56 68 97 98 108 112 114 116 221 222 1 2012 3 22 181815 3 3

More information

... 1... 4... 12... 15 i

... 1... 4... 12... 15 i QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* 3369 * 2016 8 9 ... 1... 4... 12... 15 i 601390 390 2008 3 31 1.00 2016 7 19 2013 12 12 1 H 1.00 16.67% 2016 8 5 2016 7 19 2 571 120.671 % 3 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* 3369

More information

2013 10 1.50 2

2013 10 1.50 2 6030 2013 2013 12 31 2013 2013 2014 4 30 H http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2013 10 1.50 2 ... 4... 7... 8... 17... 20... 22... 52... 59... 71... 80... 92... 123... 214... 215.... 216....

More information

Microsoft Word - 601628_2009_n.doc

Microsoft Word - 601628_2009_n.doc 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 ( 股 票 代 码 :601628) 二 〇 一 〇 年 四 月 七 日 1 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 目 录 释 义 3 重 要 提 示 4 公 司 简 介 5 财 务 摘 要 9 董 事 长

More information

(H Share Chi) insert cover.indb

(H Share Chi) insert cover.indb 2010 19841120051028 20061027 16,227203 1,562 4122.59 2 4 6 9 12 16 16 21 41 58 77 79 82 84 89 100 120 121 126 129 136 138 2010 276 280 284 20113302010 2010 2 H 3 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA

More information

6 2

6 2 2016 35.76 0.72 958.25 48.672,442.40 37.79%24.16 11.22% 89.85% 1.517,693 17 2015 A 2013 2015 2013 D B 2016 500 290 28 36 1 6 2 . 2016 6 30 2016 6 30 2016 6 30 958.25 2015 1,006.92 48.67-4.83% 32.42 2015

More information

33961 (Chi) H ShareCOVER.indb

33961 (Chi) H ShareCOVER.indb 19841120051028 20061027 IPO 16,232 1621,504 361 2.16 2 3 5 9 12 2009 16 21 21 26 47 63 80 82 85 86 87 92 103 120 121 127 130 136 138 272 276 20103252009 2009 2 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITEDICBC

More information

(Minsheng) A Share_insert cover.indb

(Minsheng) A Share_insert cover.indb 600016 2013 2014 3 28 1713 1 2013 101 10 2 2013 2 2 3 4 9 10 12 14 18 70 80 100 141 142 146 149 153 158 162 165 166 168 344 350 351 354 2013 3 571 IT A A 2 2013 3 GDP 9% 7.7% 2013 7 20 P2P 2013 2013 422.78

More information

2 3 4 7 8 25 25 27 29 32 1313.22 33 34 34 35 35 35 35 36 37 38 40 41 42 44 45 84 1 China COSCO Holdings Company Limited China COSCO 1 3 300461 183 49 CEO ** * ** * ** H A H 1919 A 601919 H 183 18 1806-1807

More information

(Chi_H share).indb

(Chi_H share).indb 2011 2012 3 22 181815 33 2011 2 4 6 8 10 44 52 61 87 88 97 101 103 106 250 251 252 253 256 2011 1 2 2011 279.20 58.81% 1.40%0.31 23.89%5.59 0.63% 0.06 357.29%86.842.23%0.35 20062009 2010 2011 2011 201183.60%

More information

... 1... 3... I-1 2015... II-1 i

... 1... 3... I-1 2015... II-1 i * Bank of Zhengzhou Co., Ltd.* * 6196 2015 2015 2015 2016 2015 2015 2015 3 16 2016 6 17 2 30 22 29 II-1 II-5 (i) 2016 5 28 H (ii) H H * 155 2016 4 29 ... 1... 3... I-1 2015... II-1 i 2016 6 17 2 30 22

More information

重 要 提 示 2014 2014 2014 6,260,571,383.46 3,029,649,137.18 2013 1,603,880,395.00 7,686,340,125.64,2014 10% 302,964,913.72 7,383,375,211.92 2014 12 31 12

重 要 提 示 2014 2014 2014 6,260,571,383.46 3,029,649,137.18 2013 1,603,880,395.00 7,686,340,125.64,2014 10% 302,964,913.72 7,383,375,211.92 2014 12 31 12 2 0 1 4 2014 12 31 2014 2014 2015 4 30 H www.hkex.com.hk http://www.crcc.cn 重 要 提 示 2014 2014 2014 6,260,571,383.46 3,029,649,137.18 2013 1,603,880,395.00 7,686,340,125.64,2014 10% 302,964,913.72 7,383,375,211.92

More information

untitled

untitled YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED 1171 12 31 2015 2015 12 31 20152015 2015 www.hkexnews.hkwww.yanzhoucoal.com.cn 1 1997 H A 1996 56.59% 2004 60 2004 98.33% 2002 2 1999 81.31% 2002 10 99.89% 2002 95.14%

More information

2016 3 30 189 1 3 2015 101.60 2015 1

2016 3 30 189 1 3 2015 101.60 2015 1 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. H01988 2015 12 31 2015 12 31 (www.hkexnews.hk)(www.cmbc.com.cn) H 2016 3 30 2015 AH 101.60 2015 2016 8 31 H2015 2015 2016 3 30 2016 3 30 189 1 3 2015 101.60 2015 1 1

More information

目 錄 第 一 節 重 要 提 示 和 釋 義 2 第 二 節 公 司 簡 介 4 第 三 節 會 計 數 據 和 財 務 指 標 摘 要 7 第 四 節 董 事 會 報 告 10 第 五 節 重 要 事 項 40 第 六 節 股 本 變 動 及 股 東 情 況 43 第 七 節 優 先 股 相 關

目 錄 第 一 節 重 要 提 示 和 釋 義 2 第 二 節 公 司 簡 介 4 第 三 節 會 計 數 據 和 財 務 指 標 摘 要 7 第 四 節 董 事 會 報 告 10 第 五 節 重 要 事 項 40 第 六 節 股 本 變 動 及 股 東 情 況 43 第 七 節 優 先 股 相 關 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 併 表 明 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 中 國 光 大

More information

untitled

untitled 2008 2 2008 1 1 2008 12 31 A 1.00 H 1.00 3 5 7 10 17 26 33 36 45 56 58 2008 66 71 72 153 155 267 2008 268 4 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED ACC 0086 553 8398918 0086 553 8398931 00852 2111 3220 00852

More information

(c)

(c) Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. * 8231 * 1. 2. 3. 6,542,000 3,515,000 86% 2,172,0002,341,000 7% 6,242,0006,250,000 16% 66% 24% 6,513,000 6,792,000 1 1 3 HPV 20 200 120 SFDA 2 ALA

More information

中 國 銀 行 全 球 網 絡 1929 31

中 國 銀 行 全 球 網 絡 1929 31 追 求 卓 越 持 續 增 長 2010 年 年 度 報 告 中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司 ( 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) 股 票 代 碼 :601988 中 國 銀 行 全 球 網 絡 1929 31 1912 2 1912 1949 1994 2003 2004 8 2006 6 7 31 年 報 目 錄 1 2 3 5 6 7 11

More information

2 3 6 8 11 19 31 39 43 51 56 58 72 73 199 201 202 2011 3 25 2011 12 31 2011 12 31 2 2011 1 (1) 12 31 2011 2010 2009 (%) 2,505,683 1,913,182 31.0 1,345,052 100,966 101,352 (0.4) 86,238 102,638 102,178 0.5

More information

董 事 辭 任 自 二 零 一 三 年 四 月 十 五 日, 容 東 先 生 ( 容 先 生 ) 因 其 他 事 務 已 辭 任 本 公 司 執 行 董 事 一 職 董 事 會 及 容 先 生 確 認, 彼 此 之 間 意 見 上 並 無 分 歧, 且 並 無 有 關 容 先 生 辭 任 本 公 司

董 事 辭 任 自 二 零 一 三 年 四 月 十 五 日, 容 東 先 生 ( 容 先 生 ) 因 其 他 事 務 已 辭 任 本 公 司 執 行 董 事 一 職 董 事 會 及 容 先 生 確 認, 彼 此 之 間 意 見 上 並 無 分 歧, 且 並 無 有 關 容 先 生 辭 任 本 公 司 香 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 Changhong

More information

i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114

i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114 二 零 一 四 年 年 報 i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114 释 义 及 重 大 风 险 提 示 2010 5 2011 72012 7 27 2011 7 2011

More information

Microsoft Word _2005_n.doc

Microsoft Word _2005_n.doc 600597 2005 年 年 度 报 告 1 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 基 本 情 况 简 介... 3 三 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要... 4 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况... 5 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员... 8 六 公 司 治 理 结 构... 11 七 股 东 大 会 情 况 简 介... 11 八 董 事 会

More information

2 4 6 15 20 56 86 95 113 142 164 166 275 289 276 289 292 293 294 295 296 2017 1,185,197 1,156,494 50% 2017 1,185,197 1,156,494 1,658,610,000 10 2.3 381,480.30 2 3 4 5 Anhui Expressway Company Limited Anhui

More information

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 10 2 / 24

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 10 2 / 24 公 司 代 码 :600978 公 司 简 称 : 宜 华 木 业 广 东 省 宜 华 木 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 1 / 24 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 10 2 / 24 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会

More information

CRRC CORPORATION LIMITED 1766 600,000,000 5613 2016 2016 6 30 6 2016 2016 2016 9 30 H http://www.hkex.com.hk http://www.crrcgc.cc 2016 8 22 2 4 5 23 34 42 43 46 92 1 1. CRRC Corporation Limited CRRC 2.

More information

目錄 董事長致辭 HAR1402017_C_Haitong Securities()F_.indb 1 3 第一節 釋義及重大風險提示 4 第二節 公司簡介 7 第三節 會計數據和財務指標摘要 18 第四節 董事會報告 24 第五節 重要事項 71 第六節 股份變動及股東情況 77 第七節 董事 監

目錄 董事長致辭 HAR1402017_C_Haitong Securities()F_.indb 1 3 第一節 釋義及重大風險提示 4 第二節 公司簡介 7 第三節 會計數據和財務指標摘要 18 第四節 董事會報告 24 第五節 重要事項 71 第六節 股份變動及股東情況 77 第七節 董事 監 6837 20131231 201312312013 (www.hkexnews.hk) (www.htsec.com) H2013 2014328 * 目錄 董事長致辭 HAR1402017_C_Haitong Securities()F_.indb 1 3 第一節 釋義及重大風險提示 4 第二節 公司簡介 7 第三節 會計數據和財務指標摘要 18 第四節 董事會報告 24 第五節 重要事項 71

More information

(1) (2) (3) 1

(1) (2) (3) 1 http://www.hkgem.com (1) (2) (3) 1 183% 93,345,00033,008,000 86% 19,472,00010,474,000 0.0310 0.0195 0.01 0.01 2 2 93,345 33,008 59,141 18,627 (53,045) (16,653) (33,187) (9,094) 40,300 16,355 25,954 9,533

More information

2004 2004 7 1 1 3 5 6 10 13 35 2004 2004 1 DALIAN TIELONG INDUSTRY COMPANY LIMITED DALIAN TIELONG INDUSTRY CO., LTD 2 600125 3 3 1 116001 tlzqb@21cn.com 4 5 0411-82810881 0411-82816639 cxdong@21cn.com

More information

678859(ABC AR_Chi)_.indb

678859(ABC AR_Chi)_.indb 195170 2009 1 2010 7 2013145,621.02 118,114.11 72,247.1311.86%1.22%1,662.11 23,547 337 3513,506 19,64873 12 93 2013 50064 1,0002012102013 A/A-1A1/P-1 A/F1 2 4 6 10 12 15 19 19 21 22 44 64 68 87 89 95 110

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D32303134C4EAB1A8B5DAB6FEB8E52D36C9CFBDBBCBF9BEBBB8E5>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D32303134C4EAB1A8B5DAB6FEB8E52D36C9CFBDBBCBF9BEBBB8E5> 2014 年 年 度 报 告 (A 股 股 票 代 码 :601857) 2015 年 3 月 目 录 重 要 提 示 1 公 司 基 本 情 况 简 介 2 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 5 股 份 变 动 及 股 东 情 况 8 董 事 长 报 告 13 业 务 回 顾 15 管 理 层 对 财 务 状 况 和 经 营 结 果 的 讨 论 及 分 析 19 重 要 事 项 30 关

More information

untitled

untitled Yantai North Andre Juice Co., Ltd. * 02218 (1) 50% (2) (3) 5 16 17 18 23 18 2 52 53 H H 183 22 18 24 * ....................................................... 1..................................................

More information

465204(A share).indb

465204(A share).indb 195170 2009 1 2010 7 2012132,443.42 108,629.35 64,333.9912.61%1.33% 1,451.31 23,472 337 3483,482 19,545 5545 12 93 2012 50084 1,000201152012A/ A-1, A1/P-1,A/F1 3 5 7 10 12 15 19 19 20 21 42 59 65 84 87

More information

409918 (Minshing A share).indb

409918 (Minshing A share).indb 600016 2011 2012 3 22 181815 33 2011 2 4 6 8 12 46 54 64 90 91 99 102 104 107 110 111 113 230 236 237 240 2011 1 2 2011 279.2058.81% 1.40%0.3123.95%5.66 0.63% 0.06 357.29% 86.842.23%0.35 20062009 2010

More information

C Clean.pdf

C Clean.pdf 0998 2 4 6 6 6 23 35 54 54 55 59 61 63 70 150 153 156 2012 1 6 2011 1 6 (%) 44,243 35,335 25.21 25,876 20,326 27.30 19,373 15,024 28.95 (75,551) 7,491 0.41 0.37 10.81 0.41 0.37 10.81 (1.61) 0.19 2011

More information

untitled

untitled : 2628 2 3 6 7 10 29 36 39 50 54 70 92 96 97 98 100 102 104 105 107 217 1 1 1 2 China Life Insurance Company LimitedChina Life 16 86-10-63631244 86-10-66575112 ir@e-chinalife.com 16 86-10-63631068 86-10-66575112

More information

.... 48 2009 4 2009 4.... 50 1997 3 2005 4.... 52 2007 10 2007 10.... 50 1994 8 2008 4.... 36 1998 7 2008 1 48 2003 7 1985198919891993 19941999 199920

.... 48 2009 4 2009 4.... 50 1997 3 2005 4.... 52 2007 10 2007 10.... 50 1994 8 2008 4.... 36 1998 7 2008 1 48 2003 7 1985198919891993 19941999 199920 11.... 48 1994 6 2003 7.... 55 1994 6 2003 7.... 49 1994 6 2003 7.... 33 2009 8 2014 3.... 38 2014 3 2014 3.... 41 2014 3 2014 3.... 36 2014 3 2014 3.... 51 2014 6 2014 6.... 65 2014 6 2014 6.... 60 2014

More information

1 2 8 9 11 12 13 15 34

1 2 8 9 11 12 13 15 34 China Telecom Corporation Limited HKEx Stock Code 728 NYSE Stock Code CHA Interim Report 2014 1 2 8 9 11 12 13 15 34 6 30 5 157,559 165,973 5.3% EBITDA 1 50,130 50,538 0.8% EBITDA 2 36.0% 33.8% -2.2 3

More information

二零一七年中期報告 1 2 4 6 8 11 11 14 18 22 24 28 32 34 36 42 64 65 68 70 72 74 75 76 77 78 135 136 44 54 56 2017 8 172017 17 17 18,280,241,4102017 6 306 0.5091.40 2010 5 2011 7 2012 7 27 2011 7 2011 7 2012 6 12

More information

untitled

untitled YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED 1171 2015 6 30 2015 2015 6 30 20152015 2015 www.hkexnews.hk www.yanzhoucoal.com.cn 1 1997 H A 1996 56.52% 2004 60 2004 98.33% 2002 2002 95.14% 2009 2010 74.82% 2 2013

More information

2015???????I??????

2015???????I?????? 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 福

More information

464285 (H Shae)_要攝Cover 每日0800_要update日期.indb

464285 (H Shae)_要攝Cover 每日0800_要update日期.indb 1908 2005 6 2007 5 182307 145 202 144 2,70112 201230 505 2 H 2 3 4 6 8 10 16 22 57 64 75 82 86 99 102 105 106 112 234 242 2 H 3 4 0 30,000 60,000 90,000 120,000 150,000 120,126 66,668 84,995 103,493 65,862

More information

465202_ABC_H_Chi_.indb

465202_ABC_H_Chi_.indb 195170 2009 1 2010 7 2012132,443.42 108,629.35 64,333.9912.61%1.33% 1,451.31 23,472 337 3483,482 19,60045 12 93 2012 50084 1,000201152012A/ A-1A1/P-1 A/F1 2 4 6 9 11 14 18 18 19 20 41 58 64 83 85 92 109

More information

%

% 43 15 2006 11 4% 12 2006 2006 12 31 43.95 1 2 1 2006 4 22.54 51.29% 21.27 50.99% 10.81 51.75% 13 7.14 16.25% 6.87 16.47% 3.54 16.95% 113 2.59 5.89% 2.47 5.92% 1.01 4.83% 28,177 11.68 26.57% 11.10 26.62%

More information

2004 2004 3 4 6 8 9 12 17 42 2 2004 3 2004 1 : luckyfilm co. ltd 2 3 0312-7922899 0312-3217937 stock@luckyfilm.com.cn 4 68 071054 http://www.luckyfilm.com.cn office@luckyfilm.com.cn 5 http://www.sse.com.cn

More information

untitled

untitled :06881 2015 12 31 2015 12 31 2015 2015 20164www.hkexnews.hk www.chinastock.com.cn 2016 3 28 2 5 6 7 8 43 49 90 104 111 114 133 159 160 2015 1 A bp 1bp 11% 2007126 H06881 1.00 20151231 ETF IB 100% 70%30%

More information

... 1.... 6... 30... 32.... 48... 62... 65... 72... 78... 81 i

... 1.... 6... 30... 32.... 48... 62... 65... 72... 78... 81 i 02866 AH 399 78 84 H 24 20 * 622 China Shipping Container Lines Company Limited ... 1.... 6... 30... 32.... 48... 62... 65... 72... 78... 81 i 399 39.02% 39.02% 3,751,000,000 H 7,932,125,000 A 1 65% 5%

More information

696119 H_Chi_insert cover.indb

696119 H_Chi_insert cover.indb 2013 2014 3 28 1713 1 2013 101 102 2013 2 2 3 4 9 10 12 14 16 66 76 96 136 137 141 144 148 152 155 337 338 339 342 2013 1 571 IT A A 2 2013 3 GDP 9%7.7% 2013 7 20 P2P 2013 2013422.78 12.55%1.34%23.44%

More information

untitled

untitled Guangzhou Automobile Group Company Limited ( ) : 2238 2011 2 3 5 6 18 25 35 56 59 69 71 176 177 1 2011 H A 6,435,020,097 A 4,221,719,879 65.61% H 2,213,300,218 34.39% 2011 2 1,850.512.45% 1,447.245.19%

More information

(%) 71,059 67, ,289 47, ,324 36, (%) 7,122,155 6,268,

(%) 71,059 67, ,289 47, ,324 36, (%) 7,122,155 6,268, Bank of Communications Co., Ltd. 03328 4605 2015 2015 6 3034 A H A 601328 H 03328 188 86-21-58766688 86-21-58798398 investor@bankcomm.com - 1 - 2015 6 30 2015 2014 1-6 1-6 (%) 71,059 67,211 5.73 48,289

More information

CITIC Limited 00267 (1) (2) (3) (4) (5) 1448 5177 4950 2015 3 163 88 JW3 4 6EGM-1EGM-4 48 2015 2 16 .............................................................. 1........................................................

More information

476651 (Citic Securities) RA Chi.indb

476651 (Citic Securities) RA Chi.indb 6030 2012 2012 12 31 2012 2012 2013 4 30 H http://www.hkexnews.hkhttp://www.cs.ecitic.com 1 2012 103.00 2 ............................................................................................ 4...................................................................................

More information

2015 10 5.00 2

2015 10 5.00 2 6030 2015 2015 12 31 2015 2015 2016 4 30 H http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2015 10 5.00 2 ... 4... 7... 8... 18... 22... 23... 65... 72... 92... 103... 117... 150... 228... 229... 230...

More information

,107,345 1,987,785 1,834,940 1,861, , ,674 4,426 4, , ,392 41,122 41, ,549 27, , ,617 4,781,057 4,643

,107,345 1,987,785 1,834,940 1,861, , ,674 4,426 4, , ,392 41,122 41, ,549 27, , ,617 4,781,057 4,643 股份代號 00696 中期報告 2015 34 10 2,107,345 1,987,785 1,834,940 1,861,307 340,451 431,674 4,426 4,426 188,394 178,392 41,122 41,122 133,549 27,258 130,830 111,617 4,781,057 4,643,581 28,074 15,100 11 831,374

More information

北京金隅股份有限公司 股份代號 : 2009 BBMG CORPORATION 中國北京東城區北三環東路36 號 環球貿易中心 D 座 (100013) (於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司) www.bbmg.com.cn/listco 2014 年度報 告 僅供識別 2 3 6 8 16 22 57 70 77 84 110 112 115 117 119

More information