Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 1977

15 1984

16

17

18

19

20

21

22 210

23

24

25

26 1983

27

28 1985 4

29 < >

30

31

32

33

34

35

36

37 1987 2

38

39 1982

40

41

42 < > < >

43

44

45

46

47 .

48 1958

49

50

51 1924

52 1986

53

54

55

56

57

58 1983

59

60

61

62

63

64

65

66

67 721

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80 36

81

82

83

84

85

86

87 62

88

89 1965

90

91

92 1958

93

94 1975

95 1959

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105 25 237

106

107

108

109

110

111 116 [ ] 97 [ ]

112

113

114

115 1956

116 307

117 307

118

119

120

121

122

123

124 1984

125

126

127

128

129

130

131 1981

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144 í ì

145

146

147

148

149 235

150

151

152

153

154

155 240

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

015 3 1902 2 4 1962 8 1962 8 1961 4 1982 386 1985 84 1981 31 32 1954 187 ì 1992 42 1963 9 1978 44 1992 22 1992 9 23 43 ì 1992 9 4 9 1983 10 83 115 1985 118 124 1954 76 1988

More information

í í í é é é è è í í í é é í é è è í è í í è í é í í è é è é è è é é é í è è

More information

7 67 68 1989 1 3 7 1938 1820 1822 1824 1828 9 1840 19 . 12 13 1917 11 1 30 1 2 1 30. 1 dié 2 6 1964 3 1 4 22 2 35 4 31 18 8 2 20 à 1989 16 1964 4 55 3 62 3 79 3 79 25 3 37 9

More information

1988 11 20 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ( ) (, ) 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ò ò ó í è

More information

ì F = 1 2 L' I 2 = 1 2 2m L' I 2 = ( 1 4m) L' I T dm F = I p I d dz dm dz 1 2 L' dz dm 10 7 J m 3 10

More information

1808 1898 è 1810 1849 é 1825 1899 1813 1883 1821 1880 1860 1884 1840 1905 13 1842 1912 1880 1890 1910 1

More information

1 4

1 4 01 1 4 29 499 900 365 4 1 3x2 = 5y3 5y3 = 7z2 l 2x y l l = 3y z 2 l = 4z p 3 l = 5p q 4 l = 6q x 5 92 10 29 142 45 = 3927 1250 3 10 71 3 1 7 355 22 113 7 í 1 3 3 +) 1 1 3 3 1 x1y1 + x

More information

ó ú ú ì á ò à á ì ù í ü à ò á ò á à á

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information

á á á ú é ó é é á í í á ú á é á á í í é

More information

ò à í é ì è ì é á à è à è è ì á á à à à

More information

è

è è à à à í á à à ì ú ú á ú ú ì ì í ù í à ú è ò ò ì ù ì à ì à í ì ì è è è é à ì é é á è í í à ì è ì ú í ù ì ò è à í ì à á è ì ó ú è é é ì é ì ì ì ú ó ì à ú á

More information

ó ú à ù á í í ì ì ù á ù í í ò ó ú ù à ì ì è á í í ì è á ù è ì à ú ì ù ì í à ì ì ó ì ì è ì è á ó à ó ò é ú? à á á ú á í é ì é ì á à á ù á à ò á ò é ù? ì

More information

030 í á ì ú è ì à é ù ò í í ú ù ù á í í ì ù ó ù ì è à é é ú í ì ù ì è ò á à ì ì ì ì ì á ú ì é í í é ò í ì é è ú ú í é ú è à è è à è ó à ò ù à à ù ó ì ì ì à à ù à á ú á ì á ù ù è

More information

é ú í í à á í à ù à é ó à è á ù á à à ì á á à é í á ò è ì í ì ù à é ì ì à à è ù é à ù à é ú ì ú ù 1 1 3 4

More information

í í à ù à à í è è ú ì á á í à ú á è á ú à é à ù ú ì ì ì ò í è ì ì í ì ì ì è ì ì à é ó ò ó ú é ì ù ì í ó è ì à è á à ì à à à í í é á à ù ì ò ì é ú í í à à à à

More information

ú ì à ì ù ù é à à à í ú ì ì à í à é ì ó à è à ù ì é á ù ú ò ù ù ò

More information

1989 67 1993 125 305 1989 251 1964 8 1990 231 1983 608 1987 207 1990 6 ú é ì à í à ó 1990 51 é í í ù è ì ò ú à ù ó ú è í à ì è è è í á ó ì á á ò ì á ò

More information

ttian

ttian í á é ì ì ì ó á ú è ù ó è á á é ì ú á á ò á è è ó é è ì á à á

More information

ì

ì ì ó à á à í é é è ú à ú ù è í ù è á ú é ù í é à ú á à í ó ò è ì ì é à à á ò à ú è ó á à í ù ú ì ì í ì á è ù ù ò ó á ì ì à è á á ì à ó è ì á ì ì à é ì ó é à ú í ì í á à á

More information

ò ó ì á è ó

ò ó ì á è ó ò ó ì á è ó à à è ì è á ó ì à ì à à à á ì ó à ì ì è ó à ú ì í í á ù ò ò í ì ó à ò ú ó ì à à à à à à í á ì ù ù è ù è ò è ù é à

More information

ò ú ó ó ú ó ú ó ú ú ó G L E = G W à è í ü í ü ü á á á á á á á á

More information

ú á à à á á è ù? ì í ì á ì ò é? é à ì? à ó é à ì à à ì é í ì è? à ì á ú ó á á ì ù ì è ù

More information

ò í ú ó ì à ò è 5500 500 2 5500 x 23 50 2 5 2 5 9 5 10 9 5 9 9 4 4 10 64 9 9 74 10 1 5 2 1 9 5 5 4 9 7 1 5 1 3 2 1 3 1 5 1 3 1 5 1 1 5 1 3 1 1 1 4 1 4 2 40 40 1

More information