Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Ⅲ"

Transcription

1 ⅠⅡ 1 2Ⅲ Ⅳ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 ~

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88 ~

89

90 ~

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104 ~

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121 ~

122

123

124

125

126

127

128 ~

129

130

131

132

133

134

135

136

137 ~

138

139

140

141 ~

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164 ~ ~ ~ ~ ~

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195 ~

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223 ~

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244 ~

245 ~ ~

246 ~

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258 ~

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274 ~

275

276 ~

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286 ~ ~

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313 ~ ~

314

315

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

ⅠⅡ1 2 3Ⅲ1 2 3 Ⅳ 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀

More information

ⅠⅡ 1 2Ⅲ 1 2 Ⅳ

ⅠⅡ 1 2Ⅲ 1 2 Ⅳ ⅠⅡ 1 2Ⅲ 1 2 Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅴ ~ ~ Ⅰ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

More information

11 ( 22) 12 ( 22) 13 22) 14 ( 2004 62) ( 426) 15 () ( 1991 6) 16 () ( 2004 62) 17 ( 2004 62) 18 ( 1996 29) 19 ( 2004 62) 20 ( 21 2006 35) 22 ( 2004 62

11 ( 22) 12 ( 22) 13 22) 14 ( 2004 62) ( 426) 15 () ( 1991 6) 16 () ( 2004 62) 17 ( 2004 62) 18 ( 1996 29) 19 ( 2004 62) 20 ( 21 2006 35) 22 ( 2004 62 1 59 1 ( 1997 37) 2 ( 2005 22 ) ( 2006 28) 3 ( 2011 41) ( 2012 20) 4 ( 2004 62) ( 5 2000 063) ( 6 2010 15) ( 7 24) 8 ( 1997714 ) 9 ( 466) 10 ( 250 ) 3 11 ( 22) 12 ( 22) 13 22) 14 ( 2004 62) ( 426) 15 ()

More information

ⅠⅡⅢ Ⅳ

ⅠⅡⅢ Ⅳ ⅠⅡⅢ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Γ г? Ν? л ?ε пυε ι?ε п ε ι 1 2 2

More information

标题

标题 ( ) 2007-09 38.00 7 ( ) 2007-09 48.00 8 ( ) ( ) 2007-09 42.00 17 ( ) ( ) 2007-09 38.00 18 ( ) ( ) 2010-06 58.00 73 ( ) 2008-01 28.00 29 ( ) 2010-07 38.00 75 ( ) 2010-01 48.00 67 ( ) 2010-01 38.00 62 (

More information

ⅠⅡ 1Ⅲ Ⅳ

ⅠⅡ 1Ⅲ Ⅳ 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 殮 殮 殮 殮 ⅠⅡ 1Ⅲ Ⅳ 1 1 1 2 ~

More information

ⅠⅡ 1 2Ⅲ Ⅳ

ⅠⅡ 1 2Ⅲ Ⅳ ⅠⅡ 1 2Ⅲ Ⅳ 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 殏 殏 殏 殏 殏 殏 殏 殏 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪

More information

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 Ⅰ Ⅱ12Ⅲ Ⅳ ~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2

More information

(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (!!!!!!!!!!!!! (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (!!!!!!!!!!!!!! (!!!!!!!!!!!!!!!!!! (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (!!!!!!!!!!!!! (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (!!!!!!!!!!!!!! (!!!!!!!!!!!!!!!!!! (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (!!!!!!!!!!!!!!!!!! (!!!!!! (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( ( (!!!!!!!!!!!!!!!! (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (!!!!!!!!!!!!!!!(!!!!!!!!!!!!!!!!(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( (!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ 1 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ~ 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ~ 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ~ 46 47 ~ ~ 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

More information

Ⅰ Ⅱ1 2 3 Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ 1 2 1

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ~ Ⅲ μ 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1

More information

? ⅠⅡⅢ Ⅳ 1 2

? ⅠⅡⅢ Ⅳ 1 2 ? ⅠⅡⅢ Ⅳ 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ~ 7 1 1 8 ~ ~ ~ ~ 9 1 2 10 11 12 2 1 13 2 2 14 15 3 1 16 17 3 2 18 19 4 1 20 4 2 21 22 23 5 1 24 5 2 25 26 6 1 ~ 27 6 2 28 29 30 7 1 31 7 2 32 33 34 8 1 35 8 2 36

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ { { { { { ~ ~ α { α α α ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ⅠⅡⅢ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ { { { { { { { { { { { 珔 珔 珔 珔 ~ ~ ~ ~ ~ ~ { [ ] [ ] { 1 1 1 1 σ σ σ σ { 1 2 σ { { ⅠⅡⅢ Ⅰ Ⅱ v v v { Δ Δ Δ Δ Δ Δ { { δ δ δ {

More information

0.,,,,,, ;, ( ) ⅠM ⅠM ⅠM M0 M M ( ) BM M M Ⅱ M8 M9 M ( 7 ) ( ) M M Ⅲ M M M8 Ⅴ M0 M0 ( ) 8 ( ) ( ) ( ) , 979 ;,,98,89-7;,,997,-9;, ,,99,-0

0.,,,,,, ;, ( ) ⅠM ⅠM ⅠM M0 M M ( ) BM M M Ⅱ M8 M9 M ( 7 ) ( ) M M Ⅲ M M M8 Ⅴ M0 M0 ( ) 8 ( ) ( ) ( ) , 979 ;,,98,89-7;,,997,-9;, ,,99,-0 0 ( 0) JOURNALOFLITERATURE,HISTORY ANDPHILOSOPHY No.,0(SerialNo.0), ;,,,,,, ( ) ; ; ;,, ;,,, ;,,,,,,,, ;,,, ;,,,,,, ( 00);, ( 00), 98,,98 -,,000,8-7, 988, 988 0.,,,,,, ;, ( ) ⅠM ⅠM ⅠM M0 M M ( ) BM M M

More information

Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ ! " # $

More information

附件1:

附件1: 附 件 5 增 列 硕 士 专 业 学 位 授 权 点 申 请 表 硕 士 专 业 学 位 类 别 ( 工 程 领 域 ): 工 程 硕 士 ( 控 制 工 程 领 域 ) 申 报 单 位 名 称 : 上 海 工 程 技 术 大 学 一 申 请 增 列 硕 士 专 业 学 位 授 权 点 论 证 报 告 申 请 增 列 硕 士 专 业 学 位 授 权 点 论 证 报 告 一 专 业 人 才 需 求

More information

Ⅱ 1 2 1 2 ~ 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 ⅠⅡ 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ~ ~ 1 ~ 2 3 4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 2 3 4 5 5 1 2 3 1 2 3 4

More information

??? Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ????

??? Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ???? ??? Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ???? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 ~ 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 2 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 1 1 5 6 7 8 10 1 2 1 2 11 12 1 1 13 14 1 1 15 16 1 1 1 17 2 3 18 4 19 20 21 1 1 22 1 1 23 1 1 24 25 1 2 3 1 2 3 26 1 2 1 2 27 1 1 29 30 31 ~ 32 1 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 33 ~

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ⅰ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! Ⅱ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 Ⅳ1 2?

Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 Ⅳ1 2? ? Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 Ⅳ1 2? 1 7 1 2 7 2 8 3 3 3 3 4 4,4 4 9 5 5 5 5 6 6 6 6 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 1 11 12 12 12 12 21 13 13 13 13 14 24 14 14 25 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23

More information

CIP /. 2006. 1 ISBN 7-111-18154-9 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. F299. 233 CIP 2005 152390 22 100037 2006 1 1 1 1000mm 1400mm B5 8 271 010 68326294

CIP /. 2006. 1 ISBN 7-111-18154-9 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. F299. 233 CIP 2005 152390 22 100037 2006 1 1 1 1000mm 1400mm B5 8 271 010 68326294 CIP /. 2006. 1 ISBN 7-111-18154-9 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. F299. 233 CIP 2005 152390 22 100037 2006 1 1 1 1000mm 1400mm B5 8 271 010 68326294 2005-11 - 22 Ⅲ 2005 Ⅳ 22 Tom Hopkin Ⅴ 7 Ⅵ Ⅶ 2005 7 23 Ⅷ 1 1. 2. 3. 4. 5.

More information

Ⅰ Ⅱ 1 2 Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ 1 2 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 1 2 Ⅲ Ⅳ 1 2 3 4 2 ~ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 20 1 ~ 21 1 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 30 1 ~ 31 1 32 1 33 1 34 1 35 ~ 1 36 1 37 1 38 1 39 1 40 1 41 ~ 1 42 1 43 1 44

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

Ⅰ Ⅱ1 2 3 Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

; ; 3

; ; 3 () () () ; ; 3 2015 9 8% 2015 40%15% 2015 80 5000 75% 50% 15% 8 3 0 8 4 3 0 2 11 1 ; 17 7 2 2 4 1 3 4 () () () 437 ; 5 2015 50% 20 2000 4000 ( ) 20 300 100% 5-6 ; 2300 85% 9000 10% 6 ETC 2005 ; 2015 Ⅳ

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ~ 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 ~ 1 2 3 4 5 6 7 Ⅳ 1 2 3 4 5 1

More information

CIP / ISBN Ⅰ.... Ⅱ Ⅲ. Ⅳ. G CIP mm 1240mm A

CIP / ISBN Ⅰ.... Ⅱ Ⅲ. Ⅳ. G CIP mm 1240mm A CIP /. 2005. 1 ISBN 7-111-15618-8 Ⅰ.... Ⅱ. 1... 2... Ⅲ. Ⅳ. G647. 38 CIP 2004117639 22 100037 2005 1 1 1 890mm 1240mm A55. 625 2 114 00015000 15. 80 010 6899382188379646 6832629468320718 Ⅲ Ⅳ 2001 2004 115

More information

(CIP) /. :,2004 ISBN7 5045 4425 6 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 1 2 Ⅳ D922 519 CIP (2004) 007269 ( 1 :100029) : 787 960 32 1 625 30 2004 2 1 2004 2 1 : :4 00 :010 64929211 :0

(CIP) /. :,2004 ISBN7 5045 4425 6 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 1 2 Ⅳ D922 519 CIP (2004) 007269 ( 1 :100029) : 787 960 32 1 625 30 2004 2 1 2004 2 1 : :4 00 :010 64929211 :0 (CIP) /. :,2004 ISBN7 5045 4425 6 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 1 2 Ⅳ D922 519 CIP (2004) 007269 ( 1 :100029) : 787 960 32 1 625 30 2004 2 1 2004 2 1 : :4 00 :010 64929211 :010 64911190 :htp://www.clas.com.cn 010 64911344 ( )(1953

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. C CIP / ISBN /C27

CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. C CIP / ISBN /C27 CIP /. - 2005. 6 ISBN 7-80171 - 638-8 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. C933. 2 CIP 2005 032881 1 100007 787 1092 1 /16 2005 5 1 2005 5 1 1-3000 ISBN 7-80171 - 638-8 /C27 998. 00 1 1075 1075 1075 1076 1076 1077 1077 1078

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ~

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ~ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ~ 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

CIP /. - 2005. 8 ISBN 7-80171 - 638-8 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. C933. 2 CIP 2005 032885 1 100007 787 1092 1 /16 2005 8 1 2005 8 1 1-3000 ISBN 7-80171 - 638-8 /C 27 998. 00 1 1426 1426 1426 1430 1451 1451 1455 1457

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 獉獉 獉獉 獉獉獉獉獉 獉 獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉 獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉 ~ ~ τεχνη

More information

(CIP) / : 006 7 ISBN7 5035 3487 7 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ A8 69 CIP (006) 06383 : 00 :(00)6805800 ( ) (00)680586 ( ) :0009 :www.dxcbs.net 006 7 006 7 :787 960 /6 : 5 :365 :-5000 :8 00 95 98 9 ( ) 99 6 993 6 996 998 999

More information

- (,,, ), ) - (,,, )( ): (,,, ),,, ),,, ) (,,, )( ):, ), ) (,,, ) (,,, ) (,,, ) (,,, ) (,,, ) (,,, ) (,,, ) (,,, )( ): (,,, ) (,,, ) (,,, ) (,,, ) ( )

- (,,, ), ) - (,,, )( ): (,,, ),,, ),,, ) (,,, )( ):, ), ) (,,, ) (,,, ) (,,, ) (,,, ) (,,, ) (,,, ) (,,, ) (,,, )( ): (,,, ) (,,, ) (,,, ) (,,, ) ( ) .,.. 第三军医大学学报 年第 (, )( ): (, ) ( ): ( ) ( )( ): (, ) ( ) ( ): ( ) ( ) : ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (,,, )( ): (,,, )( ): (,,, )( ): (,,, )( ):, )( ): (,,, )( ): (,,, )( ): (,,, )( ): (,,, )( ):, )( ): (,,, )(

More information

! EBOOK 27 350001 : 0591-83786691 : 0591-83726980 : www.fep.com.cn Email: webmaster@fep.com.cn Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ~ ~ ~

More information

2

2 C o n t e n t s 1 2 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 1 1 ~ 1 8 2 3 4 1 2 3 4 ~ 9 1 2 3 4 1 2 3 4 ~ 10 11 1 2 3 1 2 3 12 1 1 1 2 13 1 2 14 1 2 1 2 ~ 15 16 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 17 1 2

More information

輕鬆輸入法2006

輕鬆輸入法2006 1 ... 4... 5... 6... 8... 8... 9... 12... 12... 14... 18... 23... 26... 30... 31... 32 2 ... 33... 36... 38 ()... 40... 41... 44... 54 3 n. ( ) 5.. ( ) 4 ()() BBT ^ big-5 αβγδ ΑΒΓΔ ⅠⅡⅢⅣⅤ 5 ± 经从 输 独 个 变

More information

CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. F CIP www. economyph. com com A

CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. F CIP www. economyph. com com A CIP /. 2005. 1 ISBN 7-5017 - 6780-7 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. F713. 50-49 CIP 2004 122389 037 3 www. economyph. com barbarian80@sina. com A5 7 140 2005 1 1 2005 1 1 ISBN 7-5017 - 6780-7 /F5405 22. 80 68359418 68319282

More information

CIP 2005 ISBN7?80078?807?5. Ⅰ Ⅱ Ⅲ - - - Ⅳ D922 54 CIP 2005 095717 GONGSHANGSHIGUSUNHAIPEICHANGSHIWU 7 100054 63056983 63292534 63056975 63056983 32 85

CIP 2005 ISBN7?80078?807?5. Ⅰ Ⅱ Ⅲ - - - Ⅳ D922 54 CIP 2005 095717 GONGSHANGSHIGUSUNHAIPEICHANGSHIWU 7 100054 63056983 63292534 63056975 63056983 32 85 CIP 2005 ISBN7?80078?807?5. Ⅰ Ⅱ Ⅲ - - - Ⅳ D922 54 CIP 2005 095717 GONGSHANGSHIGUSUNHAIPEICHANGSHIWU 7 100054 63056983 63292534 63056975 63056983 32 850 1168 8 375 217 2005 9 1 2005 9 1 ISBN7?80078?807?5

More information

? Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ~

? Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ~ ? Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ~ ~ ~ 1 1 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3

More information

ⅠⅡ1 2Ⅲ Ⅳ

ⅠⅡ1 2Ⅲ Ⅳ ⅠⅡ1 2Ⅲ Ⅳ 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4.

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9D8D3DAD7F6BAC332303136C4EACCECBDF2CAD0C6D5CDA8B8DFBFBCCCEEB1A8D6BED4B8B9A4D7F7B5C4CDA8D6AA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9D8D3DAD7F6BAC332303136C4EACCECBDF2CAD0C6D5CDA8B8DFBFBCCCEEB1A8D6BED4B8B9A4D7F7B5C4CDA8D6AA2E646F63> 津 招 办 高 发 2016 14 号 市 招 办 关 于 做 好 2016 年 天 津 市 普 通 高 考 填 报 志 愿 工 作 的 通 知 各 区 县 招 生 办 公 室 各 有 关 单 位 : 根 据 教 育 部 有 关 规 定 和 2016 年 天 津 市 普 通 高 等 学 校 招 生 考 试 工 作 规 定, 为 做 好 考 生 高 考 填 报 志 愿 工 作, 确 保 高 校 招 生

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ qing shao nian cheng cai bao dian 瑔瑣 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1

More information

CIP / ISBN Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ. F270 CIP mm 1400mm B

CIP / ISBN Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ. F270 CIP mm 1400mm B CIP /. 2006. 1 ISBN 7-111-17994-3 Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ. F270 CIP 2005 141853 22 100037 2006 1 1 1 1000mm 1400mm B5 5. 125 1 132 010 68326294 21 Ⅲ 10 2005 11 Ⅳ 1. 1 2. 13 3. 25 4. 36 5. 47 6. 55 7. 70 8. 77

More information

CIP /. 2003. 8 ISBN 7-5035-2780-3 Ⅰ. Ⅱ. 2 Ⅲ. - - Ⅳ. D26. 42 CIP 2003 067260 00 00 62805800 00 6280586 0009 www. dxcbs. net 2003 8 2003 8 850 68 /32 8. 625 26 8000 4. 00 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

CIP /. 2004. 3 ISBN 7-210 - 03261-4 Ⅰ.... Ⅱ. 1... 2... Ⅲ. - Ⅳ. K826. 2 CIP 2004 007681 2005 10 1 2005 10 1 850 1168 1 /32 4. 5 100 1-5000 ISBN 7-210 - 03261-4 /K 409 10. 00 47 1 330006 6898827 6898893

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ XU 1 FEI CHANG HONG LOU 2 MU LU 1 FEI CHANG HONG LOU 2 MU LU 3 FEI CHANG HONG LOU 4 MU LU 5 YIN ZI 1 FEI CHANG HONG LOU 2 YIN ZI 3 5 FEI CHANG HONG LOU 6 7 FEI CHANG HONG LOU 8 9 FEI CHANG HONG

More information

Ⅰ Ⅱ 1 2Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ 1 2Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 1 2Ⅲ Ⅳ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 3 ~ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 5 4 ~ 1 1 1 1 1 2 1 1 ~ 1 2 3 ~ 1 2 3

More information

CHAPTER 01 余 玉 眉 編 著 產 科 護 理 概 論 以 家 庭 為 中 心 的 產 科 護 理 新 世 紀 的 產 科 護 理 照 護 專 業 名 詞 解 釋 摘 要 學 習 評 量 參 考 資 料 Maternal-Newborn Nursing

CHAPTER 01 余 玉 眉 編 著 產 科 護 理 概 論 以 家 庭 為 中 心 的 產 科 護 理 新 世 紀 的 產 科 護 理 照 護 專 業 名 詞 解 釋 摘 要 學 習 評 量 參 考 資 料 Maternal-Newborn Nursing 緒 論 研 讀 本 章 之 後, 您 應 該 可 以 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. CHAPTER 01 余 玉 眉 編 著 產 科 護 理 概 論 以 家 庭 為 中 心 的 產 科 護 理 新 世 紀 的 產 科 護 理 照 護 專 業 名 詞 解 釋 摘 要 學 習 評 量 參 考 資 料 Maternal-Newborn Nursing 產 科 護 理 概 論 Maternal-Newborn

More information

CGRFA-Ex5/98/1

CGRFA-Ex5/98/1 2002 年 6 月 CGRFA/MIC-1/02/3 C 暂 定 议 程 草 案 议 题 4 粮 食 和 农 业 遗 传 资 源 委 员 会 粮 食 和 农 业 遗 传 资 源 委 员 会 代 理 粮 食 和 农 业 植 物 遗 传 资 源 国 际 条 约 临 时 委 员 会 的 第 一 次 会 议 2002 年 10 月 9 日 -11 日, 罗 马 粮 食 和 农 业 遗 传 资 源 委 员

More information

(CIP) / : ISBN Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ C913 8 CIP (2007) : : 45 : :(010) ( ) (010) ( ) :(010)

(CIP) / : ISBN Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ C913 8 CIP (2007) : : 45 : :(010) ( ) (010) ( ) :(010) (CIP) / : 2007 7 ISBN978-7-5008-3846-3 Ⅰ Ⅱ 1 2 3 Ⅲ Ⅳ C913 8 CIP (2007)049208 : : 45 :100011 :(010)62350006 ( ) (010)62379038 ( ) :(010)62045450 62005042 ( ) : htp ://www wp-china com : : :20077 1 :20077

More information

1 2 3 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

1 2 3 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 1 2 3 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅱ ~ ~ 纜 纜 纜 纜 1 1 ~ 1 1 ~ 1 1 ~ ~ ~ ~ 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 ~ 纜 纜 纜 纜 纜 1 1 ~ 帿 帿 帿帿帿帿帿帿帿 帿帿帿帿帿帿帿 帿帿 ~ 1 2 3 1 2 3 4 ~ ~

More information

ⅠⅡⅢ Ⅳ

ⅠⅡⅢ Ⅳ ⅠⅡⅢ Ⅳ ! " 002 003 004 005 006 002 1 2 1 2 003 004 005 006 007 1 1 008 1 1 009 010 1 1 011 1 1 012 013 014 015 1 2 3 1 2 3 016 1 2 1 2 017 1 1 018 019 020 021 022 023 025 026 027 1 2 1 2 028 1 2 3 4 1

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

(CIP) ISBN978 7 5623 2889 6 / :,2008 5 Ⅰ Ⅱ Ⅲ - Ⅳ G647 38 CIP (2008) 059232 : ( 17, 510640) :020-87113487 87110964 87111048 ( ) E edu cn

(CIP) ISBN978 7 5623 2889 6 / :,2008 5 Ⅰ Ⅱ Ⅲ - Ⅳ G647 38 CIP (2008) 059232 : ( 17, 510640) :020-87113487 87110964 87111048 ( ) E edu cn (CIP) ISBN978 7 5623 2889 6 / :,2008 5 Ⅰ Ⅱ Ⅲ - Ⅳ G647 38 CIP (2008) 059232 : ( 17, 510640) :020-87113487 87110964 87111048 ( ) E mail:z2cb@scut edu cn : htp://www scutpres com cn : :787mm 960mm 1/16 :15

More information

2003 2003 7 1 9 16 27 42 47 52 59 65 70 76 79 82 86 95 99 105 110 117 122 127 132 140 144 149 153 160 165 170 175 181 186 190 194 198 2 204 207 211 217 224 234 3 CIP /. 2003. 10 ISBN 7-81067-519-2 Ⅰ. Ⅱ.

More information

,,,,,,GDP,, 700,,,, GDP, 50,,,,,,,,,,,,,,,, 2

,,,,,,GDP,, 700,,,, GDP, 50,,,,,,,,,,,,,,,, 2 (2016-2020 ),,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 ,,,,,,GDP,, 700,,,, GDP, 50,,,,,,,,,,,,,,,, 2 ,,,, 1 2010 2015 2015 (%) (%) ( ) 8667 58 13800 9 14274 9 4 0 6 (%) 13 9 17 14 8 0 2 # 0 4 (%) 7 9 8 5 0 3 (%) 12 1 52 35

More information

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS CHINA Ⅰ Ⅱ 2 Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

ⅠⅡⅢ Ⅳ 2 2 2 2 2 2 ~ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ~ 2 3 2 3 2 ~ 2 ~ 2 2 2 2 ~ ~ ~ 2 2 ~ ~ 2 2 2 2

More information

CIP /. - ISBN 7-5036 - 3463-4 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. D920. 9 CIP 2002 041211 / 100073 / info@lawpress. com. cn / 010-63939796 / www. lawpress. com. cn / 010-63939622 / 100073 / law@lawpress. com. cn rpc8841@sina.

More information

实训报告

实训报告 厦 门 华 厦 职 业 学 院 通 信 网 络 工 程 概 预 算 实 训 讲 义 信 息 与 机 电 工 程 系 2012 年 12 月 信 息 与 机 电 工 程 系 实 验 实 训 报 告 年 级 专 业 班 级 学 号 姓 名 日 期 地 点 组 别 同 组 人 员 课 程 名 称 项 目 名 称 查 找 表 三 ( 甲 ) 定 额 目 的 及 要 求 目 的 : 通 过 动 手 查 找 给

More information

%& %%%%%%%%%%%%%%%% & %%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%% ( ) %%%%%%%%%%%%%%%%% * +%%%%%%%%%%%%%%%%%% &, %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%& %%%%%%%%%%%%%%%% & %%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%% ( ) %%%%%%%%%%%%%%%%% * +%%%%%%%%%%%%%%%%%% &, %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CIP 50 100 2004 3 ISBN7-5017-6343-7 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ F712 CIP 2004 012196 100037 3 www.economyph.com 68319114 13501108194 165 2401 19 875 380 20044 1 20044 1 00015000 ISBN7-5017-6343-7 F5104 33 00 68359418 68319282

More information

一 保 险 单 中 特 别 约 定 本 公 司 不 承 担 保 险 责 任 的 事 项 ; 二 被 保 险 人 故 意 犯 罪 或 抗 拒 依 法 采 取 的 刑 事 强 制 措 施 ; 三 被 保 险 人 自 杀 或 故 意 自 伤, 但 被 保 险 人 自 杀 或 故 意 自 伤 时 为 无 民

一 保 险 单 中 特 别 约 定 本 公 司 不 承 担 保 险 责 任 的 事 项 ; 二 被 保 险 人 故 意 犯 罪 或 抗 拒 依 法 采 取 的 刑 事 强 制 措 施 ; 三 被 保 险 人 自 杀 或 故 意 自 伤, 但 被 保 险 人 自 杀 或 故 意 自 伤 时 为 无 民 中 国 人 寿 2013 意 外 伤 害 保 险 129 号 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 国 寿 农 村 小 额 团 体 交 通 意 外 伤 害 保 险 条 款 请 扫 描 以 查 询 验 证 条 款 第 一 条 保 险 合 同 构 成 国 寿 农 村 小 额 团 体 交 通 意 外 伤 害 保 险 合 同 ( 以 下 简 称 本 合 同 ) 由 保 险 单 及 所 附 条 款

More information

目 录 Ⅰ. 录 取 日 程...1 Ⅱ. 招 收 专 业 及 招 收 名 额...2 Ⅲ. 申 请 資 格...5 Ⅳ. 申 请 资 料...7 Ⅴ. 申 请 方 式...9 Ⅵ. 录 取 方 式...9 Ⅶ. 报 名 费...9 Ⅷ. 联 系 方 式...9 Ⅸ. 申 请 者 注 意 事 项..

目 录 Ⅰ. 录 取 日 程...1 Ⅱ. 招 收 专 业 及 招 收 名 额...2 Ⅲ. 申 请 資 格...5 Ⅳ. 申 请 资 料...7 Ⅴ. 申 请 方 式...9 Ⅵ. 录 取 方 式...9 Ⅶ. 报 名 费...9 Ⅷ. 联 系 方 式...9 Ⅸ. 申 请 者 注 意 事 项.. 2016 年 度 秋 季 外 国 人 新 生 ( 插 班 生 ) 招 生 简 章 目 录 Ⅰ. 录 取 日 程...1 Ⅱ. 招 收 专 业 及 招 收 名 额...2 Ⅲ. 申 请 資 格...5 Ⅳ. 申 请 资 料...7 Ⅴ. 申 请 方 式...9 Ⅵ. 录 取 方 式...9 Ⅶ. 报 名 费...9 Ⅷ. 联 系 方 式...9 Ⅸ. 申 请 者 注 意 事 项......10 Ⅹ.

More information

2

2 1 2 您 事 业 的 起 步 如 何 计 算 您 的 收 入 AirU 校 园 合 伙 人 报 酬 制 度 保 证 您 在 分 享 AirU 首 个 产 功 情 况 取 决 于 推 广 分 享 Ark Show 时 的 努 力 程 度 品 Ark Show 之 后, 能 够 从 使 用 者 的 付 费 获 得 利 益 ( 发 起 他 人 加 入 的 成 功 商 业 模 式, 其 中 一 部 分 包

More information

(1 ) (10) (21) (32) (41) (53) (62) (74) (84) (93) (103) (115) (126) (137) (151) (161) (170) (183) (194) (208) 1

(1 ) (10) (21) (32) (41) (53) (62) (74) (84) (93) (103) (115) (126) (137) (151) (161) (170) (183) (194) (208) 1 (CIP) / () ;. 2. : 2008 4 ISBN978 7 5411 2690 1 Ⅰ Ⅱ 1 2 Ⅲ - - - Ⅳ I242 4 CIP (2008)043523 犎 犗 犖 犌 犔 犗 犝 犕 犈 犖 犌 ISBN978 7 5411 2690 1 787mm 1092mm 1/32 216 9 25 20085 1 20085 1 ( 2) (028)86259285[ ] (028)86259303

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 2008 4 1 357 2008 4 1 200336 www. ydbook. com 890 1240 1 / 32 113 5 25 1 5 100 62347733 021 62347733 8555 2 2 1 CONTENTS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶殞殞殞殞 9 10 11 12 13 14 15 16

More information

84 Ab M Ⅰ B K Ⅱ Ba M Ⅲ Ⅰ

84 Ab M Ⅰ B K Ⅱ Ba M Ⅲ Ⅰ 2014 2 83 310008 Key Words Han Period incense burners typology culture Abstract Bronze incense - burners of the Han Period have been discovered by now in a large number through field archaeology. Although

More information

[ 3 ] ( P438 1 [ 3 ] P436 [ 6 ] ( P [ 4 ] ( P [ 4 ] ( P26-29, 1 2 [ 5 1 ] T

[ 3 ] ( P438 1 [ 3 ] P436 [ 6 ] ( P [ 4 ] ( P [ 4 ] ( P26-29, 1 2 [ 5 1 ] T 2015 1 K87 A 1006-2335 2015 01-0241 - 08 1 [ 1 ] ( P191-192 Dereivka [3 ] ( P436 [ 2 ] ( P29-78 Botai 300 1. 2 1 241 2015 1 [ 3 ] ( P438 1 [ 3 ] P436 [ 6 ] ( P54-55 1 1. 2 4000 1 [ 4 ] ( P26-29 1 [ 4 ]

More information

,, [ ], (), Ⅰ ~ Ⅴ, Ⅰ, [ ] (, ),,,,,,, [ ] [ ],, ( ) [ ],,,,,, (). Ⅰ ( ). Ⅱ( ). Ⅴ( ),,, [ ], ( ),,,,,, [ ],,,,,,,,,, [ ], (),, [ ],,, ( )

,, [ ], (), Ⅰ ~ Ⅴ, Ⅰ, [ ] (, ),,,,,,, [ ] [ ],, ( ) [ ],,,,,, (). Ⅰ ( ). Ⅱ( ). Ⅴ( ),,, [ ], ( ),,,,,, [ ],,,,,,,,,, [ ], (),, [ ],,, ( ) 考古 年第 期 徐 峰 : : - : -, -.,..,, -..,, -,.,,,,,,,,,,,, 一 玉琮的形制,,,,,,,,,,,, [ ] [ ] [ ] [ ],,,,, :,,, ( ) ,, [ ], (), Ⅰ ~ Ⅴ, Ⅰ, [ ] (, ),,,,,,, [ ] [ ],, ( ) [ ],,,,,, (). Ⅰ ( ). Ⅱ( ). Ⅴ( ),,, [ ], ( ),,,,,,

More information

CIP /. 2004 ISBN 7-80207 - 092-9 Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ. F713. 3 CIP 2004 123398 8 11 01051915602 100038 787mm 960mm/16 18. 25 260 2004 12 1 2004 12 1 15000

CIP /. 2004 ISBN 7-80207 - 092-9 Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ. F713. 3 CIP 2004 123398 8 11 01051915602 100038 787mm 960mm/16 18. 25 260 2004 12 1 2004 12 1 15000 CIP /. 2004 ISBN 7-80207 - 092-9 Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ. F713. 3 CIP 2004 123398 8 11 01051915602 100038 787mm 960mm/16 18. 25 260 2004 12 1 2004 12 1 15000 ISBN 7-80207 - 092-9 /F85 38. 00 2 01068022974 100836

More information

CIP ISBN Ⅰ.Ⅱ.1 2Ⅲ. -Ⅳ.F CIP cb.com sohu.com 7

CIP ISBN Ⅰ.Ⅱ.1 2Ⅲ. -Ⅳ.F CIP cb.com  sohu.com 7 CIP.- 2004.4 ISBN7-5637-1192-9 Ⅰ.Ⅱ.1 2Ⅲ. -Ⅳ.F590.63 CIP 2004 004749 2004 1 100024 010 657784036572837265767462 www.tep cb.com E-mail tepfx@ sohu.com 787 960 1 16 10 157 2002 4 1 2004 4 1 1~10000 20.00

More information

CIP / 苾. - 2440 1 2 ISBN 7?5344?3254?8 Ⅰ Ⅱ 12Ⅲ - -Ⅳ G421 CIP 2445 122734 苾 10 144435 4480-14-00101251 2 4480-14-00113227 2 4480-14-00101252 2 ksrt8art

CIP / 苾. - 2440 1 2 ISBN 7?5344?3254?8 Ⅰ Ⅱ 12Ⅲ - -Ⅳ G421 CIP 2445 122734 苾 10 144435 4480-14-00101251 2 4480-14-00113227 2 4480-14-00101252 2 ksrt8art CIP / 苾. - 2440 1 2 ISBN 7?5344?3254?8 Ⅰ Ⅱ 12Ⅲ - -Ⅳ G421 CIP 2445 122734 苾 10 144435 4480-14-00101251 2 4480-14-00113227 2 4480-14-00101252 2 ksrt8artpj@w.bkjprr.ss8 www.w.bkjprr.ss8 85488m110888 1 / 32

More information

Handbook(2015_Chinese).hwp

Handbook(2015_Chinese).hwp 2015 学 年 外 国 人 新 生 插 班 生 招 生 简 章 目 录 Ⅰ. 报 名 资 格 ---------------------------------------------------- 1 Ⅱ. 招 生 单 位 --------------------------------------------------------- 2 Ⅲ. 报 名 日 程 -------------------------------------------------------

More information

% 1 1 Modigliani & Brumberg 1954 Ando & Modigliani 1963 Samuelson 1969 Merton Hall 1978 Modigli

% 1 1 Modigliani & Brumberg 1954 Ando & Modigliani 1963 Samuelson 1969 Merton Hall 1978 Modigli * 2000 2009 62. 3% 48. 0% 46. 4% 35. 1% 1 2009 2000 2009 10 17 22. 13% 24. 93% 2 2004 2004 2005 2009 2009 2008 Consumer Finance Samuelson 1969 Merton 1971 Tufano 2009 * 100191 hanly1 @ 163. com chunyuedu@

More information

《2005版中国抗肿瘤药市场研究报告》

《2005版中国抗肿瘤药市场研究报告》 目 录 完 成 时 间 :200 年 月 编 号 :SD200 38 中 国 抗 肿 瘤 药 市 场 研 究 报 告 定 价 : 电 子 版 (PDF)7000 元 图 书 版 :6600 元 Ⅰ 定 义 及 分 类 1.1 肿 瘤 1.1.1 良 性 肿 瘤 1.1.2 肉 瘤 Ⅰ 定 义 及 分 类 1.1 肿 瘤 1.1.1 良 性 肿 瘤 1.1.2 肉 瘤 1.1.3 恶 性 黑 素 瘤

More information

CIP / ISBN Ⅰ.... Ⅱ Ⅲ Ⅳ. H CIP E - mail yeah. net www. h

CIP / ISBN Ⅰ.... Ⅱ Ⅲ Ⅳ. H CIP E - mail yeah. net www. h CIP /. - 2006. 1 ISBN 7-80699 - 574-9 Ⅰ.... Ⅱ. 1... 2... Ⅲ. - - - Ⅳ. H152. 3 CIP 2005 114427 6 150040 0451-82159787 E - mail hrbcbs @ yeah. net www. hrbcbs. com 787 1092 1 /16 23. 25 400 2006 1 1 2006

More information

,,,,,,, 22, 18,, 28 :,, ( ), , ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) :,,, 2020, 120, ( ) ( ),, 2020, 130, ( ) ( ),,, 2020, 50 :,, :,,,,, 72

,,,,,,, 22, 18,, 28 :,, ( ), , ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) :,,, 2020, 120, ( ) ( ),, 2020, 130, ( ) ( ),,, 2020, 50 :,, :,,,,, 72 , 2020, 60%, 54%,,,, 200,, 170,,, 71 ,,,,,,, 22, 18,, 28 :,, ( ), 2020 620, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) :,,, 2020, 120, ( ) ( ),, 2020, 130, ( ) ( ),,, 2020, 50 :,, :,,,,, 72 ,,,,,,,,,, 2020,,,,,,,,,,, 25-30,

More information

(2015-2016-2)-0004186-04205-1 140242 信 号 与 系 统 Ⅰ 学 科 基 础 必 修 课 37 37 1 教 203 17 周 2016 年 06 月 13 日 (08:00-09:35) (2015-2016-2)-0004186-04205-1 141011

(2015-2016-2)-0004186-04205-1 140242 信 号 与 系 统 Ⅰ 学 科 基 础 必 修 课 37 37 1 教 203 17 周 2016 年 06 月 13 日 (08:00-09:35) (2015-2016-2)-0004186-04205-1 141011 关 于 2015-2016 学 年 第 二 学 期 期 末 周 内 考 试 时 间 地 点 安 排 选 课 课 号 班 级 名 称 课 程 名 称 课 程 性 质 合 考 人 数 实 际 人 数 考 试 教 室 考 试 段 考 试 时 间 (2015-2016-2)-0006178-04247-1 130101 测 试 技 术 基 础 学 科 基 础 必 修 课 35 35 1 教 401 17 周

More information

CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ Ⅳ. F12-53 CIP ISBN /F http / /cbs. pku. edu. cn

CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ Ⅳ. F12-53 CIP ISBN /F http / /cbs. pku. edu. cn CIP /. 2005. 9 ISBN 7-301 - 08080-8 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. 1-2 - - Ⅳ. F12-53 CIP 2004 106404 ISBN 7-301 - 08080-8 /F 0954 205 100871 http / /cbs. pku. edu. cn em@pup. pku. edu. cn 62752015 62750672 62752926 82350640

More information

2015 후기 학부 정원외 외국인 모집요강(중문)_clean_20150818.hwp

2015 후기 학부 정원외 외국인 모집요강(중문)_clean_20150818.hwp 2016 年 度 春 季 学 期 外 国 人 本 科 新 入 学 插 班 入 学 招 生 简 章 中 文 I. 招 生 日 期 Page 1 II. 招 生 学 科 及 招 生 课 程 Page 2 III. 报 名 资 格 Page 3 IV. 提 交 材 料 Page 4 V. 选 拔 方 法 Page 5 VI. 网 上 报 名 及 提 交 材 料 方 法 Page 5 VII. 报 名 者

More information

纯 粹 外 国 人 ( 父 母 均 是 外 国 人 的 外 国 人 ) Ⅰ. 招 生 日 程 区 分 前 期 日 程 后 期 场 所 受 理 申 请 材 料 2016. 11. 09( 星 期 三 ) ~ 11. 11( 星 期 五 ) 2017. 5. 15( 星 期 一 ) ~ 2017. 5.

纯 粹 外 国 人 ( 父 母 均 是 外 国 人 的 外 国 人 ) Ⅰ. 招 生 日 程 区 分 前 期 日 程 后 期 场 所 受 理 申 请 材 料 2016. 11. 09( 星 期 三 ) ~ 11. 11( 星 期 五 ) 2017. 5. 15( 星 期 一 ) ~ 2017. 5. 2017 学 年 度 新 ( 插 班 ) 入 学 在 外 国 民 和 外 国 人 特 别 招 生 简 章 2016. 7. 鲜 文 大 学 纯 粹 外 国 人 ( 父 母 均 是 外 国 人 的 外 国 人 ) Ⅰ. 招 生 日 程 区 分 前 期 日 程 后 期 场 所 受 理 申 请 材 料 2016. 11. 09( 星 期 三 ) ~ 11. 11( 星 期 五 ) 2017. 5. 15(

More information

? 2004 CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. 1 2Ⅲ. Ⅳ. F230 CIP cn U

? 2004 CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. 1 2Ⅲ. Ⅳ. F230 CIP cn U XINBIAN CHENGBEN KUAIJI SHIXUN DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS ? 2004 CIP /. 2. 2004.8 ISBN 7-5611-2145-8 Ⅰ. Ⅱ. 1 2Ⅲ. Ⅳ. F230 CIP 2002 059631 116024 0411-84708842 0411-84701466 0411-84707961 E-mail

More information

GB 25431-1: Extruders and extrusion lines for rubber and plastics - Part 1: Safety requirements for extruders

GB 25431-1:  Extruders and extrusion lines for rubber and plastics - Part 1: Safety requirements for extruders ThePeople s RepublicofChina EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equaljusticefor al,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw,worldtradeandworld peace,thislegaldocumentisherebymadeavailableonanoncommercial

More information

DSL Non Extrac tion IGF-I (I RMA)

DSL Non Extrac tion  IGF-I (I RMA) DSL-2800 非 提 取 胰 岛 素 样 生 长 因 子 -1 免 疫 放 射 法 天 津 市 协 和 医 药 科 技 有 限 公 司 免 费 咨 询 热 线 :800-8180100 Ⅰ. 用 途 : DSL-2800 活 性 非 提 取 胰 岛 素 样 生 长 因 子 -1(IGF-I) 包 被 管 放 免 试 剂 盒 为 血 清 或 EDTA 血 浆 中 的 IGF-I 的 定 量 测 量

More information

Microsoft Word - 1 社科责任页.doc

Microsoft Word - 1 社科责任页.doc 中 国 学 术 年 报 ( 人 文 社 会 科 学 ) Annual Report for Chinese Academic Journal Impact Factors (Social Science) 2014 年 第 12 卷 中 国 学 术 ( 光 盘 版 ) 电 子 杂 志 社 有 限 公 司 出 版 中 国 社 会 科 学 文 献 评 价 研 究 中 心 清 华 大 学 图 书 馆 研

More information

(CIP) /. : 2005 12 ISBN7 81093 344 2 Ⅰ... Ⅱ... Ⅲ 1 2 Ⅳ 1F427 54-532F127 54-53 CIP (2005) 149600 2005 12 1 193 230009 :0551 2903038 :0551 2903198

(CIP) /. : 2005 12 ISBN7 81093 344 2 Ⅰ... Ⅱ... Ⅲ 1 2 Ⅳ 1F427 54-532F127 54-53 CIP (2005) 149600 2005 12 1 193 230009 :0551 2903038 :0551 2903198 (CIP) /. : 2005 12 ISBN7 81093 344 2 Ⅰ... Ⅱ... Ⅲ 1 2 Ⅳ 1F427 54-532F127 54-53 CIP (2005) 149600 2005 12 1 193 230009 :0551 2903038 :0551 2903198 www.hfutpress.com.cn E mail press@hfutpress.com.cn ISBN7

More information

Ⅰ 招 生 日 期 报 名 顺 序 日 程 备 注 网 上 报 名 : 参 照 世 宗 大 学 网 站 (http://eng.sejong.ac.kr) 上 的 [ 2016 年 度 春 季 学 期 一 般 大 学 院 外 国 留 学 生 招 生 简 章 ] 1. 网 上 提 交 志 愿 书 20

Ⅰ 招 生 日 期 报 名 顺 序 日 程 备 注 网 上 报 名 : 参 照 世 宗 大 学 网 站 (http://eng.sejong.ac.kr) 上 的 [ 2016 年 度 春 季 学 期 一 般 大 学 院 外 国 留 学 生 招 生 简 章 ] 1. 网 上 提 交 志 愿 书 20 2016 年 度 春 季 学 期 一 般 大 学 院 外 国 留 学 生 招 生 简 章 中 文 Ⅰ. 招 生 日 程 Page 1 Ⅱ. 招 生 学 科 及 招 生 课 程 Page 2 Ⅲ. 申 请 资 格 Page 3 Ⅳ. 提 交 材 料 Page 4 Ⅴ. 选 拔 方 法 Page 5 Ⅵ. 网 上 报 名 及 提 交 材 料 方 法 Page 5 Ⅶ. 报 名 者 注 意 事 项 Page

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 3 Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 3 Ⅳ 高 等 职 业 教 育 工 程 造 价 专 业 系 列 教 材 工 程 招 投 标 与 合 同 管 理 ( 第 三 版 ) 武 育 秦 主 编 重 庆 大 学 出 版 社 Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 3 Ⅳ 1 2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

Microsoft Word - 道路交通事故受伤人员伤残评定.doc

Microsoft Word - 道路交通事故受伤人员伤残评定.doc 中 华 人 民 共 和 国 公 共 安 全 行 业 标 准 道 路 交 通 事 故 受 伤 人 员 伤 残 评 定 GA35--921992-05-01 实 施 1 主 题 内 容 和 适 用 范 围 2 术 语 2.1 道 路 交 通 事 故 受 伤 人 员 在 道 路 交 通 事 故 中 遭 受 各 种 暴 力 致 伤 的 人 员 2.2 伤 残 2.3 评 定 2.4 评 定 人 2.5 评

More information