( CIP ) /,. - :, ISBN I209.6 CIP (2003) ZHONGGUO XIANDAI WENXUESHI : (0898 ) B 3 :

Size: px
Start display at page:

Download "( CIP ) /,. - :, ISBN I209.6 CIP (2003) ZHONGGUO XIANDAI WENXUESHI : (0898 ) B 3 :"

Transcription

1 () 2003

2 ( CIP ) /,. - :, ISBN I209.6 CIP (2003) ZHONGGUO XIANDAI WENXUESHI : (0898 ) B 3 : nhcbgs@0898.net / ISBN

3 (), 2001,,,,,,,,,,, 20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4 2,,,,,

5 ( 1) ( 8) ( 8) (14) (17), (20), (26) (30) (37) (37) (41) (42) (45) (49) (54) 10 (60) (61) (66) (70) (75) (82)

6 2 (87) (94) (99) (99) ( 107) ( 112) ( 120) ( 130) ( 138) ( 138) ( 146) ( 152) ( 156) ( 164) ( 168) ( 168) ( 174) ( 192) ( 204) ( 210) ( 210) ( 218) ( 225) ( 232) ( 232) ( 239) ( 244)

7 3 ( 249) ( 249) ( 256) ( 267) ( 267) ( 279) ( 285) ( 285) ( 292) ( 298) ( 298) ( 303) ( 309) ( 315) ( 315) ( 322) ( 328) ( 328) ( 332) ( 338) ( 338) ( 344) ( 348) ( 354) ( 354) ( 362) ( 368) ( 368)

8 4 ( 373) ( 377) ( 382) ( 382) ( 389) ( 398)

9 ,,,,,, ; ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10 2,,,, ;,, ;,,,,,,,,,,,, ;,,, :,,,, 20,,,,,, ,

11 3,,,,,,,,,,,,,,,, ;,, ;, 30,,, , , 30,,,,,,

12 4,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,, ; ,,,,,,,,,,, 10, ( ) 10,,,,

13 5,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,, ;,,, ;,, ;,,,,, ( ),,,,,,,,,,

14 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 50,, ;,,,,,,,,,

15 7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

16 20,,,,,,,,,,,,,,,,, , ( ),,

17 9,, ( Democracy, ) ( Science, ),,,,,,,,, ;, ;,,,,,,,,,, ;,, :,,,?,!,,,,

18 10,,,,, ( : ),, , ( ) 2 5,, 2 6,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, ;, ;,,,,,,,

19 11,,,,,,,,,,,, ( ),,, ( ),,,, 1918,,,,, 1919,,, 1920,,, :, 3 3,

20 12,,, :,,, 12,,,,,,, :,,,,,,,, :,, ;, ;,,,,,, ,,, ,

21 13,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

22 14,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ( ),,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,

23 15,,,,,, :,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,, ( ) ( ) ( ),,,,,, :,,,

24 16,!,,,,,,,,,, 1925,,,, :,,,,,,, KS, KS,,,,,,,,,,,

25 17,,,,,,,,, , 12,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,, 5, 1980

26 18,, ( ),,,,,,1923,,,,,,1924, ;,,,,1922,,,,,,1922,, 1925,,,,,,,

27 , 19 ( ),,,,,,,,,,,,,,,,1921,, 10,,,,,,, :, 6, 242, 1981

28 20,,,,,,,, : ( ),,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

29 , 21,,,,,,,,, ( : ),,,,,,,,,, 1933,,, 1933,,,,,,,,,, ( ),,,

30 22 ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1928,,,

31 , 23,, 30,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,

32 24,,,,,,,, 20,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,

33 , 25 ;,,,,,,,,,,,,,,, ( ), 1923,, ,,,,,,,, :, 6, 246, 1981

34 26,,,,,,,,,,,,,,, ;, ;,,,,,,,,,,, 1936, ( ),,,, ,

35 , 27,,,,,,, ,,, 1926,,,,,, ;,,,,,,,,,,,, ,,,,, :, 10, 84, 1959

36 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

37 , 29,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,, 1923 :,, 1935

38 30,,, (, ),,,,,,,, (),,, ;,,,, ,,,,, , 9,, 1919, :, 6, 244, 1981

39 31,, , (), 3,,,,,,,, ;,,,,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,, 405, 1989

40 32,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,, 1920,,, ( ),,,,, :, 5, 1984

41 33,,,,, 1922,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,, :,, 33, :

42 ,,, ,, 6,,,,, :,,, ;,, ;,,,,,,,,, ,,,,, , 1921,,,,, :, : ( ), 12, 1982

43 35, : , 5,,,,,,, ( Amateur stage ),,,,, ( ),,,,,,,,,, 1926,,,,,

44 36,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,

45 ,,,, ,,,,,,,,, ( ),, ;,,, :, ( ), 475, 1982

46 38,, 58,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,, :,,,, :, ( ), 475, 1982

47 39,,, ;,,,,,,,, ( H umour ),,,, 20,,,,,,,, ( ),,,,, ( ), :,,, ;

48 40, ;,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

49 41,,,,,,,,,, ;, ;,, 1926,,,,,, 1927 ( 1926 ), ; ( 1928 ) ( 1931 ),, 1931,,, 1926,,,,,

50 42,, :( ) ( ) ( ),, :, ;, ;, :,,,,, 20,,, ;,,,,,,,,,, :,,, :, ( ), 92 93, 1982

51 43,,,, ( ),, (1924) ( 1927 ) ( 1934) (1936),,,,,,,,,, ( ), ( 1931 ) ( 1932 ) ( 1933 ) (1936),,,,, 1931,,,,, 20,, ,

52 44,, 20 20, 20,, 1925,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,

53 45,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, :,

54 46,,, 30, ( ),,,,,,,,,,,,,,, ( ) 1926, 1928,, 90, (1929) ( 1933 ) (1937) ( 1948 ),,,, :, 4 1, 1934

55 47,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,, ( ) 1942,, ;,,,,,,,,,,,

56 48,,,,, ( ),,,, ( ), , 1945 :,,,,,,,,,, ( ) 1931, 1938,,,, 1935, :,/ /,/,,,

57 49,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

58 50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,, 1922,,

59 51,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,, :, 15,

60 52,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 19,,

61 53,, ( ),, ,, 1931, 1936,,,,, :,,,,,,,,,,,,,, 29,,, :,,,,,,,,,,,

62 54, 30,,,,,, ;,,, ,, ,, ,,,,,,, :,, 127, 1989

63 55,,,,, :,, 5,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

64 56,,,,,,,,,,,, ( ),,, 1925, 1928, 1930, 8,,, T H,, :,,,,, ( ),, 30,, 1932, ( 1933 )

65 57 (1934) 1933,,, ,,,,,,,, ; ; ;,, ;, ; ;,,, :,, :,, revue,,,,

66 58,, (1905),,,, ,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,

67 59,,,,,,,,,,,,,,,,,,

68 , 1927,,,, , ;,,, 1 8, ;,,,,,,,

69 61, , ( ) :, 2,,,,,,, 1923,, 1925,,,,,,,,,,,,, :, 1 9, 1928

70 62 10,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,, Q,,,, :, 2, 1928 :, : Q,, ( ) :, 2 1, 1928

71 63,, ( ),,,, :,,, (),,,, ( ) :,, :,,,,, :,,!,,,,,,,,,,,

72 ,,,,,, , , ( ),, ;,,,,,,,,,,,, ( ), 1 4,

73 65,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

74 66 10,,,,,,,,, ( ),,,,,, ,,,,,,,,,,, 1931,,,,

75 ,, ,,, ( ),,,,,,,, 1936,,,,,,, ,,,,,,,, ,,, ,,,

76 68 10,, , 3?,,,,,,,,,,,,,,,,, ; :,,,,,,, ;,,,,,,,,, :, 6, 532, 1981

77 69 :,,,,,,,,!!,,,,, ,! ,, 21,,,,,,, :, 6, 530, :, 1 2, :, 1 3,

78 70 10,,, ,,,,,,, 6,, :,,,,,,,,,,,, ,?, ,,,,,,

79 71,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,

80 72 10,,,,,,, :,,,, 30,, ;,,,,,, ;,,,,, ,,,,, ;, ;, ;,,,,,,, (

81 73 ) ,,,,,,,,,,,,,,,, ;,, ;,,,,,,, ( ),,,, :,

82 74 10,,,,,,,,,,, :,,,,, ,,,,,,,,,, ;,,,,, 30,,

83 75 ;,,, ;,,,,,,,,,,,,,, 10 10, ;,,,, ; :, 4, 238, 1981

84 76 10,, ;,,,,, (),,,,, +,,,,,,,, :,,,,

85 77,,,,,,,, 1932,,,,,,,,,,,, () ( ), 1927,,,,,, ( ),1930,,,,,,, 1 8, :, 4, 368, 1981

86 78 10,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,

87 79,, 1929,, , , 1928,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,, 1921, 1924,,, 1926,,, 1925,, :, 6, 493, 1981

88 80 10,, 1927,,,,,,,,,, +,, 1930,,,,,,,, (1932 ),, ;, ;,,,,

89 81,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,, 1928,,, 1929,,,,,

90 82 10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,,, 3 3,,,,,,,,,,,

91 83,,,,,,,,,,,,, 1931,, ,,,,,,,,,, ( ),,,, ,, 1934,,, 1937,,

92 84 10,, 1940, ,,, 10,, 1935,, 10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11, :, 6, 408, 1981

93 85,,,,,,,,,,,,,, 20,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :, :, 6, 408, 1981

94 86 10, ( ),,, ( ),, ,, 30,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,, 1941 :, 6, 287, 1981

95 ,,,,,, ( ) ( ) 1933,,,,,,,, ;,,, ,,,,,,,,, 1929,

96 ,,,,,, ,,,, , ( ),,,,,,,,, 1936,, SOS 1936,,, 10, :,,,,,,,,,

97 89 10,,,,,,,,,, 1930,,,,,, 1929,,,,,,, ( 1929 ),,,,, :,? 1932,,,,,,,

98 90 10,,,,, 1937,,, 1946, 1939, 1942,,, ( ),,, 1930,,, ( ),,,,,,,,, ;,,,,,,,,,

99 91,,,,, ( ),,,,, 1927, 1929,,, ( ) 1934,, ( 1935 ) ( 1936 ),,,,, 1937 :,,, :,, 25, 1982

100 92 10,,,,,, 8,,,,,,,,,,,,,,, :, :,, 29, 1982

101 93,,,,,,, 1942,,,,,,,,, ( ),,, ;,,,, :,, ;,,,,,,,,, 5, :,

102 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20,,,,,,

103 95, ;,,,,,,,, 1933,,,,, 30,,,,,,, ( ), ;, 20,, 1933,,,,, :,

104 96 10, , ( 7 15 ),,,,,,,,,,,,,,, 40, ( ) ( ),,, 1912, 1925, ,,,,, :, :, 1, 3, 1980

105 ,,,,,,,,, 20,, ( ),,,,,, ( ),,,,,,,,,,, ( ),,,,,,

106 98 10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, :, :, 1, 6, 1980

107 1937,,,,, , ;,,,,,,,, , ( ) 500, 45,

108 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( )1938 5,1946 5, 10 71,,,,,,,,,,,,

109 101,,, ( 10 ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

110 102,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, 1 :, 7 1,

111 103,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4,,,, :,,

112 ,,,,,,,,,,,,,, 1940,,,,,,,,,,,,?,, 1942, :, 1 4, :, 3,

113 105,, ,, :,,,,,, ,,,,,,,,,,, :,,,,, ( ), :,,

114 , ,,,, ,, ,,,,,,,,, :,,,,,,,,, : :,

115 ,,,,,,,,,,,,,,,, 107, ,,,,, , 4,,,, 20 : :,

116 108 ;,,,, 20 ( ) ( ),,,, ( ),,, 100,,, 1936, 1941, 10 (, ) ( ), ;,,,,,,,,,,

117 109 ( ) ( ),, 1938,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,, 1931,,,,,, :, ( ), 1237, 1981

118 110, ( ),,, ( ),,, ( ) ( ), ( ) ( ),, (),, 30,1942 4,,,,,, ( ) 1936,,,,,,,,,,

119 111,,, 20,,,, ( ),,,,, 20, ,,,,,,,,,,,,,,,,, 12,, ( ), 30,

120 112 ( ),,,,,,,,, ( ),,, ,, 3, 10, 7, , , 35,,,,,,,,,,,,,,,, (

121 113 SM),,,,,,,, ;, ;,,,,,,,, 1940,, ; :, / / / /,!,,,,,,,,,,,,

122 114,,,/ :/ ;/, / ( : ),/,/! ( :) ; ; ;,,, / / / ( : ),,,,, ;,, 1939,,,,, :,,,,,,,,,,, : / / /,,

123 115, : / / / / : /,/ :/,/? :/ (),,,, ;,,,,, ( ),,,,,,,,, 1936,,,,,,,, 1937, :, 121,, 1951

124 ,, 1937,,,,,,,!! / / / /,/!/ / /, /,/ /,/ /, :,/,/ / /,,,,, 1938, ( ),,,,,, 1938,,,,,,/

125 117 /,/ : /,/!,,,,,, :,,,,, (),,,,,,,, ;,,,,,,,,,,, (),,,,,, 40 ( :, 121,, 1951

126 118 ) ( ) 9,,, ;,, 1981,, 40,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,, ( 1912?) : / / / Q,, (1920),

127 119 /, ( ),, ( 1921) ; ( ), ; 40,, 40, ( ),, :,, ( ) ( ),,, ( ) /, ( ), ( ),,, ;,,,,, ( ),, ( ),,

128 120,, :,,/,/,,/ /,,,,,,,,, 40,,,,, 1940,,,,,, ; ,,, 40,,,,

129 121 40,,,,,,,,,, ( ),, 1925,,,, ,, 1946,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,, ;,,,,,

130 122, ;,,,,,,,,,,, (), ( ),,, 1942, 1946,,,,,,,,,,,,,,,,,, ; 1000, ;,,,,,

131 123,,,,,,,, 20,,,,,,, ( ), 1936 (1937) ( 1940 ),,,, CC,,,!,,,,, 1949, ( ),,,,

132 124, 1938,,, 1940,,,,,,,,,,,, ( ),, 1895 (), 17,, 1924, 1926,,, 111, ,, ;,,,,,

133 125,,,,,,,,,,, ;, ;,,,,,,,,, 1939, 12, ;, 14,,,,,, ; ; :1930,,

134 126 ; ; ;,,,,,,,,,,,,,,, 40, 40,,,,,,,,,,,,,

135 127?,/ ( ),! 40,,,,, :,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,,/ :,/,/ /,,,,, 40,,,,,,,,, ( ),,,,, 1939,,,,,

136 ,,, ,,,,, :,,,,,,, :,!,, :, ;, ;, ;, ;, ;, ;, ;,!,, ;,, ;,,,, Q:,/ Q

137 129,/,/,/!,, Q, :,/,/,/ :/,!,,,, :,,/,/,!,,,,, :,/,/,/!, :,/,/,/,/,,,, ,,,,,,,

138 130,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 30 40,,, ;, ;,

139 131 ( ),, 30, 1932, , 500,,,, 1939, , 40,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,

140 132,,, ;,,,,,,,,,,,, ( 1917?),,, 40,,,,,,,,,,,, (),,,,,

141 133,,,,,, 40,, ( ),,,,,,,,,, 1942,, 24,,,,,!,,,,

142 134, :,,,, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),,,,, ( 1941 ) 80, 1945, ,,,,,,,,,,,,, :,, , 3

143 135,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

144 136, 40, , ( ),,, 40, 1946,,,,,, 15, 10,15,,,,,, 15,,,,,,,,,,,

145 137,,,,,,, ;,,,,,,,

146 , () ,, 1937,,, , ( ), :, ,,1939 9,,,,, 20,

147 139,,,,,, :,?,,,,,,,,,,,,,,,,, 1942, 1938,,,,,,,,, 152, , 148

148 140 ;,,,,,,, 1942,,,,,,, ,,, 4,,, , ( ),, , ( ),, :, 144,

149 141,,,,,,,, ; ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :?,,,,,

150 142,,,,,,,,,,,, :, ;,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),, :,1982 5

151 143,,,,,,,,,,, 1943,, ,,,,,,,, 17,,,,, ;,,,,,, ( 1913),, 30 :,,

152 144,, 1948,,,,,,, :, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

153 145,,,,,,,,, ;, ;,, ;,,, ;,,,,,, ;,,,,,,,,, Q,,,,,,,,, :, ;,,

154 146,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, ( ),,,, ;,,,, :,,

155 ,,,, ;,,,, 1945,,,,,, ;, ( ),, 1947,,,,,,,,,,,,,,,,,,

156 148,,,,,,, (1908),,, 30, 1941,, 1946,,, 1941,,,, (),,,,,,,,, ;,,, ;, :,, :,,,

157 149,, ;,, (1949 ) 10, ( ),, 1934, ( Liberty ),,, 1944, ,,,, 1948,, ,,, ; ,,,,,,

158 150,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,

159 151 ;,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

160 152,,,,, (1916),, 1936, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

161 153,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,, :, ;, ;,,,,

162 154,,,,,,,,,, ( ) , 1940,,,,,,, :!

163 155,,,,,,, ( ),,,,, ( ),,,,,,,,,,,,, ;,,

164 156, ;,,,,,,,,,,,,,,,,, 1943 ( ),,,,,, ( ) ( ) ( ) ( )

165 157,,,,,, 1945,,,, 40,,,,,,,, 1945,,,,,,, :,,, ; 40, ;,,,,,,,,,

166 158,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,, ( ) ( )

167 159 ( ) ( ) (),, ( 1943 ), ( 1945 ),,, ( 1942 ),, ( 1944 ),,,,,,,,,, ;, (),,,,,

168 160,,,,,,,,, 40, ( ),, 1938, 1942,,,,, 3000, ,,,, ( 1930 ),, 13, :,

169 161,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,, 800, 400,, ;, ;,,,,,,,,,,,

170 162 ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, ( ) 1219, 1981

171 163 ( ),, 1937,,, ,,,,,,, : ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

172 164,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ), ( ) ( ) ( ),,,, ; 1919 ( ) (, ) ( ) ( 1923 ) ( 1924 :,, :,,

173 165 ),,, (Reportage ) 30, 1936,, 1936,, , 3000, 500,, 40,,,,,,,,,,, 30,, ,,,

174 , 30,,,,,,,, , :,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,

175 167,,,,,, (1914),,,, ; ; ; ( ),,,,,,,,,,,,,,,,

176 , ( ),,,, ,7,,, :, ;,,,,,,

177 169 13,,,, ,,,, :,, ,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, :, 1, 415, 1981

178 ,,,,,,,, :,,,,,,,,, ,,,, :,?,?,? 1907,,,,,,, :,,,,,, 1908,, :, 1, 416, 1981, 417

179 171 ( ),, ,, 1911,,,,, ,,,, 5,,,,,,,,,, ,,,, 1925, 20,,,,,,,,,,, :, 6, 238, 1981

180 172,,,,,,,,,,, ,, ,, Q ;,, ;,,,,,, ,,,,,,,,,,,! , :, 4, 5, 1981

181 173,,,,,,, ;,, ,, 10,,,, ; ,,,,,,,,,,,, 10 10!,,,, ,,!,,,! :,

182 174,,,,,,,,,,,,,,,,, ( 15, , ), :,,,,, :, 2, 698, :,, 101, 1983 :, 1, 419, 1981

183 175,,, ,,,,, :,,,,,,,,, , ,,,,,,,,, :, :, 4, 456, 1981 :, 10, 221, 1981 :, 2, 341, 1981

184 176,,,,, 20,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,, :,,, :, 4, 512, 1981

185 177,,,,, (Q), ( ), ( ), Q : Q,,, Q,,,,,,,, : Q!, Q ;,,, Q,,,,,,, Q, Q,, Q,,,, Q, ( ),, Q, Q,,, :,!,,

186 178,,, Q,,,,,, Q, Q, Q :,,, Q Q,, :, ;, ;,, Q,,,,,,,, Q,,, :

187 179,,,,,, Q,,, ;, D, Q,,,,,,,,,,,, :,,, ;,,,,,

188 180,,,, :,,,,,, ( ),, ( ) Q,, Q, (Q ),, ( ),,,,,,,, Q Q,, ;, Q Q,, Q Q : :,,,, :,, :, 1, 163, 1981

189 181,,,???, Q, Q, Q,, Q,, Q,,,,,,,, Q Q,, Q Q, Q,, Q,,, Q,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

190 182,,,,,, :, :,,,,,,,,,, 16,,,,, :, (),,,,,,,,,, (),,

191 183,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

192 184 ; N,, ( ), N,,,,,,,,,,,, ( ), ;,,,,,

193 185,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

194 186?,,,,,,,,,,,,,,,, ABCD,,,,,,,,,,,,,,, ;, ;,

195 187,, ;,,,,,, ;,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

196 188,,,,,,,,,,,,,,, 20 :,,,,,,, 20,,,,,, :, 7, 104, 1981

197 189,,,, Q,, Q, ; Q,,,,,,,,, ; ;,, Q,,,,,,

198 190,, ;,, :, ;, Q Q,,, ;,,, ;,, Q : ; Q :,,,,,, :, 4, 456, 1981

199 191,,,,,,,,,,,,,,,,, :, ;, ;,,,,,,, :,,,,,,,,,,, ;, :,,, :, 6, 382, 1981 :,, 2, 512, 1981

200 192,, ( ),,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,, 1918,,, 16 ( ),,,,,,, 1927,,, ; :, 4, 512, 1981 : 1, , 1986

201 193,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,, ;,, : [ ], 4, 1995, 262

202 194,, ;,,,, ;,,,, ,,,,,,,,,,,,,!, ;,, :,,,,,,,,, :, 1, 119, 1981

203 195 :, :,, ;,,,,,,,, Q,, Q, Q,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,??,,,,,,

204 196,,,,,,,,, ( ), ( ), ( ),,, :,,,,,,,,,, ;,,, 1925,, ( ),,,,,,, :, 6, 3, :, 3, 244, :, 6, 612,

205 197 20,,,,,,, :,,!, ,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,, :, ;, :, 3, 530, 1981

206 198, ;, 10,,,,,,,,,,,,,, 20,,,, ( ), ( ),,,, ;,,,,,,,,,, :, 3,

207 199 (),,, : :,,,,,,, 1928,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, 4, 6, 1981

208 200,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,, :, :, 6, 382, 1981

209 201,,,,,, : ;, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, 5, 4, 1981 :, 5, 382, 1981 :,, 6, 292, 1981

210 202,,,,,,,, ;,,,,,,,,,, : ; ;, ;,,,,,,? :,,,,,,,,,,, :,, 3, 183, 1981

211 203,, ;,,,,!, ( ) ;, ( ) ;,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,, ;, ;,,,,,,,,,,,,, ;,, ( ), :,,,,,

212 204,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,, ;,, ;,,, ;,,,,,,,,,,, :, 6, 3, 1981

213 205, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, 4, 356, 1981

214 206,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,, :, 4, 356, 1981 :, 1, 284, 1981

215 207 :,,,,,, : ; ;,,? :,,,,,,,,,,,,, :,,,, (), ;,,,,, ;,,,

216 208,,,,,,,, , 10,1927 5, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,

217 209,,,,,,,,, ;,,,,, ;,, :,!,

218 ( ),,,, 1919, , ;,, 1907,,,,,, 1906,,,,,,,,, ( ) ;,

219 ,,,,,, 1914, ,,,,, 16 17,, ;,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,, 1916, ( ), :,, , 1983

220 212, ,,,,, 1919,,,,,,, ,,, ,,,,, ; 1920 ( ) ,, 8,,,, ,, ( 1923 ) :, ( ) 12, 6465, 1992

221 213,,, ;,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ;,,,,,,,, :, ( ) 19, 408, 1992 :,, ( ) 15, 272, 1992

222 214,, ;,,, ( 1928 ) 23, 1923,, :,, ; ;,,,!!,,,,, ,,, 4,,, : :, ( ) 12, 205, 1992

223 215,,,,,, 1925,, ( ) ( ) ( ) ( ) () ,,,,,,, 7,,,, ,, 3 31,,,,,,,, 11 :,, ( ) 16, 10, 1992

224 216,, ,,, 24,,,,, :,, ;,,,,,,,,,, ,,,, 10,,,, ;,,,,,, 10 :,,,,,,

225 217 10, 1937,,, 7 27, ,, 4,, ,,,,, 6,,,,,,, 1948,, 2,7,,,,,,,,,,1949 :,,

226 218, ,, 86 60,,,,,,, ;, ,,, ( ),,,, 57, 23,,,,, ( ) 3 ( ) ,,, :,,, 20 :,

227 219,,,,,, 500,,,,,,,,,! :,,/ /? /?,,,,,,,,,,,,,,, :,, 158, 1955

228 220, ;,,,,,, :,,,,,,,,,,,,, 27,,,, :, ( ) 12, 73, 1992

229 221,,,,,, ,,,, :! /,/,/,/ /,,,,,,,,,,,,,,,,/,/,,,,,,, :,,, ;/,, ;/

230 222,! /!,,,,,,,,,,!!! /!,,,,,,,,,,/,/,/ ( ),,!! /! ( ),,,,,,, :,, ( ) 16, 5, 1992

231 223,,,,, : ( Intrinsic Rhythm ), (),,, ;,! ( Extraneous R hythm ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, ( ), 15, 337, 1992

232 224,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,, ; ;,,,, :,

233 225,,,,,,,,,,, 4, , 3, 10,,,,,,,,,, 21,,,,,,,,,,,,,,, 20, 40 :,, 244, 1983 :, ( ), 15, 337, 1992

234 226, 1923,,,,, 1925,,, ,,,,,, 40,,,, , ( ) 6, 6,,, :,, :,,,,,,,,,,,,,, : :, ( ), 19, 296, 1992

235 227,,,,,,,,,,, :,, ; :,,,,,,,,,,,,,,, :, 1, 333, 1982, ( ), 19,

236 228,,,, ;,,,,,, 6,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,

237 229,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,, :,!,,,,,! :,,,,,,,

238 230,,,, :,,,!,,!,!,!,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, 1, 492, 1982

239 231,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

240 ( ),,,, 1927,,,,,, 1913, 1916,,,, 1920,,, ,,,,,,, ,,

241 233,,,,,, 1925,,,,, , 80, :,,,,, ,,, 1923,1925, 1926,, 1927,,,, 7,,,, 8, 10 :?, 17 1, :, 12 2

242 234,, ;,,,, , ( ),,,,, ;,,,, : () () ; ( ),,,, ;,,,,,,,,,,, :,, :,,

243 235,,,,, 1927,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, ;,,,,, ; ;

244 236,?,,,,,,,,, ,,,, 1929,,,,,,,,,,,,,,,,

245 237,, ;,,, ,,,, 1930,,,,,,,, 1938,, ,,,,,, 1941,,, 1942,,,

246 238,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,, ;,,, K,,,,, K, N,, ;,,,,, ,,

247 239,,,, ,,,, , ,,, :1933,,, 1930,,,,,,, 1930, :,,,, ; :, ( ) 2, 71, 1986

248 240 ;,,,,,, :,, 30,, 30,,,,,,,,, 30,,,,,,,,,,, :, 59, 1980

249 241,,,,,,,,,,,,,, 30,, ;,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

250 242,,,,,,,, Q,, :,, :,,,,,,,,,,,,,

251 243, 30,,,, 1930, 50,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

252 244,,,, (),, :,,,,,,,,, ; ;,,,,

253 245,, ( ),,,,, :,,,,,,, 1932,, 30,, :,,,,, ;,,,,,, :,

254 246,,,,,, 15,,, 300, 500, 15,,,,,,,,,, ;,,,, ;,, :,,,,, ;,,,

255 247, :,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ; ; ;, ; :, 25 ( ), 305, 1996,, 1984

256 248,,,, ( ) ( ) ( ),, ; ;,

257 (1904),,,,,,,,,,,,,,,, 10, 13,,, :,, 8, 1983

258 250, ,,, ;, ;, 1923,, 20,,,,,,,,,,,,, ,,, 5,,

259 251,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, 1928,,, 30, 1937,, ;, ;,,, 2 5

260 252,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,, :,,,

261 253,,, :,,,?,,,,,,,,, ;,, ,,,,, (, ),,, 1931,,, 1937,,,

262 254,,,,,,, ( ),,,, ;,, ; 1946,,,,,,,,,,,,,,,, ;,, ;,,

263 255,,,,,,,,, 1929, , 85, ( ) ( ) 13,,,,,,,,,,, ;,,, ;,,,, :, 9, 161, 1988

264 , 500,,,,, 80 40,,, 1982, 1983, 1931,, ,,,,, :,, 50, 1983 :, 6, 536, 1981

265 257 ( ),,,,,,,,,, J accuse() ,,,,,,,,,,,,,, :,, 104, 1983

266 258,,,,,,,,,,, :,?,!,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,, :,, 105, 1983

267 259,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,

268 260,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,

269 261,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

270 262,,,,,,,,,,,,,,,,,, 40,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,

271 263,,, :,,,,,,, ;,,,,, ;,,,,,,,,,,,, :,, :, ( ), , 1983

272 264,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,, 212, 1983

273 265,,,,,,,,, 30,,,,,,,,,,,,,,,, ;,?,,,,,,,

274 266,,,,,,,,,

275 ( ),,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,, 1912,,1913,,, :, 15, 166,, 1990

276 268,,,,,, 1923,,,, 1924,,,,,,,?,,,,,,,,,, ( ), ( ),,, ( ),, :, 15, 291,, 1990

277 269 20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

278 270,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1929,,, :,,, 1930, (1931) ( 1932 ) ( 1933 ) ( 1934 ) ( 1936 )(1936 ), :, 15, 182,, 1990,

279 271,,,, :, 1932,,,,,,,,,, :,,,, :,,,,,,,,, :, 15, 184,, 1990 :, 15, 187,, 1990

280 272,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1932,,, 1933,,, ;,,,,,,, , 17, :, 15, 197,, 1990

281 273,,,,,7,,,, :,,,,,,,,,,,,, :,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

282 274,,,, 1939,,, ;,,,,, :,, ;,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, 15, 429,, 1990

283 ,,,,, 1944,, 1946,, 1949, 1982,,,,,, :,,,,,,,,,,,,, ;,!,,,,

284 276,,,,,,,, :, :!,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,, 130,,

285 277, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1946,,,,,,,,,,,, , :,,,,, :,, ;,,,!,

286 278 :, 10, 12,,,,,, :,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,, :,,

287 279 30,, 2548, :,,,,,, :,,,,,, ; ;,,,,,,,,,,,,,,,,, :, 15, 205,, 1990

288 280,,,,,,,,,,, ;, ;, ; ; ;, ;,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,, ;

289 281,!, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,!,,,, :,,??,,,,,,!,,,,,

290 282,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

291 283,,,,,,,,,?,,,,,, :,,,,,!,,,,,,,,,, :,,,,,,,,, :,,

292 284, ;,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,!,, :, 15, ,, 1990

293 ( ),,,,,,, ,,,, 1916,,,,,,, :, ;,,,,! :,, :,

294 , 15 :,,,,,,, ;, 1930,,,,,,,,,, 1933,, 5, 1934,, 1935, 25, (1936) ( 1940 ) ( 1942 ), 1933,,, :,, 19

295 ,,,,,, 1935,,,,,,,,,,,,, ( ), (),,,,,,,,,,,,,,,, :,,, ;,

296 288,,,,,,,,,, :,,,,,, 23,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

297 289,,,,,,,, 1936,,,,, 8,,,,,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

298 290 ;,,,,,,, 1940,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :!,

299 291!,,,,,,,, :,,,,, 1942,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,

300 292 :,,,,,,,,,,,,,,,, 1925,, 8,,,, :,,,,,

301 293,,,,,,,,,,,,,,,, ; 30, ;, ;, 30 :, ;, ;,,,,,,,,,,,, :,, 211, 1988

302 294 ;, 16,, 30,,,,, 2000 ;,,,,,, ;,,,,,,,,, ;,,,, 30,,,,,,,

303 295,,,,,,,,, 18,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;, :, 1, 215,,

304 296,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10,,,,,,, 30,,

305 297,,,,,,,,,,,,,,,, :!,,, :??,??,,,,, :,,,,, :,,,,,,,,,

306 ( ),, 1894,, 1914,,,,,, ?( ),,,,,,,,?,,,,,

307 299,,,,,,,,,, 10,,,,, ,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,

308 300,,, P recaution,,,,,,, 1925,,,, ,,,,, ,,,,!,,, 1927,,,,,,,, 1 :,, 215, ( ),

309 301, 1933,,, 30,, 1928,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

310 302 :, 10, ;, 10,,,,,,,,,,,,,,,, ( ), 20,,,,,,, :,,,, :, 8 20, :, 421,,

311 303?,,,,,,,, ;,, ;, ;, ;,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,, ,

312 304,, ,,, 1921,,,,,,, 1923,,,,,,, 1926,,,,,,,, 1931,,,,,,,,,,,

313 305,,, ,,,,,, 7,,,,,,,,,,,,,, 1921 :,,,,,,

314 306,,,,,,,,, ( 1922 ) ( 1924 ),, :,,,,,,,, ,,,, 1923, 300,, : /,/,/ :/,/,/,,,,

315 307, :! /,/ ;/,/,, :,/,/,,,,, ;,, 1921,, ( ) ( ),,,,,,,,,,,,, :,,,, ;,,, :, ( ), 564, 1982

316 308 :,!,,,,,, ( ),,, ,,, :,,,,, 29,,,,,,,,/,/,, :,, 4 1 :, 1, 313, 1994

317 309,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,, 1920,,, ,,,, 1925, 1928,,,, ,

318 310,,,,,,,,,,,,, : ;,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, 1932, :,, 4, 1495,

319 311,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

320 312,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, 4, 576, 1981

321 313,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

322 314 :,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,, (),,, (),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

323 ( ),,,,, 1913, 1922,,1920, ,,,,,,, ,,,,, ,,

324 316,,,, :,,,, N,, N,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, ( ), 336, 1982

325 317,,, 1926,,,,, 1928,,,, ;,, 1933,,, 3,,,,,, 30,,, 20,,,,,,,,,,, 1932,

326 318,,,,,,,,,,, ;, ;, ;,,,,,, ,, , 1941,,,, ,,,,,,,, :

327 319,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 18 50,,,, :, 7, 279, 1983

328 320,,,,,,,,,,,,,,,,, 30,,,,, ,,,,,,,,,,, :,, :,, 802, 1980

329 321,,,,,,,,,,!!!,,,,,,,, :,!!!!,,,,,,,,,,,,,,

330 322,,,,,,,,,, ( ),,,, 1916,,, 1919,,, 1921,, 1922, 1923, 1926, 1927,, 1928, 1929,,,, 1930,,, 5, 1923, 8,,,,,

331 323 ( ) 1930,,,,,,,,,,,,,,,,, : ; ;, 1929,, ,, 1932,,,

332 324 ;,,,,, 5,,,,, ,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 21,,,,,,,,

333 325,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, 1 12, :, 242, 1990

334 326,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

335 327,,,,,,

336 ( ),,,, 1913, ,,, 1925, ( ) 1932, 10,,,, ,,, 47,,,,, 1932,,,,,,,,,

337 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( Bliss Perry, ) :,,, 1923,,,, 1926,,,,,, :,,

338 330, :,, ;,, ;,, ; : ( ), () ( ) ;,,,,,,,,, ;, ;,,,,,, ;,, ;,,,, 1922,, (1923),, 1925,, :,,,/,,! ( ) 1928

339 331,,,,,,,,,,,,, :! /,/!,,,,,,,,,,,, 1926,,,,,,, ;,,,, :, 7, 1935

340 332, :, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!, :,,

341 333,,,, 30 :, ( ),,,, 1918, 1920, , 1926, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,, 128, 1982

342 334,,,,,,,,,,,,,,,, :,/,/,,/ /!,,,,,,,,,,,, :, 70 71,, 1981

343 335,,,, ;, ; :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( AABB,!!) ( ABBA, ) ( ABAB, ),,,,,,,,, 4,,,

344 336, 396, 4 ; 74, 2,,,,,,, ,, 24,,, :,, ( ) 1928, 11 6,, ,, ;,, ;,,,,,,,, :,,, ;,,,,, /,,,

345 337,,, /,,/,,/, /,,,!,,,!,,?,?,, :, :,,,,,,,, ;,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,, :, 4 1

346 ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1922,, :,,

347 339,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

348 340,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,,,, 12, 6,,,,,

349 341,,,,,,, (),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

350 342,, :20,,,,,,,, :,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,, :, 5, 231, 1983 :,, 6, 72, 1983

351 343,,,,, ;, :,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

352 344,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,, 1933,1935, 1937,,,,,,, 1979, ,,,

353 345,,,,,,,,,,,,,, 30,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,

354 346,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ; ;,,,,,,,

355 347,,,,,, :,,,, : ( fortress assiegee),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

356 348,,,,,,,, ( ),,,, , 1939,,, 1943 (),,,, , 50,,,,,,

357 349,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,, 3, 1992

358 350,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;, ;,,,,,,,,,,,,,,,

359 351,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,, 3 11,

360 352,,,,,,,,,,,,,, (),,, () ; ( ),,,,,,,,,,,,,,,, ;,

361 353 ;, ;,,,,,,,,,,,,,

362 ( ),,,, 1933,,,,, 1928,, 1932,,, 5,,, 7,,,,, :,,,,,, :, 2, 1984

363 355,,,,, 1935, 9,, 1936,, 1933,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,, :,, 48, 1985

364 356,,,,,,,,,, :,/,/,/,/,/,,/,/,/,,,,,,,,,,,,,,,, ;,, 1938,,,,,,,,

365 357,, ;,,,, ,,, 18,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,

366 358,,,,,,,,,,,,,? ( ),,,,,,,,,, 1941,,,,,,,,

367 359,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,, :,,1980 3, 92 :,, 372, 1985

368 360, ;, :,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,, :, 3, 43, 1991

369 361, :,,,,,,,, /,/,/,,,,,, :,,,,?,,,,,,,,,,, :, 3, 32, 1991 :, 3, 65, 1991

370 362,,,,, 1905,,,,,, 1923,,,, 1926,,,,, ,,,,, ,,, 1933,,,,,,

371 363,,,,,,,,,,,,,,,,,, 52,,,,, : / ;/ / ; / : / / ;/ / ;/ / ;/ / / :, 1, 597, 1985

372 ,,,,,, 40,,,, 1933, 22, 4, :, :,,,,,,,,,,,,,, :,, :, 3, 389, :, 19,

373 365, ;,,,,,,,,,,,,, ( ) ;, () ;,, ( ),, :,,,!,,, 8,,,, :,

374 366,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/,/,/,/,/ :!,,,, :,,,,,

375 367,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,?,,,,,,,,,,, ( ) ;, () ;, (),, :,, 1, 586, 1985

376 ,,,,,,, 30 ( ),,,,, 1924,, 1922, 17, 1929, 1931,, : ( 1931 ) ( 1931 ) ( 1933 ) (1934) ( 1934 ) (1935) ( 1936 ) (1936) ( 1936 ) ( 1931 ) (1932) ( 1933 ) (1937) ; ( 1933 ) (1936) ( 1936 ) 30,,

377 369 +,,,,,,,,,,,,,,,, ;, ;,,,,,,,,,,, 1934,,, 30,,,,,,,

378 370,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1942,,, ,,,,,

379 371,,,,,,,,,,,,,,, :,, :,,,,,,, :?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

380 372,, :,!?,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ; ;

381 373,,,,,,,,, ;,, : ding!,,,,, :, :, :?,,,, ( ),,,,,,,, 1922,,,,,, , 1932, :

382 374 ( 1932 )( 1936) ( 1937),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1938,, ,,,, 1939,,,

383 375,,,,,, , :,,,,,,,,,,,,,,,,,, 40,,,,,,

384 376,,,,,,,,,,,,, 1940,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,

385 377,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,, 1925,,,,,

386 378,,, 1931,,, 1932,1933,, ( 1935 ) ( 1935 ) ( 1935 ) ( 1936 ) (1937), ( 1935 ),,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,1978

387 379,,,,, ( 1942 ) ( 1943 ) ( 1943 ) (1943 ), (1940) ( 1945 ) ( 1948 ), ( 1948 ) (1948),,,,,,,,,,,, 40,,, ( 1946 ) (1947) ( 1948 ),,, 20,,, 6, 50,,,,,,

388 380,,,,, 8,,, :,,,!, 20,,,,,,,,,,,,,,,, :, 1, 7,, 1981

389 381,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,, 20 30

390 ( ),,,,,,, 1925,,,, ,,,,,, Q,, :,,,,,,, :,,

391 383,, 1942,, ,, :,,,, 10,, ( 1944 ) (1945 ) ( 1946 ) (1947) ( 1948 ) ( 1949 ) : ,,,,,,, ;, 1947,, :, 28 29, 1981

392 384! 1947,,,,,,,,, :,,,,,,,,,?,,,,,,, :,,

393 385, 30,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,, :,,,,,

394 386, Q, ; Q, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :

395 387? :!,,?, :,!, :!!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

396 388,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :, ( ),

397 389, ( ),,,,, 1918,,,,, ,, ,,,, ,,,, 1928,,,,,, :,, 19, 434, 1991

398 390,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1928,, 1933

399 391,, 19, 6,,,,, 1930,, 1930, +,, :,,,,, , + :,,,,,,,, :,, 2 1,

400 392,,,,,,,,,,,, ,,,,, 1936,,, :,,,,,,,,,,,,,, :,

401 393,,,,,, 1948, 1951,,,, ,,,,,, 58, 10, ;, ; 41 50, :,

402 394,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,, ;, ( ),,,,,,,,,

403 395,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,

404 396,, ;,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 40,,,,,

405 397,,, 58, 40,,,, ;,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

406 398 ;,,,,,,,,,, ( ), 30, 1938, 1944,,,,,, 40,,,,,,

407 399,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,, ;,,, :, 1, 4, 1981

408 400,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,, ;

409 401,,,,,,,,,,, :,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,, 27, 1986 :, 4, 336,,

410 402,,, :,, ;,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,, 10 11,

411 403,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,, :,!,,,, :,, :,, 37, 1960

412 404,,,,,,,,,,,,,,,,,,, : 4, 37,,

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 023-9 /. -... - -. I106. 2 CIP ( 2002) 035734 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 208 : 5, 400 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 023-9 : 636. 00 ( 26. 50

More information

( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D

( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D : ( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D1240 : 30.00 ,, :,,, ;,,, ;,,, ;,,,,,, 2003 1 ),,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : ( CIP).,. :, 2000. 4 ISBN 7-5371- 3677-7............ - - - - - -. I211 CIP ( 2000) 08781 ( 100 : 830001) 850 1168 32 1100 35000 2000 4 1 2000 4 1 : 1 2000 ISBN7 5371 3677 7/ I 1347 : 3988 00 ,, ( )

More information

未命名-14

未命名-14 20 世 纪 军 政 巨 人 百 传 偷 袭 珍 珠 港 山 本 五 十 六 传 [ 日 ] 阿 川 弘 之 著 张 承 译 时 代 文 艺 出 版 社 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 20 世 纪 军 政 巨 人 百 传 宋 长 琨 主 编, 长 春 : 时 代 文 艺 出 版 社,2001.12 ISBN 7-5387 -1629-7 Ⅰ. 20. Ⅱ. 宋. Ⅲ. 军 政 人 物

More information

( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601-

( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601- ( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601-3285-5 2005 10 1 2005 10 1 : 1-1000 : 12.00 ,,,, 1995

More information

(CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2

(CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2 (CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2 ISBN 7 5338 2936 0/ G2913 : 18.00 1 5 5 14 25 33 34

More information

内页.FIT)

内页.FIT) 图 书 在 版 编 目 渊 CIP 冤 数 据 / 何 德 强 著. 要 天 津 院 百 花 文 艺 出 版 社 袁 2012.12 渊 文 心 藏 趣 丛 书 冤 ISBN 978-7-5306-4954-5 玉. 噎 域. 何 噎 芋. 长 篇 小 说 - 中 国 - 当 代 郁.1569.868 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 渊 2012 冤 第 999689 号 书 名

More information

(CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (0

(CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (0 (CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (020 83795749) ( : ) 2 (1466) 40 ( ) 16 27 29 40 63

More information

1

1 CIP /. - 2005. 12 ISBN 7-80171 - 425-3 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. C933. 2 CIP 2005 124813 1 100007 787 1092 1 /16 2005 12 1 2006 1 1 1-3000 ISBN 7-80171 - 425-3 /C28 998. 00 1 2 2006 1 1139 1139 1139 1140 1143 1146

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - - - - -. K291 CIP ( 1999 ) 32637 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN :

( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - - - - -. K291 CIP ( 1999 ) 32637 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : ( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - - - - -. K291 CIP ( 1999 ) 32637 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : , 1616,, 295 1635, 276 1644, 267, ( 1840 ), 1616 ( ) 1661 ( ), 1662 ( ) 1795

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ,!,,!,,,,,?,,,,,,!,,!

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,!,,,,?,,,,,,,,

More information

(CIP),. - :, ISBN E296 CIP ( 2003) ( ) : : : : 6 1 : : : : 32 ( ) : 680 : : 5000 : :

(CIP),. - :, ISBN E296 CIP ( 2003) ( ) : : : : 6 1 : : : : 32 ( ) : 680 : : 5000 : : ( ) 2003 (CIP),. - :,2003.9 ISBN 7-80136 - 915-7... - -.E296 CIP ( 2003) 067822 ( ) : : : : 6 1 : 100080 : : : 32 (8801230 ) : 680 : 29.75 : 5000 : 2003 12 1 : 2003 12 1 ISBN 7-80136 - 915-7K781 : 49.80

More information

( CIP) /. - :, ( ) ISBN I CIP ( 2002) ( ) : : : ( ) 1 : : : /32 : 208 : 5, 400 :

( CIP) /. - :, ( ) ISBN I CIP ( 2002) ( ) : : : ( ) 1 : : : /32 : 208 : 5, 400 : 2006 ( CIP) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 023-9... - -. I106. 2 CIP ( 2002) 035734 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 208 : 5, 400 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 023-9 : 636. 00 ( 26.

More information

,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, ISBN R28 CIP (2002 ) * * : / 16 : : : 1 4

,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, ISBN R28 CIP (2002 ) * * : / 16 : : : 1 4 ,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, 2002. 2 ISBN 7-5624-2576-0.......... R28 CIP (2002 ) 007159 * * : 787 1092 1/ 16 : 16. 25 : 424 2002 2 1 2002 2 1 : 1 4000 ISBN 7-5624-2576-0/ R 161 :22. 00 ,,,,,,,,,,, :

More information

战神(上).doc

战神(上).doc 项 目 策 划 : 阎 安 丛 书 统 筹 : 龙 的 天 空 责 任 编 辑 : 阎 安 特 约 编 辑 : 孙 健 李 文 雅 责 任 印 制 : 刘 志 恒 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 战 神 / 秋 凡 著. 北 京 : 海 洋 出 版 社,2005.8 ( 幻 城 系 列 ) ISBN 7-5027-6388-0 Ⅰ. 战 Ⅱ. 秋 Ⅲ. 科 学 幻 想 小 说 中 国 当

More information

灵魂战记.doc

灵魂战记.doc 项 目 策 划 : 阎 安 丛 书 统 筹 : 白 羽 工 作 室 责 任 编 辑 : 阎 安 特 约 编 辑 : 朱 俊 飞 李 婷 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 灵 魂 战 记 / 何 子 丘 著. 北 京 : 海 洋 出 版 社,2005.1 ( 幻 城 系 列 ) ISBN 7-5027-6191-8 Ⅰ. 灵 Ⅱ. 何 Ⅲ. 科 学 幻 想 小 说 中 国 当 代 Ⅳ.I247.5

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 鼓 励 孩 子 100 金 句 刘 超 平 等 / 编 著 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2005) 第 120711

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ( ) 2006 ( C I P ) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0 /. -... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ( ) 2006 ( C I P ) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0 /. -... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

( CIP) /. :, 2003. 4 ISBN 7-5392 - 3599-3 I. II. III. - -. G634. 203 CIP ( 2003 ) 10673 ( 40 330008) 850 1168 32 0. 00 2004 3 1 2004 3 1 ISBN 7-5392 -

( CIP) /. :, 2003. 4 ISBN 7-5392 - 3599-3 I. II. III. - -. G634. 203 CIP ( 2003 ) 10673 ( 40 330008) 850 1168 32 0. 00 2004 3 1 2004 3 1 ISBN 7-5392 - ( CIP) /. :, 2003. 4 ISBN 7-5392 - 3599-3 I. II. III. - -. G634. 203 CIP ( 2003 ) 10673 ( 40 330008) 850 1168 32 0. 00 2004 3 1 2004 3 1 ISBN 7-5392 - 3599-3 / G G3409( ) : 0. 00, ,,, 2003 5 2004 3,, 2004

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : : / : ISBN 7-5617 - 2033-8 / K 116 : 5. 00 : 2005 7 1 CIP ( 2005) 109076 , 123, 1976 10 6, 10 9 1015,,,,, : ; 2 3,, 3 10 15 17 1 16 1, 4,, 17 18,,,, 23, 3, 7 19 3 4 6 4. 5 20, 23, 24 1900, 3000 770.,

More information

CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) :

CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) : CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) : 260.00 ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 4 ) (

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : (CIP) / :, 2006.3 ISBN 7-5385 - 2026-0..........I222 CIP (2006) 021873 :8501168mm 1/ 32 :200 :3000 2006 1 2 : 2000 ISBN 7-5385 - 2026-0/ I393 :498.00 ( 22 ) : : : ,,,,,,,,,,, : 7 8, 8 8, 8 9, 9 10

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP). :, 2006 ISBN 7-224-07586-8... ( ). E289. 413 - - CIP (2006) 022989 ( 147 : 710003) 787mm 1092mm 16 29 24 650 2006 3 1 2006 3 1 1 1000 ISBN 7-224-07586-8 E 57 128.00 ISBN 7-224-07586-8 E 57 : 128.00

More information

<D5FDCEC42E733932>

<D5FDCEC42E733932> 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 与 考 场 / 张 克 敏, 兰 燕 主 编. 重 庆 : 西 南 师 范 大 学 出 版 社,2003.10 ISBN 7 唱 5621 唱 2973 唱 8 Ⅰ 畅 畅 畅 畅 Ⅱ 畅 1 张 畅 畅 畅 2 兰 畅 畅 畅 Ⅲ 畅 文 课 高 中 教 材 Ⅳ 畅 G634 畅 341 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2003)

More information

(CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 810

(CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 810 (CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 81010 715 1/ R680 22.00 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

: ( ) ( ) : () ( ) ( )

: ( ) ( ) : () ( ) ( ) : ( ) ( ) : () ( ) ( ) ( CIP ) /,. - :,2004. 4 ISBN 7-81100 - 114-4... - -. G861. 1 CIP (2004) 020066 100084 8501168 1/ 32 6 2004 4 1 1 6000 ISBN 7-81100 - 114-4/ G105 13. 00 ( ) , 2002 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN , -. K CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN :

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN , -. K CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN : ( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5..., -. K892. 41 CIP ( 1999 ) 32680 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : 1997 2 10, :, :,,,,,,,,,,,, 1984,,,,,,, 1 ,,?,, 2 ( 1 ) ( 3 ) 1. ( 3 ) 2. ( 7 )

More information

(CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2

(CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2 (CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2004 1 1 : 13 000 ISBN 7-81060 - 342-6/ T012 : 19.70

More information

(CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1

(CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1 (CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1 1 / 24.80 ,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,, 2006 1 ( ) ( ) (

More information

性別平等封面1012.indd

性別平等封面1012.indd 性 別 平 等 教 育 議 題 有 效 教 學 示 例 ⑤ 我是大明星 性別平等教育融入語文領域(國小國語) 設計者 臺中市北屯區軍功國民小學 黃惠蘭 63 教 育 部 性 別 平 等 教 育 議 題 輔 導 群 課 程 與 教 學 成 果 彙 編 壹 從 教 科 書 看 見 性 別 教 科 書 性 別 意 識 檢 視 性 別 平 等 教 育 教 科 書 評 鑑 規 準 之 檢 視 與 實 作 領

More information

(CIP) /,,. :, 2004.3 ISBN 7-81060 - 387-6............... - -.759-44 CIP (2004) 013241 818 : 200433 / : 021-65493093 : 7871092 1/ 32 : 4.25 : 962 2004

(CIP) /,,. :, 2004.3 ISBN 7-81060 - 387-6............... - -.759-44 CIP (2004) 013241 818 : 200433 / : 021-65493093 : 7871092 1/ 32 : 4.25 : 962 2004 ( ),! (CIP) /,,. :, 2004.3 ISBN 7-81060 - 387-6............... - -.759-44 CIP (2004) 013241 818 : 200433 / : 021-65493093 : 7871092 1/ 32 : 4.25 : 962 2004 3 1 2004 3 1 : 14 000 ISBN 7-81060 - 387-6/ R280

More information

(CIP) 1000 /. :,2006 ISBN 7-5375 - 3357-1....R161-44 CIP (2006) 016119 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 320 / 2006 4 1 / 2006 4 1 / 24

(CIP) 1000 /. :,2006 ISBN 7-5375 - 3357-1....R161-44 CIP (2006) 016119 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 320 / 2006 4 1 / 2006 4 1 / 24 (CIP) 1000 /. :,2006 ISBN 7-5375 - 3357-1....R161-44 CIP (2006) 016119 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 320 / 2006 4 1 / 2006 4 1 / 24.80 ? ( 3 )? ( 4 )? ( 5 )? ( 7 )? ( 7 )? ( 8 )? ( 9

More information

國家圖書館典藏電子全文

國家圖書館典藏電子全文 - 1 - 1 2 - 3 - 4 - 5 - 2 1997 10 6 3 4-7 - 8 5-9 - 6 10 7-11 - 12 8 9-13 - 2000 10 10 14 - 15 - 16 - 17 - 11 11 18 12 12-19 - 20 13 13-21 - 22 - 23 - 14 14 24 - 25 - 26 9-27 - 28 15 16-29 - 17 30 18 18-31

More information

: : ( ) : / : ISBN / X144 : : CIP (2005)

: : ( ) : / : ISBN / X144 : : CIP (2005) : : ( ) : / : ISBN 7801145207/ X144 : 3. 00 : 2005 5 CIP (2005) 048169 1?,?,,?,!,,,,, 1 3 4 6 8 10 10 16 20 1 ,,,, 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30?,,,,,!,, 30 31 5 33 2 35 35 36 37 42,,, ;, ;,, 42 46 48

More information

目 錄

目 錄 試 前 卷 言 第 一 二 題 寫 作 能 力 第 四 五 級 示 例 及 二 一 評 及 語 評 語 二 三 第 二 ( 題 因 版 權 問 題, 第 一 級 示 例 從 缺 ) 四 五 二 一 及 評 語 第 三 級 示 例 及 評 語 第 三 題 一 二 第 五 四 級 示 例 二 及 評 語 第 一 二 三 級 示 例 及 評 語 一 目 錄 1 2 7 13 18 23 28 33 38

More information

第十二章 新文化與新思潮

第十二章  新文化與新思潮 第 十 二 章 新 文 化 與 新 思 潮 第 一 節 五 四 與 新 文 化 運 動 課 前 暖 身 : 1 救 國 三 部 曲 : 器 物 層 次 制 度 層 次 思 想 層 次 2 器 物 : 自 強 運 動 ( 洋 務 運 動 ) 3 制 度 : 戊 戌 變 法 庚 子 後 新 政 立 憲 運 動 革 命 運 動 4 思 想 : 新 文 化 運 動 五 四 愛 國 運 動 一 五 四 運 動

More information

﹙表11﹚學習領域課程計畫

﹙表11﹚學習領域課程計畫 表 4-1 學 習 領 域 課 程 計 畫 花 蓮 縣 馬 遠 國 民 中 小 學 105 學 年 度 第 一 學 期 一 年 級 國 語 領 域 課 程 計 畫 設 計 者 : 馬 妤 菲 老 師 1 本 領 域 每 週 學 習 節 數 ( 5 ) 節, 補 救 教 學 節 數 ( 0 ) 節, 共 ( 5) 節 2 本 學 期 學 習 目 標 : 1. 能 認 讀 本 課 的 語 句 語 詞 及

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) 1 2006 ( CIP) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 024-7... - -. I106. 6 CIP ( 2002) 035735 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 850 1168 1 /32 : 126 : 3, 273 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 024-7 : 397.

More information

Microsoft Word - 内容提要2.doc

Microsoft Word - 内容提要2.doc 写 作 概 说 青 萍 主 编 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 写 作 概 说 / 青 萍 主 编. 成 都 : 电 子 科 技 大 学 出 版 社,2004.9 ISBN 7-81094-641-2 Ⅰ 写... Ⅱ 青... Ⅲ. 汉 语 写 作 高 等 学 校 教 材 Ⅳ.H15 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2004) 第 094721 号 写 作 概 说

More information

( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 20

( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 20 2 ) ( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 2003 12 3 ISBN 7 81010 776 3 / R 739 64. 00 ( ) )

More information

(CIP).2003/.:, ISBN ( )2003.Z CI P (2003) : : : : : ( 2003 ) ( ) ( 028) ( 028 )

(CIP).2003/.:, ISBN ( )2003.Z CI P (2003) : : : : : ( 2003 ) ( ) ( 028) ( 028 ) 2 0 0 3 (CIP).2003/.:,2003.10 ISBN 7-5410 - 2305-1...( )2003.Z527.13 CI P (2003) 090796 : : : : : ( 2003 ) ( 610012) ( 028) 86665614 ( 028 ) 86665652 787 1092 1/ 16 16. 875 27 598 2003 10 2003 10 : 1-1000

More information

壹 時 事 法 評 七 休 一 之 落 實 與 衝 擊 文 / 林 伯 川 律 師 今 年 度 勞 動 基 準 法 ( 下 稱 勞 基 法 ) 最 大 的 修 法 動 態, 莫 過 於 一 例 一 休 及 每 週 二 例 之 爭 論, 惟 迄 今 因 朝 野 兩 黨 仍 未 能 取 得 共 識, 法

壹 時 事 法 評 七 休 一 之 落 實 與 衝 擊 文 / 林 伯 川 律 師 今 年 度 勞 動 基 準 法 ( 下 稱 勞 基 法 ) 最 大 的 修 法 動 態, 莫 過 於 一 例 一 休 及 每 週 二 例 之 爭 論, 惟 迄 今 因 朝 野 兩 黨 仍 未 能 取 得 共 識, 法 明 沂 法 訊 第 八 十 二 期 2016 年 8 月 本 期 執 筆 律 師 : 林 伯 川 律 師 主 編 : 李 秀 璇 法 務 明 沂 法 訊 每 月 中 出 刊 目 錄 壹 時 事 法 評 七 休 一 之 落 實 與 衝 擊...1 貳 台 灣 地 區 重 要 修 法 或 行 政 函 釋...3 一 行 政 函 釋...3 ( 一 ) 財 政 類 : 符 合 民 法 物 權 編 施 行

More information

<4D F736F F D20BDB2B9CACAC2D1A7B5D8C0ED2E646F63>

<4D F736F F D20BDB2B9CACAC2D1A7B5D8C0ED2E646F63> 宇 宙 故 事 孤 独 的 地 球 晴 朗 的 夜 晚, 仰 望 苍 茫 的 天 穹, 浩 瀚 的 银 河 横 亘 于 天 际, 满 天 繁 星 闪 烁, 这 不 由 得 引 起 人 们 无 尽 的 遐 思 广 阔 无 垠 的 宇 宙 中, 是 不 是 只 有 地 球 这 样 一 颗 星 球 有 人 类? 我 们 的 地 球 村 是 否 还 有 伙 伴? 我 们 首 先 从 家 门 口 谈 起 月

More information

75 南 京 港 口 医 院 热 河 南 路 诊 所 83 南 京 爱 康 国 宾 门 诊 部 有 限 公 司 76 江 苏 省 环 境 监 测 84 南 京 东 大 口 腔 门 诊 部 有 限 公 司 77 南 京 市 鼓 楼 区 长 江 社 区 卫 生 服 务 中 85 南 京 医 科 大 学

75 南 京 港 口 医 院 热 河 南 路 诊 所 83 南 京 爱 康 国 宾 门 诊 部 有 限 公 司 76 江 苏 省 环 境 监 测 84 南 京 东 大 口 腔 门 诊 部 有 限 公 司 77 南 京 市 鼓 楼 区 长 江 社 区 卫 生 服 务 中 85 南 京 医 科 大 学 附 件 : 鼓 楼 区 辐 射 工 作 单 位 名 录 1 南 京 长 江 医 院 集 团 有 限 公 司 38 江 苏 省 省 级 机 关 医 院 2 南 京 恒 康 畜 牧 有 限 责 任 公 司 ( 分 南 京 立 登 尔 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 云 南 北 39 路 口 腔 诊 所 3 南 京 市 鼓 楼 区 华 侨 路 卫 生 院 40 南 京 市 鼓 楼 区 宝 塔 桥

More information

: : / : ISBN 7-221 - 06814-2/ F871 : 5. 00 : 2005 8 1 CIP (2005) 158236

: : / : ISBN 7-221 - 06814-2/ F871 : 5. 00 : 2005 8 1 CIP (2005) 158236 : : / : ISBN 7-221 - 06814-2/ F871 : 5. 00 : 2005 8 1 CIP (2005) 158236 1 7 15 22 31 37 43 46 57 63 69 84 90 1 98 109 119 124 126 139 148 157 170 172 2 ,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,, 1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

B扉页、版权、序、目录10P.cdr

B扉页、版权、序、目录10P.cdr 唱我 的d e 歌 我2011-2012 西安高新第一中学学生考场优秀作文选 编 王淑芳 副 主 编 杨文花 点评导师 李 主 克 姚发清 王 辉 龚小菊 贾建英 刘海华 王三玲 荀碧云 赵 田 徐静宇 路 亮 陈 晨 盛广新 张宏玲 齐 虹 徐 马 丁 梁 枫 马 刘艳华 王亚秦 磊 婷 陕西师范大学出版总社有限公司 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 我 唱 我 的 歌 : 西 安 高

More information

( CIP) /. - :, 1998 ( ) ISBN I CIP ( 98) GUNYU * ( 6 ) : * :

( CIP) /. - :, 1998 ( ) ISBN I CIP ( 98) GUNYU * ( 6 ) : * : ( CIP) /. - :, 1998 ( ) ISBN 7-5302 - 0561-7... - -. I247. 5 CIP ( 98) 35470 GUNYU * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 : ,,,,,, ( ),, ; ;, ;,,,,,, ,, :,, 90,,,,,,,,,,,,,, 60,,,,,,,,, ,,,,,, 1998 11 28 ,,,,,,,,?,!,!!!,,,,,,,,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) / / ( CIP) /, :, 2005. 8 (, 1., ) ISBN 7-5634 - 2119 - X......... - - -. I565. 84 CIP ( 2005 ) 102467 : : : : ( ) ( 105 : 133002) 850 1168 1 /32 10 240 2006 2 2 1 ISBN 7-5634 - 2119 - X /I 297 12 : 237.

More information

: : :ISBN 7-223 - 135-1 : : : 2004-01 - 26 : 20 :,,, :,,, 1

: : :ISBN 7-223 - 135-1 : : : 2004-01 - 26 : 20 :,,, :,,, 1 : : :ISBN 7-223 - 135-1 : : : 2004-01 - 26 : 20 :,,, :,,, 1 1,,, :,,,,, 068,,,,, :,,,, :,,,,,,,, 068,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 068, 2, 068 ,,, : 1, :,,,,,,,, :,, 068,, 068,,,,,,, 2,,,,,,,,,,,,,,,, 10

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 保 持 平 常 心 院 幸 福 来 自 完 美 心 态 / 王 琳 编 著. 要 北 京 院 新 世 界 出 版 社 袁 2005 8 ISBN 7-80187-788-8 Ⅰ 保... Ⅱ 王... Ⅲ 个 人 要 修 养 要 通 俗 读 物 中 国 版

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 保 持 平 常 心 院 幸 福 来 自 完 美 心 态 / 王 琳 编 著. 要 北 京 院 新 世 界 出 版 社 袁 2005 8 ISBN 7-80187-788-8 Ⅰ 保... Ⅱ 王... Ⅲ 个 人 要 修 养 要 通 俗 读 物 中 国 版 保 持 平 常 心 院 幸 福 来 自 完 美 心 态 王 琳 编 著 新 世 界 出 版 社 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 保 持 平 常 心 院 幸 福 来 自 完 美 心 态 / 王 琳 编 著. 要 北 京 院 新 世 界 出 版 社 袁 2005 8 ISBN 7-80187-788-8 Ⅰ 保... Ⅱ 王... Ⅲ 个 人 要 修 养 要 通 俗 读 物 中 国 版 本

More information

( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 729 1.... R22 44 CIP ( 2003 ) 036421 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 12. 5 362 1 5 000 1998 12 1 2

( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 729 1.... R22 44 CIP ( 2003 ) 036421 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 12. 5 362 1 5 000 1998 12 1 2 2 ) ( ) ( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 729 1.... R22 44 CIP ( 2003 ) 036421 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 12. 5 362 1 5 000 1998 12 1 2003 8 2 2003 8 8 ISBN 7 81010 729 1 : 21. 20

More information

( CIP ) /. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 730 5.......... R272 44 CIP ( 2003 ) 048161 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 25 384 1 3 000 1998

( CIP ) /. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 730 5.......... R272 44 CIP ( 2003 ) 048161 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 25 384 1 3 000 1998 2 ) ( CIP ) /. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 730 5.......... R272 44 CIP ( 2003 ) 048161 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 25 384 1 3 000 1998 12 1 2003 8 2 2003 8 5 ISBN 7 81010 730 5 : 27.

More information

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 728 3.......... R271. 1 44 CIP ( 2003 ) 061823 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14 405 1 3 000 2000 1 1

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 728 3.......... R271. 1 44 CIP ( 2003 ) 061823 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14 405 1 3 000 2000 1 1 2 ) ( ) ( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 728 3.......... R271. 1 44 CIP ( 2003 ) 061823 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14 405 1 3 000 2000 1 1 2003 8 2 2003 8 3 ISBN 7 81010 728 3 : 29.

More information

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 764 X.......... R25 44 CIP ( 2003 ) 063698 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14. 625 423 1 5 000 1999 8 1

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 764 X.......... R25 44 CIP ( 2003 ) 063698 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14. 625 423 1 5 000 1999 8 1 2 ) ( ) ( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 764 X.......... R25 44 CIP ( 2003 ) 063698 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14. 625 423 1 5 000 1999 8 1 2003 9 2 2003 9 5 ISBN 7 81010 764 X : 25.

More information

天津大学入党申请人党校结业考试复习指导与专题训练

天津大学入党申请人党校结业考试复习指导与专题训练 天 津 大 学 入 党 申 请 人 党 校 结 业 考 试 复 习 指 导 与 专 题 训 练 主 编 天 津 大 学 学 生 党 校 2016 年 2 月 第 二 版 前 言 严 格 按 照 党 章 规 定 的 标 准 发 展 党 员, 是 党 的 建 设 中 一 项 经 常 性 的 重 要 工 作 加 强 对 入 党 申 请 人 的 教 育 培 养, 是 在 新 形 势 下 发 展 党 员 工

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ( 1 ) ( 3 ) ( 9 ) (13)

More information

Microsoft Word - 黃玉緞 _民間文學教案設計_民歌擬作舉隅

Microsoft Word - 黃玉緞 _民間文學教案設計_民歌擬作舉隅 2016 海 峽 兩 岸 民 間 文 學 學 術 研 討 會 地 點 : 中 國 文 化 大 學 曉 峰 紀 念 館 時 間 :2016 年 5 月 13 日 民 間 文 學 教 案 設 計 : 民 歌 擬 作 舉 隅 黃 玉 緞 一 前 言 筆 者 於 上 個 學 年 起 開 始 任 教 本 校 中 文 系 文 藝 組 民 間 文 學 課, 依 循 文 化 大 學 大 學 部 民 間 文 學 課

More information

Microsoft Word - 8-柯香君-原稿初修-0516.doc

Microsoft Word - 8-柯香君-原稿初修-0516.doc 逢 甲 人 文 社 會 學 報 第 14 期 第 99-129 頁 2007 年 6 月 逢 甲 大 學 人 文 社 會 學 院 明 代 徽 商 與 戲 曲 關 係 之 研 究 柯 香 君 摘 要 明 代 中 葉, 商 業 經 濟 繁 盛, 新 興 商 幫 勢 力, 成 為 主 導 明 代 戲 曲 走 向 之 重 要 群 體 組 織 以 鹽 致 富 之 徽 商, 在 快 速 累 積 財 富 後, 並

More information

湖北省高中课程改革重大项目

湖北省高中课程改革重大项目 媒 体 眼 中 的 武 汉 外 国 语 学 校 李 鸿 朗 主 编 2008 年 10 月 前 言 武 汉 外 国 语 学 校 是 在 周 恩 来 和 陈 毅 等 国 家 领 导 人 亲 切 关 怀 下, 于 六 十 年 代 初 期 建 立 的 全 国 首 批 7 所 外 国 语 学 校 之 一 武 汉 外 国 语 学 校 的 发 展 经 历 了 四 个 阶 段 创 办 初 期, 老 一 代 武 外

More information

建筑学院建筑学本科专业建设发展规划.doc

建筑学院建筑学本科专业建设发展规划.doc 郑 州 大 学 建 筑 学 院 建 筑 学 本 科 专 业 建 设 发 展 规 划 (2015-2018) 编 制 人 : 郑 东 军 联 系 电 话 :13903719743 1. 专 业 定 位 及 人 才 培 养 目 标 1.1 专 业 定 位 坚 持 求 实 创 新 的 办 学 思 想 以 国 家 和 行 业 发 展 需 求 为 导 向, 围 绕 中 原 城 乡 建 设 的 需 求, 追 踪

More information

untitled

untitled ISBN 753387669C 5.00 2005 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

More information

untitled

untitled 太平广记 五 宋 李昉 等著 1 出版社 中国计量出版社 书号 ISBN 7-5026-2028-5 版权所有 北京烨子工作室 类别 历史文学名著 出版时间 2005-1-1 字数 29万 内容提要 臣昉等言 臣先奉敕撰集太平广记五百卷者 伏以六籍既 分 九流并起 皆得圣人之道 以尽万物之情 足以启迪聪明 鉴照今古 伏惟皇帝陛下 体周圣启 德迈文思 博综群言 不遗众善 以为编秩既广 观览难周 故使采拮菁英

More information

BQY.PS2

BQY.PS2 中 华 藏 典 之 : 人 生 百 科 全 书 第 四 卷 主 编 齐 豫 生 夏 于 全 吉 林 摄 影 出 版 社 责 任 编 辑 : 程 琳 封 面 设 计 : 胡 凯 中 华 藏 典 人 生 百 科 全 书 齐 豫 生 夏 于 全 主 编 吉 林 摄 影 出 版 社 ( 长 春 市 人 民 大 街 124 号 ) 787 1092 毫 米 16 开 字 数 :3900 千 字 2002 年

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20322EABEDA473A5C1B6A1B6C7BBA1AAECB1B42E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20322EABEDA473A5C1B6A1B6C7BBA1AAECB1B42E646F63> 東 華 人 文 學 報 第 十 九 期 2011 年 7 月 頁 9-63 東 華 大 學 人 文 社 會 科 學 學 院 恆 山 民 間 傳 說 初 探 丁 肇 琴 提 要 筆 者 2010 年 7 月 至 山 西 師 範 大 學 參 加 東 方 文 學 與 藝 術 國 際 學 術 研 討 會, 提 出 恆 山 民 間 傳 說 初 探 以 文 獻 資 料 為 範 圍 一 文, 會 後 赴 大 同

More information

书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1

书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1 书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1 国 作 协 会 员, 黑 龙 江 省 作 家 协 会 副 主 席 迟 子 建, 女,1964 出 生, 汉 族, 著 名 作 家 中 迟 子 建 是 当 代 中 国 具

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : : ( 124 ) 7871092 16 95 1500 2002 7 1 2002 7 1 : 3000 ISBN7538505644/ I403 : 128000 : : : : : : ,,,,,,,,,,,!,,,,, :,,,, ;,;,, ;,?,,, :,,,,,, :,,,,,,,,,,,, :,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,

More information

)001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50

)001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50 )001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50 1,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,, :,, 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,, :,,,,,,,,, 1997 3 26 1,,,,,,,,,? 1.,,,,,,,,, ;,,,,,

More information

...T.U.p65

...T.U.p65 3 1 2 3 4 5 10 12 14 16 18 22 24 26 28 30 6 36 38 40 42 44 48 50 52 54 56 7 58 60 62 64 66 70 72 74 76 78 81 8 10 11 12 有電子字典 會使 用字典 讀書認字 更容易 教學說明 1 指導查字典的方法 2 舉例說明如何找出部首 13 14 教學說明 1 介紹收看新聞的各種方法 2 介紹一般報紙登載的內容

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( 4 ) : : : : : 25 : 010 61265727 : 102600 : : 400 : 787 1092 : 5000 : 2007 11 1 ISBN 978-7 - 900722-98 - 0 : 20, 100, 1800. 00 ( ) ( 1 ) ( 4 ) ( 7 ) ( 10 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 16 ) ( 18 ) ( 20 ) ( 22 ) (

More information

untitled

untitled ISBN L-0000-00753/ I222 : 15 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 中 / 袁 珂 著.- 重 庆 : 重 庆 出 版 社,2007.5 ISBN978-7-5366-8641-0 Ⅰ. 中... Ⅱ. 袁... Ⅲ. - 文 学 - 中 Ⅳ.B932 I207.7 中 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (200

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 中 / 袁 珂 著.- 重 庆 : 重 庆 出 版 社,2007.5 ISBN978-7-5366-8641-0 Ⅰ. 中... Ⅱ. 袁... Ⅲ. - 文 学 - 中 Ⅳ.B932 I207.7 中 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (200 中 袁 珂 著 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 中 / 袁 珂 著.- 重 庆 : 重 庆 出 版 社,2007.5 ISBN978-7-5366-8641-0 Ⅰ. 中... Ⅱ. 袁... Ⅲ. - 文 学 - 中 Ⅳ.B932 I207.7 中 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2007) 040086 号 中 ZHONGGUO 袁 珂 著 SHENHUASHI 出 版

More information

图书在版编目 CIP 数据 李济深与苍梧故居 / 民革中央宣传部编. -- 北京 团结出版社 2013.6 ISBN 978-7-5126-1916-6 Ⅰ. ①李 Ⅱ. ①民 Ⅲ. ①李济深 1885~1959 传记②名人 故居 介绍 苍梧县 Ⅳ. ① K827=7②K878.2 中国版本图书馆C

图书在版编目 CIP 数据 李济深与苍梧故居 / 民革中央宣传部编. -- 北京 团结出版社 2013.6 ISBN 978-7-5126-1916-6 Ⅰ. ①李 Ⅱ. ①民 Ⅲ. ①李济深 1885~1959 传记②名人 故居 介绍 苍梧县 Ⅳ. ① K827=7②K878.2 中国版本图书馆C 丛书编委会 总 顾 问 周铁农 万鄂湘 齐续春 顾 问 朱培康 卞晋平 常荣军 尚明轩 编委会主任 修福金 编委会委员 程崇庆 傅惠民 周天鸿 刘新文 高小玫 夏 涛 李晓东 吴先宁 丛 书 主 编 王秉默 执 行 委 员 刘则永 刘玉霞 金绮寅 1 图书在版编目 CIP 数据 李济深与苍梧故居 / 民革中央宣传部编. -- 北京 团结出版社 2013.6 ISBN 978-7-5126-1916-6

More information

(A) 二 小 時 (B) 三 小 時 (C) 四 小 時 (D) 五 小 時 第 一 組 出 題 6. 若 對 於 收 到 的 交 通 違 規 罰 單 不 服, 在 收 到 罰 單 幾 日 內 須 向 警 察 機 關 或 監 理 機 關 申 訴? (A) 十 天 (B) 十 五 天 (C) 二 十

(A) 二 小 時 (B) 三 小 時 (C) 四 小 時 (D) 五 小 時 第 一 組 出 題 6. 若 對 於 收 到 的 交 通 違 規 罰 單 不 服, 在 收 到 罰 單 幾 日 內 須 向 警 察 機 關 或 監 理 機 關 申 訴? (A) 十 天 (B) 十 五 天 (C) 二 十 1. 依 據 強 制 執 行 法 第 28-2 條 第 1 項 規 定, 執 行 標 的 金 額 或 價 額 未 滿 新 台 幣 五 千 元 者, 免 徵 執 行 費 ; 新 台 幣 五 千 元 以 上 者, 則 以 多 少 計 算? (A) 千 分 之 八 (B) 千 分 之 一 (C) 千 分 之 五 (D) 千 分 之 十 2. 何 種 票 據 可 直 接 向 法 院 聲 請 裁 定 後 強

More information

编后记

编后记 鄂 新 登 字 01 号 图 书 在 版 编 目 渊 CIP 冤 数 据 五 峰 土 家 族 自 治 县 文 艺 丛 书 窑 土 家 族 研 究 / 尹 杰 主 编 要 武 汉 湖 北 人 民 出 版 社 袁 2004.10 ISBN7-216-04085-6 Ⅰ. 五 噎. Ⅱ. 五 噎. Ⅲ.1 文 艺 要 作 品 综 合 集 要 五 峰 土 家 族 自 治 县 2 文 学 理 论 要 研 究

More information

,, 1 000,,,,, (CIP) /,. :, 2002.5 ISBN 7-81060 - 200-4............-.R286-62 CIP ( 2002) 008944 ( 818 : 200433) : 787 1092 1/ 32 : 13.625 : 304 2002 5

,, 1 000,,,,, (CIP) /,. :, 2002.5 ISBN 7-81060 - 200-4............-.R286-62 CIP ( 2002) 008944 ( 818 : 200433) : 787 1092 1/ 32 : 13.625 : 304 2002 5 ( ) ,, 1 000,,,,, (CIP) /,. :, 2002.5 ISBN 7-81060 - 200-4............-.R286-62 CIP ( 2002) 008944 ( 818 : 200433) : 787 1092 1/ 32 : 13.625 : 304 2002 5 1 2002 5 1 : 13 000 ISBN 7-81060 - 200-4/ R166

More information

1 2002 6 15 ( 2002 6 ) 90%

1 2002 6 15 ( 2002 6 ) 90% 1 2002 6 15 ( 2002 6 ) 90% 2 : ; (1) : (1) : (4) : (6) : (11) : (14) : (17) : (21) : (23) : (26) : (29) (33) : (34) : (37) : (40) 1 : (42) : (45) : (48) : (50) : (53) : (56) : (59) (63) : (64) : (67) :

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf / : : : / : ISBN7-5064 - 3711-8 / C 0090 : 5. 00 : 2006 3 1 CIP ( 2006) 085943 1978 8 29,,,,,,,, :!!,,,,!,! :,,,,,,,, 1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 22,,,,,,, 2 ,,,,,,,,, 23,,,, 50 60,,,,,,,,, 5, 3

More information

(CIP) /,. :, 1997 ISBN A752 CIP ( 97 ) MAOZEDO NG Y U HELONG * ( 6 ) : : *

(CIP) /,. :, 1997 ISBN A752 CIP ( 97 ) MAOZEDO NG Y U HELONG * ( 6 ) : :  * (CIP) /,. :, 1997 ISBN 7-200 - 03371-5... - -. A752 CIP ( 97 ) 27511 MAOZEDO NG Y U HELONG * ( 6 ) : 100011 : www.bph.com.cn * 8801230 32 14. 375 290 2003 10 2 2003 10 1 12000 ISBN 7-200 - 03371-5 K353

More information

_x0001_

_x0001_ 南山侠隐记 33333333 1 南 山 侠 隐 记 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 南 山 侠 隐 记 / 西 门 小 马 著. -- 北 京 : 中 国 文 史 出 版 社, 2014.1 ISBN 978-7-5034-4699-3 Ⅰ. 1 南 Ⅱ. 1 西 Ⅲ. 1 长 篇 小 说 - 中 国 - 当 代 Ⅳ. 1I247.5 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字

More information

口 年 鉴 编 纂 委 员 会 成 员 名 单 主 任 胡 勤 华 副 主 任 陈 佑 湘 程 宏 刚 许 以 华 张 汉 桥 委 员 ( 按 姓 氏 笔 画 为 序 ) 李 昌 华 闫 福 桓 余 国 成 曹 恒 文 靳 远 涛 口 年 鉴 编 辑 部 成 员 名 单 主 编 张 汉 桥 副 主

口 年 鉴 编 纂 委 员 会 成 员 名 单 主 任 胡 勤 华 副 主 任 陈 佑 湘 程 宏 刚 许 以 华 张 汉 桥 委 员 ( 按 姓 氏 笔 画 为 序 ) 李 昌 华 闫 福 桓 余 国 成 曹 恒 文 靳 远 涛 口 年 鉴 编 辑 部 成 员 名 单 主 编 张 汉 桥 副 主 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 口 年 鉴.2008/ 口 区 地 方 志 办 公 室 编. 武 汉 : 长 江 出 版 社,2008.10 ( 武 汉 市 城 区 年 鉴 丛 书.2008) ISBN 978-7-80708-525-6 鉴 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. 区 ( 城 市 ) 武 汉 市 2008 年 Ⅳ.Z526.31 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2008)

More information

ZYXM.S2

ZYXM.S2 高 等 医 学 院 校 选 用 教 材 ( 供 成 人 教 育 中 医 药 专 业 中 西 医 结 合 专 业 使 用 ) 中 药 学 王 茂 盛 主 编 2 0 0 1 内 容 简 介 本 书 是 供 成 人 教 育 中 医 药 专 业 中 西 医 结 合 专 业 使 用 的 教 材 全 书 分 总 论 和 各 论 两 部 分, 总 论 部 分 介 绍 了 中 药 的 发 展 产 地 采 集 性

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf (CIP) /. :, 2006 ISBN 7 80706 253 3.......... F592 CIP (2006) 050309 : : : : : : : : : : : 2006 7 1 : 357 : 2006 7 1 : 200336 : 890 1240 1 / 32 : www.ydbook.com : 220 : : 8.75 : : 1 5100 ISBN 7 80706 253

More information

摇 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 摇 保 险 代 理 从 业 人 员 资 格 考 试 复 习 指 南 (2010 年 最 新 版 ) / 索 晓 辉 编 著. 北 京 : 中 国 市 场 出 版 社,2010. 8 摇 ISBN 978-7 - 5092-0671 - 3 摇 玉. 淤

摇 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 摇 保 险 代 理 从 业 人 员 资 格 考 试 复 习 指 南 (2010 年 最 新 版 ) / 索 晓 辉 编 著. 北 京 : 中 国 市 场 出 版 社,2010. 8 摇 ISBN 978-7 - 5092-0671 - 3 摇 玉. 淤 保 险 代 理 从 业 人 员 资 格 考 试 复 习 指 南 (2010 年 最 新 版 ) 索 晓 辉 摇 编 著 摇 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 摇 保 险 代 理 从 业 人 员 资 格 考 试 复 习 指 南 (2010 年 最 新 版 ) / 索 晓 辉 编 著. 北 京 : 中 国 市 场 出 版 社,2010. 8 摇 ISBN 978-7 - 5092-0671 -

More information

( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 755 0............. R245 44 CIP ( 2003 ) 036416 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 5 391 1 5 000 1

( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 755 0............. R245 44 CIP ( 2003 ) 036416 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 5 391 1 5 000 1 2 ) ( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 755 0............. R245 44 CIP ( 2003 ) 036416 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 5 391 1 5 000 1999 2 1 2003 6 2 2003 6 6 ISBN 7 81010 755 0 :

More information