( ) 7 ( ) 7~9 ( ) ( ) 10~22 ( ) 22~25 ( ) 25 ( ) 26 ( ) ( ) ( ) ( ) 1. 26~ ~ ( ) 30 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "( ) 7 ( ) 7~9 ( ) ( ) 10~22 ( ) 22~25 ( ) 25 ( ) 26 ( ) ( ) ( ) ( ) 1. 26~ ~ ( ) 30 2"

Transcription

1 2426 ( )

2 ( ) 7 ( ) 7~9 ( ) ( ) 10~22 ( ) 22~25 ( ) 25 ( ) 26 ( ) ( ) ( ) ( ) 1. 26~ ~ ( ) 30 2

3 79,570 4,972 TUK Holdings Co., Ltd. 41, (88) ( )

4 % % % % $ 193, , $ 793, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,380-1, , , ,125-50, , , , , , , , , ,986, ,726, ,196, , , , , , , , , , , , , , ,091-5, , , ,667, ,540, , , ,167, , X9 (272,946) (8) (194,524) (7) ,297, ,154, , , , , , ,299, ,154, ,000, , , , , , , ,800-26, , ,690-8, , , , , , , ,675-3,819-1,544, ,311, $ 3,211, ,852, $ 3,211, ,852,

5 % % 4110 $ 1,245, ,006, , , ,225, , ,048, , , , , , , , , , , , , , ,488-1, ,972-4, , , , , ,405-59, , , , , , ,600-1, ,088-3,204-58, , , , (363) - 17, $ 73, , ( ) ( ) $ ( ) $

6 $ 73,031 25,651 66,205 53,055-3,576 10,168 5,000 16,642 10, (212) - (16,410) (4,972) (4,442) (154,422) (65,244) 8,246 (92,807) (10,357) 1, (17,441) 122,593 (41,410) 2,205 (20,314) 890 1, ,005 (157,351) 1,000 2,000 (170,008) (129,454) 313 3,366-33,996 (23,861) 1,085 (29,984) (52,000) (1,609) (989) (223,932) (141,994) 95,873 (70,470) 130,000 - (38,943) (35,875) 5,035 5,908 2, ,000 (1,138) (5,800) 193, , ,410 44,418 92, ,387 $ 193, ,805 $ 25,859 41,210 $ 299 8,242 $ 76,258 44,045 $ 159,268 - (400) - (77,218) - $ 81,650 - $ 151, ,901 18,838 (41,447) $ 170, ,454 $ - 50,956 - (16,960) $ - 33,996 6

7 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 7

8 ( ) ( ) ( ) ( ) 8

9 ( ) ( ) ( ) 9

10 $ 112,708 47,879 18,997 16, ,705 64,758 - (14,923) $ 131,705 49,835 $ 245,138 49, $ 581, ,190 (18,834) (7,966) $ 562, , $ 429, , , , , ,366 9,814 9, , ,022 (22,350) (11,750) $ 823, , , ,000 10

11 $ 48, ,200 Sigmatel, Inc , , , , , , , , ,089 4, , ,942 BOHA Japan Co ,677 TUK Holdings Co., Ltd , ,449 TEK Holding Co., Ltd , , , , , ,800 79,570 76,339 $ 183, ,281 BOHA Japan Co. 15% TEK Holding Co., Ltd. 11

12 4,972 4, , ,000 3, % $ 443, , , , ,000 - $ 793, , %~8% 0.91%~8.3% 459, , $ 40,000 80,000 (111) (208) $ 39,889 79, %~3.8% 3.25%~5.7% 12

13 42,414 16,000 2, ,267 15, ~ $ 16,200 27,000 54, , ~ , , ~ ,787 30, ~ ,000-70, ~ ,000-30, ~ ,250 30, , ,708 (76,258) (44,045) $ 144,656 99, %~ 7.6% 6.45%~7.575% 13

14 $ 299, ,000 24,629 10,005 $ 324, , , % 6% ,500 8,165 77,218 16,642 10,005 $ 18,612 15,498 2,781 3,735 1,833 5,224 ( ) 59,317 17,380 88, ,673 14

15 34,759 3,410 23,172 61, , ,510 81,650 2,000, ,000 1,297,288 1,154, ( ) $ 18,093 41,265 77, ,449 $ 95,311 42,714 1,

16 ( ) ( ) 0.5 $ 73,394 73,031 8,589 25, , ,430 98,862 98,862 3,476 3,476 5,932 5, ,738 1,738 2,317 2,317 8,898 8,898 4,340 4, , , , ,430 $

17 88.1.1~ $ (17,441) $ 363 (17,062) $ 18,348 2,147 (1,620) - (7,171) (3,381) (2,980) (57) (9,347) (17,159) 2,824 (346) - 2, (274) $ 363 (17,062) 17

18 ( ) $ 28,200 28,200 18,000 18,000 3, ,350 5,588 11,750 2,938 14,457 3,614 2, (21,489) - - $ 16,875 21,724 $ 15,056 15,056 26,537 26,537 (4,124) (1,031) 4,056 1,014 (4,900) (1,225) (5,092) (1,273) $ 12,800 26,278 $ 63,255 49,596 $ 12,091 1,594 $ 21, $ 28, , , $ 43,256 18

19 $ ,985 71,723 $ 105,119 71,723 $ 1,497 9, % 6.67% ( ) 1. 19

20 USD 1,000 $ - USD ( ) USD USD (2) ( ) USD USD ( ) USD USD (3) ( ) USD USD ( ) USD USD (4) ( ) USD USD ( ) USD USD (4) ( ) USD USD ( ) USD USD (5) ( ) USD USD $ - USD (10) (spot rate)

21 USD 1,000 $ - USD (3) ( ) USD USD ( ) USD 1,000 - USD (8) ( ) USD USD ( ) USD 1,000 - USD (10) ( ) USD 500 USD $ - USD (10) ( ) (1) (2) 21

22 (3) ( ) ( ) ( , ( ) ( ) ( ) 22

23 BOHA Japan Co. (BOHA) ( ) ( ) ( ) ( ) 1. $ 107, , , , ,467-5,732 1 BOHA $ 131, , $ 41, , , ,895-6, , $ 62, ,

24 , , Sheenwill Industrial, Limited 15,941 10, $ 3, , , , $ 9, ,

25 , , $ 66,501 2, , ,182 15, , ,507 75,508 75,508 24,831-8,402-39,168 - $ 587, , , ,894 25

26 ( ) 54,352 72,309 ( ) 12,274 17, ,891-1, , , ,514-2, ,796 25, , , ,902-4,637 2,698 67, , ,733-1, ,581-1, ,025-3, ,050-1, ,341-1, ,000-2,646 Sigmatel, Inc , , ,629 48, ,

27 126 2, ,000 11, , BOHA Japan Co. TUK Holdings Co., Ltd. TEK Holding Co., Ltd. - 1, , , ,200 40, , , ( ) 107,277 9 % 41,329 6 %

28 1. 6,250 6, % 5,324 (3,766) (724) TUK Holdings Jipfa Building Co., Ltd. Main Street, P.O.BOX181, Road Town, Tortola,British Virgin Islands TEK Holding Co., Ltd Jipfa Building Main Street, P.O.BOX181, Road Town, Tortola,British Virgin Islands 37,029 ( 1,200) 12,861 ( 400) 37,029 1, % 40,896 (158) (79) 12, % 23,535 5,761 5,761 9,800 9, % 9, TUK Holdings Co., Ltd. TEK Holding Co., Ltd. Unity Ventures Pte. Ltd. 322 JOO CHIAT PLACE SINGAPORE ,705 ( 2,349) 77,705 ( 2,349) ( 8,460 8,460 ) ( 2,000) ( 2,000) , % 80,049 (109) % 18,519 5,887-28

29 4. 1,290 13,760-13, , ,841 TEK Holding Co., Ltd. ( ) TUK Untiy Ventures Pte. Holdings Co., Ltd. Ltd. Unity Ventures Ltd. Epi Valley Co., Ltd. - 18, ,997 80, , , , , % 5,887 18,519 - ( 2,000) ( 2,000) ( 2,000) 8,423 2,000 25,260 6, , Sheenwill Industrial, Limited. ( ) 15,941 3 TEK Holding Co., Ltd. 29

30 30

8083A91FSC1.cvw

8083A91FSC1.cvw 2426 03-5781616 1 2426 ( ) 03-5781616 1 1 2 3 4 5 6 7 () 8 () 8~11 () () 11~25 () 25~28 () 28~29 () 29 () () () 29 ( ) 1. 29~31 2. 31~32 3. 32 ( ) 33 2 34~49 50~53 54 () 55~57 () 57~60 () 60~62 () 62~65

More information

6166 R019 233248-1 - 1-2 - 3-4 - 5 6-7 8-9 9 12 - - 12 21 21 23 23 - - - 24 26 26 26 26 27-2 - 312,070 213,682 3,019 6,171 0930128050 0920123784-3 - - 4-1100 $ 45,057 3 $ 64,153 4 2100 $ 95,000 6 $ 210,000

More information

Lutein_C.indd

Lutein_C.indd 2013.06.21 NATURALLY PLUS DIRECT MARKETING PTE. LIMITED Company Registration No: 200721450W 2 Havelock Road #B1-03 2HR Singapore 059763 2 3 5 4 350g 295.3g 6 7 9 8 In 1956 *3 In 2006 *4 *1 *2 10.20mg 0.24mg

More information

瀚 蓝 环 境 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 董 事 会 声 明 一 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 本 报 告 书 及 其 摘 要 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 并 对 本 报 告 书

瀚 蓝 环 境 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 董 事 会 声 明 一 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 本 报 告 书 及 其 摘 要 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 并 对 本 报 告 书 瀚 蓝 环 境 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 证 券 代 码 :600323 证 券 简 称 : 瀚 蓝 环 境 上 市 地 : 上 海 证 券 交 易 所 瀚 蓝 环 境 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 交 易 对

More information

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 10 2 / 24

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 10 2 / 24 公 司 代 码 :600978 公 司 简 称 : 宜 华 木 业 广 东 省 宜 华 木 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 1 / 24 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 10 2 / 24 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会

More information

公 司 半 年 度 大 事 记 2016 年 2 月,2015 年 度 全 国 税 务 师 职 业 资 格 考 试 顺 利 举 行 全 国 税 务 师 职 业 资 格 考 试 由 中 国 注 册 税 务 师 协 会 主 办, 公 司 作 为 考 试 服 务 承 办 方, 为 本 次 考 试 提 供

公 司 半 年 度 大 事 记 2016 年 2 月,2015 年 度 全 国 税 务 师 职 业 资 格 考 试 顺 利 举 行 全 国 税 务 师 职 业 资 格 考 试 由 中 国 注 册 税 务 师 协 会 主 办, 公 司 作 为 考 试 服 务 承 办 方, 为 本 次 考 试 提 供 全 美 在 线 NEEQ :835079 全 美 在 线 ( 北 京 ) 教 育 科 技 股 份 有 限 公 司 (ATA Online (Beijing) Education Technology Co., Ltd.) 半 年 度 报 告 2016 公 司 半 年 度 大 事 记 2016 年 2 月,2015 年 度 全 国 税 务 师 职 业 资 格 考 试 顺 利 举 行 全 国 税 务 师

More information

untitled

untitled 2014 2.7% 2013 2.6% 3.7% 448 7,031 2.5% 2 4,762 77.8% 192 7,433 5.2% 99% 13 4,510 7.7% 99% 126 7,832 2.8% 12 9,298 6.5% 2014/3/3 1 CSR FSC TM COC 1.34% Pulp & Paper International 2013 55 2015 1. 2. / /

More information

i

i CHINA SEVEN STAR HOLDINGS LIMITED 245 (1) (2) (3) (4) (5) 6 41 42 43 44 68 57 73 EGM 1 EGM 3 48 183 22 ............................................................ i............................................................

More information

C Ann.indd

C Ann.indd CGN NEW ENERGY HOLDINGS CO., LTD. 1811 2015 12 31 2015 12 31 2014 7 13 2014 12 31 2015 12 31 12 152015 2014 12 31 2015 12 311,151.92014 12 31 1,370.3 15.9% 2014 12 31 1,379.6 16.5% 1 2015 12 31162.4 2014

More information

中 華 電 信 股 份 有 限 公 司 財 務 報 告 民 國 一 年 上 半 年 度 ( 內 附 會 計 師 查 核 報 告 ) 地 址 : 台 北 市 信 義 路 一 段 二 十 一 之 三 號 電 話 :( 二 ) 二 三 四 四 五 四 八 八 - 1 - 目 錄 財 務 報 表 項 目 頁 次 附 註 編 號 一 封 面 1 - 二 目 錄 2 - 三 會 計 師 查 核 報 告 3~4

More information

2815, , % 284, , % , 2, 15, 15,781 17,175 19,19 21,81 24,565 1, 5, 4,761 5,153 5,919 6,977 7,

2815, , % 284, , % , 2, 15, 15,781 17,175 19,19 21,81 24,565 1, 5, 4,761 5,153 5,919 6,977 7, 73 197 3 2821231.4 51.9 23,78 38,449 13.4% 12.8%28212 28 1 8 6 4 2 5, 4, 3, 2, 1, 31.4 23,78 25,68 3,15 35,198 38,449 34.1 4.2 47.3 51.9 29 21 211 212 2815,781212 24,56511.7% 284,7612127,919 13.6%28212

More information

, ,225 (162,513) (158,904) 76,828 69, ,552 2, ,625 (27,890) (21,426) (21,265) 8 (1,689) (1,113) 29

, ,225 (162,513) (158,904) 76,828 69, ,552 2, ,625 (27,890) (21,426) (21,265) 8 (1,689) (1,113) 29 AP RENTALS HOLDINGS LIMITED * 1496 2016 3 31 3 31 2016 2015 239,341 228,225 +4.9 76,828 69,321 +10.8 20,923 42,925 51.3 1 42,188 42,925 1.7 2 2.94 6.02 32.1% 30.4% 2 8.7% 18.8% 2 17.4% 38.8% 1 2016 3 31

More information

1-1配股说明书.PDF

1-1配股说明书.PDF 111 112 113 114 115 116 117 118 119 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142

More information

C160932347Ann.indd

C160932347Ann.indd Trony Solar Holdings Company Limited 2468 1 4 37,102 115,717 (38,349) (126,053) (1,247) (10,336) 5 15,609 5,844 (6,571) (7,636) (62,895) (57,313) (55,104) (69,441) 9 (2,946) (511) 7 (984) (58,050) (70,936)

More information

i

i GREAT WORLD COMPANY HOLDINGS LTD 8003 353 36 54 55 48 183 17M http://www.hkgem.com http://www.gwchl.com i ..................................................................... 1...............................................................

More information

证券代码: 证券简称:中核科技 公告编号:

证券代码: 证券简称:中核科技 公告编号: 2009 2009 2 3 5 5 8 15 67 1 2009 1 2 3 501 501 4 5 501 6 (%) 16 (%) 2 2009 (%) +- 1 2 3 4 1 2 3 4 3 2009 4 2009 1 5 2009 ( ) ( ) 6 2009 12000 30 1/8 ~52 150 2500 () () () () () () 1 1462.13 1548.09 33.36%

More information

ValenceTech Limited

ValenceTech Limited Murata Company Limited SGS-ATES Singapore (Pte) Ltd.New Japan Radio Co., Ltd. Willas-Array (Holdings) Limited Willas-Array (Holdings) Limited ValenceTech Limited Willas-Array (Holdings) Limited (1) ValenceTech

More information

81.8% 21,501, ,464,200 62,100,000 9 Kahuer Holding Co., LimitedKahuer60% Kahuer (a)(b) (c) 450,000,000 20,000, ,000,000 34,00

81.8% 21,501, ,464,200 62,100,000 9 Kahuer Holding Co., LimitedKahuer60% Kahuer (a)(b) (c) 450,000,000 20,000, ,000,000 34,00 KINGBO STRIKE LIMITED * 1421 21,501,034 81.8% 3,021,798 16.8% 3,984,635 2.5% 0.61 * 1 81.8% 21,501,034 2 4 1 4 4 40,464,200 62,100,000 9 Kahuer Holding Co., LimitedKahuer60% Kahuer (a)(b) (c) 450,000,000

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A92E646F63> ( 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6021 号 喜 年 中 心 B 座 101) 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) ( 注 册 地 址 : 深 圳 市 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 16-26 层 ) 深 圳 市 燃 气 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开

More information

........................................................ 1.............................................................. 3............................

........................................................ 1.............................................................. 3............................ LYTON MAISON LIMITED TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED 1991 LYTON MAISON LIMITED LYTON MAISON LIMITED 8 17 18 25 26 28 29 52 53 60 338 2 33 3301-04 21 2 23 28 8 17 ........................................................

More information

untitled

untitled 1 437 6,328 11 1,649 183 2,110 94% 12 4,892 87% 123 2,882 79% 12 1,419 87% CSR 12/9 CSR 3 4 1 ISO 50001 7 Pulp & Paper International 2012 54 2 2013 1000 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 43 1954 48 1959 50 1961

More information

Microsoft Word - 華新麗華104年報FINAL.doc

Microsoft Word - 華新麗華104年報FINAL.doc 特 別 記 載 事 項 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 ( 一 ) 關 係 企 業 1. 華 新 麗 華 股 份 有 限 之 關 係 企 業 圖 (104.12.31) 華 新 麗 華 股 份 有 限 華 新 麗 華 控 股 有 限 ( 旗 下 轉 投 資 見 下 頁 ) 華 新 特 殊 鋼 控 股 有 限 ( 旗 下 轉 投 資 見 下 頁 ) ACE RESULT

More information

untitled

untitled mops.twse.com.tw 32847 03476-1151 03476-1609 10366210B1 www.yuanta.com 022586-5859022586-5977 www.kpmg.com.tw 028101-6666 1 2 3 1002008 311 ECFA 2008 100 100 99 100 99 32,996,696 22,586,034 46.09% 46,116

More information

,787,321 6,292,569 (3,178,103) (3,422,560) 2,609,218 2,870, ,824 85,775 (1,766,182) (2,108,497) (477,730) (536,273) (79,000) (98,0

,787,321 6,292,569 (3,178,103) (3,422,560) 2,609,218 2,870, ,824 85,775 (1,766,182) (2,108,497) (477,730) (536,273) (79,000) (98,0 Bosideng International Holdings Limited 3998 3 31 8.0% 5,787.3 0.5 45.1% 112.5% 280.9 708.7 2.6 3 313 31 1 3 31 3 31 3 5,787,321 6,292,569 (3,178,103) (3,422,560) 2,609,218 2,870,009 4 55,824 85,775 (1,766,182)

More information

Microsoft Word _2005_n.doc

Microsoft Word _2005_n.doc 600597 2005 年 年 度 报 告 1 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 基 本 情 况 简 介... 3 三 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要... 4 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况... 5 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员... 8 六 公 司 治 理 结 构... 11 七 股 东 大 会 情 况 简 介... 11 八 董 事 会

More information

1-2 - 3-4 - 5 6 - - - 7 8-9 9 13 - - 14 27 ~ 28 29 - - 29 32 - - - - - - 32 36 32 36 36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 -

1-2 - 3-4 - 5 6 - - - 7 8-9 9 13 - - 14 27 ~ 28 29 - - 29 32 - - - - - - 32 36 32 36 36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2330-1 - 1-2 - 3-4 - 5 6 - - - 7 8-9 9 13 - - 14 27 ~ 28 29 - - 29 32 - - - - - - 32 36 32 36 36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 0920123784 0920123784-3 - 1100 $ 106,507,988 25 $ 67,449,389 18

More information

(c)

(c) Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. * 8231 * 1. 2. 3. 6,542,000 3,515,000 86% 2,172,0002,341,000 7% 6,242,0006,250,000 16% 66% 24% 6,513,000 6,792,000 1 1 3 HPV 20 200 120 SFDA 2 ALA

More information

( 於百慕達註冊成立的有限公司 ) (Incorporated in Bermuda with limited liability) 股份代號 1811.HK Stock Code : 1811.HK 2015 中期報告 2015 Interim Report Interim Report 2015 中期報告 2 5 6 19 22 23 24 26 27 29 Victoria Place 31

More information

i

i China Resources Healthcare Group Limited Phoenix Healthcare Group Co. Ltd 1515 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 9 55 56 57 58 132 2016 10 31 6 E-825 301 304 183 17M 48 2016 10 7 ... 1... 9... 56... 58... 133...

More information

untitled

untitled 000700 利 年 年 北 路 2 95 3 樓 (02)2327-8988 (02)3393-6720 1 錄 1 錄 2 3 4 益 5 六 金 流 量 6 ( ) 7 ( ) 說 7-15 ( ) 理 15 ( ) 說 16-30 ( ) 易 30-36 ( 六 ) 36 ( ) 諾 37-38 ( ) 38 ( ) 38 ( ) 38-50 ( ) 露 1. 易 51 2. 51 3. 陸

More information

美磊科技股份有限公司及其子公司

美磊科技股份有限公司及其子公司 股 票 代 碼 :3068 股 票 代 碼 :R028 美 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 合 併 財 務 報 表 暨 會 計 師 核 閱 報 告 民 國 九 十 五 年 上 半 年 度 地 址 : 新 竹 縣 湖 口 鄉 鳳 山 村 新 竹 工 業 區 自 強 路 十 八 號 電 話 :( 三 ) 五 九 七 二 四 八 八 - 1 - 目 錄 項 目 頁 財 務 報 表

More information

i

i AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED * 771 (1) (2) (3) 11 15 23 28 * ... 1... 4... 5... 13... 16... 23 i 11 15 10 1 1 23 28 571 0.10 2 % 3 4 AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED * 771 Canon s Court 22 Victoria

More information

: : (%) ,772,392 8,700, ,486,955 3,226,234 3,169, ,201,120 2,760,793 2,714, ,892,074 2,626,614 2

: : (%) ,772,392 8,700, ,486,955 3,226,234 3,169, ,201,120 2,760,793 2,714, ,892,074 2,626,614 2 2006 2006 1 1.1 http://www.sse.com.cn 1.2 11 9 1.3 1.4 2 2.1 600026 1138 168 ; 700 200080 www.cnshippingdev.com csd@cnshipping.com 2.2 700 1601 021-65966666-6163/7742 86-21-65966160 yqh@cnshipping.com

More information

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 一 会 议 时 间 地 点 ( 一 ) 现 场 股 东 大 会 日 期 时 间 :2016 年 4 月 19 日

北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 一 会 议 时 间 地 点 ( 一 ) 现 场 股 东 大 会 日 期 时 间 :2016 年 4 月 19 日 北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 二 零 一 六 年 四 月 北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 一 会 议 时 间 地 点 ( 一 ) 现 场 股 东 大 会 日 期 时 间 :2016

More information

,499,990,000

,499,990,000 32 32 622 622 1,499,990,000 Taiko Kikai Industrial Co. Ltd. 40% 60% 70% 30% 98% 2% 22 3 Zhao Sizhen 76.17% 23.83% 737,164,130 BT eipo 60% 30% 10% 12 12 1% 0.003% 0.005% 450,000,000 Baring Private Equity

More information

3 662, ,888 (68,568) (88,607) 594, ,281 40,205 49,290 (431,939) (358,813) (104,793) (92,393) (19,179) (14,839) (11,375) (11,662) (2,717) (

3 662, ,888 (68,568) (88,607) 594, ,281 40,205 49,290 (431,939) (358,813) (104,793) (92,393) (19,179) (14,839) (11,375) (11,662) (2,717) ( 碧生源控股有限公司 BESUNYEN HOLDINGS COMPANY LIMITED 926 662.8 563.9 17.5% 84.3%89.7% 92.3 45.0105.1% 0.060.03 5 78,169,000 5 78,169,000 1 3 662,805 563,888 (68,568) (88,607) 594,237 475,281 40,205 49,290 (431,939)

More information

前 言 : 股 市 之 道, 顺 势 而 为, 重 在 基 本 面 选 股, 技 术 面 选 时 股 市 变 化 莫 测, 风 险 无 处 不 在, 希 望 本 组 合 和 投 资 者 共 同,! 市 场 点 评 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 财 富 管 理 业 务 总 部 产 品 经 理 : 俞

前 言 : 股 市 之 道, 顺 势 而 为, 重 在 基 本 面 选 股, 技 术 面 选 时 股 市 变 化 莫 测, 风 险 无 处 不 在, 希 望 本 组 合 和 投 资 者 共 同,! 市 场 点 评 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 财 富 管 理 业 务 总 部 产 品 经 理 : 俞 1 / 10 齐 鲁 价 值 成 长 组 合 投 资 顾 问 报 告 日 期 :20141204 星 期 四 齐 鲁 证 券 财 富 泰 山 1 / 10 前 言 : 股 市 之 道, 顺 势 而 为, 重 在 基 本 面 选 股, 技 术 面 选 时 股 市 变 化 莫 测, 风 险 无 处 不 在, 希 望 本 组 合 和 投 资 者 共 同,! 市 场 点 评 齐 鲁 证 券 有 限 公 司

More information

1,183, , % 1,001, , % 329, , % (1) 325, , % (1) 2

1,183, , % 1,001, , % 329, , % (1) 325, , % (1) 2 Forgame Holdings Limited 00484 1 1,183,128 776,649 52.3% 1,001,911 697,561 43.6% 329,215 283,591 16.1% (1) 325,202 240,031 35.5% (1) 2 91wan 91wan 3 47.8% 7.994 14 35 2013 2013 4 5 6 ARPG beta MPU 518,000

More information

錄...1... 1...3...4...5...5...6...6...6...7...8...11...11...12...21...42...42 六...42...43 六...44...45...46...46...46...46...47...48 ...48 六...49...50...50...51...51...51...51...51 六...51...51...55...55...55...57...59...59...59...59...62...64...65...66

More information

CW Group Holdings Limited CW GROUP HOLDINGS LIMITED 1322 13-14 5 1 48 28 26 ............................................................. 1........................................................ 3 1.....................................................

More information

Bizlink Holding Incorporation

Bizlink Holding Incorporation 股 票 代 碼 :6452 康 友 製 藥 控 股 有 限 公 司 Pharmally International Holding Company Limited 二 〇 一 五 年 度 年 報 查 詢 年 報 網 址 :http://mops.twse.com.tw 康 友 製 藥 公 司 網 址 :http://www.pharmally.com 刊 印 日 期 : 西 元 二 〇 一 六 年

More information

议 案 1: 广 东 省 宜 华 木 业 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 符 合 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 条 件 的 议 案 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 关 于

议 案 1: 广 东 省 宜 华 木 业 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 符 合 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 条 件 的 议 案 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 关 于 广 东 省 宜 华 木 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 目 录 议 案 1 关 于 公 司 符 合 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 条 件 的 议 案 议 案 2 关 于 公 司 重 大 资 产 购 买 的 议 案 2.01 交 易 对 方 2.02 交 易 标 的 2.03 交 易 方 式 2.04 交 易 基 准 日 2.05

More information

公 司 簡 介

公 司 簡 介 波 司 登 國 際 控 股 有 限 公 司 ( 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 責 任 公 司 ) 股 份 代 號 : 3998 2014/15 年 報 公 司 簡 介 目 錄 2 4 8 29 39 43 57 59 61 63 65 66 68 146 148 財 務 摘 要 ( 除 另 有 指 明 外, 所 有 金 額 以 人 民 幣 千 元 為 單 位 ) 3 31 2015

More information

() 7 () 710 () 10 () 1020 () 2024 () 24 () 2425 () 25 () 25 () 25 ( ) ( ) 30 2

() 7 () 710 () 10 () 1020 () 2024 () 24 () 2425 () 25 () 25 () 25 ( ) ( ) 30 2 1904 ( ) (02)2222-5131 1 1 2 3 4 5 6 () 7 () 710 () 10 () 1020 () 2024 () 24 () 2425 () 25 () 25 () 25 ( ) 1. 2527 2. 2729 3. 2930 ( ) 30 2 4,872,869 3,357,516 73,863 53,179 (88) ()18311 (93) ()103866

More information

呼 叫 中 心 是 指 由 酷 航 运 营 的 方 便 电 话 订 票 及 查 询 的 电 话 联 络 中 心 电 话 号 码 列 在 www.flyscoot.com 承 运 商 是 指 航 空 承 运 人 或 航 空 公 司 登 机 手 续 办 理 截 止 时 间 是 指 航 空 公 司 指 定

呼 叫 中 心 是 指 由 酷 航 运 营 的 方 便 电 话 订 票 及 查 询 的 电 话 联 络 中 心 电 话 号 码 列 在 www.flyscoot.com 承 运 商 是 指 航 空 承 运 人 或 航 空 公 司 登 机 手 续 办 理 截 止 时 间 是 指 航 空 公 司 指 定 酷 航 承 运 条 款 前 言 对 酷 航 而 言, 清 楚 并 了 解 承 运 条 款 对 于 管 治 双 方 关 系 非 常 重 要 因 此, 我 们 强 烈 建 议 您 阅 读 本 文 件, 并 在 购 买 前 向 我 们 寻 求 任 何 必 要 的 澄 清 有 关 更 多 信 息, 可 访 问 我 们 的 网 站 www.flyscoot.com 或 致 电 我 们 的 客 户 呼 叫 中

More information

【第一类】

【第一类】 第 一 类 用 于 工 业 科 学 摄 影 农 业 园 艺 森 林 的 化 学 品, 未 加 工 人 造 合 成 树 脂, 未 加 工 塑 料 物 质, 肥 料, 灭 火 用 合 成 物, 淬 火 和 金 属 焊 接 用 制 剂, 保 存 食 品 用 化 学 品, 鞣 料, 工 业 用 粘 合 剂 [ 注 释 ] 本 类 主 要 包 括 用 于 工 业 科 学 和 农 业 的 化 学 制 品, 包

More information

untitled

untitled 1708 2 3 9 17 21 30 38 39 41 43 45 47 48 50 52 54 56 170 1 21-22 5-7 777 A2 9 95 H 183 17 1712 1716 10 10 168 200 31 3112A 1708 2 3 35.17% 19.22% 1,226,308,424 164,468,923 907,225,991.66 137,953,042.32

More information

... 1... 3... 3... 4... 6... 7... 7... 7... 8

... 1... 3... 3... 4... 6... 7... 7... 7... 8 GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING LIMITED * 493 * ... 1... 3... 3... 4... 6... 7... 7... 7... 8 493 3,600,000,000 57 0.0 % GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING LIMITED * 493 Canon s Court 22 Victoria Street

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAB7B4F8B2C6B2FAB1A3CFD5B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB3A5B8B6C4DCC1A6B6FEB4FA32303136C4EAB6FEBCBEB6C8B1A8B8E6D5AAD2AA2D30373235>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAB7B4F8B2C6B2FAB1A3CFD5B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB3A5B8B6C4DCC1A6B6FEB4FA32303136C4EAB6FEBCBEB6C8B1A8B8E6D5AAD2AA2D30373235> 保 险 公 司 偿 付 能 力 报 告 摘 要 史 带 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 Starr Property & Casualty Insurance(China) Company Limited 2016 年 第 2 季 度 目 录 ( 一 ) 基 本 信 息 ( 二 ) 主 要 指 标 ( 三 ) 实 际 资 本 ( 四 ) 最 低 资 本 ( 五 ) 风 险 综 合 评 级 (

More information

* % 268, ,789 (12.3) 38,091 87,053 (56.2) 44,533 44, , ,036 (19.7) * % 138, , ,397 31,975 (45.6) 24,303 22,596 7.

* % 268, ,789 (12.3) 38,091 87,053 (56.2) 44,533 44, , ,036 (19.7) * % 138, , ,397 31,975 (45.6) 24,303 22,596 7. Boyaa Interactive International Limited 0434 * % 350,856 437,036 (19.7) 813,480 132,485 178,200 (25.7) 333,941 218,371 258,836 (15.6) 479,539 223,580 221,873 0.8 427,944 129,675 73,830 75.6 357,799 ***

More information

Microsoft Word - C - Overseas Regulatory Announcement Cover 2012-4-23

Microsoft Word - C - Overseas Regulatory Announcement Cover 2012-4-23 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 INTERCHINA

More information

Microsoft Word - Overseas Regulatory Announcement [C] Cover 2010-4-20

Microsoft Word - Overseas Regulatory Announcement [C] Cover 2010-4-20 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 INTERCHINA

More information

金 光 纸 业 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 主 体 与 2016 年 度 第 一 期 中 期 票 据 信 用 评 级 报 告 大 公 报 D 2016 038 号 中 期 票 据 信 用 等 级 :AA+ 主 体 信 用 等 级 :AA+ 评 级 展 望 : 稳 定 发 债 主 体 : 金 光 纸 业 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 注 册 总 额 :50 亿 元 本 期 发 债

More information

untitled

untitled 本 節 所 載 資 料 乃 摘 錄 自 公 開 文 件, 並 未 由 本 公 司 聯 席 保 薦 人 聯 席 牽 頭 經 辦 人 副 經 辦 人 包 銷 商 或 彼 等 各 自 的 任 何 顧 問 或 與 配 售 事 項 有 關 的 聯 屬 公 司 編 製, 且 未 經 彼 等 獨 立 核 實 董 事 相 信, 該 等 資 料 的 來 源 就 有 關 資 料 而 言 屬 適 當 來 源, 並 於 摘

More information

2 3 4 7 10 14 24 32 36 58 69 70 71 73 75 77 150

2 3 4 7 10 14 24 32 36 58 69 70 71 73 75 77 150 2015 2 3 4 7 10 14 24 32 36 58 69 70 71 73 75 77 150 ACCA, FCPA, CFA ACCA, FCPA, CFA Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681, Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 103 11 B Royal Bank of Canada Trust

More information

穨AR封面.PDF

穨AR封面.PDF 1304 www.usife.com.tw mops.tse.com.tw (02)8751-68883265 mchu@tpe.usife.com.tw (02)8751-68883747 lhuang@tpe.usife.com.tw 114 3711 (02) 8751-6888 814 330 (07) 371-1721 244 89 (02) 2609-4190 105 10 (02) 8751-6888

More information

勤美達國際控股有限公司

勤美達國際控股有限公司 CHINA METAL INTERNATIONAL HOLDINGS INC. 319 1 2 1 11 13 183 46 48 .......................................................... ii.............................................................. 1.........................................................

More information

2003 2003 2

2003 2003 2 2003 SHANGHAI BRIGHT DAIRY & FOOD CO.,LTD 2003 1 2003 2003 2 2003 4 6 7 7 10 12 52 3 2003 1 SHANGHAI BRIGHT DAIRY & FOOD CO., LTD 2 578 201103 021 54584520 021 64655033 E-mail 600597@brightdairy.com www.brightdairy.com

More information

HUAJUN INTERNATIONAL LIMITED NEW ISLAND DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED * 377 7 15 16 20 21 22 23 43 33 18 * .......................................................... 1................................................................

More information

45528c993FSC1.cvw

45528c993FSC1.cvw 股 票 代 碼 :6277 宏 正 自 動 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 季 報 表 民 國 九 十 九 年 及 九 十 八 年 九 月 三 十 日 ( 內 附 會 計 師 核 閱 報 告 ) 公 司 地 址 : 台 北 縣 汐 止 市 大 同 路 二 段 125 號 3 樓 電 話 :(02)8692-6789 ~1~ 目 錄 項 目 頁 次 一 封 面 1 二 目 錄 2 三 會 計

More information

2015 2 4 5 6 9 25 30 42 51 53 55 58 60 63 262 13 1302 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road George Town Grand Cayman KY1-1110 Cayman Islands 183

More information

重 要 提 示 及 目 录 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个

重 要 提 示 及 目 录 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 金 融 街 控 股 股 份 有 限 公 司 2011 年 年 度 报 告 2012 年 4 月 9 日 - 0 - 重 要 提 示 及 目 录 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整

More information

Chi.pdf

Chi.pdf 2011 36 2011 37 2011 46.27 2010 40.12 6.15115% 201120% 40.56 20.67 2010 14.52 42% 3% 19.89 2011 4.799 201154% 2010 57% 38% 8%2010 36% 7% 2010 2011 1.26 2011 11% 1.40 3.439 2011 6 30 2011 2010 2,066.9 1,451.9

More information

1-1华谊兄弟传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿).doc

1-1华谊兄弟传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿).doc 1-1-1 A 4,200 1.00 16,800 1 12 2 36 3 25% 4 50% 2009 9 19 1-1-2 1-1-3 1 12 36 25% 50% 220081129 57 2009720 2008331 53,016,973.67 2008331 2009 918 53,016,973.67 3 1-1-4 4 2006 2007 2008 2009 1-6 47.49%42.37%25.65%20.93%

More information

2015 2 3 5 9 15 24 29 39 41 42 43 45 46 48 116 20 30 35 3504 12 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th

More information

1

1 Food Idea Holdings Limited 2015 1 3 4 7 9 18 33 43 45 47 49 51 53 144 2 (CPA, FCA) (CPA, FCA) Cricket Square Hutchins Drive PO Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 10 46 33 A18 338 2 33 3301 04

More information

... 2... 3... 5... 6... 8... 13... 19.... 26... 41... 60... 62... 63... 64... 66... 68.... 71 1 2015

... 2... 3... 5... 6... 8... 13... 19.... 26... 41... 60... 62... 63... 64... 66... 68.... 71 1 2015 2015 Intime Retail (Group) Company Limited () : 1833 ... 2... 3... 5... 6... 8... 13... 19.... 26... 41... 60... 62... 63... 64... 66... 68.... 71 1 2015 2006 11 8 2007 3 20 199817 29172,895,674 201061

More information

100% (a) (b) (c) 2

100% (a) (b) (c) 2 AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED * 771 (1)GRID DYNAMICS INTERNATIONAL, INC. (2) 118,000,000 915,267,000 1 100% 14 14 (a) (b) (c) 2 A. 118,000,000 915,267,000 B. 1. 2. (a) (b) (c) (d) (e) 3 3. 4. 118,000,000

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D322BBDF0B3CFD0C5D5D0B9C9D2E2CFF2CAE9D5AAD2AA5FBDBBD2D7CBF9B6A8B8E5>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D322BBDF0B3CFD0C5D5D0B9C9D2E2CFF2CAE9D5AAD2AA5FBDBBD2D7CBF9B6A8B8E5> 金 诚 信 矿 业 管 理 股 份 有 限 公 司 JCHX MINING MANAGEMENT CO., LTD. ( 北 京 市 密 云 县 经 济 开 发 区 水 源 西 路 28 号 院 1 号 楼 101 室 ) 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 招 股 意 向 书 摘 要 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) ( 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时

More information

untitled

untitled 0151 2016 6 30 6 30 2016 2015 % 9,709,476 11,137,915-12.8 4,640,456 4,728,961-1.9 2,375,732 2,273,497 +4.5 1 2,831,773 2,695,484 +5.1 1,756,442 1,749,939 +0.4 % % 47.8 42.5 +5.3 24.5 20.4 +4.1 29.2 24.2

More information

本行發言人

本行發言人 兆 豐 國 際 商 業 銀 行 總 副 總 協 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 102 年 12 月 31 日 職 稱 係 之 人 總 徐 光 曦 95/8/21 副 總 魏 美 玉 95/8/21 副 總 呂 丹 虹 97/1/1 副 總 張 瑛 鶯 101/1/12 副 總 柯 風 祈 102/6/28 總 稽 核 洪 慶 隆 101/1/12 總 處 協 兼 債 權 管 處 處

More information

2,837,000 64.8% 96,00075.3% 2,169,000 73.9% 18,579,000 3,194,000 324.0% 15,221,000

2,837,000 64.8% 96,00075.3% 2,169,000 73.9% 18,579,000 3,194,000 324.0% 15,221,000 Bio Cassava Technology Holdings Limited * 8129 (1) (2)(3) 2,837,000 64.8% 96,00075.3% 2,169,000 73.9% 18,579,000 3,194,000 324.0% 15,221,000 2 1,335 839 2,837 1,722 (262) (62 ) (553) (142 ) 1,073 777 2,284

More information

JIA YAO HOLDINGS LIMITED [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] 1% 0.003% 0.005% 0.01 [ ] [ ] [ ] 32 342C [ ] S [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ][ ] [ ]

JIA YAO HOLDINGS LIMITED [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] 1% 0.003% 0.005% 0.01 [ ] [ ] [ ] 32 342C [ ] S [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ][ ] [ ] (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) 1933 JIA YAO HOLDINGS LIMITED [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] 1% 0.003% 0.005% 0.01 [ ] [ ] [ ] 32 342C [ ] S [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ][ ] [ ] [

More information

i

i YUXING INFOTECH HOLDINGS LIMITED * www.hkgem.com * i .................................................................. 1........................................................... 4...................................................

More information

% % % 15% %77.3 9%16% % 2

% % % 15% %77.3 9%16% % 2 TERMBRAY PETRO-KING OILFIELD SERVICES LIMITED 2178 309.7 60% 495.7 45.8134% 107.2 7 22% 15% 2% 77.3 47.7 177% 7 1 495.7 309.7186.0 60% 45.861.4 134%107.2 7 22% 15% 47.7 27.849.5 177%77.3 9%16% 36.8 9.0

More information

2016 6 302015 2016 6 30 6 30 2016 2015 4 817,361 855,414 (682,150) (632,696) 135,211 222,718 4 9,174 2,306 (131) 897 250 (49,336) (48,034) (79,460) (7

2016 6 302015 2016 6 30 6 30 2016 2015 4 817,361 855,414 (682,150) (632,696) 135,211 222,718 4 9,174 2,306 (131) 897 250 (49,336) (48,034) (79,460) (7 EGL Holdings Company Limited 6882 2016 6 30 6 30 2016 2015 % 817,361 855,414-4.4 135,211 222,718-39.3 15,074 84,440-82.1 3.00 16.81 16.5% 26.0% 1.8% 9.9% 4.6% 26.5% 7-1 - 2016 6 302015 2016 6 30 6 30 2016

More information

发 展 历 史 表 1 发 展 历 史 时 间 重 要 事 件 2 年 公 司 前 身 智 美 传 媒 成 立 2 21 年 23 年 成 功 举 办 全 国 一 升 油 极 限 挑 战 赛 全 国 万 里 驾 驶 技 能 挑 战 赛, 在 国 内 汽 车 赛 事 中 取 得 广 泛 影 响 力 为

发 展 历 史 表 1 发 展 历 史 时 间 重 要 事 件 2 年 公 司 前 身 智 美 传 媒 成 立 2 21 年 23 年 成 功 举 办 全 国 一 升 油 极 限 挑 战 赛 全 国 万 里 驾 驶 技 能 挑 战 赛, 在 国 内 汽 车 赛 事 中 取 得 广 泛 影 响 力 为 (1661) 分 析 报 告 投 资 要 点 公 司 业 务 重 点 向 体 育 赛 事 承 办 转 移 承 办 赛 事 毛 利 率 高 (68%), 期 待 会 是 未 来 的 一 个 收 入 增 长 点 体 育 行 业 ( 全 民 健 身 ) 目 前 来 看 是 朝 阳 产 业 ( 需 求 高, 政 策 好, 增 长 快 ), 在 产 业 发 展 中 掌 握 了 先 机 承 办 赛 事 方 面

More information

書冊220.indb

書冊220.indb 2011 2 38 3 40 4 41 6 43 9 44 10 45 20 46 24 86 30 5 6 7 5 6 7 8 9 8 9 1 2 1 2 3 3 4 4 2 (i)(ii) (iii) 3 FCCA FCPA FHKIoD FCCA FCPA FHKIoD FCCA FCPA FHKloD FHKIoD FCCA FCPA Maples and Calder www.cigyangtzeports.com

More information

目 录 1. 首 席 执 总 裁 引 言 1-2 2. 财 务 情 况 说 明 3 3. 公 司 治 理 4-8 4. 年 度 重 大 事 项 9 5. 审 计 报 告 10-11 6. 资 产 负 债 表 12-13 7. 利 润 表 14 8. 所 有 者 权 益 变 动 表 15-16 9.

目 录 1. 首 席 执 总 裁 引 言 1-2 2. 财 务 情 况 说 明 3 3. 公 司 治 理 4-8 4. 年 度 重 大 事 项 9 5. 审 计 报 告 10-11 6. 资 产 负 债 表 12-13 7. 利 润 表 14 8. 所 有 者 权 益 变 动 表 15-16 9. 目 录 1. 首 席 执 总 裁 引 言 1-2 2. 财 务 情 况 说 明 3 3. 公 司 治 理 4-8 4. 年 度 重 大 事 项 9 5. 审 计 报 告 10-11 6. 资 产 负 债 表 12-13 7. 利 润 表 14 8. 所 有 者 权 益 变 动 表 15-16 9. 现 金 流 量 表 17-18 10. 19-92 首 席 执 总 裁 引 言 1. 首 席 执 总

More information

A H H i

A H H i Hanhua Financial Holding Co., Ltd. * 3903 A 2016 2016 2016 2016 H 2016 3 3 2016 2016 11 2 7 2016 20162016 H 201620162016 H 20 26 2016 20162016 H 2016 20162016 H 2016 20162016 H 24 H 183 17M 11 2 6-92016

More information

QEONCHINA_cn_revised

QEONCHINA_cn_revised 亚 洲 / 太 平 洋 美 联 储 定 量 宽 松 政 策 将 导 致 中 国 进 一 步 放 松 银 根 摩 根 士 丹 利 亚 洲 有 限 公 司 Qing Wang 王 庆 Qing.Wang@MorganStanley.com +852 2848 5220 Katherine Tai 戴 梓 兰 Katherine.Tai@ MorganStanley.com 最 新 动 向 : 上 周 美

More information

會 計 師 查 核 告 (98) 財 審 字 第 08003754 號 統 一 超 商 股 份 有 限 公 司 公 鑒 : 統 一 超 商 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 民 國 九 十 七 及 九 十 六 年 十 二 月 三 十 一 日 之 合 併 資 產 負 債 表, 暨 民 國 九 十

會 計 師 查 核 告 (98) 財 審 字 第 08003754 號 統 一 超 商 股 份 有 限 公 司 公 鑒 : 統 一 超 商 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 民 國 九 十 七 及 九 十 六 年 十 二 月 三 十 一 日 之 合 併 資 產 負 債 表, 暨 民 國 九 十 附 錄 統 一 超 商 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 財 務 表 暨 會 計 師 查 核 告 統 一 超 商 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 關 係 企 業 合 併 財 務 表 聲 明 書 本 公 司 民 國 九 十 七 年 度 ( 自 九 十 七 年 一 月 一 日 至 九 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日 止 ) 依 關 係 企 業 合 併 營 業 告 書 關 係

More information

CHNOE_C_Cir.indb

CHNOE_C_Cir.indb China Optoelectronics Holding Group Co., Limited 1332 (1) (2) (3) 2016128 2871617 18322 48 2016113 ........................................................... 1.....................................................

More information

VAN SHUNG CHONG HOLDINGS LIMITED * 1001 * ........................................................................ 1.................................................................. 4..........................................................

More information

华远地产股份有限公司2014年公司债券

华远地产股份有限公司2014年公司债券 关 注 政 策 风 险 水 务 行 业 具 有 投 资 金 额 大 回 收 周 期 长 回 报 率 相 对 较 低 等 特 点, 因 此 公 司 在 并 购 项 目 后, 水 价 能 否 及 时 调 整 地 方 财 政 能 否 及 时 支 付 水 费 对 其 收 益 有 一 定 影 响 面 临 较 大 的 资 本 支 出 压 力 根 据 公 司 的 发 展 战 略, 未 来 几 年 公 司 仍 处

More information

与 发 行 公 告 安 徽 口 子 酒 业 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 发 行 股 票 类 型 : 人 民 币 普 通 股 发 行 股 数 : 公 司 拟 公 开 发 行 新 股 数 量 不 超 过 6,000 万 股, 全 部 为 新 股 每 股 面 值 : 人 民 币

与 发 行 公 告 安 徽 口 子 酒 业 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 发 行 股 票 类 型 : 人 民 币 普 通 股 发 行 股 数 : 公 司 拟 公 开 发 行 新 股 数 量 不 超 过 6,000 万 股, 全 部 为 新 股 每 股 面 值 : 人 民 币 与 发 行 公 告 安 徽 口 子 酒 业 股 份 有 限 公 司 ( 安 徽 省 淮 北 市 三 堤 口 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 北 京 市 丰 台 区 西 四 环 南 路 55 号 7 号 楼 401 1-1-1 与 发 行 公 告 安 徽 口 子 酒 业 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 发 行 股 票 类 型 : 人 民

More information

SHENZHEN KONDARL GROUP CO., LTD. 1 .....3. 4. 6 9... 13.......16...18...24...25...27...66 2 SHENZHEN KONDARL GROUP CO., LTD. 1086 0755-25425020-388 359 0755-25420155 china000048@126.com 1086 1086 518003

More information

70375 (Bank of Communication) \ 11/08/2007 \ M05 1

70375 (Bank of Communication) \ 11/08/2007 \ M05 1 70375 (Bank of Communication) \ 11/08/2007 \ M05 1 2 4 6 7 28 33 35 37 42 45 47 Bank of Communications Co., Ltd. 188 200120 86-21-58766688 86-21-58798398 investor@bankcomm.com www.bankcomm.com http //www.sse.com.cn

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031352D303337BDB9B5E3BFC6BCBCA3BAB9D8D3DACAB9D3C3B2BFB7D6B3ACC4BCD7CABDF0B6D454726920486F6C64696E6773204C4C43BDF8D0D0CDB6D7CAB5C4B9ABB8E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031352D303337BDB9B5E3BFC6BCBCA3BAB9D8D3DACAB9D3C3B2BFB7D6B3ACC4BCD7CABDF0B6D454726920486F6C64696E6773204C4C43BDF8D0D0CDB6D7CAB5C4B9ABB8E62E646F63> 焦 点 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 对 Tri Holdings LLC 进 行 投 资 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 对 外 投 资 概 述 1 基 本 情 况 : 在 保 证 募 集 资 金 投

More information

untitled

untitled DaChan Food (Asia) Limited 3999 2008 年報 2 3 4 5 7 21 24 32 42 44 45 47 48 49 51 130 132 1 30 ISO 9001:2000 ISO 9001:2000HACCP 2 3 1,293,995 894,491 44.7% 19,675 26,238-25.0% 369,131 378,272-2.4% 244,256

More information

untitled

untitled 2007 (Siyuan Electric Co., Ltd. ) 1 2007 2 2007 3 2007 4 2007 5 2007 6 2007 7 2007 8 2007 9 2007 10 2007 11 2007 12 2007 13 2007 14 2007 15 2007 16 2007 17 2007 18 2007 19 2007 20 2007 21 2007 22 2007

More information

Ali JK Investment Alibaba Holding Ali JK Investment Ali JK Investment 90.44% 9.56%19,448,457,943 (a) (b) 2,961,291,148Ali JK Investment 313,038,008 3,

Ali JK Investment Alibaba Holding Ali JK Investment Ali JK Investment 90.44% 9.56%19,448,457,943 (a) (b) 2,961,291,148Ali JK Investment 313,038,008 3, ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED 00241 (1) (2) (3) (4) 1 Ali JK Investment Alibaba Holding Ali JK Investment Ali JK Investment 90.44% 9.56%19,448,457,943 (a) (b) 2,961,291,148Ali JK Investment

More information

<4D F736F F D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A92E646F63>

<4D F736F F D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A92E646F63> 上 海 思 华 科 技 股 份 有 限 公 司 Sihua Technologies Co., Ltd. ( 上 海 市 浦 东 新 区 博 云 路 22 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) ( 安 徽 省 合 肥 市 梅 山 路 18 号 ) 1-1-1 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 监

More information

H

H Dalian Wanda Commercial Properties Co., Ltd. 3699 H 93 C 7 廰 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1 8. 9. 10. 11. 12. 13. H 1. 2. 1 9 3. 10 11 2 4. H 5. 93 B H H 183 17 1712-1716 6. (8610) 8585 3222 93 B H (852) 2865

More information

12548-China Grand IR15_C.indd

12548-China Grand IR15_C.indd 2015 2 10 13 28 1 Cardionovum Holding Co., Limited Cardionovum GmbH Cardionovum 73% 33.3% Cardionovum CardionovumCardionovum 2 73.3% 2015 20,700,00075.4% 15,860,000 35,890,000 616,510,000 6.18% 3.1%1,576,900,000

More information

ii & iii

ii & iii 342C 993 20 1.5 ...................................................... ii & iii............................................................ 1-4................................................... 5-6......................................................

More information

D4N.si 1278.hk CNTD CNTD 54.3% CNTD 85917,760PPP

D4N.si 1278.hk CNTD CNTD 54.3% CNTD 85917,760PPP 合縱連橫穩中致勝China New Town Development Company Limited 化建設中國新城鎮發展有限公司 香港股份代號 : 1278 新加坡股份代號 : D4N.si 推進新型城鎮二零一五年年報 D4N.si 1278.hk CNTD 2007 11 14 2010 10 22 2014 3 CNTD 54.3% 2002 10 CNTD 85917,760PPP 1 2

More information

untitled

untitled 0151 2015 6 30 6 30 2015 2014 % 1,817,278 1,852,601-1.9 771,584 747,219 +3.3 370,939 394,743-6.0 1 439,799 454,823-3.3 285,527 318,450-10.3 % % 42.5 40.3 +2.2 20.4 21.3-0.9 15.7 17.2-1.5 2-13.6-10.5 1

More information