Microsoft Word _2005_n.doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Word _2005_n.doc"

Transcription

1 0

2 1

3 QIAN JIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT COLTD QJSL A A A /2 1

4 X X : : 51,194, ,026, ,367, ,740, ,594, ,226, ,878, , ,205, ,224, ,530, ,322, , ,097, ,314, ,205, ,487, , ,335, , ,658,

5 : : 2003 (%) 244,955, ,333, ,425, ,194, ,972, ,526, ,026, ,527, ,760, ,367, ,281, ,460, % % % ,224, ,936, ,661, (%) ,911,873, ,641,526, ,568,357, ,394, ,304, ,529, : : 285,000, ,502, ,310, ,155, ,006, ,304, ,330, ,452, ,026, ,808, ,718, ,718, ,330, ,833, ,762, ,155, ,313, ,394, ) ,

6 2) % ) % : (%) 4 (%) 1 200,330, ,330, ,330, ,330, ,670, ,670, , , ,330, ,330, ,000, ,000, ,000, ,000, ,330, ,330, (1) (2) (3)

7 1 : 44,134 (%) ,330,000 60,330, ,670,000 57,670,000 28,830, ,990,000 43,990, ,010,000 38,010, ,241, , , , , , , , , ,241, , , , , , , , , ,

8 % 21.14% 3 : : 600,000, ,000, ,000, % 15.42% 13.32% 6

9 : : ()() , , / / / / / 330, ,000 / (1) (2)

10 (3) (4) (5) (6) (7) "" "" (8) (9) (10)

11 (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

12 ,, ;, 10

13 ,, ,

14

15 , ) 2) 3) 4) 5)

16 % % ,,, % % % " " 6 14

17 "" % " " 15

18 "" : : (%) % 110,307, ,484, ,807, ,022, ,588, ,178, ,312, ,982, % 16

19 2 : : () , , (%), , % 6.38% 87.24% 4,000 3, , ,572, % ,000, ,000 3,000 75% ,850, ,800,

20 ,975, , %, 6% ,572, % ,000, %, 1 1) % ) )

21 4) ) () 14,266, ,521, % 1,452, ,364, ,266, ,166, () 28,533,

22 % ,

23 ,,,.,, ( ) 2,000, % ) , , , ) % 7, , , [2005]

24 2 1) , , , ) % [2005] 47 9, , , , , , , ) %, [2005] , : : 5, , ,100 2,100 1, , , , , ,

25 1) : : 4, , , , (%) , , , ,

26 , %, 6% "" ,040 3, % % 1,800, ,914, ,375, , 40,000, ,400, ,111, , [2003]144 4 / 2, ,332, [2004] / 2 / 4, ,868, , [2003]

27 23,610, ,525, ,262, ,085, ,000, ,000, ,347, % [2003]

28

29 : : : 393,151, ,681, ,392, ,609, ,245, ,445, , ,536, ,189, ,872, ,166, ,365, ,083, ,774, ,495, ,730, ,354, ,776, ,676, , , , , , , ,254, ,017, ,190, ,439, ,059, ,615, ,266, ,628, ,523, ,523, ,582, ,138, ,266, ,628, ( - ) ( - ) 1,238, , ,722, ,238, , ,229, ,055, ,973, ,744, ,103, ,638, ,527, ,967, ,126, ,417, ,446, ,776, ,345, ,345, ,781, ,072, ,446, ,776, , ,357, ,950, , ,138, ,197, ,627, ,776, ,909, ,125, ,192, , ,988, ,048, ,988, ,038, ,898, ,174, ,180, ,498, ,911,873, ,641,526, ,250,265, ,232,342,

30 308,000, ,000, ,000, ,000, ,518, ,615, ,003, , , ,328, ,251, , , , ,631, ,118, , , ,418, ,518, ,754, ,678, ,433, ,143, , , , , ,496, ,923, ,808, ,193, ,343, ,994, , , ,910, ,730, ,467, ,633, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,690, ,000, ,690, ,000, ,000, ,910, ,421, ,467, ,633, () 216,568, ,801, ,330, ,330, ,330, ,330, ,330, ,330, ,330, ,330, ,833, ,502, ,383, ,549, ,917, ,465, ,917, ,465, ,155, ,155, ,155, ,155, ,313, ,006, ,166, ,364, ,533, ,266, ,533, ,266, () () 905,394, ,304, ,797, ,708, ,911,873, ,641,526, ,250,265, ,232,342, : : : 28

31 : : : 244,955, ,333, ,918, ,226, ,526, ,050, ,794, ,994, ,688, ,855, , , ,740, ,427, ,926, ,032, ,594, ,562, , : 15,448, ,783, ,774, ,521, ,559, ,522, ,885, ,591, ,005, , ,226, ,093, ,629, ,231, ,878, ,146, ,476, ,756, , ,000, , , ,001, ,512, , , ,194, ,972, ,800, ,760, ,079, ,071, ,279, ,121, ,088, ,373, () - 22,026, ,527, ,521, ,639, ,006, ,947, ,364, ,193, ,032, ,474, ,885, ,832, ,452, ,801, ,452, ,801, ,400, ,400, () 77,580, ,272, ,433, ,630, ,266, ,266, ,266, ,266, ( - ) 63,313, ,006, ,166, ,364, ,322, ,855, () 4.() , , : : : 29

32 : : : 292,875, ,972, , ,200, ,430, ,403, ,402, ,771, ,403, ,680, ,445, ,382, ,540, ,345, ,939, ,179, ,329, ,224, ,073, ,514, ,119, ,039, ,889, , ,278, ,700, ,721, ,736, ,194, ,523, ,089, ,405, ,007, ,975, ,370, ,485, ,653, ,413, ,932, ,676, ,100, ,100, ,000, ,000, ,900, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,712, ,487, ,210, ,125, ,922, ,613,

33 76,077, ,613, ,630, ,217, ,026, ,521, ( - ) 14,088, ,698, , ,813, ,740, , , ,052, ,050, , , (:) 786, , ,807, ,235, ,599, ,476, ,671, , () -6,742, ,147, () 26,518, ,643, () 3,224, ,073, ,051, ,392, ,681, ,609, ,630, ,217, : : : 31

34 2005 : : : 1 19,186, , / / 41, ,865, ,585, / / 41, ,544, ,601, , / / 17,321, ,633, , , ,274, ,489, , ,274, , , , , ,070, , , ,070, ,345, ,345, ,345, ,345, ,390, ,351, , ,556, : : : 32

35 2005 : : : 1 21,935, , / / 22,254, , , / / 183, ,797, , / / 22,070, ,935, , ,254, : : : 9 : : %

36 34

37 Zhejiang Pan-China Certified Public Accountants 35

38 36

39 37

40 38

41 39

42 40

43 41

44 42

45 () 43

46 44

47 45

48 46

49 47

50 48

51 49

52 50

53 51

54 52

55 53

56 54

57 55

58 56

59 57

60 58

61 59

62 60

63 61

64 62

65 63

66 64

67 65

68 66

69 67

70 68

71 69

72 70

73 71

74 72

75 73

76 74

77 75

78 76

79 77

80 78

81 79

82 80

83 81

84 82

85 83

86 84

87 85

88 86

89 87

90 88

91 89

600283 2006 2006... 1... 1... 2... 4... 9... 13... 15... 17... 23... 24... 30 1 2006 1 2 3 4 1 QIAN JIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO;LTD QJSL 2 3 0571-87974399 0571-87974400 E-mailwts@qjwater.com.cn

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600283 2005 2005... 1... 1... 3... 5... 6... 8 ( )... 12... 49 1 2005 1 2 3 4 1 QIAN JIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO;LTD QJSL 2 A A A 600283 3 166 3 310013 http://www.qjwater.com qjsl@qjwater.com.cn

More information

招股书030821_合并挂网版_.PDF

招股书030821_合并挂网版_.PDF 3-1-1 3-1-2 3-1-3 3-1-4 3-1-5 3-1-6 3-1-7 3-1-8 3-1-9 3-1-10 [ ] [ ] 3-1-11 [ ] [ ] 3-1-12 3-1-13 3-1-14 3-1-15 3-1-16 3-1-17 3-1-18 3-1-19 3-1-20 3-1-21 3-1-22 3-1-23 1 2 3 4 5 6 42 ( ) 1 ( ) 2003 2002

More information

2005 [1998] ,600 19,600 ( 1 ) (A )6, , % 8, % ( ) ( )

2005 [1998] ,600 19,600 ( 1 ) (A )6, , % 8, % ( ) ( ) Zhejiang Pan-China Certified Public Accountants 388 310012 05718821 6888 05718821 6999 [2006]116 2005 12 31 2005 2005 2005 12 31 2005 2006 3 1 1 1 2005 [1998]144 1998 3 31 1999 3 31 3300001005547 19,600

More information

600704 2004 00 2004... 1... 1... 1... 3... 5... 8... 9... 10... 17... 19... 20... 27 1 2004 1 2 3 1 ZHEJIANG ZHONGDA GROUP CO.,LTD. ZD 2 3 A 0571-85777029 0571-85778008 E-mail zhuxh@zhongda.con 4 A A 310003

More information

600415小商品城_030707半年报全文.PDF

600415小商品城_030707半年报全文.PDF 2003 2002 10 1 3 3 6 7 9 Zhejiang China Commodities City Group Co.,Ltd. 600415 158 1 2003 322000 http://www.cccgroup.com.cn zcscc@public.ywptt.zj.cn 05795544933 05795546226 ywcrg@public.ywptt.zj.cn 158

More information

4年报全文.doc

4年报全文.doc 191 03192068242 03192068888 191 03192068312 03192068666 66 163 admin@jnny.com.cn 1999 8 26 1300001001301 130503718311625 22 47.46 51.87 2.2329 2.2329 26.83 29.32 1.2622 1.2622 19.07 20.84 0.8971 0.8971

More information

新汶矿业集团有限责任公司

新汶矿业集团有限责任公司 新 汶 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司 鲁 东 君 会 审 (2008) 第 040 号 审 计 报 告 书 山 东 东 方 君 和 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 SHANDONG DONGFANGJUNHE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD 二 八 年 四 月 二 日 新 汶 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司 2007

More information

OO

OO ANHUI WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD. 2004 7 27 OO 2004..................... OO 2004 9 8 2004 1 ANHUI WATER RESOURCES DEVELOPMENT COLTD 2 600502 3 21 233010 http://www.cahsl.com/ 4 5 1188 0552-4911141

More information

191 03192068242 03192068888 191 03192068312 03192068666 66163 master@goldbullenergy.com 1999 8 26 1300001001301 130503718311625 22 195,680,840.81 136,783,399.08 129,971,943.92 436,080,101.98 25,083,230.96

More information

Zhejiang Pan-China Certified Public Accountants 388 310012 0571 8821 6888 0571 8821 6999 [2007] 308 2006 12 31 2006 2006 (1) (2) (3) 1 49 2006 12 31 2006 2007 3 15 2 49 2006 [1998]144 1998 3 31 1999 3

More information

年度报告正文1.PDF

年度报告正文1.PDF 1 Zhejiang Haina Science and Technology Co., Ltd 2 3 2 6 05716696899 05716696899 4 2 6 2 6 310053 http://www.highne.com.cn highne@mail.hz.zj.cn 5 http://www.cninfo.com.cn 6 0925 1 37,230,592.22 29,178,708.52

More information

600502 2005 2005... 1... 1... 2... 3... 5... 9... 10... 11... 15... 16... 18... 63 1 2005 1 2 3 4 1 ANHUI WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD 2 3 05524081028 05523950276 E-mailahslniu@163.com 05524081028

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600673 2004 2004... 2... 2... 2... 4... 7... 10... 11... 12... 16... 17... 20... 20 1 2004 1 2 3 4 1 CHENGDU YANGZHIGUANG INDUSTRIAL CO.,LTD CDYZGI CO.,LTD 2 3 07695370225 07695370230 E-maillihui-388@163.com

More information

第 二 章 释 义 及 重 要 提 示 一 释 义 在 本 报 告 中, 除 文 义 另 有 所 指 外, 下 列 词 语 具 有 以 下 涵 义 : 本 行 是 指 福 建 长 乐 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 央 行 是 指 中 国 人 民 银 行 中 国 银 监 会 / 银

第 二 章 释 义 及 重 要 提 示 一 释 义 在 本 报 告 中, 除 文 义 另 有 所 指 外, 下 列 词 语 具 有 以 下 涵 义 : 本 行 是 指 福 建 长 乐 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 央 行 是 指 中 国 人 民 银 行 中 国 银 监 会 / 银 福 建 长 乐 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 2016 年 3 月 15 日 第 一 章 重 要 提 示 本 行 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整

More information

2002 0 2002 1 2002 2 3 4 7 9 11 13 21 23 27 72 2002 HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY Co.,LTD HFST 1 0712-8740018 8740038-8028 0712-8740018 fxkj0926@sohu.com 1 1 431608 http://www.china-fuxing.com hchbcs02@public.xg.hb.cn

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 DALIAN DAYANG TRANDS CO.,LTD 600233 2004 2004... 1... 2... 3... 5... 8... 11... 12... 13... 22... 23... 27... 70 1 2004 1 2004 DALIAN DAYANG TRANDS CO.,LTD DLCS 23 0411-87610778 0411-87612800 E-mailpanlixiang@dayang.net

More information

1.5招募说明书(草案)

1.5招募说明书(草案) PUBLIC 2014 1 PUBLIC - 1 2014 1 PUBLIC - 2 2014 1 PUBLIC - 3 2014 1 PUBLIC - 4 2014 1 PUBLIC - 5 2014 1 PUBLIC - 6 2014 1 PUBLIC - 7 2014 1 PUBLIC - 8 2014 1 PUBLIC - 9 2014 1 PUBLIC - 10 2014 1 PUBLIC

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600502 2005 ... 1... 1... 2... 3... 3... 6 ( )... 8... 8 2005 1 2 3 4 1 ANHUI WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD. 2 A A A 600502 3 233010 www.cahsl.com ahslwht@ah163.com 4 5 05523950276 05523950276 E-mail

More information

...2...2...3...7...11...16...21...23...39...41...43...43...44 1

...2...2...3...7...11...16...21...23...39...41...43...43...44 1 HUA XIA BANK CO., Limited. ...2...2...3...7...11...16...21...23...39...41...43...43...44 1 2005 4 15 2004 17 16 7 Hua Xia Bank Co., Limited 22 100005 010-85239938 85238570 010-85239605 zhdb@hxb.com.cn

More information

untitled

untitled 2 2 4 5 9 13 14 15 23 25 34 86-1 - - 2 - WTM@san-huan.com.cn twb@san-huan.com.cn shhq@san-huan.com.cn 7-3 - 1 2 % % - 4 - 2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003 2005 2004 2003 53.33 40.52 42.66 57.76

More information

untitled

untitled - 0 - 2 2 4 5 8 12 14 15 27 29 37 93-1 - WTM@san-huan.com.cn - 2 - twb@san-huan.com.cn shhq@san-huan.com.cn - 3 - 1 155,580,497.15 114,796,300.92 113,023,992.18 2 % % - 4 - 2004 2003 2002 2004 2003 2002

More information

鑫富股份招股附录.doc

鑫富股份招股附录.doc Zhejiang Pan- China Certified Public Accountants 10 11 03 D D OO Commerce & Finance Law Offices 19 714 8610-65802255 : 8610-65802678, 65802679, 65802538, 65802203

More information

[2014]1391 Zhongzhun Certified Public Accountants Special General Partnership 2013 1 1 2013 12 31 1-2 1 2 3 4-5 6 7 8 9-10 1-53 Zhongzhun Certified Public Accountants [2014]1391 2013 12 31 2013 1 2-1-

More information

文档1

文档1 16 B 1 ST ST 90% ST 90% ST 2003 7 16 90% [2003]1246 2002 2,808.95 [2003]1252 2002 19,721.15 [2001]105 90% 2002 ST 2002 50% 1 2003 4 16 ST 17,000,000 9,756,000 2 17,000,000 9,756,000 2003618 26,756,000

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 Beijing Gehua CATV Network Co., LTD. 2 3 4 6 11 15 17 18 27 28 30 32 33 79 1 2 1 Beijing Gehua CATV Network Co., LTD. BGCTV 2 3 35 010-62035573 010-62035573 E-mail wangqizhi1@bgctv.com.cn 4 5 35 35 100083

More information

第 七 章 监 事 会 第 一 节 监 事 第 二 节 监 事 会 第 八 章 财 务 会 计 制 度 利 润 分 配 和 审 计 第 一 节 财 务 会 计 制 度 第 二 节 内 部 审 计 第 三 节 会 计 师 事 务 所 的 聘 任 第 九 章 通 知 和 公 告 第 一 节 通 知 第

第 七 章 监 事 会 第 一 节 监 事 第 二 节 监 事 会 第 八 章 财 务 会 计 制 度 利 润 分 配 和 审 计 第 一 节 财 务 会 计 制 度 第 二 节 内 部 审 计 第 三 节 会 计 师 事 务 所 的 聘 任 第 九 章 通 知 和 公 告 第 一 节 通 知 第 华 润 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 章 程 (2016 年 1 月 22 日 第 七 届 董 事 会 第 七 次 会 议 修 订, 待 报 股 东 大 会 审 议 批 准 ) 目 录 第 一 章 总 则 第 二 章 经 营 宗 旨 和 范 围 第 三 章 股 份 第 一 节 股 份 发 行 第 二 节 股 份 增 减 和 回 购 第 三 节 股 份 转 让 第 四 章 股 东 和 股 东

More information

北京中科三环高技术股份有限公司

北京中科三环高技术股份有限公司 CONTENTS 1 2 3 5 7 9 10 16 17 20 67 twb@san-huan.com.cn 7 Annual Report 2010 1 1 2010 2009 2008 2,365,781,537.28 1,566,176,836.34 51.05% 2,079,430,260.00 292,482,539.09 108,892,163.33 168.60% 163,984,818.22

More information

untitled

untitled CONTENTS 1 2 4 7 10 13 14 20 21 26 63 5 2007 Annual Report 2007 1 WTM@san-huan.com.cn twb@san-huan.com.cn 7 2 Annual Report 2007 1 2007 2006 2005 2,074,188,986.54 1,749,198,102.48 1,792,144,486.77 15.74%

More information

600729 2005 2005... 3... 3... 3... 5... 8... 12... 13... 13... 17... 18... 21... 29 2 2005 1 2 2005 3 4 1 Chongqing Department Store Co.Ltd CBEST 2 3 2 023-63843197 023-63844212 E-mailcbcfo@cqbhdl.com.cn

More information

2004 600867 2004... 3... 3... 4... 6... 9... 11... 14... 14... 22... 23... 25... 62 2 2004 1 2 3 1 TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL CO.LTD. THDB 2 3 04355088025 04355088268 E-mail wjy@thdb.com (0435)5088126

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600658 2004 2004... 3... 3... 4... 6... 9... 15... 18... 18... 25... 26... 30... 76 2 2004 1 2 3 BEIJING C&W TECHNOLOGY CO., LTD. C&W TECH 14 010-84567922 010-84567917 E-mail chendan@cwtech.com.cn 14 010-84563737

More information

untitled

untitled 2008 1 2008 2 2008 3 () 2008 1 16,374,976.54 2-3 58,617,519.04 4-5 - 6-7 - 8-9 - 10-11 - 12 7,065,544.60 13-4,246,900.00 14 18,600,000.00 15 50,000.00 16 4 17 18 19 2008 20-11,838,247.71 21 84,622,892.47

More information

中介4

中介4 ........................ ............ ( )... ( )............... .................. ( )... ( )......... ... [1993] 322 ( ) ( ) ( ) [1996]35 [1996]24 [1996]35 91 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3.

More information

LONKEY INDUSTRIAL CO.LTD., GUANGZHOU 2005 4 ...1...2...3...4...7...12...15...17...26...28...31...31 1 1. LONKEY INDUSTRIAL CO.LTD., GUANGZHOU 2. 3. 128 (020)82162933 (020)82161128 6228 (020)82162986 dm@lonkey.com.cn

More information

Az b.doc

Az b.doc OO ..2..2..2..3.. 4..4...... 5..... 6.. 27 1 2003 ZHEJIANG INT L GROUP CO.,LTD ST 000411 508 508 310006 0571-85068752 0571-85068752 kdbgs@mail.hz.zj.cn www.cninfo.com.cn 2003 1-6 2002 1-6 4,662,361 607,249

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600899 2005 2005... 3... 3... 4... 6... 7... 10... 14... 43 2 2005 1 2 3 4 1 Zhejiang Xinlian Co.Ltd ZJXL 2 A A *ST A 600899 3 68 86 310014 xlgf600899@163.com 4 5 0571-85463080 0571-85450093 E-mailxlgf600899@163.com

More information

2003 XIN JIANG KORLA PEAR CO.,LTD

2003 XIN JIANG KORLA PEAR CO.,LTD XIN JIANG KORLA PEAR CO.,LTD 2003 2004 3 2004 3 23 9 8 1 .3.4.5.7.9.11.11.18.19.20....58 2 XIN JIANG KORLA PEAR CO.,LTD PEAR LIMITED 0996-8851716 0996-8850156 E-mail xlgf_tzb@163.com 841000 xlgf_tzb@163.com

More information

002015 XIAKE COLOR SPINNING CO., LTD. OO OO 2005 2005 2005 1 2005... 3... 5... 8... 12... 17... 20... 22... 38... 41... 46... 81 2 2005 XIAKE COLOR SPINNING CO., LTD. XIAKE 7 7 7 0510--86520112 0510--86520126

More information

关于2009年全国水利工程质量检测单位甲级资质行政许可决定的公告

关于2009年全国水利工程质量检测单位甲级资质行政许可决定的公告 中 华 人 民 共 和 国 水 利 部 公 报 GAZETTE OF THE MINISTRY OF WATER RESOURCES OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 中 华 人 民 共 和 国 水 利 部 办 公 厅 主 办 2009 年 第 3 期 ( 总 第 9 期 ) 主 编 陈 小 江 副 主 编 陈 茂 山 陈 琴 周 文 凤 ( 常 务 ) 编 辑 部

More information

bnb.PDF

bnb.PDF -1- 1 Public Utilities (Group) Co.,Ltd 2 600635 3 518 24 1515 8 200235 http://www. dzug.cn master@dzug.cn 4 5 1515 807 021-64288888560964280679 021-64288727 master@dzug.cn 6 http://www.sse.com.cn 1515

More information

BDO Shenzhen Dahua Tiancheng 11th Floor B Block Union Square 5022 Certified Public Accountants Binhe Road Shenzhen P.R.China Telephone

BDO Shenzhen Dahua Tiancheng 11th Floor B Block Union Square 5022 Certified Public Accountants Binhe Road Shenzhen P.R.China Telephone 2007 12 31 1-2 1 3-4 2 5 3 6-7 4 8 5 9-10 6 11 7 12-13 8 14 9 15-93 0 BDO Shenzhen Dahua Tiancheng 11th Floor B Block Union Square 5022 Certified Public Accountants Binhe Road Shenzhen 518033P.R.China

More information

Microsoft Word - 600062_2012_1.doc

Microsoft Word - 600062_2012_1.doc 华 润 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 600062 2012 年 第 一 季 度 报 告 目 录 1 重 要 提 示...2 2 公 司 基 本 情 况...2 3 重 要 事 项...3 4 附 录...6 1 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6FDB9DCB9FAC6F3B1A8B1EDB8BDD7A2A3A8BACFB2A2BCB0C4B8B9ABCBBEA3A93D323031302D342D32332E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6FDB9DCB9FAC6F3B1A8B1EDB8BDD7A2A3A8BACFB2A2BCB0C4B8B9ABCBBEA3A93D323031302D342D32332E646F63> 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 Zhongrui Yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd. 电 话 :+86(10)88091188 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 A 座 8-9 层 Add:8-9 /F Block A Corporation Bldg.No.35 Finance

More information

招股意向书n.PDF

招股意向书n.PDF 1-1-1-1 20 70% 1-1-1-2 1-1-1-3 1-1-1-4 1-1-1-5 1-1-1-6 4 1-1-1-7 1-1-1-8 1-1-1-9 1-1-1-10 1-1-1-11 1-1-1-12 1-1-1-13 1-1-1-14 1-1-1-15 1-1-1-16 1-1-1-17 1-1-1-18 1-1-1-19 1-1-1-20 1-1-1-21 1-1-1-22 1-1-1-23

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D0C2BBAACBAEC0FBCBAEB5E7CDB6D7CAB9ABCBBE32303131C4EAB6C8B5DAD2BBC6DAD6D0C6DAC6B1BEDDC4BCBCAFCBB5C3F7CAE9303333312EA1AD>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D0C2BBAACBAEC0FBCBAEB5E7CDB6D7CAB9ABCBBE32303131C4EAB6C8B5DAD2BBC6DAD6D0C6DAC6B1BEDDC4BCBCAFCBB5C3F7CAE9303333312EA1AD> 发 行 人 : 注 册 金 额 : 本 期 发 行 金 额 : 本 期 发 行 利 率 : 发 行 期 限 : 担 保 情 况 : 信 用 评 级 机 构 : 主 体 信 用 级 别 : 债 项 级 别 : 新 华 水 利 水 电 投 资 公 司 12 亿 元 6 亿 元 固 定 利 率 5 年 无 担 保 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 AA AA 主 承 销 商 / 簿 记 管 理 人

More information

2003中期报告正文.PDF

2003中期报告正文.PDF NINGBO YUNSHENG(GROUP) CO.,LTD. 3 4 6 7 8 13 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2003 6 30 1 68,559,230.67 28,690,792.65 157,578,052.26 125,378,622.27 - - - - 2 1,730,570.00-5,172,511.00 367,500.00 -

More information

1.5招募说明书(草案)

1.5招募说明书(草案) PUBLIC 2014 2 PUBLIC - 1 2014 2 PUBLIC - 2 2014 2 PUBLIC - 3 2014 2 PUBLIC - 4 2014 2 PUBLIC - 5 2014 2 PUBLIC - 6 2014 2 PUBLIC - 7 2014 2 PUBLIC - 8 2014 2 PUBLIC - 9 2014 2 PUBLIC - 10 2014 2 PUBLIC

More information

2004 XIN JIANG KORLA PEAR CO.,LTD

2004 XIN JIANG KORLA PEAR CO.,LTD XIN JIANG KORLA PEAR CO.,LTD 2004 2004 8 2004 8 4 9 8 1 ..3..4..6..6..12..13. 44 2 XIN JIANG KORLA PEAR CO.,LTD PEAR LIMITED 0996-8851716 0996-8850156 E-mail xlgf_tzb@163.com 841000 xlgf_tzb@163.com http://www.sse.com.cn

More information

浙江华海药业股份有限公司

浙江华海药业股份有限公司 2004 OO 2004-1 - 2004 3 5 7 8 11 13 35-2 - 2004 ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 600521 317024 http://www.huahaipharm.com hhphar@mail.tzptt.zj.cn 0576-5991096 0576-5016010 hhphar@mail.tzptt.zj.cn

More information

OO 1 1 3 4 6 8 11 13 14 24 26 29 79 74 2 2 XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO. LTD XIIC 0991 2885951 2886434 0991 2885951 2861579 45 : 22 830011 45 830001 zqb00159@mail.xj.cninfo.net : : http://www.cninfo.com.cn

More information

2004 2

2004 2 00 2005 3 30 2004 2 2004 4 5 6 9 14 15 17 31 33 38 79 3 2004 TIANJIN BINHAI ENERGY & DEVELOPMENT CO. LTD 27 022 66202230 022 66202232 E-mail:st695@eyou.com 27 300457 http://www.binhaienergy.com E-mail:st695@eyou.com

More information

份 向 僱 主 提 供 有 關 服 務 並 不 構 成 執 業, 但 該 等 自 然 人 根 據 法 律 以 執 業 會 計 師 身 份 為 僱 主 簽 發 證 明 的 情 況 除 外 ( 六 ) 專 業 服 務 是 指 執 業 會 計 師 提 供 的 需 要 會 計 或 相 關 知 識 的 服 務

份 向 僱 主 提 供 有 關 服 務 並 不 構 成 執 業, 但 該 等 自 然 人 根 據 法 律 以 執 業 會 計 師 身 份 為 僱 主 簽 發 證 明 的 情 況 除 外 ( 六 ) 專 業 服 務 是 指 執 業 會 計 師 提 供 的 需 要 會 計 或 相 關 知 識 的 服 務 會 計 師 規 章 第 一 章 一 般 規 定 第 一 條 定 義 為 適 用 本 規 章 的 規 定, 下 列 詞 語 的 含 義 為 : ( 一 ) 會 計 師 註 冊 委 員 會 是 指 根 據 本 規 章 第 四 條 設 立 的 委 員 會 ( 二 ) 會 計 師 是 指 在 會 計 師 註 冊 委 員 會 註 冊 為 會 計 師 的 自 然 人 ( 三 ) 執 業 會 計 師 是 指 根

More information

bnb.PDF

bnb.PDF SP POWER DEVELOPMENT CO.LTD SP POWER DEVELOPMENT CO.LTD SP POWER DEVELOPMENT CO.LTD 5 chenjd@600795.com.cn liusg@600795.com.cn SP POWER DEVELOPMENT CO.LTD / / / SP POWER DEVELOPMENT CO.LTD SP POWER DEVELOPMENT

More information

证券代码: 证券简称:百花村 编号:临

证券代码: 证券简称:百花村 编号:临 600721 2005-016 2005 11 28 2005 2005 12 1 2005 0941 2005 10 31 6,067,393.01 4,044,928.01 185,579,178.10 161,218,238.51-185,030,624.38 www.sse.com.cn 2005 10 31 4,044,928.01 161,218,238.51 2005 10 31-185,030,624.38

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600892 2005 2005... 1... 1... 2... 3... 4... 6... 8... 33 1 2005 1 2 3 4 1 HUDA TECHNOLOGY & EDUCATION DEVELOPMENT CO.,LTD. 2 A A ST A 600892 3 51 51 050000 shiquanye@sina.com 4 5 0311-86033034 0311-86033718

More information

一、公司基本情况简介

一、公司基本情况简介 SINOTRANS AIR TRANSPORTATION DEVELOPMENT CO., LTD. 2002 2002 1 2002... 3... 3... 5... 7... 9... 10... 12... 21... 23... 24... 64 2 2002 Sinotrans Air Transportation Development Co., Ltd. 21 010-68405635

More information

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2004 ZHEJIANG DUNAN ARTIFICIAL ENVIRONMENTAL EQUIPMENT CO.,LTD 1 79 2004 2 79 2004... 2... 3... 4... 7... 11... 17... 19... 21... 32... 35... 38... 38 3 79 2004 ZHEJIANG DUNAN ARTIFICIAL ENVIRONMENTAL

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600596 2004 2004... 3... 3... 4... 6... 9... 12... 14... 15... 22... 23... 27... 71 2 2004 1 2 3 1 ZHE JIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD. 2 3 93 (0571)64715693 (0571)64715693 E-mailjiang_yp888@sohu.com

More information

1 ShenZhen Tellus Holding Co.,Ltd

1 ShenZhen Tellus Holding Co.,Ltd 24. 1. 2. 4. 6. 9. 1 11 21 22.. 25.. 25 1 ShenZhen Tellus Holding Co.,Ltd 2 3 755 25536888-388 755 25536658 szryj@tom.com 755 25536888-351 755 25536658 szlmj@163.net 4 56 5182 sztljtgf@public.szptt.net.cn

More information

untitled

untitled 2006 2 2006 Ltd. Guangzhou Hengyun Enterprises Holding 728 6 6M (020) 82068252 (020) 82068252 zhanghui@hengyun.com.cn 8 728 66M 5 1 0 7 3 0 http://www.hengyun.com.cn hengyun@public.guangzhou.gd.cn http://www.cninfo.com.cn

More information

2003 SDIC RESOURCES DEVELOPMENT CO., LTD 2003 2003 2003 2003 2 2003 4 5 7 11 13 15 19 33 35 41 75 76 3 2003 SDIC RESOURCES DEVELOPMENT CO., LTD. *ST 000826 114 95 20 443000 sdicres@hotmail.com 95 20 (0717)

More information

600133 2004 2004... 1... 1... 1... 3... 6... 9... 10... 11... 16... 17... 19... 35 1 2004 1 2 3 4 1 WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. ELHT 2 3 1 027-87172003 027-87172021 E-mail dhgx@hotmail.com

More information

2003-1 ----------------------------------------1 ----------------------------------------------3 --------------------------------4 ------------------------------------6 -------------------10 -----------------------------------------13

More information

untitled

untitled 002196 ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CO.,LTD. 24 1030 (www.cninfo.com.cn) 27 ,, [2007]414, 2,000 () (),, 400, 1,600, 7.48 / ([2007] 195 ),,,002196 1,600 2007 12 12 (www.cninfo.com.cn),, 1 22007 12 12 3 4002196

More information

prd.PDF

prd.PDF 2000 4 29 ( ) 1999 ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd PRD 1 2 3 4 1 1994 1996 2 1999 5.49 1999 5 1.91 4200 1999 91% 6357 3 10.6 20.3 1999 4453 260 1999 4627 401 3 1999 6 426,311,940.45

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600477 2005 1 1 3 4 5 8 12 41 1 2 3 4 1 ZHEJIANG HANGXIAO STEEL STRUCTURE CO.,LTD HXSS 2 A A A 600477 3 258 310003 http://www.hxss.com.cn hx@hxss.com.cn 4 5 0571-87246788 0571-87240484 E-mailqh.lei@vip.sina.com

More information

年度报告正文中文版.PDF

年度报告正文中文版.PDF 2000 1 SHENZHEN INTERNATIONAL ENTERPRISE CO.,LTD 2 3 23 (0755)2285564 (0755)2285565 (0755)2285573 guoqi@szonline.net 4 23 23 518001 http://www.china-ia.com szia@szonline.net 5 http://www.cninfo.com.cn

More information

会议注意事项

会议注意事项 浙 江 稠 州 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 报 告 摘 要 1 重 要 提 示 1.1 浙 江 稠 州 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 或 本 行 ) 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗

More information

水利部公报 2011.3 部门规章 中华人民共和国国务院令 第604号 太湖流域管理条例 已经2011年8月24日国务院第169次常务会议通过 现 予公布 自2011年11月1日起施行 总 理 温家宝 二 一一年九月七日 太湖流域管理条例 第一章 总 则 第一条 为了加强太湖流域水资源保护和水污染

水利部公报 2011.3 部门规章 中华人民共和国国务院令 第604号 太湖流域管理条例 已经2011年8月24日国务院第169次常务会议通过 现 予公布 自2011年11月1日起施行 总 理 温家宝 二 一一年九月七日 太湖流域管理条例 第一章 总 则 第一条 为了加强太湖流域水资源保护和水污染 中 华 人 民 共 和 国 水 利 部 公 报 GAZETTE OF THE MINISTRY OF WATER RESOURCES OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 中 华 人 民 共 和 国 水 利 部 办 公 厅 主 办 2011 年 第 3 期 ( 总 第 17 期 ) 主 编 刘 建 明 副 主 编 陈 茂 山 陈 琴 邓 淑 珍 ( 常 务 ) 编 辑

More information

2002 ...2...3...5...8...14...16...18...20...22...29...31...34...35...41 1 2002 9 2 ShenZhen Development Bank Co.,Ltd. 5047 (0755)82080387 (0755)82080386 fzyhdsh@szonline.net 5047 518001 http://www.sdb.com.cn

More information

浙江卧龙科技股份有限公司

浙江卧龙科技股份有限公司 2004 ...1...2...4...6...7...12...16 2004-1 - 2004 ZHEJIANG WOLONG HI-TECH CO.,LTD. WOLONG HI-TECH 600580 312300 http://www.wolong.com.cn wolong@mail.sxptt.zj.cn 378 0575-2176504/2129895 0575-2176717/2176718

More information

第一章 系统概述

第一章 系统概述 1 1 1 2 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 3.1 10 3.2 11 3.3 12 3.4 13 3.5 14 3.6 14 3.7 14 3.8 15 3.9 15 3.10 16 3.11 IP 16 3.12 17 18 4.1 18 4.2 19 4.3 20 4.4 21 4.5 21 4.6 22 4.7 22 4.8 22 4.9

More information

股票简称:中远航运 股票代码:600428

股票简称:中远航运 股票代码:600428 600428 ......4......6...8...9...16...22......30 2 2005 3 4 COSCO SHIPPING COLTD COSCOL 2-3 020 62621288 020 62621388 :xuejd@coscol.com.cn 020 62621398 020 62621388 dongyh@coscol.com.cn 282 :510730 : 2-3

More information

2008 1

2008 1 2008 2009425 2008 1 2008 Contents 3 4 5 9 14 16 16 31 33 37 90 2 2008 XI'AN KAIYUAN HOLDING GROUP CO.,LTD KYHG 6 (029) 87217854 (029) 87217705 KYH000516@kyholding.com 6 710001 http://www.kyholding.com

More information

untitled

untitled CONTENTS 1 2 3 5 7 9 10 15 16 19 65 twb@san-huan.com.cn 7 Annual Report 2009 1 1 2009 2008 2007 1,566,176,836.34 2,079,430,260.00-24.68% 2,074,188,986.54 108,892,163.33 163,984,818.22-33.60% 242,901,858.54

More information

(i) LC Electronics LCBVILCBVI (ii) LC ElectronicsLCBVI LC ElectronicsLC Electronics LCHKLCHK LC Electronics LCHK LC ElectronicsLC Electronics ,

(i) LC Electronics LCBVILCBVI (ii) LC ElectronicsLCBVI LC ElectronicsLC Electronics LCHKLCHK LC Electronics LCHK LC ElectronicsLC Electronics , Certified Public Accountants 26/F, Wing On Centre 111 Connaught Road Central Hong Kong 223 1 LCBVI 1,000,000 LC Electronics (i) LC Electronics LCBVILCBVI (ii) LC ElectronicsLCBVI LC ElectronicsLC Electronics

More information

2004 2005 3 19 000516 2004 1 000516 2004 Contents 3 4 6 10 14 16 17 25 27 28 66 2 000516 2004 XI'AN JIEFANG GROUP CO.,LTD JFG 6 (029)87217854 (029)87217705 JFG@pub.xaonline.com 6 710001 http://www.xakysc.com

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8D9CAA2B7BFB5D8B2FAB7A2D5B9B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8D9CAA2B7BFB5D8B2FAB7A2D5B9B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBECAD7B4CEB9ABBFAAB7A2D0D0B9C9C6B1D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A92E646F63> 荣 盛 房 地 产 发 展 股 份 有 限 公 司 ( 河 北 省 廊 坊 市 开 发 区 春 明 道 北 侧 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 ( 申 报 稿 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 路 12 号 中 民 时 代 广 场 B 座 25 26 层 1-1-1 荣 盛 房 地 产 发 展 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 ( 申

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 2005 ZHEJIANG YANKON GROUP CO.,LTD 600261 2005... 1... 1... 3... 4... 5... 10 ( )... 12... 49 1 2005 1 2 8 3 4 1 ZHEJIANG YANKON GROUP CO.,LTD ZHEJIANG YANKON 2 A A A 600261 3 485 485 312300 www.yankon.com

More information

东吴证券股份有限公司章程

东吴证券股份有限公司章程 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 章 程 二 〇 一 三 年 五 月 1 目 录 第 一 章 总 则 第 二 章 经 营 宗 旨 和 经 营 范 围 第 三 章 股 份 第 一 节 股 份 发 行 第 二 节 股 份 增 减 和 回 购 第 三 节 股 份 转 让 第 四 章 股 东 和 股 东 大 会 第 一 节 股 东 第 二 节 股 东 大 会 的 一 般 规 定 第 三 节 股 东 大

More information

其 性 質 究 竟 為 何? 按 我 國 訴 訟 法 上 所 稱 之 證 人, 為 親 聞 事 實 之 第 三 人, 以 其 個 人 對 於 待 證 事 實 之 感 官 知 覺 經 歷, 憑 其 記 憶 所 為 之 陳 述, 而 其 陳 述 內 容 作 為 證 4 5 據 而 鑑 定 人 係 法 院

其 性 質 究 竟 為 何? 按 我 國 訴 訟 法 上 所 稱 之 證 人, 為 親 聞 事 實 之 第 三 人, 以 其 個 人 對 於 待 證 事 實 之 感 官 知 覺 經 歷, 憑 其 記 憶 所 為 之 陳 述, 而 其 陳 述 內 容 作 為 證 4 5 據 而 鑑 定 人 係 法 院 鑑 識 會 計 於 訴 訟 實 務 上 之 運 用 胡 峰 賓 律 師 ( 臺 灣 大 學 法 律 所 博 士 暨 國 際 企 業 所 碩 士 法 國 Aix-Marseille 大 學 法 律 碩 士 執 業 律 師 ) 壹 鑑 識 會 計 之 意 義 鑑 識 會 計 (Forensic Accounting) 指 將 會 計 應 用 到 法 律 上 之 爭 議, 或 針 對 財 務 舞 弊 之

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600596 2005 2005... 1... 1... 2... 3... 4... 6 ( )... 9 37 1 1 2 3 4 1 ZHE JIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD. XACIG 2 A A A 600596 3 93 555 311600 http://www.xinanchem.com Xinanche@jd.hz.zj.cn

More information

龙盛2002年3

龙盛2002年3 2005 2005 (600352) 2005 2005-1 - 2005 3 5 7 8 12 18 60-2 - 2005 1 Zhejiang Longsheng Group Co.,Ltd 2 600352 3 312368 http://www.longsheng.com mail@longsheng.com 4 5 0575 2048616 syrxx@longsheng.com 0575

More information

1.5招募说明书(草案)

1.5招募说明书(草案) PUBLIC 2015 2 PUBLIC - 1 2015 2 PUBLIC - 2 2015 2 PUBLIC - 3 2015 2 PUBLIC - 4 2015 2 PUBLIC - 5 2015 2 021-95559 PUBLIC - 6 2015 2 PUBLIC - 7 2015 2 PUBLIC - 8 2015 2 PUBLIC - 9 2015 2 PUBLIC - 10 2015

More information

2011年度报告正文.doc

2011年度报告正文.doc ... 3... 3... 4... 6...11... 16... 20... 20... 34... 35... 41... 41 2 () () () () () () () Xiamen ITG Group Corp.,Ltd ITG () 18 12 0592-5161888 0592-5161888 0592-5160280 0592-5160280 cathy@itg.com.cn chenhong@itg.com.cn

More information

15845 (Project Sailing)_PHIP_.indb

15845 (Project Sailing)_PHIP_.indb 16 +852 2846 5000 +852 2169 6001 C-030171 34 342015630 2015[][] 34 70.6% [][][] [] (Consulting Services Executive Committee of the American Institute of Certified Public Accountants) 1(Statement on Standards

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600987 2004 2005 4 2004... 1... 1... 2... 4... 9... 13... 15... 17... 26... 28... 32... 41 1 2004 1 2 3 4 1 ZHEJIANG HANGMIN CO.,LTD. 2 3 0571-82557359 0571-82553288 E-mailhmgf@hmgf.com 057182551588-2657

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9E3D6DDCAD0CBAECEF1CDB6D7CABCAFCDC5D3D0CFDEB9ABCBBE32303131C4EAB6C8B5DAD2BBC6DAD6D0C6DAC6B1BEDDC4BCBCAFCBB5C3F7CAE92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9E3D6DDCAD0CBAECEF1CDB6D7CABCAFCDC5D3D0CFDEB9ABCBBE32303131C4EAB6C8B5DAD2BBC6DAD6D0C6DAC6B1BEDDC4BCBCAFCBB5C3F7CAE92E646F63> 广 州 市 水 务 投 资 集 团 有 限 公 司 2011 年 度 第 一 期 中 期 票 据 募 集 说 明 书 发 行 人 : 广 州 市 水 务 投 资 集 团 有 限 公 司 主 承 销 商 : 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 额 度 : 人 民 币 贰 拾 亿 元 本 期 发 行 金 额 : 人 民 币 伍 亿 元 发 行 期 限 :2 年 担 保 情 况

More information

Microsoft Word - 666_changce_2005_association.doc

Microsoft Word - 666_changce_2005_association.doc * 业 组 织 选 择 内 容 提 要 : 在 本 文 中, 我 们 首 先 比 较 了 若 干 国 家 和 地 区 几 种 典 型 的 行 业 组 织 管 理 体 制, 并 立 基 于 我 国 的 制 度 禀 赋 的 分 析, 提 出 了 未 来 模 式 的 选 择 建 议 ; 其 次 我 们 从 行 业 组 织 与 政 府 会 员 企 业 与 行 业 组 织 以 及 行 业 组 织 与 行 业

More information

招股书附录.PDF

招股书附录.PDF 2000 30% 20% 1. 2001 7 18 616 2000 4-1 18 4-14 4-2 5-2 2001 7 4 5-3 1994 2 15 1994135 1998 8 17 (1998)502 250%~350% 5-4 1996 12

More information

SHENZHEN Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).co. Ltd SPG 47 (0755) (0755)

SHENZHEN Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).co. Ltd SPG 47 (0755) (0755) ,. 02 03 04 05 06 07 08 14 15 16 16 SHENZHEN Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).co. Ltd SPG 47 (0755)82293000-4718 4715 (0755)82294024 spg@163.net 47 45 48 518001 spg@163.net http://www.cninfo.com.cn

More information

「教師資格檢定方案」

「教師資格檢定方案」 104 http://www.104learn.com.tw/ ( 89.06.30) 12 90 http://moedprs.edu.tw/ The Education Resources Information Center http://moedprs.edu.tw/ -- 21 8:40 9:20 9:20 10:10 10:20 11:10 12:10 13:10 13:10 14:00

More information

目 录 重 要 提 示 01 公 司 基 本 情 况 简 介 02 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 03 股 本 变 动 及 股 东 情 况 06 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 09 公 司 治 理 结 构 23 股 东 大 会 情 况 简 介 28 董 事

目 录 重 要 提 示 01 公 司 基 本 情 况 简 介 02 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 03 股 本 变 动 及 股 东 情 况 06 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 09 公 司 治 理 结 构 23 股 东 大 会 情 况 简 介 28 董 事 瑞 丰 银 行 2015 年 度 报 告 目 录 重 要 提 示 01 公 司 基 本 情 况 简 介 02 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 03 股 本 变 动 及 股 东 情 况 06 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 09 公 司 治 理 结 构 23 股 东 大 会 情 况 简 介 28 董 事 会 报 告 30 监 事 会 报 告 53 重 要 事 项

More information

浙江省教育厅高等学校章程核准书

浙江省教育厅高等学校章程核准书 浙 江 工 业 大 学 章 程 目 录 序 言..2 第 一 章 总 则.2 第 二 章 教 育 形 式 与 基 本 职 能..4 第 三 章 学 生 和 教 职 员 工..5 第 四 章 学 校 治 理 体 系.. 9 第 五 章 学 校 财 务 资 产 与 后 勤 保 障. 18 第 六 章 学 校 与 社 会 20 第 七 章 学 校 标 识 与 校 庆 日. 21 第 八 章 附 则 22-1

More information

2004 ... 1... 3... 4... 4... 6... 9... 43 2004 ZheJiang GuYueLongShan ShaoXing Wine Co.LTD GYLS 600059 312000 http://www.shaoxingwine.com.cn hjjt@shaoxingwine.com.cn 0575-5158435 5176000 0575-5166841 0575-5166884

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2030372D313032ABFCA6D2A4BDA5C1BB50AAC0B77CB8D5C34428A977BD5A29>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2030372D313032ABFCA6D2A4BDA5C1BB50AAC0B77CB8D5C34428A977BD5A29> 大 學 入 學 考 試 中 心 102 學 年 度 指 定 科 目 考 試 試 題 考 科 - 作 答 注 意 事 項 - 考 試 時 間 :80 分 鐘 作 答 方 式 : 選 擇 題 用 2B 鉛 筆 在 答 案 卡 上 作 答 ; 更 正 時, 應 以 橡 皮 擦 擦 拭, 切 勿 使 用 修 正 液 ( 帶 ) 未 依 規 定 畫 記 答 案 卡, 致 機 器 掃 描 無 法 辨 識 答 案

More information

证券代码:000922 证券简称:*ST阿继

证券代码:000922                  证券简称:*ST阿继 证 券 简 称 : 杭 钢 股 份 股 票 代 码 :600126 公 告 编 号 : 临 2016-017 ( 在 中 华 人 民 共 和 国 注 册 成 立 之 股 份 有 限 公 司 ) 杭 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 非 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 暨 股 本 变

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600087 2005 NANJING WATER TRANSPORT INDUSTRY CO.LTD. 2005... 2... 2... 4... 6... 7... 9 ( )... 13... 37 1 2005 1 2 3 4 1 NANJING WATER TRANSPORT INDUSTRY CO.,LTD. NWTI 2 A A A 600087 100087 3 82 1 2 33

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600058 2005 ........................ 1 1 2 3 4 1 MINMETALS DEVELOPMENT CO.,LTD. MINLIST 2 A A A 600058 3 5 B 5 B 100044 http://www.minlist.com.cn minlist@minmetals.com 4 5 010-68494208 010-68494207 E-mailgaoyong@minmetals.com

More information