Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Size: px
Start display at page:

Download "Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ"

Transcription

1

2 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

3 XU 1

4 FEI CHANG HONG LOU 2

5 MU LU 1

6 FEI CHANG HONG LOU 2

7 MU LU 3

8 FEI CHANG HONG LOU 4

9 MU LU 5

10 YIN ZI 1

11 FEI CHANG HONG LOU 2

12 YIN ZI 3

13

14 5

15 FEI CHANG HONG LOU 6

16 7

17 FEI CHANG HONG LOU 8

18 9

19 FEI CHANG HONG LOU 1 0

20 1 1

21 FEI CHANG HONG LOU 1 2

22 1 3

23 FEI CHANG HONG LOU 1 4

24 1 5

25 FEI CHANG HONG LOU 1 6

26 1 7

27 FEI CHANG HONG LOU 1 8

28 1 9

29 FEI CHANG HONG LOU 20

30 21

31 FEI CHANG HONG LOU 22

32 23

33 FEI CHANG HONG LOU 24

34 25

35 FEI CHANG HONG LOU 26

36 27

37 FEI CHANG HONG LOU 28

38 29

39 FEI CHANG HONG LOU 30

40 31

41 FEI CHANG HONG LOU 32

42 33

43 FEI CHANG HONG LOU 34

44 35

45 FEI CHANG HONG LOU 36

46 37

47 FEI CHANG HONG LOU 38

48 39

49 FEI CHANG HONG LOU 40

50 41

51 FEI CHANG HONG LOU 42

52 43

53 FEI CHANG HONG LOU 44

54 45

55 FEI CHANG HONG LOU 46

56

57 FEI CHANG HONG LOU 48

58 49

59 FEI CHANG HONG LOU 50

60 51

61 FEI CHANG HONG LOU 52

62 53

63 FEI CHANG HONG LOU 54

64 55

65 FEI CHANG HONG LOU 56

66 57

67 FEI CHANG HONG LOU 58

68 59

69 FEI CHANG HONG LOU 60

70 61

71 FEI CHANG HONG LOU 62

72 63

73 FEI CHANG HONG LOU 64

74 65

75 FEI CHANG HONG LOU 66

76 67

77 FEI CHANG HONG LOU 68

78 69

79 FEI CHANG HONG LOU 70

80 71

81 FEI CHANG HONG LOU 72

82 73

83 FEI CHANG HONG LOU 74

84 75

85 FEI CHANG HONG LOU 76

86 77

87 FEI CHANG HONG LOU 78

88

89 FEI CHANG HONG LOU 80

90 81

91 FEI CHANG HONG LOU 82

92 83

93 FEI CHANG HONG LOU 84

94 85

95 FEI CHANG HONG LOU 86

96 87

97 FEI CHANG HONG LOU 88

98 89

99 FEI CHANG HONG LOU 90

100 91

101 FEI CHANG HONG LOU 92

102 93

103 FEI CHANG HONG LOU 94

104 95

105 FEI CHANG HONG LOU 96

106 97

107 FEI CHANG HONG LOU 98

108 99

109 FEI CHANG HONG LOU 1 00

110 1 01

111 FEI CHANG HONG LOU 1 02

112 1 03

113 FEI CHANG HONG LOU 1 04

114 1 05

115 FEI CHANG HONG LOU 1 06

116 1 07

117 FEI CHANG HONG LOU 1 08

118 1 09

119 FEI CHANG HONG LOU 1 1 0

120 1 1 1

121 FEI CHANG HONG LOU 1 1 2

122 1 1 3

123 FEI CHANG HONG LOU 1 1 4

124

125 FEI CHANG HONG LOU 1 1 6

126 1 1 7

127 FEI CHANG HONG LOU 1 1 8

128 1 1 9

129 FEI CHANG HONG LOU 1 20

130 1 21

131 FEI CHANG HONG LOU 1 22

132 1 23

133 FEI CHANG HONG LOU 1 24

134 1 25

135 FEI CHANG HONG LOU 1 26

136 1 27

137 FEI CHANG HONG LOU 1 28

138 1 29

139 FEI CHANG HONG LOU 1 30

140 1 31

141 FEI CHANG HONG LOU 1 32

142 1 33

143 FEI CHANG HONG LOU 1 34

144 1 35

145 FEI CHANG HONG LOU 1 36

146 1 37

147 FEI CHANG HONG LOU 1 38

148 1 39

149 FEI CHANG HONG LOU 1 40

150

151 FEI CHANG HONG LOU 1 42

152 1 43

153 FEI CHANG HONG LOU 1 44

154 1 45

155 FEI CHANG HONG LOU 1 46

156 1 47

157 FEI CHANG HONG LOU 1 48

158 1 49

159 FEI CHANG HONG LOU 1 50

160 1 51

161 FEI CHANG HONG LOU 1 52

162 1 53

163 FEI CHANG HONG LOU 1 54

164 1 55

165 FEI CHANG HONG LOU 1 56

166 1 57

167 FEI CHANG HONG LOU 1 58

168 1 59

169 FEI CHANG HONG LOU 1 60

170 1 61

171 FEI CHANG HONG LOU 1 62

172 1 63

173 FEI CHANG HONG LOU 1 64

174 1 65

175 FEI CHANG HONG LOU 1 66

176 1 67

177 FEI CHANG HONG LOU 1 68

178 1 69

179 FEI CHANG HONG LOU 1 70

180 1 71

181 FEI CHANG HONG LOU 1 72

182 1 73

183 FEI CHANG HONG LOU 1 74

184 1 75

185 FEI CHANG HONG LOU 1 76

186 1 77

187 FEI CHANG HONG LOU 1 78

188

189 FEI CHANG HONG LOU 1 80

190 1 81

191 FEI CHANG HONG LOU 1 82

192 1 83

193 FEI CHANG HONG LOU 1 84

194 1 85

195 FEI CHANG HONG LOU 1 86

196 1 87

197 FEI CHANG HONG LOU 1 88

198 1 89

199 FEI CHANG HONG LOU 1 90

200 1 91

201 FEI CHANG HONG LOU 1 92

202 1 93

203 FEI CHANG HONG LOU 1 94

204 1 95

205 FEI CHANG HONG LOU 1 96

206 1 97

207 FEI CHANG HONG LOU 1 98

208 1 99

209 FEI CHANG HONG LOU 200

210 201

211 FEI CHANG HONG LOU 202

212 203

213 FEI CHANG HONG LOU 204

214

215 FEI CHANG HONG LOU 206

216 207

217 FEI CHANG HONG LOU 208

218 209

219 FEI CHANG HONG LOU 21 0

220 21 1

221 FEI CHANG HONG LOU 21 2

222 21 3

223 FEI CHANG HONG LOU 21 4

224 21 5

225 FEI CHANG HONG LOU 21 6

226 21 7

227 FEI CHANG HONG LOU 21 8

228 21 9

229 FEI CHANG HONG LOU 220

230 221

231 FEI CHANG HONG LOU 222

232 223

233 FEI CHANG HONG LOU 224

234 225

235 FEI CHANG HONG LOU 226

236 227

237 FEI CHANG HONG LOU 228

238 229

239 FEI CHANG HONG LOU 230

240 231

241 FEI CHANG HONG LOU 232

242 233

243 FEI CHANG HONG LOU 234

244 235

245 FEI CHANG HONG LOU 236

246 237

247 FEI CHANG HONG LOU 238

248 239

249 FEI CHANG HONG LOU 240

250 241

251 FEI CHANG HONG LOU 242

252 243

253 FEI CHANG HONG LOU 244

254 245

255 FEI CHANG HONG LOU 246

256 247

257 FEI CHANG HONG LOU 248

258 249

259 FEI CHANG HONG LOU 250

260 251

261 FEI CHANG HONG LOU 252

262 253

263

264 255

265 FEI CHANG HONG LOU 256

266 257

267 FEI CHANG HONG LOU 258

268 259

269 FEI CHANG HONG LOU 260

270 261

271 FEI CHANG HONG LOU 262

Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ 1 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ~ 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ~ 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ~ 46 47 ~ ~ 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

More information

Ⅰ Ⅱ1 2 3 Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ 1 2 1

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

ⅠⅡ 1 2Ⅲ 1 2 Ⅳ

ⅠⅡ 1 2Ⅲ 1 2 Ⅳ ⅠⅡ 1 2Ⅲ 1 2 Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅴ ~ ~ Ⅰ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

More information

Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ ! " # $

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 2 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 1 1 5 6 7 8 10 1 2 1 2 11 12 1 1 13 14 1 1 15 16 1 1 1 17 2 3 18 4 19 20 21 1 1 22 1 1 23 1 1 24 25 1 2 3 1 2 3 26 1 2 1 2 27 1 1 29 30 31 ~ 32 1 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 33 ~

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 Ⅳ1 2?

Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 Ⅳ1 2? ? Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 Ⅳ1 2? 1 7 1 2 7 2 8 3 3 3 3 4 4,4 4 9 5 5 5 5 6 6 6 6 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 1 11 12 12 12 12 21 13 13 13 13 14 24 14 14 25 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23

More information

Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ~ Ⅲ μ 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1

More information

Ⅰ Ⅱ 1 2 Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ 1 2 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 1 2 Ⅲ Ⅳ 1 2 3 4 2 ~ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 20 1 ~ 21 1 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 30 1 ~ 31 1 32 1 33 1 34 1 35 ~ 1 36 1 37 1 38 1 39 1 40 1 41 ~ 1 42 1 43 1 44

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

Ⅰ Ⅱ1 2 3 Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ~ 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 ~ 1 2 3 4 5 6 7 Ⅳ 1 2 3 4 5 1

More information

? ⅠⅡⅢ Ⅳ 1 2

? ⅠⅡⅢ Ⅳ 1 2 ? ⅠⅡⅢ Ⅳ 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ~ 7 1 1 8 ~ ~ ~ ~ 9 1 2 10 11 12 2 1 13 2 2 14 15 3 1 16 17 3 2 18 19 4 1 20 4 2 21 22 23 5 1 24 5 2 25 26 6 1 ~ 27 6 2 28 29 30 7 1 31 7 2 32 33 34 8 1 35 8 2 36

More information

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2 3 4 2 3 4 5 7 8 9 10

More information

(CIP) /. :,2004 ISBN7 5045 4425 6 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 1 2 Ⅳ D922 519 CIP (2004) 007269 ( 1 :100029) : 787 960 32 1 625 30 2004 2 1 2004 2 1 : :4 00 :010 64929211 :0

(CIP) /. :,2004 ISBN7 5045 4425 6 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 1 2 Ⅳ D922 519 CIP (2004) 007269 ( 1 :100029) : 787 960 32 1 625 30 2004 2 1 2004 2 1 : :4 00 :010 64929211 :0 (CIP) /. :,2004 ISBN7 5045 4425 6 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 1 2 Ⅳ D922 519 CIP (2004) 007269 ( 1 :100029) : 787 960 32 1 625 30 2004 2 1 2004 2 1 : :4 00 :010 64929211 :010 64911190 :htp://www.clas.com.cn 010 64911344 ( )(1953

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. C CIP / ISBN /C27

CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. C CIP / ISBN /C27 CIP /. - 2005. 6 ISBN 7-80171 - 638-8 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. C933. 2 CIP 2005 032881 1 100007 787 1092 1 /16 2005 5 1 2005 5 1 1-3000 ISBN 7-80171 - 638-8 /C27 998. 00 1 1075 1075 1075 1076 1076 1077 1077 1078

More information

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 Ⅰ Ⅱ12Ⅲ Ⅳ ~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ~

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ~ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ~ 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

SL137BML

SL137BML 韩青辰 毕业于南京大学中文 系 中国作家协会会员 出版长篇小说 LOVE 天 长 地 久 爱 就 爱 了 山 诱 水 印 守 口 如 瓶 飞翔 哪怕翅膀断了心 等 曾获冰心儿童文学新作 奖大奖 陈伯吹儿童文学奖 新世纪儿童文学奖 儿 童 文 学 小 说 奖 少 年 文 艺 好作品奖等奖项 蓝星传奇 班长上台 最后一个灵魂 芦花小旗 野鸽子 著 我们之间 韩青辰 童年的云彩 / 门缝里的童年 并非青梅竹马

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

CIP /. - 2005. 8 ISBN 7-80171 - 638-8 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. C933. 2 CIP 2005 032885 1 100007 787 1092 1 /16 2005 8 1 2005 8 1 1-3000 ISBN 7-80171 - 638-8 /C 27 998. 00 1 1426 1426 1426 1430 1451 1451 1455 1457

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 獉獉 獉獉 獉獉獉獉獉 獉 獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉 獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉獉 ~ ~ τεχνη

More information

(CIP) / : 006 7 ISBN7 5035 3487 7 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ A8 69 CIP (006) 06383 : 00 :(00)6805800 ( ) (00)680586 ( ) :0009 :www.dxcbs.net 006 7 006 7 :787 960 /6 : 5 :365 :-5000 :8 00 95 98 9 ( ) 99 6 993 6 996 998 999

More information

檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 殘 殘 殘 殘

檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 殘 殘 殘 殘 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 檲 殘 殘 殘 殘 1 ~ ~ Ω ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ μ μ μ ~ 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

More information

! EBOOK 27 350001 : 0591-83786691 : 0591-83726980 : www.fep.com.cn Email: webmaster@fep.com.cn Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ~ ~ ~

More information

p-2.indd

p-2.indd 2 第 一 篇 睽 違 1342 年, 陳 元 光 終 於 回 到 老 家 開 漳 聖 王 陳 元 光 回 老 家 活 動, 是 開 漳 聖 王 聖 像 自 台 灣 啟 程 回 固 始 老 家, 讓 1342 年 自 固 始 出 發 前 往 閩 南 漳 洲, 其 後 英 靈 飄 洋 渡 海 來 到 台 灣 的 開 漳 聖 王, 再 回 到 原 始 出 生 地 固 始, 形 成 一 個 圓 滿 的 迴

More information

CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. F CIP www. economyph. com com A

CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. F CIP www. economyph. com com A CIP /. 2005. 1 ISBN 7-5017 - 6780-7 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. F713. 50-49 CIP 2004 122389 037 3 www. economyph. com barbarian80@sina. com A5 7 140 2005 1 1 2005 1 1 ISBN 7-5017 - 6780-7 /F5405 22. 80 68359418 68319282

More information

? Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ~

? Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ~ ? Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ~ ~ ~ 1 1 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ qing shao nian cheng cai bao dian 瑔瑣 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1

More information

CIP /. 2003. 8 ISBN 7-5035-2780-3 Ⅰ. Ⅱ. 2 Ⅲ. - - Ⅳ. D26. 42 CIP 2003 067260 00 00 62805800 00 6280586 0009 www. dxcbs. net 2003 8 2003 8 850 68 /32 8. 625 26 8000 4. 00 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

CIP /. 2004. 3 ISBN 7-210 - 03261-4 Ⅰ.... Ⅱ. 1... 2... Ⅲ. - Ⅳ. K826. 2 CIP 2004 007681 2005 10 1 2005 10 1 850 1168 1 /32 4. 5 100 1-5000 ISBN 7-210 - 03261-4 /K 409 10. 00 47 1 330006 6898827 6898893

More information

11 ( 22) 12 ( 22) 13 22) 14 ( 2004 62) ( 426) 15 () ( 1991 6) 16 () ( 2004 62) 17 ( 2004 62) 18 ( 1996 29) 19 ( 2004 62) 20 ( 21 2006 35) 22 ( 2004 62

11 ( 22) 12 ( 22) 13 22) 14 ( 2004 62) ( 426) 15 () ( 1991 6) 16 () ( 2004 62) 17 ( 2004 62) 18 ( 1996 29) 19 ( 2004 62) 20 ( 21 2006 35) 22 ( 2004 62 1 59 1 ( 1997 37) 2 ( 2005 22 ) ( 2006 28) 3 ( 2011 41) ( 2012 20) 4 ( 2004 62) ( 5 2000 063) ( 6 2010 15) ( 7 24) 8 ( 1997714 ) 9 ( 466) 10 ( 250 ) 3 11 ( 22) 12 ( 22) 13 22) 14 ( 2004 62) ( 426) 15 ()

More information

Ⅰ Ⅱ 1 2Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ 1 2Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 1 2Ⅲ Ⅳ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 3 ~ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 5 4 ~ 1 1 1 1 1 2 1 1 ~ 1 2 3 ~ 1 2 3

More information

??? Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ????

??? Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ???? ??? Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ???? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 ~ 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

More information

1 2 3 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

1 2 3 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 1 2 3 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅱ ~ ~ 纜 纜 纜 纜 1 1 ~ 1 1 ~ 1 1 ~ ~ ~ ~ 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 ~ 纜 纜 纜 纜 纜 1 1 ~ 帿 帿 帿帿帿帿帿帿帿 帿帿帿帿帿帿帿 帿帿 ~ 1 2 3 1 2 3 4 ~ ~

More information

(CIP) / : ISBN Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ C913 8 CIP (2007) : : 45 : :(010) ( ) (010) ( ) :(010)

(CIP) / : ISBN Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ C913 8 CIP (2007) : : 45 : :(010) ( ) (010) ( ) :(010) (CIP) / : 2007 7 ISBN978-7-5008-3846-3 Ⅰ Ⅱ 1 2 3 Ⅲ Ⅳ C913 8 CIP (2007)049208 : : 45 :100011 :(010)62350006 ( ) (010)62379038 ( ) :(010)62045450 62005042 ( ) : htp ://www wp-china com : : :20077 1 :20077

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

ⅠⅡ1 2 3Ⅲ1 2 3 Ⅳ 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀

More information

2003 2003 7 1 9 16 27 42 47 52 59 65 70 76 79 82 86 95 99 105 110 117 122 127 132 140 144 149 153 160 165 170 175 181 186 190 194 198 2 204 207 211 217 224 234 3 CIP /. 2003. 10 ISBN 7-81067-519-2 Ⅰ. Ⅱ.

More information

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS CHINA Ⅰ Ⅱ 2 Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

CIP /. - ISBN 7-5036 - 3463-4 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. D920. 9 CIP 2002 041211 / 100073 / info@lawpress. com. cn / 010-63939796 / www. lawpress. com. cn / 010-63939622 / 100073 / law@lawpress. com. cn rpc8841@sina.

More information

%& %%%%%%%%%%%%%%%% & %%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%% ( ) %%%%%%%%%%%%%%%%% * +%%%%%%%%%%%%%%%%%% &, %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%& %%%%%%%%%%%%%%%% & %%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%% ( ) %%%%%%%%%%%%%%%%% * +%%%%%%%%%%%%%%%%%% &, %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CIP 50 100 2004 3 ISBN7-5017-6343-7 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ F712 CIP 2004 012196 100037 3 www.economyph.com 68319114 13501108194 165 2401 19 875 380 20044 1 20044 1 00015000 ISBN7-5017-6343-7 F5104 33 00 68359418 68319282

More information

0.,,,,,, ;, ( ) ⅠM ⅠM ⅠM M0 M M ( ) BM M M Ⅱ M8 M9 M ( 7 ) ( ) M M Ⅲ M M M8 Ⅴ M0 M0 ( ) 8 ( ) ( ) ( ) , 979 ;,,98,89-7;,,997,-9;, ,,99,-0

0.,,,,,, ;, ( ) ⅠM ⅠM ⅠM M0 M M ( ) BM M M Ⅱ M8 M9 M ( 7 ) ( ) M M Ⅲ M M M8 Ⅴ M0 M0 ( ) 8 ( ) ( ) ( ) , 979 ;,,98,89-7;,,997,-9;, ,,99,-0 0 ( 0) JOURNALOFLITERATURE,HISTORY ANDPHILOSOPHY No.,0(SerialNo.0), ;,,,,,, ( ) ; ; ;,, ;,,, ;,,,,,,,, ;,,, ;,,,,,, ( 00);, ( 00), 98,,98 -,,000,8-7, 988, 988 0.,,,,,, ;, ( ) ⅠM ⅠM ⅠM M0 M M ( ) BM M M

More information

(CIP /. :,2007.1 ISBN978 7 5427 3600 0/G 924 Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ.Z228.2 CIP (2006 132246 ( 832 200070 htp://www.pspsh.com 890 1240 1/24 7 1 6 140000 2007 1 2007 1 1 ISBN978 7 5427 3600 0/G 924 :20.00 ,,,,,,,,

More information

(1 ) (10) (21) (32) (41) (53) (62) (74) (84) (93) (103) (115) (126) (137) (151) (161) (170) (183) (194) (208) 1

(1 ) (10) (21) (32) (41) (53) (62) (74) (84) (93) (103) (115) (126) (137) (151) (161) (170) (183) (194) (208) 1 (CIP) / () ;. 2. : 2008 4 ISBN978 7 5411 2690 1 Ⅰ Ⅱ 1 2 Ⅲ - - - Ⅳ I242 4 CIP (2008)043523 犎 犗 犖 犌 犔 犗 犝 犕 犈 犖 犌 ISBN978 7 5411 2690 1 787mm 1092mm 1/32 216 9 25 20085 1 20085 1 ( 2) (028)86259285[ ] (028)86259303

More information

2

2 C o n t e n t s 1 2 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 1 1 ~ 1 8 2 3 4 1 2 3 4 ~ 9 1 2 3 4 1 2 3 4 ~ 10 11 1 2 3 1 2 3 12 1 1 1 2 13 1 2 14 1 2 1 2 ~ 15 16 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 17 1 2

More information

ⅠⅡⅢ Ⅳ

ⅠⅡⅢ Ⅳ ⅠⅡⅢ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Γ г? Ν? л ?ε пυε ι?ε п ε ι 1 2 2

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 2008 4 1 357 2008 4 1 200336 www. ydbook. com 890 1240 1 / 32 113 5 25 1 5 100 62347733 021 62347733 8555 2 2 1 CONTENTS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶殞殞殞殞 9 10 11 12 13 14 15 16

More information

全国马术项目通级考核实施细则

全国马术项目通级考核实施细则 马 术 项 目 骑 手 分 级 管 理 实 施 细 则 (2016 年 3 月 29 日 修 订 ) 第 一 条 为 保 证 马 术 项 目 骑 手 分 级 管 理 办 法 的 正 确 实 施, 特 制 定 本 实 施 细 则 第 二 条 中 国 马 术 协 会 是 马 术 项 目 骑 手 分 级 管 理 的 审 核 机 构, 负 责 骑 手 分 级 的 审 核 和 管 理 第 三 条 凡 在 中

More information

第 二 章 校 草 出 现 圣 迪 亚 学 院, 一 所 远 近 闻 名 的 贵 族 学 院 它 的 知 名 度 就 好 像 猪 的 知 名 度 一 样, 无 人 不 知 无 人 不 晓 是 所 有 人 都 向 往 的 学 校 圣 迪 亚 学 院 是 以 欧 式 建 筑 风 格 为 主 的 大 门

第 二 章 校 草 出 现 圣 迪 亚 学 院, 一 所 远 近 闻 名 的 贵 族 学 院 它 的 知 名 度 就 好 像 猪 的 知 名 度 一 样, 无 人 不 知 无 人 不 晓 是 所 有 人 都 向 往 的 学 校 圣 迪 亚 学 院 是 以 欧 式 建 筑 风 格 为 主 的 大 门 乖 丫 头 的 冰 山 王 子 / 作 者 : 小 甜 第 一 章 遇 到 坏 人 呜 呜 呜 呜 在 一 个 僻 静 的 小 巷 子 里, 一 个 可 爱 的 女 生 蹲 在 地 上 弱 弱 的 哭 泣 着, 她 怎 么 那 么 倒 霉 啊! 因 为 怕 上 学 迟 到 所 以 走 近 路 没 想 到 还 碰 上 这 种 事 不 准 哭, 快 把 钱 拿 出 来 要 不 然 要 你 好 看 一 个

More information

,,,,,,, 22, 18,, 28 :,, ( ), , ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) :,,, 2020, 120, ( ) ( ),, 2020, 130, ( ) ( ),,, 2020, 50 :,, :,,,,, 72

,,,,,,, 22, 18,, 28 :,, ( ), , ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) :,,, 2020, 120, ( ) ( ),, 2020, 130, ( ) ( ),,, 2020, 50 :,, :,,,,, 72 , 2020, 60%, 54%,,,, 200,, 170,,, 71 ,,,,,,, 22, 18,, 28 :,, ( ), 2020 620, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) :,,, 2020, 120, ( ) ( ),, 2020, 130, ( ) ( ),,, 2020, 50 :,, :,,,,, 72 ,,,,,,,,,, 2020,,,,,,,,,,, 25-30,

More information

CIP / 苾. - 2440 1 2 ISBN 7?5344?3254?8 Ⅰ Ⅱ 12Ⅲ - -Ⅳ G421 CIP 2445 122734 苾 10 144435 4480-14-00101251 2 4480-14-00113227 2 4480-14-00101252 2 ksrt8art

CIP / 苾. - 2440 1 2 ISBN 7?5344?3254?8 Ⅰ Ⅱ 12Ⅲ - -Ⅳ G421 CIP 2445 122734 苾 10 144435 4480-14-00101251 2 4480-14-00113227 2 4480-14-00101252 2 ksrt8art CIP / 苾. - 2440 1 2 ISBN 7?5344?3254?8 Ⅰ Ⅱ 12Ⅲ - -Ⅳ G421 CIP 2445 122734 苾 10 144435 4480-14-00101251 2 4480-14-00113227 2 4480-14-00101252 2 ksrt8artpj@w.bkjprr.ss8 www.w.bkjprr.ss8 85488m110888 1 / 32

More information

[ 3 ] ( P438 1 [ 3 ] P436 [ 6 ] ( P [ 4 ] ( P [ 4 ] ( P26-29, 1 2 [ 5 1 ] T

[ 3 ] ( P438 1 [ 3 ] P436 [ 6 ] ( P [ 4 ] ( P [ 4 ] ( P26-29, 1 2 [ 5 1 ] T 2015 1 K87 A 1006-2335 2015 01-0241 - 08 1 [ 1 ] ( P191-192 Dereivka [3 ] ( P436 [ 2 ] ( P29-78 Botai 300 1. 2 1 241 2015 1 [ 3 ] ( P438 1 [ 3 ] P436 [ 6 ] ( P54-55 1 1. 2 4000 1 [ 4 ] ( P26-29 1 [ 4 ]

More information

CIP /. 2004 ISBN 7-80207 - 092-9 Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ. F713. 3 CIP 2004 123398 8 11 01051915602 100038 787mm 960mm/16 18. 25 260 2004 12 1 2004 12 1 15000

CIP /. 2004 ISBN 7-80207 - 092-9 Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ. F713. 3 CIP 2004 123398 8 11 01051915602 100038 787mm 960mm/16 18. 25 260 2004 12 1 2004 12 1 15000 CIP /. 2004 ISBN 7-80207 - 092-9 Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ. F713. 3 CIP 2004 123398 8 11 01051915602 100038 787mm 960mm/16 18. 25 260 2004 12 1 2004 12 1 15000 ISBN 7-80207 - 092-9 /F85 38. 00 2 01068022974 100836

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ⅰ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! Ⅱ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

- (,,, ), ) - (,,, )( ): (,,, ),,, ),,, ) (,,, )( ):, ), ) (,,, ) (,,, ) (,,, ) (,,, ) (,,, ) (,,, ) (,,, ) (,,, )( ): (,,, ) (,,, ) (,,, ) (,,, ) ( )

- (,,, ), ) - (,,, )( ): (,,, ),,, ),,, ) (,,, )( ):, ), ) (,,, ) (,,, ) (,,, ) (,,, ) (,,, ) (,,, ) (,,, ) (,,, )( ): (,,, ) (,,, ) (,,, ) (,,, ) ( ) .,.. 第三军医大学学报 年第 (, )( ): (, ) ( ): ( ) ( )( ): (, ) ( ) ( ): ( ) ( ) : ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (,,, )( ): (,,, )( ): (,,, )( ): (,,, )( ):, )( ): (,,, )( ): (,,, )( ): (,,, )( ): (,,, )( ):, )( ): (,,, )(

More information

1. 我 们 是 按 照 神 的 形 象 被 造, 意 味 着 我 们 被 造 就 是 要 去 管 理 丶 去 带 领 神 照 他 的 形 象 造 我 们, 那 麽 神 的 形 象 是 什 麽 样 的 呢? 新 约 歌 罗 西 书 1:16-18 说 : 万 有 都 是 靠 他 造 的 丶 无 论

1. 我 们 是 按 照 神 的 形 象 被 造, 意 味 着 我 们 被 造 就 是 要 去 管 理 丶 去 带 领 神 照 他 的 形 象 造 我 们, 那 麽 神 的 形 象 是 什 麽 样 的 呢? 新 约 歌 罗 西 书 1:16-18 说 : 万 有 都 是 靠 他 造 的 丶 无 论 领 袖 训 练 初 级 课 程 第 一 课 神 为 何 呼 召 我 们 起 来 带 领 我 们 要 照 着 我 们 的 形 象, 按 着 我 们 的 样 式 造 人, 使 他 们 管 理 ( 创 1:26) 感 谢 主, 让 您 我 生 在 这 个 世 代, 这 个 世 代, 每 一 天 决 志 信 主 归 入 三 一 真 神 名 下 的 信 徒 人 数, 比 人 类 有 历 史 以 来 任 何 一

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

CIP / ISBN Ⅰ.... Ⅱ Ⅲ Ⅳ. H CIP E - mail yeah. net www. h

CIP / ISBN Ⅰ.... Ⅱ Ⅲ Ⅳ. H CIP E - mail yeah. net www. h CIP /. - 2006. 1 ISBN 7-80699 - 574-9 Ⅰ.... Ⅱ. 1... 2... Ⅲ. - - - Ⅳ. H152. 3 CIP 2005 114427 6 150040 0451-82159787 E - mail hrbcbs @ yeah. net www. hrbcbs. com 787 1092 1 /16 23. 25 400 2006 1 1 2006

More information

CIP /. 2005. 10 ISBN 7-301 - 09671-2 Ⅰ. Ⅱ. 1 2 3 Ⅲ. - - - Ⅳ. D922. 114 CIP 2005 103335 ISBN 7-301 - 09671-2 / D 1287 205 100871 http / / cbs. pku. edu

CIP /. 2005. 10 ISBN 7-301 - 09671-2 Ⅰ. Ⅱ. 1 2 3 Ⅲ. - - - Ⅳ. D922. 114 CIP 2005 103335 ISBN 7-301 - 09671-2 / D 1287 205 100871 http / / cbs. pku. edu New Views about Civil Servants Act CIP /. 2005. 10 ISBN 7-301 - 09671-2 Ⅰ. Ⅱ. 1 2 3 Ⅲ. - - - Ⅳ. D922. 114 CIP 2005 103335 ISBN 7-301 - 09671-2 / D 1287 205 100871 http / / cbs. pku. edu. cn pl@ pup. pku.

More information

; ; 3

; ; 3 () () () ; ; 3 2015 9 8% 2015 40%15% 2015 80 5000 75% 50% 15% 8 3 0 8 4 3 0 2 11 1 ; 17 7 2 2 4 1 3 4 () () () 437 ; 5 2015 50% 20 2000 4000 ( ) 20 300 100% 5-6 ; 2300 85% 9000 10% 6 ETC 2005 ; 2015 Ⅳ

More information

2016 年 全 省 一 般 公 共 预 算 收 入 表 ( 代 编 ) 项 目 2016 年 预 算 数 单 位 : 亿 元 2015 年 快 报 数 预 算 数 增 减 % 一 税 收 收 入 1938.55 2078.79 7.2 增 值 税 ( 含 改 征 增 值 税 ) 271.74 29

2016 年 全 省 一 般 公 共 预 算 收 入 表 ( 代 编 ) 项 目 2016 年 预 算 数 单 位 : 亿 元 2015 年 快 报 数 预 算 数 增 减 % 一 税 收 收 入 1938.55 2078.79 7.2 增 值 税 ( 含 改 征 增 值 税 ) 271.74 29 附 件 福 建 省 2016 年 预 算 收 支 表 1 2016 年 全 省 一 般 公 共 预 算 收 入 表 ( 代 编 ) 2 2016 年 全 省 一 般 公 共 预 算 支 出 表 ( 代 编 ) 3 2016 年 省 级 一 般 公 共 预 算 收 入 表 4 2016 年 省 级 一 般 公 共 预 算 支 出 表 5 2016 年 省 级 一 般 公 共 预 算 支 出 经 济 分

More information

C. 執 行 內 容 : 依 課 程 安 排 規 定 訂 定 (2) 申 請 案 經 本 局 審 查 同 意 後 始 得 執 行 ( 內 容 變 更 時 亦 同 ), 並 於 課 程 開 始 前 告 知 學 員 本 課 程 係 由 臺 中 市 政 府 勞 工 局 輔 導 105 年 度 就 業 安

C. 執 行 內 容 : 依 課 程 安 排 規 定 訂 定 (2) 申 請 案 經 本 局 審 查 同 意 後 始 得 執 行 ( 內 容 變 更 時 亦 同 ), 並 於 課 程 開 始 前 告 知 學 員 本 課 程 係 由 臺 中 市 政 府 勞 工 局 輔 導 105 年 度 就 業 安 臺 中 市 政 府 勞 工 局 105 年 度 視 障 按 摩 師 服 務 品 質 提 昇 計 畫 一 依 據 : ( 一 ) 身 心 障 礙 者 權 益 保 障 法 第 46 條 ( 二 ) 勞 動 部 補 助 地 方 政 府 辦 理 促 進 視 覺 功 能 障 礙 者 就 業 計 畫 二 源 起 為 增 強 視 障 按 摩 師 各 方 面 專 業 技 能 提 升 專 業 能 力 以 強 化 競

More information

Ⅲ ⅠⅡ 1 2Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

More information

CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ Ⅳ. F12-53 CIP ISBN /F http / /cbs. pku. edu. cn

CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ Ⅳ. F12-53 CIP ISBN /F http / /cbs. pku. edu. cn CIP /. 2005. 9 ISBN 7-301 - 08080-8 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. 1-2 - - Ⅳ. F12-53 CIP 2004 106404 ISBN 7-301 - 08080-8 /F 0954 205 100871 http / /cbs. pku. edu. cn em@pup. pku. edu. cn 62752015 62750672 62752926 82350640

More information

CIP. 2005 11 ISBN7 5007 7728 0 Ⅰ.... Ⅱ.1...2... Ⅲ. G. 1548~1600 - - Ⅳ.B503 923-49 CIP 2005 076956 BULUNUO 21 100708 010 64035735 010 64012262 010 84037667 010 64032266 8269 http www.ccppg.com.cn E mail

More information

标题

标题 ( ) 2007-09 38.00 7 ( ) 2007-09 48.00 8 ( ) ( ) 2007-09 42.00 17 ( ) ( ) 2007-09 38.00 18 ( ) ( ) 2010-06 58.00 73 ( ) 2008-01 28.00 29 ( ) 2010-07 38.00 75 ( ) 2010-01 48.00 67 ( ) 2010-01 38.00 62 (

More information

Mixtions Pin Yin Homepage

Mixtions Pin Yin Homepage an tai yin 安 胎 饮 775 ba wei dai xia fang 八 味 带 下 方 756 ba zhen tang 八 珍 汤 600 ba zheng san 八 正 散 601 bai he gu jin tang 百 合 固 金 汤 680 bai hu jia ren shen tang 白 虎 加 人 参 汤 755 bai hu tang 白 虎 汤 660 bai

More information

岁月的皈依.FIT)

岁月的皈依.FIT) 第 一 辑 女 人 似 花 女 人 是 盛 开 的 花 袁 流 年 似 水 袁 如 花 却 可 永 远 美 眷 遥 在 姹 紫 嫣 红 的 世 间 袁 贪 恋 一 点 烟 火 的 热 闹 又 何 妨 呢 钥 迷 恋 佻 挞 的 活 色 生 香 袁 以 魅 惑 的 姿 容 记 下 与 流 年 热 切 的 缠 绵 遥 目 录 女 人 的 旗 袍 情 结 噎 噎 噎 噎 噎 噎 噎 噎 噎 噎 噎 噎 噎

More information

ⅠⅡ 1Ⅲ Ⅳ

ⅠⅡ 1Ⅲ Ⅳ 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 櫄 殮 殮 殮 殮 ⅠⅡ 1Ⅲ Ⅳ 1 1 1 2 ~

More information

3 70 00 7 00 3 00 3 3 07

3 70 00 7 00 3 00 3 3 07 / 009 / 945 009 93 93 06 3 70 00 7 00 3 00 3 3 07 No. 4 0 85-86 07 08 868 3 4 963 Ⅰ 990 9 08 / 3 890 3 3 008 36 000 38-39 983 93 09 No. 4 0 = 09 K 89 0 989 87 00 8-9 96-945 J. G. 97 0 No. 4 0 9 30 / 3

More information

世界科技研究与发展 厂 FE EL 型实验室 H计 梅特勒 托利多仪器上海 H敏感 时间控释 OCDD 从而提高结肠定位 材料 制备 有限公司 释药的可靠性 材料 滚转包衣基本工艺参数 盐酸小檗碱对照品 中国药品生物制品检定所 盐酸小 年 月 热风干燥温度 适当升高干燥温度 可有效 檗碱原料药 哈药

世界科技研究与发展 厂 FE EL 型实验室 H计 梅特勒 托利多仪器上海 H敏感 时间控释 OCDD 从而提高结肠定位 材料 制备 有限公司 释药的可靠性 材料 滚转包衣基本工艺参数 盐酸小檗碱对照品 中国药品生物制品检定所 盐酸小 年 月 热风干燥温度 适当升高干燥温度 可有效 檗碱原料药 哈药 世界科技研究与发展 第 卷 第 期 年 月 页 WORLDCI TECH R D V N J 盐酸小檗碱结肠定位包衣片的制备工艺和体外释放研究 刘 欣 薛红梅 王建明 高月娟 黑龙江中医药大学药学院 哈尔滨 摘 要 目的 用丙烯酸树脂水分散体包衣技术制备 H敏感 时间控释型盐酸小檗碱结肠定位包衣片 评价其体外释药特性 方 法 采用滚转包衣机多层薄膜包衣技术制备结肠定位包衣片 以羟丙甲纤维素 HPMC作为隔离层

More information

期 李 海 青 等 : 生 物 安 全 性 白 藜 芦 醇 合 成 酶 表 达 载 体 的 构 建 及 水 稻 遗 传 转 化 子 植 物 中 作 为 植 物 处 于 恶 劣 环 境 下 或 遭 到 病 原 体 侵 害 时, 植 物 自 身 分 泌 的 一 种 可 抵 御 病 菌 感 染 的 抗 菌

期 李 海 青 等 : 生 物 安 全 性 白 藜 芦 醇 合 成 酶 表 达 载 体 的 构 建 及 水 稻 遗 传 转 化 子 植 物 中 作 为 植 物 处 于 恶 劣 环 境 下 或 遭 到 病 原 体 侵 害 时, 植 物 自 身 分 泌 的 一 种 可 抵 御 病 菌 感 染 的 抗 菌 华 北 农 学 报 ( ): - 生 物 安 全 性 白 藜 芦 醇 合 成 酶 表 达 载 体 的 构 建 及 水 稻 遗 传 转 化, 李 海 青, 柳 絮, 王 庆 国,, 姚 方 印, 刘 炜 (. 山 东 省 农 业 科 学 院 高 新 技 术 研 究 中 心, 山 东 省 作 物 遗 传 改 良 与 生 物 技 术 重 点 实 验 室, 山 东 济 南 ;. 农 业 部 黄 淮 海 作

More information

? 2004 CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. 1 2Ⅲ. Ⅳ. F230 CIP cn U

? 2004 CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. 1 2Ⅲ. Ⅳ. F230 CIP cn U XINBIAN CHENGBEN KUAIJI SHIXUN DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS ? 2004 CIP /. 2. 2004.8 ISBN 7-5611-2145-8 Ⅰ. Ⅱ. 1 2Ⅲ. Ⅳ. F230 CIP 2002 059631 116024 0411-84708842 0411-84701466 0411-84707961 E-mail

More information

Ph m V N 中国药师 年第 卷第 期 Ch 学基础首先是开放性药物可直接经口 鼻给予 其次是应 连整个产品设计紧凑携带使用方便此外减速网也被认为 答性它富含的感受器和药物受体能对体内外刺激作出应答 是可用于降低药物微粒速度从而减少其惯性嵌顿的一种结 反射从而对调节气道的张力有重要作用 第三是吸

Ph m V N 中国药师 年第 卷第 期 Ch 学基础首先是开放性药物可直接经口 鼻给予 其次是应 连整个产品设计紧凑携带使用方便此外减速网也被认为 答性它富含的感受器和药物受体能对体内外刺激作出应答 是可用于降低药物微粒速度从而减少其惯性嵌顿的一种结 反射从而对调节气道的张力有重要作用 第三是吸 www 综 述 h C d H bpg V Bu M d H D h mb w h m u h d m d A D m ASFT SHT hhc A h d m d d b w h d d h u m AmJC O MWD KM A h M m k DSS h d m d w h u m d G w h b m k O G u ud G O L M u F Th d m d du d F C A u

More information

ⅠⅡ 1 2Ⅲ Ⅳ

ⅠⅡ 1 2Ⅲ Ⅳ ⅠⅡ 1 2Ⅲ Ⅳ 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 殏 殏 殏 殏 殏 殏 殏 殏 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪 檪

More information

/ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ~ ~ ~ ~ ~ ~ * ~ ~ ~ ~ ~ ~ β ~ ~ ~ ~ ~

More information

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 1 1 ~ 1 2 3 1 2 3 ~ 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 ~ 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 ~ 3 4 5 6 7 8 9 10 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 瑏瑦 瑏瑧 瑏瑨 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1

More information

中国药师 年第 卷第 期 C P m V N 左金丸源自元代 丹溪心法 的火方 由黄连和 型在线脱气机 S L A型自动进样器 CTO A型 吴茱萸两味药按照 的比例组成 近年来的现 柱温箱 日本 S m 公司 BPD型电子天平 代药理学研究表明 左金丸具有调节中枢 抑杀幽门 德国赛多利斯集团 BR

中国药师 年第 卷第 期 C P m V N 左金丸源自元代 丹溪心法 的火方 由黄连和 型在线脱气机 S L A型自动进样器 CTO A型 吴茱萸两味药按照 的比例组成 近年来的现 柱温箱 日本 S m 公司 BPD型电子天平 代药理学研究表明 左金丸具有调节中枢 抑杀幽门 德国赛多利斯集团 BR 研究论文 www 基于细胞色素 P 的左金丸体外药物相互作用研究 龚睿林 吕春明 石美智 郭澄 韩永龙 上海交通大学附属第六人民医院药剂科 上海 摘 要 目的 探讨左金丸对人肝细胞色素 P 的 CYPA C C C D A亚型的体外抑制作用 方法 左金丸 黄连和吴茱萸的水提物分别与 CYPA C C C D A A亚型的 种混合探针底物在人肝微粒体中共同孵育后 串联质谱法 LC MS MS同时测定这

More information

(CIP) /. : 2005 12 ISBN7 81093 344 2 Ⅰ... Ⅱ... Ⅲ 1 2 Ⅳ 1F427 54-532F127 54-53 CIP (2005) 149600 2005 12 1 193 230009 :0551 2903038 :0551 2903198

(CIP) /. : 2005 12 ISBN7 81093 344 2 Ⅰ... Ⅱ... Ⅲ 1 2 Ⅳ 1F427 54-532F127 54-53 CIP (2005) 149600 2005 12 1 193 230009 :0551 2903038 :0551 2903198 (CIP) /. : 2005 12 ISBN7 81093 344 2 Ⅰ... Ⅱ... Ⅲ 1 2 Ⅳ 1F427 54-532F127 54-53 CIP (2005) 149600 2005 12 1 193 230009 :0551 2903038 :0551 2903198 www.hfutpress.com.cn E mail press@hfutpress.com.cn ISBN7

More information

[149] 12 [334]123 [563]

[149] 12 [334]123 [563] 07 [] [] [149] 12 [334]123 [563] 721974 12 525 26 [615] 1644 1662 1911 3 2 10 [181] 1961 92 124 [182] 1957 94 95 [397] 1971 12 7 235 245 [151] 1973 245 247 S. [2] [138] 1875 333 367 [142] [142] 17 40

More information

Untitiled

Untitiled 卷 首 语 教育是慢的艺术 S 郭元祥 hao X Jiao Yu ing 秋风 秋菊 晚风 晚霞 忙碌的大学校园开始寂静下来 年轻的妈 妈带着蹒跚学步的孩子 年轻的情侣相拥着漫步林间小道 步履稳健的金 婚夫妇相伴缓行 好一首舒缓的小夜曲 在蹒跚学步的孩子旁边 我停下了脚步 只见年轻的妈妈放开学步的 孩子 在几步之遥处蹲下来 拍着双手 面带微笑望着颤巍巍的孩子说 宝宝 过来 孩子面露惧色 双腿发颤

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 3 Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 3 Ⅳ 高 等 职 业 教 育 工 程 造 价 专 业 系 列 教 材 工 程 招 投 标 与 合 同 管 理 ( 第 三 版 ) 武 育 秦 主 编 重 庆 大 学 出 版 社 Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 3 Ⅳ 1 2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

川 大 教 工 工 作 动 态 誗 四 川 大 学 党 委 常 务 副 书 记 罗 中 枢 教 授 参 加 校 工 会 三 严 三 实 专 题 民 主 生 活 会 四 川 大 学 工 会 54 誗 四 川 大 学 工 会 委 员 会 2016 年 第 一 次 全 委 会 暨 部 门 工 会 主 席

川 大 教 工 工 作 动 态 誗 四 川 大 学 党 委 常 务 副 书 记 罗 中 枢 教 授 参 加 校 工 会 三 严 三 实 专 题 民 主 生 活 会 四 川 大 学 工 会 54 誗 四 川 大 学 工 会 委 员 会 2016 年 第 一 次 全 委 会 暨 部 门 工 会 主 席 特 别 关 注 目 录 MU LU 誗 在 知 识 分 子 劳 动 模 范 青 年 代 表 座 谈 会 上 的 讲 话 习 近 平 1 四 川 大 学 工 会 主 办 2016 第 1 期 总 第 48 期 双 代 会 专 题 创 先 争 优 誗 四 川 大 学 召 开 2016 年 双 代 会 团 长 联 席 会 议 尚 诗 6 誗 四 川 大 学 召 开 第 三 届 教 职 工 代 表 大 会

More information

( ),,,,,, ( ) 1

( ),,,,,, ( ) 1 (CIP) /. - ISBN7-5036-3463-4 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ.D920.9 CIP (2002) 041211? / (100073) /info@lawpress.com.cn /www.lawpress.com.cn /010-63939796 /010-63939622 / (100073) /law@lawpress.com.cn rpc8841@sina.com /010-63939629

More information

CIP 8 /. - 2005.1 ISBN 7-80120 - 935-4 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. C933 CIP 2004 006268 8 / / / / /640 960 1 /16 20 300 / /2005 4 2005 4 1 /7000 /ISBN 7-80120 - 935-4 /G 435 /30.00 20 100029 2 4 5 7 9 12 15 16 18 20 23

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303136303430312D30363330AECAA662A473A6E8A1E3B874A661A4ADBB4FA473A142B6B3A9A3A5DBB85DA142B3FDA466C272A5ACA142A5ADBBBBA56AABB0B54CC1CAAAABA44BA4E94D55>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303136303430312D30363330AECAA662A473A6E8A1E3B874A661A4ADBB4FA473A142B6B3A9A3A5DBB85DA142B3FDA466C272A5ACA142A5ADBBBBA56AABB0B54CC1CAAAABA44BA4E94D55> 晉 在 山 西 ~ 聖 地 五 臺 山 雲 岡 石 窟 壺 口 瀑 布 平 遙 古 城 無 購 物 八 日 山 西 晉 商 繁 榮 輝 煌 的 榮 耀, 是 精 雕 細 刻 的 大 院 文 化, 走 進 山 西, 走 進 歷 史, 走 進 文 化 ; 黃 河 水 的 奔 騰, 五 臺 山 的 佛 國 傳 奇, 鐵 打 般 的 古 堡, 風 情 萬 種 的 晉 祠, 晉 北 長 城 的 朱 顏 改,

More information

ⅠⅡ1 2Ⅲ Ⅳ

ⅠⅡ1 2Ⅲ Ⅳ ⅠⅡ1 2Ⅲ Ⅳ 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4.

More information

的 方 法, 資 料 的 來 源 包 括 : 官 方 文 書 檔 案 新 聞 報 導 問 卷 調 查 深 度 訪 談 焦 點 團 體 座 談, 以 及 實 觀 察 由 於 研 究 期 程 不 長, 無 法 ㆒㆒ 對 董 事 會 監 事 會 成 員 進 行 訪 談, 因 此 採 取 問 卷 調 查 法

的 方 法, 資 料 的 來 源 包 括 : 官 方 文 書 檔 案 新 聞 報 導 問 卷 調 查 深 度 訪 談 焦 點 團 體 座 談, 以 及 實 觀 察 由 於 研 究 期 程 不 長, 無 法 ㆒㆒ 對 董 事 會 監 事 會 成 員 進 行 訪 談, 因 此 採 取 問 卷 調 查 法 行 政 法 化 之 個 案 研 究 劉 坤 億 由 於 行 政 院 推 動 行 政 法 化 時 間 不 長, 加 立 法 時 程 緩 慢, 截 至 目 前 我 國 行 政 法 僅 國 立 正 文 化 心 ㆒ 個 單 位, 因 此 本 文 乃 以 該 心 為 個 案 研 究 之 標 的 以 將 分 別 說 明 個 案 研 究 之 研 究 設 計, 標 的 個 案 之 背 景, 以 及 從 制 度 建

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 殨 檿 殨 殨 殨檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 1 1 ~ 1 2 1 ~ 2 ~ 1 1 ~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

CIP / ISBN Ⅰ.... Ⅱ Ⅲ. Ⅳ. D CIP mm 1168mm 1/

CIP / ISBN Ⅰ.... Ⅱ Ⅲ. Ⅳ. D CIP mm 1168mm 1/ 2 0 0 5 CIP /. 2005.12 ISBN 7-225 - 02725-5 Ⅰ.... Ⅱ. 1... 2... 3... Ⅲ. Ⅳ. D924.304 CIP 2005 144511 10 810001 0971 6143426 0971 6143516 6123221 850mm 1168mm 1/32 9 190 2005 12 1 2005 12 1 1-1000 ISBN 7-225

More information

- - - α - - - - - - - - - - - - - - - - - α - - - - - -

- - - α - - - - - - - - - - - - - - - - - α - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - α - - - - - - - - - - - - - - - - - α - - - - - - - - - α - - - - - - - - - - - - - - - - λ - - - - μ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

More information