中国科技论文在线中文稿件模板

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "中国科技论文在线中文稿件模板"

Transcription

1 # 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 取 穴 规 律 探 析 ** 张 佳 佳, 陈 晟, 郭 盛 楠, 赵 吉 平 ( 北 京 中 医 药 大 学 东 直 门 医 院 ) 5 摘 要 : 变 应 性 鼻 炎 (AR) 已 成 为 全 球 性 常 见 病 针 刺 治 疗 本 病 疗 效 独 特 且 相 关 的 临 床 报 道 数 量 较 多 本 文 通 过 对 针 刺 治 疗 AR 相 关 文 献 进 行 分 析 总 结, 初 步 得 出 其 取 穴 规 律, 为 临 床 应 用 和 研 究 提 供 依 据 关 键 词 : 变 应 性 鼻 炎 ; 针 刺 ; 取 穴 规 律 ; 10 中 图 分 类 号 : 请 查 阅 中 国 图 书 馆 分 类 法 Analysis of the rule of choosing acupoints on treating allergic rhinitis by acupuncture Zhang Jiajia, Chen Sheng, Guo Shengnan, Zhao Jiping (Dong Zhimen Hospital Affiliated to Beijing University of Chinese Medicine) Abstract: Allergic rhinitis (AR) has become a globally common disease. Many clinical reports can be found indicating positive therapeutic response on acupuncture treatment of AR. This paper analyzes and summarizes papers on AR treatment with acupuncture, has brought about a preliminary conclusion about point selection, which provides the ground for clinical application and research. Key words: Allergic rhinitis; Acupuncture; Rule of point selection 过 敏 性 鼻 炎 属 于 祖 国 医 学 鼽 嚏 鼻 鼽 鼽 喷 鼽 水 鼽 嚏 等 范 畴 现 广 泛 使 用 鼻 鼽 一 名 鼻 鼽 病 名 首 见 于 素 问 脉 解 篇 [1] : 所 谓 客 孙 脉, 则 头 痛 鼻 鼽 腹 肿 者, 阳 明 25 并 于 上, 上 者 则 其 孙 络 太 阴 也, 故 头 痛 鼻 鼽 腹 肿 也 对 于 鼽 的 含 义, 东 汉 刘 熙 释 名 释 疾 病 : 鼻 塞 曰 鼽 鼽, 久 也, 涕 久 不 通, 遂 至 窒 塞 也 金 元 时 期 刘 河 间 的 素 问 玄 机 原 病 式 六 气 为 病 [2] 言 : 鼽 者, 鼻 出 清 涕 也 嚏 者, 鼻 中 因 痒 而 气 喷 作 于 声 也 清 代 沈 金 鳌 杂 病 源 流 犀 烛 卷 二 十 三 鼻 病 源 流 [3] 中 说 : 鼻 鼽 者, 鼻 流 清 涕 也 可 见 鼻 鼽 指 鼻 塞 不 通, 鼻 流 清 涕, 与 过 敏 性 鼻 炎 症 状 吻 合 30 但 需 要 特 别 指 出 : 虽 然 古 代 医 籍 中 所 记 载 的 鼻 鼽 的 临 床 症 状 与 过 敏 性 鼻 炎 临 床 表 现 相 符, 但 过 敏 性 鼻 炎 并 不 等 同 于 鼻 鼽 鼻 鼽 还 应 包 括 非 过 敏 性 鼻 炎, 如 : 血 管 运 动 性 鼻 炎, 血 嗜 酸 性 粒 细 胞 增 多 性 非 过 敏 性 鼻 炎 激 素 相 关 性 鼻 炎 等 1 病 因 病 机 古 代 医 家 对 鼻 鼽 的 病 因 病 机 认 识 各 不 相 同, 归 纳 起 来 一 为 肺 脾 肾 阳 气 亏 虚, 风 寒 外 袭 ; 35 二 为 肺 经 风 热, 热 邪 外 越 而 发 此 外, 鼻 鼽 的 发 生 亦 与 经 脉 失 调 有 关 基 金 项 目 : 基 金 项 目 : 首 都 临 床 特 色 应 用 研 究 (D ); 高 等 学 校 博 士 学 科 点 专 项 科 研 基 金 资 助 课 题 ( ) 作 者 简 介 : 张 佳 佳 (1986-), 女, 住 院 医 师, 针 灸 适 宜 病 症 的 临 床 研 究 通 信 联 系 人 : 赵 吉 平 (1961-), 女, 主 任 医 师, 教 授, 博 士 生 导 师, 针 灸 适 宜 病 症 的 临 床 研 究

2 1.1 肺 脾 肾 阳 气 亏 虚, 风 寒 外 袭 肺 主 气, 开 窍 于 鼻, 外 合 皮 毛 肺 气 亏 虚, 卫 表 不 固, 腠 理 疏 松, 寒 邪 乘 虚 而 入, 肺 失 通 调, 清 肃 无 权, 气 不 摄 津 而 致 鼻 窍 不 通, 清 涕 涟 涟 灵 枢 本 神 论 [4] 言 : 肺 气 虚 则 鼻 塞 不 利, 少 气 诸 病 源 候 论 卷 二 十 九 [5] : 肺 气 通 于 鼻, 其 脏 有 冷, 冷 随 气 入 40 乘 于 鼻, 故 使 津 液 不 能 自 收 外 台 秘 要 : 肺 脏 为 风 冷 所 乘, 则 鼻 气 不 和, 津 液 壅 塞 脾 为 气 血 生 化 之 源, 肺 中 所 需 津 气, 要 靠 脾 运 化 水 谷 精 微 来 供 养 素 问 经 络 别 论 篇 [1] 曰 : 饮 食 入 胃, 游 益 精 气, 上 输 于 脾, 脾 气 散 精, 上 归 于 肺, 通 调 水 道, 下 输 膀 胱, 水 精 并 布, 五 经 并 行 脾 气 虚 弱, 运 化 无 权, 致 寒 湿 久 凝 鼻 窍, 而 致 鼻 塞 喷 嚏 流 涕 素 问 玉 机 真 脏 论 [1] 曰 : 中 央 土 以 罐 四 旁 其 不 及, 则 令 人 九 窍 不 通 明 薛 己 内 45 科 摘 要 卷 上 元 气 亏 损 内 伤 外 感 症 [6] : 一 儒 者 素 勤 苦, 恶 风 寒, 鼻 流 清 涕, 寒 噤 嚏 喷 余 曰 : 此 脾 肺 气 虚 不 能 实 腠 理, 彼 不 信, 服 祛 风 之 药, 肢 体 麻 怠, 痰 涎 自 出, 殊 类 中 风 余 曰 : 此 因 风 剂 耗 散 元 气, 阴 火 乘 其 土 位 遂 以 补 中 益 气 加 麦 门 冬 五 味 子 治 之 而 愈 肾 主 纳 气, 为 气 之 根, 肾 虚 则 摄 纳 无 权, 气 不 归 元 可 致 鼽 嚏 素 问 阴 阳 应 象 大 论 [1] 曰 : ( 肾 ) 气 大 衰, 九 窍 不 利, 下 虚 上 实, 涕 泣 俱 出 矣 素 问 宣 明 五 篇 [1] 言 : 50 五 气 所 病, 肾 为 欠 为 嚏 清 郑 寿 全 医 法 圆 通 卷 一 鼻 流 清 涕 [7] 言 : 按 鼻 流 清 涕 一 证, 肾 络 通 于 肺, 肾 阳 衰 而 阴 寒 内 生, 不 能 收 束 津 液, 而 清 涕 亦 出 综 上 可 见 鼻 鼽 以 肺 脾 肾 三 脏 虚 损, 功 能 失 调 为 内 因, 以 风 寒 异 气 外 袭 鼻 窍 为 外 因 而 发 病 1.2 肺 经 风 热, 热 邪 外 越 55 肺 为 水 之 上 源, 行 清 肃 而 敷 布 四 脏, 若 肺 感 风 热 之 邪, 肺 气 壅 滞, 失 于 宣 降, 上 凌 鼻 窍, 发 为 鼻 鼽 明 徐 春 甫 古 今 医 统 [8] 言 : 鼻 鼽 者, 热 客 太 阴 之 经 也 皇 甫 中 明 医 指 掌 卷 八 鼻 证 [9] 曰 : 肺 热, 鼻 塞 流 清 水 东 医 宝 鉴 言 : 嚏 者, 鼻 为 肺 窍, 痒 为 火 化, 发 于 鼻 则 痒 而 嚏 也 诸 病 源 候 论 景 岳 全 书 医 碥 等 书 中 也 有 肺 热 致 鼻 鼽 的 论 述 经 脉 失 调 鼻 鼽 的 发 病 亦 与 经 脉 失 调 有 关 灵 枢 经 脉 [10] 中 记 载 手 阳 明 大 肠 经 之 经 脉 病 候 是 主 津 所 生 病 者, 目 黄, 口 干, 鼽 衄, 喉 痹, 足 阳 明 胃 经 之 经 脉 病 候 是 主 血 所 生 病 者, 狂, 疟, 温 淫, 汗 出, 鼽 衄, 口 喎, 唇 胗 足 太 阳 膀 胱 经 之 经 脉 病 候 是 主 筋 所 生 病 者, 痔, 疟, 狂 癫 疾, 头 囟 项 痛, 目 黄, 泪 出, 鼽 衄 素 问 缪 刺 论 [1] 言 : 邪 客 于 65 足 阳 明 之 经, 令 人 鼽 衄, 上 齿 寒 灵 枢 经 脉 [10] 言 : 足 太 阳 之 别, 虚 则 鼽 衄, 取 之 所 别 也 这 也 成 为 针 灸 治 疗 鼻 鼽 常 选 取 手 足 阳 明 及 足 太 阳 经 穴 的 原 因 之 一 2 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 取 穴 规 律 在 中 国 期 刊 全 文 数 据 库 ( 中 国 知 网 CNKI) 中 文 科 技 期 刊 数 据 库 ( 维 普 VIP) 万 方 - 2 -

3 中 华 医 学 会 期 刊 数 据 库 上 进 行 了 计 算 机 检 索 #1 分 别 以 针 刺 针 灸 针 为 主 题 词 和 自 70 由 词 检 索, 以 OR 相 连 ;#2 根 据 疾 病 名 称, 限 定 为 过 敏 性 鼻 炎 变 应 性 鼻 炎 变 态 反 应 性 鼻 炎 鼻 鼽 等, 以 OR 相 连 ;#3(#1AND#2) 为 检 索 结 果 检 索 1989 年 1 月 2012 年 12 月 在 国 内 发 表 的 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 期 刊 文 献 本 部 分 旨 在 总 结 现 临 床 上 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 常 用 腧 穴 规 律 纳 入 文 献 标 准 :(1) 符 合 检 索 策 略 的 文 献 ;(2) 研 究 对 象 为 人, 患 者 年 龄 性 别 病 例 来 源 病 程 及 严 重 程 度 均 不 限 ; 75 (3) 单 纯 使 用 针 刺 或 以 针 刺 为 主 要 干 预 措 施 的 临 床 研 究 文 献, 可 辅 助 其 他 针 灸 方 法, 包 括 艾 灸 电 针 耳 针 穴 位 贴 敷 穴 位 注 射 等 ;(4) 文 献 类 型 不 限, 可 包 括 随 机 对 照 试 验 研 究 半 随 机 对 照 试 验 研 究 非 随 机 对 照 试 验 研 究 病 例 序 列 研 究 等 ;(5) 含 有 对 照 组 的 试 验 研 究, 其 试 验 组 需 以 针 刺 为 主 要 干 预 措 施 排 除 标 准 :(1) 重 复 发 表 的 文 献, 如 相 同 文 献 重 复 发 表 于 不 同 杂 志 ;(2) 针 刺 配 合 内 服 药 物 ( 中 药 西 药 等 ) 或 针 刺 作 为 辅 助 干 预 措 施, 难 以 判 80 断 针 刺 独 立 疗 效 的 文 献 ;(3) 研 究 中 涉 及 慢 性 鼻 炎 血 管 运 动 性 鼻 炎 等 非 过 敏 性 鼻 炎 相 关 疾 病 的 文 献 [11-165] 经 筛 检 后, 最 终 共 纳 入 155 篇 文 献 进 行 归 纳 总 结 提 取 各 文 献 中 相 关 资 料, 包 括 文 献 来 源 作 者 信 息 选 取 主 穴 具 体 操 作 辅 助 疗 法 疗 程 等 对 于 含 有 对 照 组 的 临 床 试 验 研 究, 仅 提 取 以 针 刺 为 主 要 干 预 措 施 的 试 验 组 相 关 资 料 取 穴 原 则 155 篇 文 献 中, 仅 有 23 篇 提 及 除 主 穴 外, 随 证 或 对 症 加 以 配 穴 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 说 明 现 在 临 床 上 应 用 针 灸 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 多 以 辨 病 取 穴 为 主 分 析 含 有 随 证 取 穴 的 文 献, 概 括 其 辨 证 分 型 大 致 包 括 : 肺 气 虚 寒 卫 表 不 固 ; 脾 气 虚 弱 ; 肾 阳 不 足 ; 肺 经 伏 热 但 现 有 文 献 存 在 辨 证 分 型 标 准 不 一 描 述 不 规 范 等 缺 点, 给 文 献 的 整 理 带 来 了 不 便 辨 病 取 穴 是 在 确 定 疾 病 诊 断 后, 根 据 疾 病 的 特 点, 确 定 治 疗 所 选 用 腧 穴, 特 别 是 针 对 疾 [38] 病 常 见 的 最 普 遍 病 因 病 机 治 疗, 也 就 是 专 病 专 方 专 穴 治 疗 黄 建 军 选 用 迎 香 印 [103] 堂 合 谷 足 三 里 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 患 者 41 例, 总 有 效 率 达 95.1% 唐 智 斌 选 用 迎 香 印 [91] 堂 合 谷 风 池 足 三 里 肾 俞 关 元, 任 建 军 选 用 印 堂 鼻 通 列 缺, 总 有 效 率 均 达 [92] 85% 以 上 任 奇 才 用 3 寸 毫 针 针 刺 下 关 穴,186 例 患 者 中 总 有 效 率 达 89.2% 随 证 取 穴 是 根 据 患 者 疾 病 的 临 床 表 现 运 用 脏 腑 辨 证 经 络 辨 证 或 针 对 病 因 病 机 选 取 相 关 [102] 穴 位 谭 玲 玲 选 用 迎 香 印 堂 合 谷 足 三 里 为 主 穴, 兼 有 风 寒 者 配 风 门 风 池, 兼 有 [18] 脾 虚 者 配 肺 俞 脾 俞, 兼 有 肾 虚 者 配 肾 俞 上 星,52 例 患 者 中 总 有 效 率 达 96.1% 陈 仁 年 选 用 靳 氏 背 三 针 ( 大 杼 风 门 肺 俞 ) 为 主 穴, 肾 虚 配 肾 俞, 脾 气 虚 配 脾 俞, 久 郁 化 热 配 曲 池, 有 效 率 达 88.57% 对 症 取 穴 是 根 据 伴 随 症 状 或 体 征 选 取 穴 位 的 方 法, 但 亦 与 随 证 取 穴 100 [114] 密 切 相 关 王 拥 军 除 选 用 迎 香 印 堂 合 谷 足 三 里 上 星 太 阳 头 维 为 主 穴 外, 伴 头 痛 眼 痒 加 通 天 攒 竹 ; 伴 咳 嗽 加 天 突 风 门 肺 俞 ; 伴 喘 憋 多 涕 加 定 喘 华 盖 膻 中 [14] 廉 玉 麟 选 用 迎 香 印 堂 合 谷 风 池 为 主 穴 兼 见 畏 寒 肢 冷 小 便 清 长 大 便 溏 薄 或 检 - 3 -

4 查 见 鼻 粘 膜 淡 白 鼻 甲 水 肿 者, 加 关 元 百 会 复 溜 ; 兼 见 四 肢 乏 力 大 便 溏 薄 或 检 查 见 鼻 粘 膜 色 淡 红 者, 加 阴 陵 泉 太 白 气 海 ; 兼 见 平 素 自 汗 恶 风 易 感 冒 咳 嗽 痰 白 者, 加 足 105 三 里 ; 兼 见 大 便 干 结 口 渴 喜 饮 等 热 象 者 或 鼻 涕 较 浓 稠 或 检 查 见 鼻 粘 膜 充 血 肿 胀 色 鲜 红 者, 加 曲 池 大 椎 ; 兼 见 情 志 抑 郁 或 易 怒 少 腹 胀 痛 脉 弦 者, 加 太 冲 ; 久 病 明 显 体 虚 者, 加 足 三 里 膻 中 中 脘 血 海 膈 俞 ; 变 态 反 应 严 重 者, 加 足 三 里 大 椎 三 阴 交 ; 过 敏 症 状 缓 解 后, 加 用 肺 俞 脾 俞 肾 俞 笔 者 认 为 对 于 过 敏 性 鼻 炎 的 治 疗, 因 其 诊 断 较 为 明 确, 故 以 辨 病 取 穴 在 先 为 妥, 对 于 证 110 型 突 出 或 全 身 症 状 明 显 者 加 以 随 证 或 对 症 取 穴 清 代 名 医 徐 大 椿 言 [166] : 欲 治 病 者, 必 先 识 病 之 名, 能 识 病 之 名 而 后 求 其 病 之 所 由 生, 知 其 所 由 生, 又 当 辨 其 生 之 因 各 不 同, 而 症 状 所 由 异, 然 后 考 虑 其 治 之 法, 一 病 必 有 主 方 2.2 常 用 腧 穴 提 取 155 篇 文 献 中 所 选 用 主 穴, 共 涉 及 72 个 经 穴,2 个 经 外 奇 穴 ( 鼻 通 鼻 根 ),1 115 个 近 年 治 疗 鼻 病 的 新 穴 位 ( 蝶 腭 神 经 节 ) 使 用 频 次 大 于 3 次 的 穴 位 列 于 表 1: 表 1 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 常 用 腧 穴 名 称 及 使 用 频 次 ( 率 ) 穴 位 频 次 频 率 ( 频 次 /155) 穴 位 频 次 频 率 ( 频 次 /155) 迎 香 % 攒 竹 % 印 堂 % 太 渊 % 合 谷 % 气 海 % 风 池 % 尺 泽 % 足 三 里 % 血 海 % 上 星 % 命 门 % 肺 俞 % 中 脘 % 鼻 通 ( 上 迎 香 ) % 太 阳 % 列 缺 % 颧 髎 % 大 椎 % 关 元 % 肾 俞 % 大 杼 % 百 会 % 下 关 % 风 门 % 头 维 % 脾 俞 % 太 冲 % 曲 池 % 四 白 % 蝶 腭 神 经 节 % 膻 中 % 通 天 % 内 庭 % 三 阴 交 % 鼻 根 % 禾 髎 % 从 各 经 穴 的 使 用 频 次 得 出 结 论 : 迎 香 印 堂 合 谷 是 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 中 使 用 最 为 频 繁 的 三 个 穴 位 ( 使 用 频 率 均 大 于 50%) 统 计 同 时 应 用 迎 香 穴 和 印 堂 穴 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 的 文 献 - 4 -

5 共 有 81 篇 (81/155,52.26%), 说 明 现 应 用 迎 香 印 堂 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 已 得 到 广 大 临 床 工 作 120 者 的 认 可, 二 穴 也 成 为 常 用 组 方 穴 2.3 结 果 分 析 迎 香 出 自 针 灸 甲 乙 经 [167], 言 : 一 名 冲 阳, 在 禾 髎 上 鼻 下 孔 旁, 手 足 阳 明 之 会, 刺 入 三 分 关 于 迎 香 穴 名 释 义 [168], 会 元 针 灸 学 : 迎 香 者, 迎 者 应 遇 ; 香 者 芳 香 之 味 香 气 近 鼻 无 知 觉, 刺 之 即 可 又 因 足 阳 明 宗 气 所 和, 开 窍 于 口, 脾 味 香, 故 名 迎 香 125 经 穴 命 名 浅 解 : 迎 指 接 ; 香 指 香 味 穴 属 大 肠, 大 肠 与 肺 相 表 里, 肺 开 窍 于 鼻, 穴 当 鼻 旁, 主 治 鼻 塞 不 通, 不 闻 香 臭 针 灸 学 中 定 位 迎 香 在 鼻 翼 外 缘 中 点 旁, 当 鼻 唇 沟 中 为 手 阳 明 大 肠 经 的 止 穴 和 手 足 阳 明 的 交 会 穴 手 阳 明 大 肠 经 上 挟 鼻 孔, 且 迎 香 穴 本 身 在 鼻 旁, 刺 之 有 疏 散 外 邪 宣 通 鼻 窍 之 功 效 针 灸 甲 乙 经 [167] 云 : 鼻 鼽 不 利, 窒 洞 气 塞 迎 香 主 之 针 灸 聚 英 言 : 迎 香, 主 鼻 塞 不 闻 香 臭 鼻 塞 多 涕 故 迎 香 成 为 治 疗 130 过 敏 性 鼻 炎 的 要 穴 印 堂 穴 首 见 于 内 经, 灵 枢 五 色 [1] 言 : 明 堂 者, 鼻 也 ; 阙 者, 眉 中 也 阙 指 印 堂 穴 名 首 见 于 扁 鹊 神 应 针 灸 玉 龙 经 : 印 堂, 在 两 眉 间 宛 宛 中 别 名 曲 眉, 千 金 翼 方 : 曲 眉 穴, 位 在 两 眉 间 针 灸 学 中 定 位 印 堂 在 额 部, 当 两 眉 头 之 间 曾 为 经 外 奇 穴, 因 位 于 督 脉 经 脉 循 行 路 线 上, 现 已 被 归 为 督 脉 穴 位 督 脉 有 统 摄 一 身 之 阳 和 维 系 135 人 之 元 气 的 功 能, 督 脉 穴 位 有 益 气 固 表 之 效 ; 督 脉 循 行 循 额, 至 鼻 柱, 经 素 髎 水 沟, 经 脉 所 过, 主 治 所 及, 且 印 堂 位 于 鼻 上, 有 通 利 鼻 窍 之 效 从 神 经 血 管 角 度 来 看, 迎 香 穴 局 部 有 上 颌 神 经 的 眶 下 神 经 分 支, 深 层 有 面 神 经 颊 支, 面 动 静 脉 及 眶 下 动 静 分 支 ; 印 堂 穴 局 部 浅 层 有 额 神 经 的 分 支 滑 车 上 神 经 分 布, 深 层 有 面 神 [36] 经 颞 支 和 内 眦 动 脉 分 布 何 氏 认 为 : 从 神 经 调 节 机 制 分 析, 过 敏 性 鼻 炎 的 发 生 与 患 者 鼻 140 黏 膜 自 主 神 经 系 统 交 感 副 交 感 神 经 功 能 失 衡 有 关, 而 针 刺 迎 香 印 堂 可 刺 激 鼻 腔 内 植 物 神 经, 从 而 刺 激 过 敏 性 鼻 炎 鼻 黏 膜 自 主 神 经 功 能 失 衡 的 恢 复 而 达 到 治 疗 目 的 ; 从 血 管 调 节 机 制 分 析, 针 刺 迎 香 印 堂 可 在 一 定 程 度 上 抑 制 和 降 低 鼻 腔 内 毛 细 血 管 的 通 透 性, 减 少 炎 性 渗 出, 抑 制 组 织 胺 的 形 成 和 释 放, 改 变 机 体 特 异 性 和 非 特 异 性 的 体 液 与 细 胞 免 疫 能 力, 从 而 减 轻 过 敏 性 鼻 炎 症 状 145 合 谷 为 手 阳 明 大 肠 经 之 原 穴 大 肠 手 阳 明 之 脉 循 行 于 面 部 上 挟 鼻 孔, 且 大 肠 与 肺 相 表 里, 肺 开 窍 于 鼻, 因 此 合 谷 成 为 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 的 常 用 效 穴 古 有 面 口 合 谷 收 的 精 辟 总 结 杂 病 穴 法 歌 云 : 头 面 耳 目 口 鼻 病, 曲 池 合 谷 为 之 主, 鼻 塞 鼻 窒 及 鼻 渊, 合 谷 太 冲 随 手 取 现 代 研 究 表 明 [169], 针 刺 合 谷 可 使 鼻 部 血 液 循 环 改 善, 面 部 血 流 增 加 ; 使 交 感 神 经 抑 制 ; 局 部 组 织 新 陈 代 谢 加 快 这 种 反 应 可 促 使 鼻 部 疾 患 的 恢 复 结 语 过 敏 性 鼻 炎 属 于 中 医 鼻 鼽 范 畴, 因 肺 脾 肾 阳 气 亏 虚, 风 寒 外 袭 或 肺 经 风 热, 热 邪 外 - 5 -

6 越 或 经 脉 失 调 而 致 总 结 国 内 近 年 来 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 的 155 篇 相 关 文 献, 结 果 显 示 :1 迎 香 印 堂 合 谷 是 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 中 使 用 最 为 频 繁, 因 三 个 穴 位 居 于 鼻 周 或 所 在 经 脉 循 行 至 鼻 成 为 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 的 主 穴 ;2 目 前 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 相 关 文 献 存 在 缺 陷, 大 多 文 献 155 无 辨 证 分 型 的 描 述, 仅 描 述 了 专 病 专 穴, 少 数 有 进 行 辨 证 加 减 描 述 的 文 献, 也 因 缺 乏 统 一 的 辨 证 分 型 标 准 和 描 述 的 不 规 范 性, 而 很 难 进 行 辨 证 取 穴 的 总 结 本 文 通 过 对 近 年 来 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 文 献 的 回 顾 总 结, 可 以 看 出, 针 刺 疗 法 已 广 泛 应 用 于 治 疗 过 敏 性 鼻 炎, 初 步 总 结 出 了 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 的 取 穴 规 律, 可 以 为 临 床 提 供 参 考 [ 参 考 文 献 ] (References) [1] 黄 帝 内 经. 中 医 四 部 经 典. 山 西 科 学 技 术 出 版 社,2009 [2] 刘 完 素. 中 医 古 籍 小 丛 书 素 问 玄 机 原 病 式. 江 苏 科 学 技 术 出 版 社.1985 [3] 清 沈 金 鳌. 杂 病 源 流 犀 烛. 中 国 中 医 药 出 版 社,1994 [4] 孟 景 春, 王 新 华. 黄 帝 内 经 灵 枢 译 释. 上 海 科 技 出 版 社, [5] 隋 巢 元 方. 诸 病 源 候 论. 辽 宁 科 学 技 术 出 版 社,1997 [6] 明 薛 立 斋. 内 科 摘 要. 人 民 卫 生 出 版 社,1958 [7] 郑 钦 安. 已 发 圆 通. 学 苑 出 版 社,2007 [8] 明 徐 春 甫. 古 今 医 统. 人 民 卫 生 出 版 社,1958 [9] 明 皇 甫 中. 明 医 指 掌. 中 国 中 医 药 出 版 社,1997 [10] 沈 学 勇. 经 络 腧 穴 学. 中 国 中 医 药 出 版 社,2003 [11] 白 丽, 金 国 英. 针 灸 治 疗 花 粉 病 临 床 分 析 [J]. 中 医 药 学 刊,2006,24(4):715. [12] 班 惠 娟. 神 阙 穴 拔 罐 配 合 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 [J]. 针 灸 临 床 杂 志,2010,26(12)29. [13] 包 兆 贵. 针 灸 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 30 例 [J]. 陕 西 中 医,1990 [14] 柴 建 龙, 路 明. 廉 玉 麟 主 任 医 师 针 灸 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 经 验 [J]. 医 家 针 萃,2011,27(1):62. [15] 陈 广 杰, 李 厚 恩. 针 刺 蝶 腭 神 节 治 疗 常 年 性 过 敏 性 鼻 炎 23 例 [J]. 菏 泽 医 专 学 报,1991,3(2):9. [16] 陈 捷, 张 冬 梅. 针 灸 治 疗 季 节 性 变 应 性 鼻 炎 68 例 [J]. 中 华 耳 鼻 咽 喉 科 杂 志,2002,24(4):68-69 [17] 陈 杰, 高 超. 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 陕 西 中 医 60 例 [J].2004,25(6):550. [18] 陈 仁 年. 针 刺 背 三 针 为 主 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 慢 性 病 学 杂 志 35 例 分 析 [J].2010,12(9):1038. [19] 陈 舒 华, 汪 宗 文, 梅 丽 容. 针 刺 对 变 应 性 鼻 炎 患 者 血 浆 内 皮 素 及 鼻 粘 膜 微 血 管 的 影 响 [J]. 中 国 中 西 医 结 合 耳 鼻 喉 科 杂 志,2000,8(5): [20] 陈 卫 红. 针 灸 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 12 例 [J]. 实 用 中 医 药 杂 志,2001,17(10:32. [21] 陈 幸 生, 王 敏. 鼻 三 针 为 主 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 102 例 临 床 观 察 [J]. 中 国 民 间 疗 法,1998,(02):11. [22] 陈 振 虎, 江 钢 辉, 王 培 源. 针 灸 结 合 艾 灸 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 42 例 [J]. 四 川 中 医,2005,23(9): [23] 陈 仲 新. 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 疗 效 观 察 [J]. 中 国 针 灸,2007, 27(8): [24] 陈 仲 新. 前 后 配 穴 针 刺 为 主 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 [J]. 浙 江 中 医 杂 志,2008,43(2):113. [25] 慈 勤 仁, 解 乐 青. 针 刺 配 合 药 灸 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 78 例 [J]. 中 医 外 治 杂 志,1999,(05):45. [26] 丁 万 起. 针 刺 蝶 腭 神 经 节 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 [J]. 山 东 医 药,1992,(12):4. [27] 董 永 卿, 刘 波. 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 80 例 [J]. 实 用 中 医 内 科 杂 志,2009, 23(4): [28] 杜 磊, 高 征. 针 刺 加 TDP 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 60 例 疗 效 观 察 [J]. 现 代 中 医 药,2004,04(4):53. [29] 杜 艳, 蒙 珊, 陈 玉 凤. 针 灸 治 疗 变 应 性 鼻 炎 的 临 床 疗 效 和 安 全 性 评 价 [J]. 辽 宁 中 医 杂 志, 2007,34(7): [30] 段 进 成, 杨 霁 晖, 余 宏 志. 傍 针 刺 迎 香 加 TDP 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 [J].2010,23(10):24. [31] 范 绍 翀. 过 敏 性 鼻 炎 的 临 床 综 合 治 疗 [J]. 中 国 当 代 医 药,2010,(03): [32] 范 晔, 薛 连 峰, 孟 学 峰. 针 灸 治 疗 变 应 性 鼻 炎 疗 效 探 讨 [J]. 针 灸 临 床 杂 志,2009,(10): [33] 范 兆 金, 袁 青, 黄 志 强. 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 30 例 临 床 观 察 [J]. 新 中 医,1996,(01): [34] 韩 海 军. 针 灸 治 疗 变 应 性 鼻 炎 临 床 观 察 [J]. 现 代 诊 断 与 治 疗,2007,18(3):

7 [35] 韩 为. 印 堂 穴 在 过 敏 性 鼻 炎 治 疗 中 有 效 性 的 多 中 心 研 究 [J]. 针 推 骨 伤 研 究,2007,19(4): [36] 何 天 有, 李 惠 琴, 赵 耀 东. 透 刺 为 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 60 例 [J]. 中 国 针 灸,2006,26(2:) [37] 胡 英. 针 灸 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 [J]. 中 华 现 代 中 西 医 杂 志,2003,01(10):931. [38] 黄 建 军. 针 刺 治 疗 变 应 性 鼻 炎 的 疗 效 观 察 [J]. 针 灸 临 床 杂 志,2001,(08):3-4. [39] 纪 晓 平. 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 76 例 [J]. 中 医 杂 志 1997,(09):536. [40] 吉 增 宏, 丁 允 中. 针 刺 蝶 腭 神 经 节 治 疗 常 年 性 变 应 性 鼻 炎 [J]. 中 国 中 西 医 结 合 耳 鼻 喉 科 杂 志,1996, 04(1):43. [41] 姜 桂 美, 贾 超. 针 刺 项 部 穴 位 治 疗 变 应 性 鼻 炎 30 例 疗 效 观 察 [J]. 河 北 中 医,2006,(10): [42] 陈 德 成. 针 灸 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 [J]. 中 国 针 灸,1998,(06):360. [43] 焦 乃 军. 针 灸 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 70 例 [J]. 中 医 中 药,2006,03(20):98. [44] 金 肖 青, 陈 益 丹, 针 刺 加 拔 罐 治 疗 变 应 性 鼻 炎 35 例 临 床 观 察 [J]. 浙 江 中 医 杂 志,2008,(04):221. [45] 阙 庆 辉. 透 刺 加 灸 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 78 例 [J]. 针 灸 临 床 杂 志,2004,(12): [46] 蓝 青, 吴 燕.. 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 150 例 [J]. 浙 江 中 医 杂 志,1997,(06):271. [47] 李 爱 红, 刘 玉 生. 针 刺 鼻 翼 外 缘 上 端 顶 点 足 三 里 穴 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 的 临 床 研 究 [J]. 中 国 社 区 医 师, 2004,06(22):51. [48] 李 鸿 霞.. 电 针 配 合 神 阙 灸 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 37 例 [J]. 湖 北 中 医 杂 志,2010,32(2):68. [49] 李 惠 源. 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 70 例 [J]. 针 灸 临 床 杂 志,2000,16(6):22. [50] 李 建 祥. 针 刺 配 合 TDP 照 射 治 疗 慢 性 鼻 炎 [J].2003,19(11):32. [51] 李 兰, 白 杨, 陈 新. 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 临 床 研 究 辽 宁 中 医 杂 志,2009,36(9):1565. [52] 刘 萍. 针 刺 拔 罐 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 122 例 [J]. 中 国 中 医 药 科 技,2004,11(5):281. [53] 李 胜 利, 刘 洋, 马 帅. 针 刺 结 合 五 官 超 短 波 电 疗 仪 治 疗 变 应 性 鼻 炎 124 例 [J]. 中 西 医 结 合 研 究,2009, 01(4):204. [54] 李 述 永, 王 海 彬. 针 灸 治 疗 急 性 慢 性 及 过 敏 性 鼻 炎 [J]. 中 国 针 灸,2009,29(10):826. [55] 李 晓 青. 针 灸 治 疗 肺 虚 风 寒 型 过 敏 性 鼻 炎 临 床 研 究 [J]. 针 灸 临 床 杂 志,2009,25(1):1-3. [56] 李 月 梅, 赖 新 生, 庄 礼 兴, 江 刚 辉. 电 针 蝶 腭 神 经 节 为 主 治 疗 常 年 性 变 应 性 鼻 炎 50 例 疗 效 观 察 [J]. 新 中 医,2007,39(3): [57] 廖 育 麟, 刘 志 顺. 针 灸 治 疗 变 应 性 鼻 炎 31 例 的 疗 效 评 价 [J]. 针 灸 临 床 杂 志,2008,(01):6-8. [58] 林 凌. 深 针 印 堂 穴 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 的 体 会 [J]. 新 中 医,1985,(02): [59] 林 周 杰, 李 克 明, 梁 伟 英, 植 兰 英. 针 灸 结 合 埋 线 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 57 例 临 床 观 察 [J]. 四 川 中 医,2004, 22(5):85. [60] 刘 大 新. 针 刺 鼻 丘 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 50 例 [J]. 中 国 针 灸,1995,(06):8. [61] 刘 芳 琴. 针 灸 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 60 例 [J]. 中 国 民 间 疗 法,2009,17(7):13. [62] 刘 怀 文. 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 的 疗 效 观 察 [J]. 医 药 产 业 资 讯,2006,3(20):99. [63] 刘 家 瑛. 针 刺 加 拔 罐 治 疗 花 粉 过 敏 性 疾 病 50 例 [J]. 中 国 中 医 药 信 息 杂 志,1999,6(7): [64] 刘 岚. 针 灸 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 35 例 [J]. 中 医 药 学 报,1999,1(1):52. [65] 刘 萍. 针 刺 拔 罐 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 122 例 [J]. 中 国 中 医 药 科 技,2004,11(5):281. [66] 刘 巧 平, 刘 建 华, 张 亚 力. 针 刺 鼻 丘 穴 治 疗 变 态 反 应 性 鼻 炎 [J], 北 京 中 医 药 大 学 学 报,2005,3(28): [67] 刘 瑞 娟. 针 灸 治 疗 常 年 性 过 敏 性 鼻 炎 [J]. [68] 刘 文 博. 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 32 例 [J]. 甘 肃 中 医,2008,21(3):31. [69] 刘 业 帅, 陈 戈. 鼻 三 针 结 合 超 短 波 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 的 疗 效 观 察. 甘 肃 中 医,2010,23(8): [70] 刘 云 霞. 针 刺 拔 罐 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 61 例 [J]. 中 国 针 灸,2000,1(7):418. [71] 娄 述. 针 刺 加 药 饼 灸 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 31 例 [J]. 上 海 针 灸 杂 志,2000,19(2):33. [72] 陆 金 平, 邰 浩 清. 经 颧 髎 下 关 穴 针 刺 蝶 腭 神 经 节 治 疗 变 应 性 鼻 炎 20 例 [J]. 甘 肃 中 医 学 院 学 报,2000, 17(4): [73] 骆 金 英. 针 刺 配 合 雷 火 灸 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 45 例 疗 效 观 察 [J]. 黑 龙 江 中 医 药,2010,(03):36. [74] 吕 建 明. 针 刺 为 主 治 疗 花 粉 病 的 体 会 [J]. 针 灸 临 床 杂 志,2000,(01):

8 [75] 马 天 伟, 朱 雪 坤. 针 灸 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 58 例 [J]. 上 海 针 灸 杂 志,2010,(10):656.. [76] 马 宗 仁. 针 刺 配 合 穴 位 注 射 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 30 例 疗 效 观 察 [J]. 云 南 中 医 中 药 杂 志,2005,(04):23.. [77] 孟 宪 鹏, 孟 丽 娟. 针 灸 并 用 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 临 床 观 察 [J]. 吉 林 中 医 药.2001,(02):36. [78] 米 德 萍, 青 淑 元. 针 灸 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 32 例 [A]. 西 南 片 区 针 灸 学 术 研 讨 会 论 文 汇 编 [C]. 中 国 重 庆, 2004: [79] 米 德 萍, 青 淑 元. 针 刺 治 疗 变 应 性 鼻 炎 45 例 [J]. 山 东 中 医 杂 志,2005,(09): [80] 明 翠 丽. 针 灸 加 三 伏 天 中 药 穴 位 贴 敷 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 效 果 观 察 [J]. 护 理 学 杂 志,2010,(12): [81] 倪 爱 民. 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 与 药 物 治 疗 对 比 观 察 [J]. 上 海 针 灸 杂 志,2006,(11): [82] 聂 发 华, 李 梅, 廉 岩 梅. 针 灸 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 52 例 [J]. 新 疆 中 医 药,2004,(03):29. [83] 欧 文, 李 龙 影. 透 刺 加 中 药 贴 敷 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 疗 效 观 察. 健 康 大 视 野,2007,4(4): [84] 欧 阳 泠 星, 潘 朝 霞, 植 冠 关. 针 刺 配 合 自 血 疗 法 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 50 例 [J]. 现 代 中 医 药,2010,(06): [85] 彭 尧 书, 杨 惊 宇. 鼻 三 针 配 火 罐 治 疗 慢 性 过 敏 性 鼻 炎 67 例 [J]. 现 代 中 医 药,2006,(04): [86] 钱 火 辉, 齐 国 豪. 温 针 灸 配 合 穴 位 注 射 治 疗 变 态 反 应 性 鼻 炎 80 例 [J]. 山 东 中 医 杂 志,2011,(01): [87] 谯 凤 英, 赵 铭 辉, 沈 金 城. 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 的 临 床 研 究 [A]. 全 国 中 西 医 结 合 耳 鼻 咽 喉 科 学 术 会 议 论 文 汇 编 [C]. 中 国 重 庆,2005: [88] 谯 凤 英, 赵 红, 赵 铭 辉. 针 刺 治 疗 常 年 性 变 应 性 鼻 炎 214 例 临 床 观 察 [J]. 中 医 杂 志,2008,(10): [89] 蔡 群. 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 [J]. 上 海 针 灸 杂 志,1991,(01):46. [90] 饶 艳 秋, 韩 乃 沂. 针 刺 治 疗 变 应 性 鼻 炎 疗 效 观 察 及 对 血 清 免 疫 学 的 影 响 [J]. 中 国 针 灸,2006,(08): [91] 任 建 军. 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 38 例 临 床 观 察 [J]. 针 灸 临 床 杂 志,2000,(03):16. [92] 任 奇 才. 针 刺 下 关 穴 治 疗 常 年 性 过 敏 性 鼻 炎 186 例 [J]. 河 北 中 医,1995,(01): [93] 荣 琦, 金 泽, 蒋 希 成. 针 灸 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 41 例 疗 效 观 察 [J]. 针 灸 临 床 杂 志,2005,(02): [94] 桑 莉. 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 45 例 分 析 [J]. 慢 性 病 学 杂 志,2010,(01):58. [95] 邵 凤 霞, 肖 昭 扬, 左 民. 星 状 神 经 节 阻 滞 联 合 针 刺 合 谷 等 穴 治 疗 变 异 性 鼻 炎 [A]. 韩 济 生. 中 华 医 学 会 疼 痛 学 分 会 第 六 届 年 会 论 文 摘 要 [C]. 中 国 青 岛 : 北 京 大 学 中 华 医 学 会 疼 痛 学 分 会,2005:63. [96] 邵 素 菊, 李 鸿 章, 邵 素 霞. 针 刺 配 合 天 灸 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 36 例 [J]. 中 医 学 报,2010,(01): [97] 沈 群, 陈 作 霖. 额 三 针 为 主 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 89 例 [J]. 上 海 针 灸 杂 志,1996,(S1): [98] 宋 仁 芳, 李 雪 岩, 孙 远 征. 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 21 例 [J]. 针 灸 临 床 杂 志,2001,(11):25. [99] 宋 振 芳. 针 刺 颧 穴 治 疗 过 每 性 鼻 炎 38 例 疗 效 观 察 [J]. 针 灸 临 床 杂 志,1996,(10):39. [100] 孙 德 福, 张 春 生, 范 培 珍. 针 刺 双 鼻 通 穴 治 疗 慢 性 过 敏 性 鼻 炎 208 例 的 临 床 观 察 [J]. 针 灸 临 床 杂 志, 1994,(02):50. [101] 孙 曙 霞. 针 刺 配 合 刮 痧 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 30 例 [J]. 河 南 中 医,1995,(04):236. [102] 谭 玲 玲. 针 灸 治 疗 52 例 过 敏 性 鼻 炎 临 床 疗 效 观 察 [J]. 中 国 针 灸,1998,(12): [103] 唐 智 斌. 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 50 例 [J]. 中 国 民 间 疗 法,2002,(11):16. [104] 唐 正 端. 温 针 灸 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 144 例 [J]. 湖 南 中 医 杂 志,1994,(S1):49. [105] 佟 帅, 刘 建 桥. 针 刺 配 合 红 外 偏 振 光 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 疗 效 观 察 [J]. 上 海 针 灸 杂 志,2009,(11): [106] 王 建 林. 针 刺 配 合 三 伏 天 灸 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 35 例 [J]. 上 海 针 灸 杂 志,2009,(07):411. [107] 王 俊 英. 迎 香 透 鼻 通 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 24 例 [J]. 四 川 中 医,1994,(01): [108] 王 景 岳, 王 栋. 针 刺 拔 罐 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 48 例 [J]. 江 苏 中 医 药,2003,(09):47. [109] 王 俊 英. 针 刺 迎 香 透 鼻 通 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 82 例 [J]. 中 国 民 间 疗 法,2003,(03):9-10. [110] 王 坤 焕. 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 11 例 临 床 观 察 [J]. 中 医 杂 志,1959,(06): [111] 王 胜. 深 刺 下 关 穴 为 主 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 [J]. 针 灸 临 床 杂 志,2010,(04): [112] 王 双 龙, 李 国 忠, 陆 矿 新. 针 刺 迎 香 穴 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 ( 附 58 例 分 析 )[J]. 黑 龙 江 医 学,2000,(03): 89. [113] 汪 胤. 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 105 例 疗 效 观 察 [A]. 中 国 针 灸 学 会 全 国 中 青 年 针 灸 推 拿 学 术 经 验 交 流 会 论 文 汇 编 [C]. 中 国 长 沙 :1999:

9 [114] 王 拥 军. 浅 谈 针 灸 治 鼻 炎 的 心 得 [A].2010 湖 南 省 针 灸 学 术 年 会 资 料 汇 编 [C]. 中 国 湖 南 株 洲 :2010: [115] 王 玉 明. 针 刺 四 关 穴 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 [J]. 四 川 中 医,1991,(09):47. [116] 王 宗 江. 综 合 疗 法 治 疗 变 应 性 鼻 炎 28 例 [J]. 上 海 针 灸 杂 志,2001,(04):26. [117] 温 乃 元, 林 志 平. 鼻 三 针 为 主 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 106 例 临 床 观 察 [J]. 针 灸 临 床 杂 志,2001,(08): [118] 吴 玲. 针 刺 配 合 拔 火 罐 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 [J]. 辽 宁 中 医 杂 志,2005,(04):344. [119] 吴 山, 程 靖. 电 针 配 合 中 药 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 90 例 [J]. 针 灸 临 床 杂 志,1995,(Z1): [120] 吴 燕. 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 100 例 [J]. 中 国 针 灸,1996,(01):18. [121] 夏 筱 方. 针 刺 加 灸 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 56 例 [J]. 甘 肃 中 医,2006,(11):35. [122] 夏 志 云. 针 刺 结 合 激 光 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 36 例 [J]. 现 代 中 西 医 结 合 杂 志,2001,(18):1787. [123] 严 愉 芬, 韦 永 英, 林 媚. 针 灸 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 验 案 2 则 [J]. 针 灸 临 床 杂 志,2008,(08):22. [124] 杨 白 燕. 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 62 例 临 床 观 察 [J]. 天 津 中 医 药,2008,(01):74. [125] 杨 光. 在 瑞 士 运 用 体 针 耳 针 结 合 法 治 疗 变 态 反 应 性 鼻 炎 临 床 观 察 [A]. 全 国 中 医 药 科 研 与 教 学 改 革 研 讨 会 论 文 集 [C]. 中 国 山 西 太 原 : 中 华 中 医 药 学 会 中 国 医 药 学 报 杂 志 社,2004:320 [126] 杨 君, 尚 颖. 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 42 例 疗 效 观 察 及 护 理 [J]. 针 灸 临 床 杂 志,2000,(04):19. [127] 杨 骏. 电 针 加 重 灸 印 堂 穴 治 疗 变 应 性 鼻 炎 [J]. 江 苏 中 医 药,2007,(02):7. [128] 杨 晋 红. 针 刺 加 穴 位 注 射 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 37 例 [J]. 中 国 针 灸,2002,(S1):140. [129] 杨 路, 冯 淑 兰. 鼻 三 针 结 合 穴 位 注 射 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 的 疗 效 观 察 [J]. 中 国 康 复 医 学 杂 志,2005,(06): 455. [130] 姚 瑞 红. 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 30 例 [J]. 江 苏 中 医 药,2004,(03):41 [131] 姚 学 英. 针 刺 加 艾 灸 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 60 例 [J]. 上 海 针 灸 杂 志,2007,(02):14. [132] 叶 青 青, 罗 彤, 夏 玮. 针 刺 配 合 耳 穴 贴 压 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 40 例 观 察 [J]. 实 用 中 医 药 杂 志,2008,(02): [133] 尹 继 霞. 穴 位 透 刺 配 合 隔 姜 灸 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 80 例 [J]. 河 南 中 医,2007,(04): [134] 于 璟 玲, 巫 峡, 白 慧 英. 针 灸 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 230 例 疗 效 观 察 [J]. 中 国 针 灸,1994,(05): [135] 于 力, 牛 文 民. 针 刺 结 合 自 血 穴 注 治 疗 变 应 性 鼻 炎 60 例 [J]. 陕 西 中 医 学 院 学 报,2008,(02): [136] 于 学 平, 于 春 雷. 针 刺 配 合 推 拿 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 [J]. 中 国 针 灸,1998,(06):41. [137] 曾 荣, 陈 晓 玲, 张 艳 勤. 腹 针 治 疗 常 年 性 过 敏 性 鼻 炎 58 例 疗 效 观 察 [J]. 中 医 药 导 报,2009,(01): [138] 张 晖, 王 士 春. 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 556 例 临 床 观 察 [J]. 中 华 临 床 医 药 杂 志,2003,(65)91 [139] 张 建 君. 针 刺 加 耳 穴 贴 压 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 临 床 体 会 [J]. 中 国 现 代 医 生,2009,(03): [140] 张 磊. 刺 灸 法 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 临 床 观 察 [J]. 针 灸 临 床 杂 志,2007,(03):24. [141] 张 普 照. 针 灸 治 疗 鼻 炎 三 十 例 简 介 [J]. 内 蒙 古 中 医 药,1988,(04):27. [142] 张 秋 月, 郭 瑞, 孟 向 文. 通 络 降 浊 法 治 疗 鼻 炎 的 临 床 体 会 [A]. 刁 殿 军. 中 国 天 津 第 六 届 国 际 中 医 药 学 术 研 讨 会 刺 络 与 拔 罐 分 会 暨 中 国 针 灸 学 会 刺 络 与 拔 罐 专 业 委 员 会 成 立 大 会 暨 学 术 交 流 会 论 文 集 [C]. 中 国 天 津 :,2008: [143] 张 日 茂. 针 刺 蝶 腭 神 经 节 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 185 例 临 床 报 告 [J]. 针 灸 临 床 杂 志,1994,(05):20. [144] 张 淑 亭, 侯 桂 荣, 薛 丽 华. 针 刺 足 三 里 为 主 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 36 例 观 察 [J]. 河 北 中 医,1998,(02): [145] 赵 桂 林. 针 刺 火 罐 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 55 例 [J]. 实 用 中 医 内 科 杂 志,2006,(03):327. [146] 赵 辉, 谭 乐 成, 王 艳. 针 刺 配 合 超 短 波 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 临 床 观 察 [J]. 针 灸 临 床 杂 志,2007,(03): [147] 赵 延 红. 针 罐 结 合 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 102 例 疗 效 观 察 [J]. 贵 阳 中 医 学 院 学 报,2002,(01): [148] 郑 美 凤, 曲 宪 双, 陈 云. 针 加 灸 对 变 应 性 鼻 炎 症 候 及 鼻 分 泌 物 嗜 酸 粒 细 胞 的 影 响 [J]. 福 建 中 医 学 院 学 报,2005,(02): [149] 郑 涵 明, 周 双 琳, 陈 立 峰. 针 灸 配 合 半 导 体 激 光 治 疗 变 应 性 鼻 炎 临 床 观 察 [J]. 中 华 中 医 药 杂 志,2010, (04): [150] 郑 美 凤. 针 灸 配 合 耳 穴 贴 压 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 35 例 [J]. 福 建 中 医 学 院 学 报,2000,(04):35-36 [151] 刘 晋. 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 16 例 [J]. 湖 北 中 医 杂 志,1999,(04):1. [152] 周 鸿 飞. 针 刺 通 天 穴 治 疗 鼻 炎 的 临 床 观 察 [J]. 针 灸 临 床 杂 志,2001,(09): [153] 周 继 荣. 针 刺 加 耳 压 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 [J]. 河 南 中 医,2000,(06):

10 [154] 周 敬 佐, 隔 蒜 灸 及 穴 位 注 射 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 的 临 床 观 察 [J]. 中 国 针 灸,2005,(S1): [155] 朱 兰 英, 钟 慧 红, 朱 艺 成. 三 伏 天 应 用 中 药 穴 位 敷 贴 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 的 疗 效 观 察 及 护 理 [J]. 现 代 临 床 护 理,2010,(08): [156] 朱 秀 兰, 刘 君 奇. 针 灸 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 56 例 [J]. 甘 肃 中 医,2009,(01):52. [157] 宗 蕾, 张 中 一, 陈 文 娟. 针 灸 为 主 治 疗 变 应 性 鼻 炎 60 例 [J]. 上 海 针 灸 杂 志,2001,(04): [158] 吴 建 华. 鼻 三 针 配 合 微 波 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 30 例 [J]. 中 国 社 区 医 师 ( 医 学 专 业 ),2011,(21):209. [159] 赵 佳 佳, 张 明 波. 张 明 波 教 授 针 灸 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 30 例 [J]. 实 用 中 医 内 科 杂 志,2011,(12): [160] 于 青, 肖 晓 华, 王 俊. 针 刺 加 穴 位 注 射 治 疗 常 年 性 变 应 性 鼻 炎 45 例 [J]. 上 海 针 灸 杂 志,2011,(04): 260. [161] 迟 晓 伟. 针 刺 配 合 三 伏 贴 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 48 例 [J]. 中 医 外 治 杂 志,2011,(02): [162] 刘 桂 琴, 薛 峰. 针 刺 配 合 穴 位 贴 敷 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 疗 效 观 察 [J]. 四 川 中 医,2011,(12): [163] 郑 永 生. 针 刺 治 疗 花 粉 病 [J]. 中 国 中 医 药 现 代 远 程 教 育,2011,(03):57. [164] 王 秀 刚. 针 灸 治 疗 变 应 性 鼻 炎 临 床 观 察 [J]. 四 川 中 医,2011,(05): [165] 林 艳 霞, 范 丽 英. 针 灸 治 疗 急 性 发 作 期 过 敏 性 鼻 炎 的 临 床 观 察 [J]. 海 南 医 学 院 学 报,2011,(04): [166] 卢 富 华, 黄 春 林. 论 中 医 辨 病 治 疗 [J]. 现 代 中 西 医 结 合 症 状.2005,14(11):1418 [167] 晋 皇 甫 谧. 针 灸 甲 乙 经. 人 民 卫 生 出 版 社,2006 [168] 赵 吉 平, 王 燕 平. 针 灸 特 定 穴 - 理 论 与 临 床 [M]. 北 京 : 科 学 技 术 文 献 出 版 社,2005:226. [169] 张 栋, 高 惠 合, 温 宝 珠, 等. 面 口 合 谷 收 的 红 外 热 像 图 验 证 [J]. 中 国 医 药 学 报,1989,4(1):

Microsoft PowerPoint - 02_20120602 [相容模式]

Microsoft PowerPoint - 02_20120602 [相容模式] 腦 中 風 的 危 險 因 子 腦 中 風 之 中 醫 防 治 與 保 健 長 庚 紀 念 醫 院 黃 澤 宏 醫 師 久 食 膏 粱 厚 味, 肥 甘 之 品, 損 傷 心 脾 平 人 手 指 麻 木, 不 時 眩 暈, 乃 中 風 先 兆, 須 預 防 之, 宜 慎 起 居, 節 飲 食, 遠 房 幃, 調 神 志 慎 起 居 : 生 活 要 有 規 律, 注 意 勞 逸 搭 配, 適 當 參

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303133C4EA3131D4C23133C8D520D7DBBACFD2BDD4BAD6D0D2BDD2A9B9A4D7F7CEC4BCFEBBE3B1E02E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303133C4EA3131D4C23133C8D520D7DBBACFD2BDD4BAD6D0D2BDD2A9B9A4D7F7CEC4BCFEBBE3B1E02E646F63> 综 合 医 院 中 医 药 工 作 文 件 汇 编 国 家 中 医 药 管 理 局 国 家 卫 生 计 生 委 总 后 勤 部 卫 生 部 2013 年 11 月 目 录 1. 国 务 院 关 于 扶 持 和 促 进 中 医 药 事 业 发 展 的 若 干 意 见 (1) 2. 国 务 院 关 于 促 进 健 康 服 务 业 发 展 的 若 干 意 见 (8) 3. 国 家 中 医 药 管 理 局

More information

by mild (22.7%). Inhaled corticosteroids, systemic corticosteroids, and antibiotics were applied to 94.8% (292 cases), 74.7% (230 cases), and 90.9% (2

by mild (22.7%). Inhaled corticosteroids, systemic corticosteroids, and antibiotics were applied to 94.8% (292 cases), 74.7% (230 cases), and 90.9% (2 论 著 临 床 研 究 doi: 0.7499/j.issn.008-8830.204.2.007 郑 州 市 城 区 儿 童 哮 喘 的 流 行 病 学 调 查 及 发 病 相 关 因 素 分 析 赵 坤 宋 桂 华 古 华 倩 2 刘 爽 3 张 岩 郭 彦 荣 (. 河 南 中 医 学 院 第 一 附 属 医 院 儿 科 医 院, 河 南 郑 州 450000; 2. 杭 州 市 余 杭 区

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20382DA4A4C2E5AA76C0F8B068A4C6A9CABDA5C3F6B860AAA2AABAC17BA7C9B669AE695FB0AAA976AEDB5F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20382DA4A4C2E5AA76C0F8B068A4C6A9CABDA5C3F6B860AAA2AABAC17BA7C9B669AE695FB0AAA976AEDB5F2E646F63> 中 醫 治 療 退 化 性 膝 關 節 炎 的 臨 床 進 展 125 中 醫 治 療 退 化 性 膝 關 節 炎 的 臨 床 進 展 高 宗 桂 台 灣 大 仁 科 技 大 學 台 灣 馬 光 中 醫 醫 院 台 灣 中 醫 醫 學 會 摘 要 退 化 性 膝 關 節 炎 是 臨 床 常 見 的 多 發 性 關 節 軟 骨 疾 病, 好 發 於 50 歲 以 上 的 中 老 年 人 臨 床 表 現

More information

Microsoft Word - A201210-60_1349949005.doc

Microsoft Word - A201210-60_1349949005.doc 5 10 15 20 25 一 种 针 对 在 线 旅 游 线 路 网 页 判 别 算 法 的 研 究 与 实 现 徐 显 炼, 郭 燕 慧 ( 北 京 邮 电 大 学 信 息 安 全 中 心, 北 京 100876) 摘 要 : 随 着 近 年 来 在 线 旅 游 业 的 快 速 发 展, 在 线 旅 游 搜 索 引 擎 己 经 成 为 当 前 搜 索 引 擎 发 展 的 一 个 热 门 方 向

More information

标题

标题 摇 878 环 球 中 医 药 2015 年 7 月 第 8 卷 第 7 期 摇 Global Traditional Chinese Medicine, July 2015,Vol 郾 8, No 郾 7 慢 性 前 列 腺 炎 外 治 法 治 疗 进 展 综 述 莫 旭 威 摇 王 彬 摇 李 海 松 摇 赵 冰 摇 刘 洋 揖 摘 要 铱 摇 目 前 慢 性 前 列 腺 炎 的 治 疗 已 经

More information

2011第1期第二部分

2011第1期第二部分 中 国 农 学 通 报 2011,27(01):466-470 Chinese Agricultural Science Bulletin 关 于 农 业 信 息 化 与 农 村 信 息 化 关 系 的 探 讨 高 万 林, 张 港 红, 李 桢, 赵 佳 宁 ( 中 国 农 业 大 学 信 息 与 电 气 工 程 学 院, 北 京 100083) 摘 要 : 文 章 通 过 分 析 农 业 农 村

More information

标题

标题 第 33 卷 第 3 期 医 学 研 究 与 教 育 Vol.33 No.3 2016 年 6 月 Medical Research and Education Jun.,2016 本 文 引 用 : 张 建 红, 刘 盼 英, 李 远, 等. 真 性 红 细 胞 增 多 症 的 中 医 辨 证 用 药 规 律 与 转 化 医 学 研 究 [ J ]. 医 学 研 究 与 教 育, 2016, 33

More information

211 better than those in the control group, with significant difference between two groups (P < 0.05). The ocular hypertension of patients in the cont

211 better than those in the control group, with significant difference between two groups (P < 0.05). The ocular hypertension of patients in the cont 210 毛 果 芸 香 碱 联 合 拉 坦 前 列 素 治 疗 原 发 性 急 性 闭 角 型 青 光 眼 的 疗 效 观 察 符 元 党 1, 郑 振 优 2, 林 再 雄 2, 周 吉 良 1. 昌 江 黎 族 自 治 县 中 西 医 结 合 医 院, 海 南 昌 江 572700 2. 海 南 医 学 院 附 属 医 院 眼 科, 海 南 海 口 570100 1 摘 要 : 目 的 探 讨

More information

复方丹参滴丸抗高原缺氧作用的研究进展

复方丹参滴丸抗高原缺氧作用的研究进展 复 方 丹 参 滴 丸 抗 高 原 缺 氧 作 用 的 研 究 进 展 1 张 雪 峰 ( 青 海 省 格 尔 木 市 人 民 医 院 高 原 病 研 究 中 心, 格 尔 木 816000) 摘 要 复 方 丹 参 滴 丸 抗 缺 氧 作 用 的 中 医 药 学 生 化 药 理 学 分 子 药 理 学 临 床 药 理 学 机 制 逐 渐 被 研 究, 其 抗 缺 氧 抗 衰 老 抗 氧 化 抗 疲

More information

水利期刊网页制作格式说明

水利期刊网页制作格式说明 中 国 水 利 水 电 科 学 研 究 院 第 12 届 青 年 学 术 交 流 会 论 文 文 章 编 号 : 浅 谈 水 电 厂 自 动 化 系 统 的 智 能 化 改 造 1 2 1 文 正 国, 姜 相 东, 张 毅 (1. 北 京 中 水 科 水 电 科 技 开 发 有 限 公 司, 北 京,100038; 2. 白 山 发 电 厂, 吉 林 省 吉 林 市,132400) 摘 要 : 针

More information

中医教育-2014-02

中医教育-2014-02 2014 年 3 月,33(2) 中 医 教 育 ECM 1 校 长 论 坛 发 挥 以 文 化 人 在 立 德 树 人 上 的 作 用 提 高 中 医 药 人 才 培 养 质 量 欧 阳 兵 高 树 中 滕 佳 林 杨 春 涛 ( 山 东 中 医 药 大 学 济 南 250355) 摘 要 : 山 东 中 医 药 大 学 坚 持 把 以 文 化 人 作 为 立 德 树 人 的 灵 魂 工 程, 将

More information

标题

标题 摇 1524 艾 滋 病 合 并 肺 部 感 染 中 医 证 型 研 究 进 展 综 述 扶 伟 摇 徐 立 然 摇 马 秀 霞 摇 孟 鹏 飞 摇 宋 夕 元 摇 李 亮 平 摇 李 正 摇 丁 雪 摇 邱 荃 摇 杨 超 华 揖 摘 要 铱 摇 艾 滋 病 合 并 肺 部 感 染 的 治 疗 过 程 中 因 其 病 因 复 杂, 临 床 症 状 多 样, 辨 证 分 型 及 临 床 疗 效 评

More information

Microsoft Word - D-2°w¶Ë¬ì¹ï¤U�Iµh®{¤âÀˬd¬yµ{_¬x°ö�×__P.329-335_.doc

Microsoft Word - D-2°w¶Ë¬ì¹ï¤U�Iµh®{¤âÀˬd¬yµ{_¬x°ö�×__P.329-335_.doc 針 傷 科 對 下 背 痛 徒 手 檢 查 流 程 329 針 傷 科 對 下 背 痛 徒 手 檢 查 流 程 洪 培 修 1 張 晉 賢 2 張 世 良 3 1 嘉 義 基 督 教 醫 院 中 醫 科 系 2 長 庚 紀 念 醫 院 中 醫 醫 院 基 隆 分 院 暨 長 庚 大 學 醫 學 院 3 中 國 醫 藥 大 學 中 醫 院 學 針 灸 研 究 所 摘 要 前 言 腰 痛 或 下 背 痛

More information

致 谢 论 文 写 到 这 里, 两 年 半 的 研 究 生 生 涯 也 即 将 结 束 回 顾 两 年 半 来 的 学 习 生 活, 心 中 充 满 感 恩 和 感 激, 从 松 江 到 虹 口, 校 园 生 活 给 我 留 下 了 深 刻 的 印 象 与 回 忆 感 谢 我 的 导 师 张 健

致 谢 论 文 写 到 这 里, 两 年 半 的 研 究 生 生 涯 也 即 将 结 束 回 顾 两 年 半 来 的 学 习 生 活, 心 中 充 满 感 恩 和 感 激, 从 松 江 到 虹 口, 校 园 生 活 给 我 留 下 了 深 刻 的 印 象 与 回 忆 感 谢 我 的 导 师 张 健 中 英 主 流 媒 体 对 北 京 / 伦 敦 奥 运 会 报 道 的 比 较 研 究 以 人 民 日 报 和 泰 晤 士 报 为 例 The comparative research of Beijing Olympics and London Olympics reports between the People s Daily and The Times 姓 名 : 刘 桦 艺 导 师 : 张

More information

一 区域法治发展的本体论研究 在一个理论体系中,本体论居于逻辑起点的地位,它所要探究的是一定的社会现象赖以存在的 根基 区域法治发展的本体研究亦不例外,它涵盖了区域法治的概念内涵 必要性与可行性 合法性 与合理性 区域法治发展的各种基础 发展模式( 道路) 发展动力( 机制) 等根本性的理论问题,构

一 区域法治发展的本体论研究 在一个理论体系中,本体论居于逻辑起点的地位,它所要探究的是一定的社会现象赖以存在的 根基 区域法治发展的本体研究亦不例外,它涵盖了区域法治的概念内涵 必要性与可行性 合法性 与合理性 区域法治发展的各种基础 发展模式( 道路) 发展动力( 机制) 等根本性的理论问题,构 南京师大学报(社会科学版) / Jan. 2014 / No. 1 区域法治发展的法理学思考 一个初步的研究构架 夏锦文 [ 摘 要] 随着区域科学的兴起与我国法治建设的推进,区域法治发展成为法治国家建设领域 中一个全新的论题,也是法治中国建设的题中应有之义 区域法治发展理论是在全面推进法治中国 建设,全面建成小康社会历史条件下形成的,也是在形成基础上构建的 加强区域法治发展理论研究 具有促进法学理论发展与推动现实问题解决之双重意义

More information

在 培 养 职 前 卓 越 化 学 教 师 的 院 校, 会 编 一 本 过 去 称 作 化 学 教 学 论 实 验, 现 在 拟 为 卓 越 化 学 教 师 教 育 实 验 教 学 研 究 的 教 材 各 院 校 对 这 门 课 程 所 给 的 学 时 不 太 一 样, 但 都 是 围 绕 实 验

在 培 养 职 前 卓 越 化 学 教 师 的 院 校, 会 编 一 本 过 去 称 作 化 学 教 学 论 实 验, 现 在 拟 为 卓 越 化 学 教 师 教 育 实 验 教 学 研 究 的 教 材 各 院 校 对 这 门 课 程 所 给 的 学 时 不 太 一 样, 但 都 是 围 绕 实 验 doi: 10.3866/pku.DXHX201607011 卓 越 化 学 教 师 教 育 实 验 教 学 研 究 课 程 探 微 * 杨 承 印 汪 蒙 蒙 赵 洋 ( 陕 西 师 范 大 学 化 学 化 工 学 院, 西 安 710119) 摘 要 : 在 对 实 验 操 作 进 行 编 码 的 基 础 上 对 高 中 化 学 课 程 标 准 中 有 关 实 验 进 行 统 计 分 析, 以

More information

48 1. (1) 804 7 22 20 17 806 1 3 1060 21346 2 17 19 3 1936 1937 4 1946 (2) A. 1966 1979 2001 40 157 190 191 197 218 B. 1947 2725 19 78 94 95 98 108 C.

48 1. (1) 804 7 22 20 17 806 1 3 1060 21346 2 17 19 3 1936 1937 4 1946 (2) A. 1966 1979 2001 40 157 190 191 197 218 B. 1947 2725 19 78 94 95 98 108 C. J Chin Med 20(1,2): 47-64, 2009 47 1 1,2 1 1 2 97 11 12 98 03 05 6 62248 32 05-2721001 2640 mkoo@mail.nhu.edu.tw 48 1. (1) 804 7 22 20 17 806 1 3 1060 21346 2 17 19 3 1936 1937 4 1946 (2) A. 1966 1979

More information

实数集的程序数子集

实数集的程序数子集 探 讨 用 举 例 法 做 线 性 代 数 试 题 中 的 选 择 题 陈 必 红 (1. 深 圳 大 学 数 学 与 计 算 科 学 学 院, 广 东 省 深 圳 市 邮 编 518060) 摘 要 : 在 线 性 代 数 的 教 学 中 经 常 需 要 出 一 些 试 题 进 行 考 试, 其 中 的 一 种 题 型 为 选 择 题, 即 给 出 (A),(B),(C),(D) 四 个 选 项,

More information

第 02 期 1 医 疗 信 息 现 状 20% EMR Electronic Medical Record HIS HIS [1-2] 40 2011 张 肖 等 : 基 于 大 数 据 的 医 疗 健 康 创 新 应 用 2 大 数 据 环 境 下 医 疗 数 据 特 征 分 析 PC [3]

第 02 期 1 医 疗 信 息 现 状 20% EMR Electronic Medical Record HIS HIS [1-2] 40 2011 张 肖 等 : 基 于 大 数 据 的 医 疗 健 康 创 新 应 用 2 大 数 据 环 境 下 医 疗 数 据 特 征 分 析 PC [3] 电 子 科 学 技 术 电 第 02 子 科 卷 学 第 技 02 术 期 Electronic 2015 年 Science 3 月 & Technology Electronic Science & Technology Vol.02 No.02 Mar.2015 年 基 于 大 数 据 的 医 疗 健 康 创 新 应 用 张 肖, 杨 锦 洲, 王 志 勇 ( 中 国 联 通 研 究 院, 北

More information

90 2011 7 1 90 90 90 * 30 1984 1989 4 * 2011 6 1993 1997 1992 1998 2003 5 2004 2007 2008 2010 2008 6 2011 6 * 33% 21% 19% 18% 3% 8 5% * 7 - - - 8 2011 6 * 1921 2011 90 90 90 90 90 1921 1949 1949 16 12

More information

21 贵 省 黔 东 南 贵 中 共 天 柱 县 委 党 奥 鹏 学 习 中 贵 省 黔 东 南 天 柱 县 凤 城 镇 环 城 0855- 中 共 天 柱 县 委 党 心 [23] 东 路 14 号 32097 22 贵 省 黔 东 南 贵 省 榕 江 县 古 镇 古 中 路 附 一 0855-

21 贵 省 黔 东 南 贵 中 共 天 柱 县 委 党 奥 鹏 学 习 中 贵 省 黔 东 南 天 柱 县 凤 城 镇 环 城 0855- 中 共 天 柱 县 委 党 心 [23] 东 路 14 号 32097 22 贵 省 黔 东 南 贵 省 榕 江 县 古 镇 古 中 路 附 一 0855- 序 号 西 安 交 通 学 现 代 远 程 教 育 奥 鹏 学 习 中 心 授 权 表 省 份 地 市 学 习 中 心 依 托 建 设 单 位 名 称 地 址 电 话 授 权 期 限 授 权 专 1 安 徽 省 安 庆 市 安 徽 安 庆 奥 鹏 学 习 中 心 [1] 安 徽 广 播 电 视 学 安 庆 市 分 安 徽 省 安 庆 市 锡 麟 街 119 号 2 安 徽 省 蚌 埠 市 安 徽 蚌

More information

更 没 有 高 深 的 思 想, 甚 至 说 不 出 一 点 儿 高 级 的 俏 皮 话 他 们 普 遍 认 为, 生 活 中 的 我 和 电 视 里 的 那 个 人 基 本 上 还 算 表 里 如 一, 但 相 比 之 下 少 了 很 多 趣 味 记 得 有 一 个 女 记 者 采 访 我, 半

更 没 有 高 深 的 思 想, 甚 至 说 不 出 一 点 儿 高 级 的 俏 皮 话 他 们 普 遍 认 为, 生 活 中 的 我 和 电 视 里 的 那 个 人 基 本 上 还 算 表 里 如 一, 但 相 比 之 下 少 了 很 多 趣 味 记 得 有 一 个 女 记 者 采 访 我, 半 随 遇 而 安 全 集 作 者 : 孟 非 自 序 直 到 现 在, 我 仍 然 不 能 确 信 究 竟 有 多 少 人 能 看 得 下 去 这 么 平 淡 的 一 本 书 我 既 没 有 到 该 写 自 传 的 岁 数, 更 没 有 可 以 写 自 传 的 资 本, 只 是 因 为 今 年 正 好 无 可 避 免 地 迈 入 不 惑 之 年 的 门 槛, 似 乎 要 做 一 些 稍 微 特 别 点

More information

此 外, 晚 上 可 以 在 海 滩 东 边 的 剧 场 看 印 象 海 南 岛 的 实 景 演 出 1 可 乘 兴 龙 观 光 巴 士 和 共 速 达 巴 士 游 1 2 路 抵 达, 途 经 白 龙 路 海 府 路 滨 海 大 道 ;2 可 乘 坐 40 35 28 29 路 公 交 车 到 达

此 外, 晚 上 可 以 在 海 滩 东 边 的 剧 场 看 印 象 海 南 岛 的 实 景 演 出 1 可 乘 兴 龙 观 光 巴 士 和 共 速 达 巴 士 游 1 2 路 抵 达, 途 经 白 龙 路 海 府 路 滨 海 大 道 ;2 可 乘 坐 40 35 28 29 路 公 交 车 到 达 5 天 四 夜 浪 漫 海 南 旅 游 攻 略 D1 海 口 第 一 天 自 行 乘 坐 交 通 工 具 到 达 美 丽 海 南 海 口 入 住 海 口 金 色 阳 光 温 泉 度 假 酒 店 ( 海 南 金 色 阳 光 泰 得 温 泉 度 假 酒 店 引 位 于 海 口 市 滨 海 大 道, 三 面 均 有 开 阔 的 海 景 面, 可 远 眺 海 口 湾 的 城 市 轮 廓 和 浩 瀚 的 大

More information

Abstract: "Urban corners" is the relative lag and low-managed local area in the urban planning area in urbanization or the city modernization. "City village", as the "urban corners" of urban center region,

More information

Shanghai International Studies University THE STUDY AND PRACTICE OF SITUATIONAL LANGUAGE TEACHING OF ADVERB AT BEGINNING AND INTERMEDIATE LEVEL A Thes

Shanghai International Studies University THE STUDY AND PRACTICE OF SITUATIONAL LANGUAGE TEACHING OF ADVERB AT BEGINNING AND INTERMEDIATE LEVEL A Thes 上 海 外 国 语 大 学 硕 士 学 位 论 文 对 外 汉 语 初 中 级 副 词 情 境 教 学 研 究 与 实 践 院 系 : 国 际 文 化 交 流 学 院 学 科 专 业 : 汉 语 国 际 教 育 姓 名 : 顾 妍 指 导 教 师 : 缪 俊 2016 年 5 月 Shanghai International Studies University THE STUDY AND PRACTICE

More information

03-中医研究(6期).FIT)

03-中医研究(6期).FIT) 2009 第 十 一 卷 第 六 期 绎 Vol.11 No.6 当 代 名 中 医 治 疗 偏 头 痛 的 经 验 元 阴 赵 永 烈 元 元 王 玉 来 ( 北 京 中 医 药 大 学 东 方 医 院 北 京 100078) 高 颖 ( 北 京 中 医 药 大 学 东 直 门 医 院 北 京 100701) 摘 要 : 本 文 对 1979~2009 年 公 开 发 表 的 文 献 进 行 检

More information

66 a T. S. Kuhn 2 b a b Thomas Kuhn disciplinary matrix examplars or shared examples incommensurability

66 a T. S. Kuhn 2 b a b Thomas Kuhn disciplinary matrix examplars or shared examples incommensurability J Chin Med 20(1,2): 65-78, 2009 65 1 1 1,3 1,3 1,2 1 2 3 98 01 16 98 05 07 1 33378 123 03-3196200 2613 03-3298995 tcmchh@mail.cgu.edu.tw, chenlien@seed.net.tw 66 a T. S. Kuhn 2 b a b Thomas Kuhn1962-78

More information

穨2-06.doc

穨2-06.doc CCMP91-RD-012 Clinical Consensus Manual of Traditional Chinese Medicine Medical Therapeutics (ICD-9-CM) 516 Chang Gung University Jyh-Sheng You Abstract The purpose of this project is to edit the Clinical

More information

七侠五义2.PDF

七侠五义2.PDF DONG ?! ??! ? ? ] ??? ??!??????!!!?! !?? ??? ? ?? !?!? ??!??????!??

More information

桂医大研〔2015〕10号

桂医大研〔2015〕10号 桂 医 大 研 2015 10 号 各 单 位 : 为 进 一 步 推 进 我 校 研 究 生 学 位 论 文 的 规 范 化 标 准 化, 提 高 写 作 质 量, 特 制 定 广 西 医 科 大 学 研 究 生 学 位 论 文 格 式 等 相 关 规 范 要 求, 现 印 发 给 你 们, 请 认 真 贯 彻 执 行 附 件 :1. 广 西 医 科 大 学 研 究 生 学 位 论 文 格 式 要

More information

BIBLID 0254-4466(2000)18: pp. 175-198 18 89 12 * 175 176 20 177 1980 1982 1985 1985 1972 -p -t -k 178 1985 1987 1990 1992 1991 1985 1980 1980 1980 1981 1981 1980 1990 1995 1982 1991 1985 1993 1992 1992

More information

一张张特殊的题单

一张张特殊的题单 卷 首 语 亲 爱 的 四 (6) 班 的 孩 子 们 : 当 你 们 手 捧 着 我 们 共 同 编 写 的 第 四 本 作 文 集 茁 壮 成 长 时, 你 们 的 心 中 一 定 会 和 我 一 样 激 荡 起 无 比 的 欣 喜 激 动 和 骄 傲! 看 着 孩 子 们 用 心 写 下 的 这 87 篇 习 作, 一 朵 朵 幸 福 的 花 儿 在 我 心 中 暖 暖 绽 放 那 一 篇 篇

More information

10 中 草 药 Chinese Traditional and Herbal Drugs 第 43 卷 第 1 期 2012 年 1 月 生 药 打 粉 入 药 的 基 本 特 点, 借 鉴 材 料 学 粉 体 学 等 学 科 的 研 究 成 果, 在 中 药 传 统 制 药 理 念 的 启 发

10 中 草 药 Chinese Traditional and Herbal Drugs 第 43 卷 第 1 期 2012 年 1 月 生 药 打 粉 入 药 的 基 本 特 点, 借 鉴 材 料 学 粉 体 学 等 学 科 的 研 究 成 果, 在 中 药 传 统 制 药 理 念 的 启 发 中 草 药 Chinese Traditional and Herbal Drugs 第 43 卷 第 1 期 2012 年 1 月 9 基 于 传 统 丸 散 剂 特 点 的 中 药 粒 子 设 计 技 术 研 究 1, 杨 明 2, 韩 丽 1, 杨 胜 3, 张 定 1, 苏 柘 僮 1, 郭 治 平 4, 邹 文 铨 1. 成 都 中 医 药 大 学 四 川 省 中 药 资 源 系 统 研

More information

針刺麻醉病例

針刺麻醉病例 中 醫 綜 合 療 法 治 療 慢 性 蕁 麻 疹 病 例 胡 文 龍 許 家 祥 洪 裕 強 高 雄 長 庚 紀 念 醫 院 中 醫 部, 長 庚 大 學 醫 學 院 ( 中 華 針 灸 醫 學 會 雜 誌,11(3):1-5, 2008) 摘 要 蕁 麻 疹 是 由 多 種 原 因 所 致 的 一 種 常 見 皮 膚 黏 膜 小 血 管 擴 張 及 滲 透 性 增 加 而 出 現 的 一 種 局

More information

学校代号 10199 学 号20092209134

学校代号 10199                    学  号20092209134 学 校 代 号 10199 学 号 20092209134 硕 士 学 位 论 文 中 药 塌 渍 护 理 干 预 联 合 超 声 雾 化 对 小 儿 肺 炎 喘 嗽 的 临 床 观 察 研 究 Traditional Chinese medicine collapse stains nursing intervention to joint of ultrasonic atomizer infantile

More information

曹 国 辉 等 : 休 克 诊 治 中 应 注 意 的 几 个 问 题 2014 年 毒 性 休 克 等 梗 阻 性 休 克 由 心 血 管 管 路 中 血 流 发 生 梗 阻 所 致, 特 点 为 舒 张 期 充 盈 异 常 或 后 负 荷 过 高, 此 类 休 克 常 见 病 因 为 心 包 填

曹 国 辉 等 : 休 克 诊 治 中 应 注 意 的 几 个 问 题 2014 年 毒 性 休 克 等 梗 阻 性 休 克 由 心 血 管 管 路 中 血 流 发 生 梗 阻 所 致, 特 点 为 舒 张 期 充 盈 异 常 或 后 负 荷 过 高, 此 类 休 克 常 见 病 因 为 心 包 填 第 31 卷 第 5 期 2014 年 10 月 综 述 医 学 研 究 与 教 育 Medical Research and Education Vol. 31 No. 5 Oct., 2014 休 克 诊 治 中 应 注 意 的 几 个 问 题 曹 国 辉, 王 新 平 ( 河 北 大 学 附 属 医 院 急 诊 医 学 科, 河 北 保 定 071000) 摘 要 : 休 克 是 危 重 病

More information

,,,,,,,,,,1861 12 ; (),,,,,,,, 1862,1864 8,,() () () () () () (), :,,,,,,,,,,,,,,,, 95 %,, 1.,,, 20 (1838 ) (1873 ),1 1 1953 1953 18731953 ( ) 54440 3

,,,,,,,,,,1861 12 ; (),,,,,,,, 1862,1864 8,,() () () () () () (), :,,,,,,,,,,,,,,,, 95 %,, 1.,,, 20 (1838 ) (1873 ),1 1 1953 1953 18731953 ( ) 54440 3 () FUDAN JOURNAL (Social Sciences) 2000 5 No. 5 2000 ( 200433) [] [ ],,,, [] K254 C921 [] A [ ] 0257 0289(2000) 05 0033 012 The Effect of the War of the Taiping Heavenly Kingdom On the Population of Zhejiang

More information

% %

% % 2014 20 2 POPULATION & DEVELOPMENT Vol. 20 No. 2 2014 430073 2010 C913 A 1674-1668 2014 02-0033 - 11 The Analysis of the Social Security of Migrant Workers and Their Integration into Urban Society SHI

More information

Microsoft Word - 8986.doc

Microsoft Word - 8986.doc 中 国 美 学 与 解 释 学 札 记 胡 晓 明 ( 华 东 师 范 大 学 中 文 系 ) 摘 要 : 这 篇 文 章 是 笔 者 读 书 心 得 之 汇 集, 虽 然 是 偶 成, 但 是 却 包 含 了 对 中 国 美 学 及 解 释 学 的 理 解 和 关 心 关 键 词 : 美 学 ; 解 释 学 中 图 分 类 号 :G0 文 献 标 识 码 : 一 中 国 美 学 中 的 身 体 日

More information

untitled

untitled R2 10315 20042008 2004 CLINICAL RESEARCH OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE THEORY & TREATMENT TO RELIEVE PAIN OF BREAST CANCER PATIENTS 2007 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------

More information

Microsoft Word - 05張政偉121-144

Microsoft Word - 05張政偉121-144 靜 宜 中 文 學 報 第 一 期 2012 年 6 月 頁 121 144 靜 宜 大 學 中 國 文 學 系 以 經 為 法 : 廖 燕 文 學 觀 的 另 一 個 面 向 * 張 政 偉 摘 要 學 界 對 清 初 文 人 廖 燕 的 文 學 創 作 與 理 論 的 研 究 逐 漸 展 開, 並 且 獲 致 一 定 的 成 果 然 而 目 前 似 乎 將 廖 燕 的 文 學 觀 點 歸 類 為

More information

Microsoft Word - 18-p0402-c3.doc

Microsoft Word - 18-p0402-c3.doc 第 14 卷 第 3 期 中 南 大 学 学 报 ( 社 会 科 学 版 ) Vol.14 No3 2008 年 6 月 J. CENT. SOUTH UNIV. (SOCIAL SCIENCE) Jun 2008 肺 病 隐 喻 与 性 别 身 份 建 构 中 国 现 代 文 学 中 的 肺 病 意 象 分 析 王 冬 梅 ( 枣 庄 学 院 中 文 系, 山 东 枣 庄,277160) 摘 要

More information

®

® 中 草 药 Chinese Traditional and Herbal Drugs 第 45 卷 第 15 期 214 年 8 月 2277 稳 心 颗 粒 治 疗 心 律 失 常 的 Meta 分 析 * 何 颖, 刘 莹, 邹 爱 英 天 津 中 医 药 大 学 第 二 附 属 医 院, 天 津 15 摘 要 : 利 用 Meta 分 析 法 评 价 稳 心 颗 粒 治 疗 心 律 失 常 的

More information

Microsoft Word - 6微调 _1_

Microsoft Word - 6微调 _1_ 国 际 中 医 中 药 杂 志 2016 年 6 月 第 38 卷 第 6 期 Int J Trad Chin Med, June 2016, Vol. 38, No.6 481 国 外 传 统 医 学 管 理 模 式 探 讨 一 带 一 路 胡 艳 敏 李 宗 友 徐 俊 李 彦 文 王 俊 文 姜 威 赵 阳 摘 要 传 统 医 学 以 其 在 疾 病 治 疗 及 预 防 保 健 中 的 确 切

More information

中 草 药 Chinese Traditional and Herbal Drugs 第 46 卷 第 9 期 2015 年 5 月 1339 非 酒 精 性 脂 肪 性 肝 病 (nonalcoholic fatty liver disease,nafld) 是 一 种 与 胰 岛 素 抵 抗 遗

中 草 药 Chinese Traditional and Herbal Drugs 第 46 卷 第 9 期 2015 年 5 月 1339 非 酒 精 性 脂 肪 性 肝 病 (nonalcoholic fatty liver disease,nafld) 是 一 种 与 胰 岛 素 抵 抗 遗 1338 中 草 药 Chinese Traditional and Herbal Drugs 第 46 卷 第 9 期 2015 年 5 月 九 味 肝 泰 胶 囊 对 高 脂 饮 食 诱 导 大 鼠 非 酒 精 性 脂 肪 肝 的 治 疗 作 用 陈 菲 1 2,, 艾 国 3, 盛 柳 青 1, 麻 佳 蕾 1, 黄 正 明 1. 金 华 职 业 技 术 学 院 医 学 院, 浙 江 金 华

More information

: : : :1996,??,,,,,,,, :,,,,, Goldsmith (1969) 35,, Shaw(1973) Gurley Shaw(1960), Demirg c2 Kunt Levin (2001) 150 (1992)

: : : :1996,??,,,,,,,, :,,,,, Goldsmith (1969) 35,, Shaw(1973) Gurley Shaw(1960), Demirg c2 Kunt Levin (2001) 150 (1992) ::1991 2007 :1991 2007 3 :1996,??,,,,,,,, :,,,,, Goldsmith (1969) 35,, Shaw(1973) Gurley Shaw(1960), Demirg c2 Kunt Levin (2001) 150 (1992) 1978 1991 ( Yi,1991),,, ;, (1996) 1978 1995, ( ),,(1996),, (

More information

亚临界大容量电站锅炉过热器系统阻力

亚临界大容量电站锅炉过热器系统阻力 能 源 研 究 与 信 息 第 28 卷 第 1 期 Energy Research and Information Vol. 28 No. 1 2012 文 章 编 号 : 1008-8857(2012)01-0001-06 我 国 地 源 热 泵 相 关 技 术 专 利 综 合 分 析 焦 文 静, 戴 传 山 ( 天 津 大 学 机 械 学 院, 天 津 300072) 摘 要 : 地 源 热

More information

Microsoft Word - A200904-2191.doc

Microsoft Word - A200904-2191.doc 采 用 推 拿 手 法 治 疗 急 性 踝 关 节 扭 伤 的 研 究 黄 思 敏, 史 绍 蓉 湖 南 师 范 大 学 体 育 学 院, 长 沙 (410012) E-mail:huang7simin1030@sina.com 摘 要 : 踝 关 节 扭 伤 是 全 身 关 节 扭 伤 中 最 为 常 见 的 一 种 病 症, 是 一 种 既 常 见 又 多 发 的 疾 患, 若 得 不 到 及

More information

中国人民大学公共管理大专业考研必读信息(公共管理学院部分)

中国人民大学公共管理大专业考研必读信息(公共管理学院部分) 北 京 科 技 大 学 文 法 学 院 行 政 管 理 专 业 考 研 大 纲 - 考 研 经 验 分 享 - 考 研 真 题 北 科 文 法 学 院 行 政 管 理 考 研 841 行 政 管 理 学 张 国 庆 公 共 行 政 学 笔 记 第 八 章 行 政 执 行 第 一 节 行 政 执 行 概 述 一 行 政 执 行 的 概 念 缘 起 和 定 义 行 政 执 行 : 是 指 国 家 行 政

More information

三、育明考博总结中共中央党校考博复习策略(育明教育考博课程中心)

三、育明考博总结中共中央党校考博复习策略(育明教育考博课程中心) 中 央 财 经 经 济 学 院 西 方 经 济 学 考 博 初 试 复 试 考 试 指 导 - 育 明 考 博 一 中 央 财 经 大 学 西 方 经 济 学 专 业 博 士 招 生 考 试 内 容 ( 育 明 课 程 中 心 ) 招 生 专 业 招 生 人 数 初 试 考 试 科 目 复 试 考 试 科 目 020104 西 方 经 济 学 3 人 11001 英 语 22001 经 济 学 基

More information

10384 19020101152519 UDC Rayleigh Quasi-Rayleigh Method for computing eigenvalues of symmetric tensors 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2013 , 1. 2. [4], [27].,. [6] E- ; [7], Z-. [15]. Ramara G. kolda [1, 2],

More information

淺談「脊柱相關疾病」

淺談「脊柱相關疾病」 淺 談 脊 柱 相 關 疾 病 金 陵 中 醫 藥 針 灸 治 療 中 心 陳 新 發 中 醫 師 JL Acupuncture & TCM Centre CHAN Sun Fat Chinese Medicine Practitioner 頸 椎 1 頭 耳 鼻 喉 臉 交 感 神 經 頭 痛 偏 頭 痛 失 眠 嗜 睡 頭 昏 沉 眩 暈 頸 性 高 血 壓 腦 供 血 不 足 記 憶 力 減

More information

10384 200115009 UDC Management Buy-outs MBO MBO MBO 2002 MBO MBO MBO MBO 000527 MBO MBO MBO MBO MBO MBO MBO MBO MBO MBO MBO Q MBO MBO MBO Abstract Its related empirical study demonstrates a remarkable

More information

课程13-7.FIT)

课程13-7.FIT) 母 亲 给 出 的 答 案 有 个 孩 子 对 一 个 问 题 一 直 想 不 通 : 为 什 么 他 的 同 桌 想 考 第 一 一 下 子 就 考 了 第 一, 而 自 己 想 考 第 一 却 只 考 了 全 班 第 二 十 一 名? 回 家 后 他 问 道 : 妈 妈 我 是 不 是 比 别 人 笨? 我 觉 得 我 和 他 一 样 听 老 师 的 话, 一 样 认 真 地 做 作 业, 可

More information

(Microsoft Word - 22\264\301\261\306\252\251970610\247\271\246\250.doc)

(Microsoft Word - 22\264\301\261\306\252\251970610\247\271\246\250.doc) 德 霖 學 報 第 二 十 二 期 民 國 97 年 6 月 物 業 管 理 產 業 證 照 所 需 知 識 之 系 所 學 門 歸 屬 剖 析 物 業 管 理 產 業 證 照 所 需 知 識 之 系 所 學 門 歸 屬 剖 析 凌 烽 生 德 霖 技 術 學 院 營 建 科 技 系 副 教 授 兼 系 主 任 摘 要 本 文 主 要 剖 析 內 容, 是 以 大 陸 所 實 施 之 物 業 管 理

More information

标题

标题 医 药 导 报 2016 年 8 月 第 35 卷 第 8 期 803 特 约 稿 鱼 腥 草 制 剂 上 市 后 安 全 性 再 评 价 吴 健 鸿 1 ꎬ 杨 晓 燕 2 ꎬ 柳 强 妮 2 ꎬ 尹 平 2 2 ꎬ 曾 繁 典 (1. 武 汉 药 品 医 疗 器 械 检 验 所 ꎬ 武 汉 430075ꎻ2. 华 中 科 技 大 学 同 济 医 学 院 ꎬ 武 汉 430030) 摘 要 目 的

More information

血 脂 异 常 老 年 人 使 用 他 汀 类 药 物 中 国 专 家 共 识 作 者 : 血 脂 异 常 老 年 人 使 用 他 汀 类 药 物 中 国 专 家 共 识 组 作 者 单 位 : 刊 名 : 中 华 内 科 杂 志 英 文 刊 名 : Chinese Journal of Internal Medicine 年, 卷 ( 期 ): 2015,54(5) 引 用 本 文 格 式 : 血

More information

发 展 战 略 油 机 关 机 构 如 何 进 行 调 整, 无 论 是 在 石 油 工 业 部 时 期, 还 是 在 总 公 司 集 团 公 司 时 期, 战 略 和 政 策 研 究 一 直 得 到 领 导 重 视 中 国 石 油 总 部 机 关 始 终 明 确 有 战 略 和 政 策 研 究 归

发 展 战 略 油 机 关 机 构 如 何 进 行 调 整, 无 论 是 在 石 油 工 业 部 时 期, 还 是 在 总 公 司 集 团 公 司 时 期, 战 略 和 政 策 研 究 一 直 得 到 领 导 重 视 中 国 石 油 总 部 机 关 始 终 明 确 有 战 略 和 政 策 研 究 归 加 强 中 国 石 油 战 略 和 政 策 研 究 的 若 干 思 考 1 周 敬 成 1 许 萍 2 杜 一 博 1. 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 政 策 研 究 室 ;2. 中 国 石 油 华 北 油 田 公 司 第 一 采 油 厂 摘 要 : 在 现 代 企 业 发 展 和 竞 争 中, 战 略 处 于 核 心 地 位 中 国 石 油 作 为 国 有 骨 干 企 业 和 特 大

More information

38 張 元 素 歸 經 引 經 理 論 研 究 本 文 以 張 元 素 著 述 為 主 要 材 料, 采 用 上 海 涵 芬 樓 景 印 元 杜 思 敬 濟 生 拔 粹 刊 本 4 ; 醫 學 啟 源 為 任 應 秋 點 校 本, 任 本 以 明 成 化 八 年 刊 本 為 底 本, 旁 校 上

38 張 元 素 歸 經 引 經 理 論 研 究 本 文 以 張 元 素 著 述 為 主 要 材 料, 采 用 上 海 涵 芬 樓 景 印 元 杜 思 敬 濟 生 拔 粹 刊 本 4 ; 醫 學 啟 源 為 任 應 秋 點 校 本, 任 本 以 明 成 化 八 年 刊 本 為 底 本, 旁 校 上 J Chin Med 24(1): 37-47, 2013 37 1 1,2, * 1,2 1,2 1 2 101 04 09 101 09 26 張 元 素, 字 潔 古, 金 代 易 州 ( 河 北 易 水 ) 人, 他 學 識 淵 博, 臨 證 經 驗 豐 富, 善 於 化 裁 古 方 他 建 立 了 以 臟 腑 辨 證 為 核 心 的 臨 床 證 治 體 系, 創 新 了 用 藥 理 論,

More information

临床路径管理模式下医疗服务流程的关键环节分析

临床路径管理模式下医疗服务流程的关键环节分析 临 床 路 径 管 理 模 式 下 医 疗 服 务 流 程 的 关 键 环 节 分 析 郭 淑 岩 陶 红 兵 曲 豪 柯 晓 华 刘 鹏 珍 梁 婧 摘 要 采 取 文 献 综 述 相 关 资 料 分 析 和 医 生 意 愿 调 查 等 方 法 找 出 影 响 医 院 临 床 路 径 管 理 服 务 流 程 的 主 要 环 节, 邀 请 已 经 开 展 临 床 路 径 的 医 院 相 关 人 员

More information

硕 士 学 位 论 文 论 文 题 目 : 北 岛 诗 歌 创 作 的 双 重 困 境 专 业 名 称 : 中 国 现 当 代 文 学 研 究 方 向 : 中 国 新 诗 研 究 论 文 作 者 : 奚 荣 荣 指 导 老 师 : 姜 玉 琴 2014 年 12 月

硕 士 学 位 论 文 论 文 题 目 : 北 岛 诗 歌 创 作 的 双 重 困 境 专 业 名 称 : 中 国 现 当 代 文 学 研 究 方 向 : 中 国 新 诗 研 究 论 文 作 者 : 奚 荣 荣 指 导 老 师 : 姜 玉 琴 2014 年 12 月 硕 士 学 位 论 文 论 文 题 目 : 北 岛 诗 歌 创 作 的 双 重 困 境 专 业 名 称 : 中 国 现 当 代 文 学 研 究 方 向 : 中 国 新 诗 研 究 论 文 作 者 : 奚 荣 荣 指 导 老 师 : 姜 玉 琴 2014 年 12 月 致 谢 文 学 是 我 们 人 类 宝 贵 的 精 神 财 富 两 年 半 的 硕 士 学 习 让 我 进 一 步 接 近 文 学,

More information

现 代 药 物 与 临 床 Drugs & Clinic 第 29 卷 第 9 期 2014 年 9 月 1045 and simulation of Tiapride Tablets, 3 times/d, 4 6 years old patients: 1 tablet/time; 7 11 y

现 代 药 物 与 临 床 Drugs & Clinic 第 29 卷 第 9 期 2014 年 9 月 1045 and simulation of Tiapride Tablets, 3 times/d, 4 6 years old patients: 1 tablet/time; 7 11 y 1044 现 代 药 物 与 临 床 Drugs & Clinic 第 29 卷 第 9 期 2014 年 9 月 菖 麻 熄 风 片 治 疗 小 儿 多 发 性 抽 动 症 肝 风 内 动 挟 痰 证 Ⅲ 期 临 床 研 究 胡 思 源 1, 马 融 1*, 田 恬 2, 钟 成 梁 1, 魏 小 维 1, 向 希 雄 3, 丁 樱 4, 吕 玉 霞 5, 王 雪 峰 6, 李 燕 宁 1. 天

More information

杭师大党字〔2011〕15号中共杭州师范大学委员会关于进一步加强和改进发展党员工作的意见

杭师大党字〔2011〕15号中共杭州师范大学委员会关于进一步加强和改进发展党员工作的意见 组 织 工 作 相 关 材 料 汇 编 二 〇 一 二 年 二 月 目 录 学 校 相 关 文 件 : 中 共 杭 州 师 范 大 学 委 员 会 关 于 进 一 步 加 强 和 改 进 发 展 党 员 工 作 的 意 见...3 关 于 建 立 组 织 员 制 度 的 意 见...6 关 于 进 一 步 落 实 在 职 教 工 党 支 部 书 记 待 遇 的 意 见...8 中 共 杭 州 师 范

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20393832B2C431A6B8A4A4A4DFA8C6B0C8B77CC4B3ACF6BFFD32303130303430352E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20393832B2C431A6B8A4A4A4DFA8C6B0C8B77CC4B3ACF6BFFD32303130303430352E646F63> 中 華 科 技 大 學 98 學 年 度 第 2 學 期 第 1 次 中 心 事 務 會 議 紀 錄 時 間 : 中 華 民 國 99 年 3 月 25 日 ( 星 期 四 ) 下 午 3 時 00 分 地 點 : 斜 坡 視 廳 教 室 主 席 : 湯 主 任 誌 龍 參 加 人 員 : 通 識 專 任 ( 詳 如 簽 到 名 冊 ) 應 到 人 數 : 56 人 出 席 人 數 : 39 位 缺

More information

untitled

untitled 多 空 盈 家 合 約 證 券 投 資 顧 問 委 任 契 約 立 契 約 書 人 ( 以 下 簡 稱 甲 方 ), 凱 基 證 券 投 資 顧 問 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 乙 方 ), 茲 因 甲 方 就 投 資 台 灣 地 區 發 行 之 有 價 證 券, 委 任 乙 方 提 供 投 資 諮 詢 顧 問 服 務 事 項, 乙 方 已 於 本 契 約 簽 訂 三 日 前 交 付

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313031A67EAF64BEC7BCFABEC7AAF7C2B2B3B95FA5FEB3A1AAA95F2D31312E31362E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313031A67EAF64BEC7BCFABEC7AAF7C2B2B3B95FA5FEB3A1AAA95F2D31312E31362E646F63> 教 育 部 101 年 留 學 獎 學 金 行 政 契 約 書 附 錄 九 教 育 部 101 年 留 學 獎 學 金 行 政 契 約 書 ( 可 自 行 影 印 所 需 使 用 份 數 ) 甲 方 : 教 育 部 ( 以 下 簡 稱 本 部 ) 乙 方 : 留 學 獎 學 金 甄 試 錄 取 者 ( 以 下 簡 稱 留 獎 生 ) ( 填 寫 時 務 請 詳 閱 契 約 內 容 ) 茲 經 甲 乙

More information

得 依 法 召 集 股 東 臨 時 會 第 十 一 條 : 股 東 常 會 之 召 集 應 於 開 會 三 十 日 前, 股 東 臨 時 會 之 召 集 應 於 開 會 十 五 日 前, 將 開 會 日 期 地 點 及 召 集 事 由 通 知 各 股 東 並 公 告 之 第 十 二 條 : 本 公

得 依 法 召 集 股 東 臨 時 會 第 十 一 條 : 股 東 常 會 之 召 集 應 於 開 會 三 十 日 前, 股 東 臨 時 會 之 召 集 應 於 開 會 十 五 日 前, 將 開 會 日 期 地 點 及 召 集 事 由 通 知 各 股 東 並 公 告 之 第 十 二 條 : 本 公 旺 旺 友 聯 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 章 程 第 一 章 總 則 第 一 條 : 本 公 司 依 照 公 司 法 及 保 險 法 之 規 定 組 織 設 立, 定 名 為 旺 旺 友 聯 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 第 二 條 : 本 公 司 以 辦 理 產 物 保 險 業 務, 促 進 社 會 福 利 及 工 商 繁 榮 為 宗 旨 第 三 條 : 本 公 司 設 總

More information

同 時, 那 些 百 萬 富 翁 們 正 乘 坐 着 私 家 噴 射 機 駛 往 歐 洲, 甘 願 花 大 把 的 鈔 票 接 受 替 代 療 法 並 且 重 獲 了 健 康 替 代 療 法 總 是 很 靈 嗎? 不, 當 然 不 是 在 這 世 界 上 没 有 盡 善 盡 美 的 事 物 但 是

同 時, 那 些 百 萬 富 翁 們 正 乘 坐 着 私 家 噴 射 機 駛 往 歐 洲, 甘 願 花 大 把 的 鈔 票 接 受 替 代 療 法 並 且 重 獲 了 健 康 替 代 療 法 總 是 很 靈 嗎? 不, 當 然 不 是 在 這 世 界 上 没 有 盡 善 盡 美 的 事 物 但 是 美 國 頂 尖 醫 生 談 癌 症 - 太 珍 貴 了!! 我 可 以 向 你 們 保 證 以 下 的 内 容 100% 真 實, 請 您 一 定 耐 心 看 完 從 醫 15 年 來, 我 也 反 覆 告 訴 病 人 這 些 事 實, 但 是 没 有 人 願 意 去 聽, 更 没 有 人 願 意 去 相 信 或 許, 我 們 的 同 胞 們 真 的 需 要 清 醒 了 說 的 直 白 一 點, 癌

More information

高校发展动态

高校发展动态 2010 NO.29 2010 No.4 ( 29 ) 20010-06-30 2010 No.4 28 ) [0] 2010 () 2010 04 ( 29 ) 2010 6 30 (0459)6819372-8602 E-mail 2010 20+20 60% 32 : 30 70 7700 3% 61 2010 No.4( 29 ) [1] 2010 T T 2010 No.4( 29 ) [2]

More information

864 现 代 药 物 与 临 床 Drugs & Clinic 第 31 卷 第 6 期 2016 年 6 月 of apoptosis related factors, decrease the incidence of adverse reactions, which is of great

864 现 代 药 物 与 临 床 Drugs & Clinic 第 31 卷 第 6 期 2016 年 6 月 of apoptosis related factors, decrease the incidence of adverse reactions, which is of great 现 代 药 物 与 临 床 Drugs & Clinic 第 31 卷 第 6 期 2016 年 6 月 863 曲 妥 珠 单 抗 联 合 多 西 紫 杉 醇 治 疗 Her-2 阳 性 乳 腺 癌 的 临 床 研 究 * 周 永 安, 刘 训 碧 黄 石 市 中 心 医 院 ( 普 爱 院 区 ) 乳 腺 肿 瘤 外 科, 湖 北 黄 石 435000 摘 要 : 目 的 探 析 注 射 用 曲

More information

0 national history 80 regional history 0 80 80 6 606 7 78 67 0 00 8 90 0 Michel Foucault 96 98 006 9 0 8

0 national history 80 regional history 0 80 80 6 606 7 78 67 0 00 8 90 0 Michel Foucault 96 98 006 9 0 8 0 FUDAN JOURNAL Social Sciences No. 0 00 0-0- * 00 9 8 00 7 009 6 90 9 9 0 national history 80 regional history 0 80 80 6 606 7 78 67 0 00 8 90 0 Michel Foucault 96 98 006 9 0 8 0 7 9 0 70 6 69 0 00 /

More information

Microsoft Word - 2.v3n1.gjtm.docx

Microsoft Word - 2.v3n1.gjtm.docx Theory of carduonephric disharmony and irritable bowel syndrome Xia-min Lu 1, Min Lu 1 Nanjing University of Traditional Chinese Medicine, Nanjing, China Department of Digestive System, Jiangsu Integrated

More information

32 2 2013 227 238 Studies in the History of Natural Sciences Vol. 32 No. 2 2013 100191 4972 N092 TS-092 A 1000-1224 2013 02-0227-12 1 1 10 9 1 2012-09-03 2013-06-25 1962 2008 228 32 10 1298 1324 1324 1325

More information

Microsoft Word - A201202-493_1329751213.doc

Microsoft Word - A201202-493_1329751213.doc 5 10 15 20 25 BP 神 经 网 络 在 中 国 创 业 板 企 业 成 长 性 预 测 研 究 ** 孙 静 稳, 刘 金 平 ( 中 国 矿 业 大 学 管 理 学 院, 江 苏 徐 州 221116) 摘 要 : 根 据 创 业 板 企 业 的 高 科 技 和 高 成 长 性 特 点, 成 为 金 融 证 券 市 场 热 门 关 注 的 对 象, 其 成 长 性 研 究 是 资 本

More information

/ 理 论 研 讨 /Theoretical Discussion 的 样 子 其 次, 残 疾 人 有 接 受 教 育 的 能 力 据 专 家 介 绍, 一 个 人 除 非 是 植 物 人, 都 有 学 习 和 劳 动 的 能 力, 这 是 人 与 生 俱 来 的 天 性 前 些 年, 香 港 理

/ 理 论 研 讨 /Theoretical Discussion 的 样 子 其 次, 残 疾 人 有 接 受 教 育 的 能 力 据 专 家 介 绍, 一 个 人 除 非 是 植 物 人, 都 有 学 习 和 劳 动 的 能 力, 这 是 人 与 生 俱 来 的 天 性 前 些 年, 香 港 理 Theoretical Discussion / 理 论 研 讨 / 关 于 融 合 教 育 的 阐 释 与 思 考 * 厉 才 茂 摘 要 本 文 介 绍 了 发 展 融 合 教 育 的 社 会 意 义, 阐 释 了 国 外 融 合 教 育 的 发 展 历 程 和 潮 流 趋 势, 对 我 国 融 合 教 育 的 现 状 和 问 题 进 行 了 分 析, 提 出 相 应 的 对 策 建 议 在 发

More information

57 mainly qi deficiency and yin deficiency. The most common syndrome types are kidney qi deficiency dual deficiency of qi and yin and kidney yin defic

57 mainly qi deficiency and yin deficiency. The most common syndrome types are kidney qi deficiency dual deficiency of qi and yin and kidney yin defic 36 1 2013 1 56 Journal of Beijing University of Traditional Chinese Medicine Vol. 36 No. 1 Jan. 2013 * ( 北 京 中 医 药 大 学 东 直 门 医 院 北 京 100700) # 204 63. 73% 91. 67% 74. 51% 25 2 3 4 11 3 Z 1 Z 2 Z 3 70.

More information

医学科研方法

医学科研方法 医 学 科 研 方 法 主 讲 苏 秀 兰 细 胞 生 物 学 教 授 第 一 讲 绪 论 一 概 念 : 在 医 学 科 学 研 究 活 动 中, 运 用 科 学 的 实 践 和 理 论 思 维 的 技 巧, 充 分 发 挥 自 己 的 智 慧, 去 寻 找 观 念 世 界 与 现 实 世 界 之 间 的 联 系 或 规 律, 从 而 发 现 新 现 象, 提 出 新 理 论 的 手 段 二 医

More information

Microsoft Word - 2-...G...doc

Microsoft Word - 2-...G...doc 第 二 章 幼 兒 教 育 現 任 教 育 部 部 長 杜 正 勝,93 年 5 月 26 日 在 立 法 院 教 育 及 文 化 委 員 會 第 五 屆 第 五 會 期 報 告 我 國 教 育 政 策 之 現 況 與 未 來 發 展 中, 提 出 與 幼 兒 教 育 有 關 的 教 育 施 政 重 點 及 發 展 方 向, 有 下 列 三 項 :(1) 推 動 國 民 教 育 幼 兒 班, 國 教

More information

Microsoft Word - 7-針刺.doc

Microsoft Word - 7-針刺.doc 針 刺 結 合 推 拿 治 療 單 純 性 肥 胖 症 ( 胃 腸 腑 熱 型 ) 臨 床 研 究 59 針 刺 結 合 推 拿 治 療 單 純 性 肥 胖 症 ( 胃 腸 腑 熱 型 ) 臨 床 研 究 彭 淑 珍 春 風 中 醫 診 所 前 言 當 前, 肥 胖 病 已 成 為 國 內 外 的 一 個 熱 門 問 題, 現 代 醫 學 已 經 揭 示 肥 胖 病 與 糖 尿 病 腦 血 管 疾

More information

目 录 中 文 摘 要 2 英 文 摘 要 3 引 言 5 论 文 正 文 8 材 料 方 法 8 结 果 9 讨 论 24 综 述 27 结 论 46 参 考 文 献 48 致 谢 67 个 人 简 历 69 1

目 录 中 文 摘 要 2 英 文 摘 要 3 引 言 5 论 文 正 文 8 材 料 方 法 8 结 果 9 讨 论 24 综 述 27 结 论 46 参 考 文 献 48 致 谢 67 个 人 简 历 69 1 口 腔 医 学 博 士 学 位 论 文 论 文 题 目 : 中 西 医 结 合 治 疗 口 腔 粘 膜 病 的 Meta 分 析 姓 名 : 封 帅 学 号 : 90203130 学 院 : 北 京 大 学 口 腔 医 学 院 专 业 : 口 腔 医 学 导 师 : 华 红 教 授 完 成 时 间 : 二 零 一 零 年 五 月 目 录 中 文 摘 要 2 英 文 摘 要 3 引 言 5 论 文 正

More information

10384 X0015101 UDC The Preliminary Survey of the Development Patterns of Security Analysts in China (MBA) 2004 2 2004 3 2004 3 2 0 0 4 2 14 Abstract Abstract The security analysts are respectable oversea,

More information

中 国 药 事 2016 年 5 月 第 30 卷 第 5 期 459 exclusion criteria, then data were extracted and finally the related studies were analyzed. Results: The varieties

中 国 药 事 2016 年 5 月 第 30 卷 第 5 期 459 exclusion criteria, then data were extracted and finally the related studies were analyzed. Results: The varieties 458 中 国 药 事 2016 年 5 月 第 30 卷 第 5 期 研 究 进 展 我 国 药 品 短 缺 问 题 研 究 进 展 评 述 武 丽 娜 1,2, 方 宇 1,2*, 杨 才 君 1,2, 沈 倩 1,2, 常 捷 1,2, 朱 稳 稳 1,2, 叶 丹 1,2, 吕 冰 杨 世 民 1,2 (1. 西 安 交 通 大 学 药 学 院 药 事 管 理 与 临 床 药 学 系, 西

More information

Explore Rou Jin Yang Jing Learning Ideology Of Prof. Jin Hongzhu And Application Spinal Column Ailment A Dissertation Submitted for the Doctorate Cand

Explore Rou Jin Yang Jing Learning Ideology Of Prof. Jin Hongzhu And Application Spinal Column Ailment A Dissertation Submitted for the Doctorate Cand 密 级 : 公 开 学 号 :20093086 博 士 学 位 论 文 金 宏 柱 教 授 柔 筋 养 精 学 术 思 想 及 其 防 治 脊 柱 相 关 疾 病 应 用 探 索 研 究 生 : 胡 斌 指 导 教 师 : 学 科 专 业 : 所 在 学 院 : 毕 业 时 间 : 金 宏 柱 教 授 针 灸 推 拿 学 第 二 临 床 医 学 院 2012 年 6 月 Explore Rou Jin

More information

~ ~

~ ~ * 40 4 2016 7 Vol. 40 No. 4 July 2016 35 Population Research 2014 1 2016 2016 9101. 0 40 49. 6% 2017 ~ 2021 1719. 5 160 ~ 470 100872 Accumulated Couples and Extra Births under the Universal Tw o-child

More information

(Microsoft Word - \325\324\261\246\267\3222)

(Microsoft Word - \325\324\261\246\267\3222) 分 类 号 :R2 单 位 代 码 :10315 密 级 : 机 密 学 号 :20042001 2004 级 硕 士 研 究 生 毕 业 论 文 慢 性 胃 炎 证 治 规 律 的 探 讨 学 科 专 业 : 中 医 内 科 学 学 位 类 型 : 医 学 科 学 研 究 生 : 赵 宝 芬 导 师 : 汪 悦 南 京 中 医 药 大 学 二 七 年 五 月 Inquiry Into The Law

More information

UDC The Policy Risk and Prevention in Chinese Securities Market

UDC The Policy Risk and Prevention in Chinese Securities Market 10384 200106013 UDC The Policy Risk and Prevention in Chinese Securities Market 2004 5 2004 2004 2004 5 : Abstract Many scholars have discussed the question about the influence of the policy on Chinese

More information

341-367

341-367 BIBLID 0254-4466(2000)18:2 pp. 341-367 18 2 89 12 341 342 1 2 3 1 19 1983 2 3 1996. 10 1218 343 4 5 6 7 11 8 28 9 10 11 12 13 14 4 3 1808 5 3 1349 6 3 343 7 3 1292 8 9 1996 4 988 10 3 187 11 3 1506 12

More information

Master Dissertation of Suzhou University of Science and Technology The Research on the Christian Charity Career in the Modern Times of Suzhou (18501937) Master Candidate:Wu Xiaodi Supervisor:Professor

More information

穨75.PDF

穨75.PDF 75 J Chin Med 14(2): 75-85, 2003 (2002 8 20 2002 12 24 2003 1 8 ) 1 2 3 4 5 6 7 50 : 04-22340047 : 04-22342508E-mail: jcmt22@ms38.hinet.net 76 8 9 1180 1251 10 () 11 77 12 13 ( ) 14 (1) (2) () (1) (2)

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B1E5C3CEC4C8CBB6CABFB1CFD2B5C2DBCEC42E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B1E5C3CEC4C8CBB6CABFB1CFD2B5C2DBCEC42E646F63> 硕 士 专 业 学 位 论 文 论 文 题 目 对 外 汉 语 写 作 能 力 测 试 研 究 以 美 国 AP 中 文 考 试 等 写 作 能 力 测 试 为 参 照 研 究 生 姓 名 指 导 教 师 姓 名 专 业 名 称 研 究 方 向 论 文 提 交 日 期 卞 梦 娜 陆 湘 怀 汉 语 国 际 教 育 硕 士 汉 语 国 际 教 育 202 年 0 月 对 外 汉 语 写 作 能 力

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B3C2B9FAD5D7C2DBCEC4C5C5B0E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B3C2B9FAD5D7C2DBCEC4C5C5B0E62E646F63> 七 年 制 专 业 学 位 论 文 论 文 题 目 正 常 人 群 上 肢 骨 与 关 节 周 围 解 剖 数 据 库 的 建 立 及 意 义 研 究 生 姓 名 指 导 教 师 姓 名 陈 国 兆 张 长 青 专 业 名 称 临 床 医 学 ( 本 硕 连 读 ) 研 究 方 向 外 科 学 ( 骨 外 科 学 ) 论 文 提 交 日 期 2013 年 6 月 正 常 人 群 上 肢 骨 与 关

More information

SVM OA 1 SVM MLP Tab 1 1 Drug feature data quantization table

SVM OA 1 SVM MLP Tab 1 1 Drug feature data quantization table 38 2 2010 4 Journal of Fuzhou University Natural Science Vol 38 No 2 Apr 2010 1000-2243 2010 02-0213 - 06 MLP SVM 1 1 2 1 350108 2 350108 MIP SVM OA MLP - SVM TP391 72 A Research of dialectical classification

More information

2012 3 Kingdon 1984 2008 8

2012 3 Kingdon 1984 2008 8 * D8 A 1674-2486 2012 03-0007 - 23 * 2011 KBH3548573 985 2012SHKXQN013 2012 3 7 2012 3 Kingdon 1984 2008 8 2012 3 2005 Kingdon 1984 2010 3 23 8 7 9 1 2010 2010 10 2012 3 1 2010 1 3 23 8 40 4 12 2 8 40

More information

Microsoft Word - A201010-564.doc

Microsoft Word - A201010-564.doc 对 完 善 施 工 合 同 示 范 文 本 中 安 全 条 款 的 建 议 * 陈 洪 军, 李 华 龙 ( 中 国 矿 业 大 学 力 学 与 建 筑 工 程 学 院, 江 苏 徐 州 221116) 摘 要 : 建 筑 工 程 安 全 问 题 一 直 以 来 都 是 一 个 广 受 关 注 的 主 题 通 过 对 现 阶 段 国 家 出 台 安 全 政 策 文 件 与 施 工 合 同 示 范 文

More information

Microsoft Word - xb1505-02范 围

Microsoft Word - xb1505-02范 围 5. 政 事 分 开 视 域 下 的 公 立 医 院 法 人 治 理 研 究 范 围 [ 天 津 财 经 大 学 天 津 300222] [ 摘 要 ] 总 体 来 看, 我 国 公 立 医 院 自 主 权 呈 不 断 扩 大 态 势, 多 数 处 于 预 算 制 组 织 与 自 主 化 组 织 之 间 根 据 决 策 权 在 政 府 与 公 立 医 院 间 的 分 配 情 况, 中 国 公 立 医

More information

論文封面

論文封面 6 21 1973 13 274 A Study of Children s Poetry by Lin Huan-Chang Chen, Chun-Yu National Taitung Teachers College The Graduate Institute of Children s Literature Abstract Lin Huan-Chang, the poet who devoted

More information

instillation therapy combined with Western medicine can reduce the levels of ALT, TBA, ALP, TBIL, DBIL and GGT, and improve the anti-cmv-igm negative

instillation therapy combined with Western medicine can reduce the levels of ALT, TBA, ALP, TBIL, DBIL and GGT, and improve the anti-cmv-igm negative 在 线 投 稿 : http://www.baishideng.com/wcjd/ch/index.aspx 帮 助 平 台 : http://www.wjgnet.com/esps/helpdesk.aspx DOI: 10.11569/wcjd.v23.i28.4568 世 界 华 人 消 化 杂 志 2015 年 10 月 8 日 ; 23(28): 4568-4573 ISSN 1009-3079

More information

University of Science and Technology of China A dissertation for master s degree A Study on Cross-border M&A of Chinese Enterprises Author s Name: JIA

University of Science and Technology of China A dissertation for master s degree A Study on Cross-border M&A of Chinese Enterprises Author s Name: JIA 中 国 科 学 技 术 大 学 硕 士 学 位 论 文 中 国 大 陆 企 业 境 外 并 购 研 究 作 者 姓 名 : 学 科 专 业 : 导 师 姓 名 : 完 成 时 间 : 蒋 果 管 理 科 学 与 工 程 鲁 炜 二 八 年 四 月 二 十 日 University of Science and Technology of China A dissertation for master

More information