Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 ϕ ϕ R V = T =. 24 = 2 R cos V = = = T 24 2 R cos90 V = = 0 90 T

20 ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ

21 ϕ ϕ ϕ

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 ϕ ϕ

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

1 2 3 1950 1973 1950 3.10 3.26 4.1 4.13 4.21 4.29 1951 3.12 3.28 4.6 4.15 5.4 1952 3.16 4.1 4.4 4.18 4.14 5.6 5.10 5.12 1953 3.10 3.24 4.5 4.15 4.23 4.26 5.9 5.19 1954 3.13 3.29 4.5 4.19 4.29

More information

Å ü = 1 ij (u i, j + u j,i ) + ( 3) 2 ϕ

More information

5x 2y = 10 2x 5y = 8 1 0 04 075.. 0 0 2 0 9 0 75... 0 0 0 4 0 75.. à è 1000 X X 20 = 1 1000 50 1000 1 X 5000 X 50 25 1000 X 40000 1000 X 3 + 5 2.61803398 1.61803398

More information

乎 是 白 白 净 净 的 样 子 她 看 到 那 个 少 年 揉 着 自 己 撞 在 路 灯 上 的 脑 袋 走 到 了 许 涵 今 面 前, 似 乎 是 说 了 一 些 什 么 话 的 样 子, 给 了 许 涵 今 一 个 包 着 的 小 小 的 包 裹, 抱 了 她 一 下, 又 跌 跌 撞

乎 是 白 白 净 净 的 样 子 她 看 到 那 个 少 年 揉 着 自 己 撞 在 路 灯 上 的 脑 袋 走 到 了 许 涵 今 面 前, 似 乎 是 说 了 一 些 什 么 话 的 样 子, 给 了 许 涵 今 一 个 包 着 的 小 小 的 包 裹, 抱 了 她 一 下, 又 跌 跌 撞 梦 里 双 生 / 作 者 : 豆 腐 恼 第 一 卷 穿 红 衣 的 逗 逼 安 安 最 近 觉 得 许 涵 今 很 不 对 劲, 具 体 有 什 么 奇 怪 的 地 方 又 说 不 出, 只 是 许 涵 今 这 种 以 前 从 来 不 发 花 痴 的 女 汉 子 最 近 竟 然 经 常 很 少 女 的 捧 着 脸 诡 异 的 笑 已 经 让 她 全 身 都 起 了 鸡 皮 疙 瘩 这 到 底 是

More information

02 1 X M1/ M2 = V2 V1 M1/ M2 352 / 349 = 1.0043 ϕ 1 1994 151.53 66.39 2.17 215.75 18.46 38.52 2.38 54.60 20.18 5.27 0.53 24.92 9.93 0.25 0.003 10.18 DMT 22.57 1.31 0.05 23.83

More information

1 A B C 2 A B C 3 1 A B C 1 7 1 6000000 1 4000000 S S1 S2 = n A B B B B A A A B A A A A C B B A A A A A C A A B C A A B B A A B C B B C C

More information

whitepaper.dvi

whitepaper.dvi π + π ϕ ϕ ϕ ϕ = ) cos( ) cos( cos cos sin sin cos 3 3 0 1 1 1 3 θ θ θ 3 3 V V q d ϕ ϕ ϕ ϕ ŵϕ ST 1+ ST n n s s + ω ςω + T m p / V K m p T V K (z - 1) ) - z(z α V 1 1 X X C LC L di d dt di q dt 1 1 R sl

More information

. 142 135 145 48 1 5 ξ λ ϕ1 ϕ2 ξ ε η ε ξ ε ε 1 4 499 940 43 81 385 1539 14 4279634 21007820 142 143 1979 1978

More information

初 啼 八 集 2006 至 2007 年 度 出 地 版 : 伯 特 利 中 學 址 : 元 朗 錦 繡 花 園 F 段 第 四 街 11 號 電 話 :2471 2622 傳 真 :2471 5171 製 作 : 同 理 心 創 念 有 限 公 司 出 版 日 期 :2007 年 7 月 序 初 啼, 是 由 本 校 中 文 科 和 活 力 組 合 辦 的 文 集, 提 供 給 學 生 發 表

More information

圍城劇本最終版

圍城劇本最終版 1 2 奬 3 4 5 6 7... 1 8......... 8 8 9 10 11 2 12 13 49... 12 14 49 49 18 3 High High ~~~ ~~~ 15 奬 4 ... 16......... 5 ... 16 16 17 49... 18... 6 ... 19 20 1 K......... 7 OS 21 22......... 12 23 8 23 23......

More information

) & ( +,! (# ) +. + / & 6!!!.! (!,! (! & 7 6!. 8 / ! (! & 0 6! (9 & 2 7 6!! 3 : ; 5 7 6! ) % (. ()

) & ( +,! (# ) +. + / & 6!!!.! (!,! (! & 7 6!. 8 / ! (! & 0 6! (9 & 2 7 6!! 3 : ; 5 7 6! ) % (. () ! # % & & &! # % &! ( &! # )! ) & ( +,! (# ) +. + / 0 1 2 3 4 4 5 & 6!!!.! (!,! (! & 7 6!. 8 / 6 7 6 8! (! & 0 6! (9 & 2 7 6!! 3 : ; 5 7 6! ) % (. () , 4 / 7!# + 6 7 1 1 1 0 7!.. 6 1 1 2 1 3

More information

S = V 2 Sin2 H = V 2 Sin2 0 0 g 2g 2mh 2mh F = 2 F t = t t V = 2h t 2 2 2 V0 Sin cos + V0 Cos V 0 Sin 2 + gh L = + C*cos + dcos g 2 2 2 V0 Sin Cos + V0 Cos V0 Sin + 2gH L2 = g GH Cos2 = V 2 + gh 0 2 2

More information

% %! # % & ( ) % # + # # % # # & & % ( #,. %

% %! # % & ( ) % # + # # % # # & & % ( #,. % !!! # #! # % & % %! # % & ( ) % # + # # % # # & & % ( #,. % , ( /0 ) %, + ( 1 ( 2 ) + %, ( 3, ( 123 % & # %, &% % #, % ( ) + & &% & ( & 4 ( & # 4 % #, #, ( ) + % 4 % & &, & & # / / % %, &% ! # #! # # #

More information

untitled

untitled 99 年 度 行 車 便 不 99 年 11 30 年 度 99 年 12 10 車 便 不 年 年 1 車 便 車 車 2 力 便 省 力 降 便 度 降 離 3 CNS407454325433 不 便 不 不 來 數 來 良 不 力 1 歷 不 料 不 料 2 不 3 料 力 力 1 不 2 異 3 4 不 不 良 料 5 不 輪 連 力 連 力 不 良 不 不 不 不 1 量 數 1.2 1.5

More information

3 355 (5) (6) 1/5 1/3 [1]. [2] ( 1) [3] cm 330 cm 12 m, 1 1 [5]., 3 G F F = G 2 cos α α F α = 30, F = 0.577G, α

3 355 (5) (6) 1/5 1/3 [1]. [2] ( 1) [3] cm 330 cm 12 m, 1 1 [5]., 3 G F F = G 2 cos α α F α = 30, F = 0.577G, α 354 2014 36 f1 d (t) = P (t) mü 1 (t) c u 1 (t) f2 d (t) = mü 2 (t) c u 2 (t) 4 (1) (2) (3) (4) 1 ( )( 2 ). 1996 2 ( )( 5 ). 2010 3 ( )( 2 ). 2004 4 2007 5 Chopra AK. Dynamics of Structures: Theory and

More information

2 160 1985 20 32 50 L.V.Bertallanfy 60 J.M C.W 1982 24 1982 307 1986 35 1984 12 1985 5 1985 121 1988.5 1988.5 1952 1952 1982 193 1987.4 35 1983 1985.10 1986.2 1986

More information

untitled

untitled 天津一中网校 同步教学 年级 高三 科目 数学 理 教师 贾鲁津 -6 年第一学期第五周 天津市立思辰网络教育有限公司 版权所有 第 页 -6 -6 : ; ; -6 : : y > -6 ε M : y y -6 C C C C C C [ ] [ ] ± ± g g g 6 -6 c c c [ ] c [ ] c [ ] c c N* c y iii y ] [ 7 -6 [

More information

, & % # & # # & % & + # & # # # & # % #,

, & % # & # # & % & + # & # # # & # % #, ! # #! % # & # & & ( ( # ) % , & % # & # # & % & + # & # # # & # % #, # % % # % # ) % # % % # % # # % # % # + # % ( ( # % & & & & & & % & & # % # % & & % % % . % # / & & # 0 ) & # % & % ( # # & & & # #

More information

江 汉 大 学 学 报 总 第 28 卷 类 直 抒 胸 臆 的 无 功 利 创 作, 心 情 不 好 写 虐 文 泄 愤 心 情 好 时 写 脱 线 文 挥 洒 把 其 他 作 品 中 自 己 喜 欢 的 人 物 塑 造 成 完 美 形 象 不 喜 欢 的 人 物 贬 损 到 极 点 5 而 在

江 汉 大 学 学 报 总 第 28 卷 类 直 抒 胸 臆 的 无 功 利 创 作, 心 情 不 好 写 虐 文 泄 愤 心 情 好 时 写 脱 线 文 挥 洒 把 其 他 作 品 中 自 己 喜 欢 的 人 物 塑 造 成 完 美 形 象 不 喜 欢 的 人 物 贬 损 到 极 点 5 而 在 第 28卷 第 2期 2009年 4月 江汉大学学报 人文科学版 J our nalofj anghanun ver s t y Human t essc ences Vo l 28 No 2 Apr 2009 网络通俗小说的创作心理探究 李润霞 薛媛元 南开大学 文学院 天津 300071 摘 要 网络通俗小说数量众多 分类庞杂 如果 侧 重 创 作 目 的 和 心 理 的 考 察 而 非 仅 以

More information

( )

( ) ( ) * 22 2 29 2......................................... 2.2........................................ 3 3..................................... 3.2.............................. 3 2 4 2........................................

More information

1 7 10 240 í é é í º 182 230nm A X 240

More information

( x y z) 2 2 [( x + y) + z] à à α α 2 cos 2 v 2 2gh V v 2 v 2 v 2 + + 2 gh (1) 1 1 2 0 1 2 1 2 mv0 Mgh B mut 2 2 1 2 1 2 mv0 mgh mvt 2 2 V v 2 gh t 2 0 + 2 F G Mm r 2 355 113

More information

J = m i r 2 i i ϕ 1 = Rg R 2πR R T = = 2π = 84. 4 min ( 1) g 1 T = 2π m / k k T = 2π m/ k = 2π R / g = 84. 4min ( 2) T = 2π l / g ( 3) / 0 20 40 60 80 100 120 /Pa 600.66 2338.1

More information

10-03.indd

10-03.indd 1 03 06 12 14 16 18 é 19 21 23 25 28 30 35 40 45 05 22 27 48 49 50 51 2 3 4 é é í 5 é 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 é 20 21 22 23 ü ü ü ü ü ü ü ü ü 24 ü 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

More information

考 纲 解 读 14 浙 江 省 普 通 高 考 语 文 科 考 纲 研 读 吴 美 琴 今 年 的 考 试 说 明, 我 用 了 八 个 字 进 行 概 括, 那 就 是 稳 中 微 调, 关 注 生 活 稳 中 微 调 :14 年 的 语 文 考 试 说 明 是 近 几 年 来 调 整 幅 度

考 纲 解 读 14 浙 江 省 普 通 高 考 语 文 科 考 纲 研 读 吴 美 琴 今 年 的 考 试 说 明, 我 用 了 八 个 字 进 行 概 括, 那 就 是 稳 中 微 调, 关 注 生 活 稳 中 微 调 :14 年 的 语 文 考 试 说 明 是 近 几 年 来 调 整 幅 度 14 年 第 1 期 ( 总 第 87 期 ) 目 录 考 纲 解 读 语 文 吴 美 琴 (1) 数 学 王 芳 (3) 英 语 王 文 伟 (8) 物 理 季 倬 (1) 浙 江 省 义 乌 中 学 信 息 科 研 处 主 办 化 学 杨 军 (14) 生 物 吴 贵 忠 (16) 政 治 王 雪 娟 (17) 历 史 陈 旭 明 (7) 总 编 : 方 维 华 主 编 : 陈 平 执 行 主

More information

1988

1988 1988 à P497 1982 P508 P33 1941 P231 P254 P228 1980 P268 42 95 ù è 1981 G. 1989 P139 P105 T / n at n at n x ( A sin + B cos sin ) n n P5 P35 ϖ ϖ E dσ = Q 4 ϖϖ B dσ = 0 ϖ

More information

1 10 L O G O 2 340 2 λ = 3 = 17. 10 = 17. 20 10 g g 2 1 M 2 r1 = ( ) M r 1 2 2 M 2 r1 2 1 2 g2 g1 g1 g1 M r 81 3 7 1 = ( ) = (. ) 6 1 2 1 6 F = f m M 2 ( 1) r F mg f m M 1 1 = 1 = 2 ( 2) R1 F

More information

& &((. ) ( & ) 6 0 &6,: & ) ; ; < 7 ; = = ;# > <# > 7 # 0 7#? Α <7 7 < = ; <

& &((. ) ( & ) 6 0 &6,: & ) ; ; < 7 ; = = ;# > <# > 7 # 0 7#? Α <7 7 < = ; < ! # %& ( )! & +, &. / 0 # # 1 1 2 # 3 4!. &5 (& ) 6 0 0 2! +! +( &) 6 0 7 & 6 8. 9 6 &((. ) 6 4. 6 + ( & ) 6 0 &6,: & )6 0 3 7 ; ; < 7 ; = = ;# > 7 # 0 7#? Α

More information

x1 x2 x n x 1 x n x x x 1 n = ( 1 + 2 + + n ) = xi ( 1 1) n i= 1 x x x x i x = x - x, x = x - x x = x - x 1 1 2 2 n n i 1 n x = x n i ( 1 2) i= 1 x x = x x ( 1-3) σ x = 1 = xi x n 1 2 ( ) ( ) ( 1 4) n

More information

ⅠⅡⅢ Ⅳ

ⅠⅡⅢ Ⅳ ⅠⅡⅢ Ⅳ 1 2 3 4 5 6 ~ 2? ? 3 1 2 1 2 3 1 2 3 2? ? 3 4? α α α? 5 6? ? 7 1 2 3 4 8? ? 9 10? ? 11 12? ~? 13 14? 1 2 3 4 ~? 15 16? ? 17 18? ? 19 20? 1 2 3? 21 ~ 22? ? 23 ~ 24? ? 25 ~ 1 2 26? 3? 27 ~ ~? 29

More information

lim f(x) lim g(x) 0, lim f(x) g(x),

lim f(x) lim g(x) 0, lim f(x) g(x), 2016 11 14 1 15 lim f(x) lim g(x) 0, lim f(x) g(x), 0 0. 2 15 1 f(x) g(x) (1). lim x a f(x) = lim x a g(x) = 0; (2). a g (x) f (x) (3). lim ( ). x a g (x) f(x) lim x a g(x) = lim f (x) x a g (x). 3 15

More information

ii

ii i ii iii iv Abstract This senior project is to use compute simulation to accomplish analysis and synthesis of Cam. The object of these focuses on three major partsthe first one is to establish the mathematical

More information

( CIP),2005.3 ISBN 7-207 - 06556-6 /. :..........1251 CIP (2005) 024226 : : Wushen de Lichen 1 (150008 ) www. longpress. com net

( CIP),2005.3 ISBN 7-207 - 06556-6 /. :..........1251 CIP (2005) 024226 : : Wushen de Lichen 1 (150008 ) www. longpress. com  net ( CIP),2005.3 ISBN 7-207 - 06556-6 /. :..........1251 CIP (2005) 024226 : : Wushen de Lichen 1 (150008 ) www. longpress. com E-mail hljrmcbs@yeah. net 850 1168 1/ 32 7.875 120 000 2 000 2005 3 1 2005 3

More information

Microsoft Word - 孙洪祥论文.doc

Microsoft Word - 孙洪祥论文.doc 大 学 数 学 教 学 中 的 若 干 问 题 的 思 考 北 京 邮 电 大 学 孙 洪 祥 在 多 年 的 教 学 听 课 教 学 评 估 和 教 学 成 果 鉴 定 过 程 中, 或 多 或 少 发 现 了 大 学 数 学 教 学 中 的 一 些 问 题, 不 成 体 系, 没 有 论 证, 在 此 零 零 散 散 提 出, 供 大 家 思 索 讨 论 之 用, 以 利 寻 求 解 决 问 题

More information

!!!!! 1!! ! 5

!!!!! 1!! ! 5 ! 3 ))) τ!! !!!!! 1!! 1998 2002! 5 ! 2 (%) )! )!!!!!!! )! ) 3 1 2000 ƒ ƒ 4 2 2001 ƒ ƒ!!!!!! # # 3 2 2001!!! ƒ ƒ!! 5 2000 2001!! 6 7 1 2000 7 2 2001 ! 8 1 2000 ƒ ƒ 8 2 2001 ƒ ƒ!!!!!!!!!!!!! ! 9!!!!!!! 9(1)!!!!!!!!!!!!!!!

More information

B = F Il 1 = 1 1 φ φ φ B = k I r F Il F k I 2 = l r 2 10 = k 1 1-7 2 1 k = 2 10-7 2 B = ng Il. l U 1 2 mv = qu 2 v = 2qU m = 2 19 3 16. 10 13. 10 / 27 167. 10 5 = 5.0 10 /. r = m ν 1 qb r = m ν qb

More information

标题

标题 131 (Mary Richmond) 1922 : ( 2000) 1965 1994 : ( ) ( 2007) : 1 1601 (The Poor Law) 1819 ( 2000) 1835 1843 ( AICP) ( 2007) 132 1869 ( COS) COS (friendly visitor) 1893 COS ( 2007) 2 20 (Mary Rich mond) 1917

More information

08 19 1979 2 1983 3 1340 1309 1330 113 E '. B zout n 1 1 2 1 r 1p! r( r + )( r + ) Λ ( r + p = ) 1 = n n 1 n 2 n p ( p 1)! ( + )( + + ) Λ ( + ) n 1 1 2 1 r 1p! r( r + )( r + ) Λ ( r + p ) =

More information

新 闻 热 线 院 87031866 87031869 E 原 mail 院 2 综 合 新 闻 2015/8/14 星 期 五 编 辑 院 王 敏 奇 版 式 院 宋 莉 践 行 三 严 三 实 砥 砺 作 风 建 设 推 动 溧 城 新 发 展 习 近 平 总

新 闻 热 线 院 87031866 87031869 E 原 mail 院 2 综 合 新 闻 2015/8/14 星 期 五 编 辑 院 王 敏 奇 版 式 院 宋 莉 践 行 三 严 三 实 砥 砺 作 风 建 设 推 动 溧 城 新 发 展 习 近 平 总 多 云 东 南 风 24 益 -31 益 空 气 质 量 LIYANGSHIBAO 2015 年 8 月 日 星 期 五 良 14 农 历 乙 未 年 七 月 初 一 总 第 1359 期 今 日 8 版 中 共 溧 阳 市 委 员 会 主 办 溧 阳 市 新 闻 信 息 中 心 承 办 市 领 导 现 场 督 查 老 小 区 整 治 情 况 渊 文 君 杨 文 静 冤 8 月 12 日 下 午 袁

More information

1 s = v t + at, 0 v = v + at 0. 1 3.0 36 s = v t + at a 0 1 F ma a s v t at s 0 F f 1 a m = mgsin θ µ mg cosθ g sinθ µ cosmθ 1 s = v t + at 0 1 v tsinθ µ cosθ 0 1 1 1.0 5.0 9.8 50 0 04 3.. 5 57

More information

& & ) ( +( #, # &,! # +., ) # % # # % ( #

& & ) ( +( #, # &,! # +., ) # % # # % ( # ! # % & # (! & & ) ( +( #, # &,! # +., ) # % # # % ( # Ι! # % & ( ) & % / 0 ( # ( 1 2 & 3 # ) 123 #, # #!. + 4 5 6, 7 8 9 : 5 ; < = >?? Α Β Χ Δ : 5 > Ε Φ > Γ > Α Β #! Η % # (, # # #, & # % % %+ ( Ι # %

More information

d y dy P x Q x y 0. dx dx d d P x Q x C C 1y1 y dx dx d d P x Q x C 1y 1 dx dx d d P x Q x C y 0. dx dx d x 1dx F. ox1 dt dt d x1 1dx1 x 0 1 F 1 dt dt d x 1dx x 0 F dt dt d y 1dy y F 0 1 F1 y x1 x. dt

More information

學海飛颺/學海惜珠學生出國研修心得報告內容大綱

學海飛颺/學海惜珠學生出國研修心得報告內容大綱 應 用 日 語 科 學 生 留 學 成 果 報 告 留 學 學 校 : 鹿 兒 島 女 子 短 期 大 學 留 學 期 間 :2014/09/16~2015/08/04 學 生 姓 名 : 林 亭 邑 學 生 學 號 : 50007057 1 目 錄 一 緣 起 ------------------------------------------ 3 二 研 修 學 校 簡 介 ----------------------------------

More information

《分析化学辞典》_数据处理条目_2.DOC

《分析化学辞典》_数据处理条目_2.DOC lg lg ) (lg µ lg lg lg g g g lg lg g lg g () f ma m ) ( ma f ) ( m f w w w w w / s s µ w sw w s w m s s m ( y Y ) w[ y ( a b Q w Q w w + Q w w a b )] a b H H H H H H α H α H H β H H H α H H α H H α α H

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303135CDF8C2E7B9A4B3CCD7DBBACFB8C4B8EFCFEEC4BFBDE1CFEEB5E7D7D3B0E6C9CFB1A8B2C4C1CF303731322E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303135CDF8C2E7B9A4B3CCD7DBBACFB8C4B8EFCFEEC4BFBDE1CFEEB5E7D7D3B0E6C9CFB1A8B2C4C1CF303731322E646F63> 福 建 省 本 科 教 学 工 程 项 目 结 项 上 报 材 料 项 目 类 别 : 项 目 名 称 : 所 在 学 校 : 项 目 负 责 人 : 项 目 参 与 人 : 立 项 时 间 : 结 项 时 间 : 省 级 专 业 综 合 改 革 试 点 网 络 工 程 三 明 学 院 刘 持 标 陈 秀 琼 邱 锦 明 李 树 生 廖 逢 钗 余 晃 晶 2012 年 5 月 9 日 2015 年

More information

: ; # 7 ( 8 7

: ; # 7 ( 8 7 (! # % & ( ) +,. / +. 0 0 ) 1. 2 3 +4 1/,5,6 )/ ) 7 7 8 9 : ; 7 8 7 # 7 ( 8 7 ; ;! #! % & % ( # ) % + # # #, # % + &! #!. #! # # / 0 ( / / 0! #,. # 0(! #,. # 0!. # 0 0 7 7 < = # ; & % ) (, ) ) ) ) ) )!

More information

n B n B = 10 3 1 B n B n 78 B 10 = = 10 9 3 87 n B 10 n B 9 = 1 10 = 0. 999999999 4 n B K e V K o + 1 o + - 1 e + v e e o + 1 K e + - e 0.33% CP e K 1 o e o 1 B K CP X q + q X q +1 X q q X q 1 q q 1 1

More information

! # %& ( %! & & + %!, ( Α Α Α Α Χ Χ Α Χ Α Α Χ Α Α Α Α

! # %& ( %! & & + %!, ( Α Α Α Α Χ Χ Α Χ Α Α Χ Α Α Α Α Ε! # % & ( )%! & & + %!, (./ 0 1 & & 2. 3 &. 4/. %! / (! %2 % ( 5 4 5 ) 2! 6 2! 2 2. / & 7 2! % &. 3.! & (. 2 & & / 8 2. ( % 2 & 2.! 9. %./ 5 : ; 5. % & %2 2 & % 2!! /. . %! & % &? & 5 6!% 2.

More information

% 18.42% 10.83% 3.71% 0.9% 0.71% 0.45% 50.56% 91.3% 60% 78.3% 45% 95% 11.68% Page 2

% 18.42% 10.83% 3.71% 0.9% 0.71% 0.45% 50.56% 91.3% 60% 78.3% 45% 95% 11.68% Page 2 20061031 (002004)/7.24 0755-82943245 zhourui@ccs.com.cn 8.60-10.75 ( A)( ) 1809.66 13,200 A () 14,500 A () 4,369 () 3.36 3 (%) -1.90-4.70 & 6 (%) 19.50-13.10 1 (%) -6.30-60.40 52 () 5.88-8.73 & 2006 14500

More information

(r s) {φ r1, φ r2,, φ rn } {φ s1, φ s2,, φ sn } u r (t) u s (t). F st ι u st u st k 1 ι φ i q st i (6) r β u r β u r u r(t) max u st r φ

(r s) {φ r1, φ r2,, φ rn } {φ s1, φ s2,, φ sn } u r (t) u s (t). F st ι u st u st k 1 ι φ i q st i (6) r β u r β u r u r(t) max u st r φ 3 351 1) 2) ( 100083)... TU311.3 doi 10.6052/1000-0879-13-151 A. [1-3]. 180.. [4]..... 2013 04 18 1 2013 05 23. 1 N mü(t) + c u(t) + ku(t) ι sin θt (1) m, c k N N m u(t) u(t) ü(t) N ι N θ. (ω i, φ i ).

More information

20,669 3,746 4,866 24,415 4, ,692 46,779 97,973 28,344 56,304 13, ,277 41, ,435 31,798 60,257 14, ,692 46,

20,669 3,746 4,866 24,415 4, ,692 46,779 97,973 28,344 56,304 13, ,277 41, ,435 31,798 60,257 14, ,692 46, CHINA GRAND PHARMACEUTICAL AND HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED * 00512 3 1,054,754 545,435 (679,947) (295,341) 374,807 250,094 4 140,775 7,619 (207,939) (114,458) (121,967) (89,722) 5 (330) (327) 21,631 17,244

More information

公司名称

公司名称 医 药 行 业 十 一 五 发 展 指 导 意 见 国 家 发 展 改 革 委 2006 年 6 月 目 录 前 言... 1 一 十 五 期 间 我 国 医 药 行 业 发 展 情 况... 2 ( 一 ) 基 本 情 况... 2 1 行 业 总 体 保 持 快 速 增 长, 规 模 不 断 壮 大... 2 2 医 药 经 济 结 构 进 一 步 改 善, 区 域 经 济 协 调 发 展...

More information

u -, θ = 0, k gu = 2 ln E v, v -, θ = π 2, k gv = dθ 2 E. 2. r(u, v) = {a cos u cos v, a cos u sin v, a sin u} k g = sin u dv, θ. E = a 2, F = 0, = a

u -, θ = 0, k gu = 2 ln E v, v -, θ = π 2, k gv = dθ 2 E. 2. r(u, v) = {a cos u cos v, a cos u sin v, a sin u} k g = sin u dv, θ. E = a 2, F = 0, = a 202.. : r = r(u, v) u v, dv = 0, = 0, = ; E dv =. ( k gu = Γ 2 k gv = Γ 22 ( dv ) 3 E F E F 2 = Γ 2 2 E E, ) 3 E F 2 = Γ 22 E F 2., F = 0 E F k gu = Γ 2 2 E E = 2EF u EE v + F E u E F 2 2(E F 2 ) E E =

More information

# # # #!! % &! # % 6 & () ) &+ & ( & +, () + 0. / & / &1 / &1, & ( ( & +. 4 / &1 5,

# # # #!! % &! # % 6 & () ) &+ & ( & +, () + 0. / & / &1 / &1, & ( ( & +. 4 / &1 5, # # # #!! % &! # % 6 & () ) &+ & ( & +, () + 0. / & / &1 / &1, & ( 0 2 3 ( & +. 4 / &1 5, !! & 6 7! 6! &1 + 51, (,1 ( 5& (5( (5 & &1 8. +5 &1 +,,( ! (! 6 9/: ;/:! % 7 3 &1 + ( & &, ( && ( )

More information

!! # % & ( )!!! # + %!!! &!!, # ( + #. ) % )/ # & /.

!! # % & ( )!!! # + %!!! &!!, # ( + #. ) % )/ # & /. ! # !! # % & ( )!!! # + %!!! &!!, # ( + #. ) % )/ # & /. #! % & & ( ) # (!! /! / + ) & %,/ #! )!! / & # 0 %#,,. /! &! /!! ) 0+(,, # & % ) 1 # & /. / & %! # # #! & & # # #. ).! & #. #,!! 2 34 56 7 86 9

More information

x y 7 xy = 1 b c a b = x x = 1. 1 x + 17 + x 15 = 16 x + 17 x 15 + 17 15 x + 17 - x 15 = (x x ) ( ). x + 17 + x 15 x + y + 9 x + 4 y = 10 x + 9 y + 4 = 4xy. 9 4 ( x + ) + ( y + ) = 10 x y 9 ( x + )( ).

More information

Abibon-不对称的切口

Abibon-不对称的切口 1. Gabriel Le Bomin, 2 Richard1 Auguste 18 2 1 2 3 4 antiho ho.. : : 5 z 6 7 / 8 3 1 = 0, ϕ = ϕ, ϕ/ϕ = 1 == == ϕ, ϕ/x = a : a 4( / ), P ( / ) ϕ/ϕ, Φ 3 un déçu vaut des sous d éçudessus des sousdessous

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6AFBFC632303133BDECB1CFD2B5C9FAB5B3D4B1A1B0C9D8BBAAB9B2D7B7D3CEA1B1CEC4BCAF7E3131>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6AFBFC632303133BDECB1CFD2B5C9FAB5B3D4B1A1B0C9D8BBAAB9B2D7B7D3CEA1B1CEC4BCAF7E3131> 追忆 追 追忆似水年 水年华 回 回首大学之 之路 过 过来人的经 经验分享 享 大 大四毕业 生的亲切 切叮咛 韶华共 共追 追游 游 动科 科 2009 级 级毕业生党 党支部编写 一 序言 序言 所有的结局都已写好 所有的泪水也都已启程 却忽然忘了是怎麽样的一个开始 在那个古老的不再回来的夏日 无论我如何地去追索 年轻的你只如云影掠过 而你微笑的面容极浅极淡 逐渐隐没在日落后的群岚 遂翻开那发黄的扉页

More information

Microsoft Word - 化学制药_hyc8c01_ doc

Microsoft Word - 化学制药_hyc8c01_ doc 中 国 化 学 制 药 行 业 分 析 报 告 (2005 年 3 季 度 ) 出 版 日 期 :2005 年 11 月 WWW.CEI.GOV.CN 编 写 说 明 从 产 量 来 看, 截 至 2005 年 9 月 底, 化 学 原 料 药 产 量 达 到 94.07 万 吨, 累 计 产 量 增 长 速 度 为 23.45%, 增 速 比 上 季 度 末 和 去 年 同 期 有 明 显 提 高

More information

《分析化学辞典》_数据处理条目_1.DOC

《分析化学辞典》_数据处理条目_1.DOC 3 4 5 6 7 χ χ m.303 B = f log f log C = m f = = m = f m C = + 3( m ) f = f f = m = f f = n n m B χ α χ α,( m ) H µ σ H 0 µ = µ H σ = 0 σ H µ µ H σ σ α H0 H α 0 H0 H0 H H 0 H 0 8 = σ σ σ = ( n ) σ n σ /

More information

1817 1861 1906 Ö è é é G ü DDT DDT-dichoro diphenyl trichloroethane 1971 DDT 20 ó DNA RNA DNA - RNA RNA RNA DNA mrna RNA trna RNA rrna RNA 14C

More information

1

1 STAR LAKE BIOSCIENCE CO.,INC. ZHAOQING GUANGDONG 2004 2005 3 5 1 3 4-5 6-7 8-10 (11-12) (12) 13-19 20 21 (22-42) (43-48) (42) 2 STAR LAKE BIOSCIENCE CO.,INC. ZHAOQING GUANGDONG STAR LAKE SCIENCE : 67 0758

More information

! # % & # % & ( ) % % %# # %+ %% % & + %, ( % % &, & #!.,/, % &, ) ) ( % %/ ) %# / + & + (! ) &, & % & ( ) % % (% 2 & % ( & 3 % /, 4 ) %+ %( %!

! # % & # % & ( ) % % %# # %+ %% % & + %, ( % % &, & #!.,/, % &, ) ) ( % %/ ) %# / + & + (! ) &, & % & ( ) % % (% 2 & % ( & 3 % /, 4 ) %+ %( %! ! # # % & ( ) ! # % & # % & ( ) % % %# # %+ %% % & + %, ( % % &, & #!.,/, % &, ) ) ( % %/ ) 0 + 1 %# / + & + (! ) &, & % & ( ) % % (% 2 & % ( & 3 % /, 4 ) %+ %( %! # ( & & 5)6 %+ % ( % %/ ) ( % & + %/

More information

5-2微积分基本定理

5-2微积分基本定理 s v s v. T, ]. s v ; n lim v ξi i λ i F ', [ T s T s T T T T T v s T s T v F F T v v T T T s v ξ i i i [ T, T] . b Φ [, b] [, b] [, b] . [, b], y y Φ b o Φ ' [, b] o, bφ Φ ξ b + h + h Φ + h + + h Φ Φ +

More information

WL100014ZW.PDF

WL100014ZW.PDF A Z 1 238 H U 1 92 1 2 3 1 1 1 H H H 235 238 92 U 92 U 1.1 2 1 H 3 1 H 3 2 He 4 2 He 6 3 Hi 7 3 Hi 9 4 Be 10 5 B 2 1.113MeV H 1 4 2 He B/ A =7.075MeV 4 He 238 94 Pu U + +5.6MeV 234 92 2 235 U + 200MeV

More information

考 研 数 学 三 部 曲 之 大 话 高 等 数 学 0. 考 研 数 学 高 等 数 学 部 分 其 实 就 是 一 座 大 楼 房 间 80 房 间 80 第 八 层 房 间 80 房 间 804 房 间 805 房 间 70 房 间 70 房 间 70 第 七 层 房 间 704 房 间 7

考 研 数 学 三 部 曲 之 大 话 高 等 数 学 0. 考 研 数 学 高 等 数 学 部 分 其 实 就 是 一 座 大 楼 房 间 80 房 间 80 第 八 层 房 间 80 房 间 804 房 间 805 房 间 70 房 间 70 房 间 70 第 七 层 房 间 704 房 间 7 第 0 章 超 级 导 读 ( 必 看 ) 本 书 共 8 章, 此 章 虽 不 讲 具 体 的 知 识 点, 但 其 地 位 是 相 当 重 要 的 因 此, 强 烈 建 议 大 家 阅 读 本 章 的 内 容 考 研 数 学 三 部 曲 之 大 话 高 等 数 学 0. 考 研 数 学 高 等 数 学 部 分 其 实 就 是 一 座 大 楼 房 间 80 房 间 80 第 八 层 房 间 80

More information

! /. /. /> /. / Ε Χ /. 2 5 /. /. / /. 5 / Φ0 5 7 Γ Η Ε 9 5 /

! /. /. /> /. / Ε Χ /. 2 5 /. /. / /. 5 / Φ0 5 7 Γ Η Ε 9 5 / ! # %& ( %) & +, + % ) # % % ). / 0 /. /10 2 /3. /!. 4 5 /6. /. 7!8! 9 / 5 : 6 8 : 7 ; < 5 7 9 1. 5 /3 5 7 9 7! 4 5 5 /! 7 = /6 5 / 0 5 /. 7 : 6 8 : 9 5 / >? 0 /.? 0 /1> 30 /!0 7 3 Α 9 / 5 7 9 /. 7 Β Χ9

More information

信号与系统 (Signal & system)

信号与系统 (Signal & system) Signl & sysem xucb@cqup cqup.edu.cn 5-3- ...3.4.5 .......3 3 .. δ δ d δ 4 .. i K V CF u c i δ u c - 5 .. ϕ δ ϕ δ ϕ δ d ϕ ϕ δ ϕ δ ϕ δ d ϕ 6 .. e δ e δ δ δ δ 3δ δ π sin δ d 3 e δ d 3 δ d 5 4 7 .. 3 ϕ δ ϕ

More information

# #! ) ( ( +,! %,! ( # # %& % ( ) +! +, +. /

# #! ) ( ( +,! %,! ( # # %& % ( ) +! +, +. / ! ( ) # # % % ( % % %! % % & % # #! ) ( ( +,! %,! ( # # %& % ( ) +! +, +. / 12 23 4 5 6 7 3.! (. ( / ( ) ). 1.12 ( 4 4 % & &!7 % (!!!!, (! % !!! % %!,! ( & (!! 8!!!,!!+!! & !!%! & 9 3 3 :;

More information

!!! #! )! ( %!! #!%! % + % & & ( )) % & & #! & )! ( %! ),,, )

!!! #! )! ( %!! #!%! % + % & & ( )) % & & #! & )! ( %! ),,, ) ! # % & # % ( ) & + + !!! #! )! ( %!! #!%! % + % & & ( )) % & & #! & )! ( %! ),,, ) 6 # / 0 1 + ) ( + 3 0 ( 1 1( ) ) ( 0 ) 4 ( ) 1 1 0 ( ( ) 1 / ) ( 1 ( 0 ) ) + ( ( 0 ) 0 0 ( / / ) ( ( ) ( 5 ( 0 + 0 +

More information

# # 4 + % ( ) ( /! 3 (0 0 (012 0 # (,!./ %

# # 4 + % ( ) ( /! 3 (0 0 (012 0 # (,!./ % #! # # %! # + 5 + # 4 + % ( ) ( /! 3 (0 0 (012 0 # (,!./ % ,9 989 + 8 9 % % % % # +6 # % 7, # (% ) ,,? % (, 8> % %9 % > %9 8 % = ΑΒ8 8 ) + 8 8 >. 4. ) % 8 # % =)= )

More information

P r = 1 + ecosθ 2 V = V + V 1 2 2V1V2 cosθ 2 2 = ( V V ) + 2V V ( 1 cos θ) 1 2 1 2 40000 V = 0. 5( / ) 24 60 60 λ m = 5100A = 0.51 Å 2 u e d s 3 1 e uud udd 3 2 3 e 1 3 e V = 2 9. 8 2000 = 198 V

More information

ttian

ttian T = l g = a - b a ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ SiO SiO 65% SiO 52% SiO 52 45% SiO 45% 20 45% 10% 50% 95% 2.5 2.7 2.7 2.8 2.9 3.1 3.1 3.5 S0=1.94

More information

开关电容电路讲义附图

开关电容电路讲义附图 2006 ( ) 1 (CCD) 2 Swithed--Capaitor Ciruits(SC) 3 Swithed--Current Ciruits(SI) ( ) CCD IIR 1972 1977 NMOS 1978 INTEL PCM MOS - 1 - 2.1 2.1.1 2.1.1 q ( t) = C v ( t) ( n 1)T φ S1 S2 v t) = v [( n 1) T

More information

! Ν! Ν Ν & ] # Α. 7 Α ) Σ ),, Σ 87 ) Ψ ) +Ε 1)Ε Τ 7 4, <) < Ε : ), > 8 7

! Ν! Ν Ν & ] # Α. 7 Α ) Σ ),, Σ 87 ) Ψ ) +Ε 1)Ε Τ 7 4, <) < Ε : ), > 8 7 !! # & ( ) +,. )/ 0 1, 2 ) 3, 4 5. 6 7 87 + 5 1!! # : ;< = > < < ;?? Α Β Χ Β ;< Α? 6 Δ : Ε6 Χ < Χ Α < Α Α Χ? Φ > Α ;Γ ;Η Α ;?? Φ Ι 6 Ε Β ΕΒ Γ Γ > < ϑ ( = : ;Α < : Χ Κ Χ Γ? Ε Ι Χ Α Ε? Α Χ Α ; Γ ;

More information

,!! #! > 1? = 4!! > = 5 4? 2 Α Α!.= = 54? Β. : 2>7 2 1 Χ! # % % ( ) +,. /0, , ) 7. 2

,!! #! > 1? = 4!! > = 5 4? 2 Α Α!.= = 54? Β. : 2>7 2 1 Χ! # % % ( ) +,. /0, , ) 7. 2 ! # %!% # ( % ) + %, ). ) % %(/ / %/!! # %!! 0 1 234 5 6 2 7 8 )9!2: 5; 1? = 4!! > = 5 4? 2 Α 7 72 1 Α!.= = 54?2 72 1 Β. : 2>7 2 1 Χ! # % % ( ) +,.

More information

1 375 3 3 300 Zeus Leda Paris ü 31 7 310 7 4 = 2 1 1+ 2 3 2 + 2 5 2 + 2 7 2 + 2 + Ο J 1994 8 1 370 323 6 2 2 2 2 = 8 2 2 = 4 2 1 3 2 1 0 2 2 2 2 4 BC RQ B AC AC / AB AB BC T x AC = CD CE CD

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 1 2 3 4 2 2004 20044 2005 2006 5 2007 5 20085 20094 2010 4.. 20112116. 3 4 1 14 14 15 15 16 17 16 18 18 19 19 20 21 17 20 22 21 23 5 15 1 2 15 6 1.. 2 2 1 y = cc y = x y = x y =. x. n n 1 C = 0 C ( x

More information

2 1 113 138 150 250 24 55 232 36 1,000 3300 4511 1200 460 120 740 2390 12700 58144 67982 20000 4700 1500 47637 5431 415 206000 35973 8212 912 8,904, 8,410, 5,615, 12,000, 267, 4,355, 11,000, 7,800, 2,850,

More information

!! )!!! +,./ 0 1 +, 2 3 4, # 8,2 6, 2 6,,2 6, 2 6 3,2 6 5, 2 6 3, 2 6 9!, , 2 6 9, 2 3 9, 2 6 9,

!! )!!! +,./ 0 1 +, 2 3 4, # 8,2 6, 2 6,,2 6, 2 6 3,2 6 5, 2 6 3, 2 6 9!, , 2 6 9, 2 3 9, 2 6 9, ! # !! )!!! +,./ 0 1 +, 2 3 4, 23 3 5 67 # 8,2 6, 2 6,,2 6, 2 6 3,2 6 5, 2 6 3, 2 6 9!, 2 6 65, 2 6 9, 2 3 9, 2 6 9, 2 6 3 5 , 2 6 2, 2 6, 2 6 2, 2 6!!!, 2, 4 # : :, 2 6.! # ; /< = > /?, 2 3! 9 ! #!,!!#.,

More information

&! +! # ## % & #( ) % % % () ) ( %

&! +! # ## % & #( ) % % % () ) ( % &! +! # ## % & #( ) % % % () ) ( % &! +! # ## % & #( ) % % % () ) ( % ,. /, / 0 0 1,! # % & ( ) + /, 2 3 4 5 6 7 8 6 6 9 : / ;. ; % % % % %. ) >? > /,,

More information

看 小 市 值 品 种 更 容 易 取 得 超 额 收 益 总 体 来 说 2 3 月 份 是 高 送 转 预 案 公 布 的 密 集 期, 目 前 市 场 环 境 趋 稳 有 利 于 题 材 股 的 炒 作 不 过 投 资 者 仍 需 要 主 要 控 制 风 险, 在 品 种 选 择 时 可 以

看 小 市 值 品 种 更 容 易 取 得 超 额 收 益 总 体 来 说 2 3 月 份 是 高 送 转 预 案 公 布 的 密 集 期, 目 前 市 场 环 境 趋 稳 有 利 于 题 材 股 的 炒 作 不 过 投 资 者 仍 需 要 主 要 控 制 风 险, 在 品 种 选 择 时 可 以 2016 年 02 月 19 日 一 风 行 视 点 1. 市 场 研 判 昨 日 两 市 早 盘 小 幅 高 开, 盘 中 煤 炭 钢 铁 及 有 色 板 块 交 替 拉 升, 沪 指 一 度 试 图 上 攻 2900 点 整 数 关 口, 无 奈 抛 压 过 重, 随 后 震 荡 回 落, 指 数 一 度 见 绿 ; 午 后 市 场 上 攻 乏 力, 热 点 题 材 持 续 性 不 足, 导 致

More information

13WuYW_4questions

13WuYW_4questions EuMath (/008 來 自 身 邊 的 四 個 小 問 題 胡 奕 偉 麗 水 學 院 數 學 系 這 是 一 組 來 自 筆 者 身 邊 的 問 題 問 題 平 凡, 問 題 簡 單, 問 題 3 略 見 抽 象, 問 題 4 則 源 遠 流 長, 被 稱 為 亞 里 斯 多 德 旋 輪 悖 論 平 凡 的 問 題 呼 喚 靈 活 的 思 維, 處 理 方 法 要 創 新 ; 貌 似 簡 單

More information

untitled

untitled 9 考 研 数 学 试 题 详 解 与 评 析 水 木 艾 迪 考 研 辅 导 班 教 务 电 话 :6755\87885 9 年 全 国 硕 士 研 究 生 入 学 统 一 考 试 数 学 二 试 题 一 选 择 题 :~8 小 题 每 小 题 分 共 分 下 列 每 小 题 给 出 的 四 个 选 项 中 只 有 一 项 符 合 题 目 要 求 把 所 选 项 前 的 字 母 填 在 题 后 的

More information

é à à 25 30 1.5 2.5 10 12 á à = 331 2 ( ) à à FO( ) EO( ) = CD( ) AB( ) FO = CD EO AB 1.68 2 5.5 7 2 2.2 2 2.5 6.9 3.4 2.3 6 6.5 8 8.5 6 7 3 3.5 4 5 3 3 3.5 10 3 3.5 17 10 = ( ) 100 = 6 = 300 2 OD OB

More information

社会学概论名词解释

社会学概论名词解释 育 明 教 育 广 州 分 校 34 2015 年 华 南 理 工 大 学 考 研 复 习 指 导 考 研 阅 卷 人 指 导 : 专 业 课 一 对 一 集 训 保 录 复 试 保 过 考 研 最 关 键 的 就 是 复 习 规 划 把 握 重 点 模 拟 练 习 中 山 大 学 华 南 理 工 大 学 403 分 状 元 指 导 : 考 名 校, 一 定 要 关 注 专 业 课, 找 到 复 习

More information

, ( 6 7 8! 9! (, 4 : : ; 0.<. = (>!? Α% ), Β 0< Χ 0< Χ 2 Δ Ε Φ( 7 Γ Β Δ Η7 (7 Ι + ) ϑ!, 4 0 / / 2 / / < 5 02

, ( 6 7 8! 9! (, 4 : : ; 0.<. = (>!? Α% ), Β 0< Χ 0< Χ 2 Δ Ε Φ( 7 Γ Β Δ Η7 (7 Ι + ) ϑ!, 4 0 / / 2 / / < 5 02 ! # % & ( ) +, ) %,! # % & ( ( ) +,. / / 01 23 01 4, 0/ / 5 0 , ( 6 7 8! 9! (, 4 : : ; 0.!? Α% ), Β 0< Χ 0< Χ 2 Δ Ε Φ( 7 Γ Β Δ 5 3 3 5 3 1 Η7 (7 Ι + ) ϑ!, 4 0 / / 2 / 3 0 0 / < 5 02 Ν!.! %) / 0

More information

我 沒 上 過 凸 台 因 為 害 怕 受 傷, 平 日 練 習 就 跑 的 比 別 人 慢, 根 本 不 存 在 神 腿 所 言 的 困 惑 ~ 放 慢 速 度 的 勇 氣 五 年 過 去 了, 跑 完 這 場, 就 再 也 不 跑 了, 是 我 對 家 人 的 承 諾 但 是 想 當 然 爾,

我 沒 上 過 凸 台 因 為 害 怕 受 傷, 平 日 練 習 就 跑 的 比 別 人 慢, 根 本 不 存 在 神 腿 所 言 的 困 惑 ~ 放 慢 速 度 的 勇 氣 五 年 過 去 了, 跑 完 這 場, 就 再 也 不 跑 了, 是 我 對 家 人 的 承 諾 但 是 想 當 然 爾, 橫 越 台 灣 ~1300 歲 的 遺 憾 敗 戰 者 : 秦 吉 祥 有 人 說, 祝 您 2016 的 精 彩 我 低 頭 看 著 兩 腳 趾 的 黑 指 甲 與 前 端 的 厚 繭,20 多 天 了, 逐 漸 脫 落 中, 不 勝 感 慨 這 些 都 不 是 橫 越 台 灣 246 公 里 獲 得 的 勳 章, 也 不 是 競 賽 過 程 中 摩 擦 擠 壓 產 生 的, 而 是 比 賽 之

More information

<D6D0B9FAB9A4B3CCD4BAD4BACABFD7D4CAF62E733932>

<D6D0B9FAB9A4B3CCD4BAD4BACABFD7D4CAF62E733932> 医 药卫 生 学 部 病复发 家庭陷入困境 我从高中开始只能靠 奖学金 在 比 较 艰 苦 的 条 件 下 继 续 学 业 1947 年我在地下党组织的领导下参加反内战反饥饿 大游行 1948 年考入燕京大学就读 1949 年 新中国成了以后 我怀着极大的激情参加了各 项运动 努力改造自己 1952 年加入共产主义 青 年 团 1954 年 参 加 中 国 人 民 解 放 军 但 是 1958 年春我被

More information

( β ) () () R () R ) β ( ) ( ( β ) () R [ ] C( ) f ( ) g( ) ( f ( ) g( )) f ( ) g( ) d () () C( ) R [ ] R[ ] () 4 H ξ ( ) < H (Hlert) ) ( k β ) ( kβ )

( β ) () () R () R ) β ( ) ( ( β ) () R [ ] C( ) f ( ) g( ) ( f ( ) g( )) f ( ) g( ) d () () C( ) R [ ] R[ ] () 4 H ξ ( ) < H (Hlert) ) ( k β ) ( kβ ) 4 5 : V R V ( β ) ) ( β ) ( β ) ; ) ( k β ) k( β ) ; : ) ( β γ ) ( γ ) ( β γ ) ; 4) ( ) ( ) β γ V k V R ) β ( ) ( ( β ) () () R () R ) β ( ) ( ( β ) () R [ ] C( ) f ( ) g( ) ( f ( ) g( )) f ( ) g( ) d

More information

., /,, 0!, + & )!. + + (, &, & 1 & ) ) 2 2 ) 1! 2 2

., /,, 0!, + & )!. + + (, &, & 1 & ) ) 2 2 ) 1! 2 2 ! # &!! ) ( +, ., /,, 0!, + & )!. + + (, &, & 1 & ) ) 2 2 ) 1! 2 2 ! 2 2 & & 1 3! 3, 4 45!, 2! # 1 # ( &, 2 &, # 7 + 4 3 ) 8. 9 9 : ; 4 ), 1!! 4 4 &1 &,, 2! & 1 2 1! 1! 1 & 2, & 2 & < )4 )! /! 4 4 &! &,

More information

4 1 1 16 1 0 1 5 3 8 5 8 5 8 7 8 5 1 3 5 1 4 4 5 1 5 1 8 = 1 16 16 10000 16 1 1 5 + 3 8 + = ( = 3 5 3 5 15 1 1 7 4 3 = =. 4 7 4 7 8 4 x y z x + 1 = y + 1 = z + 1 x y z = 1 y z x zx = z-x xy = x-y y-z

More information

例題. y = x x = 0 y = x 0 li 0 li 0 li = y = x x = 0 = f x) x = a x = a 2

例題. y = x x = 0 y = x 0 li 0 li 0 li = y = x x = 0 = f x) x = a x = a 2 y = x x = 0 y 2 0 2 x Figure : y = x f x) x = a f x) x = a f a) dy dx x=a f a) x a f x) f a) x a f a + ) f a) f x) x = a f x) x = a y = x x = 0 例題. y = x x = 0 y = x 0 li 0 li 0 li = y = x x = 0 = f x)

More information

托运单诈骗案报案不予立案凸显的公安体制问题(曾祥 网上报警平台

托运单诈骗案报案不予立案凸显的公安体制问题(曾祥 网上报警平台 托 运 单 诈 骗 案 报 案 不 予 立 案 凸 显 的 公 安 体 制 问 题 ( 曾 祥 平 台 网 上 报 警 70 http://www.dghongxi.com 托 运 单 诈 骗 案 报 案 不 予 立 案 凸 显 的 公 安 体 制 问 题 ( 曾 祥 网 上 报 警 平 台 受 益 人 杨 师 长, 贵 州 省 人, 住 上 海 xx 区 一 天 下 大 厦, 由 于 职 责 原

More information

國家圖書館典藏電子全文

國家圖書館典藏電子全文 1 3 4 5 n Y Y n t t t = 1 ˆ) ( n Y Y n t t t = 1 ˆ n Y Y Y n t t t t = 1 ˆ 6 n Y Y n t t t = 1 ˆ) ( n Y Y Y n t t t t = 1 ˆ) ( t Y t Yˆ n Y t = φ 0 + φ1yt 1 + φyt +... + φ pyt p + εt Y t Y t n φ n ε n

More information