論 文 摘 要 水 滸 傳 的 創 作 從 南 宋 初 年 至 明 代 中 葉, 這 四 百 多 年 來 流 傳 的 水 滸 故 事, 經 過 說 書 人 的 講 演 鋪 陳 文 人 的 潤 飾 增 色, 逐 漸 成 熟 完 整, 匯 聚 成 一 部 精 彩 絕 倫 的 通 俗 小 說 小 說 設

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "論 文 摘 要 水 滸 傳 的 創 作 從 南 宋 初 年 至 明 代 中 葉, 這 四 百 多 年 來 流 傳 的 水 滸 故 事, 經 過 說 書 人 的 講 演 鋪 陳 文 人 的 潤 飾 增 色, 逐 漸 成 熟 完 整, 匯 聚 成 一 部 精 彩 絕 倫 的 通 俗 小 說 小 說 設"

Transcription

1 中 文 系 文 教 碩 士 在 職 專 班 一 三 年 度 第 二 期 碩 士 位 論 文 指 導 教 授 : 高 桂 惠 教 授 Dress Research of The Water Margin 研 究 生 : 陳 怡 君 中 華 民 一 四 年 六 月

2 論 文 摘 要 水 滸 傳 的 創 作 從 南 宋 初 年 至 明 代 中 葉, 這 四 百 多 年 來 流 傳 的 水 滸 故 事, 經 過 說 書 人 的 講 演 鋪 陳 文 人 的 潤 飾 增 色, 逐 漸 成 熟 完 整, 匯 聚 成 一 部 精 彩 絕 倫 的 通 俗 小 說 小 說 設 計 了 一 百 零 八 位 英 雄, 這 些 好 漢 被 賦 予 了 不 同 出 身 獨 特 相 貌, 以 及 各 式 穿 著, 繪 製 出 一 幅 多 彩 多 姿 的 水 滸 圖 卷 水 滸 傳 在 人 物 登 場 時, 往 往 以 一 套 贊 賦 介 紹 人 物 從 頭 到 腳 的 衣 著, 為 讀 者 在 腦 海 中 畫 出 一 個 具 體 而 鮮 明 的 形 象 由 於 服 飾 是 一 個 人 的 社 會 肌 膚, 透 過 服 飾 我 們 可 得 知 其 身 分 地 位 審 美 觀 念 性 格 投 射 與 所 處 的 社 會 風 尚, 甚 至 能 反 映 群 體 文 化 水 滸 傳 服 飾 琳 瑯 滿 目, 筆 者 透 過 文 本 的 分 析, 將 一 百 零 八 好 漢 的 衣 著, 分 為 首 服 上 衣 下 裳 與 足 服 腰 佩 四 類, 逐 一 考 掘 形 制 內 容 演 化, 宋 元 明 三 代 服 制 與 人 物 的 穿 用 取 向 其 次 探 討 服 飾 的 質 料 與 顏 色, 將 質 料 分 為 棉 麻 絲 織 毛 皮 金 屬 四 類, 研 究 服 飾 表 現 的 物 質 文 化 ; 服 色 則 採 紅 青 白 黑 黃 五 色 分 述, 闡 發 水 滸 傳 服 飾 的 穿 搭 美 把 人 物 服 飾 對 應 水 滸 傳 的 創 作 背 景, 瞭 解 小 說 反 映 出 來 宋 元 明 三 代 紡 織 工 藝 的 發 達, 帶 動 商 品 經 濟 活 絡, 形 成 豐 富 多 樣 的 衣 飾 時 尚 以 及 崇 奢 僭 禮 的 風 氣 最 後 將 服 飾 與 人 物 形 象 結 合 探 討, 論 述 小 說 如 何 運 用 服 飾 勾 勒 水 滸 傳 臉 譜, 研 究 服 飾 對 人 物 外 在 的 身 分 界 定, 與 文 本 內 在 的 書 寫 意 涵 本 論 文 從 服 飾 的 角 度 審 視 水 滸 傳, 從 中 歸 納 出 服 飾 是 人 物 刻 劃 的 途 徑, 是 小 說 渲 染 情 節 的 方 法, 也 是 社 會 風 俗 的 具 體 反 映, 更 是 梁 山 好 漢 犯 禁 思 想 的 表 現, 總 結 出 水 滸 傳 是 通 俗 小 說 服 飾 書 寫 的 轉 型 階 段 關 鍵 詞 : 水 滸 傳 一 百 零 八 好 漢 服 飾 人 物 形 象 I

3 Abstract The creation of The Water Margin went through a roughly 400-year span, starting from the beginning of Southern Song to the mid-ming Dynasty. Stories of The Water Margin, performed, polished, refined and compiled by storytellers and poets, were made into one epic popular fiction, within which 108 outlaws, endowed with distinct backgrounds, appearances, and dress, made an animated landscape of Water Margin. The Water Margin introduces most of its characters complete outfits through a set of words of praise on their debuts, thereby portraying solid, bright images in its readers mind. Dress are socialized skin from which we tell one s social status, aesthetics, projected nature, contemporary trends, and even collective culture from those of others. The Water Margin presents 108 outlaws in a wide array of clothing which, in my textual analyses, was categorized into caps, garments, skirts and footwear, and waist ornaments. I explore the contents of their designs and transformations over time, and how people in Song, Yuan and Ming Dynasties designed and decided their dress in terms of wearing and functioning. Next, I d discuss the textile categorized into cotton and gunny, silk, hide and leather, and metal, in order to study the material culture embedded in dress along with colors red, cyan, white, black, and yellow included, so as to elaborate on the aesthetics of dressing. Comparing dress with the social context of The Water Margin s creation gives insight to the highly-developed textile crafting in Song, Yuan, and Ming Dynasty, a crafting which promoted a booming commodity economy and thereby formed a miscellaneous dressing fashion and a luxury-worshiping, etiquette-violating atmosphere. Combining dress with the characters, I reason how each figure was shaped with what he or she wore, and study how one s dressing defined his/her extrinsic identity and the textual implications inherited in the fiction. This thesis aims at scrutinizing The Water Margin through dress, concluding that dressing is a path to characters depictions, a manner with which the plot was embellished, a concrete reflection on social customs, as well as a representation of the 108 outlaws thinking of breaking prohibitions. The Water Margin, therefore, was at the stage of dressing depiction s transformation in popular fictions. Keywords: The Water Margin, the 108 outlaws, dress, characters II

4 論 文 目 次 第 一 章 緒 論 第 一 節 研 究 動 機 與 目 的 1 第 二 節 文 獻 檢 討 與 述 評 一 水 滸 傳 之 人 物 形 象 研 究 6 二 水 滸 傳 之 社 會 文 化 研 究 8 三 水 滸 傳 之 服 飾 書 寫 研 究 11 第 三 節 研 究 範 圍 與 研 究 方 法 一 研 究 範 圍 19 二 研 究 方 法 20 第 二 章 宋 元 明 的 服 飾 文 化 探 析 第 一 節 宋 元 明 紡 織 工 藝 的 發 展 25 第 二 節 宋 元 明 的 衣 飾 風 尚 34 第 三 章 水 滸 傳 服 飾 類 型 分 析 第 一 節 首 服 類 一 髮 式 47 ( 一 ) 丫 髻 48 ( 二 ) 鵝 梨 角 兒 49 ( 三 ) 兒 50 二 冠 服 50 ( 一 ) 冠 : 平 天 冠 三 叉 冠 星 冠 如 意 冠 鐵 冠 50 ( 二 ) 巾 : 一 字 巾 墊 角 巾 抓 角 兒 頭 巾 万 字 巾 綸 巾 包 巾 56 ( 三 ) 幞 頭 63 ( 四 ) 抹 額 65 ( 五 ) 帽 : 烏 帽 磕 腦 67 ( 六 ) 笠 : 箬 笠 毡 笠 69 ( 七 ) 盔 72 ( 八 ) 首 飾 : 巾 環 簪 釵 釧 鐲 戴 花 73 III

5 第 二 節 上 衣 類 一 袍 81 ( 一 ) 龍 袍 82 ( 二 ) 官 袍 83 ( 三 ) 道 服 ( 袍 ) 直 裰 84 ( 四 ) 戰 袍 ( 征 袍 ) 86 二 襖 91 ( 一 ) 衲 襖 91 ( 二 ) 戰 襖 92 ( 三 ) 繡 襖 94 三 衫 : 布 衫 紗 衫 羅 衫 綢 衫 緞 衫 95 四 甲 97 ( 一 ) 鎖 子 甲 ( 連 環 甲 ) 98 ( 二 ) 獸 面 吞 頭 99 ( 三 ) 柳 葉 甲 魚 鱗 甲 100 ( 四 ) 掩 心 甲 ( 護 心 鏡 ) 101 ( 五 ) 烏 油 甲 102 五 其 他 : 主 腰 背 心 103 第 三 節 下 裳 與 足 服 類 一 裙 107 二 褲 ( 褌 ) 108 三 腿 綳 ( 絣 ) 109 四 鞋 110 ( 一 ) 履 110 ( 二 ) 麻 鞋 113 ( 三 ) 靴 : 抹 綠 靴 朝 靴 牛 皮 靴 油 膀 靴 其 他 114 五 襪 ( 袜 ) 117 第 四 節 腰 佩 類 一 腰 帶 120 ( 一 ) 笏 頭 帶 120 ( 二 ) 鸞 帶 手 巾 125 二 縧 126 三 膊 128 IV

6 四 裹 肚 129 第 四 章 水 滸 傳 服 飾 質 料 與 顏 色 分 析 第 一 節 水 滸 服 飾 質 料 考 察 一 棉 麻 類 133 二 絲 織 類 136 ( 一 ) 絹 136 ( 二 ) 紗 138 ( 三 ) 羅 139 ( 四 ) 緞 ( 紵 絲 ) 142 ( 五 ) 錦 144 三 毛 皮 類 146 四 金 屬 類 148 第 二 節 水 滸 服 飾 顏 色 考 察 一 紅 色 系 153 二 青 色 系 158 三 白 色 系 162 四 黑 色 系 165 五 黃 色 系 169 第 五 章 水 滸 傳 服 飾 與 人 物 形 象 塑 造 第 一 節 官 吏 類 一 軍 官 將 領 179 ( 一 ) 林 冲 180 ( 二 ) 楊 志 181 二 胥 吏 獄 卒 184 ( 一 ) 宋 江 185 ( 二 ) 戴 宗 187 第 二 節 庶 民 類 一 莊 園 地 主 190 ( 一 ) 史 進 190 ( 二 ) 柴 進 191 二 書 生 秀 才 : 吳 用 193 V

7 三 僧 侶 道 士 195 ( 一 ) 魯 智 深 195 ( 二 ) 武 松 198 ( 三 ) 公 孫 勝 201 四 家 丁 扈 從 203 ( 一 ) 李 逵 204 ( 二 ) 燕 青 206 五 漁 民 獵 戶 209 ( 一 ) 阮 氏 兄 弟 209 ( 二 ) 解 家 兄 弟 211 六 酒 肆 店 主 212 ( 一 ) 孫 二 娘 212 ( 二 ) 顧 嫂 212 七 山 賊 草 寇 : 清 風 山 三 雄 對 影 山 雙 雄 芒 踼 山 三 雄 213 第 三 節 水 滸 服 飾 書 寫 綜 論 一 水 滸 服 飾 刻 劃 人 物 的 形 象 215 二 水 滸 服 飾 隨 著 人 物 遭 際 而 轉 變 217 三 水 滸 服 飾 有 渲 染 畫 面 鋪 墊 情 節 的 作 用 217 四 水 滸 服 飾 隱 含 了 象 徵 意 義 218 第 六 章 結 論 一 水 滸 服 飾 是 人 物 刻 劃 的 途 徑 219 二 水 滸 以 服 飾 書 寫 展 演 陣 容, 觸 發 想 像 力 220 三 水 滸 服 飾 是 文 化 風 俗 的 具 體 反 映 221 四 水 滸 服 飾 是 犯 禁 思 想 的 表 現 223 五 水 滸 服 飾 書 寫 作 為 小 說 發 展 的 另 一 標 誌 223 附 錄 : 水 滸 一 百 單 八 將 服 飾 書 寫 整 理 228 參 考 書 目 258 VI

8 第 一 章 緒 論 第 一 節 研 究 動 機 與 目 的 服 飾 為 人 類 文 明 的 一 個 重 要 表 徵 遠 古 時 期, 人 類 為 了 適 應 氣 候 冷 暖 變 化 以 延 續 種 族, 從 赤 身 裸 體 到 取 用 毛 皮 來 保 暖 禦 寒 逮 進 入 農 耕 社 會 後, 人 類 養 蠶 種 桑, 紡 紗 織 衣, 文 明 逐 漸 發 展 起 來 禮 記 禮 運 記 載 了 這 段 演 化 的 過 程 : 昔 者 先 王 未 有 宮 室, 冬 則 居 營 窟, 夏 則 居 橧 巢 未 有 火 化, 食 草 木 之 實 鳥 獸 之 肉, 飲 其 血, 茹 其 毛 未 有 麻 絲, 衣 其 羽 皮 後 聖 有 作, 然 後 脩 火 之 利, 范 金, 合 土, 以 為 臺 榭 宮 室 牖 戶, 以 炮 以 燔, 以 亨 以 炙, 以 為 醴 酪 ; 其 麻 絲, 以 為 布 帛 以 養 生 送 死, 以 事 鬼 神 上 帝, 皆 從 其 朔 1 由 此 可 知, 人 類 文 明 是 隨 著 生 產 技 術 的 改 變 而 推 進, 從 游 牧 到 定 居, 採 集 到 農 耕, 衣 料 的 來 源 也 自 毛 皮 轉 為 布 帛 人 類 文 明 萌 芽 之 後, 服 飾 也 不 再 僅 止 於 基 本 的 物 質 功 能, 提 升 為 展 演 文 化 的 社 會 功 能 中 為 一 衣 冠 古 在 悠 長 的 歷 史 中, 每 一 朝 代 民 族 階 級 都 發 展 出 各 自 的 服 飾 來 標 誌 身 分 左 傳 定 公 十 年, 疏 曰 : 中 有 禮 儀 之, 故 稱 夏 ; 有 服 章 之 美, 謂 之 華 華 夏, 一 也 2, 中 為 禮 儀 之 邦, 以 區 分 尊 卑 上 下 為 基 準 來 制 定 社 會 規 範 3, 而 彰 顯 身 分 位 階 的 服 飾, 就 是 禮 的 具 體 實 踐 4 藉 由 服 飾 來 體 現 禮 制, 是 中 文 化 中 頗 富 特 色 的 一 環, 也 是 集 體 意 識 的 高 度 凝 聚 王 朝 更 迭 首 要 之 事 便 是 改 正 朔, 易 服 色 5, 代 表 權 與 服 飾 的 密 切 關 係 許 多 正 史 都 有 輿 服 志 的 編 寫 6, 記 錄 了 當 朝 的 服 制 規 範, 展 現 階 級 嚴 明 的 封 建 統 1 ( 清 ) 孫 希 旦 : 禮 記 集 解 上 冊 卷 21( 臺 北 : 文 史 哲 出 版 社,1990), 頁 ( 周 ) 左 丘 明 傳,( 晉 ) 杜 預 注,( 唐 ) 孔 穎 達 正 義, 李 勤 主 編 : 春 秋 左 傳 正 義 : 定 公 ~ 哀 公 卷 56( 臺 北 : 臺 灣 古 籍 出 版 公 司,2001), 頁 白 虎 通 義 卷 下 : 聖 人 之 所 以 制 衣 服, 何 以? 為 絺 紘 蔽 形, 表 德 勸 善, 別 尊 卑 也 又 周 易 繫 辭 傳 註 疏 : 黃 帝 堯 舜 垂 衣 裳 而 天 下, 蓋 取 乾 坤 來 知 德 疏 : 犧 農 之 時, 人 害 雖 消, 而 人 文 未 著 ; 衣 食 雖 足, 而 禮 義 未 興 故 黃 帝 堯 舜, 惟 垂 上 衣 下 裳 之 制, 以 明 尊 卑 貴 賤 之 分 上 述 可 見 服 飾 在 中 古 代 就 有 區 別 地 位 尊 卑 的 作 用 ( 漢 ) 班 固 : 白 虎 通 義 卷 下, 收 錄 於 ( 清 ) 紀 昀 主 編 : 景 印 文 淵 閣 四 庫 全 書 子 部 156( 臺 北 : 臺 灣 商 務 印 書 館, ), 頁 59;( 明 ) 來 知 德 ( 清 ) 惠 棟 疏, 馮 家 金 重 編 : 周 易 繫 辭 傳 註 疏 ( 臺 北 : 頂 淵 文 化 事 業 有 限 公 司,1999), 頁 ( 明 ) 丘 濬 衍 義 補 卷 一 百 十 一 : 衣 服 者, 身 之 章, 名 器 之 所 寓 也 言 明 衣 服 的 功 能 在 於 表 彰 身 分 ( 明 ) 丘 濬 : 衍 義 補 卷 111, 收 錄 於 王 德 毅 主 編 : 叢 書 集 成 三 編 第 12 冊 ( 臺 北 : 新 文 豐 出 版 公 司,1997), 頁 禮 記 傳 : 權 度 量, 考 文 章, 改 正 朔, 易 服 色, 殊 徽 號, 易 器 械, 別 衣 服, 此 其 所 得 與 民 變 革 者 也 ( 清 ) 孫 希 旦 : 禮 記 集 解 下 冊 卷 34, 頁 編 列 輿 服 志 的 正 史 有 : 後 漢 書 晉 書 南 齊 書 舊 唐 書 新 唐 書 ( 車 服 志 ) 宋 史 金 史 元 史 明 史 1

9 然 而, 與 現 實 社 會 緊 密 結 合 的 文 作 品, 其 豐 富 的 服 飾 書 寫 較 之 官 方 輿 服 志 更 能 真 實 反 映 文 化 流 動 的 軌 跡 作 者 透 過 服 飾 描 寫 來 刻 劃 人 物, 目 的 在 於 誘 發 讀 者 的 想 像 力, 與 作 品 產 生 共 鳴 文 中 的 服 飾 書 寫 早 在 先 秦 就 已 發 端, 例 如 詩 經 鄘 風 君 子 偕 老 首 章 : 君 子 偕 老, 副 笄 六 珈, 委 委 佗 佗, 如 山 如 何 象 服 是 宜 子 之 不 淑, 云 如 之 何? 7 詩 中 諷 刺 宣 姜 夫 人 頭 戴 著 華 貴 的 笄 珈 髮 飾, 身 穿 著 紋 彩 豐 富 的 象 服 8, 卻 沒 有 稱 得 上 這 些 衣 服 的 美 德 這 樣 直 接 鋪 陳 人 物 服 飾 的 手 法 又 為 漢 樂 府 沿 襲, 如 陌 上 桑 : 日 出 東 南 隅, 照 我 秦 氏 樓 秦 氏 有 好 女, 自 名 為 羅 敷 羅 敷 喜 蠶 桑, 採 桑 城 南 隅 青 絲 為 籠 係, 桂 枝 為 籠 鉤 頭 上 倭 墮 髻, 耳 中 明 月 珠 緗 綺 為 下 裙, 紫 綺 為 上 襦 9 以 淺 顯 的 詩 句, 速 寫 羅 敷 的 形 象 : 她 綰 著 漢 代 流 行 的 倭 墮 髻 10, 耳 中 塞 的 是 燦 如 明 月 的 寶 珠, 上 衣 是 明 亮 的 淺 黃 色, 下 著 是 華 貴 的 紫 色, 質 料 是 細 緻 的 絲 綺 透 過 勾 勒 羅 敷 衣 著 華 美, 進 而 聯 想 其 人 容 色 姣 好, 無 怪 乎 耕 者 忘 其 犁, 鋤 者 忘 其 鋤 了 再 看 唐 代 杜 甫 ( ) 的 麗 人 行 : 三 月 三 日 天 氣 新, 長 安 水 邊 多 麗 人 態 濃 意 遠 淑 且 真, 肌 理 細 膩 骨 肉 勻 繡 羅 衣 裳 照 暮 春, 蹙 金 孔 雀 銀 麒 麟 頭 上 何 所 有? 翠 微 盍 葉 垂 鬢 唇 背 後 何 所 見? 珠 壓 腰 衱 穩 稱 身 11 楊 氏 姐 妹 體 態 曼 妙, 身 著 絲 羅 衣 裳, 並 以 金 銀 織 線 繡 出 瑞 禽 祥 獸 頭 上 翡 翠 花 飾 垂 墜 兩 鬢, 腰 繫 合 身 珠 玉 裙 帶, 襯 托 出 窈 窕 身 姿 12 麗 人 之 尊 貴 奢 華, 耀 眼 奪 目, 從 服 飾 得 以 想 見 除 了 詩 歌 之 外, 唐 代 變 文 以 說 唱 相 間 韻 散 結 合 的 方 式 在 人 物 出 場 時 描 繪 其 容 貌 與 服 飾, 這 一 點 給 予 後 世 的 話 本 與 章 回 小 說 最 直 接 的 影 響 如 秋 胡 變 文 7 馬 持 盈 註 譯 : 詩 經 今 註 今 譯 ( 臺 北 : 臺 灣 商 務 印 書 館,2013), 頁 75 8 副, 用 髮 編 成 的 首 飾, 用 以 蓋 頭 笄, 髮 簪 珈, 簪 上 的 玉 飾 象 服, 衣 服 上 面 畫 著 文 彩, 古 代 王 后 及 諸 侯 夫 人 之 服 馬 持 盈 註 譯 : 詩 經 今 註 今 譯, 頁 75 9 ( 宋 ) 郭 茂 倩 編 : 宋 本 樂 府 詩 集 中 冊 卷 28( 臺 北 : 世 界 書 局,2012), 頁 羅 敷 的 倭 墮 髻 是 漢 代 婦 女 流 行 的 髮 型, 黃 能 馥 說 : 漢 代 婦 女 的 髮 型, 通 常 以 挽 髻 為 主, 一 般 是 從 頭 頂 中 央 分 清 頭 路, 再 將 兩 股 頭 髮 編 成 一 束, 由 下 朝 上 反 搭, 晚 成 各 種 式 樣 有 側 在 一 邊 的 墮 馬 髻 倭 墮 髻 ; 有 盤 髻 如 螺 旋 的, 還 有 瑤 臺 髻 垂 雲 髻 百 合 髻 黃 能 馥 陳 娟 娟 : 中 服 飾 史 ( 上 海 : 世 紀 出 版 集 團,2007), 頁 ( 清 ) 蘅 塘 退 士 編 選, 李 金 水 編 譯 : 唐 詩 三 百 首 ( 臺 北 : 吉 根 出 版 社 2007), 頁 唐 代 初 期 流 行 緊 身 窄 小 的 服 裝 款 式, 裙 子 的 形 式 流 行 高 腰 或 束 胸 貼 臀 寬 襬 齊 地 的 樣 式, 髻 能 顯 露 人 體 結 構 的 曲 線 美, 又 能 表 現 一 種 富 麗 瀟 灑 的 優 美 風 度 黃 能 馥 陳 娟 娟 著 : 中 服 飾 史, 頁 252 2

10 中 秋 胡 返 家 見 妻 : 秋 胡 忽 見 貞 妻, 良 久 占 相, 容 儀 婉 美, 面 如 白 玉, 頰 帶 紅 蓮, 腰 若 柳 條, 細 眉 段 絕 停 蹔 住 馬, 向 前 上 熟 看 之, 只 為 不 識 其 妻, 古 贈 詩 一 首 : 玉 面 映 紅 粧, 金 鈎 弊 採 桑 眉 黛 條 間 發, 羅 襦 葉 裏 藏 頰 奪 春 桃 李, 身 如 白 雪 霜 13 作 者 先 以 散 文 敘 述, 再 用 韻 文 重 複 稱 頌, 詠 詩 一 首 寫 出 秋 胡 之 妻 美 麗 的 相 貌, 纖 瘦 的 身 形, 翠 綠 的 羅 襦, 而 恰 如 其 分 的 妝 容, 襯 托 出 其 紅 嫩 雙 頰 與 白 雪 肌 膚, 讓 女 主 角 在 讀 者 美 好 的 想 像 中 登 場 變 文 中 韻 散 結 合 的 描 繪 方 式 為 宋 元 話 本 繼 承 說 話 人 往 往 在 人 物 出 場 時, 先 採 用 提 問 設 置 懸 念, 再 一 段 駢 偶 贊 賦, 著 意 介 紹 角 色 的 相 貌 與 服 飾 如 楊 溫 攔 路 虎 傳 中 山 東 夜 叉 李 貴 出 場 時 : 這 漢 子 生 得 人 怕, 真 個 是 : 身 長 丈 二, 腰 闊 數 圍 青 紗 巾 四 結 垂 帶 ; 金 帽 環 兩 邊 耀 日 紵 絲 袍 束 腰 稱 體 ; 鼠 腰 兒 柰 口 慢 襠 錦 搭 膊 上 盡 藏 雪 雁, 玉 腰 帶 柳 串 金 魚 有 如 五 通 菩 薩 下 天 堂, 好 似 那 灌 口 二 郎 離 寶 殿 14 李 貴 頭 戴 著 青 紗 巾, 頭 巾 的 四 角 結 著 垂 帶 紗 巾 側 邊 裝 飾 著 燦 爛 的 金 色 帽 環 身 上 穿 著 一 領 合 身 紵 絲 袍, 腰 繫 一 條 錦 繡 雪 雁 搭 膊, 玉 帶 上 繡 著 柳 穿 金 魚 圖, 英 武 模 樣 就 像 神 仙 下 凡 這 種 以 韻 文 鋪 排 渲 染 人 物 的 方 式, 方 便 說 唱 且 通 俗 易 懂, 有 利 於 聽 眾 快 速 掌 握 描 寫 對 象 的 特 色 明 清 是 章 回 小 說 發 展 的 高 峰 期, 小 說 的 服 飾 書 寫 藝 術 不 斷 進 化, 顏 湘 君 說 : 明 清 以 後, 隨 著 小 說 創 作, 特 別 是 人 情 小 說 的 繁 榮 昌 盛, 服 飾 描 寫 逐 步 發 展 為 小 說 人 物 個 性 化 的 藝 術 手 段 15 換 言 之, 小 說 的 服 飾 書 寫 從 宋 元 話 本 追 求 表 述 快 意 與 傳 達 效 果 來 吸 引 觀 眾 的 描 摹 方 式, 轉 向 服 飾 書 寫 與 人 物 個 性 緊 密 結 合 的 階 段 中 古 典 人 情 小 說 代 表 當 推 金 瓶 梅 與 紅 樓 夢, 二 書 對 於 服 飾 的 書 寫 相 當 細 緻 豐 富, 例 如 金 瓶 梅 第 十 四 回 寫 潘 金 蓮 生 日 時 的 打 扮 : 只 見 潘 金 蓮 上 穿 丁 香 色 潞 綢 雁 啣 蘆 花 樣 對 襟 襖 兒, 白 綾 豎 領, 妝 花 眉 子, 溜 金 蜂 趕 菊 鈕 釦 兒 ; 下 著 一 尺 寬 海 馬 潮 雲 羊 皮 金 沿 邊 挑 線 裙 子, 紅 緞 子 白 綾 高 底 鞋, 妝 花 膝 褲, 青 寶 石 墜 子, 珠 子 箍 與 孟 玉 樓 一 樣 打 扮 王 重 民 等 編 : 敦 煌 變 文 集 上 冊 卷 2( 北 京 : 人 民 出 版 社,1957), 頁 ( 明 ) 洪 楩 輯, 程 毅 中 校 注 : 清 平 山 堂 話 本 校 注 卷 3( 北 京 : 中 華 書 局,2012), 頁 顏 湘 君 : 明 清 通 俗 小 說 服 飾 描 寫 藝 術 發 展 淺 論, 湖 南 師 範 文 院 碩 士 論 文,2002, 頁 8 16 ( 明 ) 蘭 陵 笑 笑 生 著, 陶 慕 寧 校 注 : 金 瓶 梅 詞 話 上 冊 ( 北 京 : 人 民 文 出 版 社,2008), 頁 158 3

11 潘 金 蓮 的 衣 著 從 頭 到 腳 描 繪 得 鉅 細 靡 遺 質 料 有 綾 緞 等 高 級 布 料, 顏 色 有 粉 紅 金 紅, 亮 麗 搶 眼 紋 樣 有 雁 啣 蘆 花 海 馬 潮 雲, 織 工 繁 複, 配 件 上 則 以 寶 石 珠 玉 為 主, 金 碧 輝 煌, 處 處 表 現 張 揚 爭 勝 的 心 理, 也 極 力 炫 耀 西 門 家 的 財 勢 再 看 紅 樓 夢 第 三 回 寫 王 熙 鳳 出 場 時, 身 穿 : 頭 上 戴 著 金 絲 八 寶 攢 珠 髻, 綰 著 朝 陽 五 鳳 挂 珠 釵, 項 上 戴 著 赤 金 盤 螭 瓔 珞 圈, 裙 邊 系 著 豆 綠 宮 絛, 雙 衡 比 目 玫 瑰 佩, 身 上 穿 著 縷 金 百 蝶 穿 花 紅 洋 緞 窄 褃 襖, 外 罩 五 彩 刻 絲 石 青 銀 鼠 褂, 下 著 翡 翠 撒 花 洋 縐 裙 17 王 熙 鳳 衣 著 講 究 而 華 貴, 髮 髻 戴 著 八 種 圖 樣 的 金 珠 首 飾, 簪 著 鳳 形 珠 玉 釵, 圍 著 玉 螭 紋 金 項 圈, 配 飾 多 樣 絢 麗 輝 煌, 符 合 賈 府 少 奶 奶 的 身 分 王 熙 鳳 上 著 紅 窄 褃 襖, 下 穿 翡 綠 洋 縐 裙, 外 罩 石 青 銀 鼠 褂, 用 色 時 尚 鮮 明, 照 應 了 其 活 潑 強 勢 的 性 格, 難 怪 眾 人 見 之 要 斂 聲 屏 氣 了 金 瓶 梅 與 紅 樓 夢 如 此 精 細 成 熟 的 服 飾 書 寫, 現 已 有 專 書 專 論 探 討 之 18, 然 引 發 筆 者 好 奇 的, 卻 是 成 書 於 二 者 之 前, 專 寫 英 雄 好 漢 水 滸 傳 的 服 飾 書 寫, 其 動 機 有 四 : 一 歷 代 文 作 品 的 服 飾 書 寫 多 關 注 在 女 性 身 上, 男 性 服 飾 書 寫 的 份 量 明 顯 不 如 女 性 而 章 回 小 說 中 以 男 性 為 主 軸 的 三 演 義 與 水 滸 傳, 三 演 義 側 重 史 實, 創 作 手 法 不 免 受 到 制 約, 人 物 描 寫 雖 多, 服 飾 書 寫 相 對 不 足 而 水 滸 傳 既 沒 有 歷 史 包 袱, 登 場 角 色 豐 富, 且 從 話 本 吸 收 而 來 書 寫 傳 統 也 保 留 其 中, 如 柴 進 現 身 名 府 牢 獄 時 : 蔡 福 看 時, 但 見 那 一 箇 人 生 得 十 分 標 致 有 詩 為 證 : 身 穿 鴉 翅 青 團 領, 腰 繫 羊 脂 玉 鬧 妝 頭 戴 鵔 鸃 冠 一 具, 足 躡 珍 珠 履 一 雙 規 行 矩 步 端 詳 士, 目 秀 眉 清 年 少 郎 禮 賢 好 客 為 柴 進, 四 海 馳 名 小 孟 嘗 19 柴 進 的 首 服 上 衣 腰 佩 鞋 履, 到 長 相 舉 止 風 範, 作 者 從 頭 到 腳 分 別 細 述, 畫 出 一 位 體 鮮 明 的 貴 族 形 象 諸 如 此 類 描 寫 在 水 滸 傳 甚 多, 正 是 提 供 了 男 性 服 飾 書 寫 的 資 料 二 水 滸 傳 的 創 作 係 從 南 宋 初 年 至 明 代 中 葉, 故 事 背 景 雖 設 定 在 宋 朝, 然 服 飾 卻 不 全 依 宋 制 我 們 可 從 水 滸 傳 中 的 服 飾 觀 察 形 制 內 涵 與 集 體 創 作 的 痕 跡 17 ( 清 ) 曹 雪 芹 著 高 鶚 續, 鄭 慶 山 校 訂 : 脂 本 彙 校 石 頭 記 上 冊 ( 北 京 : 作 家 出 版 社,2003), 頁 談 討 金 瓶 梅 服 飾 的 專 書 如 : 張 金 蘭 : 金 瓶 梅 女 性 服 飾 文 化 ( 臺 北 : 萬 卷 樓 圖 書 公 司, 2001) 分 析 紅 樓 夢 服 飾 的 專 論 如 : 郭 若 愚 : 紅 樓 夢 中 人 物 的 服 飾 研 究, 收 錄 於 紅 樓 夢 研 究 集 刊 編 委 會 編 : 紅 樓 夢 研 究 集 刊 第 期 ( 上 海 : 上 海 古 籍 出 版 社,1980); 蘇 惠 玲 : 紅 樓 夢 中 婦 女 服 飾 與 藉 以 刻 劃 角 色 的 效 應 以 王 熙 鳳 薛 寶 釵 林 黛 玉 為 中 心 的 比 較 研 究, 輔 仁 織 品 服 裝 研 究 所 碩 士 論 文, ( 明 ) 施 耐 庵 : 水 滸 傳 下 冊 ( 長 沙 : 岳 麓 書 社,2008), 頁 650 4

12 三 水 滸 傳 在 明 清 小 說 的 服 飾 書 寫 上, 是 從 公 式 化 固 定 化 到 寫 實 性 的 重 要 過 渡 20 三 演 義 中 對 人 物 服 飾 的 書 寫 顯 得 單 調, 如 孔 明 總 是 羽 扇 綸 巾 的 一 貫 衣 著, 到 了 水 滸 傳 時, 以 孔 明 為 原 型 的 吳 用, 他 可 以 是 戴 一 頂 桶 子 樣 抹 眉 梁 頭 巾, 穿 一 領 皂 沿 邊 麻 布 寬 衫, 腰 繫 一 條 茶 褐 鸞 帶 21 的 村 先 生, 也 可 以 是 五 明 扇 齊 攢 白 羽, 九 綸 巾 巧 簇 烏 紗 素 羅 袍 香 皂 沿 邊, 碧 玉 環 絲 縧 束 定 22 智 比 諸 葛 的 軍 師 無 論 是 服 飾 的 款 式 材 質 及 顏 色 描 寫 相 當 講 就, 富 有 變 化 四 水 滸 傳 的 主 體 場 域 是 地 方 江 湖 的 梁 山 泊, 活 動 人 物 則 是 逍 遙 法 外 的 綠 林 好 漢 這 群 體 制 外 的 英 雄, 衣 飾 上 不 乏 綾 羅 錦 緞 等 禁 用 質 料, 紅 黃 紫 等 禁 用 服 色 其 服 飾 之 犯 禁, 一 方 面 衝 撞 官 方 權 威, 一 方 面 也 透 過 服 飾 展 演 力 量 與 審 美 意 識 關 於 水 滸 傳 中 的 服 飾, 筆 者 發 現 研 究 者 多 是 將 服 飾 附 著 在 人 物 形 象 中 探 討, 較 少 專 以 服 飾 為 出 發 點 來 析 論, 原 因 在 於 服 飾 書 寫 在 水 滸 傳 中 比 重 不 高, 亦 非 人 物 形 象 刻 劃 的 著 力 處 23 即 便 如 此, 服 飾 卻 是 一 個 人 的 社 會 肌 膚, 透 過 服 飾 我 們 可 得 知 其 身 分 地 位 審 美 觀 念 性 格 投 射 及 風 尚 習 俗, 甚 至 能 反 映 群 體 文 化 等 張 金 蘭 說 : 服 飾 雖 然 是 穿 著 在 個 體 身 上, 可 以 反 映 出 一 個 單 獨 的 個 體 ; 卻 也 可 以 反 映 出 一 個 群 體 其 中 包 括 具 體 的 表 象, 也 包 括 抽 象 的 精 神 內 涵, 例 如 該 個 體 的 著 裝 心 理 身 分 地 位 及 群 體 的 好 尚 等 現 象 24 有 鑑 於 此, 筆 者 決 定 以 水 滸 傳 為 研 究 對 象, 鎖 定 一 百 單 八 將, 從 服 飾 此 一 物 質 角 度 著 手, 訂 定 為 研 究 主 題, 目 的 在 於 探 討 以 下 四 點 : 一 歸 納 服 飾 的 類 型 質 料 顏 色, 瞭 解 水 滸 傳 所 呈 現 的 宋 元 明 三 代 的 服 飾 樣 貌 與 文 化 背 景 二 藉 由 水 滸 傳 人 物 登 場 的 套 語 和 穿 插 故 事 中 的 服 飾 敘 述, 分 析 其 塑 造 的 人 20 從 中 古 代 小 說 發 展 史 來 看, 這 種 ( 服 飾 描 寫 ) 藝 術 手 段 走 過 了 一 個 和 人 物 個 性 化 藝 術 相 聯 繫 的 過 程, 到 明 清 時 期, 取 得 了 長 足 進 步 : 從 三 演 義 服 飾 描 寫 的 程 式 化 固 定 化 到 水 滸 傳 向 寫 實 性 過 渡 ; 從 金 瓶 梅 開 創 寫 實 新 局 面 再 到 紅 樓 夢 儒 林 外 史 的 多 樣 化 個 性 化, 明 清 通 俗 小 說 服 飾 描 寫 藝 術 經 過 了 這 樣 一 個 從 初 始 漸 變 轉 折 到 高 峰 的 發 展 過 程 顏 湘 君 : 明 清 通 俗 小 說 服 飾 描 寫 藝 術 發 展 淺 論, 頁 ( 明 ) 施 耐 庵 : 水 滸 傳 上 冊, 頁 ( 明 ) 施 耐 庵 : 水 滸 傳 下 冊, 頁 人 物 服 飾 打 扮 是 他 身 分 地 位 的 表 徵, 不 同 職 業 及 不 同 出 身 的 人, 就 會 有 不 同 的 打 扮, 在 小 說 中, 人 物 服 飾 是 刻 畫 人 物 不 可 缺 少 的 一 環, 在 現 代 小 說 理 論 中, 人 物 描 寫 也 是 人 物 性 格 刻 劃 的 一 個 方 法 在 水 滸 傳 中 人 物 服 飾 尚 未 直 接 成 為 人 物 性 格 刻 劃 的 著 力 處, 但 卻 能 顯 露 出 人 物 的 生 活 階 層, 有 助 於 人 物 性 格 的 刻 劃 陳 美 伶 : 水 滸 傳 之 人 物 刻 畫 技 巧 研 究, 臺 灣 師 範 文 研 究 所 碩 士 論 文,1990, 頁 張 金 蘭 : 金 瓶 梅 女 性 服 飾 文 化, 頁 2-3 5

13 物 形 象 與 故 事 情 節 的 關 聯 性, 以 及 身 份 轉 換 後 的 服 飾 流 動 三 探 討 水 滸 傳 服 飾 所 反 射 出 的 規 範 與 社 會 風 俗, 從 文 角 度 研 究 藝 術 與 真 實 的 結 合, 勾 勒 水 滸 傳 社 會 的 樣 貌 四 瞭 解 在 水 滸 傳 視 域 下, 英 雄 們 如 何 透 過 服 飾 來 自 我 定 義, 並 建 構 出 一 套 衝 撞 體 制 的 犯 禁 文 化 筆 者 除 了 在 前 人 的 研 究 成 果 上 進 行 討 論, 更 希 望 能 透 過 服 飾 的 物 質 文 化 與 象 徵 符 號 來 分 析 這 群 奔 走 於 草 莽 的 英 雄, 藉 由 多 元 的 切 入 角 度 以 期 貼 近 文 本, 掘 發 水 滸 傳 的 具 體 形 象 內 涵 第 二 節 文 獻 檢 討 與 述 評 水 滸 傳 ( 以 下 簡 稱 水 滸 ) 的 創 作 從 南 宋 初 年 至 明 代 中 葉, 這 四 百 多 年 來 流 傳 的 水 滸 故 事, 經 過 說 書 人 的 講 演 鋪 陳 文 人 的 潤 飾 增 色, 逐 漸 成 熟 完 整, 匯 聚 成 一 部 精 彩 絕 倫 的 通 俗 小 說 25 由 於 水 滸 的 成 書 時 間 漫 長, 作 者 又 備 受 爭 議, 加 上 版 本 繁 雜 各 家 評 點 並 有 多 本 續 書, 一 方 面 提 高 了 研 究 的 難 度, 另 一 方 面 卻 也 豐 富 了 研 究 主 題, 開 啟 了 不 同 面 向 的 水 滸 研 究 經 過 歷 代 者 的 努 力, 水 滸 研 究 從 早 期 的 來 源 考 據 人 物 形 象 文 本 詮 釋 藝 術 表 現 社 會 文 化 到 延 伸 議 題, 主 題 多 元 紛 呈, 至 今 仍 不 斷 開 展 以 下 筆 者 就 與 本 論 文 相 關 的 前 人 研 究 成 果 進 行 討 論, 以 資 其 後 的 研 究 基 礎 一 水 滸 傳 之 人 物 形 象 研 究 金 聖 歎 ( ) 嘗 言 : 水 滸 所 敘, 敘 一 百 八 人, 人 有 其 性 情, 人 有 其 氣 質, 人 有 其 形 狀, 人 有 其 聲 口 26, 金 氏 之 言 未 免 誇, 卻 也 反 映 了 水 滸 刻 劃 人 物 筆 力 之 深 因 此, 人 物 析 論 往 往 是 水 滸 研 究 的 熱 門 議 題, 舉 凡 人 物 考 證 形 象 及 思 想 性 格 等, 皆 屬 於 研 究 範 疇 在 考 證 方 面, 何 心 水 滸 傳 人 物 與 歷 史 人 物 27 從 宋 朝 的 公 私 史 書 中, 找 出 與 梁 山 英 雄 同 時 代 同 姓 名 的 人 進 行 比 對 考 證, 可 惜 無 一 吻 合, 因 此 水 滸 人 物 是 否 有 所 本, 尚 待 商 榷 孫 述 宇 在 水 滸 傳 的 來 歷 心 態 與 藝 術 第 二 部 水 滸 內 外 的 人 與 事 認 定 水 滸 故 事 的 來 源 與 南 宋 抗 金 義 軍 有 關, 再 列 舉 數 人 作 相 關 考 證, 試 圖 從 中 找 出 人 物 的 關 聯 性 28 嚴 敦 易 歷 史 上 的 宋 江 年, 胡 適 發 表 水 滸 傳 考 證 一 文, 提 出 : 水 滸 傳 乃 是 從 南 宋 初 年 ( 西 曆 十 二 世 紀 初 年 ) 到 明 朝 中 葉 ( 十 五 世 紀 末 年 ) 這 四 百 年 的 梁 山 泊 故 事 的 結 晶 胡 適 : 中 章 回 小 說 考 證 ( 合 肥 : 安 徽 教 育 出 版 社 :2006), 頁 9 26 ( 清 ) 金 聖 歎 著, 陸 林 整 理 : 金 聖 歎 全 集 第 3 冊 ( 南 京 : 鳳 凰 出 版 社,2008), 頁 何 心 : 水 滸 研 究 ( 上 海 : 上 海 古 籍 出 版 社,1985), 頁 孫 述 宇 : 水 滸 傳 的 來 歷 心 態 與 藝 術 ( 臺 北 : 時 報 文 化 出 版 社,1983), 頁

14 29 從 官 方 史 書 與 南 宋 以 後 的 野 史 筆 記, 單 就 宋 江 一 人 進 行 考 證 嚴 氏 指 出 史 書 上 三 條 提 及 宋 江 的 記 載 相 互 矛 盾 與 不 近 史 實 之 處, 並 根 據 出 土 文 獻 宋 故 武 功 夫 河 東 第 二 將 折 公 墓 誌 銘 來 駁 斥 宋 江 征 方 臘 一 說 余 嘉 錫 宋 江 三 十 六 人 考 實 30 以 史 的 方 法 對 水 滸 故 事 中 十 五 人 的 原 型 作 考 證, 最 初 的 三 十 六 人 中, 除 宋 江 之 外, 其 餘 難 以 坐 實, 因 而 推 知 水 滸 僅 就 宋 江 一 事 附 會 陳 松 柏 南 宋 時 期 宋 江 三 十 六 人 故 事 考 31 對 龔 聖 與 的 宋 江 三 十 六 贊 進 行 考 證, 陳 氏 將 贊 語 分 為 二 類 : 一 是 綽 號 的 字 面 解 釋, 占 三 十 六 人 中 多 數, 說 明 宋 江 等 人 的 故 事 與 綽 號 之 密 切 性 ; 二 是 既 解 釋 綽 號 又 帶 出 綽 號 外 情 節 事 件, 前 兩 句 說 明 綽 號, 後 兩 句 帶 出 事 蹟 陳 氏 引 證 史 書 詩 詞 與 宋 人 筆 記, 前 後 對 參 宣 和 遺 事 水 滸, 從 諢 號 與 贊 語 解 析 水 滸 人 物 的 原 型 人 物 形 象 方 面, 馬 幼 垣 水 滸 人 物 之 最 32 以 漫 談 形 式 解 讀 水 滸 人 物, 視 野 新 穎, 筆 觸 辛 辣 馬 氏 指 出 宋 江 的 性 格 與 本 領 有 諸 多 矛 盾 不 諧 之 處, 是 水 滸 最 難 理 解 之 人, 其 推 因 於 水 滸 傳 通 過 增 刪 併 改 過 程, 結 合 不 同 來 源 的 故 事, 而 演 化 成 書 所 不 易 避 免 的 結 果 33 相 較 馬 氏 偏 向 個 人 觀 點 的 抒 發, 齊 裕 焜 從 人 物 塑 造 來 談 水 滸 在 水 滸 傳 是 如 何 塑 造 傳 奇 式 的 英 雄 的 從 武 松 形 象 談 起 34 一 文 中, 齊 氏 指 出 武 松 是 超 人 與 凡 人 的 結 合, 其 形 象 體 現 了 現 實 主 義 的 深 刻 性, 又 表 現 了 浪 漫 主 義 的 傳 奇 性 35 武 松 打 虎 殺 嫂 鬧 快 活 林 血 濺 鴛 鴦 樓, 無 一 不 驚 心 動 魄, 展 現 其 超 人 的 勇 力 ; 而 武 松 重 視 恩 仇 的 信 念, 卻 讓 他 為 施 恩 利 用, 被 張 都 監 所 害, 性 格 上 的 缺 失 證 明 了 他 也 是 有 血 有 肉 的 凡 人 沈 流 談 林 冲 36 指 出 林 冲 是 有 著 正 義 善 良 幻 想 及 軟 弱 的 二 重 性 人 物, 水 滸 善 用 了 林 冲 與 高 俅 薛 霸 董 超 陸 謙 王 倫 之 間 的 衝 突 事 件 來 呈 現 ; 而 林 冲 的 性 格 從 委 曲 求 全 轉 換 成 堅 決 反 抗, 在 起 伏 緊 湊 的 故 事 中 一 氣 呵 成, 完 整 地 刻 劃 出 來 胡 萬 川 粗 魯 豪 放 與 肅 穆 威 嚴 說 李 逵 與 宋 江, 文 中 借 用 希 臘 神 話 中 的 酒 神 戴 奧 奈 索 斯 (Dionysus) 和 太 陽 神 阿 波 羅 (Apollo) 來 理 解 李 逵 與 宋 江 的 對 比 形 象 根 據 相 貌 性 格 舉 止 及 出 身 論 二 人 的 異 質 殊 性, 再 論 二 人 的 巧 妙 搭 配 : 李 逵 純 任 本 能 的 野 性 需 要 宋 江 的 肅 穆 威 嚴 來 約 束 ; 而 宋 江 內 心 抑 制 的 衝 動, 需 要 透 過 李 逵 的 狂 放 胡 鬧 來 宣 洩 此 外, 胡 氏 另 有 談 水 滸 傳 說 宋 江 37 從 宋 江 的 名 號 與 生 平 談 宋 江 性 格 上 的 矛 盾 宋 江 的 孝 義 本 身 就 潛 存 著 內 在 的 衝 突, 嚴 敦 易 : 水 滸 傳 的 演 變 ( 臺 北 : 里 仁 書 局,1996), 頁 1-25 余 嘉 錫 : 余 嘉 錫 論 雜 著 ( 臺 北, 河 洛 圖 書 公 司,1976), 頁 陳 松 柏 : 水 滸 傳 源 流 考 論 ( 北 京 : 人 民 文 出 版 社,2006), 頁 馬 幼 垣 : 水 滸 人 物 之 最 ( 臺 北 : 聯 經 出 版 社,2003) 馬 幼 垣 : 水 滸 人 物 之 最, 頁 52 竺 青 選 編 : 名 家 解 讀 水 滸 傳 ( 濟 南 : 山 東 人 民 出 版 社,1998), 頁 竺 青 選 編 : 名 家 解 讀 水 滸 傳, 頁 260 王 利 器 等 著 : 水 滸 研 究 ( 臺 北 : 木 鐸 出 版 社,1983), 頁 胡 萬 川 : 真 假 虛 實 小 說 的 藝 術 與 現 實 ( 臺 北 : 安 出 版 社,2005), 頁

15 刀 筆 純 熟 服 膺 教 化 的 押 司, 卻 又 仗 義 疏 財, 喜 結 江 湖 好 漢? 宋 江 執 掌 梁 山 後, 改 聚 義 堂 為 忠 義 堂, 在 平 行 的 朋 友 之 義 上 安 放 一 個 上 下 直 行 的 尊 卑 關 係 忠 宋 江 內 心 潛 藏 的 反 叛 在 官 逼 後 才 真 正 豁 顯 出 來, 而 反 叛 後 長 期 信 仰 的 忠 孝 理 念, 卻 又 使 他 惶 惶 不 安 宋 江 矛 盾 的 性 格 引 領 了 梁 山 泊 的 發 展, 忠 義 難 以 兩 全 之 下, 梁 山 泊 最 終 崩 解 消 亡 除 了 專 書 專 文 外, 關 於 人 物 研 究 的 位 論 文 有 陳 美 伶 水 滸 傳 之 人 物 刻 劃 技 巧 研 究 38, 從 角 色 的 出 場 動 作 和 對 話 心 理 描 寫 自 我 剖 白 經 由 他 人 之 觀 點 表 達 及 對 比 等 六 面 向 來 分 析 水 滸 的 人 物 刻 劃 林 慶 揚 水 滸 傳 的 人 格 世 界 研 究 39 將 水 滸 人 物 依 性 情 分 為 思 慮 多 方 精 通 權 謀 的 有 曲 及 當 下 即 是 衝 破 世 俗 無 曲 二 類, 再 分 別 討 論 人 物 的 共 相 與 殊 相, 導 出 二 者 之 間 的 內 在 矛 盾 與 相 互 成 全 李 宗 原 水 滸 傳 宋 江 忠 義 精 神 研 究 40 專 以 水 滸 領 袖 宋 江 為 研 究 對 象, 分 析 水 滸 英 雄 的 形 塑, 以 及 宋 江 形 象 地 位 與 忠 義 精 神 的 體 現 在 水 滸 中 並 非 主 力 描 寫 對 象 卻 往 往 是 推 動 情 節 的 關 鍵 女 性 角 色, 在 李 文 瑤 水 滸 傳 女 性 研 究 41 與 黃 聿 寧 水 滸 傳 中 的 女 性 及 其 影 響 意 義 42 兩 篇 論 文 中 得 到 關 注 李 黃 二 人 將 水 滸 女 性 形 象 分 類 探 討, 並 且 從 社 會 心 理 及 女 性 主 義 的 角 度 了 解 水 滸 女 性 形 象 所 反 映 的 社 會 意 義 人 物 描 寫 是 塑 造 人 物 形 象 的 一 個 方 法, 而 服 飾 是 人 物 刻 劃 不 可 或 缺 的 一 環 本 論 文 試 圖 以 人 物 形 象 為 基 礎, 分 析 與 服 飾 之 間 的 關 聯 性 因 此 對 於 前 賢 研 究 水 滸 人 物 形 象 的 成 果 有 通 盤 了 解 之 必 要, 以 求 更 細 膩 地 解 讀 作 者 的 刻 劃 技 巧 與 人 物 的 著 裝 心 理 二 水 滸 傳 之 社 會 文 化 研 究 水 滸 歷 經 了 漫 長 的 成 書 歷 程, 無 論 是 書 中 人 物 的 形 塑 空 間 的 設 計 與 思 想 意 識 的 表 現, 都 根 植 於 創 作 者 當 代 的 社 會 文 化 據 此, 此 類 研 究 依 舊 從 文 本 著 手, 探 討 水 滸 裡 的 社 會 環 境 空 間 地 景 及 文 化 思 潮, 試 圖 梳 理 文 本 背 景, 以 期 多 角 度 檢 視 水 滸 文 化 何 心 水 滸 研 究 對 水 滸 中 的 地 名 官 名 人 物 階 層 食 衣 住 行 風 俗 習 慣 與 方 言 俗 語 臚 列 說 明 43, 透 過 史 料 考 證 與 文 本 分 析 來 勾 勒 水 滸 社 會 官 名 部 分, 除 了 常 設 官 職 以 外, 部 分 為 北 宋 特 有, 如 龍 圖 閣 士 樞 密 院 提 轄 押 司 ; 部 分 是 因 襲 前 朝, 如 參 指 揮 使 虞 候 其 他 尚 有 杜 撰 的 官 職, 如 宣 武 陳 美 伶 : 水 滸 傳 之 人 物 刻 畫 技 巧 研 究, 臺 灣 師 範 文 研 究 所 碩 士 論 文,1990 林 慶 揚 : 水 滸 傳 的 人 格 世 界 研 究, 中 正 中 文 研 究 所 碩 士 論 文,1996 李 宗 原 : 水 滸 傳 宋 江 忠 義 精 神 研 究, 銘 傳 應 用 中 文 系 在 職 專 班 碩 士 論 文,2010 李 文 瑤 : 水 滸 傳 女 性 研 究, 彰 化 師 範 文 研 究 所 碩 士 論 文,2004 黃 聿 寧 : 水 滸 傳 中 的 女 性 及 其 影 響 意 義, 中 山 中 文 研 究 所 碩 士 論 文,2006 何 心 : 水 滸 研 究, 頁

16 郎 武 節 將 軍 飲 食 部 分, 古 時 有 吃 狗 肉 馬 肉 習 慣, 宋 人 飲 酒 時, 往 往 先 吃 一 道 湯 ; 服 飾 部 分, 各 種 階 級 有 不 同 穿 戴, 不 許 僭 越, 如 巴 山 短 褐 袍 為 平 民 服 飾, 鴉 翅 青 圓 領 為 官 僚 所 穿 風 俗 習 慣 部 分, 婚 嫁 上, 入 贅 在 當 時 很 流 行, 娶 妾 亦 是 尋 常 事 ; 喪 葬 上, 喪 家 必 先 報 告 團 頭, 驗 屍 後 才 能 殯 殮 此 外, 刺 花 於 唐 宋 時 風 靡 民 間, 刺 花 之 人 多 半 是 兵 士 和 遊 俠 少 年, 以 宣 示 其 剽 悍 勇 健 歐 陽 建 蕭 相 愷 水 滸 傳 新 議 認 為 水 滸 寫 的 並 非 農 民 起 義, 為 市 井 細 民 寫 心 說 才 是 水 滸 的 創 作 本 質 44 水 滸 中 展 現 了 市 民 社 會 的 廣 闊 場 景, 例 如 東 京 名 府, 是 推 動 水 滸 故 事 的 重 要 城 市 ; 還 有 酒 店 茶 館 旅 社 妓 院, 是 市 民 經 濟 活 絡 之 處 水 滸 人 物 背 景 如 王 進 林 冲 是 槍 棒 教 頭, 宋 江 是 押 司, 柴 進 是 莊 主, 曹 正 是 屠 戶, 李 逵 是 牢 子, 閻 婆 惜 是 娼 妓, 西 門 慶 是 藥 商 等, 廣 的 市 民 群 眾 活 躍 於 水 滸 之 中 因 此, 水 滸 的 作 者 原 則 上 就 是 站 在 這 些 市 井 細 民 的 場 上, 對 現 實 的 客 觀 世 界 進 行 了 藝 術 的 提 煉 和 加 工, 表 達 了 他 們 的 意 志 和 願 望, 寄 託 了 他 們 強 烈 的 憎 與 愛 45 孫 述 宇 水 滸 傳 的 來 歷 心 態 與 藝 術 46 則 是 針 對 梁 山 集 團 來 探 討 水 滸 文 化 孫 氏 主 張 水 滸 是 出 自 北 宋 覆 滅 後 各 地 抗 金 的 忠 義 軍 之 手, 是 強 人 講 給 強 人 聽 的 故 事 47 書 中 歸 結 了 幾 個 梁 山 特 徵 : 其 一, 殺 人 越 貨 梁 山 好 漢 劫 財 為 己 用, 並 非 劫 富 濟 貧 的 俠 盜 行 為 其 二, 江 湖 義 氣 水 滸 中 義 的 精 神, 結 義 的 作 用 於 正 義, 而 結 義 不 過 就 是 同 道 中 人 的 互 相 撐 腰 而 已 48, 目 的 在 於 催 促 團 結 互 助 其 三, 女 人 禍 水 書 中 英 雄 不 好 色 的 命 題, 是 說 書 人 要 讓 聽 眾 去 相 信 英 雄 有 逾 常 的 精 神 力 量, 能 守 常 人 難 守 的 道 德 49 除 了 集 團 特 徵 外, 好 漢 個 人 具 備 的 強 盜 特 質, 如 視 黃 金 如 糞 土 碗 酒 塊 肉 的 豪 邁 氣 象, 則 是 反 映 了 貧 富 不 均 社 會 下 庶 民 的 期 待 ; 而 瀰 漫 水 滸 中 的 報 仇 思 維, 孫 氏 從 丈 夫 的 觀 念 出 發, 認 為 強 人 是 在 用 好 漢 的 榜 樣 给 弟 兄 們 培 養 一 種 自 尊 心 或 者 身 價 感 50 薩 孟 武 水 滸 傳 與 中 社 會 51 以 水 滸 故 事 為 楔 子, 再 參 照 史 料 典 籍, 以 此 微 觀 中 的 社 會 文 化 在 梁 山 泊 的 社 會 基 礎 52 一 文 中, 薩 氏 指 出 梁 山 泊 的 構 成 份 子 就 是 流 氓, 他 們 沒 有 身 家 性 命, 最 肯 冒 險 個 人 雖 然 沒 有 勢 力, 但 成 群 結 隊 後 就 可 以 橫 行 江 湖, 是 中 社 會 的 化 外 之 民 梁 山 的 經 濟 體 系 屬 於 消 費 上 的 共 產 主 義, 他 們 不 事 生 產, 用 血 來 掠 奪 別 人 的 生 活 品, 仗 義 疏 財 歐 陽 建 蕭 相 愷 : 水 滸 傳 新 議 ( 重 慶 : 重 慶 出 版 社,1983), 頁 歐 陽 建 蕭 相 愷 : 水 滸 傳 新 議, 頁 36 孫 述 宇 : 水 滸 傳 的 來 歷 心 態 與 藝 術 ( 臺 北 : 時 報 文 化 出 版 社,1983) 孫 述 宇 : 水 滸 傳 的 來 歷 心 態 與 藝 術, 頁 3 孫 述 宇 : 水 滸 傳 的 來 歷 心 態 與 藝 術, 頁 279 孫 述 宇 : 水 滸 傳 的 來 歷 心 態 與 藝 術, 頁 304 孫 述 宇 : 水 滸 傳 的 來 歷 心 態 與 藝 術, 頁 21 薩 孟 武 : 水 滸 傳 與 中 社 會 ( 臺 北 : 三 民 書 局,2007) 薩 孟 武 : 水 滸 傳 與 中 社 會, 頁

17 與 劫 富 濟 貧 是 他 們 的 最 高 道 德 其 他 如 十 萬 貫 生 辰 綱 之 社 會 的 意 義 53 探 討 中 讀 書 做 官 發 財 的 觀 念 和 宋 代 幣 制 混 亂 的 問 題 ; 由 潘 金 蓮 與 西 門 慶 談 到 古 代 的 婚 姻 問 題 54 揭 示 了 女 子 在 強 制 婚 姻 下 的 苦 痛, 若 是 女 子 在 婚 姻 外 別 求 愛 情, 則 會 被 視 為 犯 罪 ; 快 活 林 酒 店 的 所 有 權 問 題 55 闡 述 了 古 代 沒 有 所 有 權 觀, 誰 有 強 力, 誰 就 有 財 產 ; 由 祝 家 莊 與 曾 頭 市 說 到 中 的 軍 隊 與 官 僚 56 分 析 祝 家 莊 的 軍 隊 是 部 曲, 曾 頭 市 的 軍 隊 是 鄉 團, 二 者 內 部 關 係 緊 密 ; 而 宋 朝 官 軍 則 是 募 流 民 為 兵, 其 戰 鬥 力 自 然 不 如 祝 家 軍 與 曾 頭 市 王 北 固 水 滸 傳 的 組 織 謀 略 57 耙 梳 了 水 滸 人 物 與 故 事 情 節, 以 擺 闔 組 織 謀 略 為 著 眼 點, 對 梁 山 集 團 進 行 再 詮 釋 王 彬 水 滸 的 酒 店 58 拈 出 了 水 滸 事 件 發 展 的 關 鍵 地 景 酒 店, 討 論 酒 店 的 規 模 經 營 服 務 種 類 及 特 殊 作 用 等, 藉 以 闡 釋 人 物 命 運 與 酒 店 的 關 係 楊 子 華 水 滸 文 化 新 解 59 多 面 向 剖 析 水 滸 筆 下 的 文 化 背 景, 有 以 市 井 為 主 的 茶 文 化 酒 文 化 商 業 文 化 民 俗 文 化 傳 說 文 化 娛 樂 文 化 ; 有 以 語 言 為 主 的 綽 號 文 化 方 言 文 化 諺 語 文 化, 以 及 以 地 景 為 主 的 地 域 文 化 彷 彿 清 明 上 河 圖 般 的 面 面 俱 到, 將 水 滸 中 的 兩 宋 風 情 著 實 地 呈 現 出 來 其 他 尚 有 以 社 會 文 化 為 研 究 主 軸 的 位 論 文, 如 著 眼 於 人 物 與 社 會 關 係 者, 如 : 劉 映 江 水 滸 傳 的 社 會 構 成 與 人 生 價 值 60 認 為 水 滸 的 背 景 設 定 於 動 盪 不 安 的 北 宋 末 年, 較 其 他 章 回 小 說 更 凸 顯 了 生 存 主 題 研 究 者 以 社 會 的 觀 點 探 討 小 說 中 各 階 層 間 的 互 動 以 及 產 生 的 問 題, 並 進 一 步 探 討 人 物 的 價 值 取 向 接 著 從 梁 山 的 締 造 與 消 解, 研 究 梁 山 文 化 的 發 展 與 轉 向, 最 終 向 主 流 靠 攏 的 原 因 以 命 運 宗 教 角 度 切 入 者, 如 翁 菁 妤 水 滸 傳 天 命 思 想 的 運 用 研 究 61 採 取 讀 者 的 觀 點, 關 注 作 品 裡 蘊 涵 的 天 命 思 想, 揭 示 書 中 如 何 運 用 天 命 思 想 建 構 一 個 不 符 合 道 德 秩 序 的 空 間, 合 理 化 梁 山 反 秩 序 的 行 為 並 論 述 星 君 降 生 的 神 話 與 人 物 歷 劫 的 關 係 預 示 性 文 字 的 運 用, 以 及 宗 教 傳 達 的 安 身 命 觀 探 討 空 間 地 景 者, 黃 崇 旻 水 滸 傳 小 說 中 的 山 寨 研 究 62 以 山 寨 為 研 究 重 點, 採 取 歷 史 考 證 與 文 分 析 並 進 的 研 究 法, 從 歷 史 的 山 寨 山 寨 的 建 構 山 寨 的 功 能 與 山 寨 的 轉 化 等 議 題 探 討 水 滸 的 山 寨 許 凱 鈞 從 浪 跡 天 涯 到 招 53 薩 孟 武 : 水 滸 傳 與 中 社 會, 頁 薩 孟 武 : 水 滸 傳 與 中 社 會, 頁 薩 孟 武 : 水 滸 傳 與 中 社 會, 頁 薩 孟 武 : 水 滸 傳 與 中 社 會, 頁 王 北 固 : 水 滸 傳 的 組 織 謀 略 ( 臺 北 : 遠 流 出 版 社,1998) 58 王 彬 : 水 滸 的 酒 店 ( 北 京 : 東 方 出 版 社,2010) 59 楊 子 華 : 水 滸 文 化 新 解 ( 北 京 : 新 世 界 出 版 社,2007) 60 劉 映 江 : 水 滸 傳 的 社 會 構 成 與 人 生 價 值, 輔 仁 中 文 研 究 所 碩 士 論 文, 翁 菁 妤 : 水 滸 傳 天 命 思 想 的 運 用 研 究, 中 山 中 文 研 究 所 碩 士 論 文, 黃 崇 旻 : 水 滸 傳 小 說 中 的 山 寨 研 究, 雲 林 科 技 漢 資 料 整 理 研 究 所 碩 士 論 文,

18 安 建 功 : 水 滸 傳 梁 山 泊 的 形 成 與 崩 解 63 聚 焦 於 梁 山 好 漢 與 空 間 的 辯 證 過 程 運 用 人 文 主 義 地 理, 分 析 主 流 空 間 動 搖 造 成 好 漢 們 流 向 法 外 的 江 湖, 進 而 探 討 江 湖 空 間 幾 個 著 名 場 所 的 特 色, 再 由 外 而 內 析 論 梁 山 泊 空 間 現 象, 最 後 將 梁 山 泊 空 間 的 議 題, 從 人 事 拉 拔 到 天 命 的 層 次 潘 伊 莉 秩 序 與 反 秩 序 -- 水 滸 傳 俠 文 化 之 考 察 64 透 過 空 間 性 別 道 德 三 者 不 同 向 度, 由 外 逐 漸 往 內 來 探 討 水 滸 俠 文 化 的 特 質 空 間 書 寫 方 面, 說 明 秩 序 空 間 的 移 轉, 投 射 出 異 質 空 間 完 成 後 的 深 層 意 義 性 別 書 寫 方 面, 經 由 男 性 女 性 和 兩 性 的 互 動 檢 視 水 滸 的 俠 文 化 特 質 道 德 書 寫 方 面, 上 梁 山 之 前 的 道 德 議 題 集 中 在 逼 上 梁 山 和 自 願 上 山 ; 上 梁 山 之 後, 所 面 對 的 道 德 議 題 是 集 中 在 梁 山 造 反 和 招 安 回 歸 以 此 三 向 度 分 析, 解 讀 水 滸 俠 文 化 是 秩 序 與 反 秩 序 的 流 動 與 回 歸 針 對 語 言 為 研 究 主 體 者, 翁 育 詩 水 滸 傳 罵 詈 研 究 65 採 用 文 本 分 析 的 觀 點, 聚 焦 討 論 水 滸 中 不 同 主 體 不 同 場 域 的 罵 詈, 以 數 量 較 多 的 市 井 強 人 對 陣 三 種 罵 詈 形 式, 並 從 美 藝 術 語 言 形 式 內 在 思 想 等 不 同 面 向, 探 討 水 滸 罵 詈 的 功 能 最 後 以 物 質 文 化 入 手 者, 黃 婉 芬 水 滸 傳 反 映 的 宋 代 飲 食 文 化 研 究 66 以 水 滸 的 飲 食 書 寫 為 框 架, 論 析 文 中 各 級 階 層 的 食 文 化 酒 文 化 茶 文 化 等, 勾 勒 出 宋 代 飲 食 活 動 飲 食 場 所 飲 食 意 義, 呈 現 宋 代 飲 食 文 化 與 生 活 美 由 於 本 論 文 論 述 的 主 題 涵 蓋 了 水 滸 背 景 與 社 會 文 化, 因 此 對 於 前 人 研 究 水 滸 透 露 出 的 社 會 殊 相 亦 需 多 方 認 識, 才 能 更 貼 切 地 分 析 服 飾 所 象 徵 的 社 會 意 涵 三 水 滸 傳 之 服 飾 書 寫 研 究 關 於 水 滸 的 服 飾 研 究, 目 前 尚 未 有 專 書 專 論 及 位 論 文 因 此 筆 者 先 就 服 飾 研 究 專 書 服 飾 研 究 論 文 二 者 作 梳 理, 以 期 橫 向 求 索 水 滸 的 服 飾 研 究 ( 一 ) 服 飾 研 究 專 書 方 面 周 汛 高 春 明 中 衣 冠 服 飾 辭 典 67 徐 海 榮 中 服 飾 典 68 吳 山 中 歷 代 服 裝 染 織 刺 繡 辭 典 69 以 辭 書 形 式 條 列 介 紹 中 歷 代 衣 冠 服 飾 63 許 凱 鈞 : 從 浪 跡 天 涯 到 招 安 建 功 : 水 滸 傳 梁 山 泊 的 形 成 與 崩 解, 淡 江 中 文 研 究 所 碩 士 論 文, 潘 伊 莉, 秩 序 與 反 秩 序 -- 水 滸 傳 俠 文 化 之 考 察, 淡 江 中 文 研 究 所 碩 士 論 文, 翁 育 詩 : 水 滸 傳 罵 詈 研 究, 文 教 碩 士 在 職 專 班 位 論 文, 黃 婉 芬 : 水 滸 傳 反 映 的 宋 代 飲 食 文 化 研 究, 玄 奘 中 語 文 系 在 職 專 班 碩 士 論 文, 周 汛 高 春 明 : 中 衣 冠 服 飾 辭 典 ( 上 海 : 上 海 辭 書 出 版 社,1996) 68 徐 海 榮 主 編 : 中 服 飾 典 ( 北 京 : 華 夏 出 版 社,2000) 69 吳 山 主 編 : 中 歷 代 服 裝 染 織 刺 繡 辭 典 ( 南 京 : 江 蘇 美 術 出 版 社,2011) 11

19 的 名 義 流 變 與 社 會 背 景 沈 從 文 中 古 代 服 飾 研 究 70 高 春 明 中 服 飾 名 物 考 71 針 對 出 土 文 獻 與 圖 像 資 料, 綜 合 分 析 服 飾 的 形 制 周 汛 高 春 明 中 服 飾 五 千 年 72 周 錫 保 中 古 代 服 飾 史 73 王 宇 清 中 服 裝 史 綱 74 黃 能 馥 與 陳 娟 娟 中 服 飾 史 黃 士 龍 中 服 飾 史 略 75 採 通 論 的 方 式 探 討 中 歷 代 服 飾 繆 良 雲 中 衣 經 76 對 中 服 飾 的 歷 史 類 型 材 料 設 計 及 文 化 等 作 全 面 的 闡 述 華 梅 服 飾 與 中 文 化 77 則 以 文 化 的 角 度 出 發 來 審 視 中 服 飾 內 涵 蔡 子 諤 中 服 飾 美 史 78 黃 強 中 服 飾 畫 史 79 趙 連 賞 中 古 代 服 飾 圖 典 80 著 重 於 中 服 飾 的 藝 術 特 色 劉 永 華 中 古 代 軍 戎 服 飾 81 聚 焦 於 歷 代 軍 戎 服 飾, 有 助 於 瞭 解 水 滸 中 豐 富 的 軍 裝 書 寫 而 高 春 明 中 古 代 的 平 民 服 裝 82 專 就 下 層 社 會 的 服 飾 作 考 察, 對 水 滸 中 活 躍 的 庶 民 文 化 提 供 了 重 要 的 參 考 資 料 值 得 一 提 的 是 沙 先 貴 水 滸 辭 典 83, 該 書 以 百 科 式 編 寫, 臚 列 水 滸 相 關 的 知 識, 共 收 錄 詞 條 約 5000 條 書 中 分 為 通 覽 水 滸 傳 章 回 提 要 故 事 鑒 賞 人 物 介 紹 精 彩 語 段 妙 語 賞 析 詩 文 注 解 地 名 檢 索 與 詞 語 匯 釋 九 類 別, 其 中 精 彩 語 段 舉 出 水 滸 服 飾 敘 述 凡 24 例 84, 以 及 辭 語 匯 釋 列 出 水 滸 服 飾 用 語 凡 109 條 85, 對 水 滸 服 飾 的 認 識 極 有 助 益 然 該 書 誠 非 服 飾 專 書, 但 書 中 對 於 服 飾 詞 語 逐 條 解 釋, 是 水 滸 服 飾 研 究 的 重 要 工 具 書, 故 列 書 於 此 在 小 說 服 飾 研 究 專 書 部 分, 顏 湘 君 中 古 代 小 說 服 飾 描 寫 研 究 是 首 部 以 中 古 典 小 說 服 飾 描 寫 為 主 題 的 專 書 上 篇 以 內 視 角 度 切 入, 就 魏 晉 至 明 清 小 說 服 飾 描 寫 的 進 程 功 能 特 徵 作 縱 向 的 考 述, 了 解 不 同 階 段 下 小 說 服 飾 書 寫 的 形 態 ; 下 篇 則 轉 換 為 外 視 角 度, 將 古 今 小 說 的 服 飾 描 寫 中 西 小 說 的 服 飾 描 寫 小 說 與 評 彈 服 飾 描 寫 小 說 與 戲 曲 服 飾 描 寫 進 行 橫 向 比 勘, 並 歸 納 小 說 中 呈 現 的 民 俗 風 情, 進 一 步 把 握 小 說 中 的 藝 術 特 徵 與 文 化 意 涵 關 於 水 滸 的 服 飾 書 寫, 顏 氏 指 出 水 滸 的 出 現 標 誌 著 小 說 人 物 藝 術 新 階 段 的 到 來, 相 較 於 三 演 義, 沈 從 文 : 中 古 代 服 飾 研 究 ( 上 海 : 上 海 書 店,2011) 高 春 明 : 中 服 飾 名 物 考 ( 上 海 : 上 海 文 化 出 版 社,2001) 周 汛 高 春 明 : 中 服 飾 五 千 年 ( 香 港 : 商 務 印 書 館,1984) 周 錫 保 : 中 古 代 服 飾 史 ( 北 京 : 中 戲 劇 出 版 社,1984) 王 宇 清 : 中 服 裝 史 綱 ( 臺 北 : 歷 史 博 物 館,1994) 黃 士 龍 : 中 服 飾 史 略 ( 上 海 : 上 海 文 化 出 版 社,2007) 繆 良 云 : 中 衣 經,( 上 海 : 上 海 文 化 出 版 社,2000) 華 梅 : 服 飾 與 中 文 化 ( 北 京 : 人 民 出 版 社,2001) 蔡 子 諤 : 中 服 飾 美 史 ( 石 家 莊 : 河 北 美 術 出 版 社,2001) 黃 強 : 中 服 飾 畫 史 ( 天 津 : 百 花 文 藝 出 版 社,2007) 趙 連 賞 : 中 古 代 服 飾 圖 典 ( 昆 明 : 雲 南 人 民 出 版 社,2007) 劉 永 華 : 中 古 代 軍 戎 服 飾 ( 上 海 : 上 海 古 籍 出 版 社,1995) 高 春 明 : 中 古 代 的 平 民 服 裝 ( 北 京 : 商 務 印 書 館,1997) 沙 先 貴 : 水 滸 辭 典 ( 武 漢 : 崇 文 書 局,2006) 沙 先 貴 : 水 滸 辭 典, 頁 沙 先 貴 : 水 滸 辭 典, 頁

20 其 服 飾 書 寫 雖 猶 有 程 式 化 的 套 語, 但 不 再 是 特 定 人 物 的 反 覆 出 現, 而 是 對 每 一 個 人 物 的 服 飾 都 給 予 關 注, 寫 實 性 明 顯 增 強, 服 飾 也 能 隨 著 情 境 變 化, 並 且 彰 顯 出 人 物 性 格 與 社 會 風 俗, 這 是 小 說 服 飾 書 寫 的 一 進 步 因 此, 可 以 說 在 明 清 通 俗 小 說 服 飾 描 寫 藝 術 的 進 程 中, 以 水 滸 傳 為 漸 變 標 誌, 服 飾 描 寫 由 程 式 化 固 定 化 向 寫 實 性 過 渡 86 顏 氏 一 書 以 綜 觀 的 方 式 對 小 說 服 飾 探 究, 對 於 筆 者 瞭 解 中 小 說 的 服 飾 書 寫 建 構 了 整 體 性 的 觀 念, 其 中 水 滸 服 飾 的 分 析, 係 本 論 文 研 究 的 基 石 張 金 蘭 金 瓶 梅 女 性 服 飾 文 化 以 金 瓶 梅 為 研 究 對 象, 上 篇 探 討 服 飾 的 外 在 的 物 質 表 現, 如 服 飾 類 型 質 料 色 彩, 從 文 本 梳 理 出 明 代 的 女 性 服 式 ; 下 篇 論 述 服 飾 的 內 在 文 化 意 涵, 瞭 解 從 文 本 中 透 析 出 來 的 人 物 身 分 性 格 與 明 代 的 社 會 風 氣 小 說 服 飾 書 寫 往 往 是 刻 劃 人 物 性 格 的 要 素, 例 如 愛 穿 性 感 服 飾 的 潘 金 蓮, 展 現 其 不 安 於 室 的 性 格 ; 喜 歡 與 眾 不 同 的 服 飾, 對 應 其 爭 強 好 勝 的 處 事 態 度 李 瓶 兒 服 色 淺 淡, 正 說 明 她 溫 和 不 爭 的 個 性 龐 春 梅 喜 歡 模 仿 妻 妾 穿 著, 處 處 想 比 其 他 丫 鬟 高 一 等, 足 見 她 的 野 心 勃 勃 除 了 人 物 性 格 外, 我 們 從 金 瓶 梅 中 處 處 可 見 明 代 服 飾 僭 越 成 風, 由 於 經 濟 的 高 度 發 展 財 富 的 快 速 累 積, 因 此 庶 民 競 相 模 仿 官 宦 階 級 穿 著 質 料 上 等 的 服 飾, 甚 至 穿 金 戴 銀, 愈 發 精 緻 特 別 是 富 商 賈, 在 抑 商 的 禁 令 下, 為 了 彌 補 上 的 劣 勢, 運 用 財 富 上 的 優 勢, 極 盡 所 能 地 裝 扮, 彰 顯 自 己 的 社 會 地 位 雖 然 水 滸 中 的 女 性 服 飾 書 寫 比 例 偏 低, 但 張 氏 書 中 的 服 飾 分 類 模 式 與 明 代 社 會 文 化 的 探 討, 對 於 本 論 文 的 研 究 進 路 有 實 質 上 的 啟 發 ( 二 ) 服 飾 研 究 論 文 方 面 在 位 論 文 部 分, 關 於 歷 代 服 飾 研 究, 如 江 蓮 碧 中 服 飾 禮 儀 符 碼 表 徵 與 文 化 內 涵 研 究 87 旨 在 闡 發 服 飾 禮 儀 蘊 藏 的 文 化 內 涵, 以 符 號 與 詮 釋 進 行 符 碼 分 析, 並 考 察 其 演 化 的 歷 程 第 三 章 中 歷 代 服 飾 圖 像 造 形 釋 義 探 討 自 商 周 到 清 的 服 飾 圖 像, 先 總 述 當 代 服 制 概 況, 再 分 述 頭 衣 與 體 衣 形 制 與 造 形 意 趣 第 五 章 第 二 節 小 說 中 的 服 飾 意 象, 援 引 紅 樓 夢 枕 中 記 等 古 典 小 說 與 張 愛 玲 小 說 中 的 服 飾 意 象 為 例, 論 述 服 飾 與 文 間 的 雙 向 回 饋 江 氏 指 出 小 說 中 往 往 以 服 飾 來 表 述 人 物 的 身 分 地 位, 例 如 紅 樓 夢 第 三 回 王 熙 鳳 出 場 時 華 麗 氣 派 的 服 飾, 顯 現 她 賈 家 少 奶 奶 的 地 位 ; 枕 中 記 中 寫 盧 生 衣 短 裘, 可 見 其 窮 途 潦 倒 模 樣 而 服 飾 也 常 用 來 描 述 人 物 的 心 理 性 格, 例 如 張 愛 玲 紅 玫 瑰 與 白 玫 瑰 中, 紅 玫 瑰 王 嬌 蕊 性 格 放 蕩, 服 飾 極 具 誘 惑 ; 白 玫 瑰 孟 煙 酈 蒼 白 貧 弱, 衣 著 清 冷 此 外, 服 飾 書 寫 亦 能 營 造 小 說 氛 圍, 例 如 鴻 鸞 喜 邱 玉 清 的 婚 禮 上, 女 儐 相 淡 黃 禮 服 像 破 曉 的 雲, 黑 色 禮 服 的 男 子 們 像 雲 霞 裡 慢 飛 的 燕 影, 穿 白 紗 的 新 86 顏 湘 君 : 中 古 代 小 說 服 飾 描 寫 研 究, 頁 江 蓮 碧 : 中 服 飾 禮 儀 符 碼 表 徵 與 文 化 內 涵 研 究, 中 文 化 中 文 研 究 所 博 士 論 文,

21 娘 像 是 清 晨 裡 未 醒 的 屍 首, 淒 涼 的 筆 觸 預 示 了 玉 清 婚 後 的 不 幸 江 氏 從 服 飾 禮 儀 的 觀 念 出 發, 探 討 服 飾 的 形 制 文 化 符 碼 及 語 言 文 中 的 服 飾 內 涵, 由 外 而 內 全 面 論 述, 以 資 筆 者 對 服 飾 文 化 觀 念 的 認 知 王 雪 莉 宋 代 服 飾 制 度 研 究 88 以 宋 代 服 飾 制 度 與 時 人 服 飾 好 尚 為 研 究 對 象, 針 對 宋 代 服 飾 保 守 與 否 的 問 題 來 發 掘 宋 代 服 飾 史, 作 為 服 飾 文 化 在 特 定 歷 史 時 期 的 發 展 規 律 與 脈 絡 王 氏 提 出 宋 代 的 物 質 文 化 是 服 飾 發 展 的 基 礎, 由 於 紡 織 業 的 發 達 與 織 染 技 術 的 提 高, 使 得 宋 代 服 飾 工 藝 較 前 代 進 步, 服 飾 上 產 生 了 新 的 特 色 接 著 對 前 人 主 張 宋 代 服 飾 受 到 程 朱 理 影 響 下 趨 於 拘 謹 保 守 之 說 進 行 論 辯 宋 代 的 祭 服 和 朝 服 雖 然 是 最 具 傳 承 與 守 舊 的 服 飾, 但 並 非 一 成 不 變, 反 而 與 時 俱 進 ; 再 者, 宋 代 的 常 服 有 禮 服 化 的 趨 勢, 並 且 對 異 族 服 飾 進 行 吸 收 改 造 此 外, 宋 代 外 患 頻 仍, 遼 金 元 三 代 雄 據 北 方 與 宋 廷 接 壤, 民 族 服 飾 文 化 交 流 難 以 避 免, 胡 服 成 為 宋 代 服 飾 創 新 的 元 素 之 一 尚 能 展 現 宋 代 服 飾 創 新 的 還 有 服 妖 現 象, 衣 著 誇 張 奢 侈, 尊 卑 混 淆 等 奇 裝 異 服, 亦 宣 示 宋 代 服 飾 的 活 力 從 宋 代 服 飾 文 化 發 展 的 過 程 來 看, 宋 代 並 非 是 一 個 守 舊 的 時 代, 而 是 一 個 遵 循 服 飾 文 化 發 展 規 律 的 正 常 時 代 它 有 著 對 既 有 服 制 的 承 襲, 也 有 對 異 質 文 化 的 補 充, 是 中 服 飾 史 上 輝 煌 的 年 代 劉 紹 萱 元 代 服 飾 研 究 89 從 服 飾 的 角 度 出 發, 探 討 元 代 蒙 漢 文 化 並 存 互 動 的 現 象 元 代 的 服 制 採 漸 進 方 式 建, 世 祖 至 元 八 年 (1271) 制 定 文 官 服 制, 至 元 二 十 四 年 (1287) 制 定 武 官 服 制, 仁 宗 延 祐 二 年 (1315) 才 規 定 服 色 貴 賤 等 第 唯 蒙 人 色 目 人 不 在 服 色 規 範 之 列, 可 見 蒙 古 統 者 的 種 族 階 級 觀 與 對 漢 文 化 的 保 留 態 度 此 外, 觀 察 出 土 文 物 與 墓 室 壁 畫, 發 現 蒙 古 人 與 漢 人 都 保 留 了 各 自 服 飾 的 傳 統, 服 飾 的 交 互 影 響 不, 漢 人 並 無 積 極 模 仿 蒙 古 貴 族 的 穿 著 即 便 蒙 漢 文 化 在 服 飾 上 的 交 流 不 深, 但 蒙 古 服 飾 受 到 其 他 家 的 影 響 則 從 文 獻 上 可 見 一 斑, 例 如 明 水 出 土 的 蒙 元 織 品 中 有 人 面 獅 身 的 紋 飾, 在 中 亞 的 陶 器 與 銅 器 上 數 見 不 鮮 ; 高 麗 方 領 高 腰 半 袖 等 服 飾, 隨 著 貢 女 制 度 而 成 為 元 廷 風 尚 高 輔 霖 明 代 百 官 服 飾 制 度 及 其 僭 越 與 濫 賞 研 究 90 以 百 官 為 研 究 對 象, 探 討 明 代 服 制 與 實 際 穿 著 情 形 間 的 異 同, 並 從 僭 越 與 濫 賞 二 方 面 去 分 析 服 制 破 壞 的 原 因 明 太 祖 ( ) 認 為 元 代 以 胡 俗 變 異 中 之 制, 衣 冠 無 復 中 之 舊, 於 是 詔 令 復 衣 冠 如 唐 制, 禁 止 胡 服 胡 俗 然 考 其 服 制, 明 代 服 飾 並 非 完 全 上 襲 唐 制, 而 是 參 用 周 漢 唐 宋, 甚 至 配 合 時 情 部 分 沿 用 元 制, 斟 酌 損 益 而 成 明 代 服 制 於 洪 武 朝 即 告 完 備, 建 文 以 降 持 續 洪 武 舊 制, 只 有 代 宗 景 泰 四 年 (1453) 特 許 錦 衣 衛 指 揮 為 侍 衛 者 得 用 麒 麟 服 色, 世 宗 嘉 靖 七 年 (1528) 新 增 品 官 燕 居 的 忠 靜 冠 服, 八 年 (1529) 詳 定 朝 服 祭 服 規 制 及 十 六 年 (1537) 重 定 王 雪 莉 : 宋 代 服 飾 制 度 研 究, 浙 江 中 古 代 史 研 究 所 博 士 論 文,2006 劉 紹 萱 : 元 代 服 飾 研 究, 清 華 歷 史 研 究 所 碩 士 論 文,2014 高 輔 霖 : 明 代 百 官 服 飾 制 度 及 其 僭 越 與 濫 賞 研 究, 輔 仁 織 品 服 裝 研 究 所 碩 士 論 文,

22 常 服 用 色 與 圖 文 使 用, 其 餘 變 動 不 服 制 施 行 方 面, 從 文 獻 繪 畫 及 墓 葬 等 資 料 來 看, 可 知 僭 用 情 形 氾 濫 雖 有 禮 法 規 範, 但 仍 有 服 飾 形 制 色 彩 圖 文 及 質 料 等 與 制 度 不 符, 或 卑 官 僭 用 高 官 服 飾, 或 未 經 賞 賜 而 僭 用 玄 黃 紫 及 蟒 龍 飛 魚 斗 牛 等 明 文 禁 令 的 服 色 考 其 違 制 的 原 因, 除 官 員 本 身 的 僭 越 外, 皇 帝 也 以 此 濫 賞 酬 庸, 破 壞 了 服 飾 區 別 尊 卑 的 功 能 由 於 水 滸 成 書 橫 跨 宋 元 明 三 代, 因 此 筆 者 有 必 要 對 於 三 代 的 服 制 作 梳 理 瞭 解 從 宋 代 的 社 會 文 化 來 看 服 飾 的 沿 襲 與 改 造, 自 元 代 服 制 中 找 尋 蒙 古 服 飾 影 響 漢 服 的 線 索, 最 後 以 明 代 百 官 服 制 為 足 點, 觀 察 明 代 服 飾 的 僭 越 現 象 這 些 都 是 水 滸 服 飾 研 究 不 可 或 缺 的 背 景 識 再 者, 文 服 飾 研 究 方 面, 如 陸 景 琳 詩 經 服 飾 研 究 91 梳 理 出 詩 經 中 提 及 的 服 飾 名 物 並 做 系 統 性 的 研 究 陸 氏 將 詩 經 名 物 的 辨 析, 納 入 禮 制 與 考 古 二 維 體 系 中 思 考, 以 期 瞭 解 詩 經 服 飾 之 風 貌 作 用, 進 一 步 體 察 詩 人 作 詩 的 本 意 綜 觀 詩 經 中 的 服 飾 書 寫, 其 作 用 有 三 : 一 為 純 粹 描 述 服 飾, 如 檜 風 素 冠 中 的 庶 見 素 冠 兮 庶 見 素 衣 兮 庶 見 素 韠 兮 92, 由 上 到 下 描 寫 此 人 身 著 素 服 ; 二 為 以 服 飾 表 彰 身 份, 如 檜 風 羔 裘 中 羔 裘 逍 遙, 狐 裘 以 朝 93, 羔 裘 表 夫, 狐 裘 表 諸 侯 ; 其 三 為 象 徵 抽 象 的 品 德, 如 秦 風 終 南 : 君 子 至 止, 黻 衣 繡 裳 佩 玉 將 將, 壽 考 不 忘 94 以 盛 服 美 玉 象 徵 君 子 德 行 詩 經 服 飾 中 蘊 藏 的 意 義, 或 一 項 名 物 獨 攝 一 種, 或 兼 攝 三 種, 其 豐 富 的 意 涵 彰 顯 了 詩 人 運 用 文 字 符 號 技 巧 之 成 熟 詩 經 是 服 飾 進 入 文 視 野 的 首 要 載 體, 服 飾 此 時 並 無 與 人 物 性 格 有 直 接 的 關 係, 但 這 種 鋪 陳 的 敘 述 手 法, 卻 為 後 世 通 俗 小 說 服 飾 書 寫 之 先 導 劉 佩 宜 世 說 新 語 之 服 飾 書 寫 研 究 95 指 出 魏 晉 時 期 社 會 動 盪 不 安, 士 人 喜 好 談 玄 說 理, 狂 放 不 經, 崇 尚 老 莊 的 自 然 觀, 自 我 意 識 的 覺 醒 而 儒 家 視 為 名 教 與 禮 儀 的 象 徵 服 飾, 亦 隨 著 六 朝 談 玄 之 風 的 盛 行, 成 為 個 體 精 神 自 由 的 展 現 魏 晉 名 士 的 穿 衣 風 格 體 現 其 獨 特 的 審 美 趨 向, 如 袤 衣 博 帶 使 人 看 起 來 飄 逸 出 塵, 男 著 女 裝 崇 尚 陰 柔 之 美, 袒 裎 裸 露 以 示 獲 得 身 心 自 由, 粗 服 亂 頭 象 徵 自 然 無 為, 白 衣 白 帽 展 現 真 我 此 外, 高 士 名 流 的 服 飾 往 往 寄 託 其 越 名 教 而 任 自 然 96 的 生 命 情 懷, 或 有 戴 巾 幘 面 見 帝 王 以 突 破 禮 教 規 範 者, 或 有 脫 褌 裸 體 以 表 潔 白 無 瑕 人 格 者, 或 有 倒 屣 相 迎 展 現 雍 容 器 度 者, 或 有 執 麈 尾 隱 喻 談 玄 勝 出 者, 或 以 如 意 拄 頰 感 嘆 壯 志 難 酬 者, 在 在 藉 由 服 飾 反 映 了 魏 晉 士 人 無 為 齊 物 歸 真 的 生 活 美 世 說 新 語 是 六 朝 志 人 小 說 的 代 表, 伴 隨 著 名 士 言 談 舉 止 而 91 陸 景 琳 : 詩 經 服 飾 研 究, 臺 灣 師 範 文 研 究 所 碩 士 論 文, 馬 持 盈 註 譯 : 詩 經 今 註 今 譯, 頁 馬 持 盈 註 譯 : 詩 經 今 註 今 譯, 頁 馬 持 盈 註 譯 : 詩 經 今 註 今 譯, 頁 劉 佩 宜 : 世 說 新 語 之 服 飾 書 寫 研 究, 屏 東 教 育 中 語 文 系 碩 士 論 文, ( 晉 ) 嵇 康 著, 崔 富 章 注 譯 : 新 譯 嵇 中 散 集 卷 6( 臺 北 : 三 民 書 局,2011), 頁

23 被 記 錄 下 來 的 衣 著 服 飾, 與 魏 晉 風 尚 的 緊 密 結 合, 建 構 了 筆 者 研 究 服 飾 內 在 意 涵 的 先 備 知 識 蘇 惠 玲 三 演 義 中 男 子 服 飾 的 角 色 刻 劃 效 應 以 曹 操 關 羽 諸 葛 亮 為 中 心 的 比 較 研 究 97 先 歸 納 三 演 義 中 男 子 服 飾 的 樣 式 用 料 及 色 彩, 接 著 分 析 性 格 身 分 上 三 位 截 然 不 同 的 人 物 服 飾 刻 劃 效 應 東 漢 服 色 尚 赤, 因 此 位 極 人 臣 的 曹 操 ( ) 多 穿 紅 袍, 而 地 位 在 東 漢 被 提 升 的 綠 色, 也 曾 出 現 在 曹 操 身 上 除 此 之 外, 金 冠 玉 帶 珠 履 等 華 貴 服 飾, 穿 戴 在 曹 操 身 上, 符 合 其 丞 相 之 尊 關 羽 (?-220) 服 飾 多 以 綠 色 為 主, 如 青 巾 綠 袍, 與 其 紅 臉 赤 兔 馬 作 鮮 明 對 比 ; 又 因 身 分 為 武 將, 故 著 金 鎧 諸 葛 亮 ( ) 堪 稱 三 演 義 的 第 一 智 者, 運 籌 帷 幄, 從 容 不 驚, 因 此 在 故 事 中, 諸 葛 亮 出 場 總 是 以 羽 扇 綸 巾 鶴 氅 道 袍 素 履 等 猶 如 神 仙 的 裝 扮, 呼 應 諸 葛 亮 築 壇 借 風 草 船 借 箭 的 傳 奇 色 彩 即 便 三 演 義 中 關 於 服 飾 的 書 寫 不 多, 樣 式 固 定 呆 版, 但 從 其 敘 述 手 法 和 人 物 形 象 塑 造 ( 特 別 是 吳 用 裝 扮 脫 胎 於 諸 葛 亮 ), 可 觀 察 出 與 水 滸 的 相 似 之 處 蘇 氏 另 一 本 位 論 文 紅 樓 夢 中 婦 女 服 飾 與 藉 以 刻 劃 角 色 的 效 應 以 王 熙 鳳 薛 寶 釵 林 黛 玉 為 中 心 的 比 較 研 究 以 紅 樓 夢 中 三 位 代 表 女 性 為 研 究 對 象, 探 討 服 飾 與 角 色 刻 劃 的 關 係 蘇 氏 先 從 社 會 文 化 的 角 度 探 討 清 代 服 制 禁 令 與 清 代 婦 女 的 社 會 地 位 清 初 的 漢 人 女 子 始 終 沒 有 接 受 滿 族 服 飾, 仍 以 上 衣 下 裳 為 主, 故 紅 樓 夢 中 的 女 子 服 飾 多 為 漢 人 裝 扮 紅 樓 夢 服 飾 書 寫, 除 了 代 表 皇 權 的 黃 色 避 而 不 用 外, 其 他 用 料 紋 飾 多 不 從 禁 令, 只 是 在 紅 樓 夢 體 系 中, 明 確 區 分 上 下 階 層, 賦 予 適 合 身 分 的 裝 扮 而 三 位 個 性 與 服 飾 截 然 不 同 的 女 性, 王 熙 鳳 衣 著 豐 富 多 變, 其 質 料 高 貴 紋 飾 精 細 用 色 鮮 明, 反 映 其 潑 辣 強 勢 虛 榮 的 性 格 ; 薛 寶 釵 裝 扮 樸 素 無 華, 其 衣 料 除 偶 用 金 銀 線 和 銀 鼠 皮 外, 多 以 棉 質 為 主, 身 上 少 有 簪 飾, 衣 色 平 淡, 暗 合 她 客 居 賈 府 的 身 分 與 潛 藏 內 斂 的 心 理 林 黛 玉 雖 寄 人 籬 下, 卻 頗 得 賈 母 疼 愛, 因 此 在 服 飾 的 用 料 色 彩 樣 式 配 件 皆 屬 上 等, 其 中 黛 玉 多 穿 羽 緞 羽 紗, 與 其 如 弱 柳 扶 風 的 身 姿 相 互 呼 應 蘇 氏 以 服 裝 織 品 背 景 分 析 紅 樓 夢 服 飾, 對 衣 料 質 地 與 色 彩 的 掌 握 相 當 精 到, 有 別 於 傳 統 視 野, 可 說 是 一 特 色 蔡 佳 純 兒 女 英 雄 傳 之 服 飾 研 究 98 透 過 兒 女 英 雄 傳 中 琳 瑯 滿 目 的 服 飾 書 寫, 廣 泛 地 觀 察 清 代 中 葉 以 後 滿 漢 服 飾 的 差 異 與 濡 染, 探 究 小 說 反 映 的 規 範 社 會 現 實, 以 至 於 精 神 價 值 文 中 特 別 關 注 於 滿 漢 融 合 的 部 分, 如 滿 人 將 漢 人 背 心 改 良 為 巴 圖 魯 坎 肩, 漢 女 仿 旗 女 服 裝, 用 各 種 花 紋 錦 緞 金 邊 做 裝 飾 ; 旗 女 習 漢 女 裹 腳 纏 足, 漢 人 仿 效 旗 人 袍 裝 將 短 襖 改 長, 反 映 了 在 種 族 互 異 下 的 97 蘇 惠 玲 : 三 演 義 中 男 子 服 飾 的 角 色 刻 劃 效 應 以 曹 操 關 羽 諸 葛 亮 為 中 心 的 比 較 研 究, 佛 光 人 文 社 會 院 藝 術 研 究 所 碩 士 論 文, 蔡 佳 純 : 兒 女 英 雄 傳 之 服 飾 研 究, 中 興 中 文 研 究 所 碩 士 論 文,

24 和 平 結 合 此 外, 蔡 氏 對 於 佩 飾 研 究 之 深 乃 前 開 論 文 未 有, 從 佩 飾 象 徵 身 分 地 位 表 彰 禮 尚 往 來 避 凶 護 身 以 及 見 證 誓 言 等 功 能, 談 佩 飾 在 精 神 文 化 上 豐 富 內 涵 該 論 文 藉 由 小 說 的 服 飾 分 析 與 文 化 探 討, 試 圖 從 服 飾 細 部 挖 掘 其 歷 史 傳 統 與 創 新, 得 出 表 層 搭 配 與 深 層 意 涵 的 結 論 雖 然 蘇 氏 紅 樓 夢 中 婦 女 服 飾 與 藉 以 刻 劃 角 色 的 效 應 以 王 熙 鳳 薛 寶 釵 林 黛 玉 為 中 心 的 比 較 研 究 與 蔡 氏 兒 女 英 雄 傳 之 服 飾 研 究 均 是 以 清 代 小 說 為 文 本, 針 對 清 代 服 飾 作 分 析, 與 水 滸 的 背 景 錯 開, 然 清 代 去 明 代 不 遠, 仍 可 從 中 觀 察 因 襲 前 代 的 痕 跡, 因 此 蘇 蔡 二 氏 論 述, 亦 具 參 考 價 值 在 期 刊 論 文 部 分, 韓 秀 利 金 聖 歎 水 滸 傳 人 物 探 討 99 以 七 十 回 本 為 研 究 主 體, 探 討 水 滸 人 物 形 象 其 中 論 述 金 聖 歎 水 滸 人 物 描 寫 技 法 上 100, 韓 氏 以 第 十 二 回 急 先 鋒 東 郭 爭 功, 青 面 獸 北 面 鬥 武 為 例, 金 氏 評 楊 志 與 索 超 校 場 比 武 的 裝 扮 是 五 彩 間 錯 配 對, 黑 盔 與 白 盔 紅 纓 與 青 纓 銅 甲 與 鐵 甲 白 袍 與 紅 袍 紫 帶 與 綠 帶, 處 處 對 比, 展 現 兩 人 旗 鼓 相 當 的 氣 勢 韓 氏 再 以 第 十 九 回 鄆 城 縣 月 夜 走 劉 唐 劉 唐 在 月 色 下 白 笠 黑 襖 營 造 的 恐 怖 氛 圍, 說 明 服 飾 能 影 響 情 節 效 果 李 桂 奎 論 水 滸 的 設 色 之 道 及 其 五 色 構 圖 原 理 101 認 為 水 滸 在 設 色 上 經 營 有 道, 不 僅 於 人 物 形 貌 上 藉 由 五 色 雜 陳 刻 劃 出 各 具 特 徵 的 臉 譜, 而 且 還 在 人 物 出 陣 披 掛 和 陣 容 描 寫 上, 透 過 色 與 色 的 對 應, 以 及 五 方 色 的 渲 染, 勾 勒 出 令 人 眼 花 撩 亂 的 瑰 麗 畫 卷 水 滸 常 拿 不 同 的 膚 色 與 服 色 交 互 搭 襯 來 突 出 人 物 的 特 徵, 例 如 楊 志 出 場 時 頭 戴 一 頂 范 陽 毡 笠, 上 撒 着 一 把 紅 纓 ; 穿 一 領 白 段 子 征 衫, 繫 一 條 縱 線 縧 ; 下 面 青 白 間 道 行 纏, 抓 着 褲 子 口 生 得 七 尺 五 六 身 材, 面 皮 上 老 一 搭 青 記, 腮 邊 微 露 些 少 赤 鬚, 從 頭 之 紅 青 赤, 到 身 上 的 白 青, 可 謂 五 顏 六 色 兼 具, 突 出 將 門 虎 子 的 英 雄 氣 概 又 或 是 描 寫 軍 陣 內 容 時 密 切 結 合 了 五 色 文 化 第 七 十 六 回 寫 吳 用 布 陣, 初 看 好 漢 的 服 飾 描 寫 紛 繁 雜 亂, 仔 細 觀 察 可 發 現 它 基 本 上 貫 徹 了 五 方 支 配 的 布 局 原 則 正 南 秦 明 衣 赤, 東 壁 關 勝 衣 青, 西 壁 林 冲 衣 白, 合 後 ( 北 ) 呼 延 灼 衣 皂, 中 軍 朱 仝 雷 橫 衣 黃 以 五 色 文 化 為 根 據 的 布 陣 描 寫, 帶 有 神 秘 色 彩, 也 迎 合 人 們 的 迷 信 心 理 于 德 生 水 滸 傳 打 鬥 事 件 中 人 物 服 飾 描 寫 研 究 102 指 出 水 滸 中 的 打 鬥 事 件 數 見 不 鮮, 書 中 對 於 事 件 中 人 物 的 服 飾 進 行 了 細 膩 的 刻 劃, 使 得 服 飾 成 為 打 鬥 畫 面 中 一 個 重 要 部 分 于 氏 認 為 比 武 時 作 者 往 往 停 下 敘 事 節 奏 來 描 述 人 物 的 99 韓 秀 利 : 金 聖 歎 水 滸 傳 人 物 探 討, 醒 吾 報, 第 27 期 (2004 年 1 月 ), 頁 韓 秀 利 : 金 聖 歎 水 滸 傳 人 物 探 討, 頁 李 桂 奎 : 論 水 滸 傳 的 設 色 之 道 及 其 五 色 構 圖 原 理, 明 清 小 說 研 究, 第 4 期 (2004 年 ), 頁 于 德 生 : 水 滸 傳 打 鬥 事 件 中 人 物 服 飾 描 寫 研 究, 青 春 歲 月, 第 18 期 (2010 年 9 月 ), 頁 17 17

25 服 飾, 中 斷 了 文 章 的 流 暢 的 氣 韻, 轉 向 量 韻 文 的 鋪 陳 這 是 水 滸 從 宋 元 話 本 演 變 而 來 的 發 展 痕 跡 即 便 如 此, 打 鬥 中 服 飾 細 緻 的 描 寫 還 是 有 它 的 積 極 意 義, 也 就 是 讓 故 事 體 化, 使 打 鬥 事 件 畫 面 化 于 執 水 滸 傳 服 飾 描 寫 與 敘 事 節 奏 103 提 出 金 聖 歎 將 水 滸 許 多 描 寫 人 物 景 色 的 韻 文 刪 除, 以 確 保 敘 事 節 奏 不 被 中 斷 但 水 滸 中 部 分 關 於 服 飾 的 書 寫 已 經 巧 妙 地 糅 合 在 敘 事 中, 在 動 態 轉 化 中 展 現 人 物 服 飾, 取 代 了 靜 態 的 平 面 介 紹 例 如 第 二 十 六 回 武 松 十 字 坡 投 店, 第 一 次 見 到 孫 二 娘, 先 從 遠 處 寫 二 娘 的 綠 紗 衫 釵 環 鬢 花, 再 近 處 寫 二 娘 細 部 的 服 飾, 衣 服 上 的 金 鈕 臉 上 的 胭 脂, 甚 至 是 桃 紅 主 腰 讀 者 的 視 點 自 然 隨 著 武 松 雙 眼 移 動, 節 奏 順 暢 此 外, 角 色 的 服 飾 刻 劃 亦 能 反 映 讀 者 預 期 心 理, 例 如 六 十 一 回 燕 青 射 鵲 買 卦, 遠 處 看 見 楊 雄 石 秀 走 來, 二 人 的 服 飾 書 寫 一 前 一 後, 在 燕 青 身 上 交 會, 自 然 帶 動 讀 者 的 好 奇 心 理 溫 然 然 淺 談 水 滸 傳 中 的 人 物 服 飾 與 性 格 104 主 張 水 滸 中 的 服 飾 刻 劃 直 接 體 現 了 人 物 身 分 與 性 格 例 如 : 第 五 十 四 回 宋 江 攻 打 高 唐 州 時 已 是 梁 山 第 二 把 交 椅, 他 的 征 袍 上 有 鵬, 盔 甲 上 有 龍 鳳, 宣 示 了 宋 江 的 梁 山 地 位, 更 隱 喻 了 宋 江 展 翅 高 飛 的 壯 志 ; 而 吳 用 的 羽 扇 綸 巾 裝 扮, 神 似 三 時 的 諸 葛 亮, 標 誌 了 其 梁 山 的 軍 師 的 身 分, 始 終 以 智 者 形 象 活 躍 第 七 十 六 回 宋 江 排 九 宮 八 卦 陣 迎 戰 童 貫 時 已 為 梁 山 泊 主, 裝 束 上 的 龍 鱗 麒 麟 是 何 等 霸 氣, 而 代 表 朝 廷 的 祥 獸 紋 樣 也 預 示 了 宋 江 的 命 運 至 於 刻 劃 較 少 的 女 性, 水 滸 亦 用 服 飾 帶 出 性 格 例 如 : 第 二 十 六 回 母 夜 叉 孫 二 娘 登 場 時, 穿 著 暴 露, 頭 飾 凌 亂, 充 滿 了 野 性, 與 其 殺 人 越 貨 的 強 悍 性 格 不 謀 而 合 人 物 與 服 飾 息 息 相 關, 可 說 是 衣 如 其 人 陳 雪 李 強 水 滸 傳 中 的 女 性 服 飾 探 析 105 一 文 先 將 水 滸 女 性 服 飾 分 為 服 與 飾 二 類, 再 列 舉 若 干 款 式 作 說 明 例 如 女 性 之 服 有 : 冠 裙 衫 襖 裹 肚 襪 鞋 七 類 ; 飾 則 有 髻 步 搖 簪 花 釵 四 類 一 般 而 言, 戴 冠 者 多 為 男 性, 女 性 亦 可 戴 冠, 但 仍 受 到 社 會 地 位 制 約 與 影 響, 所 以 蔣 門 神 妾 的 冠 兒 小, 而 九 天 玄 女 是 華 貴 的 九 龍 飛 鳳 冠 裙 是 水 滸 女 性 常 用 的 下 裳, 顏 色 眾 多, 隨 著 身 分 場 合 而 有 所 不 同 如 金 翠 蓮 出 場 時 為 紅 羅 裙 子, 嫁 給 趙 員 外 後 改 穿 綠 羅 裙 ; 劉 高 之 妻 為 母 親 墳 前 化 紙, 腰 繫 素 裙 ; 公 孫 勝 老 母 青 裙 素 服 ; 經 營 酒 店 的 孫 二 娘 顧 嫂 著 紅 裙 此 外, 古 代 女 裙 追 求 廣 博 風 尚, 所 以 可 以 看 到 水 滸 女 性 的 裙 子 是 集 六 幅 而 成 宋 代 女 性 已 有 纏 足, 而 伴 隨 纏 足 而 生 的 鞋 款 如 鳳 頭 鞋 弓 鞋 也 出 現 於 水 滸 之 中 宋 代 婦 女 的 髮 髻 式 樣 豐 富, 而 且 有 在 髻 上 插 戴 的 習 俗 值 得 注 意 的 是 宋 代 時 興 簪 花, 無 論 男 女 都 喜 歡 在 髮 髻 103 于 執 : 水 滸 傳 服 飾 描 寫 與 敘 事 節 奏, 青 春 歲 月, 第 20 期 (2010 年 10 月 ), 頁 溫 然 然 : 淺 談 水 滸 傳 中 的 人 物 服 飾 與 性 格, 眾 文 藝 : 術 版, 第 12 期 (2012 年 6 月 ), 頁 陳 雪 李 強 : 水 滸 傳 中 的 女 性 服 飾 探 析 長 春 教 育 院 報, 第 30 卷 第 21 期 (2014 年 11 月 ), 頁

26 或 冠 帽 上 插 戴 花 朵, 花 色 以 豔 色 者 為 上 水 滸 對 女 性 服 飾 與 容 貌 的 描 寫, 集 中 於 人 物 的 出 場 詞 中 透 過 梳 理 可 以 發 現 : 作 者 筆 下 禍 水 般 的 女 性 往 往 被 寫 得 極 為 美 貌 ; 而 除 扈 三 娘 外 的 兩 位 水 滸 女 英 雄 卻 被 嚴 重 男 性 化, 兩 類 不 同 形 象 完 全 相 異 的 服 飾 描 寫, 反 映 作 者 歧 視 女 性 的 觀 點 以 上 期 刊 論 文 雖 然 對 水 滸 服 飾 的 分 析 點 到 即 止, 卻 指 出 了 對 水 滸 服 飾 認 識 的 入 門 途 徑 第 三 節 研 究 範 圍 與 研 究 方 法 一 研 究 範 圍 明 代 刊 刻 風 氣 盛 行, 造 成 水 滸 傳 本 複 雜, 後 世 者 對 版 本 的 意 見 分 歧 也 由 是 而 來 界 一 般 將 水 滸 版 本 分 為 簡 本 與 繁 本 兩 系 統, 版 本 不 同 其 內 容 情 節 文 字 敘 述 亦 有 差 異 就 內 容 上 來 說, 簡 本 文 簡 事 繁, 情 節 較 多 而 文 辭 拙 陋 ; 繁 本 文 繁 事 簡, 敘 述 較 少 而 文 辭 細 膩 本 論 文 的 研 究 主 題 乃 服 飾 書 寫, 需 要 敘 述 細 膩 而 具 體 的 研 究 題 材 106, 因 此 筆 者 選 擇 文 價 值 較 高 的 繁 本 系 統 作 為 討 論 對 象 繁 本 系 統 中, 如 今 可 見 的 有 百 回 本 百 二 十 回 本 及 七 十 回 本 百 回 本 是 明 嘉 靖 ( ) 武 定 侯 郭 勛 刻 本, 被 認 為 是 繁 本 之 祖, 號 稱 善 本 107 百 回 本 刊 行 之 後, 受 到 廣 讀 者 的 歡 迎, 更 贏 得 李 卓 吾 ( ) 胡 應 麟 ( ) 及 袁 宏 道 ( ) 等 名 士 欣 賞 閩 中 建 陽 書 賈 們 從 中 嗅 得 商 機, 為 了 圖 利, 逕 自 刪 去 征 遼, 插 增 征 王 慶 田 虎 等 情 節, 成 為 簡 本 系 統 簡 本 粗 製 濫 造, 因 價 格 便 宜, 行 其 道 108 簡 本 雖 然 風 行 一 時, 縉 紳 文 士 卻 厭 其 拙 陋 109, 於 是 促 成 了 106 繁 本 中 關 於 服 飾 的 描 寫 較 簡 本 豐 富 精 細, 如 第 三 回 史 進 焚 毀 史 家 莊 去 尋 師 父 王 進, 繁 本 寫 史 進 衣 著 頭 戴 范 陽 毡 帽, 上 撒 一 撮 紅 纓, 帽 兒 下 裹 一 頂 混 青 抓 角 軟 頭 巾, 項 上 明 黃 縷 帶 身 穿 一 領 白 紵 絲 兩 上 領 戰 袍, 腰 繫 一 條 查 五 指 梅 紅 攢 線 膊, 青 白 間 道 行 纏 絞 脚, 襯 着 踏 山 透 土 多 耳 麻 鞋, 跨 一 口 銅 鈸 磐 口 雁 翎 刀 ; 簡 本 作 頭 帶 白 范 陽 毡 帽, 身 穿 一 領 白 紵 絲 襖, 腰 繫 一 條 紅 膊, 裹 着 多 耳 麻 鞋, 背 下 包 袱, 提 了 朴 刀, 較 繁 本 省 略 許 多 又 同 一 回 魯 智 深 在 渭 州 茶 坊 登 場, 繁 本 從 頭 到 腳 刻 劃 他 的 衣 著 相 貌 身 形, 而 簡 本 只 以 有 個 漢 身 長 八 尺 腰 闊 十 圍 一 筆 帶 過 故 筆 者 選 擇 敘 述 較 具 體 的 繁 本 系 統 作 為 研 究 文 本 ( 明 ) 施 耐 庵 : 水 滸 傳 上 冊, 頁 31;( 明 ) 羅 貫 中 施 耐 庵 : 二 刻 英 雄 譜 第 1 冊 卷 1, 收 錄 於 古 本 小 說 集 成 ( 上 海 : 上 海 古 籍 出 版 社,1990), 頁 明 代 沈 德 符 於 萬 曆 野 獲 編 卷 五 武 定 侯 進 公 中 寫 道 : 武 定 侯 郭 勛, 在 世 宗 朝, 好 文 多 藝, 能 計 數 今 新 安 所 刻 水 滸 傳 善 本, 即 其 家 所 傳 沈 氏 言 郭 本 為 善 本, 而 者 鄭 振 鐸 對 郭 本 的 評 價 相 當 高, 這 個 時 候 有 一 部 嘉 靖 本 的 水 滸 傳 出 來, 吞 沒 了 壓 倒 了 羅 本 這 個 嘉 靖 本 的 水 滸 傳, 乃 是 水 滸 傳 的 最 完 美 的 一 個 本 子, 也 是 一 切 繁 本 水 滸 傳 的 祖 本 這 個 本 子 相 傳 是 武 定 侯 郭 勛 家 中 所 傳 出 的 ( 明 ) 沈 德 符 : 萬 曆 野 獲 編 上 冊 卷 5( 北 京 : 中 華 書 局,2007), 頁 139; 鄭 振 鐸 : 水 滸 傳 的 演 化, 收 錄 於 竺 青 選 編 : 名 家 解 讀 水 滸 傳, 頁 清 代 周 亮 工 於 因 樹 屋 書 影 卷 一 中 談 到 了 簡 本 粗 製 濫 造 的 問 題 : 羅 氏 為 水 遊 傳 一 百 回, 各 以 妖 異 語 引 其 首 ; 嘉 靖 時, 郭 武 定 重 刻 其 書, 削 其 致 語, 獨 存 本 傳 金 壇 王 氏 小 品 中 亦 云 19

27 百 二 十 回 本 的 出 現 楊 定 見 在 郭 勛 百 回 本 的 基 礎 上, 添 補 據 簡 本 改 寫 的 王 田 情 節, 刊 行 百 二 十 回 忠 義 水 滸 全 書 ( 又 稱 袁 無 涯 本 ), 其 特 色 在 於 合 繁 簡 本 之 長 現 在 最 通 行 的 本 子 則 是 清 代 金 聖 歎 腰 斬 的 七 十 回 本 ( 又 稱 金 評 本 貫 華 堂 本 ), 內 容 以 盧 俊 義 驚 夢 作 結, 刪 去 了 招 安 以 後 討 內 攘 外 的 情 節 百 二 十 回 本 篇 幅 雖 然 多 於 其 他 二 本, 而 增 補 的 王 田 情 節 偏 向 戰 爭 敘 述, 人 物 刻 劃 業 已 定 型, 服 飾 書 寫 的 對 象 也 多 非 梁 山 好 漢 110 七 十 回 本 內 容 刪 改 太 多, 特 別 是 描 寫 人 物 的 詩 詞 套 語, 多 被 金 氏 刪 去, 研 究 題 材 有 限, 故 不 在 選 擇 之 列 百 回 本 的 成 書 早 於 百 二 十 回 本 和 七 十 回 本, 比 諸 二 本 較 接 近 水 滸 原 本, 更 能 呈 現 水 滸 社 會 的 精 神 樣 貌 據 此, 百 回 本 為 本 論 文 最 佳 的 研 究 文 本 而 今 存 的 百 回 本 刊 本 中, 以 明 萬 曆 ( ) 容 與 堂 刻 本 最 為 完 整 111, 故 筆 者 選 擇 長 沙 岳 麓 書 社 出 版 的 容 與 堂 百 回 本 水 滸 傳 做 為 本 論 文 的 研 究 文 本 二 研 究 方 法 本 論 文 係 以 為 主 題, 試 圖 透 過 服 飾 書 寫 瞭 解 與 人 物 形 象 間 的 關 聯 性, 並 解 讀 服 飾 中 反 映 出 來 的 社 會 現 實 和 潛 藏 的 水 滸 犯 禁 思 想 因 此, 研 究 的 方 法 主 要 藉 由 歷 史 資 料 來 探 討 本 文 的 問 題 意 識, 故 採 用 歷 史 研 究 法 本 論 文 的 採 用 的 歷 史 研 究 法 係 屬 於 文 史 料 的 範 疇 文 史 料 是 探 討 文 史 料 的 研 究 和 利 用 的 理 論 與 方 法 的 科, 是 文 史 研 究 的 基 礎 科 之 一 潘 樹 廣 在 中 文 史 料 一 書 中 指 出 1987 年 版 蘇 聯 文 百 科 辭 典 的 文 史 料 釋 文 : 文 史 料 是 一 種 輔 助 文 藝 科, 研 究 文 和 文 理 論 的 史 料 以 及 尋 找 整 理 運 用 這 些 史 料 的 方 法, 雖 然 點 明 了 文 史 料 的 要 點, 但 欠 缺 具 體 與 全 面 潘 氏 認 為 從 完 整 的 定 義 上 來 說, 中 文 史 料 的 研 究 內 容 應 包 括 五 個 層 面 : 此 書 每 回 前 各 有 楔 子, 今 俱 不 傳 予 見 建 陽 書 坊 中 所 刻 諸 書, 節 縮 紙 板, 求 其 易 售, 諸 書 多 被 刊 落 此 書 亦 建 陽 書 坊 翻 刻 時 刪 落 者 ( 清 ) 周 亮 工 著 朱 天 曙 編 校 整 理 : 周 亮 工 全 集 第 3 冊 卷 1( 南 京 : 鳳 凰 出 版 社,2008), 頁 明 代 胡 應 麟 少 室 山 房 筆 叢 卷 四 一 : 余 二 十 年 前 所 見 水 滸 傳 本 尚 極 足 尋 味, 十 數 載 來, 為 閩 中 坊 賈 刊 落, 止 錄 事 實 中 間 游 詞 餘 韻, 神 情 寄 寓 處, 一 概 刪 之, 遂 既 不 堪 覆 瓿 復 數 十 年, 無 原 本 印 證, 此 書 將 永 廢 矣 余 因 嘆 是 編 初 出 之 日, 不 知 當 更 何 如 也 抵 胡 氏 二 十 年 前 所 見 為 郭 本 水 滸, 而 見 如 今 簡 本 行 其 道, 擔 憂 數 十 年 後 繁 本 絕 跡, 水 滸 將 失 去 原 有 的 價 值 ( 明 ) 胡 應 麟 著, 楊 家 駱 主 編 : 少 室 山 房 筆 叢 下 冊 卷 41( 臺 北 : 世 界 書 局,1963), 頁 百 二 十 回 本 插 增 的 王 田 情 節 ( 第 91 回 至 第 110 回 ) 中 的 服 飾 書 寫 明 確 的 凡 14 處, 真 正 寫 到 梁 山 好 漢 只 有 4 處 : 第 96 回 寫 公 孫 勝,107 回 寫 呼 延 灼,109 回 寫 張 清,109 回 略 寫 郁 保 四 公 孫 勝 吳 用 其 他 10 處 多 寫 王 田 人 馬, 如 : 第 91 回 寫 董 澄,92 回 寫 方 瓊,94 回 寫 喬 道 清, 98 回 寫 瓊 英,103 回 寫 黃 達,104 回 寫 段 三 娘,107 回 寫 袁 朗 奚 勝,108 回 寫 寇 烕,109 回 寫 王 慶 111 目 前 所 知, 現 存 早 期 的 百 回 本 中 有 明 嘉 靖 的 郭 武 定 本 萬 曆 十 七 年 天 都 外 臣 序 刻 本 萬 曆 三 十 年 容 與 堂 刻 本 郭 武 定 今 只 有 五 十 到 五 十 五 回 殘 本 一 卷 ; 天 都 外 臣 序 刻 現 僅 存 康 熙 五 年 石 渠 閣 補 頁 之 本, 而 目 前 北 京 圖 書 館 收 藏 的 明 容 與 堂 刻 水 滸 傳 是 現 存 早 期 的 百 回 本 中 的 比 較 完 整 的 本 子 資 料 整 理 自 馬 蹄 疾 編 : 水 滸 書 錄 ( 上 海 : 上 海 古 籍 出 版 社,1986), 頁

28 一 文 史 料 基 礎 理 論 研 究, 也 就 是 研 究 文 史 料 的 性 質 任 務 與 作 用, 瞭 解 其 科 歸 屬 與 相 關 科 的 關 係, 文 史 料 的 形 成 發 展 分 布 的 一 般 規 律, 對 文 史 料 進 行 分 類 評 論 的 理 論 原 則 二 文 史 料 蒐 集 方 法 的 研 究 首 先 是 研 究 如 何 從 已 有 的 書 面 材 料 中 搜 集, 其 次 是 研 究 如 何 蒐 集 口 頭 流 傳 的 活 材 料, 使 之 及 時 轉 化 為 文 字 與 錄 音 資 料, 擺 脫 時 間 與 空 間 的 侷 限 最 後 是 研 究 蒐 集 傳 世 的 或 地 下 發 掘 的 實 物 資 料, 用 實 物 資 料 補 充 訂 正 或 印 證 書 面 材 料 三 文 史 料 鑑 別 方 法 的 研 究 文 史 料 蒐 集 到 手 後, 要 經 過 分 析 鑑 別 考 訂, 方 能 為 文 的 研 究 提 供 真 實 可 靠 的 客 觀 依 據 具 體 步 驟 有 二 : 首 先, 應 判 別 史 料 是 真 本 還 是 偽 作 若 真 本 有 不 同 版 本 流 傳, 尚 應 對 各 種 版 本 進 行 研 究, 判 別 何 種 版 本 為 佳 其 次, 在 確 定 史 料 屬 真 本 的 前 提 下, 須 再 對 它 所 記 載 的 內 容 可 靠 性 存 真 度 進 行 研 究 考 證 四 文 史 料 整 理 與 編 纂 方 法 的 研 究 搜 集 鑑 別 文 史 料, 是 為 了 使 之 服 務 於 文 史 的 研 究 工 作 研 究 文 史 料 各 類 成 果 的 編 纂 原 則 和 方 法, 從 而 推 動 文 史 料 的 出 版 五 文 史 料 發 展 歷 史 的 研 究 其 研 究 內 容 主 要 有 四 : 其 一, 對 古 今 文 史 料 家 的 活 動 的 考 察 ; 其 二, 對 歷 代 文 史 料 的 理 論 建 樹 與 實 踐 成 果 的 研 究 與 評 論 ; 其 三, 探 討 歷 代 文 史 料 的 發 展 與 各 種 時 代 因 素 與 社 會 因 素 的 關 係 ; 其 四, 研 究 歷 代 文 史 料 的 成 果 對 文 研 究 與 創 作 的 影 響 112 以 上 明 確 指 出 了 從 事 文 史 料 研 究 須 具 有 的 態 度 與 方 法, 也 是 本 論 文 撰 寫 時 應 取 法 的 原 則 服 飾 一 詞 早 在 先 秦 時 就 已 出 現, 周 禮 春 冠 典 瑞 : 典 瑞 掌 玉 瑞 玉 器 之 藏, 辨 其 名 物 與 其 用 事, 設 其 服 飾, 鄭 注 : 服 飾, 服 玉 之 飾, 謂 繅 藉, 此 處 的 服 飾 指 的 是 佩 玉 之 飾, 即 佩 玉 上 的 襯 墊, 純 粹 指 一 物 件 然 賈 公 彥 疏 : 云 設 其 服 飾 者, 謂 繅 藉 在 玉, 若 人 之 衣 服 之 飾 也 113, 進 一 步 闡 釋 佩 玉 之 有 襯 墊, 若 人 衣 服 之 有 裝 飾, 可 見 服 飾 詞 義 有 擴 趨 向 至 漢 書 張 放 傳 : ( 張 ) 放 取 皇 后 弟 平 恩 侯 許 嘉 女, 上 為 放 供 張, 賜 甲 第, 充 以 乘 輿 服 飾 114, 這 時 服 飾 已 延 伸 指 涉 衣 服 與 裝 飾 115, 近 似 於 現 代 的 服 飾 定 義 服 飾 的 概 念, 根 據 中 衣 冠 服 飾 辭 典 釋 云 : 泛 指 各 種 人 體 上 的 裝 飾, 包 112 請 參 閱 潘 樹 廣 主 編 : 中 文 史 料 上 冊 ( 上 海 : 華 東 師 範 出 版 社,2012), 頁 ( 漢 ) 鄭 玄 注,( 唐 ) 賈 公 彥 疏, 李 勤 主 編 : 周 禮 注 疏 : 春 官 宗 伯 卷 20( 臺 北 : 臺 灣 古 籍 出 版 社,2001), 頁 ( 漢 ) 班 固 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 漢 書 附 編 二 種 第 3 冊 卷 59( 臺 北 : 鼎 文 書 局,1986), 頁 羅 竹 風 主 編 : 漢 語 詞 典 第 6 冊 ( 臺 北 : 東 華 書 局,1997), 頁

29 括 冠 巾 髮 式 妝 飾 衣 服 褲 裳 鞋 履 飾 物 等 116, 即 外 加 於 人 身 上 有 裝 飾 功 能 的 物 品 一 般 而 言, 可 將 其 細 分 為 四 類 : 一 為 一 般 穿 戴 的 衣 著, 如 巾 帽 袍 衫 裙 褲 襪 靴 等 ; 二 為 附 加 於 外 的 飾 品, 如 簪 釵 耳 珠 耳 環 項 圈 纓 絡 腰 帶 臂 釧 等 ; 三 為 人 體 本 身 的 裝 飾, 如 髮 型 畫 眉 妝 花 點 唇 紋 身 等 ; 四 為 具 裝 飾 功 能 的 日 用 品 或 武 器, 如 傘 扇 子 荷 包 佩 刀 等 117 中 歷 代 服 飾 形 制 繁 複, 其 變 化 之 因 來 自 於 經 濟 思 想 文 化 宗 教 等 方 面, 具 體 反 映 於 質 料 款 式 色 彩 與 工 藝 技 術 上 因 此, 研 究 服 飾 的 著 眼 點 除 了 外 在 的 表 徵 外, 仍 須 探 究 其 內 在 意 蘊 歷 來 界 對 水 滸 的 研 究 成 果 相 當 豐 碩, 專 書 專 論 難 以 勝 數, 唯 以 服 飾 為 論 題 的 專 著, 則 有 待 我 輩 努 力 現 階 段 只 能 透 過 相 關 議 題 的 著 作 找 尋 水 滸 服 飾 論 述 的 蛛 絲 馬 跡 此 外, 正 史 輿 服 志 記 載 的 服 制, 多 為 帝 后 王 室 及 百 官 等 朝 堂 服 儀, 而 水 滸 的 活 動 場 域 多 為 市 井, 若 單 就 官 方 資 料, 顯 然 無 法 得 知 下 層 社 會 的 服 飾 樣 貌 即 便 資 料 蒐 集 不 易, 筆 者 仍 希 望 盡 力 透 過 服 飾 專 書 的 闡 釋 史 料 文 獻 的 勘 證 同 期 文 的 比 照, 一 片 片 拼 貼 出 小 說 家 筆 下 的 水 滸 衣 飾 此 外, 在 詮 釋 服 飾 時 也 採 用 物 質 研 究 的 策 略, 將 水 滸 中 再 現 的 物 質 作 為 史 料, 以 考 證 或 索 隱 的 方 法 探 究 當 時 的 經 濟 與 社 會 面 向, 並 從 文 本 中 找 東 西, 試 圖 就 物 質 文 化 的 角 度 重 讀 水 滸 透 過 名 物 考 證 的 歷 史 溯 源 法, 反 思 其 原 初 書 寫 的 權 威 話 語, 及 其 正 確 性 與 正 當 性 ( 亦 即 由 物 的 書 寫 之 名 實 沿 革 之 進 路 ), 觀 察 在 水 滸 中 的 變 化 與 影 響 期 望 重 新 認 識 水 滸 所 涵 攝 的 物 質 文 化, 並 掘 發 多 重 脈 絡 的 文 傳 統 中 小 說 話 語 與 其 對 話 情 形, 以 更 新 水 滸 研 究 的 視 野 由 是, 本 論 文 主 要 針 對 服 飾 書 寫 的 內 外 特 徵 及 其 文 化 意 涵 進 行 考 掘 : ( 一 ) 從 服 飾 的 外 在 表 現 著 手 : 一 般 而 言, 我 們 對 於 服 飾 的 認 識 首 先 由 穿 著 位 置, 從 頭 到 腳 由 表 而 裡 作 粗 分 類 也 就 是 服 飾 的 類 型 ; 接 著, 再 就 服 飾 的 質 料 與 色 彩 等 其 他 特 徵 作 細 分 類, 這 是 我 們 認 識 服 飾 外 在 表 現 的 途 徑 因 此, 本 論 文 試 將 水 滸 中 出 現 在 一 百 單 八 將 身 上 的 服 飾, 按 類 型 質 料 色 彩 等 三 向 度 來 分 別 歸 納, 一 一 闡 述 在 類 型 上 面, 依 照 首 服 上 衣 下 裳 與 足 服 及 腰 佩 四 分 類 118, 並 針 對 出 現 次 數 較 高 或 特 殊 的 款 式 來 加 以 說 明 ; 在 質 料 上, 則 依 照 棉 116 周 汛 高 春 明 : 中 衣 冠 服 飾 辭 典, 頁 整 理 自 顏 湘 君 : 中 古 代 小 說 服 飾 描 寫 研 究, 頁 本 分 類 參 照 王 宇 清 中 服 裝 史 綱 王 氏 於 該 書 第 四 章 中 服 裝 的 祖 型 及 其 演 變 將 服 裝 依 照 穿 著 位 置 分 為 : 頭 衣 上 衣 下 裳 及 脛 足 衣 筆 者 以 王 氏 分 類 為 主, 並 將 足 服 納 入 下 裳 與 脛 足 衣 類 一 併 討 論, 稱 下 裳 與 足 服 另 外, 再 將 腰 佩 獨 一 類 見 王 宇 清 : 中 服 裝 史 綱, 頁

30 麻 絲 織 毛 皮 與 金 屬 四 類 分 析 ; 在 顏 色 上, 則 以 五 色 紅 青 白 黑 黃 論 述 除 此 三 項 靜 態 特 徵 外, 尚 須 將 服 飾 由 宋 至 明 的 規 範 社 會 風 俗 及 經 濟 發 展 等 要 素 納 入 考 量, 以 期 更 準 確 地 解 讀 服 飾 的 外 在 表 現 ( 二 ) 探 究 服 飾 的 內 在 意 涵 : 認 識 服 飾 不 能 只 從 外 在 特 徵 著 眼, 由 於 服 飾 是 溝 通 人 與 社 會 的 工 具, 因 此 潛 藏 於 服 飾 底 下 的 內 在 意 涵 更 具 特 色 本 論 文 先 將 水 滸 一 百 單 八 將 依 照 出 身 先 劃 分 官 吏 與 庶 民 二 來 源, 接 著 於 官 吏 下 分 軍 官 將 領 與 胥 吏 獄 卒, 庶 民 下 分 莊 園 地 主 書 生 秀 才 僧 侶 道 士 家 丁 扈 從 漁 民 獵 戶 酒 肆 店 主 山 賊 草 寇, 以 瞭 解 服 飾 與 人 物 形 象 塑 造 的 關 係 接 著 再 從 各 類 型 中 列 舉 若 干 人 物 作 為 討 論 對 象, 如 : 軍 官 將 領 有 林 冲 楊 志, 胥 吏 獄 卒 有 宋 江 戴 宗 ; 莊 園 地 主 有 史 進 柴 進, 書 生 秀 才 吳 用, 僧 侶 道 士 有 魯 智 深 武 松 公 孫 勝, 家 丁 扈 從 有 李 逵 燕 青, 漁 民 獵 戶 有 阮 氏 兄 弟 解 家 兄 弟, 酒 肆 店 主 有 孫 二 娘 顧 嫂, 賊 寇 有 清 風 山 三 雄 對 影 山 雙 雄, 芒 碭 山 三 雄 等 最 後, 本 論 文 試 探 究 水 滸 服 飾 所 反 射 出 來 的 現 實 意 義 與 內 在 文 化, 並 且 挖 掘 水 滸 人 物 的 著 裝 設 計 與 表 現 的 犯 禁 思 想 綜 合 上 述, 本 論 文 依 循 下 列 研 究 步 驟 進 行 水 滸 的 服 飾 研 究 : ( 一 ) 耙 梳 文 本 將 出 現 在 一 百 單 八 將 身 上 的 服 飾 敘 述 逐 一 節 錄 水 滸 人 物 初 登 場 時, 作 者 往 往 以 一 段 韻 文 從 頭 到 腳 針 對 人 物 的 相 貌 服 飾 作 工 筆 刻 劃, 給 予 讀 者 鮮 明 具 體 而 完 整 的 第 一 印 象 此 外, 服 飾 描 寫 也 會 穿 插 於 一 般 交 代 情 節 的 敘 事 中, 因 此 有 必 要 將 之 梳 理 出 來 ( 二 ) 歸 納 整 理 將 梳 理 出 來 的 服 飾 資 料 先 就 衣 著 由 而 小, 從 外 而 內 分 門 別 類 119 利 用 歸 納 法 粗 分 首 服 上 衣 下 裳 與 足 服 佩 飾 作 初 步 探 究, 接 續 再 細 分 款 式 質 料 顏 色 深 入 闡 析, 以 期 從 服 飾 觀 察 時 代 好 尚, 作 者 設 計 理 念 與 審 美 意 識 ( 三 ) 考 證 比 較 參 照 服 飾 專 書 辭 典 史 籍 書 畫 圖 片 出 土 文 獻 及 影 像 檔 案 等 進 行 資 料 解 讀 從 縱 向 歷 時 角 度 觀 察 宋 元 明 的 服 制 沿 革, 再 由 橫 向 共 時 的 角 度 勘 對 三 代 的 詩 詞 戲 曲 文 人 筆 記 宋 元 話 本 及 明 代 章 回 小 說 透 過 多 方 參 照, 企 圖 將 水 滸 服 飾 敘 述 轉 化 為 更 具 象 的 說 明 119 歸 納 法 係 由 特 殊 之 事 物 以 推 論 普 遍 之 原 理, 由 個 別 之 事 例 以 推 斷 一 共 通 之 通 則 見 王 錦 堂 : 術 研 究 與 寫 作 ( 臺 北 : 東 華 書 局,1992), 頁

31 ( 四 ) 文 本 詮 釋 將 一 百 單 八 將 服 飾 依 照 人 物 身 分 分 類, 並 從 中 選 取 代 表 性 人 物, 研 究 服 飾 與 人 物 形 象 塑 造 的 交 互 關 係 服 飾 是 一 種 無 聲 的 語 言, 它 將 一 個 人 的 身 分 地 位 個 性 形 象 及 審 美 意 識 不 言 而 喻 地 傳 達 出 來 由 於 水 滸 人 物 眾 多, 一 百 單 八 將 中 也 並 非 每 一 位 都 能 獲 得 作 者 筆 墨 青 睞 無 法 一 一 細 究 下, 筆 者 將 擇 取 故 事 中 關 鍵 性 人 物, 並 依 照 身 分 分 類, 瞭 解 服 飾 在 人 物 刻 劃 上 的 運 用 ( 五 ) 延 伸 闡 發 探 討 水 滸 服 飾 所 反 射 的 社 會 樣 貌, 潛 藏 的 象 徵 意 義 與 犯 禁 思 想 水 滸 成 書 的 關 鍵 年 代 明 代 ( ), 是 庶 民 經 濟 高 度 發 展 的 年 代, 工 商 業 城 市 興 起, 財 富 快 速 累 積 社 會 上 瀰 漫 著 奢 華 虛 榮 的 風 氣, 直 接 反 映 在 群 眾 的 服 飾 上 從 水 滸 對 服 飾 細 膩 的 描 述 與 高 級 布 料 的 反 覆 出 現, 可 見 一 斑 ; 再 者, 水 滸 人 物 的 設 定 是 化 外 之 民, 服 飾 的 穿 搭 不 受 官 方 禁 令 拘 束, 這 與 明 代 的 僭 越 風 氣 遙 相 呼 應 藉 由 水 滸 服 飾 的 探 討, 對 外 觀 察 明 代 的 社 會 現 象, 對 內 闡 發 文 本 中 的 犯 禁 思 想 24

32 第 二 章 宋 元 明 的 服 飾 文 化 探 析 水 滸 故 事 起 源 南 宋, 在 民 間 口 頭 傳 說, 後 因 說 話 人 採 作 話 本, 流 傳 更 廣, 故 事 也 漸 漸 增 加 到 了 元 代, 從 眾 多 的 水 滸 戲 可 知 水 滸 故 事 非 常 發 達, 但 人 物 尚 未 定 型, 互 不 相 同 元 末 明 初 時, 有 人 蒐 集 話 本 和 雜 劇 中 的 梁 山 故 事, 編 成 一 部 長 篇 小 說, 水 滸 祖 本 於 是 產 生 後 經 過 文 人 的 改 寫 整 併 插 增, 於 明 中 葉 時 成 書 嘉 靖 年 間 ( ), 武 定 侯 郭 勳 請 人 改 編 水 滸, 把 舊 本 加 潤 色, 刪 去 田 王 兩 段, 郭 刻 百 回 本 問 世 萬 曆 時 ( ) 各 家 版 本 紛 呈, 有 余 ( 象 斗 ) 刻 百 二 十 回 本 百 十 五 回 本 李 ( 卓 吾 ) 批 百 回 本 鍾 ( 伯 敬 ) 批 百 回 本 袁 ( 無 涯 ) 刻 百 二 十 回 本 等 明 末 清 初, 金 聖 歎 ( ) 把 水 滸 七 十 一 回 以 下 刪 去, 又 加 上 自 己 的 評 點, 這 就 是 七 十 回 本, 也 是 水 滸 最 通 行 的 本 子 1 水 滸 歷 經 了 漫 長 的 成 書 歷 程, 人 物 角 色 的 形 塑 空 間 場 域 的 設 計 與 思 想 意 識 的 表 現, 都 反 映 了 當 代 的 社 會 文 化 小 說 雖 託 名 宋 代, 書 中 卻 混 雜 了 宋 元 明 三 代 文 化, 其 中 明 代 是 水 滸 成 書 的 重 要 階 段, 故 人 物 衣 著 自 然 包 含 了 許 多 明 代 服 飾 的 成 分, 尤 其 是 服 飾 上 的 僭 越 違 式, 更 與 明 中 葉 崇 奢 僭 禮 的 社 會 風 氣 息 息 相 關 因 此 本 章 將 探 討 宋 元 明 的 紡 織 經 濟 工 業 文 化 及 衣 飾 風 尚, 著 重 於 明 代 的 考 堀, 作 為 水 滸 服 飾 分 析 之 張 本 第 一 節 宋 元 明 紡 織 工 藝 的 發 展 中 傳 統 的 衣 料 是 麻 絲 及 動 物 毛 皮, 其 中 麻 布 的 質 地 較 之 粗 疏, 多 為 庶 民 穿 著, 使 用 廣 泛, 係 中 衣 飾 的 主 要 原 料 魏 晉 以 降, 南 方 是 苧 麻 的 主 要 產 地, 到 了 唐 代, 苧 麻 的 生 產 達 到 顛 峰, 家 家 積 麻 為 布 此 時 棉 花 尚 未 引 進 中 宋 以 前 的 紡 織 纖 維 仍 以 絲 麻 為 主, 而 棉 紡 織 品 僅 見 於 海 南 島 雲 南 西 域 等 邊 陲 之 地 2 直 至 北 宋, 棉 花 引 入 福 建 兩 廣 地 區 ; 南 宋 末 年, 棉 業 已 延 伸 至 江 淮 四 川 一 帶, 棉 紡 技 術 也 開 始 傳 播 3 此 外, 由 於 宋 代 印 刷 業 的 發 展, 量 的 麻 被 移 用 於 造 紙 業 4, 棉 業 順 勢 而 興 入 元 後, 元 世 祖 ( ) 下 令 設 置 浙 東 江 東 江 西 湖 廣 福 建 五 處 木 棉 提 舉 司, 每 年 徵 收 棉 布 十 萬 匹 5, 足 見 棉 花 已 於 南 方 廣 泛 栽 種 其 後 棉 業 擴 展 至 北 方 黃 河 中 下 游, 從 海 南 引 進 的 軋 棉 彈 棉 紡 車 設 備, 提 高 了 棉 紗 的 產 量 1 請 參 閱 何 心 : 水 滸 研 究, 頁 張 帆 : 輝 煌 與 成 熟 : 隋 唐 至 明 中 葉 的 物 質 文 明 ( 北 京 : 北 京 出 版 社,2009), 頁 49 3 張 帆 : 輝 煌 與 成 熟 : 隋 唐 至 明 中 葉 的 物 質 文 明, 頁 26 4 趙 岡 陳 鐘 毅 : 中 棉 紡 織 史 ( 北 京 : 中 農 業 出 版 社,1997), 頁 34 5 元 史 世 祖 本 紀 十 二 : ( 至 元 二 十 六 年 ) 置 浙 東 江 東 江 西 湖 廣 福 建 木 綿 提 舉 司, 責 民 歲 輸 木 綿 十 萬 匹, 以 都 提 舉 司 總 之 ( 明 ) 宋 濂 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 元 史 并 附 編 六 種 ( 臺 北 : 鼎 文 書 局,1990) 第 1 冊 卷 15, 頁

33 至 明 代, 棉 已 取 得 與 絲 麻 相 同 的 地 位 明 太 祖 ( ) 出 身 民 間, 深 知 農 桑, 下 令 全 普 遍 栽 植 桑 麻 木 棉, 明 史 食 貨 志 二 : 凡 民 田 五 畝 至 十 畝 者, 栽 桑 麻 木 棉 各 半 畝, 十 畝 以 上 各 半 畝, 十 畝 以 上 倍 之 麻 畝 徵 八 兩, 木 棉 畝 徵 四 兩 栽 桑 以 四 年 起 科 不 種 桑, 出 絹 一 疋 不 種 麻 及 木 棉, 出 麻 布 棉 布 各 一 疋 此 農 桑 絲 絹 所 由 起 也 6 朝 廷 要 求 每 戶 農 家 必 須 以 部 分 田 地 種 植 桑 麻 及 棉 花, 條 件 不 宜 種 植 者, 也 必 須 購 進 桑 麻 棉 布 繳 稅 而 且 種 麻 者 稅 收 高 出 種 棉 者 一 倍, 自 然 鼓 勵 農 民 種 棉 在 官 方 帶 頭 提 倡 下, 棉 業 遍 布 全, 地 無 南 北 皆 宜 之 7 棉 布 寸 土 皆 有 8, 棉 花 成 為 社 會 主 要 的 衣 料 來 源 至 明 中 葉, 棉 紡 已 經 成 為 農 家 僅 次 於 種 稻 的 生 產 活 動 我 們 可 以 這 麼 說, 棉 布 是 明 代 物 質 文 化 的 一 個 重 要 特 徵 明 代 的 棉 紡 業, 以 南 方 地 區 最 為 發 達, 尤 其 是 太 湖 流 域 周 圍, 太 倉 嘉 定 松 江 嘉 興 一 帶 9 這 一 帶 地 勢 較 高, 不 利 灌 溉, 但 其 沙 質 土 壤 卻 利 於 棉 花 種 植, 松 江 地 區 更 是 官 民 軍 竈 墾 田 幾 二 百 萬 畝, 半 植 棉, 當 不 止 百 萬 畝 10 棉 花 的 廣 泛 栽 種, 加 上 原 本 南 方 發 達 的 絲 織 技 術 前 導, 連 帶 推 動 了 棉 紡 業 的 發 展 北 方 雖 然 也 已 普 遍 種 植 棉 花, 但 由 於 氣 候 乾 燥, 棉 紗 容 易 斷 裂, 棉 布 的 質 量 尚 不 如 南 方, 南 方 的 棉 紡 業 在 全 始 終 處 於 領 導 地 位 棉 紡 業 的 高 度 發 展 與 織 機 的 改 良 有 密 切 的 關 係 棉 花 在 紡 紗 以 前 必 須 去 除 棉 籽, 起 初 採 用 人 工 手 剝 的 方 式, 耗 時 費 力 元 代 初 年, 農 民 用 鐵 杖 旋 趕 的 方 式, 剔 除 棉 籽 11 隨 後 用 絲 弦 竹 弓, 控 以 弓 弦 將 棉 花 彈 鬆 成 宗 元 貞 年 間 ( ), 年 輕 時 流 落 到 海 南 島 的 婦 女 黃 道 婆, 將 海 南 的 棉 紡 織 機 與 技 術 帶 回 松 江, 並 結 合 了 中 原 有 的 紡 織 工 藝, 進 行 生 產 工 具 的 發 明 與 革 新 12 黃 道 婆 創 制 了 去 棉 籽 的 攪 車, 元 代 王 禎 ( ) 農 書 記 載 : 昔 用 輾 軸, 今 用 攪 車, 尤 便 夫 攪 車, 用 四 木 作 框, 上 二 小 柱, 高 約 尺 五, 上 以 方 木 管 之 ; 柱 各 通 一 軸, 軸 端 俱 作 掉 拐, 軸 末 柱 竅 不 透 二 人 掉 軸, 一 人 喂 上 棉 英, 二 軸 相 軋, 則 子 落 於 內, 棉 出 於 外, 比 用 輾 軸, 功 6 ( 清 ) 張 廷 玉 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 明 史 并 附 編 六 種 第 4 冊 卷 78( 臺 北 : 鼎 文 書 局, 1982), 頁 ( 明 ) 丘 濬 : 衍 義 補 卷 22, 收 錄 於 王 德 毅 主 編 : 叢 書 集 成 三 編 第 11 冊, 頁 ( 明 ) 宋 應 星 : 天 工 開 物 卷 上 ( 臺 北 : 臺 灣 古 籍 出 版 有 限 公 司,2007), 頁 劉 玉 才 : 傳 承 與 新 變 : 明 中 葉 至 辛 亥 革 命 的 物 質 文 明 ( 北 京 : 北 京 出 版 社,2009), 頁 ( 明 ) 徐 光 啟 : 農 全 書 卷 35, 收 錄 於 ( 清 ) 紀 昀 主 編 : 景 印 文 淵 閣 四 庫 全 書 子 部 37, 頁 農 全 書 : 用 鐵 杖 一 條 長 二 尺, 麄 如 指, 兩 端 漸 細, 如 趕 餅 杖 樣 用 梨 木 板, 長 三 尺, 闊 五 寸, 厚 二 寸, 做 成 床 子 遂 取 綿 子 置 於 板 上, 用 鐵 杖 回 旋 趕 出 子 粒, 即 為 淨 綿 ( 明 ) 徐 光 啟 : 農 全 書 卷 35, 頁 張 帆 : 輝 煌 與 成 熟 : 隋 唐 至 明 中 葉 的 物 質 文 明, 頁 49 26

34 利 數 倍 ( 元 ) 農 書 中 的 木 棉 攪 車 雖 然 黃 道 婆 當 初 創 制 的 攪 車 確 切 構 造 已 不 得 而 知, 但 從 後 人 的 資 料 上, 仍 可 以 一 窺 這 種 攪 車 的 設 計 概 念 軋 棉 攪 車 由 三 人 合 力 操 作, 二 人 操 縱 掉 軸, 一 人 餵 入 棉 花, 利 用 木 軸 相 軋 一 面 脫 去 棉 籽, 一 面 產 生 淨 棉, 方 便 省 力 即 便 使 用 攪 車 軋 棉, 仍 需 耗 費 三 名 人 工, 因 此 明 中 葉 後 又 改 良 出 一 人 使 用 的 攪 車, 謂 之 太 倉 車 15, 提 高 了 生 產 效 率 光 是 松 江 一 帶, 年 產 2000 萬 匹 棉 布 16, 有 買 不 盡 松 江 布, 收 不 盡 魏 塘 紗 17 之 諺 去 除 棉 籽 後 的 棉 花 稱 作 淨 棉, 為 了 便 於 紡 紗, 尚 需 將 淨 棉 彈 鬆 黃 道 婆 捨 棄 原 本 的 絲 弦 竹 弓, 改 用 強 而 有 力 的 繩 弦 椎 弓 明 人 同 樣 進 行 革 新, 易 竹 弓 為 木 弓, 並 以 蠟 絲 取 代 繩 弦 18 這 種 木 弓 的 弓 背 較 寬, 弓 首 延 展, 弓 弦 強 韌 有 彈 性, 振 盪 時, 與 棉 花 的 接 觸 面 積 增 加, 提 升 了 彈 棉 的 工 作 效 率 彈 棉 後 接 著 是 紡 棉 紗 手 搖 單 錠 紡 車 是 最 基 礎 的 織 機 元 代 以 後, 設 計 出 三 錠 紡 車, 農 全 書 中 記 載 : 木 棉 紡 車, 其 制 比 麻 苧 紡 車 頗 小 夫 輪 動 弦 轉, 莩 繀 隨 之 紡 人 左 手 握 其 棉 筒, 不 過 二 三 續 於 莩, 繀 牽 引 漸 長, 右 手 均 撚, 俱 成 緊 縷, 就 繞 繀 上, 欲 做 線 織, 置 車 在 左, 再 將 兩 繀 線 絲 合 紡, 可 為 棉 線 ( 元 ) 王 禎 : 農 書 卷 21, 收 錄 於 ( 清 ) 紀 昀 主 編 : 景 印 文 淵 閣 四 庫 全 書 子 部 36, 頁 ( 元 ) 王 禎 : 農 書 卷 21, 頁 農 全 書 : 今 之 攪 車 以 一 人 當 三 人 矣 所 見 句 容 式, 一 人 可 當 四 人 ; 太 倉 式, 兩 人 可 當 八 人 ( 明 ) 徐 光 啟 : 農 全 書 卷 35, 頁 劉 玉 才 : 傳 承 與 新 變 : 明 中 葉 至 辛 亥 革 命 的 物 質 文 明, 頁 ( 清 ) 嵇 曾 筠 監 修 : 浙 江 通 志 卷 102, 引 自 萬 曆 嘉 興 縣 志, 收 錄 於 戴 逸 主 編 : 文 津 閣 四 庫 全 書 清 史 資 料 匯 刊 第 35 冊 ( 北 京 : 商 務 印 書 館,2006), 頁 農 全 書 : 木 棉 彈 弓 以 竹 為 之, 長 可 四 尺 許, 上 一 截 頗 長, 而 彎 下 一 截 稍 短, 而 勁 控 以 繩 弦, 用 彈 棉 英, 如 彈 氊 毛 法, 務 使 結 者 開 實 者 虛, 假 其 功 用, 非 弓 不 可 玄 扈 先 生 曰 今 以 木 為 弓, 蠟 絲 為 弦 ( 明 ) 徐 光 啟 : 農 全 書 卷 35, 頁 ( 明 ) 徐 光 啟 : 農 全 書 卷 35, 頁

35 20 ( 明 ) 農 全 書 中 的 木 棉 紡 車 這 是 一 手 紡 三 紗 的 紡 車, 既 能 紡 紗, 又 可 供 雙 股 合 線 之 用 其 後 又 將 三 錠 紡 車 的 動 力 從 原 本 的 手 搖 改 成 腳 踏, 棉 紗 的 產 值 比 起 原 本 的 單 錠 紡 車 要 高 出 二 倍 之 多 棉 紡 業 興 盛 的 同 時, 絲 織 技 術 也 持 續 提 升 中 蠶 桑 業 的 重 心 原 於 北 方, 唐 宋 以 後 由 於 黃 河 流 域 遭 受 戰 爭 破 壞, 逐 漸 南 遷, 宋 朝 的 太 湖 流 域 四 川 盆 地 和 珠 江 三 角 洲 為 當 時 三 養 蠶 基 地 21 宋 代 的 絲 織 業 相 當 發 達, 官 方 在 京 城 設 置 場 院, 如 文 思 院 綾 錦 院 染 院 裁 造 院 文 繡 院 22, 專 供 朝 廷 內 需 ; 民 間 的 絲 織 更 是 蓬 勃, 庶 民 之 家 工 女 機 杼, 交 臂 營 作, 爭 為 纖 巧, 以 漁 倍 息 23, 都 市 中 民 營 作 坊 與 布 帛 市 集 雨 後 春 筍 般 出 現, 手 工 業 的 發 達 帶 動 商 品 經 濟 的 活 絡 從 宋 代 傳 世 的 蠶 織 圖 中 可 知 當 時 紡 織 機 具 已 有 腳 踏 繅 車 提 花 機 等 腳 踏 繅 車 是 在 手 搖 繅 車 上 的 基 礎 上 發 展 而 來, 透 過 腳 踏 桿 的 上 下 往 復, 帶 動 絲 籆 ( 轆 轤 形 的 集 絲 器 ) 與 紡 鼓 轉 動, 絡 絲 者 就 能 騰 出 雙 手 來 索 緒 添 緒, 提 高 了 生 產 力 提 花 機 機 身 中 間 有 起 花 樓, 提 花 工 坐 在 樓 上 提 花, 織 工 則 腳 踩 踏 桿, 一 手 引 梭, 20 ( 明 ) 徐 光 啟 : 農 全 書 卷 35, 頁 張 帆 : 輝 煌 與 成 熟 : 隋 唐 至 明 中 葉 的 物 質 文 明, 頁 宋 史 職 官 志 五 : 文 思 院, 掌 造 金 銀 犀 玉 工 巧 之 物, 金 彩 繪 素 裝 鈿 之 飾, 以 供 輿 輦 冊 寶 法 物 凡 器 服 之 用 綾 錦 院, 掌 織 絍 錦 繡, 以 供 乘 輿 凡 服 飾 之 用 染 院, 掌 染 絲 枲 幣 帛 裁 造 院, 掌 裁 製 服 飾 文 繡 院, 掌 纂 繡, 以 供 乘 輿 服 御 及 賓 客 祭 祀 之 用 ( 元 ) 脫 脫 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 宋 史 并 附 編 三 種 第 5 冊 卷 118( 臺 北 : 鼎 文 書 局,1983), 頁 ( 宋 ) 李 覯 : 直 講 李 先 生 文 集 卷 16, 收 錄 於 宋 集 珍 本 叢 刊 第 7 冊 ( 北 京 : 線 裝 書 局, 2004), 頁 咸 淳 臨 安 志 卷 五 十 八 物 產 : 錦, 內 司 街 坊 所 織 以 絨 背 為 貴 紗, 機 坊 所 織 有 素 紗 天 淨 三 法 新 翻 粟 地 紗, 絹, 機 坊 多 織 唐 絹, 街 坊 與 機 坊 即 是 當 時 的 民 營 作 坊 ( 宋 ) 潛 說 友 : 咸 淳 臨 安 志 卷 58, 收 錄 於 ( 清 ) 紀 昀 主 編 : 景 印 文 淵 閣 四 庫 全 書 史 部 248, 頁 西 湖 老 人 繁 勝 錄 諸 行 市 條 : ( 南 宋 臨 安 ) 川 廣 生 藥 市 象 牙 玳 瑁 市 金 銀 市 珍 珠 市 絲 錦 市 生 帛 市 枕 冠 市 故 衣 市 衣 絹 市 京 都 有 四 百 十 四 行, 略 而 言 之 ( 宋 ) 西 湖 老 人 : 西 湖 老 人 繁 勝 錄 三 種 ( 臺 北 : 文 海 出 版 社,1981), 頁 43 28

36 一手推筘 合力織就各種花紋26 這些機具的使用為明清的絲織巔峰奠下了基礎 宋代 蠶織圖 局部 中的提花機 左 與繅車 右 27 宋代絲織品種類豐富 包括錦 綾 羅 紗 緞等 尤以錦最為著名 宋錦名目 繁多 陶宗儀 輟耕錄 就記載了多達 50 種的用來裱框書畫的宋 錦式樣28 四川的蜀錦 更被譽為 天下第一 此外 加金的宋錦又是另一新 發展 宋代出現許多加金工藝 廣泛用於器物服飾上 為了禁絕奢侈 統者屢 次下令 禁民間服銷金 29 而始於唐代的緙絲技術 一名克絲 到宋代也有 了發展 緙絲是將經線貫通 緯線彎曲 交織成富有體感與鑲嵌感的紋樣 還 能織出各式複雜花色 南宋時創用子母經的技法 使緙絲工藝更加精湛 並且緙 制許多唐宋名家書畫 所緙的山水 亭臺 人物 花鳥 蟲魚 無不追求原作筆 意 朱克柔 沈子蕃都是當代的緙絲巨擘30 n er io sit y Nat al 26 Ch engchi i n U v 朱新予 中絲綢史通論 北京 紡織工業出版社 1992 頁 家文物局主編 奇迹天工 中古代發明創造文物展 北京 文物出版社 2008 頁 輟耕錄 卷二十三 書畫褾軸 記宋錦樣式有 克絲作樓閣 克絲作龍水 克絲作百花攢 龍 克絲作龍鳳 紫寶階地 紫花 五色簟文 紫小滴珠方勝鸞鵲 青綠簟文 紫鸞鵲 紫百 花龍 紫龜紋 紫珠燄 紫曲水 紫湯荷花 紅霞雲鸞 黃霞雲鸞 青樓閣 青落花 紫滴珠 龍團 青櫻桃 皂方團白花 褐方團白花 方勝盤象 毬路 衲 柿紅龜背 樗蒲 宜男 寶照 龜蓮 天下樂 練鵲 方勝練鵲 綬帶 瑞草 八花暈 銀鈎暈 紅細花盤鵰 翠色獅子 盤毬 水藻戲魚 紅徧地雜花 紅徧地翔鸞 紅徧地芙蓉 紅七寶金龍 倒仙牡丹 白蛇龜紋 黃地碧 牡丹方勝 皂木等 50 種 元 陶宗儀 輟耕錄 卷 23 收錄於 筆記小說觀 第 7 編第 1 冊 頁 宋史輿服志五 真宗中祥符 七年 禁民間服銷金及鈸遮那纈 八年 詔 內庭 自中宮以下 並不得銷金 貼金 間金 戭金 圈金 解金 剔金 陷金 明金 泥金 楞金 背影金 盤金 織金 金線撚絲 裝著衣服 並不得以金為飾 其外庭臣庶家 悉皆禁斷 元 脫脫等著 楊家駱主編 新校本宋史并附編三種 第 5 冊卷 153 頁 王雪莉 宋代服飾制度研究 頁

37 宋代緙絲紫地花卉鸞鵲譜31 蒙古人進入中原時 就注重絲綢的徵收 並施行 五戶絲 制度 元世祖 即位後 首詔天下 衣食以農桑為本 持續宋代以來的蠶桑絲綢發展 並在 各地設置織染提舉司及織染局34 規模都相當可觀 如北方名織染雜造兩提舉 司掌管民路民戶內織匠工 1540 人35 南方金陵的東織染局下轄人匠 3006 戶 織機 154 張 每年產緞 4527 匹 用絲約 斤 8 兩36 al er io sit y Nat 長江下游等南方地區在宋代已是絲綢生產重心 而入元以後 由於受到戰爭 的破壞較少 因此絲織業仍不斷發展 特別是杭州一帶 絲綢的生產 貿易往來 頻繁 據 馬可波羅遊記 n 由於杭州出產量絲綢 加上商人從外省運來的綢緞 所以當地多數的 居民 總是全身綾羅錦繡 37 Ch engchi i n U v 可見當時絲織之盛 讓人歎為觀止 元代開始對紡織機具有專書記載 王禎的 農 31 家文物局主編 奇迹天工 中古代發明創造文物展 頁 35 元史食貨志一 絲料之法 太宗丙申年始行之 每二戶出絲一斤 並隨路絲線 顏色 輸于官 五戶出絲一斤 並隨路絲線 顏色輸于本位 明 宋濂等著 楊家駱主編 新校本 元史并附編六種 第 4 冊 93 頁 明 宋濂等著 楊家駱主編 新校本元史并附編六種 食貨志一 第 4 冊卷 85 頁 元史百官志一 中記有都等處織染提舉司 晉寧路織染提舉司 冀寧路織染提舉司 南宮中山織染提舉司 保定織染提舉司 雲州織染提舉司 宣德府織染提舉司等 以及深州織染 局 雲內州織染局 同織染局 恩州織染局 寧路織染局 順德路織染局 懷慶路織染局 東聖州織染局 陽門天城織染局等 明 宋濂等著 楊家駱主編 新校本元史并附編六種 第 4 冊卷 85 頁 明 宋濂等著 楊家駱主編 新校本元史并附編六種 百官志五 第 4 冊 89 頁 元 張鉉 至正金陵新志 收錄於 中方志叢書 華中地方 第 436 冊 臺北 成文 書局 1983 頁 馬可波羅 Marco Polo 著 陸橋翻譯社譯 馬可波羅遊記 下卷 臺北 商周出版 2005 頁

38 書 中就有豐富的織機圖 包括南北繅車 經架 緯車 絡車 臥機38等 可見 元代的織造技術仍不斷進步 元代絲織最著名的是織金錦 由於受到中亞地區影響 元人在宋代銷金工藝 的基礎上量生產含金的織金錦 名曰 納石失 39 光彩奪目 雍容華貴 是 貴族專用的上乘衣料 元代用金法相當豐富且成熟 有銷金 戧金 片金 撚金 貼金等 銷金是將金塊加工成粉末 作成顏料印染 戧金是將金粉填入衣飾上的 凹凸花紋 片金是將金箔貼在棉紙或羊皮上 切成細條 織入衣物 撚金是以紗 線作芯 將切成細縷的金絲纏裹於上 使為金線 貼金是先依照服飾圖樣剪裁金 箔 黏貼上去後 再施予彩繡40 其中以片金與撚金為織金錦常用的用金法 元代團鳳紋織金錦41 y Nat sit n al er io 經歷元末混戰 明太祖即位後便下令廣植桑 麻 洪武二十七年 1394 再曉諭民間 但有隙地 皆令種植桑棗 且受之種植之法 42 洪武二十九年 1396 又命取桑種二十石 分發到湖廣諸郡種植43 隨著種桑面積的擴 絲織產業如火如荼地發展 明中葉以降 即便棉紡業後勢看漲 但江南及川蜀一 帶的絲織產業仍然遙遙領先 如明萬曆年間 光是蘇州一城 織工與染工就有一 萬人左右44 38 Ch engchi i n U v 元 王禎 農書 卷 21 頁 納石失 是元代最著名 最具特點的加金之物 又稱 納赤思 是波斯語織金錦 Nasich 的音譯詞 當時百官高檔服飾多用納石失縫製 無不以金彩為尚 官方在全範圍內有條件地 區設置 染織提舉司 集中織工 量製造納石失 趙豐 中絲綢藝術史 北京 文物出 版社 2005 頁 周汛 高春明 中服飾辭典 頁 孫法鑫 織染 Weaving and Dyeing 鄭州 象出版社 2012 頁 明 董倫 解縉 胡廣等修 明實錄 第 8 冊 太祖 卷 232 臺北 中央研究院 1964 頁 洪武二十九年 上以湖廣諸郡宜桑而種之者 少命於淮安府及徐州取桑種二十石 遣人送至 辰 沅 靖 全 道 永 寶慶 衡州等處 各給一石 使其民種之 明 董倫 解縉 胡 廣等修 明實錄 第 8 冊 太祖 卷 246 頁 朱新予 中絲綢史通論 頁

39 明 代 由 於 絲 綢 產 量 豐 富, 帶 動 了 絲 織 業 的 勃 興, 更 成 為 全 手 工 業 生 產 的 重 點 項 目 為 了 滿 足 皇 室 百 官 的 需 求, 朝 廷 在 南 北 設 了 專 職 的 織 染 機 構, 明 史 食 貨 志 六 : 明 初 設 南 北 織 染 局, 南 京 供 應 機 房, 各 省 直 歲 造 供 用, 蘇 杭 織 造, 間 行 間 止 自 萬 曆 中, 頻 數 派 造, 歲 至 十 五 萬 匹, 相 沿 日 久, 遂 以 為 常 陝 西 織 造 絨 袍, 弘 正 間 偶 行, 嘉 隆 時 復 遣, 亦 遂 沿 為 常 例 45 北 京 內 織 染 局 掌 染 造 御 用 及 宮 應 用 緞 匹 絹 帛 之 類, 南 京 內 織 染 局 專 職 進 宮 各 色 絹 布 及 文 武 官 員 誥 敕 46 同 時, 在 全 絲 織 產 業 發 達 地 區, 均 有 官 方 設 的 織 染 局, 尤 其 以 蘇 州 和 杭 州 的 規 模 最 嘉 靖 年 間 蘇 州 織 造 局 : 局 之 基 址, 共 計 房 屋 二 百 四 十 五 間, 其 中 內 織 作 八 十 七 間, 分 為 前 後 中 東 西 六 堂, 又 堂 兩 旁 東 西 廂 房 等 處 機 杼 共 計 一 百 七 十 三 張, 掉 絡 作 二 十 三 間, 染 作 十 四 間, 打 線 作 七 十 二 間 歲 常 課 紵 絲 一 千 五 百 四 十 三 匹, 遇 閏 月 該 造 一 千 六 百 七 十 三 匹 各 色 人 匠 計 六 百 六 十 七 名, 每 名 月 給 食 糧 四 斗 47 足 見 蘇 州 織 染 局 佔 地 之 廣, 產 值 之 豐, 工 匠 之 多 除 了 官 方 的 作 坊 外, 民 間 的 蠶 桑 絲 織 也 十 分 活 躍 尤 其 是 明 中 葉 以 來, 江 南 地 區 逐 漸 興 起 以 生 產 貿 易 絲 綢 為 經 濟 重 心 的 城 鎮 例 如 生 產 濮 綢 的 濮 院 鎮, 弘 ( ) 正 德 ( ) 間 機 杼 之 利, 日 生 萬 金, 四 方 巨 商, 貿 資 爭 委 48, 萬 曆 時 已 成 為 一 巨 鎮 嘉 興 的 王 江 涇 鎮, 萬 曆 時 多 收 織 紬 收 絲 縞 之 利, 居 民 可 七 千 餘 家, 不 務 耕 績 49 吳 興 的 雙 林 鎮, 農 家 育 蠶 外, 工 紡 織, 為 衣 履, 比 戶 皆 然 隆 萬 以 來, 機 杼 之 家, 相 沿 此 業 50 ; 菱 湖 鎮 隆 慶 ( ) 時, 歸 安 菱 湖 市 廛 家 主 四 方 鬻 絲 者 多, 廛 臨 溪, 四 五 月 間, 溪 上 鄉 人 家 貨 絲 船 排 比 而 泊 51 吳 江 的 盛 澤 鎮, 嘉 靖 年 間 是 居 民 百 家 以 綾 紬 為 業 52, 到 了 隆 萬 時 市 上 兩 岸 絲 綢 牙 行, 約 有 千 百 餘 家 53 這 些 新 興 的 市 鎮 活 絡 了 商 品 經 濟, 絲 綢 生 產 逐 漸 專 門 化, 並 激 發 織 戶 作 坊 間 相 互 競 爭, 使 得 絲 綢 產 量 不 斷 提 升, 絲 織 技 術 也 日 新 月 異 明 代 的 絲 織 產 業 達 到 空 前 鼎 盛, 除 了 官 方 鼓 勵 民 間 遍 植 蠶 桑 外, 織 機 的 改 良 也 功 不 可 沒 用 來 織 造 複 雜 花 紋 的 提 花 機, 經 過 長 時 間 的 演 進, 到 明 代 中 葉 成 熟 45 ( 清 ) 張 廷 玉 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 明 史 并 附 編 六 種 第 6 冊 卷 82, 頁 王 光 鎬 : 明 清 織 繡 ( 臺 北 : 藝 術 圖 書 公 司,1995), 頁 ( 明 ) 文 徵 明 : 重 修 織 染 局 記 資 料 轉 引 自 朱 新 予 : 中 絲 綢 史 通 論, 頁 濮 侶 庄 等 著 : 濮 川 志 略 卷 1, 抄 本, 奎 公 書 樓 本 資 料 轉 引 自 陳 文 : 明 清 時 期 太 湖 流 域 的 商 品 經 濟 與 市 場 網 絡 ( 杭 州 : 浙 江 人 民 出 版 社,2000), 頁 ( 明 ) 李 培 : 秀 水 縣 志 卷 1, 收 錄 於 中 方 志 叢 書 : 華 中 地 方 第 57 冊, 頁 双 林 鎮 志 卷 15 資 料 轉 引 自 趙 岡 陳 鐘 毅 : 中 棉 紡 織 史, 頁 ( 明 ) 董 斯 張 : 吳 興 備 志 卷 29, 收 錄 於 叢 書 集 成 續 編 第 230 冊, 頁 ( 清 ) 陳 纕 : 吳 江 縣 志 卷 4, 收 錄 於 中 方 志 叢 書 : 華 中 地 方 第 163 冊, 頁 ( 明 ) 馮 夢 龍 : 醒 世 恆 言 上 冊 卷 18 施 潤 澤 灘 闕 遇 友 ( 臺 北 : 三 民 書 局,2007), 頁

40 定 型, 並 且 普 遍 使 用 據 天 工 開 物 乃 服 所 載 : 凡 花 機 通 身 長 度 一 丈 六 尺, 隆 起 花 樓, 中 拖 衢 盤, 下 垂 衢 腳 對 花 樓 下 掘 坑 二 尺 許, 以 藏 衢 腳 提 花 小 廝 坐 花 樓 架 木 上, 機 末 以 的 槓 卷 絲, 中 用 疊 助 木 兩 枝 直 穿 二 木, 約 四 尺 長, 其 尖 插 於 筘 兩 頭 疊 助, 織 紗 羅 者, 視 織 綾 絹 者 減 輕 十 餘 斤 方 妙 其 素 羅 不 起 花 紋, 與 軟 紗 綾 絹 踏 成 浪 梅 小 花 者, 視 素 羅 只 加 桄 兩 扇 一 人 踏 織 自 成, 不 用 提 花 之 人 閒 住 花 樓, 亦 不 設 衢 盤 與 衢 腳 也 其 機 式 兩 接, 前 一 接 平 安, 自 花 樓 向 身 一 接 斜 倚 低 下 尺 許, 則 疊 助 力 雄 若 織 包 頭 細 軟, 則 另 為 均 平 不 斜 之 機 坐 處 鬥 二 腳, 以 其 絲 微 細, 防 遏 疊 助 之 力 也 載 於 天 工 開 物 的 明 代 花 機 圖 使 用 提 花 機 時, 需 二 人 配 合, 一 人 在 花 樓 上 提 花, 一 人 在 下 織 踏 調 整 疊 助 木 重 量 織 出 紗 羅 綾 絹, 並 且 利 用 結 花 本 56 來 精 確 編 組 經 緯 線, 讓 繪 在 紙 上 的 花 樣 底 稿 在 織 物 上 完 整 重 現 以 機 械 取 代 人 力 的 織 造 技 術, 不 僅 的 提 升 絲 織 品 的 產 量, 種 類 與 紋 飾 也 因 此 較 前 代 多 樣 豐 富 例 如 明 代 繼 承 元 朝 的 蜀 錦 宋 錦 雲 錦 外, 更 創 新 出 加 金 54 ( 明 ) 宋 應 星 : 天 工 開 物 卷 上, 頁 ( 明 ) 宋 應 星 : 天 工 開 物 卷 上, 頁 天 工 開 物 乃 服 : 結 花 本 凡 工 匠 結 花 本 者, 心 計 最 精 巧 畫 師 先 畫 何 等 花 色 於 紙 上, 結 本 者 以 絲 線 隨 畫 量 度, 算 計 分 寸 秒 忽 而 結 成 之 張 懸 花 樓 上, 即 結 者 不 知 成 何 花 色, 穿 綜 帶 經, 隨 其 尺 寸 度 數 提 起 衢 腳, 梭 過 之 後 居 然 花 現 蓋 綾 絹 以 服 經 而 現 花, 紗 羅 以 糾 緯 而 現 花 綾 絹 一 梭 一 提, 紗 羅 來 梭 提, 往 梭 不 提 天 孫 機 杼, 人 巧 備 矣, 意 指 提 花 工 匠 根 據 畫 師 底 稿 來 精 確 編 組 經 緯 線, 即 便 操 作 者 不 知 道 是 何 花 色, 只 要 根 據 結 花 本 的 指 示, 度 量 尺 寸 來 提 起 衢 腳, 穿 梭 經 緯, 就 能 準 確 複 製 底 稿 花 樣 ( 明 ) 宋 應 星 : 天 工 開 物 卷 上, 頁

41 妝 花 的 新 品 種 57 尤 其 是 南 京 出 產 的 雲 錦, 質 地 光 亮 細 密, 色 彩 燦 然 美 若 天 空 雲 霞 又 雲 錦 多 用 金 線, 料 面 金 碧 輝 煌, 燦 爛 奪 目 南 京 雲 錦 的 種 類 中 以 妝 花 緞 最 為 知 名 所 謂 的 妝 花, 是 一 種 挖 梭 工 藝 的 別 稱 在 提 花 織 物 的 花 部 採 用 通 經 斷 緯 的 方 法 進 行 顯 花, 也 就 是 在 同 一 緯 向 的 花 紋 上 配 置 不 同 顏 色 的 絲 線, 這 種 織 物 便 可 稱 為 妝 花 織 物 58 一 件 妝 花 織 物 上 甚 至 可 使 用 多 達 三 四 十 種 色 絲 59, 華 麗 貴 重, 受 到 時 人 喜 愛 除 了 錦 緞 外, 明 代 的 紗 羅 織 物 也 在 妝 花 技 術 外, 生 產 出 輕 薄 纖 細 的 皓 紗, 因 紗 輕 薄 如 紙, 透 亮 如 皓 月 當 空, 故 名 皓 紗 60 明 代 尚 有 一 種 秋 羅, 紡 織 時 以 兩 梭 平 紋, 一 梭 起 紋 綜, 形 成 橫 路 61, 其 質 地 細 滑, 柔 絕 海 內 外 而 潞 綢 是 明 中 葉 以 後 才 有 的 品 種, 以 其 產 於 山 西 潞 州 得 名, 是 萬 曆 朝 的 主 要 貢 品, 產 量 之, 有 潞 紬 徧 宇 內 62 的 美 譽 小 結 宋 代 至 明 代 的 統 者 無 一 不 提 倡 紡 織, 無 論 是 官 方 還 是 民 間 的 作 坊 皆 欣 欣 向 榮, 宋 錦 的 華 麗 元 錦 的 燦 爛, 都 為 後 世 的 紡 織 工 藝 奠 下 了 殷 實 的 基 礎 明 太 祖 即 位 後, 力 推 動 全 遍 植 桑 棉, 再 加 上 生 產 工 具 的 改 良, 使 得 棉 紡 業 與 絲 織 業 都 取 得 相 當 高 的 成 就, 無 論 在 產 量 或 是 工 藝 比 諸 前 代 有 過 之 而 無 不 及 江 南 地 區 興 起 了 許 多 由 手 工 業 帶 動 商 業 發 展 的 小 市 鎮, 這 是 庶 民 經 濟 活 絡 的 場 所 這 些 都 是 明 代 小 說 豐 富 的 市 井 書 寫 所 根 植 的 物 質 背 景 此 外, 商 品 交 易 迅 速 累 積 的 財 富, 也 使 得 明 初 揚 儉 惡 奢, 重 農 抑 商 的 社 會 風 氣 至 明 中 葉 產 生 巨 轉 變 而 明 代 物 質 文 化 的 提 升 與 社 會 上 的 崇 奢 浪 潮, 也 一 一 反 映 於 通 俗 小 說 之 中, 這 一 點 我 們 將 從 水 滸 服 飾 得 到 驗 證 第 二 節 宋 元 明 的 衣 飾 風 尚 宋 代 是 一 個 外 患 頻 仍 勢 積 弱 的 朝 代, 即 便 朝 中 不 乏 銳 意 改 革 者, 在 角 力 下, 多 以 失 敗 告 終 龐 的 歲 幣 及 戰 事 支 出, 使 得 宋 代 庫 空 虛, 財 窘 迫 因 此 統 者 往 往 三 令 五 申, 要 求 人 民 不 得 鋪 張 浪 費, 服 飾 也 力 求 簡 樸, 禁 用 金 銀 : 57 朱 新 予 : 中 絲 綢 史 通 論, 頁 妝 花 是 對 於 挖 梭 工 藝 的 別 稱 假 如 在 一 種 提 花 織 物 的 花 部 採 用 通 經 斷 緯 ( 指 在 織 製 時, 以 本 色 絲 作 經, 彩 絲 作 緯, 用 小 梭 將 各 色 絲 線 依 照 底 稿 以 平 紋 組 織 緯 線 並 非 如 一 般 織 物 那 樣 貫 穿 全 幅, 而 是 在 需 要 顏 色 處 與 經 線 交 織 ) 的 方 法 進 行 顯 花 的 話, 這 種 織 物 便 可 稱 為 妝 花 織 物 具 體 又 可 根 據 地 部 組 織 不 同 稱 之 為 妝 花 紗 妝 花 羅 妝 花 絹 妝 花 綾 妝 花 緞 等 趙 豐 : 中 絲 綢 藝 術 史, 頁 王 光 鎬 : 明 清 織 繡, 頁 皓 紗 是 杭 人 蔣 坤 丑 所 創 制, 他 為 了 迎 合 時 尚, 用 團 花 疏 朵, 力 求 纖 薄, 織 物 運 往 京 師, 為 市 上 爭 購 皓 紗 由 於 在 織 物 經 緯 線 纖 細 而 疏 薄 的 情 況 下, 要 求 織 物 布 產 生 披 裂 現 象, 織 造 的 準 備 工 序 及 織 造 工 序 中 均 要 求 有 超 高 的 技 藝 朱 新 予 : 中 絲 綢 史 通 論, 頁 張 豈 之 : 元 明 清 史 ( 臺 北 : 五 南 圖 書 出 版 股 份 有 限 公 司,2002), 頁 ( 明 ) 周 一 梧 : 潞 安 府 志 卷 1( 臺 北 : 漢 研 究 中 心,1990), 頁 32 34

42 真 宗 咸 平 四 年 (1001), 禁 民 間 造 銀 鞍 瓦 金 線 盤 蹙 金 線 中 祥 符 元 年 (1008) 自 今 金 銀 箔 線 貼 金 銷 金 泥 金 蹙 金 裝 貼 什 器 土 木 玩 用 之 物, 並 請 禁 斷, 非 命 婦 不 得 以 為 首 飾 二 年 (1009), 詔 申 禁 鎔 金 以 飾 器 服 八 年 (1010), 詔 : 內 庭 自 中 宮 以 下, 並 不 得 銷 金 貼 金 間 金 戭 金 圈 金 解 金 剔 金 陷 金 明 金 泥 金 楞 金 背 影 金 盤 金 織 金 金 線 撚 絲, 裝 著 衣 服, 並 不 得 以 金 為 飾 其 外 庭 臣 庶 家, 悉 皆 禁 斷 63 景 祐 元 年 (1034), 詔 禁 錦 背 繡 背 遍 地 密 花 透 背 采 段, 其 稀 花 團 窠 斜 窠 雜 花 不 相 連 者 非 二 年 (1035), 詔 : 市 肆 造 作 縷 金 為 婦 人 首 飾 等 物 者 禁 64 紹 興 五 年 (1135), 高 宗 謂 輔 臣 曰 : 金 翠 為 婦 人 服 飾, 不 惟 靡 貨 害 物, 而 侈 靡 之 習, 實 關 風 化 已 戒 中 外, 及 下 令 不 許 入 宮 門, 今 無 一 人 犯 者 尚 恐 士 民 之 家 未 能 盡 革, 宜 申 嚴 禁, 仍 定 銷 金 及 采 捕 金 翠 罪 賞 格 65 除 了 朝 廷 明 令 禁 奢 以 外, 理 對 宋 代 服 飾 也 產 生 一 定 的 影 響 宋 儒 將 理 視 為 生 活 的 最 高 指 導 原 則, 人 們 的 思 想 行 為 衣 著 打 扮 也 都 必 須 符 合 理 的 規 範, 明 白 區 分 尊 卑, 並 以 簡 約 為 尚 朱 子 語 類 中 庸 一 : 惟 其 平 常, 故 不 可 易, 如 飲 食 之 有 五 穀, 衣 服 之 有 布 帛 若 是 奇 羞 異 味, 錦 綺 組 繡, 不 久 便 須 厭 了 庸 固 是 定 理, 若 直 解 為 定 理, 却 不 見 得 平 常 意 思 今 以 平 常 言, 然 定 理 自 在 其 中 矣 66 朱 熹 ( ) 認 為 平 常 的 布 帛 衣 裳 最 合 乎 中 庸 之 道, 理 自 在 其 中 以 平 常 作 為 服 飾 的 價 值 取 向, 而 錦 綺 組 繡 這 類 華 服, 就 像 奇 羞 異 味, 不 久 就 生 厭 了, 厭 了 就 想 易, 易 了 就 非 常, 也 就 離 了 中 庸 之 道 這 一 主 張 恰 恰 與 統 者 提 倡 簡 約 不 謀 而 合 朱 熹 本 人 燕 居 時, 春 夏 則 深 衣, 冬 則 戴 漆 紗 帽 衣 則 以 布 為 之, 闊 袖 皂, 裳 則 用 白 紗, 如 濂 溪 畫 像 之 服 67, 衣 料 為 尋 常 的 麻 布 白 紗, 上 衣 是 宋 代 時 行 的 寬 博 式 樣, 衣 著 風 範 一 如 北 宋 周 敦 頤 ( ) 我 們 從 清 明 上 河 圖 中 士 庶 百 姓 身 上, 也 可 以 觀 察 到 宋 代 服 飾 質 樸 淡 雅 的 審 美 意 向 但 是 朝 廷 的 服 飾 禁 令 與 理 的 人 性 禁 錮 往 往 難 以 徹 底 實 行, 由 於 宋 代 發 達 的 紡 織 工 藝 與 活 絡 的 庶 民 經 濟, 提 供 了 人 們 追 求 服 飾 華 麗 的 物 質 基 礎 統 階 級 帶 頭 推 翻, 庶 民 百 姓 上 行 下 效, 從 一 連 串 的 服 飾 禁 令 可 知, 宋 代 的 服 飾 一 方 面 是 簡 63 ( 元 ) 脫 脫 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 宋 史 并 附 編 三 種 輿 服 志 五 第 5 冊 卷 153, 頁 ( 元 ) 脫 脫 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 宋 史 并 附 編 三 種 輿 服 志 五 第 5 冊 卷 153, 頁 ( 元 ) 脫 脫 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 宋 史 并 附 編 三 種 輿 服 志 五 第 5 冊 卷 153, 頁 ( 宋 ) 黎 靖 德 編 : 朱 子 語 類 第 4 冊 卷 62( 北 京 : 中 華 書 局,1986), 頁 ( 宋 ) 黎 靖 德 編 : 朱 子 語 類 第 7 冊 卷 107, 頁

43 約 質 樸, 一 方 面 又 是 豔 麗 多 彩 的 68 受 到 宋 代 重 文 輕 武 的 策 影 響, 加 上 理 發 達 形 成 鴻 儒 崇 拜, 宋 人 士 庶 服 飾 帶 有 儒 雅 化 的 傾 向 這 種 審 美 意 識 最 明 顯 表 現 於 首 服 上, 如 宋 人 以 裹 巾 為 雅, 出 現 東 坡 巾 山 谷 巾 程 子 巾 紫 陽 巾 等 以 文 士 命 名 的 巾 樣, 或 者 是 以 文 士 風 範 而 名 的 逍 遙 巾 高 士 巾 等 軍 戎 服 飾 同 樣 也 有 儒 雅 化 趨 勢 宋 代 服 制 的 特 殊 之 處, 便 是 武 官 的 朝 服 公 服 與 文 官 相 同, 這 是 宋 代 實 行 的 以 文 制 武 的 方 略 的 具 體 表 現 宋 代 高 級 軍 事 指 揮 官 多 由 文 官 擔 任, 各 州 縣 的 廂 軍 指 揮 權, 也 掌 握 在 地 方 首 長 手 中, 武 官 地 位 較 低, 反 映 在 服 飾 上 就 是 武 隨 文 服, 高 級 將 帥 更 是 如 此, 使 得 宋 代 軍 戎 服 飾 的 儒 雅 化 69 如 宋 代 劉 松 年 (?-1225) 中 興 四 將 圖 中 的 劉 光 世 韓 世 忠 張 俊 岳 飛, 四 人 皆 頭 裹 巾 幘, 身 穿 團 領 袍 衫 宋 代 劉 松 年 中 興 四 將 圖 70 ( 左 2 為 岳 飛, 左 4 為 張 俊, 右 2 為 劉 光 世, 右 4 為 韓 世 忠 ) 宋 代 長 期 與 契 丹 女 真 蒙 古 等 異 族 對 壘, 雙 方 交 戰 通 使 貿 易, 往 來 頻 繁, 從 未 間 斷, 宋 人 服 飾 自 然 也 受 到 胡 服 影 響 如 仁 宗 慶 曆 八 年 (1048), 詔 禁 士 庶 效 契 丹 服 及 乘 騎 鞍 轡 婦 人 衣 銅 綠 兔 褐 之 類 71, 銅 綠 即 黑 綠, 兔 褐 即 茶 褐, 這 是 契 丹 常 用 服 色 又 徽 宗 和 七 年 (1117), 詔 敢 為 契 丹 服 若 氈 笠 釣 墩 之 類 者, 以 違 御 筆 論 72, 氈 笠 是 北 方 民 族 的 寬 檐 羊 毛 帽, 釣 墩 是 一 種 上 達 於 膝, 下 及 於 踝 的 長 筒 脛 衣, 形 似 襪 褲 宋 遼 關 係 緊 張, 朝 廷 特 別 詔 禁 胡 服 以 防 北 患, 可 見 民 間 使 用 廣 泛 南 宋 孝 宗 乾 道 四 年 (1168), 臣 僚 上 奏 : 臨 安 府 風 俗, 自 十 數 年 來, 服 飾 亂 常, 習 為 邊 裝 73, 又 淳 熙 年 間 ( ), 袁 說 友 ( ) 上 奏 : 今 來 都 下 一 切 衣 冠 服 制 習 外 俗, 官 民 士 庶 浸 相 效 習, 恬 不 知 恥 靴 鞋 常 履 必 欲 前 尖 後 高, 用 皂 革, 謂 之 不 到 頭 巾 制, 則 辮 髮 低 髻 74, 其 中 的 尖 頭 靴 辮 髮, 這 些 都 是 女 真 衣 著 75 宋 人 在 與 異 族 的 長 期 接 觸 下, 68 黃 士 龍 : 中 服 飾 史 略 ( 上 海 : 上 海 文 化 出 版 社,2007), 頁 蔡 子 諤 : 中 服 飾 美 史, 頁 王 占 英 : 中 傳 世 人 物 畫 卷 2( 呼 和 浩 特 : 內 蒙 古 人 民 出 版 社,2002), 頁 ( 元 ) 脫 脫 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 宋 史 并 附 編 三 種 輿 服 志 五 第 5 冊 卷 153, 頁 ( 元 ) 脫 脫 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 宋 史 并 附 編 三 種 輿 服 志 五 第 5 冊 卷 153, 頁 ( 清 ) 畢 沅 撰, 沈 志 華 主 編 : 文 白 對 照 全 譯 續 資 通 鑑 第 3 冊 卷 140( 臺 北 : 建 宏 書 局, 1995), 頁 ( 明 ) 楊 士 奇 黃 淮 編 : 歷 代 名 臣 奏 議 卷 120, 收 錄 於 ( 清 ) 紀 昀 主 編 : 景 印 文 淵 閣 四 庫 全 書 史 部 194, 頁

44 服 飾 有 胡 化 的 傾 向, 不 免 引 起 像 袁 說 友 這 類 堅 持 夷 夏 之 防, 懷 有 仇 家 恨 的 士 人 反 感, 但 風 俗 熏 蒸 漸 漬 已 久, 實 難 禁 絕 蒙 古 人 長 時 間 以 來 對 於 服 飾 沒 有 定 制, 黑 韃 事 略 記 載 : 其 服 右 衽 而 方 領, 舊 以 氈 毳 革, 新 以 紵 絲 金 線, 色 以 紅 紫 紺 綠, 紋 以 日 月 龍 鳳, 無 貴 賤 等 差 76, 由 此 可 知 蒙 古 早 期 並 無 以 服 飾 別 尊 卑 的 意 識 元 滅 南 宋 後, 世 祖 認 知 到 漢 人 服 飾 區 分 上 下 尊 卑 的 作 用 性, 開 始 制 定 朝 儀 服 色 77 不 過 草 創 階 段, 仍 在 摸 索, 而 且 服 制 規 範 的 對 象 多 是 文 武 官 吏, 對 於 庶 民 百 姓 的 穿 著 並 未 嚴 加 管 理, 於 是 民 間 瀰 漫 奢 侈 僭 越 的 風 氣, 引 起 士 夫 擔 憂 78 朝 廷 直 至 仁 宗 ( ) 時 才 下 令 正 視 : 延 祐 元 年 冬 十 有 二 月 (1314), 定 服 色 等 第, 詔 曰 : 比 年 以 來, 所 在 士 民, 靡 麗 相 尚, 尊 卑 混 淆, 僭 禮 費 財, 朕 所 不 取 貴 賤 有 章, 益 明 制, 儉 奢 中 節, 可 阜 民 財 命 中 書 省 定 服 色 等 第 于 後 79 到 了 英 宗 ( ) 時, 服 飾 制 度 漸 趨 完 備 : 至 英 宗 親 祀 太 廟, 復 置 鹵 簿 今 考 之 當 時, 上 而 天 子 之 冕 服, 皇 太 子 冠 服, 天 子 之 質 孫, 天 子 之 五 輅 與 腰 輿 象 轎, 以 及 儀 衛 隊 仗, 下 而 百 官 祭 服 朝 服, 與 百 官 之 質 孫, 以 及 於 士 庶 人 之 服 色, 粲 然 其 有 章, 秩 然 其 有 序 抵 參 酌 古 今, 隨 時 損 益, 兼 存 制, 用 備 儀 文 於 是 朝 廷 之 盛, 宗 廟 之 美, 百 官 之 富, 有 以 成 一 代 之 制 作 矣 80 從 引 文 中 可 知 元 代 服 制 量 吸 收 了 漢 服 優 點, 又 適 當 地 保 存 蒙 古 服 飾 的 特 色 不 過 服 飾 禁 令 蒙 古 人 及 色 目 人 不 在 此 限, 惟 不 許 服 用 代 表 皇 權 的 龍 鳳 紋 庶 民 不 得 赭 黃, 許 服 紵 絲 綢 綾 羅 毛 毳 81, 足 見 元 代 服 制 除 了 象 徵 天 子 的 紋 飾 服 色 嚴 禁 使 用 外, 餘 者 較 諸 其 他 朝 代 有 彈 性 也 因 為 這 種 存 在 種 族 差 異, 以 及 寬 泛 的 服 制, 執 行 起 來 並 不 徹 底, 尤 其 是 帝 中 衰 之 後, 明 太 祖 就 曾 直 言 元 代 滅 亡 的 75 北 轅 錄 : ( 金 人 ) 無 貴 賤, 皆 著 尖 頭 靴 ; 北 風 揚 沙 錄 : ( 金 ) 人 皆 辮 髮, 與 契 丹 異 ( 宋 ) 周 煇 : 北 轅 錄, 收 錄 於 宋 元 地 理 史 料 匯 編 第 2 冊 ( 成 都 : 四 川 出 版 社 ), 頁 668; ( 元 ) 陳 準 : 北 風 揚 沙 錄, 收 錄 於 中 野 史 集 成 第 10 冊 ( 成 都 : 巴 蜀 書 社,1993), 頁 ( 宋 ) 彭 雅 : 黑 韃 事 略, 收 錄 於 中 野 史 集 成 第 12 冊, 頁 6 77 元 史 世 祖 本 紀 三 : ( 至 元 六 年 ) 冬 十 月 己 卯, 定 朝 儀 服 色 ( 明 ) 宋 濂 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 元 史 并 附 編 六 種 第 1 冊 卷 6, 頁 關 於 元 初 社 會 風 氣 侈 靡, 服 飾 僭 越 的 情 形, 請 參 照 劉 紹 萱 : 元 代 服 飾 研 究, 頁 ( 明 ) 宋 濂 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 元 史 并 附 編 六 種 第 3 冊 卷 78, 頁 ( 明 ) 宋 濂 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 元 史 并 附 編 六 種 輿 服 志 一 第 3 冊 卷 78, 頁 元 史 輿 服 志 一 : 一, 蒙 古 人 不 在 禁 限, 及 見 當 怯 薛 諸 色 人 等, 亦 不 在 禁 限, 惟 不 許 服 龍 鳳 文, 一, 庶 人 除 不 得 服 赭 黃, 惟 許 服 暗 花 紵 絲 紬 綾 羅 毛 毳 ( 明 ) 宋 濂 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 元 史 并 附 編 六 種 第 3 冊 卷 78, 頁

45 原 因 在 於 衣 制 混 亂, 尊 卑 不 分 82 元 代 服 飾 講 求 配 套 穿 著, 這 種 審 美 意 識 主 要 表 現 於 質 孫 服 上 元 廷 上 至 天 子 勳 戚, 下 至 百 官 儀 衛 在 宴 時 皆 服 質 孫 質 孫 為 蒙 古 音 譯, 漢 人 稱 一 色 衣 其 制 上 下 衣 裳 相 連, 衣 飾 較 為 緊 窄, 下 裳 部 分 較 短, 腰 間 作 無 數 襞 積, 肩 背 間 貫 以 珠 83 質 孫 服 的 特 色 是 冠 帽 衣 履 採 用 同 樣 色 系 質 料, 故 稱 一 色 衣, 如 天 子 質 孫 服 : 天 子 質 孫, 冬 之 服 凡 十 有 一 等, 服 納 石 失 怯 綿 里, 則 冠 金 錦 暖 帽 服 紅 桃 紅 紫 藍 綠 寶 里, 則 冠 七 寶 重 頂 冠 服 紅 黃 粉 皮, 則 冠 紅 金 答 子 暖 帽 服 白 粉 皮, 則 冠 白 金 答 子 暖 帽 服 銀 鼠, 則 冠 銀 鼠 暖 帽, 其 上 並 加 銀 鼠 比 肩 夏 之 服 凡 十 有 五 等, 服 答 納 都 納 石 失, 則 冠 寶 頂 金 鳳 鈸 笠 服 速 不 都 納 石 失, 則 冠 珠 子 捲 雲 冠 服 納 石 失, 則 帽 亦 如 之 服 紅 珠 寶 里 紅 毛 子 答 納, 則 冠 珠 緣 邊 鈸 笠 服 白 毛 子 金 絲 寶 里, 則 冠 白 藤 寶 貝 帽 服 駝 褐 毛 子, 則 帽 亦 如 之 服 紅 綠 藍 銀 褐 棗 褐 金 繡 龍 五 色 羅, 則 冠 金 鳳 頂 笠, 各 隨 其 服 之 色 服 金 龍 青 羅, 則 冠 金 鳳 頂 漆 紗 冠 服 珠 子 褐 七 寶 珠 龍 答 子, 則 冠 黃 牙 忽 寶 貝 珠 子 帶 後 簷 帽 服 青 速 夫 金 絲 襕 子, 則 冠 七 寶 漆 紗 帶 後 簷 帽 84 紅 黃 質 孫 則 冠 紅 金 暖 帽, 白 質 孫 則 冠 白 金 暖 帽, 銀 鼠 質 孫 則 冠 銀 鼠 暖 帽, 各 隨 其 服 之 色 這 種 求 同 求 和 的 穿 搭 方 式, 是 元 代 服 飾 的 一 特 徵, 影 響 後 世 深 遠 我 們 從 引 文 中 還 能 見 到 元 人 尚 金 的 風 俗 納 石 失 即 織 金 錦 蒙 古 鐵 騎 縱 橫 歐 亞, 從 各 地 掠 奪 量 黃 金, 俘 虜 中 亞 地 區 的 金 匠, 結 合 宋 人 傳 統 的 銷 金 工 藝 與 西 域 的 金 綺 技 術, 量 生 產 織 金 錦, 並 設 納 石 失 局 85, 專 職 管 理 蒙 元 貴 族 除 了 喜 好 於 服 飾 上 加 金, 就 連 器 皿 帳 幕 車 輿 鞍 轡 等 都 以 金 裝 飾 86, 金 碧 輝 煌 統 集 團 尚 金 風 氣 吹 拂 至 民 間, 士 庶 皂 隸 也 在 服 飾 器 物 模 仿 上 層 用 金 王 惲 ( ) 請 禁 止 異 樣 服 色 事 狀 : 今 民 間 以 侈 靡 相 高, 雖 工 商 皂 隸 皆 得 衣 被 金 繡 龍 鳳 衣 物, 以 致 貴 賤 混 淆, 82 ( 明 ) 董 倫 解 縉 胡 廣 等 修 : 明 實 錄 第 3 冊 太 祖 卷 55, 頁 繆 良 雲 : 中 衣 經, 頁 ( 明 ) 宋 濂 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 元 史 并 附 編 六 種 輿 服 志 一 第 3 冊 卷 78, 頁 元 代 織 造 納 石 失 的 官 營 機 構 約 五 所, 其 中 屬 於 工 部 的 主 要 有 兩 處, 即 別 失 八 里 局 和 納 石 失 毛 段 局 ; 屬 於 徽 院 和 儲 院 管 轄 的 有 弘 州 蕁 麻 林 納 石 失 局 兩 個 張 蓓 蓓 束 霞 平 : 元 代 服 飾 面 料 織 造 中 的 尚 金 支 俗, 歷 史 與 文 化 第 49 卷 第 12 期 (2012 年 12 月 ), 頁 元 史 輿 服 志 一 記 載 除 了 天 子 百 官 質 孫 用 金 外, 職 官 公 服 一 二 品 服 渾 金 花, 三 品 服 金 答 子, 命 婦 服 一 至 三 品 服 渾 金, 四 五 品 服 金 答 子 器 皿 一 至 三 品 許 用 金 玉, 四 五 品 惟 臺 盞 用 金 帳 幕 一 至 三 品 許 用 金 花 刺 繡 紗 羅 車 輿 一 至 三 品 許 用 間 金 裝 飾, 鞍 轡 一 品 許 飾 金 玉, 二 三 品 飾 金 ( 明 ) 宋 濂 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 元 史 并 附 編 六 種 第 3 冊 卷 78, 頁

46 無 以 差 別 87 楊 瑀 ( ) 山 居 新 語 : 范 玉 壺 作 上 都 詩 云 余 屢 為 灤 陽 之 行, 每 歲 七 月 半, 郡 人 傾 城 出 南 門 外 祭 奠, 婦 人 悉 穿 金 紗, 謂 之 賽 金 紗, 以 為 節 序 之 稱 也 88 民 間 服 金 風 氣 之 熾, 甚 至 還 出 現 了 將 銀 箔 加 工 成 假 金, 裁 線 織 造 販 賣 的 現 象 通 制 條 格 卷 二 十 八 雜 令 燻 金 : 89 至 元 二 十 年 六 月 (1283), 中 書 省 御 史 臺 呈 : 陝 西 漢 中 道 按 察 司 申 : 安 西 路 馮 直 等, 將 銀 箔 燻 作 假 金, 裁 線 織 造 販 賣 一 概 禁 斷, 機 戶 生 受 元 代 織 金 工 藝 的 高 度 提 升, 使 得 納 石 失 成 為 當 代 服 飾 的 重 要 特 徵 這 股 尚 金 習 俗 沿 續 至 明 清, 朝 廷 為 戒 民 風 奢 靡, 屢 屢 下 令 禁 用 金 玉, 但 在 商 品 經 濟 蓬 勃 發 展, 以 致 崇 奢 僭 禮 的 現 象 數 見 不 鮮 我 們 從 通 俗 小 說 文 人 筆 記 地 方 志 略 都 可 看 見 相 關 記 載 明 太 祖 朱 元 璋 登 基 後, 首 要 之 事 便 是 革 去 蒙 元 舊 俗, 悉 復 中 之 舊 他 認 為 元 代 廢 棄 禮 教, 以 胡 俗 變 易 中 之 制 90, 並 直 指 元 之 所 以 敗 亡 的 原 因, 乃 在 於 貴 賤 無 等, 僭 禮 敗 度 : 近 世 風 俗 相 承, 流 於 僭 侈, 閭 里 之 民, 服 食 居 處 與 公 卿 無 異, 而 奴 僕 賤 隸 往 往 肆 侈 於 鄉 曲 貴 賤 無 等, 僭 禮 敗 度, 此 元 之 失 也 91 衣 冠 服 飾 是 區 別 階 級, 維 護 權 的 一 種 手 段, 而 元 代 由 於 社 風 奢 靡, 造 成 服 制 混 亂, 貴 賤 不 分 有 鑒 於 此, 太 祖 屢 次 下 詔 釐 定 服 制, 無 論 是 帝 后 將 相 文 武 百 官 還 是 販 夫 走 卒, 其 衣 著 均 在 制 定 的 範 圍 太 祖 為 求 正 風 俗 明 尊 卑, 甚 至 親 自 斟 酌 損 益, 禮 制 之 繁 92, 超 越 前 代 明 史 輿 服 志 三 : 87 ( 元 ) 王 惲 : 秋 澗 集 卷 85, 收 錄 於 ( 清 ) 紀 昀 主 編 : 景 印 文 淵 閣 四 庫 全 書 集 部 140, 臺 北 : 臺 灣 商 務 印 書 館, 頁 ( 元 ) 楊 瑀 撰, 李 夢 生 校 點 : 山 居 新 語, 收 錄 於 宋 元 筆 記 小 說 觀 第 6 冊 ( 上 海 : 上 海 古 籍 出 版 社,2007), 頁 ( 元 ) 佚 名 撰, 方 齡 貴 校 注 : 通 制 條 格 校 注 卷 28( 北 京 : 中 華 書 局,2001), 頁 明 太 祖 實 錄 洪 武 元 年 二 月 壬 子 : 詔 復 衣 冠 如 唐 制 初 元 世 祖 起 朔 漠, 以 有 天 下, 悉 以 胡 俗 變 易 中 之 制 無 復 中 衣 冠 之 舊 上 久 厭 之, 至 是 悉 命 復 衣 冠 如 唐 制, 聖 心 于 是, 百 有 餘 年, 胡 俗 悉 復 中 之 舊 矣 這 裡 筆 者 要 補 充 說 明 的 是 明 代 衣 冠 並 非 完 全 取 法 唐 制, 而 是 上 承 周 漢, 下 採 唐 宋, 再 經 太 祖 親 自 斟 酌 裁 示, 前 後 歷 經 近 三 十 年 才 釐 定 ( 明 ) 董 倫 解 縉 胡 廣 等 修 : 明 實 錄 第 2 冊 太 祖 卷 30, 頁 ( 明 ) 董 倫 解 縉 胡 廣 等 修 : 明 實 錄 第 3 冊 太 祖 卷 55, 頁 明 太 祖 朱 元 璋 在 位 30 年, 所 頒 布 的 有 關 服 飾 的 細 致 而 繁 瑣 的 規 定 竟 有 上 百 項 之 多 詳 見 陳 康 : 明 代 商 賈 與 世 風 ( 上 海 : 上 海 文 藝 出 版 社,1996), 頁

47 ( 洪 武 三 年,1370) 庶 人 冠 服 又 令 男 女 衣 服, 不 得 僭 用 金 繡 錦 綺 紵 絲 綾 羅, 只 許 用 綢 絹 素 紗 首 飾 釵 鐲 不 許 用 金 玉 珠 翠, 止 用 銀 六 年 (1373) 令 庶 人 巾 環 不 得 用 金 玉 瑪 瑙 珊 瑚 琥 珀 未 入 流 品 者 同 庶 人 帽, 不 得 用 頂, 帽 珠 止 許 水 晶 香 木 十 四 年 (1381) 令 農 衣 紬 紗 絹 布, 商 賈 止 衣 絹 布 農 家 有 一 人 為 商 賈 者, 亦 不 得 衣 紬 紗 93 從 禁 令 中 可 知, 金 繡 錦 綺 紵 絲 綾 羅 等 高 級 衣 料, 用 於 上 層 社 會, 下 層 庶 民 不 得 任 意 穿 著, 止 得 穿 著 紬 絹 素 紗 麻 布 等 尋 常 衣 料 飾 品 上 最 多 只 能 用 銀, 金 玉 珠 寶 一 概 不 許 此 外, 庶 民 之 中 也 因 職 業 不 同 而 有 所 分 別 在 傳 統 重 農 抑 商 的 思 維 下, 商 人 的 服 飾 質 料 比 諸 農 民 更 次 一 等 法 定 的 服 制 已 將 社 會 上 下 不 同 身 分 階 級 的 人 劃 分 開 來, 並 且 對 於 違 禮 僭 分 者, 一 律 嚴 懲 不 貸 94 此 後 明 代 皇 帝 雖 然 在 服 制 略 有 改 易, 抵 還 是 遵 從 洪 武 衣 制 明 初 歷 經 元 末 混 戰, 天 下 方 定, 力 尚 未 恢 復, 又 太 祖 出 身 農 民 布 衣, 首 倡 節 儉, 社 會 風 氣 抵 儉 樸 淳 厚 95 明 代 中 期, 社 會 安 定, 經 濟 復 甦, 風 俗 也 從 原 本 的 儉 樸 轉 趨 奢 靡 最 明 顯 的 證 據 就 是 朝 廷 屢 次 頒 布 禁 奢 令 據 林 麗 月 統 計, 明 代 初 期 ( 洪 武 到 宣 德, ) 申 禁 奢 僭 僅 2 次, 中 期 ( 正 統 到 正 德, ) 計 60 次, 其 中 成 化 12 次 弘 27 次 正 德 10 次, 後 期 ( 嘉 靖 到 崇 禎, ) 共 61 次, 其 中 嘉 靖 24 次, 萬 曆 21 次 96 顯 見 明 代 中 葉 以 來 民 風 漸 趨 奢 侈, 引 起 朝 廷 的 高 度 關 切 例 如 明 英 宗 正 統 十 二 年 (1447), 曉 諭 工 部 : 官 民 服 飾 皆 有 定 制, 今 聞 有 僭 用 織 繡 蟒 龍 飛 魚 斗 牛 及 違 禁 花 樣 者, 爾 工 部 其 通 諭 之 ; 此 後 敢 有 仍 蹈 前 非 者, 工 匠 處 斬, 家 口 發 充 邊 軍 服 用 之 人 亦 重 罪 不 宥 97 又 天 順 二 年 (1458): 禁 官 民 人 等 衣 服 不 得 用 蟒 龍 飛 魚 斗 牛 鵬 獅 子 四 寶 相 花 西 番 蓮 雲 花 樣, 并 黃 玄 紫 及 玄 色 黑 綠 柳 黃 薑 黃 明 黃 諸 色 93 ( 清 ) 張 廷 玉 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 明 史 并 附 編 六 種 第 3 冊 卷 67, 頁 如 明 律 中 服 舍 違 制 條 : 凡 官 民 房 舍 車 服 器 物 之 類, 各 有 等 第, 若 違 式 僭 用, 有 官 者 杖 一 百, 罷 職 不 敘 ; 無 官 者 笞 五 十, 罪 坐 家 長 工 匠 並 笞 五 十 若 用 違 禁 龍 鳳 文 者, 官 民 各 杖 一 百, 徒 三 年 ; 工 匠 杖 一 百, 連 當 房 家 小 起 發 赴 京 籍 充 局 匠 違 禁 之 物 並 入 官, 明 代 官 民 服 舍 違 禁, 官 吏 罪 重 於 庶 民, 除 了 違 制 者 本 身 外, 連 工 匠 也 一 併 處 罰, 相 當 嚴 格 ( 明 ) 明 神 宗 : 明 律 集 解 附 例 卷 12( 臺 北 : 生 書 局,1970), 頁 如 嘉 靖 本 涇 縣 志 記 明 初 風 俗 : 初, 新 離 兵 革, 地 廣 人 稀, 上 田 不 過 畝 一 金, 人 尚 儉 樸 丈 夫 力 耕 稼, 給 徭 役, 衣 不 過 土 布, 非 達 官 不 得 輒 用 紵 絲 女 勤 紡 績 蠶 桑 ( 明 ) 丘 時 庸 校 刊, 王 廷 榦 編 纂 : 涇 縣 志 卷 2, 收 錄 於 天 一 閣 藏 明 代 方 志 選 刊 續 編 第 36 冊 ( 上 海 : 上 海 書 店, 1990), 頁 林 麗 月 : 明 代 禁 奢 令 初 探, 臺 灣 師 範 歷 史 報, 第 22 期 (1994 年 6 月 ), 頁 ( 明 ) 董 倫 解 縉 胡 廣 等 修 : 明 實 錄 第 29 冊 英 宗 卷 149, 頁

48 98 從 以 上 禁 令 中 可 知, 當 時 社 會 服 飾 有 庶 民 僭 品 官, 卑 官 僭 高 官 的 現 象, 禮 制 已 然 鬆 動 值 得 注 意 的 是, 服 飾 的 僭 越 主 要 是 遊 走 法 令 邊 緣, 盡 可 能 鑽 向 漏 洞 例 如 文 武 官 員 的 補 服 有 規 定 的 動 物 圖 案 99, 既 然 仙 鶴 獅 子 不 能 隨 意 織 繡, 就 繡 上 飛 魚 斗 牛 鵬 等 法 令 未 載 的 圖 案, 同 樣 威 風 神 氣 再 者, 朝 廷 禁 用 赭 黃, 人 們 就 想 方 設 法 的 使 用 黃 屬 近 色, 如 柳 黃 薑 黃 明 黃 面 對 臣 民 層 出 不 窮 的 花 樣, 朝 廷 只 得 再 頒 布 新 的 相 應 法 令 到 了 憲 宗 ( ) 孝 宗 ( ) 以 後, 社 會 僭 奢 越 禮 的 情 形 日 趨 嚴 重 : 至 成 化 弘 間, 生 養 日 久, 輕 役 省 費, 民 穪 滋 殖, 此 後 漸 侈 田 或 畝 十 金, 屋 有 廳 事, 仿 品 官 第 宅 男 子 衣 文 繡, 女 子 服 五 綵 衣 珠 翠, 金 銀 滿 飾, 務 華 靡, 喜 誇 詐 100 憲 宗 成 化 六 年 (1470) 戶 科 都 給 事 中 丘 弘 (?-1471) 上 奏 : 近 來 京 城 內 外 風 俗 尚 侈, 不 拘 貴 賤, 概 用 織 金 寶 石 服 飾, 僭 儗 無 度 一 切 酒 席 皆 用 簇 盤 糖 纏 等 物, 上 下 倣 效, 習 以 成 風, 民 之 窮 困, 殆 由 於 此 乞 嚴 加 禁 革, 如 有 仍 前 僭 用 服 飾 張 酒 席 者, 許 錦 衣 衛 官 校 及 巡 城 御 史 緝 捕 101 孝 宗 弘 十 年 (1497): 禁 官 民 婦 女 不 得 僭 用 渾 金 衣 服, 寶 石 手 飾 102 武 宗 正 德 元 年 (1506): 令 軍 民 婦 女 不 許 用 銷 金 衣 服 帳 幔 寶 石 手 飾 釧 鐲 103 禁 商 販 吏 典 僕 役 倡 優 下 賤, 皆 不 許 服 用 貂 裘 僧 道 隸 卒 下 賤 之 人, 俱 不 許 服 用 紵 絲 紗 羅 綾 錦 ( 清 ) 張 廷 玉 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 明 史 并 附 編 六 種 輿 服 志 三 第 3 冊 卷 67, 頁 明 史 輿 服 志 三 : ( 洪 武 ) 二 十 四 年 定, 公 侯 駙 馬 伯 服, 繡 麒 麟 白 澤 文 官 一 品 仙 鶴, 二 品 錦 雞, 三 品 孔 雀, 四 品 雲 雁, 五 品 白 鷳, 六 品 鷺 鷥, 七 品 鸂, 八 品 黃 鸝, 九 品 鵪 鶉 ; 雜 職 練 鵲 ; 風 憲 官 獬 廌 武 官 一 品 二 品 獅 子, 三 品 四 品 虎 豹, 五 品 熊 羆, 六 品 七 品 彪, 八 品 犀 牛, 九 品 海 馬 ( 清 ) 張 廷 玉 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 明 史 并 附 編 六 種 第 3 冊 卷 67, 頁 ( 明 ) 丘 時 庸 校 刊, 王 廷 榦 編 纂 : 涇 縣 志 卷 2, 收 錄 於 天 一 閣 藏 明 代 方 志 選 刊 續 編 第 36 冊, 頁 ( 明 ) 董 倫 解 縉 胡 廣 等 修 : 明 實 錄 第 43 冊 憲 宗 卷 86, 頁 ( 清 ) 張 廷 玉 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 明 史 并 附 編 六 種 輿 服 志 三 第 3 冊 卷 67, 頁 ( 清 ) 張 廷 玉 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 明 史 并 附 編 六 種 輿 服 志 三 第 3 冊 卷 67, 頁

49 朝 廷 用 嚴 峻 的 法 令 規 定 臣 民 的 服 飾, 卻 不 能 永 久 禁 錮 人 們 喜 新 愛 美 的 天 性 既 然 服 飾 器 用 具 有 區 別 尊 卑 的 社 會 意 義, 一 旦 他 們 取 得 足 夠 的 經 濟 實 力, 掙 脫 了 令 人 窒 息 的 桎 梏, 必 然 會 想 方 設 法 展 現 個 性 品 味, 並 藉 此 提 升 社 會 地 位, 最 直 接 的 途 徑 就 是 仿 效 上 層 的 消 費 模 式 朝 廷 雖 三 申 五 令 嚴 禁 奢 華, 然 效 果 卻 不 如 預 期, 如 孝 宗 弘 十 七 年 (1504) 禮 部 給 事 中 葛 嵩 ( ) 所 奏, 官 民 房 舍 車 服 器 物 之 類, 多 不 循 理 雖 累 經 禁 革, 而 循 習 如 故 105 明 初 以 來 的 抑 商 策 略, 也 在 強 的 崇 富 揚 奢 的 趨 勢 下 失 守, 今 商 賈 之 家, 策 肥 而 乘 堅, 衣 文 繡 綺 縠, 其 屋 廬 器 用, 金 銀 文 畫, 其 富 與 王 侯 埒 也 106, 商 賈 之 家, 往 往 以 錦 綺 為 襦 袴 矣 107 正 德 嘉 靖 以 來, 商 業 城 鎮 迅 速 崛 起, 庶 民 經 濟 活 躍 提 升 了 物 質 生 活, 民 風 華 侈 相 高 更 甚 成 化 弘 特 別 是 織 造 業 發 達 的 江 南 地 區, 如 陸 楫 ( ) 蒹 葭 堂 雜 著 摘 鈔 : 今 天 下 之 財 賦 在 吳 越, 吳 俗 之 奢, 莫 盛 於 蘇 杭 之 民, 有 不 耕 寸 土 而 口 食 高 粱, 不 操 一 杼 而 身 衣 文 繡 者, 不 知 其 幾 何 也 108 經 濟 高 度 發 展 使 得 江 南 匯 聚 量 財 富, 瀰 漫 著 奢 靡 的 消 費 文 化, 居 民 對 於 衣 飾 十 分 講 究, 務 求 高 貴 珍 奇 新 穎 時 尚, 如 嘉 靖 建 寧 縣 志 記 當 地 風 俗 : 男 飾 皆 瓦 籠 帽, 衣 履 皆 紵 絲, 時 改 新 樣 ; 女 飾 衣 錦 綺, 披 珠 翠 黃 金 橫 帶, 動 如 命 婦 夫 人 109, 男 女 衣 飾 僭 越 無 涯, 式 樣 日 新 月 異, 連 平 民 婦 女 也 模 仿 命 婦 后 妃 服 飾, 臣 張 瀚 ( ) 曾 對 此 興 歎 : 朝 士 女 服 飾, 皆 有 定 制 洪 武 時 律 令 嚴 明, 人 遵 畫 一 之 法 代 變 風 移, 人 皆 志 於 尊 崇 富 侈, 不 復 知 有 明 禁, 群 相 蹈 之 如 翡 翠 珠 冠, 龍 鳳 服 飾, 惟 皇 后 王 妃 使 得 為 服 ; 命 婦 禮 冠 四 品 以 下 用 金 事 件 ; 五 品 以 下 用 抹 金 銀 事 件 ; 衣 袖 衫, 五 品 以 上 用 紵 絲 綾 羅, 六 品 以 下 用 綾 羅 緞 絹 今 男 子 服 錦 綺, 女 子 飾 金 珠, 是 皆 僭 越 無 涯, 踰 家 之 禁 者 也 110 由 此 可 知, 庶 民 僭 錦 綺 士 女 類 王 服 的 現 象 在 明 代 中 晚 期 已 氾 濫 成 災 104 ( 明 ) 李 東 陽 撰, 申 明 行 重 修 : 明 會 典 第 2 冊 卷 61( 臺 北 : 東 南 書 報 社,1963), 頁 ( 明 ) 董 倫 解 縉 胡 廣 等 修 : 明 實 錄 第 60 冊 孝 宗 卷 208, 頁 ( 明 ) 李 夢 陽 : 空 峒 集 卷 40, 收 錄 於 ( 清 ) 紀 昀 主 編 : 景 印 文 淵 閣 四 庫 全 書 集 部 201, 頁 ( 明 ) 胡 侍 : 真 珠 船 卷 2, 收 錄 於 筆 記 小 說 觀 第 4 編 第 6 冊 ( 臺 北 : 新 興 書 局, ), 頁 ( 明 ) 陸 楫 : 蒹 葭 堂 雜 著 摘 鈔, 收 錄 於 百 部 叢 書 集 成 第 16 冊 ( 臺 北 : 藝 文 書 局,1966), 頁 ( 明 ) 何 孟 倫 : 建 寧 縣 志 卷 1, 收 錄 於 天 一 閣 藏 明 代 方 志 選 刊 續 編 第 38 冊, 頁 ( 明 ) 張 瀚 : 松 窗 夢 語 卷 7, 收 錄 於 叢 書 集 成 續 編 第 213 冊 ( 臺 北 : 新 文 豐 出 版 社, 1989), 頁

50 除 了 經 濟 蓬 勃 造 成 風 俗 難 以 頓 儉 外, 君 主 本 身 帶 頭 違 制 濫 賞 也 不 無 關 係 111 例 如 代 宗 景 泰 四 年 (1453), 令 錦 衣 衛 指 揮, 侍 衛 者, 得 衣 麒 麟 112, 以 公 侯 的 麒 麟 圖 樣 賜 與 近 臣 侍 衛, 此 舉 明 顯 有 違 祖 制 武 宗 正 德 十 三 年 (1518), 御 駕 返 京, 遍 賜 群 臣, 其 中 一 品 斗 牛, 二 品 飛 魚, 三 品 蟒, 四 五 品 麒 麟, 六 七 品 虎 彪 時 文 臣 之 服 亦 以 走 獸, 而 麒 麟 之 服 逮 於 四 品, 尤 異 事 也 113 嘉 靖 年 間, 臣 嚴 嵩 徐 階 受 麒 麟 補 服, 士 嚴 訥 李 春 芳 董 份 等 人 以 五 品 受 賜 仙 鶴 補 114 朝 廷 服 色 紊 亂, 蔓 延 民 間, 萬 曆 時 山 西 一 帶 的 市 井 婦 人 盛 行 穿 上 繡 有 補 子 花 樣 的 服 飾 115, 明 代 服 制 土 崩 瓦 解 以 上 論 述 明 代 中 葉 以 來 社 會 風 氣 華 侈 相 高, 服 飾 僭 越 層 出 不 窮 的 現 象 接 著 筆 者 要 談 的 是 與 奢 靡 民 風 相 應 而 生 的 衣 飾 文 化 明 中 葉 以 後 的 服 飾 文 化 除 了 式 樣 質 料 的 僭 越 外, 也 充 斥 著 一 股 復 古 與 炫 奇 的 風 潮 復 古 風 在 士 夫 間 的 巾 飾 變 化 上 表 現 地 最 明 顯 116, 例 如 顧 起 元 ( ) 在 客 座 贅 語 中 提 到 南 京 巾 樣 : 南 都 服 飾, 在 慶 曆 前 猶 為 樸 謹, 官 戴 忠 靜 冠, 士 戴 方 巾 而 已 近 年 以 來, 殊 形 詭 製, 日 異 月 新 於 是 士 夫 所 載 其 名 甚 夥, 有 漢 巾 晉 巾 唐 巾 諸 葛 巾 純 陽 巾 東 坡 巾 陽 明 巾 九 華 巾 玉 臺 巾 逍 遙 巾 紗 帽 巾 華 陽 巾 四 開 巾 勇 巾 117 明 代 的 士 夫, 拋 棄 以 往 四 方 巾 的 呆 版 樣 式, 刻 意 以 復 古 表 現 特 異, 並 從 前 代 巾 制 中 發 掘 靈 感, 翻 出 新 花 樣, 衣 帽 悉 更 古 制, 謂 之 時 樣 118, 例 如 純 陽 巾 陽 明 巾 玉 臺 巾, 就 是 從 復 古 風 潮 中 脫 胎 而 出 的 新 巾 樣 又 范 濂 (1540-?) 雲 間 據 目 抄 卷 二 : 余 始 為 諸 生 時, 見 朋 輩 戴 橋 梁 絨 線 巾, 春 元 戴 金 線 巾, 縉 紳 戴 忠 靖 巾 自 後 以 為 煩, 俗 易 高 士 巾 素 方 巾, 複 變 為 唐 巾 晉 巾 漢 巾 褊 巾 丙 戌 以 來, 皆 用 不 唐 不 晉 之 巾 兩 邊 玉 屏 花 一 對, 而 少 年 貌 美 者, 如 犀 玉 奇 簪 貫 發 騌 巾 始 於 丁 卯 以 後, 其 製 漸 高 今 又 漸 盈 紗 巾, 為 松 江 土 產 誌 所 載 111 關 於 明 代 百 官 服 飾 僭 越 與 濫 賞 情 形, 可 參 見 高 輔 霖 : 明 代 百 官 服 飾 制 度 及 其 僭 越 與 濫 賞 研 究 112 ( 清 ) 張 廷 玉 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 明 史 并 附 編 六 種 輿 服 志 三 第 3 冊 卷 67, 頁 ( 清 ) 張 廷 玉 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 明 史 并 附 編 六 種 輿 服 志 三 第 3 冊 卷 67, 頁 ( 清 ) 張 廷 玉 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 明 史 并 附 編 六 種 輿 服 志 三 第 3 冊 卷 67, 頁 ( 明 ) 吳 仁 度 : 吳 繼 疏 先 生 遺 集 卷 9, 收 錄 於 四 庫 全 書 存 目 叢 書 集 部 ( 臺 北 : 莊 嚴 文 化 事 業 公 司,1997), 頁 資 料 轉 引 自 林 麗 月 : 衣 裳 與 風 教 晚 明 的 服 飾 風 尚 與 服 妖 議 論, 新 史 第 10 卷 第 3 期 (1999 年 3 月 ), 頁 巫 仁 恕 : 品 味 奢 華 晚 明 的 消 費 社 會 與 士 夫 ( 臺 北 : 聯 經 出 版 公 司,2007), 頁 ( 明 ) 顧 起 元 著, 孔 一 校 點 : 客 座 贅 語 卷 1( 上 海 : 上 海 古 籍 出 版 社,2012), 頁 ( 明 ) 俞 弁 : 山 樵 暇 語 下 冊 卷 8( 上 海 : 商 務 印 書 館,1924), 頁 7 43

51 者 今 又 有 馬 尾 羅 巾 高 淳 羅 巾 而 馬 尾 羅 者, 與 騌 巾 亂 真 矣 119 當 復 古 衣 冠 普 遍 流 行 後, 新 鮮 感 逐 漸 消 失, 所 以 還 要 創 造 出 更 新 奇 更 獨 特 的 巾 樣, 而 且 隨 時 異 制, 從 唐 巾 晉 巾 到 不 唐 不 晉, 並 巾 帽 上 加 裝 花 飾 簪 玉, 甚 至 愈 戴 愈 高, 務 求 標 新 異 這 種 復 古 風 在 婦 女 服 飾 上 也 可 以 看 到 120, 如 田 藝 蘅 (1524-?) 留 青 日 札 中 記 載 的 細 簡 裙 或 者 畫 裙, 是 唐 代 的 女 裳, 原 先 保 留 在 廣 西 地 區, 在 復 古 時 尚 的 推 波 助 瀾 下, 風 行 全 : 梁 簡 文 詩 : 羅 裙 宜 細 簡 先 見 廣 西 婦 女 衣 長 裙, 後 曳 地 四 五 尺, 行 則 以 兩 婢 前 攜 之 簡 多 而 細, 名 曰 馬 牙 簡, 或 古 之 遺 制 也, 與 漢 文 後 宮 衣 不 曳 地 者 不 同 韻 書 曰 : 襉 裙, 幅 相 攝 也 杭 婦 女 闊 簡 高 係, 以 軟 薄 為 尚 北 方 尚 有 貼 地 者, 以 不 纏 足, 欲 裙 蓋 之 也 又 杜 牧 詠 襪 詩 : 五 陵 年 少 欺 他 醉, 笑 把 花 前 出 畫 裙 是 唐 之 裙 亦 足 以 隱 足 也 畫 裙, 今 俗 盛 行 121 復 古 風 潮 席 卷 明 代 社 會, 甚 至 有 人 誇 張 到 把 自 己 打 扮 成 唐 人 或 晉 人, 當 然 引 起 一 些 批 評 例 如 李 樂 就 曾 在 見 聞 雜 記 中 批 評 萬 曆 間 諸 事 慕 古, 獨 做 人 不 思 古 人 122 明 代 服 飾 復 古 並 非 真 心 好 古, 純 粹 是 為 了 好 異 作 奇 范 濂 雲 間 據 目 抄 亦 記 載 了 南 方 松 江 地 區 男 子 衣 飾 的 奇 與 變 : 男 人 衣 服, 予 弱 冠 時, 皆 用 細 練 褶, 老 者 上 長 下 短, 少 者 上 短 下 長, 自 後 漸 易 兩 平 其 式 即 皂 隸 所 穿 冬 暖 夏 涼 之 服, 蓋 胡 制 也 後 改 陽 明 衣 十 八 士 衣 二 十 四 氣 衣, 皆 以 練 為 度, 亦 不 多 見 隆 萬 以 來, 皆 用 道 袍, 而 古 者 皆 用 陽 明 衣, 乃 其 心 好 異 非 好 古 也 綾 絹 花 樣, 初 尚 宋 錦, 後 尚 唐 漢 錦 晉 錦, 今 皆 用 千 鍾 粟 倭 錦 芙 蓉 錦 花 樣, 名 四 朵 頭 視 漢 唐 諸 錦, 皆 稱 厭 物 矣 羅 初 尚 暖 羅 水 圍 羅, 今 皆 用 胡 羅 馬 尾 羅 綺 羅, 而 水 圍 羅 又 下 矣 其 他 紗 紬, 更 易 不 可 勝 計 布 袍 乃 儒 家 常 服, 邇 年 鄙 為 寒 酸, 貧 者 必 用 綢 絹 色 衣, 謂 之 薄 華 麗, 而 惡 少 且 從 典 肆 中 覓 舊 段 舊 服, 翻 改 新 制, 與 豪 華 公 子 列 坐, 亦 奇 也 123 男 子 上 衣 從 早 期 的 樣 式 一 變 為 胡 服, 再 改 穿 陽 明 衣 十 八 士 衣 二 十 四 氣 衣, 隆 慶 萬 曆 時 則 用 道 袍, 式 樣 與 時 俱 進 衣 料 紋 飾 也 推 陳 出 新, 華 麗 燦 爛, 而 原 119 ( 明 ) 范 濂 : 雲 間 據 目 抄 卷 2, 頁 巫 仁 恕 : 品 味 奢 華 晚 明 的 消 費 社 會 與 士 夫, 頁 ( 明 ) 田 藝 蘅 : 留 青 日 札 第 2 冊 卷 20( 上 海 : 上 海 古 籍 出 版 社,1985), 頁 ( 明 ) 李 樂 : 見 聞 雜 記 卷 6, 收 錄 於 筆 記 小 說 觀 第 44 編 第 8 冊, 頁 ( 明 ) 范 濂 : 雲 間 據 目 抄 卷 2, 頁

52 本 士 人 的 布 袍 被 貧 者 鄙 為 窮 酸, 必 穿 鮮 豔 的 綢 絹 色 衣, 甚 至 有 惡 少 從 當 鋪 中 尋 覓 舊 衣 綢 緞 翻 作 新 服, 崇 華 黜 素 的 心 態 可 見 一 斑 又 萬 曆 新 修 餘 姚 縣 志 中 記 載 浙 江 紹 興 的 情 形 : 邑 井 別 戶, 無 貴 賤 率 方 巾 長 服 近 且 趨 奇 炫 詭, 巾 必 駭 眾, 而 飾 以 王 服, 必 耀 俗 而 緣 以 綵 昔 所 謂 唐 巾 鶴 氅 之 類, 又 其 庸 庸 者 矣 至 於 婦 女 服 飾, 歲 變 月 新, 務 窮 珍 異, 誠 不 知 其 所 終 也 124 市 井 走 卒 皆 著 方 巾 長 服, 與 士 人 無 異 頭 巾 務 求 炫 奇 駭 俗, 並 模 仿 貴 族 王 服, 而 復 古 的 唐 巾 鶴 氅 不 能 滿 足 標 新 異 的 渴 望, 早 已 索 然 平 淡 至 於 婦 女 服 飾 也 是 因 時 制 異, 窮 極 珍 奇 嘉 靖 年 太 康 縣 志 也 提 到 了 婦 女 髮 型 與 服 飾 的 創 新 與 變 化 : 弘 間, 婦 女 衣 衫, 僅 掩 裙 腰 ; 富 用 羅 段 紗 縞, 織 金 彩 通 袖, 裙 用 金 彩 膝 襉, 髻 高 寸 餘 正 德 間, 衣 衫 漸, 裙 褶 漸 多, 衫 惟 用 金 彩 補 子, 髻 漸 高 嘉 靖 初, 衣 衫 至 膝, 裙 短 褶 少, 髻 高 如 官 帽, 皆 鐵 絲 胎, 高 六 七 寸, 口 周 尺 二 三 寸 餘 125 從 弘 正 德 到 嘉 靖 初, 止 二 十 餘 年 間, 婦 女 頭 髻 服 飾 就 產 生 了 三 次 的 變 化 : 衣 衫 從 僅 掩 裙 腰, 一 變 加 多 褶, 再 變 衣 長 及 膝, 裙 短 褶 少 ; 髮 髻 則 從 高 寸 餘, 到 漸 高, 再 高 如 官 帽, 並 加 鐵 絲 胎 穩 固 萬 曆 時 南 京 女 子 更 是 不 及 二 三 歲, 而 首 髻 之 小 高 低, 衣 袂 之 寬 狹 修 短, 花 鈿 之 樣 式 渲 染 之 顏 色 鬢 髮 之 飾 履 綦 之 工, 無 不 變 異 126, 這 些 都 反 映 了 明 代 瞬 息 萬 變 的 流 行 時 尚, 更 是 明 人 的 審 美 意 識 高 張 的 展 現 當 追 求 奇 裝 異 服 的 風 俗 推 展 到 極 致 時, 甚 至 出 現 了 逆 反 陰 陽, 男 女 衣 著 混 雜 的 現 象 如 正 嘉 年 間 臣 楊 慎 ( ) 批 評 此 為 妖 服 : 近 日 婦 人 之 衣 與 男 子 無 異, 直 垂 至 膝 下, 去 地 僅 五 寸, 袖 闊 四 尺 餘 時 有 謔 詩 : 碧 羅 舞 袖 雙 垂 地, 籠 却 纏 頭 無 處 尋 亦 妖 服 也 127 文 人 李 樂 直 言 嘉 萬 間 湖 州 富 貴 公 子 衣 色, 類 女 粧, 巾 飾 詭 異 難 狀 128, 二 十 年 來 東 南 郡 邑 凡 生 員 之 家 有 力 者, 盡 為 婦 人 紅 紫 之 服, 因 而 作 詩 感 嘆 : 遍 身 女 衣 者, 盡 是 讀 書 人 129 蕭 雍 在 赤 山 會 約 斥 曰 : 又 有 女 戴 男 冠 者, 男 穿 124 ( 明 ) 撰 人 待 考 : 新 修 餘 姚 縣 志 卷 5, 收 錄 於 中 方 志 叢 書 : 華 中 地 方 第 501 冊, 頁 ( 明 ) 安 都 : 太 康 縣 志 卷 4, 收 錄 於 天 一 閣 藏 明 代 方 志 選 刊 續 編 第 58 冊, 頁 ( 明 ) 顧 起 元 : 客 座 贅 語 卷 9, 頁 引 自 ( 明 ) 楊 慎 : 升 庵 外 集 ( 清 ) 王 初 桐 : 奩 史 卷 六 十 三, 收 錄 於 北 京 圖 書 館 古 籍 珍 本 叢 刊 子 部 類 書 類 第 72 冊 ( 北 京 : 書 目 文 獻 出 版 社,1988), 頁 ( 明 ) 李 樂 : 見 聞 雜 記 卷 10, 頁 ( 明 ) 李 樂 : 見 聞 雜 記 卷 10, 頁

53 女 裙 者, 陰 陽 反 背, 不 祥 之 甚 130 服 妖 現 象 起 初 是 男 女 衣 制 混 雜, 男 裝 服 色 紋 飾 豔 如 婦 人, 並 非 真 的 穿 著 女 裝, 但 到 明 末 時 已 經 是 男 冠 女 戴, 女 裙 男 穿 了 小 結 宋 代 的 衣 飾 在 統 者 規 範 與 理 發 達 的 影 響 下 崇 尚 樸 實 淡 雅, 一 方 面 又 在 紡 織 工 藝 的 提 升 下 呈 現 豔 麗 多 彩 而 由 於 重 文 輕 武 跟 鴻 儒 崇 拜, 宋 人 有 儒 雅 化 的 特 徵 另 外 因 為 長 期 與 異 族 接 觸, 也 產 生 了 胡 漢 融 合 的 服 飾 樣 貌 元 人 衣 著 講 求 成 套 穿 著, 追 求 一 種 和 諧 的 美 感 尤 其 是 天 子 百 官 的 質 孫 服, 講 究 同 樣 質 料 與 顏 色 的 搭 配 元 代 上 下 瀰 漫 著 尚 金 的 風 俗, 連 帶 影 響 了 織 金 工 藝 的 高 度 發 展 這 股 尚 金 之 風 延 續 到 明 清 明 代 的 衣 飾 文 化 致 可 以 歸 納 為 三 個 階 段 : 明 代 初 期 ( 洪 武 到 宣 德 ), 釐 定 服 制, 逐 步 完 善, 並 嚴 格 執 行 而 天 下 定, 力 尚 未 恢 復, 民 風 儉 樸 淳 厚, 幾 少 有 踰 制 僭 越 的 情 形 明 代 中 期 ( 正 統 到 正 德 ), 勢 穩 定, 經 濟 復 甦, 社 會 風 氣 漸 趨 奢 靡, 禮 法 產 生 鬆 動, 臣 民 屢 有 違 反 服 制 的 情 形, 而 朝 廷 也 接 連 頒 布 禁 令, 但 成 效 有 限 明 代 後 期 ( 嘉 靖 至 崇 禎 ), 服 飾 制 度 在 時 代 潮 流 的 衝 擊 下 徹 底 崩 解, 舉 上 下 崇 富 揚 奢, 衣 飾 貴 賤 無 等, 華 麗 新 奇, 僭 越 無 涯 由 於 水 滸 成 書 時 間 漫 長, 橫 跨 宋 元 明 三 代, 很 難 對 服 飾 逐 一 考 實, 但 從 其 質 料 的 紵 絲 錦 綢, 紋 飾 的 銷 金 點 翠, 可 知 背 後 紡 織 工 藝 發 達 經 濟 蓬 勃 興 盛 的 物 質 條 件 ; 而 衣 色 的 紅 黃 紫 綠, 配 件 的 金 銀 珠 玉, 也 必 然 出 現 於 禮 法 鬆 動 服 制 混 亂 的 時 代 氛 圍 據 此 背 景, 筆 者 將 於 第 三 章 第 四 章 細 考 水 滸 服 飾 的 類 型 質 料 顏 色, 探 討 服 飾 對 應 的 文 化 風 俗 好 尚 與 審 美 意 識 130 ( 明 ) 蕭 雍 : 赤 山 會 約, 收 錄 於 百 部 叢 書 集 成 第 98 冊, 頁 10 46

54 第 三 章 水 滸 傳 服 飾 類 型 分 析 服 飾 的 定 義 十 分 廣 泛, 舉 凡 人 體 上 被 察 覺 能 夠 裝 飾 身 體 的 物 品, 都 涵 蓋 在 服 飾 的 範 圍 內 中 衣 冠 服 飾 辭 典 首 章 即 針 對 服 飾 一 詞 作 說 明 : 服 裝 及 首 飾 泛 指 各 種 人 體 上 的 裝 飾, 包 括 冠 巾 髮 式 妝 飾 衣 服 褲 裳 鞋 履 飾 物 等 1 王 宇 清 在 中 服 裝 史 綱 中, 將 服 裝 依 照 穿 著 位 置 分 為 : 頭 衣 上 衣 下 裳 及 脛 足 衣 2 筆 者 統 合 二 書 說 法, 以 王 氏 分 類 為 主, 將 冠 巾 髮 式 妝 飾 列 入 頭 衣 範 疇, 並 以 首 服 為 名 ; 衣 服 就 上 衣 類 討 論, 褲 裳 鞋 履 歸 於 下 裳 與 足 服, 再 另 外 提 出 腰 佩 一 類 據 此, 本 論 文 試 就 水 滸 一 百 單 八 將 的 服 飾, 分 為 首 服 上 衣 下 裳 與 足 服 及 腰 佩 四 類 型 作 初 步 梳 理, 期 在 水 滸 紛 雜 的 服 飾 書 寫 中 拈 出 一 絲 頭 緒 第 一 節 首 服 類 凡 是 穿 戴 於 頭 部 的 衣 飾 都 可 以 稱 作 首 服 首 服 的 種 類 很 多, 本 節 主 要 針 對 水 滸 中 出 現 於 一 百 單 八 將 身 上 的 首 服 作 分 析, 分 為 髮 式 冠 服 首 飾 三 類, 探 討 水 滸 中 的 首 服 形 制 一 髮 式 古 人 幼 時 總 角 3, 男 子 二 十 加 冠, 女 子 十 五 及 笄, 以 誌 成 年 男 子 戴 冠 束 巾 前, 須 先 整 髮 綰 髻 儀 禮 士 冠 禮 第 一 : 將 冠 者 采 衣, 紒, 在 房 中, 南 面, 鄭 注 : 紒, 結 髮 古 文 紒 為 結 4, 意 指 將 行 冠 禮 者, 必 先 綰 上 髮 結 紒, 即 頭 髻 5 根 據 中 衣 冠 服 飾 辭 典 云 : 髻, 本 作 結 紒 亦 稱 髻 子 挽 束 頭 髮, 將 其 盤 結 於 頭 顱 後 或 頭 頂 上 6 1 周 汛 高 春 明 : 中 衣 冠 服 飾 辭 典, 頁 1 2 王 宇 清 : 中 服 裝 史 綱, 頁 古 時 男 女 未 冠 笄 者, 皆 作 總 角 總 角 之 俗 商 周 已 有, 其 制 先 集 髮 於 首, 編 作 小 髻, 左 右 各 一, 形 似 牛 角 羅 竹 風 主 編 : 漢 語 詞 典 第 10 冊, 頁 ( 漢 ) 鄭 玄 注,( 唐 ) 賈 公 彥 疏, 王 輝 整 理 : 儀 禮 注 疏 上 冊 卷 2( 上 海 : 上 海 古 籍 出 版 社, 2012), 頁 35 5 說 文 糸 部 : 結, 締 也 從 糸 吉 聲, 段 注 : 古 無 髻 字, 即 用 此 ; 又 ( 明 ) 張 萱 疑 耀 卷 二 : 古 有 紒 字, 而 無 髻 字 紒, 音 界, 即 髻 也 ( 漢 ) 許 慎 撰,( 清 ) 段 玉 裁 注 : 說 文 解 字 注 十 三 篇 上 ( 臺 北 : 藝 文 書 局,2005), 頁 653;( 明 ) 張 萱 : 疑 耀 卷 2, 收 錄 於 ( 清 ) 紀 昀 主 編 : 景 印 文 淵 閣 四 庫 全 書 子 部 162, 頁 周 汛 高 春 明 : 中 衣 冠 服 飾 辭 典, 頁

55 約 髮 挽 髻 後, 士 人 戴 冠, 庶 人 則 束 巾 水 滸 中 亦 寫 道 男 子 綰 髻 束 巾, 如 武 松 在 孟 州 牢 城 受 施 恩 禮 遇 : 只 見 夜 來 那 個 人, 提 着 桶 洗 面 湯 進 來, 教 武 松 洗 了 面 ; 又 取 漱 口 水 漱 了 口, 又 帶 篦 頭 待 詔 來, 替 武 松 篦 了 頭, 綰 個 髻 子, 裹 了 巾 幘 ( ) 7 綰 髻 的 習 俗 發 端 於 先 秦, 至 清 代 薙 髮 留 辮 前, 是 漢 族 男 子 的 主 要 髮 式 以 下 討 論 出 現 於 一 百 單 八 將 身 上 的 三 種 髮 式 ( 一 ) 丫 髻 丫 髻, 是 一 種 常 見 於 幼 童 未 婚 女 子 及 僮 婢 的 髮 式, 形 似 總 角 其 制 集 髮 於 首, 部 分 左 右, 結 成 小 髻, 豎 於 頭 頂, 狀 似 樹 枝 丫 杈 而 得 名 因 頭 上 結 有 兩 髻, 又 稱 雙 丫 髻 丫 髻 因 作 幼 童 髮 式, 故 延 伸 出 不 拘 禮 法 的 象 徵 義, 如 竹 林 七 賢 的 嵇 康 王 戎 與 劉 伶, 便 有 丫 髻 形 象 傳 世 8 此 外, 道 士 中 不 乏 綰 丫 髻 者, 如 太 平 廣 記 : 道 士 命 䁮 曰 : 山 棲 求 道, 無 必 裹 巾 䁮 遂 丫 髻 布 衣, 隨 道 士 入 羅 浮 山 9 ; 又 元 雜 劇 竹 葉 舟 中 八 仙 漢 鍾 離 : 堯 民 歌 這 一 個 是 雙 丫 髻 常 喫 的 醉 顏 酡,( 陳 季 卿 云 ) 是 漢 鐘 離 仙 10 水 滸 道 士 公 孫 勝 登 場 時, 即 頭 綰 兩 枚 鬅 鬆 雙 丫 髻, 身 穿 一 領 巴 山 短 褐 袍 ( ) 11 元 代 山 西 永 樂 宮 壁 畫 ( 局 部 ) 綰 雙 丫 髻 的 道 童 7 本 論 文 所 徵 引 的 水 滸 原 文 根 據 長 沙 岳 麓 書 社 出 版 的 容 與 堂 水 滸 傳 百 回 本, 並 在 文 末 標 注 冊 別 回 次 頁 碼, 如 上 冊 第 28 回 第 285 頁 即 標 注 ( ), 以 下 皆 同, 不 再 重 複 注 解 8 見 南 京 西 善 橋 官 山 墓 磚 刻 壁 畫 : 竹 林 七 賢 與 榮 啟 期 中 古 代 服 飾 研 究 : 圖 中 諸 人 都 近 於 袒 胸, 七 人 赤 足, 一 人 散 髮, 三 人 梳 丱 角 髻, 四 人 著 巾 子 三 人 面 前 有 裝 酒 的 鴨 頭 勺 ( 或 稱 鳧 頭 勺 ), 二 人 正 舉 觴, 二 人 撫 琴, 一 人 擘 阮, 一 人 手 指 頂 著 個 如 意 玩 巾 裹 及 生 活 方 式, 都 正 是 有 意 描 寫 相 與 為 散 髮 倮 身 之 飲 及 肆 意 酣 暢 不 為 世 俗 禮 節 所 拘 情 形 沈 從 文 : 中 古 代 服 飾 研 究, 頁 ( 唐 ) 李 昉 : 太 平 廣 記 卷 54, 頁 竹 葉 舟 原 名 陳 季 卿 誤 上 竹 葉 舟, 元 代 范 子 安 著, 收 錄 於 ( 明 ) 臧 晉 叔 編 : 元 曲 選 第 3 冊 ( 北 京 : 中 華 書 局,1989), 頁 沈 從 文 : 中 古 代 服 飾 研 究, 頁

56 除 了 公 孫 勝, 水 滸 道 童 也 多 作 丫 髻, 如 洪 太 尉 龍 虎 山 上 遇 張 天 師 : 太 尉 看 那 道 童 時, 但 見 : 頭 綰 兩 枚 丫 髻, 身 穿 一 領 青 衣 (1-1-8) 尤 其 是 李 逵 假 扮 的 道 童, 特 別 促 狹 有 趣 李 逵 隨 吳 用 下 山 賺 盧 俊 義 : 李 逵 戧 幾 根 鬅 鬆 黃 髮, 綰 兩 枚 渾 骨 丫 髻, 黑 虎 軀 穿 一 領 粗 布 短 褐 袍, 飛 熊 腰 勒 一 條 雜 色 短 鬚 縧, 穿 一 雙 蹬 山 透 土 靴, 擔 一 條 過 頭 木 拐 棒, 挑 着 箇 紙 招 兒, 上 寫 着 : 講 命 談 天, 卦 金 一 兩 ( ) 渾 骨 丫 髻 係 指 頭 上 左 右 分 梳 的 兩 個 小 圓 髻 12 由 於 李 逵 面 相 醜 陋 兇 惡, 被 吳 用 要 求 綰 上 小 圓 髻 扮 成 啞 道 童 ; 而 李 逵 身 形 魁 梧, 與 道 童 形 象 格 格 不 入, 製 造 出 詼 諧 滑 稽 的 效 果 李 逵 元 夜 鬧 東 京 後, 逃 亡 時 失 卻 頭 巾, 倉 皇 中 憑 著 過 去 扮 道 童 的 經 驗, 便 把 焦 黃 髮 分 開, 綰 做 兩 箇 丫 髻 ( ), 與 燕 青 來 到 四 柳 村 莊 主 狄 太 公 誤 認 李 逵 為 道 士, 央 請 李 逵 捉 鬼 : 莊 主 狄 太 公 出 來 迎 接, 看 見 李 逵 綰 着 兩 箇 丫 髻, 却 不 見 穿 道 袍, 面 貌 生 得 又 醜, 正 不 知 是 甚 麼 人 太 公 隨 口 問 燕 青 道 : 這 位 是 哪 裏 來 的 師 父? ( ) 李 逵 純 任 本 性 順 從 原 欲, 經 常 鬧 出 許 多 笑 話 來, 作 者 賦 予 綰 丫 髻 的 形 象, 以 示 宛 若 孩 童 的 心 智 其 他 如 西 遊 記 第 二 十 四 回 悟 空 一 行 人 上 萬 壽 山, 見 五 莊 觀 道 童 : 骨 清 神 爽 容 顏 麗, 頂 結 丫 髻 短 髮 鬅 13, 第 七 十 回 悟 空 變 身 道 童 與 妖 精 搭 話 : 頭 挽 雙 丫 髻, 身 穿 百 衲 衣 14, 可 與 水 滸 相 互 佐 證 ( 二 ) 鵝 梨 角 兒 鵝 梨 角 兒, 是 一 種 造 型 極 似 鵝 梨 的 髮 髻, 其 造 型 下 部 像 梨 身, 頂 端 像 梨 柄, 用 於 士 庶 男 子, 元 明 時 較 為 流 行 15 宋 江 被 抓 上 清 風 山 時, 瞄 見 頭 目 燕 順 : 宋 江 偷 眼 看 時, 見 那 箇 出 來 的 王, 頭 上 綰 着 鵝 梨 角 兒, 一 條 紅 絹 帕 裹 着, 身 上 披 一 領 棗 紅 紵 絲 衲 襖, 便 來 坐 在 當 中 虎 皮 交 椅 上 ( ) 又 宋 江 戴 宗 在 江 州 被 押 至 法 場 處 斬 : 當 時 打 扮 已 了, 就 牢 裏 把 宋 江 戴 宗 兩 箇 捆 扎 起 ; 又 將 膠 水 刷 了 頭 髮, 綰 箇 鵝 梨 角 兒, 各 插 上 一 朵 紅 綾 子 紙 花 ( ) 12 沙 先 貴 : 水 滸 辭 典, 頁 ( 明 ) 吳 承 恩 : 西 遊 記 ( 臺 北 : 西 北 際 文 化 有 限 公 司,2013), 頁 ( 明 ) 吳 承 恩 : 西 遊 記, 頁 整 理 自 周 汛 高 春 明 : 中 衣 冠 服 飾 辭 典, 頁 353; 沙 先 貴 : 水 滸 辭 典, 頁

57 宋 江 戴 宗 為 階 下 囚, 行 刑 當 天, 牢 子 為 方 便 劊 子 手 下 刀, 將 二 人 頭 髮 以 膠 水 定 型, 再 綰 上 鵝 梨 角 兒 從 宋 江 戴 宗 當 時 的 身 分 與 處 境 推 知, 鵝 梨 角 兒 應 編 髮 容 易, 為 市 井 尋 常 髮 式 ( 三 ) 兒 案 中 衣 冠 服 飾 辭 典 兒 條 : 兒, 亦 稱 角 子 髮 綹 梳 挽 時 將 髮 集 於 頭 頂, 編 髮 為 綹, 男 女 均 可 作 之 16 兒 與 髻 不 同 之 處 在 於 兒 是 束 髮 為 綹, 髻 則 是 挽 髮 成 結 第 二 十 六 回 潘 金 蓮 一 聽 武 松 回 來, 心 虛 得 慌 忙 去 面 盆 裏 洗 落 了 脂 粉, 拔 去 了 首 飾 釵 環, 蓬 鬆 挽 了 箇 兒, 脫 去 了 紅 裙 綉 襖, 旋 穿 上 孝 裙 孝 衫 ( ), 可 見 兒 形 制 簡 單, 才 能 讓 潘 金 蓮 倉 促 之 間 換 裝 帶 孝 此 外, 張 順 髮 式 多 作 兒, 江 州 江 邊 登 場 時 : 掩 映 着 穿 心 紅 一 點 兒 ( ); 劫 法 場 頭 上 挽 箇 穿 心 紅 一 點 兒 ( ); 魂 斷 涌 金 門 頭 上 挽 着 箇 穿 心 紅 的 兒 ( ) 穿 心 紅 應 指 綁 髮 的 紅 絲 帶 張 順 一 介 漁 民, 落 草 後 為 水 軍 頭 領, 挽 束 兒 利 便 水 下 工 作 漢 人 一 般 約 髮 裹 巾, 異 族 多 被 髮 左 衽 然 水 滸 基 於 塑 造 人 物 形 象 需 求, 也 出 現 披 頭 散 髮 造 型 如 孫 二 娘 濃 搽 就 兩 暈 胭 脂, 直 侵 亂 髮 ( ), 俗 氣 粗 野, 渾 不 是 良 家 婦 女 ; 樊 瑞 頭 散 青 絲 細 髮 ( ) 來 攻 梁 山, 凶 狠 狂 放, 儼 然 混 世 魔 王 ; 梁 山 好 漢 混 入 名 府, 只 見 孔 明 披 着 頭 髮 ( ) 扮 作 乞 丐, 略 有 幾 分 模 樣 二 冠 服 ( 一 ) 冠 釋 名 釋 首 飾 : 冠, 貫 也, 所 以 貫 韜 髮 也 17, 冠 為 用 以 約 髮 覆 首 的 衣 飾, 戴 冠 在 中 古 代 是 宣 告 男 子 成 年 之 意 禮 記 曲 禮 上 : 二 十 曰 弱, 冠 18, 男 子 成 年 前 束 髮 不 戴 冠 巾, 屆 齡 二 十 方 行 冠 禮, 禮 記 冠 義 曰 : 已 冠 而 志 之, 成 人 之 道 也 19 除 了 象 徵 成 年 外, 冠 更 是 區 分 各 階 層 人 物 身 分 等 級 的 重 要 服 飾, 中 衣 冠 服 飾 辭 典 云 : 16 自 周 代 起, 帝 王 諸 侯 及 卿 夫 等 參 加 祭 禮, 皆 戴 冠 冕, 以 冠 前 垂 旒 多 寡 辨 別 等 級 視 朝 禮 見, 各 依 品 秩 使 用 不 同 冠 飾, 如 漢 代 皇 帝 戴 通 天 冠, 諸 王 戴 遠 遊 冠, 文 吏 戴 進 賢 冠, 武 將 戴 籠 冠 門 吏 戴 卻 非 冠, 衛 士 戴 卻 敵 冠, 周 汛 高 春 明 : 中 衣 冠 服 飾 辭 典, 頁 ( 漢 ) 劉 熙 : 釋 名 卷 4, 收 錄 於 ( 清 ) 紀 昀 主 編 : 景 印 文 淵 閣 四 庫 全 書 經 部 215, 頁 ( 清 ) 孫 希 旦 : 禮 記 集 解 上 冊 卷 1, 頁 ( 清 ) 孫 希 旦 : 禮 記 集 解 下 冊 卷 58, 頁

58 執 法 者 戴 獬 豸 冠, 士 庶 則 不 准 戴 冠, 只 能 扎 巾 20 由 於 水 滸 中 描 寫 的 對 象 多 為 庶 民 階 級, 冕 冠 者 不 多, 仍 可 略 考 其 身 分 與 著 裝 心 理 以 下 茲 就 平 天 冠 三 叉 冠 星 冠 如 意 冠 鐵 冠 等 五 冠 討 論 1. 平 天 冠 案 中 衣 冠 服 飾 辭 典 釋 云 : 平 天 冠 亦 稱 平 冕, 冕 冠 的 俗 稱 為 帝 王 諸 侯 及 卿 夫 所 戴 的 禮 冠 其 冠 頂 部 蓋 一 木 板, 名 延 ( 綖 ), 又 名 冕 版 冕 版 兩 端 垂 有 數 串 玉 珠, 名 曰 旒 ; 旒 的 多 少 視 戴 冠 者 身 分 而 定, 以 十 二 旒 為 貴, 專 用 於 帝 王 21 洪 邁 容 齋 三 筆 平 天 冠 條 : 祭 服 之 冕, 自 天 子 至 於 下 士 執 事 者 皆 服 之, 特 以 梁 數 及 旒 之 多 少 為 別 俗 呼 為 平 天 冠, 蓋 指 言 至 尊 乃 得 用 22 天 子 冕 冠 用 十 二 旒, 名 曰 旒 冕, 俗 稱 平 天 冠 23, 用 於 郊 祀 宗 廟 等 重 要 典 禮, 如 東 京 夢 華 錄 記 皇 帝 南 郊 祭 天 : 三 更 駕 詣 郊 壇 行 禮 更 換 祭 服, 平 天 冠, 二 十 四 旒 ; 青 袞 龍 服, 中 單 朱 舃, 純 玉 佩 24 ; 夢 梁 錄 記 皇 帝 行 禋 祀 禮 : 更 換 祭 服, 青 袞 龍 服, 中 單 朱 舃, 繩 玉 佩, 裹 平 天 冠, 二 十 四 旒, 並 珍 珠 為 旒 25 旒 冕 自 周 秦 至 明, 歷 朝 皆 備, 形 制 基 本 因 襲 相 承, 或 略 作 改 易, 如 魏 晉 時 將 冕 版 覆 於 通 天 冠 上, 稱 通 天 冠 平 冕 ; 北 周 宣 帝 ( ) 內 禪 後, 自 稱 天 元 皇 帝, 新 造 二 十 四 旒 冕 ( 前 後 共 四 十 八 旒 ), 以 示 太 上 皇 之 尊 貴 ; 唐 代 則 將 冠 紞 加 長, 垂 至 地 面, 名 曰 天 河 帶 26, 並 在 冠 武 上 飾 以 金 蟬 ; 而 宋 代 平 天 冠 : 宋 初 因 五 代 之 舊, 天 子 之 服 有 袞 冕, 廣 一 尺 二 寸, 長 二 尺 四 寸, 前 後 十 二 旒, 二 纊, 並 貫 真 珠 又 有 翠 旒 十 二, 碧 鳳 衘 之, 在 珠 旒 外 冕 版 以 龍 鱗 20 周 汛 高 春 明 : 中 衣 冠 服 飾 辭 典, 頁 1 21 周 汛 高 春 明 : 中 衣 冠 服 飾 辭 典, 頁 ( 宋 ) 洪 邁 : 容 齋 三 筆 卷 2, 收 錄 於 王 德 毅 主 編, 叢 書 集 成 三 編 第 71 冊, 頁 唐 律 釋 文 卷 一 : 說 者 謂, 天 子 之 冠, 上 更 方 板, 上 玄 色 象 天, 下 黃 色 象 地, 前 後 以 五 彩 絲 貫 五 色 玉, 垂 于 前 後 每 以 一 五 色 繩 貫 五 彩 玉 各 十 二, 謂 之 一 旒 前 後 各 六, 共 十 有 二 旒 故 名 此 冠 旒 冕, 即 今 俗 謂 云 平 天 冠 也 收 錄 於 ( 唐 ) 長 孫 無 忌 等 著, 劉 俊 文 點 校 : 唐 律 疏 議 附 錄 ( 北 京 : 中 華 書 局,1983), 頁 ( 宋 ) 孟 元 老 著, 嚴 文 儒 譯 注 : 新 譯 東 京 夢 華 錄 卷 10( 臺 北 : 三 民 書 局,2012), 頁 ( 宋 ) 吳 自 牧 : 夢 梁 錄 卷 5, 收 錄 於 筆 記 小 說 觀 第 21 編 第 2 冊, 頁 冠 紞, 即 冕 冠 上 用 以 繫 瑱 的 彩 色 絲 帶 以 彩 絲 織 成, 左 右 各 一 天 子 諸 侯 用 五 色, 人 臣 則 用 三 色 天 河 帶, 帝 王 冕 冠 上 的 裝 飾 用 帶 其 作 用 是 取 帶 結 冠 之 紘 織 錦 為 之, 上 橫 於 延, 下 垂 於 胸 前 或 地 面 周 汛 高 春 明 : 中 衣 冠 服 飾 辭 典, 頁 36 51

59 錦 表, 上 綴 玉 爲 七 星, 旁 施 琥 珀 缾 犀 缾 各 二 十 四, 周 綴 金 絲 網, 鈿 以 真 珠 雜 寶 玉, 加 紫 雲 白 鶴 錦 裏 四 柱 飾 以 七 寶, 紅 綾 裏 金 飾 玉 簪 導, 紅 絲 絛 組 帶 亦 謂 之 平 天 冠 27 三 才 圖 會 衣 服 二 記 御 用 冠 服 : 朝 祀 天 不 用 裘, 但 服 袞 冕 其 祭 天 地 宗 廟 社 稷 先 農 及 正 旦 冬 至 聖 節 朝 會 冊 拜, 皆 服 袞 冕, 玄 衣 纁 裳 其 制, 冕 板 廣 一 尺 二 寸, 長 二 尺 四 寸, 冠 上 有 覆, 玄 表 朱 裏, 前 後 各 十 有 二 旈, 每 旈 五 采 玉 珠 十 二, 玉 簪 導, 朱 纓 明 代 平 天 冠 平 天 冠 乃 皇 權 的 象 徵, 然 水 滸 卻 出 現 庶 人 戴 平 天 冠 第 九 十 九 回 宋 江 官 軍 攻 陷 幫 源 洞, 闖 入 方 臘 皇 宮 : 阮 小 七 看 見 上 面 都 是 珍 珠 異 寶, 龍 鳳 錦 文, 心 裏 想 道 : 這 是 方 臘 穿 的, 我 便 着 一 着 也 不 打 緊 便 把 袞 龍 袍 穿 了, 繫 上 碧 玉 帶, 着 了 無 憂 履, 戴 起 平 天 冠, 却 把 白 玉 圭 插 放 懷 裏, 跳 上 馬, 手 執 鞭, 跑 出 宮 前 ( ) 阮 小 七 穿 戴 偽 帝 方 臘 的 冕 冠 袞 袍 戲 耍 取 鬧, 漁 樵 俗 夫 都 戴 得 平 天 冠, 隱 含 對 皇 權 的 嘲 弄 ; 而 小 七 率 性 的 犯 禁 舉 止, 展 現 對 體 制 法 統 的 衝 撞 當 童 貫 手 下 指 罵 小 七 的 胡 鬧 行 為, 惹 得 小 七 怒 : 你 這 兩 箇 值 得 甚 鳥! 若 不 是 俺 哥 哥 宋 公 明 時, 你 這 兩 箇 驢 馬 頭, 早 被 方 臘 已 都 砍 下 了, 將 朝 廷 的 腐 敗 無 能 生 生 地 攤 在 眾 人 面 前 而 體 制 的 維 護 者 宋 江 趕 來, 隨 即 剝 去 小 七 的 違 禁 衣 服, 讓 梁 山 好 漢 又 復 歸 法 統 ; 可 專 制 皇 權 容 不 下 一 絲 僭 越, 梁 山 集 團 逐 步 瓦 解 後, 阮 小 七 也 因 此 獲 罪 罷 官 2. 三 叉 冠 三 叉 冠, 即 三 叉 紫 金 冠, 為 男 子 束 髮 用 的 小 冠 案 中 衣 冠 服 飾 辭 典 紫 金 冠 條 : 27 案 宋 史 輿 服 志 三 ( 元 ) 脫 脫 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 宋 史 并 附 編 三 種 第 5 冊 卷 151, 頁 ( 明 ) 王 圻 王 思 義 : 三 才 圖 會 中 冊, 頁 ( 明 ) 王 圻 王 思 義 : 三 才 圖 會 中 冊, 頁

60 男 子 所 戴 的 小 冠 以 金 銀 玉 石 為 之, 造 型 類 似 梁 冠, 通 常 做 三 梁, 小 僅 能 罩 住 髮 髻 士 庶 男 子 用 以 束 髮, 武 將 軍 士 則 用 做 常 服 30 紫 金, 為 赤 銅 與 黃 金 製 成 的 合 金 31 宋 代 儀 衛 時 興 戴 束 髮 冠, 戴 時 以 笄 橫 貫 髮 髻 後, 再 將 冠 纓 繫 於 頷 下 元 明 以 來, 束 髮 冠 為 王 孫 公 子 將 帥 軍 士 喜 好 的 首 服 明 代 束 髮 冠 32 通 俗 文 中 的 呂 布 (?-199) 常 以 頭 戴 三 叉 紫 金 冠 亮 相, 如 元 雜 劇 三 戰 呂 布 第 三 折 : ( 呂 布 領 卒 子 上, 云 ) 紫 金 冠, 分 三 叉, 紅 抹 額, 茜 紅 霞 33 迎 仙 客 呂 布 那 三 叉 紫 金 冠 上 翎 插 着 那 雉 雞 34 ; 三 演 義 第 五 回 三 英 戰 呂 布 : 頭 戴 三 叉 束 髮 紫 金 冠, 體 挂 西 川 紅 錦 百 花 袍 35 水 滸 中 小 溫 侯 呂 方 因 歆 慕 呂 布, 因 此 名 號 裝 束 皆 仿 之, 第 三 十 五 回 對 影 山 下 比 武 : 頭 上 三 叉 冠, 金 圈 玉 鈿 ; 身 上 百 花 袍, 錦 織 團 花 甲 披 千 道 火 龍 鱗, 帶 束 一 條 紅 瑪 瑙 騎 一 疋 胭 脂 抹 就 如 龍 馬, 使 一 條 朱 紅 畫 桿 方 天 戟 ( ) 對 手 郭 盛 衣 著 則 模 仿 唐 代 征 東 將 薛 仁 貴 ( ) 36 : 頭 上 三 叉 冠, 頂 一 團 瑞 雪 ; 身 上 鑌 鐵 甲, 披 千 點 寒 霜 素 羅 袍 光 射 太 陽, 銀 花 帶 色 欺 明 月 坐 下 騎 一 疋 征 玉 獸, 手 中 輪 一 枝 寒 戟 銀 蛟 ( ) 呂 郭 二 方 對 壘, 裝 束 一 紅 一 白, 色 系 一 暖 一 冷, 劍 拔 弩 張, 彷 彿 水 火 不 容 元 明 束 髮 冠 或 插 有 雉 尾 37, 如 迎 戰 童 貫 軍 時, 郭 盛 三 叉 寶 冠 珠 燦 爛, 兩 條 雉 尾 錦 30 周 汛 高 春 明 : 中 衣 冠 服 飾 辭 典, 頁 案 格 古 要 論 紫 金 條 : 古 云 半 兩 錢, 即 紫 金 今 人 用 銅 和 黃 金 為 之 然 世 人 未 嘗 見 真 紫 金 也 ( 明 ) 曹 昭 : 格 古 要 論 卷 中, 收 錄 於 ( 清 ) 紀 昀 主 編 : 景 印 文 淵 閣 四 庫 全 書 子 部 177, 頁 ( 明 ) 王 圻 王 思 義 : 三 才 圖 會 中 冊, 頁 三 戰 呂 布 原 名 虎 牢 關 三 戰 呂 布, 元 代 鄭 德 輝 著, 收 錄 於 隋 樹 森 : 元 曲 選 外 編 第 二 冊 ( 北 京 : 中 華 書 局,1959), 頁 隋 樹 森 : 元 曲 選 外 編 第 二 冊, 頁 ( 明 ) 羅 貫 中 著,( 清 ) 毛 宗 崗 批 : 精 印 三 演 義 上 冊 ( 臺 北 : 老 古 文 化 事 業 公 司,1985), 頁 舊 唐 書 薛 仁 貴 傳 : 仁 貴 自 恃 驍 勇, 欲 奇 功, 乃 異 其 服 色, 著 白 衣, 握 戟, 腰 鞬 張 弓, 呼 先 入, 所 向 無 前, 贼 盡 披 靡 卻 走 薛 仁 貴 白 袍 持 戟 之 造 型 為 水 滸 中 郭 盛 所 本 ( 後 晉 ), 劉 昫 等 撰, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 舊 唐 書 附 索 引 第 4 冊 卷 83( 臺 北 : 鼎 文 書 局,1985), 頁

61 斑 斕 ( ) 其 他 戴 三 叉 冠 ( 紫 金 冠 ) 者 尚 有 遼 將 阿 里 奇 戴 一 頂 三 叉 紫 金 冠, 遼 將 耶 律 珍 頭 戴 妝 金 嵌 寶 三 叉 紫 金 冠 ( ); 遼 小 將 軍 兀 顏 延 壽 戴 一 頂 三 叉 如 意 紫 金 冠 ( ); 遼 皇 侄 耶 律 得 榮 青 袍 金 甲, 三 叉 金 冠, 遼 元 帥 兀 顏 光 頭 戴 七 寶 紫 金 冠 ( ) 等 可 見 三 叉 紫 金 冠 為 武 將 常 用 首 服, 而 水 滸 中 作 為 遼 將 首 服, 顯 然 是 參 考 漢 族 服 飾 星 冠 如 意 冠 鐵 冠 道 士 以 戴 冠 居 多 39, 星 冠 如 意 冠 及 鐵 冠 均 為 道 冠 案 中 服 飾 辭 典 星 冠 條 : 本 指 通 曉 星 相 之 人 的 冠 飾 後 多 指 道 士 所 戴 之 冠 40 唐 代 即 有 道 士 穿 戴 星 冠, 如 戴 叔 倫 ( ) 漢 宮 人 入 道 : 蕭 蕭 白 髮 出 宮 門, 羽 服 星 冠 道 猶 存 41, 晚 唐 傳 奇 龐 式 : 見 庵 之 東 南 林 內, 有 五 人, 皆 星 冠 霞 帔 42 水 滸 中 公 孫 勝 師 徒 二 人 便 有 星 冠 造 型, 如 羅 真 人 星 冠 攢 玉 葉, 鶴 氅 縷 金 霞 ( ), 公 孫 勝 星 冠 耀 日, 神 劍 飛 霜 ( ) 明 代 道 冠 43 如 意 冠, 據 明 史 輿 服 志 三 : 奏 天 命 有 德 之 舞, 引 舞 二 人, 青 幪 紗 如 意 冠 44, 本 為 樂 舞 之 人 的 冠 戴 45, 亦 用 於 戲 曲 中 仙 道 人 物 的 裝 束 案 崑 曲 辭 典 釋 如 意 冠 : 37 中 古 代 服 飾 史 明 代 服 飾 : 束 髮 冠, 用 金 累 絲 造, 嵌 以 睛 綠 珠 石, 有 四 爪 蟒 龍 盤 繞, 冠 下 加 額 子, 插 以 長 雉 羽 朱 纓 周 錫 保 : 中 古 代 服 飾 史 ( 北 京 : 新 華 書 店,1984), 頁 見 沈 從 文 : 中 古 代 服 飾 研 究, 頁 契 丹 人 髠 髮 露 頂, 具 官 職 身 分 之 人 才 可 戴 巾 帽 從 遼 慶 陵 壁 畫 胡 瓌 卓 歇 圖 與 元 代 程 汲 之 摹 本 便 橋 會 盟 圖 中 可 見 契 丹 服 制 此 外, 水 滸 敘 寫 征 遼 故 事 時 已 經 入 明, 年 代 距 遼 甚 遠, 因 此 服 飾 書 寫 上 乃 從 漢 人 眼 光 來 想 像 39 朱 子 語 類 : 道 士 以 冠 為 禮, 不 戴 巾 ( 宋 ) 黎 靖 德 編 : 朱 子 語 類 第 6 冊 卷 91, 頁 周 汛 高 春 明 : 中 衣 冠 服 飾 辭 典, 頁 ( 清 ) 曹 寅 等 編 : 全 唐 詩 上 冊 ( 上 海 : 上 海 古 籍 出 版 社,1986), 頁 ( 宋 ) 李 昉 編 : 太 平 廣 記 卷 313, 頁 ( 明 ) 王 圻 王 思 義 : 三 才 圖 會 中 冊, 頁 ( 清 ) 張 廷 玉 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 明 史 并 附 編 六 種 第 3 冊 卷 67, 頁 案 中 衣 冠 服 飾 辭 典 如 意 冠 條 : 明 代 宮 廷 舞 樂 之 人 所 戴 之 冠 周 汛 高 春 明 : 中 54

62 道 家 用 冠, 體 積 小, 戴 於 髮 髻 上 其 式 下 為 五 瓣 蓮 花, 後 身 有 一 硬 片 豎 起, 上 部 做 如 意 狀, 向 前 彎 曲, 成 為 冠 頂 46 迎 戰 童 貫 軍 時, 公 孫 勝 身 穿 : 如 意 冠 玉 簪 翠 筆, 絳 銷 衣 鶴 舞 金 霞 ( ); 又 封 神 演 義 第 七 十 七 回 : 只 聽 得 正 南 上 又 有 鐘 響, 來 了 一 位 道 者, 戴 如 意 冠, 穿 淡 黃 八 卦 衣, 騎 天 馬 而 來 47, 可 見 通 俗 小 說 的 服 飾 書 寫 也 借 鑒 於 戲 曲 鐵 冠 為 隱 士 首 服, 道 士 亦 冕 戴 此 冠 鐵 冠, 案 中 服 飾 辭 典 釋 : 隱 士 所 戴 的 陋 冠 48 宋 代 隱 士 雷 簡 夫 ( ) 便 戴 鐵 冠, 出 入 乘 牛, 自 號 山 長 49 元 末 文 人 楊 維 楨 ( ) 號 鐵 崖, 隱 居 不 仕, 穿 褐 衣, 戴 鐵 冠, 流 蕩 山 水, 與 隱 者 道 士 唱 和 往 來 50 由 公 孫 勝 下 山 助 宋 江 前, 收 拾 寶 劍 二 口, 並 鐵 冠 如 意 等 物 了 當 ( ), 可 知 鐵 冠 為 道 士 行 頭 光 是 道 冠 在 水 滸 中 就 出 現 三 種 式 樣, 此 與 水 滸 創 作 背 景 道 教 流 行 有 密 切 關 係 51 其 他 冠 戴 如 朱 武 頭 上 雲 冠 剪 鹿 皮 ( ) 鹿 皮 冠 為 文 人 隱 士 首 服, 漢 已 有 之 52, 晚 唐 以 後 也 有 道 士 戴 鹿 皮 冠 53 由 於 朱 武 諢 號 神 機 軍 師, 能 使 陣 法, 善 用 謀 略, 因 此 作 者 賦 予 他 文 士 冠 戴 再 如 柴 進 買 通 蔡 福 時, 頭 戴 鵔 鸃 冠 一 具 ( ) 鵔 鸃 冠 為 飾 有 錦 雞 和 水 鳥 羽 毛 的 禮 冠 54, 其 制 始 於 戰 趙 武 靈 王 (340BC.-295BC.), 原 為 武 冠 55, 漢 時 內 廷 近 臣 所 戴 56 隋 唐 以 後, 鵔 鸃 衣 冠 服 飾 辭 典, 頁 洪 惟 助 主 編 : 崑 曲 辭 典 下 冊 ( 臺 北, 傳 統 藝 術 中 心,2000), 頁 ( 明 ) 許 仲 琳 著,( 明 ) 李 雲 翔 續 : 封 神 演 義 ( 臺 北 : 臺 灣 書 房 出 版 有 限 公 司,2009), 頁 周 汛 高 春 明 : 中 衣 冠 服 飾 辭 典, 頁 宋 史 雷 簡 夫 傳 : 簡 夫 始 起 隱 者, 出 入 乘 牛, 冠 鐵 冠, 自 號 山 長 ( 元 ) 脫 脫 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 宋 史 并 附 編 三 種 第 13 冊 卷 278, 頁 ( 元 ) 錢 鼒 鐵 篴 謠 為 鐵 崖 仙 賦 : 鐵 崖 仙 人 冠 鐵 冠, 錦 袍 不 著 衣 褐 寬 收 錄 於 ( 元 ) 楊 維 楨 著,( 清 ) 樓 卜 瀍 注 : 鐵 崖 古 樂 府 注 卷 6( 臺 北 : 新 興 書 局,1960), 頁 王 明 燦 水 滸 傳 與 道 教 的 關 係 一 文 指 出, 道 教 發 展 與 水 滸 傳 的 創 作 息 息 相 關 水 滸 故 事 發 源 的 南 宋, 是 道 教 發 展 的 轉 折 期 南 宋 朝 廷 不 若 徽 宗 朝 時 重 視 道 教, 北 方 又 遭 金 朝 統, 戰 亂 使 得 宮 觀 被 量 破 壞 道 教 受 到 沉 重 打 擊 之 下, 促 成 了 新 道 派 的 產 生 全 真 道 道 教 太 乙 教 等 相 繼 而 起 元 太 祖 西 征 時 召 見 全 真 道 丘 處 機 後, 全 真 道 始 成 為 北 方 道 教 領 袖 入 元 後, 南 方 的 正 一 道 與 全 真 道 互 別 苗 頭 明 初 時, 正 一 天 師 成 為 全 道 教 的 領 袖, 並 世 襲 官 爵 明 中 葉 後, 帝 王 迷 信 道 教, 縱 容 道 士 干 預, 涉 入 內 部 權 力 爭 鬥, 這 一 階 段 則 是 水 滸 傳 的 刊 行 時 代 王 明 燦 : 水 滸 傳 與 道 教 的 關 係, 道 教 探 索, 第 10 號 (1997 年 9 月 ), 頁 後 漢 書 楊 彪 傳 : 因 朝 會 引 見, 令 ( 楊 ) 彪 著 布 單 衣, 鹿 皮 冠, 杖 而 入, 待 以 賓 客 之 禮 ( 晉 ) 范 曄 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 後 漢 書 并 附 編 十 三 種 第 3 冊 卷 54( 臺 北 : 鼎 文 書 局,1987), 頁 如 五 代 花 蕊 夫 人 宮 詞 : 老 初 教 道 人, 鹿 皮 冠 子 澹 黃 裙 ( 明 ) 毛 晉 輯 : 三 家 宮 詞, 收 錄 於 王 雲 五 主 編 : 叢 書 集 成 簡 編 第 107 冊 ( 臺 北 : 臺 灣 商 務 印 書 館,1966), 頁 周 汛 高 春 明 : 中 衣 冠 服 飾 辭 典, 頁 後 漢 書 輿 服 志 下 : 武 冠, 一 曰 武 弁 冠, 諸 武 官 冠 之 侍 中 中 常 侍 加 黃 金 璫, 附 蟬 為 文, 貂 尾 為 飾, 謂 之 趙 惠 文 冠, 注 曰 : 又 名 鵔 鸃 冠 ; 又 胡 廣 說 曰 : 趙 武 靈 王 效 胡 服, 以 金 璫 飾 首, 前 插 貂 尾, 為 貴 職 秦 滅 趙, 以 其 君 冠 賜 近 臣, 注 曰 : 徐 廣 曰 : 趙 武 靈 王 胡 服 有 此, 秦 即 趙 而 用 之 淮 南 子 主 術 訓 : 趙 武 靈 王 貝 帶 鵔 而 朝, 趙 化 之, 鵔, 即 鵔 鸃 鵔 鸃 冠 即 趙 惠 文 冠, 始 於 趙 武 靈 王 胡 服 騎 射, 為 武 將 所 服, 其 子 惠 文 王 繼 之 並 使 冠 制 完 55

63 冠 已 廢 棄 不 用 57, 水 滸 安 排 柴 進 著 鵔 鸃 冠, 應 是 受 明 代 中 葉 衣 冠 仿 古 風 氣 的 影 響 ( 二 ) 巾 古 代 男 子 成 年, 有 身 分 者 戴 冠, 庶 人 則 紮 巾, 釋 名 釋 首 飾 : 巾, 謹 也 二 十 成 人, 士 冠, 庶 人 巾, 當 自 謹 修 於 四 敎 也 58 由 於 庶 民 約 髮 束 巾, 因 此 出 現 以 巾 為 其 代 稱, 如 戰 魏 人 以 青 巾 包 頭, 謂 之 蒼 頭 59 ; 秦 人 以 黑 巾 裹 頭, 故 名 黔 首 60 東 漢 中 葉 後, 紮 巾 者 的 身 分 出 現 變 化, 不 再 限 用 於 庶 民, 普 遍 受 到 士 人 貴 族 喜 愛, 紛 紛 以 裹 巾 為 雅 如 後 漢 書 鄭 玄 傳 : 玄 不 受 朝 服, 而 以 幅 巾 見 61, 傅 子 服 之 : 漢 末 王 公, 多 以 幅 巾 為 雅, 是 以 袁 紹 之 徒, 雖 為 將 帥, 皆 著 縑 巾 62, 晉 書 謝 萬 傳 : 簡 文 帝 作 相, 聞 其 名, 詔 為 撫 軍 從 事 中 郎 ( 謝 ) 萬 著 白 綸 巾, 鶴 氅 裘, 履 版 而 前 63 裹 巾 一 躍 為 士 族 風 尚, 由 傳 世 人 物 畫 與 出 土 壁 畫 資 料 可 見 一 斑 頭 巾 既 為 貴 賤 通 服, 造 形 上 也 隨 之 創 新 多 變, 或 有 以 質 料 命 名 的 紗 巾 羅 巾, 以 顏 色 命 名 的 青 巾 皂 巾, 以 款 式 命 名 的 一 字 巾 万 字 巾, 以 人 名 命 名 的 東 坡 巾 程 子 巾 等 據 夢 梁 錄 記 南 宋 杭 州 城 : 且 如 士 農 工 商, 諸 行 百 戶, 衣 巾 裝 著, 皆 有 等 差 香 舖 人 頂 帽, 披 背 子 ; 質 庫 掌 事 裹 巾, 著 皂 衫 角 帶 街 市 買 賣 人, 各 有 服 色 頭 巾, 各 可 辨 認 是 64 何 目 人 善, 名 之 秦 王 滅 趙 後 以 此 冠 賜 近 臣, 漢 代 沿 用, 並 分 為 二 : 無 貂 璫 者 為 武 冠 ; 有 貂 璫 者, 宦 官 用 之 ( 晉 ) 范 曄 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 後 漢 書 并 附 編 十 三 種 第 5 冊, 頁 3668;( 漢 ) 劉 安 著, 許 匡 一 譯 注 : 淮 南 子 上 冊 卷 9( 臺 北 : 臺 灣 古 籍 出 版 有 限 公 司,2005), 頁 漢 書 佞 幸 傳 : 故 孝 惠 時, 郎 侍 中 皆 冠 鵔 鸃, 貝 帶, 傅 脂 粉, 化 閎 籍 之 屬 也 顏 師 古 注 曰 : 以 鵔 鸃 毛 羽 飾 冠, 海 貝 飾 帶 鵔 鸃 即 鷩 鳥 也 鵔 音 峻 鸃 音 儀 籍 孺 閎 孺 為 漢 初 寵 臣, 皆 婉 佞 而 貴 幸, 因 此 郎 侍 中 紛 紛 仿 其 妝 扮, 以 博 上 心 ( 漢 ) 班 固 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 漢 書 并 附 編 二 種 第 5 冊 卷 93, 頁 周 錫 保 : 中 古 代 服 飾 史, 頁 ( 漢 ) 劉 熙 : 釋 名 卷 4, 頁 戰 策 魏 策 一 : 今 竊 聞 王 之 卒, 武 力 二 十 餘 萬, 蒼 頭 二 千 萬 魏 兵 卒 以 青 巾 裹 頭, 故 曰 蒼 頭 ; 而 士 卒 多 出 身 僕 役 庶 民, 後 遂 為 其 代 稱, 如 漢 書 鮑 宣 傳 : 使 奴 從 賓 客 漿 酒 霍 肉, 蒼 頭 廬 兒 皆 用 致 富 ( 漢 ) 劉 向 : 戰 策 卷 下 ( 臺 北 : 綜 合 出 版 社,1998), 頁 29;( 漢 ) 班 固 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 漢 書 并 附 編 二 種 第 4 冊 卷 72, 頁 禮 記 祭 義 : 明 命 鬼 神, 以 為 黔 首 則, 注 曰 : 黔 首 謂 民 也, 疏 曰 : 黔, 黑 也 凡 人 以 黑 巾 蒙 頭, 故 謂 之 黔 首 ; 又 史 記 秦 始 皇 本 紀 : ( 二 十 六 年 ) 更 名 民 曰 黔 首 ( 清 ) 孫 希 旦 : 禮 記 集 解 下 冊 卷 46, 頁 1220;( 漢 ) 司 馬 遷, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 史 記 三 家 注 并 附 編 二 種 ( 臺 北 : 鼎 文 書 局,1987) 第 1 冊 卷 6, 頁 ( 晉 ) 范 曄 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 後 漢 書 并 附 編 十 三 種 第 2 冊 卷 35, 頁 ( 晉 ) 傅 玄 : 傅 子, 收 錄 於 ( 清 ) 紀 昀 主 編 : 景 印 文 淵 閣 四 庫 全 書 子 部 2, 頁 ( 唐 ) 房 玄 齡 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 晉 書 并 附 編 六 種 第 3 冊 卷 79( 臺 北 : 廣 文 書 局,1987), 頁 ( 宋 ) 吳 自 牧 : 夢 梁 錄 卷 18, 頁

64 水滸傳 之服飾研究 宋人裹巾相當普遍 身分職業不同 束裹的巾幘也有所差異 明中葉以後 戴頭 巾的風尚更加流行 款式變化也更豐富 顧起元 客座贅語 記載 士夫巾樣就有漢巾 晉巾 唐巾 諸葛巾 純陽巾 東坡巾 陽明巾 九華巾 玉台巾 逍遙巾 紗帽巾 華陽巾 四開巾 勇巾65等十餘種 花樣迭出 質料 裝飾較前代有過之而無不及 戴巾風氣的盛行 反映於通俗文中 頭巾為 水 滸 男子頻繁使用的首服 以下筆者就 一字巾 墊角巾 抓角兒頭巾 万 字巾 綸巾 包巾 等六種頭巾作討論 1 一字巾 一字巾 案 中衣冠服飾辭典 云 一字巾 亦稱逍遙一字巾 高裝頭巾 相傳始於韓世忠 因形似 一 字而得名 67 一字巾 形似豎寫 一 字 高戴頂上呈現一派安適 一字巾的樣式未有傳世 圖像 但可參考五代顧閎中 韓熙載夜宴圖 中的文人直巾 n er io sit y Nat al Ch engchi i n U v 五代顧閎中 韓載夜宴圖 局部 中的高裝直巾68 高春明認為 一字巾 這類直豎式高頂頭巾在傳世圖像與文獻記載上寥寥可 數 推測此巾樣在宋代並未流行69 明代衣冠追求復古 因此一字巾反覆出現於 通俗小說 如 西遊記 第十回龍王化作白衣秀士 身穿玉色羅襴服 頭戴逍 65 明 顧起元著 孔一校點 客座贅語 卷 1 頁 16 三朝北盟會編 卷二百六 樞密使副使世忠既拜 乃製一字巾 入都堂則裹之 又 夷 堅志甲志 韓郡王既解樞柄 逍遙家居 常頂一字巾 跨駿騾 周游湖山之間 宋 徐 夢莘 三朝北盟會編 卷 206 收錄於 清 紀昀主編 景印文淵閣四庫全書 史部 110 頁 155 宋 洪邁 夷堅志 卷 1 第 1 冊 臺北 明文書局 1985 頁 9 67 周汛 高春明 中衣冠服飾辭典 頁 王占英 中傳世人物畫 卷 2 頁 高春明 中服飾名物考 上海 上海文化出版社 2001 頁

65 遙 一 字 巾 70, 三 寶 太 監 西 洋 通 俗 演 義 第 二 十 八 回 : 只 見 一 位 尊 神 : 頭 戴 槍 風 一 字 巾, 四 明 鶴 氅 越 精 神 71 史 進 備 戰 少 華 山 陳 達 時 : 史 進 頭 戴 一 字 巾, 身 披 朱 紅 甲, 上 穿 青 錦 襖, 下 着 抹 綠 靴, 腰 繫 皮 膊, 前 後 鐵 掩 心, 一 張 弓, 一 壺 箭, 手 裏 拿 一 把 三 尖 兩 刃 四 竅 八 環 刀 (1-2-23) 史 進 一 身 戎 服, 英 姿 颯 爽, 卻 頭 戴 文 人 巾 幘, 除 了 反 映 宋 代 以 來 武 隨 文 服 的 趨 勢 72, 而 這 種 看 上 去 氣 度 雍 容, 實 際 上 不 利 於 戰 鬥 的 突 兀 裝 扮, 顯 然 也 順 應 了 明 代 衣 飾 求 奇 求 變 的 審 美 取 向 2. 墊 角 巾 墊 角 巾, 又 名 墊 巾 角 巾, 是 一 種 有 稜 角 的 頭 巾 其 制 始 於 東 漢 名 士 郭 林 宗 ( ) 73, 流 行 於 魏 晉, 為 士 人 儒 生 穿 戴 的 軟 帽, 如 曾 鞏 ( ) 送 任 達 度 支 堅 嵩 山 崇 服 宮 : 故 友 欣 聯 璧, 諸 儒 慕 墊 巾 74 陸 游 ( ) 初 歸 雜 詠 : 雪 滿 漁 蓑 雨 墊 巾, 超 然 無 處 不 清 真 75 角 巾 有 四 六 八 角 之 別, 其 中 四 角 巾 又 稱 方 巾 據 三 才 圖 會 衣 服 一 : 方 巾, 此 即 古 所 謂 角 巾 制 同 雲 巾, 特 少 雲 文 相 傳 初 服 此, 取 四 方 平 定 之 意 明 代 方 巾 70 ( 明 ) 吳 承 恩 : 西 遊 記, 頁 ( 明 ) 羅 懋 登 著, 陸 樹 崙 竺 少 華 點 校 : 三 寶 太 監 西 洋 記 通 俗 演 義 上 冊 ( 上 海 : 上 海 古 籍 出 版 社,1985), 頁 宋 代 武 官 的 朝 服 公 服 與 文 官 相 同, 受 到 以 文 制 武 策 影 響, 宋 代 軍 戎 服 飾 有 儒 雅 化 現 象 又 明 皇 朝 基 本 上 繼 承 了 宋 代 衣 缽, 在 上 以 各 種 方 式 箝 制 將 帥, 重 文 輕 武 的 風 氣 仍 舊 延 續 下 來 因 此 武 將 除 了 作 戰 必 要 身 穿 鎧 甲 外, 常 服 幾 乎 與 文 士 相 同 以 上 請 參 閱 蔡 子 諤 : 中 服 飾 美 史, 頁 676; 劉 永 華 : 中 古 代 軍 戎 服 飾 ( 上 海 : 上 海 古 籍 出 版 社,1995), 頁 後 漢 書 郭 太 傳 : ( 郭 林 宗 ) 嘗 於 陳 梁 閒 行 遇 雨, 巾 一 角 墊, 時 人 乃 故 折 巾 一 角, 以 為 林 宗 巾 其 見 慕 皆 如 此 ( 晉 ) 范 曄 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 後 漢 書 并 附 編 十 三 種 第 3 冊 卷 68, 頁 ( 宋 ) 曾 鞏 : 元 豐 類 藁 卷 6, 收 錄 於 四 部 叢 刊 正 編 第 42 冊 ( 臺 北 : 商 務 印 書 館,1979), 頁 ( 宋 ) 陸 游 : 陸 放 翁 全 集 下 冊 卷 53( 臺 北 : 河 洛 圖 書 出 版 社,1975), 頁 ( 明 ) 王 圻 王 思 義 : 三 才 圖 會 中 冊, 頁 ( 明 ) 王 圻 王 思 義 : 三 才 圖 會 中 冊, 頁

66 水 滸 第 六 十 二 回 蔡 福 登 場 時, 頭 上 高 懸 墊 角 巾 ( ) 明 代 方 巾 二 百 年 來 樣 式 變 化 不, 唯 有 高 低 之 別 : 早 期 較 低, 中 期 漸 高, 晚 期 更 高 高 懸 墊 角 巾, 可 知 是 明 代 中 晚 期 的 時 尚 明 代 制 定 秀 才 以 上 者 得 戴 四 方 巾 78, 而 蔡 福 身 分 是 名 府 押 牢 節 級, 僭 戴 方 巾, 附 庸 風 雅, 反 映 明 代 禮 制 崩 壞 的 現 象 抓 角 兒 頭 巾 案 中 衣 冠 服 飾 辭 典 抓 角 兒 頭 巾 條 : 抓 角 兒 頭 巾, 亦 作 抓 兒 頭 巾 包 紮 髮 髻 的 頭 巾 宋 代 以 後 較 為 流 行, 通 常 為 習 武 者 所 用 80 抓 角 兒 頭 巾 為 將 髮 髻 緊 包 的 基 礎 巾 幘 以 下 為 水 滸 好 漢 束 戴 此 巾 的 書 寫 : 人 物 場 合 水 滸 原 文 冊 / 回 / 頁 史 進 去 尋 師 父 王 進 本 論 文 表 格 所 徵 引 的 水 滸 原 文 根 據 長 沙 岳 麓 書 社 出 版 的 容 與 堂 水 滸 傳 百 回 本, 冊 別 回 次 頁 碼 格 式 如 指 原 文 摘 錄 於 上 冊, 第 3 回, 第 31 頁, 以 下 皆 同, 不 重 複 注 解 其 中 史 進 楊 志 二 人 裹 巾 包 髻, 再 戴 范 陽 毡 帽, 延 續 了 秦 漢 以 來 男 子 戴 帽 前, 先 以 頭 巾 束 髮 的 服 飾 習 俗 81 頭 戴 范 陽 毡 帽, 上 撒 一 撮 紅 纓, 帽 兒 下 裹 一 頂 混 青 抓 角 軟 頭 巾 林 冲 相 寺 菜 園 初 登 場 頭 戴 一 頂 青 紗 抓 角 兒 頭 巾 楊 志 燕 順 上 京 疏 通, 路 過 梁 山 清 風 山 初 登 場 把 毡 笠 子 掀 在 脊 梁 上, 坦 開 胸 脯, 帶 着 抓 角 兒 軟 頭 巾 頭 上 綰 着 鵝 梨 角 兒, 一 條 紅 絹 帕 裹 着 万 字 巾 案 中 衣 冠 服 飾 辭 典 万 字 巾 條 : 万 字 巾, 亦 作 卍 字 頂 巾 古 代 男 子 燕 居 時 所 戴 的 一 種 頭 巾 其 狀 上 闊 下 窄 78 明 史 輿 服 志 三 : 儒 士 生 員 監 生 巾 服 洪 武 三 年 令 士 人 戴 四 方 平 定 巾 ( 清 ) 張 廷 玉 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 明 史 并 附 編 六 種 第 3 冊 卷 67, 頁 張 岱 快 園 道 古 卷 十 四 : 越 中 一 衙 役 諢 名 老 蛤 螞 蚆, 一 日 赴 席, 僭 戴 方 巾 優 人 演 劇, 唱 禪 機 玄 妙, 小 醜 諢 曰 : 田 雞 圓 帽, 則 老 蛤 螞 蚆 好 戴 方 巾 矣! 可 見 方 巾 已 為 功 名 象 徵, 非 有 功 名 者 戴 之 則 視 為 僭 越 之 舉 ( 明 ) 張 岱 : 快 園 道 古 卷 14( 杭 州 : 浙 江 古 籍 出 版 社,1986), 頁 周 汛 高 春 明 : 中 衣 冠 服 飾 辭 典, 頁 秦 漢 以 來, 男 子 即 有 著 巾 戴 帽 的 服 飾 習 俗, 如 漢 樂 府 陌 上 桑 : 少 年 見 羅 敷, 脫 帽 著 帩 頭 帩 頭 為 約 髮 用 的 紗 巾 ( 宋 ) 郭 茂 倩 編 : 宋 本 樂 府 詩 集 中 冊 卷 28, 頁

67 明 代 以 前 多 用 於 庶 民 明 初 被 規 定 為 教 坊 司 官 吏 之 服 後 廣 施 於 武 藝 教 頭 82 又 田 藝 蘅 (1524-?) 留 青 日 札 : 万 字, 則 上 闊 而 下 狹, 形 如 万 字 明 人 文 彭 像 中 的 万 字 巾 造 形 万 字 巾 因 形 如 万 字 而 得 名, 明 代 制 為 教 坊 樂 吏 首 服 85, 後 遍 及 各 類 教 師, 特 別 是 武 藝 教 頭 水 滸 好 漢 多 戴 此 巾 : 人 物 場 合 水 滸 原 文 冊 / 回 / 頁 魯 智 深 渭 州 茶 坊 初 登 場 頭 裹 芝 麻 羅 万 字 頂 頭 巾 武 松 準 備 義 奪 快 活 林 頭 上 裹 了 一 頂 万 字 頭 巾 清 風 山 三 雄 往 救 宋 江 花 榮 都 戴 着 一 頂 銷 金 万 字 頭 巾 張 順 江 州 江 邊 初 登 場 頭 上 裹 頂 青 紗 万 字 巾 杜 興 鄆 州 酒 店 遇 楊 雄 三 人 戴 一 頂 万 字 頭 巾 魯 智 深 初 時 為 渭 州 府 提 轄, 是 負 責 統 轄 州 郡 軍 隊 訓 練 校 閱 督 捕 盜 賊 等 事 務 的 武 官 86, 依 制 著 万 字 巾 值 得 注 意 的 是, 宋 明 時 期 禁 止 百 姓 以 金 為 衣 飾 87, 此 處 清 風 山 三 雄 頭 戴 銷 金 万 字 巾, 好 漢 一 旦 掙 脫 體 制 規 範, 便 膽 地 在 衣 飾 上 犯 禁, 展 現 個 人 的 力 量 與 喜 好 82 周 汛 高 春 明 : 中 衣 冠 服 飾 辭 典, 頁 ( 明 ) 田 藝 蘅 : 留 青 日 札 第 2 冊 卷 22, 頁 周 錫 保 : 中 古 代 服 飾 史, 頁 明 史 輿 服 志 三 : 洪 武 三 年 定, 教 坊 司 樂 藝, 青 卍 字 頂 巾, 繫 紅 綠 褡 ( 清 ) 張 廷 玉 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 明 史 并 附 編 六 種 第 3 冊 卷 67, 頁 沙 先 貴 : 水 滸 辭 典, 頁 宋 史 輿 服 志 五 : ( 中 祥 符 ) 七 年, 禁 民 間 服 銷 金 及 鈸 遮 那 纈 八 年, 詔 : 內 庭 自 中 宮 以 下, 並 不 得 銷 金 貼 金 間 金 戭 金 圈 金 解 金 剔 金 明 金 裝 著 衣 服, 並 不 得 以 金 為 飾 其 外 庭 臣 庶 家, 悉 皆 禁 斷 ; 又 明 史 輿 服 志 三 : ( 洪 武 三 年 ) 又 令 男 女 衣 服, 不 得 僭 用 金 繡 錦 綺 紵 絲 綾 羅, 止 許 紬 絹 素 紗 其 鞾 不 得 裁 製 花 樣 金 線 裝 飾 ( 元 ) 脫 脫 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 宋 史 并 附 編 三 種 第 5 冊 卷 153, 頁 ;( 清 ) 張 廷 玉 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 明 史 并 附 編 六 種 第 3 冊 卷 67, 頁

68 5. 綸 巾 案 中 衣 冠 服 飾 辭 典 綸 巾 條 : 綸 巾, 亦 作 巾, 以 粗 絲 織 成 的 頭 巾 士 人 多 喜 用 之 顏 色 以 白 為 貴, 取 其 高 雅 潔 淨 東 漢 以 後 較 為 流 行 隋 唐 時 期 由 於 幞 頭 的 盛 行, 用 此 者 漸 少 入 宋 以 後 其 制 恢 復, 多 用 於 道 士 儒 生 亦 指 以 葛 布 做 成 的 頭 巾 相 傳 諸 葛 亮 與 司 馬 懿 交 戰, 即 戴 此 巾 指 揮 軍 事 88 又 三 才 圖 會 衣 服 一 : 諸 葛 巾, 此 名 綸 巾 諸 葛 武 侯 嘗 服 綸 巾, 執 羽 扇, 指 揮 軍 事, 正 此 巾 也, 因 其 人 而 名 之 明 代 綸 巾 綸 巾 為 士 人 喜 用 的 首 服, 如 東 晉 名 士 謝 萬 ( ) 著 白 綸 巾, 鶴 氅 裘 91, 陸 游 盆 池 詩 我 來 閑 照 影, 一 笑 整 綸 巾 92 元 明 以 後, 綸 巾 成 為 文 作 品 中 諸 葛 亮 ( ) 一 貫 裝 扮, 如 三 演 義 第 三 十 八 回 : 孔 明 身 長 八 尺, 面 如 冠 玉, 頭 戴 綸 巾, 身 披 鶴 氅, 飄 飄 然 有 神 仙 之 概 93, 元 雜 劇 隔 江 鬬 智 : ( 詩 云 ) 羽 扇 綸 巾 一 孔 明, 梁 父 歌 吟 信 口 成 94 由 於 水 滸 將 吳 用 設 定 為 韻 度 同 諸 葛 的 軍 師, 因 此 在 著 裝 上 即 以 諸 葛 亮 為 參 考 原 型 : 人 物 場 合 水 滸 原 文 冊 / 回 / 頁 攻 打 高 唐 州 九 綸 巾 巧 簇 烏 紗 吳 用 滿 庭 芳 贊 吳 用 瀟 洒 綸 巾 野 服 迎 戰 童 貫 軍 頭 上 綸 巾 微 岸 周 汛 高 春 明 : 中 衣 冠 服 飾 辭 典, 頁 ( 明 ) 王 圻 王 思 義 : 三 才 圖 會 中 冊, 頁 ( 明 ) 王 圻 王 思 義 : 三 才 圖 會 中 冊, 頁 ( 唐 ) 房 玄 齡, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 晉 書 并 附 編 六 種 謝 萬 傳 第 3 冊 卷 79, 頁 ( 宋 ) 陸 游 : 陸 放 翁 全 集 下 冊 卷 35, 頁 ( 明 ) 羅 貫 中 著,( 清 ) 毛 宗 崗 批 : 精 印 三 演 義 上 冊, 頁 隔 江 鬬 智 原 名 兩 軍 師 隔 江 鬬 智, 元 代 佚 名, 收 錄 於 ( 明 ) 臧 晉 叔 編 : 元 曲 選 第 四 冊, 頁

69 人 物 場 合 水 滸 原 文 冊 / 回 / 頁 惟 有 吳 究 綸 巾 羽 服 吳 用 招 安 入 城 吳 加 亮 綸 巾 羽 扇 吳 用 最 初 登 場 時, 著 抹 眉 梁 頭 巾 ( ) 95, 一 副 村 教 師 模 樣 ; 落 草 以 後, 隨 宋 江 東 征 西 討, 運 籌 帷 幄, 儼 然 梁 山 諸 葛 亮, 自 此 便 以 綸 巾 的 形 象 現 身 6. 包 巾 案 中 歷 代 服 裝 染 織 刺 繡 辭 典 包 巾 條 : 包 巾, 明 代 較 流 行 的 巾 式 士 人 武 士 樂 舞 者 都 戴 之 一 般 均 用 皂 羅 或 紗 布 為 之, 包 裹 於 髮 髻 上, 並 有 兩 帶 垂 之 於 肩 武 士 和 樂 舞 者, 多 用 青 羅 製 作 96 包 巾 為 明 代 士 庶 巾 幘, 宮 廷 樂 舞 者 武 士 用 以 束 髮, 並 多 用 青 色, 如 明 史 輿 服 志 三 : 永 樂 間, 定 殿 內 侑 食 樂 奏 天 下 平 定 之 舞, 引 舞 樂 工, 皆 青 羅 包 巾 97 ; 又 三 寶 太 監 西 洋 記 通 俗 演 義 第 十 三 回 : ( 溫 元 帥 ) 藍 靛 包 巾 光 滿 目, 翡 翠 佛 袍 花 一 簇 98 以 下 為 水 滸 好 漢 著 包 巾 書 寫 : 人 物 場 合 水 滸 原 文 冊 / 回 / 頁 花 榮 清 風 寨 初 登 場 滲 青 巾 幘 雙 環 小 張 清 迎 戰 童 貫 軍 ( 梁 山 哨 軍 ) 都 戴 青 包 巾 為 首 的 戰 將 : 銷 金 的 巾 幘 佛 頭 青 擊 敗 遼 將 阿 里 奇 城 下 兀 那 箇 帶 青 包 巾 關 勝 迎 戰 童 貫 軍 藍 靛 包 巾 光 滿 目 燕 青 迎 戰 童 貫 軍 青 包 巾 遍 體 金 銷 除 了 青 包 巾, 水 滸 人 物 尚 裹 紅 頭 巾 : 人 物 場 合 水 滸 原 文 冊 / 回 / 頁 阮 氏 兄 弟 迎 戰 濟 州 官 軍 頭 戴 絳 紅 巾 孔 亮 酒 店 與 武 松 廝 打 頂 上 頭 巾 魚 尾 赤 鄭 天 壽 清 風 山 初 登 場 也 裹 着 頂 絳 紅 頭 巾 第 十 四 回 吳 用 出 面 勸 阻 劉 唐 雷 橫 爭 鬥 : 看 那 人 時, 似 秀 才 打 扮, 戴 一 頂 桶 子 樣 抹 眉 梁 頭 巾 抹 眉 梁 頭 巾 為 一 種 戴 著 正 與 眉 齊 的 頭 巾 沙 先 貴 : 水 滸 辭 典, 頁 吳 山 主 編 : 中 歷 代 服 裝 染 織 刺 繡 辭 典 ( 南 京 : 江 蘇 美 術 出 版 社,2011), 頁 ( 清 ) 張 廷 玉 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 明 史 并 附 編 六 種 第 3 冊 卷 67, 頁 ( 明 ) 羅 懋 登 著, 陸 樹 崙 竺 少 華 點 校 : 三 寶 太 監 西 洋 記 通 俗 演 義 上 冊, 頁

70 人 物 場 合 水 滸 原 文 冊 / 回 / 頁 宋 江 攻 打 高 唐 州 頭 頂 茜 紅 巾 李 逵 佯 戰 盧 俊 義 茜 紅 頭 巾 焦 挺 迎 戰 童 貫 軍 絳 羅 巾 幘 插 花 枝 武 士 束 戴 紅 頭 巾, 源 於 秦 漢 赤 幘 99, 以 紅 色 顯 現 威 儀 此 外, 宋 元 時 落 草 為 寇 者 多 裹 紅 巾 100, 稱 紅 頭 子, 如 第 三 十 四 回 秦 明 怒 罵 清 風 山 山 賊 : 紅 頭 子 敢 如 此 無 禮 ; 又 少 華 山 賊 頭 巾 歪 整, 渾 如 三 月 桃 花 (1-2-23), 桃 花 山 賊 頭 巾 都 戴 茜 根 紅 (1-5-56), 梁 山 好 漢 人 人 都 帶 茜 紅 巾 ( ) 絳 紅 羅 頭 巾 ( ) 水 滸 好 漢 多 束 戴 紅 巾, 不 啻 暗 示 其 綠 林 身 分 前 述 巾 幘 外, 尚 有 豬 嘴 巾 凹 面 巾 豬 嘴 巾 即 巾 頂 束 成 豬 嘴 形, 如 石 勇 裹 一 頂 豬 嘴 頭 巾 ( ), 楊 雄 帶 頂 豬 嘴 頭 巾 ( ) 凹 面 巾 則 是 巾 身 中 部 有 明 顯 收 腰, 如 陳 達 頭 戴 乾 紅 凹 面 巾 (1-2-23), 周 通 頭 戴 撮 尖 乾 紅 凹 面 巾 (1-5-56) 二 者 均 為 士 庶 男 子 常 用 的 便 巾 ( 三 ) 幞 頭 幞 頭 是 由 幅 巾 變 化 而 來 的 一 種 黑 色 頭 巾 東 漢 以 後, 巾 幘 貴 賤 通 服, 士 人 以 裹 巾 為 雅, 蔚 為 風 行 南 北 朝 以 後 頭 巾 出 現 改 制, 北 周 武 帝 ( ) 以 幅 巾 向 後 撲 髮, 並 裁 出 四 腳 101, 皆 成 帶 狀 : 腦 後 兩 帶 垂 下 似 飄 帶, 額 前 兩 帶 反 繫 頭 上, 曲 折 附 頂 俗 稱 折 上 巾, 又 名 幞 頭 由 於 裁 作 四 腳 的 幞 頭 繫 結 方 便, 不 易 散 開, 因 此 在 軍 旅 庶 人 間 受 到 歡 迎 102 唐 代 盛 行 幞 頭, 帝 王 士 庶, 均 喜 穿 戴, 式 樣 迭 出 103, 中 唐 以 後 更 出 現 了 硬 腳 幞 頭 幞 頭 的 材 質 多 為 柔 軟 的 紗 羅, 或 有 將 腦 後 兩 腳 下 垂 至 頸, 或 過 肩, 稱 為 軟 腳 幞 頭 ; 或 有 將 雙 腳 以 琴 弦 竹 篾 為 骨, 外 裱 紗 羅, 使 之 堅 挺 如 展 翅, 謂 之 硬 腳 幞 頭 入 宋 以 後, 幞 頭 成 為 男 子 主 要 首 服, 腦 後 兩 腳 也 變 化 豐 富, 有 直 腳 99 案 中 衣 冠 服 飾 辭 典 赤 幘 條 : 赤 幘, 亦 稱 絳 幘 武 幘 紅 色 頭 巾 通 常 用 於 武 士, 以 表 威 儀 其 制 始 於 秦, 沿 用 於 漢 後 漢 書 輿 服 志 下 : 秦 雄 諸 侯, 乃 加 其 武 將 首 飾 為 絳 袙, 以 表 貴 賤 武 吏 常 赤 幘, 成 其 威 也 周 汛 高 春 明 : 中 衣 冠 服 飾 辭 典, 頁 121; ( 晉 ) 范 曄 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 後 漢 書 并 附 編 十 三 種 第 5 冊, 頁 周 密 齊 東 野 語 卷 十 三 : 一 日 内 宴, 伶 人 衣 金 紫, 而 幞 頭 忽 脫, 乃 红 巾 也 或 驚 問 曰 : 賊 裹 红 巾, 何 為 官 亦 如 此? 傍 一 人 答 云 : 如 今 做 官 底, 都 是 如 此 ( 宋 ) 周 密 : 齊 東 野 語 卷 13( 臺 北 : 廣 文 書 局,2012), 頁 隋 書 禮 儀 志 七 : 故 事, 用 全 幅 皁 而 向 後 襆 髮, 俗 人 謂 之 襆 頭 自 周 武 帝 裁 為 四 腳, 今 通 於 貴 賤 矣 ( 唐 ) 魏 徵 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 隋 書 附 索 引 第 1 冊 卷 12( 臺 北 : 廣 文 書 局,1987), 頁 通 典 禮 十 七 幅 巾 注 : 按 此 則 庶 人 及 軍 旅 皆 服 之, 用 全 幅 皁 而 向 後 幞 髮, 謂 之 頭 巾, 俗 人 謂 之 幞 頭 ( 唐 ) 杜 佑 : 通 典 卷 57( 臺 北 : 新 興 書 局,1959), 頁 據 宋 代 趙 彥 衛 雲 麓 漫 鈔 記 載, 唐 代 幞 頭 式 樣 豐 富, 有 平 頭 小 樣 武 家 樣 武 家 諸 王 樣 巾 子 英 王 樣 巾 子 僕 射 巾 等 ( 宋 ) 趙 彥 衛 : 雲 麓 漫 鈔 卷 3( 北 京 : 中 華 書 局,1996), 頁 39 63

71 水滸傳 之服飾研究 交腳 局腳 朝天及順風等式樣104 帝王官宦 多用直腳 儀衛樂伶 則用交腳 或局腳 幞頭不僅為士庶常服 百官用於公服 甚至帝王兼用於朝服105 南宋孝 宗時 採納朱熹 建議 進一步制定幞頭為仕宦首服 幞頭已然成為官帽形制106 元 明二代因之107 宋代直角幞頭 元代交角幞頭 宋代局腳幞頭 宋代朝天幞頭 五代順風幞頭 出處由左至右依次為 南薰殿帝王像 山西永樂宮壁畫 河南禹縣白沙宋墓壁畫 南薰殿名臣 水滸 中幞頭的描寫多出現於官吏身上 如李逵鬧壽張縣時 扭開鎖 取出幞頭 插上展角 將來帶了 展角即直腳幞頭 為宋代標準公 像 五代周文矩 文苑圖 108 服109 李逵這位假知縣 戴上幞頭 穿上公服 鬧壽張 代表官職的幞頭 被 李逵任意戲耍穿戴 突顯官吏之無能 除了一般紗羅製的幞頭外 尚有武將穿戴的鐵幞頭 鐵幞頭 為鐵製的盔 帽 宋史記載名將呼延贊?-1000 服飾特異 戴 鐵折上巾 兩旁有刃 皆 重十數斤 111 鐵折上巾 即鐵幞頭 水滸 中呼延灼設定為呼延贊子孫 迎 110 er io sit y Nat 104 夢溪筆談 卷一 本朝幞頭有直腳 局腳 交腳 朝天 順風凡五等 唯直腳貴賤通服之 宋 沈括 夢溪筆談 卷 1 收錄於 清 紀昀主編 景印文淵閣四庫全書 子部 168 頁 據周密 武林舊事 卷八 冊皇后儀 記載 至日早 文武百僚 集於慶殿門外 節次贊 引執事官入班定 皇帝自內幞頭 紅袍 玉帶 靴 入幄 更服通天冠 絳紗袍 宋 周 密 武林舊事 卷 8 收錄於 清 紀昀主編 景印文淵閣四庫全書 史部 348 頁 宋史輿服志五 淳熙中 朱熹又定祭祀 冠婚之服 特頒行之 凡士夫家祭祀 冠 婚 則具盛服 有官者幞頭 帶 鞾 笏 進士則幞頭 襴衫 帶 處士則幞頭 皂衫 帶 無 官者通用帽子 衫 帶 元 脫脫等著 楊家駱主編 新校本宋史并附編三種 第 5 冊卷 153 頁 元史輿服志一 百官公服 幞頭 漆紗為之 展其角 明史輿服志三 文武 官公服 幞頭 漆 紗二等 展角長一尺二寸 明 宋濂等著 楊家駱主編 新校本元 史并附編六種 第 3 冊卷 78 頁 1939 清 張廷玉等著 楊家駱主編 新校本明史并附編六 種 第 3 冊卷 67 頁 高明 中服飾名物考 頁 宋代公服幞頭 以硬翅為多 展其兩腳 長如直尺 初期兩腳甚短 後來逐漸加長 據說是 為了防止官員上朝站班時互相交頭接耳 周汛 高春明 中服飾五千年 香港 商務印書館 1984 頁 周汛 高春明 中衣冠服飾辭典 頁 宋史呼延贊傳 及作破陣刀 降魔杵 鐵折上巾 兩旁有刃 皆重十數斤 絳帕首 乘騅馬 服飾詭異 元 脫脫等著 楊家駱主編 新校本宋史并附編三種 第 12 冊卷 279 頁 n al Ch engchi i n U v

72 戰 高 俅 軍 時, 戴 一 頂 插 交 角, 嵌 金 花, 光 掙 掙 鐵 幞 頭 ( ), 其 造 型 參 照 呼 延 贊 而 來 又 呼 延 灼 與 孫 交 戰 : 病 尉 遲 孫 是 交 角 鐵 幞 頭 ( ), 呼 延 灼 卻 是 冲 天 角 鐵 幞 頭 ( ), 為 了 營 造 二 人 實 力 旗 鼓 相 當, 特 地 將 服 飾 統 一 描 寫, 同 戴 鐵 幞 頭 值 得 一 提 的 是, 梁 山 好 漢 招 安 入 城 脫 去 戎 裝 慣 帶, 各 穿 御 賜 紅 綠 錦 袍, 懸 帶 金 銀 牌 面, 各 帶 朝 天 巾 幘 112, 抹 綠 朝 靴 ( ), 征 討 方 臘 歸 來, 今 番 太 平 回 朝, 天 子 特 命 文 扮, 却 是 幞 頭 公 服 ( ) 宋 江 等 人 褪 下 戎 裝, 改 成 文 扮, 換 上 幞 頭 公 服, 三 度 換 裝 將 梁 山 人 物 的 身 體 符 碼 去 性 格 化, 康 珮 認 為 這 是 宋 徽 宗 ( ) 宣 示 了 重 新 掌 握 了 一 百 零 八 人 的 身 體 權 力, 以 武 犯 禁 成 為 過 去 式, 同 時 也 不 再 將 其 視 為 戰 力 資 本 113 ( 四 ) 抹 額 抹 額 係 士 庶 紮 額 的 頭 巾, 男 女 通 服 抹 額 多 作 紅 色, 常 於 喜 慶 場 合 用 之, 唐 代 較 為 流 行 114 此 外, 抹 額 亦 作 儀 衛 及 將 士 頭 飾, 宋 元 時 期 相 當 普 遍, 將 不 同 色 系 的 布 帛 裁 作 長 條 狀, 束 紮 於 幞 頭 帽 子 之 外, 以 作 部 隊 識 別 之 用 朝 天 巾 幘, 即 朝 天 幞 頭 兩 腳 彎 曲 上 翹 周 汛 高 春 明 : 中 衣 冠 服 飾 辭 典, 頁 康 珮 : 從 傅 柯 的 微 觀 權 力 探 討 忠 義 水 滸 全 書 中 水 滸 身 體 與 權 力 的 關 係, 興 人 文 報, 第 41 期 (2008 年 9 月 ), 頁 新 唐 書 食 貨 志 三 : 堅 命 舟 人 為 吳 楚 服, 笠 廣 袖 芒 屩 以 歌 之 成 甫 又 廣 之 為 歌 辭 十 闋, 自 衣 缺 後 綠 衣 錦 半 臂 紅 抹 額, 第 一 船 為 號 頭 以 唱, 集 兩 縣 婦 女 百 余 人, 鮮 服 靚 妝, 鳴 鼓 吹 笛 以 和 之 記 唐 玄 宗 時, 長 安 令 韋 堅 漕 運 渠 成, 玄 宗 親 視, 陝 郡 縣 尉 崔 成 甫 自 度 新 曲 十 首, 命 伶 人 船 頭 歌 之, 兩 縣 婦 女 和 之, 以 資 慶 賀 ( 宋 ) 歐 陽 脩 宋 祁 等 撰, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 新 唐 書 附 索 引 第 2 冊 卷 53( 臺 北 : 鼎 文 書 局,1989), 頁 東 京 夢 華 錄 卷 七 : 駕 詣 射 殿 射 弓, 垛 子 前 列 招 箭 班 二 十 餘 人, 皆 長 腳 幞 頭, 紫 繡 抹 額 紫 寬 衫, 黃 義 襴, 鴈 翅 排 ; 又 卷 十 : 兵 士 皆 小 帽, 黃 繡 抹 額 跨 馬 之 士, 或 小 帽 錦 繡 抹 額 者 ( 宋 ) 孟 元 老 著, 嚴 文 儒 譯 注 : 新 譯 東 京 夢 華 錄 卷 7, 頁 234; 卷 10, 頁 298 頁

73 水滸傳 之服飾研究 元代山西永樂宮壁畫 局部 天丁力士束異色抹額116 人物 場合 冊/回/頁 孫 迎戰呼延灼 病尉遲孫是交角鐵幞頭 紅羅 抹額 呼延灼卻是冲天角鐵幞頭 銷金黃 羅抹額 n 扈三娘 攻打名府 y sit er al 迎戰高俅軍 攻打梁山泊 迎戰孫 io 呼延灼 遭劉高下獄 宋江 無移時 一輛囚車 一個紙旗兒 一條紅抹額 從外面推將入來 花 榮看時 見是宋江陷着 Nat 水滸 原文 拴一條長數尺 飛紅霞 雲彩彩紅 抹額 v ni C h金鎧輝煌鱗甲動 銀滲紅羅抹額 engchi U 第三十三回宋江遭劉高妻恩將仇報 指認為清風山賊 陷入囚車時被束以紅 抹額 標幟草寇身分 其他人物則於交戰時束裹抹額 顏色多為鮮明色系 如第 五十五回中孫 呼延灼束異色抹額以別場 另外 此處二人頭戴幞頭 束裹 抹額 造型應是參照元代儀衛服飾117 女性也束戴抹額 如扈三娘 由於宋代男 子普遍紮巾 束抹額者減少 抹額逐漸為婦女專用 因此抹額在製作上較前代講 究 或用彩錦織成 扈三娘的銀 紅雙色抹額 襯托出其 玉雪肌膚 芙蓉模樣 118 或綴以珍珠 形制華麗 仁宗時 禁止民間婦女以珍珠鑲飾抹額 116 金維諾主編 永樂宮壁畫全集 天津 天津人民美術出版社 1997 頁 77 元史輿服志一 儀衛服色 交角幞頭 鳳翅幞頭 控鶴幞頭 花角幞頭 抹 額 明 宋濂等著 楊家駱主編 新校本元史并附編六種 第 3 冊卷 78 頁 宋史輿服志五 景祐三年 非命婦之家 毋得以真珠裝綴首飾 衣服 及項珠 纓絡 耳墜 頭 抹子之類 抹子即抹額 元 脫脫等著 楊家駱主編 新校本宋史并附編三種 第 5 冊卷 153 頁

74 明 清 時 婦 女 盛 行 紮 抹 額, 不 分 尊 卑, 均 可 穿 戴 ( 五 ) 帽 帽 同 幞 頭 一 樣, 在 巾 幘 的 基 礎 上 演 變 而 成 本 草 綱 目 服 器 頭 巾 條 : 古 者 以 尺 布 裹 頭 為 巾, 後 世 以 紗 羅 布 葛 縫 合 方 者 曰 巾, 圓 者 曰 帽, 加 以 漆 曰 冠 119 說 明 了 帽 即 將 巾 縫 合 成 圓 筒 狀 由 於 戴 帽 較 紮 巾 便 利, 先 流 行 於 民 間, 士 庶 皂 隸 戴 帽 為 常 服 其 後 風 靡 於 朝 廷, 南 朝 天 子 或 戴 白 紗 帽 120, 隋 唐 天 子 百 官 則 戴 烏 紗 帽 121 宋 代 士 人 戴 帽 風 氣 極 盛, 帽 式 日 新 月 異, 有 風 帽 翠 紗 帽 高 桶 帽 尖 檐 帽 等 ; 然 此 時 帽 與 巾 經 常 混 談, 如 東 坡 巾 浩 然 巾 程 子 巾 等, 徒 具 巾 名, 實 屬 帽 式 入 明 以 後, 正 式 將 烏 紗 帽 定 為 文 武 官 吏 的 公 服 烏 帽 烏 帽, 即 烏 紗 帽, 又 稱 唐 巾 123 案 中 衣 冠 服 飾 辭 典 釋 云 : 烏 紗 帽, 以 黑 紗 羅 製 成 的 軟 帽 通 常 做 成 桶 狀, 戴 時 高 豎 於 頂 魏 晉 以 後 較 為 流 行, 尤 以 逸 士 文 人 所 戴 為 多 隋 末, 因 折 上 巾 的 流 行, 其 制 漸 衰 盛 唐 以 後, 幞 頭 興, 此 帽 復 用 於 士 人 五 代 及 宋 沿 用 不 衰, 至 元 猶 行 明 代 烏 紗 帽 專 指 官 帽 ( 明 ) 李 時 珍 : 本 草 綱 目 下 冊 卷 38( 臺 北 : 世 一 文 化 事 業,2005), 頁 資 通 鑑 宋 紀 十 二 : 休 仁 就 秘 書 省 見 湘 東 王, 即 稱 臣, 引 升 西 堂, 登 御 座, 召 見 諸 臣 於 時 事 起 倉 猝, 王 失 履, 跣 至 西 堂, 猶 著 烏 帽 坐 定, 休 仁 呼 主 衣 以 白 帽 代 之 胡 三 省 注 : 江 南 天 子 燕 居 著 白 紗 帽 建 安 王 劉 休 仁 兄 湘 東 王 劉 彧 為 帝, 使 其 著 天 子 白 紗 帽 ( 宋 ) 司 馬 光 撰,( 元 ) 胡 三 省 注 : 資 通 鑑 第 5 冊 卷 130( 臺 北 : 藝 文 印 書 館,1955), 頁 中 華 古 今 注 卷 中 : 唐 武 德 九 年 十 一 月, 太 宗 詔 曰 : 自 今 已 後, 天 子 服 烏 紗 帽, 百 官 士 庶 皆 同 服 之 ( 唐 ) 馬 縞 : 中 華 古 今 注 卷 中, 收 錄 於 叢 書 集 成 簡 編 第 23 冊, 頁 明 史 輿 服 志 三 : 洪 武 三 年 定, 凡 常 朝 視 事, 以 烏 紗 帽 團 領 衫 束 帶 為 公 服 ( 清 ) 張 廷 玉 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 明 史 并 附 編 六 種 第 3 冊 卷 67, 頁 案 中 衣 冠 服 飾 辭 典 唐 巾 條 : 明 代 紗 帽 以 黑 色 漆 紗 為 之, 硬 胎, 無 角, 亦 稱 唐 帽 通 常 用 於 士 人 小 吏 推 知 唐 巾 ( 帽 ) 與 烏 帽 為 同 一 形 制 周 汛 高 春 明 : 中 衣 冠 服 飾 辭 典, 頁 周 汛 高 春 明 : 中 衣 冠 服 飾 辭 典, 頁 64 67

75 水滸傳 之服飾研究 明代唐巾 烏帽 125 烏帽為形似幞頭的軟帽 多用作士人常服 如宋代儒邵雍 隱居 126 時著 烏帽縚褐 西廂記 中的張生將見紅娘 烏紗帽擦得光掙掙的 127 難掩心中喜悅 水滸 中聖手書生蕭讓 本為秀才 出場是 青衫烏帽氣稜稜 迎戰童貫軍時身穿 烏紗唐帽通犀帶 招安入城為 烏 帽儒衣 都是標準的儒生裝扮 此外 由於宋代以來武服有文雅化 的傾向 因此我們也能看到金槍班教師徐寧 烏巾斜帶花枝 2 磕腦 案 中衣冠服飾辭典 磕腦 條 n al er io sit y Nat 磕腦 亦作榼腦 腦 一種兜帽 以質地厚實的布帛或獸皮為之 左右 兩側及腦後有下垂的帽裙 使用時套在頭上 僅露出臉面 宋代以後較為 常見 明初規定為軍將武士之服128 士庶男子偶亦用之 尤以騎士 獵戶 為多見 129 Ch engchi i n U v 清代虎磕腦 明 王圻 王思義 三才圖會 中冊 頁 1503 邵氏聞見錄 卷十九 康節先公 始為隱者之服 烏帽縚褐 見卿相不易也 宋 邵 伯溫 邵氏聞見錄 卷 19 北京 中華書局 1983 頁 元 王實甫 西廂記 第 2 冊 北京 苑出版社 2009 頁 明史輿服志三 洪武 二十二年令將軍 力士 校尉 旂軍常戴頭巾或榼腦 清 張廷玉等著 楊家駱主編 新校本明史并附編六種 第 3 冊卷 67 頁 周汛 高春明 中衣冠服飾辭典 頁 清 托律等撰 欽定清會典圖 卷 63 武備 臺北 文海出版社 1992 頁

76 磕 腦 形 似 口 袋, 為 暖 帽 一 種, 質 料 厚 實, 可 以 禦 風 雪 以 獸 皮 製 成 的 有 虎 皮 磕 腦, 軍 士 穿 戴 者, 如 元 雜 劇 哭 存 孝 中 的 良 將 李 存 孝 戴 一 頂 虎 磕 腦, 馬 跨 著 黄 驃 131 ; 獵 戶 穿 戴 者, 如 金 瓶 梅 詞 話 第 一 回 : 武 松 定 睛 看 時, 卻 是 個 人, 把 虎 皮 縫 作 衣 裳, 頭 上 戴 著 虎 磕 腦 132, 陽 谷 縣 獵 戶 扮 作 蟲, 將 筋 疲 力 竭 的 武 松 嚇 壞 了 水 滸 好 漢 迎 戰 童 貫 軍 時, 解 氏 兄 弟 虎 皮 磕 腦 豹 皮 褌 ( ), 相 較 於 其 他 好 漢 的 盔 甲 裝 束, 二 人 始 終 不 改 獵 戶 本 色 其 他 士 庶 著 磕 腦 的, 如 行 院 白 秀 英 的 老 父 裹 着 磕 腦 兒 頭 巾 ( ) 推 知 磕 腦 為 武 士 庶 民 穿 著, 不 見 用 於 上 層 社 會 ( 六 ) 笠 笠 為 一 種 寬 檐 帽, 多 以 竹 箬 棕 皮 草 葛 毡 片 編 製 而 成 詩 經 小 雅 無 羊 : 何 簑 何 笠, 或 負 其 餱, 疏 曰 : 簑, 唯 備 雨 之 物 ; 笠 則 元 以 禦 暑, 兼 可 禦 雨 133 由 於 笠 的 帽 檐 深 寬, 故 能 遮 陽 避 雨, 功 能 性 極 佳 農 漁 民 多 戴 箬 笠, 征 夫 旅 客 多 戴 毡 笠 元 代 流 行 戴 笠, 有 蒙 古 貴 族 專 用 的 鈸 笠, 也 有 庶 人 穿 戴 的 竹 笠 棕 笠 毡 笠 等 1. 箬 笠 案 中 衣 冠 服 飾 辭 典 箬 笠 條 : 箬 笠, 亦 作 篛 笠 又 稱 篛 帽 箬 帽 以 箬 葉 編 成 的 敞 檐 帽 多 用 座 遮 陽 避 雨 134 唐 人 張 志 和 ( 約 ) 以 一 闕 漁 歌 子 風 流 千 古, 詞 中 描 寫 詩 人 垂 釣 江 上, 青 篛 笠, 綠 簑 衣, 斜 風 細 雨 不 須 歸 135, 任 真 自 得, 好 不 快 活 頭 戴 箬 笠 因 此 成 為 漁 人 的 印 象 裝 扮, 如 阮 小 七 頭 戴 一 頂 遮 日 黑 箬 笠 ( ), 盪 船 出 場 ; 張 順 頭 戴 青 箬 笠, 身 披 綠 簑 衣 ( ) 在 江 邊 以 逸 待 勞, 準 備 戲 弄 童 貫 軍 2. 毡 笠 案 中 衣 冠 服 飾 辭 典 毡 笠 條 : 毡 笠, 亦 稱 毡 帽 以 羊 皮 或 毡 類 之 物 做 成 的 暖 帽 其 狀 如 笠, 圓 頂 檐 多 用 於 冬 季 原 為 西 域 少 數 民 族 所 戴, 秦 漢 時 期 傳 入 中 原, 歷 經 六 朝 唐 131 哭 存 孝 原 名 鄧 夫 人 痛 哭 存 孝 ( 元 ) 關 漢 卿 著, 吳 欽 校 注 : 關 漢 卿 戲 曲 集 下 冊 ( 臺 北 : 里 仁 書 局,1998), 頁 ( 明 ) 蘭 陵 笑 笑 生 著, 陶 慕 寧 校 注 : 金 瓶 梅 詞 話 上 冊, 頁 ( 清 ) 阮 元 校 勘 : 十 三 經 注 疏 附 校 勘 記 : 詩 經 卷 11( 臺 北 : 藝 文 印 書 館,1979), 頁 周 汛 高 春 明 : 中 衣 冠 服 飾 辭 典, 頁 張 夢 機 張 子 良 選 注 : 唐 宋 詞 選 注 ( 臺 北 : 華 正 書 局,2012), 頁 3 69

77 136 宋 諸 代, 千 百 年 間 流 行 不 衰 從 席 帽 改 進 而 成 毡 具 有 保 暖 性 能, 且 可 御 霜 雪 防 刀 刃 137 又 三 才 圖 會 衣 服 一 : 氈 笠, 此 胡 服 也 胡 人 謂 之 白 題 杜 詩 : 馬 驕 朱 汗 落, 胡 舞 白 題 斜 是 也 138 明 代 毡 笠 139 毡 笠 本 羌 人 首 服, 秦 漢 傳 入 中 原 以 後, 由 於 質 料 堅 固, 具 保 暖 性, 受 到 士 庶 歡 迎 宋 徽 宗 時 欲 聯 金 滅 遼, 四 度 下 令 禁 止 士 庶 穿 戴 毡 笠 140, 足 見 毡 笠 之 普 及 事 實 上, 北 方 民 族 普 遍 使 用 毡 笠, 西 夏 人 女 真 人 皆 服 之 141, 而 徽 宗 特 指 毡 笠 為 契 丹 服 飾, 突 顯 出 宋 遼 關 係 之 緊 張 金 滅 北 宋 後, 南 宋 朝 廷 並 未 延 續 毡 笠 禁 令, 帝 王 貴 族 皆 有 服 用 毡 笠 的 紀 錄 142 百 姓 穿 戴 毡 笠 薰 習 既 久, 加 上 實 用 性 高, 已 成 為 常 服 水 滸 中 使 用 毡 笠 的 情 形 相 當 普 遍, 特 別 以 范 陽 毡 笠 最 受 歡 迎 案 中 衣 冠 服 飾 辭 典 范 陽 毡 帽 條 : 范 陽 毡 帽, 亦 作 范 陽 毡 笠 范 陽 毡 帽 以 范 陽 地 區 出 產 之 毡 製 成 的 帽 子 136 事 物 紀 原 卷 三 蓆 帽 條 : 實 錄 曰 : 本 羌 人 首 服, 以 羊 毛 為 之, 謂 之 氈 帽, 即 今 氈 笠 也 秦 漢 競 服 之, 後 故 以 蓆 為 骨 而 鞔 之, 謂 之 蓆 帽 蓆 帽, 亦 作 席 帽 ( 宋 ) 高 承 : 事 物 紀 原 卷 3, 收 錄 於 叢 書 集 成 新 編 第 39 冊 ( 臺 北 : 新 文 豐 出 版 公 司,1985), 頁 周 汛 高 春 明 : 中 衣 冠 服 飾 辭 典, 頁 ( 明 ) 王 圻 王 思 義 : 三 才 圖 會 中 冊, 頁 ( 明 ) 王 圻 王 思 義 : 三 才 圖 會 中 冊, 頁 宋 徽 宗 四 度 下 令 禁 戴 毡 笠, 分 別 於 觀 四 年 (1110) 和 元 年 (1111) 和 七 年 (1117) 宣 和 元 年 (1119) 見 王 雪 莉 : 宋 代 服 飾 制 度 研 究, 浙 江 中 古 代 史 研 究 所 博 士 論 文,2006, 頁 安 西 榆 林 窟 壁 畫 中 有 西 夏 貴 族 戴 毡 冠 形 象 ; 另 外, 山 西 沁 源 正 中 村 金 壁 墓 畫 有 女 真 人 戴 圓 毡 笠 可 見 毡 冠 毡 笠 在 東 北 西 北 民 族 中 均 有 使 用, 並 非 契 丹 人 獨 有 王 雪 莉 : 宋 代 服 飾 制 度 研 究, 頁 據 三 朝 北 盟 會 編 卷 二 百 四 十 九 : ( 紹 興 三 十 二 年 正 月 五 日 ) 上 乘 馬 以 氈 笠 氈 衣 禦 風 雨 宋 高 宗 本 人 即 穿 戴 毡 笠 又 宋 代 西 湖 老 人 繁 勝 錄 : 王 孫 公 子 賞 雪, 多 乘 馬 披 氈 笠, 足 見 南 宋 並 未 禁 戴 毡 笠, 毡 笠 反 而 普 遍 受 到 上 層 社 會 使 用 ( 宋 ) 徐 夢 莘 : 三 朝 北 盟 會 編 卷 249, 頁 470;( 宋 ) 西 湖 老 人 : 西 湖 老 人 繁 勝 錄 三 種 ( 臺 北 : 文 海 出 版 社,1981), 頁 37 70

78 水滸傳 之服飾研究 多為本色 四周有檐 可以遮陽避雨 多用於勞作之人及武士 武士所戴 者常在帽頂綴以絲纓 143 范陽位於宋代幽 燕之地 多產羊毛 用以製成毡笠 保暖性佳 本色即白色 為羊毛毡原色 故胡人謂毡笠為 白題 宋人所繪薛仁貴像 其首服即為綴有 帽纓的毡笠144 宋代 凌烟閣功臣圖薛仁貴像 頭上為綴纓毡笠145 以下為 水滸 一百單八將的毡笠描寫 y sit 風雪山神廟 史進頭戴范陽毡帽 上撒一撮紅纓 n al 上梁山投靠王倫 取毡笠子戴上 戴上紅纓毡笠 Ch engchi i n U v 冊/回/頁 楊志 上京疏通 路過 那漢子頭戴一頂范陽毡笠 梁山 劉唐 下山尋宋江 只見一箇漢 頭戴白范陽毡笠兒 宋江 殺惜後逃亡 宋江戴着白范陽毡笠兒 返鄉尋兄 戴着箇白范陽毡笠兒 畫卯後返家 入得門來 便把毡笠兒除將下來 重遇張青夫婦 頭巾已自扯碎 且拿箇毡笠子與他戴上 孔明 趕來助拳孔亮 當先一箇漢 頭戴毡笠子 楊林 沂水酒店遇戴宗 白范陽笠子 湯隆 隨李逵入夥梁山 戴上毡笠兒 武松 143 水滸 原文 去尋師父王進 io 林冲 場合 er 史進 Nat 人物 周汛 高春明 中衣冠服飾辭典 頁 73 見 凌煙閣功臣圖薛仁貴像 華梅 服飾與中文化 北京 人民出版社 2001 頁 劉永華 中古代軍戎服飾 頁

79 人 物 場 合 水 滸 原 文 冊 / 回 / 頁 盧 俊 義 前 往 泰 安 州 祈 福 頭 戴 范 陽 遮 塵 毡 笠, 拳 來 小 撒 髮 紅 纓 接 應 燕 青 李 逵 當 頭 一 箇 頭 領, 白 范 陽 毡 笠 兒 石 秀 下 山 探 盧 俊 義 消 息 後 面 的, 白 范 陽 遮 塵 笠 子 燕 青 雙 林 渡 射 雁 這 燕 青 頭 戴 着 白 范 陽 遮 塵 毡 笠 兒 觀 察 毡 笠 在 水 滸 中 使 用 的 情 形, 多 用 於 遠 行 逃 亡 等 場 合, 其 原 因 不 外 是 毡 笠 的 實 用 功 能 元 代 社 會 風 行 戴 笠, 明 初 下 令 除 農 夫 外, 餘 者 禁 戴 笠 帽 146 原 因 除 革 易 蒙 元 舊 俗 外, 恐 怕 也 是 朝 新 建, 笠 帽 檐 遮 面 不 利 安 但 我 們 從 明 代 通 俗 小 說 中 卻 見 到 豐 富 的 毡 笠 書 寫 147, 足 見 毡 笠 未 被 禁 絕, 一 直 風 行 於 民 間 ( 七 ) 盔 146 明 史 輿 服 志 三 : ( 洪 武 ) 二 十 二 年, 令 農 夫 戴 斗 笠 蒲 笠, 出 入 市 井 不 禁, 不 親 農 業 者 不 許 ( 清 ) 張 廷 玉 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 明 史 并 附 編 六 種 第 3 冊 卷 67, 頁 除 了 水 滸 有 量 的 毡 笠 描 寫, 警 世 通 言 卷 22 宋 小 官 團 圓 破 毡 笠 直 接 以 毡 笠 為 題, 一 只 破 毡 笠 成 為 宋 金 夫 婦 團 圓 的 信 物 ( 明 ) 馮 夢 龍 著 徐 文 助 校 注 : 警 世 通 言 卷 32( 臺 北 : 三 民 書 局,2008), 頁 說 文 冃 部 : 冑, 兜 鍪 也 段 注 : 兜 鍪, 首 鎧 也 按 古 謂 之 冑, 漢 謂 之 兜 鍪, 今 謂 之 盔 ( 漢 ) 許 慎 撰,( 清 ) 段 玉 裁 注 : 說 文 解 字 注 七 篇 下, 頁 宋 史 兵 志 十 一 : 緣 甲 之 式 有 四 等, 甲 葉 千 八 百 二 十 五, 表 裏 磨 鋥 內 披 膊 葉 五 百 四, 每 葉 重 二 錢 六 分 ; 又 甲 身 葉 三 百 三 十 二, 每 葉 重 四 錢 七 分 ; 又 腿 裙 鶻 尾 葉 六 百 七 十 九, 每 葉 重 四 錢 五 分 ; 又 兜 鍪 簾 葉 三 百 一 十, 每 葉 重 二 錢 五 分 并 兜 鍪 一, 杯 子 眉 子 共 一 斤 一 兩, 皮 線 結 頭 等 重 五 斤 十 二 兩 五 錢 有 奇 每 一 甲 重 四 十 有 九 斤 十 二 兩 宋 代 全 副 盔 甲 最 重 不 能 超 過 五 十 斤, 其 中 兜 鍪 簾 葉 重 四 斤 十 三 兩 五 錢, 兜 鍪 杯 子 眉 子 共 一 斤 一 兩, 合 計 約 五 斤 十 四 兩 五 錢 ( 元 ) 脫 脫 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 宋 史 并 附 編 三 種 第 6 冊 卷 197, 頁 ( 宋 ) 曾 公 亮 丁 度 : 武 經 總 要 前 集 卷 13, 收 錄 於 ( 清 ) 紀 昀 主 編 : 景 印 文 淵 閣 四 庫 全 書 子 部 32, 頁 見 三 才 圖 會 衣 服 一 鳳 翅 盔 : 盔 即 冑 之 屬 左 右 有 珥, 似 翅, 故 曰 鳳 翅 ( 明 ) 王 圻 王 思 義 : 三 才 圖 會 中 冊, 頁 據 明 會 典 軍 器 軍 裝 一 所 載, 明 代 盔 式 有 水 磨 鐵 帽 水 磨 頭 盔 水 磨 鎖 子 護 項 頭 盔 硃 紅 油 鐵 圓 盔 鐵 牌 盔 抹 金 鳳 翅 盔 鍍 金 護 法 項 香 草 壓 縫 六 瓣 明 鐵 盔 鍍 金 十 字 鈴 杵 頂 香 草 壓 縫 六 瓣 明 鐵 盔 鍍 金 寶 珠 頂 勇 字 壓 縫 腰 箍 口 箍 六 瓣 明 鐵 盔 鍍 金 寶 珠 頂 勇 字 腰 箍 口 箍 鐵 壓 縫 明 鐵 盔 黃 銅 寶 珠 頂 香 草 壓 縫 六 瓣 明 鐵 盔 黃 銅 寶 珠 頂 勇 字 壓 縫 腰 箍 口 箍 六 瓣 明 鐵 盔 近 30 種 ( 明 ) 李 東 陽 撰, 申 明 行 重 修 : 明 會 典 第 5 冊 卷 192, 頁 盔 是 古 時 軍 士 用 以 保 護 頭 部 的 帽 子, 先 秦 時 稱 冑, 漢 以 後 稱 兜 鍪, 又 名 首 鎧, 後 統 稱 為 盔 148 盔 的 材 質 多 為 銅 鐵 等 金 屬, 亦 有 籐 編 或 革 製 依 宋 史 兵 志 所 載, 全 副 盔 甲 重 量 為 49 斤, 其 中 兜 鍪 重 約 6 斤 149 據 曾 公 亮 ( ) 武 經 總 要, 宋 代 頭 盔 成 倒 缽 形, 後 綴 有 護 頸 頓 項, 地 位 尊 貴 者 用 鐵 盔 150 ; 或 盔 頂 突 起, 上 撒 長 纓, 盔 的 兩 側 飾 有 鳳 翅 裝 飾, 稱 鳳 翅 盔 鳳 翅 盔 起 自 晚 唐 五 代, 流 行 於 宋 代, 元 明 因 之 151 明 代 頭 盔 樣 式 精 緻 繁 多 152, 做 工 精 細 考 究, 材 質 不 外 鋼 鐵 皮 革 二 種, 質 量 卻 較 前 代 厚 重, 原 因 在 於 火 藥 投 入 戰 爭 後, 為 了 保 護 脆 弱 的 頭 部 而 提 升 了 盔 帽 的 防 護 力 盔 為 水 滸 一 百

80 單 八 將 戰 鬥 時 的 主 要 首 服, 其 中 又 以 鳳 翅 盔 使 用 最 為 頻 繁, 情 形 如 下 : 人 物 場 合 水 滸 原 文 冊 / 回 / 頁 李 應 前 往 祝 家 莊 討 人 戴 上 鳳 翅 盔 攻 打 高 唐 州 水 銀 盔 彩 鳳 飛 檐 宋 江 迎 戰 童 貫 軍 鳳 翅 盔 高 攢 金 寶 宋 徽 宗 夢 遊 梁 山 泊 鳳 翅 金 盔 李 逵 佯 戰 盧 俊 義 鐵 甲 鳳 盔 秦 明 攻 打 名 府 鳳 翅 明 盔 耀 日 宣 贊 攻 打 梁 山 泊 金 盔 鳳 翅 披 肩 董 平 迎 戰 梁 山 軍 水 磨 鳳 翅 頭 盔 白 索 超 迎 戰 童 貫 軍 鳳 翅 金 盔 拴 護 項 花 榮 秦 明 征 討 方 臘 鳳 翅 盔 明 豔 豔 金 柴 進 冒 名 柯 引, 佯 戰 宋 江 頭 戴 鳳 翅 金 盔 明 代 鳳 翅 盔 153 水 滸 盔 式 多 循 宋 制, 觀 察 用 盔 者, 泰 半 出 身 朝 廷 軍 將, 如 秦 明 花 榮 索 超 宣 贊 董 平 等 關 於 水 滸 戎 裝 書 寫, 其 中 有 一 趣 味 現 象 : 宋 江 攻 打 高 唐 州 時, 知 府 高 廉 束 髮 冠 珍 珠 嵌 就, 絳 紅 袍 錦 繡 攢 成 連 環 鎧 甲 耀 黃 金, 雙 翅 銀 盔 飛 彩 鳳 ( ); 攻 打 名 府 時, 秦 明 頭 上 朱 紅 漆 笠, 身 穿 絳 色 袍 鮮 連 環 鎧 甲 獸 吞 肩, 抹 綠 戰 靴 雲 嵌 鳳 翅 明 盔 耀 日, 獅 蠻 寶 帶 腰 懸 ( ) 高 廉 戴 冠 又 戴 盔, 秦 明 戴 笠 且 戴 盔, 這 是 話 本 贊 賦 重 複 推 砌 的 結 果, 無 意 間 記 錄 了 水 滸 四 百 年 來 集 體 創 作 的 軌 跡 ( 八 ) 首 飾 首 飾, 裝 飾 品 總 稱, 包 括 髮 飾 耳 飾 頸 飾 手 飾 等 水 滸 中 的 首 飾 主 要 有 巾 環 簪 釵 釧 鐲 及 戴 花 等 三 類, 其 中 巾 環 普 遍 用 於 男 性, 簪 及 戴 花 男 女 通 服, 釵 與 釧 鐲 則 是 女 子 專 用 153 ( 明 ) 王 圻 王 思 義 : 三 才 圖 會 中 冊, 頁

81 水滸傳 之服飾研究 1 巾環 巾環 指繫結在巾帽上的環型飾物 多以金銀 玉石為之 南宋時男子 流行佩戴巾環 張端義 貴耳集 紹興初( ) 楊存中在建康 諸軍之旗中有雙勝交環 謂之二聖 環 取兩宮北還之意 因得美玉琢成帽環進高廟 曰 尚御裹 偶有 一伶者在旁 高宗指環示之 此環楊太尉進來 名二勝環 伶人接奏 云 可惜二聖環 且放在腦後 高宗亦為之改色 154 由於宋代有巾 帽混稱的現象 故巾環又名帽環 巾環的位置一般在腦後或是兩 側 宋代李唐 村醫圖 的巾環即在首服兩側 y Nat 155 sit 宋代李唐 村醫圖 局部 郎中 右 1 及助手 左 1 頭戴巾環 n al er io 佩戴巾環的風尚 也延續到元 明二朝 水滸 中即有豐富的巾環書寫 人物 魯智深 Ch 渭州茶坊初登場 i n U v 水滸 原文 e n g腦後兩箇太原府紐絲金環 chi 冊/回/頁 林冲 相寺菜園初登場 腦後兩箇白玉圈連珠鬢環 花榮 清風寨初登場 滲青巾幘雙環小 石勇 官道旁酒店傳家書 腦後兩箇太原府金不換紐絲 銅環 薊州城初登場 頭巾環眼嵌玲瓏 下山探盧俊義消息 腦後兩箇金裹銀環 盧俊義家初登場 腦後一對挨獸金環 迎戰童貫軍 鬢邊一朵翠花嬌 鸂鶒玉環 光耀 楊雄 燕青 154 場合 宋 張端義 貴耳集 卷下 收錄於上海師範古籍整理研究所編 全宋筆記 第 6 編 鄭州 象出版社 2013 頁 王占英編 中傳世人物畫 卷 2 頁

82 人 物 場 合 水 滸 原 文 冊 / 回 / 頁 蔡 福 迎 戰 童 貫 軍 一 箇 雙 環 撲 獸 創 金 明 水 滸 好 漢 配 戴 的 巾 環 相 當 講 究, 質 料 上 以 金 玉 為 主, 紋 飾 上 採 獸 形 紋 紐 絲 紋 連 珠 紋 鸂 鶒 紋 等 凹 凸 紋 路, 以 增 加 附 著 力 ; 並 使 用 戧 金 手 法 156, 裝 飾 性 質 強 烈 明 代 制 定 庶 人 巾 環 不 得 使 用 金 玉 瑪 瑙 等 貴 重 質 料, 不 入 品 胥 吏 亦 同 157 考 察 用 環 者 身 分, 魯 智 深 林 冲 為 軍 官, 符 合 佩 戴 金 玉 環 資 格 ; 而 楊 雄 蔡 福 為 押 獄 低 級 職 官, 燕 青 身 分 則 為 庶 民, 三 人 佩 戴 金 環 玉 環 皆 屬 僭 用 而 環 者, 還 也, 英 雄 們 佩 戴 巾 環, 不 啻 隱 喻 了 水 滸 的 末 路 招 安, 終 將 返 還 體 制 的 結 局 2. 簪 釵 釧 鐲 簪 釵 均 為 髮 飾 簪, 古 名 笄, 又 名 簪 子 用 以 繫 髻 栓 冠 者, 稱 冠 簪, 初 為 男 子 專 用 ; 用 以 固 定 髮 髻 者, 稱 髮 簪, 男 女 通 服 釵, 又 稱 釵 子, 專 為 女 子 髮 飾, 功 能 類 似 髮 簪 釧 鐲 則 為 女 子 手 飾, 多 為 環 形 (1) 簪 案 中 衣 冠 服 飾 辭 典 簪 條 : 其 一, 繫 冠 之 具 通 常 以 玉 石 瑪 瑙 等 材 料 為 之 使 用 時 橫 貫 冠 帽, 與 髮 髻 栓 繫 初 專 用 於 男 子 其 二, 亦 稱 搔 頭 髮 飾 以 金 銀 玉 石 為 之, 考 究 者 將 簪 首 製 成 各 種 形 狀, 男 女 皆 可 用 之, 插 在 髮 上 以 便 固 髻 158 釋 名 釋 首 飾 : 笄, 係 也, 所 以 繫 冠 使 不 墜 也, 又 簮, 兓 也, 以 兓 連 髮 於 冠 也 159 簪 即 笄 也 160, 為 繫 冠 首 飾, 用 以 固 定 冠 帽 與 髮 髻 進 入 階 級 社 會 後, 簪 逐 漸 成 為 財 富 與 地 位 的 象 徵, 在 材 質 設 計 工 藝 上 日 趨 考 究 水 滸 一 百 單 八 將 戴 冠 情 形 不 多, 故 冠 簪 僅 出 現 二 例 : 迎 戰 童 貫 軍 時, 郁 保 四 冠 簪 魚 尾 圈 金 線 ( ), 公 孫 勝 如 意 冠 玉 簪 翠 筆 ( ) 二 者 庶 民 出 身, 僭 用 金 玉, 衣 飾 上 的 犯 禁 展 現 了 梁 山 力 量 另 外, 玉 簪 價 值 高 於 金 簪, 透 露 出 公 孫 勝 與 郁 保 四 集 團 地 位 懸 殊 其 他 用 冠 簪 者 為 廟 堂 百 官, 宋 江 征 遼 凱 旋, 仰 觀 殿 上 玉 簪 珠 履, 紫 綬 金 章, 往 來 稱 觴 獻 壽 ( ) 使 用 髮 簪 者 只 一 例 : 金 翠 蓮 渭 州 茶 坊 賣 唱, 鬅 鬆 雲 髻, 插 一 枝 青 玉 簪 兒 (1-3-33) 156 戧 金, 亦 作 戭 金 戭 金 在 冠 帽 鞋 履 上 雕 刻 出 凹 凸 花 紋, 於 凹 陷 處 填 入 金 粉, 多 用 於 貴 族 周 汛 高 春 明 : 中 衣 冠 服 飾 辭 典, 頁 明 史 輿 服 志 三 : ( 洪 武 ) 六 年 令 庶 人 巾 環 不 得 使 用 金 玉 瑪 瑙 珊 瑚 琥 珀 未 入 流 品 者 同 ( 清 ) 張 廷 玉 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 明 史 并 附 編 六 種 第 3 冊 卷 67, 頁 周 汛 高 春 明 : 中 衣 冠 服 飾 辭 典, 頁 ( 漢 ) 劉 熙 : 釋 名 卷 4, 頁 急 就 篇 卷 三 : 冠 幘 簪 簧 結 髮 紐, 顏 師 古 注 曰 : 簪, 一 名 笄 ( 漢 ) 史 游 著,( 唐 ) 顏 師 古 注 : 急 就 篇 卷 3, 收 錄 於 ( 清 ) 紀 昀 主 編 : 景 印 文 淵 閣 四 庫 全 書 經 部 217, 頁 38 75

83 (2) 釵 案 中 衣 冠 服 飾 辭 典 釵 條 : 釵, 亦 稱 釵 子, 婦 女 髮 飾 以 金 屬 及 玉 石 等 材 料 為 之, 制 為 雙 股, 插 入 髮 中 以 便 固 髻 因 與 樹 枝 丫 杈 相 似, 故 名 161 釵 與 簪 均 用 以 插 髮, 但 釵 為 兩 股, 簪 只 有 一 股 釵 依 照 材 質 不 同 而 有 異 名, 如 荊 釵 金 釵 銀 釵 銅 釵 玉 釵 玳 瑁 釵 翡 翠 釵 琉 璃 釵 等 金 玉 釵 飾 多 用 於 貴 族 女 子, 殷 實 之 家 婦 女 的 妝 奩 亦 備 之 漢 魏 以 前 釵 形 簡 單, 將 金 銀 絲 對 折, 兩 股 末 端 削 尖 六 朝 時, 則 彎 折 成 ㄇ 字 型, 兩 股 末 端 朝 外 彎 曲 成 鈎 隋 唐 以 後, 著 重 於 釵 首 的 裝 飾, 花 形 飾 紋 稱 花 釵, 鳳 形 飾 紋 稱 鳳 釵 燕 形 飾 紋 稱 燕 釵 魚 尾 飾 紋 稱 魚 尾 釵 等 孫 二 娘 登 場 時, 頭 上 黃 烘 烘 的 插 着 一 頭 釵 環, 鬢 邊 插 着 些 野 花 紅 裙 內 斑 斕 裹 肚, 黃 髮 邊 皎 潔 金 釵 ( ), 簪 釵 又 戴 花, 將 能 裝 飾 的 盡 往 頭 上 放 了, 呈 現 一 種 紊 亂 的 野 性 美 同 樣 顧 嫂 登 場 時 插 一 頭 異 樣 釵 鐶, 露 兩 臂 時 興 釧 鐲 ( ), 戴 著 一 頭 異 樣 釵 環 的 母 蟲, 與 其 怒 打 老 公, 特 獨 行 的 模 樣 十 分 呼 應 再 看 其 他 簪 釵 者, 金 翠 蓮 金 釵 斜 插, 掩 映 烏 雲 (1-4-40), 蔣 門 神 小 妾 金 釵 插 鳳, 寶 釧 圍 龍 ( ), 張 都 監 養 娘 鳳 釵 斜 插 籠 雲 髻 ( ), 釵 子 斜 插 在 如 雲 青 絲 上, 美 麗 動 人, 與 孫 顧 二 人 呈 現 極 反 差 (3) 釧 鐲 釧 為 女 子 套 在 手 上 的 飾 品, 多 制 成 環 形, 如 同 手 鐲 162 其 質 料 為 金 銀 玉 石, 如 金 釧 銀 釧 玉 釧 琉 璃 釧 等 孫 二 娘 釧 鐲 牢 籠 魔 女 臂, 紅 衫 照 映 夜 叉 精 ( ), 亮 麗 的 釧 鐲 套 在 魔 女 臂 上, 鮮 豔 的 紅 衫 穿 在 夜 叉 身, 一 派 不 合 諧 的 詭 譎 畫 面, 彷 彿 暗 示 酒 店 的 老 闆 娘 表 象 下 做 著 開 剝 人 肉 的 勾 當 而 顧 嫂 登 場 時 插 一 頭 異 樣 釵 鐶, 露 兩 臂 時 興 釧 鐲 ( ), 既 插 著 與 眾 不 同 的 釵 環, 又 露 出 流 行 時 興 的 釧 鐲, 標 新 異, 審 美 趣 味 頗 具 個 人 特 色 孫 顧 二 人 的 服 飾 展 現, 並 不 符 合 傳 統 對 女 性 的 期 待, 可 知 非 尋 常 人 物 的 確, 二 人 的 氣 勢 行 徑 賽 過 丈 夫, 堪 稱 女 中 豪 傑, 因 此 遠 離 了 水 滸 女 人 禍 水 的 命 題 3. 戴 花 宋 代 是 男 子 戴 花 習 俗 的 興 盛 時 期, 風 行 於 各 個 階 層 男 子 戴 花 不 同 女 子, 女 子 常 將 鮮 花 插 在 髮 髻 上, 男 子 則 戴 在 幞 頭 巾 帽 上, 謂 之 簪 戴 戴 花 除 了 裝 飾 意 義 外, 更 多 是 精 神 價 值 的 展 現, 如 戴 花 在 廟 堂 上, 是 喜 慶 歡 樂 的 象 徵 ; 在 士 人 眼 中, 是 一 種 無 上 的 榮 耀 ; 在 民 間, 則 是 對 美 的 自 主 追 求 宋 代 朝 廷 喜 歡 於 典 禮 161 周 汛 高 春 明 : 中 衣 冠 服 飾 辭 典, 頁 事 物 紀 原 卷 三 釧 條 : 通 俗 文 曰 : 環 臂 謂 之 釧 ( 宋 ) 高 承 : 事 物 紀 原 卷 3, 頁

84 水滸傳 之服飾研究 節慶 宴飲時戴花 甚至對賜花的等級有所規定163 武林舊事 記宋孝宗淳熙 十三年 1186 元日慶賀太上皇八秩 自皇帝以至群臣禁衛吏卒 往來皆簪花 164 皇帝筵宴時賜花臣下 宴退 臣僚皆簪花歸私第 呵引從人皆簪花並破官 錢 165 臣屬將簪花視為榮耀 並命從人戴花同沾喜氣 一支頭戴鮮花的隊伍 招搖過市 熱鬧非凡 宋代佚名 田畯醉歸圖 局部 簪戴的男子166 朝廷簪花風氣蔓延至民間 百姓們不分貴賤 皆樂於喜慶簪花 邵伯溫 邵氏聞見錄 記載了春日民間簪花盛況 抵暮游花市 以筠籠 賣花 雖貧者亦戴花飲酒相樂 167 為了因應民眾春日簪花的需求 甚至拂曉就 吉祥寺賞牡丹 人老簪 有花市168 文人雅士且喜簪花 如蘇軾 花不自羞 花應羞上老人頭 陸游 識喜 意適簪花舞 身輕捨杖行 170 汴京少年甚至以戴花為時髦 如歐陽脩 謝觀文王尚書惠西京牡丹 詩 京師輕薄兒 義氣多豪俠 爭誇朱顏事年少 肯慰白髮將花插 171 簪花 不止喜慶象徵 也是一種審美意趣 男子簪花習俗直至入清後才式微 唯存婦女 n er io sit y Nat al 163 Ch engchi i n U v 宋史輿服志五 簪戴 幞頭簪花 謂之簪戴 中興 郊祀 明堂禮畢回鑾 臣僚及扈 從並簪花 恭謝日亦如之 羅花以紅 黃 銀紅三色 欒枝以雜色羅 絹花以紅 銀紅二色 羅花以賜百官 欒枝 卿監以上有之 絹花以賜將校以下 太上兩宮上壽畢 及聖節 及錫宴 及賜新進士聞喜宴 並如之 元 脫脫等著 楊家駱主編 新校本宋史并附編三種 第 5 冊卷 153 頁 宋 周密 武林舊事 卷 1 頁 宋 孟元老著 嚴文儒譯注 新譯東京夢華錄 卷 9 頁 高明 中服飾名物考 頁 宋 邵伯溫 邵氏聞見錄 卷 17 頁 宋 王觀 揚州芍藥譜 揚之人 與西洛無異 無貴賤皆喜戴花 故開明橋之間 方春之 月 拂旦有花市 宋 王觀 揚州芍藥譜 收錄於 清 紀昀主編 景印文淵閣四庫全書 子部 151 頁 宋 蘇軾 集注分類東坡先生詩 收錄於 四庫叢刊正編 第 47 冊 臺北 臺灣商務印 書館 1979 頁 宋 陸游 陸放翁全集 下冊卷 70 頁 宋 歐陽脩 歐陽文忠公集 卷 7 收錄於 四庫叢刊正編 第 44 冊 頁 89 77

85 簪 花 172 背 景 設 定 為 北 宋 末 年 的 章 回 小 說 水 滸, 其 中 保 有 豐 富 的 簪 花 描 寫 : 人 物 場 合 水 滸 原 文 冊 / 回 / 頁 周 通 至 桃 花 莊 強 娶 親 頭 戴 撮 尖 乾 紅 凹 面 巾, 鬢 傍 邊 插 一 枝 羅 帛 像 生 花 馬 頭 前 擺 着 兩 個 新 參 的 提 轄, 上 下 楊 志 擢 升 提 轄 管 軍 使 肩 都 騎 着 馬, 頭 上 都 帶 着 花 紅, 迎 索 超 入 東 郭 門 來 阮 小 五 石 碣 村 初 登 場 小 五 斜 戴 着 一 頂 破 頭 巾, 鬢 邊 插 朵 石 榴 花 孫 二 娘 十 字 坡 酒 店 初 登 場 頭 上 黃 烘 烘 的 着 一 頭 釵 環, 鬢 邊 插 着 些 野 花 戴 宗 江 州 牢 城 初 登 場 皂 紗 巾 畔 翠 花 開 宋 江 戴 宗 準 備 推 至 法 場 斬 首 又 將 膠 水 刷 了 頭 髮, 綰 箇 鵝 梨 角 兒, 各 插 上 一 朵 紅 綾 子 紙 花 楊 雄 薊 州 城 初 登 場 頭 巾 環 眼 嵌 玲 瓏, 鬢 邊 愛 插 翠 芙 蓉 徐 寧 燕 青 教 使 鈎 鐮 槍 烏 巾 斜 帶 花 枝 迎 戰 童 貫 軍 金 翠 花 枝 壓 鬢 傍 盧 俊 義 家 初 登 場 鬢 畔 常 簪 四 季 花 迎 戰 童 貫 軍 鬢 邊 一 朵 翠 花 嬌, 鸂 鶒 玉 環 光 耀 李 逵 佯 戰 盧 俊 義 茜 紅 頭 巾, 金 花 斜 裊 宋 江 重 陽 吟 詞 表 招 安 頭 上 盡 教 添 白 髮, 鬢 邊 不 可 無 黃 菊 蔡 慶 名 府 牢 獄 初 登 場 金 環 燦 爛 頭 巾 小, 一 枝 花 枝 插 鬢 傍 迎 戰 童 貫 軍 一 箇 頭 巾 畔 花 枝 掩 映 柴 進 那 王 班 直 道 : 每 人 皆 賜 衣 襖 一 領, 翠 葉 金 花 一 枝, 上 有 小 小 金 牌 假 扮 班 直, 混 入 一 箇, 鑿 着 與 民 同 樂 四 字, 因 皇 宮 此 每 日 在 這 裏 聽 候 點 視 如 有 宮 花 錦 襖, 便 能 勾 入 內 裏 去 焦 挺 迎 戰 童 貫 軍 絳 羅 巾 幘 插 花 枝 呼 延 灼 迎 戰 高 俅 軍 戴 一 頂 插 交 角, 嵌 金 花, 光 掙 掙 鐵 幞 頭 且 說 天 子 賜 宋 江 等 筵 宴, 至 暮 方 一 百 單 八 入 宮 面 聖, 天 子 賜 宴 散 謝 恩 已 罷, 宋 江 等 各 俱 簪 花 出 將 內 陔 餘 叢 考 卷 三 十 一 簪 花 條 : 今 俗 唯 婦 女 簪 花, 古 人 則 無 有 不 簪 花 者 ( 清 ) 趙 翼 : 陔 餘 叢 考 卷 31( 臺 北 : 世 界 書 局,2009), 頁

86 宋 人 簪 花 一 般 有 四 種 場 合 : 筵 宴 節 慶 婚 儀 及 刑 獄 筵 宴 時 賜 花 簪 花 是 朝 廷 禮 制 皇 帝 賜 花 臣 下, 以 示 恩 寵 ; 而 花 字 本 做 華, 榮 也 173, 臣 屬 簪 花, 彰 顯 榮 耀 第 十 三 回 楊 志 索 超 官 拜 提 轄, 筵 宴 賦 歸 時 頭 戴 花 紅 ; 第 八 十 二 回 宋 江 等 人 招 安 入 城, 天 子 宴 上 各 俱 簪 花 楊 志 從 一 介 刑 犯 被 破 格 拔 擢, 梁 山 草 寇 復 為 良 民, 得 天 子 召 見 透 過 賜 花 簪 花 這 種 物 質 與 精 神 兼 具 的 獎 勵 方 式, 籠 絡 人 心, 其 後 楊 志 押 送 生 辰 綱, 水 滸 好 漢 征 遼 討 方 臘, 正 說 明 了 賜 花 的 成 效 宋 人 特 別 重 視 節 令, 多 喜 簪 花 慶 賀, 增 添 氣 氛, 宋 史 禮 志 十 六 即 記 錄 了 上 巳 重 陽 宴 儀 賜 花 174 節 令 不 同, 所 簪 戴 的 花 種 也 各 異, 如 上 元 夜 戴 鬧 蛾 玉 梅 雪 柳, 端 午 節 戴 茉 莉, 秋 戴 楸 葉, 重 九 簪 菊 175 第 七 十 一 回 梁 山 菊 花 會 上, 宋 江 作 滿 江 紅 : 頭 上 盡 教 添 白 髮, 鬢 邊 不 可 無 黃 菊, 寫 出 了 重 陽 簪 菊 習 俗 第 七 十 二 回 元 宵 夜 時, 柴 進 假 扮 王 班 直, 頭 戴 御 賜 翠 葉 金 花 此 處 雖 寫 元 宵 簪 花, 但 考 其 柴 進 簪 花 動 機, 乃 為 方 便 混 入 宮 中 第 十 五 回 阮 小 五 鬢 邊 插 朵 石 榴 花, 恰 巧 是 五 月 花 種, 與 其 登 場 時 間 相 符, 埋 下 了 六 月 劫 生 辰 綱 的 伏 筆 176 婚 儀 簪 花 起 自 宋 代, 司 馬 光 ( ) 書 儀 婚 儀 中 記 錄 了 新 郎 簪 花 習 俗 177 第 五 回 周 通 桃 花 莊 強 娶 親 頭 戴 撮 尖 乾 紅 凹 面 巾, 鬢 傍 邊 插 一 枝 羅 帛 像 生 花, 插 的 是 羅 帛 製 成 的 假 花 此 外, 值 得 一 提 的 是, 宋 代 在 處 刑 或 赦 免 犯 人 時, 正 犯 及 獄 卒 皆 須 簪 花, 以 示 天 威 天 恩 178 從 水 滸 中 我 們 也 看 到 了 這 類 習 俗, 如 戴 宗 楊 雄 蔡 慶 等 出 身 押 牢 節 級, 鬢 邊 簪 花 ; 而 宋 江 戴 宗 被 斬 首 前, 各 插 上 一 朵 紅 綾 子 紙 花 除 了 特 定 節 慶 身 分 戴 花 以 外, 水 滸 好 漢 戴 花 多 是 審 美 意 識 的 展 現 如 燕 青 鬢 畔 常 簪 四 季 花, 頭 上 隨 時 可 見 到 時 令 花 朵, 風 流 倜 儻 ; 孫 二 娘 頭 上 黃 烘 烘 的 插 着 一 頭 釵 環, 鬢 邊 插 着 些 野 花, 野 花 插 亂 頭, 格 外 俗 豔 而 凶 神 惡 173 說 文 華 部 :, 艸 木 華 也 段 注 : 蕐 荂, 榮 也 今 字 花 行, 而 廢 矣 ( 漢 ) 許 慎 撰,( 清 ) 段 玉 裁 注 : 說 文 解 字 注 六 篇 下, 頁 宋 史 禮 志 十 六 : 上 巳 重 陽 賜 宴 儀 酒 五 行, 預 宴 官 分 東 西 升 階 就 坐 ( 元 ) 脫 脫 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 宋 史 并 附 編 三 種 第 4 冊 卷 113, 頁 陳 晶 : 夢 梁 錄 中 的 男 子 簪 花, 收 錄 於 鄭 巨 欣 : 民 俗 藝 術 研 究 ( 杭 州, 中 美 術 院 出 版 社,2008), 頁 金 批 水 滸 第 三 回 夾 注 : 此 書 每 欲 起 一 篇 文 字, 必 于 前 文 先 露 一 個 消 息, 使 文 情 漸 漸 隱 隆 而 起, 猶 如 山 川 出 雲, 乃 始 膚 寸 也 六 月 將 劫 生 辰 綱, 却 先 有 阮 氏 鬢 邊 石 榴 花 等 是 也 ( 清 ) 金 聖 歎 著, 陸 林 整 理 : 金 聖 歎 全 集 第 3 冊, 頁 書 儀 婚 儀 親 迎 條 : 世 俗 新 婿 簪 盛 戴 花 勝, 擁 蔽 其 首, 殊 失 丈 夫 之 容 體, 必 不 得 已, 且 隨 俗 戴 花 一 兩 枝, 勝 一 兩 枚, 可 也 ( 宋 ) 司 馬 光 : 司 馬 氏 書 儀 卷 3, 收 錄 於 王 雲 五 主 編 : 叢 書 集 成 簡 編 第 66 冊, 頁 夢 梁 錄 卷 五 記 明 禋 禮 成 赦 免 罪 犯, 獄 卒 簪 花 情 形 : 通 事 舍 人 接 赦 宣 讀, 理 寺 帥 漕 等 處, 以 見 禁 杖 最 之 囚, 衣 褐 衣, 荷 花 枷, 以 獄 卒 簪 花 跪 伏 門 下, 傳 旨 釋 放 ; 另 外, 宋 史 五 行 志 三 記 紹 興 初 年 的 一 場 冤 案 : 初, 郡 獄 有 誣 服 孝 婦 殺 姑, 婦 不 能 自 明, 屬 行 刑 者 插 髻 上 華 於 石 隙, 曰 : 生 則 可 以 驗 吾 冤 行 刑 者 如 其 言, 後 果 生, 足 見 犯 婦 頭 上 即 有 簪 花 ( 宋 ) 吳 自 牧 : 夢 梁 錄 卷 5, 頁 989;( 元 ) 脫 脫 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 宋 史 并 附 編 三 種 第 3 冊 卷 65, 頁

87 煞 的 李 逵, 竟 也 茜 紅 頭 巾, 金 花 斜 裊, 隨 俗 風 雅 ; 性 烈 如 火 的 阮 小 五, 鬢 邊 焰 紅 的 榴 花, 正 照 應 酷 吏 贓 官 都 殺 盡, 忠 心 報 答 趙 官 家 的 滿 腔 熱 血 小 結 考 察 水 滸 的 首 服 書 寫, 髮 式 上 以 綰 髻 為 主, 以 便 裹 紮 冠 巾 其 中 丫 髻 為 幼 童 髮 飾, 多 用 於 李 逵 李 逵 綰 結 丫 髻 除 了 扮 作 道 童 外, 更 是 一 種 童 心 的 展 現 李 逵 狂 放 野 性, 純 任 本 能, 思 考 模 式 如 同 孩 童 般 直 接, 無 怪 乎 鬧 出 許 多 笑 話 來 冠 服 方 面, 水 滸 好 漢 多 活 動 於 市 井, 冕 冠 者 少, 紮 巾 者 多 宋 代 男 子 流 行 紮 巾, 明 代 巾 幘 式 樣 更 是 花 樣 迭 出, 加 上 巾 又 能 變 化 出 帽 與 幞 頭, 因 此 好 漢 們 冠 服 紛 繁, 目 不 暇 給 水 滸 好 漢 穿 戴 的 冠 服 取 向 有 五 : 一 根 據 身 分 穿 著 如 道 士 公 孫 勝 穿 戴 星 冠 如 意 冠 及 鐵 冠 ; 史 進 林 冲 楊 志 等 習 武 者 束 紮 抓 角 兒 頭 巾 ; 魯 智 深 著 武 藝 教 頭 的 万 字 巾 ; 花 榮 燕 青 關 勝 張 清 穿 戴 武 士 青 包 巾 ; 梁 山 好 漢 裹 上 象 徵 草 寇 的 紅 頭 巾 ; 阮 小 七 張 順 的 漁 人 箬 笠 解 家 兄 弟 的 虎 皮 磕 腦 等 二 模 仿 穿 著 如 呂 方 模 仿 呂 布 戴 三 叉 冠, 吳 用 參 照 諸 葛 亮 束 綸 巾, 呼 延 灼 承 襲 呼 延 贊 的 鐵 折 上 巾 三 實 用 性 質, 如 遠 行 逃 亡 時 使 用 可 以 禦 雨 雪 掩 面 目 的 毡 笠 ; 作 戰 時 選 擇 防 護 性 佳 的 鳳 翅 金 盔, 以 及 識 別 敵 我 的 豔 色 抹 額 四 順 應 社 會 風 尚 如 史 進 頭 戴 高 裝 一 字 巾, 反 映 明 代 衣 飾 慕 古 好 異 的 審 美 意 識 ; 蔡 福 高 懸 士 人 墊 角 巾, 則 說 明 了 衣 飾 僭 越 的 現 象 五 犯 禁 表 現 冠, 官 也, 代 表 法 統 秩 序 阮 小 七 戴 平 天 冠 李 逵 戴 官 帽, 戲 耍 取 鬧, 衝 撞 權 威, 不 啻 是 嘲 弄 朝 廷 的 腐 敗 無 能 另 外, 清 風 山 三 雄 僭 用 銷 金, 公 孫 勝 郁 保 四 僭 用 金 玉, 衣 飾 上 的 犯 禁, 是 力 量 與 個 性 的 展 現 除 了 冠 服 的 穿 戴 外, 好 漢 亦 在 頭 部 作 行 行 色 色 的 裝 飾 由 於 好 漢 普 遍 使 用 巾 幘, 固 定 用 的 巾 環 便 是 不 可 或 缺 的 裝 飾 巾 環 經 常 成 雙 出 現 於 頭 部 後 方 或 兩 側, 紋 飾 多 變, 形 制 華 麗, 具 有 極 強 的 裝 飾 效 果 而 巾 環 的 環 諧 音 還, 隱 喻 了 水 滸 最 終 走 向 招 安 的 結 局 令 人 注 目 的 是, 水 滸 的 簪 戴 書 寫 相 當 豐 富 考 察 好 漢 簪 戴 的 原 因 有 三 : 其 一, 身 分 場 合 的 需 要 如 筵 宴 時 賜 花, 重 陽 節 戴 菊 花, 婚 儀 行 刑 時 簪 花 其 二, 故 事 情 節 的 需 要 如 柴 進 佩 戴 御 賜 翠 葉 金 花 以 便 混 入 皇 宮, 阮 小 五 佩 戴 石 榴, 預 示 六 月 將 劫 生 辰 綱 其 三, 審 美 意 識 的 展 現 如 燕 青 鬢 畔 常 簪 四 季 花 的 俊 俏 瀟 灑, 孫 二 娘 野 花 插 亂 頭 的 俗 豔, 李 逵 金 花 斜 80

88 裊 的 隨 俗 風 雅, 阮 小 五 鬢 邊 榴 花 照 應 的 滿 腔 熱 血 首 服 為 人 類 頭 部 的 服 飾, 無 論 冠 巾 帽 笠, 都 是 引 人 注 目 及 表 達 審 美 觀 照 的 部 件 在 專 制 社 會 中, 一 個 人 的 身 分 品 階 最 集 中 也 最 明 顯 地 表 現 在 首 服 之 上, 可 謂 服 飾 之 首 水 滸 首 服 的 紛 繁 多 呈, 正 是 此 等 象 徵 意 義 的 充 分 展 現 第 二 節 上 衣 類 衣 係 遮 蔽 身 體 的 物 質, 說 文 衣 部 : 依 也 上 曰 衣, 下 曰 常, 段 注 : 衣 者, 人 所 倚 以 蔽 體 者 也 179 ; 釋 名 釋 衣 服 : 凡 服 上 曰 衣 衣, 依 也, 人 所 依 以 芘 寒 暑 也 180 穿 在 上 身 者 曰 衣, 著 於 下 身 者 曰 裳 衣 字 甲 文 金 文 篆 文 皆 作 兩 襟 相 交 之 狀, 表 現 漢 族 上 衣 的 主 要 特 徵 歷 朝 歷 代 各 有 衣 制, 或 因 襲 前 代, 或 吸 收 轉 化 可 以 肯 定 的 是, 漢 族 服 飾 已 非 傳 統 寬 衣 袖, 而 是 吸 收 了 胡 服 合 身 窄 袖, 朝 兼 具 實 用 與 美 感 的 方 向 不 斷 演 進 由 於 宋 元 明 三 代 經 濟 高 度 發 展, 衣 飾 的 作 工 質 料 紋 樣 相 較 前 代 有 過 之 而 無 不 及 如 此 豐 富 的 衣 飾 文 化, 也 被 小 說 戲 曲 保 存 下 來 以 下 就 水 滸 一 百 單 八 將 的 上 衣, 分 為 袍 襖 衫 甲 四 類 作 相 關 討 論 一 袍 袍 為 長 衣 一 種, 長 度 約 至 膝 蓋 以 下 181, 男 女 通 服 袍 多 製 為 兩 層, 內 納 棉 絮, 夾 有 新 棉 曰 襺, 雜 有 舊 絮 曰 袍 182 起 初 袍 作 為 內 衣 使 用, 外 加 罩 衣 183, 漢 時 衍 為 可 單 獨 穿 著, 並 於 領 襟 袖 裾 等 處 飾 以 縫 邊 184 自 此 袍 的 形 制 更 加 考 究, 紋 飾 愈 發 精 美, 使 用 也 隨 之 普 及 漢 代 以 降, 上 至 天 子, 下 至 官 吏, 皆 可 衣 袍, 並 將 袍 用 作 朝 服 185 袍 服 始 作 袖, 展 現 漢 人 風 儀 ; 北 地 寒 苦, 遊 牧 民 族 袍 袖 多 緊 裹 雙 臂 經 過 南 北 朝 的 胡 漢 濡 染, 窄 袖 的 袍 服 也 漸 為 漢 人 接 受 隋 唐 袍 服 盛 行, 初 唐 始 將 黃 袍 制 為 帝 服, 百 官 公 服 也 採 袍 制, 並 以 服 色 區 別 品 階 : 179 ( 漢 ) 許 慎 撰,( 清 ) 段 玉 裁 注 : 說 文 解 字 注 八 篇 上, 頁 ( 漢 ) 劉 熙 : 釋 名 卷 5, 頁 急 就 篇 卷 二 : 袍 襦 表 裏 曲 領 裙, 顏 師 古 注 : 長 衣 曰 袍, 下 至 足 跗 ( 漢 ) 史 游 著,( 唐 ) 顏 師 古 注 : 急 就 篇 卷 2, 頁 詩 經 秦 風 無 衣 : 豈 曰 無 衣? 與 子 同 袍, 疏 曰 : 袍, 襺, 釋 言 文 玉 藻 云 : 纊 為 襺 縕 為 袍 注 云 : 衣 有 著 之 異 名 也 縕 謂 今 纊 及 舊 絮 也 然 則 純 著 新 緜 名 為 襺, 雜 用 舊 絮 名 為 袍 ( 清 ) 阮 元 校 勘 : 十 三 經 注 疏 附 校 勘 記 : 詩 經 卷 6, 頁 釋 名 釋 衣 服 : 袍, 苞 也 苞, 內 衣 也 ; 又 禮 記 喪 記 : 袍 必 有 表, 可 知 袍 外 必 加 罩 衣 ( 漢 ) 劉 熙 : 釋 名 卷 5, 頁 408;( 清 ) 孫 希 旦 : 禮 記 集 解 下 冊 卷 44, 頁 釋 名 釋 衣 服 : 婦 人 以 絳 做 衣 裳, 上 下 連, 四 起 施 緣, 亦 曰 袍 ( 漢 ) 劉 熙 : 釋 名 卷 5, 頁 後 漢 書 輿 服 志 下 : 乘 輿 所 常 服, 服 衣, 深 衣 制, 有 袍, 隨 五 時 色 袍 者, 或 曰 周 公 抱 成 王 宴 居, 故 施 袍 今 下 賤 更 小 史, 皆 通 制 袍, 單 衣, 皁 緣 領 袖 中 衣, 為 朝 服 云 ( 晉 ) 范 曄 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 後 漢 書 并 附 編 十 三 種 第 5 冊, 頁

89 三 品 以 上 服 紫, 五 品 以 下 服 緋, 六 七 品 服 綠, 八 九 品 服 青 186 宋 初 承 襲 唐 代, 神 宗 ( ) 時 改 易 服 制, 袍 色 去 青 不 用, 四 品 以 上 服 紫, 五 六 品 服 緋, 七 至 九 品 服 綠, 南 宋 因 之 187 元 代 公 服 一 至 五 品 服 紫, 六 七 品 服 緋, 八 九 品 服 綠 188 ; 明 代 公 服 一 至 四 品 用 緋, 五 至 七 品 用 青, 八 至 九 品 用 綠 189 宋 代 官 袍 與 唐 代 同 為 圓 領, 不 同 的 是 改 窄 袖 為 袖 入 元 以 後, 始 於 官 袍 上 織 繡 花 紋 識 別 官 品, 明 代 更 進 一 步 在 文 武 官 服 的 胸 前 背 後 分 別 繡 上 不 同 圖 樣 的 方 形 補 子 190, 成 為 明 代 官 服 的 一 特 色 袍 服 的 使 用 除 了 朝 會 祭 祀 之 外, 日 常 燕 居 時 亦 可 服 袍 一 般 士 庶 百 姓 也 以 穿 袍 居 多, 多 著 皂 白 色, 袍 成 為 上 下 階 層 普 遍 使 用 的 衣 式 水 滸 好 漢 也 多 穿 袍 服, 戰 時 則 著 戰 袍 袍 依 照 材 質 不 同 有 羅 袍 錦 袍 紵 絲 袍 袍 服 上 常 作 花 繡, 且 用 色 繽 紛, 如 紫 緋 綠 皂 白 等 色, 依 照 服 袍 者 的 身 分 場 合 及 喜 好 而 定 以 下 茲 將 水 滸 袍 服, 分 為 龍 袍 官 袍 戰 袍 三 類 討 論 ( 一 ) 龍 袍 龍 袍, 指 織 繡 有 龍 紋 的 袍 服, 為 皇 帝 王 公 袍 服, 即 袞 衣 袞 服 191 至 清 代 龍 袍 才 專 指 皇 帝 禮 服 186 舊 唐 書 輿 服 志 : 武 德 初, 因 隋 舊 制, 天 子 讌 服, 亦 名 常 服, 為 以 黃 袍 及 衫, 後 漸 用 赤 黃, 遂 禁 士 庶 不 得 以 赤 黃 為 衣 服 雜 飾 ; 又 貞 觀 四 年 又 制, 三 品 已 上 服 紫, 五 品 已 下 服 緋, 六 品 七 品 服 綠, 八 品 九 品 服 以 青 ( 後 晉 ), 劉 昫 等 撰, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 舊 唐 書 附 索 引 第 3 冊 卷 45, 頁 宋 史 輿 服 志 五 : 公 服 凡 朝 服 為 之 具 服, 公 服 從 省, 今 謂 之 常 服 宋 因 唐 制, 三 品 以 上 服 紫, 五 品 以 上 服 朱, 九 品 以 上 服 青 ; 又 中 興, 仍 元 豐 之 制, 四 品 以 上 紫, 六 品 以 上 緋, 九 品 以 上 綠 ( 元 ) 脫 脫 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 宋 史 并 附 編 三 種 第 5 冊 卷 153, 頁 元 史 輿 服 志 一 : 公 服, 制 以 羅, 袖, 盤 領, 俱 右 衽 一 品 紫, 獨 科 花, 徑 五 寸 二 品 小 獨 科 花, 徑 三 寸 三 品 散 答 花, 徑 二 寸, 無 枝 葉 四 品 五 品 小 雜 花, 徑 一 寸 五 分 六 品 七 品 緋 羅 小 雜 花, 徑 一 寸 八 品 九 品 綠 羅, 無 文 ( 明 ) 宋 濂 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 元 史 并 附 編 六 種 第 3 冊 卷 78, 頁 明 史 輿 服 志 三 : 文 武 官 公 服 洪 武 二 十 六 年 定 一 至 四 品, 緋 袍 ; 五 至 七 品, 青 袍, 八 品 九 品, 綠 袍 ; 未 入 流 雜 職 官, 袍 笏 帶 與 八 品 以 下 同 ( 清 ) 張 廷 玉 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 明 史 并 附 編 六 種 第 3 冊 卷 67, 頁 明 史 輿 服 志 三 : ( 洪 武 ) 二 十 四 年 定, 公 侯 駙 馬 伯 服, 繡 麒 麟 白 澤 文 官 一 品 仙 鶴, 二 品 錦 雞, 三 品 孔 雀, 四 品 雲 雁, 五 品 白 鷳, 六 品 鷺 鷥, 七 品 鸂, 八 品 黃 鸝, 九 品 鵪 鶉 ; 雜 職 練 鵲 ; 風 憲 官 獬 廌 武 官 一 品 二 品 獅 子, 三 品 四 品 虎 豹, 五 品 熊 羆, 六 品 七 品 彪, 八 品 犀 牛, 九 品 海 馬 ( 清 ) 張 廷 玉 等 著, 楊 家 駱 主 編 : 新 校 本 明 史 并 附 編 六 種 第 3 冊 卷 67, 頁 詩 經 豳 風, 九 罭 : 我 覯 之 子, 袞 衣 繡 裳, 漢 毛 亨 傳 : 袞 衣, 卷 龍 也, 清 代 陳 奐 詩 毛 氏 傳 疏 : 袞 與 卷 古 同 聲, 卷 者 曲 也, 像 龍 曲 形 曰 卷 龍, 畫 龍 作 服 曰 龍 卷, 加 袞 之 服 曰 袞 衣, 玄 衣 而 加 袞 曰 玄 袞, 戴 冕 而 加 袞 曰 袞 冕, 天 子 上 公 皆 有 之 ( 清 ) 陳 奐 : 詩 毛 氏 傳 疏 ( 三 ), 收 錄 於 王 雲 五 主 編 : 萬 有 文 庫 簡 編 第 123 冊 ( 臺 北 : 臺 灣 商 務 印 書 館,1965), 頁 91 82

90 水滸傳 之服飾研究 南薰殿 明憲宗坐像 身穿團龍袍192 第二回端王 頭戴軟紗唐巾 身穿紫繡龍袍 第七十二回徽宗 頭 戴軟紗頭巾 身穿袞龍袍 徽宗即位前封為端王 可知龍袍為皇族 衣式 此外 柴進登場時 身穿一領紫繡團龍193雲肩袍 紫袍泛指貴 族高官袍式 團龍係以雲 龍組成的圖樣 柴進為後周世宗 嫡孫 入宋後已是庶民 此處寫柴進身穿團龍袍 為的是突顯其尊貴出身 然柴進終究 是沒落貴族 即便有皇室血統 也無法避免殷天錫 高廉等新興權貴欺侮 身上 龍袍未能提供保護 無奈下只好逼上梁山 y Nat sit n al er io 第九十九回柴進又再度 上穿團龍錦袍 是時柴進冒名柯引 為方臘駙馬 掛帥出征 前番柴進身穿朝廷龍袍險些殞命 此處身穿偽朝龍袍卻 手握兵權 對比出朝廷慵弱無能 反勢力勃興強 阮小七殺入方臘皇宮 便 把袞龍袍穿了 明目張膽的犯禁舉止 將皇權的無能作了一番嘲 弄 Ch engchi i n U v 二 官袍 宋代官吏公服為袍制 通常為圓領袖 下裾加一橫襴 以別上衣下裳 腰 間繫革帶 頂上戴幞頭 腳下穿靴履 官袍多用錦作為面料 服色依品階而定 宋初隨唐制 神宗時改易 四品以上服紫 六品以上服緋 九品以上服綠 沿用 至南宋 192 王占英 中傳世人物畫 卷 3 頁 254 團龍為傳統織繡紋樣 以雲和龍組成 龍居中間 盤區蜿蜒 四周以祥雲繞成圓形 通常用 於貴族袍褂 周汛 高春明 中衣冠服飾辭典 頁

华 东 交 通 大 学 硕 士 学 位 论 文 任 务 书 研 究 生 姓 名 童 尚 兰 学 号 20080791010103 学 院 ( 系 ) 人 文 社 会 科 学 学 院 专 业 古 代 文 学 专 业 方 向 明 清 文 学 论 文 题 目 中 国 古 典 文 学 中 蝴 蝶 意 象 的

华 东 交 通 大 学 硕 士 学 位 论 文 任 务 书 研 究 生 姓 名 童 尚 兰 学 号 20080791010103 学 院 ( 系 ) 人 文 社 会 科 学 学 院 专 业 古 代 文 学 专 业 方 向 明 清 文 学 论 文 题 目 中 国 古 典 文 学 中 蝴 蝶 意 象 的 分 类 号 密 级 UDC 编 号 硕 士 学 位 论 文 中 国 古 典 文 学 中 蝴 蝶 意 象 的 文 化 意 蕴 学 位 申 请 人 : 童 尚 兰 学 科 专 业 : 古 代 文 学 指 导 教 师 : 吴 昌 林 教 授 答 辩 委 员 会 主 席 : 答 辩 日 期 : 华 东 交 通 大 学 硕 士 学 位 论 文 任 务 书 研 究 生 姓 名 童 尚 兰 学 号 20080791010103

More information

硕 士 学 位 论 文 论 文 题 目 : 北 岛 诗 歌 创 作 的 双 重 困 境 专 业 名 称 : 中 国 现 当 代 文 学 研 究 方 向 : 中 国 新 诗 研 究 论 文 作 者 : 奚 荣 荣 指 导 老 师 : 姜 玉 琴 2014 年 12 月

硕 士 学 位 论 文 论 文 题 目 : 北 岛 诗 歌 创 作 的 双 重 困 境 专 业 名 称 : 中 国 现 当 代 文 学 研 究 方 向 : 中 国 新 诗 研 究 论 文 作 者 : 奚 荣 荣 指 导 老 师 : 姜 玉 琴 2014 年 12 月 硕 士 学 位 论 文 论 文 题 目 : 北 岛 诗 歌 创 作 的 双 重 困 境 专 业 名 称 : 中 国 现 当 代 文 学 研 究 方 向 : 中 国 新 诗 研 究 论 文 作 者 : 奚 荣 荣 指 导 老 师 : 姜 玉 琴 2014 年 12 月 致 谢 文 学 是 我 们 人 类 宝 贵 的 精 神 财 富 两 年 半 的 硕 士 学 习 让 我 进 一 步 接 近 文 学,

More information

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

More information

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

More information

小儿传染病防治(上)

小儿传染病防治(上) ...1...2...3...5...7...7...9... 11...13...14...15...16...32...34...34...36...37...39 I ...39...40...41...42...43...48...50...54...56...57...59...59...60...61...63...65...66...66...68...68...70...70 II

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63> 聘 僱 人 員 管 理 作 業 參 考 手 冊 行 政 院 人 事 行 政 總 處 編 印 中 華 民 國 104 年 3 月 序 人 事 是 政 通 人 和 的 關 鍵 是 百 事 俱 興 的 基 礎, 也 是 追 求 卓 越 的 張 本 唯 有 人 事 健 全, 業 務 才 能 順 利 推 動, 政 府 施 政 自 然 績 效 斐 然 本 總 處 做 為 行 政 院 人 事 政 策 幕 僚 機

More information

女性青春期保健(下).doc

女性青春期保健(下).doc ...1...4...10... 11...13...14...15...17...18...19...20...21...22...23...24...26...27...30...31 I ...32...33...36...37...38...40...41...43...44...45...46...47...50...51...51...53...54...55...56...58...59

More information

避孕知识(下).doc

避孕知识(下).doc ...1...3...6...13...13...14...15...16...17...17...18...19...19...20...20...23...24...24...25 I ...25...26...26...27...28...28...29...30...30...31...32...34...35 11...36...37...38...40...42...43...44...44...46

More information

孕妇饮食调养(下).doc

孕妇饮食调养(下).doc ...1...2...5...9 7...9...14...15...16...18...22...23...24...25...27...29...31...32...34 I ...35...36...37...39...40...40...42...44...46...48...51...52...53...53...54...55...56...56...58...61...64 II ...65...66...67...68...69...70...71...72...73...74...75...76...77...80...83...85...87...88

More information

禽畜饲料配制技术(一).doc

禽畜饲料配制技术(一).doc ( ) ...1...1...4...5...6...7...8...9...10... 11...13...14...17...18...21...23...24...26 I ...28 70...30...33...35...36...37...39...40...41...49...50...52...53...54...56...58...59...60...67...68...70...71

More information

二零零六年一月二十三日會議

二零零六年一月二十三日會議 附 件 B 有 关 政 策 局 推 行 或 正 在 策 划 的 纾 缓 及 预 防 贫 穷 措 施 下 文 载 述 有 关 政 策 局 / 部 门 为 加 强 纾 缓 及 预 防 贫 穷 的 工 作, 以 及 为 配 合 委 员 会 工 作, 在 过 去 十 一 个 月 公 布 及 正 在 策 划 的 新 政 策 和 措 施 生 福 利 及 食 物 局 (i) 综 合 儿 童 发 展 服 务 2.

More information

马太亨利完整圣经注释—雅歌

马太亨利完整圣经注释—雅歌 第 1 页 目 录 雅 歌 简 介... 2 雅 歌 第 一 章... 2 雅 歌 第 二 章... 10 雅 歌 第 三 章... 16 雅 歌 第 四 章... 20 雅 歌 第 五 章... 25 雅 歌 第 六 章... 32 雅 歌 第 七 章... 36 雅 歌 第 八 章... 39 第 2 页 雅 歌 简 介 我 们 坚 信 圣 经 都 是 神 所 默 示 的 ( 提 摩 太 后 书

More information

國 立 屏 東 教 育 大 學 文 化 創 意 產 業 學 系 碩 士 班 碩 士 論 文 指 導 教 授 : 劉 明 宗 博 士 鍾 肇 政 中 短 篇 小 說 女 性 形 象 析 論 研 究 生 : 吳 鳳 琳 撰 中 華 民 國 一 二 年 六 月

國 立 屏 東 教 育 大 學 文 化 創 意 產 業 學 系 碩 士 班 碩 士 論 文 指 導 教 授 : 劉 明 宗 博 士 鍾 肇 政 中 短 篇 小 說 女 性 形 象 析 論 研 究 生 : 吳 鳳 琳 撰 中 華 民 國 一 二 年 六 月 本 論 文 獲 客 家 委 員 會 102 年 度 客 家 研 究 優 良 博 碩 士 論 文 獎 助 國 立 屏 東 教 育 大 學 文 化 創 意 產 業 學 系 碩 士 班 碩 士 論 文 指 導 教 授 : 劉 明 宗 博 士 鍾 肇 政 中 短 篇 小 說 女 性 形 象 析 論 研 究 生 : 吳 鳳 琳 撰 中 華 民 國 一 二 年 六 月 誌 謝 手 裡 拿 到 這 本 沉 甸

More information

楹 聯 功 能 之 研 究 摘 要 本 研 究 從 楹 聯 的 起 源 楹 聯 的 格 律 楹 聯 的 分 類 上 做 系 統 性 的 探 討 利 用 眾 家 聯 集 聯 話 聯 論, 分 析 探 索 楹 聯 的 功 能, 並 提 供 應 用 性 藝 術 性 教 育 性 娛 樂 性 的 奇 聯 與

楹 聯 功 能 之 研 究 摘 要 本 研 究 從 楹 聯 的 起 源 楹 聯 的 格 律 楹 聯 的 分 類 上 做 系 統 性 的 探 討 利 用 眾 家 聯 集 聯 話 聯 論, 分 析 探 索 楹 聯 的 功 能, 並 提 供 應 用 性 藝 術 性 教 育 性 娛 樂 性 的 奇 聯 與 國 立 臺 中 教 育 大 學 語 文 教 育 學 系 國 民 小 學 教 師 在 職 進 修 教 學 碩 士 學 位 班 碩 士 論 文 指 導 教 授 : 魏 聰 祺 博 士 楹 聯 功 能 之 研 究 研 究 生 : 沈 進 禎 撰 中 華 民 國 九 十 八 年 八 月 楹 聯 功 能 之 研 究 摘 要 本 研 究 從 楹 聯 的 起 源 楹 聯 的 格 律 楹 聯 的 分 類 上 做 系

More information

2008 Nankai Business Review 61

2008 Nankai Business Review 61 150 5 * 71272026 60 2008 Nankai Business Review 61 / 62 Nankai Business Review 63 64 Nankai Business Review 65 66 Nankai Business Review 67 68 Nankai Business Review 69 Mechanism of Luxury Brands Formation

More information

Microsoft Word - 24.doc

Microsoft Word - 24.doc 水 陸 畢 陳 晚 明 飲 食 風 尚 初 探 蕭 慧 媛 桃 園 創 新 技 術 學 院 觀 光 與 休 閒 事 業 管 理 系 摘 要 飲 食 是 人 類 維 持 與 發 展 生 命 的 基 礎 之 一, 飲 食 風 尚 會 隨 著 社 會 地 位 物 質 條 件 以 及 人 為 因 素 轉 移, 不 同 階 層 的 飲 食 方 式, 往 往 標 誌 著 他 們 的 社 會 身 分, 甚 至 反

More information

生活意象繪畫創作研究 林清鏡 著 生活意象繪畫創作研究 The Mind Reflects the Scenery Research into the Painting of Living Concepts 林清鏡 著 境隨心游 生活意象繪畫創作研究 摘要 中國水墨繪畫發展淵源流長 有如一部是歷史的長卷 承繼往開來的延續 在中國美術史上 有著篳路藍縷的輝煌階段 呈現最具特色的演變經驗脈絡 及 受外來文化洗禮的過往歷史

More information

YANGTZE RIVER ACADEMIC 2013 4 40 2013 No. 4 Serial No. 40 100081 1960 1992 2004 1974 2004 2000 1 27 2013 4 1992 25 27 1983 1 2006 144 145 2000 111 28 2006 144 2007 28 3330 29 30 2013 4 2006 78 2006 174

More information

Microsoft Word - 論文封面-980103修.doc

Microsoft Word - 論文封面-980103修.doc 淡 江 大 學 中 國 文 學 學 系 碩 士 在 職 專 班 碩 士 論 文 指 導 教 授 : 呂 正 惠 蘇 敏 逸 博 士 博 士 倚 天 屠 龍 記 愛 情 敘 事 之 研 究 研 究 生 : 陳 麗 淑 撰 中 華 民 國 98 年 1 月 淡 江 大 學 研 究 生 中 文 論 文 提 要 論 文 名 稱 : 倚 天 屠 龍 記 愛 情 敘 事 之 研 究 頁 數 :128 校 系 (

More information

國立交通大學客家文化學院

國立交通大學客家文化學院 國 立 交 通 大 學 客 家 文 化 學 院 客 家 社 會 與 文 化 學 程 碩 士 論 文 傳 統 民 俗 文 化 到 當 代 客 庄 節 慶 : 以 東 勢 新 丁 粄 節 為 例 From Traditional Folklore to Contemporary Hakka Festivals a Case Study of Dongshih Sih Ding Ban Festival

More information

Microsoft Word - 刘平

Microsoft Word - 刘平 中 国 邪 教 的 由 来 与 演 变 刘 平 ( 山 东 大 学 历 史 文 化 学 院, 山 东, 济 南,250100) 摘 要 : 所 谓 邪 教, 就 是 被 历 代 政 府 合 法 宗 教 和 主 流 社 会 所 排 斥 的 民 间 教 派 如 果 以 中 国 历 史 上 有 代 表 性 的 邪 教 活 动 作 为 中 国 邪 教 演 变 阶 段 的 标 准 的 话, 中 国 邪 教 大

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A55BA44AA5D8A6B8AABABDD7A4E52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A55BA44AA5D8A6B8AABABDD7A4E52E646F63> 國 立 中 央 大 學 客 家 社 會 文 化 研 究 所 碩 士 論 文 客 家 聚 落 之 產 業 地 景 與 記 憶 變 遷 : 以 大 湖 草 莓 為 例 指 導 教 授 : 張 翰 璧 博 士 研 究 生 : 劉 憶 萱 中 華 民 國 九 十 七 年 六 月 客 家 聚 落 之 產 業 地 景 與 記 憶 變 遷 : 以 大 湖 草 莓 為 例 摘 要 集 體 記 憶 是 一 種 社

More information

White Paper 2014 届 毕 业 生 内 部 资 料 严 禁 抄 袭 非 经 允 许 不 得 翻 印 就 业 状 况 白 皮 书 就 业 创 业 指 导 中 心 2015 年 5 月 目 录 第 一 部 分 毕 业 生 基 本 情 况... 1 一 2014 届 毕 业 生 基 本 情 况... 1 1 性 别 比 例... 1 2 学 历 类 别... 2 二 初 次 签 约 就 业

More information

本 論 文 獲 行 政 院 客 家 委 員 會 一 年 客 家 研 究 優 良 博 碩 士 論 文 獎 助

本 論 文 獲 行 政 院 客 家 委 員 會 一 年 客 家 研 究 優 良 博 碩 士 論 文 獎 助 國 立 中 央 大 學 客 家 社 會 文 化 研 究 所 碩 士 論 文 遠 渡 重 洋 的 美 食 臺 灣 客 家 擂 茶 的 流 變 研 究 生 : 黃 智 絹 指 導 教 授 : 周 錦 宏 博 士 中 華 民 國 一 百 年 六 月 本 論 文 獲 行 政 院 客 家 委 員 會 一 年 客 家 研 究 優 良 博 碩 士 論 文 獎 助 國 立 中 央 大 學 圖 書 館 碩 博 士 論

More information

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 2389 30 1 14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 (a) (b) (c) (d) (e) 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 4 (1) (2) (3) (4) (5) 400,000 (a) 400,000300,000 100,000 5 (b) 30% (i)(ii) 200,000 400,000 400,000 30,000,000

More information

穨_2_.PDF

穨_2_.PDF 6 7.... 9.. 11.. 12... 14.. 15.... 3 .. 17 18.. 20... 25... 27... 29 30.. 4 31 32 34-35 36-38 39 40 5 6 : 1. 2. 1. 55 (2) 2. : 2.1 2.2 2.3 3. 4. ( ) 5. 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. 7 ( ) 1. 2. 3. 4.

More information

摘 要 張 捷 明 是 台 灣 當 代 重 要 的 客 語 兒 童 文 學 作 家, 他 的 作 品 記 錄 著 客 家 人 的 思 想 文 化 與 觀 念, 也 曾 榮 獲 多 項 文 學 大 獎 的 肯 定, 對 台 灣 這 塊 土 地 上 的 客 家 人 有 著 深 厚 的 情 感 張 氏 於

摘 要 張 捷 明 是 台 灣 當 代 重 要 的 客 語 兒 童 文 學 作 家, 他 的 作 品 記 錄 著 客 家 人 的 思 想 文 化 與 觀 念, 也 曾 榮 獲 多 項 文 學 大 獎 的 肯 定, 對 台 灣 這 塊 土 地 上 的 客 家 人 有 著 深 厚 的 情 感 張 氏 於 玄 奘 大 學 中 國 語 文 學 系 碩 士 論 文 客 家 安 徒 生 張 捷 明 童 話 研 究 指 導 教 授 : 羅 宗 濤 博 士 研 究 生 : 黃 春 芳 撰 中 華 民 國 一 0 二 年 六 月 摘 要 張 捷 明 是 台 灣 當 代 重 要 的 客 語 兒 童 文 學 作 家, 他 的 作 品 記 錄 著 客 家 人 的 思 想 文 化 與 觀 念, 也 曾 榮 獲 多 項 文

More information

Microsoft Word - 1.封面.doc

Microsoft Word - 1.封面.doc 逢 甲 大 學 歷 史 與 文 物 研 究 所 碩 士 論 文 日 治 以 來 彰 南 地 區 客 家 移 民 與 竹 塘 醒 靈 宮 之 研 究 指 導 教 授 : 王 志 宇 研 究 生 : 柯 光 任 中 華 民 國 一 百 零 一 年 六 月 謝 誌 衷 心 感 謝 王 志 宇 老 師 在 研 究 所 期 間, 細 心 的 教 導 課 業 和 充 當 心 靈 導 師, 並 提 供 多 項

More information

第二章 臺灣客家族群民間信仰之發展

第二章 臺灣客家族群民間信仰之發展 自 進 入 臺 灣 大 學 迄 今, 不 覺 已 過 五 個 年 頭, 趕 在 學 期 的 最 後 幾 天 終 於 將 碩 士 論 文 完 成, 並 順 利 通 過 碩 士 論 文 口 試 常 想 自 己 是 否 天 資 愚 魯? 還 是 時 過 然 後 學, 則 勤 苦 而 難 成? 或 兩 者 皆 是? 我 永 遠 不 會 忘 記, 當 接 到 臺 大 國 家 發 展 研 究 所 的 錄 取 通

More information

摘要

摘要 國 立 高 雄 師 範 大 學 客 家 文 化 研 究 所 碩 士 論 文 客 家 文 學 中 的 女 性 形 象 與 主 體 敘 事 Female Image and Self Narration in Hakka Literature 指 導 教 授 : 吳 中 杰 博 士 研 究 生 : 林 惠 珊 撰 中 華 民 國 九 十 九 年 七 月 本 論 文 獲 行 政 院 客 家 委 員 會 99

More information

银河银联系列证券投资基金

银河银联系列证券投资基金 2-1 ...3...7...8...9...15...23...25...26...27...28...35...35...38...39...39...40...45...45...46...48...50...52...53...56...58...59...59...60...61...61 2-2 1998 12 29 2004 6 8 2004 7 1 2004 6 29 2004 7

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BCFAA755AAA92DABC8AE61AAE1A5ACB2A3B77EB56FAE69A4A7ACE3A873A147A548B8EAB7BDB0F2C2A6AABAC65BC2492E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BCFAA755AAA92DABC8AE61AAE1A5ACB2A3B77EB56FAE69A4A7ACE3A873A147A548B8EAB7BDB0F2C2A6AABAC65BC2492E646F63> 國 立 中 央 大 學 客 家 政 治 經 濟 研 究 所 碩 士 班 碩 士 論 文 客 家 花 布 產 業 發 展 之 研 究 : 以 資 源 基 礎 的 觀 點 研 究 生 : 李 怡 萱 指 導 教 授 : 周 錦 宏 博 士 中 華 民 國 九 十 七 年 二 月 本 論 文 獲 行 政 院 客 家 委 員 會 98 年 度 客 家 研 究 優 良 博 碩 士 論 文 獎 助 行 政 院

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 傳 播 學 系 碩 士 論 文 人 鬼 共 生 與 存 在 的 自 由 : 從 語 藝 觀 點 分 析 華 語 鬼 電 影 的 故 事 敘 說 The Symbiosis of Beings and the Ghosts and the Freedom of Existence: A Rhetorical Analysis of Chinese Ghost Movies 研 究 生

More information

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 中 國 文 學 系 國 立 中 山 大 學, 碩 士 論 文 國 立 中 山 大 學 中 國 文 學 系 碩 士 論 文 Department of Chinese Literature 肉 蒲 團 研 究 National Sun Yat-sen University Master Thesis 肉 蒲 團 研 究 The Research of Rou Pu Tuan 研 究 生 : 林 欣 穎

More information

國 立 屏 東 教 育 大 學 中 國 語 文 學 系 碩 士 論 文 指 導 教 授 : 朱 書 萱 博 士 文 徵 明 師 門 書 藝 傳 承 研 究 研 究 生 : 黃 乾 殷 撰 中 華 民 國 一 二 年 八 月 文 徵 明 師 門 書 藝 傳 承 研 究 摘 要 明 代 吳 中 書 派 自 祝 允 明 文 徵 明 一 出, 引 領 時 代 潮 流, 將 整 個 吳 中 書 法 藝 術

More information

目 次 論 漢 代 的 宴 飲 文 化... 韓 秀 利 1 北 宋 市 肆 飲 食 的 美 感 追 求 以 東 京 夢 華 錄 為 中 心 的 考 察... 劉 香 蘭 19 旅 行 社 資 訊 管 理 系 統 課 程 及 專 業 認 證 推 廣 可 行 性 之 研 究 以 醒 吾 技 術 學 院 觀 光 系 為 例... 丁 寧 李 菊 芬 39 我 國 國 內 線 航 空 公 司 競 合 賽

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 ( 文 學 所 ) 碩 士 論 文 論 文 題 目 ( 陳 千 武 小 說 活 著 回 來 及 其 相 關 事 例 研 究 ) 論 文 題 目 (Chen Chien Wu Return Alive And Some Research About It) 研 究 生 : 朱 妍 淩 指 導 教 授 : 林 葉 連 中 華 民 國 一 0 一 年 6 月 8 日 陳 千 武 小 說

More information

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc 建 築 物 無 障 礙 設 施 設 計 規 範 內 政 部 97 年 4 年 10 日 台 內 營 字 第 0970802190 號 令 訂 定, 自 97 年 7 月 1 日 生 效 內 政 部 97 年 12 年 19 日 台 內 營 字 第 0970809360 號 令 修 正 內 政 部 101 年 11 年 16 日 台 內 營 字 第 1010810415 號 令 修 正 目 錄 第 一

More information

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 I 概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 生 和 专 业 结 构 改 进 人 才 培 养 模 式 及 时 回 应 社 会 关 切 的 一 项

More information

鱼类丰产养殖技术(二).doc

鱼类丰产养殖技术(二).doc ...1...1...4...15...18...19...24...26...31...35...39...48...57...60...62...66...68...72 I ...73...88...91...92... 100... 104... 144... 146... 146... 147... 148... 148... 148... 149... 149... 150... 151...

More information

疾病诊治实务(一)

疾病诊治实务(一) ...1...4...5...8...13...14...15...18...18...19...22...25...26...27...29...30...32...35 I ...38...42...43...45...48...51...53...56...59...60...60...61...63...65...67...69...72...74...77...80...82...84 II

More information

名人养生.doc

名人养生.doc I...1...3...4...6... 11...14...18...22...26...29...31...38...45...49...56...57...59...61...67 ...72...73...75...77...80...83...85...91...92...93...95...96...97... 103... 107... 109... 110... 112... 118...

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63> 嘉 義 地 區 客 家 禮 俗 研 究 第 一 章 前 言 嘉 義 地 區 的 客 家 族 群 約 略 可 分 為 福 佬 客 詔 安 客 與 北 部 客 等 三 種 類 別, 其 分 佈 區 域 以 海 線 地 區 平 原 地 形 沿 山 地 區 為 主 有 相 當 多 的 北 部 客 家 人, 是 二 次 大 戰 末 期 和 戰 後 初 期 才 移 民 嘉 義, 是 什 麼 因 素 令 許 多

More information

05301930

05301930 國 立 中 正 大 學 法 學 系 碩 士 論 文 河 川 砂 石 法 規 範 之 探 討 - 以 採 取 土 石 及 挖 掘 河 川 認 定 基 準 為 主 指 導 教 授 : 盧 映 潔 博 士 研 究 生 : 王 瑞 德 中 華 民 國 一 百 零 一 年 五 月 目 錄 第 一 章 緒 論... 1 第 一 節 研 究 動 機... 1 第 二 節 研 究 目 的... 3 第 三 節 研

More information

中老年保健必读(十).doc

中老年保健必读(十).doc ...1...2...3...4...5...6...8...9... 11 - -...13...15...17...18...20...22...23...25...26...28 I II...30...32...34...35...38...40...42...44...46...47...48...50...52...53 X...55...56...57...58...60...61...63...65

More information

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26 4, 197823 2916.3%29 335, 23 29.5% 23 29 16.3% 14 35 33,535 14 135 13 125 1,292 1,3 1,38 1,314 1,321 1,328 1,335 3 25 2 15 1 5 1. 1.1 13,582 15,988 1.4 18,322 11.6 11.9 21,192 24,953 3,67 9. 8.7 12 1 8

More information

海淀区、房山区(四)

海淀区、房山区(四) ...1...1...2...7...8...9... 11... 15... 17... 17... 18... 19... 20... 21... 23... 25... 28... 31... 32 I ... 35... 36... 37... 39... 42... 43... 48... 53... 54... 58... 63... 64... 65... 66... 68... 71...

More information

穨ecr1_c.PDF

穨ecr1_c.PDF i ii iii iv 1 2 3 4 5 5555522 6664422 77722 6 7 8 9 10 11 22266 12833 1894 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8.14 2.15 2.18 26 27 28 29 30 31 2.16 2.18 5.23 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

More information

穨2005_-c.PDF

穨2005_-c.PDF 2005 10 1 1 1 2 2 3 5 4 6 2 7 3 11 4 1 13 2 13 3 14 4 14 5 15 6 16 7 16 8 17 9 18 10 18 2005 10 1 1. 1.1 2 1.2 / / 1.3 69(2) 70(2) 1.4 1.5 1.6 2005 10 1 2. 2.1 2.2 485 20(8) (a) (i) (ii) (iii) (iv) 571

More information

北京理工大学.doc

北京理工大学.doc ( )...1...6...8...10...20...22...24...28...30...32...40 I ...53...55...61 ( )...62...71...74 ( )...77...81...84...86...88...89...91...92...96...99... 110...111... 112 II ... 113... 114... 115... 116...

More information

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮ I...1...2...3...4...5...6...8...9...10... 11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21...22...23...24...26 II...27...28...28...29...30...31...32...34...35...36...37...38...39...39...40...41...43...43...44...45...46...47...48...48...49...50

More information

东城区(下)

东城区(下) ...1...1...2...3...9...9... 12... 12... 17... 17... 18... 19... 20... 29... 31... 37... 41... 70... 73 I ... 74... 78... 78... 79... 80... 85... 86... 88... 90... 90... 90... 92... 93... 95... 95... 96...

More information

果树高产栽培技术(一).doc

果树高产栽培技术(一).doc ( ) ...1...1...3...10... 11...12...15...17...18...19...20...22...23...24...26...27...28...30...31...32 I ...36...38...40...41...42...44...45...47...48...49...50...51...52...53...55...58...59...60...61...62...66...67

More information

物质结构_二_.doc

物质结构_二_.doc I...1...3...6...8 --... 11 --...12 --...13 --...15 --...16 --...18 --...19 --...20 --...22 --...24 --...25 --...26 --...28 --...30 --...32 --...34 --...35 --...37 --...38...40 II...41...44...46...47...48...49...51...52...55...58

More information

第一節 研究動機與目的

第一節 研究動機與目的 中 國 文 化 大 學 中 國 文 學 研 究 所 碩 士 論 文 華 嚴 一 真 法 界 思 想 研 究 指 導 教 授 : 王 俊 彥 研 究 生 : 許 瑞 菁 中 華 民 國 98 年 12 月 自 序 在 佛 教 經 典 中 最 初 接 觸 的 是 佛 說 無 量 壽 經, 此 經 乃 大 方 廣 佛 華 嚴 經 的 精 華 版 綱 要 版 為 了 瞭 解 經 義, 深 知 宇 宙 運

More information

水力发电(九)

水力发电(九) ...1...17...20...26...27...30...33...34...36...37...44...47...49...58...77...79...90...96...107 I ...114...115...132...134...137...138...139...140...142...142...144...146...146...146...148...148...149...149...150...151...151...152

More information

中国古代文学家(八).doc

中国古代文学家(八).doc ...1...5...26...27...43...44...48...50...52...54...55...57...60...61...62...63...65...67...68 I ...69...70...71...75...77...78...82...84...95...98...99... 101... 103... 107... 108... 109... 110...111...

More information

景观植物(一)

景观植物(一) ...1...5...6...8... 11...13...15...18...21...23...26...29...43...51 5...53...58...62...63...65 I ...67...70...72...74...76...77...78...80...81...84...85...87...88...90...92...94...97... 109... 113... 115...

More information

Microsoft Word - 目录.doc

Microsoft Word - 目录.doc 教 学 管 理 文 件 汇 编 目 录 教 育 法 规 和 指 导 性 文 件 1. 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 1 2. 中 华 人 民 共 和 国 教 师 法 8 3. 普 通 高 等 学 校 学 生 管 理 规 定 12 4. 高 等 学 校 学 生 行 为 准 则 18 5. 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例 19 6. 高 等 学 校 教 学 管 理 要 点

More information

园林植物卷(三).doc

园林植物卷(三).doc I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 84k 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

More information

厨房小知识_一_

厨房小知识_一_ ... 1... 1... 2... 3... 3... 5... 6... 7... 7... 8... 10...11... 12... 13... 15... 17... 18... 19... 19... 20... 23... 24... 24 ... 26... 26... 29... 30... 31... 32... 33... 34... 37... 38... 40... 41...

More information

中南财经大学(七).doc

中南财经大学(七).doc ...1...16...20...22...31...32...34...37...38...40...44...46...54...58...59...60...61 I ...62...63...70...77...79...81...84...90...93...95...95...97... 100... 102... 104... 105... 106... 107... 109... 113

More information

1................................... 1................................... 2......................................... 3......................................... 4.............................. 5.........................................

More information

赵飞燕外传、四美艳史演义

赵飞燕外传、四美艳史演义 \ I... 1...1...8... 9... 9...9...11...13...16...19...22...25...28...33...36...39...42 II...46...48...51...55...58...62... 67...67...70...73...76...79...83...86...89...92...96...99... 102... 105... 108...

More information

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之 1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之異 3. 太醫以王命聚之 中的 以 字與下列哪一項的 以 意思相同 A. 以齧人 B. 而吾以捕蛇獨存

More information

第三章

第三章 第 三 章 :2017 年 行 政 長 官 產 生 辦 法 - 可 考 慮 的 議 題 行 政 長 官 的 憲 制 及 法 律 地 位 3.01 基 本 法 第 四 十 三 條 規 定 : 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 是 香 港 特 別 行 政 區 的 首 長, 代 表 香 港 特 別 行 政 區 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 依 照 本 法 的 規 定 對 中 央 人

More information

Microsoft Word - edu-re~1.doc

Microsoft Word - edu-re~1.doc 前 言 學 習, 可 以 為 個 創 造 未 來 ; 教 育, 能 夠 為 社 會 開 拓 明 對 個 而 言, 教 育 可 以 幫 助 每 個 發 展 潛 能 建 構 知 識 及 提 升 個 素 質 ; 它 賦 予 每 個 掌 握 前 途 和 開 拓 未 來 的 能 力 對 社 會 而 言, 教 育 不 單 可 以 培 育 才, 而 且 具 有 ㆒ 個 更 深 層 的 意 義, 它 給 予 社 會

More information

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论 单 元 ( 一 ) 儿 童 文 学 理 论 内 容 提 要 : 本 单 元 共 分 成 三 个 小 课 目, 即 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 儿 童 文 学 创 作 和 儿 童 文 学 的 鉴 赏 与 阅 读 指 导 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 内 容 包 括 儿 童 文 学 的 基 本 含 义 儿 童 文 学 读 者 儿 童 文 学 与 儿 童 年 龄 特 征 和 儿 童 文 学

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 哲 學 與 生 命 教 育 學 系 碩 士 論 文 呂 氏 春 秋 音 樂 思 想 研 究 研 究 生 : 何 貞 宜 指 導 教 授 : 陳 章 錫 博 士 中 華 民 國 一 百 零 一 年 六 月 六 日 誌 謝 論 文 得 以 完 成, 最 重 要 的, 是 要 感 謝 我 的 指 導 教 授 陳 章 錫 博 士, 老 師 總 是 不 辭 辛 勞 仔 細 閱 讀 我 的 拙

More information

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc 光 明 英 來 學 校 ( 中 國 文 學 之 旅 --- 散 文 小 說 教 學 ) 一 年 級 : 成 語 ( 主 題 : 勤 學 ) 節 數 : 六 教 節 ( 每 課 題 一 教 節 ) 課 題 : 守 株 待 兔 半 途 而 廢 愚 公 移 山 鐵 杵 磨 針 孟 母 三 遷 教 學 目 的 : 1. 透 過 活 動, 學 生 能 說 出 成 語 背 後 的 含 意 2. 學 生 能 指

More information

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案 ( 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 ) 進 度 報 告 在 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 上, 由 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案, 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 後 獲 得 通 過

More information

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 (a) (b) (c) (d) (e) 207 (f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 17.29 17.29 13.16A(1) 13.18 (a) (b) 13.16A (b) 12 (a) 209 13.19 (a) 13.16A 12 13.18(1) 13.18(4) 155 17.43(1) (4) (b) 13.19 17.43 17.29

More information

32 2 2013 227 238 Studies in the History of Natural Sciences Vol. 32 No. 2 2013 100191 4972 N092 TS-092 A 1000-1224 2013 02-0227-12 1 1 10 9 1 2012-09-03 2013-06-25 1962 2008 228 32 10 1298 1324 1324 1325

More information

II

II I II Research on the Development of Folk Sports in Taiwan With Rope-Jumping as the Main Subject Abstract The first national folk sports competition, held in Tainan city on Sep 9, 1976, established the

More information

TWGHs S

TWGHs S TWGHs S C Gaw Memorial College 東 華 三 院 吳 祥 川 紀 念 中 學 Subject Selection S3 to S4 (2013 年 2 月 版 ) 中 三 升 中 四 選 科 手 冊 新 高 中 課 程 東 華 三 院 吳 祥 川 紀 念 中 學 升 學 及 擇 業 輔 導 處 P. 1 目 錄 選 科 導 言 P.3 升 學 路 徑 P.3 如 何 選

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 生 死 學 系 碩 士 論 文 吳 晟 詩 文 作 品 中 生 命 觀 之 研 究 A Study On Life Viewpoint Of Wu S heng's Poems and Essays 研 究 生 : 施 玉 修 指 導 教 授 : 廖 俊 裕 博 士 中 華 民 國 102 年 5 月 14 日 謝 誌 感 謝 我 的 父 母, 賦 予 我 一 個 圓 滿 的 生

More information

区 域 活 动 进 入 中 班 我 们 区 域 的 设 置 和 活 动 材 料 都 有 所 变 化, 同 时 也 吸 引 孩 子 们 积 极 的 参 与 学 习 操 作 区 的 新 材 料 他 们 最 喜 欢, 孩 子 们 用 立 方 块 进 行 推 理 操 作 用 扑 克 牌 进 行 接 龙 游

区 域 活 动 进 入 中 班 我 们 区 域 的 设 置 和 活 动 材 料 都 有 所 变 化, 同 时 也 吸 引 孩 子 们 积 极 的 参 与 学 习 操 作 区 的 新 材 料 他 们 最 喜 欢, 孩 子 们 用 立 方 块 进 行 推 理 操 作 用 扑 克 牌 进 行 接 龙 游 日 常 生 活 本 月 我 们 日 常 生 活 活 动 的 重 点 :1. 让 孩 子 养 成 良 好 的 生 活 习 惯, 注 重 生 活 细 节 如 : 在 换 好 鞋 子 后 能 将 鞋 子 整 齐 的 摆 放 进 鞋 架 坐 在 椅 子 上 换 鞋 正 确 的 收 放 椅 子 等 2 让 孩 子 有 自 我 照 顾 的 意 识 如, 让 孩 子 感 受 自 己 的 冷 热 并 告 知 老 师,

More information

戲劇研究 第二期 9 0 周育德 金水 中國戲史略 鄧濤 劉立文 中國古代戲劇文學史 張 庚 9-003 郭漢城 中國戲曲通史 廖奔 劉彥君 中國戲曲發展 12 史 等都或簡或繁地把它當作論題 就中後兩部著墨較多 自然也較富於參考 價值 而盧前之書成書較早 已將花雅爭衡分為三期 始於秦腔 繼以徽調

戲劇研究 第二期 9 0 周育德 金水 中國戲史略 鄧濤 劉立文 中國古代戲劇文學史 張 庚 9-003 郭漢城 中國戲曲通史 廖奔 劉彥君 中國戲曲發展 12 史 等都或簡或繁地把它當作論題 就中後兩部著墨較多 自然也較富於參考 價值 而盧前之書成書較早 已將花雅爭衡分為三期 始於秦腔 繼以徽調 戲 劇 研 究 008 年 7 月 第 期 頁 48 論說戲曲雅俗之推移 上 從明嘉靖至清乾隆 曾永義 世新大學講座教授 中國戲曲史上有所謂 花雅爭衡 或作 花雅之爭 這是一件大事 因 為論時間在百年之上 論結果則使得劇壇盟主 由雄霸元明兩代的詞曲系曲牌體 戲曲劇種 轉而為詩讚系板腔體戲曲劇種 同時也使得腔調劇種由明代之單腔調 劇種轉為多腔調劇種 其劇場之主宰者也由元明兩代之劇作家劇場轉為演員中心

More information

清  华  大  学

清  华  大  学 清 华 大 学 综 合 论 文 训 练 题 目 : 陶 瓷 艺 术 中 的 昆 虫 元 素 系 专 姓 别 : 美 术 学 院 业 : 陶 瓷 艺 术 设 计 名 : 胡 莹 莹 指 导 教 师 : 郑 宁 教 授 2015 年 6 月 6 日 关 于 学 位 论 文 使 用 授 权 的 说 明 本 人 完 全 了 解 清 华 大 学 有 关 保 留 使 用 学 位 论 文 的 规 定, 即 : 学

More information

成 大 中 文 學 報 第 四 十 四 期 The Body Metaphors in The Travels of Lao Can Hsu Hui-Lin Assistant Professor, Department of Chinese Literature, National Taiwan

成 大 中 文 學 報 第 四 十 四 期 The Body Metaphors in The Travels of Lao Can Hsu Hui-Lin Assistant Professor, Department of Chinese Literature, National Taiwan 成 大 中 文 學 報 第 四 十 四 期 2014 年 3 月 頁 255-290 國 立 成 功 大 學 中 文 系 論 老 殘 遊 記 中 的 身 體 隱 喻 許 暉 林 * 摘 要 晚 清 以 降, 以 身 體 譬 喻 國 體 成 為 理 解 國 民 與 國 家 關 係 的 重 要 方 式 藉 由 對 老 殘 遊 記 中 身 體 譬 喻 的 分 析, 我 試 圖 提 出 以 下 的 觀 察

More information

<453A5CB1BED0A3CBB6CABFC2DBCEC45C3037BCB6CBB6CABFC2DBCEC4A3A8504446A3A95C32303130BDECC8CBCEC4D1A7D4BAB1CFD2B5C2DBCEC45CC3F1CBD7D1A75CBAFAB1FEC4EAB1CFD2B5C2DBCEC4A3A8CEDED2B3C3BCA3A92E646F63>

<453A5CB1BED0A3CBB6CABFC2DBCEC45C3037BCB6CBB6CABFC2DBCEC4A3A8504446A3A95C32303130BDECC8CBCEC4D1A7D4BAB1CFD2B5C2DBCEC45CC3F1CBD7D1A75CBAFAB1FEC4EAB1CFD2B5C2DBCEC4A3A8CEDED2B3C3BCA3A92E646F63> 分 类 号 : K890 学 号 :_07105822006_ UDC: 300 密 级 :_ 公 开 硕 士 学 位 论 文 温 州 模 式 的 民 俗 文 化 语 境 研 究 A STUDAY OF THE BACKGROUND OF FOLK CULYURE IN WENZHOU MODEL 作 者 姓 名 : 学 科 专 业 : 研 究 方 向 : 指 导 教 师 : 完 成 日 期 : 胡

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 生 死 學 系 碩 士 論 文 國 中 學 生 地 獄 觀 之 研 究 The Study on the Imagination of Hell of Junior High School Students 研 究 生 : 陳 欣 徳 指 導 教 授 : 蔡 明 昌 博 士 中 華 民 國 一 百 零 一 年 六 月 Keep Going 讓 我 們 直 接 點 吧, 這 篇 論

More information

PaperTest系统生成辅助修改标色文档

PaperTest系统生成辅助修改标色文档 设 计 学 视 角 下 看 楚 人 的 装 扮 艺 术 盘 丽 芳 武 汉 纺 织 大 学 分 类 号 TS941.19 学 校 代 码 10495 UDC 700 密 级 公 开 硕 士 学 位 论 文 设 计 学 视 角 下 看 楚 人 的 装 扮 艺 术 作 者 姓 名 : 盘 丽 芳 学 号 : 1215173037 指 导 教 师 : 学 科 门 类 : 钟 蔚 艺 术 设 计 专 业 :

More information

奥运档案(三).doc

奥运档案(三).doc I...1...2...2...3...5...9...10...10...12...14...15...16...16...17...18...20...21...24...25 II...25...27...28...29...31...32...33...33...34...34...36...37...38...39...40...41...42...43...44...45...45 2008...46

More information

二、民生:白银货币化与社会变迁同步

二、民生:白银货币化与社会变迁同步 Chinese Social History Review ---------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 1 4 1471 5 6 40 2~5 2 7 1551 ~1600 40% 8 24 83 74 90% 50 2 2 2% 9 10 3 11 12 304 165 89

More information

第 30 卷 53 贾熟村 太平天国时期的左宗棠集团 之浮收中饱 有不遵守之州县 欲求阻挠之吏绅 即予撤革 于是 咸丰元 二 三 四等年之民 间积欠 率皆踊跃输将 使国课不至虚悬 军储 不至束手 州县办公亦不至拮据 收到了很好的 [2] 效果 农民亦欢欣鼓舞 咸丰六年正月 道员王錱陷湖南江华 升平

第 30 卷 53 贾熟村 太平天国时期的左宗棠集团 之浮收中饱 有不遵守之州县 欲求阻挠之吏绅 即予撤革 于是 咸丰元 二 三 四等年之民 间积欠 率皆踊跃输将 使国课不至虚悬 军储 不至束手 州县办公亦不至拮据 收到了很好的 [2] 效果 农民亦欢欣鼓舞 咸丰六年正月 道员王錱陷湖南江华 升平 第 30 卷 第 5 期 湖 南 城 市 学 院 学 报 Vol. 30 No.5 2009 年 9 月 JOURNAL OF HUNAN CITY UNIVERSITY Sept. 2009 錱 收 稿 日 期 :2009-02-21 作 者 简 介 : 贾 熟 村 (1930-), 男, 河 南 偃 师 人, 研 究 员, 主 要 从 事 中 国 近 代 史 研 究 第 30 卷 53 贾熟村

More information

The Melancholy South - Sun Yuan-heng s Writings on Formosan Products and Climate in Chi-Kan Collections and Their Internal Implication Shih Yi-Lin Pro

The Melancholy South - Sun Yuan-heng s Writings on Formosan Products and Climate in Chi-Kan Collections and Their Internal Implication Shih Yi-Lin Pro 2006 12 107-136 1661-107 The Melancholy South - Sun Yuan-heng s Writings on Formosan Products and Climate in Chi-Kan Collections and Their Internal Implication Shih Yi-Lin Professor, Department of Chinese

More information

中 國 文 化 大 學 藝 術 研 究 所 美 術 組 碩 士 論 文 現 代 女 性 體 態 美 初 探 此 論 文 為 藝 術 學 碩 士 學 位 之 部 分 要 求 指 導 教 授 : 歐 豪 年 研 究 生 : 賴 嚴 禾 中 華 民 國 98 年 06 月

中 國 文 化 大 學 藝 術 研 究 所 美 術 組 碩 士 論 文 現 代 女 性 體 態 美 初 探 此 論 文 為 藝 術 學 碩 士 學 位 之 部 分 要 求 指 導 教 授 : 歐 豪 年 研 究 生 : 賴 嚴 禾 中 華 民 國 98 年 06 月 中 國 文 化 大 學 藝 術 研 究 所 美 術 組 碩 士 論 文 現 代 女 性 體 態 美 初 探 此 論 文 為 藝 術 學 碩 士 學 位 之 部 分 要 求 指 導 教 授 : 歐 豪 年 研 究 生 : 賴 嚴 禾 中 華 民 國 98 年 06 月 碩 士 學 位 論 文 現 代 女 性 體 態 美 初 探 研 究 生 : 賴 嚴 禾 符 合 演 奏 / 創 作 組 部 分 要 求

More information

Japan He Bin Professor, School of Humanities and Social Sciences Tokyo Metropolitan University Abstract In daily life, the food on the table in the fa

Japan He Bin Professor, School of Humanities and Social Sciences Tokyo Metropolitan University Abstract In daily life, the food on the table in the fa 2007 10 177-196 Symbolic Meanings of the Food in the First Lunar Month between China and 177 Japan He Bin Professor, School of Humanities and Social Sciences Tokyo Metropolitan University Abstract In daily

More information

Microsoft Word - 20130627完整版

Microsoft Word - 20130627完整版 國 立 高 雄 餐 旅 大 學 台 灣 飲 食 文 化 產 業 研 究 所 The Graduate Institute of Taiwan Food Culture National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism 碩 士 論 文 Thesis for the Master Degree 中 國 美 容 養 生 保 健 文 化 之 研

More information

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2015 年 11 月 4 日 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 即 由 財 務 委 員 會 批 准 當 日 起, 在 運 輸 及 房 屋 局 運 輸 科 機 場 擴 建 工 程 統

More information

180 漢 學 研 究 第 31 卷 第 4 期 一 前 言 河 豚 於 史 載 甚 早, 東 漢 王 充 ( 西 元 27-97 年 ) 在 論 衡 裡, 已 將 河 豚 視 為 毒 魚 1 南 北 朝 時 期, 開 始 有 人 把 河 豚 剁 成 魚 醬 供 給 日 常 食 用, 漸 成 老 饕

180 漢 學 研 究 第 31 卷 第 4 期 一 前 言 河 豚 於 史 載 甚 早, 東 漢 王 充 ( 西 元 27-97 年 ) 在 論 衡 裡, 已 將 河 豚 視 為 毒 魚 1 南 北 朝 時 期, 開 始 有 人 把 河 豚 剁 成 魚 醬 供 給 日 常 食 用, 漸 成 老 饕 BIBLID 0254-4466(2013)31:4 pp. 179-208 漢 學 研 究 第 31 卷 第 4 期 ( 民 國 102 年 12 月 ) 直 那 一 死 ** 明 代 的 河 豚 文 化 謝 忠 志 * 摘 要 明 人 的 食 魨 習 尚, 實 際 上 源 自 北 宋 時 期 的 蘇 軾 梅 堯 臣, 稱 其 味 美 值 死 明 人 不 單 是 品 嚐 河 豚, 亦 著 手 統

More information

Microsoft Word - 中三選科指南 2014 subject

Microsoft Word - 中三選科指南 2014 subject 必 修 科 目 簡 介 < < < 1. 中 文 > > > 本 科 的 公 開 評 核 以 課 程 發 展 議 會 與 香 港 考 試 及 評 核 局 聯 合 編 訂 的 中 國 語 文 科 課 程 及 評 估 指 引 ( 中 四 至 中 六 ) 為 根 據 目 標 本 科 主 要 評 核 考 生 : (1) 讀 寫 聽 說 能 力 思 維 能 力 審 美 能 力 和 自 學 能 力 ; (2)

More information

商业采购条款和条件

商业采购条款和条件 商 业 采 购 条 款 和 条 件 1. 接 受 及 修 正 : 本 采 购 订 单 的 构 成 是 由 派 克 汉 尼 汾 流 体 传 动 产 品 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ( 买 方 ) 从 卖 方 完 全 根 据 本 条 款 和 条 件 买 入 本 采 购 订 单 中 指 定 的 货 物 或 服 务 此 采 购 订 单 的 验 收 仅 限 用 于 这 些 条 款 和 条 件 除 非 经

More information

論文封面

論文封面 6 21 1973 13 274 A Study of Children s Poetry by Lin Huan-Chang Chen, Chun-Yu National Taitung Teachers College The Graduate Institute of Children s Literature Abstract Lin Huan-Chang, the poet who devoted

More information

II

II I II 前 言 就 业 质 量 不 仅 是 高 校 人 才 培 养 质 量 的 重 要 体 现, 同 时 也 是 社 会 需 求 的 真 实 反 映 编 制 就 业 质 量 报 告, 一 方 面 有 助 于 向 社 会 反 馈 真 实 的 就 业 状 况, 积 极 回 应 对 于 大 学 生 就 业 问 题 的 关 注, 另 一 方 面 也 有 助 于 高 校 获 取 和 分 析 社 会 需 求

More information

标题

标题 第 13 卷 摇 第 2 期 2014 年 6 月 北 京 林 业 大 学 学 报 ( 社 会 科 学 版 ) Journal of Beijing Forestry University ( Social Sciences) Vol. 13 摇 No. 2 Jun. 摇 2014 芍 药 作 为 中 国 爱 情 花 冶 之 史 考 于 晓 南 1,2, 苑 庆 磊 1 1, 郝 丽 红 (1. 北

More information