197 2 相 关 背 景 多 巴 胺 D 2 类 受 体 包 括 D 2 D 3 和 D 4 受 体 1975 年,Randrup 首 先 提 出, 多 巴 胺 可 能 参 与 抑 郁 症 的 发 病 后 来 Maj 等 通 过 一 系 列 的 实 验 证 明, 几 乎 所 有 的 长 期 抗 抑

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "197 2 相 关 背 景 多 巴 胺 D 2 类 受 体 包 括 D 2 D 3 和 D 4 受 体 1975 年,Randrup 首 先 提 出, 多 巴 胺 可 能 参 与 抑 郁 症 的 发 病 后 来 Maj 等 通 过 一 系 列 的 实 验 证 明, 几 乎 所 有 的 长 期 抗 抑"

Transcription

1 196 未 来 药 物 新 型 多 巴 胺 D 2 类 受 体 部 分 激 动 剂 brexpiprazole 刘 长 鹰 1, 于 鹏 2, 李 祎 亮 1 1. 天 津 药 物 研 究 院 天 津 市 新 药 设 计 与 发 现 重 点 实 验 室, 天 津 天 津 药 物 研 究 院 医 药 信 息 中 心, 天 津 摘 要 : 在 多 巴 胺 D 2 类 受 体 中,D 2 受 体 部 分 激 动 剂 对 中 脑 边 缘 通 路 可 产 生 功 能 性 拮 抗 作 用, 能 有 效 的 改 善 精 神 分 裂 症 因 D 2 过 度 活 动 引 起 的 阳 性 症 状 ; 对 中 脑 皮 层 通 路 可 产 生 功 能 性 激 动 作 用, 可 改 善 D 2 功 能 低 下 所 引 起 的 阴 性 症 状 认 知 损 害 brexpiprazole 是 一 种 新 型 多 靶 点 作 用 机 制 的 用 于 精 神 障 碍 疾 病 的 治 疗 药 物, 除 主 要 具 备 多 巴 胺 D 2 受 体 部 分 激 动 作 用 之 外, 还 具 备 D 3 受 体 部 分 激 动 作 用 5-T 1A 部 分 受 体 激 动 作 用 和 5-T 2A 部 分 受 体 拮 抗 作 用, 是 针 对 单 胺 类 神 经 递 质 多 靶 点 开 发 的 同 时 具 有 抗 精 神 分 裂 和 抗 抑 郁 作 用 的 新 药, 目 前 正 在 进 行 Ⅲ 期 临 床 试 验 关 键 词 :brexpiprazole; 多 巴 胺 D 2 类 受 体 部 分 激 动 剂 ; 精 神 分 裂 ; 抑 郁 中 图 分 类 号 :R917 文 献 标 志 码 :A 文 章 编 号 : (2014) DI: /j.issn A novel dopamine D 2 receptor partial agonist: brexpiprazole LIU Chang-ying 1, YU Peng 2, LI Yi-liang 1 1. Tianjin Key Laboratory of Molecular Design and Drug Discovery, Tianjin Institute of Pharmaceutical Research, Tianjin , China 2. Drug Information Center, Tianjin Institute of Pharmaceutical Research, Tianjin , China Abstract: Among the dopamine receptors, dopamine D 2 receptor partial agonist can cause the functional antagonism to mesolimbic pathway and effectively improve the positive symptom caused by overactive D 2 receptor in schizophrenia. While it can cause functional activation to mesocortical pathway and effectively improve the negative symptom and cognitive impairment caused by depressed D 2 receptor function in schizophrenia. Brexpiprazole is a medicine with novel multi-target effect mechanism for the treatment in mental disorders. Besides main dopamine D 2 receptor partial activation, brexpiprazole has dopamine D 3 receptor partial activation, 5-T 1A receptor partial activation, and 5-T 2A receptor partial antagonism. It is a novel medicine with the anti-schizophrenia and anti-depression effect developed in aiming at multi-targets of monoamine neurotransmitter and now is undergoing phase Ⅲ chinical trial. Key words: brexpiprazole; dopamine D 2 receptor partial agonist; schizophrenia; depression 1 药 物 概 况 通 用 名 :brexpiprazole 别 名 :PC 化 学 名 :7-(4-(4-( 苯 并 [b] 噻 吩 -4- 基 - 哌 嗪 -1- 基 ) 丁 氧 基 )-1- 喹 啉 -2- 酮 CA: 分 子 式 :C 相 对 分 子 质 量 : 原 研 公 司 : 日 本 大 冢 制 药 株 式 会 社 结 构 见 图 1 适 应 症 : 精 神 分 裂 症 抑 郁 症 目 前 阶 段 :Ⅲ 期 临 床 图 1 brexpiprazole 的 结 构 Fig. 1 tructure of brexpiprazole 收 稿 日 期 : 作 者 简 介 : 刘 长 鹰 (1978 ), 男, 湖 南 郴 州 市 人, 博 士, 工 程 师, 研 究 方 向 为 药 物 化 学 Tel: (022)

2 197 2 相 关 背 景 多 巴 胺 D 2 类 受 体 包 括 D 2 D 3 和 D 4 受 体 1975 年,Randrup 首 先 提 出, 多 巴 胺 可 能 参 与 抑 郁 症 的 发 病 后 来 Maj 等 通 过 一 系 列 的 实 验 证 明, 几 乎 所 有 的 长 期 抗 抑 郁 治 疗 的 患 者 都 会 增 加 多 巴 胺 诱 导 的 奖 赏 反 应 Maj 等 还 发 现, 使 用 激 动 剂 而 非 抑 制 剂 进 行 抗 抑 郁 治 疗 后, 有 可 能 增 加 了 活 性 状 态 的 D 2 D 3 受 体 的 密 度 多 巴 胺 受 体 反 应 敏 感 性 下 降 的 患 者 使 用 帕 罗 西 汀 抗 抑 郁 治 疗 效 果 会 更 好 [1], 提 示 选 择 性 五 羟 色 胺 再 摄 取 抑 制 剂 (RIs) 可 能 是 通 过 增 加 多 巴 胺 受 体 敏 感 性 而 起 作 用 的 一 般 而 言, 在 临 床 用 药 剂 量 下, 典 型 抗 精 神 分 裂 药 物 对 D 2 受 体 的 阻 断 为 65%, 当 阻 断 比 例 过 高 时 (80%) 往 往 导 致 锥 体 外 系 反 应 (EP) 发 生 及 负 性 症 状 的 恶 化, 限 制 了 其 临 床 运 用 非 典 型 抗 精 神 分 裂 药 物 除 作 用 于 D 2 受 体 外, 对 D 3 受 体 D 4 受 体 及 5-T 2A α 1 肾 上 腺 素 等 也 存 在 亲 和 力, 尤 其 对 D 3 受 体 亲 和 力 较 高, 如 强 效 D 2 受 体 D 3 受 体 混 合 型 拮 抗 剂 磺 胺 必 利 [2-3] 部 分 研 究 者 认 为, 非 典 型 抗 精 神 分 裂 药 物 发 挥 抗 精 神 分 裂 药 效 的 同 时 避 免 出 现 EP 的 药 理 基 础 主 要 在 于 其 对 中 脑 边 缘 D 3 受 体 的 选 择 性 阻 断 除 此 之 外,D 3 受 体 基 因 第 一 外 显 子 ser9gly 的 多 态 性 与 精 神 分 裂 发 病 率 具 有 相 关 性, 也 表 明 D 3 受 体 与 精 神 分 裂 密 切 相 关 [4] 精 神 分 裂 症 阳 性 症 状 阴 性 症 状 和 神 经 认 知 功 能 缺 陷 与 特 异 性 受 体 的 关 系 至 今 未 明, 但 现 有 的 抗 精 神 病 药 都 具 有 拮 抗 D 2 受 体 的 作 用 而 基 底 节 区 的 D 2 受 体 被 阻 断 后 会 引 起 EP 典 型 抗 精 神 病 药 的 作 用 效 价 与 引 起 EP 的 效 价 同 阻 滞 D 2 受 体 的 作 用 呈 正 相 关 [5] D 3 受 体 克 隆 后 的 研 究 发 现, 能 阻 断 D 2 受 体 的 抗 精 神 病 药 物 也 能 阻 滞 D 3 受 体 D 3 受 体 既 是 自 身 受 体, 又 是 突 触 后 受 体 用 非 放 射 性 原 位 杂 交 组 织 化 学 方 法 鉴 定, 精 神 分 裂 症 患 者 纹 状 体 D 3 受 体 数 目 增 加, 而 抗 精 神 病 药 物 可 使 其 数 目 减 少 [6] 精 神 病 人 接 受 不 同 用 药 疗 程 治 疗, 死 后 尸 检 也 表 明, D 3 受 体 密 度 没 有 明 显 改 变, 而 未 服 药 治 疗 患 者 的 腹 侧 纹 状 体 内 D 3 受 体 明 显 增 加 因 此,D 3 受 体 成 为 抗 精 神 病 药 的 重 要 靶 点 药 物 调 节 D 3 受 体 密 度 可 能 是 抗 精 神 病 治 疗 的 作 用 机 制 之 一, 它 与 抗 精 神 病 药 结 合 有 助 于 阴 性 症 状 的 缓 解 D 4 受 体 与 D 2 受 体 D 3 受 体 有 相 似 的 药 理 学 特 性, 脑 内 黑 质 纹 状 体 通 路 中 D 4 R m RA 水 平 较 边 缘 系 统 低, 此 特 征 有 利 于 减 少 D 4 受 体 特 异 性 药 物 的 EP [7] 3 合 成 路 线 化 合 物 1 与 1- 溴 -4- 氯 丁 烷 在 氢 氧 化 钾 作 用 下 脱 去 溴 化 氢, 得 到 中 间 体 2; 化 合 物 3 在 叔 丁 醇 钠 作 用 下, 以 三 ( 二 亚 苄 基 丙 酮 ) 二 钯 (Pd 2 (dba) 3 ) 和 BIAP 为 催 化 剂, 与 哌 嗪 同 样 发 生 脱 溴 化 氢 的 反 应, 得 到 中 间 体 4, 然 后 与 氯 化 氢 甲 醇 溶 液 作 用 生 成 盐 酸 盐 5 最 后, 中 间 体 2 与 中 间 体 5 在 碳 酸 钾 和 碘 化 钠 作 用 下 脱 去 氯 化 氢, 得 到 目 标 化 合 物 brexpiprazole, 见 图 2 Cl K Br, Cl-C 3. Pd 2 (dba) 3, BIAP. Cl brexpiprazole 图 2 brexpiprazole 的 合 成 路 线 Fig. 2 ynthesis route of brexpiprazole

3 198 [8] 4 药 理 作 用 brexpiprazole 的 受 体 结 合 亲 和 力 和 功 能 活 性 是 采 用 体 外 人 类 受 体 技 术 ( 包 括 毛 喉 素 诱 导 的 腺 苷 3,5 - 环 磷 酸 腺 苷 的 积 累 ) 研 究 的 用 来 做 brexpiprazole 药 效 的 体 内 评 估 的 是 大 鼠 模 型 与 阿 立 哌 唑 相 比,brexpiprazole 在 与 多 巴 胺 D 2 受 体 (0.295 nm) 5-T 2A 受 体 (0.473 nm) 和 5-T 1A 受 体 (0.12 nm) 表 现 出 更 高 的 亲 和 力, 而 对 1 M 1 受 体 的 亲 和 力 相 对 较 低 通 过 多 巴 胺 观 察 到 brexpiprazole 部 分 (40%) 抑 制 毛 喉 素 诱 导 的 环 磷 酸 腺 苷 蓄 积 ( 相 对 EC 50 =4 nm), 显 示 了 其 比 阿 立 哌 唑 稍 低 的 D 2 内 在 活 性 brexpiprazole 有 力 地 增 加 了 鸟 苷 -5- 氧 (3- 硫 代 ) 三 磷 酸 盐 ([ 35 ]GTPγ) 与 人 5-T 1A 受 体 的 结 合 (EC 50 =0.49 nm), 表 明 其 对 5-T 1A 受 体 有 部 分 激 动 作 用 在 大 鼠 的 行 为 药 理 学 模 型 中,brexpiprazole 是 一 个 强 有 力 的 阿 朴 吗 啡 诱 导 的 快 速 移 动 刻 板 行 为 以 及 条 件 性 回 避 反 应 的 抑 制 剂, 表 明 其 具 有 D 2 拮 抗 作 用 brexpiprazole 与 5-T 2A 受 体 具 有 相 对 高 的 亲 和 力, 表 现 出 brexpiprazole 剂 量 相 关 性 地 抑 制 (+/ )-2,5- 二 甲 氧 基 -4- 碘 安 非 他 命 引 起 的 甩 头 反 应, 提 示 其 作 为 5-T 2A 受 体 拮 抗 剂 比 阿 立 哌 唑 更 为 有 效 与 其 他 D 2 受 体 拮 抗 剂 相 比,brexpiprazole 没 有 增 加 利 血 平 预 处 理 大 鼠 的 血 浆 催 乳 素 水 平, 从 而 表 现 出 体 内 的 D 2 受 体 部 分 激 动 作 用 brexpiprazole 表 现 出 了 与 阿 立 哌 唑 类 似 的 较 低 的 强 直 性 昏 厥 倾 向 以 上 实 验 结 果 表 明,brexpiprazole 具 有 独 特 的 药 理 学 靶 向 性, 针 对 一 系 列 广 泛 的 精 神 障 碍 疾 病 的 治 疗 均 有 效 果, 且 安 全 性 和 耐 受 性 良 好 此 外,brexpiprazole 的 各 靶 点 产 生 的 药 理 作 用 如 下 : 多 巴 胺 D 2 受 体 部 分 激 动 剂 ( 改 善 阳 性 和 阴 性 症 状, 认 知 功 能 障 碍 和 抑 郁 症 状 );5-T 2A 受 体 拮 抗 剂 ( 改 善 阴 性 症 状, 认 知 功 能 障 碍, 抑 郁 症 状, 失 眠 ); 肾 上 腺 素 α 1 受 体 拮 抗 剂 ( 改 善 精 神 分 裂 症 的 阳 性 症 状 );5-T 摄 取 / 再 摄 取 的 抑 制 作 用 ( 改 善 抑 郁 症 状 );5-T 1A 受 体 部 分 激 动 剂 ( 抗 焦 虑 和 抗 抑 郁 活 性 );5-T 7 受 体 拮 抗 剂 ( 体 温 调 节, 昼 夜 节 律, 学 习 和 记 忆, 睡 眠 ) 5 临 床 研 究 5.1 Ⅰ 期 临 床 brexpiprazole 的 Ⅰ 期 临 床 研 究 目 的 在 于 评 估 其 2~3 mg 多 剂 量 口 服 给 药 作 为 老 年 人 的 抑 郁 症 治 疗 辅 助 疗 法 的 安 全 性 和 耐 受 性 在 多 中 心 双 盲 安 慰 剂 对 照 试 验 中,24 名 70~85 岁 的 老 年 重 度 抑 郁 症 患 者 分 为 3 组, 第 1 组,14 d 逐 步 增 量 阶 段, 而 后 2~3 mg/d, 连 用 28 d; 第 2 组,14 d 逐 步 增 量 阶 段, 而 后 3 mg/d, 连 用 14 d; 第 3 组,21 d 逐 步 增 量 阶 段, 而 后 3 mg/d, 连 用 14 d brexpiprazole 在 该 项 试 验 中 表 现 出 了 良 好 的 安 全 性 和 耐 受 性 此 外, 一 项 平 行 组 双 盲 安 慰 剂 和 阳 性 对 照 的 Ⅰ 期 临 床 试 验 在 美 国 218 名 精 神 分 裂 症 或 情 感 障 碍 患 者 中 进 行, 旨 在 评 价 brexpiprazole 单 独 给 药 以 及 与 莫 西 沙 星 联 合 给 药 对 QT/QTc 的 影 响 参 与 该 试 验 的 患 者 分 为 4 组, 分 别 单 独 接 受 安 慰 剂 brexpiprazole 莫 西 沙 星 与 安 慰 剂 以 及 莫 西 沙 星 与 brexpiprazole 合 用, 其 中 brexpiprazole 分 别 为 4 12 mg/ 次, 莫 西 沙 星 为 400 mg/ 次,1 次 /d, 平 均 治 疗 时 间 为 11 d 结 果 表 明 brexpiprazole 无 论 是 单 用 还 是 与 莫 西 沙 星 联 合 应 用, 对 患 者 QT/QTc 的 影 响 均 较 小 5.2 Ⅱ 期 临 床 在 美 国 名 成 年 重 度 抑 郁 症 患 者 当 中 进 行 了 开 放 标 签 多 中 心 试 验, 旨 在 评 价 1~3 mg brexpiprazole 的 口 服 片 剂 用 于 抑 郁 症 辅 助 治 疗 的 安 全 性 和 有 效 性 在 美 国 773 名 成 年 重 度 抑 郁 症 患 者 中 进 行 了 随 机 双 盲 安 慰 剂 对 照 平 行 分 配 的 多 中 心 试 验, 与 现 有 被 批 准 的 抗 抑 郁 药 相 比, 旨 在 评 价 brexpiprazole 1~3 mg/d 的 口 服 片 剂 用 于 抑 郁 症 辅 助 治 疗 的 安 全 性 和 有 效 性 在 美 国 635 名 成 年 重 度 抑 郁 症 患 者 当 中 进 行 了 随 机 双 盲 安 慰 剂 对 照 平 行 分 配 的 多 中 心 试 验, 与 已 上 市 的 抗 抑 郁 药 相 比, 旨 在 评 价 1~4 mg/d,1 次 /d, 共 14 周 的 可 变 剂 量 的 brexpiprazole 口 服 片 剂 用 于 抑 郁 症 辅 助 治 疗 的 安 全 性 和 有 效 性 以 上 研 究 结 果 表 明, 作 为 对 现 有 抗 抑 郁 药 治 疗 无 应 答 的 重 度 抑 郁 症 患 者 的 辅 助 治 疗 手 段,brexpiprazole 是 有 效 的 早 在 (1.5±0.5)mg 剂 量 治 疗 开 始 后 两 周 内, 在 抑 郁 量 表 上, 患 者 就 显 著 地 表 现 出 统 计 学 意 义 上 的 减 少 [9] (1.5±0.5)mg 的 brexpiprazole 可 能 是 抑 郁 症 辅 助 治 疗 的 最 小 有 效 剂 量 在 保 加 利 亚 克 罗 地 亚 印 度 等 12 个 国 家 和 地 区 的 244 名 成 年 精 神 分 裂 症 患 者 当 中 进 行 了 开 放 标 签 单 组 分 配 的 试 验, 旨 在 评 价 每 日 1~6 mg,1 次 /d, 共 52 周 的 brexpiprazole 口 服 给 药 的 安 全 性 和 耐 受 性 在 保 加 利 亚 克 罗 地 亚 印 度 等 12 个 国 家 和 地 区 的 450 名 成 年 急 性 精 神 分 裂 症 复 发 入 院 患 者 当 中 进 行 了 随 机 双 盲 安 慰 剂 对 照 试 验, 旨 在 比

4 199 较 每 日 一 次 的 0.25~6 mg brexpiprazole 片 剂 与 每 日 一 次 的 10~20 mg 阿 立 哌 唑 片 剂 给 药 的 安 全 性 耐 受 性 和 有 效 性 [10] 结 果 表 明,brexpiprazole 对 患 者 症 状 改 善 较 阿 立 哌 唑 更 好 以 上 研 究 结 果 显 示, 尽 管 具 有 较 高 的 安 慰 剂 反 应 率, 但 最 初 的 研 究 目 标 已 经 达 到 brexpiprazole 的 药 效 与 阿 立 哌 唑 相 当, 但 在 改 善 阴 性 症 状 和 认 知 功 能 方 面 更 有 优 越 性 0.25 mg/d 的 brexpiprazole 是 非 有 效 剂 量, 其 有 效 剂 量 是 1~5 mg/d [11] 5.3 Ⅲ 期 临 床 在 美 国 的 名 成 年 重 度 抑 郁 症 患 者 当 中 进 行 了 多 中 心 随 机 双 盲 安 慰 剂 和 活 性 比 较 对 照 ( 喹 硫 平 ) 的 试 验, 为 期 18 周, 旨 在 评 价 0.5~3 mg 可 变 剂 量 的 brexpiprazole 开 放 标 签 抗 抑 郁 辅 助 治 疗 的 安 全 性 和 有 效 性 该 项 试 验 预 计 2015 年 完 成 在 加 拿 大 捷 克 德 国 等 10 个 国 家 的 名 成 年 重 度 抑 郁 症 患 者 中 进 行 了 长 期 的 开 放 标 签 试 验, 为 期 52 周, 旨 在 评 价 0.5~3 mg 可 变 剂 量 的 brexpiprazole 的 口 服 片 剂 用 于 抑 郁 症 辅 助 治 疗 的 安 全 性 和 耐 受 性 该 项 试 验 预 计 2016 年 完 成 在 加 拿 大 斯 洛 伐 克 波 兰 等 5 个 国 家 的 826 名 成 年 重 度 抑 郁 症 患 者 中 进 行 了 随 机 双 盲 安 慰 剂 对 照 试 验, 旨 在 评 价 2 mg 固 定 剂 量 brexpiprazole 口 服 片 剂 的 安 全 性 和 有 效 性 该 项 试 验 已 于 2013 年 6 月 完 成, 结 果 表 明 brexpiprazole 的 疗 效 和 耐 受 性 均 较 好 在 加 拿 大 德 国 匈 牙 利 等 7 个 国 家 的 名 成 年 重 度 抑 郁 症 患 者 当 中 进 行 了 随 机 双 盲 安 慰 剂 对 照 试 验, 旨 在 评 价 1 3 mg 固 定 剂 量 brexpiprazole 口 服 片 剂 用 于 抑 郁 症 辅 助 治 疗 的 安 全 性 和 有 效 性 该 项 试 验 已 于 2013 年 9 月 完 成, 结 果 表 明 brexpiprazole 的 疗 效 和 耐 受 性 良 好 在 美 国 420 名 成 年 精 神 分 裂 症 患 者 当 中 进 行 了 多 中 心 随 机 双 盲 安 慰 剂 对 照 试 验, 旨 在 评 价 1~4 mg/d 共 52 周 的 brexpiprazole 片 剂 用 于 维 持 治 疗 的 有 效 性 安 全 性 和 耐 受 性 该 项 试 验 预 计 2016 年 完 成 在 保 加 利 亚 印 度 日 本 等 5 个 国 家 的 名 成 年 精 神 分 裂 症 患 者 中 进 行 了 长 期 的 开 放 标 签 试 验, 旨 在 评 价 1~4 mg/d 共 52 周 的 brexpiprazole 片 剂 用 于 维 持 治 疗 的 耐 受 性 该 项 试 验 预 计 2016 年 完 成 此 外 还 专 门 针 对 具 有 睡 眠 障 碍 和 焦 虑 症 状 的 抑 郁 症 患 者 以 及 老 年 学 生 和 在 职 人 员 的 抑 郁 症 患 者 进 行 了 灵 活 剂 量 的 开 放 性 探 索 试 验, 旨 在 评 价 brexpiprazole 对 上 述 人 群 的 效 果 目 前 这 些 试 验 均 在 进 行 当 中 [12] 6 安 全 性 429 例 重 度 抑 郁 症 患 者 中 进 行 的 多 中 心 双 盲 安 慰 剂 对 照 Ⅱ 期 临 床 试 验 表 明, 该 试 验 总 体 完 成 率 为 82%~87% 由 于 不 良 反 应 导 致 的 治 疗 中 止 比 例 为 0.8%~3.2%, 而 安 慰 剂 组 为 0.8%; 最 常 见 的 不 良 反 应 为 上 呼 吸 道 感 染 静 坐 不 能 体 质 量 增 加 鼻 咽 炎 等 7 结 语 目 前 已 有 证 据 显 示, 多 巴 胺 受 体 在 中 介 抗 精 神 病 药 的 效 应 起 主 要 作 用 [13] 包 括 D 2 受 体 在 内 的 多 巴 胺 受 体 部 分 激 动 剂 可 以 改 善 精 神 分 裂 症 阳 性 症 状 阴 性 症 状 焦 虑 抑 郁 认 知 缺 陷, 而 很 少 引 起 像 经 典 药 物 所 致 的 EP 血 清 催 乳 素 增 高 体 质 量 增 加 代 谢 异 常 等 不 良 反 应, 其 安 全 耐 受 性 良 好 [14] brexpiprazole 是 大 冢 制 药 公 司 研 发 的 首 个 多 巴 胺 部 分 5-T 1A 受 体 激 动 剂 以 及 5-T 2A 受 体 拮 抗 剂 化 合 物, 被 认 为 是 继 该 公 司 研 发 的 畅 销 药 物 阿 立 哌 唑 之 后 的 又 一 重 磅 品 种 brexpiprazole 在 多 个 单 胺 系 统 具 有 广 泛 的 活 性, 对 多 巴 胺 D 2 受 体 的 部 分 激 动 剂 活 性 下 降, 且 对 特 定 5-T 受 体 ( 如 5-T 1A 5-T 2A 5-T 7 ) 的 亲 和 力 提 高, 具 有 更 好 的 疗 效 和 耐 受 性, 可 减 少 患 者 静 坐 不 能 不 安 和 / 或 失 眠 等 不 良 反 应 brexpiprazole 目 前 在 Ⅲ 期 临 床 研 究 中 用 于 精 神 分 裂 症 的 治 疗, 以 及 重 度 抑 郁 症 的 辅 助 治 疗 此 外, 该 化 合 物 还 针 对 注 意 力 缺 陷 多 动 障 碍 (ADD ) 在 展 开 Ⅱ 期 临 床 研 究 因 此, brexpiprazole 是 一 种 很 有 临 床 意 义 的 多 靶 点 抗 精 神 疾 病 药 物, 具 有 良 好 的 开 发 前 景 参 考 文 献 [1] 高 霄 飞, 王 雪 琦, 何 成, 等. 抑 郁 症 单 胺 类 递 质 受 体 研 究 进 展 [J]. 生 理 科 学 进 展, 2002, 33(1): [2] Bressan R A, Erlandsson K, Jones M, et al. Is regionally selective D 2 /D 3 dopamine occupancy sufficient for atypical antipsychotic effect? An in vivo quantitative [ 123 I] epidepride PET study of amisulpride- treated patients [J]. Am J Psychiatr, 2003, 160(8): [3] trange P G. Antipsychotic drugs: Importance of dopamine receptors for mechanisms of therapeutic actions and side effects [J]. Pharmacol Rev, 2001, 53(1): [4] Jonsson E G, Flyckt L, Burgert E, et al. Dopamine D 3 receptor gene er9gly variant and schizophrenia: association study and meta-analysis [J]. Psychiatr Genet, 2003, 13(1):

5 [5] 赵 爱 玲, 赵 靖 平. 多 巴 胺 和 5- 羟 色 胺 受 体 基 因 多 态 性 与 抗 精 神 病 药 反 应 [J]. 国 外 医 学 : 精 神 病 学 分 册, 2002, 29(2): [6] Joyce J, Gurevich E V. D 3 receptor and the actions of neuoleptics in the ventral striatopallidal system of schizophrenics [J]. Ann Y Acad ci, 1999, 887: [7] 山 下 博 司, 松 原 淳, 大 岛 邦 生, 等. 用 于 治 疗 精 神 疾 病 的 哌 嗪 取 代 的 苯 并 噻 吩 [P]. 中 国 : A, [8] Kikuchi T, Maeda K, ugino, et al. Preclinical pharmacology of PC-34712: a novel compound with dopamine D 2 receptor partial agonist activity [J]. Biol Psychiatry, 2011, 69(9): 95. [9] Tatsuo. First medium-term management plan for Fiscal 2011 to Fiscal 2013 [C]. tsuka oldings Co., Ltd., [10] Atsumasa Makise. Financial results presentation Q2FY 2011(six months ending eptember 30, 2011). [11] [12] Data from Phase 2 trial demonstrated improvement in primary efficacy endpoint for patients receiving adjunctive PC compared to placebo and support Phase 3 development [R]. onolulu: the 164th Annual Meeting of the American Psychiatric Association, [13] 姜 佐 宁. 新 型 抗 精 神 病 药 的 研 发 进 展 [J]. 中 国 新 药 杂 志, 2003, 12(10): [14] 吉 中 孚. 多 巴 胺 受 体 部 分 激 动 剂 的 临 床 应 用 评 价 [J]. 中 国 医 院 用 药 评 价 与 分 析, 2005, 5(2):

<4D6963726F736F667420576F7264202D203420BEABC9F1B7D6C1D1D6A2C8CFD6AAB9A6C4DCB5C4D1D0BEBFBDF8D5B9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203420BEABC9F1B7D6C1D1D6A2C8CFD6AAB9A6C4DCB5C4D1D0BEBFBDF8D5B9> 精 神 分 裂 症 认 知 功 能 的 研 究 进 展 赵 靖 平 杨 德 森 70 年 代 初,Gallhofer 首 先 提 出, 精 神 分 裂 症 除 了 阳 性 症 状 和 阴 性 症 状 外, 还 存 在 第 3 个 症 状 成 分, 即 认 知 功 能 障 碍 ; 但 在 临 床 工 作 中 长 期 未 被 重 视 50~80 年 代,Schneider 提 出 了 一 级 症 状 因

More information

®

® 中 草 药 Chinese Traditional and Herbal Drugs 第 45 卷 第 15 期 214 年 8 月 2277 稳 心 颗 粒 治 疗 心 律 失 常 的 Meta 分 析 * 何 颖, 刘 莹, 邹 爱 英 天 津 中 医 药 大 学 第 二 附 属 医 院, 天 津 15 摘 要 : 利 用 Meta 分 析 法 评 价 稳 心 颗 粒 治 疗 心 律 失 常 的

More information

2012 Vol. 29No. 4 Drug Evaluation Research RCT 2 3 4 5 YMRS FMRS 6Jaddad 2 7 8 1. 3 2 2-6 1 1. 5 2 Q 3 4 Peto / Meta 5 6 Meta 8 OR 9 OR 95% revmam4. 2

2012 Vol. 29No. 4 Drug Evaluation Research RCT 2 3 4 5 YMRS FMRS 6Jaddad 2 7 8 1. 3 2 2-6 1 1. 5 2 Q 3 4 Peto / Meta 5 6 Meta 8 OR 9 OR 95% revmam4. 2 2012 29 4 Meta 1 2 2 1. 91 440003 2. 310012 6 1. P < 0. 01 P < 0. 01 P < 0. 012. P < 0. 0195% OR = 0. 860. 55-1. 17 P > 0. 05 Meta R971. 43 A 2095-3593201204 - 0288-05 Meta-analysis of Clinical Effects

More information

600 现 代 药 物 与 临 床 Drugs & Clinic 第 31 卷 第 5 期 2016 年 5 月 were significantly decreased, but the levels of IL-12 in two groups were significantly increa

600 现 代 药 物 与 临 床 Drugs & Clinic 第 31 卷 第 5 期 2016 年 5 月 were significantly decreased, but the levels of IL-12 in two groups were significantly increa 现 代 药 物 与 临 床 Drugs & Clinic 第 31 卷 第 5 期 2016 年 5 月 599 喘 可 治 注 射 液 联 合 细 辛 脑 注 射 液 治 疗 小 儿 毛 细 支 气 管 炎 的 临 床 研 究 唐 辉 英, 佘 定 平, 马 颐 娇 深 圳 市 儿 童 医 院 呼 吸 科, 广 东 深 圳 518026 摘 要 : 目 的 探 讨 喘 可 治 注 射 液 联 合

More information

5-25袁宏钧.indd

5-25袁宏钧.indd 第 24 卷 第 5 期 2015 年 5 月 碘 131 doi:10.3978/j.issn.1005-6947.2015.05.005 http://dx.doi.org/10.3978/j.issn.1005-6947.2015.05.005 Chinese Journal of General Surgery, 2015, 24(5):643 647. Chinese Journal of

More information

: MRI Brain Imaging and Psychiatric Research in Major Depressive Disorder and Panic Disorder Important lessons in geriat

: MRI Brain Imaging and Psychiatric Research in Major Depressive Disorder and Panic Disorder Important lessons in geriat 1. 3/19 Monoamine hypothesis in depression:has it finished? 2. 4/9 Pharmacological Strategies in Treating Major Depressive Disorder 3. 4/11 1. 2. 3 11 1. 102 3 5 2012 2. 102 3 12 3. 102 3 25 4. 102 3 26

More information

老年人藥物不良反應

老年人藥物不良反應 老 年 人 藥 物 不 良 反 應 林 志 學 醫 師, 劉 秋 松 醫 師 中 國 醫 藥 學 院 附 設 醫 院 家 庭 醫 學 科 前 言 : 老 年 人 的 藥 物 不 良 反 應 (Adverse drug reactions;adr) 是 臨 床 上 極 為 令 人 關 心 的 課 題 根 據 統 計, 全 世 界 老 年 人 ( 指 65 歲 以 上 ) 大 概 佔 總 人 口 12%,

More information

臨 床 藥 物 治 療 學 Therapeutics of Clinical Drugs ( 5% 10%) 3 EGFRIs ( ) 4 (10-17%) TKI (5-9%) ( clindamycin 1%) doxycycline 100 mg minocycline 100 mg isot

臨 床 藥 物 治 療 學 Therapeutics of Clinical Drugs ( 5% 10%) 3 EGFRIs ( ) 4 (10-17%) TKI (5-9%) ( clindamycin 1%) doxycycline 100 mg minocycline 100 mg isot Therapeutics of Clinical Drugs 臨 床 藥 物 治 療 學 表 皮 生 長 因 子 抑 制 劑 皮 膚 併 發 症 中 山 醫 學 大 學 附 設 醫 院 藥 劑 科 藥 師 林 政 仁 吳 雀 維 中 山 醫 學 大 學 附 設 醫 院 醫 師 劉 親 穎 摘 要 (epidermal growth factor receptor inhibitors EGFRIs)

More information

211 better than those in the control group, with significant difference between two groups (P < 0.05). The ocular hypertension of patients in the cont

211 better than those in the control group, with significant difference between two groups (P < 0.05). The ocular hypertension of patients in the cont 210 毛 果 芸 香 碱 联 合 拉 坦 前 列 素 治 疗 原 发 性 急 性 闭 角 型 青 光 眼 的 疗 效 观 察 符 元 党 1, 郑 振 优 2, 林 再 雄 2, 周 吉 良 1. 昌 江 黎 族 自 治 县 中 西 医 结 合 医 院, 海 南 昌 江 572700 2. 海 南 医 学 院 附 属 医 院 眼 科, 海 南 海 口 570100 1 摘 要 : 目 的 探 讨

More information

10 中 草 药 Chinese Traditional and Herbal Drugs 第 43 卷 第 1 期 2012 年 1 月 生 药 打 粉 入 药 的 基 本 特 点, 借 鉴 材 料 学 粉 体 学 等 学 科 的 研 究 成 果, 在 中 药 传 统 制 药 理 念 的 启 发

10 中 草 药 Chinese Traditional and Herbal Drugs 第 43 卷 第 1 期 2012 年 1 月 生 药 打 粉 入 药 的 基 本 特 点, 借 鉴 材 料 学 粉 体 学 等 学 科 的 研 究 成 果, 在 中 药 传 统 制 药 理 念 的 启 发 中 草 药 Chinese Traditional and Herbal Drugs 第 43 卷 第 1 期 2012 年 1 月 9 基 于 传 统 丸 散 剂 特 点 的 中 药 粒 子 设 计 技 术 研 究 1, 杨 明 2, 韩 丽 1, 杨 胜 3, 张 定 1, 苏 柘 僮 1, 郭 治 平 4, 邹 文 铨 1. 成 都 中 医 药 大 学 四 川 省 中 药 资 源 系 统 研

More information

1

1 Activity- based Cost Management: A New Mode of Medical cost Management () 1 Activity - based Cost Management A New Mode of Medical cost Management Abstract With the development of medical market, the defects

More information

864 现 代 药 物 与 临 床 Drugs & Clinic 第 31 卷 第 6 期 2016 年 6 月 of apoptosis related factors, decrease the incidence of adverse reactions, which is of great

864 现 代 药 物 与 临 床 Drugs & Clinic 第 31 卷 第 6 期 2016 年 6 月 of apoptosis related factors, decrease the incidence of adverse reactions, which is of great 现 代 药 物 与 临 床 Drugs & Clinic 第 31 卷 第 6 期 2016 年 6 月 863 曲 妥 珠 单 抗 联 合 多 西 紫 杉 醇 治 疗 Her-2 阳 性 乳 腺 癌 的 临 床 研 究 * 周 永 安, 刘 训 碧 黄 石 市 中 心 医 院 ( 普 爱 院 区 ) 乳 腺 肿 瘤 外 科, 湖 北 黄 石 435000 摘 要 : 目 的 探 析 注 射 用 曲

More information

22 Animal Husbandry & Veterinary Medicine 2011 Vol. 43 No % 3% 3% /% % 6. 67% 1. 71% 1. 11% 0. 14% 0.

22 Animal Husbandry & Veterinary Medicine 2011 Vol. 43 No % 3% 3% /% % 6. 67% 1. 71% 1. 11% 0. 14% 0. 2011 43 5 21 3 1 1* 1 2 3 1 1. 2. 3. 78. 68±2. 95 g 28 300 3 5 3% 3 1 ALT TP ALB AST 0. 05 P>0. 05 ALT TP ALB P>0. 05 AST 0. 05 GLOB P>0. 05 2 INS 0. 05 TSH T 3 0. 05 P>0. 05 GLU GH T4 IGF-I P>0. 05 S816.

More information

标题

标题 文化创新蓝皮书 24 山东省文化产业发展政策支撑体系探究 张胜冰 张 欣 摘 要: 近年来, 山东省把发展文化产业作为加快建设经济文化强省的 重大举措, 通过加快推进文化体制改革, 加大政策资金扶持力度等方式, 大 力促进文化产业发展并取得显著成效 在文化产业发展过程中, 山东省逐步 建立并不断完善具有自身特色的文化产业发展政策支撑体系, 在政府的统一 规划指导下, 依靠一系列符合山东文化产业发展实际需求的政策措施,

More information

固本解郁法?治

固本解郁法?治 81 J Chin Med 13(2): 81-88, 2002 固 本 解 鬱 法 論 治 中 風 後 抑 鬱 症 (poststroke depression) 對 照 研 究 劉 慶 憲 1,2 宋 永 建 3 1 浙 江 省 平 湖 市 中 醫 醫 院 神 經 內 科 浙 江, 平 湖, 中 國 2 上 海 第 二 醫 科 大 學 2002 屆 高 級 醫 師 班 3 上 海 第 二 醫 科

More information

亚临界大容量电站锅炉过热器系统阻力

亚临界大容量电站锅炉过热器系统阻力 能 源 研 究 与 信 息 第 28 卷 第 1 期 Energy Research and Information Vol. 28 No. 1 2012 文 章 编 号 : 1008-8857(2012)01-0001-06 我 国 地 源 热 泵 相 关 技 术 专 利 综 合 分 析 焦 文 静, 戴 传 山 ( 天 津 大 学 机 械 学 院, 天 津 300072) 摘 要 : 地 源 热

More information

第 33 卷 第 2 期 2010 年 4 月 - 149 - 脱 蛋 白 较 好 的 方 法 是 Sevag 法, 它 是 根 据 蛋 白 质 在 氯 仿 等 有 机 溶 剂 中 变 性 的 特 点, 使 蛋 白 质 变 性 成 胶 状, 此 法 条 件 温 和, 可 避 免 多 糖 的 降 解

第 33 卷 第 2 期 2010 年 4 月 - 149 - 脱 蛋 白 较 好 的 方 法 是 Sevag 法, 它 是 根 据 蛋 白 质 在 氯 仿 等 有 机 溶 剂 中 变 性 的 特 点, 使 蛋 白 质 变 性 成 胶 状, 此 法 条 件 温 和, 可 避 免 多 糖 的 降 解 - 148 - Drug Evaluation Research Vol.33 No.2 April 2010 植 物 多 糖 的 研 究 进 展 陶 遵 威 1, 郑 夺 1, 邸 明 磊 2, 单 晓 菊 1 天 津 市 医 药 科 学 研 究 所, 天 津 300020; 2 天 津 中 医 药 大 学, 天 津 300073 2 摘 要 多 糖 是 由 单 糖 连 接 而 成 的 多 聚 物,

More information

标题

标题 第 33 卷 第 3 期 医 学 研 究 与 教 育 Vol.33 No.3 2016 年 6 月 Medical Research and Education Jun.,2016 本 文 引 用 : 张 建 红, 刘 盼 英, 李 远, 等. 真 性 红 细 胞 增 多 症 的 中 医 辨 证 用 药 规 律 与 转 化 医 学 研 究 [ J ]. 医 学 研 究 与 教 育, 2016, 33

More information

A 股 投 资 参 考 日 报 一 每 日 重 点 财 经 要 闻 解 读 中 央 一 号 文 件 : 大 力 推 进 农 业 现 代 化 中 国 证 券 网 讯, 中 央 一 号 文 件 1 月 27 日 由 新 华 社 受 权 发 布 文 件 指 出, 大 力 推 进 农 业 现 代 化, 必

A 股 投 资 参 考 日 报 一 每 日 重 点 财 经 要 闻 解 读 中 央 一 号 文 件 : 大 力 推 进 农 业 现 代 化 中 国 证 券 网 讯, 中 央 一 号 文 件 1 月 27 日 由 新 华 社 受 权 发 布 文 件 指 出, 大 力 推 进 农 业 现 代 化, 必 中 国 金 融 数 据 及 解 决 方 案 首 席 服 务 商 A 股 投 资 参 考 日 报 2016-1-28 Wind 题 材 交 流 群 号 :104142 上 海 万 得 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 Shanghai Wind Information Co., Ltd. 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 福 山 路 33 号 建 工 大 厦 9 楼 邮 编 Zip: 200120

More information

现 代 药 物 与 临 床 Drugs & Clinic 第 29 卷 第 9 期 2014 年 9 月 1045 and simulation of Tiapride Tablets, 3 times/d, 4 6 years old patients: 1 tablet/time; 7 11 y

现 代 药 物 与 临 床 Drugs & Clinic 第 29 卷 第 9 期 2014 年 9 月 1045 and simulation of Tiapride Tablets, 3 times/d, 4 6 years old patients: 1 tablet/time; 7 11 y 1044 现 代 药 物 与 临 床 Drugs & Clinic 第 29 卷 第 9 期 2014 年 9 月 菖 麻 熄 风 片 治 疗 小 儿 多 发 性 抽 动 症 肝 风 内 动 挟 痰 证 Ⅲ 期 临 床 研 究 胡 思 源 1, 马 融 1*, 田 恬 2, 钟 成 梁 1, 魏 小 维 1, 向 希 雄 3, 丁 樱 4, 吕 玉 霞 5, 王 雪 峰 6, 李 燕 宁 1. 天

More information

某某某某详细报告

某某某某详细报告 中 国 金 融 数 据 及 解 决 方 案 首 席 务 商 A 股 资 金 流 向 排 名 日 报 (204-2-3) 上 海 万 得 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 Shanghai Wind Information Co., Ltd. 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 福 山 路 33 号 建 工 大 厦 9 楼 邮 编 Zip: 20020 电 话 Tel: (862) 6888

More information

Microsoft Word - 360145.doc

Microsoft Word - 360145.doc 项 目 批 准 号 81273814 归 口 管 理 部 门 申 请 代 码 收 件 日 期 H2716 360145 y 国 家 自 然 科 学 基 金 委 员 会 资 助 项 目 计 划 书 资 助 类 别 : 面 上 项 目 亚 类 说 明 : 非 连 续 资 助 类 项 目 附 注 说 明 : 项 目 名 称 : 益 气 养 肺 法 拮 抗 bfgf 对 肺 癌 微 环 境 介 导 化 疗

More information

某某某某详细报告

某某某某详细报告 中 国 金 融 数 据 及 解 决 方 案 首 席 务 商 A 股 资 金 流 向 排 名 日 报 () 上 海 万 得 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 Shanghai Wind Information Co., Ltd. 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 福 山 路 33 号 建 工 大 厦 9 楼 邮 编 Zip: 200120 电 话 Tel: (8621) 6888 2280

More information

Microsoft Word - A _ doc

Microsoft Word - A _ doc 5 10 15 20 25 小 剂 量 克 拉 霉 素 治 疗 顽 固 性 鼻 窦 炎 的 疗 效 # 分 析 * 张 松 ( 华 中 科 技 大 学 同 济 医 学 院 附 属 协 和 医 院, 武 汉 430022) 摘 要 : 摘 要 : 目 的 探 讨 克 拉 霉 素 治 疗 顽 固 性 鼻 窦 炎 的 疗 效, 为 顽 固 性 鼻 窦 炎 治 疗 寻 找 新 的 药 物 方 法 : 对 我

More information

The frame research on the management system of Chinese herbal medicine A Dissertation Submitted for the Master s Degree Candidate:Han Feng Tutor: Prof

The frame research on the management system of Chinese herbal medicine A Dissertation Submitted for the Master s Degree Candidate:Han Feng Tutor: Prof 密 级 : 公 开 学 号 :20091012 硕 士 学 位 论 文 我 国 中 药 材 管 理 制 度 框 架 研 究 研 究 生 韩 锋 导 师 王 越 指 导 教 师 学 科 专 业 所 在 学 院 毕 业 时 间 田 侃 社 会 医 学 与 卫 生 事 业 管 理 经 贸 管 理 学 院 2012 年 6 月 The frame research on the management system

More information

一 本 周 综 述 本 周 首 次 发 布 国 企 改 革 的 地 方 主 要 是 武 汉 市, 其 他 省 市 广 东 上 海 和 合 肥 进 入 国 企 改 革 的 实 施 阶 段 央 企 方 面 本 周 最 大 的 看 点 是 中 国 船 舶 重 工 集 团 和 中 国 航 空 工 业 集 团

一 本 周 综 述 本 周 首 次 发 布 国 企 改 革 的 地 方 主 要 是 武 汉 市, 其 他 省 市 广 东 上 海 和 合 肥 进 入 国 企 改 革 的 实 施 阶 段 央 企 方 面 本 周 最 大 的 看 点 是 中 国 船 舶 重 工 集 团 和 中 国 航 空 工 业 集 团 中 国 金 融 数 据 及 解 决 方 案 首 席 服 务 商 国 资 改 革 政 策 与 企 业 动 态 跟 踪 周 报 : 央 企 改 革 开 启 两 股 六 连 板 (9 月 26 日 ) 上 海 万 得 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 Shanghai Wind Information Co., Ltd. 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 福 山 路 33 号 建 工 大 厦

More information

1269 malondialdehyde (MDA) were significantly decreased, while oxygen partial pressure (PaO 2 ), ph value, superoxide dismutase (SOD) and glutathione

1269 malondialdehyde (MDA) were significantly decreased, while oxygen partial pressure (PaO 2 ), ph value, superoxide dismutase (SOD) and glutathione 1268 维 生 素 A 联 合 牛 肺 表 面 活 性 物 质 治 疗 新 生 儿 呼 吸 窘 迫 综 合 征 的 临 床 研 究 朱 琼 1, 陈 小 利 2, 叶 华 2 1. 重 庆 市 合 川 区 妇 幼 保 健 计 划 生 育 服 务 中 心 儿 科, 重 庆 401520 2. 重 庆 市 合 川 区 妇 幼 保 健 计 划 生 育 服 务 中 心 内 儿 科, 重 庆 401520

More information

2 结 果 409 例 报 告 中, 男 性 249 例 (60.88%), 女 性 160 例 (39.12%), 男 女 比 例 1.6:1; 年 龄 最 小 的 仅 1 天, 年 龄 最 大 的 84 岁 其 中,14 岁 以 下 儿 童 患 者 360 例, 占 88.02% ( 表 1)

2 结 果 409 例 报 告 中, 男 性 249 例 (60.88%), 女 性 160 例 (39.12%), 男 女 比 例 1.6:1; 年 龄 最 小 的 仅 1 天, 年 龄 最 大 的 84 岁 其 中,14 岁 以 下 儿 童 患 者 360 例, 占 88.02% ( 表 1) 中 图 分 类 号 :R978.7;R994.11 文 献 标 识 码 :A 文 章 编 号 :1672-8629(2015)01-0045-04 409 例 注 射 用 单 磷 酸 阿 糖 腺 苷 不 良 反 应 报 告 分 析 王 丽 1 李 强 2 ( 1 河 南 省 食 品 药 品 评 价 中 心, 河 南 郑 州 450004; 2 河 南 省 郑 州 市 食 品 药 品 检 验 所, 河

More information

防疫學苑系列 009

防疫學苑系列  009 第 七 章 肺 外 結 核 結 核 病 依 據 病 灶 部 份 可 分 為 肺 結 核 和 肺 外 結 核 肺 結 核 的 病 灶 侵 犯 肺 實 質 肺 實 質 以 外 的 病 灶 統 稱 為 肺 外 結 核 肺 外 結 核 較 難 診 斷, 一 方 面 是 較 少 見 ( 在 台 灣, 肺 結 核 與 肺 外 結 核 的 比 例 是 9:1), 另 一 方 面 是 疾 病 部 位 較 難 評 估,

More information

1 市 场 要 闻 回 顾 : 名 称 收 盘 价 日 涨 跌 幅 上 证 综 指 4,229.27-1.62 深 证 成 指 14,136.17-0.68 沪 深 300 4,553.33-0.95 融 资 余 额 当 日 买 入 额 截 至 周 三 (5 月 6 日 ),A 股 融 资 融 券

1 市 场 要 闻 回 顾 : 名 称 收 盘 价 日 涨 跌 幅 上 证 综 指 4,229.27-1.62 深 证 成 指 14,136.17-0.68 沪 深 300 4,553.33-0.95 融 资 余 额 当 日 买 入 额 截 至 周 三 (5 月 6 日 ),A 股 融 资 融 券 中 国 金 融 数 据 及 解 决 方 案 首 席 服 务 商 A 股 融 资 融 券 日 报 5 月 7 日 上 海 万 得 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 Shanghai Wind Information Co., Ltd. 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 福 山 路 33 建 工 大 厦 9 楼 邮 编 Zip: 200120 电 话 Tel: (8621) 6888 2280

More information

RESEARCH ON HIGHER EDUCATION Number 4, 2013(General Serial No.78) CONTENTS Colleges and Universities Forum Three-Year Blueprint of Undergraduate Cours

RESEARCH ON HIGHER EDUCATION Number 4, 2013(General Serial No.78) CONTENTS Colleges and Universities Forum Three-Year Blueprint of Undergraduate Cours RESEARCH ON HIGHER EDUCATION 目 录 高 校 论 坛 李 晓 慧 等 北 京 服 装 学 院 本 科 教 学 与 人 才 培 养 三 年 设 想 3 国 家 级 实 验 教 学 示 范 中 心 建 设 赵 平 以 创 新 型 人 才 培 养 为 导 向 构 建 服 装 服 饰 实 践 教 学 平 台 4 王 永 进 服 装 专 业 实 验 室 建 设 与 实 验 教 学

More information

世 界 临 床 药 物 WORLD CLINICAL DRUGS Vol.37 NO.6 406 热 和 手 抖, 无 恶 心 呕 吐 及 腹 泻, 食 欲 减 退, 近 2 年 体 重 下 降 明 显 ( 约 10 kg), 门 诊 多 次 检 查 提 示 血 钾 低 (2.8 ~ 3.3 mmo

世 界 临 床 药 物 WORLD CLINICAL DRUGS Vol.37 NO.6 406 热 和 手 抖, 无 恶 心 呕 吐 及 腹 泻, 食 欲 减 退, 近 2 年 体 重 下 降 明 显 ( 约 10 kg), 门 诊 多 次 检 查 提 示 血 钾 低 (2.8 ~ 3.3 mmo 陈 霞, 等. I 治 疗 以 低 钾 性 肌 无 力 为 首 发 症 状 的 双 侧 自 主 性 功 能 亢 进 探 讨 & 交 流 I 治 疗 以 低 钾 性 肌 无 力 为 首 发 症 状 的 双 侧 自 主 性 功 能 亢 进 性 甲 状 腺 腺 瘤 一 例 陈 霞, 黄 云 鸿, 王 育 璠, 彭 永 德 * ( 上 海 交 通 大 学 附 属 第 一 人 民 医 院 内 分 泌 代 谢

More information

穨75.PDF

穨75.PDF 75 J Chin Med 14(2): 75-85, 2003 (2002 8 20 2002 12 24 2003 1 8 ) 1 2 3 4 5 6 7 50 : 04-22340047 : 04-22342508E-mail: jcmt22@ms38.hinet.net 76 8 9 1180 1251 10 () 11 77 12 13 ( ) 14 (1) (2) () (1) (2)

More information

Therapeutics of Clinical Drugs 參 臨 治 療 方 式 一 非 藥 物 治 療 (physical maneuvers) 2-5 表 一 非 藥 物 治 療 策 略 ( 一 ) 停 用 引 發 問 題 的 藥 物 ( ) ( 二 ) 病 人 衛 和 身 體

Therapeutics of Clinical Drugs 參 臨 治 療 方 式 一 非 藥 物 治 療 (physical maneuvers) 2-5 表 一 非 藥 物 治 療 策 略 ( 一 ) 停 用 引 發 問 題 的 藥 物 ( ) ( 二 ) 病 人 衛 和 身 體 Therapeutics of Clinical Drugs 姿 態 性 低 血 壓 臨 床 治 療 嘉 義 長 庚 紀 念 醫 院 藥 劑 科 藥 師 林 佩 姿 摘 要 midodrine fludrocortisones pyridostigmine midodrinefludrocortisonepyridostigmine 壹 前 言 5-10 mmhg 5-10 mmhg (10-25/)

More information

Microsoft Word - 201506定版

Microsoft Word - 201506定版 56 Chinese Journal of Library and Information Science for Traditional Chinese Medicine Dec. 2015 Vol. 39 No. 6 综 述 中 医 药 学 语 言 系 统 研 究 综 述 于 彤, 贾 李 蓉, 刘 静, 杨 硕 *, 董 燕, 朱 玲 中 国 中 医 科 学 院 中 医 药 信 息 研 究 所,

More information

1 y ml / h kg x mg /d y 2. 5 ml / h kg 0. 3 ml / h kg y = 0. 143 + 0. 046 x r = 0. 994 7 10 PAVELKA 2 Wistar 5 Br - Cl - HCO3 - ClO - 4 SCN - 14 d 82

1 y ml / h kg x mg /d y 2. 5 ml / h kg 0. 3 ml / h kg y = 0. 143 + 0. 046 x r = 0. 994 7 10 PAVELKA 2 Wistar 5 Br - Cl - HCO3 - ClO - 4 SCN - 14 d 82 1006-446X 2011 10-0001-021 1 2 1. 201800 2. 201800 2001 2010 80% 8 5 O 613. 43 R 969 A 1857 1912 1980 20 1 1. 1 SOREMARK 1960 12 d 1 SANGSTER 1983 10 d MAY 1992 8 ~ 14 d 6 ~ 8 d RAUWS 1975 91 mg /kg 3

More information

Microsoft Word - 4期中文目次.doc

Microsoft Word - 4期中文目次.doc 454 中 草 药 Chinese Traditional and Herbal Drugs 第 44 卷 第 4 期 203 年 2 月 新 型 糖 苷 类 衍 生 物 降 糖 作 用 筛 选 和 研 究, 王 小 彦 2, 王 玉 丽, 陈 娇 3, 赵 桂 龙, 徐 为 人 *, 汤 立 达. 天 津 药 物 研 究 院 天 津 市 新 药 设 计 与 发 现 重 点 实 验 室, 天 津 30093

More information

第二部分

第二部分 中 国 农 通 报 0,7(04):478-48 Chinese Agricultural Science Bulletin 基 于 网 络 平 台 的 生 物 统 计 改 革 及 实 践 效 果 分 析 袁 文, 彭 惠 茹, 张 洪 亮, 刘 文 欣, 华 金 平, 苏 胜 宝, 孔 繁 玲 ( 中 国 农 大 科 技 术 发 展 研 究 院, 北 京 0093; 中 国 农 大 农 与 生 物

More information

一、考試宗旨:考選風險管理人才,提升風險管理水準。

一、考試宗旨:考選風險管理人才,提升風險管理水準。 101 年 第 1 次 風 險 管 理 師 考 試 簡 章 一 考 試 宗 旨 : 考 選 風 險 管 理 人 才, 提 升 風 險 管 理 水 準 二 考 試 類 別 :( 一 ) 個 人 風 險 管 理 師 ;( 二 ) 企 業 風 險 管 理 師 可 同 時 報 考 三 考 試 科 目 :( 參 考 用 書 請 詳 閱 簡 章 第 二 頁 ) ( 一 ) 個 人 風 險 管 理 師 考 試 (

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B2CCA3BA4542B2A1B6BE52746120496747BFB9CCE5D3EBB1C7D1CAB0A9B7D6C6DAB5C4B9D8CFB52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B2CCA3BA4542B2A1B6BE52746120496747BFB9CCE5D3EBB1C7D1CAB0A9B7D6C6DAB5C4B9D8CFB52E646F63> EB 病 毒 Rta/IgG 抗 体 与 鼻 咽 癌 分 期 的 关 系 蔡 永 林, 郑 裕 明, 成 积 儒, 李 军, 莫 永 坤, 钟 青 燕 ( 广 西 梧 州 市 红 十 字 会 医 院, 梧 州 市 肿 瘤 防 治 研 究 所, 广 西 梧 州 543002) 摘 要 : 目 的 探 讨 EB 病 毒 Rta/IgG 抗 体 与 鼻 咽 癌 临 床 分 期 的 关 系 方 法 用 酶

More information

(%) 1

(%) 1 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1.The institute of Cultural Affairs (www.icatw.com; www.ica-usa.org) 23 24 25 26 27 28 29 91/08~ ~91/07 30 () 1992 6 () 2001 7 () 77-106 31

More information

医学科研方法

医学科研方法 医 学 科 研 方 法 主 讲 苏 秀 兰 细 胞 生 物 学 教 授 第 一 讲 绪 论 一 概 念 : 在 医 学 科 学 研 究 活 动 中, 运 用 科 学 的 实 践 和 理 论 思 维 的 技 巧, 充 分 发 挥 自 己 的 智 慧, 去 寻 找 观 念 世 界 与 现 实 世 界 之 间 的 联 系 或 规 律, 从 而 发 现 新 现 象, 提 出 新 理 论 的 手 段 二 医

More information

引言

引言 上 海 市 进 出 口 贸 易 总 额 影 响 因 素 分 析 杨 瑾 1 2 冯 宇 辉 1. 同 济 大 学 经 济 与 管 理 学 院, 上 海,20009 2. 中 铁 建 电 气 化 局 集 团 轨 道 交 通 器 材 有 限 公 司, 常 州, 江 苏,213179 摘 要 : 进 出 口 贸 易 总 额 是 衡 量 一 个 地 区 经 济 发 展 速 度 的 重 要 指 标, 本 文

More information

- 14 - Drug Evaluation Research 第 36 卷 第 1 期 2013 年 2 月 料 ), 山 西 皇 城 相 府 药 业 有 限 公 司, 批 号 20111003 ( 人 口 服 推 荐 剂 量 为 每 日 3 次, 每 次 4 粒, 成 人 体 质 量 按 60

- 14 - Drug Evaluation Research 第 36 卷 第 1 期 2013 年 2 月 料 ), 山 西 皇 城 相 府 药 业 有 限 公 司, 批 号 20111003 ( 人 口 服 推 荐 剂 量 为 每 日 3 次, 每 次 4 粒, 成 人 体 质 量 按 60 Drug Evaluation Research 第 36 卷 第 1 期 2013 年 2 月 - 13 - 柴 青 消 癖 胶 囊 对 乳 腺 增 生 模 型 大 鼠 的 治 疗 作 用 研 究 * 刘 聪, 岳 永 花, 郝 旭 亮 山 西 省 中 医 药 研 究 院, 山 西 太 原 030012 摘 要 : 目 的 探 讨 柴 青 消 癖 胶 囊 对 乳 腺 增 生 模 型 大 鼠 的 治

More information

http / /www. psychjm. net. cn 2014 27 4 1 1. 2. 1 A 20100501 2mg /d 100422 2 5 ~ 10mg 1 ~ 2 /d 10 ~ 20mg /d 15. 69 ± 4. 21 mg /d B 1 20100501 3-4 3 ~

http / /www. psychjm. net. cn 2014 27 4 1 1. 2. 1 A 20100501 2mg /d 100422 2 5 ~ 10mg 1 ~ 2 /d 10 ~ 20mg /d 15. 69 ± 4. 21 mg /d B 1 20100501 3-4 3 ~ 2014 27 4 http / /www. psychjm. net. cn 刘 云 蒋 光 明 孙 建 中 孙 亚 军 焦 小 雷 陈 金 山 3 CCMD - 3 165 3 A B C 2 PANSS PANSS - F = 896. 936 ~ 1484. 087 P < 0. 01 F = 6. 962 ~ 41. 495 P < 0. 01 F = 3. 455 P = 0. 034

More information

5. 药 理 学 的 研 究 方 法 是 实 验 性 的, 这 意 味 着 : A. 用 动 物 实 验 研 究 药 物 的 作 用 B. 用 离 体 器 官 进 行 药 物 作 用 机 制 的 研 究 C. 收 集 客 观 实 验 数 据 进 行 统 计 学 处 理 D. 用 空 白 对 照 作

5. 药 理 学 的 研 究 方 法 是 实 验 性 的, 这 意 味 着 : A. 用 动 物 实 验 研 究 药 物 的 作 用 B. 用 离 体 器 官 进 行 药 物 作 用 机 制 的 研 究 C. 收 集 客 观 实 验 数 据 进 行 统 计 学 处 理 D. 用 空 白 对 照 作 第 一 章 绪 言 ( 一 ) 单 项 选 择 题 1. 药 理 学 是 一 门 重 要 的 医 学 基 础 课 程, 是 因 为 它 : A. 阐 明 药 物 作 用 机 制 B. 改 善 药 物 质 量, 提 高 疗 效 C. 可 为 开 发 新 药 提 供 实 验 资 料 与 理 论 依 据 D. 为 指 导 临 床 合 理 用 药 提 供 理 论 基 础 E. 具 有 桥 梁 科 学 的 性

More information

38 張 元 素 歸 經 引 經 理 論 研 究 本 文 以 張 元 素 著 述 為 主 要 材 料, 采 用 上 海 涵 芬 樓 景 印 元 杜 思 敬 濟 生 拔 粹 刊 本 4 ; 醫 學 啟 源 為 任 應 秋 點 校 本, 任 本 以 明 成 化 八 年 刊 本 為 底 本, 旁 校 上

38 張 元 素 歸 經 引 經 理 論 研 究 本 文 以 張 元 素 著 述 為 主 要 材 料, 采 用 上 海 涵 芬 樓 景 印 元 杜 思 敬 濟 生 拔 粹 刊 本 4 ; 醫 學 啟 源 為 任 應 秋 點 校 本, 任 本 以 明 成 化 八 年 刊 本 為 底 本, 旁 校 上 J Chin Med 24(1): 37-47, 2013 37 1 1,2, * 1,2 1,2 1 2 101 04 09 101 09 26 張 元 素, 字 潔 古, 金 代 易 州 ( 河 北 易 水 ) 人, 他 學 識 淵 博, 臨 證 經 驗 豐 富, 善 於 化 裁 古 方 他 建 立 了 以 臟 腑 辨 證 為 核 心 的 臨 床 證 治 體 系, 創 新 了 用 藥 理 論,

More information

405 急 性 心 肌 梗 死 是 临 床 较 为 常 见 的 心 血 管 疾 病, 病 情 危 急, 病 死 率 高 [1] 随 着 经 皮 冠 状 动 脉 介 入 治 疗 (percutaneous coronary intervention,pci) 技 术 在 急 性 心 肌 梗 死 急 诊

405 急 性 心 肌 梗 死 是 临 床 较 为 常 见 的 心 血 管 疾 病, 病 情 危 急, 病 死 率 高 [1] 随 着 经 皮 冠 状 动 脉 介 入 治 疗 (percutaneous coronary intervention,pci) 技 术 在 急 性 心 肌 梗 死 急 诊 404 冠 心 舒 通 胶 囊 预 防 急 性 心 肌 梗 死 PCI 术 后 再 狭 窄 的 临 床 研 究 李 静, 王 建 榜, 王 西 辉 西 安 医 学 院 第 二 附 属 医 院 心 内 科, 陕 西 西 安 710038 摘 要 : 目 的 研 究 冠 心 舒 通 胶 囊 预 防 急 性 心 肌 梗 死 经 皮 冠 状 动 脉 介 入 治 疗 (PCI) 术 后 再 狭 窄 的 临 床

More information

01-0982.doc

01-0982.doc 第 32 卷 第 7 期 岩 土 工 程 学 报 Vol.32 No.7 2010 年 7 月 Chinese Journal of Geotechnical Engineering July 2010 沿 海 碎 石 回 填 地 基 上 高 能 级 强 夯 系 列 试 验 对 比 研 究 年 廷 凯 1,2, 水 伟 厚 3, 李 鸿 江 4, 杨 庆 1,2, 王 玉 立 (1. 大 连 理 工

More information

. 運 用 社 交 技 巧 訓 練 於 一 位 重 鬱 症 役 男 之 護 理 經 驗. 壹 前 言 憂 鬱 症 是 本 世 紀 四 大 重 要 疾 病 之 一, 其 後 遺 症 會 造 成 調 適 能 力 人 際 關 係 職 業 能 力 社 會 角 色 和 認 知 行 為 下 降, 增 加 社 會

. 運 用 社 交 技 巧 訓 練 於 一 位 重 鬱 症 役 男 之 護 理 經 驗. 壹 前 言 憂 鬱 症 是 本 世 紀 四 大 重 要 疾 病 之 一, 其 後 遺 症 會 造 成 調 適 能 力 人 際 關 係 職 業 能 力 社 會 角 色 和 認 知 行 為 下 降, 增 加 社 會 . 弘 光 學 報 54 期. 運 用 社 交 技 巧 訓 練 於 一 位 重 鬱 症 役 男 之 護 理 經 驗 蔡 佩 玲 光 田 綜 合 醫 院 收 到 日 期 :97.1.17 修 訂 日 期 :97.5.5 接 受 日 期 :97.5.15 摘 要 憂 鬱 症 發 生 的 頻 率 在 年 輕 族 群 中 逐 漸 增 加, 而 在 台 灣 服 役, 不 同 於 歐 美 國 家 的 募 兵 制,

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20382DA4A4C2E5AA76C0F8B068A4C6A9CABDA5C3F6B860AAA2AABAC17BA7C9B669AE695FB0AAA976AEDB5F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20382DA4A4C2E5AA76C0F8B068A4C6A9CABDA5C3F6B860AAA2AABAC17BA7C9B669AE695FB0AAA976AEDB5F2E646F63> 中 醫 治 療 退 化 性 膝 關 節 炎 的 臨 床 進 展 125 中 醫 治 療 退 化 性 膝 關 節 炎 的 臨 床 進 展 高 宗 桂 台 灣 大 仁 科 技 大 學 台 灣 馬 光 中 醫 醫 院 台 灣 中 醫 醫 學 會 摘 要 退 化 性 膝 關 節 炎 是 臨 床 常 見 的 多 發 性 關 節 軟 骨 疾 病, 好 發 於 50 歲 以 上 的 中 老 年 人 臨 床 表 現

More information

2012 1 162 CREDIT REFERENCE No. 1 2012 Serial NO. 162 欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟 100054 F832. 4 A 1674-747X 2012 01-0001 - 12 30 1 1999 1999 10 1 10 2012-01 - 10 1958-1 1 1999 1 10

More information

第 三 十 六 期 與 良 好 基 礎 上, 以 堅 定 不 移 的 步 伐, 群 策 群 力 向 前 邁 進, 實 現 本 局 以 實 證 基 礎 及 社 會 成 本 為 衡 量 準 則, 期 能 經 濟 有 效 理 及 防 物 濫 用 的 組 織 願 景 2 世 界 衛 生 組 織 防 毒 注

第 三 十 六 期 與 良 好 基 礎 上, 以 堅 定 不 移 的 步 伐, 群 策 群 力 向 前 邁 進, 實 現 本 局 以 實 證 基 礎 及 社 會 成 本 為 衡 量 準 則, 期 能 經 濟 有 效 理 及 防 物 濫 用 的 組 織 願 景 2 世 界 衛 生 組 織 防 毒 注 第 三 十 六 期 國 內 郵 資 已 付 立 法 院 郵 局 許 可 證 北 台 字 第 12710 號 局 慶 紀 要 學 術 交 流 生 活 處 分 案 例 報 導 法 規 公 告 會 議 報 導 業 務 及 活 動 報 導 季 刊 北 台 字 第 5938 號 登 記 為 雜 誌 交 寄 發 行 日 期 / 中 華 民 國 九 十 七 年 七 月 十 日 發 行 人 / 俊 生 總 編 輯

More information

Abstract: By the textual research between region and landscape, it is believed in the paper that the regional information is a pivotal characteristic for one city to distinguish from others. The author

More information

自傷行為 67 難化 個人化及妄下結論等 皆是有系統的邏輯謬誤 吳 陳 4 羅 6 憂鬱患者的症狀困擾 自我情緒 人際及生活品質 若只靠個人意志是無法 自行恢復 通常需要藥物或心理治療才能恢復健康 而照顧憂鬱症患者 護理人員需維持溫暖 接納與尊 重的態度 利用治療性溝通技巧 引導表達感受 以 提高健

自傷行為 67 難化 個人化及妄下結論等 皆是有系統的邏輯謬誤 吳 陳 4 羅 6 憂鬱患者的症狀困擾 自我情緒 人際及生活品質 若只靠個人意志是無法 自行恢復 通常需要藥物或心理治療才能恢復健康 而照顧憂鬱症患者 護理人員需維持溫暖 接納與尊 重的態度 利用治療性溝通技巧 引導表達感受 以 提高健 66 Self-Mutilation 日間病房反覆自傷之憂鬱症患者的護理經驗 蔡佳吟 余靜雲 文獻查證 摘 要 本文描述在日間病房照顧一位反覆出現自傷行 為之憂鬱症個案的護理經驗 筆者自8年月 日開始照護個案 發現個案6年月8日住院 迄今 無效性因應能力及自傷行為實質改善情形 不佳 故除了平時的復健與團體護理治療之外 於8年月日至4月4日介入十次個別治療性 會談 與個案討論日記 會談中運用認知行為改

More information

中 草 药 Chinese Traditional and Herbal Drugs 第 46 卷 第 9 期 2015 年 5 月 1339 非 酒 精 性 脂 肪 性 肝 病 (nonalcoholic fatty liver disease,nafld) 是 一 种 与 胰 岛 素 抵 抗 遗

中 草 药 Chinese Traditional and Herbal Drugs 第 46 卷 第 9 期 2015 年 5 月 1339 非 酒 精 性 脂 肪 性 肝 病 (nonalcoholic fatty liver disease,nafld) 是 一 种 与 胰 岛 素 抵 抗 遗 1338 中 草 药 Chinese Traditional and Herbal Drugs 第 46 卷 第 9 期 2015 年 5 月 九 味 肝 泰 胶 囊 对 高 脂 饮 食 诱 导 大 鼠 非 酒 精 性 脂 肪 肝 的 治 疗 作 用 陈 菲 1 2,, 艾 国 3, 盛 柳 青 1, 麻 佳 蕾 1, 黄 正 明 1. 金 华 职 业 技 术 学 院 医 学 院, 浙 江 金 华

More information

10384 200115009 UDC Management Buy-outs MBO MBO MBO 2002 MBO MBO MBO MBO 000527 MBO MBO MBO MBO MBO MBO MBO MBO MBO MBO MBO Q MBO MBO MBO Abstract Its related empirical study demonstrates a remarkable

More information

0896-电力信息与系统通信-02期.indb

0896-电力信息与系统通信-02期.indb ... 中 图 分 类 号 :TP319 文 献 标 志 码 :B 文 章 编 号 :1672-4844(2013)02-0044-05 自 定 义 报 表 平 台 的 实 施 李 晶 1, 刘 小 秋 2 1, 刘 立 超 (1. 福 州 电 业 局, 福 建 福 州 350009 ;2. 国 网 信 通 亿 力 科 技 股 份 有 限 责 任 公 司, 福 建 福 州 350003) 摘 要 :

More information

小论文草稿2_邓瀚

小论文草稿2_邓瀚 城 市 轨 道 交 通 列 车 运 行 控 制 系 统 仿 真 分 析 平 台 的 设 计 邓 瀚 1 赵 霞 1 张 琼 燕 2 刘 循 2 (1. 上 海 交 通 大 学 自 动 化 系, 系 统 控 制 与 信 息 处 理 教 育 部 重 点 实 验 室, 上 海,200240;2. 上 海 申 通 地 铁 股 份 有 限 公 司, 上 海,201103) 摘 要 文 章 设 计 了 一 种

More information

20110403抗精神失常药

20110403抗精神失常药 抗 精 神 失 常 药 Drugs for Psychiatric Disorders 林 蓉 科 教 楼 11 层 西 安 交 通 大 学 医 学 院 药 理 系 1 全 球 精 神 神 经 疾 病 构 成 比 (%) 抑 郁 17.3 精 神 病 6.8 自 杀 ( 伤 ) 15.9 药 物 依 赖 4.8 痴 呆 12.7 其 它 16.4 酒 依 赖 12.1 癫 痫 9.3 2 世 界 前

More information

128 中 南 大 学 学 报 ( 社 会 科 学 版 ) 2012 年 第 18 卷 第 5 期 毫 无 价 值, 而 且 还 会 遗 患 无 穷 随 着 社 会 生 活 节 奏 的 加 快 和 生 活 方 式 的 改 变, 食 品 供 应 将 日 益 社 会 化, 更 多 的 人 依 赖 食 品

128 中 南 大 学 学 报 ( 社 会 科 学 版 ) 2012 年 第 18 卷 第 5 期 毫 无 价 值, 而 且 还 会 遗 患 无 穷 随 着 社 会 生 活 节 奏 的 加 快 和 生 活 方 式 的 改 变, 食 品 供 应 将 日 益 社 会 化, 更 多 的 人 依 赖 食 品 第 18 卷 第 5 期 中 南 大 学 学 报 ( 社 会 科 学 版 ) Vol.18 No.5 2012 年 10 月 J. CENT. SOUTH UNIV. (SOCIAL SCIENCE) Oct. 2012 论 食 品 安 全 伦 理 的 基 本 价 值 诉 求 喻 文 德 ( 吉 首 大 学 马 克 思 主 义 学 院, 湖 南 吉 首,416000) 摘 要 : 食 品 安 全 亟

More information

115 的 大 量 废 弃 物 被 丢 弃 或 直 接 燃 烧 [3] 此 外, 海 南 省 文 昌 鸡 年 产 量 约 8 0 只, 鸡 粪 年 产 量 超 过 100 万 t 这 些 富 含 养 分 的 固 体 有 机 废 弃 物 不 进 行 处 理, 不 仅 会 极 大 浪 费 大 量 养 分

115 的 大 量 废 弃 物 被 丢 弃 或 直 接 燃 烧 [3] 此 外, 海 南 省 文 昌 鸡 年 产 量 约 8 0 只, 鸡 粪 年 产 量 超 过 100 万 t 这 些 富 含 养 分 的 固 体 有 机 废 弃 物 不 进 行 处 理, 不 仅 会 极 大 浪 费 大 量 养 分 广东农业科学 16 43 6 114-118 Guangdong Agricultural Sciences doi 10.16768/j.issn.1004-874X.16.06.0 刘军 董存明 吕诗锦 等. 腐熟菌剂不同添加量对鸡粪椰糠高温堆肥的影响 [J]. 广东农业科学 16 43 6 114-118. 腐熟菌剂不同添加量对鸡粪 椰糠高温堆肥的影响 刘 军 董存明 吕诗锦 阮云泽 王蓓蓓

More information

IDP

IDP 430072 G255.1 A 1003-6938 2010 01-0034-11 A Tentative Study on Subject Formation and Cooperative Mechanism of Chinese Ancient Book Digitization Li Mingjie Yu Youyou School of Information Management of

More information

60 裝 訂 線 財 團 法 人 雲 林 長 庚 紀 念 醫 院 長 庚 醫 療 財 團 法 人 基 隆 長 庚 紀 念 醫 院 暨 情 人 湖 院 區 長 庚 醫 療 財 團 法 人 基 隆 長 庚 紀 念 醫 院 長 庚 醫 療 財 團 法 人 嘉 義 長 庚 紀 念 醫 院 長 庚 學 校 財

60 裝 訂 線 財 團 法 人 雲 林 長 庚 紀 念 醫 院 長 庚 醫 療 財 團 法 人 基 隆 長 庚 紀 念 醫 院 暨 情 人 湖 院 區 長 庚 醫 療 財 團 法 人 基 隆 長 庚 紀 念 醫 院 長 庚 醫 療 財 團 法 人 嘉 義 長 庚 紀 念 醫 院 長 庚 學 校 財 檔 號 : 保 存 年 限 : 財 團 法 人 生 物 技 術 開 發 中 心 函 受 文 者 : 中 山 醫 學 大 學 附 設 醫 院 地 址 : 新 北 市 汐 止 區 康 寧 街 169 巷 101 號 聯 絡 人 : 李 博 惠 02-26956933 #5103 裝 發 文 日 期 : 中 華 民 國 105 年 4 月 21 日 發 文 字 號 : 生 發 平 字 第 1057000009

More information

404 中 草 药 Chinese Traditional and Herbal Drugs 第 42 卷 第 2 期 2011 年 2 月 加 入 的 十 二 烷 基 磺 酸 钠 活 性 剂 1.23 g, 在 球 磨 机 转 速 600 r/min 的 条 件 下 球 磨 8 h, 所 得 粉

404 中 草 药 Chinese Traditional and Herbal Drugs 第 42 卷 第 2 期 2011 年 2 月 加 入 的 十 二 烷 基 磺 酸 钠 活 性 剂 1.23 g, 在 球 磨 机 转 速 600 r/min 的 条 件 下 球 磨 8 h, 所 得 粉 中 草 药 Chinese Traditional and Herbal Drugs 第 42 卷 第 2 期 2011 年 2 月 403 纳 米 技 术 在 中 药 领 域 的 研 究 进 展 1, 吴 芸 2 1,, 严 国 俊 2, 蔡 宝 昌 1, 2, 3* 1. 国 家 中 医 药 管 理 局 中 药 炮 制 标 准 重 点 研 究 实 验 室, 江 苏 南 京 210046 2. 国

More information

Untitiled

Untitiled 392 抗 癫 药 物 疗 效 与 安 全 性 周 列 民 关 键 词 癫 ; 药 物 疗 法 ; 药 物 毒 性 ; 药 物 过 敏 ; 内 分 泌 系 统 疾 病 ; 妊 娠 ; 综 述 文 献 DOI:10.3969/j.issn.1672-6731.2011.04.005 疾 病 状 态 的 药 物 干 预 是 内 科 治 疗 的 重 要 方 法 之 一, 药 物 疗 效 和 安 全 性 在

More information

专 注 于 数 字 营 养 的 移 动 健 康 公 司 解 决 一 个 吃 的 健 康 的 问 题 中 粮 数 字 健 康 科 技 有 限 公 司 COFCO Digital Health Technology Co. Ltd By Hong Bill Xu COFCO Group Tel:86(1

专 注 于 数 字 营 养 的 移 动 健 康 公 司 解 决 一 个 吃 的 健 康 的 问 题 中 粮 数 字 健 康 科 技 有 限 公 司 COFCO Digital Health Technology Co. Ltd By Hong Bill Xu COFCO Group Tel:86(1 专 注 于 数 字 营 养 的 移 动 健 康 公 司 解 决 一 个 吃 的 健 康 的 问 题 中 粮 数 字 健 康 科 技 有 限 公 司 COFCO Digital Health Technology Co. Ltd By Hong Bill Xu COFCO Group Tel:86(10)8500-6419 Fax:86(10)8561-5955 Email:xuh@cofco.com

More information

貳、甲基安非他命之研究主題背景

貳、甲基安非他命之研究主題背景 behavioral sensitization (Robinson, 1984) substantia nigra, SN (Robinson, 1984) Dahlstrom Fuxe (Dahlstrom and Fuxe, 1965) 12 A1~A12 A13 A17 10 mesencephalic DA cell system telencephalon mesotelencephalon

More information

林学 园艺

林学 园艺 中国农学通报 2015,31(10):153-157 Chinese Agricultural Science Bulletin 蚬壳花椒资源繁育与有效成分研究进展 杨 辉 李 猛 王 平 孙吉康 代明龙 中南林业科技大学生命科学与技术学院 长沙 410004 摘 要 总结了蚬壳花椒的一般特性及生长发育特征 地理分布差异 组织培养 扦插嫁接 有性繁育 遗 传多样性分析 药用成分的种类 有效成分的分离纯化方法

More information

<46495420446F63756D656E7428452D2D796E2D31C6DABFAF2D31D6D0D2BDD2A9CFD6B4FABBAF2D32303134C4EA2DB5DA34C6DA2DC4BFC2BC2D34C6DA2E6D6469>

<46495420446F63756D656E7428452D2D796E2D31C6DABFAF2D31D6D0D2BDD2A9CFD6B4FABBAF2D32303134C4EA2DB5DA34C6DA2DC4BFC2BC2D34C6DA2E6D6469> 绎 1 援 401331 2. 400030 3. 400020 4. 400080 5. 400012 88 44 44 猿 孕 约 0.05 ESR 悦 CRP RF 孕 约 0.05 doi: 10.11842/wst.2014.04.018 R593.22 A Rheumatoid Arthritis RA 44 19 25 32 耀 75 47.71 依 8.53 5 耀 28 4.39

More information

标题

标题 摇 1524 艾 滋 病 合 并 肺 部 感 染 中 医 证 型 研 究 进 展 综 述 扶 伟 摇 徐 立 然 摇 马 秀 霞 摇 孟 鹏 飞 摇 宋 夕 元 摇 李 亮 平 摇 李 正 摇 丁 雪 摇 邱 荃 摇 杨 超 华 揖 摘 要 铱 摇 艾 滋 病 合 并 肺 部 感 染 的 治 疗 过 程 中 因 其 病 因 复 杂, 临 床 症 状 多 样, 辨 证 分 型 及 临 床 疗 效 评

More information

% 30% % % % %

% 30% % % % % 2 2 Economics of Education Research (Beida) 3 2004 6 Institute of Economics of Education, Peking University 100871 2001 115 6 70% 2002 145 6 64.7% 5 2002 80% 2003 212 67 46% 2003 6 2003 8 1 50 15 2003

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D203631372D3632312032303133303430333030312DBACEC0F25FD0A3B6D4B8E55F2DB6FED0A32D2D2DC8A5B5F4CDBCD6D0B5C4BBD8B3B5B7FBBAC52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203631372D3632312032303133303430333030312DBACEC0F25FD0A3B6D4B8E55F2DB6FED0A32D2D2DC8A5B5F4CDBCD6D0B5C4BBD8B3B5B7FBBAC52E646F63> 第 4 卷 第 2 期 食 品 安 全 质 量 检 测 学 报 Vol. 4 No. 2 2013 年 4 月 Journal of Food Safety and Quality Apr., 2013 何 莉 *, 姜 笑 寒 ( 广 东 省 食 品 药 品 职 业 技 术 学 校, 广 州 510663) 摘 要 : 本 文 通 过 科 学 地 运 用 html5+jsp+sql 技 术, 建

More information

中国科技论文在线中文稿件模板

中国科技论文在线中文稿件模板 # 针 刺 治 疗 过 敏 性 鼻 炎 取 穴 规 律 探 析 ** 张 佳 佳, 陈 晟, 郭 盛 楠, 赵 吉 平 ( 北 京 中 医 药 大 学 东 直 门 医 院 ) 5 摘 要 : 变 应 性 鼻 炎 (AR) 已 成 为 全 球 性 常 见 病 针 刺 治 疗 本 病 疗 效 独 特 且 相 关 的 临 床 报 道 数 量 较 多 本 文 通 过 对 针 刺 治 疗 AR 相 关 文 献

More information

黑面琵鷺2015

黑面琵鷺2015 PG10402-0124 104-01-01 104 年 度 台 江 國 家 公 園 黑 面 琵 鷺 族 群 生 態 研 究 及 其 棲 地 經 營 管 理 計 畫 台 江 國 家 公 園 管 理 處 委 託 研 究 報 告 (104 年 ) ( 本 報 告 內 容 及 建 議, 純 屬 研 究 小 組 意 見, 不 代 表 本 機 關 意 見 ) 中 華 民 國 104 年 12 月 PG10402-0124

More information

(Microsoft Word - 200704Linux\272\364\270\364\264\372\305\347\250t\262\316\244\247\254\343\250s.doc)

(Microsoft Word - 200704Linux\272\364\270\364\264\372\305\347\250t\262\316\244\247\254\343\250s.doc) 知 識 社 群 與 資 訊 安 全 學 術 研 討 會 張 宜 莘 中 國 文 化 大 學 資 訊 管 理 學 系 研 究 所 研 究 生 g9414038@ms2.pccu.edu.tw 網 路 測 驗 系 統 之 研 究 中 文 摘 要 近 年 來 政 府 積 極 推 動 數 位 學 習 產 業, 尤 其 是 在 阿 里 山 日 出 計 畫 之 後, 在 專 業 人 才 的 培 育 上, 投 入

More information

1421 历 360 份, 局 部 使 用 抗 菌 药 物 不 进 行 统 计 1.2 方 法 统 计 分 析 2013 年 住 院 患 者 抗 菌 药 物 的 使 用 情 况 统 计 内 容 包 括 使 用 科 室 年 龄 体 质 量 住 院 时 间 诊 断 抗 菌 药 物 品 种 抗 菌 药 物

1421 历 360 份, 局 部 使 用 抗 菌 药 物 不 进 行 统 计 1.2 方 法 统 计 分 析 2013 年 住 院 患 者 抗 菌 药 物 的 使 用 情 况 统 计 内 容 包 括 使 用 科 室 年 龄 体 质 量 住 院 时 间 诊 断 抗 菌 药 物 品 种 抗 菌 药 物 1420 天 津 市 中 心 妇 产 科 医 院 2013 年 住 院 患 者 抗 菌 药 物 使 用 情 况 分 析 * 汪 涛, 邢 丽 天 津 市 中 心 妇 产 科 医 院 药 剂 科, 天 津 300100 摘 要 : 目 的 调 查 天 津 市 中 心 妇 产 科 医 院 2013 年 住 院 患 者 抗 菌 药 物 的 使 用 情 况, 并 分 析 评 估 其 使 用 合 理 性 方

More information

中 文 摘 要 : 胃 食 管 反 流 病 食 管 外 表 现 与 酸 反 流 关 系 的 研 究 研 究 生 : 赵 莉 导 师 : 刘 新 光 目 的 : 探 讨 反 流 性 食 管 炎 (RE) 常 见 的 食 管 外 表 现,24 小 时 食 管 ph 监 测 对 伴 有 食 管 外 表 现

中 文 摘 要 : 胃 食 管 反 流 病 食 管 外 表 现 与 酸 反 流 关 系 的 研 究 研 究 生 : 赵 莉 导 师 : 刘 新 光 目 的 : 探 讨 反 流 性 食 管 炎 (RE) 常 见 的 食 管 外 表 现,24 小 时 食 管 ph 监 测 对 伴 有 食 管 外 表 现 ( 医 学 部 ) 在 职 人 员 申 请 硕 士 学 位 论 文 论 文 题 目 胃 食 管 反 流 病 食 管 外 表 现 与 酸 反 流 关 系 的 研 究 学 院 ( 医 院 所 ): 北 京 大 学 第 一 医 院 学 科 专 业 : 消 化 内 科 申 请 人 姓 名 : 赵 莉 导 师 姓 名 职 称 : 刘 新 光 二 OO 七 年 五 月 1 中 文 摘 要 : 胃 食 管 反 流

More information

instillation therapy combined with Western medicine can reduce the levels of ALT, TBA, ALP, TBIL, DBIL and GGT, and improve the anti-cmv-igm negative

instillation therapy combined with Western medicine can reduce the levels of ALT, TBA, ALP, TBIL, DBIL and GGT, and improve the anti-cmv-igm negative 在 线 投 稿 : http://www.baishideng.com/wcjd/ch/index.aspx 帮 助 平 台 : http://www.wjgnet.com/esps/helpdesk.aspx DOI: 10.11569/wcjd.v23.i28.4568 世 界 华 人 消 化 杂 志 2015 年 10 月 8 日 ; 23(28): 4568-4573 ISSN 1009-3079

More information

河南羚锐制药股份有限公司

河南羚锐制药股份有限公司 2004 1 2 3 [1999]09 4100001004818 2000 9 10 4000 2000 10 18 Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd. 232 465550 10036 4 10036 19013400 18.95% 15090000 15.04% 11280520 11.24% 6639600 5 6.61% 6000000 5.98%

More information

Microsoft Word - 11-秦华伟.doc

Microsoft Word - 11-秦华伟.doc 热 带 海 洋 学 报 JOURNAL OF TROPICAL OCEANOGRAPHY 海 洋 调 查 与 观 测 仪 器 doi:10.3969/j.issn.1009-5470.2013.01.011 2013 年 第 32 卷 第 1 期 : 76 80 http://www.jto.ac.cn * 应 用 于 龟 山 岛 热 液 喷 口 探 寻 的 散 射 光 式 水 下 浊 度 仪 研

More information

94 Complementary Therapy 46 34 Polaski & Tatro, 1996/1998 2005CassilthDeng2004 20022005 2001 Dunwoody, Smyth, & Davidson, 2002 2005 2005Dunwoody et al

94 Complementary Therapy 46 34 Polaski & Tatro, 1996/1998 2005CassilthDeng2004 20022005 2001 Dunwoody, Smyth, & Davidson, 2002 2005 2005Dunwoody et al 93 運 用 輔 助 療 法 於 照 護 一 位 血 液 透 析 合 併 結 腸 癌 患 者 無 望 感 之 護 理 經 驗 葉 詩 君 葉 蕙 芳 * 血 液 透 析 患 者 經 常 發 生 無 望 感, 長 期 出 現 無 望 感 會 影 響 病 患 身 心 靈 健 康, 甚 至 對 生 命 造 成 威 脅 本 文 探 討 照 護 一 位 洗 腎 患 者 合 併 癌 症 之 雙 重 重 大 疾

More information

a b

a b 38 3 2014 5 Vol. 38 No. 3 May 2014 55 Population Research + + 3 100038 A Study on Implementation of Residence Permit System Based on Three Local Cases of Shanghai Chengdu and Zhengzhou Wang Yang Abstract

More information

<46495420446F63756D656E7428442D2D796E2DB9A4D7F72D31C6DABFAF2D31D6D0D2BDD2A9CFD6B4FABBAF2D32303133C4EA2DB5DA35C6DA2D30352D31302DC1C9C4FEBBF9B5D82DB8BEB6F9B2A12E6D6469>

<46495420446F63756D656E7428442D2D796E2DB9A4D7F72D31C6DABFAF2D31D6D0D2BDD2A9CFD6B4FABBAF2D32303133C4EA2DB5DA35C6DA2D30352D31302DC1C9C4FEBBF9B5D82DB8BEB6F9B2A12E6D6469> 绎 1. 110032 2. 100029 3. 100045 4. 300193 5. 116023 6. 510120 7. 110004 8. 250011 9. 210029 10. 200032 11. 510405 12. 210008 13. 201102 14. 300074 13 3 1~2 doi: 10.11842/wst.2013.05.039 R725.6 A World

More information

穨D03-02c-Annex.PDF

穨D03-02c-Annex.PDF Drs. K. W. Boey, S.F. Li, C.W. Kwan and Ms. Bonny Wong ( ) 1 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 10 32.4 11.6 6.6(World Health Organisation,1999) 2.2 (Conwell, 2001 Klinger, 1999 Yip & Chiu, 1998) 2.3 (Shneidman, 1985)

More information

2005 The Analysis and Design for a Chain Supermarket Intelligent Delivery System () 2005 4 I Abstract The Analysis and Design for a Chain Supermarket Intelligent Delivery System The Analysis and Design

More information

32期

32期 中 国 农 学 通 报 2014,30(32):38-42 Chinese Agricultural Science Bulletin 中 草 药 饲 料 添 加 剂 对 黄 鳝 性 激 素 含 量 的 影 响 1,2 1,2 1,2 2 赵 庆 凯, 丁 炜 东, 邴 旭 文, 王 建 新 ( 1 南 京 农 业 大 学 无 锡 渔 业 学 院, 江 苏 无 锡 214081; 2 中 国 水 产

More information

by mild (22.7%). Inhaled corticosteroids, systemic corticosteroids, and antibiotics were applied to 94.8% (292 cases), 74.7% (230 cases), and 90.9% (2

by mild (22.7%). Inhaled corticosteroids, systemic corticosteroids, and antibiotics were applied to 94.8% (292 cases), 74.7% (230 cases), and 90.9% (2 论 著 临 床 研 究 doi: 0.7499/j.issn.008-8830.204.2.007 郑 州 市 城 区 儿 童 哮 喘 的 流 行 病 学 调 查 及 发 病 相 关 因 素 分 析 赵 坤 宋 桂 华 古 华 倩 2 刘 爽 3 张 岩 郭 彦 荣 (. 河 南 中 医 学 院 第 一 附 属 医 院 儿 科 医 院, 河 南 郑 州 450000; 2. 杭 州 市 余 杭 区

More information

4期

4期 中 国 农 学 通 报 2013,29(04):39-43 Chinese Agricultural Science Bulletin 中 药 荆 芥 最 新 研 究 进 展 1,2 1,2 赵 立 子, 魏 建 和 ( 1 北 京 协 和 医 学 院 药 用 植 物 研 究 所, 北 京 100193; 2 中 草 药 物 质 基 础 与 资 源 利 用 教 育 部 重 点 实 验 室, 北 京

More information

相 关 报 道 近 年 来 临 床 上 运 用 多 种 针 灸 疗 法 治 疗 肥 胖 及 其 引 起 的 并 发 症, 如 高 脂 血 症 糖 尿 病 高 血 压 及 痛 经 等, 均 获 得 满 意 疗 效. caused by sedentary lifestyle and genetic f

相 关 报 道 近 年 来 临 床 上 运 用 多 种 针 灸 疗 法 治 疗 肥 胖 及 其 引 起 的 并 发 症, 如 高 脂 血 症 糖 尿 病 高 血 压 及 痛 经 等, 均 获 得 满 意 疗 效. caused by sedentary lifestyle and genetic f 在 线 投 稿 : http://www.baishideng.com/wcjd/ch/index.aspx 帮 助 平 台 : http://www.wjgnet.com/esps/helpdesk.aspx DOI: 10.11569/wcjd.v24.i5.815 世 界 华 人 消 化 杂 志 2016 年 2 月 18 日 ; 24(5): 815-820 ISSN 1009-3079 (print)

More information

产 业 经 济 的 功 能 定 位 1993 年, 国 务 院 提 出 北 京 新 规 划 要 突 出 首 都 特 点, 发 挥 首 都 优 势, 积 极 调 整 北 京 的 产 业 结 构, 促 进 第 三 产 业 的 发 展 北 京 经 济 开 始 退 二 进 三, 第 三 产 业 快 速 发

产 业 经 济 的 功 能 定 位 1993 年, 国 务 院 提 出 北 京 新 规 划 要 突 出 首 都 特 点, 发 挥 首 都 优 势, 积 极 调 整 北 京 的 产 业 结 构, 促 进 第 三 产 业 的 发 展 北 京 经 济 开 始 退 二 进 三, 第 三 产 业 快 速 发 首 都 新 定 位 下 轨 道 交 通 产 业 发 展 研 究 首 都 新 定 位 下 轨 道 交 通 产 业 发 展 研 究 孙 瑜 ( 中 国 社 科 院 工 业 经 济 研 究 所, 北 京 100071) 摘 要 : 在 首 都 新 的 城 市 功 能 定 位 下, 北 京 轨 道 交 通 产 业 正 在 进 行 新 一 轮 产 业 升 级 本 文 深 入 研 究 了 北 京 轨 道 交 通

More information

untitled

untitled (1. 300071 F A 1 [1] [2] - [3] [4] [5] 1950 1952 1998 [6] [7] [8] ISS CGQ [9] GMI [10] Brunswick Warburg [11] [12] [13] (2003) [14]-[15] JCGIndex [16] G [17] [18] 1 ISS CGQ GMI GMICGQ GMICGQ CGS GMI 5400

More information

21 13 D / 2 10 ig ig 10 d 1. 0 g kg /2 2 β- 5 g kg g kg mg kg - 1 ig ig 24 h 5% 1 2% CMC-Na 2. 5 ml 30

21 13 D / 2 10 ig ig 10 d 1. 0 g kg /2 2 β- 5 g kg g kg mg kg - 1 ig ig 24 h 5% 1 2% CMC-Na 2. 5 ml 30 21 13 1 2 1* 2 1. 430065 2. 445000 20 10 5 g kg - 1 5 mg kg - 1 ig 10 d ig HE 1 TFF1 TFF1 P < 0. 01 P < 0. 01 P < 0. 01 P < 0. 05 R285. 5 doi 10. 13422 /j. cnki. syfjx. 2015130100 A 1005-9903 2015 13-0100-05

More information

Microsoft Word - 专论综述1.doc

Microsoft Word - 专论综述1.doc 2016 年 第 25 卷 第 期 http://www.c-s-a.org.cn 计 算 机 系 统 应 用 1 基 于 节 点 融 合 分 层 法 的 电 网 并 行 拓 扑 分 析 王 惠 中 1,2, 赵 燕 魏 1,2, 詹 克 非 1, 朱 宏 毅 1 ( 兰 州 理 工 大 学 电 气 工 程 与 信 息 工 程 学 院, 兰 州 730050) 2 ( 甘 肃 省 工 业 过 程 先

More information

Microsoft Word - 22 栗志民.doc

Microsoft Word - 22 栗志民.doc 44 6 Vol.44, No.6 2013 11 OCEANOLOGIA ET LIMNOLOGIA SINICA Nov., 2013 (Argopecten irradians concentricus) * 1 1 2 2 (1. 524025; 2. 524022) 2011 10 2012 4 (Argopecten irradians concentricus),,,,,,,, (P

More information

< F63756D656E D2D796E2D31C6DABFAF2D31D6D0D2BDD2A9CFD6B4FABBAF2D C4EA2DB5DA34C6DA2DC4BFC2BC2D34C6DA2E6D6469>

< F63756D656E D2D796E2D31C6DABFAF2D31D6D0D2BDD2A9CFD6B4FABBAF2D C4EA2DB5DA34C6DA2DC4BFC2BC2D34C6DA2E6D6469> 梽 / 8 min min doi:.8/wst... R8. [ ] [ ] [] [6] [7] [8] [9~] [ ] [] min t /. min [] 元元元 --9 --7 ZX9-- BLP. ICR ~8 g SCXK -. nanas comosus L. Bolo Leaf Phenols BLP p - coumaric cid.% 巿

More information

2016年护理1期(1季度).indd

2016年护理1期(1季度).indd 北京市护士抑郁症相关知识及态度的 调查研究 邵静 许冬梅 吴艳 王翠玲 杨甫德 [ 摘 要 ] 目的 调查北京市护士抑郁症相关知识及态度的现状 方法 用问卷法调查北京市 4 家医院 447 名护士 的抑郁症相关知识及态度 结果 447 名护士抑郁症知识得分为 11.99±4.85) 分 平均知晓率为 43.02% 不同医院级别 工作年限 职称护士知识得分的差异具有统计学意义 (P

More information

一位末期腎病

一位末期腎病 . 弘 光 學 報 50 期. 一 位 末 期 腎 病 患 者 於 加 護 病 房 面 臨 血 液 透 析 衝 擊 之 護 理 經 驗 傅 淑 禎 1 林 麗 君 1 劉 波 兒 2 * 1 光 田 醫 院 大 甲 分 院 2 弘 光 科 技 大 學 護 理 系 收 到 日 期 :95.10.13 修 訂 日 期 :96.1.9 接 受 日 期 :96.2.6 摘 要 本 文 是 探 討 一 位 末

More information